Sunteți pe pagina 1din 100

Nr.

9 septembrie

1978

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI S O C I A L I S T E

i
pip, n primele spectacole alo siaina Blnu i Anda Clugream] ui M i c : I o n Lucian 1; Teatrul <l<"
: Marin la Morarii T.li.S. ; i Costel ConstanIricy i 'oalrul ici .Naional la T e a t r u l din Bucuroii;

Hosina Giulcti.

Canihos

Lazr

www.cimec.ro

Nr.

9 (anul septembrie

XXIII) 1978

Revist lunar edilal dc C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e i d e U n i unea Scriitorilor d i n Re p u b l i c a Socialist R o m n i a

***

Din Expunerea tovarului Nicolnc Ccauescu la e d i n a a c t i v u l u i c e n t r a l d c p a r t i d i d e s t a t , .1 augusl ',, rii, omagiul scriitorilor din

p.

1 3

* * * Preedintelui PARTIDUL

Romnia .

CONTIINA

EPOCII

NOASTRE p. fy din sufletul popo p. 5 . . 0 ] ) . (i . p. 8

AUREL P A R A N G A : Artist M I R C E A U R A 1>U : S c r i i t o r u l rului DINA COCEA : Adeziunea SUTO A N D R A S : Cuvntul ALENA \ ISARION : Arta

i m a s e suflet

total a s l u j i t o r i l o r s c e n e i scris n s e a m n a c i u n e . o m u l u i , a r t a contiinei .

* * * Ordinea muncii GONG n

disciplina, teatre

atribute

fundamentale

ale p. 8

787!) proiecte, mrturii

Premiere,

*
ani respect, deocamdat . .

p. 1 1

T. N . : . R a m p a " SEMNAL

acum

50

de

p. 23

Redaclor-ef RADU POPESCU Redactori-efi adjunci

V I HG I L

M U A N U :

Cu

. ]>. 2 4

STAGIUNEA M A R I US

7 7 7 8 (III) In faza dezbaterii Comedia publice serioas . . . . . p. 25 . p . 2G

ROBESCU : C.

ANTO IDEI LA

lORDACHE:

FLORIN TORNEA T H E O D O R MNESCU

RAMPA E R N E S T M A E K : Critica i r e l a t i v i s m dramatic ntre liber p. 29

VICTOR tate!

PAUL TUTUNGIU : T F I L M unui dramaturg despre cine p. 3 0 De vorb cu IRA IAN ELMARU . p . S2

TEATRU

P A U L F A ' E R A C : Refleciile matografie PUNCTE V. DE VEDERE

M i X D R A : Oralitatea

dialogului

v a l o a r e a tcerilor

. p. 30

CRONICA EDGAR

LITERATURII DRAMATICE PAPU . Noaptea" de

M.

R.

lacoban

. .

01IEORCIIE

LUPACU:

Pretextul

sportivitii

p. 42

PAUL SILVESTRU : De TOMTTA H1ROYUKI, CONTRAPUNCT HORIA

vorb cu criticul n vizit la A . T . M .

japonez . . . p.

13

D E L E A N U : T e n s i u n e i

concentrare

. p . 44

f!bTuT***TT0TnTm^7 *
;>

*
L E O N I D A www.cimec.ro C U : TEODORES Dramaturgia lui Lev Tolstoi, p.

Din

Expunerea

tovarului NICOLAE C E A U E S C U , secretar general al Partidului Comunist Romn, preedintele Republicii Socialiste Romnia,
la edina J august activului 1978 central de partid i de stat,

' * !

n opoziie cu tendinele de remprire a zonelor de influen i dominaie se afirm tot mai puternic o politic nou, de colaborare ntre state, pe baza deplinei egaliti n drepturi, a principiilor inde pendenei i suveranitii naionale, a neamestecului n treburile interne i avantajului reciproc singura care poate asigura o evoluie democra tic a vieii politice mondiale, raporturi de prietenie i colaborare ntre toate naiunile, ntrirea securitii i pcii generale. Este clar c forele progresiste, revoluionare, rile socialiste trebuie s sprijine aceast politic, s fac totul pentru impunerea i generalizarea ei pe scar mondial. I n ce o privete, Romnia este angajat ferm pe aceast linie i nu va precupei nimic nici n viitor pentru instaurarea unei politici noi, cu adevrat echitabile i democratice, n viaa internaional.

firmarea superioritii socialismului, a forei sale, nu se poate face numai prin declaraii, ci, n primul rnd, prin felul cum snt rezol vate problemele economice, problemele privind condiiile de munc i de via ale oamenilor, alte probleme sociale, legate inclusiv de dez voltarea democraiei socialiste, de perfecionarea conducerii societii pe baze tiinifice. Trebuie s acionm astfel nct s demonstrm n prac tic, prin fapte i realiti, prin realizri concrete, superioritatea orga nizrii socialiste a societii. ornim de la faptul c, pe glob, vor continua s existe nc mult vreme grupuri de ri cu ornduiri sociale diferite socialiste, capitaliste, ri n curs de dezvoltare, care au n cea mai mare parte o economie mixt, iar unele din ele se pronun ferm pentru calea socialist i c ntre toate acestea trebuie s se dezvolte relaii de colaborare, o conlucrare activ pentru soluionarea problemelor mon diale pe cale panic, in slujba progresului general, a pcii i securitii tuturor popoarelor.

' rebuie s pornim de la faptul c lichidarea subdezvoltrii i furirea ' noii ordini economice internaionale, promovarea unor relaii eco nomice bazate pe principii de deplin egalitate i echitate consti tuie, n fond, o continuare nemijlocit a luptei mpotriva imperialismu lui i colonialismului. Iat de c c este necesar s se uneasc ntr-un tot
www.cimec.ro

unitar micarea revoluionar cu lupta pentru lichidarea subdezvoltrii, pentru furirea noii ordini economice i politice internaionale. Consi derm c rile socialiste, partidele comuniste i muncitoreti, micarea revoluionar, toate forele progresiste, democratice, trebuie s sprijine activ aceast lupt, s ocupe un loc important n eforturile pentru reali zarea acestor obiective majore ale lumii de azi. n lumea contemporan, ca dealtfel ntotdeauna de-a lungul istoriei, exist o intens confruntare ideologic ntre forele revoluionare i progresiste, pe de o parte, i clasele exploatatoare i cercurile reacionare, pe de alt parte, n legtur cu o serie de probleme funda mentale ale dezvoltrii sociale, ale organizrii societii, ale drepturilor i libertilor maselor, ale condiiei umane, ale gndirii filozofice i crea iei spirituale. Aceast nfruntare a fost caracteristic tuturor etapelor evoluiei istorice a societii, manifestndu-se ca o legitate a luptei de clas, a schimbrilor revoluionare att n baza, ct i n suprastructura societii.

onsiderm c datoria forelor revoluionare n problema drepturi lor omului este aceea de a aciona cu toat energia pentru soluio narea n fapt a cerinelor fundamentale ale maselor muncitoare, pentru lichidarea oricrei exploatri a omului de ctre om, pentru mani festarea liber n sfera creaiei materiale i spirituale a tuturor cete nilor i participarea lor nengrdit la conducerea efectiv a societii. Iat de ce problemele umanitare trebuie s constituie un obiectiv cen tral al luptei forelor revoluionare pentru progres i civilizaie, mpo triva claselor exploatatoare, a cercurilor reacionare, pentru furirea unei lumi mai bune i mai drepte.

rebuie s spunem clar c teoria revoluionar despre democraia social i libertile omului este incompatibil cu libertatea pentru fascism, pentru terorism, pentru elementele reacionare, declasate, care pun n pericol viaa oamenilor, dezvoltarea progresist a societii.
t

condiiile cnd tiina cucerete noi i mree victorii n cunoaJL terea legilor intime ale materiei i universului, cnd noile desco periri demonstreaz n modul cel mai convingtor materialitatea lumii, confirmnd pe deplin valabilitatea concepiei noastre revoluio nare despre via i societate, clasa muncitoare, partidele comuniste, for ele revoluionare, democratice dispun de puternice argumente i mijloace pentru a ridica la un nivel tot mai nalt activitatea ideologic, pentru a combate i infringe orice teorii idealiste, obscurantiste, mistice, orice gndire retrograd, pentru a asigura triumful concepiilor naintate, revo luionare, despre lume. e poate afirma c analiza tiinific, materialist-dialectic a feno menelor i tendinelor ce se manifest astzi pe plan mondial demonstreaz c exist perspective reale ca viaa internaional s cunoasc o evoluie pozitiv, ca popoarele s-i impun tot mai mult voina de a tri ntr-o lume a pcii i colaborrii, de a se dezvolta i
2

www.cimec.ro

conlucra libere pe calea progresului economic i social, a bunstrii i civilizaiei. Dei n viaa internaional exist, n prezent, serioase i grave contradicii, stri de ncordare i conflicte, dei paralel cu cre terea avntului luptei popoarelor pentru libertate, independen i pro gres asistm i la momente de recul, de scdere a intensitii acestei lupte, se poate spune c n ansamblu tendina general este pozitiv. Ideile socialismului, ale independenei i progresului se afirm cu tot mai mult putere, n ciuda greutilor, a ncercrilor forelor retrograde de a ine n loc mersul, istoriei. De aceea, noi sntem ncredinai c putem privi cu deplin ncredere viitorul. Popoarele, adevratele crea toare ale istoriei, dispun de fora i capacitatea de a nvinge orice greu ti i obstacole i edifica pe planeta noastr o lume mai bun i mai dreapt, o lume a pcii i colaborrii.

rii, Preedintelui omagiul scriitorilor din Romnia


Mari 22 august, , tovarul Nicolae Ceauescu, secretar general al Partidului Comunist Romn, preedintele Republicii Socialiste Romnia, i tovara Elena Ceauescu au primit pe scriitorii George Macovescu, Constantin Chiri, Titus Popoinci, Domokos Geza, Ion Hobana i Daniela Crsnaru. Preedintele Uniunii Scriitorilor, George Macovescu, a nmnat, cu acest prilej, tovarului Nicolae Ceauescu, n semn de profund dragoste i nalt preuire, volu mul omagial care cuprinde lucrri beletristice dedicate de scriitorii din ntreaga ar romni, ma ghiari, germani i de alte naiona liti secretarului general al partidului, cu prilejul aniversrii a 60 de ani de via i a peste 45 de ani de activitate revoluio nar. Un exemplar al volumului oma gial a fost nmnat, de asemenea, tovarei Elena Ceauescu. In numele tuturor slujitorilor scrisului romnesc contemporan, preedintele Uniunii Scriitorilor a subliniat c, n pragul marii sr btori naionale de la 23 August, ntreaga obte scriitoriceasc i ndreapt gndurile cu recuno tin spre gloriosul partid comunist, spre secretarul su general, cruia i ureaz, din inim, ani muli, mult putere de munc, spre bi nele i fericirea minunatului nos tru popor, spre gloria naiunii noas tre socialiste. E l a reafirmat hotrrea scriitorilor de ci se situa la nlimea importantei misiuni so ciale ce le revine, de a se afla n primele rinduri ale constructo rilor socialismului din patria noastr. Mulumind, tovarul Nicolae Ceauescu a apreciat rolul litera turii, al scriitorilor n dezvoltarea culturii romneti, in construcia socialist din patria noastr. Secre tarul general al partidului i-a ex primat convingerea c i n viitor slujitorii scrisului se vor afla n primele rnduri n activitatea in tens de construcie socialist, de nflorire a literaturii. n opera de formare a unei contiine noi, c participarea lor la edificarea socia list a patriei va fi lot mai activ. Tovarul Nicolae Ceauescu i tovara Elena Ceauescu s-au n treinut apoi, ntr-o atmosfer cor dial, cu membrii delegaiei Uni unii Scriitorilor.

www.cimec.ro

P A R T I D U L - C O N T I I N A EPOCII NOASTRE
AUREL BARANGA

Artist i m a s e
roblema raportului dintre creatorul de f r u m o s , d i n t r e artist i mase, s-a p u s d c Ia n c e p u t u r i l e , astzi l e g e n d a r e , a l e c u l t u r i i e u r o p e n e . N u m a i c t e r m e n u l artist a foet conceput c u u n a n u m i t coninut n epoca d e m o c r a i i l o r a n t i c e , g r e c e t i se t i e c A r i s t o l e l e s n u f c e a o d e o s e b i r e n t r e p o e t i a r t i z a n , d u p c u m i masele a u fost nelese n c h i p d i f e r i t n diverse epoci istorice. In societatea noastr, c o n t e m p o r a n , nelegem p r i n mase totalitatea energiilor productoare a l e b u n u r i l o r m a t e r i a l e i s p i r i t u a l e , i a r p r i n artist indiferent de d o m e n i u l disciplinei sale : p o e t , p i c t o r , m u z i c i a n s a u a r h i t e c t , p e c e t e a n u l l u m i n a t i i n s p i r a t , c h e m a t s dea e x p r e s i e c e l o r m a i nalte i f e c u n d e aspi raii a l e m a s e l o r l a r g i p o p u l a r e . Aceste aspi r a i i n u se e x p r i m n t r - o s u m aritmetic, i a r a r t i s t u l n u este e x p o n e n t u l u n e i medii s p i r i t u a l e . C r e a t o r u l d e f r u m o s e x p r i m di."ccfia de dezvoltare a m a s e l o r , sesizeaz, n a i n tea a l t o r a , elurile l o r , triete dinluntrul m a s e l o r , i l a m o d d r a m a t i c , p r o c e s u l c l a r i f i c r i i d r u m u r i l o r d e u r m a t , se s t r d u i e s descifreze soluii d e via ce p a r , d e m u l t e o r i , u t o p i c e , d a r c a r e a t u n c i c n d se b a zeaz p e desfurarea dialectic a realitii . snt v a l i d a t e d e p r o c e s u l istoric. Astfel nelese l u c r u r i l e , n e d m s e a m a c , i n d i f e r e n t n ce f o r m u l e m o d e r n e se t r a v e s t e t e , teoria artistului claustrat n t u r n u l su d c f i l d e i c h e m a t s r m n a c o l o , d e p a r t e d e v u i e t u l c e t i i , e o p e n i b i l i r s u f l a t sca m a t o r i e . I n a c e i a i t e r m e n i se p u n e i p r o blema artistului care c a t a d i c s e t e " s co boare" la n i v e l u l maselor. Artistul" care f a c e s a c r i f i c i u l " s c o b o a r e " l a n i v e l u l m a s e l o r , c a s l e l u m i n e z e c u g e n i u l s u , e u n s n o b r i d i c o l , a r t i s t u l " c e s-a d e c i s s ridi ce" masele la n i v e l u l geniului" su e un biet n f u m u r a t fr p o s t e r i t a t e . T r i m ntr-un univers care n u m a i ngduie izmenelile dc l i m b a j . I n t r - o l u m e n c a r e se v o r b e t e t o t mai insistent de a l treilea rzboi mondial, c a l c u l a t n mega-morfi, r o l u l a r t i s t u l u i cap t o d i m e n s i u n e covritoare, n msura n c a r e , e x p r i m n d direcia de orientare poli t i c i m o r a l a m a s e l o r , c r e a t o r u l d e f r u m o s este u n m o n i t o r d e contiine, n c r c a t d e g r a v e responsabiliti. Direcia d e dezvoltare a m a s e l o r d i n a r a n o a s t r se e x p r i m l i m p e

d e i l a c o n i c : i n d e p e n d e n i s u v e r a n i t a t e naional, libertate, s o c i a l i s m i d e m o c r a i e . Artistul c o n t e m p o r a n n u p o a t e s f i e d o a r u n prta a l acestor i d e a l u r i , e c h e m a t s p a r t i c i p e a c t i v i e f i c i e n t l a r e a l i z a r e a l o r . M o d a l i t i l e n c a r e se rostete l p r i v e s c . F e l u l n c a r e d c o r p i m a t e r i a l i t a t e acestor i d e a l u r i c o n s t i t u i e m u n c a l u i specific. E s e n ialul l c o n s t i t u i e fora d c i m p a c t n conti ine m e s a j u l u i s u , d e r i v a t d i n fora a r t i s t i c n c i f r a t n o p e r , eficiena d i a l o g u l u i l u i c u o a m e n i i . N i c i o d a t p r o b l e m a l u i h i c et n u n c " n u s-a p u s c u o m a i m a r e acuitate. A r t i t i i c a r e se i l u z i o n e a z c d i a l o g h e a z c u posteritatea, d i n c l i p a n care ntorc spatele realitii, snt v i c t i m a u n u i d r o g periculos. F r ecou astzi, n u v o r f i auzii n i c i m i i n e , f i i n d c v i i t o r u l a r e a c e s t c a p r i c i u : se c o n d i ioneaz n prezent. I a r artistul care i slu jete c u d e v o i u n e c o n t e m p o r a n e i t a t e a d a c i-a p u s c u a d e v r a t c l i m a r a n s e r v i c i u l a d e v r u l u i i a l u n o r nalte i d e a l u r i u m a n i s t e , a r e t o a t e a n s e l e s-i i n t e r e s e z e i p e cei ce v o r v e n i d u p e l , fiindc o adevrat cultur n-are vrst i r e s p i n g e ultragiile t i m p u l u i . Face d o v a d a acestei evidene supra vieuirea, peste v r e m e , a u n o r opere n e p i e r i t o a r e , p u r t n d s e m n t u r i i l u s t r e : S o f o c l e , Eschil, Cervantes, Racine, Shakespeare, ale c r o r n u m e se c o n f u n d c u c e l e m a i n a l t e aspiraii a l e o m u l u i , c u speranele l u i de b i n e , p r o g r e s i civilizaie. F a c e d o v a d a aces tei evidene f a p t u l c milioane de tomuri, c o n i n n d p r e o c u p r i i n u t i l e i m e s c h i n e , c u u n o r i z o n t d e l u c a r n , s-au m i s t u i t n i n d i f e r e n i u i t a r e , c h i a r d a c a u s t r n i t , n m o m e n t u l a p a r i i e i l o r , u n s c u r t i neltor s c a n d a l . S c a n d a l u l p u b l i c i t a r n u se c o n f u n d cu succesul, i a r succesul n u nseamn ntot d e a u n a i p e r e n i t a t e , a a c u m l i p s a s u c c e s u l u i n u echivaleaz, neaprat, c u prezena u n e i caliti artistice p e care v u l g u l " n u o p r i c e p e . Terinele danteti, p l i n e d e attea i m penetrabile mistere, m a i ascund o tain : a n e m u r i r i i l o r . i , asta, fiindc d i v i n u l f l o r e n t i n le-a scris c u sngele o a m e n i l o r c a r e l-au n c o n j u r a t . O p e r a d e a r t crete d i n seva mulimii, ca a r b o r i i d i n seva pdurii. lat cteva dintre gndurile de activului sugerate de d o Nicolae de partid

cumentul Ceauescu i d c s t a t .

prezentat n faa

tovarul central

-4

www.cimec.ro

MiRCEA B R A D U

Scriitorul suflet din sufletul poporului

E
vului ral un

xpunerea dnc central

larg

cuprinztoare teoretic i d e i

d e aacti gene

revoluionar, prima bunele Nu cu tiina Ei lor tatc i p n creaii

fiorul

dreptii,

aspiraia

ctre dintre legat, i c o n dc fapta

ptrundere de partid

practic,

a d e v r a u f o s t i s n t i d e i l e c a r e s u s i n , d e l a la ultima artistice, liter, o r i c a r e scriitoriceti. n creaia ale

fcut, la edina Nicolae

d i n 3 august a secretarul prin c t i

stat, d e ctre implica micrii precis, creator,

tovarul

Ceauescu,

al partidului, i sociale, i

e de natur, n genere, o

este s c r i i t o r l u i artistic,

c a r e s n u se s i m t dc pmntul nobile artei Nicolae patriei, i p r i n

iile e i m a j o r e , politice noastre

s i m p r i m e

ntt vieii n o a s t r e orientare

t o t c e e b u n i v a l o r o s i e f o r t u r i l e

cultural-artistice,

aspiraiile

poporului.

puternic

dinamizator impuls multor

confirm, p r i n filozofic,

spiritul

odat c u l i m p e z i r e a tatea. nii de ncerc

p r o b l e m e c u care cteva i dintre misiu privind climatul

d e a r t , ceea ce a s i n t e t i z a t , c u l a p i d a r i tovarul Ceauescu : Jiterardezvolta fore l u p t a re asemenea i c i v i l i z a creaia

se c o n f r u n t , l a n o i i n l u m e , c o n t e m p o r a n e i s d e s p r i n d trmul n a societatea rii aici referirile rolul privind activitii modern, n i a r t e l o r

E s t e n e c e s a r n u s se o p u n artistic leag dect lor art maselor largi faptul

p o p u l a r e , c i s se n e cu dezvoltarea poporul, Numai o

artistului i l o c u l dezvoltare

c a c e a s t a n u se p o a t e legtur servind

literaturii

n strns

noastre. i c n d , susi lipsi vieii. creato carierei arhi nou

de producie, v a servi

voluionar, promova* iei !". Nu rostite, tului rea

progresist. cauzei

Pe acest t r m ntori tori de In a i artitilor legtura

se i v e s c , c n d turn

progresului

a i aa-zisului

d e filde,

c a r e , zice-se, s-ar p u t e a d c cunoaterea oare,

cu viaa,

p o t uita nostru,

s l e g a c e s t e c u v i n t e partidului printre ntlnire cnd

d e cele i sta

c e s c o p ? Ca s-i n n o b i l e z e , de art,

t o t de conductorul la recenta Scriitorilor,

rului lui

e f o r t u r i l e " ? Ca s-i p o t e n e z e destin" de geniu ? zilele noastre, Nicidecum! din

cu conduce criteri'le erau i c e l

valoarea" Avem

p r o d u c i e i , o r i s i m p r i m e

Uniunii

linia u n u i

de f r u n t e ale aprecierii valorilor artistice puse, al n primul rnd, criteriul calitii eficienei. Imperativul viaa In noastr instaurat calitii, social cuvnt de

de-a f a c e c u o v e c h e d i v e r s i u n e , d a r , n slabi s f u r e p m n t u l Asemenea

cunoscut,

pritocit, m e n i t cioarele celor nei bine false lumi.

de sub p i oricil de

ordine se de

in cere

i s-i p l a s e z e n n o r i i u tentative, n-au p r e a d a t , ns, rezul

i e c o n o m i c , creatorilor

i n l u m e a

frumos. poli arta r o att m a i

meteugite,

condiiile n care R o m n i a n u poate ntrzia corespunztor

se a f i r m

tate i n ara noastr. S c r i i t o r u l r o m n rilor nu i interese numai faptele ale naiunii scrisul i

s-a a r n

t i c i e c o n o m i c p e t o a t e m e r i d i a n e l e , mneasc un loc mult, tenial m n lume. Cu

tat, n toate t i m p u r i l e , a n g a j a t n s l u j i r e a m a poporului, slujirea progresului prin sale, i n o u l u i . E l s-a a r t a t , cugetul (de fapt, istoria au n

s-i o c u p e i ea comparaie cu a l e creativitii maxi n d e exigen neles unui

c u ct p n de idei

i o f u g a r

s u , c i i p r i n

alte c u l t u r i c o n t e m p o r a n e n e indic naltul p o i d e n s u i r i spirit romneti. P u n e r e a l o r n relief cere o rigoare, 0 u n suprem i elaborarea n conceperea tistic. vntului, statornic pentru oricrui temeiul

u n cetean. A l e c s a n d r i , E m i poate cuprinde romneti, nite nsi

nescu, Caragiale, S a d o v c a n u , A r g h e z i lista fost, lupta selor dicat, bra exemplelor ca scriitori, literelor i c u l t u r i i

n general) activi, pentru

produs ar a l cuvast sever i i

combatani social,

cultur, efort

n adevratul creaie, critic,

pentru

dreptatea

liber

se o b i n e de spirit

t a t e a i a f i r m a r e a muncitoare. o tradiie

naiunii, pentru

binele ma

al unui

responsabil nar. turi t

a n i m a t e n n u m e l e i revoluio al azi poporului, romn de

promovarea

umanismului

de a u r , continuat, real, scrisului, ardent,

fr

ntre

S f i e suflet d i n s u f l e t u l d e t o t ce-1 p r e o c u p a artistului

r u p e r e i f r politic,

o v i r e , d e t o i c e i c e s-au d e artelor. F i umanismul patriotismul

i-i e s t e s c u m p : i a

c u vocaie

legea suprem

i d i n t o t d e a u n a .

www.cimec.ro

D I N A COCEA

Adeziunea total a slujitorilor scenei


x p u n e r e a t o v a r u l u i N i c o l a e Ceauescu. s e c r e t a r u l g e n e r a l a l p a r t i d u l u i n o s t r u i preedintele R e p u b l i c i i Socialiste R o m n i a , i n u t n faa a c t i v u l u i c e n t r a l d e p a r t i d i d e s t a t , l a n c e p u t u l l u n i i a u g u s t , r e p r e z i n t u n d o c u m e n t p r o g r a m a t i c d c excepional v a l o a r e teoretic i practic sintez a g n d i r i i r e v o l u i o n a r e i I p u t e r i i d e ptrundere n esena f e n o m e n e l o r l u m i i contemporane, model de luminoase idei menite a exprima p o l i t i c a d e p a c e , p r i e t e n i e i c o l a b o r a r e a s t a tului nostru. Strlucita c u v n t a r e n e ofer posibilitile d e nelegere a trsturilor p r i n c i p a l e a l e l u m i i c o n t e m p o r a n e i d e a s e m e n e a a s c h i m b r i lor care a u s u r v e n i t n viaa internaional. M o d u l p r o f u n d tiinific d e a b o r d a r e a p r o b l e m e l o r i n t e r n a i o n a l e i f o r m u l a r e a c i l o r d e soluionare a celor litigioase deschid orientri clare, c o n c o r d a n t e c u aspiraiile t u turor popoarelor. Acest document elocvent, pe linia creatoare a socialismului tiinific, aplicrii prospec

teaz v i i t o r u l o m e n i r i i , ntr-o v i z i u n e r e v o l u i o n a r , ce i n s p i r ncredere n e f o r t u r i l e c o m u n e d e a a p r a i c o n s o l i d a p a c e a . impresioneaz u n a n i m i t a t e a eu care p o p o r u l n o s t r u i-a e x p r i m a t s a t i s f a c i a d e p l i n fa Expunere, fa d e n d e m n u l dc magistrala p r i m i t , n d e m n nsufleitor p e n t r u afirmarea c o n t i n u a rii n o a s t r e p e a r e n a mondial. S l u j i t o r i i a r t e i t e a t r a l e i m u z i c a l e i m a nifest, p r i n f a p t e , a d e z i u n e a total fa d c politica intern i e x t e r n a p a r t i d u l u i i s t a t u l u i n o s t r u ; e i v o r r s p u n d e p r i n nsufle i l o a r e a c t i v i t i t u t u r o r s a r c i n i l o r m e n i t e s d i n a m i z e z e c r e a i a t e a t r a l i m u z i c a l , p truns de patosul u m a n i s m u l u i revoluionar. V r e m ca a r t a noastr izvorl d i n p o p o i i d e s t i n a t m a s e l o r l a r g i s z u g r v e a s c n i m p r e s i o n a n t e i m a g i n i f a p t e i o a m e n i d c p e meleagurile R o m n i e i socialiste. V r e m ca arta n o a s t r s se i n s p i r e d i n u n i v e r s u l u m a n a l c o n s t r u c t o r i l o r societii socialiste i, p r i n m e s a j u l e i , s c o m u n i c m l u m i i b i r u i n e l e R o mniei socialiste. Vom face t o t u l p e n t r u mbogirea coni n u t u l u i creaiei a r t i s t i c e , s p r e a c o n t r i b u i l a educaia politico-ideologic a n t r e g u l u i p o p o r . S n t e m c o n v i n i c p o p o r u l n o s t r u i r e a l i tile societii socialiste reprezint u n m i n u n a t i z v o r d e n o b i l e inspiraii p e n t r u art. V o m aduce o contribuie nelimitat l a reu ita Festivalului naional Cntarea Rom n i e i " , a m p l a c t i v i t a t e a r t i s t i c i t i i n i f i c , ce p u n e n v a l o a r e t a l e n t e l e p o p o r u l u i n o s t r u n d i v e r s e l e sfere d e m a n i f e s t a r e a inteligenei i g e n i u l u i s u c r e a t o r .

SUTO ANDRAS

Cuvntui scris nseamn aciune


Din n o u i p e d e p l i n j u s t i f i c a t , presa n o a s t r l i t e r a r i n e l t e r a r a p u s n discuie, p r i n t r e a l t e l e , cele m a i s t r i n gent-actuale probleme ideologic-artistice ale literaturii. Temeiul principial, p e n t r u acest s c h i m b d e o p i n i i , l a scar naional, este Expunerea, de nalt semnificaie, inut de tovarul N i c o l a e Cea<uesou n e d i n a d i n 3 a u g u s t a a c t i v u l u i central de partid i d e s t a t . C u a c e a s t o c a z i e , f c n d o c u p r i n z t o a r e a naliz a p r o b l e m e l o r de actualitate d i n politica internaional, secretarul general a l p a r t i d u l u i n o s t r u , preedintele R e p u blicii Socialiste Romnia, a insistat i asupra fenomenelor implicite marii con fruntri ideologice d i n prezent. Vorbind despre procesele s p i r i t u a l e desfurate n l u m e a c a p i t a l i s t , ne-a a t r a s d i n n o u a t e n i a i a s u p r a u n o r s i m p t o m e d e c r i z , s e s i z a b i l e n l i t e r a t u r i i n d o m e n i u l a r telor. O serie de c e r c u r i reacionare Nicolae a spus, p r i n t r e altele, tovarul Ceauescu ncearc s renvie teorii d e m u l t d e p i t e c u p r i v i r e l a r o l u l i locul artei i c u l t u r i i n viaa social, ridiendu-se, n p r i n c i p a l , m p o t r i v a r s p u n d e r i i acestora n faa societii, sus i n n d c e l e se a f l d e a s u p r a e i " . Evident, valorile culturii nscute sub semnul rspunderii sociale dezmint a ceast concepie, p r i n nsi d u r a b i l i t a t e a l o r i n-o f a c n u m a i d i n m o m e n t u l cnd ideile socialismului a u nceput s

www.cimec.ro

ctige t e r e n . D e - a c u m , e s t e u n a d e v r e l e m e n t a r f a p t u l c, o r i d e cte o r i a c e a p a r t e a a c t i v i t i i o m e n e t i , c a r e se n u mete c u l t u r , s-a d e p i t p e s i n e n s i i a t r e c u t ntr-o n o u e t a p a p r o p r i e i d e z v o l t r i , n o i l e s a l e c o n i n u t u r i i f o r m e a u f o s t d e t e r m i n a t e d e c o n d i i i l e i cerinele o b i e c t i v e a l e societii c o n c r e t e dintotdeauna. I n toate t i m p u r i l e , aciu n e a a r t i s t i c 1-a d e p i t p e i n d i v i d ; n n z u i n e l e s a l e , s-a s i m i t m e r e u f i e i n u m a i i n s t i n c t i v l u c r a r e a " d e s furat de fora u n e i colectiviti o m e neti d a t e . D e m u l t v r e m e , sesizarea p r i n c i p i u l u i necesitii a s p u l b e r a t ilu zia libertii i n d i v i d u a l e a b s o l u t e f i rete, f r a f i a n e x a t f i e c r u i c o n d e i i fiecrui p e n e l v r e u n v a c c i n p e n t r u p r e v e n i r e a i l u z i i l o r . N i c i i d e i l e p o z i t i v e i n i c i cele r e t r o g r a d e n u n i le t r i m i t e c e r u l p r i n zei n t r a v e s t i : o r i g i n e a l o r p o a t e f i d e d u s a n a l i t i c d i n r e l a i i l e o b i e c t i v e a l e societii. Ca, s o r e e x e m p l u , n cazul a u t o a m g i r i i a r t i s t i c e , c o n f o r m creia cea m a i m a r e l i b e r t a t e este aceea de a ntoarce spatele d r a m a t i c e l o r p r o bleme ale libertii ; n general, deci, p r o b l e m e l o r care preocup, n zilele n o a s t r e , o m e n i r e a . I n t i i-nti, n e r e f e r i m aici la preocuparea pentru lichida rea p e r i c o l e l o r de rzboi. Savanii spe cializai n d i s c i p l i n a a t o m i c snt de p r e r e c g l o b u l t e r e s t r u p o a t e f i n i m i c i t n d o u z e c i i p a t r u d e o r e . n umbra u n u i a t a r e p e r i c o l , i n d i f e r e n a i p e s i m i s m u l f i n a l f i e d e f a c t u r filosofic, f i e d e c a t e g o r i e estetic d e v i n , o b i e c t i v j u d e c i n d , a n t i u m a n e . C h i a r d a c -o p u t e m accepta d r e p t m e t o d de aciune, d i s perata exclamaie a l u i Saint-Just, unul dintre conductorii revoluiei franceze, i d , o r i c u m , d e g n d i t , n judecarea pe trdtori, fenomenului : Nu numai d a r p n i p e i n d i f e r e n i t r e b u i e s-i p e d e p s i m !" ( C a i D a n t e , c a r e i-a p l a s a t ntr-o h r u b a p a r t e a I n f e r n u l u i !) n zestrai f i i n d c u e x p e r i e n a c u p r i n s n t r a g e d i i l e i n t o l e r a n e i , t r e b u i e s jude cm astzi indiferena de p e poziiile d i s p u t e i i d e a t i c e c o n s t r u c t i v e i, n i c i d e c u m , d e p e a l e p u n i i e i ; i s p r o c e d m l a f e l n c a z u l a b s u r d e i concepii care sus ine c a r t a a r f i suprasocial". L a u r m a u r m e i , a f i r m a i a r e f e r i t o a r e l a existena u n o r a t a r e f e n o m e n e n u este o i n v e n i e ! De pild, u n a d i n t r e preocuprile reale i d e l o c i n v e n t a t e ! a l e c e l o r m a i b u n i reprezentani ai c u l t u r i i u n i v e r s a l e este n t r e b a r e a : n c e f e l a r t a i m p^nete, d u p p r o p r i i l e - i legi specifice, r o l u l s o c i a l i ct i a s u m ea, d r e p t

parte, d i n luptele cotidiene ale o m e n i r i i , n e p o c a a t o m i c . F i e - n e n g d u i t s c i t m a i c i constatarea (tot pesimist) a l u i Gabriel Dennis laureat al P r e m ului N o b e l n legtur c u responsabilitatea t u t u r o r c e l o r c e , c h i a r n cea m a i m i c msur, particip la modelarea opiniei p u b l i c e : Din pcate, n m o m e n t u l de f a , a r t i t i i se a f l - n t r - u n a d n c n a d i r a l p e s i m i s m u l u i ; i a t p e n t r u ce n u n e p u t e m atepta l a u n a j u t o r substanial d i n p a r t e a l o r " s p u n e i n g i n e r u l elect r o t e h n i c i a n englez, de o r i g i n e maghiar, fcnd poate o apreciere exagerat de sintetizatoare la adresa artei d i n l u m e a capitalist. O r i c u m , ' ns, aceast a p r e c i e r e e s t e u n a v e r t i s m e n t : ea a t r a g e atenia asupra rupturii existente ntre g r a v e l e preocupri ale ntregii o m e n i r i i strdaniile artistice individuale. C o n f l i c t u l d i n t r e E u i N o i n u p o a t e f i rezolvat p r i n nici u n i e i de ignorare a eforturilor istoricete o b l i g a t o r i i a l e o m e n i r i i , n vederea crerii u n e i lumi m a i umane. nc d i n secolul trecut (dar nicidecum sub influena ideilor jacobine), c o n d a m n a t u l ntru decaden" Baudelaire f o r m u l a n urmtorii t e r m e n i dialectica l i b e r t i i scriitoriceti : n g d u i t e s t e s f i i n atac... s i n t r i de-a d r e p t u l n m i e z u l l u c r u r i l o r , dac n spatele Euu l u i d i n f i e c e f r a z se a f l u n N o i , a t o t p u t e r n i c u l N o i , t a c i t u r n u l i i n v i z i b i l u l N o i : N o i , o generaie nou..." N o u a generaie, a l u i B a u d e l a i r e , era duman desuetelor o p i n i i , cuprinse de anchiloza pe care rzboiul o provoca g n d i r i i obteti. C u ct a r e m a i m u l t a c t u a l i t a t e , astzi, a n g a j a m e n t u l oricrui creator de cultur, n condiiile noastre, t n t r - o societate care a desfiinat carac t e r u l de m a r f a l c u l t u r i i , crend condiii n c a r e a c e a s t a l e este a c c e s i b i l t u t u r o r . Dintotdeauna, scrisul a nsemnat aciune : att p o e z i a , ct i v e r b u l s c e n i c . D e c i , c a o r i c e a c i u n e , e l c a t a se j u d e c a s u b a s p e c t m o r a l i i n u n u m a i e s t e t i c f r p r i v i l e g i u l superioritii. C n d d glas, E u l p o e t i c dorete s e x e r c i t e u n efect asu p r a c i t i t o r u l u i , i n d i f e r e n t dac o r e c u n o a t e s a u n u . C c i o m u l i se a d r e s e a z o m u l u i . O c o n t i i n i l a s a m p r e n t a p e a l t c o n t i i n . I n d i f e r e n t ce a m p r e n t ? I n d i f e r e n t , d a c e f e c t u l e i e s t e u n u l act i v i z a t o r sau anchilozant n privina con tiinei, a gndirii ? R s p u n s u l n u poate v e n i dect d i n s p r e m o r a l i t a t e . I a r c e l mai de seam d i n t r e dezideratele morale se c h e a m : s i m a l r s p u n d e r i i c o l e c t i v e . Destinul crturarilor a fost, n toate vremurile, destinul poporului lor.

www.cimec.ro

A LEX A V I S A R I O N

Arta omului, arta contiinei

r t a este o p o s i b i l i t a t e d e a nelege v i a a. A m u r m r i t s e m n i f i c a i i l e m u l t i p l e ale E x p u n e r i i s e c r e t a r u l u i general a l partidului i a m n e l e s imperativele ma jore ale etapei actuale. In acest docu ment deosebit d e i m p o r t a n t , n o i , cei care activm n teatru, trebuie s descope rim semnificaii p r o f u n d e existente n rea litatea imediat. U n element f u n d a m e n t a l al autenticitii artei este caracterul naio nal. A r t a t r e b u i e s f i e n t o t d e a u n a n a i o n a l , s c o n s o l i d e z e v i a a i f i i n a u n u i popor n c a r e e x i s t i d i n c a r e se n a t e . A r t a d e v i n e u n i v e r s a l n u m a i a t u n c i c n d este i n v e s t i t c u a t r i b u t u l i n d i v i d u a l i t i i , specificitii naionale, n u m a i a t u n c i cnd sursele e i , origi n e a e i , se a f l n s m n a r o d n i c a p o p o r u l u i . T a l e n t u l a r t i s t u l u i e s t e o sintez a unei gindiri naionale. A r t i s t u l se p o a t e e x p r i m a p e s i n e n s u i doar- a t u n c i c n d a p a r i n e u n e i s t r u c t u r i n a i o n a l e , u n e i substane sociale n care, trind, simte p r o f u n d necesitatea mrtu

risirii. C o n t i i n a a d e v r a t u l u i a r t i s t este u n * i aceeai ' c u c o n t i i n a p o p o r u l u i , m a i ale* n m o m e n t e l e d r a m a t i c e a l e existenei sale. ora actual, r o l u l c r e a t o r u l u i d e art e s t e d e a n e l e g e i a p r o f u n d a problemele majore ale umanitii. Este v o r b a . deci. n p r i m u l rnd, de dispute acerbe n p l a n u l ide o l o g i e i . A r t i s t u l d i s e c c u l u c i d i t a t e t o a t e as pectele realitii, p e n t r u a p e r m i t e o a m e n i l o r s a f l e a d e v r u l , s n u se a m g e a s c . P o l i t i c a cultural promovat la n o i ne solicit d i n p l i n acest l u c r u . N o i t r e b u i e s c r e m o a r t l e g a t d e v i a , d e m o c r a t i c i i n d i s p e n s a b i l p u b l i c u l u i , ca o e x p e r i e n d e v i a e s e n i a l . Publicul n u impune u n t i p de tratare ar t i s t i c , d a r v i a a l u i s o l i c i t observaia artistu l u i , caJ*e, p r i n fantezia creatoare, descoper s e m n i f i c a i i l e e x i s t e n i a l e . N o i t r e b u i e s n e s t u d i e m , s n e c u n o a t e m i s n e n e l e g e m r e c i p r o c . A c e s t l u c r u t r e b u i e s-1 r e a l i z e z e a r t a c o n t e m p o r a n , care a r p u t e a nlesni des tinderea a t m o s f e r e i n l u m e , atmosfer ncr cat d c g r a v e a m e n i n r i . Sntem u n p o p o r a c r u i creaie a m i l i t a t ntotdeauna pentru idealurile umanitii. L u m e a poate f i apra t d e n s e m n e l e n t u n e r i c u l u i i p r i n m i s i u n e a a r t e i . A v e m d a t o r i a s v e g h e m l a s a l v a rea o m e n i r i i . i sntem optimiti. A r t a unete contiinele, educ gndirea. A c u m , m a i m u l t d e c t o r i c n d , t r e b u i e s f a c e m a r t , d a r a r t a d e v r a t , p r o b l e m a t i c i s u b s t a n i a l , n e c e sar o m u l u i . P a r t i d u l n o s t r u n d e a m n l a res ponsabilitate politic.

