Sunteți pe pagina 1din 100

Sus : A n c a L c d u n c a (Reportera) i Valeriu Dogaru ( R e p o r t e r u l ) In I n t e r v i u " de E c a t e r i n a Oproiu, T e a t r u l Naional d i n Craiova Stnga : D a n a D o g a r u G i l d a Marinescu ( A l a r t l i a Ulciorul s l a r i m a l " de v y n K l c i s t , Teatrul C. I .

. (Eva) i H u l l ) n llcinrich Nottara"

www.cimec.ro

Nr. i ( X X I I ) i a n u a r i e 1977

Revist lunar editat de Consiliul C u l t u r i i i E d u caiei Socialiste i de Uniunea Scriitorilor d i n Republica Socialist Ro mnia.

ALEXANDRU

B A L A C I : O tem

fundamentala .

. p.

Teatrul jui Emincs-ou AURELIA R U S U : La sanctuarul" manuscriselor . . p. . p. 3 (5

R).\U N I C U L E S C U : 0 nsemnat oper bibliografic . Ancheta revistei Teatrul"

Redactor-ef RADU POPESCU C o l e g i u l d e redacie AUREL BARANGA MIHNEA GHEOR GHIU, G. I O N E S C U GION, HOREA PO PESCU, ALECU PO POVICI, DINU S A R A RU, NATALIA STAN CU-ATANASIU, F L O R I N T O R N E A (redac tor-ef a d j u n c t ) .

M A R E A P I E S A SCURTA Locul i importana piesei scurte in repertoriul teatrului profesionist i de ama tori. Rspund : M I R C E A R A D U I A G O B A N , A L . M I K O D A N , D U M I T R U S O L O M O N , U H E O R G H E V L A D p. Interferene FLORIAN POTRA : Care spectacol ?

p. 11

Festivalul naional Cntarea Romniei" S T A N V L A D : De vorb cu Eugenia Mndi, despre ar titii a m a t o r i d i n Capital, n etapa de mas a Festi v a l u l u i ; Viaa uzinei pe scen p. 12 V. M . : Intlniri ale artitilor a m a t o r i cu profesionitii . D O I N A M O G A : E l e v i i L i c e u l u i de coregrafie p r i n t r e m u n citori BOGDAN Semnal VIRGIL MUNTEANU : 0 confuzie d i n care poate iei p . 18 U L M U : I n vizit la Scoal popular . p . 15

p. 15

de art p. 16

ceva, n u ?

M I H A I N A D I N : Teatralul Turnee dc peste hotare A L . CLINESCU : Teatrul p. 19

Naional

German d i n W e i m a r . 21 p. 23

F L O R I N T O R N E A : Berliner Ensemble sau Rrccht dup Brecht . . .

CRONICA DRAMATICA. Semneaz : V A L E R I A VICTOR ILIE . PARHON, RUSU, . . . DUCEA, CON FLORIN . . . p. 27 . p. \1 .
t

MIRA IONUT

I O S I F , V. M I N D R A , V I R G I L NICULESCU, RADU-MARIA,

MUNTEANU,

STANTIN

TORNEA, P A U L

TUTUNGIU

Zilele c u l t u r i i teatrale d i n R.D.G. n ara noastr . Note

www.cimec.ro

p. 63

ALEXANDRU BALACI

O tem fundamental
Anul prilejui 1n a care a ncepui unor s u b seninele solare ale efervescenei crealoare generale cruciale unei va ale lupte srbtorirea importante 24 imomente Ianuarie ale i s t o r i c i romneti, p u n c t e 1859, r e z u l t a t u l aptezeci de culminant al afirmrii, pe oale fundamentalul ntregii col p l a n u r i l e , a nzestratului act patriotic, p o p o r d e l a Carpai i Dunre. 1 1 8 a n i d e aceeai limb, m i r a c u l o s de unitar n fie-, rneti, istoric cristalul avind de lupt, Crea acord Nume estetic mode a artei care asemenea colectiviti romneti, care v o r b e a a l arii. C e n t e n a r u l Creatorii decisive marele existen de art Independenei, Republicii, poporului E i nva pe contemporani

care

a n i d c l a rscoalele de evocarea s unor n

treizeci

d c a n i de l a P r o c l a m a r e a pentru destinul

snt c o t i t u r i hotrtoarc n evoluia impulsionai romn i de permanent aspir cultur rsfring, a u fost

patriei.

snt

momente n in fa

operelor, profunda uriaa torii

l o r semnificaie.

de l a i s t o r i a care

trecutului, la

exemplu dramatic

a l predecesorilor, a poporului fiinei

oamenii care

alturi

l - a u nsufleit

i l - a u c h e m a t

c l i p e grele, p e n t r u contemporani interes lucrri temei

pstrarea

naionale, p e n t r u cucerirea evocarea g l o r i o s u l u i trecut

libertii sociale. istoric al patriei. unui

a i Romniei

i, ntre e i , parc m a i a c t i v i , d r a m a t u r g i i cinematografice cristalizate n jurul

u n marc roasele .de

fundamentale, scenariile

dramatice, personaje

asemenea

n u c l e u , demonstreaz a construi lelor nemuritoare tema caut

u n s t u d i u i o cunoatere temeinic a i s t o r i e i t e n s i o n a t e d c o intens trire dramatic,

rii, voina formativ

corespunztoare

d i n t r e c u t u l d c lupt. Creznd p u t e r n i c n f i n a l i t a t e a sa l a i m e n s a a patriei. i uman Apropiat s de viaa i de realitile dintre etic creat

t n apartenena veasc scriitor modeleaz oglindire, zentind urmrit vieii

fiin colectiv a p o p o r u l u i , fiecare s c r i i t o r aspir s ser contemporane, i fiind estetic, i o dup criteriile concordanei fiecare proprie Repre-

major

contiina o biografie

ca p o e z i a

adevrul

se i n t e r f e r e z e ,

opera

spiritual. Msura p e r s o n a j e l o r

este msura s c r i i t o r u l u i care l e face artistic istoria. o protagonist asemenea culmile sum

purttoare ale m e s a j u l u i integral

su a r t i s t i c , n ncercarea de a d r a m a t i z a evoluiei sale existeniale.

adevrul i s t o r i c , o m u l , g e r m e n a c t i v pe c u r b a

n i s t o r i e , d e v i n e c e n t r u l creaiei, S c r i i t o r i i n u urmresc c i ultim, i s t o r i a de a trirea uman

evoluie fr

a - i s u b l i n i a c o n t r a s t e l e care l p o t p u r t a pe e r o u l prpstiile ntr-o disperrii. I n r e a l i t a t e a societate unei determinat etape anumite

l i t e r a t u r i i de p e este o n

i strlucirii n i i

comportamentului pasiunilor economice sociale

u m a n , a t u t u r o r c o m p l e x e l o r a t i t u d i n i p s i h o l o g i c e , raionale, a t u t u r o r condiiile Motorul de corespunztoare evoluiei societii.

sentimentelor,

i s t o r i e i este p u s n micare de c o n f l i c t e l e -cele m a i m u l t e o r i . n t r e c u t . Intre doas fundamentale

o a m e n i l o r , aflai n contradicii adevrul etic istoric,

antagoniste

p r i n c i p i i ale a r t e i se afl acestui nalt principiu

observarea

sorupu-

a realitii.

Respectarea

aduce

totdeauna

l i t e r a t u r i i i

www.cimec.ro

scriitorului funcie confund magica

demnitatea. ns i

Respectarea

adevrului

este

sarcina

primordial

arici, a

crei

formativ

c o n t r i b u i e l a perfecionarea caracteristicile, chiar dincolo ci dc

condiiei u m a n e . U n c r e a t o r realitatea forma spre poeziei, care poate

de art n u Se ptrunde cu

c u u n i s t o r i c . E I transfigureaz aoardndu-i realitate,

n u altcrnd-o, n u s c h i m b i n d u - i atingerea s t r u c t u r i l o r eseniale,

dimensiunile

e i foT

tinznd

a n u c l e u l u i raional, ncrcat de semnificaii, cxplornd d i n c o l o d c c r u s t e l e n care, -uneori, snt nvluite datele i s t o r i c i . U n c r e a t o r de art, spre deosebire d c u n i s t o r i c , este nzestrat cu facultatea luminii artei de a a p r o f u n d a sole, se s p i r i t u a l i t a t e a . U n s c r i i t o r , rsfrngnd o parte integrant a contiinei adevrul I i i p r i s m e l e a umanitii. popular, crea consider colective

Zugrvind r e a l i t a t e a s u b s e m n u l adevrului i s t o r i c , a r t a v a cpta i u n c a r a c t e r n c m a i f i i n d , ca n t r e c u t , i u i a p a n a j i n t e l e c t u a l a l c e r c u r i l o r nchise. Numai adevrul, care face d i n ced muli l u i definitiv logica n asupra faptelor, protagonitii asigur i s t o r i e i , justific

opera

torului, n u m a i sigiliul r e d a u succesiunea scriitorii psihologic le

a r t e i i

c a r a c t e r u l eternitii. I s t o r i c i i social, i n t i m p ce s individnalizeze infinitei pe sale care lumi de faptele, exem protago acelora E i caut

l o r nlnuire cauzal, d e t e r m i n a r e a l o r psihologic. dramatice dalelor sensurile

transfigureaz

interpretarea umane,

pe furitorii

sau personajele

istoriei. Poezia, c u antenele ale existenei obiectiv,

sensibiliti, caut

determinri

i i ilumineaz reflectoarele

i s t o r i e i . Poezia exprim gndirca

interioar, care iradiaz

n i l e i u m b r e l e sale a s u p r a d a t e l o r nregistrate i descrise, c u toate nelinitile i speranele sale. plificator, conflictul dramatic totdeauna oscilaiile De multe

de i s t o r i e . nsetai istoric a

concret i de r e a l , s c r i i t o r i i ader l a viaa n c e n t r u l creia se afl o m u l c u toate o r i , n evocarea trecutului este r e z u l t a n t a ciocnirii dintre atitudinea Demnitatea pentru ferm

n i s t u l u i l i t e r a r , i d e a l n i n t e g r i t a t e a l u i clic, i v i c i s i t u d i n i l e existeniale, care n u urmeaz d r u m u r i l e virtuilor i a l e m o r a l e i . etice, este totdeauna stimulatoare protagonistului, intransigent c u sau spectatori, nsetai dc trebuie umani cititori

adevr i de frumusee, ascultnd de c o m a n d a m e n t e l e

d a t o r i e i , d e i d e a l u l pe care

s i-1 propun fiecare o m , n s c u r t a sa t r a i e c t o r i e de via. Respectnd adevrul, reprezentanii a r t e i i c u l t u r i i iroinneti c o n t e m p o r a n e zeaz i actualizeaz i s t o r i a , fcnd-o s vibreze n concordan prin patosul c u trirea a p r e z e n t u l u i . Asemenea fleete, p r i n considerarea declararea opere snt d e m n e de stim tumultuoas priit liber clare

p a t r i o t i c c a r e le nsu

vieii ca o perpetu d a t o r i e

a o m u l u i de a se perfeciona, a b u z u r i l o r care constrng tind s f i e i preios, sale. a o spare de i

finalitii m o d e l a t o a r e

a a r t e i , p r i n denunarea i f a p t e l o r ,

tatea, n u n u m a i :< a r t e i , c i i a o m u l u i de t o t d e a u n a . Aceste o p e r e sinteze i s t o r i c e , o i l u m i n a r e de art a d a l e l o r dense omului ale umanitii dc cldura trecute, pentru o r i u n d e i oriend. I n aceste meditaii adeziunii scriitorului documentele, descoperirea la filonului subiectul

adnc n s t r a t u r i l e comiun este a i

minereu

de art a s u p r a

istoriei, obiectivitatea personajele sociale,

strbtut celor

Scriitorii

aspir s nsufleeasc care a u fost adevrului. pretextul rturi Viziunea

s nsumeze v o c i l e s i n g u l a r e ntr-o vast c o r a l i t a t e libertii i a justiiei frumuseii i asupra i s t o r i e i este raional I n timpul tendina de solid i a spaiul purta

a c t i v i p e n t r u cucerirea destinele a l vieii tie a

scriitorilor contemporani umane, i oglindirea

optimist liten orice muli. istoric sau de

n f i n a l i t a t e a n care c o n v e r g istoric pentru circul fluidul intens

i a r , de cele m a i m u l t e

ori, I r c e u t u l este acestei prezentul

contemporaneitii. adevrului,

trecut. U n scriitor contemporan m o n u m e n t l i t e r a r , c o m e n i r e a demonstreaz Totdeauna n primul Artificialul supravieuirea oameni omenirea rnd, n art

c i s t o r i a eslc b a z a acelor unui i opere timp oare i

pe oare

se ridic celor

n u t r e b u i e s se team d e adevr, c i s t o r i a l i t e r a t u r i l o r cuprind adevrul

numai

a fost nsetat d e cunoatere i d e adevr, i a r c r e a t o r i i d e art snt, v i i , aparinnd unui de spaiu opere determinate de atelier este t o t d e a u n a efemer prefabricarea

sertar, fr i n c l u d e r e a smburelui d e lumin aJ adevrului, este a b s o l u t caduc. s i u n i l e contingenelor l o r c u u m a n i t a t e a n m e r s lrii condiiei u m a n e . progresiv,

Adevrul mode

i r e a l i t a t e a , m a r i l e t e m e ale a r t e i , snt r e d a t e d e s c r i i t o r i i romni c o n t e m p o r a n i n d i m e n c u tendina de a s e r v i

www.cimec.ro

TEATRUL

LUI E M I N E S C U

Am aflai, n acest ianuar plin de amintirea poetului, despre apariia curnd a unei mari ediii critice Eminescu Opera dramatic". Am nregistrat tirea cu n dreptit nemsurat bucurie. In sfirit, vom putea nlirzia cu emoie fireasc i cu folosul pe care-l poate prilejui o cercetare nealterat de lipsuri ori de false lecturi asu pra acelor pagini (din nefericire, neajunse la ncheiere) cu care poetul a&pira s dureze marele su monument nchinat rii i naiunii sale i, deopotriv, teatrului nos tru naional. Editorul Aurelia Hutu, emul i continuator pasional i zelos al lui Perpessicius a avut bunvoina s ne comunice cuvntul su asupra ediiei. Mulumindu-i, ii facem, fragmentar, loc mai jos.

L a sanctuarul" manuscriselor
de Aurelia Rusu
S-a fcut observaUa c E m i n e s c u face parte d i n r a r a categorie o poeilor t o t a l i . A c o p e r i n d , p r i n creaia sa, m a i m u l t e do m e n i i d e manifestaire a e u l u i creator, E m i nescu rmine, p r i n t o t ceea ce g e n i u l su furit, u n i m a r c poet l i r i c i u n t o t att dc m a r e u m a n i s t . F a p t u l c, pSn n m o m e n t u l acesta, E m i nescu n u se afl tiprit ntr-o serie de Opere care s cuprind ntreaga sa a c t i v i t a t e l i t e rar poezie, proz, t e a t r u , publicistic, s t u d i i i nsemnri d i n manuscrisele aflate la iBLblioteoa A c a d e m i e i R.S.R., t r a d u c e r i i coresponden face necesar repunerea n discuie a acestei p r o b l e m e de importan naional, i a n u m e : editarea n s p i r i t u l u n e i cit onai d e p l i n e rigori tiinifice a t e z a u r u l u i motenirii eminesciene. Vastitatea " ompului i n f o r m a t i v i d e specializare devine, prin lipsa i n s t r u m e n t e l o r ( b i b l i o g r a f i i t r a t a t e de filologie i stilistic, cu o destinaie m a i p r e cis i m a i a p l i c a t i v e , o i s t o r i e a sistemelor ortografice, o eviden a m a n u s c r i s e l o r de la toate m a r i l e b i b l i o t e c i i, desigur, evidena m i i l o r de p a g i n i manuscrise de l a B i b l i o t e c a Academiei (Romne d i n Bucureti, ca s n u le niruim dect pe acestea), de-a d r e p t u l copleitoare. Investigaiile i s t o r i c o - l i t c r a r e , cer cetarea periodicelor (Curierul de Iassi", T i m p u l " n colecii i n c o m p l e t e i inacce sibile, datorit g r a d u l u i de uzur i deterio rare , Semntorul", Epoca", Convorbiri l i t e r a r e " , ^Luceafrul", Cuvntul", Ramuri", Snziana", Viaa romneasc" etc., p e n t r u Abia n 1976 a aprut prunul volum al Bibliografiei M i h a i Eminescu (18661970) Opera, susceptibil, nc, de mbuntiri i adugiri.
1

tipririle p o s t u m e d i n creaia dramatic e m i nescian), a v e c h i l o r ediii rariti de b i b l i o f i l i e , i a celor m a i recente, a stu d i i l o r i d o c u m e n t e l o r l i t e r a r e , a m o n o g r a f i i l o r i eseurilor, p a r a l e l cu cartarea" m a n u scriselor (adeseori, p e n t r u sectorul de t e a t r u , defriarea l o r ) , c e r ceea ce Perpessicius n u mea : truda fr d e glorie a s o b o l u l u i , cci oe a l t c e v a e u n e d i t o r , sfredelindu-i n t cere g a l e r i i l e subpmntene i ridiendu-i, d i n loc n loc, m i c i l e muuroaie de pmnt sau de cenu ?" .
2

T r e b u i e s ee rein, de asemeni, c o oper rmas ntr-un e x e m p l a r risc a se pierde sau p r i n uzur (a t i m p u l u i i a manevrrii, n u t o t d e a u n a corecte), sau disprnd, p u r i s i m p l u , p e n t r u totdeauna (i cercettorii manuscriselor eminesciene tiu b i n e c a n u m i t e coluri i m a r g i n i de f i l e au disprut i c n u e singular ocazia n care t r e b u i e e-i credem pe ochi" p e n t r u c acesta face l e c t u r a , pe naintaii n edi tarea p o e t u l u i ) . D o m J . Froger, n cartea sa, La critique des textes et son automatisation , fcea observaia c a z i a v e m facsimile d u n e absolue fidlit". P o s i b i l , ns acestea n u p o t nlocui, d i n m a i m u l t e m o t i v e , a u t e n t i c a fil de m a n u s c r i s . De ce ?
3

din motive tehnice : hrtie nglbenit, scriitur e v e n t u a l lizibil doar n colaborare c h i a r i c u porozitile hrtiei i defectele ncleierii c a i e t u l u i l a cotor, tuul ngropat n glbeneala f i l e i , cu s u p r a p u n e r i l e i adao s u r i l e n c r e i o n , n u o dat i m p o s i b i l de des c i f r a t etc. ; D i n j u r n a l u l u n u i editor, n 1971, p. 317. 3 P o r w , 1968, p. 10.
2

Eminesciana,

www.cimec.ro

din motive personale : fazele s c r i i t u r i i . ginal(?), va i n t r a , sub t i t l u l Butad, n. e d i d c l a foarte cite la udnotaiilc fugare, ia Pvesii de M i l m i E m i n e s c u . C u o noti b r u i o n a r e , abia nsilate n o i le-am n u m i t biografic de T . M a i o r e s c u . B u c . E d i t u r a simbolice , tersturi v o i t e , dispoziii su librriei Soeec & Comp.,. lOOil, lu p p . 238-263, fleteasc etc. ; u l t i m u l t i t l u d i n v o l u m '. din motive filologice : s u p r a p u n e r e de 2. M iha il E m i n e s c u , Bogdan Drago sisteme grafice i ortografice, suprapunerea Dram istoric inedit. Cu o precuvntare de m a i m u l t o r sisteme filologice (de la p u m l u l i u D r a g o m i r e s c u . Ediie complect, B u c u u i s m , p r i a l a t i n i s m , spre u n p r e f o n e t w m ) , reti, 190(>. (Tiprire defectuoas, criticat se l i m b a literar n curs de formare i n u a n ver i n presa .vremii.) are. 3. E m i n e s c u , Las (Ce j o u e u r de flte" de E m i l e A u g i e r ) , Comedie antic ntr-un act, Este o problem editarea creaiei d r a m a n v e r s u r i . (Traducere.) Cu o i n t r o d u c e r e c r i tice eminesciene ? tic dc I o n S c u r t u , Bucureti, 1908. D i n cele de m a i sus, s-a p u t u t d e s p r i n d e ideea c, i n d i f e r e n t a s u p r a crui sector d i n 4. M i h a i l E m i n e s c u . Opere complecte. Po tr-o oper se dirijeaz atenia e d i t o r u l u i , p r o e z i i , n u v e l e , r o m a n , t e a t r u , cugetri. S c r i e r i : blemele care se p u n snt n u n u m a i cele literare, economice, p o l i t i c e i filozofice. S c r i ale prii respective, d a r i acelea care p r i sori. C r i t i c a rniunii p u r e dc K a n t . C u o vesc a n s a m b l u l o p e r e i . N u e de conceput o prefa i u n s t u d i u i n t r o d u c t i v d e A . C. C u ediie nou fr cunoaterea t u t u r o r celor za. Iai, 1914. (La c a p i t o l u l Teatru. Originale care a u precedat-o (n cazul i n care acestea i traduceri: 1. Bogdan Drago; 2. Amor exist), i fiecare ediie posterioar benefi pierdut via pierdut (Emmi) ; 3. Mira ; ciaz d e toate achiziiile i rezolvrile care 4. Mureanu ; 5. Alexandru Lpuneanu ; 6. au a n t i c i p a t - o . Aceasta este nsi l i n i a p r o Alexandru-Vod ; 7. Gogu Tatii : 8. Las ; g r e s u l u i , fr d e care n u a r f i fost posibil 9. Histrion.) Ediie lipsit de c o m e n t a r i i , fr n i c i ediia academic a l u i Perpessicius, dc n i c i o preocupare p e n t r u c r o n o l o g i a operei, cu m u l t i p l e e r o r i de leciune i d c tiprire, pild. I n cazul p r i m e i tipriri dup m a n u scris m a i c u seam n ceea ce privete cu foarte s u m a r e i i n s u f i c i e n t e indicaii b i manuscrisele eminesciene, u n d e , f a p t u l a fost bliografice. A a v u t totui m e r i t u l de a f i pus n circulaie, r e u n i t e ntr-un v o l u m , nou recunoscut, dificultile snt d i n t r e cele m a i m a r i d i n ntreaga cultur romneasc , t i t l u r i d i n ncercrile d r a m a t i c e eminesciene., p r i m u l e d i t o r rezolva n proporie foarte r i dicat e f o r t u l urmtorilor e d i t o r i , lsnd, t o t Cu m a i (muli a n i n urm a m nceput odat, attea pori deschise contribuiilor u l t e cercetarea periodicelor i m a n u s c r i s e l o r , n rioare. vederea publicrii u n e i ediii, t n dou v o l u Care snt ediiile de t e a t r u eminescian e x i m e , de articole i t r a d u c e r i , ' d i n care, dup stente l a ora actual ? vreo zece a n i d e l u c r u , a m d a t la iveal, n 1974, p a r t e a nti, cea constituit d i n a r t i P r i m u l rspuns i cel care corespunde rea cole i notie l i t e r a r e p u b l i c a t e a n t u m p r e c u m litii ar f i acela pe care-1 ddea, c u a n i n i traducerea d i n Rtscber. urm, n Tribuna" (1970), Perpessicius : mi-am d a t seama c t e a t r u l eminescian e Tac d i n v a r a l u i 1970. ncepusem, s u b n u n u m a i absent, d a r c m a t e r i a l u l a r p u t e a ndrumarea l u i Perpessicius, m u n c a p e n t r u alctui dou v o l u m e b i n e d i s t i n c t e " . . . editarea a dou v o l u m e dc t e a t r u e m i n e s c i a n . A m p u b l i c a t , mpreun cu D . D. Panailescu, Ediiile n Icare a fost tiprit i t e a t r u dup dispariia l u i Perpessicius, p r o i e c t u l de dc m u l t s c o a s e d i n circulaie i p r a c t i c ediie, aa c u m fusese schiat l a m o m e n t u l inexistente snt pe ct de rare pe att de acela . incomplete i defectuoase sub aspectul r e p r o P l a n u l l u i Perpessicius p r e v e d e u g r u p a r e a d u c e r i i i t r a n s m i t e r i i t e x t u l u i . I n o r d i n e creaiei d r a m a t i c e n t r e i seciuni : I . Ori cronologic, a r f i de e n u m e r a t , l a acest ca ginale ; I I . Traduceri ; I I I . Anexe. Dificult p i t o l , urmtoarele apariii : ile, numeroase (de grafie, de limb, e f o r t u l , 1. Vrjul cu dor, Balad romn n trei pri. T e x t u l F. ide Laroc ( = Carmen S y l v a ) . La Note, p. 282, urmtoarea precizare : M u z i c a Ide Z d i s l a w L u b i c z . Traducere r o ..Balad. Aparine mai mult fragmentelor dra mn de M . EHSOU. Bucureti (1879) matice. Bepr. aici pentru titlu i pentru s i n g u r u l t i t l u , d i n t r e preocuprile d r a m a t i c e , prile ei lirice. Text pentru o operet ro aprut a n t u m *, V a r i a n t a rmas n m a n u mn. Ms. 2253, p . 12!ja-. Ined. Are variante." scrisul 2254, considerat d r e p t poezie o r i M. Eminesou, Articole i traduceri. . Articole literare, cronici dramatice, E. Th. WU* Considering nuvela ca nerealizat . Emi scher : Arta reprezentrei dramatice (tradu nescu fusese mpotriva publicrii ci (vezi cere), Editura Minerva. Buc, 1974, 600 + Buletinul Mihai Eminescu". H, 1931, nr. 7. LXIV pp. p. 123). Pe marginea unei file (I25 din Cf. T e a t r u de M. Eminescu proiect de ms. 2254), pe care se afl traducerea, poetul ediie, n Caietele Mihai Eminescu", I, 1972. i nsemnase aceast opinia defavorabil : pp. 170171. Tot atunci reproduceam, dup Die Meislerin mnerer u. ausserer Verlegenms. 3215, copia lui Eminescu, S m e u l nopii heit. E s rhmt sich. die Geschichie reiflich. Comedie ntr-un act de Hippolite Lucas, beriegen zu haben." tradus de P. I. Georgescu (pp. 171188).
1 1 7 5 0 a 7

www.cimec.ro

deloc lesnicios, de l e c l u r a r e si s t a b i l i r e a filiaiilor v e r s i u n i l o r , p r i n Daedulul i n a n u scriselor" c a s n u a m i n t i m dect ctcva, la ntmplare), care stau n fau e d i t o r u l u i , in privina s t a b i l i r i i t e x t u l u i acestui sector, rmas nc, aproape i n ntregime, n m a n u scrisele eminesciene, i a u sursa ntr-o serie lo condiii leare caracterizeaz n general crea ia eminescian, d a r i i n t r - o scrie de c o n diii specifice acestei activiti, avnd n bun parte u n caracter f r a g m e n t a r creaia d r a matic a l u i E m i n e s c u . Si n cazul cercetrii p e n t r u ediia noastr, M . E m i n e s c u , Teatru ( i n dou v o l u m e , eu o prefa d George M u n t e n m i , i n curs de apariie In E d i t u r a M i n e r v a ) , p r i m a chestiune care se pune osie aceea a surselor dc care a m beneficiat, nc de 4a nceputurile c i . O ediie anterioar cit m a i complet, cu u n apa rat dc note. comentarii i v a r i a n t e , ar f i a j u t a t m u l t ntreprinderea noastr. P r i n c i p a l u l scop a l cercetrii noastre In vederea edi trii u n o r creaii puin cunoscute m u l t e d i n t r e ele, puse n circulaie d o a r p r i n i n t e r m e d i u l u n o r interpretri i s l o r i c o - l i t e r a r e sau tipriri intimpltoore i pariale n e f i i n d a l t u l d e c i t ounoaterea m a i aprofundat a creaiei m a r e l u i n o s t r u poet, ne v o m face o datorie dc onoare menionnd f a p t u l c a m beneficiat, nainte d c toate, de s p r i j i n u l i susinerea moral ailc u n u i pasionat i teme r a r cercettor a l s c r i e r i l o r eminesciene, profe sorul O. Murrasu. Parcurgerea i despuierea manuscriselor de creaiile p r i v i n d d r a m a t u r g i a a f u r n i z a t < > materie care v a f i -distribuit n dou v o l u me, ntr-o alt o r d i n e dect cea schiat dc Perpessicius (vezi seciunile de m a i sus). P r i m u l v o l u m se v a c o n s t i t u i d i n dou pri, i a n u m e : I . Originale i I I . Anexe seciunea d i n urm, format din ncercri rzlee, schiri d e proiecte i b r u i o a n e , subordonndu-sc, n m o d firesc, p r i m e i , cea dedicat creaiilor o r i g i n a l e , la r i n d u l l o r , m a i m u l t sau m a i puin f r a g m e n t a r e . Cel de-al doilea v o l u m v a insera t r a d u c e r i l e , c o p i i l e i prelucrrile mpreun cu t r a ducerea lucrrii ui E . T h . Notschr, Arta reprezentrei dramatice dezvoltata tiinific i in legtura ei organic, ntr-o ediie reconfruntat cu m a n u s c r i s u l . D i s t r i b u i r e a t i t l u r i l o r se v a face ( p o t r i v i t metodei u t i l i z a t e i de Perpessicius el, de sigur, avndu-se n vedere p r o p r i i l e - i datri d i n v o l u m e l e d c poezie, p r i n analiza scrisu l u i , a nvecinrilor, a c c r n e l u r i l o r . tuului si creioanelor folosite) pe c r i t e r i u l c r o n o l o g i c .
8

N u ar f i lipsit de interes n i c i ornduirea s t r i c t (!?) cronologic, ns aceast m o d a l i t a t e presupune oarecare d i s c o n t i n u i t a t e , ntr-o m a terie care, c u m r e m a r c a m m a i sus, este i aa oarecum fragmentar, nedefinitivat, une o r i dezmembrat p r i n c h i a r voina creatoru l u i oi. N u t r i n d m e r e u gndul u n e i epopei daco romne s i a l u n u i t e a t r u romnesc de expresie original, E m i n e s c u configurase pro iecte de proporii vaste, pe care, d i n neferi cire, n u a a v u t rgazul s Ic duc la capt, nsoitorul t r u p e l o r dramatice i m p r o v i z a t uneori n actor , s u f l c u r u l , copistul de r o l u r i , c r i t i c u l teatral, traductorul u n o r piese de t e a t r u i al u n o r opere fundamentale dc critic teatral, cunosctorul n p r o f u n z i m e al ntregii micri artistice i teatrale romneti, considera eu trie c repertoriul e sufletul u n u i t e a t r u " i susinea p r o m o v a r e a pieselor o r i g i n a l e , care dc v o r avea o valoare este tic m a r e , cea etic ns s fie absolut" (Repertoriul nostru teatral, 18/30 i a n . 1870). Cu u n a n m a i nainte, i n ciorna scrisorii aflate n ms. 2257, f. 185 r.v., d a l t n d , aadar, d i n 1800, exact perioada de mare efervescen p e n t r u creaia sa dramatic, Eminescu se explic n f e l u l urmtor : ,.Cestiunea mea e ciudat ea e ce arc d-a se n u m i a tea t r u l u i naional. T e a t r u l naional ! N u m e f r u m o s d a r care sun a batjocur acolo u n d e ne [ci] nu es ist. T e a t r u naional [ n u l mprumut de la alii c i are m a t e r i a l e [n] m o d u l d-a cugeta i pocsia naional. A l doilea cel m a i adevrat cel m - i i s a l u l a r i u e s ne-ntonrccm de unde-aim plecat i apoi s rencepem cldirea pe ba/e romneti solide vechi. Posie romn proz vneaz la alde Neculcea-Qronicarul la alde U r e c h e - V o r n i e u l , C. N c g r u z z i . M o d u l d-a judeca , d-a raiona romnesc p r i n u r m a r e , o filosofic romneasc" aceasta cerea tnru'l poet de 19 a n i t e a t r u l u i naional, tea t r u care, la m i j l o c u l secolului t r e c u t , abia reuea s-i creeze t e r m i n o l o g i a referitoare Ia p r i n c i p a l e l e specii ale g e n u l u i d r a m a t i c o r i pe aceea care s denumeasc momentele ce se succed n desfurarea u n u i spectacol t e a t r u , care, dup c u m se tie, abia se con stituise i n l i m b a romneasc .
9 1 0 12

Gndind i s t o r i a naional prin p a r a l e l i s m e " (cum remarca G. Bogdan-Duic ) , p o e t u l i nsemnase (n m s . 2275, 175 v.) suita m o m e n t e l o r D o d e c a m e r o n u l u i su d r a m a t i c , d i n
1 3

Pentru creaia dramatic, i mai cu sea m pentru unele proiecte, greu pn la im posibil de organizat conform cu inteniile autorului, cum este. de pild, drama Mira, ar fi cit se poate de util reproducerea inte gral (facsimil-transcriere). a citorva manu scrise, printre care cel mai important este ms. 2254, dedicat n ntregime proiectelor tea trale.
8

"" Reconstituiri ; marginea filei complet distrus, iar bucelele de hirtie pierdute. Cf. Despina Ursu, D i n istoria t e r m i n o l o giei romneti privitoare la t e a t r u , LR, /X (1900), nr. 2. pp. 7177. Vezi Ovid Densusianu, Literatura ro mn modern, vol. II, Buc. 1921, p. 55 : la 1819, pe scena de la Cimeaua roie se putu auzi i limba romn : o traducere a Hecubei"... Cf. ..Buletinul Mihai Eminescu". III-, 1932. pp. 185186.
9 in 11 12 ,:i

www.cimec.ro

care v a i realiza (fr a f i apucat s defi nitiveze) majoritatea temelor : Drago-Vod. 1. Neamul Muatin (Mircea-Vod btlia de l a Nicopole). 2. A l e x a n d r u cel B u n . Cari der Grosse. 3. tefan i l l i e . Sarmis. 4. te fan cel Mare. E l nsui. 5. Bogdan cel Chior. O m i t . 6. tefan cel tnr. H a r a l d ( T w a r d o w s k i ) . 7. Petru Rare. E g i n h a r d . 8. A l e x a n d r u i Ilia. 9. A l e x a n d r u Lpuneanu. 10. Despot-Vod. 1 1 . A l e x a n d r u Lpuneanu". Se c u v i n e s ne a p r o p i e m de manuscrisele, eminesciene cu s e n t i m e n t u l pe care p o e t u l l avea apropiindu-sc de zidirea s a n c t u a r u l u i " l i m b i i romneti. I n ms. 2275, f. 74, r., cu u n scris greu de descifrat, gsim urm toarea nsemnare, nsilat ca p e n t r u sine : Nu n o i suntem stpnii l i m b e i , ci l i m b a e stpna noastr. Precum ntr-un sanctuar re c o n s t i t u i m [piatr]* ou [piatr]* t o t ce-a fost nainte n u dup fantezia sau [inspiraia]* noastr momentan ci dup idcea n ge nere i n amnunte, care-a p r c d o m n i t la z i direa s a n c t u a r u l u i , astfel trebuie s ne p u r tm c u l i m b a noastr romneasc. N u orice [inspiraie...]* e u n cuvnt de-a ne atinge de aceast [ ] * z i d i r e . " I a r n m s . 2257, 68r. (cea. 1870) : ...Noi generaiunea de fa n u mplem dect anurile n o i a v e m * Asteriscul ndoielnic. marcheaz leciunea nesigur,

s dm noiuni p o p o r u l u i n o s t r u , ca s c u gete, l i m b a clasic e sarcina generaiilor v i i toare." i, cu ctcva file m a i nainte, p r i n t r e consideraiile p r i v i n d diferenele de p r o n u n ie d i n t r e M o l d o v a , A r d e a l i ara Rom neasc, urmtoarea nsemnare cu sens de precept p e n t r u orice ediie filologic : Moldovenii puric adesea pe , dar l fac n genere a. Aa c i zic : a mbrac, pieptna, legna. Adesea c o r u m p pe u i n o ; d.e. o n o m . Nimic n-ar fi mai ciudat decit un teatru ai crei membri s aib fiecare o coloratur diferit in <limb> pronunie [s.n.]. A r d . posie, filozofie n loc de posie, f i l o sofic. Adeseori se pronun i-n Romnia cu z, ns u n amestecat cu s." . Aceste considerente, l a care se adaug i n tenia noastr d e a oferi u n text care s reprezinte ct m a i f i d e l evoluia s c r i s u l u i e m i nescian, ne-au fcut s pstrm fluctuaiile de f o r m e , e x p l i c a b i l e fonetic, srramalieal, d i a lectal etc. A v n d n acelai t i m p . p c n n a n e n t , n vedere f a p t u l c E m i n e s c u nzuia spre o limb literar unic, l a care micarea leutral s c o n t r i b u i e tocmai n sensul acestei u n i ficri.
M

Ms. rom. 2257, /. 55v.

O nsemnat oper bibliografic

nierat in materie de biblio grafie eminescian trebuie sa lutat cu toat cldura. Ac tualul colectiv bibliografic, lucrnd sub auspiciile Biblio tecii Academiei, ofer, dup un deceniu de rodnic in vestigaie, bibliografia gene ral a operei poetului naio nal. Cercettorii istoriei teatru lui romnesc au i ei, parcurgind volumul, momentul tiinific. lor de srbtoare Seciunea a patra a tomului este rezervat activitii tea trale a poetului, activitate concretizat n Oper d r a m a tic i Cronic dramatic. De la prima semnalare a unui fragment dramatic petrecut n Semntorul, nr. 18 din 1902, i pn azi, cnd se, de finitiveaz ediia critic a teatrului lui Eminescu ; de la prima scriere teoretic cu caracter teatral din F a m i l i a , nr. 3, 1870, i pn la ediia Aureliei Rusu, Eminescu. A r t i c o l e i t r a d u c e r i , Miner va, 1974, cercettori de pres tigiu au trudit pe manuscri

A aprut, n Editura Aca demiei, primul tom dintr-o lucrare bibliografic de mari proporii i de interes naio nal i internaional B i b l i ografia Mihai Eminescu 18661970, v o l u m u l I , Ope ra. Devine astfel aevea visul citorva generaii de eminescologi. Exist ncercri ante rioare modeste (N. Zaharia M i h a i Eminescu. Viaa i opera, 1923 ; Barbu Theodorescu n C o n v o r b i r i literare, nr. comemorativ, 1939 ; Graian Jucan in Limb i l i t e ratur, v o l . V , 1961 ; Ion Iliescu n Eminescu n B a nat, 1964 ; Elena Stan Po ezia l u i Eminescu n T r a n silvania, 1969), al cror pio 6

se sau pe filele vechi ale periodicelor pentru a ne restitui un Eminescu al tea trului". Ilarie Chendi, Nerva Hodo, Bogdan Duic, Lecca Morariu, Barbu Lzreanu, I. Scurlu, G. Clinescu, Per pessicius, N. Barbu, Florin Tornca, loan Massoff, Ion V. Boeriu, Aurelia Rusu iat nume, relevate n ampla bi bliografie, care au contribuit, de-a lungul vremii, prin cer cetrile lor privind teatrul marelui poet, la definirea acclui om deplin al culturii romneti", cum l-a numit C. Noiea pe Eminescu. Cu siguran, n curnd, numele lui Marin Bucur, unul din ngrijitorii mult ateptatelor ediii critice, se va aduga cu cinste n suplimentul" bibliografic de la 1970 nain te. Numerosului colectiv bi bliografic academic, n frunte cu maestrul Serban Cioculescu, i exprimm un omagiu fierbinte pentru aceast ope r tiinific i patriotic.

lonu Niculefjj&J

www.cimec.ro

ANCHETA REVISTEI T E A T R U L "

MAREA PIES SCURT


Locul i importanta piesei scurte n repertoriul teatrului profesionist i de amatori

Etapa de mas a Festivalului naional Cinlarea Romniei" a adus in centrul ateniei o form dramaturgiei mai puin cercetat dc criticu teatral, piesa scurt expresiv i eficient, prin laconismul i dinamica ei caracte ristic, apt, ca atare, s satisfac, deopotriv, nevoile repertoriale ale tea trului amator i profesionist, setea de cunoatere i de angajare in actuali tate a unui public extrem de larg, cerinele educrii lui civice i estetice. Am iniiat un schimb de preri n jurul problemelor estetice i al funcionalitii acestei dramaturgii, cu att mai mult cu cit acestea preocup, in ultima vreme, oamenii de teatru, cernd poeilor-dramaturgi s rspund ntrebrii privind l o c u l i importana piesei scurte n r e p e r t o r i u l t e a t r u l u i p r o f e s i o n i s t i d e a m a t o r i . Publicm in acest numr o parte dintre rspunsuri, loc, n continuare, i altora, n caietul viitor al revistei. urmind s facem

M1RCEA R A D U IACOBAN

Re-gndirea piesei ntr-un act


N u m p r i c e p s s c r i u piese ntr-un a c t . A m ncercat. N u merge. I n s t i t u t u l d e cerce tri etnologice e i dialectologice (parc aa se numete a u t o r i t a t e a care vegheaz a s u p r a des t i n e l o r a r t e i amatoare) m - a solicitat, n repe tate rnduri, c u o insisten de-a d r e p t u l ono rant. P l i n de cele m a i b u n e intenii, m - a m aternut p e treab. Z a d a r n i c . M a i greu d e c o n s t r u i t u n ceas de mn, dect o pendul.

I n f i n i t m a i d i f i c i l dc zugrvit u n t i m b r u , n comparaie c u u n afi. I a r b u t a d a n-am avut timp s-o scriu mai scurt m i s-a revelat n toat splendoarea legitimitii sale. Dac, t o tui, a m i n t r a t n rndul a u t o r i l o r piesei n t r - u n a c t (vezi Contemporanul" n r . 52/76), aceasta se datoreaz m a i m u l t ntmplrii. U n o c h i avizat, de l a acelai i n s t i t u t cu t i t u latur scrobit, a descoperit, n p r e a m b u l u l piesei Reduta, u n p o s i b i l act de-sinc-slttor. Fr s f i u c o n v i n s pn l a Capt, a m procedat l a unele prescurtri i adaptri, r e zultnd t e x t u l i n t i t u l a t nainte !, p e care n u l - a m vzut urcat" p e scen, d a r care p r e ocup, n m o m e n t u l d e fa, cteva teatre profesioniste i m u l t e (chiar prea m u l t e !) formaii d e a m a t o r i . S-a ntmplat, deci, c a m pe dos, fiindc, d e regul, u n t e x t s c u r t poa te crete i d o s p i , d e v e n i n d d i t a m a i piesa serioas ; i n v e r s , ns, p r o c e s u l n u tiu s se f i p r o d u s . O r i c u m , e l poate d e p u n e mrturie n legtur c u p e n u r i a de texte scurte, deve nit cronic i, p r i n aceasta, c u att m a i n7

www.cimec.ro

grijortoare. N u snt i n msur s sugerez r e m e d i i , ntruct, aa c u m a m ncercat s art, n u fac p a r l e d i n rndul specialitilor g e n u l u i s c u r l . A m c i l i t , ns, o sumedenie dc asemenea piese. Belug i penurie... p a r a d o x a l , n u ? A v e m o mulime de piese ntr-un act i, c i n s t i i v o r b i n d , n u prea a v e m ce oferi acelora care le ateapt t o i aa dup c u m a v e m muzic uoar bunicic, d a r n-avem texte. I n c a z u l m u z i c i i , l u c r u r i l e se s i m p l i fic : m e l o d i a poate f i fredonat, fluierat i... t o t melodie rmine. Spectacol de teatru fredonat... d e , u n e o r i chiar l-ai profera astfel, n u m a i s n u auzi frazele banale, menite s nchege i n t r i g i de c a r t o n . M gndesc, ins, c n u ctigm p r e a ni u i t fluiernd l a adresa piesei ntr-un act. T e a t r u l scurt se scrie greu. A u t o r i i , atia oi avem, snt animai dc cele m a i b u n e intenii. U n i i izbutesc (Biou, So l o m o n ) , alii n u . Farsa, comedia, satira, s u port m u l t m a i uor t r a t a m e n t u l mini. D a r r e p e r t o r i u l ideal se c u v i n e repede e c h i l i b r a t cu piesa aa-zis serioas". i a i c i ncepe dra m a . Cei despre i p e n t r u care scriem snt oameni, oameni adevrai, deci, compleci, deci, i m p o s i b i l de redus hi o singur d i m e n siune moral. Obsesia personajului pozitiv", umanizat de circumstan cu umbre ciutrite farmaceutic, opereaz i m a i t i r a n i c n piesa scurt, t i n d e , ntr-o biat strfulgerare de t i m p , doar negativii" au ansa s str luceasc. i, a t u n c i , fiindc-i al n a i b i i dc greu, p e p a r c u r s u l a douzeci de p a g i n i , s convingi i s propui modele (noi, cei care nc rsfm n spectacole de trei ceasuri, i nc n u prea i z b u t i m . . . ) , s-a recurs la soluia hitroeniei. Plin, d r a m a t u r g i a scurt, de htri. Paznici. P r i m a r i . Reporteri. I n o v a t o r i . M a m e eroine. Cooperatori fruntai. Pozitivul"' (iertat fie-mi clasificarea d e abecedar, util n u m a i demonstraiei simplificate de fa) este, deci, i m p u s p r i n mijloace care in l o t de sfera comediei. Fiindc-i m a i l a ndemn. D a r n u i m a i adevrat. 0 a d o u a <-onstatare : m o n o t o n i a tipologiei. De p r i n 1950 i pn astzi, e r o i i (i tipurile) piesei ntr-un act snt c a m aceleai. Ca, dealtfel, i s i t u a iile considerate din plecare" ca posedind n crctur dramatic. E u . u n u l , n - a m s n eleg niciodat de ce piesa ntr-un a c t ne refuz, de pild, dreptul la tristee. A vrea s vd i s a p l a u d o pies trist. Acea tristee care, p r i n ricoeu i m e d i a t , s u gereaz convingtor bucuria posibil i nece sar. I n d r a m a t u r g i a ntr-un a c t , toate se ncurc i, a u t o m a t , se descurc roz. T o t u l se rezolv. T o t u l se explic, de parc p u b l i c u l s-ar afla t o t l a n i v e l u l celui d e p r i n a n i i '50... Ce-i d c fcut ? 'Nu p o t sugera soluii. Poate, u n a singur : angajarea ferm a celor m a i valoroase fore de care dispune d r a m a t u r g i a contemporan, p e n t r u re-gndirca piesei ntr-un a c t . Re-gndirea n toate. I n c l u s i v n menirea ei, acum, i n 1977.

AL

MIRODAN

Dac-a fi director de teatru...


...a din punc-n scen (prea piese scurte, nu

din prin

generozitate obligaie

( h a i s le acordm o ans), nici n i se spune mereu

reviste i la edine... montm u n coup i-ani scpat), n i c i d i n oportuniti abile nevoie de ceva pentru deplasri bcli... n-o s ne d u c e m convingerea cjit mai i dc dram c departe ales), revelaii defel. oitevn lucrri, d a r n u la (i m a i drama (ce ee gsete), c i d i n dorina dc sau, m a i adevrat spus c u m arat in timp ceva ; astfel, v o i n d , de (tot a v e m la Tncci d i n

cu E s c h i l ) ,

c, p e .dc o parte, a m i n t i t u l t i p de a f i . tare m i c i n e parte (i d i n trei experiene (care e n u le alctuit mare

(dimpotriv), i a r , pe de alt c spectacolul texte pe care piesa scurte ngduie

(patru-cinci)

v a i foarte

adesea n u m a i lung)

permite

...a alege, deci, inlmplare a demonstra

ndrzne), de a afla pild, s v e d e m

turgia consacrat l i m b a j u l u i parodic, a m o n t a iun spectacol M i l l o - C a r a g i a l e - T u d o r Teodor M a z i l i i . Iat o p o s i b i l i t a t e d c comparatism" tate trebuie la X s recunoatem textelor ndemna scurte, aflat n e x c l u s i v i deoarece, reali (exceptnd texte, cu Muatescu-

dac 3

1 or se nscrie i n l u m e a 3 ore iese cteva

tii teatrale, u n 3 X

excepia) d i n aceast l u m e . ...a alege, dc asemenea, anumit neasc, lucru ritabil gndul de a vedea c u m arat sau m a i m u l t e g e n u r i u n a american vorbind, (singurtate i, cred, i gie ; m o n t i n d senegalcz, n spaiu u n dc d r a m a t u r rom zicem, acelai

u n cou p d i n t r - o pies u n a , s despre toate,

sau m i m e t i s m , n u lipsit

primejdia meri

atomic sau b i r o c r a t i s m ) , a m c o n s t r u i u n v e de interes dian teatral. ...a m a i alege cestui lucrri nceput (i c u asta p u n p u n c t a infinit) cteva identitatea feminine.

d c repertoriu

nrudite, n absolut, p r i n

de scop actoricesc : t r e i m a r i r o l u r i De pild.

www.cimec.ro

DUMITRU SOLOMON

Mai multe ntrebri dect rspunsuri

s e m n i f i c a t i v f a p t u l c, d u p perioad n care a p r o a p e boi, dac n u c h i a r toi d r a m a t u r g i i notri scriau t e a t r u s c u r t , n i a i exact i teatru s c u r t , i a r u n i i d i n t r e c i numai teatru s c u r t , astzi cei m a i muli a u a b a n donat aceast ndeletnicire, puini o m a i Ditactic n ascuns, ca pe u n l u c r u dc ruine sau c a pe u n h o b b y , i a r civa o ocolesc a s i d u u . Ce s-a inliDlat ? S-a m o d i f i c a t umoaxea d r a m a t u r g i l o r ? S-a p e r i m a t g e n u l ? Toat U i m e a alearg la 5000 i 10.000 dc m e t r i i n i m e n i l a 100 i 200 d e m e t r i ? N u s e m a i d a u m e d a l i i i d i p l o m e dc p a r t i c i p a r e ?
1

N u c u m v a , totui, a fost mod care s-a c o n s u m a t ?

teatrul

scurt

C i n d dispare, ca s tentm o analiz ti inific, u n p r o d u s ? U n p r o d u s disparo cnd s c a d e valoarea l u i d e ntrebuinare, cnd, cu alte cuvinte, nemaifolosind, nu se m a i c e r e . Cnd dispare o specie ? O specie de vieuitoare dispare cnd se modific att de radical'condiiile d e via, nct n u m a i p o a l e supravieui n l u p t a nemiloas p e n t r u exis ten, numit eufemistic selecie natural, l a oare se adaug mutaiile ecologice provocate de civilizaie, l a care se adaug vntoarca neraional, la care se adaug catastrofe n a t u r a l e , b o l i necrutoare, p o l u a r e etc. Cnd dispare u n gen sau o specie literar ? Cnd, p r o b a b i l , d i s p a r e i n t e r e s u l p u b l i c u l u i , ond g e n u l , spocia n u m a i snt v a l o r i z a t e de ctre cei ai msur s-o fac. I n c a z u l t e a t r u l u i s c u r t , cnd manuscrisele a u t o r i l o r d a u pe dinafar sertarelor, n t i m p ce factorii d i n teatre, c u m a r zice D. R. Popescu ntr-o pies, d a u d i n col n col. Sau d a u d i n mini. Sau d a u d i n c a p . Sau ridic d i n u m e r i . Sau ridic d i n sprncene. Gte spectacole cu piese scurte s-au j u c a t I n teatrele profesioniste ? C i n c i ? Zece ? M i - c team s avansez o cifr m a i ridicat, ca s n u cad c u m v a n exagerare. D a r cte piese scurte valoroase a u fost scrise n u l t i m i i a n i ? M u l t e , foarte m u l t e , i n c o m p a r a b i l m a i m u l t e decdt cele v a l o r i z a t e , c u m a r s p u n e u n c r i t i c , pe scen. Dc ce ? S lsm aceast ntrebare fr rspuns, deocamdat fr rspuns. Teatru s c u r t , s p u n e a A r g h e z i (i citez, dac n u m-ne, p e n t r u a t r e i a oar aceste propoziii), nsemneaz t e a t r u concentrat i redus l a expresia l u i cea m a i integral.

Spectacolul .scurt evit l u n g i m i l e i n u t i l e i sintetizeaz ideea i f a b u l a p i e s e i la m i n i mum de durat." Ct dc exact definete expresia c e a m a i integral" csenialitatea. p u r i t a t e a i specificitatea de gen a t e a t r u l u i s c u r t ! Exist m a i puin idee, m a i puin substan ntr-o pies scurt deot ntr-o pies de ntindere ? Exist, e d r e p t , m a i puine fapte i v o r b e , m a i ntmplri, personaje, ales v o r b e . U n e o r i , eliminnd desoripiile, d i g r e s i u n i l e , d i s c u r s u r i l e i epica derivat, poi t r a n s f o r m a o pies lung i fastidioas ntr-o pies scurt i consistent, dei n u acesta a r fi p r o c e d e u l creator, dup c u m n u c i n d i c a t s r i d i c i o cldire .dc dou etaje, p e n t r u ca a p o i , p r i n demolare, s r e v i i l a exact u n a p a r t a m e n t , ct aveai nevoie. D a r de ce a faee a i c i teoria t e a t r u l u i scurt, c i n d , snt c o n v i n s , n i m e n i n u se ndoiete de existena, v a l a b i l i t a t e a i necesitatea sa ? Dovad, s-a organizat r e c e n t u n f e s t i v a l a l t e a t r u l u i s c u r t , n cure, dup cite a m fost informai, s-au j u c a t c h i a r i cteva piese scurte. Cu sau fuT f e s t i v a l u r i , t e a t r u l s c u T t este o realitate. D a r aceast realitate a m nceput s-o cunoatem m a i puin, d i n c e n ce m a i puin p r i n i n t e r m e d i u l scenelor profesioniste. Unele d i n t r e p i e s e l e scurte care n-au rmas n sertare s a u n r a f t u r i l e b i b l i o t e c i l o r a u fost jucate d e a c t o r i a m a t o r i . Sau de a c t o r i profesioniti aflai n afara s i s t e m u l u i l o r organizat de l u c r u , deci n u pe scena t e a t r u l u i , c i pe scene i m p r o v i z a t e . Dc ce n u n teatre ? Fiindc, se p a r e , exist prejudeci i prejudeci. Snt evitate piesele scurte, cu logica bizar c u care u n e d i t o r r e l i m i n a d i n t r - u n v o l u m de ver suri d i s t i h u r i l e i sonetele, n u m a i fiindc v o l u m u l se intituleaz ..Poezii". A m m a i a v u t p r i l e j u l s .scriu despre aceast logic stranie dup care t e a t r u l scurt ar f i altceva dect t e a t r u l , aadar n u , v o i m a i r e v e n i . Cndva au funcionat (i, poate, undeva m a i funcioneaz) laboratoare sau s t u d i o u r i e x p e r i m e n t a l e , care, ntre altele, se ambiio nau s fac spectacole c u piese scurte a l e a u t o r i l o r c o n t e m p o r a n i . D a r cuvntul experi ment a p r o d u s n e d u m e r i r e i i r i t a r e , i a r laboratoarele i s t u d i o u r i l e s-au a u t o d i z o l v a t . i, o dat cu ele, i n t e r e s u l p e n t r u t e a t r u l scurt. De ce n tiin i n tehnic e x p e r i m e n t u l este considerat u n f a p t p o z i t i v , nece sar i, ca atare, e ncurajat, n t i m p ce n t e a t r u e l d e v i n e d u b i o s , echivoc, i n u t i l i, ca atare, c descura jat ? S lsm fr rspuns i aceast ntrebare i s constatm c o parte d i n piesele scurte, e l i m i n a t e , p r i n i n d i feren, i g n o r a r e sau c o m o d i t a t e , d i n teatrele profesioniste, a u fost preluate de ctre for maiile de a m a t o r i i v a l o r i z a t e , u n e o r i n c h i p excepional. Dac factorii d i n teatrele profesioniste s-au dispensat fr tulburri de contiin d e piesele scurte, p a r t e integrant a c o r p u l u i d r a m a t u r g i e i , formaiile d e a m a t o r i le-au mbriat fr ezitri. A m a t o r i i n U a u prejudeci. A m a t o r i i au o m a r e dragoste p e n t r u t e a t r u , pe care-1 onoreaz, m u n c i n d peste orele l o r d e producie, de gospodrie, de

www.cimec.ro

crescut c o p i i , de fcut t i r g u i c l i , dc gtit mncare, de btut covoare,dc r e p a r a t g a r d u l . . . E i a u neles m a i bine dect f a c t o r i i d i n tea trele profesioniste c t e a t r u l scurt n u este altceva dect t e a t r u . T e a t r u concentrat, esenializat. E i a u neles m a i b i n e dect f a c t o r i i , fiindc snt artiti i n u f a c t o r i , c t e a t r u l scurt poate f i , c a oricare t e a t r u , satir social, evocare istoric, dram psihologic, comedie de m o r a v u r i , fars, a t i t u d i n e politic, d o c u m e n t existenial, metafor, fabul, idee, sen t i m e n t , for de convingere, for de c o m u n i care. D a r i acestea a u m a i fost spuse... Rmne s acceptm ideea c t e a t r u l aa-zis s c u r t r e v i n e e x c l u s i v a m a t o r i l o r , i a r t e a t r u l aa-zis l u n g r e v i n e e x c l u s i v profesio nitilor ? Este u l t i m a ntrebare l a care n u rspund, fiindc rspunsul a r f i prea s i m p l u i prea uor de d a t .

GHEORGHE VLAD

Lungul drum al piesei scurte ctre teatrele profesioniste


Este mbucurtor f a p t u l c, dc l a o v r e m e , piesei scurte i se acord atenia cuvenit att d i n partea specialitilor n m a t e r i e (m refer l a c r o n i c a r i i l a teoreticieni), ct i d i n par tea u n o r teatre profesioniste. nceputul m i se pare a f i nc t i m i d , i a r i n t e r e s u l manifestat fa d e aceast cenureas m a i poart a m p r e n t a convenionalului. S i n g u r i i c u adevrat credincioi, i n u de azi-de i e r i , snt artitii a m a t o r i , ce se numr cu m i i l e i care, orict de m u l t e piese ntr-un act l i s-ar p u n e l a dispoziie, t o t n u se arat p e d e p l i n satis fcui. Este i n o r m a l ; cnd o formaie ama toare se hotrte s pun n scen o pies, n u se glndote n i c i l a deplasri peste hotare, n i c i l a ctigarca n u tiu cror l a u r i , c i o face, m a i m u l t c a s i g u r , fiindc acolo u n d e triesc i muncesc artitii r e s p e c t i v i s-a i v i t o a n u m e problem ce-i cere rezolvarea. O r , a asigura u n r e p e r t o r i u d i v e r s i f i c a t i d e bun calitate p e n t r u foarte m u l t e l e echipe de teatru n u este uor n i c i p e n t r u a u t o r i , n i c i p e n t r u cei pui s rspund d e acest sector de a c t i v i t a t e . Fiidc artitii a m a t o r i v d n t r - u n spectacol c u o pies de t e a t r u n . p r i

m u l r i n d u n m i j l o c de educaie, dc mode lare a contiinelor u n o r o a m e n i pe care-i c u nosc i c u care muncesc cot l a c o t . D i n a ceast necesitate rezult nsemntatea major ce se acord lucrrii d r a m a t i c e de ntindere redus. M i s-a ntmplat, n u o dat (i snt convins c n u n u m a i m i e ) , ca artiti a m a t o r i d i n t r - o comun sau d i n t r - u n ora s-mi solicite o pies scris p e o tem a n u m e , dat de c i , i asta n u d i n cine tie ce v a n i tate, c i fiindc tema respectiv c o n s t i t u i a . Ia u n moment d a t , o preocupare important p e n t r u e i . D i n pcate, n u a m p u t u t rspunde acestor a p e l u r i , p r i n t r e altele i p e n t r u c, n u m e r i c , depeau p u t e r i l e melc ; d a r , n a de puine o r i , a m a v u t satisfacia s n u d c piesele mele, fie scurte, fie n t r e i acte, se p o t r i v e a u c u fapte i o a m e n i d i n Jocuri pe u n d e n u - m i clcase p i c i o r u l . Cred c n u greesc afirmnd c artitii a m a t o r i snt adevraii susintori i p r o p a g a t o r i a i piesei ntr-un a c t . D e cc o r f i oco lind-o, oare, teatrele profesioniste ? tiu c i se p u n n circ o m i c i u n u l de pcate i, tot d i n pcate, n bun msur, p e d r e p t . Exist, ins, n d r a m a t u r g i a clasic rom neasc i universal, suficiente capodopere ale g e n u l u i ; exist i n d r a m a t u r g i a noastr contemporan cteva a d m i r a b i l e lucrri n t r - u n act, CU care s-ar putea alctui specta cole de nalt inut artistic, atrgtoare p e n t r u p u b l i c . Cu astfel dc piese, teatrele p r o fesioniste a r avea m a i puine p r o b l e m e c u deplasrile pe scenele u n o r cmine c u l t u r a l e ce n u ntrunesc condiiile o p t i m e m r e fer, e v i d e n t , l a numrul m a i m i c d e perso naje, l a 'decorurile, n genere, m a i s i m p l e etc. i a r m a i f i ceva : se tie c l a p o r ile teatrelor b a t muli debutani n d r a m a t u r g i e ; dac a r f i ncurajai s scrie piese ntr-un act, n - a r f i u n ctig dac u n specta col a r lansa deodat cite d o i , t r e i sau c h i a r p a t r u a u t o r i nceptori ? Cteva iniiative n acest sens a u existat, rmne ca ele s fie c o n t i n u a t e i p e r m a n e n t i z a t e , i u aa f e l nct piesa ntr-un act s capete l o c u l ce i se cuvine...

