Sunteți pe pagina 1din 39

FARMACOGNOZIA

Farmacognoziaesteo

stiintafarmaceuticacarearecasiobiectdestudiu

produselemelicinaledeoriginavegetalasianimalacaresuntfolositeinfarmacie,

inindustriafarmaceutica pt.bbtinereade

preparategalericesaudemedicamente.

produsul vegetalbrutdenumitsidrogreprezintaorganul_sau parteade

plantarecoltatasluscatamairarinstare proaspatacareseutilizeazainscopul preparariiunuimedicamentfielanivelderecepturasauinsubstanteactivein

ffatamentulunorafectiuniumane. plantele aromaticecontin, pelanga principiileactive,siunuleivolatil.Aceasta

isigasesteutilizareinterapie,ilimentatie,cosmeticasiindustria parfumului. "plantele utilizateinpricticamedicala potprovenidinfloraspontanasau potfi

palntedecultura.Orice plantaapartineuneispeciicarefacepartedintr-un gen

.iru,

ilG

chimice,citologice. preiucrarJaplantelormedicinaleinscopulobtineriiunor produsevegetale.

principatete'etape: recoltarea,uscarea,coditionarea;dupacare produsele

larandulsau,apartineuneifamilii.Incadrulaceleasispecii porexistamai

iubspecii;diierentadintreelefacandu-se pebazaunorcriterii:morfologice,

suntambalate,marcatesi,dacae nevoie,conservate. l Recoltarea : Erc€1st;lserecomandaafifacutainmomentulincareplantelemedicinale

contino cantitatemaximadeprincipiiactive.momentuloptimestestranslegatde

dezvoltarea plantei.

tontinutulinsubstanteactive poalefi

6r-.a,

caresefacerecoltarea,detemperatura.

influentatdealtitudinea (inaltimea),

latitudinea,degarauldeumiditatealsolului,demomentulzileiin

Momentulrecoltarii:

@azaprimavarainaintedernomentu|desfacerii|or;

-scoartaserecolteazaiot

primavarapanainmomentulaparitiei primelor

frunze;

-frunzele,serecomandarecoltarealorintr-ozifrumoasa,exceptieofac

-

frunzelecarecontinun

procentinaltdeuleivolatil,careserecolteazaintr-ozi

labazasisecontinuacatrevarf.

noro"r".Recoltareafrunzelorincepede

-florile,infunctiedespeciarespectiva, potfi recoltatesubformadeboboc,la

maturitatecandsuntcompletdesfacutesauinoricestadiu. -fructelesiseminteleserecolteazainstadiuldematuritate (cuuneleexceptii)

- rizomiisi radacinile,infunctiedespecie,serecolteaza primavara,respectiv

toamna. Tehnicarecoltarii; -nrugurii serecolteazamanual -scoartaserecolteaza prindezlipirecucutitul,facandu-seincizii; -frunzeleserecolteazamanual

-florilet. r".Ji".va recoltarii prinscuturare

manual,setaiecufoarfecaincazulinflorescentei;tehnica

-frunzele serecolte;lzamanual,recoltaremecanizata;

-fructeleaseiecolteazamanual prinscuturaresaucuajutorulunor pieptenicu

dintilungi; -radJcinilesi rizomiiserecolteazamanual,cuajutorulharletului,lopetii. Sortarea produselorveqetale:

Duparecoltare produselevegetalesunttransportateinambalaje

corespunzatoare, bineaerisite,catreloculdeuscare.

pregatirea pt.uscarenecesutao

selectionarea produsuluirecoltat.Astfelsunt

indepa-rtatecorurilestraine,organelecareapartinaltorplante,unelesubstante minerale.Totincadrulacesteibperatiiuneleoperatiideplante,cumarfi:scoarta, redacinile,rizomii,sunttaiateladimensiuniconvenabile. Uscarea produselorveqetale

ffiatesuntsupuseimediatunuiprocesdeuscare.de

Actiuneaenzimetor poatefi

r"grl", duparecoltareincepe,defapt,procesuldedegradarea

cjtrnii inclusiva

deoxidare,deizomerizare,de

constituientilor

principiiloractive.Aceste proceseimplicareactiiledehidroliza,

polimerizare,toatecatalizateenzimatic.

oprita prinscadereacontinutuluideapasau

modificareatemperatuiildeconservare (ceamaipracticametodaprincarese

po"i"iii"

ioiirrt inapi deL0-L5procente.Umiditateacareramaneesteextremderedusa,

."

oprireaacestui procesesteuscarea produselorvegetale panalaun

n"put"ndfi folositad'ecatremicroorganisme pt.proceselelormetabolice.Prin

suprafatarizomilor,a

radacinilordevinestriate (zgronturoase)'

Uscareanaturala

- setaceinaerliberlasoaresaulaumbra

- putemuscarizomii,radacinile,fructele,semintelesiuneleflori,deregulaalbe

eliminareaapeivolumulsigreutateaproduselorvegetalescade,iarformalor

inlti"l"seschimba.Astfelfiunzelesubtiriseincretesc,scoartaiaformaunui

llheab,

sirespectiv, nuserecomandauscarealasoarea galbene. partilora€riene,afrunzelorsiaflorilor

colorate. -

-

-

pt.uscareainaerlibersuntfolositehambarespecialeamenajatein.acest

scop.Acesteuscatoriitrebuie saaibao

iu uaporiOeapa,-ii

inmodpermanentcuratenie. intervaluriledetimpalocatacestui procesesteunulvariabil,infunctiede

anotimpsideconditiileatmosferice.

bunaventilatieastfelincataerul,incarcat

poatafi indepartatcuusurinta;inacestezonetrebuiesafie

-

Uscareaartificiala

ffitacestuia,comparativcuuscareanatura|a,sarefera|afaptu| prinaceastametoda procesuldeuscaresedesfasoaraintr-untimpmultmai ca

s.uttastfelincatse

plante.

potevitauneledegradarialeprincipiiloractivecontinutein

-

temperatura deuscare poatefi reglatainfunctiedenaturacompusilorchimici

principiulactivfinalobtinutsafiedeo

- inzoneleincire

se

practicauscarea pecaleartificialasaasigurao

circulatie

-

lauscarea peoduselorseutilizeaza,deregula,otemperaturamediede40-

continutiinplantaiespeaivi,astfeliniat

calitatesuPerioara.

continuaa aeruluicald,astfelincattemperaturasafieuniformaintoataincinta

resPectiva.

50oC,rareorimairidicat (60-70"C).

-

produselevegetalecarecontinuleivolatilseusucalaotemperaturade30-

350C.

Uscareainviddarezultatebune, produsulisimentineaporapeneschimbate toate proprietatilecareleaveainstare proaspata.

-

aieaitamodalitateserecomanda plantelorcarecontincasiprincipiiactive

uleivolatil;acesteatrebuieuscaterepedesilaotemperaturacatmaijoasa.

ex.:incazulsemintelordecacao,scortisoarei

- uscareaincauzaseefectueazainetuvede

prevazutacu peretirezistenti

sidotatecupompedevid.Uneori putemfolosipt.procesuldeuscaresiradiatiile

infrarosii. Liofilit"te"esteunprocedeurapid,bun,apafiindeliminatadinprodusul vegetal printr-unprocesdesublinare.

Stabilizarea produselorveqetale

e sepoatefaceprinintroducerea produselor

proaspatrecoltate pt.unintervalscurtdetimpinalcoolfierbinte.

