Sunteți pe pagina 1din 27

1.

Se cunosc urmatoarele informatii despre situatia patrimoniala a unei societati comerciale:


Se elimin a activel e fictive: Se reev bunuri le nec expl:

Explicatii Ch de infiintare Brevete Cladiri (1000 mp) - o casa de vacanta: 10000 - altele: 75000 Echipamente - in conservare: 5.000 - cu chirie: 10.000 Stocuri - fara miscare: 30.000 Creante - incerte: 20000 Disponibilitati

BC
1000 0 1500 0 8500 0

C1
100 00 150 00 100 00

C2

Tc
1000 0 1500 0

Bilant econo mic 0 0 95000

Explicatii
Capital social Rezerve Profit nerepartizat Provizion pentru garantii Datorii nefinanciar e Datorii financiare

BC
1500 00 1000 0 1000 0 2000 0 4000 00 2300 00

C1

C2

Tc

Bilant econo mic 150000 10000 10000

20000

1000 0

100 00 100 00 200 00

20000

1500 00

500 0

400000 230000 1450 00 1450 00 145000

70000

6500 0

215000

Diferente din reevaluare


300 00

2500 00

75000

4500 0

295000

3000 00 1000 0 8200 00

200 00

70000

5000 0

350000

TOTAL:

900 00

10000 23500 0 1450 00 965000

TOTAL:

8200 00

400 00

1450 00

1450 00

965000

Raportul de evaluare a scos in evidenta urmatoarele: - Pretul de piata la cladiri este mai mare cu 20 lei/mp fata de valoarea contabila; - Valoarea actuala a echipamentelor in functiune este mai mare cu 70.000 fata de valoarea contabila; - Stocurile sunt subestimate cu 75.000 lei; - Valoarea creantelor in valuta, calculate la cursul zilei este de 85.000 lei, fata de .... ,cat figureaza in contabilitate; - Provizioanele pentru garantii sunt asimilate rezervelor. - Datorii pe termen scurt: 30.000 lei. Se cere: 1. sa se evidentieze imobilizarile corporale; 2. sa se calculeze valoarea activelor fictive; 3. sa se elaboreze bilantul contabil al societatii; 4. sa se determine valoarea intrinseca a unei actiuni prin ambele metode; 5. sa se elaboreze bilantul functional si sa se explice rolul acestuia; 6. sa se comenteze starea de echilibru financiar a societatii; 7. sa se determine pragul de rentabilitate, stiind ca rata de actualizare este de 15%; 8. sa se calculeze valoarea substantiala bruta, VSN si valoarea substantiala redusa.
Page 1 of 27

REZOLVARE: 1. sa se evidentieze imobilizarile corporale = cladiri + echipamente + stocuri = 75000+15000+25 000 = 475000 2. sa se calculeze valoarea activelor fictive = imob necorporale + chelt in avans = 25000+0 = 25000 imob necorporale = cheltuieli de inf + brevete = 25000 3. sa se elaboreze bilantul contabil al societatii:
Activ explicatie ch de infiintare brevete imob corporale stocuri creante disponibilitati suma 1000 0 1500 0 2350 00 2500 00 3000 00 1000 0 8200 00 explicatie Capital social Rezerve Profit nerepartizat Provizion pentru garantii Datorii nefinanciare Datorii financiare Pasiv suma 1500 00 1000 0 1000 0 2000 0 4000 00 2300 00 8200 00

4. sa se determine valoarea intrinseca a unei actiuni prin ambele metode; Vi = ANC / nr. Actiuni = TAreev T Datorii Nr. act - calculul activului net corectat se realizeaza prin mai multe etape (astfel rezultand bilantul economic) a) calcul prin metoda substractiva: ANC = Total activ reevaluat corijat Total datorii Pentru elaborarea bilantului economic se parcurg urmatoarele 2 etape: se separa bunurile care sunt necesare exploatarii de bunurile ce nu sunt necesare exploatarii si se aduc bilantului contabil urmatoarele corectii: in Activ se elimina valoarea activelor fictive: casa de vacanta, bunurile in conservare, stocurile fara miscare, creantele incerte (respectiv eventuale cheltuieli in avans); reevaluarea bunurilor necesare exploatarii: o se corecteaza valoarea activului la: - cladiri cu valoare de piata: +20000 - echip. in functiune: +70000 - stocuri: +75000 - creante: +70000 Vi (met substractiva) =ANC = TAreev T Datorii= 965000 630000 = 33.5 lei/actiune Nr. act Nr. act 10000
Se elimina activel e fictive: Se reev bunurile nec expl:

Explicatii

BC

C1

C2

Tc

Bilant economic

Explicatii

BC Page 2 of 27

Ch de infiintare

1000 0 1500 0 8500 0

Brevete

Cladiri (1000 mp) - o casa de vacanta: 10000 - altele: 75000 Echipamente - in conservare: 5.000 - cu chirie: 10.000

1000 0 1500 0 1000 0

1000 0 1500 0 2000 0 1000 0

0 Capital social 0 Rezerve 95000 Profit nerepartizat


Provizion pentru garantii Datorii nefinanciare

1500 00 1000 0 1000 0 2000 0 4000 00 2300 00

1500 00

5000

7000 0

6500 0

21500 0 Datorii financiare

Diferente din reevaluare

Stocuri - fara miscare: 30.000

2500 00

3000 0 2000 0

7500 0

4500 0

29500 0

Creante - incerte: 20000 Disponibilitati

3000 00 1000 0 8200 00

7000 0

5000 0

35000 0

10000 9000 0 2350 00 1450 00 96500 0 TOTAL: 8200 00

TOTAL:

b) metoda aditiva Vi = ANC

= Cprorpie +/- Dif Nr. act

reevi

= 190000 145000 = 10000

33.5 lei/actiune

Nr. act

Cpropriu = Capital social + Rezerve + Profit nerepartizat + Provizion ptr garantii = 190000

5. sa se elaboreze bilantul functional si sa se explice rolul acestuia: pune in evidenta functiile economice ale intreprinderii, astfel: in ACTIV functiile de investitii / exploatare / trezorerie; in PASIV functia de finantare. Folosim informatiile din bilantul economic Studiul bilantului functional pune in evidenta: masa capitalurilor folosite de intreprindere (capitaluri proprii si capitaluri implementate) si - structura capitalurilor necesare calcului ratei de capitalizare (pg 88) Cmpc = (Cost capital propriu x pondere %) + (Cost capital imprumutat x pondere %)
Page 3 of 27

ACTIV: a) functia de investitii = imobilizari = cladiri + echipamente = 95000 + 215000 b) functia de exploatare = stocuri + creante datorii financiare = 295000 + 350000 -400000 = 245000 c) functia de trezorerie = disponibilitati = 10000 PASIV: a) functia de finantare = capitaluri proprii + datorii pe termen lung (financiare) = 335000 +230000 -30000 = 535000
.

capitaluri proprii = ANC + rezerve din reevaluare = 150000 + 10000 + 10000 +20000 + 145000 = 335000
Activ Investitii Exploat are Imobilizari Capitaluri proprii 310000 (ANC) Pasiv Finanta 335000 re

Stocuri Creante Datorii nefinanciare

295000 350000 Datorii financiare -400000

230000

Trezorer ie

Disponibilitati

10000 565000

565000

6. sa se comenteze starea de echilibru financiar a societatii; Bilantul Financiar:


