Sunteți pe pagina 1din 20

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE


AN II, SERIA A, GRUPA 921

STATISTICA
LUCRARE INDIVIDUALA NR. 1

Bucuresti 2010

1. Sa se prezinte sub forma tabelara datele primare extrase din colectivitatea generala, cu
indicarea sursei.
Nr. crt. Genul Media ani liceu Punctajul obtinut la proba de concurs
1 F
8,77
39,00
2 M
9,25
48,00
3 F
9,31
43,00
4 M
8,58
35,00
5 F
9,88
64,00
6 M
7,98
30,00
7 F
9,65
44,00
8 F
9,57
38,00
9 F
9,67
63,00
10 F
9,24
48,00
11 M
8,29
37,00
12 F
8,51
42,00
13 M
8,54
34,00
14 F
9,24
49,00
15 F
9,19
58,00
16 M
8,20
60,00
17 F
9,45
38,00
18 M
8,64
38,00
19 M
8,58
33,00
20 F
9,95
63,00
21 M
7,77
18,00
22 F
8,82
50,00
23 F
9,54
63,00
24 F
9,22
50,00
25 F
9,33
51,00
26 M
7,57
45,00
27 F
9,49
32,00
28 M
9,62
65,00
29 M
8,11
36,00
30 F
7,99
47,00
31 F
9,32
46,00
32 F
9,13
56,00
33 F
9,33
50,00
34 M
9,02
56,00
35 F
9,54
56,00
36 F
9,52
67,00
37 F
8,59
60,00
38 F
8,48
19,00
39 F
9,00
44,00
40 F
9,45
58,00
Sursa: Secretariat ASE

2. Sa se afle valoarea medie, mediana, modul si amplitudinea absoluta si relativa a variatiei


pentru cele doua caracteristici (variabile) numerice. Ce se poate afirma despre cele doua
caracteristici, dupa compararea acestor indicatori?
Nota: La punctul I. vor fi tratate valorile indicatorilor pentru variabila Media liceu, iar la
punctul II. valorile indicatorilor pentru variabila Punctaj concurs.
Valoarea medie este acea valoare care inlocuind termenii din care a fost calculata, nu
modifica suma termenilor.
I. X =

II. X =

n
i

= 8,98

forma neponderata

= 46,83

Mediana este valoarea care imparte colectivitatea ordonata crescator sau descrescator
in doua parti egale.
locMe =

n + 1 40 + 1
=
= 20,5
2
2

Modul (dominanta) este valoarea cea mai des intalnita, cu frecventa cea mai mare.

I. Mo=9,58; Mo=9,24; Mo=9,33; Mo=9,45; Mo=9,54 cu n=2


II. Mo=38,00; Mo=50,00; Mo=56,00; Mo=63,00 cu n=3
Amplitudinea absoluta (A) este diferenta dintre valoare maxima (Xmax) si valoarea
minima (Xmin) a unei caracteristici.
I. A = X max X min = 9,95 7,57 = 2,38
II. A = X max X min = 67, 0 18, 0 = 49
Amplitudinea relativa (A%) este raportul procentual dintre amplitudinea absoluta a
variatiei si nivelul mediu al caracteristicii; se exprima in procente, motiv pentru care permite
compararea variatiei mai multor caracteristici ale aceleiasi colectivitati.
I. A% =

X max Xmin
9,95 7,57
100 =
100 = 26,5%
X
8,98

II. A% =

X max Xmin
67, 0 18, 0
100 =
100 = 104, 63%
X
46,83

Colectivitate ordonata crescator dupa Media ani liceu

Nr. crt.

Genul
1
M
2
M
3
M
4
F
5
M
6
M
7
M
8
F
9
F
10
M
11
M
12
M
13
F
14
M
15
F
16
F
17
F
18
M
19
F
20
F
21
F
22
F
23
F
24
M
25
F
26
F
27
F
28
F
29
F
30
F
31
F
32
F
33
F
34
F
35
F
36
M
37
F
38
F
39
F
40
F

