Sunteți pe pagina 1din 502

Fizica 2

Emil Petrescu
18 martie 2005
2
Cuprins
1 Optic a 9
1.1 Unde electromagnetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.1 Ecuatia undelor electromagnetice . . . . . . . . . 9
1.1.2 Polarizarea undelor electromagnetice . . . . . . . 20
1.2 Reexia si refractia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2.1 Unde electromagnetice la incident a normal a pe suprafata
de separatie a dou a medii . . . . . . . . . . . . . 26
1.2.2 Legile reexiei si refractiei n cazul undelor electro-
magnetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.2.3 Relatiile lui Fresnel . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.2.4 Interpretarea relatiilor lui Fresnel . . . . . . . . . 38
1.2.5 Reexia total a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.2.6 Reexia pe metale a undelor electromagnetice . . 54
1.3 Interferenta luminii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.3.1 Oscilatii coerente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.3.2 Interferenta a dou a unde monocromatice . . . . . 62
1.3.3 Coerenta temporal a si spatial a . . . . . . . . . . . 65
1.3.4 Dispozitive interferentiale . . . . . . . . . . . . . 70
1.3.5 Franje localizate de egal a nclinare . . . . . . . . 76
1.3.6 Pana optic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.4 Difractia undelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1.4.1 Principiul Huygens - Fresnel . . . . . . . . . . . . 91
1.4.2 Clasicarea fenomenelor de difractie . . . . . . . . 93
1.4.3 Difractia Fresnel. Teoria zonelor Fresnel . . . . . 93
1.4.4 Difractia Fraunhoer . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1.4.5 Reteaua de difractie . . . . . . . . . . . . . . . . 104
1.5 Dispersia luminii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3
4
1.5.1 Ecuatia de dispersie . . . . . . . . . . . . . . . . 112
1.5.2 Dispersia anomal a . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
1.6 Optica mediilor anizotrope . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
1.6.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
1.6.2 Teoria electromagnetic a a mediilor anizotrope . . 119
1.6.3 Suprafata vectorului de und a si ecuatiile lui Fresnel 122
1.6.4 Suprafata de und a . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
1.6.5 Elipsoidul indicilor de refractie . . . . . . . . . . . 128
1.6.6 Structura undei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1.6.7 Medii uniaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1.6.8 Birefringenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
1.6.9 Lame cristaline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
1.6.10 Birefringenta provocat a . . . . . . . . . . . . . . . 141
1.6.11 Polarizarea rotatorie . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2 Teoria Relativit atii 151
2.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
2.2 Bazele experimentale ale teoriei relativit atii . . . . . . . 152
2.2.1 Experienta Michelson si Morley . . . . . . . . . . 153
2.2.2 Experienta lui Bertozzi . . . . . . . . . . . . . . . 156
2.3 Postulatele teoriei relativit atii . . . . . . . . . . . . . . . 157
2.3.1 Intervalul spatio-temporal . . . . . . . . . . . . . 159
2.4 Transform arile Lorentz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
2.4.1 Transform arile Lorentz speciale . . . . . . . . . . 162
2.4.2 Consecinte ale transform arilor Lorentz . . . . . . 165
2.5 Universul cuadrimensional . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
2.5.1 Cuadrivectorul spatiu- timp . . . . . . . . . . . . 168
2.5.2 Cuadrivectorii vitez a si acceleratie . . . . . . . . . 171
2.5.3 Intervale spatiale si temporale . . . . . . . . . . . 173
2.6 Elemente de dinamic a relativist a . . . . . . . . . . . . . 178
2.6.1 Functia lui Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . 178
2.6.2 Energia si impulsul . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
2.6.3 Particul a aat a sub actiunea unei forte . . . . . . 182
2.6.4 Echivalenta dintre mas a si energie . . . . . . . . . 183
3 Fundamentele mecanicii cuantice 185
3.1 Radiatia termic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.1.1 M arimi fundamentale . . . . . . . . . . . . . . . 185
5
3.1.2 Corpul negru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3.1.3 Legile clasice ale radiatiei termice . . . . . . . . . 189
3.1.4 Teoria lui Planck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
3.2 Efectul fotoelectric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
3.3 Efectul Compton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
3.4 Modele atomice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
3.4.1 Serii spectrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
3.4.2 Modelul Rutherford . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3.4.3 Modelul Bohr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
3.4.4 Experimentul Frank si Hertz . . . . . . . . . . . . 215
3.5 Ipoteza de Broglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
3.5.1 Experimentul Davisson si Germer . . . . . . . . . 220
3.5.2 Experimentul Thomson . . . . . . . . . . . . . . . 223
4 Mecanic a cuantic a 225
4.1 Unde si particule. Ideile fundamentale ale mecanicii cuantice225
4.1.1 Dualitatea und a-corpuscul . . . . . . . . . . . . . 225
4.1.2 Functia de und a. Conceptul de stare . . . . . . . 229
4.1.3 Principiul descompunerii spectrale . . . . . . . . . 233
4.2 Aparatul matematic al mecanicii cuantice . . . . . . . . . 236
4.2.1 Spatiul functiilor de und a . . . . . . . . . . . . . 236
4.2.2 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
4.2.3 Ecuatia cu valori si vectori proprii pentru un operator248
4.3 Principiile mecanicii cuantice . . . . . . . . . . . . . . . 252
4.3.1 Principiul descrierii st arii unui sistem cuantic . . 252
4.3.2 Principiul descrierii m arimilor zice . . . . . . . . 252
4.3.3 Principiul interpret arii statistice . . . . . . . . . . 260
4.3.4 Principiul evolutiei temporale . . . . . . . . . . . 263
4.3.5 Principiul prepar arii st arii . . . . . . . . . . . . . 274
4.4 Ecuatia Schrdinger unidimensional a . . . . . . . . . . . 274
4.4.1 Particul a liber a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4.4.2 Groapa de potential cu pereti inniti . . . . . . . 279
4.4.3 Treapta de potential . . . . . . . . . . . . . . . . 282
4.4.4 Bariera de potential . . . . . . . . . . . . . . . . 287
4.5 Oscilatorul armonic liniar . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
4.6 Momentul cinetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
4.6.1 Momentul cinetic orbital . . . . . . . . . . . . . . 304
4.6.2 Teoria general a a momentului cinetic . . . . . . . 310
6
4.7 Miscarea n cmp central de forte . . . . . . . . . . . . . 315
4.7.1 St ari stationare pentru particula n cmp coulombian319
4.7.2 Functiile proprii pentru atomul de hidrogen . . . 325
4.8 Spinul electronului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
4.8.1 Momentul magnetic orbital al electronului . . . . 331
4.8.2 Experimente care au ilustrat spinul electronului . 333
4.8.3 Ipoteza spinului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
4.8.4 Teoria lui Pauli a spinului . . . . . . . . . . . . . 338
4.8.5 Spinori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
4.9 Sisteme de particule identice . . . . . . . . . . . . . . . . 342
4.9.1 Postulatul de simetrizare . . . . . . . . . . . . . . 344
4.9.2 Construirea functiilor de und a total simetrice sau
antisimetrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
4.9.3 Principiul de excluziune al lui Pauli . . . . . . . . 346
4.10 Teoria perturbatiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
4.10.1 Teoria perturbatiilor independente de timp . . . . 347
4.10.2 Metoda perturbatiilor dependente de timp . . . . 352
5 Fizic a atomic a 359
5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
5.1.1 Spinul fotonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
5.1.2 Compunerea momentelor cinetice . . . . . . . . . 364
5.2 Nivele energetice n atomi . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
5.3 Absorbtia si emisia luminii de c atre atomi . . . . . . . . 373
5.3.1 Reguli de selectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
5.3.2 Structura n a a liniilor emise de hidrogen si metale
alcaline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
5.4 Atomul n cmp magnetic . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
5.4.1 Momentul magnetic orbital. Teorema Larmor . . 379
5.4.2 Efectul Zeeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
5.4.3 Rezonanta magnetic a . . . . . . . . . . . . . . . . 389
5.5 Atomul n cmp electric. Efectul Stark . . . . . . . . . . 394
5.5.1 Efectul Stark liniar . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
5.6 Deplasarea Lamb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
5.7 Tabelul periodic al elementelor . . . . . . . . . . . . . . . 402
5.8 Atomul de Heliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
5.9 Raze X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
7
6 Fizic a nuclear a 417
6.1 Notiuni fundamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
6.1.1 Nomenclatura si constituentii nucleului . . . . . . 417
6.1.2 Raza nucleului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
6.1.3 Masa nuclear a si energia de leg atur a . . . . . . . 420
6.1.4 Momentul cinetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
6.1.5 Paritatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
6.1.6 Momente magnetice nucleare . . . . . . . . . . . . 423
6.1.7 Momentul electric de cuadripol . . . . . . . . . . 425
6.2 Forte nucleare si energia de interactiune nuclear a . . . . 428
6.2.1 Deuteronul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
6.2.2 Starea fundamental a a deuteronului . . . . . . . . 431
6.2.3 Energia st arii fundamentale a deuteronului . . . . 432
6.2.4 Forma detaliat a a energiei potentiale internucleonice434
6.3 Modele nucleare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
6.3.1 Modelul pic aturii de lichid . . . . . . . . . . . . . 436
6.3.2 Modelul p aturilor nucleare . . . . . . . . . . . . . 439
6.4 Reactii nucleare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
6.4.1 Energetica reactiilor nucleare . . . . . . . . . . . 447
6.4.2 Sistemul centrului de mas a . . . . . . . . . . . . . 449
6.4.3 Reactiile nucleare si sectiunile ecace . . . . . . . 450
6.4.4 Tipuri de reactii nucleare . . . . . . . . . . . . . . 452
6.4.5 mpr astiere si absorbtie . . . . . . . . . . . . . . . 455
6.4.6 Reactii directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
6.4.7 Reactii cu formare de nucleu compus . . . . . . . 460
6.4.8 Fisiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
6.4.9 Fuziunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
6.5 Radioactivitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
6.5.1 M asurarea timpilor de viata . . . . . . . . . . . . 471
6.6 Dezintegrarea alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
6.7 Dezintegrarea beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
6.7.1 Moduri de dezintegrare beta . . . . . . . . . . . . 478
6.7.2 Spectrul de energie al particulei , emise . . . . . 480
6.7.3 Neutrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
6.7.4 Metodele de punere n evident a a neutrinilor . . . 483
6.7.5 Teoria dezintegr arii , . . . . . . . . . . . . . . . . 484
6.7.6 Constanta de dezintegrare , . . . . . . . . . . . . 490
6.7.7 Violarea conserv arii parit atii . . . . . . . . . . . . 491
8
6.8 Dezintegrarea gama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
6.8.1 Tranzitii de dipol si tranzitii multipolare . . . . . 494
6.8.2 Reguli de selectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
6.8.3 Conversia intern a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Capitolul 1
Optic a
1.1 Unde electromagnetice
1.1.1 Ecuatia undelor electromagnetice
Existenta undelor electromagnetice rezult a din ecuatiile Maxwell. Pen-
tru nceput vom considera un mediu omogen, liniar, izotropsi nedisipativ.
Consider am c a n acest mediu nu exist a distributii de sarcin a sau curenti
liberi. n acest caz ecuatiile lui Maxwell devin:
\

H =
J

1
Jt
(1.1)
\

1 =
J

1
Jt
(1.2)
\

1 = 0 (1.3)
\

1 = 0 (1.4)
Deoarece mediul de mai sus este liniar, omogen si izotrop:

1 =

1 (1.5)

1 = j

H (1.6)
Atunci ecuatiile de mai sus devin:
\

H =
J

1
Jt
(1.7)
9
10
\

1 = j
J

H
Jt
(1.8)
\

1 = 0 (1.9)
\

H = 0 (1.10)
Din aceste ecuatii rezult a c a un cmp electric variabil n timp genereaz a
un cmp magnetic, care la rndul lui genereaz a un cmp electric. Vom
ar ata c a perturbatia produs a se propag a n spatiu din aproape n aproape,
cu o vitez a nit a, sub form a de unde electromagnetice.
Pentru a deduce ecuatia undelor vom aplica operatorul rotor ecuatiei
(1.7):
\
_
\

H
_
= \
_
J

1
Jt
_
=
J
Jt
_
\

1
_
(1.11)
Utiliznd relatia (1.8), relatia (1.11) devine:
\
_
\

H
_
= j
J
2

H
Jt
2
(1.12)
sau:
\
_
\

H
_

H = j
J
2

H
Jt
2
(1.13)
Cum \

H = 0 relatia (1.13) devine:

H j
J
2

H
Jt
2
= 0 (1.14)
n acelasi mod se obtine pentru intensitatea cmpului electric

1
ecuatia:

1 j
J
2

1
Jt
2
= 0 (1.15)
Ecuatiile (1.14) si (1.15) sunt analoage cu ecuatia general a a undelor.
De aici rezult a c a viteza de propagare a undelor electromagnetice este:
= (j)
1
(1.16)
n cazul cnd unda se propag a n vid:
= c = (j
0

0
)
1
= 3 10
8
m/s (1.17)
11
Aceast a valoare este egal a cu viteza luminii n vid, fapt ce duce la pre-
supunerea c a lumina este o und a de natur a electromagnetic a. ntr-un
mediu transparent n care =
0

v
si j = j
0
j
v
se obtine:
=
c
_

v
j
v
=
c
:
(1.18)
unde:
: =
c

=
_

v
j
v
(1.19)
este indicele de refractie al mediului. Pentru materiale nemagnetice j
v
=
1 si : =
_

v
. Forma solutiilor pentru undele electromagnetice armonice
plane este:

1 (:. t) =

1
0
exp
_
i
_
.t

/:
__
(1.20)

H (:. t) =

H
0
exp
_
i
_
.t

/:
__
(1.21)
unde:

/ =
2:
`
n (1.22)
este vectorul de und a, iar n este vectorul unitar orientat n sensul directiei
de propagare. Dac a sursa undelor este punctiform a se produc unde sferice
si solutiile ecuatiilor (1.14) si (1.15) au forma:

1 (:. t) =

1
0
:
exp [i (.t /:)] (1.23)

H (:. t) =

H
0
:
exp [i (.t /:)] (1.24)
Spectrul undelor electromagnetice
n 1867 cnd Maxwell a publicat pentru prima dat a teoria sa de-
spre electromagnetism, banda frecventelor cunoscute ale undelor elec-
tromagnetice se ntindea din infrarosu pn a n ultraviolet. Desi aceasta
este regiunea undelor electromagnetice studiate n principal de optic a, ea
reprezint a un mic segment din spectrul acestora.
Spectrul undelor electromagnetice acoper a un domeniu foarte larg.
Astfel, n functie de frecvent a sau lungimea de und a, undele electromag-
netice pot calsicate n radiatii gama, raze X, radiatii ultraviolete,
radiatii vizibile, radiatii infrarosii, unde radio.
12
1. Undele radio n 1887, la opt ani dup a moartea lui Maxwell, Hen-
rich Hertz, profesor de zic a la Technische Hochschule n Karlsruhe din
Germania a generat si a detectat primele unde electromagnetice. Un-
dele obtinute de Hertz sunt ast azi clasicate ca ind n domeniul de
radiofrecvent a care se ntinde de la ctiva herti la 109 Hz (lungimea de
und a variaz a de la ctiva km la 0,3 m). Aceste unde sunt emise de cir-
cuitele electro-oscilante. De exemplu un curent alternativ de 50 Hz ce
trece prin liniile de transmisie a energiei genereaz a o und a electromag-
netic a cu ` =
c

= 6 10
6
m= 6 10
3
km.
Nu exist a limit a superioar a teoretic a pentru astfel de unde. Frecventele
cele mai mici ale acestei benzi sunt utilizate n emisiile de radio si tele-
viziune.
2. Microundele Regiunea microundelor are frecventele cuprinse ntre
10
9
Hz pn a la 3 10
11
Hz. Lungimile de und a corespunz atoare sunt
cuprinse ntre 30 cm si 1 mm. Radiatiile capabile s a penetreze atmosfera
P amntului au lungimile de und a cuprinse ntre 1 cm si 30 cm. Mi-
croundele sunt importante pentru comunicatiile cu vehiculele din spatiul
cosmic si deasemenea n radioastronomie. Microundele sunt utilizate n
telefonie, pentru ghidarea avioanelor, n cuptoarele cu microunde, pentru
determinarea vitezelor (radar). Ca exemplu atomii neutri de hidrogen,
distribuiti n vaste regiuni din spatiul cosmic emit microunde cu lungimea
de und a de 21 cm ( = 1420 MHz).
3. Radiatiile infrarosii Regiunea infrarosie se extinde de la 3 10
11
Hz pn a la 4 10
14
Hz. Regiunea infrarosie este mp artit a n 4 regiuni:
a) infrarosul apropiat (780-3000 nm)
b) infrarosul intermediar (3000-6000 nm)
c) infrarosul ndep artat (6000-15000 nm)
d) infrarosul extrem (15000 nm - 1,0 mm)
Aceasta este o mp artire arbitrar a. Trebuie remarcat c a orice material
radiaz a si absoarbe unde infrarosii datorit a agitatiei termice a moleculelor
sale.
Moleculele unui obiect cu temperatura deasupra lui 0 K emit radiatii
infrarosii chiar dac a acestea au o intensitate mic a. Pe de alt a parte
radiatii infrarosii sunt emise ntr-un spectru continuu de corpurile calde.
Trebuie remarcat c a jum atate din energia emis a de Soare corespunde
13
domeniului infrarosu, iar becurile emit mai mult a radiatie infrarosie dect
lumin a.
Ca orice creatur a cu snge cald si corpul omenesc emite radiatii in-
frarosii de la 3000 nm avnd un maxim al emisiei n jur de 10000 nm.
Aceast a emisie este datorat a tranzitiilor ce au loc ntre nivelele de
vibratie ale moleculelor.
Energia radiatiilor infrarosii este m asurat a cu dispozitive care r aspund
la absorbtia de radiatii infrarosii. Unele detectoare pot cuplate prin
intermediul unui sistem de scanare la un tub catodic fapt care duce la
producerea unei imagini n infrarosu. Un astfel de aparat este cunoscut
sub numele de termograf.
Ca exemplu de emit ator poate dat laserul cu CO
2
. Folosit ca surs a
de putere continu a cu nivelul de 100W este utilizat mult n industrie, n
special n t aieri de precizie si tratamente termice. Emisia sa din infrarosu
(18. 3 23) jm este usor absorbit a de corpul uman fapt ce l face util n
medicin a pentru diverse operatii.
4. Lumina Lumina corespunde radiatiilor electromagnetice din banda
de frecvente 3. 84 10
14
Hz7. 69 10
14
Hz sau lungimilor de und a
cuprinse n intervalul (390 nm - 780 nm). Ea este produs a prin rearan-
jarea electronilor n atomi si molecule adic a prin tranzitiile electronilor
n interiorul acestora.
n materialele incandescente, n lamentele metalice nc alzite puter-
nic, gradul de agitatie termic a este mare astfel c a electronii care sunt
accelerati sufer a frecvente ciocniri. Rezult a o emisie numit a radiatie ter-
mic a si aceasta este sursa principal a de lumin a.
Din contr a n cazul n care se umple un tub cu un gaz si se realizeaz a
o desc arcare electric a, atomii se excit a si emit o radiatie caracteristic a
diverselor nivele energetice, determinnd o serie de linii sau benzi de
frecvente bine determinate.
Un astfel de dispozitiv este cunoscut sub numele de tub de desc arcare.
Astfel Kryptonul 86 are liniile foarte nguste. Linia cu lungimea de und a
` = 605. 780210 nm si l argimea la semin altime egal a cu 0. 000470 nm
(ceea ce corespunde la o l argime de 400 MHz), din 1983 este utilizat a la
denirea unit atii de lungime (1m= 1650763. 73 lungimi de und a ale Kr
86).
Newton a fost primul care a observat c a lumina alb a este un amestec
14
de culori din spectrul vizibil.
Culoarea reprezint a r aspunsul fenomenologic si psihologic al omului
la diferitele frecvente ale spectrului care se extinde de 3. 84 10
14
Hz
pentru rosu si care trece prin galben, verde, albastru si violet la aproxi-
mativ 7. 69 10
4
Hz. Culoarea nu este o proprietate a luminii ns asi ci o
manifestare a sistemului nervos uman.
5. Radiatiile ultravioletele Lng a spectrul radiatiilor luminoase se
g aseste spectrul radiatiilor ultraviolete (ntre 8 10
14
Hz si 3. 4 10
16
Hz) descoperit de Johann Willhelm Ritter (1776-1810).
Ochiul uman nu poate percepe undele ultraviolete deoarece corneea
absoarbe n particular radiatiile cu lungimile de und a cele mai mici iar
cristalinul absoarbe puternic radiatiile cu lungimea de und a din jurul a
300 nm. Insectele, de exemplu albinele, pot percepe radiatiile ultravio-
lete.
Atomii emit radiatii ultraviolete cnd au loc dezexcit ari ale electro-
nilor de pe nivelele energetice cele mai nalte pe nivele energetice mai
joase ale atomilor.
O alt a situatie este atunci cnd doi atomi c arora le lipseste cte un
electron de valent a se combin a n molecule biatomice astfel c a acestia
se cupleaz a n perechi n procesul de creare a leg aturii chimice. Ei sunt
puternic legati de ansamblul astfel creat si n consecint a st arile excitate
ale acestor molecule sunt n ultraviolet. Moleculele din atmosfer a N
2
, O
2
,
CO
2
si H
2
O au astfel de rezonante n ultraviolet.
6. Razele X Au fost descoperite n 1895 de Wilhelm Conrad Rntgen
(1845-1923). Ele au domeniul cuprins, n mare, ntre frecventele 2. 410
16
Hz pn a la 5 10
19
Hz, avnd lungimile de und a foarte mici (6 10
3
nm - 1,25 nm).
O metod a practic a de obtinere a acestor radiatii este aceea de a ac-
celera electroni si a-i orienta c atre tinte realizate din diverse materiale.
Aceasta determin a o decelerare rapid a a electronilor care vor emite o
radiatie de frnare. n plus atomii tintei pot deveni ionizati n cursul
acestui bombardament. Pot eliminati electronii din p aturile interioare
foarte apropiate de nucleu. Atunci cnd o astfel de stare este ocupat a
de un electron din p aturile superioare se pot emite radiatii X. Rezultatul
obtinut este o radiatie specic a materialului tintei si ea poart a numele
15
de radiatie caracteristic a.
Radiograile cu raze X produc mai degrab a umbre dect o imagine
fotograc a. Au fost realizate telescoape cu raze X care sunt plasate pe
orbite cosmice, microscoape cu raze X, retele de difractie pentru raze X.
n 1984 un grup de la Lawrence Livermore National Laboratory a reusit
s a realizeze un laser cu lungimea de und a de 20,6 nm.
7. Razele gama Sunt radiatiile electromagnetice cu frecvente mai
mari de 5 10
19
Hz si sunt radiatiile electromagnetice cu lungimile de
und a cele mai mici. Ele sunt emise n tranzitiile ntre nivelele energe-
tice ale particulelor ce alc atuiesc nucleul atomic. Datorit a lungimilor de
und a mici este practic imposibil s a se observe comportarea ondulatorie
a acestora.
Transversalitatea undelor electromagnetice plane
Vom ar ata c a pentru o und a electromagnetic a plan a vectorii

1 si

H oscileaz a perpendicular pe directia de propagare a undei. Aplicnd


operatorul divergent a relatiei (1.20):
\

1 (:. t) = \

1
0
exp
_
i
_
.t

/:
__
\

1 (:. t) = i [1
ca
/
a
+ 1
cj
/
j
+ 1
c:
/
:
] exp
_
i
_
.t

/:
__
Se obtine:
\

1 (:. t) + i

1 (:. t) = 0 (1.25)
Tinnd cont de relatia (1.9) care spune c a divergenta cmpului electric
este nul a, din relatia (1.25) rezult a c a:

/ = 0
adic a:

1 l

/
ceea ce nseamn a c a vectorul cmp electric din unda electromagnetic a
este perpendicular pe directia de propagare.
n mod analog se demonstreaz a c a si:

H l

/ (1.26)
16
Vom ar ata n continuare ca vectorii

1 si

H sunt perpendiculari ntre
ei.
Pentru aceasta aplic am rotorul relatiei (1.21). Calcul am componenta
dup a Ox:
_
\

H
_
a
=
JH
:
J

JH
j
J.
= i/
j
H
:
+ i/
:
H
j
= i
_

/

H
_
a
Relatii analoage se obtinsi pentru celelalte componente. Astfel rezult a
c a:
\

H = i
_

/

H
_
(1.27)
Tinnd cont de relatia (1.7) se obtine:
i
_

/

H
_
=
J

1
Jt
(1.28)
Considernd intensitatea cmpului electric dat a de relatia (1.20) atunci
relatia (1.28) devine:

/

H = .

1 (1.29)
Cum:

/ =
2:
`
n
si lungimea de und a este:
` =
2:
.
=
1
_
j
2:
.
atunci:
n

H =
_

j

1 (1.30)
sau:

1 =
_
j

_
n

H
_
(1.31)
n mod analog:

H =
_

j
_
n

1
_
(1.32)
Pentru unda direct a vectorii n,

1,

H formeaz a un triedru drept (Fig.
1.1)
17
Figura 1.1: Structura undei electromagnetice plane
Din relatia (1.31) rezult a:

=
_
j

n

H

(1.33)
adic a:

=
_
j

(1.34)
de unde:
_

=
_
j

(1.35)
Intensitatea undelor electromagnetice
Densitatea de energie datorat a cmpului electric este:
n
1
=
1
2
2
(1.36)
iar densitatea de energie a cmpului magnetic este:
n
1
= j
H
2
2
(1.37)
Deoarece n cazul unei unde plane H =
_

j
1 relatia (1.37) devine:
n
1
= j

j
1
2
2
=
1
2
2
= n
1
(1.38)
18
Figura 1.2: Transportul energiei electromagnetice
Densitatea total a de energie n cazul unei unde plane este:
n = n
1
+ n
1
= 1
2
(1.39)
Pentru a caracteriza propagarea energiei se va utiliza vectorul Poynt-
ing denit ca:

o =

1

H (1.40)
n cazul undei plane:
o = 1H =
_

j
1
2
=
_
j

H
2
(1.41)
Vom ar ata c a vectorul Poynting este legat de transportul de energie
prin unitatea de suprafat a n unitatea de timp.
Fig. 1.2 arat a o und a electromagnetic a care se propag a cu viteza c
prin aria . ntr-un mic interval de timp t numai energia continut a n
volumul cilindric de baz a si n altime ct. n(ct) va trece prin aria
. Atunci energia care trece prin unitatea de arie n unitatea de timp
este:
nct
t
= nc
Tinnd cont de 1.39, expresia de mai sus devine:
nc = 1
2
c =
1
_
j
=
_

j
1
2
= o
19
n discutia precedent a nu amtinut cont c a intensitatea cmpului elec-
tric si inductia cmpului magnetic depind de timp si am considerat c a
peste tot densitatea de energie este aceiasi.
Din acest motiv se va considera c a intensitatea undelor electromag-
netice este dat a de valoarea medie a modulului vectorului Poynting. El
reprezint a uxul de energie ce trece prin unitatea de suprafat a:
1 =
_

_
=
_

1

H

_
(1.42)
Cum:

1

H =
_

j

1
_
n

1
_
=
_

j
_
1
2
n

1
_

1n
__
(1.43)
rezult a:

1

H =
_

j
1
2
n (1.44)
Atunci:
1 =
_

1
2
_
(1.45)
Considernd pentru vectorul intensitate a cmpului electric a undei
plane o reprezentare real a 1 = 1
0
cos
_
.t

/:
_
intensitatea undei elec-
tromagnetice plane este:
1 =
_

j
1
2
0
_
cos
2
_
.t

/:
__
Cum media temporal a a cosinusului este 1,2 rezult a:
1 =
1
2
_

j
1
2
0
(1.46)
Vectorul Poynting poate utilizat pentru a caracteriza transportul
de energie printr-o suprafat a numai n cazul unui cmp electromagnetic
variabil n timp. S a consider am un condensator plan nc arcat si plasat
ntr-un cmp magnetic constant n timp astfel ca

1 l

1. Vectorul
20
Poynting este diferit de zero pe o suprafat a perpendicular a pe arm aturile
condensatorului, indicnd un transport de energie. Lucrul acesta nu este
adev arat deoarece cmpul electromagnetic este unul static si nu avem
nici un transport de energie prin suprafata considerat a.
1.1.2 Polarizarea undelor electromagnetice
Unde polarizate liniar
Undele sunt polarizate liniar dac a vectorii

1 si

H p astreaz a o directie
determinat a n spatiu n decursul propag arii. Planul denit de

1 si

/
poart a numele de plan de polarizare.
Unde polarizate eliptic si circular
Acestea sunt undele n care vectorii

1 si

H pot considerati ca o
sum a format a din dou a unde perpendiculare de frecvente egale care se
propag a de-a lungul aceleiasi directii (de exemplu Oz). Astfel:

1 =

1
1
+

1
2
= 1
10
c
a
cos (.t /. ,
1
) + 1
20
c
j
cos (.t /. ,
2
)
(1.47)
Se schimb a originea timpului astfel nct la momentul t = 0 s a avem
/. ,
1
= 0 si se noteaz a cu , = ,
1
,
2
diferenta de faz a dintre cele
dou a unde. Atunci:

1 = 1
10
c
a
cos (.t) + 1
20
c
j
cos (.t + ,) (1.48)
Vom demonstra n general c a vrful vectorului

1 descrie o elips a ntr-
un plan perpendicular pe directia de propagare. Consider am componen-
tele dup a cele dou a directii:
1
a
= 1
10
cos .t (1.49)
1
j
= 1
20
cos (.t ,) (1.50)
Rezult a:
1
j
1
20
= cos (.t) cos , + sin (.t) sin , (1.51)
21
Atunci tinnd cont de (1.49) relatia (1.51) devine:
1
j
1
20
=
1
a
1
10
cos , +
_
1
1
2
a
1
2
10
sin , (1.52)
Din aceast a relatie rezult a:
1
2
a
1
2
10
+
1
2
j
1
2
20

21
a
1
j
1
10
1
20
cos , = sin
2
, (1.53)
Aceasta este ecuatia unei elipse ale c arei axe sunt inclinate fat a de
sistemul de axe Oxy. Efectund derivatele:
d1
a
dt
= 1
10
. sin (.t) (1.54)
d1
j
dt
= 1
20
. sin (.t ,) (1.55)
Se observ a c a la t = 0, d1
a
,dt = 0 si d1
j
,dt = 1
20
. sin ,. Dac a
, 0 atunci d1
j
,dt 0 si elipsa este parcurs a n sens invers acelor
de ceasornic. Spunem c a exist a o elicitate pozitiv a iar polarizarea este
o polarizare stnga. Dac a , < 0 , d1
j
,dt < 0 , elipsa este parcurs a n
sensul acelor de ceasornic si polarizarea este dreapta.
Particularizari
a) , =

2
Atunci:
1
2
j
1
2
02
+
1
2
a
1
2
01
= 1 (1.56)
Aceasta este o elips a raportat a la axele principale de coordonate (Fig.
1.3b).
b) , = :,2 si 1
10
= 1
20
Atunci unda este polarizat a circular. Dac a , = :,2 unda este po-
larizat a circular stnga. Daca , =
:
2
unda este polarizat a circular
dreapta.
c) , = 0 sau , = : atunci:
_
1
a
1
10
(
1
j
1
20
_
2
= 0 (1.57)
22
Figura 1.3: Lumin a polarizat a: a) liniar b) eliptic
de unde
1
a
1
j
=
1
10
1
20
(1.58)
n acest caz unda este liniar polarizat a (Fig. 1.3a).
Producerea luminii polarizate
Lumina natural a O surs a obisnuit a de lumin a const a dintr-o multime
de emit atori atomici. Fiecare atom emite un tren de unde polarizat
n timp de 10
8
s. Astfel sunt emise diverse trenuri de und a a c aror
polarizare se modic a ntr-o manier a care nu poate precizat a. Deoarece
aceste schimb ari sunt att de rapide trebuie s a ne referim la o singur a
stare a luminii astfel emis a. Lumina de acest tip poart a numele de lumin a
natural a.
Din punct de vedere matematic lumina natural a se poate reprezenta
n termenii a dou a unde arbitrare, liniar polarizate perpendicular una pe
alta cu amplitudini egale a c aror faz a relativ a variaz a aleatoriu si extrem
de rapid. Se spune c a cele dou a unde sunt necoerente.
O und a monocromatic a perfect a poate privit a ca un tren de und a
innit. Aceast a und a poate descompus a n dou a componente perpen-
diculare pe directia de propagare, cu aceiasi frecvent a si cu faza relativ a
egal a cu zero. Astfel, o und a monocromatic a este totdeauna polarizat a.
23
Figura 1.4: Obtinerea luminii liniar polarizate cu ajutorul unui polarizor
Polarizori. Un dispozitiv optic pe care cade lumina natural a si din
care lumina iese polarizat a poart a numele de polarizor.
Dac a se tine cont c a lumina natural a este reprezentat a de dou a unde
necoerente iar dispozitivul permite doar trecerea unei singure unde, apa-
ratul poart a numele de polarizor liniar. Obtinerea luminii polarizate se
realizeaz a n principal prin patru mecanisme zice: dicroismul (sau ab-
sorbtia selectiv a), reexia, mpr astierea si birefringenta (dubla refractie).
Legea lui Mallus Prin denitie, dac a lumina natural a este incident a
pe un polarizor ideal ca n Fig. 1.4, numai lumina din starea T va putea
transmis a. n starea T vectorul

1 va orientat dup a o anumit a directie
numit a axa de transmisie a polarizorului. Numai componenta cmpu-
lui electric paralel a cu axa de transmisie va trece prin polarizor. Dac a
polarizorul se roteste r aspunsul detectorului nu se va modica datorit a
simetriei luminii nepolarizate.
S a presupunem c a introducem un polarizor identic cu primul a c arui
ax a de transmisie face cu directia axei de transmisie a primului polarizor
un unghi o. Dac a amplitudinea cmpului electric transmis prin primul
polarizor este 1
0
numai componenta 1
0
cos o paralel a cu axa celui de-al
doilea polarizor va trece prin acesta (Fig. 1.5). Atunci:
1 (o) = 1
0
cos
2
o (1.59)
Intensitatea maxim a a luminii ce ajunge n nal pe detector se obtine
24
Figura 1.5: Legea lui Mallus
cnd o = 0. Atunci 1 (0) = 1
2
0
, astfel c a ecuatia (1.59) se scrie ca:
1 (o) = 1 (0) cos
2
o (1.60)
Aceast a relatie este cunoscut a sub numele de legea lui Mallus.
Dicroism
n sens larg termenul de dicroism se refer a la absorbtia selectiv a a
uneia din componentele unui fascicol incident.
S a consider am o und a electromagnetic a incident a pe o retea realizat a
din re metalice ca n Fig. 1.6. Cmpul electric poate descompus n
acest caz n dou a componente ortogonale. Componenta dup a directia
axei Oz va genera un curent n reteaua de re. Astfel energia cmpului
electromagnetic va transferat a relor care se vor nc alzi. n plus elec-
tronii accelerati n directia axei Oz vor determina aparitia unei radiatii
electromagnetice n directie opus a propag arii undei initiale. Cum este de
asteptat unda incident a tinde s a e anulat a de unda care este datorat a
acceler arii electronilor si care se propag a n sens invers. Aceast a radiatie
apare ca o und a reectat a.
Din contr a, pe directia Oy electronii nu sunt liberi s a se deplaseze si
din acest motiv componenta corespunz atoare cmpului r amne neschim-
bat a.
Ipoteza poate conrmat a utiliznd microunde si o retea format a
25
Figura 1.6: Retea de srme paralele care actioneaz a ca un polarizor pentru
undele electromagnetice
din re conductoare. Chiar dac a pare extrem de dicil de a se realiza
acest lucru, o astfel de retea a fost construit a de G. R. Bird si M. Parrish
Jr. (2160 re pe mm); The wire grid as a near-infrared polarizer n J.
Opt. Soc. Am. 50, 886 (1960).
Anumite materiale prezint a proprietatea de dicroism din cauza unei
anizotropii din structura lor cristalin a. Un astfel de material este turma-
lina. Pentru o astfel de substant a exist a o anumit a directie cunoscut a
ca ax a optic a, care este determinat a de structura atomic a a substantei.
Componenta cmpului electric al undei luminoase care este perpendicu-
lar a pe axa optic a este puternic absorbit a. Cu ct grosimea cristalului
este mai mare cu att absorbtia este mai puternic a. Astfel o lam a cu
fetele paralele cu axa optic a cu grosimea de ctiva milimetri constituie
un polarizor liniar. Axa optic a devine astfel ax a de transmisie. Totusi
cristalele de turmalin a sunt mici si n plus procesul de absorbtie este
dependent de lungimea de und a.
n anul 1938 Lamb a inventat folia polarizoare de tip H care este
utilizat a si ast azi ca polarizor. Ea nu mai contine cristale dicroice ci
molecule alungite care joac a rolul retelei de re. Pentru obtinerea aces-
teia o folie de alcool polivinilic se nc alzeste si este ntins a pe o anumit a
directie. n acest caz moleculele se aliniaz a n directia respectiv a. Fo-
lia este apoi introdus a ntr-o solutie de iod. Iodul impregneaz a plasticul
si se ataseaz a la capetele acestor molecule unindu-le, formnd lanturi
moleculare. Electronii de conductie ai iodului se pot deplasa de-a lun-
26
gul acestor lanturi, ei jucnd rolul electronilor de conductie din cazul
retelei de re. Componenta cmpului electric care este paralel a cu aceste
lanturi actioneaz a puternic asupra electronilor astfel c a ea este puternic
absorbit a. n folia de tip H elementele care produc dicroismul sunt mole-
cule astfel c a nu exist a probleme cu mpr astierea luminii. Folia de tip H
este un polarizor efectiv pentru ntreg spectrul vizibil, cu o ecient a mai
mic a n regiunea albastr a.
1.2 Reexia si refractia
Fenomenele de reexie si refractie se petrec la suprafata de separatie
dintre dou a medii. Fenomenele zice sunt caracterizate din punct de
vedere energetic introducnd notiunile de factor de reexie si factor de
transmisie pentru un ux de energie.
Din punct de vedere formal problema se reduce la a considera conditi-
ile la limit a pentru vectorii

1 si

H, conditii care se reduc la egalitatea
componentelor tangentiale de o parte si de alta a suprafetei de separatie
a celor dou a medii dielectrice.
1.2.1 Unde electromagnetice la incident a normal a
pe suprafata de separatie a dou a medii
Consider am c a cele dou a medii neconductoare si nemagnetice sunt
caracterizate de permitivit atile relative
1
,
2
. Astfel, n primul mediu
viteza de propagare a undei este:

1
=
c
_

1
=
c
:
1
(1.61)
iar n al doilea mediu:

2
=
c
_

2
=
c
:
2
(1.62)
Presupunem c a unda vine din mediul 1 si cade perpendicular pe
suprafata mediului 2. Ecuatiile undelor plane cu polarizare liniar a pen-
tru unda incident a, reectat a si refractat a pentru situatia ar atat a n Fig.
1.7 sunt urm atoarele:
27
Figura 1.7: Pozitia relativ a a vectorilor

1,

H si n n unda incident a, reec-
tat a si refractat a cnd :
2
< :
1
(toti vectorii trebuie considerati n planul de
separatie dintre cele dou a medii).
1 = 1
00
exp [i. (t .,
1
)] ; H =
_

0
j
0
1 = :
1
_

0
j
0
1
(1.63)
1
1
= 1
10
exp [i.
1
(t + .,
1
)] ; H
1
=
_

0
j
0
1
1
= :
1
_

0
j
0
1
1 (1.64)
1
2
= 1
20
exp [i.
2
(t .,
2
)] ; H
2
=
_

0
j
0
1
2
= :
2
_

0
j
0
1
2 (1.65)
Tinnd cont de faptul c a vectorii

1 ,

H si n =

/,/ formeaz a un
triedru drept, pentru cele trei unde (incident a, reectat a si refractat a)
conditiile la limit a se scriu:
1 + 1
1
= 1
2
(1.66)
H H
1
= H
2
(1.67)
Conditiile sunt scrise sub form a scalar a deoarece am presupus c a vec-
torii

1 ,

1
1
si

1
2
au aceiasi directie, iar vectorii

H ,

H
1
si

H
2
sunt situati
de-a lungul unei alte directii care este perpendicular a pe vectorul

1.
28
Trebuie remarcat c a sensurile vectorilor

1
1
si

H
1
sunt determinate de
raportul indicilor de refractie :
1
si :
2
la orice moment de timp t. Atunci
pentru suprafata . = 0 (adic a suprafata de separatie dintre cele dou a
medii):
1
00
exp (i.t) + 1
10
exp (i.
1
t) = 1
20
exp (i.
2
t) (1.68)
Identitatea de mai sus nu poate vericat a dect dac a . = .
1
= .
2
.
Ne astept am la un astfel de rezultat deoarece nu exist a nici un motiv
zic pentru care frecventa undei incidiente si reectate s a se schimbe la
suprafata de separatie a celor dou a medii.
Atunci relatiile (1.66) si (1.67) se scriu:
1
00
+ 1
10
= 1
20
(1.69)
H
00
H
10
= H
20
(1.70)
Cum H
00
= :
1
_

0
j
0
1
00
, H
10
= :
1
_

0
j
0
1
10
, H
20
= :
2
_

0
j
0
1
20
ecuatiile de mai sus devin:
1
00
+ 1
10
= 1
20
:
1
1
00
:
1
1
10
= :
2
1
20
(1.71)
Rezult a:
1
10
=
:
1
:
2
:
1
+ :
2
1
00
(1.72)
1
20
=
2:
1
:
1
+ :
2
1
00
(1.73)
Denim coecientul de reexie:
: =
1
10
1
00
=
:
1
:
2
:
1
+ :
2
(1.74)
si coecientul de transmisie:
t =
1
20
1
00
=
2:
1
:
1
+ :
2
(1.75)
29
n cazul n care :
1
:
2
vectorii

1
10
si

1
00
au acelasi sens. Aceasta
nseamn a c a vectorii

1
1
si

1, la suprafata de separatie, oscileaz a n faz a
n timp ce vectorii

H si

H
1
oscileaz a n opozitie de faz a (diferenta de faz a
dintre ei ind egal a cu :).
n cazul n care :
1
< :
2
vectorii

1
10
si

1
00
au sensuri contrare, ceea ce
nseamn a c a ei oscileaz a n opozitie de faz a iar vectorii

H si

H
1
oscileaz a
n faz a. S-a stabilit astfel regula care n optic a se enunt a astfel: Dac a
lumina se reect a pe suprafata unui mediu mai refringent (:
2
:
1
) apare
o diferent a de faz a egal a cu : ntre unda incident a si cea reectat a.
Se observ a c a semnul lui 1
20
coincide totdeauna cu semnul lui 1
00
,
aceasta semnicnd c a ntotdeauna unda transmis a este n faz a cu unda
incident a. Denim n continuare factorul de reexie si cel de transmisie.
Factorul de reexie reprezint a raportul dintre uxul mediu de energie
din unda reectat a si uxul mediu de energie din unda incident a. Astfel:
1 =
o
1

o
=
1
2
10
1
2
00
(1.76)
Factorul de transmisie reprezint a raportul dintre uxul mediu de e-
nergie din unda transmis a si uxul mediu de energie din unda incident a.
Astfel:
1 =
o
2

o
=
1
2
H
2

1H
=
_

1
2
2
_
_

1
1
2

=
:
2
1
2
20
:
1
1
2
00
(1.77)
Utiliznd relatiile (1.74) si (1.75) se obtine pentru acesti coecienti:
1 =
_
:
1
:
2
:
1
+ :
2
_
2
(1.78)
1 =
4:
1
:
2
(:
1
+ :
2
)
2
(1.79)
Se observ a c a se veric a egalitatea:
1 + 1 = 1 (1.80)
Egalitatea 1.80 este o consecint a a legii conserv arii energiei.
S a estim am factorul de reexie si cel de transmisie pentru lumina ce
cade din aer pe sticl a. Cum :
1
= 1 si :
2
= 1. 5 obtinem 1 = 4% si
1 = 96%. Astfel sticla obisnuit a reect a numai o mic a parte din lumina
care cade pe ea.
30
Figura 1.8: Und a tridimensional a
1.2.2 Legile reexiei si refractiei n cazul undelor
electromagnetice
Consider am o und a electromagnetic a ce cade sub un unghi pe suprafata
de separatie a dou a medii dielectrice transparente. Directia de propagare
a undei electromagnetice plane este dat a de vectorul de propagare n ai
c arui cosinusi directori sunt cos c, cos, si cos (Fig. 1.8)
Atunci ecuatia de propagare a undei se poate scrie:
1 = 1
00
exp
_
i.
_
t
:n

1
__
(1.81)
sau:
1 = 1
00
exp
_
i.
_
t
r cos c + cos , + . cos

1
__
(1.82)
Alegem sistemul de referinta astfel nct planul xOy s a e suprafata
de separatie dintre cele dou a medii dielectrice (Fig.1.9) . Considernd
31
Figura 1.9: Diagram a ce ilustreaz a legile reexiei si refractiei: n este versorul
directiei de propagare a undei incidente, n
1
este versorul directiei de propagare
a undei reectate, n
2
este versorul directiei de propagare a undei refractate
c a n se a a n planul xOz, cos , = 0, relatia 1.82, care descrie unda
incident a devine:
1 = 1
00
exp
_
i.
_
t
r cos c + . cos

1
__
(1.83)
Pentru discutia ulterioar a vom considera c a unda este polarizat a liniar
iar vectorul undei incidente

1 oscileaz a dupa axa Oy. Atunci unda re-
ectat a este:
1
1
= 1
10
exp
_
i.
1
_
t
r cos c
1
+ cos ,
1
+ . cos
1

1
__
(1.84)
iar cea refractat a:
1
2
= 1
20
exp
_
i.
2
_
t
r cos c
2
+ cos ,
2
+ . cos
2

2
__
(1.85)
Conditia la limit a implic a egalitatea componentelor tangentiale ale
intensit atii cmpului electric pentru . = 0.
32
1
t
+ 1
t1
= 1
t2
(1.86)
Aceast a conditie trebuie ndeplint a pentru . = 0 (adic a pe suprafata
de separatie a celor dou a medii) n orice moment de timp. Componentele
tangentiale ale undelor incident a, reectat a si refractat a au urm atoarele
expresii:
1
t
= 1
00t
exp
_
i.
_
t
r cos c

1
__
(1.87)
1
1t
= 1
10t
exp
_
i.
1
_
t
r cos c
1
+ cos ,
1

1
__
(1.88)
1
2t
= 1
20
exp
_
i.
2
_
t
r cos c
2
+ cos ,
2

2
__
(1.89)
Egalitatea 1.86 este indeplinit a dac a:
a) Pulsatiile celor trei unde sunt egale
. = .
1
= .
2
(1.90)
b)
cos ,
1

1
=
cos ,
2

2
= 0 (1.91)
Presupunnd ca vectorul n se a a n planul Oxz rezult a c a si vectorii
n
1
si n
2
ai undei reectate si ai celei refractate se a a n planul acesta.
Aceasta este prima lege a reexiei, respectiv refractiei: undele incident a,
reectat a si refractat a sunt n acelasi plan.
c) cosc = cos c
1
de unde rezult a c = c
2
Din cele dou a situatii posibile, cea cu semnicatie corespunde cazu-
lui c = c
1
. Am obtinut astfel legea reexiei undelor electromagnetice.
Trecnd la unghiurile complementare , = :,2 c, ,
1
= :,2 c
1
se
obtine formularea uzual a a acestei legii si anume c a unghiul de reexie
este egal cu unghiul de incident a: , = ,
1
.
d)
cos c

1
=
cos c
2

2
. (1.92)
33
Din Fig. 1.9 se observ a c a c+, = :,2 si c
2
+,
2
= :,2 atunci relatia
1.92 se scrie ca:
sin ,
sin ,
2
=

1

2
=
:
2
:
1
(1.93)
Legea obtinut a poart a numele de legea lui Snellius. Observ am c a
aceast a lege este o consecint a a conditiilor la limit a impuse de legile lui
Maxwell. Rezult a ca directiile undelor reectat a si refractat a sunt bine
determinate.
1.2.3 Relatiile lui Fresnel
Relatiile lui Fresnel stabilesc relatii ntre amplitudinile undelor inci-
dent a, reectat a si refractat a.
Pentru a le deduce nu trebuie tinut cont de dependenta temporal a
a intensit atii cmpului electric si magnetic. Vom formula conditiile la
limit a pentru proiectiile amplitudinilor vectorilor

1 si

H. Pentru aceasta
asimil am lumina nepolarizat a cu o sum a de dou a unde plane ce se propag a
n aceiasi directie si care au aceiasi vitez a de faz a , ind polarizate de-a
lungul a dou a directii perpendiculare si a c aror faze sunt independente
una fat a de ceal alat a. Este usor de calculat la un moment dat inten-
sitatea rezultant a a cmpului

cu conditia s a cunoastem cele dou a


proiectii pe suprafata de separare a celor dou a medii 1
k
si 1
?
.
1 =
_
1
2
k
+ 1
2
?
(1.94)
Invers, cunoscnd pe

1 putem s a-l descompunem n cele dou a com-
ponente 1
k
si 1
?
. Alegem cele dou a directii astfel:
a) prima component a 1
k
se consider a n planul undei incidente, plan
ce este determinat de normala la suprafata de separatie a celor dou a
medii si directia de propagare a undei incidente.
b) a dou a component a 1
?
se consider a pe o directie perpendicular a
pe planul de incident a.
n continuare vom analiza ce se petrece cu ecare din cele dou a com-
ponente:
1) componenta din planul de inciden ta
Alegerea directiilor vectorilor

1
k
,

1
1k
si

1
2k
este prezentat a n Fig.
1.10. Aceste directii vor xate atunci cnd se va face discutia nal a.
34
Figura 1.10: Directiile vectorilor

1 si

H la suprafata de separatie a dou a medii
cnd vectorul

1 se a a n planul de incident a
Fixarea orient arii acestor vectori determin a si xarea orient arii vectorilor

H ,

H
1
si

H
2
. n cazul considerat vectorii sunt perpendiculari pe planul
de incident a. Vom pune conditiile la limit a pentru proiectiile vectorilor

1 si

H n planul Ozx. Pentru usurarea scrierii vom renunta la indicele
"paralel" (|). Conditiile la limit a sunt:
1
00
cos ,
1
1
10
cos ,
1
= 1
20
cos ,
2
(1.95)
H
00
+ H
10
= H
20
(1.96)
Consider am c a lumina se propag a n medii nemagnetice:
H
00
= :
1
_

0
j
0
1
00
H
10
= :
1
_

0
j
0
1
10
H
20
= :
2
_

0
j
0
1
20
(1.97)
Astfel relatia (1.96) devine:
35
1
00
+ 1
10
=
:
2
:
1
1
20
(1.98)
Tinnd cont de legea refractiei din acest caz:
sin ,
1
sin ,
2
=
:
2
:
1
(1.99)
relatia (1.98) devine:
1
00
+ 1
10
= 1
20
sin ,
1
sin ,
2
(1.100)
Deoarece relatia (1.95) se mai scrie:
1
00
1
10
= 1
20
cos ,
2
cos ,
1
(1.101)
din (1.100) si (1.101) se obtine:
1
00
1
10
1
00
+ 1
10
=
sin ,
2
sin ,
1
cos ,
2
cos ,
1
=
sin 2,
2
sin 2,
1
(1.102)
Astfel se obtine:
1
10
= 1
00
sin 2,
1
sin 2,
2
sin 2,
1
+ sin 2,
2
= 1
00
sin (,
1
,
2
) cos (,
1
+ ,
2
)
sin (,
1
+ ,
2
) cos (,
1
,
2
)
(1.103)
Atunci:
1
10
= 1
00
tg (,
1
,
2
)
tg (,
1
+ ,
2
)
(1.104)
Adunnd relatiile (1.100) si (1.101) se obtine:
21
00
= 1
20
_
cos ,
2
cos ,
1
+
sin ,
1
sin ,
2
_
(1.105)
de unde:
1
20
= 1
00
2 cos ,
1
sin ,
2
sin (,
1
+ ,
2
) cos (,
1
,
2
)
(1.106)
Tinem cont c a avem de-a face cu componentele paralele cu planul de
incident a. Atunci relatiile (1.104) si (1.106) se rescriu:
36
Figura 1.11: Directiile vectorilor

1 si

H la suprafata de separatie a dou a medii
cnd vectorul

1 este perpendicular pe planul de incident a
(1
10
)
k
= (1
00
)
k
tg (,
1
,
2
)
tg (,
1
+ ,
2
)
(1.107)
(1
20
)
k
= (1
00
)
k
2 cos ,
1
sin ,
2
sin (,
1
+ ,
2
) cos (,
1
,
2
)
(1.108)
Se pot exprima astfel coecientii de reexie si de transmisie:
:
k
=
1
10
1
00
=
tg (,
1
,
2
)
tg (,
1
+ ,
2
)
(1.109)
t
k
=
1
20
1
00
=
2 cos ,
1
sin ,
2
sin (,
1
+ ,
2
) cos (,
1
,
2
)
(1.110)
2) componenta perpendiculara pe planul de inciden ta
n acest caz directiile vectorilor

H ,

H
1
si

H
2
sunt reprezentate n
Fig. 1.11 iar vectorii intensitate cmp electric sunt normali pe planul de
incident a:
Conditiile la limit a satisf acute de acestia la suprafata de separatie a
celor dou a medii dielectrice sunt:
1
00
+ 1
10
= 1
20
(1.111)
37
H
00
cos ,
1
H
10
cos ,
1
= H
20
cos ,
2
(1.112)
Relatiile dintre intensit atile cmpurilor electrice si intensit atile cm-
purilor magnetice sunt date de (1.97) astfel nct egalitatea (1.112) se
poate scrie:
:
1
1
00
cos ,
1
:
1
1
10
cos ,
1
= :
2
1
20
cos ,
2
(1.113)
sau:
1
00
1
10
= 1
20
:
2
cos ,
2
:
1
cos ,
1
= 1
20
cos ,
2
sin ,
1
cos ,
1
sin ,
2
(1.114)
Adunnd (1.111) cu (1.114) se obtine:
21
00
= 1
20
sin ,
2
cos ,
1
+ cos ,
2
sin ,
1
cos ,
1
sin ,
2
de unde:
1
20
= 1
00
2 sin ,
2
cos ,
1
sin (,
1
+ ,
2
)
(1.115)
Prin sc aderea relatiilor (1.111) si (1.114) rezult a:
21
10
= 1
20
_
1
cos ,
2
sin ,
1
cos ,
1
sin ,
2
_
(1.116)
de unde tinnd cont de expresia lui 1
20
se obtine:
1
10
= 1
00
sin (,
1
,
2
)
sin (,
1
+ ,
2
)
(1.117)
Deoarece am avut de-a face cu componentele perpendiculare pe planul
de incident a atunci vom rescrie relatiile (1.115) si (1.117) astfel:
(1
20
)
?
= (1
00
)
?
2 sin ,
2
cos ,
1
sin (,
1
+ ,
2
)
(1.118)
(1
10
)
?
= (1
00
)
?
sin (,
1
,
2
)
sin (,
1
+ ,
2
)
(1.119)
Coecientii de reexie si transmisie sunt:
38
:
?
=
sin (,
1
,
2
)
sin (,
1
+ ,
2
)
(1.120)
t
?
=
2 sin ,
2
cos ,
1
sin (,
1
+ ,
2
)
(1.121)
1.2.4 Interpretarea relatiilor lui Fresnel
Coecientii de reexie si transmisie
Vom examina forma coecientilor de reexie si transmisie pentru n-
treg domeniul de valori al unghiului de incident a ,
1
[0. :,2] . Consi-
der am cazurile:
a) Indicele de refractie al mediului pe care cade lumina este mai mare
dect al mediului din care vine lumina ( :
2
:
1
). Atunci din legea
refractiei se obtine ,
1
,
2
. Rezult a c a pentru toate valorile lui ,,
:
?
< 0.
n cazul incidentei normale ,
1
0. ,
2
0, :
k
este dat de relatia
(1.74):
_
:
k

,
1
!0
=
:
2
:
1
:
2
+ :
1
(1.122)
Astfel :
k
porneste de la o valoare pozitiv a cnd ,
1
= 0 si descreste la
zero cnd ,
1
+ ,
2
=
:
2
deoarece la
:
2
tangenta este . Aceast a valoare
particular a a unghiului de incident a ,
1
= ,
1
poart a numele de unghi
de incident a Brewster. Aceasta nseamn a c a la acest unghi nu exist a
componenta

1
k
a cmpului electric din unda reectat a. Pentru acest
unghi de incident a lumina reectat a va contine numai vectorii

1 care
oscileaz a perpendicular pe planul de incident a. Cnd unghiul ,
1
creste
peste valoarea ,
1
, :
k
devine negativ atingnd valoarea 1 cnd ,
1
=
:,2.
Pentru a studia modul de variatie al coecientilor de transmisie vom
prelucra pe rnd expresiile (1.121) si (1.110). Astfel pentru coecientul
de transmisie perpendicular se obtine:
39
t
?
=
2 sin ,
2
cos ,
1
sin ,
1
cos ,
2
+ cos ,
1
sin ,
2
=
2 cos ,
1
sin ,
1
sin ,
2
cos ,
2
+ cos ,
1
=
t
?
=
2:
1
cos ,
1
:
2
cos ,
2
+ :
1
cos ,
1
Cnd ,
1
0. ,
2
0 si cos ,
1
cos ,
2
1
(t
?
)
,
1
=0
=
2:
1
:
1
+ :
2
(1.123)
Cnd ,
1
:,2, cos ,
1
0 si t
?
0.
Pentru coecientul de transmisie paralel se obtine:
t
k
=
2 sin ,
2
cos ,
1
(sin ,
1
cos ,
2
+ cos ,
1
sin ,
2
) cos(,
1
,
2
)
t
k
=
2 cos ,
1
(
sin ,
1
sin ,
2
cos ,
2
+ cos ,
1
) cos(,
1
,
2
)
t
k
=
2:
1
cos ,
1
(:
2
cos ,
2
+ :
1
cos ,
1
) cos(,
1
,
2
)
Cnd ,
1
0. ,
2
,
1
,
1
,
2
0
t
k
=
2:
1
:
2
+ :
1
(1.124)
Cnd ,
1
:,2, cos ,
1
0 si t
k
0.
Cnd unghiul de incident a ,
1
creste coecientii de transmisie scad. n
Fig. 1.12 sunt reprezentati coecientii de transmisie si reexie n cazul
:
2
:
1
.
b) Indicele de refractie al mediului pe care cade lumina este mai mic
dect al mediului din care vine lumina ( :
2
< :
1
). Atunci ,
2
,
1
si
:
?
va pozitiv. El creste de la valoarea sa initial a si atinge valoarea
sa maxim a la un unghi numit unghi limit a ,
|
. Unghiul limit a ,
|
este
unghiul pentru care unghiul de refractie ,
2
= :,2. Pentru , ,
|
nu
mai exist a raz a refractat a, indiferent de modul n care oscileaz a vectorul
40
Figura 1.12: Coecientii de reexie si transmisie n functie de unghiul de
incident a la interfata aer (:
1
= 1)- sticl a (:
2
= 1, 5)

1. Spunem c a are loc fenomenul de reexie total a. Din acest motiv


:
k
= 1 si :
?
= 1.
Coecientul de reexie paralel este initial negativ. El devine zero
cnd ,
1
= ,
0
1
pentru care tg (,
0
B
+ ,
2
) . deoarece ,
0
1
+,
2
= :,2.
El atinge valoarea 1 pentru , = ,
|
.
Variatia acestor coecienti pentru acest caz este reprezentat a n Fig.
1.13.
Modicarea fazei
n cazul n care :
2
:
1
din ecuatia (1.120) rezult a :
?
< 0. Altfel
spus

1
1?
are sens opus fat a de

1
0?
. Aceasta nseamn a c a ntre unda
incident a

1
0?
si unda reectat a

1
1?
exist a o diferent a de faz a egal a cu :.
Astfel componenta normal a pe planul de incident a sufer a un salt de
faz a egal cu : prin reexie cnd indicele de refractie al mediului din care
vine lumina este mai mic dect al mediului pe care aceasta cade.
Deoarece t
?
si t
k
sunt ntotdeauna pozitivi, diferenta de faz a dintre
unda incident a si cea transmis a este , = 0.
Lucrurile sunt mai putin evidente pentru cazul undelor ce oscileaz a n
planul de incident a

1
0k
,

1
1k
,si

1
2k
. Este necesar s a denim ce nseamn a
41
Figura 1.13: Coecientii de reexie functie de unghiul de incident a la interfata
sticl a (:
1
= 1, 5)- aer (:
2
= 1)
c a vectorii sunt n faz a, deoarece vectorii sunt coplanari dar nu sunt
colineari.
Pentru aceasta vom tine cont de faptul c a pentru unda plan a:

1 =
_
j

_
n

H
_
Din aceast a relatie rezult a c a

1 l

H, iar

1 este n opozitie de faz a
cu

H. Din Fig. 1.10 se observ a c a vectorii

H,

H
1
,

H
2
sunt n faz a. Din
acest motiv si vectorii

1,

1
1
si

1
2
sunt n faz a. Dac a doi dintre vectorii
intensitate cmp magnetic sunt n opozitie de faz a, atunci si vectorii
intensitate a cmpului electric corespunz atori sunt n opozitie de faz a.
Avnd n vedere relatiile (1.97), (1.109) si (1.110):
H
10
= :
k
H
00
H
20
=
:
2
:
1
t
k
H
00
Astfel dac a :
k
0, H
00
si H
10
sunt n faz a, si 1
00
si 1
10
sunt n faz a.
Dac a :
k
< 0, H
00
si H
10
sunt n opozitie de faz a, si 1
00
si 1
10
sunt n
42
Figura 1.14: Defazajul pentru componentele paralele si perpendiculare ale
cmpului electric
opozitie de faz a.
Coecientul de reexie se poate exprima astfel:
:
k
=
tg
_
,
1
,
2
_
tg (,
1
+ ,
2
)
=
sin
_
,
1
,
2
_
cos (,
1
,
2
)
cos
_
,
1+
,
2
_
sin (,
1
+ ,
2
)
:
k
=
sin 2,
1
sin 2,
2
sin 2,
1
+ sin 2,
2
=
sin ,
1
cos ,
1
sin ,
2
cos ,
2
sin ,
1
cos ,
1
+ sin ,
2
sin ,
2
:
k
=
sin ,
1
sin ,
2
cos ,
1
cos ,
2
sin ,
1
sin ,
2
cos ,
1+
cos ,
2
=
:
2
:
1
cos ,
1
cos ,
2
:
2
:
1
cos ,
1
cos ,
2
:
k
=
:
2
cos ,
1
:
1
cos ,
2
:
2
cos ,
1
+ :
1
cos ,
2
(1.125)
Pentru ca unda reectat a si cea incident a s a e n faz a
_
,
k
= 0
_
este necesar ca :
k
0, adic a:
43
:
2
cos ,
1
:
1
cos ,
1
0
Dac a se tine cont de legea refractiei se obtine:
sin ,
1
cos ,
1
cos ,
2
sin ,
2
0
sau;
sin (,
1
,
2
) cos (,
1
+ ,
2
) 0
Cnd :
1
< :
2
acest lucru se petrece dac a:
(,
1
+ ,
2
) < :,2
Cnd :
1
:
2
acest lucru se petrece cnd:
(,
1
+ ,
2
) :,2
Astfel dac a :
1
< :
2
,

1
k
si

1
1k
vor n faz a (,
k
= 0) cnd ,
1
< ,
1
si vor n opozitie de faz a cnd ,
1
,
1
.
n cazul c a :
1
:
2
, :
k
este negativ cnd ,
1
< ,/
1
ceea ce nseamn a
c a

1
k
si

1
1k
vor n opozitie de faz a
_
,
k
= :
_
si :
k
este pozitiv cnd
,
1
,
0
1
si ,
1
< ,
|
. Pentru unghiuri de incident a mai mari dect unghiul
limit a ,
|
. :
k
devine complex si ,
k
creste pn a la :.
n cazul :
1
:
2
coecientul :
?
este pozitiv pentru unghiuri mai mici
dect unghiul limit a ,
|
ceea ce nseamn a c a , = 0. Pentru unghiuri
mai mari dect ,
|
, :
?
devine complex, iar defazajul creste de la 0 la :,2.
n Fig. 1.14 sunt reprezentate defazajele.
Factorii de reexie si transmisie
S a consider am un fascicol de lumin a cilindric incident pe o suprafat a
cum este reprezentat n Fig. 1.15. Deoarece intensitatea a fost denit a
ca energia medie ce traverseaz a n unitatea de timp unitatea de suprafat a
perpendicular a pe directia de propagare, puterea undei incidente este:
1 = 1cos ,
1
(1.126)
unde 1 este intensitatea undei.
n mod analog 1
1
cos ,
1
este puterea undei reectate, 1
1
ind inten-
sitatea undei reectate, iar 1
2
cos ,
2
este puterea undei transmise, unde
1
2
este intensitatea undei refractate.
44
Figura 1.15: Reexia si transmisia unui fascicol incident
Denim factorul de reectie 1 ca ind raportul dintre puterea undei
reectate si puterea undei incidente:
1 =
1
1
cos ,
1
1cos ,
1
=
1
1
1
(1.127)
Factorul de transmisie este raportul dintre puterea undei refractate
si puterea undei incidente:
1 =
1
2
cos ,
2
1cos ,
1
=
1
2
1
cos ,
2
cos ,
1
(1.128)
n cazul mediilor nemagnetice 1 ~
_
1
2
~ :1
2
Atunci:
1 =
_
1
01
1
00
_
2
= :
2
(1.129)
si:
1 =
:
2
:
1
_
1
02
1
00
_
2
cos ,
2
cos ,
1
=
:
2
cos ,
2
:
1
cos ,
1
_
1
02
1
00
_
2
=
:
2
cos ,
2
:
1
cos ,
1
t
2
(1.130)
Legea conserv arii energiei se scrie considernd situatia din Fig. 1.15:
1cos ,
1
= 1
1
cos ,
1
+ 1
2
cos ,
2
(1.131)
45
sau:
:
1
1
2
00
cos ,
1
= :
1
1
2
01
cos ,
1
+ :
2
1
2
02
cos ,
2
1 =
_
1
01
1
00
_
2
+
:
2
cos ,
2
:
1
cos ,
1
_
1
02
1
00
_
2
= :
2
+
:
2
cos ,
2
:
1
cos ,
1
t
2
(1.132)
1 = 1 + 1 (1.133)
Relatia 1.133 este valabil a n lipsa absorbtiei.
Este util s a se utilizeze factorii de reexie si transmisie pentru unde n
care

1 oscileaz a paralel sau perpendicular pe planul de incident a. Astfel:
1
k
= :
2
k
(1.134)
1
?
= :
2
?
(1.135)
1
?
=
:
2
cos ,
2
:
1
cos ,
1
t
2
?
(1.136)
1
k
=
:
2
cos ,
2
:
1
cos ,
1
t
2
k
(1.137)
Dac a ,
1
+ ,
2
= :,2 se observ a ca 1
k
= 0 n timp ce 1
?
nu se
anuleaz a. Aceasta duce la concluzia c a pentru un anumit unghi de inci-
dent a suprafata nu reect a dect o und a electromagnetic a polarizat a si
anume cu vectorul

1 perpendicular pe planul de incident a. Unda inci-
dent a paralel a cu planul de incident a nu va suferi nici o reexie n acest
caz. Vectorul

1 al undei reectate va vibra ntr-un plan perpendicular
pe planul de incident a. De aici rezult a legea lui Brewster.
Cum ,
1
+ ,
2
= :,2 atunci sin ,
2
= cos ,
1
. Din legea reexiei se
obtine:
:
2
:
1
=
sin ,
1
sin ,
2
=
sin ,
1
cos ,
1
= tg ,
1
(1.138)
Rezult a c a pentru un anumit unghi care satisface relatia de mai sus
unda reectat a este polarizat a rectiliniu perpendicular pe planul de inci-
dent a. Acest unghi poart a numele de unghi Brewster. n Fig. 1.16 sunt
reprezentati factorii de transmisie si reexie n cazul :
1
:
2
.
46
Figura 1.16: Factorii de transmisie si reexie.
1.2.5 Reexia total a
n cazul n care lumina provine dintr-un mediu cu indicele de refractie
mai mare dect al mediului pe care are loc reexia (:
1
:
2
) exist a un
unghi de incident a limit a , = ,
|
pentru care ,
2
= :,2 si directia undei
refractate este tangent a la suprafata de separatie a celor dou a medii:
sin ,
2
=
:
1
:
2
sin , (1.139)
Cum :
1
,:
2
1, iar valoarea maxim a pe care o poate lua sin ,
2
este 1,
atunci valoarea maxim a a unghiului de incident a corespunz atoare acestui
caz este:
sin , = sin ,
|
=
:
2
:
1
(1.140)
Cnd , ,
|
are loc reexia total a. Tot uxul incident este reectat
si nu exist a und a refractat a. Astfel, energia undei incidente r amne n
totalitate n interiorul primului mediu.
Dou a exemple simple pun n evident a acest fenomen. n Fig. 1.17
sunt reprezentate prisme de sticl a n care lumina sufer a o reexie total a.
Cnd lumina vine din interiorul sticlei, unghiul limit a este ,
|
= 42
0
.
Rezult a c a lumina ce cade sub unghiuri de 45
0
pe fetele interioare ale
prismelor sufer a reexie total a.
O aplicatie practic a a fenomenului sunt brele optice (Fig. 1.18) n
care lumina sufer a reexii totale ori de cte ori ea ajunge la suprafata
47
Figura 1.17: Prisme cu reexie total a
Figura 1.18: Fibr a optic a
acestora. Fibrele optice sunt folosite n transmisia informatiei printr-un
semnal modulat. Pentru aceasta este necesar ca ele s a e de o puritate
extrem a, pentru c a eventualele neomogenit ati si incluziuni de aer duc la
pierderi mari de energie.
Efectul reexiei totale permite explicarea reexiei suferite de undele
radio n atmosfer a. Se stie c a la o altitudine cuprins a ntre 100 si 300
km deasupra P amntului se g aseste o p atur a ionizat a ce reect a undele
radio cu ` 10 m. Undele foarte scurte ce sosesc din spatiu pot traversa
ionosfera.
Studiul undei refractate
Este inexact s a se considere c a uxul total de energie nu penetreaz a
deloc n cel de-al doilea mediu si c a el este n totalitate reectat la
suprafata de separatie a celor dou a medii. Vom demonstra c a n cazul
reexiei totale unda electromagnetic a p atrunde putin n cel de-al doilea
mediu si se propag a de-a lungul suprafetei de separare a celor dou a medii.
Pentru aceasta vom scrie expresia caracteristic a a undei refractate n
mediul al doilea care se propag a n directia Ox (Fig.1.19):
48
Figura 1.19: Diagrama ce ilustreaz a refractia pe un mediu cu indice de refractie
mai mare :
2
:
1
1
2
= 1
20
exp
_
i.
_
t
r
0

2
__
1
2
= 1
20
exp
_
i.
_
t
r sin ,
2
+ . cos ,
2

2
__
1
2
= 1
20
exp
_

i.. cos ,
2

2
_
exp
_
i.
_
t
r

2
, sin ,
2
__
(1.141)
n aceast a expresie primii doi factori denesc amplitudinea unei unde
care se propag a de-a lungul axei Ox cu viteza
2
, sin ,
2
. Amplitudinea
complex a depinde de coordonata z care caracterizeaz a adncimea de pen-
etratie a undei n mediul al doilea. Aceast a und a poart a numele de und a
evanescent a.
Deoarece n cazul reexiei totale sin , sin ,
|
= :
2
,:
1
, adic a
(:
1
sin ,),:
2
1
atunci:
cos ,
2
=
_
1 sin
2
,
2
=
_
1
_
:
1
:
2
sin ,
_
2
(1.142)
cos ,
2
= i
_
_
:
1
:
2
sin ,
_
2
1 (1.143)
49
Pentru , ,
|
radicalul din (1.143) este o m arime pozitiv a. Atunci
amplitudinea undei considerate devine o amplitudine real a:
= 1
20
exp
_

i.. cos ,
2

2
_
= 1
20
exp
_
_

..

2
_
_
:
1
:
2
sin ,
_
2
1
_
_
(1.144)
= 1
20
exp
_
_

2:.
`
_
_
:
1
:
2
sin ,
_
2
1
_
_
(1.145)
Semnul plus din exponentul functiei exponentiale de mai sus cores-
punde unei cresteri innite a amplitudinii n mediul al doilea, fapt ce
nu are semnicatie zic a. Semnul minus corespunde unei functii a c arei
amplitudine scade rapid cu distanta n mediul al doilea pornind de la
suprafata de separatie a celor dou a medii.
Aceasta nseamn a c a n mediul al doilea unda exist a doar ntr-un strat
supercial a c arui grosime este de ordinul lungimii de und a a radiatiei.
Studiul undei reectate
Vom porni de la formulele lui Fresnel:
(1
10
)
k
(1
00
)
k
=
tg (,
1
,
2
)
tg (,
1
+ ,
2
)
=
sin 2,
1
sin 2,
2
sin 2,
1
+ sin 2,
2
(1.146)
(1
10
)
k
(1
00
)
k
=
sin ,cos , sin ,
2
cos ,
2
sin ,cos , + sin ,
2
cos ,
2
(1.147)
Tinnd cont c a sin ,
2
=
:
1
:
2
sin , si de relatia (1.143) obtinem din
(1.147):
(1
10
)
k
(1
00
)
k
=
:
2
12
cos , + i
_
sin
2
, :
2
12
:
2
12
cos , i
_
sin
2
, :
2
12
(1.148)
unde :
12
=
:
2
:
1
< 1.
Analog din:
50
(1
10
)
?
(1
00
)
?
=
sin (, ,
2
)
sin (, + ,
2
)
=
sin ,cos ,
2
sin ,
2
cos ,
sin ,cos ,
2
+ sin ,
2
cos ,
(1.149)
obtinem:
(1
10
)
?
(1
00
)
?
=
cos , + i
_
sin
2
, :
2
12
cos , i
_
sin
2
, :
2
12
(1.150)
Atunci pentru unghiuri de incident a mai mari dect unghiul limit a
, ,
|
avem:

(1
10
)
k
(1
00
)
k

(1
10
)
?
(1
00
)
?

= 1 (1.151)
Aceasta nseamn a c a n cazul unei reexii totale uxul de energie
se ntoarce n primul mediu. Cnd are loc un proces stationar nu este
necesar s a se tin a cont de fractia de energie ce trece n al doilea mediu.
Pentru a studia dependenta factorului de reexie de unghiul de inci-
dent a , consider am un caz concret si anume trecerea luminii din sticl a
n aer (:
2
< :
1
) . Unghiul Brewster se determin a din relatia tg ,
B
= n
12
si rezult a ,
1
= 33
0
. Unghiul limit a pentru sticl a este ,
|
= 42
0
.
Dependenta de unghiul , al factorilor de reexie:
1
k
=

(1
10
)
k
(1
00
)
k

2
(1.152)
1
?
=

(1
10
)
?
(1
00
)
?

2
(1.153)
se obtine utiliznd formulele (1.148) si (1.149) si este prezentat a n Fig.1.20:
Analiznd aceste formule se ajunge la concluzia c a pentru , = 0 fac-
torul de reexie este de 4%. Pentru , = ,
1
, 1
k
= 0, ceea ce nseamn a c a
nu se reect a dect undele pentru care vectorul

1 oscileaz a pe o directie
perpendicular a pe planul de incident a (1
?
,= 0) .
Cnd , ,
|
(si nu cnd , :,2 ca n cazul :
2
:
1
) uxul
de energie este reectat n totalitate, dnd loc unui fenomen de reexie
total a.
51
Figura 1.20: Dependenta factorilor de reexie functie de unghiul de incident a
Pentru a stabili relatia dintre fazele undelor este comod s a se lucreze
cu numere complexe. Pentru aceasta vom tine cont c a:
[.[ = 1. . =
c + i/
c i/
= c
ic
. tg
o
2
=
a
b
Un efect al reexiei totale este schimbarea st arii de polarizare a
radiatiei. Vom demonstra c a o und a polarizat a liniar se transform a ntr-
o und a polarizat a eliptic. Introducem notatiile:
(1
10
)
k
(1
00
)
k
= exp
_
io
k
_
(1.154)
(1
10
)
?
(1
00
)
?
= exp (io
?
) (1.155)
Dac a se consider a pentru unda incident a faza initial a nul a, o
k
si o
?
fazele
undelor reectate se obtine:
tg
_
o
k
2
_
=
_
sin
2
, n
2
12
n
2
12
cos ,
(1.156)
tg
_
o
?
2
_
=
_
sin
2
, n
2
12
cos ,
(1.157)
De aici rezult a ca o
k
,= o
?
, adic a fazele componentelor reectate 1
k
si 1
?
nu sunt egale, ceea ce implic a faptul c a unda reectat a este eliptic
52
polarizat a. Not am cu o = o
k
o
?
diferenta de faz a ntre componenta
paralel a si cea perpendicular a. Atunci:
tg
_
o
2
_
= tg
_
o
k
2

o
?
2
_
=
tg
_
o
k
2
_
tg
_
o
?
2
_
1 + tg
_
o
k
2
_
tg
_
o
?
2
_ (1.158)
tg
_
o
2
_
=
cos ,
_
sin
2
, n
2
12
sin
2
,
(1.159)
Se observ a c a tg
_
o
2
_
se anuleaz a de dou a ori
a) pentru , = ,
|
, deoarece sin ,
|
= :
12
b) pentru , = :,2, deoarece cos

2
= 0 ( aceasta este incident a
razant a)
Pentru a obtine valoarea lui , pentru care o este maxim egal am cu
zero derivata la , a expresiei (1.159):
d
d,
tg
_
o
2
_
= 0 (1.160)
Se obtine:
sin
2
,
n
=
2:
2
12
1 +:
2
12
(1.161)
tg
o
m
2
=
1 n
2
12
2n
12
(1.162)
Atunci, rezult a c a cu ct este mai mare diferenta ntre indicii de
refractie ai celor dou a medii, cu att este mai mare defazajul ntre cele
dou a vibratii:
Pentru a obtine o polarizare circular a este necesar ca:
o
n
=
:
2
(1.163)
tg
o
m
2
= 1 (1.164)
53
Figura 1.21: c = c
k
c
?
n functie de unghiul de incident a ,
Rezult a c a diferenta dintre indicii de refractie ai celor dou a medii
trebuie s a e foarte mare. Din (1.164) si (1.1620 rezult a:
1 :
2
12
2:
12
= 1 (1.165)
Din aceast a relatie rezult a :
12
= 0. 4. valoare care n gama opticii geo-
metrice este realizabil a n cazul trecerii luminii din diamant (:
1
= 2. 4)
n aer (:
2
= 1).
n Fig.1.21 este reprezentat o = o
k
o
?
n functie de unghiul de
incident a. n cazul unei reexii la suprafata sticl a-aer ,
n
= 51
0
; printr-
o singur a reexie nu se poate obtine o polarizare circular a deoarece
tg
_
c
2
_
= 0. 42.
Studiind reexia total a, Fresnel a elaborat un procedeu de producere
a luminii circular polarizate prin reexie total a. Se demonstreaz a c a
utiliznd o prism a de sticl a de form a corespunz atoare (Fig. 1.22) se
poate obtine prin dou a reexii succesive pe fetele acesteia un defazaj
o = :,2.
Aceasta se datoreaz a faptului c a pentru o singur a reexie pe suprafat a
tg o,2 = 0. 42, de unde o = 45
0
. Pentru a se asigura egalitatea amplitu-
dinilor celor dou a unde polarizate, planul de polarizare al undei primare
trebuie s a fac a un unghi de 45
0
cu planul gurii. Pentru a transforma
lumina circular polarizat a n lumin a liniar polarizat a trebuie introdus cu
ajutorul unui dispozitiv un defazaj suplimentar egal cu :,2 ntre undele
polarizate pe cele dou a directii ortogonale. Pentru aceasta se utilizeaz a
o lam a sfert de und a.
54
Figura 1.22: Obtinerea unei unde circular polarizat a printr-o dubl a reexie
1.2.6 Reexia pe metale a undelor electromagnetice
O caracteristic a a mediilor conductoare este prezenta unui mare num ar
de sarcini electrice libere (acestea pot circula n interiorul materialu-
lui). Pentru metale aceste sarcini sunt electronii. Curentul obtinut prin
aplicarea unui cmp electric este direct proportional cu conductivitatea
mediului. Pentru un dielectric care nu posed a electroni de conductie con-
ductivitatea este nul a, n timp ce pentru metale este nit a. n cazul unei
conductor perfect, conductivitatea este innit a. Aceasta nseamn a c a
dac a se aplic a un cmp electric alternativ electronii vor urma oscilatiile
cmpului si electronii vor reemite energia electromagnetic a. n metalele
reale electronii de conductie sufer a ciocniri cu ionii retelei cristaline ast-
fel c a o parte din energia electromagnetic a se transform a ireversibil n
c aldur a. Absorbtia energiei undei electromagnetice este functie de con-
ductivitatea metalului.
Astfel, pentru a elabora o teorie a reexiei undelor electromagnetice
pe suprafetele metalice trebuie tinut cont de undele secundare generate de
oscilatiile fortate ale electronilor liberi a c aror densitate este foarte mare
n metale. O teorie riguroas a trebuie s a e cuantic a deoarece miscarea
electronilor n metale necesit a aplicarea mecanicii cuantice.
Totusi, propriet atile optice caracteristice metalelor pot interpretate
si n cadrul unei teorii fenomenologice.
n primul rnd cele mai multe metale prezint a un factor mare de
reexie iar o mare parte din radiatie este absorbit a ntr-un strat subtire.
Experienta arat a c a unda electromagnetic a reectat a este eliptic pola-
rizat a, cu exceptia cazului n care incidenta este normal a.
55
Raportul dintre uxul de energie reectat si absorbit trebuie s a de-
pind a de conductivitatea metalului. Experienta arat a c a cu ct conduc-
tivitatea este mai mare cu att mai bine sunt reectate undele luminoase.
Penetrarea undei n interiorul metalului duce inevitabil la aparitia
unui curent de conductie

, = o

1 si a efectului Joule corespunz ator.


Din ecuatiile Maxwell tinnd cont de termenul caracteristic care ia n
consideratie conductibilitatea mediului (

, ,= 0) se obtine:
\

H =

, +
J

1
Jt
(1.166)
n ipoteza unor medii liniare si omogene

, = o

1,

1 =

1 si \

1 =
j
J

H
Jt
rezult a:

1 j
J
2

1
Jt
2
oj
J

1
Jt
= 0 (1.167)
Pentru aceast a ecuatie vom considera o solutie de forma:

1 =

1
0
exp
_
i.
_
t
:.
c
__
(1.168)
Aceasta este o und a plan a care se propag a de-a lungul axei Oz. In-
troducnd (1.168) n (1.167) se obtine:

.
2
c
2
:
2
= .
2
j + ioj. (1.169)
adic a:
:
2
= c
2
j ioj
c
2
.
(1.170)
Considernd =
0

v
iar j = j
0
(j
v
= 1) se obtine:
:
2
=
v
i
o

0
.
(1.171)
n acest caz indicele de refractie rezult a a o m arime complex a:
: = :
v
i (1.172)
n care :
v
este partea real a (indice de refractie propiuzis) iar coecientul
de extinctie.
56
nlocuim (1.172) si (1.171); rezult a:
:
2

2
=
v
(1.173)
2:
v
=
o

0
.
(1.174)
Relatiile (1.173) si (1.174) permit calcularea lui :
v
si . Unda pro-
gresiv a poate scris a sub forma:

1 =

1
0
exp
_

.
c
.
_
exp i
_
.t
:
v
..
c
_
(1.175)
n aceast a reprezentare intensitatea undei este 1 ~
_

_
. Se obtine:
1 (.) = 1
0
exp [2j.] (1.176)
Relatia 1.176 descrie cantitativ descresterea intensit atii radiatiei pe
m asur a ce aceasta penetreaz a mediul respectiv. n ecuatia de mai sus j
poart a numele de coecient de absorbtie si este dat de expresia:
j =
.
c
(1.177)
Relatia (1.176) dedus a din ecuatiile cmpului electromagnetic a fost
demonstrat a prima dat a pe cale experimental a de c atre Beer.
Ecuatia (1.175) este din punct de vedere formal ecuatia unei unde
plane. Vom utiliza formulele pe care le-am discutat anterior nlocuind
indicele de reexie real : prin cantitatea complex a :
v
i a c arei parte
real a caracterizeaz a refractia undei electromagnetice iar partea imaginar a
caracterizeaz a absorbtia radiatiei.
Dac a : este un num ar complex, putem spune c a, formal unghiul ,
2
de refractie este complex pentru toate unghiurile de incident a cu exceptia
cazului cnd unghiul de incident a , = 0. Relatia care trebuie vericat a
este:
sin ,
sin ,
2
= :
0
= :
v
i (1.178)
Situatia este asem an atoare cu cea din cazul reexiei totale cnd ,
2
este o cantitate complex a numai cnd , ,
|
. Acest fapt determin a
polarizarea eliptic a a radiatiei. Rezult a c a dac a pe o suprafat a metalic a
cade o und a cu polarizare rectilinie, unda reectat a este polarizat a eliptic.
57
Studiul undei refractate prezint a o serie de dicult ati deoarece ea este
absorbit a n totalitate ntr-un strat subtire de la suprafata metalului. De
aceea studiul experimental se concentreaz a asupra undei reectate de
suprafata metalului. Metoda a fost propus a de Drude.
Dac a o unda electromagnetic a este reectat a de o suprafat a meta-
lic a, obtinem o und a polarizat a eliptic si n consecinta trebuie s a apar a
o diferent a de faz a ntre

1
1k
si

1
1?
. M asurnd defazajul o si folosind
factorul de reexie pentru un unghi de incident a dat se determin a :
v
si
, constante care sunt legate de constantele mediului o si .
Introducerea indicelui de refractie complex : permite utilizarea for-
mulelor lui Fresnel stabilite pentru undele care se propag a n medii di-
electrice:
(1
10
)
k
(1
00
)
k
=
tg (,
1
,
2
)
tg (,
1
+ ,
2
)
= j
1
exp
_
io
k
_
(1.179)
(1
10
)
?
(1
00
)
?
=
sin (, ,
2
)
sin (, + ,
2
)
= j
2
exp (io
?
) (1.180)
Cum o
k
,= o
?
, atunci exist a un defazaj ntre cele dou a componente
ortogonale ale vectorului

1 fapt ce implic a polarizarea eliptic a a undei
reectate de metal. Astfel se determin a diferenta o = o
k
o
?
.
Vom considera un caz simplu si anume cel al incidentei normale pe
suprafata metalului. n cazul general:
1
10
1
00
=
: 1
: + 1
(1.181)
Introducnd : = :
v
i:
1
10
1
00
=
(:
v
1) i
(:
v
+ 1) + i
(1.182)
coecientul de reexie este:
1 =
1
10
1
00
1

10
1

00
=
(:
v
1)
2
+
2
(:
v
+ 1)
2
+
2
(1.183)
adic a:
1 = 1
4:
v
(:
v
+ 1)
2
+
2
(1.184)
58
Figura 1.23: Coecientul de reexie al argintului functie de lungimea de und a
Se pot determina astfel :
v
si , 1 si o ind m arimi accesibile expe-
rimental.
mp artind relatiile (1.173) si (1.174) rezult a:
:
2
v

2
2:
v

=

v

0
.
o
(1.185)
sau:
1
_

:
v
_
2
2
_

:
v
_ =
.
o
(1.186)
Dac a
_

:
v
_
1 atunci rezult a o . Dar cum o = 2:
v

0
.
rezult a c a si :
v
. Din (1.184) rezult a 1 1. adic a un
conductor perfect reect a n totalitate unda electromagnetic a ce cade pe
el. M asur atorile asupra lui 1 arat a c a acesta nu este egal cu unitatea.
Factorul de reexie este dependent de lungimea de und a si tinde spre 1 n
regiunea infrarosie a spectrului. n Fig. 1.23 este ar atat a variatia factorul
de reexie al argintului cu lungimea de und a a radiatiei incidente.
Curba arat a c a pentru lumina vizibil a si pentru radiatiile ultraviolete
argintul nu este un conductor perfect. O bun a concordant a cu teoria o
g asim n domeniul luminii rosii si a regiunii infrarosii a spectrului.
59
1.3 Interferenta luminii
Arm am c a dou a unde luminoase interfer a dac a intensitatea rezul-
tant a prin suprapunerea lor nu este egal a cu suma intensit atilor ec arei
unde n parte.
O contributie important a n interpretarea fenomenelor de interferent a
a fost furnizat a de Fresnel, Young si alti zicieni de la nceputul secolu-
lui al XIX -lea. Ei au dezvoltat o teorie ondulatorie bazat a pe ideea c a
lumina este o perturbatie care se propag a ntr-un mediu numit eter. Teo-
ria a cunoscut un succes deosebit deoarece a explicat o serie de probleme
(interferenta, difractia), nsa ea a impus ipoteze suplimentare privitoare
la eter.
Teoria electromagnetic a care a urmat a permis simplicarea pro-
blemelor si a rezolvat o serie de probleme complicate de interferent a.
Dicult atile nu apar n cazul undelor monocromatice ci n cazul undelor
luminoase reale care sunt pulsuri luminoase sau pachete de unde. Totusi
trebuie remarcat c a studiul interferentei undelor armonice este foarte im-
portant deoarece un puls luminos se poate reprezenta printr-o sum a nit a
sau innit a de unde monocromatice.
1.3.1 Oscilatii coerente
Presupunem c a ntr-un punct din spatiu coexist a dou a unde electro-
magnetice oarecare

1
1
si

1
2
(n cazul general nemonocromatice) deter-
minate de sursele S
1
si S
2
. n virtutea principiului superpozitiei:

1 =

1
1
+

1
2
(1.187)
Atunci:

1
2
=

1
2
1
+

1
2
2
+ 2

1
1

1
2
(1.188)
n cazul m asur arii unui ux de energie electromagnetic a (n cazul un-
delor luminoase se determin a uxul de energie luminoas a ce ilumineaz a o
suprafat a), trebuie tinut cont de inertia inerent a a aparatelor de m asur a
care n general este foarte mare. Este practic imposibil de a realizat
f ar a un efect de inertie un studiu experimental al proceselor a c aror du-
rat a este de ordinul duratei de excitare a atomului, cu toate c a exist a
60
dispozitive de m asur a al c aror timp de r aspuns este de 10
6
mai mic dect
cel al ochiului (0. 1 s).
Trebuie considerat a media temporal a a relatiei (1.188) pe un inter-
val de timp t
0
sucient de mare. Acest inteval de timp trebuie adaptat
inertiei receptorului optic. Atunci nlocuim expresia (1.188) cu media ei
temporal a:
_

1
2
_
=
_
_

1
1
+

1
2
_
2
_
=
_

1
2
1
_
+
_

1
2
2
_
+ 2
_

1
1

1
2
_
(1.189)
Atunci cnd se m asoar a energia total a care este proportional a cu
_

1
2
_
pot apare dou a situatii:
a) cnd
_

1
1

1
2
_
= 0
_

1
2
_
=
_

1
2
1
_
+
_

1
2
2
_
(1.190)
iar
1 = 1
1
+ 1
2
(1.191)
b) cnd
_

1
1

1
2
_
,= 0
_

1
2
_
,=
_

1
2
1
_
+
_

1
2
2
_
(1.192)
iar
1 ,= 1
1
+ 1
2
(1.193)
n primul caz intensitatea total a este egal a cu suma intensit atilor (nu
avem interferent a). n al doilea caz intensitatea total a nu este egal a cu
suma intensit atilor si exist a interferent a.
Se observ a c a inegalitatea
_

1
1

1
2
_
,= 0 exprim a conditia necesar a
pentru aparitia fenomenului de interferent a.
Dac a cele dou a unde considerate

1
1
si

1
2
sunt polarizate liniar pe
directii perpendiculare

1
1

1
2
= 0 si termenul de interferent a devine nul.
Dac a undele considerate au frecvente diferite valoarea mediei temporale
a produsului

1
1

1
2
este nul a. Astfel rezult a dou a conditii necesare dar
nu suciente pentru ca dou a unde s a interfere: ele trebuie s a aib a aceiasi
frecvent a si s a nu e polarizate liniar pe directii perpendiculare.
61
Consider am un caz mai general si anume acela n care ntr-un punct
se suprapun dou a unde a c aror faze depind de timp dar de frecvente
egale. Pentru simplicare vom presupune c a amplitudinile celor dou a
unde variaz a lent n raport cu timpul.
1 = 1
0
cos (.t ,) (1.194)
unde 1
0
si , sunt m arimii ce depind de timp. Consider am c a ntr-un
punct se suprapun dou a unde de acest tip:
1
1
(t) = 1
10
(t) cos [.t ,
1
(t)] (1.195)
1
2
(t) = 1
20
(t) cos [.t ,
2
(t)] (1.196)
Unda rezultant a se obtine prin nsumarea celor dou a unde plane:
1 (t) = 1
1
(t) + 1
2
(t) (1.197)
Compunerea celor dou a oscilatii o vom face fazorial. Se obtine:
1
2
0
(t) = 1
2
10
(t) + 1
2
20
(t) + 21
10
1
20
cos [,
1
(t) ,
2
(t)] (1.198)
tg ,
0
=
E
10
(t) sin ,
1
(t) + E
20
(t) sin ,
2
(t)
E
10
(t) cos ,
1
(t) + E
20
(t) cos ,
2
(t)
(1.199)
Considernd c a amplitudinile 1
10
(t) si 1
20
(t) sunt constante n timp
atunci media temporal a a lui 1
2
0
(t) este:

1
2
0
(t)
_
= 1
2
10
+ 1
2
20
+ 21
10
1
20
1
t
0
_
t
0
0
cos [,
1
(t) ,
2
(t)] dt (1.200)
Dac a n intervalul de timp t
0
diferenta de faz a variaz a de un mare
num ar de ori, cos [,
1
(t) ,
2
(t)] ia cnd valori pozitive cnd valori neg-
ative, integrala este nul a:
_
t
0
0
cos [,
1
(t) ,
2
(t)] = 0 (1.201)
si nu avem interferent a.
62
Figura 1.24: Obtinerea interferentei: a) divizarea frontului de und a b) di-
vizarea amplitudinii
Conditia necesar a si sucient a pentru obtinerea interferentei este ca
diferenta de faz a ,
1
(t) ,
2
(t) s a r amn a constant a n timp. Spunem c a
dou a unde sunt coerente dac a diferenta de faz a dintre ele r amne con-
stant a n cursul observatiilor. Trebuie observat c a dou a unde armonice
monocromatice de aceiasi frevent a sunt coerente, diferenta de faz a dintre
ele ind constant a n timp.
Pentru a obtine dou a unde luminoase coerente a c aror suprapunere
s a determine aparitia interferentei, exist a dou a posibilit ati reprezentate
formal n Fig. 1.21.
a) prin divizarea frontului de und a
b) prin divizarea amplitudinii
n aceste cazuri diferenta de faz a este:
, =
2:
`
0
[oo
2
1 oo
1
1] (1.202)
1.3.2 Interferenta a dou a unde monocromatice
Fie dou a surse o
1
, o
2
care emit undele monocromatatice 1
1
si 1
2
de
aceiasi pulsatie . ale c aror vibratii au aceiasi directie (Fig.1.25). Din
acest motiv problema poate tratat a scalar. n plus vom considera c a
distantele de la cele dou a surse la punctul de interferent a :
1
si :
2
sunt
mult mai mari dect distanta dintre surse.
1
1
= 1
10
cos (.t /:
1
) (1.203)
1
2
= 1
20
cos (.t /:
2
) (1.204)
63
Figura 1.25: Suprapunerea a dou a unde luminoase
Unda rezultant a este:
1 = 1
1
+ 1
2
(1.205)
Exprimnd fazele celor dou a unde n punctul n care are loc interfe-
renta:
,
1
= .t /:
1
,
2
= .t /:
2
compunerea celor dou a unde se face fazorial (Fig.1.25):
1
2
= 1
2
10
+ 1
2
20
+ 21
10
1
20
cos (,
1
,
2
) (1.206)
unde , = ,
1
,
2
= / (:
2
:
1
) reprezint a defazajul dinte cele dou a
unde. Se observ a c a pentru unde monocromatice acesta este constant n
timp iar conditia pentru obtinerea interferentei este ndeplinit a.
Deoarece 1 ~ 1
2
, 1
1
~ 1
2
10
, 1
2
~ 1
2
20
atunci intensitatea undei
rezultante se exprim a:
1 = 1
1
+ 1
2
+ 2
_
1
1
1
2
cos , (1.207)
1 = 1
1
+ 1
2
+ 2
_
1
1
1
2
cos [/ (:
2
:
1
)] (1.208)
Dac a se tine cont de expresia lui / = 2:,` = 2:,1 = 2::,c1,
expresia diferentei de faz a dintre cele dou a unde se poate scrie:
64
, = / (:
2
:
1
) =
2::(:
2
:
1
)
c1
=
2:o
`
0
(1.209)
n expresia de mai sus o = :(:
2
:
1
) poart a numele de diferent a de
drum optic n timp ce o
j
= :
2
:
1
poart a numele de diferent a de drum
geometric.
Considernd cazul a dou a unde de amplitudini egale 1
10
= 1
20
= 1
0
,
1
1
= 1
2
= 1
0
intensitatea undei rezultante devine:
1 = 21
0
(1 + cos ,) = 21
0
_
1 + cos
2:o
`
0
_
(1.210)
Intensitatea rezultant a este maxim a atunci cnd:
cos
2:o
`
0
= 1 (1.211)
adic a n cazul c a 2:o,`
0
= 2::, unde : este un num ar ntreg. Rezult a
conditia pentru drumul optic:
o = :`
0
(1.212)
n acest caz intensitatea rezultant a este:
1
A
= 41
0
(1.213)
Intensitatea minim a se obtine atunci cnd:
cos
2:o
`
0
= 1 (1.214)
adic a n cazul c a 2:o,`
0
= (2: + 1) :. Rezult a:
o = (2: + 1)
`
0
2
(1.215)
n acest caz intensitatea rezultant a este nul a:
1
n
= 0 (1.216)
65
1.3.3 Coerenta temporal a si spatial a
Cnd se studiaz a fenomenul de interferent a a dou a unde care provin
de la sursele o
1
si o
2
obtinute pornindu-se de la o singur a surs a primar a
o. exist a dou a cauze care inuenteaz a fenomenul de interferent a:
1) distributia spectral a a undelor emise de sursa o (sursa nu emite o
und a strict monocromatic a).
2) extinderea spatial a a sursei o (sursa o nu este punctual a).
Coerenta temporal a
Consider am c a unda emis a de sursa primar a este cvasimonocromatic a:
ea este caracterizat a de intensitatea spectral a 1
i
care este proportional a
cu energia asociat a benzii de frecvent a cuprins a ntre i si i + di. n
general 1
i
(i) este o curb a centrat a n jurul unei frecvente i
0
.
Exist a dou a tipuri principale ale distributiei spectrale a undelor emise
de o surs a de lumin a:
1) Distibutia spectral a Lorentz:
1
a
(i) =
1
0
1 + 4:
2
t
2
c
(i i
0
)
2
(1.217)
care are l argimea la semin altime egal a cu:
i
12
=
1
2:t
c
(1.218)
L argimea la semin altime depinde de parametrul t
c
care reprezint a
asa numita viata medie a st arii excitate n care se a a emit atorul. El
reprezint a practic durata trenului de unde emis de surs a.
2) Distributia gaussian a:
1
a
(i) = 1
0
exp
_

(i i
0
)
2
2o
2
_
(1.219)
care are l argimea la semin altime egal a cu:
i
12
= 2o (2 ln 2)
12
= 2. 35o (1.220)
Aceast a distributie este atribuit a efectului Doppler, adic a variatiei
frecventei undei emise de atomi datorit a misc arii lor.
66
Pentru simplicare vom asimila astfel de distributii cu distributii
dreptunghiulare cu l argimea i
12
centrate pe frecventa i
0
. Pentru un
sistem interferential dat, diferenta de faz a n punctul de observatie 1
depinde de frecventa undei monocromatice considerate:
, =
2:o
`
0
=
2:oi
c
= 2:it (1.221)
unde t = o,c.
Sursa o neind monocromatic a, ecare din componentele monocro-
matice dau propriul sistem de franje de interferent a. Intensitatea luminii
n punctul 1 este sum a a intensit atilor asociate ec arei componente n
parte:
1 =

i
21
0
(i) (1 + cos 2:i
i
t) (1.222)
Sistemele de franje asociate ec arei frecvente i
i
se suprapun si de
aceea imaginea este neclar a. Dac a ns a spectrul de frecvente este su-
cient de ngust suprapunerea nu este perceptibil a. Tinnd cont de relatia
(1.221) diferenta maxim a dintre defajazele undelor ce ajung n punctul
1 este (,) = 2:i
12
t. Sistemul de franje asociat undelor cuasi-
monocromatice care interfer a este clar dac a:
(,) = 2:i
12
t 2: (1.223)
sau:
i
12
t 1 (1.224)
De aici rezult a:
t
1
i
12
= t
c
(1.225)
unde t
c
poart a numele de durat a de coerent a.
n termeni de drum optic aceast a conditie se scrie:
o = ct ct
c
= 1
c
(1.226)
unde m arimea 1
c
poart a denumirea de lungime de coerent a si reprezint a
practic lungimea trenului de und a emis de surs a:
67
Deoarece i = c,`:
i =
c`
`
2
lungimea de coerent a poate exprimat a astfel:
1
c
= ct
c
= c
_
i
12
_
1
=
`
2
`
12
(1.227)
Vom estima aceste m arimi pentru o lamp a cu mercur si pentru o
radiatie laser.
Pentru o lamp a cu vapori de mercur pe care este plasat un ltru
interferential de l argime ` = 10 nm pentru radiatia `
0
= 550 nm se
obtine:
1
c
=
`
2
`
30 jm (1.228)
t
c
=
1
c
c
10
13
s (1.229)
Pentru un laser He-Ne cu `
0
= 632. 8 nm si banda de frecvente
i
12
= 1. 4 10
6
Hz se obtine:
t
c
=
1
i
12
= 0. 7 10
9
s (1.230)
1
c
= ct
c
= 20 cm
n Fig. 1.26 este prezentat schematic cazul precedent. Dac a t t
c
,
(o 1
c
) undele care se ntlnesc n 1 provin din acelasi tren de unde
(Fig.1.26a), diferenta de faz a este constant a si undele vor interfera.
Dac a ns a t t
c
, (o 1
c
) undele provin de la trenuri de und a suc-
cesive (Fig. 1.26b) iar diferenta de faz a este aleatorie astfel c a fenomenul
de interferent a nu se produce.
Coerenta spatial a
Problema coerentei spatiale intervine atunci cnd unda primar a este
emis a de o surs a extins a. Atunci unda nu este caracterizat a de un singur
vector de und a ci de un ansamblu de vectori de und a de acelasi modul dar
68
Figura 1.26: Coerenta temporal a
Figura 1.27: Coerenta spatial a
cu directii diferite. Ne propunem s a evalu am inuenta acestei extinderi
a sursei primare asupra fenomenului de interferent a. Pentru aceasta vom
ncerca s a evalu am inuenta deplas arii unei surse primare punctiforme.
Consider am un dispozitiv de tip Young, sursele secundare o
1
, o
2
si
punctul de interferent a 1 ind considerate xe (Fig. 1.27). Cnd sursa
o se deplaseaz a cu

o variatia diferentei de faz a a undelor ce ajung n


1 este:
(,) = 2:i
o
c
(1.231)
unde:
o = [(oo
2
1) (oo
1
1)] = [(oo
2
) (oo
1
)] (1.232)
69
Dar (oo
2
) = n
2

o si (oo
1
) = n
1

o rezult a:
o = n
2

o +n
1

o (1.233)
astfel c a diferenta dintre diferentele de faz a este:
(,) =
2:
`

o (n
1
n
2
) (1.234)
Trebuie remarcat c a n urma deplas arii sursei ntr-o directie perpen-
dicular a pe vectorul (n
1
n
2
) nu apare nici o modicare a diferentei de
faz a.
Dac a

o - deplasarea sursei este paralel a cu (n


1
n
2
) atunci:

o (n
1
n
2
) = o 2 sin
_
c
2
_
oc (1.235)
Rezult a:
(,) =
2:
`
oc (1.236)
S a consider am n continuare c a sursa primar a este extins a. n acest
caz ecare punct o
i
furnizeaz a propriul s au sistem de franje indepen-
edente, astfel c a n punctul 1 intensitatea rezultant a este:
1 =

i
21
i
(1 + cos ,
i
) (1.237)
unde:
,
i
= 2:i
i
t
i
=
1
c
[(o
i
o
2
1) (o
i
o
1
1)] (1.238)
Asimil am sursa extins a o cu o fant a de l argime o. Pentru ca franjele
s a se observe punem conditia ca pentru punctele cele mai dep artate ntre
ele:
(,) 2: (1.239)
Dac a se noteaz a cu 1
c
distanta de la sursa o la sursele o
1
si o
2
atunci
o = 1
c
o iar c =
o
1
o
2
1
c
=
c
1
c
(Fig. 1.27b). Relatia (1.236) se scrie:
(,) =
2:co
`
(1.240)
70
n relatiile de mai sus o este unghiul sub care se vede sursa primar a
din planul surselor o
1
si o
2
. Atunci relatia (1.239) devine:
co
`
1 (1.241)
M arimea:
|
c
=
`
o
(1.242)
poart a denumirea de lungime de coerent a. Conditia precedent a se scrie
ca:
c |
c
(1.243)
Ca ordin de m arime vom considera dou a exemple din astronomie:
a) n cazul Soarelui o 32
00
de unde |
c
60 jm considernd pentru
lungimea de und a valoarea medie de 550 nm (lumina verde).
b) n cazul planetei Venus o 1
00
si |
c
2 mm.
1.3.4 Dispozitive interferentiale
Dispozitivul Young
Dispozitivul Young const a dintr-o surs a o care ilumineaz a dou a fante
1
1
si 1
2
(Fig. 1.28). Cele dou a fante practicate ntr-un paravan 1
devin conform principiului lui Huygens dou a surse secundare de oscilatii
care determin a interferenta pe ecranul 1
0
aat la distanta 1 de planul
surselor.
Intensitatea luminoas a ntr-un punct de pe ecran este dat a de formula
general a:
1 = 21
0
_
1 + cos
2:o
`
0
_
(1.244)
unde 1
0
este intensitatea luminoas a corespunz atoare ec arei fante n
parte. Considernd dispozitivul n aer diferenta de drum optic dintre
cele dou a unde este:
o = 1
2
1 1
1
1 = :
2
:
1
(1.245)
71
Figura 1.28: Dispozitivul Young
Pentru a calcula aceast a diferent a de drum vom considera c a 1 2|
si 1 r ( 1este de ordinul decimetrilor sau metrilor, iar 2| si r sunt
de ordinul zecimilor de milimetri).
Consider am triunghiurile 1
1
11
0
1
si 1
2
11
0
2
n care aplic am teo-
rema lui Pitagora:
:
2
1
= 1
2
+ (r |)
2
(1.246)
:
2
2
= 1
2
+ (r + |)
2
(1.247)
Prin sc aderea celor dou a relatii se obtine:
(:
2
:
1
) (:
2
+ :
1
) = 4r| (1.248)
n aceast a relatie o = :
2
:
1
iar :
2
+ :
1
21 deoarece nclinarea
celor dou a directii fat a de orizontal a este foarte mic a.
Atunci:
o =
2r|
1
(1.249)
Din cele discutate mai sus stim c a se obtine intensitate maxim a pe
ecran atunci cnd diferenta de drum este un num ar ntreg de lungimi de
und a:
2r|
1
= :`
0
(1.250)
72
Din aceast a relatie se obtin pozitiile maximelor de interferent a pe
ecran:
r
n
= :
`
0
1
2|
(1.251)
Intensitatea luminii este minim a atunci cnd diferenta de drum optic
este egal a cu un num ar impar de semilungimi de und a:
2r|
1
= (2: + 1)
`
0
2
(1.252)
Atunci pozitiile minimelor (sau a franjelor ntunecoase) pe ecran sunt:
r
0
n
= (2: + 1)
`
0
1
4|
(1.253)
Distanta dintre dou a maxime sau minime consecutive poart a numele
de interfranj a si se noteaz a cu i:
i = (r
n+1
r
n
) =
`
0
1
2|
(1.254)
Trebuie remarcat c a pentru a se obtine franjele de interferent a este
necesar ca diferenta de drum dintre undele care interfer a s a e mai mic a
dect lungimea de coerent a o 1
c
, deoarece amplitudinile si fazele sunt
constante doar n intervalul de timp t
c
. De exemplu dac a se consider a
2| = 0. 05 mm, 1 = 50 cm iar lungimea de coerent a 1
c
= 30 jm (` = 546
nm, cu ` = 10 nm) distanta la care undele care interfer a mai pot
coerente este:
r
max
=
1o
2|

11
c
2|
= 30 cm (1.255)
Oglinzile Fresnel
Dispozitivul permite s a se foloseasc a drept surse coerente cele dou a
imagini ale aceleiasi surse reale de lumin a obtinute n dou a oglinzi plane.
Schema dispozitivului este prezentat a n Fig.1.29.
C
1
C si C
2
C sunt dou a oglinzi plane dispuse sub un unghi c foarte
mic. Sursa o (sub form a de fant a perpendicular a pe planul gurii) este
asezat a pe bisectoarea unghiului C
1
CC
2
la distanta : de locul de contact
73
Figura 1.29: Oglinzile Fresnel
al oglinzilor. o
1
si o
2
, imaginile virtuale ale lui o n cele dou a oglinzi
sunt cele dou a surse coerente.
Fenomenul de interferent a se observ a pe un ecran 1 paralel cu muchia
comun a si perpendicular (n acest caz) pe bisectoarea unghiului
\
C
1
CC
2
.
Se observ a c a undele provenite de la o
1
(undele provenite de la o
si reectate pe oglinda C
1
) le g asim n interiorul unghiului
\
1
1
CC
1
iar
undele provenite de la o
2
, n interiorul unghiului
\
1
2
CC
2
. Interferenta
apare n regiunea din spatiu n care undele provenite de la cele dou a surse
se suprapun, adic a n interiorul unghiului
\
1
1
C1
2
. Pe ecran, franjele de
interferent a vor obtinute ntre punctele 1
1
si 1
2
.
Deoarece o
1
este simetricul lui o fat a de CC
1
, iar o
2
este simetricul
lui o fat a de CC
2
atunci triunghiurile o
1
Co si o
2
Co sunt isoscele si
oC = o
1
C = o
2
C, adic a punctele o
1
. o
2
si o se a a pe un cerc de raz a
:.
n plus
\
o
2
Co
1
= 2
\
o
2
oo
1
= 2c;
\
o
2
oo
1
= c deoarece oo
1
l CC
1
si
oo
2
l CC
2
.
n o
2
Co
1
isoscel
o
2
o
1
= 2o
2
C
00
= 2: sin c
o
2
o
1
joac a rolul lui "2|" din cazul dispozitivul lui Young. Presupunem
74
Figura 1.30: Oglinda Lloyd
distanta de la dreapta de intersectie a oglinzilor pn a la ecran ca ind
cunoscut a si anume CC
0
= d. Atunci distanta 1 de la planul surselor o
1
si o
2
la ecran este:
1 = C
00
C + CC
0
= : cos c + d (1.256)
Rezult a c a interfranja are valoarea:
i =
(d + : cos c)`
2: sin c
(1.257)
Deoarece c este foarte mic putem aproxima cos c - 1 si sin c - c
astfel c a interfranja este dat a cu o foarte bun a aproximatie de relatia:
i =
(d + :)`
2:c
(1.258)
Oglinda Lloyd
Aceasta este o oglind a plan a deasupra c areia este plasat a la o n altime
foarte mic a sursa o de lumin a monocromatic a (Fig.1.30). Ecranul pe care
se "prind" franjele de interferent a este plasat perpendicular pe planul
oglinzii.
ntr-un punct 1 de pe ecran ajunge direct o parte a frontului de und a
datorat sursei o iar o alt a parte ajunge prin reexia pe oglinda C. Astfel
n punctul 1 interfer a dou a unde: una provenit a direct din o iar alta care
75
Figura 1.31: Biprisma Fresnel
pare a proveni din o
0
(imaginea lui o n oglind a). Aceast a a doua und a
este o und a ce s-a reectat pe oglind a. Atunci o si o
0
sunt cele dou a surse
de lumin a coerent a. Se observ a c a sursa o
0
nu poate acoperi pe ecran
dect portiunea dintre 1
1
si 1
2
(care sunt punctele unde ajung razele
reectate pe marginile oglinzii). Franjele de interferent a vor obtinute
pe ecran ntre 1
1
si 1
2
.
Dac a vom considera 1 distanta de la planul surselor la ecran si 2/
distanta dintre cele dou a surse, valoarea interfranjei este:
i =
`1
2/
(1.259)
Diferenta de drum dintre razele ce interfer a n punctul 1 este:
o = (o
0
1
`
2
) o1 (1.260)
cnd reexia are loc pe un mediu cu indice de refractie mai mare dect
acela din care provine lumina.
Biprisma Fresnel
Biprisma are un unghi la vrf foarte apropiat de 180
0
, astfel c a unghiu-
rile de la capete sunt foarte mici (Fig. 1.31). Sursa primar a este consti-
tuit a dintr-o fant a dreptunghiular a uniform iluminat a cu lumin a paralel a.
Fiecare din prismele respective formeaz a cte o imagine a sursei o ntr-un
plan perpendicular pe axa optic a ce contine pe o. Se demonstreaz a c a
distanta dintre surse este:
o
1
o
2
= 2| (: 1) c (1.261)
unde cu : am notat indicele de refractie al materialului prismei, iar |
este distanta dintre sursa S si prism a. Cmpul interferential este dat de
76
regiunea n care undele, ce par a proveni de la sursele secundare o
1
si o
2
se
suprapun. Ca o observatie, dac a se m areste l argimea fantei primare creste
iluminarea ecranului dar scade contrastul franjelor. Pentru a ameliora
contrastul franjelor trebuie ameliorat a monocromaticitatea luminii.
1.3.5 Franje localizate de egal a nclinare
Trebuie remarcat c a sistemele interferentiale ca Oglinzile Fresnel si
Biprisma Fresnel sunt sensibile la dimensiunile sursei primare. Pentru ca
franjele s a e contrastante este necesar ca sursa primar a s a e ct mai
n a (ngust a) - de dimensiuni ct mai mici, fapt ce face ca luminozitatea
franjelor obtinute s a e foarte mic a. Problema care se pune este aceea de
a realiza un sistem interferential capabil s a dea fenomene de interferent a
cu contrast mare dar cu o surs a larg a, adic a cu o surs a a c arei luminozitate
s a e mare. Dac a revenim la schema din Fig. 1.27 se observ a:
(,) =
2:
`

o (n
1
n
2
) (1.262)
Interferenta e cu att mai bun a cu ct (,) este mai mic a si ea
devine maxim a dac a n
1
= n
2
. Acest fapt se petrece pentru toate sistemele
care sunt capabile de a produce dou a unde pornind de la o singur a und a
incident a, adic a de a obtine dou a unde coerente prin divizarea ampli-
tudinii. Lamele cu fete plan paralele constituite din doi dioptri plani
realizeaz a o astfel de dedublare a undei incidente.
Atunci cnd sursa este extins a, undele care interfer a sunt cele care
provin din aceiasi raz a primar a. Deoarece grosimea este constant a, di-
rectiile de propagare a acestor unde sunt paralele iar interferenta se obtine
la innit.
Presupunem c a o und a incident a cade pe o lam a cu fete plan paralele.
O parte din aceast a und a este reectat a iar o alt a parte este transmis a.
Ambele raze au amplitudini mai mici dect ale razei incidente. Spunem
c a amplitudimea a fost divizat a. Dac a cele dou a unde pot aduse ntr-
un punct ele pot interfera dac a diferenta de drum dintre ele este mai
mic a dect lungimea de coerent a. Dac a aceast a diferent a este mai mare
dect lungimea de coerent a, n punctul respectiv ajung grupuri de und a
diferite si fenomenul nu apare. Din acest motiv lama trebuie s a e subtire.
O lam a este subtire dac a grosimea ei este mai mic a dect lungimea de
coerent a a radiatiei respective.
77
Figura 1.32: Interferenta realizat a prin divizarea amplitudinii
n Fig. 1.32 este prezentat un mod practic de a se realiza interferenta.
Din unda incident a o1
1
n punctul 1
1
apare o und a reectat a si una
refractat a. Unda refractat a se reect a n 1
2
pe a doua fat a a lamei si se
refract a n punctul 1
3
pe prima fat a a lamei. Directiile de propagare a
celor dou a unde astfel obtinute sunt paralele. Pentru ca ele s a interfere,
n calea lor trebuie pus a o lentil a astfel ca ele s a ajung a n acelasi punct
1 din planul focal al acesteia, unde interfer a.
Divizarea amplitudinii unei unde incidente
Fie o und a luminoas a cu amplitudinea egal a cu unitatea care cade pe
o lam a cu fete plan paralele sub un unghi de incident a foarte mic n raport
cu normala (Fig. 1.33). Indicele de refractie al mediului din care vine
lumina este :
0
iar indicele de refractie al mediului pe care cade lumina
este :. Coecientii de reexie si transmisie pentru primul dioptru sunt,
indiferent de polarizarea undei incidente:
:
1
=
:
0
:
:
0
+ :
(1.263)
t
1
=
2:
0
:
0
+ :
(1.264)
Pentru al doilea dioptru acesti coecientii sunt:
:
2
=
: :
0
:
0
+ :
(1.265)
78
Figura 1.33: Amplitudinea undelor transmis a si reectat a
t
2
=
2:
:
0
+ :
(1.266)
Constat am c a dac a : :
0
, :
2
= :
1
= : 0. Deoarece :
1
< 0
nseamn a c a la reexia pe primul dioptru are loc o modicare a fazei undei
reectate fat a de cea incident a cu :. Amplitudinile undelor care apar din
unda prim a datorit a reexiilor si refractiilor succesive sunt prezentate
direct n Fig. 1.33.
Pentru sticl a aat a n aer : = 1. 5 , :
0
= 1. Se obtine astfel pentru
undele ce revin n mediul initial (reectate):
: = 0. 2 t
1
t
2
: = 0. 192 t
1
t
2
:
3
= 0. 0076 t
1
t
2
:
5
= 0. 0003
Pentru undele transmise:
t
1
t
2
= 0. 96 t
1
t
2
:
2
= 0. 038 t
1
t
2
:
4
= 0. 0015 t
1
t
2
:
6
= 0. 00006
Din valorile de mai sus rezult a c a ne putem limita la studiul interfer-
entei primelor dou a unde reectate sau transmise deoarece amplitudinile
restului razelor sunt foarte mici. Pe de alt a parte deoarece amplitu-
dinile primelor dou a unde reectate au aproape aceiasi valoare, fran-
jele obtinute prin reexie sunt mai contrastante dect cele obtinute prin
transmisie.
79
Figura 1.34: Diferenta de drum optic n cazul lamei cu fete plan paralele
Pentru sticl a argintat a : = 0. 95 , t
1
t
2
= 0. 01. Rezult a:
: = 0. 95 t
1
t
2
: = 0. 0095 t
1
t
2
:
3
= 0. 0086 t
1
t
2
:
5
= 0. 0077
t
1
t
2
= 0. 01 t
1
t
2
:
2
= 0. 0095 t
1
t
2
:
4
= 0. 0081 t
1
t
2
:
6
= 0. 0073
n acest caz nu ne putem limita la studiul a dou a unde. Prin reexie
toate undele cu exceptia primeia au aproape aceiasi amplitudine. Prin
transmisie toate undele au amplitudini apropiate.
Diferenta de drum n cazul unei lame cu fete plan paralele
S a consider am cazul unei lame (Fig.1.34) pentru care, prin reexie,
se poate considera c a la interferent a contribuie doar primele dou a unde.
Aceasta este cazul unui coecient de reexie mic si a unui coecient de
refractie mare.
Pentru razele (1) si (2) diferenta de drum optic este:
o = :(1 + 1C)
_
1C
`
2
_
(1.267)
80
n relatia de mai sus:
1 = 1C =
c
cos :
1C = 2cC sin i = 2ctg r sin i
Atunci:
o =
2:c
cos :
2c
sin :
cos :
sin i +
`
2
=
2:c
cos :
2c:
sin
2
:
cos :
+
`
2
o = 2:c cos : +
`
2
(1.268)
Pentru unghiuri de incident a mici, : este mic si:
o = 2:c +
`
2
(1.269)
Pentru unda transmis a:
o = 2:(1 + 1) 11 (1.270)
o = 2:c cos : (1.271)
Se observ a c a n acest caz nu avem pierdere de `,2.
Inelele lui Haidinger Acestea sunt gurile de interferent a care se
obtin cnd o lam a cu fete plan paralele este iluminat a de o surs a extins a
(Fig. 1.35). Intensitatea obtinut a este egal a cu:
1 = 1
1
+ 1
2
+ 2
_
1
1
1
2
cos
2:o
`
(1.272)
unde diferenta de drum optic o este dat a de relatia (1.268).
Deoarece grosimea lamei este constant a ansamblul punctelor pentru
care diferenta de faz a este aceiasi este denit a de un unghi de refractie
: = ct adic a de un unghi de incident a constant i = ct . De aici provine
si numele de franje de egal a nclinare (n raport cu normala la lam a).
Inelele sunt localizate la innit, ns a cu ajutorul unei lentile convergente
ele pot observate n planul focal al acesteia.
81
Figura 1.35: Inelel Haidinger
Strat antireex
Pentru a micsora pierderile de energie din uxul incident suprafetele
sunt supuse unor tratamente specice. Astfel pe sticla lentilelor unui
obiectiv fotograc cu indicele de refractie :
c
, se depune un strat trans-
parent cu indicele de refractie : (Fig. 1.36).
Vom considera c a pe sistem cade o und a cu amplitudinea 1
0
sub
incident a aproape normal a. Pentru ca interferenta s a e distructiv a este
necesar ca amplitudinile celor dou a unde s a e egale iar diferenta de drum
s a e egal a cu un num ar impar de semilungimi de und a. Vom analiza pe
rnd cele dou a conditii.
a) Pentru ca amplitudinile primelor dou a unde s a e egale este necesar
ca:
:
1
= :
2
t
1
t
2
(1.273)
unde:
82
Figura 1.36: Strat antireex (:) pe sticl a (:
c
)
t
1
=
2:
0
:
0
+ :
t
2
=
2:
: + :
c
(1.274)
:
1
=
:
0
:
:
0
+ :
:
2
=
: :
c
: + :
c
(1.275)
Deoarece factorii de transmisie sunt apropiati ca valoare de unitate
este sucient ca :
1
= :
2
, adic a:
:
0
:
:
0
+ :
=
: :
c
: + :
c
(1.276)
Se obtine:
: =
_
:
0
:
c
(1.277)
Dac a lumina vine din aer pe sticl a :
0
= 1, iar :
c
= 1. 5 si : = 1. 22.
Nu exist a materiale cu un indice de refractie asa mic. Materialele al
c aror indice de refractie se apropie de astfel de valoare sunt: orura de
magneziu MgF
2
(: = 1. 35) sau AlF
3
3NaF (: = 1. 36) care se depune pe
sticl a prin evaporare n vid.
b) Diferenta de drum trebuie s a e egal a cu un num ar impar de
semilungimi de und a pe ambele fete ale stratului antireex. De aici
rezult a:
o = 2:c = (2: + 1)
`
2
(1.278)
83
deoarece n aceast caz pierderea de o semilungime de und a are loc pe
ambele fete ale stratului antireex. Rezult a:
c =
`
4:
(2: + 1) (1.279)
Pentru ca gradul de coerent a temporal a s a e ct mai mare este nevoie
ca grosimea stratului antireex s a e ct mai mic a. Ea se obtine pentru
: = 0 si atunci:
c =
`
4:
(1.280)
Deoarece, n general, lumina incident a este lumin a alb a alegemconditia
de minim pentru lungimea de und a pentru care sensibilitatea spectral a
este maxim a. Aceasta este radiatia verde pentru care ` = 550 nm.
Obtinem pentru grosimea stratului antireex grosimea c = 0. 12 jm.
Deoarece pentru celelalte radiatii interferenta nu este total distructiv a
apar reexe bleu sau violet. Prin aceast a tehnic a reexia se poate reduce
sub 1%.
M arirea coecientului de reexie
Pentru m arirea coecientului de reexie este necesar ca interferenta
dintre razele reectate s a e constructiv a. Din acest motiv este nevoie
ca diferenta de drum optic s a e egal a cu un num ar ntreg de lungimi
de und a, iar grosimea lamei s a e ct mai mic a. Pentru aceasta indicele
de refractie al stratului antireex trebuie s a e mai mare dect indicele
de refractie al sticlei pentru a se evita pierderea unei semilungimi de
und a. Atunci grosimea stratului este dat a tot de relatia (1.280). O astfel
de substant a este sulfura de zinc al c arui indice de refractie este : =
2. 35. Deoarece amplitudininea undei incidente este egal a cu unitatea,
amplitudinile celor dou a unde sunt:

1
= :
1
=
: 1
: 2
= 0. 4

2
= t
1
t
2
:
2
=
2
1 +:
2:
1 +:
: :
0
: + :
0
= 0. 189
Astfel coecientul de reexie n intensitate este egal cu amplitudinea
undei obtinut a prin interferenta celor dou a unde:
84
1 = 1 = (
1
+
2
)
2
= 0. 347 (1.281)
Se observ a c a acesta este practic de 9 ori mai mare dect coecientul
de reexie pentru sticla pur a.
Interferometrul Fabri -Prot
Vom studia mai nti interferenta unui mare num ar de fascicole lu-
minoase care apar prin transmisie atunci cnd o und a de lumin a cade
pe o lam a transparent a dielectric a cu fete plan paralele de grosime c si
indice de refractie :. Pentru a calcula amplitudinea rezultant a vom tine
cont de valoarea amplitudinilor si a diferentei de faz a dintre undele care
interfer a.
Dup a cum rezult a din Fig. 1.33, amplitudinile undelor care interfer a
sunt:
1
1
= t
1
t
2
1
0
1
2
= t
1
t
2
:
2
1
0
c
i,
1
3
= t
1
t
2
:
4
1
0
c
i2,
............................
(1.282)
unde:
, =
2:
`
o (1.283)
unde o este diferenta de faz a dintre dou a unde succesive. n plus:
:
2
1
+ t
1
t
2
= 1 (1.284)
Aceast a relatie se poate scrie si altfel:
1 + 1 = 1 (1.285)
unde 1 = :
2
1
si 1 = t
1
t
2
sunt factorii de reexie, respectiv de transmisie
n intensitate. Atunci amplitudinile complexe ale undelor transmise sunt:
1
1
= 1
0
1
1
2
= 1
0
11c
i,
1
3
= 1
0
1
2
1c
i2,
.......................
(1.286)
85
Amplitudinea complex a rezultant a n punctul 1 este suma amplitu-
dinilor complexe ale undelor transmise:
1 =

1
i
= 1
0
1
_
1 +1 c
i,
+ 1
2
c
i2,
+ ... + 1
I
c
iI,
...

(1.287)
Aceast a sum a este o progresie geometric a cu ratia 1 c
i,
. Cum 1 < 1:
1 = 1
0
1
1
1 1 c
i,
(1.288)
Intensitatea luminii transmise este:
1 ~ [1[
2
~ [1
0
[
2
1
2
1
[1 1 c
i,
[
2
(1.289)
Dup a cteva operatii elementare se obtine:
1 = 1
0
1
2
1 +1
2
21cos ,
(1.290)
1 = 1
0
1
2
(1 1)
2
1
1 +
41
(1 1)
2
sin
2 ,
2
(1.291)
Pentru , = 2:: unde : este un num ar ntreg, intensitatea undei n
punctul 1 este maxim a:
1 = 1
0
_
1
1 1
_
2
= 1
max
(1.292)
n absenta absorbtiei 1 = 1 1 , 1
max
= 1
0
. Dac a ,= 0 , adic a
dac a exist a absorbtie 1
max
< 1
0
. Atunci:
1 =
1
max
1 +` sin
2
,
2
(1.293)
unde:
` =
41
(1 1)
2
(1.294)
Functia:
86
Figura 1.37: Functia lui Airy pentru diversi factori de reexie
(,) =
1
1 +` sin
2 ,
2
(1.295)
poart a numele de functia lui Airy si este reprezentat a n Fig.1.37. Ea
const a dintr-o succesiune de maxime cu prol lorentzian, l argimea la
semin altime determinndu-se din conditia (,) = 0. 5:
1
1 +` sin
2
,
2
=
1
2
(1.296)
Rezult a:
, =
4
_
`
=
2 (1 1)
_
1
(1.297)
Cu ct 1 este mai mare ca att maximele sunt mai ascutite.
Interferometrul Fabry-Prot (Fig.1.38) este utilizat ca un spectrometru
cu nalt a rezolutie precumsi ca o cavitate rezonant a n laser. n principiu
interferometul Fabri-Prot const a din dou a suprafete puternic reectante
paralele aate la distanta c una de alta. n practic a se utilizeaz a dou a
lame de sticl a plane paralele cu cte o suprafat a argintat a. L atimea
stratului de aer cuprins ntre cele dou a lame este de ctiva milimetri
pn a la ctiva centimetri atunci cnd aparatul este utilizat ca interfer-
ometru. Distanta dintre cele dou a lame este mult mai mare atunci cnd
este utilizat ca o cavitate rezonant a (de ordinul dm).
87
Figura 1.38: Interferometrul Fabry-Prot
Interfereometrul Fabry-Prot utilizat ca spectrometru
Datorit a netei inelelor obtinute, interferometrul Fabry-Prot este
utilizat ca spectometru, n vederea analizei cu precizie a distributiei spec-
trale a surselor luminoase. Vom estima diferitele m arimi caracteristice:
a) Dispersia:
1 =

d,
d`

(1.298)
cu , =
2:
`
2c cos :. Rezult a:
1 =

2:
`
2
2c cos :

=
4:c
`
2
cos : (1.299)
b) Factorul de nete:
1 =
2:
,
=
:
_
`
2
(1.300)
n spectrul vizibil pentru cele mai multe interferometre Fabry-
Prot 1 = 30.
c) Puterea de rezolutie:
88
1
1
=
`
`
(1.301)
unde ` corespunde l argimii la semin altime a maximelor functiei lui
Airy.
` =
,
12
1
(1.302)
Atunci:
1
1
=
`
`
=
:
_
`c cos :
`
= j1 (1.303)
unde j este ordinul de interferent a:
j =
2c cos :
`
(1.304)
n tabelul al aturat se observ a c a puterea de rezolutie variaz a mult
dac a factorul de refelexie 1 creste de la 0,8 la 0,99. Am considerat
` = 0. 5 jm, c = 1 cm si i = 0.
1 0,80 0,9 0,95 0,99
1 14 30 61 313
1
1
0,5610
6
1,210
6
2,4510
6
12510
6
` 0,89 0,42 0,21 0,004
Interferometrul Fabry-Prot utilizat ca o cavitate rezonanta
Interferometrul Fabry-Prot este utilizat n laserii cu gaz drept cav-
itate rezonant a capabil a s a transmit a numai anumite radiatii luminoase
din cele ce sunt prezente n fascicolul initial. Astfel, radiatiile pentru
care , = 2:: unde : este ntreg sunt singurele transmise, iar dac a
tinem cont de alura curbei ce d a intensitatea transmis a 1
t
, toate celelalte
radiatii sunt practic anulate prin inteferent a distructiv a. La incident a
normal a:
, =
4::c
`
= 2:: (1.305)
de unde:
` =
2:c
:
(1.306)
89
Figura 1.39: Pana optic a
Arm am c a cele dou a lame formeaz a o cavitate rezonant a. Ansamblul
interferometric este un mediu optic activ ce amplic a unda care-l tra-
verseaz a; se obtine astfel un amplicator de unde luminoase de frecvente
bine determinate.
1.3.6 Pana optic a
Pana optic a este format a din dou a suprafete plane ce fac ntre ele un
unghi mic si care delimiteaz a un mediu optic cu indicele de refractie :
(Fig.1.39).
Fie : indicele de refractie al penei aat a n aer, o raza incident a si
razele coerente (1) si (2). Acestea par a proveni dintr-un plan ce trece
prin C. Acesta este planul de localizare a franjelor provenite de la razele
paralele cu o.
n cazul incidentei normale pe fata superioar a planul de localizare al
franjelor devine foarte apropiat de aceast a suprafat a. Spunem c a franjele
sunt localizate pe lam a.
La incident a normal a 1 este foarte apropiat de iar diferenta de
90
Figura 1.40: Pana optic a; punctele 1
1
si 1
2
n care se formeaz a dou a maxime
succesive
drum dintre cele dou a raze este:
o = 2:d +
`
2
(1.307)
unde d este grosimea penei n acel loc.
Conditia de maxim este:
o = 2:d +
`
2
= :` (1.308)
Fie d
n
grosimea lamei la care se obtine maximul de ordin : si d
n+1
grosimea lamei la care se obtine maximul de ordinul : + 1. Atunci:
2:d
n
+
`
2
= :` (1.309)
2:d
n+1
+
`
2
= (: + 1)` (1.310)
Prin sc aderea din relatia (1.310) a relatiei (1.309) se obtine:
2:(d
n+1
d
n
) = `
Din Fig. 1.40 rezult a c a interfranja se poate scrie astfel:
i = 1
1
1
2
=
(d
n+1
d
n
)
sin c
=
1
2:
`
sin c
(1.311)
Cum c este foarte mic:
i =
`
2:c
(1.312)
Franjele de interferent a care se obtin sunt drepte paralele cu muchia
penei.
91
Figura 1.41: Unda difractat a: a) pe o apertur a mare b) pe o apertur a mic a
1.4 Difractia undelor
1.4.1 Principiul Huygens - Fresnel
Se pune problema de a studia ce se petrece atunci cnd unda lumi-
noas a cade pe anumite obstacole.
Un studiu atent al repartitiei ilumin arii la frontiera dintre regiunea
luminoas a si regiunea de umbr a geometric a a obiectelor opace de diverse
forme a ar atat c a lumina poate ocoli corpurile interpuse ntre surs a si un
ecran. Fenomenul poart a denumirea de difractie.
Problema a fost partial rezolvat a de Huygens care a considerat c a
ecare punct al frontului de und a la un moment dat, devine surs a secun-
dar a de oscilatie. La un moment ulterior noul front de und a este dat de
nf asur atoarea fronturilor undelor secundare.
Astfel poate explicat a calitativ propagarea undelor prin aperturi
mari care este prezentat a n Fig.1.41 a.
Trebuie remarcat faptul c a n ambele cazuri la marginea obstacolului
lumina p atrunde n regiunea de umbr a geometric a. n cazul unei aperturi
mici (Fig. 1.41 b) dac a asupra acesteia cade o und a plan a, elementul de
suprafat a al aperturii actioneaz a ca o surs a punctiform a si n cealalt a
parte a ecranului se formeaz a o und a sferic a. Totusi luarea n consi-
derare doar a principiului lui Huygens nu permite explicarea n detaliu a
fenomenelor respective. Nu este elucidat a distributia intensit atii undelor
92
Figura 1.42: Constructie pentru aplicarea principiului Huygens-Fresnel
n zona de difractie. Deoarece intensitatea luminoas a este proportional a
cu p atratul amplitudinii vectorului cmp electric, problema se reduce la
determinarea amplitudinii undei n zonele de difractie.
Pentru a rezolva aceast a problem a Fresnel a completat principiul lui
Huygens, rezultnd astfel principiul Huygens - Fresnel (Fig.1.42).
nconjur am sursa o de oscilatie cu o suprafat a o si vom considera
perturbatia care se manifest a n punctul 1 situat n exteriorul acestei
suprafete. Aceast a perturbatie va o rezultant a a actiunii tuturor unde-
lor secundare emise de ecare element de suprafat a do. Vom studia deci
suprapunerea n punctul 1 a tuturor undelor secundare emise de ecare
element de suprafat a do. Toate oscilatiile secundare sunt coerente (fazele
si amplitudinile lor sunt diferite de ale sursei primare). Atunci n punc-
tul 1 amplitudinea undei secundare este proportional a cu amplitudinea
surselor secundare, proportional a cu suprafata elementului emit ator si
invers proportional a cu distanta de la elementul do la punctul 1. Fres-
nel a introdus n plus si un coecient de oblicitate / () a c arui valoare
este maxim a atunci cnd directia normalei : coincide cu directia lui :
( = 1) si devine nul cnd > :,2. Introducerea coecientului exprim a
absenta undelor ce s-ar propaga n sens opus. Atunci amplitudinea vi-
bratiilor provenite de la un element de arie do se poate determina astfel:
Dac a admitem c a sursa o oscileaz a dup a legea:
1 = 1
0
exp (i.t) (1.313)
n punctul amplitudinea va proportional a cu:
93
1
0
:
0
exp (i/:
0
) exp (i.t) (1.314)
n punctul 1 perturbatia determinat a de elementul de suprafat a do
va invers proportional a cu distanta ::
d1 = / ()
_
1
0
exp (i/:
0
)
:
0
_
exp (i/:)
:
do (1.315)
unde / = 2:,`.
1.4.2 Clasicarea fenomenelor de difractie
Cele mai multe fenomene de difractie se obtin cu ajutorul unui ecran
opac care contine o apertur a de form a arbitrar a. Undele secundare care
provin din diverse p arti ale aperturii interfer a si dau nastere unei imagini
de difractie. Fenomenele de difractie se pot clasica astfel n dou a mari
clase:
a) Fenomenele n care sursa si ecranul de observatie se a a la distant a
nit a fat a de obstacolul ce produce difractia poart a numele de difractie
Fresnel. n acest caz nu se poate neglija curbura suprafetei de und a a
undelor ce ating obstacolul respectiv.
b) Fenomenele n care sursa de lumin a si paravanul pe care se observ a
gura de difractie se g asesc la o distant a innit a fat a de apertura care
provoac a difractia poart a denumirea de difractie Fraunhoer. Ea este
difractia suferit a de undele plane. Practic, aceste fenomene sunt usor de
tratat teoretic. Pentru a obtine difractia Fraunhoer se plaseaz a sursa
de lumin a n focarul unei lentile convergente si se observ a imaginea de
difractie n planul focal al altei lentile convergente.
1.4.3 Difractia Fresnel. Teoria zonelor Fresnel
Fie o surs a o care emite o und a sferic a monocromatic a si o suprafat a
de und a o de raz a 1 ca n Fig. 1.43.
ntr-un punct 1 exterior suprafetei o perturbatia total a este denit a
de expresia:
1
c
(1) =
1
0
exp (i/1)
1
_ _
o
/ ()
exp (i/:)
:
do (1.316)
94
Figura 1.43: Difractie Fresnel. Zone Fresnel
Pentru a efectua aceast a sumare vom folosi metoda propus a de Fresnel
si anume aceea de a diviza frontul de und a n zone inelare numite zone
Fresnel. mp artirea se face n asa fel nct diferenta de drum optic n
punctul 1 a undelor secundare ce provin de la dou a zone vecine s a e
`,2 (diferenta de faz a este :). Astfel undele ce provin din dou a zone
vecine sunt n opozitie de faz a, nct n 1 se formeaz a un minim de
interferent a.
Astfel:

1
1
0
1 =
2
1
1
1 = ... =
a
1
a1
1... = `,2
Rezult a:

a
1
0
1 = :
`
2
(1.317)
sau:
:
a
= :
0
+ :
`
2
(1.318)
95
Vom demonstra n continuare c a ariile zonelor Fresnel sunt egale.
Notatiile j
a
si /
a
sunt ar atate n Fig.1.43.
Astfel:
j
2
a
= 1
2
(1 /
a
)
2
= :
2
a
(:
0
+ /
a
)
2
(1.319)
De aici:
/
a
=
:
2
a
:
2
0
2 (1 + :
0
)
(1.320)
Din relatia (1.318) se obtine:
:
2
a
= :
2
0
+ :
0
:` + :
2
`
2
4
:
2
a
:
2
0
= :
0
:` + :
2
`
2
4
n cazul cnd ` :
0
rezult a:
:
2
a
:
2
0
= :
0
:` (1.321)
si nlocuind n relatia 1.320:
/
a
= /
:
0
1 + :
0
`
2
(1.322)
Aria zonei de n altime /
a
este:
o
a
= :
2::
0
1
(1 + :
0
)
`
2
= 2:1/
a
(1.323)
si atunci aria zonei : este:
o = o
a+1
o
a
=
::
0
1`
1 + :
0
(1.324)
Se observ a c a toate zonele Fresnel au aceiasi arie.
Elementul de suprafat a al unei zone este:
do = 2: (1sin o) 1do (1.325)
Dar:
96
:
2
= (1 + :
0
)
2
21(1 + :
0
) cos o + 1
2
(1.326)
si deci:
2:d: = 21(1 + :
0
) sin odo (1.327)
astfel c a:
do =
2:1:
1 + :
0
d: (1.328)
Presupunem c a n interiorul unei zone / () este constant.
Atunci perturbatia creat a de zona : n punctul 1 este:
1
a
= 2:
1
0
exp (i/1)
1 + :
0
v
0
+aA2
_
vo+(a1)A2
/
a
exp (i/:) d: (1.329)
unde /
a
este coecientul de oblicitate n zona respectiv a.
v
0
+aA2
_
v
0
+(a1)A2
exp (i/:) d: =
exp[i/ (:
0
+ :`,2)] exp [:
0
+ (: 1) `,2]
i/
=
=
[exp (i/:
0
)] exp (i:/`,2) exp [i/ (: 1) `,2]
i/
=
exp (i/:
0
)
[exp (i:/`,2)] [1 exp (i/`,2)]
i/
=
exp (i/:
0
) (1)
a
2`
i2:
= i
exp (i/:
0
) (1)
a+1
`
:
deoarece:
exp (i:/`,2) = exp
_
i:
2:
`
`
2
_
= exp (i::) = (1)
a
1 exp (i/`,2) = 1 exp
_
i
`
2
2:
`
_
= 2
97
Atunci pentru o zon a Fresnel:
1
a
= 2i`
(1)
a+1
1
0
exp[i/ (:
0
+ 1)]
1 + :
0
/
a
(1.330)
Se observ a c a amplitudinile 1
a
iau alternativ valori pozitive si ne-
gative. Aceasta nsemn a c a undele ce provin din zone adiacente sunt
n opozitie de faz a si tind s a se anuleze. Calculul contributiei tuturor
zonelor Fresnel se rezum a la calculul unei serii cu semne alternante:
1 = [1
1
[ [1
2
[ +[1
3
[ [1
4
[ + ....
Regrup am termenii astfel:
1 =
[1
1
[
2
+
_
[1
1
[
2
[1
2
[ +
[1
3
[
2
_
+
_
[1
3
[
2
[1
4
[ +
[1
5
[
2
_
+... (1.331)
ntruct factorul /
a
() nu variaz a substantial de la o zon a la alt a
zon a putem presupune:
_
[1
I1
[
2
[1
I
[ +
[1
I+1
[
2
_
~
= 0 (1.332)
Rezultatul sumei (1.331) depinde de num arul : de zone Fresnel.
Dac a : este impar:
1 =
[1
1
[
2
+
_
[1
1
[
2
[1
2
[ +
[1
3
[
2
_
... +
_
[1
a2
[
2
[1
a1
[ +
[1
a
[
2
_
+
[1
a
[
2
si:
1
~
=
[1
1
[
2
+
[1
a
[
2
(1.333)
Dac a : este par:
1 =
[1
1
[
2
+ ... +
_
[1
a3
[
2
[1
a2
[ +
[1
a1
[
2
_
+
[1
a1
[
2
[1
a
[
Dar pentru : mare [1
a
[
~
= [1
a1
[ si:
98
1
~
=
[1
1
[
2

[1
a
[
2
(1.334)
Astfel:
1
~
=
[1
1
[
2

[1
a
[
2
(1.335)
unde semnul plus corespunde pentru : impar iar semnul minus cores-
punde pentru : par.
Putem considera pentru ultima zon a Fresnel = :,2 si / () = 0.
Atunci:
1 =
[1
1
[
2
(1.336)
De aici rezult a c a amplitudinea vibratiilor n 1 este jum atate din am-
plitudinea creat a n 1 de prima zon a Fresnel. Intensitatea radiatiei ind
proportional a cu p atratul amplitudinii, rezult a c a intensitatea global a n
1 este 1/4 din cea determinat a de prima zon a Fresnel.
Se pot face o serie de experiente spectaculoase pentru a pune n evi-
dent a aceste concluzii. Astfel putem determina aria primei zone Fresnel.
Pentru undele luminoase cnd 1 = 1msi :
0
= 1 m aceasta este de aprox-
imativ 1mm
2
. Astfel dac a se las a descoperit a doar prima zon a Fresnel,
intensitatea luminoas a va de 4 ori mai intens a dect n cazul ntregului
front de und a. Dac a se las a descoperite doar primele dou a zone luminoase
iluminarea n punctul P devine foarte mic a.
ntr-o alt a experient a presupunem c a aria unei deschideri circulare
practicat a ntr-un ecran opac este egal a, pentru valori bine determinate
pentru 1 si :
0
, cu aria primei zone Fresnel. Dac a deplas am punctul 1
n lungul dreptei care l uneste cu sursa de lumin a se observ a o variatie
periodic a a intensit atii luminoase. Aceasta se produce deoarece devin
active succesiv una, dou a, trei, etc. zone Fresnel. Aceasta se datoreaz a
faptului c a aria unei zone Fresnel este o functie ce depinde de :
0
, 1 si `.
Amplitudinea n punctul 1 poate m arit a dac a se utilizeaz a asa
numitele retele zonale. Acestea sunt astfel construite nct acoper a
toate zonele Fresnel pare sau impare. Dac a se acoper a toate zonele pare
atunci:
1 = [1
1
[ +[1
2
[ + ....... [1
2a1
[ (1.337)
99
Figura 1.44: Dispozitiv pentru realizarea difractiei unei unde plane
si deci se obtine o crestere important a a ilumin arii punctului 1 (si a unei
mici zone din jurul s au).
Dac a sunt acoperite doar primele : zone Fresnel iar restul sunt l asate
libere [1
a
[ 0 deoarece (:,2) = 0. Atunci:
1
0
(1) =
1
2
[1
n+1
[ (1.338)
Astfel se observ a c a n punctul P intensitatea luminoas a este diferit a
de zero.
1.4.4 Difractia Fraunhoer
n Fig.1.44 se prezint a schema unui dispozitiv de observare a difractiei
undelor plane.
Undele emise de sursa punctiform a o sunt transformate de lentila 1
1
ntr-o und a plan a, care va traversa apertura (circular a sau dreptunghiu-
lar a) practicat a n ecran. Razele ce provin de la aceast a deschidere trec
prin lentila 1
2
si dau o imagine de difractie pe un ecran aat n planul
focal al lentilei 1
2
.
Aplicarea principiului Huygens-Fresnel n acest caz este foarte simpl a.
Admitem c a suprafata o se confund a cu planul ecranului si cuprinde
n ntregime apertura considerat a. n cazul cel mai simplu, adic a al
100
Figura 1.45: Unda difractat a dup a directia ,
incidentei normale a undei pe suprafata ecranului, diferenta de drum
dintre undele ce provin din diverse portiuni ale fantei este determinat a
de unghiul , de difractie. Aceasta deoarece toate undele difractate sub
un unghi , dat sunt strnse n acelasi punct din planul focal.
Calculul intensit atii sistemului de franje de difractie se rezum a la cal-
culul interferentei undelor emise de sursele elementare ctive. Cum toate
aceste surse sunt coerente vom calcula amplitudinea vibratiei rezultante
si apoi vom calcula p atratul acesteia. Aceasta va permite calculul inten-
sit atii luminoase n planul focal.
S a consider am o und a plan a care cade pe o fant a de l argime / (Fig.
1.45) practicat a n ecranul opac. Vom considera axa Ox n lungul fantei
de l argime /, iar axa Oz perpendicular a pe suprafata fantei.
Consider am c a segmentul dr emite o und a plan a n directia , cu
defazajul:
, =
2:o
`
=
2:
`
r sin , = /rsin , (1.339)
Pentru a determina amplitudinea acestei unde consider am c a fanta n
totalitate emite o radiatie de amplitudine 1
0
. n consecint a un segment
dr din fanta de l argime / va determina o und a a c arei amplitudine este
1
0
dr,/. Atunci unda emis a de segmentul dr n directia , este:
d1
,
=
1
0
dr
/
exp [i (.t /rsin ,)] (1.340)
Intensitatea cmpului electric 1
,
datorat interferentei acestor unde,
emise de toate zonele dr se obtine integrnd expresia de mai sus:
101
1
,
=
1
0
/
exp(i.t)
_
b
0
exp(i/rsin ,)dr (1.341)
1
,
=
1
0
/
exp(i.t)
exp (i/r sin ,)
i/ sin ,

b
0
1
,
= 1
0
exp(i.t)
exp (i// sin ,) 1
i// sin ,
sau:
1
,
=
1
0
exp
_
i// sin ,
2
_
exp
_
i// sin ,
2
_
i(// sin ,)
exp
_
i
_
.t
// sin ,
2
__
1
,
= 1
0
2i sin
_
// sin ,
2
_
2i
_
// sin ,
2
_ exp
_
i
_
.t
// sin ,
2
__
1
,
= 1
0
sin
_
// sin ,
2
_
_
// sin ,
2
_ exp
_
i
_
.t
// sin ,
2
__
(1.342)
Notnd cu:
n =
1
2
// sin , =
:/
`
sin , (1.343)
atunci amplitudinea unei unde care se propag a n lungul unei directii ce
formeaz a un unghi , cu axa Oz este egal a cu:
1
0,
= 1
0
sin n
n
(1.344)
iar intensitatea este:
1
,
= 1
0
_
sin n
n
_
2
(1.345)
102
Figura 1.46: Rezolvarea grac a a ecuatiei tg u = u
Se observ a c a intensitatea este maxim a cnd , 0 si n =
:/
`
sin ,
0. Atunci:
sin n
n
1
Minimele intensit atii se obtin din conditia 1 = 0 adic a:
sin n = 0
n = j:. (j = 1. 2. ....)
Atunci:
// sin ,
2
= j:
Cum / =
2:
`
rezult a:
sin , = j
`
/
103
Figura 1.47: Intensitatea luminii difractate pe o fant a
ntre minime se g asesc maxime secundare. Ele se obtin punnd
conditia:
d1
dn
= 0 (1.346)
1
0
2n
2
sin ncos n 2nsin
2
n
n
4
= 0 (1.347)
Rezult a:
tg u = u (1.348)
Aceasta este o ecuatie transcedental a. Rezolvarea acesteia se face
grac, prin intersectia functiei = tg u cu dreapta = n. Se observ a din
Fig.1.46 c a maximele secundare se obtin aproximativ pentru:
n = (2: + 1)
:
2
, (: = 0. 1. 2. 3. 4. 5....) (1.349)
Trebuie remarcat c a valorile extreme ale functiei
_
sin n
n
_
2
se micso-
reaz a rapid. Dac a se consider a 1
0
= 1000 si not am cu 1
1
intensitatea
primului maxim secundar, cu 1
2
intensitatea celui de-al doilea maxim
secundar g asim:
1
0
: 1
1
: 1
2
= 1000 : 47 : 17
104
Astfel majoritatea uxului luminos este concentrat n intervalul denit
de:
sin , =
`
/
(1.350)
Doar 5% din uxul incident va concentrat pe maximul de ordinul
nti iar 2% pe maximul de ordinul al doilea.
Fig.1.47 reprezint a iluminarea rezultat a prin difractia undei plane pe
o fant a.
1.4.5 Reteaua de difractie
Vom studia fenomenul care are loc cnd un fascicol cade pe un mare
num ar de fante de acelasi tip practicate ntr-un ecran opac. Efectul
interferential suplimentar nu se poate manifesta dac a aceste fante nu
sunt repartizate de o manier a regulat a.
S a consider am o structur a regulat a compus a din ` fante paralele;
consider am c a toate fantele au o l argime / si sunt plasate una fat a de
alta la distanta d. O astfel de structur a se numeste retea de difractie.
n acest caz putem trata unidimensional problema, considernd axa Ox
de-a lungul l atimii fantelor.
Presupunem o und a monocromatic a plan a care cade sub incident a
normal a pe aceast a structur a. Vom calcula intensitatea luminii 1
,
ce se
propag a n lungul unei directii ce formeaz a un unghi , cu normala la
planul n care sunt practicate cele ` fante (Fig.1.48).
Fiecare element dr a fantei : trimite n directia xat a de unghiul ,
o und a descris a de ecuatia:
1
0
/
drexp i.t / [(: 1) d + r] sin , (1.351)
unde: o = / [(: 1) d + r] sin , este defazajul.
Toat a fanta emite unda:
1
0
/
exp i[.t / (: 1) d sin ,]
_
b
0
exp (i/r sin ,) dr (1.352)
Pentru a calcula contributia celor ` fante trebuie s a sum am undele pe
care ele le produc. Deoarece undele sunt coerente vom aduna intensit atile
cmpului electric. Se obtine:
105
Figura 1.48: Retea de difractie
1
0
/
exp (i.t)
.

a=1
exp [i/ (: 1) d sin ,]
_
b
0
exp (i/rsin ,) dr (1.353)
Dar:
1
0
/
_
b
0
exp (i/rsin ,) dr = 1
0
sin n
n
(1.354)
unde:
n =
:/ sin ,
`
(1.355)
Acest factor nu depinde de :. R amne s a calcul am suma:
o =
.

a=1
exp [i/ (: 1) d sin ,] =
.

a=1
exp
_
i
2:
`
(: 1) d sin ,
_
(1.356)
Introducnd notatia:
106
:d sin ,
`
= o
atunci:
o =
.

a=1
exp [2o (: 1) i] = 1 + exp (2oi) + ... + exp [2o (` 1) i]
Aceast a sum a este o progresie geometric a cu ratia = exp (2oi) .
o =
1
.
1
=
1 exp (2`oi)
1 exp (2oi)
(1.357)
Amplitudinea undei este:
1 = 1
0
1 exp (2`oi)
1 exp (2oi)
sin n
n
(1.358)
Intensitatea undei rezultate este:
1 = 11

= 1
2
0
[1 exp (2`oi)][1 exp (2`oi)]
[1 exp (2oi)][1 exp (2oi)]
_
sin n
n
_
2
(1.359)
Observ am c a:
[1exp (2`oi)][1exp (2`oi)] = 2
_
1
exp (2`oi) + exp (2`oi)
2
_
= 2
_
1
2 cos (2`o)
2
_
= 4 sin
2
`o
n mod analog:
[1 exp (2oi)][1 exp (2oi)] = 4 sin
2
o
Rezult a c a intensitatea luminii ce este difractat a dup a un unghi ,
f acut cu normala este:
1
,
= 1
0
_
sin n
n
_
2
_
sin `o
sin o
_
2
(1.360)
unde:
107
n =
:/
`
sin , (1.361)
o =
:d
`
sin , (1.362)
Factorul
_
sin n
n
_
2
caracterizeaz a variatia intensit atilor luminoase di-
fractate de ecare fant a. Factorul
_
sin `o
sin o
_
2
tine cont de interferenta
fasciculelor determinate de toate fantele. Factorul 1
0
caracterizeaz a in-
tensitatea luminii n directia , = 0, valoarea sa depinznd de uxul de
energie luminoas a ce cade pe retea.
Pentru a analiza rezultatele obtinute se determin a variatia m arimii
_
sin `o
sin o
_
2
n functie de unghiul de difractie ,. n Fig. 1.48 se arat a c a
d sin , este egal a cu diferenta de drum dintre undele emise de dou a
puncte echivalente din dou a fante vecine. Dac a este egal cu un num ar
ntreg de lungimi de und a are loc o interferent a constructiv a. Consid-
er am:
d sin , = :` (1.363)
unde : este un num ar ntreg: 0,1,2,3,... si vedem ce devine factorul
considerat.
o =
:d sin ,
`
= :: implic a sin `o = 0 si sino = 0
Din acest motiv vom considera cazul la limit a pentru care o ::
lim
c!n
_
sin `o
sin o
_
= `
Atunci:
(1
,
)
max
= 1
0
_
sin n
n
_
2
`
2
(1.364)
Se observ a c a atunci cnd avem de-a face cu lumina difractat a prin
` fante, intensitatea luminoas a creste nu de ` ori ci de `
2
ori.
Maximele care apar n acest caz poart a numele de maxime principale
si sunt date de conditia 1.363. Ele apar atunci cnd avem simultan
108
Figura 1.49: Reprezentarea curbelor
_
sinc
sinc
_
2
n functie de c pentru = 2
si = 4
`o = 0 si :o = 0. ntre dou a maxime principale apar `1 minime nule
corespunz atoare valorilor sin `o = 0 si sin o ,= 0. ntre aceste minime
trebuie s a existe ` 2 maxime secundare a c aror intensitate luminoas a
este neglijabil a n raport cu cea a maximelor principale. Pentru a pune
n evident a mai usor conditiile de formare a acestora vom scrie n ordine
cresc atoare valorile `o.
o` : 0, :. 2:. .... (` 1) :. `:. (` + 1) :. .... (2` 1):. 2`:. ....
Valorile subliniate sunt cele pentru care sin o` = 0 si sin o = 0.
Pentru celelalte valori sin o ,= 0.
n Fig. 1.49 sunt reprezentate curbele
_
sin `o
sin o
_
2
pentru ` = 2 si
pentru ` = 4.
Cu ct ` creste mai mult cu att maximele principale devin mai
punctuale si sunt separate unul de altul de distante mai mari.
S a calcul am n continuare contributia ec arei fante la repartitia in-
tensit atii; pentru aceasta trebuie s a studiem variatia functiei
_
sin n
n
_
2
tinnd cont de conditia:
d sin , = :` (1.365)
109
Atunci din (1.361) rezult a:
n =
:/
`
:`
d
= ::
/
d
(1.366)
si
_
sin n
n
_
2
= d
2
sin
2
(::/,d)
:
2
/
2
:
2
(1.367)
Remarcnd c a pentru maximele principale:

lim
c!n
sin `o
sin o

= `
intensitatea maximului principal de ordin : este:
1
n
= 1
0
_
sin n
n
_
2
sin
2
`o
sin
2
o
= 1
0
`
2
d
2
sin
2
_
::/
d
_
/
2
:
2
:
2
(1.368)
Considernd aceast a formul a putem s a tragem urm atoarele concluzii:
1. 1
n
~ 1,:
2
. Aceasta semnic a c a pe m asur a ce creste ordinul de
difractie, intensitatea maximelor principale descreste rapid.
2. Intensitatea luminoas a a maximului de ordin : depinde de ra-
portul
/
d
. Dac a
_
/
d
_
: = :
0
. unde :
0
este un num ar ntreg, 1
n
= 0
deoarece sin ::
0
= 0. Rezulta c a intensitatea luminoas a este nul a.
Conditia de a se obtine un minim de difractie pentru o singur a fant a
se exprim a prin / sin , = :`. Se observ a c a acest caz corespunde unei
coincidente pentru aparitia unui maxim principal pentru difractia pe `
fante si conditia de minim pentru ecare fant a. Aceasta face ca maximul
principal s a dispar a. De exemplu, dac a /,d = 1,4, atunci maximele de
ordin 4, 8, 12, 16, ..dispar.
Rezult a deci c a n cazul difractiei unei unde plane pe o retea regulat a
de ` fante, intensitatea relativ a a maximelor principale este determinat a
att de raportul 1,:
2
, ct si de raportul /,d.
n Fig. 1.50 este reprezentat modul n care se obtine repartitia in-
tensit atii 1 ce rezult a din difractia pe o structur a regulat a de ` = 4
fante.
Una din cele mai importante propriet ati a unei retele de difractie este
dispersia unghiular a.
110
Figura 1.50: Repartitia intensit atii pentru o retea de 4 fante n functie de c.
S a consider am dou a unde plane cu lungimile de und a apropiate ` si
` + d` care cad pe o retea sub incident a normal a. Diferenta d, dintre
unghiurile sub care undele sunt difractate se obtine pornind de la relatia:
d sin , = :` (1.369)
Diferentiind g asim:
d cos ,d, = :d` (1.370)
Denim dispersia unghiular a 1
c
a retelei n vecin atatea maximului
de ordin : ca ind cantitatea:
1
o
=
d,
d`
=
:
d cos ,
n
(1.371)
Constat am c a dispersia este cu att mai mare cu ct ordinul de
difractie este mai mare (:-mai mare) si reteaua este mai n a (d este
mai mic). n relatia 1.371 d, reprezint a variatia unghiului , pentru care
se obtine din nou un maxim de difractie de ordin : atunci cnd lungimea
de und a variaza a cu d`.
111
Figura 1.51: Descompunerea luminii albe n radiatiile componente cu ajutorul
prismei
1.5 Dispersia luminii
Fenomenul de dispersie const a n variatia indicelui de refractie cu
lungimea de und a. Lumina alb a poate descompus a n radiatiile com-
ponente. Fenomenul de dispersie cel mai cunoscut si usor de urm arit este
curcubeul. Acesta const a n descompunerea luminii albe de c atre minus-
culele pic aturi de ap a r amase n atmosfer a dup a ploaie, n cele sapte
culori ale spectrului vizibil. Primul studiu al dispersiei a fost efectuat de
de Isaac Newton.
Astfel, dac a un fascicol ce provine de la un corp incandescent cade pe
suprafata unei prisme acesta se descompune ntr-o succesiune continu a
sau discret a de culori (Fig. 1.51). Lumina alb a se descompune ntr-o
succesiune continu a de culori care formeaza spectrul continuu din vizibil.
Au fost f acute numeroase tentative de a se obtine dependenta :(`) .
Una din aceste formule este aceea obtinut a de Cauchy:
: = c +
/
`
2
0
+
c
`
4
0
+ ..... (1.372)
unde `
0
este lungimea de und a n vid, iar c. /. c..., sunt constante. Se
observ a c a
d:
d`
< 0 . n acest caz spunem c a avem de-a face cu dispersie
normal a.
Le Roux a descoperit n 1862 c a n cazul unei prisme umplute cu
vapori de iod apar portiuni unde avem de-a face cu o crestere a indicelui
de refractie cu lungimea de und a, adic a
d:
d`
0. Spunem n acest caz,
c a substanta prezint a o dispersie anomal a. Mai trebuie mentionat c a n
112
regiunea din spectru n care exist a dispersie anomal a exist a o absorbtie
puternic a.
1.5.1 Ecuatia de dispersie
Problema complex a a interactiei unui cmp electromagnetic cu sub-
stanta se poate rezolva prin metode clasice sau cuantice.
Metoda clasic a este simpl a: pentru a stabili dependenta indicelui de
refractie a unei substante n functie de frecventa luminii incidente este
sucient s a calcul am vectorul densitate de polarizare

1 creat n substant a
de cmpul electric

1 al undei. Calcul am apoi vectorul inductie cmp
electric

1 =
0

1 +

1 si apoi =
1

0
1
. n sfrsit, tinnd cont c a : =
_

g asim relatia : = :(.) = :(`) .


Fie ` num arul de atomi egal repartizati n unitatea de volum a
substantei considerate. Admitem c a ecare atom contine un electron
optic (a c arui deplasare determin a polarizarea atomului) cu sarcina c.
Cmpul electric exercit a asupra electronului o fort a

1 = c

1. Neglij am
inuenta asupra electronului a cmpului electric creat de ceilalti elec-
troni ai sistemului. Aceast a aproximatie este valabil a n cazul n care
densitatea substantei este mic a. Presupunem n continuare c a electronul
este mentinut n atom de o fort a elastic a /: care este proportional a cu
deplasarea electronului fat a de pozitia de echilibru : datorat a undei in-
cidente. Masa electronului si constanta elastic a determin a pulsatia .
0
a
oscilatiilor proprii .
2
0
=
/
:
c
. Faptul c a electronul pierde energie datorit a
radiatiei emise, a ciocnirilor si agitatiei temice, necesit a introducerea unei
forte de amortizare de forma c
d:
dt
unde c = 2:, iar este numit coe-
cient de amortizare. Atunci ecuatia de miscare a electronului are forma:
:
d
2
:
dt
2
= /: c
d:
dt
+ c

1 (1.373)
Presupunnd un cmp sinusoidal ecuatia (1.373) devine:

1 =

1
0
exp (i.t) (1.374)
d
2
:
dt
2
+
/
:
c
: + 2
d:
dt
=
c

1
0
:
c
exp (i.t) (1.375)
113
Pentru ecuatia 1.375, diferential a de ordinul I si neomogen a se poate
alege o solutie particular a de forma membrului drept.
: = :
0
exp (i.t) (1.376)
Introducnd (1.374) si (1.376) n (1.375) se obtine:
:
_
.
2
0
.
2
+ i2
_
=
c

1
0
:
c
(1.377)
de unde:
: =
c,:
c
(.
2
c
.
2
) + i2

1 (1.378)
Deoarece densitatea de polarizare este:

1 = `c: (1.379)
atunci:
1 = :
2
1 =
1

0
1
=
`c
2

0
:
c
1
(.
2
c
.
2
) + i2
(1.380)
Rezult a din ecuatia de mai sus c a permitivitatea este o m arime com-
plex a. Trecerea de la permitivitatea complex a la permitivitatea real a
este echivalent a cu a neglija absorbtia undelor electromagnetice, adic a
= 0. Se obtine:
:
2
1 =
`c
2

0
:
1
.
2
c
.
2
(1.381)
n Fig. 1.52 este reprezentat a variatia cantit atii :
2
1 n functie de
pulsatia radiatiei.
Cu exceptia punctului . = .
0
unde functia prezint a o discontinuitate,
indicele de refractie creste cu frecventa (scade cu lungimea de und a),
adic a avem o dispersie normal a.
Vom deni conditiile zice n care = 0. Trebuie remarcat faptul
c a n vizibil corpurile transparente incolore nu au nici o band a de ab-
sorbtie ns a ele absorb puternic undele electromagnetice n ultraviolet. n
regiunea vizibil a a spectrului se veric a inegalitatea . < .
0
(acolo unde
114
Figura 1.52: Variatia lui :
2
1 n functie de .
nu avem absorbtie). Este sucient s a consider am ramura din stnga a
curbei anterioare. Aceasta nseamn a c a frecventa proprie de oscilatie a
electronilor se a a n regiunea ultraviolet a a spectrului. n consecint a
corpurile transparente prezint a o dispersie normal a. Presupunnd c a
. .
0
relatia (1.381) se mai scrie:
:
2
= 1 +
`c
2

0
:.
2
0
1
1
_
.
.
0
_
2
1 +
`c
2

0
:.
2
0
_
1 +
_
.
.
0
_
2
_
(1.382)
Cum . =
2:c
`
se obtine o formul a simpl a cu care pot vericate
rezultatele experimentale:
:
2
= 1 +
`c
2

0
:.
2
0
+
`c
2

0
:.
4
0
4:
2
c
2
`
2
(1.383)
:
2
= 1 +
_
1 +
1
`
2
_
(1.384)
unde
115
=
`c
2

0
:.
2
0
(1.385)
1 =
4:
2
c
2
.
2
0
(1.386)
Calculnd raportul acestor dou a constante se obtine:
1

=
4:
2
c
2

0
:
`c
2
(1.387)
Acest raport nu depinde de .
0
pulsatia proprie a electronilor. Se ob-
serv a c a formula (1.372) coincide cu (1.384) iar constantele si 1 pot
determinate experimental din curba :(`) sau teoretic din formulele
(1.385) si (1.386). Dac a se realizeaz a estim arile respective se constat a o
concordant a a valorilor parametrilor si 1 obtinuti teoretic si experi-
mental de aproximativ 20%.
Se constat a c a relatia este valabil a pentru gaze la presiuni mici si
pentru substante a c aror centri emisivi sunt rari. Acest caz corespunde
absentei interactiei ntre electronii oscilanti.
Dac a densitatea substantei este mare, asupra unui electron oscilant
actioneaz a n locul cmpului extern un cmp electric local care ia n
consideratie si actiunea celorlalti electroni:
1
|cc
= 1 +
1
3
0
(1.388)
Calculele se pot reface ca n cazul precedent si se obtine:
:
2
1
:
2
+ 2
=
`c
2
3:
c

0
1
(.
2
0
.
2
) + 2i.
(1.389)
n cazul cnd absortia este neglijabil a:
:
2
1
:
2
+ 2
=
`c
2
3:
c

0
1
(.
2
0
.
2
)
(1.390)
Dac a spectrul studiat contine mai multe benzi de absortie este necesar
ca membrul drept al formulei (1.384) s a e nlocuit cu o sum a, adic a:
116
:
2
= 1 +
c
2
:
c

)
`
)
.
2
0)
.
2
(1.391)
unde `
)
reprezint a num arul de atomi din unitatea de volum ai c aror
electroni au pulsatiile proprii de oscilati .
0)
.
1.5.2 Dispersia anomal a
Admitem c a frecventa . a oscilatiilor fortate este putin diferit a de
frecventa proprie a electronilor optici .
0
. Aceasta nseamn a c a ipotezele
f acute anterior nu mai sunt valabile. Remarc am c a n acest caz permi-
tivitatea va o cantitate complex a. Indicele de refractie va putea pus
sub forma unei cantit ati complexe:
:
0
= : i: = :(1 i) (1.392)
Atunci permitivitatea complex a este:

02
= :
2
_
1 2i
2
_
(1.393)
Putem separa partea real a de partea imaginar a al lui :
02
si vom obtine
o ecuatie ce leag a indicele de refractie real de factorul de absorbtie.
Atunci relatia (1.380) se poate rescrie ca:
:
2
_
1 2i
2
_
= 1 +
`c
2
:
0
(.
2
0
.
2
) 2i.
(.
2
0
.
2
)
2
+ 4
2
.
2
(1.394)
De aici obtinem prin separarea p artii reale si imaginare:
:
2
_
1
2
_
= 1 +
`c
2
:
0
(.
2
0
.
2
)
(.
2
0
.
2
)
2
+ 4
2
.
2
(1.395)
2:
2
=
`c
2
:
0
2.
(.
2
0
.
2
)
2
+ 4
2
.
2
(1.396)
Remarc am c a variatia functiei 2:
2
cu pulsatia este asem an atoare
factorului de absorbtie :. Cnd . atunci 2:
2
0 n timp ce
pentru . = .
0
aceast a functie prezint a un maxim, care se estompeaz a
pe m asur a ce .
2
0
.
2
scade. Valoarea maximului:
117
Figura 1.53: Forma functiilor 2:
2
si :
2
_
1
2
_
n functie de .
2
:
2
=
`c
2
:
0
1
2.
(1.397)
este cu att mai mare cu ct constanta de amortizare este mai mic a.
Forma lui :
2
(1
2
) reproduce n mare dependenta lui :(`). Cnd
. functia tinde la unitate. Functia = :
2
(1
2
) prezint a valori
maxime si minime n apropierea frecventei la care absorbtia este maxim a.
Valorile extreme .
1
si .
2
pot calculate egalnd cu zero prima derivat a
d
d.
. Calculul arat a c a distanta ce separ a extremele functiei (.) este
egal a cu l argimea la jum atate a maximului lui 2:
2
. Figurile celor dou a
functii 2:
2
si :
2
(1
2
) care reect a n mod esential alura factorului de
absorbtie si indicele de refractie n vecin atatea absorbtiei sunt reprezen-
tate n Fig. 1.53.
Se observ a c a n regiunea de absortie unde 2:
2
are un maxim, in-
dicele de refractie scade cu cresterea frecventei, deci regiunea de absorbtie
este una de dispersie anomal a.
118
Figura 1.54: Efectul de birefringent a n cristalul de spat de Islanda: 1. raza
ordinar a; 2. raza extraordinar a
1.6 Optica mediilor anizotrope
1.6.1 Introducere
Dac a un cristal de spat de Islanda este traversat de o raz a de lumin a
nepolarizat a, la iesirea din acesta se observ a dou a raze pe care Huygens
le-a numit: raza ordinar a si raza extraordinar a. Se constat a c a indicele
de refractie :
c
al razei extraordinare depinde de directia razei n cristal
n timp ce indicele de refractie al razei ordinare :
c
nu depinde de unghiul
de incident a (Fig. 1.54)
Pentru cristalul de spat de Islanda :
c
= 1. 658 si :
c
(1. 486; 1. 658)
n cazul luminii cu lungimea de und a ` = 589. 3 nm. Dac a :
c
< :
c
cristalul face parte din clasa cristalelor optice negative iar dac a :
c
:
c
cristalul face parte din clasa cristalelor optice pozitive. n toate cristalele
exist a o directie n lungul c areia nu exist a birefringent a (:
c
= :
c
).
Aceast a directie poart a numele de ax a optic a a cristalului. Planele ce
contin axa optic a poart a numele de plane principale. Dac a planul prin-
cipal este perpendicular pe o pereche de suprafete opuse poart a numele
de sectiune principal a. Exist a cristale care au o singur a ax a principal a
(spatul de Islanda, cuartul). Ele poatr a denumirea de cristale uniaxe.
Exist a si cristale care au dou a axe optice si care poart a numele de cristale
biaxe.
n cazul spatului de Islanda axa optic a principal a uneste dou a unghi-
uri obtuze ale cristalului. Razele care apar prin fenomenul de birefrin-
gent a sunt total polarizate pe directii perpendiculare. Astfel vectorul
electric

1 al razei ordinare vibreaz a perpendicular pe sectiunea princi-
pal a iar vectorul

1 al razei extraordinare vibreaz a n planul sectiunii
principale.
Un caz extrem de interesant este acela n care propagarea luminii are
119
loc de-a lungul unei directii perpendiculare pe axa optic a. Desi cele dou a
raze nu se observ a separat ele exist a, iar diferenta indicilor de refractie
[:
c
:
c
[ este maxim a. Dac a se trimite pe o astfel de directie o raz a
de lumin a liniar polarizat a al c arei vector

1 s a nu vibreze n planul
principal si nici ntr-un plan perpendicular pe acesta se obtin dou a unde
care se propag a de-a lungul acestei directii cu viteze diferite:
1
= c,:
c
si

2
= c,:
c
. Undele sunt polarizate pe directii perpendiculare. n functie
de grosimea lamei, la iesirea din aceasta ntre cele dou a raze exist a o
diferent a de faz a ,. Dac a , = ::, unde : este un num ar ntreg
unda rezultat a prin compunerea celor dou a unde polarizate pe directii
perpendiculare este liniar polarizat a. Dac a , ,= :: unda care rezult a
este eliptic polarizat a. Pe acest principiu functioneaz a lama sfert de und a
care este utilizat a pentru a transforma lumina liniar polarizat a n lumin a
circular polarizat a. Grosimea unei astfel de lame se calculeaz a tinnd
cont c a defazajul este legat de diferenta de drum a celor dou a raze prin
relatia:
, =
2:o
`
(1.398)
unde o = (:) d. Dac a se pune conditia ca diferenta de faz a s a e
, = (2: + 1) :,2 cu : ntreg rezult a:
d (:
c
:
c
) = (2: + 1)
`
4
(1.399)
de unde si numele de lam a sfert de und a.
1.6.2 Teoria electromagnetic a a mediilor anizotrope
Punctul de plecare n cazul acestei teorii sunt cele patru ecuatii ale
lui Maxwell scrise n medii f ar a sarcini libere (j = 0), f ar a curenti (

, ) si
nemagnetice (

1 = j
0

H) :
\

1 = j
0
J

H
Jt
(1.400)
\

H = 0 (1.401)
\

1 = 0 (1.402)
120
\

H =
J

1
Jt
(1.403)
n cazul mediilor anizotrope si liniare leg atura dintre vectorii

1 si

1
este dat a de relatia:

1 =

1 (1.404)
unde este tensorul permitivitate electric a reprezentat de o matrice p a-
trat a de ordin trei. Relatia (1.404) se scrie desf asurat astfel:
_
_
1
a
1
j
1
:
_
_
=
_
_

aa

aj

a:

ja

jj

j:

:a

:j

::
_
_
_
_
1
a
1
j
1
:
_
_
(1.405)
Se demonstreaz a c a matricea care exprim a tensorul permitivit atilor
este simetric a
aj
=
ja
,
a:
=
:a
,
j:
=
:j
. Atunci exist a un sistem de
coordonate n care matricea tensorului permitivitate este diagonal a.
=
_
_

1
0 0
0
2
0
0 0
3
_
_
(1.406)
Aceste axe particulare poart a numele de axe principale sau axe de
simetrie ale mediului iar
1
,
2
,
3
reprezint a constantele dielectrice prin-
cipale. Vom considera ca solutie a ecuatiilor Maxwell o und a plan a.
Vectorii caracteristici ai acestei unde sunt de forma:

1 =

1
0
exp
_
i
_
.t

/:
__
(1.407)

H =

H
0
exp
_
i
_
.t

/:
__
(1.408)

1 =

1
0
exp
_
i
_
.t

/:
__
(1.409)
Introdusi pe rnd n relatiile (1.400), (1.401), (1.402) si (1.403) rezult a:

/

1 = j
0
.

H (1.410)

H = 0 (1.411)

1 = 0 (1.412)

/

H = .

1 (1.413)
121
Figura 1.55: Strucura undei plane ntr-un mediu anizotrop. Vectorii

/,

1 ,

1
si

o sunt coplanari.
Din relatiile (1.411) si (1.412) rezult a c a

H l

/.

1 l

/ iar din (1.413)


c a

1 este perpendicular pe planul format de vectorii

/ si

H. Rezult a c a
vectorii

/,

1 si

H formeaz a un triedru drept.
Deoarece

H este perpendicular pe planul format de vectorii

/ si

1
rezult a c a vectorii

/,

1 si

1 sunt coplanari. Planul format de vectorii

1 si

/ poart a numele de plan de polarizare, iar planul denit de vectorii

1 si

H si care este perpendicular pe

/ poart a numele de planul undei.
Mediul ind liniar directia de propagare a energiei este dat a de directia
vectorului Poynting

o =

1

H. Deoarece

o l

1 si

o l

H, vectorul

o
se a a n planul determinat de vectorii

/ si

1. Astfel vectorii

/,

1 ,

1
si

o sunt coplanari. Structura undei care se propag a n mediul anizotrop
este ar atat a n Fig. 1.55.
Astfel, unda plan a se propag a n mediul anizotrop de-a lungul directiei
vectorului

/ cu viteza = .,c. Aceast a directie poart a numele de directia


undei. Directia de propagare a energiei este dat a de directia vectorului

o si poart a numele de directia razei. Se observ a c a vectorul1 este
perpendicular pe

H dar nu mai este perpendicular pe

/, adic a pe directia
de propagare a undei. Din acest punct de vedere unda nu mai este riguros
transversal a deoarece exist a o component a nenul a a lui

1 pe directia lui

/.
122
1.6.3 Suprafata vectorului de und a si ecuatiile lui
Fresnel
Se numeste suprafat a a vectorilor de und a suprafata descris a de ex-
tremit atile vectorilor

C1 =

/ unde C este o origine arbitrar a. nmultim
vectorial ecuatia (1.410) cu

/ si se tine cont de (1.413):

/
_

/

1
_
= j
0
.
_

/

H
_

/
_

1
_
/
2

1 = j
0
.
2

1 = j
0
.
2

1 (1.414)
Vom considera aceast a ecuatie n sistemul axelor principale si o vom
scrie pe componente:
/
a
_

1
_
/
2
1
a
= j
0
.
2

1
1
a
/
j
_

1
_
/
2
1
j
= j
0
.
2

2
1
j
/
::
_

1
_
/
2
1
:
= j
0
.
2

3
1
:
sau
1
a
_
/
2
j
0
.
2

1
_
= /
a
_

1
_
1
j
_
/
2
j
0
.
2

2
_
= /
j
_

1
_
(1.415)
1
:
_
/
2
j
0
.
2

3
_
= /
:
_

1
_
Se tine cont c a 1
a
= 1
a
,
1
. 1
j
= 1
j
,
2
, 1
:
= 1
:
,
3
si se noteaz a
cu /
2
1
= j
0
.
2

1
, /
2
2
= j
0
.
2

2
, /
2
3
= j
0
.
2

3
. Atunci se obtine:
1
a
=

1
/
a
_

1
_
/
2
/
2
1
(1.416)
1
j
=

2
/
j
_

1
_
/
2
/
2
2
(1.417)
1
:
=

3
/
:
_

1
_
/
2
/
2
3
(1.418)
123
Deoarece

/

1 = 0 atunci:
/
a
1
a
+ /
j
1
j
+ /
:
1
:
= 0 (1.419)
nlocuim n (1.419) relatiile (1.416), (1.417) si (1.418) si se obtine:

1
/
2
a
/
2
/
2
1
+
2
/
2
j
/
2
/
2
j
+
3
/
2
:
/
2
/
2
3
= 0 (1.420)
Aceasta este ecuatia vectorilor de und a.
Denim viteza de propagarea a undei de-a lungul directiei dat a de vec-
torul

/, = .,/. precum si vitezele de propagare a undei
2
1
= 1,j
0

1
=
.
2
,/
2
1
,
2
2
= 1,j
0

2
= .
2
,/
2
2
,
2
3
= 1,j
0

3
= .
2
,/
2
3
de-a lungul celor
trei axe principale. Denim cosinusi directori ai directiei de propagare
c = /
a
,/, , = /
j
,/, = /
:
,/. Nu trebuie confundate m arimile /
a
, /
j
,
/
:
care sunt componentele vectorului de und a cu m arimile /
1
, /
2
, /
3
care
sunt vectorii de und a n cazul undelor ce se propag a de-a lungul axelor
principale. Prelucr am primul termen din (1.420):

1
/
2
a
/
2
/
2
1
=
1
/
2
a
,/
2
1 /
2
1
,/
2
=
1
c
2
1
2
,
2
1
= j
1
0
c
2

2
1
(1.421)
n mod analog se pot exprima si ceilalti doi termeni. Ecuatia (1.420)
se transform a n:
c
2

2
1
+
,
2

2
2
+

2

2
3
= 0 (1.422)
Aceast a ecuatie poart a numele de ecuatia lui Fresnel si permite cal-
cularea vitezei de faz a n functie de directia lui

/ determinat a de cei
trei cosinusi directori c, ,, si de vitezele principale
1
,
2
,
3
care sunt
m arimi caracteristice ale mediului. Trebuie remarcat c a
2
,=
2
1
+
2
2
+
2
3
.
Ecuatia (1.422) este o ecuatie de gradul doi n
2
. Astfel, pentru
ecare directie de propagare

/ exist a dou a viteze distincte
0
si
00
. Dac a
directia lui

/ coincide cu una din axele principale, doi dintre cosinusii
directori sunt nuli. Atunci viteza de faz a va coincide cu viteza principal a
corespunz atoare.
Ecuatia (1.422) poate scris a n functie de indicele de refractie : =
c, si indicii de refractie principali :
1
= c,
1
, :
2
= c,
2
, :
3
= c,
3
.
Rezult a ecuatia:
:
2
1
c
2
:
2
:
2
1
+
:
2
2
,
2
:
2
:
2
2
+
:
2
3
,
2
:
2
:
2
3
= 0 (1.423)
124
Ecuatia permite calculul indicelui de refractie n functie de directia
de propagare si m arimile caracteristice ale mediului care sunt indicii de
refractie principali. Putem deni un vector : cu componentele :
2
a
=
/
2
a
,/
2
= c
2
, :
2
j
= /
2
j
,/
2
= ,
2
, :
2
:
= /
2
:
,/
2
=
2
. Rezult a ecuatia:
:
2
1
:
2
a
:
2
:
2
1
+ :
2
2
:
2
j
:
2
:
2
2
+ :
2
3
:
2
:
:
2
:
2
3
= 0 (1.424)
Ecuatia (1.420) are dou a solutii. Exist a dou a directii de propagare
a undei astfel c a exist a dou a orient ari pentru vectorul inductie cmp
electric

1
0
si

1
00
. Se demonstreaz a c a cei doi vectori sunt perpendicu-
lari. Pentru a demonstra acest lucru se efectueaz a produsul scalar

1
0

1
00
.
Pentru aceasta se tine cont de relatiile (1.416), (1.417) si (1.418):
1
0
a
1
00
a
=

2
1
/
0
a
/
00
a
_

/
0

1
__

/
00

1
_
(/
02
/
2
1
) (/
002
/
2
1
)
1
0
a
1
00
a
=
2
1
_

/
0

1
__

/
00

1
_
/
0
a
/
00
a
/
2
1
/
2
1
(/
02
/
2
1
) (/
002
/
2
1
)
(1.425)
dar
/
2
1
(/
02
/
2
1
) (/
002
/
2
1
)
=
1
(/
002
/
02
)
_
/
02
/
02
/
2
1

/
002
/
002
/
2
1
_
si
/
2
1
= /
2
0

0
Atunci dac a not am cu:
=
_

/
0

1
__

/
00

1
_

0
/
2
0
1
(/
002
/
02
)
1
0
a
1
00
a
=
_
/
02
/
00
a
/
0
a
_

1
/
02
a
/
02
/
2
1
_
/
002
/
0
a
/
00
a
_

1
/
002
a
/
002
/
2
1
__
(1.426)
Deoarece:
/
00
a
/
0
a
=
/
00
j
/
0
j
=
/
00
:
/
0
:
= c
_
/
00
/
0
_
2
=
/
002
a
+ /
002
j
+ /
002
:
/
02
a
+ /
02
j
+ /
02
:
= c
2
125
Figura 1.56: Propagarea unei unde plane ntr-un mediu anizotrop
/
02
/
00
2
/
0
a
= /
002
/
0
2
/
00
a
= c/
0
2
relatia (1.426) devine:
1
0
a
1
00
a
= c/
0
2
_

1
/
02
a
/
02
/
2
1

1
/
002
a
/
002
/
2
1
_
(1.427)
Produsele 1
0
j
1
00
j
si 1
0
:
1
00
:
au expresii analoage. Atunci:

1
0

1
00
= c/
0
2
_

1
/
02
a
/
02
/
2
1
+
2
/
02
j
/
02
/
2
1
+
3
/
02
:
/
02
/
2
3
_

c/
0
2
_

1
/
002
a
/
02
/
2
1
+
2
/
002
j
/
02
/
2
1
+
3
/
002
:
/
02
/
2
3
_
Se tine cont de ecuatia vectorilor de unda. Rezult a c a cele dou a
paranteze sunt nule. Astfel

1
0

1
00
= 0
1.6.4 Suprafata de und a
Fie o und a care se propag a ntr-un mediu anizotrop. Fie planul de
faz a constant a la momentele t
1
si t
2
.
De-a lungul directiei lui

/ se deneste viteza de faz a , iar dup a
directia lui

o se deneste viteza
v
. viteza radial a de propagare a energiei.
Atunci:
C` = t
C1 =
v
t
126
Rezult a:
C`
C1
=

v
= cos (1.428)
Denim n continuare vectorul unitate al directiei lui

/. n =

/,/ si
vectorul unitate al directiei de propagare a energiei : =

o,o. Denim
suprafata de und a ca ind locul geometric al vrfului vectorului

o con-
siderat cu originea ntr-un punct arbitrar. Pentru determinarea ecuatiei
acestuia vom porni de la relatia (1.414) scris a astfel:

/
_

1
_
/
2

1 = j
0
.
2

1 (1.429)
Punnd

/ = /n si . = / din relatia (1.429) se obtine:
j
0

1 =
1

2
_

1 n
_
n

1
__
(1.430)
Se nmulteste (1.430) cu vectorul : si se obtine:
j
0

1: =
1

2
_

1: n:
_
n

1
__
Deoarece

1 l : rezult a:
j
0

1: =
1

2
n:
_
n

1
_
=
1

2
_
n

1
_
cos (1.431)
Vectorii

1.

1 si : sunt coplanari. Atunci vectorul : se poate exprima
n functie de vectorii

1 si

1:
: = c

1 + /

1 (1.432)
n care c si / sunt constante. Pentru determinarea lor, relatia (1.432) se
nmulteste cu : si se obtine:
:
2
= c

1: + /

1: (1.433)
Deoarece :
2
= 1, si

1: = 0 atunci:
c =
1

1:
(1.434)
127
nmultim (1.432) cu vectorul n:
:n = c

1n + /

1n (1.435)
Deoarece

1n = 0, vectorul

1 ind normal pe directia de propagare,
rezult a:
/ =
cos

1n
(1.436)
Din (1.432):

1 =
:
/

c
/

1
si tinnd cont de expresia constantelor c si / rezult a:

1 =

1n
cos
_
:

1
:

1
_
(1.437)
Dar din (1.431) se obtine:

1n =
j
0

1:
2
cos
Atunci relatia (1.437) devine:

1 = j
0

1:

2
cos
2

_
:

1
:

1
_
(1.438)
Dar cum
2
v
=
2
, cos
2
rezult a:

1 = j
0

2
v
_

1 :
_
:

1
__
(1.439)
Se compar a aceast a relatie cu relatia (1.430). Cele dou a relatii sunt
echivalente dac a se fac corespondentele j
0

1

1, n :, 1,
v
.
Atunci putem scrie direct relatia lui Fresnel pentru viteza radial a:
c
2
v
1

2
v

1

2
1
+
,
2
v
1

2
v

1

2
2
+

2
v
1

2
v

1

2
3
= 0 (1.440)
128
unde c
v
, ,
v
,
v
sunt cosinusi directori ai vectorului

o. Dac a se tine cont
c a
va
=
v
c
v
,
vj
=
v
,
v
,
v:
=
v

v
relatia (1.440) devine:

2
1

2
va

2
v

2
1
+

2
2

2
vj

2
v

2
2
+

2
3

2
v:

2
v

2
3
= 0 (1.441)
Se nmulteste relatia (1.441) cu t
2
si se tine cont c a r =
va
t ; =
vj
t
. =
v:
t. Se obtine:

2
1
r
2

2
v

2
1
+

2
2

2
v

2
2
+

2
3
.
2

2
v

2
3
= 0 (1.442)
Relatia se mai scrie ca:
r
2

2
1
_

2
v

2
2
_ _

2
v

2
3
_
+

2
2

2
_

2
v

2
1
_ _

2
v

2
3
_
+ (1.443)

2
3
.
2
_

2
v

2
1
_ _

2
v

2
2
_
= 0
Aceasta este ecuatia suprafetei de und a.
1.6.5 Elipsoidul indicilor de refractie
Se pune problema de a determina indicele de refractie functie de di-
rectia vectorului

1. Pentru aceasta se consider a relatia (1.416) scris a sub
forma:
1
a

1
_
/
2
/
2
1
_
= /
a
_

1
_
(1.444)
pe care o vom nmulti cu 1
a
. Relatia devine:
1
2
a

1
_
/
2
/
2
1
_
= 1
a
/
a
_

1
_
(1.445)
Rezult a:
/
a
1
a
=
1
2
a
(/
2
/
2
1
)

1
_

1
_ =
1
2
a
(/
2
/
2
1
)

0
:
2
1
_

1
_ (1.446)
/
j
1
j
=
1
2
j
(/
2
/
2
2
)

0
:
2
2
_

1
_ (1.447)
129
/
:
1
:
=
1
2
:
(/
2
/
2
3
)

0
:
2
3
_

1
_ (1.448)
Deoarece:

1 = /
a
1
a
+ /
j
1
j
+ /
:
1
:
= 0
tinnd cont de relatiile (1.446), (1.447), (1.448) rezult a:
1
2
a
(/
2
/
2
1
)
:
2
1
+
1
2
j
(/
2
/
2
2
)
:
2
2
+
1
2
:
(/
2
/
2
3
)
:
2
3
= 0 (1.449)
sau:
_
1
2
a
:
2
1
+
1
2
j
:
2
2
+
1
2
:
:
2
3
_
/
2
=
1
2
a
/
2
1
:
2
1
+
1
2
j
/
2
2
:
2
2
+
1
2
:
/
2
3
:
2
3
(1.450)
Dar:
/
2
1
:
2
1
=
/
2
2
:
2
2
=
/
2
3
:
2
3
=
/
2
:
2
(1.451)
Rezult a:
1
2
a
:
2
1
+
1
2
j
:
2
2
+
1
2
:
:
2
3
=
1
2
:
2
(1.452)
Relatia (1.452) se nmulteste cu :
2
,1
2
; rezult a:
:
2
_
1
2
a
1
2
:
2
1
+
1
2
j
1
2
:
2
2
+
1
2
:
1
2
:
2
3
_
= 1 (1.453)
Vom introduce un nou vector : astfel nct modulul lui s a e egal
cu : ([ :[ = :) dar a c arui directie s a coincid a cu directia vectorului

1
(Fig. 1.57):
: = :

1
1
(1.454)
Relatia (1.454) se scrie pe componente astfel:
:
a
= :
1
a
1
; :
j
= :
1
j
1
; :
:
= :
1
:
1
; (1.455)
Atunci, relatia (1.453) devine:
:
2
a
:
2
1
+
:
2
j
:
2
2
+
:
2
:
:
2
3
= 1 (1.456)
130
Figura 1.57: Denirea vectorului :
Acesta este elipsoidul indicilor de refractie. Pornind de la acesta
putem determina directia cmpului electric. Diferentiem relatia (1.456):
2
:
a
:
2
1
d:
a
+ 2
:
j
:
2
2
d:
j
+ 2
:
:
:
2
3
d:
:
= 0 (1.457)
nlocuim componentele vectorului : n relatia (1.457) si se obtine:
1
a
:
2
1
d:
a
+
1
j
:
2
2
d:
j
+
1
:
:
2
3
d:
:
= 0 (1.458)
1
a

1
=
1
a

0
:
2
1
= 1
a
(1.459)
1
j

2
=
1
j

0
:
2
2
= 1
j
(1.460)
1
:

3
=
1
:

0
:
2
3
= 1
:
(1.461)
Atunci din relatia (1.458) rezult a:
1
a
d:
a
+ 1
j
d:
j
+ 1
:
d:
:
= 0 (1.462)
Deoarece

1d : = 0 rezult a c a

1 este perpendicular pe elipsoidul
indicilor.
131
Figura 1.58: Strucura undei
1.6.6 Structura undei
Cunoasterea elipsoidului indicilor permite determinarea structurii un-
dei monocromatice cu vectorul de und a

/ (Fig. 1.58).
Planul undei este perpendicular pe vectorul

/ si contine vectorii

1,

H,

1. Vectorul

1 este perpendicular pe suprafata elipsoidului indicilor.
Numim axe optice dreptele pentru care cele dou a viteze
0
si
00
sunt
egale. n general exist a dou a axe pentru care aceast a conditie este n-
deplinit a. Un astfel de mediu poart a numele de mediu biax. n cazul
particular n care dou a constante dielectrice principale sunt egale
1
=
2
cele dou a axe se confund a si formeaz a axa optic a principal a. Un astfel
de mediu poart a numele de mediu uniax.
1.6.7 Medii uniaxe
Suprafata de und a
Dac a
1
=
2
rezult a
1
=
2
. Ecuatia (1.443) devine:

2
1
r
2
_

2
v

2
1
_ _

2
v

2
3
_
+
132

2
2

2
_

2
v

2
1
_ _

2
v

2
3
_
+
2
3
.
2
_

2
v

2
1
_
2
= 0 (1.463)
_

2
v

2
1
_ _
r
2

2
1
_

2
v

2
3
_
+
2
2

2
_

2
v

2
3
_
+
2
3
.
2
_

2
v

2
1
_
= 0
(1.464)
Rezult a c a:

2
v

2
1
= 0 (1.465)
si:
r
2

2
1
_

2
v

2
3
_
+
2
2

2
_

2
v

2
3
_
+
2
3
.
2
_

2
v

2
1
_
= 0 (1.466)
de unde rezult a:
_
r
2

2
1
+
2

2
1
+ .
2

2
3
_

2
v

2
1

2
3
_
r
2
+
2
+ .
2
_
= 0 (1.467)
Dar r
2
+
2
+ .
2
=
2
v
t
2
si facem t = 1. Rezult a:
r
2
+
2

2
3
+
.
2

2
1
= 1 (1.468)
Ecutia (1.465) este ecuatia unei sfere de raz a
1
. Ecuatia (1.468) este
ecuatia unui elipsoid de rotatie. Astfel
r = 0;

2

2
3
+
.
2

2
1
= 1 (1.469)
= 0;
r
2

2
3
+
.
2

2
1
= 1 (1.470)
. = 0; r
2
+
2
= 0 (1.471)
De-a lungul axei Oz cele dou a viteze radiale se confund a. Axa Oz
este axa optic a a sistemului (Fig. 1.59). Suprafata sferic a este cea a
undei ordinare iar suprafata elipsoidal a este cea a undei extraordinare.
Not am cu
0
=
1
viteza ordinar a si cu
1
=
3
viteza extraordinar a.
Putem denumi indicii de refractie: :
c
= c,
1
= c,
c
indicele de refractie
ordinar, :
1
= c,
1
indicele de refractie extraordinar. Dac a
c
<
1
mediul este negativ iar dac a
0

1
mediul este pozitiv. n Fig. 1.60
sunt reprezentate intersectiile suprafetelor de und a cu planul yOz.
133
Figura 1.59: Suprafetele de und a n cazul unor medii uniaxe.
Figura 1.60: Intersectia suprafetelor de unda cu planul yOx pentru a) un
mediu negativ
0
<
1
; b) un mediu pozitiv
0

1
134
Figura 1.61: Elipsoidul indicilor de refractie pentru mediile uniaxe
Elipsoidul indicilor de refractie
Pentru aceasta n formula (1.456) se pune :
1
= :
2
= :
c
si :
3
= :
1
.
Ecuatia elipsoidului indicilor de refractie devine:
:
2
a
+ :
2
j
:
2
0
+
:
2
:
:
2
1
= 1 (1.472)
Acesta este un elipsoid de revolutie n jurul axei Oz care este axa
optic a a cristalului.
n Fig. 1.61 este reprezentat si vectorul de und a

/. Directiile vecto-
rilor

1 ai celor dou a unde monocromatice sunt obtinute prin intersectia
planului undei cu elipsoidul indicilor de refractie:
a) prima und a este caracterizat a de vectorul inductie

1
c
perpendicu-
lar pe axa optic a a cristalului. Cmpul

1
c
este paralel cu

1
c
si vectorul
Poynting

o are aceiasi orientare cu vectorul

/. Unda asociat a poart a
numele de und a ordinar a. Indicele de refractie :
0
este independent de
directia lui

/.
b) a doua und a este caracterizat a de vectorul

1
1
paralel cu planul
format de vectorul de und a si axa optic a a cristalului.