-

- mentinerea pioduselorsefacelaotemperaturade60oC,timpdeo ora'

- vizeazaprecipitarea unor principiiactivecuanumitasaruri.

conditionarea produselorvegetale:

neimoiselecionariinvedereaaducerilorla

ungrid de puritate,cont.defarmacopeelinvigoare'

-- intimpul

suntindepartate partilede

degradateintimPuluscarii.

plantaalterate,mucegaite,

Ambalarea:

-

pritr *[a vegetale,inainte_deafi

expediate,trebuiesafieambalate:florile

seambaleazainsici

dehartie,frunzelesipartileaerieneseambaleazainsacide

panza'

panza,redacinile potfi ambalateinsacide

Etichetarea:

- denumireastiintifica

- denumireaPoPulara

- partilede plantacaresuntambalate

- adresaunitatiifurnizoare

- numarullotului

- greutateaneta/bruta

- iateledeidentificarealebuletinuluicarereglementeazacalitatea.

- fe etichetiie

precizeazadaca produselesunttoxicesaunu:produsele

toxicesuntmarcate peetichetacucapdemort'

Depozitareasiconservarea:

- conservareaffide

inrnaremasuradecalitatealor,de principiileactive pe

carelecontine.

-

esteremarcabilsafiefolositedepozitecurate,uscate,bineaerisite,careauo

umiditateconstanta,iluminateinmodindicat'

-

- acestedepozitetrebuieferitedeagentidaunatori plantetevegetalecarecontin principiiactivetoxicedepozitareasefacein (rozatoare,insecte)
-

incapericompletseparatespecial.

- plantelevegetalecarecontinuleiurivolatileseconservainvaseinchlsesila

temperaturideL9oC.

Factoriicare potinfluentainmodnegativconseryarea:temperatura,arerul, umiditatea,lumina, poluareamicrobiana.

Principiileactivecarelepotcontine produselevegetale:

Glucide:fructoza, glucoza,galactoza,ramnoza,

oridetesenumesiozide,combinatiile glicozilicerezultatedinlegareaelectrica

prinintermediuloxidului glicozilicadouasaumaimultemoleculedeoza.

ex.deozide:maltoza,celobioza, gentiobioza.

-

amidonul

-

imulina

-

celuloza

-

poliuronidelesuntcompusimacromolecularideorigine glucidica,careau prin

moleculaloraciziuronici,acidglupuronic,acidgalacuronic

- heteroxide

- vitamina- acidascorbic

- compusifenolicicunucleebenzoatice,custructura propochimica,custructuri cumarinica,ligmatica Compusicustructuraflavonitica

- fosfolipide (lecitina)

- glicerinele

- prostaglandina

- parafina

Compusiaromatici

- monocitrici

- bicitrici

- tricitric

- izoprerozidele,monoterpenecitrice,dipeftene,tipertene,steronice,

ex:naftochionic

ex:santonele

carotenozide,alcaloizi.

FARMACOGNOZI E

SPECIALA

I NOTEDECURS -

ANULII

Prof.FarmacistNeamluElena

1.GLUCIDE (zaharuri.zaharide.hidratidecarbonl

suntsubstantenaturale,de

obiceiternare,caracterizatedin

punctde vedere

pOIitriOr*i"fO"ftiAeli polihidroxicetone(C,H,O,uneoriCn(H2O)m.GIucidele

ris-goyr"oinsubstantelecare participalaalcatuireaorganismelor vegetalesi

- r"n"ne,

- solutii petectesaucoloidaleinsuculcelular'

- principiipoliuronici:pectine,mucilagii, gume.

- iub f6rmecondensatecasubstantederezerva:amidon,inulina'

galactane,celulozeincompozitiamembraneicelulare'

-

iezuhatulfotosintezei, procesbiologic prin

care energia

energie chimica.Denumirea nu este

panedin glucideau gustdulce.darsuntunelefoarteraspandite

dulce(glicerol,

chimicii,

i.pi"iirt"

seintalnescsubformade:

Glucideleruni

o Uud

au grri

electromagnetica este transformata in

i"piii"riitiui

care nu

zaharina)carenusunt glucide.

drlie(amidon-, celuloza)sau substantecu gust

Dupacomplexitatea lorglucideleseimpartin:

f. CiuCiaesimpl!- galactoza'

cuprind:-monoglucide:arabinoza, glucoza,fructoza,

-compusiinruditi:alcoolisiacizi glucidi.i,

gustdulce,solubile

Suntsubstantesolide,cristaline,incolore,inodore,cu

inapa. 2.GlucidesuPerioare:

a) holozideincareunitatilereunitesuntnumaiglucide-

b)heterozidecaremaiauincompozitiesio

fractiuneneglucidicanumita

aglicon. -

HolozideleseimPartin:

.

.

oligoclucidecuunnumardeunitati glucidicede6-7,

poiiglucidecu

neomogenedupacum monoglucidele participantesunt identicesaunu.

un numarmai mare;potfi

omogenesi

intalnescmai frecvent pentozesi hexoze,

ai

metabolismuluiintermediar iar celelalte

maicunoscutesuntamidonul, mierea,

In

regnulvegetalsi

animalse

p.drri

reprezentantii inferi6riapar."

,;rogrriide

celuloza,mana.

seintarnescrarinnatura.Grucide

AM|DONIIL:'AMYLIJM - oficinalinFRX

Estecea mai

import"nt" poiiglriia"de.rezervadin

regnulvegetal'Poate fl

tulpina(unele

specii

si marimea

depozitat in diferiteoid*iuu"rduii(i"no0,

de

granuleloro.

straturiconcentrice

granulei.Amioonutloniin. amilozaii

proprietati'

radacina(manhiton),

palmieri),t"*int"6rnele

leguminoase),

cariopse(gramineae)'Forma

specie'laaha.ln gianuleamidonulestedispusin

iit"o de'[ao

"ridon jurulunuicentru.care

in

nuesteiirtotdeaunacentrul geometric.al

amilopectina careauaceeasiformulabrutadar

fierbinterezultando solutiecoloidala limpede,

ie

deosebesc prinstructurasi

Ex:

- amilozasedizolvainipi

nevascoasa' - amilopectina formeazainapa-ococa'

Amidonul .rt" o

prtSereafUi:fara mirossi

grau'porumb'cartof' .

i*i,ionur de

simicroscopic amidonul de

A;f;;"ffitr; aestivim (gramineae).

faragust.FRXdescriemacroscopic

grauobtinutdincariopsele planteirriticum

Ca,ractere microscopice: granulesimple,mici,

lenticulare,hilulientralsi

Amytummayadis-amidonutde

rotundesi granulesimple

mari,sferiieiau

g."nlrl.f. prezintao Rrur"'long-itudinala. Amidonulde grause aseamanacu celde

i".ara siorzdaracesteanusefolosesclapreparareaamidinului'

stratificatiiconcentrice greuvizibile.Uneori

porumbobtinutdin cariopsele planteiZea

mays(Gramineae).

CaracteremicroscoPice: granulr

Amylum

simple, poliedricesau rotunde,hilulcentral

fisuriradiale.Nu prezintastratificatii

din

tuberculii plantei

Solanum

constituitdintr-ocavitatedistinctasau

concentrice.

din 2-5

solani- amidonul obtinut

tuberosum(solanaceae).

ingustadecat."il"rii

concentricevizibile.

Caracteremicroscopice:- granulesimple,neregulat-ovoide,cuo

-

J

grariulesimple,rotunde,hilul

lntrebuintar'restetopic;se

extremitatemai

excentricsi strtificatiile

preperarea -pilulelo.r,

folosesteca excipientla

comprimitelor, draleutiiotiiu

;$;fi6i

6inOii"iorfixe.Sefolosesteinindustriafermentativa,textile,a

ia conspergarea unora;in

dermatologiesubformade

OeimiOLin(di"tur" exudativa).in chirurgieestefolositla

hartiei.

confectionarea

MEL- MIEREA:

este

produr"a" diferitespeciidealbine(Apismelifera).Nectarulculesdealbine

tig*i.Mi"r"i folositain

cea maiimportanta.invertirea satorita

albinelor)careeste

ceafarmaceutica.se

'scop alimentarestesi

liChidvascos,limpede,-culoareavariazadupa

galbenpanala cafeniuroscat'Gustdulce'

suferain stomacrirordiferiteirnsformari -

sucrazei,in urmacareiarezultamierea(produs.deelaborareal

;;i.[fi,|ln

recolteazaincepan?dinlunamai, petoata perioacaanotimpuluicald.