Ordinea i disciplina, atribute fundamentale ale muncii n teatre

e a f l m l a nceputul unei stagiuni teatrale care se a n u n fierbinte. S l u j i torii scenei, toi oamenii de teatru snt p t r u n i de i m p o r t a n a actului de c r e a i e p e c a r e s n t c h e m a i s-1 n f p t u i a s c d e p e p o z i i a i n p e r s p e c tiva unor r s p u n d e r i politico-educative sporite. Strbatem o etap n care ntregul popor acioneaz c u toate energiile p e n t r u n f p t u i r e a h o t r r i l o r C o n g r e s u l u i a l X I - l e a i a l e C o n f e r i n e i Naionale a partidului. D u p c u m sublinia tovarul Nicolae Ceauescu, n etapa actual se i m p u n e s t r e c e m , p e u n f r o n t l a r g , c u p r i n z t o r , l a r i d i c a r e a a c t i v i t i i din t o a t e d o m e n i i l e p e o t r e a p t s u p e r i o a r , s n f p t u i m cu fermitate obiectivul p r i m o r d i a l p r i v i n d t r a n s f o r m a r e a cantitii ntr-o n o u calitate.

S e n e l e g e c a c e s t f r o n t l a r g c u p r i n d e i m i c a r e a t e a t r a l d i n a r a n o a s t r , s e n e l e g e c n d e m n u l h o t r t i l i m p e d e l a r i d i c a r e a a c t i v i t i i p e o t r e a p t s u p e r i o a r , l a n s a t d e c o n d u c t o r u l p a r t i d u l u i i s t a t u l u i n o s t r u , n s u f l e e t e i pe o a m e n i i de teatru.

www.cimec.ro

A n a l i z a stagiunii trecute, bilanurile m a i cuprinztoare privind activitatea d e p n a c u m a t e a t r u l u i , a r a t c s-au f c u t p a i n s e m n a i p e c a l e a p r o g r e s u lui artei teatrale, c a v e m realizri importante n dramaturgie, n arta specta colului, n politica de lrgire a publicului, arat, ntr-un c u vnt, c exist toate p r e m i s e l e i t o a t e c o n d i i i l e p e n t r u a r e a l i z a i n t e a t r u , c a i n c e l e l a l t e d o m e n i i , saltul calitativ, trecerea pe o treapt superioar a activitii de creaie. I n stagiunea a l crei nceput il m a r c m c u acest n u m r al revistei noastre, teatrele se pregtesc s n t m p i n e srbtorete o s e a m de aniversri de o s e m n i f i c a i e d e o s e b i t p e n t r u i s t o r i a i v i a a p o p o r u l u i n o s t r u . T o t o d a t , e s t e s t a giunea n c a r e teatrele, a l t u r i de ntreaga m i c a r e cultural-artistic, pesc n anul al doilea, etapa competitiv a acestei a m p l e m a n i f e s t r i a muncii i creaiei l i b e r e c a r e este F e s t i v a l u l n a i o n a l C n t a r e a R o m n i e i " . N u ne n d o i m c printre animatorii finalelor, printre laureai, se vor n u m r a i c e l e m a i b u n e c o l e c t i v e d e t e a t r u p r o f e s i o n i s t . N u n e n d o i m c l a n f l o r i r e a i l a p r o g r e s u l e c h i p e l o r d e i n t e r p r e i a m a t o r i i v o r a d u c e o c o n t r i b u i e s p o r i t i profesionitii scenei. A v e m toate t e m e i u r i l e s c r e d e m c stagiunea c a r e se v a n c h e i a o d a t c u s r b t o r i r e a u n a n i m a c e l e i d e - a t r e i z e c i i c i n c e a a n i v e r s r i a e l i b e r r i i p o p o r u l u i nostru de sub d o m i n a i a fascist, c stagiunea care se v a n c u n u n a n acordurile f i n a l e a l e celei de-a d o u a ediii a F e s t i v a l u l u i C n t a r e a R o m n i e i " , este a b o r d a t de toi o a m e n i i de teatru c u d e p l i n responsabilitate, c u s i m politic, n consens cu entuziasmul ntregii naiuni. S n e r e a m i n t i m c u v n t u l m o b i l i z a t o r i n d e m n u l n s u f l e i t o r a l s e c r e t a r u l u i general a l partidului, tovarul Nicolae Ceauescu, e x p r i m a t e ntr-o m p r e j u r a r e srbtoreasc a teatrului r o m n e s c din p r i m v a r a acestui a n : Toi s l u j i t o r i i scenei d i n a r a , n o a s t r t r e b u i e s se n c a d r e z e c u t o a t e f o r e l e , c u t o a t c a p a c i t a t e a n a m p l a activitate politico-educativ desfurat de p a r t i d p e n t r u ridicarea contiin ei . m a s e l o r , p e n t r u f o r m a r e a o m u l u i n o u , n a i n t a t , c u n a l t e t r s t u r i morale, c o n s t r u c t o r contient, a l d e s t i n u l u i socialist a l R o m n i e i " . I a t ideile f u n d a m e n tale care trebuie s cluzeasc ntreaga activitate a teatrelor noastre. A v e m o b a z m a t e r i a l solid, a v e m o subvenie a n u a l generoas, a v e m o reea de teatre relativ judicios organizat pe ntreaga arie a patriei, a v e m colec tive temeinic alctuite, m e r e u m p r o s p t a t e de promoiile colilor superioare de teatru, a v e m spectacole care se adreseaz spectatorilor r o m n i , maghiari, germani i d e a l t e n a i o n a l i t i , a v e m c o n d i i i d e m u n c i c r e a i e p e n t r u c a r e s n t e m p r i v i i cu invidie de oamenii de teatru din multe ri ale lumii. . R e a m i n t i m toate acestea, p e n t r u a a r t a c n u exist, n u poate exista n calea progresului artei noastre teatrale nici o oprelite obiectiv, nici o piedic de n e n l t u r a t i, m a i c u s e a m , p e n t r u a a r t a c st n p u t e r e a s l u j i t o r i l o r scenei, intr sub unghiul de autoritate al adunrilor generale ale oamenilor muncii d i n t e a t r e , a l e o r g a n i z a i i l o r d e p a r t i d , a l e c o n s i l i i l o r d e c o n d u c e r e , s-i o r g a nizeze astfel m u n c a nct s fie asigurate toate condiiile p e n t r u n d e p l i n i r e a e x e m p l a r a sarcinilor ce r e v i n teatrelor. Hotrtor p e n t r u b u n u l m e r s a l ntregii a c t i v i t i e s t e c l i m a t u l d e o r d i n e i d e d i s c i p l i n c a r e t r e b u i e s d o m i n e , c a a t r i b u t f u n d a m e n t a l a l a c t u l u i pregtitor creaiei. O r d i n e a i d i s c i p l i n a nsoesc f i e c a r e etap din activitatea u n u i colectiv teatral, de l a procesul de elaborare a reper toriului p n l a prezentarea n faa spectatorilor a realizrilor scenice. Experiena n e a r a t c aceste atribute* j z v o r t e d i n s i m u l r s p u n d e r i i , d i n c o n t i i n a polit i c o - p r o f e s i o n a l i c e t e n e a s c , h o t r s c r e u i t a s a u , d i m p o t r i v , d e t e r m i n e e c u l , parial s a u total. t i m c u toii c repertoriul u n u i teatru n u n s e a m n . doar o list de titluri, a l c t u i t n t m p l t o r , n p r i p i n a b s e n a c r i t e r i i l o r p o l i t i c o - e d u c a t i v e , c i e s t e r e z u l t a t u l u n u i p r o c e s n d e l u n g a t i r e s p o n s a b i l , n c a r e s e a u n v e d e r e t o i f a c torii c a r e d e t e r m i n o a n u m e configuraie de a n s a m b l u ; n u o niruire d e piese, alturate accidentai, c i u n program f e r m , ntocmit de pe cele m a i exigente poziii i d e o l o g i c e , v d i n d c u l t u r i gust a r t i s t i c , n m s u r s v a l o r i f i c e c t m a i c u p r i n ztor p o t e n i a l u l c r e a t o r a l c o l e c t i v u l u i i m e n i t s r s p u n d t u t u r o r exigenelor i c e r i n e l o r p u b l i c u l u i . U n a s t f e l d e r e p e r t o r i u n u s e e l a b o r e a z , n u s e p o a t e elabora de pe o zi pe alta, c i presupune conlucrarea tuturor forelor u n u i colectiv, ntr-un spirit strict determinat de b u n a organizare a muncii. E s t e de ajuns s c o n f r u n t m propunerile de repertoriu a l e stagiunii c a r e a trecut c u realizrile finale, pentru a vedea c cele m a i intense perturbri n b u n a desfurare a acti v i t i i u n u i c o l e c t i v t e a t r a l s-au p r o d u s a c o l o u n d e r e p e r t o r i u l s-a d o v e d i t i n s t a b i l . Superficialitatea, spiritul de improvizaie, lipsa de criterii, t r d n d , n unele cazuri, i n c o m p e t e n a u n o r d i r e c t o r i i i n e f i c i e n a c o n s i l i i l o r d e c o n d u c e r e n p r o c e s u l d e

www.cimec.ro

e l a b o r a r e a r e p e r t o r i u l u i , s-au r s f r n t , c u m e r a i d e a t e p t a i , a s u p r a n t r e g i i a c t i v i t i a a c e s t o r t e a t r e . A a se f a c e c n u d e p u i n e o r i n e n t l n i m c u s i t u a i i a n o r m a l e , c u m a r fi l i p s a de fermitate n p l a n i f i c a r e a p r e m i e r e l o r unei stagiuni sau chiar nendeplinirea planului de premiere prevzut. Eludnd criteriile d i s c i p l i n e i f e r m e i a l e o r d i n i i s t r i c t e , u n e l e t e a t r e a u p r e z e n t a t , n s t a g i u n e a c a r e a trecut, primele lor premiere, abia n i a r n , n mod fatal ntreaga lor activitate d e s f u r n d u - s e , u l t e r i o r , s u b i m p e r i u l g r a b e i i a l d e z o r d i n i i , a s t f e l c s f r i f u l s t a g i u n i i le-a s u r p r i n s c u dou-trei spectacole n e c j i t e , altele dect cele a n u n a i c n proiectul d c repertoriu. Exist o n l n u i r e logic ntre fermitatea repertoriu l u i i r i t m i c i t a t e a premierelor unei stagiuni. Intervalele egale de timp care separ o p r e m i e r de alta n c u p r i n s u l aceleiai stagiuni snt semnele sigure ale unei planificri riguroase a muncii interne, ale elaborrii unui plan de premiere d c p e p o z i i i l e f e r m e a l e o r d i n i i i d i s c i p l i n e i . N u este n e c e s a r s m a i i n s i s t m c, d a t o r i t u n o r d e f i c i e n e de o r g a n i z a r e , n a b s e n a s p i r i t u l u i d e o r d i n e i d i s c i p l i n , l u n g i l e p e r i o a d e d e r e p a o s f o r a t , c a i m u n c a n asalt, pripit, s u b m i n e a z serios calitatea m u n c i i de creaie, gene reaz u n c l i m a t de n e m u l u m i r e , de fireasc insatisfacie n r n d u l membrilor colectivului. N u e m a i p u i n a d e v r a t , ns, c, uneori, p e r t u r b a i i l e n b u n a desfurare a activitii unui teatru snt provocate de c h i a r m e m b r i ai colectivului, m p o t r i v a curentului general, a atmosferei dominatoare, prin acte de indisciplin care contra vin bunei planificri, organizrii riguroase a muncii. S e cunosc destule situaii n c a r e regizorii trgneaz finalizarea u n u i spectacol pe ntinsul ctorva luni' de zile, acolo unde cteva s p t m n i a r fi p r e a de a j u n s ; o pies s i m p l u , c u p e r s o n a j e p u i n e , c u p r o b l e m e de m o n t a r e m i n o r e , n g h i t e t i m p ct u n m a r e s p e c tacol Shakespearean, f r nici o a l t explicaie, dect l i p s a de disciplin a celui c a r e i-a a s u m a t r e s p o n s a b i l i t a t e a p r e g t i r i i e i . C u r i o s d e i , n u p r e a a c e l a i r e g i z o r i z b u t e t e s s e n c a d r e z e e x i g e n e l o r d e o r d i n e i d i s c i p l i n a l e a l t u i c o l e c tiv, c u care d o a r " colaboreaz. L a fel, unii interprei, puini, e adevrat, i, cel mai adesea, dintre aceia c a r e n u a u atins n c a r i e r a lor culmile creaiei altereaz climatul de m u n c p r i n atitudinea lor b o e m ; de fapt, p r i n i n d i s c i p l i n a lor, p r i n a b s e n a s i m u l u i o r d i n i i i a l r e s p o n s a b i l i t i i , m a n i f e s t n d u - i p e r s o n a l i t a t e a " p r i n n t r z i e r i s a u a b s e n e do l a r e p e t i i i , a s i m i l n d a n e v o i o s , l e n e , n u d a t e l e p e r s o n a j u l u i , d a r n i c i m c a r p u i n u l t e x t p e care-1 a u d e i n t e r p r e t a t , a r t n d p r i n a t i t u d i n e a l o r p r o f u n d r e p r o b a b i l i. d i n p c a t e , n u n t o t d e a u n a p r o m p t s a n c i o n a t d i s p r e p e n t r u colectiv, pentru profesie i, n u l t i m instan, pentru publicul c r u i a ceilali m e m b r i a i c o l e c t i v u l u i i n c h i n tot t a l e n t u l i t o a t m u n c a l o r . A c e i a i i n i f r c h e m a r e p e n t r u a r t , r t c i i p r i n t r e a d e v r a i i c r e a t o r i i t o l e r a i n c o l e c t i v e p r i n t r - o n g d u i n c a r e a t i n g e u n e o r i m a r g i n i l e r b d r i i i n e l e g e r i i o m e n e t i , p l v r g e s c v r u t e i nevrute prin cafenele, arunend n e m u l u m i r e a lor neghioab, insatisfaciile pro priei lor ratri, asupra ntregii bresle, contribuind, prin permanenta lor afiare n localuri publice, prin atitudinea lor iresponsabil, l a ntreinerea unei imagini cu totul false despre artistul-boem, i m a g i n e atit de strin, att de i m p r o p r i e a d e v ratului creai or, d r u i t m u n c i i sale n u de p u i n e ori istovitoare, p t r u n s de s i m civic, cu o nalt contiin politic. * A c e s t o r categorii absolut m i n o r i t a r e d e o a m e n i ieii d e s u b zodia c l i m a t u l u i de o r d i n e i d i s c i p l i n c a r e d o m n e t e n t e a t r e , a c e s t o r p u r t t o r i a i m o r b u l u i b o e m e i , delsrii, superficialitii, blazrii, anchilozei intelectuale, iresponsabilitii civice, p u i n i , cii s n t e i , a v e n i t v r e m e a s I i s e d e a r i p o s t a c u v e n i t . P e n t r u a n u infesta c l i m a t u l creator c a r e este c a r a c t e r i s t i c vieii noastre teatrale. P e n t r u a face c a ntreaga m i c a r e t e a t r a l d i n ara noastr, c u r e m a r c a b i l e l e ei succese de p n a c u m , s peasc f e r m pe o n o u treapt a calitii, pentru a corespunde ( p r i n a t r i b u t e l e o r d i n i i i d i s c i p l i n e i p u s e n s l u j b a t a l e n t u l u i i c r e a i e i , c o n d i ionndu-le decisiv) rostului, definit c u atta neleapt l i m p e z i m e de conducto r u l p a r t i d u l u i i s t a t u l u i n o s t r u : I n a n i i s o c i a l i s m u l u i , t e a t r u l s-a a n g a j a t p r o f u n d n viaa social a n a i u n i i noastre, participnd a c t i v , alturi d e ntregul f r o n t a l c u l t u r i i i a r t e i r o m n e t i , l a n f p t u i r e a p o l i t i c i i p a r t i d u l u i , a l c r e i el f u n d a m e n t a l este furirea u n u i o m n o u , e d u c a t n s p i r i t u l p a t r i o t i s m u l u i revoluionar, a n i m a t d e i d e a l u r i l e s o c i a l i s m u l u i i c o m u n i s m u l u i " .

f f

T"
1

10

www.cimec.ro

o o o

78 - 79
Premiere proiecte mrturii

o o

15 s e p t e m b r i e : p r i m u l gong pe toate s c e n e l e r i i , m a t e r i a l i z a r e a m u n c i i d e s f u r a t e n c e l e 40 de c o l e c t i v e de t e a t r u d r a m a t i c . A m n c e r c a t s o b i n e m , n z i l e l e p r e m e r g t o a r e r i d i c r i l o r de c o r t i n , n e t a p a p r o i e c telor, a a f i r i i d i s t r i b u i i l o r i a p r i m e l o r r e p e t i i i , c t e v a i n f o r m a i i i c i t e v a m r t u r i i de c r e a i e , s a l c t u i m , a a d a r , o c r o n i c " n a v a n p r e m i e r . D e p a r t e de a f i c o m p l e t , a c e a s t c r o n i c n m e r s e, t o t u i , n m s u r s o f e r e c i t i t o r i l o r o s c h i a h r i i n o a s t r e t e a t r a l e , o i m a g i n e , c u p r i n z toare i g r i t o a r e , a e f o r t u l u i c o n s t r u c t i v d e p u s de c r e a t o r i i t e a t r u l u i r o mnesc, pentru a face din noul a n teatral un timp semnificativ al culturii noastre socialiste.

Conferina de pres
Conform unei bune tradiii, la Consi liul Culturii i Educaiei Socialiste a avut loc, la nceputul lunii septembrie, obinuita conferin de pres dedicat deschiderii stagiunii teatrale, la care au participat numeroi ziariti i critici tea trali din ntreaga ar. Cu acest bine venit prilej, Constantin Mciuc, director n Consiliul Culturii i Educaiei Socialiste, a fcut o cuprinztoare expunere, prezentnd liniile de for ale noului an tea tral i coordonatele lui repertoriale. Au aprut limpede cadrul programatic al caietului general de titluri, structu rat pe baza principiilor i obiectivelor Programului de msuri n domeniul muncii ideologice, funciile educativ-politice i estetice ale repertoriului. Noul repertoriu are un caracter deschis, titlu rile noi, originale fiind predominante. Anul teatral va fi marcat de premiere absolute, ca i de piesele n premier pe ar, coeficientul de inedit fiind n proiecte, cel puin mai pronunat ca altdat. Firete, elementul central al reperto riului l , constituie piesele originale noi, care rspund la marile evenimente din calendarul anului : scenele vor mar ca srbtorete mplinirea a 60 de ani e la furirea statului national unitar, a 35-a aniversare a e l i b e r r i i de sub do minaia fascist i 2050 de ani de la for marea statului centralizat geto-dac. Se preconizeaz ca, din cele 301 premiere, 161 s revin titlurilor romneti ; dintre acestea, un numr de 64 apar ca pre miere absolute. Mai eficient apare co laborarea Direciei artelor cu dramatur gii, inclusiv cu biroul seciei de drama turgie a Asociaiei scriitorilor din Bucu reti, ca i munca depus de secreta riatele literare pentru prospectarea i realizarea unor noi scrieri dramatice. Premierele acestui an datorate drama turgilor notri vor aduce la ramp lu crri strbtute de patosul umanismului socialist, meditaii filozofice asupra con diiei umane, evocri ale luptelor po porului nostru pentru libertate naio nal i dreptate social. Comedia, satira de moravuri, cunosc o cretere canti tativ, dup cum piesa pe teme de in vestigaie etic ctig n calitatea ex presiei. S-a subliniat intensificarea cir culaiei titlurilor romneti pe scenele teatrelor naionalitilor conlocuitoare, ca i premierele, n traducere romneasc, ale operelor unor importani dramaturgi maghiari i germani din ara noastr. Se observ o programare mai susinut a operelor mai puin difuzate aparinind dramaturgiei noastre interbelice. , Capitolul dramaturgiei universale este bogat reprezentat, aici funcionnd crite riul noutii (134 de titluri, dintre care 50 premiere pe ar) ; selecia pieselor a fost determinat, n principal, de valoare,

www.cimec.ro

11

de semnificaiile politice ale operelor respective. Se constat lrgirea ariei de geografic, apar in proiecte investigaie titluri din literaturi mai puin cunos cute publicului nostru, dup cum s-a re marcat i o prospectare mai adinc in trecut, promiindu-ni-se opere inedite din secole ndeprtate. Dramaturgia contemporan este cu abunden pre zent (36 de piese din cele 50 de pre miere inedite), seciune n care ocup lo cul cuvenit lucrrile cu caracter mili tant, angajat, piese din dramaturgia rilor socialiste. In expunere s-au analizat i neajunsurile proiectelor de repertoriu. S-a spus, pe bun dreptate, c prezena clasicilor pe afie e totui redus, c unele scene, ale Naionalelor, mai cu sea m, snt nc datoare cu mari spectacole publicului, c e nc subire, mai ales n planul calitii, capitolul de comedie, dup cum tnra generaie nu gsete sufi ciente opere dramatice corespunztoare nevoilor sale formative i instructive. A aprut ca atare necesitatea unui salt ca litativ prin compunerea repertoriului de

perspectiv, a unui repertoriu-program gndit pe cteva stagiuni, folosindu-se in ventarul critic al repertoriului permanent, ca i bibliografia critic a dramaturgiei naionale, aflat n curs de elaborare. Expunerea a insistat asupra unui aspect relevabil al stagiunii, i anume, perma nena dezbaterilor. Formulele colocviale, numeroasele aciuni (lunare) festivalire nscrise pe agenda de lucru a oamenilor de teatru se definesc ca o coordonat in dispensabil a anului teatral, nserte, fi resc, sub semnul marelui Festival naio nal Cntarea Romniei". O atenie sporit se va acorda in acest an scenografiei, n studiu aflindu-se proiectul unui colocviu de scenografie, n soit de o expoziie documentar de deco ruri, afie i programe. Expunerea a vizat i o seam de alte aspecte importante ale noii stagiuni, ce se nscriu n continuita tea fireasc a muncii i a eforturilor oa menilor de teatru.

Rep.

Teatrul Naional din Bucureti

Florian Nicolau, secretarul literar al Teatrului : F i d e l p o l i t i c i i s a l e r e p e r t o r i a l e , a crei dominant este promovarea dramatur giei naionale c l a s i c e i contemporane, T e a t r u l Naional v a prezenta n stagiu nea a c e a s t a , ntr-o n o u v e r s i u n e scenic, capodopera l i t e r a t u r i i noastre, O scrisoa re pierdut (regia, R a d u Beligan), Gaiele Popescu), de A l . Kiriescu (regia, H o r i a d r a m a A l e x a n d r u Lpuneanu de V i r g i l S t o e n e s c u , d u p c e l e b r a n u v e l a l u i C. N e g r u z z i (regia, C r i s t i a n M u n t e a n u ; sce nografia, M i n a i T o f a n ) , piesa Dimineaa l a p r n z i s e a r a d e c u n o s c u t u l p o e t i d r a m a t u r g M a r i n Sorescu (regia, Sanda M a n u ) , u n spectacol nfind lucrri a t r e i a u t o r i nc nejucai p e scena n o a s Dumitru Solomon, tr : Teodor M a a i l u , I o n B i e u , p r e c u m i S n t e m i r m n e m de P a u l Cornel Chitic, care are drept tem nceputurile micrii socialiste n ara noastr. < D i n l i t e r a t u r a universal, v o m juca n semnrile u n u i necunoscut dup Dosto evski ( r e g i a , I o n C o j a r ; d e c o r u r i l e D a n Jitianu), Generoasa fundaie de A n t o n i o B u e r o V a l l e j o ( r e g i a . H o r e a P o p e s c u ; de-

corurile Paul Bortoovschi), T r e i pe o banc de A l d o N i o d l a i (regia, L i a N i c u l e s c u ; s c e n o g r a f i a , M i h a i T o f a n ) i A teptndu-1 p e G o d o t d e S a m u e l B e c k e t t . N d j d u i m c p r e m i e r e l e p r e z e n t a t e n aceast s t a g i u n e v o r n t r e g i f e r i c i t a m plul nostru repertoriu (n c a r e attea s p e c t a c o l e a l e a n i l o r t r e c u i i n n c a f i u l ) , c o n s o l i d S n d i n s u f l e i n d i n t e r e s u l i p r e u i r e a d e c a r e a c t i v i t a t e a primei s c e n e se b u c u r n r n d u r i l e p u b l i c u l u i .

Opera Romn
Petre Codreanu, directorul Operei Ro mne : Inaugurm stagiunea cu o lucrare romneasc n premier absolut : I o n Vod de G h e o r g h e D u m i t r e s c u , pe u n l i b r e t de Laureniu Fula. Interpretul principal ? Gheorghe Crsnaru. A l t e lucrri romneti ? Conu Leonida fa c u reaciunea. M u z i c a , M a t e i S o c o r . L i b r e t u l . . . N u s-a tiat n i m i c , toate replicile l u i Caragiale snt f o a r t e m u z i c a l e . C o n u L e o n i d a i c o a n a E f i m i a ? P o m p e i H r t e a n u i A d r i a n a t e fnescu... M a i a v e m n l u c r u o pies n chinat U n i r i i Principatelor Romne, Pia t r d e h o t a r . C o m p o z i t o r i d i r i j o r , Re-

12

www.cimec.ro

mus Georgescu. Subiectul aparine lui Constantin Crjan. o poveste imaginat n c a d r u l istoric a l epocii. i, d i n l i t e r a t u r a universal ? H e r n a n i d e V e r d i i u n b a l e t - d i p t i c : P r e l u d i u la dup-amiaza u n u i f a u n de Debussy i D a p h n i s i C h l o e d e R a v e l . C o r e g r a f i a , A m a t t o Checiulescu. De ase menea, n p r i m a parte a stagiunii va venii, n s c h i m b de experien, O p e r a p o lonez, c u s p e c t a c o l u l C o n a c u l c u s t a f i i de S t a n i s l a w M o n i u s z k o . P r i n t r e e v e n i mente a m i n t i m vizita Baletului Teatrului K i r o v " d i n L e n i n g r a d i a Teatrului A c a d e m i c d e O p e r i B a l e t d i n S o f i a .

Teatrul Mic
D i n u Sraru, directorul Teatrului M i c : Aa c u m a m mai avut prilejul s s p u n n e ^ a m a n g a j a t s a r t m c S E P O A T E . A d e v r u l e s t e c n u se c e r e d e c t p a s i u n e i a m b i i e , i, n e a p r a t , m u n c , f i i n d c , e u c r e d , f r d e m a g o g i e , c p u tem azi face T e a t r u l a n i v e l u l m a r i l o r t a l e n t e d e c a r e d i s p u n e m . C o n t i n u i s c r e d ns c m u n c a c e a m a i g r e a , c e a m a i m c i n t o a r e d e e n a r g i e i d e n e r v i , t r e b u i e d u s c u i n e r i a , c u m u l u m i r e a d e s i n e i cu pierderea demnitii profesionale. E x p e r i e n a d e a s t z i d e l a M i c i e x p e riena c e l o r a p r o a p e zece a n i de direcie teatral l a R a d i o t e l e v i z i u n e m i - a u ntrit c o n v i n g e r e a c c e e a ce t r e b u i e n e a p r a t r e a b i l i t a t n v i a a noastr scenic este sentimentul demnitii profesionale. i, a c u m , despre s t a g i u n e : L a 15 s e p t e m b r i e , u n n o u a r g u m e n t n favoarea ntemeierii u n e i tradiii : r e c i t a l u l e x t r a o r d i n a r semnat de m a r e a ac t r i L e o p o l d i n a B l n u i d e Anda Clugreanu, sub t i t l u l O parte dintr-o pasre. I n c o n t i n u a r e , u n P i r a n d e l l o , S m b r c m pe cei g o i , n regia Ctlinei Buzoianu, cu doi scenografi tineri,. L i a n a M a n o c i A n d r e i B o t h , i c u d e b u t u l V a l e r i e i S e c i u p e s c e n a d e l a M i c . I n u t i l s s p u n ct a t e p t d l a a c e s t s p e c t a c o l i de l a p r e z e n a V a l e r i e i S e c i u , p e c a r e , d e asemenea, o consider o m a r e actri. A p o i , o c o m e d i e englezeasc, P l u r a l u l e n glezesc d e A l a n A y c k b o u r n n regia Sandei M a n u , cu Rodica Tapalag, a l c rei d e b u t strlucit l a T e a t r u l M i c n U n c h i u l V a n i a , u r m a t de performana, n u m a i puin strlucit, d i n N e b u n a din ( h a i l l o t , ne-a a d u s a t t e a s a t i s f a c i i ; a l t u r i d e e a , V a l e r i a S e c i u i M a g d a P o -

p o v i c i , adic o triplet de vedete f e m i n i n e , nsoite de M i t i c Popescu, V i s t r i a n R o m a n i D a n C o n d u r a c h e . S c e n o grafia v a aparine arhitectului Virgil Luscov. A m nceput, totodat, pregtirile la m u s i c a l u l N u snt T u r n u l E i f f e l d u p piesa E c a t e r i n e i O p r o i u , a crui vedet feminin va f i Carmen Galin. Punem tot s u f l e t u l n realizarea acestui p r i m m u s i c a l p o l i t i c p e o scen r o m n e a s c . S e cretariatul literar a definitivat versiunile s c e n i c e a l e p i e s e l o r Z b o r d e sticlei d e D u m i t r u Bobirc (regia : Sorana Coroam ) i Se ridic c e a a d e F l o r i n N s t a s e . D u p A n U l n o u , n e p r e g t i m s p u n e m n s c e n D i a v o l u l i b u n u l D u m n e z e u d e J e a n - P a u l S a r t r e i p r e g t i m v e r s i u n e a romneasc a u n e i piese i n e d i t e de T e n nessee W i l l i a m s . N e p r e o c u p , n c o n t i nuare, L i v a d a c u viini de A . P. Cehov, d u p c u m n e g n d i m i l a C y m b e l i n e s a u la Poveste de iarn de Shakespeare. V o m c o n t i n u a s p r o m o v m , a a c u m a m f c u t p n a c u m , s c e n o g r a f i a t n r , c a i r e gia tnr, alturi de r e g i z o r i i t e a t r u l u i . S p e r m s n e b u c u r m d e a c e l a i c a l d i b i n e v e n i t s p r i j i n d i n p a r t e a C o n s i l i u l u i C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e i a C o m i t e t u l u i d e c u l t u r i e d u c a i e s o c i a list a l M u n i c i p i u l u i Bucureti.
1

L a T e a t r u l M i c v o m c o n t i n u a , totodat, c i c l u l de conferine i n t i t u l a t , n stagiunea a c e a s t a , T e a t r u i s o c i e t a t e " , e x p o z i i i l e de art plastic, care, lrgindu-i t e m a t i c a i p a r t i c i p r i l e , v o r i n c l u d e i des i g n u l , p r e c u m i c e n a c l u l i l a n s r i l e d e cri de t e a t r u n foaier.

Teatrul Giuleti
Cu Elena Deleanu, directoarea T e a t r u l u i Giuleti Deci, o stagiune nou, c u dou sli ! C h i a r , c u t r e i n u uitai S t u d i o u l de l a Giuleti. O stagiune nou, care, p e n t r u colectivul T e a t r u l u i Giuleti, n seamn u n nceput de d r u m . Cele dou s l i , G i u l e t i i M a j e s t i c , n o u a ieire l a m a r e " a teatrului nostru, nseamn, pen t r u n o i , toi, u n m a r e salt de c a l i t a t e . U n salt p e n t r u care ne pregtim c u grij, c u rspundere, c u atenie, de a n i de zile. L a o r a actual, a v e m u n a d i n t r e cele m a i b u n e t r u p e d i n ar, o trup aproape complet. n t o t d e a u n a a m spus c t r u p a
1 3

www.cimec.ro

u n u i t e a t r u , c a i o o r c h e s t r , t r e b u i e s posede toate i n s t r u m e n t e l e : degeaba ai t r e i p i a n e , d a c i lipsete o p i c u l i n ! . . . A v e m , a p o i , o e c h i p serioas d e r e g i z o r i , d i n generaii d i f e r i t e , care asigur g n d i r e a i r e a l i z a r e a p r o f e s i o n a l a m o n trilor. De a n i de zile, pregtim s c h i m b u l d e m i n e a l t r u p e i i a l r e g i e i n o a s t r e , m b o g i m p e r m a n e n t c o l e c t i v u l , c u fore artistice noi. Ce afi a n u n t e a t r u l , n acest a n , semnificativ, marcant pentru istoria Tea t r u l u i Giuleti ? P r i m u l gong v a f i auzit la specta c o l u l G o a n a de P a u l I o a c h i m , n regia l u i A l e x a Visarion, prezentat, de cteva o r i , i l a s f r i t u l s e z o n u l u i t r e c u t , d a r c o n c e p u t p e n t r u Sala M a j e s t i c . I n repetiii, Dragoste periculoas de T h e o d o r Mnescu i A c i n c e a l e b d d e P a u l E v e r a c . D o u piese romneti n o i , v a l o r o a s e , pe t e m e actuale, care v o r interesa, nendoios, p u b l i c u l . Regia a m n d u r o r a o asigur tnrul d i r e c t o r d e scen T u d o r M r s c u . U r m e a z O e d i p de Sofocle, n r e g i a l u i D i n u C e r n e s c u i s c e n o g r a f i a l u i O c t a v i a n D i b r o v , i V i l e g i a t u r i t i i d e G o r k i , s u b s e m ntura regizorului A l e x a Visarion. C o n f o r m u n e i m a i vechi tradiii, a m p r o g r a m a t o pies p e n t r u c o p i i , b t r n u l " Cocoel n e a s c u l t t o r a l l u i I o n L u c i a n , gndindu-ne la generaiile n o i , care n u l-au n t l n i t . P e n t r u S t u d i o , a c t o r u l G e o r g e B n i c pregtete u n coup, alctuit d i n p i e s e s c u r t e r o m n e t i , c a r e v o r a v e a i u n traseu de turnee. Ne r m n pentru partea a doua a stagiunii alte titluri : piesa l u i A l e x a n d r u Sever ngerul btrn, Deteapt p m n t u l u i de V i c t o r I o n Popa, u n m u s i c a l original,, f i i n d de f a p t un s p e c t a c o l d e f o l c l o r . . . A v e m i a l t e p r o i e c t e , d a r d e o c a m d a t s n e o p r i m a i c i . Evident, ti... teatrul are i alte activi

Teatrul Nottara"
Florica I c h i m , secretarul literar al Tea t r u l u i , ne c o m u n i c : Intia premier absolut v a f i piesa l u i H o r i a L o v i n e s c u J o c u l d r a g o s t e i i a l vieii. Regia, D a n M i c u ; interprei, G e o r ge C o n s t a n t i n , t e f a n l o r d a c h e , A l e x a n d r u R e p a n i D a n a D o g a r u . V o r u r m a : o p i e s d e L a b i c h e , C u m a - n sac, t o t n r e g i a l u i D a n M i c u , d e c o r u r i , S i c Rusescu, costume, Lidia Radian, i Mizan t r o p u l d e M o l i r e , n t r a d u c e r e a , r e g i a i decorurile l u i D a n Nasta. Costumele le va realiza Constantin Russu. I n r o l u l p r i n cipal, A l e x a n d r u Repan. Alte trei piese romneti v o r c o m p l e t a r e p e r t o r i u l acestui nceput de sta g i u n e : R o u pe t r o t u a r e d e D a n Trchil, pies c a r e evoc e r o i c e l e l u p t e de l a 13 d e c e m b r i e 1918, p u s n scen d e C r i s t i a n P e p i n o , c u E m i l H o s s u i C a t r i nel Paraschivescu, n rolurile principale ; Scoica de l e m n de F n u N e a g u , n r e g i a l u i D a n N a s t a ; i C i n c i r o m a n e d e a m o r (cinci piese) de T e o d o r M a z i l u , pe c a r e l e v a p u n e n scen G e o r g e R a f a e l . S reinem c t o a t e piesele r o m n e t i snt premiere absolute.

Teatrul Ion Creang"


Alccu Popovici, directorul Teatrului : D u p ce a m n c e r c a t , n s t a g i u n e a t r e cut, u n B r e c h t , u n R a d u Stanca, u n M i r c e a S n t i m b r e a n u i u n T u d o r P o pescu, ptrundem n noua stagiune c u u n r e p e r t o r i u c l a r i f i c a t i d e s t i n a t , c u p r e cdere, c o p i i l o r . Ne ntoarcem la sursa b a s m u l u i rom nesc, l a i z v o r u l l u i , p r i n V i c t o r E f t i m i u , cu Inir'te mrgrite (regia, O l i m p i a A r g h i r , pies-piatr de ncercare p e n t r u o r i c e c o l e c t i v . D o r i m s r e a l i z m u n s p e c t a c o l p u r n p o e z i e i c u l o a r e , n u o p a r a f r a z i n i c i o p a r o d i e , c i u n b a s m frumos, p e n t r u s u f l e t u l c o p i i l o r de toate vrstele. C o r n e l T o d e a d v i a scenic piesei T r e i grsuni de I . Olea, o satir elocvent l a a d r e s a t i r a n i e i i a m p i l r i i . L u m e a c i r c u l u i , t r e i obezi potentai, u m o r , d r a m a t i s m , culoare, iat argumentele" pie sei d r a m a t u r g u l u i I . Olea, d i n f a m i l i a " l u i I l f i P e t r o v . Se p o a t e , u n teatru p e n t r u c o p i i f r A l b c a z p a d a ? N u se p o a t e ! A t u n c i , o v o m a v e a i n o i .

Numeroase. Preocuparea permanen t p e n t r u m u n c a c u artitii a m a t o r i , c o l a b o r a r e a c u aceste e c h i p e ; spectacole r e p r e z e n t a t e n c l u b u r i i n case de cultur, p u b l i c u l n o s t r u f i i n d e x t r e m de l a r g , de n u m e r o s , de d i f e r i t . Considerm t e a t r u l u n lca, u n c m i n , u n c e n t r u d e c u l t u r , i a r i a a c i u n i i s a l e d e p e t e sfera spectacolului propriu-zis. Organizm n foaiere expoziii, organizm seri de poezie, ntlniri c o m p l e x e c u spectatorii. N e preocup, ndeosebi, t i n e r e t u l , e d u c a r e a l u i , i n s t r u i r e a i d e s f t a r e a l u i . P u blicul nostru, n majoritate, e f o r m a t d i n t i n e r i , i a r e r o i i pe care i prezentm pe scen s n t t i n e r i !

