Sunteți pe pagina 1din 546

JAY WEIDNER

CRUCEA DIN HENDAYE

VINCENT BRIDGES

&

SF~ITUL LUMll ~I TAINA ALCHIMIEI

Jay Weidner & Vincent Bridges

CRUCEA DIN HENDAYE


Sfar~itullumii ~i taina alchimiei

EDITURA

ELIT

The mysteries of the great cross of Hendaye,


by Jay Weidner & Vincent Bridges

© 2006 by Jay Weidner & Vincent Bridges Editura ELIT Ploiesti, Str.Gheorghe Doja nr.141, Tel.lFax: 0244/526340 BibHotecii Natioriale a Romsniei: Jay Weidner & Vmcent Bridges Crucea din Hendayc I Jay Weidner & Vincent Bridges;
Descrierea
a

CIP

Trad. Felicia Mardale Ploiesti: E.LJl2006 544 p.; 20 X 13 em

C'

, NDAYE,

... BEND....<>-... '.1 , ." '.···· 'AYE , '" UNMO:_', ,NTlNCHlNATCO'SMO'S·ULU.


'!I-

Once s radanie onesta de :_cerceta ratiunea exi tentei umane -, ajunge sa se poticneasca Ide'doua rnari obs tacol . si sfSJi,-. prin a este se contrunta cu. doua dintre c,e116 -ai difieile intr bin .~ omenirii: le ... "Cine suntem?" si ~.~D·- e ne aflmn wei? ~ In ciuda tuturorprogresekn c .. inregistra e des Iinta ~j de tehnologia moderne, aceste dona intr-ebiri C· ~ raman " IastaZl larara-'~:puns;;.,-.-.... : oncenu .tao cum esteasuprai dimensnmn . ..n rna erial = a lumii, asupra planului fizic, 'a coneretului, ~tiin'~a odern! m poa re d emonstra cum am ajuns aici 9j mai poate proba din ce este alcatuita rna -e,ia ins'a este incapabila sa ne fumizeze un raspuns atisfacator la aceste problerne me . fizic fundamen a' e legate d ,ensul vietii, Ca urmare a acestei lacune in cunoastere oamenii par a fi "d . pnzome ru unei . uzn, n ~d"''aJJ= u-si seama de. vas tu1 potential pe care- 1-. -" ' b " ... und ~ detm, p"rtn urmare, un de trebure sa Il'C ,,.. r eptam atentia spre a descoperi raspunsurih la intrebarile fundament 'le legal: de sensul .. ·"? S ~ aditi ~ vietii ~I,: tu di~ d textele 'lJ • mva atun"ll,Ie pe care m. :-1 transmit trac rtnle _ In ~_ . 11 Ql '. :e ~ sacre aleIurnii, numerosi cere eta tori se' straduiesc sa gaseasca un raspuns insa descopera, in ce e eli' urma, ca rnulte dintre aceste traditii ancestrale sunt fie partial ori cornpletpierdute.fie imposibil d "" I eS.11D toate aceste . ,'adiO ord"imoara .... . tamentate. ne-au D'· ~ ~ _Iemte ~1111 1.00 parveni dear franturi de' cunoastere care' par sa indice directia in ....- jOear trebui cautat solutiile. Numai 'Cia ac'es e raspunsuri sunt adeseori vagi, greu de inteles pentru omul modern dominat de , ~ b d . rationaal- ism Of 1-disi isunu 1ate .,U.:, vaIUT'"1 pe care l' e-auepus tnnpul'I 'm. e de ursul atator veacuri si distorsionate d_-meta norfozele ult rrale, Traditia alchirmea . soterica '.' ... .urii occidentale, care- e. lasa .ul odinioara calillZita de in .. 'lc,p"ercaterneinica relatiei intime ~iimuabil ~ . dintre onl natura ~i c'o.:rnos -- afia de cateva .. cok In impas .. e
c

'.

....._

l>i!'''

~.....

'II

~.

il-

....

iI

fI!

_.

"

r.

::

,.

~J

......

"I

r:

.. '

[,

[_-

I . _. -

.,

..

r-

r'

• ~.

!.

.!I'O.

J......

;0

'11

1-

OJ.

_J

Ii

':I

acelaca timpul nu r rezinta o nigma ·.i ca, secretnl timpului : 'oa e fi deslusit de' 10m, Asemenea unui fluviu .irnpul este format din multe meandre, afluenti ~iestnare §i de aceea asemenea ori ··aruifluviu timpul poate fi I$i 1_1 car "0,_I afiat, Iar I ',' . c ~ In care pa a tin ~xilui va f corect iDte1easa,.se va destram .si " isterul legate e viitor; In afara rd ~~ b .'1:..... -fg ~I Be. stei~ extraorc m. reo d ezva 'Iurn, S "0 Iunse ",l• mvat"'~ ue mci - .te · .J:::..... p " C_c'~ Ie_I de 1 H . _a ~y_:_ D.e O.lera 0 noua p·r-ce'. ne ~I VlZlune, S,U •ra cosmosului, mai ales in privinta centrului Galaxiei Caii actee ,ia 1 uell _1 pe care 0 exercita asr _'~~ 111~ i omenesn, 111 fine, crucea de la Hendaye vorbes e despre fap ul ,ea reel c ,~ a rnllrit-o p.. trun·· esein ,:1.'Sulmw. u"·. 'xerjlne' alchirnic ,ce e e a
'1 .. A'
1'1.
OJ •
1

dii ma ,are guV! ·rneaza gak'lA.la noas.ju.a~ 11_'iiJ!' ~ '.' V _'.',_~: _ 11-, afara unei reform 'Jar] profunde 'a traditiei esoterice ~, .... ocel d '... ta Ie~,aspect extrem d semru'"ff' catrv 1.0·lne,~poa e ca, c· '1rna .. n' .'e .. II..... impor ant .'}.ment allVf1stentl:ui rimane capitolul .ae care autorul l-a adALgat editiei din 1'957' a cartii sale, Intitulat ~,~ICruce.,a icliea de Ia c Hendaye' ': acest capitol ia in discu ""~' monument simplu, si totusi un enigm atic, situat in sud-vestal Frant,. ~,p~care Fulcanelli 'il dateaza ",'-,. e cau prov. e'min ,-de Ia. jum a'~.a tea secolului . I, _..I X'""V·" ;IOi'ilJ C' Ie' c'-a~t'·'lev·a·' . .' :.. I. ," " III ,-I' ... . .. d s~~b<? Iun austen... "'pI-~nt~epe Dlonum~~' "L.' nul)~~"e~F:: .' v'o~~es~ faptul c~A a,fest cons nnt de un ,.,me~ter pietrar '-C1 rnai ' ndica §l ca .. .. d artizanu 1-'care B, era borat'nllanu 1 "onsttucuei .'' ',ose" a surpnnza or dae "orafp multe cunostinte an fine. Mail'. emonstreaza faptul ca _' iar Fuleane li se face eco ),acestei descoperiri - a existat ui epoca r spectiva ~i ibil x"" ,_;" ~ """, este p,OSl.·:'1 Sci mal "C'·IS :- ~ .' astazl- 0 ·SOC]· tate secreta....care d aca se r ~1 poate spune asrrei, cunoaste '"' cretu lti ului ~l:,alii, e ttmp ut nnmm s eore pe . ~ emeiaza",",' varata arta a,,' nnmca... ..,: U 'I~J .. surpnn .atoare . an ... d 1 L.. ~.., ., . care sem rna] este convinge lea exprimata die Fulcanelli conform careia aceasta societate secreta ""e" ta"in unna c .,numai trei sure c!ll cizeci de ani+ n Mesajulclar pe carle.ni-l transmite crucea ae la H·' ndaye este
a .. , .... '. , '. . '. " ~ .... , .

"' 'b;- iul 1 :1.. ,,1ID·,'a] ~secret alpasanlor .granu sobn ~Jal.spmm 1ut~ce.ne .DV'alisa,a . ,,I de cop." :~ .misterulcare in- alui ucrurile sir e reveleazacelernai __ tainic aid evaruri" Numai pornind de la aceasta intelegere _~_ chintesentei lucrurilor, va incep'e sa se produca ezirea interioara ",.. pro fu d-- a meivi"'..mu • 'JliJ8 .. d~; bil ul ~ P e P,aFCursu m 'UI remaream praces ebor"da t eu scrup~" oznate, 1.. _, In 'care incearca 8,H, reveleze adevarul, Fuleanelli, .,'1insusi adept al traditiei occidental'.' '.transmise in lime directa, of era cit ~,' orilo c ieia de descifrare amisterelor ·.acre pe. care suntedificate artele alchimice, . st --,. ..- . h'" ta t.. ":"ii.~i'. 'i;~ ql• '·· A'cestermst te rc ';E'rerera nn umai a ;~~u,ml'"1., . IUlDlID1, ,:1 ~ nmpunu ele pot reve a calea spre comunicarea ,CUI materia vie ~;dC'U Inteligent.a
u...

7
.

~a.j"'"

i]

"'

1_

-.

'J

••

.'.

_-

".

:'"

'..

I'

"1

'

.:

~.,

_.

. .'

... " -

. - -.

-,.

-, ,'::-:

r'

-_

._ "

."

I ••.

'

.£;., ..... -'..

..

~,

'"1

'~,.:..

.'.

'.11-.._/"'-.;1

,', "r'

';'

, .'

..'

[1

• __

• ,"

-".

.'

_'

. -,

.-

J'-.

'.

,,".'

- ,.- .

."

-' [

."

'-

-dlJ)

','--,

."."

••

.'

'~,

r.

l~.·

•...

a'

V-U!l

.', ..... .'~.

"1 '.

ItII

!II"

..

'9"

"

...

til

!I!

is

.i

Iii

scriitor tot ,at&t de enigmatic, pennme Fulcam dli, 3V.- a.sa adange 'UD capitol cartii sale scrise C'U treizeci de ani iIl.amtL', prin care sustine ca ,n "c ' .... '. a aceasta...~,~:,, cic lea' d e I H enrd' ay-e' este expresia dle'S~i;VaJ~lta rue icliea ta chiliasm uilui" (credinta IC~ Judecata d~ A,'poicoinci - I~ rn odul literal' ' UJ.!~ . I~l ···".·-~~~l ':'__~', '_ cusfsrsitul tim iului), dar ~i 0 descriere a Marii Opere a alchimiei, Aeest ,: ·.Iill ". a.',peete simple conduc spre cateva concluzii interesant _~ '_' \.11 numai calun numar ,res'ttans de ini is, ci a supravietuit de-a Iungul s.~~~O,l~J(l"',pi_ni nea :m,IQ': m~_ ,~' .'i.",dupi toare aparemele . in et ...~ ... ~ doresc sa ne dezv ~I '. ace secret, I.'. n.C3: d0' ~ ~ ':__~' catrva di tmtre acestia d' ,e> ~UJ,' interesante at f aeeste CO'DCJUZi"" eie 'R" 0 ig'''''a,'~Jrlnlulim una,inc~ ~,imal S '..eetaculoass, Daca unu1 din tre initil~ ,Idezvaluit marele '. t i'n anul 1', 5 7; asta nu se putea 'in'tampla decat de 'teama ca, res '_..C L~.: J ~ secret ': e putea picrde, san, Iucru in,ca ,i mai gI'Uv-'Cia era amenintst sa fie: 'on .cat si distorsionat, Nu trebu ~ sAuitam c,a~"in jurul ao,ul~ui e 195'7, ehilibrul puterii SICschimbase .j( r s· .drielID Ilj]11~,~ti m,e,e.puser',' ... .. ,~" , ~OIU 111 s:tm'_'~nnros '.I vrctonei~~mate ~ dL:.'s. dzb 1 ~rece~ 'f mJl __ r ,_. - a m:te.h:~g,eimportan a mesaiului ~e care' ni-l uansmite en. 'U'~'C ne ,F", 11.['1 b"u~ie a, ne amintim ,ci, s"fir$itull anilor 19',50 maroa ,' inc ._p , tuluoei scbimbiri, fimdam _'n··I~,.,~_",'itate careo'u Ie putea :~ capt,_ riJ , S' . ~L.~; ~. " ~ '" h~ .." '~,,,!,,;IL..,_, "" cun,j. C~,~OI 0[ .. <fiuuerm ~1Op()I-~lnl u~ -, ata :'enl sacOU1.UU,rez.. ... ,gu... .~I ....,.... '" 11 .... 1 '"h=I-''';''' 'eUI]I. ,~", P,reo11"UdI','1legatW,Ue, OIm']·, ~Ice',," ,- eseraaproapeanmuap. .'..~, ~ _ ,~~ se aflau In plin proces de' PIC rsuad e a, oportunistilor privind neeesitatea sinuciderii in masi p"rin;.-un r8zboluJ atomic ..Secretul l_ ,~,t de' ,·firsit\ll timpu 'U]' ~ide posibila transfigurare a speciei umanese afl a In f-UDreal pericol, risean sA le pierdut, uitat, sau desfigurat, 'laloarea dezvaluirilor lui ulcan..Iii este evident! in multitudinea ..ezinformarilor ~~H, deformarilor Icare umbresc oric ..' discutie r.' _'rit are ,,3 pers oan sa, ch iar 1 IO'P era sa" Pin.a ,.i carte a nomenul Fulcanelli scrisa ,_ IJ. 1111 <on,-1LRllca' ucrare de r fl_ ,rin,! pC' C 11"- tenia din, limba cngleza e ci este ca 0 aglom rar . de informatii tendC11JpOS ..'01: ' ......~",.. .. tcon ,Iensatin,· .·.n Jtin ul ::ap,lt,ol al cil1ii~ 0 bizaraanaliza ~tijn,ifi" i-fantastu a,3'C,ru,cii ....i.11 de un necunoscut car' i-i,i s nme ~,Pa'ul Me'v.ry~~''W~ Pornind de ~: informatiile prezentatc In aceas ,a lucrare sa, ne fie iertat ,daca-,in '~ _ despre Fulcanelli ~ nesocotindu ... totusi un sarlatan - ~idespre ~
['l~l

el--:,'Zlul-cme'va,a,co~UWI""Sp ..·8; -,',I~W,S,ecOll.lW.lU a] XVII .... .in pit, '11i scul oraselHendaj e de o ,~c,a oasta basca, UD, enigmatic monument funerar, Cu pesteZ ",10 ani mai '~irziu:fun
,UJ.lCIU_.a,~ _..
!,'
0;

',,_,'" d

lI
h'~'
n~

I;t

,il,..,. ... ~

1..... ~I

..

'I~

.,,',,:

_I 1I~

_'

I,

.~

lW

..

'"',1-

....

:..

.'

1,_

l~:'-

",1

.,....

II .'_'... _ 1~1

. iIj

L~'_

I',

I'

r',

~~=

_c

,:_

,I

I,~'_

~,fii

,~!

........

,I'

;k" .....;::

~.

',...

1'

",.

~'"

,'"

13

. punarin -

e I,··rumn ".. 'r, h 11 .. ma ~J aphJ~ ci Jay ~'],ClI.n fost re .~' iltatul un. ,~,erii comple "'~.d eordin nersonal care s--a intins d ._hm ~-J c,i'~I~' I.·.·· ecenii ~Ii, -~_, IJ ilmin 't cu intalnirea noastra in. soulde r, dim . ta'ru~California lo In ne ... m U ".' -c'utin toamnaanului 1"'-'7'~ ..' lintr-unmotiv apro· p' ' ,~ si _-Lrent18bsmrl ..Pomind 11. are dintr-unpunct geografic nil .m i de pa'na't, desi '11' B,.·· m ' m':"n' .i Pi.. teritoriul Statel .r ,-.- I,' t. .,_ lui I' arolina e ~<- on- , ~-gton _ -' di ......._.._.._. .U:__m '.' 'nu .. , ., '..'u1I.11.dPfil" at -l,~ u ,__ '~:_ istantoi, j ~ I '_ _ ".·~ritare~tmes.aju~ui,im.~..jc t '--~,.'monument: '_ .. . --: [~fi l-.'tft·· a 'CI··a maio simpl~,aa . bh ,] ,.~, n ~ .. am. intrat i mc~·ajului si l-am descifrat intr... -uflu intr-c noapte ' . nun . [n I, a,ll w·· --111 pe cand ne aflam in Mu~ ~,iilanc~~i intere ul n tru .... .. -nsf ~,_t isupra deslusirii semnificatie 'i sale, Monamentul indica in I _. e __ mre 0 anumi t· _,Pi ri . Ida istorica ..punctu I In 'car S't: 1n'l .' t, . - cit'eva cielu _~ al ~il -' ioi doream sa stim Ie' act 121 cc ~-._r ef rtt Fulcanelli can _ .. e t eveniment ca p '"'..d ] 1ft ,'"al, ".tr .'_if"' in cursul c __ .-i . mis .~- _n rdiJca va. :i [ cut _,p _in '-" -~ l spus prin ~iu, _u· . __ ide p i~ ~ ..
-,II!;

ii, I'.~ du-ne une nri im


ffi...

~.I!1!1i

firnt(: ~ .
~~.,Il.;~l.

....__

-_

-.I~,

I.'

if'

.1

f-,

'. esta estem m 'R I ~..' arl. ~ mcepurjccut ,mIU~··nl' .... ~nuim'·l,anle si coinei d nl ierte . lin . n niza e_·' ar i~ irnuri -'j~.. tl pe ca rc trebuia in. rno '. b~ ".t i, U ,,-' [ consu! am, in a csp .. i ~ car-or x iiste'[tta nu S.VU •··csem h rbar pana anmei, au u .~. PIU r,t' " .. 1",,, nd .~ ne iasa in.c 1C ,"1 -l n rn .m en dat, 0 carte ~_ l - "1 d r
~,

~~

I.'

IC3'-..

