Sunteți pe pagina 1din 14

Serviciul Fiscal ca istorie

Decenii de-a rndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, dupa aceleasi legi, principii si regulamente, cuprinznd att drepturile, ct si obligatiile, responsabilitatile inspectoratelor fiscale. n RSSM, ca si n URSS, a fost stabilit un sistem strict centralizat de calculare si ncasare n buget a impozitelor si altor plati percepute de la ntreprinderile si organizatiile de stat, cooperativele agricole si de producere, precum si de la populatie. Primul document despre crearea inspectoratelor fiscale de stat orasenesti si raionale este cel cu numarul 68 din luna martie 1990, aprobat de Sovietul Ministrilor al RSSM. Tot atunci, pe lnga Ministerul Finantelor, si-au nceput activitatea anumite subdiviziuni fiscale, dar care nu intrau n componenta organelor financiare locale. ncepnd cu anul 1991, n republica a nceput sa se aplice propria legislatie fiscala, tinndu-se cont de specificul economiei si interesele bugetare nationale. La 15 februarie, de exemplu, Sovietul Suprem adopta Legea privind prioritatile dezvoltarii sociale a satului si complexului agroindustrial, n care se prevad particularitatile impozitarii beneficiului ntreprinderilor, nsotite de o lista suplimentara de nlesniri, acordate acestor gospodarii. n aprilie 1992 a fost adoptata Legea cu privire la investitiile straine. Astfel, a fost prevazut un sir de scutiri de impozit pe beneficiu pentru ntreprinderile mixte cu investitii straine. Ulterior au fost introduse anumite modificari care au simplificat considerabil ordinea acordarii lor. n afara de aceasta, ntreprinderile mixte se bucura si de scutirile de baza prevazute pentru ntreprinderile autohtone. La 17 noiembrie 1992 Parlamentul adopta Legea privind bazele sistemului fiscal. Aceasta lege determina principiile economice, juridice si organizationale generale de constituire a sistemului fiscal, prevede tipurile impozitelor si competenta organelor puterii de stat, drepturile si obligatiile contribuabililor, drepturile, obligatiile si responsabilitatea organelor fiscale, apararea contribuabililor, raspunderea pentru ncalcarea legislatiei. Aceasta lege este asemanatoare cu cea ruseasca. Sistemul fiscal e voluminos, prevede 10 impozite generale de stat si 10 locale, numarul carora ulterior creste. De la 2 decembrie 1992 intra n vigoare Legea privind impozitul pe beneficiul ntreprinderilor. Impozitului snt supusi toti agentii economici - persoane juridice de pe teritoriul Republicii, indiferent de formele de proprietate si de cadrul juridic, inclusiv ntreprinderile cu investitii straine, asociatiile si organizatiile internationale care si exercita activitatea de antreprenoriat nemijlocit sau prin intermediul reprezentantelor permanente si filialelor. ntreprinderile agricole, cu exceptia celor de tip industrial, nu platesc impozitul pe beneficiul provenit din fabricarea si desfacerea productiei agricole, precum si din desfacerea productiei obtinute prin prelucrarea industriala a materiei prime proprii. Beneficiul obtinut din activitatea neagricola si beneficiul ntreprinderilor de tip industrial este impozitat n baza principiilor generale. Impozitului pe beneficiu nu se supuneau sumele de binefacere, sustinerea institutiilor de ocrotire a sanatatii, de cultura, nvatamnt, educatie fizica n valoare de 2 la suta din beneficiul impozabil si un procent din beneficiul de bilant, transferat n fondul de sustinere sociala a populatiei.

