Sunteți pe pagina 1din 31

EXTRAS PENTRU INFORMARE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.544/2001 AL RECHIZITORIULUI din 25.10.2007 , DOSAR NR.84015/108/2007:

ROMÂNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie În temeiul art.264 alin.3 şi art. 22^ din OUG 43/2002C.p.p.,verificat temeinicia şi legalitatea PROCUROR ŞEF DIRECŢIE

RECHIZITORIU 25octombrie 2007
RECHIZITORIU
25octombrie 2007

……………………………………………………………

Având in vedere materialul de urmărire penală privind pe învinuiţii:

FALCĂ GHEORGHE Cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 254 alin.l din Cp. şi art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art.248. 248 1 din Cp., cu aplicarea art.33 din Cp.:

DEMETER FRANCISC Cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de 255 alin.

I

raportat la art.248, 248 1 din Cp., cu aplicarea ari.33 din Cp.; VASIL RADU GAVRIL Cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art.255 alin.l din Cp. şi art.26 Cp., raportat la art.13 2 din Legea nr.78/2000, raportat la art.248, 248 1 din Cp., cu aplicarea art.33 din Cp.; POPA FLORICA MIOARA Cercetată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.13 2 din

Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248, 248 1 din Cp.; DEKANY ALEXANDRU TIBERIU Cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.13 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248, 248 1 din Cp.;

din Cp. şi art. 26 Cp, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/'2000,

POPA RĂZVAN IOAN

Cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248, 248 1 din Cp. MAGDA MATZEK

13 2

din

Cercetată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248, 248 1 din Cp.

de art.

13 2

din

EXPUN URMĂTOARELE:

I. DATE PRELIMINARE S.C." Z." S.A. Arad este societate comercială cu capital de stat, constituită ca atare, în conformitate cu Legea nr. 15/1990, privind

ca atare, în conformitate cu Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea fostelor unităţi socialiste în regii

reorganizarea fostelor unităţi socialiste în regii autonome şi societăţi

din

comerciale. în fapt, unitatea este succesoarea fostei Fabrici

municipiul Arad, judeţul Arad. Între activele aflate în proprietatea societăţii, s-a aflat şi terenul cu clădiri a fabricii vechi, situat în centrul municipiului Arad, pe str. M., fără număr. Astfel cum se atestă în adresa S.C."Z."S.A. Arad, aceste active se aflau într-o stare avansată de degradare, fiind în permanent pericol de prăbuşire, fabrica nemaifiind utilizată pentru scopul în care fusese construită. De asemenea, rezultă din adresa din data de 24.11.2006 a S.C" Z." S.A Arad, că factorii de conducere ai unităţii nu au fost interesaţi să obţină certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile în cauză, întrucât procedura necesară, prevăzută în H.G. nr.834/1991, era „extrem de greoaie, cu termene lungi şi grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte deţinerea certificatelor" (Vol. LX, fila 113). Îîn aceste condiţii, Consiliul de Administraţie al S.C."Z."S.A Arad, a hotărât convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, care a avut loc la 01.10.2002, având pe ordinea de zi şi înstrăinarea acestor active. Propunerea a fost însuşită în unanimitate de A.G.A. (Vol. LX, filele 113-116). La data de 05.03.2003, sub nr.322, a fost înaintată de către S.C." Z."S.A Arad, către Primăria Arad, oferta de vânzare a Fabricii Vechi de Z., mai puţin magaziile de pe str. Vasile Ureche, pentru preţul de 450. OOO EURO. stabilit conform evaluării tehnice (voi LX, fila

127).

Din punct de

vedere

al drepturilor asupra acestor active,

arătăm că, S.C. Z. S.A. Arad, era proprietara clădirilor, iar Statul

Roman era proprietarul terenului. Conform situaţiei de carte funciară, intabulat pe terenul în discuţie este Statul Român şi nu Consiliul Local Arad sau Municipiul Arad (Vol. VIII, fila 194). Aceasta, deoarece, aşa cum am arătat, S.C."Z."S.A Arad, nu solicitase Fondului Proprietăţii de Stat (actualmente AVAS) eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate, conform HG nr. 834/1991, statul rămânând în continuare proprietar. Conform declaraţiilor luate în cursul urmăririi penale, terenul s-a considerat a fi, însă, în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, ca efect al legislaţiei succesive de după 1990. Tot în legătură cu acest teren, arătăm că, la data \ de 20.09.2002, S.C."Z."S.A Arad, încheiase cu S.C."P.„S.A.Arad, un contract de proiectare, întrucât demarase procedura prev. de HG. nr.834/1991 (nefinalizată). Director general al S.C."P."S.A. Arad, era, în acea perioadă, martorul S. G., tatăl martorei F.E., soţia înv. Falcă Gheorghe. Martora F.E. se cunoaşte, fiind în relaţii de prietenie, cu învinuiţii Demeter Francisc şi Vasil Radu, încă din anul 2001. Cei doi învinuiţi sunt administratorii S.C'E.P."SRL Arad, firmă ce are ca obiect principal de activitate instalaţii în construcţii. Înv. Falcă Gheorghe îl cunoaşte pe înv. Vasil Radu din 1998, iar pe înv. Demeter Francisc din anul 2002. De-a lungul timpului, relaţiile între familiile învinuiţilor au fost strânse, aceştia făcându-şi concediile în străinătate împreună. Astfel cum şi recunosc, în anul 2002, au efectuat împreună o deplasare în Croaţia, precum şi în localitatea Vata de Jos, iar în iarna anilor 2004-2005, în Statele Unite ale Americii, locuind la mătuşa martorei F.E. (Vol.III, filele 4, 10; vol.LX, filele 270-277). Mai mult decât atât, învinuiţii Demeter Francisc şi Vasil Radu, au sponsorizat campania electorală a înv. Falcă Gheorghe pentru alegerile locale ce au avut loc în luna iunie 2004, cu suma de 250 milioane ROL. Mai este de precizat că soţia înv. Vasil Radu, M. V., a fost consilier local din partea Partidului Democrat, candidat la Camera Deputaţilor, iar apoi, ea a fost numită la Casa Judeţeană de Pensii Arad în calitate de director. În paralel, învinuiţii Demeter Francisc şi Vasil Radu, începuseră achiziţionarea clădirilor vechii Fabrici de Z., după ce înv. Falcă Gheorghe a devenit primar şi înainte de excursia în S. U.A. Acest fapt a marcat debutul unui plan ingenios, finalizat cu succes, plan în baza

şi înainte de excursia în S. U.A. Acest fapt a marcat debutul unui plan ingenios, finalizat

căruia administratorii E. au speculat, cu profit uriaş, un teren al statului, iar înv. Falcă Gheorghe a dobândit o casă în schimbul unui apartament. Detaliile scenariului şi etapele planului vor fi redate amănunţit în cele ce urmează:

II. STAREA DE FAPT

Atât înainte de alegeri, căt mai ales după, respectiv după luna iunie a anului 2004, învinuiţii au realizat înţelegerea frauduloasă conform căreia Falcă Gheorghe urma să primească locuinţa deţinută în coproprietate de către înv. Vasil şi Demeter situată pe şţr. I.L C., în schimbul unui apartament deţinut în proprietate de familia Falcă situat pe str. R., din municipiul Arad. în mod formal Falcă urma să plătească o sultă derizorie raportat la valoarea casei dobândite, sultă în cuantum de 20.000 EURO. În schimbul acestui serviciu (între cele două imobile existând o diferenţă de valoare foarte mare, astfel cum se va arăta mai jos) în calitatea sa de primar al municipiului Arad, înv. Falcă Gheorghe

mult decât atât, după dobândirea
mult
decât atât,
după dobândirea

trebuia să asigure toate condiţiile pentru ca S.C." E.P." SRL să intre, în schimbul unui preţ cât mai mic, în proprietatea terenului. Acţiunile neechivoce desfăşurate în acest sens de înv. Falcă Gheorghe sunt expuse succint şi cronologic în cuprinsul stării de fapt.

Mai

terenului în condiţii

nemijlocite şi lesnicioase, înv. Falcă Gheorghe trebuia să procedeze în aşa fel încât Vasil şi Demeter să-şi găsească un cumpărător care să achiziţioneze terenuri la valoarea sa reală, în acest fel realizându- se şi câştigul afacerii.

A. Coordonatele de bază ale planului au fost:

1. - achiziţia clădirilor ce au compus vechea Fabrică de Z.;

2. - constituirea comisiei de negociere, pentru vânzarea terenurilor

de sub aceste clădiri, aplicându-se un act normativ ce nu avea incidenţă; 3. - ca urmare a îndeplinirii acestor două etape, achiziţia terenului fără licitaţie, direct de către S.C'E.P."SRL şi în condiţii de preţ evident avantajoase pentru această firmă; 4. - revânzarea terenului la preţ superior, realizându-se astfel câştigul din afacere.

