Sunteți pe pagina 1din 93

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV PENTRU BENEFICIARI PRIVATI -pentru proiecte fara lucrari de contructii i/sau montaj(DOCUMENT A.P.D.R.P.

) Atentie! Este necesar sa completati memoriul justificativ in integralitatea sa, in caz contrar, proiectul poate fi declarat neconform. In cazul in care exista capitole care nu sunt specifice implementarii proiectului dumneavoastra se va preciza aceasta in cadrul capitolului in cauza.
1 Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia 1.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc. Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -Lei1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati.. 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati.. 2.n detaliati 3.ANIMALE 3.1 detaliati.. Bucati

3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati TOTAL TERENURI Suprafata Valoarea contabila totala (mp) / Categoria de folosinta - Lei-

Nr. crt

Amplasare Judet/Localita te

Regim juridic

Descrierea proiectului 2.1 Denumirea investiiei 2.2 Elaborator (coordonate de identificare)

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeul, localitatea) 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii
investitiei. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Pentru proiectele aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile propuse prin proiect sunt in acord cu potentialul agricol al zonei.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare , sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene , cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza. vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice). Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara: Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde Valoarea Lei Standardul la care se face adaptarea Termenul de gratie al standardului Termenul de realizare a investitiei* (pentru proiectele care

*Este necesar ca termenul de realizare a investitiei privind adaptarea la standarde sa fie inaintea termenului de gratie al standardului. *Atentie: tinerii fermieri, beneficiari ai masurii 112 care realizeaza investitii pentru implementarea standardelor, beneficiaza de o perioada de gratie de 36 de luni calculata de la data instalarii, pentru finalizarea investitiei, conform 1698/2005, art.26, pct.1 lit.b, ultimul alineat. Regulamentului

ATENTIE: In funcie de tipul proiectului, solicitantul va completa:


a Un buget indicativ care totalizeaza toate investitiile :b)+c)+d) si e) Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor care au drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE pentru care ajutorul poate fi majorat cu 25% numai pentru tinerii fermieri, care au contracte incheiate pe masura 112 si au prevazut in planul de afaceri implementarea Directivei 91/676/CEE . Pentru tinerii fermieri sprijinul poate fi majorat cu inca 10%; c Un buget indicativ cuprinzand exclusiv cheltuielile aferente investitiilor care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE) si pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%, pentru urmtoarele tipuri de operaiuni: - mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii ngrmntelor cu azotat, - instalaii pentru tratamentul apelor reziduale n exploataii agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare ,

Pentru aceasta parte a investitiei, sprijinul se poate majora cu: -10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanare; -10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 70%. d Un buget indicativ cuprinzand cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE), cu un sprijin nerambursabil de 40% (fara majorarea sprijinului), pentru urmatoarele tipuri de actiuni: - investitii in energie regenerabila: culturi energetice perene, prelucrarea biomasei agricole, etc; - sisteme eficiente de irigatie, inclusiv a celor pentru stocarea apei ; -investitii pentru productia de lapte, precum si cele pentru imbunatatirea prelucrarii si comercializarii produselor lactate Pentru aceasta parte a investitiei, sprijinul se poate majora cu: -10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanare; -10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 60%.

Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinantare de pana la 40% (i dup caz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizate i de 10% pentru tinerii fermieri) pentru perioada 2010-2013, ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 60%

Un buget indicativ care totalizeaza investitiile care vizeaza noile provocari : pct. c) +d), care va fi folosit la Monitorizare, sistemul PERE. Intensitatea sprijinului nu poate depasi 75%. Pentru pct.b) expertul va verifica in baza de date FEADR daca solicitantul are contract incheiat pe masura 112.

Se completeaza cate un plan financiar aferent fiecarui buget unde vor fi prezentate cheltuielile aferente investitiilor respective cu exceptia punctului f.

2.6

In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri). conform prevederilor fiselor masurilor.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat Valoare materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii si cantitate aproximativa aproximativa -Lei-

% din total achizitii

Nr.crt 1 2 n

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire si Valoare adresa) -Lei -

% din vanzari

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele Obiectivele Descrierea modului in

specifice EG1 Proiectul respecta: - conformitatea cu obiectivul general al msurii: cresterea competitivitatii sectorului

urmarite prin proiect

care se urmareste atingerea obiectivelor

agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare - i cu cel puin unul din obiectivele specifice: a) Introducerea i dezvoltarea de tehnologii diversificarea i procedee produciei, noi, ajustarea

profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei inclusiv a celei ecologice, precum i producerea i utilizarea de energie din surse la regenerabile; b) Adaptarea c) Creterea exploataiilor standardele comunitare; veniturilor exploataiilor agricole sprijinite;

d) Sprijinirea membrilor grupurilor


de productori sau ai altor forme asociative n vederea ncurajrii asociere. Atentie! Obiectivul specific privind Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea ncurajrii fenomenului de asociere (d) este indeplinit daca solicitantul este membru al unui grup de producatori, al unei societati cooperative, al unei cooperative agricole, al unei organizaii de mbuntiri funciare sau este constituit ca societate agricola, grup de producatori, societate cooperativa sau cooperativa agricola. cu minim 6 luni* nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic Pentru a dovedi calitatea de membru al unei forme asociative se ataseaza Document emis de ctre grupul de productori / societatea cooperativ / fenomenului de

cooperativ agricol organizaie de mbuntiri funciare din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de documentul de nfiinare a formei asociative i data inscrierii. Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiectivele urmarite prin proiect EG2 - Proiectul s fie n acord cu: a) potenialul agricol al zonei20 i b) s demonstreze generale a mbuntirea exploataiei performanei Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

agricole la data drii n exploatare a investiiei: Obiective tehnice: - achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje, determin agricole, echipamente etc, care creterea productivitii introducerea de tehnologii

muncii, mbuntirea calitii produselor performante, condiiilor de lucru; - construirea asigurarea comunitare; - diversificarea produciei n funcie de cerinele pieei, realizarea de noi produse i introducerea de noi tehnologii . Obiective economico-financiare: - reducerea costurilor de producie i creterea rentabilitii economice a exploataiei agricole; - creterea valorii adugate brute (VAB ) a exploataiei agricole. - creterea viabilitii economice. i/sau modernizarea cu standardele cldirilor operaionale care conduc la conformitii mbuntirea

Obiective de mediu - reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o mai bun gestionare a deeurilor rezultate din activitatea de producie; reducerea emisiilor de amoniac (i a altor gaze), n special n exploataiile de cretere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igien i de bunstare a animalelor; asigurarea respectrii cerinelor fitosanitare, ecologice etc.;

surselor

creterea gradului de utilizare a de energie regenerabil i

mbuntirea eficacitii folosirii acestora. * In ceea ce priveste obiectivele economico financiare privind reducerea costurilor de producie i creterea rentabilitii economice a exploataiei agricole; creterea valorii adugate brute (VAB) a exploataiei agricole in cazul in care prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea acestora este necesar sa descrieti strategia de indeplinire a acestor obiective. Atentie! In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in bugetul indicativ si se refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile competente (mediu, sanitar veterinare).

