Sunteți pe pagina 1din 59

1.

NDRUMAR PRIVIND ELABORAREA LUCRRII DE LICEN...........................................3


1.1. 1.2. 1.3. TERMENE DE SUSINERE N 2008. 3 3

COORDONATELE PREZNTRII sI SUSINERII LUCRRII DE LICEN EXEMPLE LEGATE DE STRUCTURA LUCRRII sI CONINUT 3

1.3.1. Coperta.........................................................................................................................3 1.3.2. Cuprins.........................................................................................................................6 1.3.3. Introducere....................................................................................................................6 1.3.4. Capitolul I......................................................................................................................6 1.3.5. Capitolul II.....................................................................................................................6 1.3.6. Capitolul III....................................................................................................................6 1.3.7. Concluzii.......................................................................................................................6 1.3.8. Anexe...........................................................................................................................6 1.3.9. Bibliografie....................................................................................................................6
1.4. 1.5. SURSELE DE DATE - INDICATORII 7 FIGURI, GRAFICE sI TABELE 7

2.

INDICATORII STATISTICI............................................................................................................9
2.1. INDICATORII OFERTEI SI CERERII TURISTICE LA NIVEL NATIONAL 9

2.1.1. Capacitatea de cazare turistica indicatorii ofertei turistice.........................................9 2.1.2. Activitatea de cazare turistica indicatorii cererii.........................................................9 2.1.3. Durata medie a sejurului si indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare..............10 2.1.4. Forta de munca si nivelul cifrei de afaceri din Hoteluri si Restaurante........................10
2.2. INDICATORII OFERTEI SI CERERII TURISTICE LA NIVELUL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE 10

2.2.1. Oferta turistica pe regiuni si a regiunii de dezvoltare A n perioada 2000-2006........10 2.2.2. Cererea turistica pe regiuni si a regiunii de dezvoltare A n peroada 2000-2006.....10
2.3. 2.4. INDICATORII ACTIVITATII AGENTIILOR DE TURISM 10 10

INDICATORII ACTIVITATII TURISTICE LA NIVELUL UNITARILOR HOTELIERE

3. 4.

Tematica si bibliografia necesara sustinerii examenului de licenta.....................................................11 TEME PENTRU ELABORAREA LUCRRILOR DE LICEN...................................................16
4.1. Prof. univ. dr. Gheorghita CPRRESCU 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 16 Prof. univ. dr. Nicolae NEACsU Prof. univ. dr. Neicu Bologa 19 Prof. univ. dr. Virgil ADSCLIEI Prof. univ. dr. Viorica IONAsCU Prof. univ. dr. Iacob CTOIU Prof. univ. dr. Virgil BALAURE Prof. univ. dr. Elena-Maria Biji Prof. univ. dr. Elena PRIAN Prof.univ.dr. Ion Popescu 25 19 21 22 23 23 24 17 16

4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15.

Prof. univ. dr. Ion IONESCU 26 27 28 28

Conf. univ. dr. Manoela Popescu Conf. univ. dr. Elena Ianos-Schiller Lect. univ. dr. Tatiana Dosescu Lect. univ. dr. Emilia Gogu 29

4.16. 4.17. 4.18. 4.19. 4.20. 4.21. 4.22. 4.23.

Lect. univ. dr. Violeta RDULESCU 30 Lect. univ. dr. Andreea BLTREU 30 Lect. univ. dr. Doinita Popescu Lect. univ. dr. Anca CRISTEA Lect. univ. drd. Andreia Iacob Lect. Univ. Dr. Luminita jalba Lector univ. dr. Cezar Militaru Lect.univ. drd. Claudia Popa 33 31 31 32 32 33

4.24. 4.25.

Lect. univ. drd. Oana Maria Rezeanu 34

4.26. 4.27. 4.28. 4.29. 4.30.

Lect. univ. drd. Alexandru Burda Lect. Univ.dr. George Costiniu Lect. Univ. Drd. Roxana Ionescu Lect. univ. dr. Nicolae Tanasoiu

34 34 35 35 35

Asist. univ. dr. Petronela-Sonia Nedea 4.31. Asist. Univ. drd. Oana Duta 36

1. NDRUMAR PRIVIND ELABORAREA LUCRRII DE LICEN


1.1. Termene de sustinere n 2008.

Lucrarea va fi sustinuta public n fata comisiei n perioada 15-19 iulie 2008 pentru anii IV zi si V ff si 28.07-31.07.2008 pentru III ZI si FR nscrierea va avea loc n perioada 16 iunie 7 iulie 2008 Este totusi bine de finalizat lucrarea pna pe 10 iunie pentru a putea si conducatorul stiintific sa vada ultima forma nainte de tiparire. Lucrarea va fi tiparita n 3 exemplare 1 exemplar ramne la autor si 2 exemplare vor fi predate la nscriere.
1.2. Coordonatele prezntarii si sustinerii lucrarii de licenta

Lucrarea trebuie sa cuprinda ntre 3 capitole (de preferat ar fi parti relativ echilibrate ca marime). Numarul de pagini trebuie sa fie cuprins ntre 60 si 70 (fara anexe doar continutul ei). Fontul utilizat va fi Times New Roman marime 12, spatiat normal, la un rnd si jumatate. Fontul de la notele de subsol si/sau surse se recomanda sa fie mai mic cu minim 2 puncte dect textul si scris italic (daca utilizati 12 pentru lucrare atunci 10 pentru note). Formatul paginii este A4 iar marginea va fi de: 2,5 cm stnga si de 2 cm sus, dreapta si jos. Lucrarea trebuie sa fie scrisa cu diacritice. Cuprinsul lucrarii trebuie sa fie paginat (pentru usurarea accesului cititorului la capitolul dorit). Anexele se pun dupa toate capitolele, iar bibliografia dupa anexe. Bibliografia trebuie ordonata alfabetic dupa primul autor.

Notele de subsol se utilizeaza atunci cnd exista citate preluate din diverse lucrari. Aici se pune n plus fata de bibliografie si pagina de unde este citatul. La fel se procedeaza si la lucrarile care apar ca sursa (vezi mai jos) la tabele, grafice si figuri. Tabele, graficele si figurile se numeroteaza (cele din anexe nu se numeroteaza) si au denumiri (n anexa denumirea lor poate fi si denumirea anexei). Lucrarea poate fi ndosariata n coperta de carton. Pentru prezentarea lucrarii n fata comisiei se recomanda realizarea unei prezentari n Power Point. Durata prezentarii: 8-15 minute. Aparatura pentru proiectarea prezentarilor (videoproiector + laptop) este prezenta n cadrul tuturor comisiilor facultatii noastre. Deci, nu trebuie adusa dect prezentarea salvata pe suport magnetic.
1.3. EXEMPLE LEGATE DE STRUCTURA LUCRRII sI CONINUT
1.3.1. COPERTA

UNIVERSITATEA CREsTIN DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

LUCRARE DE LICEN
(Aceasta este coperta)
Coordonator stiintific: Grad didactic, Nume si prenume Absolvent:

Nume Prenume anul


BUCUREsTI 2008

UNIVERSITATEA CREsTIN DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Titlu lucrarii dumneavoastra !!!


(Aceasta este prima pagina)
Coordonator stiintific: Grad didactic, Nume si prenume Absolvent:

Nume Prenume
Anul BUCUREsTI 2008
1.3.2. CUPRINS
Model tehnic

Introducere Capitolul 1. Masurarea eficientei economice 1.1. Metode de obtinere a informatiilor economice.................................... 1.1.1. Informatii provenite din surse statistic .................................. 1.1.2. Informatii obtinute din experimente economice................................. 1.1.3. Informatii provenite din cercetari directe................................... 1.1.3.1. Organizarea si desfasurarea unei anchete directe

2 3 4 5 7 10 11

selective... 1.1.3.2. Tehnici de cercetare calitativa a pietei.............................. 1.2. Masurarea si scalarea fenomenelor economice.................................... Capitolul 2. Politica promotionala - componenta de baza a mixului de marketing 2.1. Comunicatia si activitatea promotionala .................................. . 2.2. Continutul si rolul politicii promotionale a firmei ................................... 2.2.1. Conceptul de promovare ................................. 2.2.2. Aparitia si dezvoltarea activitatilor promotionale................................ 2.2.3. Structura activitatii promotionale ................................... 2.3. Organizarea si conducerea activitatii promotionale .................................. 2.3.1. Strategia promotionala a firmei ............................ .. 2.3.2. Organizarea activitatii promotionale .. ................................. Anexa 1 ................................................................................................................................... Anexa 2 ...................................................................................................................................

14 18 21 21 25 25 27 28 29 30 32 41 42

Bibliografie .................................................................................................................. 47 ........... 1.3.3. INTRODUCERE


Introducerea va cuprinde 2-3 pagini n care se va preciza scopul, obiectivele si structura lucrarii

1.3.4. CAPITOLUL I
Aceasta parte a lucrarii va cuprinde partea teoretica a fenomenului studiat 10-15 pagini preluta cu acuratete din literatura de specialitate contemporana, a autorilor de renume interni si intenrationali.

1.3.5. CAPITOLUL II

Prezentarea mediului intern si extern a (Societatii, Zonei, Unitatii hoteliere, Administratie etc.) Se prezinta ca o monografie a unitatii studiate. (20-25 pagini)

1.3.6. CAPITOLUL III

Analiza statistico-economica a activitatii studiuliu de caz 20-25 pagini. Este de preferat ca datele extrase din registrele socitatii sau din sursele statitice sa fie actuale (2006, 2007).
Nota: Lucrarea poate avea si mai multe capitole.

1.3.7. Concluzii 1.3.8. Anexe 1.3.9. Bibliografie

Sursele bibliografice se prezinta astfel:

1.

Aaker, David A. Batra, Rajeev

Advertising Management, 4th ed., Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1992.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Myers, John G. Applegate, Edd Baker, Edwin C. *** ***

The Ad Men and Women: A Biographical Dictionaryof Advertising, Westport, CT: Greenwood Press, 1994. Advertising and a Democratic Press, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. Colectia revistei Capital pe anii 1999 - 2005. Dictionar de economie politica, Editura politica, Bucuresti, 1974. www.indaco.ro www.ase.ro

1.4.

Sursele de date - indicatorii

Principalii indicatori ai activitatii sunt prezentati n Bilantul Anual si n Registrele Comerciale. Din punct de vedere al indicatorilor macroeconomici acestea pot fi regasiti n:

Anauarul statsitc al Romniei Anauarul Comertului exterior al Romniei Turismul Romniei - breviar turistic Materiale emise de Institutul Nasional de Statistica. www.insse.ro

1.5.

Figuri, grafice si tabele

IMPORTANT! La figuri si tabele (unde nu sunt creatii proprii) trebuie trecuta sursa bibliografica. Ele trebuiesc numerotate daca sunt prezentate n lucrare astfel: Un exemplu:

Sursa: ..........................

Figura 1-1. Legatura mediului cu ............ Tabelul 1.1. Evolutia vnzarilor firmei X n perioada 2004-2007
- mil. Euro Produse A B Total 2004 2005 2006 2007

Sursa:..............................

Este bine pentru usurinta sa numerotati figurile si tabelele pentru fiecare capitol ncepnd cu numarului capitolului si 1, astfel o sa obtinem la capitolul I ( fig. 1.1, fig 1.2.) la capitolul II (fig 2.1; fig. 2.2.) etc. Figurile si tabele se numeroteaza separat. Fiecare ncepe de la 1. Graficele sunt figuri. Nomerotarea graficelor se face jos, iar titlul sus. Titlul figurilor se trece jos (structura, organigrama, imagini etc). Grafic de dinamica serie de trimp continua

Figura 3.1. Sau

Figura 3.2. Grafic de structura

Tabelul 3.1.
Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica n perioada 2000-2007 (unitati) Regiunea Nord-Est Sud - Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti Total 3121 2000 250 1028 321 162 259 292 742 67 3266 2001 262 1047 336 164 305 322 744 86 *** 2007

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, Ed. I.N.S., Bucuresti 2001, pag 810. Turismul Romniei Breviar turistic 2003 - pag.69; 2005- pag. 83

2. INDICATORII STATISTICI
2.1. INDICATORII OFERTEI SI CERERII TURISTICE LA NIVEL NATIONAL
2.1.1. Capacitatea de cazare turistica indicatorii ofertei turistice
Unitati de cazare turistica pe tipuri de unitati Unitati de cazare pe categorii de confort Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri si categorii de confort

1. 2.