Înv. Falcă Gheorghe a fost implicat în realizarea fiecărei etape a acestui plan, în care a implicat şi un funcţionar din Primăria Municipiului Arad, persoana învinuită Popa Florica. Îîn linii mari, înv. Vasil Radu Gavril descrie, în declaraţia sa de învinuit, întregul plan. Astfel, el arată că, din discuţiile cu diverse persoane, a aflat că, în urma deţinerii activelor, S.C. E. dobândea prioritate în a cumpăra terenul aferent acestora. De asemenea, înv. Demeter Francisc arată şi el, în declaraţie, că achiziţia activelor fostei Fabrici de Z. s-a făcut exclusiv în scopul achiziţionării directe a terenului (Vol. III, filele 6-7)

1. Planul de achiziţionare a clădirilor în scopul dobândirii terenului a debutat, deci, la scurt timp după ce înv. Falcă Gheorghe a ajuns primar, în vara anului 2004. Reamintind că familiile Vasil, Demeter şi Falcă au plecat în S.U.A. în luna decembrie 2004, vom arăta cronologia evenimentelor în

luna decembrie 2004, vom arăta cronologia evenimentelor în ceea ce priveşte planul de acaparare a terenului

ceea ce priveşte planul de acaparare a terenului corespunzător primirii foloaselor de către înv. Falcă Gheorghe:

> La 24.11.2004, înv. Falcă Gheorghe emite Dispoziţia nr.3245, prin care dispune asupra componenţei comisiei de negociere în vederea aplicării H.G. nr.577/2002. Astfel, preşedinte al acestei comisii era însuşi înv. Falcă Gheorghe, membri fiind: Popa Răzvan, Matzek Magda, Contras Sorin şi Popa Florica. La baza emiterii acestei dispoziţii a stat referatul semnat de înv. Dekany Tiberiu (Vol. VIII, filele 73-74). Se remarcă faptul că dispoziţia a fost emisă în cursul demersurilor care vizau plecarea în S.U.A. (Vol. LX, filele 170 - 272;

273-275).

Comisia constituită în vederea aplicării actului normativ sus- menţionat, va avea un rol hotărâtor în vânzarea în condiţii păgubitoare a terenului de pe str. M.;

> La 07.12.2004, s-a încheiat „promisiunea de vânzare-

cumpărare" între S.C."Z."S.A. în calitate de promitent vânzător şi S.C.'E., reprezentată de înv. Demeter Francisc, în calitate de promitent

cumpărător. Se remarcă faptul că acest antecontract de vănzare cumpărare s-a încheiat la scurt timp după ce înv. Falcă Gheorghe a constituit în condiţiile de mai sus comisia de aplicare a H.G.

nr.577/2002.

Câteva clauze ale acestei promisiuni bilaterale atrag atenţia. Astfel, la data de 20.12.2004, urma să fie plătit un avans de 15%din preţ de către S.C'E.P."SRL; se stabilea în acelaşi document că ultima tranşă din preţ să se achite la data de 20.05.2005, dată la care S.C."Z."S.A. se obligase să înstrăineze şi ultima clădire. Totodată, la pct. 2 al promisiunii bilaterale se prevedea că S.C. E. are drept de folosinţă asupra terenurilor aferente clădirilor. De asemenea, E. se obliga să respecte contractele de închiriere existente la data transferului dreptului de proprietate (Vol. VII, filele 150-153); > La mijlocul lunii ianuarie a anului 2005, familiile Falcă, Demeter şi Vasil s-au întors din S. U.A. > La 22.02.2005, se încheie între E. şi S.C."Z."S.A. contractul de vănzare-cumpărare în formă autentică, act în baza căruia se dobândeşte contra sumei de 200.000 EURC prima tranşă din ansamblul de active; > La data de 25.02.2005, învinuiţii Demeter şi Vasil recepţionează lucrările de renovare şi mansardare a locuinţei proprietate personală; > La data de 03.03.2005, se încheie contractul de schimb prin care înv. Falcă Gheorghe îşi cedează apartamentul

La 30.03.2005, învinuiţii Demeter
La
30.03.2005,
învinuiţii
Demeter

şi

proprietate personală învinuiţilor Demeter şi Vasil, care la rândul lor cedează casa pe care erau coproprietari;

vând

apartamentul dobândit de la înv. Falcă Gheorghe, care nici nu-i interesa de altfel; > La 09.05.2005, se încheie contract de vănzare- cumpărare pentru altă tranşă de clădiri, contra sumei de 100.000 EURO între S.C."Z."S.A. şi S.C'E. P."SRL Arad; > La 21.06.2005, un nou contract de vănzare-cumpărare între S.C."Z."S.A. şi S.C'E.P."SRL Arad care plăteşte suma de 110.000 EURO; La 30.06.2006, E. solicită primăriei achiziţionarea terenului de sub clădiri, pentru o suprafaţă însă mai mică, de 6.185m2. Conform înţelegerii frauduloase între învinuiţi, Falcă Gheorghe nu a promovat proiect de hotărâre de consiliu local, întrucât scopul acestora era

acapararea întregii suprafeţe. Astfel, înv. Vasil Radu Gabriel arată în declaraţia sa: „scopul nostru era acela de a garanta la bancă cu

>

Vasil

întreg activul

2005 era de doar 6.185 mp, iar suprafaţa vizată era de 52.434 mp.

".

Pe de altă parte, suprafaţa solicitată în luna iulie

De altfel, înv. Falcă Gheorghe arată chiar că el nu a promovat proiect de hotărâre de consiliu local întrucât ar fi apărut o nouă cerere de cumpărare. Această afirmaţie este neadevărată, învinuitul admiţând totuşi că noua cerere a fost în data de 24.08.2005, deci la mai bine de o lună de la prima. În realitate, deşi comisia negociase, iar primarul trebuia să supună consiliului local procesul-verbal de negociere, a intervenit înţelegerea între învinuiţi, iar înv. Falcă Gheorghe a aşteptat până când ceilalţi doi învinuiţi au cumpărat toate clădirile pentru a înstrăina întreaga suprafaţă de teren. Astfel, la 30.06.2005 prin adresa nr. 5545 (24.705/30.06.2005) SC'E.P."SRL l-a înştiinţat pe primarul GHEORGHE FALCĂ despre faptul că achiziţionase prin contracte de vănzare-cumpărare o serie de clădiri de la SC"Z."SA solicitând în temeiul art. 321 din OUG 88/1997 cumpărarea terenurilor aferente acestor construcţii. Cu menţiunea că această solicitare a fost semnată de înv. DEMETER FRANCISC este de reţinut faptul că cerinţele SC"E.P."SRL indicau dreptul de a achiziţiona acele terenuri care la momentul respectiv erau proprietatea statului roman, cu motivarea că pe proprietatea astfel dobândită să se construiască un centru comercial ultra modern de tip Mall (Vol. VIII, fila 16). Deşi textul de lege invocat de SC'E.P."SRL nu îşi avea aplicabilitate în solicitarea respectivă, vizând strict accelerarea privatizării societăţilor comerciale cu capital de stat, cererea SC'E.P."SRL motivată prin cumpărarea respectivelor terenuri în vederea ridicării unor construcţii comerciale tip Mall a făcut obiectul procesului verbal de negociere nr. 1/22.07.2005,preţul fiind stabilit la 12 EURO plus. TVA, contractul de vănzare-cumpărare urmând a se încheia în termen de 60 zile lucrătoare de la data negocierii, ( Vol. VIII, filele nr. 16-18 şi 39 - 42). Pe durata negocierilor secretarul Consiliului Local Arad înv. POPA FLORICA a atras atenţia reprezentantului SC'E. P." SRL cu privire la incorecta solicitare pe un text de lege ce nu îşi avea aplicarea în cazul de faţă, respectiv dispoziţiile art. 321 din OUG 88/1997, ce privea darea în folosinţă a terenului către societate pentru producţie şi prestări servicii sau executare de lucrări şi nu pentru valorificare în alte scopuri. Cu privire la acest aspect se reţine din declaraţia înv. DEKANY TIBERIU ( Vol. III, filele 177 - 182) faptul că în cadrul negocierii administratorul SC'E. P."SRL -FRANCISC DEMETER a susţinut că doreşte să repare clădirile şi să le folosească conform destinaţiilor pentru care au fost construite.

că doreşte să repare clădirile şi să le folosească conform destinaţiilor pentru care au fost construite.

> La 24.08.2005, se cumpără de către E. ultima tranşă de

clădiri. În total, pentru activele fabricii de Z. S.C'E.P."SRL a plătit

suma de 600.000 EURO + T.V.A., o investiţie extrem de rentabilă, aşa cum se va arăta mai jos:

> La data de 07.11.2005, între Primăria Arad şi S.C'E.P."SRL, se încheie un contract de furnizare produse pentru celulă tensiune staţie veche;

> La 30.11.2005, S.C. E.P., înaintează o a treia solicitare de această dată însă, pentru întreaga suprafaţă de 52.434 mp, aferentă construcţiei fabricii de Z.;

>

La 05.12.2005, se întocmeşte şi se semnează de către înv.

05.12.2005, se întocmeşte şi se semnează de către înv. Falcă Gheorghe expunerea de motive nr.26094, prin

Falcă Gheorghe expunerea de motive nr.26094, prin care propune vânzarea terenului către S.C. E.P."SRL (Vol. VIII, fila 76) > În aceeaşi zi, adică 05.12.2005, se încheie procesul - verbal nr.3 de negociere pentru vânzarea întregii suprafeţe; > Tot în 05.12.2005, prin Dispoziţia nr.2099, înv. Falcă Gheorghe îl deleagă pe înv. Dekany Tiberiu, viceprimar al municipiului Arad, să exercite funcţia de preşedinte al comisiei de negociere. Astfel cum declară înv. Falcă Gheorghe „în legătură cu

acest act arăt că dispoziţia îl delega pe viceprimar doar pentru data

de 05.12.2005

La dispozitiv nu trebuia trecută data, respectiv

durata delegării, aceasta fiind pentru ziua de 05.12,2005" (Vol. III, filele 1-3);

La 16.01.2006, Comisia de Buget Finanţe a Consiliului Local Arad, avizează favorabil vânzarea terenului;

>

>

La 17.01.2006, trei comisii ale Consiliului Local Arad

avizează nefavorabil proiectul de vânzare a terenului şi anume:

Comisia de Urbanism (Vol. VIII, fila 118), Comisia pentru Sănătate, familie, Protecţie Socială, Cultură, Culte, învăţământ şi Relaţii

Externe (Vol. VIII, fila 120), Comisia Juridică (Vol. VIII, fila 121)

> La 19.01.2006, are loc şedinţa Consiliului Local Arad, în care

se aprobă vânzarea terenului către E. P., fără o dezbatere în şedinţa respectivă (Vol. VIII, fila 62).

