Sunteți pe pagina 1din 50

CIORNOLETA ALINA-ELENA AMS ID Anul II

LICITATII SI ACHIZITII PUBLICE

PROIECT

Nr.de nregistrare............/..................... APROBAT, Sergiu Vasiliu Preedinte

REFERAT DE NECESITATE

Avand in vedere ca proiectul R.E.S.C.U.E.-Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati, pornind de la experiente si bune practici in Uniunea Europeana necesita o desfasurare a activitatii financiare cat mai corecta, va rugam sa aprobati initierea procedurii de licitatie pentru furnizarea de servicii de audit financiar.

Director financiar Iulia Achitei

DOCUMENTAIA PENTRU OFERTANI PENTRU ACHIZIIA SERVICIILOR DE AUDIT


Achizitor1 Titlul proiectului POSDRU Organizaia Naional a Persoanelor cu Handicap din Romnia R.E.S.C.U.E nfiinarea unei Reele de Economie Social destinat integrrii profesionale a persoanelor cu dizabiliti, pornind de la experiene i bune practici n Uniunea European de POSDRU/84/6.1/S/57994

Nr.contractului finanare Calitatea achizitorului n Beneficiar cadrul proiectului

1. INFORMAII GENERAL 1.1. Achizitor Denumire: Organizaia Naional a Persoanelor cu Handicap din Romnia Adres: Bd. Mareal Averescu, nr.17, Pavilion F, etaj 3, sector 1 Localitate: Bucureti Cod potal: ara: Romnia Persoana de contact: Telefon: 021-224 14 89 n atenia: Roxana Alexe 031-805 94 94 E-mail: 57994.licitatii@onphr.ro Fax: 021-224 14 89 Adresa/ele de internet (dac este cazul): www.onphr.ro

I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante

ministere ori alte autoriti publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenii naionale autoriti locale alte institutii guvernate de legea public instituie european/organizaie internaional altele (specificai) organizaie neguvernamental

servicii publice centrale aprare ordine public/siguran naional mediu afaceri economico-financiare sntate construcii i amenajri teritoriale protecie social recreere, cultur i religie educaie activiti relevante energie ap pot transport altele (specificai)

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute: la adresa mai sus menionat altele: (adres/fax/interval orar) Date limit de primire a solicitrilor de clarificri Data 30.12.2010 /ora limit 15.00 /adresa: Bd. Maresal Averescu nr.17, Pavilion F, etaj 3, sector 1 Bucuresti Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: 31.12.2010 I c) CI DE ATAC Denumire: Organizaia Naional a Persoanelor cu Handicap din Romnia Adres: Bd. Mareal Averescu, nr.17, Pavilion F, etaj 3, sector 1 Localitate: Bucureti Cod potal: ara: Romnia E-mail: Telefon: 021-224 14 89 031-805 94 94 Adres internet: www.onphr.ro Fax: 021-224 14 89

I.d.Sursa de finanare: Se specific sursele de finanare ale Dup caz, proiect/program finanat din fonduri contractului ce urmeaz a fi atribuit comunitare da nu Fondul Social European, Bugetul de Stat i Dac DA, facei referire la proiect/program contribuie proprie POS DRU 2007 2013, DMI 6.1 II.OBIECTUL CONTRACTULUI 4

II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: Servicii de audit ID 57994 II. 1.2) Denumire contract i locul de livrare Locul de prestare a serviciilor de audit menionate n caietul de sarcini este: Str. Eugen Lovinescu, Nr. 13 i in Bd. Maresal Averescu nr.17, Pavilion F, etaj 3 (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii Execuie Proiectare i execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritatea contractant Principala locaie a lucrrii __________________ Cumprare Leasing nchiriere Cumprare n rate Categoria serviciului 2A 2B (se specific din care categorie de servicii aparine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) Principalul loc de prestare Str. Eugen Lovinescu, Nr. 13 Cod CPV 79212000-3

Principalul loc de livrare ____________________

Cod CPV Cod CPV II.1.3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: II.1.4) Durata contractului de achiziie public 36 de luni de la semnare contractului

II.1.5) Divizare pe loturi

da nu da nu

II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate

II.2) Cantitatea sau scopul contractului: conform caietului de sarcini III. Condiii specifice contractului III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz) III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere ) III.1.2. Altele (dac DA, descriei) IV: PROCEDURA IV.1) Procedura selectat Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv

da da

nu nu

Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de oferte Concurs de soluii

IV.3) Legislaia aplicat (se completeaz cu legislaia n vigoare privind achiziiile publice Ordonana de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu 5

modificrile i completrile ulterioare, HG nr. 925 /2006 cu modificrile i completrile ulerioare i dup caz, Instruciunea nr.26 privind efectuarea achiziiilor publice necesare implementrii proiectelor finanate prin POSDRU 2007 2013 V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului Declaraii privind nencadrarea n Cerina este obligatorie n vederea calificrii ofertantului - Declaraia privind eligibilitatea Formularul 1 prevederile art.180 din ordonan - Alte documente echivalente emise de autoritile competente din ara de origine sau de reedin Declaraie privind nencadrarea n Cerine obligatorii: - Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute prevederile art. 181 din ordonan la art.181 din OUG 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare - Formularul 2 - n original Solicitat Nesolicitat V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Persoane juridice/fizice romne Certificat de nregistrare de la ORC - copie pe care se va meniona conform cu originalul Certificat constator emis de ORC, eliberat cu cel mult 30 de zile naninte de deschiderea ofertelor din care s rezulte c ofertantul desfoar activitii similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziii Activiti de contabilitate i audit financiar, consultan n domeniul fiscal Cod CAEN 6920 n original Certificat fiscal eliberat de Administraia financiar teritorial la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice - original; Autorizaie emis de Camera Auditorilor Financiar din Romnia privind nregistrarea ofertantului n Registrul Auditorilor financiari activi n anul 2010 copie legalizat Pentru persoanele fizice - certificat de la Camera Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR) privind calitatea de auditor financiar i carnet de auditor vizat pe anul 2010 - copii legalizate. Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in calitate de auditor in ultimii 3 ani de catre Departamentul de Monitorizare si Competenta Profesionala al CAFR. Persoane juridice /fizice strine Cerin obligatorie: documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenena din punct de vedere 6

profesional. 1. Acte doveditoare a capacitii de exercitare a activitilor de audit financiar pe teritoriul Romniei, conform reglementrilor legale n vigoare- copii legalizate sau original dupa caz; 2. Copie acte de nmatriculare n ara de origine, conform cu originalul V. 3) Situaia economico-financiar Informaii privind situaia economicofinanciar Solicitat Nesolicitat

V.4) Capacitatea tehnic i/sau profesional Informaii privind capacitatea tehnic Cerine obligatorii: Solicitat Nesolicitat - lista cuprinznd principalele contracte de servicii de audit similiare din ultimii 3 ani, minim 1 contract de servicii de audit de aceeai valoare ca i prezentul contract i lista contractelor n derulare (dac exist) formularul 4 - n original

VI. PREZENTAREA OFERTEI Limba romn. Documentaia tehnic i documentele emise de instituii/organisme oficiale din ara n care ofertanii strini sunt rezideni pot fi VI.1) Limba de redactare a ofertei prezentate n alt limb, cu condiia ca acestea s fie nsoite de o traducere autorizat n limba romn. 60 zile de la data deschiderii ofertelor VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei VI.3) Garania de participare Nesolicitat Ofertanii vor prezenta propunerea tehnic astfel VI.4) Modul de prezentare a propunerii nct aceasta s rspund n totalitate cerinelor din Caietul de sarcini. tehnice Se va prezenta Formularul de ofert Formularul 4 VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Oferta se va depune la sediul autoritii contractante, Adresa: Bd. Maresal Averescu nr.17, Pavilion F, etaj 3 Data limit de depunere a ofertei: 04.01.2011, ora 11.00. Modul de prezentare a plicurilor coninnd oferta: 1 exemplar n original VI.6) Modul de prezentare a ofertei 7

VI.7) Data limit de depunere a ofertelor

1 exemplar n copie Oferta va fi scanat i nregistrat pe CD/DVD. CD-ul/DVD-ul va fi pus n plicul marcat ORIGINAL. Se sigileaz originalul i copia n plicuri separate, marcnd corespunztor plicurile cu ORIGINAL i respectiv COPIE, plicuri marcate i cu denumirea i adresa ofertantului. Plicurile ORIGINAL i COPIE se introduc ntr-un plic exterior netransparent, nchis corespunztor, marcat cu adresa autoritii contractante i inscripia A NU SE DESCHIDE NAINTE DE 04.01.2011, ORA 13.00 Ofertanii au obligaia de a numerota i de a semna fiecare pagin a ofertei, precum i de a anexa un opis al documentelor. 04 /01 /2011 /ora 11.00 la secretariat Organizaia Naional a Persoanelor cu Handicap din Romnia, adresa: Bd. Maresal Averescu nr.17, Pavilion F, etaj 3, sector 1 Bucuresti

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai nainte de data limit stabilit pentru depunere. Modificarea sau retragerea ofertei se realizeaz prin solicitare scris n acest sens, depus pn la VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificrii data limit stabilit pentru depunere. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificrile ofertei trebuie prezentate cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca, n mod obligatoriu, i inscripia "MODIFICRI. Ofertele sunt declarate ntrziate dac sunt depuse la alt adres/depunere dup data/ora limita nscris la pct.VI.7) 04.01.2011, ora 13.00. Pentru a participa la deschiderea ofertelor, VI.9) Deschiderea ofertelor persoanele care particip trebuie s prezinte o mputernicire semnat de reprezentantul legal al operatorului economic, pentru persoana fizic autorizat s participe la edina de deschidere. VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VI.1) Preul cel mai sczut

VIII. Atribuirea contractului VII.1) Ajustarea preului contractului da nu

Preul este ferm n lei

VII.2). Garania de bun execuie a Nu este cazul. contractului da nu

CAIET DE SARCINI 1. Informaii generale: Organizaia Naional a Persoanelor cu Handicap din Romnia este Beneficiar al contractului de finanare cu numrul de identificare POSDRU/84/6.1/S/ 57994, aferent proiectului R.E.S.C.U.E nfiinarea unei Reele de Economie Social destinat integrrii profesionale a persoanelor cu dizabiliti, pornind de la experiene i bune practici n Uniunea European , avnd durata de implementare de 36 de luni, (iulie 2010 iunie 2013), din cadrul Programului Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, DMI 6.1. 2. Obiectul contractului Achiziia de servicii de audit financiar pentru implementare i respectiv auditarea proiectului R.E.S.C.U.E nfiinarea unei Reele de Economie Social destinat integrrii profesionale a persoanelor cu dizabiliti, pornind de la experiene i bune practici n Uniunea European cu numr de identificare POSDRU/84/6.1/S/ 57994, respectiv pregatirea unor Rapoarte privind Constatrile factuale aferente tuturor Cererilor de Rambursare a Cheltuieilor ntocmite de Beneficiar i depuse ctre AMPOSDRU. Sunt planificate un numar de 12 rapoarte de audit, corespunzatoare a 12 cereri de rambursare a cheltuielilor, plus un raport de audit aferent anului financiar, care vor fi transmise de catre Beneficiar catre AMPOSDRU/OI resposabil.