3.

7. 9. 10.

Unitati de cazare turistica pe destinatii turistice Unitati de cazare turistica pe forme de proprietate 6. Capacitatea de cazare turistica efectiva pe tipuri de unitati Capacitatea de cazare turistica efectiva pe principalele destinatii turistice 8. Capacitatea de cazare turistica n functiune pe tipuri de unitati Capacitatea de cazare turistica n functiune pe principalele destinatii turistice Capacitatea de cazare turistica pe tipuri de structurii si categorii de confort

4. 5.

2.1.2. Activitatea de cazare turistica indicatorii cererii

1. 2. 4. 6. 8.

Turistii cazati n structurile de pimire turistica cu functiuni de cazare turistica, pe tipuri de structuri Sosiri ale turistilor n structurile de primire turistica pe categorii de confort 3. Evolutia circulatiei turistice pe principalele destinatii turistice Sosiri ale turistilor n structurile de primire turistica pe principalele destinatii turistice, pe categorii de confort 5. nnoptarile n structurile de primire turistica pe tipuri de unitati nnoptarile n structurile de primire turistica pe tipuri de unitati si pe categorii de confort 7. Evolutia nnoptarilor turistice pe principalele destinatii turistice nnoptari ale turistilor n structurile de primire turisticape principalele destinatii turistice, pe categorii de confort

2.1.3. Durata medie a sejurului si indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare


Duratei medii a sejurului pe unitati de cazare turistica Duratei medii a sejurului pe principalele destinatii Indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare turistica n functiune, pe tipuri de structuri Indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare turistica n functiune, pe destinatii turistice

1. 2.

3. 4.

2.1.4. Forta de munca si nivelul cifrei de afaceri din Hoteluri si Restaurante

1. 2.

Nivelul cifrei de afaceri din Hoteluri si Restaurante Forta de munca n hoteluri si restaurante

2.2.

INDICATORII OFERTEI SI CERERII TURISTICE LA NIVELUL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE

2.2.1. Oferta turistica pe regiuni si a regiunii de dezvoltare A n perioada 20002006

2. 3. 4.

Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica Capacitatea de cazare turistica existenta pe regiuni n perioada 2000-2006 Capacitatea de cazare turistica n functiune pe regiuni n perioada 2000-2006 Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica iin regiunea de dezvoltare A 5. Capacitatea de cazare existenta n regiunea de dezvoltare A

1.

6.

Capacitatea de cazare n functiune n regiunea de dezvoltare A

2.2.2. Cererea turistica pe regiuni si a regiunii de dezvoltare A n peroada 20002006

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sosirile turistilor n structurile de primire turistica pe regiuni n perioada 20002006 nnoptarile turistilor n structurile de primire turistica pe regiuni n perioada 20002006 Sosirile turisitlor n judetele regiunii de dezvoltare A n perioada 1990-2006 nnoptarile turistilor n judetele regiunii de dezvoltare A n perioada 1990-2006 Indicele de utlizare a capacitatii n functiune n regiunea de dezvoltare A Durata medie a sejurului a turistilor n judetele regiunii de dezvoltare A

2.3.
1. 2.

INDICATORII ACTIVITATII AGENTIILOR DE TURISM


Turismul organizat de agentiile de turism, pe tipuri de actiuni turistice Turismul organizat de agentiile de turism, pe tipuri de actiuni turistice interne si zone turistice 3. Nivelul si dinamica sejurului intern si extern a turismului organizat 4. Durata sejurului, pe tipuri de actiuni turistice interne si zone turistice Turismul organizat de agentiile de turism, pe tipuri de actiuni turistice externe privind nivelul sosirilor, nnoptarile si durata sejurului

5.

2.4.
1.

INDICATORII ACTIVITATII TURISTICE LA NIVELUL UNITARILOR HOTELIERE


Numarul de camere disponibile, numarul de camere ocupate si coeficentul de utilizare a capacitatii din Hotelul A 2. Numarul de turisti cazati si indicele de ocupare a Hotelului A 3. Numarul de turisti straini si romani sositi n Hotelul A Numarul nnoptarilor totale si durata medie a sejurului n Hotelul A Venituri din cazare, extraservicii, alimentatie publica si cifra de afaceri a Hotelului A 6. Rata medie pe camera ocupata si disponibila 7. Nivelul resurselor umane a Hotelului A

4. 5.

3. Tematica si bibliografia necesara sustinerii examenului de licenta


TEMATICA EXAMENULUI DE LICEN LA CUNOsTINE FUNDAMENTALE sI DE SPECIALITATE N ECONOMIA COMERULUI, TURISMULUI sI SERVICIILOR Anii III ZI si FR - sesiunea iulie 2008

1. CONINUTUL SERVICIILOR - Conceptul de servicii; - Caracteristicile serviciilor; - Tipologia serviciilor. 2. ASPECTE ALE GNDIRII ECONOMICE sI EVOLUIA SERVICIILOR - nceputurile, gndirea clasica si contemporana privind serviciile; - Evolutia si dimensiunile macroeconomice ale serviciilor. 3. PIAA SERVICIILOR - Globalizarea pietelor si contextul international; - Caracteristici si particularitati ale pietei serviciilor; - Cererea de servicii; - Oferta de servicii; - Conjunctura serviciilor. 4. SERVICII DE PIA - Servicii de piata pentru populatie; - Servicii de piata prestate n principal pentru populatie. 5. EFICIENA ECONOMIC sI SOCIAL A SERVICIILOR - Particularitati privind eficienta n sectorul serviciilor; - Criterii de evaluare si indicatori de exprimare a eficientei serviciilor; - Rezultate si performante ale ntreprinderilor de servicii de piata.
6. LOCUL, ROLUL sI IMPORTANA COMERULUI N ECONOMIA NAIONAL

Comertul: definire, continut, functii; Acte de comert;

Comerciantul: definirea notiunii de comerciant; restrictii cu privire la exercitarea diverselor activitati comerciale; obligatiile si prerogativele comerciantului.

7. ORGANIZAREA COMERULUI Principii de organizare; Comertul independent; Comertul asociat; Comertul integrat; Sistemul acordului de franciza.

8. COMERUL CU RIDICATA sI CU AMNUNTUL Continutul activitatii si rolul economic al comertului cu ridicata; Functiile comertului cu ridicata; Tendinte moderne n comertul cu ridicata; Continutul activitatii, rolul economic si functiile comertului cu amanuntul; Tipologia activitatii comerciale cu amanuntul; Tendinte n comertul cu amanuntul.
9. COMERUL ELECTRONIC (E-COMER)

Conceptul de comert electronic si avantajele acestuia; Comertul electronic prin Internet; Sisteme de plata pe Internet; Comertul electronic, instrument util n dezvoltarea I.M.M.-urilor n procesul integrarii europene.

10. LOCUL PIEEI BUNURILOR sI SERVICIILOR N CADRUL PIEEI GLOBALE A UNEI SOCIETI BAZATE PE ECONOMIA DE PIA Continutul si structura pietei bunurilor si serviciilor;

Factori de influenta ai dinamicii pietei bunurilor si serviciilor; Mondializarea pietei.

11. CONSUMUL sI SISTEMUL NEVOILOR DE CONSUM Conceptul de consum si sistemul nevoilor de consum; Structura consumului; Propensiunea consumului ; Legile Engel sau legitatile dinamicii si modificarii n timp a structurii consumului.

12. CEREREA DE MRFURI Continutul cererii de marfuri; Clasificarea cererii de marfuri; Factorii de influenta ai cererii si cumpararii de marfuri.

13. OFERTA DE MRFURI Continutul si structura ofertei de marfuri; nnoirea produselor si diversificarea ofertei de marfuri.

14. SISTEMUL RELAIILOR DE CUMPRARE-VNZARE GENERATE DE CTRE STRUCTURILE COMERCIALE

- Relatiile comerciantilor cu producatorii; - Relatiile comerciantilor cu consumatorii. 15. BAZA TEHNICO-MATERIAL A COMERULUI Notiunea de baza tehnico-materiala a comertului; Baza tehnico-materiala a comertului cu amanuntul; Baza tehnico-materiala a comertului cu ridicata; Corelatia bazei tehnico-materiala cu volumul activitatii economice.

16. RESURSELE UMANE sI FINANCIARE DIN COMER

- Caracteristicile personalului din comert; - Productivitatea muncii; - Corelarea personalului cu volumul activitatii comerciale; - Resursele financiare din comert. 17. PROTECIA CONSUMATORULUI Domenii de actiune ale protectiei consumatorilor; Organizarea protectiei consumatorilor; Protectia consumatorilor n Romnia.

18. NTREPRINDEREA DE SERVICII Definiri si tipologia ntreprinderilor.

19. RESURSELE NTREPRINDERII Resursele materiale, financiare si umane; Cultura firmei, sistemul informational; Premisele comerciale specifice.

20. OBIECTIVELE sI FUNCIUNILE NTREPRINDERII Obiectivele ntreprinderii: obtinerea de profit, adaptarea permanenta la evolutia mediului, asigurarea climatului intern al ntreprinderii, consolidarea si expansiunea ntreprinderii; Functiunile ntreprinderii: comerciala, de marketing, financiar-contabila, de personal, de cercetare dezvoltare, de productie - prestare.

21. ORGANIZAREA sI ACTIVITILE NTREPRINDERII Organizarea: elemente componente si instrumente de organizare; tipuri de structuri organizatorice; Activitatile ntreprinderii: previziune economica si dezvoltare, comerciala, marketing. REZULTATELOR ACTIVITII NTREPRINDERII

22. EVALUAREA

Veniturile, cheltuielile si profitul; Eficienta economica si sociala; situatia financiara a ntreprinderii. Metode de evaluare economica; Analiza diagnostic a ntreprinderii.

23. LOCUL sI ROLUL TURISMULUI N ECONOMIE Contributia turismului la cresterea economiei; Turismul international si comertul mondial.

24. FORMELE DE TURISM Criterii de clasificare si particularitati ale formelor de turism.


25. PARTICULARITILE sI STRUCTURA PIEEI TURISTICE

Coordonate conceptuale; Actiuni practice impuse de piata turistica; Cererea turistica: continut si structura; tipologii de cerere turistica; comportamente generatoare de cerere turistica; circulatia turistica pe plan intern si international;

Indicatorii si metodologia de masurare a volumului activitatii turistice: preocupari pentru elaborarea unei metodologii statistice necesare masurarii volumului activitatii turistice; Oferta turistica: coordonate conceptuale; resursele turistice - naturale si antropice - ale Romniei. Principalele statiuni turistice din Romnia (balneare, montane, de litoral).

26. BAZA MATERIAL A TURISMULUI Caracteristici si structura; Criteriile de clasificare a unitatilor cu activitate de cazare si alimentatie pentru turism.

27. SERVICIILE HOTELIERE

- Capacitatea de cazare n industria hoteliera, continut si clasificare; - Functiile hotelurilor; - Piata serviciilor hoteliere. 28. SERVICIILE PRESTATE N UNITILE DE ALIMENTAIE - Continutul si structura activitatii de alimentatie; - Tipuri de unitati de alimentatie; - Ospitalitatea obiectiv major al unitatilor de alimentatie. 29. SERVICIILE DE AGREMENT N INDUSTRIA TURISTIC - Mutatiile n consumul turistic si orientarea cererii spre formulele de vacante active; - Conceptul de animatie turistica; - Clasificarea serviciilor de agrement. 30. SEZONALITATEA SERVICIILOR TURISTICE - Variatiile sezoniere ale fenomenului turistic; - Ciclurile de sezonalitate n activitatea turistica; - Implicatiile sezonalitatii si posibilitatile de diminuare a efectelor economice n industria turistica. 31. TRANSPORTURILE TURISTICE INTERNAIONALE Rolul transporturilor turistice; Transporturile turistice internationale pe calea aerului. Consideratii generale privind transporturile aeriene. Caracteristici specifice ale transportului aerian. Turismul si transportul aerian. Reglementari internationale. Modalitati de comercializare si promovare a transporturilor aeriene. Analiza statistica a transportului aerian international. Schimbari majore globale pentru transportul aerian n secolul 21. Cifre cheie n industria transporturilor aeriene din Europa. Suprarezervarea n transportul aerian de pasageri; Transporturile turistice pe cale terestra;

Transporturile turistice pe cale nautica.

32. PROTECIA sI SECURITATEA TURIsTILOR - Mijloace de planificare a protectiei si securitatii turistilor; - Implicarea sectoarelor industriei turismului n protectia si securitatea turistilor; - Ciclul unei catastrofe turistice. 33. ORGANIZAREA sI CONDUCEREA TURISMULUI Organisme internationale de turism. Organizatia Mondiala a Turismului; Institutionalizarea organizarii si coordonarii turismului; Asociatiile profesionale de turism din Romnia.

34. TURISMUL DE AFACERI - Diferentele majore dintre piata turismului de afaceri si cea a turismului de odihna; - Avantajele si dezavantajele turismului de afaceri; - Tipologia turismului de afaceri. 35. TURISMUL RURAL EUROPEAN - Notiuni introductive; - Piata turistica rurala; - Efectele practicarii turismului asupra comunitatilor locale. 36. EFICIENA DE TURISM Conceptul de eficienta; Sistemul de indicatori ai eficientei economice n turism; Cai de crestere a eficientei economice n turism; Eficienta sociala a activitatii de turism. ECONOMIC sI SOCIAL A ACTIVITII

37. PROCESUL DE MANAGEMENT sI FUNCIILE SALE Definire si componente; Functiile managementului; Caracteristicile procesului de management.

38. MANAGERII sI STILUL DE MANAGEMENT Definire, caracteristici, clasificare; Competente, calitati, aptitudini; Stilul de management.

39. CULTURA ORGANIZAIONAL Concept si componente; Factori ai aparitiei si evolutiei culturii organizationale; Tipuri de culturi.

40. DECIZIA DE MANAGEMENT Conceptul de decizie de management; Tipologia deciziilor; Structura procesului decizional.

41. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC - Definirea managementului strategic; - Evolutia tehnicilor specifice; - Cadrul conceptual specific. 42. STRATEGIA, STRATEGIC INSTRUMENT CENTRAL AL MANAGEMENTULUI

- Conceptul de strategie; - Componentele strategiei.

43. ANALIZA CAPABILITII STRATEGICE A FIRMEI DE COMER sI TURISM - Analiza diagnostic; - Analiza vocatiei firmei; - Segmentarea strategica. 44. ANALIZA MEDIULUI EXTERN - Definirea, caracteristicile si variabilele mediului extern; - Componente si influente ale mediului extern general asupra firmei; - Analiza mediului extern specific al firmei.
45. ANALIZA CORELAT A CAPABILITII STRATEGICE sI A MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI

- Analiza matriciala; - Analiza portofoliului de activitati; - Segmentarea domeniului de activitate strategica. 46. TIPURI DE STRATEGII - Strategii la nivelul firmei; - Strategii de afaceri. 47. FUNDAMENTE ALE MARKETINGULUI - Conceptul si functiile marketingului; Specializarea marketingului n activitatile economice si n domenii noneconomice; Mediul de marketing; Piata ntreprinderii; Conjunctura pietei.

48. COORDONATE ALE POLITICII DE MARKETING

Strategia de piata si mixul de marketing; Politica de produs; Politica de pret;

Politica de distributie; Politica promotionala.

49. CONDUCEREA ACTIVITATII DE MARKETING - Organizarea activitatii de marketing; - Sistemul informational de marketing; - Planificarea si planul de marketing. 50. METODE DE CERCETARE A CALITII MRFURILOR - Principii de baza ale metodologiei de cercetare a calitatii marfurilor; - Clasificarea si caracterizarea principalelor metode de cercetare a calitatii marfurilor. 51. ELEMENTE DE TEORIA CALITII MRFURILOR - Conceptul de calitate; - Caracterul complex si dinamic al calitatii; - Ipostazele calitatii; - Relatia: calitate utilitate (valoare de ntrebuintare) nevoi; - Elementele componente ale calitatii: cerinte, proprietati, caracteristici, functii; - Modalitati de exprimare a calitatii: parametri, indici si indicatori; - Factori care determina si influenteaza calitatea produselor. 52. MANAGEMENTUL CALITII TOTALE (TQM) - Dezvoltarea unui sistem de management al calitatii;

- Auditul calitatii; - Certificarea si acreditarea; - Calitatea totala; - Managementul calitatii totale (TQM); - Implementarea TQM; - TQM n serviciile de turism. 53. STANDARDIZAREA INTERNAIONAL - Concepte de baza; obiectivele standardizarii; - Organisme de standardizare la nivel national, european si international. 54. MARCAREA PRODUSELOR sI SERVICIILOR - Definitii si caracteristici generale ale marcilor; - Conditii de fond si forma; - Functiile marcilor; - Marca de calitate; Etichetarea marfurilor. LA NIVEL NAIONAL, EUROPEAN sI

4. TEME PENTRU ELABORAREA LUCRRILOR DE LICEN


Anul universitar 2007/2008 februarie si iulie

4.1.
1. 2.

Prof. univ. dr. Gheorghita CPRRESCU


(comert, turism,

Studiul mediului extern si fundamentarea strategiei firmei servicii);

Analiza tipului cultural al firmei (comert, turism, servicii) si a influentei lui asupra performantelor firmei;

3. Modalitati de perfectionare a activitatii managerului; 4. Promovarea managementului schimbarii si implicatiile asupra activitatii firmei; 5. Managementul strategic al firmei; 6. Coatch managementul. Posibilitati de aplicare n firma X (comert, turism, servicii);

7. Perfectionarea structurii organizatorice a firmei (comert, turism, servicii); 8. Perfectionarea managementului resurselor umane din firma X; 9. Directii de perfectionare a comportamentului organizational n cadrul firmei X; 10. Influente ale diferentelor culturale asupra managementului firmei X; 11. Stilul de management si impactul asupra performantelor firmei X; 12. Diagnosticul managerial al firmei X; 13. Evaluarea capabilitatii strategice a firmei; 14. Managementul strategic al firmei X; 15. Analiza mediului intern si extern n vederea fundamentarii strategiei firmei X; 16. Impactul culturii organizationale asupra performantelor firmei X; 17. Analiza si perfectionarea motivatiei din cadrul firmei X; 18. Analiza comunicarii organizationale n cadrul firmei X; 19. Managementul resurselor umane n cadrul firmei X (comert, turism, servicii); 20. Gestionarea schimbarii si a implicatiilor asupra organizarii unei firme.

4.2.

Prof.univ.dr. Ion STANCIU

1. Posibilitati de implementare (perfectionare) a sistemului de management al calitatii la societatea comerciala ...;

2. Preocupari pe plan international privind implementarea sistemului de management al calitatii dupa standardele ISO 9000; 3. Relatia dintre calitate si nnoirea gamei sortimentale de produse si servicii;

4. Sisteme de clasificare si codificare a marfurilor utilizate n comertul international; 5. Rolul organismelor internationale de standardizare n promovarea calitatii; 6. Standardele armonizate - suport al comertului liber international n perspectiva mondializarii; 7. Certificarea si garantarea calitatii n relatiile comerciale internationale; 8. Analiza reglementarilor la nivel european si international privind protectia marcilor; 9. Relatia dintre calitatea produselor, serviciilor si protectia consumatorilor;
10. 11. 12. Marcarea ecologica a produselor si ambalajelor dupa standardele int ernationale ISO 14.000; Preocupari privind protectia mediului si dezvoltarea durabila pe plan european si international; Preocupari ale U.E. n domeniul materialelor de ambalat pentru protectia mediului si a consumatorilor;

13. 14. 15. 16.

Analiza comparativa a calitatii produselor / serviciilor oferite de mai multe firme concurente; Aplicatii ale metodelor de estimare si cuantificare a calitatii produselor / serviciilor din grupa ...; Posibilitati de perfectionare a sistemului de conducere a calitatii prin costuri la ntreprinderea ... n cadrul sistemului de asigurare a calitatii; Analiza calitatii produselor de folosinta ndelungata din grupa ... la utilizatori (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate) n cadrul sistemului de asigurare a calitatii la ntreprinderea ...; Aplicatii ale metodelor de evaluare a capabilitatii furnizorilor la ntreprinderea ... n cadrul sistemului de asigurare a calitatii; Analiza calitatii si a nnoirii gamei sortimentale de produse/servicii la ntreprinderea ...; Posibilitati de perfectionare a circuitului tehnic al marfurilor dintre furnizori si clienti la ntreprinderea ... ; Analiza corelatiilor dintre calitatea produselor / serviciilor din grupa ... si protectia mediului nconjurator;
Preocupari pe plan national si international de perfectionare a sistemului de certificare a produselor si sistemelor;

17. 18. 19. 20.


21.

22.

Preocupari pe plan national si international n domeniul marcilor (de fabrica, de comert, de servicii);

23.

Analiza comparativa a calitatii ambalajelor de prezentare la grupa de marfuri.

4.3.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Prof. univ. dr. Nicolae NEACsU

Impactul turismului si dezvoltarii serviciilor asupra vietii economice si sociale a comunitatilor locale (a unei zone...); Posibilitati de dezvoltare a serviciilor turistice n localitatea (judetul, zona...) si implicatiile asupra reconversiei fortei de munca; Proiect de dezvoltare durabila a unei zone turistice...............................................; Timpul liber, agrementul si serviciile turistice. Studiu de caz judetul X.............; Diversificarea serviciilor turistice n statiunea (la societatea comerciala...............);

Studiu comparativ asupra ofertei turistice romnesti si posibilitati de promovare a produselor turistice romnesti; Modele n organizarea activitatii turistice si directiile restructurarii turismului romnesc; Strategii de relansare a turismului international al Romniei. Studiu de caz: balnear, litoral, munte, ........................................... Dinamica turismului romnesc. Solutii de valorificare superioara a zonelor turistice din Romnia (mare, munte, balnear);

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Turismul si cresterea economica. Studiu de caz judetul X.............; Posibilitati de dezvoltare a turismului rural n zona....; Mutatii si tendinte n evolutia activitatii de turism (la nivel macro si microeconomic); Tendinte n dinamica si structura turismului pe plan regional si mondial;

Incidentele dezvoltarii economiei mondiale asupra dinamicii, structurii si orientarii fluxurilor turistice mondiale. Studiu de caz tara X.............; Mutatii n fluxurile turistice internationale si posibilitati de atragere a acestora spre Romnia; Perspectivele turismului romnesc; Orizont 2010-2015; Studiu de caz: balnear, montan, litoral, cultural, agroturism; Strategii de relansare a turismului international al Romniei Studiu de caz: balnear, montan, litoral, cultural, agroturism; Amplasarea si amenajarea unui complex turistic n zona...; conducere si eficienta lor la societatea comerciala Metode moderne de turistica............................................;

Program de dezvoltare si diversificare a serviciilor la societatea comerciala X; Program de promovare si comercializare a unui produs turistic;

Cai de crestere a eficientei activitatii turistice (de alimentatie, de prestari de servicii) la societatea comerciala X; Program de organizare si dezvoltare a turismului (pentru tineret, la sfrsit de saptamna etc.) n zona, judetul, orasul etc.; Forme moderne de promovare si comercializare a produselor turistice pe piata interna si internationala; Organizatiile profesionale din turism; rolul lor n dezvoltarea si promovarea turismului; Program de marketing privind politica de produs/pret/promovare/distributie/etc. n Societatea Program de marketing pentru participarea la un trg international de turism;

X.........;

27.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Elaborarea mixului de marketing la Societatea X.............;

Organizarea si promovarea turismului de reuniuni internationale (a ofertei de turism itinerantcultural al Romnie etc.)................; Studiu privind amenajarea si promovarea unei statiuni turistice montane; De la idee la afacere. Crearea unei societati comerciale de servicii (turism, restauratie); Program de dezvoltare si perfectionare a alimentatiei publice n localitatea...); Rolul turismului (serviciilor) n dezvoltarea economico-sociala a unei zone; Dezvoltarea si promovarea ofertei turismului itinerant-cultural n Romnia; Turismul cultural si de afaceri n orasul X; Proiect de dezvoltare durabila a statiunii X; Turismul de afaceri si reuniuni. Studiu de caz complexul hotelier X; Politica de marketing la S.C......................... complexul hotelier..................; Organizarea si promovarea turismului de afaceri n Romnia; Valorificarea potentialului turistic al statiunii X sau judetului Y;

Piata mondiala a turismului (sportiv, cultural, balnear, montan, de afaceri, de congrese etc.) si strategii de marketing pentru promovarea ofertei romnesti; Cresterea eficientei economice S.C............................. complexul hotelier...; imperativ al managementului modern de la

Studii privind dezvoltarea si amenajarea turistica a ariei montane........................; Diversificarea serviciilor turistice n Statiunea X;

Studiu asupra ofertei turistice romnesti prin comparatie cu oferta turistica a tarii X si posibilitati de promovare a turismului romnesc n tara X; Piata turistica a tarii X... Posibilitati de cooperare si dezvoltare a relatiilor turistice romnoOrganizarea si dezvoltarea turismului rural pe exemplul judetului X; tara X;

47. 48. 49. 50.

