Sunteți pe pagina 1din 3

Telefon: 0770.836192, Fax: 0351.815524 Email: contact@kaizencompany.eu, Website: www.kaizencompany.

eu

TESTE GRILA Curs Manager Proiect 1) Deschiderea unei afaceri este un proiect: a) De organizare b) Social c) De investi ie 2) Prin ce se deosebete un proiect de un program? a) Un proiect cuprinde mai multe programe b) Un program cuprinde mai multe proiecte c) Proiectul se implementeaz la nivel local, programul la nivel na ional 3) Faza de planificare urmeaz: a) Implementrii b) Organizrii c) Definirii 4) Care sunt actorii unui proiect? a) Sponsorul, clientul, stakeholderii b) Autorit ile locale, managerul de proiect c) Doar echipa de proiect 5) Managementul riscului presupune: a) Asigurarea disponibilit ii resurselor n timp util b) Intuirea problemelor ce pot s apar n timpul proiectului c) Planificarea i aplicarea reac iei la risc pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscurilor 6) Ce competen e i trebuie unui manager de proiect? a) Competen e de specialitate b) Cunoaterea unei limbi strine c) Nu i trebuie nici un fel de competen e 7) Un obiectiv trebuie s fie: a) Formulat de echipa de proiect b) Msurabil c) Necircumscris temporar 8) Managementul proiectelor reprezint: a) Planificarea, coordonarea, conducerea i controlul proiectelor pe durata ciclului de via al acestuia b) Asigurarea de faptul c resursele sunt disponibile n timp util c) Evaluarea proiectelor 9) Triunghiul proiectelor cuprinde: a) Obiective, timp, costuri b) Obiective, timp, manager de proiect c) Timp, costuri, riscuri

Craiova, 2010

Telefon: 0770.836192, Fax: 0351.815524 Email: contact@kaizencompany.eu, Website: www.kaizencompany.eu

10) Resursele unui proiect sunt: a) Materiale i umane b) Financiare i umane c) Materiale, financiare i umane 11) Ce organiza ii pot implementa un proiect? a) Organiza iile non-guvernamentale i institu iile publice b) Toate tipurile de organiza ii c) Organiza iile interna ionale 12) Care este prima faz a unui proiect? a) Evaluarea b) Definirea c) Planificarea 13) Ce reprezint indicatorii de verificare? a) Descrierea opera ional a obiectivelor generale, a scopului proiectelor i a rezultatelor b) Descrierea obiectivelor, surselor de finan are i a resurselor implicate c) Monitorizarea activit ii echipei de proiect 14) Planificarea n managementul proiectelor este realizat pentru: a) A stabili standarde de performan b) A stabili beneficiarul proiectului c) Pentru c este o etap a ciclului de proiect 15) O ax prioritar are n componen a ei ca structur: a) Domenii majore de interven ie i opera iuni indicative relevante b) Proiecte c) Programe 16) Programul Na ional de Dezvoltare Rural 2007-2013, PNDR, este finan at de: a) Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Regional b) Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural c) Fondul European pentru Dezvoltare Rural i Pescuit 16) n managementul proiectelor a audita nseamn: a) A decide dac proiectul poate fi sau nu finan at b) A controla modul n care sunt utilizate fondurile puse la dispozi ie de finan ator c) A verifica respectarea unui set de proceduri prestabilite 17) Diferen ele dintre programe i proiecte pot fi analizate n func ie de: a) Anvergur, politca na ional i regional b) Modul n care sunt planificate, coordonate i controlate c) Anvergur, durat, buget, rolul echipei i orientarea evalurii 18) Ce este Managementul Ciclului de Proiect MCP? a) MCP reprezint detalierea n timp a tuturor activit ilor desfaurate b) MCP reprezint un ansamblu de procese de schimbare pentru a atinge obiectivele stabilite la nceputul proiectului c) MCP este cea mai simpl modalitate de abordare a unui proiect

Craiova, 2010

Telefon: 0770.836192, Fax: 0351.815524 Email: contact@kaizencompany.eu, Website: www.kaizencompany.eu

19) Cnd poate fi facut evaluarea? a) Evaluarea poate fi fcut la nceputul perioadei de implementare i la sfritul perioadei de implementare b) Evaluarea poate fi fcut n perioada de implementare (evaluare intermediar) c) Evaluarea poate fi fcut n perioada de implementare (evaluare intermediar), la sfrit (evaluare final) sau dup perioada de implementare (ex-post evaluare) 20) Ce este graficul Gantt? a) Este o schem ce con ine informa ii din planul de activit i b) Este o schem ce con ine informa ii despre data limit de depunere a proiectului c) Reprezint derularea n timp a tuturor activit ilor din proiect 21) Proiectul reprezint o succesiune de activit i desfurate ntr-o perioad limitat de timp cu scopul de a ob ine un rezultat punctual n condi iile ncadrrii n consumul de resurse prevzut. A. Adevrat B. Fals 22) n managementul proiectelor programul este reprezentat de o serie de proiecte intercorelate, ale cror obiective contribuie la ndeplinirea unui obiectiv comun relelvant. A. Adevrat B. Fals 23) Graficul GANTT este o modaliate eficient de punere n eviden a intervalelor de timp n care se deruleaz sarcinile i a modului n care acestea se suprapun n timp. A. Adevrat B. Fals 24) ntlnirile periodice cu membrii echipei de proiect reprezint o component indispensabil pentru controlul proiectului. A. Adevrat B. Fals 25) n managementul proiectelor impactul reprezint evaluarea efectului proiectului asupra mediului n care a fost implementat. A. Adevrat B. Fals

Craiova, 2010