Date privind fora de munc si managementul proiectului;

3.1 Total personal existent ..


din care personal de execuie ..

3.2 Estimari privind forta de munc ocupat prin realizarea investiiei..


Locuri de munc nou-create ..,

3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala), relevante pentru proiect

Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata. Nr.crt Denumire/Tip utilaj/echipament Numar bucati Valoare fara TVA -LeiTVA -LeiTotal cu TVA -Lei-

TOTAL Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele). Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc. 5. Durata de realizare (luni) si etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

6. Devizele investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele


pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. Cheltuielile aferente investitiilor in sisteme de irigatii vor fi cuprinse in deviz pe obiect specific. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza. In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de

50.000 EUR si o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: sa fie datate, personalizate si semnate; sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale; sa contina pretul de achizitie pentru bunuri/servicii

Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 4 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).

ATENTIE! Investiile de inlocuire nu sunt eligibile. Investitiile de inclocuire sunt definite dupa cum urmeaza: Investiie de nlocuire nsemn o investiie care nlocuiete pur i simplu o cldire sau o main existent, sau pri din aceasta, cu o nou cldire sau main modern, fr a crete capacitatea de producie cu cel puin 25% sau fr a modifica n mod fundamental natura produciei sau tehnologia utilizat. Demolarea complet a unei cldiri agricole vechi de cel puin treizeci de ani i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial a unei cldiri agricole nu sunt considerate investiii de nlocuire. Renovarea este considerat substanial atunci cnd costurile sale reprezint cel puin 50% din valoarea noii cldiri. Trebuie avuta in vedere urmatoarea mentiune: Cheltuielile aferente inlocuirii unei/unui masini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cand prin investitie se realizeaza cel putin: SAU SAU Se modifica natura productiei In cazul echipamentelor, utilajelor s.a. care nlocuiesc pe cele existente n cadrul unei exploataii agricole, nu sunt considerate investiii de simpl nlocuire dac: Echipamentele, utilajele s.a vizate de proiect au o capacitate de producie mai mare cu cel puin 25% fa de capacitatea de producie a echipamentelor, utilajelor s.a pe care le Se modifica tehnologia aplicata initial, Creste capacitatea de productie cu cel putin 25% fata de cea initiala (fara proiect),

nlocuiesc, iar n cazul studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ se descrie necesitatea achiziionrii acestora la noua capacitate Echipamentele, utilajele s.a vizate de proiect schimb natura produciei (ex. Se obtin alte produse) sau tehnologia implicate (ex. Alt tehnologie de cultur).

7. Finanarea investiiei Din valoarea total a investiiei de ....euro ajutorul public nerambursabil este de euro: Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ. Curs Euro / leu ..din data de.... Cheltuieli eligibile Euro Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei 8.1 Valoarea total (euro), Valoare eligibila (euro) 8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati 8.3 Capaciti de productie rezultate ca urmare a investitie (n uniti fizice) Cheltuieli neeligibile Euro

Total Euro

Pentru demonstrarea cresterii viabilitatii economico-financiare, conditie obligatorie

pentru

imbunatatirea perfomantei generale a exploatatiilor agricole, se vor completa Anexele B (pentru persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale).

9. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si


Anexele C pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

9.1 Prognoza veniturilor


9.2 Prognoza cheltuielilor 9.3 Proiectia contului de profit si pierdere

9.4 Bilant sintetic previzionat 9.5 Flux de numerar


9.6 Indicatori financiari ATENTIE: Sheeturile Prognoza veniturilor- Anexa B1, Prognoza cheltuielilor - Anexa B2, CPP- Anexa B3 , Bilant - Anexa B4, FN An 1-5 - Anexa B8, Indicatori- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioada de cinci ani de la darea in explotare a investitiei din proiect, respectiv de la finalizarea investitiei . Sheeturile FN An 1I- Anexa B5, FN An 2I - Anexa B6, FN An 3I - Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani). Proiectii financiare pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (Anexe C) 9.7 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 9.8 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 9.9 Indicatori financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul anterior depunerii proiectului! 9.1 Prognoza veniturilor

Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii :

gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se corelarea dintre vanzarile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect) 9.2 Prognoza cheltuielilor Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ; -corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ; - modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ; - orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ; Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect) 9.3 Proiectia contului de profit si pierdere In coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza).

va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi incheiate;

Se va completa anexa B3 randurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13 Cheltuieli privind dobanzile (atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect (daca este cazul), cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18 Impozit pe profit/cifra de afaceri , restul randurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii (exemplu : cheltuielile privind dobanzile). 9.4 Bilant sintetic previzionat Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant. Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele: in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza); valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente (daca este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva; valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere); valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate (durata procesului de fabricatie, etc.) si alte elemente considerate relevante.

casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia S; datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii.

datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite (daca este cazul), de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate(daca este cazul); se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari/asociati, leasingurile, datoriile catre alte institutii financiare.

subventii pentru investitii -

se inscriu soldul existent/previzionat

(daca este

cazul) si incasarile primite prin programul FEADR; capitalurile proprii se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor de capital social prevazute, rezultatul exercitiului (acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator), rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent; se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar; 9.5 Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7(vezi atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni; - atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ ! - orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta ; Atentie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de execuie este de 2 ani. 9.6 Indicatori financiari Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante. Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Memoriului justificativ, cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121 (in cazul investitiilor privind infiintarea

de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele: Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.

1.

2.

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) innd cont de preuri/tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 Prognoza Veniturilor randul Total venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

3.

Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii curente. Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor randul Cheltuieli pentru exploatare - total aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

4.

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve. Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :
rRe = R e 1 0 0 V e

5.

Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani). Se calculeaza astfel :

Dr =

VI ( Flux_ net _ actualizat Flux_ exploatare_ actualizat/ 12 + )


5 12 1 6

Unde : Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flowul din exploatare din anul 5.
6.

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluati Se calculeaza astfel :
rRc = F x _ e p lo ta lu x a re V I 0 10

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii
evaluati; RAFN datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P Flux de numerar din activitatea de exploatare care se imparte la randul C Total iesiri de lichiditati prin finantare . Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluati; Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active. Flux de numerar din exploatare/ (dobnzi + pli leasing + rambursarea

8.

rI =

TD i 10 0 TAi

unde : TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ; TAi= total active in anul i ;

9. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar


viitoare.

unde: r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc pe ar (4%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei aproximri unitare)

10. Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva;


Este calculata astfel:

VAN =
i =1

( 1+ r )

FN i

12

i =6

FN i exp lt VI (1+ r ) i

FNi = flux de lichiditati net din anul i; FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i VI = valoarea investitiei ; Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa , B8 Flux de Se preiau valorile din

11.

numerar trebuie sa fie pozitiv in aniide previzionare evaluati

randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5). In aceasta parte a memoriului justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare - Anexa B1 la Anexa B9 - intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C

9.7 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare Se vor completa anexele C1, C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare. Atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!