3. Condiii specifice Auditorul trebuie s realizeze activitatea de audit n conformitate cu legislaia naional i european i s urmreasc n activitatea desfurat instruciunile AMPOSDRU privind modul de auditare a proiectului publicate n prezent sau care se vor publica pe parcursul contractului de servicii. Verificarea cheltuielilor se va realiza conform cerinelor de mai jos: 9

Cuprins 1. SPECIFICAII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR CONTRACT DE FINANARE NERAMBURSABIL N CADRUL POS DRU ANEXA nr.1: INFORMAII DESPRE SUBIECTUL VERIFICRII CHELTUIELILOR ANEXA nr.2 : SCOPUL PRESTATIEI: PROCEDURI DE REALIZAT 2. RAPORTUL PRIVIND CONSTATRILE FACTUALE PENTRU VERIFICRILE CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE FINANARE NERAMBURSABIL N CADRUL POS DRU Punctul 1 trebuie completat de Beneficiar i agreat de auditor Punctul 2 trebuie furnizat de auditor 3. GHID PENTRU DETERMINAREA CORECIILOR FINANCIARE CARE TREBUIE FCUTE CHELTUIELII COFINANATE DIN FONDURILE STRUCTURALE SAU DIN FONDUL DE COEZIUNE PENTRU NECONFORMAREA CU REGULILE ACHIZIIEI PUBLICE UNUI

GLOSAR DE ABREVIERI Pe parcursul prezentului document, se vor folosi urmtoarele prescurtri: Specificaii Tehnice = ST Fondul European de Dezvoltare Regional = FEDR Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC Raportul privind Constatrile Factuale = RCF

1. SPECIFICAII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR CONTRACT DE GRANT FINANAT N CADRUL POS DRU (ST)

UNUI

Prezentul document reprezint ST pe care Beneficiarul <numele beneficiarului> consimte a i ncredina auditorului <numele firmei de audit> activitatea de verificare a cheltuielilor i raportarea privind contractul de finanare (contract de finanare) finanat n cadrul POS DRU <titlul i numrul contractului de grant>. n cazul n care Autoritatea de Management/Organismul Intermediar este menionat n ST, aceasta se refer la Autoritatea de Management/Organism Intermediar care a semnat contractul de finanare cu Beneficiarul i furnizeaz finanarea nerambursabil. Autoritatea de Management/Organismul Intermediar nu este parte a acestui angajament. 1.1 Responsabilitile prilor cu privire la angajament Beneficiarul se refer la organizaia care primete finanarea nerambursabil i care a semnat contractul de finanare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar. 10

Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru aciunea finanat prin contractul de finanare i pentru asigurarea faptului c acest CRC poate fi reconciliat adecvat cu sistemul de contabilitate i nregistrare al Beneficiarului, cu nregistrrile de baz i conturile contabile. Beneficiarul accept ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament depinde de Beneficiar i de partenerii si dac este cazul, furniznd acces liber i total la personalul beneficiarului, la toate informatiile i nregistrrile pe care auditorul le consider necesare n vederea emiterii raportului su.

Auditorul este persoana fizic sau firma de audit autorizat potrivit legislaiei n vigoare de ctre autoritatea competent, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romnia, s desfoare audit n conformitate cu reglementrile adoptate de aceasta. Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate aa cum sunt specificate n aceste ST i pentru transmiterea ctre Beneficiar a unui Raport privind Constatrile Factuale. Auditorul este membru al CAFR care este la rndul su membru al Federaiei Internaionale a Contabililor (IFAC). 1.2 Subiectul angajamentului Subiectul acestui angajament este CRC <intermediar sau final; se terge dac nu este cazul> cu privire la contractul de finanare pentru perioada <de la zi lun an la zi lun an>. Informaiile, att financiare ct i non-financiare, care sunt supuse verificrii de ctre auditor, reprezint toate informaiile care fac posibil verificarea cheltuielilor pretinse de ctre Beneficiar n CRC, respectiv dac acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte i eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST conine o prezentare general a informaiilor cheie a contractului de finanare i a aciunilor n cauz. 1.3 Motivul angajamentului Beneficiarul trebuie s transmit Autoritii de Management/Organismului Intermediar un RCF realizat de un auditor financiar independent n sprijinul plii solicitante de Beneficiar n conformitate cu articolul 7 al Condiiilor Generale i Speciale ale contractului de finanare. Responsabilul cu ordonanarea cheltuielilor din cadrul AM solicit acest raport ntruct el realizeaz plata cheltuielilor solicitate de ctre Beneficiar, condiionat n funcie de acest raport al constatrilor factuale. 1.4 Tipul i obiectivul angajamentului Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanare nerambursabil finanat n cadrul POS DRU. Obiectivul angajamentului este verificarea de ctre auditorul financiar a faptului c sumele solicitate spre rambursare de ctre Beneficiar n CRC pentru aciunea finanat n cadrul contractului de finanare, s-au efectuat (realitatea desfurrii), sunt legale (legalitatea), exacte (exactitate) i eligibile, precum i transmiterea ctre Beneficiar a raportului constatrilor factuale cu privire la procedurile agreate executate. Eligibilitate nseamn c fondurile furnizate n cadrul finanarii nerambursabile au fost cheltuite n conformitate cu termenii i condiiile contractului de finanare. Avnd n vedere c acest angajament nu reprezint un angajament de asigurare, auditorul nu furnizeaz o opinie de audit i nu exprim o asigurare. Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar obine asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului financiar asupra CRC a Beneficiarului aferente acelui raport. 1.5 Scopul activitii 1.5.1 Auditorul va ndeplini acest angajament att n conformitate cu aceste ST, ct i:

11

- n conformitate cu Standardul Internaional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaiile financiare emis de ctre IFAC i adoptat de ctre CAFR; - n conformitate cu Codul etic emis de ctre IFAC i adoptat de ctre CAFR. Dei ISRS 4400 prevede c independena nu este o cerin pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicit ca auditorul s respecte de asemenea cerinele de independen prevzute de Codul etic. 1.5.2 Termeni i condiii ale contractului de finanare Auditorul verific faptul c finanarea nerambursabil acordat a fost cheltuit n conformitate cu termenii i condiiile contractului de finanare, aa cum se solicit la articolul 1 alin. 4 din Condiiile Generale i Speciale ale contractului de finanare. 1.5.3 Planificare, proceduri, documentaie i probe Auditorul financiar trebuie s-i planifice activitatea astfel nct s poat realiza o verificare eficient a cheltuielilor. n acest scop, auditorul realizeaz procedurile specificate n Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul activitii proceduri care trebuie realizate) i utilizeaz probele obinute din aceste proceduri ca baz pentru raportul constatrilor factuale. Auditorul trebuie s utilizeze documente care sunt importante n furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatrile Factuale i probe care s ateste c lucrarea a fost realizat n conformitate cu ISRS 4400 i aceste ST. 1.6 Raportarea RCF trebuie s descrie scopul i procedurile agreate ale acestui angajament n detalii suficiente astfel nct s permit Beneficiarului i Autoritii de Management/Organismului Intermediar s nteleag natura i msura procedurilor realizate de ctre auditor. Utilizarea formatului de raportare ataat prezentelor ST este obligatorie. 1.7 Ali termeni [Beneficiarul i auditorul pot folosi aceast seciune pentru a agrea ali termeni specifici precum taxele auditorului, cheltuieli neprevzute i prevederi privind rspunderea prilor]

12

ANEXA NR.1: INFORMAII CHELTUIELILOR

CU

PRIVIRE

LA

SUBIECTUL

VERIFICRII

[Tabelul de mai jos trebuie completat de ctre Beneficiar i ataat ca Anexa nr.1 la Specificaiile ST pentru a fi utilizat de auditor] Informaii cu privire la subiectul verificrii cheltuielilor Numrul de referin i data contractului de <Referina Autoritii de Management/Organism finanare Intermediar pentru contactul de finanare>

Titlul contractului de finanare ara/Regiunea Beneficiarul Referina Cererii de Propuneri de Proiecte Baza legal pentru contractul de finanare Data de nceput a aciunii Data de sfrit a aciunii Costul total al aciunii Suma maxim a finanrii nerambursabile Suma total primit la zi de ctre Beneficiar de la Autoritatea de Management Suma total a cererii de rambursare intermediar/ final Autoritatea de Management/Organism Intermediar Auditor financiar <suma din art 3.1. al Condiiilor Generale i Speciale ale contractului de finanare> <suma din art 3.1. al Condiiilor Generale i Speciale ale contractului de finanare> <Suma total primit la zi.lun.an> <Furnizai suma total cerut pentru rambursare ca n Anexa nr.15 la Condiiile Generale i Speciale din contractele de finanare (CRC)> <furnizai numele, poziia/titlul, telefon i emailul persoanei de contact a Autoritii de Management/Organismului Intermediar>. <Numele i adresa auditorului/ firma de audit/ numrul autorizaiei/ numrul certificatului din registrul auditorilor activi ai CAFR> <Numele ntreg i adresa contractului de finanare> Beneficiarului

<Referina Autoritii de Management/Organismului Intermediar Cererea de Propuneri de Proiecte> <referina aprobrii POS DRU>