Legea cu privire la taxa pe valoarea adaugata a vazut lumina zilei n noiembrie 1994. Ea prevede un impozit indirect de stat, aplicat la suma valorii adaugate, formate la fiecare etapa de producere si vnzare a marfii, executare a muncii si acordare a serviciilor. Platitoare de impozit sunt ntreprinderile si cetatenii, inclusiv straini, care desfasoara activitati de ntreprinzator, exceptie facnd cetatenii care obtin un venit anual din comercializarea marfurilor mai mic de 400 salarii minime si institutiile finantate de la buget. Cota impozitului este aprobata n marime de 20 la suta din volumul operatiunilor impozabile si poate fi precizata de Parlament n timpul aprobarii bugetului pentru anul viitor. La sfrsitul lunii decembrie 1994 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la accize. Accizele sunt un impozit indirect de stat, inclus n pretul marfii (productiei) si este achitat de consumator. Platitori sunt persoanele fizice si juridice care produc si realizeaza marfuri supuse accizelor (nu de prima necesitate: bauturi alcoolice, produse de tutun, obiecte din metale pretioase cu sau fara nestemate s.a.). ncepnd cu 1995, accizele au fost stabilite prin taxe fixe n exprimare baneasca la o unitate a marfurilor supuse accizelor n loc de procentele care se aplicau nainte la pretul de realizare. Pe parcursul anilor anumite modificari a suferit si Legea cu privire la impozitul funciar si modalitatea de impozitare, adoptata n decembrie 1992. Platitori ai acestui impozit sunt persoanele fizice si juridice cu terenuri de pamnt cu titluri de proprietate, posesiune si bineficiere. Initial, cotele impozitului dat au fost nensemnate si diferentiate, n dependenta de bonitate, de felul de utilizare agricola. Din 1995 ntreprinderile agricole au nceput sa plateasca un impozit funciar unic, care includea si impozitele imobiliar si rutier, platite anterior separat. n legatura cu aceasta, cotele impozitului funciar s-au majorat. Impozitul imobiliar, conform decretului Presedintelui Republicii, a nceput sa fie platit de toate persoanele juridice cu fonduri fixe de productie si neproductive, precum si de cetatenii posesori de cladiri si edificii. Conform Legii cu privire la impozitul rutier din iunie 1993, cetatenii au nceput sa achite anumite plati pentru exploatarea autostrazilor, diferitelor constructii auto, pentru procurarea autoturismelor, altor mijloace de transport, impozitul de tranzit si un impozit rutier special. Din 1996 nsa a nceput sa actioneze Legea cu privire la fondul rutier Pentru ntregul sistem fiscal si nu numai, de fapt, important s-a dovedit a fi adoptarea Legii cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice. Aceasta Lege a fost abrogata odata cu punerea n aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal. Drept ca n decursul anilor cotele impozitului, precum si marimea venitului neimpozabil, n repetate rnduri s-au modificat. ncepnd cu anul 1997, politica financiar-fiscala aferenta veniturilor statului trebuia sa defineasca ct mai exact posibil, sursele de formare a fondurilor bugetare de care statul are nevoie, metodele de prelevare, precum si obiectivele economice, sociale sau de alta natura, pe care trebuie sa le ndeplineasca instrumentele folosite n procesul mobilizarii resurselor financiare. Astfel, a intrat n vigoare Codul fiscal al Republicii Moldova, care la acel moment, includea doar doua titluri: Dispozitii generale si Impozitul pe venit. n anul 2005, a fost aprobat titlul V al Codului fiscal: Administrarea fiscala. Actualmente n republica actioneaza noua titluri ale Codului fiscal, si anume: dispozitii generale, impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata, accizele,

administrarea fiscala, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale, taxele pentru resursele naturale si taxele rutiere n anul 2006, prin Hotarrea Guvernului nr. 1208 din 20.10.2006 a fost aprobata Strategia de Dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010, marcnd nceputul unei noi etape de dezvoltare, menite sa contribuie la fortificarea temeliei administrarii fiscale pusa n anii precedenti. n scopul optimizarii administrarii impozitului pe proprietate, n anii 2005-2007, au fost initiate lucrari de elaborare a unui nou sistem de impozitare a contribuabililor prin implementarea Sistemului Informational Automatizat Cadastrul fiscal, ce constituie la ora actuala un sistem complex elaborat n baza tehnologiilor web. Un alt proiect semnificativ elaborat de Serviciul Fiscal de Stat, ce ofera o metoda alternativa de prezentare a darilor de seama fiscale, alta dect cea pe suport de hrtie, si anume n mod electronic cu aplicarea semnaturii digitale, a fost initierea crearii SIA e-Declaratii. Proiectul respectiv constituie un pas marcant n facilitarea lucrului cu contribuabilii, precum si n cstigarea ncrederii acestora. Pentru informarea contribuabililor, pe larg a fost popularizat site-ului oficial: www.fisc.md, precum si oportunitatile oferite de acesta. n anul 2009 a fost dat n exploatare industriala, Sistemul Informational Automatizat - Evidenta operatiunilor de schimb valutar n numerar; A fost initiata implementarea celei de-a doua etape de impozitare a bunurilor imobiliare cu destinatie comerciala si industriala, a garajelor si terenurilor pe care acestea snt amplasate si a loturilor ntovarasirilor pomicole cu sau fara constructii amplasate pe ele, reiesind din valoarea estimata (de piata) a acestora; a fost lansat Portalul serviciilor fiscale, ce include: serviciul Declaratie electronica, serviciul Declaratie rapida, serviciile de acces la informatii: Descarca formulare, Despre contribuabil, Facturi fiscale, Servicii de certificare si eliberare a semnaturilor digitale. Alaturat, a fost lansat ghiseul electronic, prin intermediul caruia, a fost initiata prestarea serviciilor electronice fiscale. Totodata, s-a lansat mecanismul ce prevede notificarea contribuabililor despre termenul de prezentare a declaratiilor si a darilor de seama fiscale (calendarul fiscal), la fel, notificarea despre primirea declaratiilor de catre Serviciul Fiscal de Stat si erorile din aceste declaratii. La 01.03.2010, a fost lansat proiectul Declaratie electronica pentru persoanele fizice. Acest serviciu permite persoanelor fizice primirea gratuita a semnaturii digitale pentru prezentarea declaratiei pe venit, n regim on-line, fara a vizita organul fiscal teritorial. La capitolul cooperare internationala, pe lnga relatiile de colaborare bilaterala, Serviciul Fiscal de Stat este membru a doua organizatii internationale de profil: - Consiliul Coordonator al Conducatorilor Serviciilor Fiscale din statele membri ai Comunitatii Statelor Independente (CCCSF), - Organizatia Intra-Europeana a Administratiilor Fiscale (IOTA). Trebuie de mentionat si faptul ca, Serviciul Fiscal de Stat conlucreaza n baza programelor de cooperare bilaterale cu administratiile fiscale din Regatul Tarilor de Jos, Franta, Romnia, Estonia, Cehia, Lituania, etc. n continuare, Serviciul Fiscal de Stat si va orienta actiunile ntru realizarea obiectivelor de baza stabilite n diverse programe guvernamentale, n Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, precum si n directia mbunatatirii activitati de administrare fiscala

