Sunteți pe pagina 1din 8

Luat din indrumatorul de calcul. Nu-mi apartine. prep.univ.drd.ing.

Sorina Constantinescu
1

Ferma cu consum mediu de metal


Se vor folosi aceleasi date de tema ca la grinda de lemn
lamelat incleiat
Evaluare de incarcari:
a)incarcare permanenta:
-incarcare din elementele de acoperis:
g=g
a
*t/cos [KN/m]
-incarcare din greutate proprie:


g
1
=
D
l h b l
i i
i OL i i lemn
05 . 1
4
* * * *
7
1
5
1
2
1
|
|
.
|

\
|
+

= =
t|
[KN/m]

lemn
7,5 KN/m
3
sau 6KN/m
3

OL
78,5KN/m
3
l
i
=lungimea elementului i de lemn sau de metal
h
i
=inaltimea elementului i de lemn b
i
=latimea elementului i de lemn =diametrul montantilor

b)incarcare din zapada
v=S
k
*t S
k
=S
0k
*
i
*c
e
*c
t
vor fi 3 valori S
k
: pentru
1
, 0,5
1
si
2
c
e
, c
t
se mentin ca valori


030 30<<60 60

1
0,8 0,8*(60-)/30 0

2
0,8+0,8*/30 1,6 -

c)incarcare din vant:

w(z)=q
ref
*c
e
(z)*c
p
[KN/m
2
] w(z)=presiunea vantului la inaltimea z
q
ref
=presiunea de refereinta a vantului (0,4; 0,5; 0,7) KN/m
2
c
e
(z)=factor de expunere la inaltimea z
c
p
=coeficient de presiune c
e
(z)=c
g
(z)*c
r
(z)
c
g
(z)=factort de rafala=1+g[2I(z)] g=factor de varf=3,5
I(z)=intensitatea turbulantei=
0
ln 5 , 2
z
z
|
c
r
(z)coeficient de rugozitate= ( )
2
0
0
2
ln
|
|
.
|

\
|
z
z
z k
r

z
0
=lungime de rugozitate w=w(z)*t

c
p
` categoria
terenului
z
0

(m)
k
r
(z
0
) c
p
se va alege in
functie de unghiul
fermei, prin
interpolare daca este
cazul, cu valoarea
pozitiva maxima, de
pe linia care
corespunde unghiului
5 -2,5 -2 -1,2 -0,3 -1,6
15 +0,2 +0,2 +0,2 -0,4 -1,5 I 0,01 0,17 2,73
30 +0,7 +0,7 +0,4 -0,4 -0,5 II 0,05 0,19 2,65
45 +0,7 +0,7 +0,6 -0,2 -0,3 III 0,3 0,22 2,35
60 +0,7 +0,7 +0,7 -0,2 -0,3 IV 1 0,24 2,12
75 +0,7 +0,8 +0,8 -0,2 -0,3 categoria terenului se va alege dupa
preferinte.z poate fi luat 9m zona F G H I J
Luat din indrumatorul de calcul. Nu-mi apartine. prep.univ.drd.ing. Sorina Constantinescu
2
Calculul eforturilor in barele fermei:
Ipoteze de incarcare si notarea nodurilor:

Se va alege combinatia de ipoteze considerata cea mai defavorabila:
(1)+(2) (1)+(3)+(4) (1)+(3)+(5)
Pentru combinatia aleasa se vor calcula eforturile din bare, conform cu tabelele urmatoare:
(1) =1,35*p (2)=1,5*S
k
(
1
) (3)=1,5* S
k
(0,5*
1
) (3)=1,5* S
k
(
2
) (4)=1,05*w(z) (5)=1,05*w(z)

bara tipul
barei


eforturi
din (1)
eforturi
din (2)
eforturi
din (3)
eforturi
din (4)
eforturi
din (5)
e
f
o
r
t
u
r
i

d
i
n

c
o
m
b
i
n
a
t
i
e

e
f
o
r
t

m
a
x
i
m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1-3
t
a
l
p
a

s
u
p
e
r
i
o
a
r
a

a
3
a
4
a
5
(1)*a
5
(2)* a
5
(3)*a
3
+(3)*a
4
(4)*a
3
(5)*a
4
a
11

m
a
x
(
|
a
1
1
|

.
.
|
f
1
1
|
)

3-5 b
3
b
4
b
5
(1)*b
5
(2)*b
5
(3)*b
3
+(3)*b
4
(4)*b
3
(5)*b
4
b
11

5-7 c
3
c
4
c
5
(1)*c
5
(2)*c
5
(3)*c
3
+(3)*c
4
(4)*c
3
(5)*c
4
c
11

7-9 d
3
d
4
d
5
(1)*d
5
(2)*d
5
(3)*d
3
+(3)*d
4
(4)*d
3
(5)*d
4
d
11

9-11 e
3
e
4
e
5
(1)*e
5
(2)*e
5
(3)*e
3
+(3)*e
4
(4)*e
3
(5)*e
4
e
11

11-12 f
3
f
4
f
5
(1)*f
5
(2)*f
5
(3)*f
3
+(3)*f
4
(4)*f
3
(5)*f
4
f
11

1-2
t
a
l
p
a

i
n
f
e
r
i
o
a
r
a

g
3
g
4
g
5
(1)*g
5
(2)*g
5
(3)*g
3
+(3)*g
4
(4)*g
3
(5)*g
4
g
11

m
a
x
(
|
g
1
1
|
.
.
|
m
1
1
|
)

2-4 h
3
h
4
h
5
(1)*h
5
(2)*h
5
(3)*h
3
+(3)*h
4
(4)*h
3
(5)*h
4
h
11

4-6 j
3
j
4
j
5
(1)*j
5
(2)*j
5
(3)*j
3
+(3)*j
4
(4)*j
3
(5)*j
4
j
11

6-8 k
3
k
4
k
5
(1)*k
5
(2)*k
5
(3)*k
3
+(3)*k
4
(4)*k
3
(5)*k
4
k
11

8-10 l
3
l
4
l
5
(1)*l
5
(2)*l
5
(3)*l
3
+(3)*l
4
(4)*l
3
(5)*l
4
l
11

10-12 m
3
m
4
m
5
(1)*m
5
(2)*m
5
(3)*m
3
+(3)*m
4
(4)*m
3
(5)*m
4
m
11

3-4
d
i
a
g
o
n
a
l
e

n
3
n
4
n
5
(1)*n
5
(2)*n
5
(3)*n
3
+(3)*n
4
(4)*n
3
(5)*n
4
n
11

m
a
x
(
|
n
1
1
|

.
.
|
q
1
1
|
)

5-6 o
3
o
4
o
5
(1)*o
5
(2)*o
5
(3)*o
3
+(3)*o
4
(4)*o
3
(5)*o
4
o
11

6-9 p
3
p
4
p
5
(1)*p
5
(2)*p
5
(3)*p
3
+(3)*p
4
(4)*p
3
(5)*p
4
p
11

8-11 q
3
q
4
q
5
(1)*q
5
(2)*q
5
(3)*q
3
+(3)*q
4
(4)*q
3
(5)*q
4
q
11

2-3
m o n t a n t i

r
3
r
4
r
5
(1)*r
5
(2)*r
5
(3)*r
3
+(3)*r
4
(4)*r
3
(5)*r
4
r
11

m a x ( | r 1 1 | . . | v 1 1 | )

Luat din indrumatorul de calcul. Nu-mi apartine. prep.univ.drd.ing. Sorina Constantinescu
3
4-5 s
3
s
4
s
5
(1)*s
5
(2)*s
5
(3)*s
3
+(3)*s
4
(4)*s
3
(5)*s
4
s
11