10

www.cimec.ro

Interferene
FLORIAN POTRA

Care spectacol?
Spre deosebire de vinul din struguri, spectacolul de teatru nu devine mai bun, mbtrinind. S-ar putea susfine chiar contrariul : in ge neral, cu trecerea timpului, reprezentaia scenic se mo dific i aproape niciodat nu pstreaz (dar nici nu poate) cu totul intacte dese nul regizoral" i jocul acto rilor. Asemenea observaii s-au mai fcut i rsfcut, ele oglindesc o realitate de mult acceptat, banal. Mai puin vehiculat, n schimb, pare a fi ideea c nu numai premiera i, s zicem, cea de a 50-a sau cea de-a 150-a reluare se deosebesc simitor ntre ele, ci i avanpremiera de premier, aceasta, de al doilea i de al treilea spec tacol, i aa mai departe. Cu alte cuvinte, fiece reprezen taie a unuia i aceluiai text, intr-una i aceeai re gie, cu aceeai distribuie (ca s nu mai pomenim de in trarea n scen a dublurilor), este de fapt un u n i c a t , care nu se reproduce i nici nu trebuie s se reproduc me canic, de la o sear la alta. Aici rezid una din diferen ele fundamentale, mai pu in scoase n eviden, dintre teatru i film : i acesta din urm e u n i c a t , dar se repro duce mecanic, mereu acelai, n orice punct spaio-temporal al globului (bineneles, cu eventuale sczminte teh nice i. implicit, estetice, de <ordinul calitii proieciei sau al uzurii peliculei). Aadar, noi, cei din pu blic, nu vedem niciodat a celai. spectacol. n afar de cazul cnd l vedem n ace eai sear. Fie n ipostaza de spectacol-divertisment, fie n ipostaza de spectacol-operde-art. teatrul triete ca o fiin vie, cu stri i umori variabile, i tot ca ea, su fer vicisitudinile timpului care trece. Dar, odat cu imaginile audiovizuale ale scenei se modific i opiniile, judecile de valoare. Aa se face c recenzentul unei pre miere se poate oricnd atep ta s fie interpelat de spec tatorul celei de-a 87-a repre zentaii, bunoar : cum de ai scris c protagonistul e excelent, cnd mai ales n scena-cheie nici m car nu se aude ce spune ? ! ,Sau, dindu-i o ntilnire la ieirea de la spectacol, te po meneti c ai sosit ori cu un sfert de or prea devreme, cu douzeci de minute ori prea tirziu fa de ceea ce tiai din j)ropria experien. Durata spectacolului e dilatabil, se reduce sau se pre lungete, n funcie de dis poziia, de ritmul nsu mat al diferiilor factori dc colaborare, inclusiv al sufleurului. Se confirm, n fe lul acesta, implicit, importan ta observaie a lui Appia in legtur cu imposibilitatea (i, n acelai timp, cu nece sitatea) determinrii i con trolrii, dominrii, timpului scenic n teatrul de proz, spre deosebire de teatrul li ric, de oper, unde partitura muzical scandeaz riguros, i msoar durata aciunii scenice. (Iat de ce Opera Romn i permite s indice pe afiele ei i ora de nche iere a fiecrei reprezentaii n parte.) Dar mai exist un aspect, esenial : acela care ine de creativitatea actorului. Indi ferent de poziia teoretic, izvort totdeauna dintr-o practic teatral concret, n aceast problem a capacit ii de creaie a actorului cu oscilaii n evoluia gustului, de la Diderot

Brecht e limpede c actorul-artist nu e un robot, un automat, ci o creatur vie, care-i ofer, la vedere, inima i cugetul, nsuirile i cusururile fizice sau spiri sa omenie in tuale, propria tim. Or, starea biologic i intelectual, dintr-o sear a nume a actorului, ajunge s fie determinant, colornd n tonuri particulare ntreg spectacolul. S ne amintim lui Goethe : In cuvintele arta dramatic se ntimpl ca in toate artele. Ceea ce artistul creeaz sau a creat ne transpune n aceeai dis poziie n care el era cnd crea. Aceast stare sufle teasc liber ne face i pe noi, spectatorii, liberi ; n timp ce, dimpotriv, un ac tor sufletete deprimat ne deprim i pe noi". Astfel, dei afiul anun un acelai D a n t o n sau un a celai Z a m o l x e sau un acelai H e n r i c I V , publicul unei sin gure seri asist, n realitate, la un spectacol u n i c , care se repet, ce-i drept, dar nicimlat ntr-un mod perfect identic Se ascunde aici una din frumuseile efective, spe cifice, ale teatrului, sporul dc farmec imprevizibil pe care arta scenei l adaug artei scrisului dramaturgie Firete, departe de mine in tenia de a ese elogiul im provizaiei pure, al sponta neitii dezordonate. Cel mult, m-a ncumeta s laud fla cra fanteziei creatoare ce se poate aprinde n vatra unei discipline artistice raionale i raionalizate.
t

Cit despre cronicari, cred c ar fi mai prudent s in dice, n susul sau n josul rubricilor lor de specialitate, data spectacolului recenzat i, eventual, a cita reprezen taie numrtoarea ncepnd de la premier, fi rete a fost vzut i consemnat. Nu din pedan terie cronologistic", nu din scrupul filologic", ci pentru o mai clar i mai liber a ezare a judecilor i apre cierilor critice. Mai clar i mai liber n raport cu n si viaa de-sine-stttoare a spectacolului de art tea tral, de fiecare dat acelai i de fiecare dat altul.

www.cimec.ro

Festivalul Cintarea

national Romniei"

Cei
De vorb cu Eugenia Mndi
vicepreedint a Comitetului de cultur i educaie socialist al Municipiului Bucureti

75.000...
ective implic o ampl a c t i v i t a t e politic organizatoric. N u uitm n i c i o clip vA activm n c e l m a i m a r e ora c u l t u r a l a l rii. I n ce privete micarea artistic dea m a t o r i , a v e m o frumoas tradiie, pe oaredorim s-o mbogim necontenit. Referi n-du-nc, n aceast privin, doar la a c t i v i t a t e a t e a t r u l u i de a m a t o r i , a m i n t i m c n fiecare an ncepnd d i n .1972 - organizm, p r i mvara i toamna, f c s t i v a l u l - c o n r u r s a l echi pelor d e t e a t r u d c a m a t o r i , sub genericul Dialog c u t e a t r u l s c u r t " : n u m a i n c a d r u l ntreprinderilor i instituiilor activeaz pesle50 de echipe de t e a t r u dc a m a t o r i . Toateaceste formaii s-au 'nscris In etapa de mas a F e s t i v a l u l u i naional Cntarea Romniei"'.. Alturi de echipele de t e a t r u s-au nscris, pentru I p a r t i c i p a la F e s t i v a l , i alteformaii de a m a t o r i brigzi artistice de agitaie, c e r c u r i d c r e c i t a t o r i , Orchestre i echipe de d a n s u r i ele. I n t o t a l , peste 2700 de formaii, ruprinznd peste 75.000 de artiti a m a t o r i , snt angrenate n etapa de mas am a r e l u i F e s t i v a l 'al creaiei artistice Cnta rea Romniei".
%

despre artitii amatori din Capital, n etapa de mas a Festivalului


N e aflm n plin desfurare a clapei dc imas a m a r e l u i F e s t i v a l n a ional Cintarca Romniei". I n ce se materializeaz contribuia micrii a r tistice dc a m a t o r i d i n Capital, de a crei a c t i v i t a t e rspundei dumnea voastr ? M a i nti, v r e a u s precizez c ntreaga noastr activitate se nscrie n e f o r t u l general de r i d i c a r e pe o treapt superioar a m u n c i i de f o r m a r e i dezvoltare a contiinei socia liste, revoluionare a maselor, n scopul gene ralizrii trsturilor c l i c i i n o i , socialiste i comuniste. Pe p r i m u l p l a n se afl preocu parea p e n t r u nfptuirea s a r c i n i l o r trasate p r i n P r o g r a m u l d e msuri p e n t r u aplicarea botririlor Congresului a l X I - l e a a l p a r t i d u l u i i ale Congresului educaiei politice i a l c u l t u r i i socialiste. Prevederile r e g u l a m e n t u l u i - c a d r u a l F e s t i v a l u l u i naional Cntarea Rom n i e i " constituie obiective p r i n c i p a l e ale a n u l u i 1977. Realizarea ntocmai a acestor o b i

Pn n l u n a i a n u a r i e , n aceast clap a F e s t i v a l u l u i , n c a d r u l celor o p t sectoare d i n Bucureti, s-au desfurat aproape 2000 do spectacole, n ntreprind o r i , instituii, d u m i r i , casc de cultur, cmine c u l t u r a l e ;: 500 d c spectacole a l e e l e v i l o r i studenilor, 150 d e spectacole realizate, n c o m u n , d e a r titi a m a t o r i i profesioniti. C o n c o m i t e n t , i n stituiile artistice profesioniste a u o r g a n i z a i i prezentat, n ntreprinderi d i n Capital,, 500 de spectncole-reeital d e poezie patriotic i fragmente d i n piese d c teatru romneti.

Dale f i i n d preocuprile specifice r e v i s t e i noastre, ne-ar interesa, n m o d ' deosebit, care v a f i p a r t i c i p a r e a la F e s t i v a l a formaiilor d c t e a t r u d c amatori ? I n cursul l u n i i ianuarie, concomitent cu pregtirile pc care le fac echipele dc t e a t r u p e n t r u a se prezenta l a o inut artistic nalt, s-au alctuit j u r i i l e , f o r m a t e d i n spe- , cialiti d i n teatre i d i n instituii c u l t u r a l e , , n vederea etapei pe sector. A m inut seama' de f a p t u l c etapa pe sector este asimilat

12

www.cimec.ro

c u etapa judeean s i , deci, este foarte i m p o r t a n t s d o v e d i m exigen artistic fa dc formaiile i artitii a m a t o r i ce urmeaz a p r o m o v a i u fazii republican. Dup c u m este prevzut n r e g u l a m e n t u l codru al F e s t i v a l u l u i naional Cntarea Romniei", ntre 20 m a r t i e i 20 a p r i l i e 1977 v o r avea loc c o n c u r s u r i l e de i n t e r p r e t a r e pe sectoare. P e n t r u ecliipele dc t e a t r u de ama t o r i , a m c o n s t i t u i t u n s i n g u r j u r i u , n faa cruia se v o r p r e z e n t a formaiile d i n toate cele o p t sectoare. O r d i n e a dc prezentare s-a s t a b i l i t p r i n tragere la sori. Dup c u m se tie, la etapa pe sector se v o r acorda p r e m i i ntii, d o i i t r e i celor m a i b u n e echipe de teatru de a m a t o r i . I n faza reptiblican. ns. v o r p r o m o v a doar echipele ctigtoare ale p r e m i u l u i inti pe sector.

I n c a d r u l acestor ample Ce aciuni ai ntreprins n

pregtiri, aceast

s t i l u ( i i , c l u b u r i muncitoreti, de a c t i v i t a t e a formaiilor teatrale de a m a t o r i ) ; s p r i j i n i r e a material a formaiilor d e a m a t o r i , c u deco r u r i , costume i altele, .necesare p u n e r i i n scen a spectacolelor. T e a t r u l Naional, tea trele Nottara", Bulandra", Ciuleti, M i c a u realizat legturi p e r m a n e n t e c u m u l t e ntre p r i n d e r i i 'instituii, unde au p r e z e n t a t spec tacole u r m a t e de d e z b a t e r i i r e c i t a l u r i de poezie patriotic. I n t r - o seric dc c l u b u r i m u n citoreti se organizeaz, i n aceast perioad, spectacole n e m i r u l crora joac laolalt ar titi profesioniti i artiti a m a t o r i spec tacole deosebit de apreciate de oamenii muncii. Toate e f o r t u r i l e noastre se ndreapt spre atingerea u n u i o b i e c t i v dc p r i m o r d i n : s ne prezentm l a F e s t i v a l u l Cntarea Rom n i e i " la o nalt inut artistic, reprezentnd cu cinste C a p i t a l a , n aceast uria m a n i festare naional.

o importan deosebit a u r e p e r t o r i i l e . privin ? P r i n nsei p r o f i l u l i r o l u l l o r educativ, formaiile teatrale d c a m a t o r i s i n t chemate s p r e z i n t e creaii ale t e a t r u l u i scurt, dc regul, c u subiecte i n s p i r a t e d i n viaa colec t i v e l o r de munc n c a d r u l crora activeaz. Cu s p r i j i n u l C e n t r u l u i d e ndrumare a cre a i ici p o p u l a r e s i a micrii a r t i s t i c e de mas a l m u n i c i p i u l Bucureti, a l i n s t r u c t o r i l o r d i n rndul o a m e n i l o r d e t e a t r u i, u n e o r i , c h i o r p r i n t r - o colaborare direct c u s c r i i t o r i i , for maiile teatrale d c a m a t o r i i-au s t a b i l i t u n r e p e r t o r i u v a r i a t , n s p i r i t u l o b i e c t i v e l o r u r mrite. O scrie d e d r a m a t u r g i cunoscui, c u m snt : P a u l Evorac, A l . M i r o d a n , I ) . R. Popescu, D u m i t r u S o l o m o n , I o n Bieu, D a n Trchil, Siito A n d r a s , tefan B e r c i u , L u c i a D e m e t r i u s , i-au adus contribuia l o r i o m bogirea r e p e r t o r i u l u i teatrului de a m a t o r i , s c r i i n d piese de t e a t r u ntr-un act, i n s p i r a t e d i n realitile ntreprinderilor d i n Capital. E c h i p e l e teatrale de a m a t o r i v o r prezenta l>estc GO de piese o r i g i n a l e ntr-un act.

Viaa uzinei pe scen


I n h o l u l c l u b u l u i ntreprinderii bucuretene Semntoarea", : p r i n t r e numeroase f o t o g r a f i i nfind celebre creaii brncuiene, snt i cteva d i p l o m e ; .pe u n a d i n t r e ele scrie : Se acord formaiei de t e a t r u a ntreprinde r i i Semntoarea, p e p t r a spectacolul cu piesa P r i m a anchet ide C r i s t i a n M u n t c a n u , p r e m i u l p e n t r u v a l o r i f i c a r e a u n e i teme de etic muncitoreasc". D i p l o m a a fast obinut n 1970. n c a d r u l F e s t i v a l u l u i ..Dialog c u t e a t r u l s c u r t " , a l formaiilor teatrale de a m a t o r i d i n m u n i c i p i u l Bucureti. A l t e d i p l o m e au fost acordate, n c a d r u l aceluiai F e s t i v a l , r e g i z o r u l u i Vasile Dinescu i a c t o r i l o r a m a t o r i M a r c e l Horobe i D a n H e n k e , t r e i d i n tre r e a l i z a t o r i i s p e c t a c o l u l u i p r e m i a t . Aceste distincii s-au d o v e d i t d e b u n a u gur, i n c l i m a t u l s t i m u l a t o r creat de etapa de mas a F e s t i v a l u l u i Cntarea Bomniei", cnd formaiile rtiistice de a m a t o r i triesc zile de a c t i v i t a t e iobril, 'ntreprinderea Se mntoarea" se b i z u i e p e o echip d e t e a t r u cu tradiie, despre care s-a v o r b i t deseori.

V - a m r u g a s ne vorbii i des pre participarea teatrelor profesioniste l a pregtirea echipelor teatrale de ama t o r i , n vederea F e s t i v a l u l u i Cntarea Romniei". Cu mult b u c u r i e , m a i ales c a avea foarte m u l t de spus. I n esen, a m s pre cizez d o a r c teatrele profesioniste i-au spo r i t contribuia l a b u n a organizare i desfu rare a activitii formaiilor teatrale de ama t o r i , n deosebi a c u m , n desfurarea m a r e l u i F e s t i v a l . Contribuia t e a t r e l o r profesioniste se concretizeaz n f o r m e d i f e r i t e : ndrumarea calificat a a m a t o r i l o r d e ctre actori i re g i z o r i d i n teatre (peste 150 de actori i re g i z o r i se ocup, efectiv, n ntreprinderi, i n -

D e fapt, d e cnd

exist

a i c i echi

p de t e a t r u ? l ntreb pe d i r e c t o r u l c l u b u l u i , tnrul r e g l o r M a r c e l Horobe. P r i m u l spectacol a l formaiei noastre t e a t r u a fost prezentat publicului n

dc

www.cimec.ro

a n u l 1 9 6 1 . De-atunci, a m a v u t m a i m u l t de douzeci dc p r e m i e r e , aa c p u t e m spune c a v e m tradiie, i c h i a r succese. A n u l t r c out a m obinut d i p l o m e l e pe care le-ai vzut i n h o l . i l n urm c u civa a n i , la b i e n a l a pe ar a t e a t r u l u i d e a m a t o r i , a m ctigat meda lia d e a u r c u spectacolul Colegii, pus n scen d e a c t o r u l C o n s t a n t i n Codrescu.

Colegii dumneavoastr de munc manifest interes, c h i a r pasiune p e n t r u a c t i v i t a t e a artistic ? D a , i a m s v demonstrez aceasta. Cam 1 0 1 5 d i n t r e e i particip c u r e g u l a r i t a te l a a c t i v i t a t e a formaiei de t e a t r u ; t o t atia, l a aceea a brigzii artistice de agitaie. A v e m i u n cor, c o m p u s d i n 120 de persoane, o echip de d a n s u r i p o p u l a r e , format d i n 25 de d a n s a t o r i i dansatoare, p r e c u m i o orchestr d e muzic uoar. Se c u v i n e s precizm c, p e n t r u a-i des fura a c t i v i t a t e a , formaiile artistice de la ntreprinderea Semntoarea" a u asigurate condiii m a t e r i a l e b u n e . C l u b u l are p r i n t r e altele o elegant sal de spectacole, cu 1150 de l o c u r i , scen m a r e , org de l u m i n i (realizat de u n e x p e r t n m a t e r i e maes t r u l de l u m i n i Tti Constantinescu de l a Tcat r u l M i c ) i m u l t e altele. I n orice a c t i v i t a t e cultural-artistic, avem s p r i j i n u l efectiv a l c o m i t e t u l u i d e p a r t i d , a l organizaiei sindicale i a l c o n d u c e r i i ntre prinderii.

I n faza municipal a m a r e l u i Festival n a ional v o m prezenta spectacolul c u piesa O a m e n i i rugin de I o n Chirculescu. Por n i n d de l a u n f a p t real p e t r e c u t n ntre p r i n d e r e , a u t o r u l trateaz o tonul dc i m p o r tan vital n a c t u a l u l c i n c i n a l a l revoluiei lehnico-tiinifice, cea a inovaiilor. Aceste dou piese, pe care le prezentm n c a d r u l F e s t i v a l u l u i Cntarea Romniei", snt u n r o d a l colaborrii c l u b u l u i ntreprin d e r i i c u t i n e r i s c r i i t o r i , invitai s cunoasc, la faa l o c u l u i , viaa m u n c i t o r i l o r d i n secii i ateliere.

Aflndu-ni, ntr-o dup-amiaz, la c l u b u l Semntoarea", a m constatat c sala d e spectacole era arhiplin l a spectacolul f o r m a iei dc t e a t r u d i n ntreprindere. I n nlt z i , cnd T e a t r u l M i c a prezentat spectacolul Viaa c ca u n v a g o n ? de P a u l Everac, a f l u ena era l a fel de m a r c . i m a i s e m n i f i c a t i v e au fost discuiile ce-au u r i n a t s p e c t a c o l u l u i . Dezbaterea piesei l u i P a u l Everac a fost u n adevrat c o l o c v i u cetenesc, c u o inut demn dc laud. Dealtfel, colaborarea d i n t r e Semntoarea"' i T e a t r u l M i c este m a i veche i mbrac f o r m e d i n t r e cele m a i v a r i a t e . P r i n t r e acestea, deosebit de s e m n i f i c a t i v a fost u n recent spectacol cu... dubl semntur : artiti a m a t o r i de la Semntoarea", c r e a t o r i i celebrelor c o m b i n e Oloria C-12", i artiti profesioniti de l a T e a t r u l M i c , c r e a t o r i a i attor exce lente spectacole d o t e a t r u , a u j u c a t , a u r e c i tat, a u cntnt mpreun, n c a d r u l u n u i r e u it spectacol de poezie patriotic i muzic, prezentat n c a d r u l a m p l e l o r manifestri d i n F e s t i v a l u l Cntarea Romniei".

I n ce se concretizeaz a c t i v i t a t e a formaiei de t e a t r u , n c a d r u l Festiva l u l u i Cntarea Romniei" ? l ntreb pe r e g i z o r u l i, n acelai t i m p , i n s t r u c t o r u l formaiei, Vasile Dinescu. T r e b u i e m a i nti s v s p u n c aici, la Semntoarea", a v e m o echip dc teatru compus d i n artiti a m a t o r i talentai i e n tuziati. A m s-i citez d o a r pe cei m a i a c t i v i d i n t r e e i : economista M a r i a n a M a t e i , tclex-ista. M a r g a D u m i t r e s c u , m o d e u e r u l L u d o v i c M o t o c , i n g i n e r u l Nicolae Coteanu, reg l o r u l M a r c e l Horobe, p r o i e c t a n t u l tefan R u r c i u , tehnicienii D a n H e n k e i I o n Stancu. Snt o a m e n i d i n producie, care, d i n pasiune p e n t r u t e a t r u , v i n n t i m p u l l o r l i b e r s nvee r o l u r i , s repete, s p r e z i n t e spectacole de t e a t r u p e n t r u tovarii l o r d e munc. P r i m u l spectacol, n c a d r u l fazei pe sector a F e s t i v a l u l u i Cntarea Romniei", l - a m pre zentat la sfritul l u n i i i a n u a r i e 1977, c u piesa S c h i m b u l d e A u r e l S t o r i n . T e m a piesei este deosebit de interesant : ntlnirea d i n t r e dou generaii, o real predare a tafetei produciei n mna t i n e r i l o r c u pregtire t e h nic superioar, l a n i v e l u l cerinelor actuale. Dan H e n k e i tefan B u r c i u realizeaz n acest spectacol creaii de nalt inut artis tic.

Stan Vlad

14

www.cimec.ro

ntlniri ale artitilor amatori cu profesionitii


La Lugoj, ora cu vechi i bogate tradiii culturale, ora al Bredicenilor, al lui Ion Vidu i Troian Groza ve seu, al lui Eftimie Murgu i Traian Vuia, oraul attor i atitor altora care, cu nu mele lor, fac cinste culturii i artei naionale, au avut loc, nu de mult, cteva fertile ntlniri ale artitilor amatori cu profesioniti timioreni i hucureteni, n cadrul mani festrilor cuprinse n faza de mas a Festivalului Cnta rea Romniei". Actori i re gizori, dramaturgi i croni cari s-au ntlnit cu membrii colectivului dc teatru al Ca sei de cultur din Lugoj, colectiv cu bogate tradiii, vechi de dou secole, i care astzi funcioneaz cu stagi uni permanente in limbile romn, maghiar i germa n. Oaspeii au asistat la o repetiie general cu piesa D'ale c a r n a v a l u l u i de I. L. Caragiale, dup care, ntr-o ampl discuie, au subliniat calitile spectacolului i au fcut sugestii privind mbu ntirea unor scene, clarifi carea unor personaje. S-au fcut schimburi de informaii privind activitatea Teatrului popular din Lugoj, s-a rele vat tradiia statornic a co laborrii ntre artitii profe sioniti timioreni i amatorii din Lugoj. Oaspeii au fost apoi invitai de gazde s vi ziteze biblioteca bogat n zestrat a Casei de cultur i s participe la o edin obinuit de lucru a cena clului de poezie. Aici au citit din creaia lor poei mai virslnici i foarte tineri, s-au dezbtut, ntr-o atmosfer destins, prieteneasc, pro bleme legate de creaia lite rar, n general, s-au discu

tat poeziile citite (i ascul tate cu deosebit interes) n cenaclu. Casa de cultur a sindica telor, aczmnt cu o bogat activitate artistic, generos nzestrat, al crei colectiv dc teatru, recent nfiinat, s-a decis s monteze un spec tacol cu piesa A h , tinerii ! de Dorel Stoia, a invitat pe oaspei la o repetiie gene ral cu aceast pies, pe care regizorul ama o pregtete tor Eugen Gangan. i de ast dat, dup repetiie a avut loc un bogat schimb de opinii, menit s duc la m buntirea spectacolului aflat n pregtire. Intlnirile ar titilor amatori din Lugoj cu profesionitii s-au dovedit dc necesare, de fer deosebit tile, amatorii i profesionitii propunndu-i s dezvolte bogatele lor tradiii de cola borare, pentru a asigura pre gtirea manifestrilor cu care Lugojul, obligat prin tradiii, angajat cu toate forele i ta lentele de care dispune, s se prezinte cu cinste n Fes tivalul Cntarea Romniei".

V. M.

lmbrcnd diferite forme, ca : montaje literar-muzicale, dansuri cu tem, pagini cele bre din literatura clasic uni versal, elevii acestui liceu, de la clasa a IV-a pn la a XII-a schimbul de mine al artei noastre coregrafice au subliniat, pe msura pre gtirii lor, dar cu un entu ziasm neprecupeit, frumuse ea acestei arte, ncadrarea dansului in cultura naional Deo i universal a omenirii. sebit de interesante i in structive (cci majoritatea spectacolelor au avut un ca racter educativ) au fost cele prezentate la Clubul Con structorilor, la Clubul UREMOAS i la Liceul de informatic. Toate dansurile, fie de ansamblu, fie solisti ce, clasice sau moderne, s-au bucurat de cite un cuvnt de introducere n arta dansului, rostit de profesorii Liceului, form atractiv. S-au intr-o fcut remarcate, pentru buna lor pregtire profesional i inut artistic, clasele profe sorilor Alinta Vretos i Kerdo Marialis. In adevr, elevii acestor clase au dovedit in evoluia lor o tehnic remar cabil, calm i precizie n execuia micrilor, dar i emoie i fantezie, darul de a nvlui cu poezie aceste micri. Cei mai tineri dintre ele vii dansatori clasa a IV-a s-au produs la pos tul de televiziune, unde, prin tre multe altele, au realizat dansul Ppuile, dup muzica lui Rahmaninov, in coregra fia Magdalenei Bolon : o ex plozie de gingie. Spectacole nu mai puin vrednice de consemnat, in a cest complex de munc, n vtur i art, au mai avut loc i la Liceul N. Blcescu", la Casa de cultur a Ministerului de Interne. Se pregtesc cu febrilitate alte dou mari spectacole : unul pe scena Operei (i la care snt solicitate toate forele valoroase ale Liceului), cel lalt, pe platforma industrial 23 August, la clubul Repu blica".

Elevii Liceului de coregrafie, printre muncitori


In cadrul manifestrilor ce se desfoar n ara noas tr sub emblema Cntarea Romniei", Liceul de core grafie bucuretean, adevrat pepinier a gingiei i fan teziei tinereti, i aduce con tribuia sa, participnd la un mare numr de spectacole desfurate pe platforme in dustriale, pe platourile tele viziunii, n sli ale caselor de cultur i, evident, pe scena Operei Romne.

Doina Moga

www.cimec.ro

zeci i ase mai puini dect numrul elevi lor ei. Il ntreb di dintre aceti mie dou sute de elevi snt nsorii la seciile teatrale (actorie, regie-tontru, regie-brigad) ; aflu c, circa, o zecime. Cifra m i se pare plin de fgduieli : o suta douzeci de vocaii artis tice, anual, pregtindu-se s ntreasc rndurile micrii bucurelcno de amatori, mi-s de ici. de colo !... Desigur, la ora actual, n lumina noilor impulsuri spre art i cultur, rolul colilor populare de art devine mai important ea oriend. M interesez de modalitile pe oare le ncearc tovarul erban pentru a eu achita, la cotele cele m a i nalte, de sarcinile ce-i revin l u i - i instituiei. Rspunsul este m u l t i p l u i solicit, ca atare, o riguroas ordonare a problemelor i domeniilor pe care le acoper. Profesorul Tiberiii Penia ndruma elevii de la clasa de regie 1) Firete, o problem important este aceea a integrrii nvm n tului n produc ie. (Urmeaz un uor suspin.) Fiindc nu a fost lesne is e schimbe o mai veche menta litate (..I'rofesoru-ii profesor, trebuie s sten Ia catedr"... etc.). Cu sprijinul forurilor .de resort i al organizaiei de p a r t i d . ns, pro blema i-a aflat, i rapid, i eficient, dezle garea. N u exist cerc dc artiti amatori n Bucureti care s nu fie ndrumat sau ani mat de profesorii, absolvenii i elevii scolii. Emil Spre exemplu, compozitorul-profesor Lerescu este dirijor i la o formaie orches tral dintr-o mare uzin ; Cornelia Mmcscu (ofa catedrei de actorie) ndrum echipa Ca sei de cultur sectorului i ; profesoara Krlilh Oreou supravegheaz activitatea Casei pionierilor d i n sectorul 5 ; Lucia Svu'lescu i Yvonne Podoleanu activeaz la Ansamblul C.C. a l U.T.C. (aici, Oheorghe erban se oprele o clip i mi arat chiar o telegram de mulumire d i n partea U.T.C.) ; V i r g i l Puicea rspunde de brigada artistic a Casei de cultur d i n sectorul 5 ; regizorul Tibcrdu Penia lucreaz ou artitii amatori dc la Danu biana" i Clubul Universitas" .n.m.d. M a i mult dect att, a fost constituit i o b r i gad a B.O.B., arc verific i ndrum acti vitatea tuturor acestor formaii. 2) S-a n f i i n a t , dc curinf, anul de diplo m. M a i exact, fiecare absolvent al colii trebuie s aduc, dup u n an de la u l t i m u l examen, o adeverin care-i atest activitatea n cadrul micrii de amatori. Numai aa intr n posesia diplomei. Astfel, avem ga rania c absolventul colii populare dc art d i n Bucureti nuni irosete cele nvate. Inovaie, cred, bine gndit ; diploma s fie un mijloc, n u u n scop... 3) N u u i t , ns, c ne aflm n plin des furare a Festivalului naional Cntarea Romniei". I l m a i ntreb : cum se pregtea* profesorii i elevii pentru acest eveniment ? Aflu lucruri mbucurtoare. nc d i n 1975, coala a organizat dou manifestri periodice, care s-au dovedit utile i vrednice a fi con tinuate : Dialogul artelor" i, la nivel dc

n vizit la c o a l a popular de art


Intrnd pe poarta colii populare de art d i n Bucureti, mi-amintesc brusc examenul mieu de admitere la secia regic-teatru. Pe vremea aceea eram elev dc liceu tre buia s spui dan poezii (am ales dou, foarte scurte : Cin' s-a f r i p t cu ciorb" de Topreeanu i Infinit" dc Stephen Crane) i s analizezi o pies clin punct de vedere regizoral (mi-a czut pe bilet Mielul turbat) ; am intrat printre p r i m i i (atunci m i se prea <o mare realizare !) $i am fost repartizat h\ clasa profesorului Paul Stratilat. La absol vire, am prezentat, pe scena Teatrului Nottara". Negutorul de ochelari de Tu dor Arghezi. A m i n t i r i , nostalgii... Azi, nfiarea colii mi pare neschimbat. Oamenii. ns, cum e i firesc, snt alii. sepnd cu directorul instituiei o persoa n deosebit de agreabil care se numete Oheorghe erban. de meserie filolog i, de aceea, se consider... singur printre ar titi", mplinete, n luna aceasta, patru ani de directorat. Adic, eu nousprezece mai puini dect coala i cu o mie o sut nou

16

www.cimec.ro

La

clasa

de

actorie

ora de

improvizaie

m u n i c i p i u , Pelicula dc a u r " . Urmeaz s se pun ri scen piesa l u i Cristian M u tea n u , Prima ancheta : spectacolul v a fi prezentat ntr-un coup al a c t o r i l o r p r o fes io iti s i a m a t o r i , n olu'burilc u z i n e l o r , la cminele c u l t u rale etc. S-a i n t e n s i f i c a t , de asemeni, legtura c u celelalte coli p o p u l a r e de art d i n ar (care se nmulesc, p e z i ce trece!) i. n afara participrii 'directe (cu spectacole, m o n t a j e , r e c i t a l u r i etc.), cadrele profesorale i e l e v i i colii v o r f i prezeni n F e s t i v a l u l Cntarea Romniei" i n m o d i n d i r e c t , ca m e m b r i ai formaiilor amatoare n care se afl nca drai. i, ca s-mi d a u seama de valoarea u n o r a d i n t r e e l e v i i colii, m i se d exem p l u l Constanei L i l i a c , deintoare a u n e i r e cente distincii internaionale : D i p l o m a spe cial, p e n t r u i n t e r p r e t a r e feminin, l a a 15-a viiie a F e s t i v a l u l u i t e a t r e l o r de t i n e r e t i de avangard de l a Zagreb, m a i 1976.

*
Prsesc, mulumit, liniti toarc cldire de pe strada Cuzn Vod, ca s m d u c pn-n Piaa Cosmonauilor. Adic, n cldirea unde se afl clasele de actorie i regie. De d i n c o l o de u, rzbat d i n n o u sunete f a m i liare m i e ; d i n n o u snt gata s cad prad nostalgiei. Cu att m a i m u l t cu ct profesoara Cornelia 'Mnesou m privete i n s i s t e n t i m ntreab dac n - a m j u c a t cndva n Cochilii de melc. 0 a d m i r p e n t r u m e m o r i e i i a u loc n t r - u n col, p r i v i n d f o t o g r a f i i l e de spectacol, de pe perei, i frumoasele buchete dc f l o r i dc pe catedr. U n c a d r u foarte p o t r i v i t p e n t r u r e c i t a t v e r s u r i . Sau p e n t r u , c u m se n u

mete n p r o g r a m a colar, citire la p r i m * vedere". Dan Tomescu arc 17 a n i i se calific Ia l o c u l de munc. n Cadrul U z i n e l o r Elec t r o n i c a " . Este i i n anuil 11 la l i c e u , la seral. i, e v i d e n t , n a n u l I , a i c i , la clasa de ac torie. Poate s le mbine pe toate ? Pot !" mi rspunde Cu hotrre. A t i t u d i n e care n u - l prsete n i c i pe scen, n m o m e n t u l re citrii f a b u l e i Critica d e j o s " de N i n a Cassian : U n l e u cu coama deas i rocat..." C a m d c aceeai vrst este i I u l i a Boro, elev n clasa a X I I - a l a L i c e u l Ion Crean g". E a se lupt d i n rsputeri cu o poezie de Brvert, a p o i ncearc Pe lng p l o p i i fr so" (profesoara i- d e p i s t a t u n defect de emisie .vml i M i i !) I n fine, trece la poezia l u i (eo D u m i t r c s c u , Dar p r i v i i-m-n o c h i !" ; parc n i c i asta n u i-ar merge, crede ca. C o r n e l i a Mnescu i atrage, ns, atenia c renun m u l t prea uor. T e a t r u l se face cu tenacitate, cu mult s u doare, cu nenumrate cutri. A m c o n f i r m a t n sinea mea, tiind i eu ctc ceva... A m prsit ncet clasa de actorie, c o n v i n s , nc o dat, de frumuseea i nobleea s p i r i tual a acestor o a m e n i care, lipsii de c o n d i iile, preteniile i o r g o l i i l e attor artiti de profesie, snt dotai, i n s c h i m b , c u o chemare i u n entuziasm emoionante, cu o admirabil candoare, i i gsesc t i m p , rbdare i u r i ae resurse p e n t r u art. N i c i u n u i a d i n t r e n o i n u i - a r s t r i c a o cur de superior d i l e t a n t i s m " , de rentoarcere fie i n u m a i i m a ginar ! la vrsta i n c e r t i t u d i n i l o r artistice, att dc c h i n u i t o a r e (atunci) i att de o d i h n i toare (acum)...

Bogdan Ulmu

www.cimec.ro

V I R G I L MUNTEANU

O confuzie d i n c a r e poate iesi ceva, nti?


Numele sta pe care-l port i care ocup vreo zece file din cartea de telefon Uni joac feste. Numai anul trecut, am primit cteva scri sori prin care mi se cerea ultima versiune a textului H o t e l Zodia gemenilor, alte cteva prin care mi se zu grvea n culori ntunecate viitorul, dac mai scriu ase menea fleacuri, am primit scrisori n care mi se propu nea s-l recitesc pe Shake speare i s accept s mon tez un spectacol i la teatre le din... nu numai la radio, am primit o adres prin care eram invitat la o edin festiv la televiziune ca s-mi iau premiul pentru noul scenariu, am refuzat o adres prin care eram infor mat c s-a repartizat teatru un autobuz, am primit lui o scrisoare de felicitri pen tru decorul meu la Povetile de a u r . un volum cu dedi caie de la Mircea Br.... i cu sugestia subtil c poate piesa cuprins n volum in n care eu... tereseaz teatrul o telegram de mulumiri pentru Rocovanul i o lun g epistol n care nu erau mulumiri, tot pentru Roco v a n u l , am mai primit un aviz de colet, din partea unei edituri care-mi restituia, necilit, manuscrisul meu des pre istoria nvmntului artistic la noi i un bileel de la Fnu Neagu care m chema, citez, S bem, Ro mul, ct e cald !" Dar cite n-am primit ! Printre plicurile cu felici tri de Anul Nou, stivuite pe biroul meu, am gsit o interesant scrisoare din par tea unei ilustre librrii bucuretene, scrisoare, fr nici un dubiu, rtcit din pricina aceleiai stri de nentre rupt visare tn care secretarele-poete din Capital plu tesc, spre blinda indignare a adresanilor necunoscui, sau care nu se afl... Aadar, am gsit o scrisoa re, adresat teatrului Tea trul" (dulce poet !) care ncepe aa : ..Stimate tovare, Colectivul nostru, analiznd cu s p i r i t de rspundere m u l i plele probleme legale de m a i b u n a d i f u z a r e a cr ii n mase, socotete c exist nc l a r g i posibiliti nefolosite, c m a i snt ci i mijloace i n s u f i c i e n t exploa tate p e n t r u a face m u n c a noastr m a i eficient i, i m p l i c i t , p e n t r u a spori num r u l c i t i t o r i l o r notri... Hm ! Cam aburos i cam general. S vedem mai departe. ...Astfel, s t u d i i n d n s p i r i t c r i t i c i a u t o c r i t i c iniiativele noastre d i n a n i i trecui, a m constatat bunele rezultate obinute p r i n aciunea Luna crii la sate", Cartea la l o c u l de munc", Cartea p r i n pot" p r e c u m i p r i n e x t i n derea comerului stradal... Stradal, mi place ! Fe tele alea nostime i cu gutu rai ! ...dup c u m rezult i d i n datele statistice prezentate n anexa n r . 1... Anexa cit... nr. 1 s-o fi rt

...V p r o p u n ca, depind aparentele p i e d i c i organizato rice... Aparente, interesant ! ...s deschidem mpre un, n serile cu spectacol... Ce ? Ia s vedem ! ...primul p r o f i l a t pe lui... s vedem, ia

stand dc carte, Specificul t e a t r u

Asta era !... ...realiznd astfel, spre fo losul c i l i l o r i lor-spcetn l o r i . mbinaren a dou activiti cultural-artistice de egal importan major : cartea i teatrul ! Dar, c grozav ! . . . P r o g r a m u l de funcionare a l s t a n d u l u i ar u r m u s fie s t a b i l i t , dac vei f i dc acord, nainte de nceperea specta c o l u l u i i n pauze... Detalii, cem... detalii, s tre

...V s u p u n e m ateniei lis ta crilor de t e a t r u aflate n librria noastr (texte d i n l i t e r a t u r a dramatic romn i universal, v o l u m e de c r i tic, istorie, teorie i estetic t e a t r u l u i , m o n o g r a f i i , pre c u m i d i s c u r i de teatru), c o n f o r m anexei n r . 2... Anexa nr. 2 a luat-o pe urmele anexei nr. 1, de bun seam ! . . . I n ateptarea rspunsului dumneavoastr, pe care-l do r i m pozitiv... Pozitiv, cum altfel ! ...i n sperana c aceast colaborare va constitui u n e x e m p l u i p e n t r u alte tea tre i librrii d i n ntreaga ar... Sperana ta, sperana mea, sperana noastr... ...V mulumim !..." Semneaz : Responsabil, Muntcanu. Detept biat !

...Ne-am g i n d i t s v e n i m n ntmpinarea cititorilor notri e i pe alte ci. De ace ea, r e c e p t i v i l a sugestia r e v i s t e i Teatrul"... Cine zicea t revista ?... c nu e citi

18

www.cimec.ro

MIHAI NADIN

T e a t r a l u l
S t i u c s u p c r l u l i v c l c i n u , i n l u m e a tea t r u l u i , n u n u m a i justificarea entuziasmului de o sear, ci i pe aceea a druirii de o via. i, a p o i , n u poi cere o m u l u i dc tea t r u s n u f i e t e a t r a l ! I n luma aceasta att de complicat, a veniciilor trite ntr-o clip i a c l i p e l o r amnatc n venicie, se spune cu uurin cel mai... (sau cea mai...), n u att p e n t r u c cel ce o spune n u a r e contiina v a l o r i i , n general, i a relativitii e i , n p a r t i c u l a r , c i p e n t r u c s u p e r l a t i v u l ine de condiia t e a t r a l u l u i , este u n a d i n t r e d i m e n s i u n i l e sale. Plecnd d e i c i , se poate arta, foarte uor, c t e a t r u l se rentoarce n via i c n sis t e m u l relaiilor d i n t r e adevrul vieii i cel a l a r t e i u n e o r i , att de c o n t r a d i c t o r i u n u i n t e r v i n e n u m a i o o g l i n d i r e , aceea pe care 0 subliniaz H a m l e t ccrndti-lc a c t o r i l o r s-i ofere psihodrama", devenit celebr, a p i e sei, c i o suit dc reflectri. U n ir de d r u m u r i de d u - t c - v i n o , l a captul crora, ns, n i c i t e a t r u l n u d e v i n e via ( c u m i nchi p u i a u J o u v e t i e l e v i i si), i n i c i viaa, t e a t m ( c u m cred, astzi, f a n a t i c i i spectacolu l u i ntmplrii). D r u m u r i numeroase se strbat ins n u n u m a i ntre teatru i via, ci i ntre t e a t r u i celelalte arte. A m m a i a m i n t i t cndva de cinematografizarca t e a t r u l u i (n aceast che i e " a u fost citii i a n t i c i i greci, i Shake speare, i a u t o r i i m o d e r n i , n u ns i u n Corneille sau u n Racine, c a v a l e r i i o r d i n u l u i unitii de t i m p i de l o c a aciunii d r a m a tice), c u m i d e r e v e r s u l c i , teatralizarea c i n e m a t o g r a f u l u i ( B e r g m a n este e x e m p l u l cel m a i uor de susinut, dei i cel m a i ne ateptat) . N i m i c surprinztor, totui, a i c i . Orict de convini sntem de a u t o n o m i a celor dou arte, n u p u t e m s ignorm nrudirea l o r . Iat, ns, c t e a t r a l u l i e x t i n d e sfera dc i n f l u e n i i n a l t e d o m e n i i literatur (inspirat de teatru, sau organizat t e a t r a l ) , muzic i, m a i ales, pictur. Vzusem, a t u n c i cnd i - a m v i z i t a t a t e l i e r u l , n 1974, p r o i e c t u l , i p r i m e l e rezolvri a l e u n d i lucrri pe care Joseph
#

B c u y s , profesor u n i v e r s i t a r i u n u l d i n t r e creatorii proemineni a i acestei epoci, o i n t i tulase Staie dc t r a m v a i " . M i se explicase a t u n c i c este v o r b a dc u n proiect cu valoare simbolic, o l u c r a r e dc art ambiental (dar ce n u este, n zilele acestea, a m b i e n t a l ? !). N u era o sculptur, n i c i mcar o r e u n i u n e dc s c u l p t u r i , era o suprafa organizat po t r i v i t s t r u c t u r i i banale a u n e i staii. i, a t u n c i , mi a m i n t e s c destul de b i n e . bnu iesc c i amintete i a r t i s t u l l - a m n-' trebat : Este u n decor dc t e a t r u ?" A u t r e c u t d o i a n i i, d e curnd, a m p r i m i t catalogul B i e n a l e i d e l a Veneia. Joseph B c u y s e x p u n e o l u c r a r e intitulat Tram S t o p " ( e c h i v a l e n t u l englez a l t e r m e n u l u i ger man Strassenbahnhaltestelle"). Curnd dup aceea, revista Theater H e u t e " (numrul pe septembrie, 1976) consacr o cronic acestei lucrri : Beuys e x p u n e u n spaiu nscenat". Toate aceste d e t a l i i ou caracter evocator a u fost date p e n t r u a plasa e x e m p l u l p e care-l p r o p u n e m discuiei n coordonate c u l t u r a l e , d a r i sociale, temporale, spaiale (sau dc orice alt natur a r f i ele). S c r i i n d despre Tram S t o p " , Peler I d e n p u n e ntrebarea : De ce ne ocu pm d e aceast l u c r a r e ntr-o r e v i s t a de teatru ?" Explicaiile sale snt d e s t u l de a m p l e . Le-a r e z u m a astfel : p e n t r u c tea tralul nsui a jost exprimat n lucrarea picto r u l u i . Este u n u n i v e r s a m i n t i t r e a l i s m u l a m i n t i r i i n u e x c l u d e notele l i r i c e , i n u ex clude n i c i a p o r t u l a l t o r s t r a t u r i ale conti inei u m a n e , adus n prezent ca u n decor i p o p u l a t cu personajele, de oricnd i de o r i u n d e , pe care o staie le atrage c o n t i n u u . Paralela ntre aceast l u c r a r e i n o u a pies a l u i Beckett, That Time (Atunci) n u poate s n u se produc. Evocarea este i n t e n s tea tral. A r t i s t u l a d a t fru l i b e r p a t e t i s m u l u i trstur d e f i n i t o r i e a teatralului, c h i a r n aceast epoc de i n t e r i o r i z a r e l a care a fcut apel t e a t r u l , d a r i s i m b o l i s m u l u i , deschi d e r i i spre d i a l o g . Sigur, B e u y s n u este u n descoperitor, i n i c i p r i m u l pe acest d r u m . P i c t u r a u n u i De C h i r i c o , de e x e m p l u , este impregnat de

www.cimec.ro

19

t e a l r u ; Picasso, n u m a i puin, i-a travestit t e a t r a l personajele i, u n e o r i , peisajele. K l e e . la f e l . I n proiectele <Ic decor ale artitilor avangrzii n u sc simte deloc u m i l i r e a n faa t e a t r u l u i , ci n e v o i a de dialog, de c o m u nicare. Spaiul conceput d e M o n d r i a n p e n t r u piesa p r i e t e n u l u i su M i c h e ] Scuphor (L'Eph' est eternei, 1926, p r e m i e r a a b i a n mre 1972, l a [ T o r i n o ) arht n ce fel t e a t r a l u l a c o n t a m i n a t pn i p i c t u r a acestui geniu a l ariditii. S u p r e m a t i s m u l a nvins figurarea, d a r absena joac aici u n r o l , r o s t i t n tona litate, u n e o r i , melodramatic. mprteam, la u n m o m e n t dat, c i t i t o r i lor acestei reviste, i m p r e s i i dup vizionarea acelui spectacol a l l u i R o b e r t W i l s o n (Le re gard d'un sourd) pe care l - a m socotit d r e p t eel m a i i m p o r t a n t act t e a t r a l la care p a r t i cipasem n acea cltorie. N u a m m a i p u t u t vedea spectacolele A letter for Queen Victoria (0 scrisoare reginei Victoria) i Einstein on the Beach (Einstein pe plaj) acesta d i n urm, att d c comentat ( m a i ales m u z i c a l u i Phil Glass i coregrafia l u i Andrew de Groats). A m neles, ns, c, d i n c o l o de ceea ce a r f i sau n u succesul n actul tea t r a l , s e confirm o tendin, se evideniaz o concepie : reteatralizarea t e a t r u l u i (sub r a p o r t istoric, corect a r f i s s p u n e m : rerc teatraliza rea, ntruct este v o r b a de o tendin pe care t e a t r u l m o d e r n a m a i c u noscut-o, i n c l u s i v n Romnia, i a n u m e , i m e d i a t dup rzboi). Se v a obiecta, poate, de ctre u n i i d i n t r e aceia care a u vzut spectacolele i cunosc estetica l u i Wilson i n t i m legat de o practic pedagogic c u t o t u l ieit d i n c o m u n , c reteatralizarea, n a c t u l scenic fr cuvnt, este, poate, par ial, t e a t r u l impliend cuvntul, ntre m i j l o a cele sale de expresie. Firete, d a r n u absena r o p l i c i i intereseaz a i c i , ci pronunarea tea t r a l u l u i p r i n imaginea scenic, att n suc cesiunea m o m e n t e l o r debordant, u n e o r i , stagnant (ca n i m a g i n i l e l u i P a r m e n i d c , a m spune), i n alte ocazii , ct i n s i m u l taneitatea l o r . Aciunile dispuse n cteva p l a n u r i a u o legtur intim, i u n e o r i ceea ce se exprim n fiecare aciune n p a r t e e ne s e m n i f i c a t i v , l u a t ca atare, important f i i n d relaia. A d a expresie teatral relaiei este o cucerire a acestei arte. A mbina retorica (mut !) cu dialectica (implicit !) este o alt cucerire. I n f o n d , ceea ce a m d o r i t s exprimm aici este nevoia de a i n v e s t i , n a c t u l t e a t r a l , att cultur fr de care acest a c t n u poate f i conceput , ct i ndrzneal. A cuta sursele t e a t r a l u l u i n realitatea t e a t r u l u i n u nseamn, ipso facto, a f i conservator. Nevoia pe care alte a r t e o r e s i m t , de a folosi resursele t e a t r a l u l u i , n u este ntmpltoaTc. n f o n d , c v o r b a de recunoaterea f a p t u l u i c t e a t r u l este a r t a complet, i m p l i cindu-i spectatorii n m o d u l cel m a i direct c u putin. L u c r a r e a l u i Joseph B e u y s de la B i e n a l a d e la Veneia n u i m i t a u n decor, c i i n v i t a la o schimbare a relaiei d i n t r e opera

plastic i p r i v i t o r i i e i . i a n u m e , p r o p u n e a , n l o c u l relaiei de t i p c o n t e m p l a t i v , o p u nere n r o l a p r i v i t o r u l u i , u n transfer de emoie, trirea, i n fapt, se punea astfel n valoare f o n d u l aperceptiv a l o m u l u i care a i n t e g r a l n c u l t u r a s a t e a t r u l , care trecut p r i n coala acestuia si care a i n s t a u r a t n viaa l u i a n u m i t e forme de o r i g i n e teatral, att i n gesturile cotidiene, ct i n m o d u l general dc com,|H>rtare i d c gndire. F v o r b a . n fiecare d i n t r e e x e m p l e l e alese, de sugestii. Snt cunoscute i alteilc cele ale l u i M e y e r h o l d , reactivate n t e a t r u l de mai trziu, i n c l u s i v , n prezent, de ctre L i u ' b i m o v (dar n u n u m a i de ctre e l ) , cele ale l u i Krejca (Teatrul dc dup poart" a a v u t u n asemenea p r o g r a m ) , ale l u i B r e c h t , recent nfiate, d i n n o u , de ctre acel tea t r u , care a fost l a b o r a t o r u l su de creaie, ce sc numete B e r l i n e r Ensemble, Cind celelalte a r t e r e c u r g la teatru c u o t i t a ncredere s i cu asemenea r e z u l t a t e p u b l i c v a l i d a t e , este e v i d e n t c el t r e b u i e s se c u noasc pe sine m a i p r o f u n d , c u m a i m u l t curaj i c u m a i puin suficien. O ase menea cunoatere d c sine n u implic n u m a i d e m e r s u l i s t o r i c att de l i m i t a t , sub r a p o r t u l mrturiilor la care se ponte face apel , ci i pe acela sistematic. Caracterul i n e p u i z a b i l a l s u b i e c t u l u i u m a n , acela m u l umit cruia t e a t r u l este ceea ce este, a r c ca reflex c a r a c t e r u l i n e p u i z a b i l a l t e a t r u l u i . Cunoate-tc pe t i n e nsui !, i m p e r a t i v u l colii socratice, ascunde n f o r m u l a r e n u o tendin narcisiac, c i ncrederea c progresul a r c loc pe t e m e i u l a ceea ce oti i ceea ce i a s u m i , ca u r i n a r e a Cunoaterii posibilitilor tale. l'iecare spectacol aparine i s t o r i e i acestei arte n u n u m a i ntruct adaxig ceva seriei p r i n care t e a t r u l sc prelungete n p r e z e n t , ci i p e n t r u c, d i r e c t sau i n d i r e c t , menine vie istoria s i o aduce n actualitatea prezenei de fapt a t e a t r u l u i .

20

www.cimec.ro

TURNEE DE PESTE HOTARE

Smbl In V e r i t a s " de M . P. l a c o b a n n interpretarea Teatrului Naional d i n Weimar

'

Teatrul National German din Weimar


Prezena l a Iai a T e a t r u l u i Naional Ger m a n d i n W e i m a r . a nceput s devin o t r a diie. Este m a i o oare necesar s o spu n e m ? u n foarte b u n p r i l e j de cunoatere reciproc, d e confruntri, d e a simi pulsul" micrii teatrale d i n ara prieten. T u r n e u l de a n u l acesta rspuns p r o m p t l a v i z i t a pe care Naionalul d i n Iai a fcut-o I a W e i m a r reprezint u n d u b l u o m a g i u adus t e a t r u l u i ieean i spectatorilor ieeni : pe d e o parte, au fost alese dou piese m o n t a t e i la Iai gest ce semnific i instaurarea u n u i s p i r i t competitiv" sntos i, c u sigu ran, s t i m u l a t o r ; pe d c a l t a , u n a d i n t r e piese aparine u n u i a u t o r ieean, este pus n scen de o regizoare romnc, nct spec tacolul sc c o n s t i t u i e ca o prezen rom neasc" peste hotare, de o semnificaie cert.

SIMBATA LA VERITAS
-

de AL R. lacoban
Aadar, m a i nti, Smbt la Veritas de M . R. lacoban, pies a l e crei caliti literare i d r a m a t i c e a u fost reliefate, l a t i m p u l p o t r i v i t , d e ctre critic. Dac p r i n c o n strucie i problematic piesa p r o p u n e u n mesaj uor accesibil u n u i p u b l i c strin, r e a -

www.cimec.ro

21

li/.atorii spectacolului a u m i z a t , totui, cel puin n ceea ce privete c a d r u l scenic, pe crearea u n e i atmosfere autentice, acumulnd d e t a l i i l e ce reprezint ca s relum o formul binecunoscut t o t a t i tea efecte de r e a l " . U n m o t e l , se tie foarte b i n e , este m a i curnd u n c a d r u despersonalizat, n e u t r u ; scenograful B e r n h a r d Schwarz a o p t a t ns p e n t r u s u b l i n i e r e a culorii locale", p u I m p r e s i e confirmat i de Amfitrion-ul lui nnd n eviden amnuntele ce t r i m i t l a u n Peter H a c k s . Piesa este, i n p r i m u l rnd, u n a n u m e specific", c u m a r f i numeroasele t e x t , literar, i care sc v r e a c a atare, detergare i f a r f u r i i p i c t a t o agate p e perei, n-ar f i dect c a r a c t e r u l d e replic ba cei foarte p r e v i z i b i l a reproducere dup o rncu" muli Amfitrioni p e care i cunoate l i t e r a t u r a . Peter H a c k s i-a m a n i f e s t a t , dealtfel, a l u i Grigorescu s a u i m a i p r e v i z i b i l u l afi n m o d c o n s t a n t , preferina p e n t r u m a r i l e cu L e l i t t o r a l r o u m a i n " . R e a l i s m u l este, de teme istorice sau e c a z u l l u i Amfitrion a l t f e l , n o t a dominant a c a d r u l u i scenic : se p e n t r u m i t u r i l e celebre i p e n t r u m o t i v e l e l i face risip de scaune, .pahare, sticle, f a r f u r i i , terare dc larg circulaie. O face, ns, n u sticle d e k e t c h - u p etc., sting t o r u l d e i n p e n t r u a demitiza", c i p e n t r u a p r o p u n e o c e n d i i se afl p l a s a t l a l o c v i z i b i l i strate i n t e r p r e t a r e nou, n s p i r i t m o d e r n i c u gic, c o n f o r m n o r m e l o r n vigoare, l a f e l , acea l u c i d i t a t e pe care o confer r e c u l u l n v e n t i l a t o r u l (care, dealtfel, n u funcioneaz...), t i m p . Acest Amfitrion n u a r e , n f o n d , n i n u lipsesc n i c i evile de calorifer, n u lipsete m i c ocant; n i m i c contestatar" : H a c k s m e n i c i a v i z u l (n nemete, desigur) Intrarea diteaz i o face l a m o d u l g r a v i adune interzis", de p e ua ce duce l a o f i c i u . Acest despre puterea zeilor i a o a m e n i l o r , despre decor e m i n a m e n t e realist este ns completat fora i u b i r i i , despre resemnare i revolt. de u n u l suprarealist (n sensul p r o p r i u al S c r i i t o r u l i manifest respectul fa de cla t e r m e n u l u i ) , reprezentat de czile i c h i u v e s i c i t a t e a " temei i p r i n u t i l i z a r e a inteligent tele ce stau agate (amenintor, orice s-ar a v e r s u l u i a l b , rezervndu-ne, p r i n aceasta, o spune) deasupra slii r e s t a u r a n t u l u i i dea surpriz n p l u s , i nc u n a foarte plcut. supra capetelor personajelor ; funcionalitatea I n f i n e , simptomatic p e n t r u u n g h i u l de v e acestui supradecor n i s-a prut ndoielnica. I n dere m o d e r n d i n care este privit b i n e c u rest, ns, spectacolul este a r m o n i o s , e c h i l i b r a t , noscuta istorie a t r i o - u l u i A l c m e n a , J u p i t e r , desfurndu-sc ntr-un ritm egal i atent A m f i t r i o n , este mutaia operat n c a z u l p e r dozat d e regizoarea Sanda M a n u , care a p u s s o n a j u l u i Sosias, care d e v i n e u n f i l o z o f n n m o d f e r i c i t n valoare c a r a c t e r u l alert, haine de sclav, c u r e p l i c i m e m o r a b i l e i care s p i r i t u a l , a l t e x t u l u i I u i M i r c e a R a d u laco lovesc n p l i n " sensibilitatea s p e c t a t o r u l u i b a n , fr ns a neglija m o m e n t e l e d c l i r i s m c o n t e m p o r a n . Firete, exist n piesa l u i sau de c o n f r u n t a r e dramatic. Reprezentaia Hacks i o a n u m e distanare ironic fa d e m i t i fa d e precedentele interpretri l i t e are n e r v , .yculoare", personalitate. 0 bun i rare, distanare care n u alunec ns n i c i o omogen echip d e a c t o r i servete exact i n dat n caricatur i care n u altereaz f o n d u l teniile a u t o r u l u i i a l e regizoarei. B a r b a r a de g r a v i t a t e a l t e x t u l u i . Dozaj care este ntru L o t z m a n n confer Puici o not d e candid t o t u l respectat de regizoarea B a r b a r a A b e n d , v u l g a r i t a t e , reuind s f i e foarte uman i atent n a p u n e n v a l o a r e calitile d c co foarte simpatic. G u d r u n V o l k m a r , cu t i n zerie", u n e o r i rafinat, ale t e x t u l u i , i , t o t cap de expresie" a m i n t i n d de S y l v i a M o n odat, n a p i g m e n t a spectacolul c u anacro f o r t , a schiat o Mar discret, n s e m i t o n u r i n i s m e inofensive i cu g a g - u r i savuroase ce i nuane. Prezene m a r c a n t e , c h i a r specta n u depesc, ns, o anumit limit (servieta culoase, u n e o r i , celelalte interprete : Elke t i p d i p l o m a t a l u i M e r c u r , fandoselile cocoW i e d i t z , S y l v i a K u z i e m s k i , Regina H e i n t z e . eti" ale l u i J u p i t e r , faconda belicoas a l u i I n rolul Chelnerului, K a r l Albert avut A m f i t r i o n ) . Spectacolul o l u n g , c u u n e l e sc f a t a l m e n t e d e luptat" cu toate f a r f u d e r i d e ritm l a nceputul prii a d o u a , d a r riile, paharele i sticlele de care a m i n t e a m n u obositor, punnd n lumin valenele l i t e m a i nainte, i s-a a c h i t a t c u b r i o d e sarcina rare ale t e x t u l u i l u i H a c k s . L - a m regsit, c u sa, a fost, d e c i , u n Chelner d i n a m i c , c u t i c u r i oarecare s u r p r i n d e r e , p e scenograful B e r n h a r d profesionale", ntr-un cuvnt, u n adevrat Schwarz, de d a t a aceasta a u t o r a l u n u i decor o m de meserie". Reinut i c u accente de esenializat, redus l a s t r i c t u l necesar, sugernd emoionant sinceritate, F r e d Graewe, n I o n , m a i m u l t dect artnd ; u n decor n care sobru i prestant, Peter R a u c h , n V i c t o r , predomin a l b u l , a l b u l d o r m i t o r u l u i , p a t u l u i ei i ceilali t i t u l a r i a i r o l u r i l o r m a s c u l i n e , i r o c h i e i A l c m e n e i , u n decor n care u n Hasso B i l l e r b e c k , H a n n e s R a d l o f f , M a n f r e d decupaj i n t e l i g e n t a l spaiului scenic n e p r o H e i n e , Detlef H e i n t z e , gsind t o n u l exact p u n e u n c a d r u d e m a r e efect, acea ,yscen n p e n t r u fiecare personaj. Repetm, i m p r e s i a scen" ce reprezint lcaul l u i J u p i t e r . Pe p a t r u d i n cei c i n c i interprei a i piesei i v dominant e aceea dc omogenitate, de l u c r u zusem c u o sear nainte n Smbt la fcut serios i metodic.

AMFITRION

Je Peter Hacks

22

www.cimec.ro

Veritas i ceea ce a u realizat r i n Amfitrion n eclai t i m p i m p r e s a r i regizor a l ispr a fost d o v a d a elocvent a disponibilitii t a v i l o r amoroase ale l u i J u p i t e r . Spectacolul lentului lor. Barbara Lotzmann, exuberanlurmeaz, n t o t a l i t a t e , o foarte b i n e c o n t u rat l i n i e de m i j l o c , sobrietatea nedevenind zgomotoas n piesa l u i M i r c e a l l a d u l a c o b a n . niciodat plictiseal, i nici c o m i c u l v u l a fost o Alcmen convingtoare, de o real garitate. distincie, rmnnd s i n g u r u l personaj f u n d a Dac B e r l i n e r Ensemble, ca s-i onoreze m e n t a l serios" a l piesei, consecvent n aspi r c n u m e l e de cas a l u i B r e c h t " , n u putea raia ctre o i u b i r e tandr i demn. I - a u v e n i l a n o i fr u n Brecht, T e a t r u l Naional lat r e p l i c a , ncerend fieciirc, n f e l u l su, G e r m a n d i n W e i m a r a v r u t s demonstreze s-i cucereasc su s-i re-cucereasc i n i m a , cu acest t u r n e u receptivitatea sa fa d e r e 1 lasso B i l l e r b e c k - J u p i t e r i Detlef HeintzeA m f i t r i o n , p r i m u l , seductor, d o r i c a m r i p e r t o r i u l c o n t e m p o r a n , g e r m a n i internaio n a l ; u n r e p e r t o r i u care se nscrie, ns, n d i c o l , (att ct t r e b u i a ) , a l doilea, f a n f a r o n , direcia imprimat de d r a m a t u r g i a clasic, ce caraghios, d a r i omenesc (att ct t r e b u i a ca a consacrat p r i m a t u l t e x t u l u i . Spectacolele s n u se t r a n s f o r m e ntr-un personaj d e pur prezentate, n c a d r u l manifestrilor dedicate comedie) n frmntrile sale. P u n c t u l forte c u l t u r i i teatrale d i n R.D.G., la lai, Piatra al spectacolului este, ns, Peter R a u c h , actor Neam i Bacu, a u c o n f i r m a t valoarea u n u i de m a r i resurse, fcnd risip dc energie i a n s a m b l u ale crui ..facults matresses" snt de talent n Sosias i punnd n valoare, n sobrietatea, moderaia i m a t u r i t a t e a . m o d i n t e l i g e n t , r e p l i c i l e de efect pe care le conine p a r t i t u r a sa. I l secondeaz, j o v i a l i cu priz" l a sal. E c k a r t T r e n c k n M e r c u r ,

Al. Clinescu

Berliner Ensemble sau Brecht dup Brecht


Cu r e c e n t u l su t u r n e u , B e r l i n e r E n s e m b l e a d a t dincolo de satisfaciile artistice deo sebite i rspuns u n e i m a i v e c h i ntrebri p r i v i n d f e l u l c u m se fructific motenirea l u i B r e c h t l a p r o p r i a l u i coal, l a v a t r a m a r i l o r l u i experiene i verificri. ntrebare p a r a doxal, d a r n u lipsit de ndreptire, fiindc ea se lega dc o insidioas team teama c urmaii a r p u t e a , f i e , intimidai dc m a e s t r u , s-1 c o n t i n u e epigonic, f i e , nencreztori n p r o p r i i l e l o r iniiative creatoare, s-i rstlm ceasc t e s t a m e n t u l , fixndu-se l a modelele" pe care, cndva, s-a btut att dc m u l t moned, i pstrndu-i astfel opera, cu respect pios, n tr-o ncremenire muzeal. T e a m a n c era, de a l t f e l , ntreinut de gndul c marea pleiad a B . E . s-a risipit. n cea m a i m a r e p a r t e , dup dispariia i a Helenei W e i g e l , perechea fr pereche a l u i B r e c h t , c i nvceii l u i cei m a i apropiai i m a i druii lucreaz astzi rzleii pe a l t e scene. Cu att m a i p u t e r n i c bucuroas a fost senzaia, de-a d r e p t u l o cant, d e proaspt, de v i u . de tineresc deci, d e f u n d a m e n t a l b r e c h t i a n p e care, deasupra oricror alte nsuiri, a u strnit-o cele t r e i spectacole ale t u r n e u l u i : lucrarea de tineree a l u i F r a n k W e d e k i n d , Trezirea pri mverii ; celebra Mam, viaa revoluionarei Pelaghia Vlasova d i n T v e r (dup r o m a n u l l u i M a x i m G o r k i ) " ; comedia popular Dom nul Puntila i sluga sa Matti.

Cu Trezirea primverii, Berliner Ensemble ntrzie s u b t i l l a izvoarele de expresie i de gndire brechtiene. Trezirea primverii este p r i n t r e cele dinii i, poate, u n a d i n t r e cele hotrtoare ispite spre t e a t r u , ncer cate, n fraged tineree, de B r e c h t . Ceea ce 1-a i m p r e s i o n a t n acest t e x t , socotind m a i t i r z i u c afl i l a o m u l W e d e k i n d , a fost suprema l u i frumusee, aceasta constnd n e l a n u l spre via, d i n care purcedea i p e care-l p r o m o v a . mpotriva exegeilor l u i , i b i n e - i ru-voitori, pn l a M a x R e i n h a r d t , c h i a r (care o lansase ca pe o tragedie stn cos sever, a m a r mnioas"), W e d e k i n d p r e t i n d e a c nchegase, n l u m e a de aspre d a r p u r e ntrebri existeniale ale d r a m e i sale, o imagine nsorit a vieii". i marele su v i s , n mplinirea cruia n u m a i credea, era s-i vad aceast p u n e r e n ecuaie a p r o b l e m e i t i n e r e t u l u i jucat n aceast lumin. ansa de a - i mplini, mcar p o s t u m , v i s u l a p i e r d u t - o B r e c h t nsui, renunnd, forat dc

www.cimec.ro

23

mprejurri, .la u n proiect, d i n 1952, a] necenrii Trezirii... Dar lectura e i , pe coordo natele vitalitii, lectura franc, dispus l a u m o r , frnut i n c l a n u r i l e steril-patctice, e l i bera de p u d i b o n d e r i i , micat ndrzne, dar r a f i n a t pn la elegan i poezie, de exploziile d o r u l u i j u v e n i l de a ptrunde peste zgazurile p u r i t a n e i n tainele vieii, aceast lectur, i n toat puterea c u \ i m u l u i i a r i g o r i l o r , brechtian, a fost i n i iat i dus cu b r i o la capt dc tnrul c u p l u dc regizori l i . K. T r a g c l e h i i i Einr Sclilccf, n colaborare c u a c t o r i i consumai ai ansam b l u l u i " i c u uctori-clevi i ucenici ai ctorva licee i ntreprinderi, d i n B e r l i n . O fuziune ntre p r a c t i c i e n i i profesioniti ai scenei i a m a t o r i (i ca, d i n p l i n . n vederile iniia t o r u l u i i a n i m a t o r u l u i teatrului d i d a c t i c ' , cu precdere destinat echipelor muncitoreti)*. L u m i n a (solar !) inund, n adevr, total aerat i golit de recuzit, scena. i m p r e sionant peste ateptri ct de larg i bogat s e n t i m e n t dc p l e u n i t u d i n e i dc for poate p r i l e j u i spaiul n u d al scenei, p r e l u n gindu-i o r i z o n t u l spre i n f i n i t p r i n mijlocirea circularului a l b . nlat pn n zonele ascunse ale podului''. Populat i a n i m a t de prezena i evoluia protagonitilor tineri de joaca lor, de plimbrile lor. grave o r i tandre, de meditaia l o r n singurtate, de ntlnirilc socrete. nfiorat stpnile de i m b o l d u l cunoaterii o r i dezlnuit pornite a-i striga b u c u r i a aflrilor adolescentine . acest, spaiu scenic, deschis t u t u r o r sugestiilor, se ntregete scenografic (nu n u m a i d r a m a t i c } , ia d i m e n s i u n i i. parc, i configurri deose bite, se muleaz dup visrile i enluziasmele ingenue, ntr-un joc. capricios, cromatic i plastic, el nsui i n g e n u u . Acelai spaiu se zbreete o r i sc ntunec, devine surs i de p o z i t de grotesc, de i l a r tragic, cnd. d i m potriv, e p o p u l a t de cei m a r i ' ' de so lemnele f r a c u r i negre prezidnd cu gravitate (i opac la problemele crude ale vieii abia ncolinde) o ceremonie dc nmormintare ; de j i l e t c i l e profesorale, anchetnd i osndind, cu sterp-autoritara l o r funcie i cu t i c u r i maniacale, zvcnetul p u b e r spre cunoatere i spre f r u m o s . Acelai spaiu doar p r i n t r - u n covor de f l o r i primvratice sau de frunze d e toamn, zvrlite, p u r i s i m p l u , peste p o d i u m u l scenei dobndete, peste v a l o r i l e dc atmosfer i m e d i a t sesizabile, v a l o r i metaforice, de o nemsurat calitate poetic. i, n acest m e d i u scenografic, p u r i f i c a t , pn la u l t i m a limit, d e obiecte scenografice, t r e p i deaz spectacolul a m a r a i tumultuos-nso* I n t r - o not dc p r i n 1954, B r e c h t a f i r m a : Teatrul de amatori a dobndit o nou me nire, i teatrul profesionist, de asemenea. Snt de prere c s-ar cuveni ca actorii cei mai buni ai teatrelor profesioniste s nu se limi teze a iniia, ci s i joace n echipele de amatori, iar cei mai buni actori ai echipelor de amatori s aib posibilitatea de a se pro duce n teatru."

r i t a trezire i chemare a primverii, t r i m i iul, p r i n costumaie, la o epoc de stupid r i g i d i t a t e pedagogic, d a r pstrndu-se, i n u z i , p r i n suavitatea alert, o r i descumpnit, ori agresiv, o r i retractil, o r i ndrjit, o r i dezarmat pn la dezndejde a e r o i l o r . Interpreii acestora las n umbr vagile t e n t e expresioniste, cte n u s-au p u t u t nlturi, d i n sugestiile t e x t u l u i , p e n t r u a se realiza,, fiecare n parte, d a r , m a i ales, i n c o r p o i c . ea interpretri m e m o r u b i l e .

