Sunteți pe pagina 1din 9

Tezele de licen pe anul de studiu 2008-2009

Numele Tehnologie chimic 1. Boage Silivia

Tema tezei Influena unor parametri fizico-chimici asupra eficienei procesului de cristalizare a acidului tartric. The influence of physico-chemical parameters on efficiency of crystallization process of tartaric acid. Studiul i elaborarea unei instalaii complexe de epurare a apelor reziduale a unui complex de porcine. The study and development of a complex installation of wastewater treatment at a pigs farm. Utilizarea drojdiilor venicole cu coninut de ferocianur n scopul proteciei anticorozive. Aplication of yeast containing ferrocyanides for anticorrosive protection. Studiul procesului de diminuare a concentraiei coloranilor activi din soluiile model prin metode de oxidare catalitic. The study of active dyes concentration reduction process in model solutions using methods of catalytic oxidation Studiul proceselor de oxidare a substraturilor n creme cosmetice. The study of oxidation processes substrates in cosmetic creams Studiul metodei de analiz termoenergetic a N-nitrozoaminelor. The study of thermo-energetical method of analysis of N-nitrosoamines. Studiul procesului de extracie a uleiului eteric din frunze de eucalipt. The study of process extraction of ether oil from eucaliptus leaves. Utilizarea reductonilor din spirulin n inhibiia procesului de formare a Nnitrozoaminelor. The use of reductons from spirulina in the inhibition of N-nitrosoamines formation process. Utilizarea reductonilor n procesul de inhibiie la oxidarea lipidelor din cremele cosmetice.

Conductor tiinific Mereua Aliona

3.

Clichici Ion

Covaliov Victor

4.

Todorov Irina

Mereua Aliona

5.

Chirnicaia Tatiana

Matveevici Vera

6.

Dodan Ecaterina

Gona Maria

7.

Eanu Alexei

Gona Maria

8.

Galea Mariana

Mereua Aliona

9.

Harua Anastasia

Gona Maria

10 .

Raducan Ecaterina

Gona Maria

11 . 12 .

Scutelnic Maria

Srghi Tatiana

13 . 14 . 15 .

Solonari Veronica

Strat Victoria

Tulcii Olga

16 .

Usataia Tatiana

17 .

Vichin Dina

Reductons use in the inhibition of lipid oxidation in cosmetic creams. Evaluarea solubilitii srurilor tartrice n vinurile seci. Assessment of solubility in drywines tartrates. Studierea procesului de nlturare a excesului de acizi humici din apele naturale. The study of the process of the decrease of the clays acid excess from the natural waters Studiul procesului de diminuare a concentraiei coloranilor. The study of process of dyes concentration reduction. Condiii de calitate impuse apei utilizate n industrie. Conditions imposed by the quality of water used in chemical industry. Studiul procesului de diminuare a concentraiei ionilor de fluor din apele naturale. The study of process of flourine ions concentration reduction from natural waters. Utilizarea complecilor acidului nitrotriacetic pentru distrucia macromoleculelor greu degradabile din apele reziduale vinicole. Use of trinitroacetic acid complexes for distruction of hard biodegradable macromolecules in waste waters from wineries. Studiul procesului de diminuare a concentraiei coloranilor direci din soluiile model prin aplicarea metodelor electrochimice. The study of process of active dyes concentration reduction in model solutions with application electrochemical methods Studiul caracteristicelor apelor reziduale vinicole i influena lor asupra procesului de obinere a biogazului. The study of wine wastewater characteristics and their influence on the process of biogas obtaining.

Mereua Aliona

Matveevici Vera

Matveevici Vera

Bunduchi Elena

Matveevici Vera

Covaliov Victor

Matveevici Vera

Protecia Mediului 1. Beglia Veaceslav

Covaliov Victor

2.

Bolocan Maxim

exmatriculat

3.

Botnari Lilia

4.

Cojocari Tatiana

5.

Donu Victoria

6.

Drguan Dumitru

Studiul procesului de autopurificare a sistemelor acvatice prin fotoliz indirect The study of the auto-purification of aquatic systems by indirect photolysis Capacitatea de tamponare a unor obiecte acvatice mici The buffering capacity of small aquatic system Studiul procesului de diminuare a concentraiei coloranilor activi din soluii model prin aplicarea metodei electrochimice. The study of process of active dyes concentration reduction from model solutions with application of an electrochemical method. Sticla poroas ca material de construcie ecologic pur cu proprieti termoizolante, obinut din materia prim autohton. Porouse glass as an environmentally friendly constructions material with thermo-insulation properties obtained from local raw materials. Capacitatea de tamponare a apelor fluviului Nistru. The buffering capacity of Dniester river waters. Studiul procesului de autopurificare a apelor naturale n prezena unor pesticide. The study of the auto-purification of natural waters in the presence of some pesticides. Stabilirea gradului de poluare a apelor lacului din Valea Trandafirilor n baza unor indicatori hidrochimici. Establishing the pollution degree of lake water from Valea Trandafirilor using hidrochemical indicators. Influena antropogen a s. Varnia asupra compoziiei chimice a fluviului Nistru. The anthropogenic influence of village Varnita on the Dniester river chemical composition. Participarea ionilor de cupru n procese de autopurificare chimic a sistemelor acvatice. The participation of copper ions in the chemical auto-purification processes of

Bunduchi Elena

Bunduchi Elena

Matveevici Vera

Puneac Anatolie

7.

Gaz Diana

Bunduchi Elena

8.

Gherjoba Tatiana

Bunduchi Elena

9.

Guciuc Cristina

Bunduchi Elena

10 .

Nica Irina

Gladchi Viorica

11 .

Rabacu Ludmila

Gladchi Viorica

12 .

Scurtu Ana

13 .

Statii Mariana

14 .

Svistun Olesea

the aquatic systems. Procese de autopurificare a sistemelor acvatice n prezena substanelor tensioactive. The auto-purification processes in aquatic systems in the presence of surface-active substances. Studiul proceselor de autopurificare a sistemelor acvatice n prezena substanelor humice. The study of the auto-purification processes in aquatic systems in the presence of humic substances. Dinamica calitii apelor rurilor mici din RM n perioada anilor 2000-2008. Dynamics of water quality of small rivers in RM during the period 20002008. Sinteza i cercetarea a unor fotocromi spiroxazinici cu polimeri organici pentru obinerea ojei cosmetice. Synthesis and research of photochrom spiroxazinics with organic polymers to achieve cosmetc nail. Odorante i aromatizante n producerea cosmetic. Perfumes and flavorings used in the cosmetics production. Preparate farmaceutice cu efect prelungit pe baza matricei din alcool polivinilic cu preparate antibiotice. Pharmaceutical preparations with prolonged effect on the matrix prepared with alcohol polivenilic antibiotics. Sinteza compuilor tetranorlabdanici noi. Synthesis of new tetranorlabdane compounds.
Preparate farmaceutice pe baza matricei din amidon.

Gladchi Viorica

Gladchi Viorica

Bunduchi Elena

TPCM (rom)(4gr) 2. Antonciuc Olesea

Robu tefan

3.

Balan Natalia

Bobeic Valentin

4.

Berdan Ludmila

Robu tefan

5.

Buga Tatiana

Cola Mihai

6.

Calmi Mariana

Robu tefan

7.

Caratnic Natalia

8.

Ceaglei Ludmila

Pharmaceutical preparations on the basis of starch matrix. Cercetarea compoziiilor din fotocromispiropiranici cu polimeri organici pentru cosmetologie. Investigation of the spyropyranic photocroms composition for the cosmetic products. Producerea i direciile de utilizare a coloranilor i pigmenilor n

Robu tefan

Bobeic Valentin

9.

Cernenchi Olga

10 .

Ciocrlan Rodica

11 .

Clim Tatiana

farmaceutic. Production and directions for use of dyes and pigments in pharmaceutical. Tehnologii de producere i utilizare a emolienilor n cosmetice. Technology for obtaining of emolients and their uses in cosmetics. Preparate farmaceutice cu efect prelungit din antibiotici cu alcool polivenilic. Pharmaceutical preparates with prolonged effect from antibiotics with polivenilic alcohol. Obinerea i aplicarea substanelor fotoprotectoare n producerea cosmetic. Collection and application photoprotective substances in cosmetic production. Sinteze pe baza unor izotiocianai naturali. Synthesis on the base of some isothiocyanates. Cercetarea posibilitii de prolongare a unor antibiotice din grupa ampicilinei i unor preparate anti-cancer. The study of possibility to prolong some antibiotics from ampicilline group and anti-cancer preparations. Substane biologic active-componente ale preparatelor farmaceutice cu proprieti secundare. Biologically-active substances of pharmaceutical preparations with secondary properties Preparate farmaceutice din Poli-NVinilpirolidon cu preparate contra diabetului zaharat. Pharmaceutical preparations of poly-Nvynilpyrrolidone with antidiabetic drugs. Sinteze pe baza acidului 2,3dihidroxifumaric. Synthesis on the base of 2,3dihydroxyfumaric acid. Chimia i tehnologia aditivilor cosmetice. Chemistry and technology of cosmetic additives.

Bobeic Valentin

Robu tefan

Bobeic Valentin

12 . 15 .

Cocieru Svetlana

Guu Iacob

Cucovici Liubovi

Robu tefan

16 .

Hncu Andriana

Bobeic Valentin

17 .

Ojovan Daniela

Robu tefan

18 . 19 .

Lozan Ecaterina

Guu Iacob

Scotigor Valeria

Bobeic Valentin

20 .

Tiutcenco Olga

21 .

Vlas Olga

Direciile utilizrii uleiurilor vegetale n dependen de compoziie i proprieti. The directions of vegetable oils application in dependence on their composition and proprieties. Chimia i rolul polimerilor n tehnologia cosmeticilor. The polymers chemistry and role in cosmetics technology.