6-7 t
3
t
4
t
5
(1)*t
5
(2)*t
5
(3)*t
3
+(3)*t
4
(4)*t
3
(5)*t
4
t
11

8-9 u
3
u
4
u
5
(1)*u
5
(2)*u
5
(3)*u
3
+(3)*u
4
(4)*u
3
(5)*u
4
u
11

10-11 v
3
v
4
v
5
(1)*v
5
(2)*v
5
(3)*v
3
+(3)*u
4
(4)*v
3
(5)*v
4
v
11


Se vor vedea tabelele din anexa.
Dimensionarea barelor fermei:
Talpa inferioara Relatia de verificare: T
ef
T
r
T
ef
=efort de intindere efectiv in Ti
T
r
=efort de intindere capabil in Ti
T
r
=
c
t
R *A
net
*m
Tt

A
net
=A
brut
-A
slabiri

c
t
R =
n
t
R *m
dt
*m
ut
/
t

m
Tt
=0,9
n
t
R =R
t
=14,4N/mm
2
rezistenta caracteristica la intindere
A
brut
=b*h
A
net
=A
brut
/1,25
m
dt
[0,9; 0,95]
m
ut
=1

t
=1,4

Sectiune Ti


Talpa superioara Relatia de verificare: C
ef
C
r
C
ef
=efort de compresiune efectiv in Ts
C
r
=efort de compresiune capabil in
Ts
C
r
=
c
c
R

*A
calc
*m
Tc
*
c

A
calc
=b*h
c
c
R

=
n
c
R

*m
dc
*m
uc
/
c

m
Tc
=0,9
n
c
R

=R
c
=15N/mm
2
rezistenta caracteristica la compresiune

c
=
2
3100

, daca >75

c
=1-0,8*
2
2
100
|
|
.
|

\
|
, daca 75

max
=120
m
dc
[0,8; 0,85]
m
uc
=1

=
1
,
2
5


Sectiune Ts

l
f
=lungime de flambaj=
lungimea barei (bara
articulata la ambele capete)
b
TS
=b
TI
=b
D

i
l
f
=
i
min
=0,289*b

Diagonale Relatia de verificare: C
ef
C
r
C
ef
=efort de compresiune efectiv in D
C
r
=efort de compresiune capabil in D
C
r
=
c
c
R

*A
calc
*m
Tc
*
c

A
calc
=b*h
c
c
R

=
n
c
R

*m
dc
*m
uc
/
c

m
Tc
=0,9
n
c
R

=R
c
=15N/mm
2
rezistenta caracteristica la compresiune

c
=
2
3100

, daca >75

c
=1-0,8*
2
2
100
|
|
.
|

\
|
, daca 75

max
=120
m
dc
[0,8; 0,85]
m
uc
=1

=
1
,
2
5


Sectiune D

l
f
=lungime de flambaj=
lungimea barei (bara
articulata la ambele capete)
b
TS
=b
TI
=b
D

i
l
f
=
i
min
=0,289*b

Montanti (din metal) Relatia de verificare: T
ef
T
r
T
ef
=efort de intindere efectiv in M
T
r
=efort de intindere capabil in M
T
r
=
o
R *A
m

Sectiune M

A
m
=
25 , 1
1
*
4
2
t|

o
R =210N/mm
2
rezistenta la intindere
a OB 37
=diametru montant

Calculul imbinarii nodului de reazem (nodul 1):
Luat din indrumatorul de calcul. Nu-mi apartine. prep.univ.drd.ing. Sorina Constantinescu
4

Verificarea nodului de reazem la strivire
Conditii de calcul si alcatuire: h
c1
2cm h
c2
h
c1
+2cm h
c2
h/3 h
c
=adancime de prag de chertare
Conditii de alcatuire, in desen: l
p1
10 h
c1
l
p1
2h l
p2
10h
c2
l
p
=lungimea pragului de chertare
Conditii de alcatuire, in calcul: l
p1
10 h
c1
l
p1
2h l
p2
10h
c2


Conditie de verificare la strivire:
r
TS
ef
N C s
TS
ef
C =efort efectiv de compresiune in TS
N
r
=efort capabil la strivire N
r
=N
r1
+N
r2

