Sunteți pe pagina 1din 20

COMERTUL SUEDIEI

SUEDIA
Denumire oficiala: Regatul Suediei,situat in Europa Nordica(Peninsula Scandinava) Forma de guvernamant:monarhie constitutionala ereditara Capitala:Stockholm Suprafata:449.964 km patrati Populatia:8,840.000 locuitori Limbi nationale:suedeza Moneda:coroana suedeza PIB:285,1 mld PIB/locuitor:31.600 Data aderarii la UE:1995 Voturi in Consiliul de Ministri:10 Numarul de reprezentanti in Parlamentul European:18 Membru Zona Euro:nu

Mentiuni speciale:Desi negocierile pentru aderare au fost rapide,in urma referendumului pentru adoptarea monedei Euro,organizat in 14 Septembrie 2003,56% dintre votanti s-au pronuntat impotriva.Suedia a ratificat Tratatul de la Lisabona la 10 Decembrie 2008.

Descriere generala
Suedia este o ar dezvoltat, cu o economie de pia stabil, membr a Uniunii Europene. Forma de guvernmnt este monarhia constituional,condus de regele Carl XVI Gustaf. Din punct de vedere administrativ, Suediaeste mprit n 21 regiuni i 289 municipaliti. Parlamentul (Riksdag) e s t e o r g a n i z a t n s i s t e m unicameral. Sistemul judectoresc se compune din 6 instane superioare i 108 instane inferioare. Limba oficial este suedeza, ns l i m b a e n g l e z e s t e f o a r t e l a r g u t i l i z a t . M o n e d a n a i o n a l e s t e c o r o a n a suedez (SEK). Ziua naionala este 6 iunie. Capitala rii este Stockholm.

Relatii comerciale externe


Comertul exterior: Conform ultimelor date ale Biroului de Statistica al Suediei(2009). Pe fondul crizei economic-financiare globale, exporturile Suedeze au avut o evolutie negativa, comparativ cu anii anteriori, valoarea din 2009 atingand nivelul de 998 mld. SEK (aproximativ 100 mld. Euro), cu 16% mai putin dect in 2008. I n a c e l a s i t i m p , i m p o r t u r i l e s - a u s i t u a t l a n i v e l u l d e 9 1 1 m l d . S E K (aproximativ 91 mld. Euro), in scadere cu 17% fata de valoarea inregistrata in 2008. Astfel, s-a mentinut excedentul balantei comerciale a Suediei la valoarea de 87 mld. SEK (aproximativ 8,7 mld. Euro) la sfrsitul anului 2009, in scaderecu 11,5% fata de cifra inregistrata in 2008 (97 mld. SEK).Europa ramane principalul partener comercial al companiilor suedeze. In 2009, 73,7% din exporturile Suediei s-au indreptat catre aceasta zona si 83,4%din importuri proveneau din aceasta. Exporturile Suediei catre tarile UE-27 reprezinta 58,5% din totalul exporturilor suedeze, in scadere cu 19% fata de nivelul anului 2008, in timp ce importurile din aceste tari reprezinta 69% din totalul importurilor suedeze, in scadere cu 18% fata de nivelul anului 2008. Exporturile catre tarile din zona euro au scazut cu 19%, iar importurile din aceste tari, cu 16%, comparativ cu nivelul anului

