Sunteți pe pagina 1din 20

1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA $TIINTE ECONOMICE
CATEDRA CONTABILITATE $I INFORMATIC ECONOMIC


CURRICULUM
la disciplina
Analiza gestionar

Autori: Tcaci Natalia, dr. conf. univ.
Tcaci Alexandru, dr. conf. univ.

Chiyinu, 2011APROBAT $ef catedr
la yedin(a catedrei Cr. Dolghi, dr. conf. univ.
din ,____________2011 ____________I. PRELIMINARII

,Analiza gestionar este una din disciplinele de proIil pentru studentii
specialittii ,Contabilitate, nvtmnt cu Irecvent la zi si cu Irecvent redus.
Dat Iiind Iaptul c n plan de nvtmnt al USM la specialitatea contabilitate nu
este prevzut disciplina ,Bazele analizei economice, curriculum la ,Analiza
gestionar include dou compartimente: primul ,Bazele teoretice ale analizei
economice cu un volum de 1 ore, iar al doilea ,Analiza gestionar cu un
volum de 51 ore. Studiul acestor compartimente ale disciplinei va permite
studentilor specialittii ,Contabilitate, s acumuleze cunostinte privind
interpretarea corect si cuantiIicarea ct mai exact a Ienomenelor economice,
speciIice relatiilor economiei de piat.
SemniIicatia deosebit a compartimentelor ce Iormeaz cursul integral al
,Analizei gestionare reprezint cunoasterea metodelor speciiIice analizei
economice n baza crora se calculeaz inIluenta cantitativ a Iactorilor respectivi
la modiIicarea indicatorilor viznd eIicienta utilizrii resurselor umane, tehnice si
materiale, ct si asupra Valoareaui productiei Iabricate, veniturilor din vnzri,
consumurilor si cheltuielilor ntreprinderii.
Prin continutul su ambele compartimente ale cursului universitar ,Analiza
gestionar vor contribui la Iormarea proIesional a studentilor ca specialisti n
dommeniul contabilittii, capabili s aprecieze perIormantele obtinute de
ntreprindere, s releve rezervele interne de reducere a costului productiei Iabricate
si s ia decizii manageriale cu caracter economic.
Disciplina n cauz are tangente esentiale cu ,Contabilitatea de gestiune.
Planul de studii prevede nsusirea disciplinei ,Analiza gestionar de ctre
studentii sectiei nvtmnt cu Irecvent la zi, anul II n semestrul IV cu un volum
de 180 ore, inclusiv 90 ore lucrul individual. Formele de control cuprind:
testri si examenul curent n Iorm scris. Pentru studentii de la sectia nvtmnt
cu Irecvent redus, anul III, semestrul VI n volum de 0 ore de contact, Iorma de
control examen curent n Iorm scris.
Pentru a Ii admis la examen studentul de la sectia nvtmnt cu Irecvent la
zi trebuie s sustin dou teste, s nsuseasc materialul teoretic, s cunoasc
rezolvarea problemelor si s ndeplineasc lucrul individual.II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Forma de
nv(mnt
Codul
disciplinei n
planul de
nv(mnt
Denumirea
disciplinei
Respon-
sabil de
disciplin
S
e
m
e
s
t
r
u
l

Numrul de ore
E
v
a
l
u
a
r
e
a

N
r
.

d
e

c
r
e
d
i
t
e

Total
Inclusiv:
C S L LI
cu Irecvent
la zi

S.04.0.1.8

Analiza
gestionar
Tcaci
Natalia
IV 150 45 45 - 60 Ex 5
cu Irecvent
redus
Analiza
gestionar
Tcaci
Natalia
VI 54 14 14 - 6 Ex 5

4

Unit(i de con(inut yi repartizarea orientativ a orelor

Nr.
d/o Unit(i de con(inut
Ore
Curs Seminar
Lucrul
individual
zi I/r* zi I/r* zi I/r*
1. Obiectul si metoda analizei economice 4 1 - 4 1
. Metodele de studiere prealabil si apreciere calitativ
a Ienomenelor economice
4 1 4 - 4 1
. Metodele de calcul cantitativ a legturilor cauzale n
sistemele deterministe 8 1 8 1 8
4. Analiza programului de productie si comercializare 6 1 6 1 8
5. Analiza asigurrii cu resurse umane si eIicientei
utilizrii accestora 4 1 4 4 1
6. Analiza asigurrii cu mijloace Iixe si eIicientei
utilizrii acestora 4 1 4 1 8 8
7. Analiza utilizrii resurselor materiale 4 1 1 4 8
8. Analiza consumurilor si a costului productiei
Iabricate 6 8 10
9. Analiza cheltuielilor ntreprinderii 5 1 6 10 1

Total

45 14 45 14 60 26

III. COMPETENTE:

1. Selectarea inIormatiei din rapoartele statistice, Iinanciare si datele evidentei contabile pentru
eIectuarea lucrului practic de analiz.
. Calcularea indicatorilor economici ce caracterizeaz diIerite laturi ai activittii agentului economic.
. Descompunerea indicatorilor rezultativi dup elemente componente pentru eIectuarea analizei
structurale.
4. IdentiIicarea Iactorilor care actioneaz la modiIicarea indicatorului rezultativ.
5. Stabilirea corelatiilor (legturilor) dintre Iactori si indicatorul rezultativ.
6. Calcularea abaterilor absolute, relative si a ritmului de crestere.
7. Aplicarea metodelor: balantiere, diIerentelor absolute, diIerentelor relative, substitutiilor n lant,
recalculrii, indicilor, participrii prin cot etc. la msurarea inIluentei Iactorilor asupra
indicatorului rezultativ.
8. Aprecierea ndeplinirii programului de productie si comercializare dup indicatori de volum,
structur, sortiment, calitate.
9. CuantiIicarea inIluentei Iactorilor la modiIicarea veniturilor din vnzri, valorii productiei Iabricate,
valorii adugate.
10.Determinarea inIluentei Iactorilor la modiIicarea productivittii medii a unui salariat, a unui
muncitor si randamentului mijloacelor Iixe productive.
11.Calcularea inIluentei: Valoareaui productiei Iabricate, structurii si sortimentului productiei,
nivelului de consum la modiIicarea consumurilor directe de materiale si consumurilor directe
privind retribuirea muncii n costul productiei Iabricate.
1.Determinarea modiIicrii consumurilor de productie variabile sub actiunea Valoareaui productiei
Iabricate si ratei CIP variabile la un leu de productie Iabricat.
1.Aplicarea modelelor analizei Iactoriale n cuantiIicarea inIluentei Iactorilor la modiIicarea costului
la un leu VPF.
14.Determinarea structurii cheltuielilor pentru ntretinerea Iortei de munc.
15.EIectuarea analizei Iactoriale a Iondului de retributie a personalului si a categoriei de muncitori.
5

16.CuantiIicarea inIluentei Iactorilor respectivi asupra modiIicrii cheltuielilor comerciale
conventional-variabile si ratei cheltuielilor comerciale conventioonal-constante.
17.Relevarea rezervelor interne privind sporirea eIicientei utilizrii resurselor; cresterea valorii
productiei Iabricate, valorii adugate, veniturilor din vnzri; reducerii costului la un leu productie
Iabricat, cheltuielilor perioadei la un leu venit din vnzri.

IV. OBIECTIVELE GENERALE

Cunoaytere yi n(elegere
O s caracterizeze necesitatea analizei ca metod de cercetare;
O s deIineasc continutul analizei economice ca stiint;
O s enumere principiile de baz ale analizei economice;
O s deIineasc notiunea de obiect al analizei economice;
O s enumere prtile componente ale obiectului analizei economice;
O s Iormuleze continutul indicatorului economic si valoarea numeric a acestuia;
O s clasiIice indicatorii dup continutul economic, modul de exprimare a Ienomenelor,
gradul de sintetizare, legturile cauz-rezultat, modul de Iormare.
O s deIineasc notiunea de Iactori n analiza economic;
O s clasiIice Iactorii dup principalele criterii;
O s deIineasc notiunea de rezerve n analiza economic;
O s clasiIice rezervele dup principalele criterii;
O s Iormuleze continutul metodei analizei economice si s enumere particularittile acesteia
O s deIineasc notiunea de metode (procedee metodice) ale analizei economice;
O s clasiIice metodele traditionale utilizate n analiza economic;
O s deIineasc tipurile de legturi (additiv, multiplicativ, combinat) n cadrul dependentei
deterministe;
O s Iormuleze continutul metodei de comparatie;
O s enumere regulile de asigurare a comparabilittii indicatorilor economici;
O s Iormuleze continutul metodelor de modelare n sistemele deterministe: transIormare,
lrgire, reducere;
O s Iormuleze esenta metodei substitutiilor n lant si conditiile de aplicare a acesteia;
O s deIineasc continutul economic a indicatorilor de volum privind programul de productie
si comercializare;
O s deIineasc notiunile de ,strucutur, ,sortiment, ,calitate si ,competitivitate;
O s deIineasc notiunea de consumuri si cheltuieli;
O s deIineasc notiunea de cheltuieli si s identiIice diIerenta ntre consumuri si cheltuieli;


6

Aplicare
O s descrie modalittile de comparatie n dinamic si n spatiu;
O s identiIice diIerenta dintre modalittile divizrii si descompunerii indicatorilor economici
O s stabileasc criteriile de grupare a indicatorilor economici;
O sidentiIice diIerenta dintre gruprile analitice si structurale, simple si combinate;
O s descrie cazurile de aplicare a metodei balantiere;
O s determine balanta de veriIicare n sistemele deterministe;
O s descrie algoritmul de calcul a inIluentei Iactorului cantitativ si celui calitativ prin metoda
diIerentelor absolute;
O s descrie Iormula general de calcul a inIluentei Iactorilor prin metoda diIerentelor
relative;
O s descrie algoritmul de calcul a inIluentei Iactorilor dup metoda substitutiilor n lant;
O s descrie Iormulele de calcul a inIluentei Iactorilor dup metoda indicilor;
O s descrie modul de recalculare a indicatorilor economici;
O s identiIice corelatiile reciproce dintre indicatorii programului de productie si
comercializare;
O s descrie Iormulele de calcul a balantei productiei;
O s identiIice diIerenta dintre metodele de analiz a programului de productie dup structur
si sortimente;
O s descrie metodele de analiz a calittii si competitivittii productiei;
O s descrie Iormula de calcul a veniturilor din vnzri;
O s descrie continutul metodelor de analiz privind asigurarea ntreprinderii cu resurse
umane sub aspect cantitativ, structural si calitativ;
O s descrie algoritmul de calcul a inIluentei Iactorilor la devierea timpului eIectiv utilizat;
O s descrie Iormula de calcul a indicatorilor valorici si naturali ai productivittii muncii;
O s descrie modelele Iactoriale viznd utilizarea resurselor de munc la devierea valorii
productiei Iabricate si veniturilor din vnzri;
O s descrie etapele de analiz viznd dinamica si structura mijloacelor Iixe;
O s descrie algoritmul de calcul a indicatorilor strii Iunctionale a mijloacelor Iixe;
O s descrie continutul economic si Iormulele de calcul a randamentului mijloacelor Iixe si
capacittii mijloacelor Iixe;
O s numeasc Iactorii generali si detaliati ce inIluenteaz asupra randamentului mijloacelor
Iixe;
O s descrie modelele Iactoriale viznd utilizarea mijloacelor Iixe si devierea valorii
productiei Iabricate;
7

O s descrie metoda de analiz privind aprecierea general a planului de aprovizionare cu
resurse materiale;
O s scrie Iormula de calcul a duratei de imobilizare a stocului de materiale n zile de consum
O s descrie Iormulele de calcul a indicatorilor sintetici de eIicienta privind utilizarea
resurselor materiale;
O s descrie metoda analizei generale a structurii costului productiei Iabricate;
O s descrie etapele de analiz a consumurilor directe de materiale;
O s descrie etapele de analiz CIP;
O s descrie Iormulele de calcul a inIluentei Iactorilor la modiIicarea costului la un leu VPF;
O s eIectuieze analiza structurii n dinamic a cheltuielilor pe tipuri de activitti;
O s descrie etapele de analiz a cheltuielilor generale si administrative;
O s identiIice diIerenta etapelor de analiz a altor cheltuieli operationale;
O s determine structura cheltuielilor pentru ntretinerea Iortei de munc;
Integrare
O s cuantiIice inIluenta Iactorilor dup metoda balantier n mod schematic sau n baza unui
exemplu;
O s ntocmeasc schema de calcul a inIluentei sau 4 Iactori la devierea indicatorului
rezultativ prin metoda diIerentelor absolute;
O s ntocmeasc tabelul analitic si algoritmul de calcul a inIluentei Iactorilor dup metoda
diIerentelor relative;
O s ntocmeasc tabelul analitic si algoritmul de calcul a inIluentei Iactorilor dup metoda
recalculrii;
O s Iormuleze esenta soldului nedescompus si mprtirea lui ntre Iactori;
O s descrie Iormulele de calcul a inIluentei Iactorilor dup metoda integral;
O s descrie algoritmul de calcul a inIluentei Iactorilor detaliati dup metoda participrii prin
cot;
O s cuantiIice inIluenta Iactorilor la modiIicarea valorii productiei Iabricate si venitului din
vnzarea produselor Iinite;
O s ntocmeasc tabelul analitic si s descrie metoda analizei generale viznd ndeplinirea
programului de productie;
O s calculeze valoarea adugat dup metoda additiv si substractiv;
O s cuantiIice inIluenta Iactorilor generali si detaliati la devierea valorii adugate;
O s determine ratele valorii adugate;
O s ntocmeasc tabelul analitic privind componenta si structura n dinamic a veniturilor
din vnzri;
8

O s identiIice Iactorii de inIluent la modiIicarea venitului din vnzarea produselor Iinite;
O s ntocmeasc tabelul analitic si s descrie algoritmul de calcul a indicatorilor balantei
timpului de munc;
O s cuantiIice inIluenta Iactorilor respectivi la modiIicarea productivittii muncii unui
salariat si a unui muncitor;
O s descrie algoritmul de calcul a inIluentei Iactorilor generali si detaliati la modiIicarea
randamentului;
O s cuantiIice inIluenta Iactorilor ce tin de Iolosirea utilajului la devierea valorii productiei
Iabricate;
O s calculeze si s aprecieze coeIicientii de aprovizionare si de asigurare cu resurse
materiale;
O s ntocmeasc tabelul analitic privind miscarea stocurilor de materiale;
O s descrie algoritmul de calcul a inIluentei Iactorilor la modiIicarea consumului speciIic de
materiale;
O s cuantiIice inIluenta Iactorilor generali privind asigurarea si utilizarea resurselor
materiale la devierea VPF;
O s cuantiIice inIluenta Iactorilor viznd asigurarea si utilizarea unui material concret la
Iabricarea produsului concret;
O s determine inIluenta Iactorilor respectivi la modiIicarea CDM n costul productiei
Iabricate;
O s cuantiIice inIluenta normei de consum si a pretului pe unitate de material la devierea
CDM pe unitate de produs;
O s cuantiIice inIluenta Iactorilor respectivi asupra modiIicrii CDRM la nivel de produs;
O s ntocmeasc tabelul analitic si s descrie calculul inIluentei Iactorilor la modiIicarea
CDRM n costul productiei Iabricate;
O s determine structura CIP;
O s calculeze inIluenta Iactorilor respectivi la modiIicarea CIP variabile;
O s ntocmeasc tabelul analitic viznd aprecierea general n dinamic a cheltuielilor
perioadei;
O s cuantiIice inIluenta Iatorilor respectivi asupra modiIicrii cheltuielilor comerciale
conventional-variabile si ratei cheltuielilor comerciale conventional-constante;
O s cuantiIice inIluenta Iactorilor generali si detaliati la modiIicarea Iondului de retributie pe
categoria de muncitori;


9

V. OBIECTIVE DE REFERINT $I UNITTI DE CONTINUT
Compartimentul 1. Bazele teoretice ale analizei economice
Subiectul 1. Obiectul yi metoda analizei economice
Obiective Unit(i de con(inut
- s caracterizeze necesitatea analizei ca
metoda de cunoastere;
- s deIineasc continutul analizei
economice ca stiint;
- s enumere principiile de baz ale
analizei economice;
- s deIineasc notiunea obiect al analizei
economice;
- s enumere prtile componente ale
obiectului analizei economice;
- s Iormuleze continutul indicatorului
economic si valoarea numeric a acestuia
- s clasiIice Iactorii dup principalele
criterii;
- s deIineasc notiunea de rezerve n
analiza economic;
- s clasiIice rezervele dup principalele
criterii;
- s Iormuleze continutul metodei analizei
economice si s enumere particularittile
acesteia.
O Continutul analizei economice ca
stiint
O Obiectul analizei economice.
O Notiunea de Iactori n analiza
economic si clasiIicarea lor.
O Notiunea de rezerve n analiza
economic si clasiIicarea lor
O Metoda analizei economice.


Subiectul 2. Metode de studiere prealabil yi apreciere calitativ a fenomenelor
economice
Obiective Unit(i de con(inut
-S deIieasc notiunea de metode (procedee
metodice) ale analizei economice;
-S clasiIice metodele traditionale utilizate n
analiza economic;
-S deIineasc tipurile de legturi (additiv,
multiplicativ, combinat) n cadrul dependentei
deterministe;
-S Iormuleze continutul metodei de comparatie;
-S enumere regulile de asigurare a
comparabilittii indicatorilor economice;
-S descrie modalittile de comparatie n
dinamic si n spatiu;
O Notiunea de metode (procedee
metodice) ale analizei economice si
clasiIicarea lor
O Metoda comparatiei
O Divizarea si descompunerea
indicatorilor economici
O Metoda gruprii
- S identiIice diIerenta dintre gruprile analiti-
ce si structurale, simple si combinate.
10

Subiectul 3. Metode de calcul a legturilor cauzale n sistemele deterministe
Obiective Unit(i de con(inut
-S Iormuleze continutul metodelor de modelare n
sistemele deterministe: de transIormare, lrgire,
reducere;
-S descrie cazurile de aplicare a metodei
balantiere;
-S cuantiIice inIluenta Iactorilor dup metoda
balantier n mod schematic sau n baza unui
exemplu;
-S determine balanta de veriIicare n sistemele
deterministe;
-S ntocmeasc schema de calcul a inIluentei
sau 4 Iactori la devierea indicatorului rezultativ
prin metoda diIerentelor absolute;
-S descrie Iormula general de calcul a inIluentei
Iactorilor prin metoda diIerentelor relative;
-S ntocmeasc tabelul analitic si algoritmul de
calcul a inIluentei Iactorilor dup metoda
diIerentelor relative;
-S Iormuleze esenta metodei substitutiilor n lant
si conditiile de aplicare a acesteia;
-S descrie algoritmul de calcul a inIluentei
Iactorilor dup metoda substitutiilor n lant;
-S descrie Iormulele de calcul a inIluentei
Iactorilor dup metoda indicilor;
-S descrie modul de recalculare a indicatorilor
economice;
-S ntocmeasc tabelul analitic si algoritmul de
calcul a inIluentei Iactorilor dup metoda
recalculrii;
-S Iormuleze esenta soldului nedescompus si
mprtirea lui ntre Iactori;
-S descrie Iormulele de calcul a inIluentei
Iactorilor dup metoda integral;
-S descrie algoritmul de calcul a inIluentei
Iactorilor detaliati dup metoda participrii prin
cot.
O Formarea modelelor Iactoriale n sistemele
deterministe
O Metoda balantier
O Metoda diIerentelor absolute
O Metoda diIerentelor relative
O Metoda substitutiilor n lant, esenta si
aplicarea ei
O Metoda indicilor
O Metoda recalculrii indicatorilor
O Soldul nemprtit si repartizarea lui ntre
Iactori
O Metoda integral
O Metoda participrii prin cot si aplicarea ei

Compartimentul II. Analiza gestionar
Subiectul 4. Analiza programului de produc(ie yi comercializare
Obiective Unit(i de con(inut
- s deIineasc continutul economic a indicatorilor
de volum privind programul de productie si
comercializare;
- s identiIice corelatiile reciproce dintre indicatorii
programului de productie si comercializare;
- s descrie Iormulele de calcul a balantei
productiei;
- s cuantiIice inIluenta Iactorilor la modiIicarea
O Corelatia indicatorilor privind Valoarea
programului de productie si
comercializare
O Analiza ndeplinirii programului de
productie dup structur si sortimente
O Analiza calittii si competitivittii
productiei

11

valorii productiei Iabricate si venitului din
vnzarea produselor Iinite;
- s deIineasc notiunile de ,structur,
,sortiment, ,calitate si competitivitate
- s ntocmeasc tabelul analitic si s descrie
metoda analizei generale viznd ndeplinirea
programului de productie;
- s identiIice diIerenta dintre metodele de analiz
a programului de productie dup structur si
sortimente;
- s descrie metodele de analiz a calittii si
competitivittii productiei;
- s calculeze valoarea adugat dup metoda
additiv si substractiv;
- s cuantiIice inIluenta Iactorilor generali si
detaliati la devierea valorii adugate;
- s determine ratele valorii adugate;
- s descrie Iormula de calcul a veniturilor din
vnzri;
- s ntocveasc tabelul analitic privind
componenta si structura n dinamic a veniturilor
din vnzri;
-s identiIice Iactorii de inIluent la modiIicarea
veniturilor din vnzarea produselor Iiinite.
O Analiza valorii adugate
O Analiza veniturilor din vnzri

Subiectul 5. Analiza asigurrii yi eficien(ei utilizrii resurselor umane
Obiective Unit(i de con(inut
- s descrie continutul metodelor de analiz privind
asigurarea ntreprinderii cu resurse umane sub
aspect cantitativ si calitativ;
- s ntocmeasc tabelul analitic si s descrie
algoritmul de calcul a indicatorilor balantei
timpului de munc;
- s descrie algoritmul de calcul a inIluentei
Iactorilor la devierea timpului eIectiv utilizat (om-
ore);
- s descrie Iormulele de calcul a indicatorilor
valorici si naturali ai productivittii muncii;
- s cuantiIice inIluenta Iactorilor respectivi la
modiIicarea productivittii muncii unui salariat si a
unui muncitor;
- s descrie modele Iactoriale viznd utilizarea
resurselor de munc la devierea valorii productiei
Iabricate si veniturilor din vnzri.
O Analiza asigurrii ntreprinderii cu
resurse de munc
O Analiza asigurrii timpului de munc
O Analiza productivittii muncii
O Calculul inIluentei Iactorilor de munc
la modiIicarea indicatorilor activittii
de baz (valorii productiei Iabricate,
valorii adugate, veniturilor din
vnzri)