Activ I imobiliza ri II Stocuri III Disponibilitati Pasiv 310000 IV Capitaluri permanente 645000 V Datorii nefinanciare VI Datorii financiare pe term 10000 scurt 965000 535000 400000 30000 965000

FR = IV I = 535000 310000 din capitalul propriu si datorii financiare pe termen lung se finanteaza imobilizarile si raman disponibile resurse si pentru finantarea activului circulant. NFR = II V = 645000 400000 = 245000 datoriile financiare nu reusesc se acopere finantarea stocurilor si creantelor Tr. = III VI = -20000 trezorerie negativa
Page 4 of 27

In starea de echilibru financiar FR NFR = TR societatea se confrunta cu un dezechilibru financiar pentru care va trebui sa obtina un nou imprumut. 7. sa se determine pragul de rentabilitate, stiind ca rata de actualizare este de 15%; Pragul de rentabilitate = punctul de la care rentabilitatea generata de firma este superioara celei care s-ar obtine plasand pe piata un capital echivalent cu ANC. In evaluare, pragul de rentabilitate se utilizeaza pentru calculul superprofitului. = ANC x i = 335000 x 15% = 50.250 lei 8. sa se calculeze valoarea substantiala bruta, VSN si valoarea substantiala redusa. VSB = TAreev (in ipoteza continuarii activitatii = = TActiv bilant + + valoarea bunurilor care, desi nu apartin firmei sunt utilizate in exploatare (=luate cu chirie) valoarea bunurilor care desi apartin firmei nu sunt utilizate (=date cu chirie) = = 965000 10000 = 955000 VSN = VSB - TDatorii = 95500 630000 = 325000 VSNredusa = VSB Datorii nefinanciare = 955000 400000 = 555000

Page 5 of 27

Rezolvare A1: 1. Valoarea activelor fictive: cheltuieli de instalare + brevete + fond comercial + chelt. In avans + chelt de repartizat pe 5 ani = 100 + 180 + 200 + 15 + 80 = 575 2. Valoarea imobilizarilor necorporale = chelt. Ins. + brevete + fond com = 100 + 180 + 200 = 480

Page 6 of 27

3. Valoarea utilizarilor stabile = Imob necorporale +Imob. Corp. Brute + Imob. Fin brute + Chelt de rep pe 5 ani = 480 + 820 + 30 + 80 = 1410
4. Valoarea resurselor stabile: finantarile stabile = capital propriu +

450+300+90 Amortismente 20+60+240+10+30 Provizioane 30+10+40 Datorii pe termen lung 300 Subventii 20 = 1600

5. Fondul de rulment net global = resursele/finantari stabile utilizarile stabile

= 1600 1410=190 Sau = Active circulante Pasive circulante = Stocuri 70 datorii pe termen scurt 50 Clienti 320 Furnizori de imobilizari 140 Debitori 80 Datorii fiscale 20 Valori imobiliare 35 Datorii sociale Disponib 70 Venituri in avans 10 Chelt. In avans 15 Furnizori 180 = 590 400 = 190
6. NFR din exploatare = Activ circ exploatare

Datorii exploatare Stocuri 70 Furnizori 180 Avansuri ptr stocuri Av la furnizori Efecte de primit Dat fiscale 20 TVA de recuperat Dat sociale Clienti 320 Venituri in avans leg.de.expl 10 Chelt in avans leg de expl 15 = 405 210 = 195 Datorii in af.

7. NFR in af. exploatari = Activ circ in af. exploatari

exploatari Debitori diversi 80 Cheltuieli in af. Exploararii imobilizari Expl. Impozitul pe profit = 80 140 = - 60
8. Trezoreria neta = Disponibilitati

Creditori diversi 140 Furnizori de Venituri in av. In af.

Credite de trezorerie (resp. pe = 35+70 50 = 55


Page 7 of 27

termen scurt) = Valoarea imobiliare 35 50 Disponibilitati 70

9. NFR = NFR expl NFR af.expl = 195+ (-60) = 135 Verificare: FR - NFR = TR respectiv: 190 135 = 55

A2 Societatea A absoarbe societatea B, bilanturile celor doua societati se prezinta astfel: Societatea A Cheltuieli infiintare Terenuri Cladiri Echipamente Titluri de paricipare Stocuri Creante din care societatea B Disponibilitati Capital social (10000 act) Rezerve Profit Obligatii nefinanciare Obligatii financiare Societatea B cheltuieli de infiintare imobilizari necorporale(kH) imobilizari corporale stocuri creante disponibilitati capital social(2500actiuni) rezerve profit provizioane obligatii nefinanciare obligatii financiare disponibilitati 20000 40000 300000 500000 750000 10000 250000 10000 10000 55000 600000 695000 10000 40000 120000 80000 250000 50000 600000 850000 60000 10000 600000 20000 20000 500000 860000

Proiectul de fuziune prevede: Raportul de schimb se stabileste pe baza valorii intrinsece a titlurilor fiecarei societati, determinata prin metoda Activului net corectat. Alte informatii: 1 ) valorile de aport stabilita prin evaluarea facuta de o firma de expertiza asupra patrimoniului societatii absorbite sunt: - Fond comercial 180 000 - Imobilizari corporale 350000 - Stocuri 380000 - Creante 650000 / - Disponibilitati 12000 2) Fondul comercial al societatii absorbante a fost evaluat la 300000, iar imobilizarile corporale ale acesteia la 1500000 Page 8 of 27

3) Absorbanta preia integral datoriile absorbitei cat si elementele pentru care s-au creat provizioanele pentru riscuri contabilizate. 4) Absorbanta detine 300 de titluri in societatea B Se cere: a) Determinarea raportului de schimb b) Calculul numarului de actiuni de emis de catre societatea A c) Determinarea primei de fuziune d) Contabilizarea operatiunilor de fuziune la societatea A - modificarea capitalului social - preluarea activelor si pasivelor societatii B - contabilizarea operatiilor reciproce e) Intocmirea bilantului dupa fuziune la societatea A Nota: am corectat valorile din enuntul initial, astfel provizioane societatea B 55000 nu 15000, obligatii financiare sociatatea A 860000, nu 820000, pentru a da egalitate bilantiera.

Rezolvare :

a) Determinati raportul de schimb: = Val piata act soc B = Val mat B Val piata act soc A val. Mat A Determinarea ANC AL SOCIETATII A SI B: . = Cp (=Cs + rez+ Pr.nerep + Prov)+/- dif din reev = 2500 2500

Valoarea matematicaB = ANC 237000 = 94.8 Nr. actiunie

Cp (=Cs + rez+ Pr.nerep + Prov) = 250000+10000+10000+15000 = 285000 Calcul ANC corectii etapa 1: eliminam activele fictive (chelt infiintare + imob necorporale) = 20000 + 40000 Corectii etapa 2: reevaluare activ o Fondul comercial: 180000 o Imobilizari corporale valoare contabila: 300000 Piata: 350000 +50000 o stocuri valoare contabila: 500.000 Piata: 380000 -120.000 o creante valoare contabila: 750.000 Piata: 650.000 - 100.000 o disponibilitati valoare contabila: 10.000 Piata: 12.000 +2.000 ANC = Cp active fictive + dif reevaluari = 285000 60000 +180000 + 50000 120000 100000 + 2000 = 237.000

