Sunteți pe pagina 1din 8

1 Contracte de imprumut. Contract de ipoteca incheiat pentru garantare unui singur imprumut.

Principiul specializarii ipotecii Cod civil, art. 1645, art. 1652 "Chiar daca este adevarat ca, potrivit art. 1652 C civil, nu este necesara obtinerea unui titlu executoriu separat, de catre creditor, care sa fie opus girantilor, in situatia in care garantul ipotecar a incheiat un contract de ipoteca pentru garantarea unui singur imprumut, fata de principiul specializarii ipotecii, acesta nu poate fi urmarit pentru alte obligatii distincte asumate de imprumutat, care nu pot confunda intr-una singura si indivizibila, doar pentru simplu fapt ca, in dispozitivul sentintei civile care constituie titlu executoriu, cuantumul datoriei apare ca fiind cumulat pentru toate contractele de imprumut incheiate." Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV a civila, decizia nr 1335 din 21.12.2004, nepublicata Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului Bucuresti, sub nr. 6059/2004, reclamanta - contestatoare LM a chemat in judecata pe intimata C Bank SA, solicitand instantei sa constate ca executarea silita pornita impotriva sa in dosarul de excutare nr 162/2001 s-a perimat, sa se anuleze toate formele de executare incepute in acest dosar si sa fie radiata ipoteca instituita aupra imobilului situat in Bucuresti, str. G..., sector 6. Prin sentinta civila nr 5030/2004, Judecatoria Sectorului ^ Bucuresti a respins exceptia perimarii executarii silite, a admis contestatia la executare nr. 162/2001 al BEJ VG impotriva imobilului, proprietatea contestatoarei, respingand cererea pentru radierea ipotecii, ca inadmisibila. In motivarea sentintei s-a aratat, in esenta, ca reclamanta-contestatoare a garantat un imprumut in cuantum de 20.000 lei, insa executarea s-a pornit impotriva contestatoarei pentru o creanta mai mare decat cea garantata prin contractul de ipoteca. S-a mai aratat ca, desi s-a pus in executare un contract de ipoteca, cel care trebuia sa stea in calitate de debitor in dosarul de excutare silita era SC NN SRL, debitoul al obligatiei principale, si nu contestatoarea personal, care este doar garant ipotecar. De asemenea, s-a mai aratat ca debitul, in cuantum de 87.471 lei a fost achitat integral chiar inainte de a se porni formele de executare impotriva contestatoarei, plata fiind valabila. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen, intimata.

Analizand actele si materialul probatoriu, Tribunalul a apreciat ca recursul formulat nu este intemeiat, pentru urmatoarele considerente: Tribunalul a retinut ca, la data de 01.11.1994, SC NN SRL a beneficiat de un imprumut in valoare de 23.000 lei, acordat de contractul de imprumut nr. 23, pe un termen de 12 luni, pentru cumpararea unui spatiu comercial. La data de 13.04.1995, societatea debitoare a beneficiat de un alt imprumut, in suma de 20.000 lei, acordat prin contractul de imprumut nr. 42, iar contractul de imprumut nr. 28 din 15.12.1994, societatea a mai luat un imprumut in cuantum de 7.000 lei. La data de 07.04.1995 s-a incheiat, intre C Bank si LM contractul de ipoteca autentificat sub nr 8554 prin care aceasta a consimtit sa garanteze imprumutul acordat lui SC NN SRL, in cuantum de 20.000 lei, prin contractul de imprumut nr.42/ 13.04.1995, cu apartamentul proprietatea sa, situat in str. G, sector 6. Intrucat societatea debitoare nu si-a achitat obligatiile contractuale, de a rambursa, la scadenta, creditul acordat, a fost actionata in justitie, iar prin sentinta civila nr. 3552/1.10.1996, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia comerciala, s-a dispus obligarea societatii debitoare la plata sumei de 87.471 lei, reprezentand credit restant si dobanda restanta. La data de 05.02.2001 a fost formulata cererea de executare silita imobiliara asupra imobilului perosanei contestatoarei LM, formandu-se astfel dosarul de executare nr. 162/2001 al BEJ VG, executarea fiind pornita in baza sentintei civile 3552/1996 a Tribunalului Bucuresti, sectia comerciala, investita cu formula executorie. In consecinta, in raport de situatia de fapt, in cele ce preced, Tribunalul a apreciat ca recursul formulat este neintemeiat, intrucat, asa cum in mod corect a retinut prima instanta, contestatoarea a incheiat un contract de ipoteca pentru garantarea unui imprumut de 20.000 lei, imprumut acordat prin contractul nr. 42/13.04.1995, iar cele 3 imprumuturi reprezinta 3 obligatii distincte asumate de imprumutat, care nu se pot confunda intr-una singura si indivizibila doar pentru simplu fapt ca, in dispozitivul sentintei civile care constituie titlu exeutoriu cunatumul datoriei apare ca fiind cumulat pentru toate cele 3 contracte. Asadar, desi contestatoarea a garantat, prin contractul de ipoteca, doar imprumutul de 20.000 lei impotriva acesteia s-a pornit executarea pentru suma 87.471 lei, reprezentand creditul nerestituit si dobanzile pentru toate cele 3 contracte de imprumut, astfel incat executarea s-a pornit impotriva contestatoarei pentru o creanta mai mare garantata prin contractul de ipoteca.