X=media locMe
8,98
Xmax

Media ani liceu Punctajul obtinut la proba de concurs


7,57
45,00
7,77
18,00
7,98
30,00
7,99
47,00
8,11
36,00
8,20
60,00
8,29
37,00
8,48
19,00
8,51
42,00
8,54
34,00
8,58
35,00
8,58
33,00
8,59
60,00
8,64
38,00
8,77
39,00
8,82
50,00
9,00
44,00
9,02
56,00
9,13
56,00
9,19
58,00
9,22
50,00
9,24
48,00
9,24
49,00
9,25
48,00
9,31
43,00
9,32
46,00
9,33
51,00
9,33
50,00
9,45
38,00
9,45
58,00
9,49
32,00
9,52
67,00
9,54
63,00
9,54
56,00
9,57
38,00
9,62
65,00
9,65
44,00
9,67
63,00
9,88
64,00
9,95
63,00

20,5

Me=mediana Mo=modul
9,2059,58; 9,24; 9,33; 9,45; 9,54 cu n=2

7,57

A=Xmax-Xmin A%=[(Xmax-Xmin)/X]*100
2,38

Xmin
9,95

Colectivitate ordonata crescator dupa Punctaj concurs


Nr. crt.

Genul Media ani liceu

Punctajul obtinut la proba de concurs

26,49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

M
F
M
F
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F

7,77
8,48
7,98
9,49
8,58
8,54
8,58
8,11
8,29
9,57
9,45
8,64
8,77
8,51
9,31
9,65
9,00
7,57
9,32
7,99
9,25
9,24
9,24
8,82
9,22
9,33
9,33
9,13
9,02
9,54
9,19
9,45
8,20
8,59
9,67
9,95
9,54
9,88
9,62
9,52

18,00
19,00
30,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00
38,00
38,00
39,00
42,00
43,00
44,00
44,00
45,00
46,00
47,00
48,00
48,00
49,00
50,00
50,00
50,00
51,00
56,00
56,00
56,00
58,00
58,00
60,00
60,00
63,00
63,00
63,00
64,00
65,00
67,00

X=media locMe Me=mediana


Mo=modul
46,83 20,5
47,538,00; 50,00; 56,00; 63,00 cu n=3
Xmax
Xmin A=Xmax-Xmin A%=[(Xmax-Xmin)/X]*100
67,00 18,00
49,00

104,64

3. Sa se observe numarul de candidati de gen feminin, respectiv de gen masculin si sa se


reprezinte grafic distributia pe sexe a elementelor din esantionul inregistrat.
Nr. candidati

F
27

M
13

Sursa: Secretariat ASE

4. Sa se comenteze mediile calculate separat pe fiecare gen.


Marimile medii sunt grupate in doua categorii: necalculate (pozitionale, de pozitie) si
calculate. Marimile necalculate se determina dupa relatii foarte simple de calcul si tin seama
de pozitia ocupata in sirul de numere sau colectivitate. Din categoria marimilor necalculate
fac parte mediana si modul.
Indici calculati pentru colectivitatea de gen feminin:
n + 1 27 + 1
=
= 14 Me = 9,32
I. locMe =
2
2
Mo = 9,24; Mo = 9,33; Mo = 9,45; Mo = 9,54 cu n = 2
n + 1 27 + 1
=
= 14 Me = 50, 00
II. locMe =
2
2
Mo = 50,00; Mo = 63,00 cu n = 3
Indici calculati pentru colectivitatea de gen masculin:
n + 1 13 + 1
=
= 7 Me = 8,54
2
2
Mo = 8,58 cu n = 2
I. locMe =

n + 1 13 + 1
=
= 7 Me = 37, 00
2
2
Valoare modala nu exista
II. locMe =

Media colectivitatii de gen feminin referitoare la variabila Media liceu este mai
mare decat media colectivitatii de gen masculin, iar in ceea ce priveste variabila Punctaj
proba concurs situatia este similara, colectivitatea de gen feminin are o medie mai mare
decat cea de gen masculin.

Valorile modale pentru variabila Media liceu ale colectivitatii de gen feminin sunt
mai mari decat valoarea modala a colectivitatii de gen masculin, iar valoarea modala pentru
variabila Punctaj proba concurs in cazul colectivitatii de gen masculin nu exista.
Colectivitatea "M" ordonata crescator dupa Media ani liceu
Nr. crt. Media ani liceu Punctajul obtinut la proba de concurs
1
7,57
2
7,77
3
7,98
4
8,11
5
8,20
6
8,29
7
8,54
8
8,58
9
8,58
10
8,64
11
9,02
12
9,25
13
9,62

