Sunteți pe pagina 1din 10

TEMELE TEZELOR DE DOCTORAT, REALIZATE N CADRUL CLUSTERULUI UnivER SIENCE Noiembrie, 2011

Nr. ord. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. TEMA TEZEI N LIMBA ROMN Particularitile reaciilor fiziologice ale tractului gastrointestinal n dependen de caracterul reglrii neuro-umorale Particularitile electroencefalografice la persoanele cu diferit nivel de anxietate n timpul activitii cognitive stresogene Influena raionului cu coninut sczut i nalt de proteine asupra strii organizmului obolanilor n perioada de degradare a organelor vitale Specificul activitii sistemului imun n perioada de vrst de diminuarea funciei organelor i sistemelor de organe Particularitatile reactiilor fiziologice ale tractului gastrointestinal in dependenta de caracterul reglarii neuroumorale Specificul modificrii patternului respiraiei n perioada de diminuare a funciilor organelor i sistemelor vitale Sisteme inteligente multiparametrice pentru managementul sntii pacientului Modelarea calculului biologic Aspectele combinatorice i asimptotice pentru sisteme difereniale i aplicaii Suportul achiziionrii cunoinelor lexicale Sisteme de operaii algebrice i diferite tipuri de ortogonalitate Asupra inelelor de endomorfizme continui cu suficient de multe elemente idempotente Organizarea i autoorganizarea sistemului de cercetare-dezvoltareinovare n RM. Aspecte sinergetice Perfecionarea managementului financiar al sistemului de asigurri cu pensii n Republica Moldova Perfecionarea managementul comerului exterior cu produse agroalimentare ca factor al creterii economice calitative TEMA TEZEI N LIMBA ENGLEZ Peculiarities of the physiological reactions of gastrointestinal tract depending on the nature of neurohumorale regulation Electroencephalographic peculiarities at people with different levels of anxiety during cognitive activities that cause stress Influence of the ration with low and high protein content on the state of rat organisms during the degradation of vital organs The peculiarity of immune system activity during the decrease of organs and organ systems functions occurs Particularities of physiological reactions of the gastrointestinal tract depending on the nature of neurohumoral regulation The specific of changes of breathing pattern at people during the reduction of vital organs and systems functions Smart multiparameter systems for the management of the patients health Simulation of biological computations Combinatorial and asymptotic aspects for differential systems and applications Support for acquisition of lexical knowledge Algebraic operations systems in different types of orthogonality On the continuity of endomorphism rings with sufficient amounts of idempotent elements Organization and self-organization of the research development innovation system in RM. Synergetic aspects. Improvement of the financial management of the pension system in Republic of Moldova Improvement of the management of foreign trade with agricultural products as a qualitative economic growth factor

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Managementul utilizrii tehnologiilor energo-eficiente n exploatarea fondului locativ (pe baza municipiului Chiinu) Managementul pieei muncii a Republicii Moldova n contextul integrrii n Uniunea European Eficientizarea activitii autoritilor publice prin implementarea managementului cunoaterii Perfecionarea administrrii fiscale n Republica Moldova n contextul armonizrii cu standardele Uniunii Europene Influena cumulativ a companiilor internaionale asupra schimbrii politicilor cadrului instituional Mecanismul de formare a preurilor produciei avicole n economia de pia (n baza materialilor Republicii Moldova) Particularitile procesului inovaional n sectorul agrar al Republicii Moldova : probleme, soluii Managementul strategic - factor determinant pentru dezvoltare Managementul nvmntului romnesc n contextul descentralizrii Perfecionarea managementului reformelor instituionale i impactul lor asupra economiei n tranziie Mecanisme i instrumente antiinflaioniste de dezvoltare a pieei financiare Ciile i mecanismele de sporire a competitivitii industrii de confecii a Republicii Moldova Gestiunea pieii valutare n contextul politicii monetare (cazul Republicii Moldova) Producerea i stabilizarea nanoparticulelor cu proprieti magnetice pentru bio-aplicaii Studiul interaciunii metalelor cu microorganisme n mediul ambiant Transformri sintetice ale acizilor ent-kaur-16-en-19-ic i enttrahiloban-19-ic Compuii coordinativi ai unor metale tranziionale cu baze Schiff utiliznd dialdehide i dicetone aromatice Studiul procesului de fotoliz a apei n prezena compuilor coordinativi ai cuprului i ruteniului