Toate sustinerile recurentei in sensul ca instanta de fond a avut in vedere, in motivarea sentintei, ca titlu executoriu contractul de ipoteca, desi s-a raportat la un alt titlu executoriu, si nu la cel din cauza, reprezentat de sentinta civila nr. 3552/1996 a Tribunalului Bucuresti, sectia comerciala, chiar daca sunt reale, nu schimba cu nimic imprejurarile cauzei, intrucat, asa cum s-a aratat, in sistemul de drept romanesc ipoteca este specializata sub dublu aspect, si anume trebuie sa fie determinata atat asupra imobilului afectat de garantie, cat si asupra valorii creantei garantate. Ori, in speta dedusa judecatii, executarea silita a fost pornita asupra unei sume mult mai mare decat cea garantata prin contractul de ipoteca, suma rezultata din cumularea a 3 contracte de imprumut, desi contestatoarea nu si-a asumat obligatia decat a unui singur contract de imprumut, si nu numai pentru suma de 20.000 lei. S-a mai mentionat ca, in cauza, contestatoarea a incheiat un contract de ipoteca, neavand calitatea de fidejusor, neconstituind si o garantie personala, si, oricum, chiar in situatia existentei unei fidejusiuni, garantia personala are tot caracter accesoriu, nu poate intrece ca intindere datoria debitorului si nici nu poate fi facuta in conditii mai oneroase, potrivit art. 1645 Cod civil. 2 Contract de imprumut. Aparari de fond C.proc. civ. art. 399 alin. (3) " In conformitate cu art. 399 alin. (3) Cpc., in situatia in care executarea silita se face in teemiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta de judecata, impotriva acetuia se pot formula aparari de fond pe cale contestatiei la executare, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac. Cum contractul de credit bancar poate fi atacat pe cale actiunii de drept comun in nulitate, rezulta ca pentru verificarea validitatii sale este instituita o cale speciala de atac, astfel ca nulitatea absoluta nu poate fi solutionata pe calea contestatiei la executare." Tribunalul Bucuresti, sectia a IV a civila, decizia nr. 866/29.10.2004, nepublicata Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti la data de 24.04.2004, sub nr. 3836/2004, contestatoarea AMD a formulat, in contradictoriu cu intimata MR Bank, contestatie la executarea pornita impotriva sa prin comandamentul nr. 329/2000. Prin sentinta civila nr.6264/22.10.2003, a fost respinsa contestatia la executare, formulata, ca neintemeiata, si respinsa exceptia de inadmisibilitate, ca neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca intre SC TPR SRL si intimata-creditoare MR Bank s-a incheiat contractul de credit nr. 20771/28.07.1998, prin care intimata a acordat creditul in suma de 55.600 lei si dobanda aferenta, contract care a fost apoi modificat printr-un act aditional, fiind prevazuta o noua scadenta la 31.12.1998. Prin contractul de ipoteca nr.755/05.05.1998, contestatoarea si intervenientul au garantat restituirea acestui credit si a dobanzilor aferente, cu imobilul proprietatea lor, situat in Bucuresti, Sos. I, sector 2. Instanta de fond a retinut ca sustinerea contestatoarei, in sensul ca creanta a fost recuperata de intimata prin adjudecarea altui imobil al partilor, situat in Bucuresti, str. MD, precum si prin efectuarea platilor de catre societate, este neintemeiata, intrucat prin contractul de ipoteca s-a garantat restituirea creditului, precum si a dobanzilor. Prin acelasi contract, partile au stabilit ca, in cazul neachitarii la scadenta a creditului acordat si a dobanzilor aferente, debitorul si garantii sunt raspunzatori solidari. Intrucat a rezultat o plata in suma de 145.340 lei, efectuat in cursul anului 1999, aceasta a fost imputata asupra dobanzilor, fara ca debitul sa fie stins. Impotriva acestei hotarari a