Mama n u pleac, i n m o n t a r e a de a c u m , de la marea realizare d i n 1951, p e n t r u caref l c l c n e Weigel a fost srbtorit, l a u l t i m a ei urcare pe scen (1971), de ctre m u n c i t o r i i d i n Paris-Nanterrc, ca purttoare de d r a p e l a revoluiei. A m putea spune c o uit c h i a r , dac n-ain recunoate, la i n t e r p r e t a de a z i a Petagihiei Vlasova (Flicitas f l i t s c h ) , multed i n t r e trsturile artei (reinut, rspicat, aspru nvluitoare), pn i ale feei, a p a r nfnd m a r i i sale naintae. Spectacolul por nete de la l i n i i l e i n i t i a l trase de Bertolt Btcht, n 1 9 3 1 . N u ntmpltor. Regizoarea h u l i i llcrghaus a pus Mama pentru un pu blie p e n t r u care faptele d r a m e i in de istorie, nu de realiti n e m i j l o c i t trite. P r i n desti naia l u i , spectacolul se vrea l u c r a t astfel n u ca s i n c i t e , c u faptele de via ale l u p t e l o r revoluionare, m e m o r i a u n o r specta t o r i nscui i trind dup revoluie. n re zultatele c i . ci p e n t r u a-i iniia (precum Brecht, pe m u n c i t o r i i a n i l o r '31) n c o n d i iile, n atmosfera, n scopurile i n neeositatea acelor lupte. De a i c i . apsarea delibe rat pe l a t u r a didactic a piesei, pe e l e mentele de relatare ( m o n o l o g u l , song-ul bala desc, c o r u l v o r b i t o r i entat), pe v a l o r i l e ' div dezbatere ale poeziei d r a m e i , pe l i n i a ascuitcontradictorie a creterii Pelaghici Vlasova la contiina politic, revoluionar, ntr-o con tinu opoziie ntre raiunea ideologici raiunea faptelor de via cotidian, pe emoia participrii dc la distan, i, ca atare, instructiv, l a faptele i e v e n i mentele azi i n t r a t e n istorie i pe rscolirea s p i r i t u l u i revoluionar dc a z i , ntrit i m bogit d e evenimentele i nvturile t r e c u t u l u i . De a i c i , renunarea la diversificarea l o c u r i l o r n care se petrece aciunea d r a m a tic ; l o c u r i l e aciunii snt s u p l i n i t e (i d o m i nate) de ambiana aciunii o ambian a m i n t i n d m e r e u , obsesiv, c revoluia i c o n vingerea revoluionar s-au nscut sub i m p u l s u l f o a m e i i a l m i z e r i e i , n nevoie, n tr-un mediu de m o l o z , de rugin, fr perspectiv, o r i cu o perspectiv mereu cenuie, nnorat, fumegnd, s i l i n d , pe a l t p l a n , pe p l a n u l c o t i d i a n u l u i , l a m e r s u l de-a builea, l a naintarea tr. i de data aceasta,, d a r n u v e r s a t i l ca n Trezirea primverii, ci, dimpotriv, ap*stor i s e m n i f i c a t i v aceleai,, izbesc, nainte de toate, datele i t r i m i t e r i l e

www.cimec.ro

scenografice (Andreas Reinhnrdt), coluroase, 011 un caracteristic efect rebarbativ. Doar mo-, montele ..ieirii" d i n dram momentele eomentariului-balad, ori ale corului, " lapi dare i de o rafinat ameJodic structur (cum numai Hans Eisler putea s-o realizeze, a indicaiile l u i Brecht), precum i momentul iHirii. Li demonstraia de 1 M a i , a l u i Smilghin (Hens Peler Heinecke), i ol purtrii lui pe brae tovreti (moment statrfar, dc adnc chemare la meditaie) opresc, parc, vremelnic, ca o evaziune d i n real i n posibil, ..jocul" acesta d u r al ambianei. Joc care nvluie i confer consistent specific spiri t u l u i de familie a l Pelaghiei Vlasova, deve nind, etap cu etap, spirit revoluionar, le clas, i p<" care Flicitas Rilsch i U incor poreaz cu o uimitoare tiin a gestului i rostirii elocvente, tocmai printr-un anumit refuz al eloninei i, prin aceast deliberalprecaut economie de mijloace expresive, portretizind nu doar o eroin, ci o ntreag epoc a revoluiei epoca ilegalitii , a v o r b i r i i n oapt, prevztoare, a ateniilor sporite, a inhibrii oricror porniri spre expansivitate.

Tabloul Moartea l u i Smilghin la de monstraia de 1 M a i " , d i n spectacolul Mama" de B. Brecht

Oomedia moierului Puntila .i a slugii sale M a t l i se nfieaz, i n spectacolul dc azi al ansamblului berlinez, golit, i n aparenele ei nemijlocite, do zestrea dc semnificaii politice i sociale pe care s-au strduit s i-o scoal ba relief. n anii imediat urmtori rzboiului, mai toate scenele. Problema relaiilor de clas, a demascrii exploatatorului se pun' , ntr-o societate n care exploatarea o m u l u i de ctre om a fost abolit i n care moia a ncetat s aparin moierului, i a r argaii s fie Ia cheremul bunei sau proastei l u i dispo ziii, ca o problem de p r i n c i p i u , rezolvat definitiv i, n via, ca u n prilej dc a m i n t i r i n care trecutul, orict de dureros, surde, face haz. A i c i , n cazul l u i Puntila, hazul este enorm, satira trece n burlesc. Puntila, con ceput de regizorul Peter Kupke, se pstreaz la graniele comediei populare, ale comediei n care poporul i ngduie s rd deschis i copios de lumea care i este strin i pe care o simte structural vrjma. Relaia iniial, stpn-slug, crete, n spectacolul l u i , spre semnificaii i t r i m i t e r i noi, n relaia masc uman-om. Omul, n comedia l u i Puntila, rde, se bucur, rznd, de sntatea i de integritatea l u i uman i face d i n haz o arm mpotriva oricror forme ale degra drii umane, ale i n u m a n u l u i . Snt pui n parantez cei a cror condiie de via n u poate, n nici u n fel, s fie ntoars n co medie : argaii eare-i vnd puterea de munc (pe ei nii, n fond) la trgul de argai, precum caii la iarmaroc ; i cei care apar limpede ca victime oropsite ale' bunului-plac al stpnului. Ca i acetia, i ceilali, d i n
1

categoria oamenilor d i n popor (logodnicele" l u i Puntila, buctreasa Laina, camerista Fina, M a t t i , oferul), joac fr masc i snt aezai pe felurite registre ale voioiei i batjocurii, destinai s fac haz de mutrele, de faptele, de pusa personajelor de sus", acestea, purtnd masc i. toate, i n lot ceea ce fac, gndesc sau spun, serioase, ba chiar grave : solemn, onctuos grave, pline de sine grave, agresive, copilrete speriate, nedume rite, cu gravitate. Toate poart o anuru masc temperamental, funcional, compor tamental, tipologic. Doar Puntila, cu apa renta ns ambivalen beic-trezic, om-neom i pune dou mti ; n u total dife rite i n u trecnd abrupt de la una la cea lalt. Fiindc starea de trezie e la el, mai degrab, o stare dc rguit i circumspect mahmureal (o pauz cu toane rele, caracte ristice, ntre dou chefuri), iar starea de be ie cu ostentativ bun-dispoziie, caracte ristic, n u lipsit de o eseniala doz de luciditate u n subterfugiu pentru eludarea su amnarea degajat a problemelor inconfortabile... N i m e n i , d i n lumea mtilor, n u tie, n u poate s rd ; i, cu ot m a i serios i poart masca, cu att m a i de hazul l u m i i snt. M a i ales Puntila. Iar actorul Ekkehard Schall a neles, pn la forme cascadoriene, aparinnd celei m a i autentice clovnerii de circ, s-i joace mtile, nlnuind gag dup gag i arlechinad dup arlechinad, mbo gind, n inventivitate i n dispoziie acro batic, modelul ohaplinian d i n care pare a se fi inspirat i pe care, n orice caz, l suge reaz textul. Se rde, astfel, n hohote, Ia

www.cimec.ro

25

E k k c h a r d Scliall i n P u n t i l a . Sce na trecerii de la beie la trezie

ambiana ei, nici aceasta c u m nici o m u l Puntila-Sehall ; i rsul este irezistibil pen d i n popor purttoare dc masc, natura tru c poporul, care, n scen, rile tic el, neputnd f i dect cum este, natural. Fiindc, oarecum speriat, este, i n fond, nsutit, po alturi de chemarea uman pe care o p r o p o r u l d i n staluri. Acesta rdc i de expresia pune, burlesca l u i P u n t i l a este i u n cntec l u i , i de interpretarea l u i , i le ceea ce adus n a t u r i i Finlandei (dar n u n u m a i e i ) , trece dincolo de interpretare, le ..numerele" frumuseilor i bogiilor acestei n a t u r i . Na l u i , uitnd aproape semnificaiile eroului". tura sc ridic i ea maiestuoas, susurnd Cu acest fel dc a f i , Schall umple i domin dc ape, mirosind a m u r e i mesteceni" scena, spectacolul, d a r n u i temeiurile co mediei, ca atare. Comedia l u i Puntila n u se eu aparenta ei nepsare, mpotriva u n e i etpniri (i exploatri) inumane i dezumanipoate realiza, nti, fr M a t t i , piatra de zante. E, poate, u n efect d i n t r e cele m a i ncercare a oricrei nscenri a acestei co nobil-artistice, efectul de contrast realizat I n medii. Acestuia i se rezerv, parc, o pondere acest spectacol ntre actul imens, clovnesc, al minor, dc replicant i de poant final. Iar Iui Schall i dulcele, c a l d u l i c a l m u l pastel prezena l u i e simbolic i, n semnificaia (Johanna K i e ultim a comediei, e purttoarea ei de cu- care strjuiete, scenografic l i n g ) , natura mprejmuitoare a moiei, a vnt. iMatti n u pare s aib, spre deosebire isprvilor i a f e l u l u i de via ale l u i P u n de ceilali oameni, u n registru anume a l tila ; u n efect n u lipsit, nici el (distanare !), hazului. Fiindc i hazul l u i , rspunznd purtrii stpnu'lui, este n d o i peri, u n haz de urmele u m o r u l u i . pe muchie de cuit tios i iprecaut tot odat. Cnd 1-a creionat pe M a t t i , Brecht 1-a auzit pe Svejk a l l u i Hasek. i m a i puin S-ar f i cuvenit s ntrziem m a i m u l t naiv", m a i tpuin ca nuca n perete", m a i asupra locului pe care-l ocup i-1 joac, n puin u i m i t i bucuros de propriile l u i spectacolele de l a Berliner Ensemble, arta rspunsuri, dect eroul ceh, dar la fel scenografic. D a r n u aici, n spaiul u n o r de s u b t i l , Hans Peter Reinecke a tiut, cu fugare nsemnri de impresii, a m f i putut-o prezena l u i masiv, d a r n u lipsit de o face... Cum n-am p u t u t - o face n i c i n ce p r i senin i supl alertee, s ..salveze" comedia vete arta regizoral i, m a i puin, arta <le dominaia clovnesc a l u i Schall (ca i de actorilor de l a Berliner Ensemble. Toate a secundantei l u i n semnificaie. Carmen acestea ar ine de u n capitol aparte, ntr-un Maja A n t o n i , care ntrupeaz r o l u l E v t i . studiu care s-ar n u m i , eventual, parafraznsintetiznd, ntr-o esen ilariant, trsturile du-1 pe Iorga, Brecht dup Brecht. Capitol de caracter ale tatlui e i ) , s readuc n n care Berliner Ensemble i-ar gsi, cu p r i m - p i a n problemele umane i umanitatea, generaia l u i actual le slujitori, omagiul n slujba i spre desftarea creia comedia pe care ncercm s i-1 a<lucem, i cu p r i a fost scris i jucat. lejul t u r n e u l u i su bucuretean, aici. I n a l doilea rnd, comedia acestor mti" n u se poate juca fr a se mica n contra t i m p (dar, tocmai de aceea, revelator) cu

Florin Tornea

2f>

www.cimec.ro

CRONICA DRAMATIC
PIESA R O M N E A S C N PREMIER
TEATRUL GIULETI
a l u i L u c i a n B l a g a t r a n s p u n e n imagistica j o c u l u i scenic v i z i u n e a despre l u m e a u n u i poet nsetat d e dezmrginire" ei p e n t r u care viaa murmur... ca u n i z v o r nvalnic ntr-o peter rsuntoare". Pe de alt p a r t e , ele mentele p e i s a j u l u i traco-dacic, geologice i antropologice, ent absorbite, c u necesitate, ntr-o oper dominat d e b u c u r i a comunicrii d i n t r e o m i natur. Rspunznd n e v o i i de obiectivare a t u m u l t u l u i liric d i n v o l u m u l de d e b u t (Poemele l u m i n i i " 1919), B k g a i construiete, firesc, d o i a n i m a i trziu, cea dlnti dram a e n t u z i a s m u l u i cosmic, n d e c o r u l spaiului m i o r i t i c " i n l u m i n a v r e m i l o r d e obrio a u n e i matrice s t i l i s t i c e " a u t o h t o n e . ' N u o singur dat, i n u n u m a i n eseistica sa filosofic, Blaga avea s sub linieze relaia profund d i n t r e avntul c u noaterii i f a c t o r u l m e d i a t o r a l spiritualitii naionale, c a n m e m o r a b i l a Biografie" d i n v o l u m u l Lauda s o m n u l u i " : nchis n cercul aceleeai v e t r e fac s c h i m b d e taine c u strmoii, n o r o d u l splat d e ap s u b t p i e t r e . " Povestea dramatic a l u i Z a m o l x e , p r o f e t u l u n e i r e l i g i i care nltur zeii n favoarea c u l t u l u i panteistic a l m i s t e r e l o r vieii, este t r a tat n m o d p a r a b o l i c . G o n i t m a i nti de o a m e n i i retras n muni, u n d e a vzut ce-i cheag n haos i ce-i smbure n f r u c t " , e r o u l , stul de visare, se rentoarce n patimile" o a m e n i l o r , se decide s r e i n t r e n c l i m a t u l tririlor febrile care unific o m u l cu m a r e a natur. ncercarea M a g u l u i , aprtor a l v e c h i i r e l i g i i , de a-1 a n i h i l a pe Z a m o l x e - o m u l , t r e cndu-1 n galeria zeilor ineri, are u n succes efemer. Ucis n c l i p a cnd i drma p r o p r i a - i statuie, Z a m o l x e comunic o a m e n i l o r e n t u ziasmul unei credine fr idoli. Jertfa acestui p r o f e t a r d e n t red strlucire visului

ZAMOLXE
Je Lu e i a n Blaga
D a t a ipremierei : 1 6 decembrie 1 9 7 6 . Regia : D I N U G E R N E S O U . Scenogra fia : M I H A I MDESCU. Muzica : 1 0 S I F H E R E A . Micarea scenic : A D I N A CEZAR ei SERGIU A N T O N . Distribuia : G E L U N I U (Zamolxe) ; CORADO N E G R E A N U (Magul) ; I O N V1LCU (Vrjitorul) ; CONSTANTIN C O J O C A R U (Ciobanul) ; I R I N A M A Z A N I T I S (Zemora) ; I O N P A V L E S C U ( C i o p l i t o r u l ) ; J O R J V O I C U (Ghebosul). I n alte r o l u r i : M U G U R A R V U N E S C U , OLGA BUCTARU, ERBAN GELEA, ILEANA CERNAT, I O N CHIOIU, A N A C I C L O V A N , M I R C E A N . CREU, GEO COSTINnJ, M I R C E A CRUCEANU, ATENA DEMETRIAD, SERGIU DEMETRIAD, MIRCEA DUMITRU, CORNELIU DUMITRA, SABIN FGARANU, D O R I N A LAZR, VIC TOR MAVRODINEANU, TATIANA OLIER, SEBASTIAN RADOVICI, M I H A I L S T A N , R A D U G H . A H A R I A .

Zamolxe, p o e m u l d r a m a t i c p e care a u t o r u l 1-a s u b i n t i t u l a t mister pgn", dezvolt elo g i u l v i t a l i s m u l u i n a m p l e a r m o n i i dialogale. Departe de a f i o dram istoric, p r i m a pies

www.cimec.ro

27

nalt" mina" simbol sursele

de contemplare furtunilor de l u pe cure le dezlnuie marele O r b , a l venicei renateri a lumii d i n re ei a d i n e i , ine ui za bile.

Cum s-a m a i observat, n i c i Z a m o l x e , ca purttor a l p r o g r a m u l u i filosofic b l a g i a n , i n i c i M a g u l , ca adversar al acestuia, n u apar in epocii getice, dei snt proiectai, c u j u s t i f i care artistic, pe f u n d a l u l acelei protoistorii". Cei d o i t e r m e n i p r i n c i p a l i ai c o n f l i c t u l u i ' d e v i z i u n i (zmislii i n l i n i a ideilor-fore'' ale t e a t r u l u i expresionist, pe care Blaga le elo gia p r i n 1925) se distaneaz m a i alee n p l a n s p i r i t u a l . Dei i n t e x t u l l u i Blaga M a g u l aparine, ca i Z a m o l x e , p o p o r u l u i dac, el nelege m a i puin F i r e a acestuia dect C i o p l i t o r u l grec, ptrunztor reprezentant al u m a n i s m u l u i e l i n . Deosebit, p r i n n a t u r a sa echilibrat, de pduratecii" n m i j l o c u l c rora lucreaz. C i o p l i t o r u l descifreaz a d m i r a t i v exuberanii nestvilit a u n u i neam care .,nii triete, c i se triete". T o c m a i spectacolul e x p l o z i v a l acestei arZa dene existeniale face farmecul piesei molxe, Snvburclc m i t i c a l p o e m u l u i se dez volt p r i n versul teatral, ntr-o mbinare i n spirat a cuvntului cu proiecia vizual. I n prima parte a d r a m e i , m o n o l o g u r i l e din m u n t e " ale l u i Z a m o l x e alterneaz cu d i a l o g u r i l e pasionale ale g r u p u r i l o r de oameni d i n vale. Pe msur ce e r o u l nsingurat simte chemarea semenilor, frmntarea celor care-l ateapt crete i l i m b a j u l l o r devine efer vescent. Scena c u l e s u l u i v i i l o r (tablou a l ger minaiei b i r u i t o a r e ) , care deschide a c t u l a l II-lea, culmineaz c u j o c u l bacantelor, j o c ntreinut de e x t a z u l c l i p e i n care moartea este covirit de via. .Momentul de vrf al a c t u l u i urmtor l constituie nllnirca d i n t r e Zemora, fecioara proaspt ca dimineile de toamn", i Z a m o l x e , smuls d i n meditaia singuratic i decis s ia i n spate sourele i s-l coboare n vi". Scen dup scen, c h i o t u l dionisiac cuce rete teren, sfrind p r i n a nltura oprelitile pe care i d o l a t r i i le ridic ntre o m i p u l s a ia nezgzuit a n a t u r i i . Ca i celelalte opere, l i r i c e sau d r a m a t i c e , ale l u i Blaga, p o e m u l t e a t r a l Zamolxe, con ceput n perspectiva u n e i nelegeri s p i r i tualiste a l u m i i , n u poate f i desprit de respingerea d r u m u l u i raionalist a l cunoate r i i . Poet v i t a l i s t de o for impresionant, a u t o r u l Poemelor l u m i n i i " a opus p r o c e s u l u i degradrii vieii sufleteti (proces adnc r e simit de generaia ieit d i n traneele p r i m u l u i rzboi m o n d i a l ) v a r i a n t a defici ent n p l a n u l gndirii i aciunii sociale a exaltrii tririlor autentice", ntr-un sens dup c u m se tie descins d i n nelinitile
..filosofici vieii".

m a r e scriitor. 0 l u m i n o z i t a t e care, dei iu inete d i n o p t i m i s m u l m i l i t a n t i s m u l u i so cial, n-are n i m i c de-n face n i c i cu i d i l i s m u l c o n c i l i a n t fa de a n t i u m a n i s m u l b u r g h e z i e i , nsetat de absolut, d r a m a Zamolxe este n u poem solar, o anecdot cosmic", care c u p r i n d e , n substana e i , credina i n d i s p o n i bilitile morale ale o m u l u i . nscrierea Oricreia d i n t r e d r a m e l e l u i L u cian Blaga I n r e p e r t o r i u l u n u i t e a t r u c o n t e m p o r a n p u n e lin n o u chestiunea tealralitii acestor creaii i, p r i n e x t i n d e r e , a v i a bilitii ..(Mirului poetic", i u general. nc o dat, sc c u v i n e s a n t i n l i m c prejudecata ..teatrului de aciune" a fost de m u l t abando nat n l i t e r a t u r a dramatic modern. Exist u n dinamism al dialogului de nalt e x p r e s i v i t a t e i o for de c o m u n i c a r e vizual a acestuia, care nlocuiesc tehnica (de attea. o r i exterioar) loviturilor de t e a t r u " . I n , -cea ce-l privete pe Blaga. i n m o d spe cial Inima sa Zamolxe, experiena inova toare a e x p r e s i o n i s m u l u i j u c a t u n r o l o n vritor. Cucerit, dup c u m s i n g u r o mrtu risea, de o m o d a l i t a t e dramatic atras d e deznodmntul v i z i o n a r " , a u t o r u l misteru- . l u i pgn" p r i v e a Cu nenlare d r a m e l e i n are ..iniiativa 6 totdeauna n m i n a a u t o r u l u i i nsei personajele sunt de m u l t e o r i n u m a i acest s i n g u r eu m u l t i p l i c a t " " . Aceast v i z i u n e liric t e a t r u l u i capt o b i e c t i v i t a t e p r i i r . depirea d e t a l i u l u i i p r i n r i d i c a r e a expe rienei i n d i v i d u a l e la esenial, Ia graniele genericului. n Zamolxe, personajele n u se c o n s t i t u i e ca individualiti d i s t i n c t e , dar ocup poziii clar reliefate n j o c u l magic a l i d e i l o r n aciune. A u t o r u l creeaz o tensiune d r a m a tic subteran, cu i/.hucniri n aciunea v i z i bil, tensiune sprijinit pe o orchestraie ca re leu g i m a g i n i l e v i z u a l e cu d i n a m i c a i n t e r i oar a d i a l o g u l u i . Este. desigur, mbucurtor c T e a t r u l C i u leti i-a a s u m a t sarcina u n e i n o i v e r s i u n i scenice a u n e i piese d e Blaga. N u ne p u t e m ndoi c D i n u Cernescu, r e g i z o r u l spectaco l u l u i , a neles c t e a l r n l i t a t e a t e x t u l u i t r e b u i e dezvluit odat cu fora cuvntului IMielie i n n i c i u r i coz p r i n contrazicerea p o e m a t i s m u l u i d r a m e i . I n t r - o scurt decla raie tiprit n p r o g r a m u l de sal, d i r e c t o r u l de scen comunic s p e c t a t o r i l o r c s-a c o n d u s n m u n c a sa dup legile poeziei sau m a i exact ale p o e m u l u i v i z u a l " i c drumul spec t a c o l u l u i " s-a r e a l i z a t p r i n . . a s o c i a i i sonore,, s u p r a p u n e r i d e metafore, trecerea continu din r e a l n idee". ntr-adevr, privit n a n s a m b l u , recenta m o n t a r e c u Zamolxe im presioneaz p r i n construcia sa de coral d r a m a t i c , n care sonoritatea modulat a t e x t u l u i pare a f i degajat organic de micarea g r u p u l u i d e a c t o r i - r e c i t a t o r i , n r i t m u l u n u i ceremonial ptruns de nsemntatea fiecrui gest. G r u p u l de coreu i, cu care D i n u Cer nescu a l u c r a t a t e n t i minuios, izbutete s c o m u n i c e slii frumuseea v e r s u l u i b l a g i a n . Merit s detam, d i n t r e aceti interprei

D a r p u r i t a t e a interioar a g l a s u l u i poetic, ca i a m p l o a r e a umanist a cntecului, asi gur vocaiei creatoare a l u i Blaga neobinuite posibiliti d e a f i r m a r e . Zamolxe se situeaz p r i n t r e cele m a i luminoase p a g i n i ale acestui 28

www.cimec.ro

Scen

d i n .,Zainolxe".

In

mijloc.

Gelu

Ni lu

care reliefeaz colectivismul s p i r i t u a l " a l par t i t u r i i -dramatice, pe Corneliu Dumitra, Se bastian R a d o v i c i , Sabin Fgranu, M i h a i l Stan. N u p u t e m reproa n i m i c n i c i g r u p u l u i f e m i n i n a l a n s a m b l u l u i , d a r d i n pcate regia a redus excesiv r o l u l bacantelor", restrngnd, aslfel, 'dimensiunea dionisiac a j o c u l u i i vduvind spectacolul de cteva scene de o nalt valoare poetic. I o privina r a p o r t u l u i d i n t r e t e x t i spec tacol, ar m a i f i necesare cteva observaii. Este cu t o t u l legitim tendina regiei de a realiza n' v a r i a n t a scenic unele reducii i ehiar, a t u n c i cnd o cere b u n a c o n t u r a r e tea tral a v a l o r i l o r p o e m u l u i , de a proceda la u n e l e i n t e r v e r t i r i i n succesiunea scenelor. N i se pare, n orice caz, validat a r t i s t i c ideea alctuirii d i n clemente aparinnd t e x t u l u i a u n u i p r o l o g n care spectatorul v e d e " m o m e n t u l i z g o n i r i i iniiale u l u i Za m o l x e de ctre o a m e n i . Este m a i greu de neles ce 1-a ndemnat pe regizor s sr ceasc dou d i n t r e principalele r o l u r i ale pie sei : cel a l Z c m o r e i (personaj l u m i n o s , adnc semnificativ) i cel a l C i o p l i t o r u l u i , pe care Blaga 1-a creat ca i n t e r l o c u t o r esenial n d i a l o g u l d i n t r e dou culturi" : m e n t a l i t a t e a clasicismului atic fa cu n a t u r i s m u l dacic. Aplaudm ideea regizoral a i n t r o d u c e r i i , n m a r g i n e a d i a l o g u l u i , a mbririi simbolice care-i unete p e n t r u o clip pe Za

m o l x e cu Zemora, d a r ne a p a r inacceptabile modificrile u n o r r e p l i c i (n c o n v o r b i r e a d i n tre M a g i C i o p l i t o r , d a r i n alte scene) ; n u m a i puin, i n t r o d u c e r e a u n o r fraze care n u - i aparin l u i Blaga, ou consecine asupra f i n a l u l u i piesei. A s u p r a acestor intervenii, de care piesa u n u i m a r e poet n u simte, i n n i c i u n caz, nevoia, d i r e c t o r u l dc scen t r e b u i e s mediteze cu responsabilitatea profesional care-l caracterizeaz. L u c r u l r e g i z o r u l u i cu a c t o r i i , concentrat pe sudura micrilor de a n s a m b l u , -a neglijat spunerea semnificativ a v e r s u r i l o r . Bespect i n d , fiecare, l i n i a distinctiv a r o l u l u i su, d o i d i n t r e interprei impresioneaz n m o d deosebit : I o n Pavlescu ( C i o p l i t o r u l ) , sobru i elegiac, C o n s t a n t i n Cojocaru (Ciobanul), exterioriznd s t i l i z a t d e m o n i s m u l dureros a l per s o n a j u l u i . S-au a p r o p i a t c o n s i d e r a b i l (dar n u fr unele simplificri) de sarcinile l o r Corado N e g r c a n u (Magul) i I o n Vlcu (Vrjitorul). D i n pcate, r o l u l l u i Z a m o l x e a fost ncre dinat u n u i actor (Gelu Niu) nc nepregtit p e n t r u o partitur att de complex. J u v e n i btatea sa liniar -a p e r m i s nuanarea p r i n c i p a l e l o r m o n o l o g u r i ale piesei, acionnd p o z i t i v n u m a i n cteva d i n t r e c i o c n i r i l e de u n d r a m a t i s m v i z i b i l . I r i n a M a z a n i t i s , deservit i de m a s i v a reducere a t e x t u l u i d i n pies rezervat Zemorei, a t r e c u t p r i n scen fr a n c atrage atenia.

www.cimec.ro

P o e m u l l u i L u c i a n Blaga trece r a m p a , se face a u z i t i emoioneaz p u b l i c u l , datorit n p r i m u l rnd virtuilor a n s a m b l u l u i coral, care conduce l i n i a s p e c t a c o l u l u i i cap teaz i n t e r e s u l slii. Excelentele prelucrri m u z i c a l e (compozitor, Iosif Herea) ptrund adnc n desfurarea scenic a p o e m u l u i , sub l i n i i n d concepia regizoral, care a acordat o maxim importan r a p o r t u r i l o r operei l u i Blaga cu creaia popular anonim. E f o r t u l s t i l i z a t o r a l scenografiei l u i M i h a i Mdescu, cu soluii s i m p l e , d a r ingenioase, se caracte rizeaz, de asemenea, p r i n cutarea sensibil a filiaiilor folclorice, p r o p r i i u n u i a d i n t r e textele f u n d a m e n t a l e ale d r a m a t u r g i e i rom neti.

V. Mndra

REDUTA
de M R* lacoban
TEATRUL N A I O N A L VASILE ALECSANDRI DIN IAI
D a t a p r e m i e r e i : 10 decembrie 1970. Regia : S A N D A M A N U . D e c o r u r i l e : PAUL BORTNOVSCHI. Costumele : G E O R G E DOROENCO. Ilustraia m u zical : G E O R G E RODI-FOCA. Distribuia : T E O F I L V A L C U (Coriol a n Ionescu) ; D I O N I S I E V I T C U (er ban, primarul" Plevnei) ; SILVIA P O P A (Ela-Eleonora Nica) ; C O N S T A N T I N P O P A ( A n g h e l Sireacu) ; A D R I A N TUCA (Vasile Vasile) ; GHEORGHE MARINCA (State Z a m f i r ) ; S E R G I U TUDOSE , (Emil Copilu) ; FLORIN MIRGEA D o m ii i a n Ciuchetc).

N o u a scriere dramatic a l u i M i r c c a R a d u l a c o b a n este inspirat d i n evenimentele i de e r o i i m a r e l u i Rzboi p e n t r u Independen d i n 1877. N u e, totui, p r o p r i u - z i s , ceea ce s-ar n u m i o pies d e evocare istoric, dei civa d i n t r e e r o i i d r a m e i a u fost i eroi pe cmpul dc lupt i t r i m i t , p r i n b i o g r a f i a i d e s t i n u l l o r i p r i n aciunile l o r d r a m a t i c e l a istoricele l o r fapte d e a r m e . M i r c e a R a d u l a c o b a n se ferete de i m a g i n i de E p i n a l sau de r e c o n s t i t u i r i viforoase, de scene i f i g u r i cu rezonan demonstrativ-patetic. (Face oarecum excepie t a b l o u l - p r o l o g , deosebit i stilistic de d r a m a n sine.) A u t o r u l dezbate, ca s zic aa, pe m a r g i n e a e v e n i m e n t u l u i , n u

e v e n i m e n t u l , ca atare. P r o b l e m a i c o n f l i c t u l Redutei se deplaseaz d i n zonele e p o p e i i p e n t r u a p r i v i , a nfia i comenta ou i n d i g n a r e , d a r i cu o doz bun d c u m o r r e p a r a t o r m o d u l c u m epopeea a p u t u t f i exploatat, pn l a njosire i m u t i l a r e , d e b e n e f i c i a r i i e i imediai, d e p o l i t i c i e n i i , pescui t o r i n a p e t u l b u r i , a i r e g i m u l u i i n s t a u r a t n dat dup cucerirea Independenei. M i r c c a R a d u l a c o b a n n u sc p r e t i n d e , ca a r t i s t a l c o n d e i u l u i , u n i s t o r i c i a n (cu toate c l u c r a r e a l u i este, pn n adncuri, r o d a l u n o r scor m o n i r i i n d o c u m e n t e l e v r e m i i ) ; c l e. m a i degrab, u n cercettor i u n a n a l i s t a l m o d u l u i c u m istoria ptrunde n contiine, a l relaiilor etice d i n t r e o m i i s t o r i e . D i n acest u n g h i dc vedere, Reduta denun f e l u l c u m , sub p r e s i u n i p o l i t i c i a n i s t e , adevrul i s t o r i c a p u t u t f i , d c - a l u n g u l v r e m i i , m i s t i f i c a t (n ieglur CU actele dc e r o i s m ale personajelor p r i n c i p a l e d i n pies) i ct de g r e u , pn l a tragic i ridicoli, a p u t u t f i , sub s e m n u l i n t e reselor politicieneti a l e t r e c u t u l u i , efortul pn la urm z a d a r n i c de a r u p e vlul mistificrii i de a r e p u n e adevrul i s t o r i c i n d r e p t u r i l e l u i . l n l r - o privine s u b t c x t u a l i p r c t c x t u a l , a c t r e p a r a t o r fa de viaa, faa i faptele n e f e r i c i t u l u i Condiano-Popcscu, rmase pn a z i m u l t i pe n e d r e p t cari ca te n m e m o r i a noastr, d r a m a Redutei este, n esen, q p l e d o a r i e p e n t r u ndcvTpplmTru rea b i l i t a r e a celor czui victim mistificrii. Ferit do ispitele frescei, nchizndu-i dez baterea n cadrele u n o r c i o c n i r i de a t i t u d i n i , de i d e i i d c caractere, cu p a r c i m o n i e selec tate, p e n t r u a l u m i n a , totui, datele i c u loarea social a v r e m i i , n o u a l u c r a r e a l u i l a c o b a n s-a b u c u r a t d o subtil-nuanata art regizoral a S a n d e i M a n u , de c a l i g r a f i a p r e s t i gioas a d e s e n u l u i scenografic a l l u i P a i d Bortnovsohi (ntregit d e i n s p i r a t a l i n i e a costumelor, r e c o n s t i t u i t e d e George Doroenco) i de u n mnunchi n u m a i puin prestigios dc interprei a i Naionalului ieean. P l a n u l desfurrii d r a m a t i c e e nclinat n j o s duce spre prbuirea e r o i l o r . D o a r p r i n t r - u n efect de compensaie, p r o d u s d e v i r t u t e a p u r i ficatoare a p e r s p e c t i v e l o r d i n care privim astzi t r e c u t u l , d r a m a se ncheie, totui, apo teotic. S u b r a p o r t u l efectelor i m e d i a t e , ns. u n asemenea p l a n de desfurare e r i s c a n t i de natur s duc l a slbirea n o d u r i l o r tensionale, dac n u c h i a r la destrmarea l o r . i, nendoios, m a r e a c a l i t a t e a regiei Sandei M a n u dittOolo d e v a l o r i l e d e amnunt ce-i snt p r o p r i i const n i m p u l s u l suitor ( p r i n marcarea semnificaiilor) d a t c u r s u l u i c o b o r i t o r i destrmtor de t e n s i u n e a l ac iunii d r a m a t i c e . T e o f i l Valeu, interpretul e r o u l u i (Coriolan. Tonescu), a cobort", la rndu-i (totui, n l in du-se), d e l a sigurana de sine Ui u i m i r e , n e d u m e r i r e , l a mnie ndrtnicie, pn l a contiina chinuit a neputinei, nsoit, ns, pn n u l t i m a clip, d e nenduplecare, n l u p t n cu m i n c i u n a , cu p r o p a g a t o r i i e i , cu b a t j o c u r a a d v e r s a r i l o r p o l i t i c i , cu pierderea ncrederii p r i e t e n i l o r , cu izolarea l u i d e l u m e , cu abandonarea l u i

www.cimec.ro

de ctre l u m e , a p o i , c u p r o p r i i l e l u i slbi c i u n i , c u boala i c u vrsta... Fora interioar, de v a r i a t e accente, a u n e i ndrjiri crescinde, pe msur ce e r a m a i p u t e r n i c , m a i i m p l a cabil ntmpinat i a p o i ncercuit de vrj mie, i - a narmat i l u m i n a t acest d i f i c i l j o c , n c o n t r a t i m p , a l r o l u l u i . Ceilali protagoniti snt destinai u n o r m a i docile t r a i e c t o r i i d r a matice ; e i a u e v o l u a t s u b l i n i i n d , cu pre zena i culoarea l o r uman, c l i m a t u l tragic i t r i s t - c o m i c n care se fringe i se stinge e r o u l . D i o n i s i e V i t c u a fost u n primar" dc circumstan a l P l c v n e i , n m b r a pitoreasc, de bun-sim i d e resemnat nelepciune popular, a l u i Coriolan ; A d r i a n Tuca fost, n s o l d a t u l e r o u Vasile Vasile, o efigie a simplitii demne, a e r o i s m u l u i fr zor zoane, u i m i t i nencreztor n ele. Opui l o r , Sergiu Tudose (n E m i l Copilu) i F l o r i n M i r c c a (n Domiian Ciuebcte) n u nfiat oameni o i culiselor p o l i t i c i a n i s t e i a i presei, uni c u toate a l i f i i l e i n t r i g i i , bntuii de toate interesele meschine, dedai l a impostur aro gant o r i l a i n s i n u a r e nevrednic, i a u a r u n cat o violent pat de culoare asupra c l i m a t u l u i abject n oare se complceau. L i a n t a p a r e n t a l celor dou l u m i a cinstei i a mistificrii S i l v i a Popa, n r o l u l E l e o n o r c i Nica, a strbtut d r a m a , f i r a v dezarmat i derutat, ndurerat d e slbiciunile i p r i p e l i l e e r o i n e i ce incarneaz, ferm, ns, d a r n u i prsind l i n i a u n e i p e r m a n e n t e ging ii personale, n decizia final d e a c o n t i n u a l u p t a p e n t r u recucerirea R e d u t e i " . . . U n spectacol de netgduit b u n e nsuiri, cu care T e a t r u l Naional d i n Iai marcheaz s t a r t u l lucrrilor nchinate m a r i i aniversri, d i n acest a n , a C e n t e n a r u l u i Independenei.

TEATRUL DRAMATIC B A C O V I A " DIN B A C U

D a t a p r e m i e r e i : \ decembrie 1976. Regia : G H E O R G H E J O R A . Sceno grafia : M I H A I T O F A N . Distribuia : S T E L I A N P R E D A ( A u r e l i a n lonescu) ; C O N S T A N T I N COA (erban) ; A N C A A L E C S A N D R A ( E l a Eleonora N i c a ) ; M I H A I D R A G O I (An gliei Sireacii) ; G E O R G E SERBINA (Vasile Vasile) ; L I V I U S R U S (State Z a m f i r ) ; L I V I U M A N O L I U ( E m i l Co pilu) ; D O R U ATANASIU (Domiian Ciuchete).

Cea dinii v e r s i u n e scenic a Redutei l u i M . R. l a c o b a n , cea de p e scena T e a t r u l u i d i n Bacu, a c o n f i r m a t , p r i n t r - u n spectacol ncr cat d e sensuri, virtuile piesei : potenialul ei sugestiv, r o s t u l e i social a c t i v , m o b i l i z a t o r . nchinat e r o i s m u l u i i j e r t f e l o r romne d e la Grivia, Reduta reprezint, n esen, ceea ce att dc precis, de l i m p e d e i de l a p i d a r spune a u t o r u l ei : teribilul destin a l contra d i c t o r i u l u i Candiano-Popescu, p u s de soart s recucereasc, dup decenii, o redut do m u l t luat". L u c r a r e a este riposta contempo ran, c u valoare n u n u m a i documentar, d a r i dramatic, ripost autentic, vibrant i convingtoare, dat de M . B . l a c o b a n , s p i r i t ndrzne i p r o t e i c , t u t u r o r celor ce ncearc s denigreze i s falsifice adevrul, realitatea,

Florin Tornea

Mihai Drgoi, Stelian Preda, George Serbina i A n c a Alecsandra n R e d u t a " de M . R. l a c o b a n

www.cimec.ro

31

istoria. A c u i t a t e a p o l e m i c i i i m p u n e , n l i m i tele c a d r u l u i ei ale ntmplrilor piesei, mr t u r i a u n e i contiine lrc/.e. E a e c o n s t i t u i e ntr-un avertisment tulburtor, ntr-un n d e m n patetic l a nelegerea dialecticii vieii i istoriei. Realizat de G h . .lora. n scenografia simpl i funcional a l u i M i h a i ofan, spectacolul bcoan a unnrit s releve, cu sobrietate, ntr-o desfurare cursiv, realist, a aciunii, cu r u i n a r e a bil sinceritate, m o t i v u l libertii i a l independenei p a t r i e i , a l fidelitii fa de i d e a l u l naional ; m o t i v u l trdrii i al nedreptii, a l r e v o l t e i i a l solidaritii, al decepiei i al dezndejdii, al nsingurrii i al eurii ; m o t i v u l speranei ntr-o l u m e m a i dreapt i m a i hun. Semnificaiile aciunii, dincolo d o datele c o n f l i c t u l u i , montarea bcoan le-n desenat cu acuratee i c u patos reinut. Se realizeaz, astfel, o legtur spontan ntre scen i p u blic, legtur ntemeiat pe autenticitatea a t mosferei i a personajelor, a relaiilor d i n t r e ele. Angajate ferm i tensionat n afirmarea s e n t i m e n t u l u i p a t r i o t i c , personajele evolueaz n dram i nu-i pierd d i n ardent i v i goare, h i c i n situaiile tragi-coinicc, generate de j o c u l abil-veros a l p o l i t i c i e n i l o r corupi. A m i n vedere, m a i ales, pe cei d o i comba tani, soldaul Vasile Vasile i ordonana erban. Chemai s-i dea viaa si Sngele p e n t r u ar, aceti d o i reprezentani a i popo r u l u i a j u n g s fie negai i batjocorii. I n terpretarea viguroas, impregnat de drama t i s m , dat de George Scrbina l u i Vasile Va sile (pretextul n j u r u l cmin sc ncheag toate firele d r a m a t i c u l u i destin al ofierului A u r e l i a n lortescu), a reuit s ridice persona j u l la valoare de s i m b o l . O compoziie nde-. vrat i foarte teatral realizeaz i Constan t i n Cosa. n erban, aa-zisul , . p r i m a r " al Plevnei. E l d via c h i p u l u i m u c a l i t i p i toresc a l p e r s o n a j u l u i , uznd dc u m o r b l a j i n , de i r o n i e , de drzenie, de sensibilitate, spre a-i d o v e d i pasionata credin fa de cauza dreptii, hotrrea de a o s l u j i , cu netirbit devotament, pn la capt. D i f i c i l u l r o l a l e r o u l u i A u r e l i a n Ionescu este i n t e r p r e t a t dc S t e li a n Preda. A c t o r u l a s u b l i n i a t c u i n t e l i gen, cu finee i c u msur ambele ipostaze ale personajului : i cea a drzenici. a br biei patriotice, i cea a slbiciunii ridicole. I n s i n g u r u l r o l f e m i n i n a l piesei. A n c a Alecsandra joac, p e o i t de s i m p l u s i a m u z a n t , p r i m a ipostaz, a t i n e r e i t i m i d e i rsf ate, d a r curajoase, pe att dc sensibil i dra m a tic , scenele maturizrii i ale btrineii. Interpreii evideniaz voina eroinei dc a-i rscumpra greeala i dorina ei de a n cerca, aa caraghioas i neputincioas, cu candori de copil, s m a i fie, totui, d e folos, continund, alturi de credincioasa ordonan, l u p t a c u a d v e r s a r i i i u b i t u l u i e i , nedreptit. C h i p u l u n u i a d i n t r e aceti adversari, E m i l Copilu, ofierul arogant i gunos, l i p s i t de

scrupule, a fost nfiat cu personali late, expresiv i i n c i s i v , de ctre L i v i u M n n o i i u . Dan A t a n a s i u 1-n prezentat v o l u b i l , cu u m o r c o m u n i c a t i v , pe gazetarul corupt i a r i v i s t Domiian Ciuchete. M i h a i Drgoi i L i v i u Rus a u s p r i j i n i t reprezentai bcuan p r i n participarea l o r util, c o n t r i b u i n d la s u b l i nierea forei morale a piesei i a specta colului.

Valeria Ducea

TEATRUL A . DAVILA" PIN PITETI

MOARTEA LUI VLAD EPE


de Dan Trdiila

D a t a p r e m i e r e i : 14 n o i e m b r i e 1976. Regia : M I H A I RADOSLAVESCU. Decorurile : VITTORIO H0LT1ER. Costumele : G E O R G E T A C A R R A . Distribuia : I O N R O X I N (Vlad) : I O N FOCSA (Berivoi) ; A D R I A N V I A N (Utmc) ; F L O R I N P R E T O R I A N (Hrsu) ; D U M I T R U I V A N (Cocora) ; I L E A N A FOCSA (Baba) ; C A R M E N ROXIN (Voira) ; A N G E L A RADOSLAVESCU (Drusa) ; A U R E L DUMI N I C A (Datco) ; P E T R E T A N A S I E V I C I (Clugrul) ; CORNEL POENARU (tefan ' c e l M a r e ) ; E U G E N UNGUREANU (Mntias C o r v i n ) ; J U L I E T A SZONYI (Prinesa) ; D E M . NICU L E S C U (Prelatul) ; S O R I N Z A V U L O V I C I (Giskra) ; P E T R E D U M I T R E S C U (Locotenentul) ; PETRE DINULUI (Selim) ; D U M I T R U D R G A N ( H a m z a Paa) ; C O N S T A N T I N S T A V R I L (Catavolinos) ; DUMITRU DIMITRIE (Clul).

ncepe, ntr-adevr, s se limpezeasc isto r i a vieii, d o m r u e i , morii l u i V l a d Tcpe. C i n c i secole de cnd a sfrit, ucis, i s t o r i a s-a mpletit c u legenda, furindn-i acestui

32

www.cimec.ro

,,m do excepie, acestui principe, demn rival '" strlucitului Mahomed al Il-lca, imaginea, departe de adevr, a unui despot setos dc snge, crud, dement, posedai dc diavol. Bizantinii Laonic Clialcocondil i DIICIS. maghiarul Antonius Bonfinius, dar i povestirile germane, i cronica austriacului Thomas Kbendorler, i atitea altele care au circulat n veacuri, de pe ntinsul Rusiei i pn n America, au deformat chipul i faptele acestui vrednic, principe, aprtor de tar i drept ctrmuitor. V i n , s repare lucrurile i s le aeze la locul cuvenit, crieri noi, bazate pe cercetarea bogatelor izvoare documentare, multe cu caracter tiinific, altele ou caracter literar, cteva piese, i n u l t i m i i ani, au scris pentru scen, despre Vlad zis epe, Mircca Dele-I.crian. Paul Cornel Chitic, Mircca Bra.Iu. Dan Trehil. ncercri... ncercri... toate cu merite, nici una mplinit, capodopera dra matic despre Iad sc las nc ateptat. Ban Trehil a mai cutezat u n pas. nc greu s desprinzi imaginea l u i Vlad de eap, de (epe, legendele sc destram ane voios, dei n eap trgea pe boi i trd tori i vrul su. tefan cel Mnre, dei cu (capa pedepseau, la vremea aceea (i m nil dup aceea), destui principi i regi ai Euro pei. Dlar nc u n pas a fost fcut. Mai puine lepi, o mai atent scrutare a documentelor v r e m i i , u n mai decis contur al portretului acestei personaliti complexe. D i n piesa-poitret a l u i Ban Trehil (harnic dramaturg, ncv>lH>sil cuttor de inspiraie i n istorie) aflm un Vlad vilcaz. iubitor de dreptate, lupttor pentru fiina naional, doritor de pace. nenduplecat cu vrjmaii. Pri d i n viaa i, apoi, moartea l u i Vlad ne snt nf iate cu respect pentru adevrul istoric, dar nu ca o strict reconstituire scenic, de unde i unele abateri pe teritoriul ficiunii ; sce nele snt scrise cu o bun tiin a legilor speciei, limba e fireasc, fr barbarisme iz bitoare, dar i fr arhaisme forate. Vlad c inteligent, cu mintea ascuit, cumpnit n hotrrile sale, ncreztor n oameni, deci i u b i t o r de oameni, mhnit cnd trebuie s pedepseasc cu moartea, dar drept n hot rrile l u i dc judecat. Dan Trehil ofer o sugestie a conjuncturii istorice n care tr iete, lupt i moare acest brav principe al unei tri mici, aflat la rspinlia unor mari puteri ncletate n btlii. Chipuri anonime de boieri, doamne, clugri i oteni, dar i figuri intrate n istorie, ca tefan cel Mare. Matias Corvin, Hnmza Paa, Catavnlinos. re nvie sub pana l u i Dan Trehil, ntr-o gale rie colorat i vie. dominate ns dc Vlad Tcpe, a crui Vrednicie este mereu subliniat.

Wm

'

Wmm

I o n R o x i n (Vlad epe)

lean : I o n Foca un boier versatil. Adrian Vian u n boier credincios, Ileana Foca o interesant compoziie, Carmen Roxin i Julicta Szonyi graioase doamne. Angela Radoslavescu o apariie de u n tulburtor tragism, Cornel Poenaru tefan cel Mare, tnr i luminos, Eugen Ungureanu Matias Corvin, elegant i rece, Dem. Niculescu u n prelat ca o venic ameninare. Vlad a fost nfiat de I o n Roxin mult semnnd cu portretele tiute ale principelui, tumultuos, vajnic, tios, rspicat, dar, d i n pcate, cu o vorbire bolovnoas, gfiitoare, cntal. ca u n actor de pe v r e m u r i .

Virgil Munteanu

Regizorul M i h a i Radoslavescu a realizat un spectacol curgtor, echilibrat, cu nelesuri limpezi, lipsit de artificii, strbtut de patos; Vittorio oltier nal u n decor elegant, fr ostentaie, cu mare putere de sugestie, crea tor de atmosfer, u n decor suplu, cum cerea arhitectura textului. Condui bine dc regizor, au interpretat r o l u r i care nu snt toate foarte generoase, actorii dc frunte ai teatrului pitewww.cimec.ro

G i n a P a t r i c h i i Octavian Cotescu

INTERVIU
de Ecaherina Oproiu
M ntreb dac i c i t i plac E c a t e r i n c i O p r o i u aplauzele ? i vorbele d e laud, ros t i t e sau scrise ? i complimentele, e i , d a , com p l i m e n t e l e ? Fiindc m s i m t ndemnat, ea fost s t u d e n t a l d u m n e a e i (doar u n semes t r u !). ca m a i tnr i m a i modest confrate (in ale gazetriei, firete !) i ca neostoit a d m i r a t o r , s-mi mrturisesc preuirea nemr ginit p e n t r u dou d i n m u l t e l e d u m i s a l e c a l i ti : inteligena i ndrtnicia. Inteligena cu care, d i n t r e i d e i , o alege pe cea m a i pre ioas, o nfac, o desface, o dezgolete ; i ndrtnicia ou care o urmrete, peste a n i , pn o supune, o p r o p u n e i o i m p u n e . Iat, ideea p r i v i t o a r e l a condiia o m u l u i de g e n u l f e m i n i n , ideea emanciprii d e f i n i t i v e i t o tale a femeii, de ct a m a r de v r e m e o scoate d i n r a f t u l dosarelor nchise i o flutur ca pe u n steag de lupt scump, n ciuda surs u r i l o r masculin-analiioase a l e confrailor. D e ce, ne simim tentai s ntrebm, de ce atta

tevatur n j u r u l unei o l i c s t i u n i r a r e s-a r e zolvat p r i n legile f u n d a m e n t a l e ale rii i pe care epoca noastr n u o consider a l t f e l dect anacronic ? De ce, d i n n o u , despre condiia femeii, c i n d femeia, ca o m ml socie tii noastre socialiste, n u e p r i n n i m i c p r e judicial i u r a p o r t cu brbatul, aa c u m d r e p t griete l i t e r a Legii ? D r e p t u r i l e femeii snt a z i .drepturile o m u l u i dobnditc p r i n r e voluie, snt d r e p t u r i l e ceteanului societii socialiste. A t u n c i , ou cine polemizeaz E c a terina O p r o i u , c u cine se bate ca, c u socie tatea, cu n o i toi ? N u , categoric n u , on poart btlia, o lung i grea btlie, c u m i n e , ou t i n e , c u el i cu ca, m a i ales ou ea, ou femeia care crede c d r e p t u l e i . odat consfinit p r i n lege, este i mplinit. N u e t o t u n a . Toate femeile a u d r e p t u r i egale, dar n u toate tiu s le foloseasc i, m a i ales. nu tonte vor s le foloseasc, aa p r e c u m toi a v e m d r e p t u l s m u n c i m , d a r n u toi m u n c i m , aa p r e c u m toi a v e m d r e p t u l s g i n d i m naripat, d a r n u toi gndim, aa p r e c u m toi a v e m d r e p t u l s vism, d a r n u toi v i sm. Doar aparena face d i n E c a t e r i n a O p r o i u u n p o r l - d rapel al f e m i n i s m u l u i , n fon i , eu lupt p e n t r u emancipare, i n nelesul adnc, dc f o r m a r e , de evoluie superioar a conti inei socialiste a o m u l u i societii noastre. I n t e r v i u r i l e e i , c i t i t e cu lcomie n Contem p o r a n u l " , recitite cu v o l u p t a t e n v o l u m , i a t-le pregtite p e n t r u scen ( p r i n piesa p u blicat de n o i ) , int-lc urcate pe scen (ce zic eu ? pe scene ! ) . i n t e r v i u r i l e ei snt p o l e m i c i ou prejudecata, cu renunarea, c u re semnarea, cu lenea, eu tot ce ine n l o c fiina noastr d o la emancipare. Reportera (cea din i n t e r v i u r i , n u cea dintre interviuri) e ofensiv, agresiv, c h i a r , sfredelitoare, isco ditoare, indiscret, p e n t r u c ea n u se m u l umete s capete rspunsuri care s-i c o n f i r m e ideile, c i vrea ou t o t d i n a d i n s u l s provoace i n t e r l o c u t o a r e i nsi ntrebri, i, chiar dac ea, r e p o r t e r a , tace, ea tace c u m i n d r i n ascuns c a p r o v o c a t o avalan d e ntrebri (luntrice) i, u n e o r i , de rspun s u r i . Interviurile e i i ce ru mi p a r e c, dac n u toate oele d i n carte, mcar nc v r e o dou : Femeia triumftoare, Vichia Porumbeseu, n u i-au gsit l o c u l pe scen i n t e r v i u r i l e o i , zic, snt m a i m u l t dect i n t e r v i u r i , sau n u snt m i m a i i n t e r v i u r i , snt i p o r t r e t e a l e o m u l u i c o n t e m p o r a n , ale o m u l u i de g e n u l f e m i n i n " , c u m zice autoa rea, p o r t r e t e c u t o n u r i v i i , d a r i c u t o n u r i ntunecate, adic p o r t r e t e adevrate. Prea puin t r a n s f i g u r a t e a r t i s t i c p e n t r u a-i p i e r d e a t r i b u t e l e de a u t e n t i c i t a t e documentar, P r i mria, Sudoria, Cotelua i celelalte a u v a loare de a r g u m e n t n favoarea i d e i i c p e n t r u emanciparea f e m e i i l u p t a t r e b u i e c o n t i nuat ; c, s u b t i l i s u r d , prejudecile ope reaz i c orice strigt n acest sens n u e u n strigt n deert. Persoanele i n t e r v i e v a t e i ele rmn persoane, n u d e v i n perso naje, deci n u capt funcii generalizatoare persoanele supuse t i r u l u i de ntrebri a l

34

www.cimec.ro

Reporterei dezvluie necesitatea ou opinia autoarei s se fac auzit. Dac u n viee ip la un primar pentru c e femeie, dac tovarii de munc ai Sudoriei nu vd in aceast femeie puternic i partea moa lemoale", dac O femeie la f i n nc mai vrea s cad la nvoial cu dumnezeu n proble ma ploii, dac Mica nu i-a crescut destui de bine fetele fruntae, altminteri ca ele s neleag c n u sc cuvine, c n u e drept, s fac totul i pentru toi biata Mica. dac Avocata gndete mecanic i se expri m dup ablon, dac toate acestea, laolalt, se m a i ntmpl, nc sc mai ntmpl, a tunci Ecaterina Oproiu are n u numai dreptul, ci i datoria s ne pun fa i n fa cu aceste realiti. Subliniez c o confuzie c oricnd posibil : persoanele intervievate evo lueaz alternativ cu personajele Reporterei i Reporterului, care nu mai snt cazuri, ci tipuri, indiferent dc faptul c noi am fi tentai s le cutm prototipurile. ntr-un fel p r i v i m , p r i m i m , gndim tealrul-documcnt (n tr-un fel am p r i v i t Caracterele l u i MoneiuSudinschi) i ntr-altfel, teatrul-ficiune. R c r i e r a i n aciune (din interviuri) e una, Reportera dc i>c platoul televiziunii e alta, e altceva, c de altundeva. S-a ntiinplut ceva ciudat, ceva neprevzut, ceva greu de ne les : Ecateriua Oproiu a v r u t o legtur dramatic ntre i n t e r v i u r i , oare snt i rmi <le-isine-etttcare, a imaginat (ex celent, dealtfel) emisiunea Reporterei la televiziune, dar legtura s-a dezvoltat n le gturi slrnec, prea strnse. care juguleaz i n terviurile, care se dezvolt parazitar precum iedera, sufoond aproape mldia susintoa re. Dc aici, impresia puternic de aciune cu tren, de aici, i senzaia de oboseal, dc a moreal, d i n interferena u n u i plan tonic si vivace cu altul dc love-story. Fiindc duelul Keporler-Reporter degradeaz n bruial fominist-antifemenist i, m a i jos. n glceav postmatrimonial. Excelent demarat, susinut cu argumente strlucite, ofensiva Me|>orterei obosete, obosete i fiindc i epuizeaz argumentele, dar i fiindc n u c stimulat. Intre n o i (brbaii) fie vorba, Re porterul e u n adversar cam mrginit, cam meschin, i care uzeaz de argumente antifeministe vechi de u n veac, de t i p u l de ce n-ai vzut v o i ce-a vzut Arhimede ?" Dc la u n punct, Reportera se bate cu n i m e n i . Reporterul, lipsit de replic, d d i n col n col. i atunci, se nimpl altceva : ei devin Ea i E l , ipostaze peste t i m p ale cuplului d i n vechea (i mereu proaspta) Nu snt turnul Eiffel, u n cuplu destrmat, n u pentru c E l vrea cmi scrobite i mncare gti t, n u pentru c Ea, n numele omanciprii, ine gomul n pantofi i colecia de reviste n cad, ci pentru c nici u n u l dintre ei n u a neles ce nseamn s fie alturi la bine i la ru". Dar asta e alt pies, lucru lesne de dovedit dac extragem d i n ntreg prile constituite d i n i n t e r v i u r i . Alt pies i, d i n poate, m u l t mai puin interesant...

Tamara Buciuceaiiu-Botez (Avoratu)

TEATRUL BULANDRA"
Data premierei : 18 decembrie 1976. Regia : CTLINA BUZOIANU Scenografia : M I H A I M A D E S C U . Distribuia : GLNA P A T R I C H I (Re portera) ; O C T A V I A N COTESCU (Re porterul) ; A U R E L C I O R A N U (Secun dul) ; L U C I A M A R A (Tui de Ia p u pitru) ; DRAGA OLTEANU-MATEI (Sudoria) ; ICA M A T A C H E (O femeie la fn) ; C T L I N A P I N T H J E (Nuica) ; M I I I A E L A M A R I N E S C U (Catehi[n) ; T A M A R A BUCTUCEANU-BOTEZ (Avocata) ; A D R I A N (Vladimir) ; M A R I A N A M l H U (Pri mria) ; M I H A I M E R E U A (Stngaciu).

.i, d i n poate, m u l t scoas n eviden, m u l t apsat n spectacolul Ctlinei Buzoiam i , de pe scena Teatrului Bulandra". Para doxal lucru, tocmai strlucita, dar absolut strlucita interpretare a fermectoarei Gina Patrichi i a seductorului Octavian Cotescu pune n lumin crud acest cusur de struc tur al piesei. Tocmai impecabila l o r tra iectorie, tocmai fantezia l o r exploziv, toc m a i subtilitatea l o r de montri sacri ai sce nei noastre, nasc sentimentul de nempUnire. sau de preaplin, pe care spectacolul l las.

www.cimec.ro

35

sc apleac singur s ridice de pe jos o canul i care d c u r u j n u m a i l a ple nare... Nuica s i Catelua, pe care le i n t e r p r e teaz, cu voioie adolescentin i cu a l i n t u r i , Ctlina P i n t i l i e i Miihncbi Marinoscu... T a m a r a Buciucoanu-Botez, cu niciodat reinut, precis i neierttoare cu e r o i n a e i , alctuit d i n v o r b e m a r i i goale, d i n scheme de c o m p o r t a m e n t , d i n v i d sufletesc, u m p l u t cu bibe l o u r i ieftine... s i , alturi (dac n u mpotri v ) , f i u l c i ( A d r i a n P i n t c a ) , care se vrea el nsui i care e mndru pe Speran... I n wfrit. c M a r i a n a Mihu, p r i m a r cu gropie, bieoas c-i v i n e s-i srui minile, moc n i n d mnia, m i j i n d a p l i n e i fond e x p l o z i e dc te orbete i le c o n v i n g e d e f i n i t i v c n u - i dc joac c u femei le. c h i a r dac t i p u l l o r so matic... M a i e i Lucia .Mara, f o a r t e bun. m a i c i A u r e l C i o r n n u , foarte b u n , m a i e i M i h a i Mdescu, scenograful, b u n , d a r parc nu ndeajuns, d a r iari m ntorc i zic, ele, ele toate snt, laoifall, i fiecare n p a r t e , l a m a r e .nlime.

TEATRUL N A I O N A L DIN CRAIOVA

Mariana

Mihu

(Primria)

Dar OUJTI s reproezi a c t o r i l o r c s i n i foarte b u n i , c snt prea b u n i ? M ntreb cu team ce s-ar f i ales d i n spectacol dac i cele lalte i n t e r p r e t e n u a r fi atins n i v e l u l foarte nalt 1 ( r i n e i P a t r i c i i i i a l l u i O c t a v i a n Cotescu. D i n fericire, l u c r u r i l e stau astfel, c i n t e r v i u r i l e p r o p r i u - z i s c snt, fiecare n par te, b i j u t e r i i de i n t e r p r e t a r e . Draga O l t e a n u M a t e i (Sudoria), d e u n o p t i m i s m r o b u s l , i n i moas, ncreztoare, surztoare, dasebis la inim, c u m se spune, lsnd t r e p t a t s r sar de sub salopeta u n i s e x mnoouele, a p o i guleraul unei bluzic cochete, mulumit de ce a realizat cu minile c i v r e d n i c e , d a r tn j i n d dup dragoste... Ica M a t a c h c , cald, s i m pl, cu o iretenie de ranc istea, cu cre dinele ci i prejudecile e i , d a r purificat p r i n dragostea p e n t r u copii... Nuica i Cate lua, fete ou mini dc a u r , p r i n care c u noatem ( a d m i r a b i l e p o r t r e t e i n d i r e c t e rea lizate de Ecaterina O p r o i u ) pe M i c a cea de toate zilele i de toate nopile, cu grijile e! i ale altora, i pe tovara Murean, care

Data p r e m i e r e i : 15 decembrie li)7(>. Regia : V A L E N T I N A B A L O G H . Sce nografia : V A S I L E B U Z . Distribuia : A N C A L E D U N C A (Re portera) ; V A L E R I U D O G A R U (Re p o r t e r u l ) ; D A N W E R N E R (Secundul) NICOLET A OANCEA-CIUCULESCl ! (Tui d e la p u p i t r u ) : M I N E R V A D . AURELIU (Tani) ; R O D 1 C A R A D U (Sudoria) : ELENA GHEORGHTU (Primria) : MIHAI CONSTANIN E S C U (Slingaciu) : G E O R G E T A L U CHIAN (Nuica) ; I L E A N A SANDI* (Catelua) ; M A R I A C I O C H L N A - O O A N A (Avocata) ; C O R N E L D O G A R I (Vladimir) ; M A R I N A B A S T A (Doam n a d i n pachet) ; I O E F I N A STOIA (O femeie l a in).

