Sunteți pe pagina 1din 1

PLANIFICAREA NECESARULUI DE RESURSE UMANE

1.Analizarea necesarului de personal la locul de munca: -legislatie -volumul activitatii economice -concurenta -structura organizatorica a intreprinderii -profil -structura pe grupuri de varsta,sex Structura organizatorica a intreprinderii Cuprinde un set de compartimente ce grupeaza sarcini stabile alocate pe subcompartimente si persoane care au legaturi de comanda si raportare intre ele. Structurile organizatorice ale societatilor comerciale se clasifica in: -structuri ierarhice -structuri functionale -structuri ierarhic-functionale Structura ierarhica Caracteristici: -fiecare persoana este subordonata unui singur sef -seful are dreptul sa-i dea dispozitii si sa-i controleze activitatea -se aplica in cazul unitatilor mici -fiecare conducator de compartiment poseda cunostinte din domeniile: economic,tehnic,de personal etc. Structura functionala Caracteristici: -constituirea unor compartimente functionale specializate pe activitati: *financiar-contabil *organizare *personal -un executant primeste dispozitii din partea conducatorului sau ierarhic din partea conducerii unor compartimente functionale -conducatorii beneficiaza de experienta si de asistenta compartimentelor functionale si ca urmare nu mai este nevoie sa aiba cunostinte vaste in toate domeniile de activitate ale societatii comerciale Structura ierarhic-functionala