In contextul celor mentionate, este de notat ca, prezentul si viitorul Serviciului Fiscal Stat este determinat si direct influentat de nivelul civismului fiscal al contribuabililor. Astfel, prin colaborarea permanenta si sustinerea acestora prin acordarea unei asistente consultativ-informative adecvate, inclusiv, prin oferirea de noi servicii fiscale care sa contribuie la reducerea costurilor, se vor realiza noi performante la capitolul onorarea de catre contribuabil, n mod voluntar, constient si corect a obligatiilor fiscale. Pe parcursul anilor sistemul fiscal a suferit schimbari esentiale. Rezultatele perfectionarii legislatiei n domeniul fiscal, nregistrate pna acum, au demonstrat eficienta activitatii desfasurate, dar si necesitatea de a evolua n continuare, prin alinierea la standardele internationale si revizuirea tuturor indicatorilor de performanta, ce definesc activitatea de ansamblu a Serviciului Fiscal de Stat.

Obiectivele i funciile organeleor fiscale Sarcina de baza si principiile generale de organizare a organului fiscal Sarcina de baza a organului fiscal consta n exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale, asupra calcularii corecte, varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului: a) au statut de persoana juridica si snt finantate de la bugetul de stat; b) activeaza n temeiul Constitutiei Republicii Moldova, al Codului fiscal si al altor legi, al hotarrilor Parlamentului, al decretelor Presedintelui Republicii Moldova, al hotarrilor si ordonantelor Guvernului, al deciziilor n problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale n limitele competentei. Ministerul Finantelor exercita dirijarea metodologica a activitatii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat fara ingerinte n activitatea lui si a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Modul de functionare a organului fiscal, de aprobare a structurii, a personalului scriptic si a fondului de retribuire a muncii precum si modul de atribuire a gradelor de calificare functionarilor ei snt stabilite n Regulamentul, aprobat de Guvern. Structura organizatorica a Serviciului Fiscal de Stat se aproba de Guvern, iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale si raza de deservire a contribuabililor - de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor. Atributiile organului fiscal

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat exercita urmatoarele atributii: a) efectueaza supravegherea activitatii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale n vederea exercitarii controlului fiscal, asigura crearea si functionarea unui sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale; b) controleaza activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, examineaza scrisorile, cererile si reclamatiile referitoare la actiunile acestora, ia masuri n vederea eficientizarii activitatii lor; c) emite ordine, instructiuni si alte acte n vederea executarii legislatiei fiscale; d) organizeaza popularizarea legislatiei fiscale, raspunde la scrisorile, reclamatiile si la alte petitii ale contribuabililor n modul stabilit;

