Sunteți pe pagina 1din 25

1. a) b) c) d) e) f) 2.

a) b)

Prezentarea Primariei comunei Baleni, jud. Dambovita ....................................................................... 2 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala........................................................ 2 Consiliul Local.................................................................................................................................... 3 Baza legala de infiintare .................................................................................................................... 4 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea ........................................................................... 4 Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani ................................................................ 5 Minister coordonator ........................................................................................................................ 5 Resursele umane in cadrul Primariei comunei Baleni .......................................................................... 5 Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane .............................................. 5 Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si executie........................................ 6

c) Compartimente specializate in activitatea de personal: prezentarea detaliata a organizarii sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza aici................................................................................ 6 3. a) b) Aspecte legate de activitatea de finantare in cadrul Primariei comunei Baleni ................................. 11 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar 2007-2008 ....................................... 11 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate ............................................................................ 11

c) Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari; continutul acordului de sponsorizare; exemple; ........................................................................................................................... 12 d) 4. 5. a) b) c) d) e) f) g) Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani; 2007-2008 12 Realizarea si furnizarea serviciilor publice .......................................................................................... 14 Proiect European ................................................................................................................................ 17 Criterii de eligibilitate a beneficiarilor ............................................................................................ 17 Durata si valoarea proiectului ......................................................................................................... 19 Activitati eligibile............................................................................................................................. 19 Cheltuieli eligibile ............................................................................................................................ 20 Continutul dosarului de finantare:.................................................................................................. 22 Depunerea dosarului....................................................................................................................... 24 Criterii de evaluare si de selectie a dosarelor de finantare ............................................................ 24

1. Prezentarea Primariei comunei Baleni, jud. Dambovita


a) Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala
Administraia public este ansamblul autoritilor i instituiilor publice care realizeaz pe baza i n vederea executrii legii o activitate cu un anumit specific. Administraia public const n activitatea tuturor serviciilor destinat s asigure satisfacerea intereselor generale. Ea cuprinde activitatea statului, reglementat de lege. Practica s-a desfasurat in institutia publica: Primaria comunei Baleni1 din judetul Dambovita. Sediul Primariei comunei Baleni este soseaua Bucuresti-Targoviste, nr 73. Primaria Baleni reprezint o structur funcional cu activitate permanent, format din: primar, viceprimar, secretar al Consiliului Local, mpreun cu aparatul propriu de specialitate. Aceasta aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Primaria comunei Baleni, judetul Dambovita are un primar care ndeplinete o funcie de autoritate public si un viceprimar. Primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Mandatul primarului este de 4 ani i poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof. Legea romn a administraiei publice locale, consacr un dublu statut al primarului: - autoritatea care reprezint colectivitatea teritorial care l-a ales. n art.65 din Legea 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, se precizeaz n mod expres c primarul este eful administraiei locale i al aparatului propriu de specialitate al autoritilor publice locale, pe care l conduce i l controleaz.

1 Comuna Baleni, judetul Dambovita a fost intemeiata de boierii Baleanu si Cantacuzino. In administrarea comunei intra 2.224

gospodarii, 2.462 locuinte, o gradinita si o scoala generala in satele: Baleni Romani, Baleni Sarbi intinse pe o suprafata de 6.124 ha. Din totalul suprafetei 4.144 ha se gasesc in intravilanul comunei si 1.980 ha in extravilanul acesteia.. Principalele activitati desfasurate in comuna: legumicultura, servicii, comert, mica industrie.Puncte turistice: Hanul Mara Baleni si Curtea Domneasca (Cantacuzino).Facilitati pentru investitori: nu exista taxe locale Suprafata territorial administrativa a comunei: 6300 ha suprafata totala; 4512 teren arabil; 326 ha pasune; 683 ha padure; 26 ha luciu de apa Preturi: 300 20.000 euro/ ha pe suprafata arabila Cladiri disponibile: Hanul Mare Baleni 4000 mp; in conservare, proprietar: Consiliul Local Cladirea primarie Baleni Sarbi Istoricul comunei:Comuna Baleni este formata din satele Baleni Romani si Baleni Sarbi. Prima mentiune documentara a localitatii Baleni dateaza din 1578 iar a localitatii Baleni Sarbi din 1831.Sate disparute: Pe teritoriul actual al comunei au existat in decursul timpului urmatoarele localitati: Rusi (1451), Bacani (2 septembrie 1493), Bretculesti (7 februarie 1533).

autoritatea care reprezint puterea statal la nivelul unitii administrativ teritoriale sau de agent al statului la nivelul comunei. Art.69 alin.1, din Legea 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, prevede c n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelar i de ofier de stare civil a sarcinilor ce i revin din actele normative referitoare la recensmnt, la organizarea i desfurarea alegerilor, la luarea msurilor de protecie civil, precum i a altor atribuii, stabilite de lege, primarul acioneaz ca i reprezentant al statului n comuna n care a fost ales