The management of efficient-energy use technologies in exploitation of the housing (based on Chisinau data) The management of Moldova's labor market in the context of European integration Improving efficiency of the activity of public authorities through implementing of knowledge management Improvement of fiscal administration in the RM in the context of harmonization with European Union standards The cumulative influence of international companies on institutional framework policy change Pricing mechanism for poultry products in the market economy (based on material of Moldova) Peculiarities of innovation process in the agricultural sector of the Republic of Moldova: problems and solutions Strategic Management-a key factor for development Romanian education management in the context of decentralization Improving the management of institutional reforms and their impact on the transition economy Anti-inflationary mechanisms and tools of financial market development Measures and mechanisms to enhance the competitiveness of textile industry of the Republic of Moldova Management of currency market in the context of monetary policy (the case of Moldova) Obtaining and stabilization of nano-particles with magnetic properties for biological applications Investigation of metals and microorganisms interaction in the environment Synthetic transformations of ent-Kaur-16-en-19-IC and ENT-trahiloban19-IC acids Coordinative compounds of some transition metals with Schiff bases using dialdehydes and aromatic diketones The investigation of water photolysis processes in the presence of coordination compounds of copper and ruthenium

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Substane biologice active n baza compuilor naturali izolai din unele specii ale florei spontane din Republica Moldova Cpuele ixodice (Acarina:Ixodidae)-purttori ai bolilor transmisibile n sectorul inferior al fluviului Nistru Speciile rpitoare de peti din fluviul Nistru i rolul lor n suprimarea speciilor depreciate Starea ecologic a surselor de aprovizionare cu ap potabil i impactul asupra sntii populaiei n municipiul Bli Algele planctonice n monitoringul strii ecosistemelor fluviale i lacustre Migraia elementelor nutritive n ecosistemul apa-suspensiehidrobionii, estimarea influenei factorilor antropici asupra fluviului Nistru Coleopterele curculiomide (cleopatia, curculeonidae) trofic ataate de plantele cerealiere i fabacee narii hemofagi (Diptera, Culicidae) ca vectori ai bolilor emergente pe teritoriul Republicii Moldova Crearea i evaluarea hibrizilor de sorg boabe cu productivitate nalt i rezisten sporit la boli i duntori Ifluena factorului citoplasmatic asupra efectelor genice implicate n controlul rezistenei la patogenii fungici i elementele de producie la tomate (Solanum Lycopersici L.) Impactul fertilizantului cu microelemente i derivailor de microorganisme n realizarea potenialului de productivitate i rezisten a viei de vie Rolul factorilor citoplasmatici n controlul genetic al transgresiilor pozitive pentru indicii de rezisten la patogenii fungici i unele elemente de producie la grul comun de toamn (Tr. aestivum L.) Screeningul genelor asociate cu rezistena florii soarelui la stresul biotic Structura glicozidelor obinute din Veronica teucrium L. i activitatea lor biologic Variabilitatea populaional a unor specii de plante medicinale din

Biologically active substances based on natural compounds isolated from wild species of flowers from the Republic of Moldova Ixodic ticks (Acarina: Ixodidae) - vectors of diseases in the Lower Nistru River Prey species of fish in the river Dniester and their role in suppressing depreciated species Ecological state of water sources used for supply of drinking water and the impact on health of the population in Balti municipality Plankton algae in the monitoring of the state of river and lake ecosystems Migration of nutrients in the water-suspension-hydrobiont ecosystem, estimation of anthropogenic factors influence the river Dniester Curculionide coleopteran (cleopatia, curculeonidae) attached to cereals and fabacea plants Hemofagi mosquitoes (dipterous, Culicidae) as vectors of emerging diseases in the Republic of Moldova Development and evaluating of grain sorghum hybrids with high productivity and high resistance to diseases and pests Influence of cytoplasm factor on the gene effects involved in controlling resistance to fungal pathogens and tomato (Solanum L. lycopersici) cropping Impact of fertilizer with microelements and derivatives of microorganisms in achieving productivity potential and resistance of vine The role of cytoplasmic factors in genetic control of positive transgressions for resistance indices to fungal pathogens and some elements of cropping of common fall wheat (Triticum aestivum L.) Screening of genes associated with resistance of sunflower to biotic stress Structure of glycosides obtained from Veronica L. teucrium and their biological activity Population variability of certain species of medicinal plants from natural