'om ,1_-, 1:ajc: ..... luinostrudepuzzf ~ In_., c te ceamai ..xtraordina -I coincidenta dimre ,a:_~ p ~ ~,~ J .1~·_ , II ~ " - ~ .,_ -:-,IlOI,la-c:rucn a nl1.., U, C' ""'tri al.: . ·I~~r,.·'a .. ... int e c __--a:y " >U Ian] m.aro' _ in .~. m cun astern, cerusi m fi fotografiate toate crucll ." CU to n , i Illn, anh de la _ .,U2 u~. ,_A ~~.Copta, fin 'airo . lntr-o ineere Ia ·c'e' ......~ ul p , .. , _11 ,. .... b,l~. ~ ,i;!i,c·es· ~ co·n·· !p' ··,.t·l-~ g,_ ·,,'t I ~1 ," 10C - putu c '. ....-smww tlmpunu;;olnD ' -0 CD'm! - D,:, '.:,0 ." n" la Arl s ~i ' , ._ /,·e .Luvru 0 serie de r za... cruci anh:._ ~ ~. fi ·s ,pentru noi Lmmismr.,_ . ,_, a,n..-aD1 6 .. m 'il1ain'le imaginile de A r, . pita din Cairo .. Utilizan 2, die catr Ful . 'nt'.IIi a tennenului d:_ L~hi/,i 'm' iefi -n1'..~Iun indiciu important asup --_ semnifcariei 1 1:'. hiliasm . '.. crl-_:_i~_" gno 'Lici in Judeeata de Ape i crestina, conrorm .... rei , ia' -, au ID now rea litat .spiri ltUlii '~_, .. l' ire Ji' _II --. n!l..f;i:· inI- ~ ~u Pl. t ' ,.cO'- ·una [a,sCaqitu] lumii, Numeros! lenl,dili prin Ii I '1~ltiJn-, Elaine Pagels sau 11.111 Petru, Culianu COIl lid_ - '~- i _-' '---fiind .ea mai rafinata dintre toat p rspec ivel __'S 1 J'. - ie . primului 0 crestin, bili- . ,u~nlua '0-[ m,ci·•. ' _,'tl d ,-.-'1'_ .1_ I: a ietuit cia si ere inla :e'~i·j.· I ··3in Biserict . '.. '.U "I II arr_l- gipteana anh, ca simb ··1a] 'vi' jj vesnice.ci " I. ' ' .'- Id· ... his ~ hl scrisa mtr-un cere, exprima ide alul chilissrn IU,'i ,~j'_ . rant in die .. _Io,ua . enire, in, '~3en·_ Idel e'n ,',ere' - : ie .ii, .-riginea egipteans 1:.1'e 'lui concept ~ I ugereaza c :r - terul . rho ic aJ aces 'ei_ iziuni, . nnll·'nl acest fir cil~ui'tlr;, ne C~Cip. rim ~ava a ci alchimia asa cum '_r1cunoscut-o din p rspecriva is oriei '.tc in ',apt 0 demons' -;, i' .' trdfl ~,I'nut'rii planului fizic d lucrului in .
,I,
I

.. ..'\.'rio·· ortul Heathrow p~,~I'~'iil p r!l1~,'lIm,e' p-~eD.'~. , noi ln rex 'e'~I.id· rl-€lrin~, am inceput ."i cuno~:-em ~iautori_'-,p in, r mat ~'ri di'ru_r,i [., .' ,-til. f'M[llould r a anuntat ci va reedit _luen - '.,~, lui 'ulan fli", intitulata Locuintafilosofilor ii ne-a .Iisa,t sa citlr 1-,. _Idu '.'r u, te xtului chiar in CULfSU'~ditarii, Dr; Paul ,LaViolctt _'a. ~D it e ~:-mru 10 Icon' '. -in~a ,inCI·'1aj tJ .'_I_t a .....','_I s~ ne ..chimbam Icompl '~ ' ne .. recti ."~- abordarea, 'W~lliam ···.ulivan, John Major .J., ·nkin··· ,I " lit :'r~, _'III~._~O . ,djlold,oll~lj Juan del Prad .• ',.i-8'D ticUlt in ~I~<'in - fa Dr. · nO ra in '_~_··m cruciale contribuind cu piese importan __la ente
• . rj-ji_'!l.
I.

ni s- refuzase accesul a B_-,arul ~n.' hi_ in ~. pJjcabi~ ~iimiraculo i~ a,I['~~l:~-_.'_,i, printr-o sincro rizar ~- .Iil ~-Ia.'~,uimitoare 0 c rte _r. d n' nll1'L-:k, p' ntru eercctare noa 'Itr-' II.'osliisati, intr ... I' [" de o
'I I

-~'r l
•.

'1,

"""'.

_-'t

UU!~

__

!Ul.I!-!I! __

-"

_.

---!I!~

"

,-I."

I.

'III

_cl'

~I-

__

"

I,~

'~I~_

I.

I,

Ii,

1",,1

~.

liP U ..

I.

it"; _l,1:_

- .....

IL.lI!u,.1!i ...
II

~_

'..

I.

-,II.
.

.1!I!.al.

'C_

I.

'.

';fII!"

!!!!or.'

1'.1

iI!i;

.-

to"'

..

.'

'"

_,

I.

1_

•.

..

",'

I~

..,

I. ,- . , ~ ,

-~ .

.' _

,~

I.

'.

~ __

:.

I.,

..

,up.11i

'I

II

1_.·,. ...........

miezul ,g, lactic, adr v r re m ticii :rau'familiariza~ti"',,imbUf.Iinterior ~11alchimiei spare']n aeest come t ca fiind cap· cita _~, .,8 d '" 4""" de a annge nemunreamptan '_ ,··,.·D'- I~, ,.,... t),,P Ilie' .Lt,·']ca,cl .. .' ~ If )~Uw,lU·· aati ,a,~']~J t lar iI1C poseda ac,eastl cunoast '---cipita fireste ~~. eapacit [. __ ,e . " supravi -'lui acestci dublc catastrofe. rae marcle secret :nar le Ma!cG'uffiD~ al istorie j om ii, '. e,·-, I.' itatca de 8, trasa harts ce,1est,a a timpului ~:,de ,'_ eree:,.", ~_'II '.. ment ilex: J.. t la .... s'e,va prodnceevenimennd ···.···e· .., ~_', ar tol LU-. j il ',gllr~_. tntreban irnportanta devine: .Este ade ,', _J.-~~' si "Ji nute . u· viet i?", '.. .- .' .·.Im I ' _fl .. a '~1cercetarea UD.e'lunase can n C 't~ .' U _ u . :n' "U ue ~i . -,i·uri. 'si formulam un raspun - transant l_ ·r; I - tntr b 1": " '.' . t, aide 3:r31~Civilizati 8 0111eneasca est .'p ·\..In,-I u~. :~_ prim i un .-,.~~'.I cosmic 13 trezire, car,e ]le'est: .'rran -In1 •.
m ~ 111

I. '

,-.!

I.

.!II

II!

..-

~t."

i'I

-I

ui, t; .. P .~. e.-a doua inbie'baIie,~" 'Va aduc _1,1-.,.·1 incident celest nc -1111·_ ,ilum'i!narea?"~nimeni. nua reusit i'Le'_' safurnizezc U]1, riS,pun LI t ,3J e tea, existents unui 01 pa.' 1 I .' curent, ~ iberul · r'-il~ J~,_,_i'~'-_,-. p, . ea care e permite sa, avern ;-.:,~ ~3 inf rmatii, ~ , '. 1-' ~ ~u,g. re .... ,to ·m.JC --a ClD,l!;\"3 cunO~l.e'~1 _ tt)'~' ",'_.··. J1··- _~~ .U '10 ate C _ ,.:- olut,~ fiintei umaae du ,~ 0;,,3 ~ anumiti par Jl1· -,i, fiziei, cum, arfi dimensr ner dimenslunea C!O',B' selor mamei, se -' _ _ transtormam -un p~, initier interioara in plan personal, Inc rcand d ·5_ proce: persona I, vom spune c:a este ,o'Jba ... .r un ,'", S :hirn bin icare aduce ell sine ~8Jlsa ;tr~ '.fonn . =-" i,.1.,'r_ ~f' __, ._'~i .. n ' .• . U . niv lui necesar pentru transmutarea interi __,~l ,r..., ',1 .. "r care nu t 'u _ : lin [ne,l, acest Dive], Ie po ate' aduce diem 'n"a .... di '.._. ger--e~;p ._t i -hi~_r.... an strofa deproportii globale, c re pute _u __ ria,to ul L_ c ,.I a a~ in cauza politicii reale depastrart - . 'e.·. lL. ~u,iC' . un 121 ., ereaacestui le',"'~imentcosm icc ...'V H, sa··· 'c pr .. n ' ·,1 ci\ ,·1~-··1ie,~ u suntemconstienti de ~mjnlen,alui, .... n pecul rologic _'BCD e cu mul ~~im in urm _,ll de von it pr . 'r~ ,t· ,t·· 3. a .apriciilor religioase ~.ua religi ilor cu .. rzlan~. ~ti i'r ' a a creat iluzia
r~
I.'
i

,I

'1

I'

I ....

" . ee ni m 31 subie
e volueze

povesurea,

firn

UlU1

unci
a3

·i'.{ll.L)

[iuni c re r otiv ull pcr~nnjl:~ ~,illace 5H, ca. ~n a rC~C\I~ n.~ pent ru ]lU\1 estirea propri IJ3

16

c' _ar renun a ta raspunderea C8,f'_ .. i, r ,- ~,e de at da 0' interpr tare des ooeririlors ale. 'Ibtusi, cunoasterca, ~nosa" a .• pravi eiUiI,-oliticii u _el. _are a ,ec ~tului ~,i ersecuti i10r ~,i ste pe punctulde 18 dev ru '" .... p c i~ '.' a culturals ob'i,nuirl! .cli~ -cac ,Ide;~aipatruJea urent, Liberul Arbitru, a. iesit, ,toltu,i~

17

_flSTER,UL

~J:'lD T' A A I £A L..t1J ,\p. ,

[.G" '
I'

IN' ,1TDO" n'


~ '~.',

TE_ ,'RALE OR

'.' .' E!D, U"" ',/\'•,

BUN VENIT iN L'U'lvlEA CELEI 'NIAI MAR~ EN],GM:E ,A C .. ' ,A,.,. 1 ,. d- .~ ifru : TUTURORTIMPLJRILO' <:' .R.. t.ontme d'e toate: ue ,a 'In,' ,IC:U ~l~Gl~: "n, pani la diversiuni '~i glurne tendcntios enigmatice, Pe firul actiunii int§J:n.ilD sarlatani victirne ~~eroi dar si ci~Jrtiimposibil de citit, monumente cereisi pazesc IGU stra~cie secretele si persona] e stranii, aproape nepamantene, care t~i fac constant aparitia de... lungul a ~' , ,,-~ ce ," ,',.. ," veacuruor;m d parca.ar ·fl' :' ':" " "1,,,'" " un coni,tr act ell, e.tern ,·,ta' t,~, ,m.1DC:le18 ..' _emJ ea.. Jar incennul istoriei marelui D1ister intreteSllta in tani seria istoriei -""" iiI." t omenirii, " se afIa, stiinta ,.o,,Sti.ca a alchimiei.Intr-adevar; ',' aceasta 'Qtiinlli "t!li' . ~. :.. straveche se aseamana prea putin cuviziunea pe care si-a format-e lumea moderna despre aceasta proto-stiinta pe care noi ,0 pereepem ca. fiind practicata de vizionari nebuni, ametiti de' aburii mereurului. Savanti de formatie diversa, de ].a Isaac Newton, Leonardo daVinci ~ipina la Carl J Ullg, au descoperit adevaruri esenlia le prin imermediul traditiei alchimice $1din perspective alchirniei. Adevarul este Cia Newton a scrismai 'mull despre alchimie - desi majoritatea cperelor sale abia acum urmeaza sa. fie publicata -, decat despre orice alt suhiect, lung si-a Petrucut ultimele decenii de viata straduindu-se Sift patrunda taina discipliner nyoga occidentala", a carei existenta a .... ,.... ~ 'l,..=:h 1':'-.; ~ '1 :m.tre7m1t-omnansuiJ urn ba~'.1" sun;"00] i~ al' C1-~ · E'.XlSW ceva imega...· .,11 unn ~ .•.. C nmic, .I.·.lunl ~~~ cu acest straniu subiect care ii atrage pe curiosi, pe oamenii inteligenti,
':1 ':~ / /, ",. ,~, '" :
I, ",,',,'
,wi , "" ''''l''''
gn'

;i'!i.

~lchim ia ,t"i'B pre',f'io'·"!('Il""IIare' ~. chim'... l'e1QJ'S',.' daca'" ,&'1C L. - ' .. in e ~h.~'c~'v"a' L:,I,U,,' . ~ ...i ..\.;oULJU"'e '.. a ....' '," fll.n11..a ,-"'.' _. complcr di ferit fata de ceea Ice am visat vreodata oricare dintre 110i? , ~i daca, in sfarsit, acest ambure Ide adevar atinge cele mai profunde ~i 11.. substanti ale aspecte ale cond i,tiei urnane? 1 8.1
[J.
I. , "

pe creatori, Cu toate acestea, imaginea, .suf atoruJui' ~medieval. care 1 ucreaza zi ~i noapte ca. un posedat, aplecat deasupra alambicului sau si stradumdu ... zadarni c s-a transfonne plum bul in aur, s-'a transmis oa se atare ']'0 iconografia moderns. Aceasta viziune este pe placul si p,e' masura sufieientei stiintifice a ornului nodem, permitandu-i sa renunte '~ v la traditie ca la 0 ipoteza de ]UCTU. di screditata ~,[caduca, OaT daca " traditia ar contine un. sambure de adevar, y daca ~,~suflatorii"ar fi tot si ~,~ atat de reali lea si istoricii rnoderni all stiin ~elor care ca Iific a in secret
:=I ~ '" 'Ii ~

il',.!:ii

'_N'U

I. -

La aproximativ 0 suti, de ani de la momentul istoric in care s... Petn cut primal 'r8zho,i mondial, san ,,~rnare']eazboi" .entru cei a. r care au, 'lriJt direct aeeasta ex' ~"erien'~a~, la Fe] Ide 'md·.· partat ca -'I parc roate celelahe razboaie carel-au preeedat, PO~I'~e ..: ingure denoastre {:8. h:,gi,'ttlr~ conere .-cu acest conflict au rsmas imaginile in onuri de -epia _le cnicilornos ri C3f1e au plecat sa lup e in razboi din rs .'\iu' = ' u d· Ul le .. plt1nsej pentru ei. Depasit ca anvergura de un r:.zb: 1 ' lnc __ mai "I:i =, pnrnul mzboim:oD,dia'I adevenit un simplupreludiu a~ nlD iecol dec istrugeri ~ide arrocitati. Citind despre ide atune' ,i '"' "I c_ ~"~'.marcet' acea epoca d~ .... .'....CU, spcranteie san ' d e .....r rsparuta,' t ~ 'II '. 'lo "i "~ onalismu.J romantic C,aT1e au caraeterizat ... pilla ~j . ,tizi o, sim im .".,0 sr .eaf .'st~J neala, Iar daca sc..n'tamp,ia sa ne ,giu1d'im , -ta. la .], ;9'tUDCi atribuim ~ .marelui razboi ~~, valoare emotionala 0 e' inten it ate' eg1aJi, cu ceaprovocata de un acciden ind _ tri a.' de vasn .to= sau de' rnigratia lemingilor spre mare, ~i,totu ·.i~int abordare retrospcctiva, .'escopcrim ..a. iSI nia ' este pces1fi'ratA cu nenurnara e razboaie ~idezastre, ca] ._·mitili ..~ ~ • ., . • :' . 'm' cueenn .. ~n'l 'I irne, eruptn 'Vlj,[canJlce sc·him",- b"in.'chmaterice ~I ~_I~~_~ masive ale popoare ,ormigratoare, insa totnu gasim nirnic C' re sa se asemen ell mare: .razboi. Fiinr ,c,a a fost unic, P80ainacelnloment~ I .'1' v.. -. '" · I-I'"' I"· .. ."_.. raz·bOlU" 1 ] ep.rcz 'nras. pr -1 ~ a ,0 'ru __' 1_U~ .tar acwn d.. :_' n_· I: u.ngl.:~ U1l1 alt produs industrial si mec niz _ carle lea.pam 0' existenta de sine t,
I_~

-I

: ~-._

:-

'.

~~I

..

-'

~o

OJ."''

'1,1

I,

':'"

'.

.,'

- .-

-Ii'

-.

..'

1"-

.,

I'·

.1

de pe frontul de vest, Patru secole de supcrioritate intelectuala, nloraUi ~iehnica europeans au avutdrept t rezultat crearea unor masini puse in slujba acestei crime industrializatc care a fl;cut poi-hi] 21, mace ~a,rir~;a,Ia proportii de mase, a unor nevino ..s'li Aceste minuni ale tehnologiei au,subminat si distrus nlsa~i ordinca care le crea e, Dupa, nici patru ani, auto-proclamatii stapa'ili ai universului, ~..le mai ,Rlirle'te'~irnai exceptionale imperii vechi sau tinere filemblici ale uropei erau redu se Ia un putnn de cenusa ~i "ac,g,er, __ ln oustiul de vasta '0[, salvati in ultimaclipa [diela ,e':x"pere' u i " 'erve~' ~a:"~ 1~llor .nite si a demoeratiei sale revolutionarc ... •. ,__ y ~ , P1rin,i~ ~I-_ . orba in _c[~' caz die,0' sinucidere culturala? lndiferent ce termer I ,W11 folo I., [ 18 rocalin ..a este, in fond, un eveniment , ,,~. .]0 . "at re "r ,~"ti, sflhl~tl~ unei lumi pennu cei care populeaza ca lumea re,- ... Jiva~, ._' -i IdJ citre s:F811itul, mare lui mboi mai ereci in septembri: ' ... armata a douasprezecea tnrea, ,=~areapira. linia ~ntii a frontului Damascului ce inc, udea ,i dealul ,", eggido a, fos t atacats ii'nnrnici'ta prin ioterventia combinata at avi tiei, taut ,"_ ~,i ilor cavaleriei Ac: a5'ha ba'talie CB]i'C se pare ca.,este de's' F"~S- ...... n i mod straniu - in capitola ~16 din Apocalipsa lui loon' . sugereazac fit Armaghedonul s,... Petrueut efectiv in anul "~" a 91,18~, Nun Umai a ace asti ""bii'mJie este descrisa in, ·te~ bib ~IC-in·~ .tul i" faptul se produce incursul celei mai cumplite cpidemii produse de la ciuma neagra din secolul al Xlv-lea ~ipana atunci, asa-nurnita pidemi . dl lnipa spaniola din, ani i l'91 7,-]! 9 1.9',Catasnofa d _scri: a incpDr::Qlip~fta Brieaparenta unei istorii de secol al XX~,lea, care condue .spr xplozia finali amileniului chiar la s~itruJ sau imediat du_-;I.inchei srea unei cre~Este posibil sa fie adevarat? Si esteposibil ca eveniment de profetice mentionatc in Apocalipsa lui loan "." a [con:'ti lui .des crierea unui proces ill curs de desfasurare, anotimpul dis ." geri ~e a inceput 0 data leu marele razboi? d ,m cere dID urma, m 3J}ee raz b··om .... 'I -~ ,'_" I '..... oi s-a incherat, III ceas u l' a.1 lIJ._"re ...-, ,.' ..a:a zilei ' unsprezecea din luna a, lln"ip:r,ezelCt:a~ . Ul11,,··;J eche leu m duJ ""j de .. iata aristocratic I." i imperi l. ajun .e e cu ade . __ Jal,a ... traiasca, sfii~i:tuJ". Aliatii .invingatori" au .·usrinut ell ~i if !~Vr - ropt le lesul b'~ll inei Europe imperiale ~i,r.ecurgiJlll~ la toate tertipurile binecunoscute negus orului care preia 0 aracere, au cosmetizat-o. Imprumutan u-i pemru scurt tim -", parcn a de i i r . e Dupe- emnarea Tratatului Ide la Versailles, Euro] ·Ia ,~ esc. mpu ~
I"
I

st3'ato,are In transcch

I,,!~,

_I

--'~

I . , ." ".~,

I'

I ...

..

II;

Ill..,

,.

...

..Iii.

