Sunteți pe pagina 1din 11

COD IN

10····
'.
_,

N...··O··-=-.··A·P-··TE-,i ..' ·
1 , . , ,.
' _'. ~ ':............: ~_ __

'I'N":' B:A"'L~"T~'I:', . _, .. . _ .
• . . II. _ •••

'Viata unehiului Dumltru ~l a f,am'i:l.iei sale' era 0 a,de-;: 'v:-:a'~'"ra':. ro b·' te Tot ceist·l'":,CfU': M u ,nc'''-lt'l~ '10·r:. era "-g,-'hi:i-,;t- .~.~ V-:-''_;iIi!II' ·.t·'?i .... ~5 .. 1.11.' -': _ ' "~... _ ~ nieele datorii cafre proprietarul mosiel ,i, ,citre stat, 'Pelitru, IQ'I~ era a'li'i','UI], eel m frumo S:>'- porumbu '):eel mai b,,"II1ID' '.''J 'T,,ft,ft"~Im~'" w. vacii, ouale I~i,g,ainile'. Pentru Iocuitorii :magheTni.te'i:'1 ciorbi d fa QOI ·.:IIII,~,idr '0°' msm.1.4..11 ~'''l-' :~r11'll'd~. ooQ n Viata aeeasta invra,jbe'a pe oameni, Unehiul Dumitru Im 'lb-~ ta durn.'1'""n- ~C'" a ~'1~t~':l" b a~te 'a' 11-ievasta ". are de "f-'"""lC'~ r' :a., .. '.... .. d ,se .Bsc,u,n e'a prm v:ec'~nL p' t ru d'&_ '1 o:r:l:ce -,prlClna, era .-en, .c ll1S;U:, bin·evenila : daca i se parea ci femeia aprlnde foeul prea hlul l' t Ineet, uncn n :;,cu 1!" Iovituri d ~eizma, 0 trimitea eu capul oe ~ '.... '" '"'t· In cenusa vetrei, Atunci batrina D)"am,a, lie' IsupB'ra; lua eobilita ~,i croia fiului ':sa,u eiteva ciomege, pe care' acesta le prlmea, riz:ind,t, ,
.. ',~.L. "._ . ,!Wi,
'1", ,'" '._

ri

_.

,I.

",''':''_

.'

11

::'

•..

','

-,'

,.'

'

",.

..

'I

.'

.Ii] I,' . .!

'~-

•..

,1

·C.'

'\ooi~,··

:'i!:l'l~ ,'" ,A'

.'

" ".'.,

;i!U!Ji.,.,'"

_.

" ."

__

',.'

,,' "

~UC,M,;

. " _~

.0

,",

·~f

..

1,01

1,<. ·li.llil&~'I

-,o,q ~ ~~I

C!'a :g-~

~ ;".:

,UI,"

",'J

•..•.

'••.•.•..

__ '

.l ··i.~:. ..

~"

~'"

>.II·.~,y .. / ..

i .,.-.:'._:~.-.:

II"; ~'

.." ,.

_,"_::

__ =

'II'

..

---...' 'B"e,·'t'I~'V' u..le


, . -. !~~, ..

- ,".

Iimba de-un 'm'~' uit a'f.:i '1 a."e"-"'81 ici n~ 1_, '0' ca.... , J/: ,:._ n J4 ~ ',fn~ Trimiteau apoi pie mtcul Adrian s-o cheme pe or'ops:i'ti, .eare plingind, i'9i. ridioa poalele ~fu arata soacra-si ooapsele pline ,de .'vini,tiii, ,_ N... a$L,fi crezut ea Dumitru al meu o s,a, m,a.,'bati,.1' sctneea 'ea", - . C'e vrel' ' ',, fl-a·ta' mam ·e·" Stia bin e p'a""", suntem ~.~ ·ll' ·s~'ar~·I-''Qni' Ji"' _: ~ lipiti .pamintulul. Nu trebuia 81-1 j',e:i,! :Sir:a'cia eu Iubirea nu due nicfodtati 'trai bun. Ast,8 S~'O ,t,il mlnte pentru copiii tal~,
,I

, . C·· ''It:; vreme sun te't·; tn"',, ..__ ~.I'~ : .J,.+; si!E"lA''!li'''~;t; J. I:d' ',"t"I'a''''g''''os~: l't..lll., '.I~I~ cot, Iar d,upa ce puneti mrna pe .,frati, nu v',li,
,"~!llill! . -.

"II!, .iWIl

~·.II

<l •.

", .. _. ',_ ,." - ~,'~

,&.I.,._

,·t:

/a,

,~Ja,~,

.~., '._ [

'~~

::.

"'-"~

''WQr.

'~:·_'.l~"

jI'

a,

'r""""""",.'

.,'

'.'

1_:..: ~,I.'

'

'".:,

'"'

Iy

_,_,

:·1'

.,1.,1

:.'

~_::,

~_~~'

:__,

,~.

,"