DESCRIERE: miereaesteun

origine,epocasi

modde recoltarede la

Roritora €arornectars-afoloiit.lntimpprincristalizarea glucozei,devine

alimentatie.ln

scopterapeuticsefolosesteamestecatacu

,iioilp"Linc

maiconsistenta, opaca'

lNTREBUtfrttRnt:in

propolis,laptisoraematca, polenul.diferitelor plantemedicinale.Semaifolosestein:

-afeaiunialeaparatuluirespirator:laringite,traheite,bronsite.

- afectiunialeaparatuluidigestiv:ulcer' -stari griPale

-afectiuni

-bolideinima.

hepato-biliare,

dermatologice'

Datorita

"ponriri

de

vitamine(BL, B?, 86, B12'C' K' PP' biotina)esteun

surmenajfizicsiintelectual'

remediueficientinconvalescente,

Estesuculcarese MANNA.MANA obtine prinincizii practicatein tulpinaarborelui Fra,rinus

Mica,raspanditin

zonametiteraneana'Sucul este

gustamar;incontactcuaerulse

o fluorescenta arbastruiesi

Ormus(o1e"."".i, otigin",.dinAsii

decuroaresrau-6iuni iu

transforma intr-omasaalbicioasacareseintareste pJtulpina.Serecolteazaintimpul

caldurilor mari => manadecalitatesuperioara'.

DESCR|ERE, ilAi

destalactitedeculoarealba panalaalb-galbuie ininterior,

colici)'

gustdulceig lainceput,apoiacru,siamar,mirosdemiere'

CONTINE

:75%mantinol,

glucoza'

recomandatmaialeslacopii(nu"produce

1NTREB1xtGnRt:purgativ u;;

CELULOZA:

Ceamairaspandita poliglucidaomogenadinregnulvegetal.Estecomponentul

primaeste:lemnul- in

principalalperetilorcelularilamajoritatea plantelor'

DES'CRIER:substanta albi,amorfa,faramirossifaragust.

INTRBUINTARIi;

industriadecelulozasihartie.Materia

specialconifere,trestia, Paiele.

2.POLIURONIDE

Suntfoarteraspanditeinregnulvegetal,fiinrezultatuldegradariilamelei pectice

membranelorcelulare.Sunt

poliglucidemixteincompozitiacarora

glucuronic,galacturonic,

frecventintalnitifiind acidul:

saua constituentilor

intra acizii uroniii, mai

manuronic.poliuronidele cele mai raspanditein regnulvegetal sunt:pectinele,

mucilagiile,

gasesc-'iniuiur

iuipinelor.Aspect priU"tialbe-cenusii,solubile-inapa,optiactive,reactieacida'

-A-b\ctinete

-

gumele.

--

-- '

formeazalamela pectica(cimentul)a membranelorcelularesi se

pliri"t"i

abundaai

fructe,radacini,frunzesi

partileverziale

planteinferioare:a19e,ciuperci.

plantesuperioarefiindlocalizateintoate

in.ln apa formeazao

in fructe'

U)tvticitagitejse gasescin:-

Gumeli:;;i

organele:radacini si

prlrAotolutie- sedizolva partial'.

frunzede nalba maie, semintede

prtin abundente,apar

in tulpinilearborilorsi

Aspectiubstante amorfe,incolore,sticloase mai multsau mai

r"i.iL ilab acida;inapaisimarescvolumulfoartemult.

putintransparente;

INTREBUINTARI:

a. Pectinele se folosescin

vitezei de coagularea hemoragiilor.

terapeuticadatoritaactiuniide

sangeluiin tratamentul

marirea

hemoptiziilor si

ruuiifagiife prezintaactiuneemolienta(inconstipatie),sunt glrc

,iieio-nstituante. Sefolosescsiinbacteriologieca

b.

c. Gumeleasemanatoare mucilagiilor'

mediudecultura.

produseve-getale.cumucilagiisunt:agar-agari;semen

gummiarabicum; gummi

'verbasci n-os;tiliaeflos;

Celemair.pi.i.ntitive

iiox;

linii; altheae fo[u[i-.i

tragacanta.

l. Agar-Agar: produsvegetalformatdinmucilagulextrasdindiferitealgerosii,

Geriiium,Graciilaria,Euchlumadin

mareaJaponiei, pe

MaieaNeagraacest produsseobtinedinalgarosie

lndoneziei. In

maiaresspeciidir'gi;rri

coastelechineisi

Phylophora.

oBT|NERE:.a|ge|esespa|acuapa's.ecuratadeimpuritati,seusuca.P

fragmenteeva'se

amestecacu apain

apasi usiarisuccesive "iU"tl;i"

clntitatideacidaceticsausulfuric=>

neru,adaugandr-t"'mici

,.-rtr"coara prinplnza,iarla racireseprindeintr-omasa gelatinoasa

placisi ,e

uiuca.lnaparecese unflaiar

prinincalzirese

taiein fasiisau

ia

inbacteriologie lapreparareamediilordecultura

como"t"rii'ionJip*iilo(prin

hidratareda

r

un 6ol fecal

stropirecu

anumite proportiisise

muciragur."r"

carese

dizolvaformandunlichidviscos'

lNTREBUlNraii' -

-in t.r"p"rtiii voluminosfivoiabiI

dearoltarii floreibacteriene).

2.SemenLini.samantadeinoficina|aunFRX.Samantamaturaaplante

o

pi"nt"anuara,cuturpiniinaltesi

ramificate in

Linumusitatissimum ([nace"").E#

parteasuperioara,frunzealterne,lanceolate,flori

;bil615;

p.rtir,- fuior(speciamai

h

Tulpinilesefolosesc pentruobtine.reafibrelor'

albastre.Fructulesteo capsula

l0'seminte.lnfloreste in

iulieaugust.cultivat pe scaralargala noi

iu

inaltasi mai putinramificata)si seminteleoleaginoase'

seiace

prinsmulgerea planteiintregilegareain snopi,uscare'treierare.

ovalalungite,

plate,galben-brune,lucioase,rotundelao

acoperade un strat

oii"r."

DESCRIEngleminte

extremitate,acuminatela

mucilaginos;fara miro,gustmucilaginossiuleios'

cealalte'lncontactcu apa se

INTREBUINTARI: laxativusor,emolient.Infarmaciesemaiintrebuinteazafaina

dein(FarinaLini)subformadecataplasma'

3. Radix et folium althaea:radacinile si

in

FR

i"

irunzelorsupirioarecu

samantareniforma'

frunzelede nalbamare(althaea

X-doua

monografii separate,

officinalis-ualvaceie).Este oficinala

descrieri.planta p.i"n"

&;;;

cutulpini panoase,frunzetriunghiularecatifelat paroas-e,flori

petalealbesaualb-roze.Fructul sedesfacein

mericarpececontino ",.ili

t'XflOneSTE:diniuniepanainseptembrie'

RASPANDIRE: in

Europa,Asia,triordulAfricii,in locurinisipoase,de-alungul

apelorcurgatoare. RECOLTAREA: -radacinilese recolteazatoamnacandau cel mairidicat

continutdemucilag(plante

-r\r

Uscate:

de2-3ani)

-frunzelesereCoh€azainainteSauinperiodadeinflorire

-radacinileauaspectcilindricdeculoarealb-galbuie

-frunzelese incretesc,devinsfaramiciOase,de cenusiu.

culoareverde-

INTREBUINTARI: datoritamucilaguluiare

respiratorii si

digestive.lntri

in

proprietatiemoliente in afectiunile compozititaspeciilor pectorale'

cailor

Extern:cataplasme, gargare'clisme'

grupate2-6sau*"i-*rit

violacee.

