Sunteți pe pagina 1din 8

Bilant contabil Activ Imobilizari totale - necorporale - financiare - corporale Stocuri Creante Disponibilitati si alte valori Total Capital

social Rezerve Profit Provizioane Oblig.nefinanciare Oblig financiare Total Pasiv

Cheltuielile inavans = se trec la Creante, dar se elimina din bilantul economic. Veniturile in avans = Obligatii nefinanciare ( nu se elimina din Bilantul economic. ) Bugetul = Obligatii nefinanciare. AJUSTARI ACTIV ( pt Bilantul economic ) Scoatem nonvalorile ( imobiliz. Necorporale) Nu au valoare economica imobiliz. Necorporale, CU EXCEPTIA : Chelt. De cercetare care privesc produse noi sau cercetari de activitati!! Imob.Financiare : - Pt titlurile de participatie sub forma actiunilor detinute in capit. altor soc se vor reeval la VMI, unde VMI= ANCorijat/nr act Pt actiunile cotate se ia pretul de la bursa. Stocurile : se elimina stocurile fara miscare sau miscare lenta Materia prima este eval la pretul ultimei achizitii Produsele finite sunt evaluate la pretul de vanzare mai putin beneficiile estimate; Creantele : se inlatura creantele incerte, determinate pe baza de rationament profesional. Cele in valutase actualizeaza la cursul zilei. Disponib. In valuta, se actualiz. La cursul zilei. AJUSTARI PASIV Provizioanele pt riscuri si chelt. : cele bine fundamentate, au caracter de rezerva, intregesc capitalurile firmei Celelalte provizioane se integreaza in rezultatele financiare ale firmei ( dupa ce le defiscalizam) Obligatiile in valuta : se cat. La cursul zilei, diferentele fiind regularizate pe seama rezultatelor financiare . Daca la oblig,financiare, atunci + la rezultat , cu aceeasi suma. ( daca -, atunci + la rez. )

1. Bilantul economic Semnificatie si rol: - Evidentiaza situatia patrimoniului in valori reale cat si profitul pe care entitatea le-ar putea obtine tinand cont de preturile actuale ale pietei, altfel spus: reprezinta o retratare a bilantului contabil pentru a cuprinde corectii care sa conduca la imaginea fidela a patrimoniului - Are rolul de a fundamenta decizii economice in baza unor informatii financiare fidele - Valorile istorice se inlocuiesc cu valorile economice de piata
Bilant economic activ b.contabil Im.totale, d.c. : Necorporale Financiare Corporale Stocuri Creante Disp+val.mobiliare Total b.contabil Total b.economic ajustari b.econ C.social Rezerve Profit Provizioane DIF Reevaluare Obl.nefinanciare Obl.financiare Total b.contabil Total b.economic pasiv b.contabil ajustari b.econ

Determinarea ACTIVULUI NET CORIJAT ( valoarea intrinseca a intreprinderii ) 1.Metoda Substractiva: Total Activ ( Bil.ec) Total Datorii ( Oblig nefin+Oblig Fin ) = ANC sau valoare intrinseca intrepr 2.Metoda Aditiva: Capitaluri proprii ( Bil.ec) +/- Diferente din reevaluare = ANC sau valoare intrinseca intrepr ( cap. Soc. +Rezerve+Profit+provizioane, cele bine fundamentate) VMI= Activul net Corijat / nr. Total actiuni

2. Bilantul functional Semnificatie si rol: - Are in vedere functiile entitatii : exploatare, investitii, finantare, trezorerie cu scopul de a se constitui in instrument de analiza si proiecte in viitor a activitatii. - Structura sa se aseamana cu cea a cashflow-ului, instrument consacrat de analiza in dinamica. - Analiza statica si dinamica pe functii ale intreprinderii reprezinta o etapa a evaluarii intreprinderii in special prin metoda randamentului - Intocmim bilantul functional, in baza bilantului contabil.; in functie de intentiile analizei se poate intocmi si in baza bilantului economic Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare. Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii, motivata de cresterea valorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor. Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri reale si financiare, care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
Bilant functional Activ Imobilizari totale ( Fctia de investitii ) Stocuri+Creante-Oblig.nefinanciare (Fctia de exploatare ) Disponibilitati si alte valori ( Fctia de trezorerie) Total Total Pasiv Capitaluri proprii ( aici intra si diferentele din reevaluare) Oblig Financiare Fctia de Finantare