e) efectueaza controale fiscale; f) organizeaza si efectueaza, dupa caz, executarea silita a obligatiilor fiscale; g) examineaza contestatii si emite decizii pe marginea lor; h) exercita controlul asupra respectarii legislatiei fiscale n activitatea organelor vamale si serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale si prezinta autoritatilor competente propuneri viznd tragerea la raspundere a functionarilor acestor autoritati care au ncalcat legislatia fiscala; i) organizeaza diferite concursuri, cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, si-au adus contributia la mbunatatirea procesului de administrare fiscala si/sau la majorarea ncasarilor la bugetul public national. Organizarea concursurilor se efectueaza n modul stabilit de Guvern; j) colaboreaza cu autoritati din alte state n baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte si activeaza n cadrul organizatiilor internationale de specialitate al caror membru este; k) prezinta informatii si rapoarte asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor, n conformitate cu instructiunile Ministerului Finantelor; l) deleaga atributii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale; m) prentmpina, depisteaza si curma ncalcarile ce tin de repatrierea mijloacelor banesti, a marfurilor si serviciilor provenite din tranzactiile economice externe; n) exercita alte atributii prevazute de legislatie. Inspectoratul fiscal de stat teritorial exercita urmatoarele atributii: a) ntreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor fiscale; b) popularizeaza legislatia fiscala si examineaza scrisorile, cererile si reclamatiile contribuabililor; c) asigura evidenta integrala si conforma a contribuabililor si a obligatiilor fiscale, cu exceptia celor administrate de alte organe; d) efectueaza controale fiscale; e) efectueaza executarea silita a obligatiilor fiscale; f) asigura gratuit contribuabilii cu formulare tipizate de dari de seama fiscale, elaborate n conformitate cu instructiunile respective; g) elibereaza, contra plata, subiectilor impunerii formulare de facturi fiscale, timbre (marci) de acciz n modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; h) sigileaza masinile de casa si de control ale contribuabililor, tine evidenta lor, efectueaza controale privind utilizarea/neutilizarea lor de contribuabili la decontarile n numerar; i) examineaza contestatii, cereri prealabile si emite decizii asupra lor; j) exercita alte atributii prevazute de legislatie. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat si exercita atributiile pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, iar inspectoratul fiscal de stat teritorial poate sa-si exercite atributiile n afara teritoriului stabilit numai cu autorizarea conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Drepturile organului fiscal si ale functionarului fiscal

Organul fiscal si functionarul fiscal au dreptul: a) sa efectueze controale asupra modului n care contribuabilii, organele vamale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale, alte persoane respecta legislatia fiscala, sa ceara explicatiile si informatiile de rigoare asupra problemelor

identificate n timpul controlului; b) n procesul controalelor fiscale, sa ceara si sa primeasca gratuit de la orice persoana informatii, date, documente, necesare n exercitarea atributiilor, cu exceptia informatiilor care constituie secret de stat, precum si copiile de pe ele, daca acestea se anexeaza la actul de control; c) sa efectueze vizite fiscale; d) sa deschida si sa examineze, sa sigileze, dupa caz, indiferent de locul aflarii lor, ncaperile de productie, depozitele, spatiile comerciale si alte locuri cu exceptia domiciliului si resedintei, folosite pentru obtinerea de venituri sau pentru ntretinerea obiectelor impozabile, altor obiecte, documentelor; e) sa aiba acces la sistemul electronic de evidenta contabila al contribuabilului; f) sa controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenta si din darile de seama fiscale ale contribuabilului; g) sa ridice de la contribuabil documente n cazurile si n modul prevazut de prezentul titlu; h) sa constate ncalcarile legislatiei fiscale si sa aplice masurile prevazute de legislatie; i) sa porneasca n instantele judecatoresti competente actiuni contra contribuabililor privind: - anularea unor tranzactii si ncasarea la buget a mijloacelor obtinute din aceste tranzactii; - anularea nregistrarii ntreprinderii, organizatiei n cazul ncalcarii modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislatiei si ncasarea veniturilor obtinute de acestea; - lichidarea ntreprinderii, organizatiei n temeiurile stabilite de legislatie si ncasarea veniturilor obtinute de acestea; - alte actiuni n conformitate cu legislatia; j) sa ceara si sa verifice lichidarea ncalcarii legislatiei fiscale, sa aplice, dupa caz, masuri de constrngere; k) la estimarea obiectelor impozabile si la calcularea impozitelor si taxelor, sa utilizeze metode si surse directe si indirecte; l) sa primeasca n numerar impozite, taxe, majorari de ntrziere (penalitati) si/sau amenzi; m) sa efectueze executarea silita a obligatiilor fiscale n modul stabilit de legislatia fiscala; n) sa sechestreze, n modul stabilit de lege, orice bun, cu exceptia celui care, n conformitate cu prezentul cod si cu alte acte legislative nu este sechestrabil; o) sa suspende, n modul stabilit de lege, operatiunile la conturile bancare ale contribuabilului, cu exceptia contului de mprumut, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum si a conturilor persoanelor fizice care nu snt subiecti ai activitatii de ntreprinzator; p) sa citeze la organul fiscal contribuabilul, persoana presupusa a fi subiectul impozitarii, persoana cu functie de raspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenta documentelor referitoare la persoana presupusa a fi subiectul impozitarii pentru a depune marturii, a prezenta documente si informatii n problema de interes pentru organul fiscal, cu exceptia documentelor si informatiilor care, potrivit legii, constituie secret de stat; r) n procesul determinarii cuantumului impozitelor, taxelor, majorarilor de ntrziere (penalitatilor) si/sau amenzilor ori al perceperii lor, sa solicite de la institutiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clientii acestora; s) sa solicite efectuarea si sa efectueze controale fiscale n alte tari n baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte;