INFLORESTE: din

Malvasiruisinisirt,1iiuiieael-nalba de

ii

gradina:frunze palmatlobate,flori

iocurdeinsertiealIrunzelorsuperioare,deculoarerosie-

mai

panatoamnatarziu.Areaceleasiindicatii.se

urmaunorfracturi,entorse,flebite,ulcer

mai

recomandainale-rgiialeienuluiasociatecumancarimisiusturimifaciale.sub formade

bai,comprese,pi-i"oare saumainiumflatein

laringite-se faceextractla rece,dupacarese

incalzesteusor.

varicos,uscaciunea

ochiilor.Gargara:

4. FloresVerbusci = lumanarica, coadavacii;florile

o prantabienaracarein

doileaano

planteiVerbascum

primulan deanoltao

partea

phromoides (sropr,rrtariiieael. lste

rozetacufrunze'Uariiire iarin al

superioara.Frunze bazaletot.ntriote,

sunt

tulpinainalta, putinramificatain

celede

pqtulpinisuntmai-mici'Florile galbene

racenspiciform' Fructulesteo

noi, peterenuri

grupateintr-oinflorescent" alrngitaformandun

diniunie panain

iugust-Estefoarteraspanditla

;il;ui;.-rrfur"rt.

nilpo"i.,

paduri.

RECOLTAREA:durata noriloi-eite scurta;ele

de-alunguldrumurilor, intaieturide

se deschidnoapteade unde

rezurtaca recortareasefacedimineatadupacese

;ilffflori

ridicaroua.Dincauzanumarului

intlorireaunuiexemplardureaza maimultesaptamani'

saponoriae. se

folosesteca expectorant si sudorific'

coNTlNE:mucilagii si

Intraincompozitia speciilor pectorale'

- florideteioficinalin FRX.florilecusaufarabracteea speciilor:

S.Tilieflos

TilieTomentosa, Tiliecordata, TiliePlantyphillos.

Speciile deteisuntarboriinalticutulpinaramificata.Frunzelealterne petiolate

bazaramificatiilorau

buchetede

rili.

plityphyllospe do-suJfrunzelorla ramificareanervurilorau

peri

argintiumatasos.Florilese

dezvolta pe ramuriletinere, grupatein

bracteemembranoasa,alungite,scurt petiolatacunervura

jumatatecupeduncululinflorescentei.cresteinpadurile

plintaornamentala. Infloresteiniunie-iulie.

RECOLTAREA: inflorescentelese

recolteazacu sau fara bracteecand

la bazacordate,asimetrice,maegineadintata;la

ou1frilie CorO"tiii

'p.ii'Urrn roscati).LaTilieTomentosafatainferioaraafrunzeloresteacoperitade

;t"i"i;

inflorescente,asociaiecuo "ip"itut

mediana.on.r.tCrti-pana la

defoioasedarsicultivatca

maloritat-iflor1orsuntdeschise.Produsul prezintamiroscaracteristic,aromat, gust dulteag,usorastringent,mucilaginos.

tOmrug

m-ucilag,uleivolatil,tanin,flavone,hormonisexuali.

emolient,sudorific,sedativ,diuretic'

INTREBINTAR|:

6.Gummiarabicum -

gumaarabica,oficinalainFRX.Estaexudatuldiferitelor

producein perioada

speciiJenia.ia(leguminoase)Iarbori sauarbusticuflorimici,galbene;fructulesteo

plrt"i"

ploilor(iulie-r.pt"ruriej.ln perioadideseceta (decembrie-ianuarie)seproducfisuri prin

["i. giili

rotunde,ovoidesauneregulatesaudeculoarealbicioasa,alb-

qalbuie sau rosiitici ,de consistentadura.Prinlovirese

lungacu5-6seminte.Creste inAfricatropicala,Egipt.

OBTlNERi,"tt"

t.rrltatul

procesuluide gomozacarese

ie sotidificalaaersiserecolteaza.(se practicaincizii).

AspeCr:gdlle "*ua"z",

,

spargeusorrezuhando

n"t"da,lucioasa.Gumaesteinodora, gustfad,mucilaginos'

ip"nrL

coNTlNE:mucilagii(arabi noza),materiicolorate,enzime.

gumaarabica:.pulbere,

INTREBU|NTARI:|n farmacieia caemulgator.

pbnUe

FARMACEUTICE:

obtinereamucilaguluide gumaarabicafolosit

mucilag,sirop gumos'

tragacanta.Estq

-gYma de exudatiea diferitelor

7. GummiTragacanthae:-

speciideAstrag"frttf.6r*inoase).Sunt

il-;;

tulpinilesuntspinoase.

arbusticutulpiniramificate,frunze paripenate

u"rt.F"tiolurile rezistentedupacadereafrunzelordauimpresiaca

procesuluide

marestevolumul

prin

lttl*p" ln

RASpANDlifr rtep"dinregiuniaride(Grecia, Asia-Mica,India,lran).

toir""r"

urma

gumifica).Gumaabsoarbeapa,isi

in

tulpini in

OBTTNER;;;ft;';"

gomoza(elementelicelulozicese

si

presiuneaexercitataasupratesriturilor,exudeaza prinorificiileaccidentalesau

INTREBUir.rinru'ri,Il berelapreparareamasei pilularesitabletelor.

inciziile practicatJr-irrpNiilr tt,nctiedeorificiile princareexudeazaaspectul poatefi

Oiterit,lamelar,vernicular, granulesfericesauovoide.

6

3.HETEROZIDE

Sunt compusiorganicinaturalicare

-numita aglicon.sunt

biologi-caintensa.l-aunJle

pe langaunitatile glucidicecontino

naturasi prezintao

.orpon"nia negiucidica

iiti.iut.

altelenumaiinanumiteorgane.Pentru extragerelheterozidelorsefolosescatat

proaspetecatmaiales planteuscate.

clAslFlcARE:exista maimultesistemedeclasificare,celmai.bunestecelin carese tine seamal" n"trra chimicaa agliconului.Astfelvomintalniurmatoarele grupedeheterozide:

foarteraspanditein

plantese gasescin toateorganele(Digitalis), la

plante

l.Tioheterozide

2.Antracenozide

3.Heterozidecardiotonice

4.SaPonozide

5.Flavonozide

6.Heterozide cuconstitutienecunoscuta

Agliconulestefoartedifertalcool, fenol,sterol,titerpena,antrachinona,

flavona,tiol,alcaloid.

1.TIOHETEROZIDE: suntheterozideincareahliconulesteuntiol.

a. stNAptSNTGRAESEMEN=semint€demustarnegru,oficinale inFRX.Sunt

noi.crestein Europacentralasi

intalnim-inmargineaaraturilor, prinsemanaturi.Este o planta

iirnt.

lirat-p6nate;florile

in racen' de culoare

iuniesi "gTupate iuiie.semintelese separadupa

rili**tnnoreste in

semintele planteiBrassicanigramultcultivatala

meridionala;la noio anuala,tulpina inalti, eJe-b

;;ffi;ir'r.il

recoltare,uscaresivanturare.

la exterior, galUeneia

gustuldevineintepator,arzator' ^

DEscRlEngieminte sfericesauovoide,brun-negricioase saurosii-negricioase

interior;fara

miros, gustmucilaginos;prin

sfarmareasemintelor

lNTREBUffriAru'La rubefiantsubformadefainademustarincataplasme'

-spirtussinapiscuuncontinutde2%oleumsinapis pentru

frectii.

FRXNU

mustarulalb).

