Sunteți pe pagina 1din 9

Sc. eu cls. I-VIII Culciu Mare, judo Satu Mare clasa a V -a/ fise de lucru/ prof.

Ionela Pop

[?~~&[Q)~
1.Scrieti eu virgula urmatoarele Model: 10

[1M@~M
FRACTII ZECIMALE. (introducere) fl§a 1

fractii ~i scrieti cum le eitim:

_2_ = 0,9 ~i eitim,,9 zecimi" sau "zero virgula noua"


~~~ = 1,23 ~i eitim ,,123 sutimi" sau "unu virgula douazeci ~i trei"

a 10 ;

)17

b) 41

)1111 100 ; c 1000;

d)671

10;

)7 e 1000

7. 7. 1)100 ' g)10'

21 )1000·

2. Completati Fractia zecimala Cifra zeeimilor Numiirul zeeimilor Cifra sutimilor Numiirul sutimilor Cifra miimilor Numiirul miimilor 3. Completati Fractia zecimala Partea intreaga Partea zecimala

tabelul dupa model: 8,182 1 81 8 818 2 8182 0,07 32,0202 0,009 0,308 9,3 1,1111 434,89

tabelul dupa model: 11,34 11 0,34 5,08 23,31 0,345 3,009 0,065 341,1 3,0 1231,1 56,2

4. Transformati

in fractie ordinarii (dupa model):

56= 56 , 10 256= 256 , 100

4,112=

0,7=

0,087=

0,0007=

1,02=

3,2=

231,1 =

4001,1=

30,01 =

4,51=

121,1=

0,03=

5.Completati

tabelul (dupa model)::


APROXIMARI PRIN LIPSA LA CIFRA: APROXIMARI PRIN ADAOS LA CIFRA:

unitatilor 4,781 0,0561 l3,2351 223,0056 1,111 8,5341 20,712 15,0003 102,4052 2381,0671 56,7145 5,5551 4

zecimilor 4,7

sutimilor 4,78

unitatilor 5

zecimilor 4,8

sutimilor 4,79

6. Completati

tabelul (dupa model): ROTUNJIRI unitatilor 4,2812 1,0561 17,2351 22l3,0056 1,111 8,5391 20,7153 18,005 102,4052 2381,0671 56,7145 5,55512 4 LA CIFRA: sutimilor 4,29

zecimilor 4,3

Sc. eu cls. I-VIII Culciu Mare, judo Satu Mare clasa a V -a/ fise de lueru! prof. Ionela Pop

Fractii zecimale - fisa 2 Exemple (unitatea de masura este luata diferit de la


a) 0

situatie la alta):

~~~~~~~~r-~~~~~---

0,25

0,75 1

1,50

2,25

b) ~XX~-

3
c) X d)

3,5

4,5

5,5

6,5

7 7,5
X

8 X 1

X 0,2

x----~~~x
0,5 0,7 X XX 5,8256

0,9

XXX 5 5,125

X 5,5

Pentru fieeare figura de mai jos indicati abseisele punetelor mareate: a) b)

e)

d)

o
)(

XXXXXXX)()

0,125

Sc. eu cls. I-VIII Culciu Mare, judo Satu Mare clasa a V -a/ fise de 1ueru! prof. Ionela Pop

FRACTII ZECIMALE Comparare.Adunare :ji sciidere.

l.Comparati

urmatoarele fractii zeeima1e: g) 344,5 h) 9,56 i) j) 56,5656 313,08 344,49 9,5600 565,656 131,08 804,0 1 1000 1,1 m) 7,0004 n) 0,67 0) 344,5 p) 9,66 7,40004 0,76 344,39 9,6600

a) 23,0707 ..... 230,707 b) 301,778 ...... 31,778 e) 40045,01. ... .404,01 d) 8001,1.. .... 80001,1 e) 7,0404 ..... 7,4040 f) 0,67 ..... 0,76 cele mal bune

k) 80045,01 1) 9001,1. incadrari

2. Scrieti
naturale:

posibi1e pentru fractiile zeeima1e urrnatoare folosind numere

....... <3, 1<. 3. Scrieti cele


0

. mai

....... <42,001<. bune : <0,78<... ; incadrari

<0,49<.

