Sunteți pe pagina 1din 31

Configura|ia eIectronic a atomuIui

Principii. ocupare cu eIectroni a nveIiuIui de eIectroni


Ordinea ocuprii straturiIor cu eIectroni
Structura atomuIui
CoreIa|ii. structura atomuIui - pozi|ia eIementuIui n sistemuI periodic
CoreIa|ii. structura atomuIui - caracteruI metaIic
CoreIa|ii. structura atomuIui - caracteruI nemetaIic
CoreIa|ii. structura atomuIui - formarea ioniIor pozitivi
CoreIa|ii. structura atomuIui - formarea ioniIor negativi
CoreIa|ii. structura atomuIui - razeIe atomiIor i ioniIor
Principiul minimului de energie (principiul stabilit(ii): Orbitalii se ocup
cu electroni n ordinea cresterii energiei lor (de la nucleu spre exterior).
Principiul de excluziune al lui Pauli: Un orbital poate Ii ocupat cu maximum
2 electroni.
Regula lui Hund: Orbitalii de aceeasi energie ai unui substrat se ocup pe rnd,
cu cte un electron, pn la semiocuparea complet a lor, apoi are loc ocuparea
cu al doilea electron (de spin opus).
De reJinut!
Numrul maxim de electroni de pe un strat este dat de relatia: N
max
= 2n
2
, unde n=nr.stratului
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
10
4p
6
5s
2
4d
10
5p
6
6s
2
4f
14
5d
10
6p
6
7s
2
5f
14
6d
10
2p
2s
1s
3d
4s
4p
3p
3s
4d
5s
5p
4f
6s
5d
6p
5f
7s
6d
QR QR QR
QR
QR
QR
QR QR QR
QR QR QR QR QR
QR QR QR
QR
QR
QR QR QR
QR QR QR QR QR
QR QR QR QR QR QR QR
QR
QR QR QR
QR QR QR QR QR
QR QR QR QR QR QR QR
QR
QR QR QR QR QR
ORBITALI
s d f p
Ocuparea cu electroni a straturilor si
substraturilor are loc n ordinea
cresterii energiei, dinspre nucleu
spre exterior, de la stratul K la
stratul Q. Orbitalii de acelasi nivel
energetic (ex..cei 3 orbitalii de tip p)
se ocup pe rnd cu cte un e
-
pn
la semiocuparea complet a lor si
abia apoi se ocup cu al doilea e
-
.
Un orbital se ocup cu maxim 2e
-
de
spin opus. Un strat e Iormat din unul
sau mai multe substraturi, un
substrat din unul sau mai multi
orbitali.
O
1
H
2
He
V V V V V
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7

O
9

10
e
11
a
12
Mg
13
I
14
Si
15
P
16
S
17
CI
1
r
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
e
27
Co
2
i
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
s
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
3
Sr
39
Y
40
Zr
41
b
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
g
4
Cd
49
n
50
Sn
51
Sb
52
Te
53

54
Xe
55
Cs
56
Ba
57-
71
72
Hr
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
r
7
Pt
79
u
0
Hg
1
TI
2
Pb
3
Bi
4
Po
5
t
6
Rn
7
r

Ra
9-
103
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
10
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
57
La
5
Ce
59
Pr
60
d
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
6
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
9
c
90
Th
91
Pa
92
U
93
p
94
Pu
95
m
96
Cm
97
Bk
9
Cf
99
Es
100
m
101
Md
102
o
103
Lr
B VB VB VB VB VB VB VB B B
2
3
4
5
6
7
1
ace(i clic pe unul din elementele Z 1 - 18 pentru a afiya structura
atomului acestuia. Reveni(i yi repeta(i pentru alte elemente.
ace(i clic pe unul din elementele Z 1 - 18 pentru a afiya structura
atomului acestuia. Reveni(i yi repeta(i pentru alte elemente.
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=1
=1
H
&&
1 proton (Z)
0 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
1 electron (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)