Atentie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de execuie este de 2 ani. 9.8 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune. Atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici unul din anii de previziune!

9.9 Indicatori financiari ATENTIE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Memoriului justificativ, cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121. (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului). Indicatorii se calculeaza in mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care se preia din Bugetul Indicativ. Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele: Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.
2.

1.

Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani).

3.

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati

4.

Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva

5. Disponibilul de numerar

la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa

C4 Flux de

numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati.

In aceasta parte a Memoriului Justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare - Anexa C1 la Anexa C5 - intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

Memoriu tehnic justificativ


Modernizare ferma zootehnica (vaci de lapte) prin achizitie de echipamente, instalatie de muls mecanic si tanc de racire

MOLDOVAN IOAN - Persoana fizica autorizata Miercurea Nirajului, sat Veta, judetul Mures

A. I. 1.1.

Sectiunea generala SITUAIA PREZENT A SOLICITANTULUI Scurt istoric Moldovan Ioan este producator agricol din anul 1992, cand devine proprietar pe o suprafata de 8 ha, teren provenit din mostenire prin Legea 18/1990. Pentru a-si dezvolta activitatea in agricultura, in anul 1993, a cumparat un grajd cu o capacitate de 40 cap. vaci, in satul Veta, de la C.A.P. Mosuni, constructia fiind amplasata pe teren proprietate personala. n anul 2001, a cumparat 20 capete bovine de la SCZ Tg.Mures, precum si 19319i89t 20 ha teren agricol, detinand acum 28 ha. ncepnd din 1993 si-a achizitionat si utilaje agricole second hand necesare desfasurarii activitatii din ferma. In anul 2001 a absolvit un curs de operator insamantator, iar in prezent urmeaza cursul de calificare in meseria preparator in produse lactate. In aprilie 2005 devine persoana fizica autorizata, conform Legii 300/2004.

1.2. 1.3.

Obiect de activitate: Cresterea vacilor n vederea comercializarii laptelui si a viteilor. Date de identificare: Nume: MOLDOVAN IOAN - persoana fizica autorizata Adresa: Judetul Mures, Miercurea Nirajului, sat Veta Cod unic de nregistrare: 1650312264393 Cod CAEN: 0121 Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui Nr. cont C.E.C.: 25830 Adresa bancii si modalitati de contactare (telefon, fax, e-mail, cod SWIFT): C.E.C.TG. Mures, str.Gh.Doja, nr. 9

1.4.

Resurse umane existente O persoana, responsabila cu proiectul ; Solicitantul nu poate acoperi singur toate activitatile, activitatile neacoperite sunt prestate de catre membrii familiei si terti.

1.5.

Resurse de teren, animale, cladiri, utilaje: 20

Beneficiarul proiectului detine documente de proprietate pentru:


Teren: 28 ha; Animale: 20 capete vaci cu lapte; Cladiri: grajd - capacitate 40 capete prevazut cu instalatie de adapare si instalatie electrica (mono-trifazic); fnar; remiza pentru masini agricole; Utilaje: Tractor U 650; Plug; Grapa cu discuri; Remorca; Cositoare cu tamburi; Grebla mecanica; Agregat mobil de muls. 1.6. Situatia financiara si fiscala (datorii fiscale curente semnificative si/sau mprumuturi bancare, termene de achitarea unor plati, situatii de reprogramare a unor datorii etc.) In acest moment nu sunt nregistrate datorii fiscale sau mprumuturi bancare. 1.7. Regim juridic de functionare si organizare:

Moldovan Ioan - persoana fizica autorizata conform Legii 300/2004 1.8. Proiecte de investitii similare realizate: Nu este cazul. 21

II. 2.1.

DATE GENERALE ALE INVESTIIEI PROPUSE Denumirea investitiei:

Modernizare ferma zootehnica (vaci de lapte), prin achizitie de echipamente, instalatie de muls mecanic si tanc de racire 2.2. Amplasament investitie: Judet Mures, Miercurea Nirajului, sat Veta (investitia amplasata n satele apartinatoare comunelor devenite orase este eligibila - Ord. 173/2004). 2.3. Descrierea succinta a investitiei: Principalul scop al proiectului este derularea unei investitii n satul Veta, Miercurea Nirajului, judetul Mures, investitie materializata prin achizitionarea unei instalatii de muls cu colectare si transportul laptelui pe conducta utilizata pentru mulsul mecanic si a unui tanc de racire pentru laptele obtinut n ferma. Investitia vine n sprijinul politicii pe termen mediu si lung a lui Moldovan Ioan, persoana fizica autorizata, nct solicitantul si poate mari pe viitor efectivul de vaci, capacitatea grajdului fiind de 40 capete, echipamentele achizitionate prin proiect avnd capacitatea de functionare pentru un efectiv de 40 capete. 2.4. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse: Prin achizitionarea instalatiei de muls cu colectare si transportul laptelui pe conducta si a tancului de racire si utilizarea acestora, creste productivitatea muncii din ferma, reducandu-se astfel timpul de muls la mai mult de jumatate. Se reduc cheltuielile materiale cu mulsul cu instalatia la conducta fata de mulsul la bidon, creste igiena laptelui muls, corespunzand standardelor U.E.,obtinand astfel un pret de valorificare superior.Se poate stoca laptele in cazul in care apar deficiente de transport al laptelui. 2.5. Daca prin proiect se aplica divesificare productiei existente la data depunerii cererii de finantare (ca activitati si/sau produse) se va preciza modul de realizare: Nu este cazul. 2.6. Informatii privind cantitatea produselor, cota de piata si potentialii clienti: Productia de lapte va fi 1360 hl/an Solicitantul a ncheiat precontract cu Firma HOCHLAND ROMANIA S.R.L., pentru comercializarea a 100% din productia totala de lapte de 1360hl/an. 2.7. Resurse umane implicate n proiect: 2.8. O persoana, responsabila cu proiectul; Activitatile pe care nu le acopera solicitantul vor fi prestate de catre membrii familiei si terti.