Primarul rspunde de buna funcionare a administraiei publice locale, reprezint comuna n relaiile cu alte autoriti publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau strine, precum i n justiie. Este seful administratiei publice locale din comuna Baleni si al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, pe care il conduce si il controleaza. Prin delegare de competenta primarul poate trece exercitarea unora din atributiile sale viceprimarului, secretarului sau altor functionari din serviciile primariei. Ca i sistemul francez, primarul ndeplinete o dubl calitate: de agent al statului i de agent al comunei, cea din urm primnd celei dinti. n calitatea de agent al colectivitii, primarul ndeplinete mai multe atribuii prevzute de art.68 din Legea 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare. Primarul n exercitarea atribuiilor sale emite dispoziii. Legea actual a administraiei publice locale prevede n mod expres c dispoziiile pot avea caracter normativ, ct i caracter individual. Regimul juridic al rspunderii primarului este guvernat de urmtoarele principii: a) n exercitarea atribuiilor sale primarul este ocrotit de lege, ceea ce nu exclude intervenia unor forme de rspundere; b) se instituie, prin art.154 din Legea 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, o rspundere administrativ, civil sau penal dup caz, pentru faptele svrite n exercitarea atribuiilor care le revin potrivit legii; c) legea consacr 2 sanciuni specifice administrativ disciplinare i anume suspendarea din funcie i demiterea. Viceprimarul il inlocuieste pe primar in lipsa acestuia si exercita, prin delegare de competenta, unele din atributiile care revin primarului din Legea nr. 215/2001. Secretarul indeplineste atributiile prevazute in articolul 85 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, precum si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar; prin delegare de competenta, poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al consiliului local stabilite de primar. Sefii birourilor raspund in fata primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor. Totodata, au obligatia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si de a lua masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acestei activitati.

b) Consiliul Local
Potrivit art.121 din Constituia Romniei, republicat, autoritile administraiei publice, prin care se realizeaz autonomia local n comune i orae, sunt Consiliile Locale alese i primarii alei, n condiiile legii.
3

Prin aceast dispoziie constituional, Consiliul Local este definit ca fiind una dintre autoritile publice prin care se realizeaz autonomia local. Consiliul local are iniiativ i hotrte, n toate problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competena altor autoriti publice, locale sau centrale.

c) Baza legala de infiintare


Primariei comunei Baleni, jud. Dambovita isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale. Art. 2, (1)- Administratia publica in unitatile administrativ -teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice,eligibilitatii autoritatilor administrati ei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

d) Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea


La baza functionarii Primariei comunei Baleni se afla urmatoarele legi: Legea nr. 148/2000 - Privind publicitatea inselatoare Legea nr. 193/2000 - Privind clauzele abuzive in contracte Lege nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art . 103 din Legea Administratiei Publice Locale, nr. 215/2001; Lege nr. 247/2005 - Privind reforma in domeniul proprietatii Lege nr. 544/2001 - Privind liberul acces la informatii de interes public Lege nr. 1/2000 - Privind retrocedarea padurilor Lege nr. 18/1991 republicata in 1998 - Legea fondului funciar Lege nr. 544/2004 - Legea contenciosului administrativ Lege nr. 188/1999 republicata in 2004 - Legea functionarului public O.G. nr. 27/2002 - Privind dreptul la petitionare O.U.G. nr. 209/2005 - Privind accelerarea retrocedarilor
4

Regulament privind aplicarea legii 247/2005 - Masuri adiacente Regulament privind aplicarea legilor proprietatii Lege 215 - 2001 (R1 2007 Codul Muncii, Legea 53/2003; Regulamentul de Ordine Interioara.

e) Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani


-Infiintare retea distributie gaze naturale , comuna Baleni, jud. Dambovita -Reabilitare drumuri comunale comuna Baleni (proiect mica infrastructura pentru comunitatile de rromi Phare 2006 -Infiintare retea alimentare cu apa potabila, infiintare retea canalizare cu statie de epurare si modernizare- dotare camin cultural. -Realizare baza sportivacu teren de fotbal omologabil Tip 1. -Reabilitare sala de sport si constructia unei anexe pentru centrala termica. -Incalzire centrala si lucrari de modernizare la gradinita de copii. -Pietruiere drumuri locale-8,5 km. -Reparatie capitala la instalatia electrica de la Grupul scolar Udrea Baleanu. -Realizarea locuri de joaca. -Finalizare pasarela metalica peste raul Ialomita. - Repunerea n circuitul turistic a Hanului Mare

f) Minister coordonator
Primariei comunei Baleni, jud. Dambovita are drept minister coordonator, Ministerul Administratiei Publice si Internelor.

2. Resursele umane in cadrul Primariei comunei Baleni


a) Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane
La baza reglementarii activitatii de Resurse Umane a Primariei Baleni se afla: Legea Administratiei Publice Locale, nr. 215/2001;
5

Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea Administratiei Publice Locale, nr. 215/2001; Codul Muncii, Legea 53/2003; Legea nr. 188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in 2004; Regulamentul de Ordine Interioara; Evidenta acestei activitati este tinuta de catre secretarul primariei.

b) Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si executie


Selectia si recrutarea personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul Primariei Baleni are loc prin concurs. In cazul functionarilor publici, selectia si recrutarea se realizeaza conform Legii nr. 188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicate in 2004 si Hotararilor de Guvern nr. 1209 si 1210. De asemenea, selectia si recrutarea functionarilor publici se efectueaza urmand cateva etape. Recrutarea si selectia functionarilor publici se face prin concurs organizat in limita functiilor publice vacante prevazute anual in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice sau in situatia in care functiile publice raman vacante in cursul anului. In ultimul caz, concursurile se organizeaza dupa promovarea, transferarea si redistribuirea functionarilor publici, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind Organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Concursurile se organizeaza (cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici) astfel: de catre comisia de concurs constituita pentru recrutarea inaltilor functionari publici, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, de catre autoritati si institutii publice din administratia publica centrala si locala, pentru ocuparea functiilor publice de executie. Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiilor publice se stabilesc de catre autoritatile si institutiile publice. In cazul personalului contractual, angajarea se realizeaza conform Codului Muncii. mai intai se publica posturile libere aprobate de catre angajatorul principal, respectiv de catre Primar, posturi ce vor fi scoase la concurs. Nu mai este nevoie de avizul Agentiei Functionarilor Publici. Dupa 15 zile de la publicare are loc concursul.

c) Compartimente specializate in activitatea de personal: prezentarea detaliata a organizarii sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza aici.

