Sunteți pe pagina 1din 20

1

Nr. ...... / ........................................EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI MBOLNVIRE
PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC
~PERSONAL TEHNICO-ADMINISTRATIV


PROCESUL DE MUNC

Procesul de munc n cazul personalului tehnico-administrativ const n coordonarea
activittilor speciIice Iiecrui sector de activitate .

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

a) Mijloace de produc(ie
- multifunctional laser imprimant, fax, xerox,
- calculator Pentium,
- monitor LCD,
- monitor SJGA,
- laptop,
- echipament sistem alarm,
- echipament pentru retea,
- calculator de birou,
- telefon fix i mobil,
- perforator,
- capsator,
- foarfec,
- cafetier (espresor),
- ustensile de scris,
- mobilier pentru birouri /receptie(mese, scaune, dulapuri i etafere pentru
bibliorafturi),
- frigider ,
- freon (in instalatiile de climati:are),
- ci de acces i circulatie
- scri
- spatii igienico-sanitare i sociale
- produse de intretinere i curtenie
- ap curent i canali:are
- agent termic sub presiune
- curent 220J

- Mediul de munc:
Lucrtorul isi desIsoar activitatea n sectia birou / receptie a societtii, care prezint
urmtoarele caracteristici
- este prev:ut cu sistem de climati:are a aerului,
- sistem de incl:ire centrali:at,
- suprafata de lucru este lucioas ( gresie ),
- iluminatul este mixt (artificial i natural) in parametrii normali,
- iluminat strlucitor in conditiile utili:rii tehnicii de calcul,

2
- vestiar i baie proprie angafatilor,
- chiuvet cu ap potabil,
- loc de servire a mesei,
- trus medical cu continut minim prev:ut de lege,
- instalatii de pevenire i stingere a incendiilor,
- calamitti naturale. trsnet, inundatii, cutremur,
- spatii inchise (temperatur, umiditate, presiunea i curentii de aer) in parametrii
spatiului inchis, incl:it sau climati:at
- :gomot sub 87 dB
- radiatii electromagnetice in conditiile utili:rii tehnicii de calcul i al telefoniei
mobile.

c Sarcina de munc
Personalul tehnico-administrativ se compune din economist-contabil si receptioner
care au urmtoarele atributii

1. Economist.
are ca atributii principale tinerea evidentei contabile a operatiilor financiare ale
firmei, in conformitate cu principiile generale ale contabilittii,
verific exactitatea documentelor i operatiilor contabile referitoare la incasri
i vrsminte i a altor operatii financiare,
intocmete state financiare i evidente contabile pentru o perioad determinat
in timp,
evaluea: resursele financiare, stabilete bugetul i supraveghea: operatiunile
financiare ale firmei,
supraveghea: operatiunile financiare ale firmei,
supraveghea: utili:area rational a resurselor financiare i efectuarea
cheltuielilor in firm,
efectuea: lucrrile impuse de legislatia in vigoare privind urmrirea i
evidentierea in conturi,
efectuea: operatiuni patrimoniale de tipul incasrilor i pltilor cu sau fr
numerar,
efectuea: lucrrile impuse de legislatia in vigoare privind urmrirea i
evidentierea in conturile 121, 371, 4012, 409, 5124, 510, 5314, 476, 477, 665,
765,
administrea: evidenta contabil a gestiunii de marf dup sistemul multivalut,
administrea: conturile in valut de care rspunde,
intocmete notele de receptie pentru produsele din import i stabilete
concordanta intre intrrile faptice i cele indicate de facturi,
intocmete notele contabile i le inregistrea: in contabilitatea general a
societtii,
aplic principiul cronologic de stocare a datelor,
confrunt evidentele sintetice cu cele analitice i re:olv inadvertentele,
stabilete componenta soldurilor conturilor pe care le gestionea:,
fustific i raportea: inregistrrile atipice,
anali:ea: contractele din punct de vedere financiar i al performantelor,
grupea:, clasea: i arhivea: documentele pe care le administrea: conform
nomenclatoarelor legale,
administrea: investitiile financiare i evidentia: situatiile de risc,
notific evenimentele critice (inadvertente de pret, scderea stocurilor sub limita
impus de structura stocului standard),
intocmete rapoarte legale, u:uale, predefinite,

3
urmrete imobili:rile corporale i necorporale,
centrali:ea: i sinteti:ea: informatiile existente in sistemul integrat,
utili:ea: documentele conform fluxului configurat,
propune modelarea bugetului dup cel putin trei scenarii.