Durata si graficul de realizare a investitiei (luni): GRAFIC DE IMPLEMENTARE FIZICA SI VALORICA

22

Activitati Depunerea dosarului de proiect la BRIPS Evaluare si selectare Contractare Procedura de achizitii (cerere de oferta, selectie, oferta castigatoare) Depunerea dosarului de achizitii la BRIPS -Contractare imprumut bancar

XI

XII

8680

-Aport propriu 1240 Achizitii echipamente inst.muls si tanc racire 9920 Depunere cerere de plata la BRIPS Ajutor nerambursabil SAPARD 4960 2.9. Esalonarea investitiei din punct de vedere financiar (achizitie, plati catre furnizori, ncasare ajutor financiar nerambursabil SAPARD): Vezi pct.2.8. 2.10. Finantarea proiectului: Valoarea totala (lei/EURO), din care valoarea eligibila (lei/EURO) 1 EURO=36.000lei Valoarea totala Valoarea eligibila totala Valoarea neeligibila totala LEI 391.046.400 357.120.000 33.926.400 EURO 10862,400 9920,000 942,400

Valoarea neeligibila reprezinta cota TVA de 9,5%. Surse de finantare: 1. - mprumut bancar, EURO 3720 - aport propriu, EURO 1240 reprezentnd 50% din valoarea totala a investitiei; 2. Fonduri publice, EURO 4960, respectiv 50% din valoarea totala a investitiei, din care: 3720 EURO contributie comunitara (75%) 1240 EURO contributie nationala (25%).

Instalatia de muls cu colectare si transportul laptelui pe conducta si tancul de racire vor fi achitate ntr-o singura transa, motiv pentru care solicitantul trebuie sa detina ntreaga suma de 9920 EURO. Pentru aceasta, pe lnga aportul propriu de 1240 EURO, solicitantul va contracta un mprumut bancar de 8680 EURO. Rambursarea mprumutului bancar: Vezi foaia de calcul suplimentara nr. 1. 23

2.11.

Indicatori de viabilitate economica - financiara: Indicatorii financiari sunt calculati n n sectiunea economica din cererea de finantare si se prezinta succint astfel :

Nr. Specificare crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Valoarea investitiei Veniturile din exploatare Cheltuielile de exploatare Rezultatul din exploatare Profitul net Durata de recuperare a investitiei Rentabilitatea capitalului investit Cheltuieli financiare Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare Rata indatorarii Rata acoperirii prin fluxul de numerar Rata de actualizare Valoarea actualizata neta

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

10.862,4 31.974 31.974 17.581 17.581 14.394 14.394 10.939 11.289 3 ani 0 luni 16 zile 110 % 1.371 10 12 % 2,79 8% 112.218,55 114 % 955 15 8% 3,14

31.974 17.581 14.394 11.639 117 % 538 27 4% 3,60

31.974 17.581 14.394 11.981 121 % 130 111 0% 5,50

31.974 17.581 14.394 12.091 122 % 0 0% -

PROIECT PRACTIC LADISCIPLINA GESTIUNEA PROIECTELOR...................................................................................... MODERNIZARE MICROFERMA CRESTERE VACI UNIVERSITATEAALEXANDRU IOAN CUZA IAI

I. CONCEPEREAPROIECTULUI a. Ideea proiectului (problema ce se doreste a fi rezolvata) este modernizarea unei microfermepentru vaci de lapte si categoriile aferente in circuit inchis. Modernizarea consta in:- inlocuirea invelitorii existente din azbociment cu tabla cutata- realizarea unui planseu intermediar din P.F.L. dur, pentru imbunatatirea microclimatului dinhala;- montarea boxelor pentru gestatie, fatare, crestere si mulgere;- executarea reparatiilor la tencuieli si o igienizare generala (vopsiri si zugraveli);- modernizarea padocurilor de vara prin compartimentari ale copertinei existente pe o suprafatade 1170 mp;- vopsirea azbocimentului pentru a asigura protectie din punct de vedere ecologic (impotrivaexfolierii azbocimentului);- in sediul de ferma se realizeaza spatii specifice filtrului sanitar (vestiare pentru haine de lucru,vestiar pentru haine de oras, cabina de dus pentru femei si barbati) si o igienizare generala (vopsiri sizugraveli);- realizarea unei platforme de beton imprejmuita cu gard metallic pentru depozitarea dejectiilor solide si a

24

unei fose din beton vidanjabila, pentru colectarea si evacuarea dejectiilor lichide.- a c h i z i t i o n a r e a u n e i p o m p e d e a p a d e t i p S A D U p e n t r u r e a l i z a r e a n i v e l u l u i d e a p a l a consumatori.- realizarea instalatiei de alimentare cu apa cu nivel constant la consumatori prin montarea destuturi din cauciuc pe conducta din teava zincata existenta;-instalatiile de iluminat si canalizare fiind asigurate, vor fi folosite in continuare.- realizarea imprejmuirii pe latura de vest din panouri din impletitura de sarma pe rama din otelbeton.- realizarea unei camere frigorifice pentru pastrarea eventualelor mortalitati pana in momentulpreluarii de catre o firma specializata in vederea incinerarii .b. Proiectul urmareste construirea si amenajarea interioara a unei microferme pentru crestereavacilor folosind metode moderne de punere in functiune si materiale de constructie corespunzatoare,precum si dotarea cu utilaje performante si respectarea conditiilor de igiena impuse, toate acesteaconducand la respectarea cerintelor directivelor Uniunii Europene.c. Fondurile necesare realizarii investitiei au urmatoarea provenienta : de la Comunitatea Europeana prin Programul Sapard 50% ; nationala prin Programul Fermierul 50% (fara fonduri proprii). d . Programul SAPARD a fost conceput pentru a sprijini financiar dezvoltarea mediului rural i aagriculturii astfel incat, din acest moment al integrarii, tarile din Europa Centrala si de Est sa fiepregatite din punct de vedere economic pentru participarea la Politica Agricola Comuna, dar mai alessa se poata adapta uor modului de lucru specific structurilor europene . Asistenta este oferita in perioada 2000-2008. Obiectivele Programului sunt acelea de a contribui laimplementarea acquis-ului comunitar referitor la Politica Agricola Comuna i alte politici conexe. Mai

mult, astfel se ofera posibilitatea de a ne insui principiile de accesare a fondurilor structurale, inclusivprocedurile financiare i mecanismele de control ale Uniunii Europene.Programul este structurat pe patru axe prioritare i unsprezece masuri, dintre care sase au fostacreditate pana in decembrie 2003. Axa prioritara 1 : Imbunatatirea accesului la piete si a competitivitatii produselor agricoleprelucrate; Axa prioritara 2 : Imbunatatirea infrastructurilor pentru dezvoltare rurala si agricultura; Axa prioritara 3 : Dezvoltarea economiei rurale; Axa prioritara 4 : Dezvoltarea resurselor umane.Programul SAPARD din Romania a fost adoptat de catre Comisia Europeana prin Decizia nr 372/2000pe baza Programului National pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala (PNADR), Programul a devenitoperational odata cu acreditarea primelor Masuri (Masura 1.1, 2.1 si 4.2) de catre Comisia Europeana,respectiv 31 iulie 2002. Primele contracte de finantare prin Programul SAPARD au fost incheiate pe 18februarie 2003. 1.1Denumirea proiectului: MODERNIZARE MICROFERMA C R E S T E R E VACI1 . 2 L o c a l i z a r e a p r o i e c t u l u i : i n e x t r a v i l a n u l s a t u l u i Comarna,comunaTomesti,judetulIasi1 . 3 S u m a s o l i c i t a t a d e l a f i n a n t a t o r I :164468Ron Total costuri eligibile aleproiectuluiS u m a s o l i c i t a t a d e l a f i n a n t a t o r % d i n c o s t u l t o t a l a l proiectului 1 6 4 4 6 8 R o n 1 6 4 4 6 8 R o n 84.03% 1 . 4 R e z u m a t II a. Scopul proiectului: modernizarea unei microferme pentru vaci si categoriile aferente in circuitinchis ;b. Grupuri tinta : DANONE , ALMERA, PANDA, ROMILCO pentru lapte;