declarat recurs contestatoarea. Analizand recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate, raportat la dispozitiile art. 304 Cpc, Tribunalul a retinut urmatoarele: La data de 28.04.1998, intre SC TPR SRL, in calitate de debitoare, si MR Bank, in calitate de creditoare, s-a incheiat contractul de credit numarul 20771, prin care Banca a acordat societatii de credit in suma de 56.600 lei, cu scadenta la 28.07.1998, purtator de dobanzi, iar ulterior, printr-un act aditional, scadenta a fost prelungita la 31.12.1998. Imprumutul a fost garantat prin instituirea a 2 ipoteci, unul din contractele de ipoteca fiind incheiat asupra imobilului proprietatea recurentilor, situat in Bucuresti, Sos. I, sector 2, iar celalalat asupra imobilului situati in Bucuresti, Str, Md, nr.4, sector 2. Ulterior, la 10.06.1998, intimata creditoare a mai acordat un credit aceleiasi creditoare, in suma de 415.000 lei, ulterior majorat la 700.000 lei, purtator de dobanzi, cu data scadenta la 31.12.1998. In baza contractului de credit nr. 20671/1998, ce nu a fost rambursat si care constituie titlu executoriu, in temeiul Legii nr. 58/1998, s-a inceput urmarirea silita imobiliara asupra garantiei ipotecare constituite din apartamentul proprietatea recurentilor din Sos. I.

Impotriva acestor forme de executare, debitoarea a formulat contestatie la executare, invocand ca acest credit a fost achitat integral ca urmare a platilor partiale facute si prin adjudecarea apartamentului adus in garantie, situat in strada MD, sector 2. Din analiza inscrisurilordepuse la dosar rezulta ca, chiar daca societatea debitoare a facut plati partiale, acestea nu au stins in intregime creanta, astfel cum aceasta a fost calculata de catre banca prin raportarea la cota dobanzii stipulate in contract. In ceea ce priveste critica recurentilor referitoare la exceptia de nulitate absoluta a contractului de credit, invocata in sedinta publica, asupra careia instanta nu s-a pronuntat, se retina ca, in conformitate cu art. 399 alin. (3) Cpc., in situatia in care excutarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta de judecata, impotriva acestuia se pot formula aparari de fond pe calea contestatiei la executare, dac legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac. Cum contractul de credit bancar poate fi atecat pe calea actiunii de drept comun in nulitate, rezulta ca pentru verificarea validitatii sale este instituita o cale speciala de atac, astfel ca nulitatea absoluta nu putea fi solutionata pe calea contestatiei la executare. 3 . Posibilitatea de a se invoca incidente care fac inutila executarea prin caile de atac exercitate impotriva incheierii de incuviintare a executarii silite sau numai pe calea contestatiei la executare Decizia civila nr. 1356/3 decembrie 2004, Sectia civila, Curtea de Apel Alba Iulia Incidentele la executare constand in vatamari sau alte atingeri aduse debitorului sau tertilor prin actele de executare se examineaza in cadrul contestatiei la executare exercitata in conditiile art. 399 Cod procedura civila. Cu opinie separata in sensul ca, pe calea apelului sau recursului exercitat impotriva incheierii de incuviintare a executarii silite se pot invoca orice incidente care fac inutila procedura executarii silite, existente la data inregistrarii cererii de executare silita. Prin Decizia Civila nr. 123/7.06.2004 pronuntata in dosar nr. 7630/2003 Tribunalul Sibiu a admis apelul declarat de debitoarea N.M. impotriva incheierii civile nr.4785/22.08.2003 pronuntata de Judecatoria Sibiu si a schimbat aceasta incheiere in sensul ca a respins cererea de executare silita a contractului de credit nr. 23/9.12.1999 formulata de creditoarea C.C.E. Galati agentia Sibiu, prin lichidator. In considerentele deciziei s-a retinut in temeiul unui raport de expertiza contabila ca debitoarea a restituit inainte de introducerea cererii de executare silita, debitul,