2. Recepjioner:
pre:entarea la program i pregtirea executantului prin imbrcarea
echipamentului individual de protectie i imbrcmintea de lucru,
instruirea cu preci:area sarcinilor de serviciu pentru :iua respectiv,
verific starea de functionare a utilafelor din dotarea sectiei,
curtenie in punctele de lucru ( inclusiv prti superioare / geamuri aflate la
inltime .),
preia i transmite apelurile telefonice i corespondenta,
preia solicitrile de re:ervare de la clienti,
verific re:ervrile la ca:are,
urmrete buna functionare a serviciilor de intampinare i acomodare a clientilor
in conformitate cu standardele unittii,
intocmete, tine evidenta i distribuie documente-tip specifice departamentului
receptie al hotelului,
redactea: documente pentru managementul superior,
intocmete copii ale documentelor de ca:are i de plat,
tine evidenta materialelor de protocol, a rechi:itelor, particip la stabilirea
necesarului de rechi:ite a departamentului din care face parte,
solicit i verific informatiile referitoare la la consumul de produse in regim de
room service i minibar din camerele folosite de clienti,
facturea: i incasea: valoarea produselor/serviciilor vandute/prestate, de la
client,
de:echiparea executantului de echipamentul individual de protectie i
imbrcmintea de lucru,
indeplinirea sarcinilor de munc se efectuea: cu. respectarea planului de
operatii, respectarea instructiunilor i procedurilor de lucru, respectarea
prevederilor privind securitatea i sntatea in munc, respectarea prevederilor
din regulamentul de organi:are al unittii.LIS1A DE IDEA1IFICARE A FAC1ORILOR DE RISC DE
ACCIDEA1ARE SI MBOLAJIRE PROFESIOAAL


4
Nr.
crt.
DENUMIREA FACTORILOR DE RISC DA /
NU
A. MIJLOACE DE PRODUCTIE
1. De natur mecanic
1.1. Miycri periculoase:
1.1.1. Miscri Iunctionale ale echipamentelor de munc
- riscuri determinate de organe de maini in micare neprotefate
- riscuri determinate de micri de fluide
- riscuri determinate de deplasri ale mifloacelor de transport in
micare

- risc de strivire
- risc de rete:are
- risc de prindere i/sau antrenare
- risc de agtare, apucare
- risc de impact
- riscuri determinate de stabilitatea echipamentelor i materialelor
- riscuri determinate de po:itia relativ
- riscuri determinate de re:istenta mecanic inadecvat
1.1.2. Autodeclansri sau autoblocri contraindicate ale miscrilor
Iunctionale ale echipamentelor de munc sau ale Iluidelor

- riscuri determinate de functionarea defectuoas a sistemului de
comand

- riscuri determinate de repornirea sursei de energie dup intrerupere
- riscuri determinate de influenta din exterior asupra echipamentului
electric

- riscuri determinate de alte influente din exterior (gravitatie, vant
etc.)

- riscuri determinate de erori de software
- riscuri determinate de manevre greite datorate unei insuficiente
adaptri a mainii la caracteristicile i abilittile umane

1.1.3. Deplasri sub eIectul gravitatiei de obiecte
- risc de alunecare
- risc de rostogolire
- risc de rulare pe roti
- risc de rsturnare
- risc de cdere liber de materiale
- risc de cdere de la acelai nivel
- risc de cdere de la inltime
- risc de scurgere liber de fluide
- risc de deversare
- risc de surpare, prbuire
- risc de scufundare
1.1.4. Deplasri sub eIectul propulsiei
- risc de proiectare de corpuri sau particule
- risc de deviere de la traiectoria normal
- riscuri determinate de micri de balans
- riscuri determinate de micri de recul
- riscuri determinate de ocuri excesive la oprire sau pornire
- riscuri determinate de feturi sau eruptii

5
1.2. Suprafeje sau contururi periculoase
- riscuri determinate de suprafete inteptoare
- riscuri determinate de suprafete tioase
- riscuri determinate de suprafete alunecoase
- riscuri determinate de suprafete abra:ive
- riscuri determinate de suprafete ade:ive
1.3. Recipiente sub presiune sau vid :
- risc de explo:ie
- risc de infectie
- risc de improcare cu lichid sau abur sub presiune
1.4. Jibrajii excesive ale echipamentelor tehnice :
- riscuri determinate de utili:area uneltelor de man vibratorii
- riscuri determinate de vibratiile transmise in tot corpul
2. De natur termic
2.1. 1emperatura ridicat a obiectelor sau suprafejelor :
- arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat
- oprire prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura
ridicat

