Sunteți pe pagina 1din 18

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Gestiunea unei firme

Realizati un program pentru evidenta activitatii de desfacere a unei firme in limbajul de programare Access. Programul se adreseaza tuturor persoanelor care vor, sau si-au deschis o firma de constructii si au novoie de o contabiltate a materialelor. Utilizarea programului este foarte usoara de catre toti operatorii PC. Dotarile minime ale calculatorului cerute de program sunt: Procesor Intel sau Amd de 300 Mhz ; 16 Mbram ; Placa video de 8 Mb ; Sistem de operare : Windows 95, 98, 98se, Me, Xp ;

Clieni Cod client Denumire Adresa Localitate Jude Telefon Banca Cont

Produse Cod produs Denumire Firma producatoare Unitate masura Data fabricatiei Firma producatoare Stoc minim Stoc maxim Stoc

Livrri Nr contract Cod client Cod produs Cantitate Pret unitar Data livrarii Achitat Data achitarii

Tabela clieni conine toi clienii firmei, existeni la momentul dat n baza de date ct i informaii detaliate despre acetia: Cod client codul clientului Denumire numele clientului Adresa adresa clientului. Localitate localitatea Jude judeul
2

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Telefon numrul de telefon unde poate fi contactat clientul. Banca banca unde are deschis contul. Cont numrul contului. Tabela produse conine toate produsele existente la momentul dat n stocurile firmei: Cod produs codul produsului Denumire numele produsului Unitate de masura unitatea de masur(kg, buc ,L,etc.) Data fabricatiei data fabricaiei produsului Firma producatoare firma productoare Stoc minim stocul minim de produse al firmei Stoc maxim stocul maxim de produse al firmei Stoc stocul actual (la un moment dat) Tabela livrari conine toate contractele de vnzare cumprare ncheiate de firm: Numar contract codul unic al contractului. Cod client codul clientului (cmp prezent i n tabela clieni). Cod produs codul produsului (cmp prezent i n tabela produse). Cantitate cantitatea vndut dintr-un produs pe contract. Pret unitar preul unitar al produsului. Data livrarii data livrrii produselor. Achitat opiune (dac a fost achitat valoarea cotractului) Data achitarii data achitrii produselor Panoul de comutare al programului a fost creat cu ajutorul generatorului de meniuri. La selectarea submeniurilor se activeaz forme (ferestre) sau proceduri. Formele au fost create cu ajotorul generatorului de forme.

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Management Produse Se deschide un formular care ne permite s vizualizm nregistrrile din tabela produse i, la alegere putem modifica, terge sau aduga nregistrri cu ajutorul butoanelor din partea de jos a ferestrei. Avem la dispoziie un care va scoate la imprimant tabelul produse .Tot aici se pot localiza anumite nregistrri dorite.

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Clieni Se deschide un formular care ne permite s vizualizm nregistrrile din aceast tabel i, la alegere putem modifica, terge sau aduga nregistrri cu ajutorul butoanelor din partea de jos a ferestrei. Tot cu ajutorul acestor butoane se scoate la imprimant toi clienii firmei.

Livrri La alegerea submeniului Livrari din meniu va apare formularul Management Livrri care prezint aceleai opiuni de actualizare descrise i la celelalte dou tabele (adugare, modificare, stergere nregistrri i poate scoate raportul cu toate livrrile facute de firm pn n acel moment.)

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Contracte Acest submeniu listeaz toate contractele firmei formular. Aceast afiare cuprinde i denumirea clientului, preluat din tabela Clieni. Contracte

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Stocuri La alegerea acestei opiunii se vor afia pe un formular produsele cu un stoc peste stocul maxim necesar, precum i cele aflate sub stocul minim.