Potentialul turistic si valorificarea acestuia n orasul .............., statiunea................., judetul........................; Mutatii n fluxurile turistice internationale si posibilitati de atragere a acestora spre Romnia; Piata europeana a turismului (cultural, balnear, montan, de congrese si reuniuni, sportiv, agroturism etc.). Strategii de marketing pentru promovarea ofertei Romniei.

Nota: Se pot propune, discuta si aproba si alte teme specifice activitatii de turism.

4.4.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
publica;

Prof. univ. dr. Neicu Bologa

Calitatea marfurilor din grupele................ n relatie cu protectia consumatorilor;

Calitatea si diversificarea sortimentului pentru principalele grupe de bunuri de consum (pentru o grupa de marfuri si o societate comerciala); Promovarea marfurilor alimentare din grupa............. la societatea comerciala.........; Organizarea circuitului fizic si a activitatilor de aprovizionare/desfacere. Studiu de caz pentru o grupa de marfuri si o societate comerciala; Posibilitati de implementare si perfectionare a managementului calitatii ntr-o societate comerciala de profil alimentar; Optimizarea sortimentului de preparate culinare n unitati de alimentatie publica; Asigurarea calitatii produselor alimentare si a preparatelor culinare n unitati de alimentatie

8.

Modernizarea productiei preparatelor culinare, promovarea calitatii si satisfacerea cerintelor consumatorilor n unitati de alimentatie publica;

9. 10. 11.
publica;

Mutatii n alimentatia nationala; Catering, calitate si eficienta economica; Promovarea preparatelor culinare traditionale din zonele turistice n unitatile de alimentatie Calitatea preparatelor culinare si cresterea eficientei economice n unitatile de alimentatie Calitatea produselor alimentare la care se utilizeaza aditivi naturali; Calitatea produselor alimentare la care se utilizeaza aditivi de sinteza; Regimul de utilizare a aditivilor n Uniunea Europeana.

12.
publica.

13. 14.
15.

4.5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Prof. univ. dr. Virgil ADSCLIEI

Mediul de marketing al ntreprinderii... - studiu de caz; Mediul concurential - studiu de caz; Relatiile ntreprinderii cu mediul extern -studiu de caz; Piata ntreprinderii/produsului/serviciului.... -studiu de caz; Marketingul organizatiilor non-profit -studiu de caz; Marketingul relational - studiu de caz la firma ....; Marketingul cultural-studiu de caz; Marketingul sportiv - studiu de caz; Strategia de piata a ntreprinderii ...- studiu de caz; Mixul de marketing, instrument de operationalizare a politicii de marketingstudiu de caz; Ambalajul important instrument al politicii de marketing; Politica de distributie a firmei/produsului/serviciului....- studiu de caz; Sisteme integrate de distributie-studiu de caz; Distributia pe Internet -studiu de caz; Strategii de distributie ale firmei/produsului/serviciului ... - studiu de caz; Distributia fizica-studiu de caz;

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Sistemul de comunicatie promotionala -studiu de caz la firma/produsul/serviciul ...; Piata publicitatii n Romnia; Marketingul direct -studiu de caz; Alegerea mediilor de comunicatie promotionala -studiu de caz; Agentia de publicitate prestator de servicii promotionale -studiu de caz; Tehnici de promovare a vnzarilor-studiu de caz la firma/produsul/serviciul ...; Program de marketing pentru organizarea unei campaniei promotionale-studiu de caz; Program de marketing pentru participarea firmei... la o manifestarea expozitionala-studiu de caz. Publicitate pe Internet -studiu de caz; Politica de marketing a ntreprinderii ...-studiu de caz. Organizarea/reorganizarea activitatii de marketing a ntreprinderii ...-studiu de caz. Imaginea produsului/serviciului/marcii determinanta comportamentului consumatorilor/utilizatorilor -studiu de caz; Imaginea magazinului -studiu de caz; Segmentarea pietei ntreprinderii/produsului....-studiu de caz. Program de marketing pentru lansarea pe piata a unui produs -studiu de caz; Implicatii de marketing ale mediului cultural -studiu de caz.; Strategii concurentiale ale firmei pe piata romneasca -studiu de caz.; Influente ale culturii asupra comunicarii promotionale-studiu de caz.; Prezent si perspective n comunicarea de marketing; Elaborarea planului de marketing al firmei -studiu de caz.; Influenta preturilor asupra comportamentului consumatorilor/utilizatorilor; majora a

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Suportul comunicational al celorlalte componente ale mixului de marketing -studiu de caz; Prezent si perspective ale Pietei Unice Europene; Euroland-o noua dimensiune a Pietei Unice Europene; Determinante ale consumatorilor din cadrul Pietei Unice Europene; Cererea de bunuri si servicii pe Piata Unica Europeana; Consumul de bunuri si servicii al populatiei n cadul Uniunii Europene-structuri si tendinte; Implicatii de marketing ale mediului cultural pe Piata Unica Europeana-studiu de caz; Mediul concurential pe Piata Unica Europeana; Cadrul legal-institutional specific euromarketingului; Protectia consumatorilor n cadrul Uniunii Europene; Determinante ecologice n marketingul european-studiu de caz; Piata europeana a produsului/serviciului.....-studiu de caz; Strategii de intrare pe Piata Unica Europeana; Strategii de patrundere pe piata romneasca a investitorilor din cadrul Uniunii Europene-studiu de caz; Strategii concurentiale pe Piata Unica Europeana-studiu de caz; Strategii de marketing ale firmelor vesteuropene prezente pe piata romneascastudiu de caz; Standardizarea si adaptarea mixului de marketing pe Piata Unica Europeanastudiu de caz; Politica de produs n marketingul european studiu de caz (axat pe un produs sau un serviciu); Implicatii ale legislatiei Uniunii Europene n politica de produs-studiu de caz;

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Marca ecologica-componenta definitorie a produsului pe Piata Unica Europeana; Program de lansare a unui produs pe Piata Unica Europeana-studiu de caz; Tendinte ale evolutiei preturilor pe Piata Unica Europeana; Migratia transfrontaliera a cererii de marfuri si servicii pe Piata Unica Europeana-studiu de caz; Coridorul european de preturi-studiu de caz; Distributia marfurilor pe Piata Unica Europeana-trasaturi definitorii si tendinte; Logistica distributiei marfurilor pe Piata Unica Europeana-probleme specifice si tendinte; Distributia inversa pe Piata Unica Europeana-studiu de caz (privind recuperarea si valorificarea ambalajelor si a deseurilor); Standardizarea comunicarii promotionale pe Piata Unica Europeana-posibilitati si limite-studiu de caz; Publicitatea pe Piata Unica Europeana; Tehnici de promovare a vnzarilor pe Piata Unica Europeana-studiu de caz; Utilizarea marketingului direct pe Piata Unica Europeana-studiu de caz; Implicatii ale culturii asupra activitatii promotionale pe Piata Unica Europeanastudiu de caz; Perspective ale utilizarii marketingului ntr-o Uniune Europeana n expansiune; Implicatii de marketing ale integrarii Romniei n Uniunea Europeana-studiu de caz (axat pe unele produse sau servicii).

4.6.
1. 2. 3. 4.

Prof. univ. dr. Viorica IONAsCU

Mediul de marketing al ntreprinderii...Studiu de caz; Mediul concurential. Studiu de caz; Relatiile ntreprinderii cu mediul extern. Studiu de caz; Piata actuala si de perspectiva a ntreprinderii/produsului....Studiu de caz;

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Organizarea/reorganizarea activitatii de marketing a ntreprinderii... Studiu de caz; Politica de marketing la ntreprinderea ... Studiu de caz; Elaborarea strategiei de marketing la ntreprinderea ... Studiu de caz; Strategii de consolidare a pozitiei ntreprinderii ... pe piata ... Studiu de caz; Mixul de marketing la firma ...; instrument de operationalizare a politicii de marketing; Pozitionarea (repozitionarea) pe piata a firmei ... Studiu de caz; Politica de produs la ntreprinderea ... Studiu de caz; Program de marketing privind lansarea pe piata romneasca a unui produs / serviciu. Studiu de caz; Urmarirea comportarii n consum / utilizare a produsului / produselor ... Studiu de caz; Distributia fizica a marfurilor la ntreprinderea ... Studiu de caz; Program de marketing privind distributia produsului / serviciului ... pe piata romneasca. Studiu de caz; Elaborarea politicii de distributie a produsului ... n cazul ntreprinderii ... Studiu de caz; Program de marketing pentru participarea ntreprinderii ... la manifestarea expozitionala / trgul international ... ; Perfectionarea organizarii activitatii de marketing la ntreprinderea ... Studiu de caz; Cercetarea motivelor de cumparare si necumparare pentru produsul / grupa de produse ... Studiu de caz; Imaginea magazinului n viziunea clientilor din localitatea ... ; Studierea conjuncturii pietei ... (pe produse sau zone). Studiu de caz; Metode calitative de studiere a pietei. Efectuarea de cercetari; Studierea atitudinilor si a intentiilor de cumparare a unui produs;

24. 25. 26. 27. 28. 29.

Cercetarea gradului de dotare a populatiei cu bunuri de uz ndelungat; Cercetarea obiceiurilor de cumparare si de consum pentru un produs sau grupa de produse; Segmentarea pietei ntreprinderii/produsului... Studiu de caz; Cercetarea pietei unui produs...; Auditul de marketing si analiza SWOT; Program de marketing pentru organizarea unei campanii promotionale. Studiu de caz.