t) sa solicite organelor competente din alte state informatii despre activitatea contribuabililor fara acordul acestora din urma; u) sa prezinte organelor competente din alte state informatii despre relatiile contribuabililor straini cu cei autohtoni fara acordul sau nstiintarea acestora din urma; v) sa utilizeze dari de seama fiscale, corespondenta cu contribuabilii si informatii ale autoritatilor publice pe suporti electronici si de alt fel, perfectati si protejati conform legislatiei n domeniu; x) sa foloseasca mijloace de informare n masa pentru popularizarea si respectarea legislatiei fiscale; y) sa ntreprinda alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are dreptul sa instituie posturi fiscale altele dect cele instituite n conformitate cu actele legislative si alte acte normative. Organul fiscal este n drept sa revoce, sa modifice sau sa suspende, n conditiile legislatiei, actele sale cu caracter normativ si cele cu caracter individual daca ele contravin legislatiei. Actele inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care contravin legislatiei pot fi anulate, modificate sau suspendate si de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Cerintele si dispozitiile legale ale functionarului fiscal snt executorii pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu functie de raspundere. mpiedicarea de a-si exercita atributiile, ofensarea, amenintarea, mpotrivirea, violentarea, atentarea la viata, la sanatatea si la averea functionarului fiscal, precum si a rudelor lui apropiate, n timpul exercitarii atributiilor sau n legatura cu aceasta atrag raspunderea prevazuta de lege. Functionarul fiscal si exercita atributiile privind controlul fiscal la fata locului sau privind executarea silita a obligatiei fiscale n baza unei decizii emise de conducerea organului fiscal. Obligatiile organului fiscal si ale functionarului fiscal

Organul fiscal si functionarul fiscal au urmatoarele obligatii: a) sa actioneze n stricta conformitate cu Constitutia Republicii Moldova, cu Codul fiscal si cu alte acte normative; b) sa trateze cu respect si corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, alti participanti la raporturile fiscale; c) sa popularizeze legislatia fiscala; d) sa informeze contribuabilul, n cazurile prevazute de legislatia fiscala sau la solicitarea acestuia, despre drepturile si obligatiile lui; e) sa informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele si taxele n vigoare, despre modul si termenele lor de achitare si despre actele normative respective; f) sa asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seama fiscala; g) sa efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor platite n plus sau a sumelor care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi restituite; h) la cererea scrisa a contribuabilului, n care se indica destinatia certificatului, sa elibereze certificate privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget si certificate care confirma nregistrarea n calitate de platitor al impozitului pe venit si T.V.A.. Formularul-tip al certificatelor mentionate se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; i) n lipsa tratatului international care reglementeaza impozitarea sau include norme care reglementeaza impozitarea, la solicitarea scrisa a nerezidentului sau persoanei mputernicite de el (platitorul venitului), sa elibereze certificatul despre sumele veniturilor obtinute n Republica Moldova si impozitele achitate (retinute). Formularul-tip al certificatului mentionat se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor;

j) sa primeasca si sa nregistreze cereri, comunicari si alte informatii despre ncalcari fiscale si sa le verifice, dupa caz; k) sa examineze petitiile, cererile si reclamatiile contribuabililor n modul stabilit de lege; l) sa tina evidenta contribuabililor si a obligatiilor fiscale; m) sa efectueze controale fiscale si sa ntocmeasca actele de rigoare; n) n cazul depistarii unei ncalcari fiscale si nendeplinirii cerintelor legale ale functionarului fiscal, sa emita decizie privind aplicarea de sanctiuni; o) sa remita contribuabilului sau reprezentantului acestuia, n termenele prevazute de legislatia fiscala, decizia emisa; p) sa nu foloseasca situatia de serviciu n interese personale meschine; r) sa ntreprinda si alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. Ridicarea documentelor Documentele se ridica n cazurile: a) necesitatii de a proba prin documente ncalcarea fiscala; b) probabilitatii disparitiei acestora; c) n alte cazuri expres prevazute de legislatia fiscala. Functionarii fiscali ridica documentele indiferent de apartenenta si de locul aflarii lor, asigurnd pastrarea lor n organul fiscal. Ridicarea documentelor se efectueaza n prezenta persoanei de la care acestea se ridica, iar daca ea lipseste sau refuza sa participe la procedura de ridicare, n prezenta a doi martori asistenti. Asupra cazului de ridicare a documentelor se ntocmeste un proces-verbal, n care se indica: a) data si locul ntocmirii; b) functia, numele si prenumele functionarului fiscal si ale persoanei de la care se ridica documentele; c) date despre proprietar sau posesor; d) lista documentelor ridicate; e) timpul si motivul ridicarii; f) numele, prenumele, adresa martorilor asistenti, dupa caz. Procesul-verbal este semnat de persoana care l-a ntocmit si de persoana de la care s-au ridicat documentele ori de martorii asistenti. Daca persoana de la care se ridica documentele refuza sa semneze procesul-verbal, n el se va consemna refuzul. Documentele ridicate, dupa utilizare, snt restituite persoanei de la care au fost ridicate sau, n lipsa acesteia, persoanei care o nlocuieste. Postul fiscal