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

n meniul Despre vei gsi, aa cum v ateptai, date despre realizatorul acestui proiect. Acest formular apare la alegerea meniului: Despre:

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Cod sursa: Clieni: Private Sub Comanda16_Click() On Error GoTo Err_Comanda16_Click DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Exit_Comanda16_Click: Exit Sub Err_Comanda16_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda16_Click End Sub Private Sub Comanda17_Click() On Error GoTo Err_Comanda17_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 Exit_Comanda17_Click: Exit Sub Err_Comanda17_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda17_Click

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

End Sub Private Sub Comanda18_Click() On Error GoTo Err_Comanda18_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Comanda18_Click: Exit Sub Err_Comanda18_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda18_Click End Sub Private Sub Comanda19_Click() On Error GoTo Err_Comanda19_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.PrintOut acSelection Exit_Comanda19_Click: Exit Sub Err_Comanda19_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda19_Click End Sub Livrri: Option Compare Database Private Sub Comanda16_Click() On Error GoTo Err_Comanda16_Click DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
10

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Exit_Comanda16_Click: Exit Sub Err_Comanda16_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda16_Click End Sub Private Sub Comanda17_Click() On Error GoTo Err_Comanda17_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 Exit_Comanda17_Click: Exit Sub Err_Comanda17_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda17_Click End Sub Private Sub Comanda18_Click() On Error GoTo Err_Comanda18_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Comanda18_Click: Exit Sub Err_Comanda18_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda18_Click End Sub Private Sub Comanda19_Click() On Error GoTo Err_Comanda19_Click

11

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.PrintOut acSelection Exit_Comanda19_Click: Exit Sub Err_Comanda19_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda19_Click End Sub Private Sub Comanda20_Click() On Error GoTo Err_Comanda20_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Comanda20_Click: Exit Sub Err_Comanda20_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda20_Click End Sub Produse: Option Compare Database Private Sub Comanda16_Click() On Error GoTo Err_Comanda16_Click DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Exit_Comanda16_Click: Exit Sub
12

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Err_Comanda16_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda16_Click End Sub Private Sub Comanda17_Click() On Error GoTo Err_Comanda17_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 Exit_Comanda17_Click: Exit Sub Err_Comanda17_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda17_Click End Sub Private Sub Comanda18_Click() On Error GoTo Err_Comanda18_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Comanda18_Click: Exit Sub Err_Comanda18_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda18_Click End Sub Private Sub Comanda19_Click() On Error GoTo Err_Comanda19_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.PrintOut acSelection
13

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Exit_Comanda19_Click: Exit Sub Err_Comanda19_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Comanda19_Click End Sub Panou de comutare: Option Compare Database Private Sub Comanda22_DblClick(Cancel As Integer) End Sub Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) ' Minimize the database window and initialize the form. ' Move to the switchboard page that is marked as the default. Me.Filter = "[ItemNumber] = 0 AND [Argument] = 'Implicit' " Me.FilterOn = True End Sub Private Sub Form_Current() ' Update the caption and fill in the list of options. Me.Caption = Nz(Me![ItemText], "") FillOptions End Sub Private Sub FillOptions() ' Fill in the options for this switchboard page. ' The number of buttons on the form. Const conNumButtons = 8
14

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Dim con As Object Dim rs As Object Dim stSql As String Dim intOption As Integer ' Set the focus to the first button on the form, ' and then hide all of the buttons on the form ' but the first. You can't hide the field with the focus. Me![Option1].SetFocus For intOption = 2 To conNumButtons Me("Option" & intOption).Visible = False Me("OptionLabel" & intOption).Visible = False Next intOption ' Open the table of Switchboard Items, and find ' the first item for this Switchboard Page. Set con = Application.CurrentProject.Connection stSql = "SELECT * FROM [Switchboard Items]" stSql = stSql & " WHERE [ItemNumber] > 0 AND [SwitchboardID]=" & Me![SwitchboardID] stSql = stSql & " ORDER BY [ItemNumber];" Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open stSql, con, 1 ' 1 = adOpenKeyset ' If there are no options for this Switchboard Page, ' display a message. Otherwise, fill the page with the items. If (rs.EOF) Then Me![OptionLabel1].Caption = "Aceasta pagina a panoului de comutare nu contine elemente" Else While (Not (rs.EOF)) Me("Option" & rs![ItemNumber]).Visible = True Me("OptionLabel" & rs![ItemNumber]).Visible = True Me("OptionLabel" & rs![ItemNumber]).Caption = rs![ItemText] rs.MoveNext Wend End If ' Close the recordset and the database. rs.Close Set rs = Nothing
15