30. Dinamica pietei bunurilor si serviciilor din Romnia; 31. Sezonalitatea productiei si consumului si influenta acestora asupra desfasurarii activitatii comerciale (pe exemplul unui sector, familii sau grupe de produse); 32. Continutul si sursele ofertei de marfuri n economia de tranzitie (nnoire, diversificare, optimizare);

33. Locul si rolul centrelor comerciale regionale n distributia marfurilor; 34. Protectia consumatorilor n Romnia, organizare actuala, dificultati, directii de perfectionare; 35. Comertul cu produse ... si consecintele ecologice; 36. Cai de crestere a eficientei economice la societatea comerciala ... ; 37. Modernizarea bazei tehnico materiale n comertul cu ridicata / amanuntul (pe exemplul unei societati comerciale) ; 38. Promovarea formelor moderne de vnzare la societatea comerciala ... ; 39. Elaborarea planului de marketing la societatea comerciala.... Studiu de caz.; 40. Evolutia ofertei de marfuri si perspectiva dezvoltarii acesteia n Romnia. Studiu de caz: produs sau grupa de produse; 41. Fundamentarea amplasarii si dimensionarii unei constructii cu destinatie comerciala (magazin, depozit, unitate de alimentatie publica);

42. Perfectionarea amenajarii interioare a unui magazin;

43. Cai si mijloace de perfectionare a tehnicilor comerciale la firma ...(detailist, angrosist); 44. Analiza si perfectionarea relatiilor cu furnizorii n politica de aprovizionare a unei firme; 45. Analiza si perfectionarea relatiilor cu clientii n politica vnzarilor unei firme; 46. Evolutia si dimensiunile macroeconomice ale serviciilor n Romnia; 47. Piata serviciilor/serviciului n Romnia/zona....Studiu de caz; 48. Evolutii, dinamici, structuri si indicatori specifici serviciului/categoriei de servicii....Studiu de caz;

49. Eficienta economica si sociala a serviciilor. Studiu de caz; 50. Rezultate si performante ale ntreprinderilor de servicii. Studiu de caz pe categorii de servicii;

51. Principalele caracteristici ale serviciilor pentru populatie n Romnia. Studiu de caz; 52. Principalele caracteristici ale serviciilor pentru ntreprinderi n Romnia. Studiu de caz; 53. Oferta si tarifele pentru servicii. Studii de caz; 54. Servicii internationale. Studii de caz; 55. Forta de munca si productivitatea muncii n sectorul tertiar. Studiu de caz; 56. Resursele materiale si serviciile. Studiu de caz; 57. Relatiile dintre calitate si eficienta n activitatile de servicii. Studiu de caz; 58. Resursele umane si materiale n sectorul serviciilor. Studiu de caz; 59. Locul si rolul serviciilor n economia romneasca; 60. Evaluarea, indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei serviciilor. Studiu de caz.

4.7.

Prof. univ. dr. Iacob CTOIU

1. Cercetarea comportamentului de cumparare la produsele ;

2. Influenta factorilor situationali asupra comportamentului consumatorului - studiu de caz; 3. Cercetarea motivelor de cumparare si necumparare pentru grupa de produse ; 4. Cercetarea preferintelor consumatorilor la grupa de produse sau servicii; 5. Cercetarea intentiilor de cumparare ale consumatorilor pentru produsul /serviciul ; 6. Studierea obiceiurilor de cumparare a produsului n municipiul /judetul ; 7. Influentele culturale asupra comportamentului consumatorilor; 8. Studiul imaginii produsului / serviciului / marcii / ntreprinderii n rndul consumatorilor; 9. Studiul imaginii magazinului ; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cercetarea satisfactiei clientului n cazul ntreprinderii ; Previziunea pietei (la firma, produsul); Elaborarea politicii de marketing la ntreprinderea ; Elaborarea strategiei de marketing a ntreprinderii ; Strategia de piata a firmei ; Elaborarea mixului de marketing la firma ; Fundamentarea strategiei de produs la firma ; Fundamentarea strategiei de distributie la ntreprinderea...; Strategii de produs la ntreprinderea ; Elaborarea politicii de marca a ntreprinderii (pe exemplul unei ntreprinderi producatoare, comerciale sau prestatoare de servicii); Elaborarea strategiei de marca pentru noul produs al ntreprinderii ; Program de marketing de organizare a campaniei promotionale la ntreprinderea ; Program de marketing pentru participarea ntreprinderii la manifestarea expozitionala / trgul international ; Program de marketing privind introducerea n fabricatie si lansarea pe piata a unui produs /serviciu; Program de marketing privind distributia produsului/serviciului ... pe piata (interna/externa); Elaborarea planului de marketing al societatii comerciale ; Organizarea (reorganizarea) activitatii de marketing la ntreprinderea ; Lansarea produselor noi n domeniul bancar studiu de caz; Cercetarea preferintelor consumatorilor de servicii turistice pentru destinatia ;

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31.

Studiul imaginii consumatorilor pietei turistice asupra destinatiei turistice ; Cercetarea comportamentului de cumparare pentru forma de turism ; Strategii de fidelizare a clientului.

4.8.

Prof. univ. dr. Virgil BALAURE

1. Studiul imaginii produsului / serviciului / marcii / ntreprinderii n rndul consumatorilor; 2. Studiul imaginii magazinului; 3. Elaborarea politicii de marketing la ntreprinderea ; 4. Analiza pietei romnesti a publicitatii; 5. Elaborarea strategiei de comunicatie promotionala a ntreprinderii ; 6. Agentia de publicitate prestator de servicii promotionale studiu de caz; 7. Comunicatia prin eveniment n activitatea promotionala a ntreprinderii; 8. Organizarea fortelor de vnzare la ntreprinderea ; 9. Program de marketing de organizare a campaniei promotionale la ntreprinderea ; 10. 11. Program de marketing pentru participarea ntreprinderii la manifestarea expozitionala / trgul international ; Organizarea (reorganizarea) activitatii de marketing la ntreprinderea .

4.9.
1. 2.

Prof. univ. dr. Elena-Maria Biji

Proiectarea unui sondaj statistic pentru fundamentarea studiilor de marketing; Analiza statistica a principalelor corelatii dintre indicatorii care caracterizeaza activitatea de marketing la nivelul unei societati comerciale; Analiza statistica a procesului de privatizare a activitatii de marketing n Romnia; Analiza statistica a sezonalitatii n activitatea de marketing; Analiza statistica a variatiei teritoriale pentru fundamentarea unui studiu de marketing pe piata produselor agro-alimentare; Proiectarea unui sondaj statistic fundamentarea unui studiu de marketing; privind marfurilor pentru

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Proiectarea unui sondaj statistic n studiul activitatii de marketing; Tendinte si mutatii structurale n activitatea de marketing din Romnia; Metode si tehnici de analiza statistica a rezultatelor obtinute n activitatea de marketing; Analiza statistico-economica a eficientei economice ntr-o ntreprindere de comert; Analiza statistico-economica a principalelor corelatii dintre indicatorii care caracterizeaza activitatea de comert la nivelul unei societati comerciale; Analiza statistico-economica a procesului de privatizare a activitatii de comert n Romnia;

12.

13. Analiza statistico-economica a sezonalitatii n activitatea de comert; 14. Analiza statistico-economica a variatiei teritoriale a preturilor pe piata taraneasca la principalele produse agro-alimentare; 15. Proiectarea unui sondaj statistic n studiul calitatii marfurilor; 16. Proiectarea unui sondaj statistic n studiul activitatii de comert; 17. Tendinte si mutatii structurale n activitatea de comert din Romnia; 18. Metode si tehnici statistice de analiza statistica a rezultatelor obtinute n comert; 19. Analiza statistico-economica a eficientei economice ntr-o ntreprindere de turism;

20. Analiza statistico-economica a principalelor corelatii dintre indicatorii care caracterizeaza activitatea de turism la nivelul unei societati comerciale; 21. Analiza statistico-economica a procesului de privatizare a activitatii de turism; 22. Analiza statistico-economica a sezonalitatii n activitatea de turism; 23. Analiza statistico-economica a variatiei teritoriale a preturilor pe piata taraneasca la principalele produse agro-alimentare; 24. Proiectarea unui sondaj statistic n studiul calitatii marfurilor; 25. Proiectarea unui sondaj statistic n studiul activitatii de turism;

26. Tendinte si mutatii structurale n activitatea de turism din Romnia; 27. Analiza statistica a activitatii de turism international n Romnia; 28. Analiza statistica a variatiei teritoriale a turismului balnear; 29. Analiza raportului ntre cererea si oferta la nivelului unei zone turistice; 30. Metode si tehnici statistice de analiza statistica a rezultatelor obtinute n turism.

4.10.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prof. univ. dr. Elena PRIAN

Implicatiile economico sociale ale comercializarii marfurilor falsificate, contaminate si reconditionate; Metodologia evaluarii calitatii produselor n cadrul circuitului tehnic de la producator la consumator; Marcarea si etichetarea ecologica a produselor si ambalajelor n comertul intern si international; Posibilitati de reintroducere n circuitul economic a produselor si ambalajelor din etapa postconsum; Impactul noilor tehnologii asupra calitatii produselor; Program de efectuare a expertizelor de marfuri avnd obiective referitoare la deprecierea calitativa a unor grupe de marfuri sau nerespectarea structurii obligatiei de livrare a marfurilor contractate; Structura sortimentala, utilitatea si caracteristicile de calitate ale marfurilor domotice sau birotice ( la alegere); mbunatatirea calitatii marfurilor din grupa ... n relatie cu cerintele beneficiarilor; Posibilitati de perfectionare a sistemului calitatii n ntreprinderi din industria sticlei si ceramicii fine;

7. 8. 9.

10. Structura sortimentala si caracteristicile de calitate ale echipamentului textil din dotarea unitatilor turistice; 11. Analiza structurii sortimentale si a cerintelor de calitate ale mobilierului din dotarea unitatilor turistice;

12. Analiza comparativa a nivelului calitativ al produselor din grupa ... provenite de la mai multe firme, folosind metoda QFD; 13. Particularitatile implementarii sistemului de management al calitatii n organizatii din domeniul tehnologiei informatiei;

14. Analiza aspectelor tehnico-economice din sistemul traiectoral al produselor de la producator la consumator; 15. Analiza sortimentului si metodologia determinarii calitatii marfurilor din grupa...;

16. Implicatiile economico-sociale ale noncalitatii; 17. Modalitati de cercetare a comportarii produselor n consum folosite n marketing si n studiul marfurilor; 18. mbunatatirea nivelului calitativ al produselor-alternativa strategica n politica de produs la societatea comerciala; 19. Analiza structurii si dimensiunilor gamei sortimentale a marfurilor din grupa.....alternativa strategica n politica de produs la societatea comerciala........; 20. Analiza factorilor care determina si influenteaza calitatea marfurilor n operatiile specifice sistemului logistic al unitatilor de productie si de distributie a marfurilor; 21. Importanta depozitarii si pastrarii marfurilor ntre activitatea specifice care compun lantul logistic;

22. Transportul marfurilor, componenta de baza a sistemului logistic-influenta lui asupra celorlalte activitati logistice si asupra calitatii si integritatii cantitative a marfurilor; 23. Aspecte privind corelarea cerintelor consumatorilor ci diversitatea sortimentala a ofereti de marfuri din grupa confectiilor textile; 24. Marcarea produselor-functiile marcilor n activitatile promotionale; 25. Optimizarea structurii gamei sortimentale cu ajutorul metodei de programare multifunctionala; 26. Particularitati privind metodologia analizei calitatii produselor noi (metode de testare a produselor noi).

4.11.

Prof.univ.dr. Ion Popescu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rolul modernizarii structurilor economice n ndeplinirea criteriilor de integrare a Romniei n U.E. Investitiile straine n Romnia si evolutia sectorului tertiar Balanta comerciala a Romniei si relatiile economice cu tarile U.E. Factori de crestere a eficientei si rentabilitatii societatii comerciale. Comertul exterior al Romniei n perioada tranzitiei la economia de piata Relatia dintre restructurarea economiei si evolutia comertului exterior al Romniei Analiza evolutiei costurilor de tranzactie la societatea comerciala. Evolutia mediului economic concurential n contextul integrarii Romniei n U.E. Efecte ale integrarii Romniei n U.E. asupra activitatii de prelucrare a bunurilor. si de comercializare a acestora la firma.

Aspecte ale formarii si evolutiei preturilor n U.E. 11. Dimensiunea firmei si efectele sale asupra costurilor de tranzactie analiza comparativa: Romnia U.E.

4.12.
1. 2.