In cadrul Primariei comunei Baleni activitatea de personal este coordonata de secretarul primariei care este subordonat primarului caruia i s-a delegat competenta de coordonare.

1. Serviciul Salarizare, Organizare, Perfectionare Serviciul Salarizare, Organizare, Perfectionare este un compartiment care analizeaza si organizeaza functionarea aparatului propriu al Primariei comunei Baleni in scopul obtinerii eficientei maxime a activitatii acestuia. Atributiile serviciului sunt urmatoarele: a. Raspunde de intocmirea organigramei, statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Baleni, verifica modul de intocmire si respectare a prevederilor legale in acest domeniu. b. Analizeaza indicatorii de munca, salarizare si normare a muncii in vederea asigurarii eficientei economice si a concordantei cu ceilalti indicatori si sectiuni ale bugetului in vederea stabilirii unui numar corespunzator de salariati si a utilizarii rationale a fondului de salarii; c. Urmareste intocmirea de catre sefii de compartimente a fiselor de apreciere anuala si acordarea calificativelor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Baleni. d. intocmeste fisele de evaluare a posturilor, in conformitate cu obiectivele si prioritatile stabilite de Primar pentru institutie; e. La sfirsitul fiecarui an intocmeste impreuna cu sefii de compartimente graficul privind programarea concediilor de odihna, urmareste modul de efectuare a acestuia, tine evidenta concediilor suplimentare si fara plata. f. Elaboreaza, pe baza propunerilor Primariei, proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara al Primariei Comunei Baleni, pe cel dintai supunandu-l spre aprobare Consiliului Local; g. Elaboreaza schema de incadrare si tine la zi evidenta modificarilor intervenite; h. Elaboreaza proiectele de dispozitiiale Primarului referitoare la activitatea de organizare si salarizare a personalului; i. Elaboreaza documente legate de organizarea, normarea personalului, intocmirea fiselor de post la nivel de institutie, colaborand cu celelalte compartimente; j. Urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea, salarizarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul propriu al Primariei Comunei Baleni si al personalului de conducere a unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului Local; k. Analizeaza datele si informatiile si elaboreaza programe, prognoze si strategii de dezvoltare ( in domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, la informatizarii proceselor tipice, etc. ); l. Asigura secretariatul activitatii de intocmire a fiselor de evaluare a performantelor salariatilor in vederea stabilirii salariului, acordarii de premii sau a promovarii; m. Urmareste si ia masuri pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii de perfectionare a personalului; Responsabilitati ( pentru pesonalul din structura sa ):
7

1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu; 2. raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si i mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei; 3. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora; 4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilorstipulate in documentele intocmite; 5. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului. Autoritate ( competente ): 1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia; 2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale; 3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru avtivitatea compartimentului sau a institutiei, in general; 4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea cesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii. 2. Activitatea: Resurse Umane Atributiile specifice activitatii sunt urmatoarele: a) raspunde de selectionarea si recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregatire, pe functii si specialitati si corespunzator posturilor prevazute in statul de functii si organigrama; b) efectueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, detasarea sau incetarea activitatii si a contractului de munca pentru personalul apaatului propriu al Primariei; c) raspunde de organizarea si functionarea potrivit legii, a Comisiei de examinare a personalului tehnic, economic si de alte specialitatidin aparatul propriu, organizeaza concursurile pentru angajare si promovare in munca si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege; d) intocmeste fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul nou incadrat; e) intocmeste formalitatile specifice angajarii dispozitii de angajare, contracte de munca, adrese catre Oficiile Fortelor de Munca, adrese de transfer, etc. penru personalul din aparatul propriu; f) intocmeste si completeaza ori de cate ori este necesar dosarele personale ale salariatilor aparatului propriu al Primariei si transmite periodic Agentiei Natinale a Functionarilor Publici copii dupa dosarle personale ale salariatilor nou incadrati si darile de seama statistice referitoare la numarul de personal si fluctuatiile acestuia; g) intocmeste si elibereaza legitimatii de acces in unitate, ecusoane, legitimatii de calatorie pe mijloacele de transport in comun si elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat, la cererea personalului;
8

h) intocmeste, actualizeaza si gestioneaza baza de date cu privire la cererea si oferta de locuri de munca din sector, in vederea recrutarii de resurse umane pentru unitatile administratiei publice locale si a gestionarii eficiente a fortei de munca; i) realizeaza anchete si analize referitoare la abaterile savarsite de salariatii Primariei, in colaborare cu compartimentele implicate; j) raspunde de rezolvarea reclamatiilor, sesizarilor si conflictelor de munca care revin serviciului; k) intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal; l) intocmeste carnetele de munca pentru salariatii nou angajati in aparatul propriu; m) pastreaza si tine la zi carnetele de munca ale salariatilor din aparatul propriu, operand toate modificarile intervenite ca urmare a schimbarii locului de munca, functiei, clasei/treptei profesionale, modificarile salariului, etc.; n) tine evidenta la zi a vechimii in munca a salariatilor si comunica lunar modificarile sporurilor de vechime Serviciului Financiar; o) efectueaza programarea ofiterilor de serviciu in unitate si tine evidenta recuperarii orelor efectuate de catre acestia; p) tine evidenta prezentei la serviciu a tuturor salariatilor aparatului propriu al Primariei, intocmind pontajele lunare, pe care le transmite Serviciului Financiar; q) efectueaza programarea concediilor de odihna ale tuturor salariatilor, tinand evidenta efectuarii acestora, a rechemarilor, a retinerilor la serviciu, a reprogramarilor, a compensarilor, etc.; r) intocmeste si mentine la zi evidenta militara a angajatilor, conform Legii nr. 45/1994 si 46/1996. Responsabilitati ( penru personalul din structura sa ): 1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu; 2. raspunde de indepinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei; 3. raspunde de ralizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora; 4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite; 5. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului. Autoritate ( competente ): 1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia; 2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale; 3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general;