13

ANEXA NR.2: SCOPUL LUCRRII PROCEDURI DE REALIZAT Auditorul elaboreaz i ndeplinete programul de lucru privind verificarea n conformitate cu obiectivul i scopul acestui angajament i procedurile care trebuie realizate aa cum sunt specificate mai jos. Pe parcursul realizrii acestor proceduri, auditorul poate aplica tehnici precum ancheta i analiza, (re)calcularea, comparaia, alte verificri de precizie, observaii, inspectarea nregistrrilor i a documentelor, inspectarea activelor i obinerea confirmrilor. Auditorul financiar obine probe adecvate i suficiente din aceste proceduri pentru a putea elabora un raport al constatrilor factuale. n acest scop, auditorul poate utiliza orientarea furnizat de Standardul Internaional de Audit 500 Probe de audit i n special paragrafele care fac referire la probe de audit adecvate i suficiente. Auditorul exercit o judecat profesional cu privire la ce nseamn probe adecvate i suficiente dac se consider c orientarea furnizat de ISA 500, termenii i condiiile contractului de finanare i ST pentru acest angajament nu sunt suficiente. Lista indicativ a tipurilor i naturii probelor pe care auditorul le poate gsi adesea la verificarea cheltuielilor include: nregistrri contabile (n format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia i toate conturile de salarii, registrele activelor fixe i alte informaii contabile relevante; Dovada procedurilor de achiziie precum documentaiile licitaiilor, ofertele pentru licitaii i rapoartele de evaluare; Dovada angajamentelor precum contracte i formulare de comand; Dovada prestrii serviciilor precum rapoarte aprobate, fie de pontaj, bilete de transport (incluznd tichetele de mbarcare), dovada participrii la seminarii, conferine i stagii de pregtire (incluznd documentaia relevant i materialele obinute, certificatele) etc; Dovada primirii bunurilor precum documente de recepie din partea furnizorilor; Dovada finalizrii lucrrilor precum facturi i chitane; Dovada plii precum extrase bancare, ntiinri de plat, dovada plii din partea subcontractorilor; Pentru cheltuielile cu benzina i motorina, o list centralizatoare a distanelor acoperite, consumul vehiculelor folosite, preul carburanilor i costurile de ntreinere; Registrele privind plile salariale i personalul precum i contractele aferente , statul de plat a salariilor, fiele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioada fix, detalii ale remuneraiilor pltite, probate de persoanele responsabile pe plan local, defalcate n salarii brute, contribuii sociale aferente, asigurri i salariul net. Pentru experi i/sau personalul din spatiul UE (dac activitatea este implementat n Europa) analize i defalcri ale cheltuielilor lunare a muncii prestate: evaluate pe baza preurilor unitare pe unitatea cuantificabil de timp i defalcate n salariu brut, contribuii i asigurri sociale i salariu net.

Aceasta poate varia n funcie de natura cheltuielilor i practicile din ara n cauz. 1. nelegerea suficient a aciunii i a termenilor i condiiilor contractului de finanare Auditorul obine o nelegere suficient a termenilor i condiiilor contractului de finanare prin revizuirea contractului de finanare i a anexelor lui i alte informaii relevante, precum i prin interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigur c obine o copie a originalului contractului de finanare (semnat de Beneficiar i de Autoritatea de Management/Organism Intermediar) i a anexelor sale. Auditorul obine i revizuiete CRC, mpreun cu toate anexele acestuia (Anexa 15 a contractului de finanare).

14

Auditorul acord o atenie deosebit Condiiilor Generale i Speciale ale Contractului de Finanare i Anexei 1 a contactului de finanare, care conine descierea aciunii. n cazul neconformitii cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanarea din POS DRU. Dac auditorul consider c termenii i condiiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie s cear clarificri de la Beneficiar. 2 Proceduri pentru verificarea eligibilitii cheltuielilor solicitate de Beneficiar n Raportul Financiar pentru aciune. 2.1 Proceduri generale 2.1.1 Auditorul verific dac CRC este conform cu condiiile contractului de finanare. 2.1.2 Auditorul verific dac evidentele contabile ale Beneficiarului sunt n conformitate cu regulile pentru pstrarea nregistrrilor i cu regulile contabile din contractul de finanare. Scopul este de: - a evalua dac o verificare eficient i efectiv a cheltuielilor este fezabil; i - a raporta excepii importante i puncte slabe cu privire la contabilitate, pstrarea nregistrrilor, cerinele documentaiei, astfel nct Beneficiarul s poat ntreprinde msuri ulterioare pentru corectarea i mbuntirea acestora pe perioada de implementare rmas a aciunii. 2.1.3 Auditorul verific dac informaiile din CRC se reconciliaz cu sistemul de contabilitate i nregistrrile Beneficiarului (ex: balana de verificare, nregistrri din conturile analitice i sintetice). 2.1.4 Auditorul verific dac au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul i n conformitate cu legislatia nationala aplicabila. 2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul i revizuire analitic Auditorul realizeaz o revizuire analitic a rubricilor cheltuielilor din CRC i: - verific dac bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanare (autenticitatea i autorizarea bugetului iniial) i dac cheltuielile realizate au fost prevzute n bugetul contractului de finanare. - verfic dac suma total solicitat la plat de Beneficiar nu depete finanarea nerambursabil maxim prevzut n articolul 3.1 din Condiii Generale i Specifice ale contractului de finanare, precum i sumele totale prevzute pe categorii de cheltuieli. - verific dac orice amendament la bugetul contractului de finanare este n conformitate cu condiiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dac se aplic necesitatea unui addendum la contractul de finanare) aa cum se prevede n articolul 12 din Condiiile Generale i Speciale ale Contractului de Finanare. 2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 2.3.1 Categoriile i tipurile de cheltuieli Cheltuielile solicitate de Beneficiar n CRC sunt prezentate n urmtoarele categorii: 1. Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participantii, 3. Alte costuri, din care cheltuieli de tip FEDR fiind evidentiate distinct. Categoriile de cheltuieli pot fi n principiu defalcate n tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleai caracteristici sau caracteristici asemnntoare. Forma i natura probei suport (de ex o plat, un contract, o factur etc) i modul n care cheltuial este nregistrat (adic registrul de intrri) variaz n funcie de tipul i natura cheltuielilor i aciunilor sau tranzaciilor de baz. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflect valoarea contabil (sau finanicar) a aciunilor sau tranzaciilor de baz, indiferent de tipul i natura aciunii sau tranzaciei n cauz. 2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli

15

Auditorul va verifica toate categoriile i tipurile de cheltuieli prezentate in CRC. 2.4 Verificarea cheltuielilor Auditorul verific cheltuielile i prezint n RCF toate excepiile care rezult din aceast verificare. Excepiile verificrii sunt toate abaterile de la reglementarile din aceste ST descoperite pe parcursul realizrii procedurilor prevzute n prezenta anex. n toate cazurile auditorul evalueaz impactul financiar (estimat) al excepiilor n termeni de cheltuieli neeligibile. De exemplu: dac auditorul descoper o excepie cu privire la regulile achiziiilor, atunci evalueaz n ce msur aceast excepie a condus la cheltuieli neeligibile. Auditorul prezint toate excepiile gsite, inclusiv pe acelea crora nu le poate msura impactul financiar. Auditorul va verifica toate categoriile i tipurile de tranzacii care genereaz cheltuielile declarate n CRC prin testarea criteriilor prevzute mai jos.

2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe Auditorul financiar verific eligibilitatea costurilor directe cu termenele i condiiile contractului de finanare, n special cu articolul 4 din Condiiile Generale si Speciale. Acesta verific dac aceste costuri: - sunt necesare pentru desfurarea aciunii. In acest sens, auditorul verific dac cheltuielile pentru o tranzacie sau aciune au fost asumate pentru scopul propus al aciunii i dac au fost necesare pentru activitile i obiectivele aciunii. Auditorul verific mai departe dac costurile directe sunt cuprinse n bugetul contractului de grant i dac sunt n conformitate cu principiile managementului financiar riguros, n special cu privire la cost-eficien i cea mai bun utilizare a banilor. - au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a aciunii. - sunt nregistrate n conturile Beneficiarului i sunt identificabile, verificabile i dovedite cu originalele evidenelor suport. Auditorul consider ca fiind costuri neeligibile aa cum sunt descrise n articolul 3 din Condiiile Generale si Speciale. n acest sens, auditorul va tine cont de prevederile Hotrrii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS i MFP nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin POSDRU, cu modificrile i completrile ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanare, de instruciunile AMPOSDRU, precum i de alte dispoziii legale aplicabile. 2.4.2 Acuratee i nregistrare Auditorul verific dac cheltuielile pentru o tranzacie sau aciune au fost nregistrate corespunztor n sistemul contabil al Beneficiarului i n CRC i dac sunt sprijinite de evidene adecvate i documente suport justificative. Aceasta include o evaluare adecvat i utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci cnd este cazul. 2.4.3 Clasificare Auditorul verific dac cheltuielile pentru o tranzacie sau aciune au fost corecte pe categorii n CRC. 2.4.4 Realitate (desfasurare/existen) Auditorul caut n mod profesional s obin probe adecvate i suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate i dac este cazul i pentru existena activelor. Auditorul verific realitatea i oportunitatea cheltuielilor pentru o tranzacie sau aciune prin examinarea dovezilor lucrrilor 16

