Sunteți pe pagina 1din 11

Acte procesual si acte procedurale comune

Actele procesuale = manifestari de vointa prin care organele judiciare si partile din proces dispun, in limitele drepturilor pe care le au, cu privire la desfasurarea procesului penal (punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor preventive, trimiterea in judecata...) Acte procedurale= mijloace prin intermediul carora se aduc la indeplinire sarcinile ce decurg din actele si masurile procesuale (ascultarea unui martor, ridicarea de obiecte sau inscrisuri, executarea mandatului de arestare preventiva, efectuarea unei perchezitii) Acte procedurale comune Citatia Institutia prin intermediul careia organele judiciare asigura prezenta partilor sau a altor persoane la activitatea procesuala este citarea Continutul citatiei: o Denumirea organului de urmarire penala sau instantei care emite citatia, data emiterii si numarul dosarului o Numele, prenumele celui citat, calitatea si indicarea obiectului cauzei o Adresa celui citat o Ora, ziua, luan si anul, locul de infatisare precum si invitarea celui citat sa se prezinte la data si locul indicat, cu aratarea consecintelor legale in caz de neprezentare o Ca partea citata are dreptul la aparator cu care sa se prezinte la termenul fixat o Ca potrivit art. 171 alin. 2 si 3 apararea este obligatorie o Ca partea poate, in vederea exercitarii dreptului la aparare, sa consulte dosarul aflat la arhiva instantei Invinuitul/inculaptul se citeaza la adresa unde locuieste, iar daca aceasta nu este cunoscuta, la adresa locului de munca, prin serviciul personal al unitatii la care lucreaza. Inv/inc poate fi citat si intr-un alt loc decat adresa unde locuieste, daca acest loc a fost indicat de el printr-o declaratie data in cursul procesului penal

Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune

Page 1

Cand nu se cunoaste niciuna de mai sus, citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raxa teritoriala s-a savarsit infractiunea Bolnavii aflati in spital se citeaza prin administratia acestora. Inculpatul bolnav se citeaza de fiecare data, chiar daca a fost prezent la unul dintre termene Detinutii se citeaza la locul de detentie Militarii se citeaza la unitatea din care fac parte Cand citatia se inmaneaza celui care urmeaza sa se prezinte in fata organelor judiciare: o Se inmaneaza personal, aceste trebuie sa semneze o Daca nu vrea sa primeasca citatia, se afiseaza la usa locuintei si se incheie un proces-verbal
o

Cand se preda la locul de munca, la spital sau la unitatea militara, organele care primesc citatia sunt obligate sa inmaneze citatia persoanei citate

Cand citatia se inmaneaza altei persoane, cand persoana citata nu se afla acasa: o Citatia poate fi inmanata la patru categorii de persoane: sot, ruda, oricarei persoane care locuieste cu cel citat si oricarei persoane care, in mod obisnuit, primeste corespondenta celui citat. Exceptii: persoanele sub 14 ani si persoanele lipsite de uzul ratiunii Dovada de primire a citatiei, trebuie sa cuprinda o serie de mentiuni cu ajutorul carora organele judiciare verifica daca a fost indeplinita procedura de citare: o Numarul dosarului, denumirea organului judiciar/instanta care a emis citatia o Numele prenumele si calitatea persoanei citate o Data pentru care este citata o Data inmanarii citatiei o Numele prenumele, calitatea si semnatura celui care inmaneaza citatia

Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune

Page 2

In cazul comunicarii altor acte procedurale decat citatia, locului de comunicare si persoanele carora le poate fi inmanat actul sunt cele prevazute in cazul citatiei Mandatul de aducere Daca o persoana citata nu se prezinta in fata organelor judiciare aceasta poate fi adusa pe baza unui mandat de aducere Inv/inc poate fi adus cu mandat de aducere chiar inainte sa fi fost citat Persoanele aduse prin mandat nu pot ramane la dispozitia organele judiciare decat timpul strict necesar pentru audierea lor, in afara de cazul in care s-a dispus retinerea ori arestarea preventiva a acestora Modificarea actelor procedurale Adaugirea, corectura sau suprimarea facuta in cuprinsul unui act procedural este tinuta in seama numai daca aceste modificari sunt confirmate in scris in cuprinsul sau la sfarsitul actului, de catre cei care l-au semnat Solutionand plangerea impotriva rezolutiei de netrimitere in judecata, formulata de mai multi petenti, plangerea fiind unica, instanta omite sa mentioneze in minuta numele unuia dintre petenti, omisiunea va fi inlaturata prin procedura de mai sus Indreptarea erorilor materiale Pot fi considerate erori materiale greselile privind scrierea numelor, trecerea gresita in actele procedurale a unor calitati procesuale, dactilografierea gresita a unei cifre Procedura nu poate fi folosita in cazul in care greselile care le contin anumite acte procedurale scrise au avut sau pot avea consecinte asupra desfasurarii procesului penal sau asupra raspunderii penale a inculpatului Pentru reparea erorii materiale, organul de cercetare penala incheie un proces-verbal iar instanta de judecata intocmeste o incheiere Inlaturarea unor omisiuni vadite Omisiunea vadita presupune absenta unor mentiuni pe care trebuie sa le cuprinda actul procedural Termenele
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 3