Postul fiscal se creeaza de organul fiscal n scopul prevenirii si depistarii cazurilor de ncalcare fiscala, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligatiilor fiscale, precum si n scopul exercitarii altor atributii de administrare fiscala. Posturile fiscale pot fi stationare si mobile. Postul fiscal stationar este amplasat ntr-un loc stabil si special amenajat, unde si exercita atributiile. Postul fiscal mobil, asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplaseaza, dupa caz, n raza teritoriului controlat. Postul fiscal este constituit din cel putin un functionar fiscal si, n functie de caz si de modul efectuarii controlului, din colaboratori ai organelor afacerilor interne sau ai unui alt organ. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, n comun cu organele de resort, hotaraste asupra instituirii posturilor fiscale, stabileste tipul si locul de amplasare, aproba regulamentul lor. n cazul crearii de posturi fiscale n locuri publice, decizia este coordonata cu organul executiv al administratiei publice locale. n cazul crearii de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic, acesta

este obligat sa asigure personalului lor accesul si conditiile necesare exercitarii atributiilor. Colaborarea organului fiscal cu autoritatile publice

Autoritatile publice prezinta organului fiscal datele si materialele necesare ndeplinirii atributiilor ei, cu exceptia datelor a caror prezentare este expres interzisa prin lege. Autoritatile administratiei publice centrale si locale deleaga persoane cu functie de raspundere pentru a acorda asistenta organului fiscal n ndeplinirea atributiilor ei. Decizia privind delegarea persoanei cu functie de raspundere se adopta n termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre organul fiscal, cu exceptia cazurilor de urgenta. La cererea organelor de drept, organul fiscal acorda asistenta la determinarea obligatiilor fiscale n cadrul proceselor penale, precum si la judecarea cazurilor de ncalcare a legislatiei fiscale. Organul fiscal colaboreaza cu alte autoritati publice, n limita atributiilor prevazute de legislatia fiscala, si elaboreaza indicatii metodice n domeniul administrarii impozitelor si taxelor locale, conform legislatiei n vigoare. Organul fiscal decide n mod autonom asupra programului de activitate. Controalele si alte actiuni ale lui nu pot fi sistate dect de organele abilitate cu acest drept n temeiul legislatiei. Selectarea, ncadrarea si concedierea functionarilor fiscali

Functionarii fiscali snt selectati, indiferent de rasa, nationalitate, origine etnica, sex, confesiune, din rndurile cetatenilor Republicii Moldova care domiciliaza pe teritoriul ei, au studiile corespunzatoare, snt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei si nu cad sub incidenta restrictiilor prevazute de Legea serviciului public. ncadrarea n organul fiscal se face n conformitate cu legislatia privind serviciul public si legislatia muncii. Persoanele ncadrate n organul fiscal n calitate de functionar fiscal depun juramntul n conformitate cu Legea serviciului public si snt supuse nregistrarii dactiloscopice de stat obligatorii, n conformitate cu legislatia. Functionarii fiscali au dreptul sa poarte n exercitiul functiunii uniforma, eliberata gratuit, cu nsemnele gradului de calificare respectiv, conform modelului si normelor stabilite de Guvern. Functionarilor fiscali, ca o confirmare a mputernicirilor lor, li se elibereaza legitimatii, al caror model si mod de eliberare snt stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Functionarul fiscal n exercitiul functiunii este reprezentant al puterii de stat si se afla sub ocrotirea statului. Transferul, concedierea, aplicarea de masuri disciplinare functionarului fiscal tin de competenta autoritatii care l- a ncadrat si se efectueaza n conformitate cu legislatia. Functionarului fiscal i este interzis sa desfasoare n cumul o alta activitate remunerata (n afara de activitatea stiintifica, didactica si de creatie) si sa fie mputernicit al unui tert n organul fiscal. Gradele de calificare ale functionarilor fiscali Pentru functionarii fiscali se instituie urmatoarele grade de calificare: consilier principal de stat n serviciul fiscal; consilier de stat de gradul I n serviciul fiscal; consilier de stat de gradul II n serviciul fiscal; consilier de stat de gradul III n serviciul fiscal;

inspector de gradul I n serviciul fiscal; inspector de gradul II n serviciul fiscal; inspector de gradul III n serviciul fiscal; Gradele de calificare ale functionarilor fiscali se egaleaza cu gradele de calificare prevazute de Legea serviciului public n ordinea stabilita de Guvern. Modul de conferire a gradelor de calificare si cuantumul suplimentelor pentru ele se stabilesc n Regulamentul Serviciului Fiscal de Stat, aprobat de Guvern. Conferirea gradului se consemneaza n carnetul de munca. Apararea drepturilor si intereselor functionarilor fiscali