1
1
si

1
1
nu mai
135
Figura 1.62: Intersectia elipsoidului indicilor cu planul yOz
sunt paraleli ca

o si

/. Indicele corespunz ator este indicele de refractie
extraordinar :
c
si el variaz a cu directia lui

/. Trebuie remarcat c a :
1
este
valoarea maxim a pe care o poate lua indicele de refractie extraordinar.
n Fig. 1.62 este ar atat a intersectia suprafetei elipsoidului indicilor cu
planul yOz care este o elips a de ecuatie:
:
2
j
:
2
c
+
:
2
:
:
2
1
= 1 (1.473)
Vomdiscuta leg atura dintre indicele de refractie extraordinar n functie
de directia vectorului

/. Din Fig. 1.62 rezult a c a:
:
j
= :cos o
:
:
= +:cos o
Atunci (1.473) devine:
:
2
cos
2
o
:
2
c
+
:
2
sin
2
o
:
2
1
= 1
sau:
1
:
2
=
cos
2
o
:
2
c
+
sin
2
o
:
2
1
(1.474)
136
Astfel indicle : de refractie extraordinar variaz a cu orientarea vec-
torului de und a ntre valorile :
c
cnd

/ este paralel cu axa optic a si :
1
cnd

/ este perpendicular pe axa optic a.
Ca exemplu de mediu uniax pozitiv este cuartul (SiO
2
) care pentru
lungimea de und a ` = 589. 3 nm are indicii de refractie n
c
= 1. 5442 si
:
1
= 1. 5533. Ca exemplu de mediu uniax negativ este calcitul (CaCO
3
)
sau spatul de Islanda care pentru ` = 589. 3 nm are indicii de refractie
:
c
= 1. 6584 si :
1
= 1. 4864.
Suprafata indicilor
Dac a punem conditiile ca :
1
= :
2
= :
c
si :
3
= :
1
ecuatia (1.424)
devine:
:
2
c
:
2
a
:
2
:
2
c
+ :
2
c
:
2
j
:
2
:
2
c
+ :
2
1
:
2
a
:
2
:
2
1
= 0 (1.475)
Rezult a ecuatia unui elipsoid de rotatie:
:
2
a
+ :
2
j
:
2
1
+
:
2
:
:
2
c
= 1 (1.476)
a c arui intersectie cu planul zOy este o elips a (Fig.1.63):
:
2
j
:
2
1
+
:
2
:
:
2
c
= 1 (1.477)
Cercul corespunde indicilor undei ordinare. Se observ a c a indicele
undei extraordinare este acelasi indiferent de directia de propagare a
acesteia. Elipsa corespunde undei extraordinare. Se observ a c a n acest
caz indicele de refractie este dependent de directia vectorului

/.
1.6.8 Birefringenta
Vom considera un mediu uniax negativ n care ne propunem s a deter-
min am directiile n care se propag a unda ordinar a si cea extraordinar a.
Presupunem c a unda incident a cade sub un unghi de 45
0
pe suprafata de
separatie dintre aer si un mediu anizotrop. n plus consider am c a raza
incident a este construit a n planul sectiunii principale (denit de normala
la suprafata de separatie si axa optic a). Cazul este reprezentat n Fig.
137
Figura 1.63: Intersectia suprafetei indicilor de refractie cu planul zOy
1.64 unde vom face constructia razelor refractate cu ajutorul suprafetei
indicilor de refractie.
Se traseaz a cercul de raz a :
1
, apoi elipsa cu axele :
c
si :
1
. Fie
`
i
intersectia acestui cerc cu directia razei incidente. Se duce apoi o
perpendicular a din ` pe suprafata de separatie. Aceasta intersecteaz a
cercul de raz a :
c
n punctul `
c
si elipsa indicilor n `
c
. Astfel, unghiul
f acut de C`
c
cu normala este i
c
unghiul de refractie al razei ordinare.
Directia vectorului Poynting al razei ordinare coincide cu directia acestei
raze. Unghiul f acut de C`
c
cu normala este unghiul f acut de unda
extraordinar a cu normala si este i
c
. Trebuie remarcat c a n acest caz
directia razei extrordinare nu coicide cu directia vectorului

o, adic a "unda
extraordinar a" si "raza extraordinar a" nu coincid.
Acest fapt este prezentat n Fig 1.65 unde raza incident a cade normal
la suprafata de separatie. Pentru a ndeplinit a conditia de concordant a
a fronturilor de und a este necesar ca /
i
sin i
1
= / sin i. Deoarece i
1
= 0,
pentru ambele unde i = 0 si vectorii

/ ai undei ordinare si extraordinare
sunt pe aceiasi directie. Pentru raza ordinar a directia vectorului

/ co-
incide cu directia vectorului

o ("raza ordinar a" este paralel a cu "unda
ordinar a"). n schimb pentru unda extraordinar a vectorul de und a

/
formeaz a unghiul o
c
cu vectorul Poynting

o adic a cu "raza extraordi-
nar a". Polarizarea celor dou a raze este prezentat a n Fig. 1.65.
138
Figura 1.64: Raza incident a pe un mediu uniax
Figura 1.65: Raza ordinar a si extraordinar a n cazul incidentei normale
139
1.6.9 Lame cristaline
Lamele cristaline sunt lame cu fete plan paralele care se utilizeaz a
pentru a produce lumin a cu o polarizare bine determinat a.
Cu ajutorul elipsoidului indicelui construit n punctul O cele dou a
vibratii polarizate rectiliniu n lam a sunt caracterizate prin vectorii

1
c
si

1
c
orientati de-a lungul axelor elipsei c determinat a de intersectia
planului perpendicular pe

/ cu elipsoidul indicilor. Aceste directii poart a


numele de linii neutre, deoarece toate undele polarizate rectiliniu dup a
aceste directii traverseaz a lama f ar a s a sufere vreo modicare. Dac a
vibratia incident a polarizat a dup a axa ordinar a care este axa elipsei c
perpendicular a pe axa optic a traverseaz a lama, apare o variatie a fazei:
,
c
=
2:o
c
`
0
=
2:
`
0
:
0
c =
2:ic

c
(1.478)
La fel, dac a vibratia undei incidente este polarizat a dup a axa extra-
ordinar a (care este ceal alat a ax a a elipsei), sufer a o variatie a fazei egal a
cu:
,
c
=
2:
`
0
:
c
c =
2:ic

c
(1.479)
Dac a :
c
:
c
(mediu uniax pozitiv),
c
<
c
axa ordinar a este numit a
ax a rapid a iar axa extraordinar a ax a lent a. Punerea n evident a a liniilor
neutre se face introducnd lama ntre doi polarizori ncrucisati. Se roteste
lama n jurul fascicolului incident pn a ce apare extinctia fascicolului.
Cele dou a directii sunt axele neutre.
Lam a t aiat a paralel cu axa optic a
Pentru o und a care cade perpendicular pe lam a undele ordinar a si
extraordinar a se propag a pe aceiasi directie.
Vibratiile undei ordinare sunt perpendiculare pe axa optic a (adic a
perpendiculare pe planul sectiunii din Fig. 1.66), n timp ce vibratiile
undei extraordinare sunt paralele cu axa optic a. La iesirea din lama de
grosime c cele dou a raze prezint a un defazaj:
, = ,
c
,
c
=
2:
`
0
(:
c
:
c
) c (1.480)
140
Figura 1.66: Unda ordinar a si unda extraordinar a n cazul unei lame t aiat a
paralel cu axa optic a
Dac a se consider a c
0
unghiul f acut de directia vibratiilor liniare cu
axa optic a atunci vom considera componentele vibratiei incidente dup a
directia axei optice:
1
0c
= 1
n
(cos c
0
) cos .t (1.481)
si perpendicular cu axa optic a:
1
0c
= 1
n
(sin c
0
) cos .t (1.482)
La iesirea din lam a cele dou a componente sunt:
1
c
= (cos c
0
) cos (.t + ,
0
) (1.483)
1
c
= 1
n
(sin c
0
) cos (.t + ,
0
) (1.484)
Cele dou a unde sunt polarizate rectiliniu perpendicular cu diferenta
de faz a , = ,
c
,
c
, se recompun, iar extremitatea vectorului rezultant

1 va descrie o elips a
1
2
c
1
2
n
cos
2
c
0
+
1
2
c
1
2
n
sin
2
c
0

21
c
1
c
cos ,
1
2
n
sin c
0
cos c
0
= sin
2
, (1.485)
Unda emergent a este n general o und a polarizat a eliptic. Se poate
obtine o polarizare circular a dac a:
141
, = ,
c
,
c
=
2:
`
0
(:
c
:
c
) c =
:
2
(1.486)
si c
0
= :,4. Atunci (1.485) devine:
21
2
c
1
2
n
+
21
2
c
1
2
n
= 1 (1.487)
O astfel de lam a poart a numele de lam a sfert de und a.
1.6.10 Birefringenta provocat a
Materiale optic izotrope pot deveni optic anizotrope, adic a birefrin-
gente sub actiunea unui cmp electric sau magnetic, astfel c a propriet atile
optice ale unor astfel de materiale sunt modicate.
Efectul Pockels
Efectul Pockels apare sub actiunea cmpului electric n anumite sub-
stante care prezint a centre de simetrie (ca de exemplu difosfatatul de
potasiu PO
4
H
2
K numit n general cristal KDP). Exist a dou a tipuri de
efect Pockels: unul longitudinal si altul transversal.
a) Efectul Pockels longitudinal
Acest efect apare atunci cnd se aplic a un cmp electric paralel cu
directia de propagare a luminii. Materialul devine birefringent si:
:
c
:
0
= c1 (1.488)
Diferenta de faz a dintre unda ordinar a si unda extraordinar a este:
, =
2:
`
0
(:
c
:
c
) c =
2:
`
0
c1c =
2:
`
0
cl (1.489)
unde l este tensiunea aplicat a ntre cei doi electrozi. S-a presupus c a
mediul optic umple complet spatiul dintre acesti electrozi.
b) Efectul Pockels transversal
Acest efect apare atunci cnd se aplic a un cmp electric perpendicular
pe directia de propagare a fascicolului luminos.
142
Figura 1.67: Celula Kerr: 1 polarizor, analizor,
Efectul Kerr
Un cmp electric aplicat pe substante lichide sau solide izotrope face
ca acestea s a devin a anizotrope uniaxe, directia axei optice ind paralel a
cu directia cmpului electric aplicat. Efectul Kerr este un efect elec-
trooptic care se explic a prin orientarea moleculelor polare n cmp elec-
tric. Deoarece agitatia termic a contrabalanseaz a ordonarea moleculelor,
efectul este important la temperaturi joase.
Consider am ntre un polarizor si un analizor o celul a Kerr n care
cmpul electric

1 este perpendicular pe directia de propagare a fasci-
colului luminos. Substanta se va comporta ca un mediu anizotrop cu axa
optic a corespunznd directiei cmpului electric (Fig. 1.67).
Diferenta de faz a ce apare ntre undele ordinar a si extraordinar a din
cauza acestei birefringente este:
, =
2:
`
0
(:
c
:
1
) = 2:/c
_
l
d
_
2
(1.490)
unde l este tensiunea aplicat a ntre electrozi, c este distanta str ab atut a
de lumin a n material iar d distanta dintre electrozi. Dac a se utilizeaz a ca
substant a de lucru nitrobenzenul C
6
H
5
NO
2
pentru care constanta Kerr
este / = 3. 84 10
12
mV
2
, d = 1 cm, c = 2 cm, tensiunea necesar a
pentru ca o astfel de celul a s a se comporte ca o lam a semiund a se obtine
din relatia:
143
2:/c
_
l
d
_
2
= :
de unde:
l =
d
_
2/c
= 25 kV (1.491)
Efectul Cotton Mouton
Acest efect este provocat de un cmp magnetic transversal pe directia
de propagare a luminii si este analogul efectului Kerr. Materialele intro-
duse n cmpul magnetic se comport a precum mediile uniaxe, a c aror ax a
optic a este dirijat a dup a cmpul

1. Birefringenta este proportional a cu
p atratul cmpului magnetic 1
2
si cu lungimea de und a `
0
.
:
1
:
c
= ``
0
1
2
(1.492)
unde ` este o constant a pozitiv a sau negativ a numit a constanta Cotton-
Mouton. Ea depinde de natura substantei si de lungimea de und a. Pentru
nitrobenzen constanta ` = 2. 5 10
2
m
1
T
2
. Efectul este cu cteva
ordine de m arime mai mic dect efectul Kerr. Birefringenta nu-si schimb a
semnul odat a cu schimbarea sensului inductiei cmpului magnetic.
Birefringenta mecanic a
Anizotropia optic a determinat a de constngeri mecanice a fost des-
coperit a de Brewster n anul 1815. Pornind de la aceasta, s-a dezvoltat
o tehnic a numit a fotoelasticimetrie, util a pentru observarea cmpurilor
tensiunilor interne.
Dac a se plaseaz a un material plastic ntre un polarizor si un ana-
lizor ncrucisate se obtine extinctie. Dac a plexiglasul este supus unor
constrngeri mecanice (Fig. 1.68) se constat a c a pe ecran se obtine din
nou lumin a. Dac a se roteste analizorul cu 180
0
nu mai apare extinctie.
Aceasta nseamn a c a lumina care trece prin lam a are o polarizare eliptic a.
Materialul devine anizotrop cu axa optic a dirijat a dup a directia fortelor
ce actioneaz a asupra sa. Dac a j este presiunea ce actioneaz a asupra
materialului:
144
Figura 1.68: Birefringent a provocat a mecanic
:
c
:
0
= C
n
j (1.493)
atunci:
, =
2:
`
0
(:
c
:
c
) c =
2:
`
0
C
n
jc (1.494)
C
n
este o constant a pozitiv a sau negativ a. De exemplu pentru plex-
iglas ea are valoarea C
n
= 10
11
Pa
1
. Pentru ca lama s a se comporte
ca lam a sfert de und a:
2:
`
0
C
n
jc =
:
2
(1.495)
n cazul unei lame de plexiglas cu grosimea de 1 cm presiunea care
trebuie exercitat a trebuie s a e j = 375 MPa.
1.6.11 Polarizarea rotatorie
Polarizarea rotatorie este proprietatea unei anumite substante (uide
sau solide) de a induce o rotatie a planului de polarizare pentru lumina
liniar polarizat a ce traverseaz a substanta respectiv a.
Pe un ecran (Fig. 1.69) se formeaz a imaginea unei diafragme circulare
cu ajutorul unei lentile convergente. Un condensator permite iluminarea
convenabil a a diafragmei. Cu ajutorul unui ltru plasat dup a obiect se
transform a lumina ntr-una cvasimonocromatic a. Utiliznd polarizorul
145
Figura 1.69: Montajul pentru a punerea n evident a a polariz arii rotatorii
obtinem o lumin a polarizat a rectiliniu. Un nou polarizor joac a rolul
analizorului care permite studierea vibratiilor luminoase la nivelul ecran-
ului de observatie. Dac a polarizorul si analizorul sunt ncrucisati atunci
exist a o extinctie a fascicolului. Dac a ntre polarizorul si analizorul n-
crucisati se pune o cuv a cu o solutie de zah ar n ap a, lumina reapare.
Pentru a obtine extinctia, analizorul trebuie rotit cu un unghi c. n
consecint a, substanta nu modic a starea de polarizare dar roteste planul
de polarizare. Facnd experienta cu o cuv a a c arei l atime este dubl a
(lumina str abate o distant a dubl a prin substant a) constat am c a unghiul
de rotatie al planului de polarizare se dubleaz a. Se obtine un fenomen
asem an ator pentru un cristal de cuart t aiat perpendicular pe axa optic a.
Legile polariz arii rotatorii
Legea I-a Anumite corpuri izotrope transparente n lumin a monocro-
matic a polarizat a rectiliniu, rotesc planul de polarizare n jurul directiei
de propagare a luminii. Acelasi lucru este produs de anumite medii ani-
zotrope uniaxe, a c aror ax a optic a este paralel a cu directia fascicolului
incident.
Legea a II-a Exist a dou a tipuri de substante active: substante le-
vogire, care rotesc planul de polarizare c atre stnga unui observator ce
primeste lumin a si substante dextrogire care rotesc planul de polarizare
spre dreapta.
Legea a III-a Unghiul de rotatie al planului de polarizare este pro-
portional cu grosimea substantei st ab atut a de lumin a.
146
Se poate deni pentru un lichid puterea rotatorie j:
j =
c
|
(1.496)
unde | este lungimea str ab atut a de lumin a prin substant a. Pentru o
solutie de concentratie c puterea rotatorie este dat a de:
j
c
=
c
|c
(1.497)
Unitatea de m asur a pentru j
c
este m
2
kg
1
.
Legea a IV-a Unghiul de rotatie c depinde de lungimea de und a dup a
legea:
c =

`
2
(1.498)
Legea a V-a Sensul de rotatie a planului de polarizare nu depinde de
sensul de propagare a luminii n mediul respectiv.
Puterea rotatorie j pentru diverse substante pentru ` = 589 nm
Substant a Putere rotatorie
Cuart 2170
0
/m
HgS 3250
0
/m
NaClO
3
3140
0
/m
Metanol lichid -497
0
/m
Solutie de zah ar 64510
3 0
m
2
kg
1
Efectul Faraday
Anumite substante inactive optic devin active optic sub actiunea unui
cmp magnetic

1 paralel cu directia fascicolului luminos.
Efectul se observ a cnd un cristal de sticl a de int este plasat ntre
polii unui magnet. Un fascicol de lumin a provenind de la un laser He-Ne
traverseaz a succesiv un polarizor, cristalul plasat ntre polii unui electro-
magnet si un analizor. n absenta unui cmp magnetic dac a polarizorul
si analizorul sunt ncrucisati exist a extinctie. Dac a se aplic a un cmp
magnetic reapare lumina. Reg asim extinctie dac a se roteste analizorul
cu un unghi care creste cu grosimea stratului de sticl a traversat. Acest
fenomen a fost studiat de zicianul francez M. Verdet care a ar atat c a
unghiul de rotatie este proportional cu cmpul aplicat:
147
c = \
|
1| (1.499)
unde \
|
este o constant a numit a constanta Verdet.
Constanta Verdet pentru diverse materiale (` = 589 nm)
Material \
|
(
0
T
1
m
1
)
ZnS 3750
Flint 528
S
2
C 705
Ap a 218
Efectul prezint a o diferent a esential a fata de activitatea optic a natu-
ral a: unghiul de rotatie al planului de polarizare se inverseaz a n raport
cu sensul de propagare a luminii. Efectul este dublu dac a dup a prima
traversare fascicolul este reectat de o oglind a. (n cazul unei substante
natural optic active, o astfel de experient a face s a se revin a la polarizarea
normal a dup a a doua traversare.)
Teoria Fresnel
n cadrul acestei teorii fenomenologice se admite c a un mediu activ
transmite f ar a deformatii undele polarizate circular dreapta sau circular
stnga cu viteze de propagare diferite.
Descompunem unda initial a n dou a unde, una polarizat a circular
dreapta si una polarizat a circular stnga. Unghiurile de rotatie ,
o
si ,
c
ai vectorilor

1
o
si

1
c
sunt diferite. Pentru a determina directia vibratiei
rezultante se adun a cele dou a unde dup a ce au parcurs acelasi drum prin
mediul activ. Planul vibratiei vectorului

1 al undei polarizate rezultate
este rotit fat a de vibratiile undei incidente cu un unghi egal cu (Fig.
1.70):
c =
,
o
,
c
2
(1.500)
Dac a o und a plan a liniar polarizat a este descris a prin ecuatia:
1 = Re
_
1
0
exp
_
i.
_
t
.

___
(1.501)
unda polarizat a circular va descris a prin ecuatia:
148
Figura 1.70: Diagram a pentru determinarea unghiului de rotatie a planului de
polarizare

1 = Re
_
1
0
n
a
exp
_
i.
_
t
.

__
i1
0
n
j
exp
_
i.
_
t
.

___
(1.502)
deoarece orice und a polarizat a circular poate reprezentat a prin sumarea
a dou a unde polarizate perpendicular de aceiasi amplitudine, defazate cu
un unghi egal cu :,2. Defazajul este luat n consideratie prin num arul
complex i = exp (i:,2). Semnul + corespunde unei polariz ari dreapta,
iar semnul corespunde unei polariz ari stnga. Pentru determinarea
tipului de polarizare se tine cont c a pentru o und a polarizat a cicular
dreapta componenta 1
j
este defazat a naintea componentei 1
a
cu :,2:
(1
j
)
o
(1
a
)
o
= exp
_
i:
2
_
= i
iar pentru o und a polarizat a circular stnga 1
j
este defazat a dup a com-
ponenta 1
a
cu :,2:
(1
j
)
c
(1
a
)
c
= exp
_

i:
2
_
= i
Dac a se tine cont c a cos (c + :,2) = sin c atunci:
a) pentru unda polarizat a circular dreapta:
149
1
a
= 1
0
cos .
_
t
.

o
_
(1.503)
1
j
= 1
0
sin .
_
t
.

o
_
(1.504)
b) pentru unda polarizat a circular stnga:
1
a
= 1
0
cos .
_
t
.

c
_
(1.505)
1
j
= 1
0
sin .
_
t
.

c
_
(1.506)
Utiliz am ipoteza c a ntr-un mediu activ optic viteza de propagare a
undei polarizat a circular dreapta este diferit a de viteza undei polarizat a
circular stnga. Componenta dupa axa Ox a cmpului electric este:
1
a
= (1
a
)
o
+ (1
a
)
c
(1.507)
si componenta dup a axa Oy a cmpului electric este:
1
j
= (1
j
)
o
+ (1
j
)
c
(1.508)
Astfel, ntr-un mediu activ n care neglij am absorbtia dup a parcurg-
erea unei distante egale cu . componenta dup a axa Ox este:
1
a
= 1
0
cos .
_
t
.

o
_
+ 1
0
cos .
_
t
.

c
_
1
a
=
_
21
0
cos
.
2c
(:
c
:
o
) .
_
_
cos .
_
t
:
o
+ :
c
2c
.
__
(1.509)
Componenta dupa axa Oz este:
1
j
= 1
0
sin .
_
t
.

o
_
1
0
sin .
_
t
.

c
_
1
j
=
_
21
0
sin
.
2c
(:
c
:
o
) .
_
_
cos .
_
t
:
o
+ :
c
2c
.
__
(1.510)
150
n relatiile de mai sus amtinut cont c a
c
= c,:
c
si
o
= c,:
o
, prin :
c
si :
o
ntelegnd indici de refractie diferiti pentru unda polarizat a circular
stnga si unda polarizat a circular dreapta.
Formulele (1.509) si (1.510) arat a c a 1
a
si 1
j
sunt n faz a. Rezult a
o und a polarizat a liniar. Cnd unda parcurge n mediul activ un drum
d = . planul de polarizare se roteste cu unghiul:
, =
.
2c
(:
c
:
o
) d =
:
`
0
(:
c
:
o
) . (1.511)
deoarece initial unda care intr a n mediul optic activ este polarizat a de-a
lungul axei Ox. M asurarea unghiului de rotatie , permite determinarea
cu precizie a m arimii : = :
c
:
o
. Rotatia planului de polarizare a
fost f acut a n cadrul unei teorii electromagnetice fenomenologice. Teoria
nu explic a ns a de ce vitezele celor dou a unde polarizate circular sunt
diferite.
Capitolul 2
Teoria Relativit atii
2.1 Introducere
Studiul legilor zicii se face n general n sisteme de referint a inertiale.
Problema care se pune este aceea de a formula legile zicii n diverse
sisteme de referint a. Aceast a problem a a fost rezolvat a prin creerea de
c atre Albert Einstein ncepnd din 1905 a teoriei relativit atii restrnse si
generale.
Teoria relativit atii restrnse se refer a doar la sistemele de referint a
inertiale si la invarianta legilor zicii fat a de aceste sisteme. n Teo-
ria relativit atii generale se abordeaz a legile zicii n sisteme arbitrare si
neinertiale. Aparitia teoriei relativit atii a negat sistemul deja constituit
al mecanicii newtoniene care fusese construit pe baza unor concepte ca
spatiul si timpul absolut si al unor viteze innite de propagare a inte-
ractiilor. Formularea de c atre Maxwell a legilor electromagnetismului a
permis s a se stabileasc a c a interactiile de acest tip se propag a cu vitez a
nit a, vitez a care n vid este egal a cu viteza luminii c:
c =
1
_

0
j
0
(2.1)
Avnd n vedere importanta acesteia vom mentiona cteva caracter-
istici ale sale:
1. Ea este viteza tuturor undelor electromagnetice n vid independent
de frecvent a.
2. Nici un semnal nu poate transmis n vid sau n alt mediu cu o
vitez a mai mare dect viteza luminii.
151
152
3. Din relatia (2.1) rezult a c a viteza luminii depinde de dou a con-
stante universale
0
permitivitatea vidului si j
0
permeabilitatea vidului.
Aceasta nseamn a c a ea va avea aceiasi valoare c = 2. 99733 10
8
m/s
n orice sistem de referint a galilean. Rezult a astfel o prim a concluzie si
anume c a principiul relativit atii galileene nu se aplic a n cazul luminii.
4. Se poate arata c a ecuatiile Maxwell nu sunt invariante n raport
cu transform arile Galilei.
2.2 Bazele experimentale ale teoriei rela-
tivit atii
Studiul fenomenelor magnetice si electrice a condus la sfrsitul secolu-
lui XIX la introducerea ipotezei eterului. Eterul era considerat un mediu
deosebit de restul mediilor materiale n care se presupune c a p atrunde.
El era considerat suportul material al cmpului electromagnetic. Au ex-
istat dou a modalit ati de a formula legile fenomenelor electromagnetice
pentru corpurile n miscare:
a) Ipoteza antrenarii complete a eterului. Aceast a ipotez a a fost for-
mulat a de Hertz si presupune c a eterul este antrenat de corpurile n
miscare, antrenarea ind complet a n apropierea lor. Ipoteza a fost in-
trodus a pentru ca s a se p astreze invarianta legilor electrodinamicii fat a
de transform arile lui Galilei. Ipoteza a fost inrmat a experimental de
fenomenul aberatiei stelare (Bradlay) si experienta Fizeau pentru deter-
minarea vitezei de propagare a luminii n medii n miscare.
b) Ipoteza neantrenarii eterului. Eterul nu particip a la miscarea cor-
purilor. Din aceat motiv la suprafata P amntului ar exista un vnt eteric
a c arui vitez a este de 30 km/s (viteza de deplasare a P amntului n
jurul Soarelui). Ipoteza a fost propus a de Lorentz care a renuntat la
aplicarea principiului relativit atii fenomenelor electromagnetice. Astfel,
eterul devine un sistem de referint a inertial privilegiat, viteza luminii
fat a de acesta ind c iar fat a de alt sistem de referint a valoarea vitezei
luminii este dat a de relatia galilean a de compunere a vitezelor.
Deoarece propriet atile optice, electrice si magnetice ale substantelor
depind de pozitiile si vitezele relative ale constituentilor microscopici
purt atori de sarcin a, teoria lui Lorentz era n bun a concordant a cu expe-
rienta. Lorentz a demonstrat c a principiul relativit atii se p astreaz a pn a
153
Figura 2.1: Dispozitivul experimental folosit de Michelson si Morley
la efecte care sunt de ordinul unu n raport cu ,c.
R amnea posibilitatea ca s a se pun a n evident a miscarea unui sistem
de referint a fat a de eterul x prin efecte de ordinul doi n ,c. O astfel
de experient a si propune s a m asoare viteza vntului de eter fat a de
P amnt prin m asurarea vitezei luminii dintr-un sistem de referint a legat
de P amnt.
2.2.1 Experienta Michelson si Morley
Dispozitivul experimental (Fig.2.1) const a dintr-o surs a de lumin a
(o), o oglind a (C) semitransparent a care s a permit a mp artirea fasci-
colului n dou a componente si dou a oglinzi ( C
1
si C
2
). Bratul CC
1
are
lungimea |
1
, bratul CC
2
are lungimea |
2
.
Fasciculul de lumin a ce pleac a din o este separat n C n dou a fasci-
cole, unul care se propag a spre C
1
si altul care se propag a spre C
2
care
apoi dup a reexii si transmisii pe oglinzi ajung s a interfere n punctul 1.
Deoarece portiunile oC si C1 sunt comune diferenta de drum optic ntre
cele dou a fascicule se datoreaz a portiunilor CC
1
si CC
2
.
S a consider am deplasarea prin eter cu viteza , a interferometrului.
Calcul am timpii n care fascicolele de lumin a parcurg drumurile CC
1
C si
CC
2
C. Pentru aceasta vom considera valabile transform arile Galilei pen-
tru viteze. Calculul timpului n care raza ce str abate bratul CC
1
C l vom
face n sistemul de referint a legat de interferometru care se deplaseaz a
154
Figura 2.2: Schem a pentru calculul lui t
2
n sistemul de referint a al eterului
fat a de eter cu .
t
1
=
|
1
c
+
|
1
c +
=
2|
1
c
1
1
2
,c
2
(2.2)
Calculul timpului n care raza ce str abate bratul CC
2
C l vom face
n sistemul de referint a al eterului (Fig. 2.2).
Pentru aceasta vom aplica teorema lui Pitagora:
|
2
2
+
_
1
2
t
2
_
2
=
_
1
2
ct
2
_
2
(2.3)
De aici rezult a:
t
2
=
2|
2
c
1
_
1
2
,c
2
(2.4)
Diferenta de timp ntre cele dou a raze este:
t = t
1
t
2
=
2
c
_
|
1
1
2
,c
2

|
2
_
1
2
,c
2
_
(2.5)
Rotind interferometrul cu 90
c
rezult a c a:
t
0
1
=
2|
1
c
1
_
1
2
,c
2
(2.6)
si:
t
0
2
=
2|
2
c
1
1
2
,c
2
(2.7)
155
Astfel:
t
0
= t
0
1
t
0
2
=
2
c
_
|
1
_
1
2
,c
2

|
2
1
2
,c
2
_
(2.8)
Corespunz ator diferentelor de timp t si t
0
n 1 se nregistreaz a
anumite franje de interferent a. Prin rotirea ntregului dispozitiv cu 90
0
ar trebui s a se observe o deplasare a sistemului de franje corespunz atoare
diferentei de timp 1.
1 = t t
0
=
2 (|
1
+ |
2
)
c
_
1
1 ,
2

1
_
1 ,
2
_
(2.9)
Pentru viteze mult mai mici dect viteza luminii se obtine:
1
2 (|
1
+ |
2
)
c
_
1 +
2
,c
2
1
1
2

2
,c
2
_
(2.10)
1
2 (|
1
+ |
2
)
c

2
c
2
(2.11)
Efectul observabil este de ordin 2 n ,c. Rezultatul experientelor a
fost unul negativ, adic a nu s-a observat nici o deplasare a sistemului de
franje de interferent a desi precizia experimentelor initiale ar putut pune
n evident a vitezele de ordinul a 10 km/s, iar experientele mai recente
chiar de ordinul metrilor pe secund a.
Au existat o serie de ncerc ari de explicare a acestor rezultate.
a) ipoteza eterului antrenat - care a fost inrmat a de alte experiente;
b) ipoteza c a viteza luminii are valoare absolut a n sistemul de refe-
rint a al sursei (teoria balistic a a lui Ritz). Ea a fost inrmat a deoarece
aceiasi experient a realizat a cu o surs a extraterestr a d a un rezultat tot
negativ.
c) ipoteza contractiei Lorentz-Fitzgerald. Orice corp n miscare fat a
de eterul x se contract a pe directia de miscare conform relatiei:
|() = |
0
_
1
2
,c
2
(2.12)
unde |
0
este lungimea corpului n repaus fat a de sistemul de referint a al
eterului.
156
Chiar cu aceast a ipotez a miscarea P amntului fat a de un sistem de
referint a privilegiat s-ar pune n evident a prin efectuarea unui experiment
de tip Michelson si Morley cu aceiasi pozitie a dispozitivului si observarea
sistemului de franje la dou a momente astfel alese nct valorile corespun-
z atoare vitezei P amntului s a difere esential. Ipoteza a fost inrmat a de
experimentul realizat n 1935 de Kennedy si Thorndyke.
2.2.2 Experienta lui Bertozzi
Rezultatele experimetului au fost publicate de W. Bertozzi n Amer-
ican Journal of Physics 32, 1964 p 551. Experimentul a r aspuns la n-
trebarea: viteza luminii poate dep asit a? Pentru aceasta se consider a
miscarea unor electroni ntr-un accelerator Van-der Gra. Electronii sunt
accelerati la o diferent a de potential l care este cunoscut a cu o bun a pre-
cizie. Energia cinetic a c ap atat a de electroni este:
1
c
= cl (2.13)
Electronii cad pe un disc de aluminiu c aruia i cedeaz a energia lor
si-i m aresc temperatura. Astfel poate m asurat a cu precizie energia pe
care electronii o cedeaz a discului n unitatea de timp. Pe baza mecanicii
nerelativiste ar trebui ca p atratul vitezei s a e egal cu:

2
=
2
:
1
c
(2.14)
Viteza este m asurat a prin determinarea timpului n care electronii
accelerati str abat o regiune n care nu exist a cmp electric pn a ce ajung
la discul considerat.
Astfel gracul
2
=
2
(1
c
) ar trebui s a e o dreapt a. Se constat a
c a pentru energii ale electronilor mai mari dect 10
5
eV gracul teoretic
nu corespunde cu cel experimental si se observ a c a pe m asur a ce energia
cinetic a creste, viteza se apropie asimptotic de valoarea limit a c (Fig.2.3).
Concluziile care se trag din totalitatea experimentelor realizate sunt:
a) Teoriile cmpului electromagnetic bazate pe ipoteza eterului sunt
inconsistente, deoarece eterul ar trebui s a aib a propriet ati contradictorii.
b) Prin nici o experient a nu a putut s a e pus a n evident a miscarea
uniform a a sistemului de referint a propriu fat a de un sistem de referint a
privilegiat (eterul).
157
Figura 2.3: Rezultatul experimentului Bertozi: p atratul vitezei tinde asimtotic
c atre o anumit a limit a
c) Experimentele de tip Michelson si Morley pot explicate dac a
admitem c a viteza luminii n vid are aceiasi valoare indiferent de miscarea
sursei sau observatorului.
2.3 Postulatele teoriei relativit atii
Teoria relativit atii se bazeaz a pe dou a principii fundamentale:
1. Principiul relativita tii restrnse:
Legile zicii si rezultatele tuturor experien telor efectuate sunt acelea si
n toate sistemele de referin ta iner tiale; nu exista sistem de referin ta
iner tial preferen tial.
2. Principiul constan tei vitezei luminii:
Valoarea vitezei de propagare a luminii n vid este aceia si n toate
sistemele de referin ta iner tiale.
Primul principiu constituie o generalizare la toate fenomenele zice
a propriet atii de invariant a n raport cu translatia la vitez a constant a,
proprietate admis a n zica nerelativist a la fenomene mecanice.
Dac a se admite valabilitatea ecuatiilor Maxwell ntr-un sistem inertial
avnd n vedere incompatibilitatea acestora cu transform arile Galilei, tre-
buie s a renunt am la valabilitatea acestora din urm a. Aceasta duce la
reformularea legilor mecanicii si la g asirea altor transform ari fat a de care
acestea si ecuatiile Maxwell trebuie s a e invariante. Trebuie remar-
cat c a valabilitatea legilor lui Maxwell si a primului principiu al teoriei
relativit atii duce la rezultatul privind invarianta vitezei luminii n vid.
158
Aceasta ns a nu nseamn a c a cel de-al doilea principiu poate considerat
ca derivat din primul principiu. Aceasta deoarece teoria relativit atii este
o teorie general a iar electromagnetismul este o teorie particular a care
trebuie s a satisfac a conditiile impuse de teoria relativit atii restrnse.
Al doilea principiu are o formulare ce pare particular a datorit a referirii
la un fenomen zic particular - si anume acela al propag arii luminii n
vid. Se va constata c a orice alt fenomen particular de propagare cu viteza
c ntr-un anumit sistem de referint a inertial, satisface n mod obligatoriu
aceiasi proprietate de invariant a (adic a valoarea vitezei de propagare se
p astreaz a constant a n orice alt sistem de referint a). Principiul al doilea
duce la recunoasterea unei viteze invariante. Atunci cnd ne referim la
viteza luminii o facem pentru a preciza valoarea acesteia.
Determinarea pozitiilor si momentelor presupune existenta unor rigle
si ceasornice proprii ec arui sistem de referint a inertial. Referitor la
m asurarea lungimilor trebuie remarcat c a etaloanele sunt identice n
mecanica newtonian a. Ele pot alese arbitrar, deoarece legile zicii
se exprim a la fel indiferent de etalon.
M asurarea timpului nu poate considerat a n afara evenimentelor
ce-i m asoar a scurgerea. Practic nu se m asoar a timpul ci se precizeaz a
momente. Reperul temporal presupune m asurarea timpului n ecare
loc prin considerarea unor ceasornice locale. Posibilitatea de a deni
ceasornice identice n orice punct din spatiu rezult a din proprietatea de
omogenitate a spatiului (legile zicii sunt independente de locurile unde
se produc procesele respective).
Problema care se pune este aceea a denirii unui timp comun pen-
tru punctele si 1, adic a de a corela indicatiile din cele dou a puncte
(ntr-un sistem de referint a inertial dat). Aceasta nseamn a s a se dea o
semnicatie pentru simultaneitate. Vom utiliza n continuare denitia
pentru sincronizare dat a de Einstein. S a consider am de exemplu c a la
momentul t

(m asurat de ceasornicul din ) este emis un semnal luminos


care ajunge n 1 unde se consider a c a se reect a si c a ajunge din nou n
A la momentul t
0

. Vom considera c a momentul n care semnalul ajunge


n punctul 1 este t
1
(m asurat cu ceasornicul din 1). Timpul necesar
parcurgerii drumului 1 si 1 este t = t
0

. Duratele n care sem-


nalele parcurg drumurile 1 si 1 sunt egale. Atunci momentul asociat
evenimentului care const a n ajungerea semnalului luminos n 1 va :
159
t

+ t
0

2
indicat de ceasornicul din .
n mod natural vom considera c a pentru ca cele dou a ceasornice din
si 1 s a e simultane este necesar ca indicatia t
1
a ceasornicului din 1 s a
coincid a cu indicatia ceasornicului din considerat a pentru evenimentul
respectiv. Rezult a c a pentru ca cele dou a ceasornice s a e sincrone este
necesar ca:
t
1
=
1
2
(t

+ t
0

) (2.15)
n acest mod pot sincronizate toate ceasornicele din sistemul de
referint a considerat. Pe baza operatiei de sincronizare, simultaneitatea
pentru dou a evenimente ce se desf asoar a n locuri diferite, se poate intro-
duce prin egalitatea momentelor de timp t

si t
1
indicate de ceasornicele
din punctele respective.
Introducem acum si al doilea principiu al teoriei relativit atii prin
considerarea distantei 1 dintre punctele si 1 si a vitezei luminii c.
Momentul emisiei semnalului din , t

si cel al receptiei semnalului n


punctul 1 adic a t
1
sunt legate prin relatia:
t
1
t

=
1
c
(2.16)
n virtutea principiilor teoriei relativit atii ecuatia de mai sus trebuie
s a se verice n orice alt sistem de referint a inertial, adic a:
t
0
1
t
0

=
1
0
c
(2.17)
n general spunem c a dou a evenimente sunt corelabile printr-un sem-
nal luminos dac a momentele cnd au loc evenimentele si distanta dintre
ele satisfac o relatie de tipul (2.16).
2.3.1 Intervalul spatio-temporal
Asa cum am discutat, un eveniment este denit prin locul unde se
petrece si momentul de timp cnd se petrece, adic a poate caracterizat
cu ajutorul a trei coordonate spatiale si una temporal a. Adesea este
160
comod s a utiliz am un spatiu reprezentativ cu patru dimensiuni, trei axe
ind axele de coordonate, iar a patra axa timpului. n acest spatiu un
eveniment va reprezentat printr-un punct. Astfel de puncte se numesc
puncte de univers. n cursul evolutiei spatio-temporale a unei particule,
punctul de univers descrie o anumit a curb a n acest spatiu. Curba poart a
numele de linie de univers. Pentru o particul a x a, linia de univers este
o dreapt a paralel a cu axa timpului.
S a transcriem principiul invariantei vitezelor n limbaj matematic.
Pentru aceasta vom considera dou a sisteme de referint a o si o
0
care se
deplaseaz a unul fat a de altul cu viteza , astfel nct axele Cr si C
0
r
0
coincid, iar axele C si C. s a e paralele cu C
0

0
si respectiv cu C
0
.
0
.
S a consider am primul eveniment, emisia unui semnal luminos din
punctul de coordonate (r
1,

1,
.
1
) la momentul t
1
n sistemul de referint a
o si cel de-al doilea eveniment sosirea acestui semnal n punctul caracte-
rizat de coordonatele (r
2
.
2
. .
2
) la momentul t
2
. Semnalul se propag a cu
viteza c astfel c a spatiul parcurs este c (t
2
t
1
) . Pe de alt a parte drumul
parcurs este:
_
(r
2
r
1
)
2
+ (
2

1
)
2
+ (.
2
.
1
)
2

12
Atunci:
(r
2
r
1
)
2
+ (
2

1
)
2
+ (.
2
.
1
)
2
c
2
(t
2
t
1
)
2
= 0 (2.18)
Aceleasi dou a evenimente pot observate si n sistemul o
0
. Fie
r
0
1
.
0
1
. .
0
1
si t
0
1
coordonatele primului eveniment si r
0
2
.
0
2
. .
0
2
si t
0
2
coor-
donatele celui de-al doilea eveniment. Viteza luminii ind aceiasi avem
o relatie analoag a cu cea dat a de (2.18):
(r
0
2
r
0
1
)
2
+ (
0
2

0
1
)
2
+ (.
0
2
.
0
1
)
2
c
2
(t
0
2
t
0
1
)
2
= 0 (2.19)
Dac a (r
1
.
1
. .
1
. t
1
) si (r
2
.
2
. .
2
. t
2
) sunt coordonatele a dou a eveni-
mente oarecare, cantitatea:
:
2
12
= c
2
(t
2
t
1
)
2
(r
2
r
1
)
2
(
2

2
1
) (.
2
.
1
)
2
(2.20)
este numit a intervalul spatio-temporal dintre cele dou a evenimente (sau
interval de univers).
161
Dac a dou a evenimente sunt innitezimal vecine intervalul se scrie:
d:
2
= c
2
dt
2
dr
2
d
2
d.
2
(2.21)
Expresiile anterioare permit s a se considere c a intervalul din punct de
vedere formal este o distant a ntre dou a puncte ale spatiului reprezen-
tativ. Astfel, dac a d:
2
= 0 ntr-un sistem de referint a inertial atunci
d:
02
= 0 n alt sistem de referint a inertial iar d:
2
si d:
02
trebuie s a e
proportionale:
d:
2
= cd:
02
(2.22)
Coecientul c trebuie s a depind a doar de viteza relativ a a celor dou a
sisteme. Dac a c ar depinde de coordonate si de timp, diferitele puncte
din spatiu nu ar mai echivalente. Coecientul c nu depinde nici de
directia vitezei c aci n acest caz ar contrazice izotropia spatiului.
S a consider am trei sisteme de referint a inertiale o. o
1
. o
2
. Fie
1
viteza
relativ a a lui o
1
fat a de o si
2
viteza relativ a a lui o
2
fat a de o. Atunci:
d:
2
= c (
1
) d:
2
1
(2.23)
d:
2
= c (
2
) d:
2
2
(2.24)
si
d:
2
1
= c (
12
) d:
2
2
(2.25)
De aici rezult a:
c (
1
)
c (
2
)
= c (
12
) (2.26)
Dar
12
depinde nu numai de valorile absolute ale lui
1
si
2
ci si
de unghiul dintre ele. Acest unghi ns a nu trebuie s a apar a n membrul
drept al relatiei (2.26). Din relatia (2.26) rezult a c a aceast a constant a
este egal a cu unitatea. Rezult a c a:
d:
2
= d:
02
(2.27)
Egalitatea intervalelor innitezimale determin a si egalitatea inter-
valelor nite:
: = :
0
(2.28)
Rezult a o concluzie foarte important a si anume aceia c a intervalul
dintre dou a evenimente este acelasi n toate sistemele de referint a
inertiale.
162
Figura 2.4: Sistemul o
0
este n miscare cu viteza n fat a de sistemul o.
2.4 Transform arile Lorentz
2.4.1 Transform arile Lorentz speciale
Ne propunem s a g asim formulele de transformare de la un sistem de
referint a la altul adic a s a g asim formulele ce exprim a coordonatele r
0
.

0
. .
0
. t
0
ale unui eveniment ntr-un sistem de referint a o
0
n functie de
coordonatele r. . .. t ale aceluiasi eveniment raportat la sistemul de
referint a o (Fig.2.4).
Noile transform ari trebuie s a e liniare ca si transform arile lui Galilei,
deoarece ecuatiile de grad mai nalt au mai multe solutii si atunci obser-
vatiile dintr-un sistem de referint a s-ar interpreta n mod neunivoc n
alte sisteme de referint a. Trebuie s a existe o corespondent a biunivoc a
ntre coordonatele aceluiasi eveniment n diverse sisteme de referint a. n
plus pentru fenomenele mecanice obisnuite noile transform ari trebuie s a
se reduc a la transform arile lui Galilei.
Vom considera cele dou a sisteme de referint a ca n Fig. 2.4 (axele Cr
si C
0
r
0
se suprapun iar axele C si C. sunt paralele cu C
0
si respectiv
C.
0
). Sistemul o
0
se deplaseaz a cu viteza n constant a de-a lungul axei
Cr. n cazul celor dou a sisteme coordonatele si . nu sunt afectate de
miscarea reciproc a a sistemelor adic a
0
= si .
0
= .. ntr-adev ar s a
presupunem:

0
= cr + / + c. + dt (2.29)
163
Pentru un eveniment din planul Cr. avem = 0 si
0
= 0 adic a:
0 = cr + c. + dt
pentru orice r, . si t. Aceasta implic a c = 0, c = 0 si d = 0.
Rezult a:

0
= / (2.30)
Sistemele ind echivalente este necesar ca si
= /
0
(2.31)
De aici rezult a /
2
= 1 adic a / = 1. Pentru aceiasi orientare a axelor,
/ = 1 si =
0
. Dac a axele sunt n sensuri contrare / = 1. n mod
analog ajungem la concluzia c a . = .
0
.
Pentru coordonatele r
0
, r relatia de transformare nu trebuie s a de-
pind a de coordonatatele si ..
r
0
= c(r nt) (2.32)
unde c nu depinde de coordonate ci eventual de viteza n de translatie
dintre cele dou a sisteme de referint a. n mod analog dac a consider am
transformarea invers a ea trebuie s a aib a aceiasi form a, singura schimbare
este aceea c a viteza relativ a a lui o fat a de o
0
este n.
r = c(r
0
+ nt
0
) (2.33)
Coecientul c trebuie s a e acelasi n virtutea echivalentei sistemelor
de referint a. Pentru determinarea lui c vom aplica principiul constantei
vitezei luminii n vid. S a consider am c a n momentul n care originile
celor dou a sisteme C si C
0
coincid se emite un semnal luminos. Un punct
oarecare n care ajunge semnalul luminos are coordonatele r = ct n o si
r
0
= ct
0
n o
0
. Aplic am transform arile pentru acest punct:
ct
0
= c(c n) t (2.34)
si:
ct = c(c + n) t
0
(2.35)
nmultind membru cu membru relatiile (2.34) si (2.35) rezult a:
c
2
tt
0
= c
2
_
c
2
n
2
_
tt
0
164
Atunci:
c =
1
_
1 n
2
,c
2
(2.36)
Rezult a:
r
0
=
r nt
_
1 n
2
,c
2
(2.37)
si:
r =
r
0
+ nt
0
_
1 n
2
,c
2
(2.38)
Pentru a determina transformarea timpului vom nlocui (2.37) n re-
latia (2.38). Atunci:
r =
r nt
1 n
2
,c
2
+
nt
0
_
1 n
2
,c
2
(2.39)
Rezult a:
t
0
=
t
nr
c
2
_
1 n
2
,c
2
(2.40)
n mod analog:
t =
t
0
+
nr
0
c
2
_
1 n
2
,c
2
(2.41)
Rezumnd: transform arile Lorentz exprim a trecerea de la un sistem
de referint a la altul care se misc a fat a de primul cu vitez a constant a. Ele
sunt:
r
0
=
r nt
_
1 n
2
,c
2
(2.42)

0
= (2.43)
.
0
= . (2.44)
t
0
=
t
nr
c
2
_
1 n
2
,c
2
(2.45)
165
sau:
r =
r
0
+ nt
0
_
1 n
2
,c
2
(2.46)
=
0
(2.47)
. = .
0
(2.48)
t =
t
0
+
nr
0
c
2
_
1 n
2
,c
2
(2.49)
Transform arile lui Galilei se obtin ca un caz limit a cnd c sau
n mod aproximativ cnd n c.
2.4.2 Consecinte ale transform arilor Lorentz
Contractia lungimilor
S a consider am o bar a n repaus fat a de sistemul o
0
care este n miscare
uniform a cu viteza n fat a de sistemul o. Deoarece bara este n repaus fat a
de sistemul o
0
, coordonatele extremit atilor sale r
0
1
si r
0
2
sunt independente
de momentul m asur arii. Lungimea:
|
0
= r
0
2
r
0
1
(2.50)
reprezint a lungimea de repaus sau lungimea proprie a barei.
Pentru a determina lungimea barei din sistemul o m asur am coordo-
natele capetelor barei r
1
si r
2
la acelasi moment de timp. Leg aturile
dintre coordonatele r
1
, r
2
si r
0
2
, r
0
1
se obtin cu ajutorul transform arilor
Lorentz:
r
0
2
=
r
1
nt
_
1
&
2
c
2
(2.51)
r
0
1
=
r
2
nt
_
1
&
2
c
2
(2.52)
|
0
= r
0
2
r
0
1
=
r
2
r
1
_
1
&
2
c
2
(2.53)
166
Notnd cu | = r
2
r
1
lungimea barei m asurate din sistemul o atunci:
| = |
0
_
1
n
2
c
2
(2.54)
Rezult a c a la m asurarea unei bare n miscare se obtine o lungime mai
mic a dect atunci cnd bara este m asurat a n repaus. Aceast a contractie
se numeste contractia Lorentz.
Relativitatea simultaneit atii
S a consider am dou a evenimente si 1 simultane n sistemul o.
Aceasta nseamn a c a evenimentele au loc la acelasi moment de timp.
Consider am c a ele au loc n punctele de coordonate (r
1
. 0. 0) si (r
2
. 0. 0).
n sistemul o
0
evenimentul se petrece la momentul:
t
1
=
t
&
c
2
r
1
_
1
&
2
c
2
(2.55)
iar evenimentul 1 se petrece la momentul:
t
2
=
t
&
c
2
r
2
_
1
&
2
c
2
(2.56)
Se observ a c a:
t
1
t
2
=
n
c
2
(r
2
r
1
)
_
1
&
2
c
2
,= 0 (2.57)
Rezult a c a n sistemul o
0
cele dou a evenimente nu sunt simultane.
Dilatarea duratelor
S a consider am dou a evenimente care au loc n acelasi punct de co-
ordonate (r
0
.
0
. .
0
) din sistemul o
0
, la momentele t
0
1
si t
0
2
. Timpul care
separ a cele dou a evenimente n sistemul o
0
este t
0
= t
0
2
t
0
1
si poart a
numele de timp propriu.
Dac a m asur am intervalul de timp dintre cele dou a evenimente n sis-
temul o, fat a de care o
0
se deplaseaz a cu viteza n de-a lungul axei Cr
obtinem:
t = t
2
t
1
(2.58)
167
Leg atura dintre momentele de timp din cele dou a sisteme de referint a
se obtine cu ajutorul transform arilor Lorentz:
t
1
=
t
0
1
+
&
c
2
r
0
_
1
&
2
c
2
(2.59)
si
t
2
=
t
0
2
+
&
c
2
r
0
_
1
&
2
c
2
(2.60)
Atunci:
t = t
2
t
1
=
t
0
2
t
0
1
_
1

2
c
2
=
t
0
_
1

2
c
2
(2.61)
Efectul poart a numele de dilatare a timpului, deoarece timpul m a-
surat n sistemul o este mai mare dect cel m asurat n sistemul propriu.
Rezult a c a ceasurile n miscare par a r amne n urma celor aate n
repaus.
Compunerea vitezelor
Consider am n continuare c a sistemul o
0
se deplaseaz a cu viteza n
de-a lungul axei Cr. Diferentiind relatiile (2.46)-(2.49) se obtine:
dr =
dr
0
+ ndt
0
_
1
&
2
c
2
(2.62)
d = d
0
(2.63)
d. = d.
0
(2.64)
dt =
dt
0
+
&
c
2
dr
0
_
1
&
2
c
2
(2.65)
Atunci prin mp artirea relatiei (2.62) la (2.65) rezult a:

a
=
dr
dt
=
dr
0
+ ndt
0
dt
0
+
&
c
2
dt
0
(2.66)
Deoarece
0
a
= dr
0
,dt
0
din relatia (2.66):
168

a
=

0
a
+ n
1 +
&
c
2
(2.67)
Prin mp artirea lui (2.63) la (2.65) rezult a:

j
=
d
dt
=
d
0
_
1
&
2
c
2
dt
0
+
&
c
2
dr
0
=

0
j
_
1
&
2
c
2
1 +
&
c
2

0
a
(2.68)
n mod analog:

:
=

0
:
_
1
&
2
c
2
1 +
&
c
2

0
a
(2.69)
n cazul limit a cnd c se reg asesc formulele de compunere a
vitezelor din mecanica clasic a:
a
=
0
a
+ n,
j
=
0
j
.
:
=
0
:
.
2.5 Universul cuadrimensional
2.5.1 Cuadrivectorul spatiu- timp
n relativitate evenimentul este notiunea fundamental a. El este ca-
racterizat de trei coordonate spatiale (r. . .) si una temporal a (t).
Vom utiliza pentru coordonatele spatiale notatia r
1
= r, r
2
= ,
r
3
= .. Astfel, ntr-un sistem o un eveniment va specicat prin co-
ordonate (r
1
. r
2
. r
3
. t) iar ntr-un alt sistem de referint a o
0
prin coordo-
natele (r
0
1
. r
0
2
. r
0
3
. t
0
). Dac a consider am dou a evenimente 1
1
(r
1
. r
2
. r
3
. t
1
)
si 1
2
(
1
.
2
.
3
. t
2
) n o si aceleasi dou a evenimente n alt sistem o
0
,
1
1
(r
0
1
. r
0
2
. r
0
3
. t
0
1
) si 1
2
(
0
1
.
0
2
.
0
3
. t
0
2
) atunci m arimile care reprezint a in-
tervalele spatio-temporale n cele dou a sisteme de referint a:
:
2
= (r
1

1
)
2
+ (r
2

2
)
2
+ (r
3

3
)
2
c
2
(t
1
t
2
)
2
si:
:
02
= (r
0
1

0
1
)
2
+ (r
0
2

0
2
)
2
+ (r
0
3

0
3
)
2
c
2
(t
0
1
t
0
2
)
2
sunt egale.
:
2
= :
02
(2.70)
Aceast a proprietate sugereaz a, din punct de vedere matematic, o stuc-
tur a de tip spatiu vectorial a multimii evenimentelor. Fiec arui eveniment
169
i corespunde n acest spatiu un punct, m arimea :
2
avnd n acest spatiu
rolul de norm a deoarece ea este un invariant.
n acest nou spatiu, cuadrimensional introducem formal notatia r
4
=
ir
0
= ict. Se poate astfel scrie:
:
2
=
4

j=1
(r
j
)
2
=
3

I=1
(r
I
)
2
(r
0
)
2
(2.71)
Aceast a m arime o putem considera ca o dentie a lungimii n
spatiul respectiv. Trebuie remarcat c a aceast a lungime nu este afectat a
de schimbarea sistemului de coordonate.
Denim cuadrivectorul spatiu-timp ca ind ansamblul de patru coor-
doante ce caracterizeaz a un eveniment (trei spatiale si una temporal a).
(r
1
. r
2
. r
3
. r
4
= ir
0
= ict). Mai mult, cele patru coordonate pot con-
siderate ca ind componentele unei raze vectoare cuadrimensionale, care
poate privit a ca ind echivalentul vectorului de pozitie n spatiul tridi-
mensional.
Pentru a usura modul n care se vor exprima m arimile ce vor interveni
n continuare vom utiliza notatiile:
, =
n
c
(2.72)
c =
1
_
1
&
2
c
2
(2.73)
Dac a se tine cont de notatiile introduse mai sus, atunci relatiile de
transformare (2.42-2.45) dintre coordonatele unui eveniment n o (r
1
. r
2
. r
3
. r
4
)
si ale aceluiasi eveniment n o
0
(r
0
1
. r
0
2
. r
0
3
. r
0
4
) se scriu:
r
0
1
=
r
1
+ i
&
c
(ict)
_
1 n
2
,c
2
= c(r
1
+ i,r
4
) (2.74)
r
0
2
= r
2
(2.75)
r
0
3
= r
3
(2.76)
r
0
4
= ict
0
= ic
t
&a
c
2
_
1 n
2
,c
2
= c(r
4
i,r
1
) (2.77)
170
Dac a reprezent am cuadrivectorul spatiu-timp printr-o matrice coloan a
atunci putem introduce o matrice de transformare, astfel c a relatiile
(2.74-2.77) se pot scrie astfel:
_
_
_
_
r
0
1
r
0
2
r
0
3
r
0
4
_
_
_
_
=
_
_
_
_
c 0 0 i,c
0 1 0 0
0 0 1 0
i,c 0 0 c
_
_
_
_
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
(2.78)
Putem generaliza si vom deni un cuadrivector ca ind ansamblul
m arimilor
1
,
2
,
3
,
4
care se transform a la trecerea de la un sistem
de referint a la alt sistem de referint a cu ajutorul aceleiasi matrice de
transformare ca si cuadrivectorul spatiu-timp. Se poate deni norma n
acest spatiu:
4

j=1

2
j
=
2
1
+
2
2
+
2
3
+
2
4
(2.79)
Se poate demonstra c a aceast a m arime este un invariant n orice sis-
tem de referint a inertial.
Timpul propiu
Pentru a deni acest concept ne imagin am c a se observ a dintr-un
sistem de referint a inertial un corp care este n miscare arbitrar a, de care
este legat un ceasornic. Miscarea corpului poate considerat a uniform a
la orice moment de timp. Rezult a c a se poate atasa de corp un sistem de
referint a inertial pentru un interval de timp innitezimal. n intervalul
de timp dt m asurat de ceasornicul aat n repaus, ceasornicul aat n
miscare parcurge distanta:
_
dr
2
1
+ dr
2
2
+ dr
2
3
Problema care se pune este aceea de a determina timpul indicat de
ceasornicul aat n miscare. El este n repaus fat a de sistemul de referinta
atasat de el. Atunci r
0
1
= r
0
2
= r
0
3
= 0. Se tine cont c a intervalul spatio-
temporal este constant:
d:
2
= dr
2
1
+ dr
2
2
+ dr
2
3
c
2
dt
2
= c
2
dt
2
(2.80)
171
unde t reprezint a timpul m asurat de ceasornicul mobil n sistemul de
referint a legat de el. El poart a denumirea de timp propriu.
Deoarece:
dr
2
1
+ dr
2
2
+ dr
2
3
dt
2
=
2
rezult a:
dt = dt
_
1
dr
2
1
+ dr
2
2
+ dr
2
3
c
2
dt
2
= dt
_
1

2
dt
2
c
2
dt
2
= dt
_
1

2
c
2
(2.81)
Semnicatia lui dt este aceea de interval de timp innitezimal m a-
surat n sistemul instantaneu propriu de referint a al corpului.
Integrnd aceast a expresie rezult a timpul indicat de ceasornicul mobil
fata de cel indicat de ceasornicul x. Dac a viteza este constant a:
t = t
2
t
1
= (t
2
t
1
)
_
1

2
c
2
= t
_
1

2
c
2
(2.82)
Formula arat a c a timpul propriu al unui corp n miscare este mai scurt
dect timpul n sistemul de referint a fat a de care se deplaseaz a corpul.
2.5.2 Cuadrivectorii vitez a si acceleratie
Pornind de la cuadrivectorul spatiu-timp, este posibil s a form am un
nou cuadrivector:
n
i
=
dr
i
dt
(2.83)
El poart a numele de cuadrivitez a a unei particule. Componentele sale se
expliciteaz a astfel:
n
i
=
dr
i
dt
=
dr
i
dt
_
1

2
c
2
= c
i
, i = 1. 2. 3 (2.84)
n
4
=
dr
4
dt
=
icdt
dt
_
1

2
c
2
=
ic
_
1

2
c
2
= icc (2.85)
Putem face notatia:
n
i
=
dr
i
dt
= (c
1
. c
2
. c
3
. icc) = (c. icc) (2.86)
172
Se observ a c a:
4

i=1
n
i
n
i
= c
2

2
c
2
c
2
= c
2
(2.87)
Din punct de vedere geometric n
i
este un cuadrivector tangent la linia
de univers.
n mod analog se poate deni cuadrivectorul acceleratie:
n
i
=
dn
i
dt
(2.88)
Astfel:
n
i
=
dn
i
dt
=
d (c
i
)
dt
_
1

2
c
2
= c
_

i
dc
dt
+ cc
i
_
, i = 1. 2. 3 (2.89)
unde c
i
= d
i
,dt. Deoarece:
dc
dt
=
d
dt
_
_
1
_
1

2
c
2
_
_
=
c
3
c
2
(c) (2.90)
relatia (2.89) devine:
n
i
= c
2
c
i
+
c
4
c
2
(c)
i
, i = 1..3 (2.91)
n
4
=
dn
4
dt
= ic
dc
dt
_
1

2
c
2
=
ic
4
(c)
c
(2.92)
Atunci:
n
i
=
dn
i
dt
=
_
c
2
c +
c
2
c
2
(c) .
ic
4
(c)
c
_
(2.93a)
Dac a se deriveaz a relatia (2.87) la t se obtine:
4

i=1
n
i
n
i
= 0 (2.94)
Cuadrivectorul acceleratie este ortogonal pe cuadrivectorul vitez a.
173
Figura 2.5: mp artirea n trei regiuni a spatiului cuadridimensional de c atre
conul luminos
2.5.3 Intervale spatiale si temporale
Un eveniment se poate reprezenta ntr-un spatiu cuadridimensional
care are trei axe pe care se reprezint a coordonatele spatiale (r
1
. r
2
. si
r
3
) si a patra pe care se reprezint a coordonata temporal a (r
0
= ct). Un
eveniment care are loc ntr-un anumit loc si la un anumit moment de
timp este reprezentat printr-un punct n acest spatiu, punct care este
numit punct de univers.
Multimea tuturor evenimentelor (punctelor de univers) corelabile cu
evenimentul 0 (evenimentul caracterizat de coordonatele nule) este dat a
de ecuatia:
r
2
1
+ r
2
2
+ r
3
3
c
2
t
2
= 0 (2.95)
Aceasta este ecuatia unei hipersuprafete tridimensionale n spatiul
/
(4)
numit a hipercon luminos.
Deoarece nu putem reprezenta un spatiu cuadridimensional vom con-
sidera intersectia hiperconului luminos cu planul de coordonate (r
1
. r
0
)
(Fig. 2.5). Dreptele de intersectie a hiperconului luminos cu planul con-
siderat satisfac ecuatiile r
1
= r
0
= ct. Hiperconul luminos mparte
spatiul n trei regiuni:
1
+
: multimea evenimentelor separate de origine prin intervalul :
2
<
174
0 si caracterizate prin t 0; (intervalul :
2
este considerat ntre un punct
din spatiu si evenimentul 0)
1

: multimea evenimentelor separate de origine prin intervalul :


2
<
0 si caracterizate prin t < 0;
1: multimea evenimentelor separate de origine prin intervalul :
2

0.
Vom considera un nou sistem de referinta o
0
care se deplaseaz a cu
viteza n de-a lungul axei Cr
1
si care are axele paralele cu axele sistemului
o initial. Trebuie remarcat c a evenimentul caracterizat prin coordonatele
r
1
= 0, r
2
= 0, r
3
= 0 si r
0
= 0 (t = 0) prin aplicarea relatiilor de
transformare Lorentz n noul sistem de coordonate este caracterizat de
coordonatele r
0
1
= 0, r
0
2
= 0, r
0
3
= 0 si r
0
0
= 0. Aceasta arat a c a
evenimentul 0 are coordonatele nule n toate sistemele de referint a. n
cazul unui eveniment caracterizat de coordonatele (r
1
. r
2
. r
3
. r
0
) aplicnd
transform arile lui Lorentz, noile coordonate (r
0
1
. r
0
2
. r
0
3
. r
0
0
) n sistemul o
0
sunt:
r
0
1
= c(r
1
,r
0
) (2.96)
r
0
2
= r
2
(2.97)
r
0
3
= r
3
(2.98)
r
0
0
= c(r
0
,r
1
) (2.99)
n Fig. 2.6 reprezent am axele Cr
1
. Cr
0
ale sistemului o si axele
Cr
0
1
. Cr
0
0
sistemului o
0
.
Ecuatia axei Cr
0
1
se obtine punnd r
0
0
= 0, de unde rezult a r
0
=
,r
1
.Aceasta este ecuatia unei drepte care face unghiul
o = arctan
r
0
r
1
= arctan , (2.100)
cu axa Cr
1
.
Ecuatia axei Cr
0
0
se obtine pentru r
0
1
= 0, adic a r
1
= ,r
0
care este o
dreapt a ce face tot unghiul:
o = arctan
r
1
r
0
= arctan , (2.101)
cu axa Cr
0
.
Unghiul cu care sunt rotite noile axe fat a de cele vechi este mai mic
dect :,4, deoarece , = n,c < 1.
175
Figura 2.6: Reprezentarea sistemului o si a sistemului o
0
Intervale de tip spatial
Spunem c a dou a evenimente sunt separate printr-un interval de tip
spatial dac a :
2
0. Datorit a caracterului invariant al intervalului
spatio-temporal, n orice sistem de referint a :
2
0. Exist a cteva
propriet ati pe care le au aceste intervale:
a) Nu exist a sistem de referint a n care evenimentele s a se petreac a
n acelasi loc (de aici denumirea de separare spatial a). Presupunnd c a
exist a un astfel de sistem de referint a ar rezulta c a:
:
2
= c
2
t
2
_ 0 (2.102)
ceea ce contrazice ipoteza separ arii spatiale.
b) Exist a un sistem de referint a pentru care evenimentele sunt simul-
tane.
Pentru a demonstra posibilitatea ca cele dou a evenimente s a e simul-
tane vom considera pentru simplicare evenimentul 1

ca ind eveni-
mentul 0 si un eveniment 1
1
din regiunea considerat a. Pentru ca eveni-
mentele 1

si 1
1
s a e simultane este necesar ca s a g asim un sistem de
referint a a c arui ax a Cr
0
1
s a treac a prin 1
1
. Acest lucru este posibil
deoarece se poate g asi o ax a Cr
0
1
, care trece prin 1
1
: ea trebuie rotit a
cu un unghi o < :,4 fat a de Cr
1
. fapt ce este posibil.
176
Figura 2.7: Evenimentul 1
1
n sistemul o este ulterior evenimentului 0, iar
n sistemul o
0
este anterior evenimentului 0.
c) Ordinea n timp a dou a evenimente separate spatial poate inver-
sat a.
Consider am din nou originea C n 1

si evenimentul 1
1
reprezentat
printr-un punct al planului, 1(r
1
. r
0
) cu r
0
(1) 0 (Fig.2.7).
Vom considera un nou sistem de referint a astfel nct unghiul dintre
Cr
1
si Cr
0
1
s a e o o
0
.
Atunci r
0
0
(1) < 0, adic a n noul sistem de referint a evenimentul 1
1
este anterior evenimentului 1

. Rezult a c a ordinea temporal a a celor


dou a evenimente este inversat a n cele dou a sisteme de referint a.
Caracterul relativ al ordinii n timp a celor dou a evenimente face
ca pe baza reprezent arilor obisnuite privind corelarea zic a a diferitelor
evenimente, s a excludem posibilitatea unei leg aturi de tip cauz a efect n
cazul unei separ ari de tip spatial.
Intervale de tip temporal
Spunem c a dou a evenimente sunt separate printr-un interval de tip
temporal dac a :
2
< 0. n cazul a dou a evenimente desp artite printr-
un astfel de interval exist a posibilitatea corel arii lor printr-un semnal cu
viteza < c.
Invers se poate arma c a dac a dou a evenimente pot corelate printr-
177
Figura 2.8: Evenimentele 1
1
si O se petrec n acelasi loc n sistemul o
0
un semnal cu vitez a mai mic a dect cea a luminii intevalul care le separ a
este unul de tip temporal:
:
2
= (:
1
:

)
2
c
2
(t
1
t

)
2
=
2
t
2
c
2
t
2
=
_

2
c
2
_
(t
1
t

)
2
< 0
Exist a o serie de propriet ati pe care le satisface intervalul de tip tem-
poral.
a) Nu exist a nici un sistem de referint a n care cele dou a evenimente
s a e simultane. Dac a t
1
= t

, atunci rezult a c a :
2
0; fapt ce ar
contrazice denitia dat a intervalului temporal :
2
< 0.
b) Exist a un sistem de referint a n care cele dou a evenimente se petrec
n acelasi loc. Pentru acestea trebuie g asit un sistem de referint a a c arui
ax a Cr
0
0
s a treac a prin 1
1
. Acest lucru este posibil deoarece o < :,4
(Fig. 2.8).
c) Ordinea n timp a dou a evenimente separate printr-un interval
temporal nu se modic a. Acest lucru se poate justica considernd tot
o reprezentarea grac a. Faptul c a ordinea temporal a a acestor tipuri de
evenimente nu poate schimbat a arat a faptul c a ele pot evenimente
legate cauzal. Invers intervalul spatio temporal dintre dou a evenimente
legate cauzal este de tip temporal.
178
Intervalul izotrop
Este cazul cnd :
2
= 0. n acest caz 1
1
se a a pe hiperconul
luminos cu vrful n 1

. Acest interval poate considerat ca o limit a


a intervalului temporal n sensul c a astfel de evenimente por corelate
printr-un semnal luminos (viteza luminii ind viteza maxim a n univers).
2.6 Elemente de dinamic a relativist a
2.6.1 Functia lui Lagrange
n mecanica clasic a formularea cea mai general a a legilor de miscare
se obtine din principiul variational al minimei actiuni care postuleaz a c a
n miscarea ntre dou a puncte si 1 integrala numit a actiune:
o =
_
1

1dt (2.103a)
are valoare minim a.
M arimea 1 este functia lui Lagrange si ea depinde de coordonate
si viteze (pentru sistemele n care exist a leg aturi functia lui Lagrange
depinde de coordonatele si vitezele generalizate). Ea este invariant a la
transform arile Galilei. Functia Lagrange trebuie construit a pentru ecare
sistem n parte. Astfel pentru sistemul particul a liber a ea are forma:
1 =
3

i=1
:
0
_ r
i
2
=
3

i=1
:
0

2
i
2
=
:
0

2
2
(2.104)
unde
2
=
2
1
+
2
2
+
2
3
.
Impulsul asociat coordonatei r
i
este:
j
i
=
J1
J _ r
i
(2.105)
n teoria relativit atii formularea principiului variational trebuie f a-
cut a n asa fel nct acesta si consecintele sale s a e n concordant a
cu principiile acestei teorii. Pentru o particul a liber a integrala care de-
neste actiunea trebuie construit a cu ajutorul unui scalar invariant la
179
schimbarea sistemului de referint a. Deoarece un scalar invariant este
intervalul spatio-temporal atunci vom deni actiunea astfel:
o = /
_
1

d: (2.106)
Dac a se tine cont c a:
d: = cdt
_
1

2
c
2
(2.107)
si de relatia (2.81) functia lui Lagrange are forma:
1 = /c
_
1

2
c
2
(2.108)
Pentru determinarea constantei / se tine cont c a pentru o particul a
liber a atunci cnd c functia lui Lagrange este dat a de relatia (2.104).
Pentru viteze mici relatia (2.108) devine:
1 /c
_
1
1
2

2
c
2
_
= /c +
/
2

2
c
(2.109)
Termenul /c este o constant a care nu are nici o important a. Atunci
prin identicarea lui (2.109) si (2.103a) se obtine:
:
0

2
2
=
/
2

2
c
(2.110)
Rezult a:
/ = :
0
c (2.111)
Functia lui Lagrange are astfel forma:
1 = :
0
c
2
_
1

2
c
2
(2.112)
180
2.6.2 Energia si impulsul
Prin denitie impulsul particulei are componentele:
j
i
=
J1
J _ r
i
=
J1
J
i
=
:
0

i
_
1

2
c
2
unde i = 1. 2. 3 (2.113)
Atunci putem scrie c a:
j = :
0
c (2.114)
Energia particulei o vom deni ca si n cazul nerelativist:
\ =
3

i=1
j
i
_ r
i
1 =
3

i=1
j
i

i
1 = j 1 (2.115)
\ = :
0
c
2
+ :
0
c
2
_
1

2
c
2
= :
0
cc
2
(2.116)
Aceasta insemn a c a energia particulei nu se anuleaz a cnd viteza par-
ticulei devine zero. Aceast a energie poart a numele de energie de repaus
a particulei. Tinnd cont de expresia cuadrivectorului vitez a:
n = (c. icc)
si observnd c a j = :
0
c , iar \ = :
0
cc
2
= i:
0
cn
4
se poate deni
cuadrivectorul energie-impuls:
j = :
0
n =
_
j.
i
c
\
_
(2.117)
Tinnd cont de (2.87) norma cuadrivectorului energie-impuls este:
4

i=1
j
2
i
=
4

i=1
:
2
0
n
2
i
= :
2
0
c
2
(2.118)
Explicit am relatia (2.118) si obtinem:
j
2
1
+ j
2
2
+ j
2
3

\
2
c
2
= :
2
0
c
2
j
2

\
2
c
2
= :
2
0
c
2
181
Rezult a:
\
2
= j
2
c
2
+ :
2
0
c
4
(2.119)
Aceasta este relatia care leag a energia unei particule de impulsul s au
n mecanica relativist a.
a) Rezult a c a masa nu mai este o constant a ci depinde de viteza
particulei. Pentru a determina variatia masei cu viteza se porneste de la
denitia impulsului:
j = : (2.120)
Dar s-a dedus c a:
j = :
0
c (2.121)
Atunci din (2.120) si (2.121) rezult a:
: = :
0
c =
:
0
_
1

2
c
2
(2.122)
b) Pornind de la expresia variatiei masei cu viteza (2.122) si relatia
(2.116) rezult a pentru energia total a expresia:
\ = :c
2
(2.123)
c) Energia cinetic a se deneste ca ind diferenta dintre energia total a
si energia de repaus:
1
c
= \ \
0
= :c
2
:
0
c
2
(2.124)
Pentru viteze mici c se obtine:
1
c
= :
0
_
_
1
_
1

2
c
2
1
_
_
- :
0
_
1
1
2
,2c
2
1
_
1
c
= :
0
_
1 +

2
2c
2
1
_
-
:
0

2
2
(2.125)
Aceasta este expresia energiei cinetice din mecanica clasic a.
182
d) Denitiile anterioare sunt compatibile cu existenta particulelor cu
mas a de repaus nul a. Pentru acestea leg atura dintre energie si impuls
este:
\ = cj (2.126)
n plus dac a se consider a c a ele nu au mas a de repaus este necesar ca
viteza lor s a e = c.
2.6.3 Particul a aat a sub actiunea unei forte
Dac a asupra particulei actioneaz a o fort a impulsul si energia parti-
culei variaz a. Denim componentele cuadrivectorului fort a pornind de la
analogia cu cazul tridimensional:
1
i
=
dj
i
dt
i = 1. 2. 3. 4 (2.127)
unde j
i
sunt componentele cuadrivectorului energie-impuls. Din (2.127):
1
i
= :
0
dn
i
dt
= :
0
n
i
(2.128)
Componentele cuadrivectorului fort a pot puse n leg atur a cu com-
ponentele vectorului fort a din spatiul tridimensional. Dac a se tine cont
de (2.81) atunci:
1
i
= c
dj
i
dt
= c1
i
. i = 1. 2. 3 (2.129)
unde 1
i
sunt componentele vectorului fort a.
Se nmulteste relatia 2.128 cu n
i
si apoi se nsumeaz a dup a indicele i.
Se obtine:
4

i=1
1
i
n
i
=
4

i=1
:
0
n
i
n
i
= :
0
4

i=1
n
i
n
i
= 0 (2.130)
deoarece cuadrivectorii acceleratie si vitez a sunt ortogonali. Rezult a c a
si cuadrivectorii fort a si vitez a sunt ortogonali. Rescriem relatia (2.130)
desf asurat:
1
1
n
i
+ 1
2
n
2
+ 1
3
n
3
+ 1
4
n
4
= 0
183
1
4
n
4
= 1
1
n
1
1
2
n
2
1
3
n
3
(2.131)
Deoarece n
4
= icc si 1
i
= c1
i
, n
i
= c
i
pentru i = 1. 2. 3 atunci
(2.131) devine:
icc1
4
= c
2
(1
1

1
+ 1
2

2
+ 1
3

3
) = c
2

1
Astfel:
1
4
=
i
c
c

1 (2.132)
Stiind c a prosdusul

1 reprezint a tocmai puterea, cuadrivectorul 1
se mai numeste cuadrivectorul forta-putere. El poate scris astfel:
1 =
dj
dt
=
_
c

1. i
c
c

1
_
(2.133)
2.6.4 Echivalenta dintre mas a si energie
Pentru a determina aceast a leg atur a vom considera relatia:
dj
4
dt
= 1
4
(2.134)
Deoarece:
j
4
=
i
c
\ . dt =
dt
c
. 1
4
= i
c
c

1 (2.135)
se obtine:
d\
dt
=

1 (2.136)
unde:

1 =
d j
dt
= :
0
d (c)
dt
= :
0
_

dc
dt
+ c
d
dt
_
Atunci:
d\
dt
= :
0

2
dc
dt
+ :
0
c
d
dt
(2.137)
184
Pentru determiarea expresiei d,dt vom deriva pe c. Avem:
dc
dt
=
d
dt
1
_
1

c
2
=
c
3
c
2

d
dt
Rezult a:

d
dt
=
c
2
c
3
dc
dt
(2.138)
Atunci relatia 2.137 devine:
d\
dt
= :
0

2
dc
dt
+
:
0
c
2
c
2
dc
dt
= :
0
c
2
dc
dt
(2.139)
Se integreaz a relatia 2.139 ntre dou a momente de timp:
\
2
\
1
= :
0
c
2
_
_
1
_
1

2
1
c
2

1
_
1

2
2
c
2
_
_
= :
2
c
2
:
1
c
2
(2.140)
sau:
\ = :c
2
(2.141)
Rezult a c a:
: =
\
c
2
(2.142)
Relatia de mai sus arat a c a unei variatii a energiei particulei i cores-
punde o variatie a masei acesteia. Desi relatia a fost stabilit a ntre vari-
atia masei unei particule si variatia energiei sale cinetice relatiei (2.142)
i se atribuie o semnicatie universal a.
Capitolul 3
Fundamentele mecanicii
cuantice
3.1 Radiatia termic a
Experienta arat a c a orice corp nc alzit emite radiatii electromagnetice
(simtite sub form a de c aldur a). Aceast a emisie apare la orice temperatur a
mai mare de 0 K, ea ind continuu distribuit a pe toate lungimile de und a.
n general procesele care determin a o astfel de emisie sunt procese de
neechilibru. Dac a aceast a emisie are loc n conditii de echilibru, adic a n
cazul n care energia emis a este egal a cu energia absorbit a, temperatura
mentinndu-se constant a radiatia poart a numele de radiatie termic a de
echilibru.
La temperaturi joase (sub 500
0
C) cea mai mare parte a radiatiei este
concentrat a pe lungimile de und a infrarosii (radiatiile care dau senzatia
de c aldur a), iar la temperaturi mai mari (peste 500
0
C) o parte tot mai
mare a energiei se deplaseaz a n domeniul lungimilor de und a din vizibil
(corpurile devin incandescente). Radiatia termic a emis a de Soare, a c arui
suprafat a se a a la 6000 K acoper a toate domeniile lungimilor de und a.
3.1.1 M arimi fundamentale
1 Fluxul energetic . El se deneste ca raportul dintre energia radiat a
de corp si timpul n care are loc acest proces:
=
d1
dt
(3.1)
185
186
2 Puterea de emisie 1(1) este raportul dintre uxul energetic emis d
de o suprafat a elementar a si aria acelei suprafete do aat a la temperatura
1:
1(1) =
d
do
(3.2)
O astfel de m arime nu furnizeaz a sucient a informatie asupra sistemu-
lui considerat (radiatie termic a) deoarece nu ia n consideratie distributia
spectral a a acesteia.
3 Puterea spectrala de emisie :
A
(1)
Energia emis a n unitatea de timp de unitatea de suprafat a sub form a
de radiatii electromagnetice cu lungimea de und a ` cuprins a n intervalul
`. ` + d`, d1
A
va proportional a cu d`:
d1
A
= :
A
(1) d` (3.3)
M arimea :
A
(1) poart a numele de putere spectral a de emisie si repre-
zint a functia de distributie a energiei radiate de unitatea de suprafat a
aat a la temperatura 1 n functie de lungimea de und a `. Atunci:
1(1) =
_
1
0
:
A
(1) d` (3.4)
4 Densitatea volumica a energiei cmpului electromagnetic n se de-
neste ca raportul dintre energia d\ a cmpului electromagnetic aat a
n volumul d\ si acest volum:
n =
d\
d\
(3.5)
5 Densitatea spectrala de energie electromagnetica j
A
(1)
Energia electromagnetic a din unitatea de volum datorat a undelor
electromagnetice cu lungimile de und a cuprinse n intervalul `. ` + d`
este proportional a cu d`:
dn
A
= j
A
(1) d` (3.6)
M arimea j
A
(1) poart a numele de densitate spectral a de energie si
reprezint a functia de distributie a densit atii volumice a energiei functie
de lungimea de und a. Atunci:
n(1) =
_
1
0
j
A
(1) d` (3.7)
187
Figura 3.1: Unghiul solid d n jurul directiei care face un unghi 0 cu normala
la elementul de suprafat a.
S a consider am o cavitate vidat a ai c arei pereti sunt mentinuti la o
temperatur a constant a. n conditii de echilibru uxul de radiatie va
acelasi n orice punct si n orice directie. Dac a radiatia s-ar propaga ntr-o
singur a directie uxul de energie ar egal cu produsul dintre densitatea
de energie n si viteza undei electromagnetice c. ns a energia se propag a
n toate directiile ce trec printr-un punct. Deoarece acestea sunt uniform
distribuite n interiorul unui unghi solid egal cu 4:, n jurul unei directii
date, n interiorul unui unghi solid d (Fig. 3.1) va trece un ux de
energie a c arei densitate este:
d, =
cn
4:
d (3.8)
S a consider am o portiune elementar a o din suprafata cavit atii.
Aceasta va emite n interiorul unghiului solid d din jurul directiei care
face un unghi o cu normala :, uxul de energie:
d = d,o cos o =
cn
4:
o cos o sin odod, (3.9)
Aria o emite uxul de energie n toate directiile din interiorul unui
unghi solid egal cu 2:.
=
cn
4:
o
_
2
0
cos o sin odo
_
2
0
d, =
cn
4
o (3.10)
Dar uxul de energie emis de suprafata o mai poate scris:
= 1o (3.11)
188
Din (3.10) si (3.11) rezult a c a:
1 =
cn
4
(3.12)
Ecuatia (3.12) trebuie satisf acut a pentru toate componentele spec-
trale ale radiatiei. Atunci este adev arat a si relatia:
:
A
(1) =
cj
A
(1)
4
(3.13)
6 Coecientul de absorb tie c (`. 1) se deneste ca fractia din energia
incident a pe suprafata unui corp care este absorbit a la lungimea de und a
considerat a:
c
A
(1) =
1
o
(`. 1)
1 (`. 1)
(3.14)
3.1.2 Corpul negru
Corpul negru este denit ca ind corpul care absoarbe toat a energia
ce cade pe suprafata sa. Pentru un astfel de corp:
c
A
(1) = 1 (3.15)
n natur a nu exist a corpuri perfect negre. C arbunele si platina au
un coecient de absorbtie c
A
(1) apropiat de unitate ntr-un domeniu
limitat de frecvente, dar n regiunea infrarosie acest coecient este mult
mai mic ca unitatea. Este posibil s a se construiasc a un dispozitiv ale
c arui propriet ati s a e foarte apropiate de cele ale unui corp negru. S a
consider am o cavitate mentinut a la o temperatur a constant a (Fig. 3.2)
n care este practicat un mic oriciu. Acest mic oriciu se comport a
ca un corp negru. Justicarea este c a orice radiatie incident a din afara
oriciului va trece prin el si va suferi n interiorul cavit atii reexii multiple
n interiorul acesteia. La ecare reexie o parte din energia radiatiei este
absorbit a astfel nct aproape toat a energie este absorbit a.
Dispozitivul are un coecient de absorbtie foarte apropiat de unitate.
Radiatia termic a absorbit a sau emis a de corpul negru poart a numele
de radiatie a corpului negru.
189
Figura 3.2: Corp negru.
Figura 3.3: Dispozitiv pentru studiul radiatiei corpului negru.
3.1.3 Legile clasice ale radiatiei termice
Legea lui Kirchho
Raportul dintre puterea spectrala de emisie :
A
(1) si coecientul de
absorb tie c
A
(1) este acela si pentru toate corpurile aate la aceia si tem-
peratura si este egal cu puterea spectrala de emisie a corpului negru, ind
func tie doar de temperatura 1 si lungimea de unda `.
:
A
(1) ,c
A
(1) = ,
A
(1) (3.16)
Demonstratia legii a fost realizat a pornind de la considerente termo-
dinamice. Cum pentru un corp negru c
A
(1) = 1. functiile :
A
(1) si j
A
(1)
sunt functii universale de ` si 1. Trebuie remarcat c a prin oriciul in-
cintei considerate n paragraful precedent vor iesi radiatii identice cu cele
ale corpului negru. Pentru studiul radiatiei corpului negru se utilizeaz a
dispozitivul din Fig. 3.3.
Prisma are rolul de a descompune n radiatiile componente undele
electromagnetice provenite de la corpul negru. Prin deplasarea colima-
190
Figura 3.4: Puterea spectral a de emisie r
A
(T) a corpului negru.
torului, pe detector vor c adea toate componentele radiatiei emise de cor-
pul negru, astfel c a se poate nregistra intensitatea ec arei portiuni a
spectrului. Rezultatele obtinute sunt prezentate n Fig.3.4.
Aria de sub aceste curbe reprezint a puterea de emisie a corpului negru
la temperaturile respective. Pe m asura ce temperatura creste, creste si
puterea de emisie a corpului negru iar maximul puterii spectrale de emisie
se deplaseaz a spre lungimi de und a mai mici.
Legea lui Stefan Boltzmann
Pe baza datelor experimentale zicianul Josef-Stefan Boltzmann (1825-
1893) a stabilit n 1879 c a puterea de emisie a oric arui corp este pro-
portional a cu puterea a patra a temperaturii absolute. n 1884 Ludwig
Boltzmann a obtinut din considerente termodinamice c a pentru corpul
negru puterea de emisie urmeaz a legea:
1(1) = o1
4
(3.17)
unde: o = 5. 6710
8
Wm
2
K
4
poart a numele de constanta lui Stefan-
Boltzmann.
191
Legea lui Wien
Wien a demonstrat (f acnd uz n afar a de termodinamic a si de teoria
electromagnetic a a luminii) c a densitatea volumic a spectral a de energie
este:
j
i
(1) = i
3
1 (i. 1) (3.18)
unde 1 (i. 1) este o functie a c arei form a nu poate g asit a pe baza
considerentelor termodinamice.
Legea se poate exprima si atunci cnd densitatea spectral a de energie
este exprimat a n functie de lungimea de und a j
A
(1). Pentru aceasta se
tine cont c a pentru un interval de frecvente di corespunz ator intervalului
de lungimi de und a d`:
j
A
(1) d` = j

(1) di (3.19)
j
A
(1) = j
i
(1)

di
d`

(3.20)
n formula de mai sus intervine un modul, deoarece atunci cnd
frecventa i creste lungimea de und a ` scade si variatiile corespunz atoare
celor dou a m arimi au semne diferite. Cum i =
c
`
rezult a

di
d`

=
c
`
2
.
Atunci relatia 3.20 devine:
j
A
(1) = j
i
(1)
c
`
2
=
c
4
`
5
1 (`. 1) (3.21)
O consecint a a acestei relatii este legea deplasarii Wien: lungimea
de und a corespunz atoare maximului densit atii spectrale de energie este
invers proportional a cu temperatura absolut a.
Pentru a demonstra aceast a lege se pune conditia de maxim:
dj
A
(1)
d`
=
0: introducnd totodat a o nou a variabil a j = `1 obtinem:
j
A
(1)
d`
=
5c
4
`
6
1 (j) +
c
4
`
5
d1 (j)
dj
dj
d`
= 0 (3.22)
adic a:
5, (j) j
d, (j)
dj
= 0 (3.23)
192
Exist a o anumit a valoare a lui j, care satisface ecuatia de mai sus si
face ca j
A
(1) s a e maxim a. Not am aceast a valoare a lui j cu /. Deoarece
functia 1 (j) nu este cunoscut a valoarea constantei / a fost determinat a
pe cale experimental a. S-a obtinut: / = 0. 289 10
2
mK. Atunci:
`
n
1 = / (3.24)
unde `
n
este lunigimea de und a la care densitatea spectral a si atinge
maximul. Relatia (3.24) arat a c a are loc deplasarea maximului dis-
tributiei c atre lungimi de und a mai mici cnd temperatura creste. Aceasta
explic a de ce un corp cap at a culori din ce n ce mai deschise pe m asur a
ce este nc alzit mai puternic.
Legea Rayleigh-Jeans
Vom considera o incint a de volum \ ai c arei pereti perfect reect a-
tori sunt nc alziti la temperatura 1. Deoarece peretii acestei incinte emit
unde electromagnetice n aceasta se admite c a exist a un cmp electro-
magnetic. Acest cmp poate descompus n sisteme de unde electromag-
netice stationare de diferite frecvente pe diferite directii. Fiecare und a
stationar a reprezint a o und a elementar a a cmpului electromagnetic si
poart a denumirea de mod de vibratie.
Se poate demonstra n cadrul zicii clasice c a ec arei unde stationare
sau mod de vibratie i revine o energie medie = /
1
1 si ea se compune
din energiile medii ale cmpului electric si magnetic egale ecare cu
1
2
/
1
1.
Astfel, calculul energiei cmpului electromagnetic pentru un domeniu
de frecvente i. i +di se reduce la determinarea num arului modurilor de
vibratie d` din acest interval de frecvente. Exprimnd aceast a energie
ca \ j
i
(1) di, atunci se poate determina densitatea spectral a de energie
j
i
(1 ).
Deoarece forma incintei nu inuenteaz a densitatea spectral a de e-
nergie, pentru simplicarea demonstratiei se consider a c a forma cavit atii
este un cub cu latura 1. Rezolvarea ecuatiei undelor aplicnd conditiile
la limit a (cum ar anularea perturbatiilor pe peretii cavit atii) conduce
la concluzia c a valorile componentelor vectorului de und a

/ iau valori
discrete:
/
a
= :
1
:
1
; /
j
= :
2
:
1
; /
:
= :
3
:
1
(3.25)
:
1
. :
2
. :
3
ind numere ntregi care pot lua valorile 1,2,3,..
193
Figura 3.5: Spatiul /
Atunci:
/
2
= /
2
a
+ /
2
j
+ /
2
:
=
_
2:
`
_
2
(3.26)
sau:
(:
2
1
+ :
2
2
+ :
2
3
)
:
2
1
2
=
_
2:
`
_
2
(3.27)
Se observ a c a n virtutea relatiei de mai sus ec arui ansamblu de
numere :
1
. :
2
. :
3
i corespunde o lungime de und a. Dac a consider am
un sistem de coordonate cu axele /
a
. /
j
. /
:
(spatiul /) ecare vector de
und a

/ poate reprezentat de un nod al unei retele cubice cu latura
:
1
si volumul elementar
_
:
1
_
3
. Pornind de la aceste consideratii putem
calcula num arul total de moduri de vibratie din intervalul (0. /). Cum
/
a
0. /
j
0. /
:
0 acest num ar ` este (Fig. 3.5):
` =
2 volumul unei optimi din sfera de raz a /
volumul asociat c arui nod al retelei
(3.28)
Factorul 2 ia n consideratie existenta a dou a st ari de polarizare (o
und a polarizat a circular dreapta si o und a polarizat a circular stnga).
194
Atunci:
` = 2
1
8
4:/
3
3
_
1
:
_
3
=
/
3
1
3
3:
2
(3.29)
Deoarece / =
2:
c
i relatia (3.29) devine:
` =
8:
3
1
3
i
3
c
3
=
8:
3
\ i
3
c
3
(3.30)
unde am tinut cont c a 1
3
este chiar volumul incintei.
Atunci num arul de moduri de vibratie n cazul c a frecventa apartine
intervalului i. i + di este:
d` =
8:\ i
2
c
3
di (3.31)
iar energia corespunz atoare este:
d1 =< d` =
8:\ i
2
c
3
< di (3.32)
n cazul teoriei clasice valoarea medie < a unui mod de vibratie
este /
1
1 astfel c a:
d1 =
8:\ i
2
c
3
/
1
1di (3.33)
Dar cum d1 = j
i
(1) \ di rezult a c a densitatea spectral a de energie
este:
j
i
(1) =
8:i
2
c
3
/
1
1 (3.34)
Aceast a relatie poart a numele de formula Rayleigh-Jeans si ea este n
concordant a cu datele experimentale numai n cazul lungimilor de und a
mari si nu este respectat a n cazul lungimilor de und a mici.
Expresia densit atii de energie se poate exprima si n functie de lungimea
de und a tinnd cont de relatia:
j
A
(1) = j
i
(1)
c
`
2
(3.35)
Atunci:
j
A
(1) =
8:i
2
c
3
/
1
1
c
`
2
=
8:
c
3
c
2
`
2
/
1
1
c
`
2
(3.36)
195
Figura 3.6: Densitatea spectral a de energie. Comparatie ntre curba experi-
mental a si formula Rayleigh-Jeans
Cum ` =
c
i
; i =
c
`
:
j
A
(1) = 8:
/
1
1
`
4
(3.37)
Formula lui Rayleigh-Jeans satisface legea lui Wien:
j
i
(1) =
8:i
2
c
3
/
1
1 = i
3
_
8:
c
3
1
i
_
= i
3
1
_
1
i
_
(3.38)
Cu toate acestea ea duce la o concluzie absurd a. Dac a se calculeaz a
densitatea de energie total a rezult a c a aceasta este innit a:
j (1) =
_
1
0
j
i
di =
8:/
1
1
c
3
_
1
0
i
2
di = (3.39)
Aceasta nseamn a c a echilibrul ntre corpurile materiale si radiatie se
va putea stabili numai la o densitate innit a a radiatiei. Cu alte cuvinte
la echilibru atomii corpului ar trebui s a emit a energie nencetat. n Fig.
(3.6) sunt ar atate pentru o temperatur a dat a curba teoretic a (dat a de
formula Rayleigh-Jeans) si curba experimental a.
ntruct aceast a formul a duce la o concluzie care este n agrant a
contradictie cu experienta, aceast a situatie a fost numit a catastrofa ul-
traviolet a. Referitor la acest subiect Lorentz a armat c a Legile zicii
196
actuale sunt incapabile s a explice de ce o sob a emite radiatii galbene si
nu ultraviolete.
Formula lui Wien
n anul 1896 Wien a propus o formul a care este n bun a concordant a
cu experienta tocmai n regiunea spectral a n care formula Rayleigh-Jeans
nu este aplicabil a. Ea are formele:
j
A
(1) = c
1
exp(c
2
,`1)
`
5
(3.40)
sau:
j
A
(1) = c
0
1
i
3
exp (c
0
2
i,1) (3.41)
unde c
1
. c
2
. c
0
1
si c
0
2
sunt constante. Formula s-a dovedit a aplicabil a
pentru undele scurte (frecvente mari).
Astfel la sfrsitul secolului al XIX-lea existau dou a formule, ecare
dintre ele corespunznd datelor experimentale pentru o regiune limitat a
a spectrului, nici una neexplicnd toat a curba teoretic a.
3.1.4 Teoria lui Planck
Formula empiric a a lui Planck
n octombrie 1900 Planck a propus pentru densitatea spectral a de
energie formula:
j
A
(1) = c
1
1
`
5
1
exp
_
c
2
AT
_
1
(3.42)
cu c
1
. c
2
constante.
Aceasta formul a a fost prezentat a Societ atii germane de zic a. Ea
reprezint a rezultatul unei interpol ari ntre formulele Rayleigh-Jeans si
cea a lui Wien.
Cnd `1 1 (lungimi de und a mari si temperaturi ridicate):
exp
_
c
2
`1
_
1 +
c
2
`1
(3.43)
din (3.42) rezult a:
j
i
(1) =
c
1
c
2
1
`
4
(3.44)
197
Aceast a formul a coincide cu formula Rayleigh -Jeans.
Cnd `1 1 ,
c
2
`1
1 si cum exp
_
c
2
`1
_
1 , rezult a:
j
A
(1) = c
1
exp
_

c
2
AT
_
`
5
(3.45)
adic a se ajunge la formula lui Wien.
Ipoteza lui Planck
Dup a aceast a prezentare n mai putin de o s apt amn a Planck a reusit
s a fundamenteze teoretic armatia sa. El a considerat c a formula (3.32)
este corect a ns a expresia pentru energia medie a unui oscilator este
gresit a. Astfel densitatea spectral a de energie este:
j
i
(1) =
8:i
2
c
3
< (3.46)
Pentru calculul energiei medii < Planck a facut ipoteza ca emisia
si absorb tia undelor electromagnetice de frecven ta i se face astfel nct
energia undelor emise si absorbite este un multiplu ntreg al unei can-
tita ti de energie (cuanta) a carei marime este propor tionala cu frecven ta
radia tiei.
= /i (3.47)
unde / = 6. 623 10
34
Js este o constanta universala (constanta lui
Planck).
Pentru calculul energiei medii a unui mod de oscilatie vom considera
c a probabilitatea ca energia acestuia s a e :/i este proportional a cu
exp
_

:/i
/
1
1
_
conform legii de distributie Boltzmann. Atunci energia
medie a unui mod de oscilatie este:
< =
1

a=0
:/i exp (:/i,)
1

a=0
exp (:/i,)
(3.48)
198
unde , =
1
/
1
1
. Se observ a c a putem scrie:
< =
d
d,
_
ln
1

a=0
exp (:/i,)
_
(3.49)
< =
d
d,
ln
1
1 exp (,/i)
=
/i exp (,/i)
1 exp (,/i)
(3.50)
< =
/i
exp (/i,) 1
(3.51)
Atunci relatia (3.46) devine:
j
i
(1) =
8:i
2
c
3
/i
exp (/i,) 1
(3.52)
Din relatia lui Planck rezult a legea lui Stefan-Boltzman. Pentru
aceasta se calculeaz a densitatea de energie:
n(1) =
_
1
0
j
i
(1) di =
8:/
c
3
_
1
0
i
3
di
exp (,/
1
1) 1
(3.53)
F acnd substitutia:
r =
/i
/
1
1
(3.54)
relatia (3.53) devine:
n(1) =
8:/
c
3
/
4
1
4
/
4
_
1
0
r
3
dr
c
a
1
(3.55)
Cum:
_
1
0
r
3
dr
c
a
1
=
:
4
15
(3.56)
atunci:
n(1) =
8:
5
15c
3
/
4
1
4
/
3
(3.57)
astfel c a:
1(1) =
c
4
n(1) =
8:
5
60c
2
/
4
1
4
/
3
= o1
4
(3.58)
199
unde constanta lui Stefan Boltzmann este:
o =
8:
5
60c
2
/
4
/
3
= 5. 67 10
8
Wm
2
k
4
Legile radiatiei corpului negru furnizeaz a metode de m asurare a tem-
peraturii corpurilor care sunt incandescente. Ansamblul de metode de
m asur a a temperaturilor bazate pe dependenta dintre temperatur a si pu-
terea spectral a de emisie a corpului analizat poart a numele de pirometrie
optic a. Metodele sunt importante pentru corpurile ale c aror temperaturi
sunt mai mari de 2000 K.
Astfel, pe baza legii lui Wien a fost determinat a temperatura la supra-
fata Soarelui. Dup a efectuarea corectiilor datorate absorbtiei luminii n
aer se ajunge la concluzia c a puterea spectral a de emisie are maximul la
lungimea de und a `
n
= 4700 . Acest maxim corespunde unei tempera-
turi de 6150
0
C. astfel c a aceasta este temperatura la suprafata Soarelui.
Trebuie n plus remarcat c a dup a parcurgerea atmosferei spectrul solar
prezint a un maxim la lungimea de und a ` = 5550 , lungimea de und a
la care sensibilitatea spectral a a ochiului este maxim a.
3.2 Efectul fotoelectric
Prin efect fotoelectric se ntelege emisia electronilor din substant a sub
actiunea luminii. El a fost descoperit experimental n anul 1887 de c atre
Heinrich Rudolf Hertz.
Studiul efectului fotoelectric se realizeaz a cu ajutorul unei instalatii
de genul celei prezentate n Fig. 3.7.
Tubul de sticl a (1) este vidat si este prev azut cu o fereastr a de cuart
(2) pentru a nu mpiedicate radiatiile ultraviolete s a ajung a pe catodul
(3). Sub actiunea undelor electromagnetice catodul emite electroni care
ajung la anodul (4) astfel c a n circuitul extern apare un curent care
poate m asurat cu galvanometrul G. Tensiunea dintre anod si catod se
regleaz a cu potentiometrul P. Cu ajutorul montajului prezentat mai sus
se poate determina variatia curentului 1 n functie de tensiunea aplicat a
pentru diverse uxuri de lumin a. Rezultatele obtinute pentru o anumit a
frecvent a a radiatiei si diverse uxuri sunt prezentate n Fig. 3.8a.
Existenta unei pante n gracul dependentei 1 = 1 (l) arat a c a elec-
tronii pornesc de la catod cu diverse viteze. O parte din acesti electroni
200
Figura 3.7: Instalatie pentru studiul efectului fotoelectric: 1- tub vidat, 2-
fereastr a de cuart, 3- catod, 4- anod
Figura 3.8: a) Dependenta fotocurentului de tensiunea aplicat a pentru diverse
uxuri luminoase b) Dependenta fotocurentului de tensiunea aplicat a pentru
radiatii luminoase cu frecvente diferite
201
Figura 3.9: Dependenta tensiunii de frnare functie de frecventa radiatiei care
produce efectul fotoelectric.
determin a un curent n circuit chiar cnd l = 0, adic a au o vitez a su-
cient de mare pentru a ajunge la anod far a a mai accelerati. Se observ a
c a pentru o diferent a de potential sucient de mare se obtine intensitatea
1
c
de saturatie, ceea ce nseamn a c a toti electronii emisi de catod ajung
la anod. Curentul de saturatie este cu att mai mare cu ct uxul de
lumin a incident a este mai mare. Dac a tensiunii aplicate ntre anod si
catod i este schimbat a polaritatea, pentru o anumit a valoare a ei are
loc anularea curentului. Aceast a tensiune l
)
poart a numele de tensiune
de frnare. Rezult a c a tensiunea de frnare este sucient a pentru a nu
mai permite unui electron emis cu vitez a maxim a
n
s a ajung a la anod.
Putem scrie:
:
2
n
2
= cl
)
(3.59)
n plus, indiferent de valoarea uxului luminos tensiunea de frnare
este aceiasi. Dac a se realizeaz a experimente cu lungimi de und a diferite
se constat a c a tensiunea de frnare este cu att mai mare cu ct frecventa
luminii este mai mare (Fig.3.8b).
Dac a se determin a dependenta tensiunii de frnare functie de frecventa
radiatiei se constat a c a aceasta este o dependent a liniar a, panta acesteia
nedepinznd de materialul din care este realizat catodul (Fig.3.9). n plus
se constat a c a exist a o anumit a frecvent a de prag i
j
sub care efectul foto-
electric nu mai apare indiferent de valoarea uxului undei luminoase. S-a
constatat totodat a c a efectul fotoelectric este practic instantaneu (tim-
202
pul dintre momentul ilumin arii si momentul aparitiei curentului este mai
mic de 10
9
s).
Sintetiznd, putem enunta legile experimentale ale efectului fotoelec-
tric.
1. Emisia de electroni are loc imediat ce lumina cade pe suprafata
metalului.
2. Intensitatea de saturatie a fotocurentului este proportional a cu
uxul luminos ce cade pe catod.
3. Pentru un metal dat exist a o anumit a frecvent a de prag i
j
a
radiatiei sub care nu are loc emisia de electroni.
4. Energia cinetic a maxim a a electronilor emisi depinde liniar de
frecventa radiatiei si este independent a de intensitatea ei.
O abordare clasic a a fenomenului nu poate explica aceste legi. Ast-
fel, ne astept am ca energia cu care electronul p ar aseste metalul s a e
proportional a cu m arimea uxului undei electromagnetice. Experimen-
tal acest lucru nu se observ a deoarece tensiunea de frnare este aceiasi
indiferent de uxul undei electromagnetice. Un alt aspect care r amne
neexplicat este acela a timpului de aparitie al curentului electric. Astfel,
n teoria ondulatorie clasic a energia undei electromagnetice este reparti-
zat a uniform pe frontul de und a. Pentru a scoate un electron dintr-un
atom trebuie s a se concentreze sucient a energie pe o regiune de dimen-
siuni atomice lucru care nu se poate realiza f ar a o anumit a ntrziere,
mai ales n cazul undelor cu intensit ati mici.
Explicatia fenomenului a fost dat a de Einstein n 1905 care a consi-
derat c a lumina este format a din fotoni (Einstein a folosit conceptul de
cuant a de lumin a; termenul de foton a fost introdus n 1926 de G. N.
Lewis). El a considerat c a ecare foton are energia:
1 = /i =
/c
`
(3.60)
Astfel, efectul fotoelectric este explicat prin absorbtia unui foton de
c atre un electron liber din metal. O parte din energia fotonului este
folosit a la scoaterea acestuia din metal; aceasta poart a numele de lucru de
extractie \, restul o reg asim sub form a de energie cinetic a a electronului:
/i = \ +
1
2
:
2
(3.61)
Rezult a c a pentru a obtine electroni liberi:
/i _ \
203
adic a:
i _
\
/
(3.62)
M arimea i
j
=
\
/
este frecventa de prag pentru care are loc efectul
fotoelectric.
Curentul de saturatie este determinat de num arul de electroni ce
p ar asesc catodul n unitatea de timp. Num arul de electroni emisi este
proportional cu num arul de fotoni ce lovesc catodul, adic a este pro-
portional cu uxul luminos. Atunci si curentul de saturatie este pro-
portional cu uxul luminos. Tinnd cont de relatia (3.59) relatia (3.61)
devine:
/i = \ + cl
)
(3.63)
de unde:
l
)
=
/i
c

\
c
(3.64)
Se obtine astfel dependenta liniar a a tensiunii de frnare de frecvent a
(adic a dependenta liniar a a energiei cinetice maxime a electronilor de
frecventa radiatiei). Panta dreptei /,c este aceiasi pentru orice metal.
Primele m asur atori precise au fost realizate de Millikan ntre anii
1914-1916. El a m asurat \ n functie de i si a determinat din panta
dreptei pe / obtinnd valoarea / = 6. 56 10
34
Js, care coincide foarte
bine cu cea determinat a de Planck / = 6. 55 10
34
Js din distributia
spectral a a corpului negru.
3.3 Efectul Compton
A fost descoperit de Compton care a studiat mpr astierea radiatiei X
pe paran a. Radiatiile X au fost descoperite de Rentgen n 1895 si au
lungimea de und a de ordinul 10
10
m fat a de 10
7
m ct au radiatiile lu-
minoase. mpr astierea radiatiilor X de c atre diverse substante a fost stu-
diat a de c atre C. G. Barkla n 1909 care a interpretat rezultatele cu aju-
torul teoriei electronilor. Unda incident a actioneaz a asupra electronilor
ntlniti si-i oblig a s a oscileze cu o frecvent a egal a. Drept rezultat elec-
tronii trebuie s a emit a unde electromagnetice cu aceiasi frecvent a. Radi-
atia este mpr astiat a f ar a schimbarea frecventei (mpr astierea Thomson).
Rezultatele obtinute au fost n bun a concordant a cu teoria, cu exceptia
204
Figura 3.10: Instalatie pentru punerea n evidenta a efectului Compton 1.
surs a de raze X 2. colimator 3. blocul de paran a 4. colimator 5. cristal 6.
camer a de ionizare detector
unor rezultate anormale obtinute pentru radiatiile X dure (corespunz a-
toare unor lungimi de und a foarte mici). El nu a putut m asura lungimea
de und a a radiatiilor mpr astiate.
Acest lucru a fost posibil dup a anul 1912 cnd Max von Laue si W.
Bragg au ar atat c a lungimile de und a ale radiatiilor X pot m asurate
prin difractie pe cristale. Pentru realizarea m asur atorilor, Compton a
folosit un dispozitiv similar cu cel prezentat n Fig. (3.10).
Instalatia const a dintr-o surs a de raze X (1) n care acestea se obtin
prin bombardarea unui anod din molibdem cu electroni, un colimator (2)
f acut din plumb (plumbul nu permite trecerea radiatiilor X), blocul de
paran a (3), un alt colimator realizat dintr-o serie de pl acute de plumb,
un cristal (5) si o camer a de ionizare utilizat a ca detector (6). Compton
a studiat radiatia mpr astiat a sub diverse unghiuri. n Fig. 3.11 sunt
prezentate rezultatele obtinute pentru diverse unghiuri de mprastiere.
Dac a anodul este realizat din molibden atunci al aturi de linia principal a
a molibdenului (`
0
= 0. 712 ) se constat a c a exist a o lungime de und a
deplasat a spre lungimi de und a mai mari.
Valoarea deplas arii depinde de unghiul de difuzie si anume creste
cu cresterea acestui unghi. Cnd unghiul de difuzie creste, intensitatea
liniei nedeplasate scade, iar intensitatea liniei deplasate creste. Diferenta
dintre lungimile de und a a radiatiei mpr astiate si a radiatiei incidente
este:
` = ` `
0
205
Figura 3.11: Rezultatele obtinute n cazul mpr astierii razelor X pentru diferite
unghiuri de difuzie n cazul unui anod de molibden. A - reprezint a linia ca-
racteristic a a molibdenului iar B - reprezint a linia deplasat a
si se numeste deplasarea Compton. Experimental s-a constatat c a:
` = 2sin
2
o
2
(3.65)
unde este o constant a universal a independent a de lungimea de und a
`
0
si o.
= 2. 42626 10
12
m
Rezultatul poate explicat considernd c a radiatia este de natur a pur
corpuscular a, ind format a din fotoni. Astfel, Compton a presupus c a
linia deplasat a este datorat a mpr astierii fotonilor de c atre electronii slab
legati de atomii tintei. Deoarece energia de leg atur a a acestor electroni
este mult mai mic a dect energia fotonilor corespunz atori radiatiei X,
mpr astierea poate considerat a ca ind f acut a pe electroni liberi.
Dac a un foton cu energia
/c
`
loveste un electron el va pierde o parte
din energia sa astfel c a n nal el va avea energia
/c
`
<
/c
`
0
. Rezult a
c a ` `
0
, adic a lungimea de und a a fotonului mpr astiat este mai mare
206
dect cea a fotonului incident. Pentru a putea calcula deplasarea Comp-
ton este necesar s a facem unele consideratii asupra naturii fotonilor.
Conform teoriei relativit atii masa unei particule care se deplaseaz a
cu viteza este:
: =
:
0
_
1
2
,c
2
=
:
0
_
1 ,
2
(3.66)
unde , = (,c)
2
. Deoarece fotonul se misc a cu viteza c, , = 1 si numi-
torul formulei de mai sus devine nul. Dac a masa de repaus a fotonului
ar avea o valoare nit a (adic a ar diferit a de zero) s-ar obtine masa de
miscare : = . Rezult a c a masa de repaus a fotonului trebuie s a e
egal a cu zero.
Pentru determinarea impulsului fotonului vom considera relatia rela-
tivist a care leag a energia particulei de impuls:
1 = c
_
j
2
+ :
2
0
c
2
(3.67)
n aceast a relatie, dac a se consider a :
0
= 0 se obtine:
j =
1
c
=
/i
c
=
/
`
=
/
2:
2:
`
= // (3.68)
Dac a directia de propagare a undei este dat a de vectorul

/ impulsul
fotonului are aceiasi directie:
j = /

/ (3.69)
Presupunem c a nainte de ciocnire electronul este n repaus, adic a
impulsul electronului este nul. Considernd c a impulsul fotonului era
nainte de ciocnire /

/
0
, dup a ciocnire impulsul fotonului devine /

/, iar
cel al electronului :. Procesul este reprezentat n Fig. 3.12.
Aplicnd legile de conservare a energiei si impulsului n cazul rela-
tivist, se obtine:
/i
0
+ :
0
c
2
= /i + :c
2
(3.70)
/

/
0
= /

/ + :

(3.71)
Se scrie conservarea impulsului pe componente:
: cos , =
/i
0
c

/i
c
cos o (3.72)
207
Figura 3.12: mpr astierea unui foton pe un electron liber
: sin , =
/i
c
sin o (3.73)
unde s-a tinut cont c a / =
2:
`
=
2:i
c
.
Se ridic a cele dou a relatii la p atrat si se adun a. Se obtine:
:
2

2
=
_
/i
0
c

/i
c
cos o
_
2
+
/
2
i
2
c
2
sin
2
o (3.74)
de unde rezult a:
/
2
i
2
0
2/
2
ii
0
cos o + /
2
i
2
= :
2

2
c
2
(3.75)
Relatia (3.70) se scrie:
/(i
0
i) + :
0
c
2
= :c
2
(3.76)
Ridicnd la p atrat si aceast a relatie se obtine:
/
2
i
2
0
2/
2
i
0
i +/
2
i
2
+2:
0
c
2
/(i
0
i) = :
2
c
4
:
2
0
c
4
= :
2

2
c
2
(3.77)
Sc aznd relatia (3.77) din (3.75) rezult a:
(i
0
i) :
0
c
2
= /ii
0
(1 cos o) (3.78)
Se mparte relatia (3.78) la ii
0
:
0
c si tinnd cont c a ` = c,i si
`
0
= c,i
0
rezult a:
` = ` `
0
=
2/
:
0
c
sin
2
o
2
(3.79)
208
Comparnd relatia (3.79) cu (3.65) rezult a c a =
/
:
0
c
. M arimea
poart a denumirea de lungime de und a Compton.
Formula (3.79) arat a c a deplasarea Compton nu depinde de lungimea
de und a a radiatiei incidente. Doarece = 0. 0242 deplasarea nu
este observat a n vizibil unde lungimile de und a sunt de ordinul 10
3
.
Cnd electronii sunt mpr astiati pe electronii puternic legati, energia si
impulsul sunt schimbate practic cu ntreg atomul. Deoarece masa ato-
mului este mult mai mare dect cea a electronului, deplasarea Compton
corespunz atoare acestui proces este neglijabil a. Astfel se poate explica
existenta componentei nemodicat a avnd aceiasi lungime de und a `
0
cu
radiatia incident a.
3.4 Modele atomice
3.4.1 Serii spectrale
Prin spectru atomic se ntelege ansamblul lungimilor de und a `
i
(sau
frecventelor i
i
) ale radiatiilor electromagnetice monocromatice emise sau
absorbite de un corp. Spectrele pot continue dac a radiatia electromag-
netic a contine toate lungimile de und a dintr-un interval dat (spectru de
band a) sau pot discrete dac a contine numai anumite lungimi de und a.
n cazul corpurilor gazoase pe lng a spectrul de linii pot apare si spectre
de band a. Dac a se utilizeaz a spectroscoape cu putere de rezolutie foarte
mare se constat a c a benzile sunt formate dintr-o multime de linii foarte
apropiate.
Primul care a descompus lumina alb a cu ajutorul unei prisme a fost
Isaac Newton. n 1752 T. Melvill a ar atat c a lumina unui gaz incan-
descent este compus a dintr-un num ar discret de lungimi de und a. S-a
descoperit totodat a c a exist a si linii de absorbtie. Astfel, dac a lumina
alb a trece printr-un strat absorbant se constat a c a din spectru lipsesc
anumite lungimi de und a. n 1859 Kirchho a ar atat c a pentru o a-
numit a substant a lungimile de und a emise coincid cu lungimile de und a
absorbite. Acest fapt constituie practic baza analizei chimice prin metoda
spectroscopic a. La nceputul secolului XX s-a stabilit c a spectrele de linii
sunt emise de atomi sau ioni n timp ce spectrele de band a sunt emise de
molecule. Din acest motiv unele sunt numite spectre atomice iar celelalte
spectre moleculare.
209
Existenta unui mare num ar de linii spectrale a reliefat structura in-
tern a complex a a atomului. Pentru a caracteriza pozitia unei linii spec-
trale se poate utiliza lungimea de und a ` sau frecventa i = c,`. Uti-
lizarea frecventei este mai adecvat a pentru a se pune n evident a regu-
larit atile spectrale. Dar pentru calculul frecventelor trebuia cunoscut a
viteza luminii c, a c arei valoare nu era cunoscut a cu o precizie sucient
de bun a. Lungimea de und a ns a putea m asurat a cu o precizie foarte
bun a pn a la a saptea zecimal a. Din aceast a cauz a n spectroscopie n
locul frecventei se utilizeaz a num arul de und a spectroscopic:
i =
1
`
(3.80)
Legea fundamental a a spectroscopiei a fost stabilit a n 1908 si poart a
numele de principiul de combinare Ritz. n concordant a cu acest prin-
cipiu num arul de und a spectroscopic i asociat unei linii spectrale poate
determinat de diferenta a dou a m arimi numite termeni spectrali:
i = 1
a
1
n
(3.81)
Prin conventie acesti termeni spectrali sunt pozitivi si numerotati
n asa fel nct dac a creste indicele corespunz ator termenului respectiv,
acesta scade. Dac a : < :, 1
a
1
n
. Dac a x am pe : iar lui : i
atribuim valorile : +1. : +2. ... se obtine o serie spectral a. Ansamblul
seriilor spectrale constituie spectrul (atomic) corespunz ator elementului
considerat.
Diferenta a dou a numere de und a apartinnd aceleiasi serii reprezint a
de asemenea un num ar de und a a unei linii spectrale care poate emis a
de atom dar care apartine altei serii spectrale:
i
an
= 1
a
1
n
i
a
0
n
= 1
a
0 1
n
Rezult a:
i
aa
0 = 1
a
1
a
0
S-a constatat c a nu toate liniile spectrale care s-au obtinut pe baza
principiului Ritz se observ a experimental. Pentru explicarea neaparitiei
210
unor linii spectrale au fost introduse n mod empiric asa numitele reguli
de selectie.
Exist a expresii analitice pentru majoritatea termenilor spectrali ai
majorit atii elementelor. Pentru atomul de hidrogen termenii spectrali
sunt dati cu o mare precizie de formula:
1
a
=
1
1
:
2
: = 1. 2. ... (3.82)
unde 1
1
este constanta lui Rydberg pentru hidrogen si are valoarea
determinat a experimental:
1
1
= 10967876 m
1
(3.83)
Pornind de la expresiile (3.81) si (3.82) se pot obtine urm atoarele serii
spectrale:
Seria Lymann
i
1n
=
1
`
= 1
1
_
1
1
:
2
_
: = 2. 3. 4... (3.84)
Aceast a serie a fost descoperit a n 1916 de Lymann n regiunea ultra-
violet a a spectrului.
Seria Balner
i
2n
=
1
`
= 1
1
_
1
2
2

1
:
2
_
: = 3. 4. 5.. (3.85)
Primele patru linii ale acestei serii se g asesc n vizibil si sunt notate
cu H
c
, H
o
, H

, H
c
; toate celelalte se situeaz a n ultraviolet. Balner a
reusit s a obtin a formula (3.85).
Seria Paschen
i
3n
=
1
`
= 1
1
_
1
3
2

1
:
2
_
: = 4. 5. 6... (3.86)
Aceast a serie a fost prev azut a n 1908 de Ritz si a fost observat a anul
urm ator de Paschen n regiunea infrarosie a spectrului.
Seria Brackett
i
4n
=
1
`
= 1
1
_
1
4
2

1
:
2
_
: = 5. 6. 7... (3.87)
211
Seria Pfund
i
5n
=
1
`
= 1
1
_
1
5
2

1
:
2
_
: = 6. 7. 8. ... (3.88)
Aceste dou a serii spectrale se situeaz a n infrarosul ndep artat.
Pentru metalele alcaline termenii spectrali au forma
1
a
=
1
(: + c)
2
(3.89)
unde c este o constant a.
Existenta seriilor spectrale nu poate explicat a n nici un fel cu aju-
torul zicii clasice.
3.4.2 Modelul Rutherford
Un mare num ar de fapte experimentale au ar atat c a materia este
alc atuit a din sarcini pozitive si negative. Repartitia acestora n cadrul
atomului a constituit obiectul a numeroase modele. Primul model propus
a fost cel a lui Thomson din 1897 care considera atomul de form a sfe-
ric a, sarcina pozitiv a ind repartizat a omogen, iar n interiorul acestuia
andu-se sarcinile negative.
Rutherford a efectuat o serie de experiente cu privire la mpr astierea
particulelor c pe foite metalice. Experientele au demonstrat c a ma-
joritatea particulelor sunt deviate cu unghiuri foarte mici de la directia
initial a; o mic a parte sunt deviate cu unghiuri foarte mari. Rutherford a
ajuns la concluzia c a aproape toat a masa atomului este concentrat a ntr-
un nucleu, iar electronii se misc a n jurul acestuia. Elabornd o teorie a
difuziei particulelor c si confruntnd aceast a teorie cu rezultatele expe-
rimentale a ajuns la concluzia (valabil a si ast azi) c a nucleul concentreaz a
aproape ntreaga mas a atomic a si are dimensiuni de ordinul a 10
14
m.
Din punct de vedere al zicii clasice un astfel de atom nu este stabil
deoarece sarcinile electrice aate n miscare accelerat a emit unde electro-
magnetice. Atunci raza traiectoriei electronului s-ar micsora si electronul
ar c adea pe nucleu ntr-un timp t < 10
10
s.
212
3.4.3 Modelul Bohr
Bohr a prezentat modelul s au n anul 1913. El a admis existenta
modelului planetar considernd pentru simplicare c a orbitele electro-
nilor sunt circulare.
La baza teoriei structurii atomului stau dou a postulate:
Postulatul I : Atomii si sistemele atomice se pot g asi un timp ndelun-
gat numai n st ari bine determinate - numite st ari stationare - n care
acestea nu emit si nici nu absorb energie. n aceste st ari sistemele atomice
posed a energii care formeaz a un sir discret.
1
1
. 1
2
. ....1
a
Astfel Bohr a postulat c a sistemele atomice nu se pot g asi n toate
st arile prev azute de mecanica clasic a si n plus n contradictie cu electro-
dinamica clasic a, nu pot emite radiatii n aceste st ari.
Postulatul II : Energia unui atom nu poate varia dect discontinuu
prin trecerea dintr-o stare stationar a 1
a
n alt a stare stationar a 1
n
.
Acest lucru se realizeaz a prin emisia sau absortia unui foton. Frecventa
acestuia este dat a de relatia:
i
an
=
1
n
1
a
/
dac a fotonul este absorbit ( 1
n
1
a
) sau:
i
an
=
1
a
1
n
/
dac a fotonul este emis ( 1
n
< 1
a
).
Pentru a putea calcula efectiv valoarea nivelelor de energie a atomului
de hidrogen, Bohr a mai adoptat un postulat suplimentar:
Postulatul III : Dintre toate orbitele circulare posibile electronul se
a a pe acelea pe care momentul s au cinetic este un num ar ntreg de
/
2:
(conditia de cuanticare a orbitelor circulare). Astfel:
1 = :: = :
/
2:
= :/ : = 1. 2. 3. ....
Consider am pentru nceput un electron care se misc a n jurul unui
nucleu (pe care-l consider am initial innit de greu) pe o orbit a circular a
(Fig. 3.13).
213
Figura 3.13: Electron aat pe o orbit a circular a n jurul nucleului
Pentru ca electronul s a r amn a pe o orbit a circular a este necesar ca
forta de atractie coulombian a ce actioneaz a asupra electronului datorit a
interactiei electrostatice cu nucleul de sarcin a 2c s a e egal a cu forta
centrifug a:
2c
2
4:
0
:
2
=
:
2
:
(3.90)
Din relatia (3.90) se obtine viteza electronului pe traiectorie:
=
_
2c
2
4:
0
::
(3.91)
Perioada de miscare pe orbit a este:
1 =
2::

= 2:
_
4:
2
0
:
2c
2
:
32
(3.92)
Energia total a a sistemului este suma dintre energia cinetic a si energia
potential a:
1 = 1
C
+ 1
j
=
:
2
2

2c
2
4:
0
:
(3.93)
Tinnd cont de expresia vitezei (3.91) relatia (3.93) devine:
1 =
1
2
2c
2
4:
0
:
(3.94)
214
Tinnd cont de conditia de cuanticare:
:: = :/ (3.95)
si de expresia vitezei (3.91) se obtine raza orbitei:
:
a
=
(4:
0
) ::
2
/
2
2c
2
(3.96)
Atunci expresia energiei totale devine:
1
a
=
2
2
c
4
8:
2
0
/
2
1
:
2
: = 1. 2. ... (3.97)
Astfel energia total a a electronului n atomul de hidrogen poate avea
doar anumite valori discrete care sunt determinate de num arul :. Num arul
de nivele discrete este innit. Num arul : poart a numele de num ar cuantic
principal.
Unul din succesele teoriei lui Bohr const a n faptul c a a reusit s a inter-
preteze materialul empiric acumulat n domeniul spectroscopiei, referitor
la spectrul hidrogenului si al metalelor alcaline. Astfel, dac a se aplic a cel
de-al doilea postulat Bohr cnd atomul trece din starea energetic a 1
a
n
starea energetic a 1
n
rezult a c a acesta emite un foton cu energia /i
an
:
/i
an
= 1
a
1
n
=
2
2
c
4
8:
2
0
/
2
_
1
:
2

1
:
2
_
(3.98)
n cazul hidrogenului 2 = 1 si:
i
an
=
c
4
8:
2
0
/
2
_
1
:
2

1
:
2
_
(3.99)
sau:
i
an
=
c
4
8:
2
0
/
2
c
_
1
:
2

1
:
2
_
(3.100)
Comparnd relatia (3.100) cu relatiile (3.84-3.88) rezult a pentru con-
stanta Rydberg expresia:
1
1
() =
2
2
c
4
8:
2
0
/
2
c
(3.101)
215
Figura 3.14: Montajul experimental utilizat n experimentul Frank si Hertz
Valoarea teoretic a este mai mare dect cea determinat a n mod exper-
imental. Acest rezultat se datoreaz a faptului c a s-a considerat c a nucleul
are o mas a innit a. Dac a se consider a c a masa nucleului este ` atunci
n locul masei electronului : trebuie introdus a masa redus a:
:
v
=
:
1 +:,`
(3.102)
astfel c a:
1 =
1()
1 +:,`
(3.103)
Corectia realizat a este de ordinul a 10
3
.
O alt a predictie a teoriei a fost punerea n evident a a deuteriului
datorit a deplas arii existente n liniile spectrale ale hidrogenului (1 proton)
si deuteriului (1 proton + 1 neutron). Descoperirea s-a realizat n 1932 de
c atre Urey. Tot Urey a descoperit si apa grea D
2
O care are propriet ati
sensibil diferite fat a de apa obisnuit a. Ea se utilizeaz a ca moderator
(ncetineste neutronii rapizi) n reactorii nucleari. Apa natural a contine
o fractie de 1/10
18
ap a grea.
3.4.4 Experimentul Frank si Hertz
Existenta nivelelor de energie discrete ale atomului a fost conrmat a
experimental n anul 1914 de zicienii James Frank si Gustav Hertz.
Montajul folosit n acest experiment este ar atat n Fig. 3.14.
216
Figura 3.15: Dependenta curentului anodic n functie de tensiunea dintre catod
si gril a
Un tub umplut cu vapori de mercur la presiuni sc azute (1 torr) contine
trei electrozi: catodul C, anodul A si o gril a G. Electronii proveniti
de la catodul nc alzit (prin emisie termoelectronic a) sunt accelerati la
o diferent a de potential aplicat a ntre catod si gril a. Aceast a diferent a
de potential poate variat a cu ajutorul potentiometrului P. Un cmp
electric invers, slab (determinat de o diferent a de potential de 0,5 V)
este aplicat nte gril a si anod pentru a ncetini miscarea electronilor c atre
anod.
A fost m asurat a dependenta curentului anodic n functie de tensiunea
dintre catod si gril a. Curentul a fost m asurat cu galvanometrul G iar
tensiunea cu voltmetrul V. Rezultatele obtinute sunt prezentate n Fig.
3.15.
Initial curentul creste atingnd un maxim la tensiunea de l = 4. 9
V, apoi curentul scade brusc si dup a ce atinge un minim creste din nou.
Valori maxime ale curentului se mai obtin la l = 9. 8 V si l = 14. 7
V. O astfel de curb a care d a dependenta curentului de tensiune poate
explicat a prin existenta unor nivele discrete de energie ale atomilor, astfel
nct atomii pot absorbi energie numai n cantit atile 1
1
= 1
2
1
1
.
1
2
= 1
3
1
2
. ... unde 1
1
, 1
2
. 1
3
.... sunt energiile st arilor stationare
ale atomului.
Ct timp energia electronului este mai mic a dect 1
1
, ciocnirea
dintre electron si atomul de mercur este elastic a. Deoarece masa elec-
217
tronului este mult mai mic a dect cea a atomului de mercur, energia
electronului nu se schimb a dup a ciocnire. O parte din electroni cad pe
gril a, ceilalti trec prin aceasta si ajung pe anod producnd un curent 1
n circuit. Cu ct viteza electronilor care ajung la gril a este mai mare
(adic a cu ct tensiunea dinte catod si gril a este mai mare) o fractie mai
mare din num arul electronilor emisi de catod vor trece de gril a astfel c a
si curentul 1 va creste. Cnd energia electronului c ap atat a n spatiul
dintre catod si gril a atinge valoarea 1
1
, ciocnirea nu va mai elastic a
si electronii care se ciocnesc cu atomii cedeaz a energia 1
1
, si continu a
miscarea cu viteze mult mai mici. Astfel num arul de electroni care vor
atinge anodul se va diminua.
Atomul care s-a ciocnit cu un electron primeste o energie 1
1
si trece
ntr-o stare excitat a. Valoarea de 4. 9 eV corespunde primului potential
de ionizare n atomul de mercur. Dup a un timp de ordinul a 10
8
s atomul
ajunge n starea fundamental a emitnd un foton cu freventa i = 1
1
,/.
Pentru tensiuni ce dep asesc 9,8 V electronii pot pierde energia de
9,8 eV prin dou a ciocniri inelastice cu atomii de mercur. Ca rezultat
curentul va sc adea din nou.
Ca o concluzie se poate spune c a experimentul a reprezentat o con-
rmare a postulatelor Bohr.
3.5 Ipoteza de Broglie
Ipoteza a fost formulat a de Louis de Broglie n 1924 cu ocazia prezen-
t arii la Paris a tezei sale de doctorat Cercet ari asupra teoriei cuantelor.
El a emis ipoteza c a particulele pot avea si propriet ati ondulatorii asa
cum radiatia are propriet ati corpusculare.
n reprezentarea corpuscular a se atribuie unei particulei o energie 1
si un impuls j. n reprezentarea ondulatorie se lucreaz a cu frecventa i
si lungimea de und a `. Dac a cele dou a reprezent ari sunt aspecte diferite
ale aceluiasi obiect atunci leg atura dintre m arimile care-l caracterizeaz a
sunt aceleasi ca pentru un foton:
1 = /i (3.104)
j =
/i
c
=
/
`
(3.105)
218
De Broglie a propus ca unei particule s a i se asocieze o und a plan a
cu frecventa i si lungimea de und a ` determinate de relatiile:
i =
1
/
(3.106)
si:
` =
/
j
(3.107)
Ideea lui de Broglie ofer a o explicatie cantitativ a postulatului al treilea
al lui Bohr. Astfel, ntr-o stare stationar a, unda asociat a electronului
trebuie s a e o und a stationar a iar lungimea circumferintei traiectoriei
trebuie s a corespund a unui num ar ntreg de lungimi de und a. Astfel:
:` = 2::; : = 1. 2. ... (3.108)
Tinnd cont de relatia (3.107) care d a lungimea de und a, din (3.108)
se obtine:
:
/
j
= 2::
si:
1 = j: = :
/
2:
= :~ (3.109)
Astfel, se poate asocia unei particule o und a plan a numit a und a de
Broglie:
(:. t) = C exp
_
i
_
.t

/ :
__
(3.110)
Deoarece 1 = /i =
/
2:
2:i = /. rezult a:
. =
1
/
(3.111)
Cum ` =
/
j
:
2:
`
=
2:j
/
=
j
/
(3.112)
Atunci relatia (3.110) devine:
219
(:. t) = C exp
_
i
_
1
/
t
j:
/
__
(3.113)
Undele de Broglie prezint a dispersie n vid, adic a viteza de faz a de-
pinde de lungimea de und a sau vectorul de und a. Pentru o particul a
liber a putem exprima impulsul n functie de /:
j =
/
`
=
/
2:
2:
`
= ~/
Se poate astfel exprima energia n dou a moduri:
1 = ~. (3.114)
1 =
j
2
2:
0
=
/
2
/
2
2:
0
(3.115)
Rezult a:
. =
/
2:
0
/
2
(3.116)
Atunci viteza de faz a este:
i
)
=
.
/
=
//
2:
0
=
)
(/) (3.117)
Pentru a stabili o relatie ntre miscarea particulei si evolutia n timp
a undei, de Broglie a considerat c a particulei trebuie s a i se asocieze o
und a cuasimonocromatic a sau un grup de unde. Aceasta se justic a prin
faptul c a deplasarea acestora n spatiu poate considerat a ca o pertur-
batie de durat a nit a. Calculnd viteza de grup (cea care caracterizeaz a
propagarea energiei):

j
=
d.
d/
=
d
d/
_
//
2
2:
0
_
=
//
:
0
=
j
:
0
= (3.118)
rezult a c a ea coincide cu viteza particulei.
Odat a stabilite caracteristicile acestei unde s-a pus problema evi-
dentierii ei experimentale. Pentru aceasta trebuie realizate experimente
de interferent a si de difractie. Pentru obtinerea unor fenomene de difractie
si de interferent a este necesar ca dimensiunile obstacolelor s a e de or-
dinul de m arime al lungimii de und a. Dac a lungimea de und a este mult
220
mai mic a dect toate dimensiunile acestora aceste efecte sunt neglijabile.
De exemplu pentru un corp cu : = 10
6
kg ce se deplaseaz a cu viteza
= 1 m/s se obtine ` = 6. 610
18
si ea este mult mai mic a dect orice
corp sau apertur a. Rezult a c a pentru a pune n evident a comportarea
ondulatorie a microparticulelor este necesar s a se lucreze cu particule cu
o mas a ct mai mic a. Astfel de particule sunt electronii. Pentru ca aces-
tia s a capete o anumit a vitez a ei vor trebui s a accelerati la o diferent a
de potential l. Viteza pe care o cap at a acestia este:
=
_
2cl
:
_
12
(3.119)
Lungimea de und a asociat a electronului depinde de tensiunea de ac-
celerare astfel:
` =
/
j
=
/
:
=
/
(2:cl)
12
(3.120)
Pentru a exprima lungimea de und a (m asurat a n ngstron) n functie
de tensiune (m asurat a n volti) se utilizeaz a formula:
` =
12. 3
l
12
(3.121)
Pentru l = 1 V, ` = 12. 3 , pentru l = 10 V, ` = 3. 89 , pentru
l = 100 V, ` = 1. 23 , pentru l = 1000 V, ` = 0. 39 etc.
Lungimile de und a sunt comparabile cu cele ale razelor X, adic a cu
dimensiunile retelelor cristaline. Rezult a c a pentru a puse n evident a
propriet atile ondulatorii ale electronilor trebuiesc realizate experimente
de difractie pe cristale ca si n cazul razelor X.
Pentru vericarea ipotezei de Broglie au fost realizate dou a tipuri de
experiente de difractie: difractie pe monocristale si difractie pe pulberi.
3.5.1 Experimentul Davisson si Germer
n experienta lui Davisson - Germer s-a studiat reexia electronilor
pe fata unui monocristal. Instalatia experimental a este prezentat a n
Fig. 3.16. Electronii proveniti dintr-un lament nc alzit sunt accelerati
la o diferent a de potential l astfel c a la p ar asirea tunului electronic au
energia cl. Electronii sunt trimisi pe un cristal de nichel, iar cu ajutorul
221
Figura 3.16: Instalatia experimental a n experimentul Davidson si Germer: 1.
tun electronic, 2. monocristal de nichel, 3. detector (cilindru Faraday)
Figura 3.17: mpr astierea unui fascicol de electroni pe dou a plane cristaline
detectorului (cilindru Faraday) este m asurat curentul determinat de elec-
tronii mpr astiati la un unghi o fat a de directia de incident a. Rezultatele
obtinute pentru electronii cu energia 1 = 54 eV arat a c a num arul de
particule mpr astiate scade pn a la 35
0
apoi creste pn a la unghiul de
mpr astiere 50
0
.
Pentru a explica aceste rezultate s-a considerat c a electronii sufer a o
difractie pe reteaua de plane cristaline a monocristalului aate la distanta
d unul de altul. Astfel, aparitia unor maxime n fascicolul de electroni
reectat de monocristal este conditionat a de ndeplinirea conditiei Bragg
(Fig. 3.17):
222
2d sin o = :`; : = 1. 2. 3... (3.122)
Pentru a pune n evident a maximele fascicolului reectat se pro-
cedeaz a n dou a moduri:
a) n prima metod a cristalul este bombardat cu un fascicol de elec-
troni monoenergetici (care au toti aceiasi lungime de und a `). Se roteste
cristalul si se observ a c a fascicolul reectat prezint a maxime n intensi-
tate numai pentru anumite unghiuri o
1
. o
2
. o
3
... care rezult a din formula
Bragg.
b) n cea de a doua metod a se mentine neschimbat a directia de in-
cident a si se variaz a energia electronilor care ajung pe cristal (adic a se
variaz a lungimea de und a). Din relatia (3.122) se obtin lungimile de
und a pentru maximele de reexie.
` =
1
:
2d sin o (3.123)
Dar:
` =
/
(2:cl)
12
Atunci:
/
(2:cl)
12
=
1
:
2d sin o
sau:
l
12
=
:/
(2:c)
12
d sin o
= :
ct
sin o
(3.124)
Asa dar dac a se variaz a diferenta de potential de accelerare, cnd se
m asoar a intensitatea fascicolului reectat se obtin o serie de maxime si
minime (Fig.3.18). Intensitatea curentului m asurat de detector variaz a
periodic cu r ad acina p atrat a l
12
, distanta dintre dou a maxime ind
egal a cu
ct
sin o
.
223
Figura 3.18: Intensitatea curentului m asurat de detector functie de r ad acina
p atrat a a tensiunii de accelerare l
12
n experimentul Davidson si Germer.
3.5.2 Experimentul Thomson
Un alt tip de experiment este cel realizat de Thomson n care elec-
tronii sunt mpr astiati printr-o fant a subtire de material policristalin.
Un fascicol de electroni monoenergetici este ndreptat c atre o foit a con-
stituit a din microcristale orientate haotic. Dup a ce str abat aceast a foit a
electronii cad pe o plac a fotograc a. Din punct de vedere al zicii cla-
sice ar trebui s a se obtin a o plac a voalat a. Imaginea obtinut a const a
dintr-o serie de cercuri concentrice. Cuantic, fenomenul are urm atoarea
explicatie:
Conditia de reexie Bragg este satisf acut a pentru anumite orient ari
ale cristalelor, corespunznd unor unghiuri de incident a o. Repartitia
microcristalelor n pl acut a ind haotic a undele reectate iau directiile
generatoarelor unui con cu vrful n punctul n care fascicolul atinge
cristalul (Fig.3.19).
tg 2o =
R
L
(3.125)
Considernd 1 1 atunci tg 2o 2o.
Punnd conditia de difractie:
2d sin o = :` (3.126)
Deoarece unghiul o este considerat foarte mic sin o o si din (3.126)
si (3.125) rezult a:
224
Figura 3.19: Experimentul Thomson
2o =
:`
d
=
1
1
(3.127)
Atunci:
1
`
=
:1
d
(3.128)
Tinnd cont de expresia lungimii de und a n functie de tensiunea de
accelerare (3.120), din (3.128) se obtine:
1
_
l = ct (3.129)
Relatia (3.129) poate foarte usor vericat a experimental; cnd ten-
siunea de accelerare creste, diametrele inelelor observate pe placa fo-
tograc a se micsoreaz a.
Experimentele lui Thomson stau la baza constructiei difractometrelor
de electroni. Aceast a metod a de difractie este preferabil a deoarece timpul
de expunere pentru nregistrarea unei diagrame de difractie este scurt (de
ordinul secundelor).
Capitolul 4
Mecanic a cuantic a
4.1 Unde si particule. Ideile fundamentale
ale mecanicii cuantice
Newton a considerat c a lumina are un caracter corpuscular si c a este
format a dintr-un jet de particule. n prima jum atate a secolului XIX a
fost pus n evident a caracterul ondulatoriu al luminii, fapt ce a permis
integrarea opticii n teoria electromagnetic a. S-a ar atat c a viteza luminii
depinde de constantele
0
si j
0
, iar fenomenul de polarizare a fost in-
terpretat ca o manifestare a caracterului vectorial si transversal al undei
electromagnetice.
Din studiul radiatiei corpului negru, Planck a emis ipoteza cuan-
tic arii energiei, astfel c a pentru o und a electromagnetic a de frecvent a i
singurele energii posibile sunt multipli de /i. Einstein a adoptat ipoteza
c a lumina este format a din corpusculi numiti fotoni care posed a energia
/i. Astfel a fost explicat efectul fotoelectric si efectul Compton. Aceste
rezultate conduc la concluzia c a interactia unei unde electromagnetice cu
materia se face prin procese elementare n care radiatia pare a consti-
tuit a din corpusculi.
4.1.1 Dualitatea und a-corpuscul
Fenomenele tipice ondulatorii puse n evident a prin experientele de in-
terferent a si difractie a electronilor sunt inexplicabiledin punct de vedere
corpuscular. Analiznd binecunoscuta experient a Young vom ajunge la
225
226
Figura 4.1: Experimentul Young. 1
1
este intensitatea luminoas a dat a de fanta
1
1
, 1
2
este intensitatea luminoas a dat a de fanta 1
2
, iar 1 este intensitatea
luminoas a dat a de ambele fante
urm atoarea concluzie: interpretarea complet a a fenomenului nu se poate
obtine considernd numai aspectul corpuscular sau numai aspectul on-
dulatoriu. Schema experientei este ar atat a n Fig.4.1.
Lumina emis a de sursa o cade pe fantele 1
1
si 1
2
dup a care lumina
ajunge pe ecranul 1. Dac a se obtureaz a fanta 1
2
pe ecran se obtine o
intensitate luminoas a 1
1
(r). n acelasi fel dac a se obtureaz a fanta 1
1
se
obtine intensitatea 1
2
(r) . Cnd fantele sunt deschise se observ a pe ecran
un sistem de franje de interferent a. Se constat a c a intensitatea 1 (r) nu
corespunde sumei intensit atilor produse de 1
1
si 1
2
.
1 (r) ,= 1
1
(r) + 1
2
(r) (4.1)
Din punct de vedere corpuscular se poate explica forma intensit atilor
1
1
(r) si 1
2
(r) prin interactia fotonilor cu marginile fantelor. Problema
care se pune este aceea de a explica forma intensit atii 1 (r) cnd ambele
fante sunt deschise. O ipoteza ar s a se considere interactia dintre fotonii
ce trec prin fantele 1
1
si 1
2
. O astfel de ipotez a ne conduce la concluzia
c a dac a se diminueaz a intensitatea sursei o pn a ce pe ecran ajunge cte
un singur foton, interactia dintre fotonii proveniti de la cele dou a fante
dispare si deci ar trebui s a dispar a si gura de interferent a.
Interpretarea rezultatului din punct de vedere al teoriei ondulatorii
este simpl a. Intensitatea luminoas a a unui punct pe ecran este pro-
portional a cu p atratul modulului amplitudinii cmpului electric. Dac a
227
1
1
(r) si 1
2
(r) reprezint a amplitudinile intensit atilor cmpului electric
produs n punctul de coordonat a r produs pe ecran de fantele 1
1
si 1
2
atunci:
1 (r) = 1
1
(r) + 1
2
(r) (4.2)
Tinnd cont de faptul c a intensitatea luminoas a este proportional a
cu modulul p atrat al amplitudinii cmpului electric rezult a:
1 (r) ~ [1 (r)[
2
= [1
1
(r) + 1
2
(r)[
2
(4.3)
Cum 1
1
(r) ~ [1
1
(r)[
2
si 1
2
(r) ~ [1
2
(r)[
2
formula arat a c a 1 (r) ,=
1
1
(r) + 1
2
(r) . Intensitatea 1 (r) depinde de diferenta de faz a dintre 1
1
si 1
2
. Dac a se micsoreaz a intensitatea sursei o, franjele de interferent a
obtinute ar trebui s a-si diminueze intensitatea.
Trebuie remarcat c a dac a sursa o emite fotoni unul cte unul nici
predictiile teoriei ondulatorii, nici cele ale teoriei corpusculare nu sunt
vericate n practic a.
Astfel, n acest caz, dac a se acoper a ecranul cu o plac a fotograc a si
se m areste sucient de mult timpul de expunere pentru a nregistrati
un num ar mare de fotoni, franjele de interferent a nu dispar. Rezultatul
experientei conduce la un paradox aparent care n cadrul teoriei corpus-
culare nu poate explicat. Deoarece interactia dintre fotoni este exclus a
ei trebuie considerati n mod separat. Dar atunci nu se poate ntelege de
ce fenomenele se schimb a cnd avem o singur a fant a fat a de cazul cnd
ambele sunt deschise. Astfel, interpretarea pur corpuscular a a fenomenu-
lui nu poate explica aparitia gurii de interferent a.
Din contr a, dac a placa fotograc a este expus a un timp sucient de
scurt atunci se constat a c a pe ea apar doar puncte de impact local. Acest
lucru nu poate interpretat n cadrul unei teorii pur ondulatorii. Din
punct de vedere corpuscular aparitia punctelor de impact este datorat a
ciocnirii fotonilor cu placa fotograc a.
Dac a nregistrarea punctelor de impact ale fotonilor cu placa fo-
tograc a este urm arit a n timp se constat a c a acestea se repartizeaz a
ntr-o o manier a aleatorie, iar cnd un num ar sucient de mare de fotoni
ajung pe ecran repartitia pare a avea un aspect continuu. Densitatea
punctelor de impact poate legat a de existenta franjelor de interferent a.
Acolo unde densitatea punctelor de impact este mare se obtin maxime de
interferent a, iar acolo unde densitatea punctelor de impact este mic a sau
228
chiar nul a se obtin minime de interferent a. Putem spune c a prin nregis-
trarea fotonilor pe ecran n timp, se reconstituie gura de interferent a.
Trebuie remarcat c a n cursul experimentului nu s-a ncercat s a se
determine prin ce fant a trece ecare foton ce ajunge pe ecran. Pentru
a obtine acest lucru vom plasa fotomultiplicatori n spatele fantelor 1
1
si 1
2
. Vom constata c a dac a fotonii pleac a de la sursa o unul cte unul
ecare foton va atinge unul din detectori, adic a un singur detector va da
semnal. Evident detectorii vor absorbi fotonii care nu vor mai ajunge
la ecran. Dac a unul din detectori este ndep artat cel care va r amne va
nregistra un mare num ar de fotoni. Pe ecran ns a nu se va mai forma o
gur a de interferent a deoarece una din fante este obturat a.
Analiza precedent a arat a c a este imposibil de a explica fenomenele
observate printr-o singur a teorie e corpuscular a e ondulatorie. Cele
dou a aspecte par c a se exclud reciproc. Pentru a surmonta dicult atile
trebuie s a revizuim conceptele zicii clasice si s a admitem c a experienta
cotidian a nu mai este valabil a n domeniul microscopic. De exemplu una
din caracteristicile esentiale a domeniului microscopic este aceea c a efec-
tuarea unei m asur atori asupra unui sistem l perturb a de o manier a fun-
damental a. n cazul domeniului macroscopic suntem obisnuiti cu ideea
c a putem face inuenta aparatului de m asur a sucient de mic a pentru a
putea neglijat a.
Dac a ne referim la experimentul anterior, un foton care trece printr-o
fant a se comport a diferit dac a ceal alat a fant a este nchis a sau deschis a.
n plus, dac a dorim s a vedem pe unde trece un foton l mpiedic am s a
ajung a la ecran. Putem spune c a e imposibil s a se observe gura de
interferent a si s a stabileasc a n acelasi timp prin ce fant a trece fotonul.
Din acest motiv trebuie s a renunt am la ideea c a fotonul trece printr-
o fant a bine determinat a. Pe de alt a parte fotonii ce ajung pe ecran
reconstituie n timp gura de difractie. Din acest motiv nu vom sti
dinainte cu certitudine unde vor lovi fotonii ecranul.
Singurul lucru care poate spus este c a un foton va atinge ecranul
ntr-un punct cu o probabilitate care este proportional a cu intensitatea
1 (r) adic a proportional a cu [1 (r)[
2
. Aceasta duce la ideea c a notiunea
de traiectorie nu are sens. n plus nu mai este valabil a nici ideea clasic a
conform c areia miscarea unei particule este determinat a de conditiile
initiale.
Putem introduce notiunea de dualitate und a-corpuscul:
1. Aspectele ondulatorii si corpusculare sunt inseparabile. n unele
229
cazuri avem o comportare ondulatorie, n altele corpuscular a.
2. Previziunile asupra comport arii unui foton se pot face numai prob-
abilistic.
3. Informatia asupra unui foton la momentul t este dat a de unda
1 (:. t), solutie a ecuatiei Maxwell. Spunem c a aceast a und a caracte-
rizeaz a starea fotonului la momentul t. 1 (:. t) este interpretat a ca o
amplitudine de probabilitate pentru ca un foton s a-si manifeste prezenta
n punctul : la momentul t. Probabiliatea aceasta este proportional a
cu [1 (:. t)[
2
. Ecuatiile Maxwell ind liniare si omogene principiul de
superpozitie este valabil. Astfel, dac a

1
1
si

1
2
sunt cele dou a solutii ale
ecuatiilor Maxwell atunci expresia

1 = `
1

1
1
+ `
2

1
2
(4.4)
unde `
1
si `
2
sunt constante este si ea solutie a acestor ecuatii.
Ca o concluzie la cele discutate anterior trebuie s a remarc am c a teoria
permite doar calculul probabilit atii ca un eveniment s a se produc a.
Paralel cu descoperirea fotonilor, studiul spectrelor de emisie si ab-
sorbtie ale atomilor pune n evident a un fapt pe care zica clasic a nu-l
poate explica. Spectrele sunt formate din linii ne, adic a atomii nu emit
si nici nu absorb dect fotoni de frecvent a bine determinat a. Aceasta se
explic a considernd c a energia este cuanticat a. Bohr a formulat primele
reguli de calcul ale cuantelor absorbite. n 1923 de Broglie a emis ipoteza
c a particulele materiale ca si fotonii pot avea un aspect ondulatoriu. Ex-
perientele lui Davisson si Germer au venit s a conrme aspectul ondu-
latoriu al materiei ar atnd c a gurile de interferent a se pot obtine cu
ajutorul electronilor. Pornind de la ipoteza lui de Broglie vom extinde
asupra tuturor particulelor toate notiunile introduse n cazul fotonilor.
4.1.2 Functia de und a. Conceptul de stare
Avnd n vedere cele discutate mai sus putem trage urm atoarele con-
cluzii:
1. Conceptul de traiectorie trebuie substituit cu cel de stare la mo-
mentul t. Starea cuantic a a unui sistem este caracterizat a de o functie
de stare (:. t) care contine toate informatiile posibile asupra particulei.
Pentru o particul a m arimea (:. t) poart a numele si de functie de und a.
230
2. (:. t) este interpretat a ca o amplitudine de probabilitate de lo-
calizare. Remarc am c a (:. t) nlocuieste

1(:. t) din discutia anterioar a.
Astfel, probabilitatea ca o particul a dat a s a se g aseasc a la momentul t
ntr-un element de volum d = drdd. caracterizat de vectorul de pozitie
: este proportional a cu elementul de volum d si are valoarea dT (

: . t) .
Interpretnd pe [(:. t)[
2
ca o densitate de probabilitate de localizare
putem scrie:
dT (:. t) = [(:. t)[
2
d = 1d (4.5)
Astfel, n experimentul prezentat cu ajutorul dispozitivului Young
putem considera c a
1
1
este functia de und a provenind din 1
1
,
1
2
este
functia de und a provenind din 1
2
. Cnd ambele fante sunt deschise,
functia de und a este: =
1
1
+
1
2
, iar densitatea de probabilitate de
localizare a fotonului este:
1 ~ [
1
1
+
1
2
[
2
(4.6)
n cazul c a doar o singur a fant a este deschis a densit atile de probabi-
litate de localizare sunt 1
1
~ [
1
1
[
2
si 1
2
~ [
1
2
[. Atunci:
1 ,= 1
1
+ 1
2
(4.7)
Interpretarea dat a modulului p atrat al functiei de stare conduce la
concluzia c a probabilitatea pentru a g asi particula n spatiu la momentul
t este egal a cu 1.
_
[(:. t)[
2
d = 1 (4.8)
Relatia 4.8 poart a numele de conditie de normare. Acest fapt impune
anumite conditii care trebuiesc ndeplinite de (:. t):
- Functia (:. t) trebuie s a tind a la zero la distante mari.
- Functia (:. t) nu trebuie s a aib a singularit ati indc a integrala nu
ar avea f ar a sens. Ea trebuie s a e o functie continu a si derivabil a (s a nu
prezinte vrfuri).
- Functia (:. t) trebuie s a aib a o evolutie n timp astfel nct conditia
de normare s a e ndeplinit a la orice moment de timp.
Se poate remarca astfel diferenta dintre modul de caracterizarea a
st arii clasice si a st arii cuantice. Starea n cazul unei particule clasice este
231
caracterizat a la momentul t de sase parametri: r. . ..
a
.
j
.
:
. Starea
cuantic a a unei particule este determinat a de o innitate de parametri:
valorile n diverse puncte a functiei (:. t). Notiunii clasice de traiectorie
i este substituit a notiunea de functie de und a. Existenta acestei functii
de und a este expresia propriet atilor ondulatorii. Spre deosebire de undele
clasice (sonore de exemplu), functia de und a este o m arime abstract a a
c arei interpretare este de natur a statistic a.
nainte de a discuta mai n detaliu despre conceptul cuantic de stare
vom revedea nc a o dat a principalele caracteristici ale st arii unei particule
clasice:
1. Starea particulei la un moment dat este caracterizat a de sase para-
metri asa cum am precizat mai nainte (trei de pozitie si trei de vitez a).
Din cunoasterea st arii rezult a toate propriet atile particulei (energie, im-
puls etc ).
2. Starea poate aat a prin m asur atori simultane asupra pozitiei si
impulsului.
3. Inuenta aparatelor de m asur a poate f acut a s a e extrem de
mic a, astfel nct o m asur atoare s a nu inuenteze starea particulei.
4. Variabilele de pozitie si impuls pot nlocuite cu alte sase variabile
(evident ca provenind din acestea).
5. Cunoasterea st arii la un moment dat si a factorilor externi ce
actioneaz a asupra particulei determin a cunoasterea n mod univoc a
evolutiei sale n timp.
Pentru a ntelege mai bine notiunea de stare vom descrie n continuare
nc a dou a experimente.
Primul dintre ele se refer a la difractia particulelor pe o fant a. S a
consider am c a un ux de particule trece printr-o fant a extrem de ngust a
pentru a putea pus n evident a caracterul ondulatoriu al particulelor.
Desi o astfel de experient a nu a fost efectiv realizat a, se poate prevedea
rezultatul care se obtine pe baza cunoasterii comport arii microparti-
culelor n alte situatii. S-a efectuat totusi un experiment cu electroni
care este analogul celui de interferent a cu biprisma Fresnel. Un r metalic
foarte subtire nc arcat pozitiv este pus n fata unui fascicol de electroni
care l deviaz a din drumul lor. Pe un ecran sau pe o plac a fotograc a se
obtine o gur a analoag a cu cea dat a de lumina care str abate o biprism a
Fresnel.
Dup a trecerea prin fant a particulele ajung pe ecranul 1 (Fig.4.2). Pe
acest ecran se obtine o gur a de difractie similar a cu cea obtinut a n
232
Figura 4.2: Difractia unui fascicol de particle pe o fant a
cazul trecerii luminii (care poate considerat a ca ind format a dintr-un
ux de fotoni).
Deoarece particulele trec prin fant a pozitia acestora n momentul tre-
cerii este cunoscut a cu o precizie egal a cu d unde d este deschiderea
fantei. Pe ecran se constat a c a majoritatea particulelor sunt deviate n
interiorul unghiului o. Din teoria difractiei se stie c a:
sin o =
`
d
Pentru particulele materiale, conform ipotezei lui de Broglie:
` =
/
j
(4.9)
O deviatie o ,= 0 dup a trecerea particulei prin fant a implic a faptul c a
j
j
,= 0. Intervalul n care poate varia componenta j
j
corespunde devierii
n cazul deschiderii o si este dat de:
j
j
j sin o =
/
`
sin o (4.10)
Astfel se observ a c a:
j
j
= d
/
`
sin o / (4.11)
Relatia dintre nedetermin arile si j
j
arat a c a pozitia si impul-
sul particulelor nu pot m asurate simultan. Relatia poart a numele de
233
relatia de nedeterminare a lui Heisemberg. Cu ct deschiderea fantei
este mai mic a cu att incertitudinea n determinarea impulsului este mai
mare. Pentru a micsora incertitudinea n determinarea impulsului tre-
buie l argit a fanta. Aceasta ns a implic a o crestere n nedeterminarea
pozitiei.
Trebuie remarcat c a nainte de trecerea particulei prin fant a j
j
= 0.
Dup a trecere, adic a dup a localizarea particulei, particula dobndeste un
impuls paralel cu ecranul. Aceasta nseamn a c a procesul de m asurare (n
acest caz al pozitiei), afecteaz a propriet atile microsistemului.
4.1.3 Principiul descompunerii spectrale
Vom considera o alt a experient a simpl a de optic a n care intervine
polarizarea luminii. Aceasta permite introducerea unor concepte funda-
mentale cu privire la m asurarea m arimilor zice. O und a monocromatic a
plan a a c arei directie de polarizare este descris a de vectorul unitar c
j
este
trimis a pe un analizor (polarizor). Oz desemneaz a directia de propagare
a acestei unde. Analizorul transmite unda dac a este polarizat a paralel
cu axa Ox si o absoarbe dac a este polarizat a paralel cu axa Oy (Fig.
4.3). Interpretarea clasic a a acestei experiente (descriere valabil a pentru
unde luminoase) este urm atoarea: Unda polarizat a este caracterizat a de
un cmp electric sub forma:

1 (:. t) = 1
0
c
j
exp [i (/. .t)] (4.12)
unde 1
0
este amplitudinea, intensitatea luminoas a 1 ind proportional a
cu [1
0
[
2
. Dup a trecerea prin analizorul , se obtine o und a polarizat a
dup a axa Ox:

1
0
(:. t) = 1
0
0
c
a
exp [i (/. .t)] (4.13)
a c arei intensitate 1
0
este proportional a cu

1
0
0

2
si este dat a de legea lui
Malus:
1
0
= 1 cos
2
o (4.14)
S a consider am c a facem ca intensitatea 1 s a devin a sucient de mic a
pentru ca fotonii s a ajung a unul cte unul pe analizor (Plas am detec-
torul dup a analizor). Nu vom nregistra o "fractie de fotoni": fotonul
234
Figura 4.3: Und a luminoas a care trece printr-un analizor (polarizor).
e trece prin analizor e este absorbit n totalitate. Nu putem preciza
cu certitudine dac a fotonul ce ajunge pe analizor va absorbit sau va
trece; nu putem cunoaste dect probabilitatea corespunz atoare ca el s a
e absorbit sau l asat s a treac a.
Dac a pe analizor cade un num ar mare ` de fotoni, detectorul va
nregistra un num ar ` cos
2
o de fotoni. Astfel, probabilitatea ca fotonul
s a treac a de analizor este egal a cu cos
2
o, iar probabilitatea ca fotonul s a
nu treac a de analizor este 1 cos
2
o = sin
2
o. Rezult a c a:
1. Aparatul de m asur a nu poate furniza dect anumite rezultate pri-
vilegiate pe care le vom numi rezultate proprii. Din experienta de mai sus
rezult a c a nu exist a dect dou a rezultate posibile: fotonul trece prin ana-
lizor sau este absorbit. Spunem c a exist a o cuanticare a rezultatului de
m asur a n contradictie cu formula clasic a n care 1
0
poate varia continuu,
cnd o variaz a.
2. Fiecare rezultat corespunde unei st ari particulare a sistemului, care
face parte dintr-o multime de st ari numite st ari proprii. n cazul de mai
sus exist a dou a st ari proprii caracterizate prin vectorii de polarizare:
c
j
= c
a
c
j
= c
j
235
Dac a c
j
= c
a
avem certitudinea c a fotonul va trece prin analizor;
Dac a c
j
= c
j
fotonul este absorbit.
Corespondenta ntre rezultatele proprii si starea proprie este urm a-
toarea: dac a sistemul se g aseste nainte de m asurare ntr-o stare proprie,
rezultatul m asur atorii este determinat cu o probabilitate egal a cu 1.
3. Dac a starea dinainte de m asur atoare este oarecare, nu putem
prezice dect probabilitatea de obtinere a rezultatelor proprii. Pentru
a g asi aceast a probabilitate descompunem starea sitemului (n cazul nos-
tru starea fotonului) ntr-o combinatie liniar a a diverselor st ari proprii.
Astfel:
c
j
= c
a
cos o +c
j
sin o (4.15)
Asa cum am discutat mai nainte cos
2
o reprezint a probabilitatea ca
fotonul s a treac a prin analizor iar sin
2
o reprezint a probabilitatea ca fo-
tonul s a e absorbit
_
cos
2
o + sin
2
o = 1
_
. Rezult a c a probabilitatea de
a obtine un rezultat propriu este proportional a cu p atratul modulului
coecientului atasat vectorului st arii proprii corespunz atoare.
Aceast a regul a poart a numele de principiul de descompunere spec-
tral a.
Trebuie remarcat c a descompunerea depinde de tipul aparatului de
m asur a deoarece se face utiliznd starea proprie ce-i corespunde. n
Fig.4.3 ambele axe Ox si Oy sunt xate de analizor.
4. Dup a trecerea prin analizor lumina este complet polarizat a avnd
vectorul de polarizare c
a
. Dac a dispunem dup a primul analizor un altul,

0
avnd aceiasi ax a optic a, toti fotonii ce trec prin analizorul , vor trece
prin
0
. Aceasta se datoreaz a faptului c a dup a ce traverseaz a analizorul
fotonul este ntr-o stare proprie caracterizat a de vectorul de polarizare c
a
.
Exist a o schimbare brusc a a st arii particulei: dup a m asurare starea este
denit a prin vectorul

1 (:. t) colinear cu vectorul c
a
. Astfel m asurarea
perturb a sistemul microscopic ntr-un mod fundamental.
Principiul de descompunere spectral a se aplic a si n cazul m asur arii
unei m arimi zice oarecare . Rezultatele formeaz a un ansamblu de date
proprii pe care-l not am cu c. Fiec arui rezultat propriu i este asociat a
o stare proprie caracterizat a de o functie proprie
o
(:).
Pentru o functie de stare (:. t) probabilitatea T
o
de a obtine la
momentul t prin m asurare valoarea proprie c, se obtine descompunnd
(:. t) dup a
o
(:) :
236
(

: . t) =

o
c
o

o
(

: ) (4.16)
Generaliznd cele discutate anterior rezult a:
T
o
=
[c
o
[
2

o
[c
o
[
2
(4.17)
Pentru un sistem zic exist a o serie de m arimi ce pot m asurate; ele
poart a numele de observabile. Ele sunt m arimi ce apar si n cazul clasic
si care sunt m asurate folosind aparate macroscopice. Starea sistemului
se modic a n timpul m asur atorii. R aspunsul obtinut la m asurarea unei
variabile nu este univoc deoarece sistemul ascult a de legi statistice care
sunt determinate de conditiile experientei.
Exist a m arimi pentru care g asim orice valoare posibil a (pozitie, im-
puls) iar pentru altele (de exemplu energia unui electron ntr-un atom)
numai anumite valori. Observabilele pentru care la m asurare obtinem
orice valoare posibil a poart a numele de m asurabile necuanticabile. Ob-
servabilele care la m asurare dau doar valori discrete poart a numele de
m arimi cuanticabile.
n cazul clasic din cunoasterea pozitiei si impulsului rezult a cunoasterea
tuturor celorlalte observabile. n cazul cuantic cunoasterea simultan a a
pozitiei si impulsului acestor m arimi nu e posibil a si de aceea nu rezult a
si cunoasterea celorlalte observabile. Din acest motiv pentru a cunoaste
starea sistemului trebuie cunoscut a statistica tuturor observabilelor.
4.2 Aparatul matematic al mecanicii cuan-
tice
4.2.1 Spatiul functiilor de und a
Structura spatiului functiilor de und a Interpretarea probabilistic a
a functiei de und a (:. t) a unei particule a fost dat a n sectiunea prece-
dent a. [(:. t)[
2
d reprezint a probabilitatea ca la momentul t particula
s a se g aseasc a n volumul d centrat pe punctul determinat de vectorul
de pozitie :. Probabilitatea de a g asi particula n tot spatiul impune
conditia:
237
___
[(:. t)[
2
d = 1 (4.18)
Ansamblul functiilor de und a este inclus n clasa de functii de modul
p atrat integrabil. Aceste functii trebuie s a ndeplineasc a n plus si asa
numitele conditii care rezult a din interpretarea functiei de und a. Astfel:
a) conditia de normare se poate realiza numai dac a functia de und a
este nit a n tot spatiul, adic a dac a este m arginit a. Ea trebuie s a tind a
la zero atunci cnd [:[ .
b) deoarece particula din punct de vedere zic se poate aa ntr-un
singur loc la un moment dat este necesar ca functia de und a s a e o
functie univoc a de : .
c) functiile de und a trebuie s a e continue si derivabile, deoarece nu
pot exista discontinuit ati n probabilitatea de a g asi particula ntr-un
punct, iar variatia acesteia trebuie s a e lin a.
d) deoarece semnicatie zic a are doar p atratul modulului, functiile
de und a sunt denite pn a la un factor de faz a exp i,.
Vom nota cu T ansamblul functiilor de und a.
n cazul general al unor sisteme complexe formate nu neap arat dintr-
o particul a starea este caracterizat a de o functie de stare sau vector de
stare (notiune ce generalizeaz a notiunea de functie de und a). Functia de
stare apartine unui spatiu abstract c numit spatiul st arilor, care este de
fapt un subspatiu Hilbert.
n continuare ne vom axa asupra studiului functiilor de und a din
spatiul T , multe din propriet atile obtinute pentru acestea putndu-se
generaliza pentru functiile de stare.
Se demonstreaz a c a T satisface propriet atile unui spatiu vectorial.
Se deneste pe aceast a multime operatia de adunare a dou a functii
de und a care stabileste c a pentru orice dou a functii de und a
1
si
2
,
exist a suma
1
+
2
, ind ndeplinite propriet atile:
a) comutativitate:

1
+
2
=
2
+
1
b) asociativitate:
(
1
+
2
) +
3
=
1
+ (
2
+
1
)
c) exist a element neutru 0:
238
+ 0 =
d) exist a element invers , pentru ecare functie :
+ () = 0
Se deneste nmultirea cu un scalar (care n general este un num ar
complex) si care stabileste c a oric arei functii de stare si oric arui scalar
` i corespunde o alt a functie ` cu propriet atile:
a) asociativitate:
(`
1
`
2
) = `
1
(`
2
)
b) prezenta elementul unitate:
1 =
c) distributivitatea n raport cu adunarea scalarilor:
(`
1
+ `
2
) = `
1
+`
2

d) distributivitatea n raport cu adunarea functiilor de und a.


`(
1
+
2
) = `
1
+ `
2
Produs scalar
Denitie ntr-un spa tiu vectorial tuturor perechilor de doua elemente
, si luate n aceasta ordine li se poate asocia un numar complex numit
produs scalar:
(,. ) =
___
,

(: ) (: ) d (4.19)
Propriet atile produsului scalar rezult a din denitia de mai sus:
(,. ) = (. ,)

(4.20)
Produsul scalar este liniar n al doilea termen:
(,. `
1

1
+ `
2

2
) = `
1
(,.
1
) + `
2
(,.
2
) (4.21)
Produsul scalar este antiliniar n primul termen:
(`
1
,
1
+ `
2
,
2
. ) = `

1
(,
1
. ) +`

2
(,
2
. ) (4.22)
239
Denitie Func tiile ,(: ) si (: ) sunt ortogonale daca produsul lor
scalar este nul (,. ) = 0
Denitie Marimea
_
(. ) poarta numele de norma si se noteaza
cu || .
Din dentia produsului scalar rezult a c a:
_
(. ) _ 0
Egalitatea cu 0 are loc atunci cnd = 0.
Baza ortonormat a n T
Denitie Fie un ansamblu de func tii din T, n
i
(: ) T reprezentat
de un indice i (i=1,2...). Ansamblul n
i
(: ) este ortonormat daca:
(n
i
. n
)
) =
_
1
n

i
(: ) n
)
(: ) d = o
i)
(4.23)
unde o
i)
este simbolul lui Kronneker:
o
i)
=
_
1. pentru i = ,
0. pentru i ,= ,
(4.24)
Denitie Sistemul de func tii ortonormat n
i
(: ) este complet daca sin-
gura func tie ortogonala pe sistemul ortonormat este func tia nula.
Atunci, orice functie de und a (: ) T se poate descompune n mod
unic dup a ansamblul de functii n
i
(: ) :
(: ) =

i
c
i
n
i
(: ) (4.25)
unde coecientii c
i
sunt numere complexe.
Un astfel de sistem poart a numele de baz a ortonormat a. Dac a sis-
temul complet de functii ortonormate este format dintr-un num ar innit
de functii spunem c a spatiul vectorial corespunz ator este innit dimen-
sional.
Componentele unei functii de und a n baza n
i
(: )
nmultim relatia 4.25 cu n

)
(: ) si integr am pe tot spatiu. Rezult a:
(n
)
. ) =
_
n
)
.

i
c
i
n
i
_
=

i
c
i
(n
)
. n
i
) =

i
c
i
o
i)
= c
)
(4.26)
240
adic a:
c
)
= (n
)
. ) =
___
n

)
(: ) (: ) d (4.27)
Spunem c a ansamblul numerelor c
i
reprezint a functia (: ) n baza
n
i
(: ).
Expresia produsului scalar n functie de componente
Fie ,(: ) si (: ) dou a functii de und a care se pot dezvolta dup a
functiile n
i
astfel:
,(: ) =

i
/
i
n
i
(: ) (4.28)
(: ) =

)
c
)
n
)
(: ) (4.29)
Produsul celor dou a functii de und a este:
(,. ) =
_

i
/
i
n
i
.

)
c
)
n
)
_
=

i,)
/

i
c
)
(n
i
. n
)
) =

i,)
/

i
c
)
o
i)
=

i
/

i
c
i
(4.30)
n particular norma functiei de und a este:
|| = (. ) =

i
[c
i
[
2
(4.31)
Functia Dirac
Denitie Functia o (r) a fost introdus a de Dirac n anul 1930 si
reprezint a mai degrab a o trecere la limit a. Pentru a ntelege functia
o (r) vom considera functia o
c
(r) (Fig. 4.4) denit a prin :
o
c
(r) =
_
1,c , pentru
c
2
< r <
c
2
0 , pentru [r[
c
2
(4.32)
unde c este un num ar pozitiv.
Calcul am integrala
_
+1
1
o
c
(r) , (r) dr
unde , (r) este functia denit a ntr-un interval care-l contine pe r =
0. Dac a c este sucient de mic, variatia functiei , (r) pe intervalul de
241
Figura 4.4: Functia c
c
(r)
integrare
_

c
2
.
c
2

este neglijabil a si , (r) r amne practic egal a cu , (0) .


astfel c a:
_
+1
1
o
c
(r) , (r) dr , (0)
_
+1
1
o
c
(r) dr = , (0) (4.33)
Aproximatia de mai sus este cu att mai bun a cu ct c este mai mic.
Trecem la limit a n (4.33) facnd c 0 si denim functia o (r) prin
relatia:
_
+1
1
o (r) , (r) dr = , (0) (4.34)
Generaliznd se poate deni o (r r
0
):
_
+1
1
o (r r
0
) , (r) dr = , (r
0
) (4.35)
Propriet ati
Din cele discutate mai sus se pot sintetiza propriet atile functiei o (r):
a) o (r) = 0 pentru r ,= 0
b) o (0) are o valoare nem arginit de mare
c)
_
+1
1
o (r) , (r) dr = , (0)
d) Punnd n (4.35) , (r) = 1 rezult a:
_
+1
1
o (r r
0
) dr = 1 (4.36)
242
e) o (r) = o (r)
f) o (cr) =
1
[c[
o (r)
g) ro (r) = 0
Propriet atile enuntate la punctele e) , f) , g) se demonstreaz a prin
multiplicarea ambilor termeni ai egalit atii printr-o functie , (r), dup a
care se integreaz a; rezult a c a rezultatele obtinute sunt egale.
Teorem a Orice sistem ortonormat complet de func tii (o baza orto-
normata) genereaza o func tie o (r).
Fie {n
a
(r) un sistem de functii ce formeaz a o baz a ortonormat a n
spatiul functiilor de und a T.
_
1
1
n

i
(r) n
)
(r) dr = o
i)
(4.37)
Deoarece o functie de und a se poate exprima n functie de componen-
tele sistemului ortonormat:
(r
0
) =

c
i
n
i
(r
0
) (4.38)
unde:
c
i
=
_
+1
1
n

i
(r) (r) dr (4.39)
nlocuind (4.39) n (4.38):

_
r
0
_
=
_
+1
1
_

i
n

i
(r) n
i
(r
0
)
_
(r) dr (4.40)
rezult a c a:

i
n

i
(r) n
i
(r
0
) = o (r r
0
) (4.41)
Baze ortonormate continue
Denitie Numim baza ortonormata continua ansamblul de func tii
n
c
(:) descris prin parametrul c care variaza continuu satisfacnd re-
la tiile:
(n
c
. n
c
0 ) =
___
n

c
(: ) n
c
0 (: ) d = o (c c
0
) (4.42)
243
_
n

c
(: ) n
c
(:
0
) dc = o (: :
0
) (4.43)
Proprietatea denit a prin relatia (4.42) este cea de ortonormare iar
proprietatea denit a prin relatia (4.43) este cea de completitudine. Pen-
tru functiile de und a denite pe axa Ox
_
+1
1
n

c
(r) n
c
(r
0
) dc = o (r r
0
) (4.44)
Mention am cazul particular important n care sistemul complet de
functii l constituie multimea functiilor Fourier:
,
I
(r) =
exp (i/r)
_
2:
(4.45)
Relatia (4.44) se scrie n acest caz:
1
2:
_
1
1
exp [i/ (r r
0
)] d/ = o (r r
0
) (4.46)
Functia o denit a n spatiul tridimensional Ea se noteaz a sim-
plu o (: ) si este denit a printr-o relatie analoag a relatiei (4.34):
___
o (: ) , (: ) d = , (0) (4.47)
Mai general:
___
, (: ) o (: :
0
) d = , (:
0
) (4.48)
Ea se poate descompune n:
o (: :
0
) = o (r r
0
) o (
0
) o (. .
0
) (4.49)
Descompunerea n componente
Punem:
(: ) =
_
(:
0
) o (:
0
: ) d
0
(4.50)
Consider am c a o (:
0
: ) este exprimat a de (4.43). Se obtine:
(: ) =
___
(:
0
)
__
n

c
(:
0
) n
c
(: ) dc
_
d
0
(4.51)
244
Deoarece:
(: ) =
_
c (c) n
c
(: ) dc (4.52)
prin comparare cu relatia (4.51) se obtine:
c (c) =
___
n

c
(:
0
) (:
0
) d
0
(4.53)
Expresia unui produs scalar n functie de componente Fie
dou a functii de und a care sunt descompuse n baza ortonormat a n
c
(:):
,(: ) =
_
/ (c) n
c
(: ) dc (4.54)
(: ) =
_
c (c
0
) n
c
0 (: ) dc
0
(4.55)
Produsul lor scalar este:
(,. ) =
___
,

(: ) (: ) d
(,. ) =
___ __
/ (c) n
c
(: ) dc
_ __
c (c
0
) n
c
0 (: ) dc
_
d
(,. ) =
_ ___
/

(c) c (c
0
) dc
0
_ ____
n
c
(: ) n
c
0 (: ) d
__
dc
Ultima integral a este:
_
n
c
(: ) n
c
0 (: ) d = o (c c
0
) (4.56)
si astfel:
(,. ) =
_
/

(c) c (c) dc (4.57)


n particular:
(. ) =
_
[c (c)[
2
dc (4.58)
245
4.2.2 Operatori
Denitie si propriet ati
Un operator dintr-un spatiu vectorial pune n corespondent a un vector
al spatiului cu un alt vector al spatiului.
,
= , (4.59)
Denitie Spunem ca operatorul A este liniar daca pentru orice numere
complexe c
1
si c
2
:
(c
1
,
1
+ c
2
,
2
) = c
1
,
1
+ c
2
,
2
(4.60)
ntr-un spatiu vectorial pot deniti operatorii:
a) operatorul unitate 1:
1, = , (4.61)
b) operatorul nul 0:
0, = 0 (4.62)
Un operator liniar transform a vectorul nul n vector nul:
0 = 0 (4.63)
Operatii cu operatori
Putem deni urm atoarele operatii cu operatori:
a) Suma a doi operatori C = + 1
C, = , + 1, (4.64)
b) nmultirea unui operator cu un scalar (num ar complex) `, C = `
C, = `, = `(,) (4.65)
c) nmultirea a doi operatori C = 1
C (,) = (1,) (4.66)
246
Ordinea factorilor ntr-un produs de operatori este important a. n
general 1 ,= 1.
Denitie Comutatorul a doi operatori este:
C = [. 1] = 1 1 (4.67)
Propriet atile comutatorului:
[. 1] = [1. ] (4.68)
[. 1 + C] = [. 1] + [. C] (4.69)
[. 1C] = 1[. C] + [. 1] C (4.70)
[1. C] = [1. C] + [. C] 1 (4.71)
Aceste propriet ati se demonstreaz a pornind direct de la denitia co-
mutatorului.
Denitie Un operator este nesingular daca exista un alt operator
1 cu proprietatea ca:
1 = 1 = 1 (4.72)
Operatorul 1 se numeste inversul operatorului si se noteaz a cu

1
. Rezult a imediat c a:
_

1
_
1
= (4.73)
Dac a operatorul
1
nu exist a, operatorul este singular.
Denitie Operatorul
+
este operatorul adjunct al unui operator
daca:
(,. ) =
_

+
,.
_
Teorem a Operatorul adjunct al unui operator liniar este tot un ope-
rator liniar.
Fie un operator liniar si operatorul s au adjunct
+
. Not am cu:

1
=
+
,
1

2
=
+
,
2
247
care sunt denite de relatiile:
(,
1
. ) =
_

+
,
1
.
_
= (
1
. )
(,
2
. ) =
_

+
,
2
.
_
= (
2
. )
Not am cu: , = c
1
,
1
+ c
2
,
2
. Atunci:
_

+
,.
_
= (,. ) = (c
1
,
1
+ c
2
,
2
. ) = c

1
(,
1
. ) +c

2
(,
2
. )
_

+
,.
_
= c

1
_

+
,
1
.
_
+ c

2
_

+
,
2
.
_
=
_
c
1

+
,
1
.
_
+
_
c
2

+
,
2
.
_
_

+
,.
_
= (c
1

+
,
1
+ c
2

+
,
2
. )
Rezult a:

+
, = c
1

+
,
1
+ c
2

+
,
2
Propriet ati ale operatorilor adjuncti
( + 1)
+
=
+
+ 1
+
(`)
+
= `

+
(1)
+
= 1
+

+
Aceste propriet ati se demonstreaz a pornind direct de la denitia ope-
ratorului adjunct.
Denitie Operatorul se nume ste hermitic sau autoadjunct daca
=
+
.
(,. ) = (,. ) = (. ,)

(4.74)
248
Reprezentarea unui operator
Fiind dat un operator liniar si o baz a n
i
(: ) i asociem o serie de
numere

i)
= (n
i
. n
)
) (4.75)
n cazul unei baze continuue n
c
(: ) avem:

cc
0 =
___
n
c
(: ) n
c
0 (: ) d (4.76)
Numerele astfel denite sunt elementele unei matrice p atrate avnd o
multime innit a de linii si coloane. Aceste numere caracterizeaz a complet
operatorul respectiv.
4.2.3 Ecuatia cu valori si vectori proprii pentru un
operator
Vectori proprii
Denitie Spunem ca este un vector propriu operatorului liniar
daca:
= ` (4.77)
unde ` este un numar complex.
Ecuatia de mai sus poart a numele de ecuatia cu valori proprii a ope-
ratorului liniar . Aceast a ecuatie are n general solutii doar pentru an-
umite valori ale lui `, numite valori proprii ale operatorului .
Observ am c a dac a este un vector propriu al lui cu valoarea
proprie `, c unde c poate si un num ar complex este si ea valoare
proprie a lui .
(c) = c = c` = `(c) (4.78)
Valoarea proprie ` se numeste nedegenerat a dac a i corespunde un
vector propriu determinat pn a la un factor multiplicativ.
Dac a exist a mai multi vectori proprii liniari independenti ai lui
pentru aceiasi valoare proprie, spunem despre aceasta c a este degenerat a;
ordinul sau gradul de degenerare este egal cu num arul de vectori proprii
liniari independenti care-i sunt asociati.
249
Dac a ` are gradul de degenerare q, lui i corespund q vectori proprii
independenti
(i)
:

(i)
= `
(i)
(4.79)
Atunci toti vectorii de forma:
=
j

i=1
c
i

(i)
(4.80)
sunt vectori proprii ai lui :
=
j

i=1
c
i

(i)
= `
j

i=1
c
i

(i)
= ` (4.81)
n consecint a, ansamblul vectorilor proprii ai lui constituie un
spatiu vectorial de dimensiune q (care poate si innit) numit subspatiul
propriu al valorii proprii `.
Determinarea valorilor si vectorilor proprii
Vom face rationamentele ntr-un spatiu ` dimensional si vom pre-
supune c a rezultatele obtinute sunt adev arate si ntr-un spatiu innit
dimensional. Fie n
i
o baz a n spatiul considerat.
S a consider am ecuatia cu vectori si valori proprii:
= ` (4.82)
Scriem n functie de vectorii de baz a:
=
.

i=1
c
i
n
i
(4.83)
Se nlocuieste (4.83) n (4.82):

i=1
c
i
n
i
= `
.

i=1
c
i
n
i
c
i
.

i=1
n
i
= `
.

i=1
c
i
n
i
250
Atunci:
c
i
.

i=1
(n
)
. n
i
) = `
.

i=1
(n
)
. c
i
n
i
)
c
i
.

i=1

)i
= `
.

i=1
c
i
o
)i
.

i=1
(c
i

)i
c
i
`o
)i
) = 0
.

i=1
c
i
(
)i
`o
)i
) = 0 (4.84)
n (4.84) , = 1. 2. 3. ...`
Atunci relatiile (4.84) formeaz a un sistem omogen de ` ecuatii alge-
brice cu ` necunoscute c
i
(i = 1. 2. ...`). Pentru ca sistemul s a admit a
o alt a solutie dect solutia banal a este necesar ca determinantul coe-
cientilor s ai s a e nul:
[
)i
`o
)i
[ = 0 (4.85)
Ecuatia de mai sus este numit a ecuatie caracteristic a si permite deter-
minarea tuturor valorilor proprii operatorului . Putem explicita ecuatia
sub forma:

11
`
12

13
...
1.

21

22
`
23
...
2.
... ... ... ... ...

.1

.2

.3
...
..
`

= 0 (4.86)
Aceast a ecuatie este de gradul ` n ` si va avea ` r ad acini reale
sau imaginare, distincte sau confundate. Se poate demonstra c a valorile
proprii nu depind de baza aleas a n spatiul cu ` dimensiuni.
Teorem a Valoarile proprii unui operator hermitic sunt reale.
Considernd ecuatia (4.82) cu vectori si valori proprii putem scrie:
(. ) = (. `) = `(. )
251
(. ) =
_

+
.
_
=
_
.
+

= (. )

adic a (. ) este un num ar real. Deoarece (. ) este un num ar real


din relatiile de mai sus rezult a:
` =
(. )
(. )
astfel c a ` este un num ar real.
Teorem a Vectorii proprii ai unui operator hermitic, corespunzatori
unor valori proprii diferite sunt ortogonali.
Fie `
1
si `
2
dou a valori proprii distincte ale operatorului :

1
= `
1

2
= `
2

2
Atunci:
(
2
.
1
) = `
1
(
2
.
1
) =
_

2
.
1
_
Dar
+
= .
(
2
.
1
) = `
1
(
2
.
1
) (4.87)
n plus:
(
2
.
1
) = (`
2

2
.
1
) = `
2
(
2
.
1
) (4.88)
deoarece `
2
este un num ar real. Atunci din (4.87) si (4.88) rezult a:
0 = (`
1
`
2
) (
2
.
1
)
Deoarece `
1
,= `
2
rezult a:
(
2
.
1
) = 0
adic a cei doi vectori de stare sunt ortogonali.
252
4.3 Principiile mecanicii cuantice
4.3.1 Principiul descrierii st arii unui sistem cuantic
Starea unui sistem este descrisa (n anumite cazuri) cu ajutorul unei
func tii numita func tie de stare sau vector de stare dintr-un spa tiu
Hilbert care con tine toata informa tia despre sistem. Aceasta este situa tia
starilor pure.
n cazul cel mai general starea sistemului este caracterizata de mai
mul ti vectori de stare
1
,
2
,
3
, ... ,
I
si ponderile lor asociate
j
1
, j
2
, j
3
, ... , j
I
_

I
i=1
j
1
= 1
_
. Probabilitatea ca sistemul sa se ae
ntr-o stare caracterizata de func tia de stare
i
este egala cu ponderea
corespunzatoare j
i
. Acesta este cazul starilor mixte.
Observatii:
a) Notiunea de functie de stare sau vector de stare generalizeaz a noti-
unea de functie de und a. Spatiul functiilor de stare este un spatiu Hilbert
si poart a numele de spatiul st arilor.
b) Pentru o singur a particul a functia de stare este functia de und a
(:. t) cu propriet atile enuntate n sectiunea precedent a. Astfel, p atratul
modulului functiei de und a este densitatea de probabilitate de localizare
a particulei.
c) Pentru un sistem format din ` particule functia de stare este o
functie ce depinde de vectorii de pozitie :
1
. :
2
. ...:
.
ai particulelor si de
timpul t. Ea este integrabil a de modul p atrat:
_
[(:
1
. :
2
. ...:
.
. t)[
2
d
1
d
2
...d
.
= 1 (4.89)
M arimea 1 (:
1
. :
2
. ...:
.
. t) = [(:
1
. :
2
. ...:
.
. t)[
2
este interpretat a
ca o densitate de probabilitate de localizare, n sensul c a 1d
1
...d
a
este
probabilitatea de a g asi la momentul t particula 1 n elementul de volum
d
1
centrat pe vectorul de pozitie :
1
, particula 2 n elementul de volum
d
2
centrat pe vectorul de pozitie :
2
si asa mai departe.
4.3.2 Principiul descrierii m arimilor zice
M arimile zice caracteristice unui sistem care pot m asurate sunt
numite observabile.
253
Oricarei marimi observabile a unui sistem zic i se asociaza un
operator hermitic care ac tioneaza n spa tiul func tiilor de stare a sistemu-
lui considerat. Operatorul hermitic respectiv trebuie sa admita un sistem
complet de vectori proprii.
Valorile proprii ale operatorului asociat observabilei reprezinta sin-
gurele valori pe care le poate avea observabila respectiva.
Pentru un sistem de particule, operatorii Q
I
asocia ti coordonatelor
generalizate
I
si operatorii 1
I
asocia ti impulsurilor j
I
(/ = 1. 2. .... ,)
satisfac rela tiile de comutare:
[Q
i
. Q
)
] =0 (4.90)
[1
i
. 1
)
] =0 (4.91)
[Q
i
. 1
)
] =i~o
i)
(4.92)
n cazul observabilelor care au un corespondent clasic (momentul ci-
netic, energia) operatorul corespunzator se ob tine nlocuind n expresia
clasica coordonatele generalizate si impulsurile generalizate cu operatorii
corespuzatori. Pentru marimile zice (observabile) care nu au un core-
spondent clasic se utilizeaza alte modalita ti de construire a operatorilor
respectivi.
Observatii:
a) Interpretarea care se d a valorilor proprii unui operator este justi-
cat a de faptul c a pentru operatorii hermitici valorile proprii sunt reale.
b) Relatiile dintre operatorii impuls si coordonate n mecanica cuan-
tic a au fost postulate pornindu-se de la analogia comutatorului cu paran-
tezele Poisson din mecanica clasic a.
Operatorii pozitie si impuls pentru o particul a
Vom considera o particul a aat a ntr-un cmp de forte ce deriv a dintr-
o energie potential a \ (r. . .) . Not am cu A. 1. 2 operatorii de pozitie
si cu 1
a
. 1
j
. 1
:
operatorii impulsului. Conform principiului descrierii
m arimilor zice ntre acesti operatori exist a relatiile:
[A. 1 ] = [1. A] = [A. 2] = 0 (4.93)
254
[1
a
. 1
j
] = [1
j
. 1
:
] = [1
j
. 1
a
] = 0 (4.94)
[r. 1
j
] = [r. 1
:
] = [. 1
a
] = [. 1
:
] = [.. 1
a
] = [.. 1
j
] = 0 (4.95)
[r. 1
a
] = [. 1
j
] = [.. 1
:
] = i~ (4.96)
Pentru o particul a functia de stare este functia de und a (r. . .).
Alegem operatorii de pozitie ca ind operatori multiplicativi:
A = r. 1 = . 2 = . (4.97)
Atunci:
A(r. . .) = r(r. . .) (4.98)
1 (r. . .) = (r. . .) (4.99)
2(r. . .) = .(r. . .) (4.100)
Ei ndeplinesc conditiile anterioare si sunt liniari si hermitici. ntr-un
caz mai general un operator multiplicativ care depinde doar de pozitia
particulei si care este denit de functia real a , (: ) este hermitic:
(,. ,) =
_
1
,

,d:
3
=
_
(,,)

d = (,,. )
Operatorii atasati impulsurilor trebuie s a satisfac a relatiile (4.93),
(4.94), (4.95). Ei nu pot operatori multiplicativi. Pentru cei trei oper-
atori se aleg formulele:
1
a
= i/
J
Jr
1
j
= i/
J
J
(4.101)
1
:
= i/
J
J.
255
Operatorii impuls satisfac relatiile (4.95). Vom demonstra doar una
din aceste relatii:
[A. 1
a
] = (A1
a
1
a
A) = r
_
i/
J
Jr

_
+ i~
J
Jr
(r)
[A. 1
a
] = i~r
J
Jr
+ i~r
J
Jr
+ i~ = i~
Pentru a demonstra hermiticitatea acestor operatori trebuie ar atat
c a:
(,. 1
a
) = (1
a
,. ) (4.102)
unde pentru simplicare vom considera functiile , si care depind doar
de variabila r. Atunci:
(,. 1
a
) =
_
1
1
,

_
i/
J
Jr

_
dr = i~
_
1
1
_
J (,

)
Jr

J,

Jr
_
dr
Deoarece functiile ,

si tind la zero sucient de rapid cnd: r

_
1
1
J (,

)
Jr
dr = ,

[
a=+1
a=1
= 0
si:
(,. 1
a
) = i/
_
1

J,

Jr
d =
_
1
_
i/
J,
Jr
_

d = (1
a
,. )
Valorile proprii si functiile proprii a impulsului
Ecuatia cu functii si valori proprii pentru componenta impulsului pe
axa Ox este:
1
a
n(r) = j
a
n(r) (4.103)
Tinnd cont de dentia operatorului 1
a
se obtine ecuatia diferential a:
i/
Jn (r)
Jr
= j
a
n(r) (4.104)
256
cu solutia:
n(r) = C exp
_
i
/
j
a
r
_
(4.105)
Astfel oric arei valori proprii j
a
i corespunde un vector propriu n(r).
Aceasta nseamn a c a spectrul valorilor proprii operatorului este con-
tinu. Functiile obtinute nu sunt functii de modul p atrat integrabile si
nu apartin spatiului st arilor. Asemenea functii pot normate n sens
general, iar constanta C trebuie aleas a n asa fel nct:
_
1
1
n

(j
a
. r) n(j
0
a
. r) dr = o (j
a
j
0
a
) (4.106)
Se obtine:
C

C
_
1
1
exp
_
i
/
(j
a
j
0
a
) r
_
dr = o (j
a
j
0
a
) (4.107)
Se face schimbarea de variabil a:
r
/
= . Atunci:
C

C/
_
1
1
exp [i (j
0
a
j
a
) ] d = o (j
a
j
0
a
) (4.108)
Deoarece:
_
1
1
exp [i (j
0
a
j
a
) ] d = 2:o (j
0
a
j
a
)
se obtine:
C

C/2:o (j
0
a
j
a
) = o
_
j
a
j
0
j
_
Rezult a:
2:/[C[
2
= 1
C =
1
_
2:/
(4.109)
Trebuie remarcat c a C este determinat a pn a la un factor de faz a pe
care nu-l vom mai considera. Atunci:
257
n(j
a
. r) =
1
_
2:/
exp
_
i
/
j
a
r
_
(4.110)
Functiile proprii ale impulsului formeaz a un sistem complet. Faptul
c a spectrul de valori proprii ale impulsului este continuu arat a c a la m a-
surarea impulsului pe o ax a se poate obtine orice valoare, adic a impulsul
nu este cuanticat. n mod analog se obtin:
n(j
j
. ) =
1
_
2:/
exp
_
i
/
j
j

_
(4.111)
n(j
:
. .) =
1
_
2:/
exp
_
i
/
j
:
.
_
(4.112)
Se poate astfel scrie sistemul complet de functii proprii comune pentru
operatorii impuls:
n( j. : ) = n(j
a
. r) n(j
j
. ) n(j
:
. .) =
1
_
_
2:/
_
3
exp
_
i
/
j:
_
unde j este vectorul de componente j
a
. j
j
. j
:
.
Observabile care comut a
Date ind dou a observabile / si E e:
C = [. 1] = 1 1
comutatorul operatorilor asociati. Dac a C = 0 observabilele se numesc
compatibile, iar dac a C ,= 0, observabilele se numesc incompatibile.
Este foarte important a urm atoarea teorem a:
Teorem a Condi tia necesara si sucienta ca doua observabile A si B
sa comute este ca ele sa admita un sistem complet de func tii proprii.
Valorile proprii si functiile proprii a pozitiei
Ecuatia cu valori si functii proprii pentru operatorul pozitie dup a axa
Ox este:
258
A (r) = ` (r) (4.113)
Tinnd cont de dentia acestui operator rezult a:
r (r) = ` (r) (4.114)
sau:
(r `) (r) = 0 (4.115)
Ecuatia (4.115) admite solutii doar pentru ` real. Punnd ` = r
0
.
< r
0
< , se obtine pentru (r):
(r) =
_
0. r ,= r
0
C. r = r
0
(4.116)
unde C este un num ar complex.
Constanta C poate determinat a n acelasi mod ca si n cazul ante-
rior, dintr-o conditie general a de normare.
_
1
1
(r
0
. r) (r
0
0
. r) dr = o
_
r
0
r
0
0
_
(4.117)
Functiile proprii ale operatorului r care satisfac conditiile de orto-
normare sunt:
(r
0
. r) = o (r r
0
) (4.118)
Ca si n cazul impulsului aceste functi proprii nu apartin nici ele
spatiului st arilor, dar ele formeaz a un sistem complet.
Operatorii 1 si 2 admit functii proprii de acelasi tip:
(
0
. ) = o (
0
) (4.119)
(.
0
. .) = o (. .
0
) (4.120)
Sistemul complet de functii proprii comune pentru operatorii de po-
zitie este:
(:
0
. : ) = (r
0
. r) (
0
. ) (.
0
. .) = o (: :
0
) (4.121)
259
Operatorul energie
O particul a aat a ntr-un cmp conservativ de forte are energia potential a
\ (: ) . Energia total a a particulei este:
1 =
j
2
2:
+ \ (: ) =
j
2
a
+ j
2
j
+ j
2
:
2:
+ \ (: ) (4.122)
si ea se conserv a.
n mecanica cuantic a energiei i corespunde operatorul energie, no-
tat cu H. Pentru obtinerea operatorului asociat energiei se nlocuiesc
variabilele de pozitie si impulsurile cu operatorii corespunz atori:
r A. 1. . 2
j
a
1
a
. j
j
1
j
. j
:
1
:
Rezult a c a:
j
2
a
1
2
a
= /
2
J
2
Jr
2
si:
j
2
a
+ j
2
j
+ j
2
:
1
2
a
+ 1
2
j
+ 1
2
:
= ~
2
_
J
2
Jr
2
+
J
2
J
2
+
J
2
J.
2
_
= ~
2

Operatorul energie este:


H =
/
2
2:
+ \ (: )
Operatorul este liniar si hermitic ca o consecint a a modului n care
este construit. Ecuatia cu valori proprii asociat a operatorului energie:
Hn(: ) = 1n (: ) (4.123)
sau:

/
2
2:
n(: ) + \ (: ) n(: ) = 1n (: ) (4.124)
este ecuatia Schrdinger independent a de timp pentru o singur a parti-
cul a.
260
4.3.3 Principiul interpret arii statistice
Deoarece multimea valorilor proprii ale unui operator poate una
discret a sau continu a vom considera separat cele dou a cazuri.
a) Cazul unui spectru discret
Daca toate valorile proprii c
a
ale operatorul asociat observabilei
sunt nedegenerate, ecareia i este asociat un vector propriu n
a
:
n
a
=c
a
n
a
(4.125)
Deoarece ansamblul vectorilor proprii, presupu si norma ti, constituie
o baza n spa tiul starilor, func tia de stare se poate scrie ca:
=

a
c
a
n
a
(4.126)
La o masurare a variabilei A n starea descrisa de func tia , proba-
bilitatea de a se ob tine o valoare c
a
nedegenerata din spectrul discret are
valoarea:
1 (c
a
) = [c
a
[
2
= [(n
a
. )[
2
(4.127)
Daca valorile proprii c
a
sunt degenerate cu gradul de degenerare q
a
,
lor le corespund mai mul ti vectori proprii n
(i)
a
:
n
(i)
a
= c
a
n
(i)
a
; i = 1. 2. ....q
a
(4.128)
Atunci:
=

a
jn

i=1
c
(i)
a
n
(i)
a
(4.129)
La o masurare a observabilei n starea descrisa de func tia de stare
normata, probabilitatea 1 (c
a
) de a ob tine valoarea c
a
este
1 (c
a
) =
jn

i=1

c
(i)
a

2
=
jn

i=1

_
n
(i)
a
.
_

2
(4.130)
b) Cazul unui spectru continuu
Presupunem ca spectrul operatorului este continuu si pentru sim-
plicare vom presupune ca este nedegenerat.
261

c
= c
c
(4.131)
unde c se considera ca variaza n mod continuu.
Sistemul ortonormat, n sens generalizat, de vectori proprii
c
formeaza
o baza continua n spa tiul func tiilor de stare, astfel ca o func tie de stare
se exprima:
=
_
c
c

c
dc (4.132)
Astfel, la masurarea unei observabile asupra unui sistem aat n
starea normata, probabilitatea d1 (c) de a ob tine rezultatele n inter-
valul c , c + dc este:
d1 (c) = [c (c)[
2
dc = [(
c
. )[
2
dc (4.133)
Observatii
a) Se poate verica faptul c a n ecare caz, suma probabilit atilor este
egal a cu 1. Consider am cazul unui spectru discret n care valorile proprii
ale observabilei sunt nedegenerate.

1 (c
a
) =

a
[c
a
[
2
=

a
c

a
c
a
=

a
c

a
(n
a
. ) =
=

a
(c
a
n
a
. ) =
_

a=1
c
a
n
a
.
_
= 1
b) Interpretarea statistic a ne permite s a arm am c a dac a dou a functii
de stare difer a printr-un factor de faz a constant ele reprezint a aceiasi
stare.
S a consider am doi vectori si
0
= c
ic
.
(
0
.
0
) =
_
c
ic
. c
ic

_
= c
ic
c
ic
(. ) = 1
[c
0
a
[
2
= [(n
a
.
0
)[
2
=

_
n
a
. c
ic

2
= [(n
a
. )[
2
= [c
a
[
2
c) Fazele relative ale termenilor dintr-o combinatie liniar a au semni-
catie zic a. Presupunem:
262
= `
1

1
+ `
2

2
(4.134)
unde `
1
si `
2
sunt numere complexe. Este clar c a c
ic
1

1
reprezint a
aceiasi stare zic a ca si
1
iar c
ic
2

2
reprezint a aceiasi stare zic a ca si

2
. Dar:
, = `
1
c
ic
1

1
+ `
2
c
ic
2

2
(4.135)
nu descrie aceiasi stare ca si .
Valoarea medie a unei observabile ntr-o stare dat a Predictiile
furnizate de acest principiu sunt probabilistice. Pentru a le verica este
necesar s a se fac a un num ar mare de m asur atori n conditii identice,
adic a s a se fac a un mare num ar de m asur atori asupra unui mare num ar
de sisteme toate n aceleasi st ari cuantice. Dac a ipotezele sunt corecte,
se constat a c a dup a un mare num ar de experimente identice, proportia
acelora care dau un anumit rezultat tinde c atre proportia calculat a din
teorie.
Valoarea medie a observabilei (vom desemna n continuare prin
observabil a nu numai operatorul asociat ci si m arimea zic a respectiv a)
n starea pe care o not am cu este denit a ca valoarea medie a
rezultatelor obtinute prin efectuarea unui num ar mare ` de m asur atori
asupra observabilei pe sisteme aate n aceiasi stare initial a .
Vom considera cazul unui operator ale c arui valori proprii sunt dis-
crete si nedegenerate. Deoarece valoarea c
a
se obtine cu probabilitatea
1 (c
a
) valoarea medie obtinut a n cazul m asur arii observabilei este:
=

a
c
a
1 (c
a
) =

a
c
a
[c
a
[
2
(4.136)
=

a
c
a
c
a
c

a
=

a
c
a
c
a
(. n
a
) =

a
c
a
(. c
a
n
a
) =

a
c
a
(. n
a
) =
=
_
.

a
c
a
n
a
_
=
_
.

a
c
a
n
a
_
= (. )
= (. ) (4.137)
263
Presupunem c a pentru un sistem aat n starea valorile pe care le
g asim la m asurarea lui sunt cuprinse ntr-un interval de l argime o ce
cuprinde pe . Cu ct o este mai mic cu att mai mult rezultatele se
concentreaz a n jurul lui .
Problema care se pune este aceea a denirii lui o. Consider am
pentru ecare m asur atoare diferenta dintre valoarea obtinut a si valoarea
medie . Pentru a deni o se poate ncerca s a se calculeze media
acestor diferente.
= = 0
Deoarece valoarea obtinut a este nul a pentru a evita acest lucru denim
pe o astfel:
(o)
2
= ( )
2
(4.138)
Atunci:
( )
2
=
2
2 +
2
=
2

2
(o)
2
=
2

2
(4.139)
o poart a numele de abatere p atratic a medie:
o =
_

2

2
4.3.4 Principiul evolutiei temporale
Evolu tia n timp a func tiei de stare este descrisa de ecua tia Schrdinger
temporala:
i~
d
dt
= H(t) (t) (4.140)
unde H(t) este operatorul hamiltonian. Cnd este posibil operatorul
hamiltonian este construit pornind de la func tia lui Hamilton. Daca
sistemul evolueaza n condi tii externe independente de timp, operatorul
Hamiltonian coincide cu operatorul energiei.
264
Observatii asupra ecuatiei lui Schrdinger
a) Condi tii ini tiale
Ecuatia lui Schrdinger este o ecuatie cu derivate partiale de ordinul
nti n timp. Aceasta nseamn a c a ind dat a starea initial a (t
0
) se
poate determina o functie de stare (t) la ecare moment de timp ulte-
rior. Proprietatea este analoag a cu cea din cazul clasic cnd cunoasterea
conditiilor initiale determin a n mod univoc evolutia sistemului (princi-
piul cauzalit atii).
b) Principiul superpozi tiei
Ecuatia (4.140) este liniar a si omogen a. O combinatie liniar a a mai
multor solutii particulare este tot o solutie a ecuatiei Schrdinger.
Dac a
1
si
2
sunt solutii ale ecuatiei Schrdinger atunci si =
`
1

1
+ `
2

2
, unde `
1
si `
2
sunt numere complexe, este o solutie a
ecuatiei Schrdinger.
c) Conservarea probabilita tii
a) Evolutia n timp a normei functiei de stare.
Hermiticitatea operatorului Hamilton H implic a faptul c a norma vec-
torului de stare r amne constant a n timp. Vom ar ata c a:
d (. )
dt
= 0 (4.141)
Efectund derivata normei functiei de unda se obtine:
d
dt
(. ) =
_
d
dt
.
_
+
_
.
d
dt
_
(4.142)
Din ecuatia (4.140) rezult a:
d
dt
=
1
i/
H (4.143)
iar ecuatia (4.143) devine:
d
dt
(. ) =
_
1
i/
H.
_
+
_
.
1
i/
H
_
d
dt
(. ) =
1
i/
(H. ) +
1
i/
(. H) = 0
deoarece:
265
(. H) = (H. )
H ind hermitic.
b) Densitatea curentului de probabilitate
Ne limit am la cazul unui sistem format dintr-o singur a particul a. Con-
sider am c a particula este descris a de functia de stare normat a (:. t).
Atunci densitatea de probabilitate de localiare este:
j (:. t) = [(:. t)[
2
(4.144)
Probabilitatea dT (:. t) de a g asi particula n intervalul innitezimal
d centrat pe vectorul de pozitie : este:
d1 (:. t) = j (:. t) d
Integrnd pe tot spatiul:
___
j (:. t) d = 1 (4.145)
Aceast a relatie poate interpretat a ca ind relatia de conservare a
probabilit atii. Situatia este analoag a cu aceea din electromagnetism.
Dac a ntr-un sistem zic sarcina se repartizeaz a n spatiu cu densitatea
volumic a j (:. t) sarcina total a (adic a integrala lui j (:. t) ) se conserv a n
timp. n timp repartitia spatial a a sarcinii poate varia datorit a curentilor.
Conservarea global a a sarcinii se bazeaz a pe o lege de conservare lo-
cal a: dac a sarcinile Q continute ntr-un volum x \ variaz a n timp,
suprafata o care limiteaz a \ este traversat a de un curent electric. Legea
de conservare a sarcinii se exprim a printr-o relatie numit a relatie de con-
tinuitate:
J
Jt
j (:. t) +\

, (:. t) = 0 (4.146)
unde

, (:. t) este densitatea de curent.
Vom demonstra c a este posibil s a g asim un vector

, (:. t) numit curent


de probabilitate care s a satisfac a o ecuatie de tipul (4.146). Totul se
petrece ca si cum am avea de-a face cu un "uid de probabilitate" cu
densitate j (:. t) si densitate de curent

, (:. t) . Dac a probabilitatea cu
care o particul a este g asit a n volumul x d din jurul lui :, variaz a n
266
timp, un curent de probabilitate traverseaz a suprafata ce limiteaz a acel
volum.
Presupunem c a particula se a a ntr-un cmp potential ce-i determin a
o energie potential a \ (:. t) . Hamiltonianul sistemului este:
H =
~
2

2:
+ \ (:. t) (4.147)
Ecuatia Schrdinger este:
i/
J
Jt
(:. t) =
/
2
2:
(:. t) + \ (:. t) (:. t) (4.148)
i~
J
Jt

(:. t) =
/
2
2:

(:. t) + \ (:. t)

(:. t) (4.149)
Se nmultesc, prima ecuatie cu

(:. t) iar cea de a doua cu (:. t)


si se adun a. Se obtine:
i/
J
Jt
(

) =
/
2
2:
[

]
i/
J
Jt
(

) +
/
2
2:
[

] = 0 (4.150)
Dar:

= \(

\\

)
Atunci:
J
Jt
j (:. t) +
/
2:i
\(

\\

) = 0 (4.151)
Astfel, putem deni curentul de probabilitate ca:

, =
/
2:i
(

\\) (4.152)
Atunci, legea local a a conserv arii probabilit atii ia forma:
J
Jt
j (:. t) +\

, (:. t) = 0 (4.153)
267
n cazul particular al misc arii unidimensionale densitatea si curentul
de probabilitate vor depinde doar de o singur a variabil a r. Dac a se tine
cont c a j (r. t) = [(r. t)[
2
relatiile (4.151) si (4.152) devin:
J
Jt
[(r. t)[
2
+
/
2:i
J
Jr
_

J
Jr

J
Jr
_
(4.154)
, (r. t) =
/
2:i
_

J
Jr

J
Jr
_
(4.155)
Evolu tia n timp a valorii medii a unei observabile
Fie o observabil a. Dac a sistemul se a a n starea caracterizat a de
functia de stare care depinde explicit de timp (t), valoarea medie a
observabilei la momentul t este:
(t) = ((t) . (t) (t)) (4.156)
Se observ a c a valoarea medie depinde de timp prin intermediul lui
(t) ct si datorit a variatiei n mod explicit de timp a operatorului (t).
n continuare vom presupune implicit aceast a dependent a pe care nu o
vom mai pune n evident a n mod explicit. Derivnd relatia (4.156) n
raport cu timpul:
d(t)
dt
=
d
dt
(. ) =
_
d
dt
.
_
+
_
.
J
Jt

_
+
_
.
d
dt
_
(4.157)
Deoarece:
d
dt
=
1
i/
H(t)
relatia (4.157) devine:
d
dt
(. ) =
1
i/
(H. ) +
1
i/
(. H) +
_
.
J
Jt

_
d
dt
(. ) =
1
i/
(. H) +
1
i/
(. H) +
_
.
J
Jt

_
268
Obtinem:
d
dt
(. ) =
1
i/
(. (HH) ) +
_
.
J
Jt

_
(4.158)
adic a:
d
dt
=
1
i/
[. H] +
J
Jt
(4.159)
Dac a operatorul nu depinde explicit de timp atunci
J
Jt
= 0 si
d
dt
=
1
i/
[. H] (4.160)
Cazul sistemului conservativ
Fie un sistem zic al c arui hamiltonian nu depinde explicit de timp. n
acest caz operatorul hamiltonian coincide cu operatorul energie. Spunem
c a sistemul este conservativ. n mecanica clasic a consecinta cea mai
important a a acestei situatii este conservarea energiei. Spunem c a energia
total a este o constant a de miscare. S a consider am ecuatia cu valori
proprii pentru energie:
Hn
a
= 1
a
n
a
(4.161)
Vom ar ata c a dac a se cunosc energiile 1
a
si functiile proprii corespun-
z atoare
a
, ecuatia Schrdinger dependent a de timp se rezolv a foarte
usor.
Deoarece n
a
formeaz a o baz a n spatiul st arilor functia de stare se
poate scrie ca o dezvoltare dup a acestea:
(t) =

a
c
a
(t) n
a
(4.162)
unde: c
a
(t) = (n
a
. (t))
Ecuatia (4.140) devine:
i/
d
dt
_

a
c
a
(t) n
a
_
= H

a
c
a
(t) n
a
(4.163)
269
adic a:
i/

a
d
dt
c
a
(t) n
a
=

a
c
a
(t) 1
a
n
a
(4.164)
Se obtin ecuatiile:
i/
d
dt
c
a
(t) = 1
a
c
a
(t) (4.165)
Solutiile acestor ecuatii sunt:
c
a
(t) = c
a
(t
0
) exp
_

i1
a
(t t
0
)
/
_
(4.166)
Solutia general a a ecuatiei Schrdinger este:
(t) =

a
n
a
c
a
(t
0
) exp
_

i1
a
(t t
0
)
/
_
(4.167)
St ari stationare
Un caz particular important este acela n care operatorul hamiltonian
H, este independent de timp si concide cu operatorul energie H. Con-
sider am functia:
(t) = n
n
exp
_
i1
n
t
/
_
(4.168)
unde n
n
este o functie proprie a operatorului energiei corespunz atoare
valorii 1
n
.
Se veric a c a la orice moment:
H(t) = 1
n
(t)
n plus functia (t) veric a si ecuatia Schrdinger temporal a:
i}
J(t)
Jt
= H(t)
Aceasta nseamn a c a functia (t) descrie starea unui sistem n care
energia acestuia este 1
n
la orice moment. O astfel de stare se numeste
stare stationar a.
270
ntr-o stare stationar a statistica unei observabile r amne constant a
n timp.
Fie observabila care are valorile proprii c
a
c arora le corespund
vectorii proprii ,
a
. Consider am cazul cnd nu avem degenerare:
,
a
= c
a
,
a
(4.169)
Statistica observabilei rezult a din descompunerea functie de stare:
(t) = n
n
exp
_

i1
n
t
/
_
=

a
c
a
,
a
(4.170)
Atunci:
c
a
= (,
a
. (t)) =
_
,
a
. n
n
exp
_

i1
n
t
/
__
(4.171)
Astfel
c
a
= exp
_

i1
n
t
/
_
(,
a
. n
n
) (4.172)
Probabilitatea de a se obtine rezultatul c
a
este constant a:
[c
a
[
2
= [(,
a
. n
n
)[
2
(4.173)
Denumirea de stare stationar a provine de la faptul c a ntr-o stare
stationar a statistica observabilelor este independent a de timp.
Constante de miscare
Fie o observabil a. Evolutia ei n timp este dat a de ecuatia:
d
dt
=
J
Jt
+ [. H] (4.174)
Prin denitie, numim constant a de miscare observabila a c arei valoare
medie este constant a n timp, adic a:
d
dt
= 0 (4.175)
Pentru aceasta este necesar ca:
271
J
Jt
= 0 (4.176)
si:
[. H] = 0 (4.177)
Din relatia (4.177) rezult a c a si H sunt compatibile astfel c a admit
un sistem comun de functii proprii. Dac a sistemul se a a ntr-o stare n
care functia de stare este functie proprie comun a pentru / si H sistemul
va r amne n starea respectiv a si la un moment ulterior de timp. Dac a
operatorul nu depinde explicit de timp atunci conditia ca observabila
respectiv a s a r amn a constant a n timp este ca s a e ndeplinit a conditia
(4.177).
Relatiile de incertitudine ale lui Heisemberg
Fie dou a observabile si 1. = (. ) este valoarea medie a
lui , iar 1 = (. 1) este valoarea medie a lui 1. Denim operatorii
hermitici:
= (4.178)
1 = 1 1 (4.179)
cu semnicatia de "abatere de la medie".
Construim operatorul C = + i`1, liniar, dar care nu este her-
mitic. Adjunctul operatorului C este C
+
= i`1. Calcul am
valoarea medie:

CC
+
_
=
_
. CC
+

_
=
_
C
+
. C
_
=

C
+

2
_ 0 (4.180)
Se tine cont de relatiile (4.178) si (4.179), si rezult a:

CC
+
_
= ( + i`1) ( i`1)

CC
+
_
=

()
2
_
+ `
2

(1)
2
_
i`1 1 (4.181)
272

CC
+
_
=

()
2
_
+ `
2

()
2
_
i`[. 1] (4.182)
Astfel, n relatia (4.182) intervin abaterile p atratice medii ale lui si
1. Atunci:

()
2
_
=

2
_

2
(4.183)

(1)
2
_
=

1
2
_
1
2
(4.184)
De asemenea:
[. 1] = [ . 1 1] = [. 1] (4.185)
Din (4.180), (4.182) si (4.185) rezult a c a:
, (`) =

()
2
_
+ `
2

(1)
2
_
i`[. 1] _ 0 (4.186)
Deoarece , (`) este real a si pozitiv a rezult a c a [. 1] este un num ar
pur imaginar. Functia are un minim pentru
`
0
=
i
2
[. 1]

(1)
2
_ (4.187)
Valoarea minim a a functiei , (`) este:
, (`
0
) =

()
2
_
+
1
4
[. 1]
2

(1)
2
_ (4.188)
Deoarece valoarea functiei este pozitiv a atunci:

()
2
_
(1)
2
_
_
1
4
[. 1]
2
(4.189)
Se noteaz a cu o si o1 abaterile p atratice medii:
o =
_

()
2
_
o1 =
_

(1)
2
_
Dac a se tine cont c a [. 1] este pur imaginar rezult a:
273
oo1 _
1
2
[[. 1][ (4.190)
n particular pentru variabilele canonic conjugate, ca de exemplu
(A . 1
a
), se obtine:
[A. 1
a
] = i~ (4.191)
Atunci:
oAo1
a
_
~
2
(4.192)
De multe ori aceast a relatie se scrie
rj _ ~
iar n locul lui ~ se foloseste simplu constanta Planck /. Relatiile de
tipul rj _ ~ si rj _ / au fost g asite initial n urma sintezei
bazei experimentale. n aceste relatii, notiunea de "incertitudine" nu
este preccizat a. Dac a se deneste "incertitudinea" ca "abaterea p atratic a
medie" se obtin relatiile (4.192).
Relatii analoage se pot scrie si pentru componentele dup a axele Oy
si Oz. Relatia (4.192) arat a c a dac a comutatorul a dou a observabile
nu este zero ele nu pot m asurate simultan cu o precizie foarte bun a.
Cunoasterea uneia din observabile determin a o incertitudine mare n
cunoasterea celei de-a doua observabile. n cazul particular considerat
rezult a c a pozitia si impulsul unei particule nu pot m asurate simultan
cu oricare precizie.
O alt a relatie care poate demonstrat a este relatia de incertitudine
timp-energie.
t1 _ ~ (4.193)
Dac a o particul a se a a ntr-o stare cu energia 1, t este "timpul
mediu de viat a" al particulei pentru aceast a stare. 1 este "l argimea
natural a a nivelului energetic".
274
4.3.5 Principiul prepar arii st arii
Asa cum am discutat anterior, o m asur atoare realizat a asupra unui
sistem cuantic modic a starea acestuia. n urma m asur atorii sistemul ia
valori bine determinate pentru observabila m asurat a.
Se considera cazul n care pentru se ob tine o valoare proprie c
a
.
Starea sistemului imediat dupa aceasta masuratoare este data de vectorul
propriu n
a
asociat lui c
a
.
Observatii:
a) Dac a n continuare se efectueaz a din nou o m asurare asupra lui
/ vom g asi acelasi rezultat c
a
iar starea sistemului este caracterizat a de
vectorul de stare n
a
.
n
a
= c
a
n
a
b) Principiul arm a producerea unui salt al functiei de stare n urma
unei m asur atori, n contrast cu evolutia lin a a vectorului de stare cnd
asupra sistemului nu se actioneaz a. Rezultatul este diferit fat a de situatia
ntlnit a n cazul zicii clasice, unde efectuarea unei m asur atori se poate
realiza n asa fel nct practic s a nu se modice starea sistemului.
c) Starea n care ajunge sistemul dup a o m asur atoare este bine de-
terminat a numai dac a valoarea c
a
este o valoare proprie nedegenerat a
a observabilei /. Dac a starea este degenerat a, principiul spune doar c a
vectorul de stare este un vector propriu al operatorului pentru valoarea
propie c
a
.
d) Starea obtinut a n urma m asur atorii este determinat a nu numai de
starea anterioar a m asur atorii ci si de interactia dintre sistem si aparatul
de m asur a. Situatia este diferit a de cea din zica clasic a unde rezultatele
unei m asur atori depind numai de propriet atile sistemului si permit de-
terminarea st arii.
4.4 Ecuatia Schrdinger unidimensional a
Problemele unidimensionale prezint a inters deoarece exist a numeroase
cazuri unidimensionale, dar si deoarece altele mai complicate pot reduse
la tipuri de probleme unidimensionale. Vom considera cazul n care par-
ticula de masa : se deplaseaz a ntr-o regiune din spatiu n care fortele
275
ce actioneaz a asupra ei deriv a dintr-o energie potential a \ . Ecuatia
Schrdinger temporal a devine:
i~
J
Jt
=
~
2
2:
J
2

Jr
2
+ \ (r) (4.194)
Dac a \ nu depinde de timp solutia ecuatiei Schrdinger este de forma:
(r. t) = c

.TI
~
n(r) (4.195)
unde functia n(r) satisface ecuatia cu valori si functii proprii pentru
energie (ecuatia Schrdinger atemporal a):

~
2
2:
dn
2
(r)
dr
2
+ \ (r)n(r) = 1n (r) (4.196)
Ecuatia (4.196) se mai poate scrie sub forma:
dn
2
(r)
dr
2

2:
~
2
[\ (r) 1] n(r) = 0 (4.197)
Deoarece aceasta este o ecuatie diferential a liniar a de ordinul doi,
ea are dou a solutii liniar independente pentru orice energie 1. Aceasta
nseamn a c a ordinul maxim de degenerare al energiei este doi.
Presupunem c a expresia energiei potentiale are discontinuit ati doar
de speta nti si c a este m arginit a inferior. Solutia ecuatiei (4.197) trebuie
s a satisfac a conditiile:
a) Functia n(r) trebuie s a e m arginit a pentru a putea ndeplinit a
conditia de normare:
_
1
1
[n(r)[
2
dr = 1 (4.198)
b) Considernd c a \ (r) este nit a n regiunile n care c aut am solutiile
ecuatiei Schrdinger, rezult a c a si derivata a doua
dn
2
(r)
dr
2
este nit a.
Functia n(r) precum si prima ei derivat a trebuie s a e functii continue.
Deoarece \ (r) si 1 sunt m arimi reale, dac a n(r) este o solutie a
ecuatiei Schrdinger atemporale atunci si conjugata n

(r) este o solutie


a ecuatiei. Din acest motiv rezult a c a partea real a ct si partea imaginar a
a lui n(r) sunt solutii ale ecuatiei Schrdinger.
n cazul unidimensional, densitatea de probabilitate este:
276
1 (r. t) = [(r. t)[
2
= [n(r)[
2
(4.199)
Densitatea curentului de probabilitate este:
, =
~
2i:
_

J
Jr

J

Jr
_
(4.200)
Tinnd cont de relatia (4.195) rezult a expresia densit atii curentului
de probabilitate:
, =
~
2:i
_
n

dn
dr
n
dn

dr
_
(4.201)
n cazul n care energia potential a este o functie par a \ (r) = \ (r),
functia proprie (r) corespunz atoare unei valori proprii nedegenerate 1
a energiei, este e par a e impar a. Fie n(r) o solutie a ecuatiei (4.196).
Schimb am n aceast a ecuatie pe r cu r si tinem cont c a \ (r) = \ (r).
Functia n(r) satisface ecuatia:

~
2
2:
d
2
n(r)
dr
2
+ \ (r)n(r) = 1n(r) (4.202)
Se observ a c a functia n(r) satisface aceiasi ecuatie ca si n(r). Dac a
1 este o valoare proprie nedegenerat a a ecuatiei Schrdinger atunci ntre
cele dou a functii trebuie s a existe relatia:
n(r) = `n(r) (4.203)
Astfel:
n(r) = `n(r) = `
2
n(r) (4.204)
Rezult a:
` = 1
Solutia n(r) ind unic a ea este e o solutie par a n(r) = n(r) e
una impar a n(r) = n(r).
Dac a 1 este o valoare propie degenerat a, n(r) nu are o paritate bine
determinat a. Totusi se pot construi dou a solutii liniar independente care
sunt par a, respectiv impar a:
277
n
+
(r) =
n(r) + n(r)
2
n

(r) =
n(r) n(r)
2
Rezult a c a pentru o energie potential a denit a pe un interval simetric
n jurul originii sau pe ntrega ax a este sucient s a se rezolve ecuatia
Schrdinger doar n regiunea pozitiv a. Se tine cont c a solutia impar a se
anuleaz a n origine n timp ce n cazul solutiei impare prima derivat a a
acesteia se anuleaz a n origine.
4.4.1 Particul a liber a
n acest caz \ = 0, si ecuatia Schrdinger atemporal a devine:
d
2
n(r)
dr
2
+
2:
~
2
1n (r) = 0 (4.205)
Not am /
2
=
2:
~
2
1. Atunci solutia acestei ecuatii este:
n(r) =
1
c
iIa
+
2
c
iIa
(4.206)
Pentru ca solutia s a e nit a este necesar ca parametrul / s a e real
(n caz contrar una din exponentiale va tinde la innit cnd r si
nu va mai ndeplinit a conditia de m arginire. Atunci /
2
0 si 1 0.
Se observ a c a pentru orice valoare a energiei exist a o solutie a ecuatiei
n(r) =
1
c
iIa
+
2
c
iIa
atemporal a, adic a spectrul energetic al particulei
libere este continuu si se ntinde de la 0 la +. Fiecare valoare proprie a
energiei este dublu degenerat a deoarece exist a dou a functii proprii liniar
independente n
1
(r) = c
iIa
si n
2
(r) = c
iIa
. Acestora le corespund dou a
solutii ale ecuatiei Schrdinger temporale:

1
(r. t) =
1
exp
_
i
_
/r
1t
~
__
=
1
exp
_
i
~
(j
a
r 1t)
_
(4.207)

2
(r. t) =
2
exp
_
i
_
/r
1t
~
__
=
2
exp
_

i
~
(j
a
r + 1t)
_
(4.208)
278
unde am considerat c a:
/ =
_
2:1
~
2
=
j
a
~
(4.209)
Ele reprezint a dou a unde plane monocromatice de pulsatii . =
1
~
.
Acestea sunt chiar unde de Broglie asociate particulei. Prima dintre ele
corespunde unei unde (particule) care se deplaseaz a n sensul pozitiv al
axei, iar cea de-a doua unei unde (particule) care se deplaseaz a n sensul
negativ al axei.
Remarc am c a n
1
(r) = c
iIa
corespunde undei (particulei) ce se de-
plaseaz a n sensul pozitiv al axei, iar n
2
(r) = c
iIa
corespunde undei
(particulei) ce se deplaseaz a n sensul negativ al axei.
Trebuie observat c a cele dou a functii n
1
(r) = c
iIa
= c
.ii
~
si n
2
(r) =
c
iIa
= c

.ii
~
sunt functii proprii ale impulsului:
1
a
n
1
= i~
J
Jr
c
.ii
~
= i~
ij
a
~
c
.ii
~
= j
a
n
1
1
a
n
2
= i~
J
Jr
c
.ii
~
= i~
_

ij
a
~
_
c

.ii
~
= j
a
n
2
Densitatea de probabilitate corespunz atoare undei dat a de ecuatia
(4.207) este:
1 = [
1
(r. t)[
2
= [
1
[
2
(4.210)
Aceasta este independent a de timp si de pozitie. Din acest motiv
pozitia particulei pe axa Ox r amne complet nedeterminat a. Aceast a
concluzie este n acord cu principiul de incertitudine Heisenberg, deoarece
am considerat o particul a cu un impuls j
2
a
=
_
2:1 bine determinat
(j
a
= 0). n acest caz nedeterminarea n pozitie este innit a r = .
Densitatea curentului de probabilitate este:
, =
~
2:i
_
n

dn
dr
n
dn

dr
_
=
~/
:
[
1
[
2
= [
1
[
2
(4.211)
Solutiile de mai sus nu pot reprezenta o stare real a a particulei deoarece
nu sunt integrabile n modul p atrat.
279
Se pot construi si alte solutii ale ecuatiei particulei libere. Astfel
putem s a consider am o suprapunere de un num ar nit de unde de Broglie:
(:. t) =
a

)=1

)
c
.
~
(j
i
a1

t)
(4.212)
Functia de mai sus nu mai este atasat a unei valori bine determinate a
impulsului si nici a energiei. Functia construit a dintr-un num ar nit de
unde de Broglie este neintegrabil a n modul p atrat si reprezint a o stare
ideal a.
Pentru descrierea unei st ari reale a particulei trebuie considerat a o
suprapunere continu a de unde de Broglie:
(r. t) =
1
_
2:~
_
,(j)c
.
~
(jia1t)
dj (4.213)
Aceast a functie este un pachet de unde de Broglie. Pachetul de unde
este caracterizat de functia ,(j). Impulsul nu mai este bine determinat
chiar dac a functia ,(j) poate avea valori diferite de zero ntr-un interval
din jurul unei valori j
0
.
4.4.2 Groapa de potential cu pereti inniti
S a consider am c a particula se a a ntr-o grop a de potential cu pereti
inniti (Fig.4.5):
\ (r) =
_
pentru r < 0 si r 0
0 pentru r [0. c]
(4.214)
Aceasta nseamn a c a particula se poate deplasa liber ntre 0 si c dar nu
poate dep asi aceste limite orict de mare ar energia sa. Cum particula
se a a doar n interiorul gropii de potential, n exteriorul ei (r. t) = 0.
Atunci si n(r) = 0 n afara gropii de potential.
Deoarece functia n(r) trebuie s a ndeplineasc a conditia de continui-
tate, rezult a c a n(0) = n(c) = 0. Ecuatia Schrdinger atemporal a este
pentru r [0. c]:
d
2
n(r)
dr
2
+
2:
~
2
1n (r) = 0 (4.215)
Not am /
2
=
2:1
~
2
si ecuatia (4.215) devine:
280
Figura 4.5: Groapa de potential cu pereti inniti
d
2
n(r)
dr
2
+ /
2
n(r) = 0 (4.216)
Solutia general a a ecuatiei de mai sus este:
n(r) = sin /r + 1cos /r (4.217)
Ea trebuie s a ndeplineasc a conditiile de continuitate:
lim
a!0
a<0
n(r) = lim
a!0
a0
n(r)
lim
a!o
a<o
n(r) = lim
a!o
ao
n(r)
Rezult a:
1cos 0 = 0 (4.218)
sin /c = 0 (4.219)
Din ecuatia (4.218) rezult a 1 = 0 , iar din (4.219)
/c =
_
2:1
~
c = :: ; : = 1. 2. 3... (4.220)
281
de unde:
1
a
=
:
2
:
2
~
2
2:c
2
; : = 1. 2. 3... (4.221)
Se constat a c a valorile pe care le poate lua energia sunt cuanticate.
Pentru : = 1 se obtine cea mai mic a valoare pentru energia pe care o
poate avea particula. Starea care are energie minim a poart a numele de
stare fundamental a.
Functiile proprii ale energiei:
n(r) = sin /r = sin
::
c
r (4.222)
pot normate:
o
_
0
[n(r)[
2
dr = 1 (4.223)
Rezult a:

2
o
_
0
sin
2
::
c
rdr = 1
De aici:
[[ =
_
2
c
(4.224)
Atunci, functiile proprii ale energiei pn a la un factor de faz a sunt:
n
a
(r) =
_
2
c
sin
::
c
(4.225)
Astfel, st arile stationare sunt caracterizate de functiile de und a:

a
(r. t) =
_
2
c
_
exp
_

i1
a
t
~
__
sin
::
c
(4.226)
282
Figura 4.6: Treapta de potential
4.4.3 Treapta de potential
Fie o particul a de mas a : care se misc a n sensul axei Ox ntr-un
cmp de forte conservativ care deriv a dintr-o energie potential a de forma
(Fig.4.6):
\ (r)
_
0 ; r < 0
\
0
; r _ 0
(4.227)
Conform mecanicii clasice, particula va reectat a pe treapta de
potential dac a 1 < \
0
si va trece peste aceasta dac a 1 \
0
. Deoarece
potentialul este independent de timp, miscarea particulei de energie 1
este descris a de functii de forma:
(r. t) = n(r)c

.TI
I
(4.228)
unde n(r) este solutie a ecuatiei Schrdinger atemporale. Vom considera
dou a cazuri:
1) Energia particulei este mai mic a dect n altimea treptei de potential
1 < \
0
.
Ecuatia Schrdinger n cele dou a regiuni este:
d
2
n(r)
dr
2
+
2:
~
2
1n (r) = 0 pentru r < 0 (4.229)
dn
2
(r)
dr
2

2:
~
2
[\
0
1] n(r) = 0 pentru r > 0 (4.230)
Notnd:
283
/
1
=
_
2:1
~
2
(4.231)
/
2
=
_
_
2:
~
2
(\
0
1)
_
(4.232)
se obtin ecuatiile:
d
2
n(r)
dr
2
+ /
2
1
n(r) = 0 pentru r < 0 (4.233)
d
2
n(r)
dr
2
/
2
2
n(r) = 0 pentru r > 0 (4.234)
Solutia n(r) a ecuatiei Schrdinger atemporale are dou a expresii pe
cele dou a intervale:
n
1
(r) = c
iI
1
a
+ 1c
iI
1
a
pentru r < 0 (4.235)
n
2
(r) = Cc
I
2
a
+ 1c
I
2
a
pentru r > 0 (4.236)
Pentru ca functia n
2
(r) s a e m arginit a este necesar ca C = 0.
Rezult a:
n
2
(r) = 1c
I
2
a
pentru r > 0 (4.237)
Functia n(r) precum si prima sa derivat a trebuie s a e continue n
punctul r = 0:
n
1
(0) = n
2
(0) (4.238)
dn
1
(r)
dr

a=0
=
dn
2
(r)
dr

a=0
(4.239)
Tinnd cont de relatiile (4.235) si (4.237) se obtine sistemul de ecuatii:
+ 1 = 1 (4.240)
1 = i
/
2
/
1
1 (4.241)
284
Conditiile (4.239) si (4.239) sunt ndeplinite pentru toate valorile en-
ergiei 1 astfel c a spectrul este continuu. Din (4.240) si (4.241) rezult a:
=
/
1
+ i/
2
2/
1
1 (4.242)
1 =
/
1
i/
2
2/
1
1 (4.243)
Densitatea de curent de probabilitate n regiunea r < 0 este:
, =
~
2i:
_
n

1
(r)
dn
1
(r)
dr
n
1
(r)
dn

1
dr
_
=
~
:
/
1
_
[[
2
[1[
2

(4.244)
Revenind la functia n
1
(r) dat a de relatia (4.235) se observ a c a primul
termen c
iI
1
a
, n zona r < 0 corespunde unei unde plane incidente, iar
al doilea termen 1c
iI
1
a
corespunde unei unde plane reectate. Astfel,
densitatea curentului de probabilitate poate descompus a n doi termeni:
a) densitatrea curentului de probabilitate incident:
,
iac
=
~/
1
:
[[
2
(4.245)
b) densitatea curentului de probabilitate reectat:
,
vc)
=
~/
1
:
[1[
2
(4.246)
Coecientul de reexie, tinnd cont de (4.245), (4.246), (4.242) si
(4.243) este:
1 =
,
vc)
,
iac
=
[1[
2
[[
2
= 1 (4.247)
Densitatea de curent de probabilitate n regiunea r 0 este:
, =
~
2i:
_
n

2
(r)
dn
2
(r)
dr
n
2
(r)
dn

2
dr
_
= 0 (4.248)
Rezult a c a are loc o reexie total a pe treapta de potential. Rezul-
tatul este n concordant a cu cel obtinut n mecanica clasic a. Totusi n
regiunea r 0 exist a o probabilitate de localizare a particulei care scade
exponential cu distanta:
285
1(r) = [n
2
[
2
= 1
2
c
2I
2
a
(4.249)
Fenomenul poart a numele de penetrare a treptei de potential si este
n contradictie cu predictiile mecanicii clasice. Fenomenul este de natur a
pur cuantic a.
2) Energia particulei este mai mare dect n altimea treptei de potential
1 \
0
Ecuatia Schrdinger n cele dou a regiuni este dat a ca si n cazul an-
terior de expresiile (4.229) si (4.230). Notnd:
/
1
=
_
2:1
~
2
(4.250)
/
2
=
_
_
2:
~
2
(1 \
0
)
_
(4.251)
acestea devin:
d
2
n(r)
dr
2
+ /
2
1
n(r) = 0 pentru r < 0 (4.252)
d
2
n(r)
dr
2
+ /
2
2
n(r) = 0 pentru r > 0 (4.253)
Solutiile ecuatiei n cele dou a regiuni sunt:
n
1
= c
iI
1
a
+ 1c
iI
1
a
pentru r < 0 (4.254)
n
2
= Cc
iI
2
a
+ 1c
iI
2
a
pentru r > 0 (4.255)
unde . 1. C. 1 sunt constante de integrare. Vom considera c a particula
vine din regiunea negativ a a axei Ox. Din acest motiv n regiunea r 0
exist a doar und a transmis a, astfel c a 1 = 0.
Conditiile de continuitate sunt cele puse n cazul anterior: (4.238) si
(4.239). Rezult a sistemul de ecuatii:
+ 1 = 0 (4.256)
/
1
( 1) = C/
2
(4.257)
286
Exprim am constantele 1 si C n functie de .
1 =
/
1
/
2
/
1
+ /
2
(4.258)
C =
2/
1
/
1
+ /
2
(4.259)
Densitatea curentului de probabilitate n cele dou a regiuni este:
a) n regiunea r < 0
,
1
=
~/
1
:
_
[[
2
[1[
2

(4.260)
b) n regiunea r > 0
,
2
=
~/
2
:
[C[
2
(4.261)
Dac a se tine cont de relatiile (4.258) si (4.259) rezult a c a ,
1
= ,
2
adic a
densitatea curentului de probabilitate este aceiasi de-a lungul ntregii
axe Ox. Ca si n cazul anterior se poate deni densitatea curentului de
probabilitate incident:
,
iac
=
~/
1
:
[[
2
(4.262)
reectat:
,
vc)
=
~/
2
:
[1[
2
(4.263)
si transmis:
,
tvoac
=
~/
2
:
[C[
2
(4.264)
Coecientul de reexie este:
1 =
,
vc)
,
iac
=
[1[
2
[[
2
=
(/
1
/
2
)
2
(/
1
+ /
2
)
2
=
_
1
_
1
\
0
1
_1
2
_
2
_
1 +
_
1
\
0
1
_1
2
_
2
(4.265)
Coecientul de transmisie este:
287
Figura 4.7: Bariera de potential
1 =
,
tvoac
,
iac
=
/
2
/
1
[C[
2
[[
2
=
4/
1
/
2
(/
1
+ /
2
)
2
=
4
_
1
\o
1
_
_
1 +
_
1
\o
1
_1
2
_
2
(4.266)
Se observ a c a:
1 + 1 = 1 (4.267)
Se constat a c a o particul a cu energie mai mare dect n altimea treptei
de potential se poate reecta (1 ,= 0), transmisia ei ind 1 < 1. Acest
rezultat difer a de cel clasic, conform c aruia o particul a avnd 1 \
0
va
trece sigur peste o treapt a de potential.
Dac a particula vine dinspre treapta de potential se g aseste c a noii
coecienti de reexie si transmisie sunt egali cu cei g asiti n cazul anterior.
Aceasta nseamn a c a reexia partial a nu este datorat a unei cresteri n
valoare a energiei potentiale n directia misc arii ci este datorat a saltului
energiei potentiale.
4.4.4 Bariera de potential
Vomconsidera miscarea unei particule n cazul n care energia potential a
are forma unei bariere dreptunghiulare (Fig. 4.7).
288
\ (r) =
_
_
_
0
\
0
0
pentru r < 0
pentru 0 6 r 6 c
pentru r c
(4.268)
Conform mecanicii clasice, o particul a de energie total a 1, incident a
pe aceast a barier a, va reectat a ntotdeauna dac a 1 < \
0
si transmis a
dac a 1 \
0
. n regiunile r < 0 si r c particula este liber a iar ecuatia
Schrdinger este:
d
2
n(r)
dr
2
+
2:
~
2
1n(r) = 0 (4.269)
Punnd /
2
1
=
2:
~
2
1 solutiile ecuatiei n cele dou a regiuni sunt:
n
1
(r) = c
iI
1
a
+ 1c
iI
1
a
pentru r < 0 (4.270)
n
3
(r) = Cc
iI
1
a
pentru r c (4.271)
Solutia n regiunea r c nu contine und a reectat a deoarece am con-
siderat c a particula vine din regiunea negativ a spre bariera de potential.
Densitatea curentului de probabilitate n regiunea r < 0 este:
,
1
= ,
iac
,
vc)|
=
~/
1
:
_
[[
2
[1[
2

(4.272)
si n regiunea cu r c este:
,
3
=
~/
1
:
[C[
2
(4.273)
Consider am cazul n care energia particulei este mai mic a dect n alti-
mea barierei de potential, adic a 1 < \
0
. Ecuatia Schrdinger n inter-
valul r (0. c) este:
dn
2
(r)
dr
2

2:
~
2
[\
0
1] n(r) = 0 (4.274)
Notnd cu:
/
2
2
=
2:(\
0
1)
~
2
(4.275)
solutia ecuatiei n aceast a regiune este:
289
n
2
(r) = 1c
I
2
a
+ Gc
I
2
a
(4.276)
Din conditiile de continuitate si derivabilitate puse n punctul r = 0
n
1
(0) = n
2
(0) (4.277)
dn
1
dr

a=0
=
dn
2
dr

a=0
(4.278)
rezult a ecuatiile:
+ 1 = 1 + G (4.279)
i/
1
( 1) = /
2
(1 G) (4.280)
Din conditiile de continuitate si derivabilitate puse n punctul r = c:
n
2
(c) = n
3
(c) (4.281)
dn
2
dr

a=o
=
dn
3
dr

a=o
(4.282)
rezult a ecuatiile:
1c
I
2
o
+ Gc
I
2
o
= Cc
iI
1
o
(4.283)
/
2
_
1c
I
2
o
Gc
I
2
o
_
= iC/
1
c
iI
1
o
(4.284)
Din (4.279) si (4.280) se obtine:
1 =
1
2
_
1 +i
/
1
/
2
_
+
1
2
_
1 i
/
1
/
2
_
1 (4.285)
G =
1
2
_
1 i
/
1
/
2
_
+
1
2
_
1 +i
/
1
/
2
_
1 (4.286)
Din 4.283 si 4.284 rezult a:
1 =
1
2
_
1 +i
/
1
/
2
_
Cc
iI
1
o
c
I
2
o
(4.287)
290
G =
1
2
_
1 i
/
1
/
2
_
Cc
iI
1
o
c
I
2
o
(4.288)
Din (4.285) si (4.286) se obtine:
_
1 +i
/
1
/
2
_
Cc
iI
1
o
c
I
2
o
=
_
1 +i
/
1
/
2
_
+
_
1 i
/
1
/
2
_
1 (4.289)
Din (4.286) si (4.287) se obtine:
_
1 i
/
1
/
2
_
Cc
iI
1
o
c
I
2
o
=
_
1 i
/
1
/
2
_
+
_
1 +i
/
1
/
2
_
1 (4.290)
Coecientul de transmisie este:
1 =
,
tvoac
,
iac
=
[C[
2
[[
2
(4.291)
Din ecuatiile (4.289) si (4.290) se va calcula raportul C,:
C

=
4i/
1
/
2
(/
2
+ i/
1
)
2
c
I
2
o
[(/
2
i/
1
)
2
c
I
2
o
]
c
iI
1
o
C

=
4i/
1
/
2
/
2
2
(c
I
2
o
c
I
2
o
) /
2
1
(c
I
2
o
c
I
2
o
) + 2i/
1
/
2
(c
I
2
o
+ c
I
2
o
)
c
iI
1
o
Vom exprima acest raport cu ajutorul functiilor hiperbolice:
sinh r =
c
a
c
a
2
cosh r =
c
a
+ c
a
2
C

=
2i/
1
/
2
c
iI
1
o
(/
2
2
/
2
1
) sinh /
2
c + 2i/
1
/
2
cosh /
2
c
(4.292)
Atunci, coecientul de transmisie este:
291
1 =

2
=
4/
2
1
/
2
2
(/
2
2
/
2
1
)
2
sinh
2
/
2
c + 4/
2
1
/
2
2
cosh
2
/
2
c
Deoarece 1 + sinh
2
/
2
c = cosh
2
/
2
c
1 =
4/
2
1
/
2
2
(/
2
2
+ /
2
1
)
2
sinh
2
/
2
c + 4/
2
1
/
2
2
(4.293)
Deoarece:
/
2
1
+ /
2
2
=
2:\
0
~
2
/
2
1
/
2
2
=
4:
2
~
4
1(\
0
1)
coecientul de transmisie pentru bariera de potential devine:
1 =
41 (\
0
1)
\
2
0
sinh
2
/
2
c + 41(\
0
1)
(4.294)
Coecientul de reexie este:
1 = 1 1 =
\
2
0
sinh
2
/
2
c
\
2
0
sinh
2
/
2
c + 41(\
0
1)
(4.295)
Ecuatiile de mai sus conduc la concluzia c a o particul a are o anu-
mit a probabilitate de a "trece printr-o barier a". Din punct de vedere
al mecanicii clasice, bariera de potential este complet opac a. Efectul de
penetrare a unei bariere de c atre o particul a este numit efect tunel. Pe
baza acestui efect este explicat a emisie c din nuclee precum si emisie
autoelectronic a.
n cazul cnd 1 \
0
1
41(\
0
1)
\
2
0
sinh
2
/
2
c + 41(\
0
1)

41(\
0
1)
\
2
0
sinh
2
/
2
c
Cnd /
2
c 1:
sinh
2
/
2
c
c
2I
2
o
4
1
Coecientul de transmisie devine:
292
Figura 4.8: Barier a de potential de o form a oarecare
1
161(\
0
1)
\
2
0
c
2I
2
o
1 (4.296)
Cazul unei bariere de poten tial de o forma arbitrara
Consider am o barier a de potential ca n Fig.4.8.
mp artim domeniul n intervale r
i
= r
i+1
r
i
astfel nct s a con-
sider am trecerea particulei printr-o succesiune de bariere de potential.
Alegem r
i
astfel nct:
_
2:(\
i
1)
/
2
r
i
1 (4.297)
Astfel, coecientul de transmisie pentru bariera de l atime r
i
poate
aproximat cu:
1
i
= 16
1(\
i
1)
\
2
i
c

1
~
_
8n(\
.
(a)1)a
.
Exponentiala este factorul predominant, astfel nct:
1
i
~ exp
_

1
~
_
8:(\
i
(r) 1)r
i
_
(4.298)
Atunci
1 =
i
1
i
=
i
c

1
~
_
8n(\
.
(a)1)a
.
= c

1
~
P
.
_
8n(\
.
(a)1)a
.
293
F acnd ca num arul de intervale n care este mp artit domeniul bari-
erei s a tind a spre innit n relatia de mai sus suma se nlocuieste cu o
integral a. Se obtine:
1 = 1
0
exp
_
_

1
~
b
_
o
_
8:(\ (r) 1)dr
_
_
(4.299)
unde 1
0
este constant a.
4.5 Oscilatorul armonic liniar
Oscilatorul liniar este un sistem ideal care const a dintr-o particul a de
mas a :, de dimensiuni neglijabile, ce se poate deplasa sub inuenta unei
forte elastice dirijat a dup a o ax a:
1 = /r (4.300)
unde / este constanta de elasticitate. Deoarece fortele elastice sunt con-
servative ele deriv a dintr-o energie potential a de forma:
\ (r) =
/r
2
2
(4.301)
O astfel de energie potential a este foarte important a deoarece poate
utilizat a n aproximarea energiilor potentiale n vecin atatea unei pozitii
de echilibru stabil. n pozitia de echilibru stabil energia potential a a
sistemului este minim a. Considernd pozitia de echilibru ca ind originea
sistemului de cooordonate se dezvolt a \ (r) n serie Taylor n jurul acestui
punct:
\ (r) = \ (0) + r
d\
dr

a=0
+
1
2
r
2
d
2
\
dr
2

a=0
(4.302)
Deoarece n r = 0 energia potential a are un minim, atunci
d\
dr

a=0
=
0. Alegnd \ (0) = 0 (prin aceasta se xeaz a nivelul de zero al energiei
potentiale) atunci (4.302) devine:
\ (r) =
1
2
r
2
d
2
\
dr
2

a=0
(4.303)
294
adic a energia potential a este de forma dat a de (4.301).
Ecuatia Schrdinger atemporal a este:

~
2
2:
d
2
n
dr
2
+
/r
2
2
n = 1n (4.304)
Punnd / = :.
2
ecuatia (4.304) devine:
d
2
n
dr
2
+
2:
~
2
_
1
:.
2
r
2
2
_
n = 0 (4.305)
Efectu am schimbarea de variabil a:
= ,r (4.306)
Ecuatia (4.305) devine:
d
2
n
d
2
+
_
2:1
~
2
,
2

:
2
.
2
~
2
,
4

2
_
n = 0 (4.307)
Punem conditia ca valoarea coecientului lui
2
s a e 1. Rezult a:
, =
_
:.
~
(4.308)
Not am:
` =
2:1
~
2
,
2
=
21
~.
(4.309)
Ecuatia (4.307) devine:
d
2
n
d
2
+
_
`
2
_
n = 0 (4.310)
Pentru studierea comport arii asimptotice (pentru valori mari ale vari-
abilei r. si deci si a variabilei ), not am
2
= . Astfel:
dn
d
=
dn
d
d
d
= 2
dn
d
= 2
_

dn
d
d
2
n
d
2
= 2
dn
d
+ 4
d
2
n
d
2
Ecuatia (4.310) devine:
295
4
d
2
n
d
2
+ 2
dn
d
+ (` )n = 0 (4.311)
sau prin mp artire la se obtine:
4
d
2
n
d
2
+
2

dn
d
+
_
`

1
_
n = 0 (4.312)
Vom considera aceast a ecuatie n regiunea asimptotic a pentru r foarte
mare. Atunci si variabila este foarte mare astfel c a vom neglija termenii
ce-l contin pe la numitor. n aceast a regiune, ecuatia devine:
4
d
2
n
d
2
n = 0 (4.313)
Ecuatia are solutia:
n() = c

r
2
+ 1c
r
2
Deoarece solutia trebuie s a e m arginit a 1 = 0 si rezult a:
n = c

r
2
= c

2
2
(4.314)
Din aceast motiv pentru ecuatia (4.312) vom c auta o solutie de tipul:
n() = c

2
2
H() (4.315)
Atunci:
dn
d
= c

2
2
H() + c

2
2
dH()
d
d
2
n
d
2
= (
2
1)c

2
2
H() 2c

2
2
dH()
d
+ c

2
2
d
2
H()
d
2
Rezult a astfel ecuatia pentru H():
d
2
H()
d
2
2
dH()
d
+ (` 1)H() = 0 (4.316)
Deoarece energia potential a este o functie simetric a \ (r) = \ (r),
functiile proprii trebuie s a aib a o paritate bine determinat a. Vom discuta
cele dou a cazuri separat.
296
Alegem pentru solutia par a H() o serie care contine numai puteri
pare ale lui :
H() =
1

I=0
c
I

2I
(4.317)
Se nlocuieste (4.317) n (4.316) si se obtine:
1

I=0
2/(2/ 1)c
I

2(I1)

I=0
4/c
I

2I
+
1

I=0
(` 1)c
I

2I
= 0 (4.318)
1

I=0
[2(/ + 1)(2/ + 1)c
I+1
(4/ + 1 `) c
I
]
2I
= 0 (4.319)
Ecuatia este satisf acut a dac a coecientii ec arei puteri se anuleaz a.
Se obtine astfel o relatie de recurent a ntre coecientii seriei:
c
I+1
=
4/ + 1 `
2(/ + 1)(2/ + 1)
c
I
(4.320)
Dac a c
0
,= 0, toti coecientii pot determinati. Problema care se
pune este aceea a convergentei seriei. Dac a seria are un num ar innit de
termeni se observ a c a pentru valori mari ale lui /
c
I+1
c
I
=
4/ + 1 `
2(/ + 1)(2/ + 1)

1
/ + 1
(4.321)
Seria are n regiunea asimptotic a o comportare asem an atoare cu cea
a seriei care se obtine prin dezvoltarea functiei exp
2
:
c

2
= 1 +

2
1!
+

4
2!
+ ... +

2I
/!
+ ..
deoarece raportul coecientilor puterilor
2(I+1)
si
2I
este tot 1, (/ + 1).
Atunci, n domeniul asimptotic solutia ar de forma:
n() = c

2
2
c

2
= c

2
2
(4.322)
si nu ar mai ndeplini conditia de m arginire.
297
Din acest motiv este necesar ca la un moment dat unul din termenii
seriei s a devin a nul. Aceasta face ca restul termenilor seriei s a e nuli.
n acest fel seria se transform a ntr-un polinom. Fie ` ordinul ultimului
termen al seriei diferit de zero si ` + 1 ordinul primului termen nul.
Pentru aceasta este necesar ca:
4` + 1 ` = 0
Rezult a:
` = 4` + 1 ; ` = 0. 1. 2. 3. ... (4.323)
Astfel, ec arei valori a lui ` i corespunde o valoare par a a functiei
H().
Pentru solutia impar a se alege:
H() =
1

I=0
/
I

2I+1
(4.324)
care nlocuit a n (4.316) d a:
1

I=0
[2(/ + 1)(2/ + 3)/
I+1
(4/ + 3 `) /
I
]
2I+1
= 0 (4.325)
Rezult a relatia ntre coecienti:
/
I+1
=
4/ + 3 `
2(/ + 1)(2/ + 3)
/
I
(4.326)
Ca si n cazul anterior pentru a realizat a conditia de m arginire este
nevoie ca seria s a devin a un polinom, adic a de la un anumit grad ncolo
coecientii s a e nuli. Considernd c a pentru / = ` se obtine ultimul
termen diferit de zero, este necesar ca
` = 4` + 3 ; ` = 0. 1. 2. 3. ... (4.327)
Pentru aceste valori ale lui ` solutia ecuatiei Schrdinger este impar a.
Din relatiile (4.323) si (4.327) rezult a c a ` trebuie s a e de forma:
` = 2: + 1 ; : = 0. 1. 2. 3. ... (4.328)
298
Paritatea solutiei este dat a de paritatea num arului :. Tinnd cont de
expresia lui ` dat a de relatia (4.309) se obtin urm atoarele valori permise
pentru energia oscilatorului armonic:
1
a
=
_
: +
1
2
_
~. (4.329)
Nivelele energetice sunt echidistante:
1 = 1
a+1
1
a
= ~. (4.330)
Chiar pentru : = 0 oscilatorul armonic liniar are o energie 1
0
=
1
2
~.
diferit a de zero. Valoarea acestei energii a nivelului fundamental poart a
denumirea de energie de zero a oscilatorului armonic liniar. Aceast a en-
ergie este corelat a direct cu principiul de nedeterminare Heisenberg. n
mecanica clasic a energia cea mai joas a ar zero care corespunde par-
ticulei aat a n origine. Acest lucru este imposibil conform relatiilor de
nedeterminare Heisenberg.
Functiile proprii ale energiei sunt de forma:
n() = `
a
c

2
2
H
a
() (4.331)
unde H
a
() este un polinom de gradul : care satisface ecuatia:
d
2
H()
d
2
2
dH()
d
+ 2:H() = 0 (4.332)
Polinoamele care satisfac ecuatia (4.332) poart a numele de polinoame
Hermite. Ele sunt denite pn a la o constant a multiplicativ a arbitrar a.
Constanta se alege n asa fel nc at cea mai mare putere
2a
ce apare n
H() s a aib a coecientul 2
a
. Exist a mai multe moduri de a determina
polinoamele Hermite.
a) Polinoamele Hermite sunt generate astfel:
H
a
() = (1)
a
c

2 d
a
(c

2
)
d
a
(4.333)
Se obtin polinoamele:
H
0
() = 1
299
H
1
() = 2
H
2
() = 4
2
2
H
3
() = 8
3
12
b) Polinoamele Hermite pot determinate pornind de la functia ge-
neratoare:
o(:. ) = c
c
2
+2c
=
1

a=0
H
a
()
:!
:
a
(4.334)
Aceasta nseamna c a dac a functia exp (:
2
+ 2:) se dezvolt a n serie
dup a puterile lui :, coecientii puterilor lui : sunt 1,:! din polinoamele
Hermite.
a) Pentru calculul diferitelor polinoame Hermite, se poate utiliza o
formul a de recurent a. Astfel:
H
a+1
() = (1)
a+1
c

2 d
a+1
d
a+1
_
c

2
_
= (1)
a
c

2 d
a+1
d
a+1
_
c

2
_
d
a+1
d
a+1
_
c

2
_
=
d
a
d
a
_
d
d
c

2
_
= 2
d
a
d
a
_
c

2
_
unde:
d
a
d
a
_
c

2
_
=
d
a
d
a
_
c

2
_
+ :
d
a1
d
a1
_
c

2
_
Rezult a:
d
a+1
d
a+1
_
c

2
_
= 2
_

d
a
d
a
_
c

2
_
+ :
d
a1
d
a1
_
c

2
_
_
Atunci:
H
a+1
() = 2(1)
a
c

2 d
a
d
a
_
c

2
_
2:(1)
a
_
d
a1
d
a1
_
c

2
_
_
c

2
300
H
a+1
() = 2H
a
() 2:H
a1
() (4.335)
Functiile proprii ale ecuatiei Schrdinger posed a proprietatea de or-
togonalitate n intervalul (. +).
Pornind de la expresia functiilor proprii ale energiei dat a de formula
(4.331) unde = ,r atunci:
n(r) = `
a
c

ci
2
2
H
a
(,r) (4.336)
Conditia de normare este:
_
1
1
[n
a
(,r)[
2
dr = 1 (4.337)
Aceasta nseamn a c a:
[`
a
[
2
,
_
1
1
c

2
2
H
a
()d = 1 (4.338)
Consider am dou a functii generatoare ale polinoamelor Hermite:
o(:. ) = c
c
2
+2c
=
1

a=0
:
a
:!
H
a
() (4.339)
o(t. ) = c
t
2
+2t
=
1

n=0
t
n
:!
H
n
() (4.340)
Se nmultesc relatiile (4.339) si (4.340) si se obtine:
o(:. )o(t. ) = c
c
2
+2c
c
t
2
+2t
=
1

a=0
1

n=0
:
a
:!
t
n
:!
H
a
()H
n
() (4.341)
Se nmulteste egalitatea cu c

2
si se integreaz a intre si .
_
1
1
c

2
o(:. )o(t. )d =
1

a=0
1

n=0
:
a
:!
t
n
:!
_
1
1
c

2
H
a
()H
n
()d
(4.342)
Integrala din stnga este:
301
_
1
1
c

2
o(:. )o(t. )d =
_
1
1
c

2
+2(c+t)(c+t)
2
c
2ct
d
_
1
1
c

2
o(:. )o(t. )d = c
2ct
_
1
1
c
(ct)
2
d ( : t) = c
2ct
_
:
_
1
1
c

2
o(:. )o(t. )d =
_
:
1

a=0
(2:t)
a
:!
Astfel:
_
:
1

a=0
(2:t)
a
:!
=
1

a=0
1

n=0
:
a
:!
t
n
:!
_
1
1
c

2
H
a
()H
n
()d (4.343)
Rezult a:
_
1
1
c

2
H
a
()H
n
()d = 0
dac a : ,= : si:
_
1
1
c

2
H
2
a
()d = 2
a
:!
_
: (4.344)
dac a : = :.
Din (4.338) si (4.344) rezult a:
`
a
=
_
,
_
:2
a
:!
(4.345)
Vom realiza o comparatie a comport arii unui oscilator clasic cu ener-
gia 1 si a unui oscilator cuantic cu aceiasi energie.
Un oscilator clasic are energia 1 =
:.
2
r
2
0
2
unde r
0
reprezint a am-
plitudinea misc arii. Oscilatorul clasic se deplaseaz a doar ntre punctele
r
0
si r
0
. Probabilitatea de a g asi o particul a ntre coordonatele r si
r + dr este egal a cu raportul dintre timpul n care particula se a a n
acel interval si perioad a:
302
1 (r) dr =
2dr
1
(4.346)
Pentru a exprima aceast a probabilitate vom tine cont c a din ecuatia
de miscare r = r
0
sin .t si din = r
0
. cos .t rezult a:
r
2
r
2
0
+

2
r
2
0
.
2
= 1 (4.347)
Din acest a relatie se a a care se introduce n (4.346) si rezult a:
1 (r) dr =
1
:
_
r
2
0
r
2
dr (4.348)
Trecnd la variabila = ,r si tinnd cont c a:
1(r)dr = 1 () d
densitatea de probabilitate de localizare n variabila este:
1 () =
1
:
_

2
0

2
(4.349)
Pentru a putea reprezenta aceast a densitate de probabilitate trebuie
s a vedem care este valoarea lui
0
pentru diferitele energii pe care le poate
avea oscilatorul cuantic (comparatia trebuie facut a ntre oscilatori care
au aceiasi energie). Atunci:
_
: +
1
2
_
~. =
:.
2
r
2
0
2
=
:.
2

2
0
2,
2
=
~.
2
0
2
de unde rezult a

0
=
_
2: + 1 (4.350)
n Fig. 4.9 sunt reprezentate densit atile de probabilitate functie de
pozitia oscilatorului n cazul clasic si cuantic. Astfel, pentru cazul st arii
fundamentale densitatea de probabilitate cuantic a este maxim a n r = 0,
n timp ce particula clasic a are densitatea de probabilitate minim a. Pe
m asur a ce : creste acordul ntre densit atile de probabilitate clasic a si
cuantic a se mbun at ateste.
303
Figura 4.9: Comparatie ntre densitatea de probabilitate clasic a si cuantic a
pentru diverse valori ale lui : (: = 0 cazul a, : = 1 cazul b, : = 2 cazul c,
: = 3 cazul d)
304
4.6 Momentul cinetic
4.6.1 Momentul cinetic orbital
S a consider am o particul a de mas a :. Se noteaz a cu j impulsul ei si
cu : vectorul de pozitie n raport cu originea x a C. n mecanica clasic a
momentul cinetic se deneste astfel:

| = : j =

i

,

/
r .
j
a
j
j
j
:

(4.351)
n mecanica cuantic a operatorul atasat momentului cinetic orbital se
noteaz a cu

1; componentele sale se obtin nlocuind variabilele clasice r.
. .. j
a
. j
j
. j
:
. cu operatorii atasati acestora. Se obtine:
1
a
= 1 1
:
21
j
1
a
= i~
_

J
J.

J
J
_
(4.352)
1
j
= 21
a
A1
:
1
j
= i~
_
.
J
Jr
r
J
J.
_
(4.353)
1
:
= A1
j
1 1
a
1
:
= i~
_
r
J
J

J
Jr
_
(4.354)
Pe scurt putem nota:

1 = i~(: \) (4.355)
P atratului momentului cinetic |
2
= |
2
a
+|
2
j
+|
2
:
i corespunde operatorul:
1
2
= 1
2
a
+ 1
2
j
+ 1
2
:
(4.356)
n cazul aplicatiilor este nevoie s a exprim am operatorul moment ci-
netic n coordonate sferice (:. o. ,):
_
_
_
r = : sin o cos ,
= : sin o sin ,
. = : cos o
(4.357)
Rezult a:
305
: =
_
r
2
+
2
+ .
2
(4.358)
o = arctan
_
r
2
+
2
.
(4.359)
, = arctan

r
(4.360)
Atunci:
J
Jr
=
J:
Jr
J
J:
+
Jo
Jr
J
Jo
+
J,
Jr
J
J,
Dar din (4.358), (4.359), (4.360) rezult a:
J:
Jr
=
r
_
r
2
+
2
+ .
2
=
r
:
(4.361)
Jo
Jr
=
r.
:
2
_
r
2
+
2
=
cos o cos ,
:
(4.362)
J,
Jr
=

r
2
+
2
=
sin ,
: sin o
(4.363)
Atunci:
J
Jr
=
r
:
J
J:
+
cos o cos ,
:
J
Jo

sin ,
: sin o
J
J,
n acelasi mod se calculeaz a si celelalte derivate partiale J,J si J,J..
Rezult a:
1
a
= i~
_
sin ,
J
Jo
+ ctqo cos ,
J
J,
_
(4.364)
1
j
= i~
_
cos ,
J
Jo
ctqo sin ,
J
J,
_
(4.365)
1
:
= i~
J
J,
(4.366)
n plus operatorul p atratului momentului cinetic este:
306
1
2
= ~
2
_
1
sin o
J
Jo
_
sin o
J
Jo
_
+
1
sin
2
o
J
2
J,
2
_
(4.367)
Se observ a c a operatorii 1
a
. 1
j
. 1
:
sunt operatori unghiulari, care
nu actioneaz a asupra coordonatei radiale. Prin urmare acesti operatori
comut a cu orice operator care depinde de ::
[1
a
. 1(:)] = [1
j
. 1(:)] = [1
:
. 1(:)] =
_

1. 1(:)
_
= 0
Relatiile dintre componente
Vom ar ata c a operatorii atasati componentelor momentului cinetic nu
comut a ntre ei:
[1
a
. 1
j
] = i~1
:
(4.368)
[1
j
. 1
:
] = i~1
a
(4.369)
[1
:
. 1
a
] = i~1
j
(4.370)
sau:

1 = i~

1 (4.371)
Veric am prima relatie. Pentru aceasta vom tine cont de relatiile
de comutare dintre operatorii de pozitie, operatorii impuls si operatorii
pozitie si impuls. n plus tinem cont de identit atile:
[1. C] = [1. C] + [. C]1
[. 1C] = 1[. C] + [. 1]C
Astfel:
[1
a
. 1
j
] = [j
:
.j
j
. .j
a
rj
:
]
[1
a
. 1
j
] = [j
:
. .j
a
] [j
:
. rj
:
] [.j
j
. .j
a
] + [.j
j
. rj
:
]
Calcul am pe rnd cei patru comutatori:
[j
:
. .j
a
] = [j
:
. .j
a
] + [. .j
a
]j
:
= .[j
:
. j
a
] + [j
:
. .]j
a
= i~j
a
[j
:
. rj
:
] = [j
:
. rj
:
] + [. rj
:
]j
:
= r[j
:
. j
:
] + [j
:
. r]j
:
= 0
[.j
j
. .j
a
] = .[j
j
. .j
a
] + [.. .j
a
]j
j
= .[.. j
a
]j
j
+ .[j
j
. .]j
a
= 0
[.j
j
. rj
:
] = .[j
j
. rj
:
] + [.. rj
:
]j
j
= r[.. j
:
]j
j
+ [.. r]j
:
j
j
= i~rj
j
307
Astfel:
[1
a
. 1
j
] = i~[rj
j
j
a
] = i~1
:
n plus:
[1
a
. 1
2
] = [1
j
. 1
2
] = [1
:
. 1
2
] = 0
Vom demonstra prima dintre aceste relatii:
[1
a
. 1
2
] = [1
a
. 1
2
a
+ 1
2
j
+ 1
2
:
] = [1
a
. 1
2
a
] + [1
a
. 1
2
j
] + [1
a
. 1
2
:
]
[1
a
. 1
2
] = 1
a
[1
a
. 1
a
] + [1
a
. 1
a
]1
a
+ 1
j
[1
a
. 1
j
] +
[1
a
. 1
j
]1
j
+ 1
:
[1
a
. 1
:
] + +[1
a
. 1
:
]1
:
[1
a
. 1
2
] = i~1
j
1
:
+ i~1
:
1
j
i~1
:
1
j
i~1
j
1
:
= 0
n deducerea ultimelor relatii nu s-a f acut apel la forma explicit a a
operatorilor 1
a
. 1
j
. 1
:
ci s-au folosit doar relatiile de comutare dintre
acestia.
Din relatiile anterioare rezult a c a pot g asite functiile proprii comune
ale lui 1
2
si componentei 1
:
.
Valori si functii proprii pentru 1
2
si 1
:
Problema cu valori proprii asociat a operatorului 1
2
este:
1
2
1 = `~
2
1 (4.372)
S-a ales aceast a form a deoarece n 1
2
apare factorul ~
2
. Num arul `
este un num ar real adimensional. Ecuatia care trebuie rezolvat a este:
_
1
sin o
J
Jo
_
sin o
J
Jo
_
+
1
sin
2
o
J
2
J,
2
_
1 `1 = 0 (4.373)
Intereseaz a doar solutiile care satisfac conditiile de derivabilitate si
m arginire. Conditia care opereaz a efectiv este conditia de m arginire a
solutiilor n punctele o = 0 si o = :, puncte n care coecientii ecuatiilor
sunt singulari. Solutiile exist a doar dac a ` = |(| + 1) cu | = 0. 1. 2. ...
Functiile proprii sunt armonicele sferice.
Pentru : _ 0:
308
1
|n
(o. ,) = 1
|n
(cos o)
n
(,) (4.374)
Indicele : ia valori ntregi: : = 0. 1. 2. .... |.

n
(,) =
c
in,
_
2:
(4.375)
Notnd n = cos o
1
|n
(n) = (1)
n
_
2| + 1
2
(| :)!
(| + :)!
1
2
|
|!
(1 n
2
)
n
2
d
|+n
dn
|+n
(n
2
1)
|
(4.376)
Functiile 1
|n
(\) se numesc functii Legendre asociate.
Pentru cazul n care : _ 0 adic a : = |, | + 1, .... , 2. 1 vom
tine cont c a:
1
c,n
(o. ,) = (1)
n
1

cn
(o. ,) (4.377)
Am preferat aceast a constructie deoarece se evit a aparitia unor am-
biguit ati n calculul functiilor sferice. Alte propiet ati ale functiilor sferice
sunt:
1
|n
(o. , + 2:) = 1
|n
(o. ,)
1
|n
(: o. , + :) = (1)
|
1
|n
(o. ,)
1
|0
(o. ,) =
_
2| + 1
4:
1
|
(cos o) (4.378)
unde 1
|
(r) reprezint a Polinoamele Legendre. Ele pot calculate astfel:
1
|
(r) =
1
2
|
|!
d
|
dr
|
(r
2
1)
|
(4.379)
Sunt valabile urm atoarele propriet ati de ortonormare:
2
_
0

n
(,)
n
0 (,)d, = o
nn
0 (4.380)
309

_
0
1
|n
(cos o)1
|
0
n
(cos o) sin(o)do = o
||
0 (4.381)
Atunci:
2
_
0

_
0
1

|n
(o. ,)1
|
0
n
0 (o. ,) sin odod, = o
||
0 o
nn
0 (4.382)
Se observ a c a pentru ecare valoare proprie |(| +1)~
2
exist a un num ar
de 2| + 1 functii proprii independente.
Functiile sferice sunt functii ce formeaz a un sistem ortonormat com-
plet de functii de variabile o si ,. Orice functie ce depinde de o si ,
poate dezvoltat a n functie de 1
|n
.
Deoarece 1
2
si 1
j
comut a se constat a c a 1
|n
(o. ,) sunt functii proprii
si pentru 1
:
:
1
:
1
|n
= i~
J1
|n
J,
= :~1
|n
(o. ,) (4.383)
n concluzie valorile proprii ale operatorului 1
2
sunt:
|(| + 1)~
2
(4.384)
unde | poart a denumirea de num ar cuantic orbital iar valorile pe care le
poate lua sunt numere ntregi: 0. 1. 2. 3. ... Aceasta semnic a faptul c a
m arimea momentului cinetic orbital este cuanticat a iar valoarea lui este
_
|(| + 1)~.
Valorile proprii ale operatorului 1
:
sunt :~ unde : poart a numele
de num ar cuantic magnetic si poate lua valorile ntregi 0. 1. .... |. adic a
pentru un | dat exist a 2| +1 valori pentru acest num ar cuantic. Aceasta
semnic a faptul c a pe lng a m arimea momentului cinetic este cuanticat a
si orientarea momentului cinetic (datorit a cuantic arii proiectiei sale pe
o ax a).
Datorit a relatiilor de comutare nu exist a functii proprii comune pen-
tru 1
a
si 1
:
pentru 1
j
si 1
:
.Rezult a c a functiile proprii denite anterior
nu sunt functii proprii pentru 1
a
si 1
j
. dar exist a un set de functii proprii
comune pentru 1
2
si 1
:
. Echivalenta dintre toate directiile face posibil
s a consider am c a valorile proprii ale operatorilor 1
a
si 1
j
sunt tot :~.
310
4.6.2 Teoria general a a momentului cinetic
Spunem c a operatorul

J reprezint a un moment cinetic dac a:
a) operatorii J
a
, J
j
, J
:
sunt operatori hermitici si sunt asociati cu
observabile reale.
b) este adev arat a relatia:

J

J = i~

J (4.385)
Denind operatorul p atrat al momentului cinetic J
2
= J
2
a
+ J
2
j
+ J
2
:
este adev arat a relatia de comutare:
_
J
:
. J
2

= 0 (4.386)
fapt ce arat a c a operatorii J
:
si J
2
vor avea un set comun de functii
proprii pe care le vom nota cu
An
:
J
2

An
= `~
2

An
(4.387)
J
:

An
= :~
An
(4.388)
Valorile ` si : sunt legate ntre ele. Astfel:
J
2

An
= J
2
a

An
+ J
2
j

An
+ J
2
:

An
Atunci:
_

An
. J
2

An
_
=
_

An
. J
2
a

An
_
+
_

An
. J
2
j

An
_
+
_

An
. J
2
:

An
_
_

An
. `~
2

An
_
= (J
a

An
. J
a

An
) + (J
j

An
. J
j

An
) + (J
:

An
. J
:

An
)
si:
`~
2
[
An
[
2
_ [J
:

An
[
2
= :
2
~
2
[
An
[
Rezult a:
` _ :
2
(4.389)
311
Denim operatorii:
J
+
= J
a
+ iJ
j
(4.390)
J

= J
a
iJ
j
(4.391)
unul ind adjunctul celuilalt J
+
= J
+

, sau J

= J
+
+
Exist a o serie de relatii pe care le satisfac acesti operatori:
[J
:
. J
+
] = ~J
+
(4.392)
[J
:
. J

] = ~J

(4.393)
[J
+
. J

] = 2~J
:
(4.394)
_
J
2
. J

= 0 (4.395)
Vom demonstra relatia (4.392):
[J
:
. J
+
] = [J
:
. J
a
+ iJ
j
] = [J
:
. J
a
] + i [J
:
. J
j
] = i~J
j
+ i (i~J
a
)
[J
:
. J
+
] = J
a
+ iJ
j
Alte relatii ndeplinite de acesti operatori sunt:
J
2
J
2
:
= J
+
J

~J
:
(4.396)
J
2
J
2
:
= J

J
+
+ ~J
:
(4.397)
Vom demonstra relatia (4.396):
J
2
J
2
:
= J
2
a
+ J
2
j
J
2
J
2
:
= J
2
a
iJ
a
J
j
+ iJ
a
J
j
+ J
2
:
iJ
j
J
a
+ iJ
j
J
a
312
J
2
J
2
:
= J
a
(J
a
iJ
j
) + iJ
j
(J
a
iJ
j
) + i (J
a
J
j
J
j
J
:
)
J
2
J
2
:
= (J
a
+ iJ
j
) (J
a
iJ
j
) + i [J
a
. J
j
] = J
+
J

~J
:
Deoarece [J
:
. J
+
] = ~J
+
, atunci:
J
:
J
+
J
+
J
:
= ~J
+
si:
J
:
J
+
= J
+
J
:
+ ~J
+
J
:
J
+

An
= J
+
J
:

An
+ ~J
+

An
= J
+
:~
An
+ ~J
+

An
J
:
J
+

An
= (: + 1) ~J
+

An
(4.398)
Astfel, J
+

An
este o functie proprie a operatorului J
:
c areia i core-
spunde valoarea proprie (: + 1) ~. Din acest motiv operatorul poart a
numele de operator de crestere. n mod analog se demonstreaz a c a:
J
:
J

An
= (:1) ~J

An
(4.399)
Astfel, J

An
este o functie proprie a operatorului J
:
c areia i core-
spunde valoarea proprie (:1) ~. Din acest motiv operatorul poart a
numele de operator de descrestere.
J
2
J

An
= J

J
2

An
= `~
2
J

An
(4.400)
deoarece [J
2
. J

] = 0. Atunci, J
+

An
este o functie proprie a lui J
2
corespunz atoare valorii proprii `~
2
si a operatorului J
:
corespunz atoare
valorii proprii (: + 1) ~.
Relatia :
2
_ ` arat a c a trebuie s a existe o valoare maxim a a lui :
pe care o vom nota cu :
max
pentru care:
J
+

Anmax
= 0 (4.401)
313
Atunci (:
max
+ 1)
2
_ 0. Trebuie s a existe si o valoare minim a a lui
: notat a cu :
min
pentru care:
J

An
min
= 0 (4.402)
Atunci: (:
min
1)
2
_ 0
Aplic am operatorul J

relatiei (4.401) si tinem cont de J

J
+
= J
2

J
2
:
~J
:
care rezult a din (4.397):
J

J
+

Anmax
=
_
J
2
J
2
:
~J
:
_

Anmax
= ~
2
_
` :
2
max
:
max
_

Anmax
= 0
Rezult a:
` = :
max
(:
max
+ 1) (4.403)
Aplicnd apoi operatorul J
+
relatiei (4.403) rezult a:
` = :
min
(:
min
1) (4.404)
Din relatiile (4.403) si (4.404) rezult a:
:
max
= :
min
Not am cu , = :
max
si , = :
min
. Atunci valoarea lui ` se scrie:
` = , (, + 1) (4.405)
Dac a operatorul J
2
admite valorile proprii , (, + 1) ~
2
atunci oper-
atorul J
:
admite mai multe valori proprii care ncep de la valoarea ,~
si ajung la valoarea ,~ din ~ n ~. Acest lucru este posibil numai dac a ,
este un num ar ntreg sau semintreg. Pentru un , xat num arul : poate
lua 2, + 1 valori:
,. , + 1. , + 2. .... , 2. , + 1. ,
n continuare vom discuta modul n care actioneaz a operatorii de
crestere si de descrestere. Deoarece:
J
2
J

)n
= , (, + 1) ~
2
J

)n
si J

An
,= 0 este o functie proprie operatorului J
:
corespunz atoare
valorii proprii (:1) ~ atunci putem scrie:
314
J

)n
= c
)n
~
)(n1)
(4.406)
Astfel:
(J

)n
. J

)n
) =
_
c

)n
~
)(n1)
. c
)n
~
)(n1)
_
= [c
)n
[
2
~
2
(
)n
. J
+
J

)n
) =
_

)n
.
_
J
2
J
2
:
+ ~J
:
_

)n
_
=

,
_
, + 1 :
2
+ :
_

2
~
2
Rezult a:
, (, + 1) :
2
+ : = [c
)n
[
2
Atunci:
c
)n
=
_
(, + :) (, : + 1) (4.407)
Putem scrie:
J

)n
=
_
(, + :) (, : + 1)~
)(n1)
(4.408)
Pentru a determina si modul de actiune al operatorului J
+
, vom
aplica acest operator egalit atii (4.408):
J
+
J

)n
=
_
(, + :) (, : + 1)~J
+

)(n1)
_
J
2
J
2
:
+ ~J
:
_

)n
=
_
(, + :) (, : + 1)~J
+

)(n1)
(, + :) (, : + 1) ~
2

)n
=
_
(, + :) (, : + 1)~J
+

)(n1)
J
+

)(n1)
=
_
(, + :) (, : + 1)~
)n
Se nlocuieste : cu : + 1 si se obtine:
J
+

)n
=
_
(, + : + 1) (, :)
)(n+1)
(4.409)
315
4.7 Miscarea n cmp central de forte
O particul a se a a ntr-un cmp central de forte dac a particula are o
energie potential a care nu depinde dect de distanta dintre particul a si
centrul de fort a. Pentru aceasta operatorul energiei este de forma:
H =
~
2
2:
+ \ (:) (4.410)
Din acest motiv problema are simetrie sferic a astfel c a operatorul
Laplace se scrie n coordonate sferice:
=
1
:
2
J
J:
_
:
2
J
J:
_
+
1
:
2
sin o
J
Jo
_
sin o
J
Jo
_
+
1
:
2
sin
2
o
J
2
J,
2
(4.411)
sau dac a se tine cont de denitia operatorului p atrat al momentului ci-
netic:
=
1
:
2
J
J:
_
:
2
J
J:
_

1
2
~
2
:
2
(4.412)
Ecuatia cu functii si valori proprii pentru energie este:

~
2
2:
_
J
J:
_
:
2
J(:)
J:
_

1
2
(:)
~
2
:
2
_
+ \ (:)(:) = 1(:) (4.413)
Tinem cont c a operatorii 1
2
si 1
:
nu actioneaz a asupra variabilei
radiale :. Se observ a c a:
[H. 1
2
] = 0
[H. 1
:
] = 0
_
1
2
. 1
:

= 0
Prin urmare, este posibil s a se g aseasc a functiile proprii comune ale
operatorilor H, 1
2
si 1
:
. Deoarece functiile proprii comune ale operato-
rilor 1
2
si 1
:
sunt functiile sferice 1
|n
(o. ,) solutiile ecuatiei Schrdinger
sunt de forma:
(:) = 1(:)1
|n
(o. ,) (4.414)
316
Deoarece:
1
2
1
|n
(o. ,) = |(| + 1)~
2
1
|n
(o. ,) (4.415)
din ecuatia (4.413) se obtine:
_

~
2
2:
1
:
2
d
d:
_
:
2
d
d:
_
+
|(| + 1)~
2
2::
2
+ \ (:)
_
1(:) = 11(:) (4.416)
Pentru a o rezolva efectiv, trebuie cunoscut a forma lui \ (:). Vom
face cteva consideratii asupra formei potentialului \ (:).
Consider am c a la o distant a foarte mare interactia nu se mai simte,
astfel c a dac a particula se ndep arteaz a de centrul de fort a, forta de in-
teractie devine nul a si putem considera c a energia potential a este zero.
Aceasta reprezint a de fapt alegerea nivelului de zero al energiei potentiale:
lim
v!1
\ (:) = 0 (4.417)
n vecin atatea centrului de fort a (: 0) vom considera c a:
\ (:) =
c
:
c
. c < 2. (c 0) (4.418)
Fie o particul a care se a a ntr-o mic a regiune din jurul centrului de
fort a : = 0 (de raz a :
0
). Nedeterminarea n valorile coordonatelor este
:
0
. n consecint a, nedeterminarea n valoarea impulsului este de ordinul
~
v
0
. Atunci, valoarea medie a energiei cinetice n aceast a stare este de
ordinul
~
2
::
2
0
. Valoarea medie a energiei potentiale este
c
:
c
.
Presupunem c 2. Suma
~
2
::
2
0

c
:
c
0
care reprezint a energia medie
ia valori negative, care n modul pot arbitrar de mari (energia tinde
la minus innit) c and : 0. Aceasta nseamn a c a si valorile proprii ale
operatorului energie pot arbitrar de mari. Miscarea unei particule ce
corespunde unei valori [1[ arbitrar de mari este localizat a ntr-o mic a
regiune a spatiului din jurul originii. Particula cade n centrul de forta
adic a n punctul : = 0. Dac a c < 2 energia nu poate lua valori negative
arbitrar de mari. Spectrul discret contine valori negative dar nite ale
energiei. n acest caz nu este posibil a c aderea particulei n centrul de
fort a.
317
Pentru a studia ecuatia radial a vom face urm atoarea substitutie:
1(:) =
n(:)
:
(4.419)
Ecuatia (4.416) devine:

~
2
2:
d
2
n(:)
d:
2
+ \ (:)n(:) +
|(| 1)n(:)
:
2
= 1n(:) (4.420)
sau:
d
2
n(:)
d:
2
+
_
2:
~
2
[1 \ (:)]
|(| + 1)
:
2
_
n(:) = 0 (4.421)
Ecuatia de mai sus este identic a ca form a cu ecuatia Schrdinger
unidimensional a, cu urm atoarele preciz ari:
a) rolul energiei potentiale este jucat de expresia:
\
c)
(:) = \ (:) +
|(| + 1)~
2
2::
2
(4.422)
numit a energie potential a efectiv a. Ultimul termen poart a numele de
termen centrifugal.
b) variabila : ia numai valori pozitive.
c) Pentru ca functia radial a 1(:) s a e nit a n origine se impune
conditia ca n(:) s a tind a la zero cnd : 0.
Vom examina n continuare solutiile n vecin atatea originii si la innit.
n origine \
c)
(:) are un pol de ordin doi cnd | ,= 0. Exceptie face
cazul cnd | = 0. Solutia n vecin atatea originii este de forma:
n(:) = :
t
1

I=0
c
I
:
I
. c
0
,= 0 (4.423)
Conditia ca n(:) = 0 cnd : 0 este ndeplinit a dac a t 0.
n vecin atatea originii, deoarece termenul centrifugal este predomi-
nant, ecuatia ia forma aproximativ a:
d
2
n
d:
2

|(| + 1)
:
2
n = 0 (4.424)
Din acelasi motiv vom considera n vecin atatea originii ca solutie
termenul cel mai mare (predominat) din (4.423), adic a pe :
|
. nlocuind
pe n cu :
|
n (4.424) se obtine ecuatia:
318
t(t 1) |(| + 1) = 0 (4.425)
Ea admite ca solutii:
_
t
1
= | + 1
t
2
= |
Solutia acceptabil a este t
1
= | + 1, deoarece cealalt a solutie face ca
n s a tind a la innit n apropierea originii. Astfel, functia radial a este de
forma:
1(:) = :
|
(4.426)
Cnd : este foarte mare, forma aproximativ a a ecuatiei este:
d
2
n
d:
2
+
2:1
~
2
n = 0 (4.427)
Exist a dou a cazuri:
a) Energia pozitiv a : 1 0. Notnd cu /
2
1
=
2:1
~
2
solutia ecuatiei
(4.427) este de forma
n(:) = C
1
c
iI
1
v
+ C
2
c
iI
1
v
(4.428)
Functia radial a este:
1(:) =
C
1
:
c
iI
1
v
+
C
2
:
c
iI
1
v
(4.429)
si reprezint a o suprapunere de unde progresive si regresive. Solutia este
m arginit a oricare ar constantele C
1
si C
2
.
b) Energia este negativ a 1 < 0. Not am cu /
2
2
=
2:1
~
2
0. Solutia
ecuatiei (4.428) este:
n(:) = 1
1
c
I
2
v
+ 1
2
c
I
2
v
(4.430)
Pentru ca solutia s a e m arginit a este necesar ca la distante foarte
mari 1
2
= 0.
Deoarece 1 si | sunt xati, exist a o singur a solutie a ecuatiei radiale.
Solutia general a a ecuatiei radiale 1(:) = n(:) ,: contine functia n(:)
de forma 4.430 cu precizarea c a m arimile 1
1
si 1
2
nu sunt constante,
319
ci functii care depind de 1 si |. Fiind m arginit a n origine rezult a c a
si forma asimptotic a a solutiei este bine precizat a. Rezult a c a pentru
ecare solutie m arginit a n origine raportul
1
2
1
1
la distant a mare este bine
determinat de 1 si |.
a) 1 < 0
1
2
1
1
= ,(1. |)
n general , ,= 0 , adic a solutia m arginit a n origine, nu este automat
m arginit a si la distante mari. Dac a , ,= 0 , energia 1 corespunz atoare
nu este valoare proprie. Valorile proprii ale energiei sunt cele pentru care
,(1. |) = 0.
Ecuatia ,(1. |) = 0 admite un num ar nit de solutii 1
|
1
. 1
|
2
. ...1
|
I
.
Totalitatea r ad acinilor ecuatiei ,(1. |) = 0 corespunde domeniului de
valori ale lui |(0. 1. 2. 3. ...) si formeaz a o multime discret a.
b) 1 0
n acest caz, ambele solutii particulare sunt nite si nu trebuie s a se
fac a nici o ipotez a suplimentar a cu privire la valorile pe care le admite
1 (energia poate lua orice valoare si spectrul este continuu).
Din comportarea asimptotic a a solutiei, se vede c a n cazul 1
0 integrala:
1
_
0
:
2
1
2
1|
d:
este divergent a. Solutiile ecuatiei Schrdinger pentru 1 0 nu descriu
st ari reale ale particulei, ci st ari idealizate. Totusi, din suprapuneri de
astfel de functii, se pot construi functiile care s a descrie st arile reale ale
particulei.
4.7.1 St ari stationare pentru particula n cmp coulom-
bian
Se consider a un atom hidrogenoid, cu un nucleu cu sarcina 2c si un
electron cu sarcina c. Energia potential a a sistemului este:
\ (:) =
2c
2
4:
0
:
(4.431)
320
Deoarece atomul se consider a stabil este necesar ca energia total a a
sistemului s a e negativ a. Din acest motiv vom nota:
1 = [1[ (4.432)
Ecuatia (4.421) devine:
d
2
n(:)
d:
2
+
2:
c
~
2
_
[1[ +
2c
2
4:
0
:

|(| + 1)
:
2
~
2
2:
c
_
n(:) = 0 (4.433)
Se face schimbarea de variabil a:
j = 2/: (4.434)
si ecuatia (4.434) devine:
d
2
n
dj
2
+
_

:
c
[1[
2~
2
/
2
+
2c
2
:
c
4:
0
j~
2
/

|(| + 1)
j
2
_
n = 0 (4.435)
Constanta / trebuie s a e n asa fel aleas a astfel nct forma ecuatiei
s a e ct mai simpl a. Fie:
:
c
[1[
2~
2
/
2
=
1
4
astfel nct forma lui / este:
/ =
_
2:
c
[1[
~
(4.436)
Se noteaz a:
` =
2c
2
:
c
4:
0
~
2
/
=
2c
2
4:
0
~
_
:
c
2 [1[
(4.437)
Ecuatia (4.435) devine:
d
2
n
dj
2
+
_

1
4
+
`
j

|(| + 1)
j
2
_
n = 0 (4.438)
Forma ecuatiei n zona asimptotic a (j este foarte mare) este:
d
2
n
dj
2

1
4
n = 0 (4.439)
321
Solutia ecuatiei este de forma:
n
o
= 1
1
c

1
2
j
+ 1
2
c
1
2
j
(4.440)
n cazul solutiei generale, 1
1
si 1
2
sunt functii de j. Pentru ca solutia
s a e m arginit a, este nevoie ca 1
2
= 0.
n
o
~ c

1
2
j
(4.441)
Din acest motiv, vom considera o solutie de forma
n = ,c

1
2
j
(4.442)
Se obtine ecuatia pentru ,:
d
2
,
dj
2

d,
dj
+
_
`
j

|(| + 1)
j
2
_
, = 0 (4.443)
Pe baza a ce s-a discutat anterior este nevoie ca
, ~ j
|+1
. j 0 (4.444)
Atunci:
,(j) = j
|+1
q(j) (4.445)
Ecuatia satisf acut a de q este:
j
d
2
q
dj
2
+ [2| + 2 j]
dq
dj
+ [` | 1]q = 0 (4.446)
Alegem functia q de forma:
q(j) =
1

I=0
C
I
j
I
. C
0
,= 0 (4.447)
care se nlocuieste n (4.446):
1

I=0
_
/(/ 1)C
I
j
I1
+ (2| + 2 j)/C
I
j
I1
+ (` | 1)C
I
j
I

= 0
322
1

I=0
[/(/ + 1) + 2(| + 1)(/ + 1)] C
I+1
+ (` | 1 /) C
I
j
I
= 0
(4.448)
Se obtine o relatie ntre coecientii sumei:
C
I+1
=
/ + | + 1 `
(/ + 1) (/ + 2| + 2)
C
I
(4.449)
Pentru / sucient de mare raportul dintre doi coecienti succesivi
este:
C
I+1
C
I
~
1
/ + 1
(4.450)
Acest raport este acelasi cu al coecientilor sumei:
c
j
= 1 +
1
1!
j +
1
2!
j
2
+ ... +
1
/!
j
I
+
1
(/ + 1)!
j
I+1
+ ...
Astfel, pentru valori mari ale lui j suma se comport a ca seria c
j
.
Atunci, n domeniul asimptotic
n(:) ~ j
|+1
c
p
2
fapt ce este inacceptabil, deoarece n acest caz partea radial a devine
nem arginit a.
Pentru ca n(:) s a e m arginit a trebuie ca seria s a se ntrerup a, adic a
q(j) s a e un polinom. Fie :
v
puterea maxim a a lui j n functia q(j):
:
v
+ | + 1 ` = 0 (4.451)
Num arul cuantic :
v
= 0. 1. 2. ... poart a numele de num ar cuantic ra-
dial:
` = :
v
+ | + 1
Introducem notatia ` = :. unde : poart a numele de num ar cuantic
principal. Deoarece :
v
= 0. 1. 2. ... si | = 0. 1. 2. ... atunci : ia valoarile
1. 2. 3. ...
Din relatia : = :
v
+ | + 1 obtinem:
| = : :
v
1
323
adic a:
| _ : 1 (4.452)
Astfel, cnd : este xat, | poate lua valoarile 0. 1. 2. .... : 1. Odat a
ce parametrul ` este xat si valorile proprii ale energiei sunt determinate:
2c
2
4
0
~
_
:
c
2 [1[
= : (4.453)
Rezult a:
1
a
=
:
c
2~
2
_
2c
2
4:
0
_
2
1
:
2
. : = 1. 2. ... (4.454)
Nivelele energetice obtinute prin rezolvarea ecuatiei Schrdinger sunt
cele g asite cu ajutorul modelului Bohr. Formula nivelelor Bohr este nu-
mai un rezultat aproximativ al teoriei cuantice. Pentru ca predictiile
teoretice n cazul atomului de hidrogen s a coincid a cu observatiile expe-
rimentale trebuie luate n considerare urm atoarele:
a) masa nucleului trebuie considerat a nit a, desi este mult mai mare
dect masa electronului. Din acest motiv n relatia (4.454) masa :
c
a
electronului trebuie nlocuit a cu masa redus a
:
c
`
:
c
+ `
.
b) spectrul de energie este afectat de efectele relativiste n com-
portarea electronului (structur a n a). Aceste efecte sunt legate de exis-
tenta spinului si a momentului magnetic propriu al electronului.
c) Prezenta momentului magnetic nuclear determin a o nou a despicare
a nivelelor de structur a n a, nivelele avnd astfel o structur a hipern a.
O caracteristic a a energiei nivelelor obtinute este c a acestea depind
doar de num arul cuantic principal : si prin urmare sunt degenerate n
raport cu numerele cuantice | si :. Astfel, pentru ecare valoare a lui :
num arul cuantic orbital poate lua valorile 0. 1. 2. .... : 1. Pentru ecare
valoare a lui |, num arul cuantic : poate lua 2| + 1 valori. Prin urmare
degenerarea total a este:
a1

|=0
(2| + 1) = 2
:(: 1)
2
+ : = :
2
(4.455)
Degenerarea n raport cu : exist a pentru orice potential central. De-
generarea n raport cu | este specic a cmpului coulumbian.
324
O alt a exemplicare este oferit a de spectrul atomilor alcalini. Aceste
metale (Li, Na, K, Rb si Cs) au un singur electron de valent a care poate
usor nl aturat. Aceasta sugereaz a faptul c a atomii alcalini pot consi-
derati ca si atomi hidrogenoizi, n conditiile n care electronul de valent a
se g aseste ntr-un potential datorat restului atomului (nucleul si cei 21
electroni). La distante mari acest potential este practic un potential
central coulumbian (proportional cu 1,:). La distante mici potentialul
deviaz a de la comportarea coulumbian a deoarece sarcina negativ a a celor
2 1 electroni este distribuit a spatial n jurul nucleului, ecranndu-l.
Considernd c a ntr-o sfer a de raz a : avem ` electroni, atunci sarcina
efectiv a a nucleului si a electronilor interni sferei de raz a : este:
c2

= c2 c`(:) (4.456)
Atunci:
\ (:) = c
_
2

(:)
4:
0
:
2
d: =
c2

4:
0
,
_
1
:
_
(4.457)
Functia ,
_
1
v
_
se dezvolt a n serie si se retin primii doi termeni astfel
c a (4.458) devine:
\ (:) =
c
2
2

4:
0
:


:
2
(4.458)
unde 2

si sunt dou a constante.


Dac a n ecuatia radial a se introduce noul potential putem face ca
noua ecuatie s a e identic a cu prima punnd:
|
0
(|
0
+ 1) = |(| + 1)
2:
c
~
2
(4.459)
Valorile proprii ale energiei vor :
1
a|
=
1
~
2
c
2
2

:
c
(:
v
+ |
0
+ 1)
1
(4:
0
)
2
(4.460)
unde |
0
= | + o(|)
Atunci:
1 =
1
/
2
:
c
2

2
,
4
0
[: + o(|)]
2
1
(4:
0
)
2
(4.461)
325
Se constat a c a degenerarea dup a | se ridic a si se obtin : subnivele
distincte.
4.7.2 Functiile proprii pentru atomul de hidrogen
Relatia (4.446) poate identicat a cu ecuatia:
d
2
q
d.
2
+
_
c
.
1
_
dq
d.

c
.
q = 0 (4.462)
dac a se pune . = j, c = | + 1 `, c = 2 (| + 1)
Coecientii ecuatiei (4.462) au poli de ordinul nti. Solutiile ecuatiei
se pot exprima prin serii de puteri ale variabilei ., care contin cel mult
un num ar nit de puteri negative.
q = .
o
1

I=0
c
I
.
I
=
1

I=0
c
I
.
I+o
(4.463)
nlocuind (4.463) n relatia (4.462) se obtine:
1

I=0
c
I
(, + /) (, + / 1 +c) .
I+o2
=
1

I=0
c
I
(, + / + c) .
I+o1
sau
c
0
, (, 1 +c) .
o2
+
1

I=0
c
I+1
(, + / + 1) (, + / + c) .
I+o1
=
1

I=0
c
I
(, + / + c) .
I+o1
(4.464)
Pentru ca aceast a egalitate s a e adev arat a este necesar ca:
, (, 1 +c) = 0 (4.465)
c
I+1
(, + / + 1) (, + / + c) = c
I
(, + / + c) (4.466)
Din (4.465) rezult a c a , = 0, sau , = 1 c. Exist a dou a solutii liniar
independente ale ecuatiei corespunz atoare celor dou a valori ale lui ,:
326
q
1
(.) =
1

I=0
c
I
.
I
(4.467)
q
2
(.) = .
1c
1

I=0
c
0
I
.
I
(4.468)
Cele dou a solutii sunt liniar independente dac a c este diferit de un
ntreg. Dac a c = 1 cele dou a solutii coincid.
n cazul , = 0 raportul coecientilor este:
c
I+1
c
I
=
/ + c
(/ + 1) (/ + c)
=
c + /
c + /
1
/ + 1
(4.469)
Alegnd c
0
= 1 atunci:
c
1
=
c
c
c
2
= c
1
c + 1
c + 1
1
2
=
c (c + 1)
c (c + 1)
1
2!
c
3
=
c (c + 1) (c + 2)
c (c + 1) (c + 2)
1
3!
c
I
=
c (c + 1) (c + 2) ... (c + / 1)
c (c + 1) (c + 2) ... (c + / 1)
1
/!
Relatia (4.468) devine:
q
1
(.) = 1 +
1

I=1
c (c + 1) (c + 2) ... (c + / 1)
c (c + 1) (c + 2) ... (c + / 1)
1
/!
.
I
=
1
1
1
(c. c. .)
(4.470)
1
1
1
(c. c. .) poart a numele de functia hipergeometric a degenerat a.
n cazul , = 1 c raportul coecientilor seriei este:
c
0
I+1
c
0
I
=
(1 c + / + c)
(2 c + /+)
_
1
/ + 1
_
(4.471)
Comparnd (4.471) cu (4.469) relatia (4.471) se obtine din (4.469)
dac a se fac nlocuirile:
327
c c + 1 c
c 2 c
Considernd c
0
0
= 1 se obtine:
q
2
(.) = .
1o
1
1
1
(c + 1 c. 2 c. .)
Dac a c este ntreg doar una din solutiile q
1
si q
2
are sens. Dac a c nu
este ntreg solutia general a este:
q (.) =
1
.
1o
1
1
(c. c. .) +
2
.
1o
1
1
1
(c + 1 c. 2 c. .) (4.472)
Pentru c = ` (` - ntreg) functia se reduce la un polinom de gradul
`. Se observ a din (4.469) c a pentru / = `, c
I+1
= 0 iar restul coe-
cientilor seriei sunt nuli.
Astfel, o solutie a ecuatiei (4.435) este:
q (j) =
1
1
1
(| + 1 `. 2| + 2. j) (4.473)
Pentru ca solutia s a e acceptabil a din punct de vedere zic este
necesar ca functia obtinut a s a se reduc a la un polinom. Asa cum am
discutat mai sus este necesar ca:
| + 1 ` = :
v
(4.474)
atunci:
` = :
v
+ | + 1 = : (4.475)
n acest caz functia hipergeometric a degenerat a se reduce la un poli-
nom:
q (j) = 1 +
a|1

I=1
(/ + | :) (/ 1 +| :) ... (1 +| :)
(/ + 2| + 1) (/ 1 + 2| + 1) ... (2 + 2|) /!
j
I
(4.476)
Functiile radiale au expresiile:
1
a|
= `
a|
c
j2
j
|
1
1
1
(| + 1 :. 2| + 2. j) (4.477)
328
O alt a modalitate de a exprima solutiile ecuatiei (4.446) este aceea n
care intervin polinoamele Laguerre asociate. Vom deni pentru nceput
polinoamele Laguerre:
1
q
(j) = c
j
d
q
dj
q
_
c
q
c
j
_
(4.478)
Ele pot obtinute pornind de la functia generatoare:
l (j. :) =
exp [j:, (| :)]
| :
=
1

q=1
1
q
(j)
!
:
q
: < 1 (4.479)
Ecuatia satisf acut a de aceste polinoame este:
_
j
d
2
dj
2
+ (1 j)
d
d
+
_
1
q
(j) = 0 (4.480)
Polinoamele Laguerre asociate 1
j
q
(j) se denesc prin relatia:
1
j
q
(j) =
d
j
dj
j
1
q
(j) (4.481)
Ecuatia satisf acut a de aceste polinoame este :
_
j
d
2
dj
2
+ (j + 1 j)
d
dj
+ ( j)
_
1
j
q
(j) = 0 (4.482)
Se observ a c a pn a la o constant a multiplicativ a solutia q (j) a ecuatiei
(cnd ` = :) este 1
2|+1
a+|
(j).
Expresia analitic a a acestor polinoame este:
1
2|+1
a+|
(j) =
a|1

I=0
(1)
I+1
[(: + |)!]
2
(: | 1 /)! (2| + 1 +/)!
j
I
/!
(4.483)
Comparnd expresia polinoamelor asociate cu solutia (4.470) rezult a
relatia:
1
2|+1
a+1
(j) =
[(: + |)!]
2
(: | 1)! (2| + 1)!
1
1
1
(| + 1 :. 2| + 2. j) (4.484)
329
Functiile proprii ale energiei au forma:
n(:. o. ,) = 1
a|
(:) 1
|n
(o. ,) (4.485)
Ele trebuie s a ndeplineasc a conditia de normare:
___
[n[
2
d = 1 (4.486)
_
1
0
_

0
_
2
0
1
a|
(:) 1
|n
(o. ,) :
2
sin odod,d: = 1 (4.487)
Dac a se tine cont de relatia care exprim a conditia de normare a functi-
ilor sferice si dac a partea radial a a solutiilor este exprimat a cu ajutorul
functiei hipergeometrice degenerate rezult a constanta de normare:
`
a|
=
1
(2| + 1)!
_
(: + |)!
2:(: | 1)!
_
22
::
0
_
3
(4.488)
unde:
:
0
=
~
2
(4:
0
)
:
c
c
2
= 0. 53 10
10
m (4.489)
reprezint a raza primei orbite Bhor.
Putem exprima functiile radiale n functie si de polinoamele Laguerre
asociate:
1
a|
=
_
_
22
::
0
_
3
(: | 1)!
2:[(: + |)!]
3
_
12
c
j2
j
|
1
2|+1
a+1
(j) (4.490)
Deoarece probabilitatea ca electronul s a se ae ntr-o regiune a spati-
ului astfel ca : (: . : + d:), o (o . o + do), , (, . , + d,) este:
d1 (:. o. ,) = 1
2
a|
(:) [1
|n
(o. ,)[
2
:
2
sin odod,d: (4.491)
Prin integrare dup a o si , se poate determina probabilitatea ca par-
ticula s a se ae ntr-o regiune a spatiului unde : (: . : + d:). Astfel,
tinndu-se cont de proprietatea de normare a functiilor sferice se obtine:
d1 (:) = 1
2
a|
(:) :
2
d: (4.492)
330
Figura 4.10: Functiile radiale: a) 1
10
, c) 1
20
, e) 1
21
, precum si functiile
de distibutie de probabilitate: b) r
2
1
2
10
, d) r
2
1
2
20
, f) r
2
1
2
21
pentru atomul de
hidrogen
331
Expresiile primelor functii radiale ale atomilor hidrogenoizi sunt:
1
10
= 2
_
2
:
0
_
32
exp
_

2:
:
0
_
(4.493)
1
20
= 2
_
2
2:
0
_
32
_
1
2:
2:
0
_
exp
_

2:
2:
0
_
(4.494)
1
21
=
1
_
3
_
2
2:
0
_
32
_
2:
:
0
_
exp
_

2:
2:
0
_
(4.495)
1
30
=
_
2
3:
0
_
32
_
1
22:
3:
0
+
22
2
:
2
27:
2
c
_
exp
_

2:
3:
0
_
(4.496)
1
31
=
4
_
2
9
_
2
3:
0
_
32
_
1
2:
6:
0
__
2:
:
0
_
exp
_

2:
3:
0
_
(4.497)
1
32
=
4
27
_
10
_
2
3:
0
_
32
_
2:
:
0
_
2
exp
_

2:
3:
0
_
(4.498)
Reprezentarea unor functii radiale si a distributiilor de probabilitate
corespunz atoare pentru atomul de hidrogen sunt date n Fig.4.10.
4.8 Spinul electronului
4.8.1 Momentul magnetic orbital al electronului
Existenta unei sarcini electrice n miscare este echivalent a cu un curent
electric. Atunci, miscarea unui electron pe o orbit a nchis a este echiva-
lent a cu o bucl a de curent. Unei bucle de curent de arie i se poate
asocia un moment magnetic:
j = 1

(4.499)
unde

este un vector al unei m arimi care este egal a cu suprafata spirei
iar directia lui este perpendicular a pe suprafata acesteia.
332
Astfel, un electron care se deplaseaz a cu viteza pe o orbit a circular a
este echivalent cu un curent de intensitate 1:
1 =
c
1
=
c
2::
(4.500)
unde:
1 =
2::

(4.501)
este perioada de rotatie a electronului pe orbita circular a respectiv a.
Acest electron determin a aparitia unui moment magnetic:
j = 1::
2
=
c
2::
::
2
=
c
2:
c
:
c
: =
c
2:
c
1 (4.502)
unde 1 = :
c
: este momentul cinetic orbital al electronului. Relatia
(4.502) se poate scrie si cu vectorial:
j =
c
2:
c

1 (4.503)
deoarece curentul este n sens invers misc arii electronului (electronul este
nc arcat negativ). Relatia (4.503) se mai poate scrie:
j =
c~
2:
c

1
~
= j
1

1
~
(4.504)
unde m arimea j
1
=
c~
2:
c
are dimensiunea unui moment magnetic. j
1
poart a numele de magnetonul Bohr.
j
1
= 9. 27 10
24
Am
2
(4.505)
Relatia (4.504) o consider am valabil a si n cadrul mecanicii cuantice
prin nlocuirea lui j si

1 cu operatorii hermitici corespunz atori.
Deoarece operatorul moment cinetic are valorile proprii
_
|(| + 1)~,
valorile proprii ale operatorului moment magnetic sunt:
c~
2:
c
_
|(| + 1) (4.506)
Componenta j
:
a momentului magnetic este:
j
:
= j
1
1
:
~
(4.507)
333
n mod analog, relatia din mecanica cuantic a este valabil a dac a se
nlocuiesc observabilele j
:
si 1
:
cu operatorii corespunz atori. Deoarece
valorile proprii ale lui 1
:
sunt: :
:
~ : 0. ~. 2~. ... |~ atunci valorile
proprii ale lui j
:
sunt :
:
j
1
. Din acest motiv :
:
poart a numele de
num ar cuantic magnetic.
Denim raportul giromagnetic orbital ca raportul dintre j
:
si 1
:

|
=
j
:
1
:
=
c
2:
c
=
j
1
~
(4.508)
Se observ a c a j
1
= ~
4.8.2 Experimente care au ilustrat spinul electronu-
lui
Ipoteza spinului electronului a ap arut n urma experimentelor refer-
itoare la comportarea atomilor. Astfel, n 1896 Zeeman a descoperit c a
n cmp magnetic liniile spectrale se descompun n dou a sau trei compo-
nente. Trebuie remarcat c a ecuatia Schrdinger prevede o descompunere
ntr-un num ar impar de componente. Experientele f acute arat a c a ma-
joritatea liniilor spectrale se descompun ntr-un num ar par de compo-
nente, prezentnd astfel un efect Zeeman anomal.
Experienta Stern - Gerlach
Initial experienta a urm arit punerea n evident a a momentului mag-
netic orbital al atomilor si m asurarea acestuia. Dispozitivul experimental
este prezentat n Fig. 4.11.
El const a dintr-un cuptor 1 n care se evapor a un metal usor fuzibil
(argint). Atomii trec printr-un sistem de diafragme 2, iar apoi ajung
ntre polii unui electromagnet 3 care au o form a special a, astfel nct s a
e asigurat un gradient puternic al inductiei magnetice, chiar pe distante
foarte mici, comparabile cu dimensiunile liniare ale atomilor.
Asupra unui atom cu momentul magnetic j actioneaz a pe directia
C. din partea cmpului magnetic o fort a

1 dat a de relatia:
1 =
J

1
J.
j =
J1
J.
jcos o (4.509)
334
Figura 4.11: Dispozitivul experimental utilizat n experimentul Stern- Gerlach.
1. cuptor, 2. diafragme, 3, 4. polii magnetului, 5. ecran de observatie
unde
J1
J.
este gradientul cmpului magnetic iar o este unghiul dintre

1
si j.
Deviatia atomilor .
1
pe un ecran este proportional a cu forta 1, adic a:
.
1
= /1 = /
J1
J.
jcos o (4.510)
Datorit a agitatiei termice momentele magnetice pot avea toate di-
rectiile posibile si cos o variaz a practic ntre (1. 1). La trecerea printre
polii electromagnetului atomii ajunsi pe ecranul de observatie ar trebui
s a se dispun a simetric fat a de regiunea de deexie zero sub forma unei
benzi de l atime 2.
1
(Fig. 4.12 a).
Experienta a ar atat c a dispunerea nu are loc sub forma unei benzi
ci doar sub forma a dou a linii nguste asezate simetric fat a de directia
fascicolului incident (cazul metalelor alcaline; Fig.4.12 b).
Interpretarea rezultatelor nu se poate face considernd c a despicarea
fascicolului atomic apare datorit a interactiei dintre momentul magnetic
orbital j si

1.
Chiar admitnd o cuanticare a proiectiei momentului magnetic pe
axa C. ar trebui s a se observe un num ar impar de linii deoarece pentru
un | dat, :
:
poate lua 2| + 1 valori distincte.
Mai mult, se observ a c a pentru atomii aati n starea fundamental a
j = 0 apare despicarea fascicolului n dou a componente. Din m arimea
335
Figura 4.12: a) banda de latime 2.
1
care ar apare conform teoriei clasice b)
linii observate n experimentul Stern-Gerlach
deviatiei rezult a (pentru atomi monovalenti) un moment magnetic egal
cu j
1
.
Astfel, ipoteza c a acest moment magnetic ar un moment magnetic
orbital cade. Nici ipoteza c a acest moment ar apartine restului atomului
nu se conrm a deoarece ionii de argint c arora le lipseste electronul de
valent a nu prezint a nici un fel de separare n cmp magnetic.
Rezult a c a singura ipotez a este aceea c a acest moment magnetic al
atomului de argint este datorat electronului de valent a, momentul mag-
netic ind un moment propriu. Existenta unui moment magnetic impune
si existenta unui moment cinetic propriu o (care a fost numit spin).
Experienta Einstein - de Hass
Efectul care st a la baza experimentului este un efect magneto-mecanic.
O bar a feromagnetic a este suspendat a de un r de cuart (Fig. 4.13). Ea
se a a n interiorul unei bobine. Pe rul de cuart este prins a o oglind a pe
care cade o raz a de lumin a provenit a de la sursa o . Raza reectat a cade
pe o rigl a gradat a, miscarea razei pe aceasta punnd n evident a mis-
carea rului. Prin bobin a se trece un curent sucient de puternic pentru
ca proba s a se magnetizeze la saturatie. Dac a se inverseaz a sensul curen-
tului prin bobin a, adic a dac a se inverseaz a sensul cmpului magnetic, se
constat a c a are loc o rotire a cilindrului.
Aceast a comportare poate explicat a dac a se consider a c a ecare
electron prezint a un moment magnetic propriu, precum si un moment
336
Figura 4.13: Schema de principiu a experimentului Einstein de Hass: 1) bobin a
2) bar a feromagnetic a 3) oglind a
cinetic propriu. ntre acestea se presupune o relatie analoag a celei din
cazul momentului magnetic orbital si momentului cinetic orbital:

S
=
j
c
o
:
= q
S
c
2:
c
(4.511)
unde q
S
este un factor necunoscut. n cazul misc arii orbitale un astfel de
factor este q
|
= 1.
Prin inversarea cmpului magnetic, momentul magnetic al electronu-
lui se schimb a de la valoarea j
c
la valoarea j
c
si deci variaz a cu 2j
c
.
Aceast a variatie conduce la o variatie a proiectiei momentului cinetic
propriu pe axa C. si anume:
o
:
=
2:
c
c
1
q
S
2j
c
(4.512)
Relatia r amne valabil a si ntre variatia componentei pe axa C. a
momentului cinetic rezultant si variatia momentului magnetic total.
Deoarece bara magentic a contine un num ar mare de electroni, o re-
latie asem an atoare se stabileste ntre momentul cinetic propiu rezultant
si momentul magnetic determinat de totalitatea electronilor din bar a.
Momentul cinetic total al barei este o m arime conservativ a, adic a tre-
buie s a r amn a constant tot timpul experimentului. Aceasta impune ca
bara s a capete un moment cinetic de rotatie 1., unde 1 este momentul
337
de inertie al barei, iar . este viteza unghiular a. Rezult a:
1. =
2:
c
q
S
c
2j
T
(4.513)
unde j
T
este momentul magnetic total al cilindrului.
Din datele experimentale se obtine q
S
= 2. Atunci:

S
= 2
c
2:
c
= 2
c
(4.514)
Aceasta reprezint a anomalia giromagnetic a a spinului. Dac a se tine
cont c a j
S
= j
1
. q
S
= 2 si de relatia (4.511) rezult a c a proiectia momen-
tului cinetic propiu pe axa Oz este o
Z
= ~,2.
4.8.3 Ipoteza spinului
Rezult a c a faptele experimentale nu pot explicate dect prin con-
siderarea unei ipoteze formulat a n 1925 de Uhlenbeck si Goudsmith. Ea
const a din urm atoarele armatii:
a) Electronul posed a un moment cinetic propriu

o (moment cinetic
de spin) cu componentele o
a
. o
j
. o
:
.
b) Pentru a descrie spinul se introduce un spatiu liniar nou n care
s a actioneze operatorii de spin. Operatorii de spin veric a relatiile de
comutare a oric arui moment cinetic.
[o
a
. o
j
] = i~o
:
(4.515)
[o
j
. o
:
] = i~o
a
(4.516)
[o
:
. o
a
] = i~o
j
(4.517)
c) Operatorii o
a
. o
j
. o
:
comut a cu operatorii coordonatelor si ai im-
pulsurilor.
d) Valorile proprii ale operatorului o
:
sunt
~
2
, adic a proiectia spin-
ului pe axa C. ia numai valorile
~
2
.
e) M arimea momentului cinetic de spin este cuanticat a si poate lua
numai valorile:

=
_
:(: + 1)~ (4.518)
338
unde : =
1
2
este un num ar cuantic de spin.
f) Momentului cinetic de spin i corespunde un moment magnetic de
spin:
[j
S
[ =
_
:(: + 1)c
~
:
c
(4.519)
Proiectia j
c:
a momentului magnetic poate s a ia valorile:
j
c:
=
c~
2:
c
= j
1
(4.520)
j
c:
=
c~
2:
c
= j
1
(4.521)
Se observ a c a raportul giromagnetic de spin este:

S
=
[j
c:
[
[o
:
[
=
j
1
~,2
= 2
c
2:
c
= 2
|
(4.522)
Rezultatul este conrmat de experimentul Einstein - de Hass si poart a
numele de anomalia giromagnetic a a spinului. Se poate considera c a:
j
S
=
S

o = q
S
c
2:
c

o (4.523)
Semnul minus apare deoarece j
S
sunt orientate n sensuri contrare,
sarcina electronului ind negativ a.
4.8.4 Teoria lui Pauli a spinului
Pentru mecanica cuantic a nerelativist a existenta spinului este o ipotez a
impus a de experient a, care poate nglobat a n formalismul general.
Vom ar ata c a spatiul spinului este bidimensional. Din ipoteza spi-
nului rezult a c a valorile proprii pentru oricare din operatorii o
a
. o
j
. o
:
sunt ~,2. Fie operatorul o
:
. La ecare din cele dou a valori proprii
corespunde un vector propriu (aici facem ipoteza c a valorile proprii sunt
nedegenerate). n acest fel o
:
are vectori proprii care formeaz a un sistem
complet, adic a orice vector din spatiul spinului se poate dezvolta dup a
acestia.
n locul operatorului

o s-a introdus operatorul o, denit prin:
339

o =
~
2
o (4.524)
Operatorii o
a
. o
j
. o
:
se numesc operatori Pauli. Relatia de denitie
arat a c a acesti operatori sunt hermitici si au ca valori proprii numerele
+1. si 1. Atunci relatiile de comutare se scriu:
[o o] = 2io (4.525)
sau n detaliu:
[o
a
. o
j
] = 2io
:
(4.526)
[o
j
. o
:
] = 2io
a
(4.527)
[o
:
. o
a
] = 2io
j
(4.528)
Vom considera pentru operatorii Pauli o reprezentare matriceal a. Din
relatiile de comutare rezult a matricile lui Pauli:
o
a
=
_
0 1
1 0
_
(4.529)
o
j
=
_
0 i
i 0
_
(4.530)
o
:
=
_
1 0
0 1
_
(4.531)
Functiile proprii vor de forma:
, =
_
c
,
_
(4.532)
Vom considera ecuatia cu vectorii si valorile proprii pentru o
a
.
_
0 1
1 0
__
c
,
_
= `
_
c
,
_
Atunci:
_
,
c
_
=
_
`c
`,
_
340
astfel c a:
_
, `c = 0
`, c = 0
(4.533)
Pentru ca sistemul s a aib a solutii:

1 `
` 1

= 0 ==1 +`
2
= 0; ` = 1
Rezult a c a:
` = 1. c = ,
` = 1. c = ,
Vectorii proprii sunt de forma:
c
_
1
1
_
pentru ` = 1 (4.534)
c
_
1
1
_
pentru ` = 1 (4.535)
M arimea constantei c se poate determina din conditia de normare.
Rezult a c =
1
_
2
.
n acelasi mod putem obtine pentru o
j
vectorii proprii si valorile
proprii.
Astfel, pentru o
j
se obtine:
` = 1 si
1
_
2
_
1
i
_
(4.536)
` = 1 si
1
_
2
_
1
i
_
(4.537)
Pentru o
:
se obtine:
` = 1 si
1
_
2
_
1
0
_
(4.538)
` = 1 si
1
_
2
_
0
1
_
(4.539)
341
Matricea
o
2
= o
2
a
+ o
2
j
+ o
2
:
= 3
_
1 0
0 1
_
(4.540)
este legat a de operatorul o
2
prin relatia:
o
2
=
1
4
~
2
(o
2
a
+ o
2
j
+ o
2
:
) =
3
4
~
2
_
1 0
0 1
_
(4.541)
Rezult a c a operatorul o
2
are o singur a valoare proprie
3
4
~
2
, deoarece
matricea
_
1 0
0 1
_
este matricea unitate.
n acest spatiu putem alege ca baz a vectorii proprii ai lui o
:
.
4.8.5 Spinori
Spatiul st arilor pentru o particul a f ar a spin este spatiul functiilor
de und a. n cazul unei particule cu spin, dac a se face abstractie de
miscarea acesteia, starea ei este descris a cu ajutorul unor vectori din
spatiul bidimensional al spinului. Atunci, n cazul unei particule cu spin,
functia de und a a unei particule va descris a de niste vectori dintr-
un spatiu, care este produsul direct dintre spatiul functiilor de und a
si spatiul spinului. Vectorii din acest spatiu ce caracterizeaz a starea
particulei poart a denumirea de spinori.
Putem scrie c a vectorul care include dependenta de pozitie si cea de
spin este:

c
=
1
_
1
0
_
+
2
_
0
1
_
=
_

1

2
_
(4.542)
Conditia de normare se scrie:
(
c
.
c
) =
_
1
(

1
+

2
)d = 1 (4.543)
Relatia de mai sus deneste si produsul scalar n spatiul spinorilor.
Relatia de mai sus trebuie nteleas a n sensul c a dac a :
c
=
1
2
.
c
=
1
. iar
dac a :
c
=
1
2
.
c
=
2
; atunci expresia

1
d poate interpretat a
ca probabilitatea ca electronul s a aib a proiectia spinului pe axa C. egal a
342
cu
~
2
si s a se ae n volumul d. iar

2
d poate interpretat a ca prob-
abilitatea ca electronul s a aib a proiectia spinului pe axa C. egal a cu
~
2
si ca acesta s a se ae n volumul d. n general, putem spune c a o astfel
de functie de und a depinde de patru variabile (r. . .. :
:
) .

c
=
c
(r. . .. :
:
) (4.544)
4.9 Sisteme de particule identice
n mod curent, sistemele zice sunt formate din mai multe particule:
nucleul este o aglomerare de protoni si neutroni, atomul este format din
nucleu si electroni, moleculele din atomi. Propriet atile acestor sisteme
pot ntelese numai pe baza mecanicii cuantice cu conditia ca n cazul
sistemelor ce contin particule identice s a se impun a o restrictie suplimen-
tar a functiilor de stare - principiul indiscernabilit atii - care tine seama
de imposibilitatea de a distinge microparticulele identice.
Fie un sistem din ` particule identice. Functiile de und a vor depinde
de coordonatele r
i
.
i
. .
i
si coordonatele de spin o
i
. Introducem notatia:
= (r
1
.
1
. .
1
. o
1
. .... r
.
.
.
. .
.
. o
.
. t) = (1. 2. .... `. t) (4.545)
Cu n
i
vom nota energia particulei i ntr-un cmp exterior iar cu
n(,. /) energia ce apare datorit a interactiei dintre dou a particule. Atunci
hamiltonianul sistemului este:
H =
.

i=1
_

~
2
2:
\
2
i
+ n
i
(t)
_
+
.

)6=I
.

I=1
n(i. ,) (4.546)
Trebuie observat c a:
a) n cazul clasic putem distinge particulele identice prin interactiile
ce le au.
b) n cazul cuantic acest lucru nu este posibil din cauza suprapunerii
zonelor de localizare, fapt ce conduce la imposibilitatea de a distinge
aceste particule. Acest fapt face ca o eventual a numerotare a particulelor
la momentul initial s a se piard a n timp.
Indiscernabilitatea particulelor se manifest a prin faptul c a m arimile
observabile pentru un sistem de particule identice sunt m arimi sime-
trice la permutarea particulelor sistemului. n particular hamiltonianul
343
sistemului trebuie s a e simetric la interschimbarea a dou a particule.
Starea unui sistem nu se schimb a prin comutarea a dou a particule.
Astfel, ec arei transpozitii i asociemun operator 1
i)
n spatiul st arilor
unui sistem de particule identice, denumit operator de transpozitie.
1
i)
(1. 2. ...i. .... ,. ...`) = (1. 2. ...,. .... i. ...`) (4.547)
n plus, tinnd cont de expresia hamiltonianului:
1
i)
H(1. 2. ...i. .... ,. ...`) = H(1. 2. ...,. .... i. ...`) (4.548)
adic a operatorul hamiltonian r amne neschimbat. Mai mult, operatorii
simetrici n coordonate si spin comut a cu operatorul transpozitie.
Punem conditia ca starea sistemului s a nu e afectat a de o transpoz-
itie particular a.
1
i)
(1. 2. .... i. ...,. .... `) = `
i)
(1. 2. .... i. .... ,. ...`) (4.549)
1
i)
[1
i)
(1. 2. .... i. ...,. ...`)] = `
i)
1
i)
(1. 2. .... ,. .... i. ...`)
(1. 2. ...`) = `
2
i)
(1. 2. ...`) (4.550)
Atunci:
`
i)
= 1
Rezult a c a schimbnd dou a particule ntre ele avem dou a tipuri de
functii de stare:
Cnd `
i)
= 1 atunci:
1
i)
(1. 2. .... i. .... ,. ...`) = (1. 2. .... ,. .... i. ...`) (4.551)
= (1. 2. .... i. .... ,. ...`)
Functiile care ndeplinesc aceast a conditie poart a numele de functii
simetrice la transpozitia 1
i)
.
Cnd `
i)
= 1 atunci:
344
1
i)
(1. 2. .... i. .... ,. ...`) = (1. 2. .... ,. .... i. ...`) (4.552)
= (1. 2. .... i. .... ,. ...`)
Functiile care ndeplinesc aceast a conditie poart a numele de functii
antisimetrice la transpozitia 1
i)
.
Denim operatorul permutare 1 operatorul care schimb a particula 1
cu particula c1. particula 2 cu particula c2, ....particula ` cu particula
c`. Dac a exist a ` particule exist a `! permut ari distincte. O permutare
este par a dac a num arul de transpozitii ce conduce la acea permutare
este par si este impar a dac a num arul de transpozitii ce conduce la acea
permutare este impar. Functiile proprii ale lui H nu sunt n general
functii proprii pentru toti cei `! operatori de permutare. Exist a dou a
st ari deosebite ale c aror functii de stare pot functii proprii ale lui H
si ale operatorilor de permutare. Acestea sunt st arile total simetrice si
total antisimetrice.
O functie de stare este total simetric a dac a pentru orice operator
permutare:
1
S
=
S
(4.553)
O functie de stare este total antisimetric a dac a:
1

=
_
+

pentru o permutare par a

pentru o permutare impar a


(4.554)
4.9.1 Postulatul de simetrizare
Starea unui sistem format din particule identice este descris a de:
a) functii de stare complet simetrice n coordonate specice parti-
culelor cu spini ntregi numite bozoni (mezoni, fotoni).
b) functii de stare complet antisimetrice specice particulelor cu spin
semintreg numite fermioni (electroni, neutroni, protoni).
4.9.2 Construirea functiilor de und a total simetrice
sau antisimetrice
Fie dou a particule identice. Not am cu (1. 2) o functie proprie a lui
H nesimetrizabil a, ce corespunde valorii proprii 1. Atunci se pot construi
345
functiile proprii simetrice si antisimetrice:

S
(1. 2) =
1
_
2
[(1. 2) + (2. 1)] (4.555)

(1. 2) =
1
_
2
[(1. 2) (2. 1)] (4.556)
n concordant a cu discutia anterioar a functia de und a este simetric a
n cazul unui sistem de doi bozoni si antisimetric a n cazul unui sistem
format din doi fermioni.
Un caz special este acela n care hamiltonianul H al unui sistem de
` particule identice este suma a ` hamiltonieni uniparticul a /
i
.
H =
.

i=1
/
i
(4.557)
/
i
n
A
(i) = 1
A
n
A
(i) (4.558)
O solutie a ecuatiei Schrdinger:
H(1. 2. .... :) = 1(1. 2. .... `) (4.559)
este de forma:
(1. 2. ...:) = n
c
(1)n
o
(2)...n
i
(`) (4.560)
unde c. ,. ...i sunt un set de numere cuantice ce caracterizeaz a st arile
individuale uniparticul a.
n cazul unui sistem de dou a particule energia total a 1 este suma
energiilor individuale.
1 = 1
o
+ 1
o
(4.561)
Functiile de und a simetric a si antisimetric a sunt:

S
(1. 2) =
1
_
2
[n
c
(1)n
o
(2) + n
c
(2)n
o
(1)] (4.562)

(1. 2) =
1
_
2
[n
c
(1)n
o
(2) n
c
(2)n
o
(1)] (4.563)
346
n cazul a ` particule functia de und a simetric a este:

S
(1. 2. .... `) =
1
_
`!

1
1n
c
(1)n
o
(2)...n
i
(`) (4.564)
unde sumarea se face pe totalitatea permut arilor posibile.
Functia de und a antisimetric a se poate scrie sub forma unui determi-
nant numit determinantul Slater.

(1. 2. .... `) =
1
_
`!

n
c
(1) ...... n
i
(1)
n
c
(2) ...... n
i
(2)
.
.
.
n
c
(`) ...... n
i
(`)

(4.565)
Schimbarea a dou a particule nseamn a permutarea a dou a linii, fapt
ce duce la o schimbare de semn.
4.9.3 Principiul de excluziune al lui Pauli
Dac a n determinantul Slater dou a seturi de numere cuantice c si
, sunt identice, nseamn a c a dou a coloane sunt identice si functia se
anuleaz a.
n consecint a o stare cuantic a individual a poate ocupat a doar de
un singur fermion. Aceast a armatie exprim a principiul de excluziune al
lui Pauli.
Acest principiu a fost aplicat n scopul determin arii modului n care
sunt populate nivelele energetice n atomi. Dac a facem abstractie de
spin, o stare cuantic a determinat a de numerele cuantice :. |. : poate
populat a de doi electroni. Dac a se ia n considerare spinul, starea poate
caracterizat a de numerele cuantice :. |. :. :
c
si poate ocupat a de un
singur electron.
4.10 Teoria perturbatiilor
Ca si n mecanica clasic a n mecanica cuantic a marea majoritate a
problemelor nu pot rezolvate exact. Rezult a c a metodele de aproximare
prezint a un mare interes. Metodele de aproximare pot mp artite n
dou a categorii dup a cum hamiltonianul sistemului depinde sau nu de
timp.
347
4.10.1 Teoria perturbatiilor independente de timp
Vom discuta cazul n care asupra sistemului actioneaz a o mic a per-
turbatie. Vom prezenta teoria perturbatiei Rayleight - Schrdinger care
analizeaz a modul n care nivelele energetice ale sistemului se modic a
sub actiunea perturbatiei.
Presupunem c a Hamiltonianul sistemului este mp artit n dou a p arti:
H = H
0
+ H
0
(4.566)
unde H
0
este hamiltonianul sistemului neperturbat iar H
0
reprezint a per-
turbatia. Pentru rezolvarea problemei se introduce operatorul:
H (`) = H
0
+ `H
0
(4.567)
unde ` este un parametru real. La nalul calculelor se pune ` = 1 si
se obtin rezultatele corespunz atoare operatorului initial. Cnd ` = 0
operatorul se reduce la operatorul neperturbat.
Mai mult, consider am c a problema cu functii si valori proprii n cazul
hamiltonianului neperturbat este rezolvat a:
H
0

(0)
I
= 1
(0)
I

(0)
I
(4.568)
Cazul sistemului nedegenerat
Vom considera problema cu valori si functii proprii pentru operatorul
H
0
+ `H
0
:
(H
0
+ `H
0
)
I
= 1
I

I
(4.569)
Ideea de baz a n acest caz este c a functia de stare
I
si energia 1
I
se pot dezvolta n serie de puteri n functie de `:

I
=
(0)
I
+ `
(1)
I
+ `
2

(2)
I
+ ... (4.570)
1
I
= 1
(0)
I
+ `1
(1)
I
+ `
2
1
(2)
I
+ ... (4.571)
nlocuind relatiile (4.570) si (4.571) n (4.569) se obtine:
(H
0
+ `H
0
)
_

(0)
I
+ `
(1)
I
+ ...
_
=
_
1
(0)
I
+ `1
(1)
I
+ ...
__

(0)
I
+ `
(1)
I
+ ...
_
348
Identicnd coecientii acelorasi puteri ale lui ` se obtine:
H
0

(0)
I
= 1
(0)
I

(0)
I
(4.572)
H
0

(1)
I
+ H
0

(0)
I
= 1
(0)
I

(1)
I
+ 1
(1)
I

(0)
I
(4.573)
H
0

(2)
I
+ H
0

(1)
I
= 1
(0)
I

(2)
I
+ 1
(1)
I

(1)
I
+ 1
(2)
I

(0)
I
(4.574)
Ecuatia (4.572) reprezint a aproximatia de ordin zero, ecuatia (4.573)
corectia de ordin 1, iar ecuatia (4.574) corectia de ordin 2. Ecuatia care
d a corectia de ordin zero a fost presupus a ca ind rezolvat a. Ecuatia
(4.573) se scrie:
_
H
0
1
(0)
I
_

(1)
I
+
_
H
0
1
(1)
I
_

(0)
I
= 0 (4.575)
Se efectueaz a produsul scalar:
_

(0)
I
.
_
H
0
1
(0)
I
_

(1)
I
_
+
_

(0)
I
.
_
H
0
1
(1)
I
_

(0)
I
_
= 0 (4.576)
sau:
_

(0)
I
. H
0

(1)
I
_

(0)
I
. 1
(0)
I

(1)
I
_
+
_

(0)
I
. H
0

(0)
I
_

(0)
I
. 1
(1)
I

(0)
I
_
= 0
_
H
0

(0)
I
.
(1)
I
_
1
(0)
I
_

(0)
I
.
(1)
I
_
+
_

(0)
I
. H
0

(0)
I
_
1
(1)
I
_

(0)
I
.
(0)
I
_
= 0
Deoarece H
0

(0)
I
= 1
(0)
I

(0)
I
si
_

(0)
I
.
(0)
I
_
= 1 atunci:
1
(1)
I
=
_

(0)
I
. H
0

(0)
I
_
(4.577)
n mod analog se poate calcula si corectia de ordin doi la energie:
1
(2)
I
=
_

(0)
I
.
_
H
0
1
(1)
I
_

(0)
I
_
(4.578)
Deoarece functiile
(0)
I
formeaz a un sistem complet de functii proprii
atunci:
349

(1)
I
=
1

n=1
c
In

(0)
n
(4.579)
nlocuind n (4.573) se obtine
H
0
1

n=1
c
In

(0)
n
+ H
0

(0)
I
= 1
(0)
I
1

n=1
c
In

(0)
n
+ 1
(1)
I

(0)
I
(4.580)
sau:
_
H
0
1
(0)
I
_
1

n=1
c
In

(0)
n
+
_
H
0
1
(1)
I
_

(0)
I
= 0 (4.581)
Rezult a:
_

(0)
|
.
_
H
0
1
(0)
I
_
1

n=1
c
In

(0)
n
_
+
_

(0)
|
.
_
H
0
1
(1)
I
_

(0)
I
_
= 0
(4.582)
_

(0)
|
.
_
1
(0)
n
1
(0)
I
_
1

n=1
c
In

(0)
n
_
+
_

(0)
|
. H
0

(0)
I
_
1
(1)
I
_

(0)
|
.
(0)
I
_
= 0
Deoarece
_

(0)
|
.
(0)
I
_
= o
|I
atunci:
_
1
(0)
n
1
(0)
I
_
1

n=1
c
In
_

(0)
|
.
(0)
n
_
+
_
H
0
|I
1
(1)
I
o
|I
_
= 0 (4.583)
unde H
0
|I
=
_

(0)
|
. H
0

(0)
I
_
_
1
(0)
|
1
(0)
I
_
c
I|
+ (H
0
|I
1
0
|
o
|I
) = 0 (4.584)
Pentru / ,= |
c
I|
=
H
0
|I
1
(0)
I
1
(0)
|
(4.585)
350
Se observ a c a c
II
r amne nedeterminat. Pentru determinarea acestui
coecient se pune conditia de normare pentru functia
I
=
(0)
I
+`
(1)
I
:
(
I
.
I
) =
_

(0)
I
+ `
(1)
I
.
(0)
I
+ `
(1)
I
_
= 1 (4.586)
Tinand cont de expreria functiei
(1)
I
atunci:
_

(0)
I
.
(0)
I
_
+`c
In
1

n=1
_

(0)
I
.
(0)
n
_
+`c

nI
1

n=1
_

(0)
n
.
(0)
I
_
= 1 (4.587)
Deoarece am considerat parametrul ` foarte mic atunci termenii care
contin p atratul acestuia se neglijeaz a.
1 +`(c
II
+ c

II
) = 1 + 2`Re c
II
= 1 (4.588)
Relatia este ndeplinit a pentru c
II
= 0.
Cazul sistemului degenerat
Dac a o stare este degenerat a, unei valori a energiei 1
(0)
I
i corespund
: functii independente
(0)
Ic
cu c = 1. 2. .... :.
Consider am functia de und a a st arii perturbate:

Ic
=
a

c=1
c
Ic

(0)
Ic
+ `
(1)
Ic
(4.589)
Energia st arii este:
1
I
= 1
(0)
I
+ `1
(1)
I
+ `
2
1
(2)
I
+ ... (4.590)
nlocuind n relatia (4.569) se obtine:
(H
0
+ `H
0
)
_
a

c=1
c
Ic

(0)
Ic
+ `
(1)
Ic
_
=
_
1
(0)
I
+ `1
(1)
I
_
_
a

c=1
c
Ic

(0)
Ic
+ `
(1)
Ic
_
Ca si n cazul anterior pentru perturbatia de ordin unu se obtine:
_
H
0
1
(0)
I
_

(1)
Ic
+
a

c=1
c
Ic
_
H
0
1
(1)
I
_

(0)
Ic
= 0 (4.591)
351
Alegem corectia la functia de und a ca ind:

(1)
Ic
=

c,
c
Ic,c

(0)
c
(4.592)
Se nlocuieste (4.592) n (4.591). Atunci:

c,
_
H
0
1
(0)
I
_
c
Ic,c

(0)
c
+
a

c=1
c
Ic
_
H
0
1
(1)
I
_

(0)
Ic
= 0 (4.593)
Se nmulteste la stnga cu
(0)
Io
efectundu-se produsul scalar. Atunci:

c,
c
Ic,c
_

(0)
Io
. H
0

(0)
c
_

c
1
(0)
I
c
Ic,c
_

(0)
Io
.
(0)
c
_
=
a

c=1
c
Ic
_

(0)
Io
. H
0

(0)
Ic
_
1
(1)
I
a

c=1
_

(0)
Io
.
(0)
Ic
_
(4.594)
sau:

c,
c
Ic,c
_
1
(0)
c
1
(0)
I
__

(0)
Io
.
(0)
c
_
=
a

c=1
c
Ic
H
Io,Ic
1
(1)
I
a

c=1
_

(0)
Io
.
(0)
Ic
_
(4.595)
unde
H
Io,Ic
=
_

(0)
Io
. H
0

(0)
Ic
_
(4.596)
Dac a : ,= /,
_

(0)
Io
.
(0)
c
_
= 0 iar dac a : = /, 1
(0)
c
1
(0)
I
= 0 astfel c a
primul membru al ecuatiei de mai sus este nul. Rezult a:
a

c=1
c
Ic
_
H
Io,Ic
1
(1)
I
o
oc
_
= 0 (4.597)
Relatiile (4.597) sunt valabile pentru , = 1. 2. ..... :. Se obtine un
sistem de ecuatii pe care-l vom scrie desf asurat:
352
c
I1
_
H
I1,I1
1
(1)
I
_
+ c
I2
H
I1,I2
+ .... + c
Ia
H
I1,Ia
= 0
c
I1
H
I2,I1
+ c
I2
_
H
I2,I2
1
(1)
I
_
+ .... + c
Ia
H
I2,Ia
= 0
c
I1
H
Ia,I1
+ c
I2
H
Ia,I2
+ .... + c
Ia
_
H
Ia,Ia
1
(1)
I
_
= 0
Acesta este un sistem omogen de : ecuatii cu : necunoscute. Pentru
ca acest sistem s a e compatibil este necesar ca determinantul s au s a e
nul. Rezult a:

H
I1,I1
1
(1)
I
H
I1,I2
... H
I1,Ia
H
I2,I1
H
I2,I2
1
(1)
I
... H
I2,Ia
... ... ... ...
H
Ia,I1
H
Ia,I2
... H
Ia,Ia
1
(1)
I

= 0 (4.598)
Se obtine astfel o ecuatie de gradul : n 1
(1)
I
. R ad acinile ecuatiei le
vom nota cu 1
(1)
Ic
unde c = 1. 2. 3....:. Dac a exist a toate cele : solutii
perturbatia ridic a complet degenerarea, n caz contrar degenerarea este
ridicat a partial. Energiile subnivelelor devin:
1
Ic
= 1
(0)
I
+ 1
(1)
Ic
(4.599)
4.10.2 Metoda perturbatiilor dependente de timp
n cazul unor sisteme supuse unor perturbatii dependente de timp
energia nu mai este o constant a a misc arii si din acest motiv hamiltoni-
anul sistemului este dependent de timp iar ecuatia de miscare nu poate
rezolvat a exact.
Vom considera c a perturbatia n timp a hamiltonianului este mic a
n comparatie cu partea stationar a a acestuia. Fie un sistem al c arui
hamiltonian dependent de timp este:
H (t) = H
0
+ H
0
(t) (4.600)
unde H
0
este independent de timp si pentru care se presupune c a functiile
proprii
0
I
si valorile proprii 1
(0)
I
sunt cunoscute. Aceasta este echivalent
353
cu a cunoaste st arile stationare sistemului si functiile de stare corespun-
z atoare. Ecuatia Schrdinger temporal a pentru cazul hamiltonianului
neperturbat este:
i~
J(t)
Jt
= H
0
(t) (4.601)
O solutie general a a acestei ecuatii este:

(0)
(t) =

I
c
(0)
I

I
(t) =

I
c
(0)
I

(0)
I
exp
_

i1
(0)
I
t
~
_
(4.602)
Considernd c a ecuatia de mai sus este functia de stare a sistemului
dat putem interpreta pe

c
(0)
I

2
ca ind probabilitatea sistemului s a se ae
n starea /. Deoarece functia
(0)
(t) se presupune normat a la unitate,
atunci:

c
(0)
I

2
= 1 (4.603)
n cazul c a hamiltonianul este dependent de timp nu exist a solutii
stationare ale ecuatiei Schrdinger:
i~
J(t)
Jt
= H(t) (4.604)
si energia nu se conserv a, astfel c a nu vom c auta corectii ale nivelelor
de energie. n schimb se poate determina n mod aproximativ functia
de und a perturbat a n functie de functiile neperturbate
(0)
I
(t). Pen-
tru aceasta vom folosi metoda variatiei constantelor. Deoarece
(0)
I
(t)
formeaz a un set complet de functii atunci functia se poate scrie ca:
=

I
c
I
(t)
I
(t) =

I
c
I
(t)
(0)
I
exp
_

i1
(0)
I
t
~
_
(4.605)
Ca si n cazul anterior vom considera ecuatia Schrdinger pentru un
hamiltonian de forma:
H (t) = H
0
+ `H
0
(t) (4.606)
354
unde ` este considerat un parametru foarte mic. Atunci, ecuatia (4.604)
devine:
i~

I
_
dc
I
(t)
dt

i1
I
~
c
I
(t)
_

(0)
I
exp
_

i1
(0)
I
t
~
_
=

I
[H
0
+ `H
0
(t)] c
I
(t)
(0)
I
exp
_

i1
(0)
I
t
~
_
(4.607)
Dac a se tine cont de ecuatia neperturbat a, rezult a:
i~

I
dc
I
dt

(0)
I
exp
_

i1
(0)
I
t
~
_
= `

I
H
0
c
I

(0)
I
exp
_

i1
(0)
I
t
~
_
(4.608)
unde c
I
depind de timp.
i~

I
dc
I
dt
_

(0)
a
.
(0)
I
_
c

.T
(0)
I
I
~
= `

I
c
I
_

(0)
a
. H
0

(0)
I
_
c

.T
(0)
I
I
~
Not am cu:
H
0
aI
=
_

(0)
a
. H
0

(0)
I
_
(4.609)
Cum
_

(0)
a
.
(0)
I
_
= o
aI
, atunci:
i~

I
dc
I
dt
o
aI
exp
_

i1
(0)
I
t
~
_
= `

I
c
I
H
0
aI
exp
_

i1
(0)
I
t
~
_
i~
dc
a
dt
exp
_

i1
(0)
a
t
~
_
= `

I
c
I
H
0
aI
exp
_

i1
(0)
I
t
~
_
i~
dc
a
dt
= `

I
c
I
H
0
aI
exp
_
_
i
_
1
(0)
a
1
(0)
I
_
t
~
_
_
(4.610)
Dac a se noteaz a cu:
355
.
aI
=
_
1
(0)
a
1
(0)
I
_
~
(4.611)
ecuatia devine:
i~
dc
a
dt
= `

I
c
I
H
0
aI
exp (i.
aI
t) (4.612)
Pentru toate valorile lui : m arimea
dc
a
dt
depinde de toate st arile prin
intermediul elementului de matrice H
0
aI
. Din acest motiv vom considera
dezvoltarea n serie a lui c
I
(t):
c
I
(t) = c
(0)
I
+ `c
(1)
I
+ `
2
c
(2)
I
+ ... =

c
`
c
c
(c)
I
(t) (4.613)
Introducnd (4.613) n ecuatia (4.612) se obtine:
i~

c
`
c
dc
(c)
a
dt
= `

c
`
c
c
(c)
I
H
0
aI
exp (i.
aI
t) (4.614)
Prin egalarea coecientilor lui ` se obtin ecuatiile:
dc
(0)
a
dt
= 0 (4.615)
i~
dc
(1)
a
dt
=

I
c
(0)
I
H
0
aI
exp (i.
aI
t) (4.616)
...........................
i~
dc
(c)
a
dt
=

I
c
(0)
I
H
0
aI
exp (i.
aI
t) (4.617)
Din ecuatiile (4.615) rezult a c a m arimile c
(0)
a
sunt constante. Celelalte
m arimi se determin a n functie de acestea.
Consider am c a initial sistemul se a a ntr-o stare stationar a neper-
turbat a cu energia 1
i
caracterizat a de functia de stare
(0)
i
. Atunci
c
(0)
I
= o
Ii
. n acest caz ecuatia (4.615) devine:
356
dc
(1)
a
dt
= (i~)
1
H
0
ai
exp (i.
ai
t) (4.618)
Atunci:
c
(1)
a
= (i~)
1
_
t
0
H
0
ai
exp (i.
ai
t) dt (4.619)
Astfel, n aproximatia de ordinul nti functia de stare corespunde
unei suprapuneri de st ari. M arimea

c
(1)
a

2
reprezint a probabilitatea ca
sistemul s a se ae n starea :. Putem interpreta modulul p atrat al coe-
cientului c
(1)
a
ca ind probabilitatea ca sistemul s a fac a o tranzitie din
starea i n starea :.
1
i!a
=

c
(1)
a

2
(4.620)
Dac a perturbatia este constant a n timp atunci termenul H
0
ai
este
constant si iese de sub semnul integralei. Rezult a:
c
(1)
a
=
H
0
ai
i~
_
t
0
exp (i.
ai
t) dt =
H
0
ai
i~
exp (i.
ai
t) 1
i.
ai
(4.621)
Atunci:
1
i!a
=
4 [H
0
ai
[
2
~
2
sin
2 .
n.
t
2
.
2
ai
(4.622)
Aceast a probabilitate mai poate exprimat a astfel:
1
i!a
=
2
~
2
[H
0
ai
[
2
, (t. .
ai
) (4.623)
unde:
, (t. .) =
2 sin
2
(.t,2)
.
2
(4.624)
Se observ a c a , (t. 0) = t
2
,2. Pentru un t xat functia prezint a un
maxim pentru . 0 si are l argimea la semin atime aproximativ egal a
cu 2:,t. Punnd r = .t,2 se observ a c a:
357
_
+1
1
, (t. .) d. = ~
_
+1
1
sin
2
r
r
2
dr = :t (4.625)
Vor favorizate acele tranzitii pentru care . = 2:,t. adic a pentru
care energia se g aseste n intervalul 1 = 2:~,t.
Tranzitia spre un grup de st ari. Regula de aur a mecanicii
cuantice
n loc s a se considere o tranzitie c atre o stare nal a : ne intereseaz a
tranzitia c atre un grup de st ari , a c aror energie se a a n intervalul
(1
a
1 . 1
a
+ 1) centrat pe valoarea 1
a
. Acest lucru se ntmpl a
atunci cnd au loc tranzitii n spectrul continuu de energii.
Vom nota cu j (1
a
) densitatea de nivele energetice pe scara energiei,
astfel c a j (1
a
) d1
a
reprezint a num arul de st ari nale ntr-un interval
energetic d1
a
centrat pe energia 1
a
. Vom presupune n continuare c a
perturbatia este constant a n intervalul de timp (0 . t).
Probabilitatea de tranzitie n aproximatia de ordin unu c atre grupul
de st ari nale a c aror energie este n intervalul (1
a
1 . 1
a
+1) se
obtine multiplicnd probabilitatea 1
i!a
cu j (1
a
) d1
a
si apoi integrnd
n raport cu energia 1
a
.
1
i!)
=
2
~
2
_
1n+1
1n1
[H
0
ai
[
2
, (t. .
ai
) j (1
a
) d1
a
(4.626)
unde:
.
ai
=
1
a
1
i
~
(4.627)
Dac a presupunem c a 1 este sucient de mic atunci H
0
ai
si j (1
a
) pe
intervalul energetic considerat sunt aproximativ constante. Atunci:
1
i!)
=
2
~
2
[H
0
ai
[
2
j (1
a
)
_
1n+1
1n1
, (t. .
ai
) d1
a
(4.628)
Putem presupune c a durata perturbatiei este sucient de lung a astfel
c a 1 2:~,t integrala din (4.628) putnd extins a de la la +.
Rezult a:
358
_
1n+1
1n1
, (t. .
ai
) d1
a
~
_
+1
1
, (t. .
ai
) d.
ai
= ~:t (4.629)
si relatia (4.628) devine:
1
i!)
=
2:
~
[H
0
ai
[
2
j (1
a
) t (4.630)
Se poate deni probabilitatea de tranzitie n unitatea de timp
\
i!)
=
1
i!)
t
=
2:
~
[H
0
ai
[
2
j (1
a
) (4.631)
Formula a fost obtinut a pentru prima dat a de Dirac iar apoi a fost
denumit a de Fermi "Regula de aur a mecanicii cuantice". Desi a fost sta-
bilit a n cazul unei perturbatii constante n timp ea poate generalizat a
si n alte cazuri avnd o aplicabilitate extrem de mare n zica atomic a si
nuclear a (mpr astiere elastic a, interactie cu radiatia electromagnetic a).
Capitolul 5
Fizic a atomic a
5.1 Introducere
5.1.1 Spinul fotonului
Problema momentului cinetic al fotonului va discutat a din punct
de vedere clasic si cuantic. Tratarea problemelor din acest capitol va
mai degrab a una calitativ a.
S a adopt am pentru nceput un punct de vedere clasic.Vom presupune
c a o sarcin a electric a c se a a pe o orbit a de raz a : n jurul unei sarcini
egale dar de semn contrar considerat a x a. Un exemplu este cazul ato-
mului de hidrogen. n miscarea circular a energia total a este egal a cu
suma dintre energia cinetic a si energia potential a:
1 =
c
2
8:
0
:
(5.1)
adic a jum atate din energia potential a a sarcinii care se a a n miscare de
rotatie. Miscarea circular a este o miscare accelerat a astfel c a din punct de
vedere al zicii clasice sarcina c trebuie s a emit a unde electromagnetice.
Din acest motiv sarcina nu-si poate p astra traiectoria circular a stationar a
ci trebuie s a se apropie de nucleu. Presupunem c a n cursul unei rotatii
complete modicarea razei traiectoriei este mult mai mic a dect :. Putem
astfel considera miscarea particulei ca ind una circular a cu o raz a care se
micsoreaz a n mod continuu. Variatia energiei si variatia razei traiectoriei
359
360
sunt legate prin relatia:
d1 =
c
2
8:
0
:
2
d: (5.2)
Momentul cinetic al particulei este 1 = ::
2
. unde : este masa
particulei, iar . este pulsatia. Dar pentru o miscare circular a forta de
atractie electrostatic a este egal a cu forta centrifug a (ntr-un sistem de
referint a legat de particula care se roteste).
c
2
4:
0
:
2
= :.
2
: (5.3)
De aici rezult a pulsatia:
. =
c
(4:
0
::
3
)
12
(5.4)
astfel c a:
1 = c
_
::
4:
0
_
12
(5.5)
Atunci:
d1 =
c
2
_
:
4:
0
:
_
12
d: (5.6)
iar din 5.2 si 5.6:
d1
d1
=
c
(4:
0
::
3
)
12
= . (5.7)
Rezult a c a atunci cnd sarcina execut a o miscare circular a energia si
momentul cinetic se micsoreaz a astfel nct variatiile lor sunt legate prin
relatia (5.7).
n sistemul format din substant a si radiatie, energia total a si momen-
tul cinetic total se conserv a. Astfel, substanta si radiatia pot schimba
energie si moment cinetic. Cnd raza : variaz a cu d: radiatia preia en-
ergia d1 si momentul cinetic d1.
Structura radiatiei este determinat a de procesele care se petrec n
emit ator. Din momentul n care radiatia p ar aseste emit atorul, toate
leg aturile sunt rupte, astfel c a emit atorul si radiatia se comport a ca sis-
teme independente. Pentru radiatie raportul dintre energie si momentul
361
Figura 5.1: Unde plane polarizate circular determinate de o multime de dipoli
care se rotesc ntr-un plan
s au cinetic este o proprietate intrinsec a. Rezult a c a pentru radiatia care
poart a energia 1
voo
si momentul cinetic 1
voo
este valabil a relatia:
1
voo
1
voo
= . =
2:c
`
(5.8)
deoarece raportul dintre m arimea energiei si m arimea momentului cinetic
primit este tot timpul constant si egal cu ..
n cazul considerat mai sus structura radiatiei emise si intensitatea
sa sunt complicate ele depinznd de directia de emisie. Pe o directie
perpendicular a pe planul traiectoriei circulare a sarcinii c, radiatia pre-
zint a o polarizare circular a, n planul traiectoriei radiatia este polarizat a
liniar iar pe alte directii radiatia este polarizat a eliptic.
Din acest motiv vom utiliza n continuare pentru discutie un emit a-
tor care s a emit a unde plane. Aceasta se petrece dac a se consider a un
plan innit plasat n vid pe care sunt repartizati uniform dipoli electrici
paraleli cu acest plan si care se rotesc n jurul centrului lor cu aceiasi
vitez a unghiular a avnd aceiasi faz a initial a. Acest plan emite dou a unde
plane care se propag a n directii opuse, undele ind polarizate circular.
Relatia (5.8) se veric a pentru ecare din cele dou a unde. Sensul de
rotatie al vectorilor

1 si

H trebuie s a coincid a cu sensul de rotatie al
dipolului j pentru ambele unde. Conform acestui sens momentul cinetic
al celor dou a unde are directia perpendicular a pe planul dipolilor si are
sensul de la stnga la dreapta (Fig. 5.1).
Sensul de rotatie al dipolilor determin a sensul momentului cinetic
al dipolilor. Sensul momentului cinetic al undelor este acelasi ca si al
362
dipolilor deoarece radiatia emis a de acestia preia n afar a de energie si
moment cinetic.
Cele dou a unde se ndep arteaz a de surs a n asa fel nct vectorii Poynt-
ing ai celor dou a unde sunt ndreptati nspre exterior. Se observ a c a vec-
torul

o al undei care se propag a spre dreapta este orientat n sensul lui

1, iar vectorul

o al undei care se propag a spre spre stnga este n sens
contrar lui

1. Unda care se propag a spre dreapta este polarizat a circu-
lar stnga, iar unda care se propag a spre stnga este polarizat a circular
dreapta. Trebuie s a remarc am c a dispunerea vectorilor

1 si

H determin a
n mod univoc directia vectorului Poynting dar nu permite s a decidem
dac a polarizarea este circular a dreapta sau stnga.
Se ajunge astfel la urm atorul rezultat: Toate undele electromagnetice
plane cu frecventa ., polarizate circular, transport a un moment cinetic
legat de energia undei prin relatia (5.8). Dac a unda este polarizat a cir-
cular stnga

1
voo
este orientat n sensul propag arii undei iar dac a unda
este polarizat a circular dreapta sensul vectorului

1
voo
este n sens invers
sensului de propagare al undei.
Cazul undelor polarizate liniar se reduce la cel al undelor polarizate
circular, deoarece unda se poate descompune n dou a unde circulare, una
polarizat a dreapta si alta polarizat a stnga.
Din punct de vedere cuantic emisia unei radiatii electromagnetice
de c atre o particul a care se deplaseaz a pe o traiectorie circular a n ju-
rul alteia de semn contrar si considerat a x a const a n emisia unui foton
urmat a simultan de modicarea brusc a a energiei si razei traiectoriei par-
ticulei ce se roteste. n cele ce urmeaz a vom considera c a probabilitatea
de emisie a doi fotoni simultan este foarte mic a.
Atunci cnd electronul trece dintr-o stare stationar a n alt a stare
stationar a procesul este acompaniat de emisia unui foton de energie ~..
Proiectia momentului cinetic al atomului pe o directie dat a (axa Oz) da-
torat misc arii orbitale a electronului nu poate lua dect anumite valori si
anume :~. Presupunem c a n cursul acestei emisii proiectia momentului
cinetic orbital variaz a cu ~. Aceasta nseamn a c a n emisia unui foton
atomul pierde energia ~. si momentul cinetic ~. Conform legilor de
conservare a energiei si momentului cinetic, energia si momentul cinetic
pierdute de atom le reg asim n radiatie.
Momentul cinetic preluat de foton are n principiu dou a componente
si anume o component a orbital a si una intrinsec a care poart a numele de
363
spin. Presupunem c a fotonul emis de un atom nu posed a nici un moment
cinetic orbital. Pentru a furniza o justicare a acestei armatii este de
remarcat c a lungimea de und a a fotonului emis de atom (10
7
m) este
mult mai mare dect dimensiunile atomului (10
10
m). Dar fotonul nu
poate localizat precis ntr-o regiune din spatiu ale c arei dimensiuni
liniare sunt mai mici dact dimensiunile acestei lungimi de und a. Pe de
alt a parte cum dimensiunile atomului sunt mult mai mici dect lungimea
de und a `, atomul emite practic fotonul central astfel c a acesta nu va
avea practic nici un moment cinetic orbital, ci numai un moment cinetic
propriu. Pentru ca fotonul s a aib a un moment cinetic orbital ar trebui
ca emisia s a e oblic a adic a s a aib a loc dintr-o regiune periferic a a
atomului aat a fat a de centrul acestuia la o distant a de ordinul lungimii
de und a `. La aceast a distant a modulul p atrat al functiei de und a a
electronului care determin a probabilitatea ca acesta s a e n acea regiune
este extrem de mic a. Atunci si probabilitatea de emisie a unui foton din
aceast a regiune este extrem de mic a.
Momentul cinetic intern al fotonului (care este o caracteristic a in-
trinsec a a acestuia), ca si n cazul electronului poart a numele de spin.
Proiectia pe directia Oz a momentului cinetic al spinului are valoarea
absolut a egal a cu ~ tocmai pentru a ndeplinit a legea de conservarea a
momentului cinetic. Dac a facem raportul dintre energia fotonului emis
si proiectia momentului s au cinetic pe directia Oz se obtine valorea .:
1
1
:
=
~.
~
= .
Atunci, ca n cazul oric arui moment cinetic spinului fotonului i se
poate atasa un operator

o asfel c a valorile propri ale p atratului acestuia
vor de forma : (: + 1) ~
2
, unde : poart a numele de num ar cuantic de
spin. Operatorul proiectiei pe directia Oz, o
:
poate avea valorile proprii
:
c
~ unde :
c
= :. .... :. Cum am v azut c a valoarea maxim a a proiectiei
spinului fotonului pe axa Oz este ~ rezult a c a : = 1 iar p atratul momen-
tului spinului fotonului are valoarea 2~
2
. Referitor la alegerea axei Oz pe
care consider am proiectia momentului cinetic vom observa c a fotonul este
o particul a care este n miscare cu viteza c. Atunci axa Oz o vom consid-
era ca ind directia de miscare a fotonului. Deoarece : = 1 exist a pentru
spin 2: + 1 = 3 orient ari. n primul caz proiectia momentului cinetic
de spin este orientat a n sensul misc arii :
c
= 1, a doua n sens contrar
:
c
= 1 si a treia directie pentru care proiectia spinului este nul a. n
364
fapt cele trei posibilit ati nu se realizeaz a, experienta ducnd la aceast a
concluzie. Transversalitatea undelor electromagnetice implic a faptul c a
pentru a realiza orice tip de polarizare este sucient s a suprapunem dou a
unde si nu trei. Conform principiului superpozitiei, ne astept am ca si
n teoria cuantic a o stare s a se realizeze prin suprapunerea a dou a st ari
independente ale fotonului. Pentru aceasta trebuie studiat a relatia care
exist a ntre polarizare si spinul fotonului. n teoria cuantic a notiunea
de polarizare nu are o semnicatie la fel de intuitiv a ca n zica cla-
sic a. Dar polarizarea exist a ca fenomen observabil astfel nct el trebuie
pus n evident a ntr-o teorie cuantic a. Singura m arime care prezint a ori-
entare si caracterizeaz a fotonul este spinul s au. Astfel, se consider a c a
dac a proiectia spinului este orientat a n sensul de propagare al luminii fo-
tonul este polarizat stnga iar dac a aceasta este orientat a n sens contrar
spunem c a fotonul este polarizat dreapta.
n optica clasic a se poate realiza orice tip de polarizare (liniar a si
eliptic a) prin suprapunerea a dou a unde plane coerente care se propag a n
aceiasi directie, una ind polarizat a circular dreapta, alta ind polarizat a
circular stnga.
Astfel, starea unui foton circular polarizat care se propag a ntr-o di-
rectie dat a trebuie considerat a ca o stare proprie c areia i corespunde una
din valorile proprii ale proiectiei spinului pe directia de propagare +1 si
1. Prin suprapunerea liniar a a acestor st ari se poate obtine orice po-
larizare a fotonului. Starea pentru care :
c
= 0 nu se realizeaz a ca stare
pur a ci ca o stare mixt a. Din punct de vedere matematic functia de und a
este o combinatie liniar a a functiilor de und a corespunz atoare valorilor
proprii ale proiectiei spinului pe axa Oz: +1 si 1. Atunci, coecientii
celor dou a functii de und a care determin a starea mixta reprezint a prob-
abilitatea cu care la m asurarea proiectiei spinului se obtin valorile +1 si
1. De aceea dac a se m asoar a :
c
se obtin doar dou a valori pentru acest
num ar cuantic: +1 si 1.
5.1.2 Compunerea momentelor cinetice
Consider am un sistem format din dou a particule. Not am cu :
1
vec-
torul de pozitie al primei particule si cu :
2
vectorul de pozitie al celei
de-a doua particule. Fie

1
1
momentul cinetic asociat primei particule
si

1
2
momentul cinetic asociat celei de-a doua particule. Denim mo-
mentul cinetic

1 corespunz ator sistemului celor dou a particule care nu
365
interactioneaz a ntre ele prin expresia:

1 =

1
1
+

1
2
(5.9)
n acelasi mod se deneste operatorul proiectiei momentului cinetic
pe axa Oz:
1
:
= 1
1:
+ 1
2:
(5.10)
Deoarece particulele nu interactioneaz a ntre ele functia de und a
1
(:
1
)
corespunz atoare primei particule nu depinde de prezenta sau absenta
celei de-a doua particule. Not am cu
2
(:
2
) functia de und a corespunz a-
toare celei de-a doua particule. Atunci, functia de und a a sistemului se
poate scrie sub forma unui produs:
(:
1
. :
2
) =
1
(:
1
)
1
(:
2
) (5.11)
Deoarece variabilele sunt separate n functia de und a (:
1
. :
2
) oper-
atorii

1
1
si

1
2
sunt comutativi. Din acest motiv p atratul operatorului
moment cinetic total se poate scrie:

1
2
=
_

1
1
+

1
2
_
2
=

1
2
1
+ 2
_

1
1

1
2
_
+

1
2
2
(5.12)
Se pot demonstra urm atoarele relatii de comutare :
_

1
2
. 1
:
_
= 0,
_

1
2
. 1
a
_
= 0,
_

1
2
. 1
j
_
= 0.
_

1
1
.

1
2
_
= 0.
_

1.

1
1
_
= 0.
_

1.

1
2
_
= 0
Consider am c a prima particul a are numerele cuantice |
1
si :
1
, iar cea
de-a doua particul a are numerele cuantice |
2
si :
2
, unde :
1
poate lua
2|
1
+ 1 valori iar :
2
poate lua 2|
2
+ 1valori. Not am c a functia de und a
comun a este
|n
=
|
1
|
2
n
1
n
2
=
|
1
n
1

|
2
n
2
.
Considernd c a dac a pentru cele dou a particule numerele cuantice |
1
si |
2
sunt xate, exist a (2|
1
+ 1) (2|
2
+ 1) functii de und a liniar indepen-
dente, iar prin combinarea liniar a a lor se poate caracteriza orice stare a
sistemului.
Se pot deni ntr-un alt mod functiile de und a liniar independente ca-
racterizate de numerele cuantice |
1
si |
2
. Vom considera c a |
1
|
2
. Atunci,
valorile maxime permise pentru num arul cuantic : ce caracterizeaz a
proiectia momentului cinetic pe axa C. sunt ar atate n tabelul de mai
jos:
366
:
1
:
2
:
|
1
|
2
|
1
+ |
2
|
1
|
1
1
|
2
1
|
2
|
1
+ |
2
1
|
1
|
1
1
|
1
2
|
2
2
|
2
1
|
2
|
1
+ |
2
2
............ ............. ................
|
1
|
2
|
1
|
2
Valorile maxime ale num arului cuantic : sunt |
1
+ |
2
, |
1
+ |
2
1,
|
1
+|
2
2, ..., |
1
|
2
. Acestea sunt st ari caracterizate de numerele cuantice
| = |
1
+ |
2
, |
1
+ |
2
1, |
1
+ |
2
2, ..., |
1
|
2
. Exist a astfel 2|
2
+ 1 valori
posibile pentru num arul cuantic |. n ecare caz num arul de st ari este
2| + 1 datorit a num arului de proiectii posibile ale momentului cinetic
total pe o ax a. Num arul total de st ari este
` = 2 (|
1
+ |
2
) + 1 + 2 (|
1
+ |
2
1) + 1 + ... + 2 (|
1
|
2
) + 1
Suma este o progresie geometric a cu ratia egal a cu 2 si are 2|
2
+ 1
termeni. Rezult a:
` = (2|
2
+ 1)
2 (|
2
|
1
) + 1 + 2 (|
1
+ |
2
) + 1
2
= (2|
1
+ 1) (2|
2
+ 1)
(5.13)
ntr-o stare dat a operatorii corespunz atori produselor scalare

1
1

1
2
,

1
1
.

1

1
2
au valori proprii bine determinate. Din relatia (5.12) rezult a:

1
1

1
2
=

1
2

1
2
1

1
2
2
2
(5.14)
Tinnd cont de valoriile proprii ale operatorilor

1
2
,

1
2
1
,

1
2
2
valorile
proprii operatorului

1
1

1
2
sunt:
| (| + 1) |
1
(|
1
+ 1) |
2
(|
2
+ 1)
2
~
2
(5.15)
Din

1
2
=

1

1
1
(5.16)
367
Figura 5.2: Modelul vectorial aplicat la adunarea a dou a momente cinetice
prin ridicare la p atrat tinnd cont de relatia de comutare dintre

1 si

1
1
rezult a:

1
2
2
=

1
2
2

1
1
+

1
2
1
de unde:

1
1
=

1
2
+

1
2
1

1
2
1
2
(5.17)
cu valorile proprii corespunz atoare:
| (| + 1) + |
1
(|
1
+ 1) |
2
(|
2
+ 1)
2
~
2
(5.18)
Rezultatul poate obtinut cu ajutorul unor diagrame vectoriale. Vec-
torii

1
1
si

1
2
sunt reprezentati de segmente de dreapt a orientate de
lungimi
_
|
1
(|
1
+ 1) si
_
|
2
(|
2
+ 1) iar vectorul rezultant de un segment
de m arime
_
| (| + 1). n Fig. 5.2 este reprezentat a diagrama vectorial a
pentru |
1
= 2 si |
2
= 1. Valorile pe care le poate lua | sunt 3, 2 si 1.
5.2 Nivele energetice n atomi
Starea electronului ntr-un atom hidrogenoid, asa cum am discutat n
Cap. 4, este caracterizat a cu ajutorul a patru numere cuantice: : - num ar
cuantic principal, | - num ar cuantic orbital, :
|
- num ar cuantic magnetic
368
si :
c
- num ar cuantic de spin (care determin a proiectia vectorului : pe
axa C. si care ia dou a valori :
c
= 1,2).
Momentul cinetic orbital si momentul de spin : se adun a vectorial si
formeaz a momentul cinetic total

, =

| +: . Proiectia momentului cinetic


total pe o ax a poate lua valorile :
)
~ cu :
)
= :
|
1,2. Deoarece , este
valoarea maxim a a num arului cuantic :
)
rezult a c a , = | 1,2. Semnul
+ corespunde cazului cnd spinul electronului este paralel cu

| iar semnul
corespunde cazului cnd spinul este orientat antiparalel cu

|. Astfel,
rezult a c a , este un num ar semintreg iar :
)
ia valorile ,, (, 1) .
..... (, 1), ,. Pentru a caracteriza electronul dintr-un atom hidrogenoid
putem nlocui cele patru numere cuantice :. |. :
|
si :
c
cu numerele :.
|. ,, si :
c
. Pentru caracterizarea unui nivel energetic n spectroscopie se
utilizeaz a numerele :. |. , si 2: + 1. Num arul cuantic | se nlocuieste cu
litera corespunz atoare din tabelul de mai jos.
| 0 1 2 3
Notatie : j d ,
Se scrie nti num arul cuantic principal si apoi litera corespunz atoare
num arului cuantic |. Apoi acestei litere i se asociaz a num arul 2: + 1 ca
indice n stnga sus iar num arul , ca indice dreapta jos. Num arul 2: +1
poart a numele de indice de multiplicitate al nivelului. Pentru atomii cu
un singur electron acest num ar se poate suprima deoarece : = 1,2 si
2: + 1 = 2 (stare de dublet). De exemplu, n starea 3
2
:
12
num arul
cuantic principal este : = 3, | = 0, iar , = 1,2. n acest caz n formula
, = | 1,2 nu se ia n considerare semnul minus deoarece | = 0 si , 0.
Astfel starea nu este o stare de dublet veritabil. Un alt exemplu este dat
de starea 4
2
d
32
n care num arul cuantic principaleste : = 4, num arul
cuantic orbital este | = 2, iar , = 3,2. n aceast a stare spinul este
antiparalel cu momentul cinetic orbital spre deosebire de starea 4
2
d
52
n care spinul este paralel cu momentul cinetic orbital. Starea d este o
stare de dublet veritabil.
Principala interactie dintre un electron si nucleu este interactia elec-
trostatic a dar pentru un electron care este n miscare fata de nucleu
apare o interactie suplimentar a determinat a de interactia spin orbit a.
Vom ncerca s a explic am aceast a interactie cu ajutorul modelului Bohr
pentru atomul de hidrogen. Dac a se alege un sistem de referint a legat
de electron, nucleul (care este un proton) este n miscare si el creaz a un
369
cmp magnetic

1 care determin a o actiune asupra momentului magnetic
de spin al electronului care este n repaus fat a de acest sistem de refe-
rint a. Deoarece sarcinile protonului si a electronului sunt egale, nucleul
n miscare n referentialul mobil produce acelasi cmp magnetic ca si
un electron. Putem atunci privi aceast a interactie ca o interactie ntre
momentul magnetic de spin si momentul cinetic orbital al electronului.
Momentul magnetic de spin al electronului j
c
se poate orienta paralel
sau antiparalel cu cmpul magnetic orbital. n primul caz energia de in-
teractie a electronului cu nucleul creste iar n cel de-al doilea caz scade.
Prin urmare, datorit a interactiei spin-orbit a nivelul energetic se scindeaz a
n dou a subnivele. Acest lucru nu se produce n starea : deoarece n
aceast a stare nu avem moment cinetic orbital. Despicarea nivelelor da-
torit a interactiei spin orbit a poart a numele de structura n a a nivelelor
energetice (exist a dubleti, tripleti). Nivelele energetice care nu se des-
pic a poart a numele de singleti. Astfel, pentru atomii care posed a doar
un electron de valent a, interactia spin-orbit a provoac a despicarea tuturor
nivelelor energetice cu exceptia nivelelor :. Din acest motiv semnicatia
num arului 2:+1 este clar a: acest num ar determin a num arul de subnivele
datorate interactiei spin-orbit a.
Se poate estima ordinul de m arime al interactie spin orbit a. Consi-
der am un atom de hidrogen n starea fundamental a. Cmpul magnetic
creat de proton n sistemul de referint a al electronului este:
1 = j
0
1
2:
0
(5.19)
unde 1 este curentul datorat miscarii sarcinii pe orbit a iar j
0
este per-
meabilitatea magnetic a a vidului.
1 =
c
1
=
c
2::
0
(5.20)
Atunci inductia cmpului magnetic este:
1 = j
0
c
4::
2
0
(5.21)
Energia de interactie (considerat a n modul) cu cmpul magnetic al
electronului considernd c a momentul magnetic se aseaz a paralel sau
antiparalel cu

1 este:
c
n
= 1j
1
= j
0
c
0
4::
2
0
j
1
(5.22)
370
unde j
1
este magnetonul Bohr.
Dac a se tine cont de expresia razei primei orbite Bohr se obtine e-
nergia de interactie magnetic a n functie de viteza pe prima orbit a
0
:
c
n
=
:
4
0
2c
2
(5.23)
Modulul energiei c
1
a st arii fundamentale a atomului de hidrogen
este:
[c
1
[ =
:
c
2~
2
_
c
2
4:
0
_
2
=
1
2
:
2
0
(5.24)
Raportul dintre cele dou a energii este:
[c
1
[
c
n
=

2
0
c
2
= c
2
(5.25)
unde:
c =
c
2
(4:
0
) ~c

1
137
(5.26)
poart a numele de constanta de structur a n a.
Se observ a din (5.25) c a interactia spin-orbit a este un efect p atratic
n c =
0
,c. Aceasta nseamn a c a teoria acestui efect trebuie s a e una
relativist a. Se poate demonstra c a ns asi spinul este un efect cuantic
relativist care dispare n aproximatia nerelativist a. Variatia masei cu
viteza contribuie de asemenea la despicarea n a a nivelelor Bohr.
Putem concluziona c a structura n a a nivelelor energetice este da-
torat a att interactiei spin-orbit a ct si variatiei masei electronului cu
viteza.
Metoda de calcul a structurii ne a nivelelor energetice este cea dat a
de teoria cuantic a relativist a a lui Dirac, care tine cont automat de
variatia masei cu viteza si de interactia spin-orbit a. Pentru un atom
hidrogenoid solutia ecuatiei relativiste duce la urm atoarea formul a pen-
tru energia unei st ari stationare:
1 =
:
2:
2
_
2c
2
4:
0
~
_
2
_
1 +
c
2
2
2
:
_
1
, + 1,2

3
4:
__
(5.27)
Observ am c a si n cadrul teoriei lui Dirac nivelele de energie sunt de-
generate dup a |, adic a energia depinde doar de num arul cuantic principal
: si num arul cuantic corespunz ator momentului cinetic total ,.
371
n atomii usori valorile despic arii ne a nivelelor energetice sunt de
ordinul a 10
5
eV, dar acestea cresc cu cresterea masei si a sarcinii nucle-
ului. Pentru atomii grei aceast a despicare poate ajunge la zecimi de eV.
Trebuie precizat c a structura n a se descompune si ea la rndul ei ntr-o
structur a hipern a datorit a interactiei electronilor cu cmpul magnetic
al nucleului.
Cazul atomului cu mai mul ti electroni
n acest caz ecare electron al p aturii poate caracterizat de mo-
mentul cinetic orbital

|
i
si momentul cinetic de spin :
i
. Pentru studiul
complet este necesar s a se cunoasc a momentul cinetic total

J care reprez-
int a suma momentelor cinetice orbitale si de spin ale electronilor. Modul
n care sunt compuse aceste momente cinetice nu inuenteaz a rezultatul
nal. Problema care se pune este aceea de a grupa momentele

|
i
si :
i
.
Modul n care se realizeaz a aceste cupl ari depinde de intensit atile relative
a diferitelor interactii dintre electronii atomului. Au fost propuse dou a
moduri de cuplare.
1) Cuplarea normala sau Russel - Saunders
Aceasta se utilizeaz a cnd interactia electrostatic a dintre electroni
este mult mai mare dect interactia spin-orbit a. Acest lucru se petrece
n cazul atomilor cu nuclee usoare. n cazul acestei leg aturi se adun a
separat momentele cinetice orbitale si de spinsi se obtin momentul cinetic
rezultant orbital si momentul cinetic rezultant de spin:

1 =

|
1
+

|
2
+

|
3
+ .... (5.28)

o = :
1
+:
2
+:
3
+ ... (5.29)
Caracteriz am starea nvelisului electronic al atomului prin momentele
totale

1 si

o. Momentul cinetic total este:

J =

1 +

o (5.30)
Acestor vectorii le corespund numerele cuantice J, 1 si o. Dac a
atomul posed a un num ar par de electroni numerele cuantice o si J sunt
ntregi, iar dac a atomul posed a un num ar impar de electroni o si J sunt
semintregi. M arimile o~. 1~ si J~ reprezint a cele mai mari valori ale
proiectiilor acestor momente pe o ax a. Deoarece numerele cuantice 1 si
o se presupun cunoscute atunci num arul cuantic J poate lua urm atoarele
valori:
J = [1 + o[ . [1 + o 1[ . .... [1 o[ . (5.31)
372
Pentru calculul numerelor cuantice J, 1. o este sucient s a se studieze
doar electronii de valent a cu conditia ca p aturile interne s a e pline,
deoarece pe aceste p aturi momentele cinetice orbitale si de spin se com-
penseaz a reciproc, momentul lor cinetic total ind nul.
Deoarece electronii sunt supusi unui cmp cu simetrie central a mo-
mentul cinetic total

J se conserv a. Vectorii

1 si

o nu se conserv a separat
desi m arimile acestora r amn constante. Proiectiile lui

1 si

o pe directia
lui

J se conserv a deasemenea. Din acest motiv putem reprezenta variatia
temporal a a lui

1 si

o ca o precesie (rotatie) a acestor vectorii n jurul
lui

J.
n spectroscopie starea electronilor de valent a este caracterizat a de
num arul cuantic 1. cu observatia c a se substituie unei valori a lui 1 o
majuscul a din alfabetul latin:
Nr. cuantic 1 0 1 2 3 4 5 6
Notatia st arii o 1 1 1 G H 1
Atas am acestor litere un indice la dreapta jos care reprezint a num arul
cuantic J al momentului cinetic total si un al doilea indice plasat n
stnga sus care reprezint a num arul 2o + 1 si care poart a numele de
multiplicitatea nivelului. Cunoscnd acest num ar se poate determina
o si num arul de subnivele ce apar datorit a interactiei spin-orbit a. Se
observ a c a 2o + 1 reprezint a num arul de subnivele n care se despic a un
nivel dac a o _ 1.Dac a o _ 1 num arul subnivelelor este determinat de
num arul proiectiilor posibile a lui

1 pe

o, adic a 21 + 1.
Ca exemplu vom considera un atom care pe p atura exterioar a posed a
2 electroni. Exist a dou a cazuri: a) spinii electronilor sunt antiparaleli si
o = 0. b) spinii sunt paraleli si o = 1.
n primul caz J = o + 1 = 1. iar 2o + 1 = 1. Aceasta nseamn a c a
toate nivelele sunt singleti. Acest caz este prezentat n tabelul de mai
jos:
J = 1 0 1 2 3 4 5 6
Nivel
1
o
0
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
G
4
1
H
5
1
1
6
n al doilea caz 2o +1 = 3. Exist a trei posibilit ati J = 11. J = 1.
J = 1 + 1
373
1 0 1 2
J
Nivel
0 1
3
o
0
3
o
1
0 1 2
3
1
0
3
1
1
3
1
2
1 2 3
3
1
1
3
1
2
3
1
3
2 Cuplajul , ,
O alt a posibilitate este cuplarea , , care se manifest a cnd inte-
ractia spin orbit a este mare n raport cu interactia electrostatic a dintre
electroni. n acest caz momentele cinetic orbital si de spin al ec arui
electron se adun a

,
i
=

|
i
+:
i
. Starea electronului este caracterizat a prin
numerele cuantice si momentele magnetice corespunz atoare. Se poate
calcula momentul cinetic total:

J =

,
i
(5.32)
Un astfel de tip de leg atur a se ntlneste la atomii grei.
5.3 Absorbtia si emisia luminii de c atre atomi
5.3.1 Reguli de selectie
Dac a atomul se a a ntr-o stare excitat a el poate trece ntr-o stare de
energie mai mic a prin emisia unui foton. Invers, dac a atomul absoarbe un
foton el trece pe un nivel de energie mai nalt. Totusi nu toate tranzitiile
sunt permise. Tranzitiile permise sunt date de regulile de selectie. n
spectroscopie aceste reguli au fost enuntate pur empiric. Dezvoltarea
mecanicii cuantice a permis ca aceste reguli s a poat a interpretate din
punct de vedere zic. Fiecare din aceste reguli exprim a de fapt o lege de
conservare.
Regulile de selectie cele mai importante care se aplic a emisiei si ab-
sorbtiei luminii sunt consecinte ale conserv arii momentului cinetic. Vom
considera n continuare doar procesul de emisie al unui singur foton.
Legea conserv arii momentului cinetic n cazul emisiei unui foton de c atre
un atom se exprim a sub forma:

J =

J
0
+:
)
(5.33)
unde

J reprezint a momentul cinetic al atomului nainte de emisia fo-
tonului,

J
0
momentul cinetic dup a emisia fotonului si :
)
momentul ci-
netic de spin al fotonului. Trebuie remarcat c a vectorul

J nu poate avea
374
Figura 5.3: Modelul vectorial conserv arii momentului cinetic
toate componentele bine determinate, cu exceptia cazului cnd J = 0.
n acest caz valoarea proprie a p atratului momentului cinetic total este
_
J (J + 1)~ = 0. Rezult a c a tranzitiile dintr-o stare cu J = 0 ntr-o alt a
stare tot cu J = 0 sunt absolut interzise datorit a faptului c a fotonul are
un moment cinetic de spin.
Nu vom discuta din punct de vedere riguros demonstratia regulilor de
selectie ci vom da mai degrab a o justicare a acestora. Pentru aceasta
vom considera metoda diagramelor vectoriale. Privim m arimile

J .

J
0
,
si : ca ind trei vectori ale c aror module sunt pn a la un factor ~ egale
cu
_
J (J + 1),
_
J
0
(J
0
+ 1) si
_
: (: + 1). n Fig. 5.3 este prezentat
modelul vectorial al conserv arii momentului cinetic.
Consider am cazul J
0
_ J. Din Fig. 5.3 rezult a c a:
_
J
0
(J
0
+ 1) _
_
J (J + 1) +
_
: (: + 1) (5.34)
Deoarece pentru un foton : = 1 ultimul termen este egal cu
_
2.
Numerele cuantice J si J
0
sunt numere ntregi dac a atomul contine un
num ar par de electroni sau numere semntregi dac a atomul contine un
num ar impar de electroni. Rezult a c a diferenta J = J
0
J poate nul a
sau egal a cu un num ar ntreg, deoarece prin emisia unui foton num arul de
electroni din nucleu nu se modic a. nlocuim n expresia 5.34 J
0
= J+
J si ridic am la p atrat. Rezult a:
J
2
+ (2J + 1) J 2 _ 2
_
2J (J + 1) (5.35)
Dac a J are o valoare dat a si J _ 0 primul membru creste cu
cresterea lui J. Pentru J = 0 inegalitatea se veric a. Pentru J = 1
375
inegalitatea se veric a deoarece J _
_
2J (J + 1). Pentru J = 2 inegal-
itatea devine 2 (J + 1) _
_
2J (J + 1) si nu mai este valabil a, vericarea
putndu-se face prin ridicare la p atrat. Cazul n care J
0
_ J se discut a
la fel nlocuind J cu J
0
. n consecint a dac a nici unul din numerele J si
J
0
nu este nul rezult a urm atoarea regul a de selectie pentru emisia unui
foton:
J = J
0
J = 1 sau 0 (5.36)
Dac a unul din numerele J sau J
0
este egal cu zero triunghiul de-
genereaz a n dou a segmente de dreapt a egale avnd sensuri contrare.
Cazul J = 0 este exclus asa ca r amne doar J = J
0
J = 1.
Se poate formula o regul a de selectie si pentru numerele :
J
si :
J
0 care
caracterizeaz a proiectia momentelor cinetice totale pe o ax a. Rezult a:
:
J
= :
0
J
:
J
= 1 sau 0 (5.37)
Aceste reguli trebuie vericate simultan cu regulile de selectie prece-
dente.
Este convenabil s a se stabileasc a si reguli de selectie care sunt legate
de componentele vectorilor

1 si

o. Emisia undelor electromagnetice este
determinat a de propriet atile electromagnetice ale electronului, de exem-
plu de schimbarea momentului magnetic. Emisia unui foton este urmat a
e de schimbarea misc arii orbitale (variatia vectorului

1) e de o mo-
dicare a momentului cinetic de spin

o. e de ambele procese. Trebuie
remarcat c a emisia unui foton urmat a de modicarea lui

o este un efect
relativist. Teoria arat a c a n cazul emisiei luminii n vizibil interactia
fotonului cu sarcina electronului este mai mare cu mai multe ordine de
m arime dect interactia fotonului cu momentul magnetic. Tragem con-
cluzia c a emisia unui foton n gama radiatiilor vizibile nu determin a o
variatie a lui

o si prin urmare:

o = 0 (5.38)
Aceasta arat a c a emisia si absorbtia unui foton a c arui lungime de
und a nu este foarte scurt a se produce ca si cum electronul nu ar avea spin.
Din acest motiv se pot folosi toate rezultatele obtinute pentru momentul
cinetic total pe care le adapt am pentru momentul cinetic orbital. Atunci:
1 = 1
0
1 = 1 sau 0 (5.39)
376
Dac a 1 sau 1
0
se anuleaz a, valorea 0 din (5.39) trebuie exclus a. Va-
loarea 1 = 0 trebuie exclus a pentru atomii care posed a un singur elec-
tron de valent a, de exemplu pentru atomii hidrogenoizi. Aceast a inter-
dictie nu este legat a de conservarea momentului cinetic ci de conservarea
parit atii functiei de und a.
Atunci cnd J = 1 fotonul emis este polarizat circular dreapta
sau stnga iar cnd J = 0 polarizarea este rectilinie. Rezultatul pare
a surprinz ator cunoscnd c a spinul fotonului este egal cu unitatea. n
mecanica cuantic a se g aseste o solutie care surmonteaz a aceast a dicul-
tate. Se arm a c a n aceste conditii fotonul posed a un spin intermediar
care rezult a din faptul c a starea fotonului este o suprapunere de st ari
de polarizare circular dreapta si stnga avnd probabilit ati egale de re-
alizare. Dac a se m asoar a momentul cinetic care se transmite fotonului
valorile 1 se obtin cu aceiasi probabilitate.
5.3.2 Structura n a a liniilor emise de hidrogen si
metale alcaline
Trebuie f acut a distinctia dintre structura n a a liniilor spectrale si
structura n a a nivelelor energetice. Structura n a a liniilor spectrale
este determinat a de tranzitiile permise ntre diverse subnivele. Pentru
atomii unielectronici n absenta unor cmpuri exterioare:
| = 1 (5.40)
si:
, = 1 sau 0 (5.41)
n continuare vom considera cteva exemple concrete. Vom examina
structura n a a liniei 1
c
a seriei Lymann care corespunde tranzitiei 2j
1: (Fig. 5.4 a).
Termenul 1:
12
este un singlet n timp ce termenul 2j este un dublet
(2j
12
si 2j
32
). Conform regulilor de selectie tranzitiile de pe nivelele
2j
12
si 2j
32
pe nivelul 1:
12
sunt permise. Astfel, linia 1
c
este un dublet
format din dou a linii foarte apropiate. Din cele dou a linii spectrale linia
2j
32
1:
12
este mult mai intens a. Distanta ce separ a cele dou a linii
este i = 0. 365 cm
1
sau ` = 5. 3 10
4
nm. Lungimea de und a a
liniei spectrale 1
c
este ` = 121 nm. Pentru a putea separa cele dou a linii
puterea de rezolutie a aparatului trebuie s a e egal a cu `,` = 2 10
5
.
377
Figura 5.4: a) Structura n a a liniei 1
c
a seriei Lymann care corespunde
tranzitiei 2j1: b) Structura n a a liniei H
c
a seriei Balmer care corespunde
unei tranzitii de pe nivelul : = 3 pe nivelul : = 2.
Un alt exemplu se refer a la structura n a a liniei H
c
a seriei Balmer
care corespunde unei tranzitii de pe nivelul : = 3 pe nivelul : = 2
(Fig.5.4 b). Num arului cuantic : = 2 i corespund st arile 2:
12
, 2j
12
si
2j
32
. Deoarece energia nu depinde de num arul cuantic orbital primele
dou a st ari au aceiasi energie si vor reprezentate de un nivel comun.
Astfel pentru : = 2 avem dou a subnivele din care unul este format la
rndul s au din dou a subnivele care se confund a. Pentru : = 3 exist a un
subnivel simplu 3d
12
si dou a subnivele duble (3j
32
, 3d
32
), (3:
12
. 3j
12
).
n Fig 5.4 b sunt reprezentate liniile spectrale care corespund tranzitiilor
permise de regulile de selectie.
Structura n a a liniilor spectrale a metalelor alcaline si ale ionilor
care sunt asem an atori acestora este determinat a n principal de inte-
ractia spin-orbit a si mai putin de variatia masei electronului cu viteza.
Aceasta se datoreste faptului c a interactiile spin-orbit a se intensic a pe
m asur a ce creste 2. Fig. 5.5 ilustreaz a cauzele aparitiei structurii ne
n seriile spectrale ale atomului de sodiu. n acest caz exist a mai multe
serii spectrale.
a) Seria principal a este datorat a tranzitiilor de pe diferitele nivele j
pe nivelul 3:
12
. Acest ultim nivel este un singlet n timp nivelele j sunt
dubleti a c aror distant a de separare scade pe m asur a ce creste num arul
378
Figura 5.5: Serii spectale ale atomului de sodiu
cuantic principal. Din acest motiv toate liniile spectrale ale seriei princi-
pale sunt dubleti. Aceast a serie apare si n spectrul de absorbtie. Liniile
mai intense sunt 3j
12
3:
12
si 3j
32
3:
12
care corespund lungimilor
de und a `
1
= 589. 6 nm si `
2
= 589. 0 nm (lumin a galben a). Cnd 2
creste distanta dintre liniile spectrale ale metalelor alcaline devine din ce
n ce mai mare.
b) Seria net a rezult a din tranzitiile de pe nivelele : simple pe nivelul
dublu 3j situat mai jos si care este format din subnivelele 3j
12
si 3j
32
.
Deoarece distantele ntre componentele dubletilor sunt aceleasi pentru
toat a seria aceasta poart a numele de serie net a.
c) Seria difuz a apare prin tranzitiile de pe nivelele superioare (3d
32
,
3d
12
) si (4d
52
, 4d
32
) pe nivelul dublet (3j
12
, 3j
32
). Liniile spectrale
sunt tripleti deoarece tranzitiile de forma 3d
52
3j
12
sunt interzise, ,
variind cu dou a unit ati. Distantele dintre subnivelele d sunt foarte mici
n raport cu subnivelele j. n consecint a, dac a aparatul spectral are o
putere mai mic a de rezolutie nu poate decela existent a tripletilor. Din
acest motiv seria a fost numit a serie difuz a.
379
5.4 Atomul n cmp magnetic
5.4.1 Momentul magnetic orbital. Teorema Larmor
n aproximatia clasic a un electron care se roteste pe o orbit a circular a
este echivalent cu un curent:
1 =
c
1
(5.42)
unde 1 este perioada misc arii circulare. Acest curent determin a aparitia
unui moment magnetic:
j = 1o = 1::
2
(5.43)
unde o este suprafata orbitei iar : este raza orbitei. Se nlocuieste (5.42)
n (5.43) si tinnd cont c a 1 = 2:,. rezult a:
j =
c
2
.:
2
=
c
2:
c
:
c
.:
2
=
c
2:
c
1 (5.44)
unde 1 = :
c
.:
2
este momentul cinetic al electronului. Astfel, unui atom
hidrogenoid i se poate atasa momentul magnetic j dat de relatia (5.44)
datorat misc arii orbitale a electronului.
Dac a atomul respectiv este n cmp magnetic el trebuie s a se comporte
ca un magnet, adic a momentul magnetic trebuie s a se orienteze paralel
sau antiparalel cu cmpul magnetic. Acestei tendinte i se opune faptul
c a atomul se comport a ca un giroscop. Astfel, atomul execut a o miscare
de precesie n jurul directie inductiei cmpului magnetic

1. Acest fapt
face ca orbita electronului ntr-un sistem de referint a x s a devin a extrem
de complicat a. Din acest motiv se alege un nou sistem de referint a legat
de orbit a. Acest nou sistem de referint a execut a mpreun a cu orbita o
miscare de precesie n jurul directiei cmpului magnetic. Not am cu
viteza electronului n sistemul de referint a x si cu
0
viteza electronului
n sistemul mobil. n sistemul mobil actioneaz a urm atoarele forte de
inertie suplimentare:
a) Forta centrifug a

1
c)
= :
c
j.
2
|
(5.45)
unde j este distanta electronului fat a de axa de precesie iar .
|
este viteza
unghiular a de precesie.
b) Forta Coriolis

1
c
= 2:
c
(
0
.
|
) (5.46)
380
Figura 5.6: Miscarea de precesie a orbitei si momentului cinetic n jurul di-
rectiei cmpului magnetic
Dac a viteza liniar a a precesiei j.
|
este mult mai mic a dect viteza
electronului n lipsa precesiei , atunci putem neglija forta centrifug a fat a
de forta Coriolis. n plus putem nlocui n expresia fortei Coriolis viteza

0
cu viteza a electronului din sistemul x. Atunci:

1
c
= 2:
c
( .
|
) (5.47)
Asupra electronului actioneaz a si o fort a Lorentz care n sistemul
mobil este:

1
|
= c
_


1
_
c
_


1
_
(5.48)
Pentru ca orbita s a nu se modice este necesar ca cele dou a forte s a
e egale si de sens contrar:

1
c

1
|

. Rezult a:
2:
c
.
|
sin (. .
|
) = c1sin
_
.

1
_
(5.49)
Deoarece .
|
|

1 cele dou a sinusuri din relatia de mai sus sunt egale
astfel c a:
.
|
=
c
2:
c
1 (5.50)
Rezult a c a ntr-un cmp magnetic putin intens electronul descrie
aceiasi orbit a ca si n cazul absentei cmpului magnetic, ns a aceast a
orbit a este raportat a la un nou sistem de coordonate care execut a o
miscare de precesie n jurul directiei

1 cu viteza unghiular a .
|
. numit a
vitez a unghiular a Larmor (Fig. 5.6).
Putem astfel enunta teorema Larmor: Actiunea unui cmp magnetic
slab asupra orbitei unui electron determin a o miscare de precesie a aces-
teia n jurul directiei cmpului magnetic

1 cu viteza unghiular a .
|
.
381
5.4.2 Efectul Zeeman
Efectul const a n despicarea unei linii spectrale n mai multe compo-
nente cnd sursa luminoas a este asezat a ntr-un cmp magnetic.
Teoria clasic a a efectului Zeeman
Explicarea clasic a a efectului Zeeman a fost dat a de Lorentz care
a demonstrat c a n cazul observ arii perpendiculare pe directia cmpului
magnetic, linia spectral a se descompune n trei componente distantate
ntre ele cu:
i =
1
2:
c1
2:
c
=
.
|
2:
(5.51)
Aceste previziuni au fost conrmate n multe cazuri cu o bun a pre-
cizie. Exist a ns a si situatii n care descompunerea liniei spectrale este
mult mai complicat a.
n cazul c a liniile spectrale se descompun n trei componente spunem
c a avem de-a face cu un efect Zeeman normal. n cel alalt caz efectul
Zeeman poart a numele de efect Zeeman anomal sau complex.
Fie un atom de hidrogen n cmp magnetic. Dup a aplicarea cmpului
magnetic asupra electronului va actiona al aturi de forta coulombian a si
forta Lorentz. Inuenta cmpului magnetic n acest caz nu se manifest a
prin m arirea sau micsorarea razei orbitei ci prin varierea vitezei unghiu-
lare a electronului. Acest fapt poate explicat prin faptul c a atunci cnd
cmpul magnetic creste (crestere ce are loc ntr-un timp nit) apare un
cmp electric indus cu liniile de cmp nchise care actioneaz a asupra elec-
tronului n sensul cresterii sau descresterii vitezei unghiulare a electronu-
lui (forta Lorentz nu este responsabil a deoarece ea ind perpendicular a
pe vitez a lucrul mecanic efectuat de ea este nul).
n absenta cmpului magnetic forta centrifug a ce actioneaz a asupra
electronului aat n miscare de rotatie n jurul nucleului este echilibrat a
de forta electrostatic a:
c
2
4:
0
:
2
= :
c
:.
2
0
(5.52)
Atunci cnd este aplicat cmpul magnetic al aturi de forta electrosta-
tic a intervine si forta Lorentz:
c
2
4:
0
:
2
c1 = :
c
:.
2
(5.53)
382
Semnul + corespunde electronului care se roteste n sens trigonometric
iar semnul corespunde electronului care se roteste n sensul acelor de
ceasornic. Tinnd cont c a = .: si de relatia (5.52), atunci (5.53)
devine:
:
c
:.
2
0
c1.: = :
c
:.
2
(5.54)
Se mparte cu :
c
.
2
0
si tinnd cont c a (c1) , (2:
c
) = .
|
relatia (5.54)
devine:
.
2
(2.
|
. .
2
0
= 0 (5.55)
Pentru electronul care se roteste n sensul trigonometric rezult a:
. = .
|
+
_
.
2
|
+ .
2
0
(5.56)
Deoarece .
0
.
|
atunci:
. = .
|
+ .
0
(5.57)
Pentru electronul care se roteste n sensul acelor de ceasornic:
. = .
|
+
_
.
2
|
+ .
2
0
.
0
.
|
(5.58)
Deoarece [.[ = .
|
. astfel c a:
i =
1
2:
[.[ =
1
2:
c1
2:
c
(5.59)
Teoria cuantic a a efectului Zeeman
Efectul normal n discutia pe care o vom face nu vom lua n con-
siderare spinul electronului. Ecuatiei Schrdinger trebuie s a i se ataseze
termenii datorati interactiei electronului cu cmpul magnetic.
n cazul clasic inuenta cmpului magnetic este luat a n consideratie
prin nlocuirea n hamiltonianul sistemului a impulsului j cu m arimea
jc

unde

este potentialul vector asociat cmpului magnetic. Atunci
hamiltonianul sistemului devine:
H =
1
2:
c
_
j c

_
2
+ l (5.60)
383
Trecerea la operatorul hamiltonian se face nlocuind m arimile clasice
cu operatorii corespunz atori:
j c


_
~
i
\c

_
(5.61)
Avnd n vedere c a

nu este unic determinat consider am c a \

= 0
(conditia de etalonare Lorentz). Atunci:
H =
1
2:
c
_
~
i
\c

_
2
+ l (5.62)
H =
~
2
2:
c
\
2

ic~
:
c

\+
c
2

2
2:
c
+ l (5.63)
unde n cazul unui atom hidrogenoid:
l =
2c
2
4:
0
:
(5.64)
Deoarece actiunea cmpului magnetic este slab a n raport cu acti-
unea cmpului electric vom neglija termenul care contine pe

2
. Cmpul
magnetic ind unul constant putem alege:

=
1
2
_

1 :
_
(5.65)
Atunci:

\ =
1
2
_

1 :
_
\ =
1
2

1(: \) =
1
2i~

1

1 (5.66)
unde amtinut cont c a operatorul moment cinetic cinetic este

1 = i~ (: \).
Atunci (5.63) devine:
H =
~
2
2:
c
\
2
+ l +
c
2:
c

1 (5.67)
Alegnd axa Oz dup a directia lui

1 atunci:
H =
~
2
2:
c
\
2
+ l +
c
2:
c
11
:
(5.68)
384
Se observ a c a hamiltonianul se poate scrie ca:
H = H
0
+ H
0
(5.69)
unde:
H
0
=
~
2
2:
c
\
2
+ l (5.70)
iar
H
0
=
c
2:
c
11
:
=
j
1
~
11
:
(5.71)
Problema cu functii si valori proprii
H = 1 (5.72)
se rezolv a cu ajutorul teoriei perturbatiilor, considernd c a H
0
este
hamiltonianul de perturbatie. Solutia ecuatiei cu hamiltonianul neper-
turbat:
H
0

0
= 1
(0)

0
(5.73)
se consider a cunoscut a si are forma:

0
= 1(:) 1
|n
(o. ,) (5.74)
Aplicnd teoria perturbatilor, corectia de ordinul nti la energie este:
1
(1)
=
_

0
.
j
1
1
~
1
:

0
_
(5.75)
Deoarece 1
:
1
|n
(o. ,) = :~1
|n
(o. ,) atunci:
1
(1)
= :(
0
. j
1
1
0
) = :j
1
1 (5.76)
Dar : nu poate lua dect valorile ntregi dintre | si |. Rezult a c a
un nivel energetic se despic a n 2| +1 subnivele. Spunem c a este ridicat a
degenerarea dup a :. Frecventa noilor linii spectrale devine:
. =
1
I
1
i
~
=
1
(0)
I
1
(0)
1
~
+ :
j
1
1
~
(5.77)
. = .
0
+ :
j
1
1
~
= .
0
+ (:) .
|
(5.78)
Conform regulilor de selectie : = 1. Astfel, n cmp magnetic
ecare linie spectral a se despic a n trei linii cu frecventele:
i
0
+
1
2:
.
|
. i
0
. i
0

1
2:
.
|
(5.79)
Aceast a descompunere simpl a se obtine doar n anumite cazuri par-
ticulare pentru cmpuri magnetice slabe si pentru liniile singlet.
385
Efectul complex (anomal) Descompunerea unei linii spectrale ntr-
un triplet asa cum prezice teoria efectului Zeeman normal nu se petrece
dect n cazul liniilor spectrale care nu posed a o structur a n a. Pen-
tru celelate linii se obtine o descompunere complex a. Efectul poate
explicat lund n considerare faptul c a electronul are spin. Fenomenele
sunt diferite n cmpuri magnetice puternice sau slabe. Spunem c a un
cmp magnetic este slab dac a separarea produs a de cmpul magnetic este
mic a n raport cu separarea datorat a structurii ne a liniilor spectrale.
n cazul unui cmp slab interactia dintre

1 si

o este mult mai puternic a
dect interactia cu cmpul magnetic. Vom considera cazul cuplajului
normal.
n acest caz atomul este caracterizat de momentul cinetic orbital

1
de momentul de spin

o si momentul cinetic total

J =

1 +

o. Dac a
se lucreaz a cu operatorii corespunz atori prin ridicare la p atrat si tinnd
cont c a operatorii

1 si

o comut a rezult a:
J
2
= 1
2
+ o
2
+ 2

1 (5.80)
de unde:

1 =
J
2
1
2
o
2
2
(5.81)
Valorile proprii ale acestui operator sunt:
J (J + 1) 1(1 + 1) o (o + 1)
2
~
2
(5.82)
Momentelor cinetice

1 si

o le corespund momentul magnetic orbital
j
1
= q
|
c
2:
c

1 si momentul magnetic de spin j


S
= q
S
c
2:
c

o. (Semnul
minus este utilizat deoarece sarcina electronului este negativ a si prin
urmare j
1
si

1 ca si j
S
si

o sunt orientate n sensuri contrare). q
|
= 1
iar q
S
= 2.
n absenta unui cmp exterior momentul cinetic total

J se conserv a
n directie si modul. Momentele

1 si

o nu se conserv a datorit a inte-
ractiei spin-orbit a dar n starea considerat a modulele lor se conserv a ele
executnd o miscare de precesie n jurul vectorului

J cu aceiasi vitez a
unghiular a deoarece cei trei vectori

J,

1,

o trebuie s a e n acelasi plan.
Momentele magnetice j
1
si j
S
ca si momentul magnetic total j = j
1
+
j
S
execut a o miscare de precesie cu aceiasi vitez a unghiular a. Deoarece
386
q
1
,= q
S
vectorul j nu este colinear cu vectorul

J. Determin am proiectia
j pe directia lui

J. Pentru aceasta se face produsul scalar:
j

J =
_
q
|

1 + q
S

o
__

1 +

o
_
c
2:
c
(5.83)
j

J =
_
q
|
1
2
q
S
o
2
(q
|
+ q
S
)

o
_
c
2:
c
(5.84)
Dac a tinem seama c a:
j = q
c
2:
c

J (5.85)
din (5.84) rezult a:
q

J
2
= q
|

1
2
+ q
S

o
2
+
(q
|
+ q
S
)
_

J
2

1
2


o
2
_
2
q

J
2
=
(q
|
+ q
S
)
2

J
2
+
(q
|
q
S
)
_

1
2


o
2
_
2
(5.86)
Privim egalitatea ca ind ntre operatori; din ea rezult a egalitatea
cnd se lucreaz a cu valorile proprii.
qJ (J + 1) =
(q
|
+ q
S
)
2
J (J + 1) +
(q
|
q
S
) [1(1 + 1) o (o + 1)]
2
q =
(q
|
+ q
S
)
2
+
(q
|
q
S
) [1(1 + 1) o (o + 1)]
2J (J + 1)
(5.87)
Pentru electroni q
|
= 1 si q
S
= 2. Atunci:
q =
3
2
+
o (o + 1) 1(1 + 1)
2J (J + 1)
(5.88)
Factorul q este o functie rational a si poart a numele de factorul lui
Land.
Deasemenea, din (5.85) putem scrie j
k

= q
c
2:
c

J
2

. Proiectia
momentulul magnetic pe directia vectorului

J are o valoare bine detem-
inat a j
k
= q
c
2:
c

. Proiectia j
?
nu are o valoare bine determinat a,
iar din cauza precesiei se anuleaz a n timpul unei perioade de precesie.
387
Momentul magnetic al atomului se reduce la proiectia sa j
k
astfel c a n
aceast a aproximatie:
j = j
k
= q
c
2:
c

(5.89)
Presupunem c a atomul se a a ntr-un cmp magnetic omogen. Mo-
mentul cinetic total nu se conserv a si execut a o miscare de precesie fortat a
sub actiunea cmpului magnetic. Consider am cazul cmpurilor slabe n
care caz precesia determinat a de cmpul magnetic este lent a n raport cu
cea determinat a de interactia spin orbit a. Aceasta nseamn a c a inductia
cmpului magnetic este sucient de mic a astel ca despicarea liniilor spec-
trale s a e mic a n raport cu despicarea datorat a structurii ne. n aceste
conditii se observ a efectul Zeeman anomal. Aceast a conditie nu este im-
portant a pentru liniile singleti deoarece pentru acestea nu are important a
dac a cmpul este mare sau mic si efectul Zeeman se manifest a ca un efect
normal.
n cmp magnetic slab energia suplimentar a a atomului se calculeaz a
considernd c a momentul magnetic total este dat de expresia:
j = qj
1

J (5.90)
astfel c a energia atomului ntr-un cmp magnetic care este orientat dup a
axa Oz este:
1 = 1
0
+ :
)
q.
|
~ (5.91)
Pulsatia liniilor spectrale este n acest caz:
. = .
0
+ (:
)
q)
j
1
1
~
= .
0
+ .
|
(:
)
q) (5.92)
unde :
)
este num arul cuantic care ia valori ntre , si ,.
Aceasta arat a c a nivelele se scindeaz a n subnivele sub actiunea cm-
pului magnetic si astfel apar tranzitii ntre subnivelele corespunz atoare.
Sunt valabile regulile de selectie:
:
)
= 0 si 1 (5.93)
Pentru punerea n evident a a efectului Zeeman anomal vom consi-
dera o linie spectral a ce corespunde unei tranzitii de pe un nivel dublet
(
2
j
12
.
2
j
32
) pe un nivel singlet
2
:
12
. n cazul c a : = 3 se obtine linia
galben a a sodiului (nu este neap arat nevoie s a se xeze : deoarece efectul
388
nu depinde de acest num ar). Astfel, pentru nivelul j
32
. | = 1, , = 3,2,
: = 1,2 iar q = 4,3. Pentru nivelul j
12
se obtine q = 2,3 iar pentru
nivelul :
12
se obtine q = 2. Despic arile nivelelor energetice sunt ar atate
n tabelul de mai jos.
Despicarea nivelelor energetice
j
32
:
)
-3/2 -1/2 1/2 3/2
q:
)
-2 -2/3 2/3 2
j
12
:
)
-1/2 1/2
q:
)
-1/3 1/3
:
12
:
)
-1/2 1/2
q:
)
-1 1
n tabelele de mai jos sunt prezentate liniile spectrale care se obtin:
Tranzitii j
12
:
12
:
(1)
)
:
(2)
)
(q:
)
)
(1)
(q:
)
)
(2)
1,2 1,2 1,2 1 = 4,3
1,2 1,2 1,3 (1) = 2,3
1,2 1,2 1,3 1 = 2,3
1,2 1,2 1,3 (1) = 4,3
Se observ a c a linia
2
j
12

2
:
12
se despic a n patru linii.
Tranzitii j
32
:
12
:
(1)
)
:
(2)
)
(q:
)
)
(1)
(q:
)
)
(2)
3,2 1,2 interzis a
3,2 1,2 2 (1) = 1
1,2 1,2 2,3 1 = 5,3
1,2 1,2 2,3 + 1 = 1,3
1,2 1,2 2,3 1 = 1,3
1,2 1,2 2,3 + 1 = 5,3
3,2 1,2 2 1 = 1
3,2 1,2 interzis a.
Se observ a c a linia j
32
:
12
se despic a n 6 linii.
389
Efectul Paschen Back Dac a intensitatea cmpului magnetic este mare,
actiunea care se exercit a asupra atomului devine egal a sau superioar a in-
teractiei spin-orbit a si atunci se poate neglija interactia spin orbit a si se
studiaz a n mod independent precesia vectorilor

1 si

o n jurul directiei
cmpului magnetic. Momentul magentic total este:
j = j
1
+j
S
=
c~
2:
c
_

1 + 2

o
_
(5.94)
iar energia devine:
1 = 1
0
+
c~
2:
c
_

1 + 2

o
_

1 = 1
0
+ .
|
~ (:
1
+ 2:
S
) (5.95)
Dac a se consider a regulile de selectie :
1
= 1 sau 0, iar :
S
= 0
atunci:
. =
1
~
.
|
sau . = 0 (5.96)
Rezultatul este analog cu cel obtinut n cazul efectului Zeeman normal
cnd o linie spectral a se despic a n trei linii.
5.4.3 Rezonanta magnetic a
n prezenta unui cmp magnetic ecare nivel energetic al atomului se
despic a n 2J +1 subnivele. Subnivelele se deosebesc unele de altele prin
valoarea num arului cuantic :
)
ce caracterizeaz a proiectia vectorului

