Sunteți pe pagina 1din 44

Bilet nr. 40 12. Cum procedeaz expertul contabil verificator privind ndeplinirea atribuiilor sale?

Expertul contabil verificator va proceda astfel : Studiaza raportul de expertiza urmarind daca : - in elaborarea lucrarii , expertii contabili autori au respectat in totalitate prevederile Normei profesionale nr. 35/2000; - obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile date au fost sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza; - autorii lucrarii nu s-au indepartat de stiinta contabilitatii , procedand la incadrari juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrari si operatiuni care presupun alte cunostinte decat cele contabile; - autorii lucrarii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili; - analizeaza opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili- consilieri ai partilor, urmarind aceleasi obiective ca in cazul raportului de expertiza. 17. Care sunt principiile deontologice dup care se ghideaz expertul contabil n efectuarea expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale, carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil, inclusiv expertul contabil, sunt explicit definite n Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romnia (aprobat prin Hotarrea nr. 1/1995 a Conferintei Nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati).Ele sunt: - Integritate, - Obiectivitate, - Independenta, - secretul profesional, - respectarea normelor tehnice si profesionale, - competenta profesionala, - comportare deontologica. Norma profesionala CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, retine si comenteaza explicit urmatoarele principii deontologice, dupa care expertul contabil trebuie sa se ghideze n efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare: - independenta expertului contabil, - competenta expertului contabil, - calitatea expertizelor contabile - secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile - acceptarea expertizelor contabile - responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile.

34. Explicai principiul confidenialitii? Confidenfialitatea este stricta, in afara de cazul in care a primit o autorizatie speciala de a divulga informatiile sau in caz de obligatii legale sau profesionale. Profesionittii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice forma -subalterni sau colaboratori- respecta aceleasi reguli de confidentialitate. Confidenfialitatea se refera numai la divulgarea informatiilor; ea implica, de asemenea, faptul ca informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil in beneficiul sau personal sau al unui tert. Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa indeplineasca obligatiile sale, stabilite prin normele profesionale. In interesul public si al profesiunii, normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si intinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor in care divulgarea de informatii primite in cursul exercitarii unei misiuni trebuie autorizata sau ceruta. Obligatiile de confidenfialitate sau secret profesional sunt inscrise in legislatia fiecarei tari. Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte (cu titlu de exemple): a) cand divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu deosebire terti) pot fi lezate; b) cand divulgarea este ceruta de lege sau cand exista obligatii profesionale de divulgare: - profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa, pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate; trebuie sa se evite siruafiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile; - profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informafiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica cu abilitati sa primeasca astfel de informafii; - profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si conse-cinfele acesteia implica responsabilitatea sa. Se recomanda, in toate aceste cazuri, consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat. 2. Explicai independena absolut i independena relativ a expertului contabil? Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional, permitand profesionistului sa actioneze cu integritate, cu obiectivitate si cu prudenta profesionala. Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice,financiare sau de alta natura, acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. 15. Enumerai destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare si extrajudiciare sunt lucrari de specialitate cu obiective precizate, solicitate expertilor contabili inscrisi in partea activa a Tabloului Corpului. Solicitantii expertizelor contabile judiciare sunt si destinatarii acestora: a. Organele de instrumentare (urmarire si cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Politiesi Parchet. 2

Instantele de judecata a cauzelor penale si civile. Indiferent ca expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea invinuitilor sau partilor, implicate in procesul judiciar, acestia (invinuitii sau partile implicate in proces) sunt, de asemeni, utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau judiciare interesate in contractarea unor astfel de lucrari cu expertii contabili, inscrisi in partea activa a Tabloului Corpului. In mod direct, atunci cand solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrari, in concilierea intereselor lor in relariile cu partenerii comerciali si de afaceri, organisme administrative etc., pot fi si acestia considerati destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. . b.

AUDIT STATUTAR
7. Identificati cinci caracteristici prin care auditul statutar se deosebeste de auditul intern. Caracteristicile prin care auditul statutar se deosebeste de auditul intern sunt urmatoarele: - auditul intern este salariat al intreprinderii, cel statutar este un prestator de servicii independent de intreprindere; - auditul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii, cel statutar in folosul utilizatorilor situatiilor financiare; - obiectul auditului intern este sa aprecieze buna functtionare a dispozitivelor de control intern, cel al auditului statutar este sa certifice regularitatea, sinceritatea si imaginea fidela a conturilor, a situatiei financiare si rezultatelor intreprinderii; - ca domeniu de aplicare, auditul statutar cuprinde toatefunctiile intreprinderii, dar in legatura numai cu obiectivul sau de certificare pe cand auditul intern are un domeniu de aplicare mult mai vast (functiile intreprinderii si dimensiunile lor); - in vederea prevenirii fraudelor auditul intern are o arie mult mai larga de lucru decat auditul statutar; - independenta auditorului statutar este absoluta, cea a auditorului intern este restrictiva; - auditul statutar este periodic, iar cel intern este permanent; - metodele folosite in realizarea auditului statutar sunt comparatiile, analizele, inventarierea, pe cand auditul intern acestea sunt specifice si adaptate intreprinderii. 12. Definiti si exemplificati riscul de nedetectare. Riscul de nedescoperire const n faptul c controalele declanate de auditori reuesc s descopere o eroare semnificativ n soldul unui cont sau ntr-o categorie operaiuni, izolat sau mpreun cu alte solduri sau categorii de operaiuni. Nivelul riscului de nedetectare depinde de controalele proprii ale auditorului; riscul nedetectare nu poate fi eliminat n totalitate, oricare ar fi tehnicile i procedurile folosite auditor. Exist anumite relaii ntre cele trei componente ale riscului de audit. nu de de de

Riscul de nedetectare este invers proporional cu cumulul riscurilor inerente i riscurile legate de control. De exemplu, dac riscurile inerente i cele legate de control sunt ridicate, trebuie fixat un nivel al riscului de nedetectare redus, astfel nct s fie redus ct mai mult riscul de audit i, invers, dac riscurile inerente i cele legate de control sunt slabe, auditorul va accepta un nivel al riscului de nedetectare mai ridicat, reducnd astfel riscul de audit. Pe de alt parte, trebuie sesizat i relaia de invers-proporionalitate: dintre caracterul semnificativ i riscul de audit; cu ct pragul de semnificaie este mai mare cu att riscul de audit este mai mic i invers. Dac, de exemplu, auditorul constat c pragul de semnificaie acceptabil este redus, riscul de audit crete; atunci auditorul va putea: - s reduc nivelul riscului legat de control prin compensarea cu teste de proceduri mai dezvoltate sau suplimentare; - s reduc riscul de nedescoperire modificnd natura, calendarul i ntinderea controalelor proprii. Riscul de nedetectare este riscul ca procedurile fundamentale de control utilizate de auditori sa nu detecteze o eroare existenta intr-un sold sau categorie de tranzactii, eroare ce poate fi semnificativa. 16. Exemplificati riscurile legate de IT. Securitatea informatiei este importanta in masura in care capacitatea in procesarea informatiei sau siguranta sistemului IT pot duce la pierderi. De aceea, companiile de asigurari ar trebui sa creeze mijloace prin care sa gestioneze riscurile de securitate a informatiei. Astfel, informatia trebuie accesata numai de persoane cu autorizare corespunzatoare,prin filtre de protectie si restrictii de intrare in sistem (confidentialitate). Siguranta exactitatii si integritatii introducerii informatiei si a procesarii acesteia, disponibilitatea datelor, la cerere, in orice moment numai persoanelor autorizate, constituie elemente tot atat de importante. n general, riscurile asociate unui sistem informational, pe care orice auditor trebuie sa le analizeze si evalueze (tehnica frecvent utilizata n acest caz este chestionarul), n vederea aprecierii sistemului n sine, vizeaza: Riscul securitatii fizice ce va fi evaluat n functie de informatiile culese, cu privire la: existenta sistemelor de paza, detectie si alarma a incendiilor, sistemelor de protectie mpotriva caderilor de tensiune, protectia echipamentelor mpotriva furturilor, protectia mpotriva catastrofelor naturale (inundatii, cutremure..), protectia fizica a suportilor de memorare, pastrarea copiilor de siguranta ntr-o alta locatie dect cea n care si desfasoara activitatea organizatia. Riscul de comunicatie poate lua valente diferite, n functie de disponibilitatea sistemului la reteaua publica, situatie n care auditorul e necesar sa analizeze masurile de securitate adoptate: existenta unui firewall, modul de configurare a acestuia, analiza modului de transmitere a datelor prin reteaua publica (utilizarea tehnicilor de criptare, existenta unei retele virtuale private - VPN). Acest risc se poate manifesta si la nivelul unei retele locale, atunci cnd configurarea acesteia lasa de dorit si prin "ascultarea" liniilor de comunicatie, traficul acesteia poate fi compromis. Confidentialitatea informatiilor nu vizeaza doar memorarea acestora pe statiile de lucru sau servere, ci si liniile de comunicatie. Riscul privind integritatea datelor si tranzactiilor vizeaza toate riscurile asociate cu autorizarea, completitudinea si acuratetea acestora. Riscul de acces se refera la riscul asociat accesului inadecvat la sistem, date sau informatii. Implicatiile acestui risc sunt majore, el viznd confidentialitatea informatiilor, integritatea datelor sau bazelor de date si disponibilitatea acestora. n acest sens, actiunile 4

auditorului presupun o analiza a managementului parolelor la nivelul organizatiei (altfel spus atribuirea si schimbarea parolelor de acces fac obiectul unei aprobari formale?), o investigare a ncercarilor de accesare neautorizata a sistemului (exista o jurnalizare a acestora ?), o analiza a protectiei statiilor de lucru (sunt acestea dotate cu soft care sa blocheze accesul la retea, atunci cnd utilizatorul nu se afla la statia sa ?). Riscul privind protectia antivirus ce impune o analiza a existentei programelor antivirus n entitate, utilizarea lor la nivel de server si statii de lucru, upgrade-ul acestor programe (manual sau automat). Lupta cu virusii este esentiala, dar nu usor de realizat. n ciuda numarului mare de programe antivirus existente este necesara o analiza a caracteristicilor programului privind: scanarea n timp real a sistemului sau monitorizarea continua a acestuia, scanarea mesajelor e-mail, scanarea manuala. Riscul legat de documentatia sistemului informatic. Documentatia generala a unui sistem informatic vizeaza pe de o parte documentatia sistemului de operare sau retelei si, pe de alta parte, documentatia aplicatiilor instalate. Aceasta documentatie poate fi diferita pentru administratori, utilizatori si operatori astfel nct sa ajute la instalarea, operarea, administrarea si utilizarea produsului. Riscurile asociate documentatiei se pot referi la faptul ca, aceasta nu reflecta realitatea n ceea ce priveste sistemul, nu este inteligibila, este accesibila persoanelor neautorizate, nu este actualizata. Riscul de personal poate fi analizat prin prisma urmatoarelor criterii: Structura organizationala la nivelul departamentului IT ce va avea n vedere modul n care sunt distribuite sarcinile si responsabilitatile n cadrul acestuia. Alocarea unui numar prea mare de responsabilitati la nivelul unei singure persoane sau unui grup de persoane este semnul unei organizari interne defectuoase. Practica de selectie a angajatilor. La baza unui mediu de control adecvat stau competenta si integritatea personalului, ceea ce implica din partea auditorilor o analiza a politicilor si procedurilor organizatiei privind angajarea, specializarea, evaluarea performantelor si promovarea angajatilor. Riscul de infrastructura se concretizeaza n faptul ca organizatia nu detine o infrastructura efectiva a tehnologiei informatiei (hardware, retele, software, oameni si procese) pentru a sustine nevoile acesteia. Riscul de management al situatiilor neprevazute (risc de disponibilitate) este riscul asociat pericolelor naturale, dezastrelor, caderilor de sistem care pot conduce la pierderi definitive ale datelor, aplicatiilor, n absenta unor proceduri de monitorizare a activitatii, a planurilor de refacere n caz de dezastre. 31. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet, o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate unor actiuni de intimidare. Au loc atunci cnd un membru al cabinetului sau societatii poate fi implicat saactioneze obiectiv si sa exercite prudenta profesionala, prin amenintari reale sau percepute, de la persoanele care gestioneaza patrimoniul sau de la angajatii clientului.Fara a exista o limitare a exemplelor amenintarilor de acest fel la adresaindependentei, acestea pot fi: amenintarea cauzata de cererea din partea clientului catre cabinetul/societatearespectiva de a nlocui un membru al acesteia, n cazul unui dezacord de aplicare a unui principiu de contabilitate; - presiune din partea clientului, pentru a reduce necorespunzator cantitatea de muncaexecutata de membrii cabinetului/societatii, n scopul reducerii onorariilor. 5

46. Constatati ca societatea la care efectati auditul detine in patrimoniu terenuri si cladiri pentru care s-a procedat la reevaluarea lor in anul 2007de catre un evaluator autorizat si se regasesc in situatiile financiarela 31.dec 2009 la valoarea reevaluata la 31 dec 2007.Cum abordati aceasta problema in cazul misiunii de audit pentru situatiile financiare ale anului 2009? Ca regul alternativ de evaluare, entitile pot proceda la reevaluarea imobilizrilor corporale existente la sfritul exerciiului financiar, astfel nct acestea s fie prezentate n contabilitate la valoarea just, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n situaiile financiare ntocmite pentru acel exerciiu. Amortizarea calculat pentru imobilizrile corporale astfel reevaluate se nregistreaz n contabilitate ncepnd cu exerciiul financiar urmtor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. Evalurile efectuate cu ocazia reorganizrilor de ntreprinderi (fuziuni, divizri) nu constituie reevaluare n sensul Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aceste evaluri efectundu-se n scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilan. Fac excepie situaiile n care data situaiilor financiare care stau la baza reorganizrii coincide cu data situaiilor financiare anuale. Dac o imobilizare corporal complet amortizat mai poate fi folosit, cu ocazia reevalurii acesteia i se stabilete o nou valoare i o nou durat de utilizare economic, corespunztoare perioadei estimate a se folosi n continuare. Reevaluarea imobilizrilor corporale se face la valoarea just de la data bilanului. Valoarea just se determin pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de profesioniti calificai n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu, recunoscut naional i internaional. Principalele reguli de reevaluare: - Reevalurile trebuie fcute cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere substanial de cea care ar fi determinat folosind valoarea just de la data bilanului. Valoarea just a imobilizrilor corporale este determinat, n general, plecnd de la valoarea lor de pia; - Elementele dintr-o grup de imobilizri corporale se reevalueaz simultan pentru a se evita reevaluarea selectiv i raportarea n situaiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaie de costuri i valori calculate la date diferite; - Dac un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate; - O grup de imobilizri corporale cuprinde active de aceeai natur i utilizri similare, aflate n exploatarea unei entiti.; - Dac un activ dintr-o grup de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauz c nu exist o pia activ pentru acel activ, activul trebuie prezentat n bilan la cost, minus ajustrile cumulate de valoare; - Dac valoarea just a unei imobilizri corporale nu mai poate fi determinat, valoarea activului prezentat n bilan trebuie s fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluri, din care se scad ajustrile cumulate de valoare. n cazul n care se efectueaz reevaluarea imobilizrilor corporale, diferena dintre valoarearezultat n urma reevalurii i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct n Capital i rezerve (contul 105 Rezerve din reevaluare). Dac rezultatul reevalurii este o cretere fa de valoarea contabil net, atunci aceasta se trateaz astfel: 6

- ca o cretere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului Capital i rezerve, dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent acelui activ; sau - ca un venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea recunoscut anterior la acel activ. Dac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz astfel: - ca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (surplus din reevaluare); sau - ca o scdere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului Capital i rezerve, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve i valoarea descreterii, iar eventuala diferen rmas neacoperit se nregistreaz ca o cheltuial. Surplusul din reevaluare inclus n rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct n rezerve (contul 1065 Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare), atunci cnd acest surplus reprezint un ctig realizat. Ctigul se consider realizat la scoaterea din eviden a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din ctig poate fi realizat pe msur ce activul este folosit de entitate. n acest caz, valoarea rezervei transferate este diferena dintre amortizarea calculat pe baza valorii contabile reevaluate i valoarea amortizrii calculate pe baza costului iniial al activului. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit, direct sau indirect, cu excepia cazului n care activul reevaluat a fost valorificat, situaie n care surplusul din reevaluare reprezint ctig efectiv realizat. n cazul n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinat pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de achiziie/costului de producie sau al oricrei alte valori atribuite nainte acelui activ. n astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii. n cazul efecturii reevalurii imobilizrilor corporale, acest lucru trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu elementele supuse reevalurii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum i elementul afectat din contul de profit i pierdere. n cazul n care se efectueaz reevaluarea, n notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilan de natura imobilizrilor corporale reevaluate, urmtoarele informaii: a) valoarea la cost istoric a imobilizrilor reevaluate i suma ajustrilor cumulate de valoare; b) valoarea la data bilanului a diferenei dintre valoarea rezultat din reevaluare i cea reprezentnd costul istoric i, atunci cnd este cazul, valoarea cumulat a ajustrilor suplimentare de valoare. Indiferent dac valoarea rezervei a fost modificat sau nu n cursul exerciiului financiar, entitile trebuie s prezinte n notele explicative urmtoarele informaii: a) valoarea rezervei din reevaluare la nceputul exerciiului financiar; b) diferenele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare n cursul exerciiului financiar; c) sumele capitalizate sau transferate ntr-un alt mod din rezerva din reevaluare n cursul exerciiului financiar, prezentndu-se natura oricrui astfel de transfer, cu respectarea legislaiei n vigoare; d) valoarea rezervei din reevaluare la sfritul exerciiului financiar. n cazul efecturii reevalurii, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii. Amortizarea cumulat la data reevalurii este tratat n unul din urmtoarele moduri: 7

- este recalculat proporional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel nct valoarea contabil a activului, dup reevaluare, s fie egal cu valoarea sa reevaluat. Aceast metod este folosit, deseori, n cazul n care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau - este eliminat din valoarea contabil brut a activului i valoarea net, determinat n urma corectrii cu ajustrile de valoare i este recalculat la valoarea reevaluat a activului. Aceast metod este folosit, deseori, pentru cldirile care sunt reevaluate la valoarea lor de pia. 58. Simulati o misiune de examen limitat asupra tranzactiilor cu partile afiliate. Standardul International de Audit (ISA) nr. 550 stabileste procedurile si principiile fundamentale, precum si modalitatile lor de aplicare n ce priveste responsabilitatile auditorului referitoare la tranzactiile ntre parti legate (afiliate), asa cum sunt ele definite prin Standardul International de Contabilitate nr. 24 "Parti legate". Auditorul trebuie sa puna n lucru proceduri de audit n vederea reuniunii de elemente probante referitoare la identificarea de catre conducerea intreprinderii a partilor legate (afiliate), precum si la informatiile prezentate n anexe privind efectele tranzactiilor si operatiilor ntre partile legate, care au o influenta semnificativa asupra situatiilor financiare. n timpul lucrarilor de audit, auditorul da atentie operatiilor care par neobisnuite si care pot indica existenta partilor legate pna atunci necunoscute ca, de exemplu: - operatiuni efectuate n conditii comerciale anormale, mai ales n ce priveste pretul, rata dobnzii, garantii si conditii de rambursare neobisnuite; - operatii a caror existenta nu pare justificata prin nici o motivatie logica; - operatii a caror substanta difera de forma acestora; - operatii efectuate pe cai neobisnuite; - volum prea ridicat sau operatii importante realizate cu unii clienti sau furnizori, n raport cu altii; - operatii nenregistrate. Printre procedurile puse n lucru de auditor se pot folosi: - controalele detaliate asupra unor operatii, tranzactii, rulaje sau solduri; - consultarea proceselor verbale ale adunarilor generale ale actionarilor si ale consiliului de administratie; - acordarea unei atentii deosebite unor operatii de la sfrsitul perioadei; - acordarea contractelor si conventiilor de mprumut; - examenul operatiilor de cumparari sau vnzari pe parti ale unei societati n participatie; - examenul operattiilor si tranzactiilor ntre parti legate identificate; - obtinerea unei declaratii de la conducerea intreprinderii prin care sa ateste ca informatiile prezentate cu privire la identificarea partilor legate sunt exhaustive si au fost corect descrise n anexele la situatiile financiare. Standardele Internaionale de Audit (ISA) sunt utilizate n auditarea situaiilor financiare. ISA se utilizeaz, de asemenea, adaptate conform necesitilor, la auditarea altor informaii i servicii conexe. ISA conine principiile de baz i procedurile eseniale (identificate dup fontul literei cu care sunt tiprite, i anume, caractere aldine), precum i recomandrile aferente, sub forma materialelor explicative i a altor materiale. Principiile de baz i procedurile eseniale trebuie 8

s fie interpretate n contextul materialelor explicative, i al altor materiale care ofer ndrumri privind modul de aplicare. Pentru nelegerea i aplicarea principiilor de baz i a procedurilor eseniale, precum i a recomandrilor aferente trebuie s se ia n considerare ntregul text al ISA, incluzndu-se i materialele explicative i celelalte materiale coninute n ISA, i nu doar textul tiprit cu caracter aldin. n situaii excepionale, un auditor financiar poate considera necesar abaterea de la ISA, cu scopul de a realiza mai eficient obiectivul unui audit financiar. Cnd apar astfel de situaii, auditorul financiar trebuie s fie pregtit s justifice aceast abatere. ISA trebuie s se aplice doar aspectelor semnificative. Perspectiva Sectorului Public (PSP) emis de Comitetul pentru Sectorul Public al Federaiei Internaionale a Contabililor este stabilit la sfritul fiecrui ISA. Cnd nu este adugat nici o PSP, ISA se aplic sectorului public sub toate aspectele semnificative. 1. Scopul acestui Standard Internaional de Audit (ISA) este de a stabili reguli i de a oferi recomandri cu privire la responsabilitile i procedurile de audit ale auditorului referitoare la prile afiliate i tranzaciile cu astfel de pri, indiferent dac Standardul Internaional de Contabilitate (IAS) 24, Prezentarea informaiilor referitoare la tranzaciile cu prile afiliate, sau alte reglementri similare, face parte din cadrul general de raportare financiar. 2. Auditorul trebuie s efectueze procedurile de audit destinate obinerii probelor de audit adecvate i suficiente privind identificarea i prezentarea de ctre conducere a prilor afiliate, precum i a efectului tranzaciilor cu prile afiliate care sunt semnificative pentru situaiile financiare. Cu toate acestea, un audit nu poate identifica toate tranzaciile ntre prile afiliate. 3. Aa cum se indic n Standardul 200 Obiective i principii generale care guverneaz un angajament de audit al situaiilor financiare, n anumite circumstane exist limitri care pot afecta persuasiunea probelor disponibile pentru a trage concluzii privind anumite aseriuni ale situaiilor financiare. Din cauza gradului de incertitudine asociat aseriunilor din situaiile financiare care privesc exhaustivitatea prilor afiliate, procedurile identificate n acest standard vor furniza probe de audit adecvate i suficiente cu privire la aceste aseriuni, n absena oricror circumstane identificate de auditor care: a) mresc riscul unei denaturri peste nivelul riscului evaluat iniial; b) indic faptul c a avut loc o denaturare semnificativ cu privire la pri afiliate. Acolo unde exist un indiciu c astfel de circumstane exist, auditorul va efectua proceduri modificate, extinse sau suplimentare, dup cum este adecvat n funcie de circumstane. 4. Definiiile care privesc prile afiliate sunt redate n IAS 24 i sunt adoptate pentru scopurile acestui standard 1. 5. Conducerea este responsabil pentru identificarea i prezentarea prilor afiliate, precum i a tranzaciilor cu astfel de pri. Aceast responsabilitate solicit conducerii s implementeze sisteme adecvate de contabilitate i de control intern astfel nct tranzaciile cu prile afiliate s fie n mod corespunztor identificate n nregistrrile contabile i prezentate n situaiile financiare. 6. Este necesar ca auditorul s aib cunotine despre client i sectorul de activitate n care acesta opereaz, care s-i permit identificarea evenimentelor, tranzaciilor i practicilor care pot avea un efect semnificativ asupra situaiilor financiare. Dei existena prilor afiliate i a tranzaciilor cu astfel de pri sunt considerate trsturi obinuite ale unei activiti, auditorul trebuie s aib cunotin de prezena lor, deoarece: 9

Definiiile cu privire la pri afiliate i tranzaciile cu prile afiliate din IAS 24, Prezentarea informaiilor referitoare la tranzaciile cu prile afiliate sunt: Pri afiliate prile sunt considerate a fi afiliate dac una din ele are capacitatea de a o controla sau de a o influena semnificativ pe cealalt n luarea deciziilor financiare i de exploatare; i Tranzacii cu prile afiliate un transfer de resurse sau obligaii ntre pri afiliate, indiferent dac se percepe sau nu un pre. a) cadrul general de raportare financiar poate cere prezentarea n situaiile financiare a anumitor relaii i tranzacii cu prile afiliate, cum ar fi acelea cerute de IAS 24; b) existena prilor afiliate i a tranzaciilor cu prile afiliate poate afecta situaiile financiare. De exemplu, datoriile i cheltuielile fiscale ale entitii pot fi afectate de legislaia fiscal din diferite jurisdicii, solicitnd o atenie special atunci cnd exist pri afiliate; c) sursa probelor de audit afecteaz evaluarea de ctre auditor a credibilitii acestora. O prob de audit care este obinut de la teri neafiliai sau care este creat de creat de acetia poate beneficia de un grad mai mare de credibilitate; i d) o tranzacie cu prile afiliate poate fi motivat de alte considerente economice dect cele obinuite, de exemplu, de mprirea profitului sau chiar de fraud. Existena prilor afiliate i prezentarea informaiilor cu privire la acestea 7. Auditorul trebuie s revizuiasc informaiile furnizate de directori i conducere, identificnd denumirea tuturor prilor afiliate cunoscute i trebuie s efectueze urmtoarele proceduri n ceea ce privete exhaustivitatea acestor informaii: a) revizuirea documentelor de lucru ale anului precedent pentru a identifica numele prilor afiliate cunoscute; b) revizuirea procedurilor entitii de identificare a prilor afiliate; c) cercetarea asocierii directorilor i altor salariai cu alte entiti; d) revizuirea registrului acionarilor pentru a determina numele principalilor acionari sau, dac este cazul, pentru a obine o list a principalilor acionari de la registrul independent al acionarilor; e) revizuirea proceselor-verbale ale Adunrii Generale a Acionarilor i ale Consiliului de Administraie, precum i a altor documente statutare relevante, cum ar fi registrul plasamentelor deinute de directori; f) investigarea altor auditori implicai n audit la momentul curent sau a auditorilor precedeni, pentru a afla informaiile pe care acetia le dein cu privire la alte pri afiliate; i g) revizuirea declaraiilor entitii privind impozitul pe profit i a altor informaii furnizate instituiilor de reglementare. Dac, n opinia auditorului, riscul ca pri afiliate semnificative s rmn neidentificate este minim, aceste proceduri pot fi modificate dup cum este necesar. 8. Acolo unde cadrul general de raportare financiar solicit prezentarea informaiilor referitoare la relaiile cu prile afiliate, auditorul trebuie s se asigure c aceast prezentarea este adecvat. Tranzacii cu prile afiliate 9. Auditorul trebuie s revizuiasc informaiile oferite de directori i conducere, identificnd tranzaciile cu prile afiliate i trebuie s fie atent pentru a observa alte tranzacii semnificative cu prile afiliate. 10. Atunci cnd auditorul ajunge la nelegerea sistemelor de contabilitate i de control intern i realizeaz o evaluare preliminar a riscului de control, va lua n considerare gradul de adecvare a procedurilor de control asupra autorizrii i nregistrrii tranzaciilor cu prile afiliate.

10

11. Pe durata angajamentului de audit, auditorul trebuie s fie atent la tranzaciile care apar ca fiind neobinuite n circumstanele date i care pot indica existena unor pri afiliate neidentificate anterior. Exemplele includ: Tranzacii care au termeni contractuali anormali, cum ar fi preuri, rate ale dobnzii, garanii sau termene de rambursare neobinuite. Tranzacii care nu prezint un motiv comercial logic pentru a avea loc. Tranzacii n care fondul economic difer de forma juridic. Tranzacii desfurate ntr-o manier neobinuit. Tranzacii importante sau de un volum mare desfurate cu anumii clieni sau furnizori, comparativ cu alii. Tranzacii nenregistrate, cum ar fi primirea sau furnizarea de servicii de management nefacturate i nencasate. 12. Pe durata angajamentului de auditului, auditorul va folosi procedurile care pot identifica existena tranzaciilor cu pri afiliate. De exemplu: Efectuarea de teste detaliate ale tranzaciilor i soldurilor. Revizuirea proceselor-verbale de la ntrunirile acionarilor i directorilor. Revizuirea nregistrrilor contabile pentru tranzacii sau solduri mari sau neobinuite, acordnd o atenie deosebit tranzaciilor recunoscute la finele perioadei de raportare sau aproape de aceast dat. Revizuirea confirmrilor pentru mprumuturile de primit sau de pltit i a confirmrilor primite de la bnci. O astfel de revizuire poate indica relaii cu garantul sau alte tranzacii cu pri afiliate. Revizuirea tranzaciilor privind investiiile, de exemplu, cumprarea sau vnzarea titlurilor de participare la capitalurile proprii ntr-o asociere n participaie sau ntr-o alt entitate. Examinarea tranzaciilor identificate cu prile afiliate 13. Pentru examinarea tranzaciilor identificate cu pri afiliate, auditorul trebuie s obin probe de audit adecvate i suficiente care s ateste dac aceste tranzacii au fost nregistrate i prezentate corespunztor. 14. Dat fiind natura relaiilor ntre pri afiliate, dovada existenei unei tranzacii cu prile afiliate poate fi limitat, de exemplu, n ceea ce privete existena unui stoc n consignaie deinut de o parte afiliat sau instruciuni de la o societate-mam ctre o filial de a nregistra cheltuielile aferente drepturilor de autor. Din cauza disponibilitii limitate a probelor adecvate asupra acestui tip de tranzacii, auditorul va lua n considerare efectuarea unor proceduri, cum ar fi: Confirmarea termenilor i a valorii tranzaciei cu partea afiliat. Inspectarea probelor ce se afl n posesia prii afiliate. Confirmarea sau discutarea informaiilor cu persoane care au legtur cutranzacia, cum ar fi bnci, avocai, garani i reprezentani (ageni). Declaraii ale conducerii 15. Auditorul trebuie s obin din partea conducerii declaraii scrise cuprivire la: a) exhaustivitatea informaiilor furnizate cu privire la identificarea prilor afiliate; i b) gradul de adecvare a prezentrilor de informaii referitoare la prile afiliate n situaiile financiare. Concluziile auditului i raportarea 16. Dac auditorul nu poate obine suficiente probe de audit adecvate cu privire la prile afiliate i tranzaciile cu astfel de pri sau concluzioneaz c prezentarea acestora n situaiile financiare nu este adecvat, atunci auditorul trebuie s modifice raportul de audit n mod corespunztor. 11

Perspectiva sectorului public 1. Pentru aplicarea principiilor de audit prezente n acest ISA, auditorii trebuie s fac trimitere la cerinele legislative aplicabile entitilor i salariailor din sectorul de stat, referitoare la tranzaciile cu prile afiliate. O astfel de legislaie poate interzice entitilor i salariailor s ncheie tranzacii cu pri afiliate. Este posibili, de asemenea, s existe cerina ca angajaii din sectorul public s i declare participaiile deinute n entiti cu care desfoar tranzacii profesionale i/sau comerciale. Acolo unde exist astfel de prevederi legislative, procedurile de audit trebuie s fie extinse pentru a detecta cazurile de neconformitate cu aceste cerine. 2. Dei Recomandarea Internaional 1 cu privire la Sectorul Public, Raportarea financiar n ntreprinderile din sectorul de stat indic faptul c toate Standardele Internaionale de Contabilitate (IAS) se aplic entitilor din sectorul de stat, IAS 24, Prezentarea informaiilor referitoare la tranzaciile cu prile afiliate nu cere ca tranzaciile desfurate ntre ntreprinderile controlate de stat s fie prezentate. Definiiile prilor afiliate incluse n IAS 24 i n acest ISA nu abordeaz toate circumstanele relevante entitilor din sectorul public. De exemplu, pentru scopurile aplicrii acestui ISA, statutul relaiei dintre ministere i departamente de stat, pe de o parte, i departamente de stat i autoriti legislative sau agenii guvernamentale, pe de alt parte, nu este discutat. Obiectivul unei examinri a situaiilor financiare e de a permite unui practician s afirme dac, pe baza procedurilor care nu ofer toate probele care ar fi necesare ntr-un audit, atenia practicianului a fost atras de vreun fapt care s l determine s considere c situaiile financiare nu sunt ntocmite din toate punctele de vedere semnificative n conformitate cu un cadru identificat de raportare financiar(certificare negativ). Principiile generale ale unei misiuni de examinare limitat : Practicianul ar trebui s respecte Codul etic al profesionitilor contabili emis de Federaia Internaional a Contabililor (independena,integritatea , obiectivitatea,competena profesional i prudena, confidenialitatea, conduita profesional,standarde tehnice) Practicianul ar trebui s presteze o examinare n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit Practicianul ar trebui s planifice i s presteze examinarea cu scepticism profesional, recunoscnd faptul c pot exista situaii care s rezulte n prezentarea eronat semnificativ a situaiilor financiare. n scopul exprimrii unei certificri negative n raportul de examinare, practicianul ar trebui s obin suficiente probe adecvate mai ales prin intermediul solicitrilor de informaii i al procedurilor analitice astfel nct s poat trage concluzii 60. Pornind de la o populatie de 200 de elemente procedati la esantionarea acesteia utilizind trei metode de esantionare. Se disting dou mari modaliti de eantionare: 1. etionare aleatoare (probabilistic); 2. eantionare nealeatoare (empiric, la ntmplare) sau pe baz de raionament. Eantionarea aleatoare reprezint acea tehnic de stabilire a eantionului care presupune faptul c fiecare unitate a populaiei cercetate are o anumit probabilitate de a fi inclus n eantion, probabilitate diferit de zero, care poate fi cunoscut apriori. Practic, aceasta nseamn c fiecare unitate a populaiei trebuie s aibe aceeai ans ca toate celelalte de a figura n eantion.Aceasta conduce la constituirea eantionului prin tragere la sori. 12

Eantionarea nealeatoare reprezint acea tehnic a stabilirii eantionului care presupune necunoaterea probabilitii de includere n eantion a indivizilor colectivitii. Selecia are deci un caracter arbitrar i se bazeaz, n primul rnd. pe judecata personal a cercettorului presupunnd o "alegere rezonabil". n anumite situaii, o asemenea metod poate fi util pentru scopurile cercetrii. Principalele metode de eantionare aleatoare sunt: a) eantionarea aleatoare simpl; b) eantionarea sistematic; c) eantionarea stratificat; d) eantionarea de grup; e) eantionarea n trepte. a) Eantionarea aleatoare simpl. Eantionarea aleatoare simpl sau sondajul probabilistic nerestrictiv este procedeul care asigur fiecrui element din cadrul populaiei nedivizate o ans egal de a fi inclus n eation. Aceast metod se utilizeaz atunci cnd populaia cercetat este omogen sau nu poate fi divizat n straturi. Atunci cnd populaia cuprinde un numr mare de indivizi, alegerea celor care vor constitui eantionul se face pe baza tabelelor de numere aleatoare sau a numerelor aleatoare generate de calculator. b) Eantionare sistematic Eantionarea sistematic reprezint procedeul de eantionare care presupune alegerea aleatoare a unui numr de plecare, de la care, adugnd o mrime fix, predeterminat, va rezulta o unitate a eantionului. Este un procedeu simplu, bazat deci pe ceeace se cheam metoda intervalului egal sau a pasului mecanic. Mrimea acestuia se determin prin mprirea bazei de eantionare la mrimea stabilit a eantionului. Un eantion de 30 persoane dintr-o populaie de 1200, conduce la o lungime a pasului egal cu 40. Deci, dup ce se alege aleator numrul de start, din primele 40 de persoane, s zicem 15, se vor alege apoi componentele eantionului la fiecare a 40-a persoan (numerele 55, 95, 95, 135 .a.m.d.). c) eantionare stratificat In cazul unor cercetri de o complexitate mai mare, populaia cercetat poate fi divizat n straturi sau grupe, avnd n vedere anumite caracteristici. n aceste condiii, din fiecare strat se vor extrage subeantioane folosind procedeul eantionrii aleatoare simple sau eantionrii sistematice. Eantionarea stratificat presupune: - identificarea unei variabile (sau a ctorva) ca baz a stratificrii. Spre exemplu. ntro analiz a comportamentului de marketing al ntreprinderilor mici i mijlocii, o prim variabil de stratificare o poate reprezenta domeniul de activitate: industrie, construcii, comer, servicii. Deci, ntreprinderile mici i mijlocii vor fi mprite pe aceste straturi distincte, care prezint omogenitate la nivelul stratului i eterogenitate ntre straturi. O a doua variabil de segmentare, la nivelul fiecrui strat, o reprezint mrimea ntreprinderii n raport cu un anumit criteriu (numrul de salariai sau cifra de afaceri). S presupunem c avem dou dimensiuni definite ntr-un anumit mod: ntreprinderi mici i ntreprinderi mijlocii. Deci, vom avea liste cu ntreprinderi repartizate pe domenii de activitate, iar n cadrul acestora, listele cu ntreprinderile considerate mici i listele cu ntreprinderile considerate mijlocii. - din fiecare strat sau substrat se va alege, aleator, un numr de ntreprinderi care vor constitui, prin nsumare, eantionul. Eantionarea stratificat poate fi realizat n dou moduri: proporional i neproporional. 13

Atunci cnd componentele eantionului sunt extrase din fiecare strat (sau substrat) proporional cu mrimea relativ a populaiei acestora n totalul populaiei - cadru, se va obine un eantion care are la baz o eantionare stratificat proporional. Avnd n vedere anumite ipoteze ale cercetrii sau unele consideraii de natur analitic, din anumite straturi (substraturi) se pot extrage subeantioane care pot fi mai mari sau mai mici comparartiv cu cele care ar rezulta din eantionarea proporional. n acest caz vom avea o eantionare stratificat neproporional. Spre exemplu, dac vom porni de la ipoteza c n cazul ntreprinderilor mijlocii comportamentul de marketing este mai evident, comparativ cu ntreprinderile mici, atunci proporia formrii subeantioanelor corespunztoare straturilor ce cuprind ntreprinderile mijlocii va fi mai mare dect cea care ar exista n cazul eantionrii proporionale. Invers, n cazul ntreprinderilor mici. Sunt i o serie de relaii care se pot folosi pentru optimizarea mrimii subeantioanelor care corespund diferitelor straturi, a cror nsumare o reprezint eantionul stabilit. In general, nivelul optim al subeantionului fiecrui strat va depinde att de mrimea stratului ct i de abaterea standard din interiorul stratului. d) eantionarea de grup Atunci cnd o anumit populaie se compune din mai multe grupuri eterogene. putem considera aceste grupuri ca uniti de eantionare distincte din care urmeaz s constituim eantionul. Eantionul se costituie deci dintr-un numr de grupuri i nu din uniti elementare extrase una cte una. n schimb, n cadrul grupurilor extrase aleator vor fi intervievai toi indivizii care fac parte din ele. Ca exemple de grupuri putem avea: imobilele, care sunt grupuri de locuine; gospodriile, care sunt grupuri de indivizi; zborurile aeriene, care sunt grupuri de pasageri; totalitatea magazinelor cu amnuntul de un anumit tip de pe raza unui ora constituie, de asemenea, un grup etc. Eantionarea de grup se utilizeaz ndeosebi n situaiile n care populaia cercetat se prezint sub forma unei ierarhii. Spre exemplu, locuitorii unui ora pot fi grupai pe cartiere, fiecare reprezentnd un grup; din rndul cartierelor putem alege un eantion constituit din cteva cartiere. Acestea, la rndul lor. cuprind alte grupuri formate din imobile. Din rndurile acestora se alege un eantion. Fiecare imobil are un numr de locuine iar fiecare locuin cuprinde un anumit numr de persoane. In final, se constituie un eantion din locuine i apoi se chestioneaz toate persoanele care compun locuinele respective.ln acest mod pot fi supuse cercetrii bunuri sau servicii cu condiia ca trsturile i caracteristicile lor s fie aceleai n toate zonele geografice avute n vedere. Aceast metod de eantionare este uor de realizat deoarece reduce foarte mult complexitatea bazei de sondaj. In acest sens. spre exemplu, lista de persoane a oraului. ca baz de sondaj - practic imposibil de obinut de ctre cercettorii de marketing - se nlocuiete cu o list de cartiere, de imobile i de locuine. Aceast metod conduce ns la estimatori mai puin precii comparativ cu entionrile elementare. Cu toate acestea, datorit facilitilor i costurilor mai reduse pe care le ofer, ea este utilizat pe scar larg. Spre deosebire de eantionarea stratificat care presupune existena unor grupuri (straturi) ct mai omogene, eantionarea de grup este cu att mai eficient cu ct acestea sunt mai eterogene i reflect mai bine structura populaiei. n mod ideal un grup trebuie s fie la fel de eterogen precum populaia total avut n vedere. e) eantionarea n trepte Aceast metod presupune parcurgerea unor etape succesive numite trepte i este indicat pentru populaiile care sunt organizate pe mai multe niveluri. Intr-o prim etap se aleg unitile din primul nivel de agregare. Aceste uniti se numesc uniti primare i ele vor constitui baza de sondaj pentru unitile din al doilea nivel care se numesc secundare .a.m.d. pn la constituirea eantionului. In aceast situaie exist o dispunere n cascad a bazelor de sondaj, 14

deoarece unitile alese ntr-o etap formeaz baza de eantionare pentru nivelul urmtor de eantionare. Dac, spre exemplu, o ntreprindere productoare de aparatur audio dorete s cunoasc atitudinea vnztorilor cu amnuntul din ntrega ar fa de un nou tip de produs ce urmeaz a fi distribuit, se poate recurge la o eantionare n trepte. Aceast metod presupune stabilirea iniial a unor mari grupuri de uniti de vnzare care pot vinde acest produs i care au, de obicei, o determinare geografic (jude, municipii). Din rndul acestor grupuri, s presupunem c sunt municipiile de pe cuprinsul rii, se aleg aleator un numr relativ redus de grupuri-municipii care vor forma unitile primare. La fel ca n cazul eantionrii de grup, se va avea grij ca grupele alese (municipiile) s fie ct mai eterogene. Din totalitatea magazinelor cuprinse de unitile primare vom constitui apoi un eantion care va fi expresia unitilor secundare. n acest caz vom avea un sondaj n dou trepte. Evident, se poate realiza un sondaj cu mai mult de dou trepte. Eantionarea n trepte este, dup cum observm, o combinaie de metode de eantionare: eantionare de grup i o alt metod aleatoare care poate fi eantionare aleatoare simpl. eantionare sistematic sau eantionare stratificat. Eantionarea nealeatoare cuprinde, de asemenea, mai multe metode. Cele mai importante sunt: a. eantionarea convenional (la ntmplare); b. eantionare logic; c. eantionare cot - parte; d. eantionarea din aproape n aproape: e. eantionarea la locul de cumprare sau la locul de consumare;

EVALUAREA INTREPRINDERII
30. Diagnosticul functiei comerciale se afl n relatie de interdependent cu diagnosticul: a) functiei de organizare, conducere si gestionare a personalului; b) functiei de exploatare; c) tuturor functiilor ntreprinderii. Raspunsul corect este c). 34. Elementele de calcul pentru a evalua o ntreprindere prin rentabilitate sunt: a) profitul din bilant, rata de actualizare si perioada de referint; b) capacitatea beneficiar, rata de actualizare si perioada de referint; c) capacitatea beneficiar, rata inflatiei, rata de actualizare si perioada de referint. Raspunsul corect este b). 49. Metoda de evaluare la termen este recomandabil s fie folosit n cazul: a) ntreprinderilor aflate n dificultate; b) ntreprinderilor aflate n dificultate, neredresabile; c) ntreprinderilor aflate n dificultate, redresabile. Raspunsul corect este c).

15

53. Care din urmtoarele afirmatii este inexact: a) cresterea ratei de actualizare micsoreaz valoarea ntreprinderii; b) cresterea riscurilor legate de politica economic, vamal, fiscal, contabil micsoreaz valoarea ntreprinderii; c) cresterea riscurilor legate de politica economic, vamal, fiscal contabil micsoreaz rata de actualizare si, ca atare, micsoreaz valoarea ntreprinderii. Raspunsul corect este c). 76. Relund informatiile de la ntrebarea 72, precizati care este valoarea goodwill-ului aplicnd o rat de actualizare de 30%: a) 4.666 lei; b) + 6.666 lei; c) + 4.666 lei. Raspunsul corect este a). 72. Valoarea patrimonial a ntreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei, capacitatea beneficiar este de 1.000 mii lei, rata neutr de plasament (i) este de 11%, iar rata de actualizare (c) este de 25%. Valoarea ntreprinderii prin metoda bazat pe goodwill este de: a) 8.800 mii lei; b) 8.600 mii lei; c) 8.480 mii lei. 90. Definiti valoarea substantial. Reprezinta activul reevaluat in ipoteza continuarii activitatii plus valoarea bunurilor folosite de intreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care desi sunt inregistrate in patrimonial intreprinderii, nu sunt folosite din diverse cause (ex. inchiriate). 102. Care sunt componentele fundamentale ale oricrei evaluri de ntreprindere? Componentele fundamentale ale oricarei evaluari sunt: - activul net corectat si capacitatea beneficiara; - diagnosticul juridic; - diagnosticul functiunii de cercetare-dezvoltare; - diagnosticul functiunii comerciale; - diagnosticul functiunii de productie; - diagnosticul functiunii de resurse umane; - diagnosticul functiunii financiar-contabile; 163. Care sunt situatiile n care este posibil evaluarea unei ntreprinderi n dificultate? Evaluarea unei ntreprinderi n dificultate este o operatie deosebit de delicata, care se caracterizeaza printr-o mare rigoare metodologica. Valoarea unei ntreprinderi n dificultate se poate aprecia n trei situatii posibile: a) poate fi redresata; 16

b) dispune de un patrimoniu care, dupa lichidare, prezinta nca un activ net pozitiv; c) urmeaza sa fie lichidata. a) n cazul ntreprinderii redresabile, prezentnd rezultate "sub rentabilitate". Este cazul reorientarilor strategice evidente, unde investitorul potenTial se intereseaza de capacitatea ntreprinderii sau de unele din activele sale, n perspectiva de a le rentabiliza ntr-o modalitate diferita de activitatea istorica efectuata de ntreprindere. n acest caz, numai valorile activului net constituie o referinta. b) n alte cazuri, daca valoarea activului net reevaluat si valorile de rentabilitate sunt corect stabilite, valoarea rentabilitaTii este normal superioara valorii activului net reevaluat, aceasta din urma nensumnd si valorile elementelor necorporale susceptibile unei evaluari separate. Corespunzator sectorului de activitate, diferenTa dintre aceste doua valori este mai mult sau mai puTin importanta, iar ponderea, respectiva este diferita. n sectorul industrial tradiTional, valorile de randament ale activului net sunt adesea propiate si este uzual sa se reTina o medie ntre aceste doua valori, pentru a limita eventualele erori de apreciere. n sectoarele puTin capitalizate sau noi, n care adaptarile concurentiale nu au fost nca realizate, este justificat ca valoarea de randament sa fie superioara valorii activului net. n acest caz, numai valoarea de randament constituie o referinTa pertinenta. De asemenea, n cazul ntreprinderilor redresabile, se poate recurge la metodologia urmatoare: - aprecierea activului net si a capacitaTii beneficiare a ntreprinderii presupus redresabile; - calcularea unei valori la termen, plecnd de la activul net si de la capacitatea beneficiara a ntreprinderii presupus redresabile; - aplicarea unei decotari a valorii la termen astfel obtinute; Aceasta decotare este aplicata pentru a tine seama de: a) capitalurile proprii care au fost injectate pentru realizarea redresarii; b) riscul specific de "ne-succes" al redresarii sperate si c) actualizarea valorii la termen. c) n situaTia ntreprinderilor neredresabile urmnd a fi lichidate, hotarrea de ncetare a activitaTii (a plaTilor) poate fi facuta: - la cererea acTionarilor, n situaTia cnd activul de lichidare ndestuleaza creditorii, operaTiile de evaluare urmeaza calea aratata la punctul b; - la cererea creditorilor, adresata tribunalului, acesta putnd numi un lichidator cu puterea de decizie de a angaja un expert evaluator de ntreprinderi, care va stabili valoarea lichidativa, pe care lichidatorul se va stradui sa o realizeze n favoarea creditorilor si, dupa caz, si a proprietarilor. n toate cazurile, redresabile sau nu, ale ntreprinderii n dificultate, se vor avea ntotdeauna n vedere si: - costurile relative ale restructurarii (nchiderea sediilor industriale, nchiderea activitaTilor deficitare n curs, disponibilizarea personalului etc.); - costurile privind lichidarea. n concluzie, cteva condiTionari posibile n selectionarea metodelor de evaluare privind ntreprinderile n dificultate trebuie avute n vedere: a) existenTa unui badwill face inoperanta metoda goodwill-ului; b) activul net corijat, daca este negativ, face inoperanta metoda activului net corijat; c) metodele prin randament nu sunt compatibile cu existenta pierderilor. 17

n general, evaluarea unei ntreprinderi este necesar n situaii precum: - operaiunile de achiziii de ntreprinderi/afaceri, vnzarea cumprarea unei participaii la o ntreprindere/afacere, fuziunea cu o alt ntreprindere, majorri de capital sau estimarea aportului n natur la constituirea unei alte ntreprinderi sau n cazul unei asocieri temporare. Evaluarea, n toate aceste situaii, joac un rol major pentru c furnizeaz o opinie independent privind valoarea ntreprinderii / afacerii / participaiei, o marj n cadrul creia se negociaz n cele mai multe cazuri preul. Cumprtorul i vnztorul au de cele mai multe ori o imagine a priori cu privire la valoarea afacerii, imagine care rare ori este apropiat de realitate. Preul este bazat i pe consideraii subiective, sunt cazuri n care ateptrile vnztorului sunt foarte ridicate pentru c el a depus muli ani efort n afacerea respectiv (capital sentimental). - dezinvestiiile se pot referi la vnzarea unei mici ntreprinderi unui grup important sau la vnzarea unei ntreprinderi n dificultate (lichidarea ntreprinderii). n acest ultim caz vnztorul este obligat s accepte evaluarea efectuat de cel care achiziioneaz. Mai precis, logica evalurii depinde de situaia cumprtorului n raport cu vnztorul. - exproprieri, pretenii de despgubiri. Proprietile pot fi expropriate de autoriti. n acest caz, evaluatorul trebuie s determine suma pierderilor ce vor fi compensate, alturi de valoarea de pia a proprietii sau afacerii expropriate. n mod uzual, despgubirile sunt legate de pierderea definitiv sau temporar de goodwill ca urmare a exproprierii. De asemenea, n cazul n care expropriatul este o ntreprindere, ea poate fi despgubit i pentru pierderile cauzate de inactivitate n timpul exproprierii (Ex: cazul n care construirea unei autostrzi prin faa ntreprinderii afecteaz traficul i posibilitatea de acces a clienilor, rezultnd o pierdere de clientel). - suport n caz de litigii. n rile cu economie dezvoltat sunt multe cazuri n care prin aciunea in instan o ntreprindere dorete s-i recupereze pierderile de valoare n afaceri. (Ex: pierderi n afaceri datorit contrafacerii produselor, nerespectarea contractelor, denigrarea mrcii etc.). n toate aceste cazuri evaluarea afacerii va furniza o valoare real a pierderii i va fi folosit n instana pentru susinerea cauzei. - dispute ntre acionari. Nu sunt rare cazurile n care pentru o ntreprindere necotat la burs apare necesitatea evalurii afacerii pentru c un acionar dorete s se retrag. - solicitrile instituiilor financiare. Evaluarea poate fi cerut de instituii financiare sau ali furnizori de capital care vor s aib, nainte de a decide finanarea sau de a continua finanarea, valoarea ntreprinderii mprumutate. De regul, n aceste cazuri evaluatorul prezint att valoarea n condiii de exploatare, ct i valoarea de lichidare a afacerii. - aciunile juridice cu scop patrimonial (succesiunea, falimentul, constituirea de ipoteci etc. n primul caz, este vorba de o schimbare a proprietii familiale i nu de vnzare, evaluarea efectundu-se pentru calculul drepturilor de succesiune.) - disputele ntre soi. n practic este posibil ca evaluarea unei afaceri s fie necesar n cazul divorului, dac unul dintre soi deine aciuni la una sau mai multe ntreprinderi. - aprecierea cursului aciunii unei ntreprinderi cotate. - aprecierea managementului valorii ntreprinderii.

STUDII DE FEZABILITATE
15. Care sunt metodele prin care se pot evalua, prin prisma fezabilittii economicofinanciare, proiectele investitionale? Dezvoltati pe scurt. 18

Evaluarea financiara a proiectelor investitionale de investitii urmareste in general doua obiective. In primul rand se urmareste asigurarea unei comparatii intre proiectele concurente, intre care trebuie sa se stabileasca ordinea de prioritate. In al doile a rand se urmareste formularea unei aprecieri asupra valorii intrinseci a proiectului. Evaluarea financiara a proiectelor de investitii se realizeaza, fie prin metode care pun accentul pe rentabilitatea medie a proiectelor, fie prin metode fondate pe actualizare. 1. Metode traditionale - fondate pe rentabilitatea medie Rata medie de rentabilitate in exploatare Termenul de recuperare a cheluielilor 2. Metode bazate pe actualizarea cash-flow-urilor Utilizarea notiunii de actualizare Valoarea actuala neta (VAN) Rata interna de rentabilitate(RIR) Evaluarea proiectelor de investiii se poate face prin dou categorii de metode: 1) 2) tradiionale (fr actualizare); bazate pe actualizare.

1. Evaluarea proiectelor de investiii prin metode tradiionale Metodele tradiionale nu iau n considerare valoarea n timp a banilor. Ele permit determinarea unor indicatori de eficien a investiiilor, cum sunt: - termenul de recuperare a investiiei; - rentabilitatea investiiei. Termenul de recuperare a investiiei arat numrul de ani n care este amortizat valoarea investiiei din profiturile sau fluxurile de numerar nete generate de aceasta. Indicatorul este sinonim cu viteza de circulaie, msurnd timpul n ani n care se recupereaz suma de bani investit ntr-un proiect de investiie. n cazul n care proiectul de investiie genereaz ctiguri bneti nete sau fluxuri de numerar nete care au aceeai valoare n fiecare an, termenul de recuperare se calculeaz raportnd valoarea investiiei la profitul sau fluxul de numerar anual generat de proiectul (plasamentul) respectiv: V Tr = i ; P sau: V Tr = i ; F n care: Tr este termenul de recuperare a investiiei; Vi este valoarea investiiei; P este profitul anual generat de investiie; F este fluxul de numerar anual generat de investiie. n cazul n care profiturile anuale sau fluxurile de numerar generate de proiect nu au caracter linear, respectiv nregistreaz valori diferite de la un an la altul, termenul de

19

recuperare se obine cumulnd an de an veniturile generate de investiie pn cnd acest cumul va fi egal cu capitalul investit: Tr = sau:

P
i =1 n

Tr =

CF
i =1

unde: CFi este cash-flow-ul anual. Rata de rentabilitate a investiiei msoar profitabilitatea medie anual a investiiei : Rm =

Rezultatulm ediuanual . Sum m a edie a capitalului angajat

Rezultatul mediu anual poate fi profitul mediu anual ( P ) sau fluxul de numerar net mediu anual ( F ) Rm = sau: Rm =
F 100 Vi

P 100 ; Vi

Rezultatul mediu anual de obine prin raportarea rezultatelor totale deinute pe ntreaga perioad de exploatare a proiectului la numrul de ani corespunztori acestei perioade:

Pr ofitul total sau fluxul total ne de numerar adus de


P

sau F = proiect pe int reaga sa durata de functionar e

Numarul de ani de functionar e a investitie i


n mod similar se stabilete i investiia medie anual (suma medie a capitalului angajat). Metodele tradiionale de evaluare a proiectelor de investiii prezint avantajul simplitii i rapiditii calculelor, deoarece nu utilizeaz tehnici de actualizare. Ele au o utilizare ridicat n condiiile n care interesul investitorului nu nseamn numai profit ct mai ridicat, ci i timpul n care i recupereaz investiia. Metodele au i unele dezavantaje, cum sunt: neluarea n considerare a faptului c o investiie genereaz profit sau fluxuri de numerar i dup ce suma investit este recuperat; elimin din start proiectele de investiii care genereaz profituri nalte, dar ntr-o perioad lung de timp; nu ine cont de erodarea n timp a valorii banilor, metoda lucrnd cu o singur putere de cumprare a monedei. 2. Evaluarea proiectelor de investiii prin metode bazate pe actualizare

20

Metodele bazate pe actualizare iau n considerare deteriorarea n timp a valorii banilor. Ele permit determinarea unor indicatori care furnizeaz o baz obiectiv, compatibil n aprecierea eficienei proiectelor. Valoarea sau puterea lor de cumprare se modific n timp, ceea ce face dificil compararea i agregarea indicatorilor valorici. Modificarea valorii banilor n timp are cel puin dou motive. Primul este inflaia, respectiv creterile de pre de la o perioad la alta. Valoarea banilor desemneaz cantitatea de bunuri care se poate cumpra cu o unitate monetar i se determin dup formula: PCB =
1

1 ; P

IPCB = I 100 . P n care : PCB este puterea de cumprare a banilor; P este preul mediu; IP este indicele general al preurilor. n condiiile scderii valorii banilor, pentru a se cumpra aceeai cantitate de bunuri la o dat ulterioar fa de o dat iniial este necesar o cantitate mai mare de moned. Un alt motiv al actualizrii unei valori este proprietatea banilor investii de a aduce posesorilor lor profituri, dobnzi. De exemplu, pentru a compara valoarea unui plasament (a unei sume investite) cu ctigul obinut, valoarea iniial i ctigul trebuiesc actualizate. Pentru a face posibile comparaiile ntre cheltuielile de investiii i profiturile suplimentare generate de folosirea proiectului, cele dou componente ale valorii trebuiesc exprimate n aceeai putere de cumprare. n scopul comparrii indicatorilor valorici care se refer la perioade diferite de timp se apeleaz la dou procedee intitulate capitalizarea i actualizarea valorilor. Capitalizarea are la baz relaia dobnzii compuse: Sn = S0 (1+r)n ; unde: Sn este suma final sau capitalul final; S0 este suma iniial sau capitalul iniial; n este anul final; (1+r) este factorul de capitalizare (fructificare). Alocrile de capital pentru finanarea investiiilor necesit calcule de capitalizare doar dac durata de executare a lucrrilor depete un an. Actualizarea este operaia de determinare a valorii iniiale S0 sau de aflare a valorii actuale a sumei Sn dup n ani. Sn S0 = ; (1 + r ) n unde:
1 (1 + r ) este factorul de actualizare;

r este rata de actualizare. Pentru fundamentarea deciziilor privind proiectele de investiii se folosesc urmtorii indicatori principali: a) valoarea actual net (VAN); 21

b) rata intern de rentabilitate (RIR); c) termenul mediu de recuperare (Tr); d) indicele de profitabilitate (IPr). a) Valoarea actual net exprim surplusul de capital rezultat la ncheierea duratei de via a investiiei (inclusiv valoarea rezidual). Premisa care st la baza calculrii acestui indicator este c rezultatele obinute n urma unei investiii trebuie s fie mai mari n raport cu suma de bani investit iniial. Pentru calcularea indicatorului se folosesc fluxurile de numerar previzionate i evaluate la valoarea prezent. Un flux de numerar viitor poate fi convertit i la o valoare viitoare, dar valoarea actual este mai plauzibil, mai uor de neles. Calcularea indicatorului nseamn determinarea diferenei dintre fluxurile nete de numerar viitoare, care se actualizeaz la valoarea prezent i suma iniial investit, pentru a vedea dac investitorul obine profit. n Fn Vi ; VAN = n i =1 (1 + r ) sau: N P V i ; VAN = n I =1 (1 + r ) unde: VAN este valoarea actualizat net; Fn - fluxurile nete de numerar din fiecare an n perioada n care funcioneaz investiia; P - profitul net din fiecare an n perioada n care funcioneaz investiia; r - rata de actualizare; n - numrul de ani, perioada n care se consider c investiia va funciona; Vi - valoarea investiiei. Proiectul acceptat trebuie s aib valoare net actualizat pozitiv, iar dac sunt mai multe care ndeplinesc aceast condiie se va opta pentru acela care are VAN maxim. Dac investiia se realizeaz cu surse mprumutate, fluxurile generate de ea trebuie s permit att plata ratelor scadente ale mprumutului, plus dobnda curent i obinerea unui profit pentru investitor. Dac valoarea actual net este negativ, fluxurile nete de numerar ale perioadei nu permit recuperarea fondurilor alocate iniial i proiectul trebuie respins. Determinarea valorii actualizate nete dup formula de mai sus presupune c fluxurile nete de numerar sunt reinvestite constant pe piaa financiar la nivelul ratei de actualizare r, ipotez puin realist. Dac rata de actualizare variaz de la o perioad la alta, relaia de calcul a valorii actuale nete este: Fn1 Fn 2 Fn 3 + + + ...... VAN = -Vi + (1 + r1 ) (1 + r1 )(1 + r2 ) (1 + r1 )(1 + r2 )(1 + r3 ) b) Rata intern de rentabilitate (RIR) este rata de actualizare a fluxurilor viitoare de numerar pentru care valoarea actualizat este egal cu zero. N Fn V i = 0; VAN = n I =1 (1 + r ) sau:

22

VAN =

(1 + r )
I =1

V i = 0 ;

unde: r, adic rata de actualizare este chiar rata intern de rentabilitate a proiectului (RIR) Altfel spus, RIR este acea rat de actualizare pentru care valoarea actualizat a costurilor (ieirilor de numerar) este egal cu valoarea actualizat a veniturilor (intrrilor de numerar), iar profiturile viitoare actualizate sunt zero. n condiiile n care investiia genereaz fluxuri ntr-un numr de n ori, RIR se va calcula ca o necunoscut dintr-o ecuaie de ordin superior. Procedura de calcul este iterativ i presupune parcurgerea urmtorilor pai: alegerea unei rate de actualizare la ntmpinare pentru care se calculeaz VAN; alegerea unei rate de actualizare mai mici cnd VAN a fost negativ i calcularea din nou a VAN; alegerea unei rate de actualizare mai mari cnd VAN calculat la prima iteraie a fost mai mare i determinarea noii VAN; continuarea iteraiilor succesive pn se obine o VAN = 0, care devine rata intern a rentabilitii pentru proiectul de investiii analizat. Proiectul de investiii care va fi acceptat va avea o rat intern de rentabilitate mai mare dect rata dobnzii de pe pia. Numai astfel rata de randament a investiiei permite compensarea costului finanrii. Cu ct RIR este mai mare, cu att investiia este mai rentabil. ntre cei doi indicatori, valoarea actual net i rata intern de rentabilitate este o legtur direct, considerndu-se c ei pot funciona numai mpreun. Cu toate acestea, se consider c valoarea actual net este mai precis deoarece ine seama att de fluxurile de numerar generate de proiect pe ntreaga durat de funcionare i de valoarea n timp a banilor, ct i de rata minim de actualizare care este influenat de costul capitalului. c) Termenul mediu de recuperare (Tr) exprim intervalul de timp (numrul de ani) necesar recuperrii capitalului investit prin intrrile nete de numerar medii anuale actualizate (Fn act./an). Costul initial al investitie i Tr = ; Fn mediu anual actualizat ( Fn act / an ) n Fn Fn act/an =

(1 + r )
i =1

n Termenul de recuperare exprim numrul de ani dup care suma fluxurilor nete de numerar actualizate devine egal cu suma investiiei (de preferat acoperitoare). Acest criteriu evalueaz riscurile de nerecuperare a capitalului investit, penaliznd investiiile care recupereaz capitalul ntr-o perioad mai mare de timp, deoarece riscul de nerecuperare crete proporional cu perioada. n alegerea proiectului de investiii se urmrete ca Tr s fie mai mic dect durata de via a investiiei (de preferat mai mic dect durata de via a produselor realizate cu respectiva investiie, adic durata sa comercial). Cu ct Tr este mai scurt, cu att mai mic este riscul, iar solvabilitatea proiectului de investiii va fi asigurat. Folosirea termenului mediu de recuperare ca indicator de eficien are inconvenientul c elimin de la selecie proiectele de investiie cu o rentabilitate bun pe termen lung, nelund n considerare totalitatea fluxurilor de trezorerie ale perioadelor urmtoare i care pot fi semnificative pentru viaa firmei.
23

d) Indicele de profitabilitate (IPr) exprim valoarea actual net scontat pentru o cheltuial iniial de investiie egal cu unu. El se determin ca raport ntre valoarea actual a intrrilor nete de numerar (Fn) i valoarea iniial a investiiei: n Fn IPr =

(1 + r )
i =1

pentru n ani;

Vi 0
Pentru un an r = I Pr 1 . Proiectul de investiie va fi rentabil dac IP va fi supraunitar. Indicele de profitabilitate prezint importan pentru selectarea investiiilor n funcie de criteriile de fructificare a capitalului investit. 29. n ce conditii, utiliznd indicele de profitabilitate, un proiect investiional este rentabil? Indicele de profitabilitate (ip) - caracterizeaza raportul dintre VNA si fondurile de investitii care stau la baza proiectului de investitii. Se pot avea n vedere att investitiile initiale, ct si valoarea actualizata a acestora. Astfel: ip = VNA / It ip = VNA / Ita unde VNA = Venitul net actualizat (Valoarea neta actuala totala) Ita = efortul investitional total generat de acel proiect, exprimat n valoare actuala. Acest indicator ne permite sa selectam variantele eficiente de proiect la care ip > 1 si ordonarea acestora dupa valoarea descrescatoare a indicelui. Cu ct indicele de profitabilitate este mai mare, cu att proiectele sunt mai eficiente, n conditii echivalente, comparabile si din alte puncte de vedere. Varianta optima de proiect este aceea n care ip -> maxim.

ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII


14. S se analizeze indicatorii de lichiditate n cele dou cazuri i s se comenteze rezultatele. Indicator lichiditate curenta = Active curente = Datorii curente = Stocuri+creante+disponibilitati = Datorii mai mici de un an = 10.000+8.000+2.000 = 1.34 8.000 + 4.000 + 1.000 + 600 + 1.000 inseamna ca pe termen scurt datoriile societatii pot fi acoperite de activele ei Indicator lichiditate imediata (test arid) = Active curente-stocuri = Datorii curente = 20.000-10.000 = 0.69 24

14.600 Rata datoriilor = Total datorii = 41.600 = 0.63 < 1 deci intreprinderea Total active 66.000 are un grad mic de indatorare Grad indatorare = Total datorii = 41.600 = 1.71 Capital propriu 24.400 inseamna ca finantarea externa mai mare decat cea asigurata de asociati Rata solvabilitatii = Imprumuturi pe termen lung = 15.000 = 0.61 Capital propriu 24.400 0.61 este ponderea datoriei pe termen lung in totalul capitalurilor proprii.
PROBLEMA NR.13 13. Se cunosc urmtoarele date din situaia bilanier a unei ntreprinderi: Indicator 31.12.n Imobilizri corporale 40000 Imobilizri necorporale 5000 Stocuri 10000 Creante 8000 Disponibiliti 2000 Capitaluri proprii 25000 Datorii mai mari de un an 15000 Furnizori 12000 Datorii salariale 8000 Datorii fiscale i sociale 4000 Datorii bancare pe termen foarte 1000 scurt Stiind c firma activeaz n domeniul industrial i cheltuielile sale de constituire sunt de 1000, 10% din stocuri i 5% din creane sunt aferente cantinei din incinta societii, care determin de asemenea datorii salariale de 600 i datorii furnizori de 1000, s se analizeze poziia financiar a ntreprinderii din punct de vedere contabil i funcional. Din punct de vedere contabil: FRN = Capital propriu + Datorii financiare Imobilizari = 25000+15000 (40000+5000) = 5000 NFR = Stocuri + Creante Datorii exploatare = 10000+8000 (12000+8000+4000) = - 6000 TN = Disponibilitati Credite de trezorerie = 1000 SN = Activ total Datorii totale = 65000 (15000+12000+8000+4000+1000) = 25000 NG = Resurse term.lung.= 40000-45000 = - 5000 NFRexploatare = Activ expl Pasiv expl = 16600 22400 = - 5800 NFR in afara exploatarii = Activ in afara expl Pasiv in afara expl = 1400 1600 = - 200 TN = Disponibilitati Credite de trezorerie = 2000 1000 = 1000 Analiza pe baza bilanului contabil a) fondul de rulment net FRN = Active circulante Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati) -

25

(Datorii din exploatare + Datorii bancare pe termen foarte scurt) = (10000 + 8000 + 2000) - (12000 + 8000 + 4000 + 1000) = 20000 - 25000 = -5000 Intreprinderea se afla intr-un dezechilibru financiar b) Activul net contabil Active imobilizate=Imobilizari corporale + Imobilizari necorporale = 40000 + 5000 = 45000 Active curente = Stocuri + Creante + disponibilitati = 10000 + 8000 + 2000 = 20000 Total Active = 45000 + 20000 = 65000 Capitaluri proprii (Activul net) = Total active - Datorii Datorii pe termen scurt= Datorii din exploatare + Datorii bancare pe termen foarte scurt = 12000 + 8000 + 4000 + 1000 = 25000 Datorii pe termen lung = 15000 Capitaluri proprii = 65000 - (15000 + 25000) = 65000 - 40000 = 25000 Total capitaluri proprii si datorii = 65000 c) nevoia de fond de rulment NFR = Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans (Datorii curente - Credite de trezorerie) Venituri in avans = 10000 + 8000 + 0 - (25000 - 0) - 0 = -7000 d)Trezoreria neta TN = FRN-NFR = -5000 - (-7000) = 2000, sau TN= Disponibilitati - Credite de trezorerie = 2000 - 0 = 2000 Analiza pe baza bilanului functional In acest tip de bilant se porneste de la bilantul patrimonial punand in evidenta ciclul de investitii, ciclul de exploatare si ciclul de finantare. ACTIVE ACICLICE (STABILE) = 45000 ACTIVE CICLICE, din care: 20000 Active ciclice din exploatare, din care: 16600 stocuri = 10000 - 10% = 9000 creante din exploatare = 8000 - 5% = 7600 Active ciclice din afara exploatarii =400+1000=1400 Disponibilitati = 2000 TOTAL PASIV = 65000 Calculul indicatorilor: a) fondul de rulment net FRN = Surse aciclice(stabile) - Active aciclice( stabile) = 40000 - 45000 = -5000 FRN = Active ciclice - Surse ciclice = 20000 - 25000 = -5000 b) Necesarul de fond de rulment NFR = Active ciclice din si in afara exploatarii - Surse ciclice (mai putin creditele de trezorerie) = 16600 + 1400 - 25000 = -7000 c) trezoreria neta TN = FRN - NFR = -5000 - (-7000) = 2000 Din calculele efectuate rezulta ca pe baza bilantului functional indicatorii FRN, NFR si TN au aceleasi valori

26

88. S se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru actionari n cazul unei intreprinderi despre care se cunosc urmtoarele: cifra de afaceri 40000 u.m., cheltuieli materiale 25000 u.m., cheltuieli salariale 10000, cheltuieli cu amortizarea 2000 u.m., cheltuieli cu dobnzi 1000 u.m., impozit pe profit 200 u.m., cumprri de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din vnzarea mijloacelor fixe 500 u.m., creterea activului circulant net 100 u.m., datorii financiare la nceputul anului 10000, datorii financiare la sfritul anului 11000. CASH-FLOW DISPONIBIL (CFD) Exprima capacitatea efectiva a societatii de a remunera actionarii si creditorii. Este efectiva deoarece nu ia in calcul impozitul pe profit. Metoda 1: Formula de calcul: CFD = CFDact + CFDcr CFDact = RN - (CPR1 - CPR0) CFDcr = CHD - (DATFIN1 - DATFIN0) RN = rezultatul net CHD = cheltuiala cu dobanda CPR = variatia capitalurilor proprii DATFIN = variatia datoriilor financiare pentru care s-au platit dobanzi in perioada analizata RN=40000 -25000-10000-2000-1000-200=1800 CFDact = 1800 DATFIN = 11000-10000=1000 CFDcr= 1000-1000 =0 CFD = CFDact + CFDcr = 1800 M2. CFW = variaia T.N. = Variaia F.R. Variaia N.F.R. CFWgest = P.net. + Amortisment + Dobnzi Pbrut = Cifra de afaceri cheltuieli materiale cheltuieli salariale cheltuieli fiscale i sociale cheltuieli cu amortizarea cheltuieli cu dobnda = 40.000 25.000 10.000 2.000 1.000 = 2.000 u.m. Pnet = 2.000 200 = 1.800 u.m. CFWgest = 1.800 + 2.000 + 1000 = 4.800 u.m. CFWdisp = CFWgest - Imob. - NFR - Disp. Imob = 1000-500 = 500 u.m. NFR= A.C. D.T.S. = 2000 u.m. CFWdisp = 4.800 - 500 2000 = 1.800 u.m.

ADMINISTRAREA SI LICHIDAREA INTREPRINDERILOR

27

4. Situaia elementelor de activ i pasiv la societatea X conform bilaului ntocmit pe baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii, se prezint astfel: 1 Cldiri 20.000.000 lei 2 Amortizarea cldirilor 12.000.000 lei 3 Materii prime 2.000.000 lei 4 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime 400.000 lei 5 Clieni 2.500.000 lei 6 Clieni inceri 500.000 lei 7 Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni 200.000 lei 8 Conturi la bnci 600.000 lei 9 Furnizori de imobilizri 6.000.000 lei 10 Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 1.000.000 lei 11 Capital subscris vrsat 5.000.000 lei 12 Rezerve 1.000.000 lei Operaiunile de lichidare efectuate de lichidator se prezint dupa cum urmeaz: a) Cldirile au fost vndute cu 9.000.000 lei; b) Materiile prime au fost vndute cu 1.440.000 lei; c) Clienii inceri sunt n sum de 500.000 lei, din care se ncaseaz 240.000 lei, iar pentru ncasarea nainte de termen a clienilor ceri s-au acordat sconturi n sum de 50.000 lei; d) Pentru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizori, acetia au acordat sconturi n sum de 200.000 lei; e) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societii sunt n sum de 520.000 lei; Sa se ntocmeasc bilanul nainte de efectuarea partajului. Inregistrari privind operaiunile contabile 1. Valorificarea cldirii: 461 = % 10.710.000 7583 9.000.000 4427 1.710.000 2. Incasarea debitorului: 5121 = 461 10.710.000

3. Scoaterea din eviden a cldirii sczute: % = 281 6583 212 20.000.000 12.000.000 8.000.000

4. Vanzarea materiei prime: 371 = 301 2.000.000 28

411 = % 1.713.600 707 1.440.000 4427 273.600 5. Descrcarea de gestiune a mrfurilor vandute 607 = 371 2.000.000

6. Anularea provizionului 391 = 681 400.000

7. Incasarea cv mrfurilor vandute 5121 = 411 1.713.600

8. ncasarea parial a clienilor inceri 5121 = 4118 240.000 9. Trecerea pe cheltuieli excepionale a clienilor inceri 671 = 4118 260.000 10. Anularea provizionului constatat pt deprecierea creanelor 491 = 781 200.000 11. ncasarea clienilor ceri 5121 = 4111 2.450.000

12. Acordarea scontului 667 = 411 50.000 13. Plata furnizorului de imobilizri: 404 = 5121 5.800.000 14. nregistrarea scontului primit 401 = 467 200.000

15. Cheltuieli ocazionate de lichidarea societii 628 = 5121 520.000 16. Anularea provizionului pentru riscuri si cheltuieli 29

151 = 7812 1.000.000 D 121 C 8.000.000 9.000.000 2.000.000 1.440.000 260.000 400.000 50.000 200.000 520.000 1.000.000 10.830.000 12.040.000 17.Inregistrarea TVA-ului 4427 = 4423 1.983.600

18. Plata TVA-ului 4423 = 5121 1.983.600

19. nregistrarea platii profitului din lichidare: 12.040.000 10.830.000 = 1.210.000 1.210.000 *16% = 193.600 441 = 5121 193.600 D 600.000 10.710.000 1.713.600 240.000 2.450.000 15.713.600 5121 C 5.800.000 520.000 1.983.600 193.600

8.497.200

Bilanul de lichidare A Disponibiliti bneti 7.216.400 P Capital social Rezerve Profit din lichidare 5.000.000 1.000.000 1.210.000

9. Prezentai cauzele dizolvrii societilor comerciale. Dizolvarea societatilor comerciale reprezinta o etapa in procesul de ncetare a personalitatii juridice a acestora, formata dintr-un ansamblu de operatiuni care au ca urmare lichidarea patrimoniului societatii in cauza. Dizolvarea se poate traduce: 30

- in baza unei hotarri a asociatilor; - prin hotarrea instantei judecatoresti; - in virtutea legii (de drept) . Legea societatilor comerciale prevede cauze comune, generale, de dizolvare a societatilor comerciale si cauze specifice fiecarei forme. I. Cauze comune de dizolvare a societatilor comerciale Potrivit art. 227 alin.l din Legea nr.31/1990, republicata, sunt cauze comune de dizolvare a societatilor comerciale urmatoarele: 1. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; 2. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; 3. declararea nulitatii societatii; 4. hotarrea adunarii generale; 5. hotarrea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum nentelegerile grave dintre asociati, care mpiedica functionarea societatii; 6. falimentul societatii; 7. alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii Prelungirea societatii prin vointa asociatilor este posibila in masura in care hotarrea de prelungire are loc nainte de expirarea duratei stabilite in actul constitutiv, altminteri insa dizolvarea opereaza de drept. In acest caz, asociatii trebuie sa fie consultati cu cel putin trei luni nainte de expirarea duratei societatii, daca se hotaraste cu privire la eventuala prelungire a duratei de functionare a acesteia. In cazul in care asociatii nu sunt consultati cu cel putin trei luni nainte de expirarea duratei societatii cu privire la eventuala prelungire a acesteia, la cererea oricarui dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin ncheiere, efectuarea consultarii. Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie mpotriva hotarrii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotarrii. Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotarrii sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romniei si se depune la oficiul registrului comertului. In cazul admiterii opozitiei, asociatii trebuie sa opteze, in termen de o luna de la data la care hotarrea a devenit irevocabila, fie pentru a renunta la prelungire, fie pentru a exclude din societate pe asociatul debitor al creditorului care a facut opozitie, caz in care drepturile cuvenite asociatului debitor se vor calcula pe baza ultimului bilant contabil aprobat. 51. De ctre cine sunt numii membrii consiliului de supraveghere? Membrii consiliului de supraveghere sunt numii de ctre adunarea general a acionarilor - art. 1566 alin. (1).

CONSULTANTA FISCALA
IMPOZITE DIRECTE 31

9. O entitate care desfoar activiti de natura barurilor de noapte obine ntr-o perioad contabil venituri n sum de 900.000 lei, iar cheltuielile aferente veniturilor sunt de 500.000 lei. S se determine valoarea impozitului pe profit de pltit de ctre entitate. ART. 18 Impozit minim (1) Contribuabilii care desfoar activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaz aceste venituri n baza unui contract de asociere, i n cazul crora impozitul pe profit datorat pentru activitile prevzute n acest articol este mai mic dect 5% din veniturile respective sunt obligai la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri nregistrate. Art. 18 Norme metodologice 11. Intr sub incidena prevederilor art. 18 din Codul fiscal contribuabilii care desfoar activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, ncadrai potrivit dispoziiilor legale n vigoare; acetia trebuie s organizeze i s conduc evidena contabil pentru a se cunoate veniturile i cheltuielile corespunztoare acestor activiti. La determinarea profitului aferent acestor activiti se iau n calcul i cheltuielile de conducere i administrare i alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proporional cu veniturile obinute din aceste activiti. n cazul n care impozitul pe profitul datorat este mai mic dect 5% din veniturile obinute din aceste activiti, contribuabilul este obligat la plata unui impozit de 5% din aceste venituri. Acesta se adaug la valoarea impozitului pe profit aferent celorlalte activiti, impozit calculat potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal. Veniturile care se iau n calcul pentru aplicarea cotei de 5% sunt veniturile aferente activitilor respective, nregistrate n conformitate cu reglementrile contabile. Profit impozabil = 900.000 500.000 = 400.000 Impozit pe profit = 16% x 400.000 = 64.000 lei Imp./profit minim pentru baruri,discoteci este de 5% din veniturile realizate = 900.000 * 5% =45.000, deci rezult imp./profit datorat de 64.000lei. 11. S se calculeze contribuiile datorate de angajat pentru un salariu negociat de 636 lei, inclusiv salariul net (2 persoane n ntreinere). CAS 10,5% = 67; CASS 5,5% = 35; Somaj 0,5% = 3; Deducere personal calculat este de 450 lei (d.p.b.=250 lei + d.supl.2 ntreinui = 200 lei). Total contribuii reinute = 105 lei. Impozit/salariu = (636 105 450) * 16% = 81 * 16% = 13 lei. Salariul net = 636 105 13 = 508 lei. IMPOZITE INDIRECTE 5. O instituie public a depozitat, ntr-o perioad, n magaziile sale, bunuri n valoare total de 26.000 lei. Din acestea 12/20 aparin acesteia, iar restul sunt ale unei societi comerciale din zon. Chiria practicat pentru depozitare a fost de 6% din valoarea bunurilor depozitate. 32

A avut de colectat TVA instituia public? Dac da, se cere s se calculeze mrimea acesteia. Caz 1 Conform cod fiscal art. 141 alin. (2) lit. (e) inchirierea este scutita de T.V.A. e) arendarea, concesionarea, nchirierea i leasingul de bunuri imobile, cu urmtoarele excepii: 1. operaiunile de cazare care sunt efectuate n cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcie similar, inclusiv nchirierea terenurilor amenajate pentru camping; 2. nchirierea de spaii sau locaii pentru parcarea autovehiculelor; 3. nchirierea utilajelor i a mainilor fixate definitiv n bunuri imobile; 4. nchirierea seifurilor. Caz 2 In cazul in care se opteaza facturarea chiriilor cu T.V.A. se face notificare la administratia financiara prin care se anunta ca facturarea se va face cu T.V.A. Instituia are TVA de colectat pentru serviciile de depozitare practicate, conform art.127, al.(6), lit.g din Codul Fiscal, i anume: Valoarea bunurilor depozitate: 26.000*8/20 = 10.400 lei Chiria perceput = 10.400 * 6% = 624 lei TVA colectat aferent chiriei = 624 * 24% = 149,76 lei 6. Hotelul Palace a realizat ntr-o perioad de pe urma activitii de cazare un venit de 700 mil. lei. n preul de cazare este inclus i costul micului dejun, acesta reprezentnd 12,5%. S se calculeze TVA aferent venitului obinut. 700 mil. * 24% = 168.000 lei IMPOZITE I TAXE LOCALE 4. n scopul comercializrii de produse n piaa agroalimentar din Centru, Ioan P. Din Alba Iulia solicit utilizarea temporar a unui loc public n suprafa de 4 mp. S se determine taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerului pe mese, tarabe i alte spaii din pia. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului pe mese, tarabe si alte spatii din piata : Taxa = 6 lei/mp/zi = 6 x 4 x 365 = 8.760 lei/an. 6. O persoan deine n Alba Iulia un apartament construit n anul 1975, avnd o suprafa util de 66,34 mp i situat ntr-un bloc de locuine cu 3 etaje i cu 8 de apartamente, situat n zona B. Apartamentului i-a fost schimbat destinaia din spaiu de locuit n spaiu comercial. S se calculeze impozitul datorat de respectivul contribuabil la bugetul local. 1. Determinarea suprafetei contruite: 33

66,34 x 1,2 = 79,60 ,p 2. determinarea valorii impozabile initiale 79,60 x 669 = 53.252,40 3. Determinarea rangului localitatii 53.252,40 x 2,5 = 133.131 4. Determinarea reducerii cf anului constructiei 35 de ani, are o deducere de 10% 133.131 133.131 x 10% = 119.817,90 5. impozit: 119.817,90 x 0,1% = 119,81 deci se va plati 120 lei

CONTABILITATE
20. O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; pre de cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului. a) inregistrarea avansului acordat furnizorului de imobilizari pentru achizitiamijlocului fix: % = 5121 2.380 lei 232 2.000 lei 4426 380 lei b) inregistrarea achizitiei mijlocului fix si a cheltuielilor cu transportul acestuia pebaza facturii : % = 404 17.850 lei 213 15.000 lei 4426 2.850 lei c) se deconteaza fatura anterioara , retinandu-se avansul acordat si se storneazatva aferent avansului : 404 = % 17.850 lei 5121 15.470 lei 232 2.000 lei 4426 380 lei 26. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile? % = 408 301 4428 % = 401 408 1.200 lei 1.000 lei 200 lei 1.440 lei 1.200 lei 34

301 4426 4426 = 4428 401 = 5121

200 lei 40 lei 200 lei 1.440 lei

35. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2 ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an. - obtinere credit: 2.400.000 5121Ct. la banci in lei= 1621Credite bancare pe t. scurt 2.400.000 - inregistrare si plata dobanda in primul an:2.400.000 x 10% = 240.000 240.000 666 Ch. priv. dob. = 1682 Dob. afer. credit bancare pe t. l. 240.000 240.000 1682 Dob. afer. credit bancar pe t. l. = 5121Ct. la banci in lei 240.000 - rambursare credit in primul an : 2.400.000 / 2 = 1.200.000 ( 1.200.000/12luni = 100.000 pe luna) 1.200.000 1621 Credite bancare pe t.s. = 5121 Ct. la banci in lei 1.200.000

64. SC CONTA SA are un capital social de 2.000.000 lei (200.000 actiuni * 10 lei/actiune - VN). Capitalul social este supradimensionat in raport cu volumul activitatii, motiv pentru care AGA hotaraste reducerea capitalului social cu 20%, prin rascumpararea actiunilor prin bursa si anularea lor. Nr. de actiuni rascumparate 20%*200.000 actiuni = 40.000 actiuni. Pret de rascumparare 12 lei/actiune pentru 30.000 actiuni si 9 lei / actiune pentru 10.000 de actiuni. Efectuati inregistrarile contabile privind rascumpararea si anularea propriilor actiuni. VN = 200.000 act x 10 lei/act = 2.000.000 lei Reducerea capitalului social = VN= 20% x 2.000.000 lei = 400.000 lei VN act = 30.000 act x 10 lei/act = 300.000 lei VN act = 10.000 act x 10 lei/act = 100.000 lei Valoarea de rascumparare: VR act = 30.000 act x 12 lei/act = 360.000 lei VR act = 10.000 act x 9 lei/act = 90.000 lei Pierdere din rascumparare = 300.000 lei - 360.000 lei = - 60.000 lei Castig din rascumparare = 100.000 lei 90.000 lei = 10.000 lei - rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare % = 5121 450.000 1091 conturi la banci in lei 360.000 35

Actiuni proprii detinute pe termen scurt (30.000*12 lei=360.000) 1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt (10.000*9 lei= 90.000) - anularea actiunilor 460.000 % = 400.000 1012 Capital social subscris si varsat (40.000*10 lei=400.000) 60.000 149 Pierderi legate de vanzarea sau anularea Instrumentelor de capitaluri proprii 30.000*(12lei-10lei) =60.000

90.000

% 460.000 1091 450.000 actiuni proprii detinute pe termen scurt 141 10.000 castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

74. Societatea Comercial X a primit de la un deponent mrfuri n consignaie evaluate la 300000. Comisionul consignaiei 20%. Contabilizai operaiile aferente. Se inregistreaza bunurile primite in consignatie intr-un registru separat. Se inregistreaza extrabilantier: 8033 = 999 300.000 Vanzarea marfurilor 5311 = 707 300.000 5311 = 7588 60.000 Primirea facturii 371 = 401 300.000 Achitarea deponentului 462 = 5311 300.000 Se inregistreaza iesirea extrabilantiera 999 = 8033 300.000 107. Societatea Comercial X deine un capital social de 150.000 u.m.n divizat n 15.000 de aciuni. Se decide majorarea capitalului social prin emiterea a nc 2.000 de aciuni noi la o valoare de emisiune de 13 u.m.n/aciune. Aciunile sunt nominative iar contravaloarea lor se depune n numerar n contul de la banc astfel: - 80% odat cu subscrierea, cnd se depune integral i prima de capital, - diferena de 20% dup 60 de zile. Pe seama valorii nominale a aciunilor emise se majoreaz capitalul social, iar primele sunt ncorporate la alte rezerve. 36