Drepturile si interesele functionarilor fiscali snt aparate conform Legii privind protectia muncii si Codului fiscal. Pentru pierderile suportate n legatura cu ndeplinirea atributiilor n organul fiscal, se acorda urmatoarele despagubiri: a) n caz de deces al functionarului fiscal, familiei acestuia sau persoanelor ntretinute de el li se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic, echivalent cu 10 salarii anuale, calculat n functie de salariul din ultimul an calendaristic de activitate al decedatului; b) n cazul unor leziuni corporale care exclud posibilitatea functionarului fiscal de a exercita n continuare profesia, se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic, fata de suma calculata conform lit.a) n proportie de: 60 % - invalizilor de gradul I; 40 % - invalizilor de gradul II; 20 % - invalizilor de gradul III. Persoanele ale caror actiuni au cauzat functionarului fiscal decesul ori leziuni corporale sau au contribuit la ele restituie la bugetul de stat sumele platite conform alin.(2). Prejudiciul cauzat bunurilor functionarului fiscal n legatura cu exercitarea atributiilor n organul fiscal se repara pe deplin de la bugetul de stat, suma reparatorie fiind ncasata ulterior de la persoanele vinovate. Asigurarea materiala si sociala a functionarului fiscal

Functionarul fiscal n exercitarea atributiilor este asigurat cu mijloace de transport, tehnice si alte mijloace necesare ndeplinirii obligatiilor de serviciu. Asistenta sociala si asigurarea cu pensie a functionarului fiscal se efectueaza n modul stabilit de legislatie. Pot fi prevazute, conform legislatiei, si alte masuri de asigurare materiala si de acordare a asistentei sociale personalului organului fiscal. Raspunderea functionarului fiscal. Dreptul de a contesta actiunile lui

Pentru actiuni ilegale, functionarul fiscal poarta raspunderea prevazuta de legislatie. Prejudiciul cauzat de functionarul fiscal prin actiune ilegala urmeaza sa fie reparat n modul prevazut de legislatie. Decizia organului fiscal si actiunea functionarului fiscal pot fi contestate de contribuabil n modul prevazut de Codul fiscal si de alte acte normative.

http://www.fisc.md/common/about/teritorial/structura_IFS_Chisinau_actuala.pdf

1)impozitul pe bunurile imobiliare; 2)taxele pentru resursele naturale; 3)taxa pentru amenajarea teritoriului; 4)taxa pentru dreptul de a organiza licitaii locale i loterii pe teritoriul unitii administrativ teritoriale; 5)taxa de plasare a publicitii (reclamei); 6)taxa deaplicare a simbolicii locale; 7)taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire social; 8) taxa de pia; 9) taxa pentru cazare; 10)taxa balnear; 11)taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe rutele municipale, orneti i steti (comunale); 12)taxa pentru parcare; 13)taxa de la posesorii de cini; 14)taxa pentru amenajarea localitilor din zona de frontier care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale. Impozitul pe venit i taxele percepute n fondul rutier (n partea ce ine de taxa pentrufolosirea drumurilor, perceput de la posesorii mijloacelor de transport nmatriculate n RM)reprezint surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar, iar impozitul pe bunurileimobiliare reprezint sursa de reglementare a veniturilor bugetelor unitilor administrativ-teritoriale. Pentru unitatea teritorial autonom cu statut juridic special, surse de reglementare aveniturilor sistemului bugetar sunt, de asemenea, taxa pe valoarea adugat (n partea ce ine detaxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i serviciile prestate de agenii economici dinunitatea autonom) i accizele la mrfurile (producia) supuse accizelor, fabricate pe teritoriulunitii date. Impozitele i taxele generale de stat i locale se stabilesc, se modific sau se anuleaz exclusiv prin modificarea i completarea Codului Fiscal. Impozitele locale, lista i plafoanele taxelor locale se aprob de ctre Parlament. Coteleimpozitelor i taxelor locale stabilite prin Codul Fiscal se numesc cotele maxime ale impozitelori taxelor locale. 3 Autoritile administraiei publice locale au dreptul la modificarea, n limitele competenei lor, acotelor, a modului i termenelor de achitare a impozitelor i taxelor locale i la aplicareafacilitilor suplimentare, care se adopt pe parcursul anului fiscal concomitent cu modificrilecorespunztoare ale bugetelor locale. Cotele impozitelor i taxelor locale modificate de ctreautoritile administraiei publice se numesc cotele concrete ale impozitelor i taxelor locale. Cotele concrete ale impozitelor i taxelor locale nu trebuie s depeasc cotele maxime. 2.2 Legislaia fiscal a RM.