dobanzile si penalitatile de intarziere corect calculate avand ca baza de calcul rata din credit si nu rata plus dobanda cum s-a pretins in cererea de executare silita. Prin Decizia civila nr. 1356/3.12.2004 pronuntata in dosar nr. 6977/2004 a fost admis recursul creditoarei si s-a modificat decizia instantei de apel in sensul respingerii apelului, mentinandu-se incheierea de incuviintare a executarii silite. S-a retinut in esenta, in considerentele deciziei instantei de recurs ca incidentele la executare, constand in vatamari sau alte atingeri aduse debitorului sau tertilor se examineaza in cadrul contestatiei la executare promovata in conditiile art. 399 Cod procedura civila, in cazul altor titluri executorii decat hotarari judecatoresti putandu-se formula pe calea unei astfel de contestatii si aparari de fond, de natura celor formulate de debitoare in apel. In opinia separata formulata de un membru al completului de judecata se sustine ca pe calea apelului se pot invoca orice incidente care fac de prisos executarea silita, inclusiv achitarea integrala a debitului inainte de inregistrarea cererii de executare silita, fapt ce s-a constatat de catre instanta de apel pe baza expertizei contabile efectuate, solutia corecta, in aceasta opinie, fiind respingerea recursului. 4 Incuviintarea executarii silite a contractelor bancare si a garantiilor imobiliare. Inadmisibilitatea invocarii unor motive de fond in dosarul de incuviintare a executarii silite si in caile de atac impotriva incheierii judecatoresti Decizia civila nr. 1589/21 decembrie 2004, Sectia civila, Curtea de Apel Alba Iulia Incuviintarea executarii silite a contractelor bancare si a garantiilor imobiliare. Inadmisibilitatea invocarii unor motive de fond in dosarul de incuviintare a executarii silite si in caile de atac impotriva incheierii judecatoresti. Incuviintarea executarii silite a titlurilor executorii reprezinta o procedura necontencioasa reglementata de art. 3731 Cod proc. civila intrucat prin cererea adresata de executorul judecatoresc nu se urmareste stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana . Intrucat incheierile de incuviintare a executarii silite nu au potrivit prevederilor art. 337 Cod proc. civila puterea lucrului judecat , este inadmisibila dezbaterea unor chestiuni de fond care presupun contradictorialitate. Prin incheierea nr. 3358/3.06.2003 Judecatoria Sibiu a incuviintat executarea silita de catre executorul bancar V.I. din cadrul Corpului de Executori Bancari ai B.T. a contractului de credit nr. 223/25.09.2001 , a actului aditional nr. 67 din 28.03.2002 si a contractelor de ipoteca nr. 263 din 25.09.2001 si nr. 115 din 28 martie 2002, la cererea creditoarei B.T. SA T. impotriva debitoarei S.C. "F.R." SRL T. De asemenea a fost

incuviintata executarea silita a garantilor ipotecari T.I. , T.D. si P.F.G. , pentru suma de 16.299 dolari SUA. In motivarea incheierii , instanta de executare a retinut ca prin contractul de credit si actul aditional la acesta , debitoarea a imprumutat de la creditoare suma de 5030 dolari SUA cu o dobanda de 11,2 % pe an, ratele nefiind restituite la scadente . Facand aplicabilitatea dispozitiilor art. 373 Cod proc. civila a gasit intemeiata cererea de incuviintare a executarii silite. Prin decizia civila nr. 853/2003 Tribunalul Sibiu a respins apelul promovat de debitoare impotriva incheierii nr. 3358/2003, cu motivarea ca intrucat contractele de credit bancar sunt titluri executorii si termenele de restituire a imprumuturilor sunt obligatorii. Prelungirea termenelor de