N
r1
=
c
c
R
o ,
*A
str1
*m
T
N
r2
=
c
c
R
o ,
*A
str2
*m
T

m
T
=0,9
A
str1
=b*h
c1
/cos
A
str2
=b*h
c2
/cos
o
o
3
,
sin 1 1
|
|
.
|

\
|
+
=

c
c
c
c
c
c c
c
R
R
R
Rc
c
R
o ,
rezistenta de
calcul la
compresiune sub
unghiul
c
c
R

se va
considera ca si
pentru Ts si D
c
R =rezistenta
caracteristica la
compresiune
pe fibre =3,3
N/mm
2
( aici)
c
c
R

=
c
R *m
dc
*m
uc
/
c

m
dc
[0,8; 0,85]
m
uc
=1
c
=1,25
Verificarea nodului de reazem la forfecare:
Conditie de verificare la
forfecare:
r ef
F F s
ef
F =efort efectiv de forfecare
F
r
=efort capabil la forfecare
F
ef
=
TS
ef
C *cos

F
r1
=0,7*
c
f
R

*A
f1
*m
Tf
F
r2
=
c
f
R

*A
f2
*m
Tf

m
Tf
=0,9
A
f1
=b*l
p1

A
f2
=b*l
p2

c
f
R

rezistenta de
calcul la forfecare
f
R =rezistenta
caracteristica la
forfecare fibrele
=3 N/mm
2
( aici)
Conditii suplimentare:
F
f1
F
r1
F
ef1
=
TS
ef
C
1
*cos


F
f2
F
r2
F
ef2
=
TS
ef
C *cos

TS
ef
C
1
=
TS
ef
C *
2 1
1
str str
str
A A
A
+

m
df
[0,55; 0,65]
m
uf
=1
c
f
R

=
f
R *m
df
*m
uf
/
f

f
=1,25

Luat din indrumatorul de calcul. Nu-mi apartine. prep.univ.drd.ing. Sorina Constantinescu
5

Calculul buloanelor de
avarie:
Conditie de dimensionare:
N
ef,bul
N
cap,bul

N
ef,bul
=efort efectiv de intindere intr-un
bulon
N
cap,bul
=efort capabil de
intindere intr-un bulon
N
ef,bul
=(
TS
ef
C *tg(60-))/2
N
cap,bul
=A
net
*R
o
*m
0


m
0
=0,6 (buloanele intra
in lucru prin soc)
R
o
=210N/mm
2

A
net
=
25 , 1
1
*
4
2
t|

=diametru bulon
(
min
=12mm)

Verificare Ti in zona slabita: T
ef
T
r

T
r
=
c
t
R *A
net
*m
Tt

T
ef
=efort efectiv de intindere
T
r
=efort capabil de intindere A
net
=(b- )*(h-h
c2
) m
Tt
=0,9

Calculul la strivire
subgrinda pe cosoroaba
c
c
TS
ef
nec
R b
C
b

=
*
sin * o

b
nec
=latimea necesara a cosoroabei

Determinarea numarului de cuie la
prinderea subgrinzii de Ti
Conditie de dimensionare:
LL
cap

L=componenta orizontala a efortului in buloane
L
cap
=efort capabil in cuie
L=
TS
ef
C * tg(60-)*sin L
cap,cui
=min(
central elem str
cap
L
_ _
,
arg _ _ m elem str
cap
L ,
tija in
cap
L
cov_
)

central elem str
cap
L
_ _
=3*c* [N]
arg _ _ m elem str
cap
L =5*a* [N]
tija in
cap
L
cov_
=30*
2
[N]
L
cap
=nr
cuie
*L
cap,cui
*m
R
*m
u
*m
T
*n
f
*
a=grosimea celei mai subtiri piese marginale [mm]
c=grosimea celei mai subtiri piese centrale [mm]
=diametru tija [mm]

m
R
=coeficient de repartitie neuniforma
a incarcarilor la tije=0,9
m
u
=coeficient de
umiditate=1
m
T
=coeficient de tratare=0,9
=coeficient de
siguranta=0,7
n
f
=numarul de sectiuni de forfecare=1
Verificare nod intermediar:
Detaliu nod intermediar si prinderea TI
Verificare la strivire:
Conditii de calcul si alcatuire: h
c
2cm h
c
h/4 h
c
=adancime de prag de chertare
Conditii de alcatuire, in desen: l
p
10 h
c
l
p
2h l
p
=lungimea pragului de chertare
Conditii de alcatuire, in calcul: l
p
10 h
c
l
p
2h