LA SOCIETATEA B Capital social 250000 Rezerve 10000 Rezultat 10000 Provizion 15000 Ch infiintare -20000 Imobiliz necorporale(kh) 40000 Plusvaloare fd com +180000 Plusvaloare imobilizari +50000 Minusval stocuri -120000 Minusvaloare creante -100000 Plusvaloare disponib +2000 ANC 237000 Valoare contabila a unei actiuni a societatii B = 222000/2500=88.8 - incorect Valoare nominala a unei actiuni = 100 DETERMINAREA ANC LA SOCIETATEA A Page 9 of 27

Valoarea matematic A = ANC . = Cp (=Cs + rez+ Pr.)+/- dif din reev = 1948440 = 194.8 Nr. actiunie 10.000 10000 Cp (=Cs + rez+ Profit) = 600000 + 20000 + 20000 = 640000 Calcul ANC corectii etapa 1: eliminam activele fictive (chelt infiintare + imob necorporale) = 40000 Corectii etapa 2: reevaluare activ o Fondul comercial: 300.000 o Imobilizari corporale valoare contabila: 120.000+80.000+250.000 = 450.000 Piata: 1.500.000 +1.050.000 o titluri valoare contabila: 100 lei/act x 300 = 30000 Piata: 94.8 lei/act x 300 = 28.440 -1.560 ANC = Cp active fictive + dif reevaluari = 640000 + 300.000 40000 + 1050000 -1560 = 1.948.440

Capital social 600000 Rezerve 20000 Rezultat 20000 Chelt de const -40000 Minusval af act B -1560 300 actiuni * (88.8-100) Plusval imob corp +1050000 Plusval fd comerc +300000 ANC 1948440 VALOAREA CONTABILA A UNEI ACTIUNI A SOCIETATII A = 1946640/10000= 194,66 lei /act 1) Determinarea raportului de schimb R = actiuni B/ actiuni A = 94.80/195 = 0.4861 2 actiuni B pentru a 1 actiune A 2) determinarea nr. De actiuni pe care trebuie sa le emita soc A trebuie sa emita un numar de actiuni pentru remunerarea actiunilor societatii B in schimbul celor 2500 de actiuni, dar avand in vedere faptul ca A detine la B 300 actiuni, deci soc A nu isi poate remunera propriile actiuni. De aceea va emite doar pentru 2200 actiuni ale soc B. Cu aceste actiuni isi va majora capitalul social A. N = Nr actiuni B * R schimb = 0.4861 *2200 = 1069 actiuni Prima de fuziune = prima de emisiune diferenta nefavorabila calculata ptr cele 300 actiuni (val.piata val. Maj.act A) (=val contabila (300*100)- val justa (300*94.8) = (2200 * 94.8 1069*60) 1560 = (208560 64140) 1560 = 144420 1560 = 142.860 lei Prima de emisiune = valoare de piata a celor 2200 actiuni valoarea cu care isi va majora A capitalul social= = 2200 * 94.8 1069 * 60 = 144.420
3) analiza cresterii capitalurilor proprii la societatea A capitalurile proprii ale societatii A cresc pentru o suma egala cu aportul societatii B (ANC = 222000) acest aport se divizeaza in : crestere de capital social (nr de actiuni emise 1004 * val nominala 60 = 60240 v nominala = capital social/ nr act= 600000/10000=60 4) anularea actiunilor pe care le detine A la B 300 * 100 = 30000 prima de fuziune (222000-60240-30000=131760 prima de emisiune 222000 * 2200/2500 = 195360 majorare capital 60240 prima de emisiune = 195360-60240= 135120 sau (2500-300) *88.8 = 195360 1004 * 60 = 60240 prima de emisiune 135120 prima de fuziune = 135120- 3360 = 131760 CALCULUL ESTE OINCORECT

5) contabilizarea la societatea A a) majorare capital social 456 =

237.000 Page 10 of 27

1012 1042 Preluarea datoriilor: 142860 456 =

64140 261 (act B) 30000 % Datorii fin Dat nefin 1.235.000 695000 600000-60000

Preluarea activelor (inregistrarea de catre soc A a aportului de la soc B) % = 456 1572000 180000 fd comercial provizioane 55000 350000 imob corp oblig nefinanc 600000 380000 stocuri oblig financiare 695000 650000 creante 456 237000 12000 disponibil eliminarea creantelor si datoriilor reciproce: 401 = 411 60000

d) intocmirea bilantului dupa fuziune A Imobilizari financiare 50000 a + 0 = 50000 Imobilizari corporale 300000 A + 180000 = 480000 Imobilizari corporale 1500000 + 350000 = 1850000 Stocuri 600000+ 380000 = 980000 Creante 850000-60000+650000 = 1440000 Disponib 10000+12000 = 22000 Total 4822000 Pasiv Capital social 600000 + 60240 Rezerve Profit Oblig nefin 500000 60000+600000 Oblig financ 800000+695000 Provizioane 0+55000 Dif din reevaluare Total 660240 = 20000 = 20000 = 1040000 = 1495000 = 55000 = 1531760 4822000 =

Page 11 of 27

1) calculul activului net corectat se realizeaza prin mai multe etape (astfel rezultand bilantul economic) A) calcul prin metoda substractiva: ANC = Total activ reevaluat corijat Total datorii
Page 12 of 27

Pentru elaborarea bilantului economic se parcurg urmatoarele 2 etape: se separa bunurile care sunt necesare exploatarii de bunurile ce nu sunt necesare exploatarii si se aduc bilantului contabil urmatoarele corectii: in Activ se elimina valoarea activelor fictive: chelt infiintare + imob necorporale + casa de vacanta, bunurile in conservare, stocurile fara miscare, creantele incerte (respectiv eventuale cheltuieli in avans) = 14 + 80 + 25 + 100 = 125 reevaluarea bunurilor necesare exploatarii: o se corecteaza valoarea activului la: - terenuri valoare contab = 300*4 = 1200 (nu cred ca-i corecta val) de piata: =200*7 + 100*7/2= 1750 + 550 - constructii valoare contab = 800 de piata: =100*220= 22000 +21200 - echipamente valoare contab = 480 de piata: =750 +270 - titluri valoare contab = 30 de piata: = 1200/20000 *1000 +30 - mobilier valoare contab = 52 de piata: =110 +58 - stocuri valoare contab = 700 25 = 675 de piata: = 750 +75 - creante valoare contab = 1800 100 = 1700 de piata: = +0 Pasiv: provizioanele pentru impozite sunt nefundamentate, deci trebuie corectate astfel: - 30 * 16% = 4.8 - se adauga la datorii fiscale - 30 * 84% = 25.2 - se adauga la rezultatul exercitiului
Se elimin a active le fictive :

Se reev bunuri le nec expl:

Explicatii
ch de infiintare Imobilizari necorporale

BC
14 80

C1
-14 -80

C2

Tc
-14 -80 0 163 0 0 212 00 0

Bilant econo mic 0 0 0 1750 0 22000 0 750 0

Explicatii
Capital social Rezerve Profit Reporturi Provizion pentru garantii Prov pt impozite de piata Datorii nefinanciare Datorii financiare din care pe