Bobeic Valentin

Bobeic Valentin

TPCM (5 gr) 1 Burca Mariana

Cercetri chimice a substanelor tensioactive cu aplicare n cosmetologie. Chemical study of surfactants with application in cosmetology. Chimia i tehnologia obinerii conservanilor cosmetici. Chemistry and technology for obtaining of cosmetic preservatives.

Bobeic Valentin

2 Gherasimenco Marina

Bobeic Valentin

3 Ghidirim Radu 4 Gona Alexandru

exmatriculat
Sinteza i studiul unor noi derivai pe baza acidului dihidroxifumaric. Synthesis and study of some new derivates on the basis of dihydroxyfumaric acid. Gui Iacob

5 Goonoag Dumitru 6 Ianovici Eugenia

exmatriculat
Tehnologia de obinere a coloranilor naturali. The technology for obtaining of natural dyes. Tehnologia de obinere a coloranilor naturali n producerea cosmetic i alimentar. Technology for obtaining of natural colorants in food and cosmetic production. Sinteza i cercetarea unor compoziii din polivenilpirolidona cu colorani ftalocianinici ai metalelor de tranziie. Summary of research and composition of polyvinylpyrrolidone with phthalocyanine dye metal transition. Studiul comparativ a compuilor biologic activi n baza acidului hialuronic. The comparative study of the biologically active compounds based on hyaluronic acid. Mironov Grigore

7 Marchitan Cristina

Mironov Grigore

8 Magari Mariana

Robu tefan

9 Mihai Mihail

Zadorojni Alexandru

10 Pleca Eugenia

11 Rotaru Ana

12 Scalechi Sabina

13 Scutaru Corina

14 umleanschi Lilea 15 Vasilachi Cornelia

16 mpu Marina

Surse i tehnologii de obinere a glicozidelor steroidice i triterpenice, ca materii prime pentru producerea farmaco-cosmetic. Sources and technologies for obtaining of steroid and triterpene glycosides as raw materials for pharmaco cosmetics. Tehnologia de obinere a derivailor 5nitrofurfuralului. Technology for obtaining of 5nitrofurfuraldehyde derivatives. Compui compleci de incluziune ai uleiurilor volatile cu -ciclodextrinele. Inclusion complexes of ether oils with -cyclodextrins Tehnologia de obinere a unei creme cu efect antirid. Technology for obtaining of an antiwrinkle cream. Preparate farmaceutice sulfamidice. Sulfamidic pharmaceutical preparations. Preparate farmaceutice pe baza derivailor nitrofuranului. Pharmaceutical preparations on the basis of nitrofuran derivates. Tehnologii de obinere a SBA vegetale i utilizarea lor n farmaco-cosmetic. Technologies for obtaining of BAS from plants and their use in pharmacocosmetics. Isolation of saponins from buckeye (Aesculus hippocastanum) (flores Matricaria chamomilla L.) Pharmaceuticals from the flower Camomiles chemist (flores Matricaria chamomilla L.)

Bobeic Valentin

Culea Maria

Boldescu Veceslav

Culea Maria

Guu Iacob Guu Iacob

Bobeic Valentin

TPCM(7 gr)(rus) 1 Carmalac Anastasia

Mironov Grigorie

2 Ceavdari Irina

Mironov Grigorie.

3 Ciorna Tatiana 4 Gavrilico Aliona

exmatriculat
. Development of technology and formulations of detergent based on secondary resources of vegetable oil Mironov Grigorie

industry. 5 Ianev Ion 6 Ilieva Tatiana

exmatriculat
Isolation of ursalic acid from apple peels. Obtaining of bioactive extracts from Calendula officinalis L - . Obtaining of medical products from Hypericum perforatum L. . Inclusion complexes of a new antituberculotic drug with cyclodextrins. The obtaining of extracts from Silybum marianum. . Perception of bioactive extracts from Hippophae hamnoides using in cosmetology and pharmacy. Technology for obtaining of bioactive steroid glycosides from the seeds of tomato and pepper. Technology for obtaining and possible use of essential oils in the cosmetic and pharmaceutical production. . Chemical obtaining of insects sexual attractants. Technology for obtaining of oil from Mironov Grigorie.

7 Manastrl Ludmila

Mironov Grigorie.

8 Mararu Natalia

Mironov Grigorie.

9 Parfionova Maria

Boldescu Veaceslav.

10 Pnzari Maria 11 Raiu Alina

Mironov Grigorie. Mironov Grigorie.

12 Raagula Ana

Mironov Grigorie.

13 Suhina Ana

Bobeic Valentin

14 erhanov Rustam

Bobeic Valentin

15 oeva Marina

Mironov Grigorie.

16 Verlan Tatiana

17 Volcova Natalia

sea-buckthorn(Hipppha rhamnodes). 5--2--1,3,4- Inclusion complexes of 5-aryl-2-thio1,3,4-oxadiazole derivatives with cyclodextrins. . Perception of bioactive extracts from sholfeya using in cosmetology and pharmacy.

Boldescu Veaceslav.

Mironov Grigorie.

eful Catedrei Chimie Industrial i Ecologic

M.Gona