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Set con = Nothing End Sub Private Function HandleButtonClick(intBtn As Integer) ' This function is called when a button is clicked. ' intBtn indicates which button was clicked. ' Constants for the commands that can be executed. Const conCmdGotoSwitchboard = 1 Const conCmdOpenFormAdd = 2 Const conCmdOpenFormBrowse = 3 Const conCmdOpenReport = 4 Const conCmdCustomizeSwitchboard = 5 Const conCmdExitApplication = 6 Const conCmdRunMacro = 7 Const conCmdRunCode = 8 Const conCmdOpenPage = 9 ' An error that is special cased. Const conErrDoCmdCancelled = 2501 Dim con As Object Dim rs As Object Dim stSql As String On Error GoTo HandleButtonClick_Err ' Find the item in the Switchboard Items table ' that corresponds to the button that was clicked. Set con = Application.CurrentProject.Connection Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") stSql = "SELECT * FROM [Switchboard Items] " stSql = stSql & "WHERE [SwitchboardID]=" & Me![SwitchboardID] & " AND [ItemNumber]=" & intBtn rs.Open stSql, con, 1 ' 1 = adOpenKeyset ' If no item matches, report the error and exit the function. If (rs.EOF) Then MsgBox "Eroare la citirea tabelului Elemente al panoului de comutare." rs.Close
16

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Set rs = Nothing Set con = Nothing Exit Function End If Select Case rs![Command] ' Go to another switchboard. Case conCmdGotoSwitchboard Me.Filter = "[ItemNumber] = 0 AND [SwitchboardID]=" & rs! [Argument] ' Open a form in Add mode. Case conCmdOpenFormAdd DoCmd.OpenForm rs![Argument], , , , acAdd ' Open a form. Case conCmdOpenFormBrowse DoCmd.OpenForm rs![Argument] ' Open a report. Case conCmdOpenReport DoCmd.OpenReport rs![Argument], acPreview ' Customize the Switchboard. Case conCmdCustomizeSwitchboard ' Handle the case where the Switchboard Manager ' is not installed (e.g. Minimal Install). On Error Resume Next Application.Run "ACWZMAIN.sbm_Entry" If (Err <> 0) Then MsgBox "Comanda indisponibila." On Error GoTo 0 ' Update the form. Me.Filter = "[ItemNumber] = 0 AND [Argument] = 'Implicit' " Me.Caption = Nz(Me![ItemText], "") FillOptions ' Exit the application. Case conCmdExitApplication CloseCurrentDatabase ' Run a macro.
17

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Case conCmdRunMacro DoCmd.RunMacro rs![Argument] ' Run code. Case conCmdRunCode Application.Run rs![Argument] ' Open a Data Access Page Case conCmdOpenPage DoCmd.OpenDataAccessPage rs![Argument] ' Any other command is unrecognized. Case Else MsgBox "Optiune necunoscuta." End Select ' Close the recordset and the database. rs.Close HandleButtonClick_Exit: On Error Resume Next Set rs = Nothing Set con = Nothing Exit Function HandleButtonClick_Err: ' If the action was cancelled by the user for ' some reason, don't display an error message. ' Instead, resume on the next line. If (Err = conErrDoCmdCancelled) Then Resume Next Else MsgBox "Eroare la executarea comenzii.", vbCritical Resume HandleButtonClick_Exit End If End Function.

Bibliografie:
18

Porosanu Stefan-Cristian Clasa a XII a B Matematica-Informatic

Proiect atestat

Informatic, tehnologii asistate de calculator varianta Access", autori Mariana ,Ionu i Ioana- Irina Paniru editura L&S Infomat Pogramare n Accesss autor Tudor Sorin editura Teora

19