Sunteți pe pagina 1din 13

UTCN

N
PROIECT DE AN pag. 1

1. Tema proiectului

Sa se realizeze desenul de executie al piesei din Fig.1, itinerarul tehnologic si sa se calculeze
pentru fiecare prelucrare in parte parametrii necesari executiei optime ale piesei.

Fig.1Furca


S se stabileasc: -succesiunea operaiilor cuitele necesare
-regimul de lucru
-s se execute practic
UTCN
N
PROIECT DE AN pag. 2

1.1.1. Criteriul tehnic
Acest criteriu presupune luarea tuturor masurilor pentru realizarea produsului respectiv la
performantele prevazute in documentatia tehnica si tehnologica. Potrivit acestui criteriu trebuie sa se
realizeze intreg volumul de productie stabilit, cu parametrii de calitate impusi, privind precizia
geometrica, de forma, de pozitie reciproca si de calitate a suprafetelor, cu respectarea unor indici de
fiabilitate astfel incat sa existe garantia unei exploatari a produsului in conditii normale, pe o
perioada indelungata.
1.1.2. Criteriul economic
Acest criteriu impune realizarea produsului tehnologic in conditii de eficienta maxima. In
acest scop, este necesar a se lua in discutie mai multe variante de proces tehnologic, adoptindu-se
cea care asigura eficienta maxima. Sub acest aspect, cele doua criterii, tehnic si economic, trebuie
considerate intr-o legatura indisolubila, rezultand din analiza unui complex de factori de natura
tehnicp, economica si organizatorica ce trebuie sa duca la obtinerea unor produse cu proprietati de
intrebuintare superioare si costuri
1.1.3. Criteriul social
Acest criteriu impune proiectarea unor procese tehnologice care sa asigure conditii de
munca cat mai usoare pentru personalul de deservire. In acest scop, la elaborarea proceselor
tehnologice trebuie luate masuri pentru introducerea mecanizarii si automatizarii avansate care sa
asigure eliberarea factorului uman de prestarea unor munci grele. Aceste masuri trebuie sa fie
subordonate totodata celorlalte doua criteri astfel incat, in ansamblu, sa rezulte un proces tehnologic
care sa asigure produse de inalta calitate, cu costuri mici, in conditiile unei solicitari reduse a fortei
de munca.
1.2. Caracterul productiei si marimea lotului.
Avem o productie individuala cu urmatoarele caracteristici:
- lipsa perspectivei de repetare a prelucrarii acelorasi piese;
- utilizarea masinilor - unelte si a S. D. V. - urilor universale;
- coeficientul de incarcare a masinii - unelte folosite este redus;
- documentatia tehnologica este sumara;
- folosirea larga a prelucrarilor dupa trasaj;
- reglarea sculelor la cota se face pe grupe de masini;
- necesita mana de lucru cu inalta calificare;

UTCN
N
PROIECT DE AN pag. 3

- asamblarea se realizeaza prin metoda ajustarilor.
1.3. Studiul desenului de executie
Desenul de executie constituie cel mai important document pentru elaborarea procesului
tehnologic de fabricatie a unui reper.
Verificarea desenului de executie a unui reper prezinta urmatoarele doua aspecte:
- respectarea prescriptiilor standardelor in vigoare;
- verificarea tehnologicitatii piesei.
Aceste verfificari prevad urmatoarele:
- constructia reperului;
- forma;
- dimensiunile;
- tolerantele;
- gradul de finisare;
- materialul.
In urma verificarii desenului de executie, din acest punct de vedere, s-au constatat:
- numarul de cote este minim, dar suficient pentru executia si verificarea piesei;
- prin modul de cotare nu rezulta lanturi de cote inchise;
- pentru cotele de precizie sunt inscrise abaterile limita;
- in spatiul liber al desenului sunt inscrise conditiile tehnice corespunzatoare;
- tolerantele la cotele libere sunt in conformitate cu SREN 22768-2.
Tehnologicitatea, ca notiune, se refera la doua aspecte:
- tehnologicitatea de exploatare;
- tehnologicitatea de fabricatie.
In urma analizei reperului din punct de vedere al tehnologicitatii, rezulta urmatoarele:

UTCN
N
PROIECT DE AN pag. 4

- este posibila asimilarea fabricatiei acestui reper in scurt timp;
- se pot folosi procedee tehnologice moderne, de mare productivitate, pentru obtinerea
reperului;
- este necesar un consum mic de material;
- materialul prescris este suficient de prelucrabil, nemainecesitand nici un fel de masuri in
acest sens;
- reperul prezinta suprafete simple ce permit accesul usor al sculelor si verificatoarelor;
- reperul prezinta suprafete ce pot fi folosite drept baze de cotare, baze de asezare si baze de
fixare
1.4. Alegerea semifabricatului
Reperul este executat din OLC45 STAS 880 - 80 cu urmatoarele caracteristici:
- limita de curgere:
c
= 480 N/mm
2