- alte le:iuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura
ridicat

2.2. 1emperatura cobort a obiectelor sau suprafejelor
- degerturi prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura
sc:ut

- alte le:iuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura
sc:ut

2.3. Flcri, flame :
- risc determinat de contactul cu flcri
- risc determinat de explo:ii
- risc determinat de expunerea la radiatii emise de surse de cldur
- risc determinat de incendii
2.4. Alte categorii de expuneri :
- afectiuni ale gatului cau:ate de munca in mediu supraincl:it
- afectiuni ale gatului cau:ate de munca in mediu cu temperaturi
sc:ute

3. De natur electric
3.1. Curentul electric:
- riscuri determinate de atingerea direct (instalatii, posibilitti)
- riscuri determinate de atingerea indirect (instalatii, posibilitti)
- risc determinat de tensiune de pas periculoas
- risc determinat de apropierea de elemente conductoare de
electricitate racordate la tensiuni mari (periculoase)

- risc determinat de fenomene electrostatice
- risc determinat de incrcare electrostatic/potential electrostatic
- risc determinat de electricitate atmosferic(lips protectie
paratonerie)

3.2. Fenomene complementare:
- risc determinat de radiatii termice sau alte fenomene (aruncarea
unor particule topite)

- riscuri determinate de scurtcircuite

6
. De natur chimic (pericol la contact sau manipulare
4.1. Substanje toxice:
- riscuri determinate de expunerea la concentratii sub valoarea CMA
- riscuri determinate de expunerea la concentratii peste valoarea
CMA

- risc determinat de ingestie accidental
- risc determinat de contact cutanat accidental
4.2. Substanje caustice / corozive
- risc determinat de stropire accidental
- risc determinat de ingestie accidental
- risc determinat de contact cutanat accidental
4.3. Substanje inflamabile yi/sau corozive
- risc determinat de formarea de atmosfer inflamabil
- risc determinat de formarea de atmosfer explo:iv
- risc determinat de descompunerea acestor substante
4.4. Substanje nocive sau iritante
- risc determinat de expunerea la concentratii sub valoarea CMA
- risc determinat de expunerea la concentratii peste valoarea CMA
- risc determinat de ingestie accidental
- risc determinat de contact cutanat accidental
4.5. Substanje sensibilizante, mutagene sau cancerigene:
- risc determinat de expunerea la concentratii sub valoarea CMA
- risc determinat de expunerea la concentratii peste valoarea CMA
- risc determinat de ingerare accidental
- risc determinat de contact cutanat accidental
5. De natur -iologic (pericol la contact sau manipulare:
5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme:
- risc determinat de culturi de bacterii
- risc determinat de culturi de virui
- risc determinat de culturi de richeti
- risc determinat de culturi de spirochete
- risc determinat de culturi de ciuperci
- risc determinat de culturi de proto:oare
5.2. Plante periculoase (ciuperci otravitoare):
- risc determinat de ingerare accidental
5.3. Animale periculoase
- risc determinat de expunerea in apropierea animalelor de pa:
B. MEDIUL DE MUNC
1. De natur fizic
1.1. 1emperatura aerului:
- risc determinat de expunerea la temperatur ridicat
- risc determinat de expunerea la temperatur sc:ut
1.2. Umiditatea aerului:
- risc determinat de expunerea la umiditate ridicat
- risc determinat de expunerea la umiditate sc:ut
1.3. Curenji de aer:
- risc determinat de expunere la curenti de aer

1.4.

Presiunea aerului:


7
- risc determinat de expunerea la presiune ridicat
- risc determinat de expunerea la presiune sc:ut
1.5. Aeroionizarea aerului:
- risc determinat de aeroioni:are
1.. Suprapresiune n adncimea apelor:
- risc determinat de expunere la suprapresiune
1.7. Zgomot:
- risc determinat de expunere la :gomot
1.8. Ultrasunete:
- risc determinat de expunere la ultrasunete
1.9. Jibrajii:
- risc determinat de expunere la vibratii
1.1. Iluminat:
- risc determinat de expunere la iluminat sc:ut
- risc determinat de expunere la iluminat strlucitor
- risc determinat de expunere la iluminat pulsator
1.11. Radiajii:
1.11.1 Radiatii electromagnetice
- risc determinat de expunere la radiatii infraroii
- risc determinat de expunere la radiatii ultraviolete
- risc determinat de expunere la unde de radiofrecvent
- risc determinat de expunere la microunde
- risc determinat de expunere la radiatii de frecvet inalt
- risc determinat de expunere la radiatii de frecvet medie
- risc determinat de expunere la radiatii de frecvent foas
- risc determinat de expunere la radiatii laser
1.11.2 Radiatii ionizare
- risc determinat de expunere la radiatii alfa
- risc determinat de expunere la radiatii beta
- risc determinat de expunere la radiatii roentgen si gamma
1.12. Potenjial electrostatic:
- risc determinat de expunere la potential electrostatic
1.13. Calamitji sau fenomene naturale:
- risc determinat de trasnet
- risc determinat de intemperii (canicul, vant, ploi torentiale,
grindin, ger, viscol, ceat, polei)