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

ecosistemele naturale Tehnologiile SIG n studiul i evaluarea topoclimatic Evoluia interpretrii cartografice a nveliului de sol i utilizrii practice a informaiei practice a informaiei pedologice cartografice Viiturile pluviale n condiiile modificrilor antropice ale sistemelor hidrografice n Republica Moldova Influena modificrilor climei regionale asupra grului de toamn Potenialul de protecie al obiectelor naturale din cursul al Nistrului Elaborarea i aprobarea mijloacelor de combatere a agenilor patogeni la cultura mrului Argumentarea criteriilor de prognoz i msurilor de combatere a bolilor Alternaria solani i Phytophtora infestans n sistemele ecologice de producere a tomatelor Eficacitatea preparatelor bioraionale n prevenirea i combaterea bolilor la via de vie conform cerinelor agriculturii ecologice Statutul semantic, funcional-stilistic i gramatical al verbelor n raport cu interpretarea lor lexicografic Ideea european n publicistica lui Mihai Eminescu Studiu comparativ al poeziei folclorului de nunt la romanii i ucrainenii din localitile de nord ale Republicii Moldova Universul totalitar n romanul romnesc din Basarabia de dup anii 90 Compoziia polifonic n roman Arte poetice n poezia postbelic din Basarabia (reabilitarea esteticului) Deixisul n limba romn Stratificarea stilistic a lexicului limbii romne i prezentarea lui lexicografic Publicistica literar a lui Vladimir Beleag: Problematica i interpretare Personajul de dublat n romanul contemporan Reviste literare din basarabia, dup 1989: Sincronizare idiologic i discursiv Vizionarism i intertextualitate n creaia lui Emil Galaicu- Pun

ecosystems GIS technologies for investigation and evaluation of topological climate The evolution of cartographic interpretation of the soil cover and practical use of soil cartography information Rain floods in the conditions of anthropogenic modification of river systems in Moldova The influence of regional climate change on autumn wheat The potential of protection of natural objects in the course of Dniester Development and approval of resources against pathogens in apple plants Argumentation of forecasting criteria and measures to combat diseases like Alternaria Solani and Phytophthora Infestans in systems of tomato cropping Effectiveness of bio-rational products in preventing and combating vine diseases as required by organic farming Semantic, functional-stylistic and grammatical status of the verbs in relation to their lexicographic interpretation The European idea in publishing works of Mihai Eminescu Comparative study of Romanian and Ukrainian folk wedding poetry in northern localities of the Republic of Moldova The totalitarian universe in Romanian novels from Bessarabia after 90s Polyphonic composition of novels Masterpieces in post-war poetry of Bessarabia (aesthetic rehabilitation) Deixis in the Romanian language Stylistic stratification of vocabulary of Romanian language and its lexicographic presentation Vladimir Besleagas literary journalism: issues and interpretation The doubled character in the contemporary novel Literary magazines in Bessarabia after 1989: ideological and discursive synchronisation Visionary and intertextuality in the Emil Galaicu-Peacock's creation