precedent.C e l e l a l t e s t a t e e u r o p e n e o c u p a s i e l e u n l o c important in comertul Suediei, detinnd o pondere de 15,2% in totalul exporturilor si 14,4% la importuri .A m e r i c a s i A s i a r e p r e z i n t a d e b u e e ( piata pe care productorii si pot desface produsele usor si in mari cantitati) p e n t r u e x p o r t u r i l e s u e d e z e , 9 , 5 % d i n t o t a l u l exporturilor indreptndu-se spre America si 11,9% spre Asia. Importurile din a c e s t e a r i i g e o g r a f i c e s u n t m a i r e d u s e , a s t f e l c a n u m a i 5 , 4 % d i n t o t a l u l importurilor provin din America si 9,7% din Asia. R e l a t i i l e c o m e r c i a l e c u t a r i l e c o n t i n e n t u l u i A f r i c a n s u n t i n f a v o a r e a Suediei, 3,3% din exporturi avnd ca destinatie statele Africii, dar numai 1,2%din importuri provenind din acestea. In ceea ce priveste structura exporturilor suedeze, in 2009, ponderea cea mai ridicata o detin exporturile de masini si echipamente (44,3% din totalul exporturilor), urmate de exporturile de produse chimice (14,1%), produse din lemn si hrtie (12,4%), metale comune si articole din acestea (9,1%) si energie electrica (6,6%). Majorari ale cuantumului exporturilor s-au inregistrat, in anul 2 0 0 9 , i n d o m e n i u l produselor chimice, cu o crestere de 2% fata de anul precedent. Diminuari accentuate s-au inregistrat in sectorul metale comune si articole din acestea (-33%) si energie electrica (-30%).C e a m a i m a r e pondere la import o detin, de asemenea, masinile si echipamentele (41,3% din totalul importurilor), urmate de p r o d u s e c h i m i c e (13,8%), combustibili minerali si energie electrica (11,6%), metale comune si articole din acestea (8,0%) si produse din lemn si hrtie (3,1%). In 2009, s-au inregistrat majorari la importul de produse alimentare, bauturi si tutun (+6%f a t a d e 2 0 0 8 ) , i m p o r t u r i l e d i m i n u a n d u - s e d r a m a t i c l a p r o d u s e l e a p a r t i n n d grupei energie electrica (-34%) si metale comune si articole din acestea (-33%).

Regimul investitiilor in Suedia

Investitii
Suedia este unul din marii receptori de investitii s t r a i n e d i r e c t e . I n perioada 1999-2003 investitorii straini au investit 111 mld. $, aproximativ 47% din totalul capitalului strain investit in zona Marii Baltice.P r i n f a p t u l c a S u e d i a s i - a c r e a t i m a g i n e a d e p i o n i e r i n a d o p t a r e a tehnologiilor de vrf, cu o populatie educata, destul de diversa din punct de v e d e r e e t n i c s i f o a r t e d e s c h i s a , S u e d i a e s t e v a z u t a d e m u l t e c o m p a n i i internationale ca o piata test pentru noile produse .Conform Forvarv & Fusioner, investitorii straini au achizitionat in medie135 companii suedeze in fiecare an in perioada 2000-2004. Nivelul investitiilo rstraine raportate la PIB a fost de 48% in 2003, fata de 12% in 1995. Sectoarele c a r e a t r a g cele mai multe investitii straine sunt: chimie (28%), m a s i n i s i echipamente (18%), celuloza si hrtie (9%), agro-alimentar (2%). Cei mai importanti investitori provin din: Germania, Finlanda, SUA, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Danemarca, Elvetia, Canada si Franta. In Suedia nu exista restrictii privind utilizarea valutelor straine; transferul in strainatate al profiturilor sau altor sume provenind din lichidari de investitii,royalitate sau din alte incasari sau taxe percepute de companii este liber. Of i l i a l a a u n e i c o m p a n i i s t r a i n e p o a t e t r a n s f e r a c a t r e f i r m a m a m a d i n a f a r a Suediei orice suma provenita din servicii de management, pentru cheltuieli de cercetare, etc. In general, veniturile realizate din fonduri de investitii, precum dividende, dobnzi etc pot fi liber transferate in strainatate. O firma suedeza cu c a p i t a l s t r a i n p o a t e p r i m i c r e d i t e de la compania-mama sau de la orice alte institutii financiarbancare sau straine.

Tipuri de companii
Urmatoarele tipuri de companii se pot constitui in Suedia: societati cu raspundere limitata, filiala a unei companii straine, societati in comandita simpla sau pe actiuni, companii cu actionar unic. In general investitorii straini infiinteaza in Suedia companii cu raspundere limitata sau filiale ale companiei mama. O filiala a unei companii internationale,conform legislatiei suedeze, este trata ca si o companie suedeza. Acelasi regimjurudic se aplica att companiilor ai caror actionari sunt strini, ct si celor cu actionari suedezi.

Capitalul minim necesar pentru infiintarea unei companii este de 100.000 SEK,in cazul companiilor private si de 500.000 SEK in cazul celor publice.