BC

150 0 200 300 200 50 30 120 0 616

C 1

C2

Tc

Bilant econo mic 1500

50 25,2

25, 2

250 325,2 200

Terenuri (300 mp) teren construit: 100 mp Constructii

120

1630

-50 -30 4,8 4,8 1204,8 616 0

800

21200

Echipament

480

270

270 0

Page 13 of 27

termen lung 500 Mobilier Titluri de part (1000 act din cele 20000 ale soc BETA) 52 58 58 0 30 30 30 0 Stocuri fara miscare: 25 Creante incerte: 100 Disponibilitati 20 409 6 230 44 700 180 0 -25 0 -100 0 -100 20 409 6 75 50 110 0 60 0 750 0 1700 diferente din reevaluare

230 44

23044

TOTAL:

-219

23263

27140

TOTAL:

230 44

30

27140

calcul prin metoda substractiva: ANC = Total activ reevaluat corijat Total datorii = 27140 1204.8 + 616 = 25319.2
B) metoda aditiva ANC

= Cprorpie +/- Dif

reevi

= 2275.2 + 23044 = 25319.2

Cpropriu = Capital social + Rezerve + Profit nerepartizat + Provizion ptr garantii = 2275.2 2) Valoarea matematica a unei actiuni - metoda aditiva Vi = ANC = Cprorpie +/- Dif 843.97 lei/actiune Nr. act Nr. act

reevi

= 12275.2+23044 = 30

3. Valoarea unei actiuni prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar: CF = Profit net + Amortizare + Provizion Investitii - NFR = 400 + 400 + 50 400 - NFR NFR = NFR2010 NFR2009 = (1245,2+1245,2*5%)- 1245,2 = 62.26
Activ I imobilizari II Stocuri III Disponibilitati 24670 IV Capitaluri permanente 2450 V Datorii Nefinanciare VI Datorii financiare pe termen 20 scurt 27140 Pasiv 25819, 2 1204,8 116 27140 1149, 2 1245, 2 96

FR = IV I = 25435.2 24670 din capitalul propriu si datorii financiare pe termen lung se finanteaza imobilizarile si raman disponibile resurse si pentru finantarea activului circulant. NFR = II V = 1204.8 2450 = 1245.2 datoriile financiare nu reusesc se acopere finantarea stocurilor si creantelor Tr. = III VI = -96 trezorerie negativa
Page 14 of 27

In starea de echilibru financiar FR NFR = TR societatea se confrunta cu un dezechilibru financiar pentru care va trebui sa obtina un nou imprumut.
CASH FLOW Profit net Amortizari + Provizioane + Investitii 2009 400 400 50 400 2010 420 420 53 400 62,26 430,24 1,15 374,12 2011 441 441 55 400 65,37 471,7 5 1,32 356,7 1 2012 463 463 58 400 68,64 515,3 4 1,52 338,8 4 2013 486 486 61 400 72,07 561,11 1,75 320,81 2014 511 511 64 400 75,68 609,16 2,01 302,86 1693,35 3037,60


CASH FLOW rata de actualizare anuala CASH FLOW actualizat 450,00 (1+0,15)n =0 CF/ (1+0,15)n

Valoaarea intreprinderii prin DCF = CF/(1+i)n + Val. Reziduala/(1+i)n = 1693.35 + 20.19/2.01 = 1703.40 Val. Reziduala = CFact.2014 x z = 302.86 * 1/15% = 20.19 Z = rezulta din modelul lui Gordon = 1 / (k g) = 1(20% - 5%) = 1/15% = 1 *15*100%*100 = 6.67 K = rata de actualizare exprimata prin Cmpcp sau Coef. de ajustare ptr risc G = rata de crestere a fluxurilor de numerar Val. Actiunii = 1703.4 / 30 = 56.78 4. valoarea goodwillului: GW = (CB ANCl*i) / t = (400 25319.2 * 5%)/15% = i rata de remunerare a activelor t rata de actualizare det pe baza Cmcpc - cu cat rata de actualizare creste, cu atat GW(supraprofitul) scade. 5.
Bilantul functional Activ Investitii Exploat are Imobilizari Capitaluri proprii 24670 (ANC) Pasiv 25319, Finanta 2 re

Stocuri Creante Datorii nefinanciare

750 1700 Datorii financiare -1204,8

616

Trezorer ie

Disponibilitati

20 25935,2 25935, 2

6. VSB = TAreev (in ipoteza continuarii activitatii =


Page 15 of 27

= TActiv bilant + + valoarea bunurilor care, desi nu apartin firmei sunt utilizate in exploatare (=luate cu chirie) valoarea bunurilor care desi apartin firmei nu sunt utilizate (=date cu chirie) = = 27140 150 = 26990 VSN = VSB - TDatorii = 26990 1820.8 = 25169.2 VSNredusa = VSB Datorii nefinanciare = 26990 1204.8 = 25785.2

23. Se cunosc urmtoarele informaii (n lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor Stocuri la 01.01.N Furnizori de stocuri la 31.12.N Venituri din dobnzi Cheltuieli cu dobnzile Rezultat nainte de impozitare Cheltuieli n avans la 31.12.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante ncasri din credite primite de la bnci Clieni la 01.01.N Venituri din cesiunea imobilizrilor corporale (ncasate) Furnizori de stocuri la 01.01.N Cldire primit n leasing financiar Impozit pe profit pltit Stocuri la 31.12.N Cheltuieli n avans la 01.01.N Cheltuieli din cedarea imobilizrilor corporale Clieni la 31.12.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursri de credite primite de la bnci Dividende pltite Variaia lichiditilor i a echivalentelor de lichiditi

100.000 180.000 360.000 10.000 50.000 500.000 200.000 20.000 300.000 850.000 70.000 480.000 500.000 400.000 300.000 230.000 200.000 700.000 300.000 150.000 200.000 +100.000 Page 16 of 27

ncasri din dobnzi Pli ctre furnizorii de imobilizri Lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul anului

10.000 ? 500.000

S se ntocmeasc tabloul fluxurilor de trezorerie tiind c, pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare, se utilizeaz metoda indirect. Care este valoarea plilor ctre furnizorii de imobilizri i a lichiditilor i echivalentelor de lichiditi la sfritul anului? Rezolvare: Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirect : Rezultat nainte de impozit...........................................500.000 Eliminarea cheltuielilor i a veniturilor care nu au inciden asupra trezoreriei: (+)Cheltuieli cu amortizarea.......................................................................+100.000 (-)Venituri din provizioane....................................................-20.000 Eliminarea cheltuielilor i a veniturilor care nu au legtur cu exploatarea : (-)Venituri din cesiunea de imobilizri corporale..........................................-70.000 (+) Cheltuieli din cedarea imobilizrilor corporale.....................................+200.000 (-)Venituri din dobnzi...................................................................................-10.000 (+)Cheltuieli cu dobnzile.............................................................................+50.000 (=)Rezultat din exploatare naintea deducerii variaiei necesarului de fond de rulment din exploatare +750000 (-)Variaia stocurilor 300.000 180.000 = 120.000................................................-120.000 (-)Variaia creanelor din exploatare 700.000 850.000 = -150.000......................+150.000 (-)Variaia cheltuielilor n avans de exploatare 200.000-230.000 = -30.000.............+30.000 (+)Variaia datoriilor din exploatare 360.000 480.000 = -120.000........................-120.000 (-)Impozit pe profit profit...........................................................................................400.000 (=)Flux net de trezorerie din exploatare.................................................................... +290.000 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investiii: ncasri din vnzarea imobilizrilor corporale......+70.000 ncasri din dobnzi..............................................+10.000 Pli ctre furnizorii de imobilizri...........................X = ? (=)Flux net de trezorerie din activitatea de investiii...............................................................Y= ? Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanare: ncasri din credite primite de la bnci.................................................................... +300.000 Rambursri de credite..........................................-150.000 Dividende pltite.................................................-200.000 (=)Flux net de trezorerie din activitatea de finanare...........................................................-50.000 Variaia lichiditilor i a echivalentelor de lichiditi: +290.000+Y-50.000 = +100.000 Y = -140.000 X= -220.000 Lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul anului.........................................500.000 Lichiditi i echivalente de lichiditi la nceputul anului......Z+100.000 = 500.000 Z = 400.000 26. Se cunosc urmtoarele informaii aferente exerciiului N (valori exprimate n milioane u.m.): Si301 = 20, RC707 = 450, Si411 = 17, RD601 = 620, Sf301 = 45, Si371 = 38, RD607 = 40, Si401 = 20, RC704 = 575, RD691 = 25, Sf411 = 23, Sf371 = 26, Sf401 = Page 17 of 27

