Sunteți pe pagina 1din 209
Consolidarea sau/ şi reabilitarea clădirilor din zidărie de cărămidă cu grile polimerice având noduri rigide
Consolidarea sau/ şi reabilitarea clădirilor din zidărie de cărămidă cu grile polimerice având noduri rigide
Consolidarea sau/ şi reabilitarea clădirilor din zidărie de cărămidă cu grile polimerice având noduri rigide
Consolidarea sau/ şi reabilitarea clădirilor din zidărie de cărămidă cu grile polimerice având noduri rigide
Consolidarea sau/ şi reabilitarea clădirilor din zidărie de cărămidă cu grile polimerice având noduri rigide
Consolidarea sau/ şi reabilitarea clădirilor din zidărie de cărămidă cu grile polimerice având noduri rigide
Consolidarea sau/ şi reabilitarea clădirilor din zidărie de cărămidă cu grile polimerice având noduri rigide
Consolidarea sau/ şi reabilitarea clădirilor din zidărie de cărămidă cu grile polimerice având noduri rigide

Consolidarea sau/şi reabilitarea clădirilor din zidărie de cărămidă cu grile polimerice având noduri rigide integrate

Mari Catastrofe Naturale

Mari Catastrofe Naturale Numărul marilor catastrofe naturale

Mari Catastrofe Naturale

Mari Catastrofe Naturale Pierderile economice în miliarde dolari

Mari Catastrofe Naturale

Mari Catastrofe Naturale Dinamica numărului de catastrofe naturale şi pierderi valorice în ultimele cinci decade

Dinamica numărului de catastrofe naturale şi pierderi valorice în ultimele cinci decade

Mari Catastrofe Naturale Dinamica numărului de catastrofe naturale şi pierderi valorice în ultimele cinci decade

Mari Catastrofe Naturale

Mari Catastrofe Naturale 2000 Num ărul catastrofelor şi pierderile economice în anul
2000
2000

Numărul catastrofelor şi pierderile economice în anul

Mari Catastrofe Naturale

Efectele de lungă durată ale catastrofelor
Efectele de lungă durată ale catastrofelor
Scara Macroseismic ă European ă 1998 EMS-98 Gradul 1: Avariere uşoară Gradul 2: Avariere moderată

Scara Macroseismică Europeană 1998

EMS-98
EMS-98
Gradul 1: Avariere uşoară
Gradul 1: Avariere uşoară
Gradul 2: Avariere moderată
Gradul 2: Avariere moderată
Gradul 1: Avariere uşoară Gradul 2: Avariere moderată Gradul 3: Avariere severă Gradul 4: Avariere foarte
Gradul 3: Avariere severă
Gradul 3: Avariere severă
uşoară Gradul 2: Avariere moderată Gradul 3: Avariere severă Gradul 4: Avariere foarte severă Gradul 5:
Gradul 4: Avariere foarte severă
Gradul 4: Avariere
foarte severă
uşoară Gradul 2: Avariere moderată Gradul 3: Avariere severă Gradul 4: Avariere foarte severă Gradul 5:
Gradul 5: Distrugere
Gradul 5:
Distrugere

ISTORIA ŞTIINŢEI

PALESTINA de 9.000 ani: Zidărie din cărămidă arsă
PALESTINA de 9.000 ani: Zidărie din cărămidă arsă
EI PALESTINA de 9.000 ani: Zidărie din cărămidă arsă Cărămizi elastice casante + mortar de var
Cărămizi elastice casante + mortar de var ductil
Cărămizi elastice casante + mortar de var ductil

Zidăria originală:

Teoria Dislocaţiei

Teoria Disloca ţ iei Două modele: una pentru forţă ca vector (Newton) şi alta pentru efortul
Două modele: una pentru forţă ca vector (Newton) şi alta pentru efortul unitar ca tensor
Două modele: una pentru forţă ca vector (Newton)
şi alta pentru efortul unitar ca tensor (Pascal)

Teoria Dislocaţiei

Concentrarea eforturilor unitare în jurul unei imperfecţiuni geometrice sau structurale
Concentrarea eforturilor unitare în jurul unei
imperfecţiuni geometrice sau structurale

Teoria Dislocaţiei

Teoria Disloca ţ iei Varia ţ ia eforturilor unitarea cu aria pentru o forţă constantă :

Variaţia eforturilor unitarea cu aria pentru o forţă constantă: Hiperbola lui Bernoulli

Teoria Disloca ţ iei Varia ţ ia eforturilor unitarea cu aria pentru o forţă constantă :
EUROCODE 2: Ductilitatea
EUROCODE 2: Ductilitatea
EUROCODE 2: Ductilitatea Curba caracteristică efort unitar- deformmaţie specifică a oţelului
EUROCODE 2: Ductilitatea Curba caracteristică efort unitar- deformmaţie specifică a oţelului
Curba caracteristică efort unitar- deformmaţie specifică a oţelului
Curba caracteristică efort unitar-
deformmaţie specifică a oţelului
CIMENTUL Prima descoperire a Revoluţiei Industriale împotriva zidăriei ISTORIA ŞTIINŢEI Cărămizile cu goluri
CIMENTUL Prima descoperire a Revoluţiei Industriale împotriva zidăriei
CIMENTUL
Prima
descoperire a
Revoluţiei
Industriale
împotriva zidăriei
ISTORIA ŞTIINŢEI
ISTORIA ŞTIINŢEI
Industriale împotriva zidăriei ISTORIA ŞTIINŢEI Cărămizile cu goluri – A doua descoperire a Revoluţiei
Cărămizile cu goluri – A doua descoperire a Revoluţiei Industriale împotriva zidăriei
Cărămizile cu goluri – A doua
descoperire a Revoluţiei
Industriale împotriva zidăriei

Prevederile Eurocodului 8 :

Confinarea zidăriei cu componente structurale din beton armat. Armarea zidăriei cu bare din oţel înglobate
Confinarea zidăriei cu componente
structurale din beton armat.
Armarea zidăriei cu bare din oţel
înglobate în mortar de ciment.

TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII

Prandtl’s Model - 1923
Prandtl’s Model - 1923
a. Vertical force P b. Horizontal force Q
a. Vertical force P
b. Horizontal force Q
Limit state of tangential stresses
Limit state of tangential stresses
TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII
TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII

Starea limită de plastificare la compresiune cu forfecare:

TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII Starea limită de plastificare la compresiune cu forfecare: EFECTUL de SANDWICH

EFECTUL de SANDWICH

Relaţia dintre compresiune şi forfecare
Relaţia dintre compresiune
şi forfecare
,
,
unde k este valoarea maximă a efortului unitar tangenţial
unde k este valoarea maximă a efortului unitar tangenţial
P Diagrama compresiune - forfecare
P
Diagrama compresiune - forfecare

Soluţia stării de eforturi din rostul de mortar

Solu ţ ia st ării de eforturi din rostul de mortar Efortul unitar normal σ x
Solu ţ ia st ării de eforturi din rostul de mortar Efortul unitar normal σ x

Efortul unitar normal σ x pentru y = 0

de mortar Efortul unitar normal σ x pentru y = 0 Efortul unitar normal σ x
de mortar Efortul unitar normal σ x pentru y = 0 Efortul unitar normal σ x

Efortul unitar normal σ x pentru y = ±b

y = 0 Efortul unitar normal σ x pentru y = ± b Efortul unitar normal
y = 0 Efortul unitar normal σ x pentru y = ± b Efortul unitar normal
y = 0 Efortul unitar normal σ x pentru y = ± b Efortul unitar normal

Efortul unitar normal

în direcţia x

σ y TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII
σ y
TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII
TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII
TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII
TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII Varia ţia eforturilor unitare pe grosimea rostului de mortar
TEORIA MATEMATICĂ A PLASTICITĂŢII Varia ţia eforturilor unitare pe grosimea rostului de mortar

Variaţia eforturilor unitare pe grosimea rostului de

mortar
mortar

Forţa de of expulzie şi măsura de prevenire

For ţa de of expulzie şi măsura de prevenire Armarea rostului cu grile polimerice Dispoziţia armăturii
For ţa de of expulzie şi măsura de prevenire Armarea rostului cu grile polimerice Dispoziţia armăturii
For ţa de of expulzie şi măsura de prevenire Armarea rostului cu grile polimerice Dispoziţia armăturii

Armarea rostului cu grile polimerice

Dispoziţia armăturii
Dispoziţia armăturii

CONCEPŢIA DE ARMARE A ZIDĂRIEI

CONCEP ŢIA DE ARMARE A ZIDĂRIEI Vederea izometric ă a unui element structural din zidărie, armat

Vederea izometrică a unui element structural din zidărie, armat în rosturi orizontale

Elementele structurale din zidărie armată pot fi la nevoie cămăşuite tot cu

grile polimerice.
grile polimerice.
Cămăşuirea este prin definiţie o operaţie esenţial exterioară!
Cămăşuirea este prin
definiţie o operaţie
esenţial exterioară!
TENSAR ®
TENSAR ®
TENSAR ® Grile polimerice de mare densitate şi rezistenţă având noduri rigide integrate

Grile polimerice de mare

densitate şi rezistenţă având noduri rigide integrate
densitate şi rezistenţă
având noduri rigide
integrate

Performanţele grilelor de tip TENSAR

Procesul tehnologic Tensar ®
Procesul tehnologic Tensar ®
Performanţele grilelor de tip TENSAR Procesul tehnologic Tensar ®

Performanţele grilelor de tip TENSAR

Performanţele grilelor de tip TENSAR N    dA A N   f A
N    dA A N   f A A f= constant p
N
 
dA
A
N
  f
A
A f= constant
p = bf = constant
N    dA A N   f A A f= constant p =

Hiperbola echilateră a lui Bernoulli

Performanţele grilelor de tip TENSAR

Congruenţa hiperbolei lui Bernoulli
Congruenţa hiperbolei lui Bernoulli
grilelor de tip TENSAR Congruenţa hiperbolei lui Bernoulli Geometria grilelor mono-axiale Geometria grilelor biaxiale
grilelor de tip TENSAR Congruenţa hiperbolei lui Bernoulli Geometria grilelor mono-axiale Geometria grilelor biaxiale
grilelor de tip TENSAR Congruenţa hiperbolei lui Bernoulli Geometria grilelor mono-axiale Geometria grilelor biaxiale

Geometria grilelor mono-axiale

grilelor de tip TENSAR Congruenţa hiperbolei lui Bernoulli Geometria grilelor mono-axiale Geometria grilelor biaxiale
Geometria grilelor biaxiale
Geometria grilelor biaxiale

Performanţele grilelor de tip TENSAR

Performanţele grilelor de tip TENSAR Transferul eforturilor în jurul nodurilor rigide integrate Forţele tăietoare din
Transferul eforturilor în jurul nodurilor rigide integrate
Transferul eforturilor în jurul nodurilor rigide integrate
Forţele tăietoare din jurul nodurilor rigide integrate
Forţele tăietoare din jurul nodurilor rigide integrate

Performanţele grilelor de tip TENSAR

Performanţele grilelor de tip TENSAR Caracteristicile geometrice ale grilelorTensar SS
Performanţele grilelor de tip TENSAR Caracteristicile geometrice ale grilelorTensar SS
Performanţele grilelor de tip TENSAR
Performanţele grilelor de tip TENSAR
Performanţele grilelor de tip TENSAR Curbe caracteristice efort secţional în kN/m – deformaţie specifică în %
Performanţele grilelor de tip TENSAR Curbe caracteristice efort secţional în kN/m – deformaţie specifică în %
Curbe caracteristice efort secţional în kN/m – deformaţie specifică în %
Curbe caracteristice efort secţional în kN/m –
deformaţie specifică în %
ÎNCERCĂRI STATICE
ÎNCERCĂRI STATICE
pe modele 1D de stâlpişori şi modele 2D de panouri pentru pereţi
pe modele 1D de stâlpişori
şi modele 2D de panouri
pentru pereţi
Proiect Peco 1994/96
Proiect Peco 1994/96

