Sunteți pe pagina 1din 6

Plan de lectie nr 1

Profesor : Lacatus Mihai Data : 28.10. 2011 Disciplina : Chimie Clasa : a X a Titlul lectiei : Descompunerea termica a alcanilor. Metanul.Chimizarea metanului Tipul Lectiei :De recapitulare si De comunicare si asimilare de noi cunostiinte. Obiectivele lectiei : I.Descompunerea termica a alcanilor
1. Elevii sa defineasca notiunea de Descompunere termica a alcanilor pe baza

unui exemplu de descompunere termica a unui alcan oferit de profesor .Observarea tipurilor de reatii de descompunere.
2. Elevii sa aplice notiunea de descompunere termica pe un alt alcan(propan) pe

baza obiectivului (1).


3. Importanta reactiilor de descompunere termica a alcanilor.

II.Metanul.Chimizarea metanului
1.

Elevii sa precizeze cu ajutorul profesorului ce este metanul,cateva caracteristici fizice si chimice pe baza cunostiintelor anterioare.

2. Elevii sa cunoasca ce este chimizarea metanului si principalele forme de

chimizare a metanului comunicate de profesor .


3. Sa constientizeze importanta chimizarii metanului.

Strategii didactice :

mijloace

si

procedee

didactice : conversatia

catehetica,conversatia

euristica,explicatia,problematizarea;

mijloace si materiale : manual,creta,tabla,

forme de organizare : frontal 2. Desfasurarea Lectiei :

a) Momentul organizatoric : 2-3 minute, verificarea prezentei, a materialului

didactic, a curateniei clasei si a atitudinii elevilor;


b) Verificarea cunostiintelor din lectia anterioara : 10 minute, prin evaluare

orala;
c) Comunicarea noilor cunostiinte : 27 minute.

Activitatea profesorului
I.Desc.termica a alcanilor -intreaba ce sunt alcani si ce reactii ale acestora cunosc -scrie pe tabla formula butanului desfasurata si intreaba elevii ce legaturi se pot rupe in molecula de butan

Activitatea elevilor
- precizeaza ce sunt alcani si ce reactii ale acestora cunosc ;

-deduce cu elevii ce substante se pot forma in urma ruperi anumitor legaturi(1,2-cracare ; 3,4-dehidrogenare)
1) CH3CH2CH2CH3 -> CH4 + CH2 = CH - CH3 2) CH3CH2CH2CH3 -> CH3 - CH3 + CH2 = CH2 3) CH3CH2CH2CH3 ->CH3-CH = CH - CH3 + H2 4) CH3CH2CH2CH3 ->CH3=CH -CH - CH3 + H2

-elevii raspund ca se pot rupe legaturi de C-C si C-H si si ca se pot forma alcani si alchene cu nr mai mic de atomi de carbon;

-defineste impreuna cu elevii pe baza exeplului anterior ce este desc. termica a alcanilor -precizeaza eleviilor ca ,in functie de temperatura ura la care se face desc.termica

- Enunta impreuna cu profesorul definitia descompuneri termice a alcanilor: "Descompunerea termica a alcanilor este fenomenul chimic de rupere a legaturilor covalente C-C si C-H dintr-un alcan

exista

doua

tipuri a

de

descompunere : cracarea si

superior cu o catena mai mare si formarea unor molecule mai mici de hidrocarburi sarutare si nesaturate."

cracare(t<650 C) si piroliza(t>650) si ca exemplul anterior fost dehidrogenarea butanului.

-exemplifica si piroliza metanului cu formare de acetilena si hidrogen molecular. 2CH4 CH CH + 3H2

-cere unui elev sa vina la tabla si sa scrie -elevul scrie pe tabla descompunerea termica a propanului: descompunerea termica a propanului.

II.Metanul.Chimizarea metanului -profesorul intreaba clasa ce este metanul si cateva caracteristici ale acestuia -elevii raspund ca este alcanul cu un singur atom de carbon, ca este o molecula cu structura unui tetraedru regulat datorita hibridizari sp3 a at. de C si care are unghiurile intre legaturi de 109o 28'. El este un gaz inodor obtinut din zacaminte narutale prin sondare . -profesorul precizeaza ce este chimizarea metanului si principalele directii de chimizare ale acestuia: * "Chimizarea metanului reprezinta prelucrarea chimica a acestuia spre obtinerea unei serii intregi de compusi chimici de o mare importanta industriala.De asemenea prin chimizarea unui metru cub de gaz metan ,valoarea acestuia creste de 30 de ori." *Principalele metanului: directii de chimizare a

a)Chimizarea clorurare)

prin

halogenare(respectiv

-cere unui elev sa indice compusii care se obtin la clorurarea metanului.

b)Chimizarea prin oxidare - din care rezulta prin oxidare cu oxigen molecular negru de fum sau prin oxidare cu aer(O2 si N2) cu obtinere de N2

c)Chimizare prin oxidare partiala cu vapori de apa obtinandu-se gazul de sinteza folosit la scara industriala in obtinerea de diversi alcooli,adehide,etc

d)Amonoxidarea metanului acid cianhidric

cu formare de

e)Obtinerea din metan a acetilenei. -Profesorul precizeaza importanta chimizari metanului: