Sunteți pe pagina 1din 4

NORMALIZARE CONTABILA Normele (standardele) sunt reguli obligatorii stabilite prin lege sau prin uz, dupa care

trebuie sa se conduca cineva sau pe baza carora se face o apreciere. Normele contabile sunt reguli precise de evaluare, de inregistrare, de grupare si de prezentare a informatiilor contabile. Ele impun un limbaj comun pe baza caruia se asigura comparabilitatea, comunicarea si intelegerea informatiei contabile.Piata informatiei contabile este supusa normalizarii. Normalizarea contabilitatii are ca scop elaborarea si aplicarea unor concepte, metode, reguli si proceduri privind productia si utilizarea informatiei contabile in vederea asigurarii comparativitatii informatiilor in timp si in spatiu. Obiectivele normalizarii contabile sunt: 1) determinarea unei terminologii si a principiilor contabile generale; 2) definirea informatiilor continute in situatiile financiare; 3) stabilirea modului de prezentare (forma) situatiilor financiare; 4) eleborarea unui plan de conturisi a unei scheme de contabilizare a diferitelor operatii (normarea contabilitatii). Normalizarea contabila permite: 1) controlul si centralizarea informatiilor; 2) fundamentarea riguroasa a deciziilor de catre utilizatorii informatiilor contabile; 3) cresterea increderii intre partenerii sociali care folosesc un limbaj contabil standardizat si inteligibil. Exista patru abordari in procesul de normalizare contabila pornind de la raportul dintre aportul public si cel privat: 1) abordare de tip politic in care predomina interventia statului in procesul de normalizare contabila (ex.Franta, Germania, Romania) 2) abordare de tip pragmatic (real) in care profesia contabila liberala joaca un rol decisiv in elaborarea si punerea in aplicare a normelor (Marea Britanie). 3) o abordare mixta in care normele profesiei contabile liberale sunt impuse prin interventia publica (SUA) 4) abordarea mixta in care normele sunt compromisul participarii profesiei contabile, asociatiilor patronale si sindicatelor (Olanda). Principalele caracteristici ale sistemului de normalizare francez si american: Nr. Elemente Caracteristicile sistemului Caracteristicile sistemului american crt francez
1 Organisme principale de organizare Obiectivul contabilitatii Existenta unui cadru conceptual de contabilitate Rolul Guvernului Guvernul prin intermediul Cons.National al Contabilitatii care are si rolul de a furniza opiniile privind normele propuse De a servi drept proba legala si de a determina veniturile impozabile Nu exista un asemenea cadru Rol de prim plan Comisia Standardelor de Contab. Financiara (FASB) care este independenta, aflata sub o relativa influenta atat din partea profesiei cat si a Guvernului Sa permita luarea deciziilor Exista un cadru conceptual explicit pe care FASB il utilizeaza ca punct de plecare in formularea si evaluarea normelor Rol indirect deoarece el detine un drept de veto asupra normelor contabile propuse de FASB, drept exercitat prin Comisia Valorilor Mobiliare careia Guvernul i-a conferit puterea de reglementare a comunicarii financiare Rol determinant Grupul de investitori este utilizatorul principal si cel mai imporatant Rol indirect, dar f.important datorita procesului de optimizare a normalizarii urmarit de FASB

2 3 4

5 6 7

Rolul profesiei contabile Utilizatorii de informatii contabile Rolul utilizatorilor in

Joaca un rol secundar Multi si diversi Rolul majoritatii utiliz.este indirect, chiar nesemnificativ

