Sunteți pe pagina 1din 14

PAGINA DE GARD

Numele si prenumele: PRISACARU DANIELA LENUTA: Adres stagiar: str. Bucegi, bl.136A, sc.B, ap.6, et. I, Mun. Bacu; Tutore stagiu : Ec. PSTRAV Constantin; Controlor stagiar: Ec. PSTRV Constantin Data nceperii stagiului: sem II 2009 Perioada de referin a raportului: semestrul I, an II, P.S.C. Numrul raportului: 3

Stagiar, Prisacaru Daniela Lenuta

Lector, Ec. Pastrav Constantin

Tutore de stagiu, Ec. Pastrav Constantin

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIARA

SPETA: Minusuri de gestiune lipsa numerar din caserie OBIECTIVE: 1- Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada 01 iulie-31
decembrie 2009 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in caserie si pana la 25.05.2010 (data platii efective); 3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau.

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIARA


Cap. I. Introducere
Subsemnata PRISACARU DANIELA-LENUTA, domiciliata in jud. Bacau, str. Bucegi, bl.136A, sc. B, ap.6, expert contabil din anul 2009, carnet nr.9076, nscris n Tabloul Experilor i Contabililor Autorizai din Romnia, partea I, numit de Judectoria Bacau prin ordonanta nr. 3520 din data de 10.04.2010, (anexa 1) expert contabil n dosarul nr.1052/110/2010, partile implicate in proces fiind: 1. S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, cu domiciliul in Bacau, str.Vasile Alexandri, nr.320, in calitate de reclamant; 2. Popescu Maria, cu domiciliul in Bacau, str. Bicaz, nr.152, sc. A, ap.21, angajata a S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, in functia de casier, in calitate de parat. Imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul sunt: Unitatea angajatoare, S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, a depus plangere ce are ca obiect minusuri de gestiune-lipsa sumei de 55.000 lei din casierie, impotriva doamnei Popescu Maria, ce ocupa functia de casier. Pentru rezolvarea acestei plangeri, s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s-au fixat urmatoarele obiective: 1- Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada 01 iulie31 decembrie 2009; 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in casierie si pana la 25.05.2010 (data platii efective); 3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau. Lucrarea de expertiz contabil s-a efectuat n perioada 15.04 10.05.2010 la Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau, sediul expertului si unitatea reclamanta .

Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076

In vederea efectuarii expertizei, s-a procedat la citarea scrisa a partilor, prin adresa nr.1,/14.04.2010 pentru reclamanta, dupa care s-a luat legatura cu aceasta la sediul ei, prin adresa nr. 5/28.04.2010 pentru parata, care a fost invitata ulterior la Cabinetul Individual de Expertiza Contabila. Deasemeni au fost citati in timpul analizarii documentelor si : S.C. MIRAGE S.R.L.cu sediul in jud. Bacau, str. Aeroportului nr.5, S.C. D&D S.R.L, cu sediul in jud. Bacau, str. Aviatorilor nr.3 si S.C. MIRA S.R.L. cu sediul in jud. Bacau, str. Republicii 120, in calitate de furnizori de bunuri ai societatii reclamante, cu adresele nr.2,3 si 4 din 19.04.2010, prin care au fost invitate la sediul S.C. ALIMENT S.R.L. BACAU pentru confruntarea documentelor. Materialul documentar ce a stat la baza efectuarii expertizei a constat im : dosarul cauzei aflat pe rol registrul de casa pentru verificarea operatiunilor de caserie inventarul efectuat la data de 30 iunie 2009 si cel din 31 decembrie 2009 registrul-jurnal, registrul-inventar, fisele de cont aferente operatiilor contabile punctajele efectuate pentru stabilirea corecta a solurilor finale anuale pentru contul 401- Furnizori documentele de personal ale salariatei privind responsabilitatile si atributiile ce ii revin ca urmare a ocuparii functiei de casier Redactarea raportului de expertiza contabila s-a facut in perioada 10-12.05.2010. In cauza nu s-au efectuat alte expertize contabile si nu s-au utilizat lucrarile altor experti . Problemele ridicate de partile interesate in expertiza si expliatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei sunt: - S.C. ALIMENTS.R.L. Bacau, a constatat cu ocazia inventarierii anuale ca exista o diferenta foarte mare intre soldul efectiv al numerarului din caserie si soldul scriptic din registrul de casa, si anume suma de 55.000 lei. Societatea se indreapta impotriva casierie solicitand recuperarea pagubei si plata penalitatilor aferente sumelor nedepuse. - Gestionara Popescu Maria, contasta masura dispusa de unitate pe motiv ca sumele nu sunt reale. Data pentru depunerea prezentului raport contabil a fost fixata la 25 mai 2010.
Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076

