Sunteți pe pagina 1din 3

FORME Sl METODE DE CONTROL FlSCAL

Efcenta controuu fsca tne n mare masura de tehnce s procedure de


contro, de m|oacee normatv-|urdce sau de modatate de recuperare a venturor
fscae constatate de contro ca fnd sustrase de a pata.
In functe de crtere ce stau a baza anaze formeor de contro fsca, deosebm
ma mute casfcar:
a. Din punct de vedere al cunoasterii realitatii fiscale
Contro fsca documentar: a sedu Admnstrate Fscae ce consta n examnarea
eementeor componente ae dosaruu fsca;
Contro fsca efectv: a domcu sau a sedu contrbuabuu care presupune
depasarea a contrbuab pentru obtnerea de date supmentare.
In cadru acestu tp de contro efectv se practca ma mute procedur:
Verfcar contabe a socetat comercae, profesun bere s at contrbuab;
Controu ncrucsat a stuate fscae a contrbuabuu n scopu verfcar decara-
tor fscae pe fuxu comerca norma (venture reazate s decarate de contrbuab
trebue sa concda cu cumparare sau aprovzonare consemnate de cent);
Verfcar n ncnta de ucru a contrbuabuu n cazu actvtator compexe de pro-
ducte, prestat pentru dentfcarea baze mpozabe a momentu producer e.

-. ln functie de sfera de cuprindere, controlul fiscal poate fi:
Controu fsca genera: atunc cand sunt cuprnse n verfcare toate mpoztee s
taxee datorate conform eg de catre contrbuab;
Controu fsca parta: atunc cand controu vzeaza numa un mpozt sau numa o
parte dn mpoztee a care este supus contrbuabu;

c. Din punctul de vedere al gradului de extindere al verificarilor asupra
operatiunilor impoza-ile, se disting:
Controu fsca compet: cand sunt verfcate toate operatune, documentee, probee
care stau a baza determnar mpozteor s taxeor. Aceasta forma permte determ-
narea evazun fscae deoarece presupune un examen compet asupra actvtat con-
trbuabuu, asupra actvtat ator contrbuab cu care se afa n reat de afacer sau
char verfcarea conturor bancare;
Controu fsca prn sonda| (seectv): este acea n care verfcare se bazeaza pe ae-
gerea unu esanton de operatun, de documente sau prn aegerea une peroade deter-
mnate de mpozare;

d. ln functie de scopul urmarit prin controlul fiscal:
Contro fsca de nformare (ndrumare) care are drept scop ntenta Admnstrate
Fscae de a nforma s ndruma agentu economc sau at contrbuab n egatura cu
drepture s obgate de natura fscaa ae acestora;
Controu fsca de rutna: care urmareste mentnerea egatur cu contbuabu s ur-
marrea moduu n care acesta s respecta obgate fscae prn verfcarea permanenta
a evdente fscae tnuta de Admnstrata Fscaa;
Controu fsca de fond: care presupune verfcar ampe pe peroade ma mar de tmp
asupra tuturor categoror de mpozte datorate;

De cee ma mute or, toate aceste forme de contro nu se excud, c pot deven
compementare, asgurand n acest fe cresterea efcente controuu fsca. Procedure
de contro fooste dau n genera forma controuu fsca respectv. In practca s n te-
ratura de specatate se vorbeste despre controu fsca de tp dagnostc, controu
fsca de grup, controu fsca recproc s ncrucsat, s.a.m.d.
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate

lLlOGRAFlE
ELENA DOBRE Contro fnancar, expertza contaba s audt
(Ed. ,Ex Ponto", CONSTANTA, 2003 - pp 180-182)

MIRCEA BOULESCU Expertza contaba s audtu fnancar contab
(Ed. Ddactca s Pedagogca R.A., BUCURESTI, 1999)Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate

Evaluare