Sunteți pe pagina 1din 9

O unire a Cuvantului divin cu firea umana= unirea ipostatica / personala Dogma unirii ipostatice -Sin III Ec formulata prin

aprobarea cor 12 anatematisme ale Sf Chiril al Alexandriei -Sin IV si VI precizata si dezvoltata Cuprinsul: 1. In Iisus Hr sunt 2 firi, 2 vointe si 2 lucrari corespunzatoare, unite intr-o singura persoana/ipostas
2.

Aceasta persoana este Dumnezeu-Cuvantul/ Fiul lui Dumnezeu, care este si ramane unic subiect neimpartit al celor 2 firi

3. Modul unirii: fara impartirea sau despartirea, amestecarea sau schimbarea firilor. =intrepatrundere/ perihoreza :firea umana se lasa patrunsa de firea divina *Perihoreza hristologica= intrepatrunderea celor doua firi pe baza unicului ipostas. Perihoreza trinitara= intrepatrunderea celor 3 persoane, pe baza unicei finite divine.

UNIREA IPOSTATICA IN RAPORT CU SFANTA TREIME 1.Nu s-a intrupat intreaga Sf Treime->s-a intrupat doar a doua persoana a Sf Treimi,Fiul; celelalte pers. Au participat la unire prin intelegere si bunavointa(Ioan Damaschin) (Firea dumnezeiasca este una si nedespartita, subzistand intreaga si deodata in pers Sf. Treimi)

2.Nu s-a produs nicio schimbare in Sf Treime-> firea dumnezeiasca nu se schimba prin coborarea si unirea cu firea omeneasca *pe de o parte, in Sf Treime, nu apare un alt ipostas, iar pe de alta, firea umana este cea care, prin unirea ipostatica, are posibilitatea transfigurarii, a indumnezeirii. 3.Unirea ip. Ramane in veci, nestirbita, chiar si in timpul patimilor, mortii Tropar proscomidie: In mormant cu trupul, in iad cu sufletul,in rai cu talharul sip e scaun impreuna cu Tatal ai fost Hristoase Dumnezeule

IMPORTANTA UNIRII IPOSTATICE -soteriologica cu implicatii pt mantuirea umanitatii 1.sa ne mantuiasca in Sine sis a indumnezeiasca firea omeneasca 2.a putut veni in maxima apropiere de noi si sa realizeze unirea maxima intre dumnezeu si om in persoana Fiului lui Dumnezeu 3.modelul unirii harice si morale a noastra cu Dumnezeu 4. Hristos devine centrul intregii umanitati 5.Adevaratul chip al lui Hristos, este cel viu, cel inviat def, propovaduit si trait de Bis. -harul Duhului Sfant in Biserica - Hristos Euharistic Mantuire si indumnezeire , maxima apropiere si unire, model, centru si harul

CONSECINTELE UNIRII IPOSTATICE -coexistenta celor doua firi in pers. Mantuitorului Hr presupune o serie de consecinte care evidentiaza efectele intruparii, indreptate atat spre firea Sa umana asumata, cat si spre noi 1. Comunicarea insusirilor -firii dumnezeiesti->I se atribuie insusiri omenesti -firii omenesti-> dumnezeiesti -communicate: prin intermediul persoanei -o comunicare reala intre insusirile si lucrarile celor 2 firi - *se evita separarea si paralelismul lor *Daca nu s-ar produce aceasta comunicare, ipostasul lui Hr s-ar manifesta cand numai dumnezeieste, cand numai omeneste.

Sf Atanasie cel mare:- numeste comunicarea insusirilor prin intermediulk persoaNei : apropiere -trupul nu era Cuvantul, ci era trupul Cuvantului -Acelasui era Cel ce patimea(omul) si Cel ce nu patimea(Dumnezeu). Patimea pt ca patimea trupul Lui, si era in el care patimea Cel ce nu patimea, pt caCuvantul, fiindprin fire Dumnezeu, e nepatimitor. -crestea cu trupul, a mancat, a baut pt ca intruparea sa nu fie negate(sterea)