...co a llJa .iluzi In. IIt, .• '.II _ .... d .. ~~ .". ,1' - liZl,'liW1 or i 1 ·'.1- . st _ araz nbi as. peri ri ... . n, ii f,,·'"[111 -',~ (3-: J - a' eususa .. _ amzeze 0 ume I·tt. g ~ pic ntrul c. ~It·e.,jrenat en feme .. a fo t . - sul Lumini Olf Parisul. .t n tim ul r" . r _prc entas .. idealul in numel .'.caruia In,ar··, _ lui·' ~ ':'a,n-,eras:c,~ si i§l dadusera viata milioane . le ." _In _ ta ~car_ contri luis rala infaptuirea mi '.C -Ului de .". ~ _ u..acele t]'tim.ezilled~-'las~itulprilnavcriia_nului 1 '-·l an" ele "'\I b~ ai lun,g,a : arti eriei glenn', '_e bubuis ,r~. lo in, a1 . J~ ul orasului, Asa C1JlTI fusese atatea ecole, Parisul rW m ~_'. ' - - I. ~- nb .1 _.. Pi ntru ambe e tabere aflate In conflict, mai precis .'imbolul unei h",~~·~, imposibil de ina.bt•..it a caracterului urn m. U'~' r... ·.-.·~ rri · · c. " ea a de venit 0 adevarata Mecca pentru tc ':i cei .:_: simi :iBU lea .r· l -."'.~ buia c _mvs schimbata dupa ororil e. si .'·8 _rl 1_:il~ '. vieti a i I ·'n. sti din tirnpul razboiului, si a ae a'ta ::·_1 imbar _ t -_ buia s ib _0: fica, Ie . ii, transmits un mesa] is·', duta ,cc-va complet }I _u.invadatParisul '_,_ . len'Eil i."'~ ctelor I.' . IUlllina, -~n_U-' 'i auto-da-. :e-ul civiliz .iei_ lUi. -e1_ j ~r ·au "U di ~~ canm urerea vest') · C fJIt1agratn av -3,'. '_. n 'C' . 11' ru mai ~U
] . I~ .

1- ~_

.' '-1

'-nl

.'

iI

!I

!Ii

_.

,!II

,'.

I,

"i '.

1····

1--

,~.

I'

<'.

m'

'.,'

,.~

~.

I.

1-

II

'1'

1_

.au r a sosi t Ia Paris sa-si . ILJi C ntr ibu ti C:. ' .~ I -i__ .:tiei; izi .D'· - ~ -i~t..rio - .' ,~ a i, ti, de t. [-, .. s f - e? - ditori '11)- "lei e _. lui -ril .i" ,i11 regnata de s ~ eranta de. -\8 C .si le . i· rtat ' ,i- ebuiasa enascadin.aazb 'iuJ_'._ .,' Lraz--,-aicloi .Memoriileo : nnn . - -'j SdrblUf(Jlure i11 miscare, ofera 0' lI".p atare i·- _, i avu cumva sansa sa rai ~.,. t Paris m tin . te... stabili in cursul v ietii tal il· ei - urt in i ,. ai ..ste 0 sarba oare in. misca ," iata cun Hen ingway. Cumva, conflictul din impul mar lui r:-' boi des in .. ,' dif e tel e dintre oamen i~ .'. n u,"'" i pe '_' ti tal i. 1. e ei artisti . au fa a rev lutionari poe; . ': a I savanti.O _n1 nil m_·C-_lt. bul evard rade ui .'j S' aleau,.la ueta - rrin cafen .. Ie si prir baruri au pe lan, a c - .- scuri e buchini _tHol~pUl1.aU . - I I '.' !.I i pi t~u . an," , .......iu in fl" a tie in mansardeleneincalzitc din M . 1rmartr e, ~ u dan au .i b 'au
-

1_

I'~

I-

'I

.I·

.-

.'1

~Ol~.

I"

,10l_'""_

......

'

',1

L'~

i~:

22
in cluburile cabaret
.~

···GE'·' .11.. . . ..
-1 . ~i local urile mondene ,di'n Cartierul Latin, 'n]'~SJ f fost an irna l Ideun sentiment •e inovat ie i
~
r ·,-. ~I

Cia §i cand oam comun ..·arline inrad-kmat in fibra fiintei lor- vina de a f sup.'.ra.\/~etuil , raz~boiului- totidoreau sa traiasca CU, intensitate maxima, run i,c,·· totaJ.··i arandios, in' .·.st... I apocalipticii ani 19,20,Parisul devenise ,Wl~''''._ Iumi ~ ~farul calauzitor al istoriei, In acclasi timp, era iji ineeputul '. I IbJ ummp IIUI mst ~I~l~, fill 10 _'Icas'ta scum perioada de inflorire, au, ~a~nita lumina idei , l ani, =- '_ ite ciale politice ~i ~tUn,.ifi.ce care au modeler ganmrea ~_.~-: _~,~_: X ,'-~_ ,.._·e la suprarealismul lui Andre Breton Max Ernst 1 al ,1_ :_' ',_,I ····u,champ-pina, la gandirea matematica alui Paul Dirac Ii ,_. la :poo- .bni_.· ~Hte'mri, ,I lui James Joyce, ideea ,;trans!llUltirii~· fermenta ca inrtr~unlCI"I _ uzet I,tinld .~',~~n.'easca Ia suprafata.In tu,ar:n\J1In.10S~1] an 192" i, pli- proce le fennentare ideatica, U'D velum anonim - publici 'I, lntr-o _ditie dielux ~i lntr ... n tiraj de numai tried SUite: de u .~X·.· pls e m 0 mica editura din Paris cunoscuta in special pentru repro -uceril '.sal' ... ani =aprodus W1 a!dJev~att cutremur in lumea e secreta s .. cultismului, Titlul SHU in origiru 1 era Le MJI.:t~~',,~e dr~~.. cathedrales (M:isterul ca .edralelor]. ",~ ulcanelli ~",~ . autorul cart ~ i. pretindea .. i rns .,el,· secret a] al·.himiei, regina ,t~i'Dr'~loroculte occidental ~.'~ expus in :.zu.l tuturor oe ziduril marii catedrale era i ,pari.zi~n. Notre-Dame din plans (vezi figura l. 1)~ In anul 1926, alchimia, prin pris rna in'. post ... rnoderniste ,0' pseudostiinta renascent: ~ ~, f: nta ri , discreditata, era. pe puncrulde a £1, reclsmata ~,.:. t_ uri: It re ,dJDua dintr ..... ele mai influente curente de gii.ndire ale '......olului. c , ·U, rare ismul ~,i psihologia au descoperit alchimia aproa_ e · uhar " fiecare atasand acestei stiinte stravechi proprii le c· nc _p' ii_. ~c~ ~] '~IC ormase asupra semnificatiei acesteia. .' arl Jung ~i-_, P tru U[ anii 11920 tatonand si incercaud sa formu lezc 10 te _lfi 'r' eritoare [a ~I·... ·.tiennd arhetip... omind de la tesarurasirnbolics a icono -~_fi: ,i al, a chimiee ~.ismdiind modulin care lirnbajul simbolic stc e '.primat in starea ..e vis. Po tul-filosof Andre Breton $,i suprarea'li,cH au ficut'un salt intuitiv de ,c.redin.p :~iau prnclamat en proccsul alchimic po ate f e primm prin mijloa e artistice, In Atllu'ife stut suprat ealismului, publicat in anu~ 1'974~ Breton anunta, pur ~i~. implu ca suprarealismul hi es e . aJ1C,unn apura,
• I~~l~ [_ ~.~. I] ~

I!i

.,....

~~

'~ICI

--Il'J-

.J

'-.

1.,_

,.

p'

I,

I ..

1,

""

,_

.2

_ ,..;r,~~, pan. u.w . ..

'"I

"

F .I.: anelli

H\ ..a

.-

. I .

24

E.. D, ,

'no urmare ,e raman lr ,~~'" (I: __ lchimist pien ur pl " r-, _J de ieste recre,-_ c__ cand ar fi un obi ' [~, ~,i cxi ,t _material ul pe care n i~,I ~ fo tog uma bine tict uita, un s' '~, ,~i s cite, e Lei "'J;stere~ descop d, in prj, ~ ~~,' ' H_ ~~ _. , i~ car _'pall: S,I stipaneasc(t, nat Jr, _~Iimp ,'I l in t "ii,~ i re 1 tJi· ismi 'e~Acest iFulc~u_',-llr~ sticee sun ~iinc · -'C" ~ ~ r! - mi '__ • m ~d departe cunoaster : ' sa, J!"..,ac 'ien s t p r I, II III_ I~U ru I, ~ I~fll ~,I e n un ~I
,

,r

I',

Ii

" OC~

egia - nncipa a: ri I ulcan ~'Ii chelu ~,~r~ va ~ijutaa ne , cifrim mlisteru! rezi I.. if" in ,~ ',cr~' a "IL!'~~ ," e ~,~ IIlMll~i n U 11, ste
',I -'

.7 ...

2.8

JAY WElDNE.R & 'V·",;CENT B.RIDGESI

'In esell~a, Le n1y.~tereeste un studiu aprofundat al acelor nfi1e de r8.zvratir'e~~ Iapidare, Fulcanelli dezvolta ideea simbolismului anumitor imagini care se regasesc pe zidurile ~i pe porticurile capodoperei create die Guillaume de Paris, catedrala Notre-Dame din Paris" ~i a contemporanei sale, Notre-Dame din, Amiens. La acestea se adauga si reprezentarile de pie fatada ,(I doua Iocuinte partieulare din veacul al Xv-lea, construitc in. stilgotie, 'in. orasul Bourges. Acest adevarat 'furl" de fo,rta in universul simbolismului hermetic este amplu earnuflat, presarat ell jocuri de cuvinte in .Iimba verde';-si cu 0 sumedenie de aluzii, Pentru cititorul ncavizat, ba chiar ~i entru eel carese apleacs cu.atentie asupra studierii .aeestui subiect, p trama de,Hsa ~i incalcita aexegezei erudite are darul dea descnmpani. Dar chiar ~idupa 0 lectura atenta descoperimca .misterul" catedralelor refnza sa se lase explicat si eonstatam ca: ceea ce am presupus ca reprezinta misterulfundamental al alchimiei abia daci se Iasa ghicit ell coada ochiulni. Texml comine alnzii care sicapi mi;ele.:gmii cititorului, Iafel de inefabil cum un ,'antar ar disparea, leu 0 fluturare rapida, din campul sau vizual, Sunt momente cand poate ta~ni la s,t1prafati':i lntr-o strafulgerare, cite un adevar esential, sugerand ca, acolo exista eevaextrem.de profund darcare, asemenea '&intarului va disparea imediat, Frustrat eititorul reia lectura, citind pasajul ell atentie sporita, urmarind atent aluziile, sugestiilesi asoc ~ erile d,e idei, PIOPWl8ndu-~i ~~i straduindu-se sa dcscopere ,~isire~nA, sensulprofund al ideii pe care 0 intuieste lea se ascunde undeva in text, Acest ritm face din cartea Ze mystere un text. suprsrealist care atinge perfectiunea, 0 versiune alchimica moderna a Chants de Maldoror de Lautreamont, poemele preferate ale suprarealistilor secolului el xrx-ie». Suprarealistii l-au adoptat pie Rabelais, intelegand genul de alcl imie Iingvistica 'pe care it propune in. sensul corespondentelor ~ial ~,eg,a,turilo·rcare SIC stabilesc intre Iucruri sau idei pe p aliere. Mente ale fiintei omencsti. Un exempluclasic in acest sens este citatul din La utreamont: ,Jl[(tapunerea brusca pe 0 masa de disectiea unci masini si a unei urn brele", Cu toate acestea, chiar daci ideea fundamentals pe care ,0 sus tine .Fulcallelli- un proces de alchimie operativa ~ lingvistica 'in, acelasi tirnp utilizata de marii inipap sau gfulditori hermetici IC\J scopul Idea preface perceptia curenta a realitatii - a fast inregnJitA. Yo curennrl de g'an_,dire suprarealist, nici unul dintre cxponentii miscarii
,

,.

_'

CR'UCE,A DIN HE.NDAy'E

29'
, .'

ell 0,smgunl eXlcepn,e-,Ot1, face referire nici Ia.Fulcanelli, nici la Misterul catedralelor. U118, dintre personalitatile artistice ~ ,to Co. a' e epee 1.:,1 care a avut*', 0 .ID, , Ue''nILH. "mai .,..:_""; .' ', infl:.,--.'.''.. marcam ajora asupra suprarealismului, pictorul Marcel Duchamp ,', anifesta un profund m interes fali de tot ceea ce tinea de alchimie $~se afla Ia Paris la data publicarii Misterului ~Opera lui Dueharnp atinge numeroase teme care se regasesc In opera I W,·F'U" 1 cane 1- ~ dar ,,1' ..... _1 r In '~ da care s-a Ie-g,en·•.. te su ,t InJuru 11. doJ;, ., .. :''I '." ·ft ~'i '"'." uil ne " - .... ~'I-' .. ,Ul='IC flo: ',eetancd mat~,a es o atracpepentrujocurue d . cuvinte ~i.Jimba verde" ~d,ar 'Ii ,0' mare sensibilitate fa.~ade genul uman care se face ecoul andregmiei ca semn al plenitudinii la care aspim, adeptul alchimiei, Defapt, alter egou-ul lui Duehamp, "RIo'Sf: . , ,. ,.: ",' ." -,~.,..~ .. ~ c,'" " 1, :C .W to -. r . - sfii ....1,,; ..rlj'2 S- , 1avy',"" ~l,m mat cu seama ole-1'..".1'd'te &. toIID'gr,R,,_.Wll-. 1'j'~:,0" " pe ..c,are t.' ie-a. facut Man Ray lui Duchamp subtitlul ,~Selavy~!~ sunto aluzie la ultima intrunire dintre Canseliet ~iFulcanelli, Pictorul Max Ernst a ,e;w:·t:'['ea'p'.' 9 1~st puremic si pro fund fo _'. "," .·.."nU'PFift~i-X ut; at:· ·I.lllill", , este (!'m~- e,~ ~ anistsi m~r;..lf~""". ....:1'-' "",.'Ic'L.. ;,__ ie 'I'nrl']; W:'LU) ~f~!,l:W I~l pt:)f~ '-tr,.mi~U!Jill rwQJltw,lJ1iJIIIJ.. ~,~ la Fulcanelli ..mai exact in Iucrarea sa. im itu'Iam, Dincolo de.picturli~ din anul 1936, 'U113. dintre operele de inceput ale lui Ernst, Despre UJ!\T 1 oamenii nu \Jor sti nimi c - pictata in anul 1923 (vezi 5 gura a · '. ~ b 0 un 1,.,',.... 3) ~este 0 strame reiterare ,8 SIm.:.~ 1 -]ior reprezentate pe crucea ' ,_'d· ,',' ·1' c .. b .' 1,,~'."'-n- _::-., ~O"- t " b'" .:!.:_e . .cane J.l~ "tde' l: Hienoaye,... a,11'ar-et :~um,OLlSl nu .u S,_ R,· or .d,'., d F"'U I" ,.",'. ""1-1' .".'. 'a dup-,a cum Yom, constata in continuare, decat 111, cea de-a doua editia ." a lV.L1S,erU~ 'Ul'",.pu 'b'~.... 't....'"'._. .. 'I: 19"5'·,. ~ ,lL -let· .,". ....,.e.g e ".~,e ,'. " ... , I Ul ~ t·,· .,./' : , a, In anu" '...r ~7"L ','a_re,R IJ ':C'[C"t· -, d d ]ca.~, ' .' ~ -'-.l.'ca Andre Breton si a fost pictats leu intentia declarata de a defini rnitul y, , timpului nostru. Catre sfiir,iwl anilor 1940" intreaga opera a, celui care a intemeiatcurentul suprarcalist, artistul Andre Breton. va fi masiv 'infiuf!'ntam de gandirea.lui Fuleanelli ~ iar sugestiile apar a:ta~ cartea in sa intituJataA~iana J 7'jca.t ~iin catalognl expozitiei suprarealiste din anul I 947,. Catalogul expozitiei ",S.uprar'ealis~mul in anul 194 7" cuprinde numeroase arn cole eel. putin aparent inspirate de Fulcane lli, printre altele ~-i Libertatea Iimbajului, ' emna .de Arpad Merzei, In articolul sau, Merzei lili propune sa explice .dialectica oculta din. perspeetiv a,.II b.lI,.)!U - A"utorul - co' n-- -,'ua"'- afirmsnd roQ lim:b····8 tin i:1JUL.I Jll.IlJJJLU ~ '__. " _, WI. alin ~~"';c'a""'" uadevar un ansamblu de simboluri. Iaraeeasta concepti'!' asupra limbii nueste foarte dife',rita de cea care prevala lncivi .izatiile misterelor; fiindca alternanta dintre realitate ~iIimbaj ",~este fundamentul si ., '. iniul esenna 1 :8i oncaret acn vJtaft hermen,. '". · prmcipnn '. ce suprarealiste
-.' -!,'

'1- ,',

'--,,'

,,'.

-, ~

,!

:,

. -,

"

,'I'

,rf,;, ~

'Iiii'''''

.i

,-",'

,--ft

• .-, -

c~

'.

_.

tS

'l!

Ii. -s

~.

.'

. . ..

..

~.ll L

.~

1_

_ ..

"~."

"-_

~,fiIi
~

~l

'I'

,"

••

..

.•

.. ",

_.

.~'::._

~J..il~-L:a

1!L.t-- ..

'IRlI

L'~A

~~I

~~

-.1_

. ,'.

"~'

'-.

a,

II'lI

'~

_I..~,

~1. oil!, -1!I;,.i!!;;"t

Ii

...

ioU,

.... .

~J

..

taC"i--£i. '1I!.;;Ii.:l,~

.~

Am'

,-

"

'

'....,.

~.....

3"0'

JA"'\r W'~"EmN'E'R" & V[N C-Jil'N" ' T ~': .. .. .... .-_I!!/, B'R'ID" G····ES· __ ~_ 1·.:.
_'I'" '.__:",' .,' ".

,:1

'

_,

Figura 1....3,.,Max Ernst +Despre asta oamenii nu vot' ~ti nimic, 1923 (Tate Gallery, Londra), Aceasta lucrare fascinanta reia motivul eosmologie prezent pe crucea de .11 Hendaye,

dr ~B ....... ib · 1-ansa 1,3, . 1 re Breton l-ns'll~la contnbmt ell 0 p,__ ..... 1 catalogu I .. .. S ~" . .. 1 ~~11 expozmei , ,,·upr,arlea'~lsmu' )- amiI 1 94' 7"!t 0 prezentare a npolognlor .1il JL .' - ..' -, IR~ll , --- .- -. ,·f;, ftplerso'na ·l~t""'·t'" omenesn ~1.'; a cores,pIOI,n,- dent -,~ ... "" ." eu, ,~-:-.,-: negra'J;a. en"el.ecarela .. leaBO' __,.. cart ilo ,r-,'d.. ~ tare t ~ "-.--::-.- ,c",!/"c d"e~ ....0'" C' ont In~.I~- 'Pe-' id eilo 'r gVP-- 'u'~e'" u. _aro, c,are : nuest --'. eed'f ,Itl. __ "n. ~ anterior in .A,r~(JnQ 17'"Insa, chiar daci 'nu exista 0 corespondents evi dent-a intrle tarot, pie de 0 parte ~,i Fulcanelli ,i Misterul "'] II d ,.... ~ '-,i catearatetor, pe d 'e, a ·1.... parte - ,' .,C§],~vom constata Cia,ea exista""" ta • utilizarea de catre Breton a arcane or iocului de tarot C.B mila die .:. -ah . ,1 'r > - .... ' sugcreaza, m reantate, ca en-a em ,,'e- F·i..'..lcanelli , . l.'~'i!-n~t~·· ~'1intp ···.W'-"aLu_1 ... sum onm ~ ate 1111111.Ce' " - . - -,-, .' , '. ' ..'' I,t .. " .. __m+ .57 rn mlt. mat senlQS,d 'eC8:_ mRJoow,bQ.t" T To: dece -,~,mal, ..' llri;..-- iu in annl 19·.s .' " un .'. cemu, , . Ql_IZli. -"', e Breton scria Arta Itlag!ei in. care insist! asupra ideii ci magia, in~e~"easa ... sensu 1 d e cunoas -ere ,8. tai 'L fu11. amen t 80 e,:es"r-' 0 capaci ~t' te -1 .... 1[1 tameior ... d .,e a umascuta a omu ui si eft emnu va mai putea fl. mult timp reprimata S'8!U . -." ,_. de ~ aceasta 11, ee, suprareansmunsrgasesteasrrer . ,1;'.... control·"-1·ara..A'···mnnan:-u-~],'. - - _frA ide '.' -.'.-,'-... -' I ~" " est ' .I J lOC111 in c -eatii literare semnate de Joyce, Lovecraf] ,~,i Borges, ca ,--:::- -'. " 1 1- .".J XX: I~~l , ~ .. e"1'enJen -+ aJ.. t··· d·e1.l.l.U,onu '- .. ,~, SeCQ,lLl AI -.".. "'-'-l~CiL, """)n' nrezind asttelJl lC ,..c:: .... itori ,pen ,II. · 1Tadi tia oeuttrsrnul,'1· oec id enta ~ U.'[ 1--,.
J-U],:
.;t, .....
iii;

1:1

.'

