Sunteți pe pagina 1din 44

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE

LA CALD

Caiet de sarcini Pentru imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

CUPRINS 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE.....................................................................................4 2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ...................................................................................4 3. MATERIALE..........................................................................................................................7 3.1 Agregate naturale ..................................................................................................................7 3.2 Filer ......................................................................................................................................8 3.3 Lianti.....................................................................................................................................9 3.4 Polimeri...............................................................................................................................10 3.5 Aditivi..................................................................................................................................10 3.6 Fibre....................................................................................................................................11 4. ELEMENTE GEOMETRICE....................................................................................................11 5. CARACTERISTICILE SUPRAFEEI MBRCMINTILOR BITUMINOASE....................12 6. COMPOZIIA I CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE .................................................................................................................................13 6.1 Mixturi asfaltice tip beton asfaltic - BA................................................................................13 6.2 Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre MASF ........................................................................25 6.3 Caracteristicile straturilor mbrcminilor bituminoase executate .....................................28 7. EXECUTIA LUCRARILOR ....................................................................................................29 7.1. PREPARAREA MIXTURILOR ASFALTICE........................................................................29 Acceptarea utilajului ...........................................................................................................29 Statia de preparare a mixturilor asfaltice...........................................................................29 Stocarea si incalzirea liantului ............................................................................................29 Stocarea si dozarea filerului ................................................................................................30 Dozarea agregatelor.............................................................................................................30 Incalzirea si uscarea agregatelor.........................................................................................30 Dozarea liantului .................................................................................................................30 Stocarea agregatelor............................................................................................................30 Malaxarea ............................................................................................................................30 Stocarea si incarcarea mixturilor........................................................................................31 Fabricarea mixturilor asfaltice ...........................................................................................31 Tipul liantului........................................................................................................................32 Reglarea statiei de preparare a mixturilor asfaltice...........................................................32 Controlul fabricatiei ............................................................................................................32 7.2 PUNEREA IN OPERA A MIXTURII ASFALTICE................................................................34 Transport .............................................................................................................................34 Lucrari pregatitoare............................................................................................................34 Asternerea mixturii asfaltice ...............................................................................................34 Temperatura de asternere...................................................................................................34 Grosimea stratului de asternere..........................................................................................35
2

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice ....................35 Asternerea mixturii asfaltice ...............................................................................................36 Compactarea........................................................................................................................36 Tratarea suprafetei..............................................................................................................37 7.3 REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII ......................................................38 Verificarea compactarii.......................................................................................................40 Controlul ocazional de compactare.....................................................................................40 Verificarea gradului de compactare al imbracamintilor executate ...................................41 8. RECEPTIA LUCRARILOR ......................................................................................................46 8.1 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR.....................................................................46 8.2 RECEPTIA FINALA ............................................................................................................46

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE


1.1 Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile de executie si receptie a mbrcminilor bituminoase cilindrate executate la cald pentru drumuri si strazi, elaborat in conformitate cu SR EN 174-1:2009. 1.2 Imbrcminile bituminoase cilindrate executate la cald sunt realizate din mixtur asfaltic: cu bitum neparafinos pentru drumuri; cu bitum aditivat cu bitum modificat cu polimeri; stabilizat cu fibre; cu bitum modificat stabilizata cu fibre.

1.3 Imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite din doua straturi: - stratul superior, de uzura - stratul inferior, de legatura 1.3 Tipul de mbrcminte bituminoas cilindrat la cald se stabilete n funcie de clasa tehnic a drumului si de categoria tehnica a strazii. Alegerea tipului de mbrcminte bituminoas se stabilete prin proiectul de execuie, pe baza performanelor necesare mixturii asfaltice i a studiului tehnico-economic.

2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI


2.1 Tipurile de mixturi asfaltice prevzute pentru execuia stratului de uzur cuprinse n prezentul caiet de sarcini sunt conform tabelului 1 si sunt clasificate n funcie de granulozitate i de dimensiunea maxim a granulelor agregatelor.
Tabelul 1 Nr. crt. 1 Clasa tehnic a drumului I Categoria tehnic a strzii I Stratul de uzur Tipul mixturii asfaltice1) Mixtur asfaltic stabilizat cu fibre: MASF 8, MASF 12,5, MASF 16
4

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
Mixtur asfaltic cu bitum modificat stabilizat cu fibre: MASF 8m, MASF 12,5m, MASF 16m Beton asfaltic cu bitum modificat BA 12,5m, BA 16m Beton asfaltic rugos: - cu bitum modificat BAR 16m - cu bitum BAR 16 Mixtur asfaltic stabilizat cu fibre: MASF 8,MASF 12,5, MASF 16 Mixtur asfaltic cu bitum modificat stabilizat cu fibre: MASF 8m, MASF 12,5m, MASF 16m Beton asfaltic rugos: - cu bitum modificat: BAR 16m 2 II II, III - cu bitum: BAR 16 Beton asfaltic: - cu bitum modificat: BA 12,5m, BA16m
- cu

bitum: BA12,5,BA 16

Beton asfaltic: - cu bitum: BA 8, BA12,5, BA 16, BA 25 3 Beton asfaltic cu pietri concasat2): IV,V V - cu bitum: BAPC 16

NOTE 1) In cazul n care adezivitatea bitumului fa de agregatele naturale utilizate este sub limita de 80%,bitumul se aditiveaza cu un aditiv pentru imbunatatirea adezivitatii 2) Cu acordul administratorului drumului

2.2 mbrcmintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri, se execut conform SR 174-2. mbrcminile bituminoase cilindrate realizate cu bitum modificat, cu fibre i respectiv cu bitum aditivat se execut conform reglementrilor tehnice n vigoare. 2.3 Tipurile de mixturi asfaltice prevzute pentru execuia stratului de legtur cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt conform tabelului 2 si sunt clasificate n funcie de granulozitate, dimensiunea maxim a granulelor agregatului natural i de natura acestuia.
Tabelul 2 Nr. crt. 1 Clasa tehnic a drumului I, II Categoria tehnic a strzii I, II Stratul de legtur Tipul mixturii asfaltice1) Beton asfaltic deschis cu criblur:
5

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
- cu bitum modificat: BAD 25m - cu bitum: BAD20, BAD 25

Beton asfaltic deschis cu criblur: - cu bitum modificat: BAD 25m 2 III III - cu bitum: BAD 20, BAD 25

Beton asfaltic deschis cu pietri concasat: - cu bitum: BAD PC 25

Beton asfaltic deschis cu criblur: - cu bitum: BAD 20, BAD 25 3 IV, V IV Beton asfaltic deschis cu pietri concasat: - cu bitum: BAD PC 25

Beton asfaltic deschis cu pietri sortat: - cu bitum: BAD PS 25

NOTA 1 ) In cazul n care adezivitatea bitumului fa de agregatele naturale utilizate este sub limita de 80%,bitumul se aditiveaza cu un aditiv pentru imbunatatirea adezivitatii

2.4 Simbolurile diferitelor tipuri de mixturi asfaltice sunt aratate in tabelul 3


Tabelul 3 Nr. Crt Tipul mixturii asfaltice . 1 Mixturi asfaltice cu bitum modificat : - mixturi asfaltice stabilizate cu fibre

Simbolul

- beton asfaltic bogat n criblur - beton asfaltic rugos - beton asfaltic deschis cu criblur 2 Mixturi asfaltice cu bitum neparafinos pentru drumuri: - mixturi asfaltice stabilizate cu fibre

MASF 8m MASF 12,5m MASF 16m BA12,5m BA 16m BAR 16m BAD 20m BAD 25m MASF 8 MASF 12,5 MASF 16 BA 8 BA12,5 BA 16 BA 25
6

- beton asfaltic bogat n criblur

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
- beton asfaltic rugos - beton asfaltic cu pietri concasat - beton asfaltic deschis: * cu criblur * cu pietri concasat * cu pietri sortat 2.4 Imbracamintile bituminoase cilindrate se aplica pe: BAD 20 BAD 25 BADPC 25 BADPS 25 BAR 16 BAPC 16

straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform SR 7970; straturi de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lianti puzzolanici, conform STAS 10473/1 si reglementarilor tehnice in vigoare; straturi de baza din macadam si piatra sparta, conform SR 179 si SR 1120; imbracaminte bituminoasa existenta, in cadrul lucrarilor de ranforsare; imbracaminte din beton de ciment existenta.

2.5 In cazul imbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe un strat de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, pe imbracamintea din beton de ciment si pe imbracamintea bituminoasa existenta, se recomanda executarea unui strat antifisura peste stratul suport.

3.
3.1

MATERIALE
Agregate naturale

3.1.1 Agregatele naturale care intra in alcatuirea mixturilor asfaltice destinate imbracamintilor bituminoase la cald sunt agregate naturale, artificiale conform SR EN13043 si/sau agregate naturale de cariera si de balastiera prelucrate prin spalare si sortare sau prin spalare, concasare si sortare, conform SR 667 si SR 662, astfel: - agregate naturale de carier, conform SR 667, dup cum urmeaz: cribluri sorturile 4-8, 8-16 i 16-25; nisip de concasare sort 0-4; - agregate naturale de balastier, prelucrate prin splare i sortare sau prin splare, concasare i sortare, conform SR 662, dup cum urmeaz: pietri concasat sorturile 4-8, 8-16 i 16-25;
7

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD pietri sorturile 4-8, 8-16 i 16-25; nisip natural sort 0-4.

3.1.2 Clasa minim a rocii din care se obin agregatele naturale de carier, n funcie de clasa tehnic a drumului sau categoria strzii, trebuie s fie conform SR 667, tabelul 3 i celorlalte prevederi legale n vigoare. 3.1.3 Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenien a agregatelor naturale de carier trebuie sa fie conform SR 667, tabelul 2. 3.1.4 Fiecare tip i sort de agregate naturale trebuie depozitat separat n padocuri prevzute cu platforme betonate avnd pante de scurgerea apei i perei despritori pentru evitarea amestecrii i impurificrii agregatelor. 3.1.5 Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitii agregatelor naturale au ochiuri ptrate, conform SR EN 933-2. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face numai dupa efectuarea analizelor de laborator care atesta calitatea acestora. Controlul calitatii agregatelor de catre antreprenor si se face in conformitate cu prevederile cap. IV din prezentul caiet de sarcini. Laboratorul Contractorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: intr-un dosar certificatele de calitate emise de furnizor intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

3.2 Filer 3.2.1 Filerul trebuie s corespund prevederilor SR EN 13043 si/sau STAS 539, respectiv : - finetea ( continutul in parti fine sub 0,09 mm) min.80% - umiditatea max. 2% - coeficient de hidrofilie max. 1% 3.2.2 n cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie s corespund prevederilor STAS 539 i condiiei suplimentare ca minimum de particule sub 0,02 mm s fie de 20%. 3.2.3 Nu se admite folosirea altor materiale ca nlocuitor de filer sau a fraciunii fine recuperate de la exhaustorul staiei de asfalt dect n cazul n care coninutul de argil determinat prin metoda valorii de albastru (VA) conform SR EN 933-9 este maximum 2%. In acest caz se poate utiliza aceasta fractiune in raportul 4/1 ( 4 parti filer de calcar si o parte recuperata propriu). 3.2.4 Filerul se depoziteaz n ncperi acoperite, ferite de umezeal, sau n silozuri cu ncrcare pneumatic. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
8

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

3.3 Lianti 3.3.1 Lianii care se utilizeaz la prepararea mixturilor asfaltice sunt: bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 i tip D 80/100 conform SR 754 si conditiei pct 3.3.3 bitum neparafinos pentru drumuri tip 35/50, 50/70 i 70/100 conform SR EN 12591 si conditiilor aratate mai jos ( pct 3.3.2 si 3.3.3) bitum modificat cu polimeri conform SR EN 14023 clasele 3,4,5 si conditiilor pct 3.3.3. NOTA: Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climaterice din SR 174-1:2009 anexa A si anume: - pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile D60/80, 50/70, 35/50; - pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile D80/100 si 70/100; - pentru mixturile stabilizate cu fibre, indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile D 60/80 si 50/70, cu penetratia de maxim 70 1/10 mm. Bitumurile tip 35/50 se utilizeaza in straturile de legatura. 3.3.2 Fata de conditiile SR 12591, bitumul trebuie sa ateste conditiile suplimentare aratate in tabelul 3 de mai jos: Tabelul 3 50/70 50/70 70/100 70/100 Metoda Caracteristica 35/50 35/50 imbatranit imbatranit imbatranit de prin metoda prin metoda prin metoda determinare TFOT/RTFOT TFOT/RTFOT TFOT/RTFOT Ductilitate la >50 >25 >100 >50 >100 > 75 SR 61 25 C, cm -8 -8 -10 SR EN Punct de 12593 rupere Fraass, C,max Nota: Imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-2 si SR EN 12607-1. 3.3.3 Bitumul neparafinos pentru drumuri si bitumul modificat trebuie s prezinte o adezivitate de minimum 80% fa de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiv. n caz contrar se utilizeaz bitum aditivat. Adezivitatea se determina conform SR 10969 si /sau SR EN 12697-11 3.3.4 Bitumul, bitumul modificat cu polimeri i bitumul aditivat se depoziteaz separat, pe tipuri de bitum, astfel:
9

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD bitumul se depoziteaz n rezervoare metalice prevzute cu sistem de nclzire cu ulei, sistem de nregistrare a temperaturilor (pentru ulei i bitum), gur de aerisire, pompe de recirculare; bitumul modificat cu polimeri se depoziteaz n recipiente metalice verticale, prevzute cu sistem de nclzire cu ulei termic, sistem de recirculare sau agitare permanent pentru evitarea separrii componentelor, i sistem de nregistrare a temperaturii. Se recomand ca perioada de stocare s nu depeasc maximum 2 zile,iar temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare s fie de minimum 1400C; bitumul aditivat se depoziteaz n rezervoare metalice prevzute cu sistem de nclzire cu ulei, pompe de recirculare, sistem de nregistrare a temperaturii (pentru ulei i bitum), gur de aerisire. Se recomand ca perioada de stocare s nu depeasc 3 zile, iar temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare s fie de (120140)0C.

3.3.5 Emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid, pentru lucrrile de amorsare a stratului suport, conform SR 8877 sau altor reglementri tehnice n vigoare. Emulsia bituminoas cationic se depoziteaz n rezervoare metalice verticale, curate n prealabil, prevzute cu pompe de recirculare i eventual cu sistem de nclzire. 3.4 Polimeri Polimerii utilizai pentru prepararea bitumului modificat folosit la execuia imbrcminilor bituminoase din prezentul caiet de sarcini sunt de tipul elastomerilor termoplastici liniari sau plastomerilor conform celor prevzute n declaraia de conformitate a calitii emis de productor. Polimerii trebuie s fie agrementai tehnic conform reglementrilor n vigoare. Tipul de polimer i dozajul acestuia n bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat, inndu-se seama de respectarea condiiilor tehnice prevzute de prezentul caiet de sarcini. 3.5 Aditivi Aditivii utilizai pentru prepararea bitumului aditivat folosit la execuia mbrcminilor bituminoase sunt produse tensioacte de tip amino-derivati, cu compoziie i structur specific polar-apolar, conform celor prevzute n declaraia de conformitate a calitii emis de productor si respectarea reglementarilor tehnice in vigoare referitoare la substantele chimice. Aditivii trebuie s fie agrementai tehnic conform reglementrilor n vigoare. Aditivii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii de baz: - s fie compatibili cu bitumul; - s fie stabili termic pn la minimum 200oC;
10

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD - s amelioreze adezivitatea bitumului fa de agregatele naturale, fr a afecta celelalte caracteristici ale acestuia; - s nu fie toxici, corozivi sau inflamabili. Tipul de aditiv i dozajul acestuia n bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat, inndu-se seama de respectarea condiiilor tehnice prevzute in prezentul caiet de sarcini.

3.6 Fibre Fibrele folosite la prepararea mixturii asfaltice stabilizate cu fibre pentru execuia mbrcminilor bituminoase prevzute n prezentul caiet de sarcini sunt fibre sau granule din celuloz, bitumate sau nebitumate, care trebuie s fie agrementate tehnic conform reglementrilor n vigoare. Se pot utiliza i alte tipuri de fibre cu condiia ca acestea s fie agrementate tehnic conform reglementrilor n vigoare. Tipul i dozajul de fibre n mixtura asfaltic se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat.