<397,3<.

posibi1e pentru fractiile zeeima1e urrnatoare folosind numere

zeeima1e avand ........ <3,23<... 4. Ordonati

zecimala ;

<0,067<...

<31,22<

crescator: b)99,99;0,909; 99,009; 9; 90; 909;9,09;9,9.

a) 6,7; 67; 0,067; 6,71 ; 71; 711,01; 6,711; 5. Efeetuati adunarile : a) 3,01+4,51= b) 0,6+99,1= e) 45,007+5,02= d) 6,51 +3,113 +0,0076= e) 45 +3,9 +0,909=

f)

0,01 +4,54 =

g) 0,1+97,1= h) 15,007+5,02= i) j) 3 +7,1 + 1,115= 33 + 1,99 +400,004=

6. Efeetuati scaderile : a) 6,78 -5,07= b) 31,8-30,07= e) 45 -34,5= d) 56,8 -20,1 -9,05= e) 45,9-40,1= f) 4,98-4,5=

g) 577-7,3= h) 600-499,8-1,11=

Sc. eu cls. I-VIII Culciu Mare, judo Satu Mare clasa a V -a/ fise de lueru! prof. Ionela Pop

Fractii zecimale: Recapitulare :ji sistematizare.


l.Serieti eu virgula:

a 123·b 1003. c ~. ) 10 ' ) 10 ' )100'


2.Transformati

\00'

___i_.

)1000'

____!2_.

f)

4191. 71.h ~. 100 ' g)10' )10000'

i 891 ..

_7_.k )100 ';)1000'

61 )10 .

in fractie zecimala

finita:

3.Transformati

in fractie zecimala

infinita

periodica:

4.Transformati

in fractie ordinara

ireductibila ; e)0,036

: ; g)12,1 ; h)0,95 ; e)25,5.

a)0,3 ; b)1,2 ; e)0,25 ; d)0,125 5.Comparati:

; f)0,9999

12,31 0,71 2,34 3,2 6,78

123,1 71 2,4 3,200 67,8

2,(2) 0,1(6) 0,111 3,2(7) 4

22 0,2 0,(1) 3,(27) 3,(19)

45 2,31 3,33 3,07 0,81

0,(45) 2,(3) 33,3 3,007 0,9

6.Ordonati

crescator

urrnatorul sir de fractii zeeimale : ; 455.

a) 4,55; 45 ; 45,5 ; 0,45 ; 4,(5) ; 4,(45)

b)0,98 ; 9,8 ; 8,89 ; 9,(8) ; 9,9(8) ; 99 ; 89 ; 0,089. 7.Completati


Fractia zecimala

tabelul.

21,0987

0,0981

0,0087

123,1

3,42

5,6101

0,0004

6712,2

Cifra zeeimilor
Numarul

zeeimilor Cifra sutimilor


Numarul

sutimilor Cifra miimilor


Numarul

miimilor

8.Comp1etati

tabe1ul:
APROXIMARI PRIN LIPSA LA CIFRA: APROXIMARI PRIN ADAOS LA CIFRA:

unitatilor
213,067 0,0278 1,111 12,568 0,0012 97,231 67,341 5,555 23,2323 0,0808 12348,079 21,004

zecimilor

sutimilor

unitatilor

zecimilor

sutimilor

9 .Ef ectuati : a)4,512+6,7 b) 12,1-1 1,99 c)2,3+ 23+0,23 d)6-5,56 e)5,6-(2,33+ 1,1) £)9,99+99+0,9 g)2,3·10 h)2,3·100 10.Efectuati: a)3-2·0,9 b)2,5·10-34: 10 c)(5,6+4,4): 100 d)1,22: 144 e)2,55:3+3:100 £)[(6,5 + 3 .1,5): 10+ 0,9]: 10 + 0,8 g) [(10- 3,4: 2).10 - 3]: 1000+ 1 h) U(3,4 + 34+ 0,6): 100+ 0,62]: 100}. 7 + 0,3 i)2,3·1000 j)0,0087·1O k)2,1·1000 1)3,33·100 m)6,7·3 n)0,023·5 0)3,25 A p)0,08·1,1 r)3,41·1,5 s)4,5:10 :)-)4,5:100 t)5: 1000 03,2:100 u)9: 10000 v)124,5:3 x)102,4:32 y)5,76:2,4 z)32,4: 1,8 a) 3,32 ~)0,53 y)0,34

ns [2-

(3,33 + 0,07 -3)]:

2+ 0,4 0,5 }.1000

j) ~(1,52 - 0,25 ).10 -19,9].

