Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte pentru examenul de "Fizica II" CCIA ianuarie 2010/2011 I. Termodinamica si transfer de caldura 1.

Principiul al doilea al termodinamicii (enunturi, ciclul Carnot, entropie). 2. Generalitati despre transferul de caldura. Legea experimentala a conductiei termice (moduri de transfer, marimi fizice, legea lui Fourier). 3. Ecuatia diferentiala a conductiei termice. 4. Aplicatii ale ecuatiei diferentiale a conductiei termice pentru regimul stationar (diferite tipuri de pereti cu si fara surse de caldura). 5. Similitudinea pentru fenomenul de conductie. 6. Legea racirii corpurilor fara surse interne de caldura. 7. Convectie. 8. Transfer de masa. II. Electromagnetism -> Regimul stationar 1. Sarcina electrica, legea lui Coulomb, camp si potential electric. 2. Legea lui Gauss si aplicatii. 3. Curentul electric (tipuri de curenti, i, j, ecuatia de continuitate, legile curentului electric). 4. Campul magnetic al curentilor electrici (forta magnetica, forta Lorentz, forta electromagnetica, legea Biot-Savart-Laplace, forta electrodinamica, legea circuitului magnetic). -> Regimul variabil 5. Inductia electromagnetica. Ecuatia Maxwell-Faraday. 6. Inductia magnetoelectrica. Ecuatia Maxwell-Ampere. 7. Ecuatiile Maxwell. Sens fizic. 8. Energia electromagnetica. 9. Unde electromagnetice. 10. Radiatia termica. III. Elemente de teoria restransa a relativitatii. 1. Bazele experimentale si principiile TRR. 2. Transformarile Lorentz-Einstein. 3. Consecinte cinematice ale transformarilor Lorentz-Einstein. 4. Dinamica relativista. La examen: 4 intrebari de teorie (de cate 1 punct) si trei probleme (termodinamica, transfer si electromagnetism) de cate 2 puncte. 50% nota examen + 25% nota seminar + 20% nota laborator + 5% nota prezenta curs.