Legislaia

fiscal

(drept

fiscal)

pune

eviden

ansamblul

reglementrilor

juridice,financiare categoria normelor juridice privind veniturile publice care se realizeaz primordial cu specificul fiscal al impozitrii. Potrivit necesitilor de realizare practic a veniturilor bugetul,reglementarea juridic a impozitelor i taxelor cuprinde 2 categorii de norme juridice: Categoria I - norme privind obiectul i subiectele debitare de impozite, taxe i celorlalte venituri bugetare. Categoria II - norme privind procedura fiscal a stabilirii i ncasrii impozitelor i taxelor, precum i a soluionrii litigiilor dintre contribuabili i organizaiile fiscale ale statului. Prima categorie are n general un coninut de drept material. Potrivit necesitilor de ainstitui legal fiecare impozit n parte, precizndu-se obiectul, subiectul impozabil sau taxabil,tariful de calcul, termenii i alte condiii de plat a acestora. Cea de a doua categorie cuprinde formele fiscale de natur procedural, potrivitnecesitii de stabilire i ncasare a impozitelor, precum i de definitivare a lor n cazuri decontestare. Alturat acestora, legislaia fiscala este completat cu acte normative carereglementeaz sanciunile aplicabile contribuabililor care declar corectitudinea obiectuluiimpozitului sau svresc alte infraciuni fiscale, precum i cu acte normative privind executareasilit a impozitelor i taxelor. n realitatea financiar impozitele, taxele i alte venituri bugetarefac parte din strategia finanelor publice i n cadrul acestora sunt reglementate nu autonom, cicoordonat cu reglementrile cheltuielilor publice, bugetului de stat i mprumutului de stat,coordonat cu natura de drept public a acestor compartimente structurale ale finanelor publice.Reglementarea juridic a impozitelor i taxelor este instituit potrivit unor criterii de aplicare a legii fiscale n timp i n spaiu, astfel ca necesitile i interesele finanelor publice s fie protejate i realizate n mod raional i conform maximelor fundamentale a impunerii. Aplicarea n timp a legii fiscale este bazat pe principiul anualitii impozitelor. Aplicarea n spaiu a legii fiscale este dirijat de principiul teritorialitii impozitelor, coordonat cu cerina de evitare a dublei impuneri a veniturilor. n RM legislaia fiscal este reprezentat prin: 1. Codul Fiscal, care conine 9 titluri: Titlul 1 Dispoziii generale n vigoare din 01.01.1998 Titlul 2 Impozitul pe venit n vigoare din 01.01.1998 Titlul 3 Taxa pe valoarea adugat n vigoare din 01.07.1998 Titlul 4 Accizele n vigoare din 01.01.2001 Titlul 5 Administrarea fiscal n vigoare din 01.07.2002 Titlul 6 Impozitul pe bunurile imobiliare n vigoare din 01.01.2001 Titlul 7 Taxele locale n vigoare din 01.01.2005 Titlul 8 Taxele pentru resursele naturale n vigoare din 01.01.2006 Titlul 9 Taxele rutiere n vigoare din 01.01.2007 2.alte acte legislative adoptate n conformitate cu Codul Fiscal, cum ar fi:

Codul Vamal; Legea Bugetului pentru anul corespunztor; Instruciuni elaborate n baza titlurilor Codului Fiscal; Regulamente; Decrete ale Preedintelui RM Hotrri ale Guvernului i altele. Actele normative adoptate de ctre Guvern, Ministerul Finanelor, Serviciul Fiscal de

Stat n baza i pentru executarea Codului Fiscal nu trebuie s contravin prevederilor lui sau sdepeasc limitele acestuia. n cazul n care prevederile Codului Fiscal difer de prevederile altor acte legislative privind impozitarea i acordarea nlesnirilor fiscale, se aplic prevederile codului. n cazul apariiei unor divergene ntre actele normative adoptate de ctre Guvern, Ministerul Finanelor, Serviciul Fiscal de Stat i a Codului Fiscal, se aplic dispoziiile codului. Impozitarea se efectueaz n baza actelor legislaiei fiscale publicate n mod oficial, care sunt n vigoare la termenul stabilit pentru achitarea impozitelor i taxelor (Monitorul Oficial). Interpretarea (explicarea) prevederilor actelor legislaiei fiscale se efectueaz de ctreorganul care le-a adoptat, dac actul respectiv nu prevede altceva. Orice interpretare (explicare)se public n mod oficial. Dac un acord internaional sau o convenie internaional privind evitarea dubleiimpuneri, la care Republica Moldova este parte i care este ratificat n modul stabilit, stipuleazalte reguli i prevederi dect cele fixate n Codul Fiscal sau n alte acte ale legislaiei fiscaleadoptate conform Codului Fiscal, se aplic regulile i prevederile acordului internaional sau aconveniei internaionale.