,~,,,

. :2T1

C:U, toate ea avea saptezeel de ani, batrina f,acea ~ot ce [1I~ .... ~'··a-.;o:· ~J~ P·U'· -,aa-- -, ca- e;;:a'':''''~-l'': U" reze pe ' 'C-'!!'Qn"l~ l~: d 0, S" ·-at, r- ';~, 1""ilQ r e. . 10 ...0". .}- asa·~f2 mostenire Fiindcaa .nu mai '.'. utea ' ..sa "a parte la muncile -,-, ','.' .1 PiC , ...._.. --- " , .__.:,?, ._. gr .. ele 'd e'·'" p,- c ':"I''\' '\'P-:' lsl 'l'ji ,c'e~ rein '.:\ "0-' spoda riel ~ d"atea..;;,r' .. .- ia spa]a" tngrijea 'de vite ~i de tinci. :~i;, cum vola sa adune ceva gologani oentru._-, ~;m'" anile el toate clipele libere t"",_,i, .., l""'-".'~""'''.1li;. toata odihna ei, erau mtrebuintate sa string,a sptcete d xic griu in. urma. seceratorllor; sa adune smocurile de Iina pe care' olle Ie IAs,au 'in, scaieti ~i sa culea,ga ·pa:p,3·dia care ereste pe marginea santurilor. l\Jj,aiera uneori ehemata sa' 't-~:Iiii!·a.~.g'·· cop .·-l'~i·I'F b•. ··R--V-,.l'" Q.I~. sc-~ Ie descinte. :S -'a'~ oln ..teara Ia eina, :S,O'Cf)d- .. - -, • .... ,." 'I tmdu-se 0 ,gura de prisos, .nu se atingea met'" de- oua, em r~~ c acestea se g.asea,u pe masa, Se multumea eu puti.l.l.a ciorbs :IIi cu susai verde eu .otet, acel s,tiSai despre care u-a,rt i1'.. . civ ]"'}II'" 1I'1"a_: spun n; este te '-, xeel e n~t·,~, h' rran a- p en .t.ru p ::~:'P) - )'.I! 'pe n'. tr !.' l~' pu .'~-11 de' :' 1orli3Ia""'" ·-·u "':'!' . t: -:....: ~,'.' C' .!Ji if' ~ .De Id,QU8 ori pe saptal1lina, batrlna, tneovolndu ... sub ,s(~ greutatea co'bil~tel prea i'ncarcata:, strabatea eel c1l1Ci, kilometri care ,d.€Slli1ire.asatul lor de piata Brailei, la amiaza ~~~ Intoreea eu treizeci de p arale mnodate . i~n colt'ul basmalel .. •• Dar paralele aeestea f'aceau. minuni, Dupa trel sau patru ani 0 vedeai :sapfnd un put, pe la raspintiile drum til'-i~ or batute: die ci.r',all~i.~ sau CtEnlparilld,~, Jle 'U'D pat, cu toate albiturile lui" pentru '0 lata sar,aoa ce se marita, fie 0 vaea eu 'vitelul de curind fatat" pe care 0 dadea de pomana vra-.-~ '~.' U, .. e':. ~Povar t~ Unei vaduv' _.'..;'·._ "']'''m--;' _[~> a·.I_a, d ~ eop ii . ~v.,:_. Se intimpla, dar foarte rar, ca unehiul. Dumitru sa, "je,;i peste ascunzatoarea unde biata femeie fJtl~j--,e,a .banii, ·~.·l atunei se duceau pe ,girla, .-§i putul, ~,]patul, ~:i, vaca, Atunci sufletul evlavloasel .Nedelea eta bolnav 'eu s,Eiptamln:iJi{~·" Se plimba .galbena si trista." tinin:d,u-~.igura eu mina, pentru a nu sloboei blestemul de nelertat, Adrian, nepotu .. 00'' --,,'' ' ]- m ·1'~·C.---· ] ire Iusese crescut ael ~''') ,1 .._ . h. ta:ri, pinli, .la ~;apteani ~i. care revenea mai tll~.z:iu 'i's4-ei P(~ ... trea·,ca vaeantele de scolar ~ era martorul blestematitlor
t.' ':,'~',

__

.,~_

',,~,,'

,..;;;~~_-

.,~IJ..

-_~

_._.~ ~(."L

liI'~'~~ b~,_,

\,,:.

-I.,;

·c-_'

~._·U. ....
I.'...

- - .. '.' - _. _ :_ _.

'6._"

--'

_,'

--

..

.Ii.. ~.'.","

,0 _ .'~

.. ..,:~ "im..iIi',i.' ~

iJI..;t"_-:;:)

t"!I'i']j ,c;iQLL

.• ill

. ',;Wt

.,1;)1

.....

_'-~

I"

,:"

iI!

:~-

__

.c",

.~

'L;~··C'·-~_O---'----:_'·).-_

·c,JI~

- .... ~-

..

'--'_.'

,'_-'

If'>

....

'11

, iL.

__

'!i;,.-'.

..t,

.,'

_ . '",

..

'(

,.~.~

'!i,:.O

"

,0"",,.1,.

,- ..... ..

,.

_. --

-,

--

- t,

_- - ...

L--!j.':_ ... -_
'I."

ill

-_ .. .1. '

:,:,. '~"_'.

__

OC;'I

·e·:-'

'.. _"_.

<- __ .:c.·_p

,.

£".'

, _y ,-_

,_'_-. _, "

.' _

-"0' ,,;,-' , .~--~,

'-

_ _.

'_'_, ..__-i

:'.

!i £'iI

_. __

'

,iL"

-,(i

,.Ii,.

. _.

___ _'. .
I

..

__

__ .'

1",

"

.-'

.•

,0

,£, -~

.I...!LJ;;;r.

..

_,

.. .

,,

,.

C.··-9:

_,iL

..

.'t....a:.,

'I!..,.

\,..

-1~

unehiului Iube
·:,g""'fi~, ..:-'"_..·.-·.,,.'~a,iII,i,iII,

Dumltru,

dar

aeestea

nu-I

impiedeeau

~j9a""~
..

Dealtfel, oriee s-ar ere de, toata, lumea Q iu·bea. pe ,D't1~ mitru, incelpt~d cu ne:,vasta bAt-uta cu mama Iuratfi ~)i
-

~·~"ii'Q··l"'n-·-··d-' 13,)l.,ll r.:/


I

.! ..

, '.:'

,('iU' ~."

t;"r-'-'s' :"'n"-J~':; COl. ~ I~I,·. c···h-::- ..·-: '8'"''...." ,'la'''.'"' :" t:'ng·te·: --a-:-' 4'1 .".[ .'~\ - .w·~::' U .; - . Am
~~. : . _:_,~.
1. .... ,'

,i

r.

'Ii ~

'~i

.......

p--:

~_."

!r:a"I!7'n";~'ln '~_-",ii. ._£: J_~.,~c..,~ "'TJ:..


, 'I~

nunjile, Era un muncitor fir,a, pereche ,ii" apoi, elnta din fluie'r ea nimeni altul tn tot tinutul, Coasa Iui era in fruntea eosasilor ~,i fluierul lui mdemna Is joe" c"hiar sipe cei
mai ,'atI",Inl O,Fl mai urSUZ1"
,!

Wi.l

I@.I

.,

iii

avea in, el un haz s,ta,pillit,t. Se:m,aria a ligail" co :fB'ta lui smeada, eu sprin eenele stufoase e;:i vesnieIneruntate, ~,'iCU glumele lui neasteptate, Adria m ~'l, iu (b-:,e-::s'I~' unehlnl ""l-:~l'i iubea_._ n epot 'I- ~~a·.·.~·'~I'I: 1._ ... .. ,. . . ,. sl ~~,:_, _ __ .[ LIe tov.... ::_S Citeodata "f' m Ieul tov '8- raw'~ ""1-JL1 m''II'I~!tr' '8 'M eel m are " '<a' 'a"'" 1_i; _:~!_:' ,: 0' __ ,~ ~_,_-~, r':_' '~, pentru brutalitatea Iui 'f,ajA d"e n,!evasti" dar' unehiul
[I . I. , __ ,,:_,~
1..
,'"'1·

Af:~,nI',;: de asta er a unu\ ~ "_~ ..