Cap. II Desafasurarea expetizei contabile Obiectivul 1. - Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada
01 iulie-31 decembrie 2009 Pentru a evidentia situatia clara a numerarului lipsa din casierie, s-au examinat urmatoarele documente: dosarul cauzei aflat pe rol registrul de casa pentru verificarea operatiunilor de caserie inventarul efectuat la data de 30 iunie 2009 si cel din 31 decembrie 2009 registrul-jurnal, registrul-inventar, fisele de cont aferente operatiilor contabile punctajele efectuate pentru stabilirea corecta a solurilor finale anuale pentru contul 401- Furnizori documentele de personal ale salariatei privind responsabilitatile si atributiile ce ii revin ca urmare a ocuparii functiei de casier In conformitate cu documentele analizate se emite la obiectivul nr. 1 urmatorul raspuns:
-

In baza contractului de munca si a fisei postului, dna. Popescu Maria este casiera societatii din data de 01.06.2007. Conform Decretului nr. 209/05.07.1976, casierii sunt gestionari ai valorilor de bani in perioada in care lucreaza si datorita faptului ca in perioada ce a fost analizata nimeni nu a avut acces in caseria unitatii se verifica daca inventarul semestrial intocmit la data de 30 iunie 2009 este corect. Astfel in listele de inventariere a caseriei unitatii intocmite la data de 30.06.2009, nu se constata nici o diferenta de inventar intre inventarul scriptic si cel faptic, numerarul existent in caserie la acea data fiind 1000 lei, sold ce coincide cu evidenta registrului de casa si a fisei de cont din contabilitatea unitatii, motiv pentru care inventarul este semnat de comisia de inventariere si vizat de compartimentul financiar-contabil al unitatii.

In urma analizarii organigramei unitatii rezulta ca dna Popescu Maria este singura persoana care are acces in incinta caseriei si la seiful de pastrare a numerarului.
Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076 5

Ca urmare a efectuarii inventarierii anuale a caseriei, se constata faprul ca soldul scriptic de 58.500 lei nu coincide cu numerarul efectiv din caserie(sold faptic) in suma de 3.500 lei, motiv pentru care unitatea suspenda contractul de munca al casierului, situatie ivita in urma efectuarii confirmarilor de sold intre unitate si furnizori. Avand in vedere aceste elemente, corectitudinea inventarului de la data de 30.06.2009, se analizeaza toate operatiile, document cu document , inregistrate in registrul de casa din perioada 01.07-30.12.2009, in corespondenta cu inregistrarile din evidenta contabila reflectate in registrul jurnal. Se constata ca fiecare operatiune inregistrata in registrul de casa este insotita de un document justificativ inregistrat si in evidenta contabila si faptul ca in activitatea societatii au loc multe operatiuni directe cu numerar, incasari de la clienti si plata directa a furnizorilor fara ca sumele incasate sa fie mai intati depuse in contul societatii. Se verifica pentru perioada 01.07.-31.12.2009, daca numerarul depus conform chitantelor atasate la registrul de casa de catre clientii societatii este real; acest fapt se confirma de catre clientii societatii si daca platile efectuate catre furnizorii societatii sunt reale. La analizarea platilor efectuate catre furnizorii societatii, prin confruntarea cu acestia se constata ca in registrul de casa au fost trecute ca platite facturi de bunuri in valoare de 55.000 lei, plati ce au fost evidentiate in contabilitate la momentul efectuarii lor dar care au iesit la iveala ca neconcordanta la confirmarea soldului contului 401 al societatii cu contul 411 al furnizorului de bunuri (anexa 7) Se verifica in continuare corectitudinea operatiilor aritmetice efectuate in cadrul registrului de casa pentru a inlatura erorile matematice si se constata ca toate adunarile si scaderile din registru sunt efectuate corect.