N i c i o comparaie n u e bun, fiindc poa le nedrepti pe c i n e v a , de aceea n u c o m p a r spectacolul T e a t r u l u i . . B u l a n d r a " c u c e l a l T e a t r u l u i Naional d i n Craiova. A p r o p i e r i , ns, se p o t face. i delimitri. Spectacolul V a l e n t i n e i R a l o g h e ( i n d e c o r u r i l e s i m p l e , elaslic-ncptoarc i v o i t neutre a l e l u i Vnsilc Buz) curgtor, aezat, c u m i n t e . A c c e n t u l cade, dceis. p e i n t e r v i u r i . A n c a L o d u n o a . i n t e l i g e n t, distins, ntreab cu discreie i ascult

36

www.cimec.ro

m e d i t a t i v . A fost a m u z a n t s-o v e d e m i m i tnd-o pe autoare i n marele m o n o l o g le la ncepui (cel ce fusese b r i l i a n t u l d i n coroana Ctinci P a t r i c i i i ) , d a r amnuntul tine <le zona pitorescului i i n t e r p r e t a , prudent i ne leapt, a prsit j o c u l . A secondat-o discret, v o i t ters, V a l e r i a Dogaru-Reporterul. Ia ri p a r a d o x a l Iar p a r a d o x u l e n teatru la e l acas dei snt foarte b u n i nmndoi. p e n t r u c ciocnirea l o r are a e r u l u n e i b a d i n c r i i .i pomtru c povestea l o r de d r a goste sc evoc si sc consum n surdin, i n l e r v i u r i l e propriu-zisc capt toat strlucirea. I'iodica Radu e Sudoria vinjons, vrednic si vesel, i i n t e r p r e t a are cite ceva d i n d a lele eroinei. Elena Gheorghiu e o primri mai aproape de p l i n e dect d o mpotrivire, Ceorgeta L u c i i i no i Ileana Sandu snt dou tinere drglae s i naive. M a r i a CiochinGoajnt e o Avocat uscat, prefcut, o p o r t u nist, c u t o t u l remarcabil, losefinn Stoia e () femeie la f i n c u mult a u t e n t i c i Uite, i a r Marina Muin e D o a m n a d i n pachet, foaTte bun, d a r acest i n t e r v i u putea s lipseasc, fiindc ilustreaz mil idee. L u m i n o s , d a r fr o strlucire d c a s t r u , l i m p e d e d c nelesuri, spectacolul c n i i o v e a n onoreaz piesa i sc urmrete cu in Iert, b a c h i a r cu plcere.

stare s gseasc rspunsurile cele m a i ne lepte, cele m a i adevrate. i n cazul pieselor l u i 1). R. Popescu, ntre barea fundamental : Cum trim ? Ce fa cem, ca existena noastr s n u fie u n ir dc e r o r i ? C u m facem, ca fiina noastr s se justifice n c o n t e x t u l social, p r i n acte de etic ? Cum a e v o l u a t aceast ntrebare n d r a m a turgia l u i I ) . R. Popescu n u p u t e m , nc, ti, d i n m a i m u l t e m o t i v e , d i n t r e care cel dinii e c n u a v e m informaia exact a cro nologiei operei acestuia. De la d e b u t u l su i pn a z i , I ) . M. Popescu s u r p r i n d e mereu, i, d i n pcate, n u n u m a i p r i n i n e d i t u l idei lor sale i p r i n p a r t i c u l a r i t a t e a s t i l u l u i , c i i p r i n m a r i oscilaii de calitate. Aceti ngeri triti, Pasrea Shakespeare, Balconul, aparin u n u i c i c l u . B u n . Dar Cezar, mscriciul pirailor? D a r Piticul din grdina de var ? D a r , n sfrit, Timpul n doi ? Timpul in doi i-a anunat prezena cnd Balconul prea s pun capt unei preocu pri pe cale s devin obsedant, i e, d i n Ir-odat, altceva. Ksle piesa-parodic, este p i e sa-pamflet, care vetejete existena legnat n v i s u r i dearte i fade, este piesa care con damn I w v a r i s m u l , este piesa care, i m p l i c i t , reabiliteaz s a u , m a i bine zis, scoate n e v i dent ( p e n t r u c n u despre reabilitare poate fi v o r b a , c i despre restituire, n numele ade vrului) viata simpl, obinuit, cu aspiraii, dar fr a r i v i s m e , cu v i s u r i , d a r fr himere. Ksle povestea trist i i n i t i o caraghioas a unei femei n sufletul creia se cuibresc teama dc singurtate i dorina d e a scpa d i n u n i v e r s u l nchis al buctriei, a u n e i femei izolate de l u m e , sustras problemelor m a r i ale existenei, ndeprtat de adevrata via. S recunoatem, < existen m a i m u l t > dect banal, o existen tern ; t o t gospod r i n d , t o t buctrind, E m i l i a (aa se numete femeia) i c h i n u i e m i n t e a cu ntrebri des pre fericire, se simte singur, prsit, uitat, neglijat, sc simte n i n f e r n . S i l v i u (aa se numete soul) v i n e acas tlrziu, mnnc m u l t i doarme greu. Angajat n activiti m u l t i n l e , i n s c u m i c i i n u m e roase responsabiliti, prezent la toate chem r i l e , S i l v i u e absent d i n cas. i d i n v i n a l u i , firete. S i l v i u se nstrineaz dc E m i l i a . Gnd u r i l e E m i l i e i au btaia scurt, ea ncearc, d a r n u izbutete s neleag r e sc ntmpl cu brbatul e i . preocuprile l u i i rmn strine, interesul l u i p e n t r u munc o mir. curiozitatea l u i de a afla ce se petrece n lumea ntreag o uimete. I n e v i t a b i l , soii se nstrineaz. E l , n e d i b a c i , l i p s i t de tact. o las singur. E a , limitat, accept singurta tea i, nefericit ( d a r i puin caraghioas), se refugiaz n v i s . Singur, nefericit. S i l v i a rmne n i n f e r n u l e i . 0 E u r i d i c c d e a z i , c u i n f e r n u l l a bloc. U n d e e O r f e u . s vin. s-o scape ? D i n crmpeie d c a m i n t i r i ( u n p r i e t e n d i n tineree a l l u i S i l v i u , i t a l i a n u l cu mus tcioar ?), iat-1 ntruchipat pe H o r i a . iat-1 plsmuit d i n nchipuirea c i pe cel m e n i t s-o

Virgil Munteanu

TEATRUL MUNICIPAL DIN PLOIETI

TIMPUL N DOI
de R* Popescu

D a l a p r e m i e r e i : 22 decembrie 1976. R e g i a : A L E X A N D R I I T A T O S . Ste nografia : V I T T O R I O H 0 L T 1 E R . Distribuia : SILVIA POPOVICI (Emilia) : C O R N E L I I ' R E V E N T (Sil viu) ; E U S E B I U T E F A N E S C U ( H u ria).

D. R. Popescu spunea i n l r - u n i n t e r v i u c exist piese care d a u douzeci de rspunsuri la n i c i o ntrebare i piese care p u n ntrebri grave, eseniale, lsnd ntreaga rspundere i ntreaga ncredere pe seama spectatorilor, n

www.cimec.ro

37

scoal d i n i n f e r n : Orfeu cu cntecele pe d i s c u r i , fantasma f e r i c i r i i , a m a n t u l cu m u s tcioar, cu f l o r i terpelite i cu g r a m o f o n : veselul l l o r i a , sigur de e l , c u aere de cuceri tor versat, de a m a n t de profesie, se fando sete, i n u - i deloc departe d e a f i t r i v i a l . Orfeu-fantc de Obor, cu g l u m e nesrate, scoate repede l a iveal disc dup disc, m i n ciun dup minciun, se las splat pe p i cioare i-i servete E m i l i e i t o t taomul de amgiri. V i s u l devine urt, E u r i d i c e nu-1 poate nsoi pe O r f e u , E m i l i a i ucide v i s u l . Realitatea osie, poate f i , m a i frumoas. n toarcerea E m i l i e i l a realitate, ling S i l v i u , nseamn i liotrrea l o r comun d c ncepe s triasc a l t f e l , nseamn i hotrrea E m i l i e i de a sparge z i d u r i l e claustrrii i de a r e v e n i la via i l a munc, alturi de toi ceilali, i, n p r i m u l rnd, alturi d e S i l v i u . Interesant abordare a u n e i p r o b l e m e de existen conjugal, cotidian i anonim, cu acest amestec de naraiune simpl i j o c al i l u z i e i , piesa l u i D . R. Popescu nc apare destul d c ubred argumentat social i psiho logic, n u o dat i n u puin mpovrat de zgura u n o r a r d e r i m a i v e c h i , de neglijene, ba c h i a r impuriti stilistice, de m o m e n t e ce nuii i d c asperiti lingvistice. D a r accep tm invitaia a u t o r u l u i l a meditaie asupra condiiei de existen a o m u l u i obinuit, pe care nesigurana i d e a l u l u i , mentaliti nve chite, prejudeci sau, p u r i s i m p l u , o con tiin obosit l p o t face s penduleze d r a m a t i c ntre realitate i himere. Spectacolul ploietean este realizat dc A l e x a n d r u Tatos n t o n u r i grave. Regizorul a i g n o r a t l a t u r a caraghioas, ridicol, a exis tenei E m i l i e i , n spe, a v i s u l u i c i , apsnd pedala d r a m a t i s m u l u i . Tnrul regizor a cu t a t o metafor ntregului spectacol i a g sit-o, cu s p r i j i n u l scenografului V i t t o r i o I I o l tier, n decorul alctuit d i n m a r i cearafuri albe, dispuse astfel c d a u imaginea u n u i l a b i r i n t d e ncperi s t r i m t e , fr ieire, i m a ginea u n u i u n i v e r s c l a u s t r a t n care se con sum existena zbuciumat a E m i l i e i . Cu o evoluie monoton p r i n u n i l a t e r a l i t a t e , d a r cu dramatism, Silvia Popovici interpreteaz o E m i l i e consumat, crispat, absent, detaat de S i l v i u , ndeplinind n sil obligaiile cas nice, o E m i l i e care-i triete intens v i s u l arztor i z b u c i u m a t . S i l v i u , Corneliu Revent, n u e att t i m i d i n e d i h a c i , ct absent, absor b i t d e t r e b u r i l e l u i ; ncercrile l u i d e a n t i n d e puni clre E m i l i a snt directe, a b r u p t e . I n u l t i m a parte, C o r n e l i u R e v e n t gsete u n t o n m a i p o t r i v i t , .purtarea l u i e m a i g r i j u l i e , m a i plin de cldur. Regsirea d i n f i n a l a celor d o i decurge firesc d i n aceast schimbare intervenit n S i l v i u . E u s c b i u tefnescu, l a rndul l u i . e apsat fante, mecher b u n s suceasc c a p u l fetelor, n u departe de inteniile a u t o r u l u i , d a r n u exact n i n t e n iile acestuia. V i s u l , n rezolvarea l u i A l e x a n d r u Tatos d e l i m i t a t d e realitate c a m n a i v , p r i n a p r i n d e r e a u n o r beculee colorate n u

e u n r e f u g i u , ci o capcan. S i l v i a Popovici se arunc cu v o l u p t a t e n v i s . l triete i n tens i. tocmai dc aceea, v i s u l sc dezvolt i n comar, personajele gonesc p r i n l a b i r i n t u l n cperilor cltinate, spulberate dc u n v i f o r p u s t i i t o r . E m i l i a n u vede topindu-se h i m e r a , ci o suprim c u violen, cu furie, cu dispe rare. M o m e n t u l f i n a l este excelent realizat : cearafurile albe a u fost smulse, u n i v e r s u l claustrat a l E m i l i e i a disprut, o clip doar, ca o prere, u m b r a l u i l l o r i a strbate scena, d a r imaginea e nghiit de ntuneric i cei d o i soi, regsii. mpcai, reechilibrai, stau mbriai pe maldrul de cearafuri ca u n troian de zpad, clind s vad v i i t o r u l .

Virgil Munteanu

TEATRUL M I H A I EMINESCU" DIN B O T O A N I

CANTEMIR BATRlNUL
de Niccihic lorga
Se c u v i n e s menionm interesanta ascen siune pe care o svrcte a c u m (i, sperm, o v a desvri) t e a t r u l botonean, sub d i recia nc proaspt a l u i C o n s t a n t i n D i n i s c h i o t u . Dac n u nc-ar f i team de v o r b e l e m a r i , a m spune c l a Botoani s-a trasat u n u l d i n t r e cele m a i ferme p r o g r a m e de l u c r u , n sensul p o l i t i c i i r e p e r t o r i a l e , firete. Con s t a n t i n D i n i s c h i o t u parc s fi reflectat nde l u n g l a noiunea d c p r o f i l a l u n e i instituii t>atrale, experiena sa de regizor i m a i aies dc a c t i v i s t pe trmul c u l t u r i i a dus la crista lizarea u n e i conopii m a t u r e n legtur cu dezvoltarea f a c t o r i l o r c u l t u r a l i , cu ceea ce sociologii c u l t u r i i numesc d o m i n a n t e . Cert este c acest c o n t r o v e r s a i Constantin D i n i s c h i o l u a d a t t e a t r u l u i botonean, n n u m a i dou s t a g i u n i , o m e n i r e fireasc i nou, fapt u i m i t o r , dac socotim cte teatre d i n ar n - a u reuit nc s ias d i n t r - u n doica farniente local i d i n t r - u n s e m i a n o n i m a t r e p u b l i c a n . Despre T e a t r u l d i n Botoani n u n u m a i c sc vorbete a c u m n Capital, n u n u m a i c se scrie, u n e o r i b i n e i foarte b i n e ,

38

www.cimec.ro

Data p r e m i e r e i : 10 decembrie 1976. Versiunea scenic s i regia : CON S T A N T I N D I N I S C H I O T U . Scenografia : E L E N A B U Z D U G A N . Ilustraia m u z i cal : i n g . L U C I A N IONE5CU. Distribuia : D O R U B U Z E (Constantin-Vod Cantemir) ; VICTOR NICOLAE ( F i u l su, D i m i t r i c ) ; A U R O R A P R O D A N (Domnia, fiica l u i ) ; C A Z I M I R T N A S E (Regele l o a n Sobicski) ; G I I E O R G H E H A L C A (Miron Costm) ; V I O R E L B A L T A C (Ienacbi IWirita) ; SORIN M E D E L E N I (Soliman-Paa i Mscriciul) ; T E O D O R BRADiESCU (Bzowski) ; G I I E O R G H E P O P A ( I a b l o n o w s k i i Iuzbaa) ; R O M S P E R E V O Z N I C (andru) ; T E F A N PANA (Dubu) ; J E A N M A Y DICK (Toader Vornicu) ; CONSTANTIN CADESCHI (ILie Tifescu) ; TUDOR D U I N E A ( I a n i V i s t i e r n i c u l i T u r c u l ) ; I O N P L A E A N U (Velicu i Cntreul polon) ; T R A I A N A N D R E I (Voinea) ; SILVIA PANIRU, NARCISA VOR NICU (Marga) ; C R I S T I N A RADU, FLORITA RUSU, LUCREIA MAN O R IC (Ileana) ; I O N L I G I ( U n clu LIGI (O jupneas) ; gr) ; E L E N A GIIEORGHE A R A D A C I UC (Strjerul) ; V A L E N T I N A L I V I N ( U n copil dc cas).

in presa central, c i i aici st taina o r i ginalitii i n tiina c o n d u c e r i i u n u i t e a t r u , fie e l l a o deprtare de peste 500 dc k i l o m e t r i de Bucureti se comenteaz ca des pre u n t e r i t o r i u al b u m i l u i - g u s t i a l i n e d i t u l u i , ntr-adevr, pe afiul T e a t r u l u i Mihai E m i n e s c u " figureaz n fiecare stagiune doutrei piese d i n n e v a l o r i f i c a t a oper dramatic u c e l u i m a i m a r c poet romn ; a i c i a u l o c premiere absolute c u piese i n s p i r a t e d i n tre c u t u l z b u c i u m a t a l p o p o r u l u i n o s t r u ; nici se ntrunesc, de cteva o r i pc a n , t e o r e t i c i e n i d i n .domeniul a r t e i , p e n t r u a dezbate con cepte ale a r t e i teatrale ; n fine, t o t a i c i , n stagiunea n plin desfurare, piesele u n u i alt f i u a l f r u m o s u l u i inut b u c o v i n e a n , Nicolac lorgo, v d l u m i n a scenei. nceputul a fost fcut cu piesa Cantemir Btrinul, d a r Con s t a n t i n D i n i s c h i o t u las s se neleag c, d i n t r e cele 50 de lucrri d r a m a t i c e nie l u i l o r g a , ' fiecare stagiune v a aduce ceva n o u . Aadar, datorit u n u i regizor-director care are a p e t i t u l f a p t u l u i d e profund respiraie artistic, T e a t r u l Mihai E m i n e s c u " lrgete cu ndrzneal a r i a semnificaiilor c u l t u r a l e . Neajunsul acestei generoase investiii de ener gie este c t r u p a de a c t o r i de aici n u bene ficiaz, corespunztor, de personaliti crea toare n stare s direcioneze potenialul expresiv, astfel nct a i senzaia c o bun parte d i n energia v i z i u n i i regizorale se pier de ; C o n s t a n t i n D i n i s c h i o t u apare ca u n d i

r i j o r care execut o partitur dc Beethoven cu instrumentiti care n - a u cnlal niciodat ntr-o orchestr simfonic. D a r , c u m arta tea tral s-a perpetuat de-a l u n g u l veacurilor nu n u m a i p r i n a c t o r i r e m a r c a b i l i , v o m p r i v i spectacolul de la Botoani n u i n p r i m u l rnd ou nelegere, c i c u solemnitatea pe care i-o inspir s u b i e c t u l piesei i, totodat, a u t o r u l . Cele dou d o m n i i ale l u i Constantin-Vod C a n t e m i r , ntrerupte de ocuparea temporar a M o l d o v e i d e ctre c r a i u l l o a n S o b i c s k i . viaa domnitorului romn, defimat prin c h i l i i i unghere d e castel p e n t r u originea l u i plebee, i - a u p r i l e j u i t l u i Nicolae l o r g a u n patetic m o n o l o g p a t r i o t i c (aciunea concentrindu-se n j u r u l mririi i decderii, b u c u r i i l o r i tristeilor l u i C a n t e m i r Btrnul, sce nele p a r acorduri" ale u n u i u n i c m o n o l o g ) , receptat ca atare, credem, i de Constantin D i n i s c h i o t u . Acesta, a j u t a t dc o scenografie inspirat, integrat n ceea ce n u m i m s p i r i t u l epocii i culoarea local, a inut s s u b l i nieze modelele u m a n e ale t i m p u l u i . Este u n spectacol a l caracterelor, pe d e o p a r t e , '^el al btrnului v o i e v o d m o l d o v e a n , pe de a l t a . cel a l regelui Sobicski, prezentat c a r i c a t u r a l , d a r n u arjat ; cel a l l u i I e n a c b i P o r f i r i t a , jucat, cu r e a l i s m u l necesar i chiar cu ta lent, d e V i o r e l B a l t a g , i cel al l u i M i r o n Costin. susinut de Gheorghe Hauc. B i n e conceput regizoral ( u n a n s a m b l u eterogen de caractere care, a i d o m a l u m i n i l o r ntr-o peter cu stalactite i stalagmite, relev o alt nf iare a l u c r u r i l o r ) , spectacolul a suferit p r i n absena v o c i l o r d i s t i n c t e . Astfel, despre u n i i actori aflm c a u fost pe scen n u m a i pen t r u c le-am c i t i t n u m e l e i n p r o g r a m u l de sal c u m b i n e aice o butad care circul n l u m e a t e a t r u l u i . i n u n u m a i I o n Plcanu se afl n aceast situaie. D a r s u r p r i z e l e s t a g i u n i i botonene n u an c o n t e n i t ; ca atare, ateptm i alte spec tacole l o r g a . m a i ales c u n colocviu despre t e a t r u l acestuia, organizat c h i a r a doua zi dup spectacolul c u Cantemir Btrinul. ne-a p r i l e j u i t audierea u n o r interesante c o m u n i cri datorate l u i Vasile Netea. V a l e r i u Rpeanu i A l . Cernn-Rdulescu.

RECITINDU L PE SHAKESPEARE
de Cristian Munteanu
r e g i z o r i i t i n e r i . N a e Cosmescu s-a n special p r i n producii d e teatru la T e l e v i z i u n e . D i n t r e montrile care l - a u consacrat, Sjwrana nu moare in -ori de R o m u l u s Guga a f i g u r a t p r i n t r e cele m a i apreciate pelicule de teatru la t e l e v i z i u n e .
afirmai

Intre

www.cimec.ro

39

ncheiat, a semnal, la Bacu, un spectacol cu 0 noapte furtunoasa de [, L. Carngiale. cu u n Mic Venturinno dup tipic, dar cu un inedit i memorabil Spiridon ; la Ale xandrin, a dirijat trupa Teatrului popular, nlr-o interesant utilizare a spaiului de joc. relevnd posibilitile teatrului de a-i adapta un ritm cinematografic. Runnd i n scen, la Botoani, Recitindu-l pc Shakespeare, Nae; Cosmescu i-a asumat voit, probabil mai multe riscuri. Mai nti, la Botoani, nu sc mai afl tn situaia privilegiat de a distribui interpreii ..ideali*' ; de data aceasta, aria seleciei tre buia s se rezume la posibilitile unei trupe rcslrnse. Apoi, un al doilea risc pc care Nae Cosmescu i l-a asumat, dar pc care l-a traversat cu bine. a fost aceast nou ..edi ie" a Shakcspeare-uhxi lui Cristian M u n teanu, ..ediie' care. evident, suportnd per manent confruntarea cu varianta dc la tele viziune, trebuia s aib. lolui, o personali tate. i, ntr-adevr. l\eeitindu-l pe Shake speare, In Botoani, cu Crislina Radu Rarlolomeu i Sorin Medeleni, doi proaspei ab solveni ai I.A.T.C., n rolurile principale, are O real personalitate. Aceast stranie poveste de iubire, dintre un lnr comunist ilegalist, care vn m u r i n celulele Siguranei, o Juliet apt s recopteze evenimentele d i n vremea dictaturii militaro-fascisle, potenndu-lc prin btile propriei ei i n i m i , a cptat, pe scen, o materializare interesant. Nae Cosmescu a dat dialogului (real i imaginar) o vibraie care ine mai m u l t de lumea ideilor dect dc cea a concretului, De data aceasta, se cretul regiei sale nu st ntr-o rsturnare a obinuitei utilizri a spaiilor, ci ntr-o mo dalitate proprie de a ncrca simbolurile so ciale cu .misterul frumuseii umane.
1

Sorin Medeleni si Crislina Radu Bartolomeu i n Recitindud pe Shakespeare" de Cristian Munteanu

Dala premierei : 1 decembrie 1970. Regia i scenografia : COS MESCU. Ilustraia muzical : ing. L U CIAN 10NESCU. Distribuia : CRISTlNA RADU-BART O L O M E U dublat la blci de AURORA PRODAN (Ea) ; SORIN MEDELENI (El) ; T R A I A N A N D R E I (Un gardian) ; BORIS PEREVOZNIC, ION PLAEANU, TEFAN PANA, T U D O R R U I N E A (inspectori dc poli ie).

la cunoscutul Festival international de la Praga 197b (dealtfel, u n u l dintre prota goniti, actorul tefan lordache, a fost pre miat pentru cea m a i bun interpretare masculin), iar Recitindu-l pe Shakespeare de Cristian Munteanu a p r i m i t Premiul Interv i z i u n i i , la Festivalul internaional dc teatru TV de la Sofia 1976. Regizorul Nae Cosmescu are, aadar, o carte de vizit. Dar Televiziunea abordeaz teatrul cu m i j loace specifice i, pe deasupra, beneficiaz dc posibilitatea de a colabora ou cei mai buni actori d i n Capital i d i n ar. Ca atare, re gizorii de aci sint, ntr-un fel, specializai ; limbajul lor ine de civilizaia electronic. Nae (Cosmescu a pstrat ns legtura i cu lumea teatrului propriu-zis ; n anul care s-a

O regie bun i un text bun pot ntinde m i n a " i actorilor, care, a l t m i n t e r i , s-ar putea neca n rutin. Crislina Radu Bartolomeu i Sorin Medeleni au fost, dac se poate spune aa, ..purtai pe brae" de un le.xt inspirat i de o regie pe msur. Aflai, poale, la prima lor distri buire holoncan, cei doi tineri actori, dei vocile lor snt nc n formare i pstreaz o anume rigiditate n micri, s-au ncadrat i n disciplina de ansamblu, biruindu-i stngcia. La decantarea simbolurilor a contribuit i bine conceputa ilustraie muzical, realizat de inginerul Lucian Ioncscu de la Tele viziunea romn.

Paul Tutungiu

40

www.cimec.ro

TEATRUL DRAMATIC DIM BRAOV

ARMISTIIU CU DIAVOLUL
de Paul Euerac

D a l a p r e m i e r e i : 22 i u l i e 1970. Regia : E U G E N MERCUS. Deco ruri : H E L M U T STURMER. Costu mele : MUCA S T O E N E S C U . Distribuia : N I C O L A E C. N I C O L A E (Arii. G I I E O R G H E J I N G A ) ; M I R C E A ANDREESCU ( C i t i t o r u l de contor) ; Z O E M A R I A A L B A N I ( A m e l i a Jingu) ; MIRCEA BREAZU (Oda ling) ; L U M I N I A B L N A R U (Neli Jingo) : G E T A G R A B A (Sevaslu .ling) ; D O N A COTRUBA-RREAZU (Clara Mogo) ; V I C T O R I O N E S C U ( A r h . Cosmescu) ; M I H A I BALA-.1 U.IUCA (erban H a lunga) ; C. V O I N E A D E L A S T ( D r . N e grii) ; G E O R G E M A I E R (Vladimir).

contiinei, somat s dea seama de actele sale, s plteasc. Personajul C i t i t o r u l u i de contor n u e u n d i a v o l , ci u n alter-ogo, o nalt instan m o ral a fiecruia d i n t r e n o i . a m i n t i n d u - n e c sntem pc d e p l i n responsabili i va t r e b u i , pn la urm, s rspundem p e n t r u toate faptele noastre, p e n t r u l o i ce se ntmpl n j u r u l nostru. J'r s srceasc demersul filozofic a l piesei, spectacolul l u i Eugen Mercus selecteaz i p r o p u n e v a r i a n t a clar a unei introspecii lucide, i n v i t i i i d p u b l i c u l Iu meditaie i res ponsabilitate moral. S-au p i e r d u t , poale, unele nuane, s-au egalizat i s i m p l i f i c i l unele v a l o r i polifonice, d a r claritatea m e s a j u l u i tea t r a l n u este u n cilig dc o r d i n m i n o r . Regizorul a gsit n M i r c c a Andreeseu u n actor ideal p e n t r u r o l u l Cititorului de contor, j o c u l su s o b r u , concis pn l a austeritate i rceal, reuind performana de a sugera m a terializarea u n e i abstraciuni. Cititorul su este m a i mull u n p r o c u r o r al contiinei dect un judector al acesteia, d a r p a t i m a pe care o pune u n e o r i n verb este aceea a stabilirii adevrului ; ubredele argumente ale ap rrii", fr s-1 b u c u r e . i ndreptesc u n aer uor cinic, fu r o l u l n u m a i puin d i f i c i l al a r h i t e c t u l u i .ling. ..avocatul" aceleiai contiine, e d i s t r i b u i t .Nicolae C. N i o o l a r . actor cu reale i bogate posibiliti, pe care n u m a i ngroarea u n o r m o m e n t e l-a ndepr tat a c u m de o veritabil izbnd artistic. D i n t r e celelalte r o l u r i , soluionate, n marea lor m a j o r i t a t e , corect, se c u v i n e s meni onm, cel puin, pitorescul, d a r i autentici tatea interpretrii date d c Geta Grap sorci arhitectului, Sevastn ling. Gndile s i m p l u i funcional, decorurile l u i H e l m u t Stunner au o anumit elegan i ajut spectacolul ; spre deosebire de costu mele semnate d e Muca Sloenescu, l a care se s i m t e o oarecare improvizaie i nesigu ran. Spectacolul T e a t r u l u i D r a m a t i c d i n Braov, regiznt d c Eugen Mercus, ofer u n a d i n t r e cele m a i clare i m a i i z b u t i t e v a r i a n t e sce nice d e pn a o u m ale acestei piese. Pc cnd i u n a datorat u n u i teatru buCurelean ?

.Noul l i t i u s u b care sc joac .i l a Braov piesa l u i Paul E v e r a c cunoscut Ia ncepui, doar ea Cititorul dc contor arii, desigur, p r i n t r e alic raiuni, pe aceea de a atrage a tenia, nc d i n t i t l u , asupra Capiului c piesa n u sc desfoar n u m a i ntr-un r e g i s t r u s t r i c t real, ci i ntr-unui s i m b o l i c , deschiderea ei filozofic depind materialitatea conveniei scenice p r o p r i u - z i s c . I n ce ne privete, cre dem c precizarea aceasta, o f e r i n d cheia n care trebuie citit piesa, risc, lotui, s duc i la o rsturnare d e p l a n u r i , n sensul p o n d e r i i exagerate pe care o p o t cpta, n spec tacol, att p l a n u l s i m b o l i c ct i ..armistiiul" din f i n a l ; n cursa aceasta a tiut s n u cad spectacolul Teatrului D r a m a t i c d i n B r a ov, regizai de Eugen M e r c u s . Er ndoial, posibilitatea ncheierii u n u i astfel dc armistiiu" cu diavolul", vzul ca act necesar creativitii, i n general, n u tre buie subestimat, m a i ales n msura n care poate sugera depirea m o m e n t e l o r de criz, capacitatea o m u l u i d e a-i b i r u i nM n g e r i l e , dup ce a reuit s i l e c u noasc. D a r , parc, n u aceasta c p r o b l e m a piesei, d e v r e m e ce n u soluionarea, n u m o m e n t u l u l t e r i o r c r i z e i ne intereseaz, c i c r i z a , ca atare : o criz morul, c u toate semnele de mbolnvire a o r g a n i s m u l u i , o criz a

Victor Parhon

www.cimec.ro

41

DOUA PREMIERE LA TEATRUL DE STAT DIN T R G U M U R E


L a T e a t r u l d i n T g . iMurc a fost instalat, dc curnd, o nou conducere, n persoana r e gizorului D a n Aleesandrescu. Avem toato m o t i v e l e s o socotim, dat f i i n d vechea experien de ndrumtor i organizator a l a r t e l o r scenei a acestui nou-nscunat direc tor, vrednic de toate hunele sperane. I i urm, ea atare, .drum b u n i spornic. T o t a i c i , i n plin desfurare a fazei dc mas a F e s t i v a l u l u i Cntarea Romniei", a l u a t f i in, n decembrie t r e c u t , a 2 1 - a filial a ... I a r frumoasa scen a e d i f i c i u l u i tea t r a l d i n localitate e micat, sear dc scar, rnd pe rnd. dc o nou versiune (n l i m b a maghiar) a faimoasei ..comedii cu gangsteri", c u m i-a n u m i t B e r t o l t B r e c h t p a r a b o l a roz i s t i b i l c i ascensiuni a l u i A r t u r o U i , i (la secia romn) dc noua lucrare dramatic a l u i D. R. Popescu. Balconul. 'Snt dou lucrri t o t a l deosebite p r i n n a t u r a i factura l o r , p r i n s t i l u l i tipologia, realitile i problemele ce nfieaz ; deo sebite, m a i ales. p r i n l o c u l cc ocup n c u l t u r a teatral contemporan : u n a Arturo Ui ajuns, mulumit a u t o r u l u i c i i fai m e i ctigate n l u m e , n zonele clasicitii ; cealalt Balconul deschizndu-se abia p r i m e l o r , deci nc incertelor receptri p u blice. A m b e l e snt, ns, p r i n excelen, l u crri p o l i t i c e i p o t fi catalogate ca atare, n rndul aa-numitelor d r a m e sau parabole-avertisment. Parabola brechtian, a gangstereti p a r v e n i r i l a putere a forelor malefice, n a ziste, este, i n adevr, operant i purttoare de semnificaii, n u att p r i n nfiarea, m a i m u l t sau m a i puin Incifrat, a faptelor i a personajelor, care a u nnegrit ?i nsngerat. n t r e c u t u l n u prea ndeprtat, faa i desti nul o m e n i r i i , ct p r i n avertismentul dat i, n zilele noastre, nc v a l a b i l c smna fascist, sau d e u n t i p nrudit c u ea, n u a fost p r e t u t i n d e n i i pe d e p l i n s t e r i l i zat, c ea poate ncoli i aspira d i n n o u l a ascensiune", dac n u e recunoscut, dac n u i se bareaz d r u m u l , dac J I U e strnit. Balconul l u i D . R. Popescu arc u n a m b i t u s m a i puin ambiios. D r a m a l u i se restrnge la realitile noastre, vizeaz l u m e a noastr, care i-a cucerit revoluionar d r e p t u l l a o via uman i care se afl n p l i n proces d c edificare a omeniei ; d a r i ea avertizeaz ntr-un j o c de comar a l contiinelor c i n stite i d e bun-credin asupra rmie l o r m o r a l e , ticloase o r i ticloite, ale t r e c u t u l u i , care, nemturate d e f i n i t i v d i n c i l e . p o t i ele resuscita i p o t npdi i nbui, sub cele m a i f e l u r i t e mti, proaspetele, c u ratele c o n v i n g e r i , e l a n u r i i e f o r t u r i con s t r u c t i v e , care, i n p r i n c i p i u , caracterizeaz u m a n i t a t e a , perspectivele i obiectivele etice i s p i r i t u a l e ale societii noastre.

BALCONUL
de D. (L Popescu
seefia romna
Data p r e m i e r e i : 2 decembrie 1976. Regia : N I C O L A E S C A R L A T . Sceno grafia : A N N A T A M A S . Distribuia : CORNEL POPESCU (Adrian) ; I O N R I T I U (Melpomcle) ; O T T I L I A R O R R A T H (Voichin) ; CON S T A N T I N D O L J A N (Alex) ; C R I S T I A N IOAN (Taporea) ; C O N S T A N T I N SSAREANU (Rat) ; T E O D O R D A NETTI (Cin) ; FANA GEICA (Stela) ; A L E X A N D R U FGRA A N ( D a v i d ) ; L I V I A D O L I A (Rozalia) ; E D E R A R T O S (Toderea) ; I O N F I S C U TEANU (Andrei) ; M I H A I GINGUL E S C U (Horia) ; A N A N AG Y SCAR L A T (Fana).

Construcia i desfurarea Balconului lui I ) . R. Popescu snt o a r e c u m i n s o l i t e . E l e des c h i d , aparent, u n c o n f l i c t de generaii, p c f u n d a l u l u n u i c l i m a t d e via ros de c a r i i l e degradrii etice i a l u n o r contiine f r u s t r a t e de putina recuperrii. I n realitate, d r a m a este o aspr, o brbteasc pledoarie p e n t r u o m "i omenie, o ohemare l a ptrunderea lucid complexitii p r o b l e m e l o r cu care snt c o n f r u n t a t e contiinele l u m i i tibustre, astzi, tui a p e l l a intransigen i statornicie r e v o l u ionar n dezlegarea acestor p r o b l e m e . S u b c h i p u l ei p a r a b o l i c , d r a m a i-ar f i p u t u t n d e p l i n i funcia d c a v e r t i s m e n t , poate, si fr nvcstmntarea e i n straiele, m a i degrab declarate dect s t r u c t u r a l e , ale comarului. Scenic, m o i ales. acest v l o n i r i c n r f i p u t u t duce l a rezultate d e natur s deruteze i s reduc i d i n tensiunea dramatic, d i n substana, grea de semnificaii, a t e x t u l u i . ceea ce, ns, c u bun mn i cu b u n succes, an ncercat i a u reuit s evite r e g i z o r u l Nicolae Scarlat i scenografa A n n a Tams.

42

www.cimec.ro

Fana

Geic i I o n Fisculeanu

ele se regsesc cu sine. ntregi, complexe, cum s-au manifestat i n vis. A l e x a n d r u Fgran (David, tatl) a crescut, ns, greu, dndu-i abia nspre final msura m a siv a d a r u r i l o r sale ; el a lsat, n schimb, l u i Cornel Popescu (Adrian) i m a i ales n gerului t r i s t " (n care pare a sc f i f i x a t i a se complace I o n F i s c u t e m u ) d r u m liber spre o nvolburat-tincreasc d a r i tinerete ndurerat lupt p e n t r u puritatea con v i n g e r i l o r i relaiilor d i n t r e oameni. O pre zen de coloratur, notabil p r i n ea nsi. M i h a i Ginguloseu, n o r b u l l l o r i a ; o trecere senin i calm (i calmant), nainte de c derea cortinei : A n n a Nag y Scarlat (Fana). Echipa de interprei cu Oare a lucrat Nicolac Scarlat a v e n i t n s p r i j i n u l l u c r u l u i su regizoral, n genere, cu migloase i n venii compoziionale i, cu m i c i excepii, a nchegat u n spectacol de extrem dc f r u moase virtui plastice, d a r , m a i ales, de l i m pezi i convingtoare n u o dat, tulbur toare descifrri ale u n u i text d i f i c i l , greu do literatur", furat, adesea, do ambiguitate.

Speotacolul se desfoar pc o culoare doniinant, ireal pastelat, !*. ulb-cemiiu, n interioare dc un desen rafinat, eu uoare lente suprarealiste. notnd, parc. ntr-adevr, n apele v i s u l u i i lsnd personajelor d r e p t u l unor a t i U i d i n i i evoluii adecvate. Regizoral. I M I S U " personaje snt, ns, trimise a se mica pe dou p l a n u r i oarecum distincte, ndrumate s se rosteasc n dou registre deosebite, dup c u m aparin, efectiv, realitii o r i re prezint doar, cu t i t l u demonstrativ, ele mente de comar. Aa-numitn lume a mo l i i l o r " (a i n t r i g i i i calomniei drapate n ipocrizie galnic sau slugarnic, a a r i v i s m u l u i neobrzat, mascat de cretinilale suni de violen), ca i lumea celor dezarmai dc rigorile vieii, ce-i caut triste ori bazouse compensaii evazioniste, aceast l u m e apare, mai degrab, h u m a n o i d ntrupat pe scen, n aceast lumin s-au instalat i a u evo l u a t : cu u n i r e z i s t i b i l aplomb comic, L i v i a Doljan (Rozalia) ; cu ostenita ncintare de sine unei fpturi ratate, nchis ntr-o l u m e n-anra-lumii, Fana Geic (sou'plorin n lurt-dulce Stela) ; c u gracilitntca p l u t i t o a r e I n vrsta entuziasmclor candide, O t t i l i a B o r bth (Voichin) ; cu false trsturi dc o m , violeqtnd i njosind bunu-cretere, buna-cuviin, bunele m o r a v u r i , pc alocuri lotui, iptor auto-denunndu-sc, Constantin Ssreanu i Teodor Danetti (ouplul t r i v i a l Bsat i Cin) ; m a i puin v i i " . I o n Riiu ,(Melpomete), Constantin Doljan (Alex). D i m potriv, eroii efectivi a i dramei, se pstreaz i n v i s oameni ; e i i triesc i i strig problemele d c via, uimii sau nedumerii, rscolii sau ndurerai, prbuii de ele, n"fmntndu-le sau nfrngndu-le. Cnd comat r u l " 'ia sfrit, aceste personaje i n u m a i

ASCENSIUNEA LUI ARTURO UI POATE FI OPRITA


de B* Brecht
secia maghiara
Montat, de-a l u n g u l a n i l o r , pe cele m a i diverse meridiane ale g l o b u l u i , n cele m a i diverse m o d u r i , m a i m u l t o r i m a i puin o r t o d o x legate de ceea ce s-ar n u m i model brechtian, Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprit a fost, c u ludabil libertate creatoare (ceea ce n u nseamn, neaprat, i lips de msur sau d c rigoare), de ctre foarte tnr u l regizor Elemr Kineses, cu u n vdit sim a l contemporaneitii, filtrat p r i n nv m i n t e l e istoriei. 0 anumit gravitate strbate montarea l u i . T r i m i t e r i l e i sugestiile fabulei, acolo u n d e snt prea legate de anecdotica i t i p u r i l e u n o r circumstane istorice, a z i re volute, isnt estompate, pe msura posibibtilor, n orice caz, despovrate de d e t a l i i pre cise, de epoc", i, n msura ngduit de structura deschis a comediei, snt p r i v i t e i tratate, m a i degrab, ca v a l o r i d e p r i n c i p i u i marcate de ceea ce, cu deosebire, vor bete spectatorului de a z i spectatorul a n i l o r m a r i l o r c r a h u r i d e burs i a l f e l u r i t e l o r forme i sisteme d e corupie i de afaceri ve-

www.cimec.ro

43

lit, p e n t r u contemporaneitatea noastr, d o oc. revelator s i , deci, de fora a r g u m e n t u l u i . Aceste mti au p u t u t fi nlocuite de confi guraii tipologice. generalizaUnuv, i u t i l a ct n u a j u n g a contrazice, p r i n c o n t u r u l l o r . datele i raiunea l o r specific i u trama co mediei regizorul a fost ndreptit le ngduie. N u totdeauna, ns, fericit ; bun oar, c u m este n cazul l u i Dogsborough ale crui trsturi n u m a i a d u c p r i n n i m i c ci cele ale l u i H i n d e n b u r g , d a r nu aduc ( p r i n compoziia t e j g h e t a r u l u i mrunt care-l nlocu iete i n speotacolul de acum) n i c i cu portre t u l u n u i om d o p a i e " n aparen, m a leabil, n fond, a b i l a l m a r i l o r r e c h i n i ai finanei. Fiindc, la o adic, el n u e m a i puin rechin... Poale c esena. n acelai t i m p comic i tragic, a parabolei s n u f i fost pe d e p l i n i dup ateptri atins. Comunicarea cu sala nu a fost, u n e o r i , ndeajuns realizat, dei instrumentaia g r o t e s c u l u i i a b u f u l u i , pre tins de alctuirea parabolei, n u n u m a i c nu e ocolit, d a r , adesea, c s u b l i n i a t folo sit. O a n u m e , ascuns, dorin de a iei, cu tot d i n a d i n s u l , d i n tradiia m o d e l u l u i o r i unele compoziii i n c e r t sau t i m i d schiate a u diversificat, e d r e p t , c o l o r i t u l , d a r au i stnj e n i t d i n a m i c a d e a n s a m b l u a spectacolului. Totui, d i s c i p l i n a protagonitilor, n evoluie i n relaii, este remarcabil, aa c u m apar remarcabile i unele i z b u t i r i certe ale acesto ra. D c pild, compoziia l u i T a r r Lus/, a personajului t i t u l a r , compoziiile gorilelor"" l u i U i lucrate i n aqua forte de a c t o r i i Tcsy Sndor, G y a n m a t i fstvn i Bdos Ferenc. iNu uitm i strdania celorlali a c t o r i , de a crea. p r i n v a r i e t a t e de comporta ment i trsturi a l e t i p u r i l o r ncarnate (chiar dac n u oricnd c u succes), ambiana bogat n sensuri contemporane a parabolei l u i B r e c h t . 0 ambian care s-a i n s t a u r a t i datorit i n teligentei v i z i u n i scenografice, despovrat de orice balast d e r u t a n t , a l u i R o m u l u s Pene.

T a r r Lszlo ( A r t u r o U i )

Dala

p r e m i e r e i : 1 decembrie 1976.

Regia : K I N C S E S E L E M E R . Sceno grafia : R O M U L U S P E N E . Versiunea maghiar : H A J N A L G A B O R . Distribuia : T A R R LSZLO ( A r t u r o Ui) ; TCSY SAN D O R (Ernesto Roma) ; G Y A R M A I I S T V ' A N (Giu seppe G i v o l a ) ; BCS E E R E N C (Ema n u e l G i n ) ; Z O N G O R 1 S T V A N (Ted Ragg. Fish) ; CSORBA A N D B A S , T O I I T A M AS (Dogsborough) ; F E R E N C Z Y ISTVAN (Flake, Ignatius Dulfeet) ; NAG Y JOZSEF (Caruther, Hook) ; K R P G Y O R G Y (Butcher. Judecto rul) ; R E T H Y A R P A D (Mulberry) ; G Y O R F F Y A N D R A S (Clark) ; N A G Y L S Z L O (Sheel) : M E N D E L G Y O R G Y ( B o w l ) ; M O Z E S E R Z S E R E T . K O VACS ( B e t t y Dulfeet) ; F E R E N C Z Y CSONGOR (Actorul) ; HUNYADI LSZLO (Procurorul) ; MAGYARI GERGELY (Aprtorul, O'Cascy) ; S Z K E L Y F E R E N C (Goodwill) ; A D L E F F I N G E R O R G (Dockdaisy) ; R O D O Z O L T A N (Dogsborough-fiul, D o c t o r u l ) ; R E D O F E R E N C (Zarzavagiul).

Florin Tornea-

TEATRUL TINERETULUI DIN PIATRA N E A M , N TURNEU, N CAPITAL


D i n c o l o de orice fluctuaii valorice, T e a t r u l ' T i n e r e t u l u i d i n Piutra-Neam i menine,, consecvent, s t a t u t u l d e ramp d e lansare at tinerelor talente. d r e p t , aceste talente, m a i cu seam cele actoriceti, zbovesc aici t o t m a i puin, reduendu-i l a m i n i m u m s t a g i u l , , iar cele regizorale trec, u n e o r i , m e t e o r i c ;:

roase, c u care snt c o n f r u n t a t e economia i finanele i p r o b l e m e l e sociale ale O c c i d e n t u l u i . Mtile a l u z i v e , dc pild, ca care lucra" caricatura brechtian, i p i e r d aici r o s t u l , a l u z i a , ca atare, l a a n u m e per sonaje ale m o m e n t e l o r ncriminate f i i n d go

44

www.cimec.ro

esenial rmne, ns. faptul c la Piatra Neam persist u n spirit stimulator, u n cli mat creator, ce favorizeaz m u m a , cercetarea i iniiativa teatral. I n acest context nc-a aprat i turneul <lin decembrie (n Capi tal), cu un diptic repertorial inedit, cu spectacole ce-nu suscitat curiozitatea opiniei lehtrale.

RFUIALA
Je Philip Massinger
Data premierei : 2 decembrie 197(5. Regia : A L E X A N D R I I D A B I J A . Sce nografia : l A U R E N I U DUMITRAC. Traducerea : L E O N LEVICIII. Distribuia : CONSTANTIN GIIENESCU (Lordul Lovell) ; V A L E N T I N URITESCU (Gilles Overreach) ; T R A I A N P A R L O G (Frank Welhom) ; I O N MUSCA (Tom Allworth) : EUGEN APOSTOL (Greedy) ; P A U L C I I I R I BUA (Marrall) ; G I I E O R G H E I L A (Order) ; G H E O R G H E B I R A U (Amblc-Watehall) ; E R O N I M CRIAN (Furnace) ; R A D U VOICESCU ( W i l l do) ; M I R C E A BIBAC (Tapwell) : RO/JNA CAMBOS (Lady A l l w o r t h ) ; R A LUCA Z A M F I R E S C U (Margaret) : C T L I N A POPESCU (Froth) ; I O N E S I (Camerista) ; G E O R G E T A CACEVSCHI (Servitoarea).

Rfuiala, p i e s aleas d i n teatrul (i d i n v o l u m u l ' Renaterii engleze, titlu n o u p e afiele noastre, se nscrie n cadrul a c e l o r opiuni culturale, c e lrgesc cercul investi grii dramaturgiei universale. Rfu'utla s a u , ntr-o traducere mai apropiat de original. Datorii vechi pltite ntr-un chip nou, c e a mai cunoscut i mai bun dintre piesele datornic l u i Philip Mnssingcr, reprezentant al perioadei de decaden n drama renascen tist englez , a fost scris n j u r u l anu l u i 1025. Personajul ei central, ir Gilles O v e r r e a c h , inspiral autorului de figura unui notoriu cmtar al t i m p u l u i , a stirnit u n puternic interes, fiind comparat c u Rarabas al l u i Marlowe i chiar cu Shy lock ; piesa cele, n p r i m u l rnd, u n portret viguros al proprietarului rapace, al burghezului, n epoca slbaticei acumulri p r i m i t i v e . Lucrare, totui, d e m n a a doua, n ansamblul f a b u l o a s e i i coloratei dramaturgii scrise de colegii", na intaii i urmaii l u i Shakespeare, Rfuiala rmne o dram naiv-comptimitoarc a aristo craiei deposedate, dram c u o intrig iscu sit, rostogolit ntr-un final spectaculos i moralizator, adevrat happy-end, n caro cel ru se pedc[)sctc singur i cei huni snt rs
pltii.

fnscennd aceast pies. Alexandru Dahija (student i n anul I f f , clasa de regie Ghcorghc \ itatudisCtlina Buzoianu) a fcut, ns, o h u n alegere. n tradiia claselor de regie dc altdat, alegere validat de o montare aproape profesionist. Inteniile studentuluiregizor. e x p u s e limpede n caictul-program. denot o abordare creatoare a piesei, u n de cupaj concis i esenial, centrat pe natura istoric a relaiilor sociale. Rsturnnd rapor turile dintre personaje i reaezndu-le d i n perspectiva noastr, gsind i o expresiv idee de spectacol n formula judicioas a ..demontrii mecanismului m i n c i u n i i " , ope-

www.cimec.ro

r i n d radiografii necrutoare, n dorina, f i reasc, dc a expune portretele i n u i n t r i g a , tnrul Dabija ne-a convins c tie s gndcasc u n spectacol, c i t i n d atent u n text. Personajele snt grupate i n dou categorii : cele sincere n brutalitatea p o r n i r i l o r instinc tive, copii ai n a t u r i i ce se comport dup legile slbatice ale j u n g l e i relaiilor dc aca parare i dominare ; s i cele false i n modela rea c o m p o r t a m e n t u l u i l o r social, disimulndu-i, p r i n masc, faa. Dincolo de aceast clar idee, reprezentaia n u se citete, ins, la fel de cursiv ca programul. Rezolvrile actoriceti snt, adesea, lipsite de omogeni tate, poriuni ntregi d i n montare rmn i n expresive, se folosesc soluii colreti, truouri studeneti combinate cu cliee sau abloane profesioniste. Dar, dincolo de stratul efecte lor, cnd actorii caut sensul adnc a l mi crii i a l relaiilor, sc obine u n joc curat, expresiv, de valoare. Aa ne apare Rozina Cambos, desfurare de fantezie i inteligen scenic, i n t r - o compoziie rafinat-satiric, cu volutele comediei de maniere' rsucite brusc i n r a c u r s i u r i groteti ; aa joac, i n primele scene, T r a i a n Prlog, impunnd cu fermitate u n d u r eliberat dc conveniile sociale, u n l i p ce tie s piard, dar, m a i ales, c u m s ctige ; aa contureaz Constantin Ghenescu silueta inspirat-ridiool l o r d u l u i , d a r i i pierde, pc parcurs, l i n i i l e ; n sfrit, aa ar fi t r e b u i t s joace Valentin Uritescu, actor cu deosebit nzestrare dramatic, interpret cu un special sim a l t e a t r a l u l u i , care, d i n p cate, a ratat ntlnirca cu sir Gilles Over reach, oferindu-ne doar sehia n creion a u n u i portret d o r i t n clar-obscur r e m b r a n d t i an. Ceilali, adic Raluca Zamfircscu, I o n Musc, Paul Chiribu, Eugen Apostol, Gheorghe Biru, Gheorgbe Dnil, E r o n i m Crian, se mic uor, n compoziii m a i m u l t sau m a i puin tiute, plastic caracterizate, totui, apariiile snt, m a i m u l t sau m a i p u in, solistice, neunite de bagheta regizorului.
1

TIMPUL N DOI
de I). R. Popescu

Dala premierei : 9 decembrie 1976. Regia : E M I L M A N D R I C Decorul : PAUL BOBTNOVSCIII. Costumele : D I M I T B I E S B I E R A . Ilustraia m u z i cal: M I I I A E L A SERGESCU. Micarea scenic : A D I N A CEZAR. Distribuia : C A R M E N P E T R E S C U (Emilia) ; C O R N E L I U D A N B O R C I A (Silviu) ; F L O R I N M A C E L A R U (llo ria) ; V A L E N T I N U R I T K S C U (Lucu).

Cunoscut i d i n alic montri, aceast pies singular n teatrul l u i D.R.P., rd cin dramatic stingher ce e rsucete, parc, napoi i, odat ivit d i n solul inspi raiei, se chircete fr a fgdui ramificaii viitoare, aceast pies nedecis stilistic, pam flet trist, melodram ironic, fabul cu tlcuri aspre, a fost citit dc banii .Mndrie cu g r a v i tate i calm. Cu u n calin sftos, cu o blndee batjocoritoare, n i se nfieaz povestea unei csnicii sfrmate ntr-un vis. D i n t r u ncepui, decorul, concepu I de Paul Borlnovschi, ne plaseaz intr-o ambian cu dubl determinare : concreta, palpabila realitate d i urn buctria nesat cu borcane dc murturi i eu f u n i i dc ceap s i , totodat, spaiul ireal, scos d i n t i m p marcat j u i n bergmnniana pendul fr ace, p r i n r a m u r i p l u t i n d pe cerul scenei ; decor care, comhi-

Decorul, proiectat dc tnrul arhitect sce nograf Laurcniu Dumitrac (debut sceno grafic) ca o structur geometric, impercepti b i l variabil, sintetizeaz cteva elemente elocvente d i n propunerea regizoral : gradenele, pe care apar fixate, n posturile min c i u n i i " , personajele i g r u p u r i l e ; apoi, cpri o r i i , sugernd spnzurtori ce nc t r i m i t la epoc (exemplu de detaliu stilizat cu for de evocare plastic) ; n sfrit, l e m n u l , a l b , b r u t , materie tipic pentru scena elisabctan, care apare ntotdeauna expresiv i con sistent. Oricum, examenul studentului-regizor a fost trecut, debutul l u i A l e x a n d r u Dabija pe scena-coal d i n Piatra Neam, pe de o parte, impunndu-ne stim fa de g i r u l i ncrederea acordate aici, generos, studenilor n tiina i arta direciei de scen, pe de alta, hrnindu-ne speranele n continuitatea colii noastre regizorale, n meninerea unei direcii de gndire independente, creatoare, i n abordarea t e x t u l u i .

Corncliu D a n Borcia i Carmen

Pelrcscu

46
www.cimec.ro

iind nat ii r;i 1 ism ud i fantasticul, deschide o hun calc de acces spre u n i v e r s u l piesei. Spectacolul ne povestete c u m o gospodin bovaric (Carmen Pctrescu), mlntuit de grija creterii c o p i i l o r , n sfrit, m a r i i pe la oasele l o r , sastisit de reete de ciorbe, gogoari i lapte dc pasre, plictisit dc vorbele, gesturile, a m i n t i r i l e , aceleai, mereu aceleai, ale soului (Corneliu D a n B o r c i a ) , repetate, i n v a r i a b i l , n s c u r t u l rgaz cnd v i n e acas s mnnce i s doarm. i ese u n v i s de dragoste. U n vie strmb, cu u n erou ( F l o r i n Mcelarii) c a m soios, c a m caraghios, n tot cazul, j a l n i c i nefericit i u mediocra l u i v u l garitate, erou pe care, i n l r - u n m o m e n t de dezamgit f u r i e , ea l ucide, s i i g r u m i n d u - 1 cu f i r u l d e telefon. Urmeaz trezirea d i n v i s , cind brbatul, rentors mpreun cu u n m i l i ian ( V a l e n t i n Uritcseu), constat c presu pusul c a d a v r u , declarat ascuns sub p a t , n u exist i nici -a existat vreodat. Barca h i merelor f i i n d scufundat, soii sc rcnllnesc cu adevrat, i z b u t i n d s gseasc o calc spre trmul f e r i c i r i i f a m i l i a l e . Aceast fabul e relatat d e E m i l Mndrie, foarte clar i ilustrat cu nenumrate dese n e " i aciuni scenice (povestirile soului snt permanent m i m n t e i a n i m a t e ) . D a r u n strat s i m p l i f i c a t o r acoper nite zone m a i a d i n e i d i n t e x t , dup c u m valuri de zeflemea paro

dic inund problematica grav a piesei, mpingnd-o la f u n d . D r a m a dc contiin i criza d e i d e n t i t a t e a u n u i c u p l u ce sc zbate ntre uzur i regenerare, ntre a m i n t i r i r o buste i spaim d e lincezeal, netiind c u m s triasc o r a p r e z e n t u l u i , este energic trans lat spre o anecdotic demascatoare, expus cu m u l t pitoresc. Personajele snt desenate tranant, tipizate, precis caracteriza le. Carmen Pctrescu fixeaz trsturile u n e i femei p l a cide, cu o viat interioar mediocr i cu reacii dc bun-sim c o m u n , care parcurge, fr m a r i intensiti emoionale, d r u m u l de la realitate l a v i s i napoi. Corneliu D a n Borcia i m p u n e , c u dezinvoltur i farmec, u n so care, s u b aparena banalitii, a conform i s m e l o r i t i c u r i l o r , ascunde o gravitate f u n ciar, u n e c h i l i b r u tonic i n d i s p e n s a b i l i u n real sim d e rspundere. Proiecie oniric, pl mdit d i n l i n i i contorsionate, silueta celui dc-al t r e i l e a " a fost desenat de F l o r i n Mcelaru cu f l u i d i t a t e , v u l g a r i t a t e a f i i n d p i c u rat cu finee i uurtatea sugerat consi stent. V a l e n t i n Uritescu comploteaz c u u n accent tonic distribuia, ntr-o scurt, d a r m e m o r a b i l a apariie ; ceea ce n u se poate a f i r m a i despre a e l o r i i pui n situaia dificil d c - a j u c a apariiile m u t e .

Mira fosif

ZILELE CULTURII TEATRALE DIN R. D. G. N ARA NOASTR


TEATRUL N A I O N A L VASILE ALECSANDRI" DIN IAI

AMFITRION
de Peter Hacks
P r i n t r e e m u l i i l u i B r e c h t , Peter H a c k s este, poate, c o l m a i consecvent i, n acelai t i m p , m a i personal n d r a m a t u r g i a actual d i n R.D.G. Deschis p r o b l e m e l o r m a x i a l e socie tii i a l e o m u l u i , creaia l u i Hacks (mrtu risit i fi tributar, cndva, i formelor breohtiene) pstreaz, ns, astzi, dup a proape 20 dc a n i de carier, i cultiv, cu

D a t a p r e m i e r e i : 1 0 septembrie 1976. Regia : C A L I N FLORIAN. Sceno grafia : G E O R G E DOROENCO. I l u s traia muzical : GEORGE RODIF O C A . Versiunea romneasc : H O R S T F A S S E L M I R C E A F I L I P . Distribuia : E M I L COERU ( J u p i ter) ; S E R G I U TUDOSE (Mercur) ; D A N A Q O R A N I E I (Amfitrion) ; D I ONISIE VirrCU (Sosias) ; LIANA M A R G C V E A N U (Alcmena).

netgduit o r i g i n a l i t a t e , d i n ceea ce d e f i nete p e m a e s t r u l su, simul istoricitii, d i n a m i c a dialectic a observaiei i gndirii, predispoziia parabolic a a r g u m e n t u l u i d r a m a t i c , o a n u m e dexteritate d e a mnui u m o r u l , i r o n i a i p a r a d o x u l , ca i n s t r u m e n t e de nvluire ntr-un c l i m a t de aparent destin dere, de voie-bun, a temelor, a l t m i n t e r i , de

www.cimec.ro

47

ti semnificaia nou. actualitatea la care poate t r i m i t e mrunta, la u r m a u r m e l o r , obatere adulterin o A l c m e n o i , czut, d i n ne socotin, prad iretlicului i poftelor l u i J u p i 1er... Coborrca U l i m p u i ui (a l u i J u p i t e r i a l u i Mercur) n lume i ptrunderea l u i i n viaa i problemele de via ale o m u l u i de rnd subliniaz la Hacks n u dou p l a n u r i existeniale, strine ntre ele i divergente, ci virtualitatea divin i n o m , p o s i b i l i t a t e a (i necesitatea) ca o m u l s-i demonstreze u m a nitatea tocmai prin combustia i l u m i n a d i vin ee-o definesc. J u p i t e r devine, astfel, o ipostaz (neglijat n i n f a t u a r e i rutin belicoas) a l u i A m f i t r i o n ; a d u l t e r u l A l c m c nei, u n gest de recunoatere i de trezire a virtuilor omeneti (care sparg cadrele osificutc ale d e p r i n d e r i l o r " r i g i d convenionale i n relaiile d i n t r e o m i femeie, n relaiile, pn l a urm, d i n t r e oameni...). Elementele amare ale anecdotei" d i s p a r i ele astfel : Alcmena n u m a i e v i c t i m a u n u i b o v a r i s m avant la lettre i a unei nelciuni o l i m p i c e , ci complice ou O l i m p i i i n scoaterea n v i leag i punerea n valoare a condiiei d i v i n umane a soului c i , acesta, n u m a i pierdut i a u t o m a t i z a t n funcia" l u i existenial, n care s-a deprins s se mite. Este, a i c i , m u i puin dect o comedie a mtilor, dect o burlesc cu q u i - p r o - q u o - u r i ; pc t i p a r u l consacrat al mtilor i o l q u i - p r o - q u o - u r i l o r asistm, m a i degrab, la u n j o c a l u n g h i u r i l o r de vedere, d i n s p r e care p o t f i i se cer considerate dispoziiile etice ale o m u l u i , cu ceea ce este nltor i cu ceea ce este nerealizal, cu ceea ce este degradat i cu ceea ce este recuperabil n el. ceea ce face f a r m e c u l p u t e r n i c c o n t e m p o r a n n i come d i e i , care, pe p l a n u l expresiei i, mijloacelor dc captare, apeleaz la b u c u r i a c i o c n i r i l o r de i d e i . la verifioa<reu spumoas a adevrurilor, cercetate n v e r s u l i n r e v e r s u l l o r , la satisfacia de a afla, n f i n a l , n u s u r p r i z a v r e u n e i poante" de deznodmnt, c i d r u m u l spre dezlegare a unei p r o b l e m e care atinge i r e s o r t u r i l e c l i c i i , n genere, i cele ale i n t i mitii noastre celei m a i ascunse. Pe alte coordonate, farmecul e iscat de b a r u l poetic n o u pe care l degaj atmosfera uor pa tinat de i r o n i e construit d i n conveniile clasicizante ce plutesc peste acest j o c olim p i c " a l autocercelrilor i nutorecunontorilor. Firete, d i n c o l o de aceste virtui, nu l i p sesc n t e x t u l l u i Hacks n i c i o seam dc v i r tui i p e n t r u un b u n spectacol de situaii, n u n u m a i de r a f i n a m e n t a l g e s t u r i l o r i a l atitudinilor. La T e a t r u l Naional d i n Iai, Clin F l o rinii a g i n d i t spectacolul, vdit, n funcie de ele. S-a b u c u r a t , desigur, i de i n t e l i g e n t a , aerat i c a l d 4 u m i n o a s n scenografie a lui George Doroenco, p e n t r u oare Amfitrionul l u i Hacks pare p u r t a t de u n vnt coregrafic (n msur s i n s p i r e benefic discreta l i n i e a ilustraiei muzicale datorate l u i George Rodi-Foca). Punerea n scen a l u i Clin

Liana

Mrgincanu i E m i l Coeru

semnificaie grav, pe care le atinge i pc c a r e , de obicei, p e n t r u a le dezbate, c ncli nat s le transfere n zonele f i l o z o f i c u l u i . Aa f i i n d , comediile l u i m a i cu seam cele aa-numite olimpice" (fiindc sc slujesc de lumea m i t u r i l o r clasice ca d c o l u m e , p r i n n a t u r a ei, tipizat i. deci, scutit de i n c u r s i u n i i configurri psihologizante, n f o n d , dc ncrcturi dc prisos, ntr-un nnivens a l con f l i c t e l o r dc idei) d a u i m p r e s i a , fals, a indiferenei fa de t i m p i fa dc lucrarea de eroziune sau d c transformare a t i m p u l u i , fn realitate, atemporalul" (sporit i de f l u ena poetic a d r a m a t u r g i e i sale, obligat de rigoarea r i t m u l u i p e n t a i a m b i c i de s t r u c t u r a c i , aristotelic, uneori) este. deliberat, d e s t i n a t s trezeasc, p r i n ocul ieirii d i n cadrele r u t i n i z a t e ale mentalitii cotidiene, meditaia i judecata activ contemporan. Pe r e g i s t r u l acesta de elevaie formal, a u t o r u l i poale ngdui, fr o c o l u r i , i n c u r s i unea n m i e z u l p r o b l e m a t i c i i pe care o v i zeaz. N u v i z i u n e a nou. n u tratarea con temporan l intereseaz pe Hacks i n p r e l u area u n e i anecdote m i t o l o g i c e , c u m este, de pild, aceasta, a l u i A m f i t r i o n i a soaei side, A l c m e n a ; povestit de la P l a n t l a G i r a u d o u x n nenumrate i n cele m a i f e l u r i l e c h i p u r i , ea s-a redus ntotdeauna, anecdot, la o simpl fars, m a i m u l t sau m a i puin hazoas. de alcov. Pc H a c k s . ns, nu h a z u l , oarecum irist i galben. l ispitete, 48

www.cimec.ro

H o r i a n so ofer, i n aceste condiiuni, cu precdere cuvntului i gestului i are n vedere, m a i puin insistent decit s-ar f i p u t u t i n t i m p l a , efectele de situaie. Pcat c, n tlmcim l o r , Horst Fasse! i Mircea F i i i au p u n c t a t doar, capricios, t e x t u l comediei cu unele m o m e n t e prozodice, lsind t e x t u l , n a n s a m b l u l l u i (dealtfel, cu contiinciozitate transpus i n l i m b a noastr), s sc depene n u n u m a i i n r e p l i c i vduvite de n e r v u l ( n u ntmpltor) a l v e r s u r i l o r , d a r , adesea, de-a d r e p t u l mpinse spre p r o z a i s m . Ceea ce n i c i n u aduce c u v r e u n a d i n t r e nsuirile majore ale o r i g i n a l u l u i , n i c i n u slujete efectiv pc ac tor, c i , dimpotriv, l ispitete c u nlesnirile f a c i l u l u i . pcat, fiindc, d i n aceste p r i c i n i , spectacolul cade, adesea, p c o pant con versaional dc s t i l cameral, pe a l o c u r i obo sit de nebnuite l u n g i m i i, i n genere, a fost astfel f r u s t r a t dc m o t o r u l acelei r i t m i citi clasiciste cu care 1 lucks distaneaz (ca s folosim t e r m e n u l ) m i t u l i m o m e n t u l m i t i c dc t i m p u l i de p u b l i c u l n o s t r u , pc care, n fond, le a r e n vedere. Sc p i e r d e , adic, sub stana s t r u c t u r a l ironic a comediei i, n s c h i m b , sc d, fals compensaie, ap la moara u n o r compoziii i n u t i l groase, u n o r so luii situaionale n u totdeauna fericite, u n e i alunecri pe l u c i u l a n e c d o t i c i i , n sine, pe can- s i a u t o r u l i regizorul e c h i r v o i a u , tocmai, s-1 treac pe u n p l a n secuiul. Cu aecste rezerve. ns, interpreii au marcat t i pologic, cu justee (I)ionisic V i l c u , i n Sosias, chiar cu suculen), elementele v i i ale come diei : L i l i a n a Mrgineanu a fost o Alcmen care a tiut s fac f e m i n i n , d a r n u i c u slbiciune, fa l u i J u p i t e r ( E m i l Coeru ; acesta, stpnit, m a i degrab, d e l i n i a corpo ral a z e u l u i , decit de s p i r i t u l ce i se con fer) ; Scrgiu Tudose, ca M e r c u r , chemat- a ntregi i a n i m a acest s p i r i t , a fcu t-o m a i convingtor ( m a i c u haz) n r a p o r t c u J u p i ter (el cruia raisonneur era), d e c i t n r a p o r t cu Sosias, fa de savoarea cruia (nielu moldoveneasc, totui) a corn cedat... I n goiicrc, trimind uor la u n spectacol de teatru l i r i c , Amfitrion, n m o n t a r e a i e ean, poart a m p r e n t e l e u n e i netgduite g r i j i p e n t r u elegan i r a f i n a m e n t , nsuiri urc n u p o t f i trecute cu vederea, n i c i lsate fr o cuvenit bun preuire.