4. ELEMENTE GEOMETRICE
Elementele geometrice i abaterile limit la elementele geometrice trebuie s indeplineasca condiiile din tabelul 4. Tabelul 4
Nr. crt. 1 Elemente geometrice Grosimea minim a stratului compactat, cm, min: - strat de uzur din mixtur asfaltic stabilizat cu fibre: MASF 8 MASF 12,5;MASF 16 - strat de uzur cu bitum modificat, bitum aditivat, bitum - strat de legtur: cu criblur cu pietri concasat sau pietri sortat 2 Limea prii carosabile 5,0 5,0 conform STAS 2900 11 +50 mm 3,0 3,5 4,0 nu se admit abateri in minus fata de grosimea medie prevazuta in proiect pentru fiecare strat abaterile n plus nu constituie motiv de respingere a lucrrii Condiii de admisibilitate Abateri limit locale admise la elementele geometrice

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
3 Profilul transversal: - drumuri n aliniament n curbe i zone aferente cazuri speciale - strzi 4 Profil longitudinal: Declivitate, %, max sub form de acoperi conform STAS 863 pant unic conform STAS 10144/3 +2,5 mm/m +5,0 mm, fa de cotele profilului adoptat

- drumuri mixtur asfaltic stabilizat cu fibre beton asfaltic rugos alte categorii de mixturi asfaltice 6,0 9,0 7,0 +5 mm, fa de cotele profilului proiectat, cu condiia respectrii pasului de proiectare adoptat

- strzi conform STAS 10144/3 Nota: Declivitati mai mari pot fi prevazute numai cu acordul beneficiarului si asigurarea masurilor de siguranta a circulatiei

5. CARACTERISTICILE SUPRAFEEI MBRCMINTILOR BITUMINOASE


5.1 mbrcmintile bituminoase cilindrate la cald trebuie s ndeplineasc condiiile din tabelul 5. 5.2 Determinarea caracteristicilor suprafetei imbracamintilor bituminoase se efectueaza in termen de o luna de la executia acestora, inainte de data receptiei la terminarea lucrarilor.
Tabelul 5 Nr. Caracteristica crt. 1 Planeitatea n profil longitudinal.1) Indice de planeitate, IRI, m/km: - drumuri de clas tehnic III - drumuri de clas tehnic III - drumuri de clas tehnic IV - drumuri de clas tehnic V 2 Uniformitatea n profil longitudinal.1) Denivelri admisibile msurate sub dreptarul de 3 m, mm - drumuri de clas tehnic I i strzi de categoria tehnic IIII Condiii de admisibilitate Metoda de ncercare

< 2,5 < 3,5 < 4,5 < 5,5

Reglementri tehnice n vigoare privind msurarea indicelui de planeitate

SR EN 13036 < 3,0


12

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
- drumuri de clas tehnic II i strzi de categoria IV - drumuri de clas tehnic IIIV Rugozitatea2) - Rugozitatea cu pendulul SRT, uniti SRT: drumuri de clas tehnic III drumuri de clas tehnic III drumuri de clas tehnic IVV - Rugozitatea geometric, HS, mm: drumuri de clas tehnic III drumuri de clas tehnic III drumuri de clas tehnic IVV - Coeficientul de frecare (GT): drumuri de clas tehnic III drumuri de clas tehnic IIIV Omogenitate. Aspectul suprafeei < 4,0 < 5,0

> 80 > 70 > 60 > 0,7 > 0,6 > 0,55 > 0,95 > 0,7 Aspect fr degradri sub form de exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, lefuite.

SR EN13036-4

SR EN13036-1 Reglementri tehnice n vigoare cu aparatul de msur Grip Tester vizual

NOTE - 1 Planeitatea n profil longitudinal se determin fie prin msurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin msurarea denivelrilor sub dreptarul de 3 m. 2 Rugozitatea se determin fie prin msurri cu pendulul SRT, fie prin msurarea rugozitii geometrice HS. n caz de litigiu se determin rugozitatea cu pendulul SRT.

6. COMPOZIIA I CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE


6.1 Mixturi asfaltice tip beton asfaltic - BA 6.1.1 Compoziia mixturilor asfaltice Mixturile asfaltice pentru stratul de uzur i pentru stratul de legtur pot fi realizate integral din agregate naturale de carier sau din amestec de agregate naturale de carier i de balastier, funcie de tipul mixturii asfaltice conform tabelului 6 Tabelul 6 Nr. crt. 1 Tipul mixturii asfaltice Beton asfaltic Agregate naturale utilizate Criblur: sort 4-8, 8-12,5 sau 8-16; 16-25 Nisip de concasare sort 0-4;
13

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Nisip natural sort 0-4 ( conform 3.1.1.1) Filer Criblur: sort 4-8, 8-16; Beton asfaltic rugos Nisip de concasare sort 0-4; Filer Pietri concasat sort 4-8, 8-16, 16-25; Beton asfaltic cu pietri concasat Nisip natural sort 0-4; Filer Criblur: sort 4-8, 8-16,16-20 sau 16-25; Nisip de concasare sort 0-4; Beton asfaltic deschis cu criblur Nisip natural sort 0-4 ( conform 3.1.1.1) Filer Pietri concasat sort 4-8, 8-16, 16-25; Beton asfaltic deschis cu pietri Nisip de concasare sort 0-4; Nisip natural sort 0-4 ( conform 3.1.1.1) concasat Filer Pietri sort 4-8, 8-16, 16-25; Nisip de concasare sort 0-4; Beton asfaltic deschis cu pietri sortat Nisip natural sort 0-4 ( conform 3.1.1.1) Filer

6.1.1.1 La betoanele asfaltice bogate n criblur destinate stratului de uzur i la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legtur se folosete nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este n proporie de maximum: 25% pentru BA 8, BA12,5; BA 16, BA 16m; 30% pentru BA 25 ; 50% pentru BAD20, BAD 25, BAD PC 25, BAD PS 25, BAD 25m.

6.1.1.2 Limitele procentelor de agregate naturale i filer din cantitatea total de agregate sunt conform tabelului 7. 6.1.1.3 Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtur asfaltic, este cuprins n limitele prezentate n tabelul 8 . 6.1.1.4 Coninutul optim de liant se stabilete prin studii preliminare de laborator, conform metodologiilor prevazute de reglementarile tehnice in vigoare, de ctre un laborator de specialitate autorizat sau acreditat. Limitele recomandate pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate in tabelul 9 si au la baza o masa volumica medie a agregatelor de 2,650 Mg/mc.Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, continutul de bitum se
14

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD corecteaza cu un coeficient a = 2,650/d, unde d este masa volumica reala ( medie) a agregatelor, in Mg/mc si se determina conform SR EN 1097-6.

15

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVATLACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

Tabelul 7
Strat de uzur Tipul mixturii asfaltice BA 8 BA 25 BA 12,5 BA 12,5m BA 16 BA 16m BAR 16 BAR 16m BAPC 16 Strat de legtur

Nr.

Fraciuni de agregate naturale din amestecul total BAD20 BAD 25 BADPC 25 BADPS 25 BAD 25m

crt.

Filer i fraciuni din nisipuri sub 0,1 mm, %

814

714

813

613

811

813

4...9

38

38

38

2. 2244 3448 3458 3960

Filer i nisip fraciunea (0,14) mm, %

Diferen pn la 100% 4761 1534 55...72 5572 3958 3958

Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, %

Pietri concasat cu dimensiunea peste 8 mm, %

Pietri sortat cu dimensiunea peste 8 mm, %

NOT Coninutul de filer pentru betoanele asfaltice deschise este de minimum 2%.

16

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVATLACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

Tabelul 8
Tipul mixturii asfaltice BA 8 BA12,5, BA12,5m Treceri prin site cu ochiuri ptrate SR EN 933-2 % 100 90100 5678 3055 2242 1835 1125 814 7...11 5...10 8...16 1835 1125 813 7...10 24...38 2242 35...50 3050 52...66 4266 70...85 6685 90...100 54...80 40...61 30...50 20...40 15...35 8...25 6...13 510 100 90...100 7290 100 90100 100 100 90100 6174 3953 2740 2131 1825 1115 811 7...9 100 90...100 73...90 40...60 28...45 20...35 14...30 5...10 3...7 100 90100 7390 4261 2845 2035 1432 1030 520 38 2...5 BA 16,BA 16m BAPC16 BA 25 BAR 16 BAR 16m BAD 20 BAD25, BAD25m, BAD PC 25, BADPS 25,

Mrimea ochiului sitei, conform SR EN 933-2

31,5 mm

25 mm

20 mm

16 mm

12,5 mm

8 mm

4 mm

2 mm

1 mm

0,63 mm

0,20 mm

0,125 mm

0,10 mm

0,063 mm

17

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

Tabelul 9
Nr. crt. Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice BAR 16m;BAR 16 BA12,5m; BA16m BA12,5; BA16 BA8; BA16 BA 25 BAPC 16 BAD 20 BAD 25m BAD 25 BAD PC 25 BAD PS 25 Coninutul de liant din masa mixturii asfaltice % 5,7...6,2 6,0...7,3 6,0...7,3 6,5...7,5 5,57,0 6,07,5 minim 4,5 4,05,0 4,05,0 4,05,0 4,05,0 Clasa tehnic a drumului I...III I...III II...III IV...V IVV IVV I...IV IIII IV IIIV IVV Categoria tehnic a strzii I...III I...III II IV IV IV I...IV IIII IIV IIIIV IV