- risc determinat de alunecri, supri, prbuiri de teren
- risc determinat de prbuiri de roci
- risc determinat de prbuiri de arbori
- risc determinat de inundatii
- risc determinat de avalane
- risc determinat de seisme
1.14. Pulberi pneumoconiogene:
- risc determinat de expunere la pulberi pneumoconigene
1.15. Elementele construcjiei yi dotrilor (uyi, ferestre, sertare)
- risc determinat de manipularea greit a uilor, ferestrelor locului
de munc

- risc determinat de manipularea greit a dulapurilor, birourilor etc.


8
2. De natur chimic
2.1. Pericol de inhalare
- risc determinat de inhalare de ga:e, vapori, aerosoli, pulberi, fibre,
fumuri, ceturi

- risc determinat de inhalare de ga:e, vapori, aerosoli, pulberi, fibre,
fumuri, ceturi toxice, caustice, inflamabile sau explo:ive

3. De natur -iologic
3.1. Microorganisme n suspensie n aer:
- risc determinat de inhalare de bacterii
- risc determinat de inhalare de virui
- risc determinat de inhalare de richeti
- risc determinat de inhalare de spirochete
- risc determinat de inhalare de ciuperci
- risc determinat de inhalare de proto:oare
. Caracterul special al mediului de munc:
- risc determinat de mediul de munc subteran
- risc determinat de mediul de munc acvatic
- risc determinat de mediul de munc subacvatic
- risc determinat de mediul de munc mltinos
- risc determinat de mediul de munc aerian
C. SARCINA DE MUNC
1. De con(inutul necorespunztor al sarcinii de munc n raport cu cerin(ele
de securitate

1.1. Operajii, reguli, procedee greyite
- risc determinat de continutul necorespun:tor al sarcinii de munc
care nu respect planul de operatii

- risc determinat de reparti:area sarcinii de munc unor lucrtori cu
pregtire profesional sau stare psiho-fi:ic necorespun:toare,

- risc determinat de neinstruirea sau instruirea sumar a lucrtorului,
- risc determinat de nerespectarea prevederilor de securitate i
sntate in munc,

- risc determinat de mentinerea in functiune a unor echipamente de
munc i dotri necorespun:toare din punct de vedere tehnic.

1.2. Absenja unor operajii:
- risc determinat de absenta unor operatii.
1.3. Metode de munc necorespunztoare:
- risc determinat de succesiunea greit a operatiilor de lucru
2. De solicitri psiho-fizice:
2.1. Solicitare fizic:
- risc determinat de supradimensionarea sarcinii de munc
- risc determinat de suprasolicitarea fi:ic (efort static) a
lucrtorului,

- risc determinat de suprasolicitarea fi:ic (efort dinamic) a
lucrtorului

- risc determinat de po:itii de lucru fortate i/sau vicioase.
2.2. Solicitare psihic:
- risc determinat de ritmul de munc mare,
- risc determinat de luarea deci:iilor in timp scurt,
- risc determinat de monotonia muncii,

9
- risc determinat de operatii repetitive de ciclu scurt sau extrem de
complex, atentie i preci:ie a micrilor etc.

D. EXECUTANT
1. Ac(iuni greyite:
1.1. Executarea defectuoas de operajii:
- risc determinat de efectuarea greit a unor operatii sau reactii
neadecvate

- risc determinat de nerespectarea succesiunii operatiilor conform
fiei tehnologice,

- risc determinat de efectuarea de comen:i, manevre, reglafe,
po:itionri, fixri, asamblri greite

- risc determinat de utili:area necorespun:toare a echipamentului
individual de protectie,

- risc determinat de utili:area necorespun:toare a mifloacelor de
protectie de la locul de munc.