J
pe axa Oz.
Despicarea liniilor spectrale care se observ a n efectul Zemann rezult a
datorit a tranzitiilor ntre subnivelele ce provin din nivele energetice diferite.
Tranzitiile spontane ntre subnivelele ce provin din acelasi nivel energetic
sunt putin probabile deoarece probabilit atile de tranzitie depind de pu-
terea a treia a distantelor ce le separ a. Dac a exist a un singur electron de
valent a tranzitiile sunt interzise de regula de selectie 1 ,= 0.
Tranzitiile stimulate, adic a tranzitiile care se produc sub actiunea
unor cmpuri externe se pot produce si dac a regulile de selectie nu sunt
satisf acute. Dac a atomul este plasat ntr-un cmp de forte adecvat, pro-
babilit atile de tranzitie pot creste n mod considerabil. Acesta este si
cazul tranzitiilor ntre subnivelele formate prin despicarea unui nivel en-
ergetic ntr-un cmp magnetic

1. Aceste tranzitii se efectueaz a cu prob-
abilit ati mari dac a se suprapune un cmp magnetic variabil de inten-
sitate mic a pe directia transversal a fat a de cmpul initial. Ansamblul
390
fenomenelor si metodelor utilizate pentru obtinerea tranzitiilor stimulate
poart a numele de fenomene de rezonant a magnetic a.
S a consider am o particul a cu momentul cinetic

J si momentul mag-
netic j, plasat a ntr-un cmp magnetic

1 omogen si uniform. Cele dou a
momente sunt legate prin relatia:
j =

J (5.97)
unde poart a numele de raport giromagnetic:
= q
j
0
~
(5.98)
n relatia (5.98) j
0
este e magnetonul Bohr j
1
=
c~
2:
c
dac a particula
este un electron, e magnetonul nuclear j
j
=
c~
2:
j
dac a particula este
un proton. O astfel de particul a aat a n cmp magnetic este supus a
momentului unui cuplu de forte j
0


1. astfel c a variatia momentului
cinetic n unitatea de timp este:
d

J
dt
= j
0


1 =
_

J

1
_
(5.99)
Aceasta este ecuatia unui giroscop. Rezult a c a

J si mpreun a cu el
momentul magnetic j execut a n jurul directiei lui

1 o miscare de precesie
cu viteza unghiular a:

1 = q
c
2:

1 (5.100)
unde : este e masa unui electron e masa unui proton. Presupunem c a
peste cmpul uniform

1 se suprapune un cmp magnetic slab

1
0
perpen-
dicular pe axa

1 si care se roteste n jurul acestuia. Asupra particulei se
va exercita un moment suplimentar j

1
0
care face ca unghiul dintre

J
si

1 s a varieze. Dac a viteza unghiular a de precesie si viteza de rotatie

0
a cmpului slab difer a mult, cele dou a rotatii sunt defazate astfel c a
se produc variatii periodice mici n directia vectorului

J. Aceste variatii
produc doar mici variatii periodice ale unghiului dintre vectorii

J si

1,
astel c a valoarea medie a acestuia n timp r amne neschimbat a.
Situatia este diferit a dac a
0
= . n acest caz se manifest a fenomenul
de rezonant a magnetic a. Acest fenomen const a n aceea c a momentul
391
fortei suplimentare se exercit a tot timpul n aceiasi directie si n acelasi
sens, orienteaz a vectorul

J e paralel, e antiparalel cu

1. M arimea
vectorului

J ramne constant a, dar proiectia J
:
pe directia lui

1 variaz a.
Din punctul de vedere al mecanicii cuantice, proiectia

J
:
este cuan-
ticat a, valoarea ei variind n salturi n timp ce din punct de vedere clasic
valoarea ei variaz a continuu. Se ajunge la concluzia c a relatia :
)
= 1
trebuie s a e satisf acut a atunci cnd au loc tranzitii ntre subnivelele ce
apar prin despicarea unui nivel prin efect Zeeman. Acest fapt arat a c a
numai tranzitiile ntre subnivelele vecine sunt permise. Distanta ntre
subnivele este 1 = q1:
)
~. astfel c a pulsatia radiatiei emise este
. = 1,~ = q1:
)
. Aceasta coincide cu dac a :
)
= 1. Regula
de selectie este o consecint a a legii de conservare a momentului cinetic
deoarece putem asimila tranzitia ntre subnivele cu o interactie a sistemu-
lui atomic cu un foton de pulsatie .
Este comod ca n rezonanta magnetic a s a se utilizeze n locul cmpu-
lui

1
0
rotitor un cmp ce variaz a sinusoidal pe o directie transversal a cu
cmpul

1. n principiu nu se schimb a nimic deoarece putem reprezenta
pe

1 ca o suprapunere de dou a cmpuri de aceiasi intensitate

1
0
care
se rotesc cu aceiasi vitez a unghiular a n sensuri opuse. Cmpul care se
roteste n sens invers precesiei particulei exercit a asupra acesteia o acti-
une oscilant a rapid a care nu joac a nici un rol n fenomenul considerat.
Singurul cmp important este cel care se roteste n sensul precesiei vec-
torului

J. Pulsatia la care apare rezonanta este dat a de relatia (5.100).
Dac a momentele magnetice sunt determinate de electronii p aturilor
electronice ale atomului, rezonanta poart a numele de rezonant a para-
magnetic a electronic a si dac a aceasta este determinat a de nucleonii din
nucleul atomului, rezonanta poart a numele de rezonant a nuclear a.
Rezonanta magnetic a este utilizat a pentru determinarea momentelor
magnetice ale atomilor si nucleului atomic, pentru studiul moleculelor si
cristalelor.
Istoric, primele observatii ale fenomenului de rezonant a magnetic a
nuclear a au fost f acute n anul 1938 prin metoda elaborat a de Rabi.
Schema instalatiei experimentale este ar atat a n Fig. 5.7
Un fascicol de atomi sau molecule traverseaz a fanta O si ajunge ntr-
un cmp magnetic neomogen creat de magnetul A. Dup a magnetul A
se a a magnetul C care creaz a un cmp magnetic omogen permanent si
unde se a a o nou a fant a S. Apoi urmeaz a un nou magnet B identic cu
primul care creaz a tot un cmp magnetic neomogen n asa fel nct gradi-
392
Figura 5.7: Dispozitiv experimental pentru punerea n evident a a fenomenului
de rezonant a magnetic a
entul cmpului magnetic creat de acesta este n sens invers celui creat de
magnetul A. Dac a magnetii Asi B ar lipsi fascicolul de atomi ar dirijat
de-a lungul axei aparatului si vor c adea pe detectorul B. Dar n cmpuri
neomogene particulele care au un moment magnetic vor supuse unei
forte transversale 1 = j(d1,d.) orientat a paralel sau antiparalel cu gra-
dientul cmpului magnetic n functie de semnul proiectiei j
:
pe axa cm-
pului magnetic. Aceast a fort a curbeaz a traiectoria particulelor. Sursa de
atomi sau molecule furnizeaz a particule avnd viteze si directii diferite.
Numai particulele care traverseaz a fanta S prezint a interes. Deoarece
forta 1 care actioneaz a asupra particulelor nu se schimb a (proiectia j
:
nu se modic a) ntr-o prim a aproximatie traiectoriile particulelor pot
considerate ca ind circulare cu raza 1 dat a de ecuatia
2
,1 = , unde ,
este forta care se exercit a normal pe unitatea de mas a. n cmpul pro-
dus de magnetul B proiectia j
:
ind aceiasi, traiectoriile particulelelor
sunt tot cercuri dar curbate n sens invers. Prin alegerea convenabil a a
conguratiei aparatului, deviatia particulelor determinat a de magnetul
A va compensat a de magnetul B si particulele ajung la detectorul D.
Dou a astfel de traiectorii sunt ar atate n Fig. (5.7). Presupunem c a toate
aceste cmpuri sunt permanente. Suprapunem peste cmpul puternic

1
produs de magnetul C un cmp magnetic transversal

1
0
a c arui frecvent a
este .. Acest cmp stimuleaz a tranzitiile cuantice ale particulelor. Din
acest motiv proiectiile j
:
ale anumitor particule sunt modicate, fapt
ce determin a modicarea fortelor care se exercit a asupra particulelor n
cmpul neomogen produs de magnetul B. Astfel, particulele si modic a
traiectoriile si ele nu vor mai ajunge la detectorul D.
393
Figura 5.8: Rezultatele experimentului de rezonant a magnetic a nuclear a cu
un fascicol de atomi de
7
Li
Presupunem c a pulsatia cmpului slab este . < . Pe m asur a ce .
creste intensitatea ` a fascicolului ce cade pe detectorul D se diminueaz a.
Pentru . = survine rezonanta ntre oscilatiile cmpului

1
0
si precesia
Larmor a particulelor n jurul directiei cmpului

1. n acest moment
intensitatea ` a fascicolului ce cade pe detector devine minim a. Astfel:
. = 1 = q
c1
2:
(5.101)
sau:
i =
1
2:
= q
c1
4::
(5.102)
n relatia de mai sus : poate masa protonului sau masa electronu-
lui. Avnd determinat a frecventa i si m arimea cmpului magnetic 1 se
poate determina m arimea raportului giromagnetic pentru nucleele ato-
milor respectivi. n experimente ns a este mult mai comod s a se mentin a
frecventa i a cmpului magnetic perturbator

1
0
constant a si s a se varieze
lent cmpul magnetic puternic

1. Fig. (5.8) arat a rezultatele obtinute
394
pentru nucleele de
7
Li care utilizeaz a un fascicol de molecule cu spinii
compensati.
5.5 Atomul n cmp electric. Efectul Stark
Efectul const a n deplasarea si despicarea subnivelor energetice ale
atomului cnd acesta este introdus ntr-un cmp electric. Exist a dou a
tipuri de efect Stark n functie de existenta sau inexistenta un moment
electric dipolar al atomului n absenta cmpului electric

1.
n primul caz aplicarea unui cmp electric face ca atomul s a capete
o energie suplimentar a j

1 care este direct proportional a cu intensitatea


cmpului electric

1. Deplasarea si despicarea liniilor spectrale este pro-
portional a cu 1 si efectul este unul liniar.
n al doilea caz, atomul nu posed a un moment electric dipolar. Acti-
unea cmpului duce la aparitia unui moment electric dipolar j = c

1
unde c poat a numele de polarizabilitate. Atunci cnd cmpul electric
creste de la 0 la

1, momentul de dipol variaz a de la valoarea 0 la val-
oarea j. Cmpul electric interactioneaz a cu dipolul atomului astfel c a
acesta cap at a o energie egal a cu c1
2
,2. Rezult a c a deplasarea si despi-
carea liniilor spectrale este proportional a cu

1
2
. Efectul poart a numele
de efect Stark p atratic. Efectul p atratic n general este mult mai slab
dect cel liniar. Un atom care are un moment dipolar propriu n cmp
electric cap at a un moment dipolar suplimentar care este proportional
cu intensitatea cmpului

1. n aceste conditii exist a o suprapunere a
efectului Stark liniar si p atratic.
5.5.1 Efectul Stark liniar
Vom discuta acest efect utiliznd teoria perturbatiilor aplicat a ato-
mului de hidrogen introdus ntr-un cmp electric aplicat pe axa Oz. Per-
turbatia introdus a de cmpul electric este de forma:
H
0
= c1. (5.103)
n discutia pe care o vom face n continuare nu vom lua n consideratie
spinul electronului astfel c a functiile proprii ale acestuia depind doar de
trei numere cuantice :, |, : si le vom nota cu
a|n
.
395
Starea fundamental a este o stare nedegenerat a si ea este caracterizat a
de functia de stare
000
. Atunci, corectia de ordin nti pentru energie
este:
1
(1)
1
= c1 (
000
. .
000
) = c1
_
[
000
[
2
.d (5.104)
Deoarece functia de sub integral a este impar a iar integrala se face pe
tot spatiul rezult a c a integrala este nul a, astfel c a:
1
(1)
1
= 0 (5.105)
n starea fundamental a nu exist a deplasare de energie care s a e
liniar a n

1.
Vom discuta n continuare efectul Stark pentru primul nivel excitat
avnd : = 2. Dac a nu se ia n consideratie structura n a a nivelelor
energetice, sistemul aat n aceast a stare are o degenerare de ordin patru,
existnd patru functii de stare pentru energia 1
2
:

200
.
211
.
210
.
211
(5.106)
Pentru calculul corectiei de ordinul nti a energiei trebuie utilizat a
teoria perturbatiilor n cazul degenerat. Pentru aceasta este necesar s a
se calculeze elementele de matrice:
H
a|n,a
0
|
0
n
0 = c1
_

a|n
.
a
0
|
0
n
0 d (5.107)
Vom tine cont c a functiile
a|n
pentru atomul de hidrogen contin o
parte radial a si o parte exprimat a prin intermediul functiilor sferice:

a|n
= 1
a|
(:) 1
|n
(o. ,) (5.108)
Paritatea functiei de stare este dat a de paritatea functilor sferice
care este (1)
|
. Atunci paritatea functiei de sub integral a este (1)
|+|
0
+1
.
Atunci cnd paritatea acestei functii este egal a cu 1 integrala este nul a
si elementul de matrice este nul. Pentru ca elementul de matrice s a poat a
nenul este necesar ca | = |
0
1, astfel nct functia de sub integral a
s a e par a. n plus dac a se tine cont c a functiile sferice se exprim a prin
intermediul polinoamelor Legendre asociate:
396
1
|n
=
1
|n
(cos o)
_
2:
c
in,
(5.109)
c a . = : cos o si d = :
2
sin odod, elementul de matrice se scrie ca:
H
a|n,a
0
|
0
n
0 =
c1
8:
1
_
0
:
3
1
a|
1
a
0I
0 d:

_
0
1
|n
(o) 1
|
0
n
0 (o) sin 2odo
2
_
0
c
i(nn
0
)
d,
(5.110)
Se observ a c a integrala dup a , este nul a dac a : ,= :
0
si este nenul a
dac a : = :
0
.
De aici rezult a c a singurele elemente de matrice nenule sunt acelea
pentru care : = :
0
si | = |
0
1.
n cazul nivelului : = 2 vom renunta la indicele : si vom nota e-
lementele de matrice cu H
|n,|
0
n
0 . Astfel, singurele elemente de matrice
nenule sunt H
10,00
si H
00,10
. Sistemul de ecuatii este:
_

_
_
H
00,00
1
(1)
2
_
c
1
+ H
00,11
c
2
+ H
00,10
c
3
+ H
00,11
c
4
= 0
H
11,00
c
1
+
_
H
11,11
1
(1)
2
_
c
2
+ H
11,10
c
3
+ H
11,11
c
4
= 0
H
10,00
c
1
+ H
10,11
c
2
+
_
H
10,10
1
(1)
2
_
c
3
+ H
10,11
c
4
= 0
H
11,00
c
1
+ H
11,11
c
2
+ H
11,10
c
3
+
_
H
11,11
1
(1)
2
_
c
4
= 0
(5.111)
Avnd n vedere cele discutate mai sus sistemul de patru ecuatii se
reduce la dou a ecuatii (prima si a treia ecuatie). Pentru simplicare vom
nota H
10,00
= H
10
si H
00,10
= H
01
.
_
1
(1)
2
c
1
+ H
10
c
3
= 0
+H
01
c
1
1
(1)
2
c
3
= 0
(5.112)
Cele dou a elemente de matrice sunt:
H
10
=
_

210
.
200
d (5.113)
H
01
=
_

200
.
210
d (5.114)
397
Pentru calculul acestora se tine cont de expresiile celor dou a functii
de und a:

200
= 1
20
(:) 1
00
= 2
_
2
2:
0
_
32
_
1
2:
2:
0
_
c

2r
2r
0
1
_
4:
(5.115)

210
= 1
21
(:) 1
10
=
1
_
3
_
2
2:
0
_
32
_
2:
2:
0
_
c

2r
2r
0
_
3 cos o
_
4:
(5.116)
Deoarece ambele functii sunt functii reale cele dou a elemente de ma-
trice sunt egale H
10
= H
01
. Vom calcula integrala n coordonate sferice;
Se obtin:
H
10
=
c12
3
18::
3
0
1
_
0
:
3
_
2c
:
0
__
1
2c
:
0
_
c

2r
r
0
d:

_
0
sin o cos
2
odo
2
_
0
d,
H
10
=
3c1:
0
2
(5.117)
Pentru ca sistemul (5.112) s a aib a solutii este necesar ca determinan-
tul s au s a e nul:

1
(1)
2
H
10
H
10
1
(1)
2

= 0 (5.118)
Rezult a c a:
1
(1)
2
= H
10
=
3c1:
0
2
(5.119)
Dac a 1
(1)
2
=
3c1:
0
2
atunci c
1
= c
3
si starea respectiv a poate
caracterizat a prin functia de und a normat a:

1
=
1
_
2
(
200
+
210
) (5.120)
Dac a 1
(1)
2
=
3c1:
0
2
atunci c
1
= c
3
si starea respectiv a poate
caracterizat a de functia normat a:
398
Figura 5.9: Nivele obtinute prin despicare n cmp electric a nivelului energetic
: = 2 al atomului de hidrogen

2
=
1
_
2
(
200

210
) (5.121)
Trebuie subliniat c a st arile reprezentate de functiile de stare
1
si
2
nu sunt st ari proprii nici ale operatorului de paritate si nici ale opera-
torului

1
2
. Deplasarea num arului de und a a liniilor spectrale este
i =
3c1:
0
/c2
= 12. 8
_
1
2
_
10
7
cm
1
(5.122)
Aceasta nsemn a c a pentru punerea n evident a a efectului sunt nece-
sare cmpuri electrice foarte mari (10
7
V/m).
Despicarea nivelului degenerat : = 2 a hidrogenului este ar atat a n
Fig. 5.9 . Nivelul se despic a n trei subnivele.
Faptul c a un sistem clasic cu momentul dipolar j aat n cmp electric
are energia potential a j

1, sugereaz a c a atomul de hidrogen se comport a


ca si cum ar avea un moment electric 3c:
0
independent de intensitatea
cmpului electric

1. Acest moment de dipol se poate orienta n trei mo-
duri diferite: paralel cu cmpul electric (starea
1
) , antiparalel cu cm-
pul electric (starea
2
) si perpendicular pe aceasta. n starea fundamen-
tal a hidrogenul nu are moment dipolar permanent. Aceast a concluzie
poate generalizat a n sensul c a sistemele aate n st ari nedegenerate nu
pot avea momente electrice dipolare permanente.
399
5.6 Deplasarea Lamb
Studiul atomilor cu ajutorul teoriei relativiste a lui Dirac duce la
concluzia c a nivelele de energie ale atomilor unielectronici avnd aceiasi
valoare a numerelor cuantice : si ,, dar valori diferite ale lui | trebuie s a
coincid a. Dac a num arul cuantic , este dat num arul cuantic | poate lua
valorile , 1,2 si , + 1,2. Astfel, num arului cuantic : = 2 i corespund
trei nivele energetice: 2:
12
, 2j
12
. si 2j
32
. Conform teoriei lui Dirac
energia nivelelor 2:
12
si 2j
12
este aceiasi.
Pentru a verica dac a energia nivelelor 2:
12
si 2j
12
este aceiasi s-a
studiat structura n a a liniei H
c
a hidrogenului care rezult a din tranz-
itiile de pe nivelul : = 3 pe nivelul cu num arul cuantic principal : = 2.
Primele experimente efectuate au dat rezultate contradictorii, unii spec-
troscopisti neg asind nici o neconcordant a ntre rezultatele experimentale
si teoria lui Dirac, n timp ce altii au g asit deplasarea n sus a nivelului
2:
12
de aproxiomativ 0,03 cm
1
. Aceast a deplasare este foarte mic a si
anume de 10 ori mai mic a dect distanta dintre nivelul 2:
12
si urm a-
torul nivel energetic 2j
32
. Dicultatea care apare la punerea n evident a
a acestei deplas ari este aceea c a nivelele energetice sunt relativ largi iar
distanta dintre ele este foarte mic a.
Problema a fost rezolvat a de W. E. Lamb si R. C. Retherford n anul
1947. n loc s a se ncerce punerea n evident a a structurii ne a hidro-
genului investignd spectrul optic, Lamb si Retherford au folosit tehnici
de microunde pentru a stimula o tranzitie direct a n radio- frecvent a ntre
nivelele 2:
12
si 2j
12
.
Deoarece nu exist a nici o regul a de selectie cu privire la num arul
cuantic :, pot exista tranzitii ntre nivelele avnd acelasi num ar cuantic
principal. Acest fapt a fost semnalat n 1928 de Grotian care a sugerat c a
ar putea implicate frecvente din domeniul undelor radio. De exemplu n
cazul tranzitiei 2:
12
- 2j
12
separarea energetic a este 1 = 4. 52 10
2
eV si corespunde unei frecvente i = 1,/ = 10949 MHz. Deoarece
frecventele radio sunt mici, ratele de tranzitie pentru emisia spontan a
(care este proportional a cu i
3
) sunt foarte mici. Cu toate acestea se
pot produce tranzitii stimulate dac a atomii sunt introdusi ntr-un cmp
magnetic care oscileaz a cu o frecvent a potrivit a.
Experimentul propus de Lamb si Retherford se fundamenteaz a pe
faptul c a nivelul excitat 2j
12
este instabil n timp ce nivelul 2:
12
este
metastabil. ntr-adev ar, timpul de viat a al nivelului 2:
12
este de 10
8
ori
400
Figura 5.10: Instalatia utilizat a n experimentul Lamb: K - cuptor, E- fasciol
de electroni, N, S - polii unui magnet, P - tint a, G- galvanometru
mai mare dect timpul de viat a al nivelului 2j
12
. Tranzitia de pe nivelul
2j
12
pe nivelul 1:
12
este permis a de regula de selectie | = 1 n timp
ce tranzitia 2:
12
1:
12
este interzis a deoarece | = 0. Aceast a a doua
tranzitie nu se poate realiza dect prin emisia a 2 fotoni si prin urmare
probabilitatea ei de realizare este de 10
8
ori mai mic a dect a tranzitiei
2j
12
2:
12
.
n cadrul experimentului Lamb si Retherford moleculele de hidrogen
au fost initial disociate ntr-un cuptor de wolfram la temperaturi de 2500
0
C (Fig. 5.10).
Se obtine astfel un fascicol de atomi de hidrogen aati n starea 1:
12
(starea fundamental a). Acesti atomi cad pe o tint a metalic a P legat a la
p amnt prin intermediul unui galvanometru G. Dac a atomii fascicolului
nu sunt excitati ei nu pot transmite energie electronilor dintinta P. Acesti
electroni nu pot p ar asi tinta P astfel c a galvanometrul G nu nregistreaz a
nici un curent.
Pentru a realiza excitatea fascicolului de atomi de hidrogen se bom-
bardeaz a acest fascicol cu un fascicol de electroni cu energia cinetic a
ceva mai mare dect 10,2 eV, care este pragul pentru excitarea nivelului
: = 2. O mic a fractiune din atomii (1,10
8
) se excit a n st arile 2:
12
,
2j
12
si 2j
32
. Atomii ajunsi n st arile 2j
12
si 2j
32
se dezexcit a rapid pe
nivelul fundamental 1:
12
si nu ajung excitati pe tint a. Doar atomii exci-
tati n starea 2:
12
metastabil a ajung pe tint a, scot electroni din aceasta
cedndu-si energia de excitare. Galvanometrul va indica trecerea unui
curent a c arui intensitate este proportional a cu num arul de atomi aati
n starea 2:
12
. Se trece apoi fascicolul printr-un cmp magnetic de ra-
401
Figura 5.11: Deplasarea Lamb n cazul hidrogenului pentru nivelul : = 2
diofrecvent a cu frecvent a potrivit a. Dac a nivelele 2:
12
si 2j
12
nu sunt
confundate, actiunea cmpului magnetic provoac a tranzitii stimulate n-
tre nivelele 2:
12
si 2j
12
. Rata acestor tranzitii este maxim a atunci cnd
frecventa cmpului magnetic exterior corespunde diferentei de energie
ntre cele dou a nivele considerate.
Trecnd din starea 2:
12
n starea 2j
12
atomii ajung aproape in-
stantaneu n starea fundamental a 1:
12
. Acest fapt se traduce prin
diminuarea curentului care trece prin galvanometru. Observnd minimul
curentului se determin a frecventa de rezonant a a cmpului magnetic care
corespunde diferentei de energie dintre nivelele 2:
12
si 2j
12
.
Experimentele efectuate de Lamb si Retherford arat a c a nivelele de
energie sunt distincte. Diferenta de frecvent a ntre aceste nivele a fost
g asit a ca ind 1057 0. 09 MHz. Aceast a diferent a (si n general toate
diferentele ntre nivelele structurii ne avnd aceleasi numere cuantice :
si , dar avnd | diferit) poart a numele de deplasare Lamb.
n Fig. 5.11 sunt reprezentate pentru hidrogen pozitiile relative ale
nivelelor 2:
12
, 2j
12
si 2j
32
. Deplasarea Lamb este forte mic a si anume
de 10 ori mai mic a dect cea dintre nivelele 2j
32
si 2:
12
datorat a struc-
turii ne.
O astfel de deplasare este prezis a ntr-o teorie cuantic a relativist a.
Valoarea calculat a a deplas arii Lamb este 1057. 8640. 014 MHz, valoare
ce este n concordant a cu cea obtinut a experimental.
402
5.7 Tabelul periodic al elementelor
Repetarea periodic a a propriet atilor elementelor chimice a fost de-
scoperit a de Mendeleev n anul 1869 si si-a g asit expresia n sistemul
periodic care a fost interpretat n anul 1922 de Bohr pe baza teoriei struc-
turii atomilor. Acesta a armat c a propriet atile elementelor sunt date
nu de masa atomic a asa cum a presupus initial Mendeleev ci de sarcina
nucleului. Considernd sarcina elementar a c, sarcina nucleului se ex-
prim a ca ind 2c, unde 2 este un num ar ntreg. Acest num ar determin a
num arul elementului n tabelul periodic si din acest motiv poart a numele
de num ar atomic de ordine. Sarcina nvelisului electronic este egal a si
de semn schimbat cu sarcina nucleului. Astfel, 2 reprezint a num arul de
electroni care se a a n jurul nucleului. Propriet atile elementelor depind
n special de num arul de electroni constituiti n nvelisul electronic al
atomului precum si de structura acestui nvelis. Propriet atile chimice ale
elementelor sunt determinate de electronii periferici.
n natur a se g asesc 90 de elemente. Uraniul este elementul cel mai
greu avnd num arul atomic 2 = 92. Elementul Tecnetiu (2 = 43) si
Prometium (2 = 61) nu exist a n stare natural a. Ele sunt elemente
radioactive a c aror perioad a de dezintegrare este mult mai mic a dect
viata planetei. Elementele cu 2 92 se numesc elemente transuraniene.
Ele sunt elemente radioactive si au fost obtinute n mod articial.
Periodicitatea propriet atilor chimice este manifestarea vizibil a a struc-
turii interne a nvelisului electronic. Elaborarea teoriei sistemului peri-
odic se reduce la studiul nvelisului electronic. n aceast a teorie se caut a
s a se caracterizeze st arile electronilor considerati individuali si nu n-
velisul ca un ansamblu. Starea cuantic a a nvelisului electronic ar trebui
caracterizat a cu ajutorul unei singure functii de und a care s a depind a de
toate coordonatele electronilor din care este format. Din cauza interactiei
dintre electroni coordonatele acestora nu pot separate ceea ce nseamn a
c a functia de und a total a nu poate exprimat a ca un produs de functii
de und a individuale. Problema determin arii exacte a unei functii de und a
a unui sistem de mai multe particule care interactioneaz a ntre ele este
inaccesibil a din punct de vedere matematic.
Din acest motiv starea unui electron va caracterizat a cu ajutorul
a patru numere cuantice :, |. :
|
. :
c
. Aplicarea principiului Pauli duce
la concluzia c a ntr-o stare cuantic a dat a nu se g aseste dect un singur
electron. Num arul cuantic de spin :
c
ia doar dou a valori :
c
= 1,2. n
403
acest caz putem spune c a ntr-o stare caracterizat a de numerele cuantice
:, |. :
|
pot exista doar 2 electroni.
Ansamblul electronilor unui atom care are o valoare dat a a num arului
cuantic principal : formeaz a o p atur a electronic a. Conform terminologiei
n vigoare n spectroscopia de raze X, diferitele p aturi sunt notate cu
literele majuscule ale alfabetului latin.
: 1 2 3 4 5
P aturi 1 1 ` ` C
Nr. electroni 2 8 18 32 50
Ansamblul electronilor ce au aceleasi numere cuantice :, | formeaz a
un orbital. St arile n interiorul orbitalului difer a prin num arul cuantic
:
|
. Deoarece :
|
ia 2| + 1 valori pot exista 2 (2| + 1) electroni pe un
orbital. Diferiti orbitali corespund diferitelor valori | ce sunt notate cu
litere mici ale alfabetului latin.
| 0 1 2 3 4
Orbital : j d , q
Nr. electroni 2 6 10 14 18
Astfel putem scrie conguratia nvelisului electronic al unui atom. De
exemplu 1:
2
2:
2
2j
6
semnic a faptul c a n starea : = 1 se a a 2 electroni,
n starea : = 2. | = 0 se a a 2 electroni iar n starea : = 2, | = 1 se a a
6 electroni. Num arul maxim de electroni dintr-o p atur a se a a sumnd
dup a toate valorile posibile ale lui |:
a1

|=0
2 (2| + 1) = 2:
2
(5.123)
Se poate examina modul n care se ocup a p aturile electronice. Astfel
n cazul c a se trece de la un atom cu num arul atomic 2 la unul cu num arul
atomic 2+1 este necesar ca noua conguratie electronic a s a aib a cea mai
mic a energie posibil a. Altfel spus energia de leg atur a a norului electronic
trebuie s a e maxim a. Pare normal ca p aturile s a se ocupe succesiv iar
orbitalii n ordinea :. j. d. ,.
Energia de leg atur a a electronului nu depinde numai de energia potenti-
al a n cmpul electric ci si de energia centrifugal a
| (| + 1) ~
2
2:
c
:
2
care are
404
semn contrar energiei potentiale de interactie electrostatic a. Aceste dou a
energii au actiuni opuse. Putem spune c a forta centrifug a ce apare n mis-
carea electronului tinde s a ndep arteze norul electronic de nucleu. Din
acest motiv cei zece electroni de pe orbitalul 3d au energie mai mic a
dect a celor 2 electroni de pe p atura 4:. Aceasta nseamn a c a orbitalul
4: se ocup a cu electroni naintea nivelului 3d desi num arul cuantic al
celui de-al doilea este mai mic. Energia centrifug a este mult mai mare
pentru orbitalii d si , pentru care | (| + 1) = 6, respectiv | (| + 1) = 12.
n realitate p aturile electronice se ocup a (f acnd abstractie de anumite
detalii) astfel:
1:
2
2:
2
2j
6
3:
2
3j
6
4:
2
3d
10
4j
6
5:
2
4d
10
5j
6
6:
2
4,
14
5d
10
6j
6
7:
2
5,
14
6d
10
7j
6
5.8 Atomul de Heliu
Dup a atomul de Hidrogen cel mai simplu atom este atomul de Heliu
(2 = 2) precum si ionii de Li
+
(2 = 3), Be
++
(2 = 4). n spectrele
acestor atomi se reg asesc aceleasi serii spectrale ca si n cazul metalelor
alcaline.
Ecuatia lui Schrdinger pentru st arile stationare ale electronilor din
atomul de Heliu este:
H = (H
1
+ H
2
+ l
12
) = 1 (5.124)
unde functia de und a depinde de coordonatele celor doi electroni, 1
este energia st arii stationare, H
1
si H
2
sunt hamiltonienii primului si a
celui de-al doilea electron (n cazul c a electronii nu interactioneaz a ntre
ei) si l
12
este partea din energia total a care corespunde interactiei dintre
electroni:
H
1
=
~
2
2:
c
\
2
1

2c
2
4:
0
:
1
(5.125)
405
H
2
=
~
2
2:
c
\
2
2

2c
2
4:
0
:
c
(5.126)
l =
c
2
4:
0
:
2
12
(5.127)
unde \
2
1
si \
2
2
sunt operatorii Laplace corespunz atori primului si celui
de-al doilea electron ai c aror vectori de pozitie se scriu ca :
1
(r
1
.
1
. .
1
) si
:
2
(r
2
.
2
. .
2
):
\
2
1
=
J
2
Jr
2
1
+
J
2
J
2
1
+
J
2
J.
2
1
\
2
1
=
J
2
Jr
2
2
+
J
2
J
2
2
+
J
2
J.
2
2
Pentru a trata din punct de vedere teoretic atomul de Heliu vom
considera termenul l din hamiltonian ca o perturbatie. n aproximatia
de ordin zero ecuatia lui Schrdinger se prezint a sub forma:
H
0

(0)
= 1
0

(0)
(5.128)
unde H
0
= H
1
+H
2
, iar
(0)
este functia de und a n aproximatia de ordin
zero. Dup a g asirea solutiilor acestei ecuatii adic a dup a determinarea
lui
(0)
si 1
0
se caut a solutii n aproximatia de ordin nti de forma
=
(0)
+
(1)
si 1 = 1
0
+ 1
1
. Astfel:
(H
0
+ l
12
)
_

(0)
+
(1)
_
= (1
0
+ 1
1
)
_

(0)
+
(1)
_
(5.129)
Utiliznd teoria perturbatiilor independente de timp corectia la e-
nergie este:
1
1
=
_

(0)
. l
12

(0)
_
=
_

(0)
l
12

(0)
dt (5.130)
Examin am ecuatia n aproximatia de ordin zero. Ea se scrie:
(H
1
+ H
2
)
(0)
= 1
0

(0)
(5.131)
unde H
1
depinde numai de :
1
iar H
2
depinde doar de :
2
. Din acest motiv
functia de und a neperturbat a se poate scrie ca un produs de dou a functii
406
care depind una de :
1
iar cea de-a doua de :
2
. Astfel are loc separarea
variabilelor. Punnd
(0)
=
(0)
1

(0)
2
din relatia (5.131) se obtine:
H
1

(0)
1

(0)
1
+
H
2

(0)
2

(0)
2
= 1
0
(5.132)
Primul termen nu depinde dect de coordonatele primului electron
iar termenul al doilea nu depinde dect de coordonatele celui de-al doilea
electron. Atunci cei doi termeni trebuie s a e constanti:
H
1

(0)
1
= 1
01

(0)
1
(5.133)
H
2

(0)
2
= 1
02

(0)
2
(5.134)
unde 1
0
= 1
01
+ 1
02
.
Cele dou a ecuatii sunt identice si nu difer a dect prin natura coordo-
natei. Fiecare din aceste ecuatii descrie starea stationar a a unui electron
n cmpul nucleului. Astfel, n aproximatia de ordin zero se ajunge la
calculul functiilor si valorilor proprii ai unui atom hidrogenoid. Deter-
min am n aceast a aproximatie energia de ionizare. Pentru atomul de
hidrogen aceast a energie este 13,539 eV. Pentru un atom hidrogenoid
cu sarcina nucleului 2c ea trebuie s a e de 2
2
mai mare. Deoarece
atomul de heliu posed a doi electroni atunci energia necesar a pentru a
ndep arta electronii la innit de nucleu este n aceast a aproximatie egal a
cu (1
0
)
ica
= 2 2
2
13. 539 = 108 eV. Cunoscnd functia de und a n
aproximatia de ordin zero cu ajutorul ecuatiei (5.130) se poate determina
corectia ce trebuie adus a energiei de ionizare pentru a obtine rezultatul
n aproximatia de ordin unu:
(1
0
+ 1
1
)
ica
=
_
22
2

5
4
2
_
(1
0
)
ica
(5.135)
Remarc am c a seriile spectrale rezult a din excitarea unui singur elec-
tron si nu din excitarea a doi electroni (ultimul proces este extrem de
putin probabil). Consider am n aproximatia de ordin zero c a unul din
electroni nu este excitat iar altul se a a ntr-o stare excitat a. Not am cu

(0)
1
(1) functia de und a a electronului neexcitat (: = 1. | = 0. :
c
= 0)
si cu
(0)
I
(2) functia de und a a electronului excitat. Indicele / de-
semneaz a cele trei numere cuantice ce descriu electronul (:. |. :
|
). n
407
aceast a aproximatie functia de und a se scrie ca produsul
(0)
1
(1)
(0)
I
(2).
Aceast a functie nu respect a principiul de indiscermabilitate al parti-
culelor. Dac a se permut a electronul 1 cu electronul 2 se obtine functia
de und a
(0)
1
(2)
(0)
I
(1) care descrie aceiasi stare a atomului. O supra-
punere a celor dou a functii de und a caracterizeaz a aceiasi stare initial a.
Din cauza indiscernabilit atii celor dou a particule nu se realizeaz a dect
st arile descrise de functiile de und a simetrice sau antisimetrice:

(0)
c
(1. 2) =
(0)
1
(1)
(0)
I
(2) +
(0)
1
(2)
(0)
I
(1) (5.136)

(0)
o
(1. 2) =
(0)
1
(1)
(0)
I
(2)
(0)
1
(2)
(0)
I
(1) (5.137)
Caracterul de simetrie si antisimetrie este dat de posibilitatea de per-
mutare al electronilor care este legat a de pozitia electronilor ce este ca-
racterizat a prin coordonatele spatiale. Deoarece sistemul este format din
electroni care sunt fermioni atunci functia de stare a sistemului trebuie
s a e antisimetric a. Trebuie remarcat c a aceast a conditie trebuie pus a
asupra functiilor de stare complete unde n afar a de coordonatele spatiale
trebuie implicate si coordonatele de spin. Atunci, starea electronului este
caracterizat a cu ajutorul a patru parametri: 3 de pozitie si unul de spin.
Functiile de und a care depind doar de coordonatele spatiale satisfac prin-
cipiul de indiscernabilitate al particulelor si pot folosite pentru a descrie
starea atomului. Principiul lui Pauli exclude ca doi electroni s a aib a ace-
leasi numere cuantice (:. |. :
|
. :
c
) , dar doi electroni pot avea numerele
cuantice (:. |. :
|
). n particular pot exista st ari cu / = 1 atunci cnd cei
doi electroni se g asesc n starea fundamental a caracterizat a de numerele
cuantice (: = 1, | = 0, :
|
= 0). Pentru a caracteriza aceast a stare tre-
buie aleas a dintre cele dou a functii de und a cea simetric a deoarece cea
antisimetric a se anuleaz a. Astfel, starea fundamental a este caracterizat a
de o functie de stare simetric a.
Putem utiliza oricare din expresiile pentru calculul aproximatiei de
ordin unu cu ajutorul teoriei perturbatiilor. Se g asesc deasemenea functii
de und a simetrice si functii de und a antisimetrice pe care le vom nota
cu
o
(1. 2) si
c
(1. 2). Functia de und a antisimetric a
o
(1. 2) descrie
starea orto iar functia de und a simetric a
c
(1. 2) descrie starea jc:c.
Nu exist a dou a tipuri de heliu ci doar dou a st ari cuantice diferite.
Cunoscnd functiile de und a n aproximatia de ordin zero putem cal-
cula cu ajutorul formulei corectia care trebuie adus a energiei n aproxi-
408
matia de ordin unu. Pentru aceasta se normeaz a functiile de stare si vom
nota cu C
c
constanta de normare a st arii simetrice si cu C
o
constanta de
normare a st arii antisimetrice. Pentru starea descris a de functia de und a
simetric a corectia de ordin unu la energie este:
1
c1
= [C
c
[
2
_

(0)
S
c
2
4::
2
12

(0)
S
dt (5.138)
Pentru starea descris a de functia de und a antisimetric a corectia de
ordin unu la energie este:
1
o1
= [C
o
[
2
_

(0)
o
c
2
4::
2
12

(0)
o
dt (5.139)
Substituind expresiile functiilor date de expresiile (5.136) si (5.137)
n (5.139) rezult a c a:
1
c1
= [C
c
[
2
(1
C
+ 1
CC
) (5.140)
1
o1
= [C
o
[
2
(1
C
1
CC
) (5.141)
unde:
1
C
= 2
_

(0)
1
(1)

2
c
2
4::
2
12

(0)
I
(2)

2
dt (5.142)
1
CC
= 2
_
c
2
4::
2
12

(0)
1
(1)
(0)
I
(1)
(0)
I
(2)
(0)
1
(2) (5.143)
Se deduce c a m arimile 1
c1
si 1
o1
sunt pozitive. Astfel: 1
C
+1
CC
0
si 1
C
1
CC
0. Rezult a c a o stare orto are o energie mai mic a dect
nivelul energiei st arii para. Termenul 1
C
poate interpretat aproape
clasic. Astfel

(0)
1
(1)

2
c este o densitate volumic a de sarcin a datorat a
primului electron (deoarece

(0)
1
(1)

2
reprezint a densitatea volumic a de
probabilitate pentru primul electron) iar

(0)
I
(2)

2
c este densitatea volu-
mic a de sarcin a datorat a celui de-al doilea electron. Atunci acest termen
poate considerat ca o energie potential a repulsiv a. Termenul 1
CC
este
de natur a pur cuantic a si poart a numele de energie de schimb. Aceasta
apare datorit a indiscernabilit atii particulelor. Din acest motiv energia de
409
schimb este caracteristic a nu numai fortelor coulombiene ci ea se mani-
fest a n toate sistemele de particule identice.
Vom tine cont n continuare si de spinul electronilor. n aproximatia
de ordin zero partea din functia de stare datorat a spinilor electronilor
este separat a de componenta spatial a. Partea de functie de und a de spin
trebuie si ea s a satisfac a conditiile de simetrie si antisimetrie. Exist a
patru functii de spin dintre care trei sunt simetrice si una este antisi-
metric a. Aceasta se datoreste faptului c a exist a dou a orient ari posibile
pentru momentul de spin:
,
(1)
c
= ,
+
(1) ,
+
(2) (5.144)
,
(2)
c
= ,

(1) ,

(2) (5.145)
,
(3)
c
= ,
+
(1) ,

(2) + ,
+
(2) ,

(1) (5.146)
,
(4)
o
= ,
+
(1) ,

(2) ,
+
(2) ,

(1) (5.147)
Prima functie arat a c a proiectiile spinilor pe o ax a sunt egale cu 1,2,
a doua functie arat a ca proiectiile spinilor sunt egale cu 1,2 iar pentru
a treia functie simetric a proiectiile spinilor sunt antiparalele. n primele
dou a cazuri spinul total al electronilor este 1, si proiectia este egal a cu
1 respectiv cu 1. Dar dac a spinul total este 1 atunci trebuie s a existe
si o valoare zero a proiectiei sale. Valoarea zero este realizat a de a treia
functie de und a simetric a. n ceea ce priveste functia de und a antisi-
metric a proiectia spinului este nul a si cum aceasta este singura valoare
posibil a pentru proiectie atunci si spinul total este nul.
Pentru determinarea functiei de stare se nmultesc functiile spatiale
cu cele de spin iar aceasta trebuie s a e o functie antisimetric a n raport
cu permutarea celor doi electroni. Astfel se obtin patru functii de stare:
,
(1)
c

o
, ,
(2)
c

o
, ,
(3)
c

o
. ,
(4)
o

S
(5.148)
Primele trei functii corespund spinului egal cu unu cu proiectiile -1, 1
si 0. Acesta este tripletul care corespunde st arii orto. Nivelele energetice
si liniile spectrale corespunz atoare tripletului satisfac regulile de selectie.
Ele se mpart n trei componente ca urmare a interactiei spin orbit a. n
410
aceste st ari atomii au momente magnetice diferite de zero si n prezenta
unei cmp magnetic prezint a efect Zeeman.
Functia de und a ,
(4)
o

S
descrie starea para n care spinul este nul
astfel c a n aceast a stare nu apare efectul Zeeman.
5.9 Raze X
Razele X sunt produse n interiorul unor tuburi vidate prin bombar-
darea cu electroni rapizi a unor pl aci metalice plasate n fata unui anod.
Razele X sunt invizibile pentru ochiul uman dar au proprietatea de a
produce o uorescent a vizibil a n anumite substante cristaline naturale
(platinocinaur a de bariu, sulfur a de zinc) sau n unele pulberi preparate
articial (luminofori). Ele impresioneaz a placa fotograc a si produc
ionizarea gazelor.
Natura razelor X este electromagnetic a, lungimea de und a a acestora
ind foarte mic a n raport cu cea a radiatiilor din spectrul vizibil.
Se disting dou a tipuri de raze X. Dac a energia electronilor care sufer a
o frnare pe anod nu dep aseste o anumit a valoare, caracteristic a pen-
tru substanta anodului, radiatia poart a numele de radiatie de frnare.
Radiatia X de frnare are un spectru continuu. Distributia n intensi-
tate functie de lungimea de und a, prezint a un maxim pentru o anumit a
lungime de und a. Sc aderea intensit atii se face lent n zona lungimilor de
und a mari si brusc n zona lungimilor de und a mici (Fig. 5.12).
Dac a energia electronilor dep aseste o anumit a valoare apar radiatii
caracteristice care depind de substanta anodului. Spectrul radiatiei ca-
racteristice este un spectru de linii si este caracteristic ec arui element.
Fiecare linie din spectrul radiatiei X caracteristice este legat a de trecerea
atomului de pe un nivel energetic pe un alt nivel energetic. Frecventa
radiatei emise se calculeaz a cu formula:
i =
1
1
1
2
/
(5.149)
unde 1
1
este energia nivelului initial iar 1
2
este energia nivelului -
nal. Deoarece lungimile de und a ale radiatiei X sunt mici (de ordinul
nanometrilor) diferenta dintre energia st arii initiale si nale este mare.
Astfel, pentru elementele grele aceast a diferent a este de 10
3
- 10
4
ori mai
mare dect diferenta dintre energiile nivelelor care determin a radiatia din
411
Figura 5.12: Intensitatea radiatiilor X emise de un anod de crom pe care cad
electroni accelerati la tensiunea l = 35 keV
spectrul vizibil. Pentru a se putea produce tranzitii din care s a rezulte o
radiatie electromagnetic a cu lungimea de und a foarte mic a este necesar
ca n p aturile interne apropiate de nucleu s a apar a st ari libere neocupate
cu electroni care s a poat ocupate de electronii de pe nivelele superioare.
Aceste st ari apar prin bombardarea atomilor cu electroni rapizi sau fotoni
de energie mare.
Presupunem de exemplu c a s-a extras un electron din p atura K a unui
atom. Energia atomului creste cu valoarea energiei de ionizare cores-
punz atoare p aturii K. Fie 1
1
energia pe care o cap at a atomul dup a
extragerea electronului. Starea liber a din p atura K poate ocupat a de
exemplu de un electron din p atura L. Atomul n aceast a stare va avea
energia 1
2
(1
2
< 1
1
). Trecerea electronului de pe p atura L pe p atura K
se face prin emisia unei cuante cu o frecvent a care este dat a de (5.149).
Locul l asat liber n p atura L va ocupat de un electron ce provine din
p atura M, aceast a tranzitie determinnd emisia unei noi cuante X cu e-
nergia mai mic a dect prima. Trebuie remarcat c a tranzitiile pot avea loc
nu numai ntre p aturi vecine dar si ntre p aturi mai dep artate. Aceste
tranzitii determin a aparitia unor cuante X de energie mult mai mare.
Ansamblul acestor procese conduce la aparitia unui spectru de raze X.
Atunci cnd un electron este scos din nvelisul electronic atomul trece
412
Figura 5.13: Schema inversat a a nivelelor energetice
ntr-o stare excitat a si energia sa creste cu valoarea energiei de ionizare.
Din acest motiv se poate utiliza pentru a explica producerea razelor X,
schema de nivele a unui atom excitat, schem a stabilit a atunci cnd un
singur electron este eliminat din nivelul considerat, num arul celorlaltor
electroni din nvelis r amnnd neschimbat. Rezult a c a schema de nivele
a unui atom excitat este invers a n raport cu schema unui atom neexcitat.
Energiile n acest caz sunt egale n valoare absolut a cu energiile nivelelor
energetice ale atomului neexcitat. n Fig. 5.13 este prezentat a schema
inversat a a nivelelor energetice ale unui atom.
n atomul neexcitat p aturile electronice corespunz atoare numerelor
cuantice principale : = 1. 2. 3... se notez a cu K, L, M,... Utiliz am notati-
413
ile spectroscopice n cazul atomului excitat: 1
2
S
12
, 2
2
P
12
... Utilizarea
acestor notatii este justicat a deoarece subp aturile electronice interne -
ind complete, momentul cinetic este nul. Dac a un electron este scos
dintr-o p atur a momentul cinetic al electronului este transmis cu semn
contrar acesteia.
n cmp magnetic nul, energia nu depinde de num arul cuantic :;
ea depinde de numerele cuantice : si ,. Astfel p atura K se reduce la
un singur nivel energetic 1
2
S
12
(: = 1, | = 0. , = 1,2). P atura L
se mparte n trei subp aturi L
1
, L
11
, L
111
. Subp atura L
1
corespunde
subnivelului 2S, iar subp aturile L
11
si L
111
corespund subnivelelor 2
2
P
12
si 2
2
P
32
.
Putem considera lipsa unui electron ntr-o p atura ca pe un "gol". n
mod formal "golul" se poate aa pe diverse st ari energetice. Trecerea
"golului" de pe o stare energetic a superioar a pe una inferioar a deter-
min a aparitia unei cuante X. Schema energetic a inversat a este analoag a
schemei energetice a unui atom cu un singur electron. n aceste conditii
regulile de selectie din cazul unui atom cu un singur electron r amn va-
labile. Astfel:
J = 1. 0. +1 si 1 = 1
Spectrele de raze X se compun din serii de linii care se desemneaz a
prin literele K, L, M... Seria K rezult a din tranzitiile de pe nivelul K pe
nivele cu energie mai mic a.
Mosley a stabilit o lege care leag a frecventa liniilor spectrale de num arul
atomic al elementului. Astfel, pentru o linie din seria K:
_
i = ` (2 c) (5.150)
unde 2 este num arul atomic al elementului care emite linia, ` si c ind
constante. Aceiasi formul a dar cu alte valori ale constantelor se poate
utiliza pentru determinarea liniilor spectrale din seriile L, M.
Vom ncerca s a justic am aparitia termenului (2 c). Presupunem
c a ntr-un atom exist a o stare liber a n p atura K. Presupunem c a un
electron din p atura L va trece pe starea liber a. Acest electron nu sufer a
nici o actiune datorit a electronilor periferici deoarece acestia formeaz a
o p atur a sferic a nc arcat a, cmpul creat n interiorul ei ind nul. Cm-
pul electric care actioneaz a asupra acestui electron este datorat nucleului
414
si electronului de pe p atura K. Putem considera c a asupra electronu-
lui actioneaz a nucleul ns a cu o sarcin a efectiv a (2 1) c. Spunem c a
electronul de pe p atura K produce o ecranare a nucleului. n cazul c a
starea liber a exist a ntr-o alt a p atur a dect K atunci sarcina efectiv a a
nucleului este (2 c) c, unde c poart a numele de constant a de ecranare.
Cazul este analog cu cazul metalelor alcaline. Atunci, numerele de und a
a liniilor emise se scriu ca:
i = 1(2 c)
2
_
1
:
2
1

1
:
2
2
_
(5.151)
unde 1 este constanta lui Rydberg.
Atunci cnd un fascicol paralel de raze X traverseaz a o substant a
intensitatea lui este atenuat a. Exist a dou a cauze: difuzia (o parte din
raze sufer a mpr astieri si sunt scoase din fascicol nemai reg asindu-se n
fascicolul initial) si absorbtia (atunci cnd o parte din energia radiatiilor
X se transform a n c aldur a). Dac a un fascicol paralel de raze X monocro-
matic cade pe o substant a micsorarea intensit atii este proportional a cu
grosimea stratului str ab atut de radiatie:
d1 = j1dr (5.152)
unde 1 este intensitatea fascicolului incident pe stratul de substant a iar j
un coecient ce caracterizeaz a sc aderea intensit atii si care poart a numele
de coecient de atenuare. Rezult a intensitatea fascicolului dup a ce acesta
st abate un strat de grosime d prin integrarea relatiei (5.152):
1 = 1
0
exp [jd] (5.153)
unde 1
0
este intensitatea fascicolului nainte de a trece prin statul de
substant a. Deoarece sc aderea intensit atii fascicolului are loc datorit a
difuziei si absorbtiei putem scrie:
j = t + o (5.154)
unde t este coecientul de atenuare datorat absorbtiei iar o este coe-
cientul de atenuare datorat difuziei. Coecientii t si o sunt proportionali
cu masa de substant a. Din acest motiv se utilizeaz a coecienti masici:
j
n
=
j
j
; t
n
=
t
j
; o
n
=
o
j
(5.155)
415
Figura 5.14: Coecientul de absorbtie al razelor X n functie de lungimea de
und a pentru cupru si argint
Atunci relatia (5.153) se scrie:
1 = 1
0
exp [j
n
jr] (5.156)
n calculele teoretice este mult mai comod s a se utilizeze coecientii
atomici
j
o
=
j
j
: =
j
j

`

(5.157)
t
o
=
t
j
: =
t
j

`

(5.158)
o
o
=
o
j
: =
o
j

`

(5.159)
unde : este masa unui atom, iar `

este num arul lui Avogadro.


n general coecientii de absorbtie ai razelor X cresc cu lungimea de
und a, dar pentru anumite valori acestia scad brusc (Fig. 5.14). Aceast a
particularitate a absorbtiei razelor X are o explicatie zic a simpl a. Pre-
supunem c a lungimea de und a a radiatiilor X este sucient de mic a astfel
nct nivelele profunde s a e excitate (de exemplu nivelul K). Energia
razelor X este utilizat a pentru ca aceste nivele s a e excitate (electroni
de pe aceste nivele s a e scosi din atom). Pe m asur a ce lungimea de und a
416
creste, cnd dep aseste o anumit a valoare energia radiatiei X nu mai este
sucient a pentru a excita nivelul K, astfel c a absorbtia se diminueaz a
brusc. Iar asi coecientul de absorbtie creste iar atunci cnd nici nivelul
L
1
nu mai poate excitat coecientul de absorbtie scade brusc.
Exist a o relatie emipiric a care descrie dependenta de lungimea de
und a a coecientului de absorbtie:
t
n
= C2
4
`
3
(5.160)
Ea se veric a cu o bun a precizie ntre pragurile de absorbtie. Constanta
C scade dup a ecare prag de absorbtie.
Capitolul 6
Fizic a nuclear a
6.1 Notiuni fundamentale
6.1.1 Nomenclatura si constituentii nucleului
Nucleul este constituit din protoni si neutroni. Protonul a fost des-
coperit n anul 1919 odat a cu prima reactie nuclear a realizat a de Ruther-
ford. Nucleele de azot au fost bombardate cu particule c si s-a obtinut
un izotop al oxigenului si un proton:
14
N +
4
He
17
O +
1
H
Avnd n vedere faptul c a nainte de a se descoperi protonul fusese
descoperit electronul n primul model al nucleului s-a presupus c a acesta
este constituit din protoni si electroni. Acest model a prezentat o serie de
deciente care au fost rezolvate n anul 1932 cnd Chadwich a descoperit
neutronul. Ulterior Ivancenco si Meisemberg (n mod independent) au
propus modelele n care nucleul este format din protoni si neutroni (f ar a
electroni). Se introduc notiunile:
1. Numarul de masa care reprezint a num arul de nucleoni (protoni
si neutroni) din care este contituit nucleul.
2. Numarul atomic 2 care reprezint a num arul de protoni din nucleu;
el este o m asur a a sarcinii cu care este nc arcat nucleul.
3. Numarul de neutroni din nucleu este notat cu `. ntre numerele
, 2 si ` exista o relatie simpl a si anume:
2 + ` = (6.1)
417
418
Pentru denumirea speciilor nucleare se utilizeaz a notatia

Z
El
.
unde
cu El am notat elementul chimic.
4. Nuclidul reprezint a o specie nuclear a si este caracterizat de num arul
de mas a si num arul atomic 2. n prezent sunt cunoscuti peste 1200
nuclizi.
5. Izotopii sunt nuclizi care au acelasi num ar atomic 2:
126
56
Ba .
144
56
Ba
6. Izobarii sunt nuclizii care au acelasi num ar de mas a:
14
6
C ,
14
7
N ,
14
8
O
7. Izotonii sunt nuclizii care au acelasi num ar de neutroni:
14
6
C
8
.
15
7
N
8
.
16
8
O
8
8. Izomerii sunt nuclizii ce au acelasi num ar de mas a si acelasi num ar
atomic dar care se a a n st ari metastabile diferite. St arile metastabile
sunt st arile n care timpul de viat a mediu este de 10
9
s.
9. Nuclizii oglinda sunt nuclizi n care num arul de neutroni ai unui
nucleu este egal cu num arul atomic al celuilalt; de exemplu:
3
1
H
2
.
3
2
He
1
Referitor la rolul neutronilor n stabilitatea nuclear a trebuie remarcat
c a n timp ce
5
3
Li
2
are un timp de viat a de 10
21
s nuclizii
6
3
Li
3
si
7
3
Li
4
sunt
stabili,
8
3
Li
5
are timpul de viat a de 1. 24 s iar
9
3
Li
6
are timpul de viat a
0. 25 s. n stare liber a neutronii sunt instabili si timpul lor mediu de
viat a este de 16,9 minute. Ei sunt mai grei ca protonii. Masa neutronilor
este :
a
= 1. 67252 10
27
kg = 1. 008665n unde n reprezint a unitatea
atomic a de mas a. n = 1. 6604310
27
kg si este echivalent a cu o energie
egal a cu 1 = 931. 480 KeV. Masa protonului este :
j
= 1. 67252 10
27
kg = 1. 007227n. Protonul si neutronul mai sunt numiti si nucleoni. n
stare liber a neutronul este neutru n timp ce protonul are sarcin a pozitiv a
egal a n modul cu cea a electronului.
6.1.2 Raza nucleului
Studiile efecuate prin mpr astiere cu electroni, nucleoni, deuteroni si
particule c mpreun a cu consideratii de minim a energiei fac ca ntr-o
419
Figura 6.1: Variatia densit atii materiei nucleare functie de distanta m asurat a
din centrul nucleului
prim a aproximatie s a se considere c a nucleul poate privit ca avnd o
structur a sferic a.
Cele mai aprofundate studii ale densit atii materiei nucleare n nucleu
au fost f acute de Hafstaderr si colaboratorii de la Stanford University.
Metoda utilizat a a fost aceea a mpr astierii de electroni. Acestia au
presupus c a densitatea de sarcin a este de forma:
j =
j
1
1 +c
(v1):
1
(6.2)
unde j
1
este densitatea la dimensiuni mici ale razei, 1 este valoarea razei
: la care j = j
1
,2 iar .
1
este o m asur a a grosimii stratului supercial al
nuclelui. Se poate presupune c a si densitatea materiei nucleare urmeaz a o
lege de acelasi tip. Aceasta arat a c a nucleele nu au o frontier a bine deter-
minat a. Astfel structura nucleului este descris a cu ajutorul distributiei
masei si a sarcinii nucleare a c aror densitate scade continuu. Din acest
motiv vom ntelege prin raza nucleului 1 distanta din centrul nucleului la
punctul n care densitatea scade la jum atate (Fig. 6.1). S-a tras concluzia
c a pentru nuclee raza acestora este:
1 = :
0

13
(6.3)
unde este num arul de mas a al nucleului iar :
0
= 1. 4 10
15
m. Leg a-
tura dintre 1 si permite determinarea densit atii materiei nucleare
j
0

:
j
\
=
3:
j
4:1
3
=
3:
j
4::
3
0
10
14
g/cm
3
420
Densitatea materiei nucleare este constant a pn a n apropierea supra-
fetei unde aceasta scade brusc. Acest fapt a permis s a se fac a o analogie
ntre nucleu si o pic atur a de lichid, pe baza c areia s-a dezvoltat modelul
pic aturii.
6.1.3 Masa nuclear a si energia de leg atur a
Nucleul contine n jur de 99,975% din masa unui atom. Tabelul
cu masele nucleare poate obtinut prin sc aderea maselor electronilor
(lund n considerare si energiile de leg atur a a electronilor cnd se doreste
obtinerea unor precizii foarte mari). Totusi cu exceptia unor particule
ionizate (He, H) masa atomic a este cea utilizat a mai degrab a dect cea
nuclear a. Exista ns a si situatii n care prezenta electronilor nu mai poate
neglijat a ca de exemplu cnd acestia iau parte direct la procesele nu-
cleare (captur a electronic a, conversie intern a). Masa nuclear a se obtine
cu ajutorul formulei:
`
.
c
2
= ` (. 2) c
2
(2:
c
c
2
1
c
) (6.4)
unde ` (. 2) este masa atomic a, :
c
este masa electronului, c este viteza
lumini, `
.
este masa nucleului iar 1
c
este energia de leg atur a a elec-
tronilor. Energia de leg atur a reprezint a energia care ar trebui cedat a
atomului pentru a desprinde de el toti electronii si ai duce la o distant a
la care interactia dintre ei si nucleu s a e neglijabil a.
Mai mult, experimental s-a constatat c a masa nucleului este mai mic a
dect suma maselor componentilor s ai. Aceasta se datoreaz a existentei
unei energii de leg atur a a nucleonilor n nucleu. Energia de leg atur a
reprezint a n acest caz energia necesar a pentru a rupe nucleul n con-
stituentii s ai. Ea este:
1 = [2:
j
+ ( 2):
a
`
.
] (6.5)
Expresia de mai sus se poate scrie ca:
1 = [2(:
j
+ :
c
) + ( 2):
a
(`
.
+ 2:
c
)]c
2
(6.6)
Tinnd cont c a masa hidrogenului este `
1
:
j
+ :
c
iar masa
atomic a ` (. 2) = `
.
+ 2:
c
relatia (6.6) devine (neglijnd energia
de legatur a a electronilor):
421
Figura 6.2: Variatia energiei de leg atur a pe nucleon functie de num arul de
mas a
1 = [2`
1
+ ( 2):
a
` (. 2)]c
2
(6.7)
O semnicatie mai important a o are energia medie de leg atur a pe
nucleon 1, ar atat a n Fig. 6.2 deoarece ea este direct legat a de stabi-
litatea speciilor nucleare. Pentru nucleele cu 30 energia de leg atur a
r amne aproximativ constant a si anume 8 MeV/nucleon cu un maxim de
8. 8 MeV/nucleon n jurul lui = 60 si apoi scade monoton pn a n jur
de 7. 5 MeV/nucleon cnd = 240.
Aceast a comportare furnizeaz a informatii despre valoarea energiei ce
apare n cazul n care are loc siunea nucleelor grele n nuclee mai usoare.
Aceasta conduce la o m arire a energiei de leg atur a per nucleon. Pentru
= 240 prin siune cresterea energiei de leg atur a este de aproxima-
tiv 8. 5 7. 5 = 1 MeV/nucleon si corespunde unei energii eliberate de
aproximativ 1 200 MeV.
422
6.1.4 Momentul cinetic
Protonii si neutronii sunt particule al c aror spin este : = 1,2. Dac a
se consider a c a n interiorul nucleului nucleonii se misc a n jurul centrului
de mas a pe anumite orbite (modelul particulelor independente) acestia
sunt caracterizati si de momente cinetice orbitale care sunt determinate
cu ajutorul unor numere cuantice ntregi ca n zica atomic a. Suma
momentelor cinetice orbitale si de spin determin a momentul cinetic to-
tal. Operatorul asociat p atratului momentului cinetic are valorile proprii
J(J +1)~
2
. J num arul cuantic al momentului cinetic total este un num ar
ntreg pentru nucleele cu par si un num ar semintreg pentru nucleele
cu impar. Num arul cuantic J ce caracterizeaz a momentul cinetic total
este adesea numit spin al nucleului.
Proiectia momentului cinetic pe o ax a (de exemplu directia cmpului
magnetic sau directia n care se deplaseaz a un fascicol de particule) poate
lua valorile:
J~. (J 1) ~. ..., (J 1) ~, J~
Rezult a c a num arul orient arilor n spatiu a momentului cinetic este
2J + 1. Experimental s-a g asit c a nucleele cu 2 par si par (nuclee
par-pare) n starea fundamental a au f ar a exceptie J = 0.
6.1.5 Paritatea
Paritatea este un concept extrem de important n zica atomic a si
nuclear a, dar nu are un corespondent n zica clasic a. Aceasta este o
proprietate a functiei de stare care descrie sistemul zic. Astfel, functia
de stare care descrie o singur a particul a este par a dac a nu-si schimb a
semnul cnd coordonatele particulei si schimb a semnul
(r. . .) = (r. . .) (6.8)
si impar a dac a aceasta si schimb a semnul prin aceast a operatie:
(r. . .) = (r. . .) (6.9)
n primul caz spunem c a paritatea functiei de stare este 1 = 1, iar n
al doilea c a paritatea este 1 = 1.
423
O functie de stare ce descrie mai multe particule (care nu inter-
actioneaz a ntre ele) poate scris a ca un produs de functii de stare
individuale sau ca o sum a de astfel de produse. Paritatea ntregului
sistem este dat a n acest caz de produsul parit atilor functiilor de stare
individuale.
Rezult a c a o stare nuclear a este caracterizat a n afar a de num arul
cuantic al momentului cinetic total si de paritatea st arii respective, sim-
bolismul ind J
j
(de exemplu 1

, 2
+
, ). n particular starea nucleelor par
pare (care au un num ar par de protoni si neutroni) este 0
+
. n continuare
vom considera c a protonul si neutronul au aceiasi paritate si anume una
pozitiv a.
n procesele nucleare al aturi de conservarea energiei totale, a momen-
tului cinetic si a impulsul se conserv a si paritatea. (Totusi exist a procese
n care paritatea nu se mai conserv a si anume n procesele n care sunt
implicate fortele nucleare slabe).
6.1.6 Momente magnetice nucleare
Unui electron cu sarcina c si masa :
c
care posed a un moment cinetic
orbital

1 i se asociaz a un moment magnetic dat de relatia:
j
1
=
c
2:
c

1 (6.10)
n mod similar asociem spinului s au

o un moment magnetic intrinsec:
j
S
= q
S
c
2:
c

o (6.11)
unde q
S
= 2 l vom denumi factor giromagnetic de spin. Valoarea real a
a momentului magnetic este denit a de proiectia pe axa C., j
S
2
cnd
electronul se a a ntr-o stare n care proiectia spinului pe ax a este :
S
=
1,2.
j
S
2
= q
c
2:
c
o
:
(6.12)
unde o
:
= :
S
~, cu :
S
= 1,2. Atunci cu :
S
= 1,2 se obtine pentru
momentul magnetic expresia:
j
S
=
1
2
q
c~
2:
c
=
1
2
qj
1
(6.13)
424
unde j
1
= 9. 274 10
24
JT
1
este magnetonul Bohr.
Toate particulele cu spin cu exceptia lui neutrino au un moment mag-
netic intrinsec pentru care exist a relatii analoage ca cele de mai sus. Ast-
fel, operatorii moment magnetic pentru proton si neutron sunt deniti
ca:
j
j
= q
j
c
2:
j

o
j
(6.14)
j
a
= q
a
c
2:
j

o
a
(6.15)
iar valorile lor sunt dependente de masa protonului si de diferitii fac-
tori giromagnetici. Relatiile echivalente relatiei (6.13) pentru valorile
momentelor magnetice sunt:
j
j
=
1
2
q
j
j
.
(6.16)
j
a
=
1
2
q
a
j
.
(6.17)
unde prin analogie cu magnetonul Bohr, magnetonul nuclear este denit
ca:
j
a
=
c~
2:
j
= 5. 05078 10
27
JT
1
(6.18)
Factorii giromagnetici corespunz atori protonului si neutronului sunt:
q
j
= 5. 5856 si q
a
= 3. 8262 (6.19)
Momentele magnetice ale protonului si neutronului sunt:
j
j
= 2. 7928j
.
si j
j
= 1.9131j
.
(6.20)
Datorit a dependentei de mas a a valorii momentului magnetic rezult a
c a momentele magnetice nucleare sunt cu trei ordine de m arime mai mici
dect momentul magnetic intrinsec al electronului. n plus ele difer a mult
de valorile prezise de teorie (j
j
= j
.
si j
a
= 0). Aceasta este atribuit a
faptului c a spre deosebire de electron, nucleonii au o dimensiune nit a si
o structur a intern a complicat a.
425
Aceste momente magnetice precum si momentele magnetice orbitale
ale protonilor din nucleu contribuie la momentul magnetic total al nu-
cleului. Atunci, leg atura dintre operatorul moment magnetic total j
J
si
operatorul moment cinetic total este:
j
J
= q
J
c
2:
j

J (6.21)
Momentele magnetice ale celor mai multe st ari nucleare fundamen-
tale si excitate au fost m asurate. Tehnicile includ m asur atori de structur a
hipern a, spectroscopie de microunde, rezonant a magnetic a de spin, re-
zonant a paramagnetic a. S-a g asit c a momentele magnetice nucleare sunt
cuprinse n intervalul 2j
.
, 6j
.
.
6.1.7 Momentul electric de cuadripol
n discutiile anterioare am presupus implicit c a nucleul are o form a
sferic a. Anumite nuclee au ntr-adev ar o form a sferic a dar multe dintre
ele nu au o astfel de form a. Cantitativ m asura deviatiei de la forma
sferic a este dat a de momentul de cuadripol.
Momentul electric de dipol pentru un ansamblu de sarcini este denit
ca ind:
j =
_
:jd (6.22)
unde j este densitatea de sarcin a, din elementul de volum, iar integrala
se efectueaz a peste ntreg volumul sistemului nc arcat electric. Pentru
nuclee momentul de dipol este nul n st arile stationare. Aceast a este o
consecint a a simetriei nucleelor; cu alte cuvinte aceasta este o consecint a
a parit atii st arilor nucleare. O astfel de simetrie nu trebuie s a e neap arat
sferic a. Nimic nu mpiedic a s a se presupun a c a nucleul are forma unui
elipsoid de rotatie (oricum cele mai multe nuclee au o astfel de form a),
deviatia de la forma sferic a ind caracterizat a cu ajutorul momentului
electric de cuadripol.
Pentru denirea acestei m arimi se presupune c a potentialul electric
\ (r. . .) este denit n jurul originii sistemului de coordonate unde se
a a o sarcin a electric a j a c arei densitate depinde de pozitia j(r. . .. )
astfel c a centrul de sarcin a a acesteia s a coincid a cu originea sistemului de
coordonate. Pentru a calcula energia potential a de interactie de natur a
electrostatic a se dezvolt a potentialul \ n serie Taylor n jurul originii:
426
1j =
_
\ (r. . .)jd = \
0
_
jd
+
_
J\
Jr
_
0
_
rjd +
_
J\
J
_
0
_
jd +
_
J\
J.
_
0
_
.jd (6.23)
+
1
2
__
J
2
\
Jr
2
_
0
_
r
2
jd +
_
J
2
\
J
2
_
0
_

2
jd +
_
J
2
\
Jr
2
_
0
_
.
2
jd
_
+
1
2
__
J
2
\
JrJ
_
0
_
rjd +
_
J
2
\
JrJ.
_
0
_
r.jd +
_
J
2
\
JJ.
_
0
_
.jd
_
Primul termen reprezint a energia de interactiune cu cmpul electric
a unei sarcini punctiforme. Urm atorii trei termeni reprezint a energia de
interactiune dipolar a cu cmpul electric. Considernd o distributie de
sarcin a simetric a rezult a c a momentele de dipol electric sunt nule iar
aceast a energie este nul a. Ultimii sase termeni reprezint a energia de
interactie cuadripolar a cu cmpul electric. Cele sase integrale denesc
cele sase componente ale momentului de cuadripol. Datorit a simetriei
componentele cuadripolare n care apar produsele r, ., .r se anuleaz a.
Mai mult, nici celelalte trei componente ale momentului de cuadripol
nu sunt independente. Dac a se consider a ca axa C. este ax a de simetrie,
integrala ce contine pe
2
d a acelasi rezultat ca integrala ce contine pe
r
2
.
Atunci, energia de interactie cuadripolar a devine:
1
2
=
1
2
_
J
2
\
J.
2
_
0
_
.
2
jd +
1
2
_
J
2
\
Jr
2
+
J
2
\
J
2
_
0
_
r
2
+
2
2
jd (6.24)
Din ecuatia lul Laplace rezult a:
J
2
\
Jr
2
+
J
2
\
J
2
=
J
2
\
J.
2
(6.25)
Dar r
2
+
2
= :
2
.
2
. Atunci:
1
2
=
1
2
_
J
2
\
J.
2
_
0
_
.
2
jd
1
2
_
J
2
\
J.
2
_
0
_
:
2
r
2
2
jd
sau:
427
Figura 6.3: Leg atura dintre forma nucleului si momentul de cuadripol.
1
2
=
1
4
_
J
2
\
J.
2
_
0
_
(3.
2
:
2
)jd =
cQ
0
4
_
J
2
\
J.
2
_
0
(6.26)
unde Q
0
este momentul de cuadripol.
Q
0
=
1
c
_
(3.
2
:
2
)jd (6.27)
Expresia de mai sus este o simpl a mediere spatial a a expresiei (3.
2

:
2
) relativ la distributia de sarcin a astfel c a pentru un nucleu putem scrie:
Q
0
= 2
_
3

.
2
_

:
2
__
(6.28)
unde 2 este num arul de protoni din acesta. Dimensiunea lui Q se exprim a
n m
2
. Din cauza dimensiunilor foarte mici ale nucleelor se utilizeaz a de
obicei o alt a unitate de m asur a si anume barnul (1 barn=10
28
m
2
).
Deoarece :
2
= r
2
+
2
+ .
2
si cum pentru nucleele sferice
r
2
=
2
= .
2
rezult a c a .
2
= :
2
,3. Astfel pentru o distibutie
sferic a de sarcin a Q
0
= 0. Dac a se consider a un nucleu pentru care
.
2
, = :
2
,3 atunci exist a dou a posibilit ati (Fig. 6.3):
a) .
2
:
2
,3 cnd nucleul este alungit de-a lungul axei C. si
Q
0
0
b) .
2
< :
2
,3 cnd nucleul este turtit de-a lungul axei C. si Q
0
<
0.
428
Figura 6.4: Forma energiei potentiale de interactie internucleonic a
Discutia anterioar a este similar a celei din mecanica clasic a, o tratare
a problemei n mecanica cuantic a implicnd de exemplu exprimarea den-
sit atii de sarcin a j prin modulul p atrat al functiei de stare nucleare.
Pentru un nucleu cu num arul cuantic al momentului cinetic total egal cu
J 0 rezult a:
Q =
2J 1
2 (J + 1)
Q
0
(6.29)
n cazul J = 0 , Q = 0 deoarece nici o ax a de simetrie nu poate
denit a. Deasemenea momentul de cuadripol se anuleaz a cnd J = 1,2.
Pentru valori mari ale lui J, Q Q
0
. Au fost m asurate multe momente
cuadripolare iar valorile lor au fost g asite ca apartinnd intervalului 18
barn. Valori mari ale momentului de cuadripol au p amnturile rare.
6.2 Forte nucleare si energia de interacti-
une nuclear a
Pentru ca nucleele s a e stabile este necesar ca ntre nucleoni s a existe
forte de interactiune care s a-i tin a apropiati unii de alti. Aceste forte
trebuie s a e sucient de puternice pentru a contracara actiunea fortelor
429
repulsive de natur a electrostatic a care exist a ntre protoni. Vom consi-
dera c a aceste forte deriv a dintr-o energie potential a cu simetrie radial a:

1 (: ) = \\ (: ) (6.30)
Energia medie de leg atur a pe nucleon (1,) este aproximativ con-
stant a pentru nucleele stabile si are valoarea de aproximativ 8 MeV.
Aceasta arat a c a energia necesar a pentru a ndep arta un nucleon din
nucleu este aproximativ independent a de num arul de nucleoni pe care
acesta i contine. Aceast a constant a a raportului 1, implic a faptul
c a energia potential a de interactie dintre nucleoni nu are o raz a mare
de actiune si dependenta de : trebuie s a difere mult fat a de 1,:. Con-
cluzia care poate tras a este aceea c a energia potential a are raz a mic a
de actiune iar n nucleu nucleonii sunt supusi unor forte atractive da-
torate vecinilor nucleonului respectiv (aceast a proprietate poart a numele
de proprietatea de saturare a fortelor nucleare). Deoarece distanta din-
tre doi nucleoni este n jur de 1,810
15
m =1,8 fm putem presupune
c a fortele de interactiune dintre nucleoni se manifest a pe o distant a de 2
fm.
O alt a proprietate a potentialului nuclear \ rezult a din faptul c a
volumul nucleului este proportional cu num arul de mas a . Acest a pro-
portionalitate implic a faptul c a desi energia potential a de interactie de-
termin a forte atractive nu se ajunge la un colaps al nucleului. Acest
fapt se datoreaz a existentei unei componente repulsive care are o raz a
de actiune mult mai mic a dect raza de actiune a componentei atractive
a fortelor nucleare. Aceast a component a tine la distant a nucleonii unii
fat a de altii. Forma energiei potentiale de interactie este ar atat a n Fig.
6.5:
6.2.1 Deuteronul
Informatii cu privire la energia potential a de interactie dintre nucleoni
pot obtinute dac a se studiaz a propriet atile unui sistem format din 2
nucleoni (deuteronul) care este format dintr-un proton si un neutron.
Deuteronul mai este cunoscut si sub denumirea de hidrogen greu (
2
H).
Pentru acesta s-au determinat experimental mai multe m arimi:
430
Figura 6.5: Forma energiei de interactie internucleonice
Energia de leg atur a 1 = 2. 23 MeV
Momentul cinetic J = 1
Momentul magnetic j = 0. 86j
.
Momentul electric de cuadripol j = 0. 86j
.
Paritatea st arii 1 = 1
Pentru determinarea teoretic a a valorilor de mai sus este nevoie s a se
rezolve ecuatia Schrdinger f acnd anumite presupuneri asupra energiei
potentiale internucleonice. Pentru simplicare vom considera aceast a
energie de forma unei gropi de potential (Fig. 6.6).
Ecuatia care trebuie rezolvat a este:
_

~
2
2:
\
2
+ \ (:)
_
n(:. o. ,) = 1n (:. o. ,) (6.31)
unde :. o. , sunt coordonatele sferice, iar:
: =
:
a
:
j
:
a
+ :
j

:
j
2
(6.32)
este masa redus a a sistemului.
Deoarece energia potential a are o simtrie sferic a functia de stare are
forma n(:. o. ,) = 1
a|
1
|n
(o. ,) unde 1
|n
(o. ,) sunt functiile sferice.
431
Figura 6.6: Energia potential a considerat a sub forma unei gropi de potential
6.2.2 Starea fundamental a a deuteronului
Energia st arii fundamentale este mic a si deuteronul nu are st ari exci-
tate. Din acest motiv vom considera pentru functia de stare cele mai mici
valori posibile ale numerelor cuantice: : = 1, | = 0, : = 0. Astfel starea
fundamental a a deuteronului este o stare o (| = 0). Deoarece protonul si
neutronul au spini egali cu 1/2, exist a dou a posibilit ati pentru realizarea
acestei st ari:
a) Pentru J = 1 se realizeaz a starea de triplet
3
o
1
b) Pentru J = 0 se realizeaz a starea de singlet
1
o
0
Experienta arat a c a starea care se realizeaz a este aceea de triplet.
Aceast a armatie este conrmat a de luarea n consideratie a momentu-
lui magnetic. n starea o nu exist a nici o contributie la momentul mag-
netic datorit a misc arii orbitale a protonului, astfel c a momentul magnetic
rezult a din momentele magnetice intrinseci ale neutronului si protonului.
Cum n aceast a stare J = 1 momentele de spin ale neutronului si pro-
tonului sunt aliniate n acelasi sens. Rezult a c a si momentele magnetice
corespunz atoare sunt aliniate n aceleasi sens, astfel c a momentul mag-
netic total al deuteronului este:
j = j
a
+ j
j
= 0. 88j
a
(6.33)
valoare care este apropiat a de valoarea determinat a experimental.
432
6.2.3 Energia st arii fundamentale a deuteronului
Deoarece | = 0, : = 0, 1
00
este o constant a. R amne de rezolvat
ecuatia radial a satisf acut a de 1
10
. Efectu am substitutia 1
10
= ,:. Din
(6.31) rezult a ecuatia pentru :

~
2
2:
d
2

d:
2
+ \ (:) = 1
10
(6.34)
Pentru starea fundamental a 1
10
este negativ a si egal a cu energia de
leg atur a cu semn schimbat 1. Energia potential a \ (:) este:
\ (:) =
_
\
0
pentru : _ c
0 pentru : c
(6.35)
n cazul : _ c ecuatia (6.34) devine:

~
2
2:
d
2

d:
2
= (\
0
1) (6.36)
unde tinem cont c a \
0
si 1 sunt m arimi pozitive si \
0
1 0.
Solutia acestei ecuatii este de forma:

1
= sin /
1
: + C cos /
1
: (6.37)
unde:
/
1
=
_
2:(\
0
1)
~
2
(6.38)
iar si C sunt constate. Atunci:
1
10
(:) =
sin /
1
:
:
+ C
cos /
1
:
:
(6.39)
Deoarece cnd : 0.
sin /
1
:
:
/
1
, iar
cos /
1
:
:
este necesar s a
consider am C = 0. Astfel, solutia ecuatiei (6.34) n acest caz este:

1
= sin /
1
: (6.40)
n cazul : c ecuatia (6.34) devine:

~
2
2:
d
2

d:
2
= 1 (6.41)
433
care are solutia general a:

2
= 1c
I
2
v
+ 1c
I
2
v
(6.42)
unde:
/
2
=
_
2:1
~
2
(6.43)
Deoarece c
I
2
v
cnd : , este necesar s a alegem 1 = 0.
Atunci:

2
= 1c
I
2
v
(6.44)
Impunem apoi conditiile ca si d,d: s a e continue n : = c,

1
(c) =
2
(c) (6.45)
d
1
d:

v=o
=
d
2
d:

v=o
(6.46)
Rezult a:
sin /
1
c = 1c
I
2
o
(6.47)
/
1
cos /
1
c = /
2
1c
I
2
o
(6.48)
Din mp artirea celor dou a relatii rezult a:
ctg/
1
c =
/
2
/
1
=
_
1
\
0
1
(6.49)
Aceast a ecuatie contine dou a necunoscute: l argimea gropii de potential
c si adncimea ei \
0
. Deoarece 1 este relativ mic n comparatie cu ener-
gia medie de leg atur a dintre nucleoni ntr-o prim a aproximatie l putem
neglija n comparatie cu \
0
. astfel c a ecuatia (6.49) se reduce la:
ctg/
1
c = 0 (6.50)
unde:
434
Figura 6.7: Forma functiei (r)
/
1
=
_
2:\
0
~
2
(6.51)
Din ecuatia (6.50) rezult a /
1
c = :,2, 3:,2, 5:,2.... Deoarece am
considerat rezolvarea ecuatiei n starea fundamental a vom considera doar
cazul /
1
c = :,2. Atunci:
\
0
c
2

:
2
~
2
4:
j
10
28
MeVm
2
(6.52)
6.2.4 Forma detaliat a a energiei potentiale internu-
cleonice
Forma functiei de stare (:) este reprezentat a n Fig. 6.7
Din forma functiei (:) se deduce c a sistemul celor doi nucleoni se
a a n afara gropii de potential cam 40% din timp. Dac a presupunem c a
c = 2 fm din relatia (6.52) rezult a c a \
0
25 MeV. Dac a se utilizeaz a
relatia mai exact a (6.49) rezult a \
0
35 MeV.
O alt a observatie care poate f acut a este aceea c a energia de inte-
ractie este dependent a de spin. Aceasta rezult a din faptul c a deuteronul
se a a n starea de triplet cu J = 1 si nu se poate aa n starea de
singlet cu J = 0. Aceasta nseamn a c a energia de interactie dintre cei
doi nucleoni este mult mai mic a n starea de singlet dect energia de
interactie n starea de triplet.
Informatii asupra dependentei de spin a fortelor nucleare pot obtinute
n procesele de mpr astiere a neutronilor de energi mici pe protoni. n
435
acest caz trebuie luate n considerare doar undele o (| = 0). Brown si
Jackson au obtinut n anul 1976 urm atoarele rezultate:
a) pentru starea de triplet (J = 1), \
0t
= 31. 3 MeV. c
t
= 2. 21 fm
b) pentru starea de singlet (J = 0), \
0c
= 13. 4 MeV. c
c
= 2. 65 fm
Aceast a diferent a ntre energiile potentiale de triplet si singlet implic a
existenta operatorilor de spin ai celor doi nucleoni n expresia matematic a
a energiei:
\ = \
C
+ \
c
= ,
C
(:) + ,
S
(:) :
1
:
2
(6.53)
unde ,
C
reprezint a partea ce corespunde fortelor centrale, iar ,
S
reprez-
int a partea dependent a de spin. Operatorul :
1
:
2
are valorile proprii ~
2
,4
n cazul n care J = 1 si 3~
2
,4 n cazul n care J = 0, fapt ce determin a
diferenta dintre energia de interactie dintre cei doi nucleoni n starea de
triplet si singlet.
Datorit a faptului c a momentul de cuadripol nu este nul (Q ,= 0),
deuteronul nu are o simetrie perfect sferic a. Forma lui este mai de-
grab a una elipsoidal a. n starea
3
o
1
functia de stare nu posed a o depen-
dent a unghiular a si atunci Q = 0. Aceasta nseamn a c a functia de stare
trebuie s a prezinte o anumit a dependent a unghiular a adic a ea trebuie
s a aib a si o alt a component a. Exist a trei posibilit ati pentru compo-
nenta respectiv a si anume s a descrie st arile:
3
1
1
(o = 1, 1 = 1, J = 1),
1
1
1
(o = 0, 1 = 1, J = 1),
3
1
1
(o = 1, 1 = 2, J = 1). Primele dou a st ari
nu sunt acceptabile din cauz a c a au paritatea 1 = 1 n timp ce starea
3
o
1
are paritatea 1 = 1. Deoarece starea nuclear a a deuteronului are
paritatea unu, singura stare care poate admis a este
3
1
1
. Atunci, functia
de stare este o combinatie ntre functiile de stare corespunz atoare st arilor
3
o
1
si
3
1
1
. Ea este o stare mixt a. Functia de stare a deuteronului are
forma:
= (1 j)
12

_
3
o
1
_
+ j
12

_
3
1
1
_
(6.54)
unde j este probabilitatea ca deuteronul s a se ae n starea
3
1
1
. Din
valoarea m asurat a a momentului de cuadripol rezult a c a j ~ 5 8%.
Deoarece Q 0 forma deuteronului este elipsoidal a (Fig. 6.3). Compo-
nenta aditional a la energia de interactie care determin a o astfel de form a
pentru deuteron este cunoscut a sub denumirea de componenta tensorial a
si are forma:
436
\
T
= ,
T
(:)
_
3 (:
1
: ) (:
2
: )
:
2
:
1
:
2
_
(6.55)
unde ,
T
(:) este o functie ce d a dependenta radial a a energiei respective.
n afar a de acesti termeni exist a si alte contributii. Un fenomen in-
teresant este acela de schimb. S-a f acut urm atoarea experient a: Neutroni
cu energii de 500 KeV au fost mpr astiati pe protoni. Deoarece energia
potential a de interactie este mic a n raport cu energia neutronilor ne-am
asteptat ca numai o mic a parte din energie s a e transferat a protonu-
lui, iar neutronul s a-si continue drumul cu cea mai mare parte din en-
ergie. De fapt s-a g asit c a protonul este mpr astiat nainte cu o energie
foarte mare. Acest fenomen se petrece astfel: neutronul preia sarcina
protonului transformndu-se ntr-un proton n timp ce protonul original
se transform a ntr-un neutron.
O ultim a observatie care trebuie f acut a este aceea c a fortele internu-
cleare sunt independente de sarcin a. Forta de interactie este aceiasi ntre
doi neutroni, ntre doi protoni, si ntre un neutron si un proton. St arile
cu doi protoni si doi neutroni nu se realizeaz a datorit a principiului de
excluziune Pauli.
n concluzie despre fortele nucleare putem spune c a:
- au raz a mic a de actiune
-sunt atractive
- au propietatea de saturatie
-nu depind de sarcin a
6.3 Modele nucleare
6.3.1 Modelul pic aturii de lichid
Modelul este bazat pe ideea c a nucleul se comport a asem an ator unei
pic aturi de lichid. De exemplu n cazul lichidelor fortele intermoleculare
sunt forte cu raz a scurt a de actiune, astfel c a energia necesar a vaporiz arii
unei mase de lichid dintr-o pic atur a este independent a de dimensiunea
pic aturii ceea ce nseamn a c a energia de leg atur a a moleculelor n pic a-
tur a este independent a de m arimea acesteia. n acelasi mod energia de
leg atur a pe nucleon este independent a de .
437
Modelul pic aturii de lichid se aplic a la nuclee grele pentru a calcula
energia de leg atur a si a studia procesul de siune nuclear a. El se aplic a
n general pentru nucleele cu 30.
Ideea de baz a de la care se porneste este aceea c a energia de leg atur a
este dat a de suma mai multor termeni, forma acestor termeni ind de-
terminat a de considerente de natur a zic a. Termenii depind de anumiti
parametri care sunt determinati din compararea datelor teoretice cu va-
lorile experimentale. Pentru un nucleu cu num arul atomic 2 si num arul
de mas a exist a urm atorii termeni care contribuie la energia de leg atur a
a nucleului:
1. Energia de volum. Aceasta reprezint a contributia fortelor atrac-
tive care actioneaz a asupra ec arui nucleon din partea nucleonilor vecini.
Dac a ecare nucleon contribuie cu energia c

la energia de leg atur a


atunci:
1

= c

(6.56)
2. Energia de suprafa ta. Nucleonii de lng a suprafat a interactioneaz a
cu mai putini nucleoni fat a de cei care sunt n interiorul nucleului. De
aceea energia de leg atur a este micsorat a cu o cantitate proportional a
cu num arul de nucleoni aati la suprafat a (fenomenul este analog cu
existenta unei tensiuni superciale pentru o pic atur a de lichid). Deoarece
num arul de nucleoni aati la suprafata nucleului este proportional cu
suprafata, el va proportional si cu
23
deoarece raza nucleului este
proportional a cu
13
conform relatiei 6.3. Rezult a:
1
c
= c
c

23
(6.57)
3. Energia de interac tie coulombiana. Nucleul are sarcina total a 2c
distribuit a n mod uniform n interiorul unei sfere de raz a 1. Energia
potential a pentru o astfel de distributie de sarcin a este:
1
j
=
3
5
(2c)
2
4:
0
1
(6.58)
Deoarece 1 ~
13
contributia acesteia la energia de leg atur a este de
forma:
1
c
= c
c
2
2

13
(6.59)
438
4. Energia de asimetrie. Nucleele stabile usoare sunt caracterizate
prin faptul c a ` 2 , si 22. Abaterea de la egalitatea = 22
duce la micsorarea energiei de leg atur a. Astfel trebuie introdus un termen
negativ care s a depind a de diferenta 22:
1
oc
= c
oc
( 22)
2

(6.60)
5. Energia de mperechere. Experienta arat a c a nucleele cele mai
stabile sunt nucleele par-pare, nucleele impar-impare sunt cel mai putin
stabile iar cele par-impare au o stabilitate intermediar a. Efectul acesta
este considerat prin intermediul unui nou termen de forma
o (. 2) =
_
_
_
c
0

34
, pentru nucleele par-pare
0, pentru nucleele par -impare
c
0

34
, pentru nucleele impar-impare
(6.61)
Valoarea pozitiv a a lui o pentru nucleele par-pare indic a cresterea
energiei de leg atur a.
Rezult a n nal urm atoarea expresie a energiei de leg atur a:
1 = c

c
c

23
c
c
2
2

13
c
oc
( 22)
2

+ o (. 2) (6.62)
Masa nucleului este:
`
.
= 2:
j
+ ( 2) :
a
1 (6.63)
Comparnd masele nucleare calculate cu expresia (6.63) cu cele de-
terminate experimental rezult a urm atoarele valori pentru parametrii ce
intr a n relatia (6.62): c

= 15. 76 MeV, c
c
= 17. 81 MeV, c
c
= 0. 71
MeV, c
oc
= 23. 70 MeV, c
0
= 34 MeV.
Cu ajutorul modelului pic aturii se poate g asi relatia dintre si 2
pentru toate nucleele stabile. Pentru aceasta se deriveaz a relatia (6.62)
la 2, se egaleaz a cu zero si se obtine:
2 =

1. 97 + 0. 015
23
(6.64)
Formula permite calculul lui 2 pentru izobarul , stabil pentru un
num ar de mas a dat. Trebuie remarcat c a desi (6.62) permite calculul
439
energiilor de leg atur a, a maselor nucleare, modelul nu poate utilizat
pentru a explora n detaliu propriet atile nucleare ca spinul, paritatea,
momentul magnetic si nivelele de energie.
6.3.2 Modelul p aturilor nucleare
Modelul care a permis ntelegerea structurii nucleare este modelul
p aturilor nucleare care ia n consideratie comportarea individual a a nu-
cleonilor n nucleu. Se poate considera urm atoarea comportare a unui
neutron n interiorul nucleului. Asupra unui neutron care se misc a n
interiorul nucleului forta medie care actioneaz a asupra lui este aproxi-
mativ zero atta timp ct este departe de marginile nucleului, deoarece
el este ncojurat din toate p artile de alti nucleoni care-si compenseaz a
reciproc actiunile. Atunci cnd nucleonul se apropie de suprafat a asupra
lui vor ncepe s a actioneze forte de atractie fapt ce duce la o modicare n
energia sa potential a. Aceasta creste de la o valoare negativ a aproxima-
tiv constant a (cnd nucleonul este n interiorul nucleului) la zero atunci
cnd neutronul ajunge departe de nucleu si este n afara razei de actiune
a fortelor internucleonice. Se pot aplica aceleasi argumente la studiul
misc arii unui proton, cu exceptia faptului c a atunci cnd acesta se n-
dep arteaz a de nucleu exist a forte de repulsie electrostatic a care dau o
contributie pozitiv a la energia potential a de interactie. Aceast a energie
este reprezentat a n Fig. 6.8.
Considernd o particul a ntr-o astfel de groap a de potential prin re-
zolvarea ecuatiei Schrdinger rezult a o serie de nivele de energie. Este de
asteptat ca nucleele n care nivelele energetice sunt complete s a prezinte
o stabilitate deosebit a.
Numerele magice
A fost observat experimental c a nucleele ce au urm atoarele valori
pentru 2 sau `, cunoscute sub denumirea de numere magice au o mare
stabilitate. Numerele magice sunt:
2, 8, 20, 28, 50, 82, 126
Anumite caracteristici ale acestor nuclee sunt prezentate mai jos:
440
Figura 6.8: Energia potential a medie pe care o are un neutron si un proton n
interiorul nucleului
1. Comparnd masele nucleare reale cu cele date de formula (6.63) se
g aseste c a acestea sunt semnicativ mai mici cnd 2 si ` sunt numere
magice.
2. Nucleele care au pentru 2 si ` ca valori numerele magice posed a
mai multi izotopi stabili si mai multi izotoni stabili dect nucleele vecine.
De exemplu pentru 2 = 50 exist a 10 izotopi stabili n comparatie cu cei
4 izotopi stabili pentru celelalte nuclee. Pentru ` = 20 exist a 5 izotoni
stabili n timp ce pentru ` = 19 nu exist a nici un izoton stabil iar pentru
` = 21 exist a un singur izoton stabil.
3. Nucleele dublu magice sunt deosebit de stabile. Ca exemplu putem
da nucleul de
4
He (2 = 2, ` = 2), de
16
O (2 = 8, ` = 8) si nucleul de
206
Pb (2 = 82, ` = 126) care este cel mai greu nucleu stabil.
4. Heliul precum si nucleele avnd ` = 50, 82, 126 prezint a o mare
abundent a n univers.
5. Primele st ari excitate ale nucleelor cu un num ar magic de protoni
sau neutroni au energii mult mai mari dect n cazul nucleelor vecine.
6. Momentul de cuadripol este dependent de 2, ind zero cnd 2
este un num ar magic (n acest caz forma nucleului este sferic a).
Pentru a obtine anumite rezultate cantitative trebuie s a e f acute
presupuneri asupra adncimii si l argimii gropii de potential. Din studii
441
de mpr astiere cu neutroni cu joas a energie rezult a: \
0
50 MeV.
Pentru determinarea nivelelor nucleare de energie trebuie rezolvat a
ecuatia Schrdinger pentru un nucleon care se misc a ntr-un astfel de
potential. Functiile proprii depind de numerele cuantice :, |, :
|
n timp
ce valorile proprii care corespund energiei depind de numerele cuantice
: si |. Ordinea nivelelor este ar atat a n Fig. 6.9 si este diferit a f at a de
ordinea acestora n cmp coulombian.
Principiul lui Pauli permite ca pe un nivel cu num arul cuantic | s a
existe 2 (2| + 1) nucleoni. Rezult a c a atunci cnd se ocup a nivelul 1:
exist a 2 nucleoni, cnd se ocup a si nivelul 1j num arul de nucleoni ajunge
la 8, cnd se ocup a nivelul 1d se ajunge la 20 de nucleoni, restul nu-
merelor magice nemaiind posibil de obtinut, dup a ocuparea nivelului
1, num arul de nucleoni ajungnd la 34. Astfel, n anul 1948 Mayer si
Jensen au sugerat c a la energia potential a \ (:) trebuie ad augat a si o
energie potential a datorit a interactiei spin-orbit a:
\
cc
(:) = , (:)

1: (6.65)
unde

1 este momentul orbital al nucleonului, iar : este spinul nucleonului:
, (:) ~
1
:
d\
d:
(6.66)
Efectul acestei interactii const a n despicarea nivelelor energetice 1
a|
n dou a subnivele caracterizate de numerele cuantice corespunz atoare
momentului cinetic total , = | 1,2. Ca si n cazul despic arii nivelelor
atomice 1 este proportional cu 2| + 1 si este aproximativ:
1 = 1
)=|+12
1
)=|12
= 10 (2| + 1)
23
MeV (6.67)
Revenind la diagrama din Fig. 6.9 se observ a c a apar noi nivele pe
ecare din aceste nivele existnd 2, + 1 nucleoni. Despicarea nivelelor
creste cu cresterea lui | [| = 3 (,) . 4 (q) . 5 (/)].
Momentul cinetic si paritatea
Modelul n p aturi nucleare permite s a se fac a predictii asupra spinilor
si parit atilor st arilor fundamentale ale anumitor nuclee si anume acelea
442
Figura 6.9: Nivele de energie ntr-o groap a de potential. n partea stng a
sunt prezentate nivelele far a a lua n consideratie interactia spin orbit a, iar n
dreapta sunt prezentate nivelele energetice cnd se ia n considerare interactia
spin-orbit a
443
care au p aturile si subp aturile complete precum si acele nuclee care au
un nucleon n plus sau n minus fat a de o p atur a complet a. Trebuie
remarcat c a pe un nivel caracterizat de num arul cuantic , pot exista
2, + 1 nucleoni a c aror component a pe axa Oz a momentului cinetic
este caracterizat a de numerele cuantice : = ,. , +1. ..... , . Valoarea
total a a componentei dup a axa Oz a momentului cinetic al nucleonilor de
pe p atura respectiv a este zero (

: = 0). Aceasta implic a faptul c a si


momentul cinetic total este nul. Astfel, nucleele la care toate subp aturile
sunt ocupate complet au momentul cinetic total nul J = 0. Deoarece
, = | 1,2 este semintreg 2, + 1 este un num ar par, astfel c a nucleele
de acest tip sunt nuclee par-pare. Predictia pentru J este n concordant a
cu observatiile experimentale.
Deoarece parit atile tuturor nucleonilor ntr-o subp atur a sunt aceleasi
si 1 = (1)
|
rezult a c a paritatea total a a nucleonilor de pe o p atur a com-
plet a, care este produsul parit atilor componentilor, este 1 = 1. Atunci
paritatea total a a nucleului avnd p aturile complete este tot 1 = 1.
Pentru astfel de nuclee J
1
= 0
+
. Cele mai multe nuclee din aceast a
categorie sunt nucleele dublu magice (
4
2
He,
16
8
O,
208
82
Pb) dar sunt si altele
ca
12
6
C (subp aturile 1:
12
si 1j
12
sunt complete).
S a consider am cazul nucleelor cu un nucleon n plus fata de situatia n
care J = 0
+
. Atunci, momentul cinetic total si paritatea sunt determinate
de nucleonul n plus. De exemplu
17
8
O are un neutron n plus n starea
1d
52
pentru care , = 5,2, | = 2 si 1 = (1)
|
= 1. Atunci starea n care
se a a nucleul este J
1
=
5
2
+
n concordant a cu datele experimentale. n
cazul
41
20
Ca nucleonul impar este n starea 1,
72
iar starea nucleului este
J
1
=
7
2

. din nou n concordant a cu datele experimentale.