45,00
18,00
30,00
36,00
60,00
37,00
34,00
35,00
33,00
38,00
56,00
48,00
65,00

locMe=7; Me=8,54; Mo=8,58 cu n=2

Colectivitatea "M" ordonata crescator dupa Punctajul la proba de concurs


Nr. crt. Media ani liceu Punctajul obtinut la proba de concurs
1
7,77
2
7,98
3
8,58
4
8,54
5
8,58
6
8,11
7
8,29
8
8,64
9
7,57
10
9,25
11
9,02
12
8,20
13
9,62
locMe=7; Me=37,00; valoare modala nu exista

Colectivitatea "F" ordonata crescator dupa Media ani liceu


Nr. crt. Media ani liceu Punctajul obtinut la proba de concurs
1
7,99
47,00
2
8,48
19,00
3
8,51
42,00

18,00
30,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00
45,00
48,00
56,00
60,00
65,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

8,59
8,77
8,82
9,00
9,13
9,19
9,22
9,24
9,24
9,31
9,32
9,33
9,33
9,45
9,45
9,49
9,52
9,54
9,54
9,57
9,65
9,67
9,88
9,95

60,00
39,00
50,00
44,00
56,00
58,00
50,00
48,00
49,00
43,00
46,00
51,00
50,00
38,00
58,00
32,00
67,00
63,00
56,00
38,00
44,00
63,00
64,00
63,00

locMe=14; Me=9,32; Mo=9,24; Mo=9,33; Mo=9,45; Mo=9,54 cu n=2

Colectivitatea "F" ordonata crescator dupa Punctajul la proba de concurs


Nr. crt. Media ani liceu
Punctajul obtinut la proba de concurs
1
8,48
2
9,49
3
9,57
4
9,45
5
8,77

19,00
32,00
38,00
38,00
39,00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

8,51
9,31
9,65
9,00
9,32
7,99
9,24
9,24
8,82
9,22
9,33
9,33
9,13
9,54
9,19
9,45
8,59
9,67
9,95
9,54
9,88
9,52

42,00
43,00
44,00
44,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00
50,00
50,00
51,00
56,00
56,00
58,00
58,00
60,00
63,00
63,00
63,00
64,00
67,00

locMe=14; Me=50,00; Mo=50,00; Mo=63,00 cu n=3

5. Pentru fiecare variabila numerica cercetata, sa se stabileasca 4-5 intervale egale de grupare.
Sa se grupeze elementele colectivitatii (cei 40 de candidati) pe aceste intervale. (Observatie:
Marimea intervalelor poate fi astfel rotunjita incat sa permita stabilirea unor centre de interval
usor de intrebuintat in calculul indicatorilor.)

Calcularea lungimii unui interval:


X max X min 9,95 7,57
=
= 0, 476 0, 48
I. k =
r
5
X max X min 67 18
=
= 9,8
II. k =
r
5
I.

Xmax
9,95

Xmin
7,57

k
5
0,476
pt calcule: 0,48

II.

Xmax
67,00

Xmin
18,00

k
5

9,8

Gr. Note
7,55 - 8,03
8,03 - 8,51
8,51 - 8,99
8,99 - 9,47
9,47 - 9,95
TOTAL

Nr. Studenti (ni)


4
5
7
14
10
40

Gr. Punctaj
18,0 - 27,8
27,8 - 37,6
37,6 - 47,4
47,4 - 57,2
57,2 - 67,0
TOTAL

Nr. Studenti (ni)


2
7
11
10
10
40

6. Sa se faca reprezentarea grafica a seriilor de repartitie obtinute ca rezultat al acestor grupari


( de exemplu, diagrama cu coloane sau histograma)
I.

II.

Xmax
9,95

Xmin
7,57

Xmax
67,00

Xmin
18,00

k
5
0,476
pt calcule: 0,48

k
5

9,8

Gr. Note Nr. Studenti (ni)


7,55 - 8,03
4
8,03 - 8,51
5
8,51 - 8,99
7
8,99 - 9,47
14
9,47 - 9,95
10
TOTAL
40

Gr. Punctaj Nr. Studenti (ni)