14

www.cimec.ro

M i c u l prin ne v a duce, n c a r l i n g a l u i S a i n t - E x u p r y , s p r e l u m e a v i s u l u i i a unui umanism vibrant, iar W i l h e l m Tell (ntr-o v e r s i u n e s p e c i f i c ) , c t r e i d e e a d e l i b e r t a t e i d e m n i t a t e n a i o n a l . S n u f i m m o d e t i i s a m i n t i m c a c e a s t a d i n u r m v a f i , aa c u m se s p u n e , o p r e mier pe ar". V r e m s d e s c h i d e m un- , s t u d i o a l b a s m u l u i r o m n e s c " , s a b o r d m i p i e s e p a t e m e t e h n i c e i t i i n i f i c e , s p e c t a c o l e d e poezie, v o m f i a l t u r i d e c o p i i , ajutndu-i s o b i n l a u r i i l a n v t u r i l a C n t a r e a ' R o m n i e i " . P r o i e c t e m u l t e , ca i v i s u r i l e c o p i i l o r . . . I a r a u t o r u l acestor rnduri a ncheiat o n o u pies c u oimi, d e s p r e o i m i , c u t i t l u l C i n e se t e m e d e c r o c o d i l ? Noi, nu ! Deci... C r i t i c i i p o t s pofteasc...

u n d e a n t r u n i t p n a c u m 2.000 d e r e prezentaii, o l u c r a r e f o a r t e interesant m u z i c a l i t e m a t i c . Ce trateaz ? Inchipuii-v povestea tragic a l u i R o m e o i a J u l i e t e i , m u t a t n t r - u n c a r tier mrgina al N e w York-ului. i c i n e o m u t " pe s c e n a O p e r e t e i ? G e o r g e Zaharescu, c a r e semneaz r e g i a , i L i v d u C a v a s s i c o n d u c e r e a m u z i cal. Alte premiere ? V n z t o r u l de p s r i d e Z e l l e r , o c a p o d o p e r a g e n u l u i , i, n n t m p i n a r e a c e l e i de-a 120-a a n i v e r s r i a U n i r i i , V i o lete de P a r m a , c o m p o z i i a l u i E l l y R o m a n pe u n l i b r e t de V a l Sndulescu : u n e p i s o d d i n v i a a l u p t t o r u l u i u n i o n i s t Cost a c h e N e g r i . C u aceast l u c r a r e intenio n m s p a r t i c i p m i l a e d i i a a I l - a a Festivalului Cntarea Romniei"... Unde, l a ediia u n p r e m i u cu... trecut, ai cucerit

Teatrul

ndric"
directoarea Tea

Da, p r e m i u l I , c u Eternele iubiri, cu care, dealtfel, v o m deschide sezonul a r tistic.

Margareta Niculescu, trului ndric" :

Pregtim p e n t r u premier T i l l Eulenspiegel, o d r a m a t i z a r e s e m n a t d e T h e o dor Mnescu, d u p De Coster. S p e c t a c o l u l v a f i p u s n scen de C t l i n a B u z o i a n u , n scenografia l u i M i h a i Mdescu ; m a r i o n e t e l e i m t i l e a p a r i n L i a n e i A x i n t e , i a r m u z i c a e c o m p u s i i n t e r p r e t a t d e Mircea Florian. I n continuare, Pescarul i n o r o c u l d e C r i s t i a n " P e p i n o , a l t p r e l u crare liber, pe m o t i v e d i n Povestea vor bei a l u i A n t o n P a n n . R e g i a o v a s e m n a Irina Niculescu, scenografia, A n t o n i o A l biei. Urmeaz Don Quijote, i n s p i r a t d i n poemul simfonic a l l u i R i c h a r d Strauss. Direcia de scen, t e f a n L e n k i s c h , s c e n o grafia, M i o a r a Buescu. L a ce l u c r e a z M a r g a r e t a N i c u l e s c u ? L a Ft frumos din lacrim, p o e m s i m f o n i c de tefan N i c u l e s c u , i n s p i r a t de b a s m u l l u i M i h a i E m i n e s c u , i l a u n s p e c tacol de poezie, avnd-o ' ca protagonist pe A n d a C l u g r e a n u . T i t l u l : A n d a Cl u g r e a n u P o e z i i i c n t e c e p e n t r u c o p i i .

Teatrul Bulandra"
Directorul Teatrului Bulandra", E m i l R i m a n , a refuzat s r s p u n d l a aceast anchet, exprimndu-i astfel suprarea f a de u n a r t i c o l p u b l i c a t n R o m n i a l i b e r " , a l redactorului-ef a l revistei noas t r e , c r i t i c u l de t e a t r u R a d u Popescu. R e f u z u l i m o t i v u l r e f u z u l u i a u fost c o municate redactorului nostru M i r a Iosif i r e d a c t o r u l u i - e f a d j u n c t T h e o d o r M nescu.

TeatrUl Naional Vasile Alecsandri" din Iai


C u ce n c e p e i ? o n t r e b a r e d e rigoare, adresat l u i M i r c e a F i l i p , secre tarul literar. R e l u m Aceti nebuni farnici de T e o d o r M a z i l u . L a Iai, piesa l u i M a z i l u i p s t r e a z n c a e r u l p r o a s p t , d e p r e -

Teatrul de Operet
P r e g t i m P o v e s t e d i n c a r t i e r u l de vest d e L e o n a r d B e r n s t e i n n e a n u n Nicolae Stnescu, secretar literar, un m u s i c a l c e l e b r u , m a i ales n America,

www.cimec.ro

15

m i e r . N u s-au p r e z e n t a t d e c t cteva spectacole, l a sfritul s t a g i u n i i trecute... i, a p o i , d u p prerea noastr, este c e l m a i b u n spectacol, cu u n t e x t romnesc, din ultimii ani. C e l m a i b u n s p e c t a c o l ieean, p r o b a b i l . . . P i n u n a - a l t a , ce p r e m i e r n o u dai p u b l i c u l u i ? O restan d i n stagiunea trecut, D a n s u l morii de S t r i n d b e r g , lucrat de Sorina Mirea, mpreun cu Dan Jitianu (scenografie). Urmeaz L i v a d a c u viini, n v i z i u n e a A n c i O v a n e z i a l u i G e o r g e D o r o e n c o . i L i v a d a c u v i i n i este, d e f a p t , o restan, p r e m i e r a a r f i p u t u t avea loc n stagiunea trecut, dac d i s t r i buia a r f i fost optim, de l a nceput. T o t n aceast s t a g i u n e , r e g i z o a r e a A n c a O v a n e z i v a c o n t i n u a c o l a b o r a r e a c u n o i , m o n t n d i A n e c d o t e l e p r o v i n c i a l e d e Vampilov. P a r a l e l c u pregtirea t i t l u r i l o r anun ate, v o m deschide S t u d i o u l ; sala, c o m plet renovat, v a gzdui o premier de D . R. P o p e s c u . O d a t d e p i t m o m e n t u l i n a u g u r a l a l s t a g i u n i i , v o m o f e r i i a l t e nouti : regizoarea Sorina M i r e a va n cepe repetiiile u n e i p r e m i e r e pe ar P a z n i c i de n o a p t e de S t r a t i s K a r r a s , i a r C l i n F l o r i a n i v a c o n t i n u a l u c r u l n c e p u t l a P d u r e a m p i e t r i t d e R. S h e r wood. Dac n u ne nelm, Clin F l o r i a n l u c r e a z acest s p e c t a c o l t o t d i n s t a g i u n e a trecut... ntr-adevr, repetiiile a u nceput m a i de m u l t , apoi, p r i n plecarea unor actori, l u c r u r i l e a u rmas pe loc, au existat n o i tentative de reluare a l u c r u l u i , i m u n c a a f o s t i a r sistat,.. I n f i n e , d e d a t a a c e a s t a , p r e m i e r a v a iei l a l u m i n . M a i f i g u r e a z , p e afiele n o a s t r e , A n t i g o n a de Sofocle, p e n t r u a crei m o n tare l-am i n v i t a t pe tnrul T u d o r F l o r i a n , c a i C p i t a n u l d i n K o p e n i c k d e C a r i Z u c k m a y e r , o pies scris n G e r m a n i a interbelic, aflat n repertoriul n o s t r u de perspectiv de m a i m u l t t i m p , i c a r e , d u p s t u d i u l r e g i z o r u l u i C r i s t i a n Hadji-Culea, v a i n t r a n producie tot n acest a n . Ce n u m e n distribuii ? n o i de actori vor aprea

Teatrul Naional din Craiova


M i r c e a Corniteanu definitiveaz, p e n t r u gongul i n a u g u r a l a l stagiunii, Gaiele de A l . Kiriescu. I o s e f i n a Stoia, N i c o l e t a Oancea, V a l e r i u Dogaru, Nae M a z i l u , Pe t r e G h e o r g h i u - D o l j snt p r i n t r e interprei. Cu Marion Delorme, drama l u i Victor H u g o , se c o n t i n u b u n u l e x e r c i i u a l d r a m a t u r g i e i romantice. Regia, Georgeta Tomescu, scenografia, V . Penioar-Stegaru ; p r o t a g o n i t i , G e o r g e t a L u c h i a n i Dan Werner. Devenit tradiional p e n t r u craioveni, t u r n e u l n a r a v e c i n i p r i e t e n R. P . B u l g a r i a se v a d e s f u r a a n u l a c e s t a , l a nceputul l u i octombrie, cu Noaptea f u r t u n o a s d e C a r a g i a l e i F i l f i z o n u l p e d e p sit de V a n b r u g h . I n f o a i e r u l de repetiii, se a f l i d r a m a t i z a r e a l u i V i r g i l Stoenescu, C l i p a , d u p r o m a n u l l u i D i n u S r a m , n regia V a l e n t i n e i B a l o g h .

Teatrul Naional din Timioara


Doina Popa, secretar literar a l Naio n a l u l u i timiorean, ne t r a n s m i t e : S t a g i u n e a v a ncepe c u A cincea lebd de P a u l Everac (regia, E m i l Reus ; scenografia, D o i n a . A l m a n u Popa), pen t r u c a , a p o i , s o f e r i m p u b l i c u l u i t i m i orean o comedie de P i e r r e Chesnot, Pielea u r s u l u i . . . d i n pdure, desigur... D e s p r e c a r e se z i c e c n u e b i n e s-o v i n z i . A c e s t a este i t l c u l p i e s e i . R e g i a o semneaz D a n R a d u lonescu, i a r sceno grafia, V i r g i l Miloia. Pentru publicul t n r i p e n t r u c o p i i , p r e g t i m E m i l i d e t e c t i v i i d e E r i c h K s t n e r , t r a d u c e r e i adaptare de T u d o r e l Popa ; regia, D a n R a d u lonescu. Deocamdat, att !

I n p r i m u l rnd, cei d o i absolveni r e p a r t i z a i : M i r e l a G o r e a i A d r i a n P i n t e a . A p o i , A d r i a n Fini u n t n r actor c a r e a reuit l a c o n c u r s u l n o s t r u . A m a i a m i n t i convenia ncheiat c u T e a t r u l Juliusz O s t e r w a " d i n Lublin (R. P . P o l o n ) , n v e d e r e a u n u i schimb a n u a l d e s p e c t a c o l e i t u r n e e . U n r e g i z o r p o l o n e z v a m o n t a l a Iai o pies c o n t e m p o r a n i, d e s i g u r , u n r e g i z o r d e l a t e a t r u l n o s t r u v a p u n e n scen o pies romaneasc contemporan l a L u b l i n .

Teatrul German de Stat din Timioara


Hans Linder, directorul Teatrului : S t a g i u n e a o v o m ncepe c u comedia muzical Terese K r o n e s de N o r b e r t P e t r i i H a n s K e h r e r . P r e m i e r a b s o l u t . O p u n e n scen M a r g o t G t t l i n g e r , n s c e nografia l u i Francise Kovacs. Conducerea muzical, W o l f g a n g Binder. Urmeaz o pies d i n r e p e r t o r i u l c l a s i c , A l c a d e l e d i n

16

www.cimec.ro

Zulumeea de C a l d e r o n , n r e g i a lui G h e o r g h e M i l e t i n e a n u i s c e n o g r a f i a l u i D r a g o G e o r g e s c u . n s t u d i u , o pies d e S h a k e s p e a r e , p o a t e A 12-a n o a p t e , p o a t e T o t u l e b i n e c n d se sfrete c u b i n e . S v e d e m ce v o r p r e f e r a r e g i z o r u l C r i s t i a n H a d j i - C u l e a i s c e n o g r a f u l Traian Z a m f i r e s c u . Proiectm o alt premier absolut : A m a r e d r u m u l spre P a l e r m o , d e W e r t h e i m e r G h i k a , o d r a m aa c u m s u g e r e a z i t i t l u l d e s p r e t r i s t u l .sfrit a l m a r e l u i r e v o l u i o n a r p a o p t i s t N i c o l a e Blcescu. M a i notai u n spectacol-revist, t o t p r e m i e r a b s o l u t , Dou c r a v a t e de G e o r g K e i s e r , n regia l u i W e r n e r S r e s e d i n R . D . G . i n s c e n o g r a f i a l u i Francise Kovacs. P e n t r u sala Studio, p r e g t i m , l a d e s c h i d e r e , d o u piese : Poft d e ciree t i m p u r i i d e A . O s i e c k a i C o n versaie n casa v o n S t e i n de P e t e r H a c k s . O serie de reluri d i n stagiunea trecut v o r m b o g i n o u l sezon artistic.

Teatrul de Stat din Oradea


L a secia r o m n , n e i n f o r m e a z E l i s a b e t a P o p , s e c r e t a r l i t e r a r , n repetiii f i n a l e se a f l u n P i r a n d e l l o , A s t s e a r se improvizeaz, n regia l u i A l e x a n d r u Colp a c c i i n d e c o r u r i l e l u i D a n J i t i a n u . Urmeaz noua pies a lui Mircea r a d u , I n i m a , scriere inspirat d i n istorie ( a m i n t i m c a v e m tradiia reprezentrii p i e s e l o r i s t o r i c e , aceasta v a f i a p a t r u sprezecea, pe afi), dedicat aniversrii U n i r i i d i n 1918, r e p r e z e n t a i e c u c a r e v o m m a r c a , s r b t o r e t e , i 50 d e a n i d e l a nfiinarea T e a t r u l u i de Vest d i n Oradea. P a r a l e l c u aceste s p e c t a c o l e , v o r i n t r a n repetiii S c h i m b u l de P a u l C l a u d e l , n d i r e c i a d e scen a l u i S e r g i u S a v i n , i o premier pe ar, M i c i i f a r i s e i de D i m i t r i o s Psatas, n regia l u i F a r k a s I s t v a n . I n p r o g r a m u l n o s t r u figureaz, de ase m e n i , ca n fiecare an, u n t e x t p e n t r u m i c i i spectatori ; aadar, I n i m de c r i s t a l de s c r i i t o r u l sovietic L e v U s t i n o v . P r i n t r e proiectele importante, O scrisoare p i e r d u t de Caragiale, n regia lui Ale x a n d r u C o l p a c c i , i U n d u m a n a l p o p o r u l u i de Ibsen, spectacol ncredinat r e g i zorului Alexa Visarion, invitatul nostru. P u b l i c u l ordean e e x t r e m de a m a t o r de c o m e d i e i d e c o m e d i e m u z i c a l , n c o n secin ne-am nscris n p l a n Madame S a n s - G n e a l u i S a r d o u . ...i, s n u u i t m manifestarea ordean, cu caracter r e p u blican, Sptmna teatrului scurt, p e n t r u care am nceput pregtirile. L a secia m a g i a r , a n u n B l n y S a n dor, secretar literar, p r i m u l gong a l unei p r e m i e r e v a bate p e n t r u Jocul de I o n Bieu. I n c o n t i n u a r e , K i r I a n u l e a , p r e lucrarea scriitorului maghiar Mehes Gyrgy dup Caragiale, n viziunea r e g i zorului Farkas Istvan. I n proiect, M i n c i u n a b i n e f c t o a r e , pies o r i g i n a l de S z e k e l y J a n o s , i, d i n d r a m a t u r g i a c l a s i c u l u i ordean Szigligeti d, O r f a n a . N e m a i p r o p u n e m N u n t a n.sngerat d e L o r ca, piesa dramaturgului maghiar din R. P . U n g a r i a , C s u r k a Istvan, T i m p u l u z e a z t o t u l , p r e c u m i T a n g o d e M r o zek, m o n t a r e promis de r e g i z o r u l A l e x a n d r u Colpacci. Mircea Bradu, dramaturg, directorul Teatrului : Ce reprezint I n i m a ? O nou pagin dramatic inspirat din i s t o r i a noastr. M i - a m propus un c i c l u de piese pe aceast t e m , d i n c a r e a m scris pn acum A p p u l l u m , Noapte a l b , V l a d epe n i a n u a r i e , H o t r r e a , cea d i n u r m dedicat a c t u l u i I n d e p e n d e n e i d i n 1877. I n I n i m a n c e r c s o g l i n d e s c l u p t a m a s e l o r i a i n t e l e c t u a l i l o r d i n

Teatrul de Stat din Trgu Mure


Dan Alecsandrescu, regizor, d i r e c t o r u l Teatrului : L a finele l u n i i septembrie, dou premiere inaugurale : Floriile unui g e a m b a d e S i i t A n d r a s , l a secia r o m n n r e g i a s u b s e m n a t u l u i i n s c e n o g r a f i a l u i M i r c e a M a t c a b o j i . Protagoniti, M i h a i Gingulescu, Ion Fiscuteanu, Mioaela Cara cas. i N o a p t e a p e a s f a l t d e T h e o d o r M n e s c u , l a secia m a g h i a r , n r e g i a l u i H u n y a d i A n d r a s . Protagoniti : Ferenczy C s o n g o r i B o r b a t h O t i l i a . A m b e l e s p e c tacole v o r f i jucate la Sala m a r e a tea trului. i l a S a l a m i c ? T o t n premier, piesa Fcaterinei Oproiu, I n t e r v i u , n regia Raluci IorgaM n d r i l i n s c e n o g r a f i a T e o d o r e i D i nulescu. Reporterii ? M e l a n i a U r s u i A l e x a n d r u M o r a r i u , doi actori p l i n i de d i n a m i s m . A l t e proiecte ? U n t u r n e u n v e s t u l rii : D o m n i oara N a s t a s i a d e G . M . Z a m f i r e s c u , s p e c t a c o l a l seciei m a g h i a r e , i P o v e s t e a d u l g h e r u l u i d e R a d u S t a n c a , m o n t a r e a sec iei r o m n e . Ce ne poate spune r e g i z o r u l Dan Alecsandrescu despre Floriile unui geamba ? S c r i i t u r a l u i Siit A n d r a s oblig l a spectacole bune, de c a l i t a t e . I n cadrul strict i s t o r i c o f e r i t de pies, n o i c o n c e pem u n spectacol care s s t i g m a t i z e z e d e s p o t i s m u l , oprelitile n calea d e z v o l trii fireti, n o r m a l e , a o m u l u i .

www.cimec.ro

17

T r a n s i l v a n i a , p e n t r u cauza U n i r i i c u ara. C a i n H o t r r e a , a p a r i a i c i f i g u r i a u tentice, civa m e m o r a n d i t i , L u c a c i u , Ra i u i a l i i . I n i m a " s i m b o l i z e a z c u m declar u n p e r s o n a j , ntr-un d i s c u r s unitatea t u t u r o r romnilor. Fiecare o m a r e o s i n g u r p a t r i e , aa c u m a r e o s i n gur inim.

Teatrul Maghiar de Stat din Sfntu Gheorghe


S y l v e s t e r L a j o s , d i r e c t o r u l T e a t r u l u i , ne a n u n c n p r i m a parte a stagiunii spectatorii v o r vedea Noaptea pe asfalt de T h e o d o r Mnescu, n premier a b s o l u t, r e a l i z a t d e C o n s t a n t i n C o d r e s c u , r e gizor-oaspete ; urmeaz Fundaia de A . B u e r o V a l l e j o , n regia l u i Seprdi K i s s A t t i l a , C a i n i A b e l d e S i i t A n d r a s , n d i r e c i a d e scen a l u i V l g y e s i A n d r s , i L o g o d n i c u l n e s t a t o r n i c d e T a m a s i A r o n , spectacol ncredinat v e t e r a n u l u i regizor T o m p a Mikfls. N e - a m a d r e s a t l u i C o n s t a n t i n C o d r e s c u , p r o f e s o r , eful c a t e d r e i de actorie la Institutul Szentgyorgyi I s t v a n " d i n T r g u M u r e , secia r o m n , regizorul spectacolului Noaptea pe asfalt. Constantin Codrescu : N o u a pies a l u i T h e o d o r M n e s c u este o d r a m a r d e n t , d e i d e i i d e f i n a n a l i z p s i hologic, avnd n c e n t r u o m u l care caut a d e v r u l , o m u l care gndete l i b e r de p r e j u d e c i , g a t a s-i s a c r i f i c e l i n i t e a i confortul, p e n t r u a dobndi d r e p t u l la proclamarea adevrului aflat. I n jocul dia lectic a l contradiciilor, n i se nfi eaz, t o t o d a t , i m o m e n t u l d e e r o a r e , s e s i z m i p o z i i a u n u i o m c a r e poate grei tot n numele adevrului. Ca om de teatru, care am montat nenumx-ate p i e s e p e n e n u m r a t e scene r e g i a n u e, p e n t r u m i n e , u n c a p r i c i u , o p r a c t i c d e 28 d e a n i , n c e i t r e i z e c i d e a n i a i m e i d e t e a t r u i n s r e m a r c calitatea c o l e c t i v u l u i de la Sfntu Gheor ghe. U n c o l e c t i v d i s p o n i b i l , r e c e p t i v la n o u , c u o a m e n i c a r e i respect m e s e r i a .

E u g e n L u m e z i a n u (n d i r e c i a d e scen a l u i I o n M a x i m i l i a n ) i N u toi n e n a t e m l a aceeai v r s t d e T u d o r P o p e s c u ( r e g i a , C o n s t a n t i n D i n i s c h i o t u ) ; m a i a v e m n s t u d i u i a l t e p i e s e a l e ' u n o r d e b u t a n i . . . U n t e a t r u norocos p e n t r u debutani. A l t e teatre ndrznesc m a i puin. Avei, de a c u m , r u t i n a noului... N e p l a c e s-i d e s c o p e r i m n o i pe c e i c a r e se i z b e s c d e r u t i n a a l t o r a . D i n d r a m a t u r g i a u n i v e r s a l , ce a i descoperit ? Piesa l u i L e o n i d A n d r e e v Cel care primete palme. Regia o v a semna I o n M a x i m i l i a n . De asemeni, ne pregtim p e n t r u cea de-a d o u a e d i i e a F e s t i v a l u lui de t e a t r u p o l i t i c , p e n t r u Colocviul despre a r t a comediei de la Galai (unde v o m p a r t i c i p a c u C e r c u l ptrat de V. Kataev) i p e n t r u S p t m n a teatrului s c u r t d e l a O r a d e a (o p i e s d e E u g e n Lumezianu).

Teatrul Dramatic Bacovia din Bacu


C a r o l Isac, secretarul l i t e r a r , ne c o m u n i c afiul s t a g i u n i i : Nou premiere, dintre care trei titluri inedite : Iancu, domnul moilor de Stelian Vasilescu, S u s p i c i u n e a d e t e f a n O p r e a i F t - F r u mos d i n t e i , dramatizare dup M i h a i E m i nescu de Const. P a i u . C a p i t o l u l piesei o r i g i n a l e e c o m p l e t a t c u I n t e r v i u de Ecatarina Oproiu, iar dramaturgia univer sal e b o g a t reprezentat prin Cehov (Trei surori), Shakespeare, ( C u m v p l a ce), B r e c h t (Opera de trei parale) i Lcipe de V e s a , c u u n t i t l u neprezentat pe scene'e noastre. P r o d i g i o s u l p r i n c i p e . Icn Olteanu, regizorul piesei Iancu, d o m n u l moilor de Stelian Vasilescu, spectacolul inaugural al stagiunii bc u a n e , n e decfair : Piesa l u i S t e l i a n V a s i l e s c u evoc u n c a pitol dramatic d i n lupta romnilor d i n T r a n s i l v a n i a , p e n t r u d r e p t u r i naionale. Iancu este un adevrat simbol al luptei pentru eliberarea social i naional. I n pies n e este r e l e vat ncercarea revoluionarilor romni i a c e l o r m a g h i a r i d i n p c a t e e u a t d e a se u n i n l u p t a c o m u n p e n t r u d r e p t u r i s o c i a l e i p o l i t i c e , p r e c u m d e s f i i n a r e a e r h i e i , tergerea r o b o t e i , ne p l a t a p m n t u l u i , ncercare sabotat de clasele stpnitoare maghiare. Colaborez c u T e o d o r a D i n u l e s c u (deco r u r i ) i M a r i a B o r t n o v s c h i ( c o s t u m e ) , i a r n distribuie a m apreciai a c t o r i b c uani Liviu Manoliu, Liviu Rus, Constantin Coa, Sic Stnescu, F l o r i n Gheuca, Constantin Constantin, Radu MUeeanu, M i h a i Drgoi etc.

Teatrul Dramatic din Constana


Romeo Profit, secretarul literar al Tea trului : L a C o n s t a n t a , s t a g i u n e a a b i a s-a n cheiat, u l t i m e l e p r e m i e r e f i i n d cele l a n sate l a Serile de t e a t r u a n t i c : Legendele A t r i z i l o r , n r e g i a l u i S i l v i u Purcrete, i F n t n a B l a n d u z i e i , n d i r e c i a d e s c e n a l u i Constantin Dinischiotu. Ne pregtim intens p e n t r u n o i ridicri de cortin : m a i nti. piese o r i g i n a l e , d e c i , p r e m i e r e absolute : S c a u n u l pe r o t i l e de

18

www.cimec.ro

Teatrul Victor Ion Popa" din Brlad


A c t i v i t a t e intens, pe antier, m a i m u l t e s p e c t a c o l e . P r i m u l g o n g : D-ale c a r n a v a l u l u i d e C a r a g i a l e . R e g i a , A d r i a n L u p u i M a g d a l e n a K l e i n , scenografia, R a d u Corciova, muzica, Iosif Hertea. Intenionm n e s p u n a u t o r i i s p e c t a c o l u l u i s n fim p u b l i c u l u i brldean o l u m e scoa s, o c l i p , d e s u b c o l b , o l u m e c u o v e selie frenetic, d a r forat, artificial, p e trecerea u n o r fantoe. O distribuie tnr va asigura, sperm, succesul reprezenta iei", n repertoriul stagiunii, primele t i t l u r i : F i r e de poet d e O ' N e i l l , C i t a d e l a sfrmat de H o r i a L o v i n e s c u , regia C r i s t i a n N a c u , i D a d e G a b r i e l A r o u t , t e x t n p r e m i e r pe ar, n r e g i a l u i A l e x a Visarion.

Teatrul de Nord din Satu Mare


Secia r o m n Mihai Raicu, regizor : nceputul de stagiune nseamn e m o ie, d a r n s e a m n i b u c u r i i i s p e r a n e : piese n o i , r o l u r i n o i , s a r c i n i n o i de p r o d u c i e . I n t r - u n c o l e c t i v m i c , ca a c e l a a l seciei r o m n e d e l a T e a t r u l d e N o r d d i n S a t u M a r e ora c u tradiii c u l t u r a l e , c u public divers repertoriul noii stagiuni p u n e , n m o d e v i d e n t , d p r o b l e m a g u s t u l u i . N u n e p u t e m m u l u m i s a v e m n s t a l u r i n u m a i pe i u b i t o r i i s t a t o r n i c i a i t e a t r u l u i , adic p u b l i c u l deja constituit, c i t r e b u i e s p t r u n d e m ct m a i a d n c n m a s a s p e c t a t o r i l o r p r e z u m t i v i " i s-i transformm ntr-un p u b l i c p e r m a n e n t , stabil. C u a c t o r i i , p u i n i , d e c a r e secia r o m n d i s p u n e n p r e z e n t , v o m n c e r c a s r e a l i z m u n r e p e r t o r i u v a r i a t i, t o t o d a t , interesant. S t a g i u n e a n o a s t r se d e s c h i d e c u d o u p r e m i e r e : G o a n a de P a u l I o a c h i m (regia, Nicoleta Toia ; scenografia, Vasile Rotaru) i M i c u l i n f e r n de M i r c e a t e f n e s c u (o m a g i u aniversar adus autorului), n regia s u b s e m n a t u l u i i n scenografia Deliei I o a n i u . V o m relua spectacolele Scene din viaa unui b d r a n de D u m i t r u S o l o m o n , J o s m a s c a , b a l a u r e d e C o s t i n P o p e s c u i Oraul nostru de T h o r n t o n W i l d e r . Pe parcurs, v o r i n t r a n l u c r u D r a g o s t e p e r i c u l o a s d e T h e o d o r M n e s c u i Intlnire la Senlis de Jean A n o u i l h , a m bele, n regia l u i I o n Deloreanu. P n la 31 d e c e m b r i e 1978, n e p r o p u n e m s r e a l i z m i u n b a s m n v e r s u r i d e V a l e n t i n A v r i g e a n u : t n noaptea c n d se s c h i m b anul. P e n t r u a doua parte a stagiunii, a m p r o i e c t a t u r m t o r u l afi : D i m i n e a a , l a p r n z i s e a r a de M a r i n S o r e s c u , C a s a m a r e d e I o n D r u , A l c h i m i e i d r a g o s t e d e G i o r d a n o B r u n o i C a s t e l u l d i n C a r pai de A n d a B o l d u r , dup Jules Verne. P a r a l e l , S t u d i o u l n o s t r u i v a r e l u a a c tivitatea cu recitaluri din Blaga, Minul e s o u i poei s t m r e n i . Secia m a g h i a r Acs Alajos, directorul Teatrului : S t a g i u n e a se d e s c h i d e c u G a i e l e d e K i riescu, n r e g i a N i c o l e t e i T o i a , c o n f o r m dorinei noastre de a o f e r i o c o m e d i e c l a sic r o m n e a s c p e n t r u m a r e l e nostru public. A v e m pe afi Tango de M r o z e k , N o i , b r b a i i d e M oh es G y r g y i D i a m a n tele n e g r e d e c l a s i c u l m a g h i a r J o k a i M o r . N e p r e g t i m s s r b t o r i m , n l u n a o c t o m b r i e , c e i 25 d e a n i a i seciei m a g h i a r e

Teatrul Municipal Mria Filotti" din Brila


Gheorghe Lupacu, secretarul literar :

P r i m u l g o n g : O m u l din baie, p r e m i e r absolut, pies d e M i r c e a R a d u I a c o b a n , c a r e t r a t e a z , c u p a s i u n e i m a t u r i t a t e , o p r o b l e m d e e t i c , i, a n u m e , c o n f l i c t u l d i n t r e contiina revoluionar i r u t i n . I n s c e n o g r a f i a l u i R a d u C o r ciova, regizorul Gheorghe M i l e t i n e a n u a ncredinat r o l u r i l e p r i n c i p a l e a c t o r i l o r Pe tre Simionescu, Petre Cursaru, M a r i l e n a Negru, A n a Crisi. Alte aciuni deosebite, d i n parte a s t a g i u n i i ? prima

I n colaborare cu actorii amatori, tea t r u l n o s t r u a nscris n r e p e r t o r i u piesa ntr-un act a l u i I . D. e r b a n , P r a g u l contiinei civice. R e g i a aparine t n r u l u i ino G e i r u n . C o n f o r m o b i c e i u l u i ncet enit a i c i , v o m j u c a l a a n t i e r u l n a v a l , l a Uzinele Progresul" etc. P r e m i e r a , desi gur, v a avea loc ntr-un c a d r u m u n c i t o resc. A p o i , M a r i u s P o p e s c u v a d a p r e miera Anecdotelor provinciale ale l u i V a m p i l o v , n scenografia O l i m p i e i Damian-Ulmu. V o r evolua actorii Ruxandra Petru, Mircea Valentin, Nicolae Budescu, Elena A c i u , N . C i o r o i u .

www.cimec.ro

19

i d e c e n i u l d e a c t i v i t a t e a seciei r o m n e , u n e v e n i m e n t i o s r b t o a r e c o m u n e , p e c a r e n d j d u i m s l e o n o r m , p r e z e n t n d p u b l i c u l u i n o s t r u celle m a i i z b u t i t e specta cole d i n u l t i m e l e dou s t a g i u n i , alturi de noile premiere. N e pregtim p e n t r u u n t u r neu n Valea J i u l u i , cu spectacolul muzical P i a n j e n u l d e A . d e H e r z , o reuit a r t i s tic m a i veche a c o l e c t i v u l u i n o s t r u , c a i p e n t r u u n alt turneu, cu comedia 1, 2, 3 d e M o l n a r F e r e n c , n j u d e e l e C o v a s n a i H a r g h i t a .

piesa d e d e b u t a l u i C o n s t a n t i n Cublean, n regia l u i N i c u Gheorghe, tnr regizor de f i l m , care, l a rndul su, debuteaz n teatru. L a secia r o m n m a i p r e g t i m , p e n t r u nceputul acestei s t a g i u n i , C l i p a de V i r g i l Stoenescu, d u p r o m a n u l l u i D i n u S r a m , n d i r e c i a d e scen a l u i G e o r g e T e o d o r e s c u i n d e c o r u r i l e l u i T o d i C o n stantinescu. D e asemenea, v o m relua F e d r a , n m o n t a r e a l u i A u r e l i u M a n e a i n scenografia Clarei Manea. I n rolul Fedrei, Anca Neculce-Maximilian, Hipol i t , A l e x a n d r u B l a n . L a secia g e r m a n . Jocul d e I o n Bieu. Regizorul Hanns S c h u s c h n i g i s c e n o g r a f a M a r i a B o d o r r e pet Mirosul nebun a l finului proaspt cosit, p i e s a s c r i i t o r u l u i d i n R . D . G . R u d y S t r a h l . A l t e proiecte, Mielul turbat de A u r e l B a r a n g a i u n t i t l u d i n r e p e r t o r i u l clasic : Inelul l u i Gyges de F r . Hebbel, pies ncredinat regizorului-oaspete Henri Simon din Hamburg. trecut, voi aduce acum o premier pe ar : D a . pie sa scriitorului francez Ga briel Arout ; un text an gajat, despre responsabili tatea omului n faa isto riei, o pies cu dou per sonaje, manipulate iniial de naziti, n scopul de a le determina s se distrug reciproc, i care sfiresc prin a se solidariza, spunnd Nu" fascismului i Da" solidaritii oprima ilor. Pregtesc acest spec tacol pentru ediia din acest an a Colocviului de regie i, fr ndoial, pen tru publicul brldean.

Teatrul de Stat din Sibiu


Gheorghe Diu, preedintele C o m i t e t u lui oamenilor muncii, anun : P r i m u l spectacol l j u c m n faa p u b l i c u l u i d i n Copa-Mic : Provincialii,

La ce lucreaz regizorii?
Rspund : Alexa Visarion Alexandru Colpacci Kineses Elemer Nicoleta Toia Nicolae Scarlat Alexandru Tocilescu
20

Alexa Visarion
M pregtesc pentru montarea Vilcgiaturitilor de Gorki la Teatrul Ciu leti. O pies-examen pen tru trupa teatrului i pen tru programul slii Ma jestic. Un program ce in clude texte majore, omo genizarea trupei, prezena regizorului creator. Piesa va favoriza cristalizarea valorilor i a ctigurilor trupei, cu care am colabo rat i la realizarea altor spectacole, mbogirea ei, prin prezena n distribuie i a unor oaspei, inter prei invitai din alte tea tre. Pentru mine, specta colul va nsemna o explo rare serioas a complexu lui teritoriu gorkian. M mai gindesc la pie sa lui Ibsen U n duman al p o p o r u l u i , propunerea Tea trului de Stat din Oradea, i la L o r e n z a c c i o , un Mus set pe care doresc de mul t vreme s-l montez la Giuleti. Dar stagiunea o voi inaugura la Brlad, teatrul-gazd al colocviilor noastre de regie, n care, conform promisiunilor, ar trebui s vin s lucreze ct mai muli directori de scen. Dup Puterea i A d e v r u l , lucrat aici anul

Alexandru Colpacci
P e masa" mea de lucru, trei mari montri : Ast s e a r se i m p r o v i z e a z (Pi randello), O scrisoare pier dut (Caragiale), Tango (Mrolek). Toate trei, la Oradea. Spectacolul Pi randello va fi, cred i sper, o reprezentaie spe cific Teatrului din Ora dea. Scenariul avnd o canava oarecum liber, discutm, deci, despre viaa teatral din oraul nostru,

www.cimec.ro

iar in msura in care exist un numr de aur", facem legtura ntre ceea ce ne preocup i frmntrile teatrului, ale artei scenice, n timp. Aadar, o confesiune colectiv despre munca i viaa noastr, le gat nemijlocit de ceea ce iubim n viaa teatral. mpreun cu arhitectul scenograf Dan Jitianu, am conceput decorul, care re prezint Teatrul de Stat din Oradea, la alt scar. Spectacolul va fi deschis, in funcie de modificabil, specificul spectatorilor res pectivi. Pentru fiecare sce n avem dou-trei varian te i cutm s le unim printr-o linie medie. Teo retic, ca s spun aa, acest Pirandello va fi un prilej s expunem la cald" cu trile noastre. M bucur c ntreaga distribuie, n care conlucreaz actori din diferite generaii, are ace lai apetit marcat pentru improvizaie. Sper ca pe scen s ne ntlnim cu spiritul autorului, acest clasic al teatrului modern ; spirit, spectacolul n acest va avea mereu o via li ber, de sine stttoare. Cred in libera i creatoa rea evoluie a reprezenta iei noastre, urmnd ca re gia s-o fac" interpretul Regizorului din pies.

Aciunea ceputul insngerate

se petrece secolului...

la

...asemntoare

Nunii

Nicolae Scarlat
I n aceast stagiune, tot n u m a i piese romneti? Amintesc c, n ulti mii ani, din 12 premiere, nou au fost cu piese din dramaturgia naional. firesc s-mi continui pro gramul. Concret, voi per severa n aciunea de re aducere pe scen a teatru lui lui Mazilu, scris mai de mult, i voi continua reprezentarea dramatur giei lui D. R. Popescu. Prima O montare ? pierdut. montrii scrisoare

de L o r c a ?

Nu chiar. Dar, apropo, voi regiza in aceast sta giune i N u n t a n s n g e r a t .

Nicoleta Toia

Kineses Elemer

Ce ne oferii, ceput de stagiune ?

la

Voi monta, la secia romn a Teatrului din Tg. Mure, Ciodrlia de Anouilh, iar la secia ma ghiar, Potalionul rou de Krudy Gyula. Aceasta din urm, o poveste grav despre dragoste i moarte.

Am n fa o stagiune extrem de ncrcat, n care figureaz cteva res trecut. La tane" de anul Satu Mare, lucrez Goana de Paul Ioachim, la secia romn, i G a i e l e , la sec ia maghiar. Pentru Tea trul din Sibiu, a crui an gajat snt, am pregtit un text n versiune personal dup Calderon (Casa cu d o u i n t r r i i D o a m n a n e v z u t ) , spectacol progra mat pentru prima jumtate a stagiunii. M preocup, de asemenea, un spectacol de balade romneti. Este o veche obsesie, concreti zat prin diverse motive populare, producii de ri tual, cntece de nunt, bo cete, pe care le-am introdus n unele montri mai vechi. Cred c elementele de cultur popular, ce in de un folclor autentic, ne artizanal, pot mbogi spectacolele noastre, dndu-le un relief deosebit. Am elaborat, de asemenea, o dramatizare dup roma nul lui Platon Pardu, Ore de diminea, lucrare predat Teatrului Giuleti. Este unul dintre cele mai interesante romane con temporane, inspirate din viaa i munca activitilor de partid, i, totodat, un roman foarte teatral", dezvoltnd dialoguri i stri dramatice foarte sce nice.

Reeditare a trgumureene ?