1.2. Aesincronizri de operajii:
- risc determinat de intar:ierea efecturii unor operatii de lucru,
- risc determinat de devansri in efectuarea unor operatii de lucru
1.3. Efectuarea de operajii neprevzute prin sarcina de munc:
- risc determinat de punerea in functiune a echipamentelor de munc
din neatentia lucrtorului,

- risc determinat de punerea in functiune a altor echipamente de
munc din proprie initiativ, neprev:ute in sarcina de munc,

- risc determinat de intreruperea functionrii echipamentelor de
munc,

- risc determinat de alimentarea sau oprirea alimentrii cu energie
(curent electric, fluide energetice etc.),

- risc determinat de deplasarea sau stationarea lucrtorului in :one
periculoase,

- risc determinat de cderea lucrtorului de la acelai nivel prin
de:echilibrare, impiedicare, alunecare,

- risc determinat de cderea lucrtorului de la inltime,
- risc determinat de cderea lucrtorului prin pirea in gol,
- risc determinat de pre:entarea la lucru in stare psiho-fi:ic
necorespun:toare.

2. Omisiuni
- risc determinat de omiterea efecturii unor operatii
- risc determinat de neutili:area echipamentului individual de
protectie,

- risc determinat de neutili:area mifloacelor de protectie.

LISTA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC


10
F1 - prinderea sau lovirea personalului de elementele in micare ale aparaturii de
birou sau a altor echipamente
F2 - prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (ui, ferestre, sertare,
dulapuri etc.) din dotarea spatiului de lucru
F3 - prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat in deplasare pe fos, in mifloacele
auto sau in stationare de mifloacele auto sau de transport aflate in micare in incinta sau
in afara unittii.
F - prinderea, lovirea sau strivirea personalului in timpul utili:rii de unelte, scule,
manuale sau rechi:ite, cutite, foarfeci, cioburi.
F5 - prinderea sau lovirea personalului de elementele in micare ale aparaturii de
birou sau a altor echipamente care pre:int o functionare necorespun:toare (blocare
comen:i).
F6 - cdere liber sub efect gravitational, de unelte, piese manipulate, transportate sau
care se afl intr-un echilbru instabl, sertare care se deschid scaune rotative de birou.
F7 - improcarea cu fet lichid (agent termic) in urma defectiunilor de la instalatia de
ap sau de incl:ire sub presiune, cdere liber de materii prime, materiale i scule.
F8 - utili:area de rechi:ite cu suprafete sau contururi periculoase care pot produce
tierea sau inteparea lucrtorului.
F9 - contactul cu obiecte sau suprafete cu temperatura ridicat .
F10- expunerea persnalului la focul deschis surs de incl:ire sau datoritproducerii
incendiilor.
F11- expunerea personalului prin atingere direct a unor instalatii electrice defecte sau
conductori de alimentare (imprimant, calculator, lmpi de birou, prelungitoare) cu
i:olatie defect.
F12- expunerea personalului prin atingere direct a unor prti componente aflate sub
tensiune sau a aparaturii utili:ate.
F13- expunerea personalului la substante toxice utili:ate (agenti de lucru, agenti de
curtenie, toner, ben:i colorate, cartue pentru imprimante cu fet de cerneal etc.).
F1- expunerea personalului la substante inflamabile utili:ate (solventi, resturi de tigri
incandescente, aparate electrice defecte).
F15- agresarea personalului in incint sau in afara incintei unittii de ctre animale
periculoase (de pa:).
F16- expunerea personalului la temperaturi ale aerului ridicate sau sc:ute.
F17- expunerea personalului la curenti de aer.
F18- expunerea personalului la un iluminat necorespun:tor (sc:ut sau strlucitor,
lumin pulsatorie, reflexie luminoas, contraste exagerate).
F19- expunerea personalului la radiatii electromagnetice (monitoare, display, telefonie
mobil).
F20- expunerea personalului la sarcina electrostatic (ecrane necertificate, necurtirea
suprafetelor exterioare cu mifloace antistatice).
F21- calamitti naturale.
F22- acceptul pe care ierarhic ca personalul s lucre:e in conditii psiho-fi:ice
necorespun:toare.
F23- acceptul pe cale ierarhic ca personalul s lucre:e fr a fi instruit sau cu o
instruire sumar.
F2- tolerarea, pe cale ierarhic, a nerespectrii de ctre personal a prevederilor de
securitate i sntate in munc.
F25- supradimensionarea sarcinii de munc prin prelungirea programului de lucru.
F26- expunerea personalului la solicitri psihice/relatii interumane de munc.
F27- acceptul personalului de a lucra in conditii necorespun:toare din punct de vedere
tehnic sau functional.