4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii; 3. Biroul Protectia Muncii, Protectie Civila Biroul Protectia Muncii, Protectie Civila este compartimentul care asigura respectarea de catre salariati a dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii, paza contra incendiilor si protectia civila a personalului si abunurilor materiale in caz de razboi sau de dezastre. Atributiile biroului sunt urmatoarele: a) elaboreaza instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii, in functie de particularitatile procesului de munca; b) se preocupa de realizarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii si pazei contra incendiilor pentru toate spatiile institutiei; c) stabileste masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu; d) stabileste atributiile si raspunderea ce revine salariatilor in domeniul protectiei muncii si pazei contra incendiilor, corespunzator functiilor exercitate; e) asigura si controleaza cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite; f) se preocupa de asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor ( afise, pliante, filme, etc. ); g) se preocupa de autorizareaexercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in normele de protectie a muncii; h) intocmeste planuri de aprovizionare cu echipamente individuale de protectie si materiale igienico-sanitare; i) intocmeste planuri de evacuare in caz de incendii si dezastre a personalului, bunurilor materiale si valorilor existente; j) stabileste planuri de protectie civila a personalului si interventie la dezastre a echipelor de interventie; k) intocmeste situatii si raportariprivind mobilizarea personalului institutiei la locul de munca si le inainteaza centrelor militare ale sectoarelor; l) verifica si indruma personalul Primariei in aplicarea masurilor de protectie civila; m) tine evidenta spatiilor de adapostiresi asigura functionarea sistemului de instiintarealarmare a personalului; n) organizeaza activitatea de asistenta medicala a personalului in timpul actiunilor de limitare si inlaturare a urmarilor atacului inamicului sau a dezastrelor. Responsabilitati ( pentru personalul din structura sa ): 1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu; 2. raspunde de indepinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei;
10

3. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora; 4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite; 5. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului. Autoritate ( competente ): 1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia; 2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale; 3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general; 4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii;

3. Aspecte legate de activitatea de finantare in cadrul Primariei comunei Baleni


Infrastructura: Electricitate: 100%, Drum asfaltat: 80%, Serviciu de telefonie fixa: 60%, Cablu TV: 80%, Serviciu internet: 30%, Serviciu de telefonie mobila: 80%

a) Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar 2007-2008


In ceea ce priveste veniturille totale, acestea au crescut cu un procent de 12,50% in 2008 fata de situatia anului 2007. In anul 2008, ponderea veniturilor curente in cele totale a reprezentat 92,87% iar ponderea veniturilor de capital in anul 2008 fata de 2007 este de 103.5%. Ponderea veniturilor fiscale in veniturile curente a fost de 90.20%%, iar veniturile nefiscale au reprezentat 9.8% din veniturile curente. Impozitele directe au reprezentat 77.2% din veniturile fiscale, iar impozitele indirecte au reprezentat 22.28%.

b) Modalitati de finantare a activitatii desfasurate


11

In cazul primarie comunei Baleni, exista mai multe modalitati de finantare a activitatii acesteia. Activitatea Primariei comunei Baleni poate fi finantata de la bugetul central si de la bugetul local. De asemenea, activitatea Primariei comunei Baleni poate fi finantata prin fondurile Uniunii Europene sau ale altor organisme internationale. De exemplu: Programul Phare 2006 Accelerarea implementarii strategiei nationale de imbunatatire a situatiei rromilor, componenta 1-infrastructura si mica locuire Bugetul general al comunei Baleni reflecta un acord ntre nevoile comunitatii si posibilitatile de satisfacere a acestora. Aceasta situatie a impus, impune si va impune o repartizare complexa a resurselor financiare limitate si o folosire cat mai eficienta a sumelor obtinute din sursele proprii si atrase. Pentru atingerea acestor obiective credem ca este esentiala sustinerea comuna a strategiei de dezvoltare, unitatea partenerilor si efortul concentrat in urmarirea scopurilor comune.

c) Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari; continutul acordului de sponsorizare; exemple;
OPORTUNITATI DE INVESTITII Specificul comunei Baleni este unul preponderent agricol. In zona se preteaza dezvoltarea legumiculturii, cultivandu-se toate tipurile de legume. Astfel se favorizeaza amenajarea unei fabrici de prelucrare si conservare a legumelor. Pretabilitate solurilor la culturi: 250 ha porumb, 400 ha grau, 600 ha furaje, 2800 ha legume, dar in zona se pot cutiva: 1500 ha grau, 1500 ha porumb, 1500 ha floarea soarelui, 3500 ha legume. Cantitatea de produs obtinuta la ha este de 3500 4000 kg in cazul graului si 5000 kg in cel al porumbului. Datorita acestor resusrse investitorii pot amenaja: 1.centre de panificatie 2.silozuri de depozitare a cerealelor 3. centre de morarit 4.fabrica de ulei 5.puncte de colectare legume Efectivele crescute de animale: 20.000 pasari, 210 bovine, 400 caprine, 800 ovine, 1200 porcine, 800 cabaline, 80 familii albine. Posibilitati de investitie in: 1. ferme zootehnice mixte 2. puncte de colectare produse animaliere 3. puncte de prelucrarea produselor animaliere. 4. fabrica de mezeluri

d) Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani; 2007-2008
12

Bugetul local pe anul 2007 cu desfasurare pe trimestre:


Cod 000102 0702 1502 1602 1802 3002 3302 3402 3502 3602 3702 3902 4202 5002 5102 01 30 6102 6502 6702 6802 7002 7402 8402 Denumire indicator Total venituri-buget local Impozite si taxe pe proprietate Taxe pe servicii srecifice Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati Alte impozite si taxe fiscale Venituri din proprietate Venituri din prestari servicii si activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Subventii de la bugetul de stat Total cheltuieli Autortati publice si actiuni externe Cheltuieli curente Titlul III dobanzi Ordine publica si siguranta Invatamant Cultura, recreere si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare Protectia mediului Transporturi Propuneri 2007 7.755,00 680,00 2,00 186,00 36,00 185,00 60,00 40,00 10,00 85,00 47,00 120,00 1.196,00 7.755,00 1.836,00 30,00 30,00 15,00 3.282,00 108,00 1.816,00 140,00 81,00 447,00 Din total an, din care Trim I 1.938,00 213,00 1,00 54,00 12,00 50,00 20,00 12,00 3,00 25,00 13,00 52,00 278,00 1.938,00 457,00 10,00 10,00 4,00 599,00 26,00 554,00 20,00 16,00 252,00 Trim II 2.397,00 271,00 1,00 85,00 15,00 77,00 27,00 16,00 4,00 40,00 21,00 68,00 300,00 1.072,00 664,00 10,00 10,00 5,00 122,00 23,00 198,00 30,00 15,00 5,00 618,00 2.348,00 300,00 Trim III 1.072,00 168,00 40,00 7,00 50,00 13,00 7,00 3,00 15,00 13,00 5,00 Trim IV 2.348,00 28,00 7,00 2,00 8,00

5,00

2.397,00 415,00 10,00 10,00 5,00 1.266,00 27,00 408,00 40,00 18,00 208,00

1,00 1.295,00 32,00 656,00 50,00 32,00 -18,00

Bugetul local pe anul 2008 cu desfasurare pe trimestre:


Cod 000102 0302 0402 0502 0702 1102 1502 1602 3002 3702 3302 3402 Denumire indicator Total venituri-buget local Impozit pe venit Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice Impozite si taxe pe proprietate Sume defalate din tva Taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati Venituri din proprietate Transferuri voluntare, altele decat subventiile Venituri din prestari de servicii si activitati Venituri din taxe administrative, eliberari Propuneri 2007 7.827,00 40,00 875,00 1,00 523,00 5.167,00 7,00 296,00 205,00 Din total an, din care Trim I 2.482,00 21,00 252,00 1,00 233,00 1.472,00 3,00 152,00 104,00 171,00 1.502,00 3,00 84,00 58,00 97,00 1.108,00 1,00 52,00 43,00 22,00 1.085,00 8,00 Trim II 2.075,00 11,00 192,00 Trim III 1.511,00 8,00 170,00 Trim IV 1.759,00 261,00

20,00 26,00

10,00 14,00

6,00 7,00

4,00 5,00

13

3502 3602 3902 4202 4802 5002 5102 5402 5502 6102 6502 6702 6802 7002 7402 8402

permise Amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Subventii de la bugetul de stat Venituri proprii Total cheltuieli Autoritati publice si actiuni externe Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Ordine publica si siguranta Invatamant Cultura, recreere si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinta, servicii si dezvoltare Protectia mediului Transporturi

38,00 60,00 10,00 559,00 2.101,00 7.827,00 1.545,00 40,00 124,00 5,00 3.338,00 151,00 1.754,00 204,00 87,00 579,00

18,00 28,00 5,00 169,00 841,00 2.482,00 502,00

11,00 17,00 3,00 10,00 563,00 2.075,00 380,00 30,00

8,00 13,00 2,00

1,00 2,00

403,00 1.511,00 350,00 10,00 33,00 -3,00 660,00 43,00 285,00 -78,00 18,00 93,00

380,00 294,00 1.759,00 313,00

20,00 3,00 1.025,00 47,00 435,00 124,00 32,00 236,00

20,00 3,00 995,00 56,00 266,00 108,00 17,00 200,00

51,00 2,00 600,00 5,00 768,00 50,00 20,00 50,00

4. Realizarea si furnizarea serviciilor publice


1. Controlul Activitati Comerciale si Prestari Servicii asigura realizarea functiei de control privind respectarea legislatiei si a actelor normative care reglementeaza activitatea de comert si prestari servicii desfasurata pe raza comunei Baleni de catre agentii economici sau persoanele fizice autorizate. Atributiile sunt urmatoarele: 1. La sesizarea cetatenlor se efectueaza controale la agentii economici si persoanele fizice care desfasoara activitati comerciale si de prestari servicii ,urmarind respectarea obiectului activitatii comerciale inscrise in autorizatia de functionare sau actul de infiintare, ori a conditiilor cuprinse in licente si brevete; 2. Se urmareste dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor comerciale in locurile autorizate de Primarie; 3. constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale date in competenta lor prin actele normative, pentru neespectarea regulilor generale de comert, ocuparea domeniului public, igiena si sanatate publica, circulatie, transport si depozitare a produselor alimentare, a oricaror bunuri si produse care, in conditiile legii, constituie activitati de comert; 4. sesizeaza organele de politie si de cercetare penala in cazurile prevazute de lege; 5. sesizeaza organismele de control specializat in cazul constatarii unor aspecte ce depasesc sfera de competenta a serviciului; 6. indeplineste orice alte atributii privind controlul comercial stabilite prin dispozitii ale primarului; 7. intocmeste evidente statistice specifice activitatii serviciului;