Propunerea a venit din partea Teatrului Dra matic din Galai i, ini ial, i-am rezistat. Se scursese prea puin timp de la premiera din Tirgu Mure. Dar, vznd i alte montri cu capodopera caragialean, i dndu-mi seama c spectacolul din Trgu-Mure s-a jucat pu s-o reluin, am acceptat crez". Nu un remake", fi rete acest lucru nu e posibil dar pstrez ideea excelentului decor conceput de Dan Jitianu. Ce v a f i n o u . n aceas t Scrisoare pierdut ? Noi vor fi spectatorii. Universalitatea lui Cara giale, venica surpriz, e n text, n substana i n litera lui. Nu e nevoie s-l transput n alt epoc ca s-l inovezi" ; nu poi tia o virgul, cu att mai pu de graie 1884... in anul Cred c ntr-o oper de Caragiale nu se poate ino va dect expunnd ct mai pregnant nemrginitele profunzimi ale textului, valorificnd replica... Co lectivul glean, n mijlo cul cruia ncep a treia stagiune, are ncredere n gndirea mea teatral i m bucur c-mi acord ntreg sprijinul, n vede rea realizrilor noastre co lective.

www.cimec.ro

21

Alexandru Tocilescu
Mi s-a propus, n re pertoriul stagiunii teatru lui din Piteti, Dragonul de var i O n o a p t e f u r t u n o a s de Caragiale. Tea trul Giuleti m-a invitat s montez ngerul btrn de Alexandru Sever, o pie s la care m gndesc de cnd a aprut. Pe afiul meu personal" mai figu reaz M t i l e rupere de Leonid Andreev, o alt scriere de puternic expre sivitate teatral care m obsedeaz.

Caragiale revine, n acest a n , n p r o i e c t e l e r e g i z o r i l o r notri t i n e r i . C u m va arta Caragiale al dumitale ? Altfel dect al celor lali, i totui... neschimbat n esen. A i cSttigiat d o u p r e m i i n stagiunea trecut ; ce semnificaie a u p e n t r u dumneata ? Ele confirm ataa mentul meu fa de teatrul romnesc i fa de dra maturgia original ; tot odat, snt un argument mpotriva celor care zic c e mai uor s faci un Shakespeare cu muzic de ct spectacole cu piese de actualitate.

Cum vezi pe scen ngerul btrin ? Ca un punct de ve dere al nostru, contempo ran, despre un trecut tra gic. Ca o judecat a tim pului nostru, ca un punct de vedere al vieii despre crim i moarte. Piesa se petrece n cel mai macabru loc al lumii : n camera de autopsie, in morga la grului morii de la Auschwitz ! Aceast sinis tr imagine-document tre buie s intre acum n sfe ra esteticului, s o trans formm n imagine sceni c. Nimeni s nu fie sur prins, dac voi folosi mu zica !

Anchet realizat de MIRA IOSIF, n colabo rare cu CONSTANTIN RADU-MARIA i IONU NICULESCU. Informaiile din teatre au fost culese n perioada 321 august 1978.

P O S T - S C R I P T U H

15 septembrie t primul gong al stagiunii a btut n Capital, un gong simbolic, care, la ceasurile amiezii, a oprit pentru o clip vuietul mainilor. La clubul platformei industriale U.R.E.M.O.A.S., Teatrul Giuleti a jucat, n faa colectivului de oameni ai muncii, ieii din schimbul de diminea, G o a n a d e Paul loachim, spectacol semnat de Alexa Visarion, reprezentativ pentru ceea ce numim, pe scurt, temele actualitii". Desprindem, n pri mul rnd, semnificaiile, sensurile mai adinei ale ceremonialului din momen tul inaugural, care consolideaz o tnr tradiie : razele primelor reflectoare se aprind ziua ntr-un spaiu al muncii i al dezbaterilor, populat de oamenii muncii. Teatrul vine la publicul su, care-l primete n haine de lucru, srbtorindu-i sufletul. Teatrul i pregtete astfel spectatorii, care vor veni, alt dat, n haine de srbtoare, s asiste, n ambiana festiv a slii de spectacol, la miracolul muncii artistice. Iat afiul bucuretean al primei zile : Teatrul Naional, Coana Chir i a i T r e p t e l e i u b i r i i ; Teatrul Bulandra, R c e a l a de M. Sorescu i I n t e r v i u de E. Oproiu ; Teatrul Nottara", M i c u l i n f e r n de M. tefnescu i C r a i i d e C u r t e a V e c h e , dup Mateiu Caragiale; Teatrul Ion Creang", S c u f i a c u t r e i i e z i de Al. Popovici. Piese i spectacole care merit, fr ndoial, s fie reluate i prezentate n continuare, dar, toate, montri ale anilor trecui. Titluri noi aflm la Teatrul Mic, [la Teatrul de Come die. Aici, premierele nnoad o tradiie relativ recent recitaluri rea lizate de cte o vedet i promitoare n bucurii artistice. (Nu minimali zm n nici un fel recitalurile. Dar nu este oare normal ca, alturi de reci taluri, cei mai buni actori s deschid stagiunea, din prima sear, n fie care teatru, cu roluri pe msura lor, n piese noi ?) Alte premiere bucuretene : la T.E.S., C i n e se t e m e d e . . . R o m e o i J u l i e t a , de H. Eliad i B. Friedman, i G e n e r o a s a f u n d a i e d e A. B. Vallejo la Teatrul Naional. Nu e, totui, puin ? se ar Ce rezult de aici vor fi prezentat fi normal ca fiecare ? Firete, pn la 15 octombrie i teatrele bucuretene publicului -Capitalei cu premierele promise... Dar teatru s aib pentru fiecare sal ! cel puin o

22

www.cimec.ro

premier absolut (sau pe ar) pregtit i mpachetat" peste var (nu bifat" ca premier a stagiunii ncheiate, i apoi a stagiunii noi, cum a pro Nottara", de pild, c u C r a i i d e C u r t e a V e c h e , prezentat la cedat Teatrul 12 mai, consemnat de mult n aceste pagini, i reprogramat ca premier n 15 septembrie ! ) . Ar fi normal ca stagiunea estival s fie astfel organizat, nct s nu stnjeneasc deschiderea de toamn, ar fi normal ca i concediile (i planificate, nct stagiunea s se inaugureze, aa cum filmrile !) s fie astfel ateapt publicul, cu spectacole n premier. Snt acestea soluii la ndemna teatru. Nu cumva o pruden exagerat, politica neasumrii nici unui fiecrui r i s c superficialitatea n alctuirea" repertoriului mpiedic buna desfurare a pregtirii din timp a stagiunii nbi ? Credem c ar fi necesar, aici, i inter venia mai decis a Comitetului de cultur i educaie socialist al Muni cipiului Bucureti, pentru ca deschiderea stagiunii n Capital s aib carac terul cuvenit i ateptat de p u b l i c u l bucuretean. o a m e n i i de t e a t r u i c i t i t o r i i s c o m u n i c e r e d a c i e i o p i n i i l e Invitm asupra repertoriului stagiunii, precum i e v e n t u a l e l e lor propuneri.

lor

Stagiunea Teatrului Na ional din Bucureti se des chide cu V i f o r u l I u i Delavrancea. Ast sear" are loc a 78-a reprezentaie (premiera : 26 nov. 1909). i-au pstrat rolurile de la premier C. Nottara (Luca Arbore), Iancu Petrescu (Carab), Iancu Brezeanu (Mogrdici). tefni este A. Critico. Este, cu ade vrat, o deschidere sr btoreasc a stagiunii... Seara, nc mai putem merge la parcul Oteteleanu, unde trupa Teatrului nostru" joac repertoriu de var". Totui, Sic Alexandrescu trebuie s se pregteasc de toamn, Teribilul impresar Lic Teodorescu l ateapt zil nic pe N. Soreanu s ias de la repetiii. Vor pleca n turneu cu piesa lui A. de Herz, O m u l d e z p a d . L i c pretinde c s-au vndut deja toate biletele, n mul tele localiti de turneu... Un proiect care nu se va traduce n via : Teatrul autorilor dramatici. Deo camdat, Sic Alexandres cu, generos, ofer o sal. Tudor Muatescu ofer P a n a r o l a . Membrii Socie tii" vor oferi, i ei, pie se ! Atunci..^ La Gara de Nord au tras la peron va goanele lui Tnase. ncepe

R a m p " a c u m 5 0 d e a n i

s e p t e m b r i e 1 9 2 8

lungul turneu de toamn... La lai, stagiunea Na ionalului se deschide cu drama lui V. Cosmovici, M i i r o n O o s t i n . Presa e osti l. Intrigi, Soare Z. Soare a montat, la Naional, n genul commediei dell'arte", P r i n e s a T u r a n d o t . E l a v zut spectacolele lui Reinhardt i Vahtangov i pro pune o interpretare inedit a piesei. Asistm la un act de cultur teatral. Soare nu-i dezminte faima de nnoitor. Interprei Morioara Zimniceanu, G. Vraca, Romuald BulfinskL.. Dei autorul (adic Victor Eftimiu) suprave gheaz de aproape repeti iile", Puiu Iancovescu nu va putea fi oprit s lase

balt premiera de la tea- . trul soilor Bulandra, cu O m u l care a vzut m o a r t e a ! [O tiu din memoriile lui Sic Alexandrescu !] Deocamdat, ghiduul Puiu repet, clocind surpriza. Bie tul Tony Bulandra va n Vagabondului in va rolul noaptea din ajunul premie rei ! Program ambiios la Naionalul bucuretean : Shakespeare, Ibsen, Shaw, Molire... Se anun repe tiii. Maria Filotti va ap rea n F e m e i a mrii, iar Aura Buzescu i George Vraca, n R o m e o i J u l i e t a . # N. Leonard deplnge soarta operetei. Plecai din sala Teatrului Lyric", ac torii de operet au luat cu ei doar amintirea marilor succese de la nceputul veacului. E, desigur, o justificare sentimental a crizei reale prin care trece genul, Tudoric Mua tescu se ntoarce, n fine, de la mare. In tren, are timp s scrie un dicio nar maritim". Ce este, bunoar, v a l u l ? Este un produs al poeilor ca s rimeze cu m a l u l cnd ocetia compun poezii ma rine".
1

I.

www.cimec.ro

23

l
msuri i greuti. Cu subi ectivitate, uneori, fiindc oa meni sntem, nu maini de calcul. $i cu o posibil chi me de eroare, fiindc, oame ni fiind, nu sntem exempla rele desvlrite ale speei. Dar, deasupra tuturor lipsu rilor i slbiciunilor fiecru ia dintre noi, cu dragoste, cu o imens dragoste pentru obiectul exerciiului nostru critic, cu nendoielnic cin ste i c u r e s p e c t pentru toi cei care sviresc i desvresc actul creaiei teatra le. Dac e s criticm", cum zicem de obicei, o pie s nou, o facem, nu fr respect pentru pies sau pentru autorul ei, c i din res pect pentru ntreaga drama turgie. Dac e s spunem c nu ne este pe plac un spectacol, o spunem nu fr respect pentru cei care l-au fcut s arate aa, ci din respect pentru arta specta colului. Dac spunem unui regizor c e pripit, unui ac tor c e superficial, unei ac trie c e sisil. unui sce nograf c e pictor de gang. unui director c e neprice put, unui organizator c e ginar, o facem, repet, din marele nostru res)ecl pen tru toi ceilali, care au ta lent, care muncesc pe brinci. care tiu ce e inuta morala i datorit crora ne putem oricnd i oriunde mndri cu teatrul romnesc. Respectul o noiune fundamental a relaiilor u mane evoluate ; respectul 0 noiune care nu ptrunde n sfera esteticului, ca o component, dar care poale influena dinafar, hotrtor ; respectul ni-1 d a t o rm reciproc. Iat de ce, dind respectul cuvenit celor cu care ne a flm mereu n dialog, atep tm, la rndu-ne, s ne fie respectat strdania, n toa t modestia i onestitatea ei. Nimic altceva, dect respect. Preuirea, dac e s fie, vi ne ea i singur, cit i cui 1 se cuvine.

VIRGIL MUNTEANU

Cu

respect, deocamdat...
Att cit ne st n puteri, att cit ne ine inima, att ct ne duce mintea, att cit ne dicteaz contiina, sn tem mereu datori s facem i s refacem ecuaia teatrup u b l i c , cea mai n msura s dea relief coninutului politic-educaliv al vieii tea trale. Un spectacol excepional jucat ntr-o sal goal e un nonsens. Un spectacol de-a dreptul prost, jucat ntr-o sal arhiplin, e o absurdi tate. Un spectacol excepio nal jucat ntr-o sal arhipli n e tot ce dorim cu toii. o situaie ideal, ctre ca re tindem mereu. Nu e un drum scurt, nu e un drum neted, nu toi l tiu, nu toi l calc. Cine crede c meni rea noastr este s fim fc tori de socluri, pe care tot noi s nlm statui de fum, se inal. n statutul criticii teatrale nu scrie, la nici un punct, c intr n obligaia vreunu ia dintre breslai s.i apla ude cnd trece poticnindu-se, icnind, din an n an, cu lungi popasuri, cutind scurttura, cte unul care crede, fr temei, c pete cot la cot cu ceilali. Rostul criticii teatrale e altul. Mai nalt, mai cuprin ztor, mai nobil. Critic par tizan ? Da, firete, dar par tizan a noului, partizan a ceea ce e mai naintat, par tizan a ceea ce reflect cit mai fidel i ntr-o expresie strlucit imperativele vieii noastre spirituale. Pe aceast credin se cl dete tot ce ntreprindem, cu rvn i cu modestie, toi. Cu excepii, fiindc aa e viaa. Cu imprecizii, fiindc unel tele noastre nu pot fi nscri se n sistemul mondial de

Ura, s-a dus vacana, gata cu serile pustii, mergem la teatru ! Ne-am pregtit caiete, i carneele, i fie, avem pix uri noi i inem la indemin Mersul trenurilor". Sntem ca cei mici in primele zile de coal, oare ce ne d ? Meseria noastr de croni cari, aa, derivat, cum o vd unii. aa, consecutiv actului teatral, e o meserie frumoas, e o meserie nece sar i e o meserie de mai toi stimat. Ceea ce ne d elan, ncre dere i bucurie. Practicm meseria noastr de cronicari, poate c nu e chiar inutil s o spun, cu am fost rspunderea cu care investii i care a fost mereu subliniat n mprejurri hotritoare pentru viaa noas tr politic i spiritual, critica teatral practicm att cit ne pricepem, atit cit putem cu un mare res pect pentru teatru, dar i cu un mare respect pentru publind su. Dac va fi s ui tm, mcar o clip, c s p e c t a c o l u l se nate din talentul i sudoarea unei colectiviti complexe, care ncepe cu dramaturgul i sfrete cu cel mai modest cortinier, s ni se poticneasc pixul. Dar, dac va fi s uitm, i mai puin de o clip, c tot ta lentul i toat sudoarea aces tei colectiviti complexe, tot ce se investete ntru furi rea unui spectacol, unui ir de spectacole, unei stagiuni ntregi, absolut tot. se cuvi ne cercetat, acceptat, preuit, aplaudat sau, mai rar. dimpotriv ! din unghiul de vedere, din punctul de vedere al exigenelor, cerin elor, necesitilor, imperati velor publicului, s ni se frng pixul, s se topeasc hirtia, s amuim !

24

www.cimec.ro

Stagiunea 77-78*
(III)
M A R I U S ROBESCU

n faza dezbaterii publice


editnd asupra stagiunii recent n cheiate, a j u n g e m la concluzia c v i a a t e a t r a l , l a n o i , se c o m p u n e dintr-o m u l t i t u d i n e de aspecte, care, abia nsumate, d a u msura adevrat a feno m e n u l u i . Exist, c u alte c u v i n t e , o p r o fuziune de fapte artistice, o diversifi care, o fierbere, d i n m i j l o c u l crora c u g r e u se p o t d e s p r i n d e t e n d i n e g e n e r a l e . C r i t i c u l se a f l , n a c e s t m o m e n t , c a n t o n a t n a n a l i z e p a r t i c u l a r i z a t e i prea p u i n d i s p u s s a n t i c i p e z e f o r a t , a r b i trar, trgnd p r e t i m p u r i u l i n i i l e de c o n t u r . Se p o a t e s p u n e c se s c r i e i se j o a c t e a t r u m u l t i f e l u r i t , p e t o a t e s c e n e l e r i i , i s u r p r i z a r e a l i z r i i superioare, a d m i r a b i l e , te poate n t m p i n a oriunde, n acelai t i m p , o a n u m i t t o l e r a n e s t e tic, o s l b i r e a e x i g e n e i , e s t e i e a v i z i b i l , u n d e t e atepi m a i p u i n . S u r p r i n ztor este c n i c i c r i t i c a n u e o m o g e n , s e m n c, p o a t e , se p r e g t e t e apariia u n u i s p i r i t n o u , n v a l o r i z a r e a spectaco l u l u i teatral. Stabilitatea, sigurana c r i t e r i i l o r ( u n ctig n s e m n a t a l criticii noastre, obinut d i n c o n f r u n t a r e a c u e x p e r i e n e d i v e r s e ) se t r a n s f o r m , l a u n i i , n n g h e a r e a g u s t u l u i . E i l a u d c e e a ce, prost f i i n d (superficial, epigonic), a m i n tete l u c r u r i b u n e d e a c u m c i v a a n i s a u chiar mai vechi. A r trebui, dimpotriv, s s u b l i n i e z e c u r e c e p t i v i t a t e n o u l , c h i a r dac acesta n u e convingtor sub toate a s p e c t e l e d e o d a t . N u - i v o r b , s n t i situaii cnd c r i t i c i i c a d de a c o r d a s u p r a u n o r realizri de excepie, c u m a u fost, de e x e m p l u , spre sfritul acestei s t a g i u n i , spectacolele T e a t r u l u i T i n e r e t u l u i d i n P i a tra Neam. D a r , s r e v i n . O d o v a d c t e a t r u l se afl n faza dezbaterii p u b l i c e " , p e n t r u a m e x p r i m a astfel, n ateptarea o m o l o g r i l o r n e c e s a r e , s n t i n u m e r o a s e l e f e s t i v a l u r i c a r e s-au d e s f u r a t : l a B r l a d * vezi Teatrul" nr. 7 i 8/1978

V a s l u i , la Braov, la Oradea, la Bacu, l a Constana, la Satu M a r e (nici mcar n u s i n t s i g u r c le-am e n u m e r a t pe toate). Discuiile care a u a v u t loc, t i m p de m a i m u l t e zile, n f i e c a r e d i n t r e aceste orae, a u t i n s s e p u i z e z e t e m a t i c a t e a t r a l , a t a cnd-o d i n m u l t i p l e l a t u r i . D e s i g u r , n u a v e m d r e p t u l s a b s o l u t i z m i m p o r t a n a t u t u r o r acestor discuii ( u n e l e a u p r o d u s c h i a r saietatea participanilor), ns u n s p o r d e n a t u r teoretic a fost o b i n u t , f r n d o i a l , p e aceast c a l e , d u p c u m n-au l i p s i t n i c i revelaiile a r t i s t i c e , s u b f o r m a u n o r spectacole deosebite sau a u n o r t a l e n t e ieite d i n c o m u n . S m a i a d u g m f a p t u l c n o u a noas t r d r a m a t u r g i e a n c e p u t , e a n s i , s triasc m o m e n t u l adevrului, p r i n C o locviul naional organizat la Cluj-Napoca. ntr-adevr, n u l t i m i i a n i , a fost p r o dus o cantitate nsemnat de literatur d e s t i n a t s c e n e i . E r a , firete, t i m p u l c a a c e a s t l i t e r a t u r s f i e a n a l i z a t c h i a r de s c r i i t o r i , p e n t r u ca c e r t i t u d i n e a v a l o r i i s a p a r . P r o c e s u l e s t e n c u r s d e desfurare, avansnd c o n f o r m c u e x c e lente premise. D u p c u m se v e d e , n p u i n e c u v i n t e , am formulat u n tablou global al preocu prilor, care, n s t a g i u n e a trecut, au d e f i n i t viaa teatral. C h e s t i u n e a a r f i s t r e c e m l a c o n c r e t , n u m i n d s p e c t a c o lele s e m n i f i c a t i v e , c u ansa de a d e v e n i p u n c t e de referin n istoria c o n t e m p o r a n a t e a t r u l u i romnesc. Discutndu-le, n u a r t r e b u i s n e r e p e t m c r o n i c i l e , c i s l e a n a l i z m n consecina lor

www.cimec.ro

25

estetic. A m avut, n asemenea spectacole ?

stagiunea

197778,

cum Tot pra

i aici

Romeo actori includ

Julieta, i

prezentat de

de

studenii Buzoianu drept, ficate, nil nesc it o Ins, fora ele de

de la I n s t i t u t u l montarea razelor fore de ultim

teatru. asu e veri juve i-a mh-

N u - m i p o t l u a n d r z n e a l a s n u m e s c v r e u n u l . A face, n s c h i m b , constatarea c o seam de reprezentaii excelente au rsrit, a p r o a p e fr legtur ntre ele, d e p e u r m a activitii f e b r i l e a t i nerilor. Aa au fost amintitele specta cole de la P i a t r a Neam, cu Somnoroasa aventur i Nevestele vesele din Windsor, l u c r a t e c u i n s p i r a i e i c u i n g e n i o z i t a t e de Nicolae Scarlat i A l e x a n d r u Tocilescu. T o t astfel, Emigranii, pies difi cil, pus n scen strlucit de A l . C o l p a c c i , l a O r a d e a . D e a s e m e n e a , Fata din Andros, spectacol datorat n ntregime s p i r i t u l u i d e e c h i p ce-i a n i m p e t i n e r i i angajai ai Naionalului bucuretean, pre-

Ctlinei

Efectul multe n

gamma artistice spirit s-i s instan, cu ntre

anemonelor mai dar

aceasta b e n e f i c i i n d , un vrea

nsufleit care,

similar, pe

asigurat

succesul. regizorii Nici aceste

N-a nu

maturi, rocad

ndrept insinuez generaii. m-au i de im prin multe

reputaie. efectiv, prin

vreau

spectaculoas

spectacole despre

presionat pot

energia Ct

druirii

imaginaiei.

meteug,

f i , desigur,

concurate

altele....

ANTOANETA C. I O R D A C H E

Comedia serioas

n e o r i . p u t e m a v e a c e r t i t u d i n e a c p u b l i c u l d e t e a t r u n u s-a s c h i m b a t de v r e o t r e i z e c i d e a n i ncoace. M a i ales o a s e m e n e a o p i n i e " p a r e s n e serveasc d r e p t a r g u m e n t n t r - o d e m o n s t r a i e ee se v r e a an corat n realitate. A t u n c i sntem pregtii s s u s i n e m c p u b l i c u l l a r g " n - a r a v e a a c c e s l a v a l o a r e , n - a r f i n s t a r e s n e l e a g m a r e a dramaturgie. De aici pn la a elabora o t e o r i e i o p r a c t i c a u n u i t e a t r u srcit d e i d e e , s u b i r e l n i n t e n i i i d i l u a t n e x p r e sivitate, n u e dect u n pas, care, d i n cnd n c n d , a i f o s t f c u t . I n consens, c r e d e m , c u situaia real, c u d e v e n i r e a real a p u b l i c u l u i , sntem d e prere c acesta r e s i m t e , c u f i e c a r e m o n t a r e , n e v o i a , fireasc, d e spectacole i n c i t a n t e , serioase, n r a p o r t c u r e a l i t a t e a p r o p r i e i e x i s t e n e , i c , p e n t r u a c e a parte a p u b l i c u l u i care p t r u n d e n sala d e spectacol d o a r n cutarea unui t i m p p i e r d u t agreabil, a r t r e b u i fcut temeinic t o c m a i t e a t r u serios. P u b l i c u l d i n d i v e r s e l e orae. n care n e - a m n t l n i t , n aceast s t a g i u n e , c u spectacole ca Romulus cel Mare de Diirrenmatt, Domnul Puntila i sluga sa Matti de Brecht, Somno-

roasa aventur d e T e o d o r M a z i l u , Scene din viaa unui bdran i n ceasul al 13-lea dc D u m i t r u S o l o m o n , Nevestele vesele din Wind sor i Comedia erorilor de Shakespeare, nu s-a a r t a t i n e r t . D e c e a m a l e s t o c m a i a c e s t e spectacole ? D i n t r - u n m o t i v lesne d c neles : ele a u r e d e s c o p e r i t , a u i m p u s ateniei acel s u b s t r a t de g r a v i t a t e care susine, d i n p r o f u n z i m e , strlucirea c o m e d i e i . Nc-au interesat, a a d a r , m o d u l i g r a d u l n c a r e , p o r n i n d d e la texte dc comedie (genul considerat, oricum, cel m a i pe g u s t u l p u b l i c u l u i ) , spectacolele i u cauz a u revitalizat gndirea spectatorului. A m c o n s t a t a t c a p l a u z e l e i r e a c i a s l i i a u accentuat vizibil momentele de amar luci d i t a t e , c u aceeai s p o n t a n e i t a t e c u care a u rspuns fanteziei u m o r i s t i c e . Este l a f e l de interesant de semnalat, pentru d r a m a t u r g i n p r i m u l r n d , c p u b l i c u l d c a c u m se a r a t a s e n s i b i l l a nelesul i l a e x p r e s i v i t a t e a r e p l i c i i . A i c i rezid, e v e n t u a l , u n semn de n trebare p e n t r u t e a t r u , ca art distinct, p e n t r u fora d e penetraie a l i m b a j u l u i d e care uzeaz. Este o constatare, n u o concluzie : doar u n s t u d i u sociologic a r putea determina msura ( d e c i , i v a l o a r e a de ntrebuinare) u n u i a t a r e f a p t . n Romulus cel Mare rea lizat n interpretarea colectivului Teatrului Naional d i n Bucureti, n regia Sandei M a n u p r i n p u t e r e a d e a s i m i l a r e i d e p t r u n dere a acestui R o m u l u s - R a d u Beligan, hazul c o n f r u n t r i l o r se d i s t i l e a z , l s n d s t r a n s par o ironic nelepciune, d i n perspectiva

26

www.cimec.ro

creia atinge a b s u r d u l , n u att r e f u z u l de a s a l v a i m p e r i u l , ct d i s p e r a t u l e f o r t d e a as c u n d e sub fast prbuirea l u i inevitabil, de a consuma energiile p e n t r u u n ideal i l u z o r i u , p r i n m e t o d e d i n a i n t e sortite eecului. i, to tui, acest R o m u l u s n u a v e a u n t o n c o n c i l i a tor : exista o tristee a s p r n acceptarea s t r i i i d e s t i n u l u i i m p e r i u l u i . U n i r o n i s t n e m u l u m i t d e c o n d i i a sa s i n g u l a r , c o n t i e n t d e j o c u l n c a r e se a f l , d c p r e u l i d e u r m rile lui, nu a v e a c u m s l a s e indiferent puterea de nnaliz a spectatorului epocii n o n s t r e . S p e c t a c o l u l a m b i i o n a s i n c i t e m e d i t a i a a c t i v , m a i m u l t d e c t s c a l i f i c e , s eticheteze. In acest context. Romulus cel Mare se d o v e d e t e a f i o c o m e d i e serioas. ( N e s e r i o s d e v e n e a , d i n aceeai p e r s p e c t i v , u n alt spectacol al Naionalului bucuretean, ntr-o distribuie de duminic" : Gaileic d e Kiriescu, n regia l u i H o r e a Popescu. 0 suit d e r e c i t a l u r i actoriceti, d u s e p n la ultima consecin a stilului personal i a modalitii personale d c apel la r e c u z i t a co m i c , n u i z b u t e a u d e c t s s l r n e a s c hazul. Dac ne este permis, v o m deconspira c, apreciind reacia s p e c t a t o r i l o r d r e p t //": al memoriei, nu facem d e c t s t r a n s c r i e m o discuie surprins n h o l , d i n care a m reinut c u n i i d i n t r e a c t o r i e r a u imai b i n e " , a l i i m a i p u i n b i n e " , n spectacol, dect la T V , ntr-un scheci u m o r i s t i c oarecare. Ne-am m a i p r o n u n a t a s u p r a r e p r e z e n t a i e i i a i n t e r p r e ilor ; n u r e l u m a c u m dect u n f a p t , care, d u p opinia noastr, descalifica montarea. In raport cu mijloacele de expresie, reprezen taia e r a frustrat d c u n i t a t e neexistnd u n g n d s u b s t a n i a l , e v o l u i i l e a c t o r i c e t i se c o n s u m a u disparat, corecte n r a p o r t cu talen t u l i c u d i s c e r n m n t u l f i e c r u i a c t o r , d a r i n c o r e c t e u n e l e f a d c a l t e l e i f a d e u n p o s i b i l ntreg.) In Domnul Puntila,.., pus n scen de A d r i a n L u p u la T e a t r u l D r a m a t i c d i n Galai, se r e a l i z a o subtil aprofundare a stilului b r e c h t i a n , p r i n t r - u n m o d d e nelegere p r o priu spiritualitii r o m n e t i : acest specta c o l r e u e a s e c h i l i b r e z e , n c e l e m a i b u n e m o m e n t e ale sale, c a u s t i c i t a t e a r e p l i c i i brechliene cu tonalitile imaginii spectaculare, r e a l i z a t e n m o d a l i t a t e a satiric a c o m i c u l u i , critic cinstit" c u m a r s p u n e Caragiale (vezi Cercetare critic a s u p r a t e a t r u l u i r o m n e s c " ) , o critic n cunotin d e c a u z " , p r i n care a u t o r u l se i m p l i c n a c t u l c r i t i c i r e c l a m s p e c t a t o r u l u i aceeai poziie. S p e c t a c o l u l f i s u r a acel ecran presupus, acea distanare presu pus, cobornd, l a p r o p r i u , n sala de t e a t r u , nu numai pentru a provoca inaderena la n r b i t r a r i u l c a r a c t e r i s t i c l u m i i b o g i e i i p u t e r i i , c i p e n t r u a-i i n t e g r a p e s p e c t a t o r i , p e n t r u a-i a p r o p i a , a- f a c e p r t a i l u m i i ' c e l o r sraci, truditorilor dintotdeauna ai pinii. Gestul de a mpri pinea" (nu tocmai inedit) exemplific modul n care, ntr-un . s p e c t a c o l d e c o m e d i e , p o a t e f u n c i o n a o inten-r tie strin, d o a r l a p r i m a vedere, genului. Trebuie adugat c reprezentaia se arta bogat n i m a g i n a i e , c m o m e n t u l amintit

devenea convingtor p r i n modalitile plas t i c e d e p a r t i c i p a r e a l e a c t o r i l o r , ce-i c o n f i g u r a u , astfel, r o s t u l n spectacol. Dc asemenea n u e s t e l i p s i t d e i n t e r e s s n e a m i n t i m c aciditatea montrii avea cursivitatea adresei, r e s t i t u i t d e i n t e r p r e i c l a r , c u r a j o s i c u b u n m s u r c o m i c . H a z u l c p t a u n sens e x p l i c i t i s e r i o s : e l e r a g e n e r a t d e o l u a r e d e poziie net fa d e fiecare p e r s o n a j , n u n u m a i f a d e c e l e d o u p a r t i d e " ce se c o n f r u n t n t e x t u l b r e c h t i a n . Somnoroasa aven tur, l a T e a t r u l T i n e r e t u l u i d i n P i a t r a N e a m , chiar n regia l u i Nicolae Scarlat, a produs a u t o r u l u i piesei o b u c u r i e f o a r t e tiinific" d u p c u m m r t u r i s e a . R e g i z o r u l i a c t o r i i a u r e u i t s c o i n t e r e s e z e p u b l i c u l , r e a l i z n d c o m e d i a ntr-un stil adecvat u m o r i s m u l u i mazil i a n , acel sarcasm ascuns s u b a t i t u d i n i l e cinice a l e p e r s o n a j e l o r . D e a c e e a , p e r s o n a j e l e i a c iunile friznd absurdul aveau consisten, j u s t i f i c a r e . n t r e g u l eafodaj scenic urma i urmrea ideea. Departe de a f i o comedioar p l c u t , aceast aventur nu a fost deloc s o m n o r o a s , c u m n e a n u n a t i t l u l , ea a d e v e n i t o satir, i n c o m o d , l a adresa lipsei dc gust, a prostiei agresive, a tendinei dc cp tuial, a i n c u l t u r i i drapate n staniolul pre iozitii : a unei lumi dc margine, fr natur i c u l t u r " proprie, dar plin de a m b i i a de a i m i t a , stocnd rapace, noiuni despre i s t o r i e i c o s m o s , pe care le ne l e g e c a p e n i t e o b i e c t e c e i se c u v i n . U n s p e c t a c o l l u c i d i g r a v , p l i n d e s a r c a s m , l a care p u b l i c u l a aderat tocmai din aceast c a u z . A m f o s t p u i n s i t u a i a s r e c u n o a tem o relaie teatu-public" evident. Tot aici, ntr-o sal arhiplin, am v z u t Nevestele vesele din Windsor n regia lui Alexandru Tocilescu, primit cu entu ziasm : n u este un argument al calitii reprezentaiei, c i o constatare. Argumentele b u n e i p r i m i r i d e c t r e p u b l i c se a f l n s p e c tacol. Bogat n imaginaie, cu u n r i t m debor d a n t , p r o b n d c u l t u r a i s e r i o z i t a t e a g n d i r i i r e g i z o r a l e , aceast n o u reprezentaie r m n e shakespearean, mpotriva aparenelor. Care ar f i aparenele ? Acelea care amintesc de s e c o l u l n o s t r u : costumele u n e i ntregi g a l e r i i de personaje, uor de i d e n t i f i c a t de orice o m i n spectacolul vieii c o n t e m p o r a n e , gesturile stereotipe, ambiana muzical modern. Sta r e a d e c o m e d i e f r e n e t i c se s p r i j i n p e t e x t u l l u i S h a k e s p e a r e , d a r i p e c a p a c i t a t e a d e a se drui j o c u l u i , p r o p r i e t r u p e i de la Piatra N e a m . Ceea ce s p e c t a c o l u l p s t r e a z , c r e d e m , profund Shakespearean, este acel filon de tragism care transpare continuu de sub masc i a j u n g e s n c h e i e t r i s t i exact r e p r e z e n t a i a i n t m p l r i l e l u i F a l s t a f f , c a ntr-un ultim vers al unui sonet Shake s p e a r e a n o r i , p o a t e , ca ntr-o elegie a e x i l a t u l u i O v i d i u . R i d i c o l u l planeaz asupra t u t u ror, d a r coboar n u m a i asupra celui m a i v i t a l dintre personaje : Falstaff. In spectacolul e p o c i i , aa c u m ni-1 t r a n s c r i e T o c i l e s c u , r o l u l acestui personaj p r e a n c r e z t o r e s t e s i

www.cimec.ro

27

g u s t e d i n a m r c i u n e p n Ia u l t i m a p i c t u r a . E s t e i r i d i c o l , d a r i g r a v , i m p r e s i o n a n t , a c e s t F a l s t a f f . Se d r u i e n e c o n t r o l a t i s u p o r t sil u a a f r s-i d e a s e a m a c j o a c n l r - u n spectacol r e g i z a t d e ceilali. Clipa de l u c i d i t a t e il s u r p r i n d e la f e l d c intens nu-i r m i n c d e c i t s d i s p a r . C o r t i n a se n c h i d e p e s t e nmrchmea i s i n g u r t a t e a acestui personaj, d e z g o l i t p n la a d e v r u l g r a v a l fiinei sale. F r e n e z i a c o m i c u l u i s-a p u l v e r i z a t . S c e n a l u i S h a k e s p e a r e este l u m e a , s p u n e a K o t t , p e n t r u e l n u e x i s t r e g i i c l o v n i , c i a d o r i , p r i n c a r e i s t o r i a i n d e p l i n e t e s c e n a r i u l . C u a t t m a i ru dac actorii n u corespund rolurilor lor si nu snt c a p a b i l i s le j o a c e " . Falstaff, a j u n s desvrit de falstaff-ian, n u m a i are ce cuta n scena u r m t o a r e . Ce spunem aici este numai o posibil perspectiva asupra spectacolului. ntr-o analiz am fi nevoii s lum n discu(ic ima gine cu imagine, personaj cu personaj, pentru a demonstra c u n r e g i z o r t n r a i z b u t i t s d e a v i t a l i t a t e t r a g i c o m i c u l u i S h a k e spearean i s a e z e n m a t c a acestui text o sum dc informaii culturale contemporane f r s d i s t r u g t i p a r u l . N u e s t e u n s p e c t a c o l m p n a t " c u te m i r i ce, c i este g n d i t serios, m e t i c u l o s , i n s p i r a t i r e s p o n s a b i l : i d e e a r e gizoral este s u s i n u t d e t o a t e c o m p a r t i m e n t e l e . I n Comedia erorilor dc Shakespeare, la T e a t r u l N a i o n a l d i n T i m i o a r a , se n c e a r c abordarea t e x t u l u i dintr-un p u n c t de vedere consistent, dar reuita parc a fi par ial. Reprezentaia de premier a reu it s n e c o n v i n g c r e g i z o r u l l o a n Ierem i a a r m a s i c u a c e a s t c o m e d i e n t e r i t o r i u l r e g i e i care descoper n r e a l i t a t e a tex tului motivul punerii n scen. Regizorul a g n d i t i s t o r i a e r o r i l o r pe care o creeaz p r e zena n Efes a c u p l u r i l o r d e g e m e n i , stpni i s l u g i , ca p e o c o n t i n u n c e r c a r e d e a-i gsi j u m t a t e a i d e a l " , ca o c o n t i n u nerealizare a acestei aspiraii spre m p l i n i r e , c u i t n final deschis", a m i n t i n d de aseriunea lui

K o t t r e f e r i t o a r e la u l t i m a replic a Furtunii, potrivit creia reprezentaia poate rencepe de n d a t d u p cderea c o r t i n e i . L a premier, spectacolul a avut ritm i sens : ideea regizoral a aprut cu claritate. In urmtoarele reprezentaii s-a p u t u t observa o scdere a t o n u s u l u i n scen, p r i n pier derea d a l e l o r d e f i n i t o r i i ale p e r s o n a j e l o r , ast fel nct ne-am a f l a t , n cele d i n u r m , i n fata unei schie dc spectacol, n care nelesul reprezentaiei prea c abia ncepe s se n f i r i p e : ca ntr-un stadiu d e r e p e t i i e n c a r e se s i m e a nevoia unei m a i a t e n t e i m a i b o g a t e a p r o f u n d r i a r o l u r i l o r , a l u c r u l u i c u a c t o r i i , p e n t r u ca r e p l i c a s n u f i e d o a r e m i s , c i i s u s i n u t , p r i n a t i t u d i n i caracteristice. Este o experien care i n v i t la m e d i t a i e serioas. Cu att m a i m u l t c u c t p u b l i c u l s-a a r t a t r e c e p t i v i i n t e r e s a t . Scene din viaa unui bdran la T e a t r u l D r a m a t i c d i n Calai, n regin l u i A l e x a n d r u C o l p a c c i , In ceasul al 13-lea la T e a t r u l Dram u t i c B a c o v i a " , n regia Loliiei P o p a (cel m a i s p i r i t u a l , n r a p o r t c u t e x t u l , i m a i i n c i t a n t , ca e x p r e s i v i t a t e a i m a g i n i i scenice, d i n tre aceste ultime spectacole asupra crora n e - a m o p r i t ) , s-au d o v e d i t s a t i r e c u n e r v , c u pretenia realizat, n b u n m s u r , de a sub linia, cu mijloacele comediei, ideea ce d consisten faptelor de via nchipuite de dramaturgi. Intre ritului a o acestei relaie succesul critic al stagiuni a n unui temeri de a public probat Ca i spectacol deschis, serioas teatru, epocii demne i i c ntre i activarea poate fora spi exista de de fr lui

publicului,

comedia

serioas

nefortuit. social,

starea

leatralilate" ptrundere false astfel Spectacolele rndu-le, politicii de pudori,

curajos, s-au

complicaii dc

colaterale. integrat la ale animate,

de comedie ideilor cele mai proprii

micrii

principii noastre.