- rezistenta la rupere:
c
= 690 840 N/mm
2

- alungirea: A = 14%
- rezilienta: KCU/2 = 60 J/cm
2

- duritate maxima: - normalizat - 230 HB
- recopt - 207 HB
Avand in vedere ca productia este individuala si ca piesa finala nu prezinta diametre mari
intre diametrele sectiunilor transversale, alegem un semifabricat laminat la cald, normalizat, sub
forma de sectiune circulara, conform STAS 333 - 87, din sirul de valori: 22; 25; 26; 28; 30; 32.
Din calculele ulterioare rezulta pentru semifabricat dimensiunea: (T
smf
=1,2 mm).
Acest semifabricat prezinta o structura de ferita in rpoportie de 30 60%, iar restul perlita.
O asemenea structura este favorabila prelucrarii prin aschiere.
Conditii de forma (conform STAS 333 - 87)
- abaterea de la rectilinitate: 3 mm/m
- ovalitatea, exprimata prin diferenta dintre doua diametre perpendiculare masurate in
aceeasi sectiune: 0,75 din abaterile limita la diametru;

UTCN
N
PROIECT DE AN pag. 5

- barele trebuie taiate fara indoirea capetelor si fara deformarea sensibila a sectiunii
transversale.
2. Desenul de reper.

3.Stabilirea itinerariului tehnologic
Pentru obtinerea unei piese finite dintr-un semifabricat exista mai multe posibilitati de
abordare a succesiunii operatiilor de prelucrare. Dar nu orice succesiune de operatii poate asigura
indeplinirea conocmitenta a celor trei criterii care stau la baza elaborarii proceselor tehnologice.
Un principiu de baza care trebuie respectat la elaborarea proceselor tehnologice il
constituie mentinerea, pe cat posibil, a acelorati baze tehnologice.
Un aspect important care trebuie avut in vedere la elaborarea proceselor tehnologice este
gradul de detaliere a acestora pe operatii si faze de prelucrare.
In elaborarea procesului tehnologic pentru reperul dat se va folosi principiul concentrarii
operatiilor. Concentrarea tehnica a operatiilor se bazeaza pe executarea unui numar mare de
prelucrari: elementare, succesive, la un singur loc de munca, pastrand, de regula, aceeasi orientare si
fixare a piesei. Procesul tehnologic astfel proiectat contine, de regula, un numar mare de operatii cu

UTCN
N
PROIECT DE AN pag. 6

faze multiple si, in cadrul fiecarei operatii, semifabricatul sufera transformari importante ale formei
si dimensiunilor.
Itinerar tehnologic
UTCN
N
PROIECT DE AN pag. 7


4.Prelucrari si sucesiunea operatiilor

4.1 Strunjirea

( Regimuri de aschiere, adaosuri de prelucrare si norme tehnice de timp Volumul 1, A.Vlase si
altii,Editura Tehnica, Bucuresti, 1983
a)Tipul cutitul
Scula aschietoare aleasa este un cutit drept pentru degrosare conform STAS 6376-80 din
tabelul 6.2,pagina 89
b) Materialul cutitului
Materialul cutitului este P cu urmatoarele elemente:
[grade] [grade] [mm] [mm]
c) Parametrii de aschiere

[mm]
Adancimea de aschiere:
Avansul: [mm/rot] (tabelul 9.1,pagina 156)
Alegerea strungului: SN 400 (tabelul 10.1,pagina 264)
12 := _ 70 := H 20 := B 20 := R 1 :=
a
p
13.5 :=
s 0.4 :=

UTCN
N
PROIECT DE AN pag. 8
Durabilitatea economica a sculei aschietoare:

[min] (tabelul 9.10,pagina 161)
Uzura admisibila a sculei aschietoare:

[mm] (tabelul 9.11,pagina 161)
Viteza de aschiere si turatia piesei:
[m/min] (tabelul 9.25,pagina 174)
Corectarea vitezei se face cu ajutorul urmatorilor coeficienti:
K
r
- se alege in functie de rezistenta otelului
K
1
- se alege in functie de unghiul de atac

[daN/mm
2
] (tabelul 9.25,pagina 174)

[daN/mm
2
]

[m/min]
Turatia: [mm]


[rot/min]
Turati a
STAS:
[rot/min]
Viteza reala:

[m/min]
Verificarea puterii:

(tabelul 9.25,pagina 174)

[kW]

[kW]
d) Norma tehnica de timp
[mm]

[mm]