Rolul Bil. Functional - Elaborat pe 2-3 ani in urma, aduce informatii cum a evoluat intreprinderea pe parcursul perioadei urmarite. De aici se poate calcula Bratul levierului. ( 4 zecimale)

PE BAZA BILANTULUI FUNCTIONAL ????


Active fictive= sunt active care se considera ca au valori nule econom d.p.d.v. al evaluarii. (Ch. Instalare, brevete, FC, chelt repartizate pe o perioada de timp) Utilizari stabile = Imobilizari la valoarea bruta Resurse stabile = FINANTARILE pe TL (Capitaluri proprii + Amortizari si deprecieri de activ + Datorii financiare TL) FRNG = Resurse stabile Utilizari stabile NFR = ACE (Active circulante de exploatare+ chelt in avans) DE (Datorii de exploatare) = (Stocuri + Clienti) - (Furnizori + Datorii fiscale si sociale + Venituri de exploatare in avans) NFRE= ACE (Active circulante de exploatare) DE (Datorii de exploatare) = (Stocuri + Clienti) - (Furnizori + Datorii fiscale si sociale ) NFRAE = ACAE DAE = Debitori diversi Datorii asupra imobilizarilor NFR = NFRE + NFRAE NFR = Nevoi ciclice Resurse ciclice TN = FRNG NFRE NFRAE TN = Active de trezorerie Pasive de trezorerie Comentarii: NFR - este finantata in intregime din resursele stabile, a caror valoare totala permite degajarea unei trezorerii pozitive. Atunci cand TN POZITIVA 3. Bilantul financiar Semnificatie si rol: - Este o prezentare a patrimoniului impartit pe masele financiare care permit analiza echilibrului financiar al entitatii prin indicatori. - Are la baza distinctia termen lung si termen scurt - Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari mase financiare ale intreprinderii: - fondul de rulment net global ; - necesarul de fond de rulment ; - trezoreria intreprinderii.

Bilant Financiar Activ Imobilizari totale 1 Pasiv Capital permanent ( CS, prov, rez, profit+ Dat. TL ) Oblig.nefinanciare Stocuri + Creante (CH IN AVANS) Disponibilitati si alte valori mobiliare 2 Oblig Financiare ( Dat. TS ) 3 Total 6 4 5

Total FD. RULMENT = 4-1 = Capital permanent Imobilizari totale NFR = 2-5 = Stocuri + Creante Obligatii nefinanciare TREZORERIA = 3-6 = Disponibilitati Oblig Fin ( Dat TL)

Trezoreria NETA = FR NFR Se studiaza echilibrul financiar al firmei Daca FR este exista un risc imens al intrepr. FR trebuie sa fie + Trezoreria trebuie sa fie +, aproape de 0, sa justifice o buna gestionare a resurselor. !!! ajustarile la obl.financiare se trec la datorii TS ; tot acolo se trec si datoriile curente din enunt ; ADICA LA OBL. FINANCIARE in bilantul financiar
Comentarii: 1