restituire a ratelor reprezinta doar o facultate a partilor, astfel ca in mod corect si legal prima instanta a incuviintat executarea silita. Impotriva deciziei civile nr. 853/13.11.2003 pronuntata de Tribunalul Sibiu a promovat recurs debitoarea S.C. "F.R." SRL T. , prin administrator, solicitand modificarea in totalitate a deciziei atacate in sensul respingerii cererii de incuviintare a executarii silite. Motivele de recurs invocate de petenta sunt: nulitatea prevazuta de art. 304 pct.7 Cod proc. civila intrucat hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina . Se arata ca banca este cea care ii datoreaza suma de 200.000.000 lei platita pentru cumpararea unui gater la licitatie publica, anulata apoi si care a ramas in contul creditului angajat; nulitatea prevazuta de art. 304 pct.9 Cod proc. civila rezultata din aplicarea gresita a art. 372 Cod proc. civila, deoarece scadenta finala contractului de credit era in anul 2007, si nulitatea prevazuta de art. 304 pct.10 Cod proc. civila constand in nepronuntarea instantei in legatura cu efectuarea incasarii in avans a sumei de 120.000.000 lei din suma platita ca pret al gaterului. Prin intampinare creditoarea B. T. a cerut respingerea recursului, contestand existenta vreunei datorii a bancii catre debitoarea S.C. "F.R." SRL T. sau catre administratorul acesteia, ca ratele contractate prin contractele de credit puse in executare au scadente lunare de rambursat si numai ultima rata este scadenta in anul 2007, iar in prezent sunt restante 20 rate . Prin somatii expediate succesiv atat debitoarei cat si garantilor, au fost informati permanent asupra datoriilor restante iar intregul debit a fost trecut la restante. Examinand legalitatea si temeinicia sentintei civile atacate sub aspectul criticilor aduse prin motivele de recurs, Curtea a retinut ca recursul nu este fondat si l-a respins pentru urmatoarele considerente:

Prin contractul de credit nr. 223/2001 si actul aditional nr. 1/66 din 28.03.2002 , debitoarea S.C. "F.R." SRL T. a facut un imprumut initial de 182.000.000 lei la creditoare, care apoi a fost exprimat in dolari americani cu scadente lunare pentru fiecare rata de 167 USD in zilele expres negociate, incepand cu 24 decembrie 2001 si apoi cu ziua 30.04.2002. Imprumutul a fost garantat cu actele autentice asumate de garanti, fiind investite cu formula executorie atat contractul de credit si actul aditional, cat si contractele de garantie imobiliara prin Incheierile Judecatoriei Sibiu nr. 2165 si 2166/10.04.2003. Intr-o astfel de situatie, se constata ca sunt intrunite cerintele dispozitiilor art. 373/1 (2) Cod proc. civila , intrucat la data de 15.05.2003 cand a fost introdusa cererea de incuviintare executarii silite erau scadente un numar de 16 rate. In cadrul procedurii de incuviintare a executarii silite legea nu pretinde existenta altor cerinte ci doar a titlului executoriu investit cu formula executorie , potrivit art. 371 (2), 372 si 376 alin.1 Cod proc. civila , cerinta indeplinita in speta , precum si scadenta datoriei. Celelalte aparari precum sunt cele legate de datorii reciproce sau stingerea datoriilor pe alte cai legale pot fi discutate de parti in cadrul contestatiei la executare, potrivit dispozitiilor art. 399 alin.3 Cod proc. civila . Aceasta cu atat mai mult cu cat in cazul de fata titlul executoriu nu este emis de o instanta judecatoreasca si se pot examina in cadrul contestatiei la executare inclusiv aparari de fond. Cum motivele de recurs nu cuprind critici vizand vicii ale titlului executoriu in sine, care sa fie de natura a impiedica incuviintarea executarii , in mod corect si legal instantele anterioare au procedat la incuviintarea executarii titlurilor prezentate de creditoare.