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

(Auto)ironie i (auto)parodie n Levantul lui Mircea Crtrescu Corelaia dintre personaj, narator, autor i receptor n teoriile moderne Mitopo(i)etica aptezecitilor basarabeni Aspecte structural artistice ale versificaiei n folclorul romnesc (pe materialele din Basarabia) Performarea actelor de vorbire n discurs Cuvintele de origine englez n limba romn cotemporan (n baza stilului publicistic din 2000-2010) Filozofia tiinei n concepiile naturalitilor basarabeni din prima jumtate a secolului XX Controlul democratic civil asupra sferei militare n contextul securitii naionale a Republicii Moldova Rolul statului i societii civile n asigurarea transparenei audiovizualului n Republica Moldova Valorificarea principiilor Noii retorici n politic Puterea politic n societile postcomuniste: realiti i perspective Dimensiuni i msuri de combatere a srciei n Republica Moldova (analiza sociologic) Particularitile teritoriale ale reproducerii populaiei i impactul acestora asupra dezvoltrii durabile Instituionalizarea i evoluia sistemului de securitate naional al Republicii Moldova Finanarea partidelor politice din RM: de la deziderate la implimentri Formarea sistemului audiovizual i impactul lui asupra proceselor de democratizare n Republica Moldova Aspecte metodologice ale evidenei fluxurilor migraionale din perspectiva integrrii europene Consolidarea securiti naionale a Republicii Moldova n contextul opiunii de integrare european? Reglementarea juridic a activitii muncii sportivilor profesioniti i

(Auto) irony and (self) parody in the Levant of Mircea Crtrescu The correlation between the character, narrator, author and recipient in modern theories Mythopoetics of Bessarabian poets 70s Structural - artistic aspects of Romanian folklore (on materials of Bessarabia) Performing the speech acts in a discourse Words of English origine in the contemporary Romanian language (based on journalistic style of 2000-2010) Philosophy of science in the concepts of Bessarabian naturalists in the first half of the XXth century The democratic civil control of military sphere in the context of national security of the Republic of Moldova Role of the state and civil society in ensuring the audiovisual transparency in the Republic of Moldova Development of "new rhetoric" principles in politics Political power in post-communist societies: realities and perspectives Perspectives and measures to combat poverty in Republic of Moldova (sociological analysis) Territorial peculiarities of the reproduction of population and their impact on sustainable development Institutionalization and evolution of the national security system of the Republic of Moldova Financing of political parties in Moldova: from goals to Implementation Formation of audiovisual system and its impact on democratization processes in the Republic of Moldova The role of public non-governmental organizations in the development of social policy of the Republic of Moldova Methodological aspects of migration flows in terms of the perspective of European integration Strengthening national security of the Republic of Moldova in the context of European integration Legal regulation of work activity of professional athletes and coaches

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

antrenorilor Reglementarea juridic i mecanismul de realizare practic a auditului public ca form a controlului financiar - Admisibilitatea probelor n procesul penal: reglementri naionale i jurisprudena CEDO Procedura legislativ n cadrul Uniunii Europene Constituionalitatea procesului legislativ-condiie indispensabil a consolidrii statului de drept n Republica Moldova Contribuia primarului la realizarea principiilor constituionale n administraia public local Reglementarea juridic a drepturilor i obligaiunilor personale ale prinilor ncetarea urmririi penale: reglementri procesual-penale naionale i jurisprudena CEDO Garantarea drepturilor omului n contextul dezvoltrii tehnologiilor informaionale Securitatea ecologic a Republicii Moldova. Dimensiunea juridic. Instituia propagandei din RSS Moldoveneasc n contextul destalinizrii (1953-1964) Dreptul de ipotec i funciile lui n spaiul tranzaciilor financiare

Legal regulation and the mechanism of implementing the public audit as a form of financial control International legal aspects of the Neighbourhood Policy of the European Union Admissibility of evidence in criminal proceedings: national legislation and ECHR jurisprudence Legislative procedure in the frames of the European Union Constitutionality of the legislative process a necessary requisite to strengthen the state of law in the Republic of Moldova Mayor contribution to the achievement of constitutional principles in the local public administration Legal regulation of personal rights and obligations of parents

Termination of criminal proceedings: procedural criminal of national regulations and ECHR jurisprudence The guarantee of human rights in the context of development of information technology Ecological security of the Republic of Moldova. Legal framework. The initiation of propaganda in Moldavian SSR in the context of deStalinization (1953-1964) The right of mortgage and its functions in the space of financial transactions Poliia instituie specializat n asigurarea ordinei publice: cadru The police - an institution specialized in providing public policy: national naional i practicile europene framework and European practices Evoluia demografic a populaiei din Sudul Basarabiei Demographic evolution of the population in the South of Bessarabia coala i corpul didactic n Basarabia (1918-1940) School and teaching staff in Bessarabia (1918-1940) Traficul de influen: aspecte juridico-penale i investigarea Traffic of influence: legal and criminal aspects and investigation of crime infraciunii Analiza juridic a aciunilor civile prevzute de legislaia civil a Legal analysis of civil actions under the civil law of the Republic of Republicii Moldova Moldova Mecanismele juridice privind asigurarea dreptului fundamental al Legal mechanisms for ensuring the fundamental human right to a healthy omului la un mediu nconjurtor sntos environment