Fiscalitate Regim fiscal aplicat companiilor


Impozitul pe profit aplicat companiilor este de 28%, i n g e n e r a l , i n anumite situatii putnd ajunge numai 25%. Toate veniturile unei companii sunt taxate cu 28%, inclusiv cstigurile din capital. Determinarea venitului impozabil se face in baza bilantului anual, contul de profit si pierderi. Companiile sunt obligate sa completeze registrele contabile in conformitate cu GAAP (principiile contabile general acceptate). De altfel, legislatia interna privind taxarea urmareste indeaproape GAAP in ceea ce priveste evaluarea bunurilor curente. Dividendele si cstigurile din capital rezultate in urma vnzarii de actiunisunt exceptate de la plata impozitului in anumite situatii. Suedia a introdusparticipation exemption rules in ceea ce priveste dividendele si cstigurile dincapital aferente actiunilor detinute de companii in scopuri de afaceri.

Regim fiscal aplicat angajatilor


Suedia are o schema progresiva de impozitare a veniturilor persoanelor fizice (de la 32-57% in functie de nivelul venitului). Se pot deduce din venitul impozabil cheltuielile cu transportul, daca sunt mai mari de 7000 SEK, de asemenea, se pot deduce orice costuri mai mari de 1000 SEK, daca se prezinta dovezile necesare. Impozitul aplicat pentru

dividende, cstiguri de capital si veniturilor din proprietati imobiliare este de 30%.

Taxe si impozite indirecte


TVA este 25%. Pentru anumite categorii de produse TVA este redusa la 12% sau 9% (in special servicii hoteliere.si tiparituri). Alte taxe se percep pentru benzina, alcool, tutun, energie, loterie, jocuri denoroc si vehicule cu motor.

Structura pietei suedeze


Un potential exportator in Suedia trebuie sa analizeze doua a s p e c t e principale strns legate, respectiv cum poate penetra piata suedeza si cum se poate mentine pe piata. Strategia privind aceste obiective trebuie construita inainte de efectuarea primelor exporturi, in scopul evitarii comiterii unor greseli costisitoare care pot intrerupe vnzarile sale pe aceasta piata. Exista mai multe optiuni deschise, fiecare presupunnd o serie de consecinte particulare. Daca optiunea de a deschide o filiala in Suedia se exclude apriori, aceasta constituind o solutie costisitoare, exista , in principiu, doua alternative principale: vnzarea directa catre un importator sau vnzarea printr-un agent. Este imposibil a se face o recomandare privind alegerea optiunii privind cele doua alternative. Totul depinde de capaciatea exportatorului de investigare a pietei produsului vizat, ce profil vrea sa construiasca pe piata suedeza si ct c o n t r o l d o r e s t e s a obtina si sa aiba pe piata produsului respectiv. Succesul vnzarilor pe piata suedeza nu este legat numai de buna c o o p e r a r e d i n t r e exportator si importator sau agent; exportatorul trebuie sa participe activ la activitatatile de promovare si marketing, impreuna cu importatorul sau agentulde vnzari.

Canalele de distributie
Sistemele de distributie a marfurilor in Suedia au devenit d e o s e b i t d e rafinate si se caracterizeaza in prezent printr-un nivel foarte ridicat ale eficientei. Aproximativ doua treimi din totalul importurilor suedeze sunt realizate prin angrosisti-importatori. Bunurile de consum si materialele industriale (materiile prime) sunt de regula importate prin aceste canale. Cele mai importante centre de distributie sunt in Stockholm, Goteborg, Malmo siHelsingborg. S t o c k h o l m e s t e

capitala si centrul principal de afaceri din Suedia .G o t e b o r g e s t e p r i n c i p a l a p o a r t a m a r i t i m a s i u n u l d i n c e n t r e l e i n d u s t r i a l e principale ale constructiei de autovehicole si produselor petrochimice. principale ale constructiei de autovehicole si produselor petrochimice.Malmo si Helsingborg sunt situate in sudul Suediei, in apropiere de Danemarca, fiind, de asemenea, porturi comerciale importante. In 2001 a fost dat in exploatare podul Molmo-Copenhaga, care leaga practic nordul Europeide Vechiul Continent. Cu toate ca doua treimi din teritorilul suedez (situat in partea de nord) este foarte slab populat, si in aceasta zona exista activitate industriala in special in domeniile exploatarii/prelucrarii lemnului, minerit,productia de energie hidro-electrica etc; cele mai importante centre populate din partea nordica a Suediei sunt Sundsvall, Skelleftea, Lulea si Umea.

Comertul cu amanuntul
Comertul en-detail este in mod conventional divizat in doua segmente:p i a t a b u n u r i l o r a l i m e n t a r e s i d e c o n v e n i e n t a ( 5 8 % ) s i p i a t a b u n u r i l o r specializate (42%). Bunurile specializate cuprind trei domenii principale,respectiv imbracamintea (41%), produsele de uz casnic (30%) si produse deagrement (29%).Comertul en-gros si en-detail cu produse alimentare este dominat de trei mari grupuri specializate: ICA Group, Konsum Cooperative si D&D DagligvarorAB (Ax Food). Oficiile lor de achizitii sunt localizate pe intreg teritoriul Suediei. I n p l u s , e l e coopereaza cu peste 300 de companii mici si m i j l o c i i c a r e actioneaza ca agenti-angrosisti, specializati pe diverse profile de produse saup e g r u p u r i s p e c i f i c e d e c l i e n t i . C o n c e n t r a r e a c o m e r t u l u i c u a m a n u n t u l a produselor alimentare in mna unui grup restrns de companii a condus la aparitia unor mari angrosisti, foarte puternici in relatiile lor c u p r o d u c a t o r i i (exportatorii). Intentia de a patrunde pe piata cu un nou produs alimentar, in marea majoritate a cazurilor, poate fi concretizata daca se negociaza cu un numar limitat de angrosisti. Piata produselor alimentare si bunurilor de convenienta este dominata, in proportie de 90%, de cele 3 grupuri mai sus mentionate; ele detin si 20% din piata bunurilor specializate .Comercializarea en-gros si en-detail a bunurilor specializate diferasensibil de comertul cu produse

alimentare. Piata acestor produse este caracterizata prin existenta unui numar mare de companii specializate pe tipuri d e p r o d u s e . I n general, acestea sunt situate in jurul marilor orase f i i n d organizate ca mari societati cu retele proprii de magazine, lanturi voluntare,precum si magazine individuale.Tele-marketingul este relativ rar, dar livrarile la domiciliu prin comenzi l a n s a t e p r i n posta sau sistemele de cablu TV sunt in crestere. Marketingu ld i r e c t e s t e u t i l i z a t , d e a s e m e n e a , i n v n z a r e a c u a m a n u n t u l a c a r t i l o r s i revistelor. Companiile specializate in livrari prin comanda ocupa un loc din ce in ce mai important in comercializarea cu amanuntul a bunurilor specializate. Comercializarea cu amanuntul prin comenzi lansate prin Internet este in c r e s t e r e . C o m p a n i i l e implicate in acest tip de comert livreaza att produse alimentare ct si bunuri specializate. De regula, marile companii de comert cu amanuntul au recurs si la introducerea sistemului de c o m e r c i a l i z a r e p r i n Internet. Chiar daca un producator nu reuseste initial sa-si vnda produsele printrunul din marii angrosisti el trebuie sa insiste pentru identificarea unui angrosist m a i m i c , b i n e s p e c i a l i z a t i n p i a t a p r o d u s u l u i respectiv. Este, de asemenea,posibil sa poata vinde loturi eng r o s d i r e c t c a t r e d e p a r t a m e n t e s i l a n t u r i d e magazine, cooperative de consum, companii mari de vnzari cu amanuntul sau g r u p u r i voluntare de achizitii. Aceste alternative vizeaza marfurile ieftine.

Preturi

Competitia libera de piata este principiul de baza al industriei si comertului suedez. Fortele pietei determina nivelul preturilor, cu exceptia locuintelor si fermelor agricole. P r e t u r i l e s u n t s t a b i l i t e i n d i v i d u a l d e c a t r e companii. Potrivit noii legi a concurentei (care corespun de reglementarilor in materie ale UE), nu este permisa practicarea preturilor d e c a r t e l . T o a t e bunurile si serviciile sunt purtatoare de TVA. La stabilirea preturilor companiile trebuie sa tina cont de trei factori de baza: - costurile de productie; - dispozitia cumparatorilor de a accepta un anumit nivel de pret; -preturile produselor similare. Politica de preturi a exportatorilor va tine seama de o serie de elemente e s e n t i a l e d e t e r m i n a n t e i n e f o r t u l d e p a t r u n d e r e p e p i a t a s u e d e z a , p r e c u m eventualul cost ridicat al tranportului din tara de origine, taxele vamale si altet a x e s p e c i f i c e i n d i g e n i z a r i i m a r f i i , n i v e l u l T V A , d a r s i d e s a l a r i i l e r i d i c a t e , i n cazul procesarii marfii sau/si in reteaua de desfacere cu amanuntul. Alti factori ce pot influenta pretul sunt ambalajul, intretinerea si service-ul, costurile de marketing si desigur, tipul produsului. In cazul unei cooperari pe termen lung, devin naturale eforturile commune de marketing si distributie ale exportatorului si importatorului.Este foarte important ca exportatorul sa cunoasca toate elementeleprivind competitivitatea produsului sau pe piata si in special nivelul preturilor practicate de concurenta. Asociatia Camerelor de Comert suedeze elaboreaza studii privind piata unui anumit fel de produse.

Infrastructura(transporturi si expeditii internationale)


Marea majoritate a transporturilor in si din Suedia se fac pe mare. Exista linii maritime cu legaturi rapide care leaga porturile s u e d e z e d e c e l e d i n Germania, Olanda, Marea Britanie; transporturile feroviare si rutriere, asistate de feriboturi, sunt de asemenea, foarte utilizate. L i n i i l e m a r i t i m e s u n t d e s e r v i t e d e p o r t u r i b i n e d o t a t e . E x i s t a f a c i l i t a t i excelente de depozitare ce asigura conditii propice pentru produse agricole si orice alte marfuri, in conditii de umiditate si temperatura controlate, inclusiv depozite frigorifice (congelatoare). Distribuitorii interni dispun de

retele eficiente si dotari ce asigura transportarea marfurilor in cel mai departat colt al tarii in cel mai scurt timp.Transportul de marfuri pe calea aerului este de multe ori foarte competitiv si eficient. Modalitatea de transport cea mai eficienta va fi stabilita impreuna de exportator si importator. De regula, conditiile de livrare contractuale se stabilesc in conformitate cu regulile I n c o t e r m s e l a b o r a t e d e C a m e r a Internationala de Comert de la Paris (ICC).Aceste reguli sunt international unanim acceptate in comertul exterior ele aratnd si momentul transferului riscurilor si proprietatii de la exportator la importator. Brosura Incoterms poate fi comandata la CCI Paris, intr-o limba de circulatie internationala, dar poate fi cumparata , tradusa in limba romna, de la toate camerele de comert din Romania sau de la Centrul Romn de Comert E x t e r i o r d i n c a d r u l Departamentului de Comert Exterior aflat in sub ordinea Guvernului Romniei. Casele de expeditii si transport suedeze sunt organizate in a s o c i a t i a denumita Freight Forwarders Association, institutie afiliata la FIATA (Federation of International Freight Forwarders). Fara responsabilitati ca transportator, casele de expeditii pot executa servicii de vamuire, manipulare si marketing, asigurari ale marfurilor transportate si intocmirea documentelor d e t r a n s p o r t , putnd asista exportatorii si importatorii la incasarea p r e t u l u i marfurilor livrate (in conditia de livrare CCD) si la depozitarea acestora, de cele mai multe ori in propriile depozite.

Organizatiile Suedeze de Comert

Potentialii exportatori in Suedia se pot adresa mai multor institutii inscopul otinerii unor informatii de piata si contacte cu companii suedeze. Federatia Suedeza de Comert (www.svenskhandel.se) este principala organizatie centrala a importatorilor, angrosistilor si detailistilor din Suedia.Cea mai mare parte a activitatii de import si comert interior este desfasurata de peste 20000 de firme membre ale acestei organizatii. Din organizatie maifac parte circa 60 de asociatii profesionale de ramura orientate catre bunurile de larg consum si produsele industriale.

Camerele de comert
In Suedia exista 12 camere de comert cu un numar total de peste 12.000 de membri. Asociatia Camerelor de Comert din Suedia a semnat un acord cu Sida pentru cooperarea in domeniul serviciilor de promovare a comertului. Scopul este acela de a facilita contacte de afaceri cu exportatori din Africa, Asia si America Latina. Camerele publica solicitari de afaceri din tari in curs de dezvoltare in presa proprie, pe Internet (www.cci.se)si in revista de specialitate editata de Sida Global Affairs(www.globala.sida.se) . Camerele de comert furnizeaza informatiile cele mai importante cu privire la situatia pietei suedeze pentru anumite produse. Potentialii exportatori sunt invitati sa publice ofertele lor pe website-ulwww.chambertrade.com.