efectuate, bunurilor livrate sau serviciilor prestate ntr-un cadru de timp (de precizat perioada de implementare, pentru care se solicit rambursarea), la o calitate acceptabil i agreat i la preuri sau costuri rezonabile. 2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziii publice Regulile de achiziie publica aplicabile tuturor contracteleor de finanare sunt cele nationale. Auditorul finnaciar examineaz ce reguli de achiziii publice se aplic pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul verific dac Beneficiarul este n conformitate cu astfel de reguli i dac cheltuielile n cauz sunt eligibile. Cnd auditorul descoper aspecte de neconformitate cu regulile de achiziii publice, prezinta n RCF natura i impactul lor financiar n termeni de cheltuieli neeligibile. Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achizitii publice, auditorul va tine cont de ghidul pentru determinarea ccoreciilor financiare care trebuie fcute cheltuielii cofinanate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziiei publice, anexat prezentelor ST. 2.4.6 Costuri administrative (indirecte) Auditorul nu va verifica documentele justivicative referitoare la cheltuielile administrative (indirecte) declarate de Beneficiar, acestea fiind rambursate in mod automat de catre AM/OI in baza cheltuielilor directe declarate de Beneficiar si verificate de auditor, prin aplicarea ratei forfetare stabilite in Contractul de Finanare. Totusi, auditorul va verifica incadrarea acestor cheltuieli in procentele ratelor forfetare stabilite de AM/OI prin Contractul de Finanare. 2.5 Verificarea veniturilor aciunii Atunci cnd este cazul, auditorul verific faptul c veniturile generate de Beneficiar n contextul aciunii au fost alocate n mod adecvat aciunii care face subiectul contractului de finanare i au fost trecute corect n CRC. Avnd n vedere c acest angajament nu reprezint un audit, auditorului nu i se cere s evalueze totalitatea veniturilor. Auditorul verific dac veniturile au fost corect nregistrate n evidena contabil a proiectului finantat prin POSDRU. 2. RAPORTUL PRIVIND CONSTATRILE FACTUALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA CHELTUIELILOR A UNUI CONTRACT DE GRANT PENTRU ACIUNI EXTERNE FINANAT DE CTRE C.E. S fie printat cu antetul auditorului <Numele persoanei/perosanelor de contact>, <Poziia> <Numele Beneficiarului> <Adresa> <zi lun an> Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact> n conformitate cu contractul nostru datat <zi lun an> cu <numele beneficiarului> Beneficiarul i Specificaiile Tehnice ataate (Anexa 1 a acestui Raport), v furnizm Raportul Constatrilor Factuale (Raportul), referitor la CRC ataata pe care ne-ai furnizat-o pentru perioada <zi lun an zi lun an> (Anexa 2 a Raportului). Ai solicitat realizarea anumitor proceduri n legtur cu contractul de finanare n cauz [titlul i numrul contractului], contractul de finanare. Raportul este alctuit din aceast scrisoare i detaliile Raportului prevzute n capitolele 1 i 2. 17

Obiectiv Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finanare semnat ntre dumneavoastr i Autoritatea de Management/Organism Intermediar. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale cror rezultate vor folosi Autoritii de Management/Organismului Intermediar pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi. Obiectivul acestui angajament este verificarea de ctre auditor a faptului c sumele (cheltuielile) solicitate de Beneficiar n CRC pentru aciunea finanat de contractul de finanare au fost efectuate (realitatea desfasurarii), sunt exacte (exactitate) i eligibile i transmiterea ctre Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate. Eligibilitate nseamn c finanarea nerambursabila furnizat a fost cheltuit n conformitate cu temenii i condiiile contractului de finanare. Scopul lucrrii Angajamentul nostru s-a realizat n conformitate cu: - ST din Anexa 1 a acestui Raport i : - Standardul Internaional privind serviciile conexe (ISRS) 4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaiile financiare emis de ctre Federaia Internaional a Contabililor (IFAC) si adoptat de catre CAFR - Codul etic emis de ctre IFAC Dei ISRS 4400 prevede c independena nu este o cerin pentru angajamantele privind procedurile agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicit ca auditorul s respecte de asemenea cerinele de independen prevzute de Codul; Aa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite n ST pentru acest angajament i am raportat constatrile noastre factuale cu privire la aceste proceduri n capitolul 2 al acestui Raport. Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de catre Autoritatea de Management i procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul Intermediar n a evalua dac cheltuielile solicitate de Beneficiar n CRC atasata au fost realizate (realitatatea desfasurarii), sunt exacte (exactitate) i eligibile. Deoarece procedurile ntreprinse de noi nu reprezint un audit sau o revizuire realizat n conformitate cu Standardele internaionale de audit sau Standardele internaionale privind angajamentele de revizuire, noi nu exprimm nici o asigurare cu privire la CRC atasata. Dac am fi ntreprins proceduri adiionale sau dac am fi realizat un audit sau o revizuire a declaraiilor financiare ale Beneficiarului n conformitate cu Standardele internaionale de audit, alte elemente, ar fi putut fi supuse atentiei noastre, care var fi fost raportate. Sursele informaiilor Raportul prevede informaiile furnizate de managementul Beneficiarului n legtur cu ntrebrile specifice sau care au fost obinute sau extrase din sistemele informatice i contabilitate ale Beneficiarului. <Suplimentar, am obinut informatii verbale din partea managementului Beneficiarului, care nu au fost documentate.> [se terge dac s-au primit numai informaii n scris] Constatri factuale Cheltuielile totale care reprezint subiectul acestei verificri se ridic la suma de <xxxxxx> lei. Suma mentionat anterior este egal cu suma total a cheltuielilor raportate de beneficiar n CRC (Anexa 2), 18

iar suma solicitat de Beneficiar spre rambursare, <dup deducerea din suma total a cotei de prefinanare> [se menioneaz acolo unde este cazul] conform contractului de finanare se ridic la suma de <xxxxxx> lei, aa cum rezult din CRC din <zi,lun, an >. Auditorul trebuie sa verifice toate categoriile i tipurile de cheltuieli. Pe baza procedurilor agreate pe care le-am realizat, am descoperit c suma cheltuielilor de <xxxx> lei nu este eligibil. Detaliile constatrilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat al cheltuielilor neeligibile sunt prezentate n capitolul 2 al acestui Raport. Utilizarea acestui Raport Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit n obiectivul de mai sus. Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenial a Beneficiarului i a Autoritii de Management/Organism Intermediar i exclusiv pentru scopul transmiterii ctre Autoritatea de Management/Organism Intermediar n conformitate cu cerinele prevzute n articolul 7 alin. (8) din Condiiile Generale si Speciale ale contractului de finanare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pentru alt scop i nici nu poate fi distribuit altor pri. Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face cunoscut acest Raport altor pri care au drepturi reglementate de a l accesa, n special Comisia European, Oficiul European de Lupt Antifraud i Curtea European a Auditorilor. Acest Raport se bazeaz doar pe CRC specificat mai sus i nu se extinde asupra altor declaraii financiare ale Beneficiarului. Ateptm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastr i v stm la dispoziie cu orice alte informaii suplimentare sau sprijin pe care l solicitai. Cu consideraie, <zi lun an> <numele auditorului> DETALIILE RAPORTULUI Capitolul 1 Informaii privind contractul de grant i aciunea [Capitolul 1 trebuie s includ o descriere a aciunii n cauz i a contractului de grant, structura de implementare a Beneficiarului i informaii financiare/bugetare cheie. Auditorul trebuie de asemenea s prezinte aici tabelul cu Informaii privind subiectul verificrii cheltuielilor ataat de Beneficiar la ST. Informaiile din acest tabel trebuie verificate de auditor]. Capitolul 2 Proceduri realizate i constatri factuale Am realizat procedurile agreate n ST pentru verificarea cheltuielilor contractului de finanare n cauz <titlul i numrul aciunii/contractului> (vezi Anexa 1). Constatrile factuale ale acestor proceduri sunt stabilite n categoriile de mai jos. [Descriei rezultatele procedurilor realizate. Folosii programe suport precum anexe la raport, dac este cazul]. [Inserai, dac este cazul: Detalii ale excepiilor:................ ] 1 nelegerea eficient a aciunii i a termenilor i condiiilor contractului de grant

19

2 Proceduri pentru verificarea eligibilitii cheltuielilor solicitate de Beneficiar n Raportul Financiar al aciunii 2.1 Proceduri generale 2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul i revizuirea analitic 2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 2.4 Verificarea cheltuielilor 2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe 2.4.2 Acuratee i nregistrare 2.4.3 Clasificare 2.4.4 Realitate (desfasurarea/existen) 2.4.5 Conformitate cu regulile de achiziii publice 2.4.6 Costuri administrative (indirecte) 2.5 Verificarea veniturilor aciunii Anexa 1 Specificaii Tehnice Anexa 2 CRC furnizat de Beneficiar

3. GHID PENTRU DETERMINAREA CORECIILOR FINANCIARE CARE TREBUIE FCUTE CHELTUIELII COFINANATE DIN FONDURILE STRUCTURALE SAU DIN FONDUL DE COEZIUNE PENTRU NECONFORMAREA CU REGULILE ACHIZIIEI PUBLICE Acest document stabilete liniile directoare pentru coreciile financiare care vor fi puse n practic in ceea ce privete neregulile n aplicarea regulamentelor de achiziie public ale Comunitii pentru contracte co-finanate prin Fondurile Structurale i Fondul de Coeziune n perioada de programare 2000 2006 i 2007 2013. In momentul in care serviciile Comisiei detecteaz astfel de nereguli n decursul auditului, acestea trebuie s determine suma coreciei financiare aplicabile. Dac, atunci cnd Comisia propune o corecie, Statele Membre nu sunt de acord s fac aceast corecie conform art. 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau cu art. 98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006, corecia este fcut prin decizia Comisiei conform art. 39, paragraful 3 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Aceste linii directoare sunt menite s ajute serviciile Comisiei s menin o abordare comun privind aceste nereguli. Autoritile de control ale Statelor Membre pot, de asemenea, s descopere nereguli de acelai tip n timpul controlului pe care l efectueaz. n acest caz, acestora li se cere s fac coreciile necesare conform art. 39, paragraful 1 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Autoritilor competente din Statele Membre li se recomand s aplice aceleai criterii i taxe cnd corecteaz neregulile descoperite de ctre propriile servicii n timpul verificrilor i auditurilor conform art. 4 si art. 10 din Reg. 438/2001 i art. 60b i 62 (1a, 1b) din Reg. 1082/2006 n afar de cazul n care acestea aplic standarde i mai stricte. Cazurile descrise n tabelul din Anex reprezint tipuri de situaii cel mai frecvent ntlnite. Acelorai principii ar trebui s se supun i alte cazuri, neprezentate n tabel. Sumele i taxele in cont de regulamentele relevante ale Comunitii i de documentele ndrumtoare n legtur cu coreciile financiare, n special de: Directivele Comunitii n legtur cu coordonarea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice: 20