If)i.~ _."_ "._." .. '

'0_,'

m cu Iip '~"~"c'<l,Desl P-'-' ,a~.re:-a'~.p:-osae , V N-t


1. ~I._-

,.7"

oO'l

<_ JJ..1 ~

l~

__

ti

--

_: "_

.-

1'~1i

_ I .~

.ill.J',_

'I

,_

.. ,u1I:I _ _

i@I

~~

••

ItiC

'i'

',-,

I,

_Q

i:,~,

_,-_ ~~~,

,I,

,-

"""

---- '~ I'nsoar,aonte ~i pe 'urmi sa vorbesti, :fem:eia ·e luerul dracului, .......... Atunci de ee te-al insurat ? ............ 'F-,'-'I!i';n,..:iIlc"-~asa '".: cad 'e, A":c"Q"'II'o" a"IJ"'unC'i',llf'I~'m""1 C""Ul" ,t~t'.1. ".: '_.'. _' 1""'':: Mai'-':; ·u.·.··.. ~i' tir,ziu '"bagi,de' seam a eft trebuie sa lucrezl pentru dol, pentru zece, Atunei be']lea sa 'ul't,i ~;i bali, ea sa te usurezi., ,Ad! "I-M"~n---~'U-,- o~· m u ,]'h mea c aeest .e-; ''''~I~,pll1n·}~,u::-'n. 0' .n/' d: ,0, ~~ ,~""l""'""'" 0:' 'r-~l~ unchiul 'flil-"'~-l'"' b:'aW1te-:-'-'a-:-'n 'V<"~ ·' asta .0]' 'f·a~ta~ "> U.I aeesteia stiind bine -ell Dumitru nu era In, stare 138,-,1" 10veasca, Intr-adevar, tiran'uI lubea pe fiul surorii sale' mal marl ''''''8,''''_ pe copili ,J\,~.: ,¥.I" ~,,~ treeea toatefoanele 'U"I'" s;:; 1,J!; meru"", ...... ~; ,t!.,,,,,,;~ gind 'pin:8, a-I Insoti ""de hatir", cind se dueea si, ,~'i faci mieile pevoi, Patima eopllului era sa se afle totdeauna si peste tot '-]~ng"" unch 1 -sau, '_',r - m-al al-e atunei C,,-_" 'd~' lu sau da mar a ,S "~" ,', <1 -in' ~, ~~b t: ,_;: 11.:~_ ,:8, !i .,:' aeesta lua pusea pentru a, trage 'in sturzh care mtncau strugurli, sali - cind, in:ham.,a ,ea· sa me',jQ'rga la 'Wa,t s,tuf ori papura in b.a.ltj~, . Ah, noptile aeelea l'n iot:ins,ele' mlastini de' la ·,gu'r.a Siretului ! 'Cum, at? fil putut Adrian sa le uite !
_: ,I.. _. B
~f~!

r,i8pu,n,dea :

.00

",",'

-.

','_

:"':

:'[1

··.·jl·.' a

-.::'. [

".I":":"~I~

I ....

'.:"_'

;u

~l

.-_~.LQ_

~~

__'

C,'

It-:~&Ilg_...

11

_"..

'U.~I.·

~'._-~

.. _.

,~QP.

r=

---.'1 "-: Y __ ,~.'_~"_"

.'

.~

~~l.~

'.

!¥-".

]"'__.

'~/II!

_1,

.-:

..

,1.·

re'"

'.::--,1

~-\"

'Be' - .. ~,'_,

:ri'~:~Ji!7'Q ~~6g

.,....,

.'.':)w,

"._',

,1 .... ,1"

~'U,~_"~'

",'C~!I!.,.r,_,

,::._1

...

,_·

,_,1,

__ :.',-

r-

27"3"
.')
,"

.. :

,hr8Di I,i pe urma erau li_sati se odihneasea, &:po1i umpleau .. t· 'ra." ~ sta " c"U': un ' de m'Wna~"li1g'a'~' ~ap:-:a'~' ~; . ·a- 're=, 'r'-ll" ,'. B,8utu'l'a: 0 :plosci 'ct! api"i ~ Dar eea mai sigu:ri dovadA ca, unchiul pleeala ,.ti:iat,fl:, Adris'n 0 vedea in. hainele de, eersetor P8' care Dumitru le im,braca,_ preeum ,:i. ·in chlpul 'lui care devenea dureros de i'n,Rri,jol.r.at,,'cici nu se Itia' nlciodata ICU'ru,0 ~i se termine treaba .. Unchiul sa dueea s,i, lure", iura eeea ee stapl'n.ul mo,~i:ei nu 'munclse Dl.lciDda.ta, n.ici. nu :hlBA'mintase,t. Uneorl, in loc :sAajung'8 dimineata, la 'tirg:, S~ pomeneau in eurtea bolerulul, cu ciiru:ta,",]:, caii confiscati. TUrcul care 'paz'ea, cu rlastinile "'l':~: prmsese Un neehezat de cal ra ,d','e'· .... ajuns ca ,m,~"I".",,:, -sdi-i, dea de gol.
---'I .

sa

.&CI .,.,','

"

I,

I..

I' l'.' '

cod,' " '.",.',-''PI:,'i' . . ....• ,,",y,

''I''W'I:n'!!I!~:OQ, ,I-I.~,,""-~'

..1

..

I".:,),.I,_,

.,'

'-''''---'.''

,.

'S'"

'.I.~I.JL;a..JD""

__ '",

·_-,__ '.,_I

.. '_·,

..

~"

e" -.,'.' .

'--'.-

'.. '
;r

',IJi

'

