Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza contabila a operatiunilor economico-financiare la S.C. MARELBO S.A.

Evolutia fara precedent a societatii omenesti din zilele noastre a propulsat informatia ca o necesitate indispensabila procesului decizional. Pentru contabilitate, prezinta interes deosebit informatiile economice. Din aceasta categorie face parte si informatia contabila. Aceasta este obtinuta prin metode, procedee si instrumente proprii de prelucrare a datelor economice. Este cea mai reala, precisa, completa si operativa informatie reprezentand suportul procesului managerial. Cea mai mare parte a deciziilor care se iau in procesul de conducere au la baza informatiile obtinute din contabilitate. Pentru ca informatia contabila sa fie utila, trebuie sa indeplineasca patru caracteristici calitative principale: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si compatibilitatea. INTELIGIBILITATEA reprezinta o calitate esentiala in sensul ca informatiile contabile trebuie sa fie usor intelese de catre utilizatori. RELEVANTA reprezinta capacitatea acesteia de a fi utila beneficiarilor in luarea deciziilor. Informatiile contabile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatoriilor. CREDIBILITATEA se indeplineste atunci cand informatia contabila nu contine erori semnificative. COMPATIBILITATEA presupune necesitatea ca utilizatorii sa poata compara informatiile din situatiile financiare ale unei interprinderi in timp pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale Societatea comerciala MARELBO S.A. este reglementata in baza legii nr 31/1990. Obiectul de activitate al societatii este fabricarea de incaltaminte. Pe parcusurl perioadei 01.01.2010 31.12.2010 au loc urmatoarele operatii economico-financiare: 1. S.C. achizitioneaza materii prime de la furnizori pe baza de factura in valoare de 3 000 lei. 2. Se achizitioneaza instalatii tehnice in valoare de 12 000 lei. 3. Se incaseaza prin ordin de plata clienti in valoare de 3 000 lei. 4. Se depunde in casieria societatii suma de 8 000 lei din contul curent. 5. Se achita impozitul pe profit din casieria societatii. 6. Se acorda un avans din salariile datorate personalului in valoare de 4 000 lei. 7. Se achita pe card restul de plata aferent salariilor in valoare de 4 000 lei. 8. Se angajeaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 17 000 lei. 9. Se achita prin ordin de plata contravaloarea materiilor prime. 10. Se achita prin virament bancar contravaloarea instalatiilor tehnice. 11. AGA hotaraste majorarea capitalului subscris varsat prin incorporarea rezervelor statutare. 12. Se achizitioneaza ambalaje pe baza de factura in valoare de 2 000 lei. 13. Se achita prin ordin de plata contravaloarea ambalajelor.

S.C. MARELBO S.A. prezinta la data de 01.01.2010 urmatoarea situatie initiala a elementelor bilantiere: Nr. Crt. I. 1. II. 1. 2. I. 1. 2. II. 1. III. 1. 2. ACTIV Denumirea elementului A. Active imobilizate Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire Imobilizari corporale Constructii Instalatii tehnice B. Active circulante Stocuri Materii prime Ambalaje Creante Clienti Casa si conturi la banci Conturi banci in lei Casa in lei TOTAL ACTIVE Suma (lei) 45 000 4 000 26 000 15 000 33 000 10 000 2 000 3 000 12 000 6 000 78 000 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Nr. Crt. PASIV Denumirea elementului C. Capitaluri si rezerve Capital subscris varsat Rezerve statutare D. Datorii Furnizori de imobilizari Furnizori Sal. datorate personalului Credite bancare pe t.s. Impozit pe profit Suma (lei) 20 000 13 000 7 000 58 000 15 000 12 000 8 000 17 000 6 000

TOTAL PASIVE

78 000