culturale

www.cimec.ro

I D E I LA R A M P

z r i i u n o r a i a c e l o r a i c r i t e r i i i p r i n c i p i i t e o r e t i c e de n e l e g e r e i a p r e c i e r e a a r t e i i al plasrii c r i t i c u l u i n o r i z o n t u l aceluiai ide a l e s t e t i c , d a r i s o c i a l ( p r i v i n d f u n c i i l e i finalitatea u m a n a c t u l u i d e c r e a i e ) , e x c l u d e p o s i b i l i t a t e a ca d e s p r e u n a i a c e e a i o p e r d e a r t s f i e e m i s e judeci de va l o a r e contrare i, n acelai t i m p , valabile. P a r e c a f i r m m u n l u c r u e l e m e n t a r , de la s i n e n e l e s , i t o t u i , n mod cu totul s u r p r i n z t o r , se p a r e c m a i exist critici, d e c i profesioniti a i j u d e c i i d e v a l o a r e , ce socotesc legitim, ba chiar mbucurtoare coexistena n pres, l a r a d i o sau l a t e l e v i ziune, a unor c r o n i c i ce a j u n g la preri d i a m e t r a l o p u s e despre acelai spectacol tea t r a l , f i l m sau t e x t d r a m a t i c . Exprimndu-ne, ntr-un cadru colocvial, de specialitate, n g r i j o r a r e a f a d e o a t a r e s t a r e d c f a p t , den o t n d o slab c o n t i i n teoretic a p r o p r i e i p r o f e s i u n i , c e l p u i n o p a r t e d i n t r e s e m natarii cronicilor respective i funcionarea unor criterii diverse, arbitrare, cu u n mare g r a d d e r e l a t i v i t a t e , n i s-a o b i e c t a t , i n u d e ctre o r i c i n e , c i d c ctre c r i t i c i d i n t r e cei m a i p r e s t i g i o i , c c f i r e s c s f i e a a n t r - u n c l i m a t d e d e z b a t e r e d e m o c r a t i c i d e l i b e r tate a o p i n i i l o r . Se tul tic zeaz care ta tiv. lor un n c neglijeaz nu orice teoretic libertii climatul astfel sine Exist, dc judeci raport i sau n aceast de poale noastre sine o i un care i argumentare manifestare deveni ce fap artis public i

VICTOR ERNEST MASEK

Critica dramatic ntre libertate i relativism


a p t u l CM o r i c e judecat d e v a l o u r e p l tete, v o l e n s n o l e n s , u n a n u m i t tribut subiectivitii c e l u i care apreciaz r e prezint o caracteristic d e n e c o n t e s t a t a c r i t i c i i de a r t . A c e a s t n d e v i n e n s c o n t e s t a b i l a t u n c i cnd subiectivitatea prevaleaz asupra obiectivitii, cnd spontaneitatea reaciei d e g u s t e s t o m p e a z e d i f i c i u l c r i t e r i i l o r i p r i n c i p i i l o r t e o r e t i c e , ce confer i n t u i i e i s t a b i l i t a t e c o n c e p t u a l i a s i g u r judecii de valoare gradul dc generalitate indispensabil oricrei a p r e c i e r i estetice emise de u n profesionist. G r a d de generalitate care, n c o n t e x t u l u t i l i

form

datorit

democraiei constituie

caracteri aceas pozi

vieii pentru

spirituale, prin fenomen

le c o n f i r m , ntr-adevr, opinie dc de liber Cu de valoare, echivalena, alte face

legtur ea

ntre l i amintite nu de de dog opinii unul

bertatea

relativismul dar ci doar i

exprim climatul

condiionare. dezbatere spre i dc t, ale ns, scoate confuzia matice, deosebire

cuvinte, posibil mai

stimuleaz,

perioadele celor

pronunat diverse

exprimarea n

preferine vedere, desigur, epocii n

estetice. condiia

Diversitatea deschis, favorizant n care liber rareori de-a

punctelor reprezin cris Cnd,

confruntare

pentru trim.

talizarea

ideilor i

directoare,

reprezentative, exprimat, criteriilor, ideologic, toga un su face cu n

societii

aceast

diversitate, i nu

eviden axiologic critice, a

anarhismul total viznd la nu

subiectivismul

cel m a i

mascat sub intrarea estetice, criticii derutante ntre opere, a ci

obiectivitii simptom ferin dac tivi. dulri rea sa lui i S nu mcar i fim este a

avem

ngrijortor, celei bine cauza

contiinei morale, nelei, acestor dc

teoretice, respec de pen lip actu rolului opiniei

libertatea

expresie

ale

judecii

valoare

afirma

negarea

v a l o r i i aceleiai

fundamentrii critic

teoretico-filozofice subestimarea n fortificarea

respectiv, estetice

principiilor critice

respective.

www.cimec.ro

29

N i se p a r e , b i n e n e l e s , l e g i t i m c a n c a z u l u n o r spectacole c o n t r o v e r s a t e (de pild Ne vestele vesele..., p u s n scen d e A l . T o c i l e s cu la T e a t r u l T i n e r e t u l u i d i n P i a t r a Neam, s a u Romeo i Julieta la 1 A T C , n viziunea scenic a Ctlinei Buzoianu spectacole p u r t n d , a m b e l e , p e c e t e a p u t e r n i c e i i o r i g i n a lei personaliti a r e g i z o r i l o r a m i n t i i ) , revis ta Teatrul, d e p i l d , s r e u n e a s c i s c o n frunte opiniile mai multor critici. Legitim n i se p a r e i e v i d e n i e r e a , c u a c e s t p r i l e j , a u n o r d i f e r e n e d e t o n i d e n u a n n a p r e c i erea p o z i t i v sau n e g a t i v a s p e c t a c o l e l o r . F i i n d v o r b a d e u n a c t d e creaie artistic, n i c i n u n e p u t e m atepta la f o r m u l a r e a u n e i j u deci de v a l o a r e u n i c e , a b s o l u t e i i n f a i l i b i l e . D a r n u d e s p r e asta c v o r b a ! Situaia d e v i n e j e n a n t i, d i n p u n c t d e v e d e r e teo retic, inacceptabil abia a t u n c i cnd d o i cri t i c i a j u n g , a p a r e n t p e b a z a acelorai p r i n c i p i i i n l u m i n a a c e l u i a i i d e a l e s t e t i c i i d e ologic, la o p i n i i c o n t r a d i c t o r i i . N u p o t exista ( l e g i t i m ) , p o r n i n d d e l a a c e l e a i p r e m i s e a m i n t i t e m a i sus, preri d i a m e t r a l opuse cnd este v o r b a d e a r e l e v a z o n a d e s e m n i f i c a i i universale a unei opere principala finali tate exegetic a a c t u l u i c r i t i c . L i b e r t a t e a d e opinie a c r i t i c u l u i vizeaz d o a r fireasca d i versitate a preferinelor fa d e o valoare sau a l t a , d e c i , n c l i n a i a , m a i m u l t sau m a i puin subiectiv, p e n t r u o a n u m e modalitate d e e x p r e s i e , p e n t r u u n a n u m i t tip d e v a l o a re, d i n c o n t e x t u l unor valori aproximativ egale, i n u d r e p t u l d e a n e g a o v a l o a r e a u tentic sau d e a n e p r o p u n e ca m o d e l o n o n valoare. Deci, nc o dat, n u libera e x p r i m a r e p u b l i c a u n e i diversiti de o p i n i i , atunci cnd e x i s t , e s t e c o n t e s t a b i l i t r e b u i e c o m b t u t , c i m u l t i p l e l e f o r m e d e c o n f u z i e t e o r e t i c ce-i s t a u l a o r i g i n e i c a r e o f a c p o s i b i l .

De la preferina de gust la judecata de valoare


i v e r s i t a t e a o p i n i i l o r c r i t i c e este n u o dat justificat p r i n diversitatea gus t u r i l o r . D a r n a c e a s t a c o n s t i p r i n c i p a l a c o n f u z i e ntre s i m p l a reacie s p o n t a n , d e g u s t , i d e l i b e r a r e a teoretic, bazat pe p r i n c i p i i i c r i t e r i i f e r m e , a s u p r a v a l o r i i u n e i o p e r e i a l o c u l u i e i n c o n t e x t u l c u l t u r a l artistic al m o m e n t u l u i . Departe de a f i u n verdict haotic, la n i v e l u l bunului-plac, jude cata de valoare presupune o strict disci p l i n i n t e l e c t u a l i o p r e g t i r e a d e c v a t . E a se d e s f o a r p r o c e s u a l , s u b f o r m a u n u i n t r e g e x a m e n c o n d u s c u strictee : d e s c o p e r i rea u n e i structuri, surprinderea unui sens, explorarea unor semnificaii, reconstituirea u n u i ntreg u n i v e r s de i d e i etc. operaii ce p r e s u p u n o strict d i s c i p l i n intelectual i o p r e g t i r e t e o r e t i c d e c a r e m u l t e din tre condeiele noastre critice, bazate mai mult pe o anume uurin de exprimare i d e c o m e n t a r e m e t a f o r i c a u n u i t e x t , n u prea d a u d o v a d . D e aici existena u n u i ri

dicat procent dc diletantism, dc lips de p r o f u n z i m e m e d i t a t i v i d e f u n d a m e n t teo retic m a s c a t e i s c u z a t e , n u o d a t , d e formulele pozitivismului" i impresionis mului" critic, de adepii judecilor emise pe baza intuiiei spontane". D a r l o t acest empirism factologic, toat aceast lips sistematice nu snt d e p r i n c i p i i i m e t o d e dect expresia slabei tensiuni ideatice, a dezinteresului i, u n e o r i , c h i a r a a v e r s i u n i i u n o r c r i t i c i f a d e a l t i t u d i n e a f i l o z o f i c i i d e o l o g i c , o b l i g a t o r i e p e n t r u c o e r e n a i s t a b i l i t a t e a logic a oricrui sistem de v a l o r i . D e r e g u l , l i p s a v o c a i e i i r e s p o n s a b i l i t i i critice, incapacitatea construciei teoretice sistematice se a s c u n d tocmai n s p a t e l e a m i n t i t u l u i cult impresionist al improvizaiei, al considerrii intuiiei dc gust ca unic s u p o r t a l i n t e r p r e t r i i i e x p l i c i t r i i o p e r e i d e art. D a r , nc de la K a n t ncoace, o r i c i n e n u a d i s p r e u i t sterilele" t o m u r i d e estetic filozofic tie c n u n e m a i c n g d u i t s p u n e m s e m n u l egalitii ntre preferina p e r sonal, de g u s t " care este o judecat particular i j u d e c a t a d e v a l o a r e , c e t r e b u i e s e x p r i m e o j u d e c a t universal. Spre deosebire d e reacia s p o n t a n , l a n i v e l u l c o n tiinei c o m u n e , j u d e c a t a d e v a l o a r e are u n caracter precumpnitor teoretic, aprecierile trebuind s se l e g i t i m e z e n faa instanei r e p r e z e n t a t e d e contiina teoretic. Cu toat v a l o a r e a excepional pe care reacia g u s t u l u i o are n i n t u i r e a v a l o r i l o r , ea r m n c nc la n i v e l u l contiinei p a r t i c u l a r e . C r i t i c u l este n s m a i m u l t dect c o n t e m p l a t o r u l privat al operei de art, ce constat c aceasta i p l a c e " s a u n u , e l oste u n man datar a l concepiei ideologice, al exigene l o r , i d e a l u r i l o r i g u s t u r i l o r e s t e t i c e a l e e p o c i i i c l i m a t u l u i s o c i o - c u l t u r a i d i n c a r e f a c e p a r t e , f o r m u l n d u - i j u d e c a t a n numele lor. Numai printr-un nalt grad de universali tate judecata critic p o a t e f i e x p r e s i a unui autentic spirit democratic n cultur, expre sia nzuinelor i c r e z u l u i estetic a l unei naiuni. A a d a r , n f o r m u l a r e a u n u i p u n c t de v e d e r e , c r i t i c u l p r o f e s i o n i s t , c a e x p o n e n t a l u n u i a n u m i t c m p i d e o l o g i c , t r e b u i e s f i e ca p a b i l s se ridice deasupra p r e f e r i n e l o r i n c l i n a i i l o r s a l e , s n e l e a g l e g i t i m i t a t e a i s e m n i f i c a i a social-istoric a u n e i o p e r e , c h i a r dac personal n u ader la modalitatea stilis tic a o p e r e i r e s p e c t i v e ceea ce, iari, n u n s e a m n c v a accepta o n o n v a l o a r e artis tic, pe considerente extraestetice. Cu alte c u v i n t e , este v o r b a d e a d o b n d i , p r i n r a p o r t a r e a reaciei sale d c g u s t l a c r i t e r i i l e , c u v a l o a r e de p r i n c i p i u , ale s i s t e m u l u i estetic la c a r e a d e r , o toleran tipologic, o lrgire a g a m e i receptivitii fa d e m a n i f e s t r i l e a r tistice, n u lipsite dc v a l o a r e , d a r care n u co respund ntru lotul preferinelor subiective ale g u s t u l u i su. Intr-un pectiv, pol n o text rmas n pn acum lui inedit Paul (res Lite-

scrisoare

adresat arhiva

Zarifo-

1 9 2 1 , aflat

Muzeului

30

www.cimec.ro

raturii R o m a n e ) , Ibrileanu sintetiza e x t r e m d e s u g e s t i v aceast d a t o r i e a c r i t i c u l u i d e a putea interpreta" n registre d i f e r i t e parti t u r a u n e i o p e r e , ntr-o m a n i e r ct m a i i m p e r s o n a l " : ...Eu a m t r e i f e l u r i d e g u s t u r i , t r e b u i e s a m . U n u l , p e n t r u m i n e , c e l de-acas. Cu acesta a l e g b u c i pentru propria m e a d e l e c t a r e . . . U n a l t g u s t aste acela c u care aleg materialele pentru Viata Rom neasc. Acest gust are n vedere posibilitile actuale ale l i t e r a t u r i i romne : cutare nuvel, s z i c e m , d e i s l a b , t o t c m a i b u n dect c e l e c e se p r o d u c d e - o b i c e i , i d a c t r e b u i e n u v e l e n V . R . , t r e b u i e s-o p u n . . . n sfrit, u n a l t r e i l e a g u s t e a c e l a c u c a r e f a c curs la universitate : pentru anul 1830, de e x e m p l u , cu starea de incultur a rii, fr l i m b l i t e r a r , e t c . , c u t a r e s c r i i t o r se c h i a m c, n acele condiii, a r e a n u m i t valoare, etc.". C u m s u b l i n i a c u justee A . M a r i n o n d o cumentata sa I n t r o d u c e r e n c r i t i c a l i t e r a r", gustul criticului, sensibilitatea sa e s t e tic se c e r l u m i n a t e p r i n a c i u n e a c l a r i f i c rii conceptuale, n interiorul unor sisteme generale de relaii, prin integrri n m a r i contexte teoretice, c u funcii e x p l i c a t i v e , co o r d o n a t o a r e i p r e d i c a t i v e . I n f a a spontane itii clementului individual, ireductibil, al o p e r e i , c a r e t i n d e s d e z a r m e z e , s p a r a l i z e z e ntreg e x a m e n u l critic, contiina refuz stu poarea a d m i r a t i v i n u se r e s e m n e a z n u mai la vibraia inefabil. P r i n ridicare la g e n e r a l i t a t e a c o n c e p t u l u i , c r i t i c u l n c e a r c s lupte m p o t r i v a i n d e c i z i e i , ezitrilor, uneori c h i a r a d e r u t e i sale i n t e r i o a r e , inevitabile, dat f i i n d polisemia latent a operei. D e p a r t e de a d u c e la scleroza" s e n s i b i l i tii, f u n d a m e n t a r e a teoretic a a c t u l u i c r i t i c f a c e c a s e n s i b i l i t a t e a i c o n c e p t u l s f u z i o neze o r g a n i c . C u m arta Croce, j u d e c a t a este tic a r m o n i z e a z f a c u l t i s e n s i b i l e i i n t e lectuale, ntr-un joc l i b e r a l imaginaiei, sen s i b i l i t i i i c u n o a t e r i i . O a s e m e n e a funda mentare teoretic a sensibilitii estetice, echivalent cu u n nalt grad de contiin t e o r e t i c a c r i t i c u l u i i d e c i c u o ridicat profesionalitate, face i m p r o b a b i l formularea u n o r sentine axiologice c o n t r a d i c t o r i i asupra u n e i a i a c e l e i a i o p e r e .

N u ne a s u m m aici r o l u l de a r b i t r u ntre s u s i n t o r i i i c o n t e s l a t a r i i s p e c t a c o l e l o r r e s pective. V o m observa n u m a i c, de r e g u l a , c e i c a r e le-au c o n t e s t a t r e u i t a a r t i s t i c i-au bazat afirmaiile pe compararea spectacolului cu sensurile primare ale t e x t u l u i o r i g i n a r , deci au comentat o pies de Shakespeare, iar cei care a u a p l a u d a t spectacolele respec tive au subliniat precumpnitor meritele u n u i s p e c t a c o l T o c i l e s c u i a l e u n u i s p e c t a c o l Buzoianu. N u e s t e l o c u l s r e l u m a i c i i n t e r m i n a b i l e l e discuii p u r t a t e , cu a n i n u r m , n j u r u l d r e p t u l u i u n u i r e g i z o r d c interpreta l i b e r u n t e x t clasic sau a l obligaiei d e a-i r e s p e c t a n t r u t o t u l l i t e r a . D a r e s t e e v i d e n t p e n t r u o r i c e t e a t r o l o g a v i z a t c s p e c i f i c i t a t e a c r i t i c i i d r a m a t i c e n u const n c r i t i c a literar a t e x t u l u i i n i c i m c a r a c o r e s p o n d e n t u l u i l u i s c e n i c , c i n a c e e a a spectacolului teatral, ca a t a r e , ce t r e b u i e p r i v i t ca o oper nou, e x i s t e n t n sine, c u o f i n a l i t a t e estetic p r o p r i e . Cu toate acestea, n n u m e r o a s e cronici d r a m a t i c e s a u d e f i l m (cci o b s e r v a i a e i n t r u t o t u l v a l a b i l i p e n t r u opera cinematogra f i c ) , c e a m a i m a r e p a r t e a a p r e c i e r i l o r se refer l a t e x t u l l i t e r a r (pies s a u s c e n a r i u ) , u n e o r i story-ul" fiindu-ne r e p r o d u s c u l u x de amnunte, d o r aflm foarte puine l u c r u r i d e s p r e opera dramatica, respectiv, despre spec tacol, ca a t a r e . Desigur, departe de n o i gndul de a m i n i maliza importana hotrtoare a tejxtului in configuraia de a n s a m b l u a spectacolului d r a m a t i c . N u m a i c t r e b u i e s r m n e m n p e r manen contieni de specificitatea estetica diferit a spectacolului t e a t r a l n r a p o r t c u o p e r a literar, c a r e este t e x t u l . Aceast d i s t i n c i e n u se f a c e n t o t d e a u n a , d c a c e e a i a v e m att d e p u i n e c r o n i c i d r a m a t i c e i n ac c e p i a p r o p r i e a t e r m e n u l u i , c r o n i c i c a r e s- propun analiza configuraiei scenice i a structurii semiotice care d a u semnificaiilor i i d e i l o r t e x t u l u i o nou existen estetic. De este me, oper tacol, de tice, priile tabil. scen, siderate cului stituie aceasta pretare scenic lui dele fapt, tot un acela nou c e e a c e se n e g l i j e a z principiu care creat de c, stabilete proclam va faptul n acest c un caz anu

e s t e t i c d e b a z , i i i m p u n e ine i

fiecare propria spec i el auten pro irepen cadrul

sa n o r m faptul i sale

interpretare. Discutnd dramatic asemeni i l oricrei va

criticul

seama opere creeaz n i

Judecata de valoare ntre text f i spectacol


parte d i n diversitatea opiniilor emise asupra gradului de realizare artistic a celor d o u spectacole shakespeareene, a m i n t i t e l a n c e p u t , i a u o r i g i n e a i n t r - o confuzie ntre criteriile de apreciere a t e x t u l u i d e b a z i c e l e a l e s p e c t a c o l u l u i f i n i t , c a a t a r e , c a o p e r d e s i n e s t t t o a r e . Ceea c c f a c e c a , n f o n d , o p i n i i l e s d i f e r e , n t r u c l se r e f e r l a a s p e c t e i c h i a r l a o p e r e d i f e r i t e . Cci t e x t u l Shakespearean reprezint o oper, iar spectacolul l u i Tocilescu sau a l Ctlinei Buzoianu, alta.

spectacolul norme, su cod

dramatic normativ, mai cu piesa

discuta unic cu alte puin

propriului mai ca un

D e aceea, c o m p a r a i a mult sau Gogol sau despre

puneri

tradiionale, con criti con In* inter via-l actu mo

ale l u i Caragiale, respectiv

sau Shakespeare, preimaginea jucat, de nu

etalon, criteriu a

legitim

apreciere. ce d

i c o n s t , d e a l t f e l , l i b e r t a t e a d e creatoare unui de text, a colectivului totodat de valoarea i libertatea de

critic

judeca

artistic

spectacolului,

nelegat

prejudeci,

preconcepute

o r i stabilite

arbitrar.

www.cimec.ro

31

Cnd ai d e b u t a t n c r i t i c a tea tral ? A i f o s t m a i nti poet, p r o z a t o r , d r a m a t u r g i a p o i c r i t i c d e t e a t r u ? S a u a i apucat-o d e l a ncepui p e acest d r u m s p i n o s a l c r i t i c i i d r a matice ?

TRAIAN

ELMARU

despre
I

cultura teatrala programul estetic al teatrului

I n t o a m n a l u i 1933. L a r e v i s t a Vre mea". N-am fost m a i nti n i c i poet, n i c i prozator, nici d r a m a t u r g . A v e a m doar 19 ani. Iubeam deopotriv muzica i t e a t r u l . D i n p r i m e l e clase d e l i c e u , e r a m n e l i p s i t ca i a l i c o l e g i a i m e i d e l a s p e c t a c o l e i c o n c e r t e . N u e d e m i r a r e a v e a m ce v e d e a i a u z i : j u c a u , p e a t u n c i , i N o t t a r a , i A r i s t i d e D e m e t r i a d e , i I a n c u P e t r e s c u , i Ion M o r u n , i L u c i a S t u r d z a B u l a n d r a , i T o n y B u l a n d r a , i I o n M a n o l e s c u , i M a x i m i l i a n , i S l o r i n , i M a r i a V e n t u r a . . . i ci, ci alii... L a O p e r a R o m n cntau Jean Athanasiu, Niculescu-Basu, George Folescu, iar F i l a r m o n i c a avea l a p u p i t r u pe George G e o r g e s c u i p e I o n e l P e r l e a . Ca s n u m a i vorbesc d e George Enescu sau d e pleiada de d i r i j o r i i i n t e r p r e i s t r i n i , c a r e n e v i z i t a u cu regularitate. E r a , deci, o chestiune de c l i n i a t . Se m a i a d u g a m p r e j u r a r e a c , i a liceul M i h a i V i t e a z u l " d i n Bucureti, a m a v u t n o r o c u l u n o r p r o f e s o r i ca S c a r l a t S t r u e a n u i E u g e n L o v i n e s c u . D e p r i n clasa a c i n c e a , n c e p u s e m s d a u m e d i t a i i . D i n b a n i i strni, t i m p d e t r e i a n i , a m p l e c a t l a S a l z b u r g , l a c e l e b r u l F e s t i v a l . B i n e n e l e s , aceast c l t o r i e -a d u r a t m a i m u l t d e o s p t m n , i a m reuit s-o f a c d a t o r i t f a p t u l u i c , p e n t r u s t u d e n i (ntre t i m p , i n t r a s e m l a f a c u l t a te), b i l e t u l de d r u m c u v a p o r u l , pe Dunre, p n l a V i e n a , costa p e j u m t a t e , i a r l a F e s t i v a l e x i s t a u aa-numitele Stehpliitze" ( l o c u r i n p i c i o a r e ) , d e s t u l d e c o n v e n a b i l e . P e v a p o r a m d o r m i t p e covert, m n c a m d i n traist, iar l a Salzburg t r e b u i a s v i i z i l n i c c u ase-apte o r e n a i n t e d e d e s c h i d e r e a c a s e i , ca s a p u c i u n b i l e t . D a c se c n t a T r i s t a n i I s o l d a s a u C a v a l e r u l r o z e l o r , c a r e d u r a u i ele v r e o p a t r u c e a s u r i , f s o c o t e a l a ! D a r , ce conta, cnd F i d e l i o e r a d i r i j a t d e R i c h a r d Strauss, Maetrii cntrei, d e T o s o a n i n i , i a r D o n G i o v a n n i , de B r u n o Walter, c u ansam b l u l Scalei d i n M i l a n o , a v n d n p r i m e l e r o l u r i p e D u s o l i n a G i a n n i n i i E z z i o P i n z a ?! S a u c n d n faa C a t e d r a l e i se j u c a Jederma ii, m o n t a t d e M a x R e i n h a r d t ? T o t n a n i i a c e i a , e l a p u s n scen s e n z a i o n a l u l su F a u s t n a e r l i b e r , u n d e j u c a i M i h a i Popescu, p e a t u n c i student l a ReinhardtSeminar", conservatorul condus de celebrul regizor. ntors acas, a m scris u n a r t i c o l i n t i t u l a t 0 s p t m n l a S a l z b u r g " i m-am d u s c u el l a V r e m e a " . E r a o revist a d m i r a b i l . 0 citeam c u pasiune. N u cunoteam perso n a l p e n i m e n i d i n redacie. C r o n i c a d r a m a tic o fcea I o n A n e s t i n , i a r cea m u z i c a l o mpreau A n t o n H o l b a n ( S i m f o n i c e l e ) i R a d u C i o c u l e s c u ( O p e r a ) . L - a m g s i t p e An e s t i n l a b i r o u , u n d e schia m a c h e t a p a g i n i i

rscrucile actorului contemporan O convorbire de Paul Tufung u


32

www.cimec.ro

i n t i t u l a t e Spectacolul". rsfoit manuscri s u l , m-n p r i v i t o c l i p , z m b i t o r , i m-a n trebat : M a i ai ceva ? Nu tiam dac ntrebarea nseamn un refuz politicos sau... Pentru numrul viitor. sta-1 d a u la tipar acum ! Glumiri ? D o m n u l e , eu n u g l u m e s c c u p u b l i c a r e a manuscriselor. M a i adu-mi. L a revedere ! V r e m e a " a p r e a v i n e r e a . E r a ntr-o l u n i . i nchipui cum au trecut zilele... ntre t i m p , a m s c r i s i a l d o i l e a a r t i c o l . E r a n u m a i d e s p r e t e a t r u : J e d e r m a n n i F a u s t . V i n e r i , l a p r i m u l chioc, cer r e v i s t a . ntr-ade v r , p e p a t r u c o l o a n e , a r t i c o l u l m e u . D e a tunci, am rmas la Vremea". L a nceput, colaborator, apoi cronicar muzical, inter i m " - u l l u i A n e s t i n l a t e a t r u i s e c r e t a r d e redacie. P n n 1937, cnd a m trecut la T i m p u l " , chiar de la n u m e r e l e de prob, unde t o t A n e s t i n scrin cronica dramatic. D e la e l m i - a r m a s o b i c e i u l p r e m i e r e i d e asenr". N o a p t e a , d u p p r e m i e r , A n e s t i n v e nea l a redacie, i fcea c r o n i c a , e x a c t p e l o c u l l s a t n p a g i n , i a d o u a z i a p r e a . C a s n u l u n g e s c , v r e a u ' s m a i a d a u g d o a r c a m s c r i s l a V r e m e a " t i m p d e p a t r u a n i i ceva (ntre 1 9 3 3 i 1937), sptmnal, cronic muzical. Snt vreo dou sute de a r t i c o l e , i m b u c u r c g s e s c u n e o r i c i t a t e n l u c r r i l e m u z i c o l o g i l o r d c a z i . M i s-a i p r o p u s s s c o t u n v o l u m . N - a m t i m p . N u - i n i m i c . D a c n u - 1 f a c e u , o s-l f a c a l i i , mai trziu. Vremea" a fost pentru mine o mare coal. A c o l o , z i d e z i , afar d e A n e s t i n , a m lucrat alturi de Pompiliu Constaaitinescu, M i r c e a tefnescu, V i c t o r I o n P o p a , Mihail S e b a s t i a n , I o n C l u g r u , F e l i x A d e r c a i c i ali c o l a b o r a t o r i a i r e v i s t e i , astzi, c l a s i c i a i literaturii noastre interbelice. i, fiindc v o r b e a m d e c l i m a t , i n c h i p u i ce r o l f o r m a t i v a a v u t a s u p r a m e a aceast e c h i p d e a u r . Care a fost cea m a i b u n stagi u n e a c r i t i c u l u i d r a m a t i c T r a i a n elm a r u ? Ce n s e a m n , p e n t r u d u m n e a voastr, a c t i v i t a t e a d c la revista Tea t r u l " ? Care este i p o s t a z a cea m a i b u n de afirmare a u n u i cronicar : dc re dactor sau de colaborator ? greu de eau caz, a Nu S s de de ncep spun a om cu ultima ntrebare, dei mai la marc una i de m mi-e bun la

care e unui la

i p o s t a z a cea cronicar : Depinde, In cea fost ce mai i de

afirmare la

redactor caz privete, parte alta. Tea

colaborator. s-au legat. mele,

om. In am

lucrurile

activitii

mi-a stricat.

Perioada de la revista rodnic. ct am am

t r u l " , o c o n s i d e r cea m a i n cei zece al ani

(19591969) reviste, am i avut

fost o satis

redactor-ef enorm

acestei

ctigat mari

experien

facii. A m gsit u n t e r e n p r o p i c e aplicrii t o t ce n v a s e m d e l a d a s c l i i m e i , d e l a o a m e n i i d e t e a t r u d c c a r e m - a m l e g a t de-a lungul anilor, nc d i n adolescen. i-am s p u s d o a r c a m n c e p u t m e s e r i a d e f o a r t e t n r . E u n u c r e d c u n c r i t i c d e t e a t r u e totuna c u u n spectator ceva m a i avizat, care v i n e l a s p e c t a c o l i a p o i s c r i e l a g a z e t : im%a p l c u t " sau nu mi-a plcut"... Au e x i s t a t i e x i s t , f i r e t e , i a s e m e n e a c r o n i c a r i . U n i i , c h i a r f o a r t e t a l e n t a i , c u l i i c u b u n - g u s t . D a r c r i t i c u l e s a u a r t r e b u i s fie parte a micrii teatrale, n u n u m a i s c u n o a s c t e o r e t i c a r t a s p e c t a c o l u l u i , c i i s f i e l e g a t d c v i a a d c z i c u z i a c r e a t o r i l o r e i . C e e a ce n u n s e a m n s-i p i a r d s p i r i t u l c r i t i c . D i m p o t r i v . D a r s d e t e r m i n e u n d i a l o g c u a c e t i a , s f i e r e c e p t i v l a p u n c t e d e v e d e r e o p u s e , s f a c t o t p o s i b i l u l pentru a stimula dezbaterea, schimbul de o p i n i i . N u m a i a a se p o a t e d e t e r m i n a o a t m o s f e r d e l a b o r a t o r d e c r e a i e . Ca s i e s d i n sfera abstraciunilor, v o i a m i n t i c, n zece a n i , a m p u b l i c a t n revist p e s t e o sut de piese originale. Spre b u c u r i a m e a , m a r e p a r t e d i n t r e ele snt p i e t r e de t e m e l i e n opera u n o r cunoscui d r a m a t u r g i . M u l t e d i n t r e aceste piese m a i c u seam ale celor ce p u b l i c a u p e n t r u n t i a o a r , d a r n u n u m a i le p u n e a m , d u p publicare, n discu ia u n u i cerc m a i l a r g d e s c r i i t o r i , o a m e n i d e t e a t r u , s e c r e t a r i l i t e r a r i , i a p o i t i p r e a m d i s c u i a . A c e e a i m e t o d a m f o l o s i t - o i c u s p e c t a c o l e n c a r e se e x p e r i m e n t a u modali t i r e g i z o r a l e i n e d i t e . Cea m a i interesant d i n t r e aceste c o n f r u n t r i a fost pe m a r g i n e a montrii lui Liviu Ciulei, Cum v place. U n u l d i n t r e r e d a c t o r i i notri a scris a t u n c i o cronic m a i m u l t dect rezervat. AJlnd c C i u l e i e n t o t a l d e z a c o r d c u o p i n i i l e e x p r i m a t e , l-am i n v i t a t s r s p u n d . L a n ceput a refuzat, mrturisindu-mi cu since r i t a t e c n u c r e d e c a r t i c o l u l s u v a a p rea. I-am d a t cuvntul dc onoare. A m p r i m i t u n adevrat s t u d i u , unde, n cel m a i pole m i c (dar totodat u r b a n ) spirit, erau com b t u t e cele susinute n revist. L - a m p u b l i c a t i n t e g r a l , c o m u n i o n d u - i , n s , c n e r e z e r v m d r e p t u l l a replic. E c o u l a fost att de m a r e , nct a m f o s t solicitai de n u m e r o i regizori, actori, critici, scriitori, s organi z m o m a s r o t u n d . Z i s i f c u t . R a r i n i s-a n t m p l a t s a s i s t l a o m a i a p r i n s n f r u n t a r e d e p r e r i . C u m t o t u l se i m p r i m a s e pe b a n d de m a g n e t o f o n , a m d a t la tipar materialul, cuvnt cu cuvnt, n dou n u m e r e consecutive. Dac, pn la urm, acordul n u a fost d e p l i n , ctigul a fost i m e n s , datorit c l a r i f i c r i l o r t e o r e t i c e p r i n c a r e s-a a j u n s l a nelegerea mai profund a valorii acestei reprezentaii, ce a n s e m n a t u n m o m e n t i m portant n dezvoltarea gndirii noastre regi zorale. de m i r a r e c, n teatrele d i n ntreaga ar, s t e n o g r a m a publicat a fost s t u d i a t i n i s-a c e r u t s o r g a n i z m c t m a i d e s a s e m e n e a d e z b a t e r i . C e e a ce a m i f c u t .

www.cimec.ro

33

S t i l u l acesta d e l u c r u a d u s l a o d i n ce i n ce m a i strns l e g t u r a n t r e r e d a c i e i c r e a t o r i i de spectacole, revista d e v e n i n d e m a n a ia n u a u n u i g r u p , c i a micrii teatrale r o mneti, jucnd u n r o l nsemnat n promova rea e x p e r i m e n t u l u i scenic, n a f i r m a r e a r o l u l u i c r i t i c i i i n p u n e r e a l a c u r e n t a u n e i b u n e pri a p u b l i c u l u i c u concepte estetice n o v a t o a r e . Colecia r e v i s t e i d i n acea p e r i o a d e m r t u r i a u n e i a d i n t r e cele m a i nfloritoare etape a l e micrii n o a s t r e teatrale, cnd scena r o m n e a s c s-a i m p u s p r i n t r e p r i m e l e s c e n e ale l u m i i . C u a c e a s t a , c r e d c a m r s p u n s i l a n t r e b a r e a : care a u f o s t cele m a i b u n e sta giuni ale criticului dramatic Traian elm a r u ?" V rugm s schiai o pano a dramaturgiei romneti con ram t e m p o r a n e , f o r m u l n d u - v i o p i u n i l e pentru anume valori... 0 panoram contemporane ? s s c r i u o i s t o r i e ctcva r n d u r i . Ct cuprinse n tot douzeci d e a i d . a dramaturgiei romneti c a i c u m m i s-ar c e r e a peste trei d e c e n i i , n despre opiunile m e l e , snt ce a m scris n ultimii

Este teatrul o art distinct ? Este e l o sintez ntre arta d e c l a m a i e i , l i t e r a t u r i p i c t u r , i n i m i c , p a n tomimi e l e . ? Ce r o l i revine, i n acest c a z , d r a m a t u r g u l u i ? D e t e x t i e r , p u r i s i m p l u , s a u d e c r e a t o r a l u n o r v i z i u n i s c e n i c e ? C u m se r e z o l v , d u p prerea d u m n e a v o a s t r , c o n f l i c t u l d i n t r e s c r i i t o r u l d e t e a t r u i r e g i z o r (atunci cnd regizorul i m p u n e o v i z i u n e per sonal asupra t e x l u l u i ) ? D a , t e a t r u l e s t e o art d i s t i n c t . N u s p u n n i c i o noutate. A u afirmat-o alii, m u l t naintea noastr. I n c u r s u l despre arta acto r u l u i , i n u t n 1933, l a A c a d e m i a d e s t u d i i teatrale a T e a t r u l u i Naional d i n Bucureti, T u d o r V i a n u spunea : Suveranitatea regizo rului n t e a t r u l m o d e r n este u n f e n o m e n r e l a t i v n o u . G o e t h e , care n attea lucruri ale t e a t r u l u i a a v u t i d e i fructuoase, a r e s i m i t n e v o i a r e g i z o r a t u l u i i 1-a i n i i a t , a t t p r i n s c r i e r i l e sale, ct i p r i n p r a c t i c a sa I a teatrul d i n W e i m a r . Totui, abia n zilele noastre (Vianu se r e f e r e a la M a x Reinhardt n . n . ) a n c e p u t s se v o r b e a s c despre r e g i z o r i ca d e s p r e nite artiti care dein o importan capital n njghebarea u n u i spectacol". i, n c o n t i n u a r e : Ce d e parte sntem, cnd considerm opera l u i R e i n h a r d t , d e concepia t e a t r u l u i ca o s i m p l c o p i e s p a i a l a t e x t u l u i ! I n t r e t e x t i s p e c t a c o l s-au i n t r o d u s , p e n t r u a n a l i z a n o a s t r , n u n u m a i p l u s u l c r e a t o r p e care-1 a d u c e j o c u l a c t o r u l u i , d a r i a c i u n e a d e u n i f i c a r e a a c t o r i l o r , n t r e e i i c u m e d i u l s c e n i c , c a r e i se d a t o r e t e r e g i z o r u l u i " . S-l c i t e z p e C a r a g i a l e ?

A m m a i fcut-o. b i n e s r e p e t m formu l a r e a sa c a t e g o r i c : T e a t r u l e o a r t i n d e pendent c a r e , ca s e x i s t e n a d e v r c u d i g n i t a t c t r e b u i e s p u n n s e r v i c i u l s u t o a t e c e l e l a l t e a r t e , f r s a c o r d e v r e u n e i a d r e p t u l d c egalitate p e p r o p r i u l l u i teren" ( E p o c a " , 8 a u g u s t 1897). I a r , d u p Ibril e a n u : Piesa d e t e a t r u c g e n d r a m a t i c c u adevrat n u m a i cnd esle jucat. Cetirea u n e i piese d c t e a t r u c u n f e l d c a b u z , cci, n c o d a l , o p i e s d e t c a l r u se p e r c e p e l e g i t i m n u m a i cnd o v e d e m , adic a t u n c i cnd asistm l a aciune. O pies d e t e a t r u cetit devine, dac ne g i i u l i m bine, o nuvel dia logat" (Creaie i analiz", n volumul S t u d i i l i t e r a r e " , B u c u r e t i , 1930, p p . 3 8 3 9 ) . n s e a m n asta c r o l u l d r a m a t u r g u l u i este c u m sun ntrebarea d e textier, p u r i s i m p l u ? N i c i d e c u m . O pies de teatru vorbesc, bineneles, despre o oper d e valoare e asemntoare unei partituri. C h i a r dac toat l u m e a a r cunoate notele i l e g i l e c o m p o z i i e i , d a c a r t i s c i t e a s c p a r t i t u r a u n e i sonate, a u n e i s i m f o n i i sau d r a m e l i r i c e , acestea n u triesc d e p l i n dect p r i n i n t e r m e d i u l c e l o r c e l e e x e c u t . Ce a r fi fost W a g n e r , fr u n Toscanini, sau M o z a r t , f r u n B r u n o W a l t e r ? c a s d a u e x e m p l e , l a ntmplare... i, totui, i n t e r p r e trile m u r i l o r c o m p o z i i i n u s e a m n ntre ele. D e s i g u r , S i m f o n i a a I X - a e S i m f o n i a a I X - a , d a r ntr-un f e l o d i r i j a F u r t w n g l e r , n a l t u l , P e r l e a i S i l v e s t r i , a l t f e l o c o n d u c e K a r a j a n . S ne ntoarcem la teatru. I-am vzut n H a m l e t pe Moissi, pe Demetriade, pe L a u r e n c e O l i v i e r i, a o u m , p e l o r d a c h e . mi amintesc d e competiia Vraca-Valen tin e a n u - C a l b o r e a n u , p e scena N a i o n a l u l u i . Fie care a f o s t u n H a m l e t , acelai i, t o t o d a t , ct d e d i f e r i t ! C u m se r e z o l v c o n f l i c t u l " s c r i i t o r u l u i d o teatru c u r e g i z o r u l ? m ntrebi. D e p i n d e . U n e o r i e c o n f l i c t , a l t e o r i snt d e o s e b i r i d e v e d e r i , c a r e se r e z o l v , p n l e u r m , ntr-o soluie c o m u n . D e s i g u r , cnd a u t o r u l e n via, d r u m u l n u e l i n , fr contradicii, m a i a l e s d a c i n e m s e a m (i n u p u t e m a l t f e l ) de f a p t u l c s p e c t a c o l u l e o r e a l i z a r e colec t i v , n u n u m a i a a u t o r u l u i i a r e g i z o r u l u i , c i i a a c t o r i l o r , a s c e n o g r a f i l o r i s c e n o t e b n i c i e n i l o r . Cte c o n f l i c t e " n u c u n o a t e m , n t r e r e g i z o r i i a c t o r i ? N u d e m u l t , u n t n r i t a l e n t a t r e g i z o r , c a r e n c e p u s e s l u c r e z e u n s p e c t a c o l c l a s i c , a f o s t nlocuit d i n p r i c i n a dezacordului interpreilor cu viziune.' sa asupra montrii. Experiena arat c cele m a i b u n e r e z u l t a t e s-au o b i n u t p r i n m u n c a d e e c h i p , c n d e x i s t a f i n i t i i c o m u n i u n e ntre coechipieri. ce felul toriul Dac titluri ai ai fi director de teatru., reper in

propune

pentru

primelor

stagiuni ?