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Iaşi

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Stâlpişori din zidărie simplă şi armată
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Stâlpişori din zidărie simplă şi armată

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Iaşi

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri din zidărie simplă şi armată solicitate
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri din zidărie simplă şi armată solicitate
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri din zidărie simplă şi armată solicitate
Panouri din zidărie simplă şi armată solicitate la compresiune axială
Panouri din zidărie simplă şi armată
solicitate la compresiune axială

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Iaşi

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri din zidărie simplă şi armată solicitate
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri din zidărie simplă şi armată solicitate
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri din zidărie simplă şi armată solicitate
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri din zidărie simplă şi armată solicitate
Panouri din zidărie simplă şi armată solicitate la întindere diagonală
Panouri din zidărie simplă şi armată
solicitate la întindere diagonală

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Iaşi

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Stâlpişori confinaţi (cămăşuiţi) din zidărie armată
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Stâlpişori confinaţi (cămăşuiţi) din zidărie armată
Stâlpişori confinaţi (cămăşuiţi) din zidărie
Stâlpişori confinaţi (cămăşuiţi) din zidărie

armată solicitaţi la compresiune axială

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Iaşi

Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri confinate din zidărie armată solicitate la
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri confinate din zidărie armată solicitate la
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri confinate din zidărie armată solicitate la
Laboratorul de Inginerie Seismică al INCERC Ia ş i Panouri confinate din zidărie armată solicitate la

Panouri confinate din zidărie armată solicitate la compresiune axială şi întindere diagonală

ÎNCERCĂRI SEISMICE pe modele 3D
ÎNCERCĂRI SEISMICE
pe modele 3D

de clădiri din zidărie fără

componente structurale din beton armat
componente structurale
din beton armat
Proiect Peco 1994/96
Proiect Peco 1994/96

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D al unei clădiri din zidărie fără componente
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D al unei clădiri din zidărie fără componente
Modelul 3D al unei clădiri din zidărie fără componente structurale din beton armat înainte şi
Modelul 3D al unei clădiri din zidărie fără componente
structurale din beton armat înainte şi după încercări

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Confinarea ( cămăşuirea ) modelului 3D cu două centuri

Confinarea (cămăşuirea) modelului 3D cu două centuri din tencuială armată cu SS40

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Modelul 3D din zidărie fără b.a. după cămăşuire pe masa seismică la ultima încercare cu
Modelul 3D din zidărie fără b.a. după cămăşuire
pe masa seismică la ultima încercare cu 14 dB

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Răspunsul seismic al modelului 3D înainte şi după cămăşuire cu grile polimerice
Răspunsul seismic al modelului 3D înainte şi după
cămăşuire cu grile polimerice
ÎNCERCĂRI PSEUDO - DINAMICE pe modele 2D de pereţi din zidărie fără componente structurale din
ÎNCERCĂRI PSEUDO - DINAMICE pe modele 2D de pereţi din zidărie fără componente structurale din

ÎNCERCĂRI PSEUDO - DINAMICE pe modele 2D de pereţi din zidărie fără componente structurale din beton armat

de pereţi din zidărie fără componente structurale din beton armat E U R O Q U
E U R O Q U A K E Proiect Inco Copernicus 1997/99
E U R O Q U A K E
Proiect Inco Copernicus 1997/99

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Dispoziţia modelelor de pereţi fără goluri
Dispoziţia modelelor de pereţi fără goluri

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Peretele fără goluri din zidărie armată
Peretele fără goluri din zidărie armată
Peretele fără goluri din zidărie armată

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Modelul de perete pregătit pentru încercare

Modelul de perete pregătit pentru încercare

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Avariile din peretele fără goluri şi zidărie nearmată
Avariile din peretele fără goluri şi zidărie nearmată

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Încercarea pseudo-dinamică la 5 Hz
Încercarea pseudo-dinamică la 5 Hz
Încercarea pseudo-dinamică la 5 Hz

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Avariile din peretele fără goluri şi

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Diagrame histerezis comparative pentru panourile fără
Diagrame histerezis comparative pentru panourile fără goluri din zidărie simplă şi armată
Diagrame histerezis comparative pentru panourile
fără goluri din zidărie simplă şi armată

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Curbe înfăşurătoare pentru panourile fără goluri din zidărie simplă şi armată
Curbe înfăşurătoare pentru panourile fără
goluri din zidărie simplă şi armată

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Dispoziţia modelelor de pereţi cu goluri
Dispoziţia modelelor de pereţi cu goluri

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele cu goluri din zidărie armată
Peretele cu goluri din zidărie armată

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Cărămizile cu goluri verticale şi armătura

Cărămizile cu goluri verticale şi armătura SS30

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Cămăşuirea peretelui cu goluri din zidărie armată înainte de tencuire
Cămăşuirea peretelui cu goluri din zidărie armată
înainte de tencuire

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Încercarea pseudo-dinamică a peretelui cu goluri
Încercarea pseudo-dinamică a peretelui cu goluri la scară naturală armat şi cămăşuit cu grile SS30
Încercarea pseudo-dinamică a peretelui cu goluri la
scară naturală armat şi cămăşuit cu grile SS30

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Avariile din peretele cu goluri şi zidărie nearmată înainte de colaps
Avariile din peretele cu goluri şi zidărie
nearmată înainte de colaps