':,

"

'.

,-,

l,l_ ...

_.!I;"i

IL

I.

_:_
c

--'1 H'l

'I'=' iI:Ji

c'

.'!i.!i'.,

'. I.

~A.·

_=

1.,_.3 ..

I"

111'

<"":

"""'-

,-; '. ,....

'11 '

n ......... a

,I '. UlU.W

Ie

.'

....

~,'

'I

..

"

-:-

.:

-:'

,"

'.

-.

-','

I"'

".

'

I'

. 'I

'.

I"

- '.

~.

'J

I.:_

*,,~

,!I'Il.

\ooi ..

ibiC;:

II.,

'rn,~,,,
'I111~

L~.

..

ILl 'L

~_~.'

IU.~

31

3?1

U1

33

1Ul

34

35
-

13
a

36

37

38

J.'_'

"IE' DNE' '. i& VINCE"T

BRIDGES

privinta talmacirii acestui epigraf simboli c. Prin urmare este limpede eft Boucher a consultat 0 sursa, eel putin partial, care 'pare safie textu I noului capitol d dicat crucii de la Hendaye, Nu exista dovezi menite sa certifice ca Eugene Canseliet ar fi fost familiarizat cuarticolullui Boucher, insa, presnpunand ··.aBoucher frecventa acelasi anturaj, este foarte p .obabilca el s~ifi eunoscut existenta articolului, Exegetii l-au descoperit abia dupa publicarea celei de-a dona editii a Misterului. el ra.marla id si unica referire scrisa din perioada resp ctiva Ia crucea de la Hendaye, Prin urmare abordareaindependenta a, hii Bouc ier sugereaza faptul cl Fulcanelii continua sa pastreze Iegatura cu unii diatrediscipolii lui. nu doar cu,
-e -

Fuleanelli vrea

$a spuna exact ceca ce a afinnarin

Asadar ds ca E ~,g,ene Canseliet nu I-a plagiat pie Boucher li daca restul membrilorgrupului .Fulcanelli" muris era deja Ladatala care a fost publicat Mi~'ten:i'I':M cinei-a me"i dintat lui Canseliet noul capitol? Dillea, ..) a fast scris efect iv lajumatatea anilor 1920 nn a fost publieat dintr-un motiv oarecare, atuner cum se explica fsptul ea a ,3, est s cr t a fost pastrat? Si, mai ale era Cansclie . a.curent ell secretul? Daca presupunem ca Bouchera primit informatia Ide la Canseli et 'insu~i-lucm putin probab "1date timid comentariile lui Canseliet despre slaba participate a lui Boucher la preocupari e grupului ~ atunci rezultaca enigma crucii Hendaye a fost unul dintre seeretele pe care' . ulcanelli le-a pas .~t c -a. ai teribila 8tri~nicie. leu Una dintr posibilele solutii la dilema scrierii acestui nou ... E "" C' 1~' ....", ""'1 ~ ] C pito l' este ca .. ugene Cansenet a avut 0 nona tntalrure CD, F utcane Ill' . ,~ica a priori' informatiile direct de la sursa, Canseliet ins'~i sustine eu fermitate ca mtiltllrea s-a produs in Pirinei 'Isinceputul anilor . 950~ a cum relatarea lui Canseln t ,IU . 'ace nici 0 ingura me rtiune la H'..ndaye ,i povestea ill sine este spectaculoasa tocmai pri .. bizareria ei. Pentru a. plasa intr ... conte: t oarecare varianta pe care 0 un furnizeaza Canseliet ref ritoare la ultima sa. i. talnire ell Ful canelli, t ebuie sa ne croim drum prin .ha;i, relatsrilorpe care ni e-a lasar Can seliet de SP'fI relatia s cu .Maestrul", '. ascut Ia sIar~.tu 1. anulu ., 1.::-199 Eugene' ans liet pre inde 1_'8 l-ar "~mlnjt'pe . ulcanelli la ~curt timp dupa izbucnirea Marelui razboi, cand ern rncaadolescen . In anul urmator, '.1sustine " A, l-a CUBIOS.cut pre Champagne car. i-a [0 prezentat drep un Jt disci .-.·1de-allui ulcanelli, C varnai tarziu
,.M
I Iii

Eugene Canseliet.

.'

I'8, ~'I P ~ ~Up'lI ~r - 1··_ 'n~J contra: tic'to rii 'turn iza:t d aJl8". li,· t prin di eritele versinni '.·u_.' _~ z i ,.., 81_ pv stu. '.' eva mai t-. ,·IU,~· : tse liet ·1.-3t. msrtunsn -. DJ~R : b.'. n t~t ~ ... . m I IU C.', ulcanelli parasis'e p_ risul, ple,c3n,dspre Risiri. m prin 1I1ul 922~Numai ca, 111 un113. blmlnirii cu. Fulcam Iii indi ,-r nt C' _ C .[ ide n titate ~_, ,1,8 personajului, membrii ... rea ··IOD_, reri' i . 'in -.Ii.. olis ,_ 'anseliet.Champagne ~iresrulgrupului=(~J.~ .7 -~_- i iT I_AI INs,'cr te .' ndamentale. P'-Itri~it marterii ulterioare ale lui Cans, ,Ii t :rinu·· ac I . ,e num '~Ii etul nsmutatiei inplanfizic, ajLUData ,ilor ~ .'70, m .i p .' ~ D, numa i ci~iva, ani Inainte d:. moarte a ..at" ~ ' .LE - ulti .tului american Walter Lang ci . ,'I in.lu i" 'It" nfra'te,'p .nurne Gaston Sauvage, e -'cnu .• til - , . = _ ·m·llUlle in ,atOm '19.22 in Iaboratorul municipal .J de la Sareelles. folos.indocantim.t. infima din pulber a de iroie ·.i . ca _ i.... o daduse; Fulcsnel ~ ..Intr-o discuti - p .IClor 0 u . lb· -, ,'~- ~I' rater .A1lbettus del ~,o t a de tee ii~ i ere . a~" .) - mseli'f:t a preti n.s .'~ ;' ctu . t - tI uta ia i,.. ub Indrumar '3 lui Fulcanelli. Unii s ~"PIU' in' ., in I~u=eattl ".... · .~~' ,e Jj,I!\ti to ~,c' . amirmaue C: _ ~-u 1. n I~·era, e':Iec[) ...d~ ~ ....~_ . .. II -=_ cnv ,~ pres .11't~-sa confirmand corectimdinea tehni ii '-'1 ,It ';0'" alitate, .anseliet 8,isunedoarcaa unnatin~ocml~ ins _.~_ :uru~·lui ulc l : Ci.1 re ar fi putut fl. sense' cu Cap,'VD, ani. lnainte, _'o,tu~i~, Fratele Alb ..rtus de:tinea, :_ fonm ' ii pli . . ni n SU_ '~':', conform carora Fulcanel - insu~~'.""-p ...rim n·-.··-transmut re .... an.'u,J['II 193'7 1- B 1.11 '.-,',,. : a ;'o'Ufges 1,$_. c~ -, ... ' C I __ Ferdinand de Lesseps al II-Ie'a ~,:iPieJ1iC' u -~le',.I:_ a,. atu ci unoziti - n oastr ~ ~; B' o'mcher in ., . nd - n ,.;::"ll~.la _ .: u. eLI uic '], l[i se dovcdes tea fi corecta, prin urmar ~ InCL I - : 'ar~itu[ anilor 193,0 Din. pjic'at .~ : 1'-1- rr .. AU, ' . acarea ...·rimi.t informati 8.. In, ceea CI - ,I P riv· ~I't: .•it 11U are: ClUlI0~tinta, espr _incid entul rspe '.ti \1. '. d ~ . ~e, . cotaninformatia, considerand-o inca 0 nUs'li ica .-~~'_-uL~..: ~a n-ar 3 -area mentionate in ace", t caz numele lui. Les j~p. ~i.· 'urie, 18f anselier a confirmatcs ccidr i:ffi~IC, auparte din cercul ntailarg d pri ~.emailwFulcanelhi.Dp~.urn~lomvc:d •. m continunrc •.aceasta infonnatie ar puteaconstitui eel, ai im .. I ant indiciu din '. toate. Poare eatocmai a '_1, 'I f,_'inl'~u ie cu ~avan,i,dleta~ia unui '..urie a determinat se cret ..a ··~1al . agentii ale
~I

lin :::l.dLI-IW

--·l.il

gl

if"!;'~

~~II~

11Jili1"-__

nl'I'¥1 .
.1

Ji I..

-. ••

·L

~..'"

,I

I.

'

1._'.'

"

,C'

"I

.. -

1-

I,-_,~

t.

I'

,IIC'
1'1

1.'-

..

~I_

I.~,

..'

<

I,.

_ I. !Ii

I· _

i:}1

I!i..."u'

- '.:~

,,'

l!!!..!'

~I

'_'

__:_,

.' I

'I

.j'

41

..

anselie s-a prezentat intr-·un anumiroras unde 11astepta ,0 mqina; d raaancm ·tm'utuU1l1le.110r~Ajunganad 1a UD :[~-.... . tul p' ~. A'" .... a-01.:8 piecat, ~~l,trunzan,. ... VI .. - ica t· 1"Canseliet at fost intimp.in_It de biitran,ul sa.u, Maestro, Fulcanel H~care, acum parea de ac·ee.a~iv,arslti cu Canseliet - care ' ave _,pe atunci cineizeci Ideani ~ desi in anii 1930 Fuloanlli trebuie sa, f avutjnjur de optzeci de ani, fucepind din aoest PUllet ~imai departc, povestirealui I: 'anselie devine CO·nflJZ8. ,i ineali, pe lnisuJi ce el face la' sene de dezvaluiri ,to't mai socante Ca ~i in legenda primei vizite a lui Persifal la Castel d Graalului, minunile se perinda dinaintea ochilor lui Caeseliet ira cs acesta - sa... ~i.p-:~una ---" ~ - -- 0 eli".-ti·· intrebarea De ce?": si , asemenea- ui Persifai _--tJ~ - - -.. ._." ',I Y _. -'J Canseliet se trezeste la, s,fir1'it afara - castelul tacindu--se: nevazut intre timp -, rninunsndu-se de semnifieatia pe care srfi 'plurut'~1a-.,__ .
.. ~, iii!.

care Fulc nelli §i...fi dorit sa reintre we ~ ar data ~n 11_ ·~tu~-:;leu Canseliet.Stim ei ac 'st ucru SI-& Petrueut din spus .[1 ui C ~ - seliet =., .c·:..... u - dmea,ar -- sa... IUMll crezare=fiinccad 's-3, lD. ampia.t .- reautate ICCV,f), ]• ...Ji~.-.-. de ,.C'~I' :0" _ .'.. ~._snstine ci, in, anul 195,.2.dupa, 0 asteptare de a~prDape .'.''~-_ ,,~ ,,~ doid ani $i,-;arev·izut.Mae8trulpentru,u[1Dnalom~ bini' muri ...•. .anse ~.." ,II relatat intam,ptiLre,a catorva priet ni Iii s: ~ 00· ~ ~ ~....3.:£... "li' n, IQ'.J]LDD···'~-'~I. versmmdrterae. c..... d.a pnmu semna lui ,s. ._::(l. , -. an-·· "'. .-,.
,!_
I ...,. ~ .~....

~~'!lD"

..

-e

I.' .. '

.!~

jucindu .... in IClLrt'C chiar 'sub fereastra sa Asemenea lui Persifal lui s anseliet nu [''''1' cut:~ rin minte sa. pllna vreo intliebar e, IS~a. ulcat c ~~.'.uitat im ·cU- t totul, Zill le au' ..'-ut ran,(j pe nh1.~iar m. acest timp Canseliet 'trebAluia fer ·cit in ,~borarorul SWu". ulcanelli trecea SP,OI-adiC in. viz]tS, '_e la e ~ se inte .-sa Ide progr seh pe care le acea, inS; Canseliet este imprecis UI1 privinta discutiilor pe Cali le-au purtat, Apoi, intr-o zi, Canseliet . -·3 trent Idedimin .8'J8, '~i a aruncat neglijent hainele pe el ~ia coborat .... in ,cLU1esa, iao ,gwi d .('..r~ p- cand statea afara, cu camasadescheiata
I .
!
I

e~a zsri ca.'~va,copii, imbracati in vesminte de secol aJ XVl-lea

cele io,Uin1. pla'te. I s... dat 0 camera Intr-un turnnlet din. '-varfill cas telului si un a .petit laboratoin n in care sa. fates ex.perime:.n-e~; .. fost itl."ISt Idle implf i.· .11a.tde m icul '-au laborato ~,nci,t .nus-a putut ,ab,in.e sa nu . e i intrebe .urn ptnea ,ara'tl·nllare~.elaboratorprin eomparatie cu acesta, Trepta . pie masurl .~ a, aju.n~ sa~iC'unlo 8srcli~i p,e ceilaltivizitatori, e Can ,e,-e '_. -- :1 ...e una ca acest chateau al , aestru ,'ui sau era, un i i-a refu ziu p -:-tnJ I .. _. ia :Ian 'a'.iin: .-..,81c,8 lehimiei. ~':.'seam resp _ctiva: :r
l
1

,~

'.1.

43

&.

Indite _mtcum ~,i in ce lUlgl1i am. aborda ·,u·b'~c. ~ lchirni I, d die fico ~nrc dat'a V',{111.11 f recompensan cu unmister, 'p"'- a . J subiect va Id,ovcni succe iU_-le de enigme cares ref - ,.__ infinit SI' stfcl, ~I-c mu ~LUll m ate iti, .om S.fa dnar iUD, di ~ i n {t~' r .zsecr ru 1 se apara cu . em at nci C~ n les exp rs 13, c· I~u'l ne __ I d
,.]1
~ . , J

47 teoria sa fiind prezente descendents lui Iisus, tunelnri secrete ~i.zodiaee ,-- ."., ',f.. ...l;. '~' ' '" ~., directir -R·_':/ -.-.-,.- ie-Cnateauca l' '.' ~. ..'peisagisre, [fr·, ,··t-f: m.WCi;.1JJr'd: un mrecua .._-,ennes ....---;. ·C-·-t.."'~·*'···' _......nUIUC 1·oc toa , at refngiului" propus de Flu. canelli, .... ~ ~..... S'!I: '"'" . A'· ceastai diigresrune ce aruneca spre ,ZO·D.axpusa,_in Stantu:I' e Sdnge,[ SJan'ful Graal, cartea luiBaigent, Lincoln, ~iLeigh, este destul de stranie, Urmatoarea carte care tr ate az-i.despre Fulcanelli nu este ....... ... -All K' , .- t a~at db" .lZiita, msa n idlea cateva pro blemei in eresante, ",.r:u~:' eon: o .·_:e __JL·eme t ~ memorii hermetice ',~:iaspecte oculte ali .ice si Particulare de R " A ~ "'1-','" _ ' .. 1" Sch wa 1ierrd e L,;U'[C,Z, sensa deAnnre "\ 1. d .'B-b d A ,", dr-'" van den nroecx, suspne lea ". . C Schwaller; egiptolog esoteric ~i. autor al monnmentalei Iucrari The TempJe of·· , Man [Templul Omulni] a intretinut lesaturi strfulse cu M1JrptU ~ L condn ~ de Fulcane Ili 1..l~iI'1den Bro ec -k··-·,.... ......uL_AO!._ ·e- sti a"p'U'tp"1I1~'C'~ sug ~_~r._ y',UJl ", ~ ",.,.".'~~'., '_"fu li...JLLL .... 'S"h bi elli s ca "c war '11 de L,U]CZ era ..... ....1~~ Fill err '. U1realttate .: I'C311,e.__.~au, :tn once caz, autoru] Misterului, ~iCia Champagne si-ar f insuait op'~a,acestuia, In acest moment, ce-i ramAne cercetatorului de' facut este sa ·'1 &: repete ceea ee a ,SPinsbi biata AI-rce :... T '~K: A m .ara rvunum or: ,.,Jl.Olarte b'.nzar, d"..:in ' ce in ce mai bizar' Si asemen iea lui Alice -undevape acesttraseu am trecut de partea eealalta a oglinzii,
_ ,.l· .... . .. '_ . ~""

CR····UCE···· . ··A··:··'0-·'IN-··' HE-

-··-ND·:·

·_·_j,.,····E no

I~'

<"1;.

:,0;;,

....

,..

••

,.

• .•

'

•••••

_I·

".'

-'

.,

p- -

_'-

.••

""

"....

'i

.....

~!

..

~~

~ ..,. ;Jj.'

_-'~I

~~)l.'.

!i

W"\1'l'7j~O

'7~

••

_~~

__

,~_.

~·_._~,.II1'l.a

I:"a .

til.

. ".

,"

""~""

- ...

~.I.j

.. _.~t--,

,~

...

1!i;".I,_.

',__

,_'.-.,

".

: '_

.•..

'.-

...