Strat de uzura

Strat de legtur

6.1.1.5 Raportul filer:liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice tip beton asfaltic este conform tabelului 10, termenul filer reprezentand fractiunea 0...0,1mm. Tabelul 10
Nr. crt. Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Betoane asfaltice rugoase Betoane asfaltice bogate n criblur: - cu dimensiunea maxim a granulei de 16 mm - cu dimensiunea maxim a granulei de 25 mm Beton asfaltic cu pietri concasat Betoane asfaltice deschise Raport filer:liant (recomandat) 1,61,8 1,31,8 1,11,8 1,61,8 0,51,4

Strat de uzur

Strat de legtur

6.1.1.6 Compozitia mixturilor asfaltice cu care se vor realiza straturile imbracamintii bituminoase se va stabili pe baza unui studiu preliminar, tinindu-se seama de respectarea conditiilor tehnice impuse de prezentul caiet de sarcini. Studiul va fi efectuat de Contractor in cadrul laboratorului propriu sau va fi comandat la un laborator autorizat. 6.1.1.7 Formula de compozitie stabilita pentru fiecare tip de mixtura asfaltica, sustinuta de rezultatele studiilor si incercarilor efectuate va fi supusa aprobarii beneficiarului. Aceste studii comporta urmatoarele etape: - stabilirea proportiilor de agregate naturale si filer pe baza compozitiei granulometrice a fiecarui material component; - realizarea a 5 formule de mixtura asfaltica cu cinci continuturi de bitum incadrate in intervalul corespunzator tipului de mixtura asfaltica studiat; - determinarea caracteristicilor fizico mecanice conform prevederilor prezentului caiet de sarcini ; - selectarea amestecului cu dozajul optim de bitum.
19

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Dupa verificarea compozitiei propuse de antreprenor, beneficiarul, daca nu are obiectiuni sau propuneri de modificare, accepta formula propusa. 6.1.2 Caracteristicile fizico-mecanice 6.1.2.1 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe corpuri de prob confecionate din mixturi asfaltice preparate n laborator pentru stabilirea dozajelor optime i din probe prelevate pe parcursul execuiei lucrrilor, de la malaxor sau de la aternere, precum i din stratul gata executat, pentru verificarea calitii mixturilor asfaltice. 6.1.2.2 Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuiei lucrrilor, precum i din stratul gata executat, se efectueaz conform SR EN 12697-27. 6.1.2.3 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri i cu bitum aditivat trebuie s se ncadreze n limitele din tabelele 11 i 12. 6.1.2.4 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri i cu bitum aditivat determinate prin incercari dinamice sunt: a) Rezistena la deformatie permanent, ( incercarea la compresiune ciclica si incecarea la ornieraj) exprimata prin: Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice prin ncercarea la compresiune ciclica triaxial pe probe cilindrice din mixtur asfaltic, conform SR EN 12697-25, metoda B, pct. 5.2c; Viteza de deformaie la fagase si adancimea fagasului, determinate prin incercarea wheeltracking pe placi din mixtura asfaltica ( carote), conform SR EN 12697-22, procedeul B; b) Rezistena la oboseal, determinata prin incercarea la oboseala a unei probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697-24, anexa E; c) Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtur asfaltic, conform SR EN 12697- 26, anexa C; d ) Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confecionate cu presa de compactare giratorie( conform SR EN 12697-8 si SR EN 12697-31). Aceste caracteristici trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 11.

20

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINA-DUNAVATLACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

Tabelul 11
Categoria tehnic a strzii Stabilitatea (S) la 60oC, kN, min Absorbia de ap, % vol 1,55 6,0 1,54,5 1,34,0 2300 IV Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall Indicele de Raportul S/I, Densitatea aparent curgere (I), kN/mm kg/m3, minimum mm

Nr. crt.

Tipul mixturii asfaltice

Clasa tehnic a drumului

BA 8 BA 25

IVV

2 III III IV 6,5 1,54,5 1,44,5 2300 8,5 8,0 1,54,0 1,54,0 2,15,6 25,3 2300

BA 12,5 BA 16 II...III 8,0 1,54.0 25.3 2300

II...III

1,55 2...6

BAR 16

III III

BA 16 BAPC 16 IIV 5,0 1,54,5 1,13,3

IVV

1,55

BAD 20 BAD 25 IIIIV 4,5 1,54,5 1,03,0

IV

2250

1,56

BADPC 25

IIIV

2250

1,56

7 IV 4,5 1,54,5

BADPS 25

IVV

1,03,0

2250

1,56

Note: a) Epruvetele Marshall se confectioneaza cu 50 lovituri pe fiecare fata

b) Metoda de determinare a absorbtiei de apa este descrisa in anexa B a SR EN 174-1:2009

23

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

Tabelul 12
Tipul mixturii asfaltice Nr. crt. 1 Caracteristica Strat de uzura Strat de legatura

Caracteristici pe cilindri confecionai la presa de compactare giratorie: 5,0 30000 3 4500 9,5 20000 2 4000 400000

1.1 - Volum de goluri la 80 de giraii, %, max 1.2 - Volum de goluri la 120 de giraii, %, max 1.3 Rezistena la deformaii permanente ( fluaj dinamic) - deformatia la 500C, 300Kpa si 1800 impulsuri, m/m, maxim - viteza de deformatie la 500C, 300Kpa si 1800 impulsuri, m/m/ciclu, maxim - deformatia la 400C, 200Kpa si 1800 impulsuri, m/m, maxim - viteza de deformatie la 500C, 300Kpa si 1800 impulsuri, m/m/ciclu, maxim 1.4 Modulul de rigiditate la 15oC, MPa, min: 1.5 Rezisten la oboseal: numrul de cicluri pn la fisurare la 15oC, min 2. Caracteristici pe placi ( compactor cu placa) sau pe carote din imbracaminte 2.1 Rezistena la deformaii permanente, 600C ( ornieraj) - viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri, maxim Numar mediu de vehicule: > 6000 - adancimea fagasului,% pentru grosimea probei de 50 mm, maxim Numar mediu de vehicule: > 6000

6.1.2.5 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum

modificat trebuie s se ncadreze n limitele din tabelul 13. Tabelul 13


Nr. crt. 1 Tipul mixturii asfaltice Caracteristica Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: - Stabilitate (S) la 60oC, KN, min - Indice de curgere (I) la 60oC, mm - Densitate aparent, kg/m3, min - Absorbie de ap, % vol
BA12,5m BA16m BAR16m BAD16m

10,0 2,05,0 2350 25

10,0 2,05,0 2350 25

8,0 2,04,5 2300 25

24

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
2 2.1 2.2 2.3 Caracteristici pe cilindri confecionai cu presa de compactare giratorie: - Volum de goluri la 80 de giraii, %, max - Volum de goluri la 120 de giraii, %, max Rezistena la deformaii permanente ( Fluaj dinamic) - deformatia la 500C, 300Kpa si 1800 impulsuri, m/m, maxim - viteza de deformatie la 500C, 300Kpa si 1800 impulsuri, m/m/ciclu, maxim - deformatia la 400C, 200Kpa si 1800 impulsuri, m/m, maxim - viteza de deformatie la 500C, 300Kpa si 1800 impulsuri, m/m/ciclu, maxim Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min Rezistena la oboseal: numrul de cicluri pn la fisurare, la 15oC, min Caracteristici pe placi ( compactor cu placa) sau pe carote din imbracaminte Rezistena la deformaii permanente, 600C ( ornieraj) - viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri, maxim Numar mediu de vehicule: 1500...3000 3000...6000 > 6000 - adancimea fagasului,% pentru grosimea probei de 50 mm, maxim Numar mediu de vehicule: 1500...3000 3000...6000 > 6000

5,0 25000 2,5 4500 -

5,0 25000 2 4500 -

9,5 -

20000 2 4000 4x105

2.4 2.5 3 3.1

1 0,9 0,7 0,9 0,7 0,5 9 8 7 9 7 6

6.2 Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre MASF 6.2.1 Compozitia mixturii asfaltice 6.2.1.1 Mixturile asfaltice stabilizate cu fibre pentru stratul de uzur se realizeaza integral din agregate naturale de carier . 6.2.1.2 Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator autorizat sau acreditat. Limita minima recomandata pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant este prezentata in tabelul 14 si are la baza o masa volumica medie a agregtelor de 2,650Mg/mc. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, continutul de bitum se corecteaza cu un coeficient a = 2,650/d, unde d