Vreau,

a c e s t a , s v f a c s v i s v d e f i n i i teatral i politica

divulgai concepia tea

preferinele despre

despre

trul politic...

34

www.cimec.ro

D a c a f i d i r e c t o r d e t e a t r u . . . I n p r i m u l r n d , mi-a f o r m a o e c h i p , c u c o n d i i a s g s e s c c o l a b o r a t o r i c a r e s c r e a d n m i n e i n c a r e s c r e d , l a r n d u - m i . m i ceri titluri pentru repertoriu. Nimic mai simplu. Literatura dramatic universal e att de v e c h e i d e b o g a t ! C t d e u o r e s a l c se i tuieti o list de piese" ! Sistemul practic. n s e a m n asta c a v e m u n reper toriu ? Repertoriul e, n primul rnd, un program estetic. D e p i n d e dac ai cu cine s-l r e a l i z e z i , d a c p r e f e r i n e l e t a l e s n t i ale t r u p e i , i cte a l t e l e . . . P e r s o n a l , m intereseaz c u precdere d r a m a t u r g i a o r i g i n a l . N u m r e f e r l a cea i n t r a t n p a t r i m o n i u l clasic : e o b l i g a t o r i u ca aceasta s f i e n permanen prezent pe afiele T e a t r e l o r N a i o n a l e . Dei l u c r u r i l e n u s t a u a a . i n u e b i n e . D e a n i d e z i l e , g e n e raiile t i n e r e n u p o t v e d e a c u m se i n tmpln pe vremea adolescenei m e l e nu n u m a i pe m a r i i clasici, d a r , c u rare excepii, n i c i p e c e i c a r e l i s-au a d u g a t , de-a l u n g u l t i m p u l u i . S r e v e n i m , ns, l a dramaturgia romaneasc actual. Cel m a i pasionant mi se p a r e s d e s c o p e r i n o i a u t o r i , s-i a j u i * se d e s c o p e r e e i n i i . A s t a n u n s e a m n * n c u r a j e z i n o n v a l o r i l e , o i , d i m p o t r i v , s l e descurajezi, s promovezi talentele reale, slav d o m n u l u i exist, poate m a i m u l t ca o r i e n d . m i a d u c a m i n t e , c n d c o n d u c e a m r e v i s t a T e a t r u l " i l u c r a m c u m u l i a u t o r i , r e g r e t a m c n u a v e a m la dispoziie o t r u p n u m a i o n o a s t r , d i s p u s s r i d i c e n p i c i o a r e " t e x t e l e p u b l i c a t e , care ntrzi.iu s f i e r e p r e z e n t a t e , o r i e r a u p r o s t s a u d e l o c reprezentate. Cred c s-au pierdut, astfel, p i e s e b u n e , i a r u n i i s c r i i t o r i n u r e n u n a t s m a i creeze p e n t r u t e a t r u , d i n p r i c i n a i n d i f e renei c u care n u fost ntmpi.nai. Victor Ion Popa avea de o m i e de o r i dreptate,
c a r e

afl ntr-o f u n d t u r . T a l e n t e s n t , c u d u i u m u l . D i n toate generaiile. I n s t i t u t u l p r o d u c e , a n d c a n , p r o m o i i n o i . Ce r o l u r i d e c p e t e n i e l i se n c r e d i n e a z ? P r o b l e m a e a c e e a i i p e n t r u m a e t r i . I n r e p e r t o r i u l c e l o r m a i m u l i , p a r t i t u r i l e d e a n v e r g u r se n u m r pe degete. i, c h i a r dac u n i i a u a v u t , la a c t i v u l l o r , creaii memorabile, acestea sau pierdut. T e a t r e l e prefer s in pe a f i , a n i d e z i l e , aa-zise s u c c e s e d e c a s " , degradate, ca v a i d e e l e , n dauna unor p e r f o r m a n e r e a l e , c a r e n-ar c o n s t i t u i succese d e cos m a i m i c i , d a r a r f i d e a l t c a l i t a t e . P i e r d e r e a e n e g a l m s u r i p e n t r u p u blic.

V r u g m s definii personali tatea stagiunilor d i n u l t i m u l deceniu. Ce d i r e c i i f e r t i l e s-au c o n t i n u a t , cu c e a l t e d i r e c i i s-a p o l e m i z a t ? Stagiunile ultimului deceniu au cu n o s c u t i s u c c e s e i m p o r t a n t e , d e i s-au m a n i f e s t a t i se m a n i f e s t p u t e r n i c tendinele n g r e s i v e fa de g n d i r e a n o v a t o a r e . mb u c u r t o r , n s , c n o i f o r e s-au alturat att d r a m a t u r g i e i , c t i r e g i e i . C u m spu n e a m , d r u m u l n u le e lesnicios. Totui, ele c o n t i n u , n c o n d i i i l e a c t u a l e , s f r u c t i f i c e ctigurile obinute n p e r i o a d a de care v o r beam, polemiznd cu vechi concepii con servatoare, cu obtuziti birocratice, cu r u tina i cu platitudinea. In multe teatre d i n ar, m a i ales f e n o m e n u l e e v i d e n t .

la parte turgie, pentru buie citate indc de s In a o

In

ce m s u r

contribuit critica contemporan Cea o mai ?

dezvoltarea botrloare ei a luptat pentru gndirc ducem ne

teatrului msur. pentru artei

mire drama Tre tena fi uor sporit, se nu in deo se

nou

rnd a f i r m a : Piesa romneasc t r e b u i e s fie temelia r e p e r t o r i i l o r romaneti. Teatrele c a r e se p l i n g d e l i p s a p i e s e l o r d o v e d e s c c n u le-au c u t a t p e n t r u c n u l e i n t e r e s e a z " . C u n o s c i a c u m o seam de lucrri, unele tiprite, altele n manuscris, profunde, ca g n d i r c , p o l i t i c e , n c e l m a i p r o p r i u neles a l c u v n t u l u i , p e n t r u c a t a c p r o b l e m e acute ale societii, a l e e p o c i i , d a r n l o c u l crora teatrele prefer, din pricina minimei re zistene, t o t s o i u l de piesulie confecionate d u p u n reetar c o n f o r t a b i l . A s t f e l de t e x t e snt d u s e p e u m e r i d e a c t o r i d e m n o n t i , c u succes sigur la public, de fapt tot v o r b a l u i P o p a la sigura l u i pervertire". Cine otig, d i n t r - o a s t f e l d e ..politic tea tral" ? Credei sau Cum c n actorul pragul este se afl la o

nnoirea teatral lupta chiar n mai cale de

spectacolului, cu

contemporan. departe, sau tocmai au ce c nc o sau unei

sporit,

dac

stau

piedici, deloc noastre colocviile numai n ce e

ndeprtat. n i

Rndurile centre Pcat

dezbaterile periodic, sebit de oglindesc acordat Nu e de proz opinii viste

prilejuite diverse nu fructuoase.

ale rii, snt pres. despre al

se c o n t i n u timp

Spaiul redus. carte trei re n s de de ap cri

problemelor normal critice ca, n n se se p r o n u n ,

teatrului

pe larg, dou numr cu

acelai ntmpl

(cum

regularitate dramatic tot volume soiul de

Romnia l-nduri, rut tic un i

literar"), acelea, drept mai

cronica la

d i s p u n , c u foarte rare excepii, d e 4 0 5 0 supuse c, n lui mare de ingerine. teatral, ultimii ani, a Valeriu

rscruce sinteze ?

unei

inedite actual

momentul

al actorului ? Cred c e l a o sintez de rscruci. F r g l u m . C a s n u z i c c m a j o r i t a t e a se

numr

datorit

Rpeanu, e destul.

iniiatorul Mulumesc

coleciei M a s c a " . D a r n u pentru... spaiu !

www.cimec.ro

3 5

TEATRU l FILM
PAUL EVERAC

Refleciile unui dramaturg despre cinematografie*

R o m a n u l n u n c a p e n f i l m . C u ct r o m a n u l c m a i b u n (mai vast, m a i com plex), cu att ncape mai greu n

film. N i c i piesa nu n c a p e n f i l m . Cu ct e piesa m a i b u n , t o t aa, c u att ncape m a i g r e u n f i l m . Totui, piesa parc ncape ceva m a i b i n e n f i l m dect r o m a n u l . D c ce ? M a i nti, d i n cauza duratei. Durata f i l m u lui e ceva m a i aproape d e d u r a t a piesei dect de a r o m a n u l u i . A p o i , d i n cauza ele m e n t u l u i d r a m a t i c , c a r e se g s e t e m a i c o n c e n t r a t n d r a m dect i u r o m a n . Dramaticul nu e apanajul piesei de teatru. Dramaticul p o a t e e x i s t a i i n poezie, poate e x i s t a i n r o m a n , i discurs, i chiar ntr-o nfruntare ntr-un n a t u r a l , u m a n , a n i m a l , vegetal. D a r , cel m a i b i n e se g s e t e o r g a n i z a t d r a m a t i c u l n piesa de t e a t r u . i, cel m a i b u n organizator a l l u i se n u m e t e d r a m a t u r g . E l e specia listul n extras d r a m a t i c u l d i n orice. D r a m a ticul e u n f e l de a p r i v i l u c r u r i l e , u n soi special d e seleciune a l o r : eleciunea n f r u n t r i l o r , a r u p e r i l o r brute, c u efecte ac centuate. i o m o d a l i t a t e d e a a e z a n timp aceste l u c r u r i selecionate, n aa f e l n c t e l e s c r e a s c m e r e u , u n e l e d i n a l t e l e , pn la ruptur. i u n s o i d e e c o n o m i c a faptelor narate, reUnnd cu precdere pe cele ce a j u t aceast d e c u r g e r e . i o t e h nic de aare, cu prelungirea ateptrii (suspens), i c u s u r p r i z a s o l u i e i . T o a t e a s t e a l e tie n p r i n c i p i u m a i bine drama t u r g u l , fiindc snt meseria l u i . D e aceea, s-ar p u t e a c a e l s f u r n i z e z e m a i u o r dra maticul f i l m u l u i , d e c t a l i i . N u e, n s , o b l i gatoriu.

dect orice desfurare l a v e d e r e ; fa de ele, f i l m u l , orict de i m a g i s t i c , n u e dect d i l u i e . S n t i t e x t e r e d u n d a n t e , inapte de m u l t sugestie implicit ; fa de ele, f i l m u l reprezint o economie. I n general, creatorii d c f i l m pleac de la ideea, n u t o t d e a u n a n temeiat, c textul trebuie economisit la maximum, c i d e a l u l u n u i story cinemato g r a f i c e s se e x p r i m e c t m a i f r t e x t . E i au o ncredere exagerat n mijlocul pre p o n d e r e n t a l f i l m u l u i , care e i m a g i n e a , ca p a b i l s e x p r i m e , u n e o r i , i p s i h o l o g i e , i aciune. D a r , d a c acesta e m i j l o c u l p r e p o n d e r e n t , n u e i s i n g u r u l . F o a r t e r a r , i m a g i n e a p o a t e s d e a ideologia p e r s o n a j u l u i , care e c u t o t u l a l t c e v a dect starea l u i d c s p i r i t : este t o t a l i t a t e a i d e i l o r n v i r t u t e a crora ac ioneaz. I n acest neles, i d e o l o g i a n u poate l i p s i n i c i d i n t e a t r u , n i c i d i n r o m a n i, d e cele m a i m u l t e ori, nici din film. ilamlel a r e o i d e o l o g i e , d e s u p r e m c o n c e n t r a i e i s u g e s t i e , i o e x p r i m p r i n c u v i n t e ; omu l e u l l u i G o p o a r e i e l o i d e o l o g i e (vrea p a c e ) i o e x p r i m f r n i c i u n c u v n t . D a r c o d i f e r e n , p a r c !... Tehnica d r a m a t i c u l u i , transferat, aa c u m este, l a f i l m , n u d , s i n g u r , m a r e lucru. Tehnica dramaticului, aplicat d e s c o p e r i t n t e a t r u , se n u m e t e f c t u r : o a m e n i i v o r b e s c , se n f r u n t , d a r s i m i c t o t u l e f o r m a l , c s-a r e i n u t n u m a i t e h n i c a r e s p e c t i v e i m a t e r i i , n u i s u b s t a n a . I n cinemato g r a f , t e h n i c a f i i n d m a i a c t i v , e l o c d e i m a i m u l t f c t u r . A u t o r u l care n-are s u b stan (scenarist, cineast) zice : las, n u e nimica, o scot e u d i n cinematografic", i n c e p e s se n t e m e i e z e p e m u l t e l e mijloace ale f i l m u l u i : u n g h i u r i , peisaj, coloan so n o r etc. E l c r e d e , d e p i l d , c r e z o l v c u prim-planul ceea ce c c a r e n t n substana dramatic. Ei bine, nu rezolv. Fctura bate l a ochi. I n t e a t r u , posibilitatea de a tria" e ceva m a i m i c , fiindc snt mai puine mijloacele de substituie a substanei. T e h n i c a i m a g i n i i i a r c p r o p r i a e i l e g i t a t e . A a f i i n d , d e e a se l e a g f e l d c fel dc pretenii. D e p i l d , m u l t e f i l m e i f a c u n i d e a l d i n a p r e z e n t a avantajos, p r o p a g a n d i s t i c p e i s a j u l rii (asta, f r mare legtur c u f o n d u l ) . T e a t r u l n u c inut la

F i l m u l poate face e x p l i c i t ( p r i n v i z u a l i z a r e ) ceea ce p i e s a c o n i n e i m p l i c i t (prin text). m a i bine sau e m a i ru ? Depinde de arta creatorului. Snt texte d e t e a t r u m a i b o g a t e ' p r i n c e e a ce i m p l i c Invitm pe oamenii de teatru ji pe cineati, ca i pe spectatorii inte resai de problemele aduse n discuie, s participe la dezbaterea iniiat in acest numr. *)

36

www.cimec.ro

aa c e v a . P r o p a g a n d a n t e a t r u p o a t e ave:; cam u n singur sediu : idealizarea persona j e l o r . I u f i l m , snt m u l t mai multe lucruri de idealizat. Pn i acurateea mbrc mintei.

P e l n g d r a m a t i c , n f i l m n c a p f o a r t e m u l t e : l i r i s m , d a n s , s p o r t , via-aac u m - e (vrit), care uneori ajut, i a r a l t e o r i a j u t " aa d e b i n e , nct c o r u p d e s t i naia dramatic a f i l m u l u i . A v e m m u l t e f i l m e cu destinaie n e d r a m a t i c . M i e , ca o m de t e a t r u , m i se p a r d e v i a t e . N u i u b e s c a l b u m e l e i m i x t u r i l e f r c o n s e c u i e . N u i u b e s c ce n u c r e t e .

a v e a . d e c i . m u l t i p l e p a r a f r a z e la un subiect d a t , c u a n s e m a i m u l t e d e n-1 v a l o r i f i c a i , e v i d e n t , i c u a n s e " d e n-1 d e f o r m a . I n f i l m , a n s a c u n a , se j o a c p e t o t s a u p e n i m i c . D r a m a t u r g u l m o f l u z a r e revana scenic o r i cnd posibil, scenaristul m o f l u z n-o mai a r c . P i e r d e r i l e n f i l m s n t , v a i !, i r e p a r a b i l e .

Scenaristul care lucreaz m a i cu grij o pies istoric se c o r u p e c n d l u creaz u n f i l m i s t o r i c , n care, p r o f i tnd i d e s p e c i f i c u l " c i n e m a t o g r a f i c , f a c e s n c a p , a b e r a n t , c e l e m a i incompatibile l u c r u r i . E i tie c s c h e m a l u i e m a s c a t " d e d e c u r g e r e a f i l m u l u i . D e aceea n i c i nu-i m a i d m u l t osteneal. O r i c u m , consecuia l u i , l o g i c a l u i , r i s c s se p i a r d l a m a s a d c m o n t a j . . . S t r i n g e n a l u i r i s c s f i e b a l o n a t d e ali f a c t o r i . E c o n o m i a , s c r u p u l u l su d e adevr, p o t f i corectate" pc d r u m . Atunci d e c e a r f i r i g u r o s ? i c e e a c e se n t m p l l a i s t o r i c e " se p o a t e n t m p l i l a p s i h o l o gice, i, n g e n e r a l , la o r i c e f e l d e film.

Cu t o a t e a s t e a , f i l m u l este m a i v a n d a bil d e c t p i e s a , i s c o a t e m a i uor b a n i i , , gsete m a i uor p e reea p e c e i c t e v a s u t e d e m i i d c s p e c t a t o r i c a r e bfl-1 r e n t a b i l i z e z e . i, a s t f e l , p i e r d e r e a artistic e m e r e u m a s c a t d e a m o r t i z a r e a f i n a n c i a r , i n u p r e a se m a i b a g d e s e a m . A c e a s t R e n t a b i l i ta tc-Oricu m , nedescurajat de n i m i c , f a c e c a p r o i e c t e l e t e m a t i c e d e f i l m e s p r e c u m p neasc asupra calitii artistice, artificiul, a s u p r a s u b s t a n e i i n u m r u l , a s u p r a v a l o r i i Cel p u i n , p n a c u m .

Din cauza absorbiei scenariului n materia cinematografic, scenaristul n u are satisfaciile autorului de teatru, d e p a r t e d e a s t a . Ceea c e i e s e d i n s c e n a r i u l s u e, p r i n d e f i n i i e , a l i e n a t " , n t r - o p r o p o r ie i n c o m p a r a b i l m a i m a r e d e c t n teatru. N i m e n i n u p r e a afl de el (dac n u e u n scriitor cunoscut).; f i l m u l c al regiei. uitat repede f i l m u l f i i n d , ca v r f d e i n t e r e s , m a i e f e m e r dect t e a t r u l . i ncaseaz d r e p t u r i l e i se r e t r a g e . N u l a s n i c i o d i r n cultur. N e a v n d dect satisfaciile u n e i paterniti e x p e d i a t e , i n u a l e u n e i r e a l i z r i " , s c e n a r i s t u l n-arc n i c i s e n t i m e n t u l r s p u n d e r i i . D e u n d e s-l a i b ? I n t e a t r u , e l rspunde de c e e a c e se a u d e p e s c e n . P i e s a e a l u i , g l o r i a sau s u d a l m e l e , d e cele m a i m u l t e o r i , ale l u i . I n f i l m (art colectiv, i n d u s t r i e ) , e l e p i t i t n d o s u l celorlali. Nu-i face d i n r s p u n d e r e u n p u n c t d e o n o a r e . A r f i inoperant, acoio u n d e opereaz atia alii... (i t o t u i : f c n d i c r e s c n d f i l m u l , i d u c n d u - 1 d e s e o r i l a n e m p l i n i r e , l a eec, r e g i z o r u l n u u i t s s p u n : a a a f o s t sce nariul...)

E s t e a u t o r u l b u n d e t e a t r u i u n b u n scenarist cinematografic ? R e g i z o r u l b u n d e t e a t r u , i u n b u n r e g i z o r d e f i l m ? Actorul bun de teatru, u n b u n actor de cinematograf ? A i c i , orice teorie c v a n . I n g e n e r a l , spe cialistul, de-aia e specialist, fiindc tie ceva m a i b i n e d e c t altceva. C i n e t i e s s c r i e b i n e t e a t r u n-o s p r e a f i e n i c i o d a t i n s t a r e s s c r i e la fel de bine f i l m . nevoie de alte caliti. nevoie, uneori s f i m d i a l e c tici ! , i dc absena a n u m i t o r caliti, a b s e n c a r e p o a t e s d e v i n , i e a , o cu tate. i e n e v o i e de o c o n v i n g e r e egal, la u n o m c a r e i-a e x p r i m a t o d a t preferina ! D a r n i c i n u se o p u n e n i m e n i i n i m i c c a u n d r a m a t u r g s a i b t a l e n t d e s c e n a r i s t . M c a r c t u n n e d r a m a t u r g . C u c o n d i i a s n e l e a g d i f e r e n a d e r e g i s t r u . C u aceeai c o n d i i e , u n regizor de teatru p o a t e fi foarte bun n c i n e m a , u n actor de t e a t r u , excelent n f i l m . i , a p o i , p r i n t r - u n e f e c t d e feed-back, toate c a l i t i l e d e a c o l o , din c i n e m a t o g r a f , se p o t r s f r n g e de-a-ndratelea n teatru. N u se o p u n e n i m e n i l a t r e a b a a s t a . A t t , c n u e o b l i g a t o r i u . S nu f a c e m t e o r i e g r a tuit. S n u u i t m c m u l t v r e m e cei m a i b u n i r e g i z o r i d e f i l m a u f o s t t e a t r a l i t i i C i u l e i i P i n t i l i e , n v r e m e ce m u l i ali r e g i z o r i n u p o t s s p u n c a u b r o d i t - o . S n u u i t m c d e Ia r e g i z o r i i b u n i d e f i l m d e a s t z i , D a n e l i u c s a u T a t o s , a m v z u t i v a l o r o a s e spec t a c o l e d e t e a t r u , n v r e m e c e m u l i alii n u i-au a c r e d i t a t . V a p u t e a f a c e e x c e l e n t u l A l e x a V i s a r i o n , f i l m ? V o m v e d e a . V a p u t e a face e x c e l e n t u l D i n u T n a s e , t e a t r u ? Cine p o a t e ti ? N u - i o b l i g a t o r i u . I n Zestrea de la T V ( t o t u n f e l d e f i l m ) , L e l i i a P o p a a f o s t exce lent, n c i n e m a t o g r a f i e , c u aceeai zestre, d e o c a m d a t , m a i p u i n d a r nu e nici o regul, se poate oricnd altfel. Albulescu a jucat n multe piese, nici odat ca n filmul Puterea i Ade vrul. Dron de pe pelicul e mai bun d e c t c e l d e p e s c e n , P o g o n a t -a d a t nici

I n f i l m , r e g i z o r u l realizeaz ndeobte versiunea unic a scenariului, spre deosebire de t e a t r u , u n d e el realizeaz a -a v e r s i u n e , p e c a r e se silete s-o d i f e r e n ieze c t m a i m u l t d e c e l e l a l t e . I n t e a t r u v o m

www.cimec.ro

37

ca, n t e a t r u , rt n f i l m ; n s c h i m b , Gihla Marinescu, sau Cina Patriciii, sau Rodica T a p a l a g , orictc f i l m e a r face, r m n mari aclrie de t e a t r u .

Uneori, actoria de f i l m ..rasial". Si d i n r s f u r i i c i u b u c e n u p r e a iese art m a r e . Crete, d i n n e f e r i c i r e , n u m r u l a c t o r i l o r discreditai de m o d e s t i a apa riiilor l o r c i n e m a t o g r a f i c e . I n t e a t r u , e i snt capete de afi, n f i l m . coboar p n aproape de figuraie. E s t e a i c i , s n e l e g e m , o d o r i n d e p e r sisten, de p e r e n i t a t e . D a r n u e n u m a i att. Mai e i o abdicare, pentru foarte meschine motive...

1 V r e a u s n c h e i e :u c l e v a p r e r i a s u p r a stadiului actual al cinematografiei noastre. D u p o p i n i a m e a . profesional i t a t e a a c r e s c u t s i m i t o r . Se f i l m e a z mai b i n e , ca meserie, dect oricnd p n acum. S-a c i t i g a t n c a r a c t e r f i l m i c " , l u c r u care se s i m t e , ntr-o o a r e c a r e m s u r , c h i a r d i n s c e n a r i i , d a r m a i ales d i n p u n e r e a n p a g i n . Cei ti'ci r e g i z o r i t i n e r i a m i n t i i m a i sus, d a r i a l i i ( D a n P i a , T i m o t e i U r s u ) , s n t n t r - u n progres evident. T e m e i u r i p e n t r u f i l m e m a r i , dinspre regie, ar exista. Nu se s i m t e n c s u f i c i e n t c u l t u r a . Cul t u r a adnc, c o n t a c t u l cu m a r i l e v a l o r i . Cnd se f a c f i l m e e s e i s t i c e s a u p a r a f r a z e l a m n r i m i t u r i , snt d e r i z o r i i . U n e o r i , n o u t a t e a teh nic sau gselnia snt folosite n l o c u l v a l o r i i . A l t e o r i , p a s t i a , c a s n u - i z i c e m a l t f e l . S e m n c aceast c o n s o l i d a r e p e m i j l o a c e p r o p r i i , care e c u l t u r a , n u e nc la p a r a m e t r i i dorii. N u e v o r b a de informaie sau f o r m a ie p r o f e s i o n a l . vorba de calitatea omul u i , ce-i m p l i n e t e g n d u l i s i m i r e a p r i n r e f e r i r i I a c e s-a s p u s m a i b u n n l i t e r a t u r a i a r t a l u m i i . ( D e a c e e a , C i u l e i i P i n t i l i e a u fost, m u l t vreme, lideri hors concours".) C u l t u r a a j u t i p r e c i z i a s t i l u l u i . I a t , D i n u Tnase a fcut trei f i l m e n t r e i s t i l u r i (dup Hortensia Papadat-Bengescu, Duiliu Zamfi P.S. Cte f i l m e d e controvers principial rescu, Paul Georgescu) i, d e fiecare d a t , cu alte sisteme sociale a v e m pn acum ? i n t u i i a l u i 1-a d u s f o a r t e a p r o a p e d e m e d i u , Cte, d e p o l e m i c d i n t r - u n u n g h i c o n s t r u c n schimb autorul adaptrii Marei" a rmas tiv c u instituii de la n o i ? P o l e m i z n d c e v a m a i d e p a r t e , i a r a l l u i F e l i x i O t i l i a " a mereu c u f o t i i " i m o r n l i z n d mereu pe fcut p u i n a l t c e v a . Cei m a i m u l i d i n t r e c i micii derbedei, n u ajungem l a a c t u a l i t a t e a neatii r o m n i fac p u i n a l t c e v a " . N u v e r i devrat, f i e r b i n t e . . . Interesante snt filmele d i c u l le lipsete, a d i c f a p t u l d e v i a , c i care polemizeaz de pild cu inegalitatea. a d e c v a r e a s t i l u l u i , adic i n t e r p r e t a r e a n cea Sau m a i b u n c h e i e . N u m e s e r i a l e l i p s e t e . . .www.cimec.roc u p r o g r e s u l u n i l a t e r a l , e x t e r i o r .

0 c i n e m a t o g r a f i c care face m u l t e dramati z r i se p a r e c n u a r e s c e n a r i i . E u , a s t a , n-o p r e a c r e d . Cred m a i d e g r a b c c t i m o r a t , m e r g e l a r e e t , ct m a i c a n o n i c . D i r e c t o r i i d e case d e f i l m e snt b g t o r i d e s e a m , la n e s f r i t , s u f l i n i a u r t . L e m a i s u f l i alii... O r i c u m , n t r e t e a t r u l r o m n e s c i c i n e m a t o g r a f i a r o m n e a s c e, d e o c a m d a t , o o a r e care d e o s e b i r e . i pe p l a n n a i o n a l , i p e p l a n i n t e r n a i o n a l . U n d e n - a m d u s , m i s-a v o r b i t cu cldur despre teatrul n o s t r u , cu preveniunc despre cinematografie. i, doar snt aceiai a c t o r i . U n e o r i , aceiai r e g i z o r i . U n e o r i , . c h i a r aceiai scenariti ( m a i r a r . f i indc scenaritii frecveni snt romancierii, sau c h i a r c i v i l i i " ) . A t u n c i ? N-am n i m i c m p o t r i v c a s c e n a r i i l e s l e fac o r i c i n e . C h i a r r e d a c t o r i i caselor d e f i l m e . D a r , a t u n c i , s n e s e r v e a s c m o d e l e . i n u de lips d e logic, sau d c a b s u r d , sau d c schematic... N i m i c n u m p i e d i c p e o r i c i n e s f i e u n bun scenarist. Chiar dac. din ntimplare, mai c i d r a m a t u r g . Dramaturgii, hai s z i c e m , n u t r e b u i e c u t a i c u p r e c d e r e (dei snt profesionitii cei m a i apropiai). D a r n i c i n u t r e b u i e e v i t a i c u p r e c d e r e i e l i m i n a i preferenial, c u m m a i face, u n e o r i , cinema t o g r a f i a r o m n e a s c , p e n t r u a lsa l o c d i l e t a n i l o r d c . g e n i u . S-o m a i r r i m n i e l c u g e n i u l , s-o l u m , t o t u i , d e l a p r o f e s i u n e i c u l t u r ! ...i d e l a c o n t i i n a c i v i c a a c t u alitii. S facem f i l m e m a i usturtoare dc contiin. S mni terminm cu ilustrrile p l i c t i c o a s e , f i e i a l e c e l o r m a i f r u m o a s e a d e v r u r i i d o g m e . S ne o c u p m (ca a l i i ) de adevrata actualitate. S asigurm o ie ire m a i glorioas a f i l m u l u i n o s t r u n l u m e , scondu-1 d i n g o g o a a d i d a c t i c i s t . E l a r c , p r i n n a t u r , posibiliti d e ieire m a i m a r i d e c t t e a t r u l i d r a m a t u r g i a . E l n u trebuie d e c t s z b o a r e . S-l f a c e m s z b o a r e . S i a s d i n a u t o p i e d i c i i d i n p r u d e n e exage r a t e i, m e s a g e r nl gndurilor noastre celor m a i n a i n t a t e i m a i c o m b a t i v e , s z b o a r e ! M i se p a r e p e r f e c t p o s i b i l .

PUNCTE DE VEDERE
V. MINDRA

Oralitatea

dialogului

valoarea

tcerilor

Lectura u n u i text litcrar-teatral contureaz, dc la p r i m e l e p a g i n i , u n r a p o r t specific ntre r e p l i c i l e e r o i l o r i aa-ziselc i n d i c a i i d e r e g i e , introduse de autor ntre paranteze, c a m n felul n care n e r v i i simpatici dubleaz i complic sistemul nervos ai o m u l u i . B. Tomaevski utilizeaz, p e n t r u aceste pasnje clin a f a r a d i a l o g u l u i , t e r m e n u l d e r e m a r c i " , restrngindu-le funcia la t r a n s m i t e r e a de indi caii pentru conductorul spectacolului" i excluzndu-le categoric d i n aspectul l i t e r a r al lucrrii dramatice". Pentru teoreticianul f o r m a l i s t r u s , remarcile"au u n caracter de i n f o r m a r e a a c t o r i l o r i r e g i z o r u l u i c u p r i v i r e l a i n t e n i a a r t i s t i c " i, a d m i n d c, n c a z u r i rare, apare o utilizare a s t i l u l u i ar tistic i n r e m a r c i " , consider asemenea situaii ca neconcludcntc pentru structura formei dramatice". A a s f i e ? S n t a c e s t e i n d i c a i i ( s a u r e m a r c i " ) o s i m p l n s i l a r e d e n d r u m r i sce nice ? F r a neglija sensul informativ al cuvintelor din marginea dialogului, avem m o t i v e s l e v e d e m c a n p a r i n n d scriiturii, m a i nti ca o p r e l u n g i r e , u m b r i t , a r e p l i cilor, care adaug cuvntului spus d i m e n s i u cinetic inerent nelesului ntreg al nea situaiei d r a m a t i c e . P e n t r u ca fraza rostit de u n personaj s umfle i s se s i t u e z e c l a r n s p a i u i s d e a , a s t f e l , s i t u a i e i v i z u a l i t a t e a necesar, n u este, n s , d e a j u n s ca indicaia s i n f o r m e z e pe regizor (sau pe actor) cu privire la micarea din scen. ..Remarcile" mplinesc stilistic t e x t u l rostit, participnd n u n u m a i la densitatea atmosfe ric o f i e c r e i s c e n e , c i i l a r e l e v a r e a j o cului secund" din adncul schimbului de r e p l i c i , p r i n detaarea necuvintelor" latente n dialog. D e f a p t , o r i c e t e x t l i t e r a r - t e a t r a l este c o n s t r u i t p e o relaie caracteristic n t r e b a n d a sonor" a piesei (dialogul) i e s t u r a de tceri a d i a c e n t e , estur d i v u l g a t a , n esena ei, d e indicaiile d i n t r e paranteze. A r putea f i alctuit o reprezentare edifi catoare a m a r i l o r s t i l u r i dramatice, p r i n p r o filarea acestei relaii, de la o epoc l a a l t a , de l a u n autor ia altul. De la oralitatea cvasitotal a m a r e l u i r e p e r t o r i u clasic l a r e p l i c a f r n t ( btons rompus), att de frecvent, n d r a m a t u r g i a contemporan, poate f i msurat d r u m u l de la psihologia liniar a tipologiei p n la tendina de ptrundere n zona de i n e f a b i l a contiinei u m a n e .

Un dramaturg astzi uitat, Jean-Jacques B e r n a r d , se r e m a r c a s e , n d e c e n i i l e t r e i i p a t r u ale acestui secol, m a i p u i n p r i n pie sele sale, ct prin teoretizarea aa-zisului teatru a l tcerii", teoretizare semnificativ, p e n t r u c r e p r e z e n t a , d u p 1920, nemulu mirea multora fa de tehnica dialogului frumos". Teatrul este, nainte de orice, arta i n e x p r i m a b i l u l u i " scria J. J. B e r n a r d , ntr-o p r e f a l a u n u l d i n t r e v o l u m e l e sale. Sentimentele c e l e m a i a d n c i t r e b u i e s se evidenieze m a i puin p r i n r e p l i c i l e p r o p r i u z i s e , ct p r i n o c u l a c e s t o r r e p l i c i . S u b d i a l o g u l c a r e se a u d e e x i s t u n d i a l o g s u b t e r a n , care t r e b u i e fcut sensibil. Contestnd em b l e m a a t r i b u i t d c c r i t i c i d o c t r i n e i s a l e (teo ria tcerii"), d r a m a t u r g u l francez pleda, de fapt, pentru o retentralizare a dramei sub auspiciile u n u i p s i h o l o g i s m a l situaiilor : U n s e n t i m e n t c o m e n t a t i p i e r d e v i g o a r e a . L o gica t e a t r u l u i n u a d m i t e sentimente pe care situaiile n u le i m p u n . O r , dac situaia le i m p u n e , n u m a i e s t e n e v o i e s l e e x p r i m i " *. Reducnd d i n exagerrile acestui i n a m i c al literaturii, dezbaterea d i n j u r u l tezelor l u i .1. J . B e r n a r d r e v e l a i n s u f i c i e n a d r a m e i d i a logului p u r , ntr-o v r e m e care cunotea o d e z v o l t a r e multiramificat a r o m a n u l u i vieii interioare. L a p r i m a vedere, asemenea ple doarii p e n t r u un teatru s o b r u " p a r a ine dc r e f l u x u r i l e periodice ale neoclasicismului, n realitate, preponderent era interesul p e n t r u exprimarea m a i adecvat a pasiunilor din subcontient i, n g e n e r a l , a z o n e l o r s u f l e teti necontrolate de gndirea lucid, uor de tradus n fraze complete, cuprinztoare. L a n o i , Camil Petrescu a dus pn la l i m i t a d e sus p r i n c i p i u ] c o n j u g r i i r e p l i c i i c u j o c u l tcut, d i r i j a t p r i n parantezele literaturizate de autor. Gestul, m i m i c a sugerat n re m a r c i " t i n d e a s a t i n g esenele, cuprinse nu m a i p a r i a l n r e p l i c a rostit. Rezultatul f o s t , l a n o i i n a l t e p r i , o a c c e n t u a r e a tendinelor ctre t e a t r u l epic, ctre r o m a nele teatrale", chiar. L a B r e c h t , songurile in l o c u l remarcilor" a m p l e , d a r apariia acestor inserturi (muzicale sau n u ) este provocat d e aceeai r e d u c e r e a n c r e d e r i i n dialog, se r e s i m t e d e p e u r m a aceleiai nzuine ctre o e x p r i m a r e m a i complet, de data

* Jean-Jacques Bernard, 1925. A l b i n M i c h e l .