92/50/CEE contracte de servicii publice, 93/36/CEE contracte publice de furnizare echipamente, 93/37/CEE contracte de lucrri publice, 93/38/CEE contracte publice n sectoarele de ap, energie, transport i comunicaii, 98/4/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 februarie 1998 pentru mbuntirea Directivei 93/38/CEE care coordoneaz procedurile de achiziie a entitilor care opereaz n sectoarele de ap, energie, transport, telecomunicaii, 97/52/CE din 13 octombrie 1997 pentru mbuntirea Directivei 92/36/CEE i 93/37/CEE, 92/13CEE remedieri n legtur cu procedurile de achiziie a entitilor care activeaz n sectoarele de ap, energie, transport, telecomunicaii, 89/665/CEE revizuirea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice de furnizare echipamente i de lucrri, 2004/17/CEE contracte publice n sectoarele de ap, energie, transport, telecomunicaii, 2004/18/CEE contracte de lucrri publice, contracte publice de furnizare echipamente i contracte de servicii publice, 2005/51/CE mbuntirea Anexei XX a Directivei 2004/17/CE i a Anexei VIII a Directivei 2004/18/CEE, Directiva Comisiei 2001/78/CE din 13 septembrie 2001 cu privire la utilizarea formelor standard n publicarea anunului de contract public, i Regulamentul (CE) Nr. 1564/2005 care stabilete forme standard pentru publicarea anunurilor n cadrul legal al procedurilor de achiziie public n conformitate cu Directiva 2004/17/CE i 2004/18/CE2, Decizia 2005/15/CE cu privire la regulile detaliate pentru aplicarea procedurii prevzute n art. 30 al Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European i Consiliului care coordoneaz procedurile de achiziie a entitilor care opereaz n sectorul de ap, energie, transport i servicii potale (7.1.2005), regulile i principiile Tratatului, n ceea ce privete n special libera circulaie a mrfurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de stabilire (art. 43), libera furnizare a serviciilor (art.49), tratarea nediscriminatorie i egal, transparena, proporionalitatea i recunoaterea reciproc.

Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrri, de furnizare i de servicii i Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziie aplicate de entitile care opereaz n sectoarele ap, energie, transport i servicii potale au fost transpuse n legislaia naional prin Ordonana de urgen nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv legislaia secundar subsecvent .

21

Conform art. 12 al regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, operaiunile finanate din Fonduri trebuie s fie n conformitate cu prevederile Tratatului, cu instrumentele adoptate conform acestuia i cu politicile Comunitii, inclusiv ctigarea contractelor publice. Aceleai obligaii au fost prevzute pentru perioada de programare 2007 2013 conform art. 9, paragrafele 2 i 5 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Articolul 1(2) din Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) Nr. 2988/95 din 18 decembrie 1995 cu privire la protejarea intereselor financiare ale Comunitii Europene afirm: Neregul1 ar trebui s nsemne orice nclcare a unei prevederi a legii Comunitii care rezult dintr-o fapt sau o omisiune a unui operator economic, care are sau ar trebui s aib efectul prejudicierii bugetului general al Comunitii sau al bugetelor administrate de ei., oricare dintre acestea prin reducerea sau pierderea venitului rezultat din resursele proprii colectate direct n numele Comunitii sau dintr-un item nejustificat al cheltuielii. Articolul 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/99 prevede c: Statele Membre trebuie s efectueze coreciile financiare cerute n legtur cu neregula individual sau sistemic. Coreciile fcute constau n anularea total sau parial a contribuiei Comunitii. Aceleai obligaii au fost prevzute pentru perioada de programare 2007 2013 conform art. 98, paragraful 2, din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Conform art. 39, paragrafele 2 i 3, dac Statele Membre nu fac coreciile financiare necesare, Comisia poate decide s efectueze ea nsi coreciile financiare cerute prin anularea total sau parial a contribuiei din fondurile de asisten financiar respective. Pentru a determina valoarea unei corecii, Comisia ine cont, n conformitate cu principiul proporionalitii, de tipul neregulii sau schimbarea i extinderea i implicaiile financiare ale lipsurilor gsite n sistemele de management i control ale Statelor Membre. Aceleai obligaii au fost prevzute pentru perioada de programare 2007 2013 conform art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Conform art. 4 din Regulamentul (CE) Nr. 448/2001, 1. Valoarea coreciilor financiare fcute de ctre Comisie conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 pentru nereguli individuale sau sistemice ar trebui evaluat oriunde este posibil i aplicabil pe baza dosarelor individuale i s fie egal cu valoarea cheltuielii greit solicitate din Fonduri, avnd n vedere principiul proporionalitii. 2. Cnd nu este posibil sau realizabil s se cuantifice n mod precis suma cheltuielii aferente neregulii sau cnd ar fi disproporionat s se anuleze n ntregime aceast cheltuiala i Comisia, prin urmare, pune bazele coreciilor sale financiare prin extrapolare sau o rat exact, ar trebui s se procedeze n felul urmtor: (a) n cazul extrapolrii, ar trebui s se foloseasc un exemplu reprezentativ al tranzaciilor cu aceleai caracteristici; (b) n cazul unei rate exacte, ar trebui s se evalueze importana nclcrii regulilor , a gradului i a implicaiilor financiare ale neregulii stabilite. Prevederi identice au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune pentru perioada de programare 2000 2006 (vezi art. H (2) Anexa II din Regulamentul (CE) Nr. 1164/94 i Regulamentul (CE) Nr. 1386/2002 i art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 pentru perioada de programare 2007 2013. Linii directoare privind principiile i criteriile care vor fi aplicate de ctre departamentele Comisiei n determinarea coreciilor financiare conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 au fost adoptate prin Decizia Comisiei C/2001/476. Aceleai principii au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune prin Decizia Comisiei C/2002/2871.

22

Conform acestor principii, Scopul coreciilor financiare este de a ndrepta o situaie, astfel nct 100% din costurile declarate pentru co-finanare din Fondurile Structurale sunt n conformitate cu regulamentele aplicabile la nivel naional i al UE. Valoarea coreciei financiare va fi evaluat oriunde este posibil pe baza dosarelor individuale i va fi egal cu suma cheltuielii pe nedrept achitat din Fonduri. Coreciile cuantificate specific pe fiecare operaie individual implicat nu sunt ntotdeauna posibile i practicabile sau poate fi disproporionat s se anuleze ntreaga cheltuial n discuie. n asemenea cazuri, Comisia trebuie s determine corecii pe baza extrapolrii sau a ratei exacte. n plus, conform liniilor directoare: Cnd corecia financiar nu este cuantificabil deoarece este supus mai multor variabile sau este neclar, ratele fixe trebuie aplicate. Coreciile prin rat exact sunt determinate n concordan cu gravitatea fiecrei nerespectri i cu implicaiile financiare ale neregulii. Valorile i ratele coreciilor financiare stabilite n tabelul din Anex sunt aplicate cazurilor individuale de nereguli datorate neconformrii cu regulile privind achiziia public. Acolo unde neregulile sistemice sau repetate sunt descoperite n aplicarea regulilor de achiziie public, coreciile financiare prin rat exact sau extrapolare ( n sensul art. 4 din Regulamentul Nr. 448/2001 sau al art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006) pot fi fcute tuturor operaiilor i/sau programelor afectate de nereguli. Sumele i taxele coreciilor financiare stabilite n tabelul din Anex pot fi ridicate acolo unde cereri de plat neconforme sunt prezentate Comisiei dup data la care aceasta din urm a informat explicit Statele Membre, printr-o opinie ntemeiat bazat pe art.226 al Tratatului, despre o nclcare a regulamentelor de achiziie public. 1. Contracte supuse directivelor de achiziie public ale UE Nr. Nereguli Contractul a fost atribuit fr a se conforma cu cerinele privind publicitatea stabilite n Directivele de Achiziie Public ale CE, cu excepia cazurilor din punctul 2 de mai jos. Aceasta este o desconsiderare flagrant a uneia dintre condiiile pentru co-finanare ale Comunitii. Contractul a fost atribuit fr a se conforma cu cerinele privind publicitatea stabilite n Directivele de Achiziie Public CE, dar i sa fcut publicitate ntr-o oarecare msur, astfel nct s permit operatorilor economici din alte State Membre s aib acces la acesta. Contractul principal a fost atribuit n concordan cu Directivele de Achiziie Public ale CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare 23 Corecie recomandat ( Nota Nr. 1) 100% din valoarea contractului implicat

1.

Neconformarea cu procedurile de publicitate

2.

Neconformarea cu procedurile de publicitate

25% din valoarea contractului implicat

3.

Atribuirea contractelor fr competiie, n absena unei urgene extreme cauzate de

100% din valoarea contractului implicat.

evenimente neprevzute sau de absena unei circumstane neprevzute pentru lucrri complementare i servicii sau pentru furnizare echipamente. (Nota Nr.2)

(formalizate sau nu n scris), atribuite fr a se conforma cu prevederile Directivelor de Achiziie Public, i anume cu acelea privind procedurile negociate fr publicare, din motive de urgen extrem cauzate de evenimente neprervzute sau pentru atribuirea de servicii, lucrri sau echipamente suplimentare.

4.

Lucrri sau servicii adiionale care depesc limita stabilit de Directivele prevzute n circumstane neprevzute. (Nota Nr. 2)

Contractul principal a fost ctigat n concordan cu prevederile Directivelor CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare care depesc valoarea contractului original cu mai mult de 50%. Lucrrile adiionale n sine nu constituie o lucrare separat n sensul art. 1(c) al Directivei 93/37 sau al art. 1(2) (a) i 2(b) din Directiva 2004/18 sau un serviciu separat n sensul art. 1(a) al Directivei 92/50 sau al art. 1(2) i 2(d) din Directiva 2004/18. n cazurile n care lucrrile sau serviciile adiionale depesc pragurile Directivelor constituie o lucrare sau un serviciu separat, este necesar s se in cont de valoare agregat a tuturor lucrrilor sau serviciilor cu scopul aplicrii Directivelor de Achiziie Public. Cnd lucrrile sau serviciile adiionale constituie o lucrare sau serviciu separat i depesc pragurile stabilite de ctre Directive, se aplic punctul 1 menionat mai sus. Cnd lucrrile sau serviciile adiionale constituie o lucrare sau serviciu separat, dar nu depesc pragurile stabilite de ctre 24

n cazurile n care totalul contractelor suplimentare (formalizate sau nu n scris) atribuite fr a se conforma cu prevederile Directivelor de Achiziie Public nu depesc pragurile Directivelor i 50% din valoarea contractului original, coreciile pot fi reduse la la 25%. 100% din valoarea care depete 50% din valoarea contractului original.