'.":

1-

C'C:"_

~_.,

'CR.'UCEAD'E LA HENDAYE

Incepsnd die la estuarul rau~uiNive, die ian,ga Bayonne, ~iplan.a la s.t[,am.toarea,Bidagsoa~ coasta sud-vestica a Frantei este cunoscuta '. b d'-· r eose sum enurmrea d e. Cote e d-A" .- -.' t.'......trn a 0,deos, .'b- .:1,de'.'.' ··'1 eb -. .. i 0 r Argen pen cere ora . D '.....' ..3 C ote d-'A-szur d pe 1\.lV1Cra l: r .. de 0:' ~ rraneeza.Daca,'iiiii.... msa.v C-casta ae Ar , Argint ~ ,. d I' lie! d n= " nu a tost :nlCIO..~.ata ~ 11 •.e C311tam ,,1 de ren um It a, ca xrviera, ea a · 'a i .·•"erenumita . c. t W.O-tdea t .'.,eauna I'..... ~~." - d... 1CC, d,';vacanta a monar hilo R· '0' '1' . . ··t.... ". .-,. IlOI.r~, sege e . 0S' 1 ocm pre •.' ". t e .' ,,,-. "1 u Scare Ludovic al XlV -lea, si-,3 Petrucut luna de miere pie,plaj a de a Saint-Jean-de-Luz, illtimp ce Biarritz, .atlati Ia mica distanta spre ". "d,.pe nmar. 'd', OO\~La~ a. r: .. 'I' ,- gn. excerema stapunea ' .r;. - .. "li' 011resale '. 'I ,: ...... ,~ e .' ~~.... 10SI).p ~ " - .~ -~., It'!l!'+.nt1· .... rann .. regaie norc britanice III epoca victorians, In cursul secolului 81 XX-lela" t(lata 'l· , umea b ' . a~; ...... '. , ..... d .... 11 impara te . E" ..' .. " ,,' st .'apoieon ar ouna, tncepano d e ia .easa .ugeme .~N· ·······1,··, . I ill-lea, '~iplana la regina Victoria, Printul Albert .~~. Printul dieWales, 'par sa nu fi ratat nici 0 ,8,p aritie aici i:n. sezon, Seriitorul H,~G'~ Wells transformat acest orn~elde pescari [de ton care este Saint-Jean-de-Luz intr-o renumita statiune pentru intelect .. t; N·::··es e ,gren sa, nll--_1 ~(- '... st e pecabi ....'V'f' ·JL ~ !u. -·I"".luaU~ .< u ~,m.agnlam p.. 11m'...",-, J ul"·~iellls ,a ....d . _, purtUl U-~]J_- Slemet mUS-tat·a ca d,e tl.l!orsa~ ascun.S Lm_·d ,eva pe P 1 · . ~Ja
J"io;

'-r"

- -'- ',-"

'.',

1"

i"!.·

'<J

"'""

..

iIi., -

\.,;JJ.

I'"

,[i"ii

1';..

'-

.~.

_.....

i. ,

;1""

....

..

o~

••

'

_.

.'

.",.

J'

.•

'.:'

,,..

'I

..

"

'.

'.

..

',

:",

48 'pre1 ga" acoperita ell nisip alb pe care stau intit se lauscat la scare U11. erm ancorate de pari, avoade pescaresti d. prins ton, leu barcile leganandu-se inlarg, In. timp ce el dicteaza Outl, ine ofHistory [Tra at de istorie] 'U,lei mici armate de secretari, Wells! Aldous Huxley si anara' '.r"itipendada londoneza au descoperit Sain -Je m-de-Luz in anul 1920 astfel meat pana. il1.1'923 hoteluri le luxoase Sf:raspwlQisera .. a da if pana""'1 H en·ye-· Pl ~ge vezllgura 16') ,~ .e,
1 ,.

Ft urs ,.,6. , lendaye situat pe coasta ud-vestiea Frantei dinspre Atlantic, chiar 1a granita Ct1. S pania s'ta chiar i" inima Tani Bascilor, ,

La numai ca~va ani dupa ice Ludovic al '. . " -Iea si-a :'.trucu IWlR de rniere aici - ell aproximane in aiurul ann ui 1680..cu un .,,_·,,' .. eniu c · ... maim u1t sau maiputm =cmeva a COl1SD1ll... emgmauc edif ciu fun erar .un 1-: :in cimitirul parohiei bisericii Sfan I Vincent ill din Henc .aye, Data exacts la care a fost coustruit monumentul, p erso ana, sau rn rnentul istoric pe car" trebuia sa-l come ioreze, C iiar ~i I · ., amplasamentu 1...· ngmar toate aceste d e a l~' , -au pie d U" ... tunp . saur ~I m. . ingurul lucru ert car g. cunoaste de pre C -rcea ci Iica, upa cumacaracterizat-o u 'canUi, es ,~ca ea. 'fo'· t transferatadincimitir pe amplasamentul sBun actual din coltul dinspre sud-ves al bisericii ~" .. an 1 I <'42 in timpul Iucra -ilor de r ~staurare at bisericii, In urma discutii lor rab'diltoare ell m.gm:iji torn ~ isericii, au, ·e9it la sup1rofam. cateva ir ormatii c" __ arata eli aceasta ~__ a. fos mutata pentru a dr " lce
I' ,I·
1

-1

54

57

anne, Aceeasi cunoastere umversata apare 1111exp -nent-, e rnisticilor din intreaga lume ~idin toate timpurile. .--.C etul ascuns in • UUna alchimiei este 0 experienta inefabila a unci lucrari n 81-, pe care 10 f ce universulcosmic in proximitatea caruia existam, fir-in urmare cum poate intra In stare de incubare, sau de gcstatie, 0 atare experienta? R__HSl:ltUlStd. ar putea f 'fun, i,8' de termenul transmite ~~,Sociologii m.. odemi au in'c~-pu't sa dezbata pe tema eoncep lui de meme, sau grupuri de idei cornpl exe ....... ar fi cum ~ ... ra d rnonotersmu -?I. democrat] - care par 'a, -Jib capacua ea oe ase nemocrana
U} -,o'glP'tw
,I I,

'.", -,,, ,- " ~ ,, -', " ' lchi -.. , e~,'-:-," ", , I , t, .n ru.Inus i,'eru I'Ul ale :IUD '~,~se ascun d Ie un mare secret. "',u este, ins:a~ verba despre 'U -, secret obisnuit, ci de unul care nu eo ~ ~, ,~ ..... D" ~ .... pate ~,Ilrostu: expenenta gnosnca.De tapt, aeeasta cunoastere C8'l,iC s', la,,3, g1'CU cxplicat ,...in cuvinte.nu poate fi transmisa sau pre dat.a, , dupa vreuna din metodele 0 -'i,~:nuitle,;m '~C]Jil1.b ea poate tree: printr-o stare de incubatie si de ges abe' in cadrul unui proces suprafiresc nurnit in ipere'.,Initierea se poate Il- , iliza ,',-,-: imu L~ cii~. U1principal prin intermedinl unei persoane care ,se 0'0: ,d ~j,~ P .,,esi~, in ' cuncasterii, desi, in anumite cazuri, ea se poate produce prin intermediul textelor sacre ~idirec prin in p~,'Jli~: u, ~ ',11_11 _~ ~ G'110Isa. alchimica S-3.. transrnis neln reru -t a . un J generatiilor, timp Ide mii de ani. Acelasi continut D·" t ~ "'r s ere ''.e,te in .,'xperientele gnostice.mergand invers len timp de la "P' rimentele moderne de'samCJ);:ama praeticate la 'Univ'. rsitat !s MaJtJ shi §i pi_~_a ... .",. ~1 .' A, ~ 1 ,,,", .,
',I ','.. :"
I " ' - - I , ,,-', ,' ',,", '
'II
~J -. l I

...

'

.~,I~:

r pro uce sau COP l,8 -eCI'_' ~,,' .emere par Sa roc printre care sennmara "., compon nt~,tlzica
~.. I

I -8 '

......

1aut' nopnets 11, 111;" putin -bi~nuita.,


,

'II

....

"

RaS)lI3n.d1rea ,sp:m1bJaJismu~,uin secolul al .'""''\', ... constitui e r :11. superb i ' lea exemplu de declansarc a unei meme Ide tip epidemic urme ale memei s iiritualiste regasindu-sc intacte pans. 18 jurnatatea anilor .1990,~ ...~ "A' ·W". · marcauid e m]~lcarleale',..,ge, -, CU, t' oat e experteme le sale d viata e sa e .'.. " .... du,pa, moarte ~iinnarea in cornunicare cu del inii, FiI111,e produse la , O~Iywood, din ge,nulAI saselea simi, poarta amprenta nrofunda a, p,', speetr ei spiritualiste a vietii dupa n108Jte" transmipind princan I direct' ~I"", intreazs 10" ,a arsuzesti rei cmematogra ce -,- as a merna tosrafic C _-,''','''' "tree CU, m reaga fort ..... suges "~""~-""~""~ un -r mi l,ilo8n,eId!e cinefili, Prin u"rmlare~cand contemplam secretul car" ,,' ~'_'"unl ' ",~ ,in "'.,t' '!a ',", ','_' ' ' ;.' cen ru I a.,]-"hir · '''''' e .aI.Ju. enorm,~' sa- pnvim ca Pi 0 C rmier, l1 t _I .',d'e mem,a, foarte specials si complexa, Asemenea unui sp , I'r U UE11,,~ seminte, ,m,ema dispune de un invelis protector ex:"r-C'l,tind" ...- , . ~', ';'_ i ~tmp,0 putemica atractie asupra gazdei pregsti e ,.• 10 ']~~m, asca. a In cazul memei alchimice, aeest in" elis imb1nt,ca forma asp ,ctului seducator a) trans mu,ta_riiphnnbului de ]2, cares _ pi ~-_' in, :_ur metalic ~ ,d _ •. 'Jli,E.1I dac'a cineva reuses e sa asirnileze in,: e ~ exterior ,I] memei sul alchimice, nu. exista gar,antll, lei sa~m,in'ta's-amblurelui va lnflori ~,ieli zi ~'" m', 'm'a 'v, f active "a:"':P' ennu prod U,ner";&:3I!Q QI~~ff\-;: ,w, n apliea '"I, ,catorva socuri sau :ini{l,.eri 1n serie, "11'" I ~ ::u b1'~,~1,1_.'_ tes memet~ aicrhiumce rezr'lid·,8. tocmai m lap",tu c,a .•. e '.,.... nen'ptg,no bci,~sci -5~lin.C'CI)}tru1,ei poole f stimulata,i ,provocata, numW .rin a,__.te socuri, Prin Ufl1l8lre!, transmiterea coroplexului idearic al m·· m·· ~ gill, S ~. e este un prOC1f;Sde dura.m 'Care; presupune stabi lir '.' a urn ,i.,' rii.,d.·~.ln;""'1 lntre cei ininteriorul caroramemaa fosractivata ··iri §I~C,· iea I, au" stdoarcxpusi la ea, Dinaceastanevoiefimdarnentala I' d ~.'~ '., .... a ,(Z ..'orat :'.(lev. '1 ua ideca.. ie preoue, tar, ultenor, pe nlasura. ce une ]" I· ,e IC'l'U -i relig ~.·.8'~C a,udegenerat s-au dezvoltat pornin _'-: ,de ai. 'i tOI ~coli]1- mi st relor ~isocietatile secrete, Acesteann pot '6 considei ate ". di .. de incu . ~~ '1 decat dispozitive de i b .are IS meme lor spmtuale, 'D·· ... lungul rni leniilor, semintele nedigerate alememei alchimic a 'S-,B,U am st·· ..'" t cu alt _'meme spirituale, dand nastere uoei serii apareru nesmJ1?i de expresiispirituak hibridc care se revendiea de la ale .~, ie ~ipretind ICi~ar avea l,egiiturA cu aceasta arta, De aceea.: e la apariti SIB in AJeX311dria secolului intai $i paJ1,a la expresiile sale mOld. rne, secretul bine asci ns in samb uele memei alchimic nu se las a ghi ··i~ decat prin caracterul in fa- 'i 1,.J snosticismul ui alt. Secretul detine rnecani Sl ]C Propri i de a parar .',~ a urmsrind aceasra traie ctorie in
..•.... ,'I .........•

...J ••

•••••••

",:"-11"

.-,

1 .

.--"

-.-~

--

,.-

.-.

'.

1'.

l.

",w'

-,

',,'

't'

i"!""

1-

~iii'~I~""

'"

'"

-,

,.'"

-",

_.c'

."

"

_ ",

'lim

!IiilI.",",

: 11'"

:~ "

~.II

':_

,.

_'"

' ' ...... ,

g!\;ll:!!i,;.HJIIIt)

!Ii"

'!!

"-i"

"

'"i

,,',

'"

",

"

"'I'

'"

,,-

,iF'Ji-d

~I

~.iI!!o

"

,iii,

"

I"

'

,I

desc

lnten

.Ie •

111,

~n .. -8 '
II

,.-

-".1
~

..hCr11. U~ sau C

mpan ~ lui

ca ace 'sm
~~

sulcelrnai I

cunnas

e_

. - us I

"II

•.

...

a semncle

;]

I:~

e aceas ' , ,.,.ntilnlf. i

,m
UJI

- I 1 _ 11t, J u i

~ I S e t\ P U III .
<Of

IIII wi ~H II~

, ~ · .t I~ _

n U j r ~VI h H iI.~~care ~'~t~ c _ ~Jn C i: do i t ~ i


ell
j

ri

· taClJt

Unul

;, . II '1IF",g 2 ~, !Ii ~A· ..

IJ~'.I

'..,. M-,a; '1 pro ,r,;e~~ l;d!\ J 're


oiJi

I1.i

..

~~

1~""kltIU

if'! " 0

Ii

Jl1

'1

RET:: ,L,

1)1 ,

,pr j ti LUl ~C _1, part,i ale acestui 111it aveau ,~~,' II _ in' carate in _ imb _lismul cr _stin. Iisus avea sa fie distribui in rolul ;ui J ' rus, i r "ccio~l'r,t aria ft1, eel aJ lui Isis. Dupa cum vern M des c, eri in c~ :itc. lul L VC~\iun a crcstina a mitului a pastra ~multe din D'_ tc t ~ pi 'LnJdj1,i,ei n ic _~In modpartieular in cazul ace-lor grupun alchi d _gnostici care in~h~,ta tl~,upra- '. perientei mistice directe,
_ 1. ' _.
1l

'i

Crestinii gnostici din iFip,tau prez ntat o F-J ~iuscnlnfi_Ui in [ rul micam ,~"1B_1'_. t-unp .mi " bia in t~·· .11L,I1 u11V,..,1, ci;md -'i. ri ' " '.tina', devenaunorganism I ~-, 'tu1u~mrnan, n lnl"It,: "tici'" 'uI i iptean ",',auretras in subt ran, Pan~ in l eel n nil Jllt:n' i -,_i~1 ~,~ . r[s"pindisJera nestingheritpe cuprinsul lmp ~Iiului nn '~n, '3j 11 an,. 111rc iuni indepartate ca udul ~'rnnl j·jl c ~ US[u _. n a ~ liei, J1c nl,8 .ura ce crcstinismul s-a . Iral1i,t::~-t __ . '. 'ml"'~nJJ-" _ intr-c ,3_Ill' .n1 3ortodoxa, a mceput -,i p1r,ccu '",3 I s~ r _ uri •. i' ' ilh:ile enostice au :fos'ltrept3't ... liP'S3tL'~ ..cest cre,tinis:m COP' S U ' .. lie' .. _. In in F ip'l ....a ~.,: duit sa. '[elini, esenta inrim '...3 tnl t. fcsplln,·an -,torodata totceea ce nu. -·1 i' n . ,- a la_,IL' ut cari era, r ... 1 hi ~l1ie prin simbolul rozei-cru i ~ ~. lncetat vecheaorasului ".~,I IJilb rlon tl 'fa la sud-vest de He ~.
I
"_~I 1.1

'I ....

'i

1.

66

_.

'8R1-'DGE''.". "I...
:_' ,I

I,. F"'· Jr-.,.

'1

'.. 'I~,

.' ..

O~~..

.• ,.,.'"

,I,
I~

hmtrf . acre' este . __ .u~. care C' olea an lunii/ hmtrea d.'c La 'He: . ,3. e, De remareat 'CnJ]IC.- a chi -ro din viziunea .1 ,i u Constantirr ~li ruces c ·.c::. - 1 - An __ ." .. :__ S1.I~!tnnJ_IUl ._' _ d :f:.~C8.1" ~ 11 1nters ecteasa cata ,guJj embareatiunii. Pi. a tr,., funerara din se C0 luI I. descoperita la Luxor (Mnzeul Copt d.. Cairo) in
0;
,1'

.,

...

_,~

__

__

m 0 . ~, ' "' Je.(t-;;, ~ . Dl SU,d !u~"F'. ntei ;n" erip .Ii."' bI~~ ..'. ri c·~1" ~uaes.c .... ..lam! _ : :nore din Ane '.,,du, :-," cum ne mnint ::tc'Fulean .Iii in eli '.. • .:tbl s_ d spre anb. De-a lungul secol: pe misur-, Ice nh ul . _ 'm' ceatru :to'" arte .. ..... L ; £ ~lIlm'~ ~ ,._... ibun ~'( d . C.on"to: 'n, • ,~, Ieu ..rD"?"il]l-,c' . .· ".. t-'" ~ .' -~"'"' rep .ezentar a centrului universului e flDzi in .. '·,t' - de cruce dafiru 0 II • .emp 'll-era, tranc anru ca,gnomlo'D.,Ht~., gnosei.i, s '.,d ernacuie ,1 atapetesme datanddin secclnl a] Il-les, proveaind de ~_ uxor ,i pn ..... :P'C0 alta frescs de la Muzeul de A,. eli ,i_I"," ,... .., 0-11" ente d· zvaluie un filon comun caraeteristic de' arl ~tctu ~\ '11'~~ a.eare stabi ,Cite legBtura dintre catedralele gotice $1. enigmati ca c -" .' ],' .d.' ,".~ol 81 X-Vl ...ea din resedinta Lalleman .tlata -[a c t "!I 'I ~ '"'. uicane n-'. ~0 d esene ca pe ,,:UI1 temp I''''' m m . matura ""~, :U Prim 0:1 nostru tabernacul de altar I( figun ,.... ~)~ t.. ind, '.~..,,'" .', .~ a in· eputul secolului ,d H.-lea reprezima 0 ,area' - ct ~'nrna unei :'--_ ~,'"~ '·· "1,...'11.". "~ -. .~ COliC. S _. ti ,,=llU.!l;(l ..di.: d.01. muon-~ fie, ·are:_ SplUlanid ,. . ., .', .. e ,.'.. di _ . ,~, de C~.IL' dOU, .' .~ .' ~" d ..~.or'i · nh ~] -.' ui--d 'UIWl£! care 1'"ra.n.eo'.u 1~I .... dr~, .. ~1'U stm un 1'- _ copt a mnc,a . "or;: .: .in int .' iorul toartei un trandafir cu op pet __ ',. imp'Utat._ . ~.". ~ '. erge "8rna I~_ nte a acestui simbolisma supravi tuit nealterat, es. dupi cum eva. '.edea, timp de douasprezece sec oil ... , Un tabem Icul d 'lac de la ,~ilu, secolului al ru-~e',(ve i figure 2~6) r· ia motivul 1'·"eJ1I.ia] dezvoltsndu-l, pentru a rt . f ri v.•. abularul aproape compl ~ at mjsteru1ui~
~-"",":

i"":-,

. h,'

tr .,.,.-

.~

It·' I.:.

._:_ ..

..... ,

'.

'11

iF'JI IIlI~JlI~_:_.II.-

.1_, I ~1,,!Ii

iI'.r:riI

!CI'

,Ii _:_J(

"~'[II

I~

("i'e·'· flJ J'IlJ..·.IU

~~

__

"

_'

_.'

lUj,lL_

'dig, I, IWJI~II-vj U~ilLi


I'.

9 g IU

_' ..

;I.IU!

'.'

,.,.j(

1.'1."

..

~".

'.'

I.

.!

!!!

i,

I."

. I..

'.

'.'

~.

I.....

,.111-;;'

""'iii

J:,...

'IIi -

'"""

i.

'i

I.

