Sunteți pe pagina 1din 100

Nr

4 aprilie

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

Sting : Trandafirii r o ii" de Z a h a r i a Brsan pc scena T e a t r u l u i N a ional d i n C l u j - N a p o c a , n centrul imaginii, Lucia Wanda Toma (Liana) i R o m e o P o p (Zefir) Jos : Ileana Dunrean u i S i l v i u Stnculescu, n Cititorul de c o n t o r " de P a u l E verac, l a T e a t r u l M i c I n acest numr : # I n ntimpinarca C o l o c v i u l u i naio nal de d r a m a t u r g i e articole de George M a c o v c s c u , M a r i a n Popcscu, Vicu Mndra, N i c o l a c S c a r l a l , M i r c e a Marin 0 D i n a Cocea c o n v o r b i r e de ate lier Brccht-Dialog 1 9 7 8 " Cro nica dramatic M e r i d i a n e Cartea dc teatru

A L I B I nou comedie de I O N BAIEU

www.cimec.ro

ar. 4 (anul tjtrilie 1978

XXIII)

Revist lunar editat d Consiliul C u l t u r i i i E d u c a i e i Socialiste i de U n i unea S c r i i t o r i l o r d i n Re publica Socialist Rom nia

I n ntmpinarea Colocviului naional de d r a m a t u r g i e G E O R G E MACOVESCU : Colocviul dc la Cluj-Napoca . . .


p

i 3 5 6

M A R I A N POPESCU : Critica de teatru i dinamica menului teatral N I C O L A E S C A R L A T : Relaia dramaturg-regizor . M I R C E A M A R I N : D r a m a t u r g i a strii de veghe .

feno . . p. . p. . p.

I O N PASCADI : Viitorul teatrului Puncte de vedere V. M I N D R A : Fantasticul, auxilia al d r a m e i realiite . p. 10 p. 8

Note I . N . U n studiu f u n d a m e n t a l p. 12

MIRA I O S I F : Portret I n dialog : Dina Cocea . . . p. 13

Redactor-ef RADU POPESCU Redactor-ef adjunct FLORIN TORNEA

Semnal VIRGIL M U N T E A N U : U n clasic p e n t r u tefnel . . p. 17

P A U L T U T U N G I U : O c o n v o r b i r e cu Vasile N i c o r o v i c i . p. 18

MARGARETA Note I. N . Ediii facsimilate p. 24 BRBUA : Brecht-Dialog 1978" . . p. 21

CRONICA D R A M A T I C A Semneaz : R A D U A L B A L A , M I H A I CRIAN, V A L E R I A D U C E A , C R I S T I N A D U MITRESCU, MIRA IOSIF, V I R G I L MUNTEANU, IONU N I C U L E S C U , CONSTANTIN PARASCHIVESCU, C O N S T A N T I N R A D U - M A R I A p. 25 Contrapunet HORIA Note I. N . : Epistolar lugojean p. 46 D E L E A N U : T e a t r u l scurt p. 45

F e s t i v a l u l n a t i o n a l Cfntarea Romniei" V A L E R I A D U C E A : Oradea ediia www.cimec.ro a Il-a Sptmua t e a t r u l u i scurt, p. 47

GEORGE M A C O V E S C U

Colocviul de la Cluj*Napoca
a Q u j - N a p o c a , l a Colocviul naional de literatur d r a m a tic, se v a discuta, l a m i j l o c u l l u n i i m a i , despre textul lite rar a l pieselor de teatru. Scris pentru a fi jucat pe scena teatrelor extrem de rare snt excepiile , aceast literatur i are specificul ei deosebit. Desigur, fiecare gen i are specificul l u i , d a r cel dramatic se distinge n m o d aparte. S-a vorbit i s-a scris destul de mult c literatura dramatic d i n Romnia n u ine pasul c u celelalte genuri. Constatarea poate corespunde unei realiti afirmaie discutabil , d a r m i se pare c n u astfel p u t e m judeca dezvoltarea literaturii romne, adic fcnd aprecieri c a ntr-o ntrecere sportiv : cine ajunge p r i m u l . Teatrele d i n Romnia, n ultimii a n i , n u a u dus lips de piese originale, scrise de autori d i n ara noastr, d a r dac ne v o m referi ntotdeauna l a Aristofan, l a Shakespeare, l a Cehov, l a B r e c h t s a u l a Caragiale, n u v o m a v e a o just msur i nici n u v o m ncuraja literatura dramatic romneasc. S n u se neleag c a pleda pentru concesii calitative, pentru c n felul acesta a m cobor discuia sub n i v e l u l impus de realitatea actual, dar nici n u putem s ascultm m e r e u lamentri care n u trec dincolo de exclamaia : Nu a v e m o dramaturgie romneasc valoroas". E s t e cert c acest gen de literatur se afl n faa unor exigene sporite. D a r care gen n u se afl ? E s t e cert c pieselor de teatru, p r i n impactul direct pe care l a u fa de publicul spectator i, n ara noastr, acest public este destul de numeros , l i se solicit o valoare d i n ce n ce m a i ridicat. D a r i problematica este m a i dificil. G e n u l dramatic, p r i n esena l u i , presupune, p r i n excelen, conflict. T e z a c n societatea socialist n u ar exista conflicte i, deci, conflicte n u pot exista nici n piesele de teatru care a r prezenta realitatea contempo ran tez greit d i n toate punctele de vedere a d u s , ntr-o v r e m e , l a apariia u n u i teatru p a l i d , n care lupta contrariilor se reducea l a invenii artificioase, l a crearea unor personaje schematice, necoreswww.cimec.ro
1

punztoare prototipurilor d i n realitate. D e teama de a n u ataca" c u m v a grandiosul proces de construire a unei noi ornduiri, a societii socia liste, se ocoleau contradiciile care apar n m o d firesc ntr-un asemenea proces, se ignora dialectica vieii, a realitii concrete. P r o b l e m a nu este de a n u observa aceste contradicii i, deci, de a n u prezenta con flictele existente, ci de a gsi soluia care merge n direcia dialecticii vieii, a victoriei, pn l a urm, a noului, a ceea ce slujete aceast lupt titanic a omului cu natura, cu istoria, c u el nsui. Consider c aceast faz, n care o asemenea tez a umbrit, b a chiar a fcut s stagneze creaia dramatic, este depit i c prerea c poi a v e a piese valoroase fr conflicte puternice este abandonat de toat l u m e a . Ne aflm a c u m ntr-o alt etap a discuiei, anume, aceea a aducerii n scen a unor conflicte autentice, reieite d i n dezvoltarea dialectic a societii noastre, caracteristice etapei pe care societatea romneasc o parcurge. T r a n s m u t a r e a unor vecii conflicte, specifice altei societi, altor etape, n v r e m e a cnd poporul romn construiete socialismul, orict de dichisit a r fi aceast transmutare, n u poate r e p r e zenta o creaie artistic. N e - a m afla n faa unor prefabricate. D e s i gur, m i s-ar putea replica, argumentat, c marile conflicte, caracteristice omului, rmn aceleai, c d r a m a l u i R o m e o i a Julietei este etern, c trsturile psihologice fundamentale ale omului srit mereu prezente Prerile acestea se a u d m e r e u , d a r i rspunsul se repet. O m u l evo lueaz continuu. Strile l u i psihologice evolueaz, i, aceasta, n r a p o r t cu societatea i c u etapa istoric n care triete. Deci, d r a m a l u i R o m e o i a Julietei n u poate fi calchiat pe realitatea l u m i i m o d e r n e i, m a i ales, pe aceea d i n l u m e a socialist. Problematica dramaturgiei contemporane este complex i, d e aceea, necesit discuii temeinice, n cursul crora n u trebuie s se aud nici i m n u r i ale triumfului, nici lamentri ale disperrii. Dramaturgii d i n ara noastr a u dreptul i datoria s-i spun cuvntul, c u autoritatea pe care le-o confer i realizrile de pn a c u m , i responsabilitatea fa de teatrul romnesc. Colocviul de l a Q u j - N a p o c a poate m a r c a u n moment decisiv n cadrul discuiilor care se poart, de muli a n i , n j u r u l dezvoltrii literaturii dramatice n Romnia.

www.cimec.ro

N NTMPINAREA COLOCVIULUI NAIONAL DE DRAMATURGIE


MARIAN POPESCU

Critica de teatru i dinamica fenomenului teatral


Este s e m n i f i c a t i v pentru dinamica unei c u l t u r i f a p t u l c, t o t m a i des, se simte n e v o i a iniierii u n o r d i a l o g u r i , a u n o r dez bateri c o m p l e x e p r i v i n d u n u l sau m a i m u l t e fenomene ale a r t e i l i t e r a r e . R o m a n c i e r i sau dramaturgi, critici sau poei, o a m e n i i dc c u l t u r i i , afirm botrt p r i n c i p i u l responsa bilitii n a n a l i z a i n reprezentarea rea litii, n c o m u n i c a r e a precis a p u n c t u l u i d e vedere a l c r e a t o r u l u i . P r o m o v a r e a n repertoriul teatrelor a m u l t o r piese d i n d r a m a t u r g La r o m neasc este u n s e m n cert a l maturiz r i i . P r o b l e m a i afl nceputurile nc d c la p r i m e l e articole d e critic de t e a t r u , n care a f i r m a r e a tranant a cerinei de piese o r i g i n a l e beneficia, c u m scria' E m i n e s o u , d e mpregiuirea cea n sine favorabil, c u m c simul p o p o r u l u i n o s t r u e nc v e r g i n i n e c o r u p t de v e n i n u l farselor i a operelor franceze ei nemeti". Ceea ce este i m p o r t a n t n concepia l u i B m i n eseu este c el ddea ntfiietate condiiei piesei de a f i util i, mai a p o i , de a plcea ; aceasta, ca u n r e flex sntos a l p r o g r a m u l u i clasicist a l tea t r u l u i ca m i j l o c de educaie. I n maire, m i e z u l p r o b l e m e i a rmas ace lai, datele Schiimbndiu-se, ns, r a d i c a l . M a i v o r b i m i astzi de ineria n faa repre zentrii i a s c r i e r i i umor piese de v a l o a r e , mai v o r b i m i astzi de piese de t e a t r u uurele, oare au u n a l t f e l de v e n i n " decit cel franuzesc" sau nemesc". Se ntmpl ca, u n e o r i , cifrele s n u m a i aib v a l o a r e reprezentativ : dac n stagiunea 197... 197... s-au j u c a t 1015 p r e m i e r e cu piese o r i g i n a l e , asta denot u n e f o r t artistic lu d a b i l , n o r d i n e cantitativ, d a r , n o r d i n e a calitativ, valoric, esenial, c i f r a este m a i mic. Dac se acuz p u b l i c u l c este n e pregtit", ne aflm n poziia p r o f e s o r u l u i e x c e l e n t " care i calific e l e v i i p e i o r a t i v . Dac se scriu piese nvai p e nelesul t u t u ror", c r i t i c a v a califica d r e p t sczut" v a loarea a c t u l u i a r t i s t i c respectiv... i aa m a i d e p a r t e , d e z b a t e r i l e continu. T e a t r u l romnesc c o n t e m p o r a n are, ns, suficiente resurse, n direcia educrii p u b l i c u l u i p r i n piese valoroase d i n p u n c t de vedere l i t e r a r i dramatic, iar Festivalul Cnrarea R o m n i e i " ca u r m a r e a t r i u m f u l u i p r i n c i p i u l u i d e m o c r a t i c n c u l t u r a r o mneasc de azi a d a t i v a d a , c u s i g u ran, n c o n t i n u a r e , o dovad concludent n aceast privin. Realizarea u n e i reprezentri semnificative a piesei o r i g i n a l e n r e p e r t o r i u este, n ace eai msur, u n act c r i t i c i o expresie a d i m e n s i u n i i p o l i t i c e a acestuia. F e r i c i t a mbinare a celor dou aspecte s-a p u t u t o b serva, n t i m p u l d i n urm, p r i n evoluia n dou direcii c o m p l e m e n t a r e : t e a t r u l i s t o r i c (piesele dedicate c e n t e n a r u l u i Independenei; i teatrul-dezbatere (piesele de analiz a c o n f l i c t e l o r actualitii). E p o c a Independenei i faza actual de d e z v o l t a r e a societii so cialiste romneti snt e x p r e s i i deosebit de i m p o r t a n t e ale voinei de a f i r m a r e a l i b e r tii naiunii noastre. Critica de teatru se dezvolt sub ac iunea aceluiai complex de factori social-istorici care favorizeaz evoluia r o m a n u l u i , a poeziei sau a a r t e i spectacol i i l n i . D i n aceast cauz, c r i t i c a f e n o m e n u l u i t e a t r a l t r e b u i e s f i e , deopotriv, c o m p l e x i social-istoric. F a p t u l c o m a r e p a r t e a c r i t i c i i de t e a t r u se susine n u m a i p r i n cronica dramatic are a v a n t a j u l i d e z a v a n t a j u l corespunztor : pe de o p a r t e , a n a l i z a pertinent fixeaz progresele sau regresele i d e a t i c i i piesei, ale a r t e i regizorale, a c t o r i ceti, scenografice, pe de alt p a r t e , c o n t i n u a exercitare a a c t u l u i c r i t i c n aceast singur direcie estompeaz l i n i i l e de perspectiv a l e g e n u l u i d r a m a t i c , n a n s a m b l u .

Este, ns, lesne de observat c s t u d i i l e teoretice romneti despre t e a t r u , despre tea t r u l romnesc, snt puine, ceea ce d u c e , dup c u m s-a m a i spus, l a o s u p r a l i c i t i v e a c r o n i c i i d r a m a t i c e , silit i l a acest t r a v a l i u . O... pruden", deloc sntoas, se manifest n editarea u n o r lucrri despre

www.cimec.ro

t e a t r u , ca i c u m s-ar crede c spectacolul de teatru i cronica dramatic respectiv snt suficiente p e n t r u educarea p u b l i c u l u i . Este i aceasta o cauz, n u singura, a m u l t o r discuii referitoare la specificitatea l i m b a j u l u i c r i t i c i i de t e a t r u , care fr o ampl perspectiv teoretic este de ne conceput.

Limbajul criticii de teatru t r e b u i e s fie adecvat o b i e c t u l u i analizat. Acea sta presupune o specializare a ter m e n i l o r (fr ncifraroa sensurilor) i u n p l a n d e referin foarte b i n e d e l i m i t a t . Dac analiza critic a u n e i piese de teatru se l i miteaz l a sesizarea i d e i l o r , l a f o r m u l a rea ideologiei pe baza creia evolueaz per sonajele, aa c u m s-a fcut adesea n cazul l u i Camil Petrescu, specificul generic a l ac t u l u i a r t i s t i c respectiv, a l piesei de tea t r u i estompeaz l i n i i l e de for, c a l i tatea de dramatic fiind nglobat litera t u r i i . A n a l i z a i d e a t i c i i este de u n folos esen ial a b i a a t u n c i ond c r i t i c u l (pe baza u n u i sistem u n i t a r de i n t e r p r e t a r e , caracterizat de apartenena sa l a o anume societate, l a u n a n u m i t loc i t i m p ) reuete s ofere ima ginea critic a p r o p r i u l u i su l i m b a j , pus n situaia de a evidenia l i m b a j u l d r a m a t i c a l piesei de t e a t r u . V o c i ale nimnui, con s t r u i n d n u m a i propoziii cu subiect i p r e d i c a t , rguesc, c r i t i c v o r b i n d , foarte repede. U n e x e m p l u : l o c u r i l e c o m u n e ale c r i t i - , c i i t e a t r u l u i l u i Caragdale, n special ale aceleia care insist, adesea n e j u s t i f i c a t , asu p r a p o r t r e t u l u i m o r a l a l personajelor. Fi ele" care rezult snt aproape i d e n t i c e c u cele care se fac personajelor de r o m a n , u i tndu-se c l u m e a dramatic se dezvluie numai p r i n dialog. De m u l t m a i m a r e i n t e res a r f i fost analiza f e l u l u i n care d i a l o g u l structureaz, eseniaflizeaz trstura moral respectiv. Spectacolul de t e a t r u , ca experien a r t i stic de durat limitat, t r e b u i e s i n s p i r e c r o n i c i i d r a m a t i c e calitile eseniale ale d r a m a t i c u l u i : ritm ( p r i n conflict) i concizie ( p r i n f i n a concretee a d i a l o g u l u i ) . Cronica dramatic d i n perioada actual a reuit, n m a r e p a r t e , s pToduc o fericit sintez a celor dou aspecte, l a care se adaug i o valoroas capacitate de f i x a r e n t i m p a u n o r experiene teatrale, modalitile cronicreti ale l u i V a l e n t i n Silvestru sau D u m i t r u S o l o m o n f i i n d realizri de nalt inut ale l i m b a j u l u i c r i t i c de t e a t r u . Este, dealtfel, lesne d e observat, n a c t i v i t a t e a e d i torial, c m u l t e d i n t r e crile de t e a t r u snt i l u s t r a t i v e , n sensul b u n a l cuvntului, d i n p u n c t u l de vedere a l c r o n i c i i d r a m a t i c e . Cronica dramatic i studiul despre tea t r u , dei se apleac asupra aceluiai f e n o m e n a r t i s t i c , difer (ar t r e b u i s difere) sensibil n privina l i m b a j u l u i c r i t i c , p e n t r u o i scopurile urmrite snt, adesea, de n a t u r i d i f e r i t e . 0 cronic despre u n spectacol de 4

teatru poate f i salvat d i n efemer n u m a i p r i n puterea de evocare i de f i x a r e n t i m p de care d i s p u n e l i m b a j u l c r i t i c , care, sugernd (la f e l ca l i m b a j u l poetic), s u r p r i n de calitatea intelectual, ideatic, a u n e i ex periene artistice consumate, n m o m e n t u l reprezentrii ei, pe p l a n v i z u a l , a u d i t i v , e moional i f r a g m e n t a r pe p l a n logic. S i m u l t a n e i t a t e a acestor impresii este aceea care se cere reflectat, n cronica dramatic, p r i n t r - u n l i m b a j c r i t i c , i n ntregime critic. A s t f e l , cronica dramatic se desfoar sub semnul a d o i t i m p i : u n u l cerut de reflec tarea n l i m b a j a simultaneitii despre caro v o r b e a m , a l doilea, propus de nsui c r i t i c u l de teatru t i m p u l m e d i t a t i v a l c r i t i c i i de t e a t r u teoretice. 0 slab concordan a celor d o u faze t e m p o r a l e duce l a o r e l a t i v i z a r e a p r i n c i p a l e l o r aspecte ale f e n o m e n u l u i tea t r a l (arta spectacolului i teoria), a j u n g i n du-se la caracterizarea schematic a j o c u l u i a c t o r i l o r i a seriei v a l o r i c e n care se n cadreaz piesa a u t o r u l u i respectiv. Cronica dramatic t r e b u i e e realizeze m a i i u t i i ceea ce se ateapt de l a ea (evocarea, sugerarea, f i x a r e a ) , d i n p u n c t u l de vedere a l specta c o l u l u i (ca act e d u c a t i v ) , p e n t r u ca, p o r n i n d de l a aceast treapt critic, s se critic. C acto ajung l a reala interpretare r u l cutare a j u c a t nuanat", subtil" sau ou scderi", asta n u nseamn m a i n i m i c , ct v r e m e n u se face corelarea necesar cu textul pe baza cruia evolueaz r e s p e c t i v u l actor.

Ca f a c t o r deosebit de i m p o r t a n t n procesul educaiei p u b l i c u l u i , t e a t r u l romnesc d e astzi t r e b u i e s ofere msura ntreag a u n u i fenomen artistic deosebit de c o m p l e x , att l a n i v e l u l spec t a c o l u l u i t e a t r a l i a l piesei o r i g i n a l e , ct i l a n i v e l u l p u b l i c i s t i c i e d i t o r i a l . Dac ntlnirile ntre o a m e n i i de t e a t r u , r e g i z o r i i publiciti, colocviile de critic pe diverse teme se soldeaz, adesea, cu u n bogat schimb de experien, critica de teatru scri s, p r i n s t u d i u l teoretic sau p r i n cronica dramatic, trebuie s ajung l a u n m a i mare g r a d de c u p r i n d e r e , de sistematizare i de caracterizare a ceea ce este esenial n t e a t r u l romnesc c o n t e m p o r a n . Reflectarea realitii n piesa do t e a t r u contemporan trebuie s pun n c o n c o r d a n n i v e l u l l a care se situeaz i m p a c t u l d i n tre personalitatea o m u l u i de a z i i d i n a m i ca dezvoltrii u n e i societi de t i p n o u , pe care ncearc s o neleag i n funcie de care v r e a s-i edifice p r o p r i u l su m o d de a f i , cu n i v e l u l s t r u c t u r i i , d r a m a t i c e a ceea ce este n m o d esenial d i a l o g i n u replic parazitar. I n acest f e l , procesul reflectrii realitii v a dobndi, n m o d p l e nar, trsturile v a l o r i c e care definesc feno m e n u l teatral romnesc, de nalt inut moral i artistic.

www.cimec.ro

p u n e s c m d u r a mesei de scris, sctndurii scenei (ntotdeauna, de brad). m i i a u inima- dini i i n v i t l a o discuie sincer, prieteneasc, pe t e m a t e n s i u n i i conf l i c t u a l e d i n t r e d r a m a t u r g i regizor. Tensiunea despre care a r a r mrturisim poate f i , l a rndu-i, nscris p r i n t r e cauzele obiective i subiective care ngreuiaz apariia i succesul pe scen a t o t m a i m u l t e piese o r i g i n a l e . Relaia dramaturg-regizor gndesc, a unei c fi nti piese, ar trebui, la m o d u l i d e a l , s f i e o relaie de strns cola borare. miera n i m absolut i-nti, l a la pre verificarea dramatic. scrie, de e c regizorul

NICOLAE SCARLAT

Relaia dramaturg-regizor

practic

a validitii a de

textului iar

Colaborare, p e n t r u regul, primul pentru su lipsit n De

dramaturgul jucat,

interpret.

Colaborare, p e n t r u

regizorul, Numai un c

textul

contemporanilor somnoleaz un n contact, ta doi

si, se exprim t r u n c h i a t , d i s c u r s i v , a l e a t o r i u . fiecare d r a m a t u r g n ndat ce vin regizor i fiecare r e g i z o r moie nfruntare. personaje l a caz,

dramaturg. colaborarea vizeaz, Prezena, n u pe d e - a - n t r e g u l semnificativ, a pieselor o r i g i n a l e pe afiul Festivalului de t e a t r u c o n t e m p o r a n de l a Braov, oricare ar f i m o t i v e l e , rmne u n f a p t ; c h i a r dac p u t e m , oricnd, e n u m e r a c u satisfacie m u l t e piese excelente i . nc i m a i m u l t e spec tacole excelente c u aceste piese, c h i a r dac sntem foarte d e p a r t e de a ncerca senzaia v r e u n u i regres a l d r a m a t u r g i e i o r i g i n a l e i a l s p e c t a c o l u l u i generat de ea, f a p t u l n sine oblig la meditaie. Dac n u p e n t r u a l t c e v a , p e n t r u s i m p l u l m o t i v c n u v o m p u t e a niciodat a f i r m a c u c e r t i t u d i n e c a m fcut t o t u l p e n t r u d r a m a t u r g i a fr de care tea t r u l ce ne implic i p i e r d e o r i g i n a l a sub stan. I n t r - u n a d i n t r e pauzele S i m p o z i o n u l u i ce a nsoit F e s t i v a l u l , u n l i t e r a t m-a a d m o n e stat : V o i , r e g i z o r i i , sntei de vin ! N u punei b i n e n scen dect piese strine !" Observaia m i e-a prut cel puin nedreapt, mcar p e n t r u f a p t u l c orice regizor romn s-a a f i r m a t , n p r i m u l rnd, p r i n m o n t a r e a de piese romneti. I n regie, ca i n d r a m a t u r gie, d e a l t f e l , snt muli chemai, puini alei. D a r n u p o t c i t a u n s i n g u r n u m e de r e g i z o r c u n u m e " , care s nu-i f i asociat n u m e l e de a l u n u i ( d r a m a t u r g romn de r e n u m e . Sau i n v e r s . i a m a v u t revelaia u n u i c o n f l i c t f e l n o u , neantagonic", d i s i m u l a t , cu maliie, n spatele u n e i f l a m u r i p r i m a t u l textului , u n conflict de u n adesea, obosite care olentul, definind, converti pinde joc. zolv de

devine

Observaia generice, celor se Totul intrat dup

bineneles, de n l a caz

personalitatea i c a r a c t e r u l conflictual de orgoliu piruet,

dialectica r e l a poate de n

iei. Tensiunea aceasta cantitatea

p l u s v a l o a r e teatral.

D i n nefericire, deseori, c o n f l i c t u l printr-o elegant cele d o u dect s

se r e care,

intervievnd care n-are

personaje, a f l i c r e i-o scrie singur, iar

g i z o r u l v r e a s schimbe piesa ntr-o a l t a , pe d r a m a t u r g u l a scris o pies care n u e pies i n-are dect s i-o joace Snt r e g i z o r i m tate u n u i a sonaje. mare ini sau a l t u i a Dar singur. s d a u d r e p per mai de c o

v o i feri s n care i

d i n t r e cele dou cred laboratorul

ndrznesc reciproc

implicare sini n

creaie a l p r e o p i n e n t u l u i dramaturgii slii de spectacol ; penumbra textului boldul

a r f i salutar. P u urmresc, d i n transformarea aceia

repetiii,

m a i puini,

care, strnii d e realitatea t e a t r u l u i , s i m t i m de a reface o scen. Puini snt r e g i z o r i i care i caut p e d r a m a t u r g i , nelinitindu-i cu ntrebrile l o r ; i m a i puini, aceia care se i a u de p i e p t Colocviile ce festivalurile starea ce de mina cu t e - m i r i - c i n e , nsoit, n pentru a i m p u n e o valoare. au ultima vreme, de t e a t r u a u nceput s d i z o l v e dezavantajoas dramaturg-regizor.

i g n o r a r e reciproc relaia

T e a t r u l romnesc n u are dect de ctigat. 5

www.cimec.ro

MRCEA MARIN

Dramaturgia strii de veghe

ilor greceti de pe c o n t i n e n t , se acordau acelor l o c u i t o r i ai i n s u l e l o r care svriser ademenea fapte d r e p t u r i egale. R e f u z u l a r m e l o r l u i A c h i l e n u m a i apare, astfel, ca u n a c t d e t e r m i n a t de o r g o l i u , ci Atribuirea se arat a f i u n act p o l i t i c . acestor a r m e a r f i nsemnat, i m p l i c i t , acor darea de d r e p t u r i egale l o c u i t o r i l o r Salaminei. Tragedia Ajax dezv&hiie implicaii so ciale i p o l i t i c e ; i cred c Sofocle n u a fost strin de aceste sensuri, ntruct e l era o r i g i n a r i i-a petrecut p r i m i i a n i a i copi lriei n Salamina. r o concepie clar asupra relaiilor dintre individ i societate, chiar c i n d f a c t o r u l p o l i t i c exist, arta n u poate d e t e r m i n a o aciune contient r e v o l u ionar, ntruct n u m a i ceea ce este neles nate aciunea, i a r ceea ce rmne neneles n u trezete dect nelinite i team ; a r t a d e v i n e reflectare n u m a i a ceea ce este d i l e m a t i c n existena uman. A a f i r m a c ntreaga art ce se practic, azi, l a n o i n ar i, desigur, l i t e r a t u r a dramatic n u face excepie st sub sem nul dialecticii victoriei. Dac, n t r e c u t , i n d i v i d u l purttor al m e s a j u l u i u m a n i s t era u n r e v o l t a t , i r e v o l tei l u i i se o p u n e a ntotdeauna n l i t e r a t u r a de calitate o structur social viciat, pe caTe o demasca, f i i n d , ns, nfrnt, as tzi, i n d i v i d u l este p a r t e component a so cietii. V o i desprinde d o u m o d e l e ce m i se p a r elocvente p e n t r u aceast nou nele gere a relaiei i n d i v i d - s o c i etate, care, sub l i n i e z , n u este lipsit de c o n f l i c t , d a r care se rezolv, n c h i p dialectic, p r i n v i c t o r i a e l e m e n t u l u i p o z i t i v a s u p r a celui negativ. U n u l d i n t r e modele este cel p o t r i v i t cruia e r o u l se ndeprteaz de societate, ntr-un m o m e n t de rtcire ; societatea, p r i n v a l o r i l e sale m o r a l - e d u c a t i v e , l recupereaz, i a r el d e v i n e contient de greeala sa. Este u n m o d e l de v i c t o r i e a societii, n sens p o z i t i v , asupra i n d i v i d u l u i , i de v i c t o r i e a o m u l u i asupra l u i nsui. A l doilea m o d e l are la baz c o n f l i c t u l d i n t r e i n d i v i d , e x p o n e n t a l celor m a i nalte c r e z u r i ale societii, i u n m i c r o c l i m a t social g r e v a t de racile, c o n f l i c t ce se rezolv p r i n v i c t o r i a e r o u l u i asupra elementelor antisociale. r o b l e m a spinoas este cum se scrie. D i n pcate, dei s-au fcut pai r e m a r c a b i l i n direcia reflectrii v i i a r e a l i tii n d r a m a t u r g i a contemporan, situaia n u este de natur s ne mulumeasc ntru t o t u l . Cred c n u toi d r a m a t u r g i i trateaz n operele l o r , c u ndeajuns c u r a j i n m o d p e r t i n e n t , contradiciile neantagoniste e x i s tente n societate sau, a t u n c i cnd l e t r a teaz, le rezolv, u n e o r i , n c h i p i d i l i c , n e v i a b i l , neconvingtor. Se m a i s c r i u nc d e s t u l de m u l t e piese (iar teatrele, d i n c o m o d i t a t e sau d i n t r - o n elegere superficial a i d e i i d e p r o m o v a r e a

Ceea ce voi urmri in aceste rnduri nu este altceva dect formularea ctorva medi taii personale prilejuite de munca mea. A devenit un loc comun afirmaia con form creia politicul s-a aflat ntotdeauna in atenia teatrului ncepvnd cu tragicii greci i terminnd cu autorii teatrului absur dului. Rmne de aflat msura n care poli ticul poate deveni factor activ, deoarece, dei de multe ori este prezent, se afl n stare fotent, ateptnd momentul n care poate ajunge determinant. e (punea, l a u n m o m e n t d a t , p r o b l e m a s m o n t e z tragedia Ajax d e Sofocle. M-aim d o c u m e n t a t , a m c i t i t de m a i m u l t e o r i piesa, i m i plcea foarte m u l t ; c u toate astea, a v e a m senzaia c mi scap ceva foarte i m p o r t a n t . N u - m i p u t e a m e x p l i c a n c h i p clar de ce conductorii a r m a t e i gre ceti refuzaser s-i acorde l u i A j a x , care se remarcase n l u p t e , a r m e l e l u i A c h i l e . 1 se fcuse o n e d r e p t a t e grav ; m i se prea c i u d a t c 'toi exegeii l u i Sofocle p u n e a u a cest a b u z pe seama o r g o l i u l u i l u i Ulise. C o r u l era f o r m a t d i n corbierii l u i A j a x ; a m observat c g r e c i i i t r a t a u p e acetia cu arogan, ceea ce m-a d u s 3a gndul c ei f o r m a u u n g r u p a f l a t l a (marginea societ ii i n u se b u c u r a u de aceleai d r e p t u r i ca g r e c i i . A m i n t u i t c m a f l u n faa u n u i f a p t d e d i s c r i m i n a r e . A m a p e l a t l a istorie i a m descoperit m o t i v u l . A j a x i g r u p u l su erau l o c u i t o r i a i i n s u l e i S a l a m i n a ; or, n Grecia antic se b u c u r a u de d r e p t u r i p o l i tice n u m a i l o c u i t o r i i de pe c o n t i n e n t . D o a r p e n t r u f a p t e deosebite, ce a r f i s e r v i t cet 6

www.cimec.ro

d r a m a t u r g i e i o r i g i n a l e , 'accept s le joace) n care cel puin u n u l d i n t r e t e r m e n i i ecua sacrificat : n cele m a i iei reflectrii este dese c a z u r i , acesta este p r i m u l t e r m e n , a d i c adevrul. I n m u l t e piese apar eroi p l i n i de caliti, baza c o n f l i c t u l u i este v e r o s i m i l a , replica este v i e , mpnat cu paradoxuri i n t e l i g e n t e , construcia dramatic susine p r o blematica-, m o r a l a este cea just... Cu toate acestea, opera, i n ntregul su, este necon vingtoare. Dup prerea mea. acest feno m e n se petrece datorit, n p r i m u l rnd, fap t u l u i c deznodmntul este p r e v i z i b i l ; d i s c u iile n u au o bogat baz factologic, i a r personajele se cunosc att de bine nct n u m a i p o t avea s u r p r i z a de a se descoperi pe ele nsele n ipostaze pe care n u le-ar f i bnuit. I n realitate, cunoaterea de sine este dificil ; u n e o r i , viaa n e p u n e n situaii c o m p l e x e , pe care le rezolvm a l t f e l dect n e i m a g i n a m c l e v o m rezolva. O r , e r o i i d r a m a t u r g i e i p a r s se cunoasc p e sine m u l t prea b i n e ; l a scurt t i m p dup ce a u i n t r a t n scen, ne declar t o t u l despre e i , i a r a t u n c i cnd snt pui n situaii grele, ac ioneaz c o n f o r m t i p a r u l u i declaraiilor f c u t e . Se p i e r d e , astfel, m i s t e r u l vieii, i a r interesul s p e c t a t o r u l u i scade. Analiznd d r a m a t u r g i a l u i Ibsen, B e r n a r d S h a w observa c e p e n t r u p r i m a dat cnd u n d r a m a t u r g folosete discuia, ca element d r a m a t i c ; n u m a i c, la Ibsen, aceasta se petrecea n f i n a l u l piesei, d u p o a c u m u l a r e d e fapte ce o fceau necesar, n v r e m e ce n d r a m a t u r g i a d e a z i exist o tendin de autoprodlamare, ce se manifest la m u l t e personaje, tendin care, a r a r e o r i , este z gzuit p r i n fapte ; a t u n c i cnd, totui, l u c r u l acesta se ntmpl, n u declaneaz grave procese de contiin. N u t r e b u i e s p i e r d e m d i n vedere c t e a t r u l este o art care se preocup de t e n s i u n i l e luntrice, i trage Tora d i n fora tririlor; r e p l i c a , luat ca atare, este n u m a i partea vizibil a iceberg-ului... n c o n t i n u a r e , v s u p u n o ncercare d e i n t e r p r e t a r e a u n e i a d i n t r e temele ce strbat b o g a t u l i d i v e r s u l peisaj a l d r a m a t u r g i e i noastre o r i g i n a l e ; ca baz a argumentrii, v o i l u a d o i s c r i i t o r i , ale c r o r opere snt d i f e r i t e ca gen, d a r m i se p a r a n i m a t e de acelai s p i r i t . S observm c, n m u l t e piese de D . R. Popescu, apare u n .personaj, u n fel de H a m l e t m o d e r n , asemntor celebrului erou prin neostenita l u i sete de adevr i de p u r i t a t e , p r i n ncercarea l u i de a repune nevinovia In d r e p t u r i l e sale l e g i t i m e . P e r s o n a j u l difer de H a m l e t p r i n a t i t u d i n e a sa hotrt, p r i n fora cu care reuete s descopere esenia l u l , p r i n i n f l e x i b i l i t a t e a cu care-i i m p u n e p r i n c i p i i l e . E l este a n i m a t de o nevoie i m p e rioas d e d r e p t a t e , f a p t ce-1 determin s acioneze fr ntrziere, n u , ns, i fr o profund d u r e r e ; aciunea sa este susinut d e credina c n orice o m exist i u n

f i l o n de cinste i de omenie, care ar putea duce la recuperarea sa. Este o fptur aflat l a grania d i n t r e v e r o s i m i l i n e v e r o s i m i l , dar pe care arta s c r i i t o r u l u i ne-o i m p u n e cu o asemenea pregnan nct coboar de p e scen n via, ne ptrunde n contiin, rvete ceea ce este comod n gndirea noastr, ne obsedeaz ; l i u b i m , dar ne i temem de el. Acest personaj ntruchipeaz contiina venic treaz a s c r i i t o r u l u i . A l doilea a u t o r pe care-1 aleg p e n t r u exemplificare este Teodor M a z i l u . E l i su pune personajele u n u i t r a t a m e n t v i t r i o l a n t . Trezite brusc d i n c o n f o r m i s m u l l o r onctuos, speriate de l u m i n a violent pe care con tiina s c r i i t o r u l u i o arunc asupra l o r , ele intr ntr-o agitaie dement asemenea f l u t u r i l o r de noapte ce roiesc n j u r u l b e c u l u i nspimntate, d a r neputincioase, i n capabile de a se sustrage judecii m o r a l e intransigente a societii. Acuzndu-se r e c i proc sau disculpndu-se, ele i descoper n treaga abjecie. I n t r - u m f i n a l t r i s t p e n t r u ele, d a r tonic p e n t r u n o i , ne a p a r ca nite u m b r e a ceea ce a u fost, obosite, descompuse, unele d i n t r e ele, d e f i n i t i v c o n d a m n a t e , altele, l&sndu-ne i m p r e s i a c ar putea f i recupe rate. Asistm la o aciune de eradicare a falselor v a l o r i , plin dc nvminte p e n t r u n o i ; astfel purificai, v o m putea p r i v i c u senintate n o c h i i s e m e n i l o r notri. A avansa ideea c d r a m a t u r g i a ce se scrie n prezent este o dramaturgie a strii de veghe, determinat de o nou concepie asupra m i s i u n i i s c r i i t o r u l u i i de o m a i grav nelegere a r o i u l u i t e a t r u l u i . Cei m a i valoroi d i n t r e d r a m a t u r g i i notri n u se mulumesc c u descrierea u n e i stri de f a p t , ce trebuie soluionat, c i , p r i v i n d n perspectiv, ne atrag atenia u n d e poate ajunge o m u l dac societatea n u i a a t i t u d i n e de l a p r i m a l u i greeal. P r i n a t i t u d i n e a contiinei l o r , aceti s c r i i t o r i ne oblig n u n u m a i s ne examinm atent p r e z e n t u l , ci i f a p t deloc de n e g l i j a t s ne crem v i i t o r u l .

www.cimec.ro

ION P A S C A D 1

Viitorul teatrului
A sonda n o r i z o n t u r i l e , care a b i a se n trezresc, ale v i i t o r u l u i , a ncerca s g h i c i m c u m v a arta l u m e a , o a m e n i i i, odat cu ei, arta este o operaie d i n t r e cele m a i t e merare. Dei de sfritul m i l e n i u l u i ne des p a r t d o a r 22 de a n i , r i t m u l e x t r e m de acce l e r a t a l evoluiei sociale, mutaiile care, u n e o r i , covresc conitiinele, p a r a m e t r i i i m p r e v i z i b i l i pe care economia, p o l i t i c a , tiina, tehnica i v o r i n t r o d u c e n sensibilitatea f i i l o r i nepoilor notri i ndeamn l a p r u den pe d o r i t o r i i de bilete de p a p a g a l " . I s t o r i a teatrufliui, de la spectacolele d i n p o l i s u l grec i de l a misterele m e d i e v a l e , a p o i , l a piesele clasice ale Renaterii, ctre n o n c o n f o r m i s m u l r o m a n t i c , a c u m academic, d r a m a t u r g i a de reflecie, de t i p c e h o v i a n , l u c i d i t a t e a t e a t r u l u i realist d i n secolul t r e c u t i d i n p r i m a jumtate a c e l u i pe care-1 p a r c u r g e m , teatrul-dezbatere, piesa politic, m o d a t e a t r u l u i a b s u r d u l u i i apariia h a p p e n i n g - u l u i sau a spectacolului de i m p r o v i z a ie ofer t o t attea exemple care dovedesc i m p o s i b i t o a t e a d e a nscrie evoluia u n e i arte a i n e f a b i l u l u i ntr-o a l b i e unic i de a o p r e f i g u r a ideatic. Pe d e alt p a r t e , v i i t o r u l se nate, ntot deauna, n prezent, l a o cercetare atent, mldiele l u i p o t f i descoperite nc de pe a c u m , i a r s c h i m b r i l e cele m a i r a p i d e , r a d i cale, n u nlocuiesc niciodat t o t u l , c i p streaz o anumit permanen i c o n t i n u i t a t e . Firete, modele v i n i se d u c , succesul este, istoricete, l i m i t a t , f o r m u l e l e expresive v a riaz e n o r m , n u n u m a i n t i m p , c i i n spaii socio-culturale sau geografice, totui, u n e v e n t u a l t a b l o u a l destinelor acestei att de btrne" r a m u r i a a r t e i poate f i schiat, c h i a r dac evoluia real l v a retua, v a schimba unele c u l o r i sau v a r e c o n f i g u r a u n e l e pri a l e sale. I n p r i m u l rnd, credem c este u n feti psihologic a considera c o cifr rotund p r e c u m a n u l 2 000 i nceperea u n u i a l t m i l e n i u p r e s u p u n e o rsturnare, o i n v e r sare a i e r a r h i e i * v a l o r i l o r sau o s c u f u n d a r e a acestora n neant, spre a face loc p e n t r u ceva nemaintlnit i ' nemaivzut. T o t , sau aproape t o t ce s-a consacrat d i n tradiia clasic v a c o n t i n u a , p r o b a b i l , ' s existe i peste 2030 d e a n i , dup c u m Sofocle, E s c h i l , E u r i p i d e , R a c i n e , Corneille, Shake speare, I b s e n , Cehov, Caragiale a u rezistat m i l e n i i l o r , secolelor, d e c e n i i l o r . Ceea ce este generaQ-uman n aceste piese v a c o n t i n u a 8 s-i intereseze i pe urmaii notri (ca, d e a l t f e l , pe n o i nine), c h i a r dac Fedra va suna a l t f e l peste a n i , Hamlet v a f i neles; n m o d d i f e r i t sau Scrisoarea pierdut v a f i cu t o t u l altceva dect o simpl comedie d e situaii, ou m o b i l u r i p o l i t i c o - e r o t i c e , de p e a c u m desuete, dac l e - a m l u a ca atare. Ceea ce credem c se v a s c h i m b a v a f i r a p o r t u l t e a t r u l u i cu spectatorii. O a m e n i i v i i t o r u l u i , chiar dac v o r avea m a i m u l t t i m p l i b e r dect n o i , v o r avea, totui, m a i puin rgaz p e n t r u t e a t r u , p e n t r u c v o r f i ma solicitai de cele m a i diverse sfere ale vieii sau a r t e i . N u e v o r b a , a i c i , de concurena c i n e m a t o g r a f u l u i sau a t e l e v i z i u n i i (care n u snt de n e g l i j a t ) , n i c i de p r e t i n s u l anacro n i s m " a l i m a g i n i i teatrale realizate, p r i n oa m e n i , p e n t r u o a m e n i (care n u v a p u t e a f i nlocuit), ci de f a p t u l c o a m e n i i m i l e n i u l u i a l treilea v o r t r e b u i s-i mpart atenia, plcerile i t i m p u l i n alte direcii. Spec t a c o l u l t e a t r a l v a d e v e n i , d e aceea, p o a t e , m a i r a r ca ntlnire, d a r m a i i n t e n s , m a i solemn i c u tendina de a se i m p r e g n a i m a i p r o f u n d n contiine. . Tendina spre divertisment", spre deco nectare", spre spectacolul f a c i l n u v a d i s prea, d a r , odat cu creterea n i v e l u l u i d e cultur i de civilizaie a l spectatorilor, i v a gsi i pstra u n loc m a i corespunztor realelor sale d i m e n s i u n i axiologice dect as tzi, cnd a j u n g e , adesea, s covreasc p u b l i c u l , punnd n circulaie lucrri m e d i o c r e i produse k i t s c h . O p t i m i s m u l n o s t r u n u se ntemeiaz pe o v i z i u n e idilic sau pe spe rana c pseudoarta v a disprea, ci pe f a p t u l c t e z a u r u l a r t e i se mbogete, p o s i b i litile de selecie sporesc, i a r n cazul u n e i politici culturale nelepte, publicul va avea anse d e a se ntlni cu a r t a autentic. Credem, de asemenea, ntr-o e x t r e m de m a r e cretere a g r a d u l u i de p a r t i c i p a r e a p u b l i c u l u i , care v a nceta s fie u n s i m p l u c o n s u m a t o r p a s i v a ceea ce i se ofer, rivnitid s devin n msura p o s i b i l u l u i e l n sui productor, adic emitor de m e s a j e artistice. T e a t r u l m o d e r n sprijin, d e a l t f e l , aceast tendin a s p e c t a t o r u l u i , de a devtn p r o t a g o n i s t , n u n u m a i p r i n s t r u c t u r a sa, ei i p r i n numeroase f o r m e de a m a t o r i s m , c a r e c h i a r d e l a u n n i v e l m a i sczut de m iestrie determin investiii sufleteti s u p e r i o a r e i trezesc l a via, u n e o r i , talente i a p t i t u d i n i nebnuite.

www.cimec.ro

A v a n t a j u l t e a t r u l u i fa de c i n e m a t o g r a f sau de t e l e v i z i u n e const n posibilitatea de a d e m o c r a t i z a n u n u m a i receptarea n e m i j l o cit, ci i creaia ; intervenia f a n t e z i e i , a capacitii de a i m p r o v i z a , a spontaneitii u n o r mase l a r g i de spectatori poate da tea t r u l u i cu t o t u l alt fa, desfiinnd b a r i e r a ntre cei ce joac i cei ce contempl. F o r m e l e de p a r t i c i p a r e direct p o t f i s t i m u l a t e i p r i n renaterea c e r e m o n i i l o r vieii sociale tradiionale firete, n modaliti d e expresie n o i . N e v o i a de spectacol, de sr btoare, de f i x a r e n m e m o r i a afectiv a u n o r m o m e n t e i m p o r t a n t e ale vieii perso nale sau colective v a genera, credem, n v i i t o r , r i t u a l u r i oare s le eternizeze n m o d e x p r e s i v i s e m n i f i c a t i v ; or, p e n t r u aceasta, reprezentarea este absolut necesar. N i se pare, pe de alt p a r t e , c v i i t o r u l v a duce la i m p l i c a r e a direct n u n u m a i a s p e c t a t o r u l u i n spectacol, c i i a acestuia d i n urm n existena nsi. Soarta brig z i l o r artistice de agitaie n i se pare a f i legat de viaa colectivelor pe care le ex prim, smulgndu-se, totui, d i n imedia t u l vieii", d i n d e t a l i i l e e i n e s e m n i f i c a t i v e .

ele d i n t r e cele m a i a u t o m a t i z a t e , t r a n z i s t o rizate, c o m p u t e r i z a t e . Este foarte p o s i b i l ca aceast direcie s-i aib l o c u l ei n tea t r u l v i i t o r u l u i , ca spectacolul s f i e , l a p r i ma vedere, o demonstraie de i n g e n i o z i t a t e tehnic sau ca u n i v e r s u l nfiat s semene foarte puin c u cel r e a l , ba c h i a r s par c exclude o m u l a g e n t u l purttor c e n t r a l i d e s t i n a t a r u l adecvat a l m e s a j u l u i a r t e i . Ne p u t e m nchipui apariia u n u i t e a t r u a l crui l i m b a j s se ntemeieze pe e x p r e s i v i tatea obiectelor, p e sugestiile p r o d u s e l o r t e h n i c i i celei m a i perfecionate, d a r s u b t e x t u l acestei f o r m u l e scenice v a v i z a t o t a t i t u d i n i i c o m p o r t a m e n t e u m a n e , i d e a l u r i i i n t e n ii ale s i n g u r u l u i c l e m e n t i n c x p u l z a b i l d i n art : o m u l , c u contiina sa. N u v e d e m , a p o i , de ce n u s-ar d e z v o l t a , l a f e l ca i n literatur, t e a t r u l - d o c u m e n t , care s recompun, n m o d u l su specific, dar pe baza u n e i investigaii d i r e c t e n r e a l i t a t e , m o m e n t e l e eseniale ale i s t o r i e i u m a nitii, m a i v e c h i i m a i n o i . O m u l este s i n g u r a fiin interesat d e t r e c u t u l e i ; d a r acest interes n u este d o a r tiinific, concep t u a l , ci i a r t i s t i c , a f e c t i v , ntemeiat pe i m a g i n i concret-sensilbile. M a i m u l t , poate, deot p r i n alte a r t e , credem c, p r i n t e a t r u , o m u l poate retri m o m e n t e l e eseniale ale existenei sale, t i n znd s revad ceea ce altdat p r i v i s e p r a g m a t i c , i a r a c u m distanarea n t i m p i i p e r m i t e s contemple l i b e r , d o r i n d s r e c o n s t i t u i e sau s asiste l a reconstrucia t r e c u t u l u i su sau a l a l t o r a , p e n t r u a-1 a s i m i l a n u ca pe u n f a p t r e a l , ci ca pe u n p r o d u s a l imaginaiei, care s rememoreze d a t u l istoric. U n asemenea t e a t r u are a v a n t a j u l a tit a l detarii n t i m p i n spaiu, ct i al v i z i u n i i l u c i d e i nelepte, ceea ce p e r m i t e selectarea esenialului, e l i m i n a r e a d e t a l i i l o r superflue, r e c o m p u n e r e a a ceea ce a fost odat f i e r b i n t e l e f l u x a l vieii. I n sfrit, de ce n - a m i n c l u d e n t e a t r u l v i i t o r u l u i i ceea ce se v a pstra, peste dou-trei decenii, d i n acela a l p r e z e n t u l u i ? F i i n d prea aproape, n e este g r e u , poate, s zrim c u l m i l e , s desprim apele, s j u d e cm aa c u m t r e b u i e , bunoar, t e a t r u l r o mnesc c o n t e m p o r a n . Construciile comice a l e l u i A u r e l B a r a n g a , d i l e m e l e intelectuale ale I u i H o r i a L o v i eseu, t e a t r u l s i m b o l i c a l l u i M a r i n Sorescu, piesele istorice ale l u i P a u l A n g h e l , cele acut polemice ale l u i P a u l E v e r a c , satira l u i Teodor M a z i l u , p a r a b o l e l e l u i D u m i t r u S o l o m o n , ca i numeroase altele, n i se p a r a avea anse s depeasc grania m i l e n i u l u i , p r i n a c u i t a t e a c u care p u n spec t a t o r u l u i p r o b l e m e care n u p r i v e s c d o a r m o m e n t u l , oi nsi d e v e n i r e a uman. Cile ctre u n t e a t r u a l v i i t o r u l u i snt. diverse i a r f i n u n u m a i n e d r e p t , d a r i netiinific s e x c l u d e m f o r m u l e l e care n u ne plac, n u ne c o n v i n g sau care n u i-au gsit, nc, reprezentani pe msur. U n a-

Spectacolele bazate pe sunet i lumin n u snt e x c l u s i v roadele u n e i t e h n i c i perfec ionate, c i i ale dorinei d e a cuta f o r m u l e i n e d i t e de expresie, care s n u m a i f i e n r o b i t e cuvntului, s se adecveze n m a i m a r e msur u n e i arte a i m a g i n i i v i z u a l a u d i t i v e . Spectacolele n care i m a g i n e a sce nic (realizat p r i n i n t e r p r e t a r e , costumaie, decor, m a c h i a j ) s vorbeasc de l a sine au nceput s apar, i a r existena l o r c h i a r n cazul n care a u u n f u n d a l l i t e r a r , c u m a r f i opera l u i D a n t e , a l u i Cervantes este gritoare p e n t r u n e v o i a de l i b e r t a t e a imaginaiei s p e c t a t o r u l u i , d o r n i c s c o n s t r u iasc m i n t a l o i n t e r p r e t a r e care s f i e n u m a i a l u i ( d i n acest p u n c t de vedere, orice spectator poate d e v e n i u n creator, e v i d e n t , n u n sensul t r a d i t i o n a l a l cuvntului). T e a t r u l a b s u r d u l u i a d e m o n s t r a t c u m n sui p r o z a i s m u l vieii, s t e r e o t i p i i l e de l i m b a j , b a l a s t u l uniformizrii c o m p o r t a m e n t a l e p o t d e v e n i obiect de spectacol. De ce n - a T f i cu putin l u c r u l acesta cnd e v o r b a de v i s u r i , de e v e n i m e n t e c u r e n t e , de plsmuiri ale imaginaiei colective sau de i l u z i i ? F o r m u l e l e de spectacol v o r f i , n aceste c a z u r i , d e s i g u r , d i v e r s i f i c a t e , i m u l t e v o r rmne, poate, l a grania a r t e i cu n o n a r t a ; d a r v a l i d a r e a n u ne-o v a p u t e a aduce dect t i m p u l . U n i i i nchipuie t e a t r u l v i i t o r u l u i ca po u n r o m a n tiinifico-fantastic,' n care t o t u l e p o s i b i l : roboii a j u n g s nlocuiasc oa m e n i i , v i s u r i l e p o t d e v e n i realitate, t i m p u l e r e v e r s i b i l , viaa i a f o r m e mecanice, f i e

www.cimec.ro

n u m i i t i p de pioso. sper. ns, c v i i t o r u l In va exclude : pe a r d e a caro confund ziua de mine ou era dc a z i , prezeavtindu-nc i d i l i c ceea ce ar t r e b u i l u a t d r e p t ceea re. n f o n d . este, ca i pe acelea care confunda momentul nesemnificativ cu eternitatea i rinin ngropate n c o n t i n g e n t , incapabile s deschid o m u l u i perspective. F i i n d al o m u l u i , existnd p r i n i p e n t r u o a m e n i , t e a t r u l osie, firete, i n d i s o l u b i l legat de v i i t o r u l o m e n i r i i nsei. crede n capa citatea o m u l u i de a-i construi existena, de a-i organiza t r a i u l , de a-i furi u n stil dc

via, nseamn a c r e d r i n spectacol, ca f i i n d una d i n t r e d i m e n s i u n i l e vieii, pe care, urcnd-o pe scen, o transform n act teatrad. Inovaia artistic este astfel unit cu revoluionarea existenei u m a n e . n ntregul ei, cele dou construcii completndu-se, i n una pe a l t a , modifiendu-se r e fluenhdu-isc ciproc. T e m p l u l T h a l i e i cea m a i laic d i n t r e zeie va c o n t i n u a s aib numeroi s l u j i t o r i i s fie p l i n . p e n t r u c a i c i se celebreaz ceremonia fiinei u m a n e nsei, care dorete s se vad. s se aud, s-i drdueasc t r e c u t u l , prezentul i v i i t o r u l .

PUNCTE DE VEDERE

V. M N D R A

Fantasticul, auxiliar al d r a m e i realiste


izualitatea expres a d r a m e i ofer f a n t a s t i c u l u i u n cmp excepional de n t r u p a r e . Favorizat, n acelai t i m p , d e m e c a n i s m u l , p r i n excelen convenional, a l creaiei l i t c r a r - t e a t r a l e , osmoza d i n t r e f a n tastic i real capt, pe scen, u n c o n t u r f a m i l i a r i a p r o p i e ideile abstracte de repre zentrile concrete ale j o c u l u i de mti. Ceea cc indic, n p r i m u l rnd, vocaia specific a teatrului pentru vizualizarea universului e n i g m a t i c este t o n n a i f a p t u l c. spre deose b i r e de pictur sau d e sculptur, el creeaz condiii cinetice att fantasticului v o i t " , ct i fantasticului instituional" spre a folosi f o r m u l e l e l u i Roger Cai llo is. Cu alte cuvinte, pe scen, f a n t a s t i c u l (sau numai m i r a c u l o s u l ) este pus l a l u c r u , se mic n t r - u n sens organizat i declaneaz urmri vizibile. Poate c aspiraia legitim a o m u l u i ctre s u p r i m a r e a distinciei d i n t r e v i z i b i l i i n e x p l i c a b i l a p a r t i c i p a t a c t i v la apariia poeziei d r a m a t i c e , care s-a nscut, p r e t u t i n d e n i , ca o tentativ de transpunere explicit a r a p o r t u r i l o r d i n t r e pmntcni i zei. L a p u n c t u l su de plecare i, o r i de cte o r i , pe n o ' d r u m u r i , d r a m a s-a ntors la opoziia esen elor, necesitatea implicrii f a n t a s t i c u l u i s-a

i v i t ca o p o s i b i l i t a t e major de escaladare a reprezentrilor e f e m e r u l u i . Aceast f a m i l i a r i t a t e congenital c u f a n t a s t i c u l n u t r e b u i e neleas, ns, sub u n g h i u l rostrns a l t e h n i c i i s i m b o l u r i l o r . Relaia d i n tre reflectarea stilizat a realitii i p a r t i cipaiile f a n t a s t i c u l u i depete frecvent m e c a n i s m u l metaforelor. M a i important dect facilitarea d i n a m i c i i s i m b o l u r i l o r , n aciunea scenic, p r i n j o c u l analogic, i m i x t i u n e a e x t r a n a t u r a l u l u i poate lrgi perspectiva dezbate r i i dramatice i, respectnd p r i n c i p i u l m s u r i i , deschide supapele d i n t r e p a r t i c u l a r i general. Fr ndoial c m a r i l e elaborri f a n t a s t i ce confer o hain srbtoreasc textelor destinate scenei i acord t e a t r u l u i r o m a n t i c de pild o strlucire ieit d i n c o m u n . S a l t u l c a l i t a t i v esenial a l d r a m a t u r g i e i m o d e r n e s-a realizat, ns, l a confluena d i n tre raionalismul tios i r e v e r i a marilor u m b r e . I n s t a l a t n d e c o r u l t r a i u l u i z i l n i c , f a n t a s t i c u l acord anse s p o r i t e raportului dialectic d i n t r e gndire i imaginaie. Opera m a r i l o r r e f o r m a t o r i a i poeziei d r a m a t i c e c o n t e m p o r a n e confirm, m a i m u l t sau m a i p u in, acest proces. Cnd, dup tonalitatea co-

10

www.cimec.ro

lidiau a d i a l o g u l u i dc idei d i n O cas de Ibsen ppui sau Un duman al poporului. urca spre cotele m a x i m e ale d e z b a t e r i i , n i n t e r i o r u l u n o r conflicte n a t u r a l i s t e i fac loc semnele m i r a c u l o s u l u i , ale interveniilor isiuii.li-fantastice. Pe neateptate, f i u l H i l d e i i a l b u r g h e z u l u i W a n g e . d i n pie<a Femeia mrii, capt n afara determinrilor lo gice o c h i i l o g o d n i c u l u i plecat pe mrile l u m i i , n v r e m e ce m i c u l E y o l f piere ntr-o ambiant saturat de legendele magice ale vntorilor de oareci. L a S t r i n d b e r g , tragedia c u p l u l u i i lr gete semnificaia filozofic odat cu pie sele de dup Inferno. Fa de Tatl i de Domnioara In lin. cantonate n psihologis m u l v e r i s t , ntilnim, n Visul i, m a i cu scam, u Sonata spectrelor, o coexisten a r e a l u l u i cu i m a g i n a r u l fantastic, mpins pn d i n c o l o de l i m i t e l e e c h i v o c u l u i poetic. R e z u l t a t u l , d e p a r t e de a duce la o ncifrare enigmistic a aciunii, se remarc p r i n con sistena rafional a i d e i l o r , pe care le mic ntr-un carusel de sensuri. I n contradicie vdit cu compoziia teatral misterioas", bazat pe refuzul cunoaterii, fantasticul s t r i n d b e r g i a n se p u n e n slujba u n e i dialec t i c i susinute de d i a l o g u l nentrerupt a l crei e r e l o r " , de disputa inteligent. Cum n tea t r u i n t e r v i n e i e l e m e n t u l specific al colabo rrii d i n t r e t e x t i p u b l i c , a m b i g u i t a t e a pe care o provoac inseria f a n t a s t i c u l u i n d r a m a de i d e i d e v i n e relativ, lsnd spectato r u l u i n textele superioare p o s i b i l i t a tea t r a d u c e r i i misterelor" n semnificaii l u minoase. Simbioza d i n t r e real i fantastic a p a r t i cipat, astfel, adeseori, la acea tehnic nou a finalurilor, care nlocuiete deznodmntul net cu a n t i c a m e r a deschis" a acestuia, ncredinnd p u b l i c u l u i sarcin imaginrii m o d u l u i de conchidere a aciunii. D a r , fr n doial c frecvena f a n t a s t i c u l u i n d r a m a t u r g i a contemporan se susine, m a i c u sea m, p r i n funcia sa de u n i v e r s a l i z a t o r , de radical" imagistic a l d a t e l o r r e a l u l u i . Dup o desfurare a aciunii ncastrat n l i m i t e l e d i n a m i c i i obinuite a vieii, f a n tasticul i n t e r v i n e p e n t r u a r i d i c a s e m n i f i c a iile d r a m e i pe u n postament m a i nalt. N e aflm, de f a p t , n faa u n e i situaii pe care Tzvetan Todorov a explicat-o, pentru lite ratur n general, p r i n diferena de i n t e n sitate" pe care o aduce discursul fantastic n ceea ce c o n s t i t u i e o b i e c t u l l i t e r a t u r i i n ge n e r a l . I n t r o d u c e r e a procedeelor fantastice n p u n c t u l de apogeu a l c o n f l i c t u l u i d r a m a t i c (menionat n s t r u c t u r a sa la r e f l e x i i l e rea litii v i z i b i l e ) se datoreaz, aadar, t o c m a i f a p t u l u i c fantasticul reprezint o e x p e r i en a l i m i t e l o r " *. N u t r e b u i e s ne m i r e , p r i n u r m a r e , frecvena intens i m u l t i p l i c i tatea de f o r m e a acestui proces i n d r a m a t u r g i a de i d e i .
1

leva piese de teatru romneti, scrise n u l t i m i i a n i , solicit i n m o d deosebit interesul n o s t r u p e n t r u aceast p r e l u n g i r e a gndirii d r a m a t i c e n conveniona l u l fantastic. Ne gndim, n p r i m u l rnd, l a piesele l u i D. R. Popescu, Pisica n noaptea Anului nou i Balconul, unde notele s t r a n i i nconjur si tuaiile realiste, p e n t r u a pregti j o c u l s i m i l i fantnstic d i n f i n a l u r i . I n aceste c a z u r i , trans gresarea c u r s u l u i d r a m a t i c a l r e a l u l u i se pe trece pe u l t i m u l cerc a l unei spirale tracice. Tatl care se ntoarce acas de la nchisoare (Pisica n noaptea Anului nou) i se vede r e p u d i a t de f i u l cel mare (Anghel) provoac u l t i m a , suprema ticloie a acestui descen d e n t , d i n t r - u n l u n g ir de f e l o n i i . A u t o r u l u i i se pare c u n f i n a l meninut la scara rea litii curente fie c h i a r uciderea tatlui compromitor de ctre f i u l a r i v i s t n u ncorporeaz ntreaga substan a deznodmntului. Spre a obine u n c o n t u r m a i v i b r a n t a l semnificaiilor, D . R . Popescu i m a gineaz, p r i n i n t e r m e d i u l e c h i v o c u l u i f a n tastic, u n spaiu c o m p l e m e n t a r : tatl ucis se rentoarce i rostete u l t i m a replic a pie sei. I n acest f e l , c r i m a n u rmne nchis n arcul aparenelor, i a r t e r m e n i i d r a m e i , resuscitai, redeschid procesul m o r a l . P e n t r u a se a j u n g e l a u n asemenea f i n a l , zeci de r e p l i c i i d e . a m n u n t e pregtesc, d i n t i m p , deschiderea d r u m u l u i ctre eliberarea semnificaiilor m a j o r e d i n c o n t e x t u l micri l o r cotidiene. U n c u p l u a l euforiei i r e s p o n sabile (Octavia i V e t u r i a ) i n t e r v i n e n d i a log, c u o vesel iraionalitate, subminnd l e n t realismul" aciunii, n v r e m e ce u n personaj cu m i s i u n e * de raisonneur" (Ion) ofer, nc d i n p r i m u l act, cheia sfritului neateptat a l piesei : Moartea nu e o sc pare de ceva, chiar de o rud... Moartea nu acoper totul, cum vrei tu : nu acoper nici viaa celui ucis, nici moartea lui, nici tiecutid, nici viitorul tatlui tu... Att fimp cit tu eti viu, l pori n tine pe tatl i pe mama ta... Si n-o s-l poi sugruma n tine i n-o s-l poi opri s vorbeasc n tine, chiar de l-ai omort". i n cele m a i b u n e r o m a n e ale sale, D . R . Popescu i n vestigheaz contiinele p r i n secionri oblice ale m a t e r i a l u l u i faptic. F a n t a s t i c u l faciliteaz, n Pisica... (ca i n Balconul), relaia d i n t r e m i c r o c o s m o s u l evenimenial i m a c r o cosmosul i d e i l o r generale. F o r m e l e e x t r a n a t u r a l u l u i pstreaz, ns, legtura c u f o r m e l e r e a l u l u i , dublnd c o n t u r u r i l e ntmpl r i l o r , p e n t r u a e v i t a s i m p l i f i c a r e a nelege rii lor. Departe de a interzice comunicarea cu viaa real, ieirile n fantastic ale t e a t r u l u i realist de astzi deriv d i n v e c h i l e resurse magice ale g e n u l u i , p u t e r n i c e i n perioada t e a t r u l u i preclasic i a c e l u i clasic, p r i n exce len o b i e c t i v e . U n a l t d r a m a t u r g romn con t e m p o r a n , A l e x a n d r u Sever, acord u n loc esenial, n cteva d i n t r e piesele sale recente, pseudohaluoinaiilor e r o i l o r si. M a i b i n e zis,

iura

T z v e t a n T o d o r o v , Introducere n literar fantastic, E d i t u r a U n i v e r s , 1973, p. 115.

www.cimec.ro

11

el i nzestreaz personajele-pivot eu capa citatea de oculariza" n u n u m a i ceea ce se vede o r i c u m , ci i ceea ce deriv d i n ceea ce se vede. De f a p t , Sever reia lecia speotrelor l u i S t r i n d b e r g , d a r ntr-o v i z i u n e adine raionalist a l u m i i , n care fanto m e l e " reprezint ipostazele gndite ale u n o r procese existeniale. I n Menajera, profesorul I o n A u r e l i u Rebedea denun Siguranei a n tonesciene o student comunist, care, cerndu-i gzduire, i amenin linitea m u n c i i sale tiinifice. D a r , d u p execuia ei c a p i tal, studenta G a b i reapare n a p a r t a m e n t u l d e l a t o r u l u i , i n u o singur dat. Spre deo sebire de renvierile concrete d i n d r a m e l e l u i D . R. Popescu, l a A l . Sever morii r e v i n ca plsmuiri onirice. G a b i ( d i n Menajera), departe de a se transforma ntr-o stafie justiiar, provoac p r i n fermectoarea ei prezen de dup m o a r t e , dialognd firesc" i c o r d i a l a u t o c o n d a m n a r e a l u i Rebedea, care se sinucide p e n t r u a-i recpta d e m n i tatea. I n acest f e l , a c t u l egotist a l profeso r u l u i este mpins, p r i n fantasticele apariii ale v i c t i m e i sale, spre consecina l u i logic. T i p a r u l relatrii realiste este frnt, p e n t r u a f i r e i n t e g r a t n p l a n ideatic. I n t r - o alt p i e s a l u i A l e x a n d r u Sever (Comedia nebunilor sau ngerul btrn), m e d i u l aciunii u n lagr nazist de e x t e r m i n a r e opune i m a g i n a r u l u i o r e a l i t a t e nud, descurajant toc m a i p r i n m a t e r i a l i t a t e a ei dur. De data a ceasta, ns, prezena f a n t a s t i c u l u i trece d i n

colo de tehnica spectrelor, introducnd pre zena fantomatic a u n u i nger a l libertii, chintesen a n o s t a l g i i l o r celor deinui. A pariiile, i n e x p l i c a b i l e raional, ale ngerului btrn" aduc n c o n f l i c t u l realist a r g u m e n t u l forei v i s u l u i omenesc. Participarea fantasticului la dezvoltarea c o n f l i c t u l u i de i d e i este justificat i de n a t u r a ludic a d r a m e i . Ca joc superior, opera dramatic se fundamenteaz pe u n r a p o r t c o m p l e x ntre convenie i imaginaie. M a i cu seam j o c u l d r a m a t u r g i e a l i d e i l o r cere o d e z v o l t a r e care n u se poate dispensa d e nuanarea imagistic a conflictelor. I n t r - u n u l d i n t r e eseurile sale despre Teoria j o c u r i l o r " , Roger CaiUois trece p r i n t r e calitile d e f i n i t o r i i ale j o c u l u i regula" i ficiunea", care par a f i aprut u n a d i n a l t a " , ou r e m a r c a revelatoare c activitatea fictiv" n joc este nsoit de o contiin specific, de realitate secund sau de i r e a l i t a t e pur, n r a p o r t cu viaa c u r e n t " . T o c m a i aceast realitate secund", resimit contient, l e g i timeaz ptrunderea f a n t a s t i c u l u i n j o c u l litcrar-teatral. I n fond, supus disciplinei compoziionale realiste, i m a g i n e a fantastic sprijin e x p r i m a r e a original a relaiei d i n t r e form i coninut n d r a m a t u r g i a c o n t e m p o ran.
2

R o g e r Caillois, Eseuri despre E d i t u r a U n i v e r s , 1975, p . 258.