Aflamanzea cu trupul, dar satura dumnezeieste pe cei ce flamanzeau; omeneste, intreaba unde e lazar, dar il inviaza dumnezeieste Sf Maxim Marturisitorul: Nicio fire din cele carora le era ipostas nu era activata in chip despartit de cealalta, prin fiecare facea evident pe cealalta, fiind in acelasi timp si una si alta; ca Dumnezeu misca omanitatea, ca om descoperea dumnezeirea proprie, patimea dumnezeieste, caci suferea de buna voie pt pacatele noastre , deoarece nu era simplu om si savarsea minunile omenesti, caci le savarsea prin trup, deoarece nu era Dumnezeu dezvaluit, insa patimile Sale sunt minunate prin puterea Dumnezeiasca a Celui ce le savarsea, iar minunile sunt patimite, fiind implinite prin puterea patimitoare a trupului Celui ce le savarsea. Sf Ioan Damaschin: lucrarile Lui= teandrice(divino-umane):nu savarsea in chip omenesc pe cele omenesti, caci nu era numai om ci si Dumnezeu. Pentru aceea si patimole Lui sunt de viata facatoare si mantuitoare. Si nici nu lucreaza in chip dumnezeiesc pe cele dumnezeiesti, caci nu era numai Dumnezeu ci si om. Staniloae :patimeste pe cruce pt ca sufera durerile trupului imprimat de afectele de pe urma pacatului firii noastre; daca Dumnezeu isi insuseste patimirea trupului, il si indumnezeieste, pt ca I se face subiect. 2. Indumnezeirea firii omenesti a Mantuitorului -s-a facut aceasta unire(chenoza) ca omul prin fire sa se uneasca cu Cel prin fire Dumnezeu si mantuirea omului si indumnerzeirea lui sa fie sigura.(sf Atanasie) -se num si Intaiul nascut din morti, nu pt ca a murit primul dintre noi,ci pt ca ,primind moartea pt noi si desfiintand-o pe aceasta, a inviat din morti

-omul a fost inzestrat cu toate bunatatile pe care numai firea dumnezeiasca le are, pt ca fiecare dintre acestea sa trezeasca in el dorul dupa D-zeu, cu csare se stie inrudit -ridicarea firii omenesti la cel mai inalt grad de perfectiune cu putinta Firea omeneasca nu isi pierde caracterul ei marginit, ci este inaltata pana la limita maxima a indumnezeirii dupa har. Sin VI Ec
a)

Cunoasterea umana a lui Iisus Hr.->se largeste, se potenteaza la maxim(prin unirea ip.)->ferita de erori(fara sa se transforme in atotstiinta divina), pt ca Mantuitorul n-a avut ipostas uman=> n-a avut opinie omeneasca sovaielnica, pt ca firea Lui omeneasca era condusa si activate de ipostasul Lui dumnezeiesc

-se dezvolta,creste progresiv: Luca 2,52: Iisus sporea cu intelepciunea, si cu varsta si cu harul lui Dumnezeu -data parusiei
b)

Vointa umana nat a lui Hr -> inaccesibila pacatului personal si chiar ispitei ; => nu se poate vb de un progress moral al Lui, de o lupta cu patimile si ispitele in savarsirea binelui.

-nu se poate vb de un progress moral a Lui, de o lupta cu patimile si ispitele in savarsirea binelui, intrucat vointa naturala omeneasca s-a unit s-a unit de la inceput cu vointa firii divine, in baza ipostasului comun, Care, ca Fiu a lui D-zeu, era Binele suprem -a cun 3 etape in imbogatirea si umplerea ei de energiile Duhului Sfant:

A) la intrupare prin unirea ipostatica=> process de indumnezeire B) dupa inviere biruind pacatul si moartea => trup transfigurat C) dupa inaltare sederea de-a dreapta=> firea omeneasca devinecu totul pnevmatizata Concluzie : Asa cum ochiul se impartaseste de lumina prin chiar structura sa logica, tot asa, Dumnezeu a sadit in firea omului ceva inrudit cu Sine, pt ca, prin aceasta, omul sa ajunga sa-l doreasca pw Dumnezeu. 3. Lipsa de pacat Teodor de Mopsuestia + nestorienii afirma ca: Hristos S-a perfectionat moral, ridicandu-se prin lupta cu patimile la o viata morala perfecta ->combatuti de Sin V Ec. -nasterea in chip supranatural ->fara pacatul stramosesc,-> dar cu afectele firii omenesti -pacate personale NU pt ca subiectul firii omenesti era Logosul divin -impecabilitatea absoluta este justificata si de faptul ca se naste fara pacatul stramosesc , datorita faptului ca ete Dumnezeu intrupat Luca 1,35 Sfant Ioan 8,46 vadi de pacat Sf Maxim M.: In Hristos n-a existat un subiect uman care sa decida in mod deosebit de Dumnezeu - Vointa Sa omeneasca a luptat impotriva afectelor preccum: foamea, setae, frica de moarte pt a ramane conforma voii Dumnezeiesti