Asociatia Suedeza a Agentilor


Intreprinderilor mici si mijlocii care doresc sa intre p e p i a t a S u e d i e i pentru prima data li se recomanda sa utilizeze agenti comerciali. Circa 700 de agenti comerciali suedezi sunt membri ai Asociatiei Suedeze a Agentilor The Federation of Commercial Agents of Sweden (www.agenturforetagen.se);jumatate din acestia sunt implicati in afaceri cu produse textile. Ceilalti sunt implicati in comertul cu incaltaminte, produse electrice si electronice si agroalimentare. 90% din totalul agentilor sunt firme mici cu pna la 10 salariati. Ele actioneaza ca agenti comerciali si/sau distribuitori exclusivi in comertu exterior.Asociatia editeaza o publicatie periodica (newsletter) impreuna cu un supliment in care se pot publica anunturi privind oportunitati de afaceri in scopul facilitarii realizarii de contacte cu agenti, importatori sau angrosisti suedezi. Aceste publicatii se distribuie catre toti membrii asociatiei.

Institutul Suedez de Cercetari pentru Comert


Institutul poate furniza informatii de piata privind comertul en-gros si endetail din Suedia. Natura informatiilor oferite acopera o arie specifica ca de exemplu: statistici privind piata incaltamintei, etc; numarul companiilor prezente pe piata cu un anumit produs; numele celor mai mari companii prezente pe piata si cifra lor de afaceri, numarul de magazine de care dispune, etc.

Oportunitati de afaceri in cadrul industriei auto suedeze


Suedia este unul din liderii industriei auto mondiale, una din tarile cu cele mai numeroase activitati in acest domeniu. Companiile suedeze detin competente exceptionale pe tot lantul valoric, de la c e r c e t a r e s i d e s i g n , l a productie si testare. Exista 4 producatori de automobile, camioane si autobuze in S u e d i a , companii cu reputatie la nivel mondial si cu o lunga traditie in domeniu: VolvoCars, Volvo Trucks, Scania si SAAB. Suedia detine unii dintre cei mai importanti furnizori pentru industria autom o n d i a l a , c u m a r f i : A u t o l i v , H a l d e x s i S K F . D a t o r i t a d e z v o l t a r i i p u t e r n i c e a i industriei auto suedeze, cteva sute de companii care sunt furnizori sau sub-contractanti pentru aceasta desfasoara activitati pe teritoriul Suediei. In Suedia functioneaza mai multe retele de companii (clusters) in domeniul industriei auto. Companiile din domeniu desfasoara, pe scara larga,activitati de cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea de vehicule verzi,pentru imbunatatirea sigurantei vehiculelor si a circulatiei, pentru dezvoltareade tehnologii noi in acest domeniu etc. Guvernul suedez ofera stimulente (inclusiv financiare) pentru companiile straine care desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare, in Suedia, pentru unele dintre tehnologiile cheie din domeniul acestei industrii. Prin programul guvernamental Strategic Vehicle Research and Innovative Initiative, care sederuleaza in perioada 2009-2012, se finanteaza proiecte care se incadreaza in urmatorele domenii de cercetare: energie si mediu, eficienta transporturilor,siguranta vehiculelor si traficului, dezvoltarea vehiculelor si productie sustenabila.Avnd in vedere faptul ca cel putin 50% din orice autovehicul produs in S u e d i a r e p r e z i n t a c o m p o n e n t e c a r e p r o v i n

d i n i m p o r t , p i a t a s u e d e z a o f e r a oportunitati excelente de export pentru producatorii romni de componente p e n t r u i n d u s t r i a auto. Multe dintre companiile suedeze care sunt furnizori pentru producatorii din industria auto, au, la rndul lor, subcontractanti in afara tarii, in multe cazuri, acestia provenind din tari din Europa Centrala si de Est.Aceasta situatie creeaza oportunitati suplimentare pentru exportatorii romni.