14

Responsabilitati: 1. Este responsabil de incheierea, actelor scrise privind rezultatele inspectiilor. 2. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu; 3. Indeplineste cu profesionalism indatoririle de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei; 4. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora; 5. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite; 6. raspunde de exercitarea altor atributiuni stabilite prin fisa postului.

Competente: 1. Are puterea de a opri activitatile realizate necorespunzator din punct de vedere legal, si aplica contraventii; 2. Urmareste indeplinirea la termenul stabilit a masurilor cuprinse in actele de control intocmite; 3. Asigura perfectionarea pregatirii profesionale; 4. Anunta conducerea institutiei problemele deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora.

2. Serviciul urbanism-disciplina in constructii verifica si urmareste respectarea legislatiei privind autorizarea executarii constructiilor pe teritoriul comunei Baleni.

Atributiile: verifica periodic respectarea disciplinei in constructie la lucrarile in curs de executie si ia masuri de aplicare a prevederilor legislatiei in vigoare in cazul incalcarii legii; sesizeaza serviciul contencios administrativ asupra cazurilor in care contravenientii nu au adus la indeplinire dispozitiile din procesul verbal de constatare si sanctiune a contraventiilor la termenele stabilite, in vederea obtinerii hotararilor judecatoresti necesare aducerii silite la indeplinire a acestor masuri sau in cazul continuarii lucrarilor pentru intocmirea denuntului penal; urmareste lucrarile de constructii pe raza comunei. participa la actiuni de control de specialitate organizate de alte organisme abilitate; verifica in teritoriu lucrarile de constructii, constata contraventii la legislatia in vigoare si intocmeste note de constatare pentru aplicarea sanctunilor.

15

Responsabilitatile personalului: raspunde de incheierea actelor scrise privind rezultatele inspectiilor; raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si informatiilor cu carecter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu; raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora; raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului. Competente: urmareste indeplinirea la termenul stabilit a masurilor cuprinse in actele de control intocmite; constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor corespunzatoare si, dupa caz, oprirea executarii lucrarilor realizate ilegal sau desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii; se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale; semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora. 3. Evidenta Contraventiilor este tinuta de biroul contabilitate si are ca scop monitorizarea centralizata a proceselor verbale emise de imputernicitii aparatului executiv al Primariei comunei Baleni, pentru fapte savarsite cu incalcarea legislatiei in vigoare, urmarind si inregistrand toate etapele pe care le parcurg acestea pana la recuperarea sumelor banesti la bugetul local. Atributiile: inregistreaza procesele-verbale de contraventie emise de inspectorii de specialitate imputerniciti din cadrul serviciilor functionale cu activitati de control asupra persoanelor fizice si juridice care nu respecta prevederile legale; inregistreaza achitarea amenzilor in 48 de ore, in baza chitantei de plata eliberata de unitatile casieria primariei. transmite procesele-verbale catre compartimentele. inregistreaza contestatiile la procesele-verbale, depuse in termen sau tardiv ( cu depasirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de catre contravenient, data postei pe plic ); intocmeste intampinarile si completeaza, pentru fiecare proces-verbal contestat, un dosar, in colaborare cu serviciile functionale implicate, cu documente relevante in sustinerea cauzei Primarie in instanta, solicitand: referate de specialitate, note de constatare in diverse faze de desfasurare a litigiului intre parti, fotografii cu stadiul constructiilor neautorizate, copii dupa acte emise de Primarie sau de alte institutii privind intrarea in legalitate sau inceperea diligentelor necesare intrarii in legelitate a faptelor contraventionale savarsite; inainteaza dosarul cu contestatia in original la Judecatoria Targoviste spre solutionarea in instanta.
16

intocmeste si prezinta, la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate, situatia cu incasarea amenzilor, precum si stadiul rezolvarii acestora la data solicitarii. Responsabilitati ( pentru personalul din structura sa ): raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si informatiilor cu carecter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu; raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei; raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora; raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite; raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului. Competente : reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia; se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale; semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.

5. Proiect European
Beneficiar: Autoritatea publica locala- Primaria Baleni Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POSCCE Axa prioritara: AXA 3 Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie: Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice.

a) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor

17

Operatiunea Susinerea implementrii de soluii de e-guvernare i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Solicitantii sunt:
o o o

Autoriti ale administraiei publice locale i unitile administrativ teritoriale Instituii publice ce funcioneaz la nivel local Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare este n stare de insolven, conform prevederilor legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, art. 75, cu modificrile i completrile ulterioare sau ale Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenei; reprezentantul legal a suferit condamnri definitive din cauza unei conduite profesionale ndreptate mpotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce are for de res judicata (ex. mpotriva creia nu se poate face recurs) n ultimele 36 de luni; reprezentantul legal a comis n conduita lui profesional greeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate dovedi, nu i-a ndeplinit obligaiile cu privire la plata contribuiilor la asigurrile sociale sau plata taxelor n conformitate cu prevederile legale ale rii n care sunt stabilii sau ale rii autoritii contractante sau cele ale rii unde se va executa contractul; reprezentantul legal a fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale Comunitii Europene; n urma altei proceduri de achiziie sau n urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de nclcare grav a contractului datorit nerespectarii obligaiilor contractuale. are datorii publice restante sau se afl n una din situaiile incompatibile cu acordarea finanrii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr.1605/2002. Solicitantul este direct responsabil de pregtirea i managementul proiectului i nu acioneaz