I'

67

68

··· .I, ..:,;"". ." ~ R·~ &1· VIN···C······· _ ," .... _. JA... V W-'··E"IO··NE·',___:___.:_ < EN···'T-" ··B··R·'ID' ··G·. 'vS'_"
t ..• ~. . :. _"
I. ..

I.

.'

'.

Ir:;' ..

sale transversale, De ambele Iaturi ale arcadei se afl.i doua cruci anh carora li s-au adaugat ~i eva clemente de 110t tate, Toarta fiecarui anh contine un trandafir cu cinci petale, in timp Icein virful sulitelor elongate care: 'incadr'fiflZ'A anh-ul, si .a ,c,arer terminatie este un motiv in forma de. frunza ell cinei fbi -sunt a mp lasate croci ell brate ezale. ..... 1: ... ~,.-. 'j' ~ .....,_.l•• ] ~ , .",.iC1I·..... · '.... 1] .. .... ,'..... ~ 0 ..,1...,.., in varm ,toartei ,fUW''';U,W se ana ormca ..igura geometnca, un tetraedru care porneste de la un triunghi vazut in spatiu, De capetele protuberante aI:~ arc- ad IAl'"!lJta'm'a~d•. i cl 0".' .TiC·•. l.tLlU d.: .,v strngun h,.c,"..nl~i 102 \J ~)_"~ o LI~_"= ,~ tl -:~1..lC ~ ~
e

L~ .

__ __

~ . Q;..I

U -~ . .I.Jl .

._

. .i.!

,U,

,.

1(·

__

LU... iU

lliliiill

.iigura, ],.,5. Acest lab ernacu 1 de altar copt, care dateaza din secolul ,a~II.... .. lea erestin ~i prov ine de lao Luxor, dezvolia simbolismulsi eorespondentele numerologice de pe piatra funerara reprodusa 111 figura 2.,4"C .. Demne ,de remarca - S;U'f) t t'ele douazeci ~i d.oua de flume prezente pe fiecare ..Arbore al V'· ell! 'care sustine .~ . ':.J arcada, (Muzeul 'Copt Din Cairo) explicatie completa a acestei pietre de altar ne-ar indeparta prea mult Ide subieetul disertatiei noastre, sunt totusi demne de remarcat cateva asocieri simbolice. Arcada Sf' regaseste pe fatada catedralei go ti ce si este copiers de credenta din .·'B~edi.nta allemant pe care 0 abordeaza Fulcanelli, Trandafirul C·lI, cinci petale se regaseste ~i,eIin C011aCtd Lallemant, p: vitraliul de secol al Xv-lea , ,-. asat d·',. : , '1"'- -- alts ._I " . . .....am.stm " alfa .":"', -Tm· t amp·1·..._",t aeasuprai aJ. aruuu. L-' 11t·era A· di - .- , .b.:0 .JU la. rarasmma~.. r ~'S_C . identic ell semnul A care"se regaseste pe rnonurnentul de la .F Iendaye, Spre secolul a1 Ill-lea, dupa CllD1 se' poate vedea 'pe piatra de altar
CUll1 0
0Ii,

~ p;, ',in Cairn )

r de un simbolism - lJ"~ex darand din _ sri ,,~8. ntru ~ ug, pe ['0" 'bIfll f ll~l~i s ~(~! t ~.I,u rc

01~

cln i rhn ~i ht , 1 {I r~1~·ri m 1 ~H r~ su.mnre, (- t LI Ie u~de A I !f1 ~01 P ln d in Ca iIo )


I it
i

j u ~_~ ·

Pe masura destramarii Imperiului roman, in secolele al V -lea ~ial Vl-lea, a . ramas izo are i," enclave diverse comunitati de c.re~tini gnostici care i~i practicau credinta in, secret, Chiar daca centrele de gan.dire gnosti 'li din Alexandria si din Rasarit ,aupierdutt ontactul cu. . pusul comunitatile gnostici or occi. entali nu ·8\1 renuntat la A sim_boli ismul G:WJl ului in chi:p_. d e roza care V:'S' e" olua in t·it"r'U"p-·$il:i'n'~·I·,' :· v u ". ~~ Q. B' iW ~ ..... . 'forma rozei-cruci, semnul definitoriu a] filonului secret caracteristic esoterismului european, Aluzia pe care 0 face Fu canelli ]a capacul de S81"COfag cu an §i roza din cripta biserieii Saint-Honore din Aries; estee -rimitere directs la crestinismul provensal de lajumatatea primuh .. ~ecol ~,iindirecta 1aorigine a.leg en de lor care s-au tesut in ~s [. 81"'····,tuI' .. ". mnjuru I,_, W" Ciraa1l ..... In plin secol al VII-lea, cand, Europa se afla mca 1n Evul Mediu zefirul care sufla dinspre Arabia, noua foqa a slamului si-a facut intrarea :in.scena Astfel, cartnrarii arabi lau deseoperit cultura elena de .nultpir '·dula. pentru Oecic ent, Jabir, filozoful arab c[·· ::_ -.-.iiit·Dl - ·8 secolul a1· I -lea a reunit corpul de cunoastere alchimicd straveche i nr-un velum care 'a devenit piatra unghiulara pennu toate studiile d' :e··· alchimi ~ ~_._.l.WIU'lfILU ... ' ,.. lmanI'" .. din "0' e~1;al ,.:: .." '··1" al Ie, . " ,J.. '. ~ ,I IJBJl1· _AI', himistiimusu .,.'. .1 . ~- .... . VI "'1'". .~~ Xl-lea, care apartineau sufismului, au colaborat cu.cabalistii evrei din Spania ~i (l,U readus I ._, actualitate medicine ~ifilosofia. Inspirandu-se din,aces te surse, Gerbert ,d Anrillac, eel care a stuc io_ in Spania ,~[j ,8 deveni mai tarziu Papa Silvestru al Il-lea, a , reusit sa puna liD miscare o[sene de eveni ae evennnente care aveau ss culmineze, III decurs de eateva secole, cu perioada cruciadelor, persecutiile catarilor si Renastereagotica ..Aceste adevarate to .... uri lap: dare, care sunt fatad -' e catedralelor gotice, incapsul ,.aza e icatclogia gnostica ,i filoso ta ~. rmetica invesmdntata doar la e suprafatainhainamitu ui crestin, la fel ca ~.catapetesmele ..e .,'", i col al Il-lea de la L'..'"or. , Pa11,aa perio, da cruciadelor arabii devansa: era I~U mult Occidemul. Ca iva, cruciati crestini, printre carese 'u.m!ra si Cronicarii pr'1lei Sil /estru. 1II ·Ie'a au fost sufi cient d· iste,.- isa stie acest -llCI\1, i au. asimila C3\t de mul le-a stat in.putintA din cultura araba, a pa re di rcunosti tei, pe care .i l .-au Insusit se refe ..... lar moasterea ,j secreta ..Cavalerii Templieri bram i' iarma al Ordinului Stapanei noastre d ~ne Muntele Sionuh i, au devenit, in s colul al XICI-]e,a princi "ali d . ozitari ai acestei cunoastcri ~
~ _~_. . .. "_ CI~-..

g'P""""~ ...

JI _.' ~

~.

L~

'-'

."

g.

I.

"I

'"

. _,

'".,.

',' ,_

"

", "

,u.£~

_'"

'"

'1

.I.,

,I'",

,''; '

I,

..

'

."

(~!I.i!

'iIilI

.i!Iia.

III

,.

I' .

Caad Ordinul Templieril 'r a fos . di try, lnsec Ilul· JJ . . -Iea .ecre j fusese intr:~aftitIdemult fragJ en at, in ;i't e 3 iJnp. sibil de' _ ono5.I1.I,it Pina.la aparitia rozieruci ·,)11 lor in, cc .1~IUJ al ~,'." 1[~t . , ~-himi '. d. iIconbnua.sa:6e privim.cu._ piCtU!lt;d~' - _ ·nH 0 j n D" ~ fu ' ,'.; dej , acceptata de :ooua.,elita ~tUn"ifL' ..~n d _~-, "lui. unuisin t _ . c' 1 alchimia s... transforma - ill chi ni, '.iareu ' , $'t r ~,~. Ii_:til 3[. r nil ropri.etalea.rozicrucienilo' --a . .--. iemasonilor i ulti IHr~
,.e
l I

I..

,i unul dinn e membrii fondatori ai ordinului 'be .., tic .··,l "',,, .. HI "'7.~ ceo m.i ifnPortanta, organizatie secreta a ." 'glil'-'~ in . ccolul 01 '.' . 1\:· ~I··1'1 b1tr 0 comunicare despr ~" lehimie '-~U' . muf·_ in anul I,,··, .-.0 ' a c 1s U liR_ fa:plN Ilea ~. nu este :m,ci,oda'fi,',eli nUsi'- pri - in'~ errn .'- iul flt·~.'Ol-" rvint p' oate p-:rod" ,_-IUIli"ii£, ec' .~~ ,...1 = noi ...... 1~'RI,;:~'t11im- 1'i1'1111 WI magicpoete inte ·ni anmci caDlel tie astepti celmai pu inn ceea ce dem 111 tr·.,/' , ..'. '_ leaH lntelesese ,ea in sambu r elc alchi mici 8' . -=:,~ (1;'1' un e -:- , tee .'--'- .. ~ f 00- siderato autoritatein materie, Era profund :t in id -t - ia ieruiana -,i Irancmasonica ~j" in 'toa'tA p ric,d 'in ar· '~-'linu.· .... ti- lnfiintarea societstii Golden Dawn a intui ~I r ca o trun intr-un tipar sau un proees deo amnk ,3 e mul m imai _ -e_~'t', ~Is ghic'italasup:rn.,·;a.~.~Dinaclestm·'-~v ..- - ....-~ u d - .r~' ,-nrul i:burito. ~Ip.rezin'taun :mteres m-'~, i nu ~ ,-~ mun icarea a avu loc i:np. nOBel:- d.. c 'u'l ~-orsaniz, --~ I ~ fHn' us ,-'" - w in- ata ~nlre-]ui - eo- -Y' ~'.'.'m ~.' C....-.... ti~' - __ n l pu~.em id _, _. __ .- DJ1'm 0.··· lind '..' . "·~u_ . r . d,"C . i '. ,,~p'-~ldiICI5 tinum ICO.ruJUi',~un e~ ..mplu. ,.' .. di ie eh~ i -,.' j, - .... fun damentala In Ii ianA ~..p" ._._ ... but .. - cuafirmatiaconformcareiaakhimia st pur ~Ii irn· ·]u '"~.'1 imie suneri ar--'',!'~" a tratand '~I~natufa e esemi 1- "' ~,m n'J It met _,.'10_ si m ~ ralclor' . - sn .0 ~1(plic.atif'c1ara ~ di ..~ n,· '"trav ech tu IIu i term ..11, lie .~I, ihim i e ~~ar .. e'~-m capeane lie fil lie' speculatn e, chinr dac;~iin resr nu are nimic remarcabil.Sec enrl e auroprotcjer za, 1T1S nu ere em ca n i'n~ lam sustinand cii ace Curs cu t· maticf mni putin obisn .til orera UD_vantai de inc .:cH I~m de
i.
1 .

_:"'I W~Wynn. Westcott, medieul-se ~,al'r,alu~ui - n ani ~)' ','7 si 1-98, em francmason, adept marc '-It ,
I

I··:

'ilAl!tlJ.

,~i

'-'U

l.,ltL~_I'

'r.!iil' .' _'I i!UI,-. . ._.UIIl.I!iIoJ I'

_.'

.....

~. l!!!;,i.:___.

Am: !

16-:-~.

_:_iKII_IV

ilil-

.'.1

'~!!!.IJ

i!7Iidi 1"']1 L~t

I~

1fi.-lI-1I!''!!i;~'~

I: _:_'.

lL..... ·~·'I,

'_

l'.

I'

-.1

! .-_

i.

'.-

'.

_.

'IX

I'

I.

72

:_ i delor.Ei rm emu co istru t ri pr priu .... i c i in Icalitate, a ciasi _. L~ ~'To 11 :1 ~ [ ~I • . '. ] ., ,. , .J - ." eri 'a.re.m FIt! ernplul '.m L;ru "'"ihU1 ,', ACI ~U ~,tcnlp U~r.1 [ r _:.r'· entau verisa die jeg.a· --,-~ inJ[111 ~ ell _ V' lerii Sfantului lOI n - ~u loanitii: din Ierusalim, Ca ·J . rul I unsay mai anun ~,in C,~pUl1~ rea S a rdinul deriva din miste r .le z itelor J s ~s, .cr ~S, ~j 'i~na p~~.f' . ,.: i:_, interesanta in lumina obse rv ali HOI" Iu'i _~ lcancl Iireferi t ,u , I: i., i~Fccioarcle negre prezentc 111 catedralele ~- tiec .. 'U -,a, CUJ]l se va constata in capitolele unl1al, are, t_L rul R ns _y er, _xpoln.:e:llllll unei traditii I~r~echi a 1_ nti v '., i 1n _.'..' _ -IBn. _tat in finetari iacobine si u,'tarim '.- ~dl ..~ feri t 're I" I' ~ .In ~'-.-r,t. [mila nrii rozicrucianisrnului popul riz ~,'" t· . ri_adc ik r ~.rel ia -8,,1 chi 111 isti imisteriosi din s eco iu 1. II'.~ I ~~_. nu i. d, "',[~ transfere 0 mai .nare credibil iIf. ,t. _ _ ,C :_., ,8 i ran em SlLCO'l1 il s unt cei care au :fficul din C3 .' ldeeaa penetrat francmasoneri . ir obedicnte intrcdus de baronul V' 'Ill, Hund Ll' . 1'0-" ~fi '.~a inl~,~ la un moment d,~__'_ ._.j: terios mar·. m ' ru . i nit .:.' tIUp,u, cum i e cerus ~:~a primeasea si alte d zvaluiri, ._ ~ tcpt t . 'P~I1~~.-, s,'-ar itul ~ ilelor s' .. , lnsa~cum mi teriosulmare 'J,!' . I~UlJera e d, fap b1" . ,i "n,orll . arol Edward ShJart~1 nc t I . I I,"]· IH~ i" pre ~ c. n i c u~ ~ ·,ll fo.' r pccetluit "pe ic in 'b'" 'l~ ~i~ l~ de ..ullod ~'n -1, U'~, m J . n, inltdeg motivulpe ~ - _ Icar _ In &11111" ~-a '. IU niciodara.t .'_toare ·aces' .'· '"'principiul strict ~i '~ ....... .unrt esmrseeretr~ aveasa.... l'lI l1'll. ,. ttl contmuarc UJL.lIJtU· . i. n~ I IU'[) and ,~-"i arnprenta aS1J~11'"r.i teosof 'i , lic.· .~'ilden Dim 11~ _ ,I in .' n l' i ... . ca, '0 parte dintrs ditiik ~i im b t ~ in u I Pit. s r ncmas meriei ~ fos 1"~ uata din. traditia Templierilor, I: iscursul ~ _mil mului r aval rd. '01 nstreaza alar acest ]UICru" d si £n1';\ I~ ,- . iluJ secolului J:~III ... a~miscarea avea sa renunt ~ i~ ' a'''e 1-: ~ .'.m '.' _ erne. {rani formandu-se intr-o organizatie a , ~ La J 1.1 .. n ". ,ii' icsi ~ '.. ial.: ~inl aolisrnul ernplul M~~ .. hieroglifele . LI '. -.~- r-. ~. r, .l' ru isera ~olrti111t!auinsa sarnbureie memei ale ~ ~ u . '. --1 u~·r J iPSH udepti lor alchimi iin riod.u franca . i' nl·"· rnJl' m l' ." p -care le Oim18U nu au Ilene. reiat. .. n c - ar acti v'~'li rncnl 'I. i ... I nee p,ancl C~I Sl',C III J n I I .",~. j p: a l . inceputul eel ui e-a . - i. a~ S,'I ..~rc' .1,I D i11C C P It r . ~ i .'- .-zba _ .'pr ~U . 1 pc rna: u.ra, ce lav'~l1ij~icnuJili d snarca au r'" cu accesibile cunos I

I

':I

.1.

I"

I.

I:

I.

~ I."

.'

'1

·I.~

Ii"j

I~

,_

Oc

.II.

.If"!!lI.II:

-OJ

~I

secolului al XIX, lea, teosofia reusise sa faca cunoscut faptul C,3;, maestriimisteriosi trebuiau eautati in, Orientul romantic, mill precis in Egipt, apoi in: India, fi l d"I . -. F uteaneuiam ,. transtigurat - - cOlnp, '-l . aceas -'...,. ~.' 1 _~ et a VIZ1UD,eUnul1- dmtre ,"_ .. U' telurile principale pe care le-a urmarit scriind Ze mystere a fost.acela de a dezvalui secretele autentic .ale marii intel ep aciuui .secrete orizinare ~ si de arecuperaistoria intregii tradifii occidentale, . edr,a,~,e, ranter, .' , ": ' ... ere. 0 _ ,)anfle '\ ~ ms, C~,ate ",1 ...]- e Frar t .. ell preca·:~di.,."" N···" tn'B,--D:""'I'" 'd'nn -P'3':" ....f" .. I' '.... diti 'l 1 1 1. eve 1eaza aptu ell tra ma supravienuse mtacta pana In seco U a, I .. , ":-1 'I... '1 ... '. "]'r , 1-'; . momen _lOS eamca X1-! -iea, " . ""..'.,- t,U.~,In care au,.c t e d~'£: '. tJ!' caredr"'ira eie, F' U'1caneiu .... .. . . d'i II avanseaza cu mea un pas, sustman d ca' existenta catedra '1eior rcprezints dovada vie a faptului ci traditia esoterica occidentale atinsese apogeul creator in 'EVLU Medi u, Aeeasta t'eza,~sustinuta de dovezile furnizate d,: Pulcanelli -a incendiat imazinatia ocultistilor c, 'i parizieni de la sl~itul anilor 19 2,0., _. -~ , --. -". n~· , aeaza, ""~ .- i t PrID,urmare, demons,tr .,''" '1,'~F'U canem pro'b, . -,.... penn u t 0':) . '.-'. rapa ill. eel care au ochi de 'V8.zlLl' '~cat in Europa existase odinioara 0 traditio glorioasacarc rivaliza leu cele orientale, Aceasta traditie cunostea, lntelegea ~ipractica stiinta Luminii, m\elegeacoIDlm.ilcarea ell spiritele V_Ii. sau cu. intelisenta care traieste in interiorul rnateriei, in termeni .. ,: p,e ~1:IJ I 1. .... . b d·e.l'" nesrgun.Fuicane '1-.fll cian • fl'"l,lea un aspect ~important: samnureteII oc tradi ':tJl secret e a fran C' ~O' n enie'rl"'" a'mti ce este 1~denti c cu eel 3 1 tie a .. ,'_ traditi il or din Orient. Singura deose hire apare, torusi, la nivelul ..... , .' E..t-: ...., f;oarC ,., ····, ferit d IIlanl1eStanl~:' d.. ce . ell,ln ,L~LDt occi .1.denr '31:5 ,a I'm" '. u'n" '""'~11-d1·JJ ·.Ill ....,~ .... '., " initiere 'Y de transmitere a cunoasterii ~ C'U, un continut mult mai dinamic si , ~ ~ si intr-o formarnult mai stiintifica, In anu119i2~6,acest secret era amenintat .sa, cada, 'in uitare 'p'; entru 't'd-I '. . , ~ ';1 t OIl) . e,a.una" ·0,·,...., .EH::anu ar fJ -l-":,. t F"u_c_:.. , eul ~l tea lui ·e·s·· t-e P"OIS" lb.. r'"·a . 1.0S.' 1 ·'an· -, II· aceasta traditie a initierii sa, se ft' pierdut complet pentru Occident, rat§nd ~an__sa e annai fi wooda-,a, intelea[~la.,A'SCUllS ill sco!ca c-eflcetm.ii d ~ ~ acade.rruce, S,at~pO.le hl fi,m·ta unui a.lc.l1il.l.ist s,o]:itar rme.zul acestei [neme s-ar fi 11l8:stmtaSe'mCIJca. OOlli spor~ ~tepmnd,m,offi el1lulp.r,opice c,are sa-l fa, Ca., sa inm,'ugur,easca, rosa, ~,UVOi1J1VtU, ,ar f1. sccat~ l'n, nIul"e
~ • I"" " ,". " I']', ". I I ,", . -' " ;" ;. .. j'

d espre . ~ Ad· ~"~,:: ~ ,.,. . . ""' ':11-,:: in ,tQClll't· Sall msmuan ru-se un sou d e nsimsm prmnti v ~ aollvlta'U,.P.$.llJJoe - , "-','.,' , PU"~' . -. rtin " "',,' d ~ ',' 'IT" ...', catranse e, (' spon 'lall,e si mai~,. n co nfanne ell.'tr.al'~, ,a Q,JO.· doxa.". t .," . ,1, . rb m 1 ... d~ ·d ., . viziuni'" -1e" VQ'-' .It!U, 1.... rrr bi ~l· alte ],e,-' consecmta imediata fiTID; apanna J ~ run •. 1 1j secte 1or crestme f d iamenta "1'·"· rar, ra extrema cealalta, iste. spiritualisrnul, comunicarea C'U spiritelc si cu mortii, Carre finele
'1-',,-,.'. .-:-'"."_ ," . -;'"I'
-I~

CRUCEA DIN ,HEN'DAl[IE 77 .. ··t C·.. edir , ta ' pi' 1ume ~, tI eC11~:.res nmsm u 1....·'· dusec in f01la, de a tella,C., 1:", 1~1 Iller.
I '. ".. '
I'· '-."_."' ",' ". 1 "II .• "'J'",'

,9

~I

f..

lim' •

<, -

,r

"I'

,"

i~

~~'~

'.'