"n:' tr-o sea ··'r-·'--~ un' achiul D' "U~"m dtru '¢:l~' c..u A--'" d 11,,_'.'an'---.pleeasera PI'" , " 'titziUi) ca sa, nu :fie vizu,ti de vecini, 'Erau sapte kilometrl pinA, la 'bal~il' Noap'te cald A, de iunle, cer tnstelat, Unchiul ,mi'na',1 fuma "i'I~'--',C€!'S,' lin timp ee Adrian aseulta vljlitul v,Dl'tuluil In urechi ~iDU, scotea 0 'vor'b~,t_ _ Odata aju.n,$i in. i'mp,ara,tia tieeriffi., deshamara caii '$i, ~j, le'~1 de' ,caruia, eu tra:is,ta, de oV'iz pe dupa cap, Pe urma D'uD],itruultra·'In, balti~cuti:rrrn~~llUli'I~'mini., , - ,'..,' ~ ·'riTe!Jula Sa se d,'uca" departe, sa. intre in a,pi pina ls .genunehi p1na Ia b,urti ehiar, fiindca la mal furtuI putea f'j usaf deseoperit, Dar unehiul eravoinic, intreprinzator : ,penn a taia, eel mal bun stuf ~l pentru a ci~t1gla pa tru :1' e' [ 1.11. :1 ;' Qi1F·'~, QO' 'V' ;'l~ a a 'p--' ·a' .... '.d'a":'· nf,t~de a d,,-,1!i1n trun : [ "..... 1-,- p--~,'~I~,n Pleelnd, :Ifl, spuse tncet lul Adrian : ~ Fii ,cu_biga're' de seama la cai... Daca vezi c,a~i ,a'p~c,a neas,ttmp1i:r-ul, mal d,a,-le' 0' mini de IO'V'8Zt mal ales eelui din dreapta, care e ,nara',va:"., 'Ve'zi, sa n:u adormi, ca raeesti, Si adoarma Adrian 7 Dar ar ,ofi. fost 0 nebunle l El astepta numai ca, unehiul Sa intOar.:ea .spatele i$i sa, se faca nery,izu,t- pentru a se Is;imti ,sta,plin,'u!. cailor, al cirutei~. al neSfiqitei ihtindfi!l"i mUt,iinoase, $i chlar' vbttlllui ~.iai eerulul en ,stelele sale :",f'a:ra numar", cum spunea bunlea, :rn seara aeeea ca l~_i CUIli Inlma i~ prezieea nenoroelrea
'I'
··I·I.,[I .• ~

r~;.1

IU"i

I.:, I'

111~.If

:,

""

,,1:,

•.

'

.... -

,I_:-

~~.:

I...• .' .. _ .•

",

..

1::.

l~"!:~~':"

:.~._.

'I'

'U .. ,.1'1 ' ,", I"·· .. ,.·.···q..·-:~.ie!! · ~I~._,

,.... '.. .!,.I£ ~

.:.,_.

,!.:':"".:.:

"I!l-k .._:.

r ..... _~

.:.

,'-,,',

I\.i.il

('t;

ai
I

se.··· ,ilii"!lft- ~un' .ple n'" ·u·.... ~ . ~.. l.!l;,,,, _,. n ',~' -__ c'. 'b" e'. 'f ~a··~ 'I""lni!r·'1! ,n .a.'na~~~ stihlllo r, asa cum, :fi,ce,a, de obicel, In picioare, in caru'II,
C .

-e·-

'Urrm' - - '. ..'

...

a"" s:-,; -Wi'

,;g,·u':.a8" y "...,:,'

n,

_~

:,"

y'_'

i!j,;U,1. '\,;.~,...

'iI'n

0 '!!:!Ii

A!!'I.A

~-~.~

,!!I.ih-':"

urmarl eu prlvlrea inaintarea, unchlulul ,d,u',p'i mlsearea trestillor malte, pe care tAranu.1 -Ie mIa.tu,r,a~pentru a-st desehide drum, pe urma ramase nemiseat ..D'iQ"cind in. eind; zbutrau g)-i!!iol""Qt",~ '~1·1-' rate-, salbatiee seoase din tu f'~']'!:~'u- ~l~""i:iIp"e-: -'r':')· ..... i~'t riate din somnul lor Ide' acest noptatee musa .. se ridieau fi'r, in aer cu largt bita i de aripl. In lum ina ] unii, Ad.r:Jfirn, Ie privea ell mfr1,gur,a'r.e'~, ,Ii venea sa I.e strige ....",,'L;u:r\1,ii-ma ~l pe 'mine !"'; :' Adierea usoara ~i rnurmurul 'papur.~uluil ii. gld_i1lau simturile ,intr-at it, incit Il .fA.eea,u sa.""ii piarda :no'tiuD,ee, de loc si de timp, ,A'1f fi putut sa r,imina asa nemlscar ·clipe' Indelungate, caci clipele acestea nu lei g'ise'8, in ·vis,.ta, ut'iti de toate zilele, pli.na de tip,ete ~'i,de s!udati.nl~ C,ind vreo cueuvaie strapungea ~"~n~rna' '~ .. _. ehiotele ~':I ~'· ...·_": ,Ia;~I_:_·I~'~,a tl~:~~I' ~,..:..~ nU-1 ei cobitoare .. Ad··'•rian #:-~~~r, ea din som n, • ea Dumitru plecase demult, Adrian tine,a pl~i'v~rea,atintital catre v,irfurile stufisului, care trebulau s,A S8~ ap ece, mai mult Ia tntoareerea unchiului, din pricina 'maldarilor pe care aeesta .Ie~tira cu el, Mi~cal~e:a .se trada de foarte departs, pe urma devenea dln.ce to ce mai 'lamu,rita", p,:i'na: eind, in s..f'i:r~,'it, im brincind in dreapta ~fu, in stings, unchiul se ivea, S,""a· vit ~i in, 'noaptea aeeea dar era deja ,obbsit I d:uplQ prlmul drum .. Se udase pina' In piept, iar sudoarea , eurgea siroaie de poe' ell --...Ah, e greu dedata asta.;..spuse el:. d'ind drumulsa-i C8.'d.a 18 - pieioare ~maldaril :fli trrpanul. Apele aunt tnalte
_'_'~T ] ...

(~""I"~"

ij= -

~:-'_l_··.Q,.r'~['Lr.~J'

,...--_, ....:~~

", ': _ .:._.

_.I._.:_.__:

11~

_:_'_.l" __

l~'

13.1,'

":_.

,j;_

~"-.'<""'_""::':

n~

0·.&,'

• ...

···,_'·,i_!·

. .:..... _.'.~,-_,.'._·!

·I ....: ".·.:. ..

Q.. _-,

__,

_. __

'~

..~~,

11:;t.

__

,_,~,

_.',_',__ ' _~ l~fU_~

__,'

ni

.!II!

~, Nu vot putea :~:a tail mult, in noaptea asta. 0 earu .. , cloara de trei lei, eel mult.; "~' ". ~
-

eiorrdit t" too, ,t- c·a, era m ai . tsor de '~-';; T- ~ ia t ,_ ""~ ,,;. ..~ _ .. buie sa ID,a due toemai la dracu, ca sa giise:sc stuf bun :!: Se :l,e',za, .,se'sterse ~i-,ei rasucl 0 tigarai Pe urma vorbi ea pentru' el insusi ::
(::.4i v'I,
C" '-II~'~'!·"'_'·

"'0' J"; ~

nAi]'"i

'8,:"

'.

:",,,,,1',,:.&'

'-I"

CL~~.Y"""'"
-UI

__.'~

~.Jl"""1!i

, . .L'I;;

'If",t,:I!i,,..

orcin S'i ~n.··i,t[


.I.