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Avariile din peretele cu goluri şi

Avariile din peretele cu goluri şi zidărie armată după terminarea încercării

al CE de la Ispra (Varese), Italia Avariile din peretele cu goluri şi zidărie armată după

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Diagrame histerezis comparative pentru panourile cu
Diagrame histerezis comparative pentru panourile cu goluri din zidărie simplă şi armată
Diagrame histerezis comparative pentru panourile
cu goluri din zidărie simplă şi armată

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia

Peretele de reacţiune al CE de la Ispra (Varese), Italia Curbe înfăşurătoare pentru panourile cu goluri

Curbe înfăşurătoare pentru panourile cu goluri din zidărie simplă şi armată

al CE de la Ispra (Varese), Italia Curbe înfăşurătoare pentru panourile cu goluri din zidărie simplă
ÎNCERCĂRI SEISMICE pe modele 3D de clădiri din cadre de beton armat cu pereţi de
ÎNCERCĂRI SEISMICE pe modele 3D de clădiri din cadre de beton armat cu pereţi de

ÎNCERCĂRI SEISMICE pe

modele 3D de clădiri din cadre de beton armat cu pereţi de compartimentare din zidărie
modele 3D de clădiri din cadre
de beton armat cu pereţi de
compartimentare
din zidărie de cărămidă plină
E U R O Q U A K E Proiect Inco Copernicus 1997/99
E U R O Q U A K E
Proiect Inco Copernicus 1997/99

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Perete de compartimentare din zidărie de cărămidă plină armat

Perete de compartimentare din zidărie de cărămidă plină armat la 5 rosturi cu Tensar SS20

ISMES din Bergamo, Italia Perete de compartimentare din zidărie de cărămidă plină armat la 5 rosturi

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Modelul 3D la 1:1 al unui cadru din b.a. armat după P100-92 şi compartimentat cu
Modelul 3D la 1:1 al unui cadru din b.a. armat după
P100-92 şi compartimentat cu zidărie armată

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D la 1:1 înainte de încercare

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Peretele de la parter fără goluri pentru uşi
Peretele de la parter fără goluri pentru uşi

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D la 1:1 de cadru din b.a. şi

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Fisuri în nodul de jos al cadrului din ba
Fisuri în nodul de jos al cadrului din ba Nici o fisură în X în
Fisuri în nodul de jos al
cadrului din ba
Nici o fisură în X
în zidăria armată

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Fisuri în nodul de mijloc al cadrului Nici o
Fisuri în nodul de mijloc al cadrului Nici o fisură în X în zidăria armată
Fisuri în nodul de
mijloc al cadrului
Nici o fisură în X
în zidăria armată

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Fisuri în nodul de sus al cadrului Nici o
Fisuri în nodul de sus al cadrului Nici o fisură în X în zidăria armată
Fisuri în nodul de
sus al cadrului
Nici o fisură în X
în zidăria armată

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Adâncirea rosturilor în vederea cămăşuirii
Adâncirea rosturilor în vederea cămăşuirii

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Dibluri din plastic şi cu funcţie de purici

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Peretele din zidărie armată pregătit pentru
Peretele din zidărie armată pregătit pentru

instalarea grilelor polimerice

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Peretele pregătit pentru tencuirea manuală
Peretele pregătit pentru tencuirea manuală

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Detalii privind echidistanţa prinderilor
Detalii privind echidistanţa prinderilor

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Peretele cu goluri după instalarea grilelor
Peretele cu goluri după instalarea grilelor

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Bordarea pereţilor la goluri
Bordarea pereţilor la goluri

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Tencuirea manuală
Tencuirea manuală

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Modelul 3D după cămăşuire şi înaintea celei de a doua serie de încercări
Modelul 3D după cămăşuire şi înaintea celei de a
doua serie de încercări

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Model 3D de cadru din b.a. şi zidărie armată

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Fisuri în nodurile de mijloc; nu fisuri în X
Fisuri în nodurile de mijloc; nu fisuri în X

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Fisuri în nodurile de sus; nu fisuri în X
VALIDAREA NUMERICĂ a încercărilor pe modele fizice
VALIDAREA
NUMERICĂ
a încercărilor pe
modele fizice
Calculul comparativ cu SAP 2000
Calculul comparativ cu SAP 2000

Calculul comparativ cu SAP 2000

Modelul de referinţă
Modelul de referinţă

Calculul comparativ cu SAP 2000

Calculul comparativ cu SAP 2000 Cele trei modele alese pentru comparaţie
Calculul comparativ cu SAP 2000 Cele trei modele alese pentru comparaţie

Calculul comparativ cu SAP 2000

Răspunsul maxim în deplasări
Răspunsul maxim în deplasări
Răspunsul maxim în viteze şi acceleraţii
Răspunsul maxim în viteze şi acceleraţii
Deviaţiile (drifts) şi momentele de răsturnare
Deviaţiile (drifts) şi momentele de răsturnare

Calculul comparativ cu SAP 2000

Variaţia în timp a deplasărilor la primul nivel al modelului de referinţă
Variaţia în timp a deplasărilor la primul nivel al modelului de referinţă
Variaţia în timp a vitezelor la primul nivel al modelului de referinţă
Variaţia în timp a vitezelor la primul nivel al modelului de referinţă
Variaţia în timp a acceleraţiilor la primul nivel al modelului de referinţă
Variaţia în timp a acceleraţiilor la primul nivel al modelului de referinţă

Calculul comparativ cu SAP 2000

Calculul comparativ cu SAP 2000 Variaţia în timp a energiei cinetice la primul nivel al model

Variaţia în timp a energiei cinetice la primul nivel al modelului de referinţă

cinetice la primul nivel al model ului de referinţă Variaţia în timp a energiei disipate la

Variaţia în timp a energiei disipate la primul nivel al modelului de referinţă

disipate la primul nivel al model ului de referinţă Variaţia în timp a energiei potentialela primul

