Sunteți pe pagina 1din 35

Bilantul contabil

la 31.12.2007/01 ianuarie 2008


ACTIV
A. ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari necorporale(ct
201+203+205+207+208+233+234-280-2902933)

Imobilizari corporale( ct.


211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

Imobilizari financiare (ct 261+263+265+267296)


ACTIVE IMOBILIZATE _TOTAL

B.ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri (ct301+302+303+/308+331+332+341+345+346+/348+351+354+356+357+358 +361+/368+371+/-378+381+/-388-391-393-394-395396-397-398+4091-4428)
Creante (ct 267292+4092+411+413+418+425+ 4282+431
+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+
447+4482+451+453+456+4582+461+473-491495-496+5187)
Investitii pe termen scurt (ct
501+505+506+508+5113+5114-591-596-598)

-suma1,400,000

114,500,000

5,000,000
120,900,000

21,400,000

83,030,000

Casa si conturi la banci


(ct.5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL

49,380,000
153,810,000

C CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)

1,000,000

TOTAL ACTIV

275,710,000

PASIV
D DATORII:
Datorii:Sume ce trebuie platiteintr-o perioada de
pana la un an
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+40
3+404+405+408+419+421+423+424+426+427
+4281+431+437+438+441+4423+4428+444+4
46+447+4481+451+453+455+456+457+458+4
62+473+509+5186+519)
F DATORII: Sume ce trebuie platite intr-o

-suma111,342,324

9,000,000

perioada mai mare de un an( ct


161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+4
23+424+426+427+428+431+437+4381+441+4
423+4428+444+446+447+4481+451+453+455
+456+457+4581+462+473+509+5186+519)
H PROVIZIOANE (ct 151)

3,000,000

I VENITURI IN AVANS (ct


131+132+133+134+138+472)
J CAPITAL SI REZERVE
Capital (ct 1011+1012)
Prime de capital (ct 104)

16,000,000

Rezerve din reevaluare (ct105)

20,000,000

Rezerve(ct 106)

42,895,672

Actiuni proprii (ct 109)


Castiguri legate de instrumentele de capitaluri
proprii(ct 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri
proprii (ct.149)
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (+/-ct
117)
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
FINANCIAR (+/-ct 121)
Repartizarea profitului (ct 129)
CAPITALURI PROPRII TOTAL

50,000,000
0

0
5,250,000

300,000
18,522,004
0
0
136,367,676

TOTAL PASIV

275,710,000

BALANTA DE VERIFICARE
la 31 Decembrie 2007
Simbo Denumirea conturilor
lul
contur
ilor Capital subscris
1011

nevarsat
1012 Capital
subscris varsat
1041 Prime de emisiune /
105 Diferente din
106 reevaluare
Rezerve

Slod initial
Debitoare
Creditoare
0
0
0
35,000,000
0
0
0
3,000,000

1091
117 Rezultat reportat

0
0
0

15,000,000
0
5,500,000

1068 Alte rezerve

8,000,000

121 Profit si pierderi


131 Subventii pentru
141 Provizioane
149 reglementate
Pierderi legate de
emiterea, cppentru
151 Provizioane
riscuri si cheltuieli
162 Credite bancare pe
termen lung si mediu
201 Cheltuieli de constituire
208 Alte imobilizari
2111 necorporale
Terenuri
2121 Cladiri
2131 Masini, utilaje, instalatii
2133 Mijloace de transport
231 Imobilizari corporale in
curs de executie
267 Creante imobilizate
2801 Amortizarea
cheltuielilor de

0
0
0

0
5,500,000
1,500,000

2,500,000
2,300,000
1,500,000
0
112,000,000
0
0

3,000,000

Rulaj
Debitoare
Creditoare
15,000,000
15,000,000
5,000,000
20,000,000
0
0
1,000,000
18,000,000