25

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD este masa volumica reala (medie) a agregatelor, in Mg/mc si se determina conform SR EN 1097-6. Pentru prepararea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre se utilizeaza bitum pur/bitum aditivat sau bitum modificat /modificat si aditivat, cu o penetratie de maxim 70 1/10 mm. 6.2.1.3 Continutul de fibre active in mixturile asfaltice stabilizate cu fibre MASF8 si MASF16 variaza in limitele 0,3...1,0% din masa mixturii asfaltice, in functie de tipul si eficienta fibrei utilizate. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator autorizat sau acreditat dupa stabilirea unui dozaj de liant, pe baza testului Schellenberg si a stabilitatii Marshall , care sa fie,informativ de minim 7,0 kN, cu mentiunea ca epruvetele cilindrice Marshall se confectioneaza cu 75 de lovituri. 6.2.1.4 Testul Schellenberg se efectueaza conform SR EN 12697-18. 6.2.2 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie s se ncadreze n limitele din tabelul 15. Tabelul 14
Tipul mixturii asfaltice Nr. crt. 1 Caracteristica Fractiuni de agregate din amestecul total - Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1mm,% - Filer si nisip fractiunea 0,1...4mm,% - Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm,% Granulometrie, treceri prin site cu ochiuri patrate,%. sita de: 25 mm 16 mm 12,5 mm 8 mm 4 mm 2mm 1mm 0,63mm 0,2mm 0,125mm 0,1 mm 0,063 mm
MASF8 MASF8m MASF12,5 MASF12,5 m MASF16 MASF16m

11...14 Diferenta 45...60

8...13 pana la 60...73

10...14 100 63...75

100 90...100 40...55 20...30 15...22 13...20 12...16 11...14 10...12

100 90...100 50...70 27...40 20...28 16...22 9...14 8...12

100 90...100 44...59 25...37 17...25 16...22 13...20 11...15 10...14 9...12

26

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
3 Continut de bitum,%, minim 7,0 6,5 6,2

6.2.2.1 Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice Marshall ale mixturilor asfaltice cu bitum, bitum modificat si bitum aditivat se face conform SR EN 12697-6 si SR EN 12697-34. 6. 2.2.2 Volumul de goluri al mixturii asfaltice stabilizate cu fibre se determina conform SR EN 12697-8, pe epruvete cilindrice tip Marshall, confectionate conform SR EN 12697-30, cu mentuiunea ca se aplica 75 lovituri. Volumul de goluri umplut cu bitum ( VFB) se determina conform SR EN 12697-8. Tabelul 15 Nr. crt. 1 2 3 4. Tipul mixturii asfaltice MASF 12,5; MASF 8; MASF 12,5 m; MASF 8m MASF 16; MASF 16m 0,2 0,2 2,5...3,5 3...4 77...83 77...83 7,0 30000 3

Caracteristica

Test Schellenberg, %, max Volum de goluri pe cilindrii Marshall,% Volum de goluri umplut cu bitum,% Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: 7,0 - Stabilitate (S) la 60oC, KN, min 5 Rezistena la deformaii permanente: - Deformatia la 50oC , 300kPa si 1800 impulsuri, m/m, max 30000 - Viteza de deformatie la 50oC , 300kPa si 1800 impulsuri, 3 m/m/ciclu, max - Rezistenta la deformaii permanente ( la ornieraj ),la 60 oC - Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri Numrul mediu de vehicule1): 15003000, max 1 30006000, max 0,9 0,8 >6000, maxim - Adncimea fgaului,% pentru gosimea probei de 50 mm mm: Numrul mediu de vehicule1): 15003000, max 9 30006000, max 9 8 > 6000, maxim 6 Modulul de rigiditatea 15oC, MPa, min 4000 7 Deformaia la oboseal la 15oC si 3600 impulsuri, mm, max 1,2 NOTA - 1 Vehicule de transport marf i autobuze, n 24 h, calculat pentru traficul de perspectiv.

0,9 0,7 0,6

9 8 7 4500 1

27

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

6.3 Caracteristicile straturilor mbrcminilor bituminoase executate 6. 3.1 Gradul de compactare Gradul de compactare se determin prin analize de laborator pe carote sau prin msurtori in situ conform SR 174-2. Gradul de compactare reprezint raportul procentual dintre masa volumica aparent a mixturii asfaltice compactate din strat i masa volumica aparent determinat pe epruvete Marshall preparate n laborator din mixtura asfaltic respectiv. Masa volumica aparent a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat sau prin msurtori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate. ncercrile de laborator efectuate pentru verificarea compactrii constau n determinarea masei volumice aparente i a absorbiei de ap pe plcue (100 x 100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate. 6.3.1.1 Condiiile tehnice pentru absorbia de ap i gradul de compactare al imbracamintilor bituminoase din mixturi asfaltice cuprinse n prezentul caiet de sarcini sunt conform tabelului 16.
Tabelul 16 Nr. Tipul mixturii asfaltice crt. 1 Mixtur asfaltic stabilizat cu fibre: MASF 8; MASF 12,5; MASF 16 ( inclusiv cu bitum modificat) 2 Beton asfaltic rugos: BAR 16m BAR 16 3 Beton asfaltic : BA 12,5 m; BA16 m BA 8, BA12,5; BA 16, BA 25, 4 Beton asfaltic deschis: BAD 25m BAD 20, BAD 25, BADPC 25 BADPS 25 Absorbie de ap, % vol 26 Grad de compactare, %, min 97

47

96

25

96

38

96

28

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD 6.3.2 Rezistena la deformaii permanente Rezistena la deformaii permanente se determin pe carote prelevate din mbrcmintea bituminoas executat. Rezistena la deformaii permanente se msoar prin determinarea vitezei de deformaie la ornieraj i/sau adncimea fgaului, la temperatura de 600C ,conform SR EN 1269722 sau conform metodologiei stabilite de reglementrile tehnice n vigoare. Valorile admisibile, n funcie de trafic, sunt prezentate n tabelele 12, 13, 15.

7. EXECUTIA LUCRARILOR
In capitolul de mai jos sunt date conditiile generale de executie a lucrarilor de imbracaminti rutiere. Pentru prepararea mixturilor asfaltice cu bitum modificat se va tine seama si de prevederile Normativ AND indic.549 2000 privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri, iar pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibre de prevederile Normativ AND indic. 539 2002 pentru realizarea mixturilor asfaltice cu fibre de celuloza destinate executarii imbracamintilor rutiere bituminoase 7.1. PREPARAREA MIXTURILOR ASFALTICE Acceptarea utilajului Contractorul va supune acceptarii Inginerului lucrarii utilajul pe care-l va utiliza la realizarea lucrarilor. Acceptul se va da dupa instalarea acestuia, verificarea starii sale de intretinere si aptitudinile de a realiza performantele cerute prin documentatia contractuala. Statia de preparare a mixturilor asfaltice Statia de preparare a mixturilor asfaltice va trebui sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea performantelor cerute pentru diferitele tipuri de mixturi prevazute in Caietul de sarcini speciale precum si cu mijloacele de transport si de executie prevazute de antreprenor. Centralele de preparare sa fie automatizate si dotate cu site care sa asigure respectarea dozajelor prescrise, precum si cu dispozitive de control a dozarii componentelor si de blocare a prepararii in caz de abateri de la programul impus. Stocarea si incalzirea liantului

29

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de rezervoare de stocare a caror capacitate sa fie cel putin egala cu consumul mediu zilnic si sa dispuna fiecare de o joja in prealabil etalonata si un dispozitiv capabil de a incalzi liantul pana la temperatura necesara, evitand orice supraincalzire . Toleranta admisa privind temperatura liantului este aratata in tabelul 17. Stocarea si dozarea filerului Filerul trebuie sa fie stocat la statia de prepararea mixturilor asfaltice in silozuri prevazute cu dispozitive de alimentare si de extragere corespunzatoare care sa permita dozarea filerului conform tolerantelor indicate in tabelul 17. Cantitatea de filer stocat va trebui sa permita alimentarea statiei cel putin pentru o zi de fabricatie. Dozarea agregatelor Contractorul trebuie sa dispuna de o instalatie de dozare capabila sa introduca agregatele potrivit proportiilor stabilite prin studiul preliminar. Tolerantele dozajului agregatelor va trebui sa fie conform prevederilor din tabelul 17. Incalzirea si uscarea agregatelor Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de mijloace mecanice corespunzatoare pentru incalzirea, uscarea si introducerea uniforma a agregatelor in scopul obtinerii unei productii constante. Se vor lua masuri care sa evite incalzirea agregatelor la temperaturi superioare celor indicate prin Caietul de Sarcini, care ar putea conduce la arderea liantului. Dozarea liantului Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de un sistem de alimentare si dozare a liantului fie in greutate, fie volumetric care sa asigure realizarea dozajului prescris cu tolerantele prevazute in tabelul 17. Stocarea agregatelor Contractorul va trebui sa poata asigura stocarea a cel putin o treime din agregatele destinate santierului. Depozitarea se va face pe sorturi, in silozuri de tip descoperit, etichetate, pe platforme amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea impurificarii lor. Malaxarea

30

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene. Statia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare impiedicand golirea malaxorului atata timp cat durata de malaxare nu a fost atinsa.