Variaţia în timp a energiei potentialela primul nivel al modelului de referinţă

Calculul comparativ cu SAP 2000

Influenţa armăturii sintetice asupra deformaţiei (a) şi deviaţiei (b)
Influenţa armăturii sintetice asupra deformaţiei (a) şi deviaţiei (b)
Spectrul răspunsului inelastic al deplasărilor la PGA=0.20 şi r = Q YB /Q EB
Spectrul răspunsului inelastic al deplasărilor la PGA=0.20 şi r = Q YB /Q EB
Spectrul răspunsului inelastic al acceleraţiilor la PGA=0.20 şi r = Q YB /Q EB
Spectrul răspunsului inelastic al acceleraţiilor la PGA=0.20 şi r = Q YB /Q EB

Calculul comparativ cu SAP 2000

Spectrul răspunsului inelastic al vitezelor la PGA=0.20 şi r = Q YB /Q EB
Spectrul răspunsului inelastic al vitezelor la PGA=0.20 şi r = Q YB /Q EB
inelastic al vitezelor la PGA=0.20 şi r = Q YB /Q EB Spectrul răspunsului inelastic al

Spectrul răspunsului inelastic al energiei induse la PGA=0.20 şi r = Q YB /Q EB

energiei induse la PGA=0.20 şi r = Q Y B /Q E B Spectrul răspunsului inelastic
energiei induse la PGA=0.20 şi r = Q Y B /Q E B Spectrul răspunsului inelastic

Spectrul răspunsului inelastic al energiei cinetice la PGA=0.20 şi r = Q YB /Q EB

ÎNCERCĂRI SEISMICE pe modele 3D de clădiri din zidărie fără componente structurale din beton armat
ÎNCERCĂRI SEISMICE
pe modele 3D de
clădiri din zidărie fără
componente structurale
din beton armat
ECOLEADER - Seriate 2001
ECOLEADER - Seriate 2001
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri verticale având un perete curb fără goluri şi

Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri verticale având un perete

curb fără goluri şi o placă din ba fără centură

perimetrală
perimetrală
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Vederea în plan a mesei seismice şi a cadrului

Vederea în plan a mesei seismice şi a cadrului din oţel

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Vederea în plan a modelului la ±0.00 şi +2480
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Vedrea în plan a modelului la + 510 mm
Vedrea în plan a modelului la + 510 mm
Vedrea în plan a modelului la + 510 mm
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Vederea în plan a modelului la + 1500 mm
Vederea în plan a modelului la + 1500 mm
Vederea în plan a modelului la + 1500 mm
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Centrul mesei seismice: CT (x=-140; y=0.00; z= -300) Centrul de greutate al modelului: CG (x=0.00;
Centrul mesei seismice:
CT (x=-140; y=0.00; z= -300)
Centrul de greutate al modelului:
CG (x=0.00; y=61.0; z=+1665)
Centrul de rotatie al modelului:
CR (x=0.00; y=1305; z=+2000)
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Instalarea modelului din zidărie de cărămidă cu goluri
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică
a ISMES din
Bergamo, Italia

Instalarea modelului

din zidărie de cărămidă cu goluri pe masa seismică
din zidărie de
cărămidă cu goluri
pe masa seismică
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
a y /g a z /g Test 20 17 15 0.29 11 Cored brick model
a
y /g
a z /g
Test
20
17
15
0.29
11
Cored brick
model
12
15
0.19
10
9
reinforced
only in bed-layers
0.05
9
10
6
0.03
8
July 17, 2001
3
0.03
7
5
0
0.02
6
-3
0
0.01
5
-6
0.01
4
-5
-9
0.01
3
-12
0.01
2
-10
0.01
1
-15
a x /g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Test
Level of excitation [dB]
0.05
0.06
0.06
0.08
0.09
0.10
0.12
0.14
0.12
0.16
0.21
0.30
0.25
0.36
0.39
0.48
0.41
0.72
0.90
0.51
0.69
0.86
Programul de încercări al modelului din zidărie de cărămidă cu goluri armată numai în asize
Programul de încercări al modelului din zidărie de
cărămidă cu goluri armată numai în asize
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D din zidărie de cărămidă cu goluri, armată

Modelul 3D din zidărie de cărămidă cu goluri, armată numai în asize cu grile Tensar SS20

ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D din zidărie de cărămidă cu goluri, armată numai în asize
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Peretele curb al modelului după primele încercări
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică
a ISMES din
Bergamo, Italia
Peretele curb al modelului după primele încercări
Peretele curb al
modelului după
primele încercări

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul din cărămizi cu goluri după prima serie de
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul vestic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul vestic:
exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul sudic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul sudic:
exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul nordic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul nordic:
exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Dispoziţia fisurilor pe frontonul estic: exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Dispoziţia fisurilor pe frontonul estic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul estic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul estic:
exterior-stânga; interior-dreapta

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri după cămăşuire

Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri după cămăşuire

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Programul de încercări al modelului din zidărie de cărămidă
Programul de încercări al modelului din zidărie de cărămidă cu goluri după cămăşuire
Programul de încercări al modelului din zidărie de
cărămidă cu goluri după cămăşuire
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D din zidărie de cărămidă cu goluri pe

Modelul 3D din zidărie de cărămidă cu goluri pe masa seismică la 17 dB

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D din zidărie de cărămidă cu goluri pe
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Dispoziţia fisurilor pe frontonul vestic: exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul vestic:
exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Dispoziţia fisurilor pe frontonul sudic: exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul sudic:
exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Dispoziţia fisurilor pe frontonul nordic: exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul nordic:
exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul estic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul estic:
exterior-stânga; interior-dreapta

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Fisuri pe pereţii exteriori ai modelului dar nu X-uri
Fisuri pe pereţii exteriori ai modelului dar nu X-uri