Sunt intervale de timp inauntrul carora sau dupa epuizarea carora pot fi indeplinite acte si masuri procesuale sau procedurale Clasificarea termenelor

Termenele substantiale = Intervale de timp determinate de lege pentru ocrotirea unor drepturi sau interese extraprocesuale, acestea stabilind in timp masurile pe care organele judiciare le pot lua in ceea ce priveste privarea sau restrangerea drepturilor persoanei (durata masurilor de preventie, termele liberarii conditionate, termene de prescriptie a raspunderii penale) Termenele procedurale = Intervale de timp fixate pentru a ocroti drepturi si interse ale persoanei, conferite in cadrul procesului penal (termenele de apel, recurs, termenul de rezolvarea a plangerilor etc..)

Termenele peremptorii = Intervale de timp inauntru caruia trebuie indeplinite anumite acte. Neindeplinirea in interval > decadere (termenul de 10 zile de recurs)

Termenele dilatorii = Intervale de timp dupa expirarea carora pot fi indeplinite anumite acte (timpul intre momentul pronuntarii hot jud si mom ramanerii definitive)

Termenele pe ore = 48 pentru inaintarea plangerii procurorului impotriva actelor de up, termenul de 48 de ore in care procurorul ierarhic superior trebuie sa verifice legalitatea si temeinicia solutiei adoptate de procurorul din subordine Termenele de zile = 10 zile pentru recurs, 20 zile pentru rezolvarea de catre procuror a plangerilor indreptate inpotriva actelor de urmarire penala Termenele pe luni = 2 luni introducerea plangerii prealabile Termenele pe ani = 1 an pentru cerea de revizuire in cazul hot date de CEDO Termenele legale = stabilite de lege Termenele judiciare = stabilite de organele de up sau de instanta Termenele fixe = Durata invariabila Termene maxime = intervalul cel mai mare de timp in care poate fi efectuat actul
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 4

Termenele minime = durata de timp cea mai mica dupa care se poate trece la efectuarea activitatii Termenele de succesiune = se calculeaza in sensul curgerii timpului Termenele de regresiune = se calculeaza in sensul invers al curgerii timpului (pentru verificarea procedurii de citare) Calculul termenelor substantiale Termenele pe ore si zile (masurile preventive) -> unitati pline de timp o Retinere 7 oct 2006 09:00 -> Expira 8 oct 2006 09:00 o Arestare prev 5 zile -> 5 oct 2006 -> Expira 10 oct 2006 Termenele pe luni sau pe ani -> luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curge o Obligatia de a nu parasi tara 1 luna -> 10 oct 2006 > Expira 9 Nov 2006 Calculul termenelor procedurale Se porneste de la ora, ziua, luna, sa anul mentionat in actul care a provocat curgerea termenului, afara de cazul in care legea dispune altfel. Excp Cand arestarea a fost dispusa in lipsa inculpatulu, termenul curge de la data punerii in executare a mandatului de arestare

Termenele pe ore si pe zile -> unitati libere de timp (ora/ziua de start si de final nu se iau in calcul => + 2 unitati de timp ) o 3 zile 7 oct 2006 > Expira 11 oct 2006 o 10 zile 5 oct 2006 > expira 16 oct 2006 o 24 ore ora 11:00 > Expira 13:00 a doua zi

Termenele pe luni sau pe ani se calculeaza calendaristic -> expira la sfarsitul zilei corespunzatoare ultimei luni ori la sfarsitul zilei si luni corespunzatoare din ultimul an -> nu intra in durata termenului ultima zi o 1 luna 10 oct -> Expira la sfarsitul zilei de 10 nov o 2 luni 10 oct -> Expira la sfarsitul zile de 10 dec

Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune

Page 5

o Daca luna in care se implineste termenul nu are zi corespondenta > se implineste in ultima zi a acelei luni -> 1 luna 31 martie > Expira 30 Apr