10,000,000

0
0
0

30,134,670
2,300,000
20,022,004

0
0
0

7,261,002

15,261,002

112,000,000
5,000,000
3,750,000

112,000,000
0
0

112,000,000
10,500,000
5,250,000

300,000

3,000,000

1,000,000

10,000,000

500,000
1,000,000

0
0

500,000
1,000,000

5,000,000
35,000,000
37,000,000

0
0
0

5,000,000
35,000,000
37,000,000

38,000,000
5,000,000

0
0

38,000,000
5,000,000

5,000,000

5,000,000

100,000

1,000,000
0
0

5,000,000
25,000,000
10,000,000

0
0
0

0
10,000,000
27,000,000

30,000,000
5,000,000

0
0

8,000,000
0

5,000,000

0
0

2,500,000
2,300,000
1,500,000

Sold final
Debitoare

300,000

500,000
1,000,000

15,134,670
2,300,000
14,522,004

Total sume
Debitoare
Creditoare
15,000,000
15,000,000
5,000,000
55,000,000
0
0
1,000,000
21,000,000

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
100,000

300,000

2812 Amortizarea cladirilor

500,000

500,000

2813 Amortizare masini,


utilaje, instalatii
301 Materii prime

5,000,000

5,000,000

3,000,000

302 Materiale consumabile


303 Obiecte de inventar
345 Produse finite

1,000,000
1,500,000
3,000,000

371 Marfuri
401 Furnizori
404 Furnizori de imobilizari

2,500,000
0
0

411 Clienti
421 Personal0remuneratii
425 datorate
Avansuri acordate
personalului
426 Drepturi
de personal
427 neridicate
Retineri din remuneratii
4311
4312
4371
4372
441

datorate tertilor
Contributia unitatii la
asigurarile sociale
Contributia personalului
la pensia suplimentara
Contributia unitatii la
fondul de somaj
Contributia personalului
la fondul de somaj
Impozit pe profit

15,000,000
0

5,000,000

8,000,000

8,000,000

0
0

3,000,000
3,000,000
75,000,000

0
2,100,000
74,500,000

4,000,000
4,500,000
78,000,000

0
2,100,000
74,500,000

4,000,000
2,400,000
3,500,000

7,500,000
0
0

6,500,000
21,635,000
20,230,000

10,000,000
0
0

6,500,000
26,635,000
20,230,000

3,500,000
-

129,710,000
34,072,000

61,680,000
30,000,000

144,710,000
34,072,000

61,680,000
45,000,000

83,030,000
-

10,000,000
0

10,000,000
1,000,000

10,000,000
0

10,000,000
1,000,000

0
-

500,000

5,000,000
0
15,000,000

0
0

0
0

12,500,000

500,000

12,500,000

6,240,000

12,500,000

18,740,000

1,500,000

1,500,000

3,150,000

1,500,000

4,650,000

2,500,000

2,500,000

150,000

2,500,000

2,650,000

500,000

500,000

150,000

500,000

650,000

19,000,000

19,000,000

9,220,320

19,000,000

28,220,320

4423 TVA de plata

7,000,000

7,000,000

14,345,000

7,000,000

21,345,000

4426 TVA deductibil


4427 TVA colectat
444 Impozit pe salarii

0
0
0

0
0
5,000,000

6,365,000
20,710,000
5,000,000

6,365,000
20,710,000
4,272,000

6,365,000
20,710,000
5,000,000

6,365,000
20,710,000
9,272,000

0
0
-

456 Decontari cu actionarii

21,750,000

21,750,000

21,750,000

21,750,000

457 Dividende de plata

14,522,004

1,000,000
1,000,000

1,000,000
0

5,500,000

461 Debitori diversi


471 Cheltuieli inregistrate in
472 avans
Venituri inregistrate in
avans

1,000,000
1,000,000
0

0
0
5,500,000

14,522,004

0
0

1,000,000
0

0
1,000,000
-

5121 Conturi la banci in lei


5311 Casa in lei
541 Acreditive
542 Avansuri de trezorerie
581 Viramente interne
603 Cheltuieli privind
obiectele de inventar
607 Cheltuieli privind
marfurile cu
641 Cheltuieli
remuneratia
6451 Cheltuieli privind
CAS
6452 contributia
Cheltuieli privind