Deoarece FR este pozitiv, capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea integrala a imobilizarilor nete. FR este expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la realizarea echilibrului financiar pe termen scurt. FR negativ reflecta absorbirea unei parti din resursele temporare pentru finantarea unor nevoi permanente, contrar principiului de finantare: nevoilor permanente li se aloca resurse permanente. Acesta situatie genereaza un dezechilibru financiar, care trebuie analizat in functie de specificul intreprinderii respective. Dezechilibrul poate fi considerat o situatie periculoasa fiind vorba despre o ntreprindere industriala. Situatia poate deveni critica datorita nevoii de rambursare a datoriilor pe termen scurt, care au finantat partial imobilizarile, cat si sub aspectul costului ridicat de procurare a creditelor pe termen scurt in raport cu cele pe termen lung. NFR pozitiva, surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporare posibile de mobilizat. Situatia poate fi considerata normala, numai daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare. In caz contrar, NFR poate evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de o parte si exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si urgentarea platilor. TN negativa, semnifica un dezechilibru financiar, un deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite pe termen scurt. Aceasta situatie evidentiaza dependenta intreprinderii de resurse financiare externe. In acest caz se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite, prin negocierea mai multor surse de astfel de capital.

FR < NFR : intreprinderea nu se afla in echilibru financiar, pentru ca nu se obtine un excedent de trezorerie.
Analiza echilibrului financiar 1. Analiza fondului de rulment : FR reprez valoarea absoluta a surselor permanente utilizate pentru finantarea activelor ciclice.Totodata reprezinta marja de securitate si siguranta privind finantarea activelor circulante . Cota de autonomie financiara. NFR= activele ciclice ce trebuiesc finantate din FR , respectiv activele cu lichiditate sub 1 an care urmeaza sa fie finantate din surse cu exigibilitate > 1 an TN = Trezoreria reflecta imaginea disponibilitatilor monetare si a investitiilor financiare pe termen scurt aparute in evolutia curenta a incasarilor si platilor Fond de Rulment net global 4-1 = Capital permanent Imobilizari totale NFR 2-5 = Stocuri + Creante Obligatii nefinanciare ( A curente ) ( P curente ) Trezoreria Firmei 3-6 = Disponibilitati Oblig Fin ( Dat TL) FR NFR = Trezoreria Se studiaza echilibrul financiar al firmei Daca FR este exista un risc imens al intrepr. FR trebuie sa fie +

Daca : NFR > 0 semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare posibile demobilizat.decalaj nefavorabil Daca NFR < 0 este negativa, semnifica un surplus de resurse temporare ciclice inraport cu nevoile de capitalcirculant aferent Trezoreria. +, poate demonstra o rentabilitate ec. Ridicata , si o pozitie puternica pe piata a firmei, insa pe termen lung, demonstreaza o gestionare ineficienta a resurselor Trez. - , evidentiaza un dezechilibru financiar , rezultand grave probleme , punand in pericol lichiditatea si autonomia decizionala a intreprinderii. Trez medie 0 , reprezinta o buna gestiune a structurii financiare a bilantului. EFECTUL DE LEVIER in finantare Efectul de levier financiar exprim influena pe care ndatorarea (sursele de finanare atrase, adic n principal rezerve, amortizare, profit net rmas la dispoziia firmei). Efectul de levier financiar msoar capacitatea firmei de a investi capitalul mprumutat la o rat superioar ratei dobnzii. In studiul finantarii unei intreprinderi se foloseste instrumental de analiza bratul levierului = datorii pe termen lung / capitaluri proprii Se considera ca finantarile bancare sunt purtatoare de risc si cosuti [dobanzi] prin comparatie cu finantarea proprie: capitalurile proprii, de aceea echilibrul intre cele doua surse de finantare nu trebuie sa depaseasca un nivel rezonabil de 2.
Levierul financiar = gradul in care sunt utilizate de catre firma surse de finantare cu costuri fixe (imprumuturi, leasing si actiuni preferate).

Datorii/Capitaluri = BRATUL LEVIERULUI FINANCIAR sau profit exploatare/(profit exploatare-plata dobanzilor pt datorii) = BRAT LEVIER EXPLOATARE
Exemplu de concluzie : Intreprinderea s-a finantat in proportie de 70% prin capital propriu si 30% prin capital imprumutat .

