Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE CONCEDIU

Subsemnatul/ a pe postul de va rog sa-mi aprobati reprezentand** : 1. CONCEDIU DE ODIHNA zile de concediu*,

angajat la societatea in departamentul in perioada


de la data de (zi/luna/an)

____________________________
( treceti si punctul de lucru )

-pana la data de (zi/luna/an)

(se bifeaza casuta cu X daca este vorba de concediu de odihna)

2. CONCEDIU PENTRU EVENIMENTE SPECIALE


( la intoarcerea din concediu se vor anexa actele doveditoare)

Casatoria salariatului : 5 zile Casatoria unui copil: 2 zile Nasterea unui copil: 2 zile Decesul sotului,copilului, parintilor, socrilor: 3 zile Decesul bunicilor, fratilor, surorilor: 1 zi

Motivul absentei ___________________________________


(se va specifica: nastere copil, casatorie, deces etc.)

3. CONCEDIU FARA PLATA Motivul absentei


(se va specifica: rezolvarea unor probleme personale etc.)

4. CONCEDIU FORMARE PROFESIONALA Motivul absentei ______________________________________________________


(se va specifica: sustinere examene etc.)

Persoana care imi va tine locul in aceasta perioada este:

___________________________________
(nume si prenume, functia)

Data ,

Semnatura angajatului, ____________________

Se aproba,
____________________________________
Nume si prenume Sef Direct (in clar, cu MAJUSCULE)

____________________ Semnatura Sef Direct

____________________________ Note: * se vor calcula zilele lucratoare * * se va completa una din variantele care urmeaza

Postat pe - www.cabinetexpert.ro