Subiectul 6. Analiza asigurrii cu mijloace fixe yi eficien(ei utilizrii acestora
Obiective Unit(i de con(inut
- s descrie etapele de analiz viznd dinamica si
structura mijloacelor Iixe;
- s descrie algoritmul de calcul a indicatorilor
strii Iunctionale a mijloacelor Iixe;
O Analiza dinamicii, structurii si strii
Iunctionale a mijloacelor Iixe
O Analiza eIicientei utilizrii mijloacelor
Iixe n baza indicatorilor sintetici

1

- s descrie continutul economic si Iormulele de
calcul a randamentului mijloacelor Iixe si
capacittii mijloacelor Iixe;
- s numeasc Iactorii generali si detaliati la
modiIicarea randamentului;
- s cuantiIice inIluenta Iactorilor ce tin de
Iolosirea utilajului la devierea valorii productiei
Iabricate;
- s descrie modelele Iactoriale viznd utilizarea
mijloacelor Iixe la devierea valorii productiei
Iabricate;
O Analiza Iactorial a randamentului
mijloacelor Iixe
O Analiza Iolosirii utilajului
O Calculul inIluentei Iactorilor privind
utilizarea mijloacelor Iixe la devierea
valorii productiei Iabricate

Subiectul 7. Analiza utilizrii resurselor materiale
Obiective Unit(i de con(inut
- s descrie metoda de analiz privind aprecierea
general a planului de aprovizionare cu resurse
materiale;
- s calculeze si s aprecieze coeIicientii de
aprovizionare si de asigurare cu resurse
materiale;
- s scrie Iormula de calcul a duratei de
imobilizare a stocului de materiale n zile de
consum;
- s ntocmeasc tabelul analitic privind miscarea
stocurilor materiale;
- s descrie Iormulele de calcul a indicatorilor
sintetici de eIicient privind utilizarea resurselor
materiale;
- s descrie algoritmul de calcul a inIluentei
Iactorilor la modiIicarea consumului speciIic de
materiale;
- s cuantiIice inIluenta Iactorilor generali
privind asigurarea si utilizarea resurselor
materiale la devierea VPF;
- s cuantiIice inIluenta Iactorilor viznd
asigurarea si utilizarea unui material concret la
Iabricarea produsului concret.
O Analiza asigurrii si aprovizionrii cu
resurse materiale
O Analiza eIicientei utilizrii resurselor
materiale n baza indicatorilor sintetici
O Analiza Iactorial a consumului
speciIic de materiale
O Calculul inIluentei Iactorilor privind
utilizarea resurselor materiale la
devierea valorii productiei Iabricate si
Valoareaui produselor concrete

Subiectul 8. Analiza consumurilor yi a costului produc(iei fabricate
Obiective Unit(i de con(inut
- s deIineasc notiunea de consumuri;
- s descrie metoda analizei generale a structurii
costului productiei Iabricate;
- s descrie etapele de analiz a consumurilor
directe de materiale;
- s determine inIluenta Iactorilor respectivi la
madiIicarea CDM n costul productiei Iabricate;
- s cuantiIice inIluenta normei de consum si a
pretului pe unitate de material la devierea CDM
pe unitate de produs;

O Analiza structurii costului productiei
Iabricate
O Analiza consumurilor directe de
materiale n costul productiei Iabricate
O Analiza consumurilor directe privind
retribuirea muncii
O Analiza consumurilor indirecte de
productie
O Analiza Iactorial a costului la un leu
de productie Iabricat
- s cuantiIice inIluenta Iactorilor respectivi
1

asupra modiIicrii CDRM la nivel de produs;
- s ntocmeasc tabelul analitic si s descrie
calculul inIluentei Iactorilor la modiIicarea
CDRM n costul productiei Iabricate;
- s descrie etapele de analiz a CIP;
- s determine structura CIP;
- s calculeze inIluenta Iactorilor respectivi la
modiIicarea CIP variabile;
- s descrie Iormulele de calcul a inIluentei
Iactorilor la modiIicarea costului la un leu VPF;

Subiectul 9. Analiza cheltuielilor ntreprinderii
Obiective Unit(i de con(inut
- s deIineasc notiunea de cheltuieli si s
identiIice diIerenta dintre consumuri si cheltuieli
- s eIectuieze analiza structurii n dinamic a
cheltuielilor pe tipuri de activitti;
- s ntocmeasc tabelul analitic viznd
aprecierea general n dinamic a cheltuielilor
perioadei;
- s cuantiIice inIluenta Iactorilor respectivi
asupra modiIicrii cheltuielilor comerciale
conventional-variabile si ratei cheltuielilor
comerciale conventional-constante;
- s descrie etapele de analiz a cheltuielilor
generale si administrative;
- s identiIice diIerenta etapelor de analiz a altor
cheltuieli operationale;
- s determine structura cheltuielilor pentru
ntretinerea Iortei de munc;
- s cuantiIice inIluenta Iactorilor generali si
detaliati la modiIicarea Iondului de retributie pe
categoria de muncitori
O Analiza structurii cheltuielilor
ntreprinderii pe tipuri de activitti
O Analiza cheltuielilor comerciale
O Analiza cheltuielilor generale si
administrative
O Analiza altor cheltuieli operationale
O Analiza cheltuielilor pentru ntretinerea
Iortei de munc