[mm]

Timpul de prindere si desprindere a semifabricatului:

[mm] (tabelul 12.9,pagina 351)
T
ec
90 :=
h
o
1.3 :=
v 180 :=
K
r
0.52 :=
K
1
0.86 :=
v
c
v K
r
K
1
80.496 = :=
d 30 :=
n
r
955 :=
n
1000v
c

t d
854.089 = :=
v
r
t d n
r

1000
90.007 = :=
P
z
177 := q 0.8 :=
N
r
P
z
v
r

6000q
3.319 = :=
N
e
6.50 :=
l 20 := l
1
a
p
t an _ deg ( )
|

\
|
|
.
1 + 5.914 = := l
2
3 := i 3 :=
T
b
l l
1
+ l
2
+
s n
|

\
|
|
.
i 0.254 = :=
t
pd
0.20 :=

UTCN
N
PROIECT DE AN pag. 9

4.2 GaurireaTimpi auxiliari:

[min] (tabelul 12.21,pagina 361)

[min] (tabelul 12.22,pagina 362)

[min] (tabelul 12.24,pagina 357)

[min]
Timp de deservire tehnica:

[min]
Timp de deservire organizatoric:

[min]
Timp de odihna si necesitati WC:

[min]
Din tabelul 10.1 am ales tipul masinii unelte: G40
Din tabelul 9.93, pagina 235 am ales scula aschietoare care este un burghiu elicoidal,care
conform STAS 575-80 are urmatoarele elemente:
[grade] [grade] [grade]
Adancimea de aschiere:
[mm]
[mm]
Avansul de aschiere se alege in functie de diametrul gaurii(tabelul 9.98,pagina 236) si se alege
un avans de 0.13-0.22 [mm/rot]
(ales in functie de masina unealta,tabel 10.3,pagina 274)
Durabilitatea economica si uzura admisibila a sculei
[min] (tabelul 9.113,pagina 239)
[mm] (tabelul 9.116,pagina 242)
t
a1
0.03 0.03 + 0.02 + 0.03 + 0.11 = :=
t
a2
0.04 0.05 + 0.07 + 0.16 = :=
t
a3
0.17 :=
T
a
t
a1
t
a2
+ t
a3
+ 0.44 = :=
t
dt
T
b
2
100
0.00507797 = :=
t
do
T
b
T
a
+
100
0.00693899 = :=
t
an
T
b
T
a
+
( )
3.5
100
0.024 = :=
e 30 := _ 60 := o 12 :=
D 8 :=
a
p
D
2
4 = :=
s 0.19 :=
T
ec
12 :=
h
o
1.1 :=

UTCN
N
PROIECT DE AN pag.
10
Viteza de aschiere in functie de diametrul gaurii si avans(tabelul 9.121,pagina 244)
[m/min]
Viteza se corecteaza cu urmatorii coeficienti de corectie:
-K
1
-se alege in functie de materialul semifabricatului(tabelul 9.121,pagina 244)
-K
2
-se alege in functie de adancimea gaurii(tabelul 9.121,pagina 244)
-K
3
-se alege in functie de rezistenta materialului(tabelul 9.121,pagina 244)

[m/min]
Turatia sculei:
[rot/min]
[rot/min] (tabelul 10.3,pagina 274)
[m/min]
Verificarea puterii
Pentru verificarea puterii se alege momentul de torsiune(tabelul 9.121,pagina 244)
[daN*mm]

[kW]
b)Norma tehnica de timp
Timpul operativ incomplet se alege in functie de diametrul sculei si de lungimea de prelucrat
(tabelul 11.43,pagina 309)

K
1
-se alege in functie de starea suprafetei materialului de prelucrat
K
2
-se alege in functie de tipul sculei

X=0,35

(tabelul 11.43,pagina 309)
(tabelul 11.77,pagina 336)
v
tab
19.9 :=
K
1
1 := K
2
1 := K
3
1.20 :=
v
c
v
tab
K
1
K
2
K
3
23.88 = :=
n
1000v
c

t D
950.155 = :=
n
MU
900 :=
v
real
t D n
MU

1000
22.619 = :=
M
t
387 :=
q 0.9 :=
N
r
2 M
t
v
real

6000D q
0.405 = :=
T
opi
0.46 :=
K
1
0.11 := K
2
1 := K
3
n
n
MU
1.056 = :=
K
a
1.02 :=

UTCN
N
PROIECT DE AN pag.
11


4.3 Rectificare plana:
Timpi auxiliari in legatura cu prinderea/desprinderea piesei
(tabelul 11.78,pagina 340)

Timp de pregatire incheiere = 9 minute din care 3 minute se considera timp de fixare a piesei
(tabelul 11.81,pagina 343)
Timpul de deservire este 8% din timpul operativ complet