..Thtre",

Paris,

www.cimec.ro

39

. aceasta, n u a m e a n d r e l o r vieii i n t e r i o a r e , ci a s e n s u r i l o r m a j o r e , gen erai-umane, ale con flictului. E x c e s u l l o c v a c i t i i n t e a t r u l t i e b u l e v a r d a d u s l a creterea r e z e r v e i fa d e c u v n t i expre a amplificat rolul celorlalte elemente sive ale d r a m e i (gest, m i m i c , j o c u l tceri l o r ) , ca t o t a t t e a c o r e c t i v e c t r e a d n c i m e . Dar, ca ntotdeauna cnd r e m e d i u l pornete dintr-o profund iritare, el a devenit, la r n d u l su, e x c e s i v , m a i ales, c n d . prsind g i r u l condeielor responsabile, a degenerat n a b s o l u t i z a r e a teatralitii p u r e " , ostil ori c r e i l i t e r a t u r i z r i " . S-a i v i t , a s t f e l , n e c e s i tatea unei resurecii a dialogului nud, a textului oral. Paralel cu numeroasele ncer cri de reabilitare a cuvntului poetic n t e a t r u (ca I a P e t e r W e i s s s a u l a J e a n G n e t ) , m e r i t a t e n i e , p e n t r u s e m n i f i c a i a sa p a r t i cular, iniiativa lui Edoardo Sanguinctti, critic, prozator i dramaturg, cunoscut ca unul dintre reprezentanii grupului 63". Materialele" dramatice semnate de Sanguinetti slujesc fidel ideile teoreticianului cu p r i v i r e la r o l u l nvangardei literare, n a t i n gerea u n u i n o u r e a l i s m a l l i m b a j u l u i , o p u s transformrii a r t e i n m a r f " . I n cele p a t r u t e x t e d r a m a t i c e c o n i n u t e n c a r t e a sa, Storie naturali" ( 1 9 7 1 ) , oralitatea este proclamat ca u n m i j l o c esenial, n acelai t i m p , este de sprins de condiia strict literar a cu Dialogul se d e s f o a r , alternativ, vntului. n l u m i n i n n t u n e r i c , s o l i c i t n d l a m a ximum i m a g i n a i a s p e c t a t o r u l u i ctre o re prezentare mental a gestului, a realitii corporale sugerate de vocile personajelor. L a ali a u t o r i , t e n d i n a d e r e s t a b i l i r e a hege moniei dialogului capt forma dezbaterii publice, a pieselor-proces, n care interoga toriile, interpelrile i pledoariile suprim aproape t o t a l micarea (notat ntre paran teze), n favoarea dinamicii orale, ca n remarcabila pies a l u i D i e g o Fabbri, Pro-' ces lui Isus. P r i v i t c u a t e n i e , r e l a i a d i n t r e d i a l o g i m e t a d i a l o g u l c o n i n u t n u m b r a parantezelor indic diagrama simbiozei dintre cuvntul s p u s i s c a r a s e m i t o n a l d i n r e m a r c i " . P r o vocind o asemenea analiz a scriiturii dra matice, asistm la dezvluirea organizrii i n t i m e a d r a m e i , ca g e n , p r i n excelen, a l o p e r e i d e s c h i s e " . Ceea c e p a r e d e f i n i t i v n textul vorbit se n u a n e a z i se regene reaz p r i n disponibilitile i n t e r p r e t a t i v e ale parantezelor. Este de r e m a r c a t c, la c a p t u l u n o r experiene c o n t r a d i c t o r i i , n t e a t r u l d c inut literar s-a s t a b i l i t u n echilibru al celor dou claviaturi (albe" i negre"*), f u n d a t pe necesitatea u n e i amplificri a r e surselor expresiei. I n piesele poetice, d o m i n a t e d e c u v n t , r e m a r c i l e " es o a m b i a n care, fixnd u n a n u m e c a d r u , deschide, tot odat, l a r g i posibiliti reverberrii d i a l o g u l u i . Dac ne o p r i m la u n text dramatic prin excelen poetizant, cum ar f i Matca de M a r i n Sorescu, n e a p a r e c l a r c p a r a n t e z e l e , departe de a f i minimalizate, alctuiesc o

cptueal, b u n c o n d u c t o a r e de efecte poe t i c e n l u m e a c o n c r e t u l u i . I a t c u m a r a r i h i (cu u n e l e reducii) transcrierea remarcilor" d i n p r i m u l t a b l o u a l p i e s e i : Plou. Tunel*, fulgere, vint. Un drum de \ar, alunecos. Cite un copac scos din rdcin bareaz tre cerea. Decor primordial, din recuzita existent naintea teatrului, .Irina, mergtnd spre cas, pare singura femeie din lume. Ori ultima femeie nsrcinat, pe umerii creia apas grija imens pentru continuitate. Paii spic cas stnt teri imediat, cu noroi ; asia o spe rie : c nu mai las urme. Parc plou de tind lumea. / Irina alearg degajat, cu prul i hainele ude, oarecum bucuroas c parti cip la un eveniment al naturii. Se adpos tete sub un copac. / Privind roat n jur, ! Caut. Ride, artindu-i <lin(ii strlucind. / Cam enervat pe sine. / Mai ndulcind injuriile. / Ascult. I Strig. / Speriat. / Gest enervat cu mna. / Fulger. / Pleac, face cu greu civa pai. i iese in cale un stejar urie, cu o scorbur mare. n care se poate sta comod. I Bule, se- observ abia acum c e nsrcinat. Apleac urechea, ca i cnd ar vrea s-i asculte pintecul. / Intr cu grij n scorbur. / i scoate mina afar. / n cearc i cu mna cealalt. / Pe gnduri. f Cuibrindu-se in scorbur. / Rde. Tremurtnd de frig. / Tristele, / Ride, / Melancolie. / Tare i rspicai, O vreme ascult ploaia. / i mingiie ptnlecul, mare, rotund, care se simle parc respirind sub hainele ude. / Fulgere, tunete. / Ride. / Concentrndu-se ca intr o trans, f Oflind. / Zmbind. / Cu tristefe. / Se uit. I Grav. / Se codete s ias, apoi i ia inima- dini. Afar, vuietul ploii. Se adpostete ling un alt copac. Un trsnet, stejarul scorburos arde n urm ca o lumi nare. I Mingiindu-i pintecul. ./ Tare, ca s acopere furtuna. / Tunete, fulgere. Irina se ndeprteaz, alunecnd. Lectura acestui scenariu tcut contureaz u n sugestiv receptacul al situaiilor succesive p r i n care trece e r o i n a piesei, c o m p l i n i n d par t i t u r a oral i, n acelai timp, deschiznd v a r i a t e ci p e n t r u 'interpretarea ei. Indicnd nu numai m i c a r e a , d a r i o a e z a r e In spaiu a strilor d e s p i r i t , t e x t u l d i n t r e pa ranteze capt o articulaie complex, fr a se d e s p r i n d e d e b a n d a s o n o r " . Se profi leaz, astfel, o interdependen care n u i n firm hegemonia replicilor. Irina, d i n piesa lui Sorescu, capt n textul secund" un r e l i e f , o v a l o a r e cromatic, a crei v i r t u t e , dei considerat n a f a r a monologului (dar amintindu-i mereu substana), mbogete valorile globale ale piesei. Teatrul literar modern n u se m a i poate dispensa d e a v a n t a j e l e acestei s c r i i t u r i n r e lief, c h i a r a t u n c i cnd t i n d e ctre o reclasicizare a expresiei. P e n t r u cercetarea anali tic a dramaturgiei se i m p u n e , aadar, o considerare atent a r a p o r t u l u i d i n t r e dia l o g u l o r a l i p a r a n t e z e l e mute, dincolo de prescripiile depite ale v e c h i l o r manuale de teorie literar.

10

www.cimec.ro

CRONICA LITERATURII DRAMATICE


EDGAR PAPU

Noaptea"
d e M . R. l a c o b a n

Quijote, c u nscenarea u m i l u l u i Sancho P n z a c a g u v e r n a t o r a l asa-zisei i n s u l e B a r a t a r i a . A c e s t o m s i m p l u i i g n o r a n t , d i n p a r t e a c r u i a a u t o r i i n s c e n r i i se a t e p t a u l a c e l e m a i a m u z a n t e i d e l e c t a b i l e gafe, se arat, spre s u r p r i n d e r e a l o r , c u m n u se p o a t e m a i s e r i o s , m a i n e l e p t i m a i c o m p e t e n t , n f i c t i v u l s u post d e n a l t c o n d u c e r e ; l a f e l se n t m p l , n p a l a t u l d o m n e s c , i c u c a l i c i i l u i M . R . l a coban, care, dup c u m a m m a i precizat, n u ajunseser c a l i c i d i n vocaia d e g r a d r i i , c i d i n aceea a e r o i s m u l u i . D a r , c a s n u c o n t i n u m a m e r g e att de d e p a r t e , s n e o p r i m c u a n a l o g i a c h i a r l a l i t e r a t u r a n o a s t r , i a n u m e , t o t l a o d r a m , l a Rzvan i Vidra. E r o u l l u i Hasd e u , iganul R z v a n , a j u n g e i e l . p e n t r u Princepele evoc d e z m u l , cruzimea, s c u r t t i m p , d o m n a l M o l d o v e i . I d e e a este i p o c r i z i a u n u i d o m n i t o r t i p i c p e n t r u acea t o t a liftei i n t e r v e r t i r i sociale, dictate d e v r e m e , p r e c u m i a l e a n t u r a j u l u i s u d e o r d i n e a m a r i l o r capaciti u m a n e . D e ase b o i e r i a u t o h t o n i i d e a v e n t u r i e r i s t r i n i . menea, s u b masca unei naionaliti dis D i m p o t r i v , Noaptea l u i M . R. acoban p r e u i t e ( n Rzvan i Vidra), c a i s u b evoc, n t r - u n neateptat sens c o m p l e aceea a u n e i c a t e g o r i i s o c i a l e d i s p r e u i t e m e n t a r , p a t r i o t i s m u l , d e m n i t a t e a i inuta (n Noaptea), triete s i m b o l i c nsui neeroic a c e l e i m a i d e z m o t e n i t e c a t e g o r i i spcotitul p o p o r r o m n , att d e n e f e r i c i t i , s o c i a l e , aceea a ceretorilor a c a l i c i l o r . totui, att d e drz, de-a l u n g u l ntregii Aceti outsiders care-i a v e a u , d e a l t s a l e i s t o r i i . I n sfrit, i n t r - u n c a z i n fel, breasla, recunoscut d e stpnire cellalt, ies l a iveal a b u z u r i l e , necinstea a u a j u n s l a s t a r e a l o r j a l n i c n u d i n i m i l c o m i a b o i e r i l o r . p u l s u l ntunecat a l declasrii, c i t o c m a i i, totui, d r a m a l u i l a c o b a n r m n e c a ca u r m a r e a p u t e r i i l o r d e j e r t f p a t r i o t e g o r i c altceva dect t o t c o n i n u t u l a n a l o tic. R m n n d s c h i l o d i i , f i e c a r e n t r - a l t giilor folosite pn a c u m . D i n t r e aceste fel, n luptele c u ttarii nvlitori, n u l e creaii, m a i m u l t s a u m a i p u i n s i m i l a r e , m a i r m l n e a a l t p e r s p e c t i v d e a-i n Noaptea e s t e s i n g u r a n c a r e se m i c u n t r e i n e e x i s t e n a d e c t s i n t r e n aceast protagonist colectiv. C u fizionomie i n d i v i breasl a c a l i c i l o r . S p i r i t u l l o r d e d r e p dualizat apar n u m a i personajele secun tate, c a p a c i t a t e a d e s a c r i f i c i u i o m e n i a dare, care n u f a c parte d i n breasla c a l i n u s-au s t i n s n i c i n s t a r e a m i z e r n c i l o r . C u a l t e c u v i n t e , Noaptea este m a i care i gsim. n t i m p ce d o m n i t o r u l i m u l t o epopee dramatic, aa c u m a m b o i e r i i f u g iepurete d i n Cetatea d e scaun, i d e n t i f i c a i Rceala l u i M a r i n Sorescu. asediat d e c i u m , c a l i c i i r m n l o c u l u i , P o a t e c p r i n a c e a s t a i d i s t i n g s p e c i ca s s a l v e z e o p a r t e d i n p o p u l a i e , c u f i c u l u n e l e d i n t r e creaiile d e vrf a l e preul vieii l o r . d r a m a t u r g i e i noastre. C exist e r o i c o M o t i v u l c e n t r a l cade a s u p r a a c t u l u i I I , l e c t i v i , c a d e e p o p e e , n Rscoala sau n a l nopii, n care calicii ocup p a l a t u l Fraii Jderi, n u este d e m i r a r e . R o m a n u l domnesc d i n Iai, rmas p u s t i u , i con aparine t o t g e n u l u i epic. C a atare, e r o u l duc e i a r a " , n ipostaza u n u i contient su u n i c poate f i m a i firesc d e z m e m b r a t provizorat. Evenimentul, care pare s s a u d e s c o m p u s c u m v r e i s-i s p u n e i promit o serie d e s u c u l e n t e scene g r o n chipurile originarului erou multiplu teti, se c o n t i n u , n r s p r c u n c e p u t u l d i n epopee. P e d e alt parte, l a n o i , l i t e a c e l u i a c t , ntr-o d e s f u r a r e p l i n d e ratura dramatic d i nregistrul cult consti r s p u n d e r e i d e d e m n i t a t e . n t o r s t u r a tuie, fa de celelalte g e n u r i , u n f e n o m e n neateptat dat d e u n , asemenea m o t i v m a i t a r d i v , i, deci, c u u n redus f i r d e ne amintete d e e p i s o a d e l e d i n Don tradiie. O d r a m a t u r g i e c u adevrat vala-

r a m a a r f i p u t u t s se n u m e a s c , c u o e g a l n d r e p t i r e . Domnia ca licilor, s i n t a g m c a r e i a p a r e n t e x t . P r i n e v o c a r e a ciumei ca m o t i v a l t r e c u t u l u i n o s t r u i s t o r i c , n t r - u n acelai m o m e n t d e g r e a c u m p n , Noaptea se p r e z i n t c a u n p a n d a n t d e ast. d a t , d r a m a t i c l a Princepele l u i Eugen Barbu. D i n c o l o d e acest m o t i v c o m u n , cele d o u creaii a p a r n u s i m i l a r e , c i c o m p l e m e n t a r e , ntregindu-se u n a p e ajta, n u n u m a i p r i n d e o s e b i r e d e g e n , c i i p r i n d e o s e b i r e d e semnificaie s a u d e p o n d e r e tematic. S c r i e r e a d r a m a t u r g u l u i ieean a l c t u i e t e , m p r e u n c u aceea a r o m a n c i e r u l u i b u c u r e t e a n , o i m a g i n e i n t e g r a l a societii rilor romne n c l i p e l e d e restrite de-acum v r e o dou v e a c u r i i jumtate.

www.cimec.ro

41

bil a aprut la n o i cu dou sute de a n i m a i t r z i u dect o e p i c v a l a b i l , dect a o e a e p i c p e c a r e ne-a t r a n s m i s - o , d e l a nceput, t a l e n t u l n a r a t i v a l c r o n i c a r i l o r . C o s t a c h e N e g r u z z i 1-a gsit m a i n a i n t e p e U r e c h e , C r e a n g i S a d o v e a n u , p e N e c u l c e . lor, Alecsandri i Pentru dramaturgia H a s d e u p e c i n e a u gsit n a i n t e d e e i ? Pe n i m e n i . I a t p e n t r u ce, p r i m a r e a l i z a r e d r a m a t i c d e g e n i u , Scrisoarea pierdut, vine cu u n erou colectiv, trstur originar a epicului. Capodopera l u i Caragiale de a l t f e l , f e n o m e n u n i c n ntreaga istorie a c o m e d i e i u n i v e r s a l e se r i d i c l a p r o p o r i i l e i l a f a c t u r a u n e i e p o p e i , d e s i g u r , eroi-comice. A c u m , n urm, Sptmn patimilor d e P a u l A n g h e l , Rceala de M a r i n S o r e s c u i, n sfrit, Noaptea de M i r cea R a d u l a c o b a n m a i p o t f i i a l t e l e , c a r e m i scap, m o m e n t a n snt a d e v rate epopei eroice. Ele datoresc o aseme nea componen m a i cu seam n c a l i t a t e a l o r d e p i e s e i s t o r i c e b o g a t u l u i i ndelungatului precedent epic d i n l i t e r a t u r a n o a s t r , c a r e i-a r e v r s a t b e l u g u l i asupra m a i noului gen dramatic. Tocmai lipsa tradiiei n d r a m a c o n t r i b u i t la nchegarea c a r a c t e r u l u i att de o r i g i n a l a l n postfaa sa la volumul Reduta i oarecii", Mircea Radu lacoban face afirma ia c se consider unul dintre puinii autori care cunoate din nuntru lu mea pestri i ciudat a fotbalului, lume n care mari i autentice drame se consum". Fr a dori s speculez cu orice pre ex periena sa declarat, am recitit volumul cu ali ochi. influenat, firete, de ceea ce am considerat c este reper n spusa dramatur gului. i cred c am gsit o cheie n descifrarea sem nificaiilor, anume, ideea de sportivitate, idee pre zent n structurarea ntre gii sale dramaturgii. Pare curios, dar nu piesa F o t b a l (dealtfel, absent din volum) dezvluie sim bolul sportivitii, ci, n primul rnd, S m b t la V e r i t a s . Piesa are 11 per sonaje, deci, o echip de fotbal i un arbitru (osp tarul). Discuia n jurul golului lui Petre marcat n Danemarca este un pretext pentru a explica destinul particular al celor ce parti cip la eveniment :

d r a m a t u r g i e i r o m n e t i d e vrf. A c e a s t a , n comparaie cu alte d r a m a t u r g i i , m a i m u l t sau m a i puin t r i b u t a r e unei t r a diii p l u r i s e c u l a r e . Pe de alt parte, iari, ea i n t r , a s t z i , a t t d e a d e c v a t , n p r o gramul unei epopei naionale. Noaptea l u i M i r c e a R a d u l a c o b a n , ca i celelalte epopei dramatice d i n literatura noastr contemporan, corespunde admi r a b i l t i p u l u i d e eroism romnesc. Fr v o r b e l a t e , f r r i s i p retoric i f r d e monstraii spectaculoase ba, m a i cur n d , c u u m o r i c u o fireasc s i m p l i t a t e i-a d e s f u r a t e x i s t e n a eroic p o p o r u l r o m n , de-a l u n g u l n t r e g i i s a l e e v o l u i i . A v S n d ca g h i d aceast n o b i l t r s t u r , d r a m a l u i l a c o b a n este p l i n d e a d e v r i d e discret g r a n d o a r e . D a r , s n e n e l e g e m . T r e b u i e , a n u m e , s p r e c i z m c n u este v o r b a d e a d e v r u l i s t o r i c . A c e l a n u se n u m e t e a d e v r , c i e x a c t i t a t e . L s m p e specialiti s v e r i f i c e aceast e x a c t i t a t e , d a c n u gsesc c u m v a d e p l a s a t o a s e m e n e a t r e a b . P e n o i n u n e intereseaz, n n i c i u n caz, o d a t ce M i r c e a R a d u l a c o b a n a d e p i t adevrul istoric, ridicndu-se p n l a adevrul istoriei, oglindite, ca ntr-un s t r o p d e rou, ntr-un s i n g u r moment al ei. finit, cu ct apar i juc tori temeinici, ceea ce face ca directorul general s fie cpitanul recunoscut al for maiei. Ofsaidul ar nsem na o percepie fals n fi nalizarea performanei so ciale. Pe acest fond, al ne cesitii de a fi biruitor, se mic i personajele celor lalte piese. Actorul din Fr cascadori este un sportiv al egocentrismului su, care sfideaz orice norm de convieuire in relaiile fireti cu oamenii. Faulteaz tot timpul, pn n clipa cnd, ajuns n faa porii, devine pericol pen tru sine i pentru ceilali. Va fi eliminat de pe te ren", spre a-i ispi vina, spre a-i recpta sportivi tatea, aadar, umanitatea. Rugbistul Bebe (Omul din b a i e ) nu se afl, nici el, pe linia favorabil nscrierii golului. Este chemat s re zolve un caz de for i n cepe prin a se ndopa ca o main vorace supus la probe, anulnd obiectele din jurul su. Personajul pare chemat de autor pentru a explica mecanismul per formanelor convivilor si. Cuplul Marin Agnes a

GHEORGHE LUPACU

Pretextul sportivitii
A fost golul vieii tale. Da'ce, am murit ? Pe viitor, s ai grij de ofsaidul n linie. mslin. Nu-i srat. D a c zici matale. E i ?... cam ofsaid". Ofsaidul, aceasta e problema ! Pentru c se poate marca golul dup un teri bil efort, golul nu se vali deaz. Vasile s-a aflat n aceast situaie de ofsaid, fiind nevoit, n plin apo teoz literar, s-o ia de la capt, s nscrie corect go lul. Valentin continu s recidiveze : nu d semne c ar putea s prseasc poziia neregulamentar. Echipa este cu att mai de

42

www.cimec.ro

prsit de mult sportivita tea, a lsat pe drum revoluionarismul anilor frumoi, acceptind tabietu rile unei facile mburgheziri. Nevoia de lupt n faa porii (citete via) se subnelege, fiind de pre ferat, n asemenea situaii, licena ofsaidului, care, oricum, presupune aciune, micare cu scop. Sportivitatea problem altceva piesa dect gtori Grivia vina de este Reduta dilema ai ? n celor trofeului Rspunderea reclam destin. disputat i jurul doi de o Ce n per ctila sau stagnarea

oarecii,

formanei

(indiferena,

personalitii) nu snt posi bile fr de un plus-produs care trebuie oferit lumii. Drumul ctre realizare er puiete prin drame inte rioare, fulgerate uneori de hibrisul ratrii. Loialitatea fa de sine va avea harul de a fi condiia loialitii fa de semeni. Marin ofletea, Cezar Radian, Va lentin au nclcat regulile jocului. Sancionarea nc nu le este dat. Persona jele se neleg, deocamda t, cu arbitrul". Ele mai pot fi admise n joc. B nuim, ns, c pe cartona ul galben din buzunarul arbitrului numele lor au fost deja scrise. Frumuseea

omului const venirii gul o un de Ceea unei colul participare. Avem, nscenare sugestia neleas ducere dion, bile.

propus n n joc.

de

lacoban re numai moral, provocat modern. cu ideea la specta mare Dramatur

posibilitatea nu o

ne avanseaz atitudine, gest o ci i civilizat

sensibilitate ce se acord teatraliti sportiv, cu cea mai

extinse

spectacolul

astfel, a lumii

o ca

subtila n teatru, ca pe pro sta auposi

coninutului

de lacoban a destinului minciuna, nu snt

unde

tonelarea

Oaspei de peste hotare De vorb cu criticul japonez Tomita Hiroyuki, n vizit la A.T.M.
Este inevitabil ca o prim n t r e b a r e , ntr-o con versaie d e s p r e t e a t r u l japo n e z , s se r e f e r e I a l o c u l p e rare l o c u p , a z i , f o r m e l e tradiionale d c teatru nipon \ > i K a b u k i . . . V Din nefericire, aceste forme tradiionale i p i e r d audiena. Dc pild, teatrul N este f r e c v e n t a t d o a r d e 1 % dintre spectatori. Tea trul Kabuki are avantajul de a m a i f i practicat de dou-trei companii mari, ceea c e " r i d i c n u m r u l s p e c tatorilor si pn la 1 0 2 0 % . Exist, astzi, o form de spectacol hibrid, core n cearc s p e r p e t u e z e tradi ionalul K a b u k i , c u u n con inut nou, ns : teatrul Shinpa, care nrc o audien larg i c a r e , n f o n d , este o form modern. Care ar fi influenele majore ce p o t f i d e t e c t a t e azi n t e a t r u l j a p o n e z ? N o i legm de nceputul acestui secol apariia teatru lui japonez modern. n anul 1909, u n o m d c t e a t r u j a p o n e z s-a n t o r s d i n . R u s i a , cu n o t e exacte a s u p r a spec tacolelor lui Stanislavski, care a devenit, astfel, m o delul cel m a i important al spectacolelor moderne. De asemenea, Teatrul l i b e r " a l lui Antoine avut o marc i n f l u e n . I n a n u l 1 9 2 4 , s-n deschis I n T o k i o o sal spe cial construit pentru acest t i p d e t e a t r u i t o t d i n acel n n c o n s i d e r m c s-a n s c u t sail a nceput s aib valoare regia, n sensul european al cuvintului. n ceea ce p r i v e t e influenele n d r a m a t u r g i e , cele m a i i m portante a r f i , cred, Shake s p e a r e i I b s e n . T r e b u i e s v m a i s p u n c p r o m o t o r i i t e a t r u l u i n o u a u a v u t d e s u f e r i t persecuii serioase ; teatrul stanislnvskian era acuzat de a f i de stnga. Abia dup rzboi, aceste persecuii a u ncetat, t r u p e l e s-au p u t u t renchega i s-au d e s c h i s c o l i a l e t e a trului nou.

Care este s t a t u t u l z o r u l u i , astzi ?

regi

Situaia e destul de complicat, cci n u m a i m a r i l e c o m p a n i i i p o t p e r m i t e s plteasc u n r e g i z o r , u n p r o fesionist care s ndepli neasc e x c l u s i v aceast fun cie. I n cele m a i f r e c v e n t e cazuri, n teatrele m i c i , c u buget m i c , actorii fac de toate, inclusiv regie. Ins, ca i n c a z u l d r a m a t u r g i l o r , a v e m c i v a r e g i z o r i c a r e s-au i m p u s ; d i n t r e c e i m a i vrstnici, Senda K o r e y a sau L i n o Zyukichi, iar dintre cei t i neri, Trayama Shzi sau Kara Zyuro. i, o u l t i m ntrebare referitoare la influena c r i ticii dc teatru... nu unde en ajut In stau real sau Japonia, ca pe exercit chiar lucrurile Broadway, o influ publicului, determin unui mult are o cele de au utilizat

criticii

asupra ori

succesul spectacol. canalul (sigur patru criticul cine poate de audien c

cderea

Dei conteaz mass-media cinci din critica nel

de informaie

m a i m a r c dect reviste sa eu, nu

sau i m

specialitate),

nefericire,

tie ce i m p o r t a n . D a r , poate rnd,

asta d e p i n d e , n p r i m u l personalitatea

criticului...

Paul Silvestru
43

www.cimec.ro

C o n t r a p u n c t
HORIA D E L E A N U

Tensiune si concentrare
oi a c t o r i care abia i d e s f a c a r i p i l e n att de d i f i c i l u l , d a r i a t t d e g e n e r o s u l z b o r s p r e scen m - a u p u s , d e curnd, f o a r t e serios pe g n d u r i . L u c r u r i l e s-au p e t r e c u t ntr-un spectacol c u o tragedie shakespearean, n l e c t u r a p l i n d e p r o s p e i m e i r e m a r c a b i l i n g e niozitate a regizoarei-pedag o g C t l i n a B u z o i a n u i a foarte nzestrailor stu deni d i n a n u l de a b s o l v i r e a l colii n o a s t r e s u p e r i o a r e de t e a t r u , lectur care a intrigat, entuziasmnd, n p r i m v a r a l u i 1978, i p u b l i c u l i c r i t i c a d i n M a r e a Britanie. Mariana Buruian ( J u l i e t a ) i A d r i a n P i n t e a ( R o m e o ) , p o r n i n d ca n h f t e t i n e r i de azi, a u descoperit t o r t u r i l e s u b l i m e ale ndr gostiilor adolesceni d i n tr-o Veron de i e r i , de a c u m cteva v e a c u r i , ncred i n n d u - n e c s n t n u d e azi, n u de i e r i , c i , parc, d i n t o t d e a u n a . E i a u tiut, dnd fru l i b e r cu i n g e n u i tate unei pasiuni cu ne p u t i n de ascuns, stpn i n d c u destul m a t u r i t a t e o p a t i m d e n e s t p n i t , s n e covreasc, s n e a t r a g n jocu/l l o r d e f e r m e c t o a r e i v i b r a n t p u r i t a t e . A i c i a u nceput l u c r u r i l e . Dar, dincolo de m a g i a cuvntului, a sentimentului, a inteligenei admirabililor n v c e i n t r u t e a t r u , s-au nscut nite tulburtoare ntrebri. P o a t e c c e l e m a i f r u moase m o m e n t e d i n spec tacolul bntuit de rvi t o a r e p a s i u n i s-au nscris sub s e m n u l u n e i s p l e n d i d e i t u m u l t u o a s e l i n i t i . A u t i u t aceti t i n e r i s subordoneze, n mrturisi

r e a l o r scenic p o l i v a l e n t , inteligena t r u p u l u i sensibil sau raiunea b u n e i i n s t i n c tualiti emoionate, i n c a n descenei i d e i l o r ? P r o b a b i l c e c h i l i b r u l comunicrii judicioase, sensibile a sen surilor a decurs d i n ne lege, u n e a m s u r i i , d i n ti ina infailibil a t a l e n t u l u i d e a gsi f o r m u l a e x a c t a a d e v r u l u i a r t e i * i a l lumii. C u m s-au n t m p l a t t o a t e aceste f a p t e de s e a m ? n consens c u M e y e r h o l d , care c r e d e a c a r t a a c t o r u l u i este a p r o a p e echivalent, d e m u l t e o r i , c u crearea unor f o r m e plastice n spa iu", d r e p t care i n t e r p r e t u l t r e b u i e s-i desvreasc c o n t i n u u mecanica t r u p u l u i su" ? n acord cu O r tega y Gasset, care p r o p u n e a , ntr-o p r e m e d i t a t e x a g e r a r e , ca a c t o r u l s fac din c o r p u l su elastic o metafor universal" ? Sau, adornd monoteist ide ile pure, declarndu-le, proclarrindu-le, susinnd u - l e , mbrisindiu-le s u b s t a n a cteodat, d e o l i m pezime transparent ? A l t e r n a t i v a ntre v i z i u n i antagonice n u d nici aici, nici n orice spectacol de valoare autentic, rezultate adevrate. Fiindc a c t o r u l trebuie s-i exerseze trupul, pentru a putea gndi prin el. Obinerea autocontrolului corporal n seamn sporirea inteligen ei. A c t o r u l d e Kathakali, de formaie de t e a t r u t r a diional i n d i a n , face cteva o r e p e z i p n i exerciii oculare, p e n t r u a dobndi m a r e a m o b i l i t a t e i e x p r e s i v i t a t e a p u p i l e i . Aceast aparent adoraie a t e h n i c i i n s e a m n , n u l t i m

a n a l i z , cultul

ideii,

sura n care virtuozitile d e v i n raional subordonate sensului care le promo veaz. i, a i c i , i n t e r v i n e n e v o i a u n u i diagnostic difereniat. Tensiunea halucinat, c o n vulsiv, vatm teatrul. Concentrarea linitit, se n i n , i n u t r e t e c e a m a i b u n i f e r t i l e x i s t e n . i , orict a r p r e a de p a radoxal, concentrarea a l u n g tensiunea. Aceasta, f i i n d c c o n c e n t r a r e a n u n u m a i c n u c o n t r a z i c e , c i c u l t i v r e l a x a r e a , se p l a n t e a z pe o stare de destindere f i z i c i m e n t a l . P o a t e , n spiritul l u i Lee Strasberg, care crede, f o a r t e nteme i a t : T e n s i u n e a este b o a l a profesiunii actorului. Rela x a r e a este b a z a a p r o a p e a oricrei m u n c i a a c t o r u l u i " . n scen, n p r i m u l r n d , a c t o r u l e x p r i m , se e x p r i m . P e n t r u a a j u n g e l a cea m a i b u n soluie de c o m u nicare cu spectatorul, el t r e b u i e s-i p o a t c u n o a t e i s t p n i m i j l o a c e l e . I n t e r p r e t u l hrzit nva aceas ta cu efort, cu m a r e sirg u i n , i a p o i tie s n l ture, la luminile rampei, toate blocajele musculare i p s i h i c e . E l i m i n n d a c e s t e surse de t e n s i u n e , aceste baricade r i d i c a t e n calea sa, d e c e l e m a i m u l t e o r i , de lipsa de s t u d i u , de a n t r e n a m e n t , e l d e v i n e crm a c i u l a v i z a t a l t r u p u l u i i al inteligenei sale. Aceasta, p e d e o p a r t e , f i i n d c s-a e l i b e r a t de t e n s i u n e , pe d e alta, fiindc, dobndind b u n a i a b s o l u t necesara capacitate a autocontrolu l u i , i z b u t e t e s-i g u v e r neze c u nelepciune p o s i b i l i t i l e , s se c o n c e n t r e z e .

44

www.cimec.ro

P o r n i n d de a i c i , a c t o r u l n u reuete n u m a i s se m i t e c h i b z u i t i c u g r a i e n l u m e a i d e i l o r p i e s e i , s f u n c i o n e z e s e n s i b i l i c u logic n s i s t e m u l d e i m a gini al spectacolului. El o b i n e l i n i t e a , d a r i s o l i d a raiune a inserrii ce lei m a i p o t r i v i t e , celei m a i sugestive n spaiul scenic. E l d o v e d e t e i f a c u l t a t e a de a stpni t i m p u l scenic, d e a-i d a m s u r a e x a c t , necesar, care, d e s i g u r , n u e deloc echivalent cu m sura simpl a t i m p u l u i r e alitii cotidiene. Considernd indispensa b i l nscrierea a c t o r u l u i m o d e r n ntr-un c i c l u care-i nlesnete cea m a i e f i c i e n t modalitate de mplinire, s-ar p r e a c, n d r u m u l

spre realizarea personajului i n t e r p r e t a t , o suit nece sar de aciuni specifice a r putea arta, r e z u m a t i v , c a m astfel : e l i b e r a r e a de b l o c a j e , d e c i , ieirea d i n z o n e l e t e n siunii inhibitorii ; p r i n aceast e l i b e r a r e , dobndirea a u t o c o n t r o l u l u i , cunoaterea temeinic a m i j l o a c e l o r i a p o s i b i l i t ilor p r o p r i i ; p r i n aceast t r a i n i c cunoatere, la exersarea continu a facultii de r e l a x a r e , de contient linite m u s c u l a r i p s i h i c ; prin relaxare, la con centrare ; prin concentrare, la cea m a i s e n s i b i l i i n t e l i gent e x p r i m a r e . F r n d o i a l c tinerii

i n t e r p r e i a i l u i R o m e o i J u l i e t e i n-au c u m u l a t p n l a desvrire t o a t e , a b s o l u t toate atributele d e f i n i t o r i i ale a c t o r u l u i m o d e r n . D a r este, d e s i g u r , m e r i t o r i u c ne-au p u s pe g n d u r i , d o v e d i n d n scen i o b u n , o serioas p r e g t i r e d e n c e p u t , i o a d m i r a b i l , o productiv ngrijorare n legtur cu imensele, dar fascinantele servitui ale p r o f e s i u n i i alese. Distingnd, chiar cu m a i puin experien, t e n s i u nea de concentrare, fcind o judicioas opiune, ei a u d e m o n s t r a t c a u t a l e n t , a m i n t i n d u - n e nc o dat c t a l e n t u l n u p o a t e o b i n e niciodat derogare, atunci c n d este v o r b a d e d i s c e r nmnt artistic.

obrazului, scond l a iveal, c u u n d r a m d e f a r d i c u un dermatograf, trstura t a i n i c de c a r a c t e r a e r o u l u i . u v i a de p r a n u m e aezat Ing t m p l , linia sprncenei altfel czut, r i c t u s u l p r e l u n g i t , pe o b r a zul ntins creurile altei v r s t e i, i a t , n o g l i n d a din cabin, actorul privete personajul. Ci ani de munc, de pen de acto spune ram sorgin oglinzii, de o vrednic c u t a r e , de iunea ? au Ne-a p r s i t , l a n c e p u t u l acestei toamne, u n u l dintre cei m a i preuii slujitori ai p r i m e i noastre scene, u n artist adevrat, u n u l d i n tre a c e i o a m e n i r a r i , a c ror plecare las un gol adine. A ncetat din via la puin vreme d u p ce p r s i s e a t e l i e r u l l u i d i n t e a t r u , c a i c u m a r fi v r u t s a r a t e c v i a a d e p a r t e de c u l i s e n u m a i a r e nici u n pre. J e a n R o m nit a intrat n teatru co p i l f i i n d i a r m a s n t e a

nelinite, jumtate lui poate aflat obrazul

t r u a atinge, astfel, perfec O v e a c , degetele mngiat i cine i-au t r u p e n t r u tot r e s t u l v i e i i , dnd cea mai frumoas p i l d de d e v o t a m e n t i d ruire attor generaii care l-au n s o i t . I n a r m a t a de slujitori din culise Jean Romani s-a d i s t i n s de timpuriu, talentul Iui pre coce, r v n a , p a s i u n e a , n l ndu-1 p n l a r a n g u l de a r t i s t , r a n g de m u l i rvnit, d a r c u v e n i t d o a r c e l o r rari. Jean R o m a n i a mo delat chipul actorului, a sculptat personaje n mate ria v i e i n e l t o a r e a rilor, pei vrjite

cte c r e a i i n l u m i n a nu tea acolo, n faa ntr-o clip, sub a lui Jean mna

strfulgerare

Romani ?

