Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Naional Emil Racovi

os.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureti, Tel. / fax 3217092,


_____________________________________________________________________________

FISA INDIVIDUALA DE FORMARE 1. Numele si prenumele: MARIAN DANIELA 2. Telefon mobil, fix: 0724.721.22 / 031.429.16 3. Adresa e-mail: danamarian79@yahoo.com 4. Data nasterii: 18.02.1979 5. Studii (invatamant cu profil pedagogic, scoli postliceale, colegii, institute de invatamant superior, masterate, etc): -Institutii de invatamant absolvite/ specializarea/ anul absolvirii: a. Universitatea Spiru Haret Facultatea de Limbi si Literaturi Straine/ englezaromana/ 2002 b. c. 6. Anul incadrarii in invatamant: 2010 7. Statut (subliniati): necalificat, titular, suplinitor: .
(alte mentionari referitoare la schimbarea incadrarii)

8. Disciplina de incadrare: limba engleza 9. Anul obtinerii gradului didactic/ cu media: a. definitiv: b. gardul didactic II: c. gardul didactic I: 10. Nr. Ctr. Formare Continua
-nume perfectionari, specializari, cursuri, activitati sustinute si FINALIZATE-

Anul

Nota obtinuta/ calificativ + credite+ nr ore

Consemnari:
parteneriate cu... (institutia), curs avizat de..../ cursuri prin... (CCD/ ISMB/altele) etc

Observatii

Modul psihopedagogic Nivelul I (initial)

NOIE MBR IE 2009MAR TIE 2010

Nota: 9.22 / Credite: 35

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Departament ul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Modul psihopedagogic Nivelul

II ( aprofundare)

Marti eiulie 2010

Nota 9.50/ Credite 30

Getting Ready for Teachers` Exams (Mettext)

Preparing Students for PET & PET for Schools Preparing Students for CPE

Preparing Students for BEC

11 noiem brie16 dece mbrie 2010 14 noiem brie 2010 27 marti e 2011 19 aprili e 2011

Nr. ore 30

Nr. ore 6 Nr. ore 6 Nr. ore 6

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Departament ul pentru Pregatirea Personalului Didactic British Council Bucuresti si Casa Corpului Didactic Bucuresti British Council Bucuresti British Council Bucuresti British Council Bucuresti

11. Metodist/ mentor/ formator national (subliniati daca este cazul) cf deciziei nr......... din data....... 12. a. Perfectionare modulul 1 nr credite: b. Perfectionare modulul 2 nr credite: c. Perfectionare modulul 3 nr credite:

13. Nr credite obtinute PANA IN PREZENT din alte programe:

14. IN PREZENT inscris/a la cursuri de formare CCD/ Univ. ..........., (DA/ NU+ numele cursului+ durata): Da Curs profesor metodist martie-aprilie 2011 Curs formator de formatori mai 2011 Curs evaluator de competente profesionale mai 2011

Colegiul Naional Emil Racovi


os.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureti, Tel. / fax 3217092,
_____________________________________________________________________________

FISA INDIVIDUALA DE FORMARE pt anul scolar 2010-2011 1. Nume si prenume: 2. Specialitate: 3. Grad didactic: 4. An obtinere grad: Formare continua 2010- 2011 Nr ctr 1

Numele cursului Durata Nr credite Acreditat DA/NU Institutia Numele cursului Durata Nr credite Acreditat DA/NU Institutia Numele cursului Durata Acreditat DA/NU Institutia Definitivat Gradul II Anul inscrierii Inspectie speciala Anul inscrierii Preinspectie Inspectie 1 Inspectie 2 Inspectie speciala Anul inscrierii Preinspectie Inspectie 1 Inspectie 2 Inspectie speciala Sustinere lucrare

Inscriere grade didactice 2010- 2011

Gradul I

Inscriere forme de perfectionare

Doctorat Master

Anul inscrierii Durata Specialitatea Anul inscrierii Durata Specialitatea

Postuniversitar Anul inscrierii Durata Specialitatea Alte forme de Denumire perfectionare Anul inscrierii Durata Specialitate Data: 26.04.2011 Nume: Marian Daniela