18,0 - 27,8
2
27,8 - 37,6
7
37,6 - 47,4
11
47,4 - 57,2
10
57,2 - 67,0
10
TOTAL
40

xi
7,79
8,27
8,75
9,23
9,71

xi
22,9
32,7
42,5
52,3
62,1

7. Pentru fiecare variabila, pe baza repartitiei de frecvente obtinute la punctul 5 al lucrarii, sa


se stabileasca indicatorii tendintei centrale (media aritmetica ponderata, mediana si modul),
indicatorii sintetici ai variatiei si indicatorii asimetriei.
Valoarea medie este acea valoare care inlocuind termenii din care a fost calculata, nu
modifica suma termenilor.

x n = 360, 08 = 9, 002
40
n
x n = 1886, 2 = 47,15
X=
40
n
i i

I. X =
II.

forma ponderata

i i
i

Mediana este valoarea care imparte colectivitatea ordonata crescator sau descrescator
in doua parti egale.
Intervalul median este intervalul care are frecventa cumulata mai mare sau egala cu
locul medianei (locMe).
locMe =

n + 1 40 + 1
=
= 20,5
2
2

I. intervalul median: (8,99 - 9,47)


Me = x 0 + k

locMe npMe
nMe

= 8,99 + 0, 48

20,5 16
= 9,14
14

II. intervalul median: (47,4 - 57,2)


Me = x 0 + k

locMe npMe
nMe

= 47, 4 + 9,8

20,5 20
= 47,89
10

Modul (dominanta) este valoarea cea mai des intalnita, cu frecventa cea mai mare.
Intervalul modal este intervalul cu frecventa cea mai mare.
I. intervalul modal: (8,99 - 9,47)
1
14 7
= 8,99 + 0, 48
= 9, 29
1 + 2
(14 7) + (14 10)
II. intervalul modal: (47,4 - 57,2) sau (57,2 67,0)
Mo = x 0 + k

Mo = x 0 + k

1
10 11
= 47, 4 + 9,8
= 57, 2 sau
1 + 2
(10 11) + (10 10)

Mo = x 0 + k

1
10 10
= 57, 2 + 9,8
1 + 2
10 10

d=

Abaterea medie liniara

| x X |
i

forma simpla neponderata

I. d =

| x X | n
n

20,54
= 0,51
40

II. d =

| x X | n
n

1546,82
= 38, 67
40

I.

II.

( xi X )
=
ni
( xi X )
=
ni

ni

ni

14, 74
= 0,36
40

5375,84
= 134,39
40

Abaterea medie patratica (Abaterea standard)

I. = 2 = 0,36 = 0, 6
II. = 2 = 134,39 = 11,59

forma lunga ponderata

Dispersia arata gradul de raspandire a termenilor individuali fata de medie.


2

caz de nedeterminare

Coeficientul de variatie

I. v =

0, 6
100 =
100 = 6, 66% < 30% colectivitate omogena
X
9, 002

II. v =

11,59
100 =
100 = 24,58% < 30% colectivitate omogena
X
47,15

6,66% < 24,58% colectivitatea Media liceu este mai omogena decat colectivitatea
Punctaj proba concurs.

Indicatori ai asimetriei

I. as = X Mo = 9, 002 9, 29 = 0, 28
II. as = X Mo = 47,15 57, 2 = 10, 05

Coeficienti ai asimetriei Pearson

I. Cas =

X Mo 0, 288
=
= 0, 48

0,6

II. Cas =

X Mo 10,05
=
= 0,86

11,59

I. Cas ' =

3( X Me) 3(9, 002 9,14)


=
= 0,69

0,6

II.

Cas ' =

I.

3( X Me ) 3(47,15 47, 89)


=

11, 59

Xmax
9,95

Xmin
7,57

Gr. Note Nr. Studenti (ni)


7,55 - 8,03
4
8,03 - 8,51
5
8,51 - 8,99
7
8,99 - 9,47
14
9,47 - 9,95
10
TOTAL
40

xi
7,79
8,27
8,75
9,23
9,71

=0,19

x=media
5
0,476
9,002
pt calcule: 0,48

xi*ni
31,16
41,35
61,25
129,22
97,1
360,08

FC
4
9
16
30
40

xi-x
(xi-x)(xi-x)*ni |(xi-x)|*ni
-1,21
5,88
4,85
-0,73
2,68
3,66
-0,25
0,44
1,76
0,23
0,73
3,19
0,71
5,01
7,08
14,74
20,54

II.

