Sunteți pe pagina 1din 137
Carte tiparita cu binecuvantarea fiecare siptimnd ineepe in calendar eu ziua Invieri, ew ‘duminica, toa viata cresind trebuie st fie timp. de pregitie pentryinvieres de obste si pentru bucutia viet vesnice in iubirea li Heists, a Preasfintei Treimi Pentru eA Hristos Cel inviat a figaduit si fie, prin Sfintul Duh, in noi, in toate zilele pind la sfarsieul veacurilor (Mate: 28,20; loan 16, 76114), Sfinté Apostoli ne indeamma: “Bucurat-va puruvea in Dommd si iardsi ies bucurat-vat" (Filipeni 44) RANDUIALA SLUJBEI DIN NOAPTEA SFINTELOR PASTI UTRENIA INVIERIL in noaptea Sfintei si Marit Simbet perdelele si acoperimintele negre din bisericd au fost Schimbate cu cele luminate, etre orele 23°, parasiserul (cintaretul) bate toaca si trage clopotele indelung Preotul vine in biserica, inchinandu-se, ea de obicel, 1a inde sl icind troparele randuite © aprinse numa sfintee icoane, /eul nostru, totdea- siin yecti vecilor. Slava Tie, Dummezeul nostru, slava Tie. ie cerese, Mangiietorule, Duhul ade [virului, Care pretutindeni est i toate le im- plines ‘ul bunatatilor si Datatorule de vit vino si Te silistuieste tru noi sine curteste pe noi de {oath ininaciumea si mantuieste, Bunule, sufle- tele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara ‘de moarte, miluieste-ne pe noi (de tr or). Slava Tatilui si Fiului sStantului Dub. Si acum si pururea siin vecii vecilor. Amin. Preasfinti Tr este-ne pe no Doamne, curiteste pacatele noastre. Stipine, faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza ocd neputingele noastre, pentru numele Doamne miluieste (de tri ori). Slava... i acum. Tot zene Cae et teased-se numele Tau, vie facd-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cca spre flint di-ne-o noua as- izi, si ne iarta noua greseie noastre, precum si gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi Preotul: Ca a Ta este imparatia si puterca si slava, a Tatilui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea siin vecii vecilor. (Preotul intra in altar). Veniti ne inchinam imparatului nostra Dum- nereu, sine inchindm sisi eddem la Hristos, imparatul nostru Dumnezeu. Veniti sine inchinim si sa cadem ta fnsusi Hristos, imparatul si Dumnezeu! nostra, fn dimpul acesta, preotul inteh in sfintal altar si Jmbraca toate vesmintele preotest, cele de euloare liminati (lacatedralele ciriarhale,arhiercul intr in situ alta Cintarea a 4-4-4 Canonului si imbraci toate vesmintele arhierest, iar preott si diaconi i iaw binecuvantarea si ibraca vesmintele lor, asemenca fae sfintslujitori din rmanistir, indus binecuvdntare de la cel mai mars) Psalmul 50 iluieste-mi, Dumnezeule, dup’ mare 14 multimea induratilor