Solicitantul, dac e cazul, nu se ncadreaz ntr-una din situaiile de mai jos:


o

ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanat;

Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n ultimele 36 de luni, sau nu deruleaz proiecte finanate n prezent, parial sau n totalitate,

18

din alte surse publice, pentru acelai tip de activiti, n cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare.

Solicitantul declar c are capacitatea, prin resurse proprii sau atrase, de a acoperi diferena dintre costul proiectului i finanarea public (cofinanarea proprie reprezint minim 2% din valoarea costurilor eligibile, la care se adaug costurile neeligibile), i are capacitatea de finanare a proiectului pn la rambursarea sumelor pe care le va solicita.

Solicitantul se angajeaz s menin proprietatea proiectului (s nu l gajeze, s nu l nchirieze) i natura activitii pentru care s-a acordat finanarea pe o perioad de cel puin 60 de luni dup data finalizrii proiectului i s asigure exploatarea i mentenana n aceast perioad.

Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul Solicitantul se angajeaz s asigure folosina echipamentelor i aplicaiilor pentru scopul declarat n proiect Solicitantul se angajeaz s ataeze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final Solicitantul se angajeaz s achiziioneze dreptul de proprietate intelectual asupra versiunii livrate a aplicaiei software customizate pentru care se solicit finanare; codul surs al acesteia va fi livrat beneficiarului.

b) Durata si valoarea proiectului


Durata maxima de implementare: 24 de luni de la semnarea contractului de finanare. Cofinantare: Minim 2% din valoarea costurilor eligibile, la care se adaug costurile neeligibile.Valoarea maxim a finanrii este de 5.500.000 LEI, iar valoarea minima a finanrii acordate este de 350.000 LEI.

c) Activitati eligibile

Achiziionarea de servicii de consultan pentru pregtirea i managementul proiectului, inclusiv asisten juridic pentru realizarea achiziiilor publice Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu exist i este necesar pentru implementarea proiectului)
19

Achiziionarea de aplicaii software i licenele software necesare pentru realizarea proiectului Achiziionarea serviciilor de dezvoltare i implementare a tuturor soluiilor software i integrarea aplicaiilor folosite (pentru proiectele integrate) respectnd etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinelor, proiectare, implementare i testare

Achiziionarea i implementarea de soluii de semntur electronic i plat electronic Construirea reelei LAN necesar pentru implementarea proiectului (n interiorul cldirii/cldirilor unde se implementeaz proiectul) Configurarea i implementarea bazelor de date, migrarea i integrarea diverselor structuri de date existente Dezvoltarea coninutului iniial necesar pentru implementarea proiectului Realizarea unui website/portal, achiziionarea domeniului pentru acest website Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate i cel care va asigura mentenana Informare i publicitate pentru proiect Auditarea parial i final a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitii aplicaiei.

d) Cheltuieli eligibile
Cheltuieli cu investiii - minim 85% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului

Cheltuieli privind achiziionarea de echipamente TIC

a) Cheltuieli pentru achiziionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc, justificate din punct de vedere a implementrii proiectului b) Cheltuieli de instalare, configurare, dac este cazul i dac nu sunt cuprinse n preul de achiziie al echipamentelor

Cheltuieli pentru dotri

a) Cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe i/sau obiecte de inventar, care nu intr n categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului b) Cheltuieli de instalare, dac este cazul i nu sunt incluse n preul de achiziie a dotrilor

Cheltuieli pentru achiziionarea de aplicaii informatice i licene


20

a) Cheltuieli pentru achiziionarea aplicaiilor software/licenelor necesare implementrii proiectului, inclusiv soluii de securitate software b) Cheltuieli pentru achiziionarea de aplicaii informatice (pentru realizarea crora poate fi necesar parcurgerea urmtoarelor etape: analiza cerinelor, proiectare, implementare i testare); c) Cheltuieli pentru configurarea i implementarea bazelor de date, migrarea i integrarea diverselor structuri de date existente, dac acestea nu au fost acoperite n cadrul cheltuielilor de mai sus; d) Cheltuieli pentru dezvoltarea coninutului digital iniial necesar pentru implementarea proiectului e) Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dac acestea nu au fost acoperite n cadrul cheltuielilor de la punctul b), achiziionarea numelui de domeniului pentru acest website f) Achiziionarea i implementarea de soluii de semntur electronic i plat electronic

Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband; Cheltuieli pentru realizarea i configurarea reelei LAN necesar pentru funcionarea proiectului (doar n interiorul cldirii/cldirilor unde se implementeaz proiectul); Cheltuieli pentru servicii de consultan, audit, informare i publicitate
a)

Cheltuieli cu servicii de consultan pentru elaborarea proiectului tehnic i studiului de fezabilitate, conform cerinelor din ghidul solicitantului Servicii de consultan n domeniul managementului de proiect Cheltuieli pentru obinerea acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente investiiei, inclusiv elaborarea documentaiilor necesare Cheltuieli necesare pentru realizarea achiziiilor publice (inclusiv servicii de asisten juridic n scopul elaborrii documentaiei de atribuire i/sau aplicrii procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public) Cheltuieli cu servicii de auditare intermediar i final pentru proiect, inclusiv auditarea securitii reelei i aplicaiei informatice Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect

b) c)

d)

e)

f)

Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesional


a)

Cheltuieli legate de formarea profesional a personalului care va utiliza produsele software implementate
21

b)

Cheltuieli legate de formarea profesional a personalului care va asigura mentenana soluiei dac acesta este angajat al beneficiarului

Cheltuieli aferente managementului de proiect:


a) b) c) d) e)

Cheltuieli salariale pentru personalul contractual Cheltuieli de deplasare Cheltuieli cu transportul de bunuri Birotic Cheltuieli cu achiziia de echipamente TIC

Nu sunt eligibile:
a) b) c) d) e) f) g) h) i)

taxa pe valoarea adugat, taxa de timbru verde, precum i orice alte taxe; dobnda i alte comisioane aferente creditelor; achiziia de echipamente second-hand; amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat; costurile pentru operarea investiiei; sumele rezultate din diferenele de curs valutar; costuri de amortizare; contribuia n natur; cheltuieli de leasing.

e) Continutul dosarului de finantare:


Dosarul de finantare cuprinde: Anexe la cererea de finantare:

Documente statutare n cazul asociaiei de dezvoltare intercomunitar sunt anexate n copie:


actul constitutiv, statutul asociaiei, certificatul de nscriere n Registrul asociaiilor i fundaiilor, hotrrea judectoreasc de dobndire a personalitii juridice, sau alte documente justificative de nfiinare a asociaiei

Documentul statutar n cazul parteneriatelor: acordul de parteneriat Actul de organizare i funcionare al solicitantului, in copie Studiul de fezabilitate pentru proiectele cu valoarea finanrii acordate mai mare sau egal
cu 1.750.000 lei
22

Analiza necesitilor - pentru proiectele cu valoarea finanrii acordate sub 1.750.000 lei Declaraia de eligibilitate Declaraia de angajament Bugetul proiectului Matricea logic a proiectului completat conform modelului standard Documente ce dovedesc capacitatea operaional a solicitantului:
o

CV-urile i fiele de post aferente persoanelor implicate n managementul implementrii proiectului sau a urmririi contractelor de management de proiect CV-ul i fiele de post ale persoanelor ce fac parte din echipa tehnic a proiectului sau a urmririi contractelor de management tehnic al proiectului

Activitile de management al proiectului ce fac sau vor face obiectul contractului de servicii
de management dac serviciile de management ale proiectului sunt sub-contractate;

Prezentare cu privire la modul n care solicitantul i persoanele angajate ale acestuia vor
verifica / monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului dac serviciile de management ale proiectului sunt sub-contractate;

Cazierul judiciar al reprezentantului/reprezentanilor legal/legali al


solicitantului/solicitanilor, n original

Decizia de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect (dac este cazul), att a
valorii totale a proiectului, ct i a cofinanrii proprii

Dovada asupra locaiei/locaiilor unde se implementeaz proiectul (act de proprietate,


contract de nchiriere, alte documente justificative)

Copia anunului de lansare a procedurilor de achiziie public, dac este cazul Diagrama Gantt aferent calendarului de activiti previzionate a se realiza n vederea
implementrii proiectului

Declaraie din partea instituiei/instituiilor ce va/vor utiliza echipamentele prin care s se


confirme implicarea n proiect dac este cazul.

23

Dovada numrului de locuitori ai localitii n care se implementeaz sistemul conform


Institutului Naional de Statistic pentru proiecte implementate la nivel local

Modul de calcul al asistenei nerambursabile n cazul proiectelor generatoare de venit dac


este cazul

f) Depunerea dosarului
Dosarul se depune la: 1. Solicitantul va completa i va transmite on-line cererea de finanare, la care va ataa toate documentele solicitate n prezentul ghid. Toate documentele trebuie s fie n format editabil (.doc, .docx, .odf sau .xls sau n alt format precizat pe site), cu excepia celor eliberate de alte autoriti publice i care nu sunt disponibile dect n format fizic, care vor fi scanate i transmise n format .pdf, la o rezoluie de 300 dpi. Aplicaia software prin care se va face nregistrarea i transmiterea aplicaiei va fi disponibil pe pagina web a MCTI - OIPSI la adresa http://fonduri.mcti.ro. 2. Aplicaia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efecturii nregistrrii cu numrul de nregistrare obinut. 3. n termen de maxim 5 zile lucrtoare dup nregistrarea on-line, solicitanii trebuie s depun dosarul la sediul MCTI cu respectarea detaliilor cuprinse n prezentul ghid. Indiferent de modalitatea de transmitere (personal, prin pot sau curier), dosarul trebuie s fie primit i nregistrat la registratura MCTI cel mai trziu n a 5-cea zi lucrtoare de la nregistrarea on-line. Rmne n responsabilitatea solicitantului s se asigure c dosarul se nregistreaz la MCTI n timp util. Adresa la care se depune proiectul este Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale, Bulevardul Libertii nr. 14, sector 5, Bucureti, Cod 050706, la Registratura ministerului n intervalul de timp specificat n apelul de proiecte.

g) Criterii de evaluare si de selectie a dosarelor de finantare

Relevana proiectului
24

Calitatea i coerena proiectului Maturitatea proiectului Sustenabilitatea proiectului Capacitatea de implementare

Labes Catalina Manole Adriana Matei Roxana Stefania Grupa 236 Seria B An III

25