Sunteți pe pagina 1din 1

CTN=-0.

90
CTN=-0.90 CTN=-0.90
2
.18
5
1.0
0
2.18
5
1.00 1.05 2.30
1:1
1:1
1:1
1:1
-3.70
-3.50 -3.45 -3.45
-3.25 -3.25 -3.25 -3.25
-0.90 -0.90
1:1
20%
1:1
5
0
CTN=-0.90
-
3
.4
5
-
3
.4
5
-
3
.4
5
-
3
.2
5
-
3
.2
5
-
3
.2
5
-
0
.9
0
9
0
1
1
2
2
3
3
4
4
C
B
A A
C
B
25 20 2.35
-
3
.7
0
-
3
.5
0
-
3
.4
5
-
3
.2
5
-
0
.9
0
1.05 2.50 2.50 2.50
9
.9
0
2
.3
5
12
.2
5
5
.5
5
3
.3
5
1.0
0
2
.3
5
A
A
Cladire existenta
-3.70
-3.45
-3.45
-1.80
-3.70
-3.70
-3.70
-3.45
-3.45
-3.45
-3.45
-3.25
-3.45
-2.00
-2.00
-3.25 -3.25
-3.25 -3.25
1
-3.25
-3.25
-3.45 -3.45 -3.45 -3.45
-3.45 -3.45
-3.25
-3.25
-3.45 -3.45
-3.45
-3.45
-3.45
2 2
-3.45
-2.50 -3.00 -3.50
-2.50 -3.00 -3.50
S
e
c
t
iu
n
e

A

-

A
UNIVERSITATEA TEHNICA
CLUJ NAPOCA
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Verificat
Desenat Morar C.
Nume Semn.
Fundati
proiect "Fundatii continuue rigide"
gr 3244 an III
Plan sapatura
ing. Ilies N.
Data
10.07
Scara
1:50
h/l= 297.0 / 803.2 (0.24mp) Allplan 2006
MATERIALE:
1. BETOANE:
- Fundatii C 8/10 - T3 - II/A 32.5/0-31mm, A/C=0.75, P4
- dozaj minim de ciment 290 kg/mc
- clasa de expunere 2a - mediu umed moderat;
~ c|cl| su|sc|, sta||, |arcu cslc su|sc|, |arcc su|asl|utlu|a
C 12/15 - T3/T4-I 32.5/0-31 A/C=0.65
- dozaj minim de ciment 290 kg/mc
- clasa de expunere 1a - mediu uscat moderat;

2. OTEL BETON :
OB37, PC52,
NOTA :
1. AMPLASAMENTUL SE GASESTE IN ZONA SEISMICA DE CALCUL
"C", CARACTERIZATA DE ACCELERATIA TERENULUI ag=0.24g SI
PERIOADA DE COLT Tc=1.6 sec., CONFORM NORMATIVULUI P100-1/2006.
2. CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN CLASA DE IMPORTANTA III
CONFORM NORMATIV P100-1/2006.
4. DIN PUNCT DE VEDERE GEOTEHNIC, PRIN FORARE S-A EVIDENTIAT
URMATOAREA STRATIFICATIE ATERENULUI:
0.00 - -0.80m - sol vegetal si umplutura;
-0.80 - -6.00m - argila cafenie nisipoasa;
5. NIVELUL PANZEI FREATICE, CONFORM STUDIULUI GEOTEHNIC NU
S-A IDENTIFICAT PANA LA COTA DE -7.00 m.
6. ADANCIMEA DE INGHET ESTE DE 90 cm CONFORM STAS 6054-77.
7. UMPLUTURILE SE VOR FACE, NUMAI DUPA TURNAREA PLACII
DE BETON DE PESTE SUBSOL, DIN PAMANT ARGILOS FIE LOCAL,
FIE ADUS, COMPACTAT CU UN GRAD DE COMPACTARE Dr=95%, ,
PENTRU A SE CREA UN ECRAN IMPERMEABIL IN CALEA APELOR
DIN PRECIPITATII.
8. INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR BENEFICIARUL VA PREDA
CONSTRUCTORULUI RELEVEUL TUTUROR INSTALATIILOR AFLATE
IN FUNCTIUNE SI SE VOR LUA MASURI DE MODIFICARE SAU SCOATEREA
LOR DIN FUNCTIUNE.
9. INAINTE DE TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII SE VOR CURATA
GROPILE AVANDU-SE GRIJA SA NU EXISTE APA SAU TEREN INMUIAT
DE APELE METEORICE.
12. PE CONTURUL SAPATURII GENERALE (PE DURATA RELIZARII
LUCRARILOR DE FUNDATII) SE VOR REALIZA RIGOLE DE COLECTARE
A APELOR PROVENITE DIN PRECIPITATII SAU ALTE SURSE SI CARE
TREBUIESC EVACUATE.
13. SAPATURA SE VA EXECUTA CU RESPECTAREA STRICTA A
LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII.
14. ULTIMII 20 cm SE VOR SAPA IMEDIAT INAINTE DE TURNAREA
BETONULUI DE EGALIZARE.

S-ar putea să vă placă și