Prof. univ. dr. Ion IONESCU

Directii de eficientizare a structurii organizatorice a firmei de turism; Analiza diagnostic la firma de turism si directii de actiune n vederea dezvoltarii si modernizarii. Studiu de caz; Analiza SWOT la firma de turism si masurile ce se impun pentru mentinerea pe piata si dezvoltarea afacerii. Studiu de caz; Relatiile firmei de turism cu micromediul. Studiu de caz; Dependenta activitatilor firmei de turism de mezomediu. Studiu de caz; Strategii ale ntreprinderii turistice. Studiu de caz; Modalitati de obtinere a profitului n ntreprinderea de turism. Studiu de caz; Analiza economico financiara a rezultatelor economice ale firmei. Studiu de caz; Premise si directii de dezvoltare a activitatilor firmei de turism. Studiu de caz; Planul de afaceri n turism. Studiu de caz; nfiintarea unei firme de turism. Studiu de caz; Analiza nivelului de eficienta a functiunilor ntreprinderii de turism. Studiu de caz; Infrastructura turistica a Romniei. Prezent si perspective;

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Evolutia activitatii de turism n Regiunea de Dezvoltare...; Fundamentarea optiunilor strategice ale firmei de turism. Studiu de caz; Prezent si perspective n integrarea euroturistica a Romniei; Eficienta economica n turism. Studii de caz; Investitiile n turism. Studiu de caz (zona, judet, ntreprindere); Modalitati de adaptare la mediul extern a firmei de turism......; Dezvoltarea turistica si protectia mediului natural. Studii de caz (zona, statiunea, judetul); Turismul cultural-istoric-prezent si perspective;

22. Valorificarea superioara a potentialului turistic al zonei / statiunii / localitatii de interes turistic ; 23. Turismul urban (prezent si perspectiva) n zona / judetul ; 24. Turismul de week end (prezent si perspectiva) n zona / judetul ; 25. Turismul de afaceri (prezent si perspectiva) n zona / judetul / localitatea ; 26. Turismul montan (prezent si perspectiva) n zona / judetul / arealul ;
27. Turismul cultural (prezent si perspectiva);

28. Turismul pentru sporturi de iarna (prezent si perspectiva) n zona / judetul ;


29. Efectele turismului asupra zonei receptoare (prezent si perspectiva); 30. Efectele turismului asupra zonei emitente (prezent si perspectiva); 31. Agroturism n zona / judetul (prezent si perspectiva); 32. Directii de extindere si dezvoltare a activitatii agentiei de turism ;

33. Turismul speologic (prezent si perspectiva) n zona / judetul ;


34. Turismul stiintific. Prezent si perspectiva (studiu de caz); 35. Produse originale romnesti utilizate n turismul balnear intern si international al Romniei. Prezent si perspectiva; 36. Modalitati de utilizare a timpului liber prin turism de catre locuitorii din mediul urban. Studiu de caz; 37. Directii de eficientizare a structurii organizatorice a firmei de turism; 38. Servicii turistice n Romnia. Prezent si perspectiva;

39. Analiza diagnostic la firma de turism si directii de actiune n vederea dezvoltarii si modernizarii. Studiu de caz; 40. Analiza SWOT la firma de turism si masurile ce se impun pentru mentinerea pe piata si dezvoltarea afacerii. Studiu de caz; 41. Relatiile firmei de turism cu micromediul. Studiu de caz; 42. Dependenta activitatilor firmei de mezomediu. Studiu de caz; 43. Efecte ale macromediului asupra activitatii turistice n zona / judetul / statiunea . 44. Sezonalitatea turistica n zona ... si posibilitatile de prelungire a sezonului; 45. Caravaningul ca subforma a turismului automobilistic. Prezent si perspective; 46. Turismul de croaziera n secolul XXI; 47. Turismul deltaic. Actualitate si perspective; 48. Turismul cinegetic. Prezent si perspective; 49. Turismul n spatiile protejate. Studiu de caz: parcul national, rezervatia etc; 50. Turismul etnografic n zona/judetul/regiunea istorica ... . Studiu de caz; 51. Planul de afaceri n turism. Studiu de caz; 52. Turismul religios n Romnia. Prezent si perspective; 53. Directii de actiune pentru valorificarea superioara a potentialului turistic al Regiunii de Dezvoltare...; 54. Premise si perspective de dezvoltare a activitatii de alimentatie publica n turismul romnesc; 55. Premise si perspective n dezvoltarea agrementului n turismul romnesc; 56. Turismul de litoral al Romniei. Prezent si perspective; 57. Turismul de reuniuni. Studiu de caz.

4.13.
1. 2.

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Fundamentarea si operationalizarea politicii comerciale promovate de catre S.C. .....; Locul clientilor (consumatorilor) n strategia (politica) comerciala a firmelor producatoare sau de distributie. Studiu de caz; Cai de promovare a distributiei marfurilor prin intermediul magistralelor informationale (comert electronic) n Romnia; Perfectionarea sistemului de relatii generat de catre S.C. .... n vederea atingerii de performante nalte; Locul si importanta comertului electronic n dezvoltarea comertului romnesc; Comertul electronic cale de dezvoltare/diversificare a activitatilor firmei....;

3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Cai si mijloace de dezvoltare a comertului Romniei cu tarile membre ale Uniunii Europene; Fundamentarea politicii de distributie a S.C..... n vederea cresterii profitabilitatii acesteia; Implicatiile politicii de aprovizionare asupra cresterii eficientei firmei ......;

10. Politica de vnzare element definitoriu al mbunatatirii performantelor firmei ......; 11. Perspective privind dezvoltarea IMM-urilor n Romnia n contextul aderarii la Uniunea Europeana. Studiu de caz; 12. Rolul aprovizionarii tehnico-materiale n dezvoltarea activitatii comerciale a firmei .....; 13. Importanta elementelor de logistica n mbunatatirea performantelor comerciale ale S.C......; 14. Aspecte privind economia si gestiunea S.C...... n conditiile globalizarii pietei; 15. Directii de dezvoltare a potentialului tehnico-economic a S.C......; 16. Activitatea comerciala a firmei ... si consecintele ecologice; 17. Locul actiunilor de protectie a mediului nconjurator n cadrul activitatii comerciale desfasurate la firma ...; 18. Influenta ciclului de viata al produselor asupra constituirii ofertei la nivel de firma; 19. Implicatiile politicii de stocuri asupra performantelor firmei ...; 20. Studiu de fezabilitate privind lansarea unei afaceri; 21. Franciza si locul ei n aparatul comercial modern. Studiu de caz; 22. Modernizarea bazei tehnico-materiale cale de eficientizare a activitatii firmei ...; 23. Directii de dezvoltare a politicii comerciale a firmei ...; 24. Particularitatile culturii de afaceri n cadrul firmei ... premise n dezvoltarea acesteia; 25. Politica firmei ... n domeniul culturii organizationale cale de crestere a performantelor acesteia; 26. Implicatiile culturii afacerilor asupra managementului resurselor umane din cadrul firmei ...; 27. Analiza elementelor componente ale culturii afacerilor n vederea utilizarii lor n procesul derularii eficiente a activitatilor firmei ...; 28. Analiza diagnostic n scopul stabilirii directiei strategice de actiune la firma.....; 29. Impactul culturii de afaceri asupra eficientizarii activitatii firmei ...; 30. Analiza rezultatelor economice si masurarea performantelor comerciale n vederea eficientizarii activitatilor firmei .....; 31. Analiza diagnostic n vederea reproiectarii structurii organizatorice la firma ...; 32. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului comercial la firma .....; 33. Fundamentarea amplasarii si dimensionarii unei unitati operative a comertului cu amanuntul. Studiu de caz;

34. Mutatii si tendinte n evolutia comertului cu amanuntul/ridicata n Uniunea Europeana..; 35. Abordarea comunicarii organizationale din perspectiva culturala; 36. Comunicare electronica: prezent si perspective; 37. Comunicarea non-verbala n diferite culturi. Studiu de caz; 38. Analiza formelor de comunicare n cadrul firmei X; 39. Traditii si inovatii n comunicarea institutionala/comerciala/interna; 40. Constrngeri n comunicarea organizationala. Studiu de caz; 41. Abordari comparative ale eticii comunicarii umane din perspectiva tipurilor de comunicatori profesionisti; 42. Cultura comuncationala n cadrul firmei X; 43. Analiza strategiei de comunicare a firmei X n vederea cresterii eficientei acestuia; 44. Impactul tehnicilor de comunicare si negociere asupra profitabilitatii firmei X; 45. Influenta stilului personal de negociere asupra eficacitatii firmei X.

4.14.

Conf. univ. dr. Elena Ianos-Schiller

1. Impactul societatii informationale asupra turismului (particularizare); 2. Turismul n mediul Internet (particularizare); 3. Tehnologii informatice folosite n turism (particularizare); 4. Rolul sistemelor informatice n eficientizarea managementului hotelier (particularizare); 5. Cerinte actuale ale sistemelor informatice de gestiune hoteliera (particularizare); 6. Reclama on-line solutie a promovarii turismului romnesc n mediul Internet (particularizare). Nota: Se accepta orice alta tema care se ncadreaza n acest domeniu.

4.15.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lect. univ. dr. Tatiana Dosescu

Analiza statistico-economica a comertului interior al Romniei n perioada

Analiza statistico-economica a comertului intern cu produse alimentare sau nealimentare n perioada Analiza statistico-economica a comertului exterior al Romniei cu tarile Uniunii Europene (sau restul lumii) n perioada Analiza statistico-economica a comertului exterior al Romniei cu tarile Uniunii Europene (sau cu restul lumii) n perioada Analiza statistico-economica a comertului extern cu produse alimentare/ nealimentare/servicii n perioada Analiza statistica a nivelului de trai, a calitatii vietii si a puterii de cumparare a populatiei n Romnia n perioada

7. 8. 9.

Analiza procesului de privatizare a comertului romnesc n perioada

Analiza statistico-economica a corelatiei dintre indicatorii ce caracterizeaza activitatea de comert si a economiei n ansamblul ei. Analiza statistica a activitatii de productie sau/si comercializare a societatii, unitatii.. 10. Analiza corelatiei a principalelor indicatori ce caracterizeaza activitatea economica a societatii, unitatii..

11. 12.
..

Implementarea unui sistem informatico-statistic (baza de date) privind activitatea unitatii Analiza statistica a ocuparii fortei de munca n sectorului comercial din Romnia n perioada

4.16.
1.

Lect. univ. dr. Emilia Gogu

Analiza statistica a dinamicii ofertei si cererii turistice la nivel national n perioada . 2. Mutatiile structurale ale fluctuatiilor turistice internationale si posibilitati de atragere a acestora spre Romnia

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


..

Analiza statistica a mutatiilor structurale a turismului national n perioada . Analiza raportului dintre oferta si cererea turistica la nivelul unei zone n perioada ... Analiza raportului dintre oferta si cererea turistica la nivelul litoralului romanesc n perioada ... Analiza statistica a turismului balnear romnesc n perioada .. Analiza statistica a turismului balnear din zona (judetul, localitatea) n perioada .. Analiza statistica a turismului montan romnesc n perioada .. Analiza statistica a turismului montan din zona (judetul, localitatea) n perioada .. Analiza statistica a turismului montan romnesc n perioada .. Analiza statistica a turismului rural (agroturismului) romnesc n perioada .. Analiza statistica a turismului rural (agroturismului) din zona (judetul, localitatea) n perioada

13. 14.

Analiza statistico-economica a procesului de dezvoltare a serviciilor agroturistice si implicatiile asupra reconversiei fortei de munca; Analiza statistico-economica a legaturii dintre indicatorii care caracterizeaza activitatea de turism si a economiei n ansamblul ei n perioada .

15. Analiza statistico-economica a procesului de dezvoltare a serviciilor turistice a unitatii, societatii. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Analiza statistica a ocuparii fortei de munca n sectorului turistic din Romnia n perioada ..

Analiza statistica a sezonalitatii activitatii turistice a efectelor acestuia n regiunea (judetul, localitatea, zona) si posibilitati de atenuare. Analiza statistica a impactului turismului si a dezvoltarii serviciilor turistice n regiunea (judetul, localitatea, zona). Mutatiile si tendintele activitatii economice din zonele de interes ecoturistic n perioada Analiza statistico-economica a procesului de dezvoltare a serviciilor turistice n regiunea (judetul, localitatea). Proiectarea unui sondaj statistic n studiul calitatii serviciilor turistice / comerciale a companiei, firmei.. Proiectarea unui sondaj statistic privind impactul amenajarilor turistice asupra mediului nconjurator din zona (statiunea, localitatea); Proiectarea unui sondaj statistic privind satisfactia turistilor n unitatea (statiunea, zona) turistica Proiectarea unui sondaj statistic privind satisfactia clientilor/utilizatorilor ...... Proiectarea unui sondaj statistic privind promovarea companiei, firmei Proiectarea unui sondaj statistic n studiul calitatii comparative a serviciilor private si publice

27.