5.

Nedeclararea tuturor criteriilor de selecie i de atribuire a contractelor n documentele sau notificrile de licitaie. Aplicarea unui criteriu ilegal de selecie a contractului

6.

7.

Selectare ilegal i/sau criterii de atribuire a contractului stabilite n procedura de licitaie.

Directive, se aplic punctul 21 de mai jos. Contractul a fost atribuit n conformitate cu regulile de publicitate ale Directivelor de Achiziie Public, dar n documentele de licitaie sau n anunul de licitaie nu au fost expuse toate criteriile de selecie i/sau criteriile de atribuire nu au fost suficient descrise. Contractul a fost atribuit aplicnd criterii de selecie a contractului ilegale (de ex. folosirea unui criteriu de selecie pentru atribuirea contractului, neconformarea cu criteriile stabilite de autoritatea contractant n anunul de licitaie sau documentele de licitaie sau aplicarea criteriilor de atribuire a unui contract n mod incorect i/sau nediscriminatoriu). n cazurile n care anumii operatori au fost mpiedicai/nlturai de la licitaie din cauza restriciilor nelegitime stabilite n anunul de licitaie sau n documentele de licitaie (de ex. obligaia de a avea deja o instituie sau o reprezentan n ar sau regiune, sau stabilirea unor standarde tehnice care sunt prea specifice i favorizeaz un singur operator sau deinerea de experien n regiune, etc.)

25%din valoarea contractului. Aceast sum poate fi redus la 10% sau 5%, n funcie de gravitate. 25% din valoarea contractului. Aceast sum poate fi redus la 10% sau 5%, funcie de gravitate 25% din valoarea contractului. (o corecie financiar n proporie de 100% a valorii contractului poate fi aplicat n cele mai grave cazuri, unde exist o intenie deliberat de a exclude anumii licitani.) 25% din valoarea contractului. Aceast sum poate fi redus la 10% sau 5%, funcie de gravitate. 25% din valoarea contractului. Aceast sum poate fi redus la 10% sau 5%, funcie de gravitate. Valoarea corespunztoare reducerii obiectivul Plus

8.

Determinarea insuficient sau dicriminatorie a obiectuluicontractului.

Descrierea n documentele de licitaie sau n anunul de licitaie este discriminatorie sau insuficient pentru ca licitanii s determine obiectulcontractului sau pentru ca autoritile contractante s atribuie contractul. Contractul a fost atribuit prin procedur deschis sau restrns, dar autoritile contractante au negociat cu licitanii n timpul procedurii de atribuire, cu excepia discuiilor care doar intenionau s clarifice sau s completeze coninutul ofertelor lor sau s specifice obligaiile autoritilor contractante. Contractul a fost atribuit n conformitate cu Directivele de Achiziie Public, dar a fost urmat de o reducere a obiectivului acestuia fr a se face o reducere proporional a valoarii contractului. (Aceast corecie se aplic chiar i n 25

9.

Negocierea n timpul procedurii de atribuire

10

Reducerea obiectivului contractului (Nota Nr. 2)

cazurile n care suma reducerii este folosit s duc la finalizare alte lucrri).

11

Reducerea obiectivul contractului (Nota Nr. 2)

Contractul a fost atribuit n conformitate cu Directivele de Achiziie Public, dar a fost urmat de o reducere a obiectivului contractului cu o reducere proporional a valorii contractului deja finalizat. (Aceast corecie se aplic chiar i n cazurile n care suma reducerii este folosit s finalizeze contracte suplimentare neregulamentare. Contractul a fost atribuit n conformitate cu prevederile Directivelor de Achiziie Public, dar fr a se conforma cu anumite elemente auxiliare, precum publicarea anunului de atribuire a contractului. Not: Dac acest tip de neregul este doar de natur formal fr un potenial impact financiar, nu se va face nici o corecie.

25% din valoarea scopului final. 25% din valoarea obiectivului final.

12

Aplicare incorect a anumitor elemente auxiliare

2%, 5% sau 10% din valoarea contractului, n concordan cu gravitatea neregulii i dac se repet n timp

2. Contractele nesupuse sau supuse incomplet Directivelor de achiziie public (contracte publice aflate sub pragurile pentru aplicarea directivelor comunitare i contracte publice pentru servicii listate n Anexa I B A Directivei 92/50/CEE, Anexa XVII B a Directivei 93/38/CEE, Anexa II B a Directivei 2004/18/CE i Anexa XVII B a Directivei 2004/17/CE. CEJ Curtea European de Justiie a confirmat n cazurile sale c regulile i principiile Tratatului CE se aplic deasemenea contractelor care nu corespund scopului Directivelor de Achziie Public. Entitile contractante din Statele Membre trebuie s se conformeze cu regulile i principiile Tratatului CE de fiecare dat cnd acestea ncheie contracte publice care corespund scopului acestui Tratat. Aceste principii includ libera circulaie a bunurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de organizare/stabilire (art. 43), libertatea de a furniza servicii (art. 49), tratamentul egal i nediscriminarea, transparena, proporionalitatea i recunoaterea reciproc (Comunicarea interpretativ a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunitii aplicabile atribuirii de contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziie Public). Principiile tratamentului egal i ale nediscriminrii pe fondul naionalitii implic o obligaie de transparen care, n concordan cu cazurile CEJ, const n asigurarea, n beneficiul oricrui potenial ofertant, a unei publiciti suficiente pentru a permite ca piaa serviciilor s fie deschis competiiei i imparialitatea procedurilor s fie revizuit.. (Comunicarea interpretativ a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunitii aplicabile atribuirii de contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziie Public). Lipsa conformrii cu aceste reguli i principii reprezint un risc pentru fondurile Comunitii. Prin urmare, coreciile financiare ar trebui aplicate neregulilor descoperite n contractele care nu se conformeaz sau se conformeaz parial Directivelor Comunitii. Ratele cu care trebuie aplicate depind de tipul de neregul, dup cum urmeaz: Nr. 21 Neregul Neconformarea Contract atribuit fr o licitaie 26 Corecie Recomandat 25% din valoarea

cu cerina privind competitiv, incluznd neconformarea cu ungrad adecvat principiul transparenei. de publicitate i transparen. (Nota Nr. 3) Atribuirea contractelor fr competiie n absena unei urgene extreme cauzate de evenimente neprevzute sau de lucrri i servicii complementare cauzate de circumstane neprevzute. (Nota Nr. 2) Aplicarea unei selecii ilegale i/sau a unor criterii de atribuire a contractului nclcarea principiului tratamentului egal Contractul principal a fost atribuit dup o competitivitate adecvat pe parcursul licitaiei, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (formalizate sau nu n scris) atribuite fr competiie adecvat, i anume n absena unei urgene extreme cauzate de evenimente neprevzute sau (pentru contractele de lucrri i servicii) n absena unor circumstane neprevzute care s le justifice.

contractului

22

25% din valoarea contractului/contractelor atribuite fr competiie adecvat.

23

24

Aplicarea unor criterii ilegale care mpiedic anumii ofertani s participe din cauza restriciilor ilegale stabilite n procedura de licitare (de ex. obligaia de a avea o instituie sau reprezentan n ar/regiune, sau stabilirea unor standarde tehnice care sunt prea specifice i care favorizeaz un singur operator.) Contractele au fost atribuite n concordan cu regulile privind publicitatea, dar procedura de atribuire ncalc principiul de tratament egal al operatorilor (de ex. cnd autoritile contractante au fcut o alegere arbitrar a candidailor cu care ei au negociat sau ei ofer tratament preferenial unuia dintre candidaii invitai la negociere).

10% din valoarea contractului. Aceast sum poate fi redus la 5% n funcie de gravitate.

10% din valoarea contractului. Aceast sum poate fi redus la 5%, n funcie de gravitate.

Nota Nr. 1. Suma coreciei financiare este calculat n concordan cu suma declarat Comisiei n legtur cu contractul prejudiciat de neregul. Procentajul din scala corespunztoare se aplic n funcie de valoarea sumei cheltuielii declarate Comisiei pentru contractul n discuie. Exemplu practic: Valoarea cheltuielii declarate Comisiei pentru un contract de lucrri finalizat dup aplicarea criteriilor neeligibile este de 100.000.000 . Rata coreciei aplicabil este de 25%, n concordan cu scala nr.6. Suma care trebuie dedus/sczut din situaia de cheltuieli a Comisiei este de 2.500.000 . Corespunztor, co-finanarea Comunitii este redus n concordan cu rata de cofinanare a msurii conform creia contractul n discuie a fost finanat. Nota Nr. 2. n aplicarea acestor linii directoare pentru corecia financiar pentru neconformarea cu regulile legate de achiziia public, un grad limitat de flexibilitate poate fi aplicat modificrilor de contract dup atribuirea sa care prevede (1) c autoritatea contractant nu trebuie s modifice economia general a invitaiei la licitare sau termenii de referin prin modificarea unui element esenial al contractului atribuit, (2) modificrile, dac ele au fost incluse n invitaia de licitare sau n termenii de referin, nu ar fi trebuit s aib nici un impact substanial asupra ofertelor primite. 27

Elementele eseniale ale atribuirii contractului privesc n special valoarea contractului, natura lucrrilor, perioada de finalizare, termene de plat i materiale utilizate. Este ntotdeauna necesar s se fac o analiz pentru fiecare caz n parte. Nota Nr. 3. Conceptul grad suficient de publicitate trebuie s fie interpretat n lumina comunicatului interpretativ al Comisiei Nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunitii aplicabile atribuirilor de contracte nesupus sau parial supus prevederilor Directivelor de Achiziie Public, i n special: a) Principiile tratamentului egal i nediscriminrii implic obligaia de transparen care const n asigurarea, n beneficiul oricrui potenial ofertant, a unui grad de publicitate suficient astfel nct s permit contractului s fie supus competiiei. Obligaia de transparen cere ca o ntreprindere localizat n alt Stat Membru s poat avea acces la informaii adecvate n legtur cu contractul nainte ca acesta s fie atribuit, astfel nct, dac este de dorit, acesta s i poat manifesta interesul pentru obinerea contractului. b) Pentru cazurile individuale unde, din cauza unor circumstane particulare, precum interesul economic sczut, atribuirea unui contract nu este de interes pentru operatorii economici localizai n alte State Membre. ntr-un asemenea caz, efectele asupra libertilor fundamentale trebuie privite ca prea nesigure i indirecte pentru a autoriza aplicarea standardelor derivate din legea primar a Comunitii i prin urmare nu exist motive pentru aplicarea coreciilor financiare. Este responsabilitatea entitilor contractante individuale s decid dac atribuirea unui contract destinat poate, potenial vorbind, s fie de interes pentru operatorii economici localizai n alte State Membre. Din punctul de vedere al Comisiei, aceast decizie trebuie s se bazeze pe o evaluare a circumstanelor individuale ale cazului, precum coninutul contractului, valoarea sa estimat, caracteristicile sectorului specificat (mrimea i structura pieei, practici comerciale, etc.) i locaia geografic a locului de desfurare.