-inindustriaalimentara pentruobtinereamustarului.

admiteinlocuireaiu

seminte galbenesaucenusii(provenite de

la

b.'AMBUC]FLos=floridesoc.Suntflorilep|anteiSambucus

-din

*-qb.yst

tulpinaramificata'frunze

cu

s-z folioledintate pe

mari opuse

nigra(CanritotiaceaeJ.eti"

imparipenat .o*pr!.

corimbiforme, formeazala maturitate micidrupe'negrecu

alungite.

margini.Florile dispusein cime

sucviolaceusi 3 seminte

lacompletainfloriresiseusucarepede

RECOLTAREA:

seculeginflorescentele

pentrua evitabrumificarea'

mucilag,uleivolatil,tanin,aciziorganici'

CoNTlNErtirnrnigrina(heterozida),

flavonozide. INTREBUINTARI:diaforetic(transpiratie abundenta)diuretic'antireumatic'

2.

ANTRACENOZIDE: suntheterozidenaturalecu actiune purgativasau

Rr,oRrieUtitinctoriate, alcaroragliconesteunderivatdeantrachinona.

a. RHIZOMAET RADTXRHE|:- rizomisi radacinade revent provenitde la

Rheum palmatumsi Rheumofficinale(Polygonaceae).Este

o

RASPANDIRE:originare dinAsia.Lanoisecultiva'

oBTINEREA PRODUSULUI:se

recolteazade la plantele8-10ani toamna

plantaperena;

speciide

rozetacufrunzebazilareiarinaldoileaantulpinile

floiifere pecaresilntdispuseflorilemici =>paniculfoartebogat;fructulesteo alchena

inprimulandeveietatiedezvoltao

triaripata.Infloresteinlunilemai-iunie.

tarziusauinaintedeinflorire.Rizomiise decortica prinindepartareasuberuluisia unei

partidinscoarta.Rizomii maigrosisetaielongituds^inal.

INTREBUTTRRI:in fuictiededoze poatefi:-antidiareicdatoritacontinutuluiin

taninuri(doze mici)

-laxativ

antiaglicozidelor,se folosestesubformade pulbere'

coRTEXFRANGUIA = scolrt?de crusinoficinalain FR X.Estescoarta

arbustcu scoartaneteda,frunze

b.

planteiRhamnusfrangula(Rhamnaceae).Este

EiipiiAcumargin"ilnt"t"ag-a;florile s.untmici,alb-vezui, grupatecate2-6;fructulesteo

Jirp"

un

violeta-p-urpurie, apoineagra,lucioasa.lnflorestedin maipanainiulie.

RASpANDlngniia, euripa,tanoiinzonededealsi campie,in locuriumede,

umbroasedin Paduri'

34 ani,

aerisite.

oBTINERFA PRoDUSULUI:serecoheazascoartatrunchiuluisi

primavaricandse desprindemaiusor.Seusucain

a ramurilorde

locuriadapostite,bine

CONTINE:glucofrangulozida,taninuri,mucilag,flavone'

INTREBUttt:rARl: ci

ka,rativsau

purgativsub formade decoct.lntra in

preparatele:carbocif,laxativ,ceaihepatic,ceailaxativ,ceaidecrusin'

c. ALOE:este produsulobtinut princoncentrareasuculuialoiferal frunzelor

diferitelorspeciideAloe(Liliaceae). DESCRIEig'plint. cufrunzeingust-triunghiulare, suculente,marginea.dintata

bazila-resauin-varfultulpinilorinalte.scapulflorifer

,",

poartaflorirosiisau '

,pi*r",

oirpr!" in toi.t

galbene.

.

RASPANDIRE:|nsudulsivestulAfricii'

oBTlNERrn pnoousulul:1

-

inprimulrandfrunzelesetaiede petulpina'

seaseavap"*"'sineaunuijsheabo" f il'1i'x5L:i:l'rTiTixl,lH:J[lll,lili",

fragmentatein

secunde.

- prinpresare.

apa fierbintetimp de

10

suculobtinutseconcentreaza prinevaporarerezultand2sorturidupatimpulin

-

- Aloehepatica(op'acasemanatorficatuluifiert).seobtine

---

AU.

mediulambiant'

lucida(aspect lucios)- prin evaporarela temoeratura

INTREBUINTARI:;n functiededoza poatefi:- tonic-stomachic(0,0L-0,029)

- laxativ(O,L0-0,259)

- purgativ(O.25-19)

caresetaceeuapJrar""'

prinevaporarea indelungataai

ridicata. CONTINE:aloina sialtiderivatiantracenici'

Actiunea purgativaesteinsotitade congestionareaorganelorabdominale =>

estecontraindicat insarcina,hemoroizi,varice'

3. HETEROZIDECARDIOTONICE - agliconsterol.suntsubstantenaturalecu

asemanatoaresi

aciiune

specifica asupra

sistemului

,trr.turthirifa

cardiovascular.principiile activenumitedigitalicesefolosescintratamentulinsuficientei

iirAiacecongestive.Adiunea toxicaa

tirprii

acJstor plpte estecunoscutadincelemaivechi

nind'intrebuintare de

diferite popoaredinAfrica,Malaeziaca otravuri pentru

sagetisiin judecatimistice. Heterozidelecardiotonice potfigasiteindiferiteorganealeplantelor:

o

.

o

-organesubterane:Helleborus'

-scoarte:Periploca graeca.

-parti supraterestre: Adonis vernalis, convalaria majalis.

-frunze:Digitalis,Neriumoleandor.

-fructesiseminte:Strophantis,Digitalis.

.

o

In aceeasi plantasau chiarin acelasorganse

pot gasi glicozide

cardiotonicediferitecuactiunecantitativsicalitativdeosebite'

Ex:

- in frunzelede

Digitalis purpureacea

mai activa glicozidaeste

digitoxinaiarinsemintedigitalinacarenuexistainfrunze. innoiilesiirunzele planteiConvalariamajalissegasesteconvalatoxina

-

iarinseminteconvalozida.

in

flint"

neGroiiOelecardiotonicese

gasescasociatecusaponinecaredesiau

structuraasemanatoare prezintaactiunediferita, prezentalorfavorizandsolubilitatea,

heterozidelorcardiotonice.Nucleul sterolicstalabaza

absorbtiasiintensifiii "ciiuit"t"a

i-nu*ro"te

cu

gust amar, sotubilein

suUsiantenaturale:saponine,alcaloizi,vitamine,hormoni,acizibiliari'

PROPRIETATI: heterozidelecardiotonicesuntopticactive,cristalizate,amorf.e,

apa.Heterozidele cardiotonicese

obtin numai din

plante.Datoritaactiuniispecificeisuprainimii,vaselorsanguinesipresiuniiarterialeau

o inportantadeosebitainterapeutica, folosindu-sein:

. insuficientacardiaca o tahicardie

.

edem Pulmonar

astmcardiac.

.

FR

X.Suntfrunzele pl"nt"ibigitalis purpureae(Scropbulariacele), degetelulrosu,digitala'

- rozetacu

DtGlTALts puRpuREAE

FOLIUM =

degetelu.lrosu;oficinala in

a.

DESCRlEiEpl"nt" bienalacu

tetiol#tiu-r"iil Horile -i,

radacina pivotanta;in primulan

al doileaan-

capsulaovoidacu

frunzebazilarelrngi[1o-+ocm)si late;in

ffiffi6

sau rosu prrprii,

seminte.lnfloreste iniunie-iukie'

tulpinifloriferecufrunzemai

suntdispuseintr-unracenterminal,auculoareroz

pete rosii.Fructul este o

numeroase

, RASpANDIRE:Europa centrala,in regiunimuntoasesi deluroase' peterenurl

.

