Sunteți pe pagina 1din 32

I

Marrh :li

@_.
IMM:if1J1 kVe
~K11kW(
I ",. -_. __
o

i'''''.>'' __-..- --------------F"'?::+.-- .. .J ----,-<..' ~


..s> ('.-..

=r-,

.~. _,'..... -.-

0--- --'- ----~ ~/:Yl??'/' _--~~-==-'1\;''

"

"

.1'
.

"

, .'" -"
.\.

... ------

J'

.'),'I'le",&', 2 J

t=

@_.
:n'a-.'"

1.

.---.-.---

MISCAREA REALA A PAMINTULUI IN JURUL SOARELUIPRECIZARI:

70~

1",1.

_.

1.1", Orbita Pt:imntuluieste o elips foarte aprop i a t de un cerc'; noi vom considera c este un cerc i c vi teza mic':riide:revoluie este constant. 1.2 Axa de' rotaie a Pmntului (AXA POLILOR) face cu planul orbitei (ECLIPTICA) un unghi de aprox. 0 GG ~5 ,numi t DECLINATIE ( ~ ); axa polilor r~ne mereu paralel cu ea nsi n timpul micFii de revoluie a Pmntului.

1...,30. Intre axa poLi.Lo r i direcia Pmnt-So'are '7

Pi4-. z

14Cr
2_~
~5

-..-.--~ ~
.

~,

.... ~'>-..... <, <.


. ~.~~ ~cc

f
~

V NG1t iUL t0 O
(jiN CMZA
~.~

~-........ /
kri~
-~

C5TF

NtG(-i1' 71'11>1' L

~ ~
""''''"'

/ <,
"<,

<, <,

<,

unghiul variaz n jurul valorii de.90 + 23/5 NOTA: Distana dintre Pmnt i Soare este att de mare fa de dimensiunile celor doi atri,nct n apreciere-a micrilor (reale sau aparente') vom putea face abstracie de acestea din urm. Astfel, \ vom considera razele Soarelui la un moment datt paralele. (Pl'q 4 I 2)
I

<,"---~-~-J;B.:.> /-~ -....,.

W;,.:,.' -"':
il

--=--...::.:.:Y'

':,-)11

'''''''''''''''

~
A

/~~.~:<: ~Sol-sn1i

,:.,{~f
"'} "",."'' "'
,6Cf-!.1 N<!J6r'U
T

M~

C-oNU rh ve- 4~9\,~~

VNCr-Hil.i(z,i
P'f?UTIW
,'AlA , A

oru C-PUtvC;r

t,.t=-:;J(i:;r

((()') '.

Vom oonsidera att razele de soare,c:t i diree.ia sub care vedem Soarele, ca fiind paralele c~reapta care unete centrele celor doi atri (pe care am numi t-o direcia Pmnt-Soare). (Fier 1s,iZ)
IoA"

VA- P1PE;

r+:

z
N
20 MISCAREA APARENTA A SOARELUI IN JURUL PAMINTULUI - RELATIA CU MISCAREA REALA ulterioare a me- Pentru necesitile dezvoltrii tode1 noastre,vom defini: 201.PLANUL ORIZONTULUI centrul fn punctul de observaie;
~,

(ORIZONTUL):

un cerc cu n punctul

planul orizontulocului). ( i n

\
\

.p

le

lui este perpendicular considerat

pe raza Pmntului

(i paralel cu orizontul

H)

NOTA: Planul or:iizontului se afl la nlimea tului de observaie (aa cum se consider teoria perspe~:tivei)~i nu neaprat pmntului. 202. BOLTA CEREASCA (aparent): trul n punctul de observaie,i tru ca i orizontul. NOTA: Vom considera orizontul

punc-

I
-Pier. '5
"IN

pe suprafaa cu cen-

.7
I

o emisfeF

cu acelai diame-

CAee-

lA'e
?O~

5P -L. N5 I Cc~5PfJNZ:;"'D eCHiNOaiiLtJIZMOMemVL- Z1'lk1' COJVE->rvt\J~ orw-j /IZ 00/ c1NP % AR.A'--1N PU\NIJL ~'MAN AL W{/()LAJi

i bolta astfel defini de proiecie.

te ca pe un sistem de dou suprafee


0

2 3. MISCAREA DE ROTATIE APARENTA a Soarelui n jurul Pmntului (de fap~n jurul punctului de observaie)/ca pe o rotaie a slstemului orizont _ bolt n jurul unei axe paralele cu axa pOlilor,JlN~ care trece prin punctul de observaie. Deci facem abstracie de micarea

~e revoluie

a punctului, cum am

fI ,
, HORIZON -\

! 'i

~Jn "\

timpul rotaiei P~ntului,deoarece,aa

\ sP~deplasarea este neglijabil \ crii\ unghiulare. (:Fi-~. '3)


!

n variaia mi-

:piCi - 3fAS -

A-r~

iN _CA-U- 7f'5re~L-

'?PATi' fJ - .

r-61L-~

vi; -VA s1 CwM


1

esw ~~

aZi"UJNI-

r3-0Ut7.\

.MLfi

,t\ti-n.-l? lIA2-VI C?JirJ

1 2.4~. Conside~m raz~ de ~oare n punctul de obserI va~~e paralel cu dlrecla Pmnt-Soare.
J

19J
\
\

"7

----4-_

z0Jir

/~N' / /

:
"
"1 <,

~~, /

.J.//

:::-I

'\.

1~

'<,

'...+1~
<, /,
<,

/' '" 'In, 1,


1
<, "'

'-... I
',,-

1',<,

'<,

"

I -, /

)/,

l'

'
'

\
\

. /
\.

/"

<,
"

I \"
["

"/

"...
,/

-,
,/

~
,/

Definim n continuare: 2 .5. NORDUL, CERESC: punctul n care paralela la axa poLi Lor-, care trece prin, punctul de observaie 12 I neap~ boLta. Este punctul n care se observ~ Steaua Po Lar-.s inguz-a stea fix. ..Il NI este axa n juru~ creia se desfoar micarea aparent a universului n jurul punctului de observaie' (vezi i VI.TRUVIU, 1) IX, 2~6()ZENIT:- Cheia bolii. 2070 NADIR: Punctu~ diametral opus zenitului. Insfrit, ;2",8 MISCAREA APARENTA A SOARELUI poate fi defini,t.ea fiind proi.ec.Le bo Lt. a mi cr-i.L rea e, pe avnd drept centru de proiecie punctul de observaie.iL (es-'te ee:i o proiecie central pe uprad faa sferic).
0

-,

/" "',
O' 1 fi
1 fii
111//

l' '-

/"

-'- -33,50 LAT

..'--

NA1?\~ /" '


45

\-./
LAT

",

3 ()

COORDONATE SOLARE

3.1. 11.ZIMUT:: esrte unghiul msurat n planul orizon~


~)

1JiliiiilI

y"
,:..
/

tului,ntre planul melridian i planul velrtical al razei de soare n p0ziia observatorului Jl o Azimuturile soarelui snt simetrice fa de planul meridian (care cores:punde orei 12).
302~ INALTIME ~ 98te unghiul ~smrat n pianul ve~
t i.aal. al
j

GG 5

LAT

900

LAT.

At

t he

Pele

::Q"/~
/' J -,

,",
/ /
/ / /

razei de soar-e cu vrful n..il ,~ntre raza de soare i proieeia ei pe planul or:i:zontulu1. Se msoar de la planu] or-I zontului n SUB (0(. b~1cJ')

... //-""'//

4
\
-'
/

4.