Xmax
67,00

Xmin
18,00

Gr. Punctaj Nr. Studenti (ni)


18,0 - 27,8
2
27,8 - 37,6
7
37,6 - 47,4
11
47,4 - 57,2
10
57,2 - 67,0
10
TOTAL
40

xi
22,9
32,7
42,5
52,3
62,1

k
5

xi*ni
45,8
228,9
467,5
523
621
1886,2

9,8
FC
2
9
20
30
40

x=media
47,15
xi-x
(xi-x)(xi-x)*ni |(xi-x)|*ni
-24,25
1176,13
48,50
-14,45
1461,62
165,89
-4,65
237,85
368,48
5,15
265,23
432,98
14,95
2235,03
530,98
5375,84 1546,82

8. Comparand indicatorii celor doua repartitii de frecventa, sa se observe si sa se comenteze


asemanarile si/sau deosebirile dintre cele doua variabile studiate.
Indicator
Valoarea medie
Mediana
Modul
Abaterea medie liniara
Dispersia
Abaterea medie patratica
Coeficientul de variatie
Indicator al asimetriei
Coeficient al asimetriei Pearson

Variabila Media liceu


9,002
9,14
9,29
0,51
0,36
0,6
6,66%
-0,28
-0,48

Variabila Punctaj concurs


47,15
47,89
57,2
38,67
134,39
11,59
24,58%
-10,05
-0,86

Cele doua variabile studiate se aseamana prin faptul ca reprezinta colectivitati


omogene cu medii reprezentative, insa colectivitatea reprezentata de variabila Media liceu
este mai omogena decat colectivitatea reprezentata de variabila Punctaj concurs. O alta
asemanare este reprezentata de asimetria negativa caracteristica ambelor colectivitati,
coeficientii Pearson inregistrand valori negative in amandoua cazurile.
O deosebire intre cele doua colectivitati este data de abaterea medie liniara; in cazul
colectivitatii reprezentata de variabila Media liceu abaterea fata de medie este mai putin
semnificativa decat in cazul colectivitatii reprezentata de variabila Punctaj concurs.

9. Sa se calculeze media si indicatorii sintetici ai variatiei pentru caracteristica Punctajul


obtinut la concursul de admitere separat pentru candidatii de gen feminin si, respectiv pentru
candidatii de gen masculin si sa se faca analiza comparativa a rezultatelor.
Indicatori pentru colectivitatea de gen masculin:

Media

xn
n

i i

X=

d=

539,5
= 41,5
13

Abaterea medie liniara

| x X | n
n
i

131, 6
= 10,12
13

Dispersia

( xi X )
=
ni

ni

1943,92
= 149,53
13

Abaterea medie patratica

= 2 = 149,53 = 12, 22

v=

Coeficientul de variatie

12, 22
100 =
100 = 29, 44%
X
41,5

Colectivitatea "M" ordonata crescator dupa "Punctaj concurs"


Nr. crt. Genul Punctajul obtinut la proba de concurs
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
M
7
M
8
M
9
M
10
M
11
M
12
M
13
M

Xmax
65,00

Xmin

r
18,00

Gr. Punctaj Nr. studenti (ni)


18,00-27,40
1
27,40-36,80
5
36,80-46,20
3
46,20-55,60
1

18,00
30,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00
45,00
48,00
56,00
60,00
65,00

x=media
9,4
41,50

22,7
32,1
41,5
50,9

xi*ni
|(xi-x)|*ni
22,7
18,80
160,5
47,00
124,5
0,00
50,9
9,40

xi

xi-x
(xi-x)(xi-x)*ni
-18,80
353,44
-9,40
441,80
0,00
0,00
9,40
88,36

55,60-65,00
TOTAL

3
13

60,3

180,9
539,5

56,40
131,60

Indicatori pentru colectivitatea de gen feminin:

xn
n

i i

X=

d=

Media
=

1343, 4
= 49, 76
27

Abaterea medie liniara

| x X | n
n
i

244, 62
= 9, 06
27

Dispersia

2 =

( xi X ) 2 ni

ni

3099,31
= 114, 78
27

Abaterea medie patratica

= 2 = 114, 78 = 10, 71

v=

Coeficientul de variatie

10, 71
100 =
100 = 21,52%
X
49, 76

Colectivitatea "F" ordonata crescator dupa "Punctaj concurs"