_.

_.

.~.

\".

u.

,"

. ,"'

. .,"

,_,' _"

'.

,.

,"."

""",......

.'""

I'

¥'....
."( ••

,"

'J

j.., ..

. ..~..

"

... '

........

.'

I"'-

iii' ,...

..

1-1

.'

'1

iN

,J,

'.

_,

,II,

'N;,oI

I ""

U,

1""f"!i "JIi .JL.I.,U"l.o;l",.1

. .•..

,'!!!;.;l

.•. !i,)!'\..i

.11,1

.'"

.'

".

~'..

.•.

\r',.

c_

.e:

.,'.

'1'·0

1,1

.. '

,.l'&1

P'il'l'C' u.LJ

"

,~lJl,

."

Jail

lj

,,

I"

!;:.~ !l..lfi[lU, ~ F" ~,

-~:

.<_

1l

til

CRUCEA DIN HE'NDAY·-·


e. (

79
..

Teb·Eta,n.tica.~ Astfel, Isis ,8. invatat secetele alchimiei de la 0 fiUlt,H "b- . ib snge lica corrmoz - -"" care se commna,.., atnbute 1 e unui astrutzena .ica compozrta In cerului, Nut)~.luna(Khonsu) ~izeul soarelui.Amon-Ra Sa.,ne,am'j:ntim c::a B'nl mal.intalnit aceasta triada pepiedestalul crucii de la Hendaye,

-- --

--

... _..

F:igura 2.B,~ Amnael este 0 fi'rn·'n'ta, angelica complexa in care se combine aspecte ale so are' 'ui~lun i~ n astril or, aici vechii :lIe; egipteni Khonsu. ~ Amon .:~i N'U~t,. (Desen de Darlene, repreducere at reprezentsrilor din Templul Karnak de hi Luxor)

Ortografierea ebraicaa numelui lui Amnael ofera un indiciu 1m' e., , --'. ~ ta a ' -, '-' '"'.', A" ""]"' idla.g .--,. ta ,~portan-'t m prlV.m,~·: cest,er fiii t·,uitecompozrte. , pe, ano :~1 emanf.J.,.,,"-m.... litere, m............... ebmnca ,~.r. e care compun numere san se msumeaza m 12'3~ceea .. ' ce coincide cu numarul corespondent numelui trinitar al 11..11 DWnIleZf!U" A'H'H Yl-fVH .-LOHl!\I[" Conform figurii ,2.9~ aceste trei nume mai ~c "I ~ '" .a sunt aSOCU~._'eu,-cel'l·- ., f bel s.'e 'iroti.din v' , .11 lerar hiet Arb r: CJre 1" 'S--' fir- one Ul,e a~ Vietii si Cunoasterii. adica Kether .. Hohmah si Binah, D'Ble,a 't . desco .. punem numele in ,.4m~7 ael, obtinem numerele 9'1 ~.j 32,~ n ~i
"pt.
,m

I,.

..~

I,.:

'"

."

....

'

,-

,I

-.

-.

am'

-."

.'

...

--

_. '-','

. -',

.,

I' - . ",_.

.- .

- [ -i

'I

It

oS

."

Fig , - "_ ,lin cl trini J


i

I .'

II I

. UU

81

din tr _,~'specte'~ re elatie, emonstra ie ~i transmuratk a put 11 .',', ,b,~lii screw], lchimiccomportacaractcristicilc LIn ,j tria . " csau·' i. -j'·_3 ·,'pro .. ,. ~efectivtrei metamorfoze lntr-una $,iJ1b'lU'it • Tr n .mutarea interior . 111 sau revelatia, presupur e 'e-acordarea en ',gi~].·r·. ia 'fll~ delor _ef _brospinale, astfel meat lumina sa ploata, f ab ....rl ,~~, l,_'_1organismsi trattsnnSll?ana, hi A~DN~ttl fragmentu 1 lsi \ ~. Pl' estc redat inplan simbolic printr-o components ,1 iI-·o; t·,·'_' d ~u .' L ... . . fi· •.....a t~· 'Tr~'nsmI'ILAma eX ....-enOiar31!1' r ,I, :'.ll1 sau·, ,ea lOllS trati - S' ,],3., este C_" 'a, a folo j aceste cnergii cu S'COPl[~ '.• e a produce ran iut res t-ri:' fizi ce in plan terestru, inclusiv a element lor, . I 18l ..... a, trei ' trans unu tar~· este cea a. C~l itatii tirnpului d j,lca " r,". n formarea 'ti mpul ui si . recerea de Ia Varsta fie .ului la V arsta vur, '.8 neamintim ell Isisnu a putut incepe ac ..sr procesdecat d alinierea stelelor CI _ -'. _ U format matrices adecvata, cu alte c rvi '. timpul in CU.I,I rerea sa ~iclipa sunt 1.0 fel ete importan e. Teare ceste
ClTlpUS
1_ '1. - .. '
fi>, , ~I

infiti~-a e de cain" ,," au. ca.. ·· antropr morft u cap de .. eu ~ .1. ",I" " ~_cal, Aceste d - di'.'~un.ta1l8ltDJt. cere ca re IJr '.:~'d,,_8 '.'I actul JU'decatn ••oua '. . '" - ~ c_rre"· a avea loe la s;fir~itu,',"timpurilor, .Llrl tul ,I-Ii Kerkoros" '0 ce .~m]t re la Kere, cele trei Erinii Cu.chip de caine ale zeitei Dernetra, ac -~'C . a kirii ale mitologiei an ice grecesti, Ker are: en ··ullde ~frica" I ... b ...... t. t LIU ue ~rn'lnmare rair tate ~tar KG,YO$- poate f"'"1 re '. at pr in t n terme run1d,C ' ~"Icrul-·' ceea ce inseamna ca,j'LlraIEna:ntu.:l se fact prin invo ': re in .'~'~ ~t iI-e '. I~ 1 nt~me.1I. ern ,~'::":IIi I l'.....'~ uJ, .,...1b ala "l'l ru'..lIUI" p~'~n ~c'Hi ,.:: arc a ". I Ll -,tra ..' _UL. r_ _"~: ~lu 19[IU. reprezinta vehicnlul si Ic.aJauz:a.,~iar "c-el- trei alp "" I n 'C",~ re '~ mcntionate prin asociere ell biciul ~is pad - sugereazd ri _I' lurile de initierc masoniea. Biciul este unul dintre simboluril - utc ~'i ale, r sln;bohJsceptnduisaun~kha,careconform-_'lic;;;,i i-. \za: de ..... chwaller du Lubicz in cartea sa. in. itu'lala.l/iirl'.' ~~I'a, vine __ un s iI nbol ale himic pentru curenml trini 31' al ' -:' ~ei, Dupa a,cestJ"'urimint san in.lliere'40fiinta sublima 'r m' li "l~! '~. ]u i Isis marele secret: -'Numai -. atom poare de . ,311i tur sis iii va dcmonstt a.u] terior aeeasta axioms lui Horus prin intermediul UJ1,Or Ca e ~ 'pr-o' due p]i a' - ,£:,..,.y!: tran em' U' f.n, IP'e r-- il""iiU- C;f'i, . '"I" '[-' I .'~I'. .. i P rO obtin '."drog il, elixirul -,a.du. ei' .Din aces .ipar a] , ransmutarii, replreze:D'ta;
I'

CU

,'I

''I"

'n

,t;!i

U~

i]I

.11.

"iQ'1

..

'

."

-I

_1

~I~

t"" ,~,

, ~. .

If-'I;

'.-

:"1
I'.

~11~

_,I

.'

_,"_ I

~'MI

Ilnl

....

ULJ'~III

II!'"'"'"

.. J~

'"

illJl [WI.. !ai,

~_-

- ",_

.~

IIUI

'-. _ ::

1_ ~'
'

~I_

li~

I....

~.

l!!,

I~

to

I:

I. __

I,

I"

_'

I'

transmutari renr '.inti as aecte Ie lIDUi proce s unic, preen 1, S ~1j O· \ d up cum ~,r, :. C ~~:. p T b a de Smaral :, fiind leg; .'tIe
,c_

printr-un

numitor c. mun are Ie·te m ~ta fr"ora"Lnmini i".


I,

',-2

nnn ~

~,

83

Oare este posibil ca al chimia din perioada cosmologica sa 80 fi referit 13 sriinta aranjarii geometrice a planetelor ~ia alinierii stelelor fixe? Cartea lui Hans Jenny, intitulata Cimatica, demonstreaza teoria crearii structurilor naturale i imodif carii acestora prin tipare de unda ale sunetul ui, Jenny a asezat pul bere fina pe 0 bucata de material suspendata In '.Jala unui microfon stereo. Pe videocaseta pe care a. fost inregistrat experimental, se poate vedea CtlID pulberea incepesa :','.,,,",, ,· c . '. . ....". . '. ~d se" aseze In rorme geome t" nee mtrrnseci, "~,r.;' runcue 'd_f: \,0'1 JLn umu ]"~1.. ··6 intensitatea sunerului. Cand J enny a schimbat frecventele, pulberea s-a miscat din nou ca actionata de 0 bagheta magica ~i.s-a ordonat formand alte modele geometrice. Numai ca, in acest caz este Yorba de un singur plan al transformarii (tin, seria proceselor alchimice, Alchimia se rnai refera ~i, 18 transformarea individuala 8, alchimisnilui Inmomental in care materia din care este alcamitorganismul sauabsoarbe energia . adica informatia necesara transmutarii, Absorbtia sau asimilarea luminii emise de 0 operatic de transmutare poate avea 0 influenta directa asupra ADN -ului operatonilui prin secventele lungi diecodificari non-genetice IJtecare lc contine. Acest asa-numit gunoi AnN din care este format inprcportie majoritara cedul nosrru genetic este impartit in introni ~i extroni. Din cercerarile intreprinse pall~.in'prelent"rezLd:ta ,ca,extronii SU_l~excelente medii pentru pulsatii laser, producand 0 scanteie slaba delrumina ceereu t.a d' . e ca .eva on'. pe secun ia, I. ntrom I par sa;a~oa ~..... "d"'" ib.... e ...• "·'t-· capaeitatea d,e a citi lumina care patrunde in organism, chiar si lJC cea die'la nivelul epidermei, $i del a regia indirect diverse process interne, cum ar fi ritmurile circadiene De aceea pentru a putea '1obtine ' atat prima materia, cat ~i ~,,])latra. , este necesar si esentral sa. se produce schimbari in interioru) operatorului, Cu alte cuvinte, atat operatorul, leal ,~ipri"1a'materia' care il caracterizeaza soot modificate incadrul aceluiasi experiment .. Totusi, acestea nu sunt singurele transmutari posibile, sau pe Cliff: le 'p.res'u"pun, procesele alchimice, Apar transformari in, BlS3tji tesatura spatial ... temporala in momentul In,care structura elementala este distrusa, penttua fuziona apoi intr -0 'noua configurafic geometrica, Teate aceste transformari vor ~ nfluenta societa lea ~iconditia umana, fiindca ele contin promisiunea Varstei die Au!". Practic, In inirna marelui secret se ascunde po sibilitatea uansuiutsrii la nivel planetar; Secretu t "final al alchimiei rezida in apropierea momentului unei crize planetare earle ar fi- ~iar p utea f - dll"P'3, cum ne spune F ulcanelli, sIaJ~jtuJ,Iwnii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
,i •• '"
1

'I,

KOi'

lit

~ '"

...

.....

ill

.'.

,.,.

."

PARTEA, A DOUA

t '1 " • E-scarorogie ~l astrononue


t--I)

Infine, In Ave Regina, Fecioara este rlZil'rlift/i cl?.rect rildaic~'na(salve radix) pentru ,0 ilustra adevarul cd ea elite p rincipiu I :J i 111,C ep utu I tut uro r lu crur i lor" 'nMarire Tie",' ri.J.diici'11ti prin care Lumina straluce
uea.supra "llm,l't
-1

.....

l~ - ..,,~
II

Prin conexiune, Notre-D'QI11'e din Paris, Catedrala Filosofilor; este. ;,1 mod inexorabil, exemplulperfect si, dupii cum SP"£fH,f!'U Victer Hugo eel mai strdlucu - .., --. Ii" rezumat a 1 ,~'tlmtet ernrze~lee .~ '.
:I
~I
r

86

J,t\Y' WElD'N ~'R,&

'\1('

"""CENT ,BRIDGES

'TREI

ESCATOLOGIE GNO'S,T'I'CA

'REV"IRIMENTU'L GN'O'STIClSMULU'I:: lSIS S"I MARIA, ,ALCH.lMISTA,


In ceea ce constituie probab ~1 mai vechi text alchimic eel cunoscut care ne-a parvenit, isis Profetesa, !li se ingad.Ltie si, tragem cu coada ochiului spre ,o·~tiin)istraveche. In inima acestei stiinte, exista ceva ,C, omul modern recunoaste sub termenul de alchimie, d deef arta care s... nascut In perroaoa ne eferveseenta .~, a spmtua 'li ~I intelectuala din Alexandria primelor trei secole ale erei moderne. Pe In,a,SUTa ce aceasta .arta a evoluat, ea a. fost asimilata 111 traditia spirituals gnostica, devenind parte integranta a acesteia prin contrast ell crestinismu ortodox si ap ostolic, ~ Termenul de gnostic provine din cuvantul grec gnosis, cu sen sul de ,;cun,ol~tere·, In sens spiritual, gnosis presupune ~i~pli'ci ' · ' .... ~ . u "... ...uvmunn • o expenenta .... .. .... pnn traire directa ,3,' divi 'II ~ tar asemenea nusnca , '~· '. .~ expenenpe erau apanaj L11mu 1-tor rengu.."1a' e nnsterelot Ad"teva -til1 este ',... .... ' ,ea, in forma s,a primordiala, crestinismul a aparut ca tip de ~colali, eblalca a rnisterelor; Reputatia conform careia iudeii ar ,6.detinut puteri ~ ,. '8magice, reputatie d'.e care se b ucurau, deat ]£'1"" In I.umea cl',aS1C a, ' . ~e_., alimentst practic expansiunea crestinismului, 1_1 Egipt, crestinisrnul a fost aceeptat ca onoua forma a vechi i rneme religioase fimdamentate . IH . pe ]J:u,g,·· torus care se ra.sp,an dj",··SC ...In ]iumea antica -"" in urma..... cu d doua ...d .. mm eam,
po, ~
II

"",

'rI'

~.

-: '.

,,:-

I'

','

I'

-.

.'

~. I'

.'

'..

:..:_ 'J

'.

••••

••

-.:_

'

:..

'.'

-.

",

".

'.."

r.:"

. :-', . ~ .

l'

..

r.

'~I

.A

Dupa cum amvazut in fragmennil Isis Profetesa ideile gnostice, dintre e-e fa c and parte ~i a]ell irnia s-au dezvoltat concomiten cu crestinismul. Cea mai veche versi une a Tab ei de Smarald ..Iapidarul manual de magie ~ialchirnie din secolul al Il-lea L:H~r~ (veziAnexa.B),

87

-'lui ..

-R & VINCE.>T BRIDGE': obligatorn experienta nen ·ij~ocjt~t.tr,airea irecta, relativ a,sfarsitul d lumii Conformrniturilorgnostice, in momentul crearii universului spiritul luminii a fostinchis de puterile intunericului. Lumina, care este csenta divinita ,ii a fost p, rinsa III co pul uman sub forma unor scantei de lumina care sunt suflete Ie noastre, Sectele gn ostice SLtS"~ineau ca ..: tel, .1 existentei omului est acel ,de a reface drumul de intoarcere acasa, satl cruatoria scanteiloi individuale de lumina pana la contopirea I! ~ ." ~... tu" "" ~ ...] idnal i... Jl ..;; ClLJ!' lmmaongt.na:r-t4plUl·proc.csu 'ln~~n .U:lllll di Vi, .. -..' e,.ll18ccep'!Jlunea gnosticilor, Iumea in. care traini si istoria menirii sunt ope' a U lui demiurg rau ..Este yorba. d,e un fals zeu, sau de un zeu malefic care at .. uri aceasta lume ca .e o..•apcana a still, ..[e o sau cu sec pul de a a _ -:- 1~ ...... ....... '"1 '" inlannu umma , Candun suflet res e rnantui el pomeste ill calatoria spre casa, se mtoarce la sursa de lumina divir ..a care, pe lnaSU"a ce 'Oil mai rnulte suflete revin, redevine un 'tot unitar, 11cele din urma, cand teat .. -· sufl etele vor fi reo . enit la sursa, universul fizic, Bind complet tip ... d e it lumina va disparea, Tinand com de felul ncu in care intelegem, din perspectiva biologiei moderne fenomenul si capacin tea AD.·····-lui ~ d. · dIe a ermte iumma stid".a:fi purtator ne m ormatie,cdar st~sensu 1.pe care n capata ."1 sistem viu pentru tipul de realitate holografica descrisa d· .gnostici, 0 atare e catologie a luminii ca71i.ga 0 .'. emni ~.,atJein· dim si mult mai ,... stiintifica" ~Din aceasta perspectiva .. ADN-u~ ponte' fi inteles ca reprezentsnd fragmentele ill' .ime ale hologramei unice, ~. are contin informatia despreintreg, dar unt iuchise 111 _., ueria piecare .·-1·' '1·- trebuie sa. 0 anime pentru sc inroarce la Marea Lumina ins·. Primordiala, Prin urmare, aceasta .escatologie a luminii", compusa dintr-o sinteza a elemental or .·.~i tene p'. er sane 'Y ebraice ..•ate fi inteleasa s _ ., .... ~ ca un.cadru pe care s-au sustinut di ve .de traditii gnostice ..In aceste tr ditii s-ainscris si noua ' orrna mcsii nica care S-3 nascut in inter oml iudaismului si din care avea sa, se nascareligia ere.' in ..... Intr-adevar, sectele gnostice credeau u chip firesc ca detineau ClfDO' .£e-ea si eru ul ao vara t al inV8 -4, urilor lu.. I i~ Hri: t s. : lIS Majoritatea or nu credeau intr -un Iisu real, naseut din camesi sange, care a suferit ca OlTI ~iapoi a murit. Pentru gnostici, ' isus ra un m esager divin.sau. fiinta ang elica deghizata Inc m r· deau ca ,1a " fos -trimis pe parnant pentru a le revela oamenilor cunoasterea secreta ~ja 1·. ara a ca ea de intoa c ~CJ_ . ursa, ies -.. ,din ace as ta 1 e urn,
',8 ~YWEIDN
..
.
II< ,.' -!
r

'11

...