DIAGRAMA

TRASEULUI

SOARELUI

(diagrama de pro-

iecie) se poate defini c-a proieC1ia pe planul orizontului a poziiei aparente a Soarelui pe bolt. Este d~i (IJ o dubl proieeie,deoarece: poziia aparent a f'o-s t .deI'i i t ca o pron ie~ie pe bolt (2,8) a doua
:

(2} aceast proieeie se proiecteaz oar pe planul orizontului.


--13>
, _J

fJiM'AA-M o;rOGroNAVA7i %0''-7


P (2/1 N

vewri C1>c14;

UN[;A.

proieetia prin care se realizeaz diagrama (a doua dintre cele de ecr i se mai aus ) se' poate face dup ~ai multe metode: 4Qlo DIAGRAMA ie paralel ORTOGONALA se realizeaz prezint prin proiec" i ortogonal; d$zavantajul

VV ~'NA-M71.
~ffW(L. ~A-fWN/f3 ~5e/~WI

{3tt?vrA";

(V. OL4!.jA~)

c def.ormeaz mult zonele de pe bolt din vee.i.ntatea orizontului. 4.2~ DIAGRAMA ECHIDISTANTA,n . egal pe bolt se proieeteaz care zone d$enlime dup cercuri ... e-~

n~lt.rt~- -Nu este o pro i eet i e '" Pie-e.


venional. '4.)., DIAGRAMA n continuare
q

pr-opr-i u-z i s

,Cl

una con-

STEREOGRAFICA,n construcia

care se folosete (2~7). Dm a proieciei c este' n care

drept centru de proiecie

punctul NADIR de principiu

~'eri

~AA1tA!WA
>TkN-rAr

unui punct de pe boJlt,S',care presupunem poe i i.a aparent a Soarelui

44

iet:

la un moment oarecare?

(t7. MJ0C'e7oN)

n sistemul de proiee-ie orizontal central se> reprezint DIAGRAMA STEREOGRAFICA.

- Se d pr'o ee- i a ve:rrtical (paralel i ortogonal) i pe planul meridian. ~ Se cere proiecia orizontal1central prin NADIR.

Z-BtJ"r

+-tI

4;,,,,3.1....Se seeti.oneaa bolta prin S' cu planul orizontal il (H~Ht) n care H' este cercul dettrminat pe bolrt de toate punctele cu ace iia i nlime,ho J cu punctul S. 4.3.2 Proiectnd c~rcul orizontal H prin h'N, se obine pe planuJl. orizontal {)J h,raza proiec'iei cercului.

I \ \
\

I
I
/
I \

\ <,
/

-,

<,

N~/l---

-_/

//

4.3.3. Se secioneaz bolta cu un plan, proiectant (care trece prin N),perpendicular pe planul menidian,P (p,P'). Urma orizontal P intersectat cu cercul H,d Sli S2, care snt eeLe dou soluii posibile ale problemei. Ele core$pund la dou momente ale zilei,simetrice fa de ora 12,00. .... Diagrama se poate realiza,teoretic,construind astfel proieciile tuturor' mement~lor care ne intereseaz. Reprezentnd pe diagram cercuri care reprezint intervale de nlime egal pe bolt, putem citi direct pe diagram coordonata -." de INALTIME ho (3~21 a unui punct Coo,rdonata AZIMUT aO (3.1) se poate citi direct pe circumferin.

".+

-._,

-" .

vv

._~

I --"-,~ ".~ ..... .,"_._~.~,-_. "


,

In fig. 4 este reprezentat numai sistemul orizont - bolt9aezat dup verticala locului,ntr-o seciune veptical prin planul meridian al locului (planul vertical care trece prin meridianul locului),

4,,4 CONSTRUCTIA oCU DETERMINAREA


/'

CONLPLETA A DIAGRAMEI GRAFICA A TRASEELOR

STEREOGRAFICI SOARELUI PE T01

TIMPUL

ANULUI:

- se dx o: latltudlnea

loculul

LO

-,

4.4<>L. Se face o se'ciune ve r-t cal i prin planul meridianjreprezentat ralel~ o.r t.ogona.L . . 404 <>2 Inlimea o'

prin bo Lt. , pa-

n proiecie

este h~ z 900 h~ + 23 ~50; orbi tele (trase'e>le)mi cr i i aparente a Soarelui


,.....~....... '"' ...... --.
.

Soarelui la ora 12 ~la echinocii, LO; nlimile la solstiii snt pe af'e prin punctele r

snt cercuri

aat-

fel determinate ~ i. perpendiculare lumii S2.N (2~ 5) .. 40403. Poziiile traseelor

pe axa aiar-ant. a pentru celecerculua

aparente

lalte zile din an se obin prin mprirea

lui n intervale egale (aici~12 interva~e nare). Acest c:erc eS'te o reprezentare grafic varieiei n timpul anului a unghiului rec:ia Pmnt-Soare i axa poLi Lo r , datorat

dintre di-

ncli-

naiei axei polilor fa de planul eclipticei - Se observ,dup durata diferi t timpo 404040 Determinarea

(193:

lungimea orbitei aparente~ a zilelor n f'unct e de anoi ore-lor se: poate face

poziiei

n seciunea vertical prin rabaterea orbitelor pe planul de pro i.ect e i mpr t i rea n 24 (or e) a i cercului complet.

4.4.50 Construcia

diagramei

propriu-zisejn

prOlec fiecare

ia orizontal se: face~n principiu,pentru punct n modul artat mai sus (413).

r7f
5.40 Prin suprapunerea diagramei i a mtii de umbr se poate face VERIFICAREA INSORIRII UNUI PUNCT IN TOT TIMPUL ANULUI. OBSERVATIE: Dac punctul . .n. este pe o suprafa)atunci se poate calcula cu exactitate aportul de energiesoIar pe acea suprafa, ca.Lcu'l nd din diagram valorile incidenei radiaiei solare.

504.1 . ,VERIFICAREA nsoririi va fi fcut construind masca de:umbr atit pentru elementele construciei cit i pentru toate elemetltele din anturaj (cu o tratare corespunztoare a elementelor variabile, de exempl.u ,vegetaia se:-zoniern). 5.4.2 CONGEPI'IA unor pri ale geometriei construciei sau ansamblului,poate fi ve~ificat i chiar OPrIMIZATA prin aceast metod.
0

6<>DeQeamdat~s evideniem faptul c arhitectul trebuie s-i fo.rmuleze ct mai clar i complet o IPOTEZA pentru controlul insaririi n fiecare caz particu Iar de concepie a unui ansamblu,obieet sau detaliu de arhiteetur. 6 1. IPOTEZA poate s aib in vedere urmtoarele categorii de criterii: 6 1 . .CONFORTUL TERMIC: rea.lizarea nsaririi selec1 tive funcie de anotimp i de toi factorii de clim i de microclimat.
0 0

6 1.2 CONTROLUL LUMINII: evitarea nsoririi direete pe anumite suprafee sau n anumite spaii cu utilizri speciale, n anumite progr-amejmpr-eun cu asigurarea unui iluminat natural (difuz) corespunztor . 6 1.30 CRITERII de plastic arhite~tural,de reBlizare c:onstructivlIdetehnologie~de comportare in timp etc.1n funcie de cazul particular"de context, de condiii. 6 20 IPOTEZA va trebui s se concretizeze prin evidenierea unor perioade de timp n care insorirea direet este de dorit sau dimpotriv,de evitat~n msur mai mare sau mai mic. ._ .. Ac'este perioade de timp vor fi evideniate pe diagrama solar~ a6'tfel~se va putea vedea din ce puncte ale bolii e bine s bat,sau nu,soarele n punctul considerat9pe suprafaa sau n inteIl'ioru1 udei construcii. 6 30 CRITERIUL ILUMINARII NATURA LE a spaiilor trebuie a-vut n vedere: n aee'La i timp cu cel al controlului nsoririi.(6,1~21; un sistem parasolar nu trebuie s fie numai eficient n sine,ci trebuie s fie,n principiu,i cit mai puin obturant. Acest criteriu poate fi de aS'emenea,verificat cu masca de umbr<> 6 o- 40 .Am luat n consid~raie n aceae-t dis~'uie numai conformarea GEOMETRICA a elementelor construciei i anturajului (inclusiv cele intenionat PARASOLARE) Consideraiile constructive~materialele din care ele --pot fi realizate,pTec:um i caracterul fix,mobiJ.,demontabil,reglabil"amovibil etc.,al elementelor paraso]are snt tratate in alt parte.
0 0 0 0 0

s,

/1J

6.5. 'Controlul nsoririi n vederea unei ct mai bune: adaptri climatice va ine seama de dou categorii de date~aa cum am arta1t mai sus (6~1). - Regimul de nsori re'i poziia Soarelui pe bolt. Regimul valorilo,}"' temperaturii amb i ant e(regimul climatic i microclimaticlo Acum este locul s observm c traseele Soarelui se suprapun exae.t pe bolt n cele dou jumti ale anului~dintre solstiii,pe cnd valorile termice prezint un de~81aj irnportant,din cauza ine:uiei teJr'JIlice a me<friuluieAee ert lucru trebuie avut n vedere mai ales pentru controlul sistemelor obturante: fixe, pentrr c~de: exemp Lu ,un punct care va fi umbri t n august,va fi umbrit i n aprilie o Aces.t posibil neajuns se poate remedia prin prevederea unor elemente mobile (cel puin parial) care s realizeze un con~rol ct mai selectiv; aceastagmai ales~n spaii locuite permanente 6 6. In aaeiai ordine de idei trebuie menionat rolul. foarte important pe care l poate avea VEGETATIA n controlu] nsoririi;n special. vegetaia sezonier.care urrnrete cu destul exactitate regimul ter~ mic ambianto
0

,.."
".."" /'

... """"----

",'"

'\i/

".

l r
II
II ':.

""
"

.'

"

"

::JI

.1_

I I

I
\

,,

--

\ \
\

"" ~

""~ ",,~

""~

""~ ""~

9/15

/16

S.uD_._.

A.I1.0

lAN .' .. "'.

"i14/i.i~2'O
12

:;~~::~1..1/4; :f ;8;2i=li ..... ilOAAlfl~. ,2.: :;... l2),6:.,J,;.,.1&:<:;J4."lQ .4.:0 :-1'1 18 :J~ ~~, .1. )~,J9:1~) j1~i!6... ,12

::':j:':1"

FEB ".

I1AR '"

APR

'f> >4:' jd"}4::t~fJ6 "12':'8' ;'''3:''<::r


6 ..

I1AI ' ..

IUN '. ,.:

IUL

AUG

SEP

OCT

NOI

DEC

':

':'.:'.::.

.: .:::

:::::: .. >::.:':.

...~.: :.1- .... :

21 21

, ...1:, :.3-, 5

22 24 24 20::l6.7.3.

24

22

',:::,:3;" :':":~5:::::1:~i

14

::i,2A'2': i8;t~'~'~1. ." 22~i'~'7)L.} 24 :.;.4:~1.0:Jhj ;~:J.5. ::-~i-i..{:....~.~.~~'1~g,t':'~.6t. ~.... '1 ... ~...
'.t. :>

24 2 O~l~Q:;/$>: ~:.:'::3~;:':5::~.;+O:~ 2 2 ~ ~~ ~ 24 2O ~\.9::./~::: ' ?'1~: .'


21 23 23 2 O .:.::5:::.:3:::

:;\1'~': 22

t1,~~ i i4

P.H.24

=;"

<.

Average total solar radiation

intensities

on vertical surfaces in Hungary

(W/m2)

South

Time intervals (hl Month 4 .. ,5 5 ..,6 6 ...7 7...8 8 ...9 9 ..,10 10... 11 11...12 12... 13 13... 14 14... 15 15... 16 16... 17 17... 18 18... 19 19...20

January February March April May June July August September October
Noverro er

163 124 37 9 22 9 8 29 39 14 44 44 53 56 42 39 125 131 88 75 89 135 153 151


'..

211 350 272 325

326 420 374 394

404 435 422 448 379 350 338 485 539 539 2 82 325
1

397 431 419 437 373 351 403 485 570 544 382 337

344 404

259 332

155 236 215 228 189 179 193 253 305 274 183 160 130 96 112 86 75 89 135 159 128
.
,

218 214 230 188 177 197 247 298 266 161 169

.
32 28 44 53 56 42 39 9 22 29 39 14 9 8

379 . 312 411 355 316 373 452 530 481 344 302 345 297 253 299 370 431 391 285 236

278 . 343 253 293 353 415 402 .259 238 316 363 440 510 477 341 283

13

21

Oecerrber

\; .....~:,..:;,
.,.-.,._;-::

....
.~

11
5lJO

5D'
7)0
JL;,
Jl-1

.-9-1
~~'

1 ?Af/1t7dAfZ {}(l(ltJJ/It fkL (7rWA-?i/JA) _


() /49A expu~-:M\JnAc f / Pr1L#A- (IIJ /ffffFlAEJt- O(l,1'EAfTAfl,E 5[/j)/

r/ATlf f/,MBfl5f1;'- T1JMA. Ftfl;eA5T714II~ 'itI'

fAf1A.~f4dL L, (}fl'iZo~ (7~ 'folNA rP!Z,{


d

>pi)_

/. ren Pcflftt'twrc le UJfJ17UJt At. /1J5oflf'{Zii

4.
W
I

(;I.-/lK jJMf3[tBlf;- ~

O ~~-~ exPtJ~-' 'U- 5dl. 5-rtrl Il L iJf fIrflPI -..

~>rM

UMUt-/Sf

QAfL ;t1A-i

a (41

(Z-) / Ai I/LTi: WMI' Nu

, 7F- u};E CU/JT/ltc AL 170rz1 f!i lJkfL, Al


I

;,tE@t5

/po-

~L-T

!IA ~'11/J1f J1/JUJI.JJt bN5PM Cfle;A-I3oC'-;'IIAJ[5E X?~


(/!LCA-

/U;1 }J A

MA1 AAlUfA {jiPUUS::

VA- !V4~t4T-N

9S

7.