2

imaginaie,

Note
Un studiu fundamental

n seria de Studii litera re" din opera marelui profe sor clujean D. Popovici. vede lumina tiparului, dup alte dou lucrri de referin (Literatura romn n epoca -"Luminilor*" i Ro mantismul romnesc"), cel mai temeinic studiu, din cte avem, despre printele literaturii romne", Heliade Rdulescu. Ideologia litera r a lui I . Heliade Rdule scu" s-a tiprit, iniial, sub egida Institutului de istorie

literar i folclor condus de D. Caracostea, n anul 1935. Uriaul enciclopedist care a dominat zorii culturii rom ne moderne este analizat n toate aciunile spiritului su, menite s edifice instituii i opere. Omidui de teatru, care pri vete arta scenic romnea sc n perspectiv istoric, cartea i este deosebit de u til, cci este tiut rolul lui Heliade la nceputurile tea trului muntean, influena sa asupra repertoriului i asu pra formrii primei generaii de actori profesioniti, pe bncile colii Societii filar monice. Heliadeom de teatru se reliefeaz cu pregnan din studiul lui D. Popovici. Des pre concepia utUitarist a lui Heliade privind arta i despre teatru n procesul de educare, despre repertoriul teatrului naional, izvort din credina n funciunea socia

l a artei, despre studiul stilului" n programul colii filarmonice, precum i des pre speciile genului drama tic in gndirea lui Heliade i despre ncercrile acestuia n drama istoric, avnd ca model traducerile proprii din opera lui Hugo i a lui Schiller, eruditul istoric lite rar d preioase pagini de analiz. Teoreticianul sublimului n teatru i autorul meditaiilor asupra artistului vzut n toat plenitudinea sa moralceteneasc i pstreaz, n cartea profesorului D. Popo vici, dimensiunile grandioa sei sale personaliti. Reintrarea n circuitul cul tural a operelor nvatului o datorm editurii cu n semnate realizri t Dacia'\ din Cluj-Napoca.

12

www.cimec.ro

Portret n dialog de Mira loslf


Pe cit de lesne se ajunge in biroul modest al vicepreedintei A.T.M., Dina Cocea de fapt, 6 mas-birou, ntr-o ncpere mprit cu secretariatul, i care slujete i drept sal de primire, in zilele intlnirilor de lucru cu colectivele tea trale , pe cit de eficient i de operativ rezolv conductoarea acestei asociaii profesionale problemele breslei, nu puine la numr, pe atit de greu este s-i iei un interviu. Fiindc agenda zilnic a Dinei Cocea este extrem de ncrcat, fiindc timpul acestui multilateral om de teatru, deopotriv creator i animator, este dr muit cu strnicie, dar druit, cu pasiune i au generozitate, teatrului i activitii obteti. Srbtorit pentru mplinirea a 65 de ani, artista Dina Cocea uimete pe cei care nu o cunosc prin fantastica ei energie, prin puterea de munc, prin creativitate. Putea fi vzut, in aceeai sptmn, \pe ecena Teatrului Bulandra", tn F e r m a {doamna Slattery), pe scena Teatrului Mic, n O a m e n i i cavernelor {Regina), la Brlad, conducind, ca regizoare, repetiiile piesei E x c u r s i a , filmnd, la Televiziune, o nou premier, deplasndu-se la Buftea, pentru un post-sincron (filmul Aurei VlaiouJ, i, firete, prezent i prezident la toate aciunile A.T.M., la toate coloc viile i festivalurile de teatru care se desfoar lunar, cu precizie de ceasornic, conform calendarului stabilit. ntoars de la Festivalul naional de comedie de la Galai (unde sosise direct de la Brlad : premiera E x c u r s i e i ) , revenit din deplasrile Teatrului Mic (microturneu la Trgovite i Slobozia), am prins-o" pe Dina Cocea la spectacolul cu piesa lui Saroyan. Iat- n rolul funambulesc al Reginei, plsmuind magnetica radiaie poetic a unei fpturi care frapeaz, la nceput, prin oboseala acumulat in cursul unei viei lungi i grele, vinovate de sectuirea unui trup, de vlguirea unui suflet, de alterarea unui glas ; aceast inform alctuire omeneasc, n zdrene, in mizeria unui teatru prsit, iat-o transformndu-se, dintr-o dat, miraculos, ntr-o fr vrst regin a scenei, transformare nfptuit la atingerea durerii omeneti, a durerii i a suferinei a l t o r a , a celor lipsii de reazemul unui ideal. A m f o r m a t u n cerc u m a n , ca u n act de iubire... Sntem oameni de t e a t r u , n u oamenii cavernelor" spune, cu o voce nou, purificat de emoie, actria, n rolul actriei de pe un Broadway stins, concentrind, n acest personaj dintr-o pies desuet, ntreaga noblee, ele gan, mndrie i frumusee a profesiunii de artist... ...De aici <a pornit interviul nostru, realizat ntr-o zi de iarn...

www.cimec.ro

13

M adresez deopotriv inter pretei, profesoarei (cci, s n u uitm. Dina Cocea a desfurat, t i m p de u n deceniu, o intens activitate didac tic, f i i n d lector, apoi confereniar la Catcdru de arta a c t o r u l u i , decan al i animatoarei Facultii de teatru) vieii noastre teatrale. Dumneavoastr, care ai traversat cteva epoci d i n istoria t e a t r u l u i romnesc, ce mulaii socotii c au i n t e r v e n i t n structuru personalitii actorului nostru ? Ce schimbri fundamentale, n formaia Iui ? nainte de a v o r b i despre mutaii i despre transformri, un-a referi l a perma nene. T a l e n t u l , talentul proteic caracteri zeaz d i n p l i n actorul nostru, n prezent ca i n trecut. U n talent viguros, instinctiv, capabil s plasticizeze caracterul i ,, situa ia, a p t s atace toate registrele. Deosebirile n u stau, aadar, n talent, n dotare", i n i c i n coal (fiindc i n trecut, dei n u era organizat sau, m a i bine zis, instituionalizat, coala exista, fiina pe lng ma etri), c i ntr-o calitate nou, ce marcheaz actorul nostru de a r i : aceea de a ( i i n t e lectual, de a f i o m de cultur. I n trecut, o asemenea calitate o aveau puini a c t o r i , ei constituiau excepii, u n Nottara, o F i l o t t i , soii Bulandra, civa... A z i , actorii fac parte integrant din intelectualitatea ..societii noastre. i caracterizeaz o r i z o n t u l c u l t u r a l ' larg, diversitatea preocuprilor, contiina cultural. A m a i nota o trstur nou : contactul cu realitatea, c u viaa, deschiderea spre lume, nelegnd aici, deopotriv, cu noaterea rii, a t u t u r o r zonelor noastre geografice, dar i cunoaterea l u m i i , a stri ntii, c u m spunem... Particip, c u m v a , la aceste m u taii i influena t e l e v i z i u n i i , a cine matografului ? Poate, greesc, dar m i e m i se pare c f i l m u l i, n special, televiziunea au u n efect direct d a r i indirect asupra p u b l i c u l u i . Asupra formaiei spectatorilor, da ; n u . ns, i asupra actorilor. A c t o r i i beneficiaz de cu t o t u l alte mijloace de formare, care le pot mbogi sau modifica sensibilitatea, gndirea, v i z i u n e a ; d a r aceste mijloace n u se revendic n i c i de la cea de-a aptea, nici de la cea de-a opta art. E u n u gsesc c ntre actorii care joac n f i l m e pe marele sau pe m i c u l ecran i cei care nu apar dect pe sendur", exist deose b i r i ; sau, dac exist, ele n u se datoresc acestei mprejurri. Considerai c actorii notri, azi, d i s p u n de mijloace de expresie n o i , neutilizate n trecut ? S vedem unde plasm trecutul... Stela Popescu n u difer fundamental, ca stil de joc, de Nora Piacentini, s zicem... Noile

14

www.cimec.ro

generaii de a c t o r i firete, d i n c o l o de particulariti neeseniale, care in de inut, de a e r u l zilei i n curs n u se deosebesc s t r u c t u r a l de a c t o r i i p e r i o a d e i interbelice. I n t e a t r u l romnesc, bariera care a separat s t i l u r i dc joc, coli, ca atare, eu o situez i u j u r u l p r i m u l u i rzboi m o n d i a l . A t u n c i s-a c o n t u r a t diferena d i n t r e coala Not tara, s t i l u l d e c l a m a t o r i u al tradiionalului Naional, i n o i l e generaii. Reprezentanii colii m o derne, realiste (Blcauu, M a x i m i l i a n , Storin, V r a c a , pleiada de m a r i a c t o r i , p r i n t r e care i lancovescu, M i h a i Popescu, ca sa dau nc dou n u m e i l u s t r a t i v e i ilustre) snt de o extraordinar m o d e r n i t a t e . E v i d e n t . . . Esenial difer reper toriul abordat, stilul i modalitile d r a m a t u r g i c e , care, desigur, influen eaz asupra m i j l o a c e l o r a c t o r u l u i . Ce alte elemente credei c m a i c o n t r i b u i e , n m o d d i r e c t , l a aceast f o r m a ie ? Pedagogul care l modeleaz, profeso r u l . A i c i apare o diferen, n r a p o r t cu t r e c u t u l . Pe v r e m u r i , deosebea'i lesne e l e v i i Mrioarei Voiculescu de cei a i Mriei F i l o l l i , de pild. Personaliti puternice, actoriimaetri-pedagogi d e odinioar i p u n e a u o amprent ivizibil a s u p r a d i s c i p o l i l o r . A z i , nvmntul n o s t r u a r t i s t i c , s t r u c t u r a t pe alte d a t e , c o n t r i b u i e la o f o r m a r e m u l t i l a teral, n care se urmrete, corelat, d e z v o l tarea personalitii v i i t o r i l o r a c t o r i . Ai fost muli a n i profesoar I . A . T . C . Avei vocaie pedagogic ? la

Mrturisesc c vocaia m e a s-a m a n i festat n c h i p egoist. Q t t i m p a m a v u t eu de nvat d i n m u n c a didactic, ca m-a pasionat... Ca vicepreedint a Asociaiei o a m e n i l o r de teatru,' avnd, aadar, o v i z i u n e d e a n s a m b l u asupra micrii noastre teatrale, v-a r u g a s caracte rizai f a c t o r i i ei d e progres i, t o t odat, s numii punctele m o a r t e " , f r l n c l c care persist. N u s p u n o n o u t a t e cnd a f i r m c, a z i , p r i n c i p a l a caracteristic a t e a t r u l u i romnesc este omogenitatea. A v e m u n s i n g u r t e a t r u , cu 40 de scene ! D a r , oare, pledm p r o d o i n o cnd afirmm c asociaia noastr, ..., i aduce i ea contribuia l a acest proces de omogenizare ? destul s amintesc festiva l u r i l e , c o l o c v i i l e , simpozioanele, d i f e r i t e l e ac iuni, m e n i t e s s t i m u l e z e , s dezvolte e m u l a ia, care solicit confruntrile, statornicesc s p i r i t u l dezbaterilor... Multe snt forele care mping nainte micarea noastr teatral, i analiza l o r ar necesita u n s t u d i u c o m p l e x , viznd p o l i t i c a

teatral rezultant direct a P r o g r a m u l u i p a r t i d u l u i , de furire a societii s o r i a l i s l o m u l t i l a t e r a l dezvoltate i naintare a llomniei spre c o m u n i s m . E u , ns, m-a r e f e r i doar la unele aspecte. De pild, la relaia le interdependen d i n t r e p u b l i c i t e a t r u . Vor-, l u n i mereu despre teatru ea factor de edu- rare, de f o r m a r e a p u b l i c u l u i ; m a i puin,, despre aciunea in sens invers. i p u b l i c u l , calitatea l u i , c o n t r i b u i e la inuta, la m o r a l u l a c t o r u l u i . Iat, v i u lin nite deplasri c u c o l e c t i v u l T e a t r u l u i M i c : Ia Trgovite a m tntlnit un p u b l i c neavizat, i n d i f e r e n t , c h i a r refractar la u n spectacol de inut, i a r l a Slobozia, deci, n u foarte d e p a r t e , spectatori avizai, cultivai, d o r n i c i s primeasc opera de art. Aadar, dou categorii de spectatori,, cei care impulsioneaz a c t o r i i i cei care i i inhib, i frneaz. Acesta este, vei spune* un aspect l a t e r a l . Exist, ns, elemente m a i i m p o r t a n t e , de care d e p i n d e p r o g r e s u l sau regresul t e a t r u l u i respectiv. S p o r n i m t o t de la e x e m p l e : de ce a c t o r i de acelai t i p , ieii d i n aceeai coal, p o r n i n d , deci, de l condiii egale, c u r e p e r t o r i i , d i n " p u n c t de vedere a l v a l o r i i , egale, pe scene ' m n i c nzestrate la f e l , izbutesc s se a f i r m e , - s mping t e a t r u l nainte,. ntr-un ora, r,sta gneaz, cad n inerie, snt trai i t r a g tea t r u l napoi, n a l t ora ? Dc ce asistm- l a i r u m p e r e a spectaculoas^ pe h a r t a noastr ar-, tistic, a u n o r colective, i la stagnarea altora hi lansri, pe de o p a r t e , i l a cdere n ano n i m a t , pe de alto ? Colective c u a p r o x i m a t i v acelai numr .de actori- i cu fore regizo rale asemntoare, n condiiile exigeneloraceluiai r e p e r t o r i u , cu d o t a r e tehnic s i m i lar i, firete, c u bugete s i m i l a r e , se p r e zint la n i v e l u r i d i f e r i t e . De ce la Botoani, ora dc la m a r g i n e a rii, a m p u t u t asista, la u n m o m e n t d a t j l a u n r e v i r i m e n t , la manifestarea u n o r iniiative de intere*, gene r a l , !care a u ' c o n c e n t r a t atenia c r i t i c i i , a oa m e n i l o r d e specialitate etc., i a r l a C l u j - N a p o ca, V e n t r u c u l t u r a l , de veche i statornic tradiie, dLspunnd de e m i n e n t e personaliti,, t e a t r u l nu izbutete, totui, s ocupe l o c u l pe care' l - a r ' m e r i t a forele sale a r t i s t i c e ? De ce T e a t r u l d i n Trgu Mure a i z b u t i t dup o perioad de stagnare, de a m o r oal s se impun r a p i d i t e m e i n i c * trecnd n rndul instituiilor fruntae, e m i nente, i a r T e a t r u l d i n Brila, c u u n colectiv valoros, cu u n p u b l i c cunoscut p e n t r u b u n a sa calitate, se pstreaz i n d i f e r e n t la aciunile micrii teatrale ? A da i u n e x e m p l u , , concludent": n i m e n i d i n c o l e c t i v u l brilcan. n u V gsit cu cale s se deplaseze l a Galai, la 30 de k i l o m e t r i deprtare, l a F e s t i v a l u l naional de comedie, l a care a u p a r t i c i p a t , teatre d i n toate colurile rii, unele, v e n i t e de la sute de k i l o m e t r i . Rspunsul este l i m pede, e l se deseneaz de l a sine. Calitatea t e a t r u l u i d i n t r - u n ora sau d i n t r - a l t u l d e p i n de, n cea m a i m a r e msur, de d o i f a c t o r i , de aceeai important : de i n t e r e s u l , de s p r i j i n u l autoritilor locale i de a n i m a t o r u l
1

www.cimec.ro

1&

su. E v i d e n t , rspunderea n teatru este colectiv ; a t u n c i cnd funcioneaz corect, c o n s i l i i l e o a m e n i l o r m u n c i i snt o form de organizare eficient, d a r de prezena a n i m a t o r u l u i d e p i n d catalizarea e n e r g i i l o r , deschi derea drumului iniiativelor, i d e i l o r valo roase, aciunilor c o m p e t i t i v e , dup c u m g r i j a , pasiunea, interesul f o r u r i l o r locale asigur nfptuirea l o r . Aa se explic succesul a m plelor aciuni festivalire, a l dezbaterilor

(nscrise, toate, sub genericul Cntarca R o mniei"), iniiate i perpetuate la Galai, Vaslui-Brlad, P i a t r a Neam, Oradea, Braov, Bacu, Constana, Craiova etc. Credei c, n t e a t r u , a n i m a t o r u l ndeplinete, a z i , aceleai funcii ca n urm c u u n deceniu sau dou ? Funcia de a n i m a t o r , de nsufleitor, va exista ct v a exista i t e a t r u l . A n i m a t o r poate f i d i r e c t o r u l , r e g i z o r u l , c h i a r sceno g r a f u l sau orice b u n actor. I m p o r t a n t e s fie o m de t e a t r u i s doreasc s slujeasc t e a t r u l m a i m u l t dect pe sine. Competena, p r o f e s i o n a l i s m u l , snt, firete, necesare, dar d e v o t a m e n t u l fa de colectivitate, n p r i m u l rnd, este calitatea indispensabil c e l u i che m a t s scoat d i n umbr cenuresele, co lectivele nebgate n seam, u i t a t e chiar, d a r n care se afl, n stare latent, m a r i bogii. Bogii, v a l o r i i n e s t i m a b i l e , exist n f i e care t e a t r u d i n ar ; d e p i n d e de a n i m a t o r u l l u i s le scoat l a lumin, s le v a l o r i f i c e . Exist o dinamic a micrii noastre teatrale, u n joc robust a l forelor, care ne duce spre acea omogenizare de care v o r b e a m , cci aspiraia ctre calitate, ctre cote v a l o rice nalte se manifest ca o lege a micrii noastre artistice. Convorbirea noastr s-a oprit aici, Dina Cocea mrturisindu-ne c prefer faptele, ac tivitatea concret, vorbelor i declaraiilor. O confirm munca ei intens, neobosit, pro fesional i obteasc, participarea la toate aciunile teatrului romnesc, prezena vie, despre oare ea vorbete, totui, cu otita mo destie, i cu care intr-atit ne-am obinuit emerit Dina nct adesea uitm c artista Cocea, fiica scriitorului, pamfletarului, mili tantului N. D. Cocea i nepoata ziaristului Constantin Miile, unul dintre fondatorii pre sei romneti moderne, reprezint, firesc, nobila tradiie a culturii noastre, fiind ea nsi animatorul, nsufleitorul pe care l-a evocat.

. . .

16

www.cimec.ro

V I R G I L MUNTEANU

Un clasic pentru tefnel


li promisesem, nc dc acum un cm, c va avea o nemaipomenit vacan dc primvar, firete, dac vine ia noi. la Bucureti. Intre timp, mi-a scris s-mi mut gndul de la noi prin parcul Zoo, s plimbri uit vaporaele de pe Her stru, s nu-i mai caut bri ceag cu apte lame i & scie de sidef, nici midinet, nici binoclu. S-a fcut biat marc, tefnel, mi scrie c ine s vad neaprat, dar neaprat, copia Columnei lui Triau, Cloca cu jmii de OUT, mi-a trimis o list dc cri, absolut necesare, dup spusa lui Creang, Sla vici, Sadoveanu, Marin Pre da pe unele le-am procu rat cu uurin din librrii, pe altele le-am sustras din bibliotecile vecinilor. Aleptindu-1, nu-mi rmnea dect s-i asigur biletele la tea tru, la teatrul clasic", cum mi-a cerut, lucru care mi se prea cel mai lesnicios. mi scrisese, negru pe alb, c nu mai vrea s aud de circ i de ndric", el dorete altceva, i semnase, ca s-mi intre bine n cap : Drug St. tefan, clasa a IX-a. Drug St. tefan, vrul meu, e biat de rani, tr iete ntr-un sat de munte aezat pe firul BLstricioarei. e detept foc i ambiios nevoie mare, trage la coas i i place cartea, socotete n minte ct fac ' cincizeci si trei ori optzeci i patru, tie pe dinafar vreo ctcva zeci <le cntece de pe la noi" i L u p t a cu ineria de Labi. Vine o dat pe an la Bucureti. primvara sau vara, fiecare vacan petre lui e teribil cut cu verii de instructiv pentru el i pentru noi. plcul-islovitoare Dac fac bine socoteala, din tre toate vacanele lui, a ceasta e cea dinii pe jum tate ratat. Dc ce ? Fiindc, ce-i drept, a vzut copia Columnei i Tezaurul de la Pietroasa, a vzut Muzeul militar i Suin polivalent, care nu erau n plan, s-a bucurat pentru crile care-l ateptau i a mai cumprat, din economiile lui, Statele l u m i i i Curs i n t e n s i v de l i m b a spaniol, dar -a v zut, -a putut vedea, n-a avut unde vedea spectacole le de teatru pe care le-ar fi dorit. Am analizat amndoi situaia, ndelung. cretet ling cretet, aplecai peste l>rogramele sptmnale, cutind spectacolele cu piesele ..motenirii culturale". Dan ton la Naional, sta da. Mai departe, Alccsandri : Coana Chiria i M a n i a po s t u r i l o r . Dar, Despot-Vod ? Nu, tefnel, Despot-Vod nu s-a jucat de mult in Bucureti, poate- la Cluj-Napoca s se mai joace. Alt ceva ? Pi, Gaiele i M i c u l i n f e r n , la Nottara", Plicul, la Comedie, O m u l care a vzut moartea, la Gi'deti. Asta-i tot. Dar, Vlaicu-Vod? Numai la Piteti. Dar Delavrancea? A p u s de soare, V i forul, Luceafrul ? Viforul. da, dar la Galai, nu la Bucureti. Dar, Rzvan i Vidra ? Nicieri, tefnel, icieri

Gestul lui de lehamite se transform n interogaie : atunci, Caragiale ?! Ridic, neputincios, din umeri. Nici un Caragiale n Bucureti. 0 scrisoare pierdut, la Bra ov, Conu L e o n i d a , la Reia, dar... mai bine, lips. Dealt fel, dac ar fi s-o lum cu trenul, prin ar, ct ne ine vacana ta i chiar mai mult, tot n-am avea de vzut, de ct, s numrm pe degete : Occisio..., la Oradea unde se mai joac i Capul de roi, T r a n d a f i r i i roii, la Cluj-Napoca, U n d o m n pribeag de lorga, alturi de J o c u l de-a vacana (musical!) i de D e z e r t o r u l , la Botoani, Micul in'fern, la Ploieti, O m u l cu mroaga, la Arad, Confraii, la Baia Mare... nir titlurile i m fac din ce n ce mai mic. Asta e tot ce joac, pentru tefnel, patruzeci de teatre din ar. Sigur, snt iile spectacole, foarte bune, cu piese romneti, scrise izi, cu piese despre care tefnel are s afle, mai tru, c aparin dramaturgiei universale clasice i contem porane, dar tefnel, care-i citete pe clasicii, notri, care tie pe de rost poeziile lui Eminescu, Arghezi i Nichita Stnescu, tefnel vrea s-i fac o idee i despre dra maturgia ^sic, aa cum 0 joac teatrele, i eu, care pot attea, n ochii lui, nu pot s-i art mai nimic. Aa se face c vacana de pri mvar a lui tefnel a fost pe jumtate irosit. l-am promis c vacana de iarn, adic stagiunea care vine, va fi altfel. Aa c, v rog, gndii-v din vreme la un clasic pentru tefnel.

www.cimec.ro

17

VASILE NICOROVICI
despre nrudirea reportajului cu drama ansa valorilor timpul de aur al scriitorului

n realitate, d r a m a t u r g u l Vasile N i c o r o v i c i l precede cu 15 ani pe reporterul Vasile Nicorovici. Numrul pieselor pe care le-am soris, dar nepublioate sau nejucate, l ntrece pe cel a l crilor de reportaj. La vrsta de douzeci de a n i , aveam gata o dram m o dern, Napoleon Trosc, pe tema, atunci n vog, a dedublrii personalitii", i o t r a gedie istoric. Prinul I o a c h i m n lumea u m brelor, n care personajul p r i n c i p a l , prinul, aflat ntr-o situaie hamlctian, e c h i n u i t de l u p t a d i n t r e Raiune i Contiin, nfiate ca personaje scenice. Epoca nou, a r e v o l u iei, se reflecta n dou drame, scrise nin la capt, dar nefinisate (Sabotaj i R a m u r a de mce), i ntr-o sumedenie de piese scurte, cu caracter comic, d i n t r e care citez Nae Tmie (personajul p r i n c i p a l e c r i t i c u l de acord cu toate o p i n i i l e , chiar dac a cestea se contrazic), care 1-a amuzat pe foarte tnrul poet Nicolae Labi. I n fine, i o comedie de l u n g m e t r a j " , Cine sare peste cal, care m - a adus n discuia u n u i consiliu teatral. F i i n d debutant, m i s-a recomandat s colaborez cu u n tovar cu experien"', n spe, actorul Nicolae Grdescu. N - a m acceptat, v o i n d s rzbat p r i n fore p r o p r i i . Poate c n acest fel m i - a m amnat d e b u t u l CU nc 15 a n i , dar n u regret. N - a m p r i v i t niciodat t e a t r u l ca pe o carier. i, cu r e p o r t e r u l v i c i , ce se ntmpl ? Vasile N i c o r o

O convorbire de Paul Tutungiu


Cnd ai devenit dramaturg, Vasile N i c o r o v i c i ? V r e a u s-l d e l i m i tm, adic, pe cunoscutul publicistreporter, de d r a m a t u r g . Sau credei c interferena d i n t r e publicistic i d r a m a t u r g i e n u este n u m a i posibil, ci i neaprat necesar ? Ca d r a m a t u r g , n u tiu ce imagine avei despre m i n e , n sensul c ceea ce se vede este foarte puin, n comparaie cu ceea ce exist. Biografia mea dezminte aparenele ;

Avei rbdare. Pe vremea cnd a m nceput s scriu teatru, r e p o r t e r u l Vasile N i c o r o v i c i nc n u exista. R e p o r t e r u l s-a nscut, aadar, ulterior, d i n necesitatea i n terioar pe oare o resimeam a t u n c i , i m p e rios, chiar, de a - m i ntemeia ficiunile l i t e rare pe ceea ce a n u m i , azi, logica r e a l u l u i . A u u r m a t zece a n i de s t u d i u a l M a r i i Cri a R e a l u l u i i de desvrit tcere ca d r a m a t u r g . Dar, p a r a d o x a l , revenirea la v e chile arme n u p u r t a , n aparen, g i r u l a cestei experiene. A m debutat scenic la 30 m a i 1970, la T e a t r u l d i n A r a d , cu Eterna i u b i r e , u n t r i p t i c de piese ntr-un act, i n care ficiunea avea partea l e u l u i . Dar, chiar n a n u l urmtor, p e aceeai scen, m i s-a j u c a t D i l u v i u l , una d i n t r e primele, dac n u h a i , s m grozvesc ! p r i m a piesdocument d i n t e a t r u l romnesc actual. De fapt, n aceast att de evident alternan real-ficiune n u este n i c i o contradicie, f i i n d c ficiunea este t o t o fa a r e a l u l u i , altfel pus n ecuaie. D i n 1971, ncepe o alt pe rioad a experienei mele de dramaturg, perioada pieselor publicate o r i prezentate n spectacole-lecturi, d a r nejucate de ctre tea trele profesioniste. V o r b a de Tragedia E x celsior ( E d i t u r a Eminescu, 1973), d e D a n s u l urilor i de Coloana vertebral, ambele, tiprite n revista Teatrul" (nr. 2/1974 i, respectiv, n r . 10/1976), i de cea m a i r e cent, o comedie, purtnd t i t l u l Cstorie p r i n calculator. i aceste piese, v o r b i n d la

18

www.cimec.ro

m o d u l cel m a i general, poart amprenta confruntrii d i n t r e real i ficiune, care, n ceea ce m privete, cred c e m o i de grab r e z u l t a t u l unei confruntri luntrice dect o consecin a activitilor paralele, r e p o r t a j u l i d r a m a t u r g i a . C o n f r u n t a r e lun tric p r i n care a m descoperit, ntre real i ficiune, a n u m i t e legturi ; astfel, consider c r e p o r t a j u l e nrudit cu d r a m a i n u cu proza, deoarece se supune unei logici a con struciei, u t i l i z i n d m o n t a j u l , opoziia m o t i v e l o r , i n u urmeaz logica relatrii, a dis c u r s i v u l u i , specific prozei. Dealtfel, cei m a i b u n i r e p o r t e r i se t r a g d i n poei, n u d i n p r o z a t o r i . P e n t r u m i n e c u m a r spune u n c r i t i c ambiios c o n t a c t u l cu r e a l u l e u n c o n t i n u u conflict, i a r cunoaterea, o a c u m u l a r e p r i n ocuri r e v e l a t o r i i . D a t f i i n d numrul m a r e de piese nejucate, n u regretai opiunea d u m neavoastr p e n t r u t e a t r u ? I n ultim instan, ai ales t e a t r u l deoarece l considerai ca o art a t u t u r o r , sau p e n t r u c n t e a t r u adevrurile vieii gsesc u n d r u m d i r e c t ctre p u b l i c u l receptor ? N u eu n m ales t e a t r u l , ci dac-mi permitei o formul teatral t e a t r u l m-a ales pe m i n e . v e n i t . ntr-o bun z i . i mi- p o r u n c i t : scrie-m !" N u regret f a p t u l c m - n m supus acestei p o r u n c i , c u m n u regret n i m i c d i n ce m i - a i m p u s d e s t i n u l . Poate aa se explic ciudenia carierei mele, de d r a m a t u r g . Cnd tonte teatrele alergau dup piese d e c o n s u m " , ca s contracareze concurena t e l e v i z i u n i i , c u p r e z e n t a m u n u i secretariat l i t e r a r , n u import care, o pies de t e a t r u t o t a l , n p a t r u acte, T r a g e d i a E x celsior, c o n v i n s f i i n d c t e l e v i z i u n e a t r e b u i e nfruntat n u fcnd r a b a t , c i , dimpotriv, supralicitnd n sens i n v e r s . Evoluia u l t e rioar ctre marele spectacol" U n f l u t u r e pe lamp, D a n t o n etc. m i - a d a t dreptate mie. D a r E x c e l s i o r t o t n u s-a jucat...

cat g r a v d o a m n e l o r d i n secretariatele l i terare, care a u vzut n ea u n atentat l a eterna i u b i r e , trdat n favoarea roboilor. i, asta, n ciuda g i r u l u i tiinific al e m i n e n tului savant Solomon M a r c u s , a p r i m i r i i excelente de care s-a b u c u r a t piesa n c a d r u l Cenaclului de literatur tiinifico-fantastic al U n i u n i i S c r i i t o r i l o r i a n u m a i puin excelentelor o p i n i i e x p r i m a t e de c i t i t o r i i nlimpltori nfiai v a i ! nc la vrsta ado lescenei). T i - a m relatat toate aceste a v a t a r u r i , P a u l T u t u n g i u , ea s j u s t i f i c o a f i r m a ie a mea, tot d i n revista Teatrul", p r i v i n d lipsa dc adeziune a u n o r teatre (n special a celor d i n Bucureti) la ideile n o i i, i m p l i c i t , la e x p e r i m e n t e nnoitoare. Putei susine p r i n argumente ? aceast opinie,

Cnd discutm n aa-zisa o r d i n e a de s t i n u l u i , f a p t u l c, l a u n m o m e n t d a t , o pies o fost sau n u jucat n u c o n s t i t u i e u n a r g u m e n t p r o b a n t . D a r , m a i nti, s m e x p l i c : T r a g e d i a E x c e l s i o r nfieaz a v a t a r u r i l e u n e i expediii n cosmos, ntr-o so cietate postindustrial, lipsit dc mobilurt s p i r i t u a l e . D a n s u l urilor ncearc o actua l i z a r e modern a m i t u l u i m i o r i t i c i, ca n m i t u l o r i g i n a r , e v o r b a de o conjuraie, care cost viaa u n u i o m . Coloana vertebral, n contrast cu piesele polemice l a m o d , i asum r i s c u l u n e i p l e d o a r i i , v o i t nvechite, p e n t r u consecven revoluionar i p e n t r u c r i t e r i i o b i e c t i v e , n judecarea att de d i s c u t a t u l u i deceniu cincizeci-aizeci. Ct privete Cstorie p r i n c a l c u l a t o r , comedia -a gsit nelegerea dac n u c u m v a le-a i ofus

Cred c da. i n acest sens a m s m refer la fapte. I n f e b r u a r i e 1970, piesa Dansul urilor fost prezentat n c a d r u l u n u i spectacol-lectur, la A . T . M . , avnd-o d r e p t protagonist pe D i n a Cocea, secon dat de o excelent echip de a c t o r i . De fapt, reprezentaia a depit s i m p l a lectur, p e n t r u a d e v e n i , n regia Nicoletei T o i a , o adevrat b i j u t e r i e scenic. I n l u n a i u n i e a aceluiai a n , George Tcodorescu avea s prezinte, pe scena T e a t r u l u i M i c . t o t u i t spectacol-lectur, cu piesa Coloana vertebral. I n distribuie, capete de afi ale t e a t r u l u i , miendu-se ntr-un decor adecvat, ca ntr-o veritabil reprezentaie. I n asisten, muli confrai d r a m a t u r g i , oare m i - a u susinut c a u za, adresndu-se l u i Nicolae M u n t e a n u (pe atunci, directorul Teatrului Mic) : Excelent! Cu cteva retuuri i repetiii de r o d a j , spec t a c o l u l este gata !" Snt, aceste fapte, ar g u m e n t e ? E u cred c da. De ce, dup atta investiie de munc i de iniiativ, piesele n - a u t r e c u t , d i n faza e x p e r i m e n t u l u i scenic, n faza confruntrii directe cu p u b l i c u l ? i de ce s-au a f l a t n aceast s i t u a ie ingrat t o c m a i textele care, n p r a g u l s t a g i u n i i 197077, primiser, n p r e a l a b i l , cele m a i b u n e recomandri ? i, n s c h i m b , de ce a u fost preferate de ctre teatre t e x t e mai puin c o m p e t i t i v e , n ceea ce privete m i z a ideatic i mplinirea artistic ? Iat d i n ce cauz, a t u n c i cnd a f i r m c exist o tendin ctre c o n s e r v a t o r i s m , p r e c u m i o team de a ndrzni, n u cred c m a f l u n situaia u n u i a care se lupt cu nite m o r i de vnt, plsmuite de p r o p r i u l su s u b i e c t i v i s m , de o r g o l i u l rnit sau, p u r i s i m p l u , de acreala a u t o r u l u i nejucat... i, ca s-i rspund l a ntrebare, consider t e a t r u l ca o art a t u t u r o r , d a r ar t r e b u i s-l considere astfel i alii... Crui regizor i datorai cel m a r b u n spectacol ? A prefera s-i vorbesc despre r e g i z o r u l cruia i datorez apariia mea ca d r a m a t u r g , ntr-o perioad n care e p i t e t u l de

www.cimec.ro

19

reporter n u era cea m a i bun recomandare. E l s-a ndrgostit m a i nti de E t e r n a i u b i r e i a fcut t o t u l ca ea s fie reprezentat pe scena ardean. Acest regizor se numete D a n Alecsandrescu. E l s-a a v e n t u r a t , a p o i , ntr-un spectacol d i f i c i l ca D i l u v i u l , i n c l u znd n distribuie n u n u m a i pe toi a c t o r i i t e a t r u l u i , c i i pe mainiti. alctuind o echip care a l u c r a t cu e n t u z i a s m , cu dru ire i c u credin. d r e p t c, n faza b u c u retean a F e s t i v a l u l u i d i n 1972, piesa a ntmpinat prejudecile u n e i pri a c r i t i c i i , care a v a l i d a t spectacolul-document abia cu civa a n i m a i trziu, cu a e r u l c l - a r f i p r o m o v a t d i n t o t d e a u n a , c u dragoste de n o u . D a r asta e o alt problem. Cum v explicai proverbiala animozitate" d i n t r e regizor i d r a maturg ? S dm p r i o r i t a t e observaiei o b i e c t i v e , n a t u r i i , necesarului. o a t i t u d i n e pe care o preuiesc i l a alii, fie ei i r e g i z o r i . L e recunosc l i b e r t a t e a de creaie, aa c u m m i - o recunosc i m i e nsumi, d a r n l i m i t a ne legerii necesitii obiective, c u alte c u v i n t e , a t e x t u l u i . N u - m i plac r e g i z o r i i care v o r s fac pe s c r i i t o r i i , fiindc n u depesc n i v e l u l a m a t o r i s m u l u i . I a r dac aceast g r a f o m a n i e se exercit asupra u n o r m a r i texte clasice, n u p o t s-o privesc n p o f i d a f a p t u l u i c snt i o n o r a b i l e excepii dect c u serioase rezerve. Credei c exist o limit a p o sibilitilor a c t o r u l u i , n r a p o r t cu t e x t u l piesei de t e a t r u ? Concepei u n t e a t r u fr a c t o r i ? I l consider pe actor ca f i i n d contiina n act a d e m e r s u l u i scenic, o contiin care actualizeaz p e r m a n e n t construcia retoric, nzuind s se adreseze t u t u r o r t i m p u r i l o r . N u v d c u m s-ar ntmpla toate acestea, fr actor. Ai l u c r a t civa a n i n Direcia teatrelor. Experiena de a i c i , de a c t i vist a l politicii culturale d i n Romnia socialist, de ndrumtor, s-a decan t a t , c r e d e m , n cteva i d e i fructuoase. P u t e m s le aflm i n o i ? S v-o s p u n , d i n c a p u l l o c u l u i , pe cea m a i fructuoas : p o l i t i c a cultural e f i cient, c u rspundere fa de t r e c u t i de v i i t o r , n u poate f i realizat dect n respec t u l v a l o r i l o r . ndrumarea ( t e r m e n u l n u este

r e b a r b a t i v !) n u se face p r i n c u v i n t e i p r i n ndemnuri, ci p r i n a f i r m a r e a v a l o r i l o r care d a u consisten, c h i p , realitate, c u v i n t e l o r i ndemnurilor. T o t aa c u m p r o g r e s i d i n d u striei de oeluri speciale se realizeaz p r i n producerea u n o r mrci de nalt calitate, i n u p r i n ndemnuri i c u v i n t e despre i m p o r t a n t a o t e l u r i l o r speciale i nalt aliate. 0 a doua idee se refer la i m p o r t a n t a i n vestiiei n v a l o r i l e c u l t u r i i . Chestiunea p r i vete ansa cultural a u n e i naiuni, a f i r marea ei n l u m e , ct i dinuirea ei istoric. D i n ce generaie de s c r i i t o r i f a cei p a r t e ? C u m i definii persona litatea ? Fac p a r t e d i n generaia creia eu i-n spune a antierelor s o c i a l i s m u l u i " . P r o p r i a mea via -a fost altceva dect u n p e r m a nent antier, o permanent construcie i, totodat, o permanent reconstrucie. N u n u m a i a lumii d i n afar", a i crei p a r a m e t r i m a t e r i a l i a u crescut de 32 de o r i , ce ritm fantastic ! Ci i a l u m i i i n t e r i o a r e , m a i ales a l u m i i i n t e r i o a r e . Cred c orice generaie literar este de nenlocuit, fiindc n i c i o alta n u - i poate scrie operele, n u poate avea optica i experiena e i , care-i d a u p r o f i l u l . D a r , ca toate celelalte generaii, i generaia mea a trit dou momente-cheie. Intiul, n j u r u l vrstei de treizeci de a n i : m o m e n t u l d e b u t u l u i . I a r a l doilea, n j u r u l vrstei de cmOTzeci de a n i , n care ea se afl a c u m . Este m o m e n t u l confirmrii, a l r e lansrii e i , c n d , p o t r i v i t experienei pe care a ctigat-o, t r e b u i e s dea acele opere de m a t u r i t a t e ca miz, m i j l o a c e artistice i nelepciune de via pe care ea i n u m a i ea le poate crea. V o r reui s-o fac aceia care a u a c u m u l a t pe parcurs e x p e r i ena i nelepciunea necesare i n u i-au i r o s i t t a l e n t u l n t r a i uor i n n e l u c r a r e . i, totodat, cei care a u reuit s trag n vmintele i s t o r i e i , adic s se regenereze, pstrnd, totodat, o consecven a p r e o c u prilor i a a t i t u d i n i i , absolut necesar u n o r lucrri de m a t u r i t a t e , ce p r e s u p u n s p i r i t de sintez. N o r o c u l n o s t r u este c trim ntr-un t i m p p r i v i l e g i a t , p r o p i c e u n o r astfel de s i n teze : n u n u m a i v a l o r i l e d e c e n i i l o r n care a m trit, d a r i ale secolelor trecute snt astfel l u m i n a t e nct ansa noastr de a f i r m a r e cultural, ca p o p o r , n rndul f a m i l i e i p l a n e t a r e , poate d e v e n i realitate. Pe acest trm e de l u c r u n u n u m a i p e n t r u n o i , cei care ne n u m i m a c u m m a t u r i , c i p e n t r u toate generaiile.

20

www.cimec.ro

MARGARETA BARBUT

BrechtDialog 1978"

Art i politic

cteva d i n t r e ntrebrile eseniale l a care Dialogul B r e c h t 1978" i-a p r o p u s s rs pund, p r i n numeroasele sale manifestri,colocvii, sesiuni de comunicri tiinifice, ' spectacole n o i i v e c h i , cu piese de B r e c h t sau n stil b r e c h t i a n , p r e c u m i p r i n e x p o - ' ziii, filme de t e l e v i z i u n e , seri de cntece p o l i t i c e , c o n v o r b i r i de atelier etc., etc. Ceea ce s-a desprins c u claritate d i n n u meroasele manifestri a fost, n p r i m u l rnd, imaginea u n e i l a r g i i diversificate rspnd i r i a operei d r a m a t i c e a l u i B r e c h t , . nde osebi n u l t i m i i zece a n i , n teatrele l u m i i . Desigur, mprirea t e m e i Receptarea i n t e r naional a operei l u i B e r t o l t B r e c h t " n t r e i m a r i sectoare geografico-politice : ri socialiste, ri d i n A m e r i c a Latin, Asia i A f r i c a , i ri capitaliste, sectoare care i-au desfurat lucrrile, n p a r t e , c o n c o m i t e n t , -a fost o idee fericit a organizatorilor Dialogului". Pe de o p a r t e , p e n t r u c ne-a l i p s i t de posibilitatea de a avea o i m a g i n e global a p r o b l e m e i , cu ntreaga ei d i v e r s i tate de aspecte. (Va t r e b u i s ateptm p u blicarea m a t e r i a l e l o r c o l o c v i i l o r , p e n t r u a le cunoate n ntregime.) Pe de alt p a r t e , posibilitatea angajrii u n u i d i a l o g real a fost m u l t redus. Totui, completnd p r o p r i a p a r ticipare l a m u l t e manifestri cu numeroasele informaii i c o m e n t a r i i d i n z i a r u l c o t i d i a n a l Dialogului" b i n e fcut, c u s p i r i t gaze tresc , se c o m p u n e , ntr-adevr, o i m a gine impresionant a l o c u l u i pe care-1 ocup astzi B r e c h t n t e a t r u l m o n d i a l . Fr ndoial, receptarea l u i B r e c h t difer de l a ar l a ar, chiar n c a d r u l aceluiai t i p de ornduire social. De pild, n U.R.S.S., 21

L a zece a n i de l a p r i m u l Brecht-Dialog" i l a 80 d e o r i i de l a naterea c e l u i ce avea s devin c r e a t o r u l u n e i n o i estetici tea t r a l e , s-a desfurat la B e r l i n u n n o u BrechtD i a l o g " , sub e m b l e m a , seinnificativ, Art i politic". 350 de delegai d i n 42 de ri ale l u m i i s-au ntrunit, n l u n a f e b r u a r i e , pentru a discuta despre nsemntatea i despre actualitatea operei acestuia. A z i , l a 20 de a n i de l a m o a r t e a sa, cnd condiiile social-ipolitice ale l u m i i snt att de d i f e r i t e de cele n care opera a l u a t natere, m a i este B r e c h t a c t u a l ? N u c u m v a opera sa dramatic, nscut n condiiile ascu itelor l u p t e p o l i t i c e ale a n i l o r ' 2 0 ' 3 0 ' 4 0 , nu-i m a i gsete r o s t u l , astzi, cnd r e voluia socialist a t r i u m f a t pe o m a r e su prafa a g l o b u l u i , i cnd a u aprut alte p r o b l e m e social-politice ? N u c u m v a opera sa teoretic, m e t o d i c a sa, nscut, de ase menea, n a n u m i t e condiii, plednd p e n t r u a n u m i t e r a p o r t u r i ntre teatru i u n a n u m i t p u b l i c , n u m a i acioneaz cu aceeai v a l a b i l i t a t e n procesul a c t u a l a l dezvoltrii a r tei teatrale ? I n ce msur i n ce m o d este receptat opera l u i B r e c h t n l u m e a d e a z i , n diversele t i p u r i de societate ? I n ce m sur i n ce m o d m a i poate c o n t r i b u i opera l u i B r e c h t l a d e z v o l t a r e a t e a t r u l u i ? Iat

www.cimec.ro

mult v r e m e I dinuit d i l e m a Brecht-Stau i s l u v s k i , reprezentarea* d r a m a t u r g i e i b r e c h l i ene ntmpinind, la nceput, destule d i f i c u l ti, dat f i i n d opoziia, considerat radical, d i n t r e trire" i distanare", ca metode de creaie. n V i e t n a m , distanarea", ca p r i n c i p i u de creaie teatral, aparine strvechilor tradiii folclorice, nct receptarea l u i Brecht -a ntimpinat dificulti pe p l a n m e t o d o l o gic. I n s c h i m b , condiii de o r d i n p o l i t i c au ngduit cunoaterea operei l u i Brecht abia dup instaurarea r e g i m u l u i d e m o c r a t . Adecvarea la> condiiile socinl-politice con crete, d i n fiecare tar, n fiecare m o m e n t , o/pare ca u n a d i n t r e cerinele f u n d a m e n t a l e a l e receptrii operei l u i Brecht. Se tie c fiecare pies a l u i Brecht a fost scris s u b i m p u l s u l u n u i a n u m i t e v e n i m e n t sau al unei a n u m i t e situaii social-politice. Aceasta n u nseamn, ns, c ele a u doar o valoare eonjiinctural. L e c t u r a l o r , astzi, dezvluie o mare bogie de semnificaii i p o s i b i l i t a tea u n o r m u l t i p l e interpretri, semn al m a r i i arte. De a c i , i diversitatea p u n c t e l o r de vedere, a concepiilor regizorale, n punerea l o r n scen, c h i a r n c a d r u l aceluiai sistem vocial-ipol.itic i chiar n c a d r u l aceleiai ri. Aceast d i v e r s i t a t e a soluiilor artistice n m o n t a r e a operelor l u i B r e c h t a fost a m p l u ilustrat p r i n e x e m p l e (i n expunerea sub semnatei despre prezena l u i B r e c h t pe sce nele romneti). D i v e r s i t a t e care se m a n i fest pe u n f o n d de u n i t a t e ideologic i' politic ; d i v e r s i t a t e care, totodat, atest o Faz de m a t u r i t a t e n receptarea l u i B r e c h t , faza eliberrii de t i r a n i a m o d e l e l o r " i dc prejudecile p a r a l i z a n t e , de fetiurile meto dologice i n t i m i d a n t e .

dine dc imitaie plat, necreatoarc, oper cldit, n esena sa, pe p r i n c i p i u l creator al d i a l e c t i c i i materialiste, revoluionare. Este, d e a l t f e l , una d i n t r e ideile d o m i n a n t e ale Dialogului Brecht 1978", aceea a d i a lecticii ca stare de s p i r i t dac se poate spune aa a ntregii opere, teoretice i practice, a l u i B e r t o l t Brecht. I n direct con secin, ideca necesitii de a se a b o r d a motenirea brechlian n s p i r i t dialectic se i m p u n e de la sine. Convingerea l u i B r e c h t despre r o l u l activ ai t e a t r u l u i n procesul de t r a n s f o r m a r e a i:ocieti, a o a m e n i l o r , se afl la temelia ntregii sale opere, a ntregii sale activiti. La ntrebarea art sau politic ?" B r e c h t a rispuus art i politic", preciznd, n t r - u n a r t i c o l d i n 1938, c a r t a i p o l i t i c a se afl ntr-o interdependen dialectic, deoa rece Cum a r putea a r t a s mite o a m e n i i , dac ea nsi n u este micat de soarta o a m e n i l o r ? ...i dac eu nsumi n u m str duiesc s gsesc u n d r u m spre rezolvarea suferinelor l o r , c u m a r p u t e a gsi ei d r u m u l spre scrierile mele ?" D i a l e c t i c a r a p o r t u r i l o r art-politic se coroboreaz cu r a p o r t u r i l e art-public. Caracterul a c t i v , m i l i t a n t , a l t e a t r u l u i , eficiena sa social, n u ee p o t realiza dect p r i n interesarea p u b l i c u l u i , p r i n plcerea pe care t e a t r u l o p r o d u c e spec tatorilor. Iat nc u n a d i n t r e ideile d o m i n a n t e , n cadrul Dialogului Brecht 1978" : p e n t r u B r e c h t , t e a t r u l -a fost niciodat o d e m o n straie rece, raional, c i o art care p r o duce plcere, b u c u r i e . Caracterul i n s t r u c t i v , e d u c a t i v , a l t e a t r u l u i n u poate fi desprit de c a r a c t e r u l d i s t r a c t i v , de capacitatea sft d e a interesa i de a plcea p u b l i c u l u i . De a c i , cutrile neobosite ale l u i B r e c h t n d i recia u n o r m i j l o a c e de expresie care s poal c o m u n i c a i d e i m a j o r e , de importan filozofic i politic, ntr-o form atrgtoa re, plcut. Acesta, c r e d eu, este m a r e l e m e r i t a l spectacolelor realizate l a n o i , n p r i m u l rnd de ctre Lucian Giurchescu, consecvent cercettor a l operei l u i Brecht : de a f i gsit rezolvri artistice intens co m i c e , v i u colorate, atrgtoare, p e n t r u co m u n i c a r e a u n o r i d e i g r a v e , de m a r e for politic i moral. Considernd motenirea l u i B r e c h t s u b i n cidena r a p o r t u r i l o r d i n t r e teatru i socie tate, s-a precizat, pe bun dreptate, c r o l u l a c t i v , t r a n s f o r m a t o r , a l t e a t r u l u i n u se ponte a f i r m a dect ntr-un a n u m i t c o n t e x t , n ca d r u l u n u i a n s a m b l u de factori economieosociali i c u l t u r a l - c d u c n t i v i , n r a p o r t direct i c u tradiiile s p i r i t u a l e , teatrale, ale popo r u l u i respectiv. P r o b l e m a t i c a receptrii i valorificrii ac tuale a motenirii brechtiene e bogat i c o m p l e x . E a n u poate f i rezumat n oteva p a g i n i de a r t i c o l , c u m -a p u t u t f i r e z u mat, n e c u m epuizat, n c a d r u l d i a l o g u l u i internaional.

Dialectica baza creaiei brechtiene


Dac, n p r i m i i a n i ai rspndirii operei d r a m a t i c e i a celei teoretice a l u i B r e c h t , p r o b l e m a m o d e l e l o r " brechtiene constituia u n u l d i n t r e p u n c t e l e nodale ale p o l e m i c i i declanate, pe p l a n m o n d i a l , n j u r u l tea t r u l u i epic, astzi, dup c u m a reieit d i n numeroase manifestri teoretice i practice ale Dialogului", modelele reprezint o i m portant surs de d o c u m e n t a r e , u n t e r m e n de referin i u n obiect de cercetare, i n vederea u n o r n o i p u n e r i n scen. Astzi, ele au ncetat a m a i f i u n obiect de i m i taie, ceea ce nseamn, de f a p t , c s-a a j u n s , m a i p r e t u t i n d e n i , l a o nelegere a s p i r i t u l u i operei l u i B r e c h t , oper, p r i n ex celen, antidogmatic, strin oricrei ten

22

www.cimec.ro

D i a l o g u l rmne deschis, aa c u m s-a de c l a r a t i la nchiderea" oficiala a lucrrilor recentei sesiuni, dc ctre d i r e c t o r u l C e n t r u l u i Breeht" d i n R e p u b l i c a Democrat German, W e r n e r Hecht. Ct despre actualitatea l u i B r e c h t , despre v a l a b i l i t a t e a motenirii sale n noile condiii social-politicc. rspunsul 1-a dat Brecht nsui, rspunzind ntrebrii u n u i s t u d e n t , n 1955 : Teatrul epic n u este n n i c i u n ca* u n fenomen trector, deoarece relaii perfecte ntre o a m e n i n u v o r f i niciodat, n i c i n c o m u n i s m i n i c i n fazele ulterioare. P r i n c i p i u l dezvoltrii t r e b u i e s fie v a l o r i f i c a t i i n t e a t r u " . Sub s e m n u l acestui p r i n c i p i u oare nseamn s p i r i t creator, dialectic, revoluionar a c t u a l i t a t e a l u i B r e c h t apare evident.

E k k c h a r d Schall, ca u n personaj cu o nf iare e x t r e m de simpl, modest, m i s t u i t , ns, de p a t i m a cunoaterii, a cercetrii, a l u p t e i p e n t r u adevr. Foarte reuite m i s-au prut scenele de nfruntare d i n t r e G a l i l e i i a u t o r i t a t e a bisericeasc sau politic, a u t o r i tate prezentat cu i r o n i e . n c u l o r i intens satirice, s u b l i n i i n d u - s e g u s t u l p e n t r u p o m p a ceremonialelor solemne, b i r o c r a t i s m u l gudir i i , mrginirea agresiv. De o nalt inut intelectual, cu u n a n s a m b l u actoricesc ex t r e m de profesionist i o scenografic f u n c ional, simpl, spectacolul sufer, totui, dc o lips de r i t m , accentuat n partea a d o u a , care i ngreuneaz desfurarea i accesul la p u b l i c , n c i u d a prezentrii muzicale a n trenante, p l i n e dc verv, executate cu b r i o de Peter A n s t i Carmen M a j a A n t o n i . Coriolan de Shakespeare, n prelucrarea l u i B r e c h t , vechea v e r s i u n e scenic de l a B e r l i n e r Ensemble, pus n scen de acelai c u p l u regizoral, n urm c u 15 a n i , i pstreaz i prospeimea i vigoarea. Sce nele de mas, scenele de lupt snt lucrate cu o precizie admirabil, a c t o r i i snt, t o t odat, dansatori i acrobai, imaginea este de o teatralitate dinamic (excelent, d e c o r u l lui Karl von Appen, o uria poart plasat pe turnant), poziia l u i Brecht i a realizatorilor spectacolului fa de opera l u i Shakespeare i, prin aceasta, fa de evenimentele istorice oglindi te n oper exprimndu-se cu c l a r i t a t e , n r a p o r t u r i l e d i n t r e erou i mas. r a p o r t u r i tragice p r i n a n t a g o n i s m u l i r e m e d i a b i l pe care-1 conin. Ekkehaird Schall face o adevrat demonstraie de v i r t u o z i t a t e , reprezentndu-i p e r s o n a j u l ntr-un crescendo a l ambiiei, jus tificnd definiia de tragedie a o r g o l i u l u i " , dat acestei opere shakespeareene, f o l o s i n d mijloace de o u i m i t o a r e bogie. A n t o l o g i c e m o m e n t e de art scenic expresiv se n tipresc, p e n t r u mult v r e m e , n m e m o r i e : scena intrrii t r i u m f a l e n R o m a a l u i Co r i o l a n , p u r t a t pe brae de ctre ostai, cu t r o n c u t o t , pn la Senat, apariia sa n Senat, nvluit ntr-o uria m a n t i e roie, de piele, sau scena ntlnirii l u i Coriolan cu m a m a sa, figur statuar, de tragedie antic. Pe lng aceste spectacole importante, majore, m o n t a r e a cu comedia Der Hofmeister (Preceptorul de curte) de Jacob M i c h a e l R e i n h o l d L e n z , n p r e l u c r a r e a l u i B r e c h t i n regia clasicizant a l u i Peter K u p k e , p r e zentat de B e r l i n e r E n s e m b l e , a p o i s t u d i i l e studenilor-regizori a i I n s t i t u t u l u i de regie teatral, cu a c t o r i i profesioniti de l a B e r l i n e r Ensemble, cu piese ale a u t o r i l o r c o n t e m p o r a n i H e i n e r M i i l l e r (Der Lohndrucker Sprg torul de norme) i H e l m u t B a i e r l (Die F?ststellung Declaraia) ; ca, d e a l t f e l , i spec tacolele prezentate de T e a t r u l de Stat d i n S c h w e r i n , sub t i t l u l Brecht Emdeckungen Descoperiri brechtiene, apar ca a r g u m e n t e m i n o r e , d a r gritoare, ale m u l t i p l e l o r m o d u r i de abordare a motenirii l u i B r e c h t .

Spectacolele
Reprezentaiile a u e x e m p l i f i c a t n m o d fe r i c i t argumentaia n j u r u l actualitii l u i B r e c h t i a l posibilitii valorificrii crea toare a operei sale. Interesant a fost f a p t u l c n i s-au prezentat a t t r e a l i z r i scenice cu piese de Breoht d i n t r e care o p r e mier ct i spectacole n s p i r i t i s t i l b r e c h t i a n , cu lucrri de ali a u t o r i , sau p r e lucrri de Brecht. Dou spectacole, realizate la i n t e r v a l de 15 a n i de ctre c u p l u l dc regizori M a n f r e d WekwerthJoachim Tenschert, ne arat prestigiosul Berliner Ensemble nc fidel c r e a t o r u l u i su, n s p i r i t i n liter, c h i a r d a c , pe a l o c u r i , se simte e f o r t u l de a dez > v o l t a , de a duce m a i departe experiena i gndirea artistic a m a e s t r u l u i . P r e m i e r a u n i c a , d e a l t f e l , prezentat n c a d r u l Dialogului 1978" a fost Galileo Galilei. Atenie, la t i t l u : e v o r b a de p r i m a variant a piesei, denumit varianta dane z", p e n t r u c a fost terminat de Brecht pe cnd se afla n e x i l n D a n e m a r c a , n 1938. Viaa lui Galilei, cunoscut de n o i i d e m a j o r i t a t e a i u b i t o r i l o r de t e a t r u , repre zint varianta american", redactat de B r e c h t sub i m p r e s i a tirilor despre explozia b o m b e i atomice de l a H i r o s h i m a . Cele dou v a r i a n t e se deosebesc p r i n finalitatea lor. Cea dinti are d r e p t tem dificultile ntm p i n a t e de o m u l de tiin p e n t r u a i m p u n e adevrul d e s c o p e r i r i l o r sale, cea de-a d o u a semnaleaz rspunderea o m u l u i de tiin fa de d e s t i n u l o m e n i r i i , n folosirea desco p e r i r i l o r tiinifice. Spectacolul cu p r i m a v e r s i u n e mbin, aa c u m a m m a i c o n statat l a B e r l i n e r Ensemble, r a f i n a m e n t u l i m a g i n i i , cu claritatea semnificaiilor. Galileo G a l i l e i este i n t e r p r e t a t de strlucitul actor

www.cimec.ro

23

I n s c h i m b , g r a n d i o s u l spectacol prezentat de Opera Comic d i n B e r l i n , cu opera As censiunea i decderea oraului Maliagonny de B e r t o l t Breeht i K u r t W e i l l , n regia l u i J o a c h i m H e r z i n d e c o r u r i l e fastuoase ale l u i R e i n h a r t Z i m m e r m a n n , se i m p u n e ca o realizare modern, de t e a t r u t o t a l . A m p l e scene de mase, entate i dansate, cu a c t o r i m u l t i l a t e r a l pregtii, n care i m a g i n e a v i zual, strlucitor multicolor (impresia de K i t s c h , inevitabil, cred c fcea parte d i n intenia r e a l i z a t o r i l o r ) , exprim p r o f u n z i m e a desftrilor oferite de m i r a c u l o s u l ora ten tacular, n d r u m u l su, i r e v e r s i b i l , spre c r i z, spre fascism. F i n a l u l , oare aducea n sal, n l o j i , poliiti d i n v r e m e a tristei a m i n t i r i , c o n c o m i t e n t cu apariia l u i H i t l e r la tribun, i ddea f i o r i de ghea... E x e m p l u l cel m a i gritor de v a l o r i f i c a r e creatoare a motenirii brechtiene 1-a p r e z e n tat Teatrul Taganka" d i n Moscova, cu dou spectacole : Omul cel bun din S-Ciuan de Breeht i Mama dup G o r k i , v e r s i u n e a t e a t r u l u i condus de c e l e b r u l I u r i i L i u b i m o v , realizat n stil b r e c h t i a n . Omul cel bun (care se joac de zece ani) este conceput ca un spectacol de cabaret, de t i p teatru n t e a t r u " , n care o trup de a c t o r i itinerani, dup o prezentare cntat i ritmat, c o m pune, l a vedere, reprezentaia, plin de u m o r i i r o n i e : cu cei t r e i zei nfiai ca t r e i d o m n i i n s p e c t o r i , birocrai i ntngi, c u per sonaje p u t e r n i c caracterizate, c u o en-De/ ui-Ta (Zinaida S l a v i n a ) excelent, d r a m a tic, sensibil, patetic, n cel m a i a u t e n t i c mod stanislavskian, d e trire pasionat a min lui. Iat, aadar, sinteza creatoare a celor dou metode, care preau i r e c o n c i l i a

bile, ntr-un spectacol de m a r e efect la p u blic i de incontestabil for militant. Mama, n versiune scenic d e I u r i i L i u b i m o v i Boris G l a g o l i n , est u n tulburtorspectacol, n care aceeai Z i n a i d a S l a v i n a a pare n r o l u l t i t u l a r . A n s a m b l u l are o d i s ciplin desvrit, sugernd, p r i n micare i p r i n compoziia g r u p u r i l o r , ntreaga a m bian sociail-politic a R u s i e i ariste, n p r e a j m a Revoluiei. L u m i n i l e , m a n e v r a t e c u o d e x t e r i t a t e specific acestui t e a t r u , c o n s t r u iesc i reconstruiesc spaiul scenic, scond d i n umbr personaje, g r u p u r i , obiecte. A r mata, mereu prezent n dou coloane n mar, sugereaz fora o p r i m a t o a r e a r e g i m u l u i arist i ncadreaz ntmplrile, care se succed ca o povestire a m a m e i , p o v e s t i r e adresat p u b l i c u l u i , ntr-un registru tragic i cu o relevant for politic-agitatoric. A fost u n a d i n t r e serile cele m a i bogate aleacestui Dialog B r e c h t 1978". Dialogul" s-a ncheiat c u u n a d m i r a b i l ' recital a l p r o t e i c u l u i E k k e h a r d Schall. Sub t i t l u l Vom Lachen iiber die Welt, zum Leben mit der Welt De la rsul pe soco teala lumi . la viaa mpreun cu lumen,, s-a desfurat u n r e c i t a l compus d i n v e r s u r i , , cntece, songuri brechtiene, pe o tematic e x t r e m de divers, de l a cntecelul de d r a goste, uor p a r o d i a t , pn l a tragica p o v e s t e a lupttorilor ilegaliti, cntecul agitatoric,, p o l i t i c , de c o n d a m n a r e a f a s c i s m u l u i i dea f i r m a r e a i d e a l u r i l o r c o m u n i s t e . Acest u i m i tor recital-spectacol a d o v e d i t , emoionndl i aducnd l a u n i s o n ntreaga sal, plin d e oameni de teatru venii d i n toate colurile l u m i i , c B e r t o l t Breeht este u n a u t o r de cea m a i v i e i ardent a c t u a l i t a t e .
:

NOTE
Ediii facsimilate
De mare utilitate docu mentar s-au vdit a fi cele dou ediii facsimVate aprute n Editura Minerva", ediii ale unor presti gioase periodice, greu de consultat, datorit gradului de uzur, chiar la Bibliote ca Academiei. Este vorba de facsimilarea revistelor Al uta Romneasc" (1837 1838), ediie, glosar i indice de Cornelia Oprianu, Pre fa de Al. Andriescu, 1970; i de Dacia literar" (1840), studiu introductiv i ediie de Maria Platon, 1972. Prin procedeul transliteraiei, pa gina facsimilat a primit, n paralel, textul, n caractere latine. Repere istoriograf ice au nsoit fiecare pagin fac similat a istoricelor reviste. Cele dou ediii stau, aadar, ca model. Model i istoricilor de tea tru. Prima noastr publica ie de teatru, ngrijit de I . Heliade Rdulescu, ar tre bui grabnic facsimilat, n tr-o ediie lucrat dup toa te normele tiinifice. ^Ga zeta Teatrului Naional", a prut la Bucureti, o dat pe lun, de la 1 noiembrie 1835 pn n decembrie 1836 (cu ntrerupere n ianuarie, februarie i martie 1836), nsumeaz 13 numere. Ea apare ca organ teoretic al Societii filarmonice" i are colaboratori pe civa cti-tori ai teatrului muntean I . Heliade Rdulescu, C. Aristia, Barbu Catargiu. S-autiprit cite 1000 de excm-plare din fiecare numr. Erau doar 60 de abonamen te, restul, imprindu-se gra tuit ! Dar cte nu s-ar putea spune despre epoc i des pre climatul fertil al Filar monicii", ntr-o mult dorit ediie facsimilat a revistei? Revista, care anuna, cu entuziasmul propriu paopti tilor, n nr. 3 din 1836, c n vreme de un an, limba romneasc a dobndit peste 40 de buci dramatice", merit cu prisosin a doua lumin a tiparului.