140, Si4423 = 8, Si441 = 2, Sf441 = 5, Si421 = 20, Sf 4423 = 5, Sf421 = 40, RD641 = 700. Toate achiziiile i vnzrile sunt impozabile TVA. Materiile prime i mrfurile intrate au fost achiziionate. Calculai fluxul net de trezorerie din activitile de exploatare. Rezolvare: +ncasri de la clieni 17+450x 1,24+575x 1,24-23=1265 -Pli ctre furnizori 20+645 x 1,24+29 x1,24-140= 715,76 -Pli ctre salariai 20+700-40=680 -Pli TVA 84,24+8-5=87,24 -Pli impozit pe profit 25+2-5=22 =Flux net de trezorerie din exploatare=-240 27. Se cunosc urmtoarele informaii (n lei):
4111-sold iniial Salarii pltite 607-rulaj debitor 401-sold iniial Impozitul pe profit pltit 4111-sold final 371-sold final ncasri de avansuri de la clieni 707-rulaj creditor 371-sold iniial 6911 704-rulaj creditor 401-sold final 641 605-rulaj debitor 100 2.200 2.500 4.500 202 700 3.000 750 2.000 4.250 600 500 2.800 4.000 450

Toate achiziiile i vnzrile sunt impozabile TVA. Mrfurile intrate au fost integral achiziionate. Avansurile ncasate sunt reinute la ncasarea creanei. Calculai fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare prin metoda direct. Rezolvare: + ncasri creane clieni 100+2.480+620-700-750=1.750 + ncasri avansuri de la clieni 750 - pli ctre furnizori 4.500+1.550+558-2.800=3.808 - pli TVA 600-408=192 - Pli salarii 2.200 - impozit pe profit pltit 202 =FNT din activitatea de exploatare -3.902 28. Se dau urmtoarele informaii (n mii lei): -rezultatul contabil naintea impozitrii 200; -venituri din provizioane 20; -vnzarea i ncasarea unui utilaj la un pre de vnzare de 190,TVA 24%, valoarea contabil brut fiind de 140, iar amortizarea cumulat 90; -pierderea din cesiunea titlurilor de participare 5; -cheltuieli privind dobnzile 55 (soldul iniial i cel final al conturilor de dobnzi de plat sunt 0); -cheltuieli cu amortizarea 40; -venituri din dividende ncasate 35; -scderea creanelor clieni cu 23; -creterea stocurilor 14; -scderea datoriilor fa de furnizori 12; -ctiguri din investiii financiare pe termen scurt cedate 8 (valoarea contabil a investiiilor financiare pe termen scurt cedate este de 60, iar acestea se ncaseaz la vnzare); -cheltuieli privind impozitul pe profit 17 (contul 441 are sold iniial 2 i sold final 7); -achiziie de cldiri n valoare de 120, TVA 24%; -ncasri din cesiunea titlurilor de participare 30; -furnizori de imobilizri-sold iniial 210; -furnizori de imobilizri-sold final 70; -emisiunea unui mprumut obligatar n valoare de 120; -contractarea unui mprumut pe termen lung n valoare de 100; -majorarea capitalului social prin aport n natura n valoare de 80; Page 18 of 27

-credite bancare pe termen lung - sold iniial 90; -credite bancare pe termen lung - sold final 100; Not: Investiiile financiare pe termen scurt nu sunt echivalente de lichiditi. Dividendele i dobnzile nu aparin activitii de exploatare. Calculai fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare, investiii i finanare. Rezolvare Pentru fluxul net de trezorerie din activitile de exploatare utilizm metoda indirect. +rezultatul contabil naintea impozitrii 200 +cheltuieli cu amortizarea 40; -venituri din provizioane 20 -venituri din cedarea activelor 190 +Cheltuielile cu activele cedate 50 -pierderea din cesiunea titlurilor de participare 5 -ctiguri din investiii financiare pe termen scurt cedate 8 +cheltuieli privind dobnzile 55 -venituri din dividende ncasate 35 +scderea creanelor clieni cu 23; -creterea stocurilor 14; -scderea datoriilor fa de furnizori 12; -pli impozit pe profit 12 = FNT din activitile de exploatare =72 +ncasri din vnzarea unui utilaj la un pre de vnzare de 235,6 +ncasri din cesiunea titlurilor de participare 30 +ncasri din investiii financiare pe termen scurt cedate 68 +venituri din dividende ncasate 35 - Pli ctre furnizorii de imobilizri 210-70+148,8=288.8 -pli TVA aferent investiiilor 45,6-28,8=16,8 = FNT din activitile de investiii 63 + ncasri din emisiunea unui mprumut obligatar n valoare de 120; +ncasri din contractarea unui mprumut pe termen lung n valoare de 100; -rambursri credite 90 -pli dobnzi 55 = FNT din activiti de finanare 75 29.n cursul anului N o ntreprindere efectueaz urmtoarele operaii: acord un mprumut unei filiale aflat n dificultate financiar de 850.000 u.m.; ncaseaz contravaloarea mprumut obligatar cu caracteristicile: numr de obligaiuni 1.000 titluri, valoare nominal 1.100 u.m./titlu, pre de rambursare 1.200 u.m., pre de emisiune 900 u.m.; vinde titlurile de participare nainte de achitarea total, pre de cesiune 900.000 u.m., partea neeliberat 400.000 u.m. i le ncaseaz ; majoreaz capitalul social prin noi aporturi n numerar ncasate n contul curent n condiiile: numr de aciuni 1.000 titluri, valoare nominal 600 u.m./titlu, pre de emisiune 800 u.m./titlu lei, valoare matematic contabil 900 u.m./titlu; vinde cu ncasare direct 5 calculatoare n valoare de 2.000.000 .m. acordnd un scont de 10 % (exclusiv TVA); pltete dobnzi i dividende n valoare de 1.200.000 u.m. din care 100.000 u.m. legai de activitatea de exploatare. n condiiile n care nu se ine cont de TVA, contabilizai tranzaciile i calculai fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiii i finanare. Rezolvare: 1. ncasarea contravalorii mprumutului obligatar: 900.000 u.m. 5121 = 161 1.200.000 u.m. 300.000 u.m. 169 2. Vnzarea titlurilor de participare pentru preul de vnzare: 500.000 u.m. 5121 = 7641 900.000 u.m. 400.000 u.m. 269 3. Majorarea capitalului social: 800.000 lei u.m. 456 = 1011 600.000 u.m. Page 19 of 27

1041

200.000 u.m.

i: 800.000 u.m. 5121 = 456 800.000 u.m. 4. Vnzarea calculatoarelor cu ncasare direct i acordarea scontului: 2.000.000 u.m. 461 = 7583 2.000.000 u.m. i: 1.800.000 u.m. 5121 = 461 2.000.000 u.m. 200.000 u.m. 667 5. Fluxurile de numerar sunt: Flux investiii Flux finanare - Acordarea unui - 850.000 u.m. + ncasarea + 900.000 u.m. mprumut filialei mprumutului obligatar +ncasri din + 500.000 u.m. + ncasri din + 800.000 u.m. vnzarea titlurilor de majorarea capitalului participare social + ncasri din + 1.800.000 - Pli de dobnzi i - 1.100.000 vnzarea u.m. dividende u.m. calculatoarelor = Flux investiii + 1.450.000 = Flux finanare + 600.000 u.m. u.m.