1I(L:[;f

rr=
to~~

(~J;/J

IIIt!l;N;!!?'~ ~
Ff1AG/V!::!'!I"I'"r

VMl1~FfZ46Y~

JII~

f)

1/1t/IAA-I,;lJl f{lAq~

{F~7

A IFtlTFW1 (2)

A 1f'D7EUl Ofl/Zo~1

(?J
lt!JT7W

A- /rfT/f;lRi(4/

*C4PtU~

Jf;-.

t::uE~

fA{lA50fA/tE

a-anxt:

5rJ[)

(5eC/fUNf 1/E;fl-77~

~ViJe

Vf;-e:17{AfA~

jm-fflVC:-

VE1L-71CAii;

15

/'\...::tb..2... "7,

CEzn Ulv1\
U AJ{/ 8K~

s,'

lAJ A~

-nr(jW
i

t-x~rW!f
I

(4)

4, z/

?j.,f?f- fE/L fo7E CcNr/lOWL ~cri (j flL 1/J.50fZ1!ZM -nft1P/ ~4J((/tWM Pe- lUAAAN/ ;ri?r/24-- - llJ ~c3~4 c; 7E- r f)A'(E- {)UA /l1' /f K- AA-7t-rZ,,;A-ti MflRA (,

fA-flItt3dlr1L

tll!1~

(fEfLMfA')

V,Afl,1'AfV!A- ~ . -

PArzA-~LA1L/ h ~lIIAt l)iAJ te- fA! CE AUn'11JrliJ Of/TUf1A1JTj d}AIl fUM 7jv- lA- ~ EE eri C4Cf::= .1;u ;A 7T~fI~ ffl<J-

7t:q-ie1

~ ;ue;r 11VrMC1f/l/, c-~e)fPlJ1narr A1C1 romw E(;E~ O/ti70JJ/4tF f;-'7JE VAtA-&1L 51 fv LA-atL (/AJO!L Ele~ tKrtri u- ~AJa/t/A113 / POTflj v ne- ~ Pi Perli7F- 5i7VM7/ pt- &!lAWT4 rze-/ f4l.ThvP7/U::; ti~-C

70fA!U:-

.. ,

. .

. .

A(J EXEftlPVJ C1&PflfNpi /11 . fAflA--70lA1L -EazAN (/ZAfYiA-i!JilJ PA-AAl1?L. CtJ PATlt AU4ITlTI giAi

o~

....

t::1K~ Ofl1' -z.oN7A{ E-. e;;rc- fiN f:X eMrl (/Of (( DE-MA----rc=rz,"j1. tt' lA {lf "AL

m /
8

-n'PVfl1'

iou:

/li

I 71' jJlf

PoS" ~

&i ["i77t 7f1+- II Iv'ei ~'


{fi Fu 7A3- {AA--r"
p(Jj /J

/lJ1/VE UlAi AIA It,"

(}8TlJflAtJT/ .,MA-5CA- $A-- k'- IJAfBM IAl PflfilJCt'pill; fA- FeL CAc:J (fAM A- WA'iN CO/<;-i/Jt3fl?({L GEt:> ~TTIA A- F1t1M3f:r' f'MJftrU

rsrr-/ 4~'

if4f tA !):J:-P;fIlfIA

Ff)JT1W ~ ~ 5/ h/ PitJ PrJ)JtnJ~ JL1

fVJT(W '5/1-/ 6 f [Jl' tJ flJN au c. .o: -1

MMfA ~VMt!M

;U.A 5CA- EX VABIIA fV.JT7W 4 xi c:J/

-ti $/

ei fJ

PI))) LJL 2.

av

xm UAl'

O(li~/;f

Avi, /IZ/ //7,


,-

~ v~

(E-LFt/A-77E) ~
f!,4flA
'5dA

'\

fkfllt-50LIr!W 9iM ' 1?lK~ vettTl~ I 7{1!J {o/L){A- [JI./P(L f15ii fB1- reN0i tulA f}f; (A 1) '7IW

r
~

\::!Y ~

(jA)

fl lJ}'Aj EJ;G--

f1'.--/A-'k ,$ . PEltiPev /1ICt/LA flf:PE fLA1JVL FATA PPi 5('

~NCl1IJA7E lKrCT1 atA~/ 51

tA.0

IA. o

11J f/l1- AJI\1t: (4 'L, ,(J)

7e-cri V/..t

DI1.A'~

,MASCA- DE

{IA{ 13~--;-

"

.;

PfojAIJ

re ,~ve

5iNr IAJfJitkTe
IIfJ01L ~

exe f ieu:

fIf1IrfJei J)C --rif A i,13


1 t41\-we IV
C1J

O{4'f1J-

~
~
()f,(;1'(E

_~~~~14
A
[J}JO(t

1MU: !ef-A-VDM-BitA' (esT: VE7,). (OT Fi. --rTl4Wf! 1 ;50 wr ,MA-7 pvn IV Al
lA FeLtA 11.1 ~BU.ptel..:E- PE Mf:r1' 5U5

1fi ?+ZVL

5i77C-"M fZf;t<JM1J f(J;<J J


Ofl1~~' tJ..,.0
~

o51lJ~(

(5Ef 5fA.J)

lfE1Jt7Z{-

~-crrl;M7

4<9
<}

~ FXEAf rw ge- fAfl."<.J3I- 50WL IA)) ~


,'-fljl 4. fElLA<he- o

7\
t{!(

/1JC!AtJME- ~ ec-lRT14i ~ ,i .iJi 5PlJ5E 5V/3 Fo/l,}, VJ.Jel re ~ l-e l:X:lviV,Af;4-tJ;

1
I

\1

~"L

~El-'criEZO~A-

rfof" 7A- A-

DE ~~-

~- 'necoeaiv U;: 2AITt7

os)

--

\:\::"'-~)~.;(i':::;;-' ~,':),:t::~~:,
. ,'_' ,t_, ,.. " . ~:.:..,
,-

,...., .. '.

"

.'

""\I\r~ ~~,~~:Z:~~

~~, ~. ~)f3~~~~ ,
~ co'~ ~ ).

~0'~~~

~l'il~

~~~,;~,R~~ ,.~~ ~i~M~


, 'l'il
r, ~~~:l> ~
,

;,

:'.

\',

...
x "
(Jl

~~~ ?f. ~l il*?~"~ 1"h~ ii",,~~i'l~ ~~~l>&<"


~~ \1\:)0.

l~ ,~.~ct'~<) ~ ~?!~" ;~
'0:>

~ : ~ ..

.
j,

:~~ ~.~iJl~~~'
--,

0-2

~.~~~~,n
"-

,
,

1-.\

i;r
~\

~.
1" . ~.j ' .

in

f't

"

r! '
~ ,:j

., "

.'

;IZ

JGJ
~

,...
SECTION

=I~
f

.....

.o, ..

I
\ \
I

-~

., ......

".

__ ,VC~II\J\

".

'.

. .....

.-

.- , ..

m,"~~.\ '.
':'
",

BERMUDEZ, .DE RO UX &: MENDEZ

GARCIA

"".
".

'

",
.

, .
,L '

Univer.itatea Panama, ,,'

diri:PMamaCity '

:Turnul bilh10t~cii, d()min~"'; .ta vertical~a Msamblului, ;esteo:rientat nord 'i sud, .~",,' :~olosind .par-aso'Lar-eorizon- ", .Itale Celelalte cladiri :folosescpe :faadele est'!ii vest elemente de,tip, "gratarl1, co .sti tuindputernice accent-e. " O alta caracteristica a anisamblului o c6nsti tuiealeile,. fia'coperite care Leag di:feriItele cl~iri intre ele
..

E;D.

STONE

El Panama Hotel, Panama Panama, "" Loggii ample, prelungita Cu o placa "in consola :formeaza un element parasolar de tip I~gr~tarn. "

__ ...--:.._----_......::_-_

.... :.;:~::..

"

~\
~ ~

~I

*.
~ ~ ~

-7 )
0
$

c.- I
unea

A. Termenul

-~~-~---~--------------------~~-----------------------------~. de "arhi tectur co n en t. de energie" n accepi----------------

ECHILIBRUL

GLOBAL DE ENERGIE TERMICA


ti

SI CONFORTUL HIGROTERMIC

--- --_ .._----_._------- ----_._---

n care "9ropunem a-l u t i Li za n con t i nuar-e, are o cuprindere "arhitectura Firete


1

global?", Vom cons i d e r-a c ilarhi ct.ur-a i ocLi.ma't " +e b i.c


7

soLar '[ nu vom

etc. pot fi subauma t e acest2i categorii considera c ierarhizarea

mai ample.

e.c t e i noiuni es

a-ce valoare o

::-cbsolut2co ar-h teci

Se mai u t i Li zeaz tur adaptat

termeni

ca "arhi tecttu<~ ecologic", aici

la mediu,

etc. Nu ne propunem acestor termeni.

o circumscrie-

re sau o definire Dintre

a tuturor

calitile

pe care le poate avea sau ar trebui n primul rnd calitatea

s~ le aibt

o construcie,

vo~ considera

de appost .