TEATRUL N A I O N A L DIN BUCURETI

DESTINE
de Regine Weiclter

Data p r e m i e r e i : 2 decembrie 11)76. Regia : I O N CO.IAR. Decorurile : ELENA P A T R A C A N U - V E A K I S . Coslumele : G A R R I E L A N A Z A R I E . A d a p tarea : I O N B A I E U . Distribuia : H U N A RACHIEANU (Marta) ; KALUGA ZAMFIRESCU (Anita) ; I L E A N A I O R D A C H E (Birgit) ; E U G E N I A M A C I (Ute) ; CON S T A N T I N D I N U L E S C U (Reiner) ; M I H A I M A L A I M A R E (Bernd) ; G E O R G E PAUL AVRAM (Ebcrhard) ; E L E N A SEREDA (Doamna Schuster) ; M A R I A N H U D A C (Rremer).

Florin Tornea

Amplasat n sala A t e l i e r a T e a t r u l u i N a ional, reprezentaia construit de I o n Cojar se dorete desfurat n m i j l o c u l p u b l i c u l u i j o c nconjurat de spectatori! Decorul Elenei Ptrcanu-Veakis se d i s t r i b u i e pe m a i m u l t e Jocuri d c aciune : cteva practica b i l e la n i v e l u r i d i f e r i t e , d o m i n a t e dc u n m i c p o d i u m c e n t r a l , u n m i n i m u m de recuzit, a p t s sugereze c a d r u l i ambiana psiho social. B i n e gndit, astfel, m o n t a r e a sincro nizeaz unele secvene, contrapuncteaz altele, dnd r i t m , r e l i e f i c u r s i v i t a t e dinamic p u inelor ntmplri d i n piesa Reginei W e i c k e r : dnd, m a i ales, pregnan i d e i i de destine ( c u m s-a t r a d u s t i t l u l o r i g i n a l u l u i , Premian tele). O pies specific p e n t r u o a n u m e d i recie, important. n l i t e r a t u r a dramatic actual d i n R e p u b l i c a Democrat German : preocuparea pentru dezbaterea dialectic, p e n t r u discuia n c o n t r a d i c t o r i u pe teme etice, axnt, n general, pc o relaie esen ial : familie-munc, rspundere social-satisfacie individual, i n d i v i d - c o l e c t i v i t a t e . Tnra autoare, ea nsi m u n c i t o a r e n K a r l M a r x - S t a d t , sintetizeaz, ntr-un fapt d e via exponcnia'l. relatat cu fervoare demonstra tiv, m e n t a l i t a t e a de t i p nou a c o n s t r u c t o r i l o r socialiti d i n G e r m a n i a democrat, d e s c r i i n d procesul complicat, d i f i c i l , de m o d e l a r e a n o i i a t i t u d i n i , a n o u l u i t i p de c o m p o r t a m e n t . U n m i c colectiv urmeaz s primeasc o distincie republican p e n t r u realizrile, ca i p e n t r u s t i l u l su d e munc. I n a j u n u l acestui important eveniment, u n a dintre membrele c o l e c t i v u l u i refuz p r e m i u l , denunnd o a n u mit stare de l u c r u r i . - u n a n u m e c l i m a t , ce

www.cimec.ro

Eugenia

Maci,

Elena

Screda

i, n

plan

ndeprtat,

Constantin Dinulescu

n u concord cu imaginca-model u c o l e c t i v u l u i frunta, aa c u m a fost lansata, p u b l i c i tar, de ctre s i n d i c a t . Refuzul E l v i r c i (perso naj ce nu apare n scen) declaneaz derut n rndul celorlalte t r e i colege, candidate v o ioase i complezente l a p r e m i u , i i n d i g n a r e la cea de-a p a t r a efa, conductoarea i c r e i e r u l c o l e c t i v u l u i , cea a crei ambiie, a d e t e r m i n a t , de f a p t , acordarea distinciei. O seam de alte reacii au loc i p r i n t r e colegii dc ntreprindere, p r i n t r e factorii" de c o n d u cere ca i n snul f a m i l i i l o r respective. P r i n tr-o suit de i n c u r s i u n i n i n t i m i t a t e a celor p a t r u femei, d e c u p i n d cteva subiri felii de via", autoarea r e c o m p u n e t a b l o u l mozaicat al g r u p u l u i social alctuit d i n destine i n d i v i d u a l e i izbutete o i m a g i n e n a n s a m b l u , convingtoare, i, totodat, o pledoarie p e n t r u adevr, p e n t r u sinceritate, i p e n t r u c u r a j u l o p i n i e i , ntr-un cuvnt, p e n t r u o etic a rela iilor sociale nefaLsificatc. Spectacolul poteneaz toate aceste premise ale piesei, i accentueaz caracterul de dez batere, de proces etic, c u u n f i n a l deschis ntrebrilor, s c u t i t de pronunarea v r e u n e i sentine. Pancarte cu interogaii se adreseaz p u b l i c u l u i , incitndu-1 s reflecteze, s i a po ziie, de partea sau mpotriva M a r t e i , efa mbtrnit, care i-a dedicat viaa lipsit de b u c u r i i l e csniciei, ale f a m i l i e i colec t i v u l u i , r e z u l t a t e l o r m u n c i i , n d i s p u t a - i n verunat cu tnra E l v i r a , cea liber n gndire i a t i t u d i n i , incapabil d e c o m p r o m i s i linguire, p r o t o t i p u l o m u l u i care n u poate, f u n c i a r , tri c o m o d . Spectacolul T e a t r u l u i Naional, limpede scris scenic, are parte de o distribuie o m o gen. Distribuie n care I r i n a Rcbieanu

realizeaz o adevrat creaie i n r o l u l r i g i d e i , intransigentei M arta : o creaie lefuit cu migal artizan, micat dc adinei r e s o r t u r i luntrice, luminnd p o r t r e t u l tulburtor de omenesc, p r i n tristeea ce-o eman, a l u n e i femei tt de s i n g u r e , ntre pereii casei sale, nct nu poate tri dect i n t r e tovarii de munc ( i n cazul dc fa, tovarele), munc identificat existenei nsei. Distribuie n care R a l u c a Zamfirescu (cu finee comic i distincie dramatic), Ileana Iordache (cu farmec i studiat nonalant). Elena Seroda (ou tact i Id n d severi Late) i E u g e n i a M a c i (cu n p l o m b i dezinvoltur colorat) c o m p u n destinele acestor p r e m i a n t e n producie i corijente n viaa particular. P r i n pies trec i cteva siluete dc brbai, crora autoarea le-a ncredinat, i n genere, r o l u r i m a i i n grate, o r i c u m , cu o ncrctur dramatic negativ : C o n s t a n t i n D i n u l e s c u portretizeaz, cu discreie i subire savoare, u n so egoist i prefcut, i a r M a r i a n Hudac, n tue ceva m a i groase, u n responsabil s i n d i c a l , p u t e r n i c afectat de scandalul" refuzrii p r e m i u l u i . Scena d i n f i n a l u l montrii, n care acost responsabil, stnjenit de rsturnarea o r d i n i i d i n u n i v e r s u l su b i r o c r a t i c , v i n e s ofere premiul repede, pe furi, dorind mua malizarea e v e n i m e n t u l u i , iniial ateptat cu nerbdare, i femeile ncep s rd, u n rs tonic, m o l i p s i t e i , destins, nelept, se reine ca o concluzie ,a dezbaterii. i sentina (ne rostit) a procesului, (moral) se pronun i se accept, firesc,, fr c u v i n t e : rsul con damn ipocrizia,, denun f a l s u l n relaiile d i n t r e o a m e n i . .'

Mira losif

50

www.cimec.ro

ADAM l EVA
de Rudi Slrahl
TEATRUL I O N VASILESCU
Dala p r e m i e r e i : 29 n o i e m b r i e li)7(>. Regia : O L I M P I A A R G 1 1 I R . Costu me : E V A O R B A N . D e c o r u r i : D R E I B O T H . Ilustraia muzical : L U C I A N I O N E S C U . Versiunea romnease : D O B B E . Distribuia : DANIEL TOMESCU (Adam Schmilt) : A D I N A POPESCU (Eva M i i l l c r ) : C U I R A (Jutlcrloarea) ; A D R I A N P E T R A C H E ( (nat d r . M i r h a e l i s ) ; M A R I E T A L U C A (Procurorul d r . Gabriel) ; A L E X A N D R A A L B U L E S C U (Hela) : D U M I T R U PE 1)0 R E AC (Hansi) ; D I M I T B I E D U NEA (Scbinunelpbennig).

O m u l de teatru d i n B.D.G. este setos <lc comedie. Asemenea observaie ne-n fost ades semnalat, n r a p o r t c u o a n u m e , neneleas, reticent a d r a m a t u r g i l o r d i n ara prieten, fat de tratarea destins a p r o b l e m e l o r actu alitii. B u d i S t r o h l d r a m a t u r g trecut n delung v i c i i l e p r i n p u b l i c i s t i c a de foileton a celebrei reviste de satir i u m o r Eulenspiegol" i-a exersat, ns, condeiul n cer neala m a i m u l t sau m a i puill acid a u m o r u l u i i a Tost, de aceea, d i n chiar m o m e n t u l d e b u t u l u i su d r a m a t u r g i e , acum c:ivn a n i ,

n chip masiv i nsufleii, mbriat le spectatori, consacri ud u-sc ca u n u l dintre com e d i o g r a f i i de f r u n t e a i m o m e n t u l u i teatral de astzi i n Republica Democrat German. E, poale, n u l i p s i i dc interes s constai c scrisul su, m a i degrab bucuros p o r n i t pe verv decit pe denunuri neaprat satirice, c de natur s fie i dc p u b l i c u l nostru ntrnp i n a t cu o deloc convenional plcere. Adam i Eva este, n aceast privin, o dovad. Ingenioasa idee de a dezbate p r o blemele serioase ale e t i c i i m a t r i m o n i a l e , n l o c u i n d f i n a l u l t r i s t a l u n e i csnicii ce se destram pe calea u n u i proces de divor (revelator de uurtate, dc lips de respon sabilitate i de nelegere, de dragoste i de respect reciproc, n relaiile d i n t r e brbat i nevast) cu u n proces de nchegare a unei csnicii, n care v i i t o r i i soi snt chemai s probeze trinicia sentimentelor cc-i leag, ofer d i n capul l o c u l u i teren rsului. Pc acest teren se p o t , ns, aduce la lumin i se pot pune i n discuie i, efectiv, sc i p l i n n discuie o seam dc aspecte grave, contra d i c t o r i i , ale m o r a v u r i l o r actuale, ale m o d u l u i de p r i v i problemele vieii, ale libertii i n d i v i d u l u i faj de societate, fa de p r o p r i u l l u i fel de a tri i de a-i ntocmi progra m u l de via. I n acest context, seriozitatea sau f r i v o l i t a t e a , m a t u r i t a t e a sau lipsa de m a t u r i t a t e n luarea unei decizii, profunzimea sau n u m a i aparena sentimentelor a i r e anga jeaz v i i t o r u l , consecinele u n o r a t a r i decizii, p o t colora i dimensiona a t i t u d i n i , puncte dc vodere, p o t p r e f i g u r a date comportamentale, deopotriv, suculente i generatoare de adinc meditaie. ceea ce se petrece n aparent m i n o r a comedie a l u i B u d i S l r a h l , care nu n u m a i c se preteaz bunci-dispoziii, d a r o i p r e t i n d e p e n t r u ca p i l u l e l e amare, siibt c x l u n l oferi le, s fie i ele, fr reinere, nghiite.

Scen d i n spectacol

www.cimec.ro

Este C C O I ce O l i m p i a A r g h i r exersat n p a r t i t u r i comice m a i d i f i c i l e a neles Dala p r e m i e r e i i 19 i u n i e 19/6. bine. E a trateaz n fars subire j o c u l p r o Regia : T U D O R F L O R I A N . Sceno pus de a u t o r i, indicnd scenografului A n d r e i grafia : I O N C R I S T O D U L O . Versiunea B o t h o l i n i e suliematic-caricatural a decoru romneasc : D O B R E . r i l o r , las n v o i e (poate, prea n voie, u n e Distribuia : GABRIEL SANDU-. ori)', s sc desfoare aciunea, iar pc p r o LESCU (Adam Srhmitl) : COCA tagoniti s-i marcheze, n u fr o a n u m e BLOOS (Eva Midler) ; P A U L L A V R I C doz de lips de rigoare, o prezen osten (Judectorul) ; DAN SNDULESCU t a t i v ludic. Aa se face c hazul a c o n t a m i (Avocat d r . Micbaclis) VIRGINIA n a t scena, l a t u r i l e m o r a l e m a i spinoase evo 1TTA MARCU (Procurorul dT. Ga cate de pies, i spre elucidarea crora a fost briel) ; CONSTANA COMANOIU scris, snt tratate ca simple ipoteze d c l u (Hcla) ; N A E O C T A V I A N C R I S T O L O c r u " . . . I n aceast voie-bun general, A d i n a VEANU (Ilaoui) ; FLAVIUS CONPopescu a lucrat", c u o consumat art a STANTINESCU (Greficrid) ; LULI naturalcei, o E v d e zile m a r i nostim, C R C I U N ,i R O R I S G A V L I T C I I I (Ase plin d e elan tineresc, de drgla i n c o n sorii). tien, >de ingenu sinceritate i a lsat o dr de s e n t i m e n t a l i t a t e , handicapnd, cu b u n a c i realizare, pe A d a m , n care D a n i e l M i d l e r . Spre deosebire de c i , se i a n u m a i i n T o m eseu a fost nevoit s depun e f o r t u r i serios D a n Sndulescu, i n t e r p r e t u l A v o c a t u p e n t r u a face, cu onestitate, c u p l u c u ea. l u i , n v r e m e ce P a u l L a v r i c , n r o l u l J u d e B i n e temperat", jucind u n . r o l p r i n exce ctorului, c h i a r dac pstreaz e c h i l i b r u l celor len retoric (i bueurmlu-se d c acest j o c ) , dou p l a n u r i , n u ezit n i c i u n m o m e n t s M a r i e t a L u c a , n Procuror, aflnd u n cores den t o n u l ingrorii i a l efectelor facile, la p o n d e n t de replic i dc adres (i de p u b l i c " . N u scap de ele nici F l a v i u s C o n t a n d r e sperane) n A d r i a n Petrache (Avo slnutincseu, a l t f e l , bine d i s t r i b u i t n r o l u l c a t u l ) . 0 compoziie de efect i l a r (inutil u n u i b o n o m grefier. ngroat cu trsturi olovneti) a fcut D i m i Spectacolul a r e haz i e b i n e p r i m i t d c trie Dunca. 0 bun apariie deus ex ma p u b l i c , (dar n u are s t i l i e Tegretabil c china jovial, generoas, juvenil : o u p l u l tnrul regizor T u d o r M o r i a n n u i-a p r o p u s H e l a i H o n s i , respectiv A l e x a n d r a A i b u l e s c u m a i m u l t i na reuit s s t i m u l e z e ntreaga i D u m i t r u Fedoreac. D i n pcate, t e x t u l n-a distribuie n sensul u n e i sporite autoexi prea ajutat-o pe M a r i a C h i r a s treac p r a gen a a c t u l u i a r t i s t i c . g u l u n e i existene funcional resemnate ( J u dectoairoa).

Victor Parhon

Florin Tornea TEATRUL DRAMATIC DIN BRAOV

Cu toat importana i seriozitatea p r o b l e m e l o r pe care l e p u n e o r i g i n a l u l proces a l . . . cstoriei a d o i t i n e r i , Adam i Eva de R u d i S t r a h l este, totui, o comedie i T e a t r u l D r a m a t i c d i n Braov -a greit otui d e puin tratnd-o ca a t a r e Spectacolul tnrului regi zor T u d o r F l o r i a n a r e c u r s i v i t a t e i coeren n demonstraie, d a r se dovedete p r e o c u p a t exclusiv- d e exploatarea efectelor comice, simplifiond interferena d e p l a n u r i p e care era construit piesa. De a i c i i r o z u l sceno grafiei semnate de I o n Cristodulo, ca i tonalitatea de fars a ntregului spectacol. A c t o r i i intr i n t r - o glum fie ea i c u implicaii d i n t r e cele m a i serioase d a r n u toi tiu pn u n d e t r e b u i e s ntind aceast glum i cnd t r e b u i e s sc i a n serios. Alturi d e j o c u l s u b t i l i nuanat a l V i r g i n i e i I t t a M a r c u , n r o l u l P r o c u r o r u l u i , asistm l a u n s t i l de j o c deplasat estradistic. p e oare l practic n p r i m u l rnd protagonitii : G a b r i e l Sndulescu n tnrul A d a m S c h m i t t i Coca Bloos n r o l u l v i i t o a r e i sale soii. E v a

DOMNUL PUNTILA l SLUGA SA MATTI


de B. Brecht"
TEATRUL DRAMATIC DIN GALAI

Coincidena a fcut ca. n perioada r e l a n srii, s i m u l t a n e , la Galai i l a Piteti, a acestei piese, ncmaijucat la n o i d c v r e o cincisprezece a n i , s o v e d e m i n t u r n e u l l u i B e r l i n e r E n s e m b l e . Spectacolul berline/, (rtu PuntUa-Modell, c i o variant, strlucit, o p r o p u n e r e de reprezentaie, ntr-un demers n e o - b r e c h t i a n , n care toate i d e i l e piesei s-au focalizat n j o c u l d e maxim, superb v i r t u o zitate a l excepionalului actor Ekkehard

www.cimec.ro

D a l a premierei : 16 decembrie 1970. R e g i a : A D R I A N L U P U . Scenografia: M I R C E A R I B I N S C H I . V e r s i u n e a rom neasc : F L O R I N T O R N E A . M u z i c a : IOSIF HEREA. Distribuia : M I T I C A I A N C U (Pun tila) ; M I H A I M U L U L ( M a t t i ) ; M A R C E L I I I R J O C I I E (Judectorul) ; L E O NARD C A L E A (Veterinarul) ; VLAD VASILRI ( M u n c i t o r u l amril) : A L E XANDRU N S T A S E (Chelnerul. C r a TEMELIE (Muncito sul) : L U C I A N rul); R A D U G H E O R G H E J I P A (Mimcitorul rocovan) : B Q G D A N ERBAN (Surkkala) ; A U R E L I A N G E O R G E S C U (Pastorul) ; G R I G D R I S T A R U (Avo catul) ; G A B R I l L A R E D E R ( F i i c a l u i Surkkala) : L I L I A N A L U P A N (Eva) ; D A N A N D R E I B U B U L K I (Ataatul) ; S T E L A P O P E S C U - T E M E L I E (Emma); SANDA MARIA ULMENI (Farmacis ta) ; V I C T O R I A S U C H I C I - C O D R I C E L ( L i s a . mulg&toarea) : M A R C A GEORG E S C I T (Telefonista) ; T E F A N I A G O RUN U (Lama) : L E N I TEFAN E S C U (Fina) ; V E R O N I C A IRAOG (Soia p a s t e l u l u i ) .

Soluii) u-a intimidat pe creatorii notri, i e bine i firesc s se ntmple aa ; iar m i d ii piele noastre ntlniri cu acest verificat i rezistent text ne-au demonstrat, o dat in plus, c teatrul l u i . B. este o oper cu ade vrat deschis, stimulatoare pentru gndire, i c intelectualul Brecht avea o nemrginita dreptate cnd scria c, instinctul de investi gare este u n fenomen social nu inai puin agreabil, n u mai puin imperios Ca inslinclul de procreare". Acestui instinct dc investigare, dorinei dc cercetare, de cunoatere, de punere i n discu ie a temei, i-a dat curs tnrul regizor Adrian L u p u , monlnd Domnul Puntila i sluga sa Matti pc scena Teatrului Dramatic din Galai. Subintitulat volkstck (pies popular), Domnul Puntila (scris n 1040, n perioada exilului finlandez, montal i n regia 'lui Brecht, i n 1948, la Zurich, apoi, tot sub direcia sa de scen, constituind mo mentul inaugural I l u i Berliner Ensemble, n 1949) reprezint, cum prea bine ee tie, o expunere-modol pe tenia stpn-slug, o demon straie dialectic a unitii obiective, nu a unui i n d i v i d , c i a unui statut social, n spe, al proprietarului, realizat p r i n discontinui tatea comportamentului. Caracterul dual a l lui Puntila inocent, generos, fraterniznd la beie ; brutal, pososiv, agresiv i afiruiindii-se ca stpn, la trezie este u n scprtor argument dramatic n expozeul brechtian i n -

Milic l a m II (Puntila)

si M i h a i

Mihail

(Matti)

ei taior 11 transformarea l u m i i , ecuaia Puntila-.Viatli i rezolvarea ei devenind una din tre formulele clasice i n analiza matematic cu aplicaii dramaturgies, pe care Bertolt Brecht ne-a lsat-o, privitoare la lumea n care lucrurile n u merg cum trebuie". N u relaia Puntila-Matti, i nici dublul caracter a l moierului, l-au preocupat pe Adrian L u p u , n construirea spectacolului glean. Sau nu asta l-a interesat n p r i m u l rnd; fiindc, n aceast multistratificat. slufos-hogat montare, regia s-a artat dor nic s descopere mai ales noi sensuri, chiar noi direcii de conflict, noi exemple de ali enare i de mutaii caracterologice, spectacolul proiectndu-se ca un eseu critic, novator cu orice pre, pe o tem de Brecht. O reprezen taie mozaicat, discontinu, nmnunchind sumedenie de motive i de propuneri brcchliene, art d i n dramaturgia ct i d i n estetica maestrului dc la Schiffbauerdaum : de la u t i -

www.cimec.ro

53

Uzarea apsat, cu caracter agitatoric, a sung u h i i i a paraJbolei (bun, dramatic i cu rdcini .in f o c l o r u l n o s t r u , m u z i c a semnat de i o s i f Herea), J a marcarea distanrii" personajelor (exceleaz, a i c i , M i h a i M i h a i l .vltti i D a n A n d r e i Buculici-Ataatul) ; dc ta lansarea parodic a m e l o s u l u i operei c u l i n a r e " l a descompunerea analitic, demonstra tiv, u n e i situaii, n vederea obinerii u n e i c o n c l u z i i didactice. Caracterul eseistic a l mizanscenei se c o n t u reaz i m a i apsat fin partea a doua a spec t a c o l u l u i , u n d e regia construiete u n ntreg etaj d c semnificaii sociologic-dramatice, i m plantnd i n c a n a v a u a aciunii b r e c h l i c n e re zolvri, soluii i abordri ce nc t r i m i t , m a i degrab, l a d r a m a t u r g i i posl-brechtieni, D i i r r o n m a t t i b r i s c h ; a i c i a m a m i n t i . prezena insinuant, t r e p t a t amenintoare, pn ajunge feroce i criminal, a capetelor rase", u n i t a t e dramatic sui-generis (in raport cu textul), alctuit d i n judector, p r e o t i avocat ; t r i o grotesc i s u m b r u , cruia i se altur, n ' f i n a l , recuperat f i i n d , Ataatul, g r u p care l manipuleaz fi pe P u n t i l a , d i c t i n d u - i h o - ; trrile de p r o p r i e t a r , g r u p care-l -lichideaz, la vedere, pe S u r k k a l a cel rou", i n f i n e , g r u p care, n scena muntelui H a t e l m a " , l asist pe P u n t i l a n peroraiile-i paroxistice, , ce vizeaz l i m p e d e ascensiunea u n u i A r t u r o U i , luminndu-i drumul" c u fclii (aluzie la ! r i t u a l u r i l e fasciste), pe m o r m a n e l e dc cri sfiate ale u n u i s i m b o l i c autodaf. Alt scen cu semnificaii e x p l o z i v d i l a t a t e este trgul l argailor", m o m e n t dc i n t e n s d r a m a t i s m , dese- j nnd r i g u r o s c e r c u l nesfritei r o t i r i a o s i n d i - . ilor l a munc-.. C u seriozitate, n d e p l i n a nelegere a r o l u l u i i funciei d e obieotc", : i n u dc personaje, aa c u m le-a caracte r i z a t B r e c h t , apar i f e m e i l e d i n K u r g e l a , logodnicele l u i P u n t i l a , cele despre care crea torul t e a t r u l u i epic spunea c reprezint figurile cele m a i n o b i l e d i n pies", eroinele p o v e s t i r i l o r finlandeze, care unesc compor t a m e n t u l n a i v c u o adnc i real nelep c i u n e " . Dealtfel, n a i v i t a t e a i iretenia, n accepia l o r de categorii estetice b r e c h l i c n e , traverseaz m o n t a r e a ca dou l i n i i dc for, explicitnd sensurile deschise ale f a b u l e i , l u miivnd tlcul ei ascuns. Strdania dc a s u n a b r e c h t i a n apare i n scenografie, cu efecte cutate n c'talarea ghe retelor d i n l e m n cenuiu, cu o camionet portocalie ( i n s u f i c i e n t folosit ca loc dc j o c ) , decor cc mpinge spectacolul m u l t n sal, atrgtnd p u b l i c u l n j o c , c o n f o r m v i z i u n i i regizorale. I n acest eseu regizoral, care lanseaz, pre c u m spuneam, n o i ipoteze n analiza piesei ipoteze d i s c u t a b i l e , d a r n u l i p s i t e dc i n t e res . c a p i t o l u l c e l m a i n e g l i j a t apare, d i n pcate, t o c m a i n i n t e r p r e t a r e . Precaritatea u n o r rezolvri, lipsa de acuratee, de rigoare n j o c . slbiciunea u n u i rol-cheic mineaz e d i f i c i u l nlat cu atta efort ; dc a i c i , i senzaia de p r e a mult regie, dc p r e a p l i n n soluii, de cazn, n d a u n a u n e i demonstraii l i m p e z i , p u t e r n i c e a temei. Confuz se dese

neaz p a r t i t u r a , d u b l a partitur, acordat la o singur cheie, a l u i P u n t i l a ; t a l e n t a t u l , crea foarte t a l e n t a t u l Mitic l a n c u , recent tor al u n e i r e m a r c a b i l e G u r i e n t r a v e s t i , n u este, deocamdat, P u n t i l a , i n nici u n a d i n l r e cele dou ipostaze. Acesta e i h a n d i c a p u l reprezentaiei, cruia i i face lotui fu cu 'succes u n M a t t i p u t e r n i c nuanat, u n M a t t i surs de p o z i t i v " , c u m l-a vzut B r e c h t , i c u m l-a j u c a t M i h a i M i h a i I . u n M a t t i s i m p l u , d a r iret, n n i v i ndrjit, depozitar al u n o r adevruri profunde, inalienabile, u n M a t t i care nchide reprezentaia cu grav i adnc rspiindore. S-au m a i r e m a r c a t , s t i listic, D a n A n d r e i D u b u u c i , d e s c u i n d f i n i s u b t i l a r g u m e n t u l r o l u l u i (Ataatul), i. t e m p e r a m e n t a l , l i lin nu L u p a n ( K v a ) , c o t n ingndu-ne de nrudirea ei c u P u n t i l a . I n personajele-grup, Muirga Gcorgcscu, Sanda M a r i n Ulmeni, Victoria Suchioi-Codricel i Stela Popeseu-Temelie a u a d u s , fiecare, p a r t i c u l a r i tatea u n e i b i o g r a f i i d e m o n s t r a t i v e , p r e v e n i n du-ne a s u p r a capcanelor l u m i i conduse de stpini" i eomportndu-so e x p r e s i v core grafic i n d a n s u l logodnei". M a i puin reuit a aprut g r u p u l capetelor rase" sau a l oche l a r i l o r n e g r i " , conf'inmindu-nc o m a i veche idee despre d i f i c u l t a t e a adecvrii u n o r solu ii regizorale l a realitatea concret scenei. Dar, i n a n s a m b l u , Domnul Puntila i sluga sa Matti reprezint u n i m p o r t a n t p u n c t cti gat de T e a t r u l D r a m a t i c d i n Galai. U n suc ces r e p e r t o r i a l , firete, continund o tnr tradiie B r e c h t , noeptit aici n urm cu cteva s t a g i u n i , ^i u n ctig profesional cert. ca orice c o n t a c t c u t e a t r u l l u i B r e c h t , cu i m perativele l u i estetice i c o m a n d a m e n t e l e ideo logice, cristalizate u n i t a r ntr-un t e x t d r a matic.

TEATRUL A . DA VILA" DIN PITETI

Vesel, coloTat, n pitoresc joc expozitiv, spectacolul s e m n a t de T u d o r Mrscu, tnr regizor cunoscut pn a c u m m a i m u l t p r i n i n t e r m e d i u l m i c u l u i ecran, ne i n t r o d u c e d i rect i c u plasticitate n tema-tez : p r o l o g u l are m e n i r e a s arate p u b l i c u l u i , n colivi.a" i n care a p a r e a d u s P u n t i l a : Un animal cc-a vieuit odinioar... j ...moier, ca pe la noi j O jivin hmesit i un ntru de soi". AadaT, cortina" montrii u n p a r t e r de sticle, cu mult grij mpodobite, g a r d u l de l e m n , siluete de mesteceni, cuierele cu costumele protagonitilor, expuse f r u m o s , la vedere, ecriteau-rile cu marcarea l o c u l u i i s u b i e c t u l aciunii, a p o i celelalte elemente de decor, care, d e asemeni, n e v o r i n d i c a , p c t o t p a r c u r s u l reprezentaiei, ce se ntmpl'" (s n u uitm c u n b u n decor b r e c h t i a n

54

www.cimec.ro

Dala premierei : 8 i a n u a r i e 1!)77. Regia : T I ' D O R M A R A S C l . Decoru rile : D U M I T R U G E O R G E S C l . Costu mele : E M I L MOISE. Muzica: H O R I A MOCULESGU. Distribuia : HAMDI CERCHEZ. V A L E R I U SNDULESCU (Punhla) : VALERIU SNDULESCU, HAMDI CIRCIIEZ (Matti) ; SORLN Z A V U L O VIGI (alul) ; CORNEL P O E N A R U (Judectorul) ; N I N A ZA1NESCU, J U L I E T A S Z O N Y I (Eva) ; I O N R O X I N . PETRE D I N U L I U (Ataatul) ; P E T R E D I N U L I U . I O N R O X I N (Avocatul) ; I L E A N A ZARNESCU (Emma) ; M A R I N A L E X A N D R E S U (Veterinarul) ; J U L I E T A S Z O N Y I , N I N A ZINESCU (Farmacista) ; MARTA SAVCIUC (Mulgtoarea) ; C A R M E N R O X I N (Te lefonista) ; D U M I T R U D R A G A N (Un barba l gras) ; D U M I T R U D I M 1 T R I E (Muncitorul) ; F L O R I N PRETORI A N , EMILIAN CORTEA (Rocovanul) : PETRE TANASIEVICI (Amrilul) ; J U L I E T A W E I G E L (Laina) ; D U M I T R U I V A N (Surkkala) : M A R I A A N DREEA R A I C U (Fina) ; V A L E R I U BUaU (Pastorul) ; DLEANA FOCA (Soia pastorului).

trebuie s indice, n u s sugereze...), comen tnd ntmplrile c u haz subire, voios, snt, pentru spectatori, punctele de sprijin ale fabulei cu Puntila i M a t t i . Ln fel c u m son.gul (desenat muzical de Horia Moculescu, n cutat i uneori izbutit stil Dessau-Brecht, alternind Cupletul si cntul), i n l e i p r c l a t expre siv i inteligent ( m a i ales n a doua jum tate a spectacolului) dc Marta Savciuc, tra seaz, cu o .anumit necesar rigoare, gra niele teritoriului brechtian, n interiorul c ruia au evoluat, bine ghidai, actorii. Doin ind Puntila fi sluga sa Matti este, pc scena lin Piteti, u n spectacol canonic, lucrat vdit dup model, d a r , n acelai t i m p . proaspt, cu accente originale, u n spectacol de tineree i de tineret. Prima l u i caracteristic ar fi sigurana, impetuozitatea actoriceasc. Regi zorul a lucrat cu dou distribuii, procedeu care s - a vdit u t i l , eficient ca metodologie, ca pedagogie, n introducerea actorilor i in familiarizarea l o r cu tehnicile de joc hrechtiene. Cei d o i protagoniti, gata n orice moment la interanjare (antrenai, n egal msur, s interpreteze cellalt rol), au realizat, i n formula vzut de noi I l a m d i CcrchezPumtila, Valcriu Sndulescu-Matti u n cu plu exemplar, u n binom dramatic, cu largi i multiple semnificaii. L i n i a de for a re prezentaiei o gsim n traiectoria acestui Puntila, cruia I l a m d i Cerchez i transmite o m i r e energie, i afl expresive particulariti

temperamentale, trsturi psihice i inedite amnunte 'fizice, descoperind, n coerena ati tudinii de tpn, de proprietar deci, i n statutul eooial motivele unor purtri inco erente, discontinue. I l a m d i Cerchez confirm, cu acest r o l important, multe promisiuni an terioare. E l realizeaz u n Puntila original, compoziie exploziv pc stri sufleteti tran ante, cu plnis puternic i emoii n beie, cu furii roci, livide, necrutoare, altminteri, cum, dealtfel, rceala acr a inui moier nfumurat l caracterizeaz tot t i m p u l . Valeriu Sndulescu compune n n Matti ce uzeaz cu vicleug de masca supunerii i a servilismu l u i , u n iMatti cu farmec brbtesc, seductor i d i n topor, ridic uliznd, prin simpla l u i prezen, lumea l u i Puntila, a Evei i a Ataatului. Munca laborioas a regiei cu i n terpreii s-a resimit pozitiv i n celelalte r o l u r i , finisate cu grij n ansamblu i n detaliu. D i n numeroasa distribuie s-au re marcat, m a i ales. figura Ataatului, portret de u n imens ridicol eapn, conturat precis de Ion Roxin, ilueta Avocatului, caraghioas coleopter (Petre Dinuliu) i Marta Savciuc, excelent n ambele ipostaze, de eroin a po vestirilor finlandeze i de interpret dc songuri. U n spectacol care convinge c, la Teatrul A. D a v i l a " d i n Piteti, prezena u n u i regizor tnr este stimulatoare, ca oriunde, dealtfel.

Mira Iosif

www.cimec.ro

cunoate pe scen opera m a r e l u i d r a m a t u r g , dect r a r i i n c o m p l e t . D i n t r e Naionale, cel d i n Craiova s-a decis. n sfrit, s nscrie n r e p e r t o r i u Don Carlos, d o v e d i n d c a neles u n u l d i n t r e i m p e r a t i v e l e p r o g r a m u l u i su re p e r t o r i a l . Creaie de vrf a l u i Schiller, acest poem d r a m a t i c c u m l subintituleaz a u t o r u l evoc n u att viaa scurt i z b u c i u mat a I n f a n t o l u i d e Spania, ct epoca n tunecat a l u i F i l i p a l 11-lea i a Inchiziiei, i. m a i o u seam, l u p t a p e n t r u l i b e r t a t e popoarelor E u r o p e i , cotropite de mobortul t i r a n . Evocnd t r e c u t u l , Schiller.d glas n zuinei spre l i b e r t a t e a epocii sale i, p r i n nflcratul m a r c h i z de Posa, proclam direptu'l d e gndi, de a exista liber, a l naiuni lor o p r i m a t e . Schiller avea douzeci' i cinci de a n i cnd a scris Don Carlos, vrsta M a r c h i z u l u i de Posa, vrsta m a r i l o r c l a n u r i , a ges t u r i l o r eroice, i i a m b i i shakespoareeni de cinci picioare d a u v e r s u l u i s c h i l l e r i a n nari parea acestei vristc. Pana d r a m a t u r g u l u i aterne pc hrtie, nIr-o admirabil sintez, ideile dc l i b e r t a t e ale secolului a l optsprezecelea, i d e i care c o n damn d e s p o t i s m u l i t i r a n i a i fac e l o g i u l l u p t e i p e n t r u progres. Ct de v e r i d i c e snt personajele, l intereseaz m o i puin, evo carea u n u i anumit t i m p i u n u i anumit loc n u l oblig l a respectarea autenticitii stricte a faptelor, Schiller punnd n lumin valoarea simbolic a adevrurilor, semnifica ia, peste t i m p , a i d e a l u r i l o r de dragoste,

Constantin Fugain i Sniaragda O l t e u n u

TEATRUL N A I O N A L DIN CRAIOVA .

DON CARLOS
de Schiller
Don Carlos pe scena T e a t r u l u i Naional d i n Craiova, iat o alegere vrednic de laud. Cu att m a i de laud, cu ct n u n c este d a t prea des s consemnm n u m e l e l u i Schiller n c r o n i c i l e noastre : i c i , Intrig i iubire, colo, m a i de m u l t , Hoii, i c a m att. Don Carlos n u s-a m a i j u c a t de mult v r e me, Wilhclm Tell, Fecioara din Orlans, Wallrnstein, Conjuraia lui Fiesco, deloc. Re petatele ndemnuri ale presei, ale f a c t o r i l o r de ndrumare, nu-i afl ecou. I n v r e m e a asta, teatrele c e r sugestii p e n t r u m a r e l e l o r r e p e r t o r i u . Ce situaie paradoxal, d i n v a s t u l zcmnt a l d r a m a t u r g i e i u n i v e r s a l e , s fie Ignorate tocmai piesele d i n cea m a i nobil alctuire ! Sute de m i i de e l e v i nva d i n m a n u a l e n u m e l e l u i Schiller i n u a u c u m

D a l a p r e m i e r e i : I decembrie 1970. Regia : G E O R G E T A T O M E S C U . De corurile : V. PENIOARA-STEGARU. Costumele: H J L I A N A P R E D U . T r a d u cerea : A L . P I I I L 1 P P I D E . Distribuia : C O N S T A N T I N SASSU ( F i l i p a l Il-Iea) ; I L E A N A S A N D U (Elisabeta de Valois) ; C O N S T A N T I N FUGAIN ( D o n Carlos) ; D A M I A N O A N C E A (Alessandro Farnese) ; M O N I C A S M A R A N D O I U (Infanta Clara Eugenia) ; V I O R I C A P O P E S C U - M I I I A I L (Ducesa de O l i v a r c z ) ; C O N S T A N A NICOLAU (Marchiza de M o n d e c u r ) ; S M A R A G D A O L T E A N U (Prinesa dc E b o l i ) ; L U C I A N A L B A N E Z I I (Marchi z u l de Posa) ; I L I E O H E O R G H E ( D u cele de A l b a ) ; R E M U S M A R G I N E A - , N U (Contele de L e r m a ) ; M I R C E A H A DIRCA (Ducele de Feria) ; P A V E L ClSU (Ducele de M e d i n a - S i d o n ia) ; VLADIMIR JURAVLE (Don Ramon de T a x i s ) ; I A N C U G O A N A ( D o m i n go, duhovnicul regelui) ; PETRE GIEORGHIU-DOU (Marele I n c h i z i tor) ; P E T R E I L I E S C U - A N A T I N (Sta reul u n e i miinstiri) ; E M I L D O Z D O GESCU (Don Luis Mercado) ; A N G H E L P O P E S C U ( U n ofier) ; A D R I A N P E TRESGU (Un paj).

56

www.cimec.ro

prietenie i libertate nip personajelor sale. Spectacolul Gcorgelei Toniesou eel d i n l i i o i .aceast pies pc scena eraiovean este e c h i l i b r a i i curgtor, gndit s i m p l u , d a r cu l i m p e z i m e . Decorurile l u i V. Penioar-Sleguru, concepute pe t o a t lrgimea i p r o f u n zimea n o i i scene, d a u sugestia p a l a t u l u i re gal, c u z i d u r i sumbre i reci, cu ncperi austere. n\!uilc i n umbr, ou ui tainice i cotloane ascunse, palat mpnzit dc iscoadele Inchiziiei, de slugi supuse regelui. Excelen t u l maestru de l u m i n i Vdim L e v i n s c h i g sete, i d c ast dat, soluii a d m i r a b i l e pen tru a sugera atmosfera apstoare, amenin toare do l a curtea r e g e l u i - t i r a n . I n acest cadru evolueaz interpreii, dnd via per sonajelor, p o t r i v i t concepiei regizoarei, ntr-o evoluie mereu tensionat i ntr-o ludabil unitate. Se i m p u n e Constantin Sassu, care l-a n t r u c h i p a t pc F i l i p a l 11-lea p o t r i v i t i m a g i n i i pe care no-a lsat-o istoria despre acest m o liort t i r a n , cu gesturi zgroite, eu t o n u r i as pre, cu p r i v i r i ngheate, adevrat, despot a l Spaniei i E u r o p e i . Tnrul Constantin Fuga in este D o n Carlos, u n i n f a n t e nflcrat, cu farmec, ou elegan, sincer ndrgostit, credincios p r i e t e n i e i , inocent pn l a n a i v i tate, u n e o r i trdat de voce, care n u e pc

msura t e m p e r a m e n t u l u i su. Ileana S a n d u , interpreta Elisobelei de Valois, are distincie i putere de fascinaie, graie i frumusee, i e sincer tulburat de dragostea I n f n n t e l u i . Smaragda Olteanu e interpreta inteligent, meticuloas, a orgolioasei ndrgostite P r i n esa de E b o l i . Se vede c L u c i a n A l b a n e z i i i-a gndi l cu mult claritate r o l u l , i l-a a p r o p i a t cu dragoste, d a r nu-1 acoper pe loal diversitatea datelor : a l su Marchiz, de Posa e prea cumpnit, prea reinut, m o itolongole sale i m p o r t a n t e snt rostite, fr ndoial, i n t e l i g e n t , d a r n u cu suficient n flcrare. Puterea sa de fascinaie este astfel diminuat. O compoziie bine nchegat rea lizeaz V i o r i c a Popescu-Mihail, i n r o l u l se verei Ducese d c Olivarez. Ilie Oheorghe, l a n cu Corni, Petre C h e o r g h i u - D o l j , n p r i m u l rnd, R e m u s Mrgineanu, Pavel Csu, E m i l Bozdogcscu, n a l doilea, ntregesc o g a l e r i e de p o r t r e t e i ncheag u n a n s u m b l u fr in cope valorice. Don Carlos este u n spectacol b u n , valoros,, serios, u n spectacol care face cinste scenei craiovene i continu promitoarele perspec t i v e ale s t a g i u n i i acestui colectiv prestigios.

Virgil Munteanu

ALTE PREMIERE
TEATRUL BULANDRA'
t e a t r u , p r o f u n d . . . s t r i n d b e r g i a n . T e a t r u l sir poart o pecete greu d e contrafcut, a r e u n t i m b r u , o t o n a l i t a t e aparte, a c o r d u r i s p e c i f i c e . L u m e a p e care o anim n piesele sale o l u m e d e v i s sau o l u m e real, o l u m e stranie sau obinuit, strlucitoare sau cenuie, f r u moas sau url este inconfundabil i inimitabil. Dac t e a t r u l su, d e inspiraie pozitivist sau mistic, psihologizant sau naturalist, simbolist sau prefigurnd expresionismul, poate f i contestat (el nsui s-a negat, c o n testnd t o t ceea ce scrisese pn o anumit dat, aa c u m fusese dispus s adere a z i la o filozofic, ca minc s-o repudieze), poate s cunoasc o perioad d e vog i(aa c u m s-a inbmplat), care s alterneze c u u n a n care interesul s scad, n n i c i u n caz el n u poate fi u i t a t . i, ntotdeauna cnd este redescope r i t , n i m e n i d i n c e i care o fac n u are conti ina c omagiaz doar m e m o r i a u n u i m a r e scriitor, c ndeplinete u n act p i o s de resti t u i r e , ca i c u m a r terge dc p r a f o pnz celebr d i n t r - o galerie, schimbndu-i locul p e n t r u a o p u n e m a i n lumin, c i toi a u s e n t i m e n t u l c descoper sau redescoper a f i niti c u epoca, cu p r o p r i i l e l o r concepii des pre t e a t r u . Aceasta i - a i fcut pe u n i i s

PELICANUL
de A. Slrindberg
D a t a p r e m i e r e i : 3 0 decembrie 1970 Regia : IOAN TAUR. Asistent : D O R A M I L I T A R I I . Scenografia : D A N J I T I A N U . Asistent costume : M U I A E L A D E M E T R I A D E . Ilustraia m u z i cal : R O M E O C H E L A R U . Distrinuia : I L E A N A P R E D E S C U (Elise) ; P E T R E L U P U (Fredcrik) ; LUMINIA GHEORGHIU (Gerda) ; EMMERICH SCIIAFFER (Axei) ; A N C A V E R E S T I (Margret).

Rousseau-ist sau s w e n d e n b o r g i a n , tolstoian, nietsrschean s a u schopenhauerian, rnd pe rnd, n gndire, Strindberg rmne, n

www.cimec.ro

57

Sus :

Ileana

P r e d eseu Schiffer

si

Emmerich

J o s : Luminia G h e o r g h i u i P c l r c L u p u

afirme c Slrindberg se plaseaz merou i n n'alrul de avangard, c se afl mereu prin tre autorii d i n plutonul frunta. Pentru ' Slrindberg rmne, nainte de toate, un mare, i. tic aceea, permanent, autor dramatic, dnd, i n 1874, tnrul critic Strindbcrg, pe alunei in vrst de 2."> de a n i , elogia drama social, regrelind c teatrul suedez rminca complet n afara vieii sociale, el considera c u n mare autor dramatic e cel care a asurlal toi ceea ce anim o epoc, cel care a neles dorinele bune sau rele, adevrurile i ero rile, rtcirile i visurile legate de viitor ale timpului su. i, care [ace ca toate acestea s fie rensufleite in faa spectatorilor, fcindu-i s se cunoasc pe ei nii, n acelai timp n care cunosc, prezentul n care triesc". lat, exprimale, surprinztor de concis i de limpede, criterii ce rmin foarte actuale n judecile noastre axiologice. Dar cnre este realitatea pe care o vede i vrea s-o zugrveasc Strindbcrg ? Ea n u este alta dup propriile sale cuvinte dec.il spectacolul crud, cinic i nendurtor pe care-l ofer viaa". f!ci, va f i exclamat Slrindberg, odat cai u n u l dintre eroii si : L'nde e frumuseea ? In natur i n imgi<naia mea cnd e mbrcat n haine de du minic ! Unde gsim onoare i credin ? n basme i n spectacolele pentru copiiJ (...) Florile cele mai frumoase snt cele mai o trvite ; de fapt. ntreaga lume i via snt blestemate...'' Ceva d i n aceast lume re flectare a societii n care tria , lumc-iad, cas de nebuni, nchisoare, morg, lume pli moarte", n de rtcire, pcate, suferine i lume a ..eternelor schimbri, greeli i du reri" (concepie n care rzbat limpede i n f l u enele budiste suferite) regsim, ca o obse sie, i n estura celor m a i multe d i n piesele sale. Dar pesimismul i mizantropia n u - l m piedic pe Strindbcrg s accepte, cum n u tiu ns s accepte u n i i d i n t r e eroii si, lupta : ct despre mine, gsesc c bucuria de a tri const n lupta puternic, nenduplecat a %'ieii". Poale, de aceea, scnlimentul cu care rmi, dup ce imaginile sumbre d i n piesele sale s-au derulat, n u este totdeauna de depri mare, ci unul de neneceptare a unei realiti slrimbe, de aspiraie spre m a i bine. Slrindberg a adus, inplinindu-i dezideratul estetic formulat .mai sus, teatrul suedez n mijlocul vieii sociale, a creat o epoc i n u o vog, un stil i n u o dramaturgie deschis unor mode i modele literare. Pelicanul, scris n 1907, face parte d i n tr-un ciclu de piese scrise pentru Teatrul I n t i m d i n Stockholm. nrudit, pe l i n i a tema t i c i i i a .personajelor, cu alte drame ale sale, Pelicanul reia tema infernului", aflat i n Dansul morii. Micul i a d " , cum c .denumit, sugestiv, insula pc care se afl fortul, intre pere(ii cruia se zbat, torlurndii-sc reciproc, cpitanul Edgar si soia sa Alice, ponte fi re gsit i aici, n alte dimensiuni i inostaze. U n alt detaliu d i n acel bellum o m n i u m contra omnes", u n nou episod d i n acea lupt a creierelor", care fusese schiat n alte opere

www.cimec.ro

anterioare, se afl i a i c i . D i n n o u , o csnicie nefericit, buzat pe minciun i ur. soi orgolioi, o marn tiranic i egoist. O alt ncercare <le a smulge mtile celor ce n cearc s-i creeze o fals i d e n t i t a t e moral, s j K i z e z e n o a m e n i oneti i b u n i . Dup o lung absen, Elise se rentoarce, i m e d i a t dup moartea fostului ei so, la v e c h i u l cmin i la cei d o i c o p i i a i si, Fred e r i k i Gerda. O scrisoare rmas d c la t a l I l o r dezvluie c o p i i l o r u n adevr ngrozi tor. P r i n t o t ce a fcut, Elise este, n com p l i c i t a t e cu a m a n t u l e i , astzi soul Gerdei, cea care a d i s t r u s viaa l o r , ca i p c a tat l u i . Cei' d o i c o p i i se trezesc ca dup u n s o m n greu i n u au tria s nfrunte, i n c o n t i n u a r e , viaa. F r e d e r i k , ntr-un moment de rtcire, d foc casei. Disperat, Elise se arunc de pe balcon. Cei d o i copii hotrsc s n u p rseasc casa cuprins de flcri, care devine s i m b o l u l a t o t ce a fost v e c h i , ru i u r i t . Cu o copilrie frustrat, mcinai de ur p e n t r u n e i m p l i n i r i l c , p e n t r u viaa l o r irosit, Frederik i Gerda n u m a i credeau n n i m i c , n u m a i pstrau n i c i o speran, nu-i m a i fceau n i c i o i l u z i e , n u m a i erau n stare s luipte p e n t r u a nltura rul i vd pen n m o a r t e s i n g u r a soluie salvatoare t r u ei. Cnd n Suedia s-a j u c a t Pelicanul ntr-un s t i l n a t u r a l i s t , cu gemete i strigte de d u rere, spectacolul, se afirm, a d e v e n i i r i d i c o l , de n e s u p o r t a t . Ceea ce nemulumise cu cteva d e c e n i i n urm n u ar p u t e a , cu att m a i m u l t , ' s satisfac p u b l i c u l de a z i . Sc porc r e g i z o r u l l o a n T a u b a neles acest l u c r u i a trasat o l i n i e d e i n t e r p r e t a r e sobr, ou. o desfurare a d i a l o g u l u i fireasc, cu nfrun tri ce n u culmineaz n t o n u r i ascuite. I sc p o t reproa, ns, o p o r n i r e greoaie a spec t a c o l u l u i , pauze p r e l u n g i t e , o anumit ab stractizare, ca i neomogenizarea j o c u l u i acto rilor. Decorul conceput de D a n J i t i a n u o n cpere nalt, o u pereii spoii n a l b creeaz o atmosfer rece, ngheat, sugernd drnm.a care se desfoar a i c i , dram a l c rei act f i n a l n u a a v u t nc loc. P r i n t r e h u sele fr culoare, ea nite stafii, u n d e t o t u l p u r e ncremenit ca sub u n clopot de sticl, s i n g u r u l element care joac" o canapea d e u n rou i n t e n s , pe care a zcut i s-u si ins Tatl face s pluteasc o permancnl flacr n aceast ncpere, meninind, parc, treaz m e m o r i a d e f u n c t u l u i sau bntnind con tiina celor care l - a u urt i persecutat. O flacr cc pare s prevesteasc c u m v a v i i t o r u l i n c e n d i u ce v a m i s t u i casa, mpreun cu cei care o locuiesc.

micarea larg, d e z e c h i l i b r u l i dezordinea i n terioar, cu c a l i n u l i c u starea dc extaz. ntr-un p e r m a n e n t i i r e c o n c i l i a b i l conflict cu ea, F r e d e r i k , f i u l ei, poart, n i n t e r p r e t a rea l u i Petre L u p u , ceva d i n tristeea i durerea l u i Harnici" (E ceva putred n Dane ordine marca" devine a i c i : Ceva -a fost n la noi', dup c u m : ceva e putred" va spu sau: ne i s t u d e n t u l d i n Soruita fantomelor, arcul e gata s plesneasc i mainria s se dea peste cap", cpitanul d i n Tatl). a l i t a ur, amrciune i disperare n g l a s u l , n p r i v i r i l e , n f e l u l i n carc-i poart hainele srccioase i sordide, i n c o r p u l ncovoiat, mbtrinit nainte d e v r e m e , crispat, sfiiat parc d c d u r e r i nbuite, nct s e n t i m e n t u l nifrngerii d e v i n e nelinititor i prevestitor a l u n u i sfrit tragic. Gerda (Luminia G h e o r g h i u ) p a r e , l a n ceput, s fie n afar i dincolo dc lupt. Cstorit c u brbatul pe care i l-a d o r i t , l iubete posesiv, egoist. Pare c n u urte pe n i m e n i , n u acuz, n u suspecteaz pe n i m e n i , n u amenin pe n i m e n i . E a se com port ca o somnambul (somnambulismul", d e f i n i t ca^ o alt p a r t i c u l a r i t a t e a u n o r a d i n tre e r o i i l u i S t r i n d b c r g , este prezent i a i c i ) . ' Refuzul acesta de a p r i v i realitatea n fa reflect, tio fapt, neputina de a tri, do a accepta viaa aa c u m e, d e a l u p t a . L u m i nia G h e o r g h i u , debutant pe scena T e a t r u l u i lulandra", schieaz p o r t r e t u l acestui perso naj ale crui inim i simuri se pietrific dc la o scen la a l t a , desenndu-i, n l i n i i aspre, trsturile.' refuzndu-i orice urm de i e i n i n i t a t e . C h i p u l pare s c u l p t a t n cremene, p r i v i r e a , sumbr i ngheat, zmbetul, transfor m a t r i c t u s , m e r s u l , l i p s i t de orice graie. Dealtfel, i m p r e s i a comun pe crc o d a u apariiile celor d o i frai este aceea a u n o r jucrii d i n t r - u n balet mecanic, stricate, cu hainele decolorate, c u clii ieii, cu main r i a ruginit, care, n l o c u l pailor dc m e n u e t , n u izbutesc s m a i fac dect cteva micri groteti, dezarticulate.

I n schia de p o r t r e t pe care E m m e r i c h Schffer o face p e r s o n a j u l u i A x e l , se pot distinge unele d i n t r e trsturile t i p u l u i de ca nalie ollnit la t o t pasul n t e a t r u l l u i S t r i n d bcrg. Cu d e z i n v o l t u r a - } obinuit, el relie feaz v e n a l i t a t e a i l i p s a total de scrupule a unuia d i n t r e g r o p a r i i tatlui. A n c a Vcreli (Margret) impresioneaz prin fora dramatic pe care o aduce n scurta, .Iar s e m n i f i c a t i v a nfruntare cu Elise. E a apa re, i n aceast scen, plin de d e m n i t a t e i dominatoare, i a r prin t o n u l ei acuzator n ltur u n u l d i n t r e p r i m e l e vluri sub care se ascunde c h i p u l adevratei Elise.

Ileana Predescu, n portretizarea Efisel. soia i m a m a , a l crei egoism n'.iuge forme paroxistice, monstruoase, a alternat convulsiile i agitaia interioar c u poza i atitudinea statuar, crisparea, cu zmbetul, febrilitatea, cu www.cimec.ro

Hie Rusu

Scen

d i n spectacol i de ncredere n o m , era firesc s fie m briat i dc alte colective, dornice s-i ncerce p u t e r i l e n tlmcirea i lansarea ei scenic. Nu tiu dac T e a t r u l .Mic i-a p r o p u s , n chip programatic, s monteze t e x t u l l u i V a m p i l o v p e n t r u oferi celor trei t i n e r i a c t o r i , recent cooptai n c o l e c t i v , p o s i b i l i t a t e a v a l o rificrii talentului i a capacitii l o r profe sionale. Oricum, c r e d c cele t r e i roluri pe care se sprijin ideea piesei i smburolc oi c o n f l i c t u a l deci, amanov. Valentina, Paka reprezint cu c e r t i t u d i n e o p u n t e s i gur d e a f i r m a r e p e n t r u i n d i v i d u a l i t a t e a dis tinct a interpreilor. (lei m a i a v a n t a j a t , n distribuie, fost V i s t r i a n R o m a n . .El a beneficiat de r o l u l p r i n c i p a l : m a g i s t r a l u l amanov. U n personaj pe ot dc i s p i t i t o r , pe att de greu de r e a l i zat : u n n n t i e r o u d e factur modern, c u o via interioar intens i o a d i n e i m e psiho logic spectaculoas ; u n personaj cu o t r a iectoric sufleteasc e x t r e m de variat, c u mulaii pregnante n semnificaia l o r moral, psihologic i social. V i s t r i a n R o m a n a p r e zentat, cu prestan scenic i sinceritate n joc. i n l i n i i l e e i eseniale, blazarea profesio nal, decepia, nsingurarea, m o t i v e l e retrage r i i l u i amanov n ndeprtatul col a l C i u l i m s k u l u i . D a r , expresia acestui cavaler a l adevrului" (care i-a p i e r d u t , t e m p o r a r , p u terea d e a v o i i d c a l u p t a , n care s-<a frnt ceva d i n fiina c o m b a t a n t u l u i , d i n l i n i a dreapt a existenei, 'care a c a p i t u l a t n faa nedreptii, d a r care. totui, gsete dato rit i u b i r i i curate i p u r i f i c a t o a r e a V a l e n t i n e i i s a c r i f i c i u l u i ei absurd resursele d e a se b a l e d i n n o u p e n t r u adevr i p e n t r u dreptate) este m u l t m a i profund i m a i bo gat, m a i impregnat d e revolt i dc f u r i e , c h i a r i de puin r i d i c o l , dc dispre, m a i ales dc mull, mult amrciune, dect ne-a dez vluit i n t e r p r e t u l . Strigtul disperat a l l u i V a m p i l o v mpo t r i v a c r u z i m i i vieii, chemarea l u i patetic la aciune, l a lupt mpotriva ..urtului", t i m b r u l a m a r a l piesei, le-am i n t u i t (parial),

TEATRUL MIC

VARA TRECUTA LA CIULIMSK


de A. l/a mp i Ion
Data p r e m i e r e i : 27 decembrie 1976. Regia : D . D . N E L E A N U . Sceno grafia : M I H A I M A D E S C U . T r a d u c e rea : T A T I A N A N I C O L E S C U . Distribuia : VISTRIAN ROMAN (amanov) ; M O N I C A G l I I U A , I L E A NA DUNAREANU (Kakina) ; I O N C O S M A , A N D R E I C O D A R C E A (Dergaciov) ; T A T I A N A I E K E L ( A n a H o roih) ; P E T R E M O R A R I I (Paka) : DUMITRU FURDUI (Meciolkin) ; FLORIN VASILIU, TUDOREL POPA (Eremeev) ; A L E X A N D R U D . L U N G U (Pomigalov) ; IOANA PAVELESCU (Valentina).

Ln p r i m a intlnire c u opera dramatic a l u i A l c x a n d r V a m p i l o v (prilejuit, primvara trecut, de echipa de l a P i a t r a N e a m ) , cro n i c a r i i , i n c l u s i v c r o n i c a r u l r e v i s t e i noastre *, au tresrit c u u i m i r e , descoperind u n a u t o r care i-a a p r o p i a t temele l u i Cehov i G o r k i , renviindu-le i r e c v a l u i n d u - l c , s u b u n u n g h i c o n t e m p o r a n , cu marcant i frapant perso nalitate. Receptat c u interes, Vara trecut la Ciulimsk, pies grav, de u n tulburtor d r a m a t i s m , ncrcat d e i u b i r e i de d u r e r e , de speran i d e dezndejde, de scepticism, d a r * Teatrul" n r . 5/1976.

60

www.cimec.ro

dincolo ele c u v i n t e si ele micri, n i n t e r p r e tarea dat V a l e n t i n e i de ctre Ioana Pavelescu. Actria I 'comunicat, firesc i sensibil, aspiraia spre mplinire i spre fericire a adolescenilor p u r i i generoi, cei ale cror vise snt b r u t a l s u g r u m a t e d e o b t u z i t a t e i meschinrie. Candoare sublimat i dezarmat (uneori, ins, prea dezarmat), V a l e n t i n a - I o a na Pvedescu a e x p r i m a t sobru i g r a v (dar nu i cu d r a m u l d e disperare necesar) c o n d i ia v i c t i m e i , i n l u p t a inegal d i n t r e f r u m o s i u r i t . Ea devine eroin" fr s aib senti mentul e r o i s m u l u i , sacri fi cnd u-se n m o d s t u p i d , n faa rutii omeneti, a v i c l e n i e i , a i n t e r e s u l u i i prejudecilor. Petre M u r a m ne-a descoperit, cu dezlnu i r i dc for tnr i crud, nutodestructiv. f i l o n u l d r a m a t i c a l d e s t i n u l u i l u i Paka, co p i l u l nscut p c m a i d a n " , v i n o v a t u l fr vin. p r i c i n a attor n e n o r o c i r i i suferine petrecute in f a m i l i a sa. O p r i t . ns. la datele exterioare ale p e r s o n a j u l u i , i n t e r p r e t u l n u a reuit s sugereze convingtor adevrata dimensiune ta d r a m e i acestuia, complexitatea vieii l u i interioare, strile sufleteti diverse i contra d i c t o r i i , sensibilitatea, gingin ce se ascund sub c o m p o r t a m e n t u l su v i o l e n t . . I n acest ca racter, se d o sfieloarc lupt ntre p a t i m a obscur a i u b i r i i i nevoia de i u b i r e , dorina sincer de linite i pace, aspiraia spre u n eimin, dup ntlea peregrinri p r i n t r - o via srac, lipsit de dragoste. Petre M o r a r u a trecut prea repede i prea uor peste toate acestea. i n ceea ce s-a realizat, i n ceea ce n i s-a prut c n u a a t i n s nc p r a g u l de sus a l interpretrii, n u poate f i trecut c u vederea ndrumarea atent i util a r e g i z o r u l u i . Aceas t ndrumare s-a simit, marcat cu grij i aplicaie, i n interpretarea celorlali b i n e c u noscui actori d c la M i c : T a t i a n a l e k e l . Ileana Dunrcnnu, D u m i t r u F u r d u i , F l o r i n V a s i l i u . A n d r e i Codarcea,' A l e x a n d r u L u n g u . Fiecare n parte nc-a o f e r i i u n t i p scenic robust, v i a ' b i l , nvluit fie i n aura tristeii, fie n cea a umorului. Sobrietate n mijloace de expresie, discre ie n e f u z i u n i l i r i c e , temperarea ieirilor v i o lente, echilibrul' ntregii montri snt caliti incontestabile ale r e g i z o r u l u i I ) . D . Neleanu, care depune, a i c i , la T e a t r u l M i c , de muli a n i , o munc asidu i valoroas.
v

calde, d a r i m u l t e strigte nalte, sfiietoare, nfruntri v i i , de frapant teatralitate i spec taculozitate. Dac a u t o r u l a refuzat i a exclus pateticul i emoia d i n t r e i n s t r u m e n tele side de expresie, t c x l u l e ptruns de tragism ascuns sub grimase, i a r tristeea i disperarea d e v i n parol dc lupt mpotriva urtului d i n via i a sufletelor meschine. Lipsesc, deci, n versiunea dc la M i c , acele cteva d e t a l i i m e n i t e a s u b l i n i a nota p a r t i cular a s t i l u l u i i u i V a m p i l o v . Cred c u n decor m a i e x p r e s i v i m a i funcional dect acea masiv i impersonal caban turistic ( M i h a i Mdescu) a r f i con t r i b u i t l a crearea u n i v e r s u l u i m e t a f o r i c cerut dc t e x t , a r f i s p r i j i n i t regia i interpreii n transmiterea acelei inefabile unde de tristee i d e poezie care nvluie lumea C i u l i m s k u l u i , c u d r u m u r i l e l u i nclcite i nfundate, cu destinele frnte a l e u n o r o a m e n i pc care ntniplarea i-a a d u n a t i i - a mprtiat, m a r cndu-le, s e m n i f i c a t i v , existena.