Timp de odihna si necesitati firesti

Timpul normal pe operatie

a)Regimul de aschiere
Materialul piesei OL 45, 45 HRC [mm] [mm] [mm]
Conform treptei de precizie IT7
Masina unealta aleasa este o masina de rectificare plana cu platou dreptunghiular 200x600 WMW SFW
200x600 conform tabelului 10.14,pagina 230
Scula abraziva: piatra cilindrica plana 200x300 ( STAS 601/1-84)
Din tabelul 9.142, pagina 182 se aleg urmatoarele:
-materialul abraziv:E
-granulatia: 40 m
-duritatea: J
-tip liant: C
Stabilirea adaosului de prelucrare:
[mm] (tabelul 8.11,pagina 83)
Stabilirea durabilitatii economice a discului:
[min] (tabelul 9.147,pagina 184)
Stabilirea adancimii de aschiere si a numarului de treceri(tabelul 9.150,pagina188)
[mm]
=>17 treceri
K K
a
K
2
K
3
K
1
x +
( )
1.116 = :=
T
opicorectat
T
opi
K 0.513 = :=
t
a
1.53 :=
T
opcomplet
T
opicorectat
t
a
+ 2.043 = :=
T
d
T
opcomplet
8
100
0.163 = :=
T
on
T
d
0.163 = :=
T
n
T
opcomplet
T
d
+ T
on
+
T
opi
n
+ 2.371 = :=
l 20 := L 25 := h 4 :=
a
p
0.25 :=
T
ec
18 :=
t 0.015 :=
i
a
p
t
16.667 = :=

UTCN
N
PROIECT DE AN pag.
12

Stabilirea avansului transversal(tabelul 9.150,pagina 188):
[mm/cursa]
Stabilirea vitezei de aschiere(tabelul 9.163,pagina 198):
[m/s]
Turatia discului abraziv:
[mm]
[rot/min]
Din caracteristicile masinii unelte(tabelul 10.14,pagina 230) se alege turatia reala:
[rot/min]
Viteza reala a discului:
[m/s]
Stabilirea de avans a mesei:
[m/min] (tabelul 9.163,pagina 197)
Verificarea puterii
K
1
-in functie de durabilitatea piesei

K
1
-in functie de durabilitatea pietrei
K
2
- in functie de materialul prelucrat
[kW]
b)Norma tehnica de timp
[mm] [mm]
[mm] [mm] [mm]
[min]
Timpi auxiliari:
[min]
(tabelul 12.81,pagina 416)
s
t
7.5 :=
v 24 :=
D 200 :=
n 60000
v
t D
2291.831 = :=
n
real
2300 :=
v
real
t D n
real

( )
60000
24.086 = :=
v
s
20 :=
N
e
3.8 :=
K
1
0.8 :=
K
2
1 :=
N
r
N
e
K
1
K
2
3.04 = :=
B
p
25 := B
d
30 := s
p
0.015 :=
l 20 = l
1
0.5 D D
2
B
p
2

|
\
|
.
0.784 = := l
2
9 := k
2
1.2 :=
T
b
l l
1
+ l
2
+
1000v
s

\
|
|
.
B
p
B
d
+ 5 +
B
d
|

\
|
|
.

h k
2

s
p
0.953 = :=
t
a1
0.46 :=

UTCN
N
PROIECT DE AN pag.
13

[min]
[min]
[min]
[min]
(tabelul 12.82, pagina 417)
[min]
(tabelul 12.83, pagina 417)
[min]
Timp tehnico-organizatoric

[min]
Timp de odihna si necesitati firesti
[min]
Timpi de pregatire-incheiere
T
pi1
- se alege in functie de prinderea piesei ( tabelul 12.85, pagina 418)
T
pi2
- primire/predare documentatie ( tabelul 12.85, pagina 418)
[min]
[min]
[min]
Timp normal de operatie
[min]
t
a2
0.06 :=
t
a3
0.04 :=
t
a4
0.03 :=
t
a5
0.07 :=
t
a6
0.29 :=
T
a
t
a1
t
a2
+ t
a3
+ t
a4
+ t
a5
+ t
a6
+ 0.95 = :=
t
dt 1
1.3 :=
T
d
t
dt 1
T
b
+
T
ec
|

\
|
|
.
T
b
T
a
+
( )
1.5
100
+ 0.154 = :=
T
on
T
b
T
a
+
( )
3
100
0.057 = :=
T
pi1
4 :=
T
pi2
8 :=
T
pi
T
pi1
T
pi2
+ 12 = :=
T
n
T
b
T
a
+ T
d
+ T
on
+
T
pi
n
+ 2.119 = :=