Situatia inainte de majorare: nr. act. = 15.000 val. nominala = 10 lei/act. nr. act. Noi = 2.000 val. emis.= 13 lei/act. a) Subscrierea: 456 = % 1011 1041 26.000 (2.000 x 13 lei/ act) 20.000 (2.000 x 10 lei/ act) 6.000 (2.000 x 3 lei/ act)

b) Varsare aport transa I : depunere in banca 80% din capitalul subscris si integral prima de capital : 80% x 20.000 + 6.000 = 22.000 lei 5121 = 456 22.000 Varsare capital subscris: 1011 = 1012 16.000 Incorporare prime de emisiune la alte rezerve : 104 = 106 6.000 b) Varsare aport transa II dupa 60 zile : 20% x capital subscris = 20% x 20.000 = 4.000. 5121 = 456 4.000

Varsare capital subscris 1011 = 1012 4.000 110. Societatea Comercial B deine un capital social de 200.000 u.m.n. divizat n 2.000 de aciuni. n structura capitalurilor proprii se mai cuprind: - alte rezerve = 20.000 u.m.n; - profit nerepartizat din anii precedeni = 30.000 u.m.n; - prime de aport = 10.000 u.m.n; Se decide majorarea capitalului social cu 550 de aciuni prin ncorporarea integral a rezervelor, a profitului nerepartizat i cu 5.000 u.m.n din prime de capital. Determinai valoarea matematic contabil (Vmat.cont.) a unei aciuni nainte i dup majorarea capitalului social. Calculai valoarea unui drept de subscriere (DS) avnd n vedere c aciunile emise au fost atribuite gratuit vechilor acionari. VN=200.000/2.000=100 lei actiune 550x100=55.000 VMCveche=260.000/2.000=130 lei/actiune Majorarea capitalului social prin incorporare. % = 1012 55.000 37

1068 20.000 117 30.000 104 5.000 Situatia dupa majorare; Capital social;255.000 Prime din capital;5.000 Numarul actiunilor;2.550 VN=255.000/2.550=100 VMCnoua=260.000/2.550=102lei/actiune Remarca;in situatia cand capitalul social se mareste prin operatii interne avem situatia cand se emit noi actiuni cu aceeasi valoare nominal , iar actiunile se distribuie gratuit actionarilor.In cazul emisiunii de noi actiuni destinate vanzarii, protectia vechilor actionari se realizeaza prin intermediul drepturilor de atribuire(DA). 1DA= VMC veche-VMCnoua 1DA=130-102=28 Vechiul actionar trebuie sa detina 28 actiuni pentru a primi o noua actiune. 112. Se rscumpr i se anuleaz aciuni proprii la valoarea nominal de 20.000. Valoarea de rscumprare 18.000 u.m.n - rascumpararea actiunilor proprii: 18.000 1091Actiuni proprii detinute pe t.s.= 5121Ct. la bnci n lei18.000 - anularea aciunilor i diminuarea capitalului social: 20.000 1012 Cap. subscris varsat = % 1091Act. proprii detinute pe t.s. 7583 Vn. din vanzarea activelor si alte operatii de capital

18.000 2.000

114. Societatea comercial A este constituit prin aportul a doi asociai: X care a adus ca aport 80.000 u.m.n i Y care a adus ca aport un teren evaluat la 40.000 u.m.n. n urma unor nenelegeri asociatul Y decide s se retrag, hotrre acceptat de asociatul X urmnd ca acesta s devin asociat unic. Actele de constituire a firmei nu prevd modalitatea de restituire a aportului. n consecin valoarea terenului va fi restituit n numerar. Inregistrarea datoriei fata de actionar 1012 = 456 40.000 Plata datoriei catre actionar 456 = 5311 40.000 116. La o societate comercial ce are un capital social de 150.000 u.m.n, profitul brut este de 80.000 u.m.n. Se decide utilizarea sumei astfel: - se constituie rezerve legale n limita maxim admis de lege; - constituire de rezerve statutare n procent de 10 % din profitul net; 38

- profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n respectiv acordarea de dividende 50 mii. u.m.n. Presupunem c printre asociai avem doar persoane fizice. - constituirea rezervei legale:5% x 80.000 = 4.000 ; 20% x 150.000 = 30.000 4.000 129 Repartizarea profitului= 1061Rezerve legale 4.000 - constituirea de rezerve statutare: Impozit pe profit = 80.000 x 16% = 12.800 Profit net = 80.000 12.800 = 67.200 67.200x10%=6.720 129 Repartiz. profitului= 1063 Rezerve statutare 6.720 - majorarea capitalului: 900 1171 Rezultatul reportat = 1012Capital subscris varsat 900 - acordarea de dividende: 50.000 1171 Rezultatul reportat = 457 Dividende de plata 50.000 - plata dividendelor si retinerea impozitului pe dividende: 50.000 457 Dividende de plata = % 5121 Conturi la banci 42.000 Sau 5311Casa in lei 446Alte impozite,taxe 8.000 122. Societatea Comercial A contracteaz un mprumut pe termen lung (5 ani) n sum de 200.000 u.m.n, cu o dobnd anual de 50%. Dobnda se pltete anual, iar creditul se ramburseaz proporional (constant) n fiecare an. n anul III datorit unor dificulti financiare nu poate fi rambursat rata scadent i nici dobnda aferent. n anul IV situaia financiar a firmei se mbuntete rambursndu-se rata scadent i dobnda aferent anului III ct i anului IV. Pentru anul III se percepe o dobnd penalizatoare de 100%. n anul V se ramburseaz n condiii normale rata scadent i dobnda. Anul 1:- primirea imprumutului: 5121 = 1621 Conturi la banci in lei credit bancar pe termen lung - inregistrarea contabila dobanzii anuale 200.000 x 50% = 100.000 dobanda / an 666 = Cheltuieli privind dobanzile 1682 = Dobanzi ale creditelor bancare pe termen lung 1682 100.000 Dobanzi ale creditelor bancare pe termen lung 5121 Conturi la banci in lei 100.000 200.000

39

- prima rata rambursarea imprumutului in primul an 1621 = 5121 40.000 Credit bancar pe termen lung conturi la banci in lei Anul 2: 666 = 1682 100.000 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi ale creditelor bancare pe termen lung 1682 = 5121 100.000 Dobanzi ale creditelor bancare Conturi la banci in lei pe termen lung - prima rata rambursarea imprumutului in al doilea an 1621 = 5121 40.000 Anul 4: - dobanda penalizatoare: 100.000 x 100% = 100.000 lei Dobanda totala in anul 4 = 100.000 + 200.000 (dobanda pe 2 ani) = 300.000 666 = 1682 300.000 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi ale creditelor bancare pe termen lung 1682 = 5121 300.000 Dobanzi ale creditelor bancare Conturi la banci in lei pe termen lung - prima rata rambursarea imprumutului in al doilea an 1621 = 5121 80.000 Anul 5: 666 = 1682 100.000 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi ale creditelor bancare pe termen lung 1682 = 5121 Dobanzi ale creditelor bancare Conturi la banci in lei pe termen lung - prima rata rambursarea imprumutului in primul an 1621 = 5121 Credit bancar pe termen lung conturi la banci in lei 100.000

40.000

128. Societatea Comercial X achiziioneaz un program informatic la preul de 100.000 u.m.n, plus TVA 19%. Durata de via util 3 ani. Dup doi ani de utilizare n care este amortizat liniar se vinde programul informatic la preul de 70.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se ncaseaz prin contul de la banc. - achiziia programului: % = 404 119.000 lei 208 100.000 lei 4426 19.000 lei - plata furnizorilor: 404 = 512 119.000 lei - inregistrarea amortizarii: 6811 = 2808 100.000/36*24 = 66.667 40

- vanzarea

% 70.000 7583 58.823,53 4427 11.176,47 - descarcarea gestiunii % = 208 2808 6583 - incasarea 5121 = 461

461 =

100.000 66.667 33.333 100.000

130. Societatea Comercial Y achiziioneaz un teren la preul de 30.000 u.m.n, TVA 19%. Se realizeaz lucrri de amenajri (mprejurimi) n sum de 10.000 u.m.n. Durata de amortizare a amenajrilor este de 2 ani. Dup 1 an de exploatare a terenului, acesta se vinde la preul de 40.000 u.m.n, inclusiv TVA. Achizitie teren: % = 404 211 4426 35.700 20.000 5.700

Amenajare teren 2112 = 231 10.000 Amortizare amenajare teren 1 an 681=281 5000 Vanzare teren : 461 = % 40.000 7588 33.614 4427 6.386 Diferenta neamortizata: 6588 = 2122 5.000 144. O societate comercial dispune de un stoc de materii prime de 20.000 kg la preul de 10 u.m.n / kg. Se achiziioneaz n cursul lunii materii prime n mod succesiv astfel: - 26.000 kg la 11 u.m.n/kg; - 4.000 kg la 12,5 u.m.n/kg. Ulterior se dau n procesul de producie 49.000 kg de materii prime. Evaluarea stocurilor ieite se face prin metoda FIFO iar pentru contabilizare se folosesc: - metoda inventarului permanent - metoda inventarului intermitent Determinai valorile conform IAS 2 Stocuri. Contabilizai operaiunile. Stoc initial : 20.000 kg x 10 u.m. Intrari 26.000 kg x 11 u.m. 4.000 kg x 12,5 u.m. 41

Iesiri :

49.000 kg: - 20.000 kg x 10 u.m. = 200.000 - 26.000 kg x 11 u.m. = 286.000 - 3.000 kg x 12,5 u.m. = 37.500 49.000 kg 523.500 Inventarul permanent : Achizitie de materii prime : 301 = 401 26.000 kg x 11 = 286.000 u.m. 301 = 401 4.000 kg x 12,5 = 50.000 u.m. Iesire de materii prime (metoda FIFO) 601 = 301 (20.000 kg X 10 u.m. + 26.000 kg x 11 u.m. + 3.000 kg x 12,5 u.m.) = 523.500 203. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei. Situatia capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel: capital subscris varsat 30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala) i rezerve 6.000.000. Sa se determine valoarea unui DS i sa efectueze operatiile contabile. Capital social30.000.000 Rezerve. 6.000.000 36.000.000 Capitalul este reprez. de .. 30.000 actiuni Valoarea nominala . 1.000 Valoarea contabila . 36.000.000/30.000 = 1.200 Cresterea capitalului propriu 11.000.000 ( 10.000 actiuni x 1.100) Din care: -cresterea capitalului social .. 10.000.000 ( 10.000 actiuni x 1.000) -primele de emisiune . 1.000.000 (10.000 actiuni x 100) Valoarea matematica contabila noua: (36.000.000+11.000.000)/(30.000+10.000) = 1.175. Dreptul de subscriptie: 1.200 1.175 = 25 Sau 1DS = 10.000/(30.000+10.000)X ( 1.200-1.100) = 25 11.000.000 457 Decontari cu asociatii privind capitalul = % 1011 Capital subscris nevarsat 1041 Prime de emisiune 10.000.000 1.000.000

42

Subiectul nr. 41 137. Se cunosc urmtoarele informaii (n lei): impozit pe profit pltit 1.200; cheltuieli cu amortizarea i provizioanele 2.000; creterea stocurilor 4.000; ctigul din cesiunea imobilizrilor 3.000; cheltuieli cu impozitul pe profit 5.000; diminuarea datoriilor din exploatare 100; venituri din provizioane 500; cifra de afaceri 200.000; creterea veniturilor n avans din exploatare 500; pierderea din cedarea investiiilor financiare 600; rezultat nainte de impozit 10.000; diminuarea creanelor din exploatare 700; creterea cheltuielilor n avans din exploatare 220. Fluxul net de trezorerie din exploatare determinat prin metoda indirect este de: (a) 16.420 lei; (b) 12.620 lei; (c) 6.380 lei; (d) 13.300 lei; (e) 10.180 lei. Raspunsul corect este c). 16. Intocmiti intr-o maniera succinta un plan de misiune de audit statutar pe care urmeaza sa o realizati la o societate comerciala I. Prezentarea ntreprinderii: - Denumirea - Sediul social - Capital social si acionari - nregistrare - Scurt istoric - Consideraii succinte privind obiectul de activitate, piaa, concurena II. Informaii contabile: - Bugete i conturi previzionale - Particularitile sistemului contabil - Principiile contabile; permanene; comparabi-liti plurianuale III. Definirea misiunii: - Natura misiunii: conturi anuale; conturi consolidate; previziuni etc. - Ali auditori, experi sau cenzori cu misiuni nntreprindere IV. Sisteme si domenii semnificative: - Prag de semnificaie - Funcii i conturi semnificative - Zone de risc identificate - Controale semnificative pe care ne putem sprijini V. Orientarea programului de lucru: - Aprecierea controlului intern - Lucrri deosebite - Confirmri de obinut (interne i externe) - Inventare fizice 43

- Asisten de specialitate necesar (informatic,fiscalitate etc.) - Documente de obinut VI. Echipa si bugetul VII. Planificarea - Repartizarea lucrrilor - Datele interveniilor pe etape - Lista rapoartelor, scrisorilor de confirmare i altedocumente ce urmeaz a fi emise (cu datele-limit).

44