Sunteți pe pagina 1din 9

ORGANIZAREA SPA|IULUI GEOGRAFIC

CURSUL 2
ConceptuI de spa|iu
SpatiuI de viata
este aria practicilor spatiale ale individului
SpatiuI trait
Reconstruieste spatiul concret al obisnuintelor si il
completeaza in functie de imaginile, ideile, amintirile si
visele fiecaruia.
TeritoriuI este rezultatul insusirii din punct de vedere
economic, ideologic si politic a unui spatiu de catre un
grup care are o reprezentare particulare despre sine,
despre istoria sa, despre unicitatea sa.
TeritoriuI este un spatiu incarcat de SEMIOSFERA.
SpatiuI geografic
spatiuI este forma obiectiva si universala a
existentei materiei, avand aspectul unui intreg
continuu cu trei dimensiuni si exprimand ordinea
coexistentei obiectelor lumii reale;
prin spatiu se intelege suportul real si concret al
omului si activitatilor sale;
un hiperspatiu, cuprinzand o multime de subspatii;
proprietati metrice care se refera exclusiv la
caracteristicile cantitative ale spatiului, exprimandu-
se prin unghiuri, distante suprafete, volume) ;
proprietati topologice : multidimensionalitatea,
continuitatea, coerenta, organizarea.
oncepte operationale ale spatiului
- regiune, zona functionala, spatiu geografic
functional, sistem teritorial
Regiunea
no[iune central pentru Geografie
"forma de organizare spa[ial"
"subansamblu"
"structur teritorial"
sau "subdiviziune" a na[iunilor sau a unor ntinderi
mai vaste.
EvoIu|ia conceptuIui
Etimologic, deriv din reggio, reggiare=a administra
n antichitate: diviziunile administrative realizate cu scop
de inventariere, de cartografiere.
Tradi[ia geografiei regionale franceze: studiul [rilor, al
regiunilor fondate pe baze naturaliste
Vidal de la Blache
nceputul sec. XX:
regiunea istoric
EvoIu|ia conceptuIui
geneza i evolu[ia peisajelor mai ales cele rurale,
analizate n termeni de permanen[), a cror extensiune
era stabilit intuitiv
regiunea - doar o scar n mod particular comod
pentru a analiza realitatea geografic
coala german: Kulturlandschaft
EvoIu|ia conceptuIui
nnoirea conceptual de la mijlocul sec. al XX-lea
ontext:
contientizarea efectelor evolu[iei oraelor mari
nevoile social-economice
Precursori: hristaller
Reclus
n Fran[a - regiunea polarizat
ontribu[ii: Boudeville, Peroux, Piatier: regiunea
polarizat, fondat pe combinarea factorilor pie[ei i
factorilor de accesibilitate lega[i de nivelul serviciilor.
EvoIu|ia conceptuIui
n Germania: studii ale ierarhizarii nivelelor serviciilor
catre populatia rezidenta ce au constituit baza
stabilirii de regiuni de amenajare
ritica lor: nu aveau caracter dinamic
Modele regionale, definite de evolu[ia tramelor
industriale i urbane:
modelele: renan
parizian
periferic
Etapizarea conceptului
Sintetizand mai multe etape in evolutia
conceptului de regiune :
etapa conceptului de regiune omogena,
incepand de la sfarsitul sec XX - 1950;
etapa conceptului de regiune functionaIa,
polarizat sau regiune nodaI, faze incipiente la
inc sec XX ; 1950 - 1980;
regiunea sistem.