107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

Relaiile politice, culturale i spirituale ale rii Moldovei cu ara Romneasc i Transilvania n a doua jumtate a sec. XVII-lea Independena Marilor Puteri n procesul de remodelare a sistemului internaional Reglementarea juridic a salariilor: aspect comparat Insolvabilitatea n dreptul fiscal Conceptul de responsabilitate de a proteja n dreptul internaional: aspecte teoretice i practice Traficul de copii (analiza juridico-penal i criminologic) Rspunderea materialelor n dreptul muncii: reglementri de drept naional i de drept comunitar Corelaia modelul social intelegen emoional din perspectiva gender Dreptul de autoaprare n sistemul drepturilor fundamentale ale omului. Elemente de drept comparat. Diplomaia economic a Republicii Moldova n cadrul ONU: probleme i perspective Reinerea sau arestarea ilegal: Abordri conceptuale de drept penal comparat Vinovia n dreptul civil: abordri teoretico normative i practice Evoluia i consolidarea principiului neamestecului n treburile interne ale altor state Rolul OSCE n prevenirea conflictelor i managementul crizelor postconflictuale Mesajul filosofic n pictura mural din ara Moldovei (sec. XV-XVI) Garantarea dreptului persoanei de a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor crude inumane ori degradate Politica de securitate a Uniunii Europene n Europa de Sud-Est :aspecte politico - juridice Particularitile contractului de administrare fiduciar n condiiile dezvoltrii economiei de pia: abordri teoretico normative i practice

Political, cultural and spiritual relations of Moldavia with the Romanian Country and Transylvania in the second half of the Seventeenth century Independence of the Great Powers in the process of reshaping of the international system Legal regulation of the salaries: comparative aspect Insolvency in the tax law The concept of responsibility to protect in international law: theoretical and practical aspects Child trafficking (juridical, criminal and criminological analysis) Material liability in the employment law: regulations of national law and Community law Correlation of social model - emotional intelligence from the gender perspective The right of self defense in the system of fundamental human rights. Elements of comparative law. Moldova's economic diplomacy within the UN framework: problems and perspectives Illegal detention or arrest: Conceptual approaches of comparative criminal law Guilt in civil law: theoretical - normative and practical approaches Evolution and strengthening of the principle of noninterference in internal affairs of other states OSCE role in conflict prevention and post-conflict crisis management The philosophical message in the mural painting of Moldavia (XV-XVI) Ensuring a person the right to not to be subjected to torture, inhuman, cruel or degrading punishments or treatments EU Security Policy in South-Eastern Europe: political - legal aspects Particularities of fiduciary management contract under the development of market economy: theoretical - normative and practical approaches Legal status of honorary consuls in international law

126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

Protecia internaional i reintegrarea n societate a refugiailor Bnuitul n dreptul procesual penal: reglementri naionale i practica CEDO ncetarea cstoriei prin divor Rolul politicilor mediatice n procesul de integrare european a Republicii Moldova Autonomia financiar principiul de baz n realizarea autonomiei locale Instutuia instrinrii bunurilor cu condiia intreinerii pe via : aspecte teoretico - practice Investigarea infraciunilor fiscale: aspecte teoretico-tiinifice i practice Realizarea atribuiilor procurorului la examinarea n fond a cauzelor penale(probleme actuale teoretico-aplicative) M, Instituia observatorilor n monitorizarea internaional a procesului electoral (aspecte politico-juridice) Temeiurile, ordinea i efectele juridice ale reorganizrii i transformrii societilor comerciale Legalitatea interveniilor militare n conflictele internaionale (cazul Kosovo) Investigarea infraciunilor din domeniul informaticii (aspecte teoretico-tiinifice i practice) Compatibilitatea conveniei europene a drepturilor omului cu constituia Republicii Moldova n materia libertii de exprimare Strile cuantice ale unui sistem bidimensional de electroni i goluri ntr-un cmp magnetic perpendicular puternic lund n consideraie influena nivelelor excitate Landau Efecte cooperative ntre cvasiparticule n sisteme cuantice i aplicarea lor n procesarea informaiei