25

persoane fizice din judetul Iasi ( pentru vitei sau carne de vita in carcasa ).c. Principalele activitati ale proiectului:- realizarea unui filtru sanitar format din vestiare , dusuri si grupuri sanitare prin transformareaunui sediu administrativ ;- modernizarea unui grajd existent prin montarea de boxe pentru gestatie , fatare , crestere simulgere si inlocuirea invelitorii din azbociment cu tabla galvanizata ,realizarea instalatiei dealimentare a animalelor cu suzeta pe stuturi din teava zincata ;- igienizarea grajdului si realizarea imprejmuirii pe latura de vest ;- inlocuirea instalatiei de apa si a celei de evacuare a dejectiilor solide si lichide ; I se completeaz dup calculul bugetului; II se completeaz dup ce proiectul a fost conceput - aproximativ 1/2 pagini;

Sectiune generala
I. SITUAIA PREZENT A SOLICITANTULUI

1.1 Scurt istoric Domnul Lapusan Romulus a investit n anul 2004, din resurse proprii, n construirea unui grajd pentru cresterea vacilor de lapte, n conformitate cu standardele Uniunii Europene. Aflnd de oportunitatile oferite de programul SAPARD, domnul Lapusan Romulus s-a decis sa acceseze aceste fonduri, prin achizitia de 20 vaci de lapte din rasa Baltata Romneasca si patru aparate de muls. La nceputul anului 2005, domnul Lapusan Romulus s-a organizat ca si societate comerciala n satul Berind, comuna Snpaul, judetul Cluj. 1.2 Obiect de activitate Derularea unei activitati de tip ferma mixta , prin cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui si cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a. 1.3 Date de identificare - denumire: Societate comerciala SC VCUA SRL - adresa: Judetul Cluj, comuna Sanpaul, satul Berind - cod unic de nregistrare: 13854471 - cod CAEN 0121 Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a. - nr. cont bancar FN123456

- banca (denumire, adresa, tel/fax/e-mail si cod swift) BRD, Str. 21 Decembrie 1989, Judet Cluj
26

1.4 Resurse umane existente (categorii, calificare, numar) 1 persoana, responsabila legal cu proiectul, Curs de crescator-ngrijitor de animale domestice pentru productia de lapte si carne 1 persoana, responsabil tehnic, inginer zootehnist

1.5 Resurse funciare (terenuri agricole/baze furajere, suprafete ocupate cu sere si utilitati ale acestora, etc.), animale (efective pe specii/rase si categorii), mijloace de mecanizare (tractoare si masini agricole, utilaje si echipamente agricole, instalatii de irigat, etc. - anii n care s-au achizitionat si starea tehnica actuala), constructii n ferma (adaposturi pentru animale, remize pentru masini, utilaje, spatii administrative, etc.), cu precizarea regimului proprietatii (in proprietate si/sau arenda/concesiune) Teren: 53 ha o o o o o o o o o o o o o o o o o porumb boabe porumb siloz gru de toamna lucerna fanate naturale pasuni naturale sfecla furajera orzoaica 22 ha proprietate 31 ha arenda 4 ha 9 ha 3 ha 4 ha 7 ha 21 ha 2 ha 3 ha

Cladiri: Grajd proprietate, an achizitie 2004 Tractor U 650 proprietate, an achizitie 2000, functionabil Plug proprietate, an achizitie 2001, functionabil Grapa cu discuri proprietate, an achizitie 2000, functionabil Cultivator proprietate, an achizitie 2001, functionabil Masina erbicidat- proprietate, an achizitie 2000, functionabil Masina mprastiat gunoi grajd proprietate, an achizitie 2000, functionabil Semanatoare plante prasitoare proprietate, an achizitie 2001, functionabil Remorca proprietate, an achizitie 2000, functionabil 27 Masini:

o o o

Peridoc proprietate, an achizitie 2001, functionabil Tanc pentru racire lapte proprietate, an achizitie 2004, functionabil Semanatoare cereale paioase proprietate, an achizitie 2001, functionabil

1.6 Situatie financiara si fiscala (datorii fiscale si/sau mprumuturi bancare n derulare - situatia privind respectarea graficului de rambursare, la termen si/sau reesalonate etc) Societatea Comerciala SC Vacuta S.R.L nu are datorii fiscale sau mprumuturi bancare n derulare. 1.7 Regim juridic (baza legala) de functionare si organizare Societatea comerciala SC Vacuta S.R.L, nfiintata n 2005, este persoana juridica romna ,organizata sub forma unei societati comerciale cu raspundere limitata, constituita n conditiile Legii 31/1990. Societatea comerciala si desfasoara activitatea n conformitatea cu legile romne si cu prevederile actului constitutiv. 1.8 Proiecte de investitii similare realizate Nici unul. II. DATE GENERALE ALE INVESTIIEI PROPUSE 2.1 Denumirea investitiei

Achizitia de vaci de lapte si dotarea cu aparate de muls, pentru ferma zootehnica SC VCUA SRL din satul Berind, comuna Snpaul, judetul Cluj. 2.2 Amplasament investitie: judet, localitate, strada, nr. etc.

Investitia este amplasata n judetul Cluj, comuna Snpaul, sat Berind, str. Principala nr 6. 2.3 Descrierea succinta a investitiei (cu precizarea dimensiunilor si a faptului ca acestea se ncadreaza n limitele precizate n Anexa 1/Anexa 2 din fisa tehnica a masurii, necesarului de investitii si solutiile tehnice impuse de autoritati pentru avizarea investitiei conform cu standardele UE de mediu, sanitar-veterinare, fitosanitare, sanitare, de bunastarea animalelor etc.)