.Ii_

.•.. c.

Ei, nu ti-e foame ? Ha\ sa·imbucam ceva !


I . '"__ ~~ ~ _'

"_

JL,~~

id u-se catr-Ie": ···.··~.·· A ..Id~ ~__ drian

~ •

' 1 '0" !ll·p-"'a~"" intre ~ ,':~",.'. S<'t-t'!I'J.'~v,!I . 'e· ·'",_'~ " ~'" palm .e :"]-.0, sale _ [umatate nepotului, ,in chip de friptulril apoi trasel~iun git din p'la~'L. :-' -.:~"'" Sl1ID' rt Iln Ist ;;11't'; can " '
'", • -.',11.. \~

'C'C"

I~

.Q'

'_,.

"0"'.

,lVIin'cari

·''u -, si- d 'GIl ~, s-a.r"aW' y '.... ~'d-;u"-'


ll'~
!"

,CU,

pofti.,

I~

:_.~.

,'I

..

__

I.

_,

rill.

278

- Da, ras,p',_,unse Adrian, . .dar eel din dreapta nu mal1inci _ ,,;'I ,$i ciuleste mereu ureehile Ia 'vint., _, Tic'alosul! ~Lbii, tirpanut ,si pleea D(~:n! u a1 doilea drum, La fiecare r drum, adueea ,doll malda,r.~i Bull brate, asa ea seara, Ia intoareerea din 'tir'g; 8pu~nea': "~ . -. .......... C:IIlcarca.tura, Ide zece, de dou,fi.~l)r~z,ece:,de cinei' Era ap' - rezece d im uri Ql'~ __ nentr . ..'~ trei,l' patru _ sa ',D'- ~'1"'n.·~4, c:'-;iS,tI'~V ,IAIU._,-, lei G si v· aee asta I~. ,r-~I _~~ ..... hinu ~1 f-"'U' .... seama, cum S-'B In' "'il.'~-;U_c I unor 'C',Jln'Uf'1. nenoroem tara bn.... P·~t--tbl1,pla,t tn" noaptea aeee,a~,' Df :·. .·IJ!.I_·~I~
... ,~",

.",.t.1,"'"'U-_" '1:

",t'

.:...~I:,

!Il

£iy -.--,

'U·':-! _
Ii;

£
..

_.

0,:_

'~1l.1

. --~ .

~t:)

1..iI. __

'Ii

!!o

,_'c___-

Era la a1 saselea drum '7-i Dumitru nici nu, se departase bine, cind un nechezat 'p1atru,nzatoir rupse taeerea I~i I~, tmpietri pe 100.. Lul Adrian Ii 'i~ngheta singele : el eunostea fu:ria unchiuhn, Aeesta se intoarse cu milnile go ale , tntuneeat, Vorbi C:U V'O(:~ bl1in,di eahilui vinovat, celui din ,r _ dreapta : ~ --- Ei, Doamne Dumnezeule ! N-al vrea sa-mi 'fa"ci, Vli'f!O pozna.; Ce... lipseste l' :ti 1:1 ingriji, II m:inglla ,~,i." plecind, spuse lui. Adrian :' . :S','8; 'p1:-·····. "] ;l!il'~ng"~ el '11-]'"e ur ~'tl' iQ.'''I' lui N·····.u l ,l~::-". sa d,'" I! n 'O~'-'C' 'b'-' :""1'.-.t " e ""~ .:_-.:'a ...-:. Num a';i 'vr- o C;i';.l: +'' '1-' V' '!I::ii]- d:a'' ' 'L, ]~i 'P , a""1, tai ca Cia· nu fim d'e ... L,l,_,i_<rlsul tirgului, ~i plecam, Dar a'bia disparu."> In desi ->i~ .'ca'":'·':":". .~ ~"-l;' t'n·t,n'~,,,,,,p'.o '~'n- 'f'ug·· .->; '.' .·.·u'~ .' U',:" :': ~ ,1._,__..,v..~ calul neehezase dinnou '!: ~ Precista ma ...i, ~etqii, i!ti :min:inc ureehile l' Na, t
~, -...: .. _.': .. ~JJ. 6
l' "~[!!I~ _"" ',-:,

'_,:...:,.JJ.

_:

~,_,

l.·_~_.+~,,~

:',

.:_ ...:.-

I· ..... ~..

:.:~

.,\,jl'

... .oI!,I'? ·

":",,1"

.fjj;

'I"V'ii ,I,l,J.-Q. "

.•

D~ QQ"

moo' -:-. .,II,I,--.li.;

Lo"

IO'~'_

,...~:.:,_.

....

"_"

.; .. I.,~:'~.1

._ ..

JI-ill

.~

~Ji:

t. ~-

."y~'
_I

I~~

~.

'.

"'II~ I

I•

"

ds " ~l(:a""l a~a, ~


i"..... 1 .~ .... '.: ,

$'i, aruneindu-se asupra ealului til. dadu un pieior in burta, care ,f'aS'Una dureros .. Bietul .animal tresari din pricina loviturii ~,fu tntoarse capul, pentru a privl eu ochii lui, ill,t~~l:ijl,enti aeela care 11 'b\i,tu,se,~ Adrian tremura, ca:~d" pe C1Jrn ar ,fi primit el piclorul 'In pinteee. Se :rugi de unchiusau sa nu mai dea in cal, ,......... inhiin'l8'nl; "spuse tara'llul, qu, mal 'e' nimic de , ,Sa ~·,tc'ttt;,0 ,s,a, ne dea d~ ,g"ol~,,~,~, ' P,a,tele ma-si, 111-a f'a,cu.-t ~si,~Jili n~ :.i'Ij-:]. noap - . te:-" ',Cf4'ea,;b",8 I '-'" .,. 1-.,,', "Fj,(·,l ['" iea d'· -",
I'

'.. L"i; .' ~'~ "'" ~ . ~ _ P"~lrn.n ~ ,l!,ra .... ~..... In,tunerie, 'D"'ar neci n.... mea . .;' apucara ',," ~a l,aB~ biIn,e'.' dir ba ~·t·',r QI"', CatJ ,U '. xr·'a~·,-,-,g'f' ,~ opri n·' em aivoin do' ~,~ ,"' "1 n,dTI,.iV'~' c-.a _lEn '1.I'Cillll -...: .-;5 11-'' ' - -. . -f·'II.... -' ..... ,'"I·' ,. ~. "'('"l~ uree ue ,u' vin-:,.t _I aga, I'OP,Bl pe 'roe, umua narue " 9')' C1.U 1 " -.-:eh ~"I ',"', ' t -.;;; Dumit,1tl [a,..;, -'-tiLse -;;,-, (J'~-n-'d-"u' . . l, t!OJ-',,~__ -_--]'" ,.:r ",;, Ad" arran ,]1]!' Ii mttre b .... oa : D ............ c.e f' ,:·'·e'; raee asa ume 'h'l" ,'.e,.-·' ""IU' I ft
i

"::_JL,,t,

',I,

_ _:~,',::_

,(~'"

~Q

-T- -

Ii

--

...,!'