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Fisuri interioare în vecinătatea peretelui curb
Fisuri interioare în vecinătatea peretelui curb

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Strivirea cărămizilor cu goluri şi conservarea armăturii la 17 dB = 1,4 g  reparaţie
Strivirea cărămizilor cu goluri şi conservarea
armăturii la 17 dB = 1,4 g  reparaţie capitală
Modelul din zidărie de cărămidă plină, cu goluri pentru ferestre şi uşi în plin cintru

Modelul din zidărie de cărămidă plină, cu goluri pentru ferestre şi uşi în plin cintru şi închis cu un planşeu din lemn fără centură din b.a.

cu goluri pentru ferestre şi uşi în plin cintru şi închis cu un planşeu din lemn

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Vederea în plan a mesei seismice şi a cadrului

Vederea în plan a mesei seismice şi a cadrului din oţel

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Vederea în plan a modelului la ±0.00 şi +2480
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Vedrea în plan a modelului la + 390 mm
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Vederea în plan a modelului la + 840 mm
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Centrul mesei seismice: CT (x=-160; y= 140; z= -300) Centrul de greutate al modelului: CG
Centrul mesei seismice:
CT (x=-160;
y= 140;
z= -300)
Centrul de greutate al modelului:
CG (x= 417;
y=0.00;
z=+1450)
Centrul de rotaţie al modelului:
CR (x=1485;
y=0.00;
z= +870)
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
a y /g a z /g Test 20 18 18 17 0.65 13 15 Solid
a y /g
a z /g
Test
20
18
18
17
0.65
13
15
Solid brick model
0.30
12
15
12
reinforced only
in bed-layers
0.18
11
9
0.07
10
July
24,
2001
10
6
0.03
9
3
0.02
8
5
0
0.02
7
0
0.02
6
-3
0.01
5
-6
-5
0.01
4
-9
0.01
3
-12
-10
0.01
2
0.01
1
-15
a x /g
Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Level of excitation [dB]
0.05
0.07
0.05
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
0.12
0.16
0.20
0.25
0.30
0.39
0.49
0.35
0.40
0.68
0.90
0.52
0.66
0.85
1.07
1.17
1.00
1.00
Programul de încercări al modelului din zidărie de cărămidă plină armată numai în asize
Programul de încercări al modelului din zidărie de
cărămidă plină armată numai în asize

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Modelul 3D din zidărie de cărămidă plină după încercarea la 17 dB = 0,9 g
Modelul 3D din zidărie de cărămidă plină după
încercarea la 17 dB = 0,9 g
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Dispoziţia fisurilor exterioare pe frontonul vestic
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Dispoziţia fisurilor exterioare pe frontoanele din sud-stânga şi nord

Dispoziţia fisurilor exterioare pe frontoanele din sud-stânga şi nord-dreapta

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Dispoziţia fisurilor exterioare pe frontonul estic
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Model 3D din zidărie de cărămidă plină, armată în
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Instalarea modelului din zidărie de cărămidă plină pe
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Instalarea modelului din zidărie de cărămidă plină pe

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Instalarea modelului din zidărie de cărămidă plină pe masa seismică

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Instalarea modelului din zidărie de cărămidă plină pe masa
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Programul de încercări al modelului din zidărie de cărămidă
Programul de încercări al modelului din zidărie de cărămidă plină după cămăşuire
Programul de încercări al modelului din zidărie de
cărămidă plină după cămăşuire

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D din zidărie de cărămidă plină armată în
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D din zidărie de cărămidă plină armată în

Modelul 3D din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi cămăşuită cu grile Tensar SS20 la încercarea cu 18 dB = 1.96 g

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul vestic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul vestic:
exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul sudic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul sudic:
exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul nordic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul nordic:
exterior-stânga; interior-dreapta
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia
Dispoziţia fisurilor pe frontonul estic: exterior-stânga; interior-dreapta
Dispoziţia fisurilor pe frontonul estic:
exterior-stânga; interior-dreapta

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Modelul 3D după a doua serie de încercări
Modelul 3D după a doua serie de încercări

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Modelul 3D după a doua serie de încercări

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Modelul 3D după a doua serie de încercări
Modelul 3D după a doua serie de încercări

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia

Masa seismică a ISMES din Bergamo, Italia Ruperea armăturii şi conservarea cărămizilor pline la 18 dB

Ruperea armăturii şi conservarea cărămizilor pline la

18 dB = 1.96 g reparaţie facilă

VALIDAREA NUMERICĂ a încercărilor pe modele fizice
VALIDAREA
NUMERICĂ
a încercărilor pe
modele fizice
Calculul comparativ cu SAP 2000
Calculul comparativ cu SAP 2000
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată numai în asize
Modelul din zidărie de
cărămidă cu goluri
armată numai în asize
Iulie 2001
Iulie 2001

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize:
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize: Primul mod propriu - încovoirea
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize:
Primul mod propriu - încovoirea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 (  1 1 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 (  1 1 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 (  1 1 ) – Frontonul, peretele
[kPa]
[kPa]

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize:

Clădiri din zidărie fără beton armat

[kPa]
[kPa]
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele

S22 (22 )Frontonul, peretele lateral şi peretele curb

Clădiri din zidărie fără beton armat

Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize: Al treilea mod propriu -
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize:
Al treilea mod propriu - torsiunea

Clădiri din zidărie fără beton armat

[kPa]
[kPa]
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S33 (  3 3 ) – Frontonul, peretele

S33 (33 ) Frontonul, peretele lateral şi peretele curb

Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize şi cămăşuit
Modelul din zidărie de
cărămidă cu goluri
armată în asize şi
cămăşuit
Noiembrie 2001
Noiembrie 2001