48,000,000

77,930,000

80,050,000

125,930,000

80,050,000

45,880,000

500,000

26,000,000

25,000,000

26,500,000

25,000,000

1,500,000

1,500,000
500,000

0
0

1,500,000
500,000

0
0

1,500,000
500,000

0
0

0
0

0
0

0
0

25,000,000
2,100,000

25,000,000
2,100,000

25,000,000
2,100,000

25,000,000
2,100,000

0
0

0
0

0
0

6,500,000
30,000,000

6,500,000
30,000,000

6,500,000
30,000,000

6,500,000
30,000,000

0
0

6,240,000

6,240,000

6,240,000

6,240,000

150,000

150,000

150,000

150,000

6581

500,000

500,000

500,000

500,000

666 Cheltuieli privind


6811 dobanzi
Cheltuieli de exploatare
amort.
imobiliz.
691 privind
Cheltuieli
cu impozitul

0
0

0
0

250,000
5,600,000

250,000
5,600,000

250,000
5,600,000

250,000
5,600,000

0
0

0
0

0
0

9,220,320
100,000,000

9,220,320
100,000,000

9,220,320
100,000,000

9,220,320
100,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

0
0

0
0

75,000,000
2,500,000

75,000,000
2,500,000

75,000,000
2,500,000

75,000,000
2,500,000

925,697,320

925,697,320

1,085,697,320

1,085,697,320

contributia la fondul de

pe profitdin vanzarea
701 Venituri
707 produselor
Venituri dinfinite
vanzarea
marfurilor
711 Venituri din productia
stocata din dobanzi
766 Venituri
TOTAL

160,000,000

160,000,000

281,610,000

0
verificare diferente

Sold final
Creditoare

Simbolul
conturilor

0
50,000,000
0
20,000,000

1011
1012
1041
105

27,634,670
0
18,522,004

106
1091
117

15,261,002

1068

0
10,500,000
5,250,000

121
131
141
149

3,000,000

151

9,000,000

162
0
0

201
208

0
0

2111
2121
2131

2133
231

267

100,000

2801

500,000

2812

5,000,000

2813

300

301
303
345

26,635,000
20,230,000

371
401
404

10,928,000

411
421

1,000,000

425
426

500,000

427

6,240,000

4311

3,150,000

4312

150,000

4371

150,000

4372

9,220,320

441

14,345,000

4423

4,272,000

4426
4427
444

0
14,522,004
5,500,000

456
457
461
471
472

5121

5311

541
542

581
603

607
641

6451

6452
6581

666
6811

691
701

707

0
0

711
766

281,610,000

Nr.crt Simbol conturi


Sume
Debitoare Creditoare Debitoare
Creditoare
1
456
18,750,000
1011 15,000,000
1041
3,750,000
2
456
9,375,000
2131
5,000,000
5121
4,375,000
1011
3

5
6

106
117
105
1012
456
1091

456
5121
5121
1091

1012
149
6811

7,500,000
2,500,000
1,500,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
2,300,000

301
302
371
303
4426
5121
345
411

607

13
14
15

4311
4312
4371
4372
444
441
4423
5311
581
421
5121

3,000,000
3,000,000
2,300,000
2,300,000

411
711

100,000
500,000
5,000,000
21,635,000
5,000,000
3,000,000
7,500,000
3,000,000
3,135,000
15,000,000
25,000,000
10,710,000

707
4427

12

7,500,000
5,000,000

2,000,000
300,000
5,600,000
2801
2812
2813
401

9
10
11

1012
1012

371
5121

581
5121
5311
411

15,000,000
25,000,000
9,000,000
1,710,000

6,500,000
12,500,000
1,500,000
2,500,000
500,000
5,000,000
19,000,000
7,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
10,980,000