-.

-,

£l;

].

'~l

~,U,

.'i'¥'1'n'

"0:11" ,. ,.

'~ ,1;"'''':;

:__;iI'

e ....

,~

~""

'_

'

",,0;

-- Fiindca .... armasar si trebuie '9,~ fl~" mirosit vr i .. rre '~'ap~.·,b, prin ' imprejurimi trebuie sa: f"ie vre,u'n.· +~ran pe-aiei, lar .... A'-' '. 0 -:'f1'" '-~'-"'-"'-".:~ <,,:,:, .,.,-.'~',-, ap····i/!!!oa-'~, eu 0 I pa,~·.,···h-- .", sa se srrrseasca rau ~ noantea _-_!;I ,l:-'"-;' ,1,1,1 asta " ." Unehh ""Jl. Duimitru tnch'';na:~d',e'···· t 1',fit 0',,' -;-; desem _''\,;.:_", " _. ,_, "l,.·f'Ol. "_ sC'ODer,U~J du-se .~ ,......_ Doamne, fereste-ne de nenorocire I' 'e:i seulpa rntr .... \(J parte : Ptiu, draee, du,.... pie pustii I . te, L,u,a, armasarul de £'riu ~i, rnerse asa ,0 bueata ,de, drum, Deodata, animalul ne:c'hez'a de dOUla ori pe rind j:n mtna sta"', pinului ~:alJ,u' 'O"'_"m-'I1:''''s:imti," ~\ .('Iiia'.... ,; 'f:: ~c"-: p'·--··Y"rul' m ~"'"', S'·'~'·i:-<..,·,ull.. _ ,·,e a !aClu,ca~ '1f.,·'.lU,',_ gelc 'l~ g·e·, u-"'rc'-'''a'loi!: cap ~'n'c"'e':'p"Uj sa Ioveas ']-a" ,:;~ "~~cca 1,. ,,'.-:" orrbes ... - J1nt·11 ell: j·;::~-:-lie· pumnii, cu pieioarele, apo! cu, un retevei smuls din c',a'rut-A ell care..: ~ ru pse l1ni!~.oua,~ d_ ~~ . · Calul Innebunl de' durore, t,o'var:a~ul-sau se '!nfri,c:,o"~a de' ssemeni, '$i. ambii pomi'ra tntr-o g'oo,na turbata, p'ara.sira drumul si ,0 luara pe 'D poteea -'l!n'tele':nita, i'n, 'care' unchlul nu putu si-l mal 's,tap!'neasea., A,rm,asarul neeheza ,f,HJ'H tneetare ~i ttra caruta, spre balta;. in timp ce Dumttru, Iuptind 8,8.,....1·readuea 'pel tJOSBa, se 'vedea co'Vj;~it.~aproape s,a, 'fie strivit, eu hainele f'icute zdrente $"i eu un crac de nanf- .... , a 1 p'ler dnrt In ruga, t o,n -... •...t t Atune! se intimplli ceva groaznie : 'tot alergind, DumitT'U 'i'n:fl,p,ge ttrpanul In burta armasarulul, care se ,opr! pe Ioe, Tai~'ul·sfi',ie' -toati Iungimea burtli, care se goli ~ maruntaie, Anlmalul C8Z:U ca trisnitli ~ .. Adrian seoase ~'n, 'tipat. ~i ']e~~,iui peste ,gr,a~ma,dia de ,stuti., Fu desteptat de un z:gomot de voci, Slab luminatl de prlmele li,c'~r.iril ale zo ri'l or; unehiul Dumitru '~i paznlcul biljilor vorbeau in pleioare in ia,ta stirvului calului ee za'c,ea h1,tr-'tln lac de singe, t!u, matele disipit.e lU~ullui.· .. .. _.. ----. . --_.__ .. -. "_", I . _ .. ~'__ _'_' _ ,-._. _~. 1~a.1 __

_"_,_.£,"

...

-_ '.

,0:.'

~I

1._

51

______

~-"':.

,r,

',"

'Ii

.'

...

'_.

_" __

",_,

...

~'_'

__

;'.',,

__ "_',"

c'-:

~-I-

...... ~

J.!!-'

, ....

~"'J!

.. <_

.'

l'~

."j/"

"

Q'Q
~

,'-

-.iIIi:lI.'~

'.C_'.'

~M~'::',

'.

t_~· _'

~'

&.11.'"

,'L.-'lL.I.

'~.'.-_

t,

'._

,:_. __

'\.F ..'.
--,il··-J

,Ji,

~Q Q~
_"

.. ~
'_"

'~_I,,--

"I

"

-,~:-,.-,~'Jwl:,

'~"

,....

.,-'.

._ ...

--

I. -, .

',"--

'. '.

--

I.,

"_"

....

_" ...

., ..
,

_".,

',_;

...

~1

fi

'"

. ,-,
.oII'l_

.....

'

~-

..

I~:O

",

- - -- -

i!l!i.

tn

-- of'll bun, osman , spunea 'unchlul, nu :m,a duee ,],91 eurte, A'In, destule belele pe cap, d'D',pi cum vezi. Hai, fii 'bUD:, Osman I . 'Turcul; urias, eu pusca pe un umar, ell traista de merinds pe eelalalt, cu fata aramie "~i paroasi, eu oehil n,e'.Q;ri ,i in,teligen'~l;, incruc-i,i' bratele in" fata, nenorocirii ,:i spuse intr'-o romaneasca ,st.ric:ati :: ,_, Fimi bun.; Nu putem fim bunt, bre, Dumitru. Boler ,p),atElfte';t, boier slujeste ! ._ N -o sia sarace,asea boierul ! ---- ,E'vet ! Boler bogat, ma, Dimnizeu chior ! Pe urrna, pri vind CU, ochit _spe!i,ati "calu] lnjungbi,,$,t,,_ rostl hotartrea care ~'lll1i'a sufletul mdurerat al lui Dumrtru. Haide, fu,.., gim ! M,a, nu vorbesti nimic :1 C!·I":ln~' c·'~l:-'n,d·! spate ~e" to';':', ""r-' -' d 'e""pa~ rt :'a cu- nasi ff"n~'; Dumitru i$,i paras;i tovarssul care ii muncise atita vreme, se inhima~· in," locu ..Ii ,lui -~,; 'u-,a'~'drumul satului,£" d~:u"·'p·,a'~ ce mal ] .JJ. .. -' 'inti! d'es,carrc',j stuful,
F ~
~ " ._: ....... ',' ',1
>ill!
',.1

Il:).r-'""-~"-~·'

-"I

~,~

~A-

.... ,-: _.