,

nisipoase;secultiva. REC9LTApE: - in

octombrie;

frunzerede

t 1-i.6deoarece iila ire Uscarea t.lii"

primulanserecolteazafrunzelebazilaredinaprilie pa$

locsintezaheterozidelor iarnoaptea 1e

rapid pentruaevitadegradarea principiiloractive'

ll

inalooile"anfiunzelebazilareserecolteazainaintedederyoltarea

pe*rrp4 in"ini"

tulpinii,

deinfrorire.Recortarea sefacepetimpuscatintreorele

degrldezva'

CONTINE: heterozidecaidiotonice' ?igitoxina(cea mai

activa),saponine,

flavone,taninuri, mucilagii,enzime'

9

INTREBUINTARI: insuficientacardiaca(intarescconilactiileinimii,rarindsi

iardiotonicefixandu-se pe

regularizandritmulbatailorinimii).Actiunease

gft"1|"b

ireu.Administrarea

administreazacu

digitala.Produse: Digoxin,LanatozidC)

instaleazatardivdupaadministrare,

muschiulcardiacincet,de pe carese elimina

cumularesi intoxicare => se

monografiesi pentrupulbereatritatade

indelungata

producefenomenede

prezintao

intermitenla.pix

b. sTROpHANrrs sEMEN:semintele plantelorstrophanthus:kombe,

ogscRlERE:arbustisaulianecutulpinavolubilasubtire,florigalbenegrupate

L m ,

hispidus, gratusdinAfrica.

'

ininflorescenteumbeliforme.caracteristica estecorolaprevevutacuprelungiriinforma

de

comtinj100-200seminte prevevutecuegretaformatadin

filamentlung.

panglicarasucita.Fructul formatdindouafoliculedivergente,lungipanala

perimatasosi purtatideun

SEMINTELE:suntovallanceolate,fusiforme,turtite,deculoareverde-cenusie,

perilungi.Aumiroscaracteristicsi gustfoarteamar

916, mucilagii,un

acoperitecu

'

CONTINE: fieterozidecardiotonice(strofantine), ulei

alcaloid (trigonelina)rezina.

si la digitala.Prezintaavantdulca se absorbsi

INTREBUIf.tTARI:aceleasi

ca

actioneazarapid,eliminandu-seusor.

c. ADONTSHERBA = ilscut? de primavara- partileaerieneale plantei

Adonisvernalis(Runculaceae). DESCRIERE: plantaperenaCurizomlemnos,brun-inchisdincaresedezvolta

tulpinacufrunze p-nit-r"aate;florigalbene:fructulesteo

nucula.lnflorestein aprilie-

mai. RASpANDIRE:Europa si insorite.

Asia.La noi prin pasuni,faneteuscatendealuri

colina,materiicolorante

COMpOZITIE:heterozide

cardiotonice(adonidozida),

flavonice. INTREBUINTARI: esteunuldin

produselevegetalecardiotonicemultapreciate,

nuproducefenomenedecumulare.Sefolosestesubformadeinfuzie.

d. coNvAtARtAE HERBA = lacrimioara; partile aerieneale plantei

Convalaria majalis (Liliaceae).

DESCRIERE:planta perenacurizomiorizontalidincaresedezvoha?-3 frunze

grupateintr-unracen

siotulpinaflbriferacuflorialbe, placutmirositoare

bacarosie.lnfloreste inmai-iunie.

zonatemperata.La noi

in

alungit-eliptice

uniliteral.Fructul esteo

RECOLTARE, frun=elesitulpinileflorifereinperioadadeinflorire.

RASPANDIRE: in

regiuneidealurilor, inpaduridefagsistejar.Secultivacaplantaornamentala'

regiuneade campie panain

cardiotoniie(convalatoxina,

convalozida)' saponine'

CONTINE:heterozide

rezine. INTREBUINTARI: in acumuleaza.

insuficientecardiacesubformade infuzii,extract.Nu se

t0

@ +.snponoztor- snPonlne

Suntheterozidenaturaleceaucaaglicon:

- nucleusteroidic(saponinesteroidic).

- nucleutriterpenic(saponinetriterpenice)si sefolosesc pentruactiuneaexpectoranta.

Prezintaurmatoarele proprietaticomune:

-solutiileapoase producprinagitareo spumaabundenta

-cu ipi

iorreeva solutiic-oloidalesau

semicoloidale imoiedicand

depunerea particulelorinsuspensie'

-iritafaringele,mucoasanazalasiproducstranut

-hemolizeaza globulelerosiisisunttoxice'

Sunt subtainteinc-olore, galbenesau

brune, amorfe sau cristalizate,

higroscopice,solubileunapa. INTREBUINTARI: ceamaicunoscutaesteactiuneaexpectoranta- subforma

de infuziisaudecoctii.Actiunea expectorantase

manifesta priniritareamucoaselor

eliminarea

a

rezultando stimularea

lor

secretieibronhice,fluidificareamucusuluisi

lui.stimulareasecretieidiferitelororgane,

transpiratiei.Nu se absorb;in dozemaii pot

producecrestereadiurezeisi

producegreata,varsaturi,diaree.Prin

si

absorbtia unor

substnte

p[t"rti

medicamentoase(sgicnina).Saponinele steroidiceconstituiematerie prima in semisihtezahormonilorsteroidici.

a. pRtMuLAE RADX = ciuboticacucului;oficinalain FRX.Esterizomulsi

favorizeaza solubilitatea

radacinileplanteiPrimulaoffcinalis(Primulaeae)' DESCRIEni'planA prene.dinrizomii galbuise dearoltao rozetade frunze

ovalesauelipticecrenelate pe

i".rloiie-galben-j

ip.iiilo.

cenusiulaexterior)albicioaseininterior.lnflorescdin aprilie panainmai'.

margine,reticulate.Florileformeazao

-este o

capsula.Suntadmiside

umbelasimpla, FRX radacinile

aurie.Fruaul

Friirulaeelatiorde

culoarebrun- roscatla

Asia.Lanoi

exeriorsi Primulaeveris(brun

creste prinpoieni,marginea

RASPANDIRE: Europacentralasi

padurilordinzonelededealsimunte. oBTINEREA PRoDUSULUI: rizomulsi radacinilese recolteaza primavara,se

spalasiusuca.Se potvalorificasiflorile' coMpozlTlA CHIMICA:saponinetriterpenice,heterozide,uleivolatil,enzime- produsul vegetal prezintamirosslab,maipronuntatprinumectare,asemanator

anasonului(primulie veris)sisalicilatuluidemetil(Primulaeelatior) gustintepator.-

'

INTREBUINTARI:ca expectorantsubformadeinfuzii,decoctiisauextractfluid-

sApoNARtAE RADTX = sapunarita;radacinile plantelorsaponaria

paniculata(Caryophyl lacae)'

=

sapunarita.Esteo plantaperenacu

formeazastoloni'

noduri,frunze

b.

officinalis si GyprophiIa

DESCRIECE,- saponariaofficinalis

rizomcilindric, gros,din i"t"

radacinisi lastaiisterilisaufertili.Tulpinile putinramificate,umflatela

intregi,alungite, "pri"; capsula.

s" formeazanumerosidin carese

florialbesauiozalbedispuseinvarfultulpinilor-Fructul esteo

.Gypsophi|apanicu|ata=ipcarige,.cinina|b.Esteoplant

perena,cu rizom grosdin.carese dezvoltaradaciniiungi.rulpinile foarteramificate

linceolate,inguste,infloresceniafoartebogatacuflorialbe

formeazatuteaesi

ri,

i*ni.

ttcat".lnfloreste diniunie panainseptembrie'

11

RASPANDIRE:Europa,Asia.Lanoicrestede-alungulparaielorsi

langa

raurilor pe

locurinisipoase, pe

stancoase(gypsophila).Amandoua speciilesecultiva.

gardurisau drumuri(saponariaofficinalis), pe locuri

ngC-OLfARE:radaciniledesapunaritaserecolteevaspresfarsitul perioadeide

coMPozlTlACHIMICA:saponine

INTREBUINTARI : exPectorant.