Stocarea si incarcarea mixturilor La iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive care sa limiteze la maximum segregarea mixturii asfaltice la incarcarea in mijloacele de transport. Daca se folosesc buncare de stocare, acestea vor trebui sa asigure mentinerea temperaturii impuse a mixturii asfaltice.

Tabelul 17 Toleranta admisa % max 0,3 5 4 3 2 1,5 3oC

Dozaj bitum Dozaj agregate peste 4 mm Dozaj agregate 0,63 4 mm Dozaj agregate 0,2 0,63 mm Dozaj agregate 0,1 0,2 mm Dozaj filer 0 0,1 Temperatura liant

Fabricarea mixturilor asfaltice Fabricarea mixturilor asfaltice se va realiza numai in statii automate. O atentie deosebita se va da in special respectarii prevederilor privind continutul de liant si se va urmari prin observatii vizuale ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurata intr-un mod convenabil. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturilor asfaltice se stabilesc in functie de tipul liantului,conform tabelului 18, cu observatia ca temperaturile din partea superioara a intervalului se aplica la executia imbracamintilor bituminoase in zone climaterice reci. Tabelul 18

31

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Tipul liantului Agregate Bitum naturale Temperatura (oC) 170 190 165 175 160 180 160 170 Mixtura asfaltica la iesirea din malaxor 160 180 155 170

D35/50;D50/70; D60/80 D70/100;D80/100

Nota: Pentru bitumul modificat, furnizorul trebuie sa indice la livrare, temperaturile de utilizare ale acestuia.

Reglarea statiei de preparare a mixturilor asfaltice Dupa acceptarea utilajului de catre Inginer, Contractorul trece la operatiuni de reglare si etalonare : - a debitului dozatoarelor pentru agregate; - a debitului pompelor pentru liant; - a debitului privind filerul, precum si la verificarea functionarii malaxorului. Autorizatia de punere in exploatare va fi data de Inginer dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituent permit sa se obtina amestecul prescris la limitele tolerantelor admise. Daca, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive se dovedesc defectuoase, Contractorul va trebui sa le inlocuiasca, sa efectueze din nou reglajul, dupa care sa supuna aprobarii Inginerului. Contractorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului sau/ si a personalului care-l deserveste in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de punere in exploatare, cu atat mai mult in caz de refuz.

Controlul fabricatiei Mixturile asfaltice produse in statiile de prepararea mixturilor asfaltice sunt supuse incercarilor preliminare de informare, controlului de calitate si receptie, a caror frecventa, (in cazul lipsei de dispozitiuni contrare Caietului de sarcini speciale), este cea indicata in tabelul 19. Tabelul 19
FAZA DE NATURA CONTROLULUI SAU A INCERCARII FELUL *) CONTROLULUI FRECVENTA CONTROLULUI SAU A INCERCARII

32

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
EXECUTIE STUDIU Compozitia Caracteristici fizicomecanice Reglarea statiei de asfalt Incadrarea agergatelor in zona granulometrica Starea de curatenie a agregatului Temperatura bitumului la introducerea in malaxor Temperatura agregatului la iesirea din uscator Functionarea dispozitivelor de dozare si curatire Granulozitatea amestecului de agregate la iesirea din malaxor inainte de adaugarea bitumului Temperatura mixturii asfaltice la preparare Incadrarea dozajului de bitum in dozajul prestabilit Compozitia mixturii asfaltice Pergatirea stratului suport Temperatura mixturii la asternere si compactare Modul de compactare si executie rosturi Compozitia mixturii Caracteristici fizice mecanice A X X X X B ----X X C --------Pentru fiecare tip de mixtura asfaltica Inaintea inceperii fabricatiei La inceperea campaniei sau ori de cate ori se schimba agregatele

X ---

X X

----Permanent

-----

X X

-----

Permanent La inceperea fiecarei zile de lucru Zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturii asfaltice La fiecare ora a fabricatiei Zilnic

FABRICATIE

---

---

-----

X X

-----

-------------

X X X X

---------

Zilnic Zilnic, la inceperea asternerii Permanent Zilnic Cate o proba de 20 kg la fiecare 200 .. 400 tone mixtura in functie de productivitatea instalatiei

*)

A incercari preliminare B control de calitate C control de receptie

33

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

7.2 PUNEREA IN OPERA A MIXTURII ASFALTICE Transport Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate se efectueaza cu autocamioane cu bene metalice care trebuie sa fie curatate de orice corp strain inainte de incarcare. Este interzisa utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorina, pacura, etc.) Volumul mijloacelor de transport pentru punerea in opera este determinat de debitul de functionare a statiei de preparare a mixturii asfaltice si de punerea in opera astfel incat sa nu existe intreruperi. Autobasculantele sunt in mod obligatoriu echipate cu o prelata care va fi intinsa la terminarea incarcarii, oricare ar fi destinatia de transport si conditiile atmosferice. Lucrari pregatitoare Inainte de asternerea mixturii stratul suport trebuie bine curatat. In cazurile in care straturile suport au un profil transversal necorespunzator sau denivelari se vor lua masuri de rectificare a acestora. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata. Asternerea mixturii asfaltice Punerea in opera a mixturilor asfaltice se va efectua cu ajutorul unui finisor capabil de a le repartiza fara sa produca segregarea lor, respectand profilele si grosimile fixate prin proiect. Temperatura de asternere Asternerea mixturilor asfaltice se face in anotimpul calduros la temperaturi peste +10oC, pe timp uscat, in perioada martie octombrie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Executia straturilor din mixturi dupa aceste perioade nu se poate face decat cu aprobarea forului tutelar al administratiei drumului. Executia trebuie intrerupta pe timp de ploaie. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului, temperaturile conform tabelului 20.

Tabelul 20

34

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Tipul liantului D35/50;D50/70; D60/80 D70/100;D80/100 Temperatura mixturii asfaltice la asternere o C, min 145 140 Temperatura mixturii asfaltice la compactare oC, min inceput 140 135 sfarsit 110 100

Mixturile asfaltice a caror temperatura este sub cea prevazuta in tabelul 20 vor fi refuzate. Aceste mixturi trebuie sa fie imediat evacuate din santier, ele neputand fi reincalzite la fata locului. In acelasi fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se racesc in buncarul finisorului ca urmare a unei pene. Grosimea stratului de asternere Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face atat pentru stratul de uzura cat si pentru stratul de legatura intr-o singura asternere si compactare. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice Verificarea cotelor stratului suport conform proiectului de executie In cazul in care stratul suport este constituit din imbracaminti existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza dupa caz fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare. Cantitatea de mixtura asfaltica necesara pentru egalizare se determina prin scaderea volumului de mixtura al stratului de legatura sau uzura constanta din volumul total al mixturii asfaltice calculat conform cotelor din proiectul de executie. Amorsarea suprafetei stratului suport si a rosturilor de lucru Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special care poate regla cantitatea de liant pe mp in functie de natura stratului suport. Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru volatilizarea solventului, respectiv pentru ruperea emulsiei bituminoase. In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasa dupa aplicarea amorsajului trebuie sa fie de (0,3 0,5)kg/mp. Suprafata stratului suport pe care se aplica amorsajul trebuie sa fie uscata.