11
F28- cderea personalului de la acelai nivel sau mic inltime datorit datorit
neetaneittii pardoselii, cabluri libere imprtiate pardoseal alunecoas, imprtierii
materialelor pe pardoseal etc..
F29- cderea personalului de pe scri, trepte sau de pe piedestaluri.
F30- pre:entarea la lucru in conditii psiho-fi:ice necorespun:toare (sub efectul
buturilor alcoolice, al medicamentelor, boal etc.)
F31- stres datorat organi:rii neadecvate a muncii i reparti:area neadecvat a
sarcinilor de munc.
F32- indisponiblitatea pentru munc a colectivului, conflicte intre colegi, sau angafati
i conducere.
F33- reactii neadecvate in conditii periculoase (emiterea realimentrii cu toner,
instalarea mifloacelor de munc in mod neergonomic).
F3- neutili:area de ctre personal a echipamentelor de protectie i de lucru .

12


Unltuteu
S.C ProJ Com Vulturul SRI

FISA DE VALUARE A LOCULUI DE MUNC
Aivel de risc global 2.82
umdr Je perxoune expuxe = S
Secjia:
Birouri / Recepjie
urutu expunerll : 8 h , xchlmb
Poxtul Je muncd:
Contubll-economlxt , Recepjloner
buluutor : nuche 0heorghe
Componen(u
xlxtemulul Je
muncd
Factori de risc
identificaji
Forma concret de manifestare a factorilor de risc

(descriere, parametri)
Consecinja Clasa de
gravitate
Clasa de
probabilitate
lbel Je
rlxc
0 1 2 3 4 5 6


MI1LOACE
DE
PRODUCTIE


FACTORI DE RISC
MECAAIC

F.1. Prinderea sau lovirea personalului de elementele in
micare ale aparaturii de birou sau a altor echipamente.
ITM
3-45 zile
2 2 2
F.2. Prinderea, lovirea personalului de elementele
constructive (ui, ferestre, sertare, dulapuri etc.) din
dotarea spatiului de lucru
ITM
3-45 zile
2 2 2
F.3. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat in
deplasare pe fos, in mifloacele auto sau in stationare de
mifloacele auto sau de transport aflate in micare in
incinta sau in afara unittii.

DECES
7 2
F.. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului in timpul
utili:rii de unelte, scule, manuale sau rechi:ite, cutite,
foarfeci, cioburi.
ITM
3-45 zile
2 2 2
F.5. Prinderea sau lovirea personalului de elementele in
micare ale aparaturii de birou sau a altor echipamente
care pre:int o functionare necorespun:toare (blocare
comen:i).
ITM
3-45 zile
2 2 2
F.6. Cdere liber sub efect gravitational, de unelte, piese ITM 2 4 2

13

MI1LOACE
DE
PRODUCTIE
FACTORI DE RISC
MECAAIC
manipulate, transportate sau care se afl intr-un echilbru
instabl, sertare care se deschid scaune rotative de birou.
3-45 zile
F.7. mprocarea cu fet lichid (agent termic) in urma
defectiunilor de la instalatia de ap sau de incl:ire sub
presiune, cdere liber de materii prime, materiale i
scule.
ITM
3-45 zile
2 4 2
F.8. &tili:area de rechi:te cu suprafete sau contururi
periculoase care pot produce tierea sau inteparea
lucrtorului.
ITM
3-45 zile
2 2 2

FACTORI DE
RISC 1ERMIC
F.9. Contactul cu obiecte sau suprafete cu temperatura
ridicat .
ITM
3-45 zile
2 4 2
F.10. Expunerea persnalului la focul deschis (surs de
incl:ire sau datorit producerii incendiilor).
DECES 7 2


FACTORI DE RISC
ELEC1RIC
F.11. Expunerea personalului prin atingere direct a unor
instalatii electrice defecte sau conductori de alimentare
(imprimant, calculator, lmpi de birou, prelungitoare) cu
i:olatie defect.

DECES
7 2
F.12. Expunerea personalului prin atingere direct a unor
prti componente aflate sub tensiune sau a aparaturii
utili:ate.