8 9

normalizare Rolul aparatului judiciar Caracterul normelor

semnificativ Normele adoptate sunt obligatorii

nesemnificativ Sunt obligatorii mai ales pentru societatile cotate la Bursa

Sistemele de contabilitate pot fi clasificate astfel: 1) dupa conceptia de reprezentare a obiectului contabilitatii deosebim: a) partida simpla; b) partida dubla; c) partizi multiple. 2) dupa conceptia de organizare a conturilor pentru reflectarea circuitului economic si obiectivele contabilitatii: a) sist.contabil cu un singur circuit ( englez ); b) sist.contabil cu doua circuite ( francez, roman ). 3) dupa cultura contabila si armonizarea cu standardele contabile internationale: a) sist.contabil continental european; b) sist.contabil anglo-saxon; c) sist.contabil islamic. Deosebirile fundamentale dintre sistemul contabil european si cel anglo-saxon sunt: Sistemul continental european Sistemul anglo-saxon 1)Pe plan institutional, contab. Este: - Se bazeaza pe traditii si cutume; - puternic codificata , normata; - nu are la baza un plan contabil general. - are la baza un plan contabil general 2)-opereaza cu clasificarea cheltuielilor si -opereaza cu clasificarea chelt.si veniturilor veniturilor dupa natura si continutul economic dupa destinatii 3) conceptia franceza se doreste a fi mai -dau prioritate informatiilor necesare luarii impaciuitoare deciziilor de catre investitori 4) norma are prioritate in fata realitatii -acorda prioritate economicului in fata economice (ex. leasingul financiar ). juridicului Cele mai importante actiuni de armonizare a contabilitatii au fost initiate de: 1) Grupul tarilor occidentale cele mai industrializate ( OCDE ) ( 7 tari). 2) Grupul interguvernamental de experti ONU constituit in 1982. 3) Grupul tarilor din Uniunea Europeana. 4) Comitetul pentru Standarde Internationale de Contab. (IASC) creat in 1973. 5) Federatia Internat. a Contabililor (IFAC) din 1977. OCDE In tarile UE s-au elaborat mai multe directii in domeniul contabilitatii, cele mai importante fiind: -Directiva a IV-a privind conturile anuale; -Directiva a VII-a privind conturile consolidate; -Directiva a VIII-a privind organizarea profesiei contabile liberale. In aceste tari normalizarea contabila are urmatoarele obiective: 1) sa asigure reglementarea practicilor contabile si astfel sa determine ameliorarea contabilitatii. 2) sa permita utilizatorilor de informatii contabile sa ia decizii rationale; 3) sa creeze un climat de incredere intre proprietarii de capital si administratorii afacerilor; 4) sa servesca ca arbitru intre diferitele parti care participa la viata economica si in special intre producatorii informatiei contabile si creditori; 5) sa acorde o anumita protectie auditorului contabil prin limitarea responsabilitatii sale; 6) sa permita consolidarea informatiei contabile (la nivelul grupurilor de societati); 7) sa permita elaborarea de statistici nationale prin sistemul conturilor nationale. 2