> La 23.01.2006, între S.C. E. şi primarul Falcă Gheorghe se

semnează un „protocol" prin care firma amâna „sine-die" plata primei tranşe. în realitate, astfel cum se va descrie, în baza înţelegerii între învinuiţi, Demeter Francisc şi Vasil Radu, aveau nevoie de un răgaz

pentru a găsi un cumpărător şi a specula în această modalitate preţul terenului (Vol. VIII, fila 46); > Beneficiind de amânarea acordată de înv. Falcă Gheorghe, la 30.05.2006, S.C. "E. P." SRL demarează formalităţile de înstrăinare a terenului către S.C. T.P.C.; > La 01.06.2006, se stabileşte preţ de vânzare a terenului suma de 2.936.304 EURO + T.V.A. între SCE. P."SRL şi S.C T.P.C. Ca o sinteză a momentelor ce au premers semnarea contractului de vânzare cumpărare între Primăria Arad şi SCE. P."SRL şi implicit efectuarea plăţilor, identificăm datele ce urmează:

Se încheie la 05.12.2005 procesul verbal de negociere nr. 3pentru vânzarea întregii suprafeţe de 52.434 m2 situat în Arad, str. Malul M. F.N. încheiat în baza HGR 577/2002 între Consiliul Local Arad şi SC E.P."SRL care prevede încheierea contractului de vănzare-cumpărare pentru terenul aferent clădirilor fostei Fabrici de Z. în termen de

se aprobă
se
aprobă

maxim 60 de zile de la data negocierii, această dată fiind 05.02.2006.'

La data de 19.01.2006,

în şedinţa Consiliului Local

Arad procesul verbal de negociere cu SCE.P."SRL şi implicit vânzarea terenului situat în str. Malul M. F.N. către această societate, prin Hotărârea nr. 29/19.01.2006 a Consiliului Local Arad. La data de 23.01.2006, comisia de negociere formată din Falcă Gheorghe şi reprezentanţi ai Consiliului Local Arad au încheiat un document denumit protocol cu reprezentantul SC'E.P."SRL - Demeter Francisc, document ce modifica conţinutul procesului verbal de negociere ce a stat la baza HGR 577/2002 prin aceea că actul „ de vănzare-cumpărare se va încheia în maxim 15 zile din momentul avizării de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliare a lucrării cadastrale de identificare şi parcelare a terenului care face obiectul prezentului proces verbal. Urmare acestui protocol SC"T."SRL care a executat schiţa de identificare notare suprafaţă CF, unificare şi reparcelare privind imobilul situat în Municipiul Arad, str. Malul M. F.N. al cărui beneficiar este SC'E.P."SRL, a înregistrat această reparcelare la Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie la data de 31.05.2006 sub numărul de înregistrare 5858.

Aşa cum rezultă din protocolul încheiat între Gheorghe Falcă şi Demeter Francisc nu a fost modificat doar procesul verbal de negociere nr. 3 din data 05.12.2005 ci şi HGR a Consiliului Local Arad nr. 21/19.01.2006, motivul ce reiese din succesiunea datelor mai

sus menţionate, a fost acela de a conferi SC'E.P."SRL posibilitatea

de a găsi un potenţial client în vederea înstrăinării prin vânzare a

Acest aspect

conduce la concluzia că primarul Gheorghe Falcă a acţionat în

cunoştinţă de cauză şi în virtutea relaţiilor de prietenie cu învinuiţii Demeter Francisc şi Vasil Radu conferindu-le acestora posibilitatea de

a acţiona în a găsi un cumpărător pentru imobilul în cauză, fapt demonstrat prin aceea că la data de 30.05.2006 SCE.P."SRL

demarează formalităţile de înstrăinare a terenului către T. P. C > La data de 01.06.2006, se stabileşte preţul de vânzare al terenului către T.P.C. în sumă de 2.936.304 EURO P. TVA.

ansamblului teren

P. clădiri – fosta

fabrică

de

Z

>

La 13.06.2006, şe încheie între S.C. E.P. şi S.C. T.P.C.

Consiliul Local Arad;
Consiliul Local Arad;

Tot la 13.06.2006, se încheie un contract de comision între

promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, având ca obiect terenul în suprafaţă de 52.434. m2.

>

S.C T. P. C. şi S.C.TDV C."S.R.L. Timişoara, pentru consultanţa acordată de către aceasta din urmă firmă cu ocazia vânzării

terenului. Cuantumul comisionului este apropiat de valoarea cu care s-

a

> La 14.06.2006, se încheie contractul de vânzare-cumpărare între Primăria Municipiului Arad şi S.C.E.P., in formă autentică. Se

înstrăinat terenul de către

remarcă, deci, că înstrăinarea către E. a terenului a avut loc la o zi după ce între această societate şi S.C. T. P. C., intervenise promisiunea de vânzare-cumpărare; > La 14.06.2006, S.C. T.P.C. achită un avans în cuantum de 1.596.795 EURO, din care E. plăteşte preţul terenului către primărie, în valoare de 838.944 EURO

>

La 04.07.2006, se încheie în formă autentică contractul de

vănzare-cumpărare între S.C. T.P.C. şi S.C. E., având ca obiect

terenurile + construcţiile, contra sumei de 2.936.304 EURO + T.V.A.;

> La data de 04.07.2006, se emite factura pentru diferenţa

de preţ prin ordin de plată .

Această redare cronologică şi sintetică arată întrepătrunderea actelor de serviciu cu dobândirea foloaselor şi, respectiv, vânzarea subevaluată a, terenului şi de asemenea, în baza unei legi inaplicabile. Astfel, actele de favorizare comise de înv. Falcă Gheorghe, au avut loc anterior, concomitent şi posterior negocierii vânzării terenului, precum şi dobândirii casei de către acesta. Acestea vor fi detaliate în cuprinsul stării de fapt a prezentului rechizitoriu.

2. Aplicarea H.G. nr.577/2002. Comisia constituită de către înv. Falcă Gheorghe şi al cărei Preşedinte era, avea, astfel cum declară înv. Popa Răzvan, o misiune generală şi nu una concretă, urmând a se negocia cu oricine formula o solicitare în sensul vânzării de terenuri. Din comisie făcea parte şi înv. Popa Florica, în calitate de specialist, aceasta deţinând funcţia de şef Serviciu Administrare Patrimoniu. Aplicarea H.G. nr.577/2002 s-a făcut exclusiv în interesul S.C. E.P., negocierile purtate în baza acestui text legal fiind direcţionate către comisie de către înv. Falcă Gheorghe. Astfel, actul normativ în discuţie prevede vânzarea terenului către societăţile comerciale care se privatizează ori, S.C. E.P. era firmă privată, înfiinţată de persoane fizice, situaţie în care era necesară vânzarea la licitaţie sau în altă modalitate legală, care să prevină păgubirea bugetului consiliului local. O altă consecinţă a aplicării acestui act normativ a constat în neefectuarea unei evaluări de către un specialist a terenului, fapt ce a permis întocmirea unui simulacru de evaluare de către înv. Popa Florica, diminuându-se drastic preţul terenului. Înv. Popa Florica susţine că legea nu cerea întocmirea unui raport de evaluare; pe de altă parte, arătăm că simpla afirmaţie conform căreia legea nu te obligă să faci ceva şi nu faci, nu o considerăm suficientă. Dacă au considerat aplicabile prevederile H.G. nr.577/2002, aceasta era prin sine o favorizare, întrucât S.C. E. elimina din start orice concurenţă. Raportat la această stare de fapt, întocmirea unui raport de evaluare ar fi eliminat riscurile care, de altfel, s-au şi produs, legate de eventuala subevaluare a terenului. Prin jocul aşa-zisei abţineri şi delegări a înv. Gheorghe Falcă, acesta a influenţat activitatea comisiei, uneori chiar în mod direct, astfel cum arată în declaraţiile lor martorii.

direct, astfel cum arată în declaraţiile lor martorii. 3. Urmare a activităţii frauduloase a înv. Falcă

3. Urmare a activităţii frauduloase a înv. Falcă Gheorghe şi a înv. Popa Florica, S.C. E. a negociat direct şi a dobândit terenul în condiţii avantajoase contra sumei de 838.944 EURO + T.V.A. Fără ca pe terenul respectiv să se investească şi în lipsa oricăror alte elemente care să-i sporească valoarea, acest teren este cumpărat de la S.C. E. de către S.C. T.P.C., cu suma de 2.936.604 EURO, acesta fiind preţul real al terenului. Faptele învinuiţilor au determinat astfel realizarea unei veritabile specule cu un

teren al statului, din care singurii care au avut de câştigat au fost înv. Falcă Gheorghe, înv. Vasil Radu şi înv. Demeter Francisc. Ne referim la foloase pur materiale constând în casa primită de înv. Falcă Gheorghe, respectiv profitul substanţial realizat de ceilalţi doi învinuiţi. Se observă, cum, conform înţelegerii între învinuiţii Falcă Gheorghe, Demeter Francisc şi Vasil Radu, la un interval foarte scurt de timp, S.C. E. obţine un avantaj de peste 2 milioane EURO, iar Consiliul Local Arad este păgubit cu suma de 2.097.360 EURO Acesta a fost finalul planului conceput din patru etape mari,astfel cum arătam în debutul stării de fapt.

*

* *
*
*

B. Circumstanţele concrete ale comiterii infracţiunilor.

1. Dobândirea casei de către înv. Falcă Gheorghe. În cursul urmăririi penale învinuiţii s-au apărat susţinând că nu există nici o legătură între dobândirea casei de către înv. Falcă Gheorghe şi vânzarea subevaluată a terenului. Materialul probator administrat, însă, a infirmat acest lucru. În cronologia expusă anterior s-a putut observa mersul logic al lucrurilor către finalul dorit de învinuiţi. în concret, evenimentele s-au desfăşurat astfel:

Învinuiţii Demeter Francisc şi Vasil Radu, erau coproprietarii unei locuinţe situată în centrul municipiului Arad, pe str. I.L. C Atât înv. Falcă Gheorghe, cât şi martora F.E., arată în declaraţiile lor că, după ce acesta dintâi a ajuns primar, respectiv în vara anului 2004, între ei au avut loc discuţii legate de un schimb de locuinţă, dat fiind faptul că familia Falcă deţinea un apartament la etj. 9 pe str. R. din Arad.

Mai mult decât atât, tot în perioada respectivă, martora F.E. s-a implicat total în lucrări de amenajare şi mansardare a locuinţei din str. I.L. C., practic întreaga locuinţă fiind reamenajată după gustul său exclusiv (Vol. III, fila 18). Tot din declaraţia acestei martore rezultă că înv. Falcă Gheorghe nu a fost de acord iniţial cu schimbul, întrucât „ nu voia scandal" (Vol. III, fila 18).

Aceeaşi martoră arată că până la urmă l-a convins pe înv. Falcă Gheorghe să accepte schimbul. Acest schimb a avut loc numai după ce locuinţa lui Vasil şi Demeter a fost amenajată în mod corespunzător şi după gusturile martorei F.E. Astfel cum arătam, după recepţionarea lucrărilor de

amenajare, a avut loc, din punct de vedere juridic, schimbul de imobile. În ceea ce-l priveşte pe înv. Demeter Fancisc, acesta încearcă să plaseze în declaraţie momentul înţelegerii între el şi înv. Falcă Gheorghe în luna mai 2004, în mod intenţionat, pentru că în această lună Falcă încă nu ajunsese primar. Este contrazis de însuşi înv. Falcă Gheorghe, precum şi de celălalt înv. Vasil Radu, care arată că înţelegerea definitivă în vederea efectuării schimbului a avut loc în luna martie 2005 (Vol. III, filele 3,7). Intervalul de timp care s-a scurs pană la achiziţia terenului de către S.C."E.P."SRL, a fost necesar pentru cumpărarea tuturor

a fost necesar pentru cumpărarea tuturor activelor vechii fabrici de Z Aceasta conferea, prin

activelor vechii fabrici de Z

Aceasta conferea, prin aplicarea H.G. nr.

577/2002, o prioritate exclusivă acestei firme:

Faptul că înv. Falcă Gheorghe a primit casa în considerarea

calităţii sale şi legat de viitoarele acte de serviciu, este demonstrat prin acţiunile acestuia, care vor fi detaliate mai jos. De asemenea, este frapantă diferenţa valorică între cele două imobile supuse schimbului. La dosarul cauzei se află depuse două rapoarte de evaluare, efectuate de bănci, câte unul pentru fiecare imobil, astfel:

-

apartamentul familiei FALCĂ ce a făcut obiectul schimbului cu

casa situată în str. I.L.C., se găsea amplasat întru-un bloc situat pe str.

R.

, judeţul Arad;

- raportul de evaluare a fost întocmit pentru beneficiarul SC'A.T."SRL în scopul garantării unui împrumut contractat la. Banca ITALO ROMENA. Astfel, apartamentului cu trei camere în discuţie i s-a stabilit o valoare de piaţă de 75.000 EURO fără TVA ţinându-se cont de modificările aduse acestuia legate de lărgirea spaţiului interior al apartamentului prin demolări ale părţilor despărţitoare, precum şi prin extinderea sufrageriei ca urmare a construirii unui perete din sticlă. S-au luat în calcul în stabilirea valorii finale două

metode, şi anume: cea a comparaţiei directe şi metoda multiplicatorului chiriei brute.

Putem concluziona aşadar că valoarea reală a apartamentului este cea de 75.000 EURO stabilită ca urmare a raportului mai sus arătat. Cu privire locuinţa deţinută în comun de soţii DEMETER şi VASIL, situată în Arad, str. I.L.C., judeţul Arad, se constată că şi această clădire a fost supusă evaluării în cadrul unui proces de garantare a unui credit ipotecar în favoarea BANCPOST. Este de menţionat că acest credit ipotecar a fost contractat de soţii FALCĂ, suma în cauză constituind sulta care conform declaraţiilor date de

învinuitul Falcă Gheorghe şi martorul F.E., constituia diferenţa pană

la concurenţa valorii echitabile pentru schimbul de imobile cu familiile

DEMETER şi VASIL. Evaluarea s-a făcut ca urmare a aplicării metodelor costurilor şi comparaţiilor directe. Valoarea stabilită de expert şi definită ca valoare de piaţă se cifrează la suma de 206.550 EURO echivalentul a 268.547 dolari SUA. În continuare vom detalia elementele din rapoartele de evaluare care au determinat diferenţa valorică între cele două imobile după cum urmează:

valorică între cele două imobile după cum urmează: - în cazul apartamentului situat în str. R.

- în cazul apartamentului situat în str. R. vorbim despre o locuinţă amplasată la ultimul nivel al unui bloc tip S+P+9, localizat în Municipiul Arad, „într-o zonă mediană cu dotări şi reţele edilitare satisfăcătoare". Evaluatorul a indicat în raport diverse detalii atât ale

blocului căt şi ale apartamentului care se înscriu în caracteristici ce nu ies cu nimic în evidenţă, şi anume: imobil construit în 1975, cu un aspect interior şi exterior îngrijit, amplasat într-o zonă cu trafic auto moderat, rezultând de aici că această locuinţă se înscria în valorile comune pentru un astfel de imobil, suma la care s-a stabilit valoarea de piaţă cifrată la 75.000 EURO fiind cea reală. Conform extrasului de carte funciară nr. 37494 a localităţii Arad apartamentul a fost achiziţionat în anul 2002 de către numitul Gheorghe Falcă, pentru ca

în anul 2005, luna martie, înaintea schimbului de imobile acesta să facă

o donaţie către soţia sa, reprezentând o cotă de 50% din acest imobil. Revenind la conţinutul raportului de evaluare sunt relevante detaliile cu privire la interiorul apartamentului, de acestea ţinându-se

cont în creşterea valorică a locuinţei până la suma mai sus arătată, modificări ce au constat, atât în finisaje de calitate superioară căt şi în modificarea ambientală datorată demolării unor pereţi dar în aceeaşi măsură a contribuit şi structura duplex

constând în amplasarea camerelor pe două nivele cu scară interioară. Acest din urmă aspect este cunoscut ca fiind un criteriu subiectiv de creştere a preţului pe piaţa imobiliară a acestui tip de locuinţă, dar de care se ţine cont în cazul unei evaluări. Antitetic acestui apartament se găseşte casa situată în str. I.L. C. , care înaintea schimbului de imobile se afla în proprietatea soţilor DEMETR şi VASIL în cote egale descrisă în raportul de evaluare întocmit de SC"EXPERT'SA Arad, ca o „proprietate imobiliară de tip rezidenţial" cu teren aferent care deşi a fost pusă în funcţiune în 1950, a fost renovată integral în decembrie 2004. Este relevant faptul că evaluarea s-a făcut la data de 01.02.2005, context în care aspectul clădirii era unul de excepţie, dovada acestui fapt fiind chiar suma la care a fost evaluat, definită ca valoare de piaţă şi cifrată la 206.550 EURO. În stabilirea acestei valori expertul a ţinut cont de un complex de detalii, începând cu amplasarea casei în zona centrală a Municipiului Arad şi continuând cu locuinţa în integralitatea

Arad şi continuând cu locuinţa în integralitatea ei,finisajele şi starea tehnică foarte bună a clădirii,

ei,finisajele şi starea tehnică foarte bună a clădirii, expertul evaluator apreciind la 0% gradul de uzură al imobilului. Detaliind cele de mai sus, se constată din desfăşurarea evaluării că locuinţa în cauză era liberă de sarcini - aspect constat şi din extrasul de carte funciară - având ca formă de exploatare un teren intravilan compus din teren liber de construcţii în suprafaţă de 234 m2 şi teren construit cu o casă de locuit de tip parter şi mansardă. Suprafaţa totală a construcţiei este de 161,7 m2 - 78,50 m2 la parter renovat integral în decembrie 2004 şi 83,20 m2 la mansardă, aceasta fiind construită în decembrie

2004.

Ca o primă concluzie pe marginea acestor aspecte putem aprecia că locuinţa din I.L. C., este o construcţie nouă. Caracterul modern al acestei clădiri şi totodată o componentă esenţială a preţului din raportul de evaluare o constituie detaliile exterioare şi anume acoperişul şarpantă cu învelitori din ţiglă, tâmplăria exterioară şi interioară din PVC cu geam termopan, dar şi detaliile de interior constând în compartimentări din zidărie din cărămidă, planşee din beton şi finisajele interioare de calitate precum şi utilităţile - internet, CAT Tv, telefonie, canalizare, apă curentă, gaz metan, încălzire centrală de la centrală termică proprie, etc. Totodată expertul apreciază ca utilizări alternative ale proprietăţii pentru teren - construcţie (detalii ce contribuie

semnificativ la creşterea preţului imobilului), constituirea de sedii administrative ori spaţii pentru derularea unor activităţi comerciale ţinând cont că premisa majoră a metodei comparaţiilor directe „este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este în relaţie directă cu preţurile unor proprietăţi competitive şi comparabile în cazul unor tranzacţii recente" diferenţele valorice fiind reprezentate de la caz la caz de detalii şi particularizări. Analizând cele două imobile prin prisma obiectivităţii rapoartelor de evaluare întocmite în folosul unor instituţii bancare sau de credit tragem concluzia că valorile de piaţă sunt sensibil diferenţiate, caracteristicile per ansamblu avantajând clar din punct de vedere valoric, imobilul situat în str. I.L. C., rezultând de aici că sulta de 20.000 EURO achitată de învinuitul Falcă Gheorghe ca o compensare echitabilă la valoarea apartamentului din str. R. este insuficientă pentru a crea proporţii egale celor două locuinţe. Astfel, schimbul de locuinţe a avantajat în mod cert pe învinuitul Falcă Gheorghe, suprapunerea valorilor din rapoartele experţilor conducând la diferenţa de 111.550 EURO acesta fiind beneficiul patrimonial obţinut de învinuit în urma schimbului efectuat. Suma de 115.550 EURO este rezultatul diferenţei între valoarea imobilului din I.L.C. şi suma la care a fost evaluat apartamentul din str. R., adăugându-se la acesta din urmă şi cei 20.000 EURO plătiţi de familia FALCĂ cu titlu de sultă. Aspectul financiar, deloc de neglijat, este completat de faptul că învinuitul şi soţia sa au obţinut o locuinţă complet nouă, amenajată anterior schimbului de locuinţe după gustul şi indicaţiile martorei F.E

Susţinerile învinuiţilor legate de aşa-zisa lipsă de legătură între schimb şi vânzarea terenului, nu au nici un temei. Arătăm că din punctul de vedere al genului de folos dobândit că şi în momentul de faţă înv. Falcă Gheorghe beneficiază de un spaţiu mai mare şi o mai bună situare a locuinţei. De asemenea, el beneficia şi la momentul când a favorizat S.C. E. de aceste avantaje de natură patrimonială. Practic, prin coruperea realizată în această modalitate, înv. Falcă Gheorghe a fost ţinut să avantajeze firma SC"E.P."SRL, lucru pe care l-a şi făcut. Intenţia de corupere materializată rezultă şi din faptul că pe Demeter şi Vasil nu îi interesa câtuşi de puţin apartamentul familiei Falcă, astfel cum rezultă din materialul de urmărire penală şi cum am arătat în cronologia de mai sus, ei nu au avut nici o secundă intenţia de

de urmărire penală şi cum am arătat în cronologia de mai sus, ei nu au avut

a folosi acest apartament în nici o modalitate. Din acest motiv imediat după schimb învinuiţii Demeter şi Vasil au demarat procedurile de vânzare a apartamentului dobândit, formalităţi finalizate prin înstrăinarea imobilului către SC'A.T." SRL Arad, cu suma de 80.000 EURO, ceea ce arată valoarea reală de piaţă a acestui apartament. Într-adevăr , după dobândirea casei în condiţiile descrise faptul coruperii primarului s-a reliefat din plin prin acţiunile sale în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. Aceste acţiuni exced cu mult cadrul unei simple prietenii, cum au încercat învinuiţii să sugereze în cursul anchetei, ele fiind bazate pe serviciul cuantificat la 100.000 EURO, astfel cât s-a stabilit că este diferenţa între casă şi apartament. în mod sintetic arătăm că înv. Falcă Gheorghe a constituit special pentru E. comisia de negociere, a emis o delegare către viceprimar pe care nu a respectat-o, a intervenit în negocierea preţului, a modificat o hotărâre a C.L. Arad printr-un protocol al unei şedinţe care nu a, avut loc, toate acestea având ca scop favorizarea S.C. E. pentru ca această firmă să poată vinde terenul la preţ vădit disproporţionat faţă de preţul cu care îl cumpărase de la unitatea teritorial administrativă.

Prin Hotărârea nr.186 din 24.06.2003,
Prin Hotărârea
nr.186 din 24.06.2003,

2. Implicarea înv. Falcă Gheorghe în favorizarea firmei E

Consiliul Local

al

Municipiului Arad, mandatase comisia de licitaţie a consiliului să negociere cu administratorii societăţilor comerciale în vederea încheierii contractelor de concesiune conform H.G. nr.577/2002. Prin Hotărârea nr.324 din 29.09.2004, Consiliul Local Arad a mandatat primarul să numească şi, după caz, să actualizeze componenţa tuturor comisiilor de aplicare a actelor normative. Prin Dispoziţia nr.3245 din 24.11.2004, deci cu puţin timp înainte să plece în S.U.A., înv. Falcă Gheorghe a numit comisia de negociere, el fiind preşedinte, iar membri fiind Popa Răzvan, Matzek Magda şi C. C., ca secretar cu drept de vot. Planul S.C. E. era în desfăşurare urmând a fi pus în operă la

câteva zile după numirea acestei comisii. Date fiind relaţiile apropiate

între el şi învinuiţi se cunoştea de

către

înv. Falcă Gheorghe,

intenţia învinuiţilor Demeter şi Vasil de a cumpăra terenul în condiţiile

H.G. nr.577/2002. în mod normal, înv. Falcă Gheorghe nu trebuia să

se numească preşedinte al comisiei de negociere pentru că urma tocmai

vânzarea terenului către S. C. E

delegat pe viceprimarul Dekany Tiberiu în vederea negocierii, înv.

Pe de altă parte, însă, dacă l-ar fi

Falcă Gheorghe ar fi pierdut controlul asupra comisiei şi nu ar fi putut întreprinde actele de favorizare pe care le vom arăta. Dorind nici să nu apară că-şi favorizează prietenii, dar nici să nu-i poată ajuta în fapt, înv. Falcă Gheorghe a recurs la o stratagemă prin modul de delegare a viceprimarului Dekany Tiberiu. Astfel, dispoziţia de delegare a viceprimarului poartă nr.2099 şi este din data de 05.12.2005, aceeaşi zi în care E. a solicitat vânzarea terenului, iar primarul a emis expunerea de motive favorabilă acestora. Cu alte cuvinte, înv. Falcă Gheorghe s-a abţinut după ce a propus vânzarea terenului. Astfel cum arată înv. Dekany Tiberiu şi cum se confirmă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, această delegare a fost singura pentru o activitate concretă. In total, până la data audierii sale, respectiv 01.02.2007, Dekany Tiberiu fusese delegat prin 91 de dispoziţii, toate având caracter general. Pe de altă parte, motivul delegării îl reprezenta participarea învinuitului la o altă negociere şi nu participarea prietenilor săi de la E. la negociere. În P., viceprimarului Dekany Tiberiu nu i s-a spus intervalul de timp în care este delegat, el fiind acela care a stabilit ora negocierii. Astfel, cum în mod întemeiat arată înv. Dekany Tiberiu şi cum din însuşi actul de delegare rezultă, conform Dispoziţiei nr.2099/2005, acesta era delegat în calitate de preşedinte al comisiei de negociere în mod permanent, concluzie care se desprinde clar din dispozitivul documentului (Vol.XVII, fila 137) De aici rezultă că, ori de câte ori comisia de negociere ar fi fost convocată, înv. Dekany Tiberiu urma să fie chemat în calitate de preşedinte al acesteia. Cu toate că îşi delegase atribuţiile, înv. Gheorghe Falcă s-a implicat activ şi, uneori, în mod fraudulos în activitatea comisiei de negociere. Astfel, la dosarul cauzei se află un document intitulat „protocol', datat 23.01.2006, dar care nu poartă număr de înregistrare. Cercetându-se împrejurările în care acest document a fost întocmit, conform declaraţiilor membrilor comisiei, aceasta nu s-a întrunit, actul fiindu-le trimis în mapă de către înv. Falcă Gheorghe, iar membrii comisiei semnându-l. Dekany Tiberiu nu a fost anunţat, deşi, aşa cum am arătat, fusese numit preşedinte al comisiei de negociere.

Dekany Tiberiu nu a fost anunţat, deşi, aşa cum am arătat, fusese numit preşedinte al comisiei

Practic acest document constituie un act grosolan de favorizare a S.C. E., aspect rezultat din conţinutul său. Astfel, comisia de negociere, de comun acord cu înv. Demeter Francisc, modifică procesul-verbal de negociere din 05.12.2005, stabilind: „contractul de vânzare- cumpărare se va încheia în maximum 15 zile de la avizarea de către Oficiul de Cadastru a lucrării cadastrale de identificare şi parcelare a terenului" (Vol. VIII, fila 46). Verificându-se în cursul anchetei cine anume urma să întocmească planurile cadastrale, s-a relevat faptul că firma angajată de E., SC"T."SRL Arad a încheiat în acest scop contracte nedatate şi fără număr de înregistrare cu aceasta. Astfel, prin prisma protocolului coroborat cu aceste elemente, era lăsată la latitudinea exclusivă a învinuiţilor Demeter şi Vasil, încheierea contractului cu Primăria Municipiului Arad. Explicaţia acestei situaţii este simplă: la momentul semnării contractului S.C'E.P."SRL trebuia să plătească un avans din preţ, în cuantum de 1000.000 EURO or, ei erau în căutare de cumpărător, iar înv. Falcă Gheorghe le-a permis să îl caute oricât pentru ca din preţul obţinut să plătească la rândul lor către primărie avansul şi chiar preţul. Mai mult decât atât, acest protocol modifică alineatul ultim al procesului-verbal de negociere nr.3. Admiţând că data semnării protocolului este 23.01.2006, rezultă că prin întocmirea în această modalitate a protocolului s-a modificat hotărârea Consiliului Local Arad din 19.01.2006. Cu alte cuvinte, pe baza unei discuţii între el şi înv, Demeter Francisc, înv. Falcă Gheorghe, cu de la sine putere şi încălcându-şi atribuţiile ce îi reveneau prin Legea nr.215/2001, a nesocotit ceea ce organul deliberativ al Autorităţii Administrativ Teritoriale hotărâse în urmă cu doar câteva zile. Extrem de relevantă este declaraţia înv. Demeter Francisc în legătură cu împrejurările semnării acestui protocol. Învinuitul arată cu sinceritate că nu s-a întâlnit cu membrii comisiei de negociere. El apreciază că acest protocol nu are caracterul unei negocieri, consideraţie cu care suntem de acord. Mai mult, înv. Demeter Francisc arată că actul de vânzare-cumpărare trebuia semnat în 60 de zile de la data negocierii, ocazie cu care S.C. E. trebuia să plătească suma de 100.000 EURO. Tot cu sinceritate, înv. DemeterFrancisc arată: „scopul protocolului era de amânare a întocmirii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică" (Vol. III, fila

era de amânare a întocmirii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică" (Vol. III, fila 7). 20

7).

Membrii comisiei de negociere confirmă că nu a avut loc nici o şedinţă a acestei comisii, documentul fiindu-le transmis de primar, a cărui semnătură apare în calitate de preşedinte al comisiei de negociere (Vol. VIII, fila 46). Continuând jocul cu delegarea, arătă că înv. Gheorghe Falcă din nou s-a retras cu ocazia semnării contractului de vânzare-cumpărare, la notar prezentându-se înv. Dekany Tiberiu. Explicaţia constă în aceea că, în timp ce „protocolul,, era un document intern, deplasarea

la notar şi semnarea contractului cu prietenii săi, l-ar fi expus pe înv. Falcă Gheorghe. Ne punem întrebarea: Falcă Gheorghe l-a delegat sau nu pe Dekany Tiberiu în relaţia primăriei cu S.C'E.P."SRL ? Răspunsul este simplu: actul de delegare a avut un caracter pur formal, de acoperire

la dosarul cauzei s-a depus
la dosarul cauzei s-a
depus

a primarului, care a acţionat extrem de rapid atunci când prin protocol

a amânat semnarea contractului şi plata primei tranşe de preţ.

3. Modalitatea în care preţul terenului a fost subevaluat.

Pe parcursul urmăririi penale s-au depus la dosarul cauzei o

serie de expertize extrajudiciare de evaluare a terenului de 52.434 mp. Coroborarea acestora între ele, precum şi cu celelalte mijloace de probă, indică fără dubiu faptul subevaluării imobilului în discuţie şi modalitatea în care această acţiune frauduloasă s-a produs.

Astfel,

raportul de constatare

tehnico-ştiinţifică întocmit de specialistul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care cuprinde toate elementele necesare analizei valorii terenului, din perspectiva calculului valorii aşa cum a fost efectuat de către comisia de negociere, a raportului de evaluare imobiliară întocmit la 06.06.2006 de către S.C."EXPERT , A.C." S.A. Timişoara în favoarea S.C'E.P." S.R.L., precum şi a raportului de evaluare întocmit la data de27.01.2007 de către evaluatorul ANEVAR, M. H., la solicitarea învinuiţilor. Rezultă, deci, că încă din 06.06.2006 învinuiţii Demeter şi Vasil aveau un raport de evaluare referitor la imobilul în discuţie care arăta valoarea reală a acestuia, raport identificat de lucrătorii

D.N.A. cu ocazia ridicării de documente de la SC'T.P.C. "SRL Timişoara. Mai rezultă că învinuiţii şi-au preconstituit o probă în apărare înainte de a fi audiaţi ca învinuiţi de D.N.A.

Specialistul D.N.A. a identificat în mod exact suprafaţa de teren de 52.434 mp, prin folosirea metodelor ANEVAR. Răspunzând la obiectivul B al rezoluţiei, specialistul D.N.A. arată:

Comisia de negociere a utilizat criteriile 2665 din 28.02.1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat. Reluând calculele conform acestei modalităţi de evaluare, a rezultat că evaluatorul a obţinut o valoare pe mp de 468.487 lei, respectiv 12,82 EURO/mp. Precizăm că este vorba despre înv. Popa Florica, astfel cum s-a stabilit în cursul urmăririi penale. Specialistul arată în raport: „evaluatorul (persoană

” Astfel,
” Astfel,

neidentificată) a folosit o metodă de calcul în care a introdus pe de o parte coeficienţi incorecţi (coeficientul de actualizare), iar pe de altă parte a atribuit terenul evaluat caracteristici mai mici decât

realitatea

următoarele modalităţi:

în sinteză subevaluarea s-a produs în

> Aplicarea coeficientului 0,8 corespunzător zonei mediane, în realitate terenul fiind situat în zona centrală a municipiului Arad, unde parametrul este de 1; > Ignorarea faptului că terenul are acces atât la reţelele de transport rutier, cât a faptului că municipiul Arad este racordat şi la transport feroviar şi aerian; > Referitor la restricţiile de folosire, evaluatorul a aplicat fără nici un fel de temei, un coeficient subunitar menit să diminueze preţul terenului; > Aplicarea unui coeficient de actualizare care reprezintă raportul dintre USD şi leul vechi la o dată neprecizată, probabil o medie a anului 1992, data apariţiei criteriilor 2665/1992, an în care dolarul a fluctuat între 127 lei şi 285 lei. Prin aplicarea corectă a coeficientului de inflaţie - se arată în raport - pentru perioada decembrie 1992- decembrie 2005, coeficient care a fost de 61.437%,comunicat de Institutul Naţional de Statistică, precum şi a celorlalţi coeficienţi care se referă la caracteristicile terenului supus evaluării, valoarea unui mp de teren era de 74,99 EURO (Vol.

IV, filele 11-15) Arătăm că, astfel cum a rezultat din declaraţiile martorului S.G înv. Falcă Gheorghe a intervenit direct în stabilirea preţului el

spunând martorului „cu mai puţin de 15 EURO/m2 să nu îl daţi". Preţul final stabilit a fost de 16 EURO/m2 (Vol. III, fila 76)

*

*

*

Acest preţ este în mod vădit inferior valorii comerciale reale, astfel cum rezultă chiar din raportul de evaluare imobiliară întocmit de S.C. EXPERT A.C. S.A. Timişoara, chiar în favoarea S.C. E.P. S.R.L. (Vol. LV, filele 98 108). În raportul de constatare

tehnico-ştiinţifică întocmit de specialistul D.N.A. se arată că, în cazul acestui raport de evaluare s-a folosit corect metoda de evaluare, într-o manieră inteligibilă şi care să nu inducă în eroare şi care permite celor care citesc raportul de evaluare să înţeleagă informaţiile din acesta, raţionamentul, analizele şi concluziile. Astfel este utilizată metoda comparaţiei prin bonitare, metodă uzitată pe scară largă de instituţiile publice, bănci, agenţii imobiliare şi birouri notariale. Mai mult decât atât, un alt aspect care ar fi fost favorabil comisiei de negociere dacă ar fi fost luat în considerare, este acela conform căruia metoda este folosită în general atunci când nu sunt disponibile suficiente tranzacţii pe piaţă (Vol. IV, fila 12).

suficiente tranzacţii pe piaţă (Vol. IV, fila 12). Calculând prin prisma acestor principii valoarea terenului

Calculând prin prisma

acestor principii valoarea terenului şi

luând în considerare absolut toate elementele şi parametri necesari evaluării terenului, în raportul întocmit de S.C'EXPERT A. C."S.A. Timişoara s-a ajuns la concluzia că preţul terenului este de 87,33 EURO/m2, respectiv o valoare totală a terenului în suprafaţă de 52.434 m2 de 16.523.002 RON, respectiv 4.579.061 EURO. Prin aplicarea corectă a coeficienţilor de corecţie (chiar în acest raport de evaluare) rezultă că preţul terenului este de 402 RON/m2, respectiv 111,38 EURO/m2, iar valoarea totală a terenului în suprafaţă de 52.434 m2 este de 21.072.441 RON, respectiv 5.840.099 EURO (Vol. IV, fila

15).

Prin coroborarea raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de specialistul D.N.A., cu cel întocmit chiar la comanda învinuiţilor Demeter şi Vasil, rezultă, fără dubiu, subevaluarea terenului cu ocazia vânzării către S. C. "E.P."SRL de către Consiliul Local Arad, subevaluarea având la bază acţiunile ilicite ale învinuiţilor Falcă Gheorghe şi Popa Florica. În cursul cercetărilor şi aflând că sunt cercetaţi, înv. Falcă Gheorghe, Dekany Tiberiu Alexandru, Popa Răzvan şi Popa Florica şi-

au

comandat propriul raport de evaluare, evaluatorul trecând chiar

şi

numărul dosarului penal pe coperta raportului (Vol. IV, fila 74).