Proiectul solicita sprijin financiar pentru achizitionarea a 20 de vaci de lapte din rasa Baltata Romneasca, nscriindu-se n limitele prevazute n fisa tehnica a masurii pentru societatile comerciale si 4 aparate de muls care sa contribuie la cresterea productivitatii muncii si a calitatii produselor. 2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse 28

Implementarea proiectului va contribui la mbunatatirea venitului producatorului agricol, la atragerea tinerilor n activitatile agricole prin mbunatatirea conditiilor de viata si de munca, precum si la asigurarea conditiilor de igiena si bunastare a animalelor. Achizitia de vaci de lapte din rasa Baltata Romaneasca are ca scop marirea potentialului genetic si zootehnic existent in zona Sanpaul, nscriindu-se in normele de aderare la Uniunea Europeana. Se urmareste astfel satisfacerea: a) componentei economice: ferme transmisibile economic din generatie in generatie. b) componentei sociale: o agricultura care sa tina cont de diverse componente ce tin de viata sociala a unei societati ( calitatea alimentelor, calitatea patrimoniului construit, accesibilitatea spatiului, etc. 2.5 Daca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii de finantare (ca activitati si/sau produse), se precizeaza modul de realizare, si se previzioneaza daca aceasta diversificare va genera o crestere a veniturilor cu mai mult de 30% fata de situatia existenta.

Nu se aplica 2.6 Date despre cantitatile de produse destinate comercializarii (pentru cel putin 70% din volumul productiei), piata si potentialii clienti

Solicitantul a ncheiat un precontract cu S.C. Napolact S.A. pentru comercializarea productiei totale de lapte si cu S.C. Maestro S.R.L. pentru comercializarea viteilor. Produs Lapte [l] Vitei [kg] 2.7 Clienti S.C. Napolact S.A. S.C. Maestro S.R.L. Cantitate 2006 68.960 1.200 Cantitate 2007 70.360 1.200 Cantitate 2008 102.160 1.800 Cantitate 2009 147.420 2.400 Cantitate 2010 203.860 3.600

Resurse umane implicate n proiect (categorii, calificare, numar) An 0 2005 0 0 0 0 0 An 1 2006 1 0 1 1 3 An 2 2007 1 0 1 1 3 An 3 2008 1 1 1 1 4 An 4 2009 2 1 1 1 5 An 5 2010 3 2 1 1 7 29

Specialitate ngrijitori Muncitori Inginer zootehnist Tehnician veterinar Total personal

2.8

Durata si graficul de realizare a investitiei (luni) Luna 1 mai Luna 2 iunie Luna 3 iulie Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 august septembrieoctombrienoiembrie Luna 8 decembrie

Activitati Depunerea dosarului de proiect la BRIPS Evaluare si selectare Contractare Procedura de achizitii animale si aparate de muls (cerere de oferta, selectie oferta cstigatoare) Depunerea dosarului de achizitii la BRIPS Contractare mprumut bancar Achizitie animale si aparate de muls Depunere cerere de plata la BRIPS Ajutor nerambursabil Sapard

11.700 23.400

11.700

30

2.9

Esalonarea investitiei, din punct de vedere financiar (achizitie, plati catre furnizori, ncasare ajutor financiar nerambursabil SAPARD)

An de implementare

Primul an de functionare

OctombrieNoiembrieDecembrieIanuarieFebruarieMartieAprilie Mai Iunie Iulie AugustSeptembrieOc 1 INTRRI Capital propriu mprumut bancar Ajutor nerambursabil Sapard Total INTRRI IEsIRI Achizitie animale si aparate de muls Rambursare mprumut bancar Plati dobnzi la mprumut bancar Total IEsIRI Surplus / Deficit de Numerar 2.10 13.923 11.700 2 93 0 3 93 0 11.700 25.623 93 11.793 1 2 3 4 5 6 7 8 9

25.623

25.623

93 93

93 93

0 Finantarea investitiei

11.700

Valoare totala (Lei/Euro), din care: eligibila (Lei/Euro)

31

1 = 36.359 Valoare totala Valoare eligibila totala Valoare ne-eligibila totala Valoarea ne-eligibila reprezinta cota TVA de 9,5%.

LEI 931.626.657 850.800.600 80.826.057

EURO 25.623 23.400 2.223

Surse de finantare
surse proprii (total) (Lei/Euro) :

din care capital de mprumut (Lei/Euro); modalitate de asigurare. fonduri publice nerambursabile (Lei/Euro) LEI Surse proprii din care: Contributie proprie pt. cheltuieli eligibile Contributie proprie pt. cheltuieli neeligibile Fonduri publice nerambursabile din care :

EURO 506.226.357 425.400.300 80.826.057 425.400.300 319.050.225 106.350.075 13.923 11.700 2.223 11.700 8.775 2.925

Surse U .E. Guvernul Romniei

Investitia va fi achitata ntr-o singura transa, motiv pentru care solicitantul trebuie sa detina ntreaga suma de 25.623 E. Pentru aceasta, solicitantul va contracta un mprumut bancar n luna octombrie, cnd vor fi achizitionate vacile de lapte si aparatele de muls. 2.11 Indicatori de viabilitate economico-financiara: (Atentie! Acest subcapitol se completeaza doar pentru proiectele a caror valoare eligibila este < de 50.000 Euro)
1. Valoarea investitiei (Vi) = valoarea totala a proiectului fara TVA Vi = 23.400 E (850.800.600 lei)

32

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) tinnd cont de preturi/tarife pe unitatea de masura diferentiat pentru fiecare obiect de activitate (masura/submasura)

An 1 Euro Mii lei 28.859 1.049.287.00 0

An 2 29.338 1.066.713.00 0

An 3 32.897 1.196.110.00 0

An 4 38.800 1.410.739.93 6

An 5 48.412 1.760.225.024

3 Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente. Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare si se calculeaza n functie de domeniul de activitate, consumuri specifice pentru fiecare submasura n parte.

An 1 Euro Mii lei 24.953 907.270.83 1

An 2 24.953 907.270.83 1

An 3 26.283 955.630.83 1

An 4 27.613 1.003.990.83 1

An 5 30.273 1.100.710.831

4. Rezultatul din exploatare (Re) = rezultatul din activitatea curenta Se calculeaza: Re = Ve Ce trebuie sa fie minim 10% din Ve

An 1 Euro Mii lei 3.906 142.016.16 9 An 1 Euro Mii lei 1.990 72.369.559

An 2 4.385 156.442.16 9 An 2 2.692 97.879.779

An 3 6.614 240.479.16 9 An 3 5.061 184.015.86 9

An 4 11.187 406.749.10 5 An 4 9.704 352.826.90 4

An 5 18.139 659.514.193

5. Profitul net (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din care s-a scazut impozitul pe profit.

An 5 16.609 603.901.443

6. Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei Se calculeaza Dr= Vi /Pn mediu, unde Pn mediu= profit net mediu pe orizontul de prognoza Dr trebuie sa fie maxim 10 ani Dr = 4 ani 2 luni 26 zile 7. Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%) trebuie sa fie minim 5%