EFECTUL DE LEVIER
Levierul fin reprezinta efectul asupra rentabilit fin a unei intrep a recurgerii mai mult sau mai putin importante la imprumuturi pornind de la o rata a renatbilitatii economice. Ka = R + (R-r) x D/C unde: Ka = rata rentabilitatii fin; R = rata rent econom; r = rata dob; D= datorii fin; C = cap propriu

Valoarea substantiala Bruta (VSB) a societatii VSB = ACTIVE REEVALUATE- FD COMERC + bunuri utilizate cu drept de fol bunuri detinute in proprietate inutilizabile Valoarea Substaniala neta a societaii(VSN) = VSB TOTAL DATORII. GOODWILL reprezinta o buna recunoastere din partea pietei a modului in care gestioneaza si exploateaza elementele intangibile de care dispune. GW =

CB ANCxi t

CB = CAPACITATEA BENEFICIARA i = rata de remunerare a activelor t = costul capitalului propriu sau rata de actualizare

Riscul de faliment ( Modelul Altman )

Falimentul este cauzat de insolventa [incapacitatea de a face fata datoriilor


Z = 1.2 * X1 + 1.4*x2 + 3.3*x3 + 0.6*X4 + 1*X5 METODA ALTMAN are la baza urmatoarea functie: X1 Capital circ (cs+rez) activ total x2 Rezerve activ total x3 Profit brut activ total x4 Capital soc Datorii TL X5 Cifra de afaceri activ total

Z >2.9 = > Situatia financiara fara probleme, intreprinderea fiind solvabila 1.8 < Z < 2.9 alerta situatie financiara dificila, aproape de faliment dar cu posibilitati de relansare , daca adopta o strategie financiara corespunzatoare Z < /= 1.8 => situatie aproape de faliment, falimentuleste inevitabil

Valoarea de rentabilitate continua a societatii: Vrc = Capacitatea beneficiara / rata de capitalizare a societaii = cu 3 zecimale. !! ( determ. Pe baza costului capitalului (ex.17% =0.17) Reprezinta valoarea unei intreprinderi care se presupune ca va genera in viitor profituri constant

Vrc = Capacitatea benefica aptitudinea de a degaja beneficii in viitorul apropiat in conditii de gestiune normale identice cu cele din perioadele trecute, fara schimbari semnificative si este in general bazata pe profituri si dividend date istorice si proiectii Rata de capitalizare este relatia care se presupune ca exista intre valoarea unui bun sau intreprinderi si randamentul sau. 1. Valori patrimoniale : Valoarea contabila , determinata pe baza activului net contabil Va = Anc/ Nr.act Valoarea intrinseca, dete pe baza ANC corijat al intreprinderii Va = ANC/ Nr.act Valoarea de lichidare este val intrinseca chelt de lichidare. Va = ANC chelt lichidare / Nr. Actiuni 2. Valori prin rentabiliate Valoarea de randament reprezinta suma care, plasata pe piata financiara, la o rata de capitalizare ce exprima exigenta de rentabilitate a investitorului, genereaza un venit egal cu dividendul actiunii Va = Dividend / Rata de capitalizare Valoarea de productivitate sau financiara reprezinta suma care, plasata pe piata financiara sau rata de capitalizare, genereaza un venit egal cu castigul pe actiune Va = Beneficiu pe actiune / Rata de capitalizare CB = CAPACITATEA BENEFICIARA /79 Poate fi definita ca aptitudinea unei intrepr de a degaja un beneficiu in viitorul apropiat , in conditii de gestiue normale , identice cu cele din parioadele trecute , daca nu au loc schimbari semnificative in viata intreprinderii. /85In cazul evaluarilor pt privatizare : media a profiturilor nete anuale provizionale In cazul evaluarilor pt MN, modificari ale CS, restructurari: media a profiturilor nete anuale corectate In cazul evaluarilor intreprinderilor tranzactionate in sectorul privat : medie a profiturilor nete anuale din intreaga perioada trecuta si viitoare.