11.Calcu1ati media aritmetica a)2,33 si 0,07 b)1,2 si 12

a numere1or: c)23 si 0,23 d)0,09 si 0,89 e)5 si 0,5 £)78,8 si 788.

Sc. cu cls. I-VIII Culciu Mare, judo Satu Mare clasa a V -a/ fise de 1ucru! prof. Ionela Pop

Ordinea efeauiirii operatiilor cu fractii zecimale finite Media aritmetici'i. Probleme. Llifectuati: a) 3,1+2·1,11 b) 23,1:10-1,1 c) 32,9-8·3,9 j) 1) [(45 - 2,23 ·10 + 0,3): 23+ 9]: 100 100- 0,5· [(13,11: 2,3+ 0,3): 100+ 0,04].100 d) 0,98-1:2 e) 0,0007·1000-0,4:2 f) 2,5·0,5:25 k) n) g) (1-0,9):2·100 h) (1,296:3,6+0,64): i) 5,85:15-0,001 10

[0,5 + 2· (1,12 + 12,1+ 121)] + 268 + 0,06 {0,25 + 5· [33 - 2· (34,5 + 5,5): 80 ]}.100 - 25

m) U(12- 0,99: 3).100 + 33]: 100+ 0,5}: 125

2. Maria are 20,4 lei.Dupa cumpara

ce ii da surorii ei 6,7 lei primeste

de 1a mama inca 3 lei iar apoi i~i

3 caiete a 1,5 lei fiecare. Aflati suma care ii ramane Mariei. ce ii da surorii ei 9,6 lei primeste de la mama inca 5 lei iar apoi

3. Simona are 15,5 lei.Dupa

i~i cumpara 3 pixuri a 1,2 lei fiecare. Aflati suma care ii ramane Simonei. 4.Ama1ia cumpara 3 caiete a 1,2 lei fiecare , 6 creioane 6,7 lei. Aflati suma pe care 5.Bunica
0

a 0,5 lei fiecare ~i un penar care costa

plateste Amalia. astfel: lui Darian ii da 7,5 lei, Madalinei de ~i

are 31 lei pe care ii imparte nepotilor

doua ori mai mult decat lui Darian Denisa. 6.Un turist are de parcurs cu bicicleta

iar Denisei restul. Aflati ce suma primesc Madalina

200 km in trei zi1e.In prima

Zl

parcurge

un sfert din

distanta , a doua zi de 2,5 ori mai mu1t iar in a treia zi cat i-a ramas, Aflati cat a parcurs turistu1 in cele trei zi1e. 7.Intr-un depozit se aduc fructe astfe1: 120,5 kg mere, de doua ori mai mu1te banane decat mere decat banane.Aflati numere: i) j) 34,5 0,25
~l ~l

~i de 10 ori mai putine mandarine 8.Calcu1ati media aritmetica a) 4,5 ~i 5,5 b) 0,0008 ~i 8 c) 12,45 ~i 6,3

cantitatea total a de fructe.

a urrnatoarelor

e) 45,45 ~i 0,1 f) 121 ~i 1,9

2,2 0,75

g) 0,09 ~i 0,9 h) 111,1 ~i 0,2

k) 0,012 ~i 0,988 1) 1025,9 ~i 0,1

d) 1 ~i 0,009

Sc, eu cls. I-VIII Culciu Mare, judo Satu Mare clasa a V -a/ fise de luerul prof. Ionela Pop
elev .

FRAC!]] ZEC]MALE. ECUA !II.