VI. LUCRUL INDIVIDUAL
Nr. Produsul preconizat Strategii de
realizare
Criterii de evaluare Termen de
realizare
1. Obiectul si metoda
analizei economice
1. Rezumate
. Proiecte
- prezentarea rezultatelor;
- participarea la cercul
stiintiIic studentesc al
catederei si la conIerinta
stiintiIic a studentilor si
masteranzilor
conIorm graIicului
stabilit
. Metodele de studiere
prealabil si apreciere
calitativ a
Ienomenelor
economice
1. Rezumate
. Studii de caz
. Proiecte
- prezentarea rezultatelor;
- participarea la cercul
stiintiIic studentesc al
catederei si la conIerinta
stiintiIic a studentilor si
masteranzilor
conIorm graIicului
stabilit
. Metodele de calcul
cantitativ a legturilor
cauzale n sistemele
deterministe
1. Rezumate
. Studii de caz
. Proiecte
- prezentarea rezultatelor;
- participarea la cercul
stiintiIic studentesc al
catederei si la conIerinta
conIorm graIicului
stabilit
14

stiintiIic a studentilor si
masteranzilor
4. Analiza programului
de productie si
comercializare
1. Rezumate
. Proiecte
- prezentarea rezultatelor;
- participarea la cercul
stiintiIic studentesc al
catederei si la conIerinta
stiintiIic a studentilor si
masteranzilor
conIorm graIicului
stabilit
5. Analiza asigurrii cu
resurse umane si
eIicientei utilizrii
accestora
1. Rezumate
. Proiecte
- prezentarea rezultatelor;
- participarea la cercul
stiintiIic studentesc al
catederei si la conIerinta
stiintiIic a studentilor si
masteranzilor
conIorm graIicului
stabilit
6. Analiza asigurrii cu
mijloace Iixe si
eIicientei utilizrii
acestora
1. Rezumate
. Proiecte
- prezentarea rezultatelor;
- participarea la cercul
stiintiIic studentesc al
catederei si la conIerinta
stiintiIic a studentilor si
masteranzilor
conIorm graIicului
stabilit
7. Analiza utilizrii
resurselor materiale
1. Rezumate
. Proiecte
- prezentarea rezultatelor;
- participarea la cercul
stiintiIic studentesc al
catederei si la conIerinta
stiintiIic a studentilor si
masteranzilor
conIorm graIicului
stabilit
8. Analiza consumurilor
si a costului productiei
Iabricate
1. Studiu de caz
. ReIerate
- prezentarea rezultatelor
studiului;
- participarea la cercul
stiintiIic studentesc al
catederei si la conIerinta
stiintiIic a studentilor si
masteranzilor
conIorm graIicului
stabilit
9. Analiza cheltuielilor
ntreprinderii
1. Studiu de caz
. ReIerate
- prezentarea rezultatelor
studiului;
- participarea la cercul
stiintiIic studentesc al
catederei si la conIerinta
stiintiIic a studentilor si
masteranzilor
conIorm graIicului
stabilit

Problema X 1
n baza inIormatiei prezentate s se aprecieze ndeplinirea programului de
productie pe sortimente.
Date initiale pentru analiz.


Feluri de produse

Cantitatea
Pretul
unitar,
lei-bani
Valoarea productiei
Iabricate, mii lei
Programat EIectiv Programat EIectiv
1 2 3 4 5
1. Covoare si articole de
covor, mii m
80,0 65,0 14,50
15

. Testur pentru
mobil, mii m
140,0 160,0 8,75
. Articole tricotate, mii
bucti
64,0 7,0 16,10
4. Alte produse lucrri
si servicii, mii lei
X

X X
TOTAL: X X X 5580,0 575,0

Problem 2
n baza datelor din tabel s se aprecieze ndeplinirea programului de
productie pe calitate. S se calculeze inIluenta Iactorilor respectivi asupra
modiIicrii Valoareaui productiei Iabricate.
Date initiale pentru analiz.
Feluri de produse dup
calitate
Pretul
unitar,
lei
Programat EIectiv
Cantitate
a, bucti
Suma,
mii lei
Cantitate
a, bucti
Suma,
mii lei
1 2 3 4 5
,Produsul A
1. Calitatea superioar

15

85006800

. Calitatea I. 0 6000 0000
n total pe produsul A x

Problem 3
n baza inIormatiei din tabel s se calculeze valoarea productiei vndute si
modiIicarea acesteia sub inIluenta urmtorilor Iactori: valorii productiei Iabricate,
soldurilor initiale si Iinale a productiei n stocuri, rezultatelor inventarierii.
Date initiale pentru analiz
mii lei
Indicatori Anul precedent Anul de gestiune
1. Soldul productiei n stocuri la nceput de an 40 45
. Valoarea productiei Iabricate 1140 1555
. Rezultatele inventarierii productiei Iinite la
depozitul ntreprinderii:
- surplus
- lipsuri


115
84


18
67
4. Soldul productiei la Iinele anului 410 4
Pe rezultatele analizei de Iormulat concluzii.

Problema X 4
n baza inIormatiei prezentate n tabel s se calculeze inIluenta Iactorilor respectivi
asupra modiIicrii valorii adugate.
Date initiale pentru analiz
(mii lei)
Indicatori Anul
precedent
Anul de
gestiune
Abaterea (,-)
1. Valoarea productiei Iabricate 48486,5 514,0
. Consumurile si cheltuielile
16

intermediare 4147,0 6480,5
. Valoarea agugat ? ?
Pe rezultatele analizei de Iormulat concluzii.


Problema X 5
n baza inIormatiei prezentate n tabel s se aprecieze ndeplinirea programului de
productie dup structur.