Metode de determinare a ratei de capitalizare (= de fructificare sau de actualizare)


Rata = costul capitalului intrepr de evaluat costul mediu ponderat CMPC CMPC = Ccp * Ccp + Cci * Cci . Ccp + Cci Ccp + Cci Ccp = costul capitalului propriu Cci = costul capitalului imprumutat Ccp/Ccp+Cci = ponderea capitalului propriu in total capitaluri Ccp = rata neutra + prima de risc Cci= cost al datoriei*(1-0.16) Valoarea de rentabilitate =

CB i

i = CMPC Masa capitalurilor folosite de intreprindere si structura acesteia se determina pe baza studiului bilanturilor functionale ale intrepr pe o perioada de 2-3 ani. Ccp, costul capitalului propriu = Rn + (Rr Rn) * Rn = rata neutra de plasament a disponibilit pr piata financiara (in conditii normale 3-6%) Rr = rata cu riscuri sau totalitatea riscurilor la care este supusa intreprinderea (Rr Rn) = prima de risc a intreprinderii = masoara sensul si marimea abaterii rentabilitatii actiunilor intrepr fata de marimea abaterii rentabilitatii actiunilor pe piata Cci = costul capitalului imprumutat = Cd (1-0,16) Cd = costul datoriei (care insa trebuie defiscalizata) Cd = cheltuieli financiare venituri financiare

Datorii GOODWILL = ATITUDINEA FAVORABILA A PIETEI fata de ntreprindere , expresia tuturor cauzelor care justifica atribuirea unei valori globale intreprinderii , superioara activului sau net reevaluat. ( Fondul de comert ) GW = CB ANC * i CB= capacitatea beneficiara t i = rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara ANC * i = Pragul de rentabilitate al intreprinderii CB-ANC*i= superprofitul , sau renta de goodwill t. = rata de actualizare, care poate fi = cu costul capitalului intreprinderii

FLUXURILE DE TREZORERIE Flux exploatare cl 3,4,5 + incas din vz stoc (clienti) -plati priv achiz stoc (fz) -plati priv salarii si asig soc -plati priv imp si taxe +incas din vz invest fin TS -plati priv inv fin TS +incas dob si divid aferente expl -plati dob si div af activ exploat +incasari de asigurari =FLUX NET DE NUM DE EXPL Flux investitii cl 2 + incas din vz imob corp - plati priv achiz im corp +incas din vz invest fin TL (titlu de part) -plati priv achiz inv fin TL -plati priv achiz unei filiale * -impr pe TL acordate (creante imob) +incas din ramb Im corp si dob aferente +incas din dob si divid = FLUX NET DE NUM DE INVESTITII flux finantare cl 1 + incas din crestere capital in numer - plati priv ramb capit catre actionari -plati priv ramb capit catre actionari + Icas din contractarea impr din emis obli -ramb imprum din obl si a dob aferente +incas din credite bancare TL -plati priv ramb credit TL -platii priv plata ratei leasing fin -plati de dob si dividende =FLUX NET DE NUM DE FINANTARE

*pretul platit = total A(exclusiv numerar dob) - Datorii FLUX NET DE TREZ. ACTIV EXPLOATARE METODA INDIRECTA Pornim de la Rezultatul inainte de impozit ( V-C) 1. Eliminam V si C cere nu au incidenta asupra trezoreriei + Ch cu amortizarile, ajustari, si provizioane - V din ajustari si provizioane 2. Eliminam V si Ch care nu au legatura cu exploatarea : - V financiare ( din dobanzi ) + Ch. Cu dobanzile ( Nu se elimina 665 si 765 care rezulta din actualizarea creantelor si datoriilor in valuta) - V din cesiunea imobilizarilor corporale (7583) + Ch din cedarea imobilizarilor corporale ( 6583) - V din subventii pty investitii Rezultatul din exploatare inaintea deducerii - FRE FRE ( Fd de Ruilment din exploatare )= Stocuri + Creante din exploatare + Chelt.in avans din exploatare - Datoriilor din exploatare - Venituri in avans din expl. Deci : Rezultatul din exploatare inaintea deducerii - Stocuri = Sf Si - Creante din exploatare = Sf Si - Chelt.in avans din exploatare= Sf-Si + Datoriilor din exploatare = Sf-Si + Venituri in avans din expl.= Sf-Si Daca ne spune ca se porneste de la Rezultatul net se mai aduna + Datorie cu impozitul pe profit 691- 441(Sf-Si)+Rd Plata se trece in tablou cu ! Cresterile de Active ( , creante,stocuri..) le eliminam cu ! Diminuarile de active le eliminam cu + ! Cresterile de Pasiv ( datorii ) le eliminam cu +