1 __ ._

...

~_I_

.,!

_,"_:._.

~I:~'

~'\:;UIA~1

~-

I.

'

~'"

••

_.-

,':

lVI..

..

' "._

._.

'

..

It

I.•

,-.

g.s. __ ,-

"',It",

'I',.

_'..

._ .•

",

g..a

.,', ,-,f'~'rul ,'" '.t --,~ irea de 'a,'I.'Jl;, Lu,1",cea,_,atU'.:iI' CU, srtu.:· 1'U'IC' .. "", " 's-a '- 'o-'''P'"1 S-;l.'II 3' r' "au t ai' la 0'"'-n'" ~'O':'n' tul Insingerat, cind Adrian., C'U multa greutate, se desparti de eel mal :"...:. b u- --0'" __ prieten al co' '---'jJ!",>a' riel sale die':c' rolbul fr U' nn '" 0",0 "':'P .... '!IG.': _-', ",', ;:'.", ." ,cu ,,', ',',,'_.:(',-:.','" -1 ,m~_- --, 'cu, OC, 11 t ,,--", ,me,:rsu, '- -,'tn.-: '"..,~~ru"',", ochii Vll~ cu ,s~,~e,e C1-"" '-' - tir I'd·- vme, d ;,",,,,-1':' ,,' 'OCO,.ln .. m ' ~~,~ t·'l ........a C'-:-'U"" d'-' ispret hodoroag 'R", eu pa t; roat ":0' "'p·"u'"lr-'m""a'"!1 'u >-.~ . ,,~' .. f.'~ nehh :'f-,,~ D",I, ,,-:";" itrt ",--,-.~urmezi -':", earuta nne munn ',_um.lru, cum --,-,---"',.r. un drie, <:f~..l1"':'-..m ~], u,m ," -"'-U" '-"8-' ,'. ,''', -:-:';"'nt,"o" a"'r·~.o du -_18:'~' d'0'" U~'2'e'~ C'-."'~ e" p' ,0,0", t\ oeznacejcea B" B;€ ren In ·d -,' '-. :~'d-:-:'id, ..... ,_,8<:1 ,~, 1:' '", al b'''' t b. ..fl._, pa,'l,. ta ammann '] .._, t'" t m l:ar,-,a"" saruta neouneste oehi '"' trmtit ~11 ,-t:, . in' 'h-~ Id' i "t, ,": aeeia.n -, cmsi pe vee], ~Il uca:,:"", eu.. 11,·, raenmt lle sal b',·, l' PI' care ' e sa,€ .·O',_,U. '-"'. -,'--:", II mingiiase de atitea orl, "g' ..~ ,t":~ul .-, A-P'',.---",""meramo. d' d-"" ai-nd ~raf 1-1", ""prrvi cum S,pa"IU" &e. rna, ".:.,01" ue n iarate ,e,el;" - '"',-, PQ~,t-·: In t"",~"'-",C] ,,"~ "cea mat nooua,..... eucenre ,B, emu ui l, ,11_1" ""b-i'"'l' ', omului ignobil I.,",,~e rre ,.,'"; ~,l. ftjlj.m·'I~)C, eind locul O'lI':O·"B,-'Z"ili:!Jl'!' d IS :8 .. ", ... _',CI ""-' 6.... ..... . - lsparu ,'..-~, 1Ii"...l r: ··:a,:',"'~:"',':, ,-;,", '" Convolul Iunebru strabatea aeum,-' 0' p,"-ii'd~ -1"-'--:- de ","'-'a"',",:'''''''' urice m ..... ra
II

',~","',:,,-:,_'_<I,I.,L",,'"

.t',_:!!;.,

,,:,1

',-,

'I:,'~',:
i

!~

~;'I

'

,::

..

:-

"~-~.',iiJi:!i

~,!I;

..... :.

'

~'I""

,-:-:.:"'-~.O

~~

,"

·1.(,'_.1

'....

,I

__".

D, ;.' ..

,[~'l~1

.••.....

'

'.

i£.,.·.'u'.... ·:"_ ,_,..... ::

'P1,1: _& ~

·.. ·.'u.

iiOi; .. ~,

C,:
•••••

••

.:,I!

1~1.1~,~

:'."

'-.'

",

I~

".. '

'1'1"

""I

_,I,I@"'",'

':_I-

'd.:.

iii.

in'-'

~,

!!;if

'w·'

'!I',~

,~=

~c!ll'

-,

.",4;

..

s=

.'

"'",

. ,',.'

"

r-

.i

...::__ 1iiiiiP

:iiIii::'

....

"~: I ," =--" '.

.', ~

",

.,_,- ' ] ". ,".<i. ["

','

-. ',"

:'-',' . '-I

.'-' :.

"i

.;"

."

. ..

'~, ~ .. iIoo!'

A,

..

;""1'

','-,

'.,,',':

'.,''''

,:""

1':-,'''··'''""",

'(

,.'c_,-,-

:"

•..

_.'

ill'

'~'ft~'

tacusera Id,e'tot:, c'I':nd pit:l '"iul, 'pr,epelj,ta. ': , ,~•.''1 Inlre'rup", ,I:ran,gurul. re_uara ,conlee_:'rt:'...iLU ,""'.~ 't-' , "'~' . ", ,- ,40 1m·b· /;;i!alln'.··U,OiO!'S€ ]+1,. ~e... d"! -', .-f ,~u,_p:rloaspa;;';;,t ~'l eur~tlc"'t-· 'fll-' 'd I" ~m"-.'1 -",~tll~" '-, -1' ", ",~", -". ,' _ "," -, ,,- "l'n- LlH]o!J' 'p'--:'Q ·c' '9iTl.e·· "~l- 'urn"'" P'"1' e- a !i4'~,' U' ,:' 'f','-~ '" , 'C I'e II,'~ .·~u.,,;,t. ")lase; 'Dlar
,","',

d·l~ _U_,- ~'.•, I' ,-::. '~'b-'' ' -"'t-- D~ . ,'"'--.- .. ~- ," . f'>: 1,"""'",,""'1 ,~ll;I~_e .. I ,'1_cl~ur,l I~JI,,d':·'e ar,~U,~l,tlimlnea,.,a, o.raC,81..~'t: '1-: ·b'"'I' .. lou:ro~ 't,· ;-]",-: ;C"D. -t~"·,,, .:'",,-, ",,," """" "'g", h" Iet-'-·~]o' '" 'F ,$1,.· """l~a-'--:le"'-]Jj\'r:~" 'a"'J.·p--Dglu ">:'" m"-'-I~""no:,·e,,or, 'Ii' 'eceJle prl\Vlll_.;, ,_" ,:0,,,"",.I -:; : ':·i 'm' .~r:.'.. U'·, !~1" I•.~'U", s"o'- ..'
1';- ,~, -",." I'
'I .~ 'II!III
:_c '

.,

.·.-1·\'::
"_ •

-,_.!