6,500,000
48,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
10,980,000

16
17

5311
411

461

1,000,000
35,700,000

701
4427

18
19
20

30,000,000
5,700,000

711

345

24,500,000

24,500,000

5121
5121
603
5121

411
766
303
456

35,700,000
2,500,000
2,100,000
9,375,000

35,700,000
2,500,000
2,100,000
9,375,000

1011

1012
404

7,500,000

7,500,000
20,230,000

21

22
23
24

1,000,000

2131
4426
6581
2133

5121
131
5121

1621
666
25

17,000,000
3,230,000
500,000
5,000,000
1,000,000
250,000

105

18,000,000

581
5121

10,000,000
5,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

27
28

425
641
6451

5311
421
4311

10,000,000
30,000,000
6,240,000

10,000,000
30,000,000
6,240,000

6452
421

4371

150,000

29

150,000
19,072,000

4312
4372
444
426
427
425
711

3,150,000
150,000
4,272,000
1,000,000
500,000
10,000,000
50,000,000
83,300,000

26

30
31

2121
2131
2133
5311
581

500,000
5,000,000
1,250,000

345
411

701
4427

32

711
4427

345

70,000,000
13,300,000
50,000,000
20,710,000

4426
4423
121

33
701

50,000,000

50,000,000
6,365,000
14,345,000
112,000,000

100,000,000

34

711
707
766
121

38

691

40

121
121

500,000
9,000,000
2,500,000
51,340,000
6451
6452
641
603
6581
666
607
6811
441
691

9,220,320
9,220,320
48,406,680

106
457
112
117
922,664,320
dif bal-reg

6,240,000
150,000
30,000,000
2,100,000
500,000
250,000
6,500,000
5,600,000
9,220,320
9,220,320
12,101,670
14,522,004
7,261,002
14,522,004
922,664,320
3,033,000