Proiectarea unui sondaj statistic privind nivelul de trai si calitatea vietii n judetul, zona Proiectarea unui sondaj statistic n studiul calitatii si promovarii produsului.

28.

4.17.
1. 2.

Lect. univ. dr. Violeta RDULESCU

Cercetarea comportamentului consumatorului pentru produsul/serviciu............

Cercetarea imaginii (preferintelor, obiceiurilor de cumparare/necumparare, motivelor de cumparare/necumparare) firmei/marcii n rndul consumatorilor;

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Studierea influentelor culturale asupra comportamentului consumatorlului Strategia de piata a firmei ......... Elaborarea politicii de marketing a firmei.......... Fundamentarea strategiei de produs a firmei............... Elaborarea strategiei de pret a firmei................... Politica de distributie a firmei.......... Elaborarea strategiei de comunicatie promotionala a firmei............ Strategii de fidelizare a clientilor la firma .............. Program de marketing de lansare pe piata am unui nou produs/ serviciu Program de marketing de organizare a unei campanii promotionale la firma......... Program de marketing n vederea participarii firmei ........ la trgul/expozitia ...... Organizarea (reorganizarea) activitatii de marketing la firma ........... Elaborarea planului de marketing al societatii comerciale.........

4.18.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lect. univ. dr. Andreea BLTREU

Dezvoltarea si promovarea turismului n statiunea/zona/judetul...Studiu de caz: amenajarea n scopuri turistice a...; Posibilitati de valorificare a potentialului turistic al judetului...; Program de organizare si comercializare a unui produs turistic cu tema...; Efectele practicarii turismului asupra vietii economico-sociale a localitatii/judetului...; Posibilitati de practicare a ecoturismului n zona..../judetul..../la nivel international; Stadiul actual si perspectivele turismului montan/rural/pentru sporturi extreme/stiintific/speologic/de vnatoare/de afaceri la nivel national/international. Studiu de caz....localitatea/statiunea/zona....; Studiu comparativ privind oferta turistica a Romniei si cea internationala si posibilitati de intensificare a fluxurilor turistice dintre acestea; Orientari (tendinte) n dezvoltarea turismului international (la nivel mondial, european, al Romniei); Actualitati si tendinte n evolutia transporturilor turistice (aerian, rutier, feroviar);

7.

8. 9.

10. Protectia si securitatea turistilor la nivel national/international; 11. Cai de crestere a eficientei statiunii.../zonei..../judetului.../Romniei; economice si sociale a activitatii turistice n cadrul

12. Analiza si prognoza circulatiei turistice interne si internationale a Romniei pe perioada...;

13. Analiza si perspectivele circulatiei turistice a tarii......... pe perioada ....; 14. Pespectivele ecoturismului/turismului durabil la nivel national/international; 15. Strategia dezvoltarii durabile a judetului/statiunii/zonei.....; 16. Impactul turismului asupra mediului ambiant al statiunii/zonei/judetului.....; 17. Modalitati de evaluare a durabilitatii turismului desfasurat n statiunea/zona/judetul...; 18. Strategia dezvoltarii durabile a Romniei parte integranta a strategiei integrarii n structurile europene; 19. Analiza ariilor protejate din Romnia/la nivel international/ pe tari. Studiu de caz: Parcul national.../Parcul natural...; 20. Amenajarea n scopuri turistice a zonei/localitatii......; 21. Studiu privind re/amenajarea si promovarea statiunii/zonei/Parcului national.../ Parcului natural....; 22. Studiu privind oportunitatea amenajarii unei pensiuni rurale/urbane n localitatea.....; 23. Modalitati de valorificare a potentialului turistic romnesc n context regional; 24. Implicatiile economico-sociale ale integrarii turismului romnesc n Uniunea Europeana; 25. Modalitati de implementare a Programului Blue Flag Steagul Albastru n Romnia; 26. Promovarea Drumului Vinului/rutelor turistice terestre n context regional; 27. Analiza posibilitatilor de dezvoltare a noi rute/drumuri turistice n Romnia/la nivel regional; 28. Locul Romniei n circuitul turistic european/regional/mondial; 29. Analiza politicii/strategiei turistice a Romniei comparativ cu principalii competitori regionali/europeni; 30. Modalitati de diversificare a serviciilor turistice oferite de statiunea X; 31. Solutii de valorificare prin turism a ariilor naturale protejate din judetul X; 32. Program de marketing privind lansarea statiunii turistice X pe piata turistica a tarii Y.

4.19.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lect. univ. dr. Doinita Popescu

Folosirea transportului conteinerizat n comertul cu marfuri generale;

Perfectionarea transportului frigorific national si international n comertul cu produse alimentare; Clearingul-forma de extindere a comertului dintre tari; Sistemul de asigurare n comertul/turismul romnesc; Perfectionarea transportului maritim n comertul international; Perfectionarea transportului n comertul international; Promovarea unor forme eficiente de comert international; Sistemul de decontare si creditare n activitatea de export-import; Promovarea comertului prin sistemul de leasing;

10. 11. 12. 13. 14.

Sistemul de contractare a marfurilor n comertul exterior; Transportul aerian n activitatea comerciala de export-import; Perfectionarea transportului auto n comert si turism; Contractarea si decontarea n turismul international; Perfectionarea transportului n turismul intern si international.

4.20.

Lect. univ. dr. Anca CRISTEA

1. Rolul contractelor n turism; 2. Derularea relatiilor contractuale n cadrul agentiei de turism; 3. Optimizarea managementului agentiei de turism; 4. Diversificarea produselor agentiei de turism; 5. Fidelizarea clientilor agentiei de turism; 6. Gestiunea activitatii de cazare a hotelului; 7. Diversificarea serviciilor hoteliere; 8. Ameliorarea (ridicarea) nivelului calitativ al standardelor hoteliere; 9. Organizarea activitatii operative din cadrul compartimentului de cazare; 10. Organizarea activitatii de productie si servire n cadrul compartimentului de alimentatie (restaurantul); 11. Diversificarea productiei culinare la restaurantul...; 12. Cai de implementare a principiilor de protectie a mediului ambiant n hotel; 13. Analiza indicatorilor de exploatare a activitatii hoteliere; 14. Organizarea activitatii de banketing la hotelul...; 15. Implementarea standardelor operationale la hotelul...; 16. Implementarea principiilor de calitate HCCP n cadrul departamentului de alimentatie (restaurantului); 17. Optimizarea sistemului relational dintre departamentele hotelului; 18. Implementarea sistemului informatic de gestiune hoteliera;

19. Fundamentarea politicii de pret pentru servicii hoteliere; 20. Organizarea pe principii moderne a compartimentului de housekeeping; 21. Lanturile hoteliere modele de mangement performant; 22. Dezvoltarea productiei culinare tip catering; 23. Organizarea retelelor de alimentatie tip fast-food; 24. Metode moderne de vnzare a produselor agentiei de turism; 25. Realizarea programelor de animatie n turism.

4.21.

Lect. univ. drd. Andreia Iacob

1. 2.

Posibilitati de implementare a Managementului relatiei cu clientii n cadrul companiei....... Stadiul implementarii Managementului relatiei cu clientii n companiile din Romnia;

3. 5. 6.

Managementul relatiei cu clientii n sistemul bancar din Romnia;

4.

Managementul relatiei cu clientii n cadrul Bancii; Recuperarea investitiei n Managementul relatiei cu clientii;

Modalitati de solutionare a reclamatiilor clientilor n cadrul unitatii/societatii comerciale..

4.22.
1.

Lect. Univ. Dr. Luminita jalba

Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale.

2. Contabilitatea imobilizarilor corporale. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Contabilitate si analiza creantelor si datoriilor. Sistemul informational privind contabilitatea creantelor si datoriilor la S.C..X Sistemul international privind evidenta si gestiunea stocurilor. Politici si tratamente contabile privind impozitul pe profit. Contabilitate creativa Influenta tehnicilor de contabilitatea asupra rezultatelor ntreprinderii. Contabilitatea decontarilor cu personalul la S.C. .X. Contabilitatea operatiunilor privind imobilizarile necorporale.

10. Delimitari si fundamentari privind veniturile, cheltuielile si rezultatul. 11. Contabilitatea imobilizarilor necorporale ntr-o societate comerciala. 12. Contabilitatea decontarilor cu tertii la S.C. .X 13. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si analiza rezultatelor la S.C..X 14. Teorii si modele privind pozitia financiara si rezultatele ntreprinderii. 15. Reluari si dezvoltari privind pozitia financiara si rezultatele ntreprinderii. 16. Structura cheltuielilor si veniturilor si influenta acestora asupra rezultatului la S.C..X. 17. Studiu privind reglementarea aplicarea si controlul impozitului pe profit.

4.23.
1. 2.

Lector univ. dr. Cezar Militaru

Posibilitati de implementare (perfectionare) a sistemului de management al calitatii la firma .

Preocupari pe plan national si international privind implementarea unui sistem de management al calitatii dupa standardele ISO 9000

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
..

Rolul organismelor nationale si internationale n promovarea calitatii Certificarea si garantarea calitatii n relatiile comerciale internationale Protectia marcilor n Uniunea Europeana Relatia dintre calitatea produselor si serviciilor si protectia consumatorilor Preocupari privind protectia mediului si dezvoltarea durabila pe plan national si international Marcarea ecologica a produselor si ambalajelor n Uniunea Europeana Marca element esential n comertul international cu produse si servicii Posibilitati de implementare (perfectionare) al sistemului de management al mediului la firma Relatia dintre calitatea produselor si serviciilor si protectia mediului Evaluarea capabilitatii furnizorilor la firma.., n cadrul sistemului de management al calitatii Standardizarea factor de crestere a competitivitatii produselor si serviciilor Proiectarea unui sistem de asigurare a calitatii n cadrul unitatilor turistice Urmarirea calitatii serviciilor turistice la firma. Auditarea sistemelor integrate calitate-mediu la firma....... Cultura organizationala premisa n succesul asigurarii calitatii Posibilitati de implementare a unui sistem de management al sigurantei alimentare HACCP Asigurarea calitatii serviciilor n cadrul firmei ............. Rolul motivarii si implicarii personalului n mbunatatirea calitatii

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


20.

4.24.
1.

Lect.univ. drd. Claudia Popa

Imaginea produsului/firmei/magazinului/intreprinderii/bancii ... etc. in randul consumatorilor. Cercetare de marketing.

2.

Cercetarea motivatiilor de cumparare a produsului/serviciului...

3. 4. 5. 7. 10. 11. 6. 8. 9.

Piata intreprinderii... Mediul extern al firmei.

Cercetarea comportamentului consumatorilor produsului/seviciului... Mixul de marketing in cadrul firmei... Organizarea departamentului financiar-contabil in intreprinderile comerciale. Organizarea contabilitatii in cadrul agentiilor de turism. Calculatia preturilor la produsele turistice.

Informatizarea sistemului informational contabil. Aplicarea programelor de contabilitate in Romania Evaluarea unui program de marketing.Bugetul programului. Raportul cost-beneficii

12. 14. 15.

Politici de stabilire a tarifelor si preturilor in reteaua hoteliera

13.

Politici de stabilire a preturilor si tarifelor in comert Politici de amortizare utilizate in intreprinderile comerciale. Principiile contabile si aplicarea lor pe plan international

16.

Piata serviciilor contabile in Romania.

4.25.

Lect. univ. drd. Oana Maria Rezeanu

1. Rolul institutiilor financiare n functionarea economiei 2. Monopolul si efectele sale 3. veniturile agentilor economici: dinamica, structura, tendinte 4. Globalizarea si efectele sale asupra economiei romnesti 5. Politici macroeconomice n tarile dezvoltate 6. Problema ocuparii fortei de munca n cadrul economiilor aflate n tranzitie 7. Datoria externa: efecte si implicatii 8. Eficienta si economia de piata 9. Privatizarea si eficienta economico-sociala 10. Investitiile publice si ocuparea fortei de munca

4.26.
1.