Valeria Ducea TEATRUL N A I O N A L DIN CRAIOVA

FIRE DE POET
de Eugene O'Neill
D a t a p r e m i e r e i : 7 m a i 1976. Regia : C E O R G E T A T O M E S C U . Sce nografia : V . P E N I O A R A - S T E G A R U . Distribuia : DAMIAN 0 A N CEA (Mickey Malov) ; I L I E G I I E O R G H E (Jamie Grcgnn) ; S M A R A G D A O L T E A N U (Sara M e l o d v ) ; M A R I N A R A T A (Nora Melody) ; IANCU GO A N T A (Cornelius M e l o d y ) ; A N C A L E D U N C A (Deborah) ; VLADIMIR JURAVLE ( D a n Roche) ; E M I L ROZDOGESCU (Paddy O ' D o r w o l ) ; M I H A I CONSTANTINESCU (Patch Riley) ; REMUS M A R G I N E A N U (Nicholas G a d s b y ) . Integrndu-se ntr-un c i c l u d r a m a t u r g i c d c proporii Povestea unor posesori care s-au deposedat ei nii d r a m a Fire de ' poet oste clasic", c a s spunem aa, p e n t r u s t i l u l l u i O ' N e i l l d e a m e d i t a asupra n a t u r i i r a p o r t u r i l o r u m a n e , ntr-o societate a nsin gurrii < i a m a r a s m u l u i financiar. Ratarea e r o i l o r o ' n c i l l i c n i sc petrece, aadar, ntr-o l u m e tentacular n care s c r u p u l u l , v a n i tatea, filozofia sc triesc la m o d u l s u b l i m , d i n t r - o arztoare dorin dc mplinire uman cu orice c h i p . Fire de poet este ilustrarea u n u i caz de ratare pc datele mrunte ale

Spectacolului i se poate reproa ns o desfurare prea lent, adesea monoton. L i p sete atmosfera specific t e x t u l u i l u i V a m p i "lov, t i m b r u l p a t r i c u l a r al s t i l u l u i su, care 'face s vibreze tragic, dens. z g u d u i t o r , fie care d i n t r e ntmplrilc (aparent) cotidiene i banale petrecute pe terasa bufctului-ceainrie d i n C i u l i m s k . ndevrnl c meditaia grav a l u i V a m p i l o v asupra condiiei u m a ne, r e c h i z i t o r i u l l u i f i e r b i n t e mpotriva a t o t ce mutileaz pe o m i urete viaa n u au acel caracter ofensiv d e t i p manifest. E l e se exprim p r i n d e s t i n u l frnt a l fiecrui e r o u , n d i n a m i c a vieii i n t e r i o a r e , surprins cu mult finee psihologic. Acest c l i m a t i m p l i <c, ns, totodat, i mult violen ; t o n u r i

www.cimec.ro

61

u n u i snobism n o b i l i a r . Cornelius M e l o d y , fost m a i o r i r l a n d e z n a r m a t a l u i W e l l i n g t o n , e m i g r a n t n Statele U n i t e , decade d i n treapta sa social n u r m a instabilitii dc caracter. A c t u a l u l h a n g i u , cu repulsie p e n t r u soie i fiic, persoane fr r a f i n a m e n t , joac l a n c sfrit tragicomedia nobilului scptat, cu obsedante exerciii dc maniere elegante", c u poze r o m a n t i c e i d e c l a m a t o r i i . Este t r e z i t la realitate, ntr-un sfrit cc-1 aaz ntr-o existen mediocr, acceptat m a i m u l t d i n autoflagelare dect d i n convingerea c l u m e a potentailor i este refuzat p e n t r u totdea una. Dram minor" p r i n l i n i a r i t a t e a con f l i c t u l u i , piesa intereseaz a z i p e n t r u posi bilitile oferite a c t o r i l o r de a s t u d i a caraclerologii. * Georgeta Tomescu a abordat t e x t u l l u i O ' N e i l l c u vdit b u c u r i e regizoral. nele gem p r i n aceasta o minuios-a tent punere n scen, n care. ns, detaliile tehniciste ale situaiilor pgubesc uneori ideea literar. T e a t r u l l u i O ' N e i l l este foarte l i t e r a r , ntr-un sens care mulumete i contrariaz, deopo triv ; tocmai de aceea, tentaia de a strui asupra d e t a l i i l o r poate duce l a fragmen tare i la d i s c o n t i n u i t a t e scenic. D a r nde l u n g a t u l stagiu a l regizoarei i spune cuvn t u l : personajele snt b i n e i n d i v i d u a l i z a t e , actorii i-au neles r o l u r i l e , dei n u izbutesc s comunice drama" l u m i i h a n u l u i s o r d i d . u n spectacol ce respir m u l t teatru", ceea co n u nseamn c n u ne-a plcut, n msura n care ne-am mpcat cu gndul c t e x t u l l u i O ' N e i l l s-a artat o surs de m a r i posi biliti n s t u d i u p e n t r u u n j o c savant d c - a teatrul. Aezm n f r u n t e a distribuiei p c A n c a Ledunea. A sa Deborah respir fora o r g o l i u l u i de clas, u n o r g o l i u imens, d i n c o l o de care e iari o r g o l i u . Actria ne sugereaz, nu mijloace de virtuozitate, c, din tr-un mare, h a l u c i n a n t o r g o l i u , se poate m u r i . Sara M e l o d y , n gndirea Smaragdei Olteana, are m a i m u l t l i r i s m dect v o l u n t a r i s m , idee interesant n o r d i n e a tlmcirii ideatice, i .accentele actriei a u a v u t j toc m a i d i n acest m o t i v , u n p l u s de d r a m a t i s m . R o l u l este l u c r a t c e h o v i a n , i m a g i n e a pesc ruului" obsedeaz. M a r i n a Bata, n r o l u l i n e x p r e s i v e i soii, p u n e , cu modestie, att ct trebuie, p e n t r u a i l u s t r a caracterul persona j u l u i . U n Cornelius M e l o d y afectat, i n u m a n , artificios nfieaz I a n c n Goan. A c t o r u l uit, deseori, proveniena social a persona j u l u i i-i confer a t i t u d i n i l e p a r v e n i t u l u i . o exagerare d i n prea concentrata grij de a j u c a ratarea e r o u l u i . I n r o l u r i de p l a n secund, D a m i a n Oancea. I l i e Gheorghc, V l a d i m i r J u r a v l e , E m i l Bozdogescu, M i h a i Constnntinescu se achit o n o r a b i l . Constatarea n u are n i m i c prezumios. Remus Mrgineanu, n a v o c a t u l Gadsby, realizeaz u n reuit p o r tret d e trepdu. 0 scenografie baroc, fr fineea sugestiei, aglomernd aluziv elemente m a t e r i a l e a l e decderii (semnat de V . Penioar-Stegaru),

ofer u n c a d r u prea corect reprezentaiei, despre , care n - a m spune c este corect, c i , mai degrab, pedant d e exact n ceea ce nelegem ndeobte c nseamn j u s t i f i c a r e tipologic a e r o u l u i o ' n e i l l i a n .

lonu Niculescu TEATRUL DRAMATIC DIN BRAOV

BUNICA SE MRITA
de. U. Mh italian
D a t a p r e m i e r e i : 15 m a i 1976. Regia : H A R R Y NEGRIN. Sceno grafia : C O N S T A N T I N M I C U . V e r s i u nea romneasc : MARIA DIACONESCU. Distribuia : G E T A G R A P A , E L E N A S T E S C U (Elisabeta V a s i l i c v n o ) ; Z O E M A R I A A L B A N I ( N i n a Serghcevna) ; N i C O L A E C N I C O L A E ( A n d r e i Stepan o v i c i ) ; T E F A N D E D U F A R C A (VaIeri) ; MIRCEA BREAZU (Boris) : E. M1IIILA R R A O V E A N U (Serghei Platonovici) ; P A U L A I O N E S C U , L U M I N I A R L A N A R U (Nalua).

Teatrul D r a m a t i c d i n Braov a prezentat comedia s o v i e t i c u l u i V . M h i t a r i n n . Bunica sc mrit, pies n genul m a i uor al m e l o d r a m e i , m a l puin agreai de critic, d a r cu m a n ' i constant succes d e p u b l i c deci, i de cas. Succes mbucurtor, m a i cu scam, datorit influenei m o r a l e pe care o exercit asemenea teme s i m p l e , omeneti, (lei care au vzut .-<pcctacolul privesc, p r o b a b i l , c u m a i mult n elegere i consideraie, pe cei aflai l a vrsta senectuii c u problemele l o r . cu s e n s i b i l i tatea l o r aparte, de attea o r i neglijate, s u b presiunea vieii de fiecare z i . . . Aceasta, dei m u l t e f a m i l i i se sprijin pc cile o persoan n vrst, de obicei, bunica, lsnd n grija ei . m i c i l e , d a r npdiloarclc obligaii domes tice. Firete, n i m e n i n u i m p u n e , n m o d deli berat, bunicuei o situaie subordonat ; d a r t r e b u r i l e ei p a r s i m p l e , i a r devotamentul elei care servete pe toat lumea, de h i sine neles... D i v i z i u n e a m u n c i i funcioneaz i n c a d r u l Tamil iei c u u n fundament psiho logic m a i p u t e r n i c dect n cel social, de-, oarece a i c i primeaz sentimentele, i n u i n teresele economice : afeciunea prinilor p e n t r u c o p i i , a c o p i i l o r p e n t r u prini, a b u n i c i lor p e n t r u c o p i i i nepoi. D a r , aa e viaa, afeciunea celor n vrst p e n t r u cei t i n e r i se dovedete, deseori, m a i puternic, a celor t i r>

62

www.cimec.ro

n o r i ctre coi i n virat, m a i slab, stins, u n e o r i , ntr- indiferent defercn. Caz pc care i i ilustreaz s i conflictul piesei l u i M l ii t a r i n . Spectacolul, n regia l u i Harry Negri asistat d e E . Mibil Braoveanu a r c verv i destul savoare. A c t o r i i joac d e z i n v o l t i c u plcere, n faa u n u i p u b l i c recep t i v , icnrc aplaud, c a m copilrete, i la unele g n g - u r i , ce-i d r e p t , n u att de numeroase incit s supere.

I n r o l u l b u n i c i i Fdisavetu V a s i l i e v n a , Geta Grap face o btrnic plin de farmec : blndee i candoare, amestec dc iretenie i n a i v i t a t e . E. Mibil Braoveanu compune dozat personajul poetului-prctendcnt la mina b u n i c i i , care-i recit v e r s u r i l e n a t i t u d i n i p o t e l i c - r o m n o l i c e , c u i vrea s-l asculte i chiar c u i n u v r e a , reuind u n btrn puin . c a b o t i n , puin patetic i p u ( i n r i d i c o l , cte puin din toate, att ct s ne fac simpatic aceast prezen dc o fanfaronad bonom. , 0 mam ptruns dc importana funciei ei sociale, indiferent fa de l o t ce n u privete

p r o p r i a - i persoan, d a r intrnd n panic iste ric a t u n c i cnd e nevoit s se descurce n t r e b u r i l e casnice, realizeaz Zoe M a r i a A l b a n i . N i c o l a c C, Nicolae, actor b u n . a a v u t o sarcin m a i Ingrat, personajul tatlui f i i n d m a i srac i m i n a t de stereotipie ; el a n cercat s scape arjnd i, evident, a greit. Gei d o i nepoi : V a l c r i (tefan Ded Farca) i Boris (Mircea Breazu) p r i m u l , adolesc e y t c u micri spontane i replic l a l i m i t a d i n t r e ndrzneal i obrznicie, cel de-al d o i lea. tnr s p o r t i v , ndrgostit stngaci i m u n c i l o r mndru dc coruliin sa ; i, i n sfrit. Nataa (Paula lonescu), tnr, la rndu-i, n drgostit i traversnd o criz de v a n i t a t e aceasta c l u m e a piesei, care se petrece, n mare parte. ntr-un a p a r t a m e n t c o m u n , d e bloc, p r i n ferestrele cruia se vede, i u f u n d a l . oraul, t r a t a i p i c t u r a l n c u l o r i vesele; d a r i ntr-un parc, sugerat p r i n dou bnci aezate Ia a r l e c h i n i : decor funcional i fr pre tonii, s e m n a l d e C o n s t a n t i n M i c u .

Constantin Radu-Maria

NOTE
Unicul disc n limba romn al cntreei Darde
Pasionatul reporter al eve nimentelor culturale, Aristide. Buhoiu. a fcut public, intr-un film TV, o descoperire discografic de mare impor tan. Printr-o fericit intimplarc. s-a gsit unicul disc nregistrat n limba romn de cntreaa Hariclcca Dar de. Discul-unicat a fost im primat la nceputul secolu lui, pentru a fi druit unei prietene a marii artiste. Aflat, azi, in posesia pianistei Li sette Ceorgescu, descendent a familiei Missir, familie in care s-a pstrat decenii de-a rndul, fr a i se bnui im portana excepional, discul a fost copiat pe band mag netic. Din fericire, discul s-a conservat admirabil, nct audiia transmite cu fidelita te vocea care i-a entuziasmat pe Verdi, Puccini, 'Mascagni... Darde a ' oferit priete nei sale, arum aproape opt decenii, dou i>rclucrri fol Doina a prezentat, cu com clorice, una compus de peten i cldur, personali (iheorghe Dima. V a i , m i n - tatea autorului. A urmat lec dru, dragi ne-avem, i tura textului n interpretarea cealalt compus de ndr actorilor : Violeta Andrei, gitul ei profesor. George Stetefan Velniciuc, N. Luchianphnescu, Cntecul fluicrau' Botez. Dinu lanculescu, Ion lui. LntnarU, Mircea '. Creu, n regia lui Mihai Dimiu. In Astfel, istoria discografic antracte, Anda Clugreanu rdmneasc nregistreaz o a a interpretai (voce i chitar) doua mare personalitate mu unele versuri din baladele zical de la sfiritul secolu autorului, adecvate atmosfe lui trecut (alturi dc Elena rei poetice a textului citit. Teodorini) care i-a imprimat La 27 decembrie, s-a pre vocea de notorietate mondi piesa Pribeag de zentat al. V. Voiculescu, poate, cea mai I. N. interesant pies a autorului, n regia poetului Marin Sorescu i in interpretarea ac torilor: Olga Tudorache, Elena Pop, Carmen Galin, Nicolae Pomoje, Tudorcl Popa, Dinu Manuscript um" lanculescu, Dan Condurache, Stamale Popescu, Ion CipriDemn de interes este ini an, Nicolae Ifrim. iativa Muzeului de literatu Se cuvine subliniat, cu r de a organiza, periodic, toat preuirea, acest act de un cenaclu de lecturi dra nalt cultur, sprijinit cu matice, din att de bogata toat nelegerea de Comite zestre nc nevalorificat, tul de cultur i educaie ori prea puin valorificat socialist al Municipiului a literaturii romne. Micul Bucureti, sub egida cruia, Teatru Manuscriptum" i-a dealtfel i i desfoar ac fcut debutul, in stagiunea tivitatea Teatrul Manuaceasta, cu lectura fantasmei seriptum". tragice O c h i u l de Radu Stan C- R- M . ca. Poetul tefan Augustin

Teatrul

www.cimec.ro

63

j u l ile comic i d r a m a t i c : s ne a m i n t i m de legturile i transformrile d i n succesiunea de schie alctuind m o n t a j u l Acest animal ciudat de G. A r o u t , dup Cehov. I a r dac n i se face d o r de u n actor i n stare, p r i n arderea sa luntric, s nc etrfulgere sufletele prea calme, s ncercm s captm ecourile ma n i f e s t u l u i poetico-filozofic" lansat de eu n A opta zi dis-de-diminea de Radu D u m i t r u . G i l d a M a r i n e s c u , o actri pentru toate anotimpurile" teatrului... Ilepct n Sngele, noua pies a l u i l l o r i a L o v i n c s c u . Acest enun laconic poate s n u spun prea m u l t celor neav i z a i, d a r n o i tim c, p e n t r u a c t o r u l d i s t r i b u i t i n t r - o pies, semntura fiecrui d r a m a t u r g e cheia spre o l u m e a p a r t e ; dac i-a m a i fost d a t s desfereci, cu aceeai cheie, porile dc tain, dac ai pit |>c u n trm de unde t c - a i ntors a l t o m , a t u n c i porneti n noua cl torie cu o emoie special. I a r c u a m m a i fost n Arcadia... D a , piesa aceea misterioas i poetic sc joac i a z i , dup atia a n i , cu sli pline, echipa spectacolului s-a legat n t r - u n s e n t i m e n t c o m u n de mplinire. * Aadar, s-a nscut o nou pies, a aceluiai a u t o r , ca o fclie nchinat Rzboiului de Independen d c la 1877. Dei este centrat pe viaa u n e i f a m i l i i d i n A r d e a l , i n chiar t i m p u l desfurrii l u p t e l o r , d r a m a subliniaz c o n t i n u i t a t e a a t i t u d i n i i dc p a r t i c i p a r e anga jat l a i s t o r i a rii, nccpnd dc la 1848 i pn l a cel d e - u l d o i l e a rzboi m o n d i a l . Pa t r i o t i s m u l se exprim direct, declarat, n sen t i m e n t e l e eroilor, n aciunea propriu-zis, d a r cete, de asemenea, i n f u z a t n aceast idee de c o n t i n u i t a t e activ n istorie. Personajul Po vestitorului leag m o m e n t u l 1877 cu alte d a l e i m p o r t a n t e ale d r u m u l u i spre indepen den i spre transformrile revoluionare d i n zilele noastre. Cati, e r o i n a m e a , retriete o dram petre cut c u muli a n i n urm. K a analizeaz fap tele t u t u r o r a i le trece p r i n sensibilitatea-i ultragiat, r e s t a b i l i n d adevratele v a l o r i . E a nu acioneaz, c i recepteaz -doar ; abia i n t i l n i r c a c u H o i n a r u l personaj poetic, d a r , n acelai t i m p . a c t i v i dc a t i t u d i n e o v a face pe Caii s-i prseasc aura dc m e l a n colie, uor bizar, c u care circulase pn a t u n c i , s-i precizeze strile i c h i a r s i n t r e n aciune, neateptat de viguroas. I n faa u n u i t e x t att d e generos, r e g i z o r u l George Rafael arc a v a n t a j u l baghetei sigure n d i r i jarea interpreilor. Ceea ce n u nseamn c p a r t i t u r a se dezleag de la sine. D a r c, p e n t r u m i n e , o stagiune interesant, s t i m u l a t o a r e , nceput c u u n r o l n llcnric al IV-lea, cruia i-a u r m a t p r i m a ntlnire cu v e r s u l l u i K l e i s t , i n Ulciorul sfrimal. Tonic, d i n p u n c t de vedere p r o f e s i o n a l , este i l u c r u l cu r e g i z o r i att de deosebii : D a n Nastn, George Rafael. L u c i a n G i u r c h e s c u . D a n M i e u . Firete, a c u m a m o problem p r o b l e m a fiecrui actor care se pregtete de premier : s reuesc ea t o t ce s-a nviorat i s-a ascuit astfel, n p u t e r e a mea creatoare, s' se descarce, p e r c u t a n t , n v i i t o r u l r o l . . . " .

VIITORUL

ROL

GILD A

MARINESCU

Exist a d o r i care, p r i n n a t u r a tempera m e n t u l u i l o r d r a m a t i c , a u p r i v i l e g i u l r a r dc a scpa e r o z i u n i i t i m p u l u i , smulgndu-i, i n acelai t i m p , comoara l u i cea m a i preioas : experiena vieii. G i l d a M a r i n e s c u se numr p r i n t r e aceti alei ; ea izbutete s fie mereu nou, proaspt, tiind, totodat, s toarne n fptura e r o i n e l o r ei acea cunoatere esenial, ce ine de a u t e n t i c u l fiecrui d e s t i n , n* u n i citatea sa uman i artistic. Surprinztoarea J u l i c t a dc la d e b u t (1955 T e a t r u l Naio n a l d i n Iai), c r i s t a l i n a Ofclia ( n o t o r i u suc ces timiorean) i regina G e r t r u d e , senzual|K)sesiv i p o l i t i c - d o m i n a l o a r e . n o u c e n t r u dc n m o n t a r e a T e a t r u referin p e n t r u Ilamlet, l u i Nottara", snt desprite de a n i i dc mprejurri, d a r sc alimenteaz d i n aceeai dubl surs : i n g e n u u l i tritul. D i n creaiile c i , m a i vechi s i m a i n o i (de m a i m u l t e o r i fiate n p a g i n i l e r e v i s t e i ) , m e m o r i a noastr afectiv sc poate o p r i la N a t a l i a P c t r o v n a (0 lun la tar de T u r g h e n i e v ) , o r i la Agnes, care i risipete viaa i n t r - o cltorie neferi cit (Echilibru fragil dc E. Albec) ; l a densa compoziie tragi-comic. n Lena (Gaiele de A l . Kiriescu) o r i la apariia sublim a A n c j i , investit c u attea semnificaii (Si. eu am fost in Arcatlia dc H . L o v i n c s c u ) . Msura d a r u l u i ci de a sesiza adevrul p e r s o n a j u l u i , e x n r i mndu-1. p r e g n a n t , ntr-o singur tu fin. se t r a d u c e i n intuiia cu care dozeaz a l i a

64

www.cimec.ro

VIITORUL ROL

CONSTANTIN D I N U L E S C U

G nadei (Danton dc Cam i l Pctrescu; ; Uaptiala (Scorpia imbllnzil de Shakespeare) ; J u d e ctorul de instrucie (Viaa unei femei de Aurel Baranga) ; Prof. Enchescu (Cazul Enchescu d c E u g e n i a Musuioccnnu) ; Reiner (Destine de Regine VVeicker) .a. D i n c o l o de deosebiri, personajele sale a u . u n ..aer d e fa m i l i e " sesizabil i i n f i l m e : Strzile, au amin tiri, Cartierul veseliei, Conspiraia, Departe de Tipperary, Actorul si slbaticii, tefan cel Marc, Cuibul salamandrelor, Agentul straniu. Muchetarul romn. Cursa. I n curnd. Ediie special... A c t i v i t a t e a l u i Cons tari t i u Dinulescu arc i o faet, deocamdat, m a i puin cunoscut aceea de lector u n i v e r s i t a r n invmntul artistic. A n u l acesta, ntia sa promoie d e e l e v i i va d a producia po scena Casandrei. I n p r i m u l spectacol, Mielul turbat de A u r e l Baranga, profesorul interpreteaz, alturi de c i . u n r o l episodic. V i i t o r u l su r o l : R a l u , d i n piesa n pre mier pe ar Cine a fost Adam ? de L e o nida Teodorescu. ..S n u m ntrebai cine e A d a m . I n nici u n caz, e u . Imaginea l u i A d a m o v o r . con t u r a , sperm, spectatorii, p r i n ceea ce se spune despre el pe scen. D a r i personajul pe oarc-1 v o i i n t e r p r e t a c u , R a l u , are o b i o grafie bogal ; biografie care. d e a l t f e l , l ajut, n m o d u l cel m a i concret, s triasc bine, s ocupe u n post i m p o r t a n t . Pstrud Constantin I >i 1 1 Icst-n este ceea ce se cheam 11 toate proporiile, a putea zice c e u n fel u n ctor <le Teatru Naional : format la de lago : u n ticlos <lil>aci i l u c i d , stpn p e coala m a r e l u i r e p e r t o r i u clasic, exersat i arta de a m a n i p u l a destinele celor d i n j u r . pc i|Kirtituri contemporane, sobru i cump Un t i p care descifreaz sufletele i utilizeuz nit i n mijloacele de expresie, cu u n s t i l calitile u m a n e , apsnd, parc, pe o clavia suplu i elegant. Personalitatea sa artistica tur nevzut : tiind s se arate g r i j u l i u ^ i se exprim n j o c u l cerebral, detaat, n p r i atent fn d e aproapele su, i n v e n t i v n pre virea ironic. n t i m b r u l aparte, metalic i texte, c u o imaginaie nesecat ; a m b i g u u i n rece, n l v o c i i . Peste aptezeci de r o l u r i - a u rspunsuri, d u r cnd se simte a t i n s , rezistent distilat i n aceasta experiena, nceput n i tenace. Pe traiectoria a 30 dc a n i , ntre eve toamna a n u l u i 1955. l a Naionalul d i n (ai, nimentele d e h i 23 A u g u s t 1944, cnd ncepe Anii petrecui acolo snt marcai de cteva piesa, i z i u a dczmKlmntului, e l i con .viate". Alturi de n e u i t a t u l Milu G h e o r g h i u . struiete o existen de personaj p u b l i c de a Tost Mihai Pascaly, n Crua cu paiae de p r i m r a n g d e f a p t , n condiiile u n u i t r a M i r c c a tefnescu... U n r o l i n Angela, tiranul v e s t i m o r a l : ondva, s-a d a t d r e p t s o l d a t a l Padovei d e V i c t o r H u g o , a b o r d a t c u deose revoluiei, a p o i , sesiznd r a p i d cu cc rezultate bit finee, i-a deschis o fereastr spre R i p o t f i speculate btma-credin i n a i v i t a t e a c h a r d a l Hl-lea, pe care l - a j u c a t dup apte u n o r a , i-a p u s l a p u n c t u n p l a n , ticluindu-i a n i . . . A fost Despot Vod, alt m a r e v e l e i t a r a b i l poza p r i n c i p i a l u l u i . D e v o t a m e n t u l su ncoronat... mpreun c u r e g r e t a t u l regizor m i m a t e o carapace de m e t a l i n o x i d a b i l i C r i n Toodoresru. tnrul actor s-a ncumetat fr fisur. ndrzne n atac, opunnd s peasc pe u r m e l e marelui M i h a i Po m i t u l u i adevratului lupttor, A d a m , u n m i t pescu, c r e a t o r u l u n u i personaj scenic cu aur (xmfecionat a l f a l s u l u i su e r o i s m . Chiar d c legend : Blcescu d i n d r a m a lui ( a m i l i a z i , cnd Adn<m a r f i mplinit 5 0 de a n i , Pctrescu... tie s salveze aparenele. Acest azi l lsm, Dup 14 a n i de succese pe scena m o l d o ns, p e n t r u spectatori. veana. Constantin D i n u l e s c u i face i n t r a Direcia de scen e semnat d c C r i s t i a n m i , n 1969, pe p r i m a scen a rii, c u r o l u l M u n t e a n u , cunoscut regizor de radio i tele Flavius d i n Camera de alturi de Paul v i z i u n e ; concepia sa ne-a ctigat de l a Everac. L a u n a n dup d e b u t u l bucuretean, p r i m e l e l e c t u r i . E c h i p a e format d i n Adela obine u n premi.u d o i n t e r p r e t a r e pentru r o l u l Mrculescu. George M o t o i . Viatei G h e o r g h i u , laccoppo d i n Splmina patimilor de Paid C o n s t a n t i n . Rauchi. Constantin D i n l a n . CezaAngliei (Decada d r a m a t u r g i e i originale, edi rima Dafineseu, M i h a i Mlaimare, C. Stnescu, ia 1970). Urmeaz alte r o l u r i , v a r i a t e i E m i l L i p t a c i Olga Delia Mateescu." interesante : M a i o r u l (.locul de-a vacanta de M iha i l Sebastian) : Pana (Becktt de A n o u i l h ) ; Lecca Racot (Capul de Mi h nea Gheorghiu) ;
1

Maria Marin
05

www.cimec.ro

M. A L E X A N D R U

Cronica

Profiluri
A m ludat (i-o v o m m a i face, cu sigu ran) p r o f i l u r i l e nchinate m a r i l o r a c t o r i [nu prea ndeprtatul B i r l i c ne urmrete cu st ruin), a m s t i h i i n i a i (i-o v o m m a i face, cu siguran) s e r v i c i u l i n e s t i m a b i l adus, p r i n n ceste portrete, evocri s i re-triri artistice, generaiilor n o i . A m sugerat (i-o v o m m a i face. cu siguran, pn l a ndeplinirea dezide r a t u l u i ) ca respectiva a c t i v i t a t e de p r o f i l a r e s-i ndrepte atenia i a s u p r a d r a m a t u r g i l o r , regizorilor, scenografilor. Dar completare ce ne-a srit n o c h i a c u m (cu ntirzierea obinuit a t u n c i cnd eti prea aproape de obiectul e x a m i n a t ) n u n u m a i d r a m a t u r g i l o r etc., etc. afirmai pe scen, ci i arti t i l o r (subliniez : artitilor) creai i creatori la r a d i o . M gndesc, firete, nainte de orice, la r e g i z o r i i d e p e N u f e r i l o r , a cror m i s i u n e n via e, c e l m a i adesea, confundat cu e m i s i u n i l e radiofonice. De ce n c - a m obinuit ca ei s se afle c o n g e n i t a l i n s e r v i c i u l cole g i l o r de p e scena d e scnduri, ca ntr-un r a p o r t d e s u b o r d o n a r e ? i de ce n - a r f i cazul s ateptm, s u b isclitur de r e g i z o r l a Naional sau Bulandra", p r o f i l u l t e a t r a l a l l u i Z i r r a , sau P a u l S t r a t i l a t , sau M o r u z a n ? ( A m nceput c u d o i blrni".) ntreprinde rea ar l i n u n u m a i moral, c i i revelatoare p e n t r u i s t o r i a t e a t r u l u i r a d i o f o n i c . A m afla, de pild, d i n aceste p r o f i l u r i , c m a r i i regizori-radio posed i ei o oper. A m afla, de asemeni, c r e g i z o r i i amintii posed, ase m e n i c o n f r a t e l u i de l a teatrele adevrate", i d e i despre art, c o n c l u z i i cu p r i v i r e l a r a p o r t u l text-spectacol, observaii despre n a t u r a p u b l i c u l u i , v i z i u n i despre v i i t o r u l t e a t r u l u i . i a m m a i afla, c u deosebire, c m a r i i regizori-radio n u snt i n c o l o r i i interanjabili, ci posed, fiecare, o personalitate, eventual

marcant, u n s t i l (iat, m i se parc, ceva la care nu-i prea v i n e s gndeti) i u n bilan de contribuii p r o p r i i l a dezvoltarea specta colului pe unde.

Tendine
Dac-a lua (era s zic la intmplarc, ns alegerea n u e determinat de hazard) ci leva scenarii dc i despre a z i difuzate n u l t i m a v r e m e i a ncerca s le gsesc u n n u m i t o r c o m u n , i s p i t i t snt a nota la acestea o n e v o i e organic d e a rspunde la ntrebarca-nlrebr i l o r : c u m trim ? A u r e l S t o r i n , I . D. er ban i m a i puin c u n o s c u t u l L i v i u G h e o r g h i u (Fereastra, n regia l u i T i tel Constanttnescu) sc arat obsedai, n sensul foarte necesar i f e r t i l a l cuvntului, dc a-i a j u t a asculttorii s evite cursele d i s t r u g e r i i sau a u t o d i s t r u g e r i i . Pc S t o r i n l intereseaz reali zarea i n d i v i d u l u i (a sc c i t i , i n e v i t a b i l , tnr u l u i ) . Tios, fr ipete, l i m p e d e , fr s i m p l i s m e , i r o n i c , fr brutaliti, comprehensiv fr ngduine, s t i l i s t elegant, fr calofilic, t e h n i c i a n excelent, fr l o v i t u r i groase, d r a m a t u r g u l ascunde u n p a t e r n a l i s m surztor ce se exprim p r i n voina de a arta c u degetul : acolo-i fundtur, ia-o pe vis- v i s . I . D . erban e, dimpotriv, u n m o r a l i s t colorat, c u seve i m u s t , cu b i c i u l pe perso naje, aruncndu-le ntr-o agitaie necontenit, c h i n u i n d u - l e plcut, ridiculizndu-le cu v o i o ie, trgndu-le b l a j i n d e u r e c h i i lsndu-le, <lup t r a t a m e n t , facultatea de deschide ochii. Aparinnd, dac n u greesc, generaiei m a i n o i , L i v i u G h e o r g h i u e stpnit de ace eai repulsie fa de fals i de aceeai n e v o i e de dezmeticire a e r o u l u i czut n curs", p r e c u m la sus-pomeniii reprezentani a i ge neraiei de 40 d e a n i , vibraia moral d i n scrisul su, despre care, fr ndoial, v o m m a i a u z i , anun o semnificativ c o n t i n u i t a t e .

66

www.cimec.ro

Eminesciana 1977
ne-a atras atenia de dou o r i : n p r i m u l rnd, datorit f a p t u l u i c, cvitnd r u t i n a , con f o r t u l i i s p i t a c i c l u r i l o r dc s e r v i c i u " , iniia t o r i i a u e x p l o r a t i adus p c u n d e cteva texte m a i puin cunoscute ale m a r e l u i p o c i , intrate de-nbiu de curnd n contiina p u b l i c u l u i : Decebal, Bogdan Drago (aceste dou l e x i c teatrale prezentate n premier r a d i o fonic) p r e c u m i, I n colaborare fecund cu cciui d i n Botoani, lucrrile Emmi i llutritm. n acelai t i m p (i m a i ales s p i r i t ) , regia ( T i l e l Constantinescu) a pus n s e r v i c i u l t e x t e l o r eminesciene fore a c t o r i ceti de p r i m r a n g , p r e c u m I o n M a r i n e s c u ,

bory Etterle, Mircea Albulescu, Elena Bartok (a curei voce ncrcat d c t r a g i s m a r m e r i t a , credem, o m u l t m a i deas prezen n scrieri grele) etc. Deci, t o t u l u n t i - de ser v i c i u . Deci, t o t u l , c u dorina, ba, m n i m u l t , cu ambiia declarat de celebra m o m e n t u l p r i n t r - u n efort o r i g i n a l . Adic,- real. n a l doilea rnd, aceast foarte reuit Eminescian c d e natur, parc, a clarifica pe d e p l i n atica aniversrilor, comemorrilor i c i c l u r i l o r , validnd i ncurajnd strda n i i l e ctre i n e d i t . De la Caragialccnelc v i i t o a re Iu toate c i c l u r i l e p r o g r a m a t e sau progra mabile (un E f t i m i u , u n Sorbul, u n llanelti R o m a n , u n C a m i l Petrescu, u n T u d o r M u a le t e u , u n Kiriescu, u n C i p r i a n , u n Sebastian, u n V i c t o r I o n Popa i dc ce n u n u m a e s t r u i n via, precum M i r c e a tcfnescu), a n i m a t o r i i t e a t r u l u i la m i c r o f o n au datoria (ntruct posed tiina i mijloacele) de a ne oferi, de fiecare dat. ediii s u r p r i n ztoare de opere alese.

FOTOCRONICa

i e l e v i i particip l a F e s t i v a l u l naional Cntarea Romniei*'. U n p r i m a t r i b u t al prezentei l o r : e n t u z i a s m u l . I n fotografia noastr, e l e v i i de l a L i c e u l economic d i n Clrai i p o l recunoate colegii : ei s i n i m e m b r i a i brigzii a r t i s t i c e de agitaie care v a p a r t i c i p a l a f a z a judeean F e s t i v a l u l u i . Rep.

www.cimec.ro

67

MIHNEA GHEORGHIU

Patetica 77
pies n dou pri dup Duiliu Z a m f i r e s c u

Personajele:
MIHAI Dr. CERNTESU, al primului minitrii CERNAT, al u n u i z i a r DAMIAN. spitalelor socialist E I R A N , potcovarul TAFTA, vtaful I O N I O N , ran F L O A R E A , soia l u i U C E N I C U L , fiul lor DOBROGEANU-GHEREA ZUBCU CODREANU V I N T I L R O S E T T I , student M I R C E A R O S E T T I , student M O I S E T I T U S , student NICOLAE ardelean M O I S E V A L E R I A N , f r a t e l e l u i , ofier GRIGORESCU SZATHMARY CERCHEZ CAROL POPP D E COLONELUL VALTER MAIORUL PRINUL CNEAZUL salului eful do c a b i n e t DINU rcdactor-ef Di. M A T E I eful E f o r i e i ALEX A

DAMIAN

(nscut Cernlescu), soia l u i A L E X A N D R I I , copilul lor M I S S S H A R P , guvernanta acestuia A M Z A R I Z E S C U , m a r c proprietar V I C K Y (nscut Cernlescu), soia l u i CPITANUL DUDESCU M A R Y (nscut Cernlescu), soia l u i NATALIA IPSILANTI A N A G O L E S C U , studenl NIOISE POIENARU ELENA POIENARU (nscut G o l e s c u ) . soia l u i MIHAIL KOGLNICEANU, ministru de externe I. B R A T I A N U , prim-ministru C. A. R O S E T T i , preedintele C a m e r e i deputailor L E F T E R , j > r i m a r u l s a t u l u i Cernteti Muncitori

MRCINEANU ONTU FLEVA ELISABETA NICOLAE CAROL SERGIU

DEPUTATUL PRINCIPESA

MARELE DUCE CONSULUL CONSULUL ZEARUL DOI

B A R O N U L S T U A R T , consulul rus FRANEI AUSTRIAC

NEGUSTORI ostai, s e r v i t o r i i ali

i rani, studeni, diplomai strini, ofieri, figurani

Unele

roluri

pot fi interpretate www.cimec.ro

de acelai

actor.

68

P A R T E A

P e n t r u ntregul spectacol, spaiul scenic va i i u t i l i z a t spre a sc sugera s i m u l t a n e i tatea sau succesiunea e v e n i m e n t e l o r , p r i n localizarea l o r specificii (elemente realiste ele decor, c u atenie deosebit A la d e t a l i i ) , la u n moment d a t , folosindiu-se t u r n a n t e l e i g l i santele (eventual, fee de cortin") i diferenele dc n i v e l , acolo u n d e este cazul. E f o r t u l creator a l scenografului t r e b u i e s susin r a p i d i t a t e a transformrii spa iului de joc. Aciunea ncepe la Bucureti, i n primvara a n u l u i 1877. U n col dc strad cen t r a l a , sub u n f e l i n a r , i n faa h o t e l u l u i Capu". I U m i r vinztor de ziare, copil de ra o l t e a n , cu h a l a t dc ucenic de t i p o g r a f i e , i face b i n e negustoria.

U C E N I C U L : Ziare, luai Romanul", ediie special !... Euarea Conferinei" ! (Citete tare titlurile mari de pe maneta ziaru lui, silabisind.) Rzboiul r u s o - t u r c , i n e v i t a b i l ! " Consiliu de coroan!"... Ziareec!... (Ctiva trectori iau ziarul i-l deschid din mers. cu vdit interes, comentind tirile. Doi doimii salut o doamn cu umbrelu. Se aud trecnd trsurile pe Podul Mogooaiei. Un fel de g e n t l e m a n f a r m e r pitoresc cum pr ziarul i se oprete-n colul uliei, atras dc ultimele tiri, strigate de micul ziarist". Apoi, lumina scenei descoper interiorul unei elegante odi din hotelul de vis--vis, cu faa la strada unde sc petrec cele de mai sus.) M I H A I (privind maman ! De strada) : I a te uit, trece cc-o f i ieit la o r a a l t a ? Sora ta moie... el, ajuun gest

M N I A I : .Nu tiu. La c l u b . (Natalia il ia de min i-l aaz pe un scaun, cu un gest molatic, dar imperativ. Mihai < gala s repete m grbesc", dar Cedeaz, vizibil plictisit de o insisten pe care i-o cunoate, ca s evite o scen de menaj", de asemenea, cunoscut.) N A T A L I A : M i h a i , poi rspunde sincer Ia o ntrebare direct ? M I H A I : N u tiu. Situaia e clar, n u - i aa ? N A T A L I A (ca i cum nu l-ar fi auzit) t r u ce v r e i s nc separm ? femeie ? M I H A I : Nu. N A T A L I A : tiam, a f i bnuit i m e d i a t . D a r , a t u n c i ? A m neles c sora t n . Ale'xn, n-are n i m i c mpotriv, ba c h i a r cela lui serait agrable, d'avoir une belle-soeur range... M I H A I : A l e x a m-a ddcit destul ; e de m i n e . O legtur pe care... vorba : Pen o alt

N A T A L I A (reinindu-i un cscat) : e matinal. A rmas aa, de l a (Se ridic lenevos i vine Ung llndu-l s-i lege cravata, cu tandru.) Unde e ? M I H A I (intorcindu-sc spre Ce faci ? M grbesc ;

ea) : A t r e c u t . a z i e Consiliu...

N A T A L I A : 0 legtur pe care o p u t e m le galiza a i c i , sau l a Paris, oriend... Te gndeti la cariera ta ? M I H A I : Poate... N A T A L I A (rznd provocator) : D o m n u l Rrt i a n u a r fi f l a t a t ca eful su de cabinet s sc cstoreasc c u o I p s i l a n t i . A r f i o excelent investiie i pentru politica voastr. Rudele noastre au poziii i n f l u ente la Paris, l a C o n s t a n t i n o p o l i chiar la Saint-Petersburg. A i p u t e a face u n ambasador trs efficace n orice capital. En plus, iu en auras les moyens...

(Mihai pare niel agasat de cochetria femeii i sc desjirinde politicos din braele ei, poate, cu un gest prea precipitat. Natalia l privete scurt, aproape rece, apoi ztmbele iari, stpnindu-i resentimentul.) N A T A L I A : Ne v e d e m ast-scar ? M I H A I : N u tiu. N A T A L I A : U n d o mnnci l a prnz ?

www.cimec.ro

69

M I H A I (ncurcat) : Il ne s'agit pas de a... A m m a i v o r b i t despre asta, N a t t y . N A T A L I A (reinut): Te deranjeaz diferena de vrst ? Tu n'es plus un gamin, voyons /... M I H A I : Eti t e r i b i l dc posesiv... N A T A L I A (rnit, gata s plng) : P e n t r u c te iubesc, M i h a i , i i u b i r e a c pose siv... Iart-m, n u p a r o sentimental, tiu, d a r e p u r u l adevr !... Las, eti grbit, v o r b i m alt dat... M I H A I (agasat urcios) : A i m e r e u iniiativa, te trguieti, foloseti orico p r i l e j . . . N u nelegi ?... N A T A L I A : neleg, d r a g u l m e u . (Plinge.) A m neles d i n p r i m a clip ; n u t r e b u i e s m i - o s p u i b r u t a l , ca s neleg"... 0 femeie accept greu s fie abandonat... se stpnelegi ? (i terge lacrimile, nete i pe chipul ei reapare zmbetul feminin, stereotip, al frumoasei aristocrate care face mndria saloanelor bucuretenc. Schimb tonul.) V i i la ceai, Ja A l c x a ? M I H A I (uurat) : Poate. Au revoir, (lese.) (Ii srut mna.)

P O I E N A R U : Eti o m u l m e u ! Te grbeti ? Mergi la Consiliu ? tiu t o t ! Fac pe d i s t r a t u l , d a r tiu t o t . C u m te-mpaci c u Brtianu ? tare ! Bravos. Ce faci d i sear ? Eti p r i n s ? M I H A I : N u . . . tiu. P O I E N A R U : Perfect. (Scoate ceasul din bu zunarul vestei.) Ii acord o nvoire de zece ore. C i n e z i cu m i n e . V i n o s nc p l i c t i s i m mpreun, n f a m i l i e . D a r se mnnc b i n e . A v e m dc v o r b i t . Eti gr b i t ? ! V o r b i m disear ! A ce soir ! (Poie naru sc nfund cu nasul n ziar i face ; dar i aduce aminte c stinga-mprejur a uitat ceva.) M i h a i ! M I H A I (i cumpr brusc) : Ce m a i c ? P O I E N A R U : Adresa ! M I H A I : Ce adres ? P O I E N A R U : A d r e s a m e a . C e r c u l u i , 10. ii m i n t e ? (Descrie cu mina un cerc n aer i arat cele zece degete.) Au revoir ! (M'diai d din cap c a neles i pleac, grbit, in direcia opus, rizind. i arunc ochii, din mers, pe pagina iutii a ziarului Romnul", cu titlul pe cinci coloane : Eu area Conferinei ! Rzboiul ruso-turc este ine vitabil. Consiliu dc Coroan". Grbete pasul printr-un grup de studeni glgioi i aproapc c-i cade-n brae o student. Scliimb de scuze. Studenta intr n grupul colegilor ei i sc pierde n mulimea tinerilor, dintre care unii poart uniforma altor faculti. Ea este Ana Golcscu, linra cumnat a lui Poie naru.) ziarul i se ntoarce

(Dup ieirea lui Mihai din camer, Na talia se reaaz la masa de toalet i sc pri vete lung n oglind, descoperindu-i ridurile incipiente, apoi i recapt, ncet, toat stpinirea de sine i, parc de acord cu imagi nea, ridic fruntea, ncreztoare i mndr de feminitatea i de frumuseea ei. Ieind pe trotuar, salutat respectuos de portarul galonat al hotelului, Mihai e atras de aglomeraia din jurul vinztorului de ziare i trece strada, s-i cumpere unul. Pe trotuarul cellalt se izbete de un alt cumprtor grbit. un brbat cam de vrsta lui, ceva mai trecut, mbrcat ca un gentleman-far mer, care, nlorcindu-se, i vorbete, cu zia rul deschis n min. dei nu-l zrise pe Mihai. Este Nicolae Poienaru.) M I H A I : Pardon. P O I E N A R U : O h , p a r d o n . N u \<vm zrit. (Vorbind, parc, singur.) Ce z i c i , d o m n u l e ? V i n e rzboiul ! (Se uit mai lung la Mihai.) S t a i , nene. N u eti Cernteseu ? iCerntcscu M i h a i ! B a , pe d r a c u ' ! Ce stau s m a i ntreb ? Eti Cerntescu M i h a i , n persoan ! P r e s u p u n c d u m i tale i-e m a i greu s m recunoti n acest acutrament de gentleman-farmer. V i n direct de l a Poiana, de l a ar, i n-apucai s m s c h i m b de-azi-diminea... MIHAI (recunoscndu-l) : Poienaru Nicolas, prince valaque i s t u d i n t e - n d r e p t ! P O I E N A R U : I n persoan ! (i string mna, apoi se mbrieaz i schieaz mpre un doi pai de menuet probabil, o glum studeneasc de-a lor spre mi rarea unor trectori.) Pe u n d e te-ai as cuns, neniorule, de end te-ai ntors dc la Paris ? Cinci a n i !... Te-ai nsurat ? M I H A I : N u . . . prea.

*
(Scena rulant ne descoper o sal de curs de la Universitate, plin de tineri venii s audieze cursul special al lui Koglniceanu, care se vede n fund. In aul nu mai snt locuri. Ultimul grup, n care se afl i Ana, e. oprit la u de un servitor, care le face semn s pstreze linite, fiindc vorbitorul i-a nceput conferina. Ana se strecoar, pro fiind dc o clip de neatenie a cerberului, i ptrunde n ultimul rnd de bnci al amfiteatrului, adic cel mai apropiat de ram p. Un student, galant, i cedeaz locul i se trepte. aaz, alturi de ali biei, jos, pe o linite respectuoas.) K O G L N I C E A N U : ...Pentru c orice confla graie, orict dc avantajoas a r f i ea u n e ia sau a l t e i a d i n t r e p u t e r i l e m a r i , sau t u t u r o r a , mu poate dect s duneze ri l o r m i c i , ndeobte supuse b u n u l u i - p l a c a l s u r o r i l o r l o r m a i m a r i . Experiena p r i n c i patelor romne furnizeaz numeroase ase menea exemple istoriei Europei, d o m n i l o r , p e n t r u c, luai a m i n t e . . . (Vorbitorul strie cifre i trage linii i acolade, cu creta, pe

70

www.cimec.ro

tabl, ca s fie mai explicit.) I n t i m p de u n secol i jumtate de la nceputul l u p telor i n t r e Rusia i T u r c i a , o p t m a r i rzboaie, 22 de i n v a z i u n i a r m a t e , turceti, ruseti i austriace, a u singerat i p u s t i i t aceast ncercat ar, i cu fiecare rzboi, cu fiecare i n v a z i u n e , g u v e r n , instituiuni, d r e p t u r i naionale, t o t u l a fost clcat i n picioare dc nvlitori i c o t r o p i t o r i . D a , d o m n i l o r studeni i domnioare s t u d i n t e cci r e m a r c p r i n t r e d o m n i i l e - v o a e t r e i cteva reprezentante ale s e x u l u i graios de o pild, v a s zic... (Privirile studen ilor s-au ndreptat, automat, spre persoa nele indicate de complimentul profesoru priviri lui, si Ana, care nu scap acestor admirative, roete de timiditate i de pl cere, grbindu-se s noteze in caietul ei Koglniceanu cteva dintre datele pe care le scrie pe tabl.) S recapitulm : 1 7 1 1 , rzboi ntre /Petru cel M a r c i S u l t a n u l A l u n e i al l l l - l e a ; urmeaz trecerea I m pe l e r (arisle, peste iN'istru, i i n v a z i u n e a t u r ceasc, s u b v i z i r u l B a l t a g i , d c peste D u nre. I n t r e 1716 i 1718, ntre Carol a l Vl-lea al Germaniei i acelai S u l t a n A h m e t a l I I I - l e a , cu i n v a z i u n e a i m p e r i a l i l o r , sub S t a i n v i l l c , i i n v a z i u n e a tur ceasc i ttreasc... (Studentul care i-a cedat locul urmrit privirea tot timpul i. zindu-i-o, o ntreab ceva.) Anei i-a surprin-

T i t u s i u r m e z Literele i J u r i d i c u l . P r i n t e l e m e u este preot, i a r fratele, ofier, dincolo. A N A : D i n c o l o ? Adic, u n d e ? M O I S E T I T U S : D i n c o l o de Carpai, mndr domnioar A n a . I n r e g i m e n t u l de grni ceri romni ; e o politic a l u i F r a n z Iosef, cu naiunile supuse I m p e r i u l u i aust r o - u n g a r , s le d i vid i s le asmu u n a ctre a l t a , dup Divide et impera". N u tii ? A t u n c i , te i a u la o bere, s-i explic.

(Pc aceste cuvinte, se trece, printr-o nou rotire a scenei, n interiorul casei primului ministru, I. Brtianu, unde-l regsim pe Mi hai, in biroul efului su, de vorb cu a cesta, care se pregtete s se duc la Palat. Pe mas e ziarul cumprat de Mihai, pe care primul ministru tocmai l las din min.) B R T I A N U : Citete d u m n e a t a . N u - m i m a i scot o c h e l a r i i d i n toc... cunosc depea, dc-nseor. M I H A I (citete) : Ieri, i n 12 a p r i l i e 1877, o euat u l t i m a ncercare de a e v i t a rzbo i u l r u s o - t u r c . iProtocolul dc In Londra,, p r i n care se r e c o m a n d a u cerutele refor m e p e n t r u emanciparea naiunilor cretine d i n I m p e r i u l o t o m a n , a fost respins de nalta Poart. P r o t o c o l u l , fcut la i n t e r venia diplomaiei Majestii-Sale brita nice i acceptat d e cele ase m a r i p u t e r i europene, -a rezistat preteniilor turceti, susinute, n secret, d e alt n u i r e putere. R u s i a , cutnd a lsa i m p r e s i a c acio neaz ca mandatar a E u r o p e i , v a decla ra rzboi Porii Otomane"... Redacia m a i adaug, n ncheiere : ...pace n u poate f i n O r i e n t , pn ce populaiile subjugate n u v o r c o n s t i t u i state a u t o n o m e , c o n f o r m cererii l o r " . . . B R T I A N U : A l u z i i l e l i b e r a l i l o r notri r a d i cali snt d e s t u l de clare. Presa c i m p r u dent. M I H A I : Este, dac n u m-nel, o indicaie permanent, pc care ai dat-o presei par^t i d u l u i . . . Prinul Serbiei i efii Comite t u l u i revoluionar b u l g a r v-o recunosc cu gratitudine. B R T I A N U : O tiu i turcii..*. I n aceste condiii, t r e b u i e s f i m m a i prudeni. M I H A I : D a . T u r c i a v consider sufletul micrii bulgreti"... D a r E u r o p a ntreag a neles c... B R T I A N U (pe gnduri) : D o m n u l e Ccrntescu, faci parte d i n t r - o f a m i l i e ce mi- fost scumpa, fiindc a m s e r v i t aceeai cauz ou printele i u n c h i i d u m i t a l e . i ei credeau n E u r o p a . . . A m s-i s p u n u n secret. Dup rscoalele d i n B a l c a n i , i Frana d u m i t a l e i A u s t r o - U n g a r i a l - a u

S T U D E N T U L : Sntei student l a n o i ? AiNA : N u . Snt l a Medicin. S T U D E N T U L : V place i s t o r i a ? A N A : D a . 0 boal ereditar. Sst !... S T U D E N T U L (n oapt) : C u m te cheam ? : Goloscu A n a . S T U D E N T U L : Rud cu e r o u l de la... A N A : D a . (li face iari semn c a venit s-l asculte pe Koglniceanu.) KOGLNICEANU (urmeaz) : A l cincilea rzboi r u s o - t u r c , ntre Cnterina a I l - a a R u s i e i , Iosif a l I l - l e a a l G e r m a n i e i i Sul-; ta n u l A b d u l H a m i d , a fost u r m a t de i n v a z i u n e a i m p e r i a l i l o r , sub prinul Coburg, a l u i S u v o r o f f i a l u i S e l i m . A l aselea rzboi, de l a 1806 l a 1812, ntre T a r u l A l e x a n d r u I i S u l t a n i i S e l i m a l I I I - l e a , M u s t a f a a l I V - l e a i M a h m u d a l l l - l e a . ,a d u s l a ncorporarea B a s a r a b i e i i n I m p e r i ul arist, i a r m a i t i r z l u nvingtorii l u i N a poleon, remprindu-i E u r o p a , pc n o i no-nu u i t a t n fntna prsit u n d e p u t r e z i t t r u p u l sfrtecat a l l u i T u d o r V l a d i mirescu... (Vocea slbete. Sun de ieire.) (La ieire, cei doi tineri discut cu o poli tee tipic generaiei acelui sfrit dc veac.) ANA: M intereseaz p r i e t e n i i d u m i tale ; tlar, deocamdat, n i c i d u m n e a t a n u m i - a i "fost p r e z e n t a t . M O S E T I T U S : Neavnd cine, m p r e z i n t singur. Snt ardelean, m numesc Moise

www.cimec.ro

71

sftuit pc Prinul Carol s-l ndeprteze d i n g u v e r n pc sufletul micrii hulgreli". M I H A I : Prinul -a adresat d o m n u l u i c a n celar a l Prusiei, ipe cite tiu. B R T I A N U : Care l-a sftuit, de asemenea, s-i scoat pe l i b e r a l i d i n g u v e r n , p e n t r u a apeza agitaiile d i n T r a n s i l v a n i a . A i u i t a t ?... I n c o r p o r a r e a acelei p r o v i n c i i r o mneti la U n g a r i a , a c u m zece a n i , n u se ponte u i t a . uNici de ctre n o i , n i c i de ctre a m i c i i i n a m i c i l o r notri. (Ofteaz.) Aa-i CU Europa... Eti gata ? S m e r g e m ! (Sun valetul, trgind nurul gros al so neriei. Valetul intr.) Trsura ! (Valetul se retrage, lutnd i cetile de cafea de pe mas.) A m u i t a t de cafele. (Valetului.) la-le, s-au rcit. (Ctre Mihai.) 0 s bem la Palat. M I H A I (bucuros) : V i n cu dumneavoastr l a Palat ? B R T I A N U : Desigur. Face parte d i n coala d u m i t a l e de v i i t o r d e m n i t a r romn. M I H A I : V [mulumesc cu recunotin. (Valetul a adus plria i .bastonul.)

. N A T A L I A (primete ceaca) : S i m p l u i fr zahr... (Gust.) A r e o arom divin... licuule, A l e x a . de ce zici fetele m e l e " ? Ii place s te-mblrineti ? A M Z A : O r i s le-ntinereasc pe cele dou orfeline. (Ride singur.) A L E X A (calm) : mi face plcere... V I C K Y (cu tandree, tnccrcnd s-i scuze soul) : Alexa e minunat. Maman e cea m a i frumoas i ' a m a i t i Ar d i n t r e fetele Cernteecu. D U D E S C U : i d o m n u l Cernteecu, adic M i h a i , v spune lot maman, ca- copi lrie ? A L E X A : M i h a i s-a emancipat... (Cu o pri vire fugar spre Natalia.) V. u l t i m u l b r
bat din n e a m u l nostru.

V A L E T U L : Trsurn c Ia scar. B R T I A N U (ctre Mihai) : H a i d e m . (Ctre valet.) A z i p r i n z i m l a c l u b . (Ctre Mihai.) Ce m a i face A l e x a ? A u d c a l u a t apucturi conservatoare... Dar tot mi-e drag. (Ies mpreun.)

*
(Aceeai modificare a scenei sau alta. Aca s la ea, ntr-un salon Biedermayer, Alexa servete ceaiul. Cu excepia Nataliei Ipsilanti, snt numai membrii familiei : surorile ci, Vicky, cu brbatul su, Amza Rizcscu, mare moier i industria cu relaii, i Mary, cu soul ei, cpitanul de roiori Dudescu. Stfiina casei este nc m a m a n pentru su rorile ci mai mici i oficiaz ceremonia cea iului, ca atare.) A L E X A (ctre cumnatul ei Amza) : L a p t e , sau lmie ? A M Z A : E u a ndrzni o pictur d e .Tu rn a ic... A L E X A (ctre Vicky): V i c k y , d-i soului tu r o m u l . (Sora ei se execut, cu o genero zitate evident.) M A R Y (o ,.prte") : Maman, V i c t o r i a d e x e m p l e proaste- f a m i l i e . D U D E S C U : E u , d r e p t s s p u n , n i c i n u l-a m a i boteza c u ceai... (Cnd Alexa i n tinde ceaca, se resemneaz, totui, res pectuos.) C u lmie. A L E X A : Fetele m e l e a u nvat de l a Miss Sharp s-l bea cu lapte... (0 servete pe Mary.) M A R Y (o imit pe Miss Sharp) a drop of milk... : Girls, just

N A T A L I A : C u excepia fiului tu. A L E X A : A l e x a n d r u p o a r t mumele l u i M a tei, e u n Da m ia : p e c i n d M i h a i . . . N A T A L I A (atent) : N u v i n e la ceai ? M A R Y (mindr) : N u . L-a reinui p r i m u l m i n i s t r u . (Alexa o privete scurt.) Pardon, maman. A L E X A : D a r vd c nlrzie i M a t e i . A ieit d e v r e m e a z i . N A T A L I A : i tu a i ieit a z i devreme, sau m i s-n prut ? A L E X A (nu-i place s fie iscodit) : L-am condus pe M u t e i . M A R Y : A m fost i eu. Nenea M a t e i a fost convocat de profesorul Da v i l l a l a m i n i s ter. D U D E S C U : N u m i - a i spus n i m i c . . . M A R Y (rspltit cu un zmbet de Alexa) : Secrete d c familie... A M Z A : Ce secrete, mon cher ? Url trgul ! V i n e rzboiul. (Ctre Dudescu.) Cnd l a n sai, cpitane, o r d i n e l e de m o b i l i z a r e ? (Dudescu tace, ncurcat, i arunc o pri vire spre Alexa, ateptind, parc, o dez legare.) Ce te uii l a d o a m n a D a m i a n ? sta n u m a i e u n secret de f a m i l i e ! c e l m u l t u n secret de stat. I a r n casa asta, ntre stat i f a m i l i e , s tii, c u m nate, c f a m i l i a primeaz. A L E X A (ctre Dudescu) : adevrat ? Ce sc-ntmnl ? D U D E S C U : A r c s v spun nenen M a t e i . A M Z A : E u snt pregtii p e n t r u orice e v e n t u a l i t a t e . Rzboiul ponte aduce m u l t e sur prize. (Ctre Natalia.) Dumneavoastr, prines, ce p l a n u r i avei ? N A T A L I A : Snt n d u b i u . Dac v i n e rzbo i u l , s m retrag la v i e , au s vnd i s plec la Paris. A M Z A : P e n t r u v i i l e I p s i l a n t i , n vremuT n o r m a l e , i n i o j u m a ' de m i l i o n , d a r , c u i n c e r t i t u d i n e a asta, riti s le d a i n pagub. M a i binc-i i n i o pereche bun de case l a Bucureti... N A T A L I A : N u v r e a u s m fixez... A L E X A : Preferi apartament h o t e l ? M a i b i n e o cas... cu anul la

N A T A L I A : A m m a i m u l t e . . . (Cu intenie.) E n g l e z i i au m a r c a t aceast diferen n tre o cas i acas... Home, sweet home...

72

www.cimec.ro

A L E X A : N u n r d e p i n d e dect d e tine... N A T A L I A (replic direct) : M t e m c ivu m a i depinde d e n o i . . . femeile. (O privete fix.) A L E X A (a neles i explic) : C a p r i c i i . M a i v o r b i m n o i !... (Ceaiul e pc sfirite. Intr valetul.) Ce e ? V A L E T U L : A v e n i t connul. (Natalia crede c e vorba de Mihai emoii. Dar Alexa o calmeaz.) i are

A L E X A (ctre ea) : A v e n i t M a t e i . (Ctre valet.) Spune-i s pofteasc i n salon. (Cu un zimbet anticipativ pentru Natalia.) mimai familia. (Dr. Matei Damian, soul Alexei. e un br bat trecut de 40 dc ani, serios i timid. A feciunea soiei sale fa de el mprumut, de aceea, uneori, un aer matern. Dragostea lor se ntemeiaz pc o profund stim reci proc. Matei e nconjurat de cele dou tinere cumnate, pe care le srut pe frunte, prin i srut obrazul. Iar cum tete. Alexei nailor le strlnge mina. nuanat, lui Amza, politicos i cordial, lui Dudescu, cu simpatie. Acesta l salut, militrete, respectuos i fericit.) D U D E S C U : S trii, d o m n u l e m n i o r ! A L E X A : Ce v a s zic i-asta ? (o cuprinde, protector, pe dup umeri) : adevrat... (Ctre Dudescu.) De unde tii ? D U D E S C U (tot n poziie de drepi) : A z i . la prnz. d o m n u l c o l o n e l Cerchez Christodor, la Slatul-major... V t r a n s m i t e cele m a i calde felicitri. (Salut iari.) A M / A : Bravos, c u m n a t e , p e n t r u o dat. u n secret de stat a l u a t - o naintea secretelor de f a m i l i e ! ? (Ctre Matei.) P o t s te felicit ? S nc trieti, i In m a i m a r e ! D a r de cc-ai i n t r a t l a ctnie ? Dup m i n e . profesorul d r . M a t e i D a m i a n de l a Facultatea dc medicin suna m a i f r u m o s dect m a i o r u l D a m i a n d i n Secia sanitar a otirii. V I C K Y : A m z n . drag, exagerezi 1... A m i m presia c A l e x a ateapt nite explicaii. (ntr-adevr, Alexa ateapt, calm, dar vizibil preocupat, rspunsul la ntrebarea ei ctre Matei. Se las un moment de tcere, pe doctorul Damian.) toi privindu-l M A T E I : Situaia este d e s t u l d e serioas. Se pregtete m o b i l i z a r e a general. D o c t o r u l Caro* Davil'la a fost n u m i t inspector ge neral a l ' s e r v i c i u l u i s a n i t a r al a r m a t e i , i a r e u . m e d i c p r i n c i p a l clasa I . a d j u n c t u l su. c u grad de m a i o r . O r d i n u l a fost is clit d e c o m a n d a n t u l s u p r e m , Mria-Sa. ALEXA : Ai primit ? M A T E I (contrariat) : A m fost fonrte onorat. A L E X A : P r i n u r m a r e , rzboiul c o chesti une de zile... Ce prostie !