International protection of refugees and their reintegration into society The suspect in the criminal procedural law: national regulations and practice of the ECHR Termination of marriage by divorce The role of media policies in the process of European integration of Moldova Financial autonomy - the basic principle of implementing local autonomy Institution of property alienation on condition of life maintenance: theoretical and practical aspects Investigation of tax malpractice: theoretical - scientific and practical aspects Achieving of prosecutor duties in the detailed examination of criminal cases (theoretical and applicative current problems) Legal regulation of information security and development prospects of the legislation Comparative - legal regulation of audit activity in the law of the Republic of Moldova, Germany and Russian Federation Institution of observers in international monitoring of the election process (political and legal aspects) The bases, the order and the legal effects of reorganization and transformation commercial companies Legality of military intervention in the international conflicts (case Kosovo) Investigation of computer science crimes (theoretical - scientific and practical aspects) Compatibility of the European Convention on Human Rights with the Constitution of RM in the concerns of freedom of expression Quantum states of a two-dimensional system of electrons and gaps in a strong perpendicular magnetic field taking into account the influence of excited Landau levels Cooperative effects between cuasiparticles in quantum systems and their application in information processing

143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.

Specificul deformrii la micro - i nanoindentare n dependen de The specific of deformation in micro and nanoindentation depending on structura monocristalin, policristalin i amorf pe baza de Si O2 the structure of monocrystalline, polycrystalline and amorphous based on Si O2 Proprietile optice i electrice ale (Fe,Mn) In2 S4 i Cu 2 Zn(Sn, Ge, Optical and electrical properties of (Fe, Mn) In2S4 and Cu2 Zn(Sn, Ge, Si) Si)(S,Se)4) (Proprietile optice i electrice ale (Fe,Mn)In2S4 i (S, Se)4) (optical and electrical properties of (Fe, Mn) In2S4 and (Sn, Ge, Si Cu2Zn ( Sn, Ge,Si) (S,Se)4). ) (S, Se) 4). Interferometria holografic digital pentrul studiul proprietilor Digital holography interferometry for the study of nonlinear properties of neliniare a sticlelor calcogenice din sistemul As-S-Se-Sn calcogenous bottles of the system As-S-Se-Sn Obinerea i caracterizarea nanostructurilor pe baz de calcogenizi de Obtaining and characterization nanostructures based on lead plumb n mediu organice chalcogenides in the organic environment Nanocompozite avansate bazate pe GaP cu aplicaii optoelectronic Advanced nanocomposites based on GaP with optoelectronic applications Efectele interaciunilor electron-vibronice, tunel i coperative n Effects of the electron-vibronic, tunnel and coperative interactions in the sistemele cu stri electronice labile systems with electronic labile states Obinerea i studiul proprietilor nanocristalelor i structurilor Obtaining and study of the properties of nanocrystals and plenary plenare pe baza de ZnO structures based on ZnO Elaborarea strategiei detaliate a depozitelor sarmaiene din R M Detailed strategy development of sarmatian deposits in RM Metodologia evalurii riscului seismic n localitile urbane ale Seismic risk assessment methodology in urban areas of Moldova (Case Republicii Moldova (caz de studiu n m. Chiinu) study in Chiinu) Sinteza i studiul combinaiilor coordinative ale unor metale cu Synthesis and study of coordinative combinations of metals with azole derivai azolici derivatives Sinteza i studiul nanoparticulelor oxizilor metalici folosind ca Synthesis and study of metal oxide nanoparticles using as a precursor precursori clusteri homo-i heteronucleari ai fierului homo-and heteronuclear clusters of iron Elaborarea metodelor de analiz i cercetarea surselor de contaminare Development of methods of analysis and research of sources of a produselor vitivinicole cu ftalai contamination of wine products with phthalate Sinteza,studiul derivailor porfirinici i a combinailor lor coordinative Synthesis, study of porphyirine derivatives and their coordinative cu metalele de tranziie combination with transitional metals Transformri sintetice ale 14,15 -bisnorlabd-8a-13-onei Synthetic transformations of the 14.15-bisnorlabd-8a-13-Onei Polizaharidele sulfatate la cianobacteriile Spirulina CNMN-CB-01 i Sulphated polysaccharides to cyanobacteria Spirulina CNMN-CB-01 and Nostoc linckia CNMN-CB-03: procese de sintez orientat i de Nostoc linckia CNMN-CB-03: processes of oriented synthesis and obinere obtaining. Riscurile polurii aeriene a speciilor edificatoare i ecobioindicatoare Air pollution risks of edifying species and ecological bioindicators in the din cadrul reelei de monitoring forestier forest monitoring network Caracterele fiziologo-biochimice ale cianobacteriei Spirulina platensis Physiological and biochemical characters of cyanobacteria Spirulina