30. n cursul anului N o ntreprindere efectueaz urmtoarele operaii: ncaseaz o rat scadent 700.000 u.m. i dobnda aferent de 300.000 u.m. unui mprumut acordat n anul precedent unei filiale aflate n dificultate financiar; achiziioneaz o filial de 1.600.000 u.m. din care numerar dobndit 400.000 u.m.; achiziioneaz 5 autoturisme n valoare total de 2.000.000 u.m. din care 600.000 preluate n leasing financiar, restul achitate pe loc primind un scont de 5 %; pltete dobnda anual aferent unui mprumut obligatar emis n exerciiul anterior cu caracteristicile: numr de obligaiuni 1.000, valoare nominal 1.000 u.m., pre de rambursare 1.200 u.m., pre de emisiune 1.100 u.m.; rata dobnzii 30 %; ramburseaz o tran de 200 de obligaiuni; pltete rata anual de leasing financiar 50.000 u.m. i contracteaz un credit bancare pe termen lung 1.400.000 u.m.. n condiiile n care nu se ine cont de TVA, contabilizai tranzaciile i calculai fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiii i finanare Rezolvare: 1. Plata furnizorului de imobilizri i primirea scontului: 1.400.000 lei u.m. 404 = 767 70.000 u.m. 5121 1.330.000 u.m. 2. Plata dobnzii mprumutului obligatar calculat la valoarea nominal: 1.000 obligaiuni 1.000 lei/obligaiune 30 % = 300.000 lei: Page 20 of 27

300.000 u.m. 1681 = 5121 300.000 u.m. 3. Rambursarea obligaiunilor la preul de rambursare: 200 obligaiuni 1.200 lei/obligaiune = 240.000 lei 240.000 lei u.m. 161 = 5121 240.000 u.m. 4. Fluxurile de numerar sunt: Flux investiii Flux finanare +ncasarea mprumutului + 700.000 u.m. - Pli de dobnzi - 300.000 u.m. acordat filialei aferente mprumutului obligatar +ncasarea dobnzii + 300.000 u.m. - Rambursri de - 240.000 u.m. aferente mprumutului mprumuturi obligatare acordat filialei - Pli privind achiziia - 1.200.000 - Plata anual a ratei - 50.000 u.m. filialei (exclusiv numerar) u.m. de leasing financiar - Pli privind achiziia - 1.330.000 + Contractarea unui + 1.400.000 autoturismelor u.m. credit bancare pe u.m. termen lung = Flux investiii - 1.530.000 = Flux finanare + 810.000 u.m. u.m. 37. Se dau urmtoarele informaii n conturi (solduri finale) la sfritul anului N: cheltuieli cu materii prime 8.000 lei; cheltuieli cu salariile personalului 14.000 lei; cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2.000 lei; Cheltuieli cu despgubiri, amenzi i penaliti 3.600 lei; cheltuieli privind sconturile acordate 1.000 lei; pierderi din creane i debitori diveri 16.000 lei; pierderi privind investiiile financiare pe termen scurt cedate 2.400 lei; venituri privind ajustarea activelor circulante 1.600 lei. Conform OMFP 3055/2009 care este suma ce se va nscrie la cheltuieli de exploatare total i valoarea ajustrii activelor circulante: Rezolvare Cheltuieli exploatare= +cheltuieli cu materii prime 8.000 lei + cheltuieli cu salariile personalului 14.000 lei + cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2.000 lei +pierderi din creane i debitori diveri 16.000 lei - venituri privind ajustarea activelor circulante 1.600 lei. +Cheltuieli cu despgubiri, amenzi i penaliti 3.600 lei = 42.000 Ajustarea activelor circulante= + cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2.000 lei +pierderi din creane i debitori diveri 16.000 lei - venituri privind ajustarea activelor circulante 1.600 lei. = 16.400 32.Societatea Alfa prezint urmtoarea situaie a capitalurilor proprii la 1.01.N: - capital social: 20.000 u.m.; - rezerve: 2.000 u.m. - rezerve din reevaluare: 3.000 u.m. -rezultatul reportat 1.800 u.m. n cursul exerciiului N, s-au realizat urmtoarele operaii: - s-a majorat capitalul social prin aport n numerar, fiind emise 2.000 de aciuni, pre de emisiune 1,2 u.m., valoare nominal 1 u.m.; - s-au distribuit dividende n valoare de 800 u.m.; Page 21 of 27

- s-a majorat capitalul social prin ncorporarea de rezerve n valoare de 3.000 u.m., fiind distribuite gratuit 3.000 de aciuni; - s-au reevaluat imobilizri corporale cu urmtoarele caracteristici: cost de achiziie 6.000 u.m., amortizare cumulat 2.000 u.m., valoare just 8.000 u.m. - au fost rscumprate 2.000 aciuni la preul de 1,5 u.m. pe aciune care au fost ulterior anulate. Rezultatul contabil net al exerciiului N a fost un profit de 2.500 u.m. a. efectai nregistrrile contabile corespunztoare pentru operaiile de mai sus b. calculai total capitaluri proprii la sfritul exerciiului N. Rezolvare a. emisiunea de aciuni pre de emisiune 1,2, valoare nominal 1 456 = % 2.400 1011 2.000 1041 4.00 Distribuire de dividende 117 = 427 800 Majorarea capitalului prin ncorporarea de rezerve 106 = 1012 3.000 Reevaluarea imobilizrilor corporale 21X = 105 4.000 Rscumprarea aciunilor proprii 109 = 5121 3.000 Anularea aciunilor proprii % = 109 3.000 1012 2.000 149 1.000 a. Total capitaluri proprii la nceputul exerciiului N 26.800 Total capitaluri proprii la sfritul exerciiului N = 26.800+2.400-800+3000-3000+4.0003.000+3.000-2.000-1.000=29.400 u.m+2.500

37. Se dau urmtoarele informaii n conturi (solduri finale) la sfritul anului N: cheltuieli cu materii prime 8.000 lei; cheltuieli cu salariile personalului 14.000 lei; cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2.000 lei; Cheltuieli cu despgubiri, amenzi i penaliti 3.600 lei; cheltuieli privind sconturile acordate 1.000 lei; pierderi din creane i debitori diveri 16.000 lei; pierderi privind investiiile financiare pe termen scurt cedate 2.400 lei; venituri privind ajustarea activelor circulante 1.600 lei. Conform OMFP 3055/2009 care este suma ce se va nscrie la cheltuieli de exploatare total i valoarea ajustrii activelor circulante: Rezolvare Cheltuieli exploatare= +cheltuieli cu materii prime 8.000 lei + cheltuieli cu salariile personalului 14.000 lei + cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2.000 lei +pierderi din creane i debitori diveri 16.000 lei - venituri privind ajustarea activelor circulante 1.600 lei. +Cheltuieli cu despgubiri, amenzi i penaliti 3.600 lei = 42.000 Ajustarea activelor circulante= Page 22 of 27

+ cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2.000 lei +pierderi din creane i debitori diveri 16.000 lei - venituri privind ajustarea activelor circulante 1.600 lei. = 16.400 Capacitatea de autofinanare (CAF) Capacitatea de autofinanare reprezint potenialul financiar de cretere economic a ntreprinderii. Ea se poate determina prin dou metode: deductiv i aditiv. (lei) METODA DEDUCTIV Indicatori Valoare 632.000 Excedentul brut al exploatrii 170.000 (+)Venituri financiare (Grupa 76) 86.000 (-)Cheltuieli financiare (Grupa 66) 96.000 (-)Venituri din cedarea activelor (7583) 85.000 (+)Cheltuieli din cedarea activelor (6583) (-)Venituri din subvenii pentru investiii 150.000 (7584) (-)Cheltuiala cu impozitul pe profit (691) (=) CAF METODA ADITIV Indicatori 555.000

Valoare 300.000 340.000 74.000 85.000 96.000 -

Rezultatul net
(+)Cheltuieli cu ajustrile de valoare (68) (-)Venituri din ajustri de valoare (78) (+)Cheltuieli din cedarea activelor (6583) (-)Venituri din cedarea activelor (7583) (-)Venituri din subvenii pentru investiii (7584)

(=) CAF 555.000 n exemplul nostru, CAF este format n cea mai mare parte din profitul net (300.000 lei). Aceast parte este destinat autofinanrii de cretere a ntreprinderii. Restul pn la 555.000 lei este reprezentat de autofinanarea de meninere (ajustri din amortizri i provizioane) a capitalului.

56. Se dau urmtoarele elemente (n lei): Capital social 2.000.000; terenuri 200.000; rezerve 200.000; cldiri 700.000; amortizarea cldirilor 200.000; rezultat reportat 400.000; licene 100.000; cheltuieli cu amortizarea cldirilor i echipamentelor 150.000; titluri de participare 300.000; ajustri pentru deprecierea terenurilor 50.000; venituri din dobnzi 30.000; echipamente tehnologice 600.000; amortizarea echipamentelor tehnologice 100.000; provizioane pentru riscuri i cheltuieli 300.000; credite primite de la bnci 800.000 (din care cu scadena mai mare de 1 an 600.000), subvenii pentru investiii primite pentru achiziia echipamentelor tehnologice 200.000; S se calculeze capitalurile permanente prezentate la indicatorul F din bilanul OMFP 3055/2009 (sau total active minus datorii curente). Rezolvare: Capitluri permanente = Capialuri proprii + Datorii cu scadena mai mare de 1 an + Provizioane pentru riscuri i cheltuieli Page 23 of 27

Capitalurile proprii = Capital social + Rezerve + Rezultat reportat = 2.000.000 + 200.000 + 400.000 = 2.600.000 lei Datorii cu sdadena mai mare de 1 an = Credit bancar = 600.000 lei Provizioane pentru riscuri i cheltuieli = 300.000 lei Capitaluri permanente = 2.600.000 + 600.000 + 300.000 = 3.500.000 lei

64. Se cunosc urmtoarele informaii la 31.12.N+1: Bilan funcional (n lei)


ACTIVE Active imobilizate nete N 280.00 0 N+1 247.00 0 CAPITALURI PROPRII + DATORII Capitaluri proprii: Capital social Prime de emisiune Alte rezerve Rezultatul exerciiului Datorii curente de exploatare: Furnizori Dividende de plat Impozit pe profit de pltit Datorii de trezorerie: Ctredite pe termen scurt N 250.000 200.000 50.000 710.000 500.000 100.000 110.000 200.000 200.000 N+1 987.00 0 300.000 10.000 50.000 627.000 670.00 0 550.000 120.000 600.00 0 600.000 2.257.0 00

Active curente de exploatare: Stocuri Clieni Cheltuieli n avans Active de trezorerie: Investiii financiare pe termen scurt Conturi la bnci TOTAL ACTIV

280.00 0 60.000 200.000 20.000 600.000 100.000 500.000 1.160. 000

960.00 0 160.000 800.000 1.050.0 00 1.050.0 00 2.257.0 00

TOTAL CAPITALURI PROPRII + DATORII

1.160.0 00

Contul de profit i pierdere N+1 (n lei) (clasificarea cheltuielilor dup natur) Elemente Valoare Cifra de afaceri (venituri din vnzarea mrfurilor) 700.000 Alte venituri din exploatare, din care: 712.000 a)Venituri din cedarea activelor imobilizate 10.000 b)Venituri din subvenii de exploatare pentru plata 700.000 personalului 2.000 c)Venituri din subvenii pentru investiii Cheltuieli cu mrfurile vndute (300.000) Cheltuieli cu chiriile (20.000) Cheltuieli de personal (300.000) Cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor (20.000) Atte cheltuieli de exploatare, din care: (15.000) a)cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate (15.000) Venituri din cedarea investiiilor financiare pe termen 50.000 scurt Cheltuieli cu dobnzile (60.000) Rezultat nainte de impozit 747.000 Cheltuiala cu impozitul pe profit (120.000) Rezultat dup impozit 627.000 Tabloul fluxurilor de trezorerie al exerciiului N+1 (n lei) Elemente Valoare ncasri de la clieni 100.000 Pli ctre furnizori (350.000) Page 24 of 27

Pli ctre salariai i n numele acestora ncasri de subvenii de exploatare pentru plata personalului Pli de impozit pe profit I.Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare ncasri din vnzarea imobilizrilor corporale Pli ctre furnizorii de imobilizri ncasri din subvenii pentru investiii ncasri din vnzarea de investiii financiare pe termen scurt II.Flux net de trezorerie din activitatea de investiii ncasri din credite primite pe termen scurt Rambursri de credite pe termen scurt ncasri din noi emisiuni de aciuni Pli de dobnzi Pli de dividende III.Flux net de trezorerie din activitatea de finanare IV.Variaia lichiditilor i a echivalentelor de lichiditi +40.000+160.000+350.000=550.000 V.Lichiditi i echivalente de lichiditi la nceputul anului (din bilan) VI.Lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul anului VI=IV+V= +550.000+500.000= 1.050.000 VII. Lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul anului (din bilan)

(300.000) 700.000 (110.000) +40.000 10.000 (200.000) 200.000 150.000 +160.000 500.000 (100.000) 110.000 (60.000) (100.000) +350.000 +550.000 500.000 1.050.000 1.050.000