A plecat dintre noi, l a n c e p u t u l acestei toamne, i ne-a fost d a t s a f l m vestea asta, care ne-a strns i n i m a , d i n t r - u n m o dest a n u n de f a m i l i e . C e d u r e r o s de r e p e d e l u i t a s e marea familie a teatrului !

www.cimec.ro

45

LEONIDA TEODORESCU

150 de ani de la natere Dramaturgia lui L e v Tolstoi

Exist u n p r o c e n t destul de r i d i c a t de scriitori de piese, a cror preocupare p r i m s a u , c e l p u i n , i n i i a l s-a m a n i festat n alte genuri. Situaia a devenit destul de banal n literatur, p r i n n u m r u l m a r e de cazuri, celebre, m a i p u in celebre, care-i t r a n s m i t situaiei o a n u m e sclipire sau care nu-i transmit n i m i c . I n d i f e r e n t , ns, de speculaiile teoretice, n cazul l u i L e v Tolstoi d r a m a t u r g i a este o p r e o c u p a r e d e m n a a d o u a . F a p t u l n u este n n i c i u n f e l s e m nificativ, nici mcar la nivelul litera t u r i i ruse. E v i d e n t , d i n p u n c t u l de v e d e r e a l s e m n i f i c a i e i i a l i n f l u e n e i o perei l u i L e v Tolstoi, importante snt r o m a n e c a R z b o i i p a c e " , A n n a K a r e n i n a " , t r i l o g i a autobiografic, nuvele ca M o a r t e a lui Ivan I l i c i " , Sonata K r e u t z e r " i H a d j i M u r a t " , i a r n u , c e l puin n u n p r i m u l rnd, piesele Roadele nvturii, Cadavrul viu i n i c i m c a r Puterea ntunericului. U n p r i m interes l prezint c h i a r t i t l u l lucrrilor. T i t l u r i l e pieselor l u i L e v T o l s t o i se n s c r i u ntr-o a l t o r b i t a p r e o cuprilor l i t e r a r e dect m a j o r i t a t e a tit l u r i l o r d i n proza tolstoian semnificativ. A s t f e l , Cadavrul viu i Puterea ntune ricului snt e v i d e n t nite t i t l u r i d e f a c tur melodramatic, foarte rspndit n acea p e r i o a d d e i n f l a i e a m e l o d r a m e i care a fost a doua jumtate a secolului a l XIX-iLea, m a i ales n v a r i a n t a piesei thse". D u p c u m c a r a c t e r u l i r o n i c a l t i t l u l u i Roadele nvturii este u n r e f l e x d i r e c t a l c o m e d i e i ,, t h s e " , t o t foarte rspndit n ntreaga dramatur gie european a t i m p u l u i . Exist ns u n l u c r u care n e p u n e oarecum n gard, u n f e l de semnal. T o a t e cele t r e i piese a m i n t i t e m a i sus au fost scrise n p e r i o a d a d e m a t u r i t a t e a l u i T o l s t o i , d u p ce a scris r o m a n e l e R z b o i i p a c e " i A n n a K a r e n i n a " ; p r i n u r m a r e , este e x c l u s c a r a c t e r u l a c c i d e n t a l a l t i t l u r i l o r s a u , a l t f e l spus, este a p r o a p e e x c l u s ca T o l s t o i s f i a p e l a t neintenionat l a astfel de titluri. Ce a n u m e a p u t u t d e t e r m i n a aceast s t a r e

de l u c r u r i ? I n p r i m u l rnd, Tolstoi a manifestat o oarecare nencredere, d e s t u l de constant ns, fa d e g e n u l d r a m a t i c . I n acest sens, este c a r a c t e r i s t i c atitudinea lui f a d e S h a k e s p e a r e , c a i c e a f a d e d r a m a t u r g i a l u i Cehov, a crui proz Tolstoi o a p r e c i a a t t d e m u l t . S-ar p u t e a c a a ceast r e z e r v f a d e d r a m a t u r g i e s f i f o s t g e n e r a t d e f a p t u l c, n d r a m a t u r g i e , c o n v e n i a este m u l t m a i e t a l a t d e c t n p r o z , i a r comportamentul na tural al personajelor ( l i m b a j u l , gestul i n t e r i o r etc.), ca u n efect a l m i m e s i s u l u i , se a f l , e v i d e n t , s u b s e m n u l ntrebrii. O r , d i s i m u l a r e a ct m a i a d n c a c o n veniei, r e d a r e a existenei prin forme existeniale, ncercarea de a confunda f o r m e l e existeniale c u f o r m e l e l i t e r a r e au constituit idei fundamentale ale operei l u i Tolstoi. S ne a m i n t i m de celebra scen d i n R z b o i i p a c e " , scena spec tacolului, l a c a r e asist N a t a a R o s t o v a . N a t a a j o a c rolul strinului la acest s p e c t a c o l , c e e a ce-i p e r m i t e l u i T o l s t o i s scoat n e v i d e n t o t r i d i c o l u l r e c u z i t e i i a l c o m p o r t a m e n t u l u i s c e n i c . C e e a c e e s t e i n t e r e s a n t d e r e m a r c a t n acest caz, l u i a r u c a r e , idoiip t i i n a imea, n u s-a fcut, este f a p t u l c T o l s t o i n u atac a i c i un anumit fel de spectacol (prost sau inapt, dintr-tun a n u m e punct de vedere, d e a r e d a v i a a ) , c i ideea de spectacol, spectacolul n sine. Aceast situaie p a r e s c o n f i r m e i n e n c r e d e r e a l u i T o l s t o i n dna/mat u r g i e ca f a c t o r generator de spectacol. I n afar d e aceasta, t r e b u i e m e n i o n a t i s t a r e a d r a m a t u r g i e i e u r o p e n e n perioada de apogeu a r e a l i s m u l u i t r a d i ional. S e c o l u l a l X I X - l e a este s e c o l u l n care tragedia dispare, practic, d i n arena l i t e r e l o r , ca p r e o c u p a r e . D i s p a r e n s n u n u m a i t r a g e d i a , d i s p a r , m a i ales, p r i n c i p i i l e c a r e i-au s t a t l a b a z i, m a i ales, p r i n c i p i u l disproporiei d i n t r e v i n a t r a g i c i s a n c i u n e a t r a g i c . C h i a r n u n e l e m o s t r e a l e t r a g e d i e i (Boris Godunov a lui Pukin, de pild) ne ntlnim c u u n e c h i l i b r u d e c l a r a t n t r e v i n i s a n c i u n e ,

46

www.cimec.ro

ceea ce s e m n i f i c m a i m u l t d e c t o r i c e nceputul u n u i sfrit, m o a r t e a trage d i e i " , c u m s-a s p u s m a i t r z i u . A c e a s t m o a r t e a t r a g e d i e i , ns, n u rezult d i n tr-o i n c a p a c i t a t e tragic a o m u l u i seco l u l u i al X I X - l e a ; o prim dovad ar f i prezena p r i n c i p i u l u i disproporiei n u n e l e d i n t r e romanele realiste ; e d r e p t , ne ntlnim m a i curnd c u o prezen spora d i c i a c c i d e n t a l , d e c t c u u n a s i s t e matic, d a r este totui o prezen, r e l e v a b i l i l a T o l s t o i n A n n a K a r e n i n a " , u n d e v i n a tragic a A r m e i , dragostea ei pentru Vronski, este sancionat cu moartea A n n e i . O r i c u m , dispariia tra g e d i e i i, i m p l i c i t , a d i m e n s i u n i i d e m reie a g e n u l u i d r a m a t i c , n u p u t e a s n u p u n sub s e m n u l ntrebrii d r a m a t u r g i a n s i , m a i a l e s ntr-o p e r i o a d d e e x plozie a artei r o m a n u l u i i, : , i a i a l e s , d i n partea u n u i a d i n t r e a u t o r i i cei m a i autorizai ai acestei e x p l o z i i P o a t e c , d i n aceast p r i c i n , T o l s t o i -a c u t a t p r e a m u l t (ca s n u >pun c h i a r deloc) f o r m e n o i p e n t r u propria sa d r a m a t u r g i e . n t r - u n f e l , e d e lirare c a u n s c r i i t o r d e t a l i a i d e e x i g e n a l u i T o l s t o i s a p e l e z e c o n s e c v e n t i d e z i n volt la toate canoanele d r a m a t u r g i e i cu r e n t e . A s t f e l , n Roadele nvturii ne ntlnim cu toate elementele farsei de sorginte didactic, n care s p i r i t u l p o p u l a r , s n t o s i r o b u s t , ridiiiculizeaz a p a r e n t elevatele" preocupri a l e elitei". C h i a r i f a p t u l c o b i e c t u l d e r e f e r i n comic l c o n s t i t u i e s p i r i t i s m u l , att de prezent n preocuprile u n e i b u n e pri a intelectualitii ruse d i n secolul al XIX-lea (fapt despre c a r o a s c r i s i Dostoevski n J u r n a l u l u n u i scriitor"), i t r a n s m i t e p i e s e i o s u p r a t e m d i d a c t i c . Cadavrul viu r e p r e z i n t , n f o n d , o v a riaie a u n u i a d i n t r e cele n a i r s p n d i t e motive n melodram m o t i v u l sacri ficiului anonim. D a r mprejurarea cea mai tulburtoare o ntlnim . n Puterea ntunericului. Aceast pies a c a p t i v a t m a i ales p r i n m a r e a ei for tipologic, asociabil c u cele m a i reuite t i p o l o g i i d i n p r o z a l u i T o l s t o i , i p r i n t r - o a n u m e m a n i e r d e a t a c a r e a forei m o r b i d e a b a n u l u i , m a n i e r n care convieuiesc n cel m a i desvrit e c h i l i b r u m o r a l i t a t e a popular i d i s p r e u l aristocratic fa de e f o r t u l de p a r v e n i r e f i n a n c i a r . M a i toat l u m e a c o n s i d e r Puterea ntune ricului d r e p t o d r a m p o p u l a r i p o a t e c a a i e s t e . D a r s i g u r m a i e c e v a . Analiznd atent structura intim a d r a m e i t o l s t o i e n e n u p o i s n u f i i i z b i t d e marea, u i m i t o a r e a ei apropiere de Mac beth, c u att m a i u i m i t o a r e dac avem n v e d e r e a t i t u d i n e a l u i T o l s t o i fa. d e S h a k e s p e a r e , N e n t l n i m p n i c u i d e e a p u t e r i i n sine, care pe parcurs n u v a c r e a d e c t s p a i m e i c o m a r u r i , t r a n s f o r m e d u n i v e r s u l existenial ntr-un u-

nivers nu va

a l c o m a r u l u i , i a l c r u i p u t e a f i dect prbuirea.

final

Aadar, toate piesele p r i n c i p a l e ale l u i T o l s t o i n u snt dect v a r i a n t e a l e u n o r structuri preexistente. n m o d normal, aceast m p r e j u r a r e a r f i t r e b u i t s d u c la nite manifestri l i t e r a r e b a n a l e , n c a z u l l u i T o l s t o i , l u c r u r i l e s-au n t m p l a t e x a c t i n v e r s , a d i c a v e m de-a face cu o dramaturgie tolstoian, ceea ce v o r bete d e l a s i n e . C a r e este explicaia a c e s t e i s i t u a i i ' c u r i o a s e i p a r a d o x a l e ? n p r i m u l r n d , t r e b u i e s s p u n e m , c n m a t e r i e de d r a m a t u r g i e L e v T o l s t o i -a f o s t u n m a e s t r u d e b u t a n t " . Preocuprile p e n t r u d r a m a t u r g i e ale l u i T o l s t o i d a t e a z n c d i n 1856, c n d a n c e r c a t s s c r i e c o m e d i a O familie de nobili i n c d o u c o m e d i i , a m n d o u p e a c e lai s u b i e c t Binecuvintarea unchiului i Dragostea liber. P r i m a comedie n c h e i a t a l u i T o l s t o i d a t e a z d i n 1864. E s t e v o r b a d e O familie infectat. I a r , n a n i i '80, a s c r i s c t e v a p i e s e p e n t r u t e a t r e l e p o p u l a r e , c e e a ce i n e , e d r e p t , m a i mult de preocuprile generale sociale ale l u i T o l s t o i , dect d e preocuprile sale l i t e r a r e . C h i a r i Puterea fundamentale ntunericului a fost gndit iniial p e n t r u t e a t r e l e p o p u l a r e . P r i n a r m a r e , n m o m e n t u l n care L e v T o l s t o i a a b o r d a t d r a m a t u r g i a ca o preocupare de s c r i i t o r profesionist, el avea o m a r e experien a c u m u l a t n d e c u r s u l a n i l o r , ceea ce i-a p e r m i s o c o n t i e n t a b o r d a r e a g e nului dramatic. Deci, reluarea unor struc t u r i p r e e x i s t e n t e -a fost n nici u n fel u n a c t de n a i v i t a t e literar, c i u n gest de ( m a t u r i t a t e , care reflect, probabiL nencrederea l u i T o l s t o i n mobilitatea genului dramatic. C u alte cuvinte, T o l s t o i t r e b u i a s f a c s s u n e b i n e un l u c r u , care, d u p prerea l u i , Mina destul de prost. P e n t r u realizarea acestui deziderat T o l stoi a apelat n p r i m u l r n d l a p r o p r i a sa e x p e r i e n d e r o m a n c i e r . A s t f e l , l a o p r i v i r e m a i a t e n t , p i e s e l e l u i T o l s t o i se i m p u n n u att p r i n c o n f l i c t , scheme de situaii, l o v i t u r i d e t e a t r u etc., ct p r i n f o r a t i p o l o g i c i d i a l o g a l . F o r a t i p o l o g i c i d i a l o g a l a s p u l b e r a t banali t a t e a c a n o a n e l o r i a clieelor. N e n c r e d e r e a l u i T o l s t o i n g e n u l d r a m a t i c i-a transferat genului d r a m a t i c , n pofida oricror t e o r i i , o strlucire special. i, a i c i , n e a p r o p i e m d e u n a d i n t r e m a r i l e en i g f f n e a l e s c r i s u l u i : p o i s s c r i i ori cum ? Totul e talentul, iar n u modul de a scrie, care d e v i n e astfel e x p e d i a t n s u b s i d i a r ? R e s t u l n u e dect o tcere d e c a r e eti c o n t i e n t ?

www.cimec.ro

47

n u l e i , f a p t u l c aceast c o r e s p o n d e n a f o s t a d u s l a r a m p i aezat s u b l u m i n a r e f l e c t o a r e l o r , i c a c t r i a nsi a d e v e n i t p e r s o n a j de t e a t r u . R o l u l este d e t r e i o r i d i f i c i l : n p r i m u l r n d , p e n t r u c i n f i n i t a t e a d e t r i r i , n l n u i r e a d e t r a n s f o r m r i , a l c t u i n d o att de agitat existen, t r e b u i e c o n c e n t r a t e n dou o r e ; apoi, datorit s t r u c t u r i i sale l i t e r a r e , c a r e m o b l i g s r e z o l v t o a t e p r o b l e m e l e e x c l u s i v p r i n nuane de voce i m i m i c , f r s m s p r i j i n p e a c i u n e , p e m i c a r e , p e r e c u z i t ; n sfrit, d i n p r i c i n a a u r e o l e i t e a t r a l e : de-a l u n g u l a nilor, a fost jucat de unele d i n t r e m a r i l e actrie a l e l u m i i . A m n s u n e x c e l e n t p a r t e n e r , I o n P a v l e s c u , i tiu c m p o t b i z u i p e t a l e n t u l i p e b u n u l - g u s t a l r e g i z o r u l u i T u d o r M r s c u , p r e c u m i p e r a f i n a m e n t u l scenografului George Doroenco. G n d u r i l e m e l e d e s p r e r o l se n t o r c l a alt replic a S t e l l e i C a m p b e l l : Am c r e z u t p n a z i c m a r e a b t l i e a vieii se d , o d a t p e n t r u t o t d e a u n a , n t i n e r e ea noastr... m i d a u a c u m s e a m a c d e - a b i a c n d m b t r n i m i m u n c a n o a s t r n u m a i a r e c u t a r e , l u p t a se nteete i se e t e r n i z e a z . . . " P e r s o n a j u l c a r e a a c a p a r a t - o ntr-att pe A g a t h a N i c o l a u are, ntr-adevr, v a l o a r e s i m b o l i c , p e n t r u o a c t r i ca ea, m p t i m i t , l a r n d u - i , de t e a t r u , i a f l a t n acel m o m e n t a l c a r i e r e i n care-i poate aprecia cu deplin luciditate e v o l u ia i p e r s p e c t i v e l e . D i n 1960, d e c n d a t e r m i n a t I n s t i t u t u l , a fcut p a r t e d i n t r u p a T e a t r u l u i Naional d i n T i m i o a r a , a T e a t r u l u i de S t a t d i n A r a d , a T e a t r u l u i D r a m a t i c d i n Constana; n acest i n t e r v a l , a j u c a t p e s t e 70 d e r o l u r i . I n 1976, s-a t r a n s f e r a t l a T e a t r u l Giuleti, nfindu-se p u b l i c u l u i bucu retean sub c h i p u r i d i f e r i t e , n spectacole e x t r e m d e d e o s e b i t e : E l e a n o r (Regele loan de D u r r e n m a t t ) , A n a H a r d Castle (Noap tea pclelilor de Goldsmith), Croitoreasa (Rochia de R o m u l u s V u i l p e s c u ) p e n t r u care a p r i m i t o distincie l a F e s t i v a l u l t e a t r u l u i s c u r t d e l a O r a d e a , e d i i a 1978. Actria m a i are la a c t i v alte trei p r e m i i obinute la Gala ' recitalurilor dramatice de l a B a c u . D e a l t f e l , este cunoscut p e n t r u iniiativ n d o m e n i u l cutrii de f o r m u l e de spectacol pentru vioar solo". Jocul Agathei Nicolau exprim u n tem p e r a m e n t n v a l n i c , v i b r a i e p e n t r u scen, d a r i o deosebit d i s p o n i b i l i t a t e p e n t r u automodelare, capacitate de a construi c u m i g a l , de a c i z e l a d e t a l i u l . P o r t r e t e l e " e i a u v i a p o a t e i f i i n d c , de la spectacol la spectacol, e ntotdeauna g a t a s i a t o t u l d e l a n c e p u t , t i i n d n u n u m a i d e l a S t e l l a C a m p b e l l c o lupt-4 viaa..."

VIITORUL ROL
AGATHA NICOLAU.
P e n t r u noua stagiune, A g a t h a Nicolau pregtete, c o n c o m i t e n t , d o u r o l u r i : S t e l l a C a m p b e l l d i n Drag mincinosule de Jero me K i l t y (dramatizare a corespodenei d i n t r e B e r n a r d S h a w i S t e l l a C a m p b e l l ) i M a r t a d i n A cincea lebd de P a u l Everac. A v r e a s n c e p p r i n a c i t a o f r a z a S t e l l e i C a m p b e l l : T e a t r u l este o t r e a b f o a r t e serioas. o f r a z c h e i e : i p e n t r u m i n e , p r o f e s i a a f o s t i e s t e cea m a i m a r e i m a i s t a t o r n i c d r a g o s t e . Ce s-ar p u t e a s p u n e , o a r e , p e n t r u a c a r a c t e r i z a m a i p r e c i s aceast f e m e i e m i n u n a t , j u m t a t e i t a l i a n c , j u m t a t e englezoaic ? C este i n t e l i g e n t , s t r l u c i t o a r e , p r o f u n d , m a l i i o a s i s e n s i b i l ? C actria e mistuit de o devorant pasiune p e n t r u t e a t r u ? C , n v i a , ca i p e scen, este t a n d r , patetic, furioas, lucid, i r o n i c a i p r o f u n d d r a m a t i c ? C s c h i m b u l d e s c r i s o r i d i n t r e ea i B e r n a r d S h a w , c a r e a d u r a t o j u m t a t e d e v e a c , i-a u n i t n t r - o p r i e t e n i e de o stranie inocen ? M i se p a r e c o n f o r m c u n a t u r a i c u d e s t i

48

www.cimec.ro

vieii p e r s o n a j u l u i , d e a s t a b i l i c u e l o legtur tainic. C i n e m a t o g r a f u l a des c o p e r i t i e l r a d i a i a c a r e e m a n d i n p r i v i r e a p t r u n z t o a r e i n t u n e c a t , din micarea fluid, d i n gesturile reinute, d i n intonaiile care pipie, parc, m a t e r i a l i t a t e a c u v n t u l u i . . . D i n t r e a p r o a p e 20 d e f i l m e , u n e l e ( c a Ilustrate cu flori de cmp o r i Tnase Scatiu) snt d e nedespr it d e n u m e l e e i . U r m e a z u n p e r s o n a j care aparine, ntr-un f e l , s a n c t u a r u l u i l i t e r a t u r i i : P i c a I o a n i d e , ntr-un f i l m dup r o m a n u l l u i G e o r g e Clinesou. i iat c fosta adolescent D a n i e l a B u z u r a d i n piesa l u i P a u l E v e r a c a cres c u t i a d e v e n i t Ea, o f a t , o t n r f e m e i e c a r e pete p e d r u m u l s p i n o s a l v i e i i , m a t u r i z n d u - s e c u f i e c a r e pas ; a r m e l e e i s n t n d r z n e a l a , u m o r u l , s p i r i t u l c r i t i c i o b u n doz de r e a l i s m . Persoana a c t r i ei s e i d e n t i f i c p e r f e c t t i p u l u i f e t e i m o d e r n e . f e m i n i n , d a r inflexibil n hotrri, a p a r e n t nonconformist, d a r aspirnd secret l a stabilitate... n c o surpriz : actria care apare, pe scen, d r e p t o n t r u c h i p a r e a j o c u l u i s p o n t a n , n i se descoper r i g u r o a s i d i s c i p l i nat n meserie, dispus l a o prezentare analitic a personajului. R o l u l f e t e i d i n Nu snt Turnul Eiffel este f o a r t e g e n e r o s ; c a r i e r a s a scenic e l e g a t d e n e u i t a t a creaie a actriei E u g e n i a D r a g o m i r e s c u ( l a P i a t r a N e a m ) i de n u m e l e Rodici Tapalag (la Bulan d r a " ) i a l M e l a n i e i U r s u ( L a N a i o n a l u l d i n O l u j - N a p o c a ) ; ceea ce n s e a m n p e n t r u m i n e i u n h a n d i c a p , d a r i u n s t i m u lent. Ea face p a r t e d i n generaia tnr a l u m i i n o a s t r e c o n t e m p o r a n e , g e n e r a i e a flat n neostenit cutare ; z b u c i u m u l e i e z b u c i u m u l p e n t r u cucerirea rspunsurilor l a n t r e b r i eseniale, d r u m u l p e c a r e p ete e d r u m u l c t r e n e l e p c i u n e i e c h i l i b r u n t r e i d e a l i r e a l i t a t e . O r i c a r e d i n t r e t i n e r i i s p e c t a t o r i se p o a t e r e c u n o a t e n aceti e r o i . Ea r e p r e z i n t , n p e i s a j u l d r a m a t u r g i e i originale, o fiin uman v i e , n c a r n e i oase, l i m p e d e c o n t u r a t p s i h o l o g i c ; i a r b i o g r a f i a i d a t e l e p e r s o n a j u l u i s n t d i n t r e c e l e m a i a u t e n t i c e i a d e v r a t e , d e o r o b u s t f r u m u s e e etic. N o u t a t e a s p e c t a c o l u l u i ce s e v a m o n t i n r e g i a l u i T u d o r M r s c u i n scenogi-af i a D o i n e i L e v i n a const n m o d a l i t a t e a t e a t r a l a l e a s : v a f i u n m u s i c a l ; a ceasta presupune, d i n partea actorilor, mult munc, enorm de mult munc : d a n s , e f o r t v o c a l , a n t r e n a m e n t z i l n i c i m a i ales n a l t p r o f e s i o n a l i s m . N u tiu, nc, precis, c u m v a arta spectacolul, s n t e m a b i a l a nceputul repetiiilor. D a r c r e d i s p e r d i n t o a t i n i m a c v a f i u n e v e n i m e n t n viaa noastr teatral. D u p c u m s u n o r e p l i c d i n pies : O s f i e greu o s f i e m i n u n a t !"

VIITORUL ROL
CARMEN GALIN
Pe a v i z i e r u l d e repetiii a l T e a t r u l u i Mic, o indicaie reine atenia : C a r m e n G a l i n e d i s t r i b u i t n r o l u l Ea d i n Nu snt Turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu. M e m o r i a realizeaz u n inevitabil racord : Institutul de teatru nu-i eliberase nc certificatul de absolvire, iar Oarmen Galin, s t u d e n t f i i n d , j u c a , p e aceeai scen, intr-o distribuie n f r u n t e "cu George Constantin, ntr-un spectacol strlucit, care lansa o pies i m p o r t a n t p e n t r u e v o l u i a d r a m a t u r g i e i r o m n e t i : Simple coinciden e d e P a u l E v e r a c . D e b u t u l c a r e a v e a l o c sub att d e b u n i a u g u r ! n u e r a u n d e b u t obinuit ; l u m e a t e a t r u l u i e r a a t e n t , a u zea u n t i m b r u a p a r t e . I n t u i i e c o n f i r m a t , ntr-un d e c e n i u d e c a r i e r , p r i n cteva r o luri extrem de dificile : Sen De/ ui T a ( O m u l c e l b u n din Sciuan d e B r e c h t ) i M a r i e (Woyzeck de Buchner), l a Teatrul Tineretului d i n Piatra Neam ; Puck ( V i s u l unei nopi de var d e Shakessoeare) i E l e n a A n d r e e v n a (Unchiul Vanea d e C e h o v ) La T e a t r u l N a i o n a l din C l u j - N a p o a a ; H e d v i g a (Raa slbatic de Ibsen) i F a t a (Oamenii cavernelor de Saroyan) l a T e a t r u l M i c . D e o s e b i t e ntre ele, c u m r a r a r e p a r t e o t n r a c t r i , d a r u n i t e p r i n aceeai u i m i t o a r e a r d e n . C a r men G a l i n disimuleaz s u b o nfiare fragil, s u b u n a e r s u a v , o r a r , t u l b u rtoare c a p a c i t a t e d e a sesiza misterul

Maria Marin
49

www.cimec.ro

(Pseudo)
nfocmlf de ION
. Prolog
Alo ! Aici revista Teatrul"... Vrei s ne furnizai cteva date noi, care ar putea contribui la conturarea portretului dum neavoastr ?

Proces-verbal

LUCIAN

Ceea ce a urmat
D e cte o r i o r e v i s t dorete s s c r i e ceva despre a c t i v i t a t e a m e a artistic n o r o c c a c e s t l u c r u se p e t r e c e f o a r t e r a r , se d e c l a n e a z o a d e v r a t f u r tun, fiecare dintre Lucienii" d i n mine revendicndu-i, c u vehemen, p r i o r i t a tea. i, c u m f i e c a r e a r e a r g u m e n t e l e sale, n u p o t n i c i o d a t s l e i e r a r h i z e z v e l e i t ile ; n g d u i i - m i , de d a t a aceasta, s v p r e z i n t s t e n o g r a m a u n e i edine suig e n e r i s , l a c a r e a u p a r t i c i p a t toi : a c t o r u l , c o n d e i e r u l ( n u v r e a s se p r e z i n t e scriitor"), r e g i z o r u l , a c t i v i s t u l c u l t u r a l . L i p s e t e , m o t i v a t , s c e n o g r a f u l ( p e n t r u c a a c e v a n u exist) i , n e m o t i v a t , a c t o r u l de f i l m ( p e n t r u c a a c e v a nu mai exist d e a p r o a p e 20 d e a n i , d a r d i n a l t e m o t i v e !). A m a i l u a t p a r t e , ca i n v i tat, acceptat p r i n v o t deschis, p r o f e s o r u l A.B.C., ca d e l e g a t al publicului foarte tnr.

Proces-verbal
A C T O R U L : O s-mi dai c u v n t u l n p r i m u l rnd m i e , d i n dou motive. I n p r i m u l r n d , p e n t r u c d a t o r i t m i e e x i s t a i v o i , toi c e i l a l i ; i, d a c a z i v mndrii cu t i t l u l de artist e m e r i t , m i e m i - o d a t o r a i , i c e l o r 38 d e a n i a i m e i . (Not d e c a r i e r !) A p o i , p e n t r u c v r e a u s v f a c o critic, aspr, l a care atept rspuns. Datorit v o u i a c t i v i t i l o r v o a s t r e , m _ a i i n u t d e p a r t e d e scen, n u l t i m a v r e m e , i n t l n i r i l e m e l e d r a g i c u p u b l i c u l d e t e a t r u n - a u m a i f o s t a t t d e dese i d e s e m n i f i c a t i v e . R E G I Z O R U L : M simt direct vizat. D a t o r i t f a p t u l u i c l u n i l e i a n u a r i e i f e b r u a r i e le-am petrecut l a Can, n Normandia, i-am n c u r c a t , e d r e p t , s t a g i u n e a teatral. D a r ce-am montat

n Frana, c u a c t o r i i T e a t r u l u i Gros C a i l l o u ?" O pies r o m n e a s c , Snoave cu mti, care, cu m i j l o a c e teatrale, valorific m a r i l e bogii ale a r t e i p o p u lare romneti I A U T O R U L : P e n t r u a s t a i s n t r e c u n o s ctor : n u numai pentru impresiile lsate de spectacol, recunoscute prin m r t u r i i s c r i s e , d a r m a i ales p e n t r u satisfacia d e a o f e r i p u b l i c u l u i i actorilor francezi o ntlnire cu u n act de cultur specific romnesc. R E G I Z O R U L : S a t i s f a c i e p e c a r e i-am m a i o f e r i t - o , d e m a i m u l t e o r i , i l a B r u x e l l e s , l a M o n t r e a l i l a R o m a . C a s n u m a i v o r b e s c d e s e r v i c i u l pe care i l-am fcut traductorului L u c i a n , m o n t n d Zpcitul l a T e a t r u l de C o m e d i e ! A a c a b s e n e l e t a l e s c e n i c e a r p u t e a a v e a i a l t e m o t i v e . Nu-i reproezi n i m i c ? A C T O R U L : N u , dac in seama de p a s i u n e a c u c a r e d o r e s c s j o c . D a , d a c mi recunosc a m b i i i l e . C e s f a c ? Consider t e a t r u l u n act m a j o r de c u l tur, u n f e n o m e n social de m a x i m i m p o r t a n , i n u p o t f i c o n v i n s s a p a r p e scen dect a t u n c i c n d a m ceva de comunicat marelui m e u partener, p u blicul. V r e u s c r e e z a r i p i pentru zbor, n u proteze p e n t r u infirmiti. N u v r e a u s f i u p e r s o n a j - d i f u z o r " , p r i n c a r e s se d e b i t e z e s e n t i n e i i d e i p r e f a b r i c a t e , n i c i personaj-fanto", oare n u se p o a t e identifica cu adevrul v i e i i . V r e a u , ca a c t o r d e c o m e d i e , p r i n f o r m a i e , s p r o v o c r s u l t o n i c , n u zmbetul scremut sau h o h o t u l t r i v i a l . V r e a u s a m c u p u b l i c u l u n d i a l o g v i u , pe t e m a m a r i l o r adevruri ale v i e i i c o n t e m p o r a n e , n u s brfesc c u e l , s-i o f e r c a n c a n u r i s u r p r i n s e p r i n gaura c h e i i i d e c r e t a t e a p o i , f a l a cios i e m f a t i c , p r o b l e m e " . Consider t e a t r u l u n c o l o c v i u deschis, n care f i e c a r e n t r e b a r e p o a t e s-i a f l e r s puns, u n f e l de sanatoriu al contiin elor n deriv. Fiecare apariie a u n u i actor n faa p u b l i c u l u i t r e b u i e s f i e u n e v e n i m e n t , n u u n p r i l e j de e x h i b i i o n i s m , tout prix. R E G I Z O R U L : C u asemenea ambiii, n u e de m i r a r e c n-ai j u c a t n u l t i m e l e s t a g i u n i dect n d o u piese, Excursia de T h . Mnescu i T r e i surori de Cehov.

50

www.cimec.ro

A C T O R U L : D a . D a r c u satisfacii. D a c , n p r i m a , a m creat u n personaj i n e dit, cu d r a m a t i c e p r o b l e m e de via, n cea de-a d o u a a m n c e r c a t s e v i t t i p a r e s t a t o r n i c i t e i s investighez faete n o i a l e u n u i c a r a c t e r c u n o s c u t . Deoarece c o n s i d e r , de a s e m e n i , c f i e c a r e n o u r o l t r e b u i e s f i e p e n t r u a c t o r u n p r i l e j d e n n o i r e i d e c o n tribuie creatoare, n u o reapariie t r u fa a p r o p r i e i i n d i v i d u a l i t i . S p e r ca v i i t o a r e a s t a g i u n e , b o g a t n p e r s p e c t i v e , s - m i p e r m i t s r e s p e c t a c e s t principiu. A U T O R U L : N u m a i dac n u v e i a b a n dona d i n nou publicul adult, pentru a te dedica n c o n t i n u a r e m i c i l o r spec tatori ! ACTIVISTUL' CULTURAL : Nu e vorba de un abandon, ci de o pasiune puternic. mi pare bine c m-ai provocat, pentru a v mprti crezul m e u artistic l e gat de t e a t r u l p e n t r u cele m a i t i n e r e generaii. N u p o t accepta niciodat m e n t a l i t a t e a c a c e s t g e n d e t e a t r u se afl l a p e r i f e r i a artei, m i n o r p r i n t e m a t i c , i n f a n t i l p r i n r e a l i z a r e . i , ceea ce m i se p a r e i m p o r t a n t e s t e c , p e toate meridianele l u m i i , creatori r e p u t a i a i i neles c f o r m a r e a estetic a v i i t o a r e l o r generaii de s p e c t a t o r i t r e b u i e n c e p u t d e l a cea m a i f r a g e d v r s t i c ea r e p r e z i n t o p r o b l e m de extrem rspundere. D e aceea, n u l t i m i i cincisprezece a n i , micarea a r tistic p e n t r u c o p i i i t i n e r e t s-a d e z v o l t a t n ntreaga l u m e , de o manier state aderind impresionant, 31 d e deocamdat l a Asociaia i n t e r n a i o n a l a t e a t r e l o r p e n t r u c o p i i i t i neret, A S S I T E J . A C T O R U L : Asociaie n care o c u p i f u n c ia d e m e m b r u n B i r o u l E x e c u t i v . A C T I V I S T U L C U L T U R A L : C u satisfacii f o a r t e m a r i . A r f i de a j u n s s v s p u n c p r i m u l c o l e c t i v de t e a t r u r o mnesc care a pit pe c o n t i n e n t u l american a fost T e a t r u l p e n t r u copii Ion C r e a n g " , c u o pies p e n t r u t i n e rele generaii. De asemeni, primul teatru de l a n o i care a efectuat u n t u r n e u n a r h i p e l a g u l nipon a fost T e a t r u l M u n i c i p a l d i n Ploieti, c u ace eai pies, Snoave cu mti. 80.000 d e c o p i i , d i n 42 d e o r a e d i n J a p o n i a , au p a r t i c i p a t l a spectacole, c u acelai e n t u z i a s m d e c a r e a u d a t d o v a d i spectatorii d i n Canada, S.U.A., C u b a , Italia, Frana. Ce fericire poate f i c o m p a r a t c u a c e e a d e a-i f a c e c u n o s c u t i p r e u i t , n n t r e a g a l u m e , a r t a poporului tu ? PROFESORUL A.B.C. : A juca pentru copii, nseamn a-i o f e r i satisfacii tulburtoare, incredibile. N u exist public m a i sincer, m a i dispus la co municare, m a i afectuos, dar, n ace

lai t i m p d i n intuiie , m a i n e i e r ttor. A C T O R U L : A c t o r u l c a r e se d r u i e , c u t a l e n t i c u d e v o t a m e n t , p u b l i c u l u i d e c o p i i p o a t e f i c o n v i n s c a f e c i u n e a acestuia n u are n i m i c farnic, c o n t r a fcut ; m e m o r i a afectiv a acestui p u b l i c , c a r e nu-i u i t e r o i i , p o a t e c o n tracara caracterul efemer al profe s i u n i i . I a r b u c u r i a de a te s i m i m o d e l a t o r u l acestor contiine n u poate f i e g a l a t d e n i m i c . I a t d e ce, a p r o f e s a , c u s t r l u c i r e i c u r e s p o n s a b i l i t a t e , p e n t r u c o p i i , n u este u n s a c r i ficiu, ci o nobil misiune. Pot ntreba s c e p t i c i i : ce d i m e n s i u n i a r t i s t i c e p o a t e cpta o asemenea a c t i v i t a t e ? Snt c o n v i n s c i m e n s e . A r f i s u f i c i e n t s v semnalez c fiecare congres A S S I T E J a fost dublat de cercuri de stu d i i , n care a m dezbtut Formarea profesional a a c t o r u l u i " , D r a m a t u r g i a t i n e r e l o r g e n e r a i i " , R e g i z o r u l i a c t o r u l " , Actualitatea n t e a t r u l p e n t r u c o p i i " etc. L a u l t i m u l congres, de 'la M a d r i d , n luma i u n i e , ca r e p r e zentant al continentului european, a m susinut o c o m u n i c a r e : I n cutare de noi f o r m e estetice n t e a t r u l p e n t r u c o p i i i t i n e r e t " f a p t c a r e c o n f i r m c a c e a s t m i c a r e a r t i s t i c a a j u n s la m o m e n t u l s a l t u l u i spre o treapt superioar. (Pentru c i aa s conchidem cu tiv...) edina planuri a durat de destul, perspec

A C T O R U L : U n spectaool-recital la T e a t r u l de C o m e d i e , n care, de u n u l singur, v o i dialoga cu p u b l i c u l , p teme de actualitate. Un rol principal ntr-o c o m e d i e d e A n o u i l h , l a acelai t e a t r u . A U T O R U L : mpreun cu V i r g i l Puicea, t e x t u l spectacolului de l a T e a t r u l de C o m e d i e , i n t i t u l a t Opus unu... singur ! O n o u pies p e n t r u c o p i i i dac se v a gsi o e d i t u r a m a t o a r e u n v o l u m de f a b u l e i v e r s u r i u m o r i s t i c e . R E G I Z O R U L : O nou versiune a come d i e i Cocoelul neasculttor, la Teatrul G i u l e t i , s p e c t a c o l u l d e l a C o m e d i e , i, p o a t e , o n o u pies p e n t r u c o p i i , l a T e a t r u l M u n i c i p a l d i n Ploieti. A C T I V I S T U L C U L T U R A L : Continuarea activitii n A S S I T E J , o m a i activ p r e z e n n A . T . M . i n d r u m a r e a a r tistic a amatorilor de l a Uzinele Timpuri Noi"...

Epilog
D e s i g u r , acest p o t r e t a r f i p u t u t f i fcut de ctre redacia r e v i s t e i ; a t u n c i , a r f i a v u t , desigur, u n t o n m a i elogios, pe care eu n u m i l-am p e r m i s !

www.cimec.ro

51

FESTIVALUL NATIONAL CNTAREA ROMNIEI" Srbtoarea muntelui Ceahlu


n c h i p u i i-v, s u b n d r z n e u l c l o p o t de piatr a l Panaghiei, ns cu peste o m i e dou sute de m e t r i m a i jos, o poian cobornd ca u n a m f i t e a t r u , tiat parc a n u m e de u n meter f a b u los, s p r e a s e r v i a r t e i s p e c t a c o l u l u i . J u r conifere. Scena, mprejur, pdure de c o n s t r u i t d i n scnduri p r o a s p e t e , m p o dobit c u r a m u r i de b r a d , pstreaz n fundal imaginea pitoreasc a D u r u l u i . Spectatorii, cu m i i l e , consemnnd srb toarea aceasta de la m i j l o c u l l u n i i august, n c o s t u m e n a i o n a l e s a u , p u r i s i m p l u , n h a i n e l e l o r cele m a i n o i , snt apinari sau tietori de a r b o r i c u fierstrul e l e c tric, adic m u n c i t o r i forestieri, m i n e r i , lucrtori l a f a b r i c a de c i m e n t d i n Bicaz, cresctori d e v i t e , p d u r a r i . E i s n t b r baii de pe valea m u n t e l u i Ceahlu, c u soiile i c o p i i i l o r . C u b u n i c i i i n e p o i i lor. Ei au urcat la Duru d i n frumoase aezri de mainte, ca G r i n i e i , ' B o r c a , Faroaa, Seau, B i d a z u l a r d e l e a n , P r u l C a prei, Poiana Teiului, Bistricioara. Muli dintre muncitorii forestieri au lucrat luni de zile pe nlimile c u pduri, d u p o t r a d i i e f o a r t e v e c h e , i a u c o b o r t a b i a a c u m n s a t e l e l o r , l a f a m i l i a l o r , p e n t r u a se bucura mpreun la datina Zilei muntelui. A m f o s t i e u , a a d a r , l a s r b t o a r e a

m u n t e l u i C e a h l u . E a este a c u m , n z i l e l e n o a s t r e , o r e p l i c m o d e r n i, t o t o d a t , u n c o n t i n u u spectacol a l permanenelor romneti. Patronat de C o m i t e t u l j u d e ean d e cultur i e d u c a i e socialist N e a m , aceast m a n i f e s t a r e este, d e l a a n l a a n , o inedit e x p r e s i e a forelor a r t i s t i c e d i n a e z r i l e r u r a l e i, t o t o d a t , u n a d i n t r e cele m a i i n t e r e s a n t e f o r m e de ps t r a r e i m o d e r n i z a r e a unui strvechi o b i c e i . P r a c t i c , ea n u este a c u m n u m a i u n p r i l e j de t r e c e r e n revist a forelor a r t i s t i c e c a r e v o r e v o l u a n cea de-a d o u a etap a F e s t i v a l u l u i Cntarea R o m n i e i " , c i i c i n s t i r e a m u n c i i o a m e n i l o r d e l a m u n t e . D e a i c i , i t r g u l d e p r o d u s e a l i m e n t a r e s i alte b u n u r i de consum. O a m e n i i d e l a m u n t e p e t r e c n aceast z i , c e l e breaz b u c u r i a m u n c i i l o r , o d i h n a n f a m i l i e , d a r n t r - u n c a d r u n a t u r a l a p t s e x p r i m e b u c u r i a l o r . A m f o s t i e u s p e c t a t o r l a D u r u . Pe scena c u m i r o s ator de rin de b r a d au evoluat peste 800 d e a r t i t i a m a t o r i d i n 35 d e c o m u n e ale judeului Neam. M - a m bucurat m preun cu m u n c i t o r i i forestieri, mpreun c u c i o b a n i i de l a stnele m o n t a n e , de e x p r e s i a personal a C o r u l u i cminului cultural din Hangu, a grupurilor voral? d i n G r i n i e t i i M o l d o v e n i s a u a f o r m a -

ROMULUS VULCNESCU O datin strveche

teritoriul preistoric i istoric al patriei noastre, datina urcrii pe nlimi celebra marile evenimente ale luminii, la solstiii (de iarn sau de var) i la echinoxuri (de primvar sau de toamn). Sub cul mile munilor se aflau peteri sacre, incinte sacre (n aer liber) i insolite pustnicii, n Climan, Ceahlu, Vrancea, Caraiman, Paring, Godeanu, Apuseni. Pe unii dintre aceti muni s-au descoperit urme de asemenea incinte sacre. Dar s-au descoperit urme i pe teritoriul Dobrogei. Urcrile pe munte au supravieuit i in perioada feudal ; dovad snt toponimele rmase pn astzi : nedei, rugi, tirguri de munte etc., care atest ndelunga lor tradi ie local.
2

n legtur cu ceremonialul urcrii pe Ceahlu, reinem c, n ajunul zilei solistiiale de var, oficianii urcau pe munte la nmiezi i pregteau muntele pentru celebrare. Strngeau vreascuri, alctuiau vetre de ruguri i ateptau amurgul, ca s buciume urcarea pelerinilor. Organizai n cete, pe spie de neam, vecinti sau prietenii, locuitorii din jurul muntelui (cu excepia copiilor mici, a infirmilor i a celor prea btrni), mbrcai de sr btoare, se ncolonau pe crrile nguste, purtnd n mini facle neaprinse, pe cap, couri cu merinde i. atrnai de umeri, desagi cu vinauri. Printre ei se aflau i fluieraii. Toi pelerinii trebuiau s ajung pe culme nainte de miezul nopii. Urcatul se fcea ritual, ntr-o tcere solemn. Faclele se

52

www.cimec.ro

iilor de d a n s u r i p o p u l a r e moldoveneti d i n Bteti, Pstrveni, Viioara. n deosebi, a u i m p r e s i o n a t btrnii d a n s a t o r i d i n G r u m z e t i , l a u r e a i a i ediiei n t i a Festivalului naional Cntarea R o m n i e i " (locul I pe ar), cu j o c u r i l e l o r caracteristice (Corgheasca", Rjasca") i c u d e c a n u l l o r d e v r s t , C i o c r l a n D u m i t r u I o n , c i o b a n d e 75 d e a n i . F l u i e r a i i d i n T i b u c a n i , p e c a r e i a u z i s e m i a l t d a t , d a r p e c a r e a p r o a p e c-i