.'_

,_.

I.·"
~

..":"',
.I

I' ..

I'

"

..•

'

',

.",

...

'

',:'

. '.

_.

.. (' ..•.
'.

'.1...

',.

_".

,I

'_ ': '.

I,:'

'.

'1,"'8',"1'1-";"
I
I '... '.

w
,

,',',1
.

,",

-..

,'.

'.

"".'.

.'_'

."-

..

"

D'U
"]-','

I' --

_Of'

,"

:[-

'"

,I,

"W'

",'

'

A:

,,

'~J!i, ..

-C"

e, -:

'-:c,:,

Q,'

...

,'I

~I,,"'.

t:

;~8' 6111"_"

care'al .. ·1'-·-···'f: v,eseJ,8 . ~ll_,e.,U.I 1 a., CU. Ilnn,Url~~l:!-:'. 1;'1o'r,',e a,.a,va ,cQ~:~re ]r ' t' ::,,,", ; , a· ..0. ,... -." ......' ·f:· '.... -".··-·if>·~·t:~· . e . " .. ' de .~'1' Domnul, , .-' ·~l~~iiII'\O _.. vlata ~""",.. e·'llua cu"D:SU, I ~,,-,Kll:ta_ ~·fn·,···t·u"r-~i: In'• '.eer ,¥I,-:Jt"-~ p···Bm;?!'n,;···t-' . ' ...', .,'" l.~], "r-,Jl '.a c· , lnti··\" '-'1·, ..··, * _ ch.. ··,···:··:::· ""~~' · 1", .ericire, ' '." " .~, ,..':-' -,_ ·_~I, .". sincere, C" ema 'ia f·-:·-.·,·~··~ " :, m tin .",.'ce: omui]..semana moar te . nm .. Jl " ~, .... - b'-·O,f1!!Ii8· ,_..... J'IO~ dee·,i'iol1J;·t-,:,' ..V"::'l' ta1. -'.' .... m···11 .~J, s,:,~·~oo·· .". i' - .'
I: ,'iIi:-" " ";". --, •
>. ". ,... ' .
II."'"

".

'.
,Jl""

l:

'.," '.

J,\'~',"""
A,.

'··_""I

:-''!! ~'-.'

0':.·,:-::", '.'

'~'

__ "W

1113··_·· ·:·j· .. l

,".!

•..

,-:

I'

'.

:~

~'"iI

iIi

t'..

iii

I UJg!

'-.

'.~

•.. ,

..•

'-.

'~I

D'run1.uID mO$' Dumitru trecea prin fata cfrciumil 'fralui telui si,u rota] mare, instirltul 'mos Anghel, Cind Be' Olpri" lstovit, pentru ,B bea un pahar, Anghel era demult seulat :$.1 isi vedea Ide' treburi, Proaspat b,arb:i:erit, cu paru] si. barba frumos 'p-ieptinate:, el alerga de cole-colo, ell mtneelle "S,On -:!i.'~~.o or -., ..d·'u__ in~· ~. si :nb Qt·" eria ..,',. D"',·u' 'r'U· Intr a~ I_;_' 'p'-:~'a"'V:':-'a~;e" , mit In' ,~_,~,.. .p!,;.,.~.;, Vi .... ~, indu t c·a un automat, ,An,g'bel:t"' mlop, 'i~:i in.-timpilli, fratele ing:in'ind un; eintee, dar numladecit Be' 'dlad'u. inapoi" i~nfrico~ de l:n.fati~a.re,a pi,m;intle e-i de hainele :insj·ngerate. ale luil Dumitru, ~ ~ Ce.... fA.c'ut" nenorocitule '? ,m. _ Adrian se arunca de gi'tul circiumarului, pli[utin.d. ': _, A'~'li,t;omortt.; armasarul, unehiule r 'T!arsnul; stind pe banca el privlnd pamintul, intiri.: ._ Da, am omortt armasarul., Anghel dezmlerda eopilul ~i. 0 zbughl afara" ca. sa' se (~o!l1.v'in,ga 'v,~tzu," : hamul din dreapta Iiber si calul desoerecheat, care 'i$i pleea trist eapul. "" Bevenl cu pasi domoli, cu 'fata galbena, mut, turns tu.iC,B ~,i bau eu ira,·tele sau.~ Aeesta Ii povesti pe scurt ce se petreeuse si sf·ir.,], cu. glasul stins : . -:- Ia·ta~~i Asta fa! soarta :m'e.a· Nleiodata n, .. sa mal a,m .. . ,0 'UII][ cal asa de frumos. ..; Avea numai sapte ani, Pe urma, ; privm idu-st m Il"'-llin",~"J_~pllne de singe - un ._...:._"_.1. .. ,__.. -.a.. o.,_,~ .. mincat ~IU'. cu, ·lN~ ,_', ~ otet Qi :m.amaliga, ca. sa-leumpar. :Ii.-m~V'rut8a-1" am ! Nu-mi plae gloabele, .., '''d;' ... .1 > W·' lnd ra JUi ~ ,.. .r'a~O;!i',' ' h ,1(' statu " .. tinind - It :.ngle. A- -hi 1 Be runca, tn tost :a. ·!D:U;JL~_.I',~l miinile in. buzunarul pantalonului : ,_ Dumitre L~ AscultA : iti dau calul meu ..•care nu ... " ... i gl o abit, Ia...lncJntii ! ] --.. ~ Celalalt::t abitu,t" eu ochii in plami'rrt~ gemu prlntre
,I' _ '~~' -' l,: :~.
I.'~,& ,.1:."
iI!" •.......

.r

I",-

... ~"

I. .'

)1.:..

l.,'~JI,I.

........::_

.•

.•

'

..

~.:__:

'_1_'.,

,_".:._'

"_ .."

,,~

I~",·~

,..'._,_:.~"!iljIl~

A:,·'-

:'__"_

'~'~l~

'1;,11'

--

diJl'ti ;

211