Sunteți pe pagina 1din 4

Furnizor:

Nr. ord. Reg. Com.:


Cod fiscal:
Sediu:
Judeţul:
Contul:
Banca:

Nr.factură
Cota TVA 19 % Data(ziua, luna, anul)
Nr. Aviz insotire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. Denumirea produselor UM Cantitatea


crt. sau a serviciilor
0 1 2 3

Semnătura şi Date privind expediţia


ştampila furnizorului Numele delegatului
Buletinul/cartea de identitate
seria nr. elib.
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat in prezenţa noastră la
data de ora
Semnăturile
Cumpărător
(den.,forma jurid.)
Cod fiscal
Sediul:

Judeţul:
Contul:
Banca:

Preţ unitar Valoarea Valoarea


(fără TVA) TVA
4 5 (3x4) 6

Total 0.00 0.00


din care:
accize
Semnătura Total de plată
de primire (col.5 + col.6)

0.00