. ".ceasta presupune, fortul fiziologic.

n primul,rnd,capacittlteo,

de [', c:t:3i3""~r,-;, conconfortul hi-

Ac eas t

noiune

cuprinde

pe lng

gr-o errrri c , condiii t fel, precum

legate

de acustic" particula~e. numai

lumin,

poluare

de orice

i alte elemente

Dac ne i:,:ndim continuare n grotermic parametri; 1. Temperatura 2. Temperatura aerului i ualitstea interioare n spaii construite,

la corid i.ij le ele confort s delimitm

hi-

vom ncerca

principali

suprafeelor ale fa~dei

ambiante n primul riIld)

(a suprafeelor
j.

Umiditatea

aerului

4. Viteza

aerului termic radiant parwnetri influerteazi p~erderile de

5. Regimul
Dup cldur~

cum se tie,ace~ti ale or~anismului

c~tre mediu. corpul omenesc trebuie s piard n f'unc t i e de .i n t ene i ta tea

In condiii:Jncontirmu

de confort,

o centi tii te de energie

metabolismului. Dac aceast~ cantitate eliberatf este mai mare sau mai micd .ie ci t cea cor-e s.unz-i t oar-e intensi ttl,-tL, r tu Lu i CJ.eijUS,t un c i ero a ex i s t

d i scoufo rt

~l

clti,.'.r 1 eric oL ientru_s;;n~'~.tatea omului. n mod mai mult sau ma i puin energiei

Toi aceti direct,

pa.r-arie depind, tri - a~ic~

de enereie

de caIltitatea i ele ~alitatea in spaiul dat.

ce se 21ibereaz

si se disipeazf

Si atunci cnd datele de mediu exterior se ndeprteaz de aceti parametri,construcia trebuie s-i asigure n spaiul int~~~r. Aceasta nseamn un anume echilibru energetic ntre \ construcie i mediu,un echilibru dinamic. Din punct de vedere _al atitudinii pe care concepia de arhitectur (de la ansamblu pn la detaliu) o poate avea f~ de acest echilibru de energii ntre conat.rucj e., i mecliu, putem deosebi trei situaii:

r
-.

'-1

e A.l~ Construcia indiferent fa de mediu; aceast concepie nu ine seama de datele de mediu (regim termic,nsorire, orientare ,vnt,umiditate, vecinti etc.). Echilibrul energetic al spaiului interior se asigur n cea mai mare msur prin consumnecontrolabil de energie eonven.Lonal.n exploatare - pentru nclzire,climatizare,iluminat etc.

eA.2o

Construcia exclusiv fa de med~u; aceast concepie urmrete s resping energiile incidente din mec31iu ct n mai mare msur (de exemplu: perimetru minim, g9:;Lluri minime, protecie solar, termic etc ,}, Parametrii de eonf'or-t snt asigurai tot cu mijloace artificiale,dar controlabile.

eA.). Construcia selectiv fa de mediu; concepie n care construcia se comport fa de energiile incidente din mediu ca un filtru selee:tiv i dinamic,n primul rnd prin nsi oonfiguraia spaial i constructiv,de la ansamblu i pn \ la detaliu,i apoi prin sisteme de echipare tehnic prin care se capteaz i se convertesc energiile libere din mecffiiu.
,

Aceast clasificare este preluat din studiile elaborate de colec:ti vul de arhitectur bioclimatic din Institutul de arhitee:tur,n colaborare eu IPCT,INCERC i alte instituii. Am dat aici o variant sumar,mult simplificat,care s serveasc drept baz pentru discuia propus n cont.i.nuar-e ,

,~ In general,se poate spune c performanele unei cldiri sau unui ansamblu depind de calitile spaiale i constructive,pe de,o parte,i de o cantitate de energie consumat n exploatare,pe de alt parte. De regul,cantitatea de energie consumat n exploatare eate de multeori mai mare dect cea nglobat n componentele cldirii i n operaiile de execuie. e B.l~ Toate studiile din ultima vreme arat c este util o cretere chiar nsemnat a cantitii de energie nglobat, sub form de protecie termic,sisteme heliocaptatoare etc., n msura n care duce la o scdere a consumului de energie convenional n exploatare.
)

e B .. 2 Dar tot din aceste studii i experimente rezult c performanele energetice ale cldirilor depind ntr-o msur i mai mare de criterii care nu presupun o cretere a cantitiide energie gglobat,i deci a costului iniial, ci doar de o mai bun distributie a e.Lemerrt.a'To r- ~()n~tT'l1(,+; pi .

ces.te criterii se pot imp~~i

in dou~ categorii:

B.2.1. Calitatea concepiei (arhitecturale,constructive,de echipare,tehnologice),de ansamolu,~bieet i detaliuo In orice caz,nu o concepie indiferent~ (A.l.) i in general,mai bine o concepie selec:::tiv (A.3o) dect exclusiv~ (A.2.)o Aceasta din urm se.' justific doar atunci cind condiiile de me<IDiusint deosebit de ostile. B.2.2o Criterii care in de context: legis~aia proiectrii, a exeeuiei,sistematizrii,gestiunii i utili2:rii cldirilor, poli tiea de econonri.ejdeenergie pe ansamblu, condiii materiale, date climatice i microclimatice (nu in ultimul rnd) i altele~

Revenind la pct.B.2 1.,n ce privete calitatea concepiei,1a cl~dirile de locuit se aplic acum n general la noi tipurile de configuraii geometrice,spaiale,i de partiuri, care au aprut,s-au dezvoltat i s-au generalizat aproximativ in perioada 1920-1960,perioad caracterizat,cel puin n rile dezvoltate,de o mare abunden de energie conven rcnal. ieftin, pe de o parte,i de o dezvoltare a tehnologiei pe principiul seriilor mari de produse identice,pe de alt~ parte.
0

Apartamentele tip9in cldiri nalte,tot tip,n ansambluri uniforme,au reprezentat ca gen de soluie,in primul rnd o "economie" de efort de concepie de arhitectur i tehnologie, i mai puin o ec'Onomie real in execuie i mai ales. in exploatare. Concepia tipizrii partiurilor de arhitectur i a compoziiilor,mai curnd decit de industrializare a componentelor i proceselor tehnologice,a avut ca rezultat mai toate dezavantajele produciei industriale de mare serie,fr~ s aib i avantajele acesteia. Au rezultat tipuri de locuire care s-au uzat moral foarte rapid i care mai mult dec t att,o dat cu incetarea abundenei de energie,nu mai pot asigura nici condiiile de confort fiziologic. Se poate spune c aceast concepie "indiferent fa de mediu" CA.l.) nu a fost adoptat in mod voit,ci din cauz c alte criterii au fost considera te mai importante: cantitatea i investiia iniial minim,criterii considera te posibil de realizat prin mijloacele industriei de mare serie.
I .

Este de fapt vorba de o concepie caracteristic unei epoci,relativ scurte,care pare a fi fost singura din intreaga istorie,cnd arhitectura nu a fost contient de energie.