Ca urmare a verificarilor efectuate, se constata ca suma reala ca lipseste din caseria unitatii este de 55.000 lei Avand in vedere procesul-verbal de inventariere incheiat la data de 31.12.2009, semnat de comisia de inventariere formata din 6 angajati ce au identificat in caserie suma de 3.500 lei, declaratia gestionarului efectuata in baza O.M.F.P. nr.
Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076

2861/2009, privind inventarierea in care casierul afirma ca nu detine bunuri sau valori in afara caseriei, se consemneaza ca suma finala lipsa este de 55.000 lei. Obiectivul nr. 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in casierie si pana la 25.05.2010 (data platii efective); In conformitate cu documentele analizate, se emite la obiectivul nr.2 urmatorul raspuns:
-

Ca urmare a stabilirii sumelor reale lipsa din caseria unitatii, se purcede la efectuarea calculului penalitatilor pentru nedepunerea in termen a sumelor incasate. Suma rezultata din calculele efectuate conform anexei 8 este de .. Obiectivul nr.3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria

unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau. In urma calculelor efectuate, conform anexei nr.8, se constata ca suma finala de plata aferenta perioadei 01.07-31.12.20010, este de .. lei.

Cap. III Concluzii


Ca urmare a examinarii materialului documenter mentionat in introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza, formulez urmatoarele concluzii la obiectivele fixate acesteia:

La obiectivul nr. 1-Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada


01 iulie-31 decembrie 2009- consider ca suma reala ce rezulta din platile si incasarile efective efectuate de societate si care ar trebui sa se regaseasca in caseria societatii este de 58.500 lei. Avand in vedere procesul-verbal de inventariere din data de 31.12.2009, semnat de comisia de inventariere formata din 6 persoane care au identificat in casierie suma de 3.500 lei, impreuna cu declaratia data de gestionara Popescu Maria in baza O.M.F.P. nr. 2861/2009, privind inventarierea, in care sete consemnat faptul ca gestionara caseriei nu detine bunuri sau valori in afara caseriei se stabileste un minis de numerar de 55.000 lei.

Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076

La obiectivul 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in casierie si pana la 25.05.2010 (data platii efective)- din calculul efectuat conform anexei nr, rezulta ca suma penalitatilor este de lei. La obiectivul nr.3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, prin insumarea valorilor ce reprezinta lipsa din caserie de 55.000 lei si penalitatile calculate se constata ca parata are de achitat in data de 25.05.20109 (data efectiva a platii) suma de.

Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076 8

Anexa 1 Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau Sectia Cauze civile Nr. 1120/data 11/04/2010 Catre, Expert contabil PRISACARU DANIELA-LENUTA, jud. Bacau, str. Bucegi, bl.136A, sc. B, ap.6, Va facem cunoscut ca ati fost numit expert n cauza civila nr.1052/110/2010 de mai sus privitor pe reclamantul S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, cu domiciliul in Bacau, str.Vasile Alexandri, nr.320, si prtul Popescu Maria, cu domiciliul in Bacau, str. Bicaz, nr.152, sc. A, ap.21, angajata a S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, in functia de casier. Obiectivele expertizei: 1- Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada 01 iulie-31 decembrie 2009 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in caserie si pana la 25.05.2010 (data platii efective); 3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau. Onorariu provizoriu: 500 lei Cauza are termen de judecata la data 25/05/2010 Presedinte,
VASILESCU EMIL

Grefier,
Codreanu Maria

Anexa 2 CABINET INDIVIDUAL EXPETIZA CONTABILA jud. Bacau, str. Bucegi, bl.136A, sc. B, ap.6, Nr.1/14.04.2010

Catre S.C. ALIMENT S.R.L jud. Bacau, str.Vasile Alexandri, nr.320, Va facem cunoscut ca am fost numit expert n cauza civila nr.1052/110/2010 ce are ca obiect reclamatia unitatii dvs. impotriva dnei. Popescu Maria, cu domiciliul in Bacau, str. Bicaz, nr.152, sc. A, ap.21, angajata a S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, in functia de casier. Obiectivele expertizei stabilite de Instanta de Judecata sunt: 1- Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada 01 iulie-31 decembrie 2009 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in caserie si pana la 25.05.2010 (data platii efective); 3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau. Ca urmare a acestui fapt ma voi deplasa la sediul institutiei dvs in data de 15.04.2010, ora 9.00 si Conform Codului de Procedura Civila, sunteti citat sa pregatiti si sa puneti la dispozitia expertului contabil documentele care sustin cauza, in perioada 15.0410.05.2010.

Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076 Anexa 3 10

CABINET INDIVIDUAL EXPETIZA CONTABILA jud. Bacau, str. Bucegi, bl.136A, sc. B, ap.6, Nr.2/19.04.2010

Catre S.C. MIRAGE S.R.L. Jud. Bacau, str. Aeroportului nr.5 Va facem cunoscut ca am fost numit expert n cauza civila nr.1052/110/2010 ce are ca obiect reclamatia S.C. ALIMENT S.R.L. BACAU impotriva dnei. Popescu Maria, cu domiciliul in Bacau, str. Bicaz, nr.152, sc. A, ap.21, angajata a S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, in functia de casier. Obiectivele expertizei stabilite de Instanta de Judecata sunt: 1- Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada 01 iulie-31 decembrie 2009 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in caserie si pana la 25.05.2010 (data platii efective); 3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau. Ca urmare a acestui fapt si Conform Codului de Procedura Civila, sunteti citat sa pregatiti si sa puneti la dispozitia expertului contabil documentele care sustin cauza, si sa va prezentati la sediul societatii ALIMENT SRL in ziua de 20.04.2010 pentru a face confruntarea documentelor .

Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076

Anexa 4

11

CABINET INDIVIDUAL EXPETIZA CONTABILA jud. Bacau, str. Bucegi, bl.136A, sc. B, ap.6, Nr.3/19.04.2010

Catre S.C. D&D S.R.L Jud. Bacau, str. Aviatorilor nr.3 Va facem cunoscut ca am fost numit expert n cauza civila nr.1052/110/2010 ce are ca obiect reclamatia S.C. ALIMENT S.R.L. BACAU impotriva dnei. Popescu Maria, cu domiciliul in Bacau, str. Bicaz, nr.152, sc. A, ap.21, angajata a S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, in functia de casier. Obiectivele expertizei stabilite de Instanta de Judecata sunt: 1- Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada 01 iulie-31 decembrie 2009 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in caserie si pana la 25.05.2010 (data platii efective); 3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau. Ca urmare a acestui fapt si Conform Codului de Procedura Civila, sunteti citat sa pregatiti si sa puneti la dispozitia expertului contabil documentele care sustin cauza, si sa va prezentati la sediul societatii ALIMENT SRL in ziua de 20.04.2010 pentru a face confruntarea documentelor .

Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076

Anexa 5

12

CABINET INDIVIDUAL EXPETIZA CONTABILA jud. Bacau, str. Bucegi, bl.136A, sc. B, ap.6, Nr.4/19.04.2010

Catre S.C. MIRA S.R.L Jud. Bacau, str. Republicii 120 Va facem cunoscut ca am fost numit expert n cauza civila nr.1052/110/2010 ce are ca obiect reclamatia S.C. ALIMENT S.R.L. BACAU impotriva dnei. Popescu Maria, cu domiciliul in Bacau, str. Bicaz, nr.152, sc. A, ap.21, angajata a S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau, in functia de casier. Obiectivele expertizei stabilite de Instanta de Judecata sunt: 1- Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada 01 iulie-31 decembrie 2009 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in caserie si pana la 25.05.2010 (data platii efective); 3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau. Ca urmare a acestui fapt si Conform Codului de Procedura Civila, sunteti citat sa pregatiti si sa puneti la dispozitia expertului contabil documentele care sustin cauza, si sa va prezentati la sediul societatii ALIMENT SRL in ziua de 20.04.2010 pentru a face confruntarea documentelor .

Anexa

Expert contabil Prisacaru Daniela 6 Lenuta /9076

13

CABINET INDIVIDUAL EXPETIZA CONTABILA jud. Bacau, str. Bucegi, bl.136A, sc. B, ap.6, Nr.5/28.04.2010 Catre Popescu Maria jud. Bacau, Bicaz, nr.152, sc. A, ap.21, Va facem cunoscut ca am fost numit expert n cauza civila nr.1052/110/2010 ce are ca obiect reclamatia S.C.ALIMENT S.R.L. BACAU impotriva dvs. Obiectivele expertizei stabilite de Instanta de Judecata sunt: 1- Stabilirea exacta a numerarului lipsa din casierie pe perioada 01 iulie-31 decembrie 2009 2- Calculul penalitatilor datorate de parata din momentul incasarii sumelor in caserie si pana la 25.05.2010 (data platii efective); 3- Valoarea totala a pagubei produse de parata Popescu Maria unitatii angajatoare S.C. ALIMENT S.R.L. Bacau. Ca urmare a acestui fapt Conform Codului de Procedura Civila, sunteti citat sa va prezentati la sediul Cabinetului Individual de Expertiza Contabila cu sediul in jud. Bacau, str. Bucegi, bl.136A, sc. B, ap.6, in data de 30.04.2010, ora 9.00.

Expert contabil Prisacaru Daniela Lenuta /9076

14

S-ar putea să vă placă și