Lect. univ. drd. Alexandru Burda

Analiza influentei structurii mixului logistic asupra eficientei activitatii economice a unitatilor mici din comertul amanuntul/a unitatilor de tip super si hipermagazin Analiza posibilitatilor de structurare a mixului logistic n cadrul firmelor de comert on-line

2.

3. Posibilitati de aplicare a strategiei just-in-time (JIT) n activitatea comerciala 4. Rolul managementului calitatii n relatia furnizor-client 5. Rolul managementului calitatii n cresterea eficientei functionarii sistemului logistic

6. Analiza comparativa a reflectarii avantajului competitiv al logisticii marfurilor n cadrul comertului online 7. 8. 9. Directii de contributie a logisticii marfurilor la cresterea competitivitatii activitatii firmelor de comert/turism Tipologia si rolul stocurilor n unitatile comerciale de tip super si hipermagazinelor Analiza structurarii si functionarii procesului de selectare a furnizorilor n unitatile comerciale cu amanuntul

10. Variante strategice de achizitie utilizate n aprovizionarea unitatilor comerciale cu amanuntul/cu ridicata 11. Elaborarea strategiei privind sursele de aprovizionare n cadrul unitatilor mici din comertul cu amanuntul 12. Analiza influentei stocurilor asupra eficientei activitatii firmelor din comertul cu amanuntul 13. Analiza influentei duratei intervalului de livrare a produselor asupra eficientei activitatii comerciale 14. Politici de ajustare a intervalului de livrare a marfurilor utilizate n comertul cu ridicata/cu amanuntul 15. Analiza impactului costurilor datorate rupturii de stoc asupra eficientei functionarii sistemului logistic al unitatilor comerciale cu amanuntul 16. Metode de evaluare a cererii utilizate n stabilirea momentului optim de aprovizionare n comertul cu amanuntul 17. Modalitati de reducere a intervalului de livrare n cadrul unitatilor comerciale cu ridicata 18. Posibilitati de reducere a costurilor de stocare si depozitare n comertul cu amanuntul prin implementarea logisticii marfurilor

19. Modalitati de crestere a disponibilitatii produselor concomitent cu reducerea costurilor de stocare.

4.27.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lect. Univ.dr. George Costiniu

Analiza performantelor firmei folosind indicatorii statistici. Eficienta sistemului tip AUTOSERVIRE n cadrul lantului de firme... Analiza economica a potentialului uman n cadrul firmei .

Analiza corelatiei cost - marja de profit - pret/tarif de vanzare n cadrul firmei .. privind produsul / serviciul ... Analiza performantelor firmei .. utiliznd ratele economice. Industria auto. Analiza comparativa a succesului de piata a trei firme pe piata clasei . comercializate. Agropensiunea. Conditii ale succesului si criterii de apreciere a rentabilitatii activitatii desfasurate. Analiza oportunitatii angajarii de credite pentru investitii de catre firma.si corelatia acesteia cu costurile asociate acestor operatiuni.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Stocul - matrice a riscurilor si a beneficiilor n cadrul firmei ..

Analiza capitalului propriu n cadrul firmei . Mod de constituire, evaluare, alocare, reintregire, reevaluare, lichidare si consecintele acestor procese asupra rezultatelor obtinute. Selectia personalului n cadrul firmei .................. si modul continuu de urmarire a perfectionarii acestuia, forme de motivare si factori de succes/insucces n munca depusa. Analiza corelatiei principalelor documente/informatii/date contabile fundamentarea si aprecierea justa a deciziei managementului la firma.. si financiare n

Analiza oportunitatii de a investi capital. Informatii financiare, contabile si de alta natura care stau la baza deciziei fondului privat de investitii.. Modalitati concrete de apreciere a performantei n cadrul firmei ...

4.28.
1. 2.
3.

Lect. Univ. Drd. Roxana Ionescu


Surse de finantare ale activitatii unei firmei din turism/comert

Analiza financiara a activitatii unei firme: Lichiditatea financiara, Solvabilitatea, Rentabilitatea. Capitalurile mprumutate si costul acestora. Piata ntreprinderilor mici si mijlocii Investitiile pe termen lung si analiza acestora ntr-o firma de comert/turism Modele de organizare a activitatii financiare ntr-o firma de comert/turism Investitia metoda de dezvoltare a unei firme Gestiunea portofoliului de active.

4. 5. 6. 7.
8.

4.29.
1. 2. 4.

Lect. univ. dr. Nicolae Tanasoiu

Vnzarea internationala de marfuri. Aspecte teoretice si studiu de caz.

Noile reglementari privind administrarea societatii comerciale pe actiuni. Aspecte teoretice si studiu de caz.

3.

Societatea n comandita simpla.

Noi contributii cu privire la construirea si functionarea societatii comerciale n nume colectiv. Studiu de drept comparat.

4.30.

Asist. univ. dr. Petronela-Sonia Nedea

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
sovietic.

Coordonate strategice ale dezvoltarii economice a Romniei. Procesul de urbanizare n Romnia. Evolutie si dinamica. Megalopolisul BOSWASH - unitate umana si economica. Megalopolisul CHIPITTS - unitate umana si economica. Megalopolisul SANSAN - unitate umana si economica. Megalopolisul TOKAIDO - unitate umana si economica. Axe urban industriale ale lumii. Studiu de caz: Axa Rhenana. Axe urban industriale ale lumii. Studiu de caz: Macroaxa Londra Birmingham Liverpool. Axe urban industriale ale lumii. Studiu de caz: Macroaxa Sambre Meuse. Axe urban industriale ale lumii. Studiu de caz: Macroaxa Sf. Laurentiu Marile Lacuri. Axe urban industriale ale lumii. Studiu de caz: Axa urban industriala Gange. Axe urban industriale ale lumii. Studiu de caz: Axa urban industriala Chang Jiang. Analiza diferentierilor regionale n spatiul australian. Dinamica si diferentieri n economia S.U.A. Migratiile internationale contemporane. Cauze si caracteristici. Globalizarea sistemului economic. Dezvoltarea durabila: componenta indisolubila a secolului XXI. Macro-regiuni economico-geografice pe Glob. Studiu de caz: America de Nord. Macro-regiuni economico-geografice pe Glob. Studiu de caz: America Latina si Caraibe. Macro-regiuni economico-geografice pe Glob. Studiu de caz: Europa de Vest. Macro-regiuni economico-geografice pe Glob. Studiu de caz: Europa de Est si spatiul exMacro-regiuni economico-geografice pe Glob. Studiu de caz: Africa de Nord si Asia de SudMacro-regiuni economico-geografice pe Glob. Studiu de caz: Africa sub-sahariana. Macro-regiuni economico-geografice pe Glob. Studiu de caz: Asia de Sud-Est si Pacifica. Macro-regiuni economico-geografice pe Glob. Studiu de caz: Australia si Oceania. Regiunile agricole. Studiu de caz: Caractere specifice zonelor de productie agricola din S.U.A.

22.
Vest.

23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31.

Regiunile industriale. Studiu de caz: Regiunea industriala din sud-estul Braziliei. 28. Analiza potentialului turistic natural n diverse zone ale lumii. (Studii de caz privind potentialul turistic al reliefului/climei/hidrosferei/biosferei n diverse zone/regiuni ale lumii). Analiza potentialului turistic antropic n diverse zone ale lumii. istorice/religioase/culturale/economice cu functie turistica n diverse zone/regiuni ale lumii). Conservarea biodiversitatii mediului n complexul lagunar Razelm-Sinoe. Ecoturismul n Romnia. Studiu de caz: Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. (Edificiile

32. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport n Romnia la nivelul standardelor europene. 33. Dunarea (Coridorul VII Pan-european) - o axa centrala n contextul unei Uniuni Europene extinse. 34. Romnia n reteaua europeana a drumurilor. Coridoare Pan-europene si Axe prioritare TEN-T.

4.31.
1. Functionarea societatii pe actiuni

Asist. Univ. drd. Oana Duta

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Consideratii privind calitatea de comerciant Particularitatile contractului de vnzare-cumparare comerciala fata de contractul de vnzare-cumparare civila. Garantarea obligatiilor n drept civil si n dreptul comercial Contractul de leasing si contractul de factoring tehnici moderne de contractare. Interpretarea si executarea contractelor de comert international. Contractele de vnzare international de marfuri Regulile INCOTERMS 1990 si RAFTD 1941 n vnzarea internationala. Contractele de transport international

10. Contractele de intermediere 11. Contractele de licenta, de KNOW-HOW si de consulting-engineering n comertul international

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 1. Balaure, V. (coordonator), 2. Baltaretu, A., Marketing, Editia a II-a revizuita si adaugita, Editura Uranus, Bucuresti, 2002, pag. 19-27; 33-39; 61-73; 75106; 117-124; 313-560; 575-618. Evolutii si tendinte n turismul international aspecte teoretice si practice, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2006, pag. 119-139; 164-232; 237-238; 253-269. Management, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2007, pag. 31-44; 56-62; 68-96; 181-189. Managementul strategic al firmei de comert si turism, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005, pag. 9-26; 28-50; 60-64; 76-94; 100-142; 143-166; 167-188. Fundamentarea strategiei microeconomice, Editura Universitara, Bucuresti, 2006. Economia si politica turismului international, Editura Abeona, Bucuresti, 1992, pag. 151-183. Marketing Dictionar explicativ, Editura Economica, Bucuresti, 2003 (pentru clarificarea notiunilor de marketing abordate n tematica). Teste grila pentru Examenul de licenta la Cunostinte fundamentale si de specialitate n Economia comertului, turismului si serviciilor, Editura Sylvi, Bucuresti, 2005. Economia serviciilor, Editura Prouniversitaria, Bucuresti, 2007, pag. 7-43; 65-128; 192-209. Economia ntreprinderii de turism si comert, Editura Uranus, Bucuresti, 2002, pag. 34-41; 56-75; 78-99; 102-123; 125-170; 205-225. Economia ntreprinderii de turism si comert, Studii de caz. Metodologie. Legislatie, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2005, pag. 5-55, 167-205, 205-236, 265-293, 293-304.

3. Caprarescu, G., Chendi, B., G., Militaru, C., 4. Caprarescu, G., 5. Caprarescu, G., 6. Cristureanu, C., 7. Florescu, C., Mlcomete, P., Pop, Al., N. (coordonatori), 8. Ionascu, V., Neacsu, N., Popescu, M., Baltaretu, A. (coordonatori), 9. Ionascu, V., Pavel, C., 10. Ionescu, I., Ionascu, V., Popescu, M., 11. Ionescu, I., Popescu, M., 12. Neacsu, N., Baltaretu, A.,

13. Popescu, M., Ionascu, V.,

14. Snak, O., Baron, P., Neacsu, N. 15. Stanciu, I. 16. Stanciu, I.

Economia turismului. Lucrari practice. Statistici. Reglementari, Editura Uranus, Bucuresti, 2005, pag. 139-158, 217-278. Bazele comertului, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2006, pag. 14-20; 22-24; 56-59; 62-76; 91-94; 101108; 116-123; 130-134; 155-165; 178-187; 205-211; 221-225; 231-236. Economia turismului, Editura Expert, Bucuresti, 2001, pag. 31-46, 61-71; 95-99; 107-108; 127-130; 139-144; 147-207; 320-371; 480-518. Bazele stiintei marfurilor, Editura Renaissance, Bucuresti, 2006, pag. 22-26; 64-65; 68-83; 88-90; 93; 182-189; 195-205; 208-215; 225-229. Managementul calitatii totale, Editia a II-a, Editura Prouniversitaria, Bucuresti, 2007, pag. 109-195; 213233; 284-293. Decan,

prof. univ. dr. Gheorghita Caprarescu

1. Propuneri de teme pentru lucrarea de licenta si cadre didactice ndrumatoare

http://www.scritube.com/geografie/turism/Indrumar-privind-elaborarealu121123814.php#_Toc193117765