1011 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT


D
C
SI
RULAJE

7500000
7500000

15000000

RULAJ LUNA
15000000
TOTAL SUME
15000000
SOLD
0

15000000
15000000
0

1041 PRIME DE EMISIUNE


D
C
SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT


D
C
SI
35000000
RULAJE
3000000
7500000
2000000
5000000
7500000

RULAJ LUNA 5000000


TOTAL SUME5000000
SOLD

121
D
SI
RULAJE

0
0

0
0
0

105 DIFERENTE DIN REEVALUARE


D
C
SI
3000000
RULAJE
1000000 18,000,000

20000000
55000000
50000000

C
51340000 112000000
9220320
48406680
3033000

RULAJ LUNA
112000000 112000000
TOTAL SUME
112000000 112000000
SOLD
0

131
D
SI
RULAJE

C
5500000
5000000

RULAJ LUNA1000000
TOTAL SUME
1000000
SOLD

106 REZERVE
D

18000000
21000000
20000000

2500000

RULAJ LUNA2500000
TOTAL SUME
2500000
SOLD

15134670
30134670
27634670

1068 Alte rezerve


PROFIT
D
SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

SI

0
0

0
0

5000000
10500000
10500000

141
C
15000000
7261002
4840668
3033000

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

C
1500000
3750000

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0

3750000
5250000
5250000

149
C
8000000
7261002

7261002
15261002
15261002

117 REZULTATUL REPORTAT


D
C
5500000

D
SI
RULAJE

C
300000

RULAJ LUNA 300000


TOTAL SUME 300000
SOLD
300000

0
0
-300000

151
D
SI

C
3000000

RULAJE

1500000

14522004

RULAJE

RULAJ LUNA1500000
TOTAL SUME
1500000
SOLD

14522004
20022004
18522004

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

1091

0
3000000
3000000

1621
D

SI
RULAJE

0
0

C
2300000

2300000

RULAJ LUNA2300000
TOTAL SUME
2300000
SOLD
0

2300000
2300000

D
SI
RULAJE

C
10000000
1000000

RULAJ LUNA 1000000


TOTAL SUME1000000
SOLD

0
10000000
9000000

UBSCRIS VARSAT

3033000 rez legala 5%


-3033000 rezultat net

201

2801
D

SI
RULAJE

500000

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
500000
500000

0
0

208

C
100000

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0

100000
100000
100000

2812
D

SI
RULAJE

1000000

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
1000000
1000000

SI
RULAJE

0
0

211

500000

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0

500000
500000
500000

2813
D

SI
RULAJE

D
SI
RULAJE

C
5000000

D
SI
RULAJE

C
5000000

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
5000000
5000000

0
0

D
25000000
10000000

RULAJ LUNA 10000000


TOTAL SUME 35000000
SOLD
35000000

0
0

2121
SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0

5000000
5000000
5000000

267
D
SI
RULAJE

C
5000000

RULAJ LUNA
0
0
TOTAL SUME
5000000
0
SOLD
5000000 -5000000

2131
D
10000000
5000000
17000000
5000000

RULAJ LUNA 27000000


TOTAL SUME 37000000
SOLD
37000000

0
0

SI
RULAJE

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0
0

0
0
0

2133
D
30000000
5000000
3000000

RULAJ LUNA
8000000
TOTAL SUME 38000000
SOLD
38000000

0
0

SI
RULAJE

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0
0

0
0
0

231
D

SI
RULAJE

5000000

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
5000000
5000000

SI
RULAJE

0
0

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0
0

0
0
0

301

371
D

SI
RULAJE

C
3000000
5000000

RULAJ LUNA5000000
TOTAL SUME
8000000
SOLD
8000000

D
SI
RULAJE

0
0

C
2500000
7500000

RULAJ LUNA7500000
TOTAL SUME
10000000
SOLD
3500000

6500000

6500000
6500000

302
D
SI
RULAJE

C
1000000
3000000

RULAJ LUNA3000000
TOTAL SUME
4000000
SOLD
4000000

SI
RULAJE

0
0

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0
0

0
0
0

303
D
SI
RULAJE

C
1500000
3000000

2100000

D
SI
RULAJE

RULAJ LUNA3000000
TOTAL SUME
4500000
SOLD
2400000

2100000
2100000

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0
0

0
0
0

345
D
SI
RULAJE

C
3000000
25000000 24500000
50000000 50000000

RULAJ LUNA
75000000 74500000
TOTAL SUME
78000000 74500000
SOLD
3500000

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0
0

0
0
0

401

4371
D

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0

C
5,000,000
21,635,000

SI
RULAJE

2,500,000

C
2,500,000
150,000

21,635,000
26,635,000
26,635,000

RULAJ LUNA 2,500,000


TOTAL SUME2,500,000
SOLD

150,000
2,650,000
150,000

404

4,372
D

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0

20,230,000

SI
RULAJE

500,000

C
500,000
150,000

20,230,000
20,230,000
20,230,000

RULAJ LUNA 500,000


TOTAL SUME 500,000
SOLD