Se cere s se calculeze i s se interpreteze indicatorii de echilibru financiar (FR, NFR, TN). Calculul i interpretarea Fondului de rulment (FR): FRN= Capitaluri permanenteN Active imobilizate neteN = 250.000 280.000 = -30.000 lei FRN+1= Capitaluri permanenteN+1 Active imobilizate neteN+1 = 987.000 247.000 = +740.000 lei sau FRN = Active circulante (inclusiv trezoreria activ)N Datorii cicliceN (inclusiv trezoreria datorie) = 880.000 910.000 = -30.000 lei FRN = Active circulante (inclusiv trezoreria activ)N Datorii cicliceN (inclusiv trezoreria datorie) = 880.000 910.000 = -30.000 lei FRN+1 = Active circulante (inclusiv trezoreria activ)N+1 Datorii cicliceN+1 (inclusiv trezoreria datorie) = 2.010.000 1.270.000 = +740.000 lei Fondul de rulment al exerciiului N este negativ i semnific existena unui dezechilibru financiar determinat de gestiunea pe termen lung. n exerciiul N investiiile pe termen lung nu pot fi finanate n ntregime din surse de finanare pe termen lung. Pentru acoperirea necesarului de finanare pentru ciclul de investiii ntreprinderea s-a ndatorat pe termen scurt ceea ce are ca efect creterea presiunii asupra trezoreriei ntreprinderii n anii urmtori. Investiiile genereaz rentabilitate dup o perioad mai lung de timp iar creditele pe termen scurt trebuie rambursate i remunerate cu dobnd. Fondul de rulment al exerciiului N+1 este pozitiv i are o valoare semnificativ. ntreprinderea a obinut o cretere a capitalurilor permanente printr-o nou emisune de aciuni i prin activitatea rentabil care a generat un rezultat semnificativ. n plus, investiia n imobilizri corporale efectuat n exerciiul N+1 a fost finanat dintr-o subvenie pentru investiii. Prin urmare, n exerciiul N+1 nu au aprut nevoi de finanare pe termen lung din activitatea de investiii care s consume din capitalurile permanente efectul fiind favorabil asupra trezoreriei. Calculul i interpretarea Necesarului de Fond de Rulment (NFR): NFRN= active circulante din exploatareN datorii ciclice din exploatareN = 280.000-710.000 = -430.000 lei NFRN+1= active circulante din exploatareN+1 datorii ciclice din exploatareN+1 = 960.000 670.000 = +290.000 lei

Page 25 of 27

n exerciiul N, nevoia de trezorerie pentru activitatea de exploatare a fost inferioar comparativ cu sursele de finanare aferente activitii de finanare efectul fiind favorabil asupra trezoreriei. ntreprinderea a reuit o bun gestiune a creanelor clieni i a datoriilor fa de furnizori reuind s primeasc de la furnizori credite mai mari dect cele oferite de ea clienilor. n exerciiul N+1, NFR este pozitiv i are o valoare semnificativ lucru care se apreciaz nefavorabil. La aproximativ acelai credit furnizori ntreprinderea i crediteaz de 4 ori mai mult furnizorii efectul fiind nefavorabil asupra trezoreriei. n plus, ntreprinderea a alocat trezorerie de aproape 3 ori mai mult n stocuri. Calculul i interpretarea Trezoreriei Nete (TN): TNN = FRN NFRN = -30-(-430.000)=+400.000 lei TNN+1 = FRN+1 NFRN+1 =740.000-290.000=+450.000 lei sau TNN = Active de trezorerieN Datorii de trezorerieN = 600.000 200.000 = + 400.000 lei TNN+1 = Active de trezorerieN+1 Datorii de trezorerieN+1= 1.050.000 600.000 = +450.000 Trezoreria net este pozitiv n ambele exerciii financiare i cu o variaie de 50.000 lei de la un an la altul. Pornind de la prima relaie de calcul putem concluziona c variaia se datoreaz creterii substaniale a FR chiar dac i NFR nregistreaz o cretere semnificativ. Dac avem n vedere cea de a doua relaie de calcul putem justifica variaia prin fluxurile mari de ncasri chiar dac i ndatorarea fa de bnci a crescut de 3 ori n exerciiul N. O asemenea analiz este limitat deoarece TN este vzut ca o valoarea rezidual. Dac dorim s realizm o analiz cauz-efect ar trebui s valorificm informaiile degajate de Tabloul fluxurilor de trezorerie.

Probl.15 Din contabilitatea celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult: Societatea A: active diverse 70.000.000 lei inclusiv 2.000 de aciuni achiziionate cu 2.000 lei/aciune deinute la B; datorii 20.000.000 lei; numr de aciuni 10.000 titluri cu valoarea nominal 4.500 lei/aciune. Societatea B: active diverse 85.000.000 lei; datorii 15.000.000 lei; numr de aciuni 20.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune. Page 26 of 27

Rezolvare: 2.000 aciuni x 2.000 lei/aciune = 4.000.000 lei A B Active diverse 70.000.000 lei Active diverse - Datorii 20.000.000 lei - Datorii = Activ net contabil 50.000.000 lei = Activ net contabil Numr aciuni 10.000 aciuni Numr aciuni 5.000 50.000.000 lei 70.000.000 lei VMCA= lei/aciune VMCB= 20.000 actiuni 10.000 actiuni 85.000.000 lei 15.000.000 lei 70.000.000 lei 20.000 aciuni 3.500 lei/aciune

70 .000 .000 lei 3.500 lei/actiun e - 2.000 actiuni x Numr de aciuni ce trebuie emise: 5.000 lei/actiun e = e 5.000 lei/actiun
14.000 1.400

12.600 aciuni 12.60 0 aciun i emise 1.400 aciun i anulat e Capitalul propriu crete cu 12.600 aciuni emise x 5.000 lei/aciune = 63.000.000 lei - Capitalul social crete cu 12.600 aciuni emise x 4.500 lei/aciune valoarea nominal A = 56.700.000 lei = Prima de fuziune 1 = 6.300.000 lei 1.400 aciuni anulate x 5.000 lei/aciune = 7.000.000 lei - Cost de achiziie aciuni deinute 2.000 aciuni x 2.000 lei/aciune = 4.000.000 lei = Prima de fuziune 2 = 3.000.000 lei

ANCB = 70.000.0 00 lei = 14.000 aciuni x 5.000 lei/aciun e

Prima de fuziune = 6.300.000 lei + 3.000.000 lei = 9.300.000 lei


Probl.16 Din bilanul celor dou societi intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 41.600.000 lei, datorii 9.100.000 lei, numr de aciuni 5.200, valoare nominal 6.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 30.000.000 lei, datorii 8.625.000 lei, numr de aciuni 2.500, valoare nominal 6.000 lei/aciune. Absorbitul deine la absorbant 1.000 de aciuni achiziionate cu 5.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis i mrimea primei de fuziune: Rezolvare: 1.000 aciuni x 5.000 lei/aciune = 5.000.000 lei A B Active diverse 41.600.000 lei Active diverse 30.000.000 lei - Datorii 9.100.000 lei - Datorii 8.625.000 lei Activ net contabil 32.500.000 lei = 21.375.000 lei Numr aciuni 5.200 aciuni VMCA= 6.250 lei/aciune 32.500.000 lei

5.200 actiuni
+ Plus valoare din deinere titluri 1.000 aciuni (6.250 lei/aciune 5.000 lei/aciune) = Activ net contabil Numr de aciuni ce trebuie emise = = 1.250.000 lei 22.625.000 lei

22.625 000 lei . = 3.620 aciuni 6.250 lei/actiune


22.625.000 lei 21.720.000 lei 905.000 lei

La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu Capitalul social crete cu 3.620 aciuni emise x 6.000 lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) Prima de fuziune

Page 27 of 27