Rezolvati

ecuatiile:

1. a) x+7=7,07 b) x+O,025=0,5 e) x-4,44=5

d) 3,41+x=8 e) x-2,23=0,091 f) 34-x=33,9

g)

101,1-x=0,9

h) 3,5+x=22,21 i) 78-x=2,89

2.
a) x·3,5=7 b) x-4,4=5,368 e) y·O,09=0,108 d) y·7,5=45 e) z:7,8=23,4 f) z:3,3=0,198
g)

56:x=2,8

h) 9,4:x=47 i) 144:x=0,12

3.
a) 4x-2,5=0,5 b) 2,3·x-1=22 e) 7,5·x+3=18 d) 5x-4,5=0,5 4. a) (x+5)·10=55 b) (3,4-x): 10=0,3 e) 7·(5,2+x)=42 d) (2x+6,2): 100=0,07 e) (x+ 1,5):3+7,8=8,8 f) (4,5-x-O,1):2+0,6=1
g) (x:O,2+1):10+0,9=1

e) 2x+7=9,22 f) x:5,5=10

i) j)

46:x=20 5:x=2

g) x:2,5=0,2

k) 5,6:x=28 1) x:4+0,6=1

h) 34:x=3,4

h) (3-x)·10+0,9=29,9 i) (4,59:x): 10=0, 153

5.
a) [(4,5 - x ).10 : 6 - 0,5]: 10 = 0,65 b) [(2x - 4,7). 3 -1,9+ 9]: 5 - 3,9 = 0,1 e) [9,99- 3· (2,55 + d) [0,25+ 2.(x+ e)

U(3x-

0,1).2-

0,5]. 3- 0,3}: 10 = 5,7

f) U4+ 24· (0,9+

x)]:

100 + 0,02}: 3 = 0,1

x)].

10 + 0,1 = 10

g) U(5,5. x+ 9): 40]. 0,7 - 0,33}. 5 + 9,9 = 10

1,25)]'3+ 0,25 = 13

Sc. eu cls. I-VIII Culciu Mare, judo Satu Mare clasa a V -a/ fise de lueru! prof. Ionela Pop

FRACTII I. Rezolvati inecuatiile: 1. j) x+7<7,07 k) x+O,02>0,S 1) x-4,14>S m) 7,41+x<8

ZECIMALE.INECUATIl.

n) x-21,23>0,091 0) x-8::c33,9 p) 1,1+x::C12,9

q) 3,S+x<22,21

r)

x-2,2::c2,89

2.
j) x·3,S<7 k) x·2,2::cS,368 1) y·O,03<0,108 m) y·7,S:::AS n) z:7,8>23,4 0) 7,S·x+3<18 p) Sx-4,S<0,S 1) (2x+6,2): 100>0,07 m) (x+ 1,S):3+7,8<8,8 0) z:3,3<0,198

3.
m) 4x-2,S>0,S n) 2,3·x-1 <22 q) 2x+7::c9,22 r) x:S,S:o;lO n) (4,S·x-O, 1):2+0,6:0;1

4.
j) (x+S)·10::cSS k) 7·(S,2+x):s:42

II. Probleme care se rezolvd cu ajutorul ecuatiilor ~i inecuatiilor. 1.Determina ti un numar stiind ca: a) Dad b) Dad e) Dad d) Dad e) Dad f) Dad il adunarn eu 76,4 obtinern 99,12; din el scadem 1,98 obtinem 0,9; 14,S;

il scadem din 17,2 obtinem il inmultim il impartim

eu 10 obtinern 3,7; la 0,3 obtinem 8; 1,1.

il impartim pe 12,1 la el obtinem

2.Determinati un numar stiind ca : a) Dad din dublul sau scadem 1,S obtinem b) Dad e) Dad 3. Aflati inmultim

1,7;

la triplul san adunam 0,11 obtinem 0,23; din jumatatea un numar sa scadem 0,06 obtinem d dad la dublul 1,09. sau adunam 3,7 tar rezultatul astfel obtinut il

stiind

eu O,S obtinern 2,3S. stiind d 3,8. dad din triplul sau scadem 2,3 tar rezultatul astfel obtinut il

4.Aflati un numar impartim

la 2 obtinem

S-ar putea să vă placă și