Clădiri din zidărie fără beton armat

Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize şi cămăşuit: Primul mod propriu
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize şi
cămăşuit: Primul mod propriu - încovoirea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 (  1 1 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 (  1 1 ) – Frontonul, peretele

[kPa]

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 (  1 1 ) – Frontonul, peretele

S11 (11 ) Frontonul, peretele lateral şi peretele curb

Clădiri din zidărie fără beton armat

Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize şi cămăşuit: Al doilea mod
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize şi
cămăşuit: Al doilea mod propriu - încovoirea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
[kPa]
[kPa]
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele

S22 (22 ) Frontonul, peretele lateral şi peretele curb

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize

Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize şi cămăşuit: Al treilea mod propriu - torsiunea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S33 ( 33 ) –Frontonul, peretele lateral şi peretele

[kPa]

S33 ( 33 ) –Frontonul, peretele lateral şi peretele curb
S33 ( 33 ) –Frontonul, peretele lateral şi peretele
curb
Modelul din zidărie de cărămidă plină armată numai în asize
Modelul din zidărie de
cărămidă plină armată
numai în asize
Iulie 2001
Iulie 2001

Clădiri din zidărie fără beton armat

Modelul din zidărie de cărămidă plină armată numai în asize:
Modelul din zidărie de cărămidă plină armată numai în asize:

Primul mod propriu - încovoirea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 ( 11 )–Frontonul, peretele lateral şi peretele plin
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 ( 11 )–Frontonul, peretele lateral şi peretele plin
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 ( 11 )–Frontonul, peretele lateral şi peretele plin
[kPa]
[kPa]

Clădiri din zidărie fără beton armat

Modelul din zidărie de cărămidă plină armată numai în asize:
Modelul din zidărie de cărămidă plină armată numai în asize:

Al doilea mod propriu - încovoirea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
[kPa]
[kPa]

S22 (22 ) Frontonul, peretele lateral şi peretele plin

Clădiri din zidărie fără beton armat

Modelul din zidărie de cărămidă plină armată numai în asize:
Modelul din zidărie de cărămidă plină armată numai în asize:

Al treilea mod propriu - torsiunea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S33 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S33 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S33 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
[kPa]
[kPa]
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S33 (  2 2 ) – Frontonul, peretele

S33 (22 ) Frontonul, peretele lateral şi peretele plin

Modelul din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi cămăşuit
Modelul din zidărie de
cărămidă plină armată
în asize şi cămăşuit
Noiembrie 2001
Noiembrie 2001

Clădiri din zidărie fără beton armat

Modelul din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi
Modelul din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi

cămăşuit: Primul mod propriu - încovoirea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 ( 11 ) –Frontonul, peretele lateral şi peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 ( 11 ) –Frontonul, peretele lateral şi peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 ( 11 ) –Frontonul, peretele lateral şi peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S11 ( 11 ) –Frontonul, peretele lateral şi peretele

[kPa]

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat Modelul din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi

Modelul din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi cămăşuit: Al doilea mod propriu - încovoirea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele
[kPa]
[kPa]
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S22 (  2 2 ) – Frontonul, peretele

S22 (22 ) Frontonul, peretele lateral şi peretele plin

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat Modelul din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi

Modelul din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi cămăşuit: Al treilea mod propriu - torsiunea

Clădiri din zidărie fără beton armat

Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S33 (  3 3 ) – Frontonul, peretele
Clădiri din zidărie fără beton armat [kPa] S33 (  3 3 ) – Frontonul, peretele

[kPa]

S33 (33 ) Frontonul, peretele lateral şi peretele plin

Energia disipată în timpul excitaţiei seismice
Energia disipată
în timpul
excitaţiei seismice

Clădiri din zidărie fără beton armat

0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 0 10 20 30 40
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
10
20
30
40
50
Time [sec.]
M-Damp Energy [KJ]
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată numai în asize: Energia disipată
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată numai în
asize: Energia disipată

Clădiri din zidărie fără beton armat

0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 10 20 30 40 50 Time [sec.] M-Damp
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
10
20
30
40
50
Time [sec.]
M-Damp Energy [KJ]
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize şi confinat: Energia disipată
Modelul din zidărie de cărămidă cu goluri armată în asize şi
confinat: Energia disipată

Clădiri din zidărie fără beton armat

0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 10 20 30 40 50 Time [sec.]
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
10
20
30
40
50
Time [sec.]
M-Damp Energy [KJ]

Clădiri din zidărie fără beton armat

1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 10 20 30 40 50 Time
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
Time [sec.]
M-Damp Energy [KJ]
Modelul din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi confinat: Energia disipată
Modelul din zidărie de cărămidă plină armată în asize şi
confinat: Energia disipată

Clădiri din zidărie fără beton armat

0.25 Model A/July Model A/November 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 10 20 30 40
0.25
Model A/July
Model A/November
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
10
20
30
40
50
Time [sec]
M-Damp Energy [KJ]
Modelul din cărămidă cu goluri: Creşterea capacităţii de disipare după cămăşuire
Modelul din cărămidă cu goluri:
Creşterea capacităţii de disipare după cămăşuire