DECES
7 2

FACTORI
DE RISC CHIMIC
F.13. Expunerea personalului la substante toxice utili:ate
(agenti de lucru, agenti de curtenie, toner, ben:i colorate,
cartue pentru imprimante cu fet de cerneal etc.).
ITM
3-45 zile
2 2 2
F.1. Expunerea personalului la substante inflamabile
utili:ate (solventi, resturi de tigri incandescente, aparate
electrice defecte).
ITM
3-45 zile
2 2 2
FACTORI DE RISC
BIOLOCIC
F.15. Agresarea personalului in incint sau in afara
incintei unittii de ctre animale periculoase (de pa:).
ITM
3-45 zile
5 2 3

MEDIUL DE
MUAC

FACTORI
DE RISC
FIZIC

F.16. Expunerea personalului la temperaturi ale aerului
ridicate sau sc:ute.
ITM
3-45 zile
2 5 3
F.17. Expunerea personalului la curenti de aer. ITM
3-45 zile
2 4 2

14MEDIUL DE
MUACFACTORI
DE RISC
FIZIC
F.18. Expunerea personalului la un iluminat
necorespun:tor (sc:ut sau strlucitor, lumin pulsatorie,
reflexie luminoas, contraste exagerate).
ITM
3-45 zile
2 3 2
F.19. Expunerea personalului la radiatii electromagnetice
(monitoare, display, telefonie mobil).
ITM
3-45 zile
2 6 3
F.20. Expunerea personalului la sarcina electrostatic
(ecrane necertificate, necurtirea suprafetelor exterioare
cu mifloace antistatice).
ITM
3-45 zile
2 3 2
F.21. Calamitti naturale. DECES 7 1 3SARCIAA
DE
MUAC
SOLICITRI
PSIHO-FIZICE

F.22. Acceptul pe care ierarhic ca personalul s lucre:e
in conditii psiho-fi:ice necorespun:toare.
ITM
45-80 zile
7 1 3
F.23. Acceptul pe cale ierarhic ca personalul s lucre:e
fr a fi instruit sau cu o instruire sumar.
ITM
45-80 zile
3 2 2
F.2. Tolerarea, pe cale ierarhic, a nerespectrii de ctre
personal a prevederilor de securitate i sntate in munc.
ITM
3-45 zile
2 3 2
F.25. Supradimensionarea sarcinii de munc prin
prelungirea programului de lucru.
ITM
3-45 zile
2 6 3
F.26. Expunerea personalului la solicitri psihice/relatii
interumane de munc.
ITM
3-45 zile
2 5 3


EXECU1AA1AC]I&NI
CRESI1E


F.27. Acceptul personalului de a lucra in conditii
necorespun:toare din punct de vedere tehnic sau
functional.

DECES
7 1 3
F.28. Cderea personalului de la acelai nivel sau mic
inltime datorit datorit neetaneittii pardoselii, cabluri
libere imprtiate pardoseal alunecoas, imprtierii
materialelor pe pardoseal etc..
ITM
3-45 zile
2 4 2
F.29. Cderea personalului de pe scri, trepte sau de pe
piedestaluri.
DECES 7 1 3
F.30. Pre:entarea la lucru in conditii psiho-fi:ice
necorespun:toare (sub efectul buturilor alcoolice, al
medicamentelor, boal etc.)
ITM
45-80 zile

7 1 3


15
EXECU1AA1AC]I&NI
CRESI1E
F.31. Stres datorat organi:rii neadecvate a muncii i
reparti:area neadecvat a sarcinilor de munc.
ITM
45-180 zile
3 4 3
F.32. Indisponiblitatea pentru munc a colectivului,
conflicte intre colegi, sau angafati i conducere.
ITM
45-180 zile
5 1 3
F.33. Reactii neadecvate in conditii periculoase (emiterea
realimentrii cu toner, instalarea mifloacelor de munc in
mod neergonomic).
ITM
45-180 zile
3 3 3
F.3. Neutili:area de ctre personal a echipamentelor de
protectie i de lucru .
ITM
45-180 zile
7 1 3


Fig. 1 - Aivelurile parjiale de risc pe factori de risc


16
Nivelul de risc glo-al al locului de munc este:IA1ERPRE1AREA REZUL1A1ELOR EJALURII


Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc 'contabil-economist /
receptioner (TESA) , este egal cu 2,82, valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de
munc cu nivel de risc acceptabil, respectiv de risc mic spre mediu.
Rezultatul este sustinut de 'Fisa de evaluare , din care se observ c din totalul de 34
Iactori de risc identiIicati , numai 3 depsesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3, ncadrndu-se
n categoria Iactorilor de risc mediu.