Rezultate similare se obtin n cazul n care unei p aturi i lipseste un
nucleon. O p atur a cu un nucleon n minus are acelasi moment cinetic
cu cel al nucleonului lips a deoarece momentul cinetic total combinat cu
momentul cinetic al nucleonului lips a trebuie s a e egal cu zero. Astfel,
nucleul
15
7
N care are un gol n subp atura 1j
12
se a a n starea J
1
=
1
2

.
Nucleul
207
82
Pb are un gol n subp atura 3j
12
astfel c a J
j
=
1
2

. Ambele
predictii sunt n concordant a cu experienta.
Pentru alte tipuri de nuclee trebuie f acute alte consideratii. Modelul
p aturilor nucleare este un model aproximativ n sensul c a interactia din-
tre nucleoni este aproximat a cu o energie potential a \ (:) precum si cu o
energie potential a legat a de interactia spin-orbit a pentru o singur a par-
444
ticul a. Astfel, trebuie s a existe o interactie rezidual a care reprezint a difer-
enta dintre interactia efectiv a si cea aproximativ a pe care am considerat-o
pn a acum.
Energia potential a internucleonic a determin a o fort a atractiv a ntre
perechile de nucleoni. Aceasta nseamn a c a starea cu energia cea mai
joas a este una n care ecare pereche de nucleoni se a a la o distant a ct
mai mic a pentru ca fortele de atractie s a e ct mai mari. Dar, conform
principiului lui Pauli doi nucleoni nu pot n aceiasi stare cu acelasi
set de numere cuantice. Astfel, cea mai joas a energie pentru 2 nucleoni
aati pe subp atura , trebuie s a aib a numerele cuantice corespunz atoare
proiectiei momentului cinetic pe axa Oz : si :. Aceasta nseamn a
c a momentul cinetic al unui nucleon dintr-o pereche este de sens opus
celuilalt nucleon din pereche. Momentul total al unei perechi este zero.
Acceptnd existenta efectului de mperechere rezult a c a toate nuclele
par-pare sunt n starea J
1
= 0
+
, cum a fost g asit experimental, deoarece
nucleonii se mperecheaz a doi cte doi avnd un moment cinetic total nul.
Mai mult, orice nucleu par-impar provine dintr-un nucleu par-par la care
s-a ad augat un nucleon. Rezult a c a momentul cinetic total si paritatea
sunt egale cu valorile acestor m arimi pentru nucleonului aditional. Exist a
exceptii de la aceste reguli. Astfel, pentru
106
47
Ag este asteptat ca s a existe
7 protoni pe nivelul energetic 1q
12
astfel c a starea nucleului trebuie s a
e
9
2
+
. Experimental se g aseste c a starea nucleului este
1
2

. Aceasta
rezult a din faptul c a dac a se face un calcul mai exact, din punct de
vedere energetic este mai favorabil a conguratia ca s a existe 8 protoni
pe nivelul 1q
12
si un singur proton pe nivelul 2j
12
. Protonul impar se
a a astfel pe nivelul 2j
12
si el este nucleonul care determin a momentul
nucleului si paritatea nucleului. n cazul nucleelor impar-impare modelul
nu d a rezultate satisf ac atoare.
Momente magnetice si momentul de cuadripol
n cazul unui nucleu cu momentul cinetic total

J. momentul magnetic
este:
j
)
= q
)
c
2:
j

J (6.68)
Aceasta nseamn a c a pentru nucleele par-pare care au J = 0 n starea
fundamental a nu exist a momente magnetice.
445
n schimb pentru nucleele par-impare care au un moment cinetic ca-
racterizat de un num ar cuantic J semintreg ne astept am ca acestea s a
aib a momente magnetice. n acest model momentul magnetic al nucleului
este dat de ultimul nucleon a c arui stare este caracterizat a de numerele
cuantice |, si ,. Exist a dou a contributii la momentul magnetic: una
datorat a spinului nucleonului, iar alta datorat a misc arii orbitale. Pentru
un singur nucleon operatorul moment magnetic poate scris ca:
j
)
=
c
2:
j
_
q
1

1 + q
c
:
_
(6.69)
unde q
1
si q
c
sunt factorii giromagnetici. q
1
are valoarea 1 pentru proton
si 0 pentru neutron (acesta nu are sarcin a electric a), q
c
= 5. 5856 pentru
proton si q
a
= 3. 8262 pentru neutron. Din relatiile (6.68) si (6.69) se
obtine:
q
)

J = q
1

1 + q
c
: (6.70)
Multiplicnd cu

J relatia (6.70) se obtine:
q
)

J
2
= q
1

J + q
c
:

J (6.71)
Cum

J =

1 +:
rezult a : =

J

1 si

1 =

J :. De aici rezult a:

J =

J
2
+

1
2
:
2
2
(6.72)
:

J =

J
2
+:
2

1
2
2
(6.73)
Atunci relatia (6.71) devine:
q
)

J
2
=
1
2
_
q
1
_

J
2
+

1
2
:
2
_
+ q
c
_

J
2
+:
2

1
2
__
(6.74)
Ecuatia de mai sus este o ecuatie pentru operatori. nlocuind apoi
p atratul ec arui operator unghiular prin valorile proprii corespunz atoare
se obtine:
446
j
J
= q
)

J =
1
2
J
_
q
1
+ q
c
+ (q
1
q
c
)
| (| + 1) 3,4
J (J + 1)
_
(6.75)
Dac a se utilizeaz a aceast a ecuatie si valorile factorilor giromagnetici
q. momentele magnetice ale protonului sau neutronului impar j
J
se de-
termin a usor n dou a cazuri si anume cnd J = | 1,2. Rezultatele
obtinute cu ajutorul modelului nu duc la predictii n conformitate cu
datele experimentale. Pentru a realiza o concordanta bun a trebuie uti-
lizate modele mai sosticate.
Se observ a c a numai nucleele cu J 1,2 au valori diferite de zero
pentru momentul de cuadripol Q. Ne vom referi doar la nucleele par-
impare cu un proton impar. n acest ultim caz utiliznd modelul p aturilor
nucleare Q va determinat doar de nucleonul impar si:
Q =
_
3

.
2
_

:
2
__
(6.76)
unde 2 a fost luat egal cu 1 (un singur proton) iar media va f acut a
peste orbita protonului. Mediile variaz a de la 10
30
m
2
pentru nucleele
usoare la 6 10
27
m
2
pentru nucleele grele. n cazul nucleelor cu un
neutron impar Q = 0 deoarece neutronul nu are sarcin a. Din punct de
vedere experimental situatia este diferit a. Prima dat a trebuie remarcat
c a nu exist a o mare diferent a ntre valorile lui Q pentru nucleele care au
un proton impar si nucleele care au un neutron impar. n al doilea rnd
valorile g asite pentru Q pentru anumite nuclee sunt de 10 ori mai mari
dect cele calculate. Astfel de nepotriviri pot explicate de o miscare
colectiv a a nucleonilor n nuclee.
St ari excitate
n cazul nucleelor cu impar, adic a a nucleelor par-impare st arile
excitate rezult a din excitarea nucleonului nemperecheat pe st arile ener-
getice superioare. De exemplu
17
O are un neutron pe nivelul 1d
52
iar
imediat deasupra acestui nivel se a a nivelele 2:
12
si 1d
32
. Referindu-
ne la diagrama nivelelor energetice din Fig. 6.9 ntr-adev ar prima stare
excitat a este o stare
1
2
+
si poate interpretat a ca ap arnd din trecerea
neutronului pe nivelul energetic 2:
12
iar starea
3
2
+
poate interpretat a
ca ap arnd din trecerea neutronului pe nivelul energetic 1d
32
.
447
n cazul nuceleelor par-pare obtinerea unei st ari excitate se face prin
ruperea unei perechi de nucleoni fapt ce complic a mult lucrurile.
Modelul simplu al p aturilor nucleare este n m asur a s a explice nu-
merele magice, momentele cinetice ale nucleelor, ordinul de m arime al
momentelor magnetice, existenta st arilor excitate pentru nucleele care
au un nucleon n plus sau n minus fat a de o p atur a complet a.
O ipotez a a acestui model este c a nucleonii se misc a f ar a ca ei s a
interactioneze ntre ei. Acest fapt pare a nu n concordant a cu realitatea
datorit a faptului c a ntre nucleoni exist a forte de interactie.
6.4 Reactii nucleare
O reactie nuclear a este initiat a prin bombardarea unor nuclee tint a cu
un fascicol de nucleoni sau nuclee. La nceputul dezvolt arii zicii nucleare
erau folosite particulele c care proveneau din dezintegr ari radiaoctive.
n zilele noastre particulele sunt accelerate n acceleratoare de particule.
Exist a dou a obiective majore n experientele n care se studiaz a reactiile
nucleare:
1. Datele experimentale obtinute pot comparate cu predictiile ce
se fac asupra reactiilor respective, n acest mod vericndu-se modelele
propuse pentru structura nucleului si a reactiilor ns asi.
2. Reactiile nucleare sunt utilizate n spectroscopia nuclear a pentru
a se obtine informatii asupra nivelelor nucleare.
6.4.1 Energetica reactiilor nucleare
O reactie nuclear a este n general scris a astfel:
+ c 1 + / (6.77)
unde este nucleul tint a, c este particula proiectil care ajunge pe nucleul
tint a, 1 este nucleul care se formeaz a dup a reactia lor iar / este particula
care rezult a n urma acestei reactii. O reactie poate scris a simplicat
astfel: (c. /) 1. Ca exemplu putem da reactia:
9
4
Be +
4
2
He
12
6
C +
1
0
n (6.78)
448
Reactia nuclear a poate mai complicat a n sensul c a pot exist a mai
multi produsi de reactie. n continuare ne vom linita la situatia n care
exist a doar doi produsi de reactie.
Reactiile nucleare sunt guvernate de legile de conservare obisnuite: a
impulsului, a energiei, a sarcinii si a num arului total de nucleoni.
Din punct de vedere energetic important a este energia de reactie Q
care reprezint a diferenta dintre energia de repaus a particulelor n starea
initial a si energia de repaus n starea nal a:
Q = [(:
o
+ `

) (:
b
+ `
1
)] c
2
(6.79)
O alt a expresie a lui Q se poate obtine utiliznd legea conserv arii
energiei. Consider am c a energia cinetic a a particulei c n sistemul labo-
ratorului este 1
o
iar nucleul tint a se a a n repaus. Atunci:
:
o
c
2
+ `

c
2
+ 1
o
= `
1
c
2
+ 1
1
+ :
b
c
2
+ 1
b
(6.80)
unde 1
1
si 1
b
sunt energiile cinetice ale produsilor de reactie. Rezult a:
Q = 1
1
+ 1
b
1
o
(6.81)
Exist a dou a situatii:
a) Q 0, cnd reactia este nsotit a de eliberare de energie. n acest
caz spunem c a reactia este exoenergetic a.
b) Q < 0, cnd reactia este nsotit a de cresterea energiei de repaus
pe seama energiei cinetice. Spunem c a reactia este endoenergetic a.
Q se m asoar a n general n MeV si ea poate determinat a utiliznd
ecuatia (6.79). Astfel, pentru reactia (6.78) avem ` (
4
2
He) = 4. 002604n,
` (
9
4
Be) = 9. 01219n, ` (
12
6
C) = 12. 00000n, ` (
1
0
n) = 1. 00867n. Astfel
se obtine Q = 6. 12 10
3
nc
2
unde c = 3 10
8
m/s este viteza luminii
n vid. Dar cum nc
2
=931,19 MeV rezult a energia de reactie Q = 5. 7
MeV. Cteva valori ale lui Q pentru diverse reactii sunt prezentate mai
jos:
2
D(
2
D, n)
3
He Q = 3. 3 MeV
12
B(p, n)
12
C Q = 12. 6 MeV
12
B(p,
3
H)
10
B Q = 6. 3 MeV
27
Al(, p)
26
Mg Q = 8. 3 MeV
449
6.4.2 Sistemul centrului de mas a
Dac a Q < 0, legea conserv arii energiei cere ca n sistemul labora-
torului energia cinetic a a proiectilului s a e mai mare dect [Q[ deoarece
conservarea impulsului interzice ca produsii de reactie n starea nal a s a
e n repaus. Pentru a studia acest fapt vom discuta reactia n sistemul
centrului de mas a. Conform legii conserv arii impulsului avem:
:
o

o
+ `

= 0 (6.82)
de unde

=
:
o
`

o
(6.83)
n sistemul centrului de mas a energia total a este:
1 =
1
2
:
o

2
o
+
1
2
`

=
1
2
:
o

2
o
_
1 +
:
o
`

_
(6.84)
n sistemul laboratorului nucleul tint a este n repaus si doar particula
c se misc a. Atunci energia cinetic a este:
1
0
=
1
2
:
o

02
o
(6.85)
unde
0
o
este viteza relativ a a particulei c fat a de nucleul .

0
o
=
o

=
o
_
1 +
:
o
`

_
(6.86)
nlocuind n (6.85) relatia (6.86) rezult a:
1
0
= 1
_
1 +
:
o
`

_
(6.87)
Tinnd cont de conditia ca s a se produc a o reactie endoenergetic a n
sistemul centrului de mas a 1 [Q[. Atunci:
1
0
[Q[
_
1 +
:
o
`

_
(6.88)
Cantitatea [Q[
_
1 +
:
o
`

_
reprezint a energia de prag pentru care are
loc reactia nuclear a.
450
Figura 6.10: a) Interactia dintre un fascicol de particule cu o tint a constnd
din sfere rigide. b) Particule punctiforme care se ciocnesc de sfere de raze 1.
c) Particule de raze r care se ciocnesc de sfere de raze 1.
6.4.3 Reactiile nucleare si sectiunile ecace
S a consider am un fascicol ce cade pe o tint a constnd din obiecte
sferice de raz a 1 (Fig. 6.10). Fiecare sfer a are aria sectiunii o = :1
2
,
iar ecare particul a ajungnd n interiorul acestei arii loveste sfera res-
pectiv a. Dac a particulele incidente sunt si ele sfere de raz a : aria de
interactie va creste la valoarea : (: + 1)
2
. Probabilitatea de ciocnire
creste cu cresterea ariei de interactie o.
ntorcndu-ne la reactiile nucleare, trebuie remarcat c a nucleele nu
sunt sfere bine denite, deoarece densitatea lor variaz a cu raza. n plus,
datorit a razei nite de actiune a fortelor nucleare, nu este nevoie ca s a
existe un contact direct ntre particulele care interactioneaz a. Astfel,
vom considera ca m asur a pentru probabilitatea de reactie o sectiune pe
care o vom nota tot cu o si pe care o vom denumi sectiune ecace. o
poate privit a ca o sectiune total a de interactie (o
T
) care este legat a
de probabilitatea ca s a se petreac a ceva cnd particulele incidente si
tinta interactioneaz a, sau poate privit a ca o sectiune ecace partial a
de interactie cnd ea este legat a de probabilitatea ca o anumit a reactie
s a aib a loc. Evident:
o
T
=

o
i
(6.89)
Desi o nu reprezint a sectiunea nucleului care nu poate precis denit a
ne astept am ca aceasta s a e de acelasi ordin de m arime cu sectiunea
sferic a a nucleului. Deoarece raza nuclear a este cuprins a n intervalul 2
451
si 7 fm atunci :1
2
va cuprins a n intervalul 5 10
29
m
2
- 1. 5 10
27
m
2
. Uzual sectiunile ecace se exprim a n zica nuclear a n barni (1 barn
= 1b = 10
28
m
2
)
Vom demonstra n continuare c a atenuarea unui fascicol de particule
ce trece printr-o tint a este legat a de o. Fie o tint a de arie , grosime d.
care contine : nuclee pe unitatea de volum, astfel nct n ecare secund a
pe aria s a ajung a ` particule. Dac a sectiunea ecace a ec arui nucleu
este o avem:
-num arul total de nuclee din tint a = :d.
-sectiunea ecace corespunz atoare tuturor nucleelor = :od.
Atunci, num arul de particule din fascicolul incident care interactioneaz a
cu nucleele tint a n unitatea de timp = (num arul de particule ce ajung pe
unitatea de arie)(sectinea ecace corespunz atoare tuturor nucleelor):
`

o:d. = `o:d.
Acesta este num arul de particule care este ndep artat din fascicolul
incident. Notnd cu d` variatia num arului de particule din fascicolul
incident prin reactia nuclear a (d` < 0) atunci:
d` = `o:d. (6.90)
Pentru o tint a de dimensiuni nite vom obtine atenuarea total a prin
integrarea pe distanta .:
_
.
.
0
d`
`
=
_
:
0
:od. (6.91)
unde `
0
este o m asur a a intensit atii fascicolului incident iar ` este o
m asur a a intensit atii fascicolului transmis. Rezult a:
` = `
0
exp (:o.) = `
0
exp (j.) (6.92)
unde j = :o este cunoscut sub denumirea de coecient de atenuare.
Inversul 1,:o are dimensiunea unei lungimi si reprezint a distanta pe
care fascicolul este atenuat cu un factor 1,c.
n nal vom introduce conceptul de sectiune ecace diferential a. Situ-
atia este ilustrat a n Fig. 6.11 unde produsul de reactie este ar atat ca
mpr astiindu-se sub unghiurile polare o si , n interiorul unghiului solid
d = sin odod,
452
Figura 6.11: Particule incidente pe o tint a
Pentru o anumit a reactie nuclear a, o este legat de probabilitatea ca
reactia s a aib a loc iar produsii de reactie s a se deplaseaze n toate di-
rectiile posibile.
M arimea do,d este legat a de probabilitatea ca produsii de reactie
s a se g aseasc a ntr-un unghi solid d n jurul directiei caracterizate de
unghiurile o si ,. do,d este functie de unghiurile o si , si se numeste
sectiune diferential a. Dac a particulele din fascicolul incident si nucleele
tintei au spinii orientati haotic atunci do,d va independent de ,.
Dac a se integreaz a sectiunea diferential a pe unghiul solid 4: se obtine
sectiunea ecace o:
o =
_
4
0
do
d
d (6.93)
Dac a do,d este indepent de unghiul , se obtine:
o = 2:
_

0
do
d
sin odo (6.94)
6.4.4 Tipuri de reactii nucleare
Fie o particul a nc arcat a care se apropie de un nucleu. Prima inte-
ractie va cea electrostatic a iar dac a particula are o energie mic a ea va
mpr astiat a pe un potential de tip coulombian. Ea va suferi o mpr astiere
elastic a f ar a ca ea s a ating a nucleul. Modul n care are loc mpr astierea
453
depinde de forma si m arimea nucleului si de potentialul asociat acestuia.
Un astfel de proces va simbolizat astfel:
+ c + c (6.95)
Dac a energia particulei este sucient de mare este posibil ca particula
nc arcat a s a traverseze bariera de potential si s a ajung a n regiunea n
care se fac simtite fortele nucleare iar particula atinge practic nucleul.
Exist a mai multe posibilit ati. Un nucleon poate excitat pe un nivel
energetic superior n timp ce particula incident a p ar aseste nucleul cu o
energie mai mic a. Un astfel de proces poart a numele de ciocnire inelastic a
si n urma lui nucleul r amne ntr-o stare excitat a. O alt a posibilitate este
ca particula incident a s a excite un mod colectiv de vibratie sau rotatie.
Un astfel de proces este simbolizat prin:
+ c

+ c (6.96)
unde

are semnicatia unei st ari excitate a nucleului .


Dac a energia particulei incidente este si mai mare atunci n urma
interactiei nucleul poate suferi o transformare. Exist a dou a posibilit ati
dependente de energia pe care o are particula incident a si de ct a energie
este pierdut a de particula incident a. Astfel, dac a particula c are su-
cient a energie ea poate s a p ar aseasc a nucleul determinnd apartia unui
nucleon. Acest proces se scrie ca:
+ c 1 + c + / (6.97)
unde 1 este nucleul rezidual iar / este nucleonul scos afar a din nucleu
dup a ciocnire. Dac a particula incident a pierde foarte mult a energie n
cursul reactiei ea nu va mai avea sucient a energie s a p ar aseasc a nucleul
si va r amne n interiorul nucleului:
+ c 1
0
+ / (6.98)
Aceste tipuri de reactii poart a numele de reactii directe deoarece in-
teractiunea are loc mai degrab a doar cu un singur nucleon dect cu nu-
cleul ca un ntreg. Alte variante ale aceestui tip de reactii sunt cele de
stripping si pick-up. n primul tip de reactie particula incident a (de obi-
cei deuteronul) pierde unul din nucleoni care r amne n interiorul tintei
n timp ce cel alalt iese din aceasta. n al doilea tip de reactie particula
454
Figura 6.12: a) Exemple de reactii directe b) Reactie stripping c) Reactie
pick-up
incident a loveste un nucleon din tint a c aruia i transmite sucient a en-
ergie pentru a iesi din aceasta. Aceste posibilit ati sunt ar atate n Fig.
6.12.
O alt a posibilitate este aceea n care particula incident a cade pe un
nucleu din care nu are sucient a energie s a ias a. n interiorul nucleului
particula va suferi diverse ciocniri pn a ce energia va concentrat a pe
una sau mai multe particule care pot p ar asi nucleul. Este posibil si ca
nucleul s a piard a excesul de energie prin emisie de radiatie electromag-
netic a (emisie gama). Starea nucleului dup a ce acesta a captat particula
incident a poart a numele de nucleu compus.
n cazul unei reactii directe pentru o particul a cu energia de ctiva
MeV reactia are loc ntr-un interval de timp egal ca ordin de m arime
cu timpul n care aceasta traverseaz a nucleul (- 1,c 10
22
s). n
cazul reactiilor cu formare de nucleu compus intervalul de timp este mult
mai mare (10
14
10
20
s). Un proces n care apare un nucleu compus
poate considerat n urm atoarele etape: a) formarea nucleului compus
b) dezintegrarea nucleului compus:
455
+ c C

= 1 + / (6.99)
n nal vom aminti despre modelul optic care a fost dezvoltat de Fes-
hbach, Porter and Weisskpof n anul 1954 si care este util n ntelegerea
reactiilor nucleare. El se bazeaz a pe ideea c a potentialului tip groap a de
potential (din modelul cu p aturi) i se adaug a o component a imaginar a:
\ + i\ (6.100)
Ultimul termen este introdus pentru a lua n consideratie c a particula
incident a poate absorbit a n reactie. Numele vine din analogia cu optica
unde termenul complex ad augat indicelui de refractie este introdus pentru
a lua n consideratie absorbtia. Astfel, particula care interactioneaz a cu
nucleul poate sau nu absorbit a.
6.4.5 mpr astiere si absorbtie
Vom considera interactia unei particule cu cmpul electrostatic al
nucleului si cu potentialul optic (care ia n consideratie posibilitatea ca
particula s a e absorbit a). Ne vom concentra numai asupra a ceea ce
se ntmpl a cu particula incident a si nu vom considera nici un detaliu
referitor la posibilele reactii nucleare.
mpr astierea columbian a
Fie o particul a nc arcat a cu sarcina .c care se apropie de un nucleu
cu sarcina 2c. Energia de interactie dintre cele dou a particule este:
\
C
=
2.c
2
4:
0
:
(6.101)
unde : este distanta m asurat a din centrul nucleului. Atunci cnd par-
ticula ajunge n raza de actiune a fortelor nucleare energia potential a de
interactie se modic a n mod radical ca n Fig. 6.13 unde am prezentat
simbolic energia potentialului optic.
Aici efectul de interactie al particulei cu nucleul prin intermediul
fortelor nucleare este reprezentat de potentialul optic \ + i\. Bariera
de potential poate dep asit a dac a particula incident a are energia
456
Figura 6.13: Energia potential a a unei particule n vecin atatea nucelului
\
1
=
2.c
2
4:
0
1
(6.102)
unde 1 este raza nuclear a. Valori tipice pentru \
1
n cazul unui proton
incident cnd . = 1 sunt:
Carbon (2 = 50) \
1
3 MeV
Argint (2 = 47) \
1
12 MeV
Plumb (2 = 82) \
1
17 MeV
Desi n mecanica clasic a, o particul a incident a nu poate trece peste
o barier a de potential dect dac a energia ei este mai mare ca \
1
, con-
form mecanicii cuantice chiar dac a energia acesteia este mai mic a dact
n altimea barierei de potential ea poate penetra bariera (efectul tunel).
Dac a ns a energia particulei este mult mai mic a dect n altimea bari-
erei efectul este neglijabil, iar particula va suferi o mpr astiere. Pentru
a determina distanta minim a la care particula ajunge se pune conditia
ca energia cinetic a s a e egal a cu energia potential a la distanta d
c
. Se
obtine:
d
c
=
.2c
2
4::1
(6.103)
unde cu 1 am notat energia cinetic a a particulei incidente. mpr astierea
coulombian a este prezentat a n Fig. 6.14.
457
Figura 6.14: mpr astierea unor particule nc arcate n cmp coulombian
Un calcul detaliat arat a c a traiectoriile particulelor sunt hiperbole iar
sectiunea diferential a este de forma:
do
d
=
d
2
c
16sin
4 0
2
(6.104)
n Fig. 6.15 este reprezentat a sectiunea diferential a de interactie ntr-
un asfel de caz.
mpr astiere si absorbtie pe potentialul nuclear
S a consider am situatia n care energia particulei este sucient de mare
astfel nct distanta minim a de apropiere d
C
s a cad a n interiorul razei
de actiune a potentialului optic. Pentru energii nalte ne astept am ca
do,d s a difere de valorile date de ecuatia (6.104) pentru valori mari ale
unghiului o. Acest lucru este ilustrat n cazul protonilor de 30 MeV care
sunt mpr astiati pe nuclee de
208
Pb (Fig. 6.16).
Fluctuatiile sectiunii diferentiale pot considerate ca ind asem an a-
toare intensit atii luminoase obtinute prin difractie Fraunhoer pe o sfer a
absorbant a. Absorbtia protonilor este luat a n considerare prin partea
imaginar a a potentialului optic i\. Pornind de la acesta si de la dis-
tantele dintre maxime se poate determina valoarea 1 a gropii de potential.
Rezult a 1 = (1. 4 1. 5)
13
fm. Asa cum era de asteptat expresia lui 1
458
Figura 6.15: Sectiunea diferential a de mpr astiere a particulelor c de 7,68 MeV
pe nuclee de
197
Au
Figura 6.16: Sectiunea diferential a de mpr astiere a protonilor de 30 MeV pe
208
Pb
459
este de acelasi tip ca cea dat a de ecuatia (6.3) avnd o valoare mai mare
datorit a razei de actiune a fortelor nucleare. Pentru ca datele obtinute s a
e n concordant a cu cele prezise de teorie este necesar ca \ = 50 MeV,
iar \ = 5 MeV.
O alt a caracteristic a descris a de modelul optic este modul n care
sectiunea total a de interactie (de absorbtie si mpr astiere) o
T
variaz a n
functie de dimensiunea nuclear a. o
T
variaz a lent cu energia pentru ecare
nucleu existnd maxime largi. Aceste maxime pot ntelese ca niste
rezonante care apar atunci cnd lungimea de und a a particulei incidente
este cuprins a de un num ar ntreg de ori n l argimea gropii de potential.
Deoarece timpul de mpr astiere este de ordinul a t ~ 10
22
s exist a o
incertitudine n energie 1 ~ /,t ~ 10 MeV. Spunem ca starea are
l argimea = 10 MeV.
6.4.6 Reactii directe
Reactiile directe sunt caracterizate de o singur a ciocnire pe care o
sufer a particula incident a cu un nucleon din interiorul nucleului. Cioc-
nirea are loc normal la suprafata nucleului, deoarece dac a particula ar
p atrunde mai mult n interiorul nucleului va suferi ciocniri multiple, fapt
ce ar duce la formarea nucleului compus. Nucleonul excitat pe un nivel
energetic superior (ciocnire inelastic a) poate suferi reactie de tip pick-up
(j. d). O alt a posibilitate este aceea c a un nucleon din particula incident a
poate captat pe o stare energetic a (d. :). n orice form a reactia duce
la popularea nivelelor slab excitate ale nucleului. Implicnd o singur a
ciocnire cu un singur nucleon astfel de reactii pot tratate teoretic cu
ajutorul modelului n p aturi al nucleului. Principala surs a de informatii
n acest caz este dat a de variatia sectiunii de mpr astiere do,d n functie
de unghiul de mpr astiere o.
Fie o particul a incident a cu impulsul j
i
care interactioneaz a cu un
nucleu din care rezult a o particul a cu impulsul j
)
care face unghiul o
cu directia de miscare a particulei incidente. Fie impulsul transferat
nucleului (Fig. 6.17).
M arimea lui este dependent a de unghiul de mpr astiere o:

2
= j
2
i
+ j
2
)
2j
i
j
)
cos o (6.105)
Momentul cinetic transferat este cuanticat si nu poate lua dect
460
Figura 6.17: Interactia direct a n urma c areia nucleului i se transfer a impulsul
= j
i
j
)
valorile [| (| + 1)]
12
~ unde | este num arul cuantic orbital. Cnd nucleul
este excitat conservarea momentului cintetic restrictioneaz a valorile pe
care le poate lua |. O alt a limitare este impus a de consevarea parit atii,
care impune ca diferenta dintre parit atile celor dou a st ari s a e (1)
|
.
6.4.7 Reactii cu formare de nucleu compus
Acest tip de reactii sunt caracterizate de faptul c a are loc captura
particulei incidente de c atre nucleul tint a. Particula care p atrunde n
interiorul nucleului sufer a mai multe ciocniri, dup a care nucleul compus
se dezintegreaz a prin emiterea unei particule. Un exemplu tipic pentru
acest tip de reactie este urm atorul proces:
27
Al+p
27
Al+p

27
Al

+p

24
Mg+
4
He

27
Si+n

28
Si+
Diferitele moduri de dezintegrare poart a numele de canale de dezin-
tegrare si includ mpr astiere elastic a, mpr astierea inelastic a precum si
dezintegr ari radioactive.
Energia de excitare a nucleului compus este egal a cu suma dintre e-
nergia de leg atur a 1
b
si energia cinetic a a particulei incidente 1
c
(datorit a
masei mari a nucleului tint a se poate neglija energia cinetic a pe care
nucleul tint a o primeste de la nucleonul incident). Energia de leg atur a
461
Figura 6.18: Rezonante n nucleul compus
este de aproximativ 8 MeV iar energia cinetic a poate lua orice valoare.
n reactiile nucleare cu neutroni aceast a energie poate aproximativ
egal a cu zero deoarece nu exist a nici o barier a coulombian a. n reactiile
nucleare cu particule nc arcate 1
c
trebuie s a e sucient de mare pentru
ca particula s a poat a trece bariera de potential.
M asurarea sectiunilor ecace pentru reactii n care energia neutronilor
incidenti este de ctiva MeV prezint a foarte multe rezonante nguste
(Fig.6.18).
Rezonantele apar atunci cnd energia particulei incidente corespunde
st arilor excitate ale nucleului compus.
Dac a not am cu 1 energia particulei incidente, cu 1
1
energia rezo-
nantei, s-a g asit c a n vecin at atea rezonantei sectiunea ecace pentru o
reactie particular a (i) depinde de energia particulei incidente dup a ex-
presia:
o (1) =
`
2
4:
q

C

i
(1 1
1
)
2
+
1
4

2
(6.106)
unde ` este lungimea de und a de Broglie a particulei incidente, q este un
factor statistic care depinde de spinii particulelor, este l argimea la semi-
n altime.
C
este proportional a cu probabilitatea pentru formarea nu-
462
cleului compus cnd particula incident a interactioneaz a cu nucleul tint a,
iar
i
este proportional cu probabilitatea ca nucleul s a se dezintegreze pe
canalul i. Spunem c a
i
este l argimea partial a pentru realizarea canalu-
lui i. L argimea total a a rezonantei este si este egal a cu suma l argimilor
partiale:
=

i
(6.107)
Expresia (6.106) a dependentei sectiunii ecace de energia particulei
incidente este cunoscut a ca formula Breit-Wigner. Trebuie remarcat c a
dependenta lui o de
i
implic a faptul c a sectiunea ecace pentru diverse
canale de reactie este independent a de modul de formare a nucleului
compus. O alt a caracteristic a interesant a este c a pentru 1 = 1
1
, o este
de ordinul de m arime al lui `
2
. Dar `
2
~ 1,j
2
~ 1,1 astfel c a aceasta
poate mult mai mare dect :1
2
unde 1 este raza nuclear a. Astfel o
poate avea valori foarte mari. Experimental s-a determinat c a
i
poate
avea valori n intervalul 0,1 eV - 10
3
eV. Aceste nedetermin ari n valorile
energiei duc la incertitudini n timpul de viat a al st arii nucleului compus
care se situeaz a n intervalul 10
14
la 10
20
secunde.
6.4.8 Fisiunea
Fisiunea este un proces n care un nucleu greu (din regiunea ura-
niului) se dezintegreaz a n dou a nuclee mai usoare cu eliberarea a doi
trei neutroni cu energii foarte mari. Ea a fost descoperit a de Hahn si
Strassmann.
Dac a ne referim la energia de leg atur a pe nucleon 1, reprezentat a
n Fig. 6.2 se observ a c a dac a n regiunea n care 240, 1, = 7. 6
MeV, pentru 120, 1, = 8. 5 MeV. Aceasta nseamn a c a dac a un
nucleu cu num arul de mas a = 240 se divide n dou a nuclee energia
de leg atur a a ec arui nucleon creste cu 0. 9 MeV. Astfel este eliberat a o
energie egal a cu 216 MeV. Aceast a energie este de 10
6
mai mare dect
energia eliberat a n procesele chimice.
Trebuie remarcat c a pe m asur a ce creste, proportia de neutroni n
nucleele stabile creste. De exemplu cel mai stabil nucleu are = 120
si este
120
50
Sn cu `, = 0. 58 n timp ce pentru = 240 cel mai stabil
nucleu
204
94
Pu are `, = 0. 61. Acest efect este datorat cresterii energiei
repulsive de tip electrostatic dintre protoni. Astfel, cnd are loc un proces
463
Figura 6.19: Reprezentarea schematic a a procesului de siune
de siune exist a un exces de neutroni n sistem. Unii neutroni sunt emisi
chiar n timpul procesului de siune (neutroni prompti) iar altii sunt
emisi mai trziu (neutronii ntrziati).
Energia eliberat a n procesul de siune se distribuie astfel:
Energia cinetic a a nucleelor obtinute prin siune 165 5 MeV
Energia radiatiilor emise n procesul de siune 7 1 MeV
Energia cinetic a a neutronilor 5 1 MeV
Energia particulelor , emise n procesul de siune 7 1 MeV
Radiatiile a produsilor de siune 6 1 MeV
Energia netronilor emisi de produsii de siune 10 MeV
Total 216 MeV
Mecanismul procesului de siune se poate explica intuitiv considernd
nucleul ca o pic atur a de lichid.
Nucleul (Fig. 6.19) are initial o form a sferic a, apoi el se deformeaz a
pn a ce are loc ruperea acestuia n dou a fragmente, cnd apar si neu-
troni prompti. Pentru un prim studiu calitativ al procesului de sune
se utilizeaz a modelul pic atur a al nucleului. n acest caz sunt importanti
termenii care sunt legati de energia de suprafat a si energia de interactie
coulombian a:
1 = c
c

23
+ c
c
2
2

13
= c
0
c
1
2
+ c
0
c
2
2
1
(6.108)
464
Figura 6.20: Energia potential a de deformare functie de distanta de deformare
- separare
Dac a nucleul este deformat energia de suprafat a creste n timp ce e-
nergia datorat a interactiei coulombiene scade deoarece sarcinile electrice
se ndep arteaz a unele de altele. Suma celor doi termeni creste sau des-
creste n functie de valoarea 2
2
,1 sau 2
2
,. Bohr si Wheeler au g asit c a
pentru 2
2
, 47. 8 suma descreste prin deformarea nucleului. Astfel, nu
exist a nici o fort a care s a se opun a deformatiei din ce n ce mai accentuate
a nucleului si n nal a ruperii acestuia n dou a fragmente.
Dac a 2
2
, < 47. 8 cresterea energiei superciale este mai mare dect
sc aderea datorat a micsor arii energiei potentiale electrostatice. Nucleul
rezist a astfel deform arii. Aceast a rezistent a trebuie s a aib a caracterul
unei bariere de potential, deoarece dup a separare cele dou a fragmente
ajung ntr-o state de energie mai mic a.
n Fig. 6.20 este reprezentat a energia potential a n cazul procesului
de siune pentru un nucleu cu = 240 conform modelului pic aturii.
Se observ a c a pe m asur a ce deformarea creste, creste si energia potential a
datorat a lucrului mecanic efectuat mpotriva fortelor de atractie. Dac a
deformarea creste n continuare energia potential a nu mai creste datorit a
faptului c a fortele nucleare au o raz a scurt a de actiune; prin separarea
celor dou a fragmente si eliberarea neutronilor prompti energia potential a
a sistemului se reduce cu 216 MeV. Bariera care trebuie surmontat a de
cele dou a fragmente este de aproximativ 6 MeV. Dac a aceast a barier a
este penetrat a are loc siunea spontan a. Timpul de viata este foarte
465
lung pentru nucleele cu < 250 (pentru
238
92
U, t 10
16
ani) dac a nucleul
nu este ntr-o stare excitat a.
Mult mai interesant este procesul de siune indus a care are loc prin
captura unui neutron. Exist a dou a posibilit ati ilustrate n cazul bombar-
damentului cu neutroni a uraniului natural (99,3 %
238
U si 0,7%
235
U).
Cnd are loc procesul:
238
U+n
239
U

(6.109)
cu neutroni cu energie nul a nucleul compus se a a ntr-o stare excitat a
cu energia de 5 MeV. Aceast a energie este cu 1 MeV sub pragul barierei
de potential. Din acest motiv sunt necesari neutroni rapizi cu energia
de 1 MeV pentru ca nucleul compus s a ajung a pe o stare excitat a de 6
MeV astfel nct bariera de potential s a e penetrat a de fragmentele de
siune.
Din contr a n cazul procesului:
235
U+n
236
U

X+Y+in (6.110)
unde cu X si Y am notat produsii de de siune iar i = 2. 47 reprezint a
num arul mediu de neutroni rapizi care se obtin prin siune, nucleul com-
pus ajunge ntr-o stare excitat a de aproximativ 6,4 MeV. Aceast a energie
este sucient a ca bariera de potential s a e dep asit a n cursul procesului
de siune. Atunci procesul de siune poate indus de neutroni lenti.
Cnd se produce siunea cele dou a fragmente nu sunt egale. Astfel, pen-
tru uraniu masele produsilor de reactie variaz a n jurul lui 95 si
135. De exemplu:
92
U
52
Te+
40
Zn (6.111)
92
U
56
Ba+
36
Kr (6.112)
Reactiile nucleare n lant si reactorii nucleari
O reactie n lant apare atunci cnd cei doi sau trei neutroni prompti
emisi n procesul de siune pot s a induc a o nou a siune. n cazul unui
bloc de uraniu, reactia poate sustinut a dac a cel putin un neutron
466
provenit din procesul de siune induce o alt a siune. n acest caz ansam-
blul este critic si rezult a o explozie nuclear a; dac a n cursul reactiei nu-
cleare num arul de neutroni r amne constant avem de-a face cu o reactie
nuclear a controlat a care se utilizeaz a n reactorii nucleari. Dac a acest
lucru nu se petrece, atunci ansamblul este unul subcritic.
n cazul armelor nucleare dou a mase de uraniu subcritice se unesc
ntr-una critic a.
Exist a dou a tipuri de reactori: cu neutroni termici si neutroni rapizi.
n reactorii cu neutroni termici se utilizeaz a un procent de 0,7% de
235
U din uraniul natural datorit a faptului c a sectiunea ecace de reactie
pentru neutronii termici (avnd energia 0,025 eV) este foarte mare si
anume de 550 b. Neutronii de siune au ns a energii mari (n jur de 1
MeV) si trebuie ncetiniti pentru a ajunge la energii mici si s a devin a
neutroni termici. Energia acestor neutroni este micsorat a prin ciocnirile
pe care le sufer a acestia n interiorul unei substante numit a moderator
a c arui mas a molecular a este apropiat a de cea a neutronilor (hidrogen,
deuteriu, carbon). Apa, desi are un procent mare de hidrogen, are deza-
vantajul de a capta neutronul ntr-o reactie de tipul
n+p
2
1
D + (6.113)
si poate utilizat a numai dac a combustibilul nuclear este puternic m-
bog atit n
235
U. Alti moderatori folositi sunt apa grea (D
2
O) si gratul
(carbon). Este esential ca procesul de siune s a e controlat. Aceasta
se realizeaz a cu ajutorul unor bare de control (n mod uzual realizate
din bor si cadmiu a c aror sectiune ecace de captur a pentru neutronii
termici este foarte mare). Aceste bare sunt introduse sau scoase din in-
teriorul reactorului astfel nct s a se controleze num arul de neutroni care
pot induce fenomenul de siune.
Energia produs a (datorit a energiei cinetice a fragmentelor de siune)
este preluat a de un agent de r acire care circul a n interiorul reactorului
(bioxid de carbon sau ap a sub presiune). n reactorii termici
238
U nu
sioneaz a ci capteaz a neutronii, apoi emite o radiatie ,

si se transform a
n
239
94
Pu
238
U + n
239
92
U +
239
92
U
239
93
Np+,

467
239
93
Np
239
94
Pu+,

Plutoniul
239
94
Pu mpreun a cu
238
U este utilizat n reactorii cu neutroni
rapizi. n acest tip de reactori nu este nevoie de moderatori deoarece se
utilizeaz a neutroni cu energii de 1 MeV iar miezul reactorului este mult
mai compact. Producerea de energie este att de mare nct ca agent de
r acire trebuie utilizat natriul topit.
6.4.9 Fuziunea
Fuziunea este procesul prin care dou a nuclee usoare se unesc si este
eliberat a o cantitate de energie. Din diagrama 1, n functie de num arul
de mas a se observ a c a fuziunea implic a nuclee usoare care prin acest
proces duc la nuclee mai grele n nal obtinndu-se
4
He a c arui energie
de leg atur a este foarte mare.
Reactiile de fuziune responsabile pentru arderea hidrogenului sau ci-
clul hidrogenului n stele sunt:
p+p=d+,
+
+i+0,42 MeV (6.114)
d+p=
3
He++5,49 MeV (6.115)
3
He+
3
He=
4
He+p+p+12,86 MeV (6.116)
unde ,
+
este pozitronul (o particul a cu aceiasi mas a ca a electronului dar
cu sarcin a pozitiv a) si i este neutrino o particul a cu mas a foarte mic a
apropiat a de zero.
ntr-un astfel de proces patru protoni sunt convertiti ntr-un nucleu
de heliu. Energia care rezult a n urma acestor reactii este:
1 =
_
4:
j
`
_
4
He
_
2:
c

c
2
= 24. 7 MeV (6.117)
n (6.117) nu am luat n considerare si masa neutrinului deoarece
aceasta este apropiat a de zero.
Prima reactie (6.114) implic a un proces de dezintegrare beta, o reactie
de tipul p+p
2
He+ ind interzis a deoarece
2
He nu este un nucleu
stabil. Aceast a reactie este o reactie cu sectiune ecace mic a. n plus
468
protonii trebuie s a escaladeze o barier a de potential de aproximativ 1
MeV pentru a interactiona. Astfel, temperatura n interiorul unei stele
trebuie s a e de aproximativ 10
7
K pentru c a energia medie a unui proton
s a e n jur de 1 MeV. Datorit a distributiei Boltzmann dup a energie si
probabilit atii mici de penetrare a barierei de potential a protonilor cu
energii joase reactia se produce la temperatura stelar a numai cu o rat a
foarte mic a. Pentru a se obtine o reactie nuclear a ntr-un reactor nuclear
ar nevoie de aproximativ 10
8
K.
n stele au loc si alte reactii de fuziune care duc la formarea altor
elemente. Astfel, dou a nucleee de
4
He fuzioneaz a formnd un nucleu de
8
Be care mpreun a cu un alt nucleu de
4
He duc la formarea unui nucleu
de
12
C. Ultimul nucleu joac a un rol important n producerea energiei n
anumite stele printr-un alt ciclu de reactii nucleare numit ciclul carbonu-
lui:
12
C+p
13
N++1,94 MeV
13
N
13
C+e
+
+i+1,20 MeV
13
C+p
14
N++7,55 MeV
14
N+p
15
O++7,29 MeV
15
O
15
N+e
+
+i+1,73 MeV
15
N+p
12
C+
4
He+4,96 MeV
6.5 Radioactivitatea
Radioactivitatea natural a a fost descoperit a accidental de Henry B-
querell n anul 1896. Bquerell a l asat o substant a ce continea uraniu
lng a o plac a fotograc a nvelit a n hrtie neagr a. Dup a ce a developat-
o, pe plac a a ap arut imaginea cristalelor ce contineau uraniul. Intensele
cercet ari efectuate de Bquerell, Curie si Rutherford au dus la descoperirea
si a altor radionuclizi. Au fost g asite trei feluri de radiatii: alfa, beta,
gama. S-a constatat c a radiatia c const a din nuclee de heliu, radiatia
, din electroni
_
,

_
sau pozitroni
_
,
+
_
. iar radiatia este de natur a
electromagnetic a.
n emisia c, num arul de mas a se micsoreaz a cu 4 unit ati iar 2 se
micsoreaz a cu dou a unit ati, n emisia , num arul de mas a nu se schimb a,
469
n schimb 2 si ` variaz a cu o unitate. n emisia , nu se schimb a nici
2 nici `. O astfel de transformare suferit a de nucleu poart a numele de
dezintegrare radioactiv a.
Probabilitatea de dezintegrare d1 a nucleului n intervalul de timp dt
este dat a de relatia:
d1 = `dt (6.118)
unde ` poart a numele de constant a de dezintegrare. Ipoteza care este f a-
cut a n cazul acestui proces este aceeea c a procesul este probabilistic si c a
el este independent de evolutia nucleului pn a n momentul dezintegr arii.
n cazul unui compus cu ` nuclee radioactive n timpul dt num arul
de dezintegr ari va `d1. Atunci, tinnd cont de (6.118):
d` = ``dt (6.119)
unde d` reprezint a variatia num arului de nuclee. Semnul minus apare
deoarece num arul de nuclee nedezintegrate scade. Integrarea ecuatiei
diferentiale (6.119) se face considernd c a la momentul t = 0 num arul
total de nuclee este `
0
, iar la momentul t num arul de nuclee este `. Se
obtine:
` = `
0
c
At
(6.120)
O m arime important a n cazul radioactivit atii este activitatea unei
substante care se deneste ca num arul de dezintegr ari care au loc n
unitatea de timp.
=

d`
d1

= ``
0
c
At
= `` = c
At
(6.121)
Astfel, activitatea unei surse radioactive scade exponential cu timpul.
Ca unitate de m asur a pentru activitate se utilizeaz a Bquerellul care
reprezint a o dezintegrare pe secund a. O alt a unitate de m asur a folosit a
este Curiul (Ci), 1 Ci =3. 7 10
10
Bq.
Vor denite n continuare notiunile de timp mediu de viat a al unei
substante radioactive si timpul de njum at atire.
Timpul mediu de viat a este media timpilor de viat a ai nucleelor sub-
stantei radioactive. Nucleele care se dezintegreaz a n intervalul de timp
t, t + dt au timpul de viat a cuprins n intervalul t si t + dt. Num arul
acestor nuclee este:
470
[d`[ = dt = ``
0
c
At
dt (6.122)
Atunci:
t =
1
`
0
_
0
.
0
t [d`[ =
1
`
0
_
1
0
`tc
At
dt =
1
`
(6.123)
Ecuatia (6.120) poate scris a sub forma:
` (t) = `
0
c
tt
(6.124)
Timpul mediu de viat a poate interpretat ca timpul n care activi-
tatea probei scade la 1,c din valoarea initial a.
Timpul de njum at atire este perioada de timp t
12
n care activitatea
se micsoreaz a la jum atate din valoarea sa initial a sau perioada n care
num arul de nuclee initiale scade la jum atate. Astfel:
` =
1
2
`
0
= `
0
c
At
12
(6.125)
de unde:
t
12
=
ln 2
`
=
0. 693
`
= 0. 693t (6.126)
Valorile observate pentru timpul de viat a t variaz a ntr-o gam a ex-
trem de larg a. Timpii de viat a pentru anumiti emit atori c sunt de ordinul
a 10
10
ani. Timpii de viat a pentru emit atorii , sunt n intervalul 10
3
s
la 10
6
ani. Timpi de viat a foarte scurti se ntlnesc la emit atorii care
pot ajunge la 10
15
s. Timpi de viat a mai scurti sunt observati pentru
nucleul compus (10
21
s).
De multe ori n loc s a se discute despre timpul de viat a se utilizeaz a
notiunea de l argime a st arii. Aceasta este legat a de incertitudinea n
timpul de viat a. Deoarece t ~ t din relatiile de incertitudine ale lui
Heisenberg rezult a nedeterminarea n energia st arii:
1 = ~,t ~,t (6.127)
Pentru nucleele stabile t iar = 0. n timp ce n cazul n care
t = 10
21
s rezult a = 0. 1 MeV.
471
6.5.1 M asurarea timpilor de viata
Modalitatea cea mai simpl a pentru determinarea timpilor de viat a
este m asurarea activit atii n functie de timp. Apoi prin logaritmarea
ecuatiei (6.121) rezult a:
ln = ln ``
0
`t (6.128)
Se reprezint a grac ln n functie de timp. Rezult a o dreapt a a c arei
pant a este ` = 1,t. Acest procedeu este potrivit dac a timpii de
viat a sunt cuprinsi n intervalul minute - ani. Pe m asur a ce timpii de
viat a scad sunt utilizate tehnici de m asur a din ce n ce mai complicate.
Pentru timpi de viat a lungi:
=
`
0
t
-
` (t)
t
(6.129)
astfel c a dac a se cunoaste cantitatea de substant a radioactiv a si activi-
tatea sa, t poate determinat usor. n multe din aceste cazuri activitatea
se m asoar a indirect prin m asurarea cantit atii produsilor de reactie.
6.6 Dezintegrarea alfa
Dezintegrarea alfa const a n eliberarea de c atre nucleu a unui nucleu
de heliu. Ea difer a esential de dezintegr arile , si care duc la aparitia
unor particule ce nu sunt prezente n nuclee (electroni, neutrini, fotoni).
Ea apare mai ales la nucleele grele. Explicatia acestui fapt este ur-
m atoarea. Energia total a de leg atur a a particulei c este 28,3 MeV. Dar
n nucleele grele energia de leg atur a pe nucleon este de 7 MeV. Astfel,
energia de leg atur a a ultimilor nucleoni (2 protoni si 2 neutroni) este
doar de 28 MeV iar dac a n interiorul nucleului se combin a 2 protoni cu
2 neutroni pentru a forma o particul a c este eliberat a o energie de 28,3
MeV mai mare dect energia de leg atur a a celor patru nucleoni individu-
ali n nucleu (28 MeV). Din acest motiv rezult a c a este posibil din punct
de vedere energetic ca o particul a c s a e eliberat a din nucleu.
Energia total a eliberat a ntr-o dezintegrare c este:
Q = [`(2. ) `(2 2. 4) `(
4
He)]c
2
(6.130)
472
Deoarece num arul de neutroni si protoni nu se schimb a, energia Q
dat a de relatia 6.130 poate exprimat a si n functie de energiile de
leg atur a ale nucleului initial, nucleului nal si a particulei c.
Q = 1(
4
He) + 1(2 2. 4) 1(2. ) (6.131)
Pentru a evalua valoarea lui Q vom utiliza modelul pic aturii de lichid.
Vom exprima pentru nceput diferenta dintre energiile de leg atur a:
1(2 2. 4) 1(2. ) =
J1
J2
2 +
J1
J
= 2
J1
J2
4
J1
J
(6.132)
Considernd cunoscut a energia de leg atur a a nucleului de heliu 1(
4
He) =
28. 3 MeV:
Q = 28. 3 4c
i
+
8
3
c
c

13
+ 3
c
c
2

13
_
1
2
3
_
4c
o
_
1 2
2

_
2
(6.133)
Substituind n expresia de mai sus valori pentru si 2 se obtin
valori pozitive pentru energia Q cnd _ 150. De fapt pentru valori
ale num arului de mas a cuprinse ntre valorile 150 (Sm) si 210 (Pb) au
fost g asite doar cteva tipuri de nuclee radioactive c care au timpii de
njum at atire mai mari de 10
16
ani. Aceasta se datoreaz a energiilor mici
Q
c
, care reduc foarte mult posibilitatea ca particulele c s a p ar aseasc a
nucleul. Pentru 210 energiile tind s a devin a mai mari si astfel multe
dintre nuclee se pot dezintegra c.
Toti emit atorii c au timpi de njum at atire (10
6
10
17
:) mult mai
mari n comparatie cu timpul necesar unei particule pentru a traversa
nucleul (10
21
:). Trebuie remarcat c a exist a diferente enorme ntre timpii
de njum at atire. Astfel:
213
Po emite c cu 1
c
= 8. 336 MeV si t
12
= 4. 210
6
s= 1. 3310
13
ani
232
Th emite c cu 1
c
= 3. 98 MeV cu t
12
= 1. 39 10
10
ani
n tabelul de mai jos sunt prezentate cteva exemple din care se ob-
serv a c a variiatiilor enorme ale timpilor de njum at atire le corespund
473
variatii mult mai mici n energia particulelor c:
Emit ator c 1 (MeV) 1
212
Po 8. 8 3 10
7
s
214
Po 7. 7 1. 6 10
4
s
210
Po 5. 3 1. 38 10
2
zile
226
Ra 4. 7 1. 62 10
3
ani
238
U 4. 1 4. 5 10
9
ani
Geiger si Nuttall au m asurat constantele de dezintegrare si parcursul
1
c
n aer ale particulelor c. Ei au propus o relatie simpl a ntre log ` si
1
c
:
log ` = c + / log 1
c
(6.134)
O alt a relatie emipiric a g asit a a fost aceea care leag a direct constanta
de dezintegrare de energia particulei c:
log ` = C 1,
_
1 (6.135)
unde C si 1 variaz a lent n functire de 2 si nu depinde de `.
O prim a teorie a procesului dezintegr arii c a fost dat a n anul 1929 de
Gamow, Condon si Gurney. Ei au presupus c a particula c se formeaz a
n interiorul nucleului datorit a fortelor atractive nucleare.
Datorit a simetriei radiale vom scrie ecuatia Schrdinger n coordonate
sferice:
+
2:
/
2
(1
T
\ ) = 0 (6.136)
unde operatorul Laplacian are forma:
=
1
:
2
J
J:
_
:
2
J
J:
_
+
1
:
2
sin o
J
Jo
_
sin o
J
Jo
_
+
1
:
2
sin
2
o
J
2
J,
2
(6.137)
Atunci, functia de stare se poate scrie ca un produs ntre o parte
radial a care depinde de distanta : si o parte unghiular a care depinde de
unghiurile o si , si care este dat a de functiile sferice 1
|n
(o. ,) .
= , (:) 1
|n
(o. ,) (6.138)
474
Introducnd (6.138) n (6.136) ecuatia satisf acut a de partea radial a a
functiei de stare este:
1
:
2
d
d:
_
:
2
d,
d:
_
+
2:
/
2
_
(1
T
\ )
|(| + 1)
2::
2
/
2
_
,(:) = 0 (6.139)
F acnd substitutia:
n = :, (6.140)
ecuatia (6.139) devine:
d
2
n
d:
2
+
2:
/
2
_
(1
T
\ )
|(| + 1)/
2
2::
2
_
n = 0
d
2
n
d:
2
+
2:
/
2
_
1
T

_
\ +
|(| + 1)/
2
2::
2
__
(6.141)
Ecuatia (6.141) este similar a ecuatiei Schrdinger unidimensionale n
care energia potential a este nlocuit a cu expresia:
\ (:) +
|(| + 1)
2::
2
/
2
(6.142)
Termenul
|(| + 1)/
2
2::
2
are dimensiunea unei energii. Numitorul este un
moment de inertie iar num ar atorul este un moment cinetic la p atrat. El
poate considerat ca o energie de rotatie asociat a cu miscarea partic-
ulelor n jurul centrului lor de mas a. Acest termen poart a numele de
potential centrifugal si are ca efect cresterea barierei potentiale a nucleu-
lui. Pentru particulele nc arcate care ciocnesc nucleul energia centrifugal a
actioneaz a n sensul diminu arii probabilit atii de penetrare si n cazul in-
teractiei care implic a momente orbitale mari efectul ei poate apreciabil.
n cazul dezintegr arii c efectul barierei centrifugale este mic. n Fig. 6.21
este prezentat a forma barierei de potential pe care particula c trebuie s a
o traverseze.
Astfel, lund 2 90 si 1
0
10
14
m:
_
/
2
|(| + 1)
2::
2
0
_
:
_
.2c
2
1
0
_
0. 002|(| + 1)
Din acest motiv vom limita discutia la situatia n care | = 0 caz n
care bariera de potential se reduce la bariera de potential coulombian a.
475
Figura 6.21: Bariera de potential n cazul dezintegr arii c
Pentru un nucleu cu raza 1 n altimea barierei de potential pentru o
particul a nc arcat a este:
\
n
=
2.c
2
4:
0
1
unde .c este sarcina particulei considerate.
Astfel, pentru un proton incident pe
238
l n altimea barierei de potential
este \
n
= 13. 02 MeV n timp ce pentru o particul a c n atimea barierei
este \
c
= 23. 97 MeV
Vom calcula transparenta barierei de potential cu formul a
1 = exp
_

2
/
_
b
1
[2:(\ 1)]
1
2
d:
_
(6.143)
unde \ este n altimea acesteia, integrala realizndu-se ntre limitele 1
si /. marcate n Fig. 6.21. Integrala de la exponent poart a numele de
factorul Gamow si se noteaz a cu G:
G =
_
8:
/
2
_1
2
_
b
1
_
2.c
2
4:
0
:
1
_1
2
d: =
_
22.c
2
:
:
0
/
2
_1
2
_
b
1
_
1
:
1
4:
0
2.c
2
_1
2
d:
G =
_
22.c
2
:/
:
0
/
2
_1
2
_
arccos
_
1
/
_1
2

_
1
/

1
2
/
2
_1
2
_
(6.144)
476
unde
/ =
2.c
2
4:
0
1
1
(6.145)
Expresia lui G se simplic a pentru 1 \
n
si pentru / 1
_
arccos
_
1
/
_1
2

_
1
/

1
2
/
2
_1
2
_

:
2

_
1
/
_1
2
(6.146)
Atunci G 11
1
2
, unde
=
_
:2.c
2
:
2
0
/
2
_1
2
(6.147)
1 =
_
22.c
2
:
:
0
/
2
_
(6.148)
Dac a nu se tine cont de dependenta de raza nucleului n (6.144) ter-
menul din paranteza dreapt a este egal cu 1. Atunci:
G =
_
22.c
2
:/
:
0
/
2
_1
2
(6.149)
n acest fel G este determinat cu o aproximatie de 30% . Numeric
acest factor este (cu / n cm)
G 4. 7 10
6
(2/)
1
2
(6.150)
Vom ncerca s a g asim o leg atur a ntre ` si 1 n cazul dezintegr arii
c. Probabilitatea c a dup a o ciocnire particula s a r amn a n interiorul
nucleului este (1 1) . Dup a : ciocniri aceast a probabilitate este
1
a
= (1 1)
a
= c
aln(1T)
(6.151)
Deoarece 1 este mic:
ln (1 1) 1
Atunci:
1
a
= c
aT
(6.152)
477
Timpul mediu de traversare a nucleului este:
t
0
=
21

unde este viteza particulei c. Astfel n timpul t au loc : ciocniri:


: =
t
t
0
=

c1
t
si
1
a
= c
(21)Tt
(6.153)
Dac a `
0
este num arul total de nuclee la momentul intial atunci dup a
timpul t num arul de nuclee nedezintegrate este:
`
0
1
a
= `
0
exp
_


21
1t
_
Not am cu ` = `
0
1
a
num arul de nuclee care nu se dezintegreaz a.
Astfel:
` = `
0
c
(21)Tt
(6.154)
Comparnd relatiile (6.120) si (6.154) rezult a:
` =

21
1 = `
0
1
(De exemplu n timpul mediu de viata al lui
238
l, t = 6. 5 10
19
ani,
num arul de ciocniri a particulei c este : 10
38
).
Atunci, tinnd cont de (6.121) rezult a:
` = `
0
c
G
10
21
exp
_

_
22.c
2
:/
:
0
/
2
_1
2
_
(6.155)
Atunci ` depinde de / deci si de energia cinetic a 1. Logaritmnd:
log
10
` = 21
_
2:.c
2
(2:
0
)2. 303/
2
_
1

1
2
= 21 1. 0941
2
_
1
(6.156)
Astfel se reg aseste relatia 6.135.
O alt a caracteristic a a dezintegr arii c este c a particulele c emise
de nuclee nu sunt monoenergetice. n cele mai multe din cazuri ele se
478
Figura 6.22: Schema de dezintegrare a
239
Pu
constituie n grupuri cu energii bine determinate. Din formula (6.156)
rezult a c a probabilitatea de dezintegrare c creste cu cresterea energiei.
Ne astept am ca particulele cu energii mari s a treac a mai usor prin bariera
de potential. Ca exemplu vom prezenta schema de dezintegrare c a
nucleului de
239
Pu n
235
U. Timpul de njum at atire este 24360 ani.
Tranzitia Energia particulei c (MeV) Intensitatea relativ a
c
1
5,147 72,5%
c
2
5,134 16,8%
c
2
5,096 10,7%
Schema de dezintegrare este prezentat a n Fig. 6.22
6.7 Dezintegrarea beta
6.7.1 Moduri de dezintegrare beta
Termenul de dezintegrare , cuprinde toate modurile de dezintegrare
n care num arul atomic 2 se schimb a cu o unitate, n timp ce num arul
de mas a r amne constant. O astfel de transformare cuprinde nu numai
dezintegrarea ,
+
si ,

, dar si captura electronic a.


479
Figura 6.23: Reprezentarea schematic a a procesului de dezintegrare ,. a)
dezintegrarea ,

, b) dezintegrarea ,
+
, c) captur a electronic a
n dezintegrarea ,

, un electron este emis de nucleu si sarcina nucle-


ului se schimb a de la 2c la (2 +1)c. n cazul unei astfel de dezintegr ari,
elementul este deplasat cu o pozitie n dreapta sistemului periodic.
n dezintegrarea ,
+
este emis un pozitron si sarcina nucleului scade
de la 2c la (2 1)c, iar elementul este deplasat cu o pozitie n stnga n
sistemul periodic.
n cazul capturii electronice nucleul absoarbe unul din electronii de pe
o p atura electronic a si astfel sarcina sa se modic a de la valoarea 2c la
valoarea (2 1)c. Atomul r amne neutru, dar va ntr-o stare excitat a,
deoarece are un electron lips a n p atura electronic a. Captura electro-
nic a cea mai probabil a este aceea de pe patura 1, deoarece un electron
de pe o astfel de p atur a este mult mai aproape de nucleu fat a de cazul
n care s-ar aa pe p atura 1 sau `. Golul care apare n p atura elec-
tonic a datorit a capturii determin a emisia unei radiatii A caracteristice
elementului respectiv.
Spectrul energetic al radiatiei , este continuusi se termin a la o valoare
maxim a. Valoarea maxim a a energiei reprezint a energia ce se elibereaz a
n dezintegrarea ,.
Cele trei moduri de dezintegrare , sunt ar atate n Fig. 6.23.
n dezintegrarea ,

, masa nucleului initial `(2. )2:


c
se descom-
pune n masa nucleului ce se obtine `(2 + 1. ) (2 + 1):
c
si masa
480
particulei ,

(electronului). Energia degajat a este:


Q
o
= [`(2. ) 2:
c
] [`(2 + 1. ) (2 + 1):
c
+ :
c
] c
2
Q
o
= [`(2. ) `(2 + 1. )] c
2
(6.157)
n dezintegrarea ,
+
, aceast a relatie nu se aplic a, deoarece dac a sarcina
nuclear a creste cu o unitate, un electron trebuie s a e emis pentru a
p astra neutralitatea atomului. Masa nucleului initial `(2. ) 2:
c
se
descompune n masa nucleului rezultat `(2 1. ) (2 1):
c
si a
unui pozitron de mas a :
c
. Energia degajat a este:
Q
o
+ = [`(2. ) 2:
c
] [`(2 1. ) (2 1):
c
+ :
c
] c
2
adic a:
Q
o
+ = [`(2. ) `(2 1. ) 2:
c
] c
2
(6.158)
n captura electronica (C1) masa nucleului initial `(2. ) 2:
c
si
a electronului captat determin a masa nuclelui rezultat.
Q
C1
= [`(2. ) 2:
c
+ :
c
] [`(2 1. ) (2 1):
c
]c
2
Q
C1
= [`(2. ) `(2 1. )] c
2
(6.159)
Toate aceste trei procese au loc dac a Q este pozitiv. Aceast a conditie
este ndeplinit a n cazul dezintegr arii ,

si a capturii electronice cnd


masa atomului initial dep aseste masa atomului nal. Pentru a avea loc
o dezintegrare ,
+
diferenta dintre masele celor doi atomi trebuie s a e
mai mare dect 2:
c
.
6.7.2 Spectrul de energie al particulei , emise
Asa cum este prezentat a n Fig. 6.24 spectrul energetic al particulelor
, emise este continuu si se termin a la o energie maxim a 1
n
care este
foarte apropiat a de energia de reactie Q.
481
Figura 6.24: Distributia num arului de particule , n functie de energie
Faptul c a particulele , sunt emise cu un spectru continuu de energii
a reprezentat o mare dicultate n ntelegerea si explicarea procesului
de dezintegrare , lundu-se n considerare chiar abandonarea legii con-
serv arii energiei.
O modalitate de a dep asi impasul a fost prima dat a f acut a de Pauli.
Deoarece nu s-a putut da o explicatie corespunz atoare spectrului de e-
nergie al particulelor ,, Pauli a presupus c a n cursul dezintegr arii apare
o a treia particul a electric neutr a, cu mas a si momentul magnetic foarte
mic. Aceast a particul a poart a numele de neutrino si ea preia diferenta
de energie 1
n
1 , unde 1 este energia particulei ,.
6.7.3 Neutrino
Dac a un neutrino este emis simultan cu particulele , n dezintegrarea
,

si are o anumit a energie, iar masa este egal a cu zero, viteza trebuie
sa e egal a cu cea a luminii. Experimental s-a demonstrat c a masa de
repaus a neutrinului este foarte mic a: :
i
c
2
< 250 eV (adic a masa
neutrinului este mai mic a dect 0. 05% din masa electronului).
Deoarece experimentele calorimetrice si altele au esuat n demon-
strarea faptului c a dezintegrarea , este acompaniat a de o alt a particul a,
se poate trage concluzia c a dac a particula exist a, ea poate avea doar o
interactie extrem de slab a cu materia.
Presupunnd c a legea de conservare a momentului cinetic este va-
labil a, s-a stabilit c a spinul neutrinului este : = 1,2. n dezintegrarea
482
,, num arul de mas a nu se schimb a. Atunci, num arul cuantic al mo-
mentului cinetic al ntregului nucleu nu se schimb a de la un ntreg la un
semintreg si viceversa. Deoarece particula , are spinul 1,2 rezult a c a
si neutrino trebuie s a aib a un spin semintreg. Studiul dezintegr arilor ,
arat a c a numai valoarea 1/2 este permis a. Un exemplu al unui astfel de
proces este:
C N + ,

+ i
Spin 1 1,2 1/2
Trebuie remarcat faptul c a neutrino si fotonul au masa nul a si mo-
mentul magnetic nul. Ei difer a prin spin si deci prin tipul de statistic a
cuantic a care descrie comportarea lor. Neutrinii avnd spinul semntreg
sunt fermioni, iar fotonii, avnd spinul 1, sunt bozoni.
Exist a ns a dou a tipuri de neutrino (ecare avnd antiparticula re-
spectiv a).
-beta-neutrino i
c
emis n dezintegrarea ,
+
:
j : + ,
+
+ i
c
-beta-antineutrino emis n dezintegrarea ,

:
: j + ,

+i
c
-miu-neutrino emis n dezintegrarea :
+
j
+
:
:
+
j
+
+ i
j
-miu-antineutrino emis n dezintegrarea :

:
:

+i
j
Procesul de dezintegrare , n care ei apar poate privit ca o transfor-
mare a protonului n neutron sau invers, procesele avnd loc n interiorul
nucleului. Timpul de viat a al unui neutron legat n interiorul nucleului
nu are nici o leg atur a cu timpul mediu de viat a al unui neutron liber.
(t = 1. 01 10
3
s). n concordant a cu teoria Heisenberg-Yukawa, neu-
tronii legati si petrec o parte din timp ca protoni si nu sunt susceptibili
a se dezintegra ca neutroni liberi. Nu exist a nici o legatur a ntre timpii
de viat a ai nucleelor ce sufer a dezintegrarea , si timpul de viat a al neu-
tronilor liberi.
483
6.7.4 Metodele de punere n evident a a neutrinilor
Chiar metodele indirecte de punere n evident a a neutrinilor sunt
complicate si dicil de realizat. Detectarea unor particule f ar a mas a, f ar a
moment magnetic si care intr a n reactii datorit a unei interactii extrem
de slabe, pune probleme deosebite.
Metoda energiei de recul Metoda const a n punerea n evident a a
energiei de recul a nucleului care se obtine n urma capturii electronice.
Dac a nu ar mai emis a nici o particul a nucleul nu ar trebui s a aib a nici
o energie de recul. Dac a se emite un neutrino atunci energia de recul a
nucleului este dat a de relatia:
1
1
=
j
2
i
2:
a
=
1
2
c
2:
a
c
2
(6.160)
unde j
i
= 1
0
,c este impulsul relativist al neutrinului, 1
0
este energia
neutrinului, este num arul de mas a iar :
a
este masa unui nucleon.
Pentru obtinerea unei energii de recul mai mari este necesar ca num arul
de mas a s a e ct mai mic. S-a pus n evident a energia de recul a nucleului
n procesul de captur a:
37
18
Ar
37
17
Cl +i
c
+ 0. 814 eV (6.161)
Energia de recul este 9,6 eV. Reactia de mai sus are avantajul c a
utilizeaz a o surs a gazoas a, iar produsul nal se obtine n starea funda-
mental a. Viteza ionilor a fost determinat a prin metoda timpului de zbor
si s-a g asit c a viteza acestora este n concordant a cu predictia teoretic a
f acut a pe baza existentei neutrinului.
Metoda reactiei inverse Metoda const a n punerea n evident a a
reactiei inverse:
j
+
+i
c
: + ,
+
(6.162)
Aceasta este o reactie ce poate initiat a numai de antineutrini liberi,
sectiunea ecace de interactie ind de ordinul a 10
43
cm
2
. Pentru ca
aceast a reactie s a se produc a este nevoie de un ux foarte puternic de
antineutrini (10
13
i
c
cm
2
s
1
). O astfel de experient a a fost realizat a la
reactorul Savannah River unde neutrinii au c azut asupra a dou a vase cu
484
ap a (ce contineau 3 10
26
tinte) n care a fost dizolvat CdCl. ntr-un
astfel de experiment au avut loc trei fenomene:
a) crearea unei particule ,
+
care este ncetinit a si care se combin a cu
un electron dintr-o p atur a a unui atom.
b) emiterea a dou a cuante ecare cu 0. 511 MeV care traverseaz a
tinta n directii opuse si sunt nregistrate prin coincident a cu ajutorul a
doi detectori cu scintilatie asezati de o parte si de alta a tintei.
c) producerea unui neutron ce se misc a lent si care produce o ionizare
puternic a si care dup a mai multe ciocniri este captat de Cd (la aproxi-
mativ 10 js de la producerea sa). Captarea neutronului n Cd duce la
excitarea nucleului si la emisia unor cuante . Astfel, au fost puse n evi-
dent a mai multe cuante (a c aror energie total a este 9,1 MeV) dup a 10
js de la apartia celor dou a cuante emise prin anihilarea pozitronului.
Sectiunea ecace de interactie g asit a experimental a fost:
o
exp
= (0. 94 0. 13) 10
43
cm
2
n concordant a cu valoarea calculat a:
o
tI
= (1. 07 0. 07) 10
43
cm
2
6.7.5 Teoria dezintegr arii ,
Teoria a fost fundamentat a de Fermi, care a pornit de la analogia cu
emisia unei radiatii electromagnetice, ca urmare a unei tranzitii a unui
electron din norul electronic de pe un nivel pe altul. Emisia radiatiei
este tratat a cu ajutorul teoriei perturbatiilor n termenii unei pro-
babilit ati de tranzitie n unitatea de timp din starea initial a n starea
nal a. Fotonul nu este un constituent gata produs al atomului, el apare
n momentul tranzitiei electronului de pe un nivel energetic pe altul.
El apare datorit a interactiei atomului cu cmpul electromagnetic. Mate-
matic aceast a interactie este descris a cu ajutorul unui operator Hamilton
care caracterizeaz a tranzitia atomului din starea initial a n cea nal a.
ntr-un mod similar dezintegrarea ,:
: j
+
+ ,

+i
j
+
: + ,
+
+ i
poate reprezentat a prin crearea de leptoni (electoni, pozitroni, neutrini
si antineutrini). Procesul de dezintegrare , este considerat ca rezultat al
485
unei interactii a nucleonilor nucleului cu cmpul electroneutrinic: nucle-
onul trece n cealalt a stare (din proton n neutron si invers) cu generarea
unui electron (pozitron) si antineutrino (neutrino). Interactia aceasta
poart a numele de interactie slab a.
Hamiltonianul de interactie H (n forma unui operator de energie)
duce sistemul din starea initiala i ntr-una din mai multele st ari nale
posibile prin creare de leptoni (electroni si neutrini) prin intermediul in-
teractiei slabe. T aria acestei interactii este dat a de elementul de matrice:
H
)i
=
_

i
H
)
d (6.163)
Not am cu j (1
)
) densitatea st arilor accesibile sistemului dup a ce are
loc dezintegrarea:
j(1
)
) =
d:
d1
0
(6.164)
Atunci probabilitatea de tranzitie n unitatea de timp este, conform
regulii de aur a mecanicii cuantice:
\
)i
=
2:
~
j(1
)
) [H
)i
[
2
(6.165)
Astfel, problema determin arii probabilit atii de tranzitie se reduce la
calculul densit atii de st ari si a elementului de matrice H
)i
.
Densitatea de stari
Vom determina mai nti densitatea de st ari. Dac a impulsul elec-
tronilor emisi corespunz atori intervalului energetic d1
0
din vecin atatea
1
)
este n intervalul j. j + dj, rezult a c a \
)i
exprim a probabilitatea ca
particulele , emise n unitatea de timp s a aib a impulsul n intervalul
amintit. Atunci formula (6.165) poate scris a n termenii unei functii
de distibutie dup a impulsuri `(j)dj:
`(j)dj =
2:
~
d:
d1
0

H
0
)i

2
(6.166)
Din punct de vedere zic, ne imagin am procesul ca unul n care nu-
cleul (aat n starea i) se transform a sub actiunea unei perturbatii slabe
ntr-un alt nucleu plus un electron si un neutrino care reprezint a cm-
pul electo-neutrinic. Nucleul nal va avea o energie de recul, energia
r amas a ind mp artit a ntre electron si neutrino n diverse moduri. Con-
form principiului Heisenberg ntre nedeterminarea n pozitia pe axa Ox
486
si nedeterminarea n componenta impulsului pe aceast a directie exist a
relatia:
rj
a
/ (6.167)
Exist a relatii similare si pentru componentele dupa axele Oy si Oz.
Astfel, n spatiul fazelor cusase dimensiuni determinat de (r. . .. j
a
. j
j
. j
:
)
un electron se poate aa n elementul de volum:
drdd.dj
a
dj
j
dj
:
/
3
(6.168)
Acest volum este volumul minim din spatiul fazelor care poate ocupat
de un electron. Presupunem c a electronul este localizat n volumul din
spatiul tridimensional \ si are impulsul n intervalul (j. j+dj). Deoarece
n spatiul fazelor electronul ocup a un volum /
3
num arul de st ari pe care
acesta le poate ocupa este:
d:
c
= \
4:j
2
dj
/
3
(6.169)
n mod analog se poate calcula num arul de st ari ale neutrinilor:
d:
i
= \
4:j
2
i
dj

/
3
(6.170)
Num arul de st ari din spatiul cmpului electroneutrinic va :
d: = d:
c
d:
i
(6.171)
Densitatea de st ari este:
d:
d1
0
=
16:
2
\
2
/
6
j
2
j
2
i
dj
i
d1
0
dj (6.172)
n relatia (6.172) impulsul neutrinului este:
j
i
=
1
i
c
(6.173)
Neglijnd energia de recul a nucleului obtinut, energia de dezintegrare
1
0
se mparte ntre electron si neutrino:
1
0
= 1 + 1
i
(6.174)
487
Relatia (6.173) devine:
j
i
=
1
c
(1
c
1) (6.175)
iar:
j
2
i
dj
i
d1
0
=
1
c
3
(1
0
1)
2
(6.176)
astfel c a relatia (6.172) se scrie:
d:
d1
0
=
16:
2
\
2
c
3
/
6
j
2
(1
0
1)
2
dj (6.177)
Elementul de matrice
Elementul de matrice este:
H
)i
=
_

)
H
i
d (6.178)

i
este functia de stare a st arii initiale a sistemului. Ea este chiar functia
de stare a nucleului initial pe care o vom nota cu
i
.
)
este functia de
stare a st arii nale. Ea este un produs dintre functia de stare a nucleului
nal
)
si functiile de stare a neutrinului ,
i
(: ) si electronului ,
c
(: ).

)
,
c
(: ),
i
(: ) (6.179)
Elementul de matrice dat de (6.178) se poate exprima ca:
H
)i
= q
_
_

)
,

c
,

i
(:)

`
i
d (6.180)
unde q este o constant a fundamental a empiric a numit a constant a de cu-
plare Fermi si care are valoarea q = 1. 41 10
49
erg cm
3
= 0. 9 10
4
MeV fm
3
, iar ` este un operator adimensional care provine din opera-
torul Hamilton.
Constanta de cuplare Fermi exprim a puterea de interactie a radiatiei
,. Caracterul ei aminteste de constanta gravitational a si de constanta
de structur a n a.
Vom simplica elementul de matrice H
)i
. Deoarece interactia dintre
nucleusi leptoni este foarte mic a, undele asociate leptonilor sunt nedistor-
sionate datorit a cmpului nuclear si putem s a le consider am unde plane
488
(Se neglijeaz a efectul cmpului coulombian al nucleului). Atunci:
,
c
(:) = `
c
c
i

1c
!
v
(6.181)
,
i
(:) = `
i
c
i

1
!
v
(6.182)
unde

1
c
si

1
i
reprezint a vectorii de und a. Dac a norm am functiile de
stare n interiorul volumului \ se g aseste c a:
`
c
= `
i
= \
12
(6.183)
Functiile de stare
i
si
)
sunt diferite de zero numai n interiorul
nucleului. Din acest motiv integrala se extinde numai peste volumul
nucleului \ . Deoarece extinderea nucleului este mic a n comparatie cu
volumul n care leptonii pot localizati, dezvolt am functile de unde ,
c
(: )
si ,
i
(: ) n jurul originii : = 0:
,
c
(

: ) = \
12
_
1 +i(

1
c
: ) + ....
_
(6.184)
,
i
(

: ) = \
12
_
1 +i(

1
i
: ) + .....
_
(6.185)
Este sucient s a consider am doar primul termen n ecare serie:
,
c
(0) = ,
i
(0) = \
12
(6.186)
deoarece urm atorul termen este de 50 de ori mai mic. Astfel:
H
)i
= q,

c
(0) ,

i
(0)
_

)
`
i
d = q,

c
(0) ,

i
(0) `
)i
(6.187)
Atunci:
H
)i
=
q
\
`
)i
(6.188)
unde cantit atile necunoscute
c
. ` si
i
au fost grupate ntr-un element
de matrice `
)i
.Acest element este o integral a n care intervine functia
de stare a nucleului initial si functia de stare a nucleului nal. n cazul
unei tranzitii permise el este aproximativ 1 si este independent de energia
electronului, n timp ce pentru tranzitiile interzise este egal cu zero.
Substituind n (6.166) densitatea de st ari (6.177) si elementul H
)i
n
nal se ajunge la:
`(j)dj =
q
2
2:
3
c
3
~
7
[`
)i
[
2
(1
0
1)
2
j
2
dj (6.189)
489
Acestei formule trebuie s a i se adauge un factor de corectie pentru
a lua n consideratie interactiunea coulombian a dintre particula , si
nucleu. Datorit a interactiei coulombiene cu nucleul, viteza si deci si
energia particulei ,

este micsorat a, n timp ce pentru particula ,


+
viteza
si energia cresc. Acest fapt afecteaz a forma spectrului de energie precum
si probabilitatea de dezintegrare. Comparnd situatia unei dezintegr ari
,

cu o dezintegrare ,
+
apare paradoxal faptul c a efectul interactiei
coulombiene serveste la stimularea emisiei ,

si nu stimuleaz a emisia ,
+
.
Aceast a inuent a este caracterizat a cu ajutorul functiei Fermi 1(1. 2)
`(j)dj =
q
2
2:
3
c
3
~
7
[`
)i
[
2
1(1. 2)(1
0
1)
2
j
2
dj (6.190)
Astfel, atunci cnd se studiaz a spectrul de energie al particulelor ,
+
si ,

impulsul si energia acestora sunt altele dect la momentul initial.


Astfel, pentru particulele ,
+
impulsul este mai mic la creare, si atunci
densitatea de st ari este mai mic a fapt ce face ca probabilitatea de tranzitie
s a e mai mic a.
Schimbarea impulsului particulelor , datorit a cmpului coulombian
este mai mare cnd particula are impuls mic. n consecint a, inuenta
interactiei coulombiene este mai mare la nceputul spectrului de energie.
Putem considera c a aceast a perturbare schimb a functia de stare a elec-
tronului. Aceasta face necesar a modicarea elementului [H
)i
[
2
astfel
nct acesta s a contin a functia de stare a electronului [,
c
(0)[
Z
modi-
cat a de sarcina nuclear a. Astfel, noul element de matrice [H
)i
[
2
se scrie
ca:
[H
)i
[
2
= q
2
[,
c
(0)[
2
Z
[,
i
(0)[
2
[`
)i
[
2
(6.191)
n acest fel factorul de corectie 1 (1. 2) poate denit astfel:
1 (1. 2) =
[,
c
(0)[
2
Z
[,
c
(0)[
2
(6.192)
Functia Fermi ia valorile:
1 _ 1. pentru emisia ,

1 _ 1. pentru emisia ,
+
Expresia explicit a a lui 1 este complicat a existnd formule si tabele
pentru diverse energii.
490
6.7.6 Constanta de dezintegrare ,
Constanta de dezintegrare ` este egal a cu probabilitatea de emisie a
unei particule , cu o energie ntre 0 si 1
0
care corespunde impulsului
maxim j
n
:
` =
_
jr
0
`(j)dj =
q
2
2:
3
c
3
~
7
_
jr
0
[`
)i
[
2
1(1. 2)(1
0
1)
2
j
2
dj (6.193)
Este convenabil ca aceast a integral a s a e f acut a referindu-ne la ener-
gia total a a particulei , raportat a la energia de repaus a acesteia. Astfel
se introduc m arimile:
\ =
1 + :
c
c
2
:
c
c
2
(6.194)
\
0
=
1
0
+ :
c
c
2
:
c
c
2
(6.195)
Atunci (6.193) devine:
` =
:
5
q
2
c
4
[`
i)
[
2
2:
3
~
7
_
W
0
1
1(2. \)
_
\
2
1
_
12
(\ \
0
)
2
\d\
(6.196)
sau:
` =
[`
i)
[
2
t
0
,(1
0
. 2) (6.197)
unde:
,(1
0
. 2) =
_
W
0
1
1(2. \)
_
\
2
1
_
12
(\ \
0
)
2
\d\
a fost evaluat a numeric de Feenberg si Trigg pentru diverse valori ale lui
2 si 1
0
, iar:
t
0
=
2:
3
~
7
:
5
c
c
4
q
2
= 7000 s (6.198)
poart a numele de constanta universal a de timp a dezintegr arii ,.
491
6.7.7 Violarea conserv arii parit atii
n zica macroscopic a exist a o serie de legi de conservare care sunt
respectate: legea conserv arii energiei, legea de conservare a momentului
cinetic, legea de conservare a impulsului. n zica atomic a si nuclear a
al aturi de aceste legi functioneaz a si legea conserv arii parit atii. Aceasta
este o consecint a a faptului c a potentialele care sunt implicate n zica
atomic a si nuclear a sunt invariante la operatia de oglindire. Aceasta
face ca operatorul Hamilton asociat acestor interactii s a e invariant
la reexia coordonatelor spatiale fata de origine. Aceast a operatie este
notat a simbolic cu : :. Operatia de reexie fat a de origine este
echivalent a cu o serie de reexii succesive fat a de planele xOy, xOz, yOz.
Pentru simplicare n continuare vom considera efectul reexiei doar ntr-
un plan ca ntr-o oglind a plan a. Astfel:
H (:) = H (:) (6.199)
Spunem c a H este un scalar. O astfel de m arime se deosebeste de un
pseudoscalar care-si schimb a semnul dup a operatia de reexie. Invarianta
discutat a mai sus face ca functiile proprii asociate operatorului Hamilton
s a aib a o paritate bine determinat a iar paritatea total a initial a si nal a
este aceiasi (paritatea se conserv a).
Dac a un sistem are o paritate bine determinat a el este identic cu imag-
inea sa n oglind a. Dac a paritatea se conserv a imaginea unui experiment
real apare n oglind a.
n lumea macroscopic a n general sistemele nu sunt invariante la ope-
ratia de oglindire. O elice nu coincide cu imaginea sa n oglind a si spunem
c a are o elicitate bine determinat a. Chiar sisteme extrem de mici precum
moleculele organice posed a o elicitate bine denit a.
Un exemplu este prezentat n Fig. 6.25 n care un ac magnetic este
deviat cu ajutorul unui cmp magnetic creat de un curent liniar. n
experimentul real polul nord este deviat nspre cititor. n cazul experi-
mentului reectat polul nord ar trebui deviat n sens invers. Astfel, acest
experiment pare a viola legea conserv arii parit atii deoarece n experimen-
tul din oglind a acul magnetic ar trebui s a devieze dinspre cititor (n sens
invers experimentului real).
Dac a studiem experimentul la scar a microscopic a trebuie s a tinem
cont de curentii moleculari care produc cmpul magnetic. n oglind a
sensul acestor curenti este invers sensului curentilor din acul magnetic
492
Figura 6.25: a) Imaginea n oglind a a unui magnet cnd nu se iau n con-
sideratie curentii moleculari din interiorul s au b) Imaginea n oglind a a unui
magnet cnd se iau n consideratie curentii moleculari din interiorul s au
real, astfel c a n oglind a polii acului magentic se schimb a. Atunci imag-
inea experimentului n oglind a poate realizat a n practic a. Rezult a
astfel c a la nivel microscopic legea de conservare a parit atii este valabil a.
Vreme ndelungat a legea conserv arii parit atii a fost considerat a vala-
bil a. Pentru interactiunile electromagnetice si interactiunile tari legea a
fost demonstrat a experimental. Totusi n 1956 studiindu-se dezintegrarea
mezonilor K s-a observat c a acestia n unele scheme de dezintegrare se
comport a ca particule pare iar n alte scheme se comport a ca particule
impare. Tot n 1956 Lee si Young au ar atat c a se poate elabora o teorie a
dezintegr arii , f ar a a se lua n consideratie conservarea parit atii n cazul
interactiilor slabe (Lee T. D, Young C. N. , Phys Rev. 104 p 254, 1956).
Lee si Young au sugerat c a punerea n evident a a neconserv arii parit atii
se poate face n studiul dezintegr arii , a unor nuclee polarizate.
n celebrul experiment al lui Wu din 1957 a fost m asurat a distributia
unghiular a a electronilor emisi de nucleele polarizate de
60
Co. n Fig.
6.26 este ar atat experimentul real si cel oglindit.
Proba utilizat a a fost un nitrat de cobalt n care s-a realizat o ori-
entare a momentelor cinetice nucleare cu ajutorul unui cmp magnetic.
S-a observat experimental c a mai multi electroni au fost emisi n directie
493
Figura 6.26: Emisia beta n cazul experimentului real si a celui oglindit
opus a vectorului moment cinetic al nucleelor. n oglind a se observ a c a
electronii sunt emisi n directia momentului cinetic. Experimentul oglin-
dit nu poate realizat deoarece rezultatul s au ar n contradictie cu
rezultatele experimentului real. Astfel, observarea acestei asimetrii n
experimentul real, constituie o demostratie c a legea conserv arii parit atii
nu este valabil a. Experimentul a fost dicil de realizat din dou a motive:
a) sunt necesare cmpuri magnetice foarte mari 10
5
Oe b) sunt necesare
temperaturi extrem de mici (~ 0. 1 K). Cmpurile magnetice mari si
temperaturile foarte mici sunt necesare pentru ca energia de interactie a
nucleului cu cmpul magnetic s a e cel putin egal a cu energia de agitatie
termic a. n acea vreme nu s-au putut obtine direct cmpuri de o ast-
fel de valoare (ast azi ele sunt obtinute cu ajutorul supraconductorilor).
Din acest motiv s-au folosit substante paramagnetice deoarece electronii
acestora creaz a n zona nucleului cmpuri de 10
5
Oe. Aceste cmpuri vor
orientate paralel dac a se polarizeaz a momentele magnetice ale electro-
nilor atomici (lucru care se realizeaz a cu ajutorul unor cmpuri n jur de
100 Oe). R acirea se poate face pn a la 4,2 K cu ajutorul heliului lichid,
apoi pn a la 0,01 K prin metoda demagnetiz arii adiabatice. Rezultatele
experimentului sunt ar atate n Fig. 6.27.
Pentru m asurarea gradului de asimetie s-au folosit doi contori cu
494
Figura 6.27: Rezultatul experimentului lui Wu cu privire al emisia particulelor
beta provenite din nuclee polarizate
cristal de NaI. Din Fig. 6.27 se observ a c a electronii sunt emisi pre-
ponderent n directia opus a momentului cinetic al nucleului. M arimea
asimetriei scade treptat n timp (8 minute) fapt datorat micsor arii gradu-
lui de polarizare al nucleelor pe m asura nc alzirii probei datorat a c aldurii
provenite din mediul exterior si celei datorate dezintegr arii ,. Distributia
unghiular a a electronilor emisi a fost caracterizat a cu ajutorul functiei:
, (o) = (1 + cos o) (6.200)
Din punct de vedere matematic aceast a neconservare a parit atii nseamn a
c a hamiltonianul care corespunde interactiei slabe are dou a componente:
una scalar a H
oc
si una pseudoscalar a H
oj
:
H = H
oc
+ H
oj
(6.201)
6.8 Dezintegrarea gama
6.8.1 Tranzitii de dipol si tranzitii multipolare
Nucleele prezint a o multime de st ari excitate caracterizate de energia
1, momentul cinetic (prin intermediul num arului cuantic J) si paritatea
1 = 1. El poate ajunge ntr-o astfel de stare dac a are loc o dezintegrare
495
Figura 6.28: a) Emisia unui foton b) Absorbtia unui foton
alfa sau beta. Apoi nucleul se dezexcit a n starea fundamental a prin
emisia unui foton. Procesul poart a numele de dezintegrare gama. El este
analog cu cel al emisiei radiatiei de c atre un atom. Dar cum intervalul
dintre nivelele energetice ale nucleului este mult mai mare dect cel din
atom lungimile de und a corespunz atoare celor dou a situatii vor diferi
foarte mult (` ~ 10
7
m pentru atom si ` ~ 10
12
10
13
m pentru
nucleu). Lungimea de und a poate comparat a cu raza atomic a (1
otcn

10
10
m) si raza nuclear a (1
a&c|c&
10
14
m):
_
1
`
_
otcn
= 10
3
si
_
1
`
_
a&c|c&
= 10
1
10
3
Diferenta dintre aceste rapoarte are implicatii profunde n sensul c a
pentru atomi trebuie considerat a n general doar emisia de dipol n timp
ce pentru nucleu apar mai multe tipuri de radiatii multipolare.
Radiatia de tip electric dipolar (notat a cu 11 n zica nuclear a)
reprezint a echivalentul cuantic al radiatiei produse n mod clasic de un
dipol oscilant. Pentru o particul a cu sarcin a c avnd vectorul de po-
zitie :, momentul electric de dipol este c:, iar probabilitatea cuantic a de
tranzitie dipolar a ntre dou a st ari este legat a de elementul de matrice:
`
i)
=
_
n

i
c:n
)
d (6.202)
Formula de mai sus se aplic a de exemplu pentru tranzitia unui proton
ntre dou a st ari. Tranzitia este reprezentat a n Fig. 6.28a; n Fig. 6.28b
este prezentat a absorbtia unui foton.
Se calculeaz a probabilitatea de tranzitie 1 care este proportional a cu
[`
i)
[
2
si se obtine:
496
1 (11) ~
1
4:
0
~
_
1
A
~c
_
3
[`
i)
[
2
(6.203)
Deoarece elementul de matrice este de ordinul lui c1 unde 1 este
raza nucleului iar 1

= /c,` atunci:
1 (11) ~
1
2
`
3
(6.204)
Cum timpul mediu de viat a al st arii este invers proportional cu prob-
abilitatea de tranzitie atunci acesta este proportional cu `
3
sau 1
3
.
O alt a posibilitate de a se obtine radiatie gama este emisia de cuadripol.
Probabilitatea unei astfel de tranzitii este proportional a cu elementul de
matrice dintre cele dou a st ari pentru operatorul moment de cuadripol.
Acesta are ordinul de m arime c1
2
. Astfel probabilitatea de tranzitie este:
1 (12) ~
c
2
4:
0
~
_
1
A
~c
_
5
1
4
~
1
4
`
5
(6.205)
n mod analog probalitatea de tranzitie pentru celelalte momente mul-
tipolare are forma:
1 (11) ~
c
2
4:
0
~
_
1
A
~c
_
21+1
1
21
~
1
21
`
21+1
(6.206)
Dac a se porneste de la expresiile de mai sus putem evalua raportul:
1 (11 + 1)
1 (11)
~
_
1
`
_
2
(6.207)
n cazul nucleului acest raport este de ordinul 10
2
10
4
n com-
paratie cu 10
6
pentru atom. De aici rezult a faptul c a n zica atomic a
radiatia multipolar a are o important a foarte mic a.
n afar a de radiatia datorat a tranzitiilor de multipol exist a o radiatie
ce apare datorit a oscilatiilor multipolilor magnetici. n mecanica cuantic a
probabilitatea de tranzitie depinde de elementele de matrice care implic a
mai degrab a curenti dect sarcini elementare. Considernd , = c unde
este viteza unui nucleon n nucleu, ordinul de m arime al elementului
de matrice poate estimat nlocuind pe c cu c,c n expresiile care dau
probabilit atile de tranzitie. Pentru evaluarea acestei expresii vom utiliza
497
Figura 6.29: Diagrama Weisskopf a timpilor de njum at atire functie de energia
radiatiei gama pentru tranzitii de diversi multipoli n cazul unui nucleu cu
= 100
relatia de incertitudine a lui Heisenberg jr ~ unde j :
j
iar
r 1. Atunci ,c ~,:
j
1c. Exist a n plus si o contributie da-
torat a momentelor magnetice intrinseci ale nucleonilor. Din acest motiv
probabilit atile de tranzitie multipolare electrice si magnetice sunt legate
printr-o relatie de forma:
1 (`1) = 10
_
~
:
j
1c
_
2
1 (11) (6.208)
Ecuatia (6.208) a fost obtinut a n anul 1950 de Weissko care a ad au-
gat o constant a multiplicativ a care depinde de 1. Avnd n vedere leg a-
tura dintre probabilit atile de tranzitie si timpii de njum at atire t
12
=
ln 2,1 pot trasate curbele care dau timpii de njum at atire pentru di-
verse tranzitii multipolare n functie de energia radiatiilor emise (Fig.
6.29).
498
6.8.2 Reguli de selectie
Pentru a se obtine ns a o radiatie multipolar a este necesar ca ele-
mentul de matrice care intervine n expresia probabilit atii de tranzitie
s a nu e nul. Aceasta depinde de natura functiei de stare si de simetria
operatorului respectiv. De exemplu pentru tranzitia `1 operatorul este
c:. Acesta are o paritate egal a cu -1. Este de asteptat ca radiatia emis a
s a reecte aceast a proprietate de simetrie si s a e caracterizat a de un
moment cinetic al c arui num ar cuantic s a e 1 = 1 si s a aib a o paritate
egal a cu 1. De altfel se observ a c a pe directia Oz componenta lui c:
este c. = c: cos o ~ c:1
10
(cos o) care este o functie proprie a operatoru-
lui moment cinetic cu 1 = 1 si are paritatea egal a cu 1. Este emis un
foton 1

. n plus momentul cinetic si paritatea trebuie s a se conserve n


aceste tranzitii. Astfel, pentru ca tranzitia de dipol s a aib a loc este nece-
sar ca J = 1. Este interzis a tranzitia dintre dou a st ari pentru care
num arul cuantic J corespunz ator momentului cinetic este nul datorit a
faptului c a radiatia emis a are un moment cinetic al c arui num ar cuantic
este 1 = 1. Deoarece paritatea fotonului emis este 1 atunci 1
)
= 1
i
.
Acestea sunt regulile de selectie n cazul tranzitiei de dipol electric.
Pentru tranzitia de dipol magnetic deoarece operatorul moment mag-
netic este legat de operatorul moment cinetic : j fotonul emis are
paritatea +1 (operatorul este un operator par adic a el nu se schimba
la trecerea : :). Din acest motiv fat a de cazul tranzitiei de dipol
electric singura schimbare const a n faptul c a 1
)
= 1
i
.
n cazul tranzitiei electrice de multipol intervine operatorul 3.
2

:
2
~ :
2
1
20
. astfel c a paritatea fotonului emis este 1 = +1. Mai mult
momentului cinetic al acestuia i corespunde num arul cuantic 1 = 2,
astfel c a este emis un foton 2
+
ntr-o astfel de tranzitie. Regula de selectie
pentru num arul cuantic J este J = 2. Si n acest caz 1
)
= 1
i
.
Leg atura dintre timpii de njum at atire si energia radiatei emis a
urmeaz a n general predictiile teoretice. Dac a o stare se poate dezintegra
printr-o radiatie de multipol de ordin mare timpii de njum at atire sunt
foate mari. De exemplu timpul de njum at atire al st ari 11/2

a
131
Xe care
se dezintegreaz a n starea fundamental a 3/2
+
printr-o tranzitie `4 este
de 11,8 zile. Spunem despre astfel de st ari (al c aror timp de njum at atire
este mai mare de 1 s) ca ind st ari izomere. Ele apar n regiunile n care
st arile excitate de energie mic a au momente cinetice mari; revenirea n
starea fundamental a ind posibil a doar prin tranzitii de multipol de ordin
499
nalt. Este de remarcat ca multe tranzitii 12 au timpi de viat a mult mai
scurti dect cei prezisi cu ajutorul modeului n p aturi uniparticul a. Un
exemplu este cazul
180
Hf pentru care timpii de njum at atire sunt de dou a
ori mai mici dect cei prezisi. Acest lucru nu poate nteles dect dac a se
consider a contributia proceselor colective la probabilitatea de tranzitie.
6.8.3 Conversia intern a
n mod frecvent n procesul de dezintegrare sunt observati electroni
emisi cu energia:
1 = 1

\
i
(6.209)
unde 1

este energia fotonilor emisi, iar \


i
se refer a la energia de leg atur a
a electronilor de pe p atura i (1. 1. ` . ...) ai atomului din care face parte
nucleul. Acest fenomen poate privit ca un efect fotoelectric intern.
Desi acest proces se poate petrece el are loc cu o probabilitate foarte
mic a. Explicatia fenomenului const a n faptul c a energia de tranzitie
este transferat a direct electronului prin interactii electromagnetice de la
nucleu. Acest proces poart a numele de conversie intern a si este un alt
mod de dezexcitare nuclear a. Probabilitatea de tranzitie 1 dintr-o stare
excitat a n alt a stare are forma:
1 = 1

+ 1
c
(6.210)
unde 1

este probabilitatea de dezintegrare prin emisia unui foton iar 1


c
este probabilitatea de dezintegrare prin conversie intern a. Se poate deni
un coecient de conversie intern a:
c =
1
c
1

=
`
c
`

(6.211)
unde `
c
si `

sunt num arul de electroni, respectiv num arul de particule


gama emise n unitatea de timp. Mention am c a c depinde de ordinul de
multipol al tranzitiei.
Exist a si o alt a form a a conversiei interne si anume aceea a producerii
de perechi electron - pozitron. Acest fenomen se produce cnd energia
de dezintegrare este mai mare dect 2:
c
c
2
= 1. 02 MeV. Un exemplu
este dezintegrarea
16
O din starea 6. 06 MeV (0
+
) n starea fundamental a
(0
+
). Regulile de selectie interzic apartia unei tranzitii n care s a apar a
500
un foton. Tranzitiile 0
+
0
+
nu pot avea loc dect printr-un proces
de conversie intern a sau dac a energia este sucient a pentru aparitia unei
perechi electron-pozitron. Pentru tranzitia 0 0 cu schimbarea parit atii
cel mai probabil mod de realizare este acela n care are loc emisia a dou a
particule , 1
1
si `
1
.
Bibliograe
[1] B. H. Bransden, C. J. Joachain, Fizica atomului si moleculei, (tra-
ducere din limba engleza), Editura Tehnic a, Bucuresti, 1998
[2] B. H. Bransden, Introducere n mecanica cuantica, (traducere din
limba engleza), Editura Tehnic a, Bucuresti, 1995
[3] Bena Rodica-Eleonora , Fizica cuantica, Editura Credis, Bucuresti,
2001
[4] Cornelia Motoc, Fizica vol I, II, Editura All, Bucuresti, 1996
[5] Constantin Vrejoiu, Electrodinamica si teoria relativita tii, Editura
didactic a si pedagogic a, Bucuresti, 1993
[6] Eugen Hecht, Optics, Adison-Wesley, 1998
[7] K. Heyde, Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics, IOP Pub-
lishing, Ltd. 1994
[8] Feynmann R., Fizica Moderna, Vol I, II,III (traducere din limba
engleza), Editura Tehnic a, Bucuresti, 1970
[9] N. Kalitevski, Optiqu ondulatoire, dition Mir, Moscou, 1970
[10] L. Landau, E. Lifchitz, Mcanique quantique, dition Mir, Moscou,
1967
[11] K. N. Muhin, Fizica nucleara experimentala, (traducere din limba
rus a), Editura Tehnic a, Bucuresti, 1981
[12] G. Moisil, Fizica pentru ingineri Vol II, Editura Tehnic a, Bucuresti,
1967
501
502
[13] I. M. Popescu, Fizica, Vol. I, II, Editura Didactic a si Pedagogic a,
Bucuresti, 1982
[14] Paul Sterian, Mircea Stan, Fizica, Editura Didactic a si Pedagogic a,
Bucuresti, 1985
[15] S. Sivoukhine, Physique atomique et nucleaire, dition Mir, Moscou,
1986
[16] T. Cretu, Fizica, Editura Tehnic a, Bucuresti, 1996
[17] Viorica Florescu , Cuantica, Bucuresti, 1979
[18] S. Titeica, Mecanica Cuantica, Editura Academiei Romne, Bu-
curesti, 1984