I. N,

24

www.cimec.ro

CRONICA DRAMATIC
SPECTACOL DE AUTOR:
TEATRUL MIC
r i r i l e fa d e contiin, a gsi calea aceea minunat care duce per angusta a d a u gusta", iat preocuparea care strbate, nc d i n cele dinii f i l e a l e sale, istoria filo3ofiei i a l i t e r a t u r i i . Cititorul de contor, Inspecto rul de poliie, Cltorie n jurul odii mele, Faust, Divanul sau glceava neleptului cu lumea sau giudeul sufletului cu trupul, Dioptru s a u Oglinda lui Filip Solitarul, as cetul b i z a n t i n d i n secolul X I id est n f r u n t a r e a o m u l u i cu p r o p r i a sa contiin, o tem p e care e suficient s-o evoci ca s-i vin, p r e c u m E l e n e i Dudeasca, sora bunici l u i G h i c a , ameeala, n u m a i gSndindu-te l a evghenia" f a m i l i e i e i . 0 tem literar p e it de nobil, p e att de fecund, m a i ales n perioade istorice cnd rsturnarea v a l o r i l o r sociale a p u s s u b s e m n u l ntrebri v a l a b i l i t a t e a n o i l o r v a l o r i m o r a l e , ce le-au nlocuit, l a rndu-le, p e cele v e c h i , rezisten a l o r l a c o n f r u n t a r e a c u acel nucleu de e t e r n " aflat n toate sistemele d e v a l o r i e t i ce de l a cele dousprezece, sau de l a a l tele, nc i m a i strvechi, table a l e l e g i i i pn n zilele noastre. 0 tem care, toc m a i p r i n nobleea i p r i n f e c u n d i t a t e a e i , n u se putea s n u - 1 solicite p e a p r i g u l , p e neastmpratul debatteur" de i d e i a l tea t r u l u i nostru contemporan, Paul Everac.

CITITORUL DE CONTOR
de Paul Eue rac
D a t a p r e m i e r e i : 1 9 m a r t i e 1978. Regia : P A U L E V E R A C . Scenogra fia : M I H A I M D E S C U . Distribuia : S I L V I U STNCULESCU ( A r h i t e c t u l ) ; M O N I C A G H I U A (So ia) ; MIHAI DINVALE (Octav) ; I O A N A P A V E L E S C U (Neli) ; I O A N A CIOMIRTAN (Sevastia) ; ILEANA D U N A R E A N U (Clara) ; N I C O L A E P O M O J E (Cosmescu) ; D A N C O N D U R A C H E (Halunga) ; P E T R E MORARU ( D o c t o r u l Negoiu) ; N I C O L A E ILIESCU ( C i t i t o r u l ) .

o z i ca m u l t e altele. A r h i t e c t i r l - p r o f e s o r , de-a l u n g u l u n e i cariere ncununate d e suc ces, a d e m o l a t m a h a l a l e i n s a l u b r e i a tiat Pentru oa eu s p o t tri i crea, t u n - a r t r e b u i s exiti" ( v o m c i t a m e r e u d i n m e n o i i l u m i n o a s e magistrale, a ntemeiat o f a m i l i e , a crescut d o i biei i o fat, aflai m o r i e , n e a v i n d l a ndemn t e x t u l , c i t i t , t o i e i , a c u m , l a virsta adolescenei, i i u tui-, c u muli a n i n urm, n revista Tea bete soia, dei, ca o m u l , i m a i p e r m i t e t r u l " ) , i s p u n e , l a u n m o m e n t d a t , a r h i i e l , n u - i aa, cte u n lux"... i, deodat, t e c t u l J i n g a , cititorului de contor". A n apare cititorul d e c o n t o r " . i ntrebrile d e p l i n i toate ndatoririle de contiin, fr ncep s curg, u n a dup a l t a . Oare, n a r a tri i a crea, era c u putin d o a r n con doarea l u i d e a p r o m o v a n o u l u r b a n i s t i c , cepia medieval, i doar pe calea sihstriei. D a r a tri i a crea, fr a nltura ndato c o n s t r u c t o r u l -a clcat n p i c i o a r e , c u prea

www.cimec.ro

25

mult dezinvoltur, acele v e s t i g i i ale t r e c u t u l u i ce ntruchipau nsi istoria u n u i ora i a u n e i civilizaii ? N-a z d r o b i t e l , oare, cu aceeai b r u t a l i t a t e , pe nii o a m e n i i care susineau p u n c t e de vedere deosebite de ale sale ? I m p l a c a b i l i t a t e a aceasta a l u i e, oare, e x c l u s i v profesional, n u a fost ea i m p u l sionat i de o m a i m u l t sau m a i puin avuabil i m p l a c a b i l i t a t e de a rzbi cu orice pre i p r i n orice m i j l o a c e ? i, dac se v dete v i n o v a t , a fcu t-o, oare, deliberat, sau, ntr-adevr, n i c i o construcie n u e posibil fr a se z i d i ntr-nsa u n u l sau m a i m u l t e , m u l t m a i m u l t e t r u p u r i de jertf ? Aceasta e ideea central, n j u r u l creia, n faa tribunalului de contiin", a nfricoatului ajude" care e cititorul de c o n t o r " , a r h i t e c t u l i apr i alte procese, subsidiare : po ziia l u i n viaa dc f a m i l i e , relaiile c u soia, educaia dat c o p i i l o r roadele m a i puin fericite ale t u t u r o r , acestora d i n urm, relaii. Cci c o p i i i l u i n u snt reuii" : u n u l d i n t r e ei a l u a t calea p r i b e g i e i , a j u n gnd n m a r g i n e a societii, fata s-a ncurcat cu u n derbedeu, biatul a l doilea, Octav, pe oaie a r h i t e c t u l l - a r f i d o r i t c o n t i n u a t o r u l o p e r e i sale, n u e dect u n tnr debusolat, pe oare vrsta ntrebrilor l p r i n d e n u n u m a i nenarmat, c i c h i a r p l i n de o m a i m u l t dect juvenil repulsie fa de a r m e l e cu care e l , taic-su, a b i r u i t . Pn i Clara, f a t a pe care, n lipsa soiei, o primete n a l c o v u l c o n j u g a l , f a t a care, pe cnd i fuse se, cndva, student. l iubise, l a d m i r a s e , a z i l dispreuiete. i ce se v a alege, dup dispariia a r h i t e c t u l u i , d i n opera i d i n viaa l u i , pe acest pmnt ? Rspunsul e tulbur t o r : o a m e n i i v o r zice c a fost u n m e d i o c r u profesionist, i a r f a m i l i a v a regreta d o a r dispariia s o l i d u l u i s p r i j i n m a t e r i a l pe care el l reprezenta. d r e p t , oare, s fie

aa ? Merit a r h i t e c t u l s plteasc" att de scump, a nregistrat corect c o n t o r u l " c o n t u l l u i c r e d i t o r i d e b i t o r ? Zestrea de i n t e l e c t u a l a l u i P a u l E v e r a c ferete aceast dezbatere de orice schema t i s m , cci n i m e n i n u iese n i c i a l b , n i c i ne g r u , d i n p r e t o r i u l judecii. Sentina e d o a r sugerat, i a r t r i b u n a l u l rmne n p r o n u n are", n contiina fiecrui spectator ce prsete sala dc spectacol. I a r zestrea de a r t i s t a aceluiai tie s nsufleeasc acest s y m p o s i o n " , cu mijloacele specifice ale a r t e i d r a m a t i c e ; colabornd f e r i c i t " cu r e g i z o r u l , care n u e a l t u l dect a u t o r u l nsui, e l ne face s v e d e m i d e i " , pstrndu-se n per manen pe l i n i a discreiei specifice u n e i ase menea v i z i u n i , discreie cu att m a i i m p r e sionant cu ct e m a i catifelat nsuire predominant a ntregului spectacol (i a l crei m e r i t r e v i n e , deopotriv, i n s p i r a t e i sce n o g r a f i i a l u i M i h a i Mdescu). Reinem o scen (ntr-unui d i n t r e r o m a n e l e sale p o l i iste, Simenon ncearc o formul-unical, dup tiina noastr, n istoria g e n u l u i : i n m a i toate aceste cri, cutm, p l i n i de ne rbdare, asasinul, pe care-1 aflm a b i a n u l t i m e l e p a g i n i , sau, dac l tim d i n p r i mele p a g i n i , urmrim, cu s u f l e t u l l a gur, peripeiile care d u c la descoperirea i l a arestarea l u i ; ei b i n e , a i c i , n La c h a m b r e bleue", m i se pare, cunoatem d i n p r i m a pagin pe asasin, d a r c i t i m r o m a n u l cu s u f l e t u l l a gur, spre a afla, abia n u l t i m e l e p a g i n i . . . cine e v i c t i m a ) : a r h i t e c t u l i a parte la o ceremonie funebr ; m e r e u m a i i n t r i gat, pe msur ce c o r t e g i u l u i i se altur p r i e t e n i , m e m b r i a i f a m i l i e i , l a urm, nsi soia l u i , bnuit de o grav m a l a d i e , a r h i t e c t u l constat, n sfrit, c u t r e m u r a t , c asist l a p r o p r i a sa nmormntare. Intr-o lucrare dramatic lipsit, ca aceasta, p r i n

26

www.cimec.ro

definiie, de f i r u l epic creator de p a l p i t a n t e lovituri de teatru", autorulregizor g sete, totui, p r i l e j u l de ne oferi s u r p r i n ztoare rsturnri de situaii : desigur c una e semnificaia u n u i d i a l o g ca Dezbrac-te, draga mea Chiar trebuie s-o fac ?'', nlr-o a n u m e lumin de ramp, i a l t a , i n t r - o alt lumin (S m a i ascultm o dat : n u s c h i m b m " a i c i , s n i se permit u n tic de v e c h i redactor : n u s c h i m b m " , ci trebuie spus acolo nici u n modificm" cuvnt", zice cititorul de c o n t o r " ) , n care femeia e o pacient aflat n consultaie la m e d i c ; asemenea m o m e n t e . n care aura de idei p r i n d e t r u p scenic, snt numeroase n spectacol. In rolul arhitectului, Silviu Stnculescu (de ce n u se reia tradiia ca, n cazuri pre cum cel de fa, s se menioneze n p r o g r a m : S . S., de la T e a t r u l de Comedie, i n reprezentaie" ?) a adus prestan scenic i, ca de obicei, o dicie impecabil, ajutat de u n plcut t i m b r u v o c a l ; e l ne-a c o m u n i c a t clar m o m e n t e l e d e grandoare i cele de p a -

nic ale a r h i t e c t u l u i J i n g a , d a r a fost m a i puin convingtor n marea scen a decla raiilor de p r i n c i p i i fcut f i u l u i su poa te, a n u m e spre a-i uura acestui tnr f u r i os" (Octav M i h a i D i n v a l e ) reacia dc cinic respingere. U n f r u m o s r o l de c o m poziie a fcut, n Sovastia, sora cam slab de m i n t e a a r h i t e c t u l u i . I o a n a Ciomrtan, n nota unei imense, covri'toare tristei i pzindu-se (atenie, alte eventuale i n t e r p r e t e ale acestui r o l !) de facila bufonerie la care, att de p e r f i d , poate i s p i t i p a r t i t u r a . I n nota aceleiai discreii i c o r e c t i t u d i n i , au m a i j u c a t : M o n i c a Ghiu (soia a r h i t e c t u l u i ) . Ioana Pavelescu ( N e l i , fata a r h i t e c t u l u i ) . Ileana Dunreanu (Clara), Nicolae Pomoje (Cosmescu, u n u l d i n t r e a d v e r s a r i i l u i J i n g a ) , D a n Condurache ( H a l u n g a , i u b i t u l fetei a r h i t e c t u l u i ) , Petre M o r a r u (Doctorul) i, n sfirit, u l t i m u l , d a r n u i cel d i n urm, Nicolae Iliescu ( C i t i t o r u l de c o n t o r ) . Radu Albala

SPECTACOL DE POEZIE :
TEATRUL B U L A N D R A "

LA LILIECI

de Marin Sorescu
D a t a p r e m i e r e i : 24 i a n u a r i e 1978. Regie colectiv, sub conducerea l u i VIRGIL OGANU. Scenografia s DAN JITIANU. Ilustraia muzical : ERBAN FRTI. Distribuia : VIRGIL OGANU, CORNEL COMAN, DAN DAMIAN, GELU C O L C E A G , I C A M AT A C H E , VALERIA OGANU, LUMINIA GHEORGHIU.

T i m p u l a t r e c u t peste i n t e r e s a n t u l i att de c o n t r o v e r s a t u l v o l u m de v e r s u r i al l u i M a r i n Sorescu, La Lilieci, aprut n 197.. V o l u m u l a i n t r a t n linitea r a f t u r i l o r de b i bliotec, comentariile critice, n vrafurile coleciilor de reviste. i, iat, astzi, civa a c t o r i de l a T e a t r u l Bu'landra", sub ndru marea scenic a l u i V i r g i l Oganu, l aduc d i n n o u n l u m i n a contiinei p u b l i c e , n c h i p de spectacol, redndu-i adevratele v a lene teatrale, m a i puin sau deloc semna-

late de critic. C u n i v e r s u l s a t u l u i , d i n v o m u l La Lilieci, este conceput n sens tea t r a l , aceasta rezult i d i n compoziia scri i t u r i i , i d i n f a c t u r a c u t o t u l special a poe melor ; i este m e r i t u l acestui g r u p de ac t o r i de a ne r e l e v a t o c m a i acest caracter. Compoziia s c r i i t u r i i , suita de .poeme, adic, este conceput de a u t o r n cunoscuta f o r m u l a lumii ca teatru. L u m e a v i n e i trece pe l i n i e " (pe osea), sub p r i v i r i l e comenta t o r i l o r , care i numesc pe toi cei ' care trec, pe n u m e sau pe porecl. Trecerea are ca racter procesual, e o ceremonie, i a r cei ce-i numesc fac u n p o m e l n i c ; cci trecerea este ne este inculcat aceast i n t i m p idee i, nc, t i m p u l de trecere p a r e a ee mpleti, a i c i , c u venicia. Orele i m p l e tesc t i m p u l l o r cu t i m p u l m a r e " ne sun, ca u n c o m e n t a r i u , v e r s u l l u i A r g h e z i , i tot astfel constatarea l u i Blaga, a n u m e , c venicia s-a nscut l a sat. N u m i t u l l u a t u l , adic, n viaa m e m o r i e i , are, fiecare, o poveste, o or a l u i , a zice, care se mpli nete n acea venicie steasc, de obteasc r i t u a l i t a t e , existent d i n c o l o de i s t o r i a l i t a t e i de istorie. Personajele se fac d i s t i n c t e , n aceste poveti ale l o r . n u p o v e s t i r i , cci ele snt m a i degrab situri, n cuvnt, m o d u r i de prezentare, care dau acel caracter de n e m i j l o c i r e i de actualizare, p r o p r i u t e a t r u l u i , ncet, ncet, se nfirip p e n t r u n o i u n i v e r s u l sufletesc a l ranului, cu t i c u r i l e i cu obinuinele l u i , c u s t i l u l su de via

www.cimec.ro

27

afectiv si de gndire, i m a i ales de v o r bire. Sint u t i l i z a t e cele m a i rspndite c l i ee de limb rural, a l cror efect const n adecvarea l o r l a a t i t u d i n i l e f u n c i a r speci fice ale ranului, fiindc a u t o r u l n u caut pitorescul c u v i n t e l o r rare, c i ambiioneaz realizarea u n e i l u m i aseultnd de a n u m i t e canoane. ncet, ncet, ia fiin u n personaj colectiv e x e m p l a r , cu accente de r i d i c o l i de s u b l i m , u n suflet colectiv t r a g i c o m i c , meschin fr a f i josnic i d e m n fr m reie, care poate f i , d a r , receptat n r e g i s t r u l u m o r u l u i i cu ascuiul i r o n i e i , ns care poate s i v i b r e z e g r a v n s u f l e t u l nostru. A c t o r i i ies l a ramp purtnd nite buci de gard, i ncrucieaz braele peste u l u c i i ncep v o r b a . Vorb spus peste g a r d , aezat. L u m e a s a t u l u i se coustituie t r e p t a t , d i n fragmente de via expuse m o zaicat. L u m e pestri, antonpannesc. U n u l povestete despre o b i c e i u l v e c h i de a p u r t a , pn la vrsta brbiei, cma lung, cnd era schimbat, n sfrit, cu ndragi (nostal gie dizolvat i r o n i c ) , a l t u l , despre cutatul j u n g h i u l u i cu a j u t o r u l glbenuului dc ou (medicin magic), a l t u l face politic nal

t", a s i g u r i n d pe cine vrea s-l asculte c efii de g u v e r n e snt n capul t r e b i i " (fanfaronad rural). 0 m u i e r e pregtete p r i n z u l , trimiindu-i c o p i i i p r i n v e c i n i , dup de-ale g u r i i ( i m p l i c i t , constatm srcia, cu mndrie nerecunoscut), o alta ar d o r i A& i se cnte f r u m o s d i n goarn, cnd v a f i dus la groap (negaie, p r i n r i t , a f r i c i i dc m o a r t e ) , a l t a i sftuiete c o p i i i ce d r u m s apuce p r i n sat, p e n t r u a v i z i t a m u l t e l e r u bedenii ( p r i l e j de topografie mitic a s a t u l u i romanesc, r i s i p i t pe p l a i , p r i n t r e fntni), a l t u l povestete c u m se fac strigri p u b l i c e de lsata-secului, despre pcatele ascunse a l e constenilor, spre necazul acestora Cexemplu de j u r n a l o r a l r i t u a l i c ) etc., etc. Actorii Cornel Coman, D a n D a m i a n , G e l u Colceag, Ica M a t a c h e , V a l e r i a Oganu, Luminia G h e o r g h i u toi, p l i n i de verv i de farmec personal, realizeaz ipostazele t i p u l u i r u r a l m u n t e a n , brbat sau femeie, tnr sau btrn, unii n a t i t u d i n e a i r o n i c b i n e v o i t o a r e a p o e t u l u i ; V i r g i l Oganu e u n c o m e n t a t o r ce las s-i scape cugetri grave, de sub o masc uimit-meditaliv.

Constantin Radu-Maria

PIESA ROMNEASC
TEATRUL N O T T A R A "

N PREMIER

JOCUL
de Ion Baieu

D a t a p r e m i e r e i : 8 m a r t i e 1978. Regia : G E O R G E R A F A E L . Deco r u r i l e : S E V E R FRENRU. Distribuia : GILDA MARINESCU (Soia) ; V A L SNDULESCU (Soul) ; V A L E R I U P R E D A (Fiul) ; M I R E L A GOREA, DANA DOGARU (Fiica) : MIRCEA JIDA (Logodnicul) ; M A R G A R E T A P O G O N A T (Fosta coleg) ; L I L I N I C A D U M I T R E S C U (Vecina) ; ERB A N C A N T A C U Z I N O (Doctorul).

Cndva, aceast pies n dou pri, care se joac a c u m l a T e a t r u l Nottara", a fost o poveste ntr-un act, care se chema Mama s-a ndrgostit, coninnd toate datele p e baza crora se desfoar, a c u m , povestea m a i

lung, o mic melodram care ddea la iveal nite p r o b l e m e de faunilie, nite c a z u r i , aa c u m la fiecare pas viaa d la iveal tot f e l u l de cazuri care se cer soluionate. M i c a pies (publicat n r e v i s t a Teatrul" i interpretat, la t e l e v i z i u n e , de u n g r u p d e a c t o r i de la T e a t r u l d i n Galai) era o pies de inim adic, nelegem p r i n asta c avea u n f e l de a p r i v i l u c r u r i l e cu cldur i c u duioie ; p l u t e a peste ea u n aer d e nostalgie, de poezie, care-i ddea u n t o n u s generos, chiar dac l a sfrit se dezvluia, brusc, f a p t u l c a fost u n caz de inim, n seneul c l i n i c a l cuvntului. Jocul dezvolt, p u r i s i m p l u , datele d i n m i c a poveste, n sensul c le prelungete i n u c le a m p l i fic, i d e v i n e o poveste m a i m a r e , o po veste de inim d i n zilele noastre, care-i i m plic pe prini i pe c o p i i , care-i i n t e r e seaz pe prini i pe c o p i i i are d a r u l d e a ne ntoarce, p e n t r u oteva m o m e n t e , acas, ntre t o t f e l u l de ntrebri pe care n i l e p u n e t r a i u l de fiecare z i i d r u m u l pe care ncercm s n i - 1 tiem, p r i n t r e ele. Ca z u r i l e au d e v e n i t p r o b l e m e , a u t o r u l le e x p u ne n scene de c o n f r u n t a r e care n u t r e c niciodat de a n u m i t e l i m i t e de p r a g u l gravitii d r a m a t i c e , s zicem ; e m a i m u l t o reaezare a l u c r u r i l o r , o r e e c h i l i b r a r e a u n u i r a p o r t ntre p r i v i r e a superficial asu p r a u n o r relaii statornicite, sau n curs d e s t a t o r n i c i r e , i p e r s p e c t i v a serioas, a d e v -

28

www.cimec.ro

rat. Cile nu se spun, cte nu se ntrnpl, ntr-o familie ! Aici, e o familie cu doi copii mari, do douzeci de ard... cte nu se pot ntmpla ! Nici u n u l , nici altul, nici biatul, nici fata, nu par a-i contura perspectiva serioas parc snt pripii, parc e niic extravagan n gndurile lor, parc e mult nestatornicie. Cum s-i ndrepi ? Exact n momentul n care se pare c e mai mult nevoie de o intervenie, exact atunci se pro duce o extravagan mai grav : dispare mama. pentru mai bine de o lun, dispare n condiiile unei aparente aventuri. Cu o main. Cu un brbat. Cte nu se m a i pot ntimpla ! Piesa ncepe ntr-un asemenea moment de dezechilibru ; odat cu ntoarce rea mamei, ncepe u n proces de reechili brare, de cunoatere m a i serioas, u n u l t i m examen al resurselor de puritate i de no blee moral, la care mama i impune pe cei de acas, pe cei dragi, naintea unei plecri mai ndelungate, poate, pentru totdeauna, plecare al crei m o t i v o boal grav 1-a ascuns cu bun tiin. Ion Bieu nu foreaz nota, n u face din acest subiect o dram, alarmeaz puin, clevetete puin, apoi, ntre glume i ngndurri, caut o m u l , l las s se dezvluie, att ct trebuie pentru a ne convinge c e fcut din material nobil, din inteligen i

Margareta Pogonat i Gilda Marinescu

Val Sndulescu, Mrcea Jida, Marinescu i Mircla Gorea

Gilda

www.cimec.ro

29

d i n poezie, i n faa acestui a l u a t n u a v e m nici de ce ne plnge i n i c i de ce ne speria. El de nu foreaz dect aparenele care starea cum e, pild, echivocul la planeaz de penibil asupra pn

TEATRUL DE COMEDIE

relaiilor d i n t r e f i u i fosla coleg a m a m e i , echivoc dup un din Micul parc gen care, pstrat de la intrarea eroinei comedie acelai unde n scen. Scrie, parc, sentimental, teatru, totul de se conturat, acum i de-a

MSEAUA DE MINTE
de Corneliu Marcu

la n o i , de d r a m a t u r g i a l u i M i r c e a tefnescu, joac infern, pornete la u n joc

i e, u n t i m p

divorul. Orice a m zice n o i , d i n perspectiv estetic, acest gen e, ntr-un p u b l i c u l u i , care-1 gust judecat gile ca atare, pentru f e l , o creaie a trebuie de
1

i-i place, i c, dincolo m a i snt ginga. cum

le

aspre ale d r a m a t u r g i e i , e luminos decor, un aer i

i l e Are o do

gile, fireti, ale vieii. Spectacolul anumit celli poezie n care d aa de i-a

r i t - o r e g i z o r u l , cu o reproducere dup unei l u m i terminat de un lipsite de extravagan de prezena aparte, de i a de

Botti i are, de

extravagan

m a i ales, o pronunat poezie a j o c u l u i , mister G i l d ei vis i

D a t a p r e m i e r e i : 2 m a r t i e 1978. Regia : GEORGE TEODORESCU. Scenografia : S A N D A M U A T E S C U . Distribuia : GEORGE MIHAIA (Cristian D u m i t r e s c u ) ; D A N T U F A R U (Cosmin Vasilescu) ; V L A D I M I R G I TAN ( D i n u Ionescu) ; A N C A PANDREA (Anca M a r i n e s c u ) ; MARIA P L O A E (Dada D u m i t r e s c u ) ; I A R I N A DEMIAN (Zna Iliescu) ; SILVIU STANCULESCU (Inginerul) ; DEM. SA V U (Paznicul) ; A U R E L GIURUMIA ( I m p i e g a t u l de micare) ; SO RIN GHEORGHIU (Dopam) ; CAN D I D S T O I C A (Tric).

interpretarea, Marinescu, de duioie, lot cnd i e I n sfrit, d u p mult ateptare, n u dup u n a sau d o u , c i exact dup t r e i s t a g i u n i , iat, Tea-trul de Comedie ne invit l a l a n sarea u n e i n o i c o m e d i i romneti de a c t u a l i t a t e : Mseaua de minte de Corneliu M a r cu. A m f i d o r i t ca apariia trzie a acestei n o i p r e m i e r e o r i g i n a l e absolute s ne f i i n c i t a t l a meditaie, s ne f i oferit p r i l e j u l de a discuta, de a p o l e m i z a , cu patim fca. pe v r e m e a strlucitului nceput a l activitii acestui t e a t r u ) , despre n o u a comedie r o m neasc, despre direciile sale, despre i n t e r pretarea actual a c o m i c u l u i , despirc specta c o l u l m o d e r n de comedie etc., etc. Ce poi s s p u i , ns, despre Mseaua de minte ? C, dei e intitulat comedie, e de p a r t e , foarte d e p a r t e de ceea ce poate o f e r i d e z b a t e r i i o scriere de gen, care s-ar p r e t a , p r i n bogia i d e i l o r i p r i n calitatea l i t e rar, l a a m p l e i v a r i a t e interpretri. Cnd a m vzut, cu v r e o t r e i a n i n urm, Comoara din deal, promitorul d e b u t a l tnrului d r a m a t u r g Corneliu M a r c u , pe scena Naionalului bucuretean (pies jucat, apoi,, cu succes, pe m a i m u l t e scene d i n ar), a m i n t u i t , n acel nceput e x p r e s i v , m a r i p r o m i s i u n i legate de aplecarea a u t o r u l u i spre actualitatea) cea m a i arztoare, de a u t e n t i c i tatea p o r t r e t e l o r scenice, de v i o i c i u n e a i d e firescul d i a l o g u l u i . A m crezut c scurgerea v r e m i i i experiena ctigat l v o r m b o gi pe tnrul s c r i i t o r , maturizndu-1, n-: demnndu-1 l a p r o f u n z i m e , l a sporirea o r i - j ginalitii n scriitur. Cu regret t r e b u i e s

n r o l u l m a m e i . Actria joac a d m i r a b i l acel halo" care se timpul, cu inexplicabil, dezleag n n l a sfrit, meninndu-1 e i , cnd ei cu soul. aspre, cu copiii dur,

interveniile acestora,

enigmatice, prietenii

confruntrile

dreapt, e neleapt, p u n e ntrebri, i a h o trri, d a r las care reri o pe care s pluteasc o i-o ascunde. Nu incertitudine, unei du exagereaz, n-ar p u n neli dis ntr-o c nu lip cu rol, Jida. Cannnobileaz, superioritatea

ns p u n e n j o c u l ei tristee, n u cocheteaz, dar eman poezie. tea f i att de care nitea l u i , ca soul dulescu, lume, sete, .a.m.d. priz Dana Un joac i Cred c n i m e n i i de totul atunci atunci linitit, ou cnd o interpretat calm

de V a l Snmirare pare e

cret, tcut, retrgndu-se nelege dei In mai

n sine ca

nelege n i m i c , e p r e z e n t i a t u n c i cnd lipsete rest, mare cnd apariii sau comunicative, dup

prezent

m a i mic, Preda, nervos,

la M a r g a r e t a Pogonat, L i l i N i c a Dogaru, Valeriu puin cam doctor

Dumitrescu, Mircea erban

tacuzino.

C. 30

Paraschivescu

www.cimec.ro

mrturisim, ns, c n f i r a v a poveste a g r u p u l u i de studeni de 1 construcii (trei biei i o fat), prezeni, o lun, n prac tica de producie pe u n antier, abia m a i plpie, timid, senteia t a l e n t u l u i real i v i guros, ntrezrit a t u n c i . Privit cu atenie, d i n c o l o de unele nsu iri dc suprafa sprinteneala d i a l o g u l u i , unele plcute ciocniri" de v o r b e , c'.eva glumio, pitorescul u n o r portrete Mseaua de minte, d o r i n d u - s e i m a g i n e a tinerei noa stre generaii de i n t e l e c t u a l i , se arat, d i n pcate, a f i o i m a g i n e fals, convenional. Piesa are obositoarele repetri ale u n o r t i pare, scheme care au pecetluit i pecetluiesc nc, n unele reportaje i schie, chiar i n unele piese de t e a t r u , tema p r i m u l u i con tact a l t i n e r e t u l u i cu m u n c a , cu responsa bilitatea social, c u p r o b l e m e eseniale dc via i de moral dragostea, cstoria etc. Abordarea tematicii actualitii rmne, desigur, o nsuire de pre a d r a m a t u r g u l u i Corneliu M a r c u . D a r , c u m reprezentm sce nic aceast actualitate ? 0 suit de scene cotidiene, d i n l u m e a studeneasc, i m p r e g n a te de e n t u z i a s m i de voie-bun ; aspiraii frumoase i peripeii agreabile, m i c i d i s p u t e de i d e i , ncurcturi amoroase (toate, soldate cu cstorii fericite), probleme personale (care, p e n t r u u n m o m e n t , atrag atenia, ca s alunece, a p o i , i m e d i a t , n p l a t i t u d i n e ) , cntece i d a n s u r i , v o r b e de d u h (unele, o r i ginale, altele, preluate de la Schopenhauer i de la ali cugettori clasici), bti (pe an t i e r exist n u n u m a i ngeri, ci i d i a v o l i , o a m e n i ri, care nvrt afaceri necurate, r ' s -

cnd contaminarea virtuoilor studeni). oa le acestea nu se grupeaz n j u r u l unei idei i' n i c i n u polarizeaz u n conflict d r a m a t i c p r o p r i u - z i s , generator de semnificaii. Rea litatea este m u l t m a i bogat dect puterea de observaie a a u t o r u l u i , i a r n p l a n u l t i p u r i l o r , al p o r t r e t i s t i c i i , rezultatele snt p a l i de. Corneliu M a r c u , spre regretul t u t u r o r , nu a cutat s evite clieele, ablonul, n u a ncercat s mearg pe u n d r u m p r o p r i u , c h i a r dac m a i puin neted. Pe u n aseme nea d r u m . m a i puin bttorit, a u t o r u l a r fi p u t u t s exploateze ou m a i mult e f i cien u m o r u l , fie el negru" sau r o z " , cerut de regula u n u i joc comic. Subintitulat comedie, Mseaua de minte nu-i justific t i t u l a t u r a , f i i n d , n cele d i n urm, u n soi de juvenil i zgomotoas agitaie... vesel. Bineneles c, ncput pe mna p r i c e p u t e i echipe de actori a T e a t r u l u i de Comedie, ee se preteaz, cu contaminant d i s p o n i b i l i tate i ntT-o nduiotoare frie, l a ghiduii i la hrjoane amuzante, tinereti, scrierea tt cptat o oarecare via i u n aer de prospe ime. Instalai comod n cea m a i conforta bil variant de i n t e r p r e t a r e , cu scopul clar de a evidenia b r u m a de intenii u m o r i s t i c e ale piesei i de a-i estompa, pe ct p o s i b i l , defectele, a c t o r i i a u j u c a t f r u m o s , cnd pe coarda surztoare a c o m i c u l u i , cnd pe cea a gravitii, impunnd spectacolului t o n a l i tatea specific u n e i petreceri de vacan, de o veselie naiv. Regizorul George Teodore.cu (ntr-un cadru scenografic adecvat m u l t i p l e l o r p l a n u r i ale aciunii, semnat de Sanda Muateecu) a vegheat cu seriozitate i cu b u n - g u s t la 'omogenizarea reprezenta-

I n c e n t r u l scenei, V l a d i m i r Gitan, nconjurat de Iarina Demian, Anca Pandrea, D a n T u f a r u i George Mibi

www.cimec.ro

31

iei, impunnd msur i punnd s u r d i n a c u venit capacitii de improvizaie liber a neurilor, ne^tinghorit dc r i g o r i l e textului. Se tie c, u n e o r i , a c t o r i i , rspunzind lipsei do pretenii a unei a n u m i t e categorii de p u blic, dispus s rid la orice, o i a u razna. O b servaia n u vizeaz, desigur, a c u m , pe n i c i u n u l d i n t r e b u n i i interprei ai acestui spec tacol, care. cu sigur intuiie scenic, au dat relief i varietate unor personaje terse, schematice (cele secundare, ndeosebi, f i i n d scandalos de srace). T o i i a c t o r i i cuprini n distribuia acestui spectacol (ale cror n u m e se afl n caseta de la nceputul cro nicii) merit s fie felicitai p e n t r u p e r f o r mantele i n d i v i d u a l e . D a r nota cea m a i m a r e , p r e m i u l c t i cunun, trebuie s le acordm l u i George Mihi, p e n t r u c 8-a depit pe sine. c r o i n d , aproape fr t e x t , d a r cu t a l e n t i cu haz, u n p e r s o n a j - p r o t o t i p fer mector.

Dan Stoica e u n debutant nzestrat. O m d e f i l m , cea dinti scriere a l u i o destinat nu e c r a n u l u i , c i scenei. Surprinztor, d a r n u m a i ntr-o anumit msur. Promitor, Ultima s u b toate r a p o r t u r i l e . Comedia sa. rpire, arat o sprinteneal a c o n d e i u l u i , d u blat de o siguran rar ntlnit la cei care debuteaz : o sprinteneal care c, do o b i cei, a m i n t i i ascuite i 0 siguran caro e a maturitii precoce. S n u no lsm am rpire n u e o pies deschiz gii. Ultima toare de d r u m u r i , n i c i n u strlucete p r i n personalitate, teritoriul prospectat de D a n Stoica n u o, la rndu-i, v i r g i n , d a r vocaia de comodiograf e evident. L u m e a ctre care se ndreapt atenia tnrului d r a m a t u r g , lumea administraiei b o l n a v e de corupie i tio b i r o c r a t i s m , este cel m a i des vetejit de comedia noastr sati-' ric, tarele acestei l u m i au fost. n u o dat, demascate. I n e d i t i n d r a m a t u r g i e , n u i n proza satiric, n u n publicistic e am n u n t u l , f a p t u l de via, de Ia care se pleac, l n t r - o admirabil nuvel de tineree, nce putul i sfiritul lui Posmoc I I , I ) . H . Popescu a b o r d a p e n t r u ntia oar chestiunea destr mrii contiinei s p o r t i v u l u i , sub presiunea distrugtoare a falilor susintori n i ntre c e r i i brbteti pe gazon, de fapt, p r o f i t o r i fr s c r u p u l e de pe u r m a a c t u l u i s p o r t i v . Eugen B a r b u (Unsprezece). n proz. M . R. Iacoban (Fotbal) i H o r i a Lovineseu (Ultima curs), n t e a t r u , au m a i scris p a g i n i de t o t interesul despre condiia sportivului. Dan Stoica reia p r o b l e m a , p r i v i n d - o d i n t r - u n a l t u n g h i . Tinrul d r a m a t u r g pornete s v o r beasc despre rpirea u n u i fothalist-vedet. Rptul are, ca oricare a l t u l n acest m e d i u , ceva dc operet, v i c t i m a " ader l a a v e n tur, primete u n teanc gros de sute, l o c u in gata mobilat i altele de-ale c o n f o r t u l u i . N u insist. Snt m u l t prea cunoscute ca z u r i l e d i n l u m e a f o t b a l u l u i care au p u t u t constitui punctul de plecare al comediei Ultima rpire. Cei care privesc d i n t r i b u n e , sau mcar la televizor, m e c i u r i l e de f o t b a l , tiu toate astea. Ceilali, h a b a r n - a u . Rei nei, habar n-au despre toate astea, despre t r a n s f e r u r i pltite gras d i n f o n d u r i suspecte, despre a v a n t a j e materiale oferite peste ce ngduie legea, despre aceste aspecte, d i n pcate, nc, destul de frecvente, care c o m p r o m i t a c t i v i t a t e a i mnjesc viaa spor t i v u l u i de performan, Plccnd de l a u n asemenea caz, d r a m a t u r g u l ptrunde m a i adnc n estura c o m p l i cat de relaii d i n culisele s t a d i o n u l u i , desprinznd semnificaiile, deloc n o b i l e , ale i n t e r e s u l u i manifestat de responsabilii existenei u n u i c l u b s p o r t i v de pe lng o ntreprin dere, interes niciodat strin de substaniale avantaje ilicite. Regretabil este c Dan Stoica o abandoneaz pe tnra vedet p e n t r u a se ocupa de ceilali, astfel c f o t b a -

Valeria

Ducea

TEATRUL N A I O N A L DIN CRAIOVA

ULTIMA RPIRE
de Dan Stoica

Data p r e m i e r e i : 3 m a r t i e 1978. Regia : VALENTINA BALOGII. Scenografia : V A S I L E B U Z . Distribuia : J A N C U G O A N ( M a r i n Bombn) ; L U C I A N A L B A N E Z U , V A L E R I U D O G A R U (Zganu) ; D A N W E R N E R ( L u l u Dobrescu) ; M I H A E LA ARSENESCU (Eliza) ; RADU N E G O E S C U (Mircea Pufulete) ; V L A D I M I R J U R A V L E (Sofocle Ionescu) ; MINERVA D. AURELIU (Mclania Orcel) ; I L I E G H E O R G H E ( I o n M a r dare) : V A L E R D E L L A K E Z A (Dut) ; RODICA RADU (Ana) ; VIORICA POPESCU-MIHAIL (Amalia MardareCicoreanu) ; M I H A I C O N S T A N T I N E S - : C U ( I o a c h i m Cpu) ; G H . M A Z I L U ( P r i m u l funcionar) ; D A M I A N O A N C E A ( A l d o i l e a funcionar).

32

www.cimec.ro

Accente grave, strine s p i r i t u l u i piesei, cad prea des pe situaii care se cereau tratate cu sprinteneal, cu verv, cu fantezie. D e c o r u l l u i Vasile B u z , a l t m i n t e r i ingenios, e p o t r i v i t a l t o r piese, m a i grave, m a i m e d i tative. N i c i i n t e r p i f - t u l celui m a i ntins i m a i colorat r o l a l comediei n u era, cred, cel m a i p o t r i v i t . I a n c u Goan, actor b u n , d a r care n u a excelat niciodat n comedie, a realizat u n p o r t r e t s i m p l i f i c a t o r , n tue groase, adoptud soluii ooimode, lenee. A u , d i n cnd n cnd, s c l i p i r i , R a d u Negoescu (Mircea P u f u l e t e ) , M i h a o l a Arsenescu ( E l i z a ) , Bodica R a d u (Ana), Minerva D . Aureliu ( M e l a n i a ) . D a n W e r n e r c stnjenit de perso n a j u l su ( L u l u Dobrescu), d a r l duce la b u n sfrit cu serioas corectitudine, ca i Viorica Popescu-Mihail (Amalia). D a n Stoica, d r a m a t u r g nceptor p l i n de p r o m i s i u n i , n u a a v u t pe d e - a - n t r e g u l ansa u n u i d e b u t scenic f a v o r a b i l ,

Virgil

Munteanu

Dan Werner nescu (Eliza)

(Lulu)

i M i h a c l a

Arse-

TEATRUL I O N C R E A N G

lLstul care se anuna foarte interesant i n evoluia l u i plete t r e p t a t , p e n t r u a se terge nspre f i n a l , n c i u d a u n e i reapariii spectaculoase, d a r fr temei (psiho) logic, nceput sub s e m n u l u n u i interes m a x i m , comedia sfrete n a r t i f i c i u . D i n dorina de a face toate lucrurile, explicite, autorul a d e v e n i t p r o l i x i didacticist. L a T e a t r u l Naional d i n Craiova, piesa a fost pus n scen de o regizoare e x p e r i mentat i harnic, V a l e n t i n a Ba'loghj oare a c i t i t a t e n t t e x t u l i 1-a u r m a t ntocmai, c u m i n t e i resemnat. Snt cazuri cnd se cere O colaborare activ a r e g i z o r u l u i c u d r a m a t u r g u l , m a i ales a t u n c i ond acesta d i n urm este d e b u t a n t , snt cazuri cnd r e g i z o r u l tre buie, spre f o l o s u l piesei, s limpezeasc t e x t u l nsui, s-l curee, s-l pieptene, s-l dichiseasc, mpredn c u a u t o r u l , pn l a nlarea l u i pe scen. Piesa, aa c u m a predat-o a u t o r u l t e a t r u l u i , aa c u m a p u blicat-o revista noastr, e o v e r s i u n e de l u c r u , cea m a i apropiat de versiunea d e f i n i tiv, totui, o v e r s i u n e de l u c r u . F a p t u l este e v i d e n t n spectacol, lectura regizoarei, cre dincioas acestei v e r s i u n i de l u c r u , n u c dublat de o formul scenic n stare s-l pun n cea m a i avantajoas lumin. M a i d i r e c t spus, regizoarei i - a l i p s i t , de data aceaeta, p e r s p e c t i v a satiric, d i s p o n i b i l i t a t e a ncid-hazoas, astfel c spectacolul, n l i n i i m a r i , corect, e morocnos.

OCHIUL
de Radu Stanca
D a t a p r e m i e r e i : 14 m a r t i e 1978. Regia i d e c o r u r i l e : R O M E O ST VAR. Distribuia : GHEORGHE VRINCEANU (Bogdan Vod) ; RZVAN TEFANESCU (Solul) ; M I H A I C O N STANTINESCU (Stolnicul Stavr) ; ENACHE MANEA (Roier Hrizescu) : MARIUS R O L E A (Prvu) ; ANDRA T E O D O R E S C U - I O N (Domnia R u x a n dra).

U n precursor a l dramaturgilor moderni, tentai de ,,demitizare", se vdete a f i R a d u Stanca, n d r a m a sa istoric Ochiul (1945). I n reperele i s t o r i o g r a f i c e oare nso esc t e x t u l tiprit n revista Manuscriptuon" (nr. 1 , 1976), M i h a i N a d i n comunic i n t e r e sante d a t e despre t e a t r u l acestui f e r v e n t d i s c i p o l a l l u i B l a g a . S-ar afla, n m a n u s c r i s , m a t e r i e p e n t r u ase v o l u m e de t e a t r u , piesele

www.cimec.ro

33

Gheorghe. Vrnceanu (Bogdan Vod) i Andra Teodorescu-Ion (Domnia R u xandra)

simplist i didactic, lsndu-ne impresia unui harnic adnotator al textului ; n munca cu actorii, apar mai degrab adnotaiile, dect textul ! Totodat, scenograf a l spectacolului, actorul-regizor construiete u n cadru plasticridicol prin metaforizrile forate : pentru a sugera nevolnicia urmaului l a scaunul l u i tefan, scena e dominat de u n tron uria, pe oare se car, ou greu, eroul, spre a se aeza ca u n veritabil Guliver n ara uriailor pe o margine ! N u mai vorbim de ideea, ilar, dc a pune actorul s n chege lemnria unui modest tron ima ginea, n miniatur, a celui uria. Scderea: grav a spectacolului n i se pare, ns, aceea de a nu f i explicat scenic, ndeajuns, meta fora ochiului". Ochiul domnitorului Bog dan (cel Chior), ochi pierdut n lupt, sau ochiul" purttor de sens istoric, contiin: a strmoilor ? Cine n u cunoate piesa, cu greu se dumirete... S-a pus accent abuziv pe expresivitatea sonor a replicilor. Gheor ghe Vrnceanu (Bogdan Vod) strig mereu,, cutnd s exteriorizeze clocotul nentrerupt al personajului. Solul, cel care luase Ochiul" n lupt, omort, n final, prin clcarea legii strmoeti a ospeiei, e nfiat, haimletian,. de Rzvan tefnescu. Mihai Constantinescu, n Stolnicul Stavr, purttorul de cuvnt nelept a l dregtorilor btrni, a plcut prin msur i prin sobrietate. 0 bun actri a. teatrului, Andra Teodorescu-Ion, ntruchipea z cu lirism tragic pe Domnia Ruxandra, nefericita logodnic munteanc, atras de* misterul ochiului Muatei". O noutate cu orice pre n lectura scenic a unei drame istorice interesante a umbrit tentativa, foarte ludabil, de a mai resti tui o pies, dintre multele inedite ale l u i Radu Stanca.

fiind orndute dup o logic interioar. I n drama Ochiul se renvie un 'episod din isto ria Musatinilor, vremea l u i Bogdan al IlI-lea (cel Chior, 15041517), fiul marelui tefan. O epoc sumbr, potrivit viziunii dramatur gului, care nu pstreaz nimic d i n mreia anterioar. Bogdan e u n coleric (l amintete pe tefni a l l u i Delavrancea), n care sngele muatin lucreaz pentru pierzanie, i nu pentru mrire. Piesa se subintituleaz ..fantasm tragic", vrnd s avertizeze c nu avem a face cu o reconstituire istoric, ci cu o proiecie a caracterelor stpnite de patimi. Bogdan a pierdut, n btlia d i n Codrii Cosminuhii, Ochiul", nsemnul sim bolic al puterii strmoeti, semn artat pe riodic, de Rusalii, poporului. Pustiul d i n su fletul voievodului se ntinde, el pierde m sura lucrurilor, simte apsarea strmoilor, i mascheaz slbiciunea p r i n gesturi ne cugetate, ce duc la crim. Un tnr actor, de curnd i absolvent de regie, Romeo Stavr, propune, n cadrul Studioului tinerei generaii", o versiune sce nic adaptat dup manuscrise", dei piesa e tiprit ntr-o prestigioas revist de isto rie literar. E l a cutat s traduc" meta fora i s explice simbolurile ntr-un mod 34

lonu N i c u l e s c u

TEATRUL A. DAVILA" DIN PITETI

TIGRUL N PAPUCI
de M i h a i l J o i dea

Comedie vag burlesc, cu situaii insolite,, piesa l u i M i h a i l Joldea dezbate u n caz da etic familial. U n scriitor, cu extravagane de comportament, este n pragul divorului..

www.cimec.ro

Data premierei : 9 martie 1978. Regia : I O N FOCA. Decorurile : EMIL MOISE. Costumele : IRINA LEU. Distribuia : I O N R O X I N (Emil Grindea) ; ILEANA FOCA (Dann Grindea) ; P E T R E D I N U L I U (Puiu, f i u l lor) ; I L E A N A ZRNESCU (Me najera) ; R A D U CORIOLAN (Lic H a ralamb) j M I O A R A I A T A N - S C A R L A l (Emma Dimitriu) ; A U R E L D U M I N I CA (Unchiul Paul) ; JUL1ETA S T R 1 M B E A N U - W E I G E L (Tanti Ortansa) ; E L E N A UULAN (Simina) : E M I L I A N CORTEA (Onu) ; M A R I A ANDREEA RAICU (Fata) : F L O R I N PRETORIAN (Medicul) ; P O M P I L I U M I H A I (Asistentul).

F i u l , n complicitate cu prietenii, joac o fars juvenil teribililor" si prini, leouindu-i de gesturi fatale". 0 schem dramaturgic, generoas n situaii pe care drama turgul le poate lua din via". lesne de neles c subiectul, n sine, place, mai ales cnd replicile snt vioaie, iar actorii au un ndelung exerciiu comic. Pe acest f i r epic, simplu, M i h a i l Joldea a dat o comedie fr pretenii, cu destule eincope ale tensiunii dramatice, uor de tradus scenic, graie unei dezinvolturi de replic i de situaie proprie pieselor care destind". Prelund textul, ac torul I o n Foca 1-a transpus cu aplicaie, ndelunga sa practic teatral orientndu-1 ctre u n spectacol n care actorii s acopere, prin hazul personal, lacunele scriiturii. Esto o reprezentaie n buna tradiie a spectaco lelor de divertisment, unde ee vorbete, rznd, despre l u c r u r i grave. R i t m , culoare, duioie, atribute urmrite consecvent de re gie, ntr-un decor luminos (interioare moder ne, intime, cochete) semnat de E m i l Mo isc, articuleaz o montare gndit atracios, pentru omul d i n stal. Convins, cu n-* dreptire, c oamenii au nevoie de asemenea seri, n tedtrul lor, I o n Fooa a selectat o bun echip actoriceasc pentru a vorbi m preun despre dragoste, tineree, emoie, tan dree. I o n R o x i n , tigrul" domolit, rentors la papucii siestei familiale, este acelai actor p l i n de farmec, remarcat de noi deseori.

I n prim-plan, Ileana Foca i Radu Coriolan. I n planul doi, I o n R o x i n , Petre DinuKu i Ileana Zrnescu

Ileana Foca (soia scriitorului) confer per sonajului tandreea discret a femeii care iubete profund. o actri ajuns la ma turitatea expresiei artistice i e de mirare c joac att de rar. U n bun crochiu carica tural reuete Julieta Strmbeanu-Weigel, n tr-o a cu pretenii mondene. Radu Corio lan, ntr-un r o l de avocat corupt, d m sura unui talent deplin, prin gama nuane lor cu are coloreaz abjecia personajului. 0 nemoaic menajer, cu pitorescul rostirii, nfieaz Ileana Zrnescu, excelent actri organizatorul de comedie. Putiul teribil, loviturilor" etice, este jucat de Petre D i n u l i u , fr efort, cu temperament adolescentin perfect credibil. Merit o consemnare, pentru spiritul de echip, i interpreii rolurilor de plan secund, actori reinui i d i n alte re prezentaii, pentru seriozitatea lor Mioara Iatan, Aurel Duminic, Maria Andreea R a i cu, Emilian Cortca, Florin Pretbrian, Elena Tuulan.

lonu Niculescu
35

www.cimec.ro

O CAPODOPER SHAKESPEAREAN
TEATRUL NOTTARA'

TIMON DIN ATENA

o realitate : foarte tinerii regizori so apropie greu, cu sfiala, <lc marile piese ale l u i Shakespeare. Excepie fac Manea (Mac beth) i Ieremia (Hemic al VI-lea). Ceilali aleg comediile sau se apropie prin nvluire, abordnd tragediile altor dramaturgi a i Re naterii engleze. Dc prisos s exempli i'ic, faptele snt cunoscute. Le rmne regizorilor notri din generaia de mijloc s dea, d i n ciad n cnd, hotrtoarea prob a ntlnirii cu tragediile. Consecina e limpede : de la Hamlet, Richard al -lea i Macbeth, nici un spectacol Shakespearean important nu s-a prOdus. Teatrele noastre n u joac Othello, nu joac Romeo i Juliet a, nu joac Rege/e Lear. Fa de potenialul creator existent, spectacologia shakespearean e srac. Hamlet trece pe ling Cairamitru aa cum a trecut pe ling Rebengiuc, vrsta e neierttoare. S preuim, deci, cum se cuvine, consecvena l u i Dinu Cernescu, singurul, dintre regizorii notri de azi, care ne druie, la intervale reguilate, spectacole de nsemntate, n a n samblul vieii noastre teatrale, cu piese de Shakespeare. S n u t r i m sperana c o v a face i de aci nainte, rspunznd unei ne tefan Iordacbe (Apcmantus) i George Constantin (Timon) Finalul spectacolului : I o n Dichiscanu (Alcibiade), asediat de adulatori

36

www.cimec.ro

ccsitt a p o l i t i c i i noastre teatrale, rscolind ambiiile m a i t i n e r i l o r colegi i implicndu-sc pe sine n cea m a i generoas d i n t r e p o s i b i liti. D i n u Cernescu este a z i u n regizor m a t u r , Msur pentru msur i Ilamlct snt spectacole care marcheaz apsat evoluia l u i , i a r Timon din Atena semnific m u l t m a i m u l t dect o opiune afectiv. Este, n p r i m u l rnd, o a t i t u d i n e polemic fa de i e rarhizarea lene i osificat a valorilor shokespearcene. Se tie, Timon din Atena a fost ignorat peste t r e i secole, a p o i s-a r e p r e zentat mutilat, n prelucrri i adaptri, m a i a p o i s-a j u c a t r a r i ntmpltor. Dei m u l t preuit de cunosctorii i i u b i t o r i i l u i Shakespeare de l a n o i (Eminescu inteniona c h i a r s-o traduc), dei pus n larg c i r c u laie p r i n transpunerea, de remarcabil v a loare poetic, datorat l u i D a n Duescu i Leon Levichi, piesa n u s-a reprezentat dect o singur dat, n stagiunea 197374, la T e a t r u l d e N o r d d i n Satu M a r e , cu slab ecou. T e a t r u l Nottara", p r i n spectacolul r e cent realizat, o aaz n rnd cu m a r i l e v a l o r i ale l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e u n i v e r s a l e ofe rite publicului. Alegerea piesei este, p e n t r u D i n u Cernescu. i o a t i t u d i n e polemic fa de l u m e a d o m i nat de b a n i ; o a t i t u d i n e declarat politic,

fa de o r i n d u i r i l e sociale d i n t o t d e a u n a , i m a i cu seam de a z i , care o m u l d e v i n e r o b u l , v i c t i m a avuiei, n care u m a n i t a t e a este mcinat i distrus dc relaiile de p r o prietate. Spectacolul T e a t r u l u i Nottara" p o lemizeaz deschis cu societatea capitalist. A i c i n u ncape n i c i u n echivoc. R a p o r t u r i l e n o b i l u l u i T i m o n cu a t e n i e n i i snt stabilite e x c l u s i v de i n t e r e s u l manifestait fa de bo gia nemrginit a e r o u l u i . Oricare alt r e laie omeneasc, orice simmnt, a u p i e r i t , nbuite de goana dup b a n i , de dorina de a acapara a v e r i , pe orice ci, cu orice pre. T i m o n , fire generoas, simitoare, c i n stit i c u m p l i t naiv, crede adnC n p r i e tenie. I m p a s u l n care intr e de esen tragic. Srcit, n o b i l u l atenian e prsit dc toi, e respins de toi. L o v i t u r a e nucitoare. Prbuirea l u i T i m o n e vertiginoas, adev r u l p r i v i t n o c h i adevrul c o m u l v a loreaz ct averea l u i n a u r , i n u cit este el nsui l orbete. Contiina l u i ee r sucete d u r e r o s , senintatea face loc urii, se revars asupra ntregii ceti, fr ura alegere ; cercul u r i i se lrgete, ca s c u prind u m a n i t a t e a , n a t u r a , u n i v e r s u l nsui. Toi snt hoi, t o t u l e hoie. T i m o n fuse d e o a m e n i , se afund n p u s t i e , p r i n t r e j i v i n e , i piere, p e n t r u c n u poate supravieui acestei experiene de via.
n

D a t a p r e m i e r e i : 27 m a r t i e 1978. Regia : D I N U C E R N E S C U . Deco r u r i i costume : D I M I T R I E S B 1 E R A i M A R I A S T O E N E S C U . Versiunea romneasc : D A N DUESCU i L E O N LEVICHI. Ilustraia muzical : I. HETEA. Distribuia: G E O R G E C O N S T A N T I N (Timon) ; I O N D I C H I S E A N U (Alcibiade) ; T E F A N I O R D A C H E (Apem a n t u s ) ; H O R A I U M A L A E L E (Poe tul) ; V I C T O R T R E N G A R U (Picto rul) ; C O N S T A N T I N GURIA (Giuva ergiul) ; M I H N E A M O I S E S C U (Ateni a n u l btrn) ; M I R C E A A N G H E L E S C U (Senatorul I ) ; R A D U DUNAREANU (Senatorul I I ) ; T E F A N R A D O F (Fla vius) ; M I H A I PRUTEANU (Flaminius) ; DORIN MOGA (Lucullus) ; PETRICA POPA (Lucius) ; A L . C I P R I A N (Sempronius) ; G E O R G E P U N E S C U (Caphis) ; V I O R E L C O M A N I C I (Philotus) ; V A L E R I U A R N A U TU (Hortensius) ; T O N Y Z A H R I A N ( U n atenian) ; E L E N A B O G , C A M E LIA ZORLESCU, IOANA CRCTUNESCU (Femeile) ; M I R C E A JIDA, V A L E N T I N T E O D O S I U (Tlharul 1) : VALERIU PREDA, CONSTANTIN B R I N Z E A (Tlharul I I ) ; N A P O L E O N CREU, GRIGORE CONSTANTIN, FRAN A P O S T O L (Atenienii).

Cum se vede, c o n f l i c t u l piesei e s i m p l u . S i m p l i s t , a u spus muli c o m e n t a t o r i . I n e x a c t , el este s i m p l u , direct, fr hiuri, fr complicaii, d a r mre n s i m p l i t a t e a l u i , mre p r i n vastitatea de n e c u p r i n s a poeziei tragice carc-1 nsufleete. Eroul triete, b r u t a l i intens, o singur experien. F a p t u l d i m p r e s i a de s i m p l i t a t e . o capcan n care se poate p r i n d e oricine. D i n u Cernescu s-a lsat i e l , ntr-o msur, p r i n s n acea st captean. D o r i n d demonstraia i d e i i c aurul dinamiteaz toate v a l o r i l e morale, D i n u Cernescu l transform pe T i m o n d i n erou n a r g u m e n t . Calea ctre elul d e m o n straiei sale e cea m a i scurt, cea m a i d i rect. i cea m a i uscat, m a i tioas, m a i rece. Spectacolul e r i g u r o s , d a r auster. D senzaia u n u i copac d e s f r u n z i t , a crui t u l pin se nal v i g u r o s , d a r cruia i lipsete podoaba coroanei. S ncercm o explicaie a acestui s e n t i m e n t de insatisfacie. Piesa are dou pri. D i s t i n c t e . Nete. Opuse. Spec t a c o l u l ncepe o f e r i n d u - n e o i m a g i n e de o neasemuit frumusee i de o m a r e for de sugestie. P r i n a b u r i i z o r i l o r , l a ceasurile cnd noaptea se destram, pesc h a l u c i n a t , n paii u n u i dans grotesc, brbai i f e m e i c u c h i p u r i obosite. Snt petrecreii cetii, l a captul u n u i osp, l a nceputul a l t u i a . P a r c pleac, d a r i parc a b i a v i n n casele generosului T i m o n . Snt elegani i-i poart cu elegan h a i n e l e l o r scumpe. A s u p r a l o r se revars m u z i c a l u i J o h n K a n d e r d i n f i l m u l Cabaret. A u strlucirea stranie a u n u i etol de f l u t u r i de noapte. 0 , la belle poque!

www.cimec.ro

37

Imaginea, repet, de o rar frumusee i <lc o marc fora de sugestie, provoac u n oc. U n d e e A t e n a a n i l o r p a t r u sute nain tea erei noastre, cetatea desfrului, a c o r u p iei, a p i e r z a n i e i ? N u e. Sntem ntr-un ora m o d e r n , p e l a nceputul v e a c u l u i no s t r u , sntem l a R o m a , la Paris, l a l o n d r a , la N e w Y o r k , o r i u n d e s-a instalat, distrugtoa re, d o m n i a a u r u l u i , u n d e se fac tranzacii comerciale, u n d e se mprumut b a n i , cu dobnzi care d u c la ruin, u n d e a u loc c r a h u r i financiare, u n d e o a m e n i i se sie, nemilos, ca fiarele, p e n t r u avere. o i m a gine cu t o t u l neateptat, dar, n esena e i , posibil i. la u r m a u r m e i , deloc inedit. T i m o n , n o b i l u l A t e n e i antice, poate f i a r m a t o r u l atenian d i n epoca c o l o n e i l o r , n u s i t u area n t i m p e important. S a l t u l peste m i l e n i i n u schimb, realmente, cu n i m i c esena i d e i i . Dimpotriv, o face m a i percutant. George Constantin se bucur ca u n c o p i l s-i revad p r i e t e n i i , n a i v i t a t e a e r o u l u i su e peste f i r e , ncrederea nemrginit n cinste i n p r i e t e n i e i se citete n o c h i . A r e o buntate moale, de colos blnd i lenevos, o ncpnat prostie s cread c i m a g i n e a l u i despre l u m e a n care-i irosete averea i tinereile e cea m a i adevrat. Trezirea e dureros brutal. Colosul se dezlnuie, nfri cotor. A d u l a t o r i i f u g , nspimntai, T i m o n rmne, mre n n e c u p r i n s a l u i d u r e r e i singur. Pn n acest punct, spectacolul crete g r a v , emoionant, nlat de btaia de a r i p i m a r i a poeziei tragice. Partea a d o u a , se tie, i mut l o c u l aciunii departe de l u m e a cetii, T i m o n se afund n desiul c o d r u l u i , acolo u n d e slluiesc j i v i n e l e , departe, ct m a i d e p a r t e de o a m e n i . A r f i l o c u l s ne a m i n t i m ce r o l joac n a t u r a , n a t u r a slba tic, n a t u r a p r i m i t o a r e i darnic, n a t u r a , p u r si s i m p l u , n t r a g e d i i l e l u i Shakespeare. A r f i l o c u l s ne a m i n t i m de L e a r , de Prospero, de Cymbeline... I n spectacolul T e a t r u l u i Nottara", T i m o n nu-i m a i gsete l o c u l n i n i m a pdurii. E l se oprete l a m a r g i n e a cetii, pe u n m a i d a n de dejecii, p r i n t r e tomberoane i cartoane dc a m b a l a j , c a u c i u c u r i v e c h i i c u t i i de conserve, ca u n f a l i t i z g o n i t d i n cetate, dnd trcoale ce tii i n u f u g i n d de ea, cutnd p r i n g u noaie r e s t u r i l e civilizaiei care strlucete n u prea departe. E r o u l n o s t r u tragic e u n b i e t clochard. Abundena de amnunte d i n ca**> e constituit maidanul (decoruri : D i m i t r i e Sbiera i M a r i a Stoenescu), n c o n t r a s t v i o l e n t cu mreia scenei despuiate, d i n p r i m a p a r t e , coboar jos de t o t t o n u s u l general a i s p e c t a c o l u l u i . Ambiana e concret, e r o u l se zbate z a d a r n i c s se desprind, mreia s u ferinei l u i T i m o n se destram, George Con stantin d e v i n e u n m i z a n t r o p scandalagiu. S u f l u l tragic s-a p i e r d u t , T i m o n se stinge n c h i p de h i p p y .

P o r n i t n zbor nalt, spectacolul I u i D i n u Cernescu sfrete n alergare gfit. D a r n u e u n eec de natur profesional. Spectaco l u l pstreaz^ pn n f i n a l , n i v e l u l artistic a l gndirii u n u i regizor r i g u r o s i e x p e r i m e n t a t . F i n a l u l nsui e gritor. A l c i b i a d e a cucerit cetatea. A d u l a t o r i i de altdat a i l u i T i m o n l nconjoar pe n o u l stpn. O r d i n e a l u c r u r i l o r n u s-a s c h i m b a t . C u c e r i t o r u l 6e las a d u l a t . D o m n i a a u r u l u i , v r e a s spun spectacolul, n u se modific deot odat cu destrmarea s i s t e m u l u i nsui. D i n u Cernescu e consecvent cu demonstraia, pn la c derea c o r t i n e i . D a r , u n d e e t r a g i c u l n o s t r u e r o u . unde e T i m o n ? S-a ters, s-a p i e r d u t , s-a t o p i t . Flacra e r o u l u i a nceput s plpie nc de cnd George Constantin scormo nea p r i n gunoaie. E a se stinge, fiindc n u m a i are o x i g e n u l poeziei. Considerabil redus, t e x t u l pierde m a i cu seam ncrctura de simire, ot c u p r i n d e firea omeneasc. Geor ge Constantin pornea ctre o m a r c creaie. A atins doar n i v e l u l u n e i realizri de bun calitate. Salutm cu i n i m a plin de b u c u r i e revenirea acestui a r t i s t r e m a r c a b i l ; m u r m u r u l , oapta, v o r b a rostit c a l m , strigtul, u r l e t u l l u i ne fascineaz. D a r se mic n e g l i j e n t , gesticuleaz d e z o r d o n a t , u n e o r i i-e ndeprteaz de e r o u , d e v e n i n d el nsui, George Constantin-cel-de-toate-zilele. N i c i cei lali interprei n u strpung p l a f o n u l r e a l i zrilor corecte, ca s se nale ctre creaie. P r i n t r e ei snt a c t o r i strlucii n i t r u p e i : tefan Radof. M i r c e a Anghelescu. I o n D i c h i seanu. tefan I o r d a c h e , Iloraiu Mlele. Fiecare portretizeaz s i g u r , cu p r o f e s i o n a l i tate, d a r l u c r u r i l e se opresc a i c i . V a t r e b u i , ntr-o z i , s cutm rspunsul d r e p t i f e r m Ia o ntrebare : de ce, n unele spectacole ale l u i D i n u Cernescu, personajele n u str lucesc, a c t o r i i n u vibreaz, n u a r d , n u urc p i s c u l creaiei adevrate ? V a t r e b u i s cu tm acest rspuns, firete, dac ntrebarea e adevrat, dac n u e d o a r o prere. Spec t a c o l u l T e a t r u l u i Nottara" este, dei d i s c u t a b i l , u n spectacol i m p o r t a n t . Datorm acest spectacol l u i D i n u Cernescu, regizor r e m a r c a b i l , a r t i s t m e r e u n ntrecere c u sine n sui, niciodat mulumit, d o r n i c s se nde prteze ct m a i m u l t i ct m a i repede de ceea ce Peter. B r o o k numete regizor m o r t a l " ; adic, citez, regizor care n u provoac n i c i u n f e l de oc r e f l e x e l o r condiionate. N u ncape ndoial, D i n u Cernescu n u este i n u v a d e v e n i u n regizor m o r t a l " , u n p r i zonier a l meteugului, u n amorit n expe riene sleite. Calea ctre m a r e a art i st deschis ! Cu o condiie : s accepte ade vrul n u prea c o n f o r t a b i l , e d r e p t c e t o c m a i t i m p u l p o t r i v i t s-i recondiioneze p r o p r i i l e reflexe. <

Virgil

Munteanu

38

www.cimec.ro

GORKI, AZI
TEATRUL B U L A N D R A "

MICII BURGHEZI
D a t a p r e m i e r e i : 1 0 f e b r u a r i e 1978. Regia : I O A N TAUB. Costumele : S V E T L A N A CHIOPU. Distribuia : VICTOR RERENGIUC (Ressemcnov) ; I C A M A T A C H E , L U MINIA G H E O R G H R U (Akulina I v a novna) ; F L O R I A N P I I T I (Piotr) : GINA PATRICHI (Tatiana) ; D A N NUU (Nil) ; MIHAI MEREU (Percihin) ; V A L E R I A O G A N U (Polea) ; M A R I A N A M I H U (Elena N i kolaevna) ; PETRE GHEORGHIU (Teterev) ; R O D I C A S U C I U - S T R O E S C U (vetacva) ; G E L U C O L C E A G (ikin) ; M A R I A G L I G O R (Stepanida) ; E M I T . REISENAUER, M I H A I VASILE BOGHIA (Medicul).