35

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Asternerea mixturii asfaltice Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in mod uniform atat din punct de vedere al grosimii, cat si al afanarii. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este posibil, Contractorul propune Inginerului latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale. Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cat se poate de constanta ca sa se evite total opririle. In buncarul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului. Rosturi longitudinale si transversale. Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie foarte regulate si etanse. Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodata sa se gaseasca suprapus rostului longitudinal al stratului imediat inferior, indiferent daca acesta din urma este in stratul de legatura sau in stratul de baza, realizat din mixtura asfaltica sau dintr-un material tratat cu liant hidraulic. Un decalaj minim de ordinul a 20 cm este necesar si totodata sa nu se gaseasca sub urma rotilor. Rosturile separand mixturile bituminoase asternute de la o zi la alta trebuie sa fie realizate in asa fel incat sa asigure o tranzitie perfecta si continua intre suprafetele vechi si noi. Marginea vechii benzi va fi badijonata cu emulsie de bitum. Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel putin cu un metru. Marginea benzii vechi va fi decupata pe intreaga sa, latime eliminand o lungime de banda de circa 50 cm. Suprafata proaspat creata prin decupare va fi badijonata cu emulsie de bitum exact inainte de realizarea benzii noi. Compactarea In lipsa unor dispozitiuni contrare ale Caietului de sarcini special, atelierul de compactare va fi propus de Contractor si aprobat de Inginer dupa incercarile de etalonare in timpul primelor zile ale punerii in opera. Aceste incercari de etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea Contractorului, Inginerul putand cere sa efectueze in acest scop, pe cheltuiala Contractorului, incercarile de compactitate pe loc pe care le va considera necesare. Urmare a acestor incercari, Contractorul propune Inginerului : - sarcina fiecarui utilaj; - planul de mers al fiecarui utilaj pentru a asigura un numar de treceri pe cat posibil constant, in fiecare punct al stratului; - viteza de mers a fiecarui utilaj;
36

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD - presiunea de umflare a pneurilor, aceasta putand varia intre 3 si 9 bari; - temperatura de asternere, fara ca aceasta sa fie inferioara minimului stabilit prin caietul de sarcini. Metoda propusa va fi satisfacatoare daca ea permite sa se atinga in cel putin 95% din masuratorile efectuate 100% valoarea densitatii aparente obtinute in timpul studiului privind compozitia mixturii; celelalte 5% din masuratori trebuie sa aiba o compactitate superioara valorii de 95% din densitatea aparenta. Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de numarul punctelor de asternere. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata incat sa se obtina valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice si de suprafatare. Se vor respecta prescriptiile din STAS 174-2. Compactarea are loc in lungul drumului, de la margine spre ax; pe sectoarele in panta sau cu panta transversala unica, se efectueaza de la marginea mai joasa spre cea mai ridicata. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirea imbracamintii. Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile denivelari care apar pe suprafata se corecteaza dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere, se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. Ele nu trebuie niciodata sa se indeparteze la mai mult de 50 m in spatele finisorului. Reglarea profilelor In lipsa unor dispozitii exprese ale Caietului de sarcini special se va efectua o reglare a niveletei in raport cu anumiti reperi legati de sosea. Pentru straturile de rulare realizate pe un suport reglat ca nivelment sau in prealabil reprofilat, asternerea se va efectua pe baza unei cantitati medii de mixtura pe unitatea de suprafata. In cazul unei aplicari pe un suport neregulat, va fi oportun sa se prevada utilizarea unei grinzi de referinta laterala legata de vechea sosea. Tratarea suprafetei Pentru sectoarele ce se executa dupa 1 octombrie, sau executate inainte de aceasta data in zone umbrite si cu umiditate excesiva sau cu trafic foarte redus se va realiza,

37

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD cu aprobarea Inginerului pe baza constatarilor pe teren, inchiderea suprafetei prin badijonare. Badijonarea se realizeaza prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 60% bitum, diluata cu apa ( o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apa curata nealcalina) si raspandire de nisip sort 0-4 in cantitatile aratate mai jos :

a. stropire cu bitum - raspandire de nisip ( de preferinta de concasaj ) b. stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum (diluata cu apa) - raspandire de nisip

0,5 kg/mp 3 5 kg/mp 0,8 1 kg/mp 3 5 kg/mp

Inchiderea suprafetei se aplica in mod obligatoriu la imbracaminti din beton asfaltic cu agregate mari ( BA25 ), in prima luna de la darea in circulatie, printr-un tratament bituminos executat la cald.

7.3 REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII 7.3.1 Verificarea materialelor Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracamintile bituminoase se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele respective si conditiile aratate la capitolul Materiale din prezentul Caiet de Sarcini. Pe parcursul executiei lucrarilor,verificarile si determinarile se executa de laboratorul de santier pe fiecare lot de materiale aprovizionat, precum si saptamanal, din depozitele de agregate, respectiv din tancul de bitum. Verificarile constau in urmatoarele: a) Bitum si bitum aditivat: - penetratie la 250C, SR EN 1426, SR 754; - punct de inmuiere prin metoda inel si bila, SR EN 1427, SR 754; - ductilitate la 250C, SR 61,SR 754 - stabilitate in film subtire (metoda TFOT sau RTFOT) SR EN 12607-2; SR EN 12607-1 b) Bitum modificat - penetratie la 250C, SR EN 1426 ,SR 754; - punct de inmuiere prin metoda inel si bila, SR EN 1427, SR 754; - ductilitate la 250C, SR 61, SR 754

38

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD - stabilitate in film subtire (metoda TFOT sau RTFOT) SR EN 12607-2; SR EN 12607-1 - revenire elastica la 13 0C, SR EN 13398 c) Cribluri - natura mineralogica SR EN 12407, SR EN 13373, SR EN 932-3, SR 667; - granulozitate SR EN 933-1, SR 667; - coeficient de forma SR EN 933-4, SR 667; - continut de fractiuni sub 0,1 mm, SR 677; -continut de argila ( VA) SR EN 933-9; SR 667 d) Pietris - granulozitate SR EN 933-1, SR 662; - coeficient de forma SR EN 933-4,SR 662; - grad de spargere SR EN 933-5 ,SR 662; - continut de corpuri straine,STAS 4606,SR 662; - parti levigabile STAS 4606, SR 662. - continut de argila ( VA) SR EN 933-9, SR 667 e) Nisipuri - granulozitate SR EN 933-1, SR 662, SR 667 - continut de impuritati (corpuri straine,continut de fractiuni sub 0,1 mm, argila ( VA) STAS 4606, SR 667 - echivalent de nisip SR EN 933-8; SR662 ( nisip natural) - coeficient de activitate SR 667 ( nisip de concasare) f) Filer - finetea STAS 539;SR EN 933-10 - umiditatea STAS 539. 7.3.2 Verificarea prepararii si punerii in opera a mixturii asfaltice In cadrul santierului trebuie sa se verifice prepararea si punerea in opera a mixturii asfaltice,cu frecventa mentionata in tabelul 19, astfel: Instalatia de preparare a mixturii asfaltice: - functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica la inceputul fiecarei zile de lucru; - functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic; Regimul termic de preparare a mixturii asfaltice: - temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
39

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent; temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent

Procesul tehnologic de executie a stratului bituminos: - pregatirea stratului suport:zilnic,la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv; - temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi; - tehnologia de compactare: zilnic; - modul de executie a rosturilor: zilnic; Respectarea compozitiei prestabilite a mixturii asfaltice: - granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de adaugarea liantului: zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice; - compozitia mixturii asfaltice prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor si asternere: zilnic. Verificarea compactarii In cursul executiei compactarii, Contractorul trebuie sa urmareasca in permanenta : cadenta executiei sa fie cea retinuta la incercaririle experimentale; utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune continua si regulata; elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj, planul de mers, viteza, presiunea in pneuri, distanta maxima de departare intre finisor si primul compactor pe pneuri) sa fie respectate cu strictete. Inginerul isi rezerva dreptul, in cazul unui autocontrol insuficient, sa opreasca lucrarile pe santier pana cand Contractorul va lua masurile necesare de remediere. Controlul ocazional de compactare Pe parcursul executiei lucrarilor, Inginerul isi rezerva dreptul sa efectueze incercari pentru a se asigura ca nu exista abateri semnificative a rezultatelor obtinute. In cazul cand un control ocazional da rezultate inferioare densitatii de referinta prescrisa, obtinuta in cadrul studiului preliminar , Inginerul impune noi incercari de compactare anuland modalitatile de compactare initial fixate. Daca aceste incercari noi nu permit sa se atinga densitatea de referinta , se hotarasc modificari ale tehnologiei de compactere. Daca , din contra , aceste incercari noi confirma rezultate initiale, se considera ca atelierul nu a functionat in conditiile prescrise si, in aceste conditii, va putea fi aplicata o penalitate pentru toata perioada cuprinsa intre doua controale ocazionale succesive fara ca durata luata in considerare sa poata depasi o saptamana.