Acesta este un document întocmit „pro causa,,, practic neavând loc nici

o evaluare, astfel cum rezultă din însuşi conţinutul lui. Astfel,

evaluatorul arată că a avut în vedere doar documentaţia pusă la dispoziţie de către clienţi, evaluatorii neputând inspecta proprietatea întrucât nu le-a fost permis accesul în incintă de către actualii Proprietari (Vol. IV, fila 74). De asemenea, acest raport cuprinde o serie de date eronate cum ar fi aceea că S.C."Z."S.A. nu ar fi efectuat demersurile necesare conform H.G. nr. 834/1991, documentaţie care în realitate era întocmită încă din anul 1997, sau susţinerea conform căreia terenul nu ar avea ipoteci sau datorii, în realitate fiind notată în cartea funciară acţiunea civilă intentată de către martorul V.R. (Vol. III, fila 147). Metoda folosită de evaluator nu numai că nu mai este folosită în prezent, dar valorile obţinute nu reflectă realitatea, ea nefiind actualizată din anul 2003. Astfel abordarea prin cost specifică acestei metode este o abordare comparativă ce ia în considerare ca substitut pentru cumpărarea unei anumite proprietăţi, alternativa de a construi o

unei anumite proprietăţi, alternativa de a construi o altă proprietate, fie ca o copie a originalului,

altă proprietate, fie ca o copie a originalului, fie ca o proprietate cu aceeaşi utilitate. Mai multe decât atât, metoda are ca bază de plecare

tot

criteriile 2665/1992 folosite şi la evaluarea terenului cu ocazia

vânzării către S.C."E.P."S.R.L.

al

Aşa cum se arată în raportul de constatare tehnico-ştiinţifică

specialistului D.N.A., metoda este specifică reevaluării şi amortizării

activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice fără scop patrimonial, nefiind aplicabile pentru reevaluări în scopul vânzării (Vol. IV, fila 18). Nu numai că metoda nu se mai putea folosi dar ea a fost şi aplicată incorect prin invocarea unor parametri eronaţi, întocmai ca în

cazul activităţii comisiei de negociere, respectiv, din nou terenul a fost amplasat în zona mediană a oraşului el fiind situat în zona centrală; s-

a aplicat un coeficient subunitar fără nici un temei la capitolul

restricţii de folosire; s-au diminuat coeficienţii referitori la caracteristicile geotehnice fără nici un temei; fără a inspecta terenul evaluatorul aplică un coeficient de -0,5 la analiza parametrului de poluare. Astfel cum în mod judicios se arată în raportul specialistului D.N.A., dacă evaluatorul nu a inspectat terenul şi nu a văzut dacă există sau nu reziduuri, se pune întrebarea de ce a aplicat un astfel de

coeficient, dacă nu ca să confirme subevaluarea comisiei de negociere ? În continuarea raportului de constatare tehnico ştiinţifică se arată că utilizarea H.G. nr.577/2002 dată în aplicarea Legii nr. 137/2002 este complet incorectă întrucât prin aceste acte normative s-a dorit de către legiuitor asigurarea transparenţei procesului de privatizare, precum şi vânzarea la preţul de piaţă rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă, cu luarea în considerare a tuturor elementelor ce alcătuiesc oferta de cumpărare; de asemenea aceleaşi acte normative instituie ca principiu asigurarea egalităţii de tratament între cumpărători. Mai mult decât atât, Legea nr. 137/2002, stabileşte care sunt societăţile comerciale care fac obiectul actului normativ, respectiv:

comerciale care fac obiectul actului normativ, respectiv: „societăţile comerciale la care statul sau o autoritate

„societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este administrator sau asociat, indiferent de actul normativ în baza căruia societatea comercială s-a înfiinţat, precum şi regiile autonome (art.2)". Totodată, terenul făcuse obiectul H.G.nr.134/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, act care stipulează terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării acestora necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate, se determină pentru societăţile comerciale înfiinţate prin hotărârea guvernului de către organele care, potrivit legii îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către autoritatea publică judeţeană". Mai este de subliniat faptul că, în conformitate cu art. 142 din H.G. nr.577/2002, toate societăţile comerciale care până la data aparitiei legii nu au dobândit certificare de atestare a dreptului de proprietate, urmează o procedură de majorare a capitalului social. Specialistul D.N.A. consideră că H.G. nr.577/2002 nu era aplicabilă deoarece terenul era înscris în proprietatea statului roman şi nu a Consiliului Local al Municipiului Arad (Vol. LV, fila În concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică se face trimitere la anexele documentului referitoare la identificarea suprafeţei de teren. întocmirea lucrărilor topo cadastrale şi înscrierile în cărţile funciare nu au respectat, conform acestor concluzii,

normele, instrucţiunile şi regulamentele în vigoare, ceea ce a condus la posibilitatea de a fi efectuată tranzacţia în favoarea S.C. E.P Specialistul conchide că evaluarea efectuată de comisia de negociere nu reflectă realitatea prin raportarea la valoarea dolarului la data apariţiei H.G. nr.834/1991 şi la aceea din data de 05.12.2005, fără respectarea coeficienţilor care trebuiau aplicaţi "conform criteriilor 2665/1992. Astfel, valoarea terenului a fost subevaluată prin aplicarea de corecţii negative fără suport în realitatea de fapt pentru parametrii referitori la amplasarea terenului, poziţia terenului şi restricţii de folosire. Valoarea terenului de 87,33 EURO/m2 determinată de S.C."EXPERT A. C."S.A. Timişoara se apropie de valoarea reală a terenului conform aceloraşi concluzii. Preţul real este de 111 EURO/mp, conform metodei comparaţie prin bonitare. Aceleaşi concluzii arată că raportul de evaluare întocmit de ing. M. H. la comanda învinuiţilor, prezintă un pronunţat caracter arbitrar al evaluării fiind întocmit fără o sumară verificare (Voi IV, filele 6 - 25). Acţiunile care au avut ca rezultat subevaluarea terenului au constituit cea de-a doua componentă a sprijinului necondiţionat pe care înv. Falcă Gheorghe l-a acordat învinuiţilor Demeter şi Vasil, prima fiind dobândirea în mod direct fără licitaţie a terenului în cauză.

* *
*
*

* Caracterul nelegal al înstrăinării în aceste condiţii a terenului aparţinând Consiliului Local al Municipiului Arad este ilustrat şi de declaraţia martorului V.R., precum şi de documentaţia pe care a depus- o la dosarul cauzei. Astfel, acest martor, deţinea chiar pe suprafaţa de teren în discuţie un atelier de tinichigerie. Dat fiind acest fapt, el ar fi dorit să cumpere terenul aferent, sens în care s-a prezentat la înv. Gheorghe Falcă în mai multe rânduri în audienţă, precum şi la înv. Dekany Tiberiu. La rândul său acesta a transmis primarului doleanţele 'martorului. Astfel cum rezultă din materialul de urmărire penală, înv. Gheorghe Falcă nu a răspuns în nici un fel solicitărilor martorului V.R

În această situaţie martorul a acţionat în judecată C.L. Arad, iar prin decizia civilă irevocabilă nr. 324/19.04.2007 a Curţii de Apel Timişoara, irevocabilă, a câştigat procesul intentat. Mai mult decât atât, instanţa a considerat că întreaga înstrăinare către S.C'E. P."SRL este nelegală, anulând hotărârea de consiliu local prin care s-a decis această înstrăinare. Se remarcă din declaraţia martorului şi din hotărârile judecătoreşti emise în cauză, faptul că înv. Falcă Gheorghe nu s-a dovedit la fel de receptiv cu problema martorului V.R. ca şi cu problema prietenilor săi de la S.C'E.P."SRL. Mai mult decât atât, el nu a anunţat comisia de negociere că există probleme litigioase legate de acest teren, astfel încât aceste probleme să se rezolve sau negocierea să se suspende. De asemenea, în proiectul de hotărâre înaintat C.L. Arad, înv. Falcă Gheorghe nu a menţionat aceste probleme, vina pentru pierderea litigiului aparţinăndu-i în exclusivitate. Astfel, C.L.Arad este pus într-o situaţie grea întrucât se pune problema respectării hotărârii judecătoreşti. Pe de altă parte, însă, terenul a fost înstrăinat unui dobânditor de bună-credinţă, respectiv S.C. T. P.C. care a cumpărat imobilul la un preţ real, astfel încât misiunea C.L. în acest demers devine dificilă. Gheorghe Falcă nu poate susţine că nu ştia despre existenţa acestei probleme, aceasta cu atât mai mult cu cât încă din luna octombrie 2004, martorul V.R. solicitase cele mai sus arătate. Mai mult decât atât, în cursul lunii aprilie sau mai (martorul nu reţine

* *
*
*

exact) a avut o discuţie cu învinuiţii Vasil şi Demeter, aceştia oferindu- i un alt teren undeva la marginea suprafeţei în cauză. Aşa cum se cunoaşte, la scurt timp cei doi învinuiţi au vândut terenul.

* Astfel cum lesne se poate vedea din expunerea stării de fapt ,planul a fost dus la bun sfârşit, învinuiţii „ acoperindu-se" formal pentru a putea specula în eventualitatea unor cercetări anumite intervale de timp sau circumstanţe aparent favorabile. In realitate,atât fapta comisă în dauna patrimoniului C.L. Arad, cât şi primirea casei de către înv. Falcă Gheorghe se află într-o strânsă interdependenţă, practic ele neputând fi explicate una fără cealaltă. De altfel, nici nu au putut fi explicate, în cursul urmăririi penale învinuiţii dând declaraţii contradictorii şi nesincere. Aşa cum arătam în debutul rechizitoriului, „cercul închis" al situaţiei de fapt îi arată pe înv. Demeter şi Vasil realizând un profit

substanţial prin specularea preţului unui bun al statului, iar pe înv. Falcă Gheorghe proprietar în condiţii mai mult decât avantajoase, alunei case în centrul municipiului Arad.

III. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR

A. 1. Fapta înv. Falcă Gheorghe constând în aceea că în cursul lunii martie a anului 2005 a primit un imobil de la mituitorii Vasil Radu şi Demeter Francisc, imobil mai valoros cu 111.550 EURO decât apartamentul dat la schimb, faptă comisă pentru ca înv. Falcă Gheorghe să-şi exercite în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi, de asemenea, să întârzie efectuarea unui act, respectiv înstrăinarea unui imobil, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, prev. de art.254 alin.l din Cp., cu referire la art.6 din Legea

de art.254 alin.l din Cp., cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000. 2. Fapta înv. Falcă

nr.78/2000.

2. Fapta înv. Falcă Gheorghe, care în calitate de primar al municipiului Arad şi totodată preşedinte al comisiei de negociere constituită în cadrul unităţii administrativ teritoriale, prin încălcarea prevederilor legale prev. în Legea nr.215/2001 şi a atribuţiilor de serviciu legate de delegarea viceprimarului a înstrăinat la un preţ inferior valorii reale un imobil aparţinând C.L. Arad, cauzând prin aceasta un prejudiciu de 2.097.360 EURO şi, care, de asemenea, a procurat un avantaj patrimonial în cuantumul aceleiaşi sume -2.097.360 EURO - în folosul S.C'E.P."S.R.L. Arad,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. deart. 132 din Legea nr.78/2000, rap. La art.248, 2481 din Cp. > Cu aplicarea art.33 Ut.a din Cp.

B. 1. Fapta învinuiţilor Demeter Francisc şi Vasil Radu care au transferat printr-un contract de schimb un imobil de o valoare net superioară înv. Falcă Gheorghe în scopul ca acesta din urmă să-i favorizeze în cursul procedurilor de achiziţie directă şi fără licitaţie a unui teren aparţinând C.L. Arad, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită prev. de art.255 din Cp. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000. 2. Fapta aceloraşi învinuiţi care au determinat comisia de negociere din cadrul C.L. Arad, inclusiv având concursul înv. Falcă Gheorghe, să

le vândă terenul la un preţ subevaluat după care l-au vândut la preţul real, contribuind astfel la producerea faptei în dauna C.L. Arad, întruneşte elementele constitutive ale complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu, faptă prev. de art.26 Cp., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art.248, 248 1 Cp. > Pentru ambii învinuiţi se va face aplicarea art.33 lit.a din Cp.

C. Fapta înv. Popa Florica care în calitatea sa de membru al

comisiei de negociere pentru vânzarea terenului situat în municipiul Arad, str. M., prin aplicarea unor parametri şi coeficienţi nereali cu intenţie a determina vânzarea la un preţ inferior a acestui teren, după care S.C'E.P."SRL a dobândit un profit de2.097.360 EURO .rezultat din revânzarea terenului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.132 din legea nr.78/2000, rap. la art.248, 248 1 din Cp.

din legea nr.78/2000, rap. la art.248, 248 1 din Cp. În ceea ce priveşte infracţiunile de

În ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie, reţinute în sarcina învinuiţilor, respectiv darea şi luarea de mită, sunt de făcut următoarele precizări:

Înv. Falcă Gheorghe a comis infracţiunea de luare de mită atât în forma pretinderii, căt şi a primirii. Pretinderea s-a făcut prin intermediul soţiei sale, martora F.E., iar primirea s-a desăvârşit în momentul efectuării în formă autentică a schimbului. Rezultă din starea de fapt şi probatoriul administrat că această pretindere urmată de primire s-a făcut în considerarea atribuţiunilor de serviciu ale înv. Falcă Gheorghe. În această cauză nu există un denunţător. Pe de o parte şi urmare acestui fapt, atât mituiţii, cât şi mituitorul au încercat să disimuleze sau să nege existenţa înţelegerii. Pe de altă parte, însă, ei au admis-o, întrucât succesiunea faptelor astfel cum a fost prezentată în cuprinsul stării de fapt arată că nimic nu a fost întâmplător. Din punctul de vedere al literaturii şi practicii judiciare, infracţiunile de dare şi, respectiv, luare de mită, s-au consumat în momentul înţelegerii chiar tacite existente între înv. Falcă Gheorghe,pe de o parte şi înv. Demeter şi Vasil, pe de altă parte. Cu alte cuvinte, în condiţiile în care cunoştea planurile primilor doi, înv. Falcă Gheorghe a acceptat un schimb vădit avantajos pentru el, lăsându-se corupt şi favorizându-i tocmai ca urmare a dobândirii locuinţei, prin

transferul reciproc de proprietate mituitorii obligăndu-l practic la aceasta. Din această perspectivă reală şi dedusă din materialitatea faptelor, încercările de rupere a lanţului cauzal, respectiv susţinerea conform căreia primirea locuinţei nu ar avea legătură cu vânzarea terenului, apar ca nereale, preconstituite şi indică faptul că tocmai la asta s-au gândit învinuiţii când au pus la punct întreaga afacere. Astfel cum tot unanim este acceptată literatura juridică legea penală cere funcţionarului o atitudine corectă, cinstită, demnă, tranşantă faţă de oferta de mituire, impunându-i o poziţie fermă, neechivocă, clară de respingere a acesteia (Horia Diaconescu - „Infracţiune de corupţie şi cele asimilate sau în legătură cu acestea" - Editura AU Beck - 2004). în contextul în care Falcă ştia clar că asociaţii S.C E. doar cu C.L. (al cărui reprezentant este) pot trata în vederea cumpărării terenului, este evident că pentru a nu fi fost mituit nu trebuia să accepte schimbul. Din punct de vedere al întrunirii elementelor constitutive arătăm că, aşa cum s-a demonstrat în starea de fapt, ne aflăm în prezenţa unor foloase, constând în diferenţa valorică dintre cele două imobile, aceste foloase sunt necuvenite şi percepute exclusiv în considerarea calităţii de primar, actul pentru a cărui îndeplinire s-au primit foloasele face parte din sfera atribuţiilor delimitate primarului din Legea nr.215/2001. În ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art.132 din Legea nr.78/2000, arăt că, atât primarul Falcă, căt şi înv. Popa Florica şi-au încălcat atribuţiile de serviciu în modalităţile descrise în starea de fapt; urmarea socialmente periculoasă, respectiv, paguba adusă proprietăţii publice, s-a produs ca urmare a încălcării acestor atribuţiuni; prin cunoaşterea valorii reale a terenului s-a creat posibilitatea transpusă în viaţă ca reprezentanţii S.C. E., înv. Vasil şi Demeter, să speculeze terenul vânzându-l la o sumă reprezentând valoarea sa adevărată. Astfel, pagubei create patrimoniului unităţii administrativ teritoriale îi corespunde avantajul patrimonial dobândit de S.C."E.P."SRL prin revânzarea imobilului în discuţie. Toate aceste elemente au fost cunoscute de învinuiţii Falcă Gheorghe, Popa Florica, Vasil Radu şi Demeter Francisc. Aceştia prin acţiunile lor concertate au produs ambele urmări, atât cea cerută de textul art.248 Cp., cât şi cea suplimentară cerută de infracţiunea asimilată celor de corupţie prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000,

şi cea suplimentară cerută de infracţiunea asimilată celor de corupţie prev. de art. 132 din Legea

respectiv dacă funcţionarul a dobândit pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial. Practica judiciară a ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE a statuat prin decizia 1550/03.03.2005 - SECŢIA PENALĂ că oferirea unui bun, unui funcţionar care avea obligaţii de serviciu în condiţiile, în care s-a stabilit că între mituitor şi mituit nu au existat relaţii de natură a justifica fatuităţi între aceştia, nu poate avea decât semnificaţia faptei incriminate de art. 255 C.P., fiind realizată latura obiectivă a infracţiunii, respectiv oferirea folosului material, căt şi vinovăţia sub forma intenţiei de a corupe.

*

* *
*
*

În cauză se va dispune scoaterea de sub urmărire penală a

învinuiţilor Dekany Alexandru Tiberiu, Popa Răzvan Ioan şi Matzek Magda Lenuţa, pentru motivele care vor fi arătate mai jos:

1.

Astfel, înv. Dekany Tiberiu a părut implicat în fapte de natură

penală din pricina jocului cu delegarea al înv. Falcă Gheorghe. Pe

de altă parte, el nu este evaluator şi a considerat real calculul făcut de Popa Florica, iar semnătura aplicată a avut doar semnificaţia că a luat la cunoştinţă că acela era preţul minim. înv. Dekany Tiberiu este cel care a arătat mecanismul gândit şi pus în practică de înv. Falcă Gheorghe în contextul aşa-zisei sale delegări. Practic implicarea sa a fost inexistentă şi a constat doar în conducerea comisiei de negociere şi prezenţa la notariat.

2.

Înv. Matzek Magda Lenuţa, a fost numită prin dispoziţia înv.

Falcă Gheorghe în comisia de negociere fără a i se stabili competenţe sau atribuţii. Şi această învinuită a declarată că protocolul din23.01.2006 nu a fost întocmit în condiţii de negociere reală. Precizăm că învinuita este specialist în credite, iar numirea ei în comisie, cât şi activitatea ei au fost pur formale.

3. înv. Popa Răzvan Ioan a fost numit prin dispoziţia înv. Falcă

Gheorghe în comisia de negociere fără a i se stabili competenţe sau atribuţii.

Pentru considerentele arătate mai sus, în privinţa acestor învinuiţi în baza art. 10 lit.d Cp., se va dispune prin prezentul rechizitoriu scoaterea de sub urmărire penală.

IV. MIJLOACE DE PROBĂ

………………………………………………………………………

IV. MIJLOACE DE PROBĂ ……………………………………………………………………… 32

32