K(1) 1e
-
B. Structura pe nivele energetice
Q 1s
1
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
H: 1s
1
ObservaJie: el mai uor atom, singurul fr neutroni. APOI
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=2
=4
He
&&
2 protoni (Z)
2 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
2 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
QR

K(1) 2e
-
B. Structura pe nivele energetice
1s
2
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
He: 1s
2
ObservaJie: Structur stabil de dublet (gaz nobil)
APOI
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=3
=7
Li
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
Li: 1s
2
2s
1
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) 1e
-
Q
QR
1s
2
2s
1
E
&&
3 protoni (Z)
4 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
3 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=4
=9
Be
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
Be: 1s
2
2s
2
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) 2e
-
QR
QR
1s
2
2s
2
E
I'I$ D
%ROI
4 electroni (Z)
&&
4 protoni (Z)
5 neutroni (A-Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=5
=11
B
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
B: 1s
2
2s
2
2p
1
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) 3e
-
Q
QR
QR
1s
2
2s
2
2p
1
E
&&
5 protoni (Z)
6 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
5 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=6
=12
C
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
C: 1s
2
2s
2
2p
2
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) 4e
-
Q Q
QR
QR
1s
2
2s
2
2p
2
E
&&
6protoni (Z)
6 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
6 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=7
=14

ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare


&&
protoni (Z)
neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
: 1s
2
2s
2
2p
3
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) 5e
-
Q Q Q
QR
QR
1s
2
2s
2
2p
3
E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=
=16
O
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
&&
8protoni (Z)
8 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
8 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
O: 1s
2
2s
2
2p
4
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) 6e
-
QR Q Q
QR
QR
1s
2
2s
2
2p
4
E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=9
=19

ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare


&&
protoni (Z)
10 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
: 1s
2
2s
2
2p
5
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) 7e
-
QR QR Q
QR
QR
1s
2
2s
2
2p
5
E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=10
=20
e
ObservaJie: Structur stabil de octet (gaz nobil)
&&
10 protoni (Z)
10 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
10 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
e: 1s
2
2s
2
2p
6
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) e
-
QR QR QR
QR
QR
1s
2
2s
2
2p
6
E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=11
=23
a
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
&&
11 protoni (Z)
12 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
11 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
a: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) e
-
M(3) 1e
-
QR QR QR
QR
QR
Q
1s
2
2s
2
2p
6
3s
1 E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=12
=24
Mg
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
&&
12 protoni (Z)
12 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
12 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
Mg: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) e
-
M(3) 2e
-
QR QR QR
QR
QR
QR
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2 E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=13
=27
I
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
&&
13 protoni (Z)
14 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
13 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
I: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) e
-
M(3) 3e
-
QR QR QR
QR
QR
Q
QR
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=14
=2
Si
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
&&
14 protoni (Z)
14 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
14 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
Si: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
2
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) e
-
M(3) 4e
-
QR QR QR
QR
QR
Q Q
QR
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
2
E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=15
=31
P
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
&&
15 protoni (Z)
16 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
15 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
P: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) e
-
M(3) 5e
-
QR QR QR
QR
QR
Q Q Q
QR
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=16
=32
S
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
&&
16 protoni (Z)
16 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
16 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
S: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) e
-
M(3) 6e
-
QR QR QR
QR
QR
QR Q Q
QR
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=17
=35
CI
ObservaJie: Ultimul strat n curs de completare
&&
1 protoni (Z)
18 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
1 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
CI: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) e
-
M(3) 7e
-
QR QR QR
QR
QR
QR QR Q
QR
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
E
$97:.9:7,,942::
1
H
Z=1
=40
r
ObservaJie: Structur stabil de octet (gaz nobil)
&&
18 protoni (Z)
22 neutroni (A-Z)
I'I$ D
%ROI
18 electroni (Z)
A. Structura pe straturi (modelul planetar)
. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
r: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
APOI
B. Structura pe nivele energetice
E
K(1) 2e
-
L(2) e
-
M(3) e
-
QR QR QR
QR
QR
QR QR QR
QR
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
E
ObservaJii: r. maxim de eIectroni de pe un strat este: max = 2n
2
(n-nr.stratului)
Pentru grupeIe principaIe: umruI grupei = numruI eIectroniIor de pe uItimuI strat.
umruI perioadei = numruI straturiIor ocupate cu eIectroni.
IndicaJie:
ace|i cIic pe fiecare categorie (cuIoare) pentru a afia caracteristiciIe bIocuriIor de
eIemente. CIic iar pentru a Ie ascunde.
BIocuI s: eIementeIe de tip ns
2
yi ns
1
unde: n=1,2,3,. yi s1,2
OH, He yi grupeIe IA yi IIA (e
-
distinctiv aflat pe ultimul strat)
BIocuI d: eIementeIe de tip (n-1)d
x
yi ns
y
unde:d= 1-10; s=1-2; n=4-7
OMetaIeIe tranzi|ionaIe (e
-
distinctiv afIat pe penuItimuI strat)
BIocuI p: eIementeIe de tip ns
2
yi np
x
unde: n=2,3,.,7 yi x=1-6
OGrupeIe - V (e
-
distinctiv afIat pe uItimuI strat)
BIocuI f: eIementeIe de tip (n-2)f unde: n=4-5; f= 1-14
OLantanide - 14 eIemente (4f) ctinide - 14 eIemente (5f)
(e
-
distinctiv afIat pe antepenuItimuI strat)
-1e
-
-2e
- -3e
-
H
+
-
1e
-
+3e
-
+2e
-
+1e
-
Crete eIectronegativitatea
C
r
e