- Afectele si coruptibilitatea sunt nu numai rezultatul iesirii omului din comuniunea cu Dumnezeu, ci si instrumente de lupta impoytriva pacatului - Mantuitorul Hr suporta afectele fara a le lasa sa rodeasca pacatul, canalizandu-le in limitele trebuintelor firii - El avea puterea sa tina satisfacerea trebuintelor Sale trupesti nedezvoltata in placer - Pe toate le-a luat ca pe toate sa le sfinteasca
-

Afectele activau in El conform firii, cand ingaduiau trupului sa sufere cele ale sale, erau insa mai presus de fire, pt ca in Domnul, afectele trupesti nu precedau vointa

- Mantuitorul a suferit afectele sau patimirile pt ca prin El noi insine sa le biruim - Hr ca D si om lipsit de pacat ne ajuta sa invingem pacatul din fiinta noastra si sa crestem spre asemanarea cu D, ca sa putem intra cu E la Tatal. Matei 26,39: Tata, de este cu putinta, treaca de la Mine paharul acesta, dar nu precum voiesc Eu , ci precum voiesti Tu

4. Lui Iisus Hristos I se cuvine o singura inchinare - pt ca Hr nu e un ipostas dublu, ci acelasi ipostas are o calitate dubla: de Dumnezeu si om -trebuie o sg inchinare., atat dupa dumnezeire cat si dupa umanitate -unul dupa ipostas=> tot ce se cuvine Lui ca persoana se cuvine si ambelor firi

Ioan 5,23: Ca toti sa cinsteasca pe Fiul, precum cinstesc pe Tatal. Sf Atanasie cel Mare: Noi nu adoram trupul despartindu-l de Cuvant, nici voind sa adoram Cuvantul nu-l despartim de trup, ci fiinndca stim ca Cuvantul s-a facut trup il recunoastem pe Acesta chiar in trup fiind Dumnezeu. Cine este deci, atat de fara de minte ca sa zica Domnului, iesi din trupul tau ca sa te ador ca Dumnezeu? -daca Hr este impartit in doua personae, pers divina ar putea fi sesizata doar prin mijlocirea pers umane ca in cazul proorocilor ->lui Hr nu I s-ar cuveni decat cinstirea cuvenita unui Sfant 5. Sfanta Fecioara Maria este Nascatoare de Dumnezeu (Teotokos)

Naste pe Fiul lui Dumnezeu dupa omenitate- Dumnezeul-Om -enipostaziata= in momentul nasterii, firea umana era asumata in ipostasul vesnic al Cuvantului; nu s-a facut mai intai om sip e urma Dumnezeu. -Duhul si Cuvantul colaboreaza in procesul zamislirii Staniloae: De la Adam prin creatiune si din suflare deplina a Duhului ca persoana, Hr ia chipul lui Dumnezeu, sau chipul Sau; de la urmasii lui Adam, prin nastere, ia afectele ireprosabile si coruptibile de pe urma pacatului, dar nu si pacatul, pt ca nasterea Lui e unita mai strans cu creatiunea lui Adam si cu lucrarea Duhului Sfant, iar Adam n-a adus prin aceasta origine pacatul. Luca 1,35 Sin III Ec.-> in anatematisma I Sin V Ec -> anatematismele 6 si 8

Sin VII Ec -> canonul 5 Sf Ioan Damaschin: Sfanta Fecioara n-a nascut simplu om , ci un Dumnezeu adevarat; si nu un Dumnezeu simplu, ci un Dumnezeu intrupat -cei care contesta pururea fecioria MD invoca: Matei1,25:Si nu a cunoscut pan ace ea a nascut pe Fiul ei => ex:Micol n-a avut copii pana in ziua mortii ei(2 regi 6,23) ; proorocita Ana a fost vaduva pana la 84 ani(luca 3,27) -expresia pan ace are sensul de continuitaste, exprima o actioune care nu se sfarseste - Fratii si surorile Domnului -> sunt rude apropiate si nu frati prin nastere ex: Avraamm si Lot sunt numiti frati , lot era fiul fratelui lui Avraam , deci nepot