M A T E I : Rzboiul r u s o - t u r c a nceput a z i diminea. A L E X A : i cc-avem n o i de citigat d i n rz b o i u l acesta ? D U D E S C U : I n d e p e n d e n t a naional. A M Z A : S l o g a n u r i de gazete, mon cher : noi trebuie s respectm cea m a i strict n e u tralitate. Afl dc la m i n e , i n rzboaie, neutralitatea renteaz. Toi au nevoie d e t i n e . l e i , cn popa, i de la v i i i de la morii. D U D E S C U : D o m n u l e Rizescu, treci z i l n i c p e dinaintea s t a t u i i l u i M i h a i Viteazul... V e cintatea c i IIu-i insufl n i c i u n senti ment ? A M Z A : E u snt u n o m practic, d o m n u l e Dudescu i i u b i t e cumnat. A m vzut midie. (Natalia se ridic, cu un gest graios, trecind printre cei doi cumnai mtnioi, i o ia de bra pe Alexa.) N A T A L I A : E r a m cu prinul, feu mon mari, n A n g l i a , n c h i a r a n u l cnd s-a prp d i t a c u m p a t r u sau c i n c i a n i , n u ? n voiaj dc nunt... Toat p r o t i p e n d a d a londonez ddea a t u n c i recepii n onoa rea u n u i . . . cine, Muster M ' C r a t h , u n Irish b l a c k " , care ctigasc WaterlooCup. Cupa asta c p e n t r u cursele d e oini ce e D e r b y - u l la cursele d e cai... A fost p r i m i t i dc regina V i c t o r i a , l a W i n d s o r , i de prinul dc Wales, la M a r l b o r o u g h House... L - a m vzut i eu acolo ; era m i c i n e g r u , Ca u n p u i de igan. (Rdc.) Naionalitii i r l a n d e z i i-au scris o od. desigur, antibritanic, i dup m o a r t e i-au r i d i c a t o statuie. P e n t r u c era u n cine irlande/. Aa se nal statuile i se furesc e r o i i independenei naionale... nostim, n u ? M A R Y (ironic) : Very funny I... (Dudescu o fulger pe prines cu privirea. Amza izbucnete n rsul su vulgar i sufi se ridic i-i iau locu cient. Surorile Alexei rile Ung soii lor. Alexa tace, ostentativ. Musafirii vor s plece. Matei rupe scurta tcere jenant.) MATEI (ctre Alexa) : U n d e - i A l e x a n d r u ? A L E X A : I n odaia l u i . i face leciile cu Miss Sharp... N A T A L I A (ca s schimbe vorba) : M a i tr iete Miss Sharp ? De cnd e l a v o i n familie ? A L E X A : De douzeci d c ani... Oui, ma chre, nous %'oil vingt ans aprs... X A T A L I A (se pregtete de plecare) : Ah. a non. parle pour toi. ma chre !... Bon. S-n fcut trziu. Gata. E u r i d i c ancora... A l e x a , ce raci mine ? A L E X A : Mine plecm l a ar... M A T E I (surprins) : De ce ? A L E X A (asertoric) : E m a i b i n e . Conacul e izolat de cile de comunicaie. Capitala

www.cimec.ro

73

va d e v e n i nesigur. (Zimbind.) Trebuie s ne organizm rezervele. N u ? Strmoii notri sc retrgeau la m u n t e . . . V i n i l u m i i , v i n i goii... M A T E I : Glumeti ? A L E X A : M a i puin ca oricnd... A l e x a m l ru i c u Miss Sharp. (Natalia d tonul plecrii inat de toi ceilali, care-i pe tind, de la gazde.) Plec cu

de fum de tutun, apoi se aaz la masa Titus intr, la unor camarazi. Cind Moise de uralele cole bra cu Ana, e intimpinat gilor si, care se grbesc s o conduc la masa lor, desprindu-l pe ardelean de dinsa.) M O I S E T I T U S (protesteaz) : Stai, frailor, n u v precipitai, c n u - i ce credei... (E prea tirziu. Unul dintre studeni o prinde pc Ana dc mijloc i [ace cteva piruete de vals cu ea, aoi o depune, ca pe re gina balului", n capul mesei, dindu-l la o parte pe un coleg care-i citea ziarul acolo, imperturbabil, cu ochelarii pc nas. Acesta din urm se ridic i. dup ce re alizeaz pentru cine a [ost deposedat de scaunul lui. salut, intimidat, i vrea s se aeze alturi. Colegul care a adus-o l acesta, paseaz, ins, celui de-alturi, iar mai departe, tot aa, pn ce. studentul miop se trezete n cellalt capt al mesei. cel intreprid vrea s ia loc Cind colegul ling Ana, Moise Titus i trage scaunul i l prinde n brae, s nu cad, pastndu-l i pe el mai departe, dup acelai sistem, ca s-i ia locul, ling fat, n rselele. celorlali.) Asta-i c u s u r u l v o s t r u , n u res pectai p ro p r i ol a t ca. A N A (amuzat) : I n s c h i m b , observ c d u m neata te declari p r o p r i e t a r fr t i t l u de proprietate:.. (Studentul miop, mesei, salut replica STUDENTUL tatea !... din captul fetei.) Ura! cellalt al

musafirilor, iau rmas

ur bun,

N A T A L I A (ctre Matei): Doctore, m i se pare c soia d u m i t a l e arc flerul lupoaicei r o mane, care-i apr ginta... Cemtctii au motenit i n s t i n c t u l sacrificiului d c sine... V i n v i d i e z . Adieu.

(Localul unde se adun, discut i se amuz studenii este o berrie-salon de bal. al crei decor poate s mprumute ceva din localul VUcek", din pasajul VMacros, sau al lui lanoi", din Cimigiu, cum coborai din spre Schitu Mgureanu. primul, mai dc soi, <d doilea, mai popular", aducnd cu Carul cu berc" de mai tirziu... Fr mult etichet, cu lume amestecat studeni, amploaiai, negustori de pe Podul Mogooaiei, modiste, civa strini, mai ales germani. Unul dintre acetia, ginditor i bonom, cu pipa i berea dinainte pe care o termin la fiecare sfert de ceas i i se rennoiete, la porunca muzicii, susi ..Halbe Bier !" bote ritmul nute de opt cintrei oachei, n haine nem eti, care-i dau zor cu O, d u lieber Augus t i n " . Neamul bea i nchin in sntatea unei grizete de la alt mas, pe care o trateaz" un frizer czut, parc, din D-ale c a r n a v a l u l u i . Acesta nu se supr, ba chiar il invit pe bibicul" german la mas, desi gur, n scopul de a-l lsa s plteasc, la urm, toat consumaia. Masa studenilor, cea mai lung din local, e ocupat de un tineret ftiloresc i zgomotos, ca- H c i d c l ' b c r g u l de-altdat. Spre deosebire de ceilali consuma tori, ei beau n halbe cu capac, respectind tradiia. La o msu alturat, un pictor ia schie in crbune, n timp ce colegul su trage din lulea, impasibil, lundu-i privirea de pe caietul amicului su numai cnd o jun chelnri bavarez" trece prin preajm, cu tava cu cirnai pc varz sau cu halbe gulerate de bere ..Luther", strecurndu-se printre studenii care o tachineaz, voioi, cu cite un gest sau o glum ndrznea. Printre mese erpuiete i fusta crea a unei florrese cu nuri, urmrit cu gelozie de un tinr lutar din orchestr. Florreasa descul s-a oprit la masa pictorului i, dup un schimb de vorbe, st i-i pozeaz maestrului. Cochet, i-a scos din fundul coului papucii, i aa. nclat, e mndr ca o prines. Un tinr ofier intr i caut pe cineva prin norii

MIOP:

Jos

proprie

(Replica sa a enervat nite negustori de la o mas ; acetia mormie ceva i-l fulger din ochi. Sint, desigur, nite apropitari" aezai. Se cunoate i dup lnioarcle groase de ceasornic de pe burt.) P R I M U L N E G U S T O R : A u z i , marafoiul, coate-goale, mne-fripte !... AL D O I L E A N E G U S T O R : Nu-s toi coatcgoale, b r e ! U i t e , colo, ling domnioara aceea, sc afl c h i a r bieii d o m n u l u i R o setti, p r e z i d e n t u l Camerei, ia carc-au nvat la Paris...

P R I M U L N E G U S T O R : Aicea n u - i P a r i s u l , d o m ' l c !... Se duce de rp naiunea !... Ne-a t r e b u i t g u v e r n l i b e r a l . P o f t i m !... {In colul mesei terminat schia de i odihnete ochii sal.) pictorilor, Grigorescw a portret a florresei * i obosii, uitndu-se prin

G R I G O R E S C U : L - a i c i t i t pe D a r w i n , drag Carol ?... D i n t r e toate speciile v i i , o m u l e s i n g u r a pe a l crei c h i p i i citeti o r i * Vezi ranca voioas" sau Portrait jeune fille". de

74

www.cimec.ro

g i n a multimilenar. Seamn cu toi i cu toate... (n timp ce proiectorul se plimb prin local, spectatorul descoper asem narea tipurilor cu animalele invocate de artist.) ...Cu l u p u l , cu v u l p e a , cu mia, eu cocoul... (Carol rreas.) zimbete sceptic, artind spre flo-

Propun u n triplu vivat pentru eonu' M i bai ! Pentru ministrul dc externe al Romniei ! (Studenii sc ridic, cu halbele n min, btrlnd cu ele de trei ori in mas i striglnd : Vivat, crescat, floreat !*' Negustorii, bosumflai, ntorc spatele. De la masa militarilor s-a ridicat tnrul ofier, adresindu-se, cu paharul n min, studeni lor. Este Valler Mrcineanu.) V A L T E R M R C I N E A N U (ctre chelner) : llerr Ober ! U n rnd, pc c o n t u l m e u ! (Ctre studeni.) D o m n i l o r , u n rnd, p e n t r u studenimea patriotic romn ! (Studenii repet ceremonialul, strignd : ..Vivat, erescat, f l o r e a t !", i intoneaz prima strof din ..Gaudeamus i g i t u r " . Negustorii s-au nclzit i ci. Al doilea negustor pune un ban de argint pe mas i se ridic in picioare.) AL D O I L E A i N E G U S T O R : llerr rnd, pc c o n t u l m e u ! P e n t r u mn ! U r a ! Ober! Un armata ro

C A R O L : D a r ea, c u cine seamn ? G R I G O R E S C U (ti ntinde schia viitorului su tablou celebru) : Ea seamn cu p r i ma mea iu'birc... C A R O L : Te credenm m a i evoluat... c u m ar fi spus D a r w i n al dumitale... Sislcy, Degas, M a n e t !... G R I G O R E S C U : I n c i u d a aparenelor, eu snt i v o i rmne u n r u r a l , d r a g u l m e u . . . S T U D E N T U L M I O P (frapat de o not din gazeta pe care o citete, ziarul conservator Timpul") : Ateniune, d o m n i l o r ! Fii n teni. Z i a r u l T i m p u l " , fiuica albilor", i onoreaz d i n n o u pc colegii notri cu g r i j a patriotic a conservatorilor. M i r c e a , Vintil ! (Cei doi frai, Mircca i Vintil Rosetli. iau aminte, n timp ce Moisc Titus i explic Anei, in oapt, cine snt. Unul dintre ei fie duce la studentul miop i mprumut, o clip, gazeta, apoi i-o restituie, indignat.) M. R O S E T T I : I n f a m i i . Conservatorii n u - i iart t a t i i s i m p a t i i l e I u i antiprusace.

(Mai muli consumatori particip la urale. Victorul Grigorescu l-a desenat, din cteva trsturi, pe ofier i i-a trimis schia, la mas, prin florreas. Acesta mulumete, salutindu-l militrete.) V A L T E R M R C I N E A N U : Pentru marele n o s t r u a r t i s t - p i c t o r , d o m n u l Nicolae G r i gorescu ! Vivat ! G R I G O R E S C U (acelai joc) : D o a m n e l o r i domnilor, p e n t r u Romnia ! Triasc R o mnia independent ! (ntregul local este, parc, electrizat i din toate piepturile izbucnesc urale. Moise Titus d tonul la Deteapt-te, romne" i toat sala l intoneaz n cor, acompaniat de n treaga orchestr. Ana, emoionat la culme, cnt, tergndu-i lacrimile dc fericire.) NEAMUL (nenelegnd nimic) : Prosit !

(Atrai de aceast micare, ciiva studeni vor s tie despre ce e vorba : S-auzim, s-ascultm, dreepi, sfinta evanghelie !"... Se scoal toi. n batjocur, iar studentul miop citete.) S T U D E N T U L M I O P (citete, dramatiznd) : Pinii cnd ? D a , i-l v o m m a i ntreba pe domnul p r e z i d e n t a l Camerei, dac educa ia politic ce a d a t f i i l o r si (i arat cu degetul pe cei doi frai)... i n v i r t u t e a creia aceti f i i se numesc, cu ostenta ie public, revoluionari socialiti", este totodat educaiunea C P v r e a s o dea f i i l o r Romniei !... A m zis ! V. R O S E T T I (flegmatic) : Timpul" d o m n u l u i Maiorescu c pe duc. Z i a r u l d f a l i ment... (Studenii iau gazeta i o ntind pe mas, apoi, fiecare vars un strop de bere peste ea, prohodind popete : Dum nezeu s-l ierte !"...) Gata, d o m n i l o r , t r e c e m la o r d i n e . R a p o r t u l zilei d c azi ! Cine c l a rnd ? (strig la chelner) : S vin

(ntr-un clan aproape comic, la acest toast particip i frizerul cu grizeta. Vznd c i neamul intr n corul lor, grizeta l srut pe obraz.) GRIZETA : Rravo. ncamule !

S T U D E N T U L M I O P : Moise Titus ! M O I S E TTTUS u n rnd !

*
(La faa de cortin, lampagiul aprinde, unul cite unul, felinarele rian de pe Strada Cercului, n spate, se aude apropiindu-se, la n casa Poicnaru, interiorul cald i destins a dineului n de-altdat cu gaz ae timp ce, din trap, o birj. i atmosfera familie anun-

C H E L N E R U L : Vinee ! M O I S E T I T U S (ceremonios) : R a p o r t u l zilei dc azi. Astzi, d o m n u l Koglniceanu a inut u n curs d e zile m a r i l a facultate.

www.cimec.ro

75

(at tie slpinul casei. Un interior tipic dc cas boiereasc bucurelean de la sfiritul veacului, ca model avnd celebra cas Mclik. Perechea de servitori, de asemenea tipic el, fecior, i ea, camerist i sufragioaic , pune la punct ultimele detalii, sub supravegherea Elenei Poienaru, ce poart o rochie frumoas, dar sobr, gen doamn de onoare". Pentru c i este, ntr-adevr, una dintre doamnele de onoare ale Principesei Elisabeta, soia Domnitorului Carol. O scar apartamentele interioar urc. din h a l l , la de locuit, de unde va cobori sora ei. Ana Colcscu. Poienaru fumeaz i citete ceva. tntr-un fotoliu.) L E N A : N i c u l e , etc ceasuri snt ? P O I E N A R U : N-evea grij, M i h a i v i n e la p u n c t . Poate ca d o c t o r u l O r n a t s m a i ntrzie, pe la gazet. E L E N A : .\l t e m s n u - m i cad m/f/c-ul. A n a ce fact; ? P O I E N A R U : sus, sc gtete !... N - a i zis s-i aduc peitori ? E L E N A : N u poi f i serios o dat ?... D o m n u l Cernteecu v i n e p r i m a oar n casa noastr. (Se aude trsura oprindu-se la scar.) Iaca, o i v e n i t . Ce faci ? Du-te de primcte-l ! (Elena se retrage cu slujnica n sufra gerie, n timp ce feciorul rmas in preaj ma lui Poienaru se duce s deschid. In faa casei, sub felinarul de gaz, s-a oprit Mihai i, n acelai minut, a venit ce llalt invitat, doctorul Cernut. Doctorul poar t ochelari pince-nez i barbion ; seamn cu Cehov. Birjele au plecat, iar cei doi se salut politicos, fr s sc recunoasc, urcind mpreun treptele de la intrarea casei Po ienaru. Cei doi tineri brbai se mai pri vesc o dat, apoi izbucnesc ntr-un ris feri cit i se mbrieaz.) M I H A I : Cc-i cu t i n e , D i n u l c ? Cind a i ve n i t la Bucureti ? Ce faci ? U n d e stai ? C E R N A T : M i h a i , n u m-nteptnm s rte vd nici. Snt de puin v r e m e la Bucureti. A m stat n p r o v i n c i e . A c u m a m treab a i c i . Ce fac ai ti ? Ce caui a i c i ? M I H A I : A m fost coleg c u P o i e n a r u , la Pa ris. N u ii m i n t e ? Cred c t u l - a i o u noecut l a m i n e . n u ? , C E R N A T : N u . E u l - a m cunoscut abia D o a m n a P o i e n a r u e pacienta mea... aici.

C E R N A T (ctre Mihai) : Dr. Livingstone ? (La stupoarea gazdei, ambii izbucnesc in rls i se precipit s-i explice. Primul, Mihai.) M I H A I : Darg Nicolas, i p r e z i n t pe vrul m e u , D i n u Ccrnat... P O I E N A R U : Cum veri, vericule ? M I H A I : D i n u Comat... eseu ! C E R N A T : Prinii notri e r a u frai. T a t i i i-a s c h i m b a t numele, cnd a e m i g r a t , n 1848, ca s scape d c o c o n d a m n a r c - n lips. P O I E N A R U : T a c i , c m o r . E i , astu-i bun ! (Strig.) E l e n o ! Eleno ! N e m a i p o m e n i t ! ELENA (intrtnd) : V a i , N i o u l e , domed, c ne s p e r i i oaspeii... Bun seara, doctore. (Ctre Mihai.) D u m n e a t a eti d o m n u l Cer nteecu ? P O I E N A R U (i taie rspunsul lui Mihai) : Pi, asta-i drcia, c amndoi snt d o m n u l Cerntcscu". E L E N A : N u pricep... C E R N A T : M i h a i i o u m i n e sntem v e r i p r i m n r i , stimat doamn, i descoperirea a ceasta i-a r i d i c a t b r u s c tonus-ul v i t a l " d o m n u l u i Poienaru. P O I E N A R U (dezmeticit) : E i , c h i a r aa-i, i, ca s n u n i t , d e s c h i d e m b a l u l cu o uic de Bileti. (Ctre fecior.) Costic, a d u uicile i gustrile ! Cine lipsete ? (Ctre Elena.) Lipsete cineva. A , sor-to ! (Strig-n sus. pe scar.) A n a ! E L E N A : Las, c o chem c u . Ocup-to d e uica ta de Bileti. D o m n u l e . . . adic d o m n i l o r Cerntcscu, v r o g s v simii ea acas. L a P o i e n a r u , a l t f e l nici n u se poate. (Brbaii s-au aezat in salonaul dintre scar i bufet, pe fotolii, avnd dinainte o msu rotund. ncrcat cu gustrile aduse de fecior, iar Elena a urcat scara.) P O I E N A R U (gust uica i pare nemulumit): Costic, cc-i poirca asta ?Vreau uica a i a de 30 de n n i , mi biete. O r i n u i-am spus ? M d u c eu s-o scot. (Ctre oas pei.) M ntorc i m e d i a t . (Iese. cu fecio rul.) CERNAT : un om inimos, admirabil. Tir ce m a i s p u i ? tiu c faci o carier f r u moas. O merii. Cnd n c - n m desprit, m i sc pare c triai u n m o m e n t perso n a l greu... Le grand amour ? M I H A I : Tncua... A m u r i t . A p o i , soul a fost linat de rani. E r n u n t i r a n . C E R N A T : N - a u a v u t o fat ? M I H A I : D a . Sofica. I - a m p i e r d u t u r m a . i t u ? De cc te-ai d a t In f u n d ? Cu ce l e ocupi ? C E R N A T : Dup evenimentele Comunei d i n Paris, muli d i n t r e c a m a r a z i i r o m A n i a u p r i b e g i t . A m stat u n t i m p n T r a n s i l v a n i a , a m l u c r a t cu P a v e l V a s i c i - U n g u r e a n u l a Higiena i coala". P r i m a revist rom neasc de medicin. e

(In clipa cnd doctorul Ccrnat rostete ul tima propoziiune, apare Poienaru i-i pof tete s intre, debarasndu-i, pe rnd, de p lrii i bastoane, pe care le preia feciorul, apoi ua se nchide.) P O I E N A R U : D a , drag Cerntescule, d u m n e a l u i este d o c t o r u l casei. S v fac p r e zentrile. D o m n u l este... M I H A I (ctre Cernt) : D r . S t a n l e y , presu pun !

76

www.cimec.ro

M I M A I : N u le-a atras Capitala ? C E R N A T : A m fost de dou o r i , p e n t r u constituirea cercului internaional, un cerc secret de socialiti romni, rui, b u l g a r i i p o l o n e z i . S-a r i s i p i t . Clandesti nitatea este u n m a r e i m p e d i m e n t . A v e m alte p l a n u r i . O s scoatem o gazet a i c i . A c u m profesez la (Bucureti, cu acte-n regul. (Zimbcte.) 0 s m-miburghczese. M I M A I : T e o r i a ondulaiunii u n i v e r s a l e . A i d e v e n i t u n adept u l l u i Vasile Conta ? C E R N A T : N u c h i a r . Dei concepia evoluio nist despre matur i societate a d o m n u l u i Conta este o contribuie romneasc foarte m e r i t o r i e l a o n t o l o g i a i gnoseolo gie materialist. (Poienaru a venit cu butelia loas i ncepe s-i serveasc lui miracu musafirii.)

aprinse. 0 cortin de ntuneric va marca sfiritul cinei. In interior, dup cin, la cafea i l i q u e u r , domnii fumeaz, in fotolii, in timp ce Ana cint, aeompaniindu-se la pian.) ANA : ...Nu e pcat, Ca s se lepede Clipa cea repede; Cc n i s-a d a t ?"...

(Sfiritul romanei c salutat, cu aplauze afectuoase, dc ntreaga asisten. Feciorul a duce tablaua cu alte cafele i cutia cu igri dc foi. Ana revine pe sofa, alturi de Elena, creia camerista i-a adus o infuzie.) M I M A I : 0 roman foarte frumoas, d o m n i oar A n a . De cine snt v e r s u r i l e ? A N A : De u n tinr jmet ieean, d o m n u l M i hai E m i n e s c u . A u d c d o m n u l Maiorescu v r e a s-l aduc la Bucureti. CERiNvVT : P r o b a b i l , pour rajeunir son curie de T i m p u l " . (Observnd c Elena nu bea cafea, Mihai ar vrea s mai ntrebe ceva, din politee, dar dinsa i-o ia nainte, cxplicnd.) E L E N A : O i n f u z i e d e t e i . M i - a prescris-o d o c t o r u l Ccrnat, p e n t r u n e r v i . T a r eu i - a m recomandat-o D o a m n e i i inchipuii-v c a c u m adoptat-o i Prinul Carol, n l o c u l p r a f u r i l o r berlinezc... l - a cerut-o i Bismarck. P O I E N A R U : A propos, M i h a i . I a povesletc-nc, drag, t u , care eti n secretele zeilor, c u m a fost, de fapt, asl-toamn, la L i v a d i a , chestia aia cu eful tu i ou T a r u l ? E-udevrat ?
1

P O I E N A R U : Luai i binecuvintai-o. A d e vrata uic blrin. A s t a este p r i m a i cea m a i important contribuie romneas c la filozofia universal. (Pe scar i-a fcut apariia Elena, acom paniind-o pe Ana, pe care rochia superb de dantel alb i coafura jeune f i l l e < > prind de minune. Domnii se ridic in pi cioare.) E L E N A : Sora m e a , A n a Coloscu. (Mihai o recunoate i se simte, inexpli cabil, stingherit, ca un june timid. Dup o clip de ezitare, se apropie i se prezint.) M I M A I : M i h a i Cernteecu. C E R N A T (observndu-l) : V cunoatei ? M I N A I (ctre Ana) : Cred c v - a m zrit a z i , la U n i v e r s i t a t e . A N A : Ai foJt i dumneavoastr acolo ? M I M A I : Da, adic, n u . Treceam tocmai, cnd... P O I E N A R U : A n e t o , a i fost remarcat. Un point gagn. Pn In desert, ore s-i cear mna, c r a i u l . E L E N A : N i c u l e , i a r s p u i p r o s t i i . (Ctre Ccr nat.) Doctore, ]x>tolotc-l, c a l t f e l n u v m a i tihnete masa. C E R N A T (ctre Mihai) : Domnioara Golcscu a fost eleva m e a . A m pregti t-o p e n t r u a d m i t e r e la medicin. Este o l u cid... fermectoare. P O I E N A R U : I n traducere masculin, v u s spun c, dac c l n-u a v u t succes, d u m neata n - a i n i c i o speran... F E C I O R U L (intrnd, primete din ochii stpinei porunca ateptat) ; Masa e servit. POIENARU (dictnd protocolul) : Doctore, ofer braul E l e n e i . mi place s vd u n c o m u n a r d l a bra ou d o a m n a d c onoare a Principesei. (Ctre Ana.) I a r t u , nrat-i d o m n u l u i Cernlescu d r u m u l f e r i c i r i i u n i versale. (In aceast formaie sc intr alturi, n su fragerie, unde-i atepta masa cu luminrile

: Adevrat. D o m n u l Brtianu le-a p r o p u s o Convenie politic p r i v i n d t r e cerea I r u p e l o r ruse p r i n Romnia, c u ga raniile dc rigoare, n cazul u n u i rzboi cu turcii. cc-a zis ?

P O I E N A R U : Pi, c u m ? i arul

M I M A I : arul I-a ntrebat : ..i. dac n-arn v o i s isclim o asemenea Convenie ?" L a care, eful, s u r p r i n s , a rspuns fr ezitare : Atunci, ne v o m o p u n e l a t r e cerea a r m a t e i ruse !" C a n c e l a r u l Gorceakov i-a r e p l i c a t , a t u n c i , foarte tios : Vei f i strivii !"... P O I E N A R U : R e s t u l l tiu : Strivii, d a r stimai !" Cu v o r b a asta, v i z i r u l " tu v a i n t r a i n istorie. B r a v o s ! C E R N A T : i, pn l a urm, cc vei face ? M I H A I : Mine se v a semna Convenia. A u cedat. (Dar gindul i-a fugit n alt parte.) mi place a i c i . ca u n u l t i m popas... (Lumina scenei se voaleaz peste acest sfr it de cin n familie, alegnd un moment de destindere, poate, cu Mihai invitnd-o pe Ana s mai einte ceva i srutndu-i mina, fr dialog, eventual, pe o reluare discret a melodiei nostalgice pe versurile lui Eminescu,

www.cimec.ro

77

att de potrivite eu starea de spirit a lui Mihai : ...Nu c pcat, / Ca s sc lepede / Clipa cea repede / Cc n i s-a d a t ?...")

(In jurul enormei mese de stejar din vas tul birou al primului ministru se pregtete semnarea Conveniei despre care s-a vorbit, n prezena membrilor Guvernului romn i a unei delegaii politice ruse, n frunte cu baronul Dimitrie Stuart. Momentul solemn nu e lipsit de oarecare tensiune nervoas, cci hotrrea -a fost luat dect cu majo ritate de voturi, sub imperiul necesitii, ceea ce se poate lesne citi pe chipul unora dintre minitrii prezeni. In timp ce Kogl niceanu i consulul rus schimb cteva ama biliti, n ateptarea ceremoniei ce se va desfura n [aa Guvernului romn, primul ministru zbovete, de vorb cu C. A. Rosetli, eventual alturi, ntr-un cabinet particular.) B R T I A N U : L a cc garanii mai putem spera, n situaia noastr, drag Rosetli ? Toate silinele fcute pe lng P u t e r i , spre a ne recunoate i garanta n e u t r a l i t a t e a , au euat glorios. Sntcm m e r e u s i n g u r i l a nevoie, parc-i u n fcut, d c o m i e de ani... T r e b u i e s rzbim p r i n n o i nine C. A. R O S E T T I : Care ,, nine", Ioane drag ? Toi d e m n i t a r i i notri f u g de aceast teribil rspundere. tii bine ; l E p u r c a n u i B o z i a n u s-au pronunat p e n t r u a lsa l i b e r a trecere ambelor armate beligerante, cernd n p r e a l a b i l A u s t r o U n g a r i e i s ocupe ara, cu aprobarea E u r o p e i , a u z i , ca s ne pzeasc" d c mi i de t u r c i ; cheam l u p u l s te pzeasc de u r s i de l e u ! i Golescu crede c A u s t r o - U n g a r i a e o garanie, dei se tie c d o m n u l A n d r a s s y a i mprit cu Crorceakov p e n i n s u l a balcanic, nc de a n u l trecut... Convenia e bun ! B R T I A N U : D a r dac arul n u o ratific ? C. A . R O S E T T I : 0 condiionm i n o i de r a t i f i c a r e a c o r p u r i l o r noastre l e g i u i t o a r e . Pn a t u n c i , ncheiem i m o b i l i z a r e a a r m a tei... c u a j u t o r u l l u i D u m n e z e u . (Intrarea n cabinet a primului ministru i a preedintelui Adunrii Deputailor o prete rumoarea conversaiilor. Koglniceanu l prezint pe baronul Sluart efului Guver nului romn, apoi lui C. A. Rosetti.) KOGLNICEANU : Domnule prim-ministru, v p r e z i n t pe d o m n u l b a r o n D i m i t r i e S t u a r t , c o n s i l i e r de stat, c o n s u l general, plenipoteniar d i n partea Majestii-Salc mpratului t u t u r o r R u s i i l o r l a semnarea Conveniei n bun form. (Brtianu ii strnge mina i-i invit s-i ocupe locurile in jurul mesei, strngnd, in trecere, i mna altor persoane prezente.)

B R T I A N U : D o m n i l o r , l u c r i n d d c acord ci celelalte P u t e r i garante, p e n t r u a a m e l i o r a condiiile d e existen ale cretinilor s u pui dominaiei S u l t a n u l u i , G u v e r n u l i m perial a notificat eventualitatea unei inlerveniuni m i l i t a r e d i n afar, asumndu-i aceast sarcin cu a r m a t a sa n partea T u r c i e i d i n E u r o p a . De aceea, G u v e r n u l i m p e r i a l , d o r i n d a respecta i n v i o l a b i l i t a tea teritorinl a s t a t u l u i romn, a con v e n i t ncheia c u G u v e r n u l AHcci-Sale Carol I o Conveniune special relativ la trecerea t r u p e l o r ruse p r i n Romnia. O cunoatei. D o m n i i plenipoteniari respec tivi, d o m n i i baron D i m i t r i e S t u a r t i M i h a i l Koglniceanu, v o r p u n e pe Conveniunen de fa semnturile l o r i si giliul armelor lor. (Koghiiceanu i baronul Sluart primesc de la secretarii respectivi mapa cu documen tele, pana pentru semntur i serviciul de cear roie pentru parafe.) K O G L N I C E A N U (citeftej ; Guvernul A l t e ci-Salc D o m n u l u i R o m a n i c i Carol I a s i gur a r m a t e i ruse, care v a f i chemat a merge n T u r c i a , l i b e r a trecere p r i n t e r i t o r i u l Romniei i t r a t a m e n t u l rezervat armatelor amice". B A R O N U L S T U A R T (citete) : Pentru ca n i c i u n i n c o n v e n i e n t sau pericol H n u rezulte p e n t r u Romnia d i n f a p t u l trece r i i t r u p e l o r ruse pc t e r i t o r i u l su. G u v e r n u l Majestii-Sale mpratului t u t u r o r R t i e i i l o r se oblig a menine i apra integritatea actual a Romniei, a menine i a face s sc respecte d r e p t u r i l e p o l i t i c e ale s t a t u l u i romn. Convenia v a f i ratificat de a m bele g u v e r n e n acelai t i m p i v a i n t r a n l u c r a r e deodat". B R T I A N U : V mulumesc i v asigur c G u v e r n u l Altcci-Sale D o m n u l u i Romniei va obine ratificarea cerut de legile r o mne, de la Camer i Senat, n cea m r . i scurt v r e m e , spre face e x e c u t o r i i s t i p u laiile c u p r i n s e n acest d o c u m e n t . Poftii. (Actul este semnat i parafat. Se schimb mapele ntre plenipoteniari. Se servete ampanie. Atunci, Mihai se apropie de Brti anu i-i optete ceva. Acesta privete spre C. A. Rosetti, care se apropie de dnsul, urmindu-l, apoi, spre cabinetul su particu lar de adineaori. AcoL ii ateapt colonelul Cerchez, care salut i le nmineaz o depe. Brtianu o citete i rmne consternat.) C. A . R O S E T T I : Ce s-a-ntmplat ? B R T I A N U : T r u p e l e ruseti a u i i n t r a t n ar. I a r n a v e l e turceti a u deschis f o c u l de peste Dunre, c o n t r a noastr... (Ctre Mihai.) Cheam-1 pe d o m n u l Koglnicea nu. C. A . R O S E T T I : A m i n t r a t n hor... Ce e de fcut ? Acest rzboi n u t r e b u i e p u r t a t pe t e r i t o r i u l n o s t r u . A r f i u n dezastru.

78

www.cimec.ro

(intr ministrul de externe, condus Mihai. cure sc vede. c l-a pus la curent situaia.)

de cu

BRTIAJNU (ctre Cerchez) : C u m stm cu mobilizarea armatei ? C E R C H E Z : Ne m a i t r e b u i e o lun... N u e puin, d a r n u e m u l t . Va f i u n rzboi de durat. pleca) : B R T I A N U f i i face semn c poate B i n e . Continuai. Vei p r i m i o r d i n e l e de la Mria-Sa. (Cerchez salut i iese.) Ce s p u i , M i h a i ? M a i ratificm ? K<K'iALNICEANU : Ratificm si explicm d i n n o u , t u t u r o r a , c o facem i n t e r m e n i i neutralitii si suveranitii noastre. T u r cii s-au grbit i au greit. Aciunea l o r ne ofer p o s i b i l i t a t e a s dm neutralitii noastre o i n t e r p r e t a r e m a i nuanat. C. A. R O S E T T I : Adic ? N u u i t a c P o a r t a arc nite d r e p t u r i consemnate n tratate. A u d r e p t u l s se apere de rui, n u ? I a r n o i n u p u t e m f i indifereni, fiindc independena noastr n u estipulat nic i e r i n aceste tratate. E n g l e z i i ne-au aver tizat. K O O A L N I C E A - N U : Ruii n - a u tras nc n i c i u n foc, n v r e m e cc t u r c i i a u tras. i au tras n n o i . Dc-asta a u greit. A v e m , p r i n u r m a r e , d r e p t u l sacru de a n c apra. I n l i m i t e l e f r o n t i e r e l o r noastre. i contra oricrui agresor !... (Cei trei mari brbai de stat se. privesc in ochi, cu o solemn emoie, apoi ii string miinile i sc mbrieaz, sub lumina prim verii anului 1877.)

MIHAI (zimbind) : Vorbeti ntocmai ca Alexa. M A T E I : D a , ea m i - a d a t p r i m e l e lecii d e agricultur, cnd m - a m ntors d i n strin tate... M I H A I : Nene M a t e i , propos, tii c a m a i aprut u n Cerntescu ? M i A T E I : Cine ? M I H A I : I I cunoti pe d o c t o r u l D i n u Cernt? M A T E I : N u personal. Dup n u m e i d i n lucrri. a u t o r u l u n u i t r a t a t Asupra m e t o d e i antiseptice dc t r a t a m e n t i n c h i r u r g i e " . o personalitate. C r e d c l - a m ntlnit, l a nfiinarea Societii tiinelor M e d i c a l e ; n u e ardelean ? M I H A I : S-a r e f u g i a t n T r a n s i l v a n i a , dup e v e n i m e n t e l e C o m u n e i d i n Paris... D i n u Cernteecu, vrul n o s t r u . M A T E I : N u m a i spune ! A l e x a m i - a v o r b i t despre el... I a te uit, ce cachotier !... De ce n u m i s-a prezentat ? M I H A I (riznd) : Pesemne, ca s n u te ' C o m promit ; n i c i a i c i n u - i prea b i n e c u auto ritile !... A m s i-l p r e z i n t . M A T E I : De ce rzi ? M I H A I : M i - o nchipui pc A l e x a p r i m i n d , n s a l o n u l e i , u n anarhist"... (71d amndoi. Apoi, intr Alexa, dc min cu copilul ei, Alexandru Damian. E i se ri dic n picioare. Ea ti srut pe amndoi, aproape ceremonios, iar copilul sare n bra ele tatlui su, apoi l salut politicos, copi lrete, pc Mihai, care l mbrieaz. Dea supra cminului este portretul tatlui lor, cpitanul Alexandru Cerntescu. din vechea gard a anului 1848. Alexandru se uit-n ochii mamei ale, cerind permisiunea s se serveasc i el, de pe tablaua cu cafele i dulceuri.) A L E X A : Dulcea, d a . Cafeaua n u - i p e n t r u copii. M I H A I : Dect c u lapte. (Fcndu-i cu ochiul, complice, biatului.) Just a drop of milk... (Toi rid, inelegnd aluzia la coala lui M i s e " J i-apoi, A l e x a n d r u n u m a i e u n c o p i l . (Ctre biat.) Ce v r e i s te faci, d o m n u l e i D a m i a n - j u n i o r ? A L E X A N D R U : Ofier, ca b u n i c u l A l e x a n d r u Cernteecu. V r e a u s m o r p e n t r u p a t r i e , ca i e l . (Familia triete un moment sufletesc n care amuzamentul firesc provocat de un rspuns copilresc se amestec cu spaimele de azi ale rzboiului. Mihai ar vrea s rd, dar Alexa are un chip de ghea.) M I H A I : Sngele a p r i g a l n e a m u l u i . A L E X A : A l e x a n d r u Damian v a f i doctor profesor, ca tatl su. A L E X A N D R U : D a r i N u , papa ? (Mise Sharp a intrat, su trusa medical a tata e ofier i

(In odaia de oaspei a conacului Cerntcti, proaspt venii de pe drum, i Matei au luat loc, in ateptarea 0 ranc descul aduce tablaua cu Floarea a muncit la ei mai de mult, noate.) de la Mihai Alexei. cafele. ti cu

F L O A R E A : Conia m a i zbovete oleac, e c u c o p i l u l s i cu englezoaica. V roag s luai cafeaua, pn v i n e . M I H A I : Ce m a i faci, F l o a r e o ? F L O A R E A : Mulumesc d e ntrebare... M chinuiesc c u c o p i l u l , c zace d e m u l t . . . M A T E I : Ce are ? F L O A R E A : D-apoi, cc a u toi, lungoare, d e srcie. Pe m i n e s m iertai. (Iese.) M A T E I : P r o b l e m a rneasc, M i h a i , n u e * deloc simpl ba n o i . R e f o r m a agrar a l u i Cuza a rmas neisprvit, fiindc, dup desfiinarea clcii, aristocraia noas tr rural, d e t i p v e c h i , f e u d a l , n u s-a p u t u t adapta c o n t r a c t u l u i , p o r e c l i t liber", ou ranii. A s t a cere s p i r i t de organizare, munc. D a , d a , ruinea de a m u n c i a claselor noastre p r i v i l e g i a t e le v a duce la ruin...

acum. m

depunnd doctorului.)

pe o

www.cimec.ro

79

M I S S S H A R P : Ai Sir. (La ling un semn (linsa.)

uitat

trusa

in

trsur.

al guvernantei,

copilul

vine

M A T E I : Mulumesc, Miss Sharp. A L E X A (ctre Matei) : Miss Sharp nc pr sete. Se-ntoarce I n A n g l i a . M I S S S H A R P : am really sorry... Consulul a scris d o a m n e i . A L E X A : D i n cauza rzboiului... it's all right, Miss... Ia-1 s i pe A l e x a n d r u ! (Miss Sharp i biatul prsesc ncperea la invitaia lapidar a Alexei. a crei lips de bun dispoziie e vizibil.) Totul a i nceput s mearg anapoda la Ccmlcli. Rzboiul sta are s-ntoarc t o t u l pc d o s . M A T E I : S-a ntmplat ceva deosebit ? Dar care A L E X A : I>a n o i , deocamdat, n i m i c . pc moia de zestre a fetelor, pc Rizescu a v i n d u l - o , snt tulburri. A L E X A : Amza obtii.

ca A l e x a n d r u s-l Londra... Rzboiul M A T E I : S lsm dc noi A L E X A : A m vorbit sta eu ei, acolo, va fi de acord...

nsoeasc pe M i h a i La acesta n-ngrozete. c o p i l u l s i n g u r , departe cu Miss Sharp. Ea v a ca i o i c i . Dac M i h a i

(E un moment dc grea cumpn pentru Mihai, iar Matei l privete cu oarecare anxietate, fiindc tie ceva anume i ateapt ca el s in o hotrirc. n acel moment, ins. intr Taft, vtaful, lituse la u, dar ni meni nu-l auzise.) T A I * T A (tuete, ca s se anune) : D o n " doc tor, venii repede, pcatele mele, c-i moare c o p i l u l Kloorei ! (Matei sc ridic, i ia trusa de pe msu i se ia dup Taft, intrare providenial l scutise de o tare furtunoas in familie.) m MATEI ctre Alexa) : M ntorc (Iese.) medical a crui confrun

M I H A I : De ce ? N u s-a neles cu obtea ? a vndut-o arendaului, n u

imediat.

M I H A I : Dar, c o n f o r m legii agrare, era o b l i gat. ranii aveau d r e p t u l dc preempiune !... A L E X A : l cunoti pe Rizescu. Avea nevoie de cash, p e n t r u aciunile d 1 Comarnic, i... galii. A c u m , ranii v i n la m i n e . C n u - i f r u m o s , t o c m a i d i n partea noastr... a noastr, nelegi ? N o i sntem responsa b i l i p e n t r u afacerile d o m n u l u i Rizescu ! ? M A T E I : foarte regretabil... Mult l u m e v i n d e a c u m , d i n cauza rzboiului ; pre fer aciunile c o m p a n i i l o r strine. A L E X A : D a , desigur. Viaa la ar n u m a i c h u z u r u l dc-altdat. A c u m v o r ncepe i rechiziiile, obligaiile, lipsa minii de l u c r u , poate, i m a i ru. M I H A I : i-alunci ? Dezertm ? V i n d e m i plecm n A p u s ? A t u n c i , ce s m a i pre t i n d e m de la ranul care rmne ? S ne i respecte i s duc s i n g u r g r e u l rzboiului ? A L E X A : M i h a i , i c u rmn ! N u asta c p r o b l e m a noastr. A i notri a u fost i rmn coreci cu ranii. v o r b a de v i i t o r u l f n m i l i e i noastre. M I H A I (ncerend un zlmbet concesiv) ocamdat, se prezint b i n e , n u ? : De

(Rmai singuri, Alexa i Mihai sc simt puin stingherii, fiindc emanciparea fra telui fa dc fosta m a m a n n u era la pri ma confirmare. Mihai caut din ochi o i l nelege i i ntinde serviciul gar. Alexa de fumat, apoi gust din paharul cu ap rece, ca s fac ceva.) M I H A I (spune tot dinlr-odat) : Maman, a m cerut d o m n u l u i Brtianu s-mi mit s plec v o l u n t a r pe f r o n t . eu per

A L E X A (scap paliarul) : Ce s p u i ? !... N u snt de a c o r d . N u se poate ! i m p o s i b i l . M i h a i , ascult-m, f i i r e z o n a b i l . (Vocile se deprteaz i dialogul lor nu se mai aude. Alexa sufer vizibil i plinge reinndu-i lacrimile, n timp ce locul sce nic se schimb, ctre interiorul unui bordei.)

*
(Matei intr n casa Vioarei, unde doi-lrei rani l ateaj)l pe doctor. La sosirea aces tuia, ei l salut respectuos, iar Ion Ion, br batul femeii. l conduce, pe ua scund, spre lavia unde zace copilul.) I O N I O N : S trii i v mulumesc c-ai v e n i t , dom'doctor ; pc-aci, luai seama la u ! N u v-a f i suprat ; d a ' a zis m u ierea c veniri n sal, i-am zis c... (Casa este un bordei mai artos, cu dou ncperi [ca bordeiul de la Muzeul Satului] : n prima snt vatra i o mas scund, rotun d, cu trei scunae-mprejur. n cealalt snt patul, lavia, lada de zestre i restul mobilie rului cunoscut. un semintuneric permanent,

A L E X A : v o r b a dc tine i de A l e x a n d r u . tiu c i s-a p r o p u s s i c i O f i c i u l d i p l o matic de l a L o n d r a i c p u t e m conta pe a g r e m e n t u l b r i t a n i c , m a i ales dac te hotrti l a aceast excelent partid care este prinesa I p s i l a n t i . (Mihai c brusc agasat.) N a t a l i a est une femme de tte, dar te iubete, te iubete cu-ndevrat. M A T E I (ncearc o concesie) asta-i privete pe c i doi... : Alexa, dar

A L E X A (sec) : Privete ntreaga f a m i l i e i n special pe n o i d o i , M a t e i . P e n t r u c in

30

www.cimec.ro

ilcsi e ziu. Copilul doarme agitat, ntr-o albie ridicat pe lavi. Ar putea avea trei ani. dor parc un prunc. slab i plin de un fel de lepr rocat pe fa i pe tot corpul. Matei il trage sub lumina ferestrei .yj il examineaz atent. Gemetele copilului slbesc treptat, iar respiraia e tot mai grea. Prinii se uit cnd la copil, cnd la doc tor, ateptind parc o minune.) M A T E I : Dc c i n d zace-ua ? F L O A R E A : Dc-asl i a r n a . M A T E I : M a i avei copii ? I O N I O N : A l m a r e . ocinic la tipografie, la Bucureti... Ce a r c , boierul ? M A T E I : Pelagr. [ O N - I O N : Scap ? (Matei nu rspunde. Se ntoarce s-i pre gteasc seringa. Atunci, femeia, aplecat asiijira copilului, strig.) F L O A R E A : Ioane, sri, c n u m a i c o p i l u l . A d a t o c h i i peste cap !... sufl

dc nc-om !... (Mai prietenos.) N u vrei s trecem pe la primrie, s v s p u n e m c u m e cu m o b i l i z a r e a ? b i n e s tii, ca... constean.

(Cortin de ntuneric. Grupul a intrat n biroul" primarului, cu o mas, trei scaune, un cuier i o sob de tuci. Pe mas, un teanc de liste i un registru. Lefter l pof tete s ia loc, dar Matei refuz, spunind c se grbete, apoi cedeaz.) L E F T E R : A i c i c listele de ofrande i de supscripii i aici e r e g i s t r u l de rechiziii p e n t r u armat. D a u toi, c e p e n t r u ar ! Care ce-a p u t u t i ce-a a v u t , d i n srcia l u i : bucale, pnz nlbit, nutre, psri, o i , u n i i , i ctc-o vil. F I R A N : i b a n i , d i n f u n d u l lzii i d i n captul d c basma ; cinc-a avut leaf, p a r t e d i n leaf, pc ct o ine rzboiul, ca domn'nvtor... P r i m a r i i ' a dat t o t ; c s-a-necris v o l i n t i r la roiori, cu c a l u ' l u i . M - a m nscris i e u , la a n t i l c r i e , t o t cu c a l u ' m e u . S i n t e m zece d i n Cernteti. i I o n a ' l u i I o n , brbatu' F l o a r e i , e la dorobani, plecm odat toi pe f r u n t . . . L E F T E R : Rmne d o m n u ' nvtor i cu scoal i c u primria... NVTORUL : Conin A l e x a Dumneavoastr ce singur facei ?

1 (ti ia copilul n brae i-l leagn i-l scutur. Matei, ajutat de Ion Ion, pune copi lul l(t loc. Medicul i d seama c trupul copilului se rcete i renun la injecie. Cu o mingiiere pe chipul lui ars de boal. Matei ii nchide ochii, apoi i ntinde bra ele. Bordeiul s-a umplut de steni. O femeie aprinde o luminare.) M A T E I : Aim v e n i t p r e a rzhi... (ncep bocetele. Ieind n uli. Matei este intimpinat de primarul Lefter, cu nvtorul si cu ali doi steni unul fiind Firan, fie rarul aflai la ua lui Ion de cnd a sosit. Matei strnge mna primarului i n vtorului, apoi se adreseaz lui Taft.) M A T E I : Rmi cu Floarea i v e z i ce le este de trebuin, s le dea de l a c u r t e . (Taft reintr in bordei, n timp ce Matei, avnd n dreapta pe primar i in sting pe nvtor, pornete spre cas, ncet ; snt urmai, ca de un dulu blajin; de Firan.) M A T E I : C u m e, d o m n u l e nvlor, ai m a i a v u t i a l t e c a z u r i m o r t a l e ? N V T O R U L : M a i puine dect n sate, d a r snt ; ranul e fatalist, s-a prins... M a i greu, c u rzboiul !... Ghi L e f t e r le tie m a i b i n e , ca mar... alte de Dar pri

M A T E I : A l e x a rmne la moie. L E F T E R : Pe-aici, conacele s-au c a m p u s t i i t . Arendaii au nchis hambarele i coarele i zic c a u o r d i n de l a b o i e r i s n u dea n i m i c . F I R A N : Clraii au spus c stora, dup rzboi, le i a s t a t u l pmntul i-l mparte l a care se d u c pc f r u n t . . . ca n o i . N V T O R U L : Aa a r f i d r e p t . F I R A N : Alii de dare i zice c b o i e r i i snt scutii de rochiziic... Cine tie ? i

M A T E I (jenat) : N u c n i m e n i s c u l i t !... Plec i eu pe f r o n t , ou secia sanitar. (Tu ete, mndru.) A m gradul de maior. FIRAN f i a poziia) : S trii, d o n ' m a i u r !

M A T E I : Ghi Lefter... Te-au ales p r i m a r ! . . . ii m i n t e ce m i - n i spus cnd le-am scos d i n f u r c i l e j a n d a r m i l o r ?... L E F T E R : in m i n t e ; p e - a t u n c i beam b o i e r u l d c ciocoi. M A T E I : i-aoum ? LEFTER : Aeum, domnule trist.) Nici acum ! Acum n u deose

doctor ? (Rdc, deosebesc o m u l

(0 tipografie din Pasajul Romn, cu cule gtori, pres de min i cu tot tacimul me seriei, din veacul trecut. Se prinde-n rame zaul paginat al gazetei Socialistul". Zea rul, ajutat de ucenicul su, trage o perie" pentru prima corectur n pagin i i-o d ucenicului, care o duce n redacie, adic ntr-o odaie de-alturi, de la etaj. mbrcat rnete, dar cu un or de lucrtor, uce nicul e ziaristul" de la nceputul piesei. Bate

www.cimec.ro

81

la u i, cind aude intr !", apas pe clan, ptrunzind n ncpere, cu grij s nu agae de scaune coala nc ud.) UCENICUL doctor. : Am venit cu corectura, don'

voluionar brilean, citete corectura.)

cu barbion ; V.

Rosetti

(Cernt se scoal de pc scaun i o ia, cu aceeai grij. In ncpere snt, afar de doc torul Ccrnat, alte trei persoane, antrenate ntr-o discuie nflcrat. Vintil Rosetti pe roreaz.) V. R O S E T T I : Cnd c v o r b a dc aprarea te r i t o r i u l u i naional, de a apra p a t r i a dc o nvlire strin, sau de a o scpa dac este ocupat, a t u n c i orenimea, o r i ct de brav s fie, oste fr p u t e r e ; a t u n c i , c o r p u r i l e a r m a t e , soldaii n u n j u n g , a t u n c i trebuie ceva m a i m u l t dect toate acestea, trebuie o populaie ntreag armat, ranii ptruni dc s a c r u l foc a l a m o r u l u i de p a t r i e ; t r e b u i e s i n t r e - n foc. rnimea, aprndu-i pmntul cu armele n min. I a r ranii, d o m n i l o r , n-aiu acest pmint L . C E R N A T (intrerupndu-i) : D o m n i l o r , v p r e z i n t p r i m a pagin d i n p r i m u l numr al z i a r u l u i SociaUstul". (Ceilali aplaud i i smulg pagina, parcurgnd fiecare rnd, plini de o afectuoas curiozitate.) minut istoric. (Ctre ucenic.) C u m te cheam, tinere lucrtor ? UCENICUL : Ion a l u ' Ion. i frumos. i, de unde CERNAT : Simplu eti, de fel ? UCENICUL CERNAT tem UCENICUL (suprim) : Unul.

C O D R E A N U : A i a u z i t , cetene Gherea ? Tnrul n o s t r u m u n c i t o r adun b a n i i ca s devin m i c p r o p r i e t a r dc pmnt... G H E R E A : Ca s scape de noua iobgie, cetene Codreanu !... E l are o f a m i l i e ncolo-n sat, care i-a vndut moierului fora d c munc, pe t r e i - p a t r u a n i nainte; ca m a j o r i t a t e a celor mproprietrii f o r m a l la 2 M a i . C E R N A T : T r e b u i e s recunoti, Z u b c u l c , c n i c i u n proletar d i n E u r o p a nu-i a r e m u n c a vndut pe a n i nainte... n Rom n i a , p r o b l e m a revoluiei socialiste v a de p i n d e de aliann d i n t r e p r o l e t a r u l agricol i cel i n d u s t r i a l . . . d i n t r e m u n c i t o r i i rani... C O D R E A N U : ranilor l i s-a p r o m i s pmnt dac lupt pc f r o n t , n rzboi. G H E R E A : 0 nou moierimii ! stratagem a burghezo-

(Intr Mircea Rosetli. cu tirea senzaional a M.

fratele zilei.)

lui

Vintil.

R O S E T T I : D o m n i l o r , sc pregtete cel m a i cuteztor m o m e n t d i n i s t o r i a m o d e r n a Romniei : Declaraia de I n d e p e n den. gala ! Tata m i - a spus c sc v a c i t i , peste o or, l a Camer ! pe cu

C E R N A T : Alea jacta est ! (II oprete zear.) Repagineaz gazeta. Deschidem Declaraia dc Independen. V. i M . R O S E T T I : A d m i r a b i l . U r a ! s fie Z E A R U L : Aa m a i zic i c u . 0 bomb. (Codreanu smulge rului i, mpreun testeze.)

: D i n Cernteti... : Zu ? Pi, ar f i c snconsteni. M a i a i frai ?

niel

C E R N A T : i el ce face ? UCENICUL : mic. C E R N A T : A t u n c i , s tii, dc-aoum ncolo, c m a i a i u n u l . U n frate m a i m a r c . (Ucenicul se uit mirat, fiindc Ccrnat arat ctre sine ; apoi, doctorul scoale un bnu din buzunarul vestei.) tii rica, Ioane ? UCENICUL UCENICUL (l pune leul, zvrle l prinde-n ieit.) : Da. : Capul. pe unghia degetului mare i cu o zvcnitur, n sus. Apoi, palm i se face c citete ce-a C E R N A T : C a p u l sau p a j u r a ?

paltul din mna zea cu Gherea, vor s pro

C O D R E A N U : i c u m rmne cu l u p t a de clas ? C E R N A T : Acest rzboi n u c u n u l de clas. u n rzboi naional. Cellalt v a u r m a . M a i devreme s a u m a i trziu, i n t r - o form sau alta. I s t o r i a n u e btut-n cuie... G H E R E A : Deci, sntei p e n t r u p a r t i c i p a r e a l a acest rzboi i m p e r i a l i s t d i n t r e ar i S u l t a n ? Aa v e z i d u m n e a t a dezrobirea naiunii romne ? C O D R E A N U (arat paltul proaspt) : D a r , cetene doctor, a i c i combai p e n t r u n e u t r a l i t a t e !... i b i n e f a c i . P e n t r u c e v o r b a d e c o n f l i c t u l d i n t r e clul naiuni l o r balcanice i t e m n i c e r u l popoarelor, a r i s m u l ! j o c u l l o r obinuit. Presa m u n citoreasc n u t r e b u i e s u i t e c, Sn p o l i tica pe care o d u c , guvernele d i s p u n , dup b u n u l - p l a c , do viaa i b a n i i popoarelor P r o l e t a r u l n-are p a t r i e !... C E R N A T : Cderea arismului, n i m i c i r e a aces t u i v i s ru care apas E u r o p a ntreag,

C E R N A T : Capul. A i .ctigat. Ce-ai s-i c u m p e r i c u l e u l sta ? U C E N I C U L : I I s t r i n g , p e n t r u pmnt. (Ucenicul ia banul, salut i iese. y.ubc.u Codreanu a auzit ultima replic odat cu el, Dobrogeanu-Gherea, un tinr 82 Dr. i, re

www.cimec.ro

iat, dup n o i , cea dinti condiie p e n t r u naiilor d i n m i j l o c u l i d i n dezrobirea rsritul E u r o p e i . Aa e ? G H E R E A : Aa e. Dac mine d e s p o t i s m u l d i n Petersburg a r cdea, poimine, n - a r m a i f i i n E n r o p a nici o Austro-Ungarie. raionamentul.) (Continulndu-fi, inspirat, Polonia a r nvia d i n n o u ; marele p o p o r rus v a putea s-i lege n l i b e r t a t e leg t u r i l e sale p o l i t i c e ; romnii, m a g h i a r i i , s l a v i i de l a miazzi, l i b e r i de orice a mestec strin, i v o r putea regulariza ntre dnii t r e b u r i l e i hotarele l o r . C E R N A T : D a . D a r , pn a t u n c i , i m a i cu seam i n c l i p a dc fa, p a t r i a este popo r u l , clasa m u n c i t o a r e , i n u clasele exploa t a t o a r e Deci, p r o l e t a r u l are p a t r i e ! V. R O S E T T I : Quad crat demonstrandum!... C O D R E A N U : c l a r ! Deci, m i e n u - m i r mne decit s-mi d a u d e m i s i u d i n n o b i l a funcie de m e d i c de plas la Curtea dc Arge i s i n t r u l a Crucea Roie. llarao i aferim ! G H E R E A : i ce facem o u gazeta ? C E R N A T (rupe paltul) : Refacem d o a r pa gina nti. De-azi, Socialistul'' combate p e n t r u Independen, ca t o t p o p o r u l . i deschidem lista de subscripie a m u n c i t o r i l o r romni p e n t r u aprarea p a t r i e i . (Ecou : o msur din Internaionala".)

moiune similar. Ca u r m a r e , trupele noastre a n ocupat poziii defensive pc malul romnesc a l Dunrii. (i pune ochelarii i citete lista vorbitorilor.) S-a nscris la interpelare domnul deputat F l e v n . V r o g . P O I E N A R U (ctre Ana) : Ce-o m a i vrea i-sta ? S pun capt i gata. L a a r m e ! A N A { n oapt) : Democraie, nene. (Preedintele Camerei nite. Urc la tribun cuvnl.) ciocnete, deputatul cerind nscris li la

F L E V A : Cunoatem aceste rezultate, i nai unea, de asemenea, v a ine m i n t e n u m e l e celor cc a u v o t a t p e n t r u , ca i pe-al celor care au v o t a t c o n t r a . Abinerile a u s se i u t e . (Risele.) Interpelarea mea se a d r e seaz d o m n u l u i m i n i s t r u al t r e b u r i l o r d i n afar, d o m n u l u i Koglniceanu, i sun astfel : adus-a, oare, G u v e r n u l la cuno tina t u t u r o r P u t e r i l o r ruperea legturilor de dependen ale rii fa de Poart i independena absolut a Romniei, n u r m a strii de rzboi provocate de T u r cia ? Cer G u v e r n u l u i s-i precizeze a t i t u d i n e a , liindc p e n t r u n o i aceasta e o chestiune vital. Viaa i r o b i a m i p o t sta-mpreun. (Deputatul se retrage n banca sa, n ropo tul nesfirit de aplauze ale ntregii asistene, inclusiv Poienaru. Prezidentul face eforturi s pstreze linite.) C. A . R O S E T T I : D o m n u l m i n i s t r u de externe dorete a rspunde acestei interpelri ? (Toate privirile se. ndreapt spre Koglni ceanu. Se aterne o tcere absolut, n care paii si rsun pe parchet, urend la tri bun.) K O G L N I C E A N U : D o m n i l o r , situaia i n t e r naional a Romniei a e v o l u a t mult m a i b i n e , fr a f i decisiv schimbat. Snt ntrebat dac o Romnie i n d e p e n dent de obligaiile samavolnice impuse d i n e x t e r i o r poa|e f i a z i realizat p r i n n o i nine, aa c u m gci^raia noastr a fcut U n i r e a , punnd E u r o p a n faa fap t u l u i mplinit ? (Proiectorul panorameaz n sal, urmrind reacia sufleteasc a hofiecrui grup din asisten : nelinite, trre, fric, elan. Este un moment isto M a i nti de toate, d o m n i l o r , ric, decisiv.) s ne facem ntrebarea : cc a m fost na i n t e de declararea rzbelului ? Fost-am n o i independeni ctre T u r c i a ? F o s t - a m n o i p r o v i n c i e turceasc ? Fost-am n o i v a sali a i T u r c i e i ? A v u t - a m n o i pe S u l t a n u l ca suzeran ? Strinii a u zis aceasta ; n o i n u a m zis-o niciodat. N o i n u a n i fost v a s a l i . S u l t a n u l n u a fost s u z e r a n u l nos t r u ! (Pe chipurile celor din sal se ci tete interesul cresend. Aplauze.) Ins era

(Aceast scen se distribuie pe trei pla nuri, n primul, la ramp, e publund de la Camer. Ne aflm n sala Parlamentului, de pe dealul Mitropoliei. Tribunele rezer vate publicului snt pline de lume de tot jelui. Remarcm prezena doctorului Cernat, cu Ana i Poienaru, pe cei doi negustori i alte personaje cunoscute. Planul secund, mai jos, de unde apar deputaii ce urc la tri bun, e mascat de publicul din primul plan. Al treilea plan, mai nalt, e ocupat de tri buna unde se vorbete, cu fala la public, ca i in scena cursului de la Universitate, poate, i cu elemente ale acelui decor, ha faa de cortin, apar manifestanii, cu pla carde i steaguri, de-o parte i de alta a spaiului scenic ; se presupune c stau n jurul cldirii ; rsun cntece patriotice. At mosfera este dc ncordat ateptare, favora bil gestului final, al Declarrii Independen ei.) C. A. R O S E T T I : D o a m n e l o r i d o m n i l o r , a m p e r m i s i u n e a de a r e c a p i t u l a c o n c l u z i i l e l a care a u ajuns c o r p u r i l e l e g i u i t o a r e rom ne. A d u n a r e a Deputailor a a d o p t a t , c u m a j o r i t a t e absolut dc v o t u r i , moiunea p r i n care sc declar stare de rzboi c u I m p e r i u l o t o m a n , u r m a r e a bombardrii p o r t u r i l o r romne Brila, Calafat, Bechct, Oltenia i Clrai. S e n a t u l a v o t a t o

www.cimec.ro

83

ceva. E r a u nite legturi sui-gencris. nite romnii legturi care erau slabe, cnd erau t a r i , nite legturi care erau t a r i . cnd romnii erau slabi. N o i n-am d o r i t acest rzboi, cu t u r c i i . N o i cerem de douzeci dc a n i Turciei s i n t r e n ne legere c u n o i , spre a preface acele leg t u r i sui-gencris care n u m a i snt ale secolului a c t u a l i care, dac n u m a i erau de folos p e n t r u n o i . n u m a i cran de folos n i c i p e n t r u T u r c i a i n relaii n o r male i c i v i l i z a t e , de l a egal la egal. (n publicul <le sus remarcm pe cei doi negustori, care-i dau coate i t ' o r s spun ceva, dar zearul le face senin s tac.) N o i trebuie s d o v e d i m c, dac v o i m s f i m naiune liber i indepen dent, n u este p e n t r u ca s nelinitim pe v e c i n i i notri, n u este p e n t r u ca s f i m u n p r i l e j de ngrijiri p e n t r u dnii ; d i n c o n t r a , i nc m a i m u l t dect pn a c u m . s artm c sntem o naiune botrt s n e ocupm dc dezvoltarea e i , de dezvoltarea bunei-stri m o r a l e i m a teriale, i a r n i c i d e c u m ca s ngrijim, ca s nelinitim pe cineva. N o i v o i m s f i m b i n e cu toate P u t e r i l e , i cu R u s i a , i cu A u s t r i a , i c h i a r cu T u r c i a ; i c u T u r c i a v o m face legturi nou... i a r n u s rmnem n acele legturi ea pn astzi, care n u m a i au raiunea l o r dc a fi. (Reacia celor ce ascult e mai ostil, la aceast parte a discursului.) curnd

Zeci dc studeni i elevi de coal militar, i muncitorii bucumpreun cu negustorii reteni, arboreaz drapele tricolore i mani festeaz cu tore, ctntnd Deteapt-te, ro manifestani apar i grupuri mne". Printre compacte, purtind pancarte carc-i identific: Asociaia general a lucrtorilor din Rom nia", n frunte cu zearul i cu tipografii socialiti, sau Societatea central de bine a revoluionarilor bulgari, precum i facere", ..Societatea studenilor mediciniti din Bucu reti", n care o remarcm i pe Ana. alturi de doctorul Cernut.) A N A : tii c d o m n u l Poienaru s-a nrolat n armat ?... Dumneavoastr, domnule dootor, cc facei ?... C E R N A T (se hotrte brusc) : L a Crucea Roie... a m nite p r i e t e n i acolo. A N A : N u asta. V ntrebam, ce facei d i se) tr ? CERNAT : A, sebit. s p i t a l u l , gazeta... nimic deo la

A N A (i ofer braul) R a l u l Otirii. (Ies cu toii, ziast.)

: A t u n c i , v

invit

amestecai

n mulimea

entu

*
(In timp cc scena se golete de manifes tani, care ies prin faa cortinei sau printre glisante cc dau impresia trecerii lor pe uli ele Capitalei. ntregul spaiu scenic se re distribute pentru Balul Otirii. De data a ceasta, spaiul se mparte, simbolic, in trei planuri, la acelai nivel, pe care luminile le vor evidenia pe rnd, dup necesitate. Pro pun un fundal, cu dou jiluri, n jurul c rora are loc balul propriu-zis, dansul etc.. o arip dreapt, unde se fac i se desfac scurte ntlniri i conversaii politice, i o arip sting, unde se presupune c este bu fetul. Centrul scenei i al ateniei publicului e variabil, conform concepiei regizorale a spectacolului. Balul de la Casa Otirii este evenimentul aniversrii urcrii pe tron a anului, dedicat Prinului Carol. Spaiul destinat balului e compus din cele trei ncperi deschise. Una e sala de dans, cu o ni somptuoas. n fund, unde snt instalate cele dou fotolii de onoare, pentru perechea princiar. Cealalt sal e destinat bufetului, care e servit n picioare, la msue pentru cte o duzin de persoane, pline de bunti. Chelnerii aduc mereu ampanie i rcoritoare, ca la balu rile vieneze. Muzica cnt din balconul ei. sub conducerea dirijorului, atent la porunca maestrului de ceremonii din sala de dans. Pe marginea slii acesteia, n care perechile alunec graios sau converseaz tn timpul pauzelor, se afl irul de fotolii i sofale re zervate persoanelor mai n virst sau fetelor care fac tapiserie", n ateptarea cavalerilor.