150,000
650,000
150,000

411

4,423
D

SI
RULAJE

C
15,000,000
10,710,000
35,700,000
83,300,000

15,000,000
10,980,000
35,700,000

D
SI
RULAJE

C
7,000,000
7,000,000 14,345,000

RULAJ LUNA129,710,000
TOTAL SUME
144,710,000
SOLD
83,030,000

61,680,000
61,680,000
-83,030,000

421

RULAJ LUNA 7,000,000 14,345,000


TOTAL SUME7,000,000 21,345,000
SOLD
14,345,000

4,426
D

SI
RULAJE

15,000,000
19,072,000

RULAJ LUNA34,072,000
TOTAL SUME34,072,000
SOLD

C
15,000,000
30,000,000

SI
RULAJE

3,135,000
3,230,000

6,365,000

30,000,000
45,000,000
10,928,000

RULAJ LUNA 6,365,000


TOTAL SUME6,365,000
SOLD
0

6,365,000
6,365,000

425

4,427
D

SI
RULAJE

10,000,000

10,000,000

SI
RULAJE

RULAJ LUNA10,000,000
TOTAL SUME10,000,000
SOLD
0

10,000,000
10,000,000
0

RULAJ LUNA20,710,000 20,710,000


TOTAL SUME20,710,000 20,710,000
SOLD
0

426

1,710,000
5,700,000
13,300,000

441
D

SI
RULAJE

20,710,000

C
1,000,000

D
SI
RULAJE

C
19,000,000
19,000,000 9,220,320

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000

427

RULAJ LUNA19,000,000 9,220,320


TOTAL SUME19,000,000 28,220,320
SOLD
9,220,320

444
D

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0

500,000

SI
RULAJE

5,000,000

C
5,000,000
4,272,000

500,000
500,000
500,000

RULAJ LUNA 5,000,000


TOTAL SUME5,000,000
SOLD

4,272,000
9,272,000
4,272,000

4311

456
D
12,500,000

C
12,500,000
6,240,000

SI
RULAJE

RULAJ LUNA12,500,000
TOTAL SUME12,500,000
SOLD

6,240,000
18,740,000
6,240,000

RULAJ LUNA21,750,000 21,750,000


TOTAL SUME21,750,000 21,750,000
SOLD
0
0

SI
RULAJE

C
18,750,000
3,000,000

9,375,000
3,000,000
9,375,000

4312

457
D
1,500,000

C
1,500,000
3,150,000

SI
RULAJE

RULAJ LUNA 1,500,000


TOTAL SUME 1,500,000
SOLD

3,150,000
4,650,000
3,150,000

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

SI
RULAJE

C
14,522,004

0 14,522,004
0 14,522,004
14,522,004

461
D
SI
RULAJE

C
1,000,000
1,000,000

RULAJ LUNA
0
TOTAL SUME1,000,000
SOLD
0

1,000,000
1,000,000

471
D
SI
RULAJE

C
1,000,000

RULAJ LUNA
0
TOTAL SUME1,000,000
SOLD
1,000,000

0
0

472
D

C
5,500,000

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0

0
5,500,000
5,500,000

541
D

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0
0

0
0

5121

C
1500000

RULAJ LUNA
0
TOTAL SUME
1500000
SOLD
1500000

0
0

542
D

SI
RULAJE

C
48000000
4375000 3000000
15000000 2300000
10980000 48000000
35700000 15000000
2500000
500000
9375000 1250000
10000000

RULAJ LUNA 77930000 80050000


TOTAL SUME125930000 80050000
SOLD
45880000

5311

D
SI
RULAJE

C
500000

RULAJ LUNA
0
TOTAL SUME500000
SOLD
500000

0
0

581
D

SI
RULAJE

D
SI
RULAJE

C
500000
15000000 15000000
1000000 10000000
10000000

D
SI
RULAJE

15000000 15000000
10000000 10000000

RULAJ LUNA 26000000 25000000


TOTAL SUME 26500000 25000000
SOLD
1500000

RULAJ LUNA
25000000 25000000
TOTAL SUME
25000000 25000000
SOLD
0
0

603
D
SI
RULAJE

C
2100000

2100000

RULAJ LUNA2100000
TOTAL SUME
2100000
SOLD
0

2100000
2100000

607
D
SI
RULAJE

C
6500000

6500000

RULAJ LUNA6500000
TOTAL SUME
6500000
SOLD
0

6500000
6500000

641
D
SI
RULAJE

30000000

C
30000000

RULAJ LUNA
30000000
TOTAL SUME
30000000
SOLD
0

30000000
30000000

6451
D
SI
RULAJE

C
6240000

6240000

RULAJ LUNA6240000
TOTAL SUME
6240000
SOLD
0

6240000
6240000
0

6452
D
SI
RULAJE

C
150000

150000

RULAJ LUNA 150000


TOTAL SUME150000
SOLD
0

150000
150000
0

6581
D
SI
RULAJE

C
500000

500000

RULAJ LUNA 500000


TOTAL SUME500000
SOLD
0

500000
500000

666
D
SI
RULAJE

C
250000

250000

RULAJ LUNA 250000


TOTAL SUME250000
SOLD
0

250000
250000

6811
D
SI
RULAJE

C
5600000

5600000

RULAJ LUNA5600000
TOTAL SUME
5600000
SOLD
0

5600000
5600000

691
D
SI
RULAJE

C
9220320

9220320

RULAJ LUNA9220320
TOTAL SUME
9220320
SOLD
0

9220320
9220320
0

SI
RULAJE

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

D
SI
RULAJE

0
0
0

0
0
0

RULAJ LUNA
TOTAL SUME
SOLD

0
0
0

0
0
0

701

711
D

SI
RULAJE

100000000

30000000
70000000

RULAJ LUNA
100000000
TOTAL SUME
100000000
SOLD
0

100000000
100000000
0

707

24500000 25000000
50000000 50000000
500000

RULAJ LUNA
75000000 75000000
TOTAL SUME
75000000 75000000
SOLD
0
0

766
D

SI
RULAJE

D
SI
RULAJE

9000000

9000000

SI
RULAJE

2500000

2500000

RULAJ LUNA 9000000


TOTAL SUME9000000
SOLD
0

9000000
9000000
0

RULAJ LUNA2500000
TOTAL SUME
2500000
SOLD
0

2500000
2500000
0