Factorii de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt
F 3 - prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat in deplasare pe fos, in
mifloacele auto sau in stationare de mifloacele auto sau de transport aflate in micare
in incinta sau in afara unittii,
F 10 - expunerea persnalului la focul deschis (surs de incl:ire sau datorit
producerii incendiilor),
F11 - expunerea personalului prin atingere direct a unor instalatii electrice defecte
sau conductori de alimentare (imprimant, calculator, lmpi de birou, prelungitoare)
cu i:olatie defect,
F12 - expunerea personalului prin atingere direct a unor prti componente aflate sub
tensiune sau a aparaturii utili:ate.

n ceea ce priveste repartitia Iactorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezint
dup cum urmeaz (vezi Fig. 2)


O 44,11 - Iactori proprii mijloacelor de productie ( nivel de risc calculat 2,89 )

89 , 2
39
113
2 10 3 1 4 4
) 2 2 ( 10 ) 3 3 ( 1 ) 4 4 ( 4
15
1
15
1

L L L
L c L c L c

i
i
i
i i
rg
r
R r
N


82 , 2
90
254
2 16 3 14 4 4
) 2 2 ( 16 ) 3 3 ( 14 ) 4 4 ( 4
34
1
34
1

L L L
L c L c L c

i
i
i
i i
rg
r
R r
N


17
O 17,64 - Iactori proprii mediului de munc ( nivel de risc calculat 2,60 )


60 , 2
15
39
2 3 3 3
) 2 2 ( 3 ) 3 3 ( 3
6
1
6
1

L L
L c L c

i
i
i
i i
rg
r
R r
NO 14,71 - Iactori proprii sarcinii de munc ( nivel de risc calculat 2,69 )

69 , 2
13
35
2 2 3 3
) 2 2 ( 2 ) 3 3 ( 3
5
1
5
1

L L
L c L c

i
i
i
i i
rg
r
R r
N


O 23,54 - Iactori proprii executantului ( nivel de risc calculat 2,91 )

91 , 2
23
67
2 1 3 7
) 2 2 ( 1 ) 3 3 ( 7
8
1
8
1

L L
L c L c

i
i
i
i i
rg
r
R r
N
18
Din analiza Fisei de evaluare se constat c 7 (20,58 ) dintre Iactorii de risc
identiIicati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 Iactori de risc identiIicati (care se situeaz n
domeniul inacceptabil), sunt necesare msurile generic prezentate n 'Fiya de msuri propuse

Nr.
crt.

Factor de risc
Nivel
de
risc
Msuri propuse
(Aominalizarea msurii)
1. F.3. Prinderea, lovirea sau strivirea
personalului aflat in deplasare pe fos, in
mifloacele auto sau in stationare de
mifloacele auto sau de transport aflate
in micare in incinta sau in afara
unittii.
4 Msuri tehnice:
- Respectarea codului rutier
- n incinta unittii se va pstra vite:a
maxim de 5 km/or
Msuri organizatorice:
- Se va efectua instruirea in domeniul
securittii i snttii in munc (din
L.319/2006, Codul rutier) i se va
consemna in fia de instruire
individual,
- Control medical periodic.
2. F.10. Expunerea persnalului la focul
deschis (surs de incl:ire sau datorit
producerii incendiilor),
4 Msuri tehnice:
Se inter:ice apropierea personaului fat
de sursa de foc deschis sau incendiu la o
distant periculoas.
Msuri organizatorice:
Instruirea i informarea personalului
privind riscul expunerii la foc deschis,
incendiu i suprafete incandescente.
3. F.11. Expunerea personalului prin
atingere direct a unor instalatii
electrice defecte sau conductori de
alimentare (impimant, calculator,
4 Msuri tehnice:
Inter:icerea utili:rii cablurilor electrice
de alimentare in stare necorespun:toare (cu
i:olatie defect, intreruptoare, pri:e,

19
lmpi de birou, prelungitoare) cu
i:olatie defect.
stechere, cabluri electrice defecte),
Msuri organizatorice:
Instruirea personalului privind riscul
expunerii la utili:area energiei electrice

4.
F.12. Expunerea personalului prin
atingere direct a unor prti
componente aflate sub tensiune sau a
aparaturii utili:ate.

4

Msuri tehnice:
- &tili:area echipamentului individual de
lucru i protectie
- Jerificarea re:istentei de dispersie a
pri:elor de pmant.
Msuri organizatorice:
- Instruirea angafatilor in ceea ce privete
utili:area energiei electrice (tensiuni
nepericuloase, periculoase, curenti
periculoi etc.),
- Instruirea personalului privind riscul de
accidentare datorat neutili:rii sculelor i
echipamentului de protectie.20