Feluri de produse
Valoarea productiei Iabricate
Programat EIectiv
Suma, mii lei Pon
derea,
Suma, mii
lei
Pon
derea,

1 2 3 4
1.Covoare si articole de covor 791,5 975,0
. Testur pentru mobil 18,0 09,5
. Articole tricotate 58,5 74,7
4. Alte produse, lucrri si servicii ? ?
TOTAL:(14) 516,0 100 556,0 100


Problema X
n baza inIormatiei prezentate s se calculeze inIluenta Iactorilor respectictivi asupra
modiIicrii valorii adugate.
Date initiale pentru analiz
(mii lei)
Indicatori Anul
precedent
Anul de
gestiune
Abaterea (,-)
1. Valoarea productiei Iabricate 48486,5 514,0
. Consumurile si cheltuielile
intermediare

?

?

. Valoarea agugat 1480,0 16175,0
Pe rezultatele analizei de Iormulat concluzii.

Problema X 7
n baza inIormatiei prezentate s se aprecieze ndeplinirea programului de
productie pe sortimente.
Date initiale pentru analiza programului de productie pe sortimente

Feluri de produse

Cantitatea
Pretul
unitar,
lei-bani
Valoarea productiei
Iabricate, mii lei
Programat EIectiv Programat EIectiv

1 2 3 4 5
1. Covoare si articole de
covor, mii m
90,0 10,0 165,50
. Testur pentru mobil,
mii m
40,0 60,0 ,5
. Articole tricotate, mii
bucti
170,0 178,0 18,10
17

4. Alte produse lucrri si
servicii, mii lei
X

X X
TOTAL: X X X 59160,0 646,0
Pe rezultatele analizei de Iormulat concluzii.


PROBLEMA X8

n baza datelor din tabel s se calculeze inIluenta Iactorilor detaliati de munc la
devierea valorii productiei Iabricate.

Indicatorii Anul
precedent
Anul de
gestiune
1. Valoarea productiei Iabricate, mii lei ? ?
. Numrul mediu scriptic de muncitori, persoane 58 588
. Numrul mediu de zile lucrate de un muncitor pe an, zile
4


4. Durata medie a zilei de lucru, ore 7,5 7,8
5. Productivitatea medie pe or, lei 0,85 0,15
Pe rezultatele analizei de Iormulat concluzii.

Problema X9
De scris Iormula dependentei Iactoriale a valorii productiei Iabricate Iat de
numrul mediu de salariati, ponderea muncitorilor n numrul total al salariatilor si
productivitatea medie anual a unui muncitor. Folosind datele din tabel de calculat
inIluenta acestor Iactori la modiIicarea indicatorului rezultativ.
Indicatori
Anul
precedent
Anul de
gestiune
1. Valoarea productiei Iabricate, mii lei 8000, 707,8
. Numrul mediu de salariati, persoane 75 746
. inclusiv numrul mediu de muncitori, persoane 55 59

Problema X1
n baza datelor din tabel s se calculeze productivitatea medie anual a unui
muncitor si s se aprecieze modiIicarea acesteia sub actiunea urmtorilor Iactori:
numrului de zile lucrate pe an de un muncitor, duratei zilei de munc n ore si
productivittii medii pe or.
Indicatori
Anul
precedent
Anul de
gestiune
1. Valoarea productiei Iabricate, mii lei 8000, 707,8
. EIectivul mediu de muncitori, persoane 55 59
. Fondul de timp eIectiv utilizat, total om-zile 15190 178
4. Fondul de timp eIectiv utilizat, total om-ore 90767 9057
Pe rezultatele analizei de Iormulat concluzii.


2. Evaluarea sumativ final
18

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Aprobat
la yedin(a catedrei
,,Contabilitate yi informatic economic din _________
Proces verbal nr. ____
$ef catedr, dr. conf. univ.
Dolghi C.____________
TEST
Pentru examen la disciplina Analiza gestionar
Anul_________
Studentul __________________ Grupa _______
Facultatea tiinje Economice

Subiectul I: Analiza consumurilor yi a costului produc(iei fabricate
Activitji de evaluare:
1.1. Cunoaytere __________________________________***** 3 puncte (reproductive)
DeIiniti notiunile de consumuri si cheltuieli, descrieti particularittile acestora.
1.2. Aplicare __________________________________________5 puncte (productive)
Descrieti Iormulele de calcul a inIluentei Iactorilor la modiIicarea costului la un leu de productie Iabricat.
1.3. ntegrare___________________________________________7 puncte (creative)
n baza datelor din tabel eIectuati analiza Iactorial a consumurilor directe de materiale n costul productiei
Iabricate.
Date ini(iale pentru analiza factorial a consumurilor directe de materiale
(mii lei)
Indicatorii Anul 2009 Anul 2010
recalculat efectiv
1. Materii prime si materiale 145 1910 456
. Combustibil si energie electric n scopuri
tehnologice 1176 188 14
. SemiIabricate 467 789 986
4. Valoarea productiei Iabricate 548 X 56789
Pe rezultatele analizei Iactoriale de Iormulat concluzii.

Subiectul II: Analiza asigurrii ntreprinderii cu mijloace fixe yi eficien(ei utilizrii acestora
Activitji de evaluare:
2.1. Cunoaytere __________________________________****3 puncte (reproductive)
Descrieti etapele de analiz a dinamicii, structurii si strii Iunctionale ale mijlocelor Iixe.
2.2. Aplicare __________________________________________5 puncte (productive)
Descrieti algoritmul de calcul a indicatorilor strii Iunctionale si de reproductie ale mijloacelor Iixe.
2.3. ntegrare___________________________________________7 puncte (creative)
n baza datelor din tabel eIectuati analiza Iactorial a randamentului mijloacelor Iixe productive, Iolosind modelul
din patru Iactori.
Date ini(iale pentru analiza factorial a randamentului mijloacelor fixe
Indicatorii Anul 2009 Anul 2010
1. Valoarea productiei Iabricate, mii lei 58169 59890
. Valoarea medie a mijloacelor Iixe productive, mii lei 679 5578
. Valoarea medie a masinelor si utilajelor, mii lei 5900 6780
4. Numrul mediu a utilajului instalat, unitti 480 610
5. Fondul de timp eIectiv utilizat, utilaj-ore 17965 14558
Pe rezultatele analizei Iactoriale de Iormulat concluzii.


