Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIAIA PROFESIONAL A EXPERILOR JUDICIARI

DE PE LNG CURTEA DE APEL BUCURESTI


Asociatie nscris in Registrul National ONG sub nr. 9843/A/04.04.2010
CIF: 26862786/03.05.2010
Bucuresti - CP.291, Of.P. 22, Bucuresti, sector 1
Tel. 0722.922.845; E-mail: apej.cab@gmail.com

FORMULAR DE ADEZIUNE

Subscrisul (nume, prenume): ............................................................................................................................


Adresa de reziden: ..........................................................................................................................................
Date de contact:
Adresa postala: ...............................................................................
Telefon (fix si mobil):
.................................................................
E-mail:
.................................................................
htp://www:
.................................................................

Actul de identificare (fel, seria, numar, emitent, data): .................................................................................


CNP:
.....................................................................................

Studii superioare de specialitate (facultate, institut): .....................................................................................


Specializarea cf. diplomei de studii: .................................................................................................................

Legitimatia emisa de MJ - BCETJ (data, numar): .........................................................................................


Specialitatea atestata de MJ: ............................................................................................................................

Modul de activitate (salariat, pensionar, PFI, PFA, actionar, asociat, patron): ....
Angajatorul (daca este angajat): ...

Declar pe proprie raspundere ca datele din prezenta cerere de adeziune (de nscriere) sunt adevrate si corecte.
Ele pot fi colectate / folosite strict numai pentru uzul intern al Asociatiei APEJ - CAB.
Prin prezenta adeziune declar ferm ca doresc s fiu acceptat, in conditiile prevazute de actele constitutive, ca
membr/u a/al ASOCIAIEI PROFESIONALE A EXPERILOR JUDICIARI DE PE LNG CURTEA DE
APEL BUCURESTI si nscris in Registrul membrilor ai acestei asociatii, in calitate de:
membru asociat
..
membru sustinator
..
membru simpatizant .

Menionez c am fost/sunt membru al urmtoarelor organizaii/asociatii, n care am ocupat/ocup funciile:


ASOCIATIA / FUNDATIA / PATRONAT

FUNCTIA

1.
2.

Localitatea si data

Numele si prenumele

Semnatura