t
e

e
I
e
c
t
r
o
n
e
g
a
t
i
v
i
t
a
t
e
a
reyte raza atomic yi a ionilor pozitivi
reyte raza atomic yi a ionilor negativi
S
c
a
d
e

r
a
z
a

i
o
n
i
l
o
r

n
e
g
a
t
i
v
i

r
e
y
t
e

r
a
z
a

a
t
o
m
i
c


y
i

a

i
o
n
i
l
o
r

p
o
z
i
t
i
v
i
C
r
e

t
e

c
a
r
a
c
t
e
r
u
I

m
e
t
a
I
i
c
.
S
c
a
d
e

s
a
r
c
i
n
a

n
u
c
I
e
a
r

.
S
c
a
d
e

a
t
r
a
c
|
i
a

n
u
c
I
e
u
I
u
i

a
s
u
p
r
a

e
I
e
c
t
r
o
n
i
I
o
r

d
e

p
e

u
I
t
i
m
u
I

s
t
r
a
t
.
S
c
a
d
e

n
r

d
e

e
I
e
c
t
r
o
n
i

c
e
d
a
|
i
.
S
c
a
d
e

e
n
e
r
g
i
a

d
e

i
o
n
i
z
a
r
e
.
Crete caracteruI metaIic.
Crete distan|a eIectroniIor de pe uItimuI strat fa| de nucIeu.
Scade atrac|ia nucIeuIui asupra eIectroniIor de pe uItimuI strat.
Scade energia de ionizare.
C
r
e

t
e

c
a
r
a
c
t
e
r
u
I

n
e
m
e
t
a
I
i
c
.
S
c
a
d
e

s
a
r
c
i
n
a

n
u
c
I
e
a
r

.
C
r
e

t
e

a
t
r
a
c
|
i
a

n
u
c
I
e
u
I
u
i

a
s
u
p
r
a

e
I
e
c
t
r
o
n
i
I
o
r

d
e

p
e

u
I
t
i
m
u
I

s
t
r
a
t
.
S
c
a
d
e

n
r

d
e

e
I
e
c
t
r
o
n
i

a
c
c
e
p
t
a
|
i
.
Crete caracteruI nemetaIic.
Scade distan|a eIectroniIor de pe uItimuI strat fa| de nucIeu.
Crete atrac|ia nucIeuIui asupra eIectroniIor de pe uItimuI strat.