c. EeUtSE:4HERBA = coadacalului;oficinalain FRX. - tulpinelesterile

vegetatie- celmaimarecontinutdesaponinesegasesteinaugust.

triterpenice;

glucide,gume.

ale planteiEquisetumarvense = coadacalului'

fertilaapare primavarasi

,poronfi

.rt" ".rOb,

poligonalecaresemoftificala

DESCRIERE: plantaperenacurizomramificatsitulpinifertilesisterile.Tulpina

esteneramificata,bruna, purtandinvarfunspiccilindric,din

inceputulverii.Tulpinasterilaaparemaitarziu,

rimificatacunodurideundecrescfrunzemici.Este goalaininterior-

RASPANDIRE:in zonatemperata.La

noicreste pemargineaapelorcurgatoare,

locuriumede,nisiPoase. RECOLTA|IE'serecolteazanumaitulpinilesterileinluniledevarasi seusuca repede pentrua nusebrumifica.

bioxidde

COMpOZ;TIA

CHIMICA:saponine(equisetonina),

alcaloid(nicotina),

siliciu,aciziorganici,uleivolatil. lNTREBUlrulenl: diureticdatoritaunuisinergismintreacidulsilicilic,saponina,

flavonasiuleivolatil.lntra incomapozitiaceaiuluiantireumaticsidiuretic.

combatereamatretii prinspatarezilnicacuinfuziedecoada

ALTElNDlaATll:-

caluluisimasarecuuleidemasline.

- Oiiiopatiidacanu

au luatnastereprinblocareaunuinerv- baide

sezut. - antiperspirant- frectia picioarelorcutinctura'

LIG;IRIT,AE RADIX = lemnuldulce;oficinalain FRX; -

glabra(Leguminosae)

radacinilesi

d.

stoloniidecorticatiaiplanteiGlycyrhiza

p"trrnJuenrcainJ"*"nt

ii

lemnuldulce'

DESCRIERE:'planta perena,Curizomiscurtjdincaresedezvoltaradacinice

dezvoltatulpinacu

racene.Fructuleste o

stotonilungiorizontali,dincarese

grupatein

t

pastaie.lnfloresteinlunilemai-iunie. RASpANDine' europa,Asia,NordulAfricii.Lanoicrestein partilede estale

tarii(Galati,Suceava).

RECOLTARET celemaivaloroasesuntradacinilerecoltateinal8-leasaual9-

lasacatrvazile,apoise

unru imparipenatl, flori violetesau iosiatice

lea an de vegetatL.s"recolteazade obiceitoamna,se

decorticasisetaieinbucati. -ininatCA:glicirizina

triterpenica (saponina),glucide,flavone, gustdulcedg.tlo deorimaiintensdecatzaharul'

iompozitiadiferitelorceaiuri (antireumatic,laxativ,

coMpoiiira

amidon,asparagina. Glicirizinaare

INTREBUINTARI: -intrain

specii peqoialel.duUtort" de

pulbere'sefolosestelaconspergarea pilulelor'

- edulcorant

pentrumascarea

gustului

- -expectorant

- activitatecortizonicasi mineral-corticoida

- diuretica,spasmolitica(datorita flavoanelor)

- astrogena(substantele steroide)

Produse:Efitusin.

1,2

K 5. HETEROZIDE-SUBSTANTE AMARE

Elaboratedecelulavegetala,substanteleamaresuntcompusiternari,cu

gust

foarteamarsinetoxici,caredeterminamarireasecretiei gastrice.se

gasescsubforma

liberasauheterozidicainnumeroase plante.

pRopRlETATl: Substanteleamaresuntneutre,amorfe,incolore,greusolubile inaparece,usorsolubile prinfierbere;subformaheterozidicasuntsolubileinapa.Din

prnlt devedereal structuriichimicenuprezintaungrupomogen:uneleauaglicon -

altelearctiopicrina,iaralteleaprtinazulenelorsi

proazulenelor.

tentiogenolul,

r

-produsele vegetaleamare,exceptandalcaloizisi

heterozidelecardiotonicese

potgrupain:

-produsevegetaleamare

amare-RadixGentianaeHerba Centauri, Herba Taraxaci.

pure:continnumai principii

-

- -produsevegetaleamarearomatice:pelangaprincipii amarecontinsi uleiurivolatile-HerbaAbsinthi,Herba

Millefolii,CortexAurantiiFructus.

- -produse vegetale amare

mucilaginoase'Radix

Colombo INTREBUINTARI: marescsecretia gastricadaca sunt administratecu o

masa.Administrateodatacu

jumatatede orainaintede

alimentelesecretia gastrica

scade.SefolosescsubformadetincturisivinuriL:10careseadministeazacate15-

40 picuriinaintede masacu o

guslullormaiputinplacutsisepreparalanevoie'

jumatatede ora.Infuziilesefolosescmairarpentru

a. GENTTANAE RADIX = ghintura;oficinalain FRX - radacinasi rizomul

planteiGentianaLutea. DESCRIERE: plantaperenarobustacu rizomulveftical,frunzebazaledispuse

inrozeta,eliptice,cumargineaintreaga.Tulpinafloriferainalta,ramificata;florigalbene

.,

alpine.Esteocrotitadelege.

p"Gbrunedispuseaxilar;fructulesteo

RASPANDIRE: Europa.La

RECOLTACE:est6o

capsula.Infloresteiniulie-august'

noi crestela altitudinimariprinpoienisi pajisti

plantacarese dezvoltafoarteincet,traieste60 deanisi

recoltatinumaidupaL0-L5ani.Recoltarease

producerizomisi radacinicare potfi

facetoamna. COMPOZITIA CHIMICA:contine glicozideamare'

ceaiultonicaperitiv.In industriaalimentarase alcoolice.

INTREBUINTARI: tonicamarsiaperitiv.Intraincompozitiatincturiiamaresi

folosestela

in

preparareabauturilor

b. ]ENTAURI HERBA = fierea pamantuluisautintaura; partileaerieneale

bienala,cu tulpinatetraedricasimplasau

lungi,celetulpinale.lanceolate,sesile.Inflorescentaesteo

pasuni

alcaloid

Uip"ia.Florideculoareroz-rosiatica,mairaralbe;mirosslab, gustfoarteamar'

intoatecontinentele. Lanoicresteinfanetesi

r

,

. n-.:-:

RASpANDiRE,

padurilor. "pro"pe

un

CH|MlcA: substanteamaie(eritaurona) si

planteiCentauriumUmbellatum(Gentianaceae)'

DESCRIERE' pr"ntaanualasau

ramificita,frunzeU"rit"

tir"

umede,lamarginea

-irrCOr-leRE: serecolteaza

coMpozlTlA

(gentianina)

13

INTREBUINTARI:tonicamar.Intraincompozitiatincturiiamaresi a ceaiurilor:

tonic,aperitiv, gastric.

c. ABStNTHttHERBA: = pelinul;oficinalin FRX. -partileaerieneterminale

planteiArtemisiaAbsinthinni.

inflorite,frunzelebazilaresitulpinaleale

DESCRIERE: plantaperenacuradacinalemnoasadincaresedearoltatulpini

sterilesiflorale.

