Sunteți pe pagina 1din 2

BIOLOGIA DEZVOLTARII ANIMALE - PARTIAL 1. Ce este echivalenta genomica, unde a fost demonstrata experimental si cu ce tipuri de nuclei? 2.

Enumerati anomalii asociate clonarii. 3. Dati un examplu de exceptie de la regula echivalentei genomice. 4. Ce intelegeti prin reprogramare nucleara? 5. Care este diferenta dintre o celula specificata si una determinata? 6. Cum se mentine starea determinata pe parcursul diviziunilor celulare? 7. Consideram urmatorul experiment: s-a prelevat din embrionul de Danio rerio un grup de celule care a fost transplantat in regiunea posterioara a altui embrion. La sfarsitul embriogenezei s-a constatat ca din celulele transplantate s-a format un ochi la nivelul cozii. Cum erau celule transplantate in momentul prelevarii, nedeterminate sau determinate? 8. Ce este transdiferentierea? Exemple. Prin ce se deosebeste de dediferentiere? 9. Care este diferenta dintre motivele zinc-finger ale factorilor transcriptionali din clasele: C2H2, receptori nucleari si GATA? 10. Enumerati factorii transcriptionali ce contin motive: zinc-finger, leucin-zipper, HLH si HTH. 11. Definiti termenul de potentare genica. Unde a fost observat? 12. Indicati factorii transcriptionali care se lega sub forma dimerica si monomerica de ADN? 13. Indicati factorii transcriptionali care depind de cofactori transcriptionali. 14. Care este diferenta dintre homeodomeniu si motivul HTH? 15. Indicati factori transcriptionali a caror activitate este blocata de co-represori sau proteine inhibitoare. Mentionati cum devin activi acesti factori transcriptionali. 16. Daca in celule exista urmatoarele proteine: Id, MyoD, Myf5, Rb, AP1, ce fac ele, prolifereaza sau se diferentiaza? Explicati de ce. 17. Enumerati rolurile localizarii ARNm. 18. Definiti mecanismele de localizare a ARNm. 19. Cum se poate regla traducerea prin intermediul proteinelor?

20. De cine este mediata initierea interna a traducerii? 21. Explicati cum se poate bloca functia unui ARNm in cursul embriogenezei. 22. Indicati (in ordinea activarii lor) categoriile de gene care actioneaza in cursul dezvoltarii embrionare la Drosophila. 23. Care gene zigotice de la Drosophila sunt activate de factori transcriptionali si care folosesc alte mecanisme (precizati mecanismele)? 24. Precizati mecanismul de formare a regiunii anterioare a embrionului de Drosophila. 25. Precizati mecanismul de formare a regiunii mijlocii a embrionului de Drosophila. 26. Precizati mecanismul de formare a regiunii posterioare a embrionului de Drosophila. 27. Precizai mecanismele de activare ale celor trei categorii de gene zigotice.

In cazul intrebarilor 24, 25, 26 se prezinta atat genele coordonatoare maternale care functioneaza in fiecare domeniu cat si genele zigotice De exemplu, la intrebarea 24, se prezinta modul de functionare a sistemului anterior, apoi modul cum proteinele codificate de genele cooronatoare maternale influenteaza exprimarea genelor zigotice in regiunea anterioara.