28

FORMULARE Capitolul conine formularele destinate, pe de o parte, s faciliteze elaborarea i prezentarea ofertei i a documentelor care o nsoesc i, pe de alt parte, s permit comisiei de evaluare examinarea i evaluarea rapid i corect a tuturor ofertelor depuse. Fiecare ofertant care particip, n mode individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele prevzute n cadrul acestui capitol, completate n mod corespunztor i semnate de persoanele autorizate.

29

FORMULAR 1 OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant mputernicit al ........................................................................................................................................ (denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofert individual i o alta ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant a procedurii are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ........................................................................ (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Data completrii ...................... ___________________________ (Nume, prenume)

___________________________ (Funcie)

___________________________ (Semntura autorizat i tampila) 30

FORMULAR 2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................., n calitate de ofertant la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ..........................................................................., la data de .............., organizat de ................................................, declar pe proprie rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul sindic; b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia; c) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; d) n ultimii 2 ani mi-am ndeplinit corespunztor obligaiile contractuale, neexistnd situaii care au produs sau ar putea s produc, din motive imputabile mie, grave prejudicii beneficiarilor. e) nu prezint informaii false sau prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a)-d). Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii: .

Ofertant, . (semnatura autorizat )

31

Formularul 4

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic)declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........................................................................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de

(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic, . (semntura autorizat ) 32

Nr. Crt.

Procent Denumirea Denumirea/ ndeplinit Preul total i obiectul numele de Calitatea al contractului Codul beneficiarului/ prestator CPV prestatorului*) contractului clientului nr/data (lei) (%) contract Adres 1 2 3 4 5 6

Cantitat ea (U.M.)

Perioada de derulare a contractului** )

_________ *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a prestrii.

Ofertant,

......................

(semnatura autorizata) ________

33

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

Formular 5
FORMULAR DE OFERT Ctre Organizaia Naional a Persoanelor cu Handicap din Romnia

Stimai reprezentani ai Autoritii Contractante, Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ________________(denumirea/numele), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s furnizam in conformitate cu Oferta Tehnica inaintata Servicii de audit pentru suma de ________________________________ [suma in lei in litere si in cifre] la care se adaug taxa pe valoare adaugat n valoare de _________________ [suma in litere si in cifre]. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de 60 zile (saizeci de zile), respectiv pn la data de _______________(ziua/luna/anul), i ea va ramne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. ntelegem ca nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe care o putei primi.

Ofertant,

......................

(semnatura autorizata)

34

JUDEUL................

APROBAT, PRESEDINTE

NR. 8094 DIN ...................................

NOT JUSTIFICATIV privind solicitarea unor cerine minime obligatorii referitoare la situaia economic i financiar i la capacitatea tehnic i profesional a operatorilor economici n vederea atribuirii contractul privind: Achiziie ....................... judeul ................,

n vederea achiziiei publice de furnizare produse, care face obiectul contractului mai sus amintit, operatorii economici care particip la procedura de achiziie public trebuie s aib capacitate financiar i tehnic pentru finalizarea achiziiei la termenele stabilite prin contract i de calitate conform documentaiei de atribuire. Pentru ca riscul nendeplinirii contractului din lipsa capacitii financiare i tehnice s fie redus, v rugm s aprobai urmtoarele cerine minime referitoare la situaia economic i financiar i la capacitatea tehnic a operatorilor economici ofertani n cadrul procedurii de licitaie n vederea atribuirii contractului de furnizare pentru obiectivul mai sus menionat, dup cum urmeaz: 1. Declaraia privind eligibilitate; 2. Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 actualizat; 3. Fia Informaii generale; 4. Certificat de atestare fiscal pentru persoane juridice eliberat de Ministerul Finanelor Publice; 5. Certificat fiscal privind impozitele i taxele n baza celor precizate mai sus, rugm dispunei.

Intocmit,

35

ROMANIA JUDEUL..............PRESEDINTE............

NOT JUSTIFICATIV privind stabilirea criteriului de atribuire pentru contractul Achiziie ..............., judeul ...................,

n vederea achiziiei publice de prestare de servicii, care face obiectul contractului mai sus amintit, operatorii economici care particip la procedura de achiziie public trebuie s aib capacitatea financiar i tehnic pentru finalizarea contractului la termenul stabilit prin contract i de calitate conform documentaiei de atribuire. Deoarece obiectivul supus licitaiei este o furnizare de ................... am optat pentru criteriul Cea mai avantajoas ofert economic, dup cum urmeaz: Factor de evaluare: 1) preul ofertei 80 puncte 2) starea tehnic 10 puncte 3) vechime 10 puncte Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 1. Punctajul pentru factorul de evaluare "Preul ofertei" se acord astfel: a) pentru cel mai sczut pre total se acord punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pre dect cel prevzut la lit. a) se acord punctajul astfel: Pn = (Preul minim/ Preul n ) x punctajul maxim alocat 2. Punctajul pentru factorul de evaluare Starea tehnic se calculeaz de ctre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie s se raporteze n totalitate la prevederile Caietului de sarcini. 3. Punctajul pentru factorul de evaluare "Vechime " se acord astfel: a) pentru vechimea cea mai mic a tractorului se acord punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru o alt vechime dect cea prevzut la lit. a) se acord punctajul astfel: Vn = (Vechime minim/ Vechimea n) x punctajul maxim alocat Fa de cele mai sus menionate, v rugm a analiza i dispune.

Intocmit, .

36

INVITATIE DE PARTICIPARE La procedura cerere de oferta avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica Echipamente IT si de comunicatii Data: 23.11.2010 Emitent: Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania In atentia: Operatorilor economici interesati ONPHR, cu sediul in Bd. Maresal Averescu nr.17, Pavilion F, etaj 3, sector 1 Bucuresti, cod fiscal 7165790, va invita la procedura de cerere de oferta avand ca obiect atribuirea contractelor de achizitie publica pentru furnizarea echipamentelor IT si de comunicatii in cadrul proiectului RESCUE - Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati, pornind de la experiente si bune practici in Uniunea Europeana 1. Procedura aplicata: cerere de oferta 2. Forma contractului: contract de furnizare 3. Locul de livrare al bunurilor: Str. Eugen Lovinescu, Nr. 13 4. Propunerea financiara si propunerea tehnica: conform documentatiei de atribuire publicata pe site-ul www.onphr.ro 5. Sursa de finantare: Fondul Social European, Bugetul de stat si Contributie proprie 6. Limba de redactare a ofertei: limba romana 7. Criterii minime de calificare: conform documentatiei de atribuire A. Situaia personal a ofertanului Pentru demonstrarea situaiei personale, ofertantul va trebui s prezinte: - declaraia privind eligibilitatea Formularul 1 - declaraia privind nencadrarea n situaiile prevzute la art.181 din OUG 34/2006 B. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) n vederea demonstrrii capacitii de exercitare a activitii profesionale, ofertantul va prezenta: - copie de pe certificatul de nregistrare la ORC C. Situaia economico-financiar - situaiile financiare pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) - rezultatul exerciiului financiar pe ultimii 3 ani s fie pozitiv - cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani s fie egal sau mai mare cu 163.000 lei D. Capacitatea tehnic i/sau profesional - lista principalelor contracte de furnizare din ultimii 3 ani - un contract cu valoare minim egal cu valoarea estimat a contractului, respectiv 81.895 lei - informatii privind standardele de asigurare a calitatii si/sau echivalent: ISO 9001, ISO 18001, ISO27001, ISO 14001. 8. Perioada de valabilitate a ofertelor 60 de zile de la data deschiderii ofertelor 9. Pretul va fi exprimat in lei 10. Valoarea estimata a contractului: 81.895 lei 11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut Oferta se va depune in plic sigilat la Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania, Bd. Maresal Averescu nr.17, Pavilion F, etaj 3, sector 1 Bucuresti (la secretariat) 12. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative 37

13. Data limita pentru depunerea ofertelor 06.12.2010, ora 09.30 14. Data, ora si locul deschiderii ofertelor 06.12.2010, ora 11.00 la sediul ONPHR 15. Mentionam ca invitatia de participare precum si documentatia de atribuire pot fi obtinute accesand adresa www.onphr.ro incepand cu data de 23.11.2010 Persoan de contact: Iulia Achitei Telefon: 021/ 224 14 89 ; 031/ 805 94 94 Fax: 021/ 224 14 89

38

ROMANIA JUDEUL ................................

Avizat, PRESEDINTE,

REFERAT

Avnd n vedere prevederile articolului 71 din Hotrrea Guvernului Romniei 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice, a contractelor de concesiune servicii , cu modificrile i completrile ulterioare, propun constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru contractele de achiziii publice, mai sus amintite, nurmtoarea componen:

Preedinte: Membri Conform Invitaiei de Participare cu nr. 184094/13.11.2008, deschiderea plicurilor coninnd ofertele pentru achiziia public, mai sus menionat, se va face la data de, ........................., la sediul ONPHR..............., judeul.................. Fa de cele mai sus, v rugm a analiza i dispune.