CNM-CB-02 n cazul cultivrii n prezenta unor compui coordinative 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. Productivitatea i componena biochimic a cianobacteriei Spirulina platensis CNMM CB-02 la cultivare n prezena compuilor coordinativi ai germaniului Biologia nfloririi i producia de semine la Galera orientalis LAM. i Galega officinalis L. n condiiile Moldovei Particularitile morfobiologice a dezvoltrii n cultur in vitro i conservarea speciilor rare din familia Liliaceae L. Flora Rezervaiei "Codrii" (plante vasculare). Grafica de carte pentru copiii din Moldova (1945-2010) Tipologia gospodriei rurale din RM Ornamentarea esturilor tradiionale din RM n sistemul etnocultural european Grafica de evalet n n artele plastice din RM Comuniti tripoliene trzii din interfluviul Prut-Nistru Gravura contemporan n Republica Moldova Arhitectura complexurilor vitivinicale din Republica Moldovaobiecte ale industriei turismului naional Cimitirele Moldovei Medievale ntre Nistru i Prut (aspectele istorice i artistice) Geii n spaiul Pruto- nistrean Lipovenii din Basarabia(1918-1941-0) Caracteristica grupei etnice n lucrrile lui A. Pukin i M. Eminescu n contextul istoric i cultural al sec. IXX - XX Tradiii populare n arhitectura ecleziastic de lemn din Moldova medieval Muzica uoar n Moldova din perioada postbelic. Compozitori i interprei Supracontuctibilitatea nanostructurilor pe baz de niobiu i de aliaj cupru-nichel Telemetru cu lazer pentru aviaia utilizat n agricultur

platensis CNM-CB-02 for cultivation in the presence of coordinative compounds Productivity and biochemical composition of cyanobacteria Spirulina platensis CNMM CB-02 at cultivation in the presence of coordination compounds of germanium Biology of flowering and seed production at Galera orientalis LAM. and Galega officinalis L. in conditions of Moldova Morphobiological particularities of in vitro development and preservation of rare species of the family Liliaceae L. Flora of the Reservation "Codrii" (vascular plants) Book graphics for children in Moldova (1945-2010) Typology of rural household in Republic of Moldova Traditional fabric ornamentation of the Republic of Moldova in the ethnocultural European system Easel graphics in fine arts in Moldova Late tripolian communities from the Prut-Dniester river interflow Contemporary engraving in Moldova Architecture of wine complexes in Moldova-objects of national tourism industry Medieval cemeteries of Moldova between the Dniester and Prut (historical and artistic aspects) The Getians in the Prut-Dniester space Lippovans in Bessarabia (1918-1941-0) The characteristic of the ethnic group in the works of A. Pushkin and M. Eminescu in the historical and cultural context of IXX - XX century Popular traditions in ecclesiastical architecture of wooden in the medieval Moldavia Popular music in Moldova in the postwar period. Composers and performers Superconductivity of nanostructures based on niobium and copper-nickel alloy Laser Rangefinder from aviation used in agriculture

10