IQ:J

Intre timp,datele

problemei

s-au schimbat din dou puncte

de vedere eseniale:

V1

C.l. S-a constatat c producia industrial nu mai este dependent de concepia seriei mari de produse identice,ci c ea permite o din ce n ce mai fnare diversitate i individualitate a produselor,n condiii tehnologice d~are eficien (vezi,de ex. Alvin Toffler,"Al treilea val")., C.2 In mod evident, energia convenional nu mai este nici abundent,nici ieftin,i probabil c nici nu va mai fi. Cel puin nu', sub formele cu care ne-am ob'i nuf t n ultimele zeci de ani.
0

Ca un fel de concluzie,arhitectura e~te nevoit s se rentoarc la echilibrul dintotdeauna,care i cere s se afle 1n raporturi de armonie cu natura. Pe de alt parte,putem beneficia n continuare de avantajele tehnologiei avansate i produciei industriale, eliberate n plus de pre'judeci i excese'.
O alt concluzie ar putea fi aceea c,dup cum se vede,

case;le trieSlC n mod obinuit mai mult dect teoriile dup care au fost concepute.

Premisele ar putea fi re.zumate astfel: Construcia trebuie conceput ca un organism complex, in1nd seama de toate relaiile cu me~iul i cu amplasamentul (concepie "selectiv",bio-climaticO. - Se pot produce industrial materiale i componente,i se pot perfeciona sistemele i tehnologiile; nu trebuie s se tipi~ zeze obiee.tul de arhi t eert ur- ca atare, deci concepia i prin urmare creaia arhitectural i tehnic propriu-zis. Revenind Ia pct<>B.~.2o,despre:date care in de context, snt multe de spus,dar cel mai important este faptul c proiectanii (arhitec:tul i toi colaboratorii si, "echipa pluridisciplinar") trebuie s poat influena ansamblul de reglementri n care lucreaz,n loc s fie doar constrns de el.

Partiul arhitectural de ansamblu

D . lo Trebuiesc n primul rnd evitate defectele care s-au constatat la cldirile indiferente fa de mecifiu,ianume: CUidirile nal te genereaz zone mari de umbr, ceea ceduce la diferene mari de temperatur ntre diferite zone nvecinate cldirii,i deci la cureni de aer puternici i necontrolabili. \

--.--

I~)
I

rezultat~le practice corespund celor ante-evaluate

prin teorie i calcul, chiar n condiii de contro~ perfee't al execuiei. Numai o corelare a celor mai 'evoluate metode de calcu1,cu inf tuiia i experiena arhitectului,poate duce la o coreetii apreciere a rezultatelor posibi1e,i deci la o concepie realist. (BoAnderson, W Kroner i muli alii). De exemplu,s-a constatat c~ micorarea raportului suprafa~ de anvelopWvolum util nu este n sine att de important~ n realitate ca ntr-un calcul de pierderi dec~l.dur~. Volume variate,cu rezalite,pot fi foarte eficiente dac~ snt bine concepute i oz-Len'tat.e , Iar eriteriile concepiei "bune:" sint de multe ori foarte complexe i nu ntotdeauna se pot num~ra i msura. cum. a spus Louis Khan, n arhi tec.tur nu toate problemele pot fi la fel de bine rezolvate. Arhitectul decide de
A8

I
I

fiecare dat. care sin~ cele im~o~~ant: ~car~e__ ~,:l~~~cundar:~


In privina defini derare telor comport5.rii termoenergetice de NIVEL DE PROTECTIE a cldirii se poate conceptul efectul TERMICA ce ia n consiale elemenla aer

1
I

cumulat,

_ al rezistenelor

termice

permietrale,

inflitraiilor

de aer, permeabilitii ei,(compaditatea yldirii, (w/m3)i

a cldirii tul

ct i al geoemtriei protejat /ap.an)

rapor-

vis

ntre volumul fiind necesarul G (Kg

i anvelopa specific

cIdiri~, Q/V

indicatorii neceaarul

uzuali

de cpldur

de combustibil

Relaia ntre coeficientul de compactLtate i coeficientul '110lumic de pierderi de cldur nu este o relaie simpl de proporionalitate. Pentru redus cldirile de locuit pe nivel cu regim mic de nlime variaia acelai compactitii i numr de

de apartamente

funcie

conforrnarea planimetric,pentru este nesemnificativ protecie iile unei energetice termic iar efectul

numa.r de nivele asupra

i ACi de condi_ termo-

acesteia

nivelului

este ,~ neglijabil. de opiune

Rezult

deci c,in

liberti

formal

fr implicaii aciona

majore,direcia protecie minime

n care se po~te a elementelor

eficient

estel

mbuntirea de valorile nal

termice

perimetrale maxim

dincoloi raioil

normate, pentru

tinznd fiecare

spre o valoare caz n parte

(determinabil

funcie

de carac
i

teristicile tora

termotehnice

ale 'materialelor

utilizate,

costul aces-I

i al combustibilului). c, in condiiile unei'protecii

I
I

De remarcat

termice

slabe
7

c Ld i.r-i Le mici, cu compa cli,tate r-e dus ncadra greu n consumurile

chiar

la forme normateo

cubice

se vor

de combustibil

Z4/
..~

'"

Fig. Tronson orientat cu toate spaiile de locuit sud i cu spaii tampon termic pe faada nord. (studiu IAIM : IPCT).

2.1.

ctre

Fig. 2.9. Tronson izolat, orientat cu spaiile spre sua-: est;i vest (studiu IPCT).

de locuit

'L)

- In general cl~diril.e nalte amplific~ efectele nefavorabile ale vntului. - Folosirea 'terenului aferent construciei este mai di; . ficil~ i crearea unui microclimat protector prin amenaj~ri exterio.are i vegetaie eat.e de multe ori imposibilc. - Apartamente i cl~diri identice,n condiii diferite de regim termic,amplasare,orientare,nsorire,nlime fa de sol,nu pot funciona bine n toate aceste situaii,mai ales' c multe dintre acestea snt necunoscute proiectantului,deei el nu le poat.e stpni o Concepia arhitee:tural i constructiv a obiectului i detaliilor trebuie s in seama de condiiile diferite de exploatare datorate individualitii fieerui ocupant. Intervenia utilizatorului asupra construciei este n ultima vreme o preocupare major a arhitecturii rezideniale i una din cile de sporire a calitii locuirii. Contribuia locatarului poate mergeb unele cazuri pn la realizarea complet a locuineio In cazul locuinei colective participarea locatarului se poate manifesta n realizarea compartimentrilor,finisajelor,tratamentelor de protecie termic i etanare,tratare complex i variat a faadelor,amenajri exterioare. Rolul arhitectului este n aceast ipotez de a gndi de la nceput construcia ca un sistem deschis,cu posibiliti de modificare i evoluie, 1 apoi de a aciona ca un consilier i de a da asisten tehnic. Se poate vedea c atunci cnd arhitectul nu-i asum (sau nu-i poate asuma) aceste roluri,interveniile utilizatorului au loc oricum,dar snt de multe ori nereuite din multe puncte de vedere. Un alt criteriu pentru care trebuie prevzut posibilitatea modificrilor mai ale~ la soluii de detaliu,este faptul e rezolvrile noi de mbuntire a proteciei termice i captare a ene~giei solare nu snt n momentul de fa la noi experimentate suficient" De aceea trebuie asumat ipoteza c ele nu vor funciona neaprat conform prevederilor,i vor fi necesare msuri de ntreinere,remedieri i modificri., Faptul c nu s-a inut cont de acest criteriu a dus la funcionarea sub ateptri a unor construcii "solarelt de la noi,ca i din alte pri.