Luat din indrumatorul de calcul. Nu-mi apartine. prep.univ.drd.ing. Sorina Constantinescu
6

Conditie de verificare la strivire:
r
D
ef
N C s
D
ef
C =efort efectiv de compresiune in D
N
r
=efort capabil la strivire A
str
=b*h
c
/cos
N
r
=
c
c
R
| ,
*A
str
*m
T

m
T
=0,9
c
c
R

=
c
R *m
dc
*m
uc
/
c

|
|
3
,
sin 1 1
|
|
.
|

\
|
+
=

c
c
c
c
c
c c
c
R
R
R
Rc
c
R
| ,
rezistenta de
calcul la
compresiune sub
unghiul
c
c
R

se va
considera ca
si pentru Ts si
D
c
R =rezistenta
caracteristica la
compresiune pe
fibre =3,3 N/mm
2

(aici)
m
dc
[0,8; 0,85]
m
uc
=1

c
=1,25
Verificare la forfecare:
Conditie de verificare la
forfecare:
r ef
F F s
ef
F =efort efectiv de forfecare
F
r
=efort capabil la forfecare
F
ef
=
D
ef
C *cos

F
r
=
c
f
R

*A
f
*m
Tf

c
f
R

=
f
R *m
df
*m
uf
/
f

A
f
=b*l
p

c
f
R

rezistenta de calcul la forfecare
fibrele
f
R =rezistenta caracteristica la forfecare fibrele
=3 N/mm
2
( aici)
m
Tf
=0,9

f
=1,25 m
df
[0,55; 0,65] m
uf
=1

Calcul la strivire sub saiba montant si talpa inferioara:
c
c
m saiba
nec
R
N
A

=
Se va considera grosimea saibei 10mm
sau 12mm N
m
=T
m
=efort de intindere in montant

Calcul la strivire sub saiba montant si talpa superioara:
c
c
m saiba
nec
R
N
A
o ,
=
Se va considera grosimea saibei 10mm
sau 12mm N
m
=T
m
=efort de intindere in montant

Determinarea numarului de
buloane la prinderea Ti
Conditie de dimensionare:
TI
ef
T T
bul

TI
ef
T =efort de intindere de calcul in Ti
T
bul
=efort capabil in buloane
Se pun 2 eclise cu grosimea 10cm
de o parte si de alta a Ti
L
cap,bulon
=min(
central elem str
cap
L
_ _
,
arg _ _ m elem str
cap
L ,
tija in
cap
L
cov_
)

central elem str
cap
L
_ _
=3*c* [N]
arg _ _ m elem str
cap
L =5*a* [N]
tija in
cap
L
cov_
=30*
2
[N]
T
bul
=nr
bul
*L
cap,bul
*m
R
*m
u
*m
T
*n
f
*
a=grosimea celei mai subtiri piese marginale [mm]
c=grosimea celei mai subtiri piese centrale [mm]
=diametru tija [mm]

m
R
=coeficient de repartitie neuniforma
a incarcarilor la tije=0,9
m
u
=coeficient de umiditate=1 m
T
=coeficient de tratare=0,9
=coeficient de siguranta=0,7 n
f
=numarul de sectiuni de forfecare=2

Luat din indrumatorul de calcul. Nu-mi apartine. prep.univ.drd.ing. Sorina Constantinescu
7

Luat din indrumatorul de calcul. Nu-mi apartine. prep.univ.drd.ing. Sorina Constantinescu
8