Clădiri din zidărie fără beton armat

1.4 Model B/July 1.2 Model B/November 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 10 20
1.4
Model B/July
1.2
Model B/November
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
Time [sec]
M-Damp Energy [KJ]
Modelul din cărămidă plină: Creşterea capacităţii de disipare după cămăşuire
Modelul din cărămidă plină:
Creşterea capacităţii de disipare după cămăşuire
Zidarie de piatra consolidata cu grile polimerice
Zidarie de piatra
consolidata cu grile
polimerice
Dimensiunile in plan ale modelului de baza
Dimensiunile in plan ale modelului de baza
Dimensiunile in plan ale modelului de baza
Pozitionarea accelerometrelor
Modelul 3d: a) Inainte de testare b) Proceduri de consolidare c) Modelul consolidat
Modelul 3d:
a) Inainte de testare
b) Proceduri de consolidare
c) Modelul consolidat
Modurile naturale de vibratie calculate
Modurile naturale de vibratie calculate
Modurile naturale de vibratie calculate
Fisuri in modelul original
Fisuri in modelul original
Fisuri in modelul original
Fisuri in modelul original
Fisuri in modelul original
Time History pentru deplasarile relative
Fisuri la modelul consolidat: (a) perete sud; (b) colt nord-est
Fisuri la modelul consolidat: (a) perete sud; (b) colt nord-est
Fisuri la modelul consolidat: (a) perete sud;
(b) colt nord-est
Fisuri la modelul consolidat
Fisuri la modelul consolidat
Time History pentru deplasarile relative
Time History pentru deplasarile relative
Time History pentru deplasarile
relative
Raspunsuri spectrale de tip Time history pentru inputurile seismice – stanga ultimele teste ale modelului
Raspunsuri spectrale de tip Time history pentru inputurile seismice – stanga ultimele teste ale modelului
Raspunsuri spectrale de tip Time history pentru inputurile
seismice – stanga ultimele teste ale modelului initial;
dreapta – ultimele teste ale modelului consolidat
Aplicatii pentru utilizarea grilelor polimerice la structuri din zidarie de piatra
Aplicatii pentru utilizarea
grilelor
polimerice la structuri din zidarie de
piatra
Folosirea grilelor polimerice in structuri anti-tero
Folosirea grilelor
polimerice in structuri
anti-tero
Model testat
Model testat
Model testat
Plan si pozitii accelerometre

Plan si pozitii accelerometre

Fereastra sparta si urma exploziei pe perete
Explozia nu a afectat tencuiala armata
Explozia nu a afectat tencuiala armata
Explozia nu a afectat tencuiala armata

Ministerul Lucrărilor Publice

AGREMENTUL TEHNIC 008 – 01/017 - 1999
AGREMENTUL TEHNIC
008 – 01/017 - 1999
Bazat pe decizia nr. 908016 / 8.12.1999
Bazat pe decizia
nr. 908016 / 8.12.1999
Studii de caz
Studii de caz
Prima aplicaţie:
Prima aplicaţie:

Com. Nuci, jud. Ilfov Consolidarea unei clădiri cu două etaje din 1929 fără evacuarea locatarilor

Septembrie 1999
Septembrie 1999
Prima aplicaţie 1999 Pregătirea suprafeţelor pentru cămăşuire

Prima aplicaţie

1999
1999
Pregătirea suprafeţelor pentru cămăşuire
Pregătirea
suprafeţelor
pentru
cămăşuire
Preparing the surfaces Pregătirea suprafeţelor şi instalarea grilelor
Preparing the surfaces
Pregătirea suprafeţelor şi instalarea grilelor
Prima aplicaţie 1999 Instalarea grilelor la parter cu grijă pentru colţurile intrânde
Prima aplicaţie 1999
Prima aplicaţie
1999
Prima aplicaţie 1999 Instalarea grilelor la parter cu grijă pentru colţurile intrânde

Instalarea grilelor la parter cu grijă pentru colţurile intrânde

Prima aplicaţie 1999 Instalarea grilelor la parter cu grijă pentru colţurile intrânde
Prima aplicaţie 1999 Instalarea grilelor şi aplicarea tencuielii
Prima aplicaţie 1999
Prima aplicaţie
1999
Instalarea grilelor şi aplicarea tencuielii
Instalarea
grilelor şi
aplicarea
tencuielii
Cămăşuirea peretelui sub golul pentru fereastră
Aplicaţie în baza :
Aplicaţie în baza :

Agrementului tehnic MLPAT

008-01/017-1999 Bucureşti Str. Av. Gh. Stâlpeanu 21
008-01/017-1999
Bucureşti
Str. Av. Gh. Stâlpeanu 21
Iulie 2001
Iulie 2001
Pregătirea suprafeţelor pentru instalarea grilelor Tensar SS20
Pregătirea suprafeţelor pentru instalarea grilelor
Tensar SS20
A doua aplicaţie fără evacuare 2001 Pregătirea suprafeţelor pentru instalarea grilelor Tensar SS20
A doua aplicaţie fără evacuare 2001
A doua aplicaţie
fără evacuare
2001
Pregătirea
Pregătirea

suprafeţelor pentru

instalarea grilelor Tensar SS20
instalarea grilelor
Tensar SS20
A doua aplicaţie fără evacuare 2001 Pregătirea suprafeţelor pentru instalarea grilelor Tensar SS20
A doua aplicaţie fără evacuare 2001
A doua aplicaţie
fără evacuare
2001
Pregătirea suprafeţelor pentru instalarea grilelor Tensar SS20
Pregătirea
suprafeţelor pentru
instalarea grilelor
Tensar SS20
Pregătirea suprafeţelor pentru instalarea grilelor Tensar SS20

Pregătirea suprafeţelor pentru instalarea grilelor Tensar SS20

A doua aplicaţie fără evacuare 2001 Pregătirea suprafeţelor pentru instalarea grilelor Tensar SS20
A doua aplicaţie fără evacuare 2001
A doua
aplicaţie fără
evacuare
2001
Pregătirea suprafeţelor pentru instalarea grilelor Tensar SS20
Pregătirea
suprafeţelor pentru
instalarea grilelor
Tensar SS20
Instalarea grilelor peste colţul curb
Instalarea grilelor peste colţul curb
Instalarea grilelor peste colţul curb
A doua aplicaţie fără evacuare 2001 Instalarea grilelor Tensar SS20
A doua aplicaţie fără evacuare 2001
A doua aplicaţie
fără evacuare
2001

Instalarea grilelor Tensar SS20

A doua aplicaţie fără evacuare 2001 Instalarea grilelor Tensar SS20