An 1 9%

An 2 12% An 1

An 3 22% An 2 813 29.561.000

An 4 41% An 3 566 20.579.194

An 5 71% An 4 319 11.598.521 An 5 77 2.799.643

8. Cheltuieli financiare (Cf) = cheltuielile cu dobnzile la creditele contractate pentru orizontul de timp prognozat

Euro Mii lei

1.050 38.168.950

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = modul n care cheltuielile financiare (dobnzi bancare la creditele contractate) pot fi acoperite din rezultatul activitatii curente Ga = Re/Cf trebuie sa fie supraunitar pe fiecare an al orizontului de timp dupa ncheierea investitiei

33

An 1 4
Trebuie sa fie maximum 60%

An 2 5

An 3 12

An 4 35

An 5 235

10. Rata ndatorarii (RI) = total datorii/total active

An 1 52%

An 2 44%

An 3 34%

An 4 18%

An 5 0%

11. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = Total intrari numerar/(dobnzi+plati leasing + rambursarea datoriilor) RAFN 120% (pentru fiecare an de prognoza) An 1 1,30 An 2 1,28 An 3 2,09 An 4 3,83 An 5 8,95

12. Valoarea neta actualizata (VNA)=FNi/(1+r)I +FN5/r-Vi, VNA>0, i=1 unde: r=rata de actualizare=8%, r=rata dobnzii de refinantare BCE (2%)+ marja de risc pe tar45 (6%) evaluata de catre Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce conditiile Pietei monetare europene se schimba. Se impune introducerea unei aproximari unitare.

VNA = 150.499,25 OBSERVAII:


Indicatorii financiari mentionati la 2.11 se calculeaza n sectiunea economica din cererea de finantare.

Sectiune specifica
III. 3.1 ACHIZIII INDEPENDENTE

Descrierea tipurilor de achizitii independente propuse prin proiect Masini, utilaje, instalatii si echipamente agricole pentru ferme vegetale - inclusiv pentru sere si ferme de crestere a animalelor / pasarilor (tipuri, caracteristici tehnice si functionale, numar - fundamentat n functie de situatia prezenta si cea viitoare etc.) Animale pentru reproductie (efective pe specii / rase si categorii) Material biologic (material saditor / de plantat)

34

Material seminal cu potential genetic ridicat (specii)

Achizitionare aparate de muls Componente pompa vacuum Banat - 0,55 kw/220V Aparat de muls tip pulsocolector INOX Pahare de muls tip INOX Mansoane de muls tip SPAGGIARI Italia Bidon de muls (capacitate 20 litri) Capac bidon tip INOX Dispozitiv pentru spalarea aparatelor de muls Furtun vacuum tip SPAGGIARI Furtun transparent tip TRANSFLOW SUA Regulator vacuum Vacuumetru Piese schimb, detergenti, perii spalare Achizitionare vaci de lapte din rasa Baltata Romneasca Rasa Baltata Romneasca este rezultatul ncrucisarilor de absorbtie al taurinelor Sura de stepa cu Simmental. Culoarea este baltata-galben cu alb, galben de diferite nuante: deschis, galben roscat sau chiar rosu. Capul si membrele de la genunchi n jos sunt ntotdeauna albe. Mucoasele aparente au culoarea roz caracteristica. Coarnele si unghiile sunt de culoare galben deschis. Conformatia corporala este n general armonioasa, constitutia robusta, existnd animale chiar cu o constitutie grosolana. Capul este potrivit de lung, expresiv si larg, gtul scurt, bine prins, cu trunchiul lung, larg si adnc, cu linia superioara dreapta. Ugerul este asimetric, dar mare, cu sferturile posterioare mai dezvoltate dect cele anterioare, tesutul glandular dezvoltat, membrele lungi, puternice cu aplomburi n general corecte. Daca este bine ntretinuta, rasa Baltata Romneasca da productii bune de lapte pna la 5000 l cu 3,8% grasime. n ceea ce priveste productia de carne, rasa se remarca prin nsusiri favorabile. 1 buc 2 buc 8 buc 8 buc 2 buc 2 buc 2 buc 2 buc 2 buc 1 buc 1 buc 1 set

35

Tineretul mascul realizeaza sporuri medii zilnice de 0,9 1,2 kg, cu un consum specific de 5,2 6,5 U.N./kg. La 13 15 luni pot realiza mase corporale de 450 500 kg. Tineretul femel de reproductie la 6 luni are o greutate corporala medie de 170 180 kg; ajunge la aproximativ 300 kg la 12 luni si la 420 430 kg la 18 luni (cnd este apt de reproductie). Randamentul la sacrificare variaza ntre 52 57% la tineretul bine ngrasat. Perspective: va fi principala rasa din tara, reprezentnd 40% din efectivul de taurine. Va fi crescuta n rasa curata. Se va ameliora prin presiunea selectiei prin masculi, folosind la reproductie tauri testati, amelioratori autohtoni sau material seminal din import provenit de la cei mai valorosi tauri testati amelioratori. n continuare va fi crescuta n zona colinara si de podis din Transilvania, Banat, Crisana si Nordul Moldovei. 3.2 Vor fi achizitionate numai speciile/rasele de animale si n limitele precizate n criteriile de eligibilitate specifice din fisa tehnica (Anexa 3 la Ghidul solicitantului).

Achizitia de vaci de lapte se nscrie in criteriile de eligibilitate specifice ale programului Sapard, att ca numar de animale cat si ca rase 3.3 Pentru achizitiile de animale care reprezinta nuclee de reproductie cu valoare genetica ridicat, trebuie sa se prevada numai achizitionarea celor care au certificate de origine si productivitate, pentru care este asigurata baza furajera minima precizata n criteriile de eligibilitate specifice din cererea de finantare. Prin proiect se vor achizitiona numai animale cu valoare genetica ridicata prevazute cu certificat de origine si productivitate. S.C. Vacuta S.R.L. detine suprafata necesara pentru asigurarea bazei furajere precizata n criteriile de eligibilitate specifice din cererea de finantare (vaci lapte 0,6 ha/cap). 3.4 Prin proiect trebuie sa se dovedeasca ca exista sau sunt propuse sa se construiasca adaposturi corespunzatoare (capacitati si dotari cu instalatii, echipamente, etc.) n raport cu efectivele de animale avute n vedere la finalizarea investitiei si care respecta conditiile veterinare si de mediu, demonstrate prin aviz veterinar de functionare si acord de mediu care sa respecte prevederile legislatiei nationale privind aprobarea NTPA001 privind ncarcarea cu poluanti a apelor uzate descarcate n sursele de apa. (dupa caz, pentru cele existente n conformitate cu

36

Scribd Upload a Document

Search Documents

Explore Sign Up | Log In

/ 15

Download this Document for Free

37

38

39

PROIECT PRACTIC LADISCIPLI NA GESTIUNEA PROIECTEL OR.................


40

...................... ...................... ...................... ...