Un alt domeniu n care intervenia locatarilor poate fi extrem de util este mbunt,irea calitii locuinelor exist.ent.e A-e-eas-t-a-eS)te--ns,n-af'-a:pa-subi-ectu:l:-ui-prez-en-tul-u ,
..s-t-tld-i-tl-o

Propuneri D~2o Do201& Snt preferabile construcii cu regim de nlime mic i mediutcu o ct mal buM adaptare la amplasament,cu orientare i nsorire bun i controlat. Studii de ansamblu au fost fcute n acest sens la Institutul de arhitectur att la Colectivul de construcii ct i la Colectivul de sistematizare. D<>2 26 partiuri mai diverse,mai flenbile att ca variabilitate iniial ct i ca posibiliti de evoluie n timp~ Adaptarea la situaia particular de amplasament trebuie s conste n esena concepiei de echilibru fa de me~iu,deci n structura spaial i constructiv,nu numai n tratarea plastic "cosmetic" (Aceasta poate rmne n continuare valabil,'i:i.s este n afara prezentei diseuii)o
0

Do2<>3o mai sus bricare lizarea s duc

Indeplinirea celor mai multe dintre criteriile enunate presupune dezvoltarea i folosirea sistemelor de prefadeschis. Trebuie insistat asupra faptului c industriacomponentelor i operaiilor nu presupune i nu trebuie la tipizarea concepieio

D .4o 2 Acolo unde condiiile de teren,nsorire i sistematizare permit,este de preferat utilizarea partiurilor cu camere de locuit orientate sUd,i cu spaii tampon ctre nord (vezi fig.2.). Unde aceste condiii nu pot fi ndeplinite,se vor folosi parti uri cu camere de locuit pe dou orientri opuse'vezi figo2.Z). Partiurile cu toate spaiile pe o singur orientare snt de evitat n toate situaiile (afar poate de apartamente foarte mici). Trebuie amintit c protecia climatic n condiiile noastre nu se poate reduce la protecie termic i captare de energie pe timpul iernii. Protecia solar,i ventilaia pe timpul verii snt foarte importante n multe zone ale rii,i snt deseori neglijate chiar n propuneri de:clarat "eficiente energetic". D 05. 2 Continuitatea proteciei termice a anvelopei este bineneles foarte important, att din punct de vedere al bilanului energetic,ct i ca eficiena investiiei. O protecie termic scump dar discontinu (incomplet) nu va fi eficient. D e- 2 6 o Experimentele fcute n lume n ultimii zeed de ani, i din ce n ce mai numeroase n ultimul timp,au dus la concluzii interesante,unele surprinztoare la prima vedere. Nu ntotdeauna
0

~.

L>

D~'&

Iat~ in sflrit cteva tipuri de tratare a fa@delor, care pot spori eficiena energetic~ a cl~dirilor,1mpreuM cu un sistem de criterii pentru tpatarea difereniat~ a faad&lor n funcie de:mai muli, factori.,
I ' ,

1)~'0,1ct>Optimizarea configuraiei geome-trice. D~'&2o Sporirea capacitii termoizolante a plinurilor. Do-'.., Et~area rosturilor i n general controlul schimbu3
lui de aer interior-exterior. 1).3040 Sporirea capacitii termoizolante a golurilor - triplarea vitrajelor,termoizolaii mobile etc. D.,3.5e> Optimizarea raportului plin-gol. Optimizarea calitilor radiative ale suprafeelor D~3.60 exterioar i interioar - ale anvelopei. D.307~ Sere captatoare - de diverse alctuiri - pe faadele nsori te. (fi~, Z.!L 2.2) ,
I

Sere tampoane termice pe faadele nord. D.308 D.3.90 Sisteme parasolare - fixe;mobile sau demontabile. D",30-100 Alte tipuri de sisteme heliocaptatoare pasive: perei
0

D.3011

e-

Trombe,vitraje de mari dimensiuni cu termoizolaii mobile sau transparente,perei dubli cu circulaie de aer cald ,perei cu stocaj temnic n diverse materiale, sisteme de stocaj n substane cu schimbare de faz~ etc. Integrarea unor sisteme heliocaptatoare active: panouri de diverse tipuri,celule voltaice etc.
~

Aceast enumerare nu e&te exhaustiv i nici nu stabilete o ierarhieo Eficiena relativ i absolut a fiecrei msuri n parte nu ~oate fi exact evaluat dect pentru o situaie concret de tem i amplasament. Multe dintre aceste sisteme de tratare a faadelor presupun existena unor suprafee de clcare n afara planului nchiderii fa~dei. In rezolvrile curente,aces:te plci n consol reprezint importante puni termice. Este necesar aplicarea curent a unor soluii care: 1) s evite punile termice; 2} s permit o tratar~~_~~n~~c a .faadei,nu numai pe suprafa, ci i ca volum. -D0-40 Dm n continuare un sistem schematic de criterii pentru tratarea difereniat a faadelor:

D0-4011> D<>4.2
0

D04.3c>D04.40 D0-40 5. Do.4.6.,.

Soluii - ireversibile - reversibile o. - permanente bOl S o 1u1.l. . . - sezon1.ere,mo 1.e,demontab1.le Funcie de orientare Funcie de nsorire (vecinti) Funcie de caracteristici specifice de microclimato Funcie de variabilitatea determinat~ de intervenia utilizatorului.
o

10

e - Pentl"U a putea
a fatadelor, confonul
~

explicita
/

unit/prinCiPii decOncepiie O anliza a factorilor

de arldtectura de care depinde

facem i. coatiauare

hig6termie,

aaa eu. i-a"1enun~at

mai d. si alUlJIe:

1. 're.peratura aerului 2. !empertura si calitatile suprtfetelelor

3. Regimul de umiditate
lJ. Vi teza aerului

5. Regiaul term1eradiant
1. 'l'emperatura aer1llui iaterior luat
111

a-ste de multe ori singurul criteriu pierd'r1lor de- caldura. 8iprin sclrl..b

cOllsiderare pentru cuantificarea

.Depinde de pierderile de aer, si de eliberarea


80

priD tran.llisie, prin an"elopa de energieteraicain

spatiul cOllsiderat: con-

de energietlC011l'entiOllala" sau nu, aport sOlar, aport "intimplator" de eckipare &au altelele (de ex.iluainat), de caldura

de laale.eaiele

cedata de corpul per-soanelor din spatiul respecti? 2. Temperatura confort termico Sck1abul de caldura dintre organism insa, inatara de temperatura ti ale maierialului ca; b} densitatea suprafetei sl suprafetele respectivei inl'eclnate depinde si deanumite a) caldura calitaspecifia.prafetelor interioare este un parametru normat de

din care este facuta suprataiag


rd Jlasa; c) conducti . tatea i

termica. au .lori mai ridiCI a pentru a-si ridica


.