Maxim Gorki i-a i n t i t u l a t piesa, la nceput, Scene din casa familiei Bessemennv; c p o s i b i l ca c e l u i obinuit c u t i t l u l Micii burghezi i cu i m a g i n e a asociat l u i

p r i m a notaie a a u t o r u l u i s i se par m a i adecvat realitii d e a z i a spectacolului d e pe scena T e a t r u l u i Bulandira". D i n dou m o t i v e . Inti, p e n t r u c realizatorii n p r i m u l rnd, r e g i z o r u l l o a n T a u b ti-au urmrit cu precdere accentuarea u n o r l i n i i ale conflictului, a unor momente, anume, de intensitate i a u n o r efecte, n-au p r o p u s o d e l i m i t a r e o s t e n t a t i v tipologic sau ideolo gic, c i s-au strduit s-a strduit ! s obin ceva m a i m u l t dect toate astea, ceva de d i n c o l o d e l i n i i i d e scheme, o stare dramatic, o stare existenial, realist, d e s t u l de greu de d e f i n i t . A p o i , p e n t r u c n - a u inut c o n t d e unele convenii stabilite n u r m a u n e i l e c t u r i tendenioase, care p r e t i n d e o scprare de flcri n c o n f l i c t u l d i n t r e btrnul Bessemenov i tnrul N i l , o de t e r m i n a r e social categoric a acestuia d i n urm. R e z u l t a t u l : starea dramatic se d e finete d e l a sine, n a t u r a l , concentrat, g r a v , pe p a r c u r s u l desfurrii e i , i a r tendina e implicit. Viaa n casa Bessemenovilor legai p r i n lanurile grele ale a p a r t e n e n ei d e clas, p r i n avere, p r i n t i t l u r i , p r i n prejudeci, p r i n i p o c r i z i e i p r i n r i g i d i t a t e n educaie i n conduit e imposibil, cci e generatoare d e d r a m e , d e ratri, de denaturri. Singura soluie este desprinderea d i n acest i n f e r n , eliberarea simpl, fireasc, sntoas, n n u m e l e p l e n i t u d i n i i personali tii omeneti i a l nobleei d e s t i n u l u i o m u l u i , soluie oare se afl n minile fiecruia.
-

R i t u a l c o t i d i a n : ntr-o atmosfer ncordat, cina f a m i l i e i Bessemenov

www.cimec.ro

Gina

Patriciii (Tatiana) i Ghcorghiu (Tetcrev)

Petro

Scene din casa familiei Bessemenov aeceta e spectacolul Teatrului Bulandra", re gizat n stilul Teatrului Bulandra", de ctre loan Taub, adic cu tiina de a pune n valoare capacitatea de trire luntric a ex celenilor actori de aici i de a crea prin ei, cu ei, adevratele dimensiuni dramatice ale unei familii care pltete pentru falsifi carea esenei sale umane. U n desen foarte apsat, din acest punct de vedere, este cel al l u i Victor Rebengiuc, interpretul l u i Beseomenov. Sigur c actorul realizeaz aici o compoziie, dar, dincolo de aceasta, ceea ce impune personajul, n interpretarea sa, este fora unei autoriti sterile, i nu r i d i colul unei autoriti, cum am fost obinuii. Actorul reliefeaz puternic fanatismul con vingerilor unui om care i-a dirijat destinul ntr-un anume sens i nu pricepe de ce co rabia, sever stpnit, se clatin, se scu fund iremediabil, sub ochii l u i , ca mnat de un fatalism al nesupunerii. Prezena l u i domin : cnd vine el, n urm pete, ca o umbr, Akulina Ivanovna, iar copiii lor, Piotr i Tatiana, amuesc, gata s rbufnea sc, ns, la cea mai mic observaie. Ica Matache d un formidabil sens despersona lizrii Akulinei, siluet fr chip, fr re acii, parc, n afar de aceea de a potoli nepotolitele certuri din cas, cu o fa ne ateptat de autoritar n scena cu Stepanida, cnd se mic pe singurul teren unde-i poate 40

permite s se simt liber acela al intri gilor cu slugile. Florian Pitli nfieaz un Piotr obosit dc toate astea, ratat i argos, cu momente cnd se las tentat de perspec tiva unei alte viei, dar i cu supuneri brute, convenionale, ngenunchind n faa unei autoriti care are cel puin meritul c pledeaz pentru un sens, n faa unei fpturi care nu i-a gsit nici unul. Gina Patriciii c Tatiana, fiina care resimte mai intens drama familiei, pentru c nu se poate desprinde dc ea nici prin sinucidere ; inter preta triete grav datele rolului, cu o con centrare de tragedian care-i strig tcerile i-<i optete, zguduitor, strigtele. N i l , a proape c nu vrea s impun nimic ; nu strig, nu-i iese din fire, n-are lncezeala sfierdlor interioare. E l vine n aceast cas, ca omul de la munc, se spal, mnnc, schimb dou-trei vorbe, realizeaz tensiunea, zmbete i-i vede mai departe de treab, pentru c i-a gsit un rost. Nu ridic vocea nici cnd se nfrunt cu Besseme nov, vorbete simplu, precis, scurt, i bine neles c tocmai asta i scoate din srite pe ceilali. Desigur c e prea simpl aceast interpretare, dar ea se integreaz unui sens i, dc aceea, n-o putem amenda dect n parte. De o impresionant frumusee artistic este interpretarea l u i Mihai Mereu, n Percihin-psrarul, pentru c mbin poezia cu fora autenticului, o individualitate oarecum ciudat, cu suflul unui univers generos. Polea, de care se ndrgostete N i l , e Vale ria Oganu, exact ce trebuie, cred eu, pen tru definirea simplitii unui personaj creat din l i n i i atrgtoare i din instincte bune. Mariana Mihu apare n Elena Nikolaevna i joac bine deruta pe care tie c o pro voac n casa acestei f a m i l i i contorsionate, joac fr prea mare efort, pn n cele dou momente n care i dezvluie, n faa l u i Teterev, poezia sufletului, i n faa l u i Bessemenov, curajul de a-1 nfrunta, mo mente n care pune miestria cuvenit. Te terev, personaj n j u r u l cruia s-a fcut atla caz pentru masivitatea i tonul l u i de bas, e Petre Gheorghiu. U n timp, parc nu e. Apoi, apariiile sale molatice dezvluie o trstur profund a personajului-filozof, de o mare for i discreie. Spectacol de interprei, aadar. Dar i de confirmare a unei viziuni regizorale pline de tact, care a reuit s defineasc problemele grave ale unui univers nchis.

C. Paraschivescu

www.cimec.ro

TEATRUL RENATERII ENGLEZE

TEATRUL DRAMATIC DIN B R A O V

datorate g e n i a l u l u i coleg al l u i Shakespeare, acelui t i t a n a l t e a t r u l u i Renaterii engleze pe care marea Encyclopaedia B r i t a n n i c a i l numete cel m a i mare descoperitor, ceti m a i ndrzne i m a i i n s p i r a t p i o n i e r d i n ntrea ga noastr literatur poetic". E v e n i m e n t r e p e r t o r i a l , fr ndoial, caro se adaug n e m i j l o c i t la c o r p u s u l destul de sulbstanial, dei Testrns, a l d r a m e i clasice engleze urcate pe scenele noastre, Eduard al -lea, l a Braov, este o nou c o n f i r m a r e a r e v i r i m e n t u l u i p r o d u s aici de ctva t i m p , o certificare a aspiraiilor profesioniste ale c o l e c t i v u l u i i ale c o n d u c e r i i sale, spre u n program t e a t r a l , caracterizat p r i n explorri culturale, p r i n afirmarea u n o r valori inedite, p r i n prospectri d r a m a t u r g i c e i p r i n n o i modele scenice. D r a m a l u i M a r l o w e rspunde predileciei t e a t r u l u i p e n t r u premiere abso l u t e " i, n acelai t i m p , se nscrie n a r i a problematicii contemporane (programatic investigat a i c i ) , piesa f i i n d vzut e x c l u s i v ca o dram politic, ca o tragedie a p o p o r u l u i n condiiile l u p t e i p e n t r u p u t e r e , de t e r m i n a t e de interese de cast i de p a t i m i i n d i v i d u a l e " ca s citm cuvntul r e g i z o r u l u i . Ce reprezint Eduard al II-lea ? L u n g u l s u b t i t l u a l piesei, dup t i p i c u l e l i sabetan, rezum olar datele p r o b l e m e i . A vindu-i sursa n c r o n i c i l e l u i H o l i rushed, dar i n Mirror for Magistrates i De Casibus, scrieri p o p u l a r e d i n secolul a l X V I - l e a , d r a m a se subintituleaz ncercata domnii, i moartea jalnic a lui Eduard al doilea, regele Engliterei, cu tragica pierzanie a tru faului Mortimer i de asemeni viaa i moartea nobilului Gaveston, marele conte de Cronwall i puternicul favorit al regelui Eduard al doilea. Povestea, e x t r e m de bogat n peripeii, mpnat cu nenumrate fapte i mbibat de d e t a l i i , deseneaz u n model, o structur, i a n u m e , nlarea n r a n g i n p u t e r e i a p o i decderea, pn l a distrugere, a perso n a j e l o r centrale. D r u m u l l u i E d u a r d , de l a mreie nemrginit i t r u f i e capricioas la m i z e r i e jalnic i umiline, ncorporeaz a l t e cteva destine s i m i l a r e , ce refac, pe alte s p i r a l e , m a i m i c i , t r a i e c t o r i a e r o u l u i , urmrindu-se, ntr-o demonstraie implicit, rolul nefast a l t i r a n i e i i eecul celor ce n u ne leg i m p e r a t i v e l e i s t o r i e i , lsndu-se dui de vadurile ntmpltoare ale dorinelor i i n stinctelor. I n Eduard al II-lea n u apar per sonaje t i t a n i c e , ca n celelalte scrieri m a r l o w i e n e (Tamerlan sau Barabas), chiar d i m p o triv, E d u a r d este u n suflet slab, u n biet i n s sfiat de p o f t e m i c i i de ndoieli m a r i : puternic, ns, fenomenal apare l u m e a p i e -

EDUARD AL II LEA
de Christopher Marlowe

D a t a p r e m i e r e i : 25 f e b r u a r i e 1978. Regia : M I R C E A MARIN. Sceno g r a f i a : ( M I H A I M D E S C U . Versiunea romneasc : MIRCEA MARIN i M A R I U S ROBESCU. Distribuia : MIRCEA ANDREESCU (Eduard I I ) ; TEFAN P E T R E (Prinul Eduard) ; DAN DOBRE (Kent) ; C O S T A C H E B A B I I (Gavcston) ; TEFAN ALEXANDBESCl) ( U n abate, Btrnul M o r t i m e r ) ; D A N S A N D U L E S C U (Mortimer) ; G E O R G E GRIDANUU (Warwick) ; I O N J U GUREANU (Lancaster) ; C R I S TOLOVEANU (Pembroke) ; MIHAI P O P E S C U (Leicester) ; T E F A N D E D U F A R C A (Berkeley) ; SA V U R A HOVEANU (Btrnul Spencer) ; G A BRIEL SANDULESCU (Spencer) ; N I C O L A E A L B A N I ( A r h i e p i s c o p u l de C a n t e r b u r y ) ; C. V O I N E A DELAST ( E p i s c o p u l de Coventry) ; G E O R G E FERRA (Baldock) ; M I R C E A B R E A ZU (Gurney) ; MIHAI BALA-JUJUC (Matrevis) ; N I C O L A E C. N I COLAE (Lightborn) ; CONSTANA COMANOIU (Regina Isabella) ; L U M I N I A B L N A R U (Fiica d u c e l u i de Gloucester) ; E M A N U E L D O B R E S C U , AUREL JURVALE, NICOLAE D I ESCU, C O N S T A N T I N G R O S U (Sol dai, clugri, o a m e n i de r n d ) .

U n tnr regizor, M i r c e a M a r i n , semneaz o premier absolut, propunnd cu ndrz neal mbogirea repertoriului elisabetan : d e c i , Eduard ai II-lea de Christopher M a r l o w e , pies niciodat jucat pe o scen r o mneasc, u n a d i n t r e cele c i n c i capodopere

www.cimec.ro

41

soi, viguroase, nenumratele caractere, i n t e resant, p a l p i t u l v i u a l u n e i epoci t u m u l tuoase. Mircea M a r i n a c i t i t Eduard al Il-lea cu o c h i i u n u i regizor atras de coala t e a t r u l u i epic, atent la motivrile sociale i la r a m i ficaiile politioe ale relaiilor d r a m a t i c e , i a p r e l u c r a t piesa c o n f o r m g u s t u l u i su ar tistic, nclinat spre desenarea tranant a s o m n u l u i t e a t r a l , spre construirea u n o r ale g o r i i de factur popular. Spectacolul are emoional, o caden frumoas, d i n a m i s m tensiune epic i rezolvri teatrale l i m p e z i , spectaculoase, pe baza u n u i atent decupaj regizoral. Stilistic, m o n t a r e a se nscrie n categoria acelor tratri laconice, convenio nale, care urmresc extragerea situaiilor d i n c o n t e x t u l istoric, considerndu-le n dialec tica permanent a d e v e n i r i i sociale. Sceno g r a f i a ( M i h a i Mdescu) materializeaz gene ros ideile, s e m n u l v i z u a l d e v i n e m o t o r u l ac iunii d r a m a t i c e . M a t e r i a l e l e (lemn i pnz), n t o n u r i a r g i l o s - b r u n e i pmntiu-cenuii, d o m i n ambiana i indic spaiul i t i m p u l : piee londoneze, rmuri n o r m a n d e , sli de t r o n i catedrale, emp de btlie i f u n d de carcer, u n u n i c decor p o l i s e m a n t i c r a cordeaz energic toate l o c u r i l e aciunii, f o l o s i n d ou dibcie l u m i n a . U n r o l a c t i v n practicabilele, aceast scenografie l dein p o p u l a t e de m a n e c h i n e s u p r a d i m e n s i o n a t e , ce-i modific funcia (popor, c u r t e n i , oteni) dup mprejurri, figurnd mulimea mut. L i n i i l e a l u n g i t e ale u n u i gotic t i m p u r i u i elemente de fresc cu ecouri d i n Renatere fixeaz epoca, medieval, n contrast c u l i n i a modern, acuzator militarizat, a costumelor, ce t r i m i t l a m a r e l e m e c a n i s m a l i s t o r i e i . Spectacolul exceleaz p r i n stop-cadre ngrijit rezolvate plastic (ncoronarea, c u imensa m a n t a p u r p u r i e , instantaneu transformat n linoliu p e n t r u morii i m i n e n t e i btlii, spnzurtoarca. alte f e l u r i de execuii, c a p t i v i t a tea, sugestiv marcat p r i n frnghia cu care nvingtorul i trte v i c t i m a , l u p t a d i n t r e cele dou tabere, rezolvat s i m p l u , p r i n trnta d i n t r e d o i exponeni etc.). R e g i z o r u l a d i r i j a t cu m u l t a p l o m b avalana episoadelor i a stpnit cu mn sigur distribuia, destul dc m a r e , ndrumnd a c t o r i i spre j o c u l de relaie, d e c o p a r t i c i p a r e inteligent l a o demonstraie d e l i b e r a t despuiat de patos i de sentiment. I n j u r u l u n u i E d u a r d c h i n u i t de slbiciuni i de c a p r i c i i , j u c a t s o b r u i auster de M i r c e a Andreescu, s-au micat, omogen, cei lali : D a n SnduOescu, u n v i g u r o s i nuanat M o r t i m e r , dnd relief aspru evoluiei eloc v e n t e de la o p o z a n t u l ndreptit l a u z u r p a t o r u l c o r u p t de p u t e r e ; George F e r r a , u n misterios i v e r s a t i l B a l d o c k ; D a n D o b r e , u n nehotrt i, p r i n aceasta, n e f e r i c i t K e n t . I n r o l u l - i n s t r u m e n t a l l u i Gaveston, Costache

B a b i i , onctuos, p u n c t i n d p e r f i d i i feline, a sugerat ct s-a p u t u t f o n d u l secret a l perso n a j u l u i . A p a r e a i c i u n semn de ntrebare (mai snt i altele) : a m remarcat. n acest Eduard al Il-lea, eludarea hotrt a u n o r 'particulariti ale piesei, n p r i m u l rnd a preferinelor p a r t i c u l a r e ale regelui, care se repet insistent pe p a r c u r s u l aciunii i j u s t i fic oroarea pedepsei f i n a l e . Desigur c r e g i a e ndreptit s considere piesa o tragedie c u u n caracter precumpnitor p o l i t i c , p r i n f a p t u l c ridic l a r a n g de p r i n c i p i u n e v o i a esenial de a u t o r i t a t e , de o r d i n e , d e justiie i pace". D a r dezordinea moral care d e c l a n eaz c o n f l i c t u l , criza v a l o r i l o r , care gene reaz d r a m a i d r a m e l e celor apropiai r e g e l u i , se ncorporeaz aici n date specifice, se materializeaz ntr-o situaie a n u m e , e s t o m pat peste msur p r i n generalizarea m a x i m operat n scen. Cred c n - a m p u t e a j u c a Othello omind apartenena m a u r u l u i , i n i c i Negutorul din Veneia, uitnd cine este Shylock... Dac t i r a n i a , d e s p o t i s m u l l u i E d u ard se manifest p r i n v i c i u , p u t e m oare o m i t e c o m p l e t d i n reprezentaie ceea ce co m e n t a t o r i i numesc complexul lui Ganymede? P u t e m oare s reprezentm piesa trecnd peste d e t a l i i caracterizatoare, extinznd doar semnificaiile i limitnd s e m n i f i c a n t u l ? F i rete, p u t e m , d a r riscm simplificri, abor dri schematice. P r o b l e m a merit a f i r e luat i n discuie, i a r iniiativa temerar a l u i M i r c e a M a r i n i a t e a t r u l u i braovean, de a lansa reprezentarea l u i Eduard al II-lea ntr-un spectacol de anvergur, este b i n e venit, cu toate r i s c u r i l e inerente. M i r c e a M a r i n a riscat, eimplificnd (m i n t r e b de ce n u a a v u t n vedere v e r s i u n e a l u i B r e c h t dup M a r l o w e , m a i apropiat de inteniile sale regizorale), d a r a i n a u g u r a t u n c a p i t o l i m p o r t a n t d i n i s t o r i a t e a t r u l u i u n i v e r s a l . A m a i spune c, obsedat de d i n a m i c a aciunii, dc acte i de gesturi, d i r e c t o r u l de scen (cosemnatar a l t r a d u c e r i i ) a d a t prea m u l t la o p a r t e retorica v e r s u l u i , meditaia i metafizica d r a m e i , i a renunat l a s p l e n d i d e pasaje, fastuos poetice ; deci, ntr-un a n u m e sens, a p r e f e r a t scenariul dup M a r l o w e d r a mei lui M a r l o w e . D a r d r e p t u l l a lectur sce nic i aparine n m o d i n d i s c u t a b i l , i M i r cea M a r i n ne-a convins c deine p r i v i l e g i u l u n o r exegeze teatrale personale, adesea, f r a p a n t o r i g i n a l e . L e urmrim cu interes.

Mira losif

42

www.cimec.ro

TEATRUL MUNICIPAL DIN PLOIETI

RDI: DIN KENT


Anonim englez din secolul al Al/Mea
D a t a p r e m i e r e i : 4 m a r t i e 1978. Regia : A U R E L I U M A N E A . Sceno grafia : V I T T O R I O H O L T I E R . T r a d u ecrea : L E O N L E V I C H I . Distribuia : ANDREI BURSACI (Thomas Arden) ; CORNELIU RE VENT (Franklin) ; CONSTANTIN DRGNESCU (Mosbie) ; TEFAN P I S O S C H I (Clarke) ; V I C T O R B U C U RESCU (Adam Fowle) ; R A D U D U M I T R E S C U , TEFAN C H I V U (Bradsham) ; F A B I A N G A V R I L U I U ( M i chael) ; M A R I U S I O N E S C U (Greene); I I O R I A G E O R G E S C U ( R i c h a r d Rcede) ; LUPU BUZNEA (Black W i l l ) ; A L E X A N D R U PNDELE (Shakebag) : CORNELIU C I U P E R C E S C U (Biatul de prvlie) ; A N G H E L B R A T U , N I C O L A E P R A I D A (Barcagiul) ; E F l ' I M I E P O P O V I C I (Lord Cheiny) ; D U M I T R U P A L A D E (Primarul d i n Feversham) ; MIRCEA ARAMA (Un strjer) ; ELENA ALBU (Alice) ; L U C I A TEFANESCU (Susan). Scena, podea d i n scnduri rocate, l u s t r u ite ca d u p a o splare bun, e mprejmuit de perei d i n acelai l e m n , g a r d nlat p a r c d i n a d i n s p e n t r u a f e r i de p r i v i r i nedo

r i t e spaiul c r i m e i ce v a s se petreac ; g a r d u l e strpuns, l a t o t p a s u l , de intrri pori alctuite d i n ipci grosolane ; dea supra, u n grtar, m u i a t n aceeai culoare brun-sngerie, nchide, parc, orizontul... Scena despuiat, goal, aadar, n u d sen zaia libertii, a nemrginirii, dimpotriv, rcuit de ngrditurile de l e m n , oprit l a marginea celor dou trape d i n avanscen, i n dic ambiana nelinititoare a capcanei, a vertizeaz asupra p r i m e j d i i l o r care plutesc n aer... Pe scen, u n singur obiect, d o m i nator, u n jil de l e m n , tron" negeluit, pare o replic domestic l a scaunul p u t e r i i cos mice a l u i M a c b e t h , d i n spectacolul a n t e r i o r a l l u i A u r e l i u M a n e a . Fiindc noua m o n tare, cu piesa a n o n i m u l u i englez d i n seco l u l X V I , reprezentarea Dureroasei i adev ratei tragedii a domnului Arden din Feverslvam, n Kent, este, pe u n d e v a , u n rspuns la Macbeth, o rim, c o n t i n u a r e a u n e i obsesii. Manea desvrete, a i c i , s t u d i u l su scenic dedicat Rului, opereaz o analiz (dar, a v e m senzaia c final, epuiznd d e m o n s t r a ia) a c u p l u l u i m a l e f i c , i n s t r u m e n t a l c r i m e i , expresie v i e i tulburtoare a d e z o r d i n i i m o r a l e , ntr-o l u m e dezechilibrat. ...Dup u n m o m e n t de tcere, n faa sce nei p u s t i i , p r i n t r - o deschiztur, se furieaz fptur bizar ; lipit de z i d , chicotete, u n rs i r i t a n t , d e m e n t , tulbur tcerea, p r e lungindu-i m u l t t i m p u n ecou nelinititor. Acesta e p r o l o g u l reprezentaiei, care ne a nun, cu finee, r e g i s t r u l , desfurarea poe tic i grotesc, totodat, a u n e i ntmplri nebuneti. Arden din Kent, acest reportaj" despre u n z g u d u i t o r fapt d i v e r s asasinarea u n u i panic g e n t i l o m , de ctre soia sa i concu b i n u l acesteia, c u a j u t o r u l s l u j i t o r i l o r casei i a l u n o r ucigai pltii, subiect p r e l u a t de u n a n o n i m elisabetan d i n c r o n i c a l u i H o l i n s h e d i la a crui finisare" se p r e s u pune c a c o n t r i b u i t u n maestru a l epocii, poate M a r l o w e , poate K i d este, l a lectur,

E l e n a A l b u (Alice) i A n d r e i Bursaci (Arden)

www.cimec.ro

43

u n d o c u m e n t e x t r e m dc realist, chiar v e r i s t " , asupra mprejurrilor, l o c u l u i i t i m p u l u i , cu f i l i g r a n u l r a p o r t u r i l o r sociale adine ncrustat n m o n t u r a d r a m a t u r g i c ; ! . Tragedie domestic, crud p r i n exptinerea nud a faptelor repetatele t e n t a t i v e de ucidere a l u i A r d e n , puse la cale de A l i c e , mpreun cu Mosbie, eecul l o r i, n sfrit, c r i n i a , urmat i m e d i a t de npast, sentina capitala, pronunat de u n j u d e este o capodoper a t e a t r u l u i elisabetan i prefigureaz, ca u n cap de serie, d r a m a realist ; Zola i S t r i n d berg se afl n germene a i c i , dar i Puterea ntunericului, d a r t scrierile epice nonficionale ale secolului 20. I n v i z i u n e a l u i M a n e a (i n scenografia l u i V i t t o r i o H o l t i c r ) , Arden din Kent a de v e n i t u n tulburtor poem-invectiv. Specta c o l u l are m a i m u l t e p l a n u r i , urmrite, toate, cu aceeai rigoare : se detaeaz, oniric, gesturile amanilor, aciunile d i u r n e , am nuntele casnice, alianele i dumniile l o r au precizia halucinant a faptelor ireale, c o n t u r u l visului-comar. Manea formuleaz d i n n o u o ars poetica a sa, impunnd p r i n coerena d i s c u r s u l u i poetic, p r i n p a r t i c u l a r i tate stilistic, p r i n fervoare etic. Semnele ortografiei sale se revendic, aparent, de l a acelai cod m a i v e c h i . Cteva litere" r e v i n cu obstinaie caracteristic : stroboscopul, care d u n o r momente-cheie, c r i m e i , m a i ales, o tent neverosimil, u n h a l o , i m a t e r i alitate i, p r i n aceasta, for obsedant, p u tere de vraj ; mnuile negre ale protago nitilor, m i n a acoperit (aici, ca i n Mac beth, semnificnd gestul, f a p t a , neluminat de gnd) ; a p o i , r e g i s t r u l sonor a l montrii, u n registru s a v a n t codificat (muzic, sunete, clopote, f l u i e r a t ) , n care zgomotele p r e l u crate ale n a t u r i i , vntul, f u r t u n a , i a u r o l u l lor d e t e r m i n a n t . Ca n timp st iri : ceaa, sau sub orice spectacol a l l u i A u r e l i u descifrm etare a o Naturii. lipicioi Ma nea, i a i c i u n element, u n ano Reprezentaia ei nf prin ai apa umezelii, nsoete intui mora feluritele

s s detecteze conspiraia ce-1 nconjoar ^ Elena A l b u e A l i c e , nfricotoare p r i n forn obstinat, neabtut, cu care sc dedic total c r i m e i , rului, p a s i u n i i nevrednice ; actria estompeaz d e t a l i u l psihologic r e v e l a t o r i u n favoarea u n u i u n i c resort catalizator a l ener g i i l o r , s t i m u l a t o r a l aciunilor : dorina sl batic, iraional, a posedrii celui iubit. Constantin Drgnoscu rspunde cu aceeai intensitate, i n relaia l o r scenic, dndu-i, i n plus, l u i Mosbfe u n caracter e n i g m a t i c : i u b i t u l , serv i stpn, este iniiatorul sau i n strumentul c r i m e i ? Creierul sau braul ? Personajul realizat de Constantin Drgnoscu nre o l u c i d i t a t e stranie, o detaare foarte modern, u n c i n i s m elaborat. n contrast cu acest registru d e sus", de u n t r a g i s m rece, s u b l i m a t , a l p r i n c i p a l i l o r eroi a i d r a m e i crora l i se adaug prezena discret a l u i Corneliu R e v e n t , n r o l u l d i f i c i l a l c o n f i dentului Franklin, reprezentantul bunuluinim p l a c i d i terestru , montarea ne ofer cel de-al doilea p l a n , cel de jos". Paria" societii, d r o j d i a ucigailor, pegra" lumii i n t e r l o p e , e realizat p r i n p o r t r e t e t a r i , n tue apsate i n c u l o r i v i o l e n t e . F a b i a n Gavriluiu exceleaz n r o l u l cameleonic ni" l u i M i c h a e l , suflet i p u r t a r e de slug btut de toate vnturile intereselor nconjurtoarei L u p u Buznea i imprim l u i Black W i l l , u c i ga nimit, u m o r n e g r u , transmind u n f r i son s i n i s t r u ; M a r i u s Ionescu, l u i Greene, arenda nemulumit n F e v e r s h o m , i n v i d i e rea, ur colcitoare, resentimente t u l b u r i . C u for scenic decantat, c u u n c a l m nemaintlnit pn a c u m , Manea ordoneaz d r u m u l personajelor sale : f e b r i l e , micatee o o v u l s i v , dar, n acelai t i m p , cu o s u b l i mat graie poetic, spre crim scop, i n u m i j l o c personajele i p i e r d , dup aceea, orice raiune existenial, agitaia lorfrenetic t o p i n d u - s e , l a sfrit, ntr-o vizibil cdere n inerie. Pedeapsa l o r este, n ace lai t i m p , ispirea ateptat : l u m e a t r e b u i e s capete u n e c h i l i b r u raional. F i n a l u l , apo log d i d a c t i c a l celor ntmplate, face pe de p l i n explicit m o r a l a implicit a faptelorc u m p l i t e l a oare a m asistat. Arden din Kent se nscrie n p a l m a r e s u l lui A u r e l i u M a n e a ca u n r e c h i z i t o r i u v i b r a n t a l d e z o r d i n i i m o r a l e , ca o denunareardent a Rului, ca o condamnare, fr d r e p t de a p e l , a iraionalului, ce poate rvi , existena. U n r e c h i z i t o r i u transparent, pate t i c , d e u n p r o f e s i o n a l i s m fr fisur, care, fr ndoial, a m o d i f i c a t simitor r e g i s t r u l acestei piese d i n Renaterea englez, d a r a acordat-o l a sensibilitatea i la i n s t r u m e n t a r u l r e g i z o r u l u i de m a r c a r t i s t a l scenei adugnd u n spectacol i m p o r t a n t l a afiul T e a t r u l u i M u n i c i p a l d i n Ploieti.

s e m n u l apei, n ploaia, aburii materializat n gesturile

pcla,

admirabil lor

perdele de protagonitii ia g u s t u l u i liti, i a Manea rostirii n rspuns tur

lumin

fumegoas,

fundamentale.

Piesa a fost tratat ca o alegorie, c u epocii elisabetane p e n t r u dovedit o credin snt lucru

mai nou, la

real n fora magne d u b l a t e de expresivitate a siguran au comanda i au

tic a l i m b a j u l u i textului, cu

poetic. Precizia, acurateea

desenul caracterelor alegorice. A c t o r i i sensibil principal

mentelor regizorale, a u desenat c u d e z i n v o l linia caracterului haurat d e t a l i i l e . A n d r e i Bursaci este Arden,

cerbul" hituit, victim demn, n e p u t i n c i o a

Mira losif

44

www.cimec.ro

C o n t r a p u n c t
HORIA D E L E A N U

Teatral scurt
Cnd ne apropiem, astzi, de teatrul scurt, gndul ne conduce i ctre vremuri n deprtate i foarte ndepr tate^, in care i se poate des coperi o existen prosper. Oprindu-ne, de pild, a supra teatrului asiatic tra diional, constatm c el a preferat acest tip de soluii, praclicind spectacole concen trate, de mare intensitate. Astfel, celebrele reprezentaii japoneze no, afirmate cu strlucire nc din secolul al XlV-lea, nu durau i nu du reaz, ndeobte, mai mull de o or (ca, dealtfel, i pre mergtoarele lor, de pe paroursul unui ntreg mileniu kagura, gigaku, bugaku). M u l t mai aproape de noi, unul dintre foarte ma rii dramaturgi ai lumii con firm, printr-o experien personal, valorile nsemna te pe care i le pot conferi piesei de teatru dimensiunile mai reduse. In prefaa la Domnioara I u l i a , scris in 1888, August Strindberg re lateaz o serie de inlmplri edificatoare, legate de una dintre primele sale ncercri dramatice, I n a f a r a l e g i i , e laborat n cinci acte i sfirit n 1872. Dramaturgul suedez arat c, atunci cnd lucrarea a fost gata, a sim it c ea degaj o impre sie nelinititoare i fragmen tar". Aceasta l-a determinat s-i dea foc, din cenua ei nscindu-se o aceeai-alt lucrare, care l-a satisfcut pe scriitor i care avea un singur act, numrnd cinci zeci de pagini i durnd in scen o or. Literatura dramatic i arta spectacolului contempo ran se revendic, adesea, atit de la teatrul asiatic tradi ional (aa cum declar, in diferite rnduri, Meyerhold, Artaud, Brecht, Grotowshi), ct i de la opera lui Strind berg (aa cum arat explicit Kafka, Codeau, Adamov). Este evident c exist con sonane, n planul zonelor de interes i al modaliti lor de expresie, ntre aceste dou ramuri ale teatrului i valenele moderne ale artei care triete la luminile rampei". Or, aceste interfe rene sigure i fertile se de tecteaz destul de lesne n lumea pieselor i a specta colelor de dimensiuni mai mici. Se poarte afirma c vre mea noastr nlesnete iden tificarea unei adevrate pre dispoziii pentru teatrul scurt, n rlndul cititorilor de literatur dramatic i al spectatorilor. Aceast predis poziie, care se traduce, in mod concret, prin dorina confruntrii cu exemplare de art concentrat, apare des tul de distinct, dc exem plu, i n legtur cu ro manul scurt de .azi, i in legtur cu interesul dc attea ori marcat in ultimele decenii fa de pictura care se exprim prin putere de sintez. Explicaia aces tor preferine se gsete in tipul de sensibilitate proprie omului contemporan, ncli nat spre laconism. Dimensiunile reduse ale lucrrii dramatice snt invers proporionale cil dificultile realizrii lor scenice. Ca i o oper de mai ampl re spiraie, piesa scurt este o bligat s rezolve, pe un spaiu mai puin ntins, n tr-un mod mai dens, o im portant situaie de via, o problem capital pentru o existen, soarta unei idei. i toate aceste sarcini grele,

eseniale, trebuie tratate la pidar, dar duse la capt, prin intermediul unei vibran te concentrri poetice. Poate c tocmai acest generos cor tegiu dc dificulti suplimen tare, care oblig la o grij enorm, la o bun tiin a gradaiei aciunii, n prezen a ta a sigur, axiomatic, lentului, constituie drama avantajoas a teatrului scurt.
t

In acelai context, se mai pun o serie de probleme specifice, de compoziie diamalic, de judicioas alcluire a spectacolului. Mai nth de toate, se cere combtut, nlturat prejudecata con form creia numai ritmurile lente, decupate cu ncetini torul, snt n stare s trans mit profunzimea i auten ticitatea intenselor, tragice lor frmntri psihice. Ade vrul este c, innd seam de datele proprii ale sensi bilitii omului contemporan, de capacitatea sa prompt de reacie, de disponibilit ile unei meditaii concen trate, ritmul excesiv i ne motivat dc lent l desface de obligaiile de participare, l sustrage din zonele de bun i activ contemplare. Totodat, scriitorului i sc definete adevrata valoare nu numai prin scenele pe care le scrie, dar, n bun msur, i prin acelea pe care tie s le evite, s le elimine, printr-un avizat principiu de selecie, din o pera dramatic finit. Aa se ntmpl, desigur, i cu regizorul, n spectacolul c ruia apLudm i ceea ce a avut nelepciunea s nu in clud, ferindu-se de platitu dinile triste ale unei repre zentaii prolixe. Incercnd, cu bun inten ie, s descopere trsturile definitorii ale piesei scurte., unii o vd ca pe un fel de pies-deznodmnt". Intr-o asemenea lucrare, con flictul ar aprea situat, din pornire, la o tensiune foarte nalt ; renunndu-se la eta pele dezvoltrii lui, ncrca rea sa progresiv ncepe din momentele expoziiei aciu nii. Parc la aa ceva s-ar fi gindit dramaturgul, regi zorul, teoreticianul de teatru 45

www.cimec.ro

Nikolai Evreinov, atunci cnd i-a subintitulat piesa ntr-un act Despotul f r u m o s (Krasivi despot), ultimul act al dramei". Este, ns, foarte greu de crezut n aceast monosoluie. Fiindc exist piese scurte, care nu numai c nu debuteaz cu deznodmntul, dar care par s nu aib nici mcar un subiect exact de finit, proiecttndu-i existen a ntr-o linite, aparent, lip sit de tensiune. Absena ac iunii propriu-zise poate fi compensat printr-o vertigi noas dialectic a ideilor, prin zbuciumul surd al psi hicului. S pomenim, iari, des pre lucrarea de tip cehovian ? Nu se poate altfel. Si, aceasta, deoarece epigonii lui Cehov nu obosesc contrazicndu-i inteniile : ei copiaz forma exterioar a dramei, din care, n mod aparent, absenteaz intriga, fr s tie, ns, s creeze intense curente subterane, autentic dramatism, vibrant fior tra gic, n opoziie cu aceti epi goni, dramaturgi talentai scriu piese scurte i mai

lungi, de bun i original inspiraie cehovian, n care aparenele nesemnificative ale gestului simplu, ale dialogu lui, parc, banal snt cptu ite cu importante implicaii i semnificaii. n acest chip, echilibrul de suprafa poar t n el germenii dezechili brului creator, care produc explozii de sens i dc senti ment. Poate c aceast struc tur, cu o dinamic ascun s, concentrat, este una dintre cele caracteristice pie sei scurte. Tocmai de aceea, nu este deloc potrivit s nscriem teatrul scurt nuntrul solu iei unice a piesei-deznodmnt" sau n monostructura piesei de inspiraie cehovia n. De fapt, piesa scurt i gsete, n teatrul contempo ran, nenumrate i variate posibiliti de realizare, un numr de soluii oricum egal cu cel propus de lucrarea dramatic de mai larg re Astfel, gsim, azi, spiraie. ntre altele, n seria pieselor scurte, i mici tragedii, i povestiri dramatice, i dram filosofic, i dram de mo ravuri, i comedie amar, i

monolog, i dram psiholo gic, i comedie cu tent grotesc, i manifest agitato ric, i dram politic. Bogat reprezentat in dra maturgia naional i uni versal contemporan, dispunnd de inepuizabile resurse de varietate expresiv, corcspunznd interesului inte lectual i disponibilitilor de sensibilitate ale omidui de azi, justifiendu-i pe de plin vocaia modern, piesa scurt ocup un loc dm ce n ce mai nsemnat in tea trul zilelor noastre. Se poate susine, n mod ntemeiat, c aria piesei i a spectaco lului scurt se extinde consi derabil. Fr ndoial c teatrul scurt, cu toate c i m rete sfera de influen, nu poate confisca i nici nu aspir s confite ntreaga sfer a teatrului. Dar snt din ce n ce mai muli scri itori i oameni de teatru dispui, astzi, s gndeasc aproape de marele savant francez Claude Bernard, care elogia ideea unei ntregi viei de analiz, pentru o or de sintez.

NOTE

Epistolar lugojean
Sub un titlu de invidiat pentru fora sa sugestiv, Dor de frai" (Editura Fada"), venerabilul muzeo graf loan Stratan public un florilegiu epistolar din colec de istorie i ia Muzeului etnografie din Lugoj. Snt epistole primite de nsemnate personaliti bnene, n majoritate, la nceputul vea cului, tratnd despre legtu rile culturale ntre inuturile romneti. Scrisori ale lui Eftimie Murgu, scrisori c-

tre Coriolan Brediceanu, Caius Brediceanu, Tiberiu Bre diceanu, loan Vidu, toate, ptrunse de nalt spirit pa triotic, toate, scrise la nalta iubirii, de temperatur a frai". Florilegiul epistolar se constituie, aadar, ntr-un simbol al friei intelectuali tii romneti de pretutin deni, la nceputul veacului, n ateptarea (activ !) a u nitii depline. Era i firesc ca, ntr-un astfel de climat, prezena teatrului s fie puternic. Ini mosul muzeograf public, Din corespondena Societ ii pentru fond de. teatru romn, filiala Lugoj", acte privind primii ani de exi sten ai societii dramatice

amatoare din Banat. Snt documente referitoare la ac tivitatea unor cunoscui ani matori teatrali ai Ardealului nceputului de secol Arseni Micu, Aurel P. Bnu, Coriolan Grdinar, Mihail Gas par, Zaharia Brsan. Desigur, i lotul de co responden privind familia Brediceanu ofer date sub staniale cercettorului vieii noastre artistice. Primim i aceast carte lugojean ca o contribuie merituoas la o mult prea mult ateptat istorie a tea trului din Banat. (Utilele ale lui Aurel Bucronologii, teanu i tefan Mrcu, in de un pionierat istoriografie.) I. N.

46

www.cimec.ro

FESTIVALUL
Oradea

NAIONAL

CNTAREA

ROMNIEI"

Sptmna teatrului scurt


ediia a IIa
A trecut o bun bucat de vreme de cnd s-au stins reflectoarele peste spectacolele de teatru profesionist i amator prezentate, timp de o sptmn, pe scena Teatrului din Oradea. Dar ampla manifestare cultural ordean {desfurat sub egida Consiliului Culturii i Edu caiei Socialiste i organizat de Asociaia oamenilor de art din insti tuiile teatrale i muzicale, dc Comitetul de cultur i educaie socialist al judeului Bihor, de redacia revistei familia" i de Teatrul de Stat din Oradea) se nscrie printre importantele aciuni oidturale ale anului } de aceea, ne vom opri s artm ce a nsemnat aceast rodnic ntU nire profesional, n dinamica dezvoltrii teatrului nostru.

Restrns l a o sfer precis delimitat, d a r vital p e n t r u micarea noastr teatrala, Sp tmna t e a t r u l u i scurt, de l a Oradea, l a cea de-a d o u a sa ediie, s-a aflat n e v i d e n t p r o gres, fa d e ediia de d e b u t . E a are m e r i t u l de a-i f i c o n t u r a t personalitatea. Pe coordo nata sa fundamental interferena d i n t r e micarea teatral profesionist i cea de a m a t o r i Sptmn t e a t r u l u i scurt se arat a f i n stare s impun, constant, t e a t r u l scurt, ca realitate artistic, s diferenieze v a l o r i l e i s le promoveze p r i n severe c r i t e r i i de caUtate, s ncurajeze tendinele p o z i t i v e , acelea care p o t d u C e l a creaii, n ca d r u l acestei specii l i t e r a r - t c a t r a l e , rmase, o v r e m e , n urm, mpinse l a p e r i f e r i a intere sului criticii. Participarea m a i numeroas a teatrelor profesioniste ; dezbaterea, n c a d r u l s i m p o zionului o r g a n i z a t pe tema Funcii i modaliti ale spectacolului de teatru scurl' , a aspectelor i p r o b l e m e l o r legate de crete rea calitii p o l i t i c e i artistice a t e a t r u l u i scurt, cerin imperioas, nscris i n r e centele documente de p a r t i d ; consacrarea, p r i n p r e m i i i distincii, de ctre u n j u r i u competent (condus de cunoscuta actri S i l via G h e l a n ) , a u n o r c r e a t o r i a i acestui t i p de spectacol, i m p l i c i t , i a u n o r tendine programatice, snt a r g u m e n t e l e care d e m o n streaz acest progres.
T

ei. Iat o concluzie d i n t r e cele m a i ncuraja toare, ilustrat n m o d strlucit de prezen^ tarea n premier absolut a u n u i a d i n t r e p r i m e l e texte d r a m a t i c e n l i m b a romn cunoscut pn a c u m : Uciderea lui Grigore Vod... (Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa). Socotit, pe bun d r e p tate, e v e n i m e n t u l actualei ediii, reprezenta rea, dup dou secole, a acestei scrieri, n c a d r u l procesului de valorificare a tezauru-* l u i creaiei' naionale, poart semnificaia u n u i p i l d u i t o r act de cultur, cu p r o f u n d e rezonane n contiina o a m e n i l o r de teatru i, credem, a p u b l i c u l u i spectator. Opiunea Teatrului ordean, caracteristic seleciilor repertoriale curajoase i novatoare, p r e c u m i calitatea spectacolului, pus n ecen d o regizorul I o n O l t e a n u , ntr-o expresie sce nic modern, esenializnd strvechi sau mai recente r i t u a l u r i a u t o h t o n e (cronica, n Teatrul" n r . 3/1978, consacr s t a t u t u l de unicat a l reprezentaiei ordene), reprezint ctigul cel m a i i m p o r t a n t a l actualei ediii. ncununarea cu p r e m i i a celor dou spec tacole 0 srbtoare princiar de Teodor M a z i l u (regizor, M i r c e a Cornilcanu) i n ceasul al 13-lea de D u m i t r u Solomon (regi zor, Letiio Popa) este u n elogiu adus d r a m a t u r g i e i romneti actuale i v a l o r i l o r ei certe. Satisfacia pe care o provoac aces te distincii depete, p r i n semnificaie, con semnarea festiv a u n e i competiii. E a t r a duce u n c r i t e r i u de valoare, reliefnd s p o r u l de nsemntate, n p r i m u l rnd sub r a p o r t estetic, p r i n care acest gen de t e a t r u , c o n centrat i m o b i l , poate suscita interesul spe cialitilor i a l spectatorilor.. S-a remarcat,

I n c o n t e x t u l , d i n ce n ce m a i dens i m a i d i v e r s i f i c a t , a l f e s t i v a l u r i l o r i a l manifest r i l o r d e cultur teatral, ce anim viaa s p i ritual a rii, clarificrile ideologice i este tice realizate l a Oradea reprezint u n s t i m u l efectiv p e n t r u micarea artistic n ntregul

www.cimec.ro

47

n i c i , e f o r t u l dc a p r o m o v a , d i n vasta b i b l i o grafie a t e a t r u l u i scurt (oferit de ediiile speciale ale revistei Familia", dedicate Sp tmnii ordene, cuprinznd ctcva sute de t i t l u r i , tiprite la n o i , n u l t i m e l e i r e i de cenii), piesele care aparin l i t e r a t u r i i (fie ea lung" sau scurt"', l i t e r a t u r a este l i t e ratur, existenta ei f i i n d asigurat n u de . . l u m i n i l e r a m p e i " , ci de f a p t u l c poale f i desprit dc produsele mediocre, care se situeaz la p r a g u l cel m a i de jos al i n d i c a iei pies ntr-un a c t " ) . Concluzia c d r a m a , scurt sau lung, este, t r e b u i e s fie, neap rat, oper literar, reprezint o binemeritat v i c t o r i e , pe cmpul de lupt al o p i n i i l o r a n gajate s nlture .prejudecata asupra d i m e n s i u n i l o r i a finalitii acestei pecii d r a matice (trjn pe care se ncrucieaz i sc vor m a i ncruciai i de a c u m ncolo, m u l t e spade). Cu aceU p r i l e j s-a r e c o n f i r m a t valoarea competitiv a u n o r texte scrise de d r a m a t u r g i i notri c o n t e m p o r a n i , n r a p o r t cu pie sele d i n r e p e r t o r i u l strin, i c h i a r cu v a l o r i clasice consacrate. A c t u a l a ediie a alturat, pe afie, l u i Caragiale, Cehov, S a r o y a n , V a m p i l o v , Peter Hacks, n u m e l e u n o r prestigioi dramaturgi c o n t e m p o r a n i : Teodor Mazilii, D u m i t r u Solomon, T h e o d o r Mnescu, I s t v u n Kocsiis, R o m u l u s V u l p e s c u ; i rezultatele au fost edificatoare. Sigur c o p r i v i r e m a i lar g, cuprinznd i opera a l t o r s c r i i t o r i ai d r a m a t u r g i e i noastre de actualitate ( H o r i a L o v i nos cu, P a u l E v c r a c , D . R. Popescu, M a r i n Sorescu, i o n Bieu, L e o n i d n Tcodorcscu, I o sif N a g h i u , Gheorghc V I ad etc.) a r f i con f e r i t f e s t i v a l u l u i ordean o perspectiv m a i larg n ceea ce privete m u l t i t u d i n e a cilor pe care se poate nchega d i a l o g u l d i r e c t , v i u i eficient d i n t r e scen i sal. l)a<r, pn la o v i i t o a r e ediie, pn ce se v a mplini i acest deziderat, s reinem e f o r t u l de a a d u ce pe scen cteva d i n t r e cele m a i reprezen t a t i v e m o s t r e ale t e a t r u l u i scurt. S reinem, a p o i , de ademenea, e v i d e n t a mbuntire fa de precedenta ediie a s i s t e m u l u i d e selecie repertorial, ca i ludabila str danie de a p u n e n lumin, ct m a i e x p r e s i v , v a l o r i l e l i t e r a r e i teatrale alese.

terea i avantajele de clas sub presiunea s u f l u l u i revoluionar, au fost p u t e r n i c m a r cate n s u g e s t i v u l tablou d r a m a t i c al specta c o l u l u i craiovean, i n alternana j o c u l u i de l u m i n i i de u m b r e pe u n decor r a f i n a t i expresiv ( I o n Dogar M a r i n e s c u , d i s t i n s cu p r e m i u l p e n t r u scenografic), p r i n i n t e r m e d i u l u n o r viguroase caractere, cc-i trgeau seva d i n t e r e n u l f e r t i l a l interpretrii tradiionale. Succesul spectacolului bcuan n cciuul al 13-lea i p r e m i u l p e n t r u regie acordat Letiiei Popa a u pecetluit v a l o r i l e nalte ce pot f i realizate pe triuiul t e a t r u l u i ecurt situat n sfera e x p e r i m e n t u l u i . A u fost rs pltite, n i c i , cutarea u n o r n o i i sugestive modaliti de i n t e r p r e t a r e scenic a m e t a forei i a s i m b o l u l u i , e x p r e s i v i t a t e a complex la care poate ajunge fantezia n d o m e n i u l jocului total, u n i t a t e a stilistic, omogeniza rea t u t u r o r sectoarelor reprezentaiei, c l a r i ficarea minuioas, n c a d r u l u n u i s o l i d a r joc de echip, a poziiei fiecrui actor, fa de p e r s o n a j u l su i fa dc t i m b r u l p a r t i c u lar, de parabol, p r o p r i u schielor d r a m a tice ale l u i D u m i t r u Solomon, I n cazul r e g i z o r u l u i A l e x a n d r u Tocilescu, deintor a l d i p l o m e i speciale a j u r i u l u i , eu fost preuite i n v e n t i v i t a t e a , frenetica b u c u rie de a j u c a n contact direct c u p u b l i c u l , strdania colectiv de a extrage, d i n t r - u n text anemic, precar (Strada iubirii de Angela Bocancea), u n sens c i v i c u t i l .

*
I m p r e s i a c teatrele au nceput s s p r i j i n e n m o d responsabil aciunea de la Oradea, rvuind c h i a r s obin u n p r e m i u , a fost ntrit dc prezena pe scena competiiei a u n o r capete de afi ale teatrelor bucuretene, care a u p r i l e j u i t p u b l i c u l u i ordean b u c u r i i artistice autentice. Ne r e f e r i m la G i l d a M a rinescu, l a excepionala i n t e r p r e t a r e dat d e ea r o l u l u i D o a m n e i v o n Stein d i n piesa l u i Peter H a c k s , Conversaie..., montat de Dan Nasta pe scena S t u d i o u l u i de l a Not tara" (vezi c r o n i c a n revista Teatrul" nr. 11/1977). D e p l i n m e r i t a t e au fost i d i stinciile acordate cunoscutelor actrie b u c u retene A g a t h a N i c o l a u i I r i n a M a z a n i t i s , protagonistele spectacolului Rochia de R o m u lus V u l p e s c u , pus n scen de a c t o r u l George Bnic pe scena S t u d i o u l u i giuletean. Cele dou i n t e r p r e t e a u realizat, cu farmec i c u inteligen, sinteza dramatic a dou caractere-ipostaz ce se pstreaz ntr-o relaie dat, strbtind vrste i epoci. L a rndul e i , actria Kiss Trok I l d i k o a fost menionat p e n t r u t a l e n t u l i sigurana profesional cu care a evocat c h i p u l eroinei B e t h l e n K a l a , d i n m o n o d r a m a l u i Kocsis I s t v a n , reprezen-

*
Distinciile acordate a u urmrit s e v i d e n ieze angajarea teatrelor profesioniste, m a i nti p r i n contribuia activ r e g i z o r i l o r la realizarea u n o r spectacole de elevat inut artistic. I n c a z u l montrii 0 srbtoare princiar a fost r e m a r c a t u n g h i u l n o u de abordare a p r o b l e m a t i c i i acestei scrieri m o d e r n e , de investigare a i s t o r i e i . D i m e n s i u n i l e s p i r i t u a l e ale v i o l e n t e i satire m a z i l i e n e , cu accente tragi-comice, implicaiile ci p o l i t i c e i filozofice, meditaia pe t e m a laitii i a ticloiei, analiza degenerrii u n o r fiine u m a n e d o m i n a t e de f r i c a de a-i pierde p u

48

www.cimec.ro

lat <lc scc|ia maghiar a T e a t r u l u i d i n Ora dea. I n regia l u i V a r g a V i l m o s . Dac cea dc-a doua ediie a Sptminii ordene t r e b u i a , n intenia o r g a n i z a t o r i l o r , s oglindeasc s t a d i u l a c t u a l a l dezvoltrii mijloacelor scenice c a p a b i l e s poteneze v a l o r i l e u n e i piese scurte, i m a g i n e a de a n s a m b l u e c o n t r a d i c t o r i e . Alturi de specta colele p r e m i a t e , a u fost prezentate i dout r e i montri m a i modeste, care, dei n-au atins n i v e l u l dc sus a l calitii i m p u s de caracterul c o m p e t i t i v a l manifestrii, a u be neficiat, totui, de a p r e c i e r i f a v o r a b i l e u n e i a sau alteia d i n t r e c o m p o n e n t e . De e x e m p l u , n cazul piesei Podul dc T h e o d o r Mnescu (Brila), montat d e tnrul regizor T ' G e i r u n , a fost reinut orientarea politic a t e x t u l u i i a s p e c t a c o l u l u i ; n Cerere n cs torie d e Cehov ( T u r d a ) , a fost r e m a r c a t de b u t u l tnrului a c t o r T u d o r e l F i l i m o n , care l-a i n t e r p r e t a t c u savoare i cu haz pe I v a n V a s i l i e v i c i L o m o v ; n spectacolul s u m b r u i d r a m a t i c La lumina luminrii dc S i g m o n d I s t v o n ( T e a t r u l d e N o r d d i n Satu M a r e , sec ia maghiar), a u fost comentate clduros discreia, f i o r u l emoional cu care cei d o i interprei p r i n c i p a l i , Kocsis A n t a l i N a g y I z a , au strbtut d r u m u l , presrat c u am rciuni, ntre via i m o a r t e , a l personaje l o r ; n 20 de minute cu ngerul de V a m p i l o v ( T e a t r u l dc Stat d i n A r a d , regia, Cost i n M a r i n e s c u ) s-a fcut simit e f o r t u l i n t e r preilor d e a nvinge dificultile r i d i c a t e de c o m p l e x i t a t e a t e x t u l u i , de a e x p u n e cu s i n ceritate m a s a j u l u m a n i s t a l a u t o r u l u i .
n o

t i t l u E i i ea... ea i el, n direcia de scen a tnrului B o g d a n B u r i l e a n u . i n acest caz, a l ndrznelii", ca i n celelalte cazma, ale reprezentaiilor desuete, r u t i n i e r e , c r i t i c a o a m e n i l o r de teatru i a p u b l i c u l u i a operat cu eficacitate. Tendina de a d e p o l i t i z a t e x t u l , p r i n d i m i n u a r e a s a t i r e i , p r i n mrunirea i estomparea implicaiilor sociale, f o r m u l e l e de teatru a r t i f i c i a l , echivoc, a u fost a m e n date, n u n a n i m i t a t e .

S-au o f e r i t l a Oradea i cteva e x e m p l e hibride, urmrind efecte de reprezentaii scenice a r t i f i c i a l e . ' susinute c u interpretri desuete. Aa s-a nttmplat cu Tunul de cire de A u r e l Gheorghe A r d e l e o n u ( T e a t r u l de N o r d d i n Satu M a r e ) ; aa -a petrecut i cu Hei, oameni buni ! d e W . S a r o y a n , p r e zentat sub egida Casei de cultur d i n A r a d , n dubl i n t e r p r e t a r e , profesioniti i a m a t o r i . M u l t i p l e semne de ntrebare a u suscitat cele dou v e r s i u n i ( T e a t r u l Ion V e s i l c s c u " d i n Bucureti i T e a t r u l Mria F i l o t t i " d i n Brila) cu piesa de d e b u t a l u i Cristian M u n t e a n u , Recitindurl pe Shakespeare. Han dicapai de caracterul l i v r e s c a l t e x t u l u i , de l i p s a virtuilor l u i d r a m a t i c e , r e a l i z a t o r i i a m belor v a r i a n t e a u euat, f o l o s i n d direcii s t i listice opuse. I n cea m a i m a r e msur a nemulumit, ns, p a r t i c i p a r e a diletant, fr n i c i o tangen c u cerinele s p i r i t u a l e ale m o m e n t u l u i a c t u a l , a montrii Flori pentru mai tlrzvu de M i h a i D o r u A t a n a s i u ( T e a t r u l D r a m a t i c B a c o v i a " d i n Bacu). A u fost, a p o i , i cutri f o r m a l e , ncercri g r a t u i t e , lipsite de s u p o r t ideologic i a r t i s t i c , de a supune u n u i t r a t a m e n t m o d e r n " p a r t i t u r i d r a m a t i c e care n u a u n e v o i e s fie astfel nviorate". v o r b a de Conu Leonida fa cu reaciunea de I . L . Caragiale i Inundaia dc Teodor M a z i l u , prezentate de T e a t r u l d i n Reia ntr-un spectacol-coup, sub b i z a r u l

C o n f o r m tradiiei instaurate l a p r i m a e d i ie, i de ast dat a fost rezervat u n loc de cinste formaiilor de a m a t o r i . Suita r e prezentaiilor, susinute cu pasiune i dru i r e de ctre m u n c i t o r i , steni, studeni, n t r - o m a r e diversitate de s t i l u r i i modab'ti de expresie, a dezvluit, a i d o m a participrii profesioniste, o diagram contradictorie. U n i i a m a t o r i au v e n i t l a Oradea cu spectacole excelente, laureate l a p r i m a ediie a F e s t i v a l u l u i Cntarea Romniei". Aa au fost spectacolele Zorii robilor i Avram Iancu dc C. tefnescu, de la Casa de cultur a s t u denilor d i n Q u j - N a p o c a , F i r u l vieii de I o n A r d c l e a n u P r u n c u , de l a T e a t r u l p o p u l a r d i n S i g h e t u l Marmaiei, secia rneasc Valea S t e j a r u l u i , Cazul Drago de Stelian Vasilescu, de l a Cminul c u l t u r a l G e p i u , r e marcate i a i c i , p e n t r u autenticitatea, p e n t r u d r a m a t i s m u l i poezia l o r , p e n t r u fora lor de comunicare. Talentai i i n v e n t i v i , cu gust p e n t r u t e a t r u l m o d e r n s-au artat i artitii a m a t o r i de l a S t u d i o u l de t e a t r u al Universitii cultural-tiiniifice d i n C l u j - N a poca, care a u apelat, p e n t r u a-i ncerca spectaculos p u t e r i l e , l a o pagin d e literatur frumoas i stranie, strbtut de u m a n i s m , necatul cel mai frumos din lume, de Ga b r i e l Garcia M a r q u e z .
j

Cu mult mhnire a m urmrit, ns, c u m cade u l t i m a cortin a F e s t i v a l u l u i ordean' peste cele dou spectacole oferite de Casa d e cultur a m u n i c i p i u l u i Oradea i de de coala popular de art : Doi i flori Teodor Crian i Mirajul de N i c o l a e D a m a s c h i n . Textele srace n i d e i , de o ndoiel nic valoare literar, a u mpiedicat cele dou echipe de interprei s se a f i r m e pe msura t a l e n t u l u i l o r i a exigenelor. Selecia r e pertorial, t e x t u l de calitate, s-a artat a f i , d e c i , i p e n t r u artitii a m a t o r i , ca i p e n t r u profesioniti, u n a d i n t r e p r o b l e m e l e cele m a i d e m n e de a f i l u a t e n considerare, n u n u m a i n cazul prezentrii ntr-o competiie naional sau judeean, ci m a i ales p e n t r u a p u t e a c o n t r i b u i , n m o d substanial, l a educarea g u s t u l u i p e n t r u t e a t r u a l p u b l i c u l u i larg.

www.cimec.ro

49

Colocviul d i n u l t i m a zi a sptminii, avn.l u n pronunat caracter dc l u c r u , a p r i l e j u i t u n creator s c h i m b de i d e i , evideniind a t i t u d i n i angajate i responsabile, o p i n i i c o m petente i u t i l e , susinute de r e g i z o r i , se cretari l i t e r a r i , c r i t i c i , profesori u n i v e r s i t a r i , activiti culltura.li, spectatori. D i n c o l o de une le controverse nesemnificative, el a nre gistrat u n consens p r i v i n d coeficientul v a l o r i c a l piesei scurte, r a p o r t a t l a exigenele i la nevoile c u l t u r a l e ale p u b l i c u l u i , la m o d a l i tile scenice, p r i n care acest gen de teatru poate ptrunde m a i adnc i m a i v i g u r o s n sfera de interes a teatrelor, a formaiilor de a m a t o r i , a specialitilor i a p u b l i c u l u i . A fost apreciat e f o r t u l o r g a n i z a t o r i l o r de a asigura condiii o p t i m e de desfurare Sp tminii, n a n s a m b l u l su, lucrrilor colocviale, p r e c u m i o propagand eficient n rndul p u b l i c u l u i . Preedintele Comitetului judeean de cultur i educaie socialist, l o a n Chira, d i r e c t o r u l T e a t r u l u i , Mircea- B r a 1

d u , activitii c u l t u r a l i a i judeului, redac t o r i i revistei Familia", au depus o munc asidu, remarcabil, n a n s a m b l u l c i , p e n t r u reuita acestei aciuni. Aspectul material, concret, a l m a s i v e i participri a p u b l i c u l u i u o f e r i t a r g u m e n t u l cel m a i eerios, p e n t r u a s t a t o r n i c i , mbuntind-o n f o n d i n form, iniiativa, ou caracter, a c u m , i n s t i t u ionalizat, a Sptminii ordene. Participanii la d e z b a t e r i au s u b l i n i a t necesitatea i n t e n s i ficrii e f o r t u l u i d e reevaluare a posibiliti lor t e a t r u l u i s c u r t , n funcie de cerina calitii, a accenturii funciei sale p o l i t i c e , a racordrii l u i la r i t m u l intelectual i p s i hologic a l actualitii. Au fost a m e n d a t e mediocritatea, textele i spectacolele precare, d i l e t a n t i s m u l , v e l e i t a r i s m u l cu iz p r o v i n c i a l , a t i t u d i n i l e necreatoare, ineria, f o r m u l e l e sce nice r e b a r b a t i v e , l i m b a j u l teatral a m o r f . S-a insistat asupra capacitii t e x t u l u i o r i g i n a l , valoros, d i n vasta arie a t e a t r u l u i scurt (arie nc i n s u f i c i e n t delimitat, nc p r e a

Premiile
Marele Premiu : spectacolului OCCISIO C R E G O R I I E X P R E S S A , l a T e a t r u l de Stat d i n Oradea. Premiul al II-lea : spectacolului O S R B T O A R E Naional d i n Craiova. IN MOLDAVIA VODAE TRAGEDICE

PRINCIARA

de

Teodor

Mazilu,

la

Teatrul

Premiul al III-lea : spectacolului I N C E A S U L A L 1 3 - L E A de D u m i t r u m a t i c R a c o v i a " d i n Racu.

Solomon, la Teatrul

Dra

P r e m i u l p e n t r u regie : LETIIEI P O P A , p e n t r u regia spectacolului I n ceasul a l 13-lea, l a T e a t r u l D r a m a t i c R a c o v i a " d i n Bacu. P r e m i u l p e n t r u scenografie : lui I O N DOGAR MARINESCU, pentru toare princiar, l a T e a t r u l Naional d i n Craiova.

scenografia

spectacolului 0

srb

P r e m i u l p e n t r u i n t e r p r e t a r e masculin : n u se acord. P r e m i u l p e n t r u i n t e r p r e t a r e feminin : G I L D E I M A R I N E S C U , p e n t r u r o l u l D o a m n e i v o n Stein, d i n spectacolul Conversaie n casa v o n Stein, despre d o m n u l v o n Goethe, n absena acestuia, la T e a t r u l Nottara" d i n Bucureti. D i p l o m a revistei Familia" : l u i K I S S - T O R O K I L D I K O , p e n t r u r o l u l B c t h l e n K a t a , d i n spectacolul B e t h l e n K a t a de Kocsis I s t v a n , l a T e a t r u l de Stat d i n Oradea secia maghiar. D i p l o m a T e a t r u l u i de Stat d i n Oradea : A G E I N I C O L A U , p e n t r u r o l u l Croitoreasa, i I R I N E I MAZANITIS, p e n t r u r o l u l Clienta, d i n spectacolul R o c h i a de R o m u l u s V u l p c s c u , l a T e a t r u l Giuleti d i n Rucurcti.
* .

D i p l o m a special a j u r i u l u i : l u i A L E X A N D R U T O C I L E S C U , p e n t r u f o r m u l a original a spectacolului Strada i u b i r i i de A n g e l a Bocancea, l a T e a t r u l A . D a v i l a " d i n Piteti.

50

www.cimec.ro

puin explorat, clar cuprinznd i piesa scurt propriu-zis, i monodrama-, i recita l u l dramatic etc.) de a stimula i de a fer tiliza gndirea teatral a regizorilor i a actorilor, fapt demonstrat i de cole m a i bune montri ale profesionitilor i ale ama torilor. S-a remarcat, evident, c n u e uor e obii rezultate ntr-un domeniu n care se petrec mari schimbri ; de aceea, rs punderea e mai mare, iar ndrzneala de a clca pe ci nebttorite se cerc ncurajat. Pe agenda problemelor rmase deschise, se nscrie, astfel, cerina antrenrii unui numr mai mare de teatre profesioniste la aceast aciune de cultur specializat ; necesitatea intensificrii efortului de mbogire a re pertoriului cu valori clasice i contemporane, numrul autorilor care au clasat, n anto logia speciei, partituri dramatice reprezenta tive fiind foarte mare, dar opera l o r , nc insuficient cunoscut i exploatat. Valoarea artistic competitiv, eficiena politic i ideologic a lucrrilor demne de a figura pe afiul Sptmnii ordene s-a subliniat n concluzii rmn, n continuare, la sta diul cerinei. La fel rmne i problema

luminrii textului scurt cu reflectoarele p u ternice ale regiei inspirate i ale jocului de calitate, capabile s pun aceast form de teatru, armonios ncadrat n desfurarea manifestrilor marelui Festival national Gntarcft Romniei", n slujba educrii con tiinei maselor, transfonmnd-o ntr-un i n strument do nlare spiritual. Sptmn teatrului scurt, de la Oradea, ofer, n continuare, destule teme de discu ii. Alturi de cele amintite, notm : Cum RC poate situa teatrul scurt ca surse de inspiraie, tipologie uman, mesaj la nive l u l de maturitate politic i estetic impus de cerinele momentului actual ? Ce modaliti de expresie scenic se pot acorda cu piesa scurt ? Arta regizorului i a actorului evo lueaz n armonie cu nflorirea teatrului ecurt sau, dimpotriv, se afl n contratimp ? Care snt cile pe care se poate asigura optima valorificare a potenialului creator al profesionitilor i al amatorilor ? Ateptm, aadar, n o i puncte de vedere, care s continue creator dezbaterea nceput la Oradea...