MODERNIZA RE MICROFERM
41

A CRESTERE VACI
UNIVERSITATEAA LEXANDRU IOAN CUZA IAI

I.
CONCEPEREAPROIECTULUI a. Ideea proiectului (problema ce se doreste a fi rezolvata) este modernizarea unei microfermepentru vaci de lapte si categoriile aferente in circuit inchis. Modernizarea consta in:- inlocuirea invelitorii existente din azbociment cu tabla cutata- realizarea unui planseu intermediar din P.F.L. dur, pentru imbunatatirea microclimatului dinhala;- montarea boxelor pentru gestatie, fatare, crestere si mulgere;- executarea reparatiilor la tencuieli si o igienizare generala (vopsiri si zugraveli);modernizarea padocurilor de vara prin compartimentari ale copertinei existente pe o suprafatade 42

1170 mp;- vopsirea azbocimentului pentru a asigura protectie din punct de vedere ecologic (impotrivaexfolierii azbocimentului);- in sediul de ferma se realizeaza spatii specifice filtrului sanitar (vestiare pentru haine de lucru,vestiar pentru haine de oras, cabina de dus pentru femei si barbati) si o igienizare generala (vopsiri sizugraveli);- realizarea unei platforme de beton imprejmuita cu gard metallic pentru depozitarea dejectiilor solide si a unei fose din beton vidanjabila, pentru colectarea si evacuarea dejectiilor lichide.- a c h i z i t i o n a r e a u n e i p o m p e d e a p a d e t i p S A D U p e n t r u r e a l i z a r e a n i v e l u l u i d e a p a l a consumatori.- realizarea instalatiei de alimentare cu apa cu nivel constant la consumatori prin montarea destuturi din cauciuc pe conducta din teava zincata existenta;-instalatiile de iluminat si canalizare fiind asigurate, vor fi folosite in continuare.- realizarea imprejmuirii pe latura de vest din panouri din impletitura de sarma pe rama din otelbeton.- realizarea unei camere frigorifice pentru pastrarea eventualelor mortalitati pana in momentulpreluarii de catre o firma specializata in vederea incinerarii .b. Proiectul urmareste construirea si amenajarea interioara a unei microferme pentru crestereavacilor folosind metode moderne de punere in functiune si materiale de constructie corespunzatoare,precum si dotarea cu utilaje performante si respectarea conditiilor de igiena impuse, toate acesteaconducand la respectarea cerintelor directivelor Uniunii Europene.c. Fondurile necesare realizarii investitiei au urmatoarea provenienta : de la Comunitatea Europeana prin Programul Sapard 50% ; nationala prin Programul Fermierul 50% (fara fonduri proprii). d . Programul SAPARD a fost conceput pentru a sprijini financiar dezvoltarea mediului rural i aagriculturii astfel incat, din acest moment al integrarii, tarile din Europa Centrala si de Est sa fiepregatite din punct de vedere economic pentru participarea la Politica Agricola Comuna, dar mai alessa se poata adapta uor modului de lucru specific structurilor europene . Asistenta este oferita in perioada 2000-2008. Obiectivele Programului sunt acelea de a contribui laimplementarea acquis-ului comunitar referitor la Politica Agricola Comuna i alte politici

conex

e. Mai
Search Documents Follow Us! scribd.com/scribd twitter.com/scribd facebook.com/scribd About Press Blog 43

Upload a Document

Partners Scribd 101 Web Stuff Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy

Copyright 2011 Scribd Inc. Language: English

STUDIU DE EVALUARE ADECVAT


44


A.) GENERALIT

I1.
45

Scopul

i obiectul studiului

Prezentul studiu s-a ntocmit n


46

vederea emiterii acordului de mediu pentru proiectul Infiin

47

are ferm

ecologic

vaci de lapte cu unitate de


48

procesare amplasat

in extravilanul localitatii Devesel din judetulMehedi


49

nti, beneficiar S.C. ECOEUROL AND S.R.L. n urma analizei memoriului de


50

prezentare naintat de beneficiar, C.A.T al Agen

iei pentru Protec


51

iaMediului Mehedin

i a decis c

52

, n conformitate cu prevederile OM nr. 135/2010 privind aprobarea


53

Metodologieid e aplicare a evalu

rii impactului asupra mediului


54

pentru proiecte publice

i private, proiectul propus


55

sesupune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

56

i procedurii de evaluare adecvat

.Motivele care au stat la baza deciziei etapei


57

de incadrare n procedura de evaluare adecvat

sunt:a) amplasamentu
58

l proiectului propus se afl

n interiorul ariei de protec

ie avifaunistic
59

Blahni

a (codROSPA0 011) cu o suprafa


60

de 45286,3 ha, parte integrant

a re

61

elei ecologice Natura 2000 n Romnia;b) proiectul include ac

iuni de func
62

ionare care aduc modific

ri fizice n aria natural

63

de interes comunitar;c) nu se poate identifica n acest studiu dac

64

proiectul propus efecteaz

direct zonele de hr

65

nire,reproduce re sau migra

iune ale speciilor protejate;d)


66

proiectul implic

utilizarea resurselor de care depinde


67

diversitatea biologic

(exploatarea apelor subterane,utili zarea


68

terenului) n conformitate cu prevederile OM. 135/2010, cap. II, sec

69

iunea a 2-a, art. 14 (1) lit. e

i art. 15 (4),APM Mehedin


70

i a elaborat ndrumarul privind aspectele relevante ce vor fi eviden


71

iate n studiul de evaluareadecv at

72

i avize ce trebuie ob

inute n aceast

etap
73

, care a fost transmis titularului proiectului propus cuscrisoarea


74

nr. 4165/18.04.20 11. Studiul de evaluare adecvat

75

va pune accesnt pe urm

toarele aspecte:

76

Identificarea

i evaluarea impactului pe termen lung;

dentificarea
77

i evaluarea impactului cumulativ pe componenta sol/subsol, biodiversitate;


78

Evaluarea semnifica

iei impactului;

M
79

suri de reducere a impactului;

Descrierea metodelor
80

specifice de teren folosite pentru culegerea informa

81

iilor privind speciile

i habitatelede importan

comunitar
82

Se va ob

ine

83

i se va

ine cont de condi

iile impuse n avizul


84

custodelui ariei naturale protejare, respectivAsoc ia

85

ia WWF Programul Dun

re Carpa

i Romnia
86

i Societatea Ornitologic

Romn

87

.Obiectivele prezentului studiului de evaluare adecvat

sunt:88

Evaluarea st

rii actuale a mediului n perimetrul propus pentru


89

derularea proiectului;Evaluarea impactului pe care activit

90

ile derulate prin proiectul propus le-ar exercita asupra mediului(habit


91

ate, specii de flora

i faun

de interes comunitar,
92

integritatea sitului Natura 2

93

S-ar putea să vă placă și