P R I M U L N E G U S T O R : Ce-o scald, d o m n u le ? Joac la toate horele, cu m u s c a l i i i cu turcii ? AL DOILEA N E G U S T O R : Koglniceanu ? N u - l cunoti. T a c i . i-ascult !

K O G L N I C E A N U (la tribun): Aadar, d o m n i l o r deputai, n u a m n i c i cea m a i mic ndoial i fric de a declara n faa reprezentanilor naiunii c n o i sntem o naiune liber i independent. N o i t r e b u i e s d o v e d i m c sntem o naiune v i e , t r e b u i e s d o v e d i m c a v e m conti ina m i s i u n i i noastre, t r e b u i e s d o v e d i m c sntem n stare s facem i n o i sacri f i c i i , p e n t r u ca s pstrm aceast ar i d r e p t u r i l e ' * e i , p e n t r u c o p i i i notri, i a ceast m i s i u n e , n m o m e n t u l de fa, este ncredinat frailor i f i i l o r notri, care m o r l a hotare. M r e z u m , d o m n i l o r : v o i m s f i m independeni, p e n t r u c v o i m s trim ou viaa noastr proprie ! (Urale.) ...Iar p e n t r u a concretiza, v fac cunosout c G u v e r n u l romn anuleaz t r i b u t u l de u n m i l i o n l e i a u r ctre T u r c i a i-l p u n e la dispoziia M i n i s t e r u l u i de Rzboi, p e n t r u aprarea p a t r i e i . Triasc Romnia liber, unit i independent ! (Urale nesfrite ntmpin proclamarea In dependenei de Stat a Romniei. Mulimea, care asistase de afar, umple treptat scena.

84

www.cimec.ro

Un proiector va urmri, deci. aceste trei se adun locuri ale aciunii, in care grupurile i se risipesc, dup necesitile regiei. Alteele-Lor Principesa Elisabeta i Prinul Carol ocup locurile indicate mai nainte, avnd preajm suita i, respectiv, doamnele de onoare. Intre cele dou doamne de onoare o remarcm pe Elena Poienaru, cu care Prin cipesa schimb, la rstimpuri, cteva cuvinte, pesemne, primind informaii despre vreuna dintre persoanele de pc parchetul de dans. Cealalt doamn, mai in virst, e prinesa Aglaia Ghica. n jurul Domnitorului remar cm pe colonelul Cerchez i pe generalul Dr. Davilla, avnd n imediata apropiere pe I. lirtianu, C. A. Rosetti i M. Koglniceanu. in jurul grupului acestuia se invirtesc agenii diplomatici, consuljd Franei, consulul austri ac i baronul Stuart, consulul Rusiei. Acesta din urm e nconjurat de ciiva ofieri su periori rui, printre care cneazul Sergiu de fj'uehtemberg-Beaidtarnais, tinr general de cazaci din garda arului. Personajele noastre se dirijeaz tutindeni, n cele trei sli. cam pre

A M Z A : S-a suprat ca vcarul o admir, domnule.

pi* sat... d a r

'ndat dup aceea, convins c i-a fcut datoria fa de etichet, Amza se retrage la bufet, In grupul conservator, lsindu-i soia s fac ..tapiserie". Dr. Ccrnat st de vorb, undeva, cu Ana. Conversaia lor e ntrerupt de apariia unui tinr ofier, care o invit pe Ana la dans. Ea ezit, dar, la ncuviinarea doctorului, se de dans. Ofi avint. graios, pe parchetul erul este Valler Mrcineanu, pe care-l re marcase la berria studenilor. Cernt se dure la bufei. Figura central, cea mai seduc toare, a balului e prinesa Salalia Ipsilanti. care danseaz eu maiorul nnu. Ea, ins. l caut din ochi pc Mihai.) B R T I A N U (ctre Mihai) : Ii st bine u n i forma. tii c semeni cu cpitanul, tntl dumitale ? M I H A I : V mulumesc B R T I A N U : Ce-a spus A l e x a ? M I H A I (ezit, zmbind) : M i - a d a t consimm i n t u l . . . i u cele d i n urm. B R T I A N U : mi pare bine:.: M I H A I : Snt i n d i s c r e t dac c plecarea ? v ntreb cnd

Matei, n uniform nou de maior, vor bete cu generalul dr. Davilla ; Mihai, in frumoasa lui uniform dc ofier adjutant, vorbete cu Rrtianu. C. A. Rosetti prefer conversaia cu prinesa Ghica, o prieten din consulul tineree. Koglniceanu discut cu austriac, de fa cu ceilali diplomai, dar acest grup se risipete destul de repede, pe conversaii bilaterale. Consulul britanic lip sete, avnd o indispoziie diplomatic", date fiind relaiile anglo-turcc, de interes reciproc.) CONSULUL A U S T R I A C : Domnule ministru, sntem informai c u n i i ofieri r o m a n i d i n T r a n s i l v a n i a - a u nscris v o l u n t a r n a r m a t a dumneavoastr. G u v e r n u l n o s t r u , contele A n d r a s s y , protesteaz... KOGLNICEANU : Noi n-am recunoscut niciodat a l i p i r e a T r a n s i l v a n i e i la U n g a ria ; i a r romnii d i n a r m a t a austriac, procedind astfel, n u fac dect s c o n f i r m e alianele d o m n u l u i A n d r a s s y . Aliana ce lor trei i m p e r i i , n u ? (Grupul diplomatic este interesat i de atitudinea conservatorilor romni retrai, ostentativ, la bufet spre care se i diri jeaz, atunci cnd Koglniceanu l prsete, spre a se altura lui C. A. Rosetti. Sala de dans e un buchet de splendide toa lete de sear, dup toate modele Apusului, fracuri i uniforme de ceremonie cu decoraii. Perechile valseaz in sunetele ultimei creaii romneti, Valurile ' Dunrii", dc cpitanul Ivanovici. Printre perechile dc dansatori, o pe Mary, cu soul ei, cpitanul i pe Vicky, cu Amza Rizescu.) A M Z A : Alexa n-n venit ? V I C K Y : A crmas l a moie. remarcm Dudescu,

BRTIANU: Mine-diminea V ...Mria-Sa a inut s onoreze u l t i m u l R a l a l Otirii ! (Privirile lor se ndreapt spre Domnitor, ce st de vorb cu Cerchez i cruia i d ultimele instruciuni. Mihai a vzut-o pe Ana in bal i se ndreapt spre ea.) C E R C H E Z : N o i l e regimente de dorobani i a r t i l e r i e a u o c u p a t |x>ziiile s t a b i l i t e la Dunre. P R I N U L C A R O L : Vei e v i t a orice jonciune cu t r u p e l e aliate, j)n c i n d n u m i se va cere acest s p r i j i n ' n m o d expres. Unde ai ales C a r t i e r u l general ? C E R C H E Z : Lng Bileti, l a Poiana, MriaTa, la conacul f a m i l i e i P o i e n a r u . (Prinul zifnbete cu simpatie ctre doamna de onoare a Principesei.) P r o p r i e t a r u l a i plecat acolo, p e n t r u cele d e trebuin. (n acest moment, doamna prezint Principesei o pereche face marea reveren".) AGLAIA oara poet. Aglaia Ghica i de tineri. Fata domni nostru

G H I C A (o prezint) : Este Alecsandri, fiica marelui

P R I N C I P E S A E L I S A B E T A : S e m e n i ntocmai c u i m a g i n e a m u z e i sale. Co face b a r d u l de l a Mirceti ? F A T A : Nimic. Scrie.' PRINCIPESA sntate... ELISABETA : I i dorim mult

(Aglaia Ghica i face semn fetei c prezen tarea s-a terminat. Ea se nclin nc o dat

www.cimec.ro

85

i se retrage, urinat de cavalerul ei. Privi rea Doamnei se oprete asupra unei perechi de dansatori, urmrind privirea apropiate Umdr i atent a Elenei Poienaru.) LILRNA (o surprinde i explic) : sora mea, A n a Golescu. (Principesa surtde, o privete iari. ntrebtor.) ,Cu apoi d o m n u l M i h a i Cerntescu. (IM gr st ul discret, dar imperativ, pe care Elena l adreseaz surorii sale, aceasta-i op tete ceva lui Mihai, care se oprete din dans i o conduce la Principes, rmnnd la distan respectuoas. n timp ce Ana e prezentat de sora ei, cu acelai protocol de adineaori, ling Mihai se oprete, cu un pahar dc ampanie in mn, Natalia.) M 1111 : Scuz-m, n u te-am observat.

A N A : E a c vduva vesel" ? Pare foarte nefericit... M I H A I (ironic-gelos) : Avec le beau Serge ? n e p o t u l arului ! (La bufet, baronul Stuart se afl n cen trul ateniei generale. foarte bine dispus i a mprumutat un aer condescent cu colegii si. Doi romni, foti minitri in guvernul precedent, crora li se altur Amza Ri zescu i deputatul Fleva, i in hangul sau l provoac la declaraii. De la o alt mas, se apropie doctorul Cernt i consulul Fran ei. Se consum, cu elegan, dar copios, felu rite buturi, incepnd cu vodka i sfrind cu ampania franuzeasc.) F L E V A (ctre Stuart) : Interpretai acest rz b o i ca u n rzboi religios, cretino-mueulm a n ? U n rzboi efin/t ? B A R O N U L S T U A R T : Este u n rzboi sfnt. P e n t r u eliberarea p o p o a r e l o r cretine. ( I E R N A T : Convenia ruso-austriac de l a Budapesta n u m a i e u n secret p e n t r u nimeni. In schimbul neutralitii l u i Franz Ioscf, ai consimit ca trupele cretine austro-ungare s elibereze" adic s ocupe Bosnia i Heregovina, le f e l de cretine... B A R O N U L S T U A R T (agasat) ; Aliana celor t r e i mprai este o garanie de izbnd.

N A T A L I A : Aa ncepe, d r a g u l m e u . . . (Gust din pahar i pe urm i-l ofer lui.) N u i-c sete ?... (Gestul Natalwi, niel ameit, este, evi dent, provocator i nu scap privirilor doam nelor dc pe canapele, care i ncep s uo teasc cu Vicky. Mihai e jenat.) V I C K Y : Vduva vesel !... M I H A I : N a t t y ! .. (Trece un chelner cu tava i el vrea dea paharul ; dar Natalia i-l ia napoi.) s-i

F L E V A : Cc-o s facei, dac ocupai Cons t a n t i n o p o l u l ? I n ipoteza v i c t o r i e i , b i n e neles ! BARONUL STUART (fudul) : Cancelarul Gorceakov fii v a declara ora l i b e r , rednd S f i n t e i Sofia destinaia dc sanctuar a l ortodoxiei... C E R N A T : I n ipoteza nfrngerii, ai rezervat Romniei ? ce soart

N A T A L I A (l bea pn la fund) : Voyons ! U n l u c r u nceput t r e b u i e dus pn La sfrit !... 0 iubeti ? (Milwi nu a neles ntrebarea, dar a vzut c e vorba de Ana, care revine, dup prezentare, ctre dnsul. Natalia i ia braul lui Mihai i-l pred Anei, cu un zmbet insinuant, care vrea s fie triumftor, dar c trist.) Made moiselle, je vous le rends sain et sauf ! M I I I A I (face, i mai jenat, prezentrile) : Prinesa I p s i l a n t i , domnioara A n a Golee cu... (Cu un zmbet cam stupid.) primul su b a l . . . N A T A L I A (cu intenie) : A , da ? V f e l i c i t , domnioar. P e n t r u d e b u t , n u puteai face atenueze o alegere m a i bun... (Ca s aceast remarc nedelicat, Mihai ia bra ul Anei i Natalia rmne o clip sin gur, cu paharul gol n mn. Atunci, un brbat se apropie i i-l ia, depunndu-l pe o consol. cneazul rus, care-i urmrise cu admiraie micrile.) L'arme russe est dj passe l'attaque, mon prince ?... (L-a recunoscut.) Avec le beau Serge /... C N E A Z U L (idem) : Natasa !... (El i ofer braul, pe care Natalia l ia, seductoare, i pleac mpreun, rznd, spre bufet, in timp ce Mihai o invit pe Ana la vals.)

CONSULUL FRANEI (intervine, ironic) : Cnd d o m n u l B i s m a r c k i-a ndemnat p e rui s nceap rzboiul mpotriva Porii, le-a r e c o m a n d a t s n u aib prea m u l t e s c r u p u l e fa d e Romnia. (Dar baronul Stitart se face c n-aude i, vzndu-l pe cneaz cu Natalia, se ndreapt* cu grupul su, spre dinii, plin de atenii. Replica o d deputatul Fleva, niel demago gic, n timp ce grupul cneazului sparge un in onoarea Nataei".) rnd de pafiarc F L E V A : Dumneavoastr, franujii, n u putei u i t a c Mria-Sa K a i s e r u l W i l h e l m s-a n coronat mprat a l G e r m a n i e i n sala o g l i n z i l o r de l a Versailles. A M Z A (patriotard) : I a r n o i n u uitm c D o m n i t o r u l n o s t r u este u n H o h e n z o l l e m r N o i n u sntem r e p u b l i c a n i , Monsieur... C O N S U L U L F R A N E I : Afar de acestea, dumneavoastr, romnii, ar m a i t r e b u i s n u uitai arismul ; este cunoscut p o l i t i c a de dominaie a a l t o r popoare, asemn toare O U a t u t u r o r i m p e r i i l o r .

86

www.cimec.ro

M - V A : i-acum ?

A M Z A (agresiv) ; A c u m , avem rzboi, d o m nule. N u ne plcea neutralitatea ! S fac rzboiul c u i Si place 1... C E R N A T (cu o ironie reinut) tale cc-i place s faci ? : Dar dumi

(Amza sc retrage spre sala de dans, spre grupul familial unde Vicky i Mary, cu Du descu, s-au strins n jurul lui Matei i Mihai. In sala de bal, orchestra nceteaz, brusc, s cnle. La un semnal de trompet, dansa torii sc aliniaz pe dou iruri, lsnd n mijloc un coridor viu, prin care vor trece suveranii, ce se retrag. Se d onorul. Or chestra cint Imnul Ilbsch. Balul Otirii s-a terminat ; pentru muli dintre cei de fa, aresta va fi cel din urm. Apoi, brusc, se oprete orice sunet micare, ntr-un stop-cadru ca o de epoc, peste care se las, ncet, i orice fotografic cortina.)

A M Z A : Avere, d o m n u l e , b a n i , c u oricine i dc la oricine : nemi, englezi, austrieci. (Artind spre grupul vesel din jurul NataHei.) P o f t i m , r u s u l bea, t u r c u l pltete. Hanul n-are patrie. (Poetic.) ca v a l s u l vienez !... (Ritmeaz refrenul.). Te-n-vrteti, tc-n-vMeti, tra-la-la, tra-la-la, t r a te-la...

l l - a

noapte, pe f r o n t u l de s u d . Se a u d v a g i b u b u i t u r i de t u n i trosnete rzlee de puc, s-a


ntr-un

ecou ndeprtat. Ne
parle

aflm l a C a r t i e r u l general l u i august

a l otirii romne, de la
crora

Poiana. I n t r - o

a scenei se s t i n g cteva f o c u r i de tabr, I n j u r u l l e u l u i , l a nceputul

agitaia stau n

p o t o l i t . Sntem i n Z o d i a

1877. Dorobanii

j u r u l f o c u l u i i coc p o r u m b , ca acas. C o m a n d a n t u l de companie, la grupa g o r n i s t u l u i , se oprete i


Rizescu.

cpitanul Mrcineanu, Ajuns acum ; g o r n i s t u l m a i cint

trece de l a u n p l u t o n l a a l t u l , s le dea s f a t u r i , s-i ncurajeze nainte de lupt. gust i e l d i n t r - u n


porumb

puin i se oprete. Este I o n I o n d i n O r n a ies t i . de pe moia de zestre a felelor,


n d a t dc

V A L T E R M R C I N E A N U : De u n d e tii s cini d i n goarn aa f r u m o s , osta ? ION I O N : Dac tiam d i n cobuz, cnd m i - a dat d o n ' m a j u r goarna, a m p r i n s i mete ugul sta... VALTER M R C I N E A N U : De u n d e eti ? I O N I O N : E u , d i n Ccrnteti, d a ' flcii lia-s d i n Focani, iaca, oreni i n u liu carte. V A L T E R M R C I N E A N U : D a r t u tii ? I O N I O N : N i c i e u , c n u m i - a t r e b u i t . tie c o p i l u l , c tipograf. D a ' acum mi t r e

b u i e s citesc scrisoarea i n u are cine. (Scoate scrisoarea.) De l a Floarea, muierea mea. V A L T E R M R C I N E A N U (mirat) ; E a tie ejarte ? I O N I O N : N i c i ea n u tie. L a n o i n sat le scrie nvtorul. V A L T E R M R C I N E A N U (o ia i-i citete) : ...scumpul m e u so, v e i cunoate c a nscut soia ta u n biat n ziua de Sn'Petru i poart numele de Pavel i este sntos. Se afl acas La dumneata"...

www.cimec.ro

87

. : l - a u z i , neic. (Explic.) M i - a feul muierea u n flcu, c l'lalt ne-a murit... V A L T E R M R C I N E A N U (continu) : ...iar cauza de n u i-am t r i m i s ce m i - a i spus a fost c n-am a v u t parale- mn, c poamele n u se caut ; s-a cutat n u m a i f i n u l , i f i n u l ni-1 in boierul de pe cmp i a m reclamat la p r i m a r i i nu ne-au. d a t nici u n drept"... I O N I O N : Las' c, dup rezbel, le-mparte statu' pmntul la rani, care-au fost aici, ou n o i , binon(eles. N u , d o n ' cpi tan ? V A L T E R M R C I N E A N U : 0 s fie pmnt pentru toi, Ioane !... In, m a i odihniti-v i v o i , c-acu' se crap de ziu ! (Ceurile nopii s-au risipii. Forfota Cartie rului general isi reia cursul obinuit. Se aud tropotul tailor dc artilerie i paii compa niilor de dorobani, pe fondul bubuiturilor de tun. La faa de cortin, un doroban voi nic i mustcios st de sentinel la poarta conacului Poienaru. Seamn leit cu Senti nela" lui G rigor eseu. In curtea larg i nu prea ngrijit a conacului, e un du-te-vino de ofieri de toate gradele, printre chesoane. trsuri sanitare i buctrii de campanie. Doi brbai, mbrcai cam ciudat pentru locul i timpul acesta, coboar spre poarta cu doro banul dc caraul. Unul seamn leit cil Portretul lui Andrecscu la Barbizon" ; e un pictor eu evaletul in spinare, djtctnd, ins, o umbrel nchis. Cellalt poart pc umr un enorm aparat dc fotografiat cu trepied de lemn model Niepce-Daguerre. 11 vom re cunoate pe Nicolae Grigorescu nsoit de amicul su, Carol Popp de Szathmry. La ieirea pe poart, se intilnesc cu plutonul de dorobani, al crui comandant l recunoate i, prednd cyrarului Ion Ion comanda, se oprete o clip s-i salute. Este cpitanul Valter Mrcincanu.) V A L T E R M R C I N E A N U : D o m n u l pictor Grigorescu ? Ce surpriz !... G R I G O R E S C U : Ia te uit ! Ce b i n e - m i pare ! (li strnge mna i face prezentrile.) C p i t a n u l Valter Mroineanu, i d o m n u l Carol Popp de Szathmry, artist pictor i fotograf. C A R O L : Cred c ne-am m a i vzut, la Heidelbergul de-altdat", cnd ai nchi n a t p e n t r u d o m n u l Grigorescu ! V A L T E R M R C I N E A N U : Exact. M i - a d u c a m i n t e , erai cu dnsul. D a r ce cutai aici ? G R I G O R E S C U : E u snt voluntar" pe f r o n t , ou... (arat evaletul) armele mele. I a r amicul m e u Carol t r i m i t e fotografii l a gazete, despre isprvile dumneavoastr. Cutm subiecte. VALTER MRCINEANU : Atunci, dom nule Popp, cred c v p o t f u r n i z a ce d o 88

cili, dac-mi permitei la redut. C A R O L : M a i ntrebi ?

s v

acompaniez

VALTER MRCINEANU (ctre Grigo rescu) : Venii i dumneavoastr ? . G R I G O R E S C U (i continu drumul) : N u . E u mi aleg singur subiectele... L a reve dere ! (Grigorescu se ndreapt, agale, la deal, spre (limbul de pe creasta cruia un roior strjuiete atent, pe calul su, privind mic rile inamicului de pc malul opus al Dunrii, netulburat de uierul obuzelor [eventual, o proiecie a celebrului su tablou]. Ctre fun dul scenei, e bateria de artilerie a locote nentului Moise Valerian. Precum ne vom da seama, e fratele studentului ardelean i, fi indc seamn, rolul va fi interpretat de acelai actor, ofierul avnd, ins, inevitabila musta austro-ungar. Bateria a fost ava riat uor de schimbul de obuze cu inamicul, dar nu cedeaz. Un lunar rcete i cur eava piesei sale. fost rnit la cap i la bra i e oblojit cum s-a putui. ns i vede harnic de treab, fr mundir, ca un fierar contiincios la forj. Este chiar fiera rul Firan. In baterie intr un ofier dc ro iori. ' maiorul onu. Locotenentul ordon onorul i raporteaz.:) MOISE VALERIAN : Pe locuri, tunari, drepi ! ...Domnule maior, snt locote nentul Moise Valerian, c o m a n d a n t u l ba teriei de tragere. T o t u l e-n ordine. Efec t i v u l , m i n u s u n tunar la ambulana d i v i zionar. ONU : M a i vd u n rnit... (Ctre Firan.) Cum te cheam ? FIRAN (i pune repede mundirul) : S trii, d o n ' m a i u r ! Snt t u n a r u l F i r a n i... i -am n i m i c . M-a picat oleac purceaua, cnd a ftat... ONU (mirat) : Care purcea ? (Firan imit, cu mna i din gur, rapnelul. care, cnd cade, mai nti se-nvrte-n loc, scormonind pmntul i guiind, apoi, cnd explodeaz, fat" buci de schij.) M O I S E V A L E R I A N : Aa-i zice cl la g h i u lea... ONU (ride) : Se aprob ! (Salut.) V feli cit p e n t r u preciziunea t i r u l u i . Undo-ai studiat tragerile de artilerie ? M O I S E V A L E R I A N : I n A u s t r i a ; snt ofier activ. V i n d i n Transilvania ! ONU (ii strnge mina) : V a d m i r i v mulumesc !... Continuai ! (Iese.) (Bateria reia poziia de tragere, maiorul d colul i coboar dealul spre Cartierul gene ral. Atunci l observ pe Grigorescu. sub umbrela-i alb, deschis, i cu evaletul in-

www.cimec.ro

stalul, lucrinU in tihn. Maiorul aude uierul cunoscut i-l avertizeaz, dar cam tardiv, pu piclur.J ONU : H e i ! V i n e purceaua ! Culcat !

ONU : Poate

e , lotui,

turcii

s e retrag.

(In acest moment a nceput s enc tele graful. Telegrafistul i-a pus ctile i ncepe care se s citeasc banda subire dc hrlic, desfoar, sacadai, de pe ruloul aparatului.) T E L E G R A F I S T U L : F . F. U R G E N T . D E . LA CARTIERUL GENERAL TlRNOVO A L M A R E L U I DUCE NICOLAE"... GENERALUL : enigmei... Acum vom afla dezlegarea

(Explozia sc produce in secunda urm toare, zburindu-i umbrela piciorului, dar, din fericire, fr alte consecine. Roiorul i con tinu cursa. Cele de mai nainte snt simple pentru scena care detalii scenice, pregtitoare urmeaz, in odaia-n care s-a improvizat bi roul de operaiuni al Cartierului general, pe mar mas. e-ntins harta coroiat a regiunii, cat cu slegulee. Asupra ei discut ofierii de stat-major. in frunte eu Cerchez. Intr maiorul onu. In colul odii, un telegra fist lucreaz In telegraful de campanie. Ofi erii adjutani i ofierii dc ordonan, tri mii din partea corpurilor dc armat, stau aliniai, de-o parle i de alla a intrrii n micul cabinet al Domnitorului, fostul birou al lui Poienaru, cu mobilierul dc rigoare. Printre dinii l remarcm i pe Mihai Cern tescu. Generalul Al. Cernea, ministru de rz boi, colonelul Arion, eful seciei artilerie, genistul maior Gheorghiu Zamfir i colonelul Cerchez, lociitor al comandantului Corpului I dc armat, ascult raportul maiorului onu, care indic pe hart ce a vzut i ce crede.) ONU : T r u p e l e i n a m i c e d i n t r e V i d i n i L o m P a l a n k a fac m a n e v r e de r e p l i e r e spre sud-ost, ctre P l e v n a , s p o r i n d t i r u l de a r t i l e r i e , probabil, ca s-i acopere micarea. G E N E R A L U L : foarte ciudat aceast mi care neprevzut. Ce crezi, colonel Cer chez ? C E R C H E Z : Snt dou ipoteze : o r i ruii i - a u btut acolo, la Plevna, i t u r c i i se r e t r a g epre B a l c a n i , o r i a t a c u l rusesc a euat, i a t u n c i Osmnn Paa concentreaz n grab t r u p e , ca s-i azvrlc pe rui nd rt, peste Dunre. G E N E R A L U L : Adic, peste noi... A r n semna c d c ce ne-a fost team n - a m scpat : rzboiul strmutat pe t e r i t o r i u l nostru... A R I O N : I n aceast ipotez, ce fac eu cu a r t i l e r i a ? Risipesc aa, n vnt, muniia ? E r a v o r b a c reinem astfel aici rezervele turceti, ca s-i ajutm pe rui s bat Plevna. Aciunea d e v i n e , n cazul sta, inoperant. C E R C H E Z : N u - i inoperant, fiindc n a ceast situaie p r e v e n i m u n atac turcesc direct, c o n t r a noastr, peste Dunre. G H E O R G H I U : T u r o i i n u v o r face asta. C u nosc t e r e n u l . N - a u p o d u r i , i a r flota le-am c a m scufundat-o. M a i curnd p u t e m n o i debarca peste e i , l a o adic... dac ruii a u Sntrat l a ananghie. G E N E R A L U L : Marele Duce Nicolae n-a c a t a d i x i t nc considera necesar s n c comunice i nou situaia...

enc n continuare (Telegraful Cerchez preia ruloul de hrtie telegrama.) CERCHEZ (citete, adresa): D o m n u l u i Carol, In Poiana"... fie nmuiat personal.

colonelul cuprinznd

Alteei-Sale trebuie s-i

(In biroul su, Prinul Carol scrie o scri soare. Ua se deschide, intr Mihai, salut anun.) M I H A I : 0 c o m u n i c a r e urgent... Pot i n t r a i d o m n i i ofieri s u p e r i o r i ? P R I N U L C A R O L (fr grab) : D a , desigur. (Mihai ii ntinde telegrama lipit pe o, coal de hrtie. Cu el au intrat Cerchez i generalul, care se mic greu, din cauza vrstei i a volumului su, apoi, Arion i Gheorghiu, Prinul Carol citete, tare...) TURCII, NGRMDIND CELE MAI M A R I MASE LA PLEVNA, N E PRP DESC. ROG A FACE F U Z I U N E , D E MONSTRAIE I, D A C POSIBIL, TRECEREA DUNRII, PE CARE TU D O R E T I SA 0 F A C I I N D I S P E N S A B I L PENTRU A FACILITA MICRILE M E L E . S E M N A T : N I C O L A E " . (Se oprete o clip, cugetnd, apoi ia hotrrea a teptat.) D o m n i l o r ofieri, pregtii naltul o r d i n de z i p e n t r u ofensiva a r m a t e i r o mne. Ofierii de ordonan s cheme co mandanii d c m a r i uniti La C a r t i e r u l general, p e n t r u n o i o r d i n e . Colonel Cer chez, preluai c o m a n d a i n f a n t e r i e i ; d o m n u l e A r i o n , continuai bombardamentele ca i m a i nainte, d o r pe t o t f r o n t u l ntre Calafat i Corabia ; m a i o r Gheor g h i u , genitai d u m i t a l e i p o n t o n i e r i i s pregteasc debarcarea peste Dunre. R a portai d e executare. Mulumesc. (Ies toi ofierii, afar de Mihai.) D o m n u l e Cern tescu ! Mine v o m prsi acest loc. Doresc s mulumesc stpnului casei, d o m n u l u i P o i e n a r u . (Ii face semn c poate dispune, i Mihai salut i iese.). {Cnd iese-n cerdacul scrii, Mihai o zrete pe Ana, cu care schimb o privire, rspunzndu-i la o ntrebare mut, i se ndreapt spre dinsa. Ana poart uniforma surorilor de caritate. Ies, mpreun, la plimbare. A trecut ziua. In acest amurg, cntatul trist al goarnei

www.cimec.ro

89

revine ; se pot auzi greierii. Atenia specta torului se ndreapt acum spre cellalt coli al. scenei, unde, ntr-o debara, in care i-a orga ca nizat coliorul su de odihn, proprietarul sei, Poienaru, cu vestonul militar atrnat dc marginea scaunului, joac ah, cu nite su perbe piese de filde, cu doctorul Ccrnat, la lumina unui sfenic de argint cu trei lu minri ajunse aproape de sfrit i cu o sticl de Bileti dinainte, de asemenea, golit. O pendul bate sfertul dinainte de miezul nopii. Se aude o goarn solitar, cintind o doin rneasc, undeva, pe malul Dunrii.) POIENARU doctore. (Cernat (generos) : Vezi c intri-n ah,

ANA

: A czut o stea. ncura Etern.

M i l l A l : Nu- a noastr. (Vrea s-o jeze.) A noastr e ca Luceafrul.

ANA (se strnge ling el) : Aa crezi t u ? (Simplu.) M i h a i , a vrea s-i s p u n ceva. M I H A I (nelege) Taci. ANA (bnuitoare) (ride MIHAI : N u cred, c a m d r e p t u l . . . : O iubeti nc ? : Pe c i n e ? !

stnjenit)

A N A (ii pune degetul pe buze) : E u cred >c ea te-a i u b i t . (Mihai tace i o privete cum se uit la cer.) D a r eu te iubesc m a i m u l t . . . L a ce te gndeti ? M I H A I : L a steaua mea... a noastr : Nu e pcat, Ca s se lepede Clipa cea repede Ce n i B-a d a t ?"... A N A : I n seara aceea, n u m a i E l e n a a neles c eu cin turn p e n t r u tine... (Este, brusc, ngrijorat.) S f i i p r u d e n t , M i h a i ! mi promii ?... M i - c s u f l e t u l att dc greu... MIHAI ANA : Ce-nr (o Crezi asigur, c ca (Rd pe are un s copil) : Ii p r o m i t . . . maman. amndoi.) m-accepte ?

retrage.)

C E R N A T : Meri. Cc i-a spus Prinul, d o m n u l e P o i e n a r u ? C u m i-a mulumit ? P O I E N A R U : Dankc schon ! (Rid amndoi.) Asta a

C E R N A T : {ah ! (Aceeai micare.) fost t o t ? (Mai trage din pip.)

P O I E N A R U : Meri. A zis c v r e a -mi dea o scrisoare pentru Principes. Adic, m-nelcgi, s m nvoiasc l a Bucureti, s-o vd pe Elena... Pi zic e u d-aia venirm a i c i , Mria-Ta, ca s plec eu acolo ? Danke schbn !... i m - a i e r t a t . Trec i eu Dunrea, cu onu, ca t o t n e a m u l . (Ceasul bate de miezul nopii.) H a i , s trim ! (Ciocnete.) a i a d e 30 de a n i ; u l t i m sticl. C E R N A T (citete 1848"... eticheta) : Bileti, recolta

Alexa

face eu, i n l o c u l m e u ?

M I H A I : A r atepta... s vad duc te m e r i t , cu adevrat. A N A : N o i n-avem uois t i m p u l . . . (Se aude rspunde.) timp, Mihai. Rzboiul apoi alta ii

o goarn-

deprtare,

P O I E N A R U : U l t i m u l v e s t i g i u a l Revoluiei prinilor notri, d o c t o r e ! Adieu... C E R N A T : Revoluia triete, c permanent... P O I E N A R U : D a r n o i ? (tngn refrenul unui cintec studenesc.) Post jucundam juventutem Post molestam senectutem Nos habebit humus"... S b e m p e n t r u (humus", doctore, p e n t r u pmntul CERNAT : ce ne v a Pentru nghii... pentru v i c t o r i e !... via,

M I H A I (se ridic) : Sc-aporopie o r a . (O ia pe dup umeri i o srut, calm, aproajye grav.) S m e r g e m , A n a . (Pe ciclorama scenei [sau pe ecran] sini proiectate, ntr-un ritm dc salve de tun, in stantanee grafice de Grigorescu i fotografii ale lui Carol Popp de Szathmry, primele, intrate n albumul armatei romne : Podul de la Silitioara" [Corabia], Infanteria ro In timp ce se mn n mar" sau altele. proiecteaz aceste diapozitive, se aude, de undeva de departe, Hora curcanilor" : Frunz verde -o lulea Trec v o i n i c i i Dunrea, Cte p a t r u alturea. V o i n i c i nali i subirei, iNu trece p l u m b u l p r i n ei. i calc d i n piotr-n piatr Parc snt fcui d - u n tat ; i calc d i n urm-n urm, Parc snt fcui de-o mum". Acesteia i rspunde, ca un ecou punclic, din partea opus, o muzic i un glas cintnd : ..Neder, neder, bacalm, Evet, evet, bo g h i o l d u m " . . . contraoriental

P O I E N A R U : Post-mortem. S b e m u l t i m u l s t r o p p e n t r u post-mortem. (Jovial.) Hai, s trim ! C E R N A T : S trim. (Se ridic n picioare, amndoi, i golesc ultimul pahar, pn la fund.) (Aezai pe o banc ling un stog de fin din curtea conacului, cu o larg vedere spre Dunre, sub lun plin, Mihai st de vorb cu Ana, umr ling umr.) A N A : Miliai, e primejdie ? M I H A I : C u m e scris fiecruia. steaua l u i . (Se uit pe cer.)

Fiecare,

cu

90

www.cimec.ro

Pe scen, in limp cc banda sonor nu sc oprete, se perind personaje diverse, cu noscute i necunoscute : Gherea, un ofier n vlui, negustori etc., pentru c ne aflm pc JHMIUI Mogooaiei, in acelai col de la nce putul piesei, unde un vnztor de ziare anun tirile din marfa" sa. Este ucenicul, Ion al lui Ion, care, odat cu asta, distribuie i ziarul Socialistul".) U C E N I C U L (voce) : Luai Romnul", Socia l i s t u l " , luat Romnia liber", c u fotogra fia t r e c e r i i Dunrii ! Luai Socialistul", luai trecerea Dunrii !... (Trece Alexa, de min cu fiul ei. ieind din culise. Copilul Alexandru are ziarul n min i-l citete, din mers, mamei sale. Are o nedumerire.) A I E X A N D R U : Mam, cc-nseamn cpitan p.m."... ? A L E X A : Cpitan p o s t - m o r t e m . U n d e - a i v z u t asta ? A L E X A N D R U : A i c i . Mori p e n t r u P a t r i e " . o list-ntreag. Cpitan p . m . P o i e n a r u Nicolae ; locotenent Lemnea... (Alexa smulge ziarul din minile copilului i citete dintr-o suflare lista, cu spaima-n suflet. Apoi, rsufl uurat, nchinndu-se discret i strngindu-i copilul la piept.) A L E X A : N u e... A u scpat... de data asta. A L E X A N D R U : Cine, mam ? A L E X A : A i notri. (Ies, odat cu ceilali.)

M I H A I : Nu... prince...

v...,

nu

ie

neleg,

mon

C N E A Z U L : Ha d a , ba d a , m a i * passons. Aimer est le grand point, qu'importe la matresse ?"... A l f r e d de Musset. M I H A I (jenat) : Ai... e i . . . m a i vzut-o pe N a t a l i a , d c - a t u n e i , de la R a l u l Otirii ?... C N E A Z U L (rznd) : Pe Nataa ?... N a p o l e o n a spus c, n a m o r , v i t e j i a brbatului sc dovedete a t u n c i cnd tie s fug l a t i m p I . . . {Rid amndoi, tinerete.) Dac Napoleon fugea la t i m p i d i n Rusia, isto r i a rzboiului r u s o - t u r c a r f i fost alta... M I H A I : Cine tie ? Poate c, de era a l t f e l , n u n c - a m f i ntlnit mici n o i a i c i , n rz b o i u l acesta... s u b acelai steag. C N E A Z U L : i-ar f i prut m a i b i n e ? M I H A I : N u tiu. N u tcred. N u . C N E A Z U L {sincer) : mi placi... Dac toi m i l i t a r i i romni snt c a t i n e , M i h a i , m b u c u r c v o m l u p t a mpreun, s u b steagul cretintii. MIHAI: Sub steagul semn c libertii, mon nu mai pot prince. continua

(fi face conversaia.)

(Ritmul muzical al secvenei precedente se stinge treptat, in timp cc partea central a scenei ofer acum privirii spectatorului un mare i splendid cort alb, deschis, cu colo nele de lemn aurit, cu blazonul familiei im periale ruse. o frumoas zi de august i 'intul agit uor lambrechinul cortului i steagurile albe cu vulturul bicefal. In centrul spaiului din cortul deschis, o mas e m p i r e rotund, pe care se afl harta operaiilor Plevnei. Ne aflm la Marele consiliu de rz boi aliat, de la Radenia, unde se afl Carti erul Marelui Duce Nicolae, comandant al ar matei imperiale de operaiuni. de fa l'r'mul Carol, cu civa dintre ofierii si su periori i cu ofierii superiori rui ce vor intra de-acum sub ordinele sale. Se remarc Cerdiez i alii, inclusiv Mihai, ofier de ordonan. Printre ofierii rui, Mihai recu noate, brusc, pe generalul cneaz Scrabei. Ic beau Serge" al Nataliei.) C N E A Z U L : Bonjour, cher collgue...

M A R E L E D U C E (ctre Prinul Carol) : Lieber Wetter Carol, te f e l i c i t i m f e l i c i t c arul i-a ncredinat conducerea F r o n t u l u i d c vest. Snt c o n v i n s c, sub comanda t a , armata aliat ruso-romn va cuceri P l e v n a de l a p r i m u l asalt. (Ctre ofierii rui, n limba rus.) D o m n i l o r , Majestatea-Sa mpratul a ncredinat Prinului Carol comanda A r m a t e i aliate de vest. S triasc ! (Ofierii rspund, ntr-un glas, S triasc Inlimea-Sa !" Apoi, Marele Duce i pre zint, pc rnd, cu numele i titlurile fiecruia. Sini prezentai : generalul cneaz Imeritinsky, cneazul Scrghei, comandantul brigzii cazaci lor din Caucaz, generalul-baron Kriidner, ge neralii Skobelcv i Zotov, oprindu-se asupra acestuia din urm.) M A H E L E D U C E (ctre Prinul Carol) : Gene r a l u l Z o t o v a fost desemnat dc n o i p e n t r u a v servi ca ef a l Statclor-majore r e u n i t e ale a r m a t e i ce c u onoare conducei. (Il invit la masa rotund.) Cunoti p l a n u l n o s t r u dc atac ? Ce prere a i ? P R I N U L C A R O L : G e n e r a l u l Z o t o v n i l-a nfiat i e r i , l a C a r t i e r u l n o s t r u domnesc, Ia P o r a d i m . I - a m c o m u n i c a t obieciunile noastre. M A R E L E D U C E : A i obieciuni l a p l a n u l n o s t r u ? T u r c i i a u fost redui l a tcere l a ipka i pe r e s t u l f r o n t u r i l o r ! P R I N U L C A R O L : Contraofensiva l o r a fost oprit, cu preul j e r t f e l o r eroice ale o f i erilor i ostailor rui i a l u n o r p i e r d e r i m a t e r i a l e ce n u se m a i p o t recupera 91

M I H A I -.Bonjour, mon gnral... C N E A Z U L : A m zis cher collgue, d e c i , mi p e r m i t s v r o g s ne s p u n e m pc n u m e . . . (Cinic.) Sntem colegi", i n i s-a spus, la graiile prinesei Tpsilanti...

www.cimec.ro

cu r i n d , d i n cauza d i n t r e operaiuni i

distanei prea aprovizionare.

mari

(Prinul Carol se uit la Zotov, iar acesta las capul n jos, aprobator, nfruntind pri virea mustrtoare a Marelui Duce.) M A R E L E D U C E : Rlevna este u n g h i m p e de oel i n coasta ntregului n o s t r u p l a n stra tegic. .Narva, e M a l a k o v - u l turcesc ! T r e b u i e luat cu asalt fr ntrziere, c u orice pre ! Z O T O V (se explic) : Altea-Sa, c o m a n d a n t u l F r o n t u l u i de vest, are urmtoarele obieciuni : P l e v n a este o fortrea e x t r e m de b i n e situat d i n p u n c t u l de vedere a l te r e n u l u i , b i n e narmat i aprovizionat... M A R E L E D U C E (l ntrerupe, adresindu-se Prinului Carol) : A r t r e b u i s contezi pc b r a v u r a t r u p e l o r noastre... A v e m superio r i t a t e numeric. P R I N U L C A R O L : Calculele p r e l i m i n a r e m i se p a r neconcludente. Informaiile noastre nclin m a i curnd spre o cifr de p a r i tate numeric. O s m a n Paa este u n co m a n d a n t foarte c a p a b i l , care tie s-i eco nomiseasc i s-i d i s i m u l e z e forele ; s se apere fr p i e r d e r i i s loveasc cu efect. B r a v u r a t r u p e l o r n u - i dc a j u n s , ou u n asemenea adversar... A d e m o n s t r a t - o !... .i t u m i - a i c o n f i r m a t - o , telegrafic ! MARELE DUCE (ofensat) : A l t e obieciuni ? P R I N U L C A R O L : Statul nostru major con sider c p l a n u l fortificaiilor P l e v n e i , f u r n i z a t le Z o t o v . apare i n c o m p l e t i suscep t i b i l de s u r p r i z e p e n t r u t r u p e l e noastre. nevoie de Operaiuni p r e l i m i n a r e m a i serioase spre a decide tactica noastr. n elegi ? MARELE D U C E : Tactica german, Carol ! Operaiuni p r e l i m i n a r e , calcule, combinaii precugotatc !... Cnd v r e i s kim Plevna ? K R U D N E R : Ordonai, i P l e v n a (Marele generalului Carol.) Duce rus v a cdea ! elan al Prinului

a u g u s t u l u i m e u frate, care i-a ncredinai comanda superioar. Snt s i g u r c i v u fi nespus de plcut ca a t a c u l d e c i s i v s aib loc la 3 0 august, de S f n t u l A l e x a n d r u , de ziua n u m e l u i su !... P R I N U L C A R O L (dezolat) n 2 0 a u g u s t !... MARELE Sturm : D a r a z i sntem

D U C E : E x a c t !... t i m p d e s t u l !...

f l'e o cortin audio-vizual adecvat, exprimind graba, nerbdarea i primejdia, scena rulant ne transpune n csua de la Para dim, unde, in vuietul artileriei ce nu mai contenete zi i noapte, la lumuia a . dou Cerchez i Zotov, mpreun opaie, generalii cu un alt ofier rus [Kriidncr] i cu doi romani [Arion i onu] fac planul operativ.) C E R C H E Z : D i v i z i a a H l - a v a ataca f r o n t a l reduta Grivia, tirmnd instruciunile date in o r d i n u l de btaie. (Cu prietenie, ctre onii.) P r i m u l intr-n foc r e g i m e n t u l 1 0 . b a t a l i o n u l I , a l d u m i t a l e ! N o r o c ! (ti inmneaz plicul.) O N U (ia ordinul i salut) : Pn n u deschide o r d i n u l la D i v i z i e , p o t ti c i n e m n i intr cu n o i odat ? CERCHEZ : linie. ONU : (Iese.) Batalionul I din al 8-lea de

Valtcr

Mrcineanu !...

Perfect

Z O T O V (ctre Kriidner) : Brigada dumnea voastr va ataca n acelai t i m p cu a r m a t a romn, d a r d i n partea dc sud-vest, spre a-i p r o t e j a a r i p a stng d c v r e o ncercaro a r e z e r v e l o r l u t O s m a n . KRUDNER ZOTOV : trzini cneaz seaua iunea (ovind) : Se las ceaa... Oricntai-v d i n t i m p , s n u nl a Grivia. Cavaleria g e n e r a l u l u i Serghei v v a acoperi d i n s p r e o Plevna-Sofia i a p o i v a face j o n c o u romnii.

e incintat de acest i-l d exemplu

A R I O N (informeaz) : Cu b r i g a d a d e clrai a c o l o n e l u l u i R o z n o v a n u , care v a u r m a a proteja f l a n c u l d r e p t a l c o r p u l u i romn. Z O T O V : C a m asta a r f i t o t . (Toi ofierii au ieit, cu excepia lui Zotov i Cerchez. Mihai intr, salut i ateapt ceva : ora I I a generalilor. Zotov i nmneaz rapor tul.) A t a c u l , minc, la orele 15 !... Pn a t u n c i , ciut n u m a i a r t i l e r i a , d i n 390 d e g u r i dc f o c . (Tunurile asurzitor.) bubuie, ntr-adevr, necontenit,

MARELE D U C E : Mulumesc, b a r o n Krdn c r ! Iat ce ofieri v dm !...' (Insinuant.) Poate c n u te ncrezi n calitile ofen sive ale otirii tale ? I n d e f i n i t i v , romnii n u s-au m a i btut n rzboaie d i n v e a c u l trecut... Dac te t e m i . . . PRINUL CAROL (dur) : N u m t e m . P l e v n a v a cdea. (Cu ncpinare.) Vom face u n p l a n adecvat situaiei, c u c e r i n d , pas cu pas, t e r e n u l , pn ce v o m afla i ocupa poziiunile a t a c u l u i d e c i s i v . O s m a n d i s p u n e , v i r t u a l m e n t c , de ntreaga B u l g a r i e vestic. T r e b u i e , m a i nti, i z o l a t de baze... V a t r e b u i s contm i pc v o l u n tarii bulgari... M A R E L E D U C E : Sfint c o n v i n s c v e i face t o t u l foarte bine... Aceasta e i credina

C E R C H E Z : Ce spune Mria-Sa ? M I H A I (citeaz) : A spus : Asta-i ce-mi place !"...

muzica

(Scena ce urmeaz, prin fum i cea, va transpune plastic, n mic, marea btlie r mas n legend. Propun s se desfoare doar pe zgomotele btliei i pe imagini su-

92

www.cimec.ro

gestive, cu acompaniamentul textului diei unei balade cintate pe-alunci : Foaie verde p u i de n u c , A n i simit u n d o r de t u r c ; Mti-aduc b i n e - a m i n t e mi, Unde-a fost btaia-nti. S-aud tobele btnd i gourncle rsunind. I a r d i n c o l o de p i r i u Crete iarb i cu g r i n ; N i c i n u - i iarb, n i c i n u - i gru, N u m a i snge pn'la b r i u . Singele s o l d a t u l u i Bate p i e p t u l c a l u l u i " .

melo

lor se desprinde galopul unuia singur, ce se oprete brusc, in partea scenei unde se pre supune a se afla cavaleria rus. Este Mihai, pe ling care explodeaz, pe-alocuri, cite-un obuz. Ajunge la locul indicat, unde, ntr-ade ateapt, cu ochii pe ceas, n vr, cneazul fruntea oamenilor si. Se aude un cor czcesc.) M I H A I : I>omnule general, c o m a n d a n t u l ar m a t e i ordon s atacai i m e d i a t . C N E A Z U L : Mais, cher ami. m a i a m o jum tate de or, c o n f o r m p l a n u l u i . Cc a i n tervenit ? M I H A I : Se parc c b a r o n u l K r u d n e r a pier d u t u n d e v a aceast jumtate de or, d i n cauza ce ii. C N E A Z U L : Entendu !... M b u c u r c v o m lupta alturi, d a r u n u l d i n t r e n o i trebuie s scape, pour l'amour de l'amour. (Ctre ai si, comanda de atac.) Sot nia, vperiood ! (mpreun cu Mihai. n tropotul cailor, regimentul de cavalerie al cazacilor din Caucaz pornete la atac, n linia sa tradiional, spectaculoas, cu sbiile scoase i cu strig tul ei de lupi - Taiee !"... La dreapta, sub un opron acoperit cu stuf, se-ntinde un ir de paturi de campanie al ambulanei divizionare. Prea puine au rmas goale. Ambulana e servit de doi sa nitari, de o sor-ef i dc un singur medic chirurg, care fac ce pot. A sosit crua sa nitar i rniii snt crai pe targ. Doctorul pentru primul ajutor, Ccrnat ii ia n primire, i-i pred sanitarilor, indiendu-i.)
t

Se pot folosi i efecte cinematografice, sec vene din clasicul Rzboiul dc Indepen den'' 11!) 12]. Plrunznd, dup primul asalt victorios, in Valea Singelui, oamenii maioru lui onu intr n panic. Acelai lucru se intimpl cu batalionul Mrcineanu. Turcii snt, deocamdat, departe i nu trag nc. fi ateapt pe dorobani s se apropie, sin guri, ca micii la tiere. Dou rinduri de an uri pzesc peretele, nalt dc trei metri, al Griviei 2, cu toate gurile de foc ndreptate spre atacani. Ion Ion, ntr-o min cu arma i ntr-alia cu goarna, privete acest loc pustiu n care au intrat ca ntr-o curs de oareci, numai cu cerul senin deasupra. Mr cineanu se aj>ropie de onu.) V A L T E R MRCINEANU : Domnule maior, ce-nseamn asta ? N i s-a spus c d i n c o l o dc r e d u t a Grivia facem jonciunea cu b r i g a d a rus. Ce fticem ? O N U : nseamn c S t a t u l - m a j o r general a fost p r o s t i n f o r m a t de m a i o r u l L a b o v a r y . P e n t r u c, iat, snt dou Grivie. K r u d n e r o f i a j u n s a b i a d i n c o l o d e cea lalt. T r i m i t e u n c u r i e r s dea de tire la C o m a n d a m e n t , i n o i continum a t a c u l , pin intr-n lupt c a v a l e r i a noastr i cneazul Serghei. (onu se ridic n pi cioare, strignd : Nainte l", ntr-o mn cu sabia scoas i ntr-alta cu revolverul, dar tot batalionul e culcat" la pmnt, cu armele ndreptate spre inamic. Ctre ostai.) Ce facei, frailor, m lsai s i n g u r , s m b a t c u O s m a n ? (Vr sabia-n teac i smulge steagul din mna tnrului stegar nfricoat.) G o r n i s t ! A t a c u l ! (Alearg, pri mul, spre redut.) ' N a i n t c c ! (Ion Ion sun atacul i tot batalionul, intr-un urau !" prelung, pornete-n fug la vale. In acel moment, aprtorii traneelor de pe muchia versantului opus ncep focul asupra atacanilor, secerndu-i cu zecile. Cade onu, lovit de moarte. clipa cind soldaii si gonesc pe vrjmai din primele anuri, ca- tabloul lui Grigorescu, Atacul de la Smrdan". Mrit la proporii de simbol, ta bloul lui Grigorescu acoper ntreg ecranul care ocup fundalul scenei. Din tropotul cai

C E R N A T : Aceia, la p a t u r i . Acesta, l a cort. Tnti e l , binior !... (Rnitul grav e purtat la cortul care ine loc de sal de operaii. Sora de caritate, cu crucea roie pc bsmlua alb, pregtete cele necesare. Este Ana. Se vede c lucreaz mai de mult. fiindc vorbesc simplu i scurt, ca nite colegi de meserie. Cernt se spal pc mini. Opereaz cu mnui. Rnitul e pus pe masa de operaie.) A n t i s e p t i c u l !... Eterul I... A N A : Iari amputaie ? C E R N A T : I n condiiile n a l t f e l n u v o m putea e v i t a care lucrm... gangrena.

(n timp ce pregtesc rnitul, iar sanitarul i leag minile i picioarele de mas, acesta trage cu ochiul la mnuile doctorului.) S A N I T A R U L : L a ce punei v-ncurc l a l u c r u ?... mnuile ? N u

A N A (zimbete) : A a e m o d a a c u m la Pa ris !... Gata ? (Ctre Cernut.) Cred c putei ncepe. (Ana i pune rnitului tamponul cu eter.)

www.cimec.ro

C E R N A T : Rzboiul e absurd... toate rz boaiele snt absurde. (Ctre osta.) Dc u n d e eti, t u n a r u l e ? TUNARUL : Moisc... TUNARUL Din bateria Iu' don'tcnent

M I H A I : Ana... N^am v r u t . . . N u vreau... (Din ochii lui picur o lacrim.) N u e pcat ?... Le beau Serge a m u r i t . . . i el... N u e pcat, ca s sc lepede, c l i p a , c l i p a ?... (Mihai recade-n lein i imaginea Anei devine confuz. Asa cum e, mbrcat in alb, i se pare c plutete, undeva, ntre cer i valsind n rochie de mireas, in pmnt, timp ce imagini din filmul dc rzboi sc-nvolbureaz pe ecranul lat al scenei, n alb-negru i rou de singe. Balada pe asaltul osteasc de la Griviei din film : 1877 izbucnete

C E R N A T : De u n d e (adormind)

eti, de fel ? : Dc la Vaslui... 0

s m o r , d o n ' d o c t o r ? C E R N A T (blind) : 0 s fie bine...

(Slbit peste msur de rnile primite, e adus in spinare de un roior ro Mihai mn, care il pred sanitarului. Acesta l n tinde pe o targ, cu ajutorul roiorului. Atunci. Mihai deschide ochii i-l recunoate.) M I I LVI : Lefter ! Cc faci t u aioi ? L E F T E R : N i m i c . L a Grivia, cu-ai notri !... (Ctre sanitar.) Avei grij de d i n e u l ! S A N I T A R U L : Cine e ? L E F T E R : D o n ' locotenent. Cerntescu, constean de-al m e u . . . u n e r o u . un

(Mihai a leinat. Sanitarul o vede pe soraef i o strig, spunndu-i ceva. Lefter se-av'mt din n o u n lupt, cu sabia scoas. Ana a venit i aproape c s-a prbuit asupra trupului nsingerat al rnitului. Pc vale. Lefter i continu aciunea de urmrire a grupului de clrei turci n retragere. Regi zorul e rugat s tie c scena este aidoma aceleia imortalizat de Grigorescu n pnza ..Spionul" i s foloseasc proiecia ca atare. Se repet scena rnitului adus in cort pentru operaie, dar acesta e, acum, Mihai. Ana, ngrozit la ideea mutilrii lui, cnd dr. Cer nt se pregtete s amputeze piciorul lui Mihai, l apr din toat fiina ei.) A N A : M o p u n . 'Nu-1 poi m u t i l a pe M i h a i . T r e b u i e s ncercm altceva, t o t u l , orice. C E R N A T (dezolat) : N u are n i c i mcar o ans d i n t r - o m i e . O h , n u tiu. Dac-a f i ntr-un s p i t a l c i v i l i z a t . . . N u nelegi, A n a , c, n condiiile date, nu-i poi l u a a ceast teribil rspundere ? E - n j o c viaa l u i M i h a i . . . Eti m e d i c , A n a !... A N A (aproape strigind) : Nu-nelegi c M i h a i n u ar putea supravieui i d e i i d o ia rmne u n m u t i l a t pe via, u n comptimit, o epav ?... I l cunosc ! {Plingnd.) Il iu besc ! C E R N A T (cedeaz) : F i e v o i a t a . Pregtetc-1 p e n t r u evacuare. (Scoate mnuile i iese.) Telegrafiez i m e d i a t g e n e r a l u l u i D a v i l l a s ataeze u n v a g o n s a n i t a r l a t r e n u l de muniii. (Ana l panseaz i-l mngie, n acelai timp, pe Mihai, nc sub narcoz. El o z rete ca prin vis.) A N A : M i h a i , d r a g u l m e u . N u te mica. A i p i e r d u t m u l t snge. A i s scapi. A i s pleci.

Frunz verde crinior Fost-ai, bade, roior ? Frunz verde topora Fost-ai, bade, clra ? Leleo, fost-am cciular, Cu cciul mocneasc Cu glonu-n puc domneasc... Frunz verde -o lalea -am t r e c u t i Dunrea, Ne-o sunat i trmbia Pe ompul d i n Grivia. Cnd trmbia rsuna O s m a n Paa t r e m u r a ! Cnd sunat- d o u a oar Osman Paa st s moar ! Bate puca, t u n u l bate, Bate P l e v n a dc d e p a r t e , i-i m a i spam, lele, o poveste : C Plevna, a z i , n u m a i este !" Scena turnant, cu trei decoruri, se va roti, acum, in sens invers. Primul decor : nc aflm, imediat dup victorie, n sala de ex poziii din Pasajul Romn, dc fapt, la o retrospectiv Grigorescu", dedicat rzboiului terminat, ctre sfiritul vernisajului, fiindc au rmas numai puini vizitatori. Pc pereii albi, atim lucrrile evocate, ca un impresio nant jurnal de campanie : dar i alte tablo uri, de pild, .^Portrait de jeune f i l l e " , de la nceputul piesei noastre, i Sentinela", l Roiorul", i Alarma", i Spionul", ca l toate celelalte, culminnd cu Atacul de la Smrdan", care acmx-r fundalul scenei. Pe duumeaua alb, lcuit, o vedem, spate, pe Alexa, mbrcat nc n negru, soit de fiul ei. Alexandru. dinn

Ei se opresc, astfel, vzui din spate, la tablourile care vor reaminti spectatorului, printr-un artificiu scenografic, etapele par curse de eroii piesei. Apoi, apare, din sens opus, Natalia Ipsilanti, elegant i nc fru moas, care se desparte de un domn distins, n vrst. consulul Franei, spre a o saluta pe Alexa. Atunci o vedem pc Alexa din fa, alturi de fiul ci. proiectai pe Atacul de la Smirifan", aproape ca la fotograf. Cele dou femei i dau mina, cu un zmbet abia schi at. Din conversaia lor scurt reinem numai trei replici.) A L E X A : T u a i secretul frumuseii eterne...

94

www.cimec.ro

N A T A L I A (nelege i se explic, ca pentru o dubl consolare) : Secretul u n e i mbt r i n i r i frumoase n u - i altceva dect nche ierea u n u i pact o n o r a b i l cu singurtatea... (Acum o informeaz, simplu, grbit s se ntoarc ling domnul acela.) Plec l a Paris... V o i , ce facei ? (Alexa i ia copilul pe ditp umeri, iar Alexandru se uit in sus, la ca, rspunzindu-i cu aceeai afeciune infinit.) A L E X A : A i c i , Sn eternitate. (Mama i fiul au rmas acolo., singuri, cu tabloul care sugereaz eroismul i perma nena luptelor poporului romn pentru in dependen, i slop-cadrul final va marca sensul acestui sfrit, care este un alt nceput. Pentru c scena turnant ne readuce, au r a

l e n t i , alte dou aspecte, mute i imobile ca poz de fotograf de-altdat : Floarea, la cel nou n brae, dinaintea ar. cu pruncul bordeiului ei, sub o pal de vint, o srman vduv de rzboi, pc acelai fundal, al Asal tului de la Smirdan", asaltul-simbol, n care au murit brbaii acelor vduve ; urmeaz, apoi, n tipografie, n cnitul mainilor, dr. Cernai, cu Ana i cu ucenicul, pe acelai fundal, drapai ns cu un steag rou ; n sfr it, ultimul stop-cadru, ce revine la cel din ii ; dar Alexa iese din acel cadru i pr sete expoziia singur, cu pai rari, sonori, n tcerea absolut a finalului, prsind scena. Se aprinde lumina n sal. Dup un moment, ca de reculegere, o ur meaz, in monom, cele cinci personaje din instantaneele precedente ; apoi. ntr-un ritm alert, restul interpreilor piesei, defilnd, la ramp. n aplauzele sflritului de spectacol.)

Cadru

d i n filmul

Rzboiul dc Independent"', realizat

n 1912

www.cimec.ro

ANTRACT

Vorbe, vorbe, vorbe,


de Leonida Teodorescu

Un scriitor zicea c un profesor ar fi susinut cum c important nu e Shake speare, c importante snt prerile despre Shakespeare. Muli naivi au ris de pre rea profesorului, i au rs, trebuie s-o spun, degeaba. Am asistat, acum vreun an de zile, la o conferin despre Shakespeare. Omul n cauz (confereniarul, nu Shakespeare) avea un cumul de caliti era i mic i chel i doct i volubil, n acelai timp. Ne-a zis i de clizabetani i de puritani i dc, romantici. A fcut i c teva bancuri, m rog. a fost o atmosfer cit se poate de plcut. Concluzia ia care a ajuns omul nostru a fost zguduitoare prin simplitatea ei : ia mai lsai-ne n pace cu Shakespeare sta. ce Shakespeare, care Shake speare, ce text, care text, cine mai tie cum arta tex tul la al lui Shakespeare Nimeni. i, atunci ? Ce s-o mai lum pe dup cire, ori ce am face cu textele astea (noi, ori sensibilitile noas tre, care snt contemporane), tot aia e, tot Shakespeare e. Iar concluzia asta simpl i, dup cum am avut onoarea s spun, zguduitoare, a ge nerat o alt concluzie, i mai simpl, i mai zguduitoare : c fiecare dintre noi e un Shakespeare. adic. Numai s vrea. Pentru c. ce a fcut Shakespeare, ca s vorbim mai pe nelesul tutur or ? A luat tot felul de texte, le-a mai tiat, le-a mai completat, a fcut din personajul prin cipal un personaj secundar, a mai bgat i vreo dou cintece, i gata. Cam asta e.

Adic, i-a exprimat in mod creator o opinie. i, pe noi cine ne mpiedic s ne ex creator o primm in mod opinie ? Deci, tot profesorul acela a avut dreptate cind a zis c important nu c Shake speare, importante sini opini ile despre Shakes])eare, i pentru faptul c n primul caz omenirea stagneaz, pe cnd, n cel de-al doilea, se trezete (aa, din senin) n plin progres. Asta, n cazul cnd ne a flm la limita de sus a proImbilitii, pentru c s-ar pu tea s ne trezim i la limita ei de jos, care limit mi a mintete de un examen de literatur universal. La exa menul n cauz, un student, ntrebat fiind cine a fost Pe trarca, a rspuns repede i sigur c Petrarca a fost a manta lui Dante. tot un punct de vedere, ca s zic aa. dar cu un grad oarecum redus de probabilitate. i, acum, ca s m ntorc la confereniarul la mic i chel, despre care s-a zis mai tirziu c e i volubil i doct, problema care se degaj c ct se poate de clar, mai ales ca urmare a interoga iei patetice care text ;' ce text ? Dac problema e chiar aa de ncurcat cu textele astea, c nu se mai tie care e capul i care ar fi, prin urmare, coada, atunci chestiunea n-ar trebui s fie tranat doar n spectacol, pentru c v e r b a , totui, v o l a n t , i s-ar putea s nu se afle cu destul exactitate ci supershakespeari plutesc, ro iesc i se zbat de jur m prejurul nostru. i, n acest

sens, vm cu cteva propuneri concrete : a. S se editeze de urgen orice reaezrii a textelor lui I V . S. (c are i un nume lung). Eroul nostru cel de toate zilele s fie pus la loc de frunte, iar cel cu iniiale le W.S. s fie i el amintit acolo. De pild. H o m e o i J u i i e t a de Muu V . Ion i, in parantez, adevratnl text, simitor i contemporan, dup pretextul aproximativ cu acelai nume de W.S. b. S se interzic publica rea aa-ziselor piese ale lui Shakespeare, considerat fi ind ca o aciune socialmente i istoricete duntoare, pen tru c dac tot nu tim cum arta eu adevrat o prelins pies a lui Shakespeare, a tunci ce tot umplem lumea cu gogoi umflate, cui i folosete ? Nimnui. Pentru ca, n cazul unei variante cu adevrat contemporane a yretexlului R o m e o i J u i i e t a , n care Romeo este, de fapt, iubitul doicii, iar Juiieta o femeie de cincizeci i patru de ani, s nu se gseasc tot felul de chiibuari care s fac scandal n numele unui pretins i inexistent, n fond, adevr istoric. c. S se interzic utilizarea determinativelor pies, t r a gedie i c o m e d i e pentru lu crrile lui W.S. d. La intrarea in fiecare teatru s se pun lozinca fos Shakespeare ! Triasc shakespeareomanii !'' Iar cui nu-i convine, n-arc decit s citeasc cele 154 de sonete, c dup alea nu se fac spectacole i, prin urma re, se citesc aa cum se scriu. Dar sntate s fie, c res tul vine de la sine.

96

www.cimec.ro

Viitorul rol M A R I A M A R I N : G i l d a Marinescu i Constantin Dinulescu p . 64

M.

A L E X A N D R U : Cronica

teatrului

radiofonic

PATETICA Foto : Ileana fi Muncaciu. ADMI pies n dou de REDACIA NISTRAIA 5(7. pj
r

77 pri

Mihnea

Gheorghiu

Constantin
57.9

Miile Bucureti Antract L E O N I D A www.cimec.ro C U : Vorbe, TEODORES vorbe, vorbe 14.35.58

Tel

14.35.88

11. P .

..Informaia"

o. 1 7 1 0

44 200 www.cimec.ro

LEI 7