Relatii comerciale bilaterale


Relatii comerciale bilaterale 1. Evolutia schimburilor comerciale bilaterale romano-suedeze, in perioada2005 2009, se prezinta astfel: -milioane euro2005 Total Export Import Sold Balanta comerciala 421,8 108 313,18 -205,8 2006 561,3 142,3 419 -276,7 2007 720,37 188,98 531,39 -342,4 2008 634,46 201,9 434,56 232,66 2009 496,35 246,08 250,28 -4,2 -

La data de 31 decembrie 2009 volumul total al schimburilor comerciale r o m a n o - s u e d e z e a f o s t d e 4 9 6 , 3 5 m i l . E u r o , d i n c a r e e x p o r t d i n R o m a n i a 246,08 mil. Euro, in crestere cu 21,88% fata de perioada similara a anului p r e c e d e n t s i import din Suedia 250,28 mil. Euro, in scadere cu 4 2 , 4 1 % , comparativ cu aceeasi perioada a anului 2008. Soldul b a l a n t e i c o m e r c i a l e , deficitar partii romane, a fost de -4,2 mil. Euro.Ponderea schimburilor cu Suedia in totalul schimburilor comerciale ale Romaniei:Suedia se afla pe locul 23 in topul tarilor beneficiare de marfuri romanesti c u o p o n d e r e d e 0 , 8 5 % s i p e l o c u l 2 6 i n t o p u l t a r i l o r d e p r o v e n i e n t a a marfurilor, cu o pondere de 0,64%. Principalele categorii de produse care fac obictul schimburilor bilaterale:

Export:
vehicule si echipamente de transport 20,1%, mobila, jucarii si articole diverse 10,1%, metale comune si articole din acestea - 7,6%, masini si aparate, echipamente electrice si parti ale acestora 4,8%, materiale textile

si articole din acestea 4,3%. A c e s t e c a t e g o r i i d e p r o d u s e r e p r e z i n t a 4 6 , 9 % d i n e x p o r t u l r o m n e s c c a t r e Suedia.

Import:
masini si aparate, echipamente electrice si parti ale acestora 41,5%, metale comune si articole din acestea 16,0%, vehicule si echipamente de transport 11,2%, produse ale industriei chimice si conexe - 6,2%, pasta din lemn, deseuri de hartie sau carton - 5,6%.Aceste categorii de produse asigura 80,5% din exporturile suedeze catre Romnia. 2. Evolutia comertului exterior al Suediei in perioada 2005-2009: -miliarde coroane suedeze2005 2006 2007 1140 1020 120 2008 1194 1097 97 2009 998 911 87 Total 971 1085 export Total 832 935 import Sold 141 150 Balanta comerciala Curs mediu USD/SEK 7,4775 7,376 EURO/SEK 9,2849 6 Sursa:Riksbank(Banca Nationala

6,7607 9,2481 a Suediei)

6,850 8

7,6457 10,6213

Principalii parteneri comerciali ai Suediei in 2009 (comparat cu 2008)


Export Locul 2008 2009

Tara

Norvegia

% in Total export 10,6%

2009/ 2008 -7%

1 4 3 6 5 8 7 9 14

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Germania Mare-Britanie Danemarca Finlanda SUA Franta Olanda Belgia China

10,2% 7,4% 7,3% 6,4% 6,4% 5.1% 4.7% 3.7% 3.1%

-18% -15% -17% -15% -19% -13% -24% -30% 21%

Sursa: SCB (Biroul Central de Statistica al Suediei)

Concluzie:

Negociatorii suedezi sunt persoane

reci,caracterizate prin modestie,punctualitate,eficienta si seriozitate; Au o solida pregatire profesionala si sunt politicosi; Au predilectia pentru evitarea riscurilor,inducand negocierilor un mare grad de siguranta;

Parlamentul

Catedrala Stockholm Orasul vechi Stockholm

Casa tipica pentru Suedia (zona rurala)

Cuprins:

Descrierea generala a Suediei; Relatii comerciale externe; Regimul investitiilor in Suedia:-Investitii, -Tipuri de companii; Fiscalitate:-regim fiscal aplicat companiilor; -regim fiscal aplicat angajatilor; -taxe si impozite indirecte. Structura pietei suedeze; Canale de distributie; Comertul cu amanuntul; Preturi; Infrastructura(transporturi si expeditii internationale); Organizatiile Suedeze de Comert; Camerele de Comert; Asociatia Suedeza a Agentilor; Institutul Suedez de Cercetari pentru Comert; Oportunitati de afaceri in cadrul industriei auto suedeze; Relatii comerciale bilaterale:-export, -import; Concluzie.

Bibliografie:

Uniunea Europeana-o abordare institutionala (Marcela Monica Stoica) http://stockholm.mae.ro Diplomacy.ro http://www.dce.gov.ro Suedia

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

COMERTUL INTERNATIONAL AL SUEDIEI

Eleve:Bicea Stefania-Alexandra
Alecu Alexandra An II Grupa 6