! Diminuarile de Pasiv le eliminam cu La un ct de A : Si+Rd- Rc= Sf deci : Sf Si = Rd Rc FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTITII + Incasari din vanzarea imob. Corporale + Incasari din dobanzi - Plati catre furnizorii de imobilizari; Fux net de trez. Din investitii

FLUX NET DE TREZ. PT FINANTARE + Incasari din credite bancare - Rambursari de credite - Dividende platite + Incasarea din emisiunea de obligatiuni Rc161 Rd169 - Plati su rambursarea imprumutului obligartar Rd161 + Incasari din noi emisiuni de obligatiuni 5121=% 1012/1041 +Incasarea 162 din credite primite pe TL Rc 162 = Sf+Rd-Si - Plati din rambursarea de credite Rd162 = Si+Rc-Sf La dividendele platite se calculeaza cat s-a platit! Rez. N-1 se da Rezervele N-1 - cele din anul anterior Rezultat rep. N-1 Nele din anul N-2 Flux net de trez. Din Finantare 1 Indicatori de profitabilitate: Rentabilitatea economica : Profit din exploatare /Capital investit

Rc1010+Rc1041

Rentabilitatea financiara:

Profit net/ Capital propriu

2.Rate de lichiditate: Rate de lichiditate curenta: Active circulante Datorii exigibile /TS Disponibilitati banesti Datorii imediat exigibile

Rate de lichiditate imediata:

3.Rate de indatorare: Levierul: Datorii totale Capitaluri proprii Datorii Financiare Capitaluri permanente

Rata datoriilor financiare:

4. Rate cinetice: Durata de rotatie a stocurilor:

Soldul stocurilor x 360 Cheltuieli materiale

Durata de incasare a creantelor Soldul creantelor x 360 Cifra de afaceri Durata de achitare a furnizorilor Soldul furnizorilor x 360 Cheltuieli materiale

Raportul de schimb = VMI absorbit/VMI absorbant Nr actiuni emise = ANC absorbit/VMI absorbant = nr actiuni absorbit * raportul de schimb

4. Reflectarea in contabilitate a fuziunii La societatea A maj cap 456=% 1012 act emise x VN A 261 val bilant (A detine act la B) 104 prel activ soc B % = 456 imobilizari corporale stocuri creante disponibilitati fond commercial 502 (cand B detine act la A) val justa prel datorii ale soc B 456=% obligatii nefinanciare obligatii financiare provizioane contabil obligati reciproce 401=411

La societatea B (absorbit) Predare active la Pv 461=7583 Vj Desc gestiunii amortiz = ACTIVE val bilant ajust 261 (B detine la A) 6583 Inchidere cheltuieli si venituri 121=6583; 7583=121 Predare datorii datorii = 461

Primire actiuni VGB ACTIUNI = 461 (B detine la A- val act emse) (261) Partaj elem capitalului propriu B Cap Prop = 456 VGB (B detine la A Val emis (1012,106,121) 461 Valoare actiuni anulate Predare actiuni 456 = 503 VGB

B detine actiuni la A anulare actiuni 1012 = 502 vj 1042