Frunzelebazilaresunt tripenat-sectate,cu

segmentelanceolate;frunzele

:eq

tulpinalesuntcatifelate,verzi-cenusii pe

parteasuperioarasi cenusii-argintii pe

inferioaradatoritanumerosilor peritectori.-lnflorescentaesteunracenramificatcuflori

galbene.mirosaromatcaracteristic,

gust.foaqe

1m1'

RASpANDIRi:Europa, Asia,-SudulAfricii.Lanoicresteinlocuriinsorite,aride,

pedealurisicoline' RECOLTARE:se recolteazafrunzelebazalesi varfurileinfloritela inceputul

infloriri. coMpozlTlA CHIMICA: principiiamare(absintina),ulei volatil,proazulene,

flavone. INTREBUINTARI:tonic amar.

d. TARAXACTRADTX =

papadia ; rizomiisi radacinile planteiTaraxacum

Off(compositae) ogscRlERE:planta perenacu rizomivertical,scurt,ce

'

radacina pivotanta.Frunzeleformeazao

;il*d;'*

Firii.l" tint

goalein interior,lipsitede

se continuacu o

rozetadinmijloculcareiase dezvoltatulpini

capitulcu

flo6 galbene'

frunze,in varfcu un

actrenece poartainvarfun

papusalb.Plantelecontinunsuclaptosalb'

Inflorestede

primavarapanatoamnatarziu'

RASPANDIiE: ih toataemisferaboreala.La noicreste pe pajisti,marginea

drumurilor.

RECOLTARE: rizomulSiradaCinaserecolteazavarasitoamna,seusucafaraa

preveniscurgerea.latexului. Serecolteazasifrunzele'

fitaiate pentrua

COMpOZiif,q Cgffr,nlCi:substantaamarataraxacina,inulina,colina,substanta

minerala. INTREBUINTARI: tonicamarsub

utilizareain bolitrefaticesi biliare.In

depurative.

formade decoctie.se mai mentioneaza

calculozabiliarasuntindicatetijele proaspete;

l4

F

6.HETEROZIDETANINURI

Sunt substantede

naturavegetala.Neazotatecu

o compozitiechimica

-globulele rosii.Din

complexa.Au

soluiiaapoasasuntabsorbitede

impermeabila=> proprietateadetabacire.

gustastringent,

precipiiaproteinele,aglutineaza

puibereade pielepe careo fac imprutescibilasi

RASpANDIR!:suntfoarteraspanditeinregnulvegetalfindlocalizateindiferite

plantelor:scoarta,rizomi,radacini,f.tq.t.,

fructe.Dinpunctdevedereal

- taninurihidrolizabile(pirogalice)

- taninurinehidrolizabile,catehicesaucondensate.

pRopRlETATl: suntsubstanteamorferarffistalizate,opticactive,coloratede

caldura'Cu

impufiescibile.Au

proprietatiputernic

planteauroldeantioxidanti.

INTREBUINTARI:- industria pieilariei

-datoritaactiuniiastringente-antidiareic

-hemostatice - dezifectante

-aplicate pe tesuturilezate,formeaza prinprecipitareo peliculade tenatde

actioneazacaun protectormecanicfolositintrecutlatratareaarsurilor.

organeale

ioinpozitieichimice,taninurile pot t:

la galbenl" brrn,inodore, gustastringent;solubilein apa,sensibilela

pioieineledau combinatii.impermeabilesi

ieducatoare,in

'

t ,'

proteinaie

a. e;ERCUS CORTEX = sco.trtilde stejar;- scoartauscataa pantelordin

genu|QuercusRobur(Fagaceae)=stejar;QuercusPetrea=$otUflU|.

DgSCTERE:arboieinalt,coroanalarga,si

ramuri puternice.Frunzescurt

pietiolate,pieloase,margineasinuatlobata.Florilesuntunisexuatefructulo achena'

'

RASPANDIRE: Europa,Asia-stejarul; gorunulspecieeuropeana.

RECOLTAREA:se

recolteazascbartaiulpinilorsi ramurilorcusuprafataneteda

pirogalice,acizi liberi, un

principiu

delaarborideL2-20deani.Recoltareasefaceprimavara.

coMpozlTlA

CH|MlcA:taninuri

amar(quercina), substanterazinoase,oxalatdecalciu'

INTREBUINTARI: astringent,antiareic,hemostatic,sub formade infuziisi

decoctii.Inindustrieareceamailargautilizare'

b. GEt

RHTZOMA:= cerentel; rizomul si

radacina plantei Geum

Urbanum(Rosaceae).

DESCRIECE: plantaperenacu

rizomoblicsi numeroaseradaciniadventive'

.orpuse Oin3-7folioli.Tulpinaseterminacuo floare galbena'

Frunzebazale, p.nit

Fructulesteo

nucula.Inflorestedlnmaipanatoamnatarziu'

RASPANDiRE' Err"sia,Americide

Nord,Australia.La noicrestein regiuni

deluroase,lamarginea padurilorumede, printufisuri'

RECOLTAREA:

coMpozlTlA

IOAMNA.

CHIMICA: continetanin de natura galica si catechica,

heterozida(geozida),uleivolatil,unprincipiyam.ar,rezine'mucilagii'

INTREBU|U1ASI:

astringent- si

sirop,infuziesaudecoct.

antisepticsubformade

tinctura,extractfluid,

15

7. ULEIURIVOIATILEGETHEROLEA}

sunt amesrecuride

si

substantede

naturaterpenoidacu

miros si gusr

caracteristic.Cunoscute

aromatice,imprimamirosulcaracteristical

datoreazaaltorsubstante;ex

subnumelede:Uleiurieterice,uleiuriesentialesauesente

produselorvegetale(uneori .acest mirosse

vanilinadinbalsamuldePeru,cumarinadinsulfina).

unsuroasela pipaitsunt

Denumireadeuleiurietericeestefoarteveche,incadepevremeacandnuse

le deosebide

stianimicdesprenaturalorchimica.s-adataceastadenumiresprea

ui"irril. grir"i

caracteriiate prinvolatilitatealor.Uleiurilevolatilesuntfoarteraspanditein plante,

prezentalorfiindidentificatain

deoareceuleiurilevolatile,deobiceilichidesi

peste1400specii' .

PotnIocarizate ;i;{,Tff::1"rx:JHlllT;, r,coadasoriceluIui,cimbru.

.

.

.

-inscoarta:scortisoara'

'rizomi,radacini:valeriana,iris'

-flori:lavanda,musetel,tei.

: j:[i.'J,;;r?Hi[h",]il:,:;ir"'""

o

.

-perigladulari aipartiiaeriene:Conpositae,labiatae'

-muguriflorali:Caryophyllusaromaticus.

Dinplante,uleiurilevolatileseobtin prindiferitemetode:

o

o

o

o

-distilarecuapa-

-antrenarecuvaPorideapa.

-metodadeabsorbtie.

-extragere prinpresare.

ceamaiveche.

pROpRIETAT;: latLmperatuianormalasuntlichide,mairarsolide(lris,Rosa),

galbui, transparente.Uneori pot

fi

colorate:rosii(cimbru),

incoloresau slab

u.oiin.tgimote),

asemanatorcu

uleiurivolatileruntoiii "f

caracteristic =>

solventiorganici.

--

albaitre(musetel, coadasoricelului).Aumiroscaracteristic,aromat,

pl"nt"idincare'provine, gustaromat, patrunzator.Celemaimulte

active.lnsotubite in ipa(prinagitarecomunica.mirosulsigustul

alcoolsi

outin"t""apeloraromatice-folosite in farmacie),solubilein

-

bin"punctdevederechimic,uleiurilevolatilenu

carese

oxigJnat(Ja.niA", cetoie,eteri,esteri)si

suntsubstanteunitare,ci un

gaseschidrocarburiterpenice(ciclice, aciclice)si

amestecde componenti in

derivatiitor

compusiaromatici'Launele

eugenol;uleiuldinscoarta

plante,uleiulvolatildiferainfunctiedeorganu!i-ncargsegaseste

Ex

= aldehidacinamica;uleiuldinradacina=camfor'

Mirosulcariiieristical

uleiurilorvolatilese

- laponocal:uleiuldinpericlrpulfrgctglordiferadeceldinflori'

- laarboreledescortisora: uleiuldinfrunze =

datoreazaderivatiloroxigenatiai