Cu cit parametrii

care ciaD.tiflca aceste calitati

eate. cu atit peretele . absorbi mai multa caldura, a inyecinate a anvelopei

tellepratura si Ta tl"an8mi te si reellite aceasta caldura catre cimpurile ai anume catre erlerio!",!unetie de rezistenta si catre interior (aerul in~rlor atlindu-.e termica totala , in conditii

de confort la O temperatura

mai redusa decit cea a capului. cn1ar daca .au un plan.eu. noi din 5angO"f; in unele apar-

Deci) un perete din material "rece" este neconfortabil este bine izolat spre exieioro La tel un perete interior Ca eXllpluci ta. cazul caselor dellolate 8i si satele inl'eeillat~tI Locuitorii relateaza
Il

blocurilor

ca au consumat

tallente de 2-3 o~i mai lIulte lemne decit in veck11e case din pamint sau

caramida.

deobicei

ma

mari decit apartallentelee


~

'_f

de aer necesar

p=nt r-u

(il

asigura pierderii

calitatile globale

aerului -interior de caldura.

devine o.ie ro s

din punct de ved~real In concluzie, fort


dd

corelind

observatiile

asupra primilorrei ebuie ea aiba-

factori

de con-

scut atd , un per,e'te de fatada termica mare; din materiale

I - rezistenta II - alcatuire si

.s:alde, deci cu caldura

specifica,

densitat:

conductivi tate

termica

mi.ca ; aceasta,

cel :putin spre interior;

III - permeabilitate
Aceste calitati
cat ut.r-t traditionale

la vapori.
intrunite de cele mai obisnuite matwriale si a1=

sint

(pamint,

lemn,

caramida). deci nu este ace st

Betonul armat este

si "rece"

si, greu permeabil la vapori,

bine sa fie d101asit l:)9ntru pereti

d0ci t in aLeat uf.r-Lcare sa inlature

te inconvenientee Pe de alta parte, ca efect negativ asupra con oz-t ul ut, si calitate
e al

se poate afirm&
J

ca primi doi fa,eteri, deranjeaza

si anume canductivitatea deoarece pierde,:,eade liysa

suprafetei

in primul rind,

du-a d s catre desi

corp se poate

percepe instantaneu avea efecte negative

si enmijlocit;
jn

de permeabilitat),

timp atit

asu'Y)rasanatatii

omului cit intr-un

siuneori de

asupra constructiei evidente


!

nu supara pe moment pe ocupanti

mod atit

lG

Viteza de miscare a aer-ulut., cu parametru de confort, ca rezolvata de la ai.ns , daca etanseitatea de aer la nive ul necesarului de caldura radianta

sepoate

con-

sidera

anveLopet, permite conpentru ven~ilatie. pe de o parte


J

t ro l.u). schimbului

5~ Problema regimului
crurile intrucit diatie discutate

cuprinde

Lu,

in legatura

cu temperatura intre corp sj

si ca] itatile suprafete eventualele

auj r-af'e te Lo.r,

schimburile

de caldura

se f'ac .pr'Ln raiporturi de ca-,

( si prin couvecta.e ) ,' Pe de",l ta parte, pot fi de la sistemele

dura radianta aport

de incalzire cu prezentul

sau de la eventualul capitol.

sol.ar , rleCo/fe.raLsgat.ur-a directa

L--

L/.

'b

/ /

ee.te

con

....n.

ia

r=r:

e1". cald. _]lednd _ia: cele, noi- ,---

sufera de frig cIiar daca sobele duduie si aerul este~upra1ncalzitJ rita peretilor din paJouri lIari de beton, pe deasupra%,~o.t izoiati.

date

'roti eOJlpara aee.te ea88 din beton eu Diste eaTOlU"i ai aul ti au inceput sa-si recoDatruia8ca pe 'f'ecJdlelocuri. constructii din paJlint, 1 cu resurse foarte 1I0deste.,Cei care reusit sa le injgkebe astfel, illci sa poata locui deja in ele ,sint bucurosi ea nu lIai trebuie sa t traiasca inca o iarBa "in bateau ID timpul verii, eOnatruetiile statului". noi .i.t tot incornfortabile, atunci cind afarae pentru, prea

ca peretii sint fierbinti chiar 8i noaptea, cald Dusai 'ziua .Qin cauza cODceptiei mica .are are cOnsecinte .1 a realizarii

defectuaose

si inertia lor terintetior.

negati'f'easupra mediului

Se 'f'edesi din acest exemplu ca inertia ter.1ca m&re DU este un lucru bun in sine, ei numai'atoci cind eleJlentele
Clil

aasa illportanta sint O problea. de repar-

protejate termice Este, pentru fiecare con.truelie, titie a lIasei si a capacitatii ansaablu cit el in alcatairea

terJloszolante, atit in cOnfi!ur.atia de anTelopei. influenteaza in p~illul tind conde va-

3. Regiaul de -.1ditate a aer~u1


fortul teraic datorita mchi.bului porlzarea q aide condeBcare. Vaporti si apa din respiratie, si alte auree. se aeu.uleaza se poate depasi uaidit.tea Uaiditatea

de caldura latenta ocaziOnat

transpiratie.

gatit, spalat incalzit

de regula in spatiul interior astfel incit

relativa limita de confort. 8istellul de ter.oreglaj al organls.ului res ..

exee=1ya perturba si rispiratie,

prin tl"u8piratie

poate favoriza. boli ale 81ate.ului pe suprafete

pitator ei i. fine fa'f'or1zeasa condensul constructive. Deci. excesul de vapori din interior

si in aleatuirile

trebuie aa se elia1ne practiC im p::>t se evac.eze .a pe doua ca1

peJl'lIIB.llellta dintr-o casa locui ta. Vaporii prin traDaa1s1e prinanvelopa

s1 prin schtab de aer.

De regula, scIi.bul de aer necesar pentru a asigura aerul proaspat pentru respiratie nu este suficient
DU

pentrueliminarea

excesului

de vaporj

Deci. daca peretii ext~r1ori

sint perJleabili la vapori, schimbul

-:

U() de rapiditatea executiei etc, nu se pot :f~losi alcatuirile omogene cu caracter traditional). Dintre acestea, cele care 'corespund numerelor
i ,: 'i
"!

9,14,18,22,
terior

23, 25,26 din tabel , dec L cele care nu cuprind un strat


, ".

de beton greu, evita


.
,

si Lncenvent.e

n tu'lj d.esuprafata

"r-e ce "

inla

Lnt.e ra.or-, Asteel de'a1catuiri sint mai rrete,'nti,oase, nu atit ca pret / afectiv al materialelor utilizate t cit df,n .c'auza ca presupun o calitate aa r-i.d c at.a , atit CA,conceptiei cit si a e,i,ecu1:iei, Sint singurele formule 0,(3 alcatuiri complexe care perad.t , D.~\.,de parte, utilizarea o unor straturi din mater:}:ale "etansetl la vapoi (beton, metal, sticla, mase pla pl.ast.Lce etc), iar J)6, de' al ta parte $ realizarea calitatilor cerute de cei trei factOi~i ai confortului bir.rctcrmic: {rezist~nta . . cal.da" la interior 9 permeabili t a t e la, va'por-i . termica, suprafata

Rezulta din aceasta an<!liz3 CD. 301utia peretilor portanti din beton greu este de evitat. Acest crite,riu este deja curent in tari in care pr-e ocapar'Ll,e c uprdnae in termenul tl ecolsgic" sint raspindite (de ex. Austria, tarile nord ve st.Lve din Europa, unele dintre Statele Unite ale Americii). In a seme na cqntext, betonul armat este in continuare utilizat: ae.r nu perrt r-u elemente de suprafata mare sau cu masa importanta in ansamblul constructiei.

Ca o concluzie,

pute.

spune ca intreg

acest

sistem de criterii

trebuie

sa-si gaseasca niste-cai concrete de actiure. Aceste cai nu trebuiesc intregime inventate, deoarece, sub diverse forme, exista si fupctioneaza in multe tari, de cele mai multe ori se afla in contiuna. perfectioanare. O parte dintre ace ste cai de ac ti une repre zinta elementele de le gislatie si conditii sau baremuri de proiectare, executie, functionare, etc.' O alta parte Aste reprezentata de ma.Furi de garantcre si recompensare pentru ef~qturi~ si mai ales rezultate in eficienta
I

de energie.