Baremul de notare
Puncte Nota
6 8 5
9 11 6
1 18 7
19 5 8
6 8 9
9 - 0 10

Data , Examinator _________________
19

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Aprobat
la yedin(a catedrei
,,Contabilitate yi informatic economic din __________
Proces verbal nr. _____-
$ef catedr, dr. conf. univ.
Dolghi C.____________
TEST

Pentru examen la disciplina Analiza gestionar
Anul________
Studentul __________________ Grupa _______
Facultatea tiinje Economice

Subiectul I: Analiza programului de produc(ie yi comercializare
Activitji de evaluare:
1.1. Cunoaytere __________________________________***** 3 puncte (reproductive)
DeIiniti continutul economic a indicatorilor de volum privind programul de productie si
comercializare.
1.2. Aplicare __________________________________________5 puncte (productive)
Descrieti Iormulele de calcul a valorii adugate dup metoda additiv si substractiv.
1.3. ntegrare___________________________________________7 puncte (creative)
n baza datelor initiale din tabel eIectuati analiza ndeplinirii programului de productie dup
structur.
Feluri de produse
Valoarea productiei Iabricate
Programat EIectiv
Suma, mii lei Ponderea, Suma, mii lei Ponderea,
1.Covoare si articole de covor 791,5 975,0
. Testur pentru mobil 18,0 09,5
. Articole tricotate 58,5 74,7
4. Alte produse, lucrri si servicii 10,4 11,
Pe rezultatele analizei de Iormulat concluzii.

Subiectul II: Analiza asigurrii cu resurse umane yi eficien(ei utilizrii acestora
Activitji de evaluare:
2.1. Cunoaytere __________________________________****3 puncte (reproductive)
Descrieti etapele de analiz privind asigurarea ntreprinderii cu resurse umane.
2.2. Aplicare __________________________________________5 puncte (productive)
Descrieti algoritmul de calcul a inIluentei Iactorilor respectivi la devierea Iondului de timp eIectiv utilizat (om-ore).
2.3. ntegrare___________________________________________7 puncte (creative)
n baza datelor din tabel de calculat modiIicarea valorii productiei Iabricate sub inIluenta
Iactorilor: numrul mediu de salariati, ponderea muncitorilor n numrul total al salariatilor si
productivitatea medie anual a unui muncitor. Pe rezultatele analizei de Iormulat concluzii.
Indicatori Anul precedent Anul de gestiune
1. Valoarea productiei Iabricate, mii lei 8000, 707,8
. Numrul mediu de salariati, persoane 75 746
. inclusiv numrul mediu de muncitori, persoane 55 59
Baremul de notare
Puncte Nota
6 8 5
9 11 6
1 18 7
19 5 8
6 8 9
9 - 0 10
Data , Examinator _________________
0


VII. BIBLIOGRAFIE SELECTIV

Acte legislative yi normative

1. Legea contabilittii: nr. 11-XVI din 7 aprilie 007. n: Contabilitate si audit. 007, nr. 9, p.
71 87
. Standardul national de contabilitate 1 ,Politica de contabilitate. n: Contabilitate si audit.
1998, nr. 1, p. 8 1
. Standardul national de contabilitate ,Stocurile de mrIuri si materiale. n: Contabilitate si
audit. 1998, nr. 1, p. 14
4. Standardul national de contabilitate ,Componenta consumurilor si cheltuielilor
ntreprinderii. n: Contabilitate si audit. 1998, nr. 1, p. 4 4
5. Standardul national de contabilitate 18 ,Venitul. n: Contabilitate si audit. 1998, nr. 1, p. 10
18

Manuale, cr(i, broyuri

6. Analiza economico-Iinanciar, Editura Economic, Bucuresti, 004, 4 p.
7. Balanut V. 'Analiza gestionar lucrare didactic si practico-aplicativ n domeniul
diagnosticului activittii ntreprinderii de productie. Chisinu, ASEM, 00.
8. Gheorghiu A. Analiza economico-Iinanciar la nivel microeconomic. Bucuresti. Ed.
Economic. 004. 0 p.
9. A. IsInescu. Ghid practic de analiz economico-Iinanciar. Bucuresti. Tribuna Economic,
1999
10. Petrescu S., Mironic M. 'Analiza economico-Iinanciar: teorie si aplicatie Iasi. Editura
Tiparul , 00.
11. Popescu M. Analiza activittii economico-Iinanciare a ntreprinderilor. Iasi. 00. 7 p.
1. Cana I.B. Aa xcrne erecr pepr. Mcna. HHuPA.
005. 0 crp.
Articole n reviste
1. Tcaci, A. Analiza corelatiei dintre ritmul cresterii productivittii muncii si a salariului mediu.
Realizri si perspective n economia sectorului agroalimentar. Simpozion stiintiIic international
dedicat aniversrii a 40 ani de la Iondarea Iaculttii de economie, Chisinu, UASM, 005,
vol.14, Economie, p.188-191.
14. Tcaci, Natalia; Tcaci, A. Particularittile analizei utilizrii Iactorului uman n unittile
agricole. ConIerinta stiintiIic international ,Cresterea competitivittii si dezvoltarea economiei
bazate pe cunoastere.Vol II(8-9 septembrie 007), Chisinu ASEM 008, p.5-9.
15. Tcaci, Natalia; Cojocaru, Virginia. Unele aspecte privind analiza eIicientei utilizrii
mijloacelor Iixe n ntreprinderile agricole. Lucrri stiintiIice,UASM, Chisinu, 008, Vol 17,
Contabilitate, p.10-107.