1-

I,

'I~

flristos. va. reveni nu in planfizic, ci spiritual.Invierea este astfelun evenimcnt care cap-ata 0 valoare PI,' utemic simbolica pentru exp "enen,'la ~ iriumfului spiritual asupra mortii , prin urmare, ea fiind aecesibilafiecarui nn In parte si tuturor, I ' , ,~ .. id ... 1.nS}stenta ell care gnosncn au rei terat ioeea expenentei "'1, '* ,',', ' "' U1d zid - e ne,u1JJ.,loc.h.re·amanILUIDl" m tnarcern -'~',ivmua,1" 118"1',"' ~"''''",'. ',,"di a' a, a urmna pnmon ,1.... ntrasteaza pregnnant cu pozitia _,ortodcxaemerg ,_ _ _care sustinea ' COl __ , __ _ , "_,,, _ _~ enta ,, _ "": "" -, ]' · ca' apostoln,'1-'· carora J~ H TI..stqS re-a aparut d ....nvtere, erau umcn'... _JS'U1), ·.···'up,a '" detinatori si transmitatori ai autoritatii spirituale, Gnosticii au ridicat primii problema prioritarilor _. dacane putem exprima astfel adoptand-o pie Maria Magdalena ill chip de 'Su:per... stol " apo T_ ~ '""~ M'.ana M 'fag:·'daiena, sora M',arte:~, a .1:11 accep tiunea gnosncuor; v ~ v . , '1 ~ si ).,.,. 'i 111] Lazar, a fost Scotia ,~,IJ_iIisus §i primul martor al Invierii, Tot gn rosticii o considerau pie Maria Magdalena sursa misteriilor secrete. Multe dintre sectele znostice sustineau teza conform careia MarIi.a- mama ... ,~ttie -" S ra. ':O,' " '!I, ' .... ~" , ,t,ap' ,...... so u: ~~u~Q - a~O:!',"..m,UJ.lll'" 'D'~' , '.' tlmneZetl. - era de fant J.S i',.......... -'.... easa~< lS~ llJi..Lpa;ra.' ,t cerurilor. 10,Le nl)'is.tere.,~ Fulcanelli atrage atentia 3511pra acestui aspect, informandu-ne intermeni categorici ca statuile Fecioarelor negre care se gasesc in, criptele marilor catedrale gotice sunt reprezcnrari ale zcitei Isis, Acest simbol formeaza ce,a importanta veriga de legalura dintre crestinism ~'iEgiptul antic, ~ Ca ~,i in cazul misterelor lul Isis, crestinismul primordialsi alchimia erau dominate de femei. Cea rnai importanta dintre primele fcmei-alchirnist a. fost Cleopatra, autoarea textului clasic Chrysopeia sau Fdurirea aurului, in accasta lucrare, 13.fel ca ~i in fragmental isis Profetesa descoperit in Codex ,Marc,j(J;111J'S din secolul al XI-lea, regasindu-se cea rnai veche reprezentare a uroborosului, sarpe care-si musca propria coad .. (figura 3~I), Uroborosul simbolizeaza a un cielu cosmic de evolutie inchis asuprasiesi, pe jumatatc alb, pe j umHta:tenegro" si comine in interiotul cercului sintagma inlimba gi~lf:: ".. urna nnuror filosofiilor" S " Intr-adevar, stiind ceea ce stim despre importanta A_.D'N ului in cadrul acestei teologii.a luminii, sarpele care i~i m-u,~c,a,propria coada esre c reprezentare cu 0 puternica Incarcarura metaforiea, imagi nea sim bol ·ic'a a. AD N'- ul u i care ill opinia antropologul ui J eremy N ru~by,este produsul secverrtelor de imagine de tip ~ ]a"'~ care provin .gri chiar de la ADN . Pe acccasi fila c in Codex Marcianus, imediat sub reprezentarea LU1.ei semiluni care aminteste forma unui sarpe, este
"

89 ntlata sub dominatia Intunericului. Din aceasta perspectiva, Iisus


~'
, ~'

CR1JC.EA D"r, HENDA,\, '

L,

,_

_ ~"

1).1..,

__ "

- '3'-

,,""';"'ihn:"'

....

]I

'TO"

ru

...,

>-

I.·.•...•..

.•

'

;I

.1

-11 . ," ,

rum

.A]

au

,lui, Icat I_il I .'U opt ra· e,

~'"' nn I :mum.cr-o ['_

lsus din "pu' hi funda lUI nl t "f


r

ve ~I lr' ~,

I~

I I ':1 II' ·I

spit
·

religiei crestine se ascunde 0 taina d dimensiuni cosmol igicc, iar viziunea omului m d..m asunra ,,far~,~tuiuilumii se Impleteste C1l acest mister magic care ,ta. ~'I' cc rtrul ell ,~'Lirri, ului, m Pcntru a i_ te ege aces mister dar si im rtanta sa alchirnica ~ii apocaliptica, trebuie rnai i ,-'tai:~ ~edem cum 18 aiuns culture ebraica
1,-

i'n inima

96
P-"O])'OrLlJ lui lsra ~.'- '\lea -"_ Ii,~U -- _.-. ,i toti ex: latii aveau -~ Tie' m din r' ic, lar rnortii '_" lU. ,,'~- , J -' ',' ulati din moarte, as 'el inlc~ll' '~ pOtts f rnartori ai cxperientei din e apa ala, domnia ~,ui, I, ssi -. ~, asupn noul _J,i I aradis ere "tru, B" Areflt;, in. centrul ,~u Temelul r __-- ificat p =-in vointi_ divina. ln aCle '1 c ntext rolul lui Messiah era unul simplt buil· "i '-1' ,.. p, -il'nporatll'l tica o's,ca~e domnea ~upm. hunii - de m i1 - _ , i. ,," hj" ',-iitr_ V,2in-S'[a d,eAur; Este imposibi '8 ,,-,~, urn , -r I~,~/~ tnsl~,'i pc fundalul acestor sperant ~ ~ ~ 's P in un c merm "ran ,-_u~Ii 'LJ' nu i-a eonsemnat Inva"aturi le in ' i \, ti ~ ~- ~- ~ I ~1'l11~1 C Iii iz IC~ ,,I cinci de ani de la mea rt 'B,'8 i 1i e i _'p: im '1_' d _ i U 1m': -:,' - etuateprincuvintele trans nise p_ cal , 'r -.. mi -i, n _ ii" i d m\t,alatori ~Predicile lui risus Sf: adaptau tn ~, uu n i fun tie c . au.' itonulcaruia ii erau adresate, Pav el, ~I I · '" . 'ru~ teh, ,~t~ ' t"'I ...]~ C 1.. car-' au. scns, E.vang h '~~1 ,1"Sll,ELd apu 1 . -ICI,UI ~ t x I_I ill un lie d - ~Iomu' .ttir,.i~'e:m care ,au.-fmit si 11predicat, .'. ntru m -gorita'teat contemporanilor sai lis era 'LI,nsoi de _~jn,uni mull pfea obi!jnuitein1F"'o _ sl ~ tin',_.-~rc tree .... arl framinthi. Cei ear _n __ m up rte dill cc ..ul luill -~allc_,a~~imari ..magi ienica ,_,In niu din Tyana, dcspre car ' ~ __ .. ris cat - ...biograf ~in ,",Ii ] :_v, 'n· 1·· ic.: . u_ , locul it car .--3 nasc'Ur lisus se convenise t '~U ·in1--. 1:111. abia in s colul l i.Hr., 'retinind-mtTb, '_, _', n p_ ernie ,~.. I u ani __ nativ, pie' acest fundal religios, semni -Ie ,~'., m ~ "'"nirili J . ~ ~,~_ __, deriva ~tocrnai din capacitateas .. de a ,ac_ 'mlI1U.i, a [ ·'lIanghelia' duptl' Matei'" magii, ,3· ,-, nomi ~i I'I ~ c ~-' 't;8U ,. Zoroastru, au urmat 8~~tm 11 U t~ ~.' [ .. nu di_- :: U d s-a ni -cu 1 Iisus, Acesti Inte lCIJ'1 i • ra· pets ..· P'''' "e ~ impregnati de cunoastei _ _'ttl~'~, ,I CS,C .. - I .·1. " .. J. me -;-', lor .. _'-,aeeste lucruri nu trsnspar clar din 1'{JIJ 11 tii. 1\ _~. c ine . t· I . D persona] intelept, tipologie cu car "" lume II -Jic~ uli -__za .... i _care mspan.d,e·~te ~nva,latur8.dcspr~~ ln1-- -__~,_eeruri . injuruJ 1'3'U discipoli siface fap~"c r th, de mir . ~ ··.i~ r e dimr li us; I,:L a punem, Ap lloniu din 1YDJla~rez i '~ '_'C'C emul 111 pr If]' '_ pe care-l une pe cnIIC:_~ -:tele m· siani .:~ak iud j unului, I~- ..Insusi -3 au' mtilulal.,~_ i Omului" tiUu 1 car, _"'!! die al. ,i1 t ~ iIalribu ~ .• lantllftoru] ii.sa I,rall ru II rc ,:- IC~i va pa t imi, va iesi ia e
l

'-I~

"III'

,P"

'

..

I..

_~-

'

__

~ it

1_

,- ~

I'

Il;

-,I'

II

.1 ·1

us
..

'_I

."

"I.

~ __

'~II

__

I"

I.

l,.

=~

CRU· E.ADIN H .. KNDAY·


~ULU!, lIJ

97
'-II" _ _, _I ,_,:' ,I: _I I' "_,,

Pentru a il,tnmd,.~ bine misterul C." rese ascunde aici trebuie mai 'a parasim pentru 0 clip :crestinismul ~isa abordam ill} al te· .. magic t cgiptean, Papiru iul din Paris una dintre rarele geme descoperit .., de . avantii lui ap Jf. on ~·'l _ '. gipt I-n Papir usul IV'··ra ndlurile ~l :. ....
. .' , I,'" :, .. ~ : _ .~.'
-'!j
J. I'

cu 0 profunda semnif catie eso erica , Misterul este declarat explicit In Matei c aiar la Inceoutul earierei lui I [SU8 Matei ci eaza run. eel de-al doi ea.Isaia: ~;Si amenii o ....~ In in ~ ... lumi .... ' care trarai I ........ unenc au vazut 0 1·... .umma mare, 0 , umma ..",,8, revarsat asupra celor care traiau 111 tarap: ste care eraumbra mortii" Pentru ~{ implini aceasta profetie - iflam din Evanghelia dt~p'a'Matei ~ a-'I"'r ··d· ce ~ Poca .... ti ·V- ca....i Imparatia cerun ~ se i lor I C1l~I'S am.tceput aproapie '.
.

Numai ca intregul mister C31erezida in chiar centrul acestei ..... (~ Irn nareataina a c 'I'iPS·~ ismiului era nat I ira. si m om entu11 sosirii "111\~61'~·a~1., . u~... fnlp,arlitiei.lui Dumnezeu, Este incoi testabil aptul cat liSU8 : -alasat primi lor sai ueenici impresia ca sfarsi nl Iumii era iminent Moartea si [nvierea s simbolizau triumf J irnparatului bun asupra celui rau, iar i.11toarcerea sa.avea sa, pecetluiasca incemrtulnoii ere "Ziua Judecatii, El insusi a declarat cat unii dintre contemporaniilui vor fi in viata in momentul intoarcerii sale pe pamant, Tardaca sf~ituI era iminent anmci.in mod logic, nu ern necesar sa fie consemnate invataturile lui Iisus, Dups multi ani, can , to a 'il-at;$n·u s nrod ,u ceo I"' ·m··· vechi a·dep ,tll d~ a~ lll. arc· ~]"e· · sa unUDIu.. ~ _ '•.- a. .If :·In '1"'" anturaju sau au nceput sa. astearna ill SC:rlS predicil e sa 1-· iar .ic .e, Ev angheliile ptovin d~11 ac-es: e surse timpurii, Evanghelia du.Pd' Marcu. scrisa cu aproximati~ e inanul 70 d.Hn, a-recurs la un document de 'luv3laturi r.~spandit in epoca, care a ajuns sa. fie cunoscut sub denumirea de Q si carle i-a servit drept sursa pentrua scrie povestea vietii lui Iis,u.s,.M"tei urmato lea Evanghelie scrisa irrtre·anii 8. 0 , - .100 d..Hr., a utilizat 0 .ehnica .. ~surse similare "aplieandu-le U1S~, ~ un 11 ive de Intelegcre superior a1 traditiei esoterice antice, Matei e fiirnizeaza imaginea comple tar a i11v'atittr, or lui Iisus referitoare .8- sfsrsitul lumii ~ila vestirea apropierii Impara~;j,ei cerurilor, M ate]~este unu 1·.nntre CI I..care au ... 1 tama di mtma crestimsm ..nn, mteles ~ dm ~ Iiindca de la el a' lam despre legaturalui Iisus ell Egiptul despre 81 eaua .....}"'-'I.. ~ .. .. . ·1 iti ... arUisant~ :,e· :~, d·e j a B·· tbJeem srcalatona celortres)M agnntelepti ..vem] de 1 n;;; ... '" despre uciderea pruncilor ispitirea lui Me-ssiah ~i multe a te relatari
r

CULvQ.

..

.'

11~11~I.

~.

.~

~Ll.

I~i

:llU

._-,t"'"

J".!-

I.

'.

1.·

<rI .. - ..

..

C! (j':!i

. '.

.'

l..

--'~,

_.. ,I.

·c

I'ti

....

...'"

,.

I,

i!'io

'I.

m !Ii.:." ;

11··

..

..

~ .. ,

J,I·..

1'·1· ._...

.. ,....'

.,,~, ': -

. ,<.'

.....

._.1

..

_...

,.

..

, _ ':-

,.-l

~".,

I,

::

r-

.-

I' .

75-830~,descoperim u 1ritua Iprin care se atingea nemurirea acest lucru facand .-8' I fin inhalarea Iuminii. AL_ pirantului i se cere sa

98

..

iii

..

In

'_

, -lICa"", '
V1Z1UD,e

"'

a ere

ng,-' ''':/
.

confruntarca ell pcrsecutiilc periodice comandate de diversi iln:p·a:rap--. Biserica c~tigase' putere ~iinfl uen.'~a~ersccutii le CI1J11.te d.e la lnceputul P secolului al IV -lea au reprezentat ut- inla ..incereare in forta de' a stopa erodarea autoritatii imperiale :pagarle provocata de dezvoltarea crestinismului, cu apel la autoritatea lui Durnnezeu, administrate prin episcopn sal aposro I' · .I.CI. EVID1,ghetia.A.pocalipsei sc sprijinea pe autoritatea Apostolului I.0 an, dar mai avea ~i un LI.~Orz gnostic distinctiv. loan este discipolul i prca-iubi - al ]u.i lisus Hristos care a stat in dreapta acestuia la
Ii I! !, ~ -! •

religii ale mantuirii, printre care se nliinara si mithraismul, foarte asemanator crestinismului. ~ au intrat in cornpetitic, call'tand aderenti,'if ~( '.f . sustinere imperials ..Carre .8l1Ul180,:; cand Irineu a elaborat autoritar lista de ,ear(::i acceptate ale Noului Testament canonic, in care fusese mel usa ~'i pocalipsalui Joan ca unica versiune oficiala a. apocalipsei, A religia crestina ortodoxa se CO'J1S0] idase, devenind 0 'pu temica f011ii socials si politica, Timp de mai bine doe un. secol, fortificata de
'I!"

comunitati'~- crestine, 'Y Aspectele mistice ale religiei crestine se raspanidiser~ in.sa, pe cuprinsul tl1tregu]w lmperiu, amalgamandu-se C'U. diverse alte curente de goo.'dire religioasa, printre altele credinta fundamental p·ag3na ,3: gnosticismului, Aceste fenomene au dat nastere unei vaste miscari crestine, departe de a fi. satisfacuta de iqterpretarea apostclica simplista referitoare la autoritatea spirituala, In.mod special- gnosticii ~~'1__:_':. ,., ~..... '"..mtermediar di insistau asupra mtamim dir ....-fete CU u·... Hnstos, m I" .Ipsa.onC81U~ fie el preot sau episcop, Aceasta maroa de crestinism lara. mediator _. - lt i _.' - USIP/ISla.eca .garnn)a _. .•.•. ~... ria' _ 111 era, fireste, lTIU.Jl mal exc.1. . '~rnd - Ft· ...... ti . ~pos tolH.ca a.. n_~_n tu.nri ~. . ~ d ·d di , .... .~ mstantanee .3:: use l1Lln181e credinta ~'l d~e ascuttare. '. Crestinismul apostolic ortodox a devenit ,0 miscare populars ,., '1' ·JI ". m CllfSUI~ secotuuu al 11- l in tunp ce grupanre gnosncese nsipeau ~I .'_~.-iea, se imputinau tot .111ai mult, fonn,adl·d,societati secrete hermetice, Alte
~ • :A
0

Inca din. secolului al II -lea Ide crestinism, se regascsc urme ale inceputurilor ortodoxiei, Pie masura raspiin.dirli Evangheliilor apostolice, s-a,dezvoltat ~i 0 institutie organizata care 1!~i propunea sa aiba grija de popor, Preotii care oficiau slujbele religioase raspundeau inaintea Ulor episcopi. care erau investiti leu.autoritat e - lea .nsiruirea vengi ·'1 In 1antul1 ierarruc ue COll1W1.'-·d a era cat . o:r "" . I·' d ... .... aposto l',. ..I'" ,. se poate de clara, Dumnezeu il trimisesc 'p,eHristos, care ii chemase pe Apostoli, Acestora, Ic daduse intreaga raspundere pentru Biserica ·· ~., a ~ dul tor, .. [e ,tecarei L'UI;, Iar aces tia, ~ ranaur I i-au a .. s pe con ducatornii fi '"" .,
<s.

I'.

,0 -

.,

'I,

;.0"

.,

...

i,

'!13

S-ar putea să vă placă și