40

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Contractorul nu are dreptul la nici o plata pentru imobilizarea utilajului sau si a personalului aferent pe intreaga perioada a realizarii noilor incercari de compactare. Verificarea gradului de compactare al imbracamintilor executate Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de catre Contractor pe tot parcursul executiei imbracamintilor bituminoase, prin incercari de laborator sau in situ. Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate din probe intacte (pe fiecare strat), prelevate din imbracaminte, prin determinarea densitatii aparente pe placute sau carote conform STAS 1338/2 si raportarea acesteia la densitatea aparenta a aceluiasi tip de mixtura asfaltica prelevata de la malaxor sau asternere (inainte de compactare). Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregatiti in laborator din aceeasi mixtura asfaltica. In cazul in care se dispune de aparate bazate pe metode nedistructive, care permit masuratori in situ ale caracteristicilor de compactarea ale imbracamintilor , acestea se pot utiliza numai in conditiile in care sunt avizate de organele abilitate. 7.3.4 Verificarea profilelor in timpul executiei Reglajul de suprafata Cantitatea medie a materialului pus in opera pe unitatea de suprafata trebuie sa fie egala cu cea fixata prin caietul de prescriptii speciale cu o toleranta de 10%. (b) Reglarea nivelmentului Tolerantele, pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise sunt : 1,5 cm pentru stratul de legatura. Daca tolerantele sunt respectate in 95 % din punctele controlate, reglarea este considerata convenabila. 7.3.5 Verificarea elementelor geometrice Verificarea elementelor geometrice include indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport, inainte de asternerea mixturilor asfaltice, in conformitate cu prevederile STAS 6400. Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele de analiza intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata executata, iar la aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe km , efectuate la 1 m de la marginea imbracamintii. (a)

41

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Verificarea profilului transversal se face cu echipamente adecvate omologate. Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa pentru drumuri si in axa si la rigole pentru strazi cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment. Verificarea uniformitatii in profil longitudinal se face cu echipamente adecvate omologate, valorile maxime admise fiind cele indicate in tabelul 5. 7.3.6 Verificarea rugozitatii Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu SR 13036-4 cu pendulul SRT, sau cu SR 13036-1 prin metoda inaltimii de nisip. Verificarea rugozitatii imbracamintilor se poate face si automatizat cu aparate adecvate omologate ( exemplu aparat Grip Tester) Interpretarea rezultatelor se face conform instructiunilor de lucru specifice aparatelor respective. 7.3.7 verificarea compozitiei si caracteristicilor fizico - mecanice ale mixturilor asfaltice si imbracamintilor executate Verificarea compozitiei si caracteristicilor mixturilor asfaltice se determina in urmatoarele etape: incercari initiale de tip pentru stabilirea compozitiei mixturii asfaltice; verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice pe probe prelevate in timpul executiei lucrarilor; verificarea caracteristicilor stratului bituminos executat.

Verificarea se face pe: mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau asternere: cate o proba de 20 kg pentru fiecare 400 tone de mixtura asfaltica fabricata, indiferent de tipul mixturii, dar cel putin o proba pe zi; imbracaminti gata executate: o placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 7000 m2 suprafata executata; pentru verificarea densitatii, absorbtiei si grosimii straturilor se pot preleva carote; pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode nedistructive omologate; Probele se iau in prezenta delegatului Contractorului si al Inginerului, la aproximativ 1 m de la marginea imbracamintii, incheindu-se un proces verbal.

42

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa reprezinte cat mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate. Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate cu defectiuni vizibile stabilite de beneficiar sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o mentiune speciala. Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice, se determina granulozitatea agregatelor si dozajul de bitum care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite de laborator. Abaterile admise fata de granulozitatea prescrisa sunt prevazute in tabelul 21. Pentru continutul de liant abaterea admisa fata de dozaj poate fi cuprinsa in intervalul (00,3) %.

Tabelul 21 Fractiunea,mm 2531,5 20...25 1620 12,5...16 816 48 2...4 1...2 0,631 0,20,63 0,10,2 0,0630,1 00,063

Abateri admise fata de dozaj, % 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 1,5 1,5

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice Tipurile de ncercri, n funcie de tipul mixturii asfaltice i de clasa tehnic a drumului, respectiv categoria tehnica a strazii i frecvena acestor ncercri, sunt prezentate n tabelul 22. Tabelul 22
43

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

Nr. crt.

Natura controlului sau ncercrii i frecvena ncercrilor

Caracteristici Caracteristici fizico-mecanice epruvete Marshall

Tipul mixturii asfaltice

Incercari initiale de tip

pe Toate tipurile de mixturi asfaltice pentru stratul de uzur i stratul de legtur indiferent de clasa tehnic a drumului sau categoria tehnica a strazii. Caracteristicile: Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre - Volumul de goluri determinat pe indiferent de clasa tehnic a cilindrii Marshall drumului sau de categoria tehnic a - Rezistena la deformaii permanente strzii; (adancimea fagasului, rata de ornieraj) Mixturile asfaltice tip beton asfaltic pentru clasa tehnic a drumului I,II si categoria tehnica a strazii I, II

Volum de goluri determinat cu presa de compactare giratorie; - Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) - Modulul de rigiditate; - Rezistena la oboseal Caracteristicile fizico-mecanice pe Verificarea caracteristicilor mixturii epruvete Marshall. asfaltice prelevate n timpul execuiei; - frecvena 1/400 tone Volum de goluri pe cilindri Marshall, test de mixtur asfaltic in Schellenberg si compozitia mixturii. cazul statiilor cu productivitate < 80 tone/ora; -frecventa 1/700 tone de mixtur asfaltic in cazul statiilor cu productivitate 80 tone/ora; Verificarea calitii stratului bituminos executat pe carote conform recomandarii comisiei de receptie Caracteristicile: - Compozitia mixturii; - Absorbia de ap - Gradul de compactare

Toate tipurile de mixturi asfaltice pentru stratul de uzur i stratul de legtur tip beton asfaltic.

Mixturaasfaltica stabilizata cu fibre.

Toate tipurile de mixturi asfaltice pentru stratul de uzur i stratul de legtur

Verificarea stratului la

Mixturi asfaltice

44

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD
deformatii permanente: Rezistena la deformaii permanente Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre - frecventa 1 set carote (adancime fagas, rata de ornieraj) pentru fiecare sector omogen 5 Verificari suplimentare in Rezistena la deformaii permanente Mixturile asfaltice tip BA destinate situatii cerute de comisia ( fluaj dinamic) stratului de uzura si legatura, pentru de receptie ( beneficiar): Modulul de rigiditate clasa tehnica a drumului I, II si - frecventa 1 set carote Rezistenta la oboseala categoria tehnica a strazii I, II. pentru fiecare sector omogen Sector omogen este tronsonul care are aceiasi structura rutiera, iar straturile care o alcatiuesc sunt constituite din acelasi tip de material 4

7.3.8 Frecventa verificarilor Frecventa verificarilor ce se efectueaza la executia lucrarilor va fi cea indicata in tabelul 23: Tabelul 23
FAZA DE EXECUTIE EXECUTARE A LUCRARII NATURA CONTROLULUI SAU A INCERCARII Temperatura de asternere Etalonarea atelierului de compactare CATEGORIA DE CONTROL A B C X FRECVENTA CONTROLULUI permanent La inceputul executarii lucrarilor, apoi un control ocazional de compactare neconforma O carota la fiecare 250 ml. de drum In fiecare zi si la sfarsit de santier In fiecare punct indicat de diriginte In fiecare punct indicat de diriginte

Controlul ocazional de compactare prin carotare CONTROLUL PROFILELOR Reglajul de suprafata : controlul cantitatii medii asternute Reglarea nivelmentului Controlul denivelarilor

X X X

A - Incercari preliminare de informare B - Controlul de calitate

45

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD C - Controlul de receptie

8. RECEPTIA LUCRARILOR
8.1 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR Receptia stratului de baza din mixturi asfaltice cilindrate la cald se efectueaza in conformitate cu HG nr 273/1994 in doua etape : - la terminarea lucrarilor - finala, la expirarea perioadei de garantie Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate ale executiei precum si constatarile consemnate in cursul executiei de catre organele de control (beneficiar, proiectant, diriginte, etc.). In urma acestei receptii se incheie un proces verbal de receptie .

8.2 RECEPTIA FINALA Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare, precum si prevederilor din prezentul Caiet de sarcini.

46

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CATRE ZONA TURISTICA MURGHIOL-UZLINADUNAVAT-LACUL RAZIM CAIET DE SARCINI PENTRU IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

47