IASC are ca obiective: 1) elaborarea si publicarea in interesul public a standardelor de contabilitate ce vor servi ca baza in prezentarea situatiilor financiare, precum si promovarea la nivel mondial a acceptarii si respectatii acestora; 2) desfasurarea activitatii in directia imbunatatirii si armonizarii reglementarilor, a standardelor de contabilitate si a procedurilor aferente prezentarii situatiilor financiare. IFAC are preocupari, in special pe linia: - standardelor de audit; - etica profesionala; - formarea profesiei contabile. IASC si IFAC sunt influentate de organismul american de normalizare contabila (FASB), care vizeaza patru probleme principale: 1) obiectivele situatiilor financiare; 2) caracteristicile calitative ale informatiei financiare ( 4 ); 3) elementele componente ale situatiilor financiare; 4) metodele de evaluare a elementelor situatiilor financiare. Contabilitatea ca stiinta normativa se bazeaza pe trei categorii de norme: 1) norme referitoare la exercitarea profesiei contabile liberale care se refera la etica profesionala, comportarea deontologica si la sigurarea independentei contabililor; 2) norme generale deduse din obiectivele si principiile contabilitatii pe baza carora se urmareste asigurarea armonizarii practicii contabile la nivel national si international; 3) norme de detaliu care trebuie respectate cu ocazia aplicarii tehnicilor contabile si cu ocazia controalelor de calitate exercitate asupra informatiilor contabile de auditori sau alte organe. Principalele instrumente de normare, normalizare si armonizare contabila 1) Cadrul conceptual al contabilitatii; 2) Reteaua de norme sau standarde contabile; 3) Planul de conturi general si schema de contabilizare a operatiilor economico-financiare; 4) Ghidurile contabile profesionale; 5) Dictionarele de conversie contabila; 6) Politica de contabilitate; 7) Institutua normalizarii contabile. Cadrul conceptual contabil defineste conceptele care stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi, cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC are ca obiective: a) sprijinirea consiliului IASC in elaborarea viitoarelor standarde si in revizuirea celor existente; b) sprijinirea consiliului IASC in promovarea armonizarii reglementarilor, standardelor si procedurilor referitoare la prezentarea situatiilor financiare; c) sprijinirea organismelor nationale de elaborare a standardelor in procesul de dezvoltare a standardelor nationale; d) sprijinirea celor care intocmesc situation financiare conform IAS si pentru a face fata problemelor neregasite in acestea; e) sprijinirea auditorilor la formarea unei opinii referitoare la conformitatea situatiilor financiare cu IAS; f) sprijinirea utilizatorilor la interpretarea situatiilor financiare in conformitate cu IAS; 3

g) furnizarea de informatii celor interesati de activitatea IASC privind modul de elaborare a standardelor. Reteaua de standarde contabile dupa sfera de aplicare: 1) standarde internationale; 2) standarde europene UE; 3) standarde nationale. Standardele internationale de contabilitate pot fi utilizate in mai multe moduri: - prin aplicarea directa in calitate de norme contabile nationale; - ca documentatie utila in elaborarea normelor contabile nationale; - ca referinta in vederea asigurarii comparabilitatii reglementarilor reglementarilor contabile nationale cu normele contabile internationale. Principiile contabile general acceptate (GAAP): GAAP-urile americane constituie reguli de referinta si pentru alte tari , avand in vedere ca referentialul american influenteaza doctrina contabila a altor tari, dar si continutul referentialului international IASC. FASB este responsabil cu promulgarea normelor contabile americane si emite doua categorii de norme: 1) enunturi ale conceptelor de contabilitate financiara care prezinta conceptele fundamentale pe care se bazeaza normele de intocmire si de prezentare a conturilor dar care nu constituie GAAP; 2) anunturi ale standardelor de contabilitate financiara care definesc regulile contabile aplicabile intocmirii si prezentarii situatiilor financiare si care sunt considerate GAAP. Planul de conturi general se intalnesc doua tipuri de PGC: 1) planuri bazate pe principiul prioritatii situatiilor financiare anuale si a functiei de informare externa; 2) planuri bazate pe principiul circuitului valorilor in ciclul aprovizionare-productie-vanzari. PCG beneficiaza de o normalizare si standardizare la nivel national iar planul de conturi descentralizat este elaborat in mod autonom de entitati. Intre cele doua categorii de planuri de conturi se pot situa si planurile de conturi elaborate pe ramuri si domenii de activitate (banci, trezorerie). Ghidurile profesionale reprezinta lucrari monografice si instrumentari privind normele si reglementarile contabile aplicabile pe tipuri de entitati. Dictionarele de conversie contabila sunt impuse de fenomenul globalizarii economice mondiale. Politicile de contabilitate divulgarea politicilor de contabilitate trebuie facuta in notele explicative (anexe) la situatiile financiare anuale. Dreptul contabil acceptarea normelor contabile poate fi fortata sau voluntara. Dupa investire prin texte legale normele devin reglementari. Institutia Normalizarii Contabile : ( MFP la noi)