Nr. crt. Genul
1
F
2
F
3
F
4
F
5
F
6
F

Punctajul obtinut la proba de concurs


19,00
32,00
38,00
38,00
39,00
42,00

18,80

1060,32
1943,92

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Xmax
67,00

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

43,00
44,00
44,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00
50,00
50,00
51,00
56,00
56,00
58,00
58,00
60,00
63,00
63,00
63,00
64,00
67,00
Xmin

r
19,00

Gr. Punctaj Nr. studenti (ni)


19,00-28,6
1
28,60-38,2
3
38,20-47,80
7
47,80-57,40
8
57,40-67,00
8
TOTAL
27

Indicator
Media
Abaterea medie liniara
Dispersia
Abaterea medie patratica
Coeficientul de variatie

k
5

xi
23,8
33,4
43,0
52,6
62,2

9,6

x=media
49,76

xi*ni
|(xi-x)|*ni
23,8
25,96
100,2
49,07
301,0
47,29
420,8
22,76
497,6
99,56
1343,4 244,62

Colectivitatea F
49,76
9,06
114,78
10,71
21,52%

xi-x
(xi-x)(xi-x)*ni
-25,96
673,69
-16,36
802,51
-6,76
319,46
2,84
64,73
12,44
1238,91
3099,31

Colectivitatea M
41,5
10,12
149,53
12,22
29,44%

Cele doua variabile studiate se aseamana prin faptul ca reprezinta colectivitati


omogene cu medii reprezentative, insa colectivitatea F este mai omogena decat colectivitatea
M. O alta asemanare intre cele doua colectivitati este data de abaterea medie liniara; pentru
ambele colectivitati abaterea fata de medie este aproximativ la fel de semnificativa.

Nu exista deosebiri majore intre cele doua colectivitati intrucat toti indicatorii analizati
au valori apropiate pentru ambele cazuri.
10. Considerand esantionul cercetat ca fiind rezultat al unui sondaj simplu aleator nerepetat,
se cere sa se estimeze cu o probabilitate de 0,95 (z=1,96) limitele intervalui in care se situeaza
punctajul mediu al tuturor celor N=1857 candidati prezenti la examenul de admitere din 2010.
sondaj simplu aleator nerepetat
P=0,95
z=1,96
n=40
N=1857

x =

i2
n
134,39
40
1 =
1
= 3,37 = 1,835
n 1
N
40 1 1857

x = z x = 1,96 1,835 = 3,596


X x Xo X + x 47,15 3,596 Xo 47,15 + 3,596 43,55 Xo 50, 74
X 0 [ 43,55;50, 74]
11. Sa se estimeze limitele intervalului in care se incadreaza cu aceeasi probabilitate ponderea
si, respectiv, numarul absolut al candidatilor de sex feminin in totalul de N=1857, mentionat
mai sus.
P=0,95
z=1,96
n=40
m=27
N=1857

2
n
w =
1
n 1 N
2 = w ( 1 w)
w=

m 27
=
= 0, 675 ( 67,5% ) 2 = 0, 675 0,325 = 0, 219
n 40

w =

2
n
0, 219
40
1 =
1
= 0, 063
n 1
N
40 1 1857

w = z w = 1,96 0, 063 = 0,123


X w X 0 X + w 47,15 0,123 X 0 47,15 + 0,123 47, 02 X 0 47, 27

X 0 [ 47, 02; 47, 27 ]


12. Sa se faca gruparea combinata a elementelor observate in functie de ambele caracteristici/
variabile analizate in lucrare, notand cu X media anilor de liceu, respectiv variabila
independenta cunoscuta si sub numele de variabila factoriala sau explicativa (grupele se asaza
in capetele de coloane ale matricei), iar cu Y punctajul obtinut la proba de concurs de
admitere, respectiv variabila dependenta, numita in teoria si practica statistica si variabila
rezultativa sau explicata (grupele se asaza in capetele de randuri ale matricei). Cum comentati
aceasta repartitie bidimensionala?
Y (Punctaj concurs)
X (Media liceu)
18,0 - 27,8
27,8 - 37,6
37,6 - 47,4
47,4 - 57,2
57,2 - 67,0
TOTAL

7,55 - 8,03 8,03 - 8,51 8,51 - 8,99 8,99 - 9,47 9,47 - 9,95 TOTAL
*
*
2
*
**
***
*
7
**
*
**
****
**
11
*
********
*
10
*
*
**
******
10
4
5
7
14
10
40