Daca ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul expira la sfarsitul primei zi lucratoare care urmeaza (zile, luni, ani)

Sanctiunile procedurale penale Inexistenta Actele inexistente sunt socotite simple realitati de fapt, ele avand numai aparenta unei existente juridice. EX: hotarare judecatoreasca intocmita de un procuror

Decaderea Pierderea unui drept care nu a fost exercitat in termenul peremptoriu prevazut de lege Inadmisibilitatea Intervine in cazul in care partile din proces efectueaza acte pe care legea nu le ingaduie, sau exercita drepturi procesuale epuizate prin alte cai procesuale sau neprocesuale In cazul organelor judiciare, acestea pot sa isi depaseasca doar competenta, astfel intervine nulitatea absoluta/relativa Inadmisibilitatea interzice si efectuarea unui act pe care legea nu il ingaduie hotararea de declinare de competenta nu este supusa nici apelului nici recursului Nulitatea Existenta nulitatilor ca ca sanctiuni procedurale este strans legata de existenta unei vatamari procesuale, vatamare care trebuie sa se fi produs prin efectuarea unui act in conditii nelegale Clasificarea nulitatilor: o Nulitati exprese = sunt acelea care se aplica in cazul nerespectarii unor anumite norme procesuale individualizate de lege (art 197 alin 2)

Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune

Page 6

o Nulitati virtuale = sunt acelea care rezulta din reglementarea generala prin respectarea legii in desfasurarea procesului penal o Nulitati absolute = Intervin in cazurile expres prevazute de lege si pot fi invocate oricand in procesul penal de catre oricine si din oficiu o Nulitati relative = sunt incidente in cazul incalcarii oricarei alte dispozitii legale decat cele prevazute in art. 197 alin 2 Conditiile generale ale nulitatilor: o Sa se constate o incalcare a dispozitiilor legale care reglementeaza desfasurarea procesului penal o Incalcarea dispozitiilor legale care disciplineaza desfasurarea procesului penal sa aiba ca urmare producerea unei vatamari procesuale o Vatamarea produsa sa nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului indeplinit prin incalcarea legii Nulitatile relative Trasaturi specifice: o Vatamarea produsa prin nerespectarea legii poate fi acoperita prin vointa partilor o Nulitatile relative pot fi invocate numai in cursul efectuarii actului, cand partea este prezenta sau la primul termen de judecata cu procedura completa o Nulitatile relative sunt luate in considerare numai daca au fost invocate de catre cel caruia i s-a produs o vatamare in drepturile sale procesuale o In mod exceptional, nulitatea relativa poate fi invocata din oficiu de catre instanta de judecata in cazurile in care anularea actului este necesara pentru aflarea adevarului si justa solutionarea a cauzei Nulitatea absoluta Prevazute expres la art 197 alin 2 Trasaturi specifice:
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 7

o Vatamarea procesuala este prezumata iuris et de iure o Pot fi invocate in orice stare a procesului si nu pot fi inlaturate in niciun mod, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege o Pot fi invocate de orice parte din proces si se iau in considerare chiar din oficiu Cazuri: o Competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei, atat in ceea ce priveste instanta cat si organele de urmarire penala. Este valabil si pentru competenta functionala o Incalcarea dispozitiilor relative la sesizarea instantei. Legea a avut in vedere toate tipurile de sesizare (rechizitoriu, plangerea, sesizarea suplimentara, casarea cu trimitere, declinarea de competenta, stramutarea cauzei penale). Exceptie > art 300 alin.1 si 2 o Dispozitiile privitoare la compunerea instantei o Dispozitiile privind publicitatea sedintei de judecata o Dispozitiile privind participarea procurorului la judecata, cand participarea este obligatorie potrivit legii o Dispozitiile privind prezenta inculpatului/inv si asistarea acestora de catre aparator, cand sunt obligatorii o Dispozitiile privind efectuarea referatului de evaluare in cauzele cu infractorii minori Efectele nulitatilor Ineficienta juridica a actelor intocmite cu incalcarea legii, din momentul efectuarii lui Actele anulate se refac de catre organul judiciar care le-a intocmit initial si rareori de catre un alt organ

Cheltuielile judiciare Cheltuieli de procedura = cheltuieli avansate de stat in vederea desfasurarii activitatii procesuale Cheltuieli de judecata = cheltuieli avansate de partile din proces
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 8

Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de condamnare Inculpatul trebuie obligat la plata cheltuielilor avansate de stat, inclusiv plata onorariului expertului, cu exceptia platii interpretilor si in cazul acordarii asistentei gratuite, care ramane in sarcina statului Pot fi suportate si de partea responsabila civilmente, daca a fost obligata in solidar cu incuplatul Inculpatul care a beneficiat de aparare din oficiu va fi obligat sa plateasca integral onorariul de avocat ori de cate ori exista temeiuri pentru obligatia sa la plata celorlalte cheltuieli judiciare cuvenite statului si, totodata, se constata ca are posibilitati de plata Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de achitare Sunt suportate de partea vatamata in masura in care acestea au fost determinate de aceasta parte Sunt suportate de partea civila, daca i s-a respins in totul sau in parte actiunea civila si numai in masura in care cheltuielile au fost determinate de aceasta parte Sunt suportate de inculpat, chiar si achitat, daca a fost obligat la repararea pagubei

Sunt suportate de inculpat, cand a fost achitat in temeiul art 10 lit b1

Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de incetare a procesului penal

Sunt suportate de catre inculpat cand s-a dispus inlocuirea raspunderii penale in temeiul art. 10 lit i sau cand exista o cauza de nepedepsire in temeiul art 10 lit i1

Sunt suportate de catre si inculpat si partea vatamata in cazul impacarii partilor

Sunt suportate de catre partea vatamata in cazul retragerii plangerii sau in cazul in care plangerea a fost tardiv introdusa

Sunt suportate de catre stat in cazul incetarii procesului penal pentru aministie si cand in cauza a fost desemnat un aparator din oficiu, onorariul acestuia va fi platit din fondul MJLC Plata cheltuielilor judiciare in cazul cererii de continuare a procesului
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 9

Se refera la cazul art. 13 alin 1 Partea vatamata suporta cheltuielile judiciare daca instanta pronunta achitarea in baza unuia dintre cazurile de la art. 10 lit a-e Inculpatul suporta cheltuielile judiciare, daca instanta nu constata existenta unuia dintre cazurile prevazute de art 10 lit. A-e Plata cheltuielilor judiciare in cazul declararii apelului ori recursului ori introducerii oricarei alte cereri Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate de catre persoana careia i s-a respis ori si-a retras apelul, recursul sau cererea In cazul in care inculpatul a facut apel/recurs/alta cerere legata de condamnare si apelul/recursul au fost acceptate, acesta nu poate fi obligat la plata cheltuielilor, indiferent de temeiul sau limitele apelului/recursului/cererii RIL 29/2007 > in cazul respingerii cererii de inlocuire a masurii internarii medicale ci obligarea la tratament medical, formulata de persoana internata, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului Suportarea cheltuielilor facute de parti in caz de condamnare Inculpatul este obligat in caz de condamnare sa plateasca partii vatamate, precum si partii civile careia i s-a admis actiunea civila, cheltuielile judiciare facte de acestea Suportarea cheluielilor facute de parti in caz de achitare Suportarea cheltuielilor judiciare facute de inculpat si de catre partea responsabila civilmente revine partii vatamate in masura in care cheltuielile au fost provocate de aceasta parte Amenda judiciara 100 de lei -> 1.000 lei: o Neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere sau gresita a lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale o Neindeplinirea ori indeplinirea cu intarziere sau gresita a indatoririlor de inmanare ori de comunicare a citatiilor sau a celorlate acte procedurale Lipsa nejustificata a martorului 250 lei -> 5.000 lei
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 10

Lipsa nejustificata a aparatorului ales sau desemnat din oficiu fara a asigura substituirea , ori inlocuirea sau refuzul acestuia de a sigura apararea se sanctioneaza cu amenda judiciara 500 lei -> 5.000 lei 500 lei -> 5.000 lei o Impiedicarea in orice mod a exercitarii, in legatura cu procesul, a atributiilor ce revin organelor judiciare o Lipsa nejustificata a expertului sau interpretului legal citat o Tergiversarea de catre expert sau interpret a insarcinarilor primite o Neindeplinirea de catre orice persoana a obligatiei de prezentare, la cererea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata o Manifestarile ireverentioase ale partilor, aparatoriilor acestora, martorilor, expertilor, interpretilor sau ale oricaror alte persoane, fata de judecator sau procuror o Nerespectarea de catre invinuit/inculpat a obligatiei de a incunostinta in scris, in termen de 3 zile, organele judiciare despre orice schimbare a locuintei pe parcursul procesului penal Amenda se aplica de catre organul de urmarire penala prin ordonanta, iar de instanta de judecata prin incheiere Persoana poate face cerere de scutire sau de reducere a amenzii in termen de 10 zile de la comunicare

Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune

Page 11