DIRECTOR FINANCIAR

39

DECLARAIE de confidenialitate i imparialitate

Procedura cerere de oferte organizat de Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania privind atribuirea contractului de achiziie public de prestare de servicii: Achiziie.....................

Subsemnatul................., membru al comisiei de evaluare numit prin Dispoziia Presedintelui .................nr. 368 din 23.11.2010, n temeiul art. 75 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, declar pe proprie rspundere c voi pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor, precum i asupra oricror alte informaii prezentate de candidai / ofertani a cror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale . Nu voi dezvlui candidailor / ofertanilor sau altor persoane neimplicate oficial n procedura de achiziie public informaii suplimentare legate de activitatea de evaluare, pn cnd nu se va publica rezultatul aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public . Confirm totodat c nu m aflu n nici una dintre situaiile urmtoare : - nu sunt so sau rud pn la gradul al treilea inclusiv, ori afin pn la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertani / candidai; - n ultimii 3 ani nu am avut contracte de munc sau de colaborare cu unul dintre ofertani / candidai i nu am fcut parte din consiliul de administraie ori din orice alt organ de conducere sau de administraie al acestora; - nu dein pri sociale sau aciuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertani/candidai.

Semntura Data:

40

ROMANIA JUDEUL.. LOCALITATEA . .

De acord, PRESEDINTE,

RAPORTUL PROCEDURII
de atribuire a contractului de achiziie public furnizare produse avnd ca obiect: Achiziie ................, localitatea..................., judeul ...............

Sursa de finanare : bugetul local. Invitaia de Participare a fost publicat n SEAP, cu nr. 138970 din data de .. Comisia de evaluare numit prin Dispoziia ONPHR NR. 368 din data ......................., compus din: . Secretar Preedinte . Contabil ef Membru . Referent secretariat Membru . Consilier Secretar a procedat n data de.............., la ora..........., la deschiderea candidaturilor/ofertelor. Date generale comunicate ofertanilor prin documentaia de atribuire: Organizatorul licitaiei: Localitatea ........................ Obiectul achiziiei: Achiziie................., Localitatea................., judeul ................... n conformitate cu art. 124, lit. c, din Ordonana de Urgen a Guvernului Romniei nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru adjudecarea contractului de furnizare, a fost aleas procedura cerere de oferte . Criteriul de atribuire: Cea mai avantajoas ofert economic. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 1. Punctajul pentru factorul de evaluare "Preul ofertei" (80 puncte) se acord astfel: a) pentru cel mai sczut pre total se acord punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pre dect cel prevzut la lit. a) se acord punctajul astfel: Pn = (Preul minim/ Preul n ) x punctajul maxim alocat

2, Punctajul pentru factorul de evaluare Starea tehnic (10 puncte) se calculeaz de ctre
41

comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie s se raporteze n totalitate la prevederile Caietului de sarcini. 3. Punctajul pentru factorul de evaluare "Vechime " (10 puncte) se acord astfel: a) pentru vechimea cea mai mic se acord punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru o alt vechime dect cea prevzut la lit. a) se acord punctajul astfel: Vn = (Vechime minim/ Vechimea n) x punctajul maxim alocat Elaborarea documentelor ofertei: conform cu documentaia de atribuire. Termenul limit de depunere a ofertelor :., ora , la sediul ONPHR . Secretariat ; Deschiderea ofertelor : la sediul ONPHR .., Sala de edine , n data de .., ora . ; Documentaia de atribuire a fost ridicat de 1 (unul) operatori economici, dup cum urmeaz: NR.CRT. DENUMIREA ADRESA OPERATORULUI 1 ............................. JUDET n cadrul edinei de deschidere comisia de evaluare constat c, un numr de 1 (unul) operatori economici au prezentat oferta, dup cum urmeaz: NR. CRT. DENUMIRE OPERATOR NR.SI DATA DEPUNERII ECONOMIC OFERTEI 1 .......................... 357/.....,ORA.....

Primirea de oferte alternative: Nu este cazul Nu a fost respins n cadrul edinei de deschidere nici-un operator economic. Preurile i celelalte detalii financiare citite n cadrul edinei de deschidere a ofertelor: NR.CRT. CONTINUTUL OPERATOR ECONOMIC OFERTELOR 1 Valoarea ofertei in LEI 90.000 fara TVA 2 Perioada de valabiltate (zile) 90

n urma examinrii ofertelor au reieit urmtoarele: NR CRT. 1 DENUMIRE OFERTANT .......................................


42

DECIZIE ADMIS RESPINS ADMIS -

n urma evalurii ofertelor au reieit urmtoarele: NR.CRT. 1. DENUMIRE OFERTA ...................... CALIFICATIV OFERTA ADMISIBILA DECIZIE ADMIS

43

HOTRTE

n conformitate cu Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 actualizat in 2010 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile prin ulterioare,ofertantul ctigtor este...................., cu o ofert de 90.000 Lei, fr TVA i cu o durat de furnizare de 3 zile calendaristice. Drept pentru care s-a ncheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire n 2 (dou) exemplare astzi, ..................., la sediul autoritii contractante.

COMISIA DE EVALUARE: . Nume prenume - preedinte ______________________ (semntur) . - membru ______________________ (semntur) . - membru ______________________ (semntur) . - membru ______________________ (semntur) . - secretar _______________________ (semntur)

44

ROMANIA JUDEUL ................. LOCALITATEA......................

COMUNICARE ACCEPTARE OFERT CTIGTOARE

Ctre, .......................... Prin prezenta v facem cunoscut c n urma evalurii ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziie public, avnd ca obiect: Achiziie ....................... , LOC .........................., oferta dumneavoastr a fost acceptat, fiind considerat ctigtoare, cu preul de 90.000 lei, fr TVA. V invitm n data de ...................., ora ......................, la sediul ONPHR ........................., pentru semnarea contractului de achiziie public. Solicitai alte informaii la ONPHR .. persoana de contact: ., telefon ................, fax: ..........................

Cu consideraie,

PRESEDINTE

45

Contract de servicii de audit nr.______________data_______________

Preambul In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu modificrile i completrile ulterioare i n conformitate cu instructiunea nr.26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementrii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 publicat n data 31.08.2010 , s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, ntre

ORGANIZAIA NAIONAL A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMNIA, cu sediul social Bucureti, Bd. Banu Manta nr. 9, cam. 1, sector 1, avnd punct de lucru n Centrul Comunitar Daniel Vasilescu, Bulevardul Mareal Averescu, nr.17, Pavilion 7, et. 3, 011454, sector 1, Bucureti, cod fiscal 7165790 avnd contul nr. RO35RNCB0086004664240014, Banca Comercial Romn, sucursala Griviei, reprezentat prin Sergiu Vasiliu Preedinte, n calitate de ACHIZITOR, pe de o parte i ... ................ ........................... . denumire operatorul economic ............................................... adresa sediu ........................................................................ telefon/fax .......................................... numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................ (denumirea conductorului) funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte. 1. Definiii 1.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. Contract - prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului; e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enunciativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. 46

2. Interpretare 2.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 2.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii 3. Obiectul principal al contractului 3.1 - Prestatorul se oblig s presteze: Servicii de audit - cod CPV79212000-3:, conform cu Anexa 2A, pentru auditarea urmatorului contract: Contractul numarul POSDRU/84/6.1/S/ 57994, aferent proiectului R.E.S.C.U.E nfiinarea unei Reele de Economie Social destinat integrrii profesionale a persoanelor cu dizabiliti, pornind de la experiene i bune practici n Uniunea European , n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 3.2 - Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate. 4. Preul contractului 4.1 - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre achizitor, este de ...................... lei, la care se adaug TVA. 5. Durata contractului 5.1 - Durata prezentului contract este: de la data semnarii de ultima parte semnatara pana la ......................... 6. Executarea contractului 6.1 - Executarea contractului ncepe la data semnarii contractului de ultima parte semnatara. 7. Documentele contractului 7.1 - Documentele contractului sunt: a) Caietul de sarcini anexa A b) Oferta prestatorului anexa B c) acte aditionale, daca exista. 8. Obligaiile principale ale prestatorului 8.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele prezentate n propunerea tehnic si caietul de sarcini, anexe la contract. 8.2 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu termenele de prestare prezentate n caietul de sarcini si propunerea tehnic. 8.3 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu produsele achiziionate, i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 9. Obligaiile principale ale achizitorului

47

9.1 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator aferent fiecarei plati intermediare n termen de maxim 20 zile de la acceptarea CRC, respectiv a raportului de audit de catre OIPOSDRU/AMPOSDRU si emiterea facturii de ctre acesta. 9.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevzute convenite, prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plaii. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil. 10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 10.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract la timp, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,1%/zi intarziere, din preul contractului. In cazul in care prestatorul nu-si indeplineste integral, si la o calitate corespunzatoare, obligatiile sale contractuale, achizitorul are dreptul de a rezolvi sau rezilia contractul de drept, fara notificare si fara interventia instantelor judecatoresti. 10.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,1%/zi intarziere din plata neefectuat. 10.3 - In cazul in care, pe durata prestarii serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras aceasta calitate de catre CAFR, Contractul se reziliaza unilateral de catre Achizitor.

Clauze specifice 11. Garania de bun execuie a contractului 11.1 Nu se solicita. 12. Alte responsabiliti ale prestatorului 12.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic. (2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu termenele de prestare convenite. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. 13. Alte responsabiliti ale achizitorului 13.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare ndeplinirii contractului. 14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare 14.1 - Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului de ultima parte semnatara. 14.2 - Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor. 14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect termenele de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul prilor, prin act adiional. 14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. 48

15. Ajustarea preului contractului 15.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 15.2 - Preul contractului nu se ajusteaza. 16. Amendamente 16.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 17. Fora major 17.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 17.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 17.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 17.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte daune-interese. 18. Soluionarea litigiilor 18.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 18.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti. 19. Limba care guverneaz contractul 19.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 20. Comunicri 20.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 21. Legea aplicabil contractului 21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. (se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor, ............................. (semntur autorizat) LS

Prestator, .............................. (semntur autorizat) LS

49

50