Valeria Ducea

TEATRUL DE PPUI
TEATRUL NDRIC"

TIGRUL PURPURIU CRUIA l PLCEAU CLTITELE


Piesa Tigrul purpuriu cruia i plceau cltitele este scris de copii de 1112 a n i , ndrumai de Jeamine Wagner i de Ruth Byers, i reprezentat pentru prima dat la Teatrul de copii Baylor, Waco-Texas, n 1957. Dincolo de ciudatele personaje i de cadrul fantastic n care se desfoar aci unea, piesa are u n mesaj valoros, ceea ce justific pe deplin prezena sa n repertoriul prestigiosului teatru de ppui care este ndric". Clarificarea noiunilor de 6/ne i de ru, d i n punctul de vedere i con form modului de nelegere al copilului zile lor noastre, se realizeaz cu mijloace sim ple, reprezentrile avnd o deosebit for de sugestie. Viperoana, vrjitoare nrit, mcinat de ambiii dearte i de vise de mrire, i propune s stpneasc lumea. Va realiza, p r i n vrji, dup strvechi re ete", u n tigru fioros, ca instrument al ace stor intenii. Numai c, fie d i n pricina unor erori p r i v i n d ingredientele ntrebuinate, fie d i n pricina prostiei celor d o i asisteni" E l i Peel tigrul iese blajin i dove dete o mare pasiune pentru... cltite. Pen-

Mnuitorii,

acionnd marionetele la vedere"

www.cimec.ro

51

t r u a-1 face u n adevrat tigru fioros, V i p o roana se hotrte s-i coase pe spinare cu venitele d u n g i . n acest seop, ca l rpete pe Ttucul B r o w n , u n croitor cam demo d a t " . Dar copiii Ttucului B r o w n , H u b e r t i A m e l i a , reuesc s-l salveze, ba, m a i m u l t , oferind t i g r u l u i mncarea preferat, cltite, i c.tig prietenia ; i a r Viperoana i a j u t o a rele ei snt alungai. I n pies, elementul i r e a l se mpletete n permanen c u cel real : B r o w n este u n croitor oarecare, cu necazurile i b u c u r i i l e sale, cu munca sa, pe care o iubete la fel ca pe p r o p r i i i co p i i ; Hubert" i A m e l i a snt nite copii o binuii, u n e o r i v i o i , a l t e o r i * delstori, i a r alturi de ei apar fiine fantastice, ciudate, Viperoana, E l i Peel, montri i alte pls m u i r i de f o r m e ciudate. Fr a pierde n i m i c d i n s t r u c t u r a ei de basm, piesa n u speculeaz scenele de grand-guignol", co r u l explicnd complice, cu zmbet ng d u i t o r att situaiile-limit, ct i relaiile d i n t r e personaje. Este ceea ce a neles foarte b i n e I r i n a Nieulescu, regizoarea spectacolului, reuind astfel s dea cursivitate aciunii, deconspirnd" m o d u l de mnuire a u n o r marionete simple, ntr-un cadru scenic f u n c t i o n a l . Mn u i t o r i i eau, m a i bine zis, mnuitoarele, d i n cea m a i recent promoie a t e a t r u l u i joac i se joac tinerete, cu voic-bun, cu real plcere, dansnd i cntnd, acionnd ..la vedere" personajele sau d e v e n i n d , ele nsele, personaje n aciune. A s t f e l , spectaco l u l rmne u n i t a r , consecvent cu r i t m u l su alert, f i i n d recepionat cu nelegere i fr efort de ctre cei m a i m i c i copii d i n p u b l i c . Este d i f i c i l de menionat o anumit r e a l i zare interpretativ, spectacolul propunndu-i i reuind s fie o creaie colectiv, . fr vedete" i fr r o l u r i secundare. I n terpreii Rodica B u l e t i . Claudia Georgcscu, Sara M e e r o v i c i , Angela S a v a n i u , Ioana Alecu-Stoica. Magdalena Slabacu, F l o r e n t i n a Vasile i P a u l Ionescu, u n i c u l brbat d i n trup se descurc b i n e ca actori i mnuiesc cu atenie i profesionalitatc ppuile. O m a i mare grij p e n t r u rostirea t e x t u l u i , p e n t r u aocentul i p e n t r u culoarea cuvntu l u i i a r e p l i c i l o r trebuie s constituie^ p r i n cipala preocupare n desvrirea miestriei l o r profesionale, c a p i t o l la care snt, deo camdat, deficitari. Jucat att n sal, ct i n coli i n grdinie, spectacolul este realizat ntr-o simplificat, d a r inspirat scenografie (autoa re, M i o a r a Buescu i A n a Puchil), cu o remarcabil for de sugestie i funciona litate. Personalitatea scenografelor se v dete i n crearea marionetelor, ale cror l i n i i i c u l o r i c o n t r i b u i e la marca artistic a produciei. M u z i c a l u i Vasile irli, deloc agresiv, subliniaz cu discreie i cu o p t i m i s m momentele i m p o r t a n t e ale aciunii i intermezzo-urile, ntr-un spectacol ce confir m seriozitatea t i n e r i l o r si realizatori.

OMULEUL DE PUF
de Alexandru Popescu
Un spectacol ncnttor, cuceritor p r i n prospeime, haz i candoare, l a care pot v i b r a i cei m i c i i cei m a r i . Dac ne n trebm ce a n u m e a c o n t r i b u i t l a naterea acestei reprezentaii a d m i r a b i l e , rspunsul e u i m i t o r de s i m p l u : ntlnirca fericit d i n t r e u n t e x t cu m u l t e nsuiri, ntemeiat pe o idee poetic generoas, i u n tnr regizor inteligent i sensibil, ndrgostit, de vreo trei a n i ncoace, de arta t e a t r u l u i de ppui, ale crui talent i consecven, verificate n cteva montri, fgduiesc u n v i i t o r a n i m a tor a l viguroasei noastre micri ppureti. Scris cu muli a n i n urm, piesa Omu leul de puf, dup ce a peregrinat pe m a i m u l t e scene d i n ar, iat-o poposind la ndric". A m fost deosebit de bucuroas s constat c delicata partitur a l u i A l e x a n d r u Popescu trista i, totodat, a m u z a n t a poveste a Omuleului de p u f , s i m b o l a l diafanelor v i s u r i ale copilriei, c a p t i v . n casa l u i A r i s t o n - A r l e c h i n u l i n e v o i t s-l slujeasc n u i-a p i e r d u t f a r m e c u l i c i d d u r a , care-i nvluie ndemnul m o r a l : e f i m b u n i i generoi ; s n u f i m . egoiti i lacomi ; s n u v r e m chiar t o t u l pe l u m e a asta ; s ne pstrm nentinate v i s u r i l e i aspiraiile nobile ; s n u tnjim dup deer tciunea avuiei ; s n u trdm niciodat prietenia. Caracterul fantastic, misterios, a l a v e n t u r i i trite de A r i s t o n - A r l e c h i n u l , ajuns mprat, fineea cu care snt descrise dezamgirea i dorina l u i de a f i d i n nou u n o m s i m p l u , prieten a l Celului A r t u r i a l Ppuii E l i sabeta, situeaz aceast mic pies n rndul celor m a i i z b u t i t e lucrri contemporane r o mneti adresate copiilor. I - a m reproat a u t o r u l u i (cu ocazia publicrii t e x t u l u i n r e vista noastr) c, lsndu-se f u r a t de efu z i u n i lirico-filozofice, pierde d i n vedere esen ialul, i a n u m e , morala. Supus u n u i r i g u ros examen scenic de ctre regizorul S i l v i u Purcrete, piesa a dobndit Hmpezime, m e sajul ei educativ impunndu-se, fr potic n i r i , ateniei c o p i l u l u i . R e g i z o r u l obine o eurprinztoare potenare a v a l o r i l o r specta culare ale s c r i e r i i , a s p i r i t u l u i ei o r i g i n a l i a t i m b r u l u i specific al a u t o r u l u i , alctuind (cu a j u t o r u l u n o r discrete tieturi) p u n t e a solid a u n u i excelent spectacol, d o m i n a i , n toate c o m p a r t i m e n t e l e sale (regie, sceno grafie, muzic, tehnic a mnuirii), de f a n tezie i de i n v e n t i v i t a t e . I n realizarea m o dernei i m a g i n i , S i l v i u Purcrete s-a b i z u i t pe t a l e n t u l tnrului scenograf A n t o n i o A l biei. Acesta a u t i l i z a t , cu efecte s i m p l e , d a r spectaculoase, metalul, sticla i oglinda,

Mihai Crian

www.cimec.ro

r r e i n d u n c a d r u i n s p i r a t att p l a n u l u i f a n tastic cit i c e l u i real ( u n p a l a t de form prismatic, cu perei de o g l i n z i , care se r o tesc, eompunnd, p e rnd, ncperi concrete i c a d r u l de basm p o t r i v i t aciunii). A m adimirat n m o d deosebit ingeniozitatea tnr u l u i scenograf, manifestat n conceperea p puilor : f o r m u l e plastice i n e d i t e , m e n i t e a sugera t i p u r i u m a n e distincte, p l i n e de haz, ppui care a u p e r m i s artitilor mnuitori s realizeze, ntr-un l i m b a j f a m i l i a r c o p i i l o r , adevrate demonstraii de ndemnare i de virtuozitate. S-au ntrecut, n i n t e r p r e t a r e a personaje l o r , v e t e r a n u l Coetel P o p o v i c i i t i n e r i i Elena Sndulescn, tefan Sndulescu i Ghcorghe spectacol este, Fundtur. S u r p r i z a acestui ns, tnra artist mnuitoare Cristina Po povici.

Dac i ppua Omuleul de p u f , idee i s i m b o l , a r f i fost realizat la fel d e . s u gestiv i de graios (nu ca u n s i m p l u ghemotoc d e vat mictor, i n e x p r e s i v ) , spec t a c o l u l ar f i ctigat, nendoios, o d i m e n siune n plus. 0 scpare uor remediabil ; modificarea odat nfptuit, aceast semni ficativ realizare a l u i ndric" se v a nscrie, i ea, p r i n t r e cele care i - a u c o n s t r u i t , a n de a n , g l o r i a , de curnd rspltit (n compania faimoaselor t r u p e Y v e s J o l y , Bread and Puppet, T e a t r u l tradiional sici l i a n d i n Catania) cu u n u l d i n t r e cele m a i prestigioase p r e m i i internaionale : P r e m i u l Erasmus 1978.

Valeria Ducea

ALTE PREMIERE PE
TEATRUt DE STAT DIN ARAD

OMUL CU MROAGA

de G. Ciprian
D a t a p r e m i e r e i : 29 decembrie 1977. Regia : I O S I F M A R I A B T A , Sceno grafia : T R I A NIESCU. Distribuia : D A N A N T O C I (Chiric) : R A D U C A Z A N (Varlaam) ; I O N 0 0 STEA (Nichita) ; M A R I A BARRONI P E T R A C H E (Ana) ; E U G E N T N A S E ( I n s p e c t o r u l general) ; T E O D O R V U CAN (Omul cu idei. Provincialul) ; ALEXANDRU FIERASCU (Stpnul calului) ; I O N V A R A N (Proprietarul casei, Slujbaul) ; MIU DRGOI (Directorul colii) ; E M I L I A DIMA J U R C (Fira) ; VIRGIL MULLER ( A j u t o r u l de a r h i v a r ) ; I O N OFEI (Delegatul) ; G E O R G E O F E I (Apro d u l ) ; T A N I U A M A N E A (Cntreaa). D a n A n t o c i (Chiric) i Ficrscu (Stpnul c a l u l u i ) Alexandru

I n cei m a i b i n e fost scris, c o m e d i a Omul cu mroaga, de i n v i d i a t : d u p curetean a jucat-o

de 50 de a n i de cnd a dramatic a l u i C i p r i a n . a a v u t o carier scenic premier, Naionalul b u t r e i a n i c u casa nchis ;

www.cimec.ro

53

a fost montat l a Paris (fin regia l u i Georges l ' i t o e f f ) , l a B e r n a , l a B e r l i n i l a Fraga ; e d r e p t , n u l t i m i i a n i , piesa se joac destul de puin, dei aparine, i n d i s c u t a b i l , u n u i c a p i t o l s e m n i f i c a t i v a l l i t e r a t u r i i noastre d r a matice interbelice. Comedie amar, n care u m o r u l se ngemneaz cu t r a g i c u l , Omul cu miroaga a r c u n substrat de acuz moral l a adresa societii nedrepte. E r o u l p r i n c i p a l , Chiric, este u n u l d i n t r e o a m e n i i mruni, strivii d e via ; a u t o r u l i face d r e p t a t e . i p e r m i t e s urce, e l , u m i l i t u l , dispreuitul a r h i v a r , p e p o d i u m u l nvingtorilor. Oper a u n u i o m d e teatru ou experien. Omul cu miroaga ofer premisele u n u i spec tacol s o l i d , coerent, c u generoase p a r t i t u r i actoriceti. Iosif M a r i a Bta, a u t o r u l m o n trii a-rdene, a ambiionat o i m a g i n e m a i cuprinztoare dect cea propus de t e x t , ceea ce a r f i fost c u t o t u l m e r i t o r i u , dac r e z u l t a t u l n - a r pctui p r i n p r o l i x i t a t e i lips de e c h i l i b r u . L a senzaia de aglomerare sufocant c o n t r i b u i e , n m a r e msur, de c o r u l g r e o i i inestetic, i m a g i n a t de T r a i a n Niescu. I n a c t u l I , a c t o r i i a u o micare i m posibil, nvrtindu-se pe u n p o d i u m i n c o m o d , plasat n m i j l o c u l scenei, prevzut cu ele mente d e m o b i l i e r , cu t r e p t e i cu denivelri, d a r a l crui r o s t rnne n e c l a r ( g r a j d u l ca l u l u i se afl n pivni, aa nct n e ntrebm, nedumerii, c u m o f i reuind b i e t u l c a m p i o n s se extrag d e acolo) ; n a c t u l I I I , o m u l ime d e g a r d u r i (ncarc scena, complic mi carea', funcrionnd i n u t i l . I n m o d a l i t a t e a de descifrare a t e x t u l u i exist o vdit inconsecven : p e de o p a r t e , se subliniaz coninutul d r a m a t i c , l a t u r a grav, amar, p r o t e s t u l , p e de a l t a , exist u n a b u z d e comicrii, l i p s i t e d t sens ; personajele a u t i c u r i , p e scen estadus u n r i d i c o l c a l d e l e m n , cruia, l a u n m o m e n t d a t , i se smulge coada, u n ran spune o , c a i " asta, n loc d e ( ! ?) 0 . K . .a.m.d.

b o n i Petrache. P e r s o n a j u l f i g u r a t de E u g e n Tnase are u n excelent d e m a r a j , d a r este m a i puin convingtor a t u n c i cnd a t i t u d i nea l u i , b r u t a l sigur d e sine, se schimb, fend l o c u n e i nelegeri m a i sensibile a realitii. Cu u n a r s e n a l c o m i c v i u , foarte colorat, E m i l i a D i m a Jurc reuete e e v i t e t o n u l s t r i d e n t , care, d i n pcate, este d e f i n i t o r i u p e n t r u r o l u r i l e realizate de Teodor Vucan, A l e x a n d r u Fierscu, I o n Vran, George ofei. P e r s o n a j u l l u i Miu Drgoi, oorect r e z o l v a t , n u se reine i n m o d deose b i t ; pe o partitur, d e asemenea, scurt, V i r g i l M i i l l e r izbutete u n c r o c h i u l u m i n o s , expresiv.

CINELE GENERALULUI
de Heinar KipphardlData premierei : 12 ianuarie 1978, Regia : I O N D E L O R E A N U . Sceno grafia : V A S I L E P A U L O V I C S . Distribuia: ALEXANDRU MALINESCU (Hill, procurorul general) ; I O N P E T R A C H E (Dr. Fillisch, p r i m procuror) ; E U G E N TNASE (Prof. Schweigcis, istoric) ; L I V I U M A R T I N U ( R a m p f , general n retragere) ; H A N I B A L T E O D O R E S C U (Avocatul) ; M I U DRAGOI ( S c h l i e v l a n d , fost preot) ; I O N C O S T E A ( V o r d e r v i i h l b c c k e . fost p r i m - a d j u n c t ) ; R A D U C A Z A N (Pfeiffer, soldat) ; V A S I L E G R D I N A R U (Czymek, soldat) ; TEODOR VUCAN (Schindler. soldat) ; C O N S T A N T I N U G U L E A (Parlisanenfranz, soldat) ; I O N VRAN (Subofierul c u armtura) ; A L E X . F I E R S C U (Paschke, soldat) ; V I R G I L M U L L E R (Faber, locotenent) ; DAN ANTOCI (Falzogen, colonel) ; TEODOR FAUR (Adjunctul II) ; GEORGE OFEI (Subofierul n vrst) ; I U L I A N C O P A C E A (Cpitanul dc i n f a n t e r i e ) .

I n t e r p r e t u l l u i Chiric, D a n A n t o c i , p o r nete, n concepia r o l u l u i su, de l a p r e mise interesante. E l n u a p a r e n i c i u n m o m e n t c a u n o m slab, resemnat, c i este u n lupttor narmat c u a r m e deosebite : rbda rea, cunoaterea s i s t e m u l u i n care triete i p e care l contrazice d i n c o n v i n g e r e , i n u d i n distrat i g n o r a r e credina^ c. totui, valoarea moral, d r e p t a t e a , t r e b u i e s b i r u i e . D i n pcate, r o l u l n u este, ns, s u f i cient f i n i s a t , a r e m o m e n t e inegale, ohiar unele contraziceri. R o t u n d , l u c r a t n t o n u r i i .semitonuri a t e n t alese, este p e r s o n a j u l 0 m e r i t o r i e opiune repertorial a t e a t r u m a i schematic, n t e x t ' a l l u i N i c h i t a , i n l u i ardean p r o p u n e ateniei p u b l i c u l u i piesa terpretat d e I o n Costea. A c t o r u l n u c o m p u n e Clinele generalului de Heinar Kipphardt, a u u n ..seductor d e profesie", u n cinic dc m e tor c o n t e m p o r a n deosebit d e interesant i serie", c i alctuiete u n p o r t r e t v i u , c o m p l e x , destul de puin j u c a t n Romnia. F i e c c*re te invit s-l descifrezi. U n r a i s o n n e u r este v o r b a despre o comedie v i o l e n t satiric l u c i d , d e aleas esen, c u cldur i finee (Se caut un Shakespeare), f i e c este v o r b a sufleteasc, cu o cunoatere precis a d u r e i despre drame declarat politice (Cazul r e g u l i a j o c u l u i , n e p r o p u n e R a d u Cazan, Oppenheimer sau Joel Brand), teatrul l u i n V a r l a a m . F o a r t e palid. S acest c o n t e x t , K i p p h a r d t nseamn, ntotdeauna, tensionat este i m a g i n e a conferit A n e i d e M a r i a B a r dezbatere d e i d e i , analiz lucid a u n o r

54

www.cimec.ro

p r o b l e m e sociale i a u n o r p r o b l e m e de contiin. Pies-document inspirat d i n d o sarele c e l u i de-al doilea rzboi mondial, dinele generalului reconstituie scenic a n cheta la care este c h e m a t s rspund ge n e r a l u l g e r m a n R a m p f . E l este acuzat de a f i sacrificat, c u snge rece, 60 d e o a m e n i d i n s u b o r d i n e a l u i , trimii ntr-o lupt fr sori de izbnd, m o t i v u l r e a l , d a r nemrtu r i s i t , a l acestui o r d i n c r i m i n a l f i i n d uciderea cinelui su de ctre u n u l d i n t r e soldai. Asistm n u l a u n proces, c i l a a n c h e t a p r e l i minar, menit a s t a b i l i dac f a p t a comis de general ndreptete t r i m i t e r e a l u i n faa unui tribunal. Dezbaterea i lr ideea gete a r i a , aduendu-se n discuie responsabilitii u m a n e i p o l i t i c e , a d a t o r i e i c i v i c e de a d e f i n i c r i m e l e i a t u n c i cnd ele snt acoperite c u ,,acte n regul", de a l e pedepsi f e r m , c u s e n t i m e n t u l l i m p e d e a l o b l i gaiilor fa de istorie i de v i i t o r . Piesa a d r e seaz, c u g r a v i t a t e i c u d u r e r e , u n apel o a m e n i l o r z i l e l o r noastre i se refer l a m i s i u nea, care r e v i n e o p i n i e i p u b l i c e , d e a se c o n t i t u i ntr-un i m e n s t r i b u n a l , acionnd n n u m e l e u n u i c o d m o r a l m a i cuprinztor dect c o d u l p e n a l , u n t r i b u n a l a l contiinei, i n v e s t i t cu a u t o r i t a t e a d e a c o n d a m n a a s p r u , din p e r s p e c t i v a i s t o r i e i , c r i m e l e mpotriva umanitii. Spectacolul realizat de I o n D e l o r e a n u (de l a T e a t r u l de N o r d d i n S a t u Mrci i n c a d r u l scenografic semnat dc Vasile P a n l o v i c s (tot d e l a Satu M a r e ) fixeaz coordonatei* t e x t u l u i , construiete o i m a g i n e sobr, gra^. ns o a r e c u m m o n o t o n . M o n o t o n i a rezult d i f r i t m u l egal, d i n absena u n o r accente abso l u t necesare. I n cazul u n e i piese-dezbatere, n care c o n f l i c t u l se nate n p l a n u l i d e i l o r -i n u a l f a p t e l o r , n care urmrim nfrunta rea d i n t r e poziii opuse i m a i puin aciu nea, tensiunea dramatic, energia investit n d e f i n i r e a i n aprarea u n o r concepii, snt condiiile eseniale p e n t r u t r a n s m i t e r e a n e a l tora t a f o n d u l u i de i d e i .
1

g e n e r a l u l R a m p f este o prezen ngheat, s i gur de sine, justifiendu-se, cu u n cinism a b i a d i s i m u l a t , d a r l i p s i t d e scnteia de p a tim, de t e m p e r a m e n t u l care a r f i p u t u t m o t i v a hotrirea de a t r i m i t e l a m o a r t e 60 de oameni p e n t r u a rzbuna u n cine. M a i nuanat, o u m i j l o a c e de expresie m a i d i v e r sificate, este T e a l i z a t p e r s o n a j u l ncredinat l u i E u g e n Tnase, actor a f l a t n m o m e n t u l u n e i certe mpliniri profesionale. U n r o l b u n , d a r care se cerea adncit n caracterizare, i se datoreaz l u i R a d u C a z a u . Vasile Grdin a r u i construiete p e r s o n a j u l n for", cu u n t i p d e u m o r perfect adecvat, d a r r a tnd f i n a l u l , care, n l o c s f i e d r a m a t i c , e s t r i d e n t ,,/nielo". U n p r o c u r o r statuar, care-ei ascult eu atenie p r o p r i u l glas i, d i n p cate, m a i puin pe a l celorlali, este A l e x a n d r u Mlin eseu.

COPACII MOR N PICIOARE


de Alejandro Casona
Data premierei : 28 ianuarie 1978. Regia : SORIN GRIGORESCU. Scenografia : CORNEL IONESCU. Ilustraia muzical : I L E A N A P O P O VICI. Distribuia: M A R I A N A MULLER ( M a r t h a ) ; E L E N A D R G O I (Bunica) ; M A R I L E N A T A R A S (Jenoveva) ; M A R I A B A R B O N I P E T R A C H E (Elena, se cretar) ; G I N A C A Z A N (Felisa) ; T A NIUA MANEA (Amelia) : V I R G I L MULLER (Directorul) ; E U G E N T N A S E (Balboa) ; D A N A N T O C I (Cel lalt) ; M I U D R G O I (Pastorul) ; I O N V R A N (Scamatorul) ; T E O D O R V U CAN (Vnztorul) ; G E O R G E OFEI (Ceretorul).

Distribuia, d e s t u l de numeroas. ncearc s se ncadreze n s t i l u l renrezentaiei ; evo luii corecte, o just descifrare a r o l u r i l o r , d a r , n g e n e r a l , personaje i n s u f i c i e n t c o n t u r a t e . I n interpretarea" l u i L i v i u Mrtinu. www.cimec.ro

Virgil Miillcr Drgoi (Bunica) (Martha)

(Directorul), i Mariana

Elena Miillcr

In urm cu vreo 20 de a n i , piesa l u i Casona se bucura dc un incontestabil succes de public, succesul unei melodrame oneste, care cuta s contracareze, p r i n fantezie, cenuiul, brutalitatea realitii. O melodram n care la crima nseamn o mic tristee, niciodat o marc dram, i este de fiecare dat nlturat printr-uo suris. Copacii mor in picioare n u a fost lsat uitrii ; piesa' -a jucat* i n urm cu dou-trei stagiuni, la Teatrul C i u leti, i ente montat acum pe scena ar dean (care a mai ayut-o n repertoriul su i p r i n anii '30). Nevoia de iluzie, binefacerile" amgirii snt motivele centrale ale u n u i text de o anume poezie, care azi, ns, ne apare mbtrinit. Ca o ripost, ca un mijloc de lupt mpotriva nedreptilor l u m i i , piesa aduce n scen o original instituie filantro pic, practicnd o filantropie moralsentimental, a crei activitate se ba zeaz tocmai pe iluzie, pe o pioas amgire. Pe jumtate n glum, pe jumtate serios. Copacii mor n picioare adun cteva destine, schieaz cteva drame, rmnnd, ns, me reu la- tonalitatea badiinajului, cu grija ca rul, violena s fie doar amintite. Reeta unui anumit tip de teatru este respectat cu contiinciozitate, umorul, emoia, tristeea, bucuria se afl acolo unde ne ateptm i asa> cum ne ateptm. I n t r - u n repertoriu cum este acela al tea t r u l u i ardean, n care nu lipsesc problema tica esenial i piesele de rezisten", tex tul l u i Alejandro Casona i poate gsi loc, rspunznd nebnaiei publicului greu de ignorat pentru melodram. 56

Montarea, datorat unei echipe do la Tele viziune (regia Sorin Grigorescu, scenogra fia Cornel Ionescu, ilustraia muzical Ileana Popovici), a ales modalitatea unei lec t u r i fidele, expresive*, neambiionnd comen tariul prin spectacol, ci doar o ilustrare. Caracterul artificial al instituiei do binefa cere i al soluiilor ei ne este sugerat m a i mult de decorul, inspirat conceput, a l l u i Cornel Ionescu. I n p r i m u l act, a crui ac iune se petrece la Institut, totul este lucios, colorat, dar fr via. I n partea a doua, cadrul (o cas veche, unde i oamenii i obiectele au amintiri) conine o discret su gestie a lucrului confecionat, povestea pe care o vom urmri aici fiind, ca i ntreaga pies, o mpletire de real i dc imaginar. Spectacolul se desfoar armonios, cu atent supraveghere a r i t m u l u i , cu accentul pe relaiile dintre personaje, pe jocul actorilor. Cu evident dragoste s-a apropiat dc rolul Bunicii Elena Drgoi, alctuind cu sim al detaliului, chiar cu o anumit pedanterie, mbinarea dc slbiciune i dc trie, de graie i de umor, care o definete pe eroin. Concopindu-i bine personajul, dar rigid, prea rece, Virgil Millier, n rolul dircctorului-vrjitor, a srcit interpretarea s a de fora do seducie, de fascinaia, le fantezia necesare. Mariana Miiller schieaz o fptur fragil,, proaspt i luminoas. Cu discreie i eu simul preciziei, evitnd gesturile patetice. i construiete personajul Eugen Tnase. Dan Antoci joac dur, violent, rolul gangsterului, evideniind, ns, i spaima de animal n colit, sugernd drama nsingurrii ; apariia Iui ne las s ntrezrim cum ar f i artat aceast povestioar pentru bunici duioase i fete cumini, dac faptele relatate ar fi fost. privite din a l t unghi. Marilcna TaTa i Gina Cazan realizeaz, cu bune mijloace interpre tative, dou personaje-tip, btrna servitoaredevotat i tnra jupneas sprinar, n vorb" cu oferul casei. D i n restul distri buiei, a m mai reinut, pentru umorul sec i o mai bogat caracterizare a personajului, pe Miu Drgoi.

Cristina Dumitrescu

Post-scriptum Spectacolele vzute la Arad cu piese deosebvndu-se ca factur i realizate scenic diferit au fost n msur s schieze unele trsturi definitorii ale activitii acestui teatru. In privina repertoriului, se remarc preocuparea pentru nscrierea pe afi a unor texte semnificative din literatura contem poran (Cinele generalului de H. Kipphardt, n premier pe ar, Emigranii de S. Mrozek) ; snt readuse n atenia spectatorilor

www.cimec.ro

piese importante ale dramaturgiei romneti interbelice ( O m u l cu mroaga de G. Ciprian) ; nu lipsesc nici spectacole scontind pe suc cesul de public (Copacii m o r n picioare de Alejandro Casona). Teatrul este iniiatorul unor aciuni originale dc pild, realiza rea unor montri pentru copii, n care joac, laolalt, actori, artiti amatori i copii. Se poate constata aici existena unei bune trupe de actori, ce acoper o arie tipologic destul de larg. Dar nici unul dintre spec tacolele vzute nu se impune n mod deo sebit. Am spune c vina revine direciei de scen, uneori corect, dar impersonal, o u cenuie, greoaie, demodat, cu un balast dc soluii nesemnificative. Se pare c atenia colectivului ardean ar trebui ndreptat c tre acest sector, al direciei de scen, ctre revigorarea regiei, care s aduc la ramp textele alese. ntr-o lectur dinamic, inves tind cu for de impact att ideile, cit i expresia lor scenic.

TEATRUL DE STAT DIN REIA

AUTOBIOGRAFIE
de Horii Louinescu
D a t a p r e m i e r e i : 1 5 d e c e m b r i e 1977. Regia : E M I L R E U S . Decorurile : ION BOBEICA. Costumele : E R I C A MANOLESCU. Distribuia : P A U L Z E I N (Galcriii Pop) ; COCA MIHALACHE (Dina Pop) ; C O N S T A N A S T O I A (Raluca Pop) ; O V I D I U C R I S T E A ( R a d u C o m a) ; C O R N E L M A N O L E S C U (Proco piu) ; M I R C E A PETCULESCU (Ale xin) ; GRIGORE ALEXANDRESCU (lonescu) ; G H E O R G H E D R G U L E SCU (Georgescu) ; G A B R I E L A T E O D O R E S C U (Irina) ; V A S I L E B A L U (Dogaru) ; C R I S T I A N DRGULNESCU (Greavu) ; T A N A L A C H E (Madam Vtmanu) ; M I R C E A H O H O I U , V 1 0 R E L COVACIU (Doi tineri).

att m a i m u l t cu c i t , n aceast stagiune, Autobiografie a aprut pe d i f e r i t e scene ale rii. P e n t r u m o n t a r e a reiean semnat d o E m i l Reus, important n u este t r a m a , c i p r o b l e m a t i c a , d e adnc rezonan psiholo gic. T e x t u l a fost eliberat de d e t a l i i facto logice, unele r e p l i c i a u fost r e d i s t r i b u i t e , u r mrindu-se procesul d e l i m p e z i r e pe care l triete e r o u l , d r u m u l l u i c h i n u i t o r , cu u r c u uri i prbuiri, ctre nelegerea profund i necrutoare a p r o p r i e i existene i a r e s o r t u r i l o r , mrturisite sau n u , care i - a u d e t e r m i n a t evoluia. C o n f l i c t u l se desfoar In p l a n u l contiinei, unele idei a l e t e x t u l u i snt a m p l i f i c a t e (nstrinarea d i n t r e ui, d e pild, sugestiv exprimat de prezena u n u i televizor, a l crui p r o g r a m n u - i intereseaz, de f a p t , d a r este o salvatoare p o s i b i l i t a t e d e a e v i t a discuiile) ; v i r a t a eroilor este n mod deliberat neglijat (interpreii a u jum tate d i n numrul de a n i a l personajelor), important este, a i c i , demonstraia u n e i i d e i . A s u p r a rezolvrii u n o r m o m e n t e se p o t for m u l a rezerve (personajul despre care tim c e b o l n a v , c o n d a m n a t l a m o a r t e , v i n e de sub scen, ca d i n mormnt) ; exist prea multe demersuri stilistice, n u totdeauna t o p i t e i n t r - o m a t e r i e unic, tieturile snt u n e o r i neatent realizate (rmn r e p l i c i care se refer l a altele, e l i m i n a t e ) , d a r , n a n s a m b l u , spectacolul reuete s se impun ca o p r o p u n e r e foarte interesant. A p a r e evident prezena u n e i concepii regizorale i i n t e r p r e t a t i v e , elaborarea u n u i p u n c t d e vedere. Paul Zein, interpretul rolului principal, a neles i a u r m a t ntocmai p r o p u n e r e a direc t o r u l u i d e scen. Reale n scen p a r doar gndurile, frmntrile interioare ; peste fapte, el trece cu oarecare grab, cutnd, parc, nelesul l o r ascuns. L a nceput, acto r u l d i b u i e , mpreun c u e r o u l eu,, cutnd soluii, trsturile snt m a i puin d e f i n i t e , p e n t r u ca, spre f i n a l , l i n i i l e p e r s o n a j u l u i s se nspreasc, l i m p e z i n d u - s e , totodat. U n i l a t e r a l i construiete r o l u l Coca M i h a l a c h e , i n t e r p r e t a u n u i personaj foarte i m p o r t a n t n economia piesei ' soia. nelegem c, r e g i z o r a l , e r o i n a Constanei Stoia (fiica) a r e o l i n i e b i n e desenat, d a r realizarea practic este precar. U n e x p r e s i v p o r t r e t scenic se datoreaz l u i O v i d i u Cristea, care-i investete p e r s o n a j u l c u o for p e care r e p l i c i l e n u o indic e x p l i c i t . Cristian Drgulnescu este i n t e r p r e t u l u n u i r o l s c u r t , d a r cu pondere, a c t o r u l reuind s redea mbinarea de f r a g i l i tate fizic i d e admirabil p u t e r e moral, r e c t i t u d i n e a i calitatea d e i n t e l e c t u a l a p e r sonajului. Colectivitatea n m i j l o c u l creia e r o u l p r i n c i p a l realizeaz p r o b a edificatoare a confruntrii c u realitatea, cu p r o p r i i l e - i posibiliti, beneficiaz d e o i n t e r p r e t a r e e x presiv, omogen, datorat a c t o r i l o r Cornel .NIanolescu, M i r c e a Petculescu, G r i g o r e A l e x a n d r e s c u , G a b r i e l a Teodorescu, Vasile B a i u , Tana Lache.

M o n l n d Autobiografie de H o r i a L o v i n e 6 c u , T e a t r u l d i n Reia formuleaz o p r o p u nere dc lectur original. N i se ofer u n p u n c t d e vedere p r o p r i u asupra piesei i n u o i l u s t r a r e a ei ; deci, u n p r i m m e r i t , c u

www.cimec.ro

57

TLHARUL
de Karel Capele
D a l a p r e m i e r e i : 2 februarie 1978. Regia : M I H A I M A N O L E S C U . Sce nografia : A N N A T A M A S . Distribuia : OVIDIU CRISTEA (Profesorul); I U L I A N A D O R U ( D o a m na) ; GABRIELA TEODORESCU ( M i m i , Femeia voalat) ; D A N I V A NESEI (Tlharul) ; COCA M I H A L A C H E (Fanka) ; Z E N O A L I N T (i ganca, efi) ; P A U L Z E I N (Pdura rul, Fierarul); MIRCEA PETCULESCU ( P r i m a r u l , Caporalul) ; G R I G O R E A L E X A N D R E S C U (Vecinul) ; C O R N E L M A N O L E S C U (nvtorul. Prologul) : CRISTIAN DRAGULANESCU (Omul cu felinar, Frana).

de necrezut c Tlharul, t e x t c u i n d i s c u tabile caliti literare i scenice, a ateptat t i m p de u n deceniu, ct s-a scurs de La apa riia n v o l u m a b u n e i traduceri semnate de T u d o r Muatcscu i Sanda Apostolescu, i aproape 60 de a n i de cnd a fost scris, fr s atrag atenia v r e u n u i a d i n t r e teatrele noastre. C o l e c t i v u l u i reiean i se cuvin, deci, n p r i m u l rnd, c u v i n t e dc apreciere p e n t r u aducerea l a ramp a acestei piese de f i n i t o r i i p e n t r u t e a t r u l , de o factur aparte, a l l u i Capek. I n Tlharul pot f i identificate cele dou direcii d e t e r m i n a n t e p e n t r u l i t e r a t u r a dramatic a s c r i i t o r u l u i ceh : vitalis mul, caracteristic p e n t r u p r i m a sa perioad de creaie, i pragmatismul, la care ader n a n i i de dup rzboi. Cele dou trsturi snt ntr-o perfect coexisten, balana n clin cnd ntr-o direcie, cnd n cealalt, reuind, ns, a pstra n permanen echi l i b r u l . F a p t u l este e x p l i c a b i l , dac ne gndim c piesa a fost nceput n 1911, conceput ca o pledoarie f i e r b i n t e , de pe poziii n o n confonmiste, p e n t r u d r e p t u l t i n e r i l o r la d r a goste, la o trire ardent, care s n u in seam de p r i n c i p i i l e i de experienele celor vrstnici. R e l u a t i d e f i n i t i v a t n 1920, t e x t u l nregistreaz maturizarea a u t o r u l u i , cu i n e v i tabila modificare de optic ; btrnii" snt judecai a c u m c u m a i mult nelegere, este acceptat i poziia l o r , d i s p u t a se angajeaz ntre dou mentaliti, legitime amndou,

nprnd aici ideea, drag l u i Capek, a p l u ralitii adevrurilor. L u p t a se va duce, deci, ntre Tlhar, for nenctuat, pe care t i n e reea l ndreptete s treac, cu violen chiar, poste tot ce i se opune, i Profesor, pe care experiena, eecurile adunate l n dreptesc s-i apere frma de linite trzie. I n t r e aceti d o i p o l i se stabilete tensi unea oonflictual, i a r personajele oscileaz n permanen, atrase, pe rnd, de a n t i pozi, cu egal for. Dac piesa ar f i fost terminat n 1911, dreptatea ar f i fost e x c l u siv de partea tnrului-, dac a r f i aprut n '25 sau '30 mrturisete undeva Capek ea s-ar f i chemat Profesorul. Acest d u b l u adevr, coexistena u n o r impulsuri c o n t r a r i i , este m o d a l i t a t e a p r i n care a u t o r u l exprim ideea i n f i n i t e i complexiti a vieii i a fiinei umane, n care binele se nge mneaz cu rul, violena, cu blndeea, poe zia, cu b r u t a l i t a t e a . Spectacolul reiean, pus n scen de tnr u l M i h a i Manolescu (debut pe o scen profesionist), este conceput ca u n joc a m p l u , n care i au l o c u l tristeea i b u c u r i a , h o h o t u l de rs i ameninarea morii. Ideea este foarte bine susinut i exprimat direct, de la p r i m a ridicare a c o r t i n e i , de cadrul scenografic, alctuit cu u m o r , cu afectuoas distanare, de A n n a Tams. I n c e n t r u l scenei se nal o fortrea cu g r a t i i i c r e n e l u r i , nconjurat de clasicele ,,an cu ap" i p o d m o b i l " ; fortreaa n u spe r i e , ns, p e n t r u c, n egal misur, con strucia seamn i cu u n panic t o r t a n i versar. Se subliniaz p o l e m i c ideea afirii conveniei, i n u aceea a r e p r o d u c e r i i rea litii, idee drag l u i K a r e l Capek, care, n p r o l o g u l p r i m e i sale piese de t e a t r u , nota : (...). i a r pe ce stm / Snt senduri, dup c u m vedei, / i n u pmnt adevrat ; co pacii / Snt d i n zugrveli (...)". I n acest decor-glum (n care doar costumele snt neinspirate, r i g i d e , fr expresie), spectacolul se desfoar cu j o v i a l i t a t e , cu o evident bucurie a j o c u l u i . Se caut i, de obicei, se gsesc soluii ingenioase p e n t r u t r a n scrierea u m o r u l u i robust, pulsnd de via, se pstreaz, cu grij, aura de poezie a piesei. Gsim i momente m a i puin mpli nite, entuziaste exagerri ale surselor de u m o r . c u j o c u r i de c u v i n t e , crlige i poante inexistente n t e x t ; d a r aceste m i c i pcate se terg, n a n s a m b l u l u n u i spectacol bine gndit, ce exprim o a t i t u d i n e , o o p i n i e fa de text. T e a t r u l reiean are n colectivul su muli actori tineri, absolveni ai Institutului, i

58

www.cimec.ro

acest f a p t a fost u n a v a n t a j p e n t r u g i r u l u i ie spectacol a l l u i M i h a i Manolescu ; i n t e r preii i regizorul vorbesc acelai l i m b a j , se neleg d i n t r - o p r i v i r e , b u c u r i a l o r de a j u c a , de a se j u c a , d e v i n e m o l i p s i t o a r e . Tl h a r u l l u i D a n Ivnasei este u n zburtor" e x u b e r a n t i cu farmec adolescentin, c u n e ateptate i tulburtoare graviti, u n A r l e c h i n foarte m o b i l , despre care n u se tie * i g u r cnd sufer i cnd mimeaz suferina. M a i puin c o m p l e x este realizat r o l u l Profe s o r u l u i , i n t e r p r e t a t d e O v i d i u Cristea, exact, d a r u n i l a t e r a l n caracterizare, c u o r i g i d i tate care ne mpiedic s-i d m i l u i d r e p t a t e . I n t r - u n r o l d u b l u , Gabrkrla Teodorescu schieaz c u graie i cu prospeime p o r t r e t u l n peni a l t i n e r e i atrase, d a r i uor i n t i m i d a t e de dragostea care i r u m p e v i o l e n t n existena ei anost, confecionat ; i cu discreie, nelipsit d e o umbr d e i r o n i e , c e l de-al d o i l e a personaj o femeie nfrnt, care n u m a i dorete dect linite. Coca M i h a l a c h e coloreaz p u t e r n i c , fr striden, c h i p u l u n e i servitoare d e v o t a t e , a u t o r i t a r e , necontestat stpn a casei etpnilor. T o t a l inconsistent, ntr-un d e r u t a n t dezacord c u s t i l u l s p e c t a c o l u l u i , i m a g i n e a creat de I u l i a n a D o r u . B i n e realizat, u n i t a r este p o r t r e t u l p e r s o n a j u l u i c o l e c t i v care exprim o p i nia public : Cornel M a n o l e s c u , P a u l Z e i n , M i r c e a Petculescu. G r i g o r e A l e x a n d r e s c u , Zeno B a l i n t i Cristian Drgulnescu.

Cristina Dumitrescu

TEATRUL MUNICIPAL DIN PLOIETI

IftCURCA-LUME
de A* Je Herz
C atia ploieteni, d e s t u i ca s u m p l e o sal de spectacole, c o n s i m t ca, ntr-o duminic, prsind f o t o l i u l c o m o d de acas, s renune l a P a u l Scofield i l a V a nessa R e d g r a v e , ca s-i a p l a u d e p e M o Negoesou i pe Ctlina V o r n i c , e, d i n c a p u l l o c u l u i , o remarcabil realizare a t e a t r u l u i d i n localitate. C seoretariatul l i t e r a r a l t e a t r u l u i s-a o p r i t i l a opera l u i A . de H e r z , a n i de-a rndul d i

rector a l T e a t r u l u i d i n Craiova i, a p o i , c h i a r a l Naionalului bucuretean, v a j n i c a n i m a t o r a l micrii teatrale d i n perioada zis d i n t r e cele dou rzboaie i e l nsui p r o l i f i c a u t o r de c o m e d i i de succes, att de p r o l i f i c nct G. Clinescu l situeaz n u fr a - i r e c u noate, ns, unele m e r i t e p r i n t r e c o r i f e i i unei a n u m e industrii" d r a m a t u r g i e * , e u n popas aproape m e r i t o r i u pe d r u m u l c t m a i d e p l i n e i valorificri a l i t e r a t u r i i noastre n a ionale. I a r f a p t u l c citirea" contemporan a t e x t u l u i s a u , m a i exact, prelucrarea" sem nat d e S a n d u Anastasescu i H a r r y E l i a d rstoarn viziunea" original (dac de o v i z i u n e " p u t e a f i v o r b a ) , transformnd a d u l t e r u l , d e l i c t de baz n t e a t r u l b u l e v a r d i e r , d i n t r - u n d a m n u m p e r f e c t u m " ntr-un d a m n u m i n f e o t u m " , mrginind, adic, infraciu nea l a s t a d i u l de intenie neconsumat, n u poate, c r e d , leza" pe n i m e n i , ntr-o v r e me cnd a u fost trecui p r i n drmonul n u m i t e i citiri c o n t e m p o r a n e " i ali a u t o r i , m a i actrii dect s i m p a t i c u l A . de H e r z . N u lezeaz, c h i a r dac unele motivaii tea t r a l e rimn, n u r m a acestei operaii, c u m v a , n a e r (onre ce resort, dac n u u n antaj, poate obliga o neprihnit neprihnit, n versiunea ploieteau ! vnztoare d i n t r - o florrie s se introduc n casa u n e i f a m i l i i o n o r a b i l e , spre a j u c a r o l u l soiei u n u i necunoscut ?) i chiar, sau m a i ales, p e n t r u c n f e l u l acesta se rstoarn i echi l i b r u l d i n t r e personaje, f r i v o l a (n t e x t u l o r i g i n a l ) florreas d e v e n i n d ingenu, i a r f i c t i v u l so d e v e n i n d , dintr-un ncurcl u m c " l u t r u i pozna, o statuie a virtuii i u n c a m p i o n a l e t i c i i ; amndoi se v d , p r i n fora l u c r u r i l o r , nevoii s transfere n u meroase valene comice a l e - r o l u r i l o r l o r i s cedeze r a n g u l d e pereche principal" c u p l u l u i , iniial, secundar, adic a v o c a t u l u i Strmbuleanu i soiei sale, D i d i n a . N u tim dac o asemenea rocad de facto a existat n intenia a u t o r i l o r prelucrrii (cel de-al doilea s e m n i n d vi r e g i a ) , ea se vdete, ns, d i n p u n c t u l d e vedere a l spectacolului, m a i m u l t dect fericit, zestrea d e .talent a celor doi protagoniti c o n f e r i n d u - l e i de jure aceast p r i o r i t a t e . Prezen agreabil, verv, de tele tic, scenic Ctlina unei d i n nou Vornic soii deosebit de s-a p r i evitnd,

(Didina) ultragiate, unei

ceput e susin c u m u l t rolul ns, c u discreie p r i m e j d i a .... ploieteanc cu duioie punctnd

f a r m e c , cu mult apelpiseli" de gelozie, momen auten Mo ca o comedie.

n scenele

i c u u m o r de

m u z i c a l e i impunndu-se complex actri

Negoescu

( a v o c a t u l Strmbuleanu)*, zpcit ca

www.cimec.ro

5-9

stilpii Data p r e m i e r e i : 5 februarie 1978. Regia : H A R R Y E L I A D . Scenogra fia G H E O R G H E T O M A . Prelucrarea : SANDU A N A S T A S E S C U i H A R R Y E L I A D . Cupletele : S A N D U A N A S T A SESCU. M U Z I C A : R I C H A R D STEIN. Distribuia : CTLINA VORNIC (Didina Slrimbulcanu) ; CAMELIA MITOERU (Olga) : M A R I A ROTII. C A R M E N STNESCU (Maria) ; M O NEGOESCU (Emil Strmbuleanu) ; R A D U D U M I T R E S C U (Bungrzescu) ; G E O R G E GEORGSCU (Matei P i n tcnaru) ; ANGIIEL RRATU (Mar chizul). tie Camelia poate rolurile ntr-o ne-a rol

spectacolului. multe" mai lor a fcut mult, se (bietele Mitoeru

subret Roth care, de

care

nu

Mari (Olga), i poate

(Maria). evident, coreci la n

Radu

Dumitrescu pozitive", Birlic" Georgescu Bratu Harry cu evi

(Bungrzescu), ct

personaje partitur George

comedie !) ; o oferit, c u

succes,

(Matei P i n t e n a r u ) ; o scurt apariie, ntr-un de compoziie, a a v u t spectacol antrenant Richard Angliei (regia : i (Marchizul). Un EUad), s e r v i t de m u z i c a adeseori inspirat a experimentatului Stein, dent priz la p u b l i c .

u n c o p i l surprims fu rnd o prjitur, fcnd pe n e r o d u l l a nevoie i suficient de d u r ca s ias basma curat", a fost u n u l d i n t r e

Radu

Albala

R A M P A " , acum 50 de ani aprilie 1928


Numrul de 1 aprilie este foarte serios. Aflm, printre altele, despre un re cord teatral : O m u l cu m i r oaga a atins 50 de repre zentaii. G. Ciprian, autorul, zimbete satisfcut, n foto grafie Ce vor juca tea trele noastre n luna apri lie ?" se ntreab Rampa". Alfred Alessandrescu, la O per, regizeaz Npasta ; Soare Z. Soare a primit re gia ultimelor drame ale lui N. Iorga, Cleopatra i Me t e r u l M a n o l e ; Mizi F o'in o pune n scen, la Mic", N e l y Rozier de Bilhaud, cu Silvia Dumitrescu, Gogu Charnel, Ren Ani ntors din tur neul tradiional, Tnase se va odihni cel mult o lun, N. Kiriescu i-a i scris noa revist pentru var" n seria de interviuri ale Ram pei", marele Ion Morun des vorbete despre el i pre alii". Actorul mrturi sete, candid, de ce are muli prieteni : eu am rmas re petent n fiecare clas. De aceea, am i foarte muli prieteni, care n coal mi-au fost colegi" La btrnul circ Sidoli" au loc... lupte sportive. Unde snt luptele" teatrale de altdat ? Arislide Demetriade se ntoar ce de la Oslo, unde a parti cipat la festivitile prileju

ite de centenarul Ibsen. Ce l-a impresionat ndeosebi ? Actorul norvegian joac concentrat i cultiv ceea ce se numete joc interior" Moare un popular actor ,.de cartier", Nae Tomcscu. Se stinge, ca i fratele su, lar gii Tomescu, la fel de poinilar, pe scen, rpus de necrutoarea ftizie. Juca, pen* tru plinea zilnic, cu 39 gra de febr. nc un martir at eroicului nostru teatru Marele om de teatru fran cez Lugn Po' declar, la oreuniune internaional de art, c A. Davila este unul dintre cei mai de scam oa meni de teatru ai vremii Sic Alexandrescu i preg tete o edere de durat pe scena Parcului Oteteleanu, cu un repertoriu de come dii, farse i localizri". Pe cine are n trup ? Pe Mariela Deculescu, pe Wauvrina, pe Anicua Crje, pe C. Toneanu, pe Ghibericon, pe Timic...

I. AL

60

www.cimec.ro

VIITORUL ROL
LILIAN A ICU
L i l i a n a icu a rmas fidel, de la absol v i r e a I n s t i t u t u l u i , scenei d i n strada Mndinoti, care se n u m e a , la v r e m e a cnd tnra actri i fcea d e b u t u l , T e a t r u l T i n e r e t u l u i . D i n I 9 6 0 , dc la nfiinarea T e a t r u l u i de Co medie, fuce p a r t e d i n c o l e c t i v u l alctuit de marele n o s t r u a c t o r i a n i m a t o r de teatru R a d u B e l i g a n i p r e l u a t , a p o i , de r e g i z o r u l Lucian Giurchoscu. L i l i a n a icu i-a m o d e l a t personalitatea ntsr-un r e p e r t o r i u d e s t i n a t i n p r i m u l rnd t i n e r e t u l u i . V o m c i t a d o a r cteva titluri : Libelula de Baratavili, Tnra gard dup Fadeev, Scrisori de dragoste de V i r g i l Stoenescu, Ani de pribegie dc A r b u z o v . n ac t i v i t a t e a mea pe scena f o s t u l u i T e a t r u a l T i n e r e t u l u i , u n m o m e n t deosebit de i m p o r t a n t a fost cel n care a m i n t e r p r e t a t r o l u l A n n e i F r a n k . I n t r a r e a mea n echipa n o u l u i T e a t r u d e Comedie a nsemnat u n n o u nceput : a v e a m p r i l e j u l s abordez t e x t e d i f i c i l e i diverse, n c a d r u l u n u i colectiv de a c t o r i exceleni. A m j u c a t : S i l v i a (Prietena mea Pix de V . E m . G a l a n ) , S i m i n a (Mi se pare ro mantic de R a d u Cosau), Anca (Procesul domnului Caragiale de M i r c e a tefnescu), K o p e c k n (Svejk n al doilea rzboi mondial de B e r t o l t B r e e h t ) , M o n i c a (Fizicienii de D i i r r e n m a t t ) , Casandra (Troilus i Cresida d e Shakespeare), Valrie (Cher Antoine de Jean A n o u i l h ) ; acest d i n urm r o l a m a r cat trecerea de l a ingenue l a compoziii. A u u r m a t : N o a h (Arca bunei sperane d e I . D . Srbu), Soia (Fata Morgana de D u m i t r u So l o m o n ) , Olga (Trei surori de A . P. Cehov), V d u v a (Plicul de L i v i u Rebreanu), M a m a G r u z i a (Cercul de cret caucazian de B e r t o l t Brecht)." Demons t r i a d t a l e n t i druire profesional, actria tie s c o m p u n p o r t r e t e m e r e u sur prinztoare, s e r v i n d u - s e d e o bogat palet expresiv ; hotrtoare snt, ns, d e fiecare dat, p u t e r e a de c o n v i n g e r e i sinceritatea cu care i nzestreaz personajele. J o c u l ei are preioasele caliti ale preciziei i msu r i i , u m o r , s t a t o r n i c i n d o permanent c o m u nicare cu p a r t e n e r i i . I n lucraTca de d e b u t a l u i D i n u G r i g o rescu, Ciripit de psrele, L i l i a n a icu v a i n t e r p r e t a r o l u l A u r e i . Regia : Sanda M a n u . Intr-o foarte obinuit felie de via, o femeie obinuit aduce pe scen cteva m o m e n t e d i n viaa u n e i f a m i l i i obinuite de azi. N u m e l e e r o i n e i este A u r a . I n p e r s o n a j u l e i se poate recunoate orice spectatoare : f e m e i a fr p r e a m u l t e pretenii, caxe-i i u -

bete cminul i caut s fac t o t ce-i st n putin ca att soul e i , ct i p r i e t e n i i l o r , s se simt b i n e . M a i m u l t , a r v r e a , d i n inim, s a j u t e pe toat l u m e a . E , c u m s-ar spune, o sufletist. Ca n orice f a m i l i e , i n t e r v i n i c e r t u r i inerente, care n u au m o t i v e g r a v e , n u snt dect r o d u l u n o r m i c i c a p r i c i i ; f u r t u n i ntr-un p a h a r cu ap, oare trec l a f e l de repede c u m s-au dezlnuit. N u e n i c i pe d e p a r t e acel r o l de a u r d i n d r a m a t u r g i a original contemporan, pe care l atept de ce n u ? i eu. Ca gen, ns, este n o u p e n t r u m i n e ; n u m - a m m a i ntlnit cu u n asemenea r o l , ntr-o comedie xior absurd sau, c u m o intituleaz a u t o r u l , comedie d o m e s t i c - . D a r mi face o m a r e plcere ntlnirea p e n t r u p r i m a dat cu regizoarea Sanda M a n u . i m b u c u r s joc alturi de a c t o r i i I u r i e D a r i e , Vasilica T a s t a m a n , Stela Popescu, tefan Tapalag, V a l e n t i n Pltreanu, Gheorghe imonca. Cu a j u t o r u l regizoarei, cunoscut p e n t r u i n v e n t i v i t a t e i p e n t r u f a p t u l c, de fiecare dat, tie ce v r e a i ce s cear a c t o r i l o r , cred c v o m reui s realizm u n spectacol de succes..."

Maria Marin

www.cimec.ro

61

ION DODU BLAN

Omul cu mroaga" ntr*o amintire

sau Prnf)crtius. ci am i trit-O, am intrat ou colegii mei, cu toat fiina noastr pur dc adolesceni, n at mosfera aceea dc comedie dure amar, punctat dc o roas i rscolitoare poezie. Gseam n ea ecouri din Ibsen, Strindberg, Pirandello, dar ntlneam i o und nou, de umanism, de omenie romneasc, ntotdeauna soli dar cu cei npstuii i oropsii. Proaspt nrolai n rndurile tineretului progre sist, revoluionar, animai de romantismul nestvilit al vrstei adolescentine, am por nii, la puin vreme dup eliberarea rii, cu toi co legii de clas i cu cteva colege care jucau rolul Anei, soia lui Chiric, i al Firei, servitoarea lor am pornit, zic, cu O m u l cu mr oag, prin multe sate ale Hunedoara, unde judeului imprm'izam scene din scnduri vechi dc brad, cortine din frumoase covoare rom neti, decoruri, care ne apar astzi de o insolit fantezie. Veneau s ne vad, s ne aplaude, chiar. n modul cel mai sincer, sute de rani, care se ndrgosteau repede de Chiric, se solidarizau, vdit, cu drama lui i o apostrofau din sal pe Ana, ca i pe cei ce-l luau n derdere. O, bat-v Dumnezeu se auzea, din sal, cte o voce apostrofndu-i pe ad versarii lui Chiric dar ce avei cu omul sta cum secade, de ce-l ngropai de viu ?" Eu jucam cum pu team am impresia, destul de stngaci rolul lui Chi ric, un biet arhivar, pe care toi cei din jurul su l cre deau apucat, zurliu, incapa bil de ceva bun ; toi, afar de internretul su, care tia c omul acesta, care crede cu fanatism ntr-un anume ideal, ascunde, sub modestia i resemnarea lui dezarmant, ca eroii din poveti, puteri nebnuite i resurse morale inepuizabile. II iubeam pe acest om necjit, umilit, iro nizat, batjocorit cu cinism ; m cucerea i m fascina n crederea lui oarb ntr-un ideal, chiar dac acesta se concretiza ntr-o biat mr

oag, n ipostaza, ridicolr pentru ea, de cal de curse ; m vrjea structura sa in credincios tim, de vizionar propriului su destin, i m chinuiam, ca vai de mine,, ceva din aceast s transmit credin i spectatorilor notri ngduitori. Ironizat de prie teni, ajuns batjocura copiilor din cartier, prsit de soie, pentru prietenul su Varlaam, ameninat cu izgonirea de ctre proprietar, lovit din toate prile, inclusiv de ne noroc i de o soart mater,. Chiric nu dispera. E l credea orbete n steaua lui, ascuns. nc, n norii tutu ror nelinitilor i ai mistere lor nedesluite. In mintea mea de adoles cent, hrnit cu poveti i cu legende romneti, cu pro verbe i cu istorioare morale, mroag lui Ciprian mi se prea a fi calul nzdrvan din basmele romneti, pier dut printre caii floi, artoi, din grajdul de la curtea mpratului. Costeliv, rpciu gos, ofilit, mbtrnit, in fiecare clip., trgnd, parc, s moar, el era, n mintea mea, un depozit de virtui fizice i morale care ateptau s fie descoperite de FtFrumos i rcvitalizate cu ja rul adus pe un vtrai i oferit ca hran. tiam c n sufletul lui Chiric mocnete un asemenea jar, care va fi o surpriz pentru deznodmni. M fascinase mroaga< a ceasta, n jurul creia se esenu attea destine, se nfl crau i sc stingeau attea visuri. E i erau pentru mine un simbol al modestiei, aparent, resemnat, dar me reu activ, care nvluie, ca ntr-o earf vrjit, valori morale nebnuite. Mi se prea un simbol al vi ziunii noastre asupra lumii, o viziune oumptat, realist, care ne exprim destinul istoric. In jurul simbolului care se nla ca o coloan de speran din mijlocul unei realiti cotuliene, mrunte, prfuite, fr orizont i fr profunzime, desfuram b tlia dintre trufia ano, superficial, i modestia fun ciar.

tiu bine c nu e inc vremea amintirilor. i, totui, cnd e vorba de rscolitoarea comedie n patru acte a ma relui actor i dramaturg, G. Ciprian. nu pot refuza o evocare scump, n stare, cred, s completeze o jude cat de valoare estetic. Piesa aceasta a lui G. Ci prian, una dintre cele mai moderne i mai ncrcate de poezie din ntreaga dra maturgie romneasc, nu numai c am citit-o, nu numai c am nvat-o pe de rost, n vremea li ceului, concomitent cu miile de versuri latineti, din Vergiliu, Horatius, Ovidiu, Catul

62

www.cimec.ro

Eh P U Postume,

fugaces, Postume, labuntur anni...'


1

Au fugit anii... i elevul inimos care-l interpreta pe V a r i a t u r i , Cimbru Victor Odilio, e acum actor de presti giu la Teatrul din Arad ; cel care-l interpreta pe N i c h i t a , Miron Hal iu, e dirijor la Oradea, cunoscut n ar i peste hotare ; A n a , Ileana Ploscaru, este o excelent romnesc actri a teatrului i, dei s-a stabilit la Con stana, vocea ei o aud nc rsunnd convingtor n mo destele sate hunedorene. Dup izbnda lui Chiric, o vd, ntoars n casa lor., pocit i purificat, cuprins, parc,

de o adoraie mistic : Ana : un sfnt. Privii lumina din jurul capului su. Pri vii. (...) Privii cum rid ochii lui i ce zmbet de co pil i se oglindete pe faa i cum i se alb ca varul scald tot prul n lumin... un sfnt, e un sfnt !" Izbnda lui Chiric, tri umful credinei ntr-o idee, ntr-un ideal, fermitatea lui moral, consecvena n ac iune, ne ntreau, fr s ne dm seama, convingerile noastre, transformnd o n zuin nc neclar n hotrrea de a ne nrola n lupta cea mare, menit s scoat la lumin, din graj vi m ia

durile istoriei, valorile soco tite, att amar de vreme, nite mroage. Cu recuno tina cuvenit, mrturisesc aici c datoram descoperirea acestor sensuri simbolice ad mirabilului profesor de ro mn i francez Ion Dumi tru, animatorul i sprijini torul acelei trupe de artiti amatori ; dintre care unii au devenit profesioniti de o deosebit valoare, pentru c, vorba lui Chiric, Toamna se numr bobocii". M cutremur cuvntul toamna, legat de biografia generaiei mele, dar nu-i ni mic, e numai nceputul, i-apoi. niciodat toamna nu fu mai frumoas..."

NOTE

O nou biografie eminescian


Distinsul eminescolog Au gustul . N. Pop compri m, n recenta sa carte Pe urmele lui Mihai Eminescu", informaie mai veche i mai nou, pentru a fixa docu mentar peregrinrile poetu lui naional. Cu punct de plecare mai ales n volume le sale (Contribuii docu mentare la biografia lui Mi hai Eminescu", Buc., 1902 ; Noi contribuii documentare la biografia lui Mihai Emi nescu", Buc., 1969 ; Mrtu rii... Eminescu-V'eronica Mi ele", Buc., 1967), aceast

carte, pasionant sub rapor tul amnuntului biografic, e scris n spiritul teribilei ge neraii interbelice de eminescologi, ce dezlnuie cam panii publicistice pentru o precizare ct de mrunt pri vind viaa poetului. Snt ne cesari aceti cercettori, pen tru c ei, dup rbdtoare munc de arhiv, ofer ma terial de interpretat. Aflm n cartea lui Au gustin . . Pop tot ce se poate afla despre drumurile lui Eminescu. Desigur, i despre drumurile teatrale. Primul, n anii 1864186-5, cu trupa Fani ordini, cele lalte, mai pline de evenimen te i de urmri n biografia operei, intre 1866 i 1868. Reinem cte ceva din. co pioasele date oferite de au tor. In trupa lui Iorgu Ca ragiale, n 1867, se afl i mediocra actri Lina Po pescu, identificat de Au gustin . . Pop drept mu

za real a poetului pentru -Amorul unei marmure*". In turneul su prin Ardeal., n 1868, M. Pascali) afl n is toricul Al. Papiu-Ilarian un cald susintor. Se comunic scrisoarea lugojeanului Athanasie Marienescu, viitorul mare folclorist, atestnd in teresul local pentru turneul Pascaly, precum i nlesni rile materiale fcute trupei. Ilustraiile caoitolului des pre teatru rein i ele. Pri vim caseta de machiaj cu monogram, a lui Eminescu, folosit n perioada turne elor, imaginile vechilor teatre din Sibiu i din Lugoj, tea tre n care a poposit roman ticul sufleur al trupei Pas caly. ntregul volum este ttor, pentru cititorul rbdare i cu pasiunea grafiilor neromanate. desf cu. bio

I. N.
63

www.cimec.ro

MERIDIANE
DAN TARCHILA
nsemnri de c l t o r i e din R. P. Chineza

Imagini actuale ale unui teatru milenar


T e a t r u l are, n China, o v e c h i m e care se p i e r d e n negura v r e m u r i l o r . I n secolele V I V .e.n., se v o r b e a deja de o art d r a m a tic milenar. U n g r u p de f i g u r i n e d i n tera cot colorat, d i n t i m p u l d i n a s t i e i H a n de A p u s , atest c n secolul a l I I - l e a .eJi. a r t a s p e c t a c o l u l u i era evoluat : n t i m p ce muzicienii entau l a i n s t r u m e n t e specifice (tob, clopote, f l u i e r e , i n s t r u m e n t e c u coar de) i spectatorii stteau pe d o u l a t u r i , fa n fa, mbrcai .n costume scumpe, n m i j l o c , g r u p u l de a c t o r i , d a n s a t o r i i acro bai l u a cele m a i adecvate a t i t u d i n i , n f u n c ie de r o l u l fiecruia. 0 plosc d i n e m a i l , d i n t i m p u l d i n a s t i e i H a n d e .Nord, este f r u mos ornamentat cu u n g r u p de m u z i c i e n i i de a c t o r i . I n t e m p l u l taoist de l a S-Suan, n a p r o p i e r e d e Canton (astzi, m u z e u ) , se gsete, fcnd p a r t e integrant d i n a n s a m b l u l de p a v i l i o a n e , u n p a v i l i o n destinat tea t r u l u i , c o m p u s d i n t r - o scen flancat de d o i stlpi de l e m n , de c u l o a r e roie, avnd n spate d o u ui, p e care i n t r a u i ieeau ac t o r i i ( p r i n d r e a p t a se i n t r a , p r i n stnga se ieea) i care ddeau, amndou, ntr-o n cpere m a r e , u n d e a c t o r i i se machdau, se costumau i i ateptau rndul p e n t r u scen. T e m p l u l d i n S-Suan a r e o v e c h i m e de o p t sute d e a n i ; singurele piese a d m i s e a i c i erau piesele istorice ; n t o a t e subiectele abordate strlucea c u l t u l e r o i l o r . L a spectacole erau primii toi credincioii, atii ci ncpeau n c u r t e a d i n a i n t e a scenei, fr deosebire dc clas social. C u l t i v a r e a e r o i s m u l u i i a d r a gostei d e p a t r i e c o n s t i t u i a u n a d i n t r e v i r t u ile preuite. Toate acestea demonstreaz n u n u m a i v e c h i m e a t e a t r u l u i chinezesc, c i i c a r a c t e r u l l u i p o p u l a r , c u funcie etic, m o delatoare a s p i r i t u l u i . Tradiia s p e c t a c o l u l u i d e t e a t r u reprezint u n a d i n t r e cele m a i v e c h i tradiii d i n c u l t u r a chinez, c h i n e z u l f i i n d , poate, n proporie de mas, cel m a i v e c h i spectator d e t e a t r u d i n l u m e . Pe lng binecunoscuta p r i o r i t a t e n attea domenii ale t e h n i c i i i tiinei descoperirea p r a f u l u i de puc, f a b r i c a r e a hrtiei, nentrecutul meteug a l porelanului v e c h i m e a i m iestria t e a t r u l u i plaseaz p o p o r u l c h i n e z , onorndu-1, l a o r i g i n i l e d r a m a t u r g i e i u n i v e r sale. Intr-o recent cltorie n Republica Popular Chinez, mpreun c u prietenul m e u P a u l A n g h e l , a m p u t u t s observ cteva aspecte a l e d r a m a t u r g i e i i a r t e i spectaco l u l u i . P r i n deosebita a m a b i l i t a t e a c o n d u c e r i i Ministerului Culturii i p r i n prieteneasca bunvoin a tovarului L i u - p o n g i a t o varei Sia-Min-n, care ne-au ntovrit n c u r s u l v i z i t e i , aim a v u t p r i l e j u l s asist la zece spectacole, l a P e k i n , anhai, H a n c i o u i C a n t o n . Fiecare d i n t r e aceste spectacole, deosebite p r i n tematic s i s t i l de joc, a o o n t r i b u i t l a f o r m a r e a u n e i i m a g i n i de a n s a m b l u a t e a t r u l u i chinezesc de astzi. D i versitatea spectacolelor ine att de bogia t e a t r u l u i d i n C h i n a , ct i de f a p t u l c, n m o m e n t u l d e fa, c u l t u r a chinez a i n t r a t i n t r - o nou etap d e nflorire, efervescen la care i a u parte f a c t o r i i p o l i t i c i i c u l t u r a l i , c r e a t o r i i , ntreg p o p o r u l . M u l t i p l e l e c o n v o r b i r i c u r o m a n c i e r i , poei i d r a m a t u r g i a u a v u t , toate, aceeai tem, a avntului c u l t u r i i n aceast nou etap. Teatrele i deschid porile, spectatorii uonplu pn l a r e f u z s l i l e i-i aplaud pe a c t o r i i ndrgii, d r a m a t u r g i i i scriu piesele c u e l a n u l oricrui creator. I n s'K imense, de cte d o u i t r e i m i i de l o c u r i , n u v e z i u n s i n g u r scaun g o l . Acest l u c r u n u ne mir, cnd tim c spec t a t o r u l c h i n e z m e r g e l a t e a t r u de t r e i m i i de a n i ! P r i m u l spectacol p e care l - a m vzut l a P e k i n , cu u n t e x t m o d e r n , scris de u n a c t o r n colaborare c u u n regizor, era o comedie
s

www.cimec.ro

intitulat Cnd frunzele castanilor snt roii. Piesa era inspirat dc e v e n i m e n t e p o l i t i c e care avuseser loc n u dc m u l t , criticnd t e n dine neconcordante c u l i n i a partidului. A c iunea se desfoar a l e r t , r e p l i c i scurte se ntretaie, crend r i t m b i n e dozat. J o c u l i n t e r p r e t u l u i p r i n c i p a l r o l comic suculent este dc-a d r e p t u l excepionali. A c t o r u l W a n g D i n g - i u (care e i u n u l d i n t r e a u t o r i i t e x t u l u i ) ne-n p r e z e n t a t u n r e c i t a l de m a r e actor, cu o tehnic desvrit, pe u n r o l s t u d i a t pn n cele m a i m i c i g e s t u r i , pn l a cea m a i fin nuan a i n i m i c i i . A m i n t e a de cei mai b u n i c o m i c i d i n galeria de a u r a c i n e m a t o g r a f u l u i i, totui, rmnea o r i g i n a l p r i n c a n d o a r e , pendulnd ntre g r a v i t a t e i b u r lesc. I n pies, p e r s o n a j u l l u i este v i c t i m a t i cloiei a l t o r a , fapt p e care, ns, n u - 1 sesi zeaz, ceea ce l p u n e n m u l t i p l e situaii d e neconcordan ntre ce crede c repre zint i ce este, de f a p t . Dei, c u m a m spus l a nceput, piesa se refer l a mprejurri concrete, ea depete c a r a c t e r u l de c i r c u m stan, f i i n d o c o m e d i e de m o r a v u r i v a l a bil oricnd i o r i u n d e . V i c t o r i a c i n s t e i , a dreptii i a inteligenei i confer o t e m e lie solid. 0 pies politic, n adevratul sens a l c u vntului, a m vzut l a Canton. M a r e a rscoal din 1927, u n u l d i n t r e cele m a i i m p o r t a n t e v e n i m e n t e sociale d i n istoria modern a C h i n e i , a fost adus pe scen ntr-un spec tacol g r a n d i o s . Aceast rscoal, minuios organizat, care a z g u d u i t ntregul eafodaj f e u d a l a l Chinei d i n d e c e n i u l a l I I I - l e a a l secolului n o s t r u , reprezint, n istoria P a r tidului C o m u n i s t Chinez, u n m o m e n t de lupt de o nsemntate crucial ; dei n u a i z b u t i t s rstoarne ornduirea feudal, a deschis calea m a r i l o r btbnzi, pe care p o p o T U I c h i n e z a mers, neovielnic, pn l a v i c t o r i e . Piesa, intitulat Trsnetul nprasnic, deruleaz f i l m u l pregtirii acelei rscoale, pe f u n d a l u l vieii m i z e r e a p o p o r u l u i , cruia conductorii oprimani, susinui de c a p i t a l i s m u l strin, i luaser d r e p t u l l a via, ng e n u n c h i n d u - 1 p r i n toate m i j l o a c e l e de caro d i s p u n e a u . Att personajele reprezentante ale clasei d o m i n a t o a r e , ct i f i g u r i l e lupttorilor p e n t r u eliberarea p o p o r u l u i snt b i n e c o n t u r a t e d r a m a t i c , i a r c o n f l i c t u l p o l i t i c reiese l i m p e d e , fr echivoc. De o p a r t e , a p a r a t u l opresiv ; de cealalt, voina maselor p o p u l a r e , de a scutura j u g u l i m e i r o b i i nefaste, d e g r a d a n t e . Uciderea u n e i fete care rspndea m a n i f e s t e , m o a r t e a ei n m i j l o c u l tovar ilor de lupt, rezistena d e m n a u n u i r e voluionar, att n faa p r e s i u n i l o r a p a r a t u l u i poliienesc, ct i a p r o m i s i u n i l o r v i c l e n e , snt scene de p u t e r n i c efect, de o sobrietate impresionant, j u c a t e realist. Dei se ter min cu nfrngerea revoluiei, piesa are u n optimism viguros, omnnnd din eroismul m u n c i t o r i l o r i a l ranilor revoluionari, d i n drzenia c u care acetia se jertfesc p e n t r u cauza libertii i d i n i d e i l e u m a n i s t e pe care le afirm.

Tot n sfera preocuprilor d e o r d i n socialp o l i t i c ale t e a t r u l u i c o n t e m p o r a n chinezesc, am vzut o pies inspirat d i n viaa- s a t u l u i , Aiculi. Pe scena u n u i mare teatru d i n P e k i n , spectacolul a fost b i n e j u c a t , ntr-un decor f r u m o s . Aciunea se axeaz pe l u p t a u n u i g r u p dc rani condui de A i c u l i , o femeie aleas preedint a c o o p e r a t i v e i agricole, m p o t r i v a u n o r dumani ascuni n rndurile populaiei, dumani care n u se s u p u n o r d i nei socialiste, recurgnd c h i a r l a sabotaj. Soul l u i A i c u l i c gata s devin u n i n s t r u m e n t n m i n a acestor dumani, nenelegnd, n i c i e l , de 1 nceput, legile n o i i ornduiri i nencceptnd ca soia l u i s fie aleas preedint a cooperativei. Drzenia i v i g i lena ranilor p u n capt d e z o r d i n i i , demascndu-i i urmrindu-i pe vinovai. A i c u l i scap c u via. D e - a c u m ncolo, viaa s a t u l u i se primenete, i reia c u r s u l firesc. I n c i u d a u n u i a n u m e d i d a c t i c i s m , spectacolul reuete s menin i n t e r e s u l s p e c t a t o r u l u i i, pn l a . u r m , s f i e convingtor. La anhai a m asistat l a u n spectacol ou o dram inspirat d i n viaa grea de d i n a i n t e de revoluie, cnd prejudecile i srcia duceau deseori k t deznodminte tragice. Vduva t i t l u l spectacolului demon streaz d r a m a t i c cele de m a i sus, p r i n p o vestea trist a vieii u n e i f e m e i rmase v duv, pe caTe m a m a d e f u n c t u l u i so o e x p l o a teaz n f o l o s u l e i i o constrnge s se recstoreasc c u u n brbat pe care nu-1 iubete. N e n o r o c i r i l e continu. i a l d o i lea brbat se mbolnvete i, f i i n d p r e a srac ca s se poat ngriji, m o a r e . C o p i l u l este ucis de u n l u p . Disperat, pleac d i n sat i se angajeaz s e r v i t o a r e n casa u n u i n o b i l . Aflndu-i povestea, f a m i l i a nobil o crede piaz-rea i, de teama de a n u a b a t e nenorocirea asupra celor d i n j u r , o d afar. Singur, hituit, duendu-i zilele n m i z e rie, d i n p o m e n i , v d u v a m o a r e , n p r e a j m a srbtorilor, pe scrile casei d i n care fusese alungat. Spectacolul are o accentuat t u r nur realist, att n privina j o c u l u i acto ricesc, ct i n decor i n costume. M o a r t e a vduvei ajunse ceretoare i n p r a g u l n e b u n i e i are p a t e t i s m i este jucat convingtor. A m asistat la o manifestaie de s i m p a t i e a p u b l i c u l u i fa de actria ce j u c a r o l u l v d u v e i , care revenea pe scen dup zece a n i de absen. Spectatorii a u a p l a u d a t - o nde l u n g , crend n sal o atmosfer srbto reasc. Vreau s nv carte este o pies inspratS t o t d i n realitile societii nedrepte de d i n a i n t e de cucerirea p u t e r i i de ctre Par t i d u l c o m u n i s t . A m vzut acest spectacol la Tanciou. Este povestea u n u i biat d i n t r - o f a m i l i e srac, d o r n i c s nvee carte. Stp n u l moiei, ns. l oblig s munceasc lacurtea l u i . nvtorul, o figur luminoas de dascl. l nva p e biat, pe ascuns, s scrie i s citeasc. Prospeimea j o c u l u i , see-

www.cimec.ro

65

Sus, scen d i n spectacolul Cnd frunzele casta nilor snt roii"

www.cimec.ro

nele v i o a i e d i n coala, izbnda biatului fac d i n acest spectacol o plcut sear de t e a t r u . A m lsat la urm cele d o u spectacole care m i - a u p r o d u s o i m p r e s i e profund, o f e r i n d u - m i satisfacii estetice n u deseori egalate n cariera m e a de spectator. P r i m u l , mp ratul maimuelor face scandal n cer, 1-aim vzut la P e k i n , a l d o i l e a , Femeile-generali, la anhai. Amndou e u la baz texte cla sice, v e c h i de cteva secole, i n t r a t e n f o n d u l d e a u r a l d r a m a t u r g i e i chineze. Ca toate spectacolele clasice s i ca m u l t e d i n t r e cele m o d e r n e , a c o m p a n i a m e n t u l sonor joac u n r o l deosebit ; a c t o r i i a u p a r t i t u r i cntate i evolueaz cu micri acrobatice dc o m a r e miestrie ; orchestra, format d i n cinci-ase instrumentiti, este plasat n d r e a p t a sce n e i , ntr-o ni d i n epatele a r l e c h i n u l u i , i e desprit de scena propriu-zis p r i n t r - o pnz fin, care i st n fa ca o cortin transparent. I n p r i m a pies n i se povestete u n basm-, mpratul maimuelor se rzvrtete m p o t r i v a l u i D u m n e z e u i n u m a i v r e a s in seam de p o r u n c i l e l u i . Aflndu-se, n cer, despre acest act de nesupunere, D u m n e z e u t r i m i t e d o i soli, cu invitaia de a-1 aduce pe rzvrtit n mpria celest. G n d u l as cuns a l l u i D u m n e z e u era ca, odat adus n faa sa, e-i fac de petrecanie. De dou o r i urc mpratul n cer i de d o u o r i scap de capcanele ce i se ntind, ca s-l piard. Inteligena l apr de otrav, nfruntarea curajoas a otilor dumnezeieti l salveaz de la m o a r t e . . I n f i n a l , mpratul i aduce oastea l u i de maimue, care se angajeaz ntr-o lupt crncen c u otenii cereti, nvingndu-i. T o t u l te farmec n acest spec tacol, ncepnd c h i a r c u anecdotica ; inedit, p e n t r u c u l t u r a noastr european, povestea simbolizeaz, d u p exegezele chinezeti, con f l i c t u l d i n t r e p o p o r i clasa conductoare d i n perioada feudal. mpratul maimuelor r e prezint s p i r i t u l ndrzne a l p o p o r u l u i c h i nez, n t i m p ce D u m n e z e u este personificarea autocrailor c r u z i i nenduplecai. S t r u c t u r a este aceea a t i n e i c o m e d i i , d a r s u b t e x t u l este g r a v , p l i n d e sensuri. I n d e c o r u r i f r u m o s colorate, c u miestrie artistic nentrecut, d e c o r u r i care-l poart pe spectator cnd n mpria pmntean, maimuelor, cnd n aceea cereasc, a l u i D u m n e z e u , perso najele se mic d e z i n v o l t , dup r i t m u l ca racteristic m e l o d i i l o r chinezeti. Machiajul, e x e c u t a t c u o art impecabil, c o n t r i b u i e i el l a i m p r e s i a d e perfeciune: Mtile m a i muelor a u u n u m o r i r e z i s t i b i l . L u p t e l e snt micri de b a l e t a c r o b a t i c d e o nalt t e h n i c i t a t e , a c t o r i i d o v e d i n d o suplee greu de egalat. Cellalt specta-xd, Femeile-generali, este, la rndul su, excepional. Povestea dateaz d i n t i m p u l d i n a s t i e i S u n , adic d e cel p u in apte sute de a n i . T e x t u l j u c a t astzi este o a d a p t a r e aparinrid l u i F a n iCiuri-hon i L i n J u e - m i n . Piesa a r e dou pri. P r i m a p a r t e poate f i considerat d r e p t u n a d i n t r e

m a r i l e t r a g e d i i ale d r a m a t u r g i e i u n i v e r s a l e , ridiondu-ee la (nivelul tragediei greceti. I n casa u n u i general plecat s l u p t e mpotriva u n o r i n v a d a t o r i , se fac u l t i m e l e pregtiri p e n t r u srbtorirea b u n i c i i . Soia i m a m a , mbrcate n somptuoase costume de srb toare, snt gata s anune nceperea srbto r i r i i . D a r sosesc de p e f r o n t d o i ofieri, care aduc tirea c g e n e r a l u l a m u r i t vitejete. J o c u l celor d o u actrie n m o m e n t u l p r i m i r i i tragicei veti este o c u l m e de art a c t o r i ceasc. Fr gesturi l a r g i , fr bocete sau strigte de disperare, mpietrite de d u r e r e , amndou e x p r i m , ntr-o ncremenire plin de d e m n i t a t e , cea m a i impresionant accep tare a condiiei u m a n e . A p o i , p e n t r u a n u strica srbtorirea b u n i c i i cci tradiia e puternic i n u poate fi ignorat cele dou f e m e i se hotrsc s-i ascund, deocam dat, adevrul. Scena se u m p l e de invitai, b u n i c a intr i se aaz l a l o c u l de onoare. Srbtoarea ncepe. I n rsetele i f n veselia celorlali, j o c u l tcut a l m a m e i i a l soiei marcheaz, iari, o scen d e u n p u t e r n i c d r a m a t i s m . E l e singure cunosc o tain n grozitoare, d a r a u j u r a t s n-o d i v u l g e . O b i c e i u l de a se bea n cinstea celei srb t o r i t e t r e b u i e respectat. I n acelai t i m p , t o t Conform tradiiei i m p l a c a b i l e , m o a r t e a sou l u i n u ngduie ca soia s bea. Soia n u tie ce s fac ; b u n i c a o m b i e i n s i s t e n t ; n acea clip de c u m p n , m a m a este cea care o ndeamn s bea. D a r , odat but p a h a r u l , remucarea o c u p r i n d e . J o c u l r e mucrii, zbaterea ntre d i s p e r a r e i o b l i g a ia d e a-i ascunde starea fa de oaspei, se desfoar cu o s u b t i l i t a t e de nedescris. L a u n m o m e n t d a t , b u n i c a bnuiete c s u b aceste reacii b i z a r e se ascunde ceva. scena urmtoare, bnuielile b u n i c i i se prefac n c e r t i t u d i n e ; d e m n i t a t e a c u care i ea primete vestea morii n e p o t u l u i se ' nscrie pe aceeai l i n i e a p u t e r i i sufleteti fa de l o v i t u r i l e soartei. M a i m u l t dect att, b u n i c a hotrte ca, n l o c u l g e n e r a l u l u i ucis i a l celorlali ofieri mori p e n t r u aprarea p a t r i e i , s plece ea, mpreun cu toate f e m e i l e , i s c o n t i n u e l u p t a brbailor i a f i i l o r . N i m i c , n toate acestea, forat, nefiresc. T o t u l se desfoar d u p o logic ce n u c o n trazice u m a n u l . Fineea g e s t u r i l o r , f l e x i b i l i tatea t r u p u r i l o r , u n d u i n d u - s e , parc, p e n t r u fiecare nuan de s e n t i m e n t , sugereaz silue tele u n o r f i g u r i n e sculptate n filde sau n j a d . P r i n micarea graioas a degetelor, o actri poate e x p r i m a stri sufleteti... Personajele f e m i n i n e , p r i n a t i t u d i n i l e l o r s t u d i a t e de sute de a n i , p r i n m e r s u l l o r ca o p l u t i r e , p r i n h i e r a t i s m u l g e s t u r i l o r , mi aduc a m i n t e d e g r u p u l , d o a m n e l o r de l a c u r t e " d e p e o fresc a mormntului p r i n esei Y o n g - t a i , pictat nainte de a n u l 1 0 0 0 a l erei noastre. Partea a doua a piesei nfieaz l u p t a i v i c t o r i a f e m e i l o r - g e n e r a l i , pe front. I n d e c o r u r i de o neobinuit prospeime coloristic i d e u n r a f i n a m e n t dosebit, c a - n t r - u n

www.cimec.ro

67

peisaj de L i K e h - i a n , eroinele susin u n r e cital de miestrie acrobatic, simboliznd l u p t a cu dumanul, miestrie demn de cei m a i a b i l i i m a i versai gimnati. N u e de m i r a r e : ntr-o grdini, a m vzut copii de patru-einei a n i dansnd c u o graie se ductoare. I a r ntr-o repetiie l a t e a t r u l d i n P e k i n , a m asistat l a exerciii de acrobaie care, p r i n dificultatea l o r , semnau c u acro baiile de circ.

Merit s menionm pe cele t r e i p r i n c i pale interprete d i n spectacolul c u piesa Femeile-generali, S u n H u a - m e n ( b u n i c a ) , Ciu L i n - m e n (Mama) i (Li Pin-su (soia), p r e c u m i pe r e g i z o r u l I a n T u n - p i n . La ncheierea acestor nsemnri, in s-mi e x p r i m satisfacia de a f i cunoscut cteva realizri r e m a r c a b i l e ale t e a t r u l u i d i n China contemporan.

MIHAI NADIN

Text i context teatral


Nu este o ntmplare, crede R o b e r t R o v i n i , c, ntre toate lucrrile declarate clasice p e n t r u a f i neutralizate, H y p e r i o n (de Hlderlin<n.n.) sufer de cele m a i liniti toare interpretri." P r o b a b i l c el n u se nal, dac facem abstracie d e spectacolul cu t i t l u l Wintcrreise (Cltorie de iarn), m o n tat de K l a u s M i c h a e l G r i i b e r cu echipa de teatru de l a Schaubiihne a m Halleschen U f e r d i n B e r l i n u l de Vest i j u c a t . n d o a r zece reprezentaii, S t a d i o n u l o l i m p i c d i n acest ora. R o m a n u l l u i Hlderlin, . . H y p e r i o n sau E r e m i t u l n Grecia", n general caracte r i z a t d r e p t literatur ermetic i vzut d i n perspectiva frumuseii poetice, n u are o n a raiune propriu-zis. I n c e n t r u l su st ide a l u l de perfeciune a l p o p o r u l u i A t e n e i " , f r u m o s u l f i i n d c o n v e r t i t n concept i n t e g r a t o r , ntruchipnd D u m n e z e u l (ateu) a l u n e i r e l i g i i care s-ar p u t e a d e n u m i Estetica. Hyperion descoper c n u exist n i c i u n f e l de v i n o vie originar i, d i n acel m o m e n t , n u n u m a i biserica se nruie, oi i metafizica, i n stituiile de constrngere, s t a t u l autocrat. K l a u s M i c h a e l G r i i b e r determin exact n ce const aceast elil>erare a o m u l u i de contiina vinoviei i confirm interpre tarea acestui r o m a n ca direct nrudit, p r i n s p i r i t i p r i n coninut, cu poziiile Revoluiei Franceze. E r m e t i s m u l f o r m e i se explic, ast fel, p r i n intenia p o e t u l u i . Hlderlin, s-a observat de attea o r i , n u a c o n d a m n a t niciodat Revoluia Francez, m a i m u l t , i - a transpus i d e a l u l d e t i n e ree i de cinste n m a t e r i a operei sale, adic i-a descoperit i imortalizat, n c h i p esenial, poezia. Acesta este u n u l d i n tre m o t i v e l e p e n t r u care n u e c u putin s ncetm s c i t i m H y p e r i o n - , acest p o e m al tinereii, a l frumuseii, a l libertii, acea st mrturie f i e r b i n t e i dureroas a u n u i s p i r i t care se elibereaz de ctuele sale", i ncheia, n m a i 1968, acelai R o b e r t R o v i n i eseul dedicat r o m a n u l u i l u i HoGdcrlin. Spectacolul a fost intens discutat i, i n m u l t e rnduri, direct b l a m a t . I s-a reproat s t a t i s m u l , i s-a reproat libertatea i n t e r p r e trii, s-au alctuit liste cu a l u z i i l e pe care le manipuleaz ( t i t l u l spectacolului, de pild, a fost n u m e l e unei operaii a poliiei m p o triva unor grupuri anarhic-teroriste), d a r , dincolo de toate acestea, el n u a p u t u t f i ignorat. Cele zece reprezentaii au fost i n t e g r a l v i n d u t e f i i n d admii n u m a i cte 800 de spectatori, dei capacitatea s t a d i o n u l u i este de 87.000 de l o c u r i , reprezentaia a d e v e n i t o b i e c t u l u n u i f i l m , asupra cruia p r i m e l e aprecieri snt elogioase. Ceea ce n u e de m i r a r e , ntruct detaliile, i m p o s i b i l de evaluat de la distana t r i b u n e i , a u d e v e n i t p r i m - p l a n u r i , e t a t i s m u l , c u l t i v a t ca m i j l o c de expresie teatral, a fost compensat p r i n t r - u n m o n t a j i n s p i r a t , evoluia dramatic a fost concentrat. D a r n u despre f i l m doresc .s vorbesc a i c i . Spectacolul ofer u n t e x t (scenariul r e g i z o r u l u i dup r o m a n u l l u i Hlderlin, insernd i p r i m a strof a p o e m u l u i Pine i v i n " , ca i fragmente d i n Poetul n v r e m i do nevoie") i u n context S t a d i o n u l o l i m p i c . Iat o u m descrie a u t o r u l l o c u l de joc : Stadionul. A m u r g . Este u n f r i g de iarn. A p r o x i m a t i v 800 de spectatori ocup l o c u r i n tribun, n faa pistei de alergri. I n faa l o r , pe m a r g i n e , l a o distan d e circa 50 de m e t r i , se afl dou cabine d i n p l e x i glas (acolo i a u l o c u l , l a partidele de f o t -

www.cimec.ro

bal, juctorii de rezerv). E x a c t la> m i j l o c u l t r i b u n e i se afl plasat p o d i u m u l nvingto r i l o r , aa c u m e folosit l a J o c u r i l e o l i m p i c e i l a c a m p i o n a t e l e m o n d i a l e . I n sting spec t a t o r i l o r , alturi de c u r b a de vest a s t a d i o n u l u i , a r d e , deasupra a r c u l u i maratonului, flacra olimpic (...). I n fa, o sculptur uoar, reprezentnd u n clre lng c a l u l su. L a t e r a l , u n a t e l i e r de tmplrie, cu u n banc d e l u c r u . I n c u r b a de vest se afl, pe m a r g i n e a p i s t e i , d o u j e e p - u r i m i l i t a r e . T e r e n u l d e j o c arat ca u n teren de joc, d o a r n j u r u l c e n t r u l u i snt dispuse cteva c o r t u r i joase, care v o r f i , m a i trziu, i l u m i n a t e ; n l o c u l porii d i n d r e a p t a ( d i n faa c u r b e i de est) se v e d e o imitaie colorat : faada r u i n e i grii d e t r a n z i t a oraului. Lng aceasta, u n chioc de gustri i rcoritoare. P a n o u l electronic d e afiaj (pe care se v o r prezenta t e x t e d i n spectacol n.n.) este nconjurat de c i n c i d r a p e l e . T r i b u n a opus s p e c t a t o r i l o r este acoperit, pn l a jumtate, cu o pnz alb, d i n care a p a r c r u c i d e l e m n i chiparoi realizai d i n hrtie v e r d e . Acesta este c i m i t i r u l . Deasupra, p e culoarele d e acces la t r i b u n e , se recunosc siluete, care pot a m i n t i d e metopele t e m p l e l o r a n t i c e . Jos, pe pista d i n faa m o r m i n t e l o r , atleii sar cu prjina, maratonitii alearg, sritorii l a nl ime se antreneaz... I n t o t t i m p u l r e p r e z e n taiei, adic peste o sut de m i n u t e , u n aler gtor v a face t u r u l s t a d i o n u l u i , schimbnd doar r i t m u l . D i n cnd n cnd, a u loc curse de g a r d u r i " . Am d a t aceast descriere p e n t r u a p e r m i t e c i t i t o r u l u i s-i i m a g i n e z e l o c u l d e joc ; mai trebuie precizat doar contextul, pentru a nelege sensul alegerii : S t a d i o n u l o l i m p i c a fost, n a n u l 1936, scena u n e i p e n i b i l e capitulri m o r a l e . R i d i c a t de H i t l e r , p e n t r u o olimpiad care n u a c o n t r i b u i t la g l o r i a j o c u r i l o r , el a vzut s p o r t i v i i participani 6upunndu-,se cererii F i i h r e r - u l u i , de a f i sa l u t a t c u braul d r e p t r i d i c a t . S t a d i o n u l n sui, ca loc p u b l i c i m a g i n e a t i p u l u i de neoclasicism pe care f a s c i s m u l l - a p r o p a g a t are semnificaia sa a p a r t e , n l u m e a de as tzi. R e p e r u l i s t o r i c este considerat l a n i v e l u l s i m b o l u l u i . L u m e a cucerit d e f o t b a l , animat de spiritul competiiei, druit u n o r p a s i u n i exagerate n r a p o r t cu v a l o a rea l o r , e plasat n acest decor de a b d i c a r e moral i vzut d i n p e r s p e c t i v a acestei a b dicri. K l a u s M i c h a e l G r i i b e r , dup ce i-a m a i ncercat forele artistice pe f r a g m e n t u l d r a m a t i c Empedokles d e Hlderlin i p e Bacantele d e E u r i p i d e , este p r e o c u p a t , e v i d e n t , de semnificaia contemporan a m o t i

v e l o r i personajelor tragediei antice. Este c h i a r p o s i b i l ca, n n u m e l e acestei p r e o c u pri, e l s exagereze actualizarea, d a r s p i r i t u l t e x t u l u i este respectat i lectura se v dete justificat. D i a l o g u r i l e , prefaate de c i tatele afiate pe tabela luminoas, a u o t e n siune deosebit ; a c t o r i i , intens antrenai, ai neles relaia d i n t r e cuvnt i aciune i d a u expresie n u att tririi, ct nelegerii. Este o re-prezentare i n u o re-trire ; i n t e n s i t a tea participrii actoriceti rezult d i n carac t e r u l i n t e g r a l a l angajrii i n t e r p r e t u l u i n aciune. D i a l o g u l H y p e r i o n - A l a b a n d a se desfoar s i m u l t a n cu aciunea d i n c i m i t i r u l antic i se prelungete n aciunea d i n faa cortuirilor. Con t i n u u , z g o m o t u l de f o n d a l t r i b u n e l o r , semn c l u m e a particip l a dram exprimndu-se ca l a f o t b a l , sedus de v i c t o r i a u n e i echipe sau de o manevr tactic spectaculoas. L u m e a , v zut ca m e c i d e f o t b a l ! iat o lectur posibil a reprezentaiei. Destinele conteaz n msura n care l i se asociaz succesul. R e s t u l e joc, cu r e g u l i i m p u s e i respectate la limit" sau c u flagrante a b u z u r i . A ine cu o echip sau cu a l t a (a s i m p a t i z a , p a r a frazeaz spectacolul u n t e r m e n care a fcut carier n presa vest-german) e o c h e s t i u n e n u de opiune, c i de psihologie. Rzboiul d e c l a r a t de a t e n i e n i , n n u m e l e libertii l o r , p r o m i t e attea schimbri. D a r v i n tirile, v i n e i nfrngerea, i vocea D i o t i m e i rsun, plin de reprouri : E m a i b i n e s d e v i i albin i e-i construieti casa n nevinovie / Dect s stpneti cu d o m n i i l u m i i / i, ca l u p i i / S u r l i c u e i de odat !" Calul uria d i n v e s t u l s t a d i o n u l u i arde, pornesc j e e p - u r i l e m i l i t a r e , i n i m e n i n u scap d e suspiciunea general, devenit lege a acestei ceti. D o a r alergtorul, l i b e r de orice v i n , i continu alergarea. I a r pe p o d i u m u l o l i m p i c i r o n i e final ! se mpart t u t u r o r coroane d e l a u r i , i e o beie de e n t u z i a s m general. I n tribune e linite, u n a l t p u b l i c , nregistrat pe band, aplaud ca l a f o t b a l , incontient. i, astfel, p u b l i c u l i joac siei u l t i m a scen, aceea care spune ce i m p o r t a n t e fiecare gest o l n o s t r u i c n u exist gest care s ias d e s u b i m p e r a t i v u l rspunderii. P o e m u l l u i Hlderlin a fost c i t i t p a t e t i c , d i n t r - u n a l t unghi p o l i t i c dect acela d i n care Peter Weiss a scris (n 1971) piesa Hlderlin, dar i cu o m a r e for expresiv. Nerealizrile reprezentaiei in, poate, de c o n f u z i i l e a u t o r u l u i de astzi ; d a r i acestea a u fost aa c u m a m a v u t ocazia s v d , nfu rat n pturi, l a S t a d i o n u l o l i m p i c e x p r i m a t e sincer i i n t e n s .

www.cimec.ro

69

CARTEA DE TEATRU

NICOLAE BARBU: Momente din istoria teatrului romnesc"


B i b l i o g r a f i a i s t o r i c i t e a t r u l u i romnesc s-a mbogit, recent, cu o nou l u c r a r e , d a t o rat c r i t i c u l u i i i s t o r i c u l u i de t e a t r u N . Biarbu, a l e crui c r o n i c i , s t u d i i i v o l u m e anterioare (monografia Aglae Pruteanu", Sine i r a " , N o i i clasicii") anunaser con tribuia u n u i cercettor a t e n t , o r i e n t a t n problematica teatrului, dovedind u n spirit e c h i l i b r a t i o b i e c t i v . Conceput pe p l a n l a r g dei destinat a f i , p r i n s t r u c t u r a i p r i n proporiile e i , d o a r u n c o m p e n d i u cartea i n c l u d e p r e o c u p a r e a de d e f i n i r e , de e x p l i c a r e ei d e i n t e g r a r e a f e n o m e n u l u i tea t r a l micrii culturale, o p r i v i r e diacro nic, necesar r e t r o s p e c t i v e i istorice, i u n e x a m e n sincronic, destinat a p u n e n v a loare specificul t e a t r a l , n r a p o r t c u celelalte momente nodale. manifestri, n a n u m i t e Ideea c ntemeierea scenei naionale a u r mrit n u s i m p l u l d i v e r t i s m e n t , c i nei a f i r marea spiritualitii romneti, alturi de constatarea p r i v i n d evoluia c o m u n a t e a t r u l u i i a naiunii p e care o s l u j e a , p r i n reper t o r i u l p u s n s l u j b a o b i e c t i v e l o r ei p o l i t i c e i sociale, snt constante a l e gndirii a u t o r u l u i . Acceptnd p u n c t u l de vedere j u s t , c t e a t r u l e relaie spiritual integrat n creaia p o p o r u l u i , cu m o d u l l u i specific de via i de manifestare, i c exprim, ntr-o manier p r o p r i e , l i n i i l e d e a n s a m b l u a l e evoluiei c u l t u r a l e , c o n c l u z i a ce se i m p u n e este c fie care a c t i m p o r t a n t n devenirea t e a t r u l u i r o mnesc poate f i p r i v i t ca o reflectare a u n u i m o m e n t de rscruce n c u l t u r a p o p o r u l u i romn", n raport c u contribuia p e r sonalitilor creatoare de v a l o r i artistice ale timpului. Considerat p e ntreg t e r i t o r i u l rii ( M o l dova, Muntenia, Transilvania), contribuia micrii teatrale, c u d i n a m i s m u l e i f e r v e n t , n m o m e n t e l e c r u c i a l e ale i s t o r i e i , p u n e n lumin accentele vibraiei p a t r i o t i c e n con solidarea c u l t u r i i naionale. T e a t r u l , nceput t i m i d , ca o ..coal d e m o r a l " , v a gsi, t r e p t a t , u n ecou d i n ce n ce m a i i n t e n s n contiina public, d e v e n i n d u n i n s t r u m e n t de pre n dezvoltarea l i m b i i i a l i t e r a t u r i i . Urmrirea p r o c e s u l u i de d e z v o l t a r e a spectacolului teatral, de la primele repre zentaii (Mirtil i Hloe, Hecuba) pn l a nfiinarea T e a t r e l o r Naionale d i n "Bucureti i Iai, reflectarea m o m e n t e l o r istorice n micarea teatral, caracterizarea dramatur g i e i i a a r t e i scenice n relaie cu p r i n c i palele etape de a f i r m a r e ( m o m e n t u l Daciei l i t e r a r e " , cel a l U n i r i i , sinteza A l e c s a n d r i ,

momentele Eminescu, Caragiale, Davila, Sadoveanu), n f i n e , examenul teatrului dup 23 A u g u s t , atest o reuit d i s t r i b u i r e i sistematizare a v a s t u l u i m a t e r i a l u t i l i z a t . Coca ce aduce u n p l u s de v a l o a r e M o mentelor d i n istoria iteatrului romnesc" este p r i v i r e a integratoare a a u t o r u l u i asupra f e n o m e n u l u i t e a t r a l , cuprinznd n sfera aces t u i a micarea teatral (actori, r e p e r t o r i i ) att d i n M o l d o v a i d i n M u n t e n i a , favorizat d e condiii istorice i c u l t u r a l e , ct i d i n T r a n s i l v a n i a i d i n Banat, u n d e e f o r t u r i l e eroice ale l u i G. Bari, I o s i f V u l c a n .a., n ca d r u l activitii Astrei" i a l Societii p e n t r u f o n d de teatru r o m n " , a u asigurat m e n inerea flcrii s p i r i t u a l e p e n t r u c u l t i v a r e a l i m b i i i nfiinarea u n u i t e a t r u r o m n e s c Cldura cu care N . B a r b u mbrieaz d i n a m i s m u l energetic a l l u i C. A . Rosetti, c o n tribuia l u i A l e c s a n d r i , a l u i I o n G h i c a , p r e c u m i a a c t o r i l o r M a t e i M i l l o , C. Cara giale sau M i h a i Pascaly, nsufleete p a g i n i l e crii, reuind s a p r o p i e t r e c u t u l de c o n t e m p o r a n e i t a t e . Docul s adugm, a i c i , e v a n t a i u l l a r g a l a n a l i z e i , care acord o egal atenie i gndirii c r i t i c e , c h i a r de l a nceputurile ei (menionnd ideile l u i N . F i i l i m o n . C. A . Rosetti, H a s d e u , A l e c s a n d r i ) , i l u i E m i n e s c u (care a conceput receptarea a r t e i c u o c h i i s u f l e t u l u i " i a f o r m u l a t p r e g n a n t r o l u l e d u c a t i v a l t e a t r u l u i , cu p r e cdere n ce privete a r t a a c t o r u l u i ) , i c o n cepiei a r t i s t i c e a l u i Caragiale i s e m n i f i c a iilor caragialismului". S t r u c t u r a lucrrii ofer o izbutit alternare a c a p i t o l e l o r ce trateaz p r o b l e m e l e artei scenice c u nereinut admiraie p e n t r u luminoasele f i g u r i ale p r o m o t o r i l o r acesteia, a c t o r i i r e g i z o r i cu acelea rezervate d r a m a t u r g i e i , n corelaie c u p r i n c i p a l e l e m o mente c u l t u r a l e n devenirea istoric a p o p o r u l u i romn. Cu u n s p i r i t ntructva p o l e m i c , a u t o r u l numete centrele iniiativelor c u l bural-artistice (Iai, Bucureti, Braov) i accentueaz v a l o r i l e l i t e r a t u r i i dramatice, considernd d r a m a t u r g i a istoric (de l a Rzvan-Vod l a t r i l o g i a Muatinilor l u i D e l a vrancea) d r e p t f u n d a m e n t a l colii rom neti de t e a t r u . i t r e b u i e r e m a r c a t c, n s u b l i n i e r e a diferenei specifice a operelor considerate, i n t e r p r e t a r e a dat descoper sen surile p r o f u n d e a l e i s t o r i e i , prsind fgaul u n o r prejudeci. M e r i t u l p r i n c i p a l a l crii const n doza j u l e c h i l i b r a t a l evalurilor, n p e r m a n e n t a atenie acordat clarificrii i d e i l o r i obiec tivelor o a m e n i l o r de t e a t r u (A. D a v i l a , P o m p i l i u Ivi iade. M . Sadoveanu), n s i n c r o n i zarea e f o r t u r i l o r ndreptate spre p r o g r e s u l scenei. D e p a r t e de a situa pe poziii adverse pe A . D a v i l a i pe succesorul su, N . B a r b u remarc s c o p u l l o r c o m u n ridicarea n i v e l u l u i a r t i s t i c a l t e a t r u l u i urmrit pe ci d i f e r i t e , n funcie d e formaia l o r c u l tural, i nvluie ntr-o cald p r i v i r e de s i m p a t i e p e M . Sadoveanu, a u t o r a l u n o r iniiative generoase i aprtor a l r o l u l u i tea t r u l u i , de i n s t r u m e n t a l c u l t u r i i de mase.

70

www.cimec.ro

T o t u l , j u s t i f i c a t pe baza d o c u m e n t e l o r de a r hiv, e x e m p l i f i c a t e n cuprinztoare citate. M o m e n t u l teatrului interbelic, tratat con f o r m acelorai c r i t e r i i d e f i n i t o r i i , este realizat ntr-un r i t m m a i p r e c i p i t a t , d a r fr a i se p r e j u d i c i a c a r a c t e r u l substanial. Se constata, astfel, c t e a t r u l ntregistreaz acum u n m o m e n t n o u " , i n o v a t o r , p r i n apariia u n o r modaliti i n e d i t e , p r i n trecerea d e l a o literatur a influenelor", la u n a a realit ilor", p r i n mbogirea r e g i s t r u l u i de teme i de subiecte sau p r i n dezbaterea de a t i t u d i n i i situaii, ceea ce implic, n epic, literatura de cunoatere, i a r n teatru, d r a m a de i d e i . Pe f i l i e r a tradiiei d a r n continu tentativ de nnoire se deta eaz drama istoric (N. Iorga, M . Sorbul), u n e o r i , cu o not de filozofare etic ( I . Luca) ; piesa de moravuri ( A l . Kiriescu sau, c u u n e l e anticipaii a l teatrului absurdului, G. C i p r i a n ndeosebi, n Capul de roi) ; comedia liric ( M i h a i l Sebastian, Mircea tefnoscu, T u d o r Muatescu, V . I . Popa, G . M . Zamfirescu) ; d r a m a exprimnd pasi unea ideilor (Camil Petrescu) ; p r o f u n d o r i g i n a l a poezie dramatic a l u i L u c i a n Blaga ; n f i n e , piesele d r a m a t u r g i l o r de profesie", t a b l o u ce n u reprezint att o g r u p a r e de s c r i i t o r i , ct d o v a d a existenei u n e i d r a m a t u r g i i i o u n e i micri teatrale c u amprent autohton. Toate teatrele d i n ar snt urmrite cu variat atenie n capitole separate. i n aceast retrospectiv apar, rnd pe rnd, f i g u r i de d i r e c t o r i , de r e g i z o r i i de a c t o r i , I n l u m i n a repertoriilor t i m p u l u i ; la Bucu reti snt semnalate iniiativele l u i V i c t o r E f t i m i u , L i v i u Rebreanu, Corneliu M o l d o "vanu, I o n M a r i n Sadoveanu, C a m i l Petrescu .a. i contribuia valoroas a o a m e n i l o r scenei (de l a p o n d e r a t u l i n o v a t o r P a u l G u s t y l a p o e t u l p l a s t i c i i scenice Soare Z. Soare). T e a t r u l ieean se bucur d e o m a i larg prezentare, incluzndu-i att pe d i r e c t o r i i r e p r e z e n t a t i v i ( M i h a i Codreanu, . I . M a i c a n . drgu I o r d a n , I o n e l Teodoreanu .a.), o l t si p e r e g i z o r i i excepionali ( I . Sava sau G . M . Zamfirescu), precum i pe a c t o r i i p r i n c i p a l i , pe f o n d u l u n e i l a r g i perspective r e p e r t o r i a l e . M a i p a l i d i m a i succint e n fiat a c t i v i t a t e a t e a t r u l u i d i n C l u j , c t i t o r i t de Zaharia Bftrsan i condus, a p o i , de V i c t o r E f t i m i u , I . M . Sadoveanu, V i c t o r P a p i l i a n , c u concursul u n o r actori remarcabili, printre care t r e b u i e a m i n t i t t. Braborescu, actor, Tegizor, poet, o m d e o m a r e sensibilitate a r tistic. A r f i greu de urmrit aci p r o c e s u l de n n o i r e a t e a t r u l u i romnesc d u p 23 A u g u s t , n s p i r i t u l n o i i contiine revoluionare, p r o ces schiat n v o l u m . Notm d o a r c a u t o r u l folosete cu iscusin sinteza, reinnd doar cteva f i g u r i proeminente de drama t u r g i ca obiect de analiz i de e x e m p l i ficare s trecu rnd interesante observaii asupra d r a m a t u r g i e i a c t u a l e , n m i c i c a p i t o l e (polivalena personajuIui , Dezbaterea de
M

i d e i " , Parabola istoric", Transformrile contiinei", Resurse folclorice n eseistica dramatic contemporan"), n care alegerea e bogat i semnificativ. Apreciabil e i concentrarea caracteristicilor micrii teatrale, n a n s a m b l u l ei, n f i n a l u l lucrrii, oferind o i m a g i n e percutant i convingtoare a r e nnoirii i valorificrii forelor artistice, n toate teatrele. S-ar p u t e a obiecta crii l u i N . B a r b u unele inegaliti n importana acordat d i f e r i t e l o r m o m e n t e sau scene ale rii, unele insistene sau repetiii, d a r cartea sa e con tribuia u n u i pasionat cercettor i a u n u i ndrgostit de teatru la valorificarea t r e c u t u l u i de a f i r m a r e a t e a t r u l u i romnesc i l a sublinierea momentului a c t u a l , n l u m i n a contiinei revoluionare a epocii noastre. A u t o r u l privete cu nelegere, explic, n noad firele gndirii, d i n perioada nceputu r i l o r , a nfiriprii i a cutezanei, i dedic p a g i n i emoionante, scrise c u fervoarea con v i n g e r i i nestrmutate, etapelor de dezvoltare a d r a m a t u r g i e i i a a r t e i scenice naionale. M o m e n t e d i n istoria t e a t r u l u i romnesc" e o l u c r a r e util i riguros nchegat, care asigur o lectur interesant i, n egal msur, atractiv.

Mircea Manca

V. I. POPA: Micul ndreptar de teatru"


V o l u m u l a fost p u b l i c a t sub ngrijirea atent i priceput a l u i V i r g i l P e t r o v i c i : ntr-o ampl i substanial Postfa, el a n a lizeaz c u ptrundere a c t i v i t a t e a i i d e i l e e x t r a o r d i n a r u l u i o m de t e a t r u care a fost V i c t o r I o n Popa, apostol" i vizionar", c t i t o r entuziast a l regiei romneti m o d e r n e i deschiztor de d r u m spre attea i attea luminoase o r i z o n t u r i ale a r t e i noastre sce nice de a z i . Dup necesarele lmuriri asupra ediiei, ngrijitorul a strns, ntr-o prim seciune, Mrturii de credin" ale l u i V . I . Popa de f a p t , u n colaj de texte, ntocmit cu a b i l i t a t e , i care p u n e n lumin caracterul m o n o l i t a l v e d e r i l o r teatrale ale i l u s t r u l u i regizor. I n alctuirea ediiei P e t r o v i c i intr i o binevenit, minuios redactat Crono l o g i e " a activitii teatrale a l u i V . I . Popa, a p o i , ntr-o seciune intitulat In m e m o r i am", mrturii despre regizor ale ctorva personaliti m a r c a n t e ale t e a t r u l u i rom nesc ; u n grupaj de articole, publicate unele, f r a g m e n t a r sub t i t l u l Alte s c r i e r i despre t e a t r u " , ntregete M i c u l n d r e p t a r de t e a t r u " , piesa de rezisten a volumului.

www.cimec.ro

71

M e r i t u l l u i V i r g i l P e t r o v i c i este de a f i tiprit p e n t r u p r i m a oar n ntregime m a nuscrisul acestei lucrri (Scrierile" aprute i n 11G9 nu-1 reproduceau dect parial). V i c tor I o n Popa -a apucat s-i t e r m i n e ndru m a r u l , nceput p r i n 1943, n i c i s-i dea o form definitiv ; n u p u t e m ti c u p r i n s u l p a g i n i l o r nescrise, n i c i numrul l o r . cu neputin de apreciat ce rezonan ar f i a v u t n epoc acest m i c t r a t a t de regie. Destinat echipelor de a m a t o r i , el n u p u t e n s reflecte, o r i c u m , dect o parte d i n expe riena regizoral a a u t o r u l u i , i c h i a r i aceea, p r o b a b i l , n u n toat p r o f u n z i m e a ei. Ce ofer, ns, Micul ndreptar", a z i , dup m a i b i n e de t r e i decenii, u n u i p r o f e sionist a l a r t e i spectacolului, u n u i bresla", cuvnt pe care, cu tulburtoare modestie, l folosete adesea V i c t o r I o n Popa ? Pe f u n d a l u l pestri, aproape d e r u t a n t , a l t e a t r u l u i romnesc d i n a n i i i n t e r b e l i c i , opera l u i V . I . Popa, i n p r i m u l rnd Micul n d r e p t a r -de t e a t r u " , ne p r o p u n e o gndire teatral unitar, coerent, sistematic, m brind toate aspectele m u n c i i de preg t i r e a spectacolelor, p r i n o p t i c a u n u i prac t i c i a n de nalt i multilateral competen, mbinnd r u t i n a meteugului c u miestria autentic i cu aspiraia de nnoire p r o p r i e artistului. L i n i i l e de for ale acestei gndiri tea trale au fost ntru t o t u l v a l i d a t e de istoria t e a t r u l u i m o d e r n : ideea de art a specta c o l u l u i ca art propriu-zis, de sintez, s i n c r e t i c, d e c i , ideea de teatru t o t a l ; ideea de con cepie regizoral (izvornxl d i n t e x t i i n t e r pretndu-1 creator, ntr-o relaie de subordo nare integratoare) ; ideea de viziune regizo ral (i scenografic), ca sistem dc semne a crui descifrare (decodare) reclam o con comuni venie u n a n i m acceptat ; ideea de care i n t r e scen i sal, p r i n i d e n t i t a t e a de preocupri ceteneti d i n t r e a r t i s t i spec tator, pe coordonatele u n e i i d e o l o g i i adnc u m a n i s t e i ale u n o r n o b i l e tradiii naio nale ; e nc pe de-a-ntregul actual ideea de realism poetic a l u i V . I . Popa, ideea de teatru-oglind, d a r i lup mritoare, dc teatru-fcoal i de teatru-tribun. Estetica teatral a l u i V i c t o r I o n Popa i n c l u d e i o etic. Cnd combate cu tact, d a r fr cruare v e l e i t a r i s m u l , cnd st r u i e asupra depistrii talentelor i, m a i ales, a n a t u r i i , a s t r u c t u r i i l o r i n t i m e , cnd insist a s u p r a m o m e n t u l u i alctuirii distribuiilor, ca act de creaie, hotrtor, a l regiei, V i c t o r I o n Popa n u face dect s demonstreze c i n t e r p r e t a r e a actoriceasc, l a f e l ca i cea regizoral, n u poate p o r n i dect d i n datele individualitilor chemate s-o n fptuiasc, d i n virtualitile l o r , niciodat mpotriva sau n absena u n o r latene. 0 bun p a r t e a sugestiilor cu caracter metodologic pe care le d V . I . Popa r e g i z o r i l o r se refer l a r a p o r t u r i l e d i n t r e ele mentele a u d i t i v e i cele v i z u a l e , n specta c o l , l a calcularea e c h i l i b r u l u i d i n t r e aceste elemente, cu scopul de a asigura meninerea

ateniei p u b l i c u l u i , dirijnd-o i focaliznd-o> clip de clip. R e g i z o r u l este s i n g u r u l che mat, s i n g u r u l n msur s verifice, n r e petiii, c u m v a f i receptat montarea de ctre v i i t o r i i spectatori, cci n u m a i p r i n r e gizor se svnete procesul dc contopire a t e x t u l u i cu micarea, ntr-o unic partitur, verbal i plastic, funcia fundamental a regiei orict de personal a r f i l e c t u r a regizoral a piesei rmnnd aceea de u p u n e n valoare l i t e r a t u r a dramatic, p r i n (re)organizarea ei n spaiu, t r i d i m e n s i o n a l . V. I . Popa se supune, astfel, contient, u n e i legi a t e a t r u l u i , n esen, m e r e u valabil. Cartea recent aprut i generos ilustrat (cu f o t o g r a f i i , n cea m a i mare p a r t e , i n e d i t e ) , bogat n coninut, invit, incit la meditaie. E a prezint u n episod i m p o r t a n t d i n istoria regiei romneti, o istorie care merit i va t r e b u i , neaprat, s fie, cndva, scris.

Gheorghe Miletineanu

IOANA MRGINEANU: Frank Wedekind, un precursor"


Dup o ampl i ndelungat a c t i v i t a t e d e cercetare a creaiei w e d e k i n d i e n e , dup m a i m u l t e comunicri pe aceast tem, susinute, de-a l u n g u l u n u i deceniu, n c a d r u l u n o r se s i u n i tiinifice, Ioana Mrgineanu ne ofer acum o substanial monografie dedicat o perei, de o covritoare semnificaie n evo luia t e a t r u l u i m o d e r n , a l u i F r a n k W e d e kind. V o l u m u l se recomand p r i n bogia i se riozitatea documentrii, p r i n analize de t e x t ntreprinse cu minuiozitate, cu atenie pen t r u d e t a l i i . Snt urmrite, de la o pies l a alta, m o t i v e l e predilecte, temele-obsesii : d r a gostea, p r o b l e m a cstoriei i a geloziei, s u ferina, ca f a c t o r de potenare spre eroism i d e m n i t a t e n m o a r t e , r a p o r t u r i l e d i n t r e adevr i minciun, d i n t r e aparen i esen , d i n t r e p u t e r e i adevr, contradiciile i n terioare ale fiinei u m a n e . A n a l i z a critic este ntreprins cu p e r m a n e n t e raportri l a c o n t e m p o r a n i , la predecesori i, m a i ales, la urmai, u n c a p i t o l ntreg se ocup, d e a l t fel, n u m a i de Delimitri, filiaii, raportri. Urmrind u n f i r cronologic, s t u d i u l e o r g a nizat, totui, p e d e f i n i r e a u n o r a r i i t e m a t i c e , a u n o r metode d e construcie dramatic i d e n t i f i c a b i l e de l a o oper la alta. U n c a p i t o l interesant este Aventura, n care, analiznd Marquis von Keith, Hidalla, Castelul Wetterstein i Franziska, autoarea discut (i o a dncire a i d e i i a r f i fost binevenit) accep iunea special pe care o a u , n l i t e r a t u r a dramatic a l u i W e d e k i n d , t e r m e n i i aven turier, romantism, p r e c u m i u n i i t e r m e n i

72

www.cimec.ro

vehiculai f r e c v e n t n legtur cu t e a t r u l m o d e r n , desemnnd metode d e f i n i t o r i i p e n t r u d r a m a t u r g u l g e r m a n sau pe care acesta le prefigureaz : dezvluirea, demascarea-, noua o b i e c t i v i t a t e , vivisecia. O atenie deosebit este acordat pieselor scurte, mult v r e m e considerate m a i puin i m p o r t a n t e , d a r crora exegezele m a i n o i A r t u r K u t s c h e r , n m o d special l e r e zerv u n spaiu a m p l u . Capitolul dedicat receptrii operei l u i W e d e k i n d n R o m a n i a , caracterizat p r i n t r - o foarte atent d o c u m e n t a r e , alctuiete o util trecere n revist a s t u d i i l o r , a r t i c o l e l o r , r e f e r i r i l o r la opera marelui preexpresionist, existente n l i t e r a t u r a noastr critic ; t o t a i c i , autoarea amintete cele dou spectacole cu Duhul pmintului, datorate Marioarei V o i c u l e s c u , d i n t r e care acela montat de Soare Z. Soare c o n s t i t u i e u n u l d i n t r e p u n c t e l e de referin a l e i s t o r i e i spectacolului r o m nesc. L u c r a r e de cert inut tiinific (chiar cu o uoar p e d a n t e r i e , u n e o r i ) , m o n o g r a f i a I o a n e i Mrgineanu a r e m e r i t u l i m p o r t a n t de a c o n s t r u i o i m a g i n e cuprinztoare i l i m pede a operei u n u i a d i n t r e p i l o n i i t e a t r u l u i m o d e r n , i m a g i n e alctuit pe baza u n e i r i guroase analize de t e x t , cu judeci de v a loare argumentate.

Cristina Dumitrescu

EURIPIDE : Tragedii"
Apariia aproape anual, n romnete, a cte u n u i v o l u m (sau a m a i m u l t o r a ) d i n t e a t r u l a n t i c n e reamintete necesitatea i, n acelai t i m p , m a i v e c h i u l deziderat c u l t u r a l a l u n e i t r a d u c e r i integrale a t e a t r u l u i grec i l a t i n cel puin, a a u t o r i l o r r e p r e z e n t a t i v i , c o m i c i i t r a g i c i ; deoarece, n m o d surprinztor, descoperim c i unele creaii aparihnd m a r i l o r a u t o r i (n c a z u l de fa, E u r i p i d e ) n u a u vzut pn a c u m , l a n o i , l u m i n a t i p a r u l u i sau traduse f r a g m e n t a r pentru necesitile ntocmirii u n e i a n t o l o g i i a u rmas n s t a d i u l respectiv. Exist, astfel, o serie de t r a g e d i i ale l u i E u r i p i d e (ca s m l i m i t e z l a acest e x e m p l u ) care n u a u fost pn a c u m traduse n romnete : Heracles furios, Heraclizii, 0reste ; i a r a l t e l e (Andromaca, Ion, Suplican tele) a u fost d o a r parial, n a n t o l o g i i ca aceea publicat de S i m i n a N o i c a (Din l i r i c a elin", Bucureti, 1968). I n v o l u m u l E u r i p i d e (Electra"), p u b l i c a t d e A l . M i r a n n 1976, n colecia B i b l i o teca p e n t r u toi", a u t o r u l realizeaz, c o n f i r mnd, parc, cele de m a i sus, p r i m a t r a d u

cere n romnete a tragediei care mpru mut t i t l u l v o l u m u l u i , Electra. Este m e r i t u l l u i A l . M i r a n de a ne p r e zenta, ntr-o colecie de larg circulaie, p a t r u d i n t r e tragediile m a i m u l t sau m a i puin celebre ale l u i E u r i p i d e . Este v o r b a d e Hecuba, Ifigenia n Taurida i Hioolit. C r i t e r i i l e seleciei ntruct i aici a v e m de-a face cu o a n t o l o g i e n u snt n i c i a n a l i t i c e , clasificatoare ( c u m se exprim a u t o r u l nsui, l a ncheierea prefeei), n i c i t e m a t i c e , respectiv pe c i c l u r i de legende ; a u t o r u l a c o n t i n u a t o m a i veche preocupare a sa, urmrind s ne redea pri d i n opera p strat a l u i E u r i p i d e , ns ( d i n pcate) n u n perspectiva tlmcirii operei complete" (p. X L I I ) . Tlmcitorul ne p r o p u n e , n volumul de fa, o serioas ptrundere n opera ultimului tragic atenian, al crei echi v a l e n t romnesc prsete f o r m a versului a l b , n favoarea p r o z e i , exceptnd d o a r cnteoele c o r u r i l o r . Raiunea acestei echivalene este determinat de o experien poetic n delungat, care conchide c, n c i u d a celor m a i ndrznee e f o r t u r i , n u se poate a j u n g e l a t o t a l a i d e n t i f i c a r e c u substana r i t m i c o semantic a o r i g i n a l u l u i . D e a l t f e l , scrupulele de traducere a u t o r u l le semnaleaz e l nsui, ntr-o not aparte, intitulat Cuvnt despre t r a d u c e r e " , care urmeaz u n u i u t i l Tabel cronologic" i u n e i Prefee" i n s t r u c t i v e , c u caracter de eseu. Dac l a aceast armtur critic, ce precede t e x t u l p r o p r i u - z i s , adu gm i b o g a t u l ( u n e o r i , chiar prea bogatul) subsol c r i t i c , p u t e m conchide c ne gsim n faa u n e i ediii E u r i p i d e serios d o c u m e n tate, foarte u t i l e , ca informaie, c i t i t o r i l o r de d i f e r i t e vrste i, n u n u l t i m u l rnd, d e o adecvat prestan a tlmcirii. N u p u t e m s n u semnalm, totui, n n cheiere, cteva p u n c t e de vedere ale a u t o r u l u i Prefeei", fa de care ne p e r m i t e m cteva observaii m a r g i n a l e . A l . M i r a n n o teaz (p. X X I I ) f a p t u l c F e d r a d i n t r a gedia Hipolit l denun n fals pe f i u l e i vitreg ( p r i n scrisoare), ca s se rzbune p e n t r u r e f u z u l cast a l l u i H i p o l i t . De f a p t , a c t u l F e d r e i n u ine, ca n cazul M e d e e i , de sadism ; ntreaga ei aciune e pus sub s e m n u l p r o f u n d e i ruini, i a r denunul este o ncercare de a r e t r a c t a declaraia impudic a d o i c i i . Sub i m p e r i u l acestui s e n t i m e n t , Fe d r a i i a viaa ( a u t o r u l t r a d u c e astfel u l t i mele c u v i n t e ale F e d r e i : Niciodat n u v o i face de ruine n e a m u l m e u d i n Creta" p . 276). I n a l doilea rnd, p u t e m aduga, tot n legtur cu aceast tragedie, c Hi polit reprezint n u n u m a i obria acehii thetre d ' a m o u r " ( c u m menioneaz A l . M i r a n ) , c i i p r i m a oper greac antic n care dragostea este socotit o stare real i a fiinei, a s u f l e t u l u i f e m e i i , F e d r a f i i n d p r i m a femeie d i n l i t e r a t u r a greac care i u bete n m o d deschis, adic a r d e n t , ptima, neocolit.

Liviu Franga

www.cimec.ro

73

Bieu

Alibi
Comedie n d o u pri

Personajele
GICU CRUCESCU eful Seciei Parcuri i lacuri, 5055 de ani ELEONORA soia lui, 45 de ani GABI fiica lor, student, 21 de ani BUBULAC adjunct de ef la ICRAL, doctor n tiine juridice, burlac, 44 de ani, neaprat , chel FEMEIA 40 de ani Aciunea se petrece n www.cimec.ro GRIPC eful Serviciului Personal, 5055 de ani VALENTINA efa Sectorului Prculee, 28 de ani POPOVICI soul Valentinei, 30 de ani BEBE 25 de ani MILIIANUL 40 de ani POTRIA 30 de ani zilele noastre.

P A R T E A

Sufrageria i holul apartamentului locuit de familia l u i Gheorghe Crucescu (Gicu), personajul principal, n t r - u n bloc n o u , l a parter. F a c e m aceast precizare deoarece unele dintre personaje n u se v o r sfii s intre n cas direct pe fereastr. Dealtfel, decorul v a fi construit astfel nct s se vad i o parte d i n curticica blocului, n care diferii locatari i-au fcut parcele pentru cultivarea legumelor i a florilor. Deci, aciunea se v a desfura pe ambele planuri : nuntru i afar. L a ridicarea cortinei, Eleonora scutur ceva l a fereastr. Afar, Bubulac prete pe mica l u i parcel d i n faa blocului.

B U B U L A C : Bun dimineaa, stimat vecin. E L E O N O R A : Bun dimineaa. Ce preti acolo ? B U B U L A C : Dovleacul. E L E O N O R A : Pi, i i e r i preai t o t d o vleacul. B U B U L A C : D a , l presc z i l n i c . A s t a e a cincisprezecea prail. E L E O N O R A : De-a i a e aa d e f r u m o s . B U B U L A C : l - a m p u s ngrminte c h i m i c e . L a fiecare sptmn, cte c i n c i k i l o g r a m e . Plus biostimulatori. E L E O N O R A : Ce vorbeti ? B U B U L A C : Pe cuvnt. De import. M - a u costat o groaz d e b a n i . A p r o a p e o m i e d e l e i . V i n n p l i c u r i m i c i , ca p i p e r a i . E L E O N O R A : Pi, merit ? B U B U L A C : S i g u r c merit. tii ct crete u n dovleac faiostinvulat ? Ct u n p u r c e l . i m a i gustos c a pepenele. E L E O N O R A : A p r o p o , parc a c u m u n a n cultivai pepeni. B U B U L A C : N u p e p e n i , c i pepene. U n u l s i n gur a m oultivet. E L E O N O R A : I I tiu. E r a g r o z a v . B U B U L A C (melancolic) : D a , e r a o splendoa r e . (L-am semnat nc d i n l u n a m a r t i e . E L E O N O R A : N-a fost prea devreme ? B U B U L A C : B a d a , d a r i - a m fcut o insta laie d e nclzire Special, u n fel de re^ou subteran... Cu termostat... M i l - a construit u n prieten, specialist. M - a costat o m i e . E L E O N O R A : i-i m e r g e a b i n e ? B U B U L A C : C u i ? Pepenelui?! Excelent. I n t r - o lun, Ise fcuse d e p a t r a k i l e . I n dou, de opt kile... L - a m fotografiat, l - a m f i l m a t . . . E r a u n fenomen... E L E O N O R A : i ? B U B U L A C : i, ce ? E L E O N O R A : A fost gustos ?

B U B U L A C : De u n d e vrei s tiu eu ? A m a p u c a t s gust d i n e l ? M i l - a u f u r a t . (Ii vine s plng.) A v e a o p t k i l e i d o u sulte d e Igrame... M costase peste d o u m i i . . . A c u m , c u l t i v u n dovleac... tii ce plant sensibil e d o v l e a c u l ? Dimineaa, ond v i n s- stropesc cu ap proaspt i s-i p u n ngrminte l a rdcin, l s i m t c u m i ridic f r a n z e l e spre m i n e , c u recunotin. mi d a u l a c r i m i l e de emoie. E L E O N O R A : D a r , d e cnd a d a t peste d u m neata p a t i m a asta, a a g r i c u l t u r i i ? B U B U L A C : 'De cnd a m constatat c u n o m sau u n a n i m a l t e poate nela, d a r o plant, n u . tii c i c l i n i i p o t f i lipsii d e caracter ? E L E O N O R A : N u , n u tiam. I i credeam u n monument d e fidelitate. B U B U L A C : E i bine, eu a m a v u t u n cline, p e care f i i u b e a m ca p e o c h i i d i n cap ; d o r m e a c u m i n e n acelai p a t i-mi a d u cea n fiecare diminea z i a r u l , pe care potaul m i - 1 vra p e sub u s i n g u r u l s e r v i c i u p e oare i-1 p r e t i n d e a m . E i b i n e , d e l a u n m o m e n t d a t , a refuzat s-mi m a i fac acest s e r v i c i u . M a i m u l t , d n d vedea z i a r u l , mria i scotea colii la mine. E L E O N O R A : Despre ce z i a r e v o r b a ? B U B U L A C : Z i a r u l Sportul". E L E O N O R A : V o r b i n d n p r i n c i p i u , dum neata crezi c p l a n t e l e ent superioare animalelor ? B U B U L A C : IndiscultabM. U n e x e m p l u : n t i m p ce a n i m a l e l e snt insensibile la muzic, f l o r i l e snt a h t i a t e dup s i m f o n i i . I n p l u s , ele n u latr, m i r o s f r u m o s , snt colorate, snt... E L E O N O R A : I n s c h i m b , n u se gudur, n u d a u l a p t e i carne... 75

www.cimec.ro

B U B U L A C : E i b i n e , dac o lum aa>, n i c i o m u l n u c Epsit de defecte. G A B I (apare din camera ei, mbrcat de plecare): M a m , eu a m plecat l a facultate. E L E O N O R A (o mbrieaz) : L a revedere, draga m e a ! F i i atent c u m treci strada, c u m te u r c i n a u t o b u z , c u m . . . (Gai)i a plecat.) B U B U L A C : Superb fat avei 1 M u i t Ia ea i n u - m i v i n e s cred. Ce repede a crescut... Parc i e r i era pionier, i alalt i e r i , l a grdini. E L E O N O R A : D a , c o p i i i cresc aproape c u aceeai vitez c u care mbtrnim n o i , prinii ! (Ezitnd.) Spune-mi, mai ai m u l t d e prit ? B U B U L A C : De ce m ntrebai ? E L E O N O R i A : A f i v r u t s stau u n p i c de vorb c u d u m n e a t a . Cteva m i n u t e . B U B U L A C : C u m a r e plcere. S v i n n u n tru ? E L E O N O R A : Dac eti a m a b i l . B U B U L A C (vine cu sapa) : V s t a u l a dis poziie. E L E O N O R A : 0 cafelu ? B U B U L A C : Mulumesc, a m but. Spunei-mi despre ce le v o r b a . E L E O N O R A (n dificultate) : N u - i chiar aa d e uor. v o r b a d e u n sfat. A d i c , v r e a u s-ani d a i o prere. Sntem v e c i n i de at.itia a n i i n c - a m neles b i n e , n u a m a v u t conflicte... B U B U L A C : mi place s f i u corect, a m a b i l i s n u cer imprumut. E L E O N O R A : I n p l u s , d u p cte tiu, d u m neata a i fcut d r e p t u l . B U B U L A C : L a fr frecven. Adic, l - a m nceput i l - a m t e r m i n a t la m a t u r i t a t e . V mrturisesc c a m fcut-o d i n pur plcere. L a e e r v i c i u , l a n o i , l a I C R A L , n u m i se cer dect s t u d i i m e d i i . D a r eu, ce m i - a m zis ? Dac a m p o s i b i l i t a t e a , de ce n u ? V ascult. E L E O N O R A {ezitnd) : D u m n e a t a o cunoti pe Gabi ? B U B U L A C : F i i c a dumneavoastr ?! C u m s n-o cunosc ? De cnd era l a cre. E L E O N O R A : tii ct d c m u l t o i u b i m , eu i soiil m e u , f i i n d u n i c u l n o s t r u c o p i l . B U B U L A C : mi i m a g i n e z . E L E O N O R A : E i , afl c sntem pe cale s p r i m i m o grea lovitur n privina e i . B U B U L A C : Se cstorete ? E L E O N O R A : N u . c u m i n t e ca u n c o p i l d i n poveste. N u - i v o r b a de aa ceva. E a n u a r e n i c i u n amestec, n i c i o vin. (Vars o lacrim.) A aprut m a m a ei ! B U B U L A C : C u m , m a m a e i ?! N u sntei dumneavoastr m a m a ei ? E L E O N O R A : N u . I n z i u a n care s-a ns c u t ea, a m nscut i eu o feti, care s-a p i e r d u t dup cteva ore. M a m a e i , adic a l u i G a b i , care era necstorit i nscu se acest c o p i l fr tirea prinilor e i , m - a ntrebat dac n u v r e a u s-i i a u eu fetia, fr s tie n i m e n i . i, a m l u a t - o . B U B U L A C : i ?

E L E O N O R A : Douzeci de a n i , aceast fe m e i e n u a dat n i c i u n semn de via. A c u m , a aprut. B U B U L A C : i, ce vrea ? E L E O N O R A : N u tiu. E u n - a m vzut-o. A v e n i t l a facultate i s-a repezit, plngnd, s-o mbrieze pc G a b i : Fetia m e a , fetia mea !" N u m a i ea poate f i . Dac m i - o cere napoi ? B U B U L A C : E x c l u s , doamn. G a b i e m a jor. E L E O N O R A : Intr-iadevr, e major. D a r n-a f i v r u t ca ea s afle, t o c m a i a c u m , c n u e fiica mea. I-a f i spus eu nsmi, n z i u a cstoriei. Aa m i - a m p r o p u s . D a r , altceva e m a i g r a v : soul m e u . Dac afl, s-ar p u t e a s se ntmple o n e n o rocire. Eti i d u m n e a t a brbat i tii ct de orgolioi snt brbaii, n astfel de s i tuaii. n stare s m prseasc sau s m ucid. M nelegi ? BUBULAC : Alie-mi spunei ? Am fost i eu, odat, cstorit, cnd eram f o a r t e tnr i n a i v , a v e a m o soie d r gu, c u care m nelegeam perfect i pe care, ntr-o z i imaginai-v a m s u r p r i n s - o c u u n u l , n-are importan cine. l - a m s u r p r i n s n casa m e a , p r o p r i e t a t e personal. E L E O N O R A : i ? B U B U L A C : A m l u a t u n cuit de buctrie i m - a m r e p e z i t s-i u c i d . L a care, e i ce m i - a u spus ? D o m n u l e , f i i serios, n u u m b l a cu p r o s t i i , c n u e ceea ce crezi d u m n e a t a . N o i ne i u b i m i v r e m s n e cstorim". Adic, t i p u l respectiv venise s-mi cear soia n cstorie i f a p t u l c-i gsisem c u m i gsisem n u avea n i c i o importan. I n f i n e , z i c : D o m n u l e , dac vrei s v cstorii, eu n u stau n ca lea f e r i c i r i i voastre, avei consimmntul m e u " . Stai, zice t i p u l , c n u e c h i a r aa de s i m p l u : ne d a i nou a p a r t a m e n t u l " . Bine, zic, v d a u a p a r t a m e n t u l " . D a , d a r ne d a i i maina..." I n t r - u n c u vnt, m i - a u l u a t t o t c h i a r i igrile d i n b u z u n a r i m - a u d a t afar d i n cas. N i c i n u v imaginai ct a a v u t de' suferit o r g o l i u l m e u m a s c u l i n . M t r e zeam n o a p t e a plngnd. C u m s n u v neleg ? E L E O N O R A : Ce m sftuii s f a c ? B U B U L A C : D i n ce p u n c t de vedere ? L e g a l sau personal ? E L E O N O R A : D i n p u n c t de vedere... (Intr Gicu, ntunecat i aspru.) A v e n i t soul... (Fstcit.) T o c m a i v o r b e a m cu v e c i n u l Buibulac despre legumicultur... A i vzut ce dovleac m i n u n a t a r e ? G I C U : N u . (Ctre Bubulac.) A i u n dovleac minunat ? BUBULAC (vrea s plece; e teribil de speriat) : D a . s u p e r b , putei s-l ve dei. Ce e d r e p t , i a c o r d o ngrijire spe cial. G I C U : D a r , d e ce p l e c i ?

76

www.cimec.ro

B U B U L A C (e agitt : nu cumva Gicu i-o fi nchipuit ceva ?) : M d u c e presc. (Ctre Eleonora.) I n chestiunea respectiv, m a i stm d c vorb. N u intrai n panic. G I C U : Ajvei d e v o r b i t ceva c o n f i d e n t i a l ? M retrag. B U B U L A C : N u , v a i de m i n e ! V r o i a m doar s-i d a u cteva s f a t u r i l e g u m i c o l e . G I C U : A t u n c i , i a loc. (Ctre Eleonora.) Nu n e faci cte o cafea ? B U B U L A C : Mu/luimesc, eu a m but d e j a , l a m i n e acas. E L E O N O R A : D r a g u l m e u , n u - m i povesteti i m i e cu/m te-au a v a n s a t ? B U B U L A C : V^au a v a n s a t ? E L E O N O R A : D a . I e r i a fost n u m i t ef de secie. B U B U L A C : Ce f e l de secie ? ELEONORA : eful Seciei Parcuri i l a c u r i pe t o t oraul. B U B U L A C : E x t r a o r d i n a r ! Felicitri. G I C U : Mulumesc. E L E O N O R A : Spune-ne c u m a fost. G I C U : S i m p l u : ne t r e z i m , brusc, cu p r i m a r u l , ne c o n v o a c ntr-o edin i ne a nun c s-au d i s c u t a t n C o m i t e t u l exe cutiv al Consiliului popular propunerile m e l e p r i v i n d n o u a organizare a p a r c u r i l o r i l a c u r i l o r i c acestea a u fost g site excelente... Le-a plcut i ideea cu f l o t a istoric, i chestia cu s u b m a r i n u l . . . E L E O N O R A : i d e m u z e u l s u b a c v a t i c , ce-au zis ? G I C U : C e g r o z a v . Se face... i t e a t r u l l a c u s t r u . . . P r i m a r u l i n - a p u p a t n faa salariailor... E L E O N O R A (cu lacrimi in ochi) : I n sfrit, i se recunoate i ie o dat g e n i u l . Cre d e a m c iei l a pensie i n u m a i a p u c i s-i v e z i ideile realizate. De cte o r i te v e d e a m , n u l t i m a v r e m e , lucrnd asupra l o r sau v o r b i n d despre ele, m i - e r a fric s n u te ratezi... A c u m , t r e b u i e s te p u i pe treab. G I C U (tulburat) : D a , o s m p u n pe treab... E L E O N O R A (vine lng el) : Ce-i c u t i n e ? N u te simi b i n e ? G I C U (se stpinete) : N i m i c . . . Snt obosit... N u m m a i in n e r v i i . . . A m trit prea multe azi. E L E O N O R A : t n t r a d e v r . . . M d u c s-i fac o cafea. (Pleac spre buctrie.) B U B U L A C (ar vrea s dispar) : M b u c u r , r e a l m e n t e , de n u m i r e a dumneavoastr... Realmente... Dei sntem v e c i n i d e atia a n i , n - a m fost p r i e t e n i , d a r , o r i c u m , eu im b u c u r sincer., ca v e c i n i . . . ca... M d u c s presc. A m u n dovleac aa de m i n u n a t . . . M duc... G I C U : M a i stai... B U B U L A C (speriat) : M a i stau. G I C U : M a i s c h i m b m i n o i o vorb... De m u l t v r o i a m s stau de v o r b cu d u m neata. A i d r e p t a t e : entem v e c i n i de atia a n i i n - a m d e v e n i t p r i e t e n i . Poate, i p e n t r u c eu snt att de ocupat... (Pau

z.) S p u n e - m i , e adevrat c d u m n e a t a eti d o c t o r n tiine j u r i d i c e ? B U B U L A C : D a . D a r de ce v mirai ? Cre dei c n-a f i c a p a b i l ? G I C U : B a da. De ce n u ? T o c m a i n acest sens v r o i a m s-i cer o consultaie p r i e teneasc. B U B U L A C : Cu plcere. I n msura n care m p r i c e p . Dac n u e ceva prea com plicat. G I C U : Pi, zici c eti d o c t o r ? B U B U L A C : D a , dar... N u snt p r a c t i c a n t . A m fcut t o t u l la fr frecven. tii c u m e la fr frecven : n u se nva mare lucru. G I C U : ntr-adevr, p e n t r u m i n e a fost t o t d e a u n a u n m i s t e r c u m o i ajuns d u m n e a t a d o c t o r n d r e p t . Iart-m c i-o s p u n , d a r te v e d e a m v e n i n d acas n u m a i d u p m i e z u l nopii. S n u - m i s p u i c veneai de la bibliotec, la ora a i a . B U B U L A C : Dumneavoastr crez e u , d c doipe a n i ? GICU : La ICRAL. uitai unde l u

B U B U L A C : De apte a n i , snt a d j u n c t de ef de c e n t r u . Pi, e c i n e v a , d i n orau' mina sta, care s n u f i t r e c u t p r i n m e a ? Care s n u f i a v u t nevoie de m i n e ? Cruia s n u - i f i fcut eu u n e e r v i c i u ? Pi, n u era o crim s n u f i p r o f i t a t i eu de-o facultaite i d e - u n d o c t o r a t ? A d i c, fac fotbalitii d r e p t u l , i eu e n u - 1 fac ? tii c u m a m l u a t Penalul" ? Pe u n perete. P r o f e s o r u l v r o i a s despart o camer m a r e n d o u , p e n t r u d o i c o p i i . I i t r e b u i a aprobare, i t r e b u i a l u c r a r e . A v e n i t la m i n e , i-am r e z o l v a t treaba i-am l u a t apte. E l a v r u t s-mi dea nou - peretele era c u calcio vecehio d a r e u , n u , modest : apte m i - a j u n g e . Civi l u l " l - a m l u a t p e - rachetat, R o m a n u l " , pe-o faian. L u c r a r e a de stat m-a costat o mas l a u n r e s t a u r a n t de l u x , p e d i n d o u c u r e s p o n s a b i l u l , c o f o l o sise i e l . Pe urm, ce m i - a m zis : h a i s-mi i a u i d o c t o r a t u l , dei, l a n o i , l a I C R A L , e b i n e i cu s t u d i i m e d i i , d a r n u se tie ce v r e m u r i v i n . i l - a m l u a t : p e u n s c h i m b de locuin i u n h o r n . . . L u crarea de d o c t o r a t a fost m a i scump : a m d a t u n p o n t de plecare, c o m b i n a t cu s c h i m b , a p a r t a m e n t l u x , u l t r a c e n t r a l , ui glisante... G I C U : C u m poi f i att de sincer ? ! M uluieti. B U B U L A C : E u n u m l a u d , ca alii, c-oi fi vreun nvat M - a m nvrtit. tii care-i n e n o r o c i r e a ? A c u m , n u m a i ine. Gata ! S-a dus p o m a n a . Ai a u z i t c R dueanu -a i n t r a t l a I.C.E.F. N i c i D o b r i n -a l u a t b a c a l a u r e a t u l . Teac, cu d o u faculti, omeaz. E u a m p r i n s u l t i m a curs. D a r de ce m-ai ntrebat de s t u d i i ? GICU : Vroiam s-i cer o consultaie. B U B U L A C : i dumneavoastr ?

www.cimec.ro

77

G I C U

: D a r cine i- m a i cerut ? B U B U L A C : I l tii p e Stanic, de la p a t r u ? Preconizeaz o cstorie eu Velceasca, v e cin-sa. I n ce sens ? I n sensul s sparg peretele d i n t r e garsoniere i s fac u n a p a r t a m e n t cu emineu. Care e p r o b l e m a ? C, dac I C R A L - u l n u le aprob s spar g z i d t i l , n u se m a i cstoresc. G I C U : i ? Le aprob ? B U B U L A C : L e - a m spus s vin la m i n e c-o cerere scurt, u n t i m b r u i-un c a l u p de K e n t . T i m b r u l poate f i i potal, K e n t - n l s n u fie scurt. A p r o p o , cu c i t v - a mrit leafa, d u p avansare ?

G I C U : N u m - a m interesat. BUBULAC : Ce consultaie cerei ?

vroiai

s-mi

G I C U : e ceva i m p o r t a n t . . . B U B U L A C : A t u n c i , m duc s trag u n p u i d e s o m n . V s p u n d i n p r o p r i e expe rien : dac cumptarea e m a m a sn tii, s o m n u l de dup-mas e tatl e i . (Se ridic.) L a revedere. M a i presc u n p i c i m culc. (Iese afar i ncepe din nou s pr easc. Gicu e vizibil ngndurat i frmintat.) G I C U : B u b u l a c ! Totui, dac eti a m a b i l , v i n o s v o r b i m u n p i c . B U B U L A C : Cu plcere. (Vine nuntru.) V ascult. G I C U (se decide cu greu) : Drag B u b u l a c , e o chestiune s t r i c t confidenial. tii s pstrezi u n secret ? B U B U L A C : V a i de m i n e ! Dac ai ti cte tiu eu... G I C U : Drag, m i s-a ntmplat ceva ngro z i t o r ! A b s o l u t ngrozitor ! B U B U L A C : Cnd ? G I C U : Asear... (li optete ceva la ureche.) B U B U L A C (uluit) : N u se poate ! G I C U : Pe c u v n t ! B U B U L A C (impresionat, i pune o mn umr) : ntr-adevr, e groaznic. (Eleonora intr cu cafeaua.) ELEONORA : Ce s-a ntmplat ? Ce groaznic ? pe

B U B U L A C : I i povesteam ce-am pit cu pe penele acela... C u m m i l - a u f u r a t , c r i m i n a l i i ! (EleOnora se ntoarce n bu ctrie ; ctre Gicu.) D a r c u m s-a n tmplat ? G I C U : A m s-i s p u n i m e d i a t . tii, d e c i , c a m fost p r o m o v a t , r i d i c a t n m u n c etc.' Cu p r i l e j u l respectiv, colegii a u adus cte v a sticle de ampanie, ca s srbtorim e v e n i m e n t u l . N - a m but m a i m u l t de d o u p a h a r e . M i e n u - m i plac buturile d u l c i . Dup care... (Pe u intr Gabi.) G A B I (solemn) : T a t i , a v r e a s vorbesc c e v a c u t i n e . Ceva e x t r e m d e i m p o r t a n t . (Bubulac se retrage, prudent, spre fereastr.) G I C U : A i pit ceva ? G A B I : Propriu-zis, n u , dar trebuie cutm. foarte g r a v . s dis

G I C U : B i n e . Ceva m a i trziu. A c u m snt ocupat. (Gabi intr n camera ei, adic n stnga.) B U B U L A C : S relum discuia. Mi-ai r e l a tat despre o crim. G I C U (ngrozit): M a i ncet ! B U B U L A C (pe un ton sczut) : Ai rmas l a ampanie... G I C U : D a , la m i c a festivitate pe care co l e g i i au organizat-o n cinstea mea. B U B U L A C : i ? G I C U : Pe urm, a m plecat. T r e b u i a s trec, d i n fug, pe l a p a r c u l Privighetoarea'", s controlez ceva i s v i n a p o i acas. M - a m u r c a t l a v o l a n i a m plecat. M duc n p a r c , r e z o l v p r o b l e m a , ies, plec i, la p r i m a curb, s-a ntmplat n e n o r o cirea. (Pauz.) mi apare u n t i p n fa, n u m a i a m c u m s-l e v i t i-1 lovesc. B U B U L A C : A m u r i t pe loc ? G I C U : N u tiu. B U B U L A C : D e ce ? G I C U : P e n t r u c n - a m o p r i t ! A m mers m a i departe. BUBULAC (oripilat) : D a r asta e foarte grav 1 G I C U : tiu. foarte g r a v . D a r n - a m p u t u t s opresc. m i p i e r d u s e m minile... M e r geam nainte ca u n disperat, fr s f i u En stare s p u n p i c i o r u l p e frn. M - a m o p r i t a b i a peste u n k i l o m e t r u , dup ce fcusem o pan d e cauciuc. B U B U L A C : i ? G I C U : A m nlocuit roata, m i - a m r e v e n i t , m i - a m d a t seama de gravitatea f a p t u l u i i m - a m ntors l a l o c u l c r i m e i . (Suspans.) V i c t i m a n u m a i era acolo. BUBULAC : Bineneles. Fusese ridicat. (Pauz.) V - a vzut cineva cnd l-ai l o v i t pe i n d i v i d ? G I C U : N u tiu. N u - i m i d a u seama. B U B U L A C : L-ai l o v i t p u t e r n i c ? G I C U : D a . D i n p l i n . Cu a r i p a . A z b u r a t n an. B U B U L A C (sincer afectat) : Ce chestie n g r o z i t o a r e ! Ai anunat miliia ? G I C U (dezolat) : N u . nc n u . B U B U L A C : V neleg. (Pauz.) D a r , poate c v i c t i m a a scpat, totui. G I C U : N - a scpat. B U B U L A C : De u n d e tii ? G I C U : Scrie-n ziar. (Scoate un ziar din bu zunar i i-l d.) B U B U L A C (citete) : Asear, n j u r u l orei douzeci i treizeci de m i n u t e . . . (sare peste cuvinte)... a fost l o v i t . . . Cine poate da relaii, s telefoneze l a . . . " D a , e olar. T r e b u i a s v ducei i m e d i a t . Aveai c i r cumstane atenuante... G I C U : N u a v e a m n i c i o circumstan ate nuant. Busem a l c o o l . B U B U L A C : D o u p a h a r e d e ampanie. G I C U : N u conteaz ct. Conteaz c busem. B U B U L A C : i f a p t u l c ai f u g i t d e l o c u l a c c i d e n t u l u i c l a f e l de g r a v . la

G I C U : D a , e g r a v . D i n p u n c t de vedere m o r a l , m a i ales.

78

www.cimec.ro

B U B U L A C : A r t r e b u i s consultai u n a v o cat. E u n u simt p r a c t i c i a n , n u m p r i cep la cluchie. G I C U : N u , n u v r e a u s discut cu n i m e n i . V o i hotr eu s i n g u r ce c de fcut. B U B U L A C : Maina are v r e u n semn ? G I C U : N i m i c . A b s o l u t n i m i c . N i c i mcar o zgrietur. A s t a e curios. B U B U L A C : A t u n c i , s-ar putea s f i i i salvat. G I C U : C u m s f i u salvat ? B U B U L A C : N - a u c u m s v descopere. G I C U : Crezi ? B U B U L A C : D i n m o m e n t ce n u v-a vzut n i m e n i i n u exist u r m e pe main, p r a c t i c , n u a u c u m s dovedeasc n i m i c . G I C U (cu glasul stins) : F i i serios. A\i ei s i stemele l o r . U n f i r d i n stof, dac a rmas pe main, e. s u f i c i e n t . N u se poate scpa. Cunosc cazul u n u i fost coleg de l i c e u , care a fost p r i n s dup ase l u n i de zile. B U B U L A C : D a , i eu cunosc u n caz ase mntor. T i p u l s-a autodemascat: a v o r b i t n s o m n . D a r s discutm chestiunea la irece, i pe toate feele. A m s v a j u t s luai o hotrre bun. Dorii ? G I C U : Firete. B U B U L A C : S ne ntoarcem l a mprejur r i l e concrete. Cnd ai svrit c r i . . . (Se oprete la timp tocmai intr Kleonora i schimb vorba,) Cnd ai svrit... c r i teriul ? E L E O N O R A : Despre ce c r i t e r i u e v o r b a ? B U B U L A C : V o r b e a m n general... E L E O N O R A : E u snt gata cu masa. A ve n i t Gabi ? G I C U : D a . Spune c are de d i s c u t a t o p r o blem foarte important. D u - t e i v e z i despre ce-i v o r b a . E L E O N O R A : D o a m n e ferete ! (Intr la Gabi.) G I C U : Te r o g , vorbete m o i ncet. N u vreau s afle soia. M a i ales, soia. B U B U L A C : Dac vei f i p r i n s , o r i c u m v a

G I C U : Tirchuic s m p r e d a u . B U B U L A C : Cnd ? G I C U : Chiar a c u m . B U B U L A C : N u . N u vS grbii. N u m a i conteaz, dac ntrzia.i o zi sau dou n p l u s . Cred c p u t e m gsi o idee salvatoare. Aiin deja u n a n cap, d a r n u tiu cu s-o f o r m u l e z . G I C U : N u m poate s a l v a n i m i c . (Dispera!.) A m s-mi anun f a m i l i a i m p r e i a u . 0 z i , poate f i scuzabil pn m i - a m r e v e n i t , pn m - a m d e z m e t i c i t etc. D a r , dac ntrzii m a i m u l t , ticloia d e v i n a a b ject. (Strig.) Eleonora ! E L E O N O R A (apare de alturi) : Drag, spune c n u arc n i c i o problem... Sau sc as cund e do mine. G I C U (hotrlt) : D r a g a mea, te r o g , f-mi bagajele ! P u n e - m i dou p i j a m a l e , c i n c i Cmi i c i o r a p i groi. Ct m a i muli cio r a p i groi. E L E O N O R A : D a r u n d e v r e i s pleci ? BUBULAC (ca s evite inevitabilul); elieimat u n d e v a . . . Ceva u r g e n t i i m p o r tant... 0 deplasare n strintate... Peru... Paraguay... E L E O N O R A : P e n t r u ct t i m p ? G I C U : N u se tie. (Ctre Bubulac.) S-ar putea s fie m a i m u l t de p a t r u a n i ? B U B U L A C (confidenial) : N u cred. Intr l a

impruden.

afla.
G I C U : A t u n c i , da. D a T a c u m , n u . V r e a u s-o ocrotesc ct m a i m u l t cu putin. Sufer c u i n i m a . B U B U L A C : S r e v e n i m l a problem. G I C U : Cred c-ar f i m a i p r u d e n t s discutm n alt p a r t e . B U B U L A C : Venii l a m i n e . P u t e m discuta n linite. Poate gsim i o soluie ono rabil. N u se poate s n u existe o solu ie onorabil. G I C U : D i n pcate, n u exist. N - a r e c u m e existe ! Chiar dac n u m p r i n d ei, n u p o t s scap de m i n e nsumi. (In oapt, patetic.) D u m n e a t a n u m cunoti. E u snt u n o m c i n s t i t i corect pn-n m d u v a oaselor. E u n - a m f u r a t u n l e u n viaa mea, n - a m m i n i t pe n i m e n i , n u a m prt pe n i m e n i , n u m i - a m nelat nevasta, n - a m fcut n i m i c n e d e m n . Contiina mea e att de curat, nct n u poate s u p o r t a o asemenea pat d e n o r o i . . . 0 asemenea mocirl... N u poate ! B U B U L A C : i, a t u n c i ?

E L E O N O R A : D a r despre ce-i v o r b a ? G I C U (decis): D r a g a m e a ! E u a m comis o... B U B U I A C (n ultima clip) : U n m o m e n t , s n u ne grbim cu v o r b e m a r i . V r e a u s v e x p l i c m a i nti ideea despre caro v - a m p o m e n i t . (Ctre Eleonora.) Vrei s n e lsai niel s i n g u r i ? V r o g f o a r t e m u l t . o problem strict brbteasc. (Eleonora iese spre buctrie, profund ne dumerit.) G I C U (resemnat i fr speran) : Despre ce idee e v o r b a ? B U B U L A C : L-ai c i t i t pe Dostoevski ? G I C U : D a . I n tineree a m c i t i t Crim pedeaps". L a ideea asta te referi ? i

B U B U L A C : N u . L a a n s a m b l u l operei l u i . (Derutat.) Sau, s-ar putea s fie v o r b a de Balzac... N u - m i aduc b i n e a m i n t e . Sau d e Dickens... I n orice caz, ntr-unui d i n t r e aceti m a r i a u t o r i exist urmtoarea idee : u n o m b u n , care a fcut, d i n i m pruden, u n m a r e ru, se poate consi dera eliberat de p o v a r a sufleteasc n faa semenilor si dac i spal acest pcat cu o fapt excepional, deosebit de p o z i - ' tiv, n favoarea umanitii. D e pild, dac descoper u n v a c c i n , u n m e d i c a m e n t , dac salveaz viaa u n u i o m a f l a t n p r i m e j d i e . (Patetic.) Salvai viaa u n u i o m i vei avea contiina eliberat i curat ! G I C U : Pe c i n e s salvez ? B U B U L A C : N u tiu. Gsii pe c i n e v a . G I C U : M r o g , de gsit n u e g r e u , m d u c p r i n spitale i s a n a t o r i i , gsesc u n m u r i b u n d , d a r cum s-l salvez ? 79

www.cimec.ro

B U B U I A C : tiu i eu ? V druii u n o r gan : u n r i n i c h i , u n ochi, u n deget, ceva d i s p o n i b i l , care poate salva viaa cuiva... G I C U : F i i serios. Im p r i m u l rnd c l a n o i n u se fac t r a n s p l a n t u r i . I n a l doilea rnd, n u se i a u organe dect de l a o a m e n i mori. mi p r o p u i s m s i n u c i d ? B U B U L A C (plin de idei) : D a r dac, s z i c e m , vedei u n t i p care se neac i n t r - u n l a c M salvai ? ! G I C U : not foarte prost. N u rezist m a i m u l t dc zece m e t r i . B U B U L A C : Folosii o barc. (Salvator.) Stai aa ! A m gsit soluia : v ducei la m a r c i v angajai la Salvamar". GICU : stupid ! B U B U L A C : E , d a r n u conteaz. Renunai l a serviciu pe t i m p u l v e r i i . Adic, n u ! V luai concediul legal, mergei l a m a r c s i n g u r , a c u m , n sezon, i v angajai t e m p o r a r , e v e n t u a l voluntaT, l a Salva mar". G I C U : i-em spue c n u tiu s not ! B U B U L A C : i ce, n-avei o pil ? Dac n-avei, a m eu. Pe eful t r u s t u l u i . I - a m fcut u n beci i-o cmar. V angajeaz imediat G I C U (frmntat) : C u m , d o m ' l e , l a Salva m a r " , o m btrn ? ! V o i p r o d u c e stupoare ! B U B U L A C : N-are importan. Stai n 'barc i urmrii o a m e n i i n ap. Cnd vedei c u n u l n u m a i poate, i aruncai c o l a c u l , l salvai, i gata, v dai d e m i s i a n aceeai z i . N i m e n i n u tie n i m i c , n afar d e n o i d o i . Venii acas c u contiina e l i berat de orice povar. G I C U : Drag B u b u l a c , i mulumesc p e n t r u asistena sufleteasc p e care m i - a i acor dat-o. Simeam o n e v o i e acut s m confesez c u i v a . M i - a m d a t seama c a i p a r t i c i p a t sincer l a z b u c i u m u l i l a neno rocirea mea i c a i ncercat s faci t o t u l p e n t r u m i n e . Ii mulumesc. Eti u n o m d e s u f l e t D i n pcate, n u p o t accepta u n astfel de c o m p r o m i s . L a revedere ! B U B U L A C (se ridic) : A m i m p r e s i a c n u ai l u a t n serios ideea pe care v - a m propus-o. Poate c n u a m tiut c u m s m e x p r i m i c u m s v-o demonstrez. Departe d e a f i u n sistem cretinesc de a u t o p u r i f i c a r e , este o metod foarte v e che indian, chinez sau arab, n u tiu exact de r e s t a b i l i r e a e c h i l i b r u l u i i a echitii m o r a l e . Ru contra ru, b i n e c o n t r a b i n e , c u i pe c u i . Gndii-v. G I O U : Mulumesc (Sun telefonul. Rspunde.) Da. E u . Cine ? (Sever.) D a , ce dorii ? A c u m , n u . N u p o t . T r e b u i e s plec. O r i ct a r f i d e u r g e n t , n u p o t . Plec c h i a r n c l i p a asta. Bun z i u a . (nchide. ntre timp, Bubulac a ieit. A aprut Eleonora.) E L E O N O R A : Cine a sunat ? GICU : Valentina. E L E O N O R A : Care V a l e n t i n a ?

G I C U : V a l e n t i n a P o p o v i c i . Lucreaz l a n o i . ofa Sectorului Prculec. N-o tii. E L E O N O R A : C u m s n-o tiu ? ! N - a m f c u t a c u m u n a n r e v e l i o n u l cu ei ? ! GICU : Exact. E L E O N O R A : Cnd a i reuit t u s-mi s t r i c i seara i s m faci s plng. G I C U : De ce ? E L E O N O R A : A i u i t a t c, la Perini", te-ai lsat srutat dup urecho ? De-abia m - a m abinut s n u - i zic ceva... G I C U : E u n u - m i aduc a m i n t e . E L E O N O R A : E u m i - a d u c . Aa ceva n u ee uit. i, ce v r e a ? G I C U : S discute cu m i n e o problem de s e r v i c i u . Ceva u r g e n t E L E O N O R A : i ? G I C U : I - a m spus c n - a m t i m p . E L E O N O R A (rea) : A c u m , c eti eful e i , a i obligaia s-o asculi. V r o i a s vin a i c i , acas ? GICU : Da. E L E O N O R A : Ce neruinat ! G I C U : M i - a i fcut b a g a j u l ? T r e b u i e s plec imediat. ELEONORA : C u m , s pleci imediat, i unde ? G I C U : Stai jos. A m s-i e x p l i c despre ce e v o r b a . (Se glndete cteva clipe.) Ca s scurtez i s n u m a i l u n g i m povestea : c u m m a i s t a i cu i n i m a ? E L E O N O R A : M neap. G I C U : A t u n c i , a m s-o i a u m a i pe d e p a r t e . E L E O N O R A : clar. tiu despre ce-i v o r b . Te-ai ncurcat cu u n a , eti la m a r e a n a n ghie, p r o b a b i l , i' face u n c o p i l i t r e b u i e s pleci dc-acas, s ne prseti. Eti antajat ? (Vars fulgertor o lacrim.) Este exact vrsta l a care brbaii fac cele m a i t e r i b i l e tmpenii. B i n e , d r a g u l m e u , dac m e r i t a m eu asta d i n partea ta... (Se sun la u, Eleonora se duce, de schide i revine, nsoit de Valentina.) V A L E N T I N A (cu tupeu) : V r o g s m ier tai c, totui, a m ndrznit, d a r e r a m l a d o i pai i a m c o n t a t c m a i ntrziai u n pic. N u v rein dect c i n c i m i n u t e . (Ctre Eleonora.) Tovar, n u v sup rai, d a r v r o g s ne lsai s i n g u r i , e o chestiune de s e r v i c i u . E L E O N O R A (se uit lung spre Gicu, d de neles c a priceput despre ce e vorba i pleac, demn) ; D a , desigur, n - a m s v stnjenesc. Dac dorii, v fac i ca fele. M a i d u l c i , m a i a m a r e ? (Iese.) G I C U (ctre Valentina, antipatic) : V ascult. V A L E N T I N A : nti, t r e b u i e a m aez. Snt obosit. A t r e b u i t s f u g . (Se aaz ntr-un fotoliu i ofteaz.) V imaginai c n u fceam imprudena s v v i z i t e z i s v creez p r o b l e m e n f a m i l i e , dac n u era ceva foarte g r a v . tiu c soia dumneavoastr m antipatizeaz, fi, i imagineaz c n o i d o i a m a v u t sau c a v e m ceva mpreun. Toate eoiile sa-

80

www.cimec.ro

lariailur .notri i nchipuie c l e f u r brbaii. E l e i imagineaz c orice fe meie frumoas t r e b u i e s f i e , neaprat, i i m o r a l . n t i m p ce toate urtcle i balabustele snt c i n s t i t e . A p r o p o , d u m n e a voastr, ca ef, ce prere avei despre mine ? G I C U (sobru) : N u e m o m e n t u l , a c u m , s ne facem c o n f e s i u n i . V - a m spus c snt grbit. V A L E N T I N A : M luai cu p l u r a l u l . T r e b u i e s neleg c-ani vorbii o f i c i a l . Credeam c p o t conta pe dumneavoastr i ca amic. G I C U : Spunei-mi despre ce e v o r b a . V A L E N T I N A : Soul m e u a nnebunit. G I C U : D a ? ! M m i r . Prea u n o u i l a l o c u l l u i . Ai c h e m a t u n m e d i c ? V A L E N T I N A : N u e v o r b a de n e b u n i e priu-zis. A r e o cri?A de f u r i e . V r e a s m ucid. M-a ameninat. G I C U : De ce ? V A L E N T I N A : gelos. Groaznic dc gelos. I s-e spus c asear, n parc, m-in srutat c u cineva. I n p a r c u l Privighe toarea". G I C U : i, care-i adevrul ? V A L E N T I N A : Adevrul e c m a f l a m i n parc, d a r n interes de s e r v i c i u . E r a m n inspecie. G I C U : i eu a m trecut asear p r i n p a r c u l Privighetoarea", d a r n u v - a m vzut. V A L E N T I N A : E u v - a m vzut. Erai grbit. GJC'U : i, c u m v p o t a j u t a ? V A L E N T I N A : F o a r t e m u l t i foarte s i m p l u . Spunei c ai fost c u m i n e . I n interes de s e r v i c i u , desigur.
v

G I C U : D a r , parc ziceai c soul v-a vzut srutndu-v c u c i n e v a . V A L E N T I N A : N u e l , u n vr de-al l u i . G I C U : i, a t u n c i , ce s spun ? C v sru tai c u m i n e ? V A L E N T I N A : Da... Ceva C e r a m mpreun... n genul acesta...

acesta... v mrturisesc ca u n u i tat... (Rectific.) N u , ca u n u i frate... ceva sincer... Snt ndrgostit de u n brbat. u n o m m i n u n a t . . . F l o r i c u i t o r . . . i el m iubete ca u n n e b u n . Cnd e lng m i n e , vibreaz ca u n arc. Ca s-i dau v o i e s m srute, a mers n g e n u n c h i aproape u n k i l o m e t r u , pe aleile p a r c u l u i , n u r m a mea. M i - a adus lalele negre... i cu pic ele. Plus o p e t u n i e , e x e m p l a r u n i c , crea ia l u i personala, p r e m i u european. N - a m a v u t ncotiro, i - a m d a t voie s m srute. G h i n i o n u l a fost c t o c m a i a t u n c i a t r e c u t p r i n parc u n vr de-al soului m e u i ne-a vzut mbriai. U n vr care m urte. V r o g , dai-i u n telefon soului m e u i spunei-i c a m fost m preun. G I C U : Pi, dac e v o r b a de o i u b i r e att de sincer i de frumoas, divoreaz i cstoreete-te cu acest f l o r i c u i t o r . V A L E N T I N A (dezolat) : cstorit i e l . Pn divorm i eu, i el se d u c e . d r a c u l u i i u b i r e a . A m experien, a m m a i ncercat de cteva o r i . M a r i l e i u b i r i , c u m d a u de t r i b u n a l , se ofilesc. I n p l u s , n i c i n u " doresc s m despart de soul m e u . U n brbat att de nelegtor n u m a i gsesc. ntotdeauna m-a neles i m-a crezut. Chiar cnd arri minit grosolan. G I C U : i, de ce n u te-er crede i d e data asta ? V A L E N T I N A : N-am alibi. (Bubulac ciulete urechile, atent.) G I C U : C u m , adic ? V A L E N T I N A : N - a m acoperire. V r o g f r u mos, linitii-1 p e soul m e u : dai-i u n telefon i spunei-i c - a m fost mpreun. G I C U : i c ne srutam ! V A L E N T I N A : N u conteaz. I n d u m n e a v o a str are ncredere. mi sntei ef... 0 s-i spun c g l u m e a m . N e j u c a m . . . N e hrjo neam... G I C U (indignat) : Tovar V a l e n t i n a ! B U B U L A C (vine, discret, Ia fereastr) : Pst ! P<t ! G I C U Cvine la fereastr) : Ce s-a-ntmplat ? B U B U L A C (confidenial) : Excelent ! Exce lent ! G I C U : Ce ? B U B U L A C : A l i b i u l . Marsai i m e d i a t . Ai fost mpreun... V-ai srutat... E x a c t n t r e o p t j u m a t e i nou j u m a t e . . . Sntei salvat... Asta e a l i b i u l ! Perfect ! A u r (Se retrage n grdin i continu s sape.) G I C U : N u neleg n i m i c . Care a l i b i ? (Se ntoarce ctre fotoliul pe care s-a aezat Valentina.) B U B U L A C (disperat) ; singura l u i ans d e salvare i n u p r i c e p e ! ELEONORA (vine pn afar, lac) : Despre ce-ai v o r b i t ? B U B U L A C : Nimic... Fleacuri... E L E O N O R A : v o r b a de o femeie ? lng Bubu

G I C U (sever) : TovaT V a l e n t i n a , d u m n e a t a n u eti l a p r i m a abatere de acest gen. (Intre timp, Bubulac a ieit tn curte i i reia pritul, trglnd cu urechea la ce se discut tn cas.) E u cunosc p r i n ce m i j l o a c e a i u r c a t d u m n e a t a pn l a p o s t u l de ef a Sectorului Preulee. V A L E N T I N A (fr insinuai ? indignare) : Ce vrei s

G I C U : tii d u m n e a t a ce v r e a u s insinuez. tii d u m n e a t a cte v o t u r i de b l a m a i pe contiin... Cte cariere vA distrus . . . N u m a i departe, cariera tovarului aceluia, a d j u n c t u l de l a I C A B . . . B l o n d , cu ochi allibatri... V A L E N T I N A : E l s-a legat de m i n e . . . G I C U : Bineneles. D a r d u m n e a t a t r e b u i a s-i rspunzi l a a v a n s u r i ? V A L E N T I N A (vars o lacrim aproape sin cer) : Tovare Crucescu, recunosc c a m a v u t i rtciri, u n e o r i , d a r n cazul

www.cimec.ro

81

B U B U L A C : N u . N u cred... o problem oarecum d e o r d i n filozofic... m o r a l . . . Ceva destul de elevat, n orice caz... E L E O N O R A : Brbaii, ntre e i . se acoper. A l t c e v a v r e a u s te r o g . P r o b l e m a de care i-am v o r b i t . . . B U B U L A C : Care problem ? E L E O N O R A : Gu persoana... Femeia... B U B U L A C : A h a ! Fomeia-mam. E L E O N O R A : T o t u l s rmn ntre n o i . Te r o g foarte m u l t . Poate c a fost o confuzie. B U B U L A C : Bineneles. (Eleonora intr n cas.) Ce-mi t r e b u i a u m i e ncurcturile astea ? E u a m ieit s presc, s m deconectez i, cnd colo, d a u peste c o m plicaii. Ce-mi t r e b u i e m i e complicaii ? Dup ce c snt astenic... G I C U : Tovar Valentina... N o i ne c u noatem d e m u l t , n u - i aa ? V A L E N T I N A : De d o i a n i . De l a angajare. I n p r i m a lun, a m l u c r a t c h i a r n acelai b i r o u . . . Dac v m a i aducei a m i n t e , n a d o u a sptmn m-ai i n v i t a t l a cofe trie... N u mi-ai spus C sntei cs t o r i t . . . M c a m plceai... V simeam c u m vibrai c a u n arc... G I C U (jenat) N u despre asta-i v o r b a . V A L E N T I N A : Bineneles. G I C U : V r e a m s s p u n c eu apreciez m u l t e d i n t r e calitile d u m i t a l e de salariat, ca i pe cele de o m . D u m n e a t a eti o feme ie cu u n f o n d eufletesc sntos, b u n . . . i soul dumitale m i - a fcut o i m p r e s i e b u n , a t u n c i , la r e v e l i o n u l acela... M i - a v o r b i t despre preocuprile l u i , despre... csnicie. E , ntr-adevr, f o a r t e gelos ? V A L E N T I N A : Groaznic. D e v i n e v i o l e n t . G I C U : M i - a m d a t seama. D e c i , d u m n e a t a cu u n f o n d sufletesc sntos, el cu u n f o n d sufletesc sntos, ar f i pcat s v ratai csnicia, d i n t r - u n fleac. V A L E N T I N A : Bineneles. E u , d e f a p t , in l a e l d i n p u n c t de vedere omenesc... C h i a r i ca so... F a p t u l c snt ndr gostit n u are n i m i c de-a face c u cs n i c i a . . . Csnicia e m a i presus de orice... G I C U : T o c m a i . . . T o c m a i de aceea, a m s-mi calic peste p r i n c i p i i i a m s c o m i t aceast mic minciun, p e n t r u a te p r o t e j a n faa soului. O fac d i n m o t i v e u m a n i t a r e . R m n e ntre n o i d o i . Cu condiia s-mi promii c n u se v a m a i repeta. Ce tele fon are ? V A L E N T I N A : Lsai, c-1 f o r m e z e u . (For meaz un numr de telefon, apoi i n tinde receptorul.) G I C U f i a telefon) : Tovaru' P o p o v i c i ? N o roc ! L a telefon e Crucescu, eful soiei d u m i t a l e . D a , eu snt. V r e a m s-i s p u n c asear a m reinut-o puin n parc... D a , p e dnsa... A m a v u t u n e l e probleme... D a , c u m i n e a fost... S stm de v o r b ? D a , desigur, cu plcere... 0 s-mi fac t i m p . . . L a revedere... V A L E N T I N A : Tovare Crucescu, v m u l umesc don suflet ! Puini efi d i n l u m e

ar f i fcut u n astfel de gest, n ziua d e a z i , p e n t r u o subaltern. V mulumesc. (Se repede, plin de avnt, i-l srut pe obraz. Coinciden fatal : n aceeai cli p, Eleonora intr ou cafelele, vede sce na, tuete spre a-i anuna prezena i pune cafelele pe mas.) E L E O N O R A (cu glasul stins) : Snt amrui. V A L E N T I N A : Mulumesc foarte m u l t , d a r eu m grbesc. Bun ziua. (lese.) G I C U (profund tulburat, ncearc s-i re dobndeasc calmul) : T o c m a i ncepusem^ d r a g a mea, s-i povestesc ceva, nainte d e a v e n i aceast individ... E L E O N O R A : D a r de ce vorbeti aa d e urt despre ea ? G I C U : M r o g , aceast subaltern... (Apare Gabi.) G A B I : T a t i , p o t s-i vorbesc i eu d o u m i n u t e ? A m nevoie de tine. E L E O N O R A (solemn) : G a b i , i a loc, te r o g . Tatl tu are s ne c o m u n i c e ceva f o a r t e important. G A B I : Ceva i m p o r t a n t ? ! G I C U (ctre Gabi) : Deocamdat, d i s c u t n u m a i cu m a m a t a . T u , d u - t e ba t i n e . E L E O N O R A : De ce s n u asculte i ea ?" A v e m u n s i n g u r c o p i l i l - a m obinuit s n u - i ascundem n i m i c . Vorbete. G I C U : D a , e v o r b a despre ceva e x t r e m d e i m p o r t a n t . (I se pune un nod n gt.)Att d e i m p o r t a n t , nct a r t r e b u i s d i spar fT s v s p u n n i m i c . E L E O N O R A : V r e i s n u m a i f i i att demisterios ? Spune ce i s-a ntmplat. Te-ai ndrgostit ? A i v n d u t u n secret de s t a t ? A i d e v e n i t s p i o n ? A i t r e c u t l a o sect religioas ? S p u n e ! G I C U (solemn) : Dragele mele... (Sonerie lau.) V e z i cine e. * E L E O N O R A (se duce, deschide i se ntoar ce, urmat de un miliian) : Pe t i n e t e caut. G I C U (se ridic, palid, cu glasul sugrumat) : Da, tovare p l u t o n i e r - m a j o r , l a dispozi-^ ia dumneavoastr. (Ctre Eleonora Gabi.) Lsai-ne* oteva clipe s i n g u r i . (Celedou femei dispar in buctrie, nedume rite.) De f a p t , n i c i n u m e r i t a s v m a i deranjai, n m a x i m u m o or v e n e a m e u l a dumneavoastr... M I L I I A N U L : Ai fost anunat ? G I C U : N u , v e n e a m d i n p r o p r i e iniiativ. Poate, e g r e u e m nelegei, d a r v d a u cuvntul m e u de onoare c n i c i a c u m n u m i - a m r e v e n i t dup nbimplarei n u a m fost c a p a b i l s i a u o hotrre imprmsabil... N u a v e a m d e gnd s as c u n d absolut n i m i c . . . A c t u l . . . sau actele mele... ntotdeauna a m rspuns de ele... M I L I I A N U L : Desigur, dumneavoastr p rei u n o m serios i n u m a i este cazuT s v e x p l i c eu ce importan are un act sau u n d o c u m e n t , aa c v r o g s& avei grij, pe v i i t o r . . . (Scoate un porto fel i i-l inmneaz.) G I C U : Ce-i aista ?

82

www.cimec.ro

M I L I I A N U L : A c t e l e , dumneavoastr. P r o bialbdl, v-ai aplecat i v - a u czut d i n b u z u n a r . D i n f e r i c i r e , le-a gsit u n p i o n i e r frunta la nvtur i n c o m p o r t a r e , care le-a adus i m e d i a t l a n o i . Peste c i n c i m i n u t e , a nceput o ploaie care v i le-ar f i d i s t r u s . Dorii s cunoatei n u m e l e p i o n i e r u l u i , p e n t r u a-i mulumi p e r s o n a l ? G I C U (nucit de ntorstura lucrurilor) : Da, desigur... I i snt f o a r t e ndatorat. Ionel. M I L I I A N U L : Se numete Popescu coala general 99, clasa a V - a B . G I C U : Mulumesc. tii, a m a v u t o pan d e cauciuc, m - a m aplecat i... V mulu mesc foarte u r n i t . M I L I I A N U L : V salut. (Iese. Gicu rmne ngndurat.) ELEONORA (apare, cu un geamantan) : i-am fcut bagajele. Poi s p l e c i . G I C U : T r e b u i e s-i dau nite explicaii. E L E O N O R A : N u - i nevoie. A m atta i m a g i naie nct s bnuiesc despre ce e V o r b a . G I C U : N u poi s bnuieti. N - a i c u m . (Eleonora mne cteva mantanul i tlnete cu ora, pregtit dispare n buctrie. Gicu r clipe ngndurat, apoi i ia gea pleac. In faa blocului, se nBubulac, mbrcat tn haine de i el de plecare.)

B U B U L A C : Ce s-a ntmplat ? U n d e plecai ? G I C U (abtut) : M duc... B U B U L A C : V - a u descoperit ? A m vzut a d i n e a o r i u n {miliian... G I C U : A fost p e n t r u a l t c e v a . N u m - a u des coperit. M p r e d a u de bunvoie. B U B U L A C : D a r , d e ce ? Dac n u v - a u des coperit, dac n u v - a u chemat, de ce e v predai ? s t u p i d . G I C U : N u m a i p o t s s u p o r t vinovia. M apas contiina. BUBULAC (uluit): Contiina?! G I C U : D a . S i m t c n u m a i p o t d u c e o asemenea povar n spinare... S tiu c a m ucis u n o m i s triesc linitit... A nnebuni... D u m n e a t a n u m cunoti : eu a m a v u t o via curat ca o coal de hrtie, n - a m svrit n i m i c urt, niciodat, n n i c i o mprejurare. A m fost u n e x e m p l u de cinste i de c o r e c t i t u d i n e . i de onoare. N u v r e a u s-mi p i e r d , t o c m a i a c u m . onoarea. Mcar att s-mi rimm. B U B U L A C : E u n u v neleg. D a r deloc n u v neleg, pe cuvntul m e u . D i n m o m e n t . ce avei u n a l i b i att de g r o z a v , stai l i nitit G I C U : Care a l i b i ? B U B U L A C : A l i b i u l c u t i p a . . . T i p a d i n parc... Cu care v-ai srutat. I n caz c sntei l u a t l a ntrebri, spunei : p a r d o n , eu e r a m c u o persoan n p a r c , m srutam ou dnsa, a m acoperire... tie c h i a r i so ul e i p e r s o n a l . Sntei a c o p e r i t sut l a sut. G I C U (nucit) : D u m n e a t a eti u n g e n i u a l rului i a l p e r f i d i e i ! C u m de i-a t r e c u t p r i n cap aa ceva ?

B U B U L A C (jignit) : V a s zic, dup ce mi storc m i n t e a ca s v scot d i n r a h a t , m facei i g e n i u a l p e r f i d i e i ? ! A t u n c i , descurcai-v singur. (D s plece, dar se rzgndete.) Gndii-v, cel puin, la f a m i l i e . Soia n-are s e r v i c i u , f a t a e s t u dent. D i n ce^or s triasc ? D u m n e a voastr v c o n v i n e s v ducei l a pu crie p e n t r u treipatru a n i , mas i cas pe gratis, e v e n t u a l , cnd ieii, soia a i t e r m i n a t divorul, ncepei o via n o u , c u u n a tnr etc. D a r l a aceste dou fiine singure i l i p s i t e de aprare n u v gndii deloc ? G I C U : Te r o g , nceteaz ! Regret foarte m u l t c i-am acordat atta ncredere ! N u te amesteca n viaa mea ! B U B U L A C : A s t a n u v p r o m i t cu c e r t i t u d i n e . . . P e n t r u c deja snt amestecat... i n u ' eu a m v r u t - o , ci dumneavoastr ! Acutm e trziu s-mi spunei: n u te bga! G I C U : L a revedere. (Pleac.) B U B U L A C : Sau a d i o | (ngndurat.) Compli cat situaie. Cred c t r e b u i e s i a u o a t i t u d i n e . E u v r e a u b i n e l e i m i se r s p u n d e cu j i g n i r i ! Aa ceva n - a m s a d m i t ! (Peste o clip, n faa blocului Bebe ; mrunel, sprinten, agil, sl bu, simpatic. Poart n spinare un rucsac neverosimil de mare. Se uit pe o htrtiu. Bubulac e intrigat i-l abordeaz di rect.) T i n e r e , ncotro ? . B E B E : Spre n o r d - v e s t B U B U L A C : V r o i a m s zic, pe cine caui ? B E B E : A m i m p r e s i a c n u pe d u m n e a t a . (Intr n bloc.) B U B U L A C (pansiv)-: A m o z i ciudat. V r e a u s fac b i n e i m i se rspunde cu ru. (Apare Femeia, oarecum dezorientat.) F E M E I A : Bun ziua. .(Bubulac tace.) Bun ziua. N u - m i rspundei ? B U B U L A C : N u , p e n t r u c snt pit. F E M E I A : Dac sntei amabil, locuiete c u m v a aici o tnr brunet, student l a filologie ? B U B U L A C : I n b l o c u l n o s t r u snt dou s t u d e n t e b r u n e t e , ambele l a f i l o l o g i e . D a r d e ce m ntrebai ? FEMEIA (ncurcat) : Uitai despre ce vorba... B U B U L A C : Cutai c u m v a o fiic ce v a parine p e cale natural ? F E M E I A : De u n d e tii ? B U B U L A C : A s t a n u e o problem, p e n t r u m i n e . M numesc B u b u l a c i snt d o c t o r n d r e p t Cred c a p u t e a s v a j u t s limpezii aceast situaie. Vrei s i n trm puin ? (Intr amndoi n bloc. Eleonora i Gabi apar din buctrie.) G A B I : Ma m i , v r e i s m asculi ? E L E O N O R A : D a , draga mea. G A B I : T a t a -a v r u t , dei s f a t u l l u i m - a r f i a j u t a t m a i m u l t . Se s p u n e c taii i neleg m a i b i n e fiicele. U i t e despre ce e v o r b a : u n coleg de-al m e u , u n biat m i n u n a t , d i n toate p u n c t e l e d e vedere,

www.cimec.ro

83

s-a ndrgostit de m i n e , nc de-acum d o i a n i . D a r eu n u tiam n i m i c i n i c i el n u m i - a spus n i m i c . A p o i , brusc, a v e n i t , m i - a mrturisit t o t u l i m - a cerut n c storie. E L E O N O R A : i ? G A B I : N u asta e i m p o r t a n t . I m p o r t a n t e altceva. (Plnge.) Mam, cu acest p r i l e j m i - a m d a t seama de u n l u c r u groaznic : c eu n - a m i u b i t pn a c u m niciodat, dei a m douzeci d e a n i , t r e i l u n i i p a t r u zile. E u n u tiu, efectiv, ce e acest sentiment ! tii ce-am fcut, de cteva zile ? A m vzut toate f i l m e l e i piesele despre dragoste : Secretul dragostei, Elixi rul dragostei, Ferii-v de dragoste, Nu v ferii dc dragoste, Marile iubiri. Mi cile iubiri etc., etc, N - a m neles n i m i c ! Nimic ! E L E O N O R A (depit) : D r a g a mea, n i c i eu n - a m i u b i t dect o singur dat n via. Pe tatl tu. N e - a m ndrgostit l a p r i m a vedere i n - a m neles n i m i c . D a r in m i n t e c era e x t r a o r d i n a r . G A B I : A v e a i i m p r e s i a c nfloresc caiii n ianuarie ? E L E O N O R A : N u . De ce ? G A B I : Aa p r e t i n d e u n poet. C a t u n c i eti cu adevrat ndrgostit, cnd i se pare c nfloresc caiii n i a n u a r i e i c i a r b a izbucnete brusc d e sub asfalt. E L E O N O R A : E u m - a m ndrgostit n a u gust. E r a o cldur groaznic. i, ce i - a i spus biatului ? G A B I : N i m i c . L - a m p r i v i t i el a neles ic n u p o t s-i s p u n n i m i c . i a nceput s plng. i, pe urm, a m nceput i eu s plng. Mam, tii ce groaznic e s n u poi i u b i ? N u c u m v a snt anormal ? Du-m l a u n m e d i c . E L E O N O R A : Ce p r o s t i e ! M e d i c i i h a b a r n-au de s u f l e t u l omenesc. E i n e caut n u m a i pe dinafar. G A B I : T a t a , u n d e a plecat ? E L E O N O R A : N u tiu. (Disperat.) Cred c ne-a prsit. L a cincizeci de a n i , toi brbaii i i a u cmpii. N u m a i in c o n t de n i m i c , calc n p i c i o a r e orice s e n t i m e n t . (Plnge.) Cred c m-a prsit p e n t r u a l t a . G A B I (patetic) : Tatl m e u e cel m a i b u n d i n l u m e ! E l n u e n stare d e o ase menea mrvie ! E L E O N O R A : i eu credeam aa despre t a tl m e u , l a vrsta t a . Pn cnd a m i e it c u l o g o d n i c u l m e u , adic, cu taic-tu. I a u n restaurant. Acolo, c u cine crezi c d a u nas n nas ? Cu tticuul m e u d r a g i a d o r a t , b u n i c u l tu. Cu cine era el la o mas, tte--tte ? Cu colega mea d e banc, p r i e t e n a mea cea m a i bun, c u c a r e - m i fceam leciile. Dac i-a f i spus maic-mi, a r f i m u r i t p e loc. G A B I : i, n u i - a i spus ? E L E O N O R A : N u . A a f l a t singur. i s-a r e semnat. Orice femeie, dup p a t r u z e c i i c i n c i d e a n i , t r e b u i e s se apuce de t r i

cotat, de crescut nepoi, eau s i n t r e i n c o m i t e t u l d e strad... G A B I (ngndurat) : i c h i a r crezi c tata ne-a prsit ? E L E O N O R A : D a . D e f i n i t i v . i-a l u a t i ba gajele. G A B I (plngnd) : M a m , n u p o t s cred ! T a t a c u n o m att de m i n u n a t . . . E L E O N O R A : D a , i eu e r a m convins c e u n o m m i n u n a t . Ce e c i u d a t , p e n t r u n o i , femeile, e c i cei minunai ne nal. B U B U L A C (iese mpreun cu Femeia) : V rog s fii calm. V o m lmuri l u c r u r i l e pn l a capt. Venii cu m i n e . (Pleac amndoi spre strad.) G A B I : M a m , c groaznic, t o t ce-mi spui. (Sonerie. Se duce, deschide i se ntoarce cu Popovici, soul Valentinei, tip ttnr, grsan.) M a m , te caut cineva. (Intr n camera ei.) P O P O V I C I : Bun ziua. Sper c m inei m i n t e . . . (Eleonora face eforturi.) De l a r e v e l i o n . . . Snt soul tovarei V a l e n t i n a , subalterna soului dumneavoastr... E L E O N O R A : E x a c t . V - a m recunoscut. Luai loc. P O P O V I C I : Mulumesc. N u a m v e n i t s stau. A m v e n i t s vorbesc c u soul d u m neavoastr. E L E O N O R A : A plecat de cteva m i n u t e . POPOVICI : (Vrea s Mulumesc. plece.) " tiu unde-i gsesc

ELEONORA : Unde ?

P O P O V I C I : Vei afla mine, d i n presa c o t i dian. E L E O N O R A (i iese nainte i-l reine) : 0 clip ! Snt soia l u i i s i m t n e v o i a de m a i m u l t e d e t a l i i . Explic-te. P O P O V I C I (se ceva ntre voastr ? aaz) : Ai observat, c u m v a , soia mea i soul d u m n e a

E L E O N O R A (decis) : D a . Dnsa a fost aici a c u m o jumtate de ceas. I - a m s u r p r i n s mbriai. POPOVICI POPOVICI : (fericit) : I-ai s u r p r i n s ? ! M bucur. E L E O N O R A : D a . I - a m vzut c u o c h i i m e i . Bravo. E L E O N O R A : De ce te b u c u r i ? P O P O V I C I : C n u m - a m nelat. A m p r e simit c el e. D e a l t f e l , a i recunoscut. Poate c n u tiai c m i - a d a t a z i u n telefon, p r i n care a recunoscut c a fost asear n p a r c u l Privighetoarea", cu so ia mea. Cineva i - a vzut c u m se srutau, p e o banc. E L E O N O R A : Pe o banc ? ! P O P O V I C I : D a . A c u m a u ntlnire d i n n o u , p e aceeai banc. A m pus mna pe o scrisoare nesemnat. Cu s c r i s u l a p l e c a i spre d r e a p t a . M - a m interesat. a l sou l u i dumneavoastr. M d u c s-i s u r p r i n d . E L E O N O R A . (decis) eu. : U n moment. Merg i

84

www.cimec.ro

P O P O V I C I : Cu att m a i b i n e . E L E O N O R A (n timp ce se piaptn): Avei d e g i n d s divorai? P O P O V I C I : N u . N i c i n u m gndesc. A r v r e a ea s scape de m i n e i s-i fac de cap ! (Plnge.) Dac ai ti ce ncredere oarb a m a v u t , pn a c u m , n soia mea... Dei prea oarecum frivol, mi era p r o f u n d devotat. tia c snt gelos i-mi respecta slbiciunea. A c u m , n u - m i p o t da seama ce s-a ntmplat, c u m a p u t u t s-o ademeneasc soul dumneavoastr. Pro b a b i l c a antajat-o, a l t f e l n u - m i e x p l i c . E L E O N O R A (jignit) : T e r o g s-i msori c u v i n t e l e 1 C u m i i m a g i n e z i c soul m e u a r f i c a p a b i l d u n antaj ? ! I l cu nosc de douzeci i c i n c i de a n i . M a i de grab, soia d u m i t a l e este gata oricnd s se agae de gbui brbailor. Adu-i a m i n t e de scandalul de la revelion. P O P O V I C I : E u a m recunoscut c soia mea avea p o r n i r i f r i v o l e , d a r n u a t r e c u t n i c i odat l a fapte. E L E O N O R A : De u n d e tii d u m n e a t a ? P O P O V I C I : M i - a j u r a t s o l e m n . M i - a spus : Puiule, mi place s cochetez, d a r noi m e r g m a i d e p a r t e , stai linitit". i eu a m stat linitit. B L E O N O R A : F o a r t e ru a i fcut. Cnd o femeie i nal brbatul, n u m a i brbatul e de vin. nseamn -c n u e brbat. C -a tiut s-o struneasc. P O P O V I C I : adevrat. E u n - a m atins-o n i c i mcar cu o f l o a r e . E L E O N O R A : D a r , de adus, i - a i adus v r e o floare ? P O P O V I C I (sincer) : 0 dat pe a n . L a ono mastic. E u i a d u c e a m , de z i u a e i , o floare, ea mi aducea, de ziua mea, o cravat. A l t e gingii n u n e - a m p e r m i s , strngeam b a n i de main i de a p a r t a m e n t . A c u m , s-a ales p r a f u l .

E L E O N O R A (e gata de plecare) : Deci, n - a i de g i n d s divorezi ? P O P O V I C I : N u . 0 u c i d . (Scoate de sub hain un satir.) E L E O N O R A : V a i de m i n e 1 P O P O V I C I : Pe cuvnt. Cu satrul. I n m o a lele c a p u l u i . M e r g e m ? E L E O N O R A : Mergem. POPOVICI : gnd ? Dumneavoastr, oe-avei de

B L E O N O R A : E u a m s m descurc m a n u a l . (hi pune pe cap, demonstrativ, o peruc.) I n t r e o nevast i-o amant a m b e l e , romnce o pruial e suficient i ho trtoare. Las satrul. R e z o l v eu l u c r u rile. H a i ! (Cei doi ies, clcnd cu decizie. Pauz. Sonerie. Gabi nu . aude, din camera ei, de unde apare abia ntr-un trziu.) G A B I : M a m i ! U n d e eti ? (Bebe intr pe fereastr, trgndu-i cu greu dup el rucsacul. Gabi i remarc apa riia, fr s se mire.) B E B E : Avei soneria defect ? A m sunat i n u m i s-a rspuns. I n p l u s , cineva m-a i n d u s n eroare : m i - a spus c n bloc n u exist o f a m i l i e Crucescu, c i u n a P r u cescu, care s-a m u t a t . G A B I : N o i sntem f a m i l i a Crucescu. aaz pe Unde e B E B E : A c u m , m - a m lmurit. (Se fotoliu, cu rucsacul in spinare.) tatl dumneavoastr ? G A B I : N u e acas. B E B E : A t u n c i , a m s-l atept. G A B I : V a ntrzia, p r o b a b i l . . . B E B : N u m grbesc. (Pauz. adoarme brusc i ncepe s G A B I (stupefiat, formeaz telefon) : A l o ! Miliia 1 un ntre timp, sforie.) numr de

C O R T I N A

www.cimec.ro

85

P A R T E A

Il-a

Acelai decor i aceleai personaje. Aciunea se reia exact d i n momentul n care s-a ntrerupt.

G A B I (la telefon) : A l o ! Miliia ? Bun z i u a . V r e a u s v relatez urmtoarea situaie : eu snt singur acas, tata e plecat, m a m a e plecat, i m i - a i n t r a t u n tnr p e fereastr, a zis n u tiu ce i n u tiu c u m , s-a aezat pe u n f o t o l i u , dup care a a d o r m i t brusc i a nceput s sforie... E u ce s fac c u el? Z u , pe cuvnt c n u glumesc ! (BJde, i s-a spus, probabil, o glum.) D a , p a r e o glum, dar... N u , n u e deloc agresiv... i s i m p a t i c , d a . (7/ privete cu vdit satisfacie.) Da, e f o a r t e simpatic... A t u n c i , lsai, c m descurc eu... M scuzai... I l trezesc... Da... (nchide telefonul. Apoi se apropie, cu pruden, de Bebe i-l atinge cu un deget.) A l o ! Fii a m a b i l . . . V r o g f r u m o s s v trezii ! (l scutur de umeri, indignat.) D a r ce nseamn asta ? Dai b u z n a ntr-o cas strin n e c h e m a t , n e i n v i t a t v instalai c o m o d pe f o t o l i u i ncepei s dormii i e sforii ? ! A s t a e curat... (Nu ndrznete s spun cuvntul.) Curat obrznicie. Vrei' s tehem v e c i n i i ? S c h e m m i l i i a ? ! P o m p i e r i i ? ! (Nici o reacie din partea lui Bebe. Acesta doarme profund.) Nu-i ni m i c . Las c v i n e m a m a , v i n e tata, i arat e i . . . Te arunc ei pe .fereastr, na p o i . . . (Apare Bubulac, care se ntoarce din ora. Gabi l vede i-i cere ajutorul.) Dac sntei a m a b i l , a v r e a s v r o g ceva. B U B U L A C : Desigur, c u plcere. G A B I : Uitai despre ce e v o r b a : dnsul a i n t r a t pe fereastr, cu bagaje c u t o t , a ntrebat n u tiu ce, d u p care s-a aezat i^a a d o r m i t . A c u m , n u v r e a s se t r e zeasc i s plece. Putei s m ajutai? B U B U L A C : D a r , bineneles. Lsai, c v i - 1 zburtcesc e u , i m e d i a t . (Vine nuntru i-l bate pe Bebe pe umr, energic.) V r o g s fii a m a b i l i s v trezii. (Nici un semn. Bubulac insist.) V r o g f r u m o s , ca s n u c h e m m organele ! B E B E (se trezete, satisfcut) : H e i , ce s o m n zdravn a m tras ! Ct a m d o r m i t ? (Se uit la ceas.) D o a r unsprezece minute. M s i m t excelent. B U B U L A C (sever) : T i n e r e , a m n e v o i e de o explicaie.

B E B E : Ce explicaie ? B U B U L A C : Ce caui a i c i , c u m i-ai p e r m i p i cine eti ? B E B E : D a r d u m n e a t a cine eti ? B U B U L A C : B u b u l a c , d o c t o r n d r e p t . B E B E : Bebe, g l o b e t r o t t e r . (i strnge mina lui Bubulac, care scoate un urlet de du rere i fuge afar, ngrozit.) BUBULAC (apare la fereastr, plngnd) : Domnule, a c u m tiu cine eti : eti u n m o n s t r u ! P e n t r u ceea ce a i fcut, poi s primeti o groaz d e a n i de pucrie. B E B E : D a r , v - a m fcut ? M - a m reco m a n d a t , puir i s i m p l u . B U B U L A C : D u m n e a t a n u a i v o i e s d a i mna cu o a m e n i i ! D u m n e a t a a r t r e b u i s u m b l i c u minile legate, aa c u m u m bl oinii, cu botni. (Ctre Gabi.) Dum neata nu-i i m a g i n e z i c u m m i - a u t r o s n i t oasele ! Parc erau nite v r e a s c u r i . M d u c s c h e m organele ! (Pleac.) G A B I (ctre Bebe) : Cred c n u e b i n e s m a i rimi a i c i . B u b u l a c e n stare s vin cu miliia. M a i b i n e , pleac ! B E B E : i-am spus, domnioar, c a m ceva de v o r b i t c u tatl d u m i t a l e . I i atept pn v i n e . Te d e r a n j e z , dac-mi beau ca feaua aici ? (Ia bastonul i-i deurubeaz capacul. Capacul devine pahar. Din bas ton i toarn cafea.) f i e r b i n t e . Doreti? I n p a r t e a cealalt, a m ap rece, de l a ghea. L a m i j l o c a m s u c u r i i a l t e chesltu .gustoase. Este u n baston d e construcie special, a n u m e p e n t r u cei oare cltoresc p e jos. Ce crezi c a m a i c i , n rucsac ? U n cort, u n p a t , o mas, u n scaun, v e sel, u n c o s t u m de z i , u n c o s t u m de sear, rufrie d e corp, rufrie de p a t , . d o u k i l e de c a r t o f i , u n k i l de ceap, d o u , d e roii, u n u l de pstrnac, u n u l , de... (Sonerie, la U.) G A B I : A v e n i t B u b u l a c , cu miliia ! T r e c i alturi ! N u v r e a u scandal. (11 mbrncete in camera ei, cu bagaje cu tot. Apoi deschide i se ntoarce, urmat de Eleo nora.) E L E O N O R A (surescitat): Inchipuie-i c n u i - a m p r i n s . Plecaser de c i n c i m i n u t e . G A B I : Despre cine vorbeti ?

86

www.cimec.ro

E L E O N O R A : T u n u tii... E m a i bine... A v e n i t u n t i p . . . l - a i vzut... caro zicea c ncvast-sa i ou taic-tu... (Istovit,) In sfrit, n u i - a m p r i n s . . . A f i v r u t s a m 0 explicaie c u ea, ca de la femeie l a femeie. (i scoate peruca. Sonerie, la u.) V e z i cine e. (Gabi se duce, deschide i se ntoarce, apropiat uluial de Gripc, tip gras, greoi, de aizeci de ani. Poart cu el o serviet jerpelit, doldora de hrfoage.) "GRIPCA : Bun scara, tovar Crucesou. V r o g s m scuzai c v deranjez l a acoast or i n acest m o m e n t d i f i c i l , n u - i N u m a i de m i n e n u aa ? (Insinuant.) avei nevoie dumuieavoastr, n aceste c l i pe de rscruce n viaa personal. Dnsa este fiica dumneavoastr, G a b r i e l a , n u ? Student l a Facultatea de limb i l i t e ratur romn, instituie foarte p r e s t i g i oas, dealtfel. Dac dtnee dorete s a siste l a discuia noastr, c u att m a i b i n e , dac n u , poate s se retrag... O A B l : Prefer s m r e t r a g . A m o pro blem... (Dispare in camera ei.) O R I P C : m i pare ru c n u m - a m reco m a n d a t , d a r a m i m p r e s i a , dac n u c u m v a c e r t i t u d i n e a , c m cunoatei, a m p a r t i c i p a t l a o r e u n i u n e tovreasc l a care erai i dumneavoastr, cu soul, i a r soul dumneavoastr mi este v e c h i p r i e t e n i coleg d e s e r v i c i u , lucrm mpreun de aproape treizeci de a n i , de cnd eram t i n e r i i utemiti... Deci, m cunoatei, sau e nevoie s m r e c o m a n d ? Snt tovarul Gripc, de l a S e r v i c i u l Cadre. A c u m i spune Personal, d a r e acelai l u c r u , n-are n i c i o importan, snt etape cnd u n a n u m i t coninut cere o a n u m i t a form, i i n v e r s , n-o s m apuc eu a c u m s fac cu dumneavoastr lecie de nvimimt politic... (0 privete fix pe Eleonora, care este uluit de eloc'ma neateptatului musafir.) Ca s f i u m a i precis, lucrez n p r o b l e m e de Cadre, de exact douzeci i o p t de a n i i snt, efectiv, u n b u n p r i e t e n i u n v e c h i coleg a l soului d u m neavoastr. (Intre timp a scos din serviet un dosar voluminos.) P e n t r u ce v - a m de r a n j a t la aceast or ? ELEONORA (grbit s fac precizarea) ; Soul m e u n u este acas. GRIPCA : N u - i n i m i c , asta n u are prea m a r e importan. D o r e a m , d e fapt, s dis cut cu dumneavoastr. L a m o d u l cel m a i prietenesc cu putin. N u o f i c i a l , c i per itonei. Ca de l a o m l a o m . E L E O N O R A (impresionat de bunvoina cave 1 se arat) : Iertai-m c n u v - a m ntre b a t dac dorii o cafea. -GRLPC : Mulumesc, n u beau cafea seara, niciodat. E L E O N O R A : A t u n c i , u n phTel de viinat... . O R I P C A : Mulumesc. Viinat primesc. mi plac buturile d u l c i . P r i m a d o v a d c n u snt beiv... (Eleonora scoate din bufet
t

o sticl cu viinat i-i toarn ntr-un p hrel.) N u , n u a d m i t s gust, dac n u i gustai i dumneavoastr. (Eleonora toarn i ei un phrel, ciocnesc i beau, bine dispui, zmbitori, amabili.) Iertai-m, dumneavoastr ai fcut-o ? Este exce lent. N - a m but aa ceva, n viaa mea. Ce p a r f u m ! delicioas. S te l i n g i p e buze. Sntei o gospodin cu vocaie. Felicitri. (Rsfoiete, brusc, dosarul.) Ui tai, tovar Crucescu, despre ce ,est v o r b a : n o i a m p r i m i t recent, m a i pre cis, astzi, o sesizare n legtur cu o anumit fapt svrit de soul dumnea voastr. tii despre ce e v o r b a ? E L E O N O R A : tiu. G R I P C A : Deci, v-a spus ? E L E O N O R A : M i - a d a t de neles. Dup aceea, a m a f l a t eu, pe alte ci. (Spectatorii vor trebui s priceap c cele dou personaje merg pe piste paralele ) G R I P C A : Ce f e l d e ci ? E L E O N O R A : Adic, a v e n i t o persoan i m plicat, care md-a spus t o t . I n t r e t i m p , ns^soull m e u a disprut. P r o b a b i l , tii GRIPC : N u , d a r n u ne mir. (ncepe s noteze.) L a ce or a disprut ? ELEONORA : Acum aproximativ treizeci, patruzeci d e m i n u t e . GRLPC : E x a c t c u m a m fost informai i n o i . (Bea nc un phrel de viinat.) Excelent viinat ! Ai fcut-o personal? E L E O N O R A : Bineneles, (li mai toarn un phrel. Gripc l bea imediat.) nc

G R I P C A : Iertai-m, eu n u snt butor, su fr cu f i c a t u l , d a r o asemenea viinat n - a m but n viaa mea. Este absolut formidabil... (Viinat i-a fcut un anu me efect asupra lui, ochii ncep s-i str luceasc, iar sinceritatea lui sporete.) D a r , chiar aa ! Dumneavoastr n u v m a i amintii de m i n e , deloc ? N o i a m stat de vorb, amndoi, cu circa... u n m o m e n t , c v s p u n exact... (Rsfoiete dosarul i face un calcul mintal.) A c u m exact cincispre zece a n i i p a t r u l u n i , n o i a m a v u t o dis cuie, mpreun, n locuina pe care o aveai, pe strada Dobrogeanu Gherea n u mrul ase, etajul trei, apartamentul p a t r u . adevrat ? E L E O N O R A : D a , a c u m mi amintesc. Aveai musta ? G R I P C A : Exact. I n furculi. (Rde de st prpdete. Efl i mai toarn un pahar, el l bea imediat.) Tovar Crucescu, s r e v e n i m la ale noastre, n u v r e a u s v rein prea muU\ Soul d u m i t a l e . . . p o t s-i zic a ? E L E O N O R A : V rog. G R I P C A (luat de viinat) : Prevd c-o s ne i t u t u i m , pn l a urm, d a t f i i n d v e c h i mea cunotinei noastre... D e c i , tovarul Crucescu n u e acas ? ELEONORA : Nu. G R I P C A : Precis ? E L E O N O R A (vars repede o herim) : Precis. Ne-a prsit...

www.cimec.ro

87

GRIPC : V r o g s fii .calm. Niciodat, l u c r u r i l e n u snt att de grave pe ct ne imaginm n o i . Deci, v - a prsit... E L E O N O R A : N u , ne-a fost l u a t ! : Firete, l u a t . Ce vrei, e GRIPC (edificat) la m i j l o c o via de om... E L E O N O R A (nu-i poate stpni lacrimile) : i, viaa mea ? ! E u ce m fac, cu viaa mea, dac a m rmas singur ? GRIPC : Tovar Crucescu, fii calm i nelegtoare. N o i , materialitii, tim s acordm ntmplrii r o l u l care i se cuvine. A fost o ntmplare care i se poate ntm p l a o r i c u i . Sigur c orice ntmplare poate f i stpnit i dirijat de ctre u n om contient, b i n e narmat ideologic i tiin ific, d a r asta e cu t o t u l altceva. Atia oameni snt clcai, z i l n i c , pe glob.... E L E O N O R A : i attea suflete ! Attea su flete curate i n e v i n o v a t e , clcate n p i cioare i s t r i v i t e fr mil. GRIPC (filozof) : D a , firete. U n t r u p , de f a p t , e egal c u u n suflet. E l e n u p o t f i niciodat desprite n m o d mecanic. Clcnd u n t r u p , clcm, i m p l i c i t , i u n su flet. i, invers : clcm u n suflet, cl c m u n t r u p . A i c i avei m a r e d r e p t a t e . S-ar putea, totui, ca dnsul s aib unele circumstane atenuante. Dei, f i i n d v o r b a de o persoan cu munc de rspundere, l u c r u r i l e ee complic oarecum, d a r , ce p u t e m face ? F a p t a e fapt. S v e d e m c u m p u t e m s-l ajutm. E L E O N O R A : E u n u snt dispus s-l a j u t . GRIPC : N u sntei dispus ? E L E O N O R A : N u . i n i c i s-l i e r t . N i c i dac-mi cade l a picioare. N i c i dac v a merge n g e n u n c h i dup m i n e . GRIPC : N u p o t s n u apreciez i n t r a n s i gena d u m i t a l e , fa d e o greeal moral, ntr^adevr, o femeie poate ierta m i t o u n u i brbat, dei brbaii n u snt d i s pui s ierte n i m i c f e m e i l o r . T o t u l , ns, <pn l a u n a n u m i t p u n c t . E L E O N O R A : Viaa mea de eoie este curat ca o lacrim. E u n u i - a m greit c u n i m i c . GRIPC : D a , tim m u l t : c eti o divora ? E L E O N O R A : De ce asta. tim c h i a r m a i femeie minunat. V e i m ntrebai ?

GRIPC : De ce s-i ascund ? E u t r e b u i e s fac pn mine o i n f o r m a r e p e n t r u conducerea C o n s i l i u l u i p o p u l a r . Deci, t r e b u i e s cunosc c a z u l , sub toate aspectele l u i , i n c l u s i v inteniile d u m i t a l e . De obicei, n astfel de mprejurri, cnd soii snt luai p e n t r u u n t i m p m a i ndelungat, so iile i prsesc N i m i c nefiresc n asta, n i m e n i n u poate s atepte u n a n , d o i , t r e i , p a t r u n u e u m a n , dei, teoretic, e foarte n o b i l . I n c a z u l c divorezi, n o i v o m avea obligaia s ne interesm de soarta d u m i t a l e . Poate, v e i . a v e a nevoie de o pensie... dei n u e cazul, d i n cauza vrstei... Sau u n serviciu... (Se uit n dosar.) Dei, s-avem iertare, n u prea

posedm s t u d i i . . . A z i , fr s t u d i i , n u poi f i dect femeie de serviciu. ELEONORA : A m fcut nou clase, dar m - a m cstorit... GRIPC : N - a u valoare. N u m a i de l a liceu n sus, conteaz. Societatea a progresat, oi ne -a nva t a p i e r d u t crua ! S-a dus Vremea d i r e c t o r i l o r cu p a t r u clase p r i m a r e . E u , personal, m i - a m c o m p l e t a t l i c e u l l a btrnee. 0 chestie absolut co mic : f i u - m i u era ntr-a n o u a , i eu, ntr- aptea. M m e d i t a , mi fcea c o m p u n e r i l e , e r a m la mna l u i . Te supr dac te m a i deranjez cu u n phrel de vii nat ? (I se toarn respectivul phrel de viinat.) I a s p u n e - m i , drag E l e o nora... (li ia mna i i-o srut.) Iart-m c-i spun pe n u m e , d a r sper c m con s i d e r i p r i e t e n , ncepnd de astzi. S p u ne-oni : ce s-a ntmplat cu e l ? C u m de-a ajuns Crucescu, acest o m de valoare, acest tovar a d m i r a b i l , n situaia n care a ajuns ? Se luase, c u m v a , de butur ? E L E O N O R A : N u . N u a m observat n i m i c schimbat l a e l . N u lipsea noaptea dc acas, venea d e v r e m e , lucra pn l a u n u , dou, ca de obicei, citea, era c a l m , l i n i tit... N u se luase de butur, precis. GRIPC : . Draga mea, mi pare ru c te contrazic.(ApsatJ A t u n c i , e l era but ! E L E O N O R A : But ? ! GRIPC : D a ! A t u n c i cnd a svrit f a p t a , era troscit. Buse m a s i v . A v e m d o v e z i . (Ofteaz.) N-are salvare. p i e r d u t . E L E O N O R A : Pierdut ? ! GRIPC : Mine v a f i deja exclus. i desti t u i t . I n lips. Pcat c n u a v e n i t s n e anune i pe n o i , i m e d i a t . P u t e a m a r a n j a s f i e l u a t dup edin. Adic, s ne dea m a i . nti nou nite explicaii. E r a obligat. M a i a i o viinat ? (0 bea i pe-a asea. Se mbat.) Dac a i ti ce ru mi p a r e de e l , draga mea I Ca de u n frate ! Ce o m m i n u n a t ! i ce fapt mrav a comis ! S-a d i s t r u s ! p i e r d u t . . . (li o min.) A i de gnd s-i refaci viaa personal ? A i m e r i t a . (Insist cu avansurile, ii mngie mina pn L cot, o srut pe umr.) Eti o femeie b i n e , nc, a i d r e p t u l l a b u c u r i i . Ce piele ngri jit, ce p r i v i r e tnr i c l o c o t i n d de via... Poate-i nchipui c eu snt f e r i c i t n viaa personal... Snt aa de s i n g u r i de n e f e r i c i t , nct u n e o r i m ntreb d e ce n u a m i eu d r e p t u l l a o femeie pe care s-o a d o r i s m adore. De cnd a i alunia asta ? E L E O N O R A ( but i ea dou pahare) natere. : Din

GRIPC : D i n natere ? ! Ce c i u d a t ! (Brusc.) 0 s-i p u n u l t i m a ntrebare oficial : soul tu... G i c u , ca e f i u m a i direct... i-a cunoscut, c u m v a , v i c t i m a , d i n a i n t e ? Te r o g s te gndeti b i n e . A s t a e e x t r e m de important. E L E O N O R A : Bineneles c a S-au ntlnit i a i c i , i n cas. t cunoscut-o.

88

www.cimec.ro

G R I P C A (notind, nfrigurat) : ngrozitor ce-mi s p u i . I n i m a g i n a b i l ! nseamn c gestul l u i a fost p r e m e d i t a t ! nseamn c v i c t i m a a fost lovit anume... E L E O N O R A (inelcgind altceva) : N u tiu c u m a fost lovit v i c t i m a , tiu o u m a m ifost lovit eu. Lovit n p l i n . G R I P C (nchide dosarul i-l vr n ser viet) : Mulumesc. De f a p t , asta v r o i a m s tiu. (Suferind.) Nefericitul I N u m a i e n i m i c d e fcut p e n t r u e l . N i m i c . (In faa blocului apar Bubulac i un mili ian acelai din prima parte. Bubulac vine la fereastr.) B U B U L A C : V r o g , u n d e e persoana ? C-a v e n i t miliia ! G R I P C A (crede c-i vorba despre Gicu): plecat, persoana... (Ctre miliian.) L sai, c n e o c u p m n o i de problem. n minile noastre. M I L I I A N U L : Ca s f i u sincer, eu n u p r i cep despre ce e v o r b a . BUBULAC (ctre Gripc) : V r e a u s v relatez c a m fost, p u r i s i m p l u , m u t i l a t . M i n a asta n-o m a i s i m t . Parc n - a r f i a mea. Parc a r f i de plastic. G R I P C A : V r o g s n u ne reinei. AdTesai-v u n u i m e d i c . M I L I I A N U L : Mergei luai u n c e r t i f i c a t . la circumscripie nti i

s-l pun n gard i-e fric ?

pe

Gripc.)

Dc

oine

E L E O N O R A (l-a vzut pe Gicu) : Dc e l . D r a g u l m e u , eti cutat do (Ctre Gicu.) la Cadre. i se cer a n u m i t e explicaii. (lese spre buctrie.) G I C U (needifioat) : Gripc, ce e cu tine ? GRIPC (deja beat) : D r a g u l meu... (Vrea s-l mbrieze, dar se reine.) A m tre c u t ntmpltor... M i - e r a d o r de t i n e . . . (l srut pe obraji.) Dragul meu... M a i ii m i n t e , cnd e r a m utemiti i l i p e a m afie c u Votai soarele !" ? (Gicu con tinu s fie uimit.) U n d e a i toaleta ? (Gicu l conduce spre toalet. La fereastr apare Bubulac.) B U B U L A C (uluit) : V-ai ntors ? G I C U (alb) : D a . B U B U L A C : C u m aa ? G I C U : De ce te m i r i ? B U B U L A C : Pi, c u m s n u m m i r ? G I C U : M - a m dus l a miliie s m p r e d a u i ofierul de s e r v i c i u m-a j i g n i t . B U B U L A C : De ce ? G I C U : M i - a zis c snt beat. B U B U L A C : N u se poate ! G I C U : Pe cuvntul m e u . I - a m spus : T o vare, eu snt col cu c r i m a despre caro s^a scris n ziar. E u l - o m clcat pe res p e c t i v u l " . Ofierul s-a u i t a t l a m i n e c h i o r : Du-te, d o m ' l e , i te culc, n u v e z i c eti beat ?" E u , beat ?" D a , d u m neata, eti beat !" E u a m omort u n o m , a m v e n i t s m p r e d a u i n u accept s fiu i n s u l t a t !" L a care t i p u l , ofierul, m i - a zis : Atunci, nseamn c te ii de glume. I a o amend, ca s te nvei m i n t e . " Ce prere a i ? B U B U L A C : i, anunul d i n z i a r ? G I C U : A s t a l - a m ntrebat i e u . B U B U L A C : i, ce v - a spus ? G I C U : C s-a rezolvat. Adic, v i n o v a t u l s-a p r e d a t singur. Dup care a u m a i aprut t r e i vinovai v o l u n t a r i . E u e r a m a l p a trulea. B U B U L A C : nseamn c ofierul n u era n cunotin de cauz. Lsai, c vorbesc eu c u sectoristul. Sntem p r i e t e n i , i - a m fcut o sob, aranjez eu cu e l s v aresteze. G I C U : N u , deocamdat n u m grbesc Atept pn mine. M u l u m e s c (Gicu se ndreapt spre toalet i revine cu Gripc, acesta pare oarecum nviorat, dar extrem de sentimental.) GRIPC : D r a g u l m e u , ce c te vd ! G I C U (cumsecade) : Ia loc mult m bucur

B U B U L A C : A i dreptate. S a m la mn. (Pleac amndoi.)

ceva

: E l e o n o r a , d r a g a mea, GRLPC (familiar) iart-m c insist : mi m a i d a i o pic tur de viinat ? (Eleonora se confor meaz.) S p u n e - m i : p o t s fac ceva p e n t r u t i n e ? V r e a u s te a j u t , d i n t o t sufle t u l . (Ea plnge.) N u te s f i i de m i n e . Sn t e m d o i nefericii. (i srut minile, de vine insistent.) Poate, ne u n i m singur tile... F i i c a t a m a i e a i c i ? (Ea nu-i rspunde, e tulburat.) A p r o p o de fiicta... A m a f l a t ceva t e r i b i l : c n u e c o p i l u l tu. ,De ce n u n e - a i spus i nou ? Chiar dac soului i - a i ascuns acest amnunt, nou, Cadrelor, t r e b u i a s ne c o m u n i c i . . . A z i a fost l a n o i m a m a ei i ne-o d a t o declaraie n acest sens. E L E O N O R A : D a r , ce F a t a e major. importan are asta ?

G R I P C : T o c m a i p e n t r u ' c e major, tre b u i e s tie adevrul. i soul tu t r e b u i e s tie adevrul. N o i luptm p e n t r u ade vr. (Eleonora pare drmat.) H a i , n u f i aa d e deprimat. H a i s ne micm p u in, s discutm n aer liber. U i t e , te i n v i t l a u n local. (n oapt.) U n mic restaurant inut de u n s e m i m a n d a t a r , p r i e t e n a l m e u . . . A r e ficei de pasre l a grtar i ciupercue... V i i ? E L E O N O R A (privindu-l lung i nedumerit) : Nu. GRIPC : De ce ? i-e fric de cineva ? N u f i proast. 0 s f i m n siguran.. A r e separeuri... (n aceeai clip, pe u intr Gicu, fr s fi fcut vreun zgomot care

GRIPC : Iart-m, m a i i a u u n p a h a r do viinat. Ce nevast minunat a i ! A f cut o viinat divin ! G I C U (sobru): ntr-adevr. D a r , c u ce oca zie, pe l a m i n e ? GRIPC (ii cade pe umr) : N e n o r o c i t u l e t Q t de m u l t a m inut l a t i n e ! Eti p i e r dut !

www.cimec.ro

G I C U : Dc mnde-ai a f l a t ? G R I P C A : A s t a n u e o problem, p e n t r u m i n e , t u tii foarte b i n e c cu a f l u t o t u l l a t i m p . A c u m . . . (so uit la ceas) p a t r u zeci i dou de m i n u t e , a m fost sesizat, i, peste nou m i n u t e , e r a m l a ua t a . G I C U : V r e i s m salvezi ? G R I P C A : A m v e n i t s m i n f o r m e z . E u n u pot s te salvez. Snt prea m i c . E u i n f o r m e z m a i departe. G I C U : Ce i n f o r m e z i ? G R I P C : Adevrul ! G I C U : i, dac acest adevr m distruge pe m i n e , p r i e t e n u l tu, n u faci o ex cepie ? G R I P C (sincer) : N u . mi fac d a t o r i a . S p u n adevrul i-oni vd de treab. E u m i - m i pot p e r m i t e s fac excepii. N u - u i i per m i t e funcia. Excepii i derogri fac i dau n u m a i efii. Te r o g s n u ceri aa ceva i s n u insiti. G I C U : ii m a i m u l t la u n p r i n c i p i u dect 1 viaa mea ? G R I P C : N u in l a p r i n c i p i u , in l a m i n e . i l a f a m i l i a mea. G I C U : Ascult, Gripc, t u m a i ii m i n t e , cnd aveai douzeci de a n i , cnd eram amndoi foarte b u n i p r i e t e n i i i u b e a m aceeai fat ? G R I P C : D a , pe M a r g a r e t a . G I C U : Soia t a actual. T u tii c ea m iubea pe m i n e , i eu, pe ea ? GRIPC : tiu. G I C U : i c eu a m renunat la ea p e n t r u t i n e , d i n considerente de p r i e t e n i e ? ! G R I P C : M e r s i . Dac regrei, i-o d a u na p o i . Facem schimb. G I C U : N u f i m u r d a r ! A t u n c i o i u b e a i i e r a i n stare s m o r i p e n t r u ea. m i pl cea i m i e , d a r , p e n t r u c t u erai d i s p e r a t , a m a v u t atta trie nct s cedez, n n u m e l e p r i e t e n i e i . T u poi s faci ceva p e n t r u m i n e , n n u m e l e p r i e t e n i e i ? G R I P C A : Ascult, Crucescule ! T u a i s vrit o crim ! G I C U : Pe care o recunosc. G R I P C : i, v r e i s-i acopr eu aceast crim, p e n t r u o femeie cedat cu n u tiu cte d e c e n i i n urm ? G I C U : N u v r e a u s m i - o acoperi. V r e a u s m ajui. GRIPC : C u m ? G I C U : S n u te amesteci... S s p u i c n u m - a i gsit... Adic, s-mi d a i u n rgaz de-o z i sau d o u , pn lmuresc eu l u c r u r i l e , cu miliia. Deocamdat, efii m e i n u tiu n i m i c . N u te grbi s-i i n f o r mezi. Ateapt nc o z i . G R I P C : S atept nc o z i . . . i, ce s f a C , n aceast z i ? G I C U : D o r m i , te p l i m b i . . . bei... P u r i s i m p l u , a i tiut i-ai u i t a t . (ngndurat.)

i a m l u a t u n a v e r t i s m e n t pe l i n i e de p a r t i d . T e r o g e n u m c o r u p i ! N u - m i mnji dosarull, c u d o i a n i nainte de pensie ! G I C U (edificat) : Gripc, f i i c a l m , nu-i cer n i m i c . De f a p t , dac v r e i s tii adev r u l , te-am pus l a ncercare. N u v r o i a m n i m i c de l a t i n e . Snt contient de ceea ce-am fcut i de ct t r e b u i e s pltesc. V r e a u s tiu u n singur l u c r u : de ce i srutai umrul soiei mele, cnd a m i n t r a t pe u ? i u n d e v r o i a i s-o invii Rspunde l a aceste ntrebri. (Pauz. Cei doi se privesc n ochi. Gripc nu re zist.) GRIPC : Ceea ce s p u i e o minciun s f r u n tat ! 0 p r o v o c a r e ! G I C U (calm) : Gripc ! V r e i s te b a t ? ! Dac eti p o r c , te b a t de te desfigurez ! M a i ii m i n t e , cnd i-am tras o pereche de p a l m e , a c u m optsprezece a n i , p e n t r u o anumit mgrie ? De f a p t , n u mgrie, c i laitate. Recunoate adevrul, ca e n u f i i btut. GRIPC (speriat) : Crucescule, t u n u v e z i c snt beat ? A i p u t e a s d a i ntr-un o m beat ? G I C U : N u te speria. S-ar p u t e a s n u te b a t . D a r , cel puin, recunoate c eti o sec tur. V i i l a m i n e n cas, p e n t r u o a n chet oficial, i te legi de nevast-mea ! , I n asemena h a l ai deczut ? GRIPC : E u ? G I C U : D a . Crezi c n u tiu c, a c u m u n a n , m i - a i fcut u n referat ctre C o n s i l i u , n care m - a i c a l o m n i a t ? GRIPCA : E u ? ! GICU : Tu. GRIPC : C u m , te-am c a l o m n i a t ? G I C U : A i spus c m - a m ntors, d i n u l t i m a cltorie n Frana i n Elveia, c u o main cumprat d i n diurn. Recunoti ? A m vzut c h i a r eu i n f o r m a r e a , m i - a ar tat-o p r i m a r u l . G R I P C : Recunosc. G I C U : Te i n f o r m e z c n u a m cltorit niciodat n Frana i n Elveia. Clto r i a respectiv a fost anulat. D r e p t r e compens, a m fost t r i m i s l a Ruse. De ce a i fcut aceast mrvie ? GRIPC : A m p r i m i t o anonim. G I C U : i, de ce n - a i v e r i f i c a t - o ? GRIPC : N u a m acest d r e p t . E u nti i n f o r mez i a p o i , dac m i se d indicaia, v e rific. G I C U : Mgarule D a r era v o r b a de b u n u l tu p r i e t e n , de treizeci de a n i ! N u c u m v a m i n v i d i a i ? Gndete-te bdne. GRIPC (se gndete) : D a , bineneles c t e i n v i d i a m . E r a i n o r m a l , n u ? G I C U : D e ce ? GRIPC : E r a i prea capabil. Prea detept. U n e o r i , strlucit. E m i n e n t . T o t t i m p u l , c u i d e i . i, ce i d e i ! S p u n e - m i i m i e , c u m i-a v e n i t schepsisul c u f l o t a istoric, de l - a i lsat u p e p r i m a r ?

E v e n t u a l , te m n - a i tiut... Sau

G R I P C : A m fcut, odat, c u i v a , u n ase menea s e r v i c i u . L - a m psuit. I n t r e t i m p , i n d i v i d u l , l u a t l a ntrebri, m-a demascat. A m fost r e t r o g r a d a t pe l i n i e de s e r v i c i u

90

www.cimec.ro

G I C U : i se p a r e aa de grozav ? G R I P C : N u face pe m o d e s t u l . Ii d a i sea m a ce senzaie o s fac, pe l a c u l P r i v i g h e t o a r e a " , f l o t a vaneian, f l o t a o t o m a n, f l o t a l u i Nelson sau cuirasatele m o derne ? G I C U : Imitaii... G R I P C : Imitaii, bineneles, d a r ce b u c u r i e pe c o p i i ! i pe o a m e n i i m a r i . D i n t r - o dat, toate l a c u r i l e noastre ies d i n b a n a l i t a t e i d e v i n de u n pitoresc e x t r a o r d i n a r . Orice m u n i c i p a l i t a t e occidental i-ar fi d a t m i l i o a n e p e n t r u o astfel de idee. G I C U : N u m - a u interesat niciodat b a n i i . . . G R I P C : Sau ideea ou t e a t r u l lacustru... U n t e a t r u n m i j l o c u l l a c u l u i . . . U n t e a t r u a crui scen e pe ap... Parc v d un Locui lebedelor, j u c a t ntr-o astfel de a m bian sublim... Sau ideea cu m u z e u l subacvatic... H a i , d u - t e n a i b i i , c eti ge n i a l . De m u l t m i - a m d a t seama de asta. M e r i t a i s f i i p r o m o v a t . u n a c t de d r e p t a t e . Pcat c-ai d i s t r u s t o t u l , d i n t r - o p r o s t i e . Eti u n m a r e g h i n i o n i s t . G I C U : Ascult, de ce m u r a i t u pe m i n e ? GRIPC : E u ? G I C U : Bineneles. G R I P C : Ii m a i a d u c i a m i n t e c, ntr-o edin c u toi salariaii, n n a i fcut i n t r i gant ? G I C U : D a . m i aduc a m i n t e . A m fost c a m a s p r u , d a r adevrul n u era departe. Te amestecai, n e p o f t i t , n viaa o a m e n i l o r , fceai t r a f i c de informaii, deveneai a r b i t r u n conflicte care n u te p r i v e a u , i a l tele. i-am spus asta ntr-o edin do p a r t i d , cnd c a n d i d a i p e n t r u b i r o u l orga nizaiei i-ai czut l a v o t . G R I P C : D i n cauza t a . GICU : Probabil. G R I P C : Alt dat, ntre p a t r u o c h i , m - a i fcut tmpit. G I C U : Recunosc. M a i ii m i n t e , d e ce ? A i s p u s , n faa p r i m a r u l u i , u n b a n c c u c a n c e r u l , dei- tiai c-i m u r i s e m a m a , cu o sptmn nainte, de aceeai boal, i t u nsui fusesei s-i e x p r i m i condoleane, fin n u m e l e c o l e c t i v u l u i . G R I P C A : A fost o gaf, firete. D a r s nu-i nchipui, c u m v a , c n u i-am pltit acea st grosolnie. i-am pltit-o, cu vrf i ndesat ! G I C U : Chiar aa ? G R I P C : Peste cteva zile, m i s-a c e r u t u n referat d e Cadre, despre t i n e . M - a m i n teresat, p r i n f i l i e r a mea secret, despre ce e v o r b a , i a m a f l a t c u r m a e f i i n u m i t a d j u n c t u l p r i m a r u l u i . E u t e - a m dr h n a t , n u l t i m a clip ! C u m ? GICU : Cum ? G R I P C : Poi s te gndeti u n a n i t o t mu a f l i ! (Pauz.) i-am descoperit u n u n c h i , moier ! G I C U : M i e ? ! U n u n c h i , moier ? ! Eti n e bun !

G R I P C A : N u tiai ? GICU : N u . G R I P C A : Snt convine. N u m a i eu p u t e a m s-l descopr. A v e a i u n dosar att de c u r a t , nct m i - a i d e v e n i t suspect : I a s-l i a u eu pe Crucescu d i n n o u l a mn", m i a m zis. i-am plecat pe u r m e l e tale, c u o p p e l e i diurn pe z i , m n c a m n u m a i biscuii i b o m b o a n e , d a r n u - m i psa. Pn la urm, te-am prins. Aveai un u n c h i , moier ! N e n o r o c i t u l e ! (Rde de te prpdete.) G I C U : F i i serios ! G R I P C (scoate dosarul din serviet) : S lucrm cu d o c u m e n t e . (Rsfoiete.) Barbu Stamatescu, frate cu m a m a t a vitreg ! G I C U : F r a t e vitreg c u m a m a mea vitreg ! G R I P C : N u m intereseaz. F r a t e ! V i t r e g , dulce, n u m intereseaz. i-era u n c h i , d e ce n u l - a i p o m e n i t n dosar ? G I C U : D e a l t f e l , t i p u l era u n m a r e b o e m , u n m a r e d e m o c r a t , adept a i poporanitilor, i-a mprit moia dijmailor, i a r n 1907 a mers n f r u n t e a ranilor rsculai, d r e p t p e n t r u care a fost e x p u l z a t d i n ar* T i p u l ar f i m e r i t a t o mic statuie. G R I P C A : A i d e c l a r a t asta n a u t o b i o g r a f i e ? G I C U : N u . P r i m a oar, a m u i t a t , pe a m neglijat. urm.

G R I P C : i, a t u n c i , ce pretenie a i ? E u m i - a m fcut d a t o r i a . Ca meseria, a m fost g e n i a l . Recunoti ? G I C U (nvins) : Recunosc. L a u n moment dat, s f i u sincer, u i t a s e m de e l . Ii de c l a r p e onoarea m e a . G R I P C : Te c r e d . D a r eu i l - a m descope r i t i t e - a m demascat. Pe chestia asta, ca r i e r a t a a fost stopat p e n t r u civa a n i . A c u m , n - o m m a i a v u t ce-i face... (Amrt.) S-au s c h i m b a t t i m p u r i l e . Cadrele n u m a i a u p u t e r e a p e care o aveau alt dat. G I C U (nvins) : Gripc, tii ce cred eu des p r e t i n e , n m o d foarte sincer ? T u eti un mutilat. GRIPCA : Poftim ? G I C U : U n m u t i l a t a l rzboiului rece. Tu n - a i fcut dect ru, n viaa t a . T u n - a i rscolit dect n gunoaie. T u n u tii dect ceea ce e ru n n o i . D-mi dosarul m e u ! (I-l smulge din mn i ncepe s-l rs foiasc.) Numai turntorii i abjecii ! D a r , ce-i asta ? 0 declaraie a soiei ? (O citete.) C u m i - a i smuls aceast declara ie, ticlosule ? ! G R I P C (se ridic, demn) : E u , p e r s o n a l , n u accept ca o persoan care a comis o c r i m s m i n s u l t e ! (Url.) N u accept ! G I C U : Iei afar ! Iei, pn n u te i a u n uturi ! (Apare Eleonora.) G R I P C A : Tovare G i c u , d u m n e a t a , care eti u n c r i m i n a l d e d r e p t c o m u n , te r o g , i a mna de pe m i n e ! Ca s n u c h e m orga nele ! (Pleac spre u, indignat.) Organe oare v o r v e n i n urmtoarele cincisprezece

www.cimec.ro

91

m i n u t e . I n c i n c i m i n u t e v o i f i cu i n f o r marea n faa primriului, i v e i f i desti t u i t ! Dup care m v o i duce chiar c u , per sonal, s anun miliia ! (Pleac spre u, dar, cnd s ias, i revine, brusc, se n toarce, l mbrieaz pe Gicu i ncepe s-i plng pe umr, n hohote.) Dragul m e u p r i e t e n , iart-m ! Dac poi... Snt u n m o n s t r u . . . M - a i caracterizat b i n e : i d e a l u l m e u n via a fost s descopr rul d i n oameni... Snt u n i n d i v i d bolnav... (In secret.) M a i a m puin pn l a p e n sie... Dup care, v r e a u s m fac pota. M angajez la P.T.T., s t r a n s p o r t v o l u n t a r toate telegramele f e r i c i t e . Adic, cele care anun veti b u n e . N u m a i veti b u n e ! V o l u n t a r ! (Pleac.) G I C U (se aaz) : A i vzut c u m arat p r i e t e n u l m e u d i n tineree? C u m de i - a i per m i s s-i srute m n a ? E L E O N O R A : A d i c , umrul... G I C U : Antebraul, ca s f i m m a i precii. E L E O N O R A : a l d o i l e a brbat, n viaa mea, care-oni face curte. G I C U : P r i m u l a m fost eu ? E L E O N O R A : N u . T u m - a i l u a t fr s-mi faci curte. M - a i dus d i r e c t l a S f a t A c u m , o s m d u c i direct l a b a l a m u c . G I C U (i rsfoiete propriul dosar) : V a s zic, t u , soia mea, o m u l cel m a i a p r o p i a t de m i n e , de pe l u m e , de care a m j u r a t s n u m despart pn l a m o a r t e , m - a i t u r n a t l a Cadre ? L u i Gripc ! E L E O N O R A : D a . Ca s te salvez ! GICU : Cum ? E L E O N O R A : A m spus c eu t e - a m o p r i t s d e c l a r i c a i u n u n c h i v i t r e g , fost moier. Ca s te scot cu faa curat. G I C U : A c u i a fost ideea ? ELEONORA : A lui.
v

d i n pcate. Dup discuia cu d u m n e a voastr, a m l u a t c u r s u l i l - a m r e c i t i t . tii ct se ia p e n t r u tinuirea unui omor ? G I C U : Ct ? B U B U L A C : N-o s v vin s credei : la fel ca fptaul. Adic, eu s i a u t o t atia a n i ca i duan neavoastr ? ! De ce ? Aa, c ne i u b i m n o i , d i n vedere, ca v e c i n i ! S f i m serioi ! G I C U : D a , a m neles ! Eti l i b e r , d o m n u l e Bubulac ! Liber ! B U B U L A C : L a revedere ! (Ru.) Pucrie plcut ! G I C U : Mulumesc, asemenea ! (Bubulac iese. Eleonora l privete, nedumerit.) N u m p r i v i prea insistent, c n u m i n t i m i d e z i . Soarta m e a e pecetluit. M duc l a eerv i c i u , s-mi p r e d a u d o s a r u l . D o s a r u l de criminal. E L E O N O R A (i sare n fa) : G i c u l e ! G I C U : U n a erai pn a c u m , alta eti dup ce te-am vzut pupat pe cot de ctre u n i m b e c i l . C u m a i p u t u t s m jigneti n asemenea h a l ? E L E O N O R A : T u vorbeti ? T u , care eti n c u r c a t cu V a l e n t i n a P o p o v i c i i v r e i s n e prseti p e n t r u ea ? T u , care-ai fost p r i n s de brbat-su i care a i ajuns p e m n a l u i Gripc, d i n cauza e i ? T u v o r beti ? ! G I C U : F l e a c u r i ! N u despre asta e v o r b a . I - a i spus i fetei ? E L E O N O R A : D a . i te detest. (Strig.) Gabi ! G A B I (apare din camera ei) : Tat, pleac repede ! A v e n i t c i n e v a care v r e a s-i strng mna. Pleac ! GICU (nu nelege) : Ce s-mi fac ? ! B E B E (iese din camera lui Gabi) : Bun z i u a . N o i d o i a v e m ceva de v o r b i t . G I C U : D u m n e a t a c i n e eti, i ce caui casa mea, i n camera f i i c e i mele ? n

G I C U : nseamn c, totui, a a v u t remucri, ticlosul, i-a v r u t s-o dreag. I a s v e d e m m a i departe. (Uluit.) Bubulac ! B U B U L A C (de la fereastr) : Da. nuntru ! secunde.) mea. GICU : Bubulac ! Vino imediat (Bubulac apare, peste cteva Asta e declaraia d u m i t a l e ? BUBULAC (o citete atent) :

Da, e a

G I C U (i-o ia i o repune n dosar) : Deci, d u m n e a t a a i d e c l a r a t t o t ce-am d i s c u t a t n o i , a c u m o or, n i n t i m i t a t e ? ! B U B U L A C : D a . A m f u g i t l a dumneavoastr la serviciu i l e - a m spus totul. GICU : Cum e posibil ? B U B U L A C : D a r , de ce s n u fie p o s i b i l ? G I C U : Adic, eu i fac d u m i t a l e o c o n f i den, i d u m n e a t a d a i f u g a l a Cadre i i n f o r m e z i ? ! B U B U L A C : Iertai-m, d a r dumneavoastr, p o a t e , n u tii cu c i n e avei de-a face ? ! E u snt d o c t o r n tiine j u r i d i c e . G I C U : Cu d i p l o m cumprat ! B U B U L A C : M r o g . L a u l t i m u l e x a m e n de D r e p t p e n a l , a m l u a t c i n c i . I i fcusem p r o f e s o r u l u i u n emineu care a crpat,

B E B E : S f o l o s i m u n t o n c u v i i n c i o s . D u m neavoastr, fiind m a i n vrst, mi luai orice p o s i b i l i t a t e de a rspunde l a j i g n i r i . I n general, vrstnicii consider c a n i i pe care i a u n piue snt o calitate moral, o v i r t u t e , ceea ce n u e adevrat. G I C U (ctre Gobi) : Cine e t i p u l , i ce cuta n camera ta ? G A B I (excedat) : A i n t r a t pe fereastr... GICU (ctre Bebe) : Iei, pe u n d e - a i i n t r a t 1 rbdrii) : P o t s m reco B E B E (la limita mand ?

G I C U : N u m intereseaz. B E B E : V p r o p u n s f i m c a l m i . Luai loc. S stm de v o r b . (Se aaz.) Asear, n j u r u l orei o p t i treizeci de m i n u t e . . . G I C U : D u m n e a t a , n ce calitate mi v o r beti ? B E B E : D u m n e a t a , ascult, i pe urm a i e p u i ntrebri. Ii d a u d r e p t u l l a circa t r e i sau p a t r u ntrebri...

92

www.cimec.ro

B U B U L A C (apare la fereastr) : C r i m i n a l u ! Chem miliia ! M-ai mutilat ! G I C U (sever) : B u b u l a c ! D i s p a r i d i n ochii mei ! B U B U L A C (umilit) : M i - a fracturat braul. (Confidenial.) N u dai m n a , c u e l . u n p r o v o c a t o r . Face pe a m a b i l u l i crac ! i r u p e osul. (Pleac.) G I C U (ctre Bebe) : D a , te ascult, tinere. B E B E : Deci, asear, n j u r u l orei o p t i treizeci i dou de m i n u t e , d u m n e a v o a str ai l o v i t u n o m , cu maina perso nal, 8 4 6 1 1 . adevrat ? G I C U : D a . adevrat. Persoana a fost u c i s, i a r eu a m recunoscut asta n faa or ganelor. B E B E : Care persoan a fost ucis ? G I C U : Persoana pe care a m clcat-o. B E B E : Persoana clcat snt e u . GICU : Dumneata ? ! B E B E : Da. E u . G I C U : i, eti n via ? B E B E : N u se vede ? G I C U : Sntos ? B E B E : Perfect. G I C U : N u se poate ! B E B E (ctre Eleonora) : Doamn, avei o piatr sau o crmid, n cas ? E L E O N O R A : A v e m o crmid. V t r e b u i e ? B E B E : Fii amabil. (Eleonora aduce, din buctrie, crmida care-i servete ca su port la maina de ckat. Bebe o aaz pe mas, li aplic un pumn i o sfrlm. Cei de fa rmin mui.) Doamn, v r o g s luai r e s t u r i l e . (Ctre Gicu.) Snt sn tos. Dei clcat de maina d u m n e a v o a str, adic l o v i t n p l i n , cu capota, tr iesc ! Snt perfect sntos ! Primesc fe licitri ! G I C U : Vorbii serios ? B E B E : Desigur. D a r de ce ai disprut ? G I C U : Chiar a c u m v i n de l a miliie, u n d e m - a m prezentat de bunvoie... B E B E : V ntrebam d e ce m-ai prsit n an, l o v i t ? G I C U : N u m i - a m d a t seama. E r a m t u l b u rat... B E B E : Credeai c snt m o r t ? V - a m atep tat cinci minute. De-abia dup aceea
m-am sculat.

G A B I : Pmntui. Pe jos. globetrotter. A m a i fcut-o o dat. A c u m , e a doua oar. A i vzut ce musculatur are ? ceva fantastic. B E B E : V ntrebai, desigur, c u m de n u m-ai omort, dei m-ai l o v i t n p l i n , c u maina. A m s v d a u explicaia : n d e c u r s u l celor zece m i i dou sute optzeci i cinci de k i l o m e t r i pe care i - a m p a r curs n p r i m a mea cltorie n j u r u l glo b u l u i pmntesc, a m fost l o v i t de optzeci i dou de a u t o t u r i s m e , nousprezece a u tocamioane i dou cmile. A m scpat teafr de fiecare dat, condiia mea fizic f i i n d c u desvrire perfect. Cred c snt n stare s m nfrunt i cu o locomo tiv. Adic, n clipa n care s i m t u n pe r i c o l n spate, Ia circa c i n c i c e n t i m e t r i , m au toca tap u i tez a u t o m a t . Ca u n p i l o t de ncercare. D a r a mini dac n u v-a spune i u n a l t amnunt : de pe u r m a acestor accidente, a m p r i m i t , u n e o r i , des pgubiri grase i foarte grase, care m i - a u acoperit cheltuielile de d r u m . G I C U : F i i fr grij, i eu te v o i despgubi. B E B E : N u p e n t r u asta a m v e n i t . A m v e n i t s v atrag atenia c ai disprut fr s-mi dai p r i m u l a j u t o r . G I C U : Regret p r o f u n d . M - a m ntors i m e d i a t . B E B E : N u - i n i m i c . A c u m v - a m iertat. G I C U : m i pare t e r i b i l de b i n e c eti s ntos. B E B E : A m o zgrietur mic, v - a m spus. Cnd m - a m a r u n c a t n an, m - a m nepat ntr-un mrcine. I n rest, snt perfect. G I C U : E x t r a o r d i n a r ! Ce ans imens a m a v u t ! E l e o n o r a ! (0 mbrieaz, cuprins de o bucurie dement.) Snt salvat ! T u nc n u tii n i m i c , dar acest tinr, pe care-l credeam m o r t , m-a readus l a via. (l srut pe Bebe.) Prietene, i mulu mesc ! E L E O N O R A : N u neleg n i m i c . G A B I : Mam, a m s-i e x p l i c eu, m a i trz i u . E u tiu despre ce-i v o r b a . E L E O N O R A : D e u n d e tii ? G A B I : M i - a e x p l i c a t e l . (Arat spre Bebe.) E L E O N O R A : A p r o p o , ce cuta e l n camera
ta ?

G I C U : N-ai pit n i m i c ? B E B E : 0 mic zgrietur. GICU : Unde ? B E B E (vag) : L a n o r d de clci... G I C U : A v e a i u n rucsac n s p i n a r e , n u ? B E B E : Exact. G I C U (cu o enorm uurare) : D e c i , d u m neata eti v i c t i m a mea ? B E B E (sobru) : Eu. G I C U : Ce cutai p e osea ? B E B E : C u m , ce cutam pe osea ? Pe-acolo era d r u m u l m e u . G I C U : i, u n d e te duceai ? G A B I (entuziasmat) pmntui 1 : Tat, el nconjoar

G A B I : E u l - a m i n v i t a t , ca s ee odihneasc. Pe urm i-a r e v e n i t i-am stat de v o r b . M i - a p o v e s t i t c u m a fcut nconjurul p mntului, pe jos. D o a m n e , ce aventur ! (Cu tandree.) Povestete-le c u m te-ai b t u t cu u n v u l t u r , n Caracas. Sau c u m a i d o r m i t , fr s tii, cu u n arpe n brae, n S u m a t r a . Sau c u m a i d e v e n i t , t e m p o r a r , cpetenia u n u i t r i b de c a n i b a l i , n Borneo. E L E O N O R A : A i mncat de o m ? i d u m n e a t a carne

G I C U : Ce nconjoar ?

B E B E : Dimpotriv, i - a m t r a n s f o r m a t pe ei n vegetarieni. Fcuser o adevrat p a siune p e n t r u salata de lptuci. E L E O N O R A : D a r , p e n t r u ce faci d u m n e a t a aceste cltorii ? Ce v r e i s d e m o n s t r e z i , c u ele ?

www.cimec.ro

B E B E : ntr-adevr, v r e a u s fac o d e m o n ntoarcere straie. O p l e d o a r i e p e n t r u o m u l u i la m e r s u l pe jos. P e n t r u a p r o pierea de natur, dc a n i m a l e i de cele ilalte vieuitoare. Ai d o r m i t vreodat o noapte n iarb, u d a t de rou i ngnat de g r e i e r i ? nseamn c n-ai cunoscut u n a d i n t r e cele m a i curate b u c u r i i ale vieii. Ai fost vreodat p r i e t e n , pe via i pe m o a r t e , c u u n a n i m a l ? I n Sahara a m gsit u n leu m u r i b u n d , btrn. A m asistat l a d e l i r u l i l a agonia l u i , i - a m d a t ap i hran. I a r el m i - a druit, n schimb, cea m a i blnd i curat p r i v i r e , o p r i v i r e pe care n - a m s-o p o t u i t a niciodat. G A B I : Ce n-a d a 6 p o t mngia i eu u n leu ! B E B E : M e r g pe jos p e n t r u c v r e a u s cunosc, b i n e pmntui. o planet m i nunat, tnr, plin de v i g o a r e i de efervescen, c u o incomensurabil can titate d e via n ea. G A B I : V r e a s scrie o carte : Pmntui, msurat cu p a s u l " . B E B E (avntat i fanatic) : M e r g pe jos, p e n t r u ca luimea- e-i aduc a m i n t e de p r o p r i i l e ei picioare. C e obligat s i l e foloseasc, p e n t r u a n u rmne, n t r - o z i , oloag ! Asta e demonstraia mea ! E L E O N O R A : i, cnd a i s te ntorci ? B E B E : Peste p a t r u a n i i ceva. E L E O N O R A : Att de m u l t dureaz ? G A B I : E u a m s te atept, d r a g u l m e u ! B E B E : ntr-adevr ? E L E O N O R A : Pe cine s atepi ? G A B I : Pe el. Peste p a t r u a n i , dup ce v a nconjura p e n t r u a d o u a oar pmntui, v o m f i mpreun. Aa n e - a m decis. Dac a avea p u t e r e , a pleca i eu c u e l . D a r a m s-l atept. (In oapt.) Mam, cred c a m neles ce e f i o r u l dragostei. altceva dect ceea ce se spune n art i n literatur. (Ctre Bebe.) N i c i nu-i nchipui ct de m u l t a m s m gndesc l a t i n e i ce demonstraie grozav a m s fac, n favoarea fidelitii f e m i n i n e . B E B E : 0 via, dac n u e o n s l u j b a u n u i adevr, n u fie trit. demonstraie are r o s t s

v o i e , p o t s-l atept i m a i m u l t . I n t i m p u l c r u c i a d e l o r , logodnicele i atep tau v i t e j i i i cte douzeci de a n i . A m sd atept oriot. c d m a i m i n u n a t oan pe care l - a m cunoscut pn a c u m . I t iubesc. E L E O N O R A (ngrijorat) : T u n u eti n o r mal. G A B I : Ba da, mam. Starea noastr n o r mal e doar a t u n c i cnd sntem n d r gostii. I n r e s t u l t i m p u l u i , trim a m o r ii. . . (Sun telefonul.) G I C U : D a , eu snt. De u n d e ? De la Tele v i z i u n e ? i, ce dorii ? U n i n t e r v i u ?! Eleonora.) Vor u n i , *erviu. (La (Ctre telefon.) I n ce problem ? Cu ''ota isto ric... D a , i ou t e a t r u l l a c u s t r u . i cu muzeul subacvatic. Desigur, a m toate schemele i toate p l a n u r i l e . . . Dei, p o a t e c ar t r e b u i s pstrm secretul... S n u a v e m p r o b l e m e ou strintatea. M rog,, dac avei aprobare... V atept. (nchide. Apoi se aaz.) Grozav rsturnare de situaie. (Ctre Eleonora.) D-mi ceva s mnnc. M i s-a fcut foame. (Eleonora i Gabi ies spre buctrie. Intr
# f

G A B I : Tc r o g s-mi scrii n fiecare z i . B E B E : Firete. A m s-i povestesc t o t ce triesc, clip de clip. (i ia bagajele n spinare.) E u a m s plec. A m p i e r d u t a p r o a p e o or d i n d r u m . Cu b i n e ! L a revedere, peste p a t r u a n i , t r e i l u n i i zece z i l e ! G A B I : L a revedere, d r a g u l m e u ! S te n torci sntos. (Bebe ntinde mina pentru a-i lua la revedere. N'uneni nu are curajul s-i rs pund la gest, n afar de Gabi. Bebe pleac. Toi l urmresc n tcere.) E L E O N O R A : A i s-l atepi atta v r e m e ? G A B I : Bineneles, mam. D i n m o m e n t ce v r e a u s fac o demonstraie. Dac e n e

Popovici.) P O P O V I C I (furtunos) : E u n u m a i neleg n i m i c . Soia mea a d e c l a r a t tovarului Gripc de l a Cadre c -a fost c u dumneavoastr. C t o t u l -a fost deot u n a l i b i . Ce nseamn asta ? G I C U : A l i b i u l e o acoperire. P O P O V I C I : Asta tiu. N u tiu adevrul. Cu cine a fost n parc ? (Plngre.) Mi-a' pus c, dac insist s a f l u adevrul, divoreaz d e m i n e . O r , eu n u doresc s m despart de ea. G I C U : Cred c e b i n e s v descurcai s i n g u r i . N u e b i n e s implicai atta l u m e ntr-o afacere att d e intim. . P O P O V I C I : Avei dreptate. Bun z i u a . (Iese. In curte apare Bubulac, urmat de Femeie.) B U B U L A C : D e c i , n e - n m neles : intrai i-i dai d r u m u l . Fr n i c i u n f e l de i n t r o ducere. E u snt a i c i . {Femeia intr fr s mai sune.) F E M E I A : Bun z i u a . G I C U : Bun z i u a . F E M E I A : N u m cunoatei, n u v cunosc, a m v e n i t s v declar c fiica d u m n e a voastr este f i i c a mea. B U B U L A C (afar, de unde ascult) : H a i , c l - a drmat, c u asta. Face a p o p l e x i e . G I C U (calm) : V referii l a fiica mea,. Gabi ? F E M E I A : D a . Dumneavoastr n u tiai, de sigur, d a r soia dumneavoastr a l u a t acest c o p i l dc l a m i n e . G I C U : C u m s n u tiu ?! tiu d i n p r i m a z i . E a n u m i - a spus n i m i c , a v r u t e m crue, d a r eu tiam t o t u l . F E M E I A : tiai ?! B U B U L A C (uluit) : tia ! E x t r a o r d i n a r !

94

www.cimec.ro

G I C U : L a rndul m e u , n u i - n m spus n i m i c soiei. A m cruat-o. Amndoi i u b i m acest c o p i l m a i m u l t dect dac a r f i fost a! n o s t r u . D a r , dumneavoastr, ce dorii ? De ce ai aprut t o c m a i a c u m , dup douzeci de a n i ? V - a apucat d o r u l d e ea ? F E M E I A (tulburat) : S v s p u n : eu n - a m m a i a v u t ali c o p i i . i, a t u n c i , a m nfiat i eu u n c o p i l . Um biat, care, a c u m , a r e aproape optsprezece a n i i care e puin c a m trengar. E u , ca femeie singur, mu m p o t ocupa de edueia l u i , n u m ascult, e foarte o b r a z n i c ^ / G I C U : i ? F E M E L A : N u vrei s m i - o dai pe G a b i napoi i s v d a u acest biat n schimb ? G I C U : Dumneavoastr uitai u n amnunt : c aceti c o p i i snt m a j o r i , a c u m , i c n u m a i d e c i d e m n o i , n l o c u l l o r . F E M E I A : Desigur, avei d r e p t a t e . P r o p u n e rea mea, poate, v i se pare absurd, i chiar aa i e... V r o g s m scuzai. N - a m s v m a i deranjez. P o t s-o v d pe G a b i , o clip ? In prezena dumnea voastr, N - a m s-i spun n i m i c . G I C U : Bineneles. (Strig spre buctrie.) Gabi ! G A B I : De ce m - o i s t r i g a t , tati ? G I C U : G a b i . u i t e , dnsa spune c c m a m a ta adevrat. G A B I : A v e n i t i l a facultate, s-a repezit i m - a srutat. N - a m neles n i m i c . F E M E I A (ctre Gabi) : S p u n e - m i : a i sub c o t u l stng o aluni ? 0 mslinu ? G A B I (ii arat) : N u . i n i c i l a dreapta. F E M E I A (descumpnit) : A t u n c i , s-ar putea is f i e o confuzie. (Ctre Gicu.) Unde a fost nscut fata ? I-a P o l i z u " ? G I C U : N u , l a Filantropia". F E M E I A : A t u n c i , v r o g s m scuzai. V urez sntate. (Pleac. Afar o ateapt Bubulac.) D o m ' l e , e o confuzie. (Pleac.) B U B U L A C : Ce pcat... A f i v r u t s-i d i s t r u g . G I C U (vine la fereastr) : B u b u l a c , de ce eti aa de t r i s t ? B U B U L A C : M gndcam. G I C U : tii c p r o b l e m a cu a c c i d e n t u l s-a rezolvat ? B U B U L A C : tiu. GICU : D a r n u m a i f i trist. B U B U L A C : tii l a ce m gndeam ? E u snt ceea ce se cheam u n o m ru. A d i c , n u p r o p r i u - z i s , ru. Snt u n o m mrunt i m e s c h i n , p l i n de defecte. Adic, i m o r a l i a m o r a l . D a r n i m e n i n u tie ct de sincer a s p i r eu spre p u r i t a t e . Ct de m u l t doresc eu s d e v i n b u n . Odat, cnd a m l u a t mit u n calup de K e n t , a m plns d e ruine pn dup m i e z u l nopii. F u m a m , plngeam i m ntrebam : d e ce ?

de ce ? de ce ? Tare m u l t a vrea s m ndrept. M .putei a j u t a ? G I C U : D a , d a r n u tiu c u m . B U B U L A C : E v e n t u a l , a v r e a s u r m e z u n e x e m p l u . N u tii, d o pild, u n f i l m , o carte, o pies de teatru n care u n ticlos se transform n b i n e , ca s m i - o recomandai i m i e ? E u snt c a m i n c u l t . G I C U : A m s m interesez. B U B U L A C (cu . lacrimi n ochi) : Mulumesc. n cas, tulburat. Apare Gripc, (Intr vizibil nucit.) G R I P C A (ctre Gicu) : Drag, t u i-ai btut joc de m i n e ? M i - a i fcut o fars ? G I C U : D c ce ? G R I P C A : L a primrie m - a u l u a t peste p i cior, i a r la miliie m - a u a m e n d a t p e n t r u i n f o r m a i ie fals. N u m a i neleg n i m i c . (Suprat.) T e r o g , d-mi dosarul napoi. GICJ : D a . I m e d i a t . N u nainte, ns, de a da o declaraie. (Scrie pe o foaie de htrtie) : Subsemnatul Gheorghe Crucescu declar c a z i , t r e i a p a t r a , a n u l c u r e n t , am o fapt detestabil, ncerend s-mi gsesc u n a l i b i . . . N i m i c m a i j o s n i c , p e n t r u u n c m . . . " C u m s zic aici ? B l ' B U I A C (specialist) : Contient. G I C U : E x a c t . Contient... dect s-i caute o fals acoperire p e n t r u o fapt rea''. Gripc, asta e o pies excelent p e n t r u dosar, (li d dosarul.) GRIPCA (slringe dosarul la piept, ca pc un copil) : Mulumesc. I n sfrit, o s a f l u eu exact d e pre ce c v o r b a . Sper c n u nimic ? G I C U : A i c u v i n t u l m e u de onoare. GRIPC : Perfect. L a revedere ! (Vrea s plece.) G I C U : Cind ziceai c v r e i s te faci pota voluntar ? GRIPC : Peste d o i a n i . G I C U : P r o m i t e - m i c p r i m a telegram f e r i cit a i s m i - o a d u c i m i e . G R I P C A : Ii p r o m i t . (Iese n curte, unde se ntlnete cu o polri.) Pe cine c u tai ? POTRIA : Crucescu. 0 telegram. G R I P C A (t-o smulge din mn) : I a s vedem. (0 citete, nfrigurat, apoi strig.) Crucescule, o veste bun ! (Ii d tele grama, pe fereastr.)

Kvirit

liOiete

G I C U (citete) : Cu fiecare pas, te iubesc mai mult". N u e pentru mine. pentru fiica mea. G a b i ! A i o telegram. G A B I (o citete i strig, fericit) : M a m . m 5 anun c a fcut deja p r i m i i o m i e de pai i c, deja, m iubete de o m i e de o r i m a i m u l t ! E L E O N O R A (apare din buctrie, Ce s-a ntmplat ? G I C U : N i m i c . T o t u l e n regul. speriat) .

C O R T I N A
www.cimec.ro
95

Cu Virgil Petrovici despre

factor de r i t m spectacol.

i de a n i m a r e a i m n g i n i i

de

Totui, esenial t o r u l u i , creaia l u i . . .

rmne arta

ac

Culoare i lumin n spectacol

Desigur, aici, lucrurile snt limpezi p e n t r u toat l u m e a . L u m i n a , ca, dealtfel, i alte elemente ale reprezentaiei (costumul, decorul etc.), n u reprezint altceva dect a l doilea t e r m e n a l r a p o r t u l u i care trebuie s uneasc sensul operei d r a m a t i c e cu e x t e r i o ritatea sa. _ A m d o r i s aflm p u n c t u l d u m neavoastr de vedere i n ce privete dezvoltarea i r o l u l t e h n i c i i de i l u m i n a t n t e a t r u . Astzi, cnd arta teatral ncearc s rspund c o m a n d a m e n t e l o r e p o c i i , p r i n m i j loacele sale artistice specifice, modalitile de realizare a i m a g i n i i scenice oblig i l a o reconsiderare a posibilitilor t e h n i c o - m a teriale de care d i s p u n e spaiul de spectacol. I n acest c o n t e x t , t o t m a i v e h e m e n t e snt c r i t i c i l o aduse de o a m e n i i de specialitate r i g i ditii poziionale a a p a r a t e l o r de i l u m i n a t d i n d o t a r e a scenelor teatrale. I n l o c u l actua l u l u i sistem f i x dc amplasare a surselor de lumin artificial deasupra spaiului de reprezentaie i p a r a l e l c u c a d r u l scenic se dorete o d i s p u n e r e dup necesiti a acestor surse. U n i i scenografi m o d e r n i i imagineaz u n loc de reprezentaie i d e a l , n care, p r i n posibilitile de deplasare a pere ilor, podelei i p l a f o n u l u i slii, s se r e a l i zeze orice r a p o r t spaial ntre scen i a u ditoriu.
1

Preocuprile l u i V i r g i l P e l r o v i c i fa dc funcia creatoare a c u l o r i i i l u m i n i i n spectacol snt d e s t u l de v e c h i . T r e i v o l u m e despre i l u m i n a t u l n tele v i z i u n e , u n u l despre tehnica i l u m i n a t u l u i a r t i s t i c , aprute m a i de m u l t , a l t u l , L u m i n t culoare n spectacol", recent, vorbesc despre o pasiune i o competen d e m n e de l u a t n seam. I I tiam c o l a b o r a t o r a l T e l e v i z i u n i i nc d i n epoca e i de p i o n i e r a t . i, m i s-a prut interesant s a f l u , a c u m , de Ia e l . u n e l e c o n c l u z i i , l a care a a j u n s , d u p interesantele l u i experiene p r i vind rolul efectelor de lumin n c o m p l e x u l dc v a l o r i ale s p e c t a c o l u l u i teatral. I n c o m u n i u n e a d i n t r e actor, l u m e a m a terial ce-l nconjoar i p u b l i c , l u m i n a c o n diioneaz interaciunea d i n t r e creaie i r e ceptarea p r o d u s u l u i a r t i s t i c f i n i t ; ea poate sa adauge n o i valene estetice s i s t e m u l u i de i m a g i n i teatrale. Cu alte c u v i n t e , n afar de f a p t u l c face v i z i b i l spaiul de reprezentaie, l u m i n a se poate i n t e g r a a c t u l u i creator, sta b i l i n d , c u d i f e r i t e l e componente ale specta c o l u l u i , relaii c o m p l e x e i v a r i a b i l e , n t i m p i n spaiu, n favoarea e c h i l i b r u l u i i a unitii raional-cmoionale a i m a g i n i i a r tistice. Dac se i a u n consideraie aceste r a p o r t u r i , se poate aprecia c l u m i n a se n scrie n spectacolul m o d e r n cu o p a r t i c i p a r e activ, funcional, e x t r e m de supl i de dinamic. A c o m p a n i i n d sensibil i nuanat j o c u l ac t o r u l u i , ca are, totodat, p o s i b i l i t a t e a s v a l o r i f i c e d e c o r u l sau s modeleze u n spaiu necesar desfurrii aciunii, s configureze u n a n u m i t m e d i u , s dezvluie, p r i n m e tafore v i z u a l e " , sensurile p r o f u n d e ale sce n a r i u l u i d r a m a t i c , s. devin u n element de Fuziune a c o m p o n e n t e l o r reprezentaiei i u n

mi amintesc c r e g r e t a t u l I o n Sava visa ca e l e c t r i c i e n i i d i n t e a t r u s n u fie s i m p l i mnuitori a i a p a r a t e l o r de i l u m i n a t , ci s foloseasc c u pricepere l u x m e t r u l , p e n t r u a asigura, n permanen, i n t e g r i t a t e a artistic a u n e i reprezentaii, s se priceap s rea lizeze efectul de lumin cerut, pe baza c u notinelor l o r profesionale, d a r i p r i n r a portarea la realizrile a r t e l o r plastice, s execute n u n u m a i mecanic, ci i creator, i n dicaiile regizorale, s descopere e i nii posibiliti interesante i j u s t i f i c a t e de f o l o sire a l u m i n i i . T e a t r u l n care tiina se mbin cu f a n tezia, n care s p i r i t u l nnobileaz m a t e r i a , iar ntregul spectru a l m i j l o a c e l o r tehnice se desfoar ntr-un uria elan creator, este teatrul v i i t o r u l u i .

Stan Vfad

www.cimec.ro

I.

. : R a m p a " ,

acum 50 de

ani

p. 00

Viitorul rol MARIA MARIN : liliana icu p. 01

I O N D O D U BLAN : Omul cu mroaga" I n t r - o a m i n t i r e p. 02 Note I. N . : O nou biografie eminescian p. 03

Meridiane D A N T A R C H I L A : I m a g i n i actuale ale u n u i teatru m i l e n a r p. 04 MIHAI N A D I N : T e x t i context teatral p. 08

Cartea de teatru M I R C E A MANCA : Momente d i n istoria t e a t r u l u i rom nesc" de Nicolae B a r b u p. 70 G H E O R G H E M I L E T I N E A N U : Micul t r u " de V . I . Popa C R I S T I N A D U M I T R E S C U : Frank cursor" de Ioana Mrgineanu LIVIU FRANGA : Tragedii" de ndreptar de tea p. 71 u n pre p. 72 Euripide . . . . p . 73

Wedekind,

Foto : Ilna Mnneaeiu REDACIA l ADMI NISTRAIA Str. Constantin Mille nr. Tei : 14.35.88 i 14.35.58

ALIBI" comedie n dou pri de I O N BAIEU p. 74 S T A N V L A D : Cu V i r g i l lumin n spectacol www.cimec.ro Petrovici despre